Volvo XC90 2013 Quick Guide

Volvo XC90 2013 Quick Guide
XC90
Quick GUIDE
Web edition
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne
doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej Quick Guide w celu szybkiego i
łatwego zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje,
są dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera
jedynie ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na
stronie internetowej www.volvocars.com
Pilot
Blokuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz włącza autoalarm*.
Odblokowuje drzwi samochoduA i drzwi
bagażnika oraz wyłącza alarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika, – ale ich
nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza lampki
w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy
oraz światła postojowe, podświetlenie
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie w
kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5
sekund w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej. Aby
wyłączyć, nacisnąć dwukrotnie przycisk
zablokowania lub odblokowania.
A
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania żadne drzwi /
drzwi bagażnika nie zostaną otwarte, wszystkie zamki
zostaną zablokowane ponownie.
Kluczyka mechanicznego można użyć
do zamknięcia/otwarcia zamka schowka
podręcznego.
Uruchamianie zimnego silnika
URUCHAMIANIE SILNIKA
Silnik benzynowy 3.2: Wcisnąć pedał sprzęgła
i/lub hamulca i obrócić kluczyk w położenie
III, a następnie od razu puścić – silnik zostanie
uruchomiony automatycznie.
Wszystkie inne silniki: Wcisnąć pedał sprzęgła
i/lub hamulca i obrócić kluczyk w położenie III, a
następnie puścić po uruchomieniu silnika.
Silnik wysokoprężny: Podgrzać wstępnie silnik, obracając kluczyk w położenie II, aż zgaśnie
lampka kontrolna w tablicy rozdzielczej.
UWAGA
Przez krótki czas po uruchomieniu zimnego
silnika prędkość obrotowa biegu jałowego
jest podwyższona, by silnik mógł jak
najszybciej uzyskać normalną temperaturę
roboczą. Dzięki temu układu ograniczania
szkodliwych emisji może działać w optymalny sposób.
Wycieraczki szyby przedniej i czujnik deszczu*
A
Pojedyncze przetarcie.
0
Wyłączenie.
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
B
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
Gdy aktywny jest czujnik deszczu,
świeci się zielona dioda w przycisku „1”.
PRZEŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Automatyczne/wyłączone światła mijania.
Dostępny jest sygnał światłami drogowymi,
ale nie normalne światła drogowe.
Światła do jazdy dziennej podczas jazdy
samochodem. Automatyczne przełączenie
na światła postojowe, gdy samochód jest
zaparkowany.
Automatyczne światła mijania. W tej pozycji
działają światła drogowe i sygnał migowy
światłami drogowymi.
Ręczna regulacja zasięgu świateł przednich
(regulacja automatyczna w przypadku
świateł ksenonowych*).
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
Światła do jazdy dziennej (DRL). Nacisnąć, aby
włączyć diodowe światła do jazdy dziennej.
Światło przeciwmgielne, tylne (tylko po
stronie kierowcy).
Hamulec postojowy
A
Sygnał światłami drogowymi.
B
Przełączanie między światłami drogowymi/
mijania i opóźnione wyłączenie świateł.
Regeneracja (silnik o zapłonie
samoczynnym)
W pewnych warunkach na wyświetlaczu w
desce rozdzielczej może pojawić się komunikat SOOT FILTER FULL. Oznacza to, że
filtr cząstek stałych w układzie wydechowym
wymaga oczyszczenia. Odbywa się to automatycznie podczas ok. 20-minutowej jazdy z
jednostajną prędkością drogową.
Zniknięcie tego komunikatu oznacza, że regeneracja filtra dobiegła końca.
Uruchamianie
1. Nacisnąć mocno pedał hamulca zasadniczego – a następnie pedał hamulca postojowego (1).
2. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego. Jeżeli
samochód toczy się – nacisnąć mocniej
pedał hamulca postojowego.
3. Podczas parkowania – wybrać położenie
biegu 1 (skrzynia manualna) lub P (skrzynia
automatyczna).
Uzupełnianie paliwa
Zwalnianie
1. Nacisnąć mocno pedał hamulca zasadniczego, a następnie pociągnąć uchwyt (2) –
pedał hamulca postojowego podniesie się.
2. Można zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
– Powiesić korek wlewu paliwa na czas tankowania.
ZESTAW AUDIO
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć.
Obracać, aby wyregulować głośność.
2 Ustawienia dźwięku: Nacisnąć, aby wybrać
np. BASS, Dolby Pro Logic II* lub SUBWOOFER – obracać, aby wyregulować.
Źródło audio: Obracać, aby wybrać np. CD,
strumieniową transmisję audio przez Bluetooth® lub AUX/USB*A.
RADIO
5 Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy,
aby zaprogramować automatycznie 10 stacji
o najsilniejszym sygnale. Podczas wyszukiwania stacji na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat AUTOMATYCZNE STROJENIE.
Aby wybrać zapamiętaną stację, należy
nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
6 Krótkie naciśnięcie powoduje wyszukanie następnej stacji o silnym sygnale.
Możliwość zapamiętania maksymalnie 20
stacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie
jednego z klawiszy 0–9 podczas odtwarzania wybranej stacji nadającej w paśmie FM1
lub FM2 i przytrzymanie go do momentu
pojawienia się na wyświetlaczu potwierdzenia dokonanego wyboru.
ODTWARZACZ CDB
3 Zmiana płyty CDC lub wybór za pomocą
jednego z klawiszy 1–6.
4 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytC.
6 Zmiana ścieżki na płycie CD.
A
Złącze AUX/USB do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3. Aby uzyskać optymalną jakość odtwarzania dźwięku, nastawić głośność odtwarzacza
na średnią wartość. Odtwarzacz iPod® podłączony
do złącza USB jest jednocześnie ładowany.
B
Istnieje także możliwość odtwarzania płyt CD z
plikami MP3 i WMA.
C
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
Zintegrowane podwyższenie dla dzieci
Podnoszenie
1. Pociągnąć do przodu uchwyt w przedniej
krawędzi podwyższenia.
2. Podnieść tylną krawędź podwyższenia i
obiema dłońmi docisnąć je do tyłu i w dół,
aż zostanie zablokowane. W razie potrzeby
odsunąć zamek pasa bezpieczeństwa.
Opuszczanie
1. Pociągnąć do przodu uchwyt w przedniej
krawędzi podwyższenia.
2. Pociągnąć podwyższenie do przodu i
nacisnąć w dół pośrodku, aż zostanie
zablokowane.
Aby można było złożyć oparcie tylnego siedzenia, podwyższenie musi być zablokowane w
całkowicie opuszczonym położeniu.
Elektroniczny układ klimatyzacji – ECC
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
STEROWANIE RĘCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2 MAN – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
4 Obrócić w celu nastawienia indywidualnej
3
temperatury po lewej i prawej stronie kabiny
samochodu.
6 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego
utrzymywania wybranej temperatury i sterowania pozostałymi funkcjami.
5
7
8
9
AUT – Włączanie/wyłączanie systemu kontroli jakości powietrza*.
AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
Kieruje strumień powietrza np. na podłogę,
do nawiewów w tablicy rozdzielczej, na
szybę przednią itd.
Włączanie/wyłączanie podgrzewania foteli
przednich.
Maksymalna skuteczność odparowywania
i odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze na szybę przednią i szyby boczne z
maksymalną wydajnością dmuchawy.
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem wstecznym pojawia się komunikat
PASSENGER AIRBAG OFF.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących użycia należy
odwołać się do instrukcji obsługi.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY* I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Wyświetlacz komputera pokładowego.
2
3
4
5
6
7
8
Wybrać żądaną funkcję za pomocą pokrętła
(9).
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wskazania aktualnie wyświetlanego licznika.
Rząd 1 wyświetlacza: Licznik przebiegu
całkowitego.
Rząd 2 wyświetlacza: T1 i T2 – niezależne
liczniki przebiegu dziennego, zawsze
włączone.
Rząd 1 wyświetlacza: Zegar.
Rząd 2 wyświetlacza: Temperatura
zewnętrzna.
Nastawianie zegara: Obrócić w prawo/w
lewo do skrajnego położenia i przytrzymać,
aby nastawić zegar (4).
Wskaźnik poziomu paliwa
Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ta
lampka, należy jak najszybciej zatankować.
Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
8
9
10
9 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
10 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
Uwaga
Komunikat --- KILOMETRES TO EMPTY
TANK podaje szacunkową możliwą odległość,
obliczoną w oparciu o wcześniejsze warunki
jazdy.
LAMPKI KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE
Żółty symbol: Uwaga – postąpić
zgodnie z instrukcją podaną na
wyświetlaczu.
Usterka układu hamulcowego.
Zatrzymać samochód
w bezpieczny sposób, sprawdzić
poziom płynu hamulcowegoA.
Czerwony symbol: OSTRZEŻENIE –
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób w niezagrożonym miejscu i
postąpić zgodnie z instrukcją podaną
na wyświetlaczu.
Niski poziom oleju. Zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób,
sprawdzić poziom olejuA.
Układ stabilizujący tor jazdy DSTC* –
błyska, gdy układ jest aktywny.
Podgrzewanie silnika o zapłonie
samoczynnym. Silnik można
uruchomić, gdy symbol zgaśnie.
A
Jeżeli symbol pozostaje widoczny, należy
odholować samochód do stacji obsługi.
KIERUNKOWSKAZY
A
B
Regulacja położenia kierownicy
Krótkotrwałe włączenie kierunkowskazów –
3 mignięcia.
Ciągłe włączenie kierunkowskazów.
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy
dokonywać podczas postoju – nigdy w
czasie jazdy.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM POLU – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni jezdni, własnym cieniem samochodu
na jasnej nawierzchni lub padaniem promieni
znajdującego się nisko nad horyzontem słońca
na obiektyw kamery.
ZAJMOWANIE MIEJSCA W TRZECIM RZĘDZIE SIEDZEŃ
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat BLINDSPOT SYST SERVICE REQUIRED.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych kilku miesięcy od nabycia,
samochód należy myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Pamiętać, że
brud i żwir może spowodować zarysowanie
powłoki lakierniczej.
Uchwyt przytrzymujący torby*
Opuszczanie zewnętrznych oparć w drugim
rzędzie siedzeń
1. Podnieść uchwyt (1), składając jednocześnie
oparcie do przodu, aby przesunąć siedzenie.
2. Podnieść uchwyt (1) i rozłożyć oparcie do
pozycji pionowej, aby przesunąć siedzenie
do tyłu.
ELEKTRYCZNA REGULACJA PRZEDNIEGO FOTELA
1 Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
2 Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
3 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
4 Podnoszenie/opuszczanie fotela.
5 Pochylanie oparcia.
Poszczególne piloty mogą być używane przez
różne osoby w celu zapamiętania indywidualnych ustawień fotela kierowcy. Należy
postępować w poniższy sposób:
• Dokonać żądanej regulacji fotela.
• Zablokować zamki samochodu, naciskając
przycisk zablokowania na używanym przez
siebie pilocie. Spowoduje to zapisanie
ustawień fotela w pamięci pilotaA.
• Odblokować zamki samochodu (naciskając
przycisk odblokowania na tym samym
pilocie) i otworzyć drzwi kierowcy. Fotel kierowcy automatycznie ustawi się w pozycji
zapisanej w pamięci pilota (jeśli fotel był
przestawiany od ostatniego zablokowania
zamków tym pilotem).
A
SCHOWKI
1 Uchwyt na napoje.
2 Uchwyt zapadkowy do podnoszenia tylnej
części konsoli środkowej (nie dotyczy modeli wyposażonych w zestaw multimedialny
RSE*).
Ustawienie to nie wpływa na ustawienia zapisane przy użyciu
funkcji pamięci* fotela regulowanego elektrycznie*. Więcej
informacji zamieszczono w instrukcji obsługi.
TP 15123 (Polish). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
PILOT I REGULOWANY ELEKTRYCZNIE
FOTEL KIEROWCY*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement