Volvo XC90, 2013 User manual

Volvo XC90, 2013 User manual
VOLVO XC90
Instrukcja Obsługi
Edycja internetowa
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie
aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad
jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 01 02
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje....................................... 8
Volvo a środowisko naturalne................... 12
Pasy bezpieczeństwa ..............................
Lampki, poduszki powietrzne...................
Poduszki powietrzne.................................
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej*............................................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki
SIPS).........................................................
Kurtyna powietrzna (IC).............................
System WHIPS..........................................
Ochrona przed skutkami przewrócenia
samochodu...............................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?......................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
02 Wskaźniki, przełączniki i
urządzenia sterujące
Deska rozdzielcza z kierownicą po lewej
stronie.......................................................
Deska rozdzielcza z kierownicą po prawej
stronie.......................................................
Panel przycisków w drzwiach kierowcy....
Zespół wskaźników...................................
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.............
Wyświetlacz informacyjny.........................
Przyciski w środkowej konsoli..................
Panel przełączników oświetlenia..............
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego
przy kierownicy.........................................
Komputer pokładowy*..............................
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*.
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne
i inne..........................................................
Elektryczne sterowanie szyb.....................
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne...................................................
Elektrycznie sterowane okno dachowe*...
50
52
54
55
57
61
63
66
69
71
73
76
78
80
83
88
HomeLinkŸ *.............................................. 90
2
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Spis treści
03 04 05
03 Klimatyzacja
04 Wnętrze
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji............................................................... 96
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC.... 100
Spalinowa nagrzewnica postojowa* ...... 103
Przednie fotele........................................
Przednie fotele - wersja Executive .........
Oświetlenie wnętrza................................
Schowki w kabinie pasażerskiej.............
Schowki w kabinie samochodu - wersja
Executive ................................................
Siedzenie tylne........................................
Załadunek samochodu...........................
Przestrzeń bagażowa..............................
05 Zamki i autoalarm
108
111
112
114
Kluczyki i zdalne sterowanie...................
Zablokowanie i odblokowanie drzwi.......
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci.........................................
Alarm*.....................................................
132
135
139
141
119
120
122
123
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
3
Spis treści
06 07 08
4
06 Uruchamianie silnika i jazda
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne.......................................... 146
Uzupełnianie paliwa................................ 149
Uruchamianie silnika............................... 155
Automatyczna skrzynia biegów.............. 157
Napęd na dwie osie*............................... 160
Układ hamulcowy................................... 161
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji*........................................................... 163
Wspomaganie parkowania*.................... 165
Monitorowanie martwych pól widoczności*...................................................... 168
Holowanie samochodu........................... 172
Awaryjny rozruch silnika......................... 174
Jazda z przyczepą.................................. 176
Wyposażenie do holowania* .................. 178
Zdejmowany hak holowniczy* ............... 180
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego........................................ 184
Uwagi ogólne..........................................
Ciśnienie w ogumieniu............................
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*.
Wymiana koła..........................................
Awaryjna naprawa przebitej opony* ......
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Pielęgnacja samochodu
190
194
195
198
201
Czyszczenie............................................ 208
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych 213
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 214
Spis treści
09 10 11
09 Obsługa techniczna
samochodu
Serwis Volvo...........................................
Samodzielna obsługa techniczna samochodu......................................................
Pokrywa i komora silnika........................
Oleje i płyny eksploatacyjne....................
Pióra wycieraczek...................................
Akumulator..............................................
Wymiana żarówek...................................
Bezpieczniki............................................
218
219
221
223
228
230
233
240
10 System audio-telefoniczny
11 Specyfikacje
Uwagi ogólne.......................................... 254
Urządzenia sterujące audio..................... 255
Funkcje ogólne radioodtwarzacza.......... 258
Funkcje radioodbiornika......................... 263
Funkcje odtwarzacza CD........................ 270
Menu funkcji radioodtwarzacza.............. 273
Funkcje obsługi telefonu*........................ 274
Menu telefonu ........................................ 282
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*............ 286
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów
na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy* ..................................................... 293
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................................
Katalizator...............................................
Instalacja elektryczna..............................
Homologacja ..........................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
300
302
305
306
308
310
312
313
314
316
317
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
Spis treści
12
12 Indeks alfabetyczny
Indeks alfabetyczny................................ 320
6
Spis treści
7
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
nym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych
lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z funkcjonowaniem
poszczególnych urządzeń oraz pozwoli w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości samochodu. Prosimy przy tym zwracać
szczególną uwagę na wyróżnione w sposób
specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
Można tu również spotkać opisy urządzeń i
funkcji będących zarówno wyposażeniem
standardowym lub opcjonalnym (montowa-
8
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt
z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie
zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
WAŻNE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne
zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.
UWAGA
Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga
zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przypisy
Przypisy umieszczane są u dołu strony. Uzupełniają one opis, do którego odnoszą się za
pomocą oznaczeń liczbowych. W przypadku
przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli
w miejsce odnośników cyfrowych są wprowadzone oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
Na wyświetlaczach w samochodzie ukazują się
informacje tekstowe. Cytowane w instrukcji
obsługi tego rodzaju teksty zostały wyróżnione
nieco powiększoną czcionką i szarym kolorem.
Są to między innymi teksty menu oraz komunikaty ekranowe (np. DOORS OPEN).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak
najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej
opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacja
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery
lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są
to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do
ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.
Listy z punktorami
Listy z punktorami wyszczególniają opisywane
pozycje.
Przykład:
10
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
Kontynuacja
`` Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
Państwa samochód jest wyposażony w pewną
liczbę komputerów, których zadaniem jest
ciągłe sprawdzanie i monitorowanie prawidłowego działania i parametrów pracy pojazdu.
Niektóre z tych komputerów mogą rejestrować
informacje podczas normalnej jazdy, jeżeli
wykryją usterkę. Ponadto, informacje są rejestrowane w przypadku zderzenia lub innego
incydentu. Część zarejestrowanych informacji
jest potrzebna technikom do zdiagnozowania i
naprawienia usterek pojazdu podczas serwisu
lub przeglądu, a także do tego, by firma Volvo
mogła spełnić wymagania prawa i inne przepisy. Oprócz tego, informacje są wykorzystywane przez firmę Volvo w pracach badawczych mających na celu ciągłe doskonalenie
jakości i bezpieczeństwa, ponieważ mogą one
przyczynić się do lepszego zrozumienia czynników powodujących wypadki i obrażenia.
Wspomniane informacje dotyczą stanu i dzia-
łania różnych układów i modułów pojazdu i są
związane między innymi z pracą silnika, przepustnicy, układu kierowniczego i hamulcowego. Informacje te mogą zawierać szczegóły
dotyczące sposobu prowadzenia pojazdu
przez kierowcę, takie jak prędkość pojazdu,
użycie pedałów hamulca i przyspieszenia,
ruchy kierownicy oraz użycie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów. Z podanych przyczyn informacje te mogą być przechowywane w komputerach pojazdu przez
pewien czas, a także zapisywane w rezultacie
zderzenia lub innego incydentu. Informacje te
mogą być przechowywane przez firmę Volvo,
o ile mogą przyczynić się do dalszego rozwoju
i doskonalenia bezpieczeństwa i jakości, a
także jeżeli istnieją stosowne wymagania
prawa i inne przepisy, których musi przestrzegać firma Volvo.
Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do
ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu.
Jednakże obowiązujące ustawodawstwo krajowe i inne przepisy mogą wymagać od firmy
Volvo ujawnienia takich informacji organom
władzy takim jak policja lub inne podmioty,
które mogą domagać się dostępu do nich
zgodnie z prawem.
Do odczytywania i interpretowania informacji
zarejestrowanych przez komputery w pojeździe potrzebne jest specjalne wyposażenie
Wprowadzenie
Ważne informacje
techniczne, do którego ma dostęp firma Volvo
oraz warsztaty, które zawarły z nią umowę.
Firma Volvo odpowiada za to, by informacje
przekazywane do Volvo podczas serwisu i
przeglądów były przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Dodatkowe
informacje można uzyskać, kontaktując się z
dealerem Volvo.
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące tego samochodu.
Zamontowanie wyposażenia
dodatkowego
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre rodzaje wyposażenia
dodatkowego mogą funkcjonować jedynie po
wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu. Dlatego zalecamy, aby przed zamontowaniem
dodatkowego wyposażenia, które jest podłączane do instalacji elektrycznej lub może wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
11
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
Troska o środowisko naturalne jest jedną z kluczowych wartości, na których opierają się
wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation.
Mamy także nadzieję, że użytkownicy wyprodukowanych przez nas samochodów podzielają naszą troskę o środowisko naturalne.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane
są w jednych z najczystszych i najefektywniej
wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.
Volvo Car Corporation posiada uznawany na
całym świecie certyfikat zgodności z normą
ISO 14001, regulującą pracę placówek pro-
12
dukcyjnych oraz innych gałęzi naszej działalności. Wymagamy również systematycznej
pracy nad ochroną środowiska od naszych
partnerów.
Zużycie paliwa
Poszczególne modele Volvo wyróżniają się w
swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza
w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. W wielu przypadkach emisje
zanieczyszczeń w spalinach są znacznie niższe od dopuszczalnych limitów.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Znajdujący się w kabinie samochodu filtr zapobiega przedostawaniu się kurzu i pyłków roślin-
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
nych do wnętrza samochodu przez wlot powietrza.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Pobierane powietrze jest stale kontrolowane i jeżeli
czujnik wykryje wzrost zawartości niektórych
szkodliwych gazów, np. tlenku węgla, wlot
powietrza jest zamykany. Może do tego dojść
podczas postoju w zatorze ulicznym, podczas
oczekiwania w kolejce samochodów lub w
tunelu.
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Wnętrze pojazdu
Wnętrze samochodu Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim
było przyjemne i komfortowe, również dla osób
cierpiących na alergię dotykową lub astmę.
Szczególną uwagę poświęcono doborowi ekologicznych materiałów.
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa zwiększa żywotność samochodu i
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie. W ten sposób przyczyniają się Państwo do dbałości o czystsze środowisko. Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje się częścią
naszego systemu. Wszystkim naszym warsztatom stawiamy jasno sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Pracownicy
autoryzowanych stacji obsługi dysponują
odpowiednią wiedzą i narzędziami, co stanowi
gwarancję najlepszej z możliwych troski o środowisko naturalne.
Chrońmy środowisko naturalne
Możemy w łatwy sposób przyczynić się do
ochrony środowiska naturalnego – oto kilka
wskazówek:
• Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym
– w przypadku zatrzymania samochodu na
dłuższy czas wyłączać silnik. Przestrzegać
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
• Jeździć w sposób ekonomiczny – przewidywać rozwój sytuacji na drodze.
• Wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi – przestrzegać terminarza obsługi okresowej podanego w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr
przeglądów”.
• Jeżeli samochód jest wyposażony w
nagrzewnicę bloku silnika*, należy z niej
korzystać przed uruchomieniem zimnego
silnika – poprawia to właściwości rozruchowe silnika i zmniejsza zużywanie się
jego podzespołów w niskiej temperaturze,
a także umożliwia szybsze osiągnięcie
temperatury roboczej silnika, co zmniejsza
zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji.
• Jazda z dużą prędkością wiąże się ze
znacznym zwiększeniem zużycia paliwa,
spowodowanym wzrostem oporu powietrza – dwukrotne zwiększenie prędkości
powoduje czterokrotny wzrost oporu
powietrza.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów – należy pozbywać się w
sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości dotyczących
prawidłowego sposobu pozbywania się
tego rodzaju odpadów należy skonsultować się ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Stosowanie się do tych zaleceń pozwala
oszczędzić pieniądze, ograniczyć zużycie
zasobów naturalnych i wydłużyć okres eksploatacji samochodu. Dodatkowe informacje i
porady, patrz strony 146 i 310.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
13
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
Recykling
Ważnym elementem działań firmy Volvo na
rzecz ochrony środowiska jest zapewnienie
ekologicznego recyklingu samochodu po
zakończeniu jego użytkowania. Niemal wszystkie elementy samochodu nadają do recyklingu.
Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu Forest Stewardship CouncilŸ oznacza, że masa papiernicza użyta do
wyprodukowania tej publikacji pochodzi z
lasów posiadających certyfikat FSCŸ lub
innych kontrolowanych źródeł.
14
Wprowadzenie
15
Pasy bezpieczeństwa ............................................................................
Lampki, poduszki powietrzne.................................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej*.........................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)........................................
Kurtyna powietrzna (IC)...........................................................................
System WHIPS........................................................................................
Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu..............................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?....................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
16
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Podczas jazdy należy zawsze mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa
Zapinanie pasa bezpieczeństwa:
–
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i
wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos
zatrzaśnięcia potwierdzi prawidłowe
zapięcie pasa.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa:
G020104
–
Naprężanie części biodrowej pasa bezpieczeństwa. Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna być ułożona jak najniżej.
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa. Maksymalne
zabezpieczenie pas zapewnia wówczas, gdy
ściśle przylega do ciała. Nie należy nadmiernie
odchylać oparcia fotela do tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić
maksymalną ochronę przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie
pasa bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas
zwinął się samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy poprowadzić go
ręcznie, aby nie pozostawał zluzowany.
W następujących sytuacjach pas
bezpieczeństwa blokuje się i nie daje się
wyciągnąć:
• przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu
• przy hamowaniu i przyspieszaniu
• przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
• unikać w ubiorze wszelkich elementów,
które utrudnią dobre przyleganie pasa bezpieczeństwa
• pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie na
brzuchu)
• po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
naprężyć jego część biodrową, pociągając
18
część barkową w sposób pokazany na ilustracji.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zadziałać w
sposób prawidłowy i nie zapewnić pełnego
działania ochronnego.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
nicy. Należy zapewnić sobie taką pozycję za
kierownicą, aby odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym utrzymać
pełnię kontroli nad pojazdem (tzn. swobodnie
operować kierownicą i pedałami).
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Kobiety ciężarne powinny używać pasów bezpieczeństwa, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności. Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać od barku
wzdłuż mostka i omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić
do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec
zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. Sprawdzić
także, czy w żadnym miejscu taśma nie uległa
skręceniu.
W miarę zaawansowania ciąży należy odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierow-
G027049
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli
pas bezpieczeństwa doznał znacznego
obciążenia, np. w trakcie zderzenia,
wymaga w całości (tzn. wraz z mechanizmem zwijającym, sprzączką oraz elementami mocującymi) wymiany na nowy. Nawet
gdy pas bezpieczeństwa wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata niektórych funkcji ochronnych. Pas bezpieczeństwa należy również wymienić, gdy nosi
ślady uszkodzeń lub wygląda na zużyty.
Nowy pas bezpieczeństwa musi mieć
odpowiednie atesty oraz musi być przeznaczony do zamontowania dokładnie na tym
samym miejscu, co pas wymieniany.
Wskazówki dla kobiet ciężarnych
G020105
OSTRZEŻENIE
01
Jeżeli którakolwiek z osób w samochodzie nie
zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i
akustycznie. Sposób sygnalizacji akustycznej
uzależniony jest od prędkości jazdy (przy
małych prędkościach), oraz od czasu (gdy
samochód jest uruchamiany). Sygnalizacja
19
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
optyczna widoczna jest na górnej konsoli oraz
w zespole wskaźników.
UWAGA
Automatyczna kontrola zapięcia pasów
bezpieczeństwa dotyczy osób dorosłych
zajmujących przednie fotele. W przypadku
zamocowania na miejscu obok kierowcy
fotelika dziecięcego z własnymi pasami
bezpieczeństwa, sygnalizacja niezapięcia
samochodowego pasa bezpieczeństwa nie
jest uruchamiana.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Gdy kierowca nie zapnie pasa bezpieczeństwa, uruchamiana jest odpowiednia sygnalizacja akustyczna i wizualna. Przy małej prędkości jazdy dźwięk ostrzegawczy rozlega się
przez pierwszych 6 sekund.
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie (oprócz środkowego na tylnym siedzeniu) wyposażone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego zderzenia, dociskając pasy do ciała.
Umożliwia to skuteczniejsze przytrzymanie
ciała w czasie kolizji.
20
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep pasa
bezpieczeństwa do zamka po właściwej
stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
Lampki, poduszki powietrzne
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
Równocześnie z zaświeceniem się
lampki ostrzegawczej, na wyświetlaczu informacyjnym może pojawić się odpowiedni komunikat. W
przypadku awarii podświetlany
jest trójkątny symbol ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat SRS
AIRBAG SERVICE URGENT .
Firma Volvo zaleca niezwłoczny kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
G027284
OSTRZEŻENIE
Elementem sygnalizacyjnym stanu układu jest
umieszczona w zespole wskaźników lampka
ostrzegawcza, która zapala się po obróceniu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
pozycji I, II, lub III. Jeżeli monitorowane zespoły są sprawne, po upływie około 6 sekund
lampka gaśnie.
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub
zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że
system poduszek powietrznych nie jest w
pełni sprawny. Symbol ten może sygnalizować usterkę systemu napinaczy pasa bezpieczeństwa, czołowych poduszek
powietrznych, bocznych poduszek
powietrznych lub kurtyn powietrznych.
Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
21
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
System poduszek powietrznych
UWAGA
Czołowe poduszki powietrzne w wersji z kierownicą po lewej stronie.
W skład tego systemu wchodzą poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają
proces wypełniania poduszek gorącym gazem.
Przygnieciona przez ciało poduszka
powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
odpalenia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
22
G020110
G020111
Czujniki w układzie poduszki powietrznej
reagują w zróżnicowany sposób, w zależności od siły zderzenia oraz od tego, czy
przednie pasy bezpieczeństwa są zapięte,
czy nie.
Czołowe poduszki powietrzne w wersji z kierownicą po prawej stronie
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Wadliwa praca układu poduszek
powietrznych może doprowadzić do jego
awarii i w konsekwencji zagrozić bezpieczeństwu jadących.
Może się zdarzyć, że podczas wypadku
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna lub żadna nie zostanie odpalona. Układ czołowych poduszek powietrznych rejestruje siłę zderzenia i w odpowiedni sposób reaguje, powodując napełnienie jednej lub obu poduszek powietrznych.
Ponadto stopień napełnienia poduszek
powietrznych uzależniony jest od siły zderzenia.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Oprócz pasa bezpieczeństwa, kierowcę chroni
czołowa poduszka powietrzna. Jest ona ukryta
wewnątrz centralnej części kierownicy.
Miejsce to oznaczone jest napisem SRS
AIRBAG.
G020113
OSTRZEŻENIE
Miejsce zamontowania czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera w wersjach z kierownicą po lewej i po prawej stronie.
OSTRZEŻENIE
Na desce rozdzielczej w miejscu zamontowania poduszki powietrznej nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów.
1
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zadziałać w
sposób prawidłowy i nie zapewnić pełnego
działania ochronnego.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Oprócz pasa bezpieczeństwa, pasażera chroni
czołowa poduszka powietrzna. Jest ona ukryta
w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. Miejsce to oznaczone jest napisem SRS
AIRBAG.
01
OSTRZEŻENIE
W celu zminimalizowania ryzyka odniesienia
obrażeń w przypadku odpalenia poduszki
powietrznej, należy siedzieć w pozycji maksymalnie wyprostowanej, ze stopami na
podłodze i plecami na oparciu. Pas bezpieczeństwa powinien być zapięty.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.1
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera. Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny/nieaktywny, patrz strona 24.
23
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej*
Obsługiwany kluczykiem wyłącznik
poduszki powietrznej – PACOS*
Uwagi ogólne
W wersji wyposażenia z wyłącznikiem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), czołową
poduszkę powietrzną przed przednim fotelem
pasażera można przełączyć w stan nieaktywny. Informacje na temat włączania/wyłączania znajdują się w części Włączanie/wyłączanie.
Umiejscowienie wyłącznika
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz punkt Włączanie/
wyłączanie).
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu. Do operowania wyłącznikiem poduszki powietrznej zalecane jest użycie kluczyka mechanicznego.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 132.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
24
OSTRZEŻENIE
Włączanie/wyłączanie
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
stwarza śmiertelne zagrożenie dla dziecka.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek siadał na przednim fotelu pasażera, gdy komunikat na wyświetlaczu w wewnętrznym lusterku wstecznym informuje o wyłączeniu
poduszki powietrznej i równocześnie świeci
się lampka ostrzegawcza układu poduszek
powietrznych w zespole wskaźników. W ten
sposób sygnalizowana jest poważna
usterka układu. Należy jak najszybciej udać
się do stacji obsługi. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Umiejscowienie wyłącznika
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu wyłącznika na
przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci
w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
Poduszka powietrzna w stanie nieaktywnym. Przy takim ustawieniu wyłącznika na
przednim fotelu mogą podróżować dzieci
w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie osoby o wzroście powyżej
140 cm.
01 Bezpieczeństwo
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej*
OSTRZEŻENIE
01
Sygnalizacja stanu
Poduszka powietrzna pasażera
aktywna:
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku dziecięcym ani na
podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna jest załączona. Obowiązuje to dla każdej osoby o
wzroście nieprzekraczającym 140 cm.
Poduszka powietrzna pasażera nieaktywna:
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G027050
Na miejscu obok kierowcy nie powinny podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna jest wyłączona.
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy na wyświetlaczu w wewnętrznym lusterku wstecznym (patrz ilustracja powyżej).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
Boczne poduszki powietrzne
•
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Firma Volvo zaleca, aby wszelkie prace
związane z tym układem były wykonywane tylko przez autoryzowane stacje
obsługi Volvo. Jakakolwiek ingerencja
w układ bocznych poduszek powietrznych może doprowadzić do jego awarii
i spowodować poważne obrażenia
ciała.
W samochodzie wyposażonym w czołową
poduszkę powietrzną po stronie pasażera, na
miejscu obok kierowcy można zamocować
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla dziecka,
pod warunkiem że poduszka ta została wyłączona1.
•
Pomiędzy zewnętrznymi bokami foteli a
panelem wewnętrznym drzwi nie wolno
umieszczać żadnych przedmiotów,
ponieważ w tej przestrzeni otwierają się
boczne poduszki powietrzne.
•
Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie
pokrowców na siedzenia zatwierdzonych przez firmę Volvo. Użycie innych
pokrowców może uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek
powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne uzupełniają jedynie działanie ochronne pasów
bezpieczeństwa. Należy zawsze mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
G020118
OSTRZEŻENIE
Miejsce zamontowania bocznych poduszek
powietrznych.
Znaczna część energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę nośną
i rozpraszana na podłużnice, belki poprzeczne,
słupki, podłogę, dach oraz inne elementy
szkieletu nadwozia. Boczne poduszki
powietrzne, będące istotnym elementem tego
systemu, chronią podróżnych przed urazami
klatki piersiowej. Boczne poduszki powietrzne
umieszczone są w oparciach przednich foteli.
1
26
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Miejsce zamontowania
Fotel kierowcy w wersji z kierownicą po lewej stronie
Układ składa się z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Przy odpowiednio
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
silnym zderzeniu czujnik powoduje napełnienie
bocznych poduszek powietrznych.
Fotel pasażera w wersji z kierownicą po lewej stronie
Poduszka rozwija się między ciałem jadącego
a panelem drzwi, by zamortyzować pierwsze
uderzenie. Pod naciskiem ciała poduszka
stopniowo opróżnia się. Napełnienie bocznej
poduszki powietrznej zwykle następuje tylko
po stronie zderzenia.
27
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyna powietrzna (IC)
Właściwości
OSTRZEŻENIE
G027047
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym
wypadku twardych przedmiotów, takich jak
parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy drzwiach.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnej kolizji.
Napełniona kurtyna chroni głowy kierowcy i
pasażerów przed uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie
kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby mocować
tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo,
dopuszczone do umieszczenia w tych
miejscach.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w kabinie samochodu bagaże
nie powinny sięgać na wysokość większą
niż 50 mm poniżej górnej krawędzi okien
bocznych, aby w razie zderzenia bocznego
nie ograniczyły działania ochronnego znajdujących się w podsufitce kurtyn powietrznych.
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne stanowią jedynie uzupełnienie działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy zawsze mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa.
28
01 Bezpieczeństwo
System WHIPS
01
G020347
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych - WHIPS
W skład systemu WHIPS, chroniącego przed
urazami kręgów szyjnych, wchodzą pochłaniające energię oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki obu przednich foteli. Zabezpieczenie to działa w sytuacji uderzenia w tył tego
samochodu, w zależności od kąta uderzenia
oraz prędkości i konstrukcji pojazdu, z którym
nastąpiła kolizja.
OSTRZEŻENIE
System ochrony przed urazami kręgów
szyjnych stanowi jedynie uzupełnienie działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy zawsze mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa.
Fotel z systemem ochrony przed urazami
kręgów szyjnych
Działanie zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparć przednich foteli do tyłu, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i
pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu kręgów szyjnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
System zabezpieczenia przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
poduszki fotelika
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożo-
29
01 Bezpieczeństwo
01
System WHIPS
nego na odpowiednim foteliku lub podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
W celu zapewnienia najlepszego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Należy unikać umieszczania za przednimi
fotelami sztywnych przedmiotów, wciskanych pomiędzy oparcie przedniego fotela, a
poduszkę tylnego siedzenia. Mogą one
uniemożliwić prawidłowe zadziałanie
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
W przypadku złożenia do przodu oparcia
tylnego siedzenia odpowiadające mu siedzenie z przodu należy tak ustawić, aby nie
dotykało złożonego oparcia.
OSTRZEŻENIE
W przypadku, gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w wyniku
uderzenia w tył tego samochodu – system
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych powinien zostać poddany przeglądowi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Nie wolno zakłócać działania systemu
WHIPS
G020125
G020126
Nawet, gdy fotel wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata funkcji
ochronnych zabezpieczenia przed urazami
kręgów szyjnych.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/
pasażera żadnych przedmiotów, które mogłyby
uniemożliwić prawidłowe działanie systemu
WHIPS.
30
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Także po drobniejszych kolizjach związanych z najechaniem na tył tego samochodu
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu sprawdzenia
systemu zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu
Uwagi ogólne
Opracowany przez Volvo system ochrony
przed skutkami przewrócenia samochodu
ROPS ogranicza ryzyko przewrócenia samochodu oraz w maksymalnym możliwym stopniu chroni jadących w razie zaistnienia takiej
sytuacji.
W skład systemu wchodzą:
• Układ stabilizacji przechyłów nadwozia
01
Więcej informacji na temat układu DSTC, patrz
strona 163.
OSTRZEŻENIE
W normalnych warunkach jazdy układ stabilizacji przechyłów nadwozia poprawia
bezpieczeństwo, jednak nie należy tego
traktować jako zachęty do zwiększania
prędkości. Podczas jazdy należy zawsze
zachować ostrożność.
RSC (Roll Stability Control), minimalizujący
ryzyko przewrócenia samochodu podczas
gwałtownych manewrów lub w razie
poślizgu.
• Specjalne wzmocnienia konstrukcyjne
nadwozia, kurtyny powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących, zwiększające
zakres ochrony kierowcy i pasażerów.
Patrz też strony 20 i 28.
W układzie stabilizacji przechyłów znajduje się
czujnik żyroskopowy, który reaguje na zmiany
kąta pochylenia bocznego nadwozia. Na tej
podstawie szacowane jest, czy istnieje ryzyko
przewrócenia samochodu. Jeżeli jest takie
zagrożenie, zostaje uruchomiony układ antypoślizgowy DSTC, który zmniejszając chwilową moc silnika i przyhamowując odpowiednie koła stabilizuje pojazd.
31
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?
01
A
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała?
Napinacze pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego i/lub przewrócenia samochodu.
Czołowe poduszki powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoA
Boczne poduszki powietrzne
W przypadku zderzenia bocznegoA
Kurtyny powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego i/lub przewrócenia samochoduA.
Zabezpieczenie przed urazami kręgów szyjnych
W przypadku uderzenia od tyłu.
Stabilizacja przechyłów nadwozia
Podczas gwałtownych manewrów lub poślizgu samochodu.
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpi. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest następujące postępowanie:
• Odholowanie samochodu. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu dokonania naprawy. Nie wolno jechać
z odpalonymi poduszkami powietrznymi.
• Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
32
UWAGA
Odpalenie czołowych i bocznych poduszek
powietrznych oraz kurtyn powietrznych
może nastąpić jedynie raz w trakcie kolizji
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący poduszek powietrznych
znajduje się w środkowej konsoli. W przypadku zalania podłogi wodą należy odłączyć zaciski akumulatora w komorze silnika.
Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ
może to spowodować odpalenie poduszek
powietrznych. Odholowanie samochodu.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie należy jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi, ponieważ mogą one
ograniczać ruchy kierownicy. Ponadto
mogło również nastąpić uszkodzenie innych
układów związanych z bezpieczeństwem
jazdy. Długotrwały kontakt z dymem i pyłem
powstałymi przy odpalaniu poduszek
powietrznych może powodować podrażnienia oczu i skóry. W razie wystąpienia
tego typu objawów należy podrażnione
miejsce przemyć zimną wodą i ewentualnie
skontaktować się z lekarzem. Napełniająca
się z dużą prędkością poduszka wraz z elementami jej tapicerki może spowodować
otarcia i oparzenia naskórka.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do ukończenia
10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 35.
które dają pewność, że punkty i elementy
mocowania będą właściwie rozmieszczone i
odpowiednio wytrzymałe.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się
z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o
precyzyjne instrukcje.
G020128
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
01
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
różnych krajach mogą być odmienne.
Należy dostosować się do obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Oferowane przez Volvo foteliki i podwyższenia
dla dzieci zostały specjalnie zaprojektowane
do tego samochodu. Firma Volvo zaleca
korzystanie z oryginalnych produktów Volvo,
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując foteliki dziecięce innych marek,
należy zawsze zapoznać się z dołączoną do
nich instrukcją montażu.
Nie zaczepiać taśm mocujących fotelik do
pałąka służącego do przesuwania fotela ani do
sprężyn bądź innych elementów konstrukcyjnych od spodu fotela. Ostre krawędzie mogą
uszkodzić taśmy.
33
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej.
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
• fotelik dziecięcy/podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, pod warunkiem że czołowa
poduszka powietrzna pasażera została
wyłączona1.
• jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Umieszczenie fotelika na
przednim siedzeniu pasażera grozi dziecku
odniesieniem poważnych obrażeń ciała, jeżeli
poduszka powietrzna zostanie odpalona.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.2
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować podwyższeń/fotelików
dziecięcych ze stalowymi uchwytami, które
opierają się na przycisku zwalniającym w
klamrze pasów bezpieczeństwa, ponieważ
może to spowodować samoczynne rozpięcie pasa bezpieczeństwa.
Nie dopuścić, aby górna część oparcia fotelika opierała się szybę przednią.
1
2
34
Naklejka poduszki powietrznej
Informacje o sposobie włączania i wyłączania poduszki powietrznej, patrz strona 24.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Etykieta umieszczona na bocznej ściance tablicy
rozdzielczej po stronie pasażera, patrz ilustracja na
stronie 24.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce w zależności od miejsca zamocowania w samochodzie3
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Grupa 0
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu
<10 kg
Homologacja: E1 04301146
Grupa 0+
(U)
<13 kg
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135
(L)
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
(U)
3
W przypadku fotelików dziecięcych innych marek ich przystosowanie do zamocowania w tym samochodzie powinno być potwierdzone przez producenta fotelika, bądź powinny one spełniać
określone w ECE R44 wymogi ogólne.
``
35
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
9 - 18 kg
Homologacja: E5 04192
(L)
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135
(L)
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
(U)
Grupa 2
15 – 25 kg
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
Homologacja: E5 04192
(L)
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E5 04191
(L)
36
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez oparcia (Booster Cushion with and without backrest).
15 - 36 kg
Homologacja: E5 03139
01
(UF)
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
Homologacja: E1 04301169
(UF)
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu samochodu,
w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
``
37
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie
siedzeńA
Środkowe miejsce w drugim rzędzie siedzeńA
Grupa 0
Grupa 0+
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania
ISOFIX.
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania
ISOFIX.
<13 kg
Homologacja: E1 04301146
Homologacja: E1 04301146
(U)
(U)
<10 kg
Trzeci rząd siedzeń w wersji siedmiomiejscowej
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – ustawiany tyłem do kierunku
jazdy, mocowany systemem mocowania
ISOFIX.
Homologacja: E1 04301146
(U)
38
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i
podpórkami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i
podpórkami.
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
(L)
(L)
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
(U)
(U)
(U)
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie
siedzeńA
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
9 - 18 kg
Środkowe miejsce w drugim rzędzie siedzeńA
01
Trzeci rząd siedzeń w wersji siedmiomiejscowej
Homologacja: E5 04192
(L)
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – ustawiany
tyłem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi
pasami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i
podpórkami.
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
(L)
(L)
Fotelik Britax Fixway – ustawiany tyłem
do kierunku jazdy, mocowanie ISOFIX i
dodatkowymi taśmami.
Homologacja: E5 03171
(L)
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
(U)
(U)
(U)
``
39
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie
siedzeńA
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – ustawiany tyłem
do kierunku jazdy, mocowany pasem
bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
15 – 25 kg
Środkowe miejsce w drugim rzędzie siedzeńA
Homologacja: E5 04192
(L)
40
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa samochodu.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – ustawiany przodem do kierunku jazdy, mocowany
pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
(L)
(L)
Trzeci rząd siedzeń w wersji siedmiomiejscowej
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie
siedzeńA
Środkowe miejsce w drugim rzędzie siedzeńA
Trzeci rząd siedzeń w wersji siedmiomiejscowej
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
15 - 36 kg
01
Integralne podwyższenie siedziska
(Integrated Booster Cushion) – dostępne
jako fabrycznie montowane wyposażenie.
Homologacja: E5 03167
(B)
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu samochodu,
w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy ciała.
B: Integralne foteliki dziecięce spełniające wymogi dla tej kategorii masy ciała.
A
W wersji siedmiomiejscowej ten rząd siedzeń w przypadku stosowania fotelika dziecięcego musi być odsunięty maksymalnie do tyłu.
``
41
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Integralne podwyższenie*
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
G031071
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.4
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Pociągając za uchwyt, unieść poduszkę
siedzenia.
Chwycić dwiema rękami i przesunąć
poduszkę do tyłu.
Docisnąć, aż poduszka siedzenia zostanie
zablokowana.
OSTRZEŻENIE
Przed posadzeniem dziecka na podwyższeniu należy zablokować poduszkę siedzenia
w pozycji podniesionej.
Sprawdzić, czy:
Ustawianie podwyższenia
• sprzączka pasa bezpieczeństwa została
prawidłowo zablokowana w zaczepie.
Integralne podwyższenie siedziska Volvo na
środkowym miejscu tylnego siedzenia zostało
specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia
dzieciom optymalnej ochrony. W połączeniu ze
standardowymi pasami bezpieczeństwa integralne podwyższenie jest przeznaczone dla
dzieci o masie ciała od 15 do 36 kg.
• pas bezpieczeństwa dobrze przylega do
ciała dziecka, nie jest luźny ani skręcony, a
jego część ramieniowa prawidłowo przebiega przez bark.
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
spoczywa nisko na biodrach, zapewniając
najlepszą ochronę.
• pas bezpieczeństwa nie dotyka szyi
G020808
dziecka, ani nie przebiega pod ramieniem.
4
42
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• Dokładnie dopasować ustawienie
zagłówka do pozycji głowy dziecka.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
Chowanie podwyższenia
Volvo zaleca, aby naprawę lub wymianę zlecić do wykonania wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji integralnego podwyższenia dla dziecka.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX*
G030708
W przypadku gdy integralne podwyższenie
dla dziecka zostało poddane działaniu
znacznych sił – na przykład w wyniku zderzenia, całe podwyższenie wraz z pasem
bezpieczeństwa i jego śrubami mocującymi
wymaga wymiany. Nawet jeśli integralne
podwyższenie dla dziecka wygląda na nieuszkodzone, niektóre jego własności
ochronne mogły zostać naruszone. Również mocno zużyte lub zniszczone podwyższenie wymaga wymiany.
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 139.
1. Pociągnąć za uchwyt.
2. Obniżyć poduszkę siedzenia, a następnie
docisnąć, aż zostanie zablokowana.
UWAGA
Przed złożeniem oparcia tylnego siedzenia
należy pamiętać o schowaniu podwyższenia.
G015268
OSTRZEŻENIE
01
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
Ich pozycję wskazują symbole na obiciu tapicerskim oparcia (patrz: ilustracja powyżej).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
43
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
nacisnąć na siedzisko.
UWAGA
Zaczepy ISOFIX mogą zostać zamontowane w przednim fotelu pasażera jako
wyposażenie dodatkowe.
Klasa
wielkościowa
Opis
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany przodem do
kierunku jazdy
F
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
lewej
B
Kompaktowy (rozm. 1) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
G
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie po stronie
prawej
B1
Kompaktowy (rozm. 2) fotelik
dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
Klasyfikacja wielkościowa
Z tego powodu stosowana jest klasyfikacja
wielkościowa fotelików z systemem mocowania ISOFIX, ułatwiająca wybór właściwego produktu (patrz tabela poniżej).
Klasa
wielkościowa
A
Korzystając z zaczepów ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Foteliki dziecięce są różnych rozmiarów. Oznacza to, że nie każdy może być zamontowany
na danym miejscu w samochodzie.
Opis
C
Pełnowymiarowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
D
Kompaktowy fotelik dziecięcy mocowany tyłem do
kierunku jazdy
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
OSTRZEŻENIE
Nie wolno mocować fotelika dziecięcego na
przednim siedzeniu samochodu wyposażonego w czołową poduszkę powietrzną po
stronie pasażera, jeżeli nie została ona wyłączona.
UWAGA
Jeżeli dany fotelik ISOFIX nie ma klasyfikacji
wielkościowej, jego przystosowanie do tego
samochodu powinno być potwierdzone
przez producenta fotelika.
UWAGA
Volvo zaleca skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem Volvo w celu uzyskania
zaleceń dotyczących fotelików dziecięcych
ISOFIX, które są polecane przez Volvo.
44
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Rodzaje fotelików dziecięcych ISOFIX
Rodzaj fotelika
Masa ciała
Klasa wielkościowa
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
Fotelik dla niemowląt mocowany poprzecznie
maks. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 miesięcy)
G
X
X
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 10 kg
E
X
TAK
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku jazdy
maks. 13 kg
(0 – 9 miesięcy)
(0 – 12 miesięcy)
(IL)
E
X
TAK
(IL)
D
X
TAK
(IL)
C
X
TAK
(IL)
Fotelik dziecięcy mocowany
tyłem do kierunku jazdy
9 – 18 kg
(9 – 36 miesięcy)
D
X
TAK
(IL)
C
X
TAK
(IL)
``
45
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Rodzaj fotelika
Fotelik dziecięcy mocowany
przodem do kierunku jazdy
Masa ciała
9 – 18 kg
Klasa wielkościowa
B
Miejsce zamocowania fotelika ISOFIX
Przednie siedzenie
Skrajne miejsca na tylnym
siedzeniu
X
TAKA
(9 – 36 miesięcy)
(IUF)
B1
X
TAKA
(IUF)
A
X
TAKA
(IUF)
X: Pozycja ISOFIX nie jest odpowiednia dla fotelików dziecięcych ISOFIX w tej kategorii masy ciała i/lub klasie wielkościowej.
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do użytku w konkretnym modelu
samochodu, w ograniczonych lub częściowo uniwersalnych kategoriach.
IUF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne dla tej kategorii masy
ciała.
A
46
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych
UWAGA
Dodatkowe zaczepy do zamocowania fotelików dziecięcych znajdują się tylko w oparciach siedzeń w drugim rzędzie w wersji
siedmiomiejscowej.
G027032
Dostęp do zaczepów ułatwi pochylenie oparcia w przód. Szczegółowe wskazówki dotyczące dodatkowego umocowania fotelika w
górnych zaczepach podane są przez jego producenta.
Samochód wyposażony jest w górne zaczepy
mocujące fotelików dla dzieci. Zaczepy te znajdują się na tylnej ścianie oparć siedzeń tylnych.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone
są przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
Volvo zaleca, aby małe dzieci korzystały z fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy możliwie do jak najpóźniejszego wieku.
5
Trwała blokada wysuwu
bezwładnościowego pasa
bezpieczeństwa (ALR/ELR)5
Środkowy pas bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń ma dodatkową trwałą blokadę
wysuwu. Funkcja blokady pomaga zamocować nim fotelik dziecięcy.
01
3. Zapiąć pas, wsuwając jego sprzączkę w
odpowiedni zaczep. Prawidłowe zapięcie
pasa bezpieczeństwa potwierdzi wyraźny
odgłos zatrzaskiwania.
4. Pozwolić na samoczynne zwinięcie się luźnej taśmy pasa, napinając ją jednocześnie
wokół fotelika. Towarzyszyć temu będzie
odgłos uruchamianego mechanizmu blokady. Jest to zjawisko normalne.
Po odpięciu pasa bezpieczeństwa i jego zwinięciu się, trwała blokada wysuwu zostaje
zwolniona.
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się z
wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o bliższe wskazówki.
Mocowanie fotelika dziecięcego pasem bezpieczeństwa:
1. Uchwycić fotelik pasem bezpieczeństwa
zgodnie ze wskazówkami producenta fotelika.
2. Wyciągnąć całkowicie pas bezpieczeństwa z mechanizmu zwijającego.
Pas bezpieczeństwa typu ALR/ELR.
47
Deska rozdzielcza z kierownicą po lewej stronie....................................
Deska rozdzielcza z kierownicą po prawej stronie.................................
Panel przycisków w drzwiach kierowcy..................................................
Zespół wskaźników.................................................................................
Lampki kontrolne i ostrzegawcze...........................................................
Wyświetlacz informacyjny.......................................................................
Przyciski w środkowej konsoli................................................................
Panel przełączników oświetlenia............................................................
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy....................
Komputer pokładowy*............................................................................
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy..................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*................................................
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.....................................
Elektryczne sterowanie szyb...................................................................
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne..............................
Elektrycznie sterowane okno dachowe*.................................................
50
52
54
55
57
61
63
66
69
71
73
76
78
80
83
88
HomeLinkŸ *............................................................................................ 90
48
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
WSKAŹNIKI, PRZEŁĄCZNIKI I URZĄDZENIA STERUJĄCE
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Deska rozdzielcza z kierownicą po lewej stronie
02
50
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Deska rozdzielcza z kierownicą po lewej stronie
Panel przełączników oświetlenia
Sygnał dźwiękowy
Wyloty wentylacyjne
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Wyświetlacz
Przełącznik kierunkowskazów oraz świateł
mijania i drogowych, przycisk READ
Wskaźnik temperatury silnika
02
Hamulec postojowy
Licznik przebiegu całkowitego i dziennego,
automatyczna kontrola prędkości
Dźwignia zwalniająca hamulec postojowy
Prędkościomierz
Wyłączniki oświetlenia do czytania
Kierunkowskazy
Lampka oświetlenia wnętrza
Obrotomierz
Sterowanie okna dachowego
Temperatura zewnętrzna, zegar, zakres
skrzyni biegów
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
Wskaźnik poziomu paliwa
Lusterko wsteczne
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Wyloty wentylacyjne
Schowek
Światła awaryjne
Radioodtwarzacz
Klimatyzacja
Wycieraczki szyby przedniej
Klawiatura telefonu i radioodtwarzacza
Zespół wskaźników
51
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Deska rozdzielcza z kierownicą po prawej stronie
02
52
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Deska rozdzielcza z kierownicą po prawej stronie
Panel przełączników oświetlenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Wyloty wentylacyjne
Sygnał dźwiękowy
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Zespół wskaźników
Wskaźnik poziomu paliwa
Klawiatura telefonu i radioodtwarzacza
Temperatura zewnętrzna, zegar, zakres
skrzyni biegów
Wycieraczki szyby przedniej
Obrotomierz
Kierunkowskazy
Prędkościomierz
Licznik przebiegu całkowitego i dziennego,
automatyczna kontrola prędkości
Wskaźnik temperatury silnika
Wyświetlacz
02
Dźwignia zwalniająca hamulec postojowy
Wyłączniki oświetlenia do czytania
Lampka oświetlenia wnętrza
Sterowanie okna dachowego
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
Lusterko wsteczne
Wyloty wentylacyjne
Schowek
Światła awaryjne
Radioodtwarzacz
Klimatyzacja
Przełącznik kierunkowskazów oraz świateł
mijania i drogowych, przycisk READ
Hamulec postojowy
53
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przycisków w drzwiach kierowcy
Panel przycisków w drzwiach kierowcy
G029570
02
Blokada wszystkich drzwi
Blokada szyb w drzwiach tylnych
Przyciski sterowania szybami
Przyciski sterujące zewnętrznych lusterek
wstecznych
54
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zespół wskaźników
G026973
02
Wskaźnik temperatury silnika – Pokazuje
temperaturę płynu w układzie chłodzenia
silnika. Jeśli temperatura będzie zbyt
wysoka i wskazówka znajdzie się na czerwonym polu, na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni komunikat. Należy pamiętać,
że dodatkowe lampy zamontowane przed
wlotem powietrza do chłodnicy powodują
zmniejszenie skuteczności chłodzenia.
Wyświetlacz – Na wyświetlaczu ukazują się
informacje i ostrzeżenia.
Prędkościomierz – Pokazuje prędkość
samochodu.
Liczniki przebiegu dziennego T1 i T2 –
Służą do pomiaru przebytych krótkich
odległości. Ostatnia cyfra z prawej strony
pokazuje setki metrów. Wyzerowanie
stanu następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez ponad 2 sekundy.
Krótkie naciśnięcie przycisku przełącza
pomiędzy wskazaniami licznika.
Wskazania układu automatycznej kontroli
prędkości.
Licznik przebiegu całkowitego – Pokazuje
całkowity dystans przejechany przez
samochód.
Lampka kontrolna świateł drogowych
Symbol ostrzegawczy – W przypadku
wystąpienia usterki symbol ostrzegawczy
zostaje podświetlony, a na wyświetlaczu
pojawia się odpowiedni komunikat.
Obrotomierz – Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (obr/min). Nie wolno dopuszczać
do wejścia strzałki na czerwone pole.
Wyświetlacz automatycznej skrzyni biegów – Pokazuje pozycję dźwigni skrzyni
biegów.
Wskaźnik temperatury zewnętrznej – Gdy
temperatura spadnie do wartości pomiędzy +2°C do 5°C, na wyświetlaczu pojawi
się symbol płatka śniegu. Ostrzega on o
możliwości wystąpienia oblodzonej
nawierzchni. Przy małej prędkości jazdy
lub na postoju wskazania mogą być zawyżone.
``
55
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zespół wskaźników
Pokrętło zegara – Służy do ustawiania
wskazywanego czasu.
02
Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza
rezerwy paliwa, należy jak najszybciej je
uzupełnić. Patrz też „Komputer pokładowy”, strona 71.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne kierunkowskazów –
lewego i prawego
56
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Kontrola działania lampek
Jeżeli w ciągu 5 sekund silnik nie
zostanie uruchomiony, zgasną
wszystkie lampki za wyjątkiem
lampki sygnalizacyjnej usterki w
układzie oczyszczania spalin i
lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju.
Niektóre lampki mogą mieć inne
znaczenie niż opisane, w zależności od wyposażenia samochodu.
Symbole na środku zespołu
wskaźników
Po obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do położenia II przed uruchomieniem
silnika wszystkie lampki1 powinny się zaświecić. W ten sposób dokonywana jest kontrola
ich działania. Po uruchomieniu silnika gasną
wszystkie lampki z wyjątkiem lampki kontrolnej
hamulca postojowego, która gaśnie po jego
zwolnieniu.
Symbol ten jest podświetlany kolorem żółtym lub czerwonym, w
zależności od powagi wykrytej
usterki.
02
Kolor czerwony
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie wolno kontynuować jazdy.
Nie kontynuować jazdy.
2. Odczytać komunikat ostrzegawczy na
wyświetlaczu.
3. Usunąć przyczynę komunikatu, postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu, lub skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca zwrócenie się
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Symbol ostrzegawczy pozostaje podświetlony
wraz z widocznym komunikatem na wyświetlaczu aż do momentu usunięcia usterki.
Kolor żółty
–
Odczytać komunikat na wyświetlaczu.
Postępować zgodnie ze wskazówkami.
Komunikat znika samoczynnie po upływie
około 2 minut lub można go wykasować ręcznie naciskając przycisk READ, (patrz
strona 61).
1
W niektórych wersjach silnikowych brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju. W to miejsce wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strona 223.
``
57
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
UWAGA
02
W przypadku wyświetlenia komunikatu
TIME FOR REGULAR SERVICE , symbol
i tekst komunikatu można wyłączyć za
pomocą przycisku READ lub znikną one
samoczynnie po upływie 2 minut.
Symbole informacyjne
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się, układ
ABS nie działa. Podstawowy układ
hamulcowy funkcjonuje prawidłowo, jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu ABS.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
3. Jeżeli symbol ostrzegawczy pozostaje
podświetlony, firma Volvo zaleca, aby
dojechać samochodem do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia układu ABS.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu hamulcowego
może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i sprawdzić poziom w zbiorniku
płynu hamulcowego, patrz strona 226.
2. Jeżeli poziom płynu w zbiorniczku jest
poniżej znaku MIN, nie wolno kontynuować jazdy. Samochód należy odholować.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo w celu sprawdzenia układu
hamulcowego.
Jeżeli równocześnie świecą się
lampki ostrzegawcze układu
hamulcowego (BRAKE) i układu
ABS, może to oznaczać problem z
systemem dystrybucji siły hamowania pomiędzy koła samochodu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
58
• Jeżeli obie lampki ostrzegawcze zgasną,
można kontynuować jazdę.
• Jeżeli lampki ostrzegawcze pozostają
zapalone, należy sprawdzić poziom w
zbiorniku płynu hamulcowego, patrz
strona 226.
• Jeżeli poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku jest prawidłowy, ale symbole
pozostają podświetlone to przy zachowaniu szczególnej ostrożności można dojechać do najbliższej autoryzowanej stacji
obsługi polecanej przez Volvo w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.
• Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
poniżej znaku MIN, nie wolno kontynuować jazdy. Samochód należy przetransportować do autoryzowanej stacji obsługi
polecanej przez Volvo w celu sprawdzenia
układu hamulcowego.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego i
układu ABS, podczas silniejszego hamowania tylna oś jezdna samochodu może wykazywać tendencję do poślizgu.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Lampka zaświeci się, gdy osoba
na jednym z przednich foteli nie
zapnie pasa bezpieczeństwa lub
osoba na tylnym siedzeniu rozepnie pas bezpieczeństwa.
Niskie ciśnienie oleju2
Zapalenie się lampki podczas
jazdy sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast
wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju.
Jeżeli lampka świeci się mimo prawidłowego
poziomu oleju w silniku, należy skontaktować
się z autoryzowaną stacją obsługi polecaną
przez Volvo.
System redukcji emisji spalin
Jeżeli symbol zaświeci się, może
być to oznaką usterki układu emisji
spalin. Firma Volvo zaleca, aby
dojechać samochodem do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi
Volvo w celu sprawdzenia.
2
Poduszki powietrzne
Gdy lampka ta nie gaśnie lub
zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki zaczepu
pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Firma Volvo zaleca, aby niezwłocznie
dojechać samochodem do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy, oznacza to, że nastąpiła
usterka w układzie elektrycznym.
Firma Volvo zaleca wizytę w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik
wysokoprężny)
Lampka ta świeci się podczas
podgrzewania silnika świecami
żarowymi. Podgrzewanie wstępne
włącza się przy temperaturach
otoczenia poniżej 2 °C. Samochód można uruchomić po zgaśnięciu lampki.
Zaciągnięty hamulec postojowy
Lampka ta sygnalizuje uruchomienie hamulca postojowego. Uruchamiając hamulec postojowy
należy zawsze wcisnąć jego pedał
do skrajnego położenia.
02
UWAGA
Lampka zapala się niezależnie od stopnia
załączenia hamulca postojowego.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się, gdy jest włączone tylne światło przeciwmgielne.
Symbol kierunkowskazów przyczepy
Lampka ta miga razem z kierunkowskazami podłączonej przyczepy. Gdy lampka nie miga, oznacza to usterkę jednego z kierunkowskazów przyczepy lub samochodu.
W niektórych wersjach silnikowych brak jest lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju. W to miejsce wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strona 223.
59
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
02
Układ stabilizujący tor jazdy STC lub
DSTC
Informacje na temat działania
układu oraz związanych z nim lampek kontrolnych i ostrzegawczych,
patrz strona 164.
Symbol przypominający o otwartych
drzwiach
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych lub
pokrywa bagażnika nie są prawidłowo
zamknięte, kierowca jest o tym w odpowiedni
sposób informowany.
Niska prędkość
Gdy prędkość samochodu nie przekracza
około 7 km/h, podświetlony zostanie symbol
informacyjny, a na wyświetlaczu pojawi się
jeden z następujących komunikatów: DRIVER
DOOR OPEN , PASSENGER DOOR OPEN ,
LEFT REAR DOOR OPEN lub RIGHT REAR
DOOR OPEN . Należy zatrzymać samochód
najszybciej jak to możliwe w bezpieczny sposób i zamknąć otwarte drzwi lub pokrywę.
Wysoka prędkość
Po przekroczeniu prędkości
około 7 km/h podświetlony zostanie symbol ostrzegawczy i równocześnie na wyświetlaczu pojawi się
jeden z wyżej wymienionych
komunikatów.
60
Sygnalizacja niedomknięcia pokrywy
bagażnika
Gdy drzwi bagażnika są otwarte, na wyświetlaczu pojawia się komunikat TAILGATE
OPEN.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
Komunikaty na wyświetlaczu
UWAGA
Działanie
SERVICE REQUIREDA
Firma Volvo zaleca,
aby bezzwłocznie
zlecić autoryzowanej stacji obsługi
Volvo sprawdzenie
samochodu.
Komunikat
Działanie
STOP SAFELYA
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób i wyłączyć
silnik. Poważne
ryzyko uszkodzenia.
TIME FOR REGULAR SERVICE
STOP ENGINEA
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób i wyłączyć
silnik. Poważne
ryzyko uszkodzenia.
SERVICE
URGENTA
Firma Volvo zaleca,
aby bezzwłocznie
zlecić autoryzowanej stacji obsługi
Volvo sprawdzenie
samochodu.
Sygnalizacja
konieczności poddania samochodu
przeglądowi okresowemu. Firma Volvo
zaleca, aby bezzwłocznie zlecić
autoryzowanej stacji
obsługi Volvo przeprowadzenie odpowiednich czynności.
Moment pojawienia
się tego komunikatu
uzależniony jest od
przejechanego dystansu, czasu pracy
silnika i liczby miesięcy, które upłynęły
od ostatniego przeglądu okresowego.
SEE MANUALA
Zajrzeć do instrukcji
obsługi samochodu.
G026979
Komunikat
Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się w
trakcie np. wyświetlania menu komputera
pokładowego lub przygotowań do skorzystania z telefonu, należy potwierdzić zapoznanie się z nim, naciskając przycisk
READ.
Zaświeceniu się lampek kontrolnych i ostrzegawczych towarzyszą odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu.
–
Nacisnąć przycisk READ (A).
Naciskając przycisk READ można przeglądać
kolejne komunikaty. Komunikaty są przechowywane w pamięci, aż do chwili usunięcia
usterki.
02
61
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
02
A
62
Komunikat
Działanie
SOOT FILTER
FULL SEE
MANUAL
Filtr cząstek stałych
w silniku wysokoprężnym wymaga
regeneracji – patrz
str. patrz
strona 153.
STC SPIN CONTROL OFF/DSTC
SPIN CONTROL
OFF
Funkcjonowanie
układu stabilizacji
toru jazdy i kontroli
trakcji może być
ograniczone. Więcej
wariantów, patrz
strona 163.
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją na
temat lokalizacji problemu.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski w środkowej konsoli
Działanie przycisków
G026944
02
UWAGA
Kolejność przycisków może być inna.
Klimatyzacja tylnej części kabiny*
Naciśnięcie tego przycisku włącza niezależną klimatyzację tylnej części kabiny samochodu.
Po wyłączeniu zapłonu klimatyzacja tylnej części kabiny zostaje wyłączona.
Blokada otwierania tylnych drzwi od
wewnątrz*
Przycisk ten służy do włączania
i wyłączania elektrycznej blokady tylnych drzwi, uniemożliwiającej ich otwarcie od wewnątrz (np. przez dzieci). Kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania
musi być w pozycji I lub II. Gdy blokada jest
uruchomiona, świeci się dioda kontrolna w
przycisku. Uruchomieniu i wyłączeniu tego
zabezpieczenia towarzyszy odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, patrz strona 139.
Składanie zewnętrznych lusterek
wstecznych*
Przycisk ten służy do składania
zewnętrznych lusterek wstecznych oraz cofania złożonych
lusterek do położenia wyjściowego.
W razie przypadkowego złożenia lub wyprostowania jednego lusterka należy wykonać
następujące czynności:
1. Ręcznie przestawić lusterko do normalnej
pozycji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
63
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski w środkowej konsoli
2. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
02
3. Naciskając przycisk spowodować złożenie
lusterek, a następnie powtórnie nacisnąć
przycisk, aby ustawiły się w położeniu
wyprostowanym.
Oba zewnętrzne lusterka wsteczne powracają
do swych pierwotnych, ustalonych położeń.
Wspomaganie parkowania*
Układ jest gotowy do działania
z chwilą uruchomienia silnika.
Naciśnięcie przycisku na przemian włącza i wyłącza wspomaganie parkowania. Patrz też
strona 165.
Wyłączanie funkcji całkowitej blokady
zamków* oraz dodatkowych czujników
Przycisk ten służy do wyłączania funkcji całkowitej blokady
zamków (uniemożliwiającej
otwarcie drzwi również od
wewnątrz). Przyciskiem tym
dokonuje się również odłączenia detektorów ruchu i przechyłu* w układzie
autoalarmu (np. na czas transportu samochodu promem). Gdy detektory są wyłączone,
świeci się lampka kontrolna, patrz strony 138
i 142.
64
Dodatkowe światła*
Przycisk ten służy do włączania
i wyłączania funkcji automatycznego włączania dodatkowych świateł w sprzężeniu ze
światłami drogowymi.
Aktywne reflektory ksenonowe*
Kierunek świecenia aktywnych
reflektorów ksenonowych
(ABL) podąża za ruchami kierownicy. Funkcja jest włączana
automatycznie po uruchomieniu silnika. Następnie można ją
wyłączyć i ponownie włączyć przyciskiem. Gdy
funkcja działa, świeci się lampka kontrolna w
przycisku
Przystosowanie reflektorów do ruchu
prawo- i lewostronnego
Przytrzymać przycisk wciśnięty przez co najmniej 5 sekund. Samochód w tym czasie musi
stać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
HEADLIGHTS SET FOR RH TRAFFIC lub
HEADLIGHTS SET FOR LH TRAFFIC.
Dodatkowe informacje oraz przystosowanie
reflektorów halogenowych i podwójnych ksenonowych do ruchu prawo- i lewostronnego,
patrz strona 184.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gniazdo elektryczne/Zapalniczka*
Z tego gniazda elektrycznego
można zasilać akcesoria pobierające prąd o napięciu 12 V,
takie jak ładowarki do telefonów komórkowych lub lodówki
podróżne.
Gniazdo elektryczne jest pod napięciem, gdy
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest
ustawiony w pozycji co najmniej I.
Zapalniczkę włącza się naciskając przycisk. Po
rozgrzaniu się zapalniczka wysunie się samoczynnie. W celu zapalenia papierosa należy
wyjąć zapalniczkę i dotknąć końca papierosa
rozgrzaną spiralą. Ze względów bezpieczeństwa nieużywana zapalniczka powinna pozostawać w gnieździe. Maksymalny pobór prądu
nie może przekraczać 10 A.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli gniazdo nie jest używane, musi być
zawsze zabezpieczone zaślepką.
WAŻNE
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W), jeżeli używane jest tylko jedno gniazdo
na raz. Jeżeli oba gniazda są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5
A (90 W) na każde gniazdo.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski w środkowej konsoli
Monitorowanie martwych pól
widoczności*
UWAGA
Naciśnięcie przycisku na przemian wyłącza i przywraca działanie tej funkcji. Szczegółowe
informacje, patrz strona 168.
02
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych
służy do usuwania z nich zaparowania lub oblodzenia. Wciśnięcie przycisku uruchamia
ogrzewanie tylnej szyby i lusterek wstecznych. Równocześnie
świeci się lampka kontrolna w
przycisku. Lampka w przycisku
świeci się. Ogrzewanie jest
automatycznie przerywane po
upływie około 12 minut.
Światła awaryjne
AM FM
CD
Przepisy regulujące używanie świateł awaryjnych w poszczególnych krajach są różne.
LUM
VO E
POWER
*
0
Podgrzewanie przednich foteli
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
#
G027096
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Szczegółowe informacje, patrz
strona 100 lub 102.
Światła awaryjne (jednoczesne błyskanie
wszystkich kierunkowskazów) powinny być
używane w przypadku awaryjnego zatrzymania lub postoju samochodu w miejscu, w którym stanowi on zagrożenie lub przeszkodę dla
ruchu drogowego. W celu ich włączenia należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
65
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Uwagi ogólne
02
Pozycja
przełącznika
Działanie
Automatyczne światła mijania, światła
drogowe
Światła mijania automatyczne/
wyłączone. Dostępny tylko sygnał światłami drogowymi.
Światła do jazdy dziennej używane podczas jazdy samochodu. Automatyczne przełączenie na światła postojowe
podczas postoju samochodu.
Włączniki świateł
Automatyczne światła do jazdy dziennej w
ciągu dnia.
Pokrętło regulacji zasięgu świateł przednich
Światła mijania automatyczne.
W tej pozycji dostępny jest sygnał światłami drogowymi i normalne światła drogowe.
Światła przednie
Tylne światło przeciwmgielne
Regulacja podświetlenia wyświetlacza i
wskaźników
66
tej funkcji zlecić autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Światła mijania automatyczne*
Światła mijania włączają się samoczynnie po
obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w położenie II, za wyjątkiem sytuacji,
gdy przełącznik świateł (1) jest w położeniu
środkowym. Funkcję automatycznego włączania świateł mijania można w razie potrzeby
wyłączyć. Firma Volvo zaleca, aby wyłączenie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
2. Światła mijania zapalają się po obróceniu
przełącznika świateł (1) w prawo do skrajnej pozycji.
3. W celu włączenia świateł drogowych
należy pociągnąć lewą dźwignię przełącznika zespolonego do położenia skrajnego
w kierunku kierownicy i puścić ją, patrz
strona 69.
Wszystkie światła zostaną automatycznie
wyłączone po ustawieniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania w pozycji I lub 0.
Światła pozycyjne/postojowe
Światła pozycyjne/postojowe można włączać
niezależnie od ustawienia kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
–
Ustawić przełącznik świateł (1) w położeniu
środkowym.
Po ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II, podświetlenie tablicy
rejestracyjnej oraz światła pozycyjne/postojowe pozostają stale włączone.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Regulacja zasięgu świateł przednich
Tylne światło przeciwmgielne
Obciążenie samochodu zmienia pionowe ustawienie snopa świateł przednich, które mogą
oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy
odpowiednio ustawić zasięg świateł przednich.
Tylne światło przeciwmgielne można włączyć
tylko łącznie z reflektorami.
2. Obrócić przełącznik (1) w skrajne położenie.
3. Pokrętłem (3) ustawić odpowiednią wysokość świecenia reflektorów.
Samochody z reflektorami ksenonowymi*
posiadają automatyczną regulację poziomowania, więc nie występuje w nich pokrętło (3).
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wskaźników włącza się automatycznie po ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II, gdy przełącznik
świateł (1) znajduje się w jednym ze skrajnych
położeń. W ciągu dnia podświetlenie jest automatycznie ściemnione, a nocą można ręcznie
regulować jego intensywność.
02
Nacisnąć przycisk (4).
Gdy tylne światło przeciwmgielne jest włączone, świeci się lampka kontrolna w przycisku
oraz odpowiednia lampka w zespole wskaźników.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych w różnych krajach mogą być
odmienne.
G020789
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
–
Aktywne reflektory ksenonowe*
Kształt wiązki świateł mijania przy wyłączonej
(lewa) i włączonej (prawa) funkcji doświetlania
zakrętu.
Kierunek świecenia aktywnych reflektorów
ksenonowych (ABL) podąża za ruchami kierownicy. Funkcja jest włączana automatycznie
po uruchomieniu silnika. Następnie można ją
wyłączyć i ponownie włączyć przyciskiem w
środkowej konsoli, patrz strona 64.
Obracając pokrętło (5) do góry lub do dołu
można uzyskać silniejsze bądź słabsze podświetlenie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Światła do jazdy dziennej w ciągu dnia.
02
W celu oszczędzania paliwa w ciągu dnia
można wybrać światła do jazdy dziennej
(Daytime Running Light) zamiast bardziej energochłonnych świateł mijania. Światła do jazdy
dziennej, zamontowane w spojlerze, wykorzystują technologię jasno świecących diod o
niskim poborze energii.
Nacisnąć przycisk (2) i obrócić przełącznik
świateł (1) w skrajne położenie, aby włączyć
światła do jazdy dziennej w ciągu dnia. Steruje
tym czujnik światła, który przełącza światła do
jazdy dziennej na światła mijania po zapadnięciu zmierzchu lub wtedy, gdy światło dzienne
jest zbyt słabe. Gdy światła do jazdy dziennej
są włączone, świeci się lampka kontrolna w
przycisku.
UWAGA
W celu ograniczenia zużycia energii do minimum, przy automatycznym przełączeniu
świateł mijania na światła do jazdy dziennej
zostają również wyłączone światła tylne.
68
OSTRZEŻENIE
Zadaniem tego układu jest oszczędzanie
energii – nie jest on w stanie stwierdzić w
każdej sytuacji (np. we mgle lub podczas
deszczu), czy światło dzienne jest zbyt
słabe, czy wystarczająco silne.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami i zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Pozycje dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy
Kierunkowskazy
Włączanie świateł drogowych i mijania
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
być w pozycji II.
–
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego do górnego lub dolnego skrajnego
położenia (2).
Dźwignia przełącznika zespolonego pozostanie w skrajnym położeniu. Można ustawić ją
ręcznie w położeniu spoczynkowym, lub
dźwignia powróci do niego samoczynnie po
wyprostowaniu kierownicy.
Krótkie miganie kierunkowskazów
G026954
–
Krótkie miganie kierunkowskazów
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Przełączanie świateł mijania i drogowych,
włączanie oświetlenia asekuracyjnego
Wychylić dźwignię w położenie (1) do góry
lub do dołu, bądź przestawić ją w skrajne
położenie (2) do góry lub do dołu, a następnie cofnąć do położenia spoczynkowego.
Nastąpi trzykrotne błyśnięcie kierunkowskazów. Włączenie kierunkowskazów po przeciwnej stronie samochodu natychmiast przerywa
sekwencję.
02
1. Obrócić przełącznik świateł do końca w
prawo, patrz strona 66.
2. Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego do końca (4) w kierunku kierownicy i
zwolnić ją.
Sygnał świetlny światłami drogowymi
–
Pociągnąć lekko dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy do
położenia (3).
Światła drogowe będą się świecić do momentu
zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
Opóźnione wyłączenie świateł
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią one
przejście np. od samochodu do domu. Standardowo światła te pozostają zapalone przez
30 sekund1, ale czas ten można zmienić na
60 lub 90 sekund.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
1
Ustawienia fabryczne.
``
69
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
02
2. Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego do końca (4) w kierunku kierownicy i
zwolnić ją.
3. Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
70
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Komputer pokładowy*
Uwagi ogólne
INSTANTANEOUS
UWAGA
G026956
Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się
na wyświetlaczu podczas używania komputera pokładowego, to musi on zostać
odczytany. Należy wtedy nacisnąć przycisk
READ, a następnie powrócić do komputera
pokładowego.
READ - potwierdzenie przeczytania
Pokrętło - przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego
RESET - resetowanie
Elementy sterujące
Stopniowo obracając pokrętło nawigacyjne (B)
do góry lub do dołu można wybierać rodzaj
pokazywanej informacji. W celu powrotu do
punktu wyjściowego należy dalej obracać
pokrętłem.
1
2
Odczyt zużycia paliwa jest uaktualniany co
sekundę. Wskazanie zużycia paliwa na
wyświetlaczu jest uaktualniane co 2 sekundy.
Podczas postoju na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie „----". W czasie trwania procesu regeneracji2 filtra cząstek stałych zużycie
paliwa może wzrosnąć, patrz strona 153.
Funkcje
AVERAGE
Komputer pokładowy wyświetla następujące
informacje:
Podawane jest średnie zużycie paliwa od
ostatniego wyzerowania tej funkcji. Aby wyzerować średnie zużycie paliwa należy nacisnąć
przycisk RESET.
•
•
•
•
•
•
--- KM/H AVERAGE SPEED
02
--.- KM/L INSTANTANEOUS
UWAGA
--.- KM/L AVERAGE
--- KILOMETRES TO EMPTY TANK
DSTC ON , patrz strona 163
--- MPH ACTUAL SPEED 1*
Odczyt może być obarczony nieznacznym
błędem, jeżeli używano nagrzewnicy spalinowej.
AVERAGE SPEED
KILOMETRES TO EMPTY TANK
Po wyłączeniu zapłonu średnia prędkość zostanie zapamiętana, a następnie wykorzystana
jako podstawa do obliczenia nowej wartości
po podjęciu jazdy. Aby wyzerować średnie
zużycie paliwa należy nacisnąć przycisk
RESET.
Zasięg do wyczerpania paliwa jest obliczany
na podstawie średniego zużycia paliwa na dystansie ostatnich 30 kilometrów oraz ilości
paliwa pozostałego w zbiorniku. Pokazywana
jest przybliżona odległość, jaką można jeszcze
przejechać na paliwie znajdującym się w zbiorniku. W przypadku wyświetlanie komunikatu
Dotyczy tylko niektórych wersji.
Tylko wersje z silnikiem wysokoprężnym wyposażonym w filtr cząstek stałych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
71
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Komputer pokładowy*
02
„--- KILOMETRES TO EMPTY TANK " nie
ma gwarancji, że możliwe jest przejechanie
jakiegokolwiek dystansu. Należy najszybciej
jak to możliwe zatankować.
UWAGA
W przypadku zmiany stylu jazdy lub np. uruchomienia spalinowej nagrzewnicy postojowej*, pokazywana wartość może być
obarczona błędem.
MPH ACTUAL SPEED.*1
Aktualna prędkość jazdy pokazywana jest w
kilometrach na godzinę (km/h) bądź milach na
godzinę (mph), w zależności od tego, w jakich
jednostkach wyskalowana jest tarcza prędkościomierza w zespole wskaźników.
Zerowanie
1. Wybrać --- KM/H AVERAGE SPEED lub
--.- KM/L AVERAGE
2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
RESET (C) przez co najmniej 5 sekund
spowoduje równoczesne wyzerowanie
wskazań średniej prędkości jazdy i średniego zużycia paliwa.
1
72
Dotyczy tylko niektórych wersji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Wycieraczki szyby przedniej
Jednokrotne przetarcie
WAŻNE
W celu jednokrotnego przetarcia
szyby należy podnieść dźwignię.
Podczas pracy wycieraczek należy obficie
spryskiwać szybę przednią. Gdy pracują
wycieraczki, szyba przednia musi być
mokra.
02
G026953
Przerywana praca wycieraczek
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy szyby
przedniej.
Pokrętło
Wyłącznik czujnika deszczu
Częstotliwość cykli pracy wycieraczek można regulować. Obrót
pierścienia regulacyjnego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa częstotliwość ruchów wycieraczek. W celu wydłużenia
przerw między przetarciami należy obracać
pokrętłem (C) do dołu.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki szyby przedniej pracują z normalną prędkością.
Wycieraczki szyby przedniej pracują z dużą prędkością.
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
Kiedy dźwignia przełącznika zespolonego jest w położeniu 0,
wycieraczki są wyłączone.
WAŻNE
Przed włączeniem wycieraczek w zimie –
należy upewnić się, że pióra nie przymarzły
do szyby przedniej (lub tylnej), oraz usunąć
z niej śnieg i lód.
Czujnik deszczu*
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Jego
czułość można regulować obrotem pierścienia
regulacyjnego.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika (wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu zmniejszenia czułości.
Włączanie i wyłączanie
Czujnik deszczu może zostać włączony, gdy
wybrana jest pozycja I lub II kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania, a dźwignia przełącznika
wycieraczek jest w pozycji 0 (niezałączony).
W celu włączenia czujnika deszczu:
–
Nacisnąć przycisk. Zaświecenie się lampki
w przycisku potwierdza włączenie czujnika.
Wyłączenie czujnika deszczu:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
73
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Lampka w przycisku zgaśnie.
02
• Nacisnąć dźwignię przełącznika zespolonego w dół w celu wybrania innego trybu
pracy wycieraczek. Wychylenie dźwigni do
góry nie powoduje wyłączenia czujnika
deszczu. W tej pozycji wycieraczki wykonają dodatkowe przetarcie szyby, a po
zwolnieniu dźwigni i jej powrocie do pozycji 0 nastąpi powrót do pracy automatycznej.
Czujnik deszczu zostaje wyłączony samoczynnie z chwilą wyjęcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z gniazda wyłącznika zapłonu
lub po upływie pięciu minut od wyłączenia
zapłonu.
WAŻNE
W automatycznej myjni samochodowej
czujnik deszczu może spowodować uruchomienie wycieraczek, co grozi ich uszkodzeniem. Należy wyłączyć czujnik deszczu
przyciskiem (2) po ustawieniu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania w pozycji I lub
II.
Spryskiwacze szyby przedniej / świateł
przednich
Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego
w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich. Po
zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka przetarć.
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
Wysokociśnieniowe spryskiwacze lamp przednich zużywają dużą ilość płynu. W celu ograniczenia jego zużycia zmywacze uruchamiane
są co piąty raz (w okresach 10-minutowych).
Gdy od ostatniego uruchomienia spryskiwaczy
szyby upłynie ponad 10 minut, przy następnym
ich uruchomieniu następuje również zmycie
kloszy reflektorów. Naciśnięcie dźwigni do
przodu powoduje uruchomienie wycieraczki i
spryskiwacza szyby przedniej.
Ograniczone zmywanie
Gdy w zbiorniku pozostanie około 1 litra płynu,
następuje odcięcie jego dopływu do zmywaczy
reflektorów. Dzieje się tak ze względu na priorytet oczyszczania szyby przedniej.
G027127
• Nacisnąć przycisk wyłącznika czujnika.
Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej.
Naciśnięcie dźwigni do przodu powoduje uruchomienie wycieraczki i spryskiwacza szyby
tylnej. Po zakończeniu spryskiwania wycieraczka wykona jeszcze kilka przetarć. Przełącznik na końcu dźwigni ma trzy położenia:
Przerywana praca wycieraczek: Wcisnąć
górną część przełącznika.
Położenie neutralne. Funkcja wyłączona.
Stała prędkość pracy. Wcisnąć dolną
część przełącznika.
74
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Praca wycieraczek podczas cofania
Po przestawieniu dźwigni skrzyni biegów w
położenie biegu wstecznego przy pracujących
wycieraczkach szyby przedniej nastąpi samoczynne uruchomienie wycieraczki szyby tylnej
w trybie pracy przerywanej.1. Jeżeli wycieraczka szyby tylnej jest już włączona i pracuje
z normalną prędkością, nic się nie zmieni.
1
02
Funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki szyby tylnej podczas cofania można wyłączyć. W tym celu firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
75
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Aktywacja
Automatycznej kontroli prędkości nie daje się
włączyć przy prędkości jazdy poniżej 30 km/h
lub powyżej 200 km/h.
02
UWAGA
Tymczasowe zwiększenie prędkości (poniżej 1 minuty) przy użyciu pedału przyśpieszenia (np. podczas wyprzedzania), nie
spowoduje zmiany ustalonej prędkości
utrzymywanej automatycznie. Po zwolnieniu pedału przyśpieszenia, samochód
powróci do jazdy z zapamiętaną prędkością.
Zwiększanie i zmniejszanie prędkości
Czasowe wyłączenie układu
automatycznej kontroli prędkości
G027098
–
Ustawianie żądanej prędkości:
1. Nacisnąć przycisk CRUISE. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się napis
CRUISE.
2. Dotykając + lub – ustalić żądaną wartość
prędkości jazdy. Na wyświetlaczu pojawi
się tekst CRUISE-ON.
G026949
Elementy sterujące układem automatycznej
kontroli prędkości znajdują się po lewej stronie
kierownicy.
–
W celu zwiększenia lub zmniejszenia
zablokowanej prędkości samochodu
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk +
lub –. Prędkość, z którą samochód porusza się po zwolnieniu przycisku, będzie
utrzymywana.
Krótkie naciśnięcie (krótsze niż pół sekundy)
przycisku + lub – zmienia prędkość skokowo o
1 km/h lub 1 mph1.
W celu tymczasowego wyłączenia układu
automatycznej kontroli prędkości nacisnąć
0. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawi
się napis CRUISE. Ustawiona wcześniej
prędkość pozostanie w pamięci.
Układ automatycznej kontroli prędkości zostanie również czasowo wyłączony, kiedy:
• wciśnięty został pedał hamulca lub
sprzęgła,
• prędkość podczas jazdy pod górę spadnie
poniżej 25-30 km/h,
• dźwignia skrzyni biegów została przesunięta do położenia N,
• koła buksują lub blokują się,
• chwilowy wzrost prędkości trwa dłużej niż
jedną minutę.
1
76
W zależności od rodzaju silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Powrót do zapamiętanej prędkości
W celu przywrócenia ustawionej
wcześniej prędkości jazdy należy
nacisnąć ten przycisk. Na
wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawi się tekst CRUISE ON.
02
Wyłączenie układu automatycznej
kontroli prędkości
–
– W celu wyłączenia układu automatycznej
kontroli prędkości nacisnąć CRUISE. Z
wyświetlacza informacyjnego zniknie
napis CRUISE ON.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
77
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.
Hamulec postojowy
Uruchamianie hamulca postojowego
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
02
2. Wcisnąć pedał hamulca postojowego do
skrajnego położenia.
Pedał hamulca postojowego w wersji z kierownicą
po lewej stronie.
G026994
G026992
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego kontrolując, czy samochód pozostał unieruchomiony.
Pedał hamulca postojowego w wersji z kierownicą
po prawej stronie.
Pedał hamulca postojowego
Dźwignia zwalniająca hamulec postojowy
Pedał hamulca postojowego znajduje się pod
deską rozdzielczą, jak pokazano na odpowiedniej ilustracji. Hamulec ten działa na koła tylne.
UWAGA
Lampka kontrolna hamulca postojowego w
zespole wskaźników zapala się niezależnie
od siły, z jaką hamulec ten został uruchomiony.
78
4. Jeżeli samochód ma tendencję do przemieszczania się, należy nacisnąć pedał
hamulca postojowego z większą siłą.
5. Parkując pojazd, należy wybrać położenie
P skrzyni biegów.
Parkowanie na pochyłości
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w górę wzniesienia należy skręcić koła w
kierunku od krawężnika.
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w dół wzniesienia należy skręcić koła w
kierunku do krawężnika.
OSTRZEŻENIE
Należy wyrobić sobie nawyk włączania
hamulca postojowego przy parkowaniu na
pochyłości terenu – położenie P automatycznej skrzyni biegów nie wystarczy do
utrzymania samochodu w miejscu we
wszystkich sytuacjach.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.
Zwalnianie hamulca postojowego
WAŻNE
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Pociągnąć dźwignię zwalniającą hamulec
postojowy.
Gniazdo elektryczne w tylnej części
przedziału pasażerskiego
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120
W), jeżeli używane jest tylko jedno gniazdo
na raz. Jeżeli oba gniazda są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5
A (90 W) na każde gniazdo.
wystąpienia oporu należy przy wciskaniu
dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
02
OSTRZEŻENIE
Regulacji należy dokonywać na postoju,
nigdy w czasie jazdy. Po zmianie położenia
kierownicy należy sprawdzić, czy została
prawidłowo zablokowana.
Z tego gniazda elektrycznego można zasilać
akcesoria, takie jak ładowarki do telefonów
komórkowych lub lodówki podróżne. Napięcie
zasilania wynosi 12 V. Gniazdo elektryczne jest
pod napięciem, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest ustawiony w pozycji co
najmniej I.
G026999
G028425
Regulacja ustawienia kierownicy
Ustawienie kierownicy można regulować zmieniając zarówno jej pochylenie w kierunku pionowym, jak i wysunięcie. Nacisnąć dźwignię
umieszczoną z lewej strony kolumny kierownicy. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu. Wcisnąć dźwignię z powrotem w celu
zablokowania położenia kierownicy. W razie
79
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
Działanie
W celu opuszczenia szyby:
–
Nacisnąć przednią część przycisku.
W celu podniesienia szyby:
–
Podnieść przednią część przycisku.
OSTRZEŻENIE
W drzwiach kierowcy
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
•
Opuszczając samochód kierowca
powinien wyjąć i zabrać ze sobą kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania, aby
odciąć zasilanie elektrycznego napędu
podnośników szyb.
•
Należy upewnić się, że żadne przedmioty ani osoby, zwłaszcza dzieci, nie
zostaną przyciśnięte przez zamykające
się szyby.
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien w
tylnych drzwiach należy uważać, aby nie
zagrażało to w jakikolwiek sposób pasażerom. Należy uważać, aby szyba nie przycisnęła ich dłoni.
G029571
02
Szybami można sterować za pomocą przycisków na drzwiach. Podnośniki szyb działają
tylko, kiedy włącznik zapłonu jest w pozycji I
lub II. Po zatrzymaniu samochodu i wyjęciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu nadal możliwe jest otwieranie i zamykanie okien, dopóki żadne z drzwi
nie zostaną otwarte. Podczas podnoszenia i
opuszczania szyb należy zachować ostrożność.
Przyciski sterowania szybami.
Przyciski sterowania przednimi szybami
UWAGA
Jednym ze sposobów zredukowania pulsującego hałasu powstającego przy otwartych
tylnych szybach jest lekkie otworzenie
przednich szyb.
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Wszystkimi szybami można sterować za
pomocą panelu przycisków na drzwiach kierowcy. Szyby w przednich drzwiach można
opuszczać i podnosić na dwa sposoby:
• Przełącznik (A) lub (B) lekko nacisnąć lub
pociągnąć do góry. Dopóki przełącznik jest
wychylony, szyba przesuwa się do góry lub
do dołu.
• Przełącznik (A) lub (B) wcisnąć lub pociągnąć do góry do skrajnej pozycji, a następnie puścić. Szyba boczna opuści się lub
80
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
podniesie automatycznie. Szyba zatrzyma
się, jeżeli podczas ruchu napotka opór.
UWAGA
Funkcja automatycznego zamykania okna
po stronie pasażera dostępna jest na niektórych rynkach.
opieki należy zawsze odciąć zasilanie elektrycznego napędu podnośników szyb (tzn.
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu).
Przełącznik w przednich drzwiach pasażera
steruje podnoszeniem i opuszczaniem szyby
tylko w tych drzwiach.
Lampka kontrolna w przycisku świeci się
Elektryczne sterowanie szyb tylnych
02
Szyby tylne mogą być sterowane tylko przyciskiem w drzwiach kierowcy.
Blokowanie szyb w drzwiach tylnych
Lampka kontrolna w przycisku nie świeci
się
Podnośniki szyb w drzwiach tylnych mogą być
sterowane za pomocą przycisków na drzwiach
tylnych i na drzwiach kierowcy.
G029572
G029574
Szyba po stronie pasażera z przodu
Elektryczne sterowanie szyb w drzwiach tylnych można zablokować za pomocą odpowiedniego przycisku w drzwiach kierowcy.
Pozostawiając w samochodzie dzieci bez
G029573
Odcinanie zasilania podnośników tylnych szyb i
elektryczna blokada tylnych drzwi*.
Podnośniki szyb w drzwiach tylnych mogą być
sterowane za pomocą przycisków w obu
drzwiach tylnych lub w drzwiach kierowcy.
Jeżeli świeci dioda w przycisku blokady podnośników szyb tylnych (znajdującym się w
panelu przycisków na drzwiach kierowcy), to
szybami tylnymi można sterować wyłącznie za
pomocą przycisków na drzwiach kierowcy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
81
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
OSTRZEŻENIE
02
82
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien w
tylnych drzwiach należy uważać, aby nie
zagrażało to w jakikolwiek sposób pasażerom podróżującym na tylnych siedzeniach.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
Wewnętrzne lusterko wsteczne z
kompasem*
Wewnętrzne lusterko wsteczne
z tyłu lusterka. Do tego celu można użyć np.
wyprostowanego spinacza do papieru. Przycisk jest zagłębiony w obudowie lusterka
na około 2,5 cm.
02
Wybór właściwej strefy magnetycznej
Z
O
N
E
Pozycja normalna
Pozycja opuszczona.
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. W takim wypadku
należy opuścić lusterko.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne.
W lewym górnym narożu lusterka wstecznego
znajduje się wyświetlacz, na którym pokazywany jest kierunek geograficzny, w jakim ustawiony jest przód samochodu. Przedstawiane
jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE
(północny wschód), E (wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy
zachód), W (zachód) i NW (północny zachód).
Jeżeli kompas jest włączony, jego wskazania
są widoczne po uruchomieniu silnika lub, gdy
wyłącznik zapłonu jest w pozycji II. Kompas
można włączać i wyłączać naciskając przycisk
C
A
L
Z
O
N
E
G026950
Opuszczanie lusterka
G026965
G026660
C
A
L
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Kompas dostrojony jest do strefy magnetycznej, gdzie znajduje się kraj, na którego
rynek samochód był przeznaczony. Jeżeli
samochód przemieszcza się pomiędzy strefami czasowymi, konieczna jest kalibracja
kompasu (wstępne ustawienie kierunków).
1. Ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji II.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
02
2. Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać
wciśnięty przycisk z tyłu lusterka wstecznego (np. naciskając wyprostowanym spinaczem do papieru), aż pojawi się tekst
„ZONE”. Zostanie wyświetlony numer
aktualnie wybranej strefy.
3. Naciskając przycisk odpowiednią liczbę
razy doprowadzić do wyświetlenia właściwego numeru strefy (1-15). Po kilku sekundach powraca zwykły obraz kompasu,
potwierdzając zakończenie procesu
wyboru strefy magnetycznej.
84
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
02
Strefy magnetyczne.
``
85
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
Kalibracja
02
Lusterka boczne
Składanie zewnętrznych lusterek wstecznych,
patrz strona 63.
Warunkiem prawidłowego działania kompasu
jest jego odpowiednia kalibracja. Najlepiej
wykonywać ją przy wyłączonych większych
odbiornikach prądu elektrycznego, takich jak
oświetlenie, dmuchawa, ogrzewanie szyby itp.
W pobliżu lusterka nie powinien znajdować się
żaden przedmiot metalowy bądź o własnościach magnetycznych.
OSTRZEŻENIE
Ustawienie lusterek wstecznych należy
wyregulować przed rozpoczęciem jazdy.
Zewnętrzne lusterka wsteczne z funkcją
pamięci ustawienia*
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk z tyłu lusterka wstecznego (np. naciskając wyprostowanym spinaczem do papieru), aż
pojawi się ponownie tekst CAL (po około 6
sekundach).
3. Powoli zatoczyć samochodem koło, nie
przekraczając prędkości 8 km/h, aż zniknie
tekst CAL na wyświetlaczu. Potwierdzi to
zakończenie procesu kalibracji.
4. Alternatywny sposób kalibracji: W zwykły
sposób rozpocząć jazdę. Po zakończeniu
kalibracji zniknie tekst CAL na wyświetlaczu.
G029575
1. Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, pozostawiając pracujący silnik.
Przyciski w przedniej części podłokietnika w
drzwiach kierowcy służą do regulacji położenia
obu lusterek zewnętrznych. Aby regulacja lusterek była możliwa, włącznik zapłonu musi być
w położeniu I lub II.
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego - R.
Zaświeci się dioda w przycisku.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
zgaśnie.
86
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jeżeli samochód wyposażony jest w lusterka
wsteczne z funkcją pamięci ustawienia, jest
ona sprzężona z pamięcią pozycji fotela, patrz
strona 109.
Zapamiętanie ustawienia lusterka przez
układ zdalnego sterowania*
Jeżeli po odblokowaniu drzwi przy użyciu zdalnego sterowania zmienione zostanie położenie
zewnętrznych lusterek wstecznych, układ
zdalnego sterowania zapamięta ich nowe ustawienie. Po następnym odblokowaniu przy użyciu zdalnego sterowania i otwarciu drzwi kierowcy, lusterka w ciągu pięciu minut ustawią
się w zapamiętanych położeniach.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
Laminowane szyby boczne*
Laminowane szyby w przednich i tylnych
drzwiach przyczyniają się do lepszej izolacji
dźwiękowej kabiny oraz stanowią dodatkowe
zabezpieczenie przed włamaniem do samochodu.
02
Szyby w drzwiach przednich z powłoką
przeciwdziałającą osadzaniu się
kropel deszczu oraz zabrudzeń*
Szyby z powłoką hydrofobową oznakowane są odpowiednim symbolem.
Informacje dotyczące konserwacji ich powierzchni, patrz strona 210.
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaków do usuwania szronu lub lodu z szyb. Mogą one
uszkodzić powłokę znajdująca się na szkle.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Sposoby otwierania
Pozycja przewietrzania
OSTRZEŻENIE
Uchylanie:
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
02
Opuszczając samochód kierowca powinien
wyjąć i zabrać ze sobą kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania, aby odciąć zasilanie
elektrycznego napędu okna dachowego.
–
Nacisnąć tylną część przełącznika do góry
(5).
Zamykanie:
–
Pociągnąć tylną część przełącznika do
dołu (6).
Zmiana pozycji przewietrzania na pozycję
komfortową: Przesunąć przełącznik do skrajnego tylnego położenia (4) i puścić.
G007503
Automatycznie
Przesunąć przełącznik do tyłu lub do przodu
poza położenie pierwszego oporu (2 lub 3), do
pozycji skrajnej (1 lub 4) i puścić. Okno
dachowe otworzy się do położenia komfortowego lub zostanie całkowicie zamknięte.
G027010
Przełącznik sterujący okna dachowego znajduje się w podsufitce. Okno dachowe można
otwierać na dwa sposoby:
Uchylać do pozycji przewietrzania – podnosząc jego tylną krawędź
Otwierać w zwykły sposób – odsuwając je
do tyłu
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
być w pozycji I lub II.
–
Zamykanie automatyczne
Zamykanie stopniowe
Otwieranie stopniowe
Otwieranie automatyczne
Uchylanie
Opuszczanie
88
W celu otwarcia okna dachowego poza położenie komfortowe:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jeszcze raz przesunąć przełącznik do
skrajnego tylnego położenia (4) i puścić.
Ręcznie
Uchylanie:
–
Przesunąć przełącznik do tyłu do położenia pierwszego oporu (3). Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej pozycji okno
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
dachowe przesuwa się, aż do całkowitego
otwarcia.
Zamykanie:
–
Przesunąć przełącznik do przodu do położenia pierwszego oporu (2). Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej pozycji,
okno dachowe przesuwa się, aż do całkowitego zamknięcia.
OSTRZEŻENIE
Wyłącznik przeciążeniowy elektrycznego
napędu okna dachowego działa jedynie
przy jego automatycznym zamykaniu.
Po wewnętrznej stronie okna dachowego znajduje się ręcznie przesuwana zasłona. Przy
otwieraniu okna dachowego zasłona cofa się
automatycznie. W celu zasłonięcia otworu
okna dachowego należy trzymając za uchwyt
przesunąć zasłonę do przodu.
02
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
Elektryczny napęd okna dachowego ma
wyłącznik przeciążeniowy, który uruchamia się
w momencie zablokowania ruchu okna przez
przeszkodę. W razie napotkania przeszkody
okno zatrzymuje się i samoczynnie powraca do
poprzedniej pozycji.
OSTRZEŻENIE
Zasłona okna dachowego
Wyłącznik przeciążeniowy elektrycznego
napędu okna dachowego działa jedynie
przy jego automatycznym zamykaniu.
G020157
Przy zamykaniu okna dachowego należy
uważać, aby nie spowodować przyciśnięcia
dłoni lub innych części ciała.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
89
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
Uwagi ogólne
UWAGA
HomeLinkŸ
02
Sterownik
został zaprojektowany w taki sposób, by nie działał po
zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Należy zachować oryginalne piloty zdalnego sterowania dla potrzeb ewentualnego
programowania w przyszłości (np. przy
zmianie samochodu).
G030070
Sprzedając samochód, należy wykasować
zaprogramowanie przycisków.
HomeLinkŸ jest programowalnym sterownikiem zdalnego sterowania maksymalnie
trzema różnymi urządzeniami (np. napędem
bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Sterownik HomeLinkŸ jest
fabrycznie wbudowany w lewą osłonę przeciwsłoneczną.
Panel sterownika HomeLinkŸ zawiera trzy programowalne przyciski oraz lampkę kontrolną.
90
W samochodzie wyposażonym w sterownik
HomeLinkŸ nie należy stosować metalicznych osłon przeciwsłonecznych. Mogłoby
to wpływać niekorzystnie na działanie sterownika.
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLinkŸ może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
sterownika powoduje wysłanie odpowiedniego
sygnału sterującego na przykład napędem
bramy czy domową instalacją alarmową. Przy
naciskaniu przycisku świeci się lampka kontrolna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli zapłon nie zostanie włączony, sterownik HomeLinkŸ będzie działać przez 30
minut od momentu otwarcia drzwi kierowcy.
Sterownik HomeLinkŸ w żaden sposób nie
ogranicza możliwości równoległego korzystania z oryginalnych nadajników zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Przed zdalnym uruchomieniem napędu
bramy garażowej lub wjazdowej za pomocą
HomeLinkŸ należy upewnić się, czy w
pobliżu poruszających się drzwi lub bramy
nie ma żadnych osób.
Nie wykorzystywać sterownika zdalnego
HomeLinkŸ do sterowania napędem bramy
garażowej, która nie jest wyposażona w
wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenie
powodujące zmianę kierunku ruchu. Drzwi
garażu muszą reagować natychmiast w
przypadku wykrycia obiektu, który uniemożliwia ich dalszy ruch, zatrzymać się od
razu i zmienić kierunek ruchu na przeciwny.
Brama z napędem niewyposażonym w tego
rodzaju zabezpieczenie nie jest bezpieczna
w użytkowaniu. Więcej informacji można
uzyskać, kontaktując się z dostawcą sterownika za pośrednictwem strony internetowej www.homelink.com.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
Programowanie wykonywane po raz
pierwszy
Pierwsza z opisanych czynności powoduje
skasowanie pamięci sterownika HomeLinkŸ i
nie wolno jej wykonywać, w przypadku gdy
ponownie programowany jest tylko jeden przycisk.
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach. Błyskanie lampki oznacza, że
sterownik HomeLinkŸ jest ustawiony w
„trybie uczenia” i jest gotowy do zaprogramowania.
3. Nacisnąć jednocześnie przycisk oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i programowany przycisk sterownika
HomeLinkŸ. Przytrzymać oba przyciski
wciśnięte, aż powolne błyskanie lampki
przejdzie w przyspieszone, oznaczające
pomyślne zaprogramowanie.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLinkŸ i obserwując
lampkę kontrolną.
2. Ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w odległości 5-30 cm od sterownika HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie lampki kontrolnej.
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLinkŸ,
uzależniona jest od zaprogramowania
danego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
1
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
• Lampka nie świeci się w sposób
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
02
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania1, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około
30 sekund błyskanie podświetlenia przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
91
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
02
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
dokonuje się w następujący sposób:
1. Nacisnąć wybrany przycisk sterownika
HomeLinkŸ i przytrzymać wciśnięty aż do
wykonania czynności 3.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLink i obserwując lampkę
kontrolną:
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
2. Gdy lampka kontrolna w sterowniku
HomeLinkŸ zacznie błyskać, co nastąpi po
upływie około 20 sekund, ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w
odległości 5-30 cm od panelu sterownika
HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie
lampki kontrolnej.
• Lampka nie świeci się w sposób
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLink,
uzależniona jest od rodzaju obsługiwanego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
3. Nacisnąć przycisk oryginalnego nadajnika
zdalnego sterowania. Zacznie błyskać
lampka kontrolna. Przytrzymać oba przyciski wciśnięte, aż powolne błyskanie
2
92
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
lampki przejdzie w przyspieszone, oznaczające pomyślne zaprogramowanie.
Programowanie pojedynczego
przycisku
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około 30
sekund błyskanie podświetlenia przycisku
i w tym czasie należy wykonać następną
czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Kasowanie pamięci sterownika
Możliwe jest jedynie wykasowanie pamięci
całego sterownika HomeLinkŸ, a nie pojedynczych przycisków.
–
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
> Sterownik HomeLinkŸ przechodzi w tak
zwany „tryb uczenia” i jest gotowy do
ponownego zaprogramowania, patrz
strona 91.
02
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
93
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji.............................................. 96
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC.................................................. 100
Spalinowa nagrzewnica postojowa* .................................................... 103
94
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
KLIMATYZACJA
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Klimatyzacja
Lód i śnieg
Działanie dmuchawy
Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza
powietrze podawane do przedziału pasażerskiego. Samochód ten wyposażony jest w
elektronicznie sterowany układ klimatyzacji z
regulacją automatyczną (ECC).
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza do
układu klimatyzacji (kratka pomiędzy pokrywą
komory silnika a szybą przednią).
Po wyłączeniu silnika samochodu dmuchawa
przestaje pracować (nawet, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania pozostaje w pozycji
I lub II). Zapobiega to rozładowaniu akumulatora.
03
UWAGA
Układ klimatyzacyjny można wyłączyć, jednak dla zapewnienia najlepszej jakości
powietrza w przedziale pasażerskim i zapobieżenia parowaniu szyb, powinien on być
zawsze włączony.
Parowanie szyb
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnętrznej powierzchni szyb jest
utrzymywanie ich w czystości. Należy stosować zwykłe środki do mycia szyb.
Filtr wielofunkcyjny
Filtr wielofunkcyjny/przeciwpyłkowy należy
regularnie wymieniać. Firma Volvo zaleca
zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Diagnozowanie i usuwanie usterek
Firma Volvo zaleca, aby diagnozowanie i usuwanie usterek układu klimatyzacji powierzać
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Czynnik chłodniczy
Układ klimatyzacji w tym samochodzie napełniony jest czynnikiem chłodniczym R134a. Nie
zawiera on chloru, dzięki czemu jest całkowicie
nieszkodliwy dla warstwy ozonowej. Do napełniania i uzupełniania układu można stosować
wyłącznie czynnik chłodniczy R134a, patrz też
strona 308. Firma Volvo zaleca, aby czynności
te powierzać autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
W celu włączenia dmuchawy należy obrócić
pokrętło, ustawiając żądaną prędkość.
Klimatyzacja sterowana elektronicznie
(ECC)
Rzeczywista temperatura
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu
takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Lokalizacja czujnika
• Czujnik promieniowania słonecznego znajduje się w górnej części deski rozdzielczej.
• Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim znajduje się za panelem sterującym
klimatyzacji.
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani nie zakrywać czujników ubraniami ani innymi przedmiotami.
96
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Szyby boczne i okno dachowe
Dystrybucja powietrza
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
Aby zapewnić wydajne działanie klimatyzacji,
należy zamknąć wszystkie szyby i okno
dachowe.
Przyśpieszanie
Przy pełnym otwarciu przepustnicy, klimatyzacja zostanie czasowo wyłączona. Może być
odczuwalny chwilowy wzrost temperatury.
03
W okresie do 50 minut od wyłączenia zapłonu
dmuchawa w układzie wentylacji może samoczynnie zacząć pracować w celu osuszenia
urządzeń sterujących układu klimatyzacji. Po
upływie około 15 minut zostanie samoczynnie
wyłączona.
Zużycie paliwa
Praca układu klimatyzacji ze sterowaniem
elektronicznym jest regulowana automatycznie i układ jest wykorzystywany jedynie w stopniu koniecznym do skutecznego chłodzenia
wnętrza samochodu do żądanej temperatury i
osuszania doprowadzanego powietrza. Dzięki
temu zapewnia niższe zużycie paliwa w porównaniu ze zwykłym układem klimatyzacji, który
chłodzi powietrze do temperatury nieco powyżej 0°C.
Pobierane powietrze jest rozprowadzane przez
szereg wylotów wentylacyjnych, umieszczonych w różnych miejscach kabiny samochodu.
G027043
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej z układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
G028577
Skraplanie
Otwarte
Zamknięte
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Pionowy strumień powietrza.
1. W celu usunięcia zaparowania z szyb
bocznych należy skierować boczne wyloty
powietrza na szyby boczne.
2. Gdy na zewnątrz jest zimno: W celu
zapewnienia optymalnego komfortu i najlepszej skuteczności usuwania zaparowa-
``
97
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
nia szyb należy zamknąć środkowe wyloty
wentylacyjne.
Wyloty wentylacyjne w słupku
drzwiowym
2. W celu uzyskania komfortowych warunków na tylnym siedzeniu najlepiej skierować nawiew z wylotów w słupkach drzwiowych do wnętrza samochodu.
Wentylacja foteli regulowana jest za pomocą
przełączników na panelu sterowania z boku
przednich foteli. Dostępne są trzy poziomy
intensywności nawiewu.
Należy pamiętać, że małe dzieci mogą być
wrażliwe na przewiewy i przeciągi.
Uruchomienie wentylacji:
Wentylacja przednich foteli (wersja
Executive)
Stopniowe zwiększanie intensywności
nawiewu:
–
03
–
Krótko nacisnąć
Krótko nacisnąć
.
.
Ustawienie maksymalnej intensywności
nawiewu:
–
–
Regulacja strumienia powietrza w poziomie
Pionowy strumień powietrza.
1. W celu usunięcia zaparowania tylnych
bocznych szyb należy skierować na nie
nawiew powietrza z wylotów w słupkach
drzwiowych.
98
Krótko nacisnąć
.
Wyłączenie wentylacji:
G030244
Otwarte
Zamknięte
przez około 2 sekundy.
Stopniowe zmniejszanie intensywności
nawiewu:
G027064
0
Naciskać
Elementy sterowania wentylacji przednich foteli.
W skład układu wentylującego wchodzą wentylatory w siedziskach i oparciach foteli, które
nawiewają powietrze przez obicia tapicerskie.
Uzyskiwany efekt chłodzenia wzmaga się wraz
ze spadkiem temperatury powietrza w kabinie.
–
Naciskać
przez około 2 sekundy.
Z wentylacji foteli można korzystać równolegle
z ich podgrzewaniem. Można ją wykorzystać
na przykład w celu osuszenia wilgotnych
ubrań.
Wentylacja foteli działa przy pracującym silniku.
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
UWAGA
Wentylacja siedzeń powinna być używana
ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi. Do długotrwałego korzystania zaleca
się poziom komfortu I.
Podgrzewanie tylnego siedzenia włącza się
przyciskiem pokazanym na ilustracji powyżej.
Po obu stronach konsoli pomiędzy fotelami
znajduje się po jednym przycisku – dla siedzenia po odpowiedniej stronie.
Włączenie podgrzewania:
–
WAŻNE
Wentylacja foteli nie działa, gdy temperatura
w kabinie nie przekracza 5°C. Chroni to
przed nadmiernym wychłodzeniem osoby
na fotelu.
Nacisnąć przycisk.
> Zaświeci się lampka w przycisku.
03
Wyłączenie podgrzewania:
–
Nacisnąć przycisk.
> Zgaśnie lampka w przycisku.
G030976
Podgrzewanie skrajnych tylnych
siedzeń (wersja Executive)
Wyłącznik podgrzewania tylnego siedzenia.
99
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
Panel przycisków sterujących
03
AC - Zał./Wył. (ON/OFF)
Podgrzewanie przednich foteli
Recyrkulacja i system kontroli jakości
powietrza*
Regulacja temperatury – strona prawa
Recyrkulacja
AUTO
Dystrybucja powietrza
Czujnik temperatury w kabinie
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych
100
Regulacja temperatury – strona lewa
Dmuchawa
Dmuchawa w tylnej części kabiny*
Funkcje
1. A/C – ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)
ON: Klimatyzacja jest włączona. Sterowany
automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W
ten sposób powietrze dopływające do przedziału pasażerskiego jest chłodzone i osuszane.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OFF: Klimatyzacja wyłączona. Po wybraniu
funkcji nawiewu na przednią szybę następuje
samoczynne włączenie klimatyzacji (można ją
wyłączyć przyciskiem AC).
2. Recyrkulacja i system kontroli jakości
powietrza z filtrem wielofunkcyjnym*
Niektóre samochody są wyposażone w wielofunkcyjny filtr powietrza oraz czujnik jakości
powietrza. Filtr pochłania gazy i pyły, ograniczając w ten sposób przykrą woń i zanieczyszczenie powietrza doprowadzanego do
kabiny. Czujnik jakości powietrza reaguje na
wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza
na zewnątrz samochodu. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia otaczającego powietrza
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
zamykany jest wlot powietrza i powietrze w
kabinie jest recyrkulowane. Wielofunkcyjny filtr
powietrza oczyszcza również w trybie recyrkulacji powietrze w kabinie.
Gdy czujnik jakości powietrza
działa, świeci się zielona dioda
kontrolna AUT w przycisku.
• Czujnik jakości powietrza powinien być
stale włączony.
• W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec
parowaniu szyb.
• Gdy nastąpi zaparowanie szyb, należy
wyłączyć czujnik jakości powietrza.
• W przypadku zaparowania szyb można
uruchomić nawiew na szyby i ogrzewanie
tylnej szyby.
Włączanie czujnika jakości powietrza:
–
Naciśnięcie AUTO włącza czujnik jakości
powietrza (ustawienie normalne).
lub:
Wybrać jedną z trzech funkcji, naciskając
odpowiednią liczbę razy:
• Świeci się dioda MAN. Recyrkulacja
powietrza zostaje uruchomiona.
• Żadna dioda nie świeci się. Recyrkulacja powietrza nie jest uruchamiana
chyba, że będzie niezbędna do schłodzenia wnętrza.
• Świeci się dioda AUT. Recyrkulacja
powietrza zostaje uruchomiona.
O tym należy pamiętać:
• Wielofunkcyjny filtr powietrza powinien
być wymieniany w terminach określonych
w programie serwisowym Volvo. W przypadku eksploatacji samochodu w silnie
zanieczyszczonym środowisku konieczna
może okazać się częstsza wymiana.
3. Recyrkulacja
Recyrkulację włącza się w celu przerwania
doprowadzania do wnętrza kabiny powietrza
zanieczyszczonego np. spalinami. Recyrkulacja powietrza w przedziale pasażerskim oznacza, że powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza samochodu.
Jednak przy włączonej recyrkulacji istnieje niebezpieczeństwo zaparowania lub oblodzenia
szyb samochodu, szczególnie w okresie zimowym.
Ryzyko oblodzenia lub zaparowania szyb, jak
również zanieczyszczenia powietrza, minimalizuje funkcja wyłącznika czasowego (w wersji
bez wielofunkcyjnego filtra powietrza oraz
czujnika jakości powietrza).
Uruchomienie wyłącznika czasowego:
1. Naciskać
przez ponad 3 sekundy.
Dioda kontrolna zacznie błyskać przez
5 sekund. Powietrze w kabinie będzie
recyrkulowane przez 3-12 minut, w zależności od temperatury na zewnątrz.
03
2. Każde następne naciśnięcie
ponownie uruchamia wyłącznik czasowy.
Przerwanie działania wyłącznika czasowego:
–
na dłuPonownie nacisnąć przycisk
żej niż 3 sekundy. Świecenie się przez
5 sekund diody kontrolnej potwierdzi
wybór.
4. AUTO
Funkcja AUTO automatycznie steruje klimatyzacją i utrzymuje wybraną temperaturę w przedziale pasażerskim. Funkcja ta samoczynnie
reguluje ogrzewanie i chłodzenie wnętrza,
prędkość dmuchawy, włączanie i wyłączanie
recyrkulacji oraz rozdział powietrza. Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku funkcji,
pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie. Wybranie trybu AUTO spowoduje
wyłączenie trybu ręcznego wszystkich funkcji.
``
101
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
5. Dystrybucja powietrza
• Naciśnięcie górnej części przycisku uruchamia nawiew na szyby
• Naciśnięcie środkowej części przycisku
uruchamia nawiew na głowę i tułów
03
• Naciśnięcie dolnej części przycisku uruchamia nawiew na nogi i stopy
W celu powrotu do automatycznego rozdziału
powietrza należy nacisnąć AUTO.
6. Czujnik temperatury w kabinie
Czujnik ten monitoruje temperaturę powietrza
wewnątrz kabiny samochodu.
7. Ogrzewanie szyby tylnej i
zewnętrznych lusterek wstecznych
Funkcja ta służy do szybkiego usunięcia zaparowania lub oblodzenia z tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych. Więcej informacji, patrz strona 65.
9. Podgrzewanie przednich foteli
Włączanie podgrzewania przedniego fotela:
1. Naciśnięcie jeden raz Silniejsze podgrzewanie - świecą się obie diody kontrolne w
przełączniku.
2. Naciśnięcie drugi raz Słabsze podgrzewanie - świeci się jedna dioda kontrolna w
przełączniku.
Funkcja ta służy do szybkiego usuwania oblodzenia lub zaparowania z przedniej i bocznych
szyb. Powietrze będzie nadmuchiwane na
szyby z dużą prędkością. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta funkcja jest
aktywna.
3. Naciśnięcie drugi raz Wyłączenie podgrzewania - żadna dioda nie świeci się.
Równocześnie uruchamiane są następujące
funkcje wspomagające, mające na celu maksymalne osuszanie powietrza w kabinie:
Za pomocą dwóch pokręteł można oddzielnie
regulować temperaturę dla strony pasażera
oraz kierowcy.
• automatycznie włączana jest klimatyzacja
(można ją wyłączyć przyciskiem AC);
• automatycznie wyłącza się recyrkulacja.
Wyłączenie funkcji usuwania zaparowania i
powoduje powrót do
oblodzenia szyb
poprzednich ustawień.
102
8. Usuwanie szronu z tylnej szyby i
lusterek bocznych
Firma Volvo zaleca, aby regulacji temperatury
dokonała autoryzowana stacja obsługi Volvo.
10 i 11. Regulacja temperatury
UWAGA
Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyśpieszyć wybierając temperaturę wyższą
lub niższą od docelowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
12. Dmuchawa
Prędkość dmuchawy można zwiększyć lub
zmniejszyć pokrętłem. W trybie AUTO prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie. Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy
nie będzie brana pod uwagę.
UWAGA
Obrócenie pokrętła przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i zgaśnięcie symbolu
dmuchawy na wyświetlaczu oznacza, że
dmuchawa i klimatyzacja są wyłączone.
13. Dmuchawa w tylnej części kabiny
(wyposażenie opcjonalne w wersji
siedmiomiejscowej)
Obrót pokrętła reguluje intensywność
nawiewu. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy
włączona jest klimatyzacja zarówno przedniej,
jak i tylnej * części kabiny. Przycisk włączający
klimatyzację tylnej części kabiny znajduje się
na panelu w konsoli środkowej, patrz
strona 63.
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica postojowa*
Informacje ogólne
G027095
Nagrzewnicę postojową można uruchomić
natychmiast, bądź z wyprzedzeniem zaprogramować dwa różne czasy startu TIMER 1 lub
TIMER 2. Czas startu odnosi się do chwili, gdy
kabina samochodu zostanie rozgrzana i samochód będzie gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na zewnątrz samochodu.
Przycisk READ
Pokrętło
Przycisk RESET
03
Gdy temperatura otoczenia przekracza 25 °C,
uruchomienie nagrzewnicy nie następuje. Przy
temperaturach poniżej –10°C maksymalny
czas pracy nagrzewnicy wynosi 60 minut.
W przypadku bezskutecznych prób uruchomienia nagrzewnicy firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Na
wyświetlaczu pojawia się komunikat o usterce.
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Przy korzystaniu z nagrzewnicy spalinowej
samochód nie może być zaparkowany w
pomieszczeniu zamkniętym.
Programowanie pracy nagrzewnicy postojowej
jest możliwe po uprzednim przełączeniu
układu elektrycznego w stan gotowości.
Przed przystąpieniem do tankowania należy
wyłączyć nagrzewnicę spalinową. Rozlane
paliwo może ulec zapaleniu.
Można tego dokonać przez:
Należy sprawdzić na wyświetlaczu, czy
nagrzewnica jest wyłączona. (Gdy nagrzewnica postojowa działa, na wyświetlaczu
widoczny jest tekst PARK HEAT ON.)
• naciśnięcie przycisku READ lub
• błyśnięcie światłami drogowymi, lub
• przekręcenie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do pozycji I.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
103
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica postojowa*
03
Komunikaty na wyświetlaczu
Ustawianie programatora czasowego
Gdy zadziała programator czasowy TIMER 1,
TIMER 2 bądź Direct Start is activated lub
funkcja bezpośredniego włączania nagrzewnicy, świeci się żółty symbol ostrzegawczy w
zespole wskaźników, a na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.
Ze względów bezpieczeństwa nie można
nastawić programatora czasowego na kilka dni
do przodu, a jedynie w obrębie najbliższych 24
godzin.
Przy opuszczaniu samochodu kierowca zostanie poinformowany o aktualnych ustawieniach
systemu. Komunikat znika po zablokowaniu
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania.
Parkowanie na pochyłości
W przypadku parkowania na pochyłości należy
ustawić samochód przodem w dół zniesienia,
aby zachować dopływ paliwa do nagrzewnicy.
Zegar samochodowy a programator
czasowy
W przypadku dokonania zmiany wskazań
zegara samochodowego po ustawieniu czasu
włączenia nagrzewnicy postojowej, wszystkie
nastawy programatora czasowego zostaną
anulowane.
2. Pierścieniem obrotowym doprowadzić do
wyświetlenia tekstu PARK HEAT TIMER
1 lub 2. Na wyświetlaczu migać będzie
ON.
1. Pierścieniem obrotowym przełączyć na
TIMER 1 lub 2.
3. Wcisnąć RESET. Zostanie wyświetlone
OFF i nagrzewnica postojowa zostanie
wyłączona.
2. Krótko nacisnąć przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania godzin.
Bezpośrednie włączenie nagrzewnicy
3. Pierścieniem obrotowym ustawić żądaną
godzinę.
1. Za pomocą pierścienia obrotowego
wybrać opcję DIRECT START.
4. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania minut.
2. Naciskając przycisk RESET przełączyć na
wybór ON (włączenie) lub OFF.
5. Pierścieniem obrotowym ustawić żądaną
wartość.
6. Nacisnąć krótko przycisk RESET, potwierdzając ustawienia.
7. W celu rozpoczęcia odliczania czasu
ponownie nacisnąć przycisk RESET.
Wyłączanie nagrzewnicy uruchomionej
za pomocą programatora czasowego
W celu wyłączenia nagrzewnicy postojowej
przed upływem zaprogramowanego czasu,
należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk READ.
3. Wybrać ON.
Włączona w ten sposób nagrzewnica będzie
pracować przez 60 minut. Ogrzewanie wnętrza
rozpocznie się, gdy płyn w układzie chłodzenia
silnika osiągnie temperaturę 30°C.
Wyłączenie nagrzewnicy
uruchomionej bezpośrednio
1. Za pomocą pierścienia obrotowego
wybrać opcję DIRECT START.
2. Naciskając przycisk RESET przełączyć na
wybór ON (włączenie) lub OFF (wyłączenie).
3. Wybrać OFF.
104
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica postojowa*
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy postojowej
można uruchomić silnik samochodu i rozpocząć jazdę.
Akumulator i paliwo
W przypadku, gdy akumulator nie będzie
wystarczająco naładowany lub zbiornik paliwa
zostanie niemal całkowicie opróżniony, ogrzewanie zostanie przerwane. Na wyświetlaczu
pojawia się komunikat o usterce. Komunikat
potwierdzić jednokrotnie naciskając przycisk
READ.
Nagrzewnica wspomagająca w wersji
z silnikiem wysokoprężnym*
W niektórych sytuacjach w samochodzie z silnikiem o zapłonie samoczynnym konieczne
może być uruchomienie dodatkowej nagrzewnicy, aby uzyskać właściwą skuteczność
ogrzewania kabiny.
03
Nagrzewnica ta uruchamiana jest całkowicie
automatycznie, gdy temperatura otoczenia jest
odpowiednio niska, a silnik pracuje. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury lub wraz z
wyłączeniem silnika nagrzewnica automatycznie przerywa pracę.
WAŻNE
Częste włączanie nagrzewnicy postojowej
w połączeniu z eksploatacją samochodu
jedynie na krótkich trasach może doprowadzić do rozładowania akumulatora i spowodować trudności z rozruchem silnika. Aby
zabezpieczyć akumulator przed rozładowaniem w wyniku regularnego używania
nagrzewnicy postojowej, należy umożliwić
alternatorowi wytworzenie potrzebnej ilości
energii elektrycznej, jeżdżąc samochodem
przez okres czasu co najmniej równy czasowi pracy nagrzewnicy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
105
Przednie fotele......................................................................................
Przednie fotele - wersja Executive .......................................................
Oświetlenie wnętrza..............................................................................
Schowki w kabinie pasażerskiej...........................................................
Schowki w kabinie samochodu - wersja Executive .............................
Siedzenie tylne......................................................................................
Załadunek samochodu.........................................................................
Przestrzeń bagażowa............................................................................
106
108
111
112
114
119
120
122
123
WNĘTRZE
04 Wnętrze
Przednie fotele
Ustawienie fotela
Przesuwanie do przodu i do tyłu: Pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Składanie oparcia przedniego fotela
Regulacja wysokości części przedniej siedziska (w przypadku fotela kierowcy i
pasażera*): Poruszać dźwignią do góry lub
do dołu.
Fotele przednie powinny być ustawione w sposób umożliwiający przyjęcie przez kierowcę i
pasażera pozycji zapewniającej optymalną
wygodę jazdy i kierowania.
Regulacja wysokości siedziska (w przypadku fotela kierowcy i pasażera*): Poruszać dźwignią do góry lub do dołu.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego 1:
Obracać pokrętłem.
Pochylanie oparcia: Obracać pokrętłem.
Konsola sterowania elektrycznego*.
OSTRZEŻENIE
Wyregulować położenie siedzenia kierowcy
przed wyruszeniem w drogę, nigdy zaś w
trakcie jazdy.
Sprawdzić czy siedzenie jest zablokowane
na swoim miej su.
1
108
Dotyczy również wersji z elektryczną regulacją.
G014805
G027960
04
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
1. Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
2. Ustawić oparcie pionowo (pod kątem
90 stopni).
3. Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
4. Przesunąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w desce
rozdzielczej.
04 Wnętrze
Przednie fotele
Podnoszenie wykonuje się w odwrotnej kolejności.
Fotel elektryczny*
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wyłączyć zapłon i odczekać chwilę
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia foteli. W danej chwili może
działać tylko jeden siłownik regulacyjny.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcie i sprawdzić, czy zostało
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania lub
w razie wypadku.
Funkcja pamięci*
04
Dywaniki podłogowe*
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
Regulacja foteli jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, jeżeli kluczyk nie zostanie włożony
do wyłącznika zapłonu. Regulacja fotela działa
zawsze, gdy wyłącznik zapłonu jest w pozycji
I lub II.
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu
Przyciski pamięci ustawienia fotela.
Wprowadzanie ustawienia do pamięci
Podnoszenie i opuszczanie fotela
1. Ustawić fotel w żądanej pozycji.
Pochylanie oparcia
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk MEM
naciskając jednocześnie jeden z przycisków 1, 2 lub 3.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
109
04 Wnętrze
Przednie fotele
Wywołanie zapamiętanego ustawienia
Nacisnąć jeden z przycisków pamięci 1–3 i
przytrzymać tak długo, aż fotel zatrzyma się w
zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie
przycisku pamięci powoduje zatrzymanie
ruchu fotela.
Pamięć kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
04
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania ustawienie fotela kierowcy zostaje zarejestrowane
w pamięci kluczyka. Przy późniejszym odblokowaniu zamków samochodu z użyciem tego
samego kluczyka i otwarciu drzwi kierowcy
fotel kierowcy wraz z zewnętrznymi lusterkami
wstecznymi ustawiają się w zapamiętanym
położeniu.
UWAGA
Pamięć kluczyka jest niezależna od pamięci
siedzenia.
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
wystarczy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych lub przycisków pamięci ustawień
fotela.
110
OSTRZEŻENIE
Ryzyko zmiażdżenia. Dopilnować, aby
dzieci nie bawiły się elementami sterowania.
Wykonując regulację fotela należy sprawdzić, czy przed nim, pod nim, lub za nim nie
znajdują się żadne obiekty.
Upewnić się, czy żadnemu z pasażerów tylnych siedzeń nie zagraża pochwycenie.
04 Wnętrze
Przednie fotele - wersja Executive
Dodatkowe funkcje podnoszące
komfort przednich foteli
Sterowanie funkcją masażu
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Przełącznik funkcji masażu.
Sterowanie funkcją masażu
Masaż intensywny
Regulacja podparcia lędźwiowego
Masaż delikatny
Oparcia obu przednich foteli wyposażone są w
funkcję masażu. Elementami wykonawczymi
są komory powietrzne, które mogą realizować
masaż intensywny lub delikatny. Jest on wykonywany w cyklu: 6 minut masażu - 4 minuty
przerwy - 6 minut masażu itd.
Gdy przełącznik funkcji jest w pozycji środkowej lub kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji 0, masaż nie jest wykonywany.
G030229
G030183
G030180
04
Przełącznik sterujący wyprofilowaniem podparcia
lędźwiowego.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego regulowane jest za pomocą tych samych komór
powietrznych, które realizują funkcję masażu.
Widoczny na ilustracji przełącznik sterujący
pozwala je płynnie regulować zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.
Regulacja wyprofilowania podparcia lędźwiowego jest możliwa, gdy funkcja masażu jest
wyłączona.
Funkcja pamięci pozwala przywrócić żądane
ustawienie po zatrzymaniu masażu, bądź gdy
np. w wyniku dłuższego postoju samochodu
spadnie ciśnienie w komorach powietrznych.
111
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
Lampki do czytania i oświetlenie
kabiny
strona 113. Ponowne krótkie naciśnięcie przełącznika (2) wyłącza oświetlenie wnętrza.
Tylne oświetlenie sufitowe
Wszystkie elementy oświetlenia kabiny samochodu można włączyć, gdy wyłącznik zapłonu
jest w pozycji I i II, bądź gdy silnik samochodu
pracuje. Oświetlenie może również zostać włączone w ciągu 10 minut od:
• wyłączenia silnika i ustawienia wyłącznika
zapłonu w pozycji 0,
• odblokowania drzwi samochodu bez uru-
04
Elementy sterowania przednich lampek do czytania i oświetlenia kabiny samochodu w górnej konsoli.
Tylne lampki do czytania
Wyłącznik lewej tylnej lampki do czytania
Wyłącznik prawej tylnej lampki do czytania
Lampki tylne włącza się i wyłącza naciskając
odpowiedni przycisk.
Oświetlenie wnętrza
W wersji siedmiomiejscowej także trzeci rząd
siedzeń posiada lampki do czytania.
Oświetlenie wnętrza1 można włączać i wyłączać krótkim naciśnięciem przełącznika (2).
Równocześnie uruchamiany jest automatyczny sterownik oświetlenia kabiny, patrz
112
Przednie lampki do czytania mogą zostać włączone lub wyłączone po naciśnięciu odpowiedniego przycisku w górnej konsoli.
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do czytania
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
1
Przednie oświetlenie sufitowe
G027153
G026960
chomienia silnika
Po upływie tego czasu oświetlenie zostanie
samoczynnie wyłączone.
Oświetlenie podłogi zapala się wraz z oświetleniem kabiny.
Oświetlenie podłogi
Oświetlenie podłogi (oraz oświetlenie kabiny
samochodu) włącza się w momencie otwarcia
drzwi bocznych i gaśnie po ich zamknięciu.
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
włącza się samoczynnie2 na 30 sekund w
następujących sytuacjach:
Lusterko osobiste*
Po wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika
znajduje się lampka oświetlenia przestrzeni
bagażowej.
• po odblokowaniu zamków przy użyciu kluczyka mechanicznego lub pilota zdalnego
sterowania;
Lampka ta włącza się wraz z oświetleniem tylnej części kabiny w momencie otwarcia
pokrywy bagażnika i wraz z nim gaśnie po ich
zamknięciu.
• po zatrzymaniu pracy silnika i przekręceniu
kluczyka do pozycji 0.
Jeżeli oświetlenie wnętrza nie jest wyłączone,
lampki oświetlające kabinę włączają się samoczynnie po otwarciu drzwi i przez 10 minut nie
gasną, gdy drzwi pozostają otwarte.
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
G027045
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka.
Automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny
04
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
• z chwilą uruchomienia silnika;
• po zablokowaniu zamków przy użyciu kluczyka mechanicznego lub pilota zdalnego
sterowania.
Ustawione fabrycznie czasy 30 sekund i
10 minut mogą zostać zmienione przez autoryzowaną stację obsługi Volvo.
Automatyczny sterownik oświetlenia kabiny
można wyłączyć, przytrzymując przez co najmniej 3 sekundy wciśnięty przełącznik (2) (patrz
strona 112). Krótkim naciśnięciem tego przycisku można ponownie uruchomić automatyczne oświetlenie kabiny.
Gdy automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny jest uruchomiony, oświetlenie wnętrza
2
Funkcja jest zależna od warunków oświetlenia i działa jedynie wtedy, gdy jest wystarczająco ciemno.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
113
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowki
04
114
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowek w trzecim rzędzie siedzeń
Uchwyt na pióro
Schowek na rękawiczki
Schowek i uchwyt na kubki
Zacisk na bilet
Schowek na rękawiczki
Schowek w konsoli środkowej
Uchwyt na kubki dla pasażerów siedzeń
tylnych
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
Kieszeń na przechowywanie (także na
przedniej krawędzi poduszek siedzisk siedzeń przednich)
ENTER
Upewnić się, czy żadne twarde, ostre lub
ciężkie obiekty nie leżą albo nie wystają w
taki sposób, że mogłyby spowodować
obrażenia w trakcie gwałtownego hamowania.
Konsola środkowa mieści uchwyt na pióro.
80
G027025
G027030
Mocowanie toreb z zakupami
OSTRZEŻENIE
04
EXIT
MENU
Schowek na rękawiczki może być użyty do
przechowywania takich przedmiotów, jak
instrukcja obsługi, mapy, pióra i karty paliwowe.
Zawsze zabezpieczać duże i ciężkie obiekty
pasem bezpieczeństwa, albo taśmami do
mocowania bagażu.
115
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Wieszak na płaszcz
Popielniczka dla pasażerów tylnych
siedzeń*
Uchwyt na kubki/butelki dla
pasażerów siedzeń tylnych
Wieszak na płaszcz jest przeznaczony tylko na
lekkie stroje.
Otworzyć popielniczkę ciągnąc jej górną krawędź na zewnątrz.
Pociągnąć za dolną krawędź wkładki w celu
otworzenia.
W celu opróżnienia:
Wkładkę uchwytu na kubek można wyjmować
1. Otworzyć popielniczkę.
–
2. Nacisnąć pokrywę w kierunku na zewnątrz
i odchylić w tył.
3. Następnie unieść i wyjąć.
116
G027063
G027018
G027028
04
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Odłączyć dwa zaciski, dzięki czemu uchwyt może być wykorzystany na duże
butelki.
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowek w konsoli środkowej
Schowek i uchwyt na kubek
(samochody w wersji
siedmiomiejscowej)
Uchwyt na kubek
G027040
Ten schowek może być wykorzystany na płytki
CD, książki i temu podobne przedmioty.
Konsola środkowa mieści schowek na przykład na jedzenie i napoje. Podłokietnik można
składać w tył, tworząc w ten sposób "stolik" dla
pasażerów tylnych siedzeń.
Pod szufladką mieści się schowek, na przykład
na płytki CD.
G027020
G027019
04
Uchwyt na kubek dla pasażerów przednich siedzeń.
Popielniczka*
–
Pociągnąć za wkładkę w celu opróżnienia
popielniczki.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
117
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowek w trzecim rzędzie siedzeń
(samochody w wersji
siedmiomiejscowej)
G027026
04
Ten schowek można wykorzystać na pióra i
inne małe przedmioty.
118
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu - wersja Executive
Schowek chłodzący
G027068
04
Pod odchylanym podłokietnikiem pomiędzy
przednimi fotelami znajduje się schowek chłodzący. Poziom chłodzenia reguluje się przyciskiem (patrz ilustracja). Chłodzenie schowka
działa przy włączonym silniku lub, gdy wyłącznik zapłonu jest w pozycji II.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w schowku naczynia z płynną
zawartością powinny być szczelne, a
drzwiczki schowka zamknięte.
119
04 Wnętrze
Siedzenie tylne
Siedzenia tylne - drugi rząd (wersja
siedmiomiejscowa)
Siedzenie przesuwane
(siedmiomiejscowa wersja
samochodu)
Wyjmowanie tylnej sekcji konsoli
środkowej
Opuszczanie oparcia w celu wejścia do
samochodu
Regulacja siedzenia przód - tył
Środkowe siedzenie w drugim rzędzie może
być przesuwane dalej w przód niż pozostałe
siedzenia. Przesunięcie siedzenia całkowicie w
przód poprawia kontakt pomiędzy dzieckiem
siedzącym na zintegrowanym podwyższonym
siedzeniu, a pasażerami na przednich siedzeniach.
Unieść dźwignię (2) w celu przesunięcia siedzenia do przodu lub do tyłu.
Unieść dźwignię (A) w celu przesunięcia siedzenia do przodu lub do tyłu.
Unieść dźwignię (1) naciskając jednocześnie
siedzenie w kierunku do przodu. Wykonać
czynności w odwrotnej kolejności, aby przywrócić siedzenie do pierwotnego położenia.
120
G028445
G027033
G027027
04
Chcąc przesunąć przednie siedzenie drugiego
rzędu do przodu, należy najpierw wymontować
środkową konsolę.
1. Wyjąć tylną część konsoli środkowej
pociągając zaczep prosto na zewnątrz, jak
pokazano powyżej.
2. Następnie wyciągnąć konsolę, unosząc ją.
04 Wnętrze
Siedzenie tylne
Zagłówek, siedzenie tylne - siedzenie
środkowe
OSTRZEŻENIE
Najniższa pozycja powinna być stosowana
tylko w przypadku, gdy oparcie ma być złożone w dół, albo gdy nikt nie siedzi na tym
siedzeniu.
Ważne jest, aby po podniesieniu oparć w
drugim i trzecim rzędzie upewnić się czy
oparcia zostały zablokowane na miejscu. W
przeciwnym razie system zabezpieczający
siedzeń może nie działać w pełni sprawnie.
04
G027015
UWAGA
Nie jest możliwe całkowite wymontowanie
zagłówka.
Zagłówek siedzenia środkowego można ustawiać na czterech różnych wysokościach.
Unieść zagłówek na odpowiednią wysokość.
–
Wcisnąć przycisk zwalniający w celu
opuszczenia zagłówka. Zobacz ilustrację.
121
04 Wnętrze
Załadunek samochodu
Uwagi ogólne
Ładowność samochodu uzależniona jest od
jego masy własnej. Całkowita ładowność
samochodu zmniejsza się odpowiednio o
wagę kierowcy i pasażerów oraz ciężar zamontowanego dodatkowego wyposażenia. Informacje dotyczące dopuszczalnych obciążeń,
patrz strona 303.
OSTRZEŻENIE
04
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
sposób jego rozmieszczenia wpływa na
własności jezdne samochodu.
nim ładunków. Ładunki dokładnie umocować specjalnymi pasami.
• Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na
spodzie.
• Załadowanie bagażu na dach powoduje
zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji zwiększenie zużycia paliwa.
• Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego ruszania i hamowania oraz zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.
OSTRZEŻENIE
Przewożenie bagażu na dachu
samochodu
Używanie bagażnika dachowego
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, ponieważ nie
grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Należy ściśle przestrzegać podanych przez
producenta wskazówek montażowych.
• Należy okresowo sprawdzać mocowanie
bagażnika dachowego i umieszczonych na
122
Dach samochodu może być obciążony
masą nieprzekraczającą 100 kg, łącznie z
masą bagażnika. Obciążenie przewożone
na dachu powoduje przesunięcie w górę
środka masy samochodu oraz zmianę jego
własności jezdnych.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Powiększanie przestrzeni bagażowej –
2. rząd siedzeń
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
2. Opuścić zagłówek.
WAŻNE
3. Zwolnić zaczep (1) i złożyć oparcie do
przodu. Następnie docisnąć je, aby zostało
zablokowane w pozycji złożonej.
OSTRZEŻENIE
Z powodów bezpieczeństwa żaden pasażer
nie powinien siedzieć w trzecim rzędzie siedzeń, jeżeli zagłówki zewnętrznych siedzeń
drugiego rzędu są opuszczone.
Powiększanie przestrzeni bagażowej –
3. rząd siedzeń1
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
Ustawić siedzenia w drugim rzędzie w pozycji
ułatwiającej wsiadanie i wysiadanie – patrz
strona 108.
04
Pociągnąć dźwignię do góry.
Wsunąć poduszkę siedzenia maksymalnie
do tyłu. Złożyć zaczepy mocujące po prawej i lewej stronie, aby nie uległy uszkodzeniu przy składaniu oparć.
Złożyć oparcie. (Zagłówek chowa się
wtedy samoczynnie.)
Przywracanie siedzeń 3. rzędu do
normalnej pozycji
G027022
1. Podnieść oparcie do normalnej pozycji.
1
G027016
1. Ustawić siedzenia w ich skrajnym tylnym
położeniu1.
2. Chwycić za ucha i wyciągnąć siedzisko, aż
rozlegnie się „kliknięcie”.
3. Podnieść zagłówek.
> Siedzenie jest teraz gotowe do użytku.
Dotyczy tylko samochodów siedmiomiejscowych
123
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Uwagi ogólne
siłą do przodu, powodując poważne obrażenia
ciała.
Otwieranie drzwi bagażnika
Informacje na temat sposobu otwierania drzwi
bagażnika – patrz strona 137.
W czasie zderzenia czołowego przy prędkości
50 km/h obiekt o masie 20 kg oddziałuje z siłą
1000 kG.
Załadunek bagażu
Przy załadunku samochodu należy przestrzegać następujących zasad:
• Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów bezpośrednio przy przednich fotelach,
ponieważ złożone oparcie tylnego siedzenia podlega wówczas znacznym obciążeniom.
04
• Ładunki dosuwać do oparć siedzeń.
• Ciężkie ładunki umieszczać jak najniżej.
• Szerokie ładunki rozmieszczać po obu
G027031
stronach podziału oparć siedzeń.
• Ostre krawędzie osłonić miękkim materiałem.
• Zabezpieczać ładunek taśmami mocowaPasy bezpieczeństwa oraz poduszki
powietrzne dają kierowcy i pasażerowi na
przednim siedzeniu doskonałą ochronę,
szczególnie przy zderzeniach czołowych. Jednak należy się również zabezpieczyć od strony
tyłu samochodu. Przy załadunku bagażu
należy pamiętać, że przedmioty nieprawidłowo
ułożone i źle zabezpieczone mogą w przypadku zderzenia lub gwałtownego hamowania
przemieścić się z dużą prędkością i znaczną
124
nymi do przewidzianych do tego celu
zaczepów w podłodze przestrzeni bagażowej.
• Nie umieszczać ładunku powyżej oparć
siedzeń bez użycia siatki odgradzającej.
OSTRZEŻENIE
Charakterystyka jezdna samochodu zmienia się w zależności od masy własnej samochodu i wielkości jego ładunku.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
OSTRZEŻENIE
Siatka odgradzająca
Zamocowanie siatki odgradzającej
Wysokość załadowania bagażu nigdy nie
może przekraczać górnej krawędzi siedzeń!
W przeciwnym wypadku ładunek w razie
nagłego hamowania lub zderzenia może
być wyrzucony do przodu i poważnie zranić
kierowcę lub pasażerów. Zawsze należy
pamiętać o prawidłowym zamocowaniu
(związaniu) ładunku.
Zawsze należy zabezpieczyć ładunek.
Zawsze należy zabezpieczać ładunek. W
przeciwnym razie ładunek może przesunąć
się w trakcie gwałtownego hamowania,
powodują obrażenia ciała pasa żerów
pojazdu.
W trakcie załadunku lub rozładunku długich
obiektów wyłączyć silnik i załączyć hamulec
postojowy! W przeciwnym razie można
przypadkowo potrącić dźwignię zmiany biegów lub dźwignię automatycznej skrzyni
biegów, powodując załączenie biegu i niezamierzony odjazd samochodu.
04
G027058
Jeżeli oparcie siedzenia tylnego jest obniżone, nie ładować samochodu do poziomu
przekraczającego 50 mm poniżej górnej
krawędzi tylnego okna pasażera. Pozostawić 10 cm wolnej przestrzeni od okna w kierunku do wnętrza. W przeciwnym razie
zabezpieczenie zapewniane przez kurtynę
powietrzną, montowaną w podsufitce,
może być pogorszone.
Siatka odgradzająca chroni przed przemieszczaniem się do przodu przewożonych ładunków lub bagaży podczas gwałtownego hamowania.
Siatka wykonana jest z mocnej plecionki nylonowej i można ją zamocować w dwóch ustawieniach:
• Za oparciami tylnych siedzeń
• Za przednimi siedzeniami, gdy oparcia tylnych siedzeń są złożone.
Jeżeli samochód wyposażony jest w zasłonę
bagażnika, przed zamocowaniem siatki odgradzającej należy ją zdemontować.
1. Zaczepić górną poprzeczkę w przednim
lub tylnym gnieździe w suficie.
2. Drugi koniec poprzeczki zaczepić w gnieździe po przeciwnej stronie.
3. Zaczepić taśmy mocujące w uchwytach w
podłodze, gdy siatka jest umocowana w
tylnych gniazdach w suficie.
4. Gdy siatka jest umocowana w przednich
gniazdach w suficie, zaczepić w uchwytach prowadnic foteli.
125
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Dotyczy wyłącznie wersji siedmiomiejscowej:
1. Siatka musi znajdować się z przodu podłokietnika w bocznym panelu.
2. Naciągnąć siatkę taśmami mocującymi.
Zamocowanie kraty:
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, czy górne zamocowania siatki
zabezpieczającej są prawidłowo zapięte, a
taśmy ustalające są pewnie zamocowane.
Nie użytkować uszkodzonej siatki.
Zwijanie siatki odgradzającej
1. Wsunąć kratę do kabiny przez otwór przestrzeni bagażowej lub tylne drzwi (w razie
potrzeby złożyć oparcia siedzeń w drugim
rzędzie).
2. Wsunąć trzpień mocujący kraty w gniazdo
montażowe nad tylnymi drzwiami za drugim rzędem siedzeń.
Stalowa krata ochronna*
–
W celu złożenia poprzeczek należy nacisnąć przyciski (1) w łącznikach przegubowych, zwalniając blokady.
Krata ochronna zabezpiecza przed przemieszczaniem się do przodu przewożonych ładunków lub bagaży podczas gwałtownego hamowania.
Ze względów bezpieczeństwa krata odgradzająca przestrzeń bagażową musi być zawsze
prawidłowo ustawiona i zamocowana.
126
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G027057
Siatkę odgradzającą można złożyć i schować
w podłodze bagażnika (dotyczy wersji pięciomiejscowej).
G027056
04
3. Przesunąć trzpień kraty do przedniej
części gniazda.
4. Wsunąć drugi trzpień mocujący kraty w
gniazdo nad przeciwległymi drzwiami
samochodu i przesunąć go do przodu.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
5. Włożyć zaczep w dolny otwór montażowy
od spodu kraty, jak pokazano na ilustracji.
Gniazdo elektryczne w przestrzeni
bagażowej
Zasłona bagażnika*
6. Nałożyć sprężynę i wkręcić nakrętkę.
7. Zaczepić końcówkę zaczepu do uchwytu i
dokręcić nakrętkę, aż zaczep kraty przejmie obciążenie.
8. To samo wykonać po drugiej stronie.
9. Oba zaczepy dokręcać naprzemian.
10. Nałożyć kapturki osłonowe na odsłonięte
części gwintu ponad nakrętkami.
04
OSTRZEŻENIE
W przypadku wersji siedmiomiejscowej: Z
powodów bezpieczeństwa żaden pasażer
nie powinien siedzieć w trzecim rzędzie siedzeń, jeżeli za drugim rzędem siedzeń jest
zamontowana kratka zabezpieczająca.
W celu skorzystania z gniazda elektrycznego
należy zsunąć na dół jego zaślepkę. Gniazdo
jest pod napięciem niezależne od tego, czy
zapłon jest włączony, czy nie.
Jeżeli zapłon jest wyłączony i do gniazda podłączone jest urządzenie pobierające prąd
powyżej 0,1 A, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat ostrzegawczy.
Rozciągnąć zasłonę nad bagażem i zaczepić
końcówki w zagłębieniach w tylnych słupkach
przestrzeni bagażowej.
Zdejmowanie zasłony
Ścisnąć końce rolety do wewnątrz, pociągnąć
do góry i wyjąć ją. W celu zamocowania
zasłony bagażnika należy wcisnąć końce rolety
w uchwyty.
UWAGA
Należy pamiętać, że korzystanie z gniazda
elektrycznego przy wyłączonym silniku
wiąże się z ryzykiem rozładowania akumulatora samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
127
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać żadnych obiektów na
pokrywie przestrzeni bagażowej. Mogą one
spowodować obrażenia ciała pasażerów w
trakcie hamowania lub ostrych manewrów
wymijania.
Wyposażenie przechowywane pod
podłogą przestrzeni bagażowej
UWAGA
Niektóre pozycje wyposażenia apteczki
pierwszej pomocy mają datę ważności i
powinny być wymienione przed jej wygaśnięciem.
Otwieranie schowka w podłodze
przestrzeni bagażowej (wersja
pięciomiejscowa)
Mocowanie toreb z zakupami*
–
04
Podnieść pokrywę w podłodze przestrzeni
bagażowej.
Jeżeli samochód wyposażony jest w uchwyt
do przytrzymywania toreb z zakupami:
–
Umiejscowienie apteczki w wersji pięciomiejscowej.
Umiejscowienie apteczki w wersji siedmiomiejscowej.
W schowku w podłodze przestrzeni bagażowej
znajdują się:
Podnieść uchylny segment podłogi bagażnika.
Umocować torby z zakupami za pomocą przewidzianej do tego celu taśmy lub do odpowiednich uchwytów.
128
•
•
•
•
Trójkąt ostrzegawczy*
Podnieść pokrywę w podłodze przestrzeni
bagażowej i poluzować taśmy służące do
przytrzymywania toreb z zakupami.
Otwieranie schowka w podłodze
przestrzeni bagażowej (wersja
siedmiomiejscowa)
–
Podnieść pokrywę w podłodze przestrzeni
bagażowej.
Komplet narzędzi
Jeżeli samochód wyposażony jest w uchwyt
do przytrzymywania toreb z zakupami:
Apteczka*
–
Podnośnik (jedna z możliwych lokalizacji)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Podnieść zewnętrzną pokrywę w podłodze
przestrzeni bagażowej, poluzować taśmy
służące do przytrzymywania toreb i pod-
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
nieść wewnętrzną pokrywę w podłodze
przestrzeni bagażowej.
WAŻNE
Należy pamiętać, aby nie umieszczać
niczego w obszarze, do którego składana
jest poduszka. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia mechanizmów
poduszki i siedzenia.
04
129
Kluczyki i zdalne sterowanie.................................................................
Zablokowanie i odblokowanie drzwi.....................................................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci........................
Alarm*....................................................................................................
130
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
132
135
139
141
ZAMKI I AUTOALARM
05 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Kluczyki i elektroniczna blokada
rozruchu
układu kodu utraconego kluczyka. Jednocześnie konieczne będzie przekodowanie pozostałych kluczyków.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo może ustalić indywidualny kod kluczyka, na podstawie
którego można zamówić nowy kluczyk mechaniczny.
Do jednego samochodu można zaprogramować i używać maksymalnie sześć kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania.
Kluczyki a elektroniczna blokada
rozruchu silnika
Na kółku zaczepowym z kluczykiem z pilotem
zdalnego sterowania do tego samochodu nie
powinny znajdować się żadne inne kluczyki ani
metalowe przedmioty. Mogłoby to spowodować przypadkowe uruchomienie blokady rozruchu silnika i niemożność jego uruchomienia.
Funkcje nadajnika zdalnego
sterowania
05
Główny kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
Ten kluczyk otwiera wszystkie zamki w samochodzie.
Samochód ten jest fabrycznie wyposażony w
dwa kluczyki główne. Każdy z nich jest składany oraz zawiera wbudowany nadajnik zdalnego sterowania.
Utrata kluczyka
W razie utraty jednego z kluczyków z pilotem
zdalnego sterowania zaleca się dostarczenie
wszystkich pozostałych kluczyków do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Jako zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą samochodu konieczne jest usunięcie z pamięci
132
W każdym z kluczyków znajduje się układ scalony, wysyłający kodowany sygnał identyfikacyjny. Kod ten musi dokładnie odpowiadać
kodowi zaprogramowanemu w zainstalowanym w wyłączniku zapłonu odbiorniku sygnału.
Silnik można uruchomić tylko prawidłowym
kluczykiem z właściwym kodem.
UWAGA
Przy uruchamianiu silnika ostrze głównego
kluczyka powinno być całkowicie wysunięte
z oprawy (jak pokazano na ilustracji). W
przeciwnym razie elektroniczna blokada
rozruchu może uniemożliwić uruchomienie
silnika.
G027013
G030177
Immobilizer
Odblokowanie drzwi
–
Pojedyncze naciśnięcie tego przycisku
powoduje odblokowanie wszystkich drzwi
bocznych, drzwi bagażnika oraz pokrywy
wlewu paliwa.
05 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Drzwi bagażnika
• W celu odblokowania jedynie drzwi bagażnika należy nacisnąć ten przycisk.
• Dwa naciśnięcia powodują odblokowanie i
uchylenie drzwi tylnych.
Wyzwalanie alarmu
przeciwnapadowego
Funkcja ta umożliwia zwrócenie uwagi otoczenia w sytuacji zagrożenia. W celu uruchomienia
sygnalizacji alarmowej należy czerwony przycisk naciskać przez co najmniej 3 sekundy,
bądź nacisnąć go dwukrotnie w jednakowych
odstępach czasu. Zaczną błyskać kierunkowskazy oraz zostanie włączony sygnał dźwiękowy samochodu. Sygnalizacja alarmowa trwa
25 sekund lub można ją przerwać wcześniej,
naciskając jeden z przycisków kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Oświetlenie asekuracyjne
W tym celu:
–
Nacisnąć żółty przycisk na pilocie zdalnego sterowania kluczyka.
Zostanie włączone oświetlenie wnętrza,
światła pozycyjne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz lampki w zewnętrznych lusterkach
wstecznych*. Zaświecą się również światła
sprzęgniętej przyczepki. Światła te świecą się
przez 30, 60 lub 90 sekund. Zmiany czasu
świecenia może dokonać autoryzowana stacja
obsługi Volvo.
Wymiana baterii w pilocie zdalnego
sterowania kluczyka
W celu wcześniejszego wyłączenia oświetlenia:
–
Ponownie nacisnąć żółty przycisk nadajnika zdalnego sterowania.
Blokowanie drzwi
Naciśnięcie tego przycisku powoduje zablokowanie wszystkich drzwi bocznych, drzwi
bagażnika oraz pokrywy wlewu paliwa. Zablokowanie pokrywy wlewu paliwa następuje z
opóźnieniem około 10 minut.
Chowanie i wysuwanie ostrza
kluczyka
Naciskając ten przycisk, można schować
ostrze kluczyka w oprawie.
Schowane ostrze kluczyka samoczynnie
wysunie się po jednokrotnym naciśnięciu tego
przycisku.
05
Jeżeli zamki w samochodzie przestają reagować na wysyłane z normalnej odległości sygnały pilota zdalnego sterowania kluczyka,
należy wymienić w nim baterię.
1. Zdjąć pokrywę, ostrożnie podważając jej
tylną krawędź małym śrubokrętem.
2. Wymienić baterię (typu CR 2032, 3 V),
umieszczając ją biegunem dodatnim w kierunku do góry. Nie dotykać baterii ani styków w jej gnieździe palcami.
3. Założyć pokrywę. Wcześniej upewnić się,
czy gumowa uszczelka chroniąca przed
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
133
05 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
dostępem wilgoci jest prawidłowo ułożona
i nie jest uszkodzona.
4. Autoryzowana stacja obsługi Volvo
pomoże pozbyć się starej baterii w sposób
nie zagrażający środowisku naturalnemu.
05
134
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Od zewnątrz
UWAGA
Zamki samochodu można zablokować
nawet przy otwartych drzwiach lub pokrywie bagażnika1 – jeżeli drzwi/pokrywa zostaną następnie zamknięte, istnieje niebezpieczeństwo zatrzaśnięcia kluczyka we
wnętrzu pojazdu.
Wersje z autoalarmem – patrz strona 141.
Automatyczne blokowanie zamków
Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi bagażnika
zostają jednocześnie odblokowane lub zablokowane od zewnątrz przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania.
Gdy drzwi samochodu są odblokowane,
można również otworzyć pokrywę wlewu
paliwa. Pozostaje ona odblokowana przez 10
minut po zablokowaniu drzwi samochodu – ma
to na celu umożliwienie zatankowania samochodu z zablokowanymi zamkami i uzbrojonym alarmem.
1
Należy pamiętać o niebezpieczeństwa
zamknięcia osób w samochodzie, gdy
zamki zostają zablokowane za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
otwarcie którychkolwiek drzwi od środka za
pomocą przycisków jest wtedy niemożliwe.
Więcej informacji na ten temat zamieszczono poniżej w punkcie „Całkowita blokada zamków”.
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania użytego od zewnątrz żadne drzwi boczne
ani drzwi bagażnika nie zostaną otwarte,
wszystkie zamki zostaną zablokowane ponownie. Zapobiega to przypadkowemu pozostawieniu otwartego samochodu.
G029646
G026963
OSTRZEŻENIE
05
Automatyczne blokowanie zamków włącza się
i wyłącza z panelu sterowania w drzwiach kierowcy. Gdy funkcja jest włączona, po przekroczeniu prędkości 7 km/h drzwi samochodu
zostają samoczynnie zablokowane i pozostają
w tym stanie do chwili, gdy zostaną otwarte od
wewnątrz lub odblokowane przyciskiem centralnego zamka.
Nie dotyczy wszystkich wersji rynkowych.
135
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Włączanie/wyłączanie
Od wewnątrz
Schowek podręczny w desce
rozdzielczej
Ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu w pozycji I lub II,
patrz strona 155.
• Naciskając przycisk READ w lewej dźwigni
przełącznika zespolonego przy kierownicy,
potwierdzić zapoznanie się z ewentualnymi komunikatami na wyświetlaczu informacyjnym.
• Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
Komunikat AUTOLOCK ON potwierdza włączenie funkcji (gdy samochód jest w ruchu,
drzwi zostają zablokowane), a komunikat
AUTOLOCK OFF potwierdza wyłączenie
funkcji.
ENTER
80
Naciskając przycisk centralnego zamka na
panelu przełączników w drzwiach kierowcy
(lub pasażera) można zablokować lub odblokować jednocześnie wszystkie drzwi boczne
oraz drzwi bagażnika.
Ponadto poszczególne drzwi boczne można
zablokować indywidualnymi przyciskami blokady.
136
EXIT
MENU
G027025
05
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
G029646
centralnego zamka, aż na wyświetlaczu
ukaże się komunikat o nowym ustawieniu
funkcji automatycznego blokowania.
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Zamek schowka w desce rozdzielczej można
otwierać i zamykać wyłącznie kluczykiem
mechanicznym znajdującym się w pilocie zdalnego sterowania.
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Drzwi bagażnika
2. Jeśli wszystkie drzwi boczne pozostaną
zablokowane, to po późniejszym zatrzaśnięciu drzwi bagażnika pozostaną niezablokowane i nie będą monitorowane przez
układ autoalarmu. Natomiast drzwi boczne
pozostaną zablokowane i będą monitorowane przez układ autoalarmu.
Otwieranie drzwi bagażnika
3. Aby zablokować drzwi bagażnika i uzbroić
ich alarm – nacisnąć przycisk LOCK na
pilocie zdalnego sterowania.
Możliwe jest niezależne rozbrojenie alarmu
drzwi tylnych i odblokowanie ich zamka za
pomocą pilota zdalnego sterowania.
1. Nacisnąć przycisk
na pilocie zdalnego
sterowania – drzwi bagażnika zostaną
odblokowane i będzie można je otworzyć.
> Odłączone zostają czujniki poziomu i
ruchu autoalarmu* oraz czujnik otwarcia
drzwi tylnych. Drzwi boczne pozostaną
zablokowane i zabezpieczone alarmem.
Jeżeli przycisk
zostanie użyty do odblokowania drzwi bagażnika, ale nie zostaną
one otwarte, to po upływie około 2 minut
nastąpi ich automatyczne ponowne zablokowanie.
G027005
G028485
UWAGA
05
1. Otworzyć drzwi bagażnika, pociągając w
dół ich uchwyt w sposób pokazany na ilustracji.
2. Tylna klapa składa się w dół po podniesieniu w górę jej uchwytu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
137
05 Zamki i autoalarm
Zablokowanie i odblokowanie drzwi
Całkowita blokada zamków*2
alarmowego* czujniki ruchu i przechyłu,
patrz strona 142.
Wyłączenie tymczasowe
Całkowita blokada drzwi oznacza, że znajdujące się w kabinie klamki służące do otwierania
drzwi zostają mechanicznie odłączone, a w
rezultacie drzwi nie można otworzyć od wewnątrz.
Zapala się lampka kontrolna w przycisku i
świeci się, aż do chwili zablokowania zamków
za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Dopóki kluczyk z pilotem zdalnego sterowania pozostaje w wyłączniku zapłonu, na
wyświetlaczu pokazywany jest odpowiedni
komunikat.
Funkcję całkowitej blokady drzwi włącza się z
zewnątrz pojazdu za pomocą przycisku
LOCK na pilocie zdalnego sterowania lub
zamykając drzwi kierowcy kluczykiem mechanicznym, przy czym jej aktywacja następuje po
upływie 10-25 sekund od zablokowania drzwi.
Wszystkie drzwi muszą być wcześniej
zamknięte.
05
Wyłączenie funkcji całkowitej blokady drzwi w
samochodzie jest możliwe wyłącznie za
pomocą przycisku UNLOCK na pilocie zdalnego sterowania. Drzwi kierowcy można również odblokować ręcznie za pomocą kluczyka
mechanicznego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał
w samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia całkowitej blokady zamków, ponieważ
osoba taka nie będzie mogła wydostać się
z pojazdu.
2
138
G027230
Przy późniejszym odblokowaniu zamków funkcja całkowitej blokady oraz działanie czujników
zostają automatycznie przywrócone.
Przycisk tymczasowego wyłączenia całkowitej
blokady zamków.
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można w następujący sposób wyłączyć.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu do pozycji II,
a następnie cofnąć do pozycji I lub 0.
2. Nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
Należy pamiętać, że równocześnie zostają
wyłączone wchodzące w skład systemu
Nie na wszystkich rynkach i tylko w połączeniu z autoalarmem.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
•
Należy pamiętać o tym, że alarm jest
uzbrojony, gdy zamki samochodu są
zablokowane.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie alarmu.
05 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
Mechaniczne zabezpieczenie drzwi
tylnych i bagażnika przed otwarciem
od wewnątrz
Sterownik blokady otwierania drzwi od wewnątrz umieszczony jest na dolnej krawędzi
drzwi bagażnika, w przypadku tylnych drzwi
bocznych – na ich tylnej krawędzi. Dostęp do
niego możliwy jest tylko przy otwartych
drzwiach bagażnika lub otwartych tylnych
drzwiach bocznych.
nych położeń (przy użyciu przedmiotu z płaską
końcówką, np. śrubokręta):
Zabezpieczenie zwolnione – drzwi bagażnika można otworzyć od wewnątrz.
Zabezpieczenie uruchomione – drzwi
bagażnika nie można otworzyć od wewnątrz.
Zabezpieczenie uruchomione – drzwi nie
można otworzyć od wewnątrz: Obrócić na
zewnątrz.
Zabezpieczenie zwolnione – drzwi można
otworzyć od wewnątrz: Obrócić do wewnątrz.
Elektrycznie uruchamiane
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz*
Drzwi tylne
Drzwi bagażnika
REAR
AC
Sterownik blokady otwierania od wewnątrz – drzwi
bagażnika.
Sterownik mechanizmu blokady w drzwiach
bagażnika należy przesunąć w jedno ze skraj-
Sterownik blokady otwierania od wewnątrz – lewe
i prawe drzwi tylne.
Sterownik mechanizmu blokady w odpowiednich drzwiach bocznych obrócić w jedno ze
skrajnych położeń (przy użyciu przedmiotu z
płaską końcówką, np. śrubokręta).
G027105
G021512
G021513
05
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem
od wewnątrz wraz z blokadą szyb w tych
drzwiach można uruchamiać i wyłączać przyciskiem w środkowej konsoli.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
139
05 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
1. Ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji I lub
II, patrz strona 155.
2. Nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
Świecąca się dioda kontrolna w przycisku sygnalizuje, że zabezpieczenie jest uruchomione.
Włączeniu i wyłączeniu zabezpieczenia towarzyszy odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
UWAGA
Gdy zabezpieczenie jest uruchomione, tylnych drzwi nie można otworzyć od wewnątrz.
05
140
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Autoalarm (wyposażenie opcjonalne)
Lampka kontrolna alarmu
W takiej sytuacji należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
W stanie czuwania układ autoalarmu stale
monitoruje sygnały nadchodzące ze wszystkich czujników.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw lub modyfikacji jakichkolwiek
elementów instalacji alarmowej. Może to
spowodować naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
Wzbudzenie sygnalizacji alarmowej powodują
następujące okoliczności:
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub pokrywy bagażnika,
• użycie nieodpowiedniego kluczyka do
wyłącznika zapłonu lub próba siłowego
obrócenia wyłącznika zapłonu,
G026963
•
Włączenie autoalarmu
wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu),
• próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu),
• odłączenie przewodu od akumulatora,
• próba rozłączenia syreny autoalarmu.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
•
Dioda nie świeci się: Autoalarm jest wyłączony.
• Dioda błyska raz na dwie sekundy: Autoalarm jest uzbrojony.
–
Nacisnąć przycisk LOCK nadajnika zdalnego sterowania. Nastąpi pojedyncze, długie błyśnięcie kierunkowskazów potwierdzające, że drzwi są zablokowane i autoalarm został włączony w stan czuwania.
05
WAŻNE
Autoalarm zostaje w pełni uzbrojony, gdy
nastąpi długie błyśnięcie kierunkowskazów
samochodu i wskaźnik na desce rozdzielczej błyska raz na dwie sekundy.
• Po wyłączeniu autoalarmu i do momentu
przekręcenia kluczyka w włączniku
zapłonu do położenia II dioda błyska w
sposób przyspieszony – nastąpiło wzbudzenie alarmu.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
141
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Wyłączenie autoalarmu
–
Nacisnąć przycisk UNLOCK na pilocie
zdalnego sterowania kluczyka. Dla
potwierdzenia wyłączenia układu alarmu
nastąpią dwa krótkie błyśnięcia kierunkowskazów.
> Ręczne rozbrojenie alarmu – patrz
następny punkt „Wyłączanie alarmu w
razie jego zadziałania”.
Automatyczny powrót do stanu
czuwania
05
–
Nacisnąć przycisk UNLOCK na pilocie
zdalnego sterowania kluczyka lub włożyć
kluczyk do gniazda wyłącznika zapłonu.
Wyłączenie alarmu zostanie potwierdzone
dwukrotnym krótkim mignięciem kierunkowskazów.
Gdy nie działa nadajnik zdalnego
sterowania
Jeżeli alarmu nie można wyłączyć za pomocą pilota zdalnego sterowania, np. w przypadku rozładowania się jego
baterii, samochód można
otworzyć, rozbroić układ i
uruchomić silnik w następu-
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez włączonego autoalarmu.
Jeżeli w ciągu dwóch minut od wyłączenia
autoalarmu i odblokowania drzwi samochodu
przy użyciu zdalnego sterowania żadne drzwi
boczne ani drzwi bagażnika nie zostaną
otwarte, autoalarm samoczynnie powróci w
stan czuwania. Równocześnie nastąpi zablokowanie drzwi samochodu.
Automatyczny powrót do stanu
czuwania
W niektórych wersjach (np. Belgia, Izrael)
autoalarm samoczynnie powraca w stan czuwania po określonym czasie od otwarcia i
zamknięcia drzwi kierowcy, jednak bez zablokowania zamków.
142
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
jący sposób:
1. Odblokować ręcznie drzwi kierowcy i
otworzyć je – włączy się alarm i syrena.
2. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu – alarm zostanie wyłączony.
> Do chwili obrócenia wyłącznika zapłonu
do pozycji II lampka kontrolna alarmu
błyska w sposób przyspieszony.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Sygnały autoalarmu
Wzbudzenie alarmu przebiega w następujący
sposób:
• Syrena włącza się na 25 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu. Syrena ma
własny akumulator i działa niezależnie od
akumulatora samochodu.
• Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
Obniżony poziom autoalarmu
Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia
alarmu, na przykład w przypadku pozostawienia w zamkniętym samochodzie psa lub podczas przewozu samochodu pociągiem lub promem, czujniki ruchu i przechyłu należy tymczasowo wyłączyć.
Procedura jest taka sama jak przy tymczasowym wyłączaniu całkowitej blokady zamków –
patrz strona 138.
05 Zamki i autoalarm
05
143
Uwagi ogólne........................................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Uruchamianie silnika.............................................................................
Automatyczna skrzynia biegów............................................................
Napęd na dwie osie*.............................................................................
Układ hamulcowy..................................................................................
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji*........................................
Wspomaganie parkowania*..................................................................
Monitorowanie martwych pól widoczności*.........................................
Holowanie samochodu.........................................................................
Awaryjny rozruch silnika.......................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Wyposażenie do holowania* ................................................................
Zdejmowany hak holowniczy* ..............................................................
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego..........................
144
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
146
149
155
157
160
161
163
165
168
172
174
176
178
180
184
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
Zasady jazdy ekonomicznej
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru oraz ograniczaniu emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dostosowanie stylu prowadzenia do bieżących warunków, a także odpowiednie przewidywanie rozwoju sytuacji na drodze.
• Unikać jazdy z otwartymi oknami.
• Nie używać opon zimowych po zakończeniu sezonu zimowego.
• Unikać gwałtownego ruszania i gwałtownego hamowania.
• Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę z
niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
Dodatkowe informacje i porady, patrz strony
13 i 310.
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów, takich
jak wspomaganie kierownicy i hamulców.
• Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie, tym
większe zużycie paliwa.
• Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
06
wytracania prędkości, gdy jest to możliwe
bez narażania na niebezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego.
• Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu dobranym odpowiednio do aktualnej
sytuacji i warunków drogowych – przy niższej prędkości obrotowej silnik zużywa
mniej paliwa.
• Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza, prowadząc do
wzrostu zużycia paliwa – dlatego gdy tylko
nie są potrzebne, należy je zdemontować.
146
Przeszkody wodne
Samochód ten jest w stanie pokonywać przeszkody wodne o głębokości nieprzekraczającej 40 cm, z maksymalną prędkością 10km/h.
Szczególną ostrożność należy zachować przy
przejeżdżaniu przez wodę płynącą.
WAŻNE
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza doprowadzanego do silnika,
może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.
W przypadku większych głębokości brodzenia woda może przedostać się do
skrzyni biegów. Pogorszy to warunki smarowania i spowoduje przedwczesne zużycie
mechanizmów.
Podczas pokonywania przeszkody wodnej
należy utrzymywać niewielką prędkość i nie
zatrzymywać samochodu. Po przejechaniu
przez wodę należy lekko nacisnąć pedał
hamulca, sprawdzając skuteczność hamowania. Woda, błoto itp. mogą doprowadzić do
zawilgocenia okładzin ciernych i w rezultacie
do opóźnionego działania hamulców.
UWAGA
Po przejechaniu przez wodę lub błoto
należy oczyścić styki elektryczne nagrzewnicy silnika oraz gniazda elektrycznego
przyczepy.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
WAŻNE
Nie wolno dopuszczać, aby samochód
przez dłuższy czas stał w wodzie sięgającej
powyżej progów nadwozia. Może to doprowadzić do usterek instalacji elektrycznej.
W przypadku zgaśnięcia silnika podczas
pokonywania przeszkody wodnej nie wolno
próbować go uruchomić. Samochód powinien zostać wyciągnięty z wody za pomocą
holowania.
wiednie działanie – należy postąpić zgodnie z tym zaleceniem.
• Gdy wskazówka wskaźnika temperatury
silnika znajdzie się na czerwonym polu,
należy zatrzymać samochód i przez kilka
minut pozostawić silnik pracujący na biegu
jałowym.
• W sytuacji przegrzania może nastąpić
chwilowe wyłączenie klimatyzacji.
• Nie wyłączać silnika natychmiast po
zatrzymaniu się po dynamicznej jeździe.
Silnik, skrzynia biegów i układ
chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w trudnym
terenie górzystym lub przy wysokich temperaturach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania
silnika i układu napędowego – w szczególności
podczas jazdy z ciężkim ładunkiem.
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza
do chłodnicy.
• Jeżeli wystąpi niebezpieczeństwo przegrzania silnika, zostanie włączona wbudowana funkcja zabezpieczająca skrzyni biegów, która spowoduje między innymi, że
zapali się żółta lampka informacyjna na
tablicy rozdzielczej, a na wyświetlaczu
pojawi się komunikat zalecający odpo-
Dodatkowe informacje na temat przegrzania
układów pojazdu podczas jazdy z przyczepą –
patrz strona 176.
UWAGA
Po wyłączeniu silnika może jeszcze przez
pewien czas pracować jego wentylator
chłodzący.
Otwarte drzwi bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie jeździć z otwartymi drzwiami bagażnika.
Może następować wciąganie toksycznych
spalin do wnętrza samochodu poprzez
przestrzeń bagażnika.
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Gdy silnik
samochodu został wyłączony, nie jest zalecane pozostawianie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II. Zamiast tego
przestawić kluczyk w położenie I, w którym
zużycie energii jest mniejsze.
Należy pamiętać, że elektryczne gniazdo 12 V
w przedziale bagażowym zapewnia zasilanie
nawet po wyjęciu kluczyka z wyłącznika
zapłonu.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z zapotrzebowania na moc elektryczną przez różne urządzenia. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
06
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności)
reflektory.
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat LOW BATTERY POWER SAVE
MODE. Równocześnie, w celu zmniejszenia
obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich
147
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
wyłączenie, np. zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
–
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając silnik na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż podczas
pracy silnika na biegu jałowym na postoju.
Jazda po drogach nieutwardzonych
Samochód Volvo XC90 jest zasadniczo przeznaczony do jazdy po szosie, ale dobrze radzi
sobie również na drogach o nierównej lub nieutwardzonej nawierzchni. Jednak w celu uniknięcia przedwczesnego zużycia samochodu
należy przestrzegać następujących zasad:
• Po drogach gruntowych należy jeździć
wolno, aby nie dopuścić do uszkodzenia
podwozia.
06
• Na grząskim podłożu, a także w przypadku
jazdy po suchym piachu lub śniegu, najlepiej jest nie dopuszczać do zatrzymania
samochodu i unikać zmieniania biegów.
Nie zatrzymywać samochodu.
• Na bardzo stromym podjeździe, na którym
istnieje ryzyko przewrócenia samochodu,
nie wolno zawracać. Należy zjechać tyłem
ze wzniesienia.
• Nie jeździć w poprzek stoku. Zawsze utrzymywać kierunek jazdy równoległy do
pochyłości.
148
UWAGA
Unikać podjeżdżania pod strome wzniesienia przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku.
W razie przerwania dopływu paliwa do silnika może nastąpić uszkodzenie katalizatora w układzie wydechowym. Przy pokonywaniu bardzo stromych pochyłości zbiornik paliwa musi być napełniony co najmniej
do połowy, co pozwoli uniknąć ryzyka awarii.
Śliska nawierzchnia drogi
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach w kontrolowanych warunkach, aby
poznać zachowanie samochodu.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Awaryjne otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
G027073
Gdy nie jest możliwe otwarcie pokrywy wlewu
paliwa w normalny sposób, może być
konieczne jej ręczne odblokowanie. Dokonuje
się tego w następujący sposób:
Korek wlewu paliwa znajduje się pod pokrywą w
prawym tylnym błotniku. Można go zawiesić po
wewnętrznej stronie pokrywy.
Pokrywę wlewu paliwa można otworzyć, gdy
samochód nie jest zamknięty.
06
UWAGA
Po zamknięciu samochodu pokrywa pozostaje niezablokowana przez 10 minut.
Następnie zostaje samoczynnie zablokowana.
149
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Czynności 1-3.
1. Odchylić do góry prawe tylne naroże podłogi komory bagażnika.
06
4. Sięgając dłonią zlokalizować zamek
pokrywy wlewu paliwa. Znajduje się on w
okolicy wewnętrznej strony pokrywy przy
jej tylnej krawędzi.
2. Odchylając dźwignię do góry pociągnąć i
zdjąć panel osłonowy.
5. Ostrożnie pociągnąć trzpień blokady
prosto do tyłu – można wtedy otworzyć
pokrywę.
3. Odchylić na bok wewnętrzną osłonę elektrycznego zamka pokrywy wlewu paliwa.
Po uzupełnieniu paliwa pokrywę wlewu można
zablokować, zamykając ją, a następnie wciskając trzpień blokady do przodu.
OSTRZEŻENIE
Czynności 4-5.
150
Ze względu na ostre krawędzie wewnętrzne
należy poruszać dłońmi powoli i ostrożnie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Korek wlewu paliwa
Przy wysokiej temperaturze otoczenia korek
wlewu paliwa należy odkręcać powoli. Korek
wlewu paliwa należy odkręcać powoli.
UWAGA
Po nabraniu paliwa należy nałożyć i dokręcić korek, aż rozlegnie się odgłos zapadki.
Wlewanie paliwa
Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po samoczynnym odcięciu przez
dozownik dopływu paliwa.
UWAGA
Przy wysokiej temperaturze nadmiar paliwa
może wydostać się ze zbiornika.
Nie należy stosować paliwa, które nie spełnia
kryteriów podanych w tym rozdziale, ponieważ
spowoduje to obniżenie osiągów silnika i
zwiększenie zużycia paliwa.
Uwagi ogólne
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Paliwo rozlane na ziemię może ulec zapaleniu od gazów wydechowych.
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
Przed rozpoczęciem tankowania paliwa
należy wyłączyć nagrzewnicę zasilaną paliwem.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
W trakcie tankowania nigdy nie nosić przy
sobie włączonego telefonu komórkowego.
Sygnał dzwonka może spowodować
powstanie iskry i zapalenie oparów paliwa,
prowadząc do powstania pożaru i obrażeń
ciała.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie
połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia paliwa natychmiast skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
WAŻNE
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia
gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
06
Szczegółowe informacje na temat zużycia
paliwa, emisji CO2 i pojemności zbiornika –
patrz strona 310.
151
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Benzyna
Katalizator w układzie wydechowym
Olej napędowy
Benzyna musi spełniać wymagania normy
EN 228. W większości silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej
91, 95 lub 98 RON.
Zadaniem katalizatora jest oczyszczanie spalin. Znajduje się on na drodze przepływu gazów
spalinowych w pobliżu silnika, dzięki czemu
szybko osiąga temperaturę roboczą. Katalizator zbudowany jest jako element monolityczny
(ceramiczny lub metalowy) z kanałami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję
katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
Olej napędowy musi spełniać wymogi normy
EN 590 lub JIS K2204.
• Benzyny o 91 RON nie wolno stosować w
silnikach czterocylindrowych, a w innego
rodzaju silnikach można ją stosować tylko
w wyjątkowych wypadkach.
• Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej 95 RON.
• Dla zapewnienia maksymalnych osiągów
silnika i minimalnego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o 98 RON.
06
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
WAŻNE
1
152
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
•
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone przez
Volvo.
Czujnik zawartości tlenu (sonda
lambda) typu Lambda-sondTM
Sonda lambda stanowi część układu sterowania przeznaczonego do ograniczania emisji i
zwiększania oszczędności paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w spalinach wydalanych z silnika. Wynik pomiaru
przesyłany jest do elektronicznego modułu
sterującego, który na bieżąco reguluje pracę
wtryskiwaczy. Skład mieszanki paliwowopowietrznej jest tak dobierany, aby uzyskać
optymalne warunki spalania. Regulacje te tworzą optymalne warunki do sprawnego spalania
szkodliwych emisji (węglowodory, tlenek
węgla i tlenki azotu) w katalizatorze trójdrogowym.
Olej napędowy może zawierać określoną ilość RME, ale nie wolno dodawać więcej RME do oleju napędowego.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe
spełniającą europejską normę jakości.
WAŻNE
Rodzaje oleju napędowego, których nie
wolno stosować w tym samochodzie: z
dodatkami, olej napędowy do silników łodzi
i okrętów, olej opałowy, RME1 (ester metylowy pozyskiwany z oleju rzepakowego) i
olej roślinny. Paliwa te nie są zgodne z zaleceniami firmy Volvo i powodują przyspieszone zużywanie się i niszczenie elementów
silnika, które nie jest objęte gwarancją.
Silniki wysokoprężne są wrażliwe na zanieczyszczenia w paliwie, takie jak np. wysoka zawartość siarki. Należy stosować olej napędowy
wyłącznie dobrze znanych producentów. Nie
wolno używać paliwa wątpliwej jakości.
Przy niskich temperaturach (-40 °C do -6 °C),
w oleju napędowym może wytrącać się parafina, co może powodować trudności zapłonu.
W sezonie zimowym należy zawsze stosować
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
specjalny olej napędowy przeznaczony do
warunków zimowych. Więksi producenci paliw
oferują olej napędowy przystosowany do eksploatacji w warunkach zimowych. Ma on obniżoną lepkość w niskich temperaturach oraz
ograniczoną tendencję do wytrącania parafiny
w układzie paliwowym.
WAŻNE
W trakcie zimnych miesięcy stosować specjalne paliwo klasy zimowej.
cji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie. Po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed
uruchomieniem silnika, należy wykonać następujące czynności:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i obrócić w
pozycję II (patrz strona 156).
2. Odczekać ok. 1 minutę.
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci. Okolice wlewu paliwa
powinny być zawsze czyste. Należy unikać
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowanych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
WAŻNE
Zawartość siarki w paliwie nie może przekroczyć 50 ppm.
Całkowite wyczerpanie paliwa
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w sta-
3. Aby uruchomić silnik: Nacisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
w pozycję rozruchu III.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w układzie paliwowym filtr
zbiera wodę pochodzącą z kondensacji wilgoci
w paliwie, która w przeciwnym razie mogłaby
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Filtr paliwa należy opróżniać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi i rejestr przeglądów” oraz w
każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre dodatki do paliwa usuwają wodę
zgromadzoną w filtrze paliwa.
Filtr cząstek stałych (filtr DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego może być zamontowany filtr cząstek stałych, który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach
cząstki stałe. Filtr ten okresowo ulega samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu jego
opróżnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeń. Proces ten ma miejsce,
gdy silnik osiągnie normalną temperaturę
pracy.
Regeneracja filtra odbywa się w sposób automatyczny i normalnie trwa 10-20 minut. W
przypadku wolniejszej jazdy, czas ten może się
wydłużyć. Proces regeneracji może powodować nieco podwyższone zużycie paliwa.
06
Ogrzewanie tylnej szyby może zostać automatycznie włączone w celu zwiększenia obciążenia silnika wymaganego podczas regeneracji
filtra cząstek stałych. Systemy pokładowe nie
będą o tym informować.
Regeneracja filtra w warunkach
zimowych
W przypadku gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich tra-
153
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
sach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie
ulega automatycznej regeneracji i pozostaje
nieopróżniony.
Kiedy filtr wypełni się w ok. 80%, na desce rozdzielczej zaświeci się symbol żółtego trójkąta
ostrzegawczego, a na wyświetlaczu w desce
rozdzielczej pojawi się komunikat SOOT
FILTER FULL SEE MANUAL.
WAŻNE
Jeżeli filtr wypełni się całkowicie, może on
nie funkcjonować poprawnie. Uruchomienie silnika może być utrudnione i może
zaistnieć konieczność wymiany filtra.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego, jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika samochód
powinien jechać jeszcze przez ok. 20 minut.
UWAGA
06
Podczas regeneracji może być zauważalne
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika.
Po zakończeniu regeneracji komunikat ostrzegawczy zniknie z wyświetlacza.
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
154
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika
Przed uruchomieniem silnika:
–
UWAGA
Uruchomić hamulec postojowy.
W przypadku niektórych typów silników do
czasu osiągnięcia normalnej temperatury
pracy prędkość obrotowa na biegu jałowym
bezpośrednio po zimnym rozruchu może
być nieco podwyższona. Jest to podyktowane troską o zminimalizowanie ilości emitowanych substancji toksycznych poprzez
jak najszybsze rozgrzanie urządzeń odpowiedzialnych za czystość spalin do odpowiedniej temperatury pracy.
Automatyczna skrzynia biegów
–
Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu P lub N.
OSTRZEŻENIE
W czasie jazdy lub, gdy pojazd jest holowany, nie wolno wyjmować kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu. Spowoduje to uruchomienie blokady kierownicy, uniemożliwiającej kierowanie.
2. Gdy lampka zgaśnie, obrócić wyłącznik
zapłonu do pozycji III.
> Następuje uruchomienie rozrusznika.
Wyłącznik zapłonu z blokadą
kierownicy
0 – Położenie blokady kierownicy
Uruchamianie silnika
Gdy samochód ten jest holowany, kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania musi być w
pozycji II.
Po wyjęciu kluczyka w tym
położeniu kierownica zostaje
zablokowana.
WAŻNE
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 3 próbach,
odczekać 3 minuty przed podjęciem kolejnej próby. Zdolność rozruchowa akumulatora zwiększa się, jeśli ma on czas na zregenerowanie się.
UWAGA
Przy uruchamianiu silnika ostrze kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania powinno być
całkowicie wysunięte z oprawy, patrz
strona 132. W przeciwnym razie elektroniczna blokada rozruchu może uniemożliwić uruchomienie silnika.
W zespole wskaźników zaświeci się
lampka informująca o wstępnym podgrzewaniu silnika, patrz strona 60.
Benzyna
–
Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji III.
Jeżeli silnik nie zacznie pracować po
5-10 sekundach, puścić kluczyk i ponowić
próbę rozruchu.
I – Położenie zasilania akcesoriów
Blokada kierownicy wyłączona. Można używać pewnych funkcji. Układ elektryczny silnika pozostaje
odłączony.
06
Olej napędowy
1. Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji II.
155
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika
II – Położenie jazdy
Jest to normalne położenie
kluczyka w czasie jazdy. Cała
instalacja elektryczna samochodu jest włączona.
wania do pozycji rozruchu i puścić kluczyk.
Rozrusznik w sposób automatyczny (pracując do 10 sekund) dokona uruchomienia
silnika.
UWAGA
III – Położenie rozruchu silnika
Następuje uruchomienie rozrusznika. Po uruchomieniu silnika kluczyk z pilotem zdalnego sterowania należy puścić, co spowoduje jego samoczynny powrót do położenia
jazdy.
06
Jeżeli wystąpią trudności z obróceniem kluczyka w wyłączniku zapłonu, oznacza to, że
przednie koła są tak ustawione, że wywierany
jest nacisk na zamek blokady obrotu kierownicy. Aby zmniejszyć nacisk, należy lekko
poruszać kierownicą w prawo i w lewo, jednocześnie obracając kluczyk.
Automatyczny rozruch (3.2)
Dzięki funkcji automatycznego rozruchu nie
ma potrzeby przytrzymywania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji III do
chwili, gdy silnik zacznie pracować.
• W celu uruchomienia silnika wystarczy
obrócić kluczyk z pilotem zdalnego stero-
156
Przed opuszczeniem samochodu należy
uruchomić blokadę kierownicy jako zabezpieczenie przed kradzieżą.
Kluczyki z pilotem zdalnego
sterowania i elektroniczna blokada
rozruchu silnika (immobilizer)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie
powinien znajdować się na tym samym kółku z
innymi kluczami lub metalowymi przedmiotami. Mogłoby to spowodować niepożądane
zadziałanie elektronicznej blokady rozruchu
silnika.
Zimnego silnika nie wolno wprowadzać zbyt
szybko w wysoką prędkość obrotową!
W razie trudności z rozruchem silnika lub jego
nierównej pracy należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Gdy samochód jest w ruchu, nie wolno
przekręcać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do pozycji I lub 0 ani wyjmować
kluczyka z wyłącznika zapłonu. Grozi to uruchomieniem blokady kierownicy, uniemożliwiającej kierowanie.
Przed opuszczeniem samochodu należy
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu – szczególnie, gdy
pozostają w nim dzieci.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Położenia dźwigni sterującej
wania samochodu konieczne jest również uruchomienie hamulca postojowego.
Blokada dźwigni skrzyni biegów
R – Bieg wsteczny
Położenie R można wybierać tylko wówczas,
gdy samochód jest zatrzymany.
P – Parkowanie
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
WAŻNE
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
W położeniu N napęd nie jest przekazywany na
koła. Można uruchomić silnik, ale nie jest włączony żaden bieg. Gdy samochód jest zatrzymany i dźwignia skrzyni biegów znajduje się w
położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
G020237
G027997
N – Położenie neutralne
D – Jazda
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od stopnia otwarcia przepustnicy, wielkości przyspieszenia i
prędkości jazdy. Przełączenie z zakresu R na
DD wymaga uprzedniego zatrzymania
pojazdu.
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem w dźwigni.
06
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami N, R oraz P.
UWAGA
Aby umożliwić przesunięcie dźwigni z pozycji P należy wcisnąć pedał hamulca.
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów. W przypadku parko-
157
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Tryb sterowania ręcznego
Podczas jazdy
Ręczne sterowanie zmianą biegów można
wybrać w dowolnym momencie podczas
jazdy. Włączony bieg pozostaje zablokowany
aż do wybrania innego przełożenia.
G026990
Jeżeli dźwignia skrzyni biegów zostanie przesunięta w położenie – (minus), następuje przełączenie na niższy bieg i po zwolnieniu pedału
przyspieszania następuje skuteczniejsze
hamowanie silnikiem. Jeżeli dźwignia skrzyni
biegów zostanie przesunięta w położenie +
(plus), następuje przełączenie na wyższy bieg.
06
W celu przełączenia z trybu automatycznej
zmiany biegów D w tryb ręcznego sterowania,
należy dźwignię skrzyni biegów przestawić w
położenie M. W celu przełączenia z powrotem
z pozycji M na tryb automatycznej zmiany biegów D, należy przestawić dźwignię w położenie D.
W przypadku skrzyni 5-stopniowej biegi 3, 4
oraz 51 mają funkcję blokady przekładni hydrokinetycznej, umożliwiającą skuteczniejsze
hamowanie silnikiem i obniżenie zużycia
paliwa.
1
158
Najwyższym biegiem przy ruszaniu może być
bieg trzeci 3.
W – tryb jazdy zimowej
Tryb jazdy zimowej jest włączany i
wyłączany przyciskiem W. Po włączeniu tego trybu świeci się symbol W w zespole wskaźników.
Po uruchomieniu trybu jazdy zimowej ruszanie
z miejsca realizowane jest z trzeciego biegu, co
ułatwia ten manewr na śliskich nawierzchniach. Przełączanie na niższe biegi jest możliwe jedynie za pomocą funkcji wymuszonej
redukcji biegu przy przyspieszaniu.
W przypadku 6-stopniowej automatycznej skrzyni biegów blokada przekładni hydrokinetycznej następuje także na biegach 2 oraz 6.
Tryb W można włączać przy dowolnym ustawieniu dźwigni skrzyni biegów, jednak działa
on jedynie w zakresie D.
Funkcja zimnego rozruchu
Przez pewien czas po uruchomieniu zimnego
silnika i rozpoczęciu jazdy w warunkach niskiej
temperatury otoczenia mogą być odczuwalne
większe opory podczas zmiany biegów. Jest to
spowodowane większą lepkością płynu w
skrzyni biegów przy niskiej temperaturze. Gdy
silnik jest zimny, w celu zminimalizowania toksycznych emisji przełączanie biegów na
wyższe następuje przy wyższych niż normalnie
prędkościach obrotowych.
UWAGA
W przypadku niskiej temperatury silnika w
momencie rozruchu, po jego uruchomieniu
prędkość obrotowa biegu jałowego może
być podwyższona (dotyczy to niektórych
typów silników).
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Funkcja adaptacyjna
Automatyczna skrzynia biegów jest sterowana
przez układ o możliwościach adaptacyjnych.
Moduł sterujący nieustannie kontroluje sposób
pracy skrzyni biegów. Rejestruje sposoby
przełączania poszczególnych biegów przez
zespół sterowania, zapewniając ich optymalny
dobór w każdej sytuacji.
Blokada przekładni hydrokinetycznej
Na poszczególnych biegach działa funkcja blokady przekładni hydrokinetycznej, powodująca bezpośrednie sprzężenie mechaniczne,
pozwalając zwiększyć skuteczność hamowania silnikiem oraz obniżyć zużycie paliwa.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
Wciśnięcie pedału przyspieszania do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
Gdy pedał przyspieszania zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
Jej działanie jest ograniczone przez mechanizm zabezpieczający przed nadmiernym
wzrostem prędkości obrotowej silnika.
Wymuszona redukcja biegu nie działa w trybie
sterowania ręcznego automatycznej skrzyni
biegów.
Mechanizmy zabezpieczające
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy zabezpieczające.
Blokada kluczyka w wyłączniku zapłonu
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania można
wyjąć z wyłącznika zapłonu tylko wtedy, gdy
dźwignia skrzyni biegów jest w położeniu P. W
pozostałych pozycjach kluczyk nie daje się
wyjąć.
Położenie parkowania (P)
06
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
–
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów
w inne położenie należy naciskać pedał
hamulca.
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
159
06 Uruchamianie silnika i jazda
Napęd na dwie osie*
Napęd na dwie osie – AWD
Napęd na dwie osie jest zawsze załączony.
Napęd na dwie osie oznacza, że równocześnie
napędzane są wszystkie cztery koła samochodu. Moc silnika jest automatycznie rozdzielana pomiędzy koła na przedniej i tylnej osi
jezdnej. Elektronicznie sterowane sprzęgło w
układzie napędowym przekazuje większą moc
na tę parę kół, która w danej chwili ma lepszą
przyczepność. W ten sposób uzyskiwane są
najlepsze własności trakcyjne i ograniczany
jest poślizg wzdłużny kół.
W normalnych warunkach jazdy większa część
mocy silnika przekazywana jest na koła przednie.
Lepsze własności trakcyjne zwiększają bezpieczeństwo jazdy podczas deszczu oraz gdy
jezdnia pokryta jest śniegiem lub lodem.
06
160
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
Wspomaganie układu hamulcowego
Gdy samochód jedzie siłą rozpędu lub jest
holowany z niepracującym silnikiem, pedał
hamulca wymaga około 5 razy większej siły
nacisku niż wtedy, gdy silnik pracuje. Jeżeli w
trakcie rozruchu silnika pedał jest naciśnięty,
po jego uruchomieniu położenie pedału wyraźnie obniży się. Jest to normalny objaw zadziałania wspomagania w układzie hamulcowym.
W wersji z dodatkową funkcją wspomagania
hamowania awaryjnego (EBA) efekt ten jest
jeszcze bardziej wyraźny.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie w układzie hamulcowym
działa jedynie przy pracującym silniku.
UWAGA
W przypadku hamowania z niepracującym
silnikiem należy pedał hamulca nacisnąć
mocno i zdecydowanie jeden raz – nie
hamować w sposób pulsacyjny.
Obwody układu hamulcowego
Ten symbol zostaje podświetlony
w przypadku awarii jednego z
obwodów w układzie hamulcowym.
W razie awarii jednego z obwodów układu
hamulcowego samochód nadal można zahamować. Pedał hamulca zapada się głębiej i
jego ruch jest bardziej „miękki” niż zazwyczaj.
Uzyskanie normalnej skuteczności hamowania
wymaga silniejszego nacisku na pedał.
Zawilgocenie okładzin ciernych
negatywnie wpływa na sprawność
hamowania
Podczas jazdy przy intensywnych opadach
deszczu, przejeżdżania przez kałuże, a także w
trakcie mycia samochodu ulegają zamoczeniu
elementy układu hamulcowego. Obniża to
współczynnik tarcia okładzin ciernych, co opóźnia uzyskanie normalnej sprawności hamowania.
Gdy hamulce są mocno
eksploatowane
Podczas jazdy w wysokich górach lub na drogach o podobnym charakterze, hamulce są
mocno obciążone nawet, gdy pedał nie jest
szczególnie mocno naciskany.
Ponieważ prędkość jazdy z reguły nie jest
duża, hamulce nie są chłodzone równie skutecznie, jak podczas jazdy w terenie płaskim,
w którym rozwijane są większe prędkości.
Dlatego, aby nie przeciążyć hamulców zalecane jest zredukowanie biegu zamiast używania hamulca zasadniczego. Zjeżdżając ze
wzniesienia użyć tego samego biegu, na którym następowało wjeżdżanie pod górę. W ten
sposób skuteczniej wykorzystywane jest
hamowanie silnikiem, a hamulce są uruchamiane na krótszy czas.
Należy również pamiętać, że podczas jazdy z
przyczepą hamulce są obciążane w jeszcze
większym stopniu.
06
Podczas długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
Powoduje to rozgrzanie i osuszenie okładzin
ciernych. Dobrze jest wykonać to również
przed zamierzonym zatrzymaniem samochodu
po dłuższej jeździe w opisanych wyżej warunkach.
161
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
Układ ABS
Układ ABS przeciwdziała zablokowaniu kół w trakcie hamowania.
Pozwala w ten sposób zachować
możliwie najlepszą kierowalność
samochodu przy hamowaniu, umożliwiając na
przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu
ominięcia przeszkody.
Po uruchomieniu silnika i osiągnięciu przez
samochód prędkości około 20 km/h przez
krótki czas wykonywana jest autodiagnostyka
układu. Towarzyszy temu charakterystyczny
odgłos i pulsowanie pedału hamulca.
W celu wykorzystania maksimum możliwości
układu ABS:
1. Pedał hamulca należy wciskać z pełną siłą.
Wyczuwalne będzie jego pulsowanie.
06
2. Ruchy kierownicy powinny podążać za kierunkiem przemieszczania się samochodu.
Nie zwalniać nacisku na pedał.
Wskazane jest przećwiczenie w bezpiecznym
miejscu manewru hamowania z układem ABS
w różnych warunkach pogodowych.
Symbol układu ABS podświetla się na dwie
sekundy, jeżeli w czasie ostatniego cyklu pracy
silnika wystąpiła usterka w układzie ABS.
162
Elektroniczny rozdział sił hamowania
Funkcja elektronicznego rozdziału sił hamowania EBD jest integralnym elementem układu
ABS. Układ EBD reguluje siłę hamowania tylnych kół, umożliwiając uzyskanie najskuteczniejszego hamowania. Pracy układu towarzyszy charakterystyczny odgłos i pulsowanie
pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Równoczesne zaświecenie się lampek
ostrzegawczych układu hamulcowego i
układu ABS sygnalizuje prawdopodobną
awarię układu hamulcowego. Jeżeli poziom
płynu hamulcowego w zbiorniku jest prawidłowy w tym momencie, należy przy
zachowaniu szczególnej ostrożności dojechać samochodem do najbliższego warsztatu w celu sprawdzenia układu hamulcowego - zaleca się wizytę w autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno kontynuować
jazdy.
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu
hamulcowego.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
- EBA
Funkcja wspomagania hamowania awaryjnego
EBA pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Układ rozstrzyga, czy hamowanie jest awaryjne na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca. Należy wtedy
kontynuować hamowanie bez zwalniania nacisku na pedał. Po zwolnieniu nacisku na pedał
funkcja wspomagania hamowania awaryjnego
przestaje działać. Wspomaganie hamowania
awaryjnego działa przy każdej prędkości jazdy.
Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji.
UWAGA
Zadziałaniu funkcji wspomagania hamowania awaryjnego towarzyszy pewne obniżenie się pedału hamulca. Należy utrzymywać
nacisk na pedał tak długo, jak długo jest to
konieczne. Zwolnienie pedału powoduje
przerwanie hamowania.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji*
Uwagi ogólne
Ograniczenie działania funkcji
DSTC SPIN CONTROL OFF – funkcja jest
ograniczona.
Układ dynamicznej stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji DSTC (Dynamic Stability and
Traction Control) poprawia przyczepność
samochodu i pomaga kierowcy uniknąć
poślizgu.
2. W celu zmiany menu należy przytrzymać
wciśnięty przycisk RESET (2).
Działanie układu pozostanie ograniczone
do momentu ponownego włączenia go
przez kierowcą lub wyłączenia silnika – po
następnym uruchomieniu silnika układ
DSTC powraca do trybu normalnego.
G028511
Aktywacji tego układ podczas hamownia i
przyspieszania może towarzyszyć pulsujący
odgłos. Przyspieszenie może być wtedy mniejsze niż oczekiwane.
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Ta funkcja ogranicza siły napędzające i hamujące działające na poszczególne koła, w celu
ustabilizowania samochodu.
Kontrola zerwania przyczepności kół
Ta funkcja zapobiega „buksowaniu” kół względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
Układ kontroli trakcji
Ta funkcja jest aktywna przy niskiej prędkości
i przekazuje moc z buksującego koła napędowego na koło, które nie utraciło przyczepności.
OSTRZEŻENIE
Ograniczenie działania układu antypoślizgowego powoduje zmianę własności jezdnych samochodu.
Pokrętło sterujące
Przycisk RESET
Możliwe jest ograniczenie działania układu w
reakcji na poślizg kół.
Działanie podczas poślizgu bocznego będzie
opóźnione, zapewniając większą możliwość
dynamicznej, bardziej agresywnej jazdy. Przyczepność w głębokim śniegu i piasku jest lepsza, ponieważ przyspieszenie nie będzie ograniczane.
UWAGA
Przy każdym uruchomieniu silnika przez
kilka sekund na wyświetlaczu pojawia się
komunikat DSTC ON .
06
Działanie
1. Obracając pokrętło (1), doprowadzić do
wyświetlenia menu DSTC.
DSTC ON – funkcja jest w pełni aktywna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
163
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji*
Komunikaty układu monitorującego
martwe pola widoczności
ANTI-SKID TEMPORARILY OFF – W ten
sposób sygnalizowane jest czasowe wyłączenie kontroli przyczepności z powodu przegrzania hamulców.
–
06
Funkcja zostanie ponownie włączona po
ostygnięciu hamulców.
Lampka błyska
• W ten sposób sygnalizowane jest działanie
układu.
Lampka świeci się ze stałą
intensywnością
Jednocześnie na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat ANTI-SKID SERVICE
REQUIRED.
ANTI-SKID SERVICE REQUIRED – układ nie
działa z powodu usterki.
• W ten sposób sygnalizowana jest usterka
–
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
> Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika komunikat nadal jest wyświetlany,
należy skierować się do warsztatu.
Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Lampki w zespole wskaźników
Układ DSTC
w układzie DSTC.
2. Ponownie uruchomić silnik.
•
Jeżeli lampka ostrzegawcza zgaśnie,
usterka była chwilowa i nie ma potrzeby
odwiedzania warsztatu.
• Jeżeli lampka ostrzegawcza świeci się
nadal, układ powinien zostać sprawdzony
w warsztacie – zaleca się skorzystanie z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Lampka świeci się na żółto ze stałą
intensywnością.
Główna lampka ostrzegawcza
Symbol ten zapala się po uruchomieniu
silnika i gaśnie po upływie około 2
sekund.
• Sygnalizuje on test układu.
164
Jednocześnie na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat
TRACTION CONTROL
TEMPORARILY OFF .
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• W ten sposób sygnalizowane czasowe
wyłączenie funkcji kontroli napędu z
powodu przegrzania hamulców.
Gdy temperatura układu hamulcowego wróci
do normy, kontrola napędu zostanie automatycznie przywrócona.
OSTRZEŻENIE
W normalnych warunkach układ antypoślizgowy DSTC poprawia bezpieczeństwo
jazdy, jednak nie należy tego traktować jako
zachęty do bezkrytycznego zwiększania
prędkości.
Należy zawsze przestrzegać zwykłych środków ostrożności, zalecanych przy pokonywaniu zakrętów i jeździe po śliskiej
nawierzchni.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wspomaganie parkowania*
Uwagi ogólne1
OSTRZEŻENIE
Układ wspomagający parkowanie nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności
oraz odpowiedzialności przy manewrowaniu samochodem. Czujniki mają martwe
pola detekcji, w których nie wykrywają
ewentualnych przeszkód. Należy zwracać
uwagę na małe dzieci i zwierzęta w pobliżu
samochodu.
pasywny. Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej
10 km/h, układ wznawia działanie.
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego
przed lub za samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami dźwiękowymi. Jeżeli nastawiona jest duża głośność
innego źródła dźwięku w zestawie audio, zostaje ona automatycznie zmniejszona.
• Tylko z tylnymi czujnikami odległości,
• Z przednimi i tylnymi czujnikami odległości
Przy odległości około 30 cm sygnał przerywany przechodzi w ciągły. Jeżeli w podanej
odległości znajdują się obiekty zarówno za, jak
i przed samochodem, sygnał emitowany jest
na przemian z głośników po lewej i prawej stronie kabiny.
Przednie i tylne czujniki odległości od przeszkody.
Funkcjonowanie
Zasięg działania z tyłu
Układ wspomagający parkowanie ułatwia
wykonywanie tego manewru. Informuje on za
pomocą sygnałów dźwiękowych o odległości
od wykrytej przeszkody.
Układ jest gotowy do pracy z chwilą uruchomienia silnika. Potwierdza to zaświecenie się
lampki kontrolnej w przycisku na panelu sterowania.
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Monitorowanie odległości od przeszkody z tyłu samochodu uruchamiane jest po włączeniu biegu
wstecznego. Sygnały akustyczne emitowane
są przez tylne głośniki.
Warianty
Układ dostępny jest w dwóch wariantach:
Po włączeniu biegu wstecznego lub gdy przednie czujniki wykryją przeszkodę, na wyświetlaczu w środkowej konsoli pojawia się komunikat
PARK ASSIST ACTIVE.
Czujniki odległości od przeszkody działają przy
prędkości poniżej 15 km/h. Po przekroczeniu
tej prędkości układ przechodzi w stan
1
06
W przypadku zamocowania do haka holowniczego jakichkolwiek obiektów, np. przyczepy
lub uchwytu do transportu rowerów, układ
wspomagający parkowanie należy wyłączyć.
W przeciwnym razie system będzie stale emitował ostrzeżenie o bliskości przeszkody.
W zależności od wersji rynkowej samochodu, układ wspomagania parkowania stanowi wyposażenie standardowe, opcjonalne bądź dodatkowe.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
165
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wspomaganie parkowania*
Tylne wspomaganie parkowania jest automatycznie wyłączane w przypadku holowania
przyczepy, jeżeli stosowany jest oryginalny
przewód Volvo do podłączania przyczepy.
Zasięg działania z przodu
Zasięg działania czujników odległości z przodu
samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały
dźwiękowe emitowane są przez przednie głośniki.
Obecność przednich czujników odległości
wyklucza możliwość zamontowania dodatkowych świateł, ponieważ światła te znajdowałyby się w polu działania czujników.
WAŻNE
W pewnych warunkach mogą być generowane nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze
w reakcji na emitowane przez zewnętrzne
źródła ultradźwięki o podobnej częstotliwości, jak używana przez układ wspomagający parkowanie.
Układ wspomagający parkowanie można
wyłączyć przyciskiem na panelu przycisków.
Zgaśnie wtedy lampka kontrolna w przycisku.
Gdy przycisk zostanie ponownie wciśnięty i
zaświeci się lampka kontrolna, układ zostaje
włączony.
Czyszczenie czujników
Tego typu zakłócenia mogą być powodowane m.in. przez samochodowe sygnały
dźwiękowe, mokre opony na nawierzchni
asfaltowej, pneumatyczne układy hamulcowe i układy wydechowe motocykli.
Wyłączanie i włączanie układu
Sygnalizacja usterek
06
G026946
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się
komunikat PARK ASSIST
SERVICE REQUIRED, a symbol
świeci ciągle, oznacza to usterkę
systemu wspomagającego parkowanie.
G027104
Czujniki odległości od przeszkody.
Umiejscowienie wyłącznika układu w rzędzie przycisków może być inne.
166
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo funkcjonować. Należy
je zmywać wodą z dodatkiem szamponu
samochodowego.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wspomaganie parkowania*
UWAGA
Pokrycie czujników brudem, lodem lub
śniegiem może spowodować ich wadliwe
działanie.
06
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
167
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
Uwagi ogólne
W pewnych warunkach system BLIS może
zwrócić uwagę kierowcy na pojazdy poruszające się w tym samym kierunku i znajdujące się
w tzw. „martwym punkcie” lusterek wstecznych.
Monitorowane martwe pola
widoczności
Układ jest najbardziej przydatny podczas jazdy
w gęstym ruchu na drodze wielopasmowej.
G020295
Zastosowano w nim kamery cyfrowe .
Kamery (1) znajdują się pod lusterkami bocznymi.
Lusterko wsteczne z systemem BLIS.
Kamera
Lampka sygnalizacyjna
06
Symbol układu BLIS
OSTRZEŻENIE
Ten układ nie zastępuje, lecz stanowi uzupełnienie bezpiecznego stylu jazdy i stosowania lusterek wstecznych. Nigdy nie może
zastąpić on uwagi i odpowiedzialności kierowcy. Odpowiedzialność za bezpieczną
zmianę pasów ruchu zawsze spoczywa na
kierowcy.
168
Kiedy kamera wykryje pojazd znajdujący się w
martwym polu lusterka, lampka kontrolna (2)
zapala się światłem ciągłym.
UWAGA
Lampka zaświeca się po tej stronie samochodu, po której układ wykrył pojazd. Jeżeli
samochód jest wyprzedzany jednocześnie
po obu stronach, to zaświecą się obie
lampki.
Układ monitorujący ma wewnętrzną funkcję
samodiagnostyki, która ostrzega kierowcę o
ewentualnych usterkach. W przypadku np.
zabrudzenia kamer błyska lampka sygnalizacyjna i na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
pojawia się odpowiedni komunikat. Należy
wtedy sprawdzić i oczyścić obiektywy kamer.
W razie potrzeby układ można tymczasowo
wyłączyć przyciskiem BLIS, patrz strona 169.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Martwe pola widoczności monitorowane przez
kamery systemu BLIS.
Odległość A = około 3,0 m
Odległość B = około 9,5 m
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
WAŻNE
Obiektywy są ogrzewane elektrycznie w
celu roztapiania lodu lub śniegu. W razie
potrzeby należy odmieść śnieg z obiektywów.
Działanie układu
Układ monitorujący działa przy prędkości jazdy
powyżej 10 km/h.
Wyprzedzanie
System ten zadziała podczas wyprzedzania
innego pojazdu z prędkością większą o maksymalnie 10 km/h od prędkości wyprzedzanego pojazdu.
System zadziała również, kiedy inny pojazd
wyprzedza prowadzony samochód z prędkością większą o maksymalnie 70 km/h od prędkości tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Układ BLIS nie działa w ostrych zakrętach.
Układ BLIS nie działa w trakcie cofania
samochodu.
Szeroka przyczepka sprzęgnięta z samochodem może przesłaniać inne pojazdy na
sąsiadujących pasach jezdni. Może to uniemożliwiać wykrycie pojazdu znajdującego
się w śledzonym obszarze przez układ BLIS.
Układ nie reaguje na rowerzystów lub motorowerzystów.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy, intensywnego światła z przeciwka lub gęstej mgły.
Włączanie/wyłączanie
Działanie układu przy świetle dziennym i
po zmroku
Przy świetle dziennym układ reaguje na kontury pojazdów znajdujących się w pobliżu. Jest
on tak zaprojektowany, aby wykrywać pojazdy
silnikowe, takie jak samochody, ciężarówki,
autobusy i motocykle.
Po zmroku układ reaguje na światła pojazdów
znajdujących się w pobliżu. System nie wykryje
samochodów z wyłączonymi światłami. Oznacza to na przykład, że układ nie reaguje na
pozbawioną przednich świateł przyczepę holowaną przez samochód osobowy lub ciężarowy.
06
G026955
Mycie samochodu
Warunkiem skutecznego działania układu BLIS
jest utrzymywanie w czystości obiektywów
kamer. Można je czyścić miękką ściereczką lub
wilgotną gąbką. Należy przy tym zachować
ostrożność, aby nie zarysować soczewek.
Wyłącznik układu.
Układ jest automatycznie włączany po uruchomieniu silnika. Równocześnie trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
169
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
Układ można również włączać i wyłączać,
naciskając przycisk BLIS.
Wraz z wyłączeniem układu gaśnie lampka
kontrolna w przycisku i pojawia się odpowiedni
komunikat na wyświetlaczu.
Ponowne naciśnięcie przycisku przywraca
działanie układu. Równocześnie zapala się
lampka kontrolna w przycisku i pojawia się
odpowiedni komunikat na wyświetlaczu oraz
trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne w
drzwiach. W celu skasowania komunikatu
należy nacisnąć przycisk READ. Więcej informacji na temat komunikatów tekstowych, patrz
strona 61.
Komunikat na
wyświetlaczuA
Znaczenie
Komunikat na
wyświetlaczuA
Znaczenie
BLIND-SPOT
SYST FUNCTION
REDUCED
Ograniczona transmisja danych między kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu.
BLIND-SPOT
SYST CAMERAS
BLOCKED
Jedna lub obie
kamery są zablokowane – oczyścić
soczewki.
BLIND-SPOT INFO
SYSTEM OFF
System BLIS jest
wyłączony.
Kamera wróci do
normalnego trybu
pracy, gdy transmisja danych między
kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym
pojazdu wróci do
normy.
Komunikat systemu BLIS
06
170
Komunikat na
wyświetlaczuA
Znaczenie
BLIND-SPOT INFO
SYSTEM ON
System BLIS jest
włączony.
BLIND-SPOT
SYST SERVICE
REQUIRED
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować się ze stacją
obsługi.
BLIND-SPOT
SYST R CAMERA
BLOCKED
Prawa kamera jest
zablokowana –
oczyścić soczewkę.
BLIND-SPOT
SYST L CAMERA
BLOCKED
Lewa kamera jest
zablokowana –
oczyścić soczewkę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
A
Powyższe komunikaty są wyświetlane, gdy kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania jest w pozycji II (lub silnik pracuje) i
układ BLIS działa (tzn. nie został wyłączony).
WAŻNE
Wszelkie naprawy układu monitorującego
martwe pola widoczności BLIS muszą być
wykonywane wyłącznie w warsztacie zaleca się autoryzowane stacje obsługi
Volvo.
Ograniczenia
W pewnych sytuacjach lampka sygnalizacyjna
może się zaświecić, mimo że w monitorowanym martwym polu widoczności nie ma żadnego pojazdu.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
UWAGA
W przypadku usterki układu BLIS na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
BLIND-SPOT SYST SERVICE
REQUIRED.
G018177
Sporadyczne włączanie się lampki sygnalizacyjnej układu BLIS, gdy w martwym polu
widoczności nie ma żadnego pojazdu, nie
oznacza usterki układu.
Własny cień na dużej i gładkiej powierzchni, np.
ekranie dźwiękochłonnym lub betonowej
nawierzchni drogi.
Poniższe ilustracje przedstawiają wybrane
przykłady zadziałania sygnalizacji ostrzegawczej, mimo nieobecności innego pojazdu w
monitorowanym martwym polu widoczności.
Znajdujące się nisko nad horyzontem słońce
świeci bezpośrednio w obiektyw kamery.
06
Refleksy świetlne od mokrej nawierzchni drogi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
171
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
Awaryjny rozruch silnika
OSTRZEŻENIE
Jeżeli nastąpiło rozładowanie akumulatora, do
awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać akumulator wspomagający. Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie lub holowanie
samochodu, patrz strona 174.
Wyłącznik zapłonu pozostaje w tym samym
położeniu, w którym znajdował się w
momencie odcięcia zasilania. Przed rozpoczęciem holowania należy zwolnić blokadę
kierownicy.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
być w pozycji II. W czasie jazdy lub, gdy
pojazd jest holowany, nie wolno wyjmować
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu.
WAŻNE
Uruchamianie samochodu przez pchanie
lub holowanie może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.
Samochód ten może być holowany wyłącznie
w taki sposób, aby jego koła toczyły się do
przodu.
Kierowca pojazdu holowanego: Delikatnie
naciskając pedał hamulca utrzymywać
naprężenie liny holowniczej, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
172
Automatyczna skrzynia biegów
–
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
W przypadku automatycznej skrzyni biegów,
samochód może być holowany z prędkością
nieprzekraczającą 80 km/h i na dystansie nie
dłuższym niż 80 km.
G028528
2. Kierowca pojazdu holującego: Należy
jechać spokojnie.
Zaczep do holowania znajduje się wraz z
narzędziami w bagażniku.
Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego działa, kiedy silnik jest wyłączony. Gdy holowany z wyłączonym silnikiem, pedał hamulca wymaga znacznie
większej siły nacisku niż wtedy, gdy silnik
pracuje. Obracanie kierownicą będzie również wymagać większej siły.
Przed przystąpieniem do holowania tego
samochodu należy zapoznać się z lokalnymi
ograniczeniami prędkości przy holowaniu.
1. Zwolnić blokadę kierownicy, aby samochodem można było kierować
Przed przystąpieniem do holowania należy
wkręcić specjalny zaczep w odpowiednie
gniazdo w zderzaku. Gniazda te, osłonięte
zaślepką, znajdują się po prawej stronie każdego zderzaka.
OSTRZEŻENIE
Awaryjne holowanie samochodu
06
Zaczep holowniczy
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
Zamocowanie zaczepu do holowania:
1. Zdjąć zaślepkę (A), podważając jej dolny
brzeg końcówką śrubokręta lub monetą.
2. Wkręcić zaczep holowniczy w otwór (B).
3. Dokręcić solidnie zaczep, aż oprze się na
kołnierzu (C). Można posłużyć się kluczem
do kół.
• Po użyciu zaczep wykręcić i założyć
zaślepkę.
Holowanie unieruchomionego
samochodu
Samochód można holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
WAŻNE
•
Prędkość holowania wersji z napędem
na obie osie jezdne (AWD) z uniesionymi
przednimi kołami nie może przekraczać
70 km/h, a dystans holowania nie może
przekraczać 50 km.
WAŻNE
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy nie jest możliwe
zamocowanie zaczepu do holowania w
gnieździe z tyłu samochodu. W takim
wypadku należy przymocować linkę holowniczą do haka holowniczego. Z tego
powodu zalecane jest przechowywanie
zaczepu kulowego haka holowniczego w
samochodzie.
OSTRZEŻENIE
Zaczep ten służy do holowania samochodu
wyłącznie po drogach i nie może być wykorzystywany do awaryjnego wyciągania
pojazdu np. z rowu. W takim przypadku
należy wezwać pomoc drogową.
06
173
06 Uruchamianie silnika i jazda
Awaryjny rozruch silnika
Uruchamianie silnika z akumulatora
innego pojazdu
3. Jeżeli akumulator wspomagający jest
zamontowany w innym samochodzie –
wyłączyć silnik w drugim samochodzie i
upewnić się, że oba samochody nie stykają
się ze sobą.
4. Jeden zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego akumulatora wspomagającego (1).
G030860
WAŻNE
Akumulator jest zamontowany z tyłu samochodu
(patrz strona 231), ale punkty połączeniowe znajdują się także pod pokrywą silnika.
06
Jeżeli akumulator jest rozładowany, silnik
samochodu można uruchomić za pomocą
innego akumulatora.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury, aby
uniknąć zwarć lub innych uszkodzeń:
1. Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji 0.
2. Upewnić się, że napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
174
Przy podłączaniu przewodów rozruchowych należy zachować ostrożność, aby nie
spowodować zwarcia z urządzeniami wewnątrz komory silnikowej.
5. Drugi zacisk czerwonego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku dodatniego w samochodzie (2).
> Najpierw trzeba otworzyć sprężynującą
osłonę dodatkowego zacisku dodatniego w samochodzie!
6. Jeden zacisk czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
akumulatora wspomagającego (3).
7. Podłączyć drugi zacisk do punktu masy,
np. jednego z zaczepów do podnoszenia
silnika (4).
8. Sprawdzić, czy zaciski przewodów rozruchowych są bezpiecznie zamocowane,
aby wyeliminować ryzyko iskrzenia podczas uruchamiania silnika.
9. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy i utrzymywać przez parę
minut podwyższoną do
około 1500 obr/min prędkość obrotową.
10. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
WAŻNE
Nie wolno dotykać przewodów rozruchowych w czasie próby uruchamiania silnika.
Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
11. Zdjąć przewody rozruchowe w odwrotnej
kolejności – jako pierwszy odłączyć przewód czarny, a następnie czerwony.
> Uważać, aby żaden z zacisków czarnego przewodu rozruchowego nie zetknął się z biegunem dodatnim akumulatora ani z zaciskiem podłączonym do
czerwonego przewodu rozruchowego!
06 Uruchamianie silnika i jazda
Awaryjny rozruch silnika
OSTRZEŻENIE
•
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
Więcej informacji na temat akumulatora samochodu, patrz strona 230.
06
175
06 Uruchamianie silnika i jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
Ładowność zależy od masy własnej pojazdu.
Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich
akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza
ładowność samochodu o odpowiadający im
ciężar. Dalsze informacje dotyczące mas i
obciążeń, patrz strona 303.
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany przez
autoryzowaną stację obsługi Volvo, samochód
jest również wyposażony we wszystkie urządzenia niezbędne do holowania przyczepy.
• Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
• W przypadku późniejszego zamontowania
haka holowniczego, należy zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w pełni
przystosowany do holowania przyczepy.
06
• Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej.
• Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem. Umiejscowienie
naklejki informacyjnej z zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu, patrz
strona 194.
176
• Podczas holowania przyczepy silnik jest
bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
• Zupełnie nowym samochodem nie wolno
holować ciężkiej przyczepy. Należy odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu
1000 km.
• Na długich i stromych zjazdach hamulce
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i odpowiednio dostosować prędkość jazdy.
• Ze względu na bezpieczeństwo nie należy
przekraczać maksymalnej dozwolonej
prędkości jazdy z podłączoną przyczepą.
Przestrzegać obowiązujących przepisów,
które regulują dopuszczalne prędkości i
masy.
OSTRZEŻENIE
Należy ściśle przestrzegać podanych zaleceń dotyczących jazdy z przyczepą. W
przeciwnym razie mogą wystąpić trudności
z opanowaniem samochodu i przyczepy np.
przy omijaniu przeszkody lub hamowaniu.
UWAGA
Powyższe ograniczenia dotyczące masy
przyczepy i prędkości jazdy zostały ustalone przez producenta samochodu. Obowiązujące przepisy drogowe mogą wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie.
Hak holowniczy może mieć atest na obciążenia większe niż dopuszczalne dla tego
samochodu.
Automatyczna skrzynia biegów
Dopuszczalne obciążenia przy
holowaniu przyczepy
Informacje na temat dopuszczanych przez
Volvo obciążeń przy holowaniu przyczepy,
patrz strona 303.
UWAGA
W przypadku niektórych wersji samochodu
konieczne jest zamontowanie chłodnicy
oleju w automatycznej skrzyni biegów, aby
móc jeździć z przyczepą. Jeżeli hak holowniczy nie jest zamontowany fabrycznie,
należy zwrócić się do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo w celu ustalenia, czy powyższe dotyczy tego samochodu.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Jazda z przyczepą
Przegrzanie silnika
Podczas jazdy z przyczepą w terenie górzystym przy wysokiej temperaturze otoczenia
może występować niebezpieczeństwo przegrzania silnika.
• Automatyczna skrzynia biegów dobiera
optymalny bieg odpowiednio do obciążenia i prędkości obrotowej silnika.
• W razie przegrzania na tablicy rozdzielczej
zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy i pojawia się odpowiedni komunikat
– należy postąpić zgodnie z podanymi
zaleceniami.
Jazda w górę stromej pochyłości
• Nie blokować automatycznej skrzyni biegów na biegu wyższym niż ten, z którym
może „poradzić sobie” silnik – jazda na
wysokim biegu z niską prędkością obrotową silnika nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem.
3. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
pewnym czasie od rozpoczęcia jazdy wysokość zawieszenia zostanie wyrównana.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
należy ustawić dźwignię automatycznej
skrzyni biegów w położeniu P. Zawsze
zaciągać hamulec postojowy.
• W przypadku parkowania na pochyłości
należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.
Ruszanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu jazdy D.
3. Zwolnić hamulec postojowy.
4. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego i rozpocząć jazdę.
06
• W przypadku jazdy z przyczepą w górę
stromych wzniesień utrzymywać małą
prędkość.
• Unikać wjeżdżania z przyczepą na wzniesienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
Parkowanie na pochyłości
1. Nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
2. Uruchomić hamulec postojowy.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia
Jeżeli samochód jest wyposażony w układ
samoczynnego poziomowania zawieszenia,
tylne zawieszenie utrzymuje podczas jazdy
prawidłową wysokość niezależnie od obciążenia. Gdy samochód nie jedzie, tył pojazdu
obniża się, co jest całkowicie prawidłowe. Po
177
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wyposażenie do holowania*
Hak holowniczy
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Przechowywanie haka holowniczego
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
dotyczących jego zamocowania, patrz
strona 180.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać dokładnie instrukcji instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
06
Co należy sprawdzić
• Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie, mocując go
pewnie taśmą.
UWAGA
Jeżeli hak holowniczy ma wbudowany
amortyzator drgań, nie ma potrzeby smarowania głowicy haka.
178
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G014589
•
G031114
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego Volvo
z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po
ziemi.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wyposażenie do holowania*
G027109
G026682
G027108
Specyfikacje
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
Hak zamontowany na stałe lub zdejmowany
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Belka boczna
2
Środek przegubu kulowego
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06
179
06 Uruchamianie silnika i jazda
Zdejmowany hak holowniczy*
1. Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
2. W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
06
180
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G020302
G017317
G020301
Mocowanie haka holowniczego
3. Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym (3)
widoczny jest czerwony wskaźnik. Jeżeli
czerwony wskaźnik nie jest widoczny,
należy gałkę blokady wcisnąć (1) i obrócić
w lewo (2), aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
06 Uruchamianie silnika i jazda
4. Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
5. Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widać zielony wskaźnik.
G020307
G020306
G020304
Zdejmowany hak holowniczy*
6. Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
06
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
181
06 Uruchamianie silnika i jazda
Zdejmowany hak holowniczy*
7. Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
06
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
8. Przewód bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Po doczepieniu przyczepy należy pamiętać
o zaczepieniu w odpowiednim miejscu linki
bezpieczeństwa.
WAŻNE
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
182
G020301
G020310
G020309
Wyjmowanie haka holowniczego
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
1. Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
06 Uruchamianie silnika i jazda
2. Wcisnąć gałkę blokady (1) i obrócić w lewo
(2), aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
3. Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując
gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak holowniczy z gniazda, poruszając nim do góry i
do tyłu.
G017318
G020314
G020312
Zdejmowany hak holowniczy*
4. Nacisnąć pokrywę.
06
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 178.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
183
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Prawidłowy schemat oświetlenia drogi
w ruchu lewo- i prawostronnym
nieprzezroczystą, wodoodporną taśmę lub
folię samoprzylepną.
Do pozycjonowania elementów przesłaniających służy punkt (5) na kloszu reflektora, na
który powinna być nałożona czerwona kropka
odpowiedniego szablonu. Długa czerwona
kreska na rysunkach odpowiada linii klosza
reflektora, do której powinna być dopasowana.
G020317
Po skopiowaniu szablonów należy sprawdzić
ich wymiary, aby zakrywały odpowiednią
powierzchnię.
Snop świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
06
Snop świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować, aby nie powodować oślepiania kierowców pojazdów jadących z przeciwka. Może nastąpić utrata jakości oświetlenia drogi.
Elementy przesłaniające na klosze
reflektorów
Należy skopiować szablony, patrz
strona 187. Następnie przenieść szablony na
184
Szablony odwzorowują sposób przesłaniania
kloszy reflektorów dla ruchu lewostronnego
oraz prawostronnego. Elementy przesłaniające
należy umieścić w sposób pokazany na rysunkach.
Górny rysunek przedstawia ustawienie dla
ruchu lewostronnego. Dolny rysunek przedstawia ustawienie dla ruchu prawostronnego.
Reflektory halogenowe
Skopiować szablony 1 i 2. Sprawdzić, czy ich
wymiary są prawidłowe. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej taśmie lub folii samoprzylepnej i wyciąć odpowiednie kształty.
Każdy z elementów przesłaniających ustawić
na kloszu reflektora w taki sposób, aby strzałki
zwrócone były do środka, a kropki nakładały
się na odpowiednie punkty na kloszach reflektorów.
Wymiary szablonów 1 i 2:
Dłuższe boki obu szablonów powinny mieć
długość około 82 mm.
Reflektory biksenonowe
Skopiować szablony 3 i 4. Sprawdzić, czy ich
wymiary są prawidłowe. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej taśmie lub folii samoprzylepnej i wyciąć odpowiednie kształty.
Każdy z elementów przesłaniających ustawić
na kloszu reflektora w ten sposób, aby strzałki
zwrócone były do środka, a kropki nakładały
się na odpowiednie punkty na kloszach reflektorów. Wcięcia > < powinny być ustawione na
linii widocznej na kloszu reflektora.
Wymiary szablonu 3:
Odległość pomiędzy wcięciami > < powinna
wynosić około 140 mm.
Wymiary szablonu 4:
Odległość pomiędzy wcięciami > < powinna
wynosić około 112 mm.
Przystosowanie aktywnych reflektorów biksenonowych (ABL) do odmiennej organizacji
ruchu, patrz strona 64.
06 Uruchamianie silnika i jazda
G030200
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Przystosowanie wersji z kierownicą po lewej stronie do ruchu lewostronnego.
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora halogenowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora halogenowego
06
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora biksenonowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora biksenonowego
Punkt pozycjonujący na kloszu reflektora.
``
185
06 Uruchamianie silnika i jazda
G030201
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Przystosowanie wersji z kierownicą po prawej
stronie do ruchu prawostronnego.
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora halogenowego
06
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora halogenowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora biksenonowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora biksenonowego
Punkt pozycjonujący na kloszu reflektora.
186
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
06
Szablony dla elementów przesłaniających.
187
Uwagi ogólne........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu..........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*...............................................
Wymiana koła........................................................................................
Awaryjna naprawa przebitej opony* .....................................................
188
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
190
194
195
198
201
KOŁA I OGUMIENIE
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Ogumienie a własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
Zmieniając opony, należy na wszystkie cztery
koła dobrać ogumienie tego samego typu i rozmiaru oraz najlepiej pochodzące od tego
samego producenta. Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie w ogumieniu, którego
wartość podano na naklejce. Umiejscowienie
naklejki, patrz strona 312.
Oznaczenie rozmiaru opony
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład oznaczenia:
235/60R18 103V.
235
Szerokość opony (mm)
60
Stosunek wysokości ściany opony
do szerokości opony (%)
R
Opona radialna
18
Średnica obręczy w calach
07
103
Oznaczenie kodowe maksymalnego obciążenia opony (w tym
przypadku 615 kg)
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
V
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości (w tym przypadku 240 km/h).
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Indeks prędkości
Samochód ten został dopuszczony do ruchu
jako całość, co oznacza, że nie są dopuszczalne jakiekolwiek odstępstwa rozmiarów i
wskaźników eksploatacyjnych od danych
zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Jedynym wyjątkiem od tego jest możliwość założenia opon zimowych (kolcowych lub zwykłych).
Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych
prędkości dla danego ogumienia, wyrażonych
indeksem prędkości (np. indeks Q oznacza
prędkość maksymalną 160 km/h).
Nowe opony
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
Uwaga! Poniżej podane są maksymalne
dopuszczalne prędkości dla różnych indeksów
prędkości.
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
190
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Żywotność opon
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, że opony starzeją się i ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie
są używane w ogóle. Na skutek stopniowej
degradacji materiałów składowych opona traci
swoje własności. Taka opona nie powinna być
więcej używana.Dotyczy to także opony w kole
zapasowym, opon zimowych lub przechowywanych na przyszłość. Zewnętrzne oznaki
kwalifikujące oponę jako nieprzydatną do dalszego użytku to między innymi pęknięcia i
odbarwienia.
Należy sprawdzać wiek opony na podstawie
oznaczenia DOT (patrz ilustracja powyżej).
Bardziej równomierne zużywanie opon
i ich konserwacja
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 312. Styl jazdy, ciśnienie
w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki
na drodze wpływają na zużywanie się opon.
Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz
szybszego zużywania się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach
parami. Pierwszą zmianę należy wykonać po
około 5000 km, a następnie w odstępach co
10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących głębokości bieżnika ogumienia
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia
poszczególnych opon (różnica głębokości
bieżnika >1 mm), opony najmniej zużyte należy
zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która
polega na tym, że samochód kontynuuje jazdę
po linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się
w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej
niż przednie.
Wskaźniki zużycia bieżnika
G020323
pogarsza się ich przyczepność do nawierzchni.
Opony należy wymieniać w miarę możliwości
na nowe, jak najświeższe. Jest to szczególnie
ważne w przypadku opon zimowych. Ostatnie
cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień
i rok produkcji. Jest to oznaczenie DOT opony,
np. 1510. Opona na ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Wskaźniki zużycia opony.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika.
Na boku opony w tym miejscu widoczne są
litery TWI. Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje
do 1,6 mm, jego powierzchnia zrówna się z
poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że
oponę należy jak najszybciej wymienić na
nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni.
07
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
``
191
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe należy zakładać na wszystkie cztery
koła.
UWAGA
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu należy zawsze konsultować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na
odcinku 500–1000 km. W tym okresie należy
jeździć płynnie i delikatnie, aby kolce miały
możliwość dobrego ułożenia się w oponie.
Przedłuży się przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych kolców.
UWAGA
07
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem
śniegowym i śniegiem, a także niskie temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem
samochodu znacznie wyższe wymagania niż
192
warunki panujące latem. Dlatego głębokość
bieżnika opon zimowych nie powinna być
mniejsza niż 4 mm.
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać
tylko na koła przednie. Dotyczy to także wersji
z napędem na wszystkie koła.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi wynosi
50 km/h. Nie stosować łańcuchów do jazdy po
nawierzchniach nieośnieżonych, ponieważ
powoduje to przyspieszone zużycie łańcuchów i opon. Sprawdzić, czy łańcuchy przeciwpoślizgowe nie stykają się z żadnymi elementami samochodu, a także czy zostały prawidłowo założone i naciągnięte.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne,
przeznaczone do tego modelu samochodu
oraz dostosowane do wymiarów opon i
obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo
zaleca konsultację z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy
przeciwpoślizgowe mogą spowodować
poważne uszkodzenie samochodu i doprowadzić do wypadku.
G020325
Opony zimowe
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie (patrz strona 198) należy je odpowiednio oznakować, aby wiadomo było, po
której stronie samochodu były zamocowane
(np. L = lewe, R = prawe). Opony z bieżnikiem
kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w
kierunku wskazywanym strzałką. Należy też
przestrzegać ogólnej zasady, że opony
powinny przez cały okres eksploatacji mieć ten
sam kierunek obracania się. Zamieniać miejscami można jedynie koła po tej samej stronie
samochodu – nie wolno ich przekładać z prawej strony na lewą lub odwrotnie. Nieprawidłowo zamontowana opona kierunkowa nega-
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
tywnie wpływa na skuteczność hamowania
oraz ma gorsze własności odprowadzania
wody, śniegu i błota. Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła tylne (w
celu ograniczenia ryzyka poślizgu tylnej osi
jezdnej).
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących głębokości bieżnika ogumienia firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
07
193
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Zalecane ciśnienie w ogumieniu
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w ogumieniu.
UWAGA
G020791
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz z
upływem czasu. Jest to zjawisko normalne.
Ciśnienie w oponach zmienia się również w
zależności od temperatury otoczenia.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy.
Informacje na naklejce:
• Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
dla tego samochodu rozmiarach
07
• Wartość ciśnienia ECO1
• Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym.
1
194
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie. Jest to
zjawisko całkowicie normalne i w przypadku
stwierdzenia nadmiernego ciśnienia w rozgrzanej oponie nie należy go obniżać. Jeżeli natomiast okaże się, że ciśnienie jest poniżej zalecanego, oponę należy dopompować. Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy, a także
powoduje przyspieszone zużycie opon i wzrost
zużycia paliwa. Jazda na oponach ze zbyt
niskim ciśnieniem może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia opony.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu,
patrz strona 312. Należy pamiętać o tym, że
podane wartości ciśnienia odnoszą się do
opon zimnych (tzn. o temperaturze otoczenia).
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Przy prędkościach jazdy poniżej 160 km/h
zalecana jest jedna dla wszystkich warunków
obciążenia wartość ciśnienia, przy której zużycie paliwa jest mniejsze.
Ciśnienie w oponach ma wpływ na komfort
jazdy, hałas oraz sterowność samochodu.
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
Trójkąt ostrzegawczy
Po użyciu:
–
WAŻNE
Schować wszystkie elementy w odwrotnej
kolejności.
Futerał z trójkątem ostrzegawczym należy
umocować w drzwiach bagażnika.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonym dojazdowym kołem zapasowym
wynosi 80 km/h.
WAŻNE
G027065
Tymczasowe koło zapasowe („koło
dojazdowe”, wyposażenie
opcjonalne)*
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego*.
W celu użycia trójkąta ostrzegawczego należy:
1. Odczepić futerał z trójkątem ostrzegawczym. Jest on umocowany taśmami
zapinanymi na rzepy.
2. Wyjąć trójkąt z futerału (A).
3. Rozłożyć cztery podpory trójkąta.
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
Koła zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone
jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je
możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe
koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma
mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to
na zmniejszenie prześwitu pod samochodem.
Należy uważać na wysokie krawężniki i nie
należy myć samochodu w myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe zostało założone na
przednią oś, nie wolno jednocześnie używać
łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samochodach z napędem na wszystkie koła można
odłączyć napęd na oś tylną. Koła zapasowego
nie wolno naprawiać. Prawidłowe ciśnienie w
oponie koła zapasowego podane jest w tabeli,
patrz strona 312.
07
4. Rozwinąć oba czerwone boki trójkąta.
Trójkąt ostrzegawczy należy ustawić w
miejscu odpowiednim do sytuacji na drodze.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
195
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
Wyjmowanie koła zapasowego
Koło zapasowe znajduje się pod podwoziem
samochodu. Podnośnik* wraz z zestawem
narzędzi* ukryte są pod podłogą bagażnika.
Korba podnośnika składa się z dwóch części.
Jedna z nich jest dołączona do kompletu
narzędzi, a druga jest umieszczona pod nim.
07
UWAGA
W komplecie narzędzi znajduje się ściągacz
do osłony piasty koła (dotyczy niektórych
wersji kół).
196
Miejsce przechowywania podnośnika:
Wersja siedmiomiejscowa
4. Obracając w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara poluzować uchwyt koła, aż do wyczucia oporu.
Wersja pięciomiejscowa
Sposób wyjmowania koła zapasowego:
1. Opuścić tylny próg bagażnika i podnieść
płytę podłogi bagażnika.
2. Wyjąć obie części korby i połączyć je ze
sobą.
3. Zaczepić końcówkę korby za ucho wciągarki.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli linka nie zostanie zwinięta, w czasie
jazdy może spowodować uszkodzenie
samochodu.
5. Odczepić linkę od koła i zwinąć linkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
6. Koło z przebitą oponą umieścić w bagażniku. Do zestawu narzędzi samochodowych dołączona jest torba foliowa na koło.
7. Na koniec sprawdzić, czy koło jest prawidłowo umocowane.
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Wnęka w podwoziu tego samochodu przeznaczona jest wyłącznie na oryginalne koło
zapasowe. Nie należy w niej umieszczać
jakichkolwiek innych kół.
Chowanie koła zapasowego
Najlepiej, gdy czynność tą wykonują dwie
osoby. Jedna obraca korbą, a druga prowadzi
koło.
1. Odwinąć linkę i umieścić zaczep w centralnym otworze koła.
2. Powoli obracając korbą (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) zwinąć
nieco linkę.
3. Odchylić koło, aby przeszło ponad elementami układu wydechowego.
4. Odchylając do dołu tylną krawędź koła zwijać linkę.
5. Umieścić koło przy podłodze samochodu
nad tylnym mostem.
Podnośnik musi zostać zaczepiony do podwozia we właściwym miejscu. Pomiędzy
miejscami do zaczepienia podnośnika znajduje się uchwyt montażowy ze sworzniem.
Nie jest on wystarczająco wytrzymały, aby
podpierać samochód. W razie wątpliwości
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo, która wskaże właściwe
punkty zaczepienia podnośnika. Nieprawidłowe zamocowanie podnośnika może
doprowadzić do uszkodzenia drzwi i nadwozia samochodu.
Narzędzia – odkładanie na miejsce
Narzędzia i podnośnik* po użyciu należy odłożyć na miejsce. Podnośnik wymaga odpowiedniego złożenia (jak pokazano na wcześniejszej
ilustracji), aby się zmieścił na swoim miejscu.
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane,
trzeba je przechowywać w przeznaczonym
na nie miejscu w przestrzeni bagażowej
samochodu.
07
6. Obracać korbą, aż do wyczucia oporu.
Apteczka*
Apteczka znajduje się w bagażniku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
197
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
Zdejmowanie koła
tego celu można użyć drewnianych klocków lub dużych kamieni.
OSTRZEŻENIE
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, jest czysty i czy gwinty są prawidłowo nasmarowane.
G026997
UWAGA
Jeżeli zmiana koła odbywa się w miejscu, w
którym jest ruch drogowy, należy pamiętać o
wystawieniu trójkąta ostrzegawczego. Po obu
stronach samochodu znajdują się po dwa
miejsca do zaczepienia podnośnika. Są one
zlokalizowane pod środkową częścią dolnej
krawędzi obu drzwi.
07
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
4. Wyjąć podnośnik*, klucz do kół i korbę
podnośnika. Miejsca przechowywania,
patrz strona 196. Jeżeli używany jest inny
podnośnik, patrz patrz strona 219.
1. Zaparkować samochód na płaskim i twardym podłożu.
2. Przestawić dźwignię zmiany biegów w
położenie P i włączyć hamulec postojowy.
3. Pod koło przednie i tylne, które pozostają
na ziemi podłożyć z obu stron kliny. Do
198
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku. Samochód może
nagle opaść, powodując obrażenia ciała.
Podnośnik stanowiący fabryczne wyposażenie samochodu służy wyłącznie do
zmiany koła. We wszystkich innych sytuacjach należy stosować podnośniki warsztatowe, a pod uniesioną oś samochodu
należy podstawiać stojaki podporowe.
Gwintowany pręt podnośnika powinien być
zawsze dobrze nasmarowany.
Jeżeli podłoże będzie zbyt miękkie, podnośnik może ześlizgnąć się na bok, powodując opadnięcie samochodu. W czasie
zmiany koła w samochodzie nie może nikt
przebywać.
5. Poluzować kluczem śruby mocujące koło o
½-1 obrotu. Obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między punktem przyłożenia podnośnika i
podnośnikiem.
7. Podnieść samochód na tyle, aby zmieniane koło zostało całkowicie odciążone.
8. Całkowicie wykręcić śruby mocujące i
zdjąć koło.
Zakładanie koła
OSTRZEŻENIE
G020332
Nieprawidłowe ustawienie podnośnika
może spowodować opadnięcie samochodu, grożąc spowodowaniem obrażeń.
6. Ustawić podnośnik pod miejscem jego
zaczepienia do podwozia i obracając
korbą podnieść jego głowicę w kierunku
podłogi samochodu. W pokrywce z tworzywa sztucznego w każdym punkcie
zaczepowym znajduje się wgłębienie.
Sprawdzić, czy głowica jest prawidłowo
ustawiona w gnieździe w podwoziu.
Następnie ustawić podnośnik w taki sposób, aby jego stopa znajdowała się dokładnie pod punktem zaczepienia. Patrz ilustracja.
G027000
WAŻNE
1. Oczyścić powierzchnie przylegania koła i
piasty.
2. Wsunąć koło na piastę. Wkręcić śruby
mocujące.
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło się
obracać.
4. Stopniowo i na przemian dokręcić śruby
mocujące koło, w kolejności „na krzyż”.
Moment dokręcania: 140 Nm (14,0 kGm).
Bardzo ważne jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Moment dokręcenia
sprawdzić kluczem dynamometrycznym.
5. Przed włożeniem podnośnika na miejsce
należy go całkowicie złożyć, a następnie
schować go w bagażniku. Następnie
zamocować go na miejscu.
07
6. Sprawdzić, czy założone koło ma właściwe
ciśnienie.
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
199
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
UWAGA
Ten rodzaj nakrętek może być stosowany
również do stalowych obręczy kół.
Należy stosować właściwy rodzaj śrub do
mocowania kół. W razie wątpliwości firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
07
200
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
UWAGA
W samochodzie wyposażonym w zestaw
naprawczy do ogumienia podnośnik stanowi wyposażenie opcjonalne.
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku rozleglejszych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
Gniazda 12 V do zasilania kompresora znajdują
się w środkowej konsoli, przy tylnym siedzeniu
oraz w bagażniku. Należy użyć gniazda położonego najbliżej naprawianego koła.
Struktura menu
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Wyjmowanie zestawu naprawczego do
ogumienia
G020400
Uwagi ogólne
Zestawu naprawczego do ogumienia można
używać do naprawy przebitej opony oraz do
sprawdzania i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu. W jego skład wchodzi kompresor i
pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw
służy do tymczasowej naprawy przebitej
opony. Po naprawie opony lub przed upływem
terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy wymienić na nowy.
Etykieta, maksymalne dopuszczalne prędkości
Przełącznik
Zestaw naprawczy do ogumienia wraz ze sprężarką i narzędziami znajduje się pod podłogą
bagażnika.
Przewód elektryczny
1. Odwinąć do przodu tylny brzeg wykładziny
podłogowej.
Korek zabezpieczający
2. Wyjąć zestaw naprawczy do ogumienia.
Zawór redukujący ciśnienie
Uchwyt pojemnika (pomarańczowy korek)
07
Przewód powietrzny
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
201
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Awaryjna naprawa przebitej opony
3. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
G019723
4. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
07
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
5. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
2. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
6. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego środka
na skórze należy zmyć wodą z mydłem.
OSTRZEŻENIE
Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej
oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor. W
takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
OSTRZEŻENIE
1. Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego
do ogumienia.
OSTRZEŻENIE
7. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
UWAGA
Po włączeniu kompresora wskazywane ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar, ale
po około 30 sekundach jego wartość spadnie.
8. Uruchomić kompresor przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać w samochodzie z włączonym silnikiem dzieci bez opieki.
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
9. Napełniać oponę przez 7 minut.
202
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest
zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać
podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
10. Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia
ciśnienia na manometrze. Minimalna wartość ciśnienia wynosi 1,8 bara, a
maksymalna 3,5 bara.
11. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania z gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
12. Odłączyć przewód sprężonego powietrza
od zaworu opony i nałożyć kapturek
ochronny na zawór opony.
13. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej
rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
około 3 km, nie przekraczając prędkości
80 km/h.
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć zestaw naprawczy.
3. Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że uszczelnienie nie
jest wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Należy skontaktować się
z serwisem ogumienia.
4. Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza
1,3 bara, należy doprowadzić je do wartości podanej na naklejce informacyjnej z
zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu. Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za
pomocą zaworu upustowego.
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
6. Schować zestaw naprawczy w bagażniku.
7. Firma Volvo zaleca skierowanie się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Volvo
w celu dokonania wymiany/naprawy uszkodzonej opony. Należy poinformować
pracowników serwisu, że opona została
naprawiona środkiem uszczelniającym.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
5. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny. Założyć kapturek
ochronny na zawór opony.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza
należy wymienić na nowy. Firma Volvo
zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
07
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
203
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Pompowanie opony
Tym kompresorem można pompować oryginalne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny
powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać w samochodzie z włączonym silnikiem dzieci bez opieki.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego na naklejce informacyjnej z zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu.
(Zbyt wysokie ciśnienie można obniżyć za
pomocą zaworu upustowego.)
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upłynięciem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
07
3. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
204
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
UWAGA
Pojemnik należy zutylizować w miejscu
zbierania odpadów niebezpiecznych.
07 Koła i ogumienie
07
205
Czyszczenie.......................................................................................... 208
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych............................................. 213
Zabezpieczenie antykorozyjne.............................................................. 214
206
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Stosować szampon samochodowy.
Zabrudzenia i sól mogą łatwo doprowadzić do
powstania korozji.
• Nie należy stawiać samochodu w miejscu
wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Mycie silnie rozgrzanych powierzchni lakierowanych
może doprowadzić do ich trwałych uszkodzeń. Samochód należy myć w miejscu, z
którego ścieki są zbierane w oddzielny
separator.
• Dokładnie zmyć strumieniem wody brud z
WAŻNE
Brudne światła mijania zapewniają gorsze
oświetlenie. Należy czyścić je regularnie, na
przykład podczas tankowania.
UWAGA
Na wewnętrznej powierzchni kloszy zewnętrznych elementów oświetlenia tj. lamp
przednich, przednich i tylnych lamp przeciwmgielnych, może skraplać się woda.
Jest to zjawisko normalne i nie powoduje
uszkodzenia lamp zewnętrznych. Po włączeniu lampy na jakiś czas kondensacja
zostanie usunięta.
podwozia samochodu.
• Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
• Trwałe zabrudzenia można spróbować
usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym.
• Wytrzeć samochód czystą i miękką ściereczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb.
OSTRZEŻENIE
08
208
Mycie silnika należy powierzyć stacji
obsługi pojazdów. Mycie gorącego silnika
może doprowadzić do pożaru.
Usuwanie ptasich odchodów
Wszelkie ślady ptasich odchodów na powierzchniach lakierowanych należy jak najszybciej
usuwać. Zawarte w nich agresywne związki
chemiczne uszkadzają lakier i powodują jego
odbarwienie. Takie odbarwienia będzie mógł
usunąć tylko specjalista.
Chromowane obręcze kół
WAŻNE
Środki do czyszczenia kół mogą zaplamić
chromowane obręcze. Przy użyciu gąbki
umyć nadwozie, polewając je obficie letnią
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność
piór wycieraczek.
UWAGA
Pióra wycieraczek oraz przednią szybę
samochodu myć roztworem mydła lub
szamponu samochodowego w ciepłej
wodzie.
Nie używać żadnych silnych rozpuszczalników.
Automatyczne myjnie
W automatycznej myjni samochód zostanie
łatwo i szybko wymyty, ale nie zastąpi to
dokładnego mycia ręcznego. Szczotki w automatycznej myjni nie mają dostępu do wszystkich wymagających mycia miejsc.
WAŻNE
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia
samochód należy myć ręcznie.
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu).
WAŻNE
Spłukać cały samochód w celu usunięcia
luźnych zabrudzeń. Użycie myjki wysokociśnieniowej: Nie zbliżać dyszy wylotowej
myjki wysokociśnieniowej do powierzchni
nadwozia na odległość mniejszą niż 30 cm.
Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
Po myciu należy zawsze sprawdzić skuteczność hamulców, w tym hamulca postojowego, aby upewnić się, że woda i korozja
nie będą miały wpływu na hamowanie.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca. w
celu rozgrzania i osuszenia okładzin ciernych i
tarcz hamulcowych. Należy to również robić po
rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne lub zimne
dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia kolorowych elementów z tworzywa, z gumy i wykończeń (np. elementów
ozdobnych wykończonych z połyskiem) zalecane jest stosowanie specjalnie do tego celu
przeznaczonych środków czyszczących,
dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Używając
tych środków, należy stosować się bezwzględnie do instrukcji ich użytkowania.
WAŻNE
Unikać polerowania i woskowania elementów plastikowych i gumowych.
Środki odtłuszczające należy nakładać na
elementy plastikowe i gumowe delikatnie,
stosując lekki nacisk tylko w razie potrzeby.
Do tego celu używać miękkiej gąbki.
Polerowanie błyszczących elementów
wykończeniowych może spowodować starcie lub uszkodzenie połyskującej powłoki.
Nie wolno stosować środków do polerowania o właściwościach ściernych.
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia. W tym okresie można jednak woskować
samochód. Nie należy polerować ani woskować samochodu w miejscu wystawionym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem należy
starannie umyć samochód. Plamy od smoły i
asfaltu zmyć środkiem firmowym Volvo do
usuwania smoły lub benzyną ekstrakcyjną.
Trudniejsze do usunięcia plamy można
wyczyścić delikatną pastą ścierną do lakieru
samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie, a
następnie woskowanie przy użyciu płynnego
lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele
dostępnych środków zawiera zarówno wosk,
jak i cząsteczki ścierne.
08
209
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających,
zabezpieczających, nabłyszczających itp.
mogą spowodować uszkodzenie lakieru.
Uszkodzenia lakieru spowodowane użyciem takich środków nie są objęte gwarancją firmy Volvo.
Powłoka odpychająca wodę*
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje odtłuszczające lub podobne, ponieważ może to spowodować utratę właściwości odpychających
wodę.
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych powierzchni.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać wyłącznie plastikowych skrobaków.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
08
210
UWAGA
Zalecane jest stosowanie specjalnych środków utrzymujących właściwości odpychające wodę, dostępnych w sieci sprzedaży
Volvo. Po raz pierwszy środek ten należy
zastosować po trzech latach od nabycia
nowego samochodu, a następnie co roku.
Czyszczenie wnętrza
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Wykładzina dywanowa w kabinie i
bagażniku
Wyjąć dodatkowe dywaniki, aby wyczyścić je
oddzielnie. Przy użyciu odkurzacza usunąć
piach i brud.
Każdy dywanik podłogowy jest zamocowany
kołkami.
–
Chwycić dywanik przy każdym z kołków i
pociągnąć pionowo w górę.
Położyć dywanik na odpowiednim miejscu i
zamocować, wciskając na kołek.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy
dywanik podłogowy kierowcy jest dobrze
przymocowany i zabezpieczony spinkami,
aby nie mógł dostać się pod pedały lub w
ich pobliże.
Do usuwania plam z wykładziny podłogowej po
odkurzeniu zaleca się specjalny preparat do
czyszczenia tkanin. Wykładzinę podłogową
należy czyścić środkami zalecanymi przez
dealera Volvo!
Usuwanie plam z tekstylnej tapicerki i
podsufitki
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność
pożarową materiału.
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
taśma typu „rzep” mogą uszkodzić tapicerkę tekstylną.
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana Volvo nie zawiera chromu
i jest zabezpieczona w sposób pozwalający
zachować jej pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z instrukcjami
konserwują również powłoki ochronne. Po
pewnym czasie użytkowania nieunikniony jest
powrót skóry do wyglądu naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub większym stopniu od
struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry, dowodzący naturalnego
pochodzenia tego materiału.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów firma
Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie tapicerki kremem ochronnym od jednego do czterech razy w roku (lub częściej w razie potrzeby).
Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji
skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
WAŻNE
•
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić
tapicerkę.
•
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju mogą
uszkodzić tapicerkę tekstylną, winylową i skórzaną.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
Przed zastosowaniem środków do pielęgnacji
skóry ważne jest oczyszczenie powierzchni
odkurzaczem.
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona przed
plamami i promieniowaniem UV.
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę. Nie
trzeć.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego wyschnięcia skóry.
WAŻNE
Ostre przedmioty (np. pierścionki) mogą
uszkodzić skórę.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
• Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną
gąbką z dodatkiem neutralnego mydła.
• Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykrywać skórzanego poszycia kierownicy plastikowymi osłonami.
• Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
08
211
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
–
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy I.
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy I.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki oraz wewnętrznych
elementów i powierzchni samochodu zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń. Nie wolno do
tego celu używać mocnych odplamiaczy.
08
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
Należy użyć ciepłej wody z detergentem syntetycznym. W sieci sprzedaży Volvo dostępny
jest specjalny preparat do czyszczenia tkanin.
212
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
08 Pielęgnacja samochodu
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych
Powłoki lakierowe
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania
oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach błotników i drzwiach.
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru. Lokalizacja etykiety produktu, patrz strona 300.
Odpryski po uderzeniach kamieni i
zarysowania lakieru
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pozostałości lakieru, które nie przylegają dobrze do podłoża.
G020345
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna przekraczać 15 °C.
Materiały
Kod koloru samochodu
• Lakier podkładowy w puszce
• Lakier w spreju lub lakier wyprawkowy w
sztyfcie1
• Taśma maskująca.
1
Jeżeli odprysk nie sięga do metalu i pozostała
w tym miejscu nieuszkodzona warstwa lakieru
barwnego, zaprawkę można wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu miejsca.
Odprysk sięgający do powierzchni
metalu
Kod koloru lakieru
Tabliczka znamionowa.
Drobne odpryski i zarysowania
2. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć na
uszkodzone miejsce małym pędzelkiem
lub zapałką. Kiedy podkład wyschnie,
pędzelkiem nałożyć lakier nawierzchniowy.
3. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
4. Odczekać kilka dni i wypolerować naprawiane miejsce. Stosować niewielką ilość
pasty polerskiej nałożonej na miękką
szmatkę.
08
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do lakieru w sztyfcie.
213
08 Pielęgnacja samochodu
Zabezpieczenie antykorozyjne
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Wszystkie powierzchnie metalowe samochodu
zostały starannie zabezpieczone antykorozyjnie w procesie produkcji. Części nadwozia
wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest trwałym środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek nośnych i przekrojów zamkniętych wtryśnięto środek antykorozyjny o własnościach penetrujących.
O zabezpieczenie antykorozyjne należy dbać w
następujący sposób:
• Utrzymywać samochód w czystości. Spłukiwać podwozie wodą z węża. Podczas
mycia wysokociśnieniowego trzymać
dyszę wylotową w odległości co najmniej
30 cm od powierzchni lakierowanych.
• Regularnie kontrolować stan zabezpieczenia antykorozyjnego i w miarę potrzeby
dokonywać poprawek.
08
214
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych zabiegów firma Volvo zaleca zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
08 Pielęgnacja samochodu
08
215
Serwis Volvo.........................................................................................
Samodzielna obsługa techniczna samochodu.....................................
Pokrywa i komora silnika......................................................................
Oleje i płyny eksploatacyjne..................................................................
Pióra wycieraczek.................................................................................
Akumulator............................................................................................
Wymiana żarówek.................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
216
218
219
221
223
228
230
233
240
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Serwis Volvo
Program serwisowy Volvo
Specjalne czynności serwisowe
Zanim samochód ten opuścił fabrykę, przeszedł dokładną kontrolę w czasie jazd próbnych. Kolejną kontrolę samochodu przeprowadzono zgodnie z normami Volvo Car Corporation bezpośrednio przed przekazaniem go
nabywcy.
Niektóre czynności serwisowe związane z
układem elektrycznym samochodu mogą być
wykonywane wyłącznie z użyciem urządzeń
elektronicznych opracowanych specjalnie do
tego samochodu. Firma Volvo zaleca również,
aby przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek czynności związanych z instalacją elektryczną w tym samochodzie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Firma
Volvo zaleca, aby czynności tam wymienione
zlecać do wykonania autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami,
dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co
stanowi gwarancję, że praca będzie wykonana
na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
218
09 Obsługa techniczna samochodu
Samodzielna obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Należy regularnie sprawdzać
Sprawdzić, czy przewody akumulatora są
właściwie połączone oraz czy zaciski są prawidłowo dokręcone.
• Płyn w układzie chłodzenia silnika –
Nie odłączać przewodów akumulatora (np. w
celu jego wymiany), gdy silnik pracuje.
• Olej w silniku – Musi zawierać się pomiędzy
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora. Na czas ładowania trzeba odłączyć akumulator od instalacji samochodowej.
• Płyn w obwodzie wspomagania układu
Kwas zawarty w akumulatorze jest żrący i trujący. Dlatego z akumulatorem należy postępować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo służy
wszelką pomocą w tym zakresie.
• Płyn do spryskiwaczy – Zbiornik powinien
OSTRZEŻENIE
W układzie zapłonowym występuje bardzo
wysokie napięcie i natężenie prądu. W
całym układzie zapłonowym występują
napięcia grożące porażeniem. Dlatego
zawsze podczas wykonywania prac w
komorze silnika zapłon musi być wyłączony.
Nie dotykać świec i cewek zapłonowych,
gdy włączony jest zapłon lub silnik jest
gorący.
Podnoszenie samochodu
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
Poziom płynu powinien zawierać się
pomiędzy znakami MIN i MAX na zbiorniku
wyrównawczym.
znakami MIN i MAX.
kierowniczego – Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX.
być zawsze napełniony. W okresie zimowym stosować płyn do spryskiwaczy z
dodatkiem środka niskokrzepnącego.
•
Płyn w układzie hamulcowym i sprzęgłowym – Poziom płynu powinien zawierać się
pomiędzy znakami MIN i MAX.
OSTRZEŻENIE
Pamiętać, że wentylator chłodnicy (umieszczony z przodu komory silnika za chłodnicą) może uruchomić się automatycznie po
upływie pewnego czasu od momentu wyłączenia silnika.
Mycie silnika należy zawsze zlecać stacji
obsługi. Gdy silnik jest gorący, występuje
zagrożenie pożarem.
G027001
Środki ostrożności przy wykonywaniu
czynności obsługowych w
samochodzie
09
UWAGA
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika przeznaczonego do danego
modelu samochodu. W przypadku korzystania z innego podnośnika niż zalecany
przez Volvo, należy postępować zgodnie z
dołączoną do niego instrukcją.
Jeśli samochód ma być podniesiony za
pomocą podnośnika warsztatowego, należy
go oprzeć o przednią krawędź ramy pomocniczej.
Nie można uszkodzić osłony przeciwbryzgowej pod silnikiem. Upewnić się, że podnośnik
219
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Samodzielna obsługa techniczna samochodu
jest tak ustawiony, aby samochód się z niego
nie zsunął. Zawsze należy stosować podpory
osi lub podobny sprzęt.
Jeśli samochód został podniesiony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym, należy
się upewnić, że przednie i tylne ramiona podnośnika są zamocowane pod punktami podnoszenia. Patrz poprzednia ilustracja.
220
09 Obsługa techniczna samochodu
Pokrywa i komora silnika
Otwieranie pokrywy silnika
1. Pociągnąć skrajną dźwignię pod deską
rozdzielczą po stronie kierownicy. Rozlegnie się odgłos zwalniania zamka pokrywy
komory silnikowej.
2. Wsunąć dłoń pod pokrywę komory silnikowej, z prawej strony dolnej krawędzi osłony
chłodnicy.
3. Nacisnąć do góry dźwignię zamka pomocniczego.
OSTRZEŻENIE
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
OSTRZEŻENIE
W celu zamknięcia pokrywy komory silnikowej należy położyć dłoń na jej górnej krawędzi i nacisnąć do dołu. Nie chwytać za
osłonę chłodnicy. Grozi to urazem palców
przez elementy silnika.
G026995
4. Zwolnić dźwignię i podnieść pokrywę
komory silnikowej.
09
221
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pokrywa i komora silnika
G027074
Komora silnika
Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgłowego (umieszczony po stronie kierowcy)
Zbiornik wyrównawczy płynu w układzie
chłodzenia silnika
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Tabliczka znamionowa
Filtr powietrza (Pokrywa ma różny kształt,
w zależności od wariantu silnika.)
Akumulator (w przestrzeni bagażowej)
Chłodnica
Miarka poziomu oleju w silniku
Wlew oleju silnikowego
Zbiornik płynu do spryskiwaczy
Zbiornik płynu do wspomagania w układzie
kierowniczym (umiejscowienie zależy od
wersji silnika)
222
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym. Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
Dodatkowe zalecenia dotyczące niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu,
patrz strona 306.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim/wysokim
ciśnieniu lub niskim/wysokim poziomie oleju
silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz
z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W
innych wersjach znajduje się czujnik poziomu
09
oleju, a kierowca jest informowany o nieprawidłowościach za pośrednictwem symbolu
ostrzegawczego w zestawie wskaźników oraz
komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W
jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty. Szczegółowych informacji
udzieli autoryzowana stacja obsługi Volvo.
Olej silnikowy i filtr oleju wymienia się zgodnie
z terminarzem obsługi okresowej podanym w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie
wyższej niż podana. Jeżeli samochód jest eksploatowany w niekorzystnych warunkach,
firma Volvo zaleca stosowanie oleju o wyższej
klasie, patrz strona 306.
Informacje dotyczące ilości oleju, patrz
strona 307.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju.
Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy
dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski poziom
oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski
olejowej.
223
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Oleje i płyny eksploatacyjne
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego
jest znacznie niższy, trzeba dolać odpowiednią dodatkową ilość.
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy
6. W razie potrzeby, po przejechaniu niewielkiej odległości, ponownie sprawdzić
poziom oleju. Następnie powtórzyć kroki 1
– 4.
Nigdy nie napełniać powyżej oznaczenia
MAX. Poziom nigdy nie powinien znajdować się powyżej oznaczenia MAX lub poniżej oznaczenia MIN, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do uszkodzenia silnika.
G027097
G020336
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Poziom oleju musi zawierać się w zaznaczonym
polu miarki.
Pomiar i uzupełnienie w razie potrzeby
1. Upewnić się, że samochód stoi na poziomym podłożu. Po wyłączeniu silnika trzeba
odczekać przynajmniej 5 minut, aby olej
mógł spłynąć do miski olejowej.
2. Wyciągnąć miarkę poziomu oleju i wytrzeć.
3. Ponownie włożyć miarkę.
4. Wyjąć miarkę i odczytać poziom.
5. Jeżeli poziom jest bliski oznaczenia MIN,
należy dolać 0,5 litra oleju. Jeżeli poziom
224
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
Zbiornik płynu do spryskiwaczy.
Spryskiwacze szyby oraz zmywacze reflektorów mają wspólny zbiornik płynu. W sezonie
zimowym należy stosować płyn do spryskiwaczy z dodatkiem środka niskokrzepnącego,
aby nie nastąpiło zamarznięcie płynu w
pompie, zbiorniku lub przewodach. Informacje
dotyczące ilości płynu oraz jego doboru, patrz
strona 308.
UWAGA
Zmieszać skoncentrowany płyn do spryskiwaczy z wodą przed uzupełnieniem.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
Wskazówka! Uzupełniając płyn do spryskiwaczy należy również wyczyścić pióra wycieraczek.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie chłodzenia silnika
WAŻNE
Należy zawsze stosować zalecany przez
Volvo płyn chłodzący o własnościach przeciwdziałania korozji. Układ chłodzenia silnika jest fabrycznie napełniony roztworem
zapewniającym ochronę przed zamarzaniem do ok. -35 °C.
Informacje dotyczące ilości płynu oraz jego
doboru, patrz strona 308.
G027087
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy ściśle
przestrzegać proporcji mieszania koncentratu
niskokrzepnącego z wodą właściwych dla
przeważających warunków pogodowych. Nie
wolno dolewać do układu chłodzenia samej
wody. Ryzyko zamarznięcia wzrasta zarówno
przy zbyt małej, jak i przy zbyt dużej zawartości
koncentratu niskokrzepnącego.
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące uszkodzeniem (pękaniem) głowicy silnika. Jeżeli
poziom płynu opadnie poniżej znaku MIN,
należy go uzupełnić.
WAŻNE
•
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję w
układzie chłodzenia.
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
•
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
•
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką płynu
chłodzącego.
•
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. W przeciwnym razie mogą
wystąpić zbyt wysokie wartości temperatury, które grożą uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może być
bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany,
należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego
odkręcać powoli, stopniowo uwalniając
nadciśnienie.
09
225
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
09
Objętości oraz wymogi jakościowe dotyczące
wody, patrz tabela w dziale Płyny i smary na
stronie 308.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym
Informacje dotyczące ilości płynu oraz jego
doboru, patrz strona 308.
Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np. w
warunkach jazdy górskiej) lub jeśli samochód
eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o
dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy
należy wymieniać co rok.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w obwodzie wspomagania
układu kierowniczego
FULL
ADD
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie można jeździć samochodem.
G000000
G026991
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku1. Poziom płynu
powinien zawierać się pomiędzy znakami
MIN i MAX. Wymiana płynu zalecana jest co
drugi rok lub przy okazji co drugiego przeglądu
okresowego.
1
226
Umiejscowienie zbiornika zależy od tego, czy kierownica jest po lewej, czy po prawej stronie.
UWAGA
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Poziom
płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami
ADD i FULL. Informacje dotyczące ilości płynu
oraz jego doboru, patrz strona 308.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
09
UWAGA
W przypadku awarii wspomagania w układzie kierowniczym lub konieczności holowania samochodu z wyłączonym silnikiem,
kierowanie jest nadal możliwe. Jednak kierownica będzie stawiać znacznie większy
niż zazwyczaj opór i skręcenie kół wymagać
będzie większego wysiłku.
227
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pióra wycieraczek
Pióra wycieraczek
Czyszczenie samochodu
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 208.
WAŻNE
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
1. Odchylić ramię wycieraczki i uchwycić
pióro wycieraczki.
2. Wcisnąć rowkowany przycisk zatrzasku
pióra wycieraczki i jednocześnie zsunąć je
z końcówki ramienia.
3. Założyć nowe pióro, wykonując opisane
czynności w odwrotnej kolejności. Sprawdzić, czy pióro wycieraczki jest prawidłowo
zamocowane do ramienia.
228
09 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek
09
G026959
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
1. Odciągnąć ramię wycieraczki od szyby.
2. Wyciągnąć pióro wycieraczki z zaczepu w
kierunku drzwi bagażnika (jak pokazano na
ilustracji).
3. Wcisnąć na miejsce nowe pióro.
4. Sprawdzić, czy pióro wycieraczki jest prawidłowo zamocowane do ramienia.
229
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
Uwagi eksploatacyjne
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak warunki
jazdy, sposób prowadzenia samochodu, częstotliwość rozruchów silnika, warunki klimatyczne itp.
• Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik samochodu pracuje.
• Zaciski przewodów akumulatora powinny
być prawidłowo podłączone i dokręcone.
OSTRZEŻENIE
•
230
We wnętrzu akumulatora znajduje się
wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania
eksplozji akumulatora wystarczy jedna
iskra, która może powstać w wyniku
nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
•
Akumulator mieści kwas siarkowy,
który może spowodować poważne
oparzenia.
•
Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na
skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą
ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat. Początkowa pojemność akumulatora zmniejsza się
z czasem i z tego powodu należy akumulator doładować po dłuższym okresie, kiedy
samochód nie jest używany lub jeździ tylko
na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie,
zaleca się dokonywanie raz na tydzień przynajmniej 15-minutowych przejazdów lub
podłączanie do urządzenia podładowującego.
Symbole na obudowie akumulatora
Stosować okulary
ochronne.
Zapoznać się z instrukcją
obsługi.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
Zawiera żrący kwas.
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Nie zbliżać się ze źródłem
iskrzenia lub otwartym
ogniem.
Wymiana akumulatora
Wymontowanie
09
OSTRZEŻENIE
Przewód dodatni i ujemny należy podłączać
i odłączać w prawidłowej kolejności.
5. Odłączyć czerwony przewód dodatni.
6. Odczepić przewód wentylacyjny od akumulatora.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
7. Zwolnić obejmę mocującą akumulator.
8. Wyjąć akumulator.
Zamontowanie
Trzeba oddać do recyklingu.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
Ze względu na zawartość ołowiu, zużyty
akumulator należy poddać recyklingowi w
sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska naturalnego.
2. Przed dotknięciem któregokolwiek z biegunów akumulatora odczekać co najmniej
5 minut.
> Układ elektryczny samochodu musi
zapisać niezbędne informacje w modułach sterujących.
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
+
-
DRAIN PIPE
G027076
UWAGA
3. Wykręcić wkręty mocujące jarzmo i górną
osłonę akumulatora
1. Włożyć akumulator na miejsce.
4. Odłączyć czarny przewód ujemny.
2. Dokręcić obejmę mocującą akumulator.
3. Podłączyć przewód wentylacyjny.
231
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
> Sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączony do akumulatora i wylotu w nadwoziu.
4. Podłączyć czerwony przewód dodatni do
zacisku akumulatora.
5. Podłączyć czarny przewód ujemny do
zacisku akumulatora.
6. Założyć osłonę i jarzmo.
232
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Uwagi ogólne
Dane dotyczące rodzajów żarówek, patrz
strona 314.
Poniższa lista podaje umiejscowienie żarówek
i innych źródeł światła specjalnego typu lub
takich, których wymiany powinien dokonywać
wyłącznie odpowiednio przygotowany warsztat:
• Aktywne reflektory ksenonowe – ABL
OSTRZEŻENIE
09
Wymiana żarówek przednich świateł
Czynności związane z wymianą żarówek w
reflektorach ksenonowych muszą być
wykonywane w warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo. Podczas wykonywania przy światłach ksenonowych należy zachować jak najdalej idącą ostrożność, ponieważ reflektory
tego typu są wyposażone w obwód wysokiego napięcia.
(światła ksenonowe)
lusterkach wstecznych i oświetlenie asekuracyjne
• Lampki do czytania i oświetlenie schowka
w desce rozdzielczej
•
•
•
•
Górna lampka oświetlenia kabiny
Światła pozycyjne, tylne
Światło hamowania
Dodatkowe światło hamowania
W razie awarii świateł do jazdy dziennej (DRL)
w zderzaku należy wymienić cały zespół
lampy.
W razie awarii tylnych świateł pozycyjnych lub
świateł hamowania należy wymienić całą tylną
lampę zespoloną.
WAŻNE
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i
pokrywa odbłyśnik reflektora, powodując
jego uszkodzenie.
G027081
• Światła do jazdy dziennej (DRL) w zderzaku
• Kierunkowskazy, lampki w zewnętrznych
Wymiana żarówek świateł mijania, drogowych
i pozycyjnych wymaga wyjęcia całej lampy
zespolonej. W celu wymiany jednej z tych żarówek należy wykonać niżej wymienione czynności związane z wymontowaniem lampy, a
następnie czynności specyficzne dla danej
żarówki.
Wyjmowanie przedniej lampy
zespolonej:
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
2. Podnieść pokrywę komory silnikowej.
233
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
3. Odczepić lampę, pociągając do góry dwa
trzpienie mocujące.
Sprawdzić, czy trzpienie mocujące zostały prawidłowo osadzone.
Drogowe światło halogenowe
4. Wyciągnąć lampę do przodu.
Rozmieszczenie żarówek w przedniej
lampie zespolonej
WAŻNE
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny tylko za złącze
5. Rozłączyć złącze elektryczne, najpierw
wciskając od spodu zatrzask, a następnie
pociągając je od góry.
G027082
G027088
6. Wyjąć lampę i położyć ją na miękkiej
powierzchni, aby nie uszkodzić klosza.
Światła mijania
Światła drogowe
Kierunkowskazy
G027083
Światło pozycyjne
W celu zamontowania lampy należy wykonać
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
234
Światła obrysowe
1. Obracając w lewo wykręcić zaślepkę z
obudowy reflektora.
2. Rozłączyć złącze elektryczne.
3. Zwolnić sprężynę mocującą. Najpierw
nacisnąć w prawo w celu odczepienia
sprężyny, a następnie odchylić na zewnątrz i do dołu.
4. Wyciągnąć żarówkę.
5. Włożyć nową żarówkę. Pasuje tylko w jednej pozycji.
6. Nacisnąć sprężynę mocującą do góry i
lekko w lewo, aż zostanie uchwycona
przez zaczep.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
7. Wcisnąć złącze elektryczne.
8. Wkręcić zaślepkę w obudowę reflektora.
Znak HAUT powinien być u góry.
Światła drogowe
Reflektory halogenowe
4. Włożyć nową żarówkę. Pasuje tylko w jednej pozycji.
3. Ostrożnie zamontować nową żarówkę
wciskając ją w gniazdo.
5. Nacisnąć sprężynę mocującą do góry i
lekko w lewo, aż zostanie uchwycona
przez zaczep.
4. Włożyć oprawę z powrotem i obrócić w
prawo.
6. Wcisnąć złącze elektryczne i włożyć
zaślepkę w obudowę reflektora.
Kierunkowskazy
09
G028409
G027085
G027089
Światła obrysowe i pozycyjne
1. Wyciągnąć zaślepkę z obudowy reflektora
i rozłączyć złącze elektryczne.
2. Zwolnić sprężynę mocującą. Najpierw
nacisnąć w prawo w celu odczepienia
sprężyny, a następnie odchylić na zewnątrz i do dołu.
3. Wyciągnąć żarówkę.
Żarówki umieszczone są w oprawach ze złączem bagnetowym.
1. Obrócić w lewo i wyjąć oprawę żarówki.
Żarówki umieszczone są w oprawach ze złączem bagnetowym.
1. Obrócić w lewo i wyjąć oprawę żarówki.
2. Wyciągnąć żarówkę.
2. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć żarówkę
z oprawy.
3. Włożyć nową żarówkę w oprawę i obrócić
w prawo.
``
235
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
Kierunkowskazy
Światło cofania
UWAGA
Jeżeli po wymianie żarówki nadal wyświetlany jest komunikat usterki, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo w celu naprawy usterki.
236
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
09
Wymiana żarówki w tylnej lampie zespolonej
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
2. Opuścić dolny próg bagażnika i podnieść
płytę podłogi bagażnika. (Jeżeli samochód
jest wyposażony w uchwyt na torby z zakupami, poluzować taśmy podtrzymujące.)
3. Wyjąć narożnik.
4. Pociągając za uchwyt do góry i do siebie,
otworzyć pokrywę wnęki w panelu bocznym.
5. Wyjąć klucz nr 10 z zestawu narzędzi
samochodowych i poluzować nakrętki.
6. Wyciągnąć do tyłu cały panel.
12. Włożyć nową żarówkę.
7. Dla większej swobody wyciągnąć dodatkową długość przewodów.
13. Włożyć oprawę żarówki w obsadę i obrócić
w prawo.
8. Położyć panel na miękkiej powierzchni,
aby nie zarysować części szklanej.
14. Wcisnąć z powrotem wyciągnięte przewody.
9. Obrócić w lewo i wyciągnąć oprawę
żarówki.
15. Nałożyć panel otworami na śruby mocujące. Wcisnąć panel na miejsce.
10. Obrócić żarówkę w lewo w celu jej zluzowania (dotyczy kierunkowskazu, światła
cofania i światła hamowania).
16. Dokręcić nakrętki.
17. Nałożyć pokrywę wnęki i narożnik.
11. Wyciągnąć żarówkę (dotyczy światła pozycyjnego).
``
237
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Tylne światło przeciwmgielne
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Oświetlenie podłogi
1. Wsunąć końcówkę śrubokręta w miejsce
wskazane strzałką na ilustracji.
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
Lampki umieszczone są pod deską rozdzielczą
po stronie kierowcy i pasażera.
G027079
09
2. Wypchnąć lampę z gniazda.
3. Obrócić w lewo i wyciągnąć oprawę
żarówki.
4. Obrócić w lewo i wyciągnąć żarówkę z
oprawy.
5. Wymienić żarówkę.
2. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
3. Ostrożnie odczepić i wyciągnąć całą
lampkę na zewnątrz.
4. Wymienić żarówkę.
5. Włożyć całą obudowę lampy na miejsce i
wkręcić wkręty mocujące.
238
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, zwalniając zaczepy klosza
lampki.
2. Wyjąć przepaloną żarówkę.
3. Włożyć nową żarówkę.
4. Zamocować klosz lampki.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego
G027080
Żarówka w bagażniku
09
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
2. Wyjąć przepaloną żarówkę.
3. Włożyć nową żarówkę. Sprawdzić, czy
lampka świeci się.
4. Założyć lampę zespoloną.
1. Wsunąć końcówkę śrubokręta z boku
środkowego zatrzasku w dolnej krawędzi
lusterka. Podważyć, zwalniając środkowy
zatrzask.
2. Przesuwając końcówkę śrubokręta w
stronę bocznych krawędzi zwolnić zewnętrzne zatrzaski.
3. Wyciągnąć lusterko.
4. Wyjąć przepalone żarówki i włożyć nowe.
5. Najpierw wcisnąć górny brzeg lusterka.
Przed dociśnięciem lusterka sprawdzić,
czy górne zatrzaski są prawidłowo wciśnięte.
239
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
G032337
Uwagi ogólne
Przebieg wiązek przewodów elektrycznych może być różny, w zależności od wersji silnikowej. Jednak rozmieszczenie poszczególnych elementów jest podobne.
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w
samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciążenia, wszystkie obwody i
urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami.
Skrzynka bezpieczników w kabinie samochodu w bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie kierowcy.
Bezpieczniki w samochodzie rozmieszczone
są w pięciu różnych miejscach:
Skrzynka bezpieczników w komorze
bagażnika – Executive*.
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w
komorze silnikowej.
Skrzynka bezpieczników w kabinie samochodu w obrębie bariery akustycznej po
stronie kierowcy.
240
Skrzynka bezpieczników w komorze
bagażnika.
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika.
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
OSTRZEŻENIE
Podczas wymieniania bezpiecznika nie
wolno używać bezpieczników o natężeniu
wyższym niż zalecane lub obcych przedmiotów. Może to spowodować znaczne
uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i doprowadzić do pożaru.
Zapasowe bezpieczniki znajdują się w pokrywie skrzynki bezpieczników w bocznej ścianie
deski rozdzielczej. Są tam również szczypce
ułatwiające wyciąganie bezpieczników.
Jeżeli ten sam bezpiecznik przepala się regularnie, oznacza to, że w jego obwodzie elektrycznym jest uszkodzenie. W takim wypadku
firma Volvo zaleca zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia
i naprawy.
241
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
G026972
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika
1.
242
Układ ABS
30 A
2.
Układ ABS
3.
Wysokociśnieniowe zmywacze reflektorów
35 A
4.
Nagrzewnica postojowa*
25 A
5.
Dodatkowe światła*
20 A
6.
Przekaźnik rozrusznika
35 A
7.
Wycieraczki szyby przedniej
25 A
8.
Pompa paliwowa
15 A
9.
30 A
10.
11.
Moduł sterujący skrzyni biegów (TCM)
Cewki zapłonowe (silnik benzynowy), moduł sterujący silnika (ECM), zawory wtryskiwaczy (silnik wysokoprężny)
Czujnik pedału przyspieszania
(APM), sprężarka klimatyzacji
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
12.
15 A
20 A
10 A
Moduł sterujący silnika (ECM)
(silnik benzynowy), wtryskiwacze (silnik benzynowy), przepływomierz powietrza (silnik
benzynowy)
15 A
Przepływomierz powietrza (silnik wysokoprężny)
5A
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
13.
Silniki siłownika, kolektor dolotowy (silnik 6-cyl.)
10 A
Moduł elektroniczny przepustnicy (ETM), zawór elektromagnetyczny, zawór mieszania
powietrza, regulator ciśnienia
paliwa (silnik wysokoprężny)
15 A
Sonda lambda (silnik benzynowy)
20 A
Sonda lambda (silnik wysokoprężny)
10 A
Grzałka wentylacji skrzyni korbowej (silnik benzynowy), złącze AC (silnik benzynowy),
zawory elektromagnetyczne,
ECM, (silnik benzynowy),
moduł sterujący podgrzewania
wstępnego silnika (silnik wysokoprężny)
15 A
16.
Lewe światło mijania
20 A
17.
Prawe światło mijania
20 A
18.
-
19.
Zasilanie modułu sterującego
silnika (ECM), przekaźnik w
układzie elektrycznym silnika
14.
15.
20.
Światła pozycyjne
15 A
21.
Pompa podciśnieniowa (silnik
benzynowy)
20 A
09
-
5A
``
243
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
G028412
Skrzynka przekaźników/bezpieczników w kabinie samochodu w obrębie bariery akustycznej po stronie kierowcy
1.
2.
244
Podgrzewanie prawego fotela
Podgrzewanie lewego fotela
15 A
9.
15 A
3.
Sygnał dźwiękowy
15 A
4.
-
5.
System audio-telefoniczny
6.
-
-
7.
-
-
8.
Sygnał dźwiękowy*
10.
10 A
5A
11.
12.
Zasilanie wyłącznika świateł
hamowania
5A
Zespół wskaźników (DIM),
sterownik układu klimatyzacji
(CCM), nagrzewnica postojowa, elektryczna regulacja
fotela kierowcy
10 A
Gniazda elektryczne przednie
i tylne, gniazdo zasilania chłodziarki*
15 A
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
-
13.
-
-
14.
-
-
15.
Układ ABS, układ STC/DSTC
5A
16.
Elektroniczne wspomaganie
układu kierowniczego
(ECPS)*, aktywne reflektory
ksenonowe – ABL*, poziomowanie reflektorów*
10 A
Lewe światło do jazdy dziennej (DRL)
7,5 A
17.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
18.
Prawe światło do jazdy dziennej (DRL)
7,5 A
19.
-
-
20.
-
-
21.
Moduł sterujący skrzyni biegów (TCM)
10 A
22.
Lewe światło drogowe
10 A
23.
Światło drogowe lewe
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Elektryczna regulacja fotela
pasażera*, wyposażenie
audiowizyjne dla pasażerów
na tylnych siedzeniach
(RSE)*A
29.
Pompa paliwowa
30.
Układ monitorujący martwe
pola widoczności (BLIS)*
31.
-
A
32.
-
33.
Pompa podciśnieniowa (silnik
benzynowy)
20 A
34.
Pompa spryskiwaczy
15 A
35.
-
-
36.
-
-
09
-
Patrz też bezpiecznik nr 8 w części „Skrzynka przekaźników/
bezpieczników w kabinie samochodu w bocznej ścianie
deski rozdzielczej po stronie kierowcy”.
5A
7,5 A
5A
-
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
245
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
G032316
Skrzynka przekaźników/bezpieczników w kabinie samochodu w bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie kierowcy
Naklejka informacyjna z opisem rozmieszczenia bezpieczników, umieszczona na pokrywie w bocznej ścianie deski rozdzielczej.
1.
2.
3.
4.
5.
246
Dmuchawa w układzie klimatyzacji
30 A
6.
Wyposażenie audio
(wzmacniacz)*
30 A
Elektryczna regulacja
fotela kierowcy*
25 A
Elektryczna regulacja
fotela pasażera*
25 A
Moduł sterujący w lewych
przednich drzwiach
25 A
Moduł sterujący w prawych
przednich drzwiach
10.
25 A
7.
-
8.
Radio, odtwarzacz CD,
wyposażenie audiowizyjne
dla pasażerów na tylnych
siedzeniach (RSE)*A
15 A
Wyświetlacz systemu
nawigacyjnego RTI, jednostka centralna RTI
10 A
9.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
-
Układ diagnostyki pokładowej (OBDII), przełącznik
świateł (LSM), czujnik położenia kierownicy (SAS),
moduł sterujący w kierownicy (SWM)
5A
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
11.
Wyłącznik zapłonu,
poduszki powietrzne,
moduł sterujący silnika
(ECM) (benzynowego),
wyłącznik czołowej
poduszki powietrznej
pasażera (PACOS), elektroniczna blokada rozruchu
silnika (IMMO), moduł sterujący skrzyni biegów
(TCM)
7,5 A
Oświetlenie kabiny, moduł
sterujący w dachu (RCM),
górny moduł sterujący
(UEM)
10 A
13.
Okno dachowe*
15 A
14.
System telematyczny*,
Bluetooth*
5A
12.
15–
38.
A
09
-
Patrz też bezpiecznik nr 28 w części „Skrzynka przekaźników/bezpieczników w kabinie samochodu w obrębie bariery
akustycznej po stronie kierowcy”.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
247
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Bezpieczniki w komorze bagażnika
1.
Światło cofania
2.
Światła pozycyjne, tylne
światło przeciwmgielne,
oświetlenie bagażnika,
oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła hamowania
20 A
8.
Moduł elektroniczny akcesoriów (AEM)*
15 A
9.
3.
248
4.
-
5.
Tylny moduł elektroniczny
(REM)
10 A
-
6.
-
7.
Gniazdo elektryczne do podłączenia przyczepy* (zasilanie
30)
15 A
Gniazdo elektryczne w bagażniku
15 A
Tylne prawe drzwi: Elektryczny podnośnik szyby,
elektryczna blokada szyby
10 A
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
-
20 A
10.
Tylne lewe drzwi: Elektryczny
podnośnik szyby, elektryczna
blokada szyby
20 A
11.
-
-
12.
-
-
13.
Podgrzewanie filtra paliwa (silnik wysokoprężny)
15 A
Klimatyzacja tylnej części
kabiny (A/C)*
15 A
14.
15.
-
-
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
16.
-
17.
Akcesoria instalacji audiotelefonicznej*
18.
-
19.
Wycieraczka szyby tylnej
20.
Gniazdo elektryczne do podłączenia przyczepy* (zasilanie
15)
-
30.
5A
-
31.
15 A
20 A
21.
-
-
22.
-
-
23.
Napęd na dwie osie (AWD)
24.
-
-
25.
-
-
26.
Wspomaganie parkowania*
5A
27.
Bezpiecznik główny: wiązka
elektryczna haka holowniczego, wspomaganie parkowania, AWD
30 A
28.
Centralny zamek (PCL)
15 A
29.
Oświetlenie przyczepy, strona
lewa: Światło pozycyjne, kierunkowskaz*
25 A
7,5 A
Oświetlenie przyczepy, strona
prawa: Światło hamowania,
tylne światło przeciwmgielne,
kierunkowskaz*
25 A
Bezpiecznik główny: Bezpieczniki główne: 37, 38
40 A
32.
-
-
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
37.
Ogrzewanie szyby tylnej
20 A
38.
Ogrzewanie szyby tylnej
20 A
09
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
249
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
Bezpieczniki w komorze bagażnika – wersja Executive*
Skrzynka bezpieczników ukryta jest za osłoną
w lewej ścianie bagażnika.
1.
2.
3.
250
Przekaźnik ogrzewania tylnego
siedzenia, przekaźnik funkcji
masażu w przednim fotelu
5A
Ogrzewanie tylnego siedzenia –
strona lewa
15 A
Ogrzewanie tylnego siedzenia –
strona prawa
15 A
4.
Wentylacja w przednim fotelu,
przekaźnik funkcji masażu w
przednim fotelu
10 A
5.
-
-
6.
-
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
09
251
Uwagi ogólne........................................................................................
Urządzenia sterujące audio...................................................................
Funkcje ogólne radioodtwarzacza........................................................
Funkcje radioodbiornika.......................................................................
Funkcje odtwarzacza CD......................................................................
Menu funkcji radioodtwarzacza............................................................
Funkcje obsługi telefonu*......................................................................
Menu telefonu ......................................................................................
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*..........................................................
Wyposażenie audiowizyjne dla
pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy* ..............
252
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
254
255
258
263
270
273
274
282
286
293
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
10 System audio-telefoniczny
Uwagi ogólne
System audio-telefoniczny
10
Zintegrowany system audiotelefoniczny łączy
radioodtwarzacz i telefon samochodowy w
jedno urządzenie.
System ten daje się w prosty i wygodny sposób
obsługiwać za pomocą wspólnego panelu sterowania i dodatkowych przycisków w kierownicy.
Dolby Surround Pro Logic II i
widoczny obok symbol Dolby są znakami towarowymi Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Układ
dźwięku przestrzennego Dolby Surround Pro
Logic II System został wyprodukowany na
licencji Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Samochód XC90 może być wyposażony w
zestaw audio z systemem dźwięku przestrzennego Dolby Surround Pro Logic II1. Pozwala on
w maksymalnym stopniu poszerzyć wrażenia
przy odbiorze dźwięku i uzyskać głębokie i
naturalne brzmienie.
Pasażerowie mogą także korzystać ze słuchawek*, które pozwalają wybierać źródło dźwięku
w sposób niezależny.
Dolby Surround Pro Logic II1
Funkcja dźwięku przestrzennego Dolby
Surround Pro Logic II w odpowiedni sposób
rozdziela dźwięk stereofoniczny na lewy, środkowy i prawy głośnik przedni oraz dodatkowo
na głośniki tylne. Dzięki temu pozwala uzyskać
bardziej realistyczne brzmienie, niż w tradycyjnym układzie dwukanałowym.
1
254
W wersji Premium Sound.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Urządzenia sterujące audio
Elementy sterujące
10
CD – Bezpośrednie uruchamianie odtwarzacza CD
płyta z takimi plikami. Więcej informacji,
patrz strona 270.
ostatniego znaku przy wprowadzaniu tekstu lub numerów
VOLUME – Regulacja głośności (pokrętło)
PHONE– Włączanie, wyłączanie i przełączanie telefonu w stan gotowości
Gniazdo karty SIM
POWER – Włączanie i wyłączanie
radioodtwarzacza
AM/FM – Przełączanie zakresu pomiędzy
FM1, FM2 a AM
Wyświetlacz
ENTER – Dokonywanie wyboru w menu,
potwierdzanie wyboru lub otwieranie
struktury folderów i włączanie odtwarzania
plików audio, jeżeli w odtwarzaczu CD jest
MY KEY – Programowalny przycisk do
bezpośredniego uruchamiania wybranej
funkcji
MENU Przyciski nawigacyjne w strukturze
menu
Przycisk wysuwu płyt*
SELECTOR - Przełącznik obrotowy źródła
dźwięku
Odtwarzacz CD jednopłytowy lub wielopłytowy*
SOUND – Przycisk regulacji dźwięku
Wyszukiwanie i zmiana ścieżek płyty lub
stacji radiowych, przewijanie wprowadzanego tekstu lub numeru
EXIT/CLEAR – Cofanie w strukturze
menu, anulowanie wyboru, przełączanie
telefonu w stan gotowości i kasowanie
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
255
10 System audio-telefoniczny
Urządzenia sterujące audio
10
Przyciski programowania stacji, wyboru
płyty CD* (1-6), alfanumeryczne telefonu i
szybkiego dostępu do funkcji menu
IR* – Czujnik podczerwieni do zdalnego
sterowania
(Yes i No) służą odpowiednio do odbierania i
kończenia rozmów telefonicznych. Nacisnąć
No, aby przejść z menu funkcji audio do menu
telefonu.
mieszczania się pomiędzy opcjami menu w
górę i w dół.
• Przycisk ENTER służy do wybierania pozycji z menu lub zatwierdzania opcji.
• Przycisk EXIT umożliwia cofanie się w
Menu
strukturze menu o jeden krok. Długie
naciśnięcie przycisku EXIT powoduje wyjście ze struktury menu.
Przyciski sterujące w kierownicy
Radioodtwarzacz i telefon*
Przyciski szybkiego dostępu
Opcje menu są ponumerowane i dostęp do
nich jest możliwy za pośrednictwem przycisków numerycznych 1-6.
G027112
Programowalny przycisk szybkiego
dostępu – MY KEY
Przycisk MY KEY można wykorzystać do bezpośredniego wywoływania pewnych funkcji z
menu, takich jak TP.
–
Cztery dolne przyciski w kierownicy są
wspólne dla radioodtwarzacza i telefonu. Działanie każdego z nich uzależnione jest od tego,
które urządzenie jest aktywne. Przyciskami w
kierownicy można regulować głośność, przełączać stacje radiowe i zmieniać odtwarzane
ścieżki na płycie. Dwa przyciski w kierownicy
256
Niektóre funkcje systemu audio-telefonicznego obsługiwane są za pośrednictwem menu
ekranowego. W prawym górnym rogu
wyświetlacza pokazywany jest aktualny
poziom struktury menu. W środku ekranu widnieją opcje wyboru.
• Przycisk MENU umożliwia dostęp do
struktury menu. Przyciski
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
służą do prze-
Wybrać żądaną funkcję z menu i w celu jej
zaprogramowania przez co najmniej dwie
sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk
MY KEY.
Zaprogramowanie funkcji potwierdza komunikat na wyświetlaczu Zapisano My Key..
–
Zaprogramowaną funkcję można wywołać
krótkim naciśnięciem przycisku MY KEY.
10 System audio-telefoniczny
Urządzenia sterujące audio
Funkcje programowane za pomocą
przycisku MY KEY
Gniazda słuchawkowe i tylny panel
sterowania*
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu
i do tyłu
Random
Radio text
Krótkimi naciśnięciami przycisków
/
można zmieniać odtwarzaną ścieżkę na
płycie lub przełączać pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi. Długie naciśnięcie
uruchamia przyspieszone przemieszczanie się
na płycie lub wyszukiwanie stacji radiowych.
Skanuj PTY
Ograniczenia
Opis płyty
TP
NEWS - serwis infor.
10
Źródła dźwięku emitowanego przez głośniki
(FM, AM, CD itd.) nie można kontrolować za
pośrednictwem tylnego panelu sterowania.
AF
Regional
G026982
Surround
W celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzanego dźwięku zalecane jest stosowanie słuchawek o impedancji 16 - 32 omów i czułości
co najmniej 102 dB.
W trakcie transmitowania stacji radiowej przez
słuchawki przy równoczesnym transmitowaniu
innego źródła przez głośniki, mogą nie pojawiać się komunikaty RDS.
Włączanie/wyłączanie
Gdy radioodtwarzacz jest włączony, tylny
panel sterowania włącza się przyciskiem SEL.
Wyłączenie panelu następuje wraz z wyłączeniem radioodtwarzacza bądź po długim naciśnięciu przycisku SEL.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
257
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
Wyłącznik radioodtwarzacza
Regulacja głośności
Obracając pokrętło
w prawo lub w lewo
można odpowiednio zwiększać lub zmniejszać
siłę głosu. Regulacja jest elektroniczna, bez
punktu końcowego. Zwiększanie głośności
dokonywane jest przyciskiem +, a zmniejszanie – na panelu przycisków w kierownicy.
10
G027115
Wybór źródła dźwięku
Do włączania i wyłączania radioodtwarzacza
służy przycisk POWER
.
Jeżeli w momencie wyłączenia zapłonu radioodtwarzacz był włączony, po ponownym włączeniu zapłonu zostanie również włączony.
Naciskając przycisk AM/FM
, można przełączać pomiędzy zakresami FM1, FM2 i AM.
Przycisk CD
uruchamia odtwarzacz CD
jedno- lub wielopłytowy.
Obracając przełącznik SELECTOR , można
wybrać zewnętrzne źródło dźwięku – AUX,
USB* lub BT* oraz wewnętrzne źródło dźwięku
– odtwarzacz CD jedno- lub wielopłytowy*.
Zewnętrzne źródła dźwięku
AUX
Wejście dodatkowe AUX można wykorzystać
do podłączenia odtwarzacza iPodŸ lub MP3.
Wejście AUX i przełącznik źródła audio AUX/
RSE*.
Wejście AUX (3,5 mm)
Przełącznik źródła audio AUX/RSE*
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
RSE*, to posiada przełącznik źródła audio
AUX i RSE. Przełącznik ten może znajdować
się w jednym z dwóch położeń:
• AUX – Przez system audio samochodu
odtwarzany jest dźwięk z zewnętrznego
źródła audio.
• RSE – Przez system audio samochodu
odtwarzany jest dźwięk z zestawu RSE.
258
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
WAŻNE
Gdy w gnieździe AUX jest umieszczona
wtyczka, pokrywa uchwytu na kubki musi
być podniesiona.
UWAGA
UWAGA
Powyższa regulacja nie jest możliwa za
pomocą przycisków w kierownicy.
Podłączyć odtwarzacz/kartę pamięci USB
do kabla i gniazda, włożyć te elementy do
wnętrza i zamknąć schowek podręczny.
10
USB*
1. Wybrać USB za pomocą przycisku
SELECTOR.
> Na wyświetlaczu widoczny będzie
komunikat Podł. urządzenie.
UWAGA
Jakość dźwięku może ulec pogorszeniu,
jeżeli podczas odtwarzania trwa ładowanie
akumulatora odtwarzacza MP3, dlatego
należy unikać jednoczesnego odtwarzania
muzyki i ładowania odtwarzacza.
W pewnych przypadkach dźwięk z zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazda
AUX może być odtwarzany z innym poziomem
głośności w stosunku do wewnętrznych źródeł
dźwięku. Gdy głośność sygnału z zewnętrznego źródła audio jest zbyt wysoka lub zbyt
niska, jakość dźwięku może ulec pogorszeniu.
Można tego uniknąć, ustawiając odpowiedni
poziom wzmocnienia sygnału wejściowego z
zewnętrznego źródła:
1. Wybrać z menu Głośność wejścia AUX i
nacisnąć ENTER.
2. Za pomocą pokrętła SELECTOR bądź
dokonać regulacji głośprzycisków
ności. Na koniec nacisnąć ENTER.
2. Podłączyć odtwarzacz iPodŸ, MP3 lub
pamięć przenośną USB do gniazda USB*,
patrz poprzednia ilustracja.
> W czasie odczytywania listy plików w
urządzeniu na wyświetlaczu widoczny
będzie komunikat Ładowanie. Może to
chwilę potrwać.
Po ukończeniu pobierania, na wyświetlaczu
zostanie pokazana informacja o ścieżkach.
Gniazdo USB*.
Po podłączeniu odtwarzacza iPodŸ, MP3 lub
pamięci przenośnej USB do gniazda USB*,
można sterować tymi urządzeniami multimedialnymi za pomocą elementów sterowania
radioodtwarzacza samochodu.
Teraz możliwe jest szybkie przewijanie/zmiana
/
:
ścieżek za pomocą przycisków
• Krótkie przyciśnięcia wykorzystuje się do
przewijania pomiędzy ścieżkami.
• Dłuższe przyciśnięcia służą do szybkiego
przewijania ścieżek.
Do tego celu można również wykorzystywać
przyciski na kierownicy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
259
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
UWAGA
10
Zestaw umożliwia odtwarzanie plików
muzycznych w formatach MP3, WMA i
WAV. Istnieją jednak pewne warianty tych
formatów plików, które nie są obsługiwane
przez zestaw. Zestaw współpracuje również
z większością modeli odtwarzacza iPodŸ
wyprodukowanych od roku 2005. Model
iPodŸ Shuffle nie jest obsługiwany.
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików innych niż kompatybilne pliki muzyczne
zajmie znacznie więcej czasu.
UWAGA
System obsługuje wymienne nośniki
pamięci zgodne z standardem USB 2.0 i
systemem plików FAT32 zawierające do
500 folderów i 64 000 plików. Minimalna
pojemność pamięci to 256 MB.
iPodŸ
Odtwarzacz iPodŸ pobiera energię i jest ładowany ze złącza USB poprzez przewód połączeniowy. Jeżeli jednak akumulator w odtwarzaczu iPod jest całkowicie rozładowany, to
przed podłączeniem odtwarzacza należy naładować jego akumulator.
260
Strumieniowa transmisja audio przez
BluetoothŸ*
Uwagi ogólne
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiący BluetoothŸ* i podłączony jest
do niego telefon komórkowy, wtedy system
audio samochodu może odtwarzać pliki audio
przesyłane bezprzewodowo z telefonu. Do
nawigacji w strukturze menu i regulacji parametrów dźwięku można wykorzystać przyciski
na konsoli środkowej lub przyciski sterujące
przy kierownicy*. Niektóre telefony komórkowe
pozwalają także na przełączanie utworów z
telefonu.
Aby można było odtwarzać materiały audio,
urządzenie musi najpierw zostać skojarzone i
połączone z samochodem. Informacje na
temat kojarzenia i podłączania urządzeń, patrz
strona 287. Wymagane jest także wybranie
BT jako źródła audio, patrz strona 258.
UWAGA
Telefon komórkowy BluetoothŸ musi być
zgodny z profilami Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) i Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP). Telefon powinien korzystać z profilu AVRCP w wersji 1.3
i profilu A2DP w wersji 1.2. W przeciwnym
razie niektóre funkcje mogą nie działać.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe
dostępne na rynku są w pełni zgodne z funkcją BluetoothŸ systemu audio w samochodzie. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym dealerem Volvo lub odwiedzenie
strony www.volvocars.com w celu uzyskania informacji o zgodności telefonów i zewnętrznych odtwarzaczy multimedialnych.
Odtwarzanie
Obrócić przełącznik SELECTOR, aby wybrać
BT jako źródło dźwięku.
Teraz możliwe jest szybkie przewijanie/zmiana
plików audio za pomocą przycisków
/
:
• Krótkie przyciśnięcia wykorzystuje się do
przewijania pomiędzy plikami audio.
• Dłuższe przyciśnięcia służą do szybkiego
przewijania plików audio.
Do tego celu można również wykorzystywać
przyciski na kierownicy.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Regulacja dźwięku
UWAGA
Pokładowy system audio jest skalibrowany,
tak aby zapewnić optymalną reprodukcje
dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału
dźwiękowego.
Poziom wzmocnienia dla głośnika centralnego można nastawić tylko wtedy, gdy w
menu zostanie wybrana opcja Dolby Pro
Logic II (DPL II) lub stereo trzykanałowe (3CH).
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Rodzaj programu
Nazwa na
wyświetlaczu
Tony niskie
BASS
Tony wysokie
TREBLE
Równowaga pomiędzy
głośnikami po stronie
prawej i lewej
BALANCE
2. Powtarzać naciskanie przycisku SOUND,
aż do uzyskania dostępu do żądanego
rodzaju regulacji. Do wyboru są opcje
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
GŁOŚNIK CENTR.* lub SURROUND*.
Równowaga głośników
prawych i lewych
FADER
Natężenie dźwięku z
głośnika środkowego
GŁOŚNIK
CENTR.*
3. Pokrętłem SELECTOR
można zmieniać ustawienia. Na wyświetlaczu ukazuje
się skala wartości od minimalnej do maksymalnej. Położenie środkowe odpowiada
standardowemu ustawieniu.
Efekt dźwięku przestrzennego
SURROUND*
Ponadto realizowane są także bieżące korekcje, uwzględniające ustawiony poziom głośności, warunki odbioru radiowego i prędkość
jazdy.
Opisane w niniejszej instrukcji możliwości
ręcznej korekcji dźwięku – takie jak np. regulacja tonów wysokich i niskich, czy ustawienia
korektora graficznego – służą jedynie dostosowaniu brzmienia do indywidualnych upodobań
słuchacza.
1. Nacisnąć przycisk SOUND
.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10
261
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
Surround*
10
Ustawienia dźwięku przestrzennego kreują
odpowiednie wrażenia odsłuchowe. Poszczególne ustawienia, łącznie z przełączaniem na
odpowiednie źródła dźwięku, dokonywane są
niezależnie.
na wyświetlaczu sygnalizuje dziaSymbol
łanie funkcji dźwięku przestrzennego Dolby
Pro Logic II. Możliwe są trzy ustawienia
dźwięku przestrzennego:
• Pro Logic II
• 3 kanały
• Wyłączone (dwukanałowy dźwięk stereofoniczny)
Włączanie/wyłączanie dźwięku
przestrzennego
1. Nacisnąć MENU, wybrać AUDIO MODE i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu SURROUND i nacisnąć
ENTER.
wyprodukowany na licencji Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Korektor graficzny tylnych głośników1
Korektor graficzny przednich
głośników1
1. Wybrać z menu AUDIO MODE i nacisnąć
ENTER.
Opcja ta pozwala skorygować dźwięk odtwarzany przez przednie głośniki.
1. Wybrać z menu AUDIO MODE i nacisnąć
ENTER.
2. Wybrać z menu Korektor graf.-przód i
nacisnąć ENTER.
3. Przyciskami nawigacyjnymi menu lub
przełącznikiem SELECTOR ustawić odpowiednią wartość.
4. Nacisnąć ENTER w celu przejścia do
następnej częstotliwości. Do wyboru jest
pięć częstotliwości.
5. W celu zachowania dokonanych zmian
naciskać ENTER aż do powrotu do podstawowego menu.
3. Wybrać Pro Logic II, 3 kanały lub
Wyłączone i nacisnąć ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II jest znakiem
towarowym Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Układ dźwięku przestrzennego
Dolby Pro Logic II Surround System został
1
262
Niektóre wersje radioodtwarzacza.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Opcja ta pozwala skorygować dźwięk odtwarzany przez tylne głośniki.
2. Wybrać z menu Korektor graf.-tył i nacisnąć ENTER.
3. Przyciskami nawigacyjnymi menu lub
przełącznikiem SELECTOR ustawić odpowiednią wartość.
4. Nacisnąć ENTER w celu przejścia do
następnej częstotliwości. Do wyboru jest
pięć częstotliwości.
5. W celu zachowania dokonanych zmian
naciskać ENTER aż do powrotu do podstawowego menu.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
Ręczne wyszukiwanie stacji o znanej
częstotliwości
Strojenie
AM FM
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
Automatyczne programowanie stacji
radiowych
2. Gdy żądana częstotliwość pojawi się na
wyświetlaczu, puścić przycisk.
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
10
1. Wybrać odbiór radiowy AM/FM1/FM2 za
pomocą pokrętła (3) przełącznika
SELECTOR lub przycisku (1) AM/FM.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku
lub
uruchamia wyszukiwanie kolejnej
stacji radiowej o silnym sygnale.
3. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje
wyszukanie następnej stacji.
3. Precyzyjnego strojenia można dokonać
krótkimi naciśnięciami przycisków strzałi
.
kowych
Tryb ręcznego strojenia pozostaje aktywny
przez pięć sekund od ostatniego naciśnięcia
przycisku.
Zapamiętywanie stacji radiowych
W celu przyporządkowania wybranej stacji
radiowej jednemu z przycisków numerycznych
0 – 9 (2), należy:
1. Dostroić radioodbiornik do żądanej stacji.
2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny, pod którym dana stacja ma
być zapamiętana. Dźwięk zostanie wyciszony na kilka sekund, a następnie na
wyświetlaczu pojawi się Zapamiętano
kanał. Stacja została zapamiętana.
G027119
CD
1. Przytrzymać wciśnięty przycisk
lub
. Na wyświetlaczu pojawia się MAN.
Radioodbiornik zaczyna, początkowo
powoli, przeszukiwać zakres częstotliwości. Po kilku sekundach wzrasta prędkość zmian częstotliwości.
W każdym paśmie (AM, FM1 i FM2) można
zaprogramować do 10 stacji radiowych, co
daje łącznie 30 stacji.
Przycisk AUTO (1) służy do uruchamiania funkcji automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania do dziesięciu najsilniejszych stacji
radiowych. Funkcja ta jest szczególnie
wygodna, gdy nie są znane częstotliwości stacji radiowych nadających w danym rejonie.
``
263
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
10
1. Przyciskiem AM/FM wybrać zakres częstotliwości.
3. Tryb automatycznego programowania
pozostaje aktywny aż do jego anulowania
krótkim naciśnięciem przycisku AUTO (1),
EXIT lub AM/FM.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk AUTO (1),
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Autom. zapis.
Automatyczne wyszukiwanie stacji
radiowych
Uruchomienie automatycznego
programowania stacji radiowych
Gdy komunikat Autom. zapis zniknie z
wyświetlacza, proces automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania stacji radiowych został zakończony. Tryb automatycznego strojenia pozostaje jednak aktywny i na wyświetlaczu widoczny jest tekst AUTO. Zapamiętane
automatycznie stacje można wybierać przyciskami 0 - 9. Jeżeli brak jest stacji o wystarczająco mocnym sygnale, pojawi się komunikat
Nie znalez. stacji.
Przerwanie automatycznego
programowania stacji radiowych
–
Nacisnąć EXIT.
Przeglądanie zaprogramowanych stacji
W trybie automatycznego strojenia można
przeglądać zaprogramowane stacje radiowe.
1. Krótko nacisnąć przycisk AUTO (1). Na
wyświetlaczu ukaże się tekst AUTO.
2. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci 0 - 9.
1
264
Dostępność funkcji RDS jest uzależniona od rynku.
Przycisk SCAN (2) służy do uruchamiania funkcji automatycznego wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w paśmie AM lub FM.
Po znalezieniu stacji następuje przełączenie na
jej odbiór, a po upływie około ośmiu sekund
wyszukiwanie jest wznawiane.
Uruchamianie i przerywanie
automatycznego wyszukiwania
1. Przyciskiem AM/FM wybrać zakres częstotliwości.
2. Nacisnąć przycisk SCAN (2) w celu rozpoczęcia wyszukiwania. Na wyświetlaczu
pojawi się SCAN.
3. Naciśnięcie SCAN lub EXITprzerywa
wyszukiwanie stacji.
Zapamiętanie wybranej stacji
Gdy jest aktywna funkcja SCAN, wybraną stację radiową można wprowadzić do pamięci.
–
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny 0 - 9, pod którym dana stacja
ma zostać zapamiętana, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Station Stored.
Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji
radiowych SCAN przerywa działanie i zapamiętaną w ten sposób stację można wybierać
w zwykły sposób przyciskiem pamięci.
Funkcje RDS1
System RDS (Radio Data System) skupia
nadające w paśmie FM stacje radiowe w jednolitą sieć nadawczą. Pracujący w takiej sieci
nadajnik wysyła wraz z sygnałem radiowym
dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik
RDS może realizować następujące funkcje:
• Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
• Wyszukiwanie określonych rodzajów programów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
nadawanej audycji.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie RDS lub wykorzystują jedynie wybrane
funkcje tego systemu.
Regulacja głośności serwisów
specjalnych – NEWS/TP/ALARM
UWAGA
Jeżeli podczas odtwarzania płyty rozpocznie się emisja serwisu specjalnego – np.
drogowego, odtwarzanie zostanie wstrzymane. Komunikaty transmitowane są z
głośnością ustaloną dla tego typu audycji.
Po zakończeniu serwisu kontynuowane jest
odtwarzanie z poprzednio ustawioną siłą
głosu. W przypadku dokonania korekcji
głośności podczas słuchania serwisu specjalnego, nastawy te zostaną zapamiętane i
wykorzystane przy następnym odbiorze
tego typu komunikatów.
1. Przełącznikiem SELECTOR lub przyciskiem AM/FM wybrać odbiór radiowy.
2. Wybrać z menu NEWS - serwis infor. i
nacisnąć ENTER.
3. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat NEWS - serwis infor..
4. Ponowne wybranie NEWS - serwis
infor. i naciśnięcie ENTER przerywa działanie funkcji NEWS - serwis infor..
Po uruchomieniu tej funkcji nadawane przez
stacje RDS programy kodowane jako serwisy
informacyjne przerywają odtwarzanie innych
źródeł dźwięku i powodują przełączenie na ich
odbiór z siłą głosu ustaloną dla tego typu programu. Po zakończeniu serwisu informacyjnego następuje powrót do odtwarzania pierwotnie wybranego źródła dźwięku z poprzednio
nastawioną głośnością.
W celu przerwania odbioru serwisu:
–
Odbiór serwisów informacyjnych –
NEWS
Uruchomienie tej funkcji powoduje automatyczne przełączanie (np. przerwanie odtwarzania płyty) na odbiór serwisu informacyjnego z
chwilą rozpoczęcia jego nadawania.
Nacisnąć przycisk EXIT. Funkcja odbioru
serwisów informacyjnych NEWS pozostaje jednak aktywna, oczekując na kolejną
transmisję.
Odbiór serwisów drogowych – TP
odtwarzane są z siłą głosu ustaloną dla tego
typu programów. Po zakończeniu serwisu drogowego następuje powrót do odtwarzania
pierwotnie wybranego źródła dźwięku z
poprzednio nastawioną głośnością.
10
1. Wybrać z menu TP i nacisnąć ENTER.
2. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat TP.
3. Ponowne wybranie TP i naciśnięcie
ENTER przerywa działanie funkcji TP.
Gdy funkcja ta jest aktywna, na wyświetlaczu
widoczny jest tekst „TP”. Jeżeli aktualnie
odbierana stacja transmituje również serwisy
drogowe, na wyświetlaczu widoczny jest sym. Automatyczne przerwanie odtwabol
rzania i przełączenie na odbiór serwisu drogowego nastąpi tylko wtedy, gdy na wyświetla.
czu widoczne jest
W celu przerwania odbioru trwającego serwisu
drogowego:
–
Nacisnąć przycisk EXIT. Funkcja TP
odbioru serwisów drogowych pozostaje
jednak aktywna, oczekując na kolejną
transmisję biuletynu drogowego.
Funkcja ta powoduje automatyczne przerywanie odtwarzania innych źródeł dźwięku i przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje RDS serwisów drogowych. Komunikaty
265
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
10
Wyszukiwanie serwisów drogowych – TP
Search
Funkcja ta umożliwia odbiór serwisów drogowych podczas podróżowania przez różne kraje
i regiony Europy, bez potrzeby wybierania konkretnych stacji nadawczych.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu TP i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać z menu Wyszukiwanie TP i nacisnąć ENTER.
Ponowne wybranie Wyszukiwanie TP i naciśnięcie ENTER przerywa działanie funkcji.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS transmitują informacje o
treści nadawanego programu, o występujących artystach itp. Można je odebrać w formie
tekstu ukazywanego na wyświetlaczu.
typy programów
Aktualne wydarzenia
Religia
Różne
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umożliwia bezpośrednie wybieranie programów radiowych o określonym profilu, np. nadających muzykę pop lub klasyczną.
Poniżej przedstawiona jest lista profili programowych możliwych do wybrania za pomocą
funkcji PTY.
Muzyka country
Wyświetlanie nazwy profilu
programowego
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
Hobby i wypoczynek
nacisnąć ENTER.
Dokument
Finanse
Muzyka ludowa
Programy dla dzieci
Stare przeboje
2. Wybrać z menu PTY i nacisnąć ENTER.
Informacje
1. Nacisnąć przycisk MENU.
3. Wybrać z menu Pokaż tekst PTY i nacisnąć ENTER.
Muzyka jazzowa
2. Wybrać z menu Radio text i nacisnąć
ENTER.
Na wyświetlaczu widoczna będzie nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji.
3. Ponowne wybranie Radio text i naciśnięcie ENTER przerywa działanie funkcji.
Komunikaty alarmowe
Komunikaty alarmowe odbierane są automatycznie. Odbioru ich nie można zablokować. W
momencie odebrania komunikatu alarmowego
266
na wyświetlaczu pojawia się tekst Alarm!.
Funkcja ta jest wykorzystywana do ostrzegania
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach, jak np. zawalenie się mostu, czy
awaria elektrowni nuklearnej.
UWAGA
Nie wszystkie stacje radiowe określają
rodzaj nadawanego programu.
Muzyka poważna
Kultura
Muzyka klasyczna
Muzyka lekka
Muzyka regionalna
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
typy programów
3. Wybrać z menu PTY i nacisnąć ENTER.
Muzyka pop
4. Wybrać z menu Wybierz PTY i nacisnąć
ENTER.
Podróże
Muzyka rockowa
Sprawy socjalne
Sport
Teatr
Telefony od sluchaczy
Edukacja
Nauka
Pogoda
Inna muzyka
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
1. Włączyć odbiór w paśmie FM 1 lub FM 2 i
nacisnąć przycisk MENU.
2. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
5. Naciskając ENTER wybrać jeden lub kilka
preferowanych rodzajów programów. Po
dokonaniu pierwszego wyboru podświetlane jest „PTY” na wyświetlaczu i radioodbiornik przechodzi w stan oczekiwania na
określenie kolejnych preferencji profilu
programowego PTY.
6. Po wybraniu wszystkich żądanych rodzajów programów wybrać EXIT/CLEAR w
celu porzucenia listy kodów profili programowych.
7. Wybrać z menu Skanuj PTY i nacisnąć
ENTER. Po znalezieniu stacji nadającej
jeden z wybranych rodzajów programu
radioodbiornik przełącza się na jej odbiór.
8. Jeżeli znaleziona stacja jest nieodpowiedlub
nia, naciśnięcie przycisku
powoduje kontynuację wyszukiwania.
9. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna stacja
o wybranym profilu programowym, odbiornik powróci do poprzednio nastawionej
częstotliwości. Funkcja PTY przechodzi w
stan oczekiwania i pozostaje w nim do
chwili pojawienia się w eterze wybranego
rodzaju programu. Gdy to nastąpi,
radioodbiornik automatycznie dostroi się
do odbioru stacji o wybranym profilu programowym.
W celu przerwania stanu oczekiwania PTY
standby należy przejść do menu i wybrać
Anuluj wszystkie PTY. Symbol PTY zniknie z
wyświetlacza i nastąpi powrót do normalnego
trybu pracy odbiornika.
10
Odbiór serwisów drogowych z
określonej stacji radiowej – TP
STATION
Funkcja ta umożliwia określenie stacji radiowej, której serwisy drogowe mają być odsłuchiwane.
Funkcja ta działa, gdy na wyświetlaczu
widoczny jest symbol
.
Wybór stacji transmitującej serwisy
drogowe
Przełączyć na odbiór stacji, której serwisy drogowe mają być odsłuchiwane.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu TP i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać z menu STACJA TP i nacisnąć
ENTER.
``
267
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
10
4. W celu zawężenia transmisji serwisów do
aktualnie odbieranej stacji wybrać Ustaw
aktualną i nacisnąć ENTER. W przeciwnym wypadku wybrać RESETUJ.
UWAGA
Od tej chwili odtwarzane będą wyłącznie
serwisy drogowe nadawane przez wybraną
w ten sposób stację.
Odbiór serwisów informacyjnych z
określonej stacji radiowej – NEWS
STATION
Funkcja ta umożliwia określenie stacji radiowej, której serwisy informacyjne mają być
odsłuchiwane.
Należy pamiętać, że funkcja ta działa jedynie
dla stacji RDS.
Wybór stacji transmitującej serwisy
informacyjne
Przełączyć na odbiór stacji, której serwisy
informacyjne mają być odsłuchiwane.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu STACJA Z SERWISEM
INF. i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać z menu TP STATION i nacisnąć
ENTER.
4. W celu zawężenia transmisji serwisów do
aktualnie odbieranej stacji wybrać Ustaw
aktualną i nacisnąć ENTER. W przeciwnym wypadku wybrać RESETUJ.
UWAGA
Od tej chwili odtwarzane będą wyłącznie
serwisy informacyjne nadawane przez
wybraną w ten sposób stację.
Automatyczny wybór częstotliwości –
AF
Funkcja AF zapewnia stały odbiór wybranej
stacji z nadajnika o najsilniejszym sygnale w
danym regionie. Niekiedy znalezienie silnego
nadajnika przekaźnikowego danej stacji
wymagać może przeszukania całego zakresu
częstotliwości w paśmie FM. W takim przypadku głos jest wyciszany i na wyświetlaczu
widoczne jest Wyszukiwanie PI,
anulowanie: EXIT.
Włączenie i wyłączanie funkcji
automatycznego wyboru częstotliwości
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu AF i nacisnąć ENTER.
268
W celu wyłączenia funkcji ponownie wybrać
AF i nacisnąć ENTER.
Rozgłośnie regionalne – REG
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu Regional i nacisnąć
ENTER.
3. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat REG.
4. Ponowne wybranie REG i naciśnięcie
REG przerywa działanie funkcji REG.
Funkcja EON
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala ona wybrać na podstawie
odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma następować
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów specjalnych nadawanych przez inne rozgłośnie radiowe.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
• Lokalne stacje – Przełączanie tylko na
pobliskie nadajniki radiowe.
• Odległe stacje2 – Przełączanie tylko na
10
daleko położone nadajniki radiowe, nawet
gdy występują zakłócenia.
• Wyłączone – Przełączenie na inne nadajniki radiowe nie następuje.
Włączenie i wyłączanie funkcji EON
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu EON i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Lokalne stacje, Odległe stacje
lub Wyłączone i nacisnąć ENTER.
Przywrócenie standardowych
ustawień funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia w trybie odbioru radiowego.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu Resetuj wszystkie
ustawienia i nacisnąć ENTER.
3. Dla potwierdzenia jeszcze raz nacisnąć
ENTER.
2
Ustawienie domyślne/fabryczne.
269
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
lub przyciskiem CD (1) i wybrać płytę przyciskami numerycznymi 1 - 6.
10
Załadunek płyty do odtwarzacza
wielopłytowego
G027116
–
Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu
CD)
Jeżeli odtwarzacz jest w trybie CD i jest w nim
płyta audio CD, zostanie ona odtworzona automatycznie. W przeciwnym razie należy załadować płytę i przełączyć na odtwarzacz CD przełącznikiem SELECTOR (4) lub przyciskiem
CD(1).
270
Przyciskami numerycznymi 1 - 6 lub za
pomocą przycisków nawigacyjnych góra/
dół wybrać pustą pozycję.
Puste pozycje są zaznaczone na wyświetlaczu.
Komunikat Włóż płytę oznacza, że można
włożyć nową płytę. Do odtwarzacza wielopłytowego można włożyć do 6 płyt CD.
–
Włożyć płytę w przewidziany do tego celu
otwór (2) odtwarzacza.
Wysuwanie płyty CD
Wysunięta płyta pozostaje w tej pozycji maksymalnie 12 sekund. Następnie zostanie ona
ponownie wciągnięta do zmieniacza i będzie
dalej odtwarzana.
Wysunięcie jednej płyty (Odtwarzacz CD)
Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wysuwu
powoduje wysunięcie jednej płyty.
Odtwarzanie płyty (odtwarzacz
wielopłytowy CD-)
Wysunięcie wszystkich płyt (zmieniacz
CD)
Jeżeli w wybranej szufladzie odtwarzacza wielopłytowego jest płyta CD z muzyką, zostanie
ona odtworzona automatycznie. W przeciwnym razie należy przełączyć na wielopłytowy
odtwarzacz CD przełącznikiem SELECTOR (4)
Wysunąć wszystkie płyty przytrzymując naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie płyty zostają po kolei wysunięte. Na wyświetlaczu
widoczny będzie komunikat MATA UT.
Powyższa operacja jest możliwa jedynie podczas postoju samochodu. Wysuwanie płyt zostaje przerwane, gdy samochód rozpocznie
jazdę.
Pauza
Ustawienie minimalnej głośności powoduje
wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane.
Pliki audio
Oprócz zwykłych płyt muzycznych, odtwarzane są również pliki dźwiękowe w formatach
MP3 i WMA.
UWAGA
Niektóre rodzaje utworów w formacie audio
zabezpieczone przed kopiowaniem nie
będą odtwarzane.
Po włożeniu płyty CD z plikami audio do
odtwarzacza odczytana zostanie struktura
danych na płycie. Odtwarzanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem, zależnie od
jakości płyty.
Nawigacja w menu i odtwarzanie
Gdy w odtwarzaczu znajduje się płyta zawierająca pliki dźwiękowe, naciśnięcie ENTER
udostępnia strukturę katalogów. Nawigacja w
strukturze płyty odbywa się tak samo jak w
strukturze menu systemu audio. Utwory audio
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
oznaczone są symbolem
, a katalogi
symbolem
. Przed rozpoczęciem odtwa/
rzania można za pomocą przycisków
wyświetlić niemieszczące się na
wyświetlaczu fragmenty nazwy. Naciśnięcie
ENTER. uruchamia odtwarzanie wybranego
pliku
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone będą pozostałe utwory w tym samym
katalogu. Po zakończeniu odtwarzania utworów danym katalogu, odtwarzacz przejdzie do
następnego katalogu.
Szybkie przewijanie/Zmiana ścieżek CD
i utworów audio
Krótkimi naciśnięciami przycisków
/
można przeskakiwać pomiędzy ścieżkami bądź plikami dźwiękowymi. Długie naciśnięcie pozwala w sposób przyspieszony przemieszczać się w obrębie ścieżek bądź plików.
Funkcje te realizują również odpowiednie przyciski w kierownicy.
Przeszukiwanie płyty
Funkcja ta powoduje odtwarzanie po kolei
dziesięciu początkowych sekund każdej
ścieżki na płycie CD. Nacisnąć przycisk
SCAN. Naciśnięcie EXIT lub SCAN przerywa
działanie funkcji i kontynuowane jest odtwarzanie bieżącej ścieżki lub pliku. Funkcja prze-
szukiwania działa tylko w obrębie aktualnie
wybranej płyty. W trakcie jej działania na
wyświetlaczu widoczny jest tekst SCAN.
UWAGA
Jeżeli uruchomiona jest funkcja wyświetlania zawartych na płycie informacji tekstowych, komunikat SCAN nie jest widoczny.
Losowa kolejność odtwarzania
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek.
Losowo wybierane ścieżki można przeglądać
w normalny sposób.
UWAGA
Przeskakiwanie pomiędzy przypadkowo
wybieranymi utworami jest możliwe tylko w
obrębie aktualnie odtwarzanej płyty.
Włączanie i wyłączanie (odtwarzacz CD)
W przypadku odtwarzania płyty audio CD:
–
Włączanie i wyłączanie (odtwarzacz
wielopłytowy CD)
W przypadku odtwarzania płyty audio CD:
10
1. Wybrać z menu Random i nacisnąć
ENTER.
2. Wybrać Jedna płyta lub Wszystkie
płyty i nacisnąć ENTER.
Opcja odtwarzania wszystkich płyt Wszystkie
płyty dotyczy tylko płyt muzycznych w odtwarzaczu wielopłytowym.
W przypadku odtwarzania płyty audio CD:
1. Wybrać z menu Jedna płyta lub Folder i
nacisnąć ENTER.
2. Przewinąć do żądanej płyty lub odpowiedniego katalogu i nacisnąć ENTER.
Wybranie innej płyty powoduje przerwanie
działania funkcji.
W zależności od wybranego wariantu funkcji
odtwarzania losowego, na wyświetlaczu pojawiają się różne komunikaty:
Wybrać z menu RANDOM i nacisnąć
ENTER.
W przypadku odtwarzania płyty z plikami MP3/
WMA:
–
Wybrać z menu Płyta lub Folder i nacisnąć
ENTER.
271
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
• Komunikat RANDOM oznacza, że odtwarzane będą tylko utwory z jednego katalogu na aktualnie wybranej płycie CD.
10
• Komunikat RANDOM ALL oznacza, że
odtwarzane będą utwory z wszystkich płyt
w odtwarzaczu wielopłytowym.
• Komunikat RANDOM Folder oznacza, że
odtwarzane będą utwory z jednego katalogu na aktualnej płycie CD.
UWAGA
Jeżeli uruchomiona jest funkcja wyświetlania zawartych na płycie informacji tekstowych, powyższe komunikaty nie są
widoczne.
Informacje tekstowe na płycie
Zawarte na płycie dodatkowe informacje
można obejrzeć w postaci tekstowej na
wyświetlaczu.
Włączanie/wyłączanie
Uruchomić odtwarzanie płyty CD.
–
Wybrać z menu Opis płyty i nacisnąć
ENTER.
Płyty CD
W przypadku płyt nagrywanych na domowym
sprzęcie jakość odtwarzanego dźwięku może
272
nie być zadowalająca, a nawet może nastąpić
przerwanie odtwarzania.
OSTRZEŻENIE
Należy stosować wyłącznie standardowe
płyty CD (o średnicy 12 cm). Nie używać płyt
z naklejonymi etykietami. Ciepło wytwarzane przez wewnętrzne mechanizmy
odtwarzacza może spowodować odklejenie
etykiety, co grozi uszkodzeniem urządzenia.
10 System audio-telefoniczny
Menu funkcji radioodtwarzacza
MENU FM1
1.
NEWS - serwis infor.
2.
TP
3.
Radio text
4.
USTAWIENIA RADIA
4.1.
5.
1
2
MENU ODBIORU RADIOWEGO W
PAŚMIE AM
1.
PTY
4.2.
TP
4.3.
STACJA Z SERWISEM INF.
4.4.
AF
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
Resetuj wszystkie ustawienia
AUDIO MODE*
5.1.
Surround
5.2.
Korektor graf.-przód
5.3.
Korektor graf.-tył
5.4.
Resetuj wszystkie ustawienia
AUDIO MODE*2
10
MENU ODTWARZACZA CD
1.
Random
2.
NEWS - serwis infor.
3.
TP
4.
Opis płyty
5.
AUDIO MODE*2
MENU WEJŚCIA AUX
1.
Głośność wejścia AUX
2.
NEWS - serwis infor.
3.
TP
4.
AUDIO MODE*2
Dostępność funkcji RDS jest uzależniona od rynku.
Patrz MENU FM.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
273
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
10
Elementy instalacji telefonicznej
274
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
Przyciski sterujące w kierownicy* –
Większość funkcji telefonu może być uruchamiana za pomocą przycisków sterujących w kierownicy. Gdy telefon jest w stanie aktywnym, przyciski w kierownicy
obsługują wyłącznie funkcje związane z
telefonowaniem. W stanie aktywnym na
wyświetlaczu są stale pokazywane informacje dotyczące telefonu.
Mikrofon – Mikrofon zestawu głośnomówiącego jest zamontowany w suficie obok
osłony przeciwsłonecznej.
Czytnik karty SIM - Gniazdo karty SIM
znajduje się na przedzie panelu klawiatury
telefonu.
Klawiatura w środkowej konsoli - Klawiatura umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji, jakie dostępne są dla systemu
obsługi telefonu, oprócz regulacji głośności.
Antena - Antena jest zamocowana do
przedniej szyby, przed lusterkiem wstecznym.
Uwagi ogólne
Urządzenia sterujące
• Bezpieczeństwo na drodze jest zawsze
10
najważniejsze.
• Podczas uzupełniania paliwa zestaw telefoniczny powinien być wyłączony.
• W pobliżu miejsc prowadzenia prac strzałowych zestaw telefoniczny należy wyłączyć.
• Firma Volvo zaleca, aby obsługę techniczną zestawu telefonicznego powierzyć
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
G027117
Elementy instalacji telefonicznej
Połączenia alarmowe
Połączenia alarmowe ze służbami ratunkowymi w granicach zasięgu sieci mogą być realizowane bez karty SIM.
1. Włączyć telefon.
2. Wybrać numer służby ratunkowej właściwy
dla danego regionu (w obrębie Unii Europejskiej: 112).
3. Nacisnąć przycisk ENTER na klawiaturze
w środkowej konsoli lub w kierownicy.
Wyświetlacz
ENTER – Odbieranie połączenia, wybór
opcji menu lub włączanie telefonu ze stanu
gotowości
Włączanie, wyłączanie i przełączanie telefonu w stan gotowości
EXIT/CLEAR – Przerwanie lub zignorowanie połączenia, cofanie w strukturze menu,
anulowanie wyboru i kasowanie znaku przy
wprowadzaniu tekstu lub numeru
Gniazdo karty SIM
Przyciski nawigacyjne w strukturze menu
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
275
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
10
Włączanie, wyłączanie i przełączanie
telefonu w stan gotowości
Wyciszanie w trakcie połączenia
telefonicznego
Włączanie:
1. W celu przełączania telefonu w stan gotowości nacisnąć krótko przycisk PHONE
lub EXIT/CLEAR.
Gdy podczas słuchania radia lub płyty
zadzwoni telefon, w momencie odebrania
połączenia radioodtwarzacz zostanie wyciszony. Po zakończeniu połączenia przywracana jest poprzednia głośność. Głośność
radioodtwarzacza można regulować także w
trakcie połączenia telefonicznego. W takim
przypadku zostaje ona zachowana także po
zakończeniu rozmowy. Na czas rozmowy telefonicznej zestaw audio może być także wyciszany całkowicie, patrz strona 284.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku PHONE
przywraca stan aktywny.
Funkcja ta dotyczy wyłącznie integralnego zestawu telefonicznego Volvo.
Gdy telefon jest włączony lub w stanie gotowości, na wyświetlaczu widoczny jest symbol
słuchawki.
Stan gotowości
–
Nacisnąć przycisk PHONE (3) w celu włączenia telefonu.
Wyłączanie:
–
Przytrzymać wciśnięty przycisk PHONE
Kontynuacja pracy w stanie gotowości:
Przyciski alfanumeryczne oraz szybkiego
dostępu do opcji menu
Przeszukiwanie - przewijanie do przodu
lub do tyłu przy wprowadzaniu tekstu lub
numeru
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności w
trakcie połączenia. Zestaw telefoniczny nie
wykorzystuje głośnika środkowego*
276
Jeżeli w momencie wyłączenia zapłonu telefon
był włączony, po ponownym włączeniu
zapłonu zostanie automatycznie włączony.
Gdy telefon jest wyłączony, nie jest możliwy
odbiór połączeń telefonicznych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W stanie gotowości można odbierać połączenia telefoniczne przy włączonym zestawie
audio. Na wyświetlaczu ukazują się informacje
dotyczące radioodtwarzacza.
W celu skorzystania z innych funkcji zestawu
telefonicznego, należy przełączyć go w stan
aktywny.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
Szybki dostęp do opcji menu
Karta SIM
5. Wcisnąć gniazdo karty z powrotem.
Po wyświetleniu menu, zamiast przycisków
nawigacyjnych można użyć przycisków numerycznych i przycisku ENTER do szybkiego
wybierania pozycji z danego poziomu struktury
menu. Każda opcja menu ma numer porządkowy. Numer ten wyświetlany jest obok danej
pozycji menu.
W razie problemów z kartą SIM należy zwrócić
się do właściwego operatora sieci komórkowej.
Połączenia telefoniczne
Uzyskiwanie połączenia:
–
Bezpieczeństwo drogowe
Ze względów bezpieczeństwa do niektórych
opcji menu nie ma dostępu podczas jazdy z
prędkością powyżej niż 8 km/h. Można jedynie
dokończyć wcześniej rozpoczęte działania w
menu.
Funkcja 5.6 w menu funkcji daje możliwość
wyłączenia ograniczenia prędkościowego.
10
Wybrać numer i nacisnąć ENTER na klawiaturze lub w kierownicy.
G026980
W celu odebrania połączenia:
Korzystanie z telefonu możliwe jest tylko z
ważną kartą identyfikacyjną abonenta (kartą
SIM) Subscriber Identity Module. Karty te rozprowadzane są przez operatorów sieci komórkowych.
W celu użycia telefonu należy zawsze włożyć
kartę SIM.
–
Nacisnąć ENTER. Można także skorzystać
z funkcji automatycznego odbioru, patrz
strona 284.
Podczas rozmowy zestaw audio jest automatycznie wyciszany, patrz strona 284.
Zakończenie rozmowy telefonicznej
–
Nacisnąć przycisk EXIT/CLEAR na klawiaturze lub w kierownicy.
1. Wyłączyć telefon.
Zestaw audio powróci do poprzedniego trybu
pracy.
2. Krótkim naciśnięciem otworzyć gniazdo
karty SIM.
Połączenie przychodzące można odrzucić
naciskając przycisk EXIT/CLEAR.
3. Włożyć kartę stroną metaliczną do dołu.
4. Ścięty róg karty powinien znaleźć się w
odpowiednim wyprofilowaniu gniazda.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
277
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
Ostatnio wybierane numery
10
Ostatnio wybierane numery i przyporządkowane im opisy są automatycznie zapamiętywane.
1. Nacisnąć przycisk ENTER na klawiaturze
lub w kierownicy.
2. Przyciskami nawigacyjnymi można przewijać do przodu lub do tyłu ostatnio wybierane numery. Pokazują się one na wyświetlaczu.
3. Nacisnąć ENTER.
Szybkie wybieranie numerów
Przyporządkowanie numerów do
szybkiego wybierania
Przechowywane w książce telefonicznej aparatu numery można przyporządkować przyciskom szybkiego wybierania (1 - 9).
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
Korzystanie z szybkiego wybierania
1. W celu uzyskania połączenia należy przez
około 2 sekundy przytrzymać wciśnięty
wybrany przycisk numeryczny szybkiego
wybierania lub nacisnąć go krótko, a
następnie nacisnąć ENTER.
2. Po włączeniu telefonu należy odczekać
chwilę, zanim zostanie użyta funkcja szybkiego wybierania.
UWAGA
Korzystanie z szybkiego wybierania możliwe jest po uaktywnieniu funkcji 3.4. Opis
funkcji szybkiego wybierania i opcji menu,
patrz strona 283.
Połączenie oczekujące
2. Wybrać z menu One-key dial (patrz
strona 284) i nacisnąć ENTER.
Dwa krótkie sygnały dźwiękowe z głośnika
podczas rozmowy telefonicznej oznaczają, że
ktoś jeszcze próbuje się dodzwonić. Informowanie o połączeniach oczekujących można
włączyć lub wyłączyć korzystając z menu.
3. Wybrać cyfrę, której będzie przyporządkowany dany numer telefonu. Dla potwierdzenia nacisnąć ENTER.
Po otrzymaniu informacji o połączeniu oczekującym można je odebrać lub zignorować.
Jeżeli połączenie ma pozostać nieodebrane,
1. Wybrać z menu Phone book i nacisnąć
ENTER.
278
4. Odszukać w książce telefonicznej aparatu
żądane nazwisko lub numer telefonu.
Nacisnąć ENTER aby wybrać numer/
nazwisko.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
należy nacisnąć EXIT/CLEAR lub nie wykonywać żadnej czynności.
W celu odebrania połączenia należy nacisnąć
ENTER. Aktualne połączenie zostaje zawieszone. Naciśnięcie EXIT/CLEAR przerywa
obydwa połączenia.
Funkcje dostępne w trakcie
telefonowania
Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej
dostępne są wyszczególnione poniżej funkcje
(przewijane przyciskami strzałkowymi, wybór
zatwierdzany naciśnięciem ENTER)
Secret mode/Secret mode off
Tryb poufności
Hold/Resume
Zawieszenie aktualnego połączenia lub
powrót do zawieszonego połączenia
Phone book
Pokazanie książki
telefonicznej
Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej
oraz przy połączeniu zawieszonym dostępne
są wyszczególnione poniżej funkcje (przewijane przyciskami strzałkowymi, wybór zatwierdzany naciśnięciem ENTER)
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
Secret mode/Secret mode off
Tryb poufności
Phone book
Pokazanie książki
telefonicznej
Join
Równoczesna rozmowa z dwoma rozmówcami (połączenie konferencyjne)
Książka telefoniczna
Wywoływanie z pamięci
W pamięci zestawu telefonicznego lub pamięci
karty SIM mogą być przechowywane numery
telefonów oraz przyporządkowane im opisy.
10
Jeżeli numer telefonu osoby dzwoniącej jest
zapisany w pamięci, na wyświetlaczu zostanie
pokazane jej nazwisko.
AM FM
CD
LUM
VO E
2
ABC
1
Pamięć telefonu mieści 255 pozycji.
4
GHI
Wprowadzanie numerów i nazwisk do
pamięci
2. Wybrać New number i nacisnąć ENTER.
W celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności
w trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej
należy naciskać przycisk + lub - - w kierownicy.
3. – Wprowadzić nazwę i nacisnąć ENTER.
Gdy telefon jest przełączony w stan aktywny,
przyciski w kierownicy obsługują wyłącznie
funkcje związane z telefonowaniem.
Wykorzystanie przycisków do sterowania
funkcjami radioodtwarzacza możliwe jest tylko
po przełączeniu telefonu w stan gotowości,
patrz strona 276.
AUTO
*
3
DEF
4. Wprowadzić numer i nacisnąć ENTER.
5. Wybrać rodzaj pamięci i nacisnąć ENTER.
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
SCAN
#
1. Nacisnąć przycisk MENU, wybrać Phone
booki nacisnąć ENTER.
Głośność rozmowy
EXI T
G027118
Przełączanie pomiędzy dwoma rozmówcami
LE CTOR
SE
SOUND
ENTER
7
PQRS
Swap
MY KEY
PHONE
POWER
–
W celu wyszukania pozycji w książce telefonicznej nacisnąć dolny przycisk nawigaw kiecyjny MENU (1) lub przycisk
rownicy.
Wybrać jedną z dwóch możliwości:
1. Nacisnąć ENTERi posługując się przyciskami strzałkowymi przewinąć do żądanej
pozycji.
2. Nacisnąć przycisk z pierwszą literą opisu
pozycji (lub wpisać całą nazwę) i nacisnąć
ENTER.
3. Nacisnąć ENTERw celu uzyskania połączenia z wybranym numerem.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
279
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
10
280
Nacisnąć przycisk z wybranym znakiem: jeden
raz w celu wprowadzenia pierwszego znaku,
dwa razy w celu wprowadzenia drugiego itd. W
celu wprowadzenia spacji (odstępu) nacisnąć 1.
1
Spacja 1 – ? ! , . : „ ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Separator używany przy wprowadzaniu po kolei dwóch jednakowych znaków.
0
[email protected]*#&$£/%
#
EXIT
Przełączanie pomiędzy dużymi i
małymi literami.
Dwie karty SIM
Usunięcie ostatniego wprowadzonego znaku lub litery. Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje skasowanie całej liczby lub
tekstu.
Przerywanie wprowadzania tekstu
1. Długie naciśnięcie przycisku EXIT/
CLEAR powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
2. Kolejne długie naciśnięcie przycisku EXIT/
CLEAR powoduje powrót do menu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G026980
Wprowadzanie tekstu
Wielu operatorów sieci komórkowych oferuje
dwie karty SIM – jedną do samochodu i drugą
do innego telefonu. Mając dwie karty SIM
można mieć jeden numer telefonu dla dwóch
różnych aparatów. Informacje o ofercie
dostępnej w danym regionie uzyskać można
od operatora sieci komórkowej.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
Dane techniczne
A
Moc
2W
Karta SIM
Mała, 3 V
Liczba komórek
pamięci
255A
SMS (Krótkie wiadomości tekstowe)
Tak
Dane/faks
Nie
Dwa zakres częstotliwości
Tak (900/1800)
10
Jest 255 komórek pamięci telefonu. Liczba komórek pamięci
karty SIM uzależniona jest od abonamentu.
Numer IMEI
W celu zablokowania aparatu telefonicznego
należy podać operatorowi sieci komórkowej
jego numer IMEI. Jest to 15 cyfrowy numer
seryjny wprowadzony do pamięci urządzenia.
W celu jego wyświetlenia należy nacisnąć *#06# . Wskazane jest zanotowanie tych
kodów i przechowywanie ich w bezpiecznym
miejscu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
281
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
Przegląd
10
1.
Speed dial
4.6.2
When engag.
Call register
2.4.1
Active
4.6.3
Not answered
1.1.
Missed calls
2.4.2
Select numbers
4.6.4
Not reachable
1.2.
Received calls
2.5.
Erase SIM
4.6.5
Fax calls
1.3.
Dialled no.
2.6.
Erase phone
4.6.6
Data calls
1.4.
Erase list
2.7.
Memory status
4.6.7
Cancel all
1.5.
2.
1
282
2.4.
1.4.1
All calls
1.4.2
Missed calls
3.1.
Read
5.1.
Car phone
1.4.3
Received calls
3.2.
Write
5.2.
Add phone
1.4.4
Dialled no.
3.3.
Message settings
5.3–7. Added phones1
3.
Messages
5.
Call duration
3.3.1
SMSC number
1.5.1
Last call
3.3.2
Validity time
1.5.2
Call count
3.3.3
Message type
1.5.3
Total time
1.5.4
Reset timer
4.
Change phone
UWAGA
Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym
BluetoothTM.
Call options
4.1.
Send my no.
Phone book
4.2.
Call waiting
2.1.
Search
4.3.
Auto answer
6.1.1
Auto
2.2.
New number
4.4.
Automatic redial
6.1.2
Manual select
2.3.
Copy all
4.5.
Voice mail number
2.3.1
SIM to phone
4.6.
Call divert
6.2.1
On
2.3.2
Phone to SIM
4.6.1
6.2.2
Off
Maksymalnie 5 telefonów.
All calls
6.
Tel. settings
6.1.
6.2.
Network
SIM security
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
6.2.3
Auto
6.3.
Change PIN code
6.4.
Audio
6.5.
6.4.1
Ring volume
6.4.2
Ring signal
6.4.3
Mute radio
6.4.4
Msg. beep
Factory settings
1.4. Kasuj listę
2.3. Kopiuj wszystkie
Opcja ta umożliwia kasowanie listy w
menu 1.1, 1.2 i 1.3 w następującym układzie:
Kopiowanie numerów telefonów i nazwisk z
pamięci karty SIM do pamięci telefonu.
1.4.1.
All
2.3.1.
From SIM to phone memory
1.4.2.
Missed
2.3.2.
From phone to SIM memory
1.4.3.
Received
2.4. Szybkie wybieranie numerów
1.4.4.
Dialled
Umożliwia przyporządkowanie zapisanemu w
książce telefonicznej numerowi telefonu cyfry
szybkiego wybierania.
1.5. Czas połączeń
1. Rejestr połączeń
Umożliwia sprawdzenie czasów trwania
wszystkich połączeń lub ostatniego połączenia. Można także wyzerować licznik rozmów,
co wymaga podania kodu telefonu (patrz opcja
5.4).
1.1. Połączenia nieodebrane
1.5.1.
Last call
Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci
telefonu.
1.5.2.
Call count
2.7. Stan pamięci
1.5.3.
Total time
1.2. Połączenia odebrane
1.5.4.
Reset timer
Lista odebranych połączeń. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
2. Książka telefoniczna
Pokazuje ile jest zajętych pozycji w pamięci
karty SIM i telefonu. W tabeli widoczna jest
liczba zajętych miejsc spośród wszystkich
dostępnych miejsc, np. 100 (250).
Opis opcji menu
Lista połączeń nieodebranych. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
1.3. Wybrane numery
Lista wybranych numerów. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
2.5. Kasuj SIM
Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci
karty SIM.
2.6. Kasuj pamięć tel.
2.1. Wyszukaj
3. Wiadomości
Wyszukiwanie nazwiska lub nazwy w książce
telefonicznej.
3.1. Czytaj
2.2. Nowy numer
Zapisywanie nazwisk (lub nazw) i numerów
telefonu w książce telefonicznej – patrz
strona 278.
10
Umożliwia przeczytanie odebranych wiadomości tekstowych. Wiadomość można usunąć, przekazać dalej, zmienić, zachować w
całości lub we fragmencie.
``
283
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
10
3.2. Pisz
4.3. Automatyczna sekretarka
5.2. Dodaj telefon
Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiatury
telefonu. Można zapisać wiadomość w
pamięci lub wysłać ją.
Automatyczne odbieranie połączenia telefonicznego.
Dodanie telefonów komórkowych do listy
Dodane telefony.
4.4. Oddzwanianie
5.3-7. Dodane telefony
3.3. Ustawienia wiadomości
Automatyczne powtarzanie wybierania
numeru, który był zajęty.
Wybór połączenia z jednym z dodanych telefonów (maksymalnie 5 telefonów).
Wprowadzenie numeru centrum obsługi wiadomości tekstowych (SMSC), które będzie
przekazywać wysłane wiadomości. Określenie
sposobu docierania pod wskazany adres i
okresu przechowywania wiadomości w centrum obsługi. Dodatkowe informacje oraz
numer SMSC uzyskać można od operatora
sieci komórkowej. Ustawienia te nie powinny
być zmieniane.
4.6. Przekierowanie
Określenie, kiedy i jakie połączenia mają być
przekierowane na określony numer telefonu.
4.6.1.
All calls
3.3.1.
SMSC number
3.3.2.
Validity time
4.6.2.
When engag.
3.3.3.
Message type
4.6.3.
Not answered
4.6.4.
Not reachable
4.6.5.
Fax calls
Określenie, czy numer tego telefonu ma być
pokazywany osobie, do której się telefonuje.
Informacje o możliwościach zastrzeżenia
numeru uzyskać można od operatora sieci
komórkowej.
4.6.6.
Data calls
4.6.7.
Cancel all
4.2. Połączenie oczekujące
5.1. Telefon samochodu
4.1. Wyślij mój nr
Określenie, czy w trakcie rozmowy telefonicznej ma być sygnalizowane, że jest następne
połączenie.
UWAGA
Zapisuje numer poczty głosowej.
Działa tylko w trakcie połączenia telefonicznego.
4. Opcje połączenia
284
4.5. Numer poczty głosowej
5. Zmień telefon
Wybór wbudowanego telefonu.
Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym
BluetoothTM.
6. Ustawienia telefonu
6.1. Sieć
Automatyczny lub ręczny wybór sieci komórkowej. Nazwa wybranego operatora ukazuje
się na wyświetlaczu w trybie podstawowej
pracy zestawu telefonicznego.
6.1.1. Auto
6.1.2. Ręczne wybier.
6.2. Bezp. karty SIM
Określenie, czy rozpoznawanie kodu identyfikacyjnego PIN ma być włączone, wyłączone
czy automatyczne.
6.2.1.
On
6.2.2.
Off
6.2.3.
Auto
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
6.3. Zmień kod PIN
Zmiana kodu PIN. Kod należy zapisać i schować w bezpiecznym miejscu.
10
6.4. Dźwięk
6.4.1.
Volume
Głośność dzwonka połączenia przychodzącego.
6.4.2.
Ring signal
Wybór jednego z pięciu sygnałów dzwonka
telefonu.
6.4.3.
On/Off
Automatyczne wyciszanie radioodtwarzacza.
6.4.4.
Msg. beep
6.5. Ustawienia fabryczne.
Przywrócenie ustawień fabrycznych systemu.
285
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Uwagi ogólne
10
nego sterowania szeregiem funkcji telefonu.
Mikrofon jest zamontowany w suficie obok
osłony przeciwsłonecznej (2). Zawsze możliwe
jest sterowanie telefonem komórkowym za
pomocą klawiszy, niezależnie od tego, czy jest
on podłączony, czy nie.
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Volvo
lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
Rozmieszczenie elementów.
Telefon komórkowy
Mikrofon
VOLUME – Regulacja głośności, ta sama
funkcja realizowana jest również odpowiednimi przyciskami w kierownicy*.
Przyciski sterujące w kierownicy*
Wyświetlacz
Panel sterowania w środkowej konsoli
ENTER – Odbieranie połączenia, wybór
opcji menu lub włączanie telefonu ze stanu
gotowości.
BluetoothTM
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothTM do systemu w sposób bezprzewodowy. System audio działa wówczas bez
konieczności angażowania rąk kierowcy w
poszczególne czynności z możliwością zdal-
286
Panel sterowania w środkowej konsoli.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
PHONE – Włączanie, wyłączanie i przełączanie telefonu w stan gotowości.
EXIT – Przerwanie lub zignorowanie połączenia, cofanie w strukturze menu, anulowanie wyboru i kasowanie znaku przy
wprowadzaniu tekstu lub numeru.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Przycisk MENU umożliwia dostęp do
struktury menu. Przyciski służą do przemieszczania się pomiędzy opcjami menu w
górę i w dół.
Przeszukiwanie - przewijanie do przodu
lub do tyłu przy wprowadzaniu tekstu lub
numeru.
Przyciski alfanumeryczne oraz szybkiego
dostępu do opcji menu.
O czym należy pamiętać
Sterowanie menu jest możliwe za pomocą konsoli środkowej oraz przycisków przy kierownicy. Informacje o menu, patrz strona 256.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiący BluetoothTM handsfree i
wbudowany telefon, to menu telefonu
zawiera dodatkowe menu, patrz
strona 291.
Jedno długie naciśnięcie PHONE dezaktywuje
funkcję zestawu głośnomówiącego i odłącza
podłączony telefon.
Podłączanie telefonu komórkowego
Telefon komórkowy może zostać podłączony
na kilka sposobów, w zależności od tego, czy
był on podłączany w przeszłości. Aby podłączyć telefon komórkowy po raz pierwszy,
należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami:
Alternatywna opcja 1 – podłączenie przez
system menu samochodowego
1. Włączyć widoczność telefonu w systemie
BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika
telefonu komórkowego lub
www.volvocars.com.
Włączanie/wyłączanie
2. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE.
> Na wyświetlaczu pojawi się opcja Add
phone. Jeżeli uprzednio zarejestrowany został telefon lub kilka telefonów,
zostaną one pokazane.
Krótkie naciśnięcie PHONE włącza funkcję
zestawu głośnomówiącego. Pojawienie się
komunikatu PHONE w górnej części wyświetlacza oznacza, że jest on w trybie telefonu. O
włączeniu funkcji zestawu głośnomówiącego
informuje symbol
.
3. Wybrać Add phone.
> System audio rozpocznie wyszukiwanie
telefonów komórkowych w pobliżu.
Wyszukiwanie zajmuje około
30 sekund. Odnalezione telefony zostaną wyświetlone na wyświetlaczu wraz
z ich nazwami BluetoothTM. Funkcja
zestawu głośnomówiącego
BluetoothTM jest wyświetlana na telefonie komórkowym jako Moje Volvo.
10
4. Wybrać jeden z telefonów komórkowych
na wyświetlaczu systemu audio.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu komórkowego ciąg cyfr podany na
wyświetlaczu systemu audio.
Alternatywna opcja 2 – podłączenie przez
system menu telefonu
1. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE. Jeżeli
podłączony jest inny telefon, należy go
odłączyć.
2. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą
funkcji telefonu BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika telefonu komórkowego.
3. Wybrać Moje Volvo z listy urządzeń w
telefonie.
4. Wprowadzić kod PIN „1234” do telefonu,
kiedy będzie to wymagane.
5. Wybrać połączenie z Moje Volvo.
Telefon komórkowy zostaje automatycznie
zarejestrowany (skojarzony) i podłączony do
systemu audio, a na wyświetlaczu pojawia się
komunikat Synchronizacja. Dalsze informa-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
287
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
cje na temat rejestrowania telefonów, patrz
strona 289.
10
Po dokonaniu podłączenia na wyświetlaczu
oraz nazwa
pojawia się odpowiedni symbol
telefonu BluetoothTM. Możliwe jest wówczas
sterowanie telefonem poprzez system audio.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że w górnej części wyświetlacza znajduje się komunikat PHONE oraz
że symbol
jest widoczny.
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wymagają
potwierdzenia przełączenia rozmowy z zestawu głośnomówiącego za pomocą klawiatury telefonu.
2. Wpisać numer lub wybrać go z książki telefonicznej aparatu (patrz strona 290).
Połączenia telefoniczne
3. Nacisnąć ENTER.
Połączenia przychodzące
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Odebranie połączenia odbywa się przez naciśnięcie ENTER, nawet jeżeli system audio jest
w trybie CD lub FM. Odrzucanie lub kończenie
połączeń odbywa się przez naciśnięcie EXIT.
Odłączanie telefonu komórkowego
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Więcej informacji na
temat połączeń, patrz strona 289.
Ręczne odłączenie jest możliwe poprzez wyłączenie funkcji zestawu głośnomówiącego jednym długim naciśnięciem PHONE. Funkcja
zestawu głośnomówiącego jest wyłączana
również po wyłączeniu silnika.
288
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie. Funkcję tę można włączyć/
wyłączyć, wybierając MENU TELEFONU
OPCJE POŁĄCZENIA Auto answer.
Menu połączeń przychodzących
Podczas połączenia należy wcisnąć MENU lub
ENTER w celu przejścia do następujących
funkcji:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• Wycisz mikrofon – mikrofon systemu
audio wyciszony.
• Przekaż połączenie do telefonu – połączenia są przekazywane do telefonu
komórkowego.
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów połączenie z samochodem zostaje zakończone w
momencie użycia słuchawki. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
• Phone book – wyszukiwanie w książce
telefonicznej.
UWAGA
Podczas prowadzenia rozmowy niemożliwe
jest wybranie innego numeru.
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy można regulować w czasie
trwania rozmowy. W tym celu należy użyć elementów sterowania przy kierownicy*.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
W trybie telefonu (PHONE) głośność systemu
audio można regulować normalnie za pomocą
pokrętła VOLUME.
Możliwe jest wyciszenie źródła audio podczas
rozmów przychodzących w opcji MENU
TELEFONU USTAWIENIA TELEFONU
DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ Wycisz radio.
Głośność dzwonka
Przejść do opcji MENU TELEFONU
USTAWIENIA TELEFONU DŹWIĘKI I
GŁOŚNOŚĆ Głośność sygnału dzwonka i
wyregulować za pomocą
/
na panelu
sterowania w konsoli środkowej.
Sygnał dzwonka
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w MENU TELEFONU
USTAWIENIA TELEFONU DŹWIĘKI I
GŁOŚNOŚĆ Rodzaje dzwonka Sygnał
połączenia 1 itd.
UWAGA
Sygnał dzwonka połączonego telefonu
komórkowego nie zostaje wyłączony podczas korzystania z sygnału dzwonka zintegrowanego z zestawem głośnomówiącym.
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu1, należy wybrać opcję MENU
TELEFONU USTAWIENIA TELEFONU
DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ SYGNAŁY
DZWONKA Użyj syg. tel. kom..
Informacje na temat rejestrowania i
łączenia
Możliwe jest zarejestrowanie do trzech telefonów. Rejestracja danego telefonu odbywa się
raz. Po zarejestrowaniu telefon komórkowy
pojawia się na liście dodanych telefonów. Jednocześnie może być połączony tylko jeden
telefon komórkowy. Skasowanie rejestracji
telefonu możliwe jest w MENU TELEFONU
BLUETOOTH Usuń telefon.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio
połączony telefon komórkowy, zostanie on
automatycznie połączony. Jeżeli system audio
1
wyszukuje ostatnio połączony telefon komórkowy, jego nazwa zostanie pokazana na
wyświetlaczu. Aby przejść do ręcznego łączenia innego telefonu należy wcisnąć EXIT.
10
Połączenie ręczne
Aby połączyć inny telefon komórkowy niż
ostatnio połączony lub zmienić połączony telefon komórkowy, należy wykonać następujące
czynności.:
Wybrać tryb telefonu systemu audio (PHONE)
i postępować zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu lub zmienić połączony telefon
komórkowy za pomocą menu w sposób opisany poniżej.
Struktura menu ma dwie wersje, zależnie od
tego, czy samochód jest wyposażony tylko w
BluetoothTM, czy też ma także wbudowany
telefon.
• W przypadku samochodów wyposażonych tylko w BluetoothTM połączenia dokonuje się za pomocą opcji MENU
TELEFONU BLUETOOTH Change
phone Add phone lub wybierając jeden
z wcześniej połączonych telefonów.
• W przypadku samochodów wyposażonych we wbudowany telefon i
BluetoothTM połączenia dokonuje się za
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
289
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
10
pomocą opcji MENU TELEFONU
Change phone Add phone lub wybierając jeden z wcześniej połączonych telefonów.
Książka telefoniczna
Aby móc korzystać z książki telefonicznej,
należy upewnić się, że w górnej części
wyświetlacza znajduje się komunikat PHONE
oraz że symbol
jest widoczny.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego z zarejestrowanych telefonów komórkowych. Książka jest
kopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia. Funkcja ta może
zostać wyłączona w USTAWIENIA
TELEFONU Synchronizuj ks. tel.. Wyszukiwanie kontaktów odbywa się tylko w książce
telefonicznej połączonego telefonu komórkowego.
UWAGA
Jeżeli telefon komórkowy nie posiada funkcji kopiowania książki telefonicznej, to po
zakończeniu kopiowania zostanie wyświetlony komunikat Lista jest pusta.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
290
realizowanego połączenia, są one pokazywane
na wyświetlaczu.
Wyszukiwanie kontaktów
Najłatwiej rozpocząć wyszukiwanie w książce
telefonicznej poprzez długie naciśnięcie przycisków 2–9. Rozpoczęte zostanie wyszukiwanie w książce telefonicznej oparte na pierwszej
wprowadzonej literze.
Książkę telefoniczną można także otworzyć za
na panelu sterowania w
pomocą przycisku
konsoli środkowej lub przycisku
przy kierownicy. Do przeglądania kontaktów służą
/
lub
/
. Wyszukiprzyciski
wanie można także przeprowadzić w menu
Wyszukaj książki telefonicznej dostępnego w
opcji KSIĄŻKA TELEFONICZNA Search:
1. Wprowadzić pierwsze kilka liter nazwy
kontaktu i wcisnąć ENTER. Albo po prostu
wcisnąć ENTER.
2. Przewinąć do żądanego kontaktu i nacisnąć ENTER.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Możliwe jest korzystanie z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych telefonu podczas
wybierania numerów połączeń wychodzących
po naciśnięciu i przytrzymaniu ENTER.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jedynie niektóre telefony komórkowe są w
pełni zgodne z funkcją rozpoznawania poleceń głosowych. Firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowanym dealerem Volvo lub
odwiedzenie strony www.volvocars.com w
celu uzyskania informacji o zgodności telefonów.
Numer poczty głosowej
Numer poczty głosowej można zmienić w opcji
OPCJE POŁĄCZENIA Numer poczty
głosowej:. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego
numeru, do menu można wejść, naciskając i
przytrzymując 1. Aby użyć zapisanego
numeru, należy wcisnąć i przytrzymać 1.
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. Wcisnąć ENTER w celu
wyświetlenia ostatnio wybieranych numerów.
Inne listy numerów dostępne są w opcji
REJESTR POŁĄCZEŃ.
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wyświetlają
listę ostatnio wybieranych numerów w
odwrotnej kolejności.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Wprowadzanie tekstu
Wprowadzanie tekstu jest możliwe przy użyciu
klawiatury w konsoli środkowej. Należy wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby wprowadzić
pierwszą literę, dwukrotnie, aby wprowadzić
drugą itd. W ten sposób należy wprowadzić
wszystkie znaki, patrz tabela na stronie 280.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Jedno długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszyst/
na
kich wprowadzonych znaków.
panelu sterowania w konsoli środkowej służą
do przechodzenia pomiędzy znakami.
2.
3.
1.2.
10 ost. odebr. poł.
1.3.
10 ost. wybr. numer.
2.1.
Search
2.2.
Kopiuj do telefonu
BLUETOOTH
Usuń telefon
3.3.
Połącz z telefonu komórkowego
3.4.
5.
2
2.
Info dot. Bluetooth w samochodzie
10
3.
REJESTR POŁĄCZEŃ
1.1.
10 ost. nieodebr. poł.
1.2.
10 ost. odebr. poł.
1.3.
10 ost. wybr. numer.
KSIĄŻKA TELEFONICZNA
2.1.
Search
2.2.
Kopiuj do telefonu
BLUETOOTH
OPCJE POŁĄCZENIA
3.1.
Usuń telefon
4.1.
Auto answer
3.2.
4.2.
Numer poczty głosowej:
Połącz z telefonu komórkowego
3.3.
Info dot. Bluetooth w samochodzie
USTAWIENIA TELEFONU
5.1.
DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ
REJESTR POŁĄCZEŃ
10 ost. nieodebr. poł.
Add phone
3.2.
5.1.1.
1.1.
1.
3.1.2–6.Dodane telefony2
4.
Synchronizuj ks. tel.
Struktura menu – zestaw
głośnomówiący BluetoothTM z
wbudowanym telefonem
Change phone
3.1.1.
UWAGA
1.
5.2.
Wycisz radio
KSIĄŻKA TELEFONICZNA
3.1.
Struktura menu – zestaw
głośnomówiący BluetoothTM
Menu funkcji zestawu głośnomówiącego
BluetoothTM jest dostępne w dwóch wersjach. Jednej dla samochodów wyposażonych tylko w zestaw głośnomówiący
BluetoothTM, a drugiej dla samochodów z
wbudowanym telefonem i zestawem głośnomówiącym BluetoothTM.
5.1.3.
5.1.2.
Głośność sygnału
dzwonka
Rodzaje dzwonka
4.
OPCJE POŁĄCZENIA
4.1.
Auto answer
4.2.
Numer poczty głosowej:
Maksymalnie 5 telefonów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
291
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
5.
10
Change phone
5.1.
Car phone
5.2.
Add phone
5.3–7. Dodane telefony2
6.
USTAWIENIA TELEFONU
6.1.
6.2.
2
292
DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ
6.1.1.
Głośność sygnału
dzwonka
6.1.2.
Rodzaje dzwonka
6.1.3.
Wycisz radio
Synchronizuj ks. tel.
Maksymalnie 5 telefonów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
Uwagi ogólne
Z wyposażenia audiowizyjnego RSE można
korzystać równocześnie z zestawem multimedialnym.
Gdy pasażerowie na tylnych siedzeniach oglądają obraz z odtwarzacza DVD lub zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazda
RSE-AUX i dźwięk transmitowany jest przez
słuchawki, kierowca oraz pasażer na przednim
fotelu mogą w tym czasie korzystać z samochodowego radioodtwarzacza, nastawionego
na odbiór radiowy lub odtwarzanie płyty CD.
Zużycie energii, ustawienie wyłącznika
zapłonu
Zestaw RSE działa wyłącznie przy pracującym
silniku lub gdy wybrana jest pozycja I bądź II
wyłącznika zapłonu. Podczas rozruchu silnika
samochodu odtwarzanie filmu zostaje wstrzymane i wznawiane jest po jego uruchomieniu.
Po użyciu zestawu RSE z wyłącznikiem
zapłonu w pozycji innej niż I zostaje on zablokowany. Ponowne uruchomienie zestawu
wymaga wybrania pozycji I wyłącznika
zapłonu.
UWAGA
Dłuższe (ponad 10 minut) korzystanie z zestawu RSE przy niepracującym silniku może
doprowadzić do rozładowania akumulatora
w stopniu powodującym trudności z rozruchem.
W takiej sytuacji pojawi się odpowiedni
komunikat na wyświetlaczu.
Nawigowanie w strukturze katalogów na
płycie
1. Włożyć płytę do odtwarzacza.
2.
Nacisnąć
10
.
3. Listę plików można przewijać przyciskami
nawigacyjnymi.
4. W celu przejścia do podkatalogu nacisnąć
.
Zapis dźwiękowy
Wybór opcji odtwarzania
Odtwarzanie płyty CD
1. Włożyć płytę do odtwarzacza tak, aby etykieta była po przeciwnej stronie niż przyciski.
> Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
2. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH A dla ekranu po lewej stronie lub
CH B dla ekranu po prawej stronie.
> Dźwięk kierowany jest na słuchawki.
3. Odpowiednim pokrętłem w słuchawkach
wyregulować głośność.
Alternatywnie: Uruchomić radioodtwarzacz samochodowy w trybie pracy
MODE-AUX i naciskając przycisk
A B nadajnika zdalnego sterowania
skierować dźwięk na głośniki.
Płyta może być odtwarzana w różny sposób –
odpowiednią opcję wybiera się przyciskami
nawigacyjnymi.
Po wyświetleniu okna dialogowego:
1. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny w
celu przejścia do prawego menu.
2. Przyciskami nawigacyjnymi wybrać opcję
odtwarzania.
3.
Potwierdzić wybór, naciskając
.
Wybór ścieżki na płycie
–
Przyciskami
i
można
zmieniać ścieżki na płycie. Przytrzymanie
wciśniętego przycisku uruchamia funkcję
przewijania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
293
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
Pauza
10
1.
UWAGA
Przycisk
służy do wstrzymywania
i wznawiania odtwarzania.
2. Zatrzymanie odtwarzania przyciskiem
Aby możliwe było odtwarzanie dźwięku z
zestawu RSE przez system audio samochodu, przełącznik AUX/RSE musi znajdować się w położeniu RSE,patrz strona 258.
.
3.
Kolejne naciśnięcie
wysunięcie płyty.
powoduje
Podłączanie urządzeń zewnętrznych do
gniazd AUX zestawu RSE
3. Podłączyć przewód sieciowy do gniazda
elektrycznego 12 V, jeżeli dane urządzenie
może być w ten sposób zasilane.
Rozpoznawane nośniki i formaty
zapisu
Poniżej wyszczególnione zostały rozpoznawane formaty zapisu i rodzaje nośników.
Samodzielnie nagrywane płyty.
Urządzenie odczytuje również płyty nagrywane
samodzielnie. Jednak warunki oraz jakość ich
odtwarzania uzależnione są od parametrów
pierwotnego źródła nagrania, formatu zapisu i
jakości nośnika.
Wejście AUX i gniazdo elektryczne 12
V
Gniazda wejściowe AUX umożliwiają podłączenie urządzenia zewnętrznego. Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wskazówek podanych w jego instrukcji obsługi.
Urządzenia podłączone do gniazd wejściowych AUX zestawu RSE mogą współpracować
z obydwoma wyświetlaczami, słuchawkami
bezprzewodowymi, gniazdami słuchawkowymi oraz głośnikami samochodowymi.
294
Formaty
zapisu
dźwięk
u
CD-DA, DVD audio, MP3, WMA
Formaty
zapisu
obrazu
DVD video, VCD, SVCD, DivX/
MPEG-4, WMA video, Photo CD
Kodak, Photo CD JPG
Rodzaj
e nośników
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
G015700
Gniazda wejściowe AUX w środkowej konsoli pod
odtwarzaczem DVD.
1. Podłączyć przewód sygnału wizyjnego do
żółtego gniazda.
2. Podłączyć przewód lewego kanału dźwiękowego do białego gniazda, zaś przewód
prawego kanału dźwiękowego do gniazda
czerwonego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Ustawienia systemowe
Ustawienia systemowe są dostępne, gdy w
odtwarzaczu nie ma płyty.
–
Nacisnąć MEDIA MENU.
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
10
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
AUDIO
DEFAULTS
G030395
G031359
SUBTITLE
Nadajnik zdalnego sterowania
Słuchawki bezprzewodowe
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
Nadajnik zdalnego sterowania i słuchawki bezprzewodowe zasilane są dwoma bateriami
typu AAA.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
Wymiana baterii w słuchawkach
bezprzewodowych i nadajniku
zdalnego sterowania
UWAGA
W przypadku przegrzania zestawu lub zbyt
niskiego napięcia baterii, na ekranie pojawia
się komunikat ostrzegawczy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
295
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
W trosce o środowisko naturalne
10
296
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
10
297
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia ..........................................
Katalizator.............................................................................................
Instalacja elektryczna............................................................................
Homologacja ........................................................................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
298
300
302
305
306
308
310
312
313
314
316
317
SPECYFIKACJE
11 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
11
300
11 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika
ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji. Etykieta jest
widoczna po otwarciu prawych tylnych
drzwi.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
11
Kod silnika, numer podzespołu i numer
seryjny.
Naklejka oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów:
Automatyczna skrzynia biegów AW
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Naklejka informacyjna nagrzewnicy postojowej.
Numer identyfikacyjny samochodu (VIN –
Vehicle Identification Number).
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
301
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
11
302
Wymiary
mm
A
Rozstaw osi
2857
B
Długość
4807
C
Długość podłogi maksymalnej
przestrzeni ładunkowej ze złożonymi siedzeniami
2018
D
Długość podłogi maksymalnej
przestrzeni ładunkowej
1118
E
Wysokość
1784
Wymiary
F
Wysokość załadunku, od podłogi
G
mm
Wymiary
mm
872
K
Szerokość wraz z lusterkami
zewnętrznymi
2112
Oś przednia
1634
L
1936
H
Oś tylna
1624
Szerokość wraz ze złożonymi
lusterkami zewnętrznymi
I
Szerokość wraz z lusterkami
zewnętrznymi
1064
J
Szerokość
1936
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości
oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa łączny ciężar pasażerów i ciężar zamontowanego dodatkowego wyposażenia oraz pionowe obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest
przyczepa, patrz tabela). Ładowność nie
sumuje się z masa własną samochodu.
Dopuszczalna ładowność = Dopuszczalna
masa całkowita pojazdu – Masa własna
pojazdu.
UWAGA
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w przypadku
dodania każdego elementu wyposażenia
dodatkowego ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/Summum, jak również hak holowniczy, relingi,
bagażniki dachowe, system audio, światła
dodatkowe, nawigacja GPS, nagrzewnica
spalinowa, stalowa krata ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika, fotele sterowane
elektrycznie itp.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
11
Lokalizacja naklejki, patrz strona 300.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dachu: 100 kg
303
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Możliwości holowania i nacisk na hak holowniczy
Silnik
Dopuszczalny ciężar, przyczepa z hamulcami kg
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
D3 FWD
1800
90
inne
2250
90
11
304
Dopuszczalny ciężar, przyczepa bez hamulców kg
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
750
50
11 Specyfikacje
Dane techniczne silników
UWAGA
Nie wszystkie silniki są dostępne na wszystkich rynkach.
A
B
Silnik
Kod silnikaA
Moc (kW /
obr/min)
Moc (KM /
obr/min)
Moment obrotowy (Nm / obr/
min)
Liczba
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność
skokowa
(litry)
Stopień
sprężania
T5
B5254T2
154/5000
210/5000
320/1500-4500
5
83
93,2
2,52
9,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,19
10,8:1
D5
D5244T18
147/3900
200/3900
420/1900-2800
5
81,0
93,15
2,40
17,3:1
D5B
D5244T4
136/4000
185/4000
400/2000-2750
5
81
93,15
2,40
17,3:1
D3B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750-3000
5
81,0
93,15
2,40
17,3:1
11
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na tabliczce znamionowej silnika, patrz strona 300.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
305
11 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
11
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C.
Może wtedy dochodzić do nadmiernego
wzrostu temperatury oleju i jego zwiększonego
zużycia.
Ponadto konieczne jest częstsze sprawdzanie
poziomu oleju w silniku, gdy samochód jest
regularnie eksploatowany na krótkich (poniżej
10 km) trasach przy niskiej temperaturze otoczenia (poniżej +5 °C).
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całkowicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową
ochronę silnika.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym.Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Firma Volvo zaleca dokonywanie wymiany
oleju w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
306
11 Specyfikacje
Olej silnikowy
Rodzaj oleju silnikowego
Silnik
Kod silnika
Zalecana klasa jakości oleju
Objętość, razem z filtrem oleju
(w litrach)
A
T5
B5254T2
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
około 5,5
3.2
B6324S5
Lepkość oleju: SAE 0W-30.
około 6,8
D5
D5244T18
około 5,9
D5A
D5244T4
około 5,9
D3A
D5244T5
około 5,9
11
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Uzupełnianie oleju silnikowego, patrz
strona 223.
307
11 Specyfikacje
Płyny i smary
Automatyczna skrzynia biegów
11
Objętość (litry)
Zalecany olej w skrzyni biegów
TF-80SC
7,0
AW1
AW55-51
7,7
JWS 3309
Płyny
Płyn
Układ
Objętość
(litry)
Płyn chłodzący
T5
8,0
3.2
9,7
D3 i D5
8,7
Zalecana klasa jakości oleju
Płyn chłodzący zalecany przez firmę Volvo wymieszany z 50% wodyA, patrz opakowanie.
Początek otwarcia termostatu w temperaturze:
90 °C w silnikach benzynowych oraz przy 82 °C w silnikach wysokoprężnych
Klimatyzacja
Płyn hamulcowy
Układ hamulcowy
0,6
DOT 4+
Płyn do
wspomagania w układzie
kierowniczym
Wspomaganie
w układzie kierowniczym
1,0
WSS M2C204-A lub zamiennik o identycznych własnościach.
w tym zbiornik
0,2
Płyn do
spryskiwaczy
308
B
Czynnik
chłodniczy
R134a (HFC134a)
Olej w sprężarce: PAG
6,5
Płyn do spryskiwaczy zalecany przez Volvo – ze środkiem zabezpieczającym przed zamarzaniem w okresie zimowym i gdy temperatura spada poniżej zera.
11 Specyfikacje
Płyny i smary
A
B
Płyn
Układ
Objętość
(litry)
Zalecana klasa jakości oleju
Paliwo
Silnik benzynowy
około. 80
Benzyna: patrz strona 149
Silnik wysokoprężny
około. 68
Olej napędowy: patrz strona 149
11
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
Masy mogą się różnić zależnie od wariantu silnika. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu uzyskania właściwych informacji.
WAŻNE
Aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni biegów,
należy użyć zalecanego płynu. Płynu tego
nie wolno mieszać z żadnym innym płynem.
Jeżeli skrzynię biegów napełniono innym
płynem, należy skontaktować się z najbliższym warsztatem w celu przeprowadzenia
czynności serwisowych. Firma Volvo zaleca
kontakt z najbliższą autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
UWAGA
W normalnych warunkach eksploatacji olej
w skrzyni biegów nie wymaga wymiany.
Jednak konieczność taka może wystąpić w
przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji, patrz strona 306.
309
11 Specyfikacje
Paliwo
Emisje CO2 i zużycie paliwa
A
11
A
381 (385)A
16,0 (16,2)A
220 (222)A
9,2 (9,3)A
280 (282)A
11,7 (11,8)A
3.2 AWD
374 (377)A
16,1 (16,1)A
203 (208)A
8,7 (8,9)A
265 (269)A
11,4 (11,5)A
D3
– (283)A
– (10,7)A
– (178)A
– (6,8)A
– (216)A
– (8,2)A
D5 AWD
– (290)A
– (11,0)A
– (179)A
– (6,8)A
– (219)A
– (8,3)A
Wartość podana w nawiasach dotyczy wersji siedmiomiejscowej.
: litry/100 km
A = jazda miejska
B = jazda pozamiejska
C = jazda mieszana
310
C
T5 AWD
: g/km
1
B
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów
w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego
do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu
w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a
także stopień obciążenia samochodu, wpływa
na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku
węgla.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
• Styl jazdy kierowcy.
• Jeżeli klient zamówił koła większe niż te,
które są montowane standardowo w pod-
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 682/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca
podstawą dla podania wartości emisji CO2.
11 Specyfikacje
Paliwo
stawowej wersji modelu, to wartość oporu
wzrasta.
• Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza.
• Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród
wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa. Dodatkowe informacje można znaleźć w powoływanych powyżej przepisach1.
dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon na
stronie 312.
• Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
paliwa – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
11
Dodatkowe informacje i porady zamieszczono
na stronach 13 i 146.
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 151.
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli
jazdy UE1, które są wykorzystywane w procesie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli.
O tym należy pamiętać
Oto kilka wskazówek, które pozwolą kierowcy
zmniejszyć zużycie paliwa:
• Styl jazdy powinien być spokojny i należy
unikać niepotrzebnego przyspieszania
oraz zbyt gwałtownego hamowania.
• Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie –
1
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 692/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 682/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca
podstawą dla podania wartości emisji CO2.
311
11 Specyfikacje
Koła i opony, rozmiary i wartości ciśnienia
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
Silnik
11
Rozmiar opon
Prędkość (km/h)
Obciążenie, 1-3 osób
Maksymalne obciążenie
Przód (kPa)B
Tył (kPa)
Przód (kPa)
Tył (kPa)
Ciśnienie ECOA
235/65R17
0–160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0–160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
0–80
420
420
420
420
-
Wszystkie
Tymczasowe koło zapasowe
A
B
Jazda ekonomiczna, patrz strona 194.
W niektórych krajach oprócz „paskali” (jednostki SI) używane są „bary”: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
UWAGA
Nie wszystkie silniki, opony lub ich kombinacje są dostępne na wszystkich rynkach.
312
11 Specyfikacje
Katalizator
Uwagi ogólne
Zadaniem katalizatora jest oczyszczanie spalin. Jest on umieszczony blisko silnika, aby w
możliwie najkrótszym czasie osiągał temperaturę roboczą. Głównym elementem katalizatora jest wkład z materiału ceramicznego (lub
metalu) z wewnętrznymi kanalikami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję
katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
11
Sonda lambdaTM (czujnik tlenu)
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin, którego zadaniem
jest ograniczanie szkodliwych emisji i zmniejszenie zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w spalinach wydalanych z silnika przed wlotem do
katalizatora. Wynik pomiaru przesyłany jest do
elektronicznego modułu sterującego, który na
bieżąco koryguje moment otwarcia wtryskiwaczy i czas trwania wtrysku. Skład mieszanki
paliwowo-powietrznej jest regulowany w sposób ciągły. Regulacje te, w połączeniu z trójfunkcyjnym katalizatorem, tworzą optymalne
warunki skutecznego spalania szkodliwych
składników spalin (węglowodorów, tlenku
węgla i tlenków azotu).
313
11 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Uwagi ogólne
Pojemność akumulatora zależy od poziomu
wyposażenia pojazdu.
Samochód jest wyposażony w alternator prądu
zmiennego sterowany regulatorem napięcia.
Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i
wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika
w charakterze przewodnika.
WAŻNE
W przypadku wymiany akumulatora należy
zastąpić go akumulatorem zapewniającym
taki sam prąd rozruchowy i taką samą
rezerwę pojemności jak oryginalny (patrz
etykieta na obudowie).
11
Akumulator
Napięcie V
A
Prąd zimnego rozruchu,
Rezerwa pojemności,
Pojemność Ah
(CCA) A
minuty
12
600
120
70
12
800A
150
90
Samochody wyposażone w silnik wysokoprężny lub nagrzewnicę postojową
Żarówki
Oświetlenie
314
Moc (W)
Typ
Światła mijania, halogenowe
55
H7 LL
Światła drogowe, halogenowe
55
H7 LL
Dodatkowe światła drogowe, ABL
65
H9
Przednie kierunkowskazy
21
HY21W
Światła pozycyjne/postojowe, przednie; światła obrysowe, przednie; oświetlenie połogi, tylne
5
W5W LL
11 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Oświetlenie
Moc (W)
Typ
Kierunkowskazy boczne, lusterka boczne
5
WY5W LL
Przednie oświetlenie podłogi
5
Gniazdo SV8.5, długość 38 mm
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
5
Gniazdo SV8.5, długość 43 mm
Podświetlenie lusterka kosmetycznego
1,2
Gniazdo SV5.5, długość 35 mm
Oświetlenie bagażnika
10
Gniazdo SV8.5, długość 43 mm
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
5
C5W LL
Tylne kierunkowskazy
21
PY21WSV
Światło cofania
21
P21W LL
Tylne światło przeciwmgielne
21
H21W LL
11
315
11 Specyfikacje
Homologacja
System zdalnego sterowania
Kraj
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
Firma Delphi.
niniejszym zaświadcza, że ten system
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania spełnia podstawowe wymogi oraz
inne mające zastosowanie zalecenia
dyrektywy Unii
Europejskiej 1999/5/
EC.
RC
ETC093LPD0155
316
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Uwagi ogólne
Symbol
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie można
znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na
temat symboli i komunikatów tekstowych,
patrz strony 57 i 61.
Zależnie od tego, jak poważna jest usterka,
świeci się czerwonym lub żółtym
symbol
światłem. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
Symbole na wyświetlaczu
Lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Ostrzeżenie
21, 57, 60,
164, 166
Układ oczyszczania spalin
57, 59
Znaczenie
Strona
Usterka
układu ABS
Symbol
Znaczenie
Strona
58, 162
Poduszki
powietrzne
21, 59
Tylne światło
przeciwmgielne
59
Niskie ciśnienie oleju
57, 59
Układ antypoślizgowy, STC
lub DSTC
60, 164
Sygnalizacja
niezapięcia
pasów bezpieczeństwa
18, 59
Podgrzewanie wstępne
silnika wysokoprężnego
59
Brak ładowania akumulatora
59
Lampka kontrolna przyczepy
59
Usterka
układu hamulcowego
58, 161
Włączony
hamulec
postojowy
59
11
``
317
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Inne lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej
kontroli prędkości*
76
11
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli środkowej
Znaczenie
Strona
Pliki audio
270
Katalog na płycie CD
270
Informacje drogowe
265, 267
G021220
Symbol
Lampka informacyjna w lusterku
wstecznym
Symbol
318
Znaczenie
Strona
Poduszka
powietrzna pasażera nieaktywna
25
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11 Specyfikacje
11
319
12 Indeks alfabetyczny
A
AF – automatyczna aktualizacja częstotliwości........................................................ 268
AIRBAG ..................................................... 22
Aktywne reflektory ksenonowe............ 64, 67
12
Akumulator...................................... 230, 314
awaryjny rozruch silnika..................... 174
konserwacja................................ 219, 230
przeciążenie........................................ 147
specyfikacje........................................ 314
symbole na obudowie akumulatora. . . 230
Alarm
automatyczny powrót do stanu czuwania....................................................... 142
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu.......................................... 142
lampka kontrolna alarmu.................... 141
przerwanie wzbudzonego alarmu....... 142
rozbrojenie.......................................... 142
sygnały autoalarmu............................. 142
uwagi ogólne...................................... 141
włączenie............................................ 141
Amortyzator drgań................................... 178
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 316
320
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.... 76
Automatyczna skrzynia biegów....... 157, 159
blokada przekładni hydrokinetycznej. 159
mechanizmy zabezpieczające............ 159
przyczepa........................................... 176
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 172
W – tryb jazdy zimowej....................... 158
Automatyczne blokowanie zamków........ 135
Automatyczne myjnie.............................. 208
Awaria w układzie ABS.............................. 58
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 201
Awaryjne holowanie samochodu............. 172
zaczep holowniczy............................. 172
Awaryjny rozruch silnika.......................... 174
AWD, napęd na wszystkie koła............... 160
skrzynka w przedziale bagażowym –
Executive............................................
uwagi ogólne......................................
w bocznej ścianie deski rozdzielczej. .
w kabinie samochodu.........................
wymiana..............................................
250
240
246
244
240
Blokada kierownicy.................................. 155
Blokowanie/odblokowanie
drzwi bagażnika..................................
od wewnątrz.......................................
schowek podręczny w desce rozdzielczej.....................................................
z zewnątrz...........................................
137
136
136
135
Bluetooth
przełączenie rozmowy na tel. komórkowy................................................... 288
wyciszanie mikrofonu......................... 288
zestaw słuchawkowy.......................... 286
B
BluetoothŸ
multimedia.......................................... 260
transmisja strumieniowa dźwięku....... 260
Bagażnik dachowy................................... 122
Boczne poduszki powietrzne, SIPS........... 26
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 33
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 26
Bezpieczniki............................................. 240
bezpieczniki w komorze silnika.......... 242
skrzynka w bagażniku/przestrzeni
bagażowej.......................................... 248
12 Indeks alfabetyczny
C
D
Całkowita blokada zamków
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu.......................................... 142
tymczasowe wyłączenie..................... 138
Dach otwierany..........................................
funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała......................................................
osłona przeciwsłoneczna okna dachowego.....................................................
otwieranie i zamykanie.........................
położenie wentylacyjne.........................
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 14
Czujnik deszczu......................................... 73
Czujniki...................................................... 64
Czynnik chłodniczy.................................... 96
Czyszczenie
automatyczne myjnie.......................... 208
mycie samochodu.............................. 208
obręcze............................................... 208
pasy bezpieczeństwa......................... 212
powłoka hydrofobowa.......................... 87
tapicerka............................................. 210
Czyszczenie powierzchni z powłoką odpychającą wodę........................................... 210
88
89
89
88
88
Dane techniczne, silnik............................ 305
Dane techniczne silników........................ 305
Dmuchawa
ECC.................................................... 102
Dodatkowe światła.................................... 64
Dolby Surround Pro Logic II.................... 254
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 303
Dopuszczalna masa przyczepy....... 176, 303
Dopuszczalne masy i obciążenia
dopuszczalna masa holowanej przyczepy.................................................. 176
Dostęp
tylne siedzenie.................................... 120
Drzwi bagażnika
jazda z otwartymi drzwiami bagażnika..................................................... 147
otwieranie........................................... 137
zamykanie/otwieranie......................... 132
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności.................................................. 60, 163
DSTC – patrz również Układ antypoślizgowy
zmiana ustawienia.............................. 163
Dystrybucja powietrza............................... 97
12
Dystrybucja powietrza, A/C..................... 102
Dywaniki podłogowe............................... 109
Działanie dmuchawy.................................. 96
Dzieci......................................................... 33
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................ 26
fotelik dziecięcy i poduszki powietrzne 33
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie................................................. 34
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie, tabela..................................... 35
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci...................................... 43, 63, 139
Dźwięk
gniazdo słuchawkowe........................ 257
surround............................................. 262
321
12 Indeks alfabetyczny
ustawienia audio......................... 255, 261
źródło dźwięku............................ 255, 258
E
G
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.......................................................... 153
Głośność
dzwonek, telefon................................ 288
telefon......................................... 276, 288
telefon/odtwarzacz............................. 288
Filtr sadzy.......................................... 61, 153
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji....................................................... 96, 100
12
F
FILTR SADZY PEŁN................................. 153
Filtr wielofunkcyjny............................ 96, 153
Elektryczne składanie lusterek................... 63
Fotel elektryczny...................................... 109
Elektryczne sterowanie szyb.....................
blokowanie...........................................
fotel pasażera.......................................
tylne siedzenie......................................
Foteliki dziecięce.......................................
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych...........................................
klasyfikacja wielkościowa fotelików z
systemem mocowania ISOFIX..............
system mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX..........................................
trwała blokada wysuwu pasa bezpieczeństwa...............................................
zalecane produkty................................
80
81
81
81
Elektrycznie sterowane okno dachowe..... 88
Elementy pomiarowe w zespole wskaźników
licznik przebiegu dziennego................. 55
obrotomierz.......................................... 55
prędkościomierz................................... 55
wskaźnik poziomu paliwa..................... 55
wskaźnik temperatury otoczenia.......... 55
Elementy sterowania na kierownicy. . 76, 256
EON – inne sieci o rozszerzonej funkcjonalności.................................................... 268
33
47
44
43
Gniazdo elektryczne/zapalniczka
przestrzeń bagażowa......................... 127
Gniazdo słuchawkowe............................. 257
Gniazdo zapalniczki................................... 64
H
47
35
Hak holowniczy................................ 176, 180
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 14
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 178
Funkcja adaptacyjna................................ 159
Funkcje odtwarzacza CD......................... 270
Funkcje radioodbiornika.......................... 263
Funkcje RDS............................................ 264
zerowanie........................................... 269
322
Gniazdo elektryczne
konsola środkowa................................ 64
siedzenie tylne...................................... 79
Hamulce
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 162
Hamulec postojowy............................. 59, 78
HomeLinkŸ ................................................ 90
12 Indeks alfabetyczny
I
K
Immobilizer...................................... 132, 156
Informacje o ruchu drogowym......... 265, 267
Karta SIM................................................. 277
podwójna............................................ 280
Informacje tekstowe................................ 266
Katalizator........................................ 152, 313
Instalacja elektryczna.............................. 314
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 173
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony środowiska...................................................... 14
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
wymiana..............................................
zdejmowanie.......................................
199
196
192
198
198
Koło zapasowe........................................ 196
tymczasowe koło zapasowe............... 195
Komora silnika......................................... 222
olej...................................................... 223
J
Kierownica
automatyczna kontrola prędkości
jazdy..................................................... 76
elementy sterowania..................... 76, 256
regulacja położenia kierownicy............. 79
Jakość benzyny....................................... 152
Kierunkowskazy......................................... 69
Komputer pokładowy................................ 71
Jazda
ekonomiczna......................................
śliska nawierzchnia drogi....................
układ chłodzenia.................................
w wodzie.............................................
z otwartym bagażnikiem.....................
z przyczepą.........................................
Klimatyzacja............................................... 96
ECC.................................................... 100
tylna część kabiny................................ 63
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym............................................................ 61
Kluczyk.................................................... 132
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania....................................................... 132
Integralne podwyższenie siedziska........... 42
146
148
147
146
147
176
12
Kompas..................................................... 83
kalibracja.............................................. 86
ustawianie strefy................................... 83
Komunikaty systemu BLIS....................... 170
Kluczyk główny........................................ 132
Konserwacja............................................ 219
samodzielna obsługa techniczna
samochodu......................................... 219
zabezpieczenie antykorozyjne............ 214
Jazda przez wodę.................................... 146
Kluczyki zapłonu...................................... 156
Kontrola buksowania............................... 163
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy. . 176, 303
nacisk na hak holowniczy................... 303
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
funkcje................................................ 132
Kontrola emisji spalin
sygnalizacja usterki............................... 59
Kontrola napędu...................................... 163
323
12 Indeks alfabetyczny
Kontrola trakcji......................................... 163
Korekcja dźwięku..................................... 262
Kratka bezpieczeństwa............................ 126
Książka telefoniczna................................ 279
Kurtyna powietrzna.................................... 28
Menu telefonu
system audio...................................... 273
telefon, informacje ogólne.................. 282
telefon, opcje menu............................ 283
Mieszanina tlenu z wodorem................... 174
Nawiązywanie połączeń
działanie.............................................. 288
funkcje dostępne w trakcie telefonowania....................................................... 278
przychodzące..................................... 288
Mycie samochodu................................... 208
Niski poziom oleju.................................... 223
MY KEY................................................... 256
Numer IMEI.............................................. 281
L
12
Lakier, kod koloru.................................... 213
lampki do czytania................................... 112
Lampki sygnalizacyjne w zespole wskaźników
układ antypoślizgowy......................... 163
Losowa kolejność - RND......................... 271
Lusterka boczne........................................ 86
M
Masa własna samochodu........................ 303
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 303
Menu
system audio...................................... 256
Numery szybkiego wybierania................. 278
N
O
Nadajnik zdalnego sterowania................. 132
wymiana baterii................................... 133
Nagrzewnica
spalinowa............................................ 103
Nagrzewnica postojowa
akumulator i paliwo.............................
symbole i komunikaty na wyświetlaczu......................................................
ustawianie zegara...............................
uwagi ogólne......................................
Obręcze
czyszczenie........................................ 208
Ochrona przed skutkami przewrócenia
samochodu (ROPS)................................... 31
105
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru............................................ 213
104
104
103
Odtwarzanie losowe, płyty CD oraz pliki
audio........................................................ 271
Naklejka ostrzegawcza poduszek SIPS.... 26
Odtwarzanie płyt CD
uruchamianie odtwarzania w odtwarzaczu wielopłytowym............................. 270
Napęd na wszystkie koła, AWD............... 160
Ogólne uwagi na temat paliwa................ 151
Narzędzia................................................. 196
Olej, patrz też Olej silnikowy.............. 59, 306
Nagrzewnica wspomagająca................... 105
Olej napędowy......................................... 152
324
12 Indeks alfabetyczny
Olej silnikowy................................... 223, 306
ciśnienie oleju....................................... 59
filtr....................................................... 223
klasa oleju........................................... 306
niekorzystne warunki eksploatacji...... 306
pojemności......................................... 306
Oparcia
przedni fotel, obniżanie...................... 108
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. 120
Opony
ciśnienie...................................... 194, 312
indeks prędkości................................ 190
konserwacja........................................ 190
naprawa przebitej opony.................... 201
opony kierunkowe.............................. 192
opony zimowe.................................... 192
specyfikacje........................................ 190
uwagi ogólne...................................... 190
własności jezdne................................ 190
wskaźniki zużycia opony.................... 191
Opony zimowe......................................... 192
Opóźnione wyłączenie świateł
ustawienie............................................. 69
Osłona bagażu......................................... 127
Osłona przeciwsłoneczna, dach otwierany............................................................ 89
Oświetlenie.............................................. 233
aktywne reflektory ksenonowe....... 64, 67
lampki do czytania.............................. 112
oświetlenie asekuracyjne...................... 69
oświetlenie automatyczne, kabina
pasażerska.......................................... 113
oświetlenie automatyczne, światła
mijania.................................................. 66
oświetlenie kabiny.............................. 112
panel przełączników oświetlenia, w
kabinie.................................................. 66
podświetlenie wskaźników................... 67
przestrzeń bagażowa......................... 113
przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo i prawostronnego, ABL........ 64, 184
regulacja zasięgu świateł przednich..... 67
specyfikacje żarówek......................... 314
światła drogowe/mijania....................... 66
światła pozycyjne/postojowe................ 66
tylne światło przeciwmgielne................ 67
zewnętrzne........................................... 66
Oświetlenie, wymiana żarówek
oprawka żarówki, tył........................... 236
przestrzeń bagażowa......................... 239
Oświetlenie, wymiana żarówki.................
boczne światła obrysowe...................
halogenowe światło drogowe.............
kierunkowskazy..................................
233
235
235
235
lusterko kosmetyczne.........................
oświetlenie podłogi.............................
podświetlenie tablicy rejestracyjnej....
przód...................................................
rozmieszczenie żarówek w przedniej
lampie zespolonej...............................
światła drogowe.................................
światła postojowe...............................
światła pozycyjne...............................
światło mijania, reflektory halogenowe...................................................
tylne światło przeciwmgielne..............
239
238
238
233
234
235
235
235
12
234
238
Oświetlenie wnętrza................................. 112
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, wyłącznik..................................... 24
Paliwo
filtr paliwa........................................... 153
nagrzewnica postojowa...................... 103
niskie zużycie paliwa.......................... 194
uzupełnianie paliwa............................ 149
wskazanie zużycia paliwa..................... 71
Panel przycisków w drzwiach kierowcy................................................... 54, 80
325
12 Indeks alfabetyczny
Parowanie szyb.......................................... 96
skraplanie wody w reflektorach.......... 208
tylna szyba............................................ 65
usuwanie szronu................................. 102
12
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia..................................................... 87
Pas bezpieczeństwa
ciąża..................................................... 19
Podgrzewanie
przednie fotele...................................... 65
tylna szyba.................................... 65, 102
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne....................................... 65, 102
Pasy bezpieczeństwa................................ 18
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 20
Podgrzewanie wstępne silnika o zapłonie
samoczynnym............................................ 59
Pielęgnacja samochodu.......................... 208
Podnośnik................................................ 196
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 211
Podświetlenie wskaźników........................ 67
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół............................................................ 163
Poduszka powietrzna
strona kierowcy i pasażera z przodu.... 23
włączanie/wyłączanie, PACOS............. 24
wyłącznik.............................................. 24
Przednie siedzenie
regulacja podparcia lędźwiowego...... 111
Sterowanie funkcją masażu................ 111
Pilot zdalnego sterowania, HomeLinkŸ
programowalny .................................... 90
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
wymiana, wycieraczka tylna...............
wymiana, wycieraczki przednie..........
228
228
229
228
Podwyższenie
rozkładanie........................................... 42
składanie............................................... 43
Powłoki lakierowe
kod koloru lakieru............................... 213
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 213
Praca automatyczna AUTO (ECC)........... 101
Program serwisowy................................. 218
Przebicie opony, patrz Opony......... 196, 198
Przedział bagażowy................................. 128
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 50
kierownica po prawej stronie................ 52
Plamy....................................................... 210
Podwyższenie, integralne.......................... 42
Pliki audio................................................ 270
Pokrywa silnika........................................ 221
Przełączanie
światła drogowe i światła mijania......... 69
pliki MP3.................................................. 270
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 221
Przerywana praca wycieraczek................. 73
Płyn sprzęgłowy, sprawdzanie i uzupełnianie............................................................ 226
Polerowanie............................................. 209
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 124
Płyny, ilość............................................... 308
Połączenia telefoniczne........................... 288
Płyny i oleje.............................................. 308
połączenie USB....................................... 259
Płyny i oleje, kontrola, w komorze silnika 223
326
Płyny i oleje, uwagi ogólne...................... 219
Połączenia alarmowe............................... 275
Przestrzeń bagażowa.............................. 123
gniazdo elektryczne............................ 127
kratka bezpieczeństwa....................... 126
12 Indeks alfabetyczny
mocowanie toreb z zakupami.............
osłona bagażu....................................
oświetlenie..........................................
przedział bagażowy............................
siatka zabezpieczająca.......................
128
127
113
128
125
Przewożenie bagażu
bagażnik dachowy.............................. 122
uwagi ogólne.............................. 122, 124
załadunek........................................... 122
Przewożenie bagażu na dachu samochodu....................................................... 122
Przyczepa................................................ 176
jazda z przyczepą............................... 176
przewód.............................................. 178
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe
(ABL) .................................................. 184
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego......................................... 184
reflektory halogenowe........................ 184
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 19
PTY – typ programu................................. 266
R
Regulacja ustawienia kierownicy............... 79
Regulacja zasięgu świateł przednich......... 67
Radioodbiornik
aktualizacja częstotliwości................. 268
EON.................................................... 268
stacje radiowe.................................... 263
ustawienia radioodbiornika................. 263
WIADOMOŚCI............................ 265, 268
Radioodtwarzacz
automatyczne programowanie stacji
radiowych...........................................
Funkcja PTY.......................................
informacje tekstowe...........................
komunikaty alarmowe.........................
regulacja głośności serwisów specjalnych....................................................
rozgłośnie regionalne..........................
serwisy drogowe.................................
strojenie..............................................
zapamiętywanie stacji radiowych.......
263
266
266
266
ROPS (ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu) (Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu (ROPS))... 31
ROPS (system zabezpieczający pasażerów w razie dachowania)........................... 31
S
12
SCAN
stacje radiowe.................................... 264
Schowek.......................................... 117, 118
265
268
265
264
263
Schowek chłodzący................................. 119
Recyrkulacja
ECC.................................................... 101
Siedzenia
fotel z elektryczną regulacją............... 109
opuszczanie przedniego oparcia........ 108
opuszczanie tylnego oparcia.............. 120
podgrzewanie....................................... 65
ustawienie ręczne............................... 108
Reflektory, przystosowanie do ruchu lewoi prawostronnego..................................... 184
REG – regionalne programy radiowe....... 268
Regulacja głośności................................. 258
Schowek podręczny................................ 115
Schowki w kabinie samochodu............... 114
Siatka zabezpieczająca........................... 125
Siedzenie przesuwane............................. 120
Regulacja temperatury............................. 102
327
12 Indeks alfabetyczny
Siedzenie tylne, opuszczanie................... 120
Stan gotowości, telefon........................... 276
System poduszek powietrznych................ 22
Silnik wysokoprężny: podgrzewanie
wstępne..................................................... 59
Sterowanie funkcją masażu
przednie siedzenie.............................. 111
System SRS
informacje ogólne................................. 22
Skraplanie wody w reflektorach.............. 208
Strefa martwa (BLIS)................................ 168
System telefoniczny................................. 274
Skrzynia biegów
automatyczna..................................... 157
Surround.................................................. 262
System WHIPS
fotelik dziecięcy/poduszka fotelika....... 29
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 29
Skrzynka przekaźników i bezpieczników:
patrz Bezpieczniki.................................... 240
12
Smary....................................................... 308
Smary, ilość............................................. 308
SMS......................................................... 280
pisanie................................................ 280
Sygnał światłami drogowymi..................... 69
Symbole
symbole informacyjne........................... 58
symbole ostrzegawcze......................... 57
Sonda lambda................................. 152, 313
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 21
Sprawdzanie i uzupełnianie płynu do
wspomagania układu kierowniczego....... 226
System audio
funkcje................................................ 258
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
w układzie chłodzenia silnika................... 225
System audio, patrz też Dźwięk.............. 255
Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego. 223
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie. . . 224
reflektory przednie................................ 74
szyba tylna............................................ 74
szyby przedniej..................................... 74
Spryskiwacze szyby przedniej................... 74
Stabilizacja dynamiczna.......................... 163
328
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 19
System audio-telefoniczny...................... 254
System informacji o martwym polu lusterek wstecznych, BLIS........................ 65, 168
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 316
System mocowania fotelików dziecięcych
ISOFIX........................................................ 43
System oczyszczania powietrza, ECC.... 100
System wspomagający parkowanie. . 64, 165
czujniki wspomagania parkowania..... 166
Szyba tylna, ogrzewanie............................ 65
Szybkie wybieranie numerów.................. 278
Ś
Średnie zużycie paliwa.............................. 71
Światła awaryjne........................................ 65
Światła drogowe i mijania
przełączanie.......................................... 69
Światła postojowe...................................... 66
Światła pozycyjne...................................... 66
Światła przeciwmgielne
tył.......................................................... 67
12 Indeks alfabetyczny
Światła przednie
ABL....................................................... 67
wyłączanie/włączanie........................... 66
Światło ostrzegawcze
układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 163
T
sterowanie.......................................... 275
szybkie wybieranie numerów............. 278
wiadomości tekstowe......................... 280
włączanie i wyłączanie........................ 276
wyciszanie w trakcie połączenia telefonicznego............................................. 276
zakończenie rozmowy telefonicznej... 277
zestaw słuchawkowy.......................... 286
U
Uchwyt na butelki dla pasażerów siedzeń
tylnych..................................................... 116
Uchwyt na kubek............................. 116, 117
Uchwyt przytrzymujący torby.................. 128
Układ antypoślizgowy.............................. 163
lampka.................................................. 60
lampka kontrolna................................ 163
Tapicerka samochodu............................. 210
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń...................... 289
rejestracja telefonu............................. 287
zestaw słuchawkowy.......................... 286
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące
mycia....................................................... 211
Temperatura
rzeczywista temperatura...................... 96
Układ stabilizacji toru jazdy
wyłączanie.......................................... 163
Telefon
bezpieczeństwo drogowe................... 277
głośność rozmowy.............................. 279
karta SIM............................................ 277
książka telefoniczna.................... 279, 290
książka telefoniczna, skrót................. 290
nawiązywanie połączeń...... 277, 288, 289
odbieranie połączenia................. 277, 288
ostatnio wybierane numery................ 278
pamięć telefonu.................................. 279
połączenia przychodzące................... 288
przyciski szybkiego dostępu.............. 277
rejestracja telefonu............................. 287
TP – informacje o ruchu drogowym. 265, 267
Uraz kręgosłupa szyjnego......................... 29
transmisja strumieniowa dźwięku............ 260
Uruchamianie silnika................................ 155
Trójkąt ostrzegawczy............................... 195
Uruchamianie w niskiej temperaturze
automatyczna skrzynia biegów.......... 158
Tabliczki znamionowe.............................. 300
Tylna konsola środkowa, wyjmowanie.... 120
Tylne siedzenie
dostęp................................................. 120
12
Układ chłodzenia..................................... 147
Układ hamulcowy.................................... 161
Usuwanie szronu..................................... 102
Uzupełnianie paliwa
korek wlewu paliwa............................ 151
uzupełnianie paliwa............................ 151
329
12 Indeks alfabetyczny
W
Wymiary zewnętrzne................................ 302
Wartość ciśnienia ECO............................ 194
tabela.................................................. 312
Wymuszona redukcja biegu przy przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
automatyczna skrzynia biegów.......... 159
Wejście AUX............................................ 258
12
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
elektryczne składanie........................... 86
kompas................................................. 83
na drzwiach.......................................... 86
podgrzewanie....................................... 65
składanie............................................... 63
wewnętrzne.......................................... 83
Wewnętrzne lusterko wsteczne................. 83
automatyczne przyciemnienie.............. 83
WIADOMOŚCI................................. 265, 268
Wieszak na ubrania.................................. 116
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 195
Wyposażenie do holowania..................... 176
demontaż............................................ 182
instalacja............................................. 180
specyfikacje........................................ 179
uwagi ogólne.............................. 176, 178
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 197
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................... 74
Wyświetlacz, komunikaty.......................... 61
Zagłówek
siedzenie środkowe, tył...................... 121
Załadunek samochodu
bagażnik dachowy.............................. 122
przestrzeń bagażowa......................... 124
Zapamiętywanie stacji radiowych............ 263
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 146
Zderzenie
kurtyna powietrzna (IC)......................... 28
Zegar, regulacja......................................... 55
Zespół wskaźników................................... 55
Zewnętrzne źródło dźwięku
gniazdo AUX....................................... 258
Połączenie USB.................................. 259
Zmywacze reflektorów............................... 74
Wyświetlacz informacyjny.......................... 61
Woskowanie............................................ 209
Wycieraczka
szyba tylna............................................ 74
Z
Wycieraczki szyby przedniej...................... 73
czujnik deszczu.................................... 73
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci. . 63
Wyloty powietrza
deska rozdzielcza................................. 97
Wyloty wentylacyjne w słupkach drzwiowych.......................................................... 98
330
Ż
Żarówki, patrz Oświetlenie.............. 233, 314
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 214
Zabezpieczenie przed zaciśnięciem, dach
otwierany................................................... 89
Zaczep holowniczy.................................. 172
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 1PMJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement