Volvo XC90 Quick start guide

Volvo XC90 Quick start guide
VOLVO XC90
Quick Guide
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
;BQP[OBXBOJFTJÿ[OPXZNTBNPDIPEFNUPCBSE[PQS[ZKFNOFEPļXJBED[FOJF
1SPTJNZPQS[FKS[FOJFOJOJFKT[FK2VJDL(VJEFXDFMVT[ZCLJFHPJÔBUXFHP
[BQP[OBOJBTJÿ[OBKD[ÿļDJFKVŚZXBOZNJGVOLDKBNJ
8T[ZTULJFPTUS[FŚFOJB BUBLŚFJOOFXBŚOFJT[D[FHwÔPXFJOGPSNBDKF Të
EPTUÿQOFXZÔëD[OJFXJOTUSVLDKJPCTÔVHJ£OJOJFKT[BCSPT[VSB[BXJFSBKFEZOJF
JDIOJFXJFMLJXZCwS
1POBEUPJOTUSVLDKBPCTÔVHJ[BXJFSBOBKOPXT[FJOBKCBSE[JFKBLUVBMOF
JOGPSNBDKF
8ZQPTBŚFOJFPQDKPOBMOF[PTUBÔPP[OBD[POFHXJB[ELë 8JÿDFKJOGPSNBDKJOBUFNBU1BħTUXBTBNPDIPEV[BNJFT[D[POPOBTUSPOJF
JOUFSOFUPXFKXXXWPMWPDBSTDPN
PILOT
Blokuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz włącza autoalarm*.
Odblokowuje drzwi samochoduA i
drzwi bagażnika oraz wyłącza alarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika, – ale
ich nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza
lampki w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy oraz światła postojowe,
podświetlenie tablicy rejestracyjnej,
oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5
sekund w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej. Aby
wyłączyć, nacisnąć dwukrotnie przycisk zablokowania lub odblokowania.
A
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania żadne
drzwi /drzwi bagażnika nie zostaną otwarte,
wszystkie zamki zostaną zablokowane ponownie.
Kluczyka mechanicznego można użyć do
zamknięcia/otwarcia zamka schowka podręcznego.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
URUCHAMIANIE SILNIKA
Silnik benzynowy 3.2: Wcisnąć pedał sprzęgła i/lub hamulca i obrócić kluczyk w położenie III, a następnie od razu puścić – silnik
zostanie uruchomiony automatycznie.
Wszystkie inne silniki: Wcisnąć pedał
sprzęgła i/lub hamulca i obrócić kluczyk w
położenie III, a następnie puścić po uruchomieniu silnika.
Silnik wysokoprężny: Podgrzać wstępnie
silnik, obracając kluczyk w położenie II, aż
zgaśnie lampka kontrolna w tablicy rozdzielczej.
UWAGA
Przez krótki czas po uruchomieniu zimnego
silnika prędkość obrotowa biegu jałowego jest podwyższona, by silnik mógł jak
najszybciej uzyskać normalną temperaturę
roboczą. Dzięki temu układu ograniczania
szkodliwych emisji może działać w optymalny sposób.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
A
Pojedyncze przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
Gdy aktywny jest czujnik deszczu,
świeci się zielona dioda w przycisku
„1”.
PRZEŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Automatyczne światła mijania. Dostępny
jest sygnał światłami drogowymi, ale nie
normalne światła drogowe.
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych.
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*).
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
Światła do jazdy dziennej (DRL). Nacisnąć, aby włączyć diodowe światła do
jazdy dziennej.
Światło przeciwmgielne, tylne (tylko po
stronie kierowcy).
A
B
HAMULEC POSTOJOWY
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł.
REGENERACJA (SILNIK O ZAPŁONIE
SAMOCZYNNYM)
W pewnych warunkach na wyświetlaczu w
desce rozdzielczej może pojawić się komunikat SOOT FILTER FULL. Oznacza to, że
filtr cząstek stałych w układzie wydechowym
wymaga oczyszczenia. Odbywa się to automatycznie podczas ok. 20-minutowej jazdy z
jednostajną prędkością drogową.
Zniknięcie tego komunikatu oznacza, że regeneracja filtra dobiegła końca.
Uruchamianie
1. Nacisnąć mocno pedał hamulca zasadniczego – a następnie pedał hamulca postojowego (1).
2. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego. Jeżeli
samochód toczy się – nacisnąć mocniej
pedał hamulca postojowego.
3. Podczas parkowania – wybrać położenie
biegu 1 (skrzynia manualna) lub P (skrzynia
automatyczna).
UZUPEŁNIANIE PALIWA
Zwalnianie
1. Nacisnąć mocno pedał hamulca zasadniczego, a następnie pociągnąć uchwyt (2)
– pedał hamulca postojowego podniesie się.
2. Można zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
– Powiesić korek wlewu paliwa na czas
tankowania.
ZESTAW AUDIO
z klawiszy 0–9 podczas odtwarzania wybranej stacji nadającej w paśmie FM1 lub FM2
i przytrzymanie go do momentu pojawienia
się na wyświetlaczu potwierdzenia dokonanego wyboru.
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć. Obracać,
aby wyregulować głośność.
2 Ustawienia dźwięku: Nacisnąć, aby wybrać
np. BASS, Dolby Pro Logic II* lub SUBWOOFER – obracać, aby wyregulować.
Źródło audio: Obracać, aby wybrać np. CD,
strumieniową transmisję audio przez Bluetooth® or AUX/USB*A.
RADIO
5 Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy,
aby zaprogramować automatycznie 10 stacji
o najsilniejszym sygnale. Podczas wyszukiwania stacji na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat AUTOMATYCZNE STROJENIE.
Aby wybrać zapamiętaną stację, należy
nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
6 Krótkie naciśnięcie powoduje wyszukanie
następnej stacji o silnym sygnale. Możliwość zapamiętania maksymalnie 20 stacji
poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego
ODTWARZACZ CD B
3 Zmiana płyty CDC lub wybór za pomocą
jednego z klawiszy 1–6.
4 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytC.
6 Zmiana ścieżki na płycie CD.
A
Złącze AUX/USB do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3. Aby uzyskać optymalną jakość odtwarzania dźwięku, nastawić głośność odtwarzacza na
średnią wartość. Odtwarzacz iPod® podłączony do
złącza USB jest jednocześnie ładowany.
B
Istnieje także możliwość odtwarzania płyt CD z
plikami MP3 i WMA.
C
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
ZINTEGROWANE PODWYŻSZENIE DLA DZIECI
Podnoszenie
1. Pociągnąć do przodu uchwyt w przedniej
krawędzi podwyższenia.
2. Podnieść tylną krawędź podwyższenia i
obiema dłońmi docisnąć je do tyłu i w dół,
aż zostanie zablokowane. W razie potrzeby
odsunąć zamek pasa bezpieczeństwa.
Opuszczanie
1. Pociągnąć do przodu uchwyt w przedniej
krawędzi podwyższenia.
2. Pociągnąć podwyższenie do przodu i
nacisnąć w dół pośrodku, aż zostanie
zablokowane.
Aby można było złożyć oparcie tylnego siedzenia, podwyższenie musi być zablokowane
w całkowicie opuszczonym położeniu.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
STEROWANIE AUTOMATYCZNE
STEROWANIE RĘCZNE
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmuchawy.
2 MAN – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
4 Obrócić w celu nastawienia indywidualnej
3
temperatury po lewej i prawej stronie kabiny
samochodu.
6 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury i
sterowania pozostałymi funkcjami.
5
7
8
9
AUT – Włączanie/wyłączanie systemu kontroli jakości powietrza*.
AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
Rozprowadzenie powietrza w kabinie. Kieruje strumień powietrza np. na podłogę, do
nawiewów w tablicy rozdzielczej, na szybę
przednią itd.
Włączanie/wyłączanie podgrzewania foteli
przednich.
Maksymalna skuteczność odparowywania
i odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze
na szybę przednią i szyby boczne z maksymalną wydajnością dmuchawy.
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem
wstecznym pojawia się komunikat PASSENGER AIRBAG OFF.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia należy odwołać
się do instrukcji obsługi.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
1 Wyświetlacz komputera pokładowego.
2
3
4
5
6
7
Wybrać żądaną funkcję za pomocą pokrętła
(9).
Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
Rząd 1 wyświetlacza: Licznik przebiegu
całkowitego.
Rząd 2 wyświetlacza: T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu dziennego, zawsze
włączone.
Rząd 1 wyświetlacza: Zegar.
Rząd 2 wyświetlacza: Temperatura zewnętrzna.
Nastawianie zegara: Obrócić w prawo/w
lewo do skrajnego położenia i przytrzymać,
aby nastawić zegar (4).
Wskaźnik poziomu paliwa
Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ta
lampka, należy jak najszybciej zatankować.
8
9
10
8 Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
9 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
10 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
UWAGA
Komunikat --- KILOMETRES TO EMPTY
TANK podaje szacunkową możliwą odległość, obliczoną w oparciu o wcześniejsze
warunki jazdy.
LAMPKI KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE
Przeczytać komunikat na wyświetlaczu informacyjnym.
Usterka układu hamulcowego.
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób, sprawdzić poziom płynu
hamulcowegoA.
Żółty symbol: Uwaga – postąpić
zgodnie z instrukcją podaną na
wyświetlaczu.
Czerwony symbol: OSTRZEŻENIE
– Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób w niezagrożonym miejscu i
postąpić zgodnie z instrukcją podaną
na wyświetlaczu.
Niski poziom oleju. Zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób,
sprawdzić poziom olejuA.
Układ stabilizujący tor jazdy DSTC*
– błyska, gdy układ jest aktywny.
Podgrzewanie silnika o zapłonie
samoczynnym. Silnik można uruchomić, gdy symbol zgaśnie.
A
Jeżeli symbol pozostaje widoczny, należy odholować samochód do stacji obsługi.
KIERUNKOWSKAZY
A
B
REGULACJA POŁOŻENIA
KIEROWNICY
Krótkotrwałe włączenie kierunkowskazów
– 3 mignięcia.
Ciągłe włączenie kierunkowskazów.
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM POLU – BLIS*
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu,
może być spowodowane na przykład odbiciem
się światła od połyskującej mokrej nawierzchni
jezdni, własnym cieniem samochodu na jasnej
nawierzchni lub padaniem promieni znajdującego się nisko nad horyzontem słońca na
obiektyw kamery.
ZAJMOWANIE MIEJSCA W TRZECIM
RZĘDZIE SIEDZEŃ
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat BLINDSPOT SYST SERVICE REQUIRED.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej. Nowa
powłoka lakiernicza jest bardziej podatna na
uszkodzenia. Dlatego w okresie pierwszych
kilku miesięcy od nabycia, samochód należy
myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Pamiętać, że
brud i żwir może spowodować zarysowanie
powłoki lakierniczej.
UCHWYT PRZYTRZYMUJĄCY TORBY*
Opuszczanie zewnętrznych oparć w drugim
rzędzie siedzeń
1. Podnieść uchwyt (1), składając jednocześnie
oparcie do przodu, aby przesunąć siedzenie.
2. Podnieść uchwyt (1) i rozłożyć oparcie do
pozycji pionowej, aby przesunąć siedzenie
do tyłu.
ELEKTRYCZNA REGULACJA PRZEDNIEGO FOTELA
1 Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
2 Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
PILOT I REGULOWANY ELEKTRYCZNIE
FOTEL KIEROWCY*
Poszczególne piloty mogą być używane przez
różne osoby w celu zapamiętania indywidualnych ustawień fotela kierowcy. Należy postępować w poniższy sposób:
oĺ Dokonać żądanej regulacji fotela.
oĺ Zablokować zamki samochodu, naciskając
przycisk zablokowania na używanym przez
siebie pilocie. Spowoduje to zapisanie ustawień fotela w pamięci pilotaA.
oĺ Odblokować zamki samochodu (naciskając
przycisk odblokowania na tym samym
pilocie) i otworzyć drzwi kierowcy. Fotel
kierowcy automatycznie ustawi się w pozycji
zapisanej w pamięci pilota (jeśli fotel był
przestawiany od ostatniego zablokowania
zamków tym pilotem).
A
SCHOWKI
1 Uchwyt na napoje.
2 Uchwyt zapadkowy do podnoszenia tylnej
części konsoli środkowej (nie dotyczy modeli wyposażonych w zestaw multimedialny
RSE*).
Ustawienie to nie wpływa na ustawienia zapisane przy użyciu
funkcji pamięci* fotela regulowanego elektrycznie*. Więcej
informacji zamieszczono w instrukcji obsługi.
TP 14355 (Polish). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
3 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
4 Podnoszenie/opuszczanie fotela.
5 Pochylanie oparcia.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement