Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2016 Quick Guide

Volvo XC90 2016 Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Niniejsza instrukcja Quick Guide opisuje szereg funkcji Państwa samochodu Volvo. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są dostępne w samochodzie, aplikacji i
Internecie.
Wyświetlacz
centralny
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym
samochodu z poziomu widoku górnego.
Aplikacja
mobilna
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual)
na smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy
instruktażowe dotyczące wybranych funkcji.
Strona
wsparcia
technicznego
Volvo
Na stronie wsparcia technicznego Volvo (support.volvocars.
com) znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także
dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące Państwa
samochodu Volvo oraz związane z jego posiadaniem.
W instrukcji Quick Guide wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.
Informacje
drukowane
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji
obsługi, który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz
dane techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia drukowanej
instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku.
01. PIERWSZE KROKI
Tutaj znajdują się informacje, które pomogą zapoznać się z niektórymi z podstawowych funkcji Państwa samochodu
Volvo. Dotyczą one między innymi działania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, trzech wyświetlaczy w samochodzie
oraz sposobu uruchamiania i wyłączania silnika. Zebrano tu także informacje dotyczące sterowania i regulacji foteli oraz
klimatyzacji.
02. JAZDA I FUNKCJE WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
W tej części można znaleźć informacje o trybach jazdy, funkcji Start/Stop i różnych funkcjach wspomagających kierowcę
takich jak automatyczna kontrola prędkości jazdy, Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* i City Safety.
03. PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA
W tej części można znaleźć informacje o sposobie sterowania światłami i wycieraczkami oraz korzystania z komputera pokładowego i używania poleceń głosowych.
04. ŁĄCZNOŚĆ, ROZRYWKA I POMOC TECHNICZNA
Ze swojego samochodu Volvo mogą Państwo połączyć się ze światem zewnętrznym i uzyskać dostęp do informacji, rozrywki
oraz różnego rodzaju usług. Ta część zawiera informacje o sposobie łączenia telefonu z systemem w samochodzie Volvo,
łączenia z internetem oraz korzystania z aplikacji.
05. INFORMACJE SPECJALNE
Ostrzeżenia, ważne informacje oraz uwagi, z którymi należy się zapoznać.
01
PRZYCISKI NA KLUCZYKU Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
Jedno naciśnięcie blokuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz uzbraja alarm1. Długie naciśnięcie zamyka
jednocześnie dach panoramiczny* i wszystkie szyby
boczne.
Jedno naciśnięcie odblokowuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm. Długie naciśnięcie otwiera
jednocześnie wszystkie szyby boczne.
Jedno naciśnięcie odblokowuje zamek i rozbraja alarm
tylko w drzwiach bagażnika. Długie naciśnięcie otwiera lub
zamyka sterowane elektrycznie* drzwi bagażnika.
1
Opcja dostępna na niektórych rynkach.
Funkcja alarmu antynapadowego służy do zwrócenia uwagi
na samochód w razie zagrożenia. Jednokrotne naciśnięcie
i przytrzymanie przycisku przez co najmniej 3 sekundy lub
dwukrotne naciśnięcie w ciągu 3 sekund włącza kierunkowskazy i sygnał dźwiękowy. Funkcja zostanie wyłączona
automatycznie po upływie ok. 3 minut lub po naciśnięciu
tego samego przycisku, jeśli funkcja była włączona przez co
najmniej 5 sekund.
KORZYSTANIE Z FUNKCJI BEZKLUCZYKOWEGO
BLOKOWANIA/ODBLOKOWYWANIA ZAMKÓW*
Aby odblokować lub zablokować zamki w samochodzie wystarczy
mieć w kieszeni kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w półkolistym
obszarze rozciągającym się w promieniu około 1,5 metra po obu
bokach samochodu lub około 1 metra od drzwi bagażnika (patrz
ilustracja).
Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu
1. Chwycić klamkę drzwi lub nacisnąć osłonięty gumową nakładką
przycisk pod klamką drzwi bagażnika, aby odblokować samochód. Zakończenie odblokowania zamków jest sygnalizowane
podwójnym mignięciem świateł awaryjnych i zgaśnięciem wskaźnika blokady na przedniej szybie.
2. Otworzyć drzwi boczne lub drzwi bagażnika.
Zablokowanie zamków i uzbrojenie alarmu
1. Zamknąć wszystkie drzwi boczne. Drzwi bagażnika mogą być
otwarte w czasie blokowania zamków przy użyciu klamek drzwi
bocznych.
2. Nacisnąć w kierunku tyłu zaznaczoną powierzchnię na zewnątrz
klamki drzwi lub nacisnąć przycisk blokady w dolnej krawędzi
drzwi bagażnika przed ich zamknięciem. Zakończenie blokowania
zamków jest sygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł
awaryjnych. Jednocześnie zaczyna migać wskaźnik blokady na
przedniej szybie.
01
01
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
REGULOWANEGO ELEKTRYCZNIE*
Naciskać regulator do przodu/do tyłu, aby zmienić kąt nachylenia
oparcia.
Naciskać tylną część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić fotel. Naciskać regulator do przodu/do tyłu, aby przesunąć
fotel do przodu/do tyłu.
Naciskać przednią część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić przednią krawędź siedziska fotela.
Zmienić wyprofilowanie podparcia lędźwiowego, naciskając przycisk
w górę/w dół/do przodu/do tyłu.
Ustawienia masażu*, podparcia bocznego*, wyprofilowania
podparcia lędźwiowego* i wysunięcia siedziska są przypisane do
regulatora wielofunkcyjnego*.
1. Aktywować ustawienia siedzenia obracając regulator w górę lub
w dół. Widok ustawień siedzenia otwiera się na wyświetlaczu
centralnym.
2. Wybrać żądaną funkcję na wyświetlaczu centralnym, obracając
regulator wielofunkcyjny w górę/w dół.
3. Zmienić ustawienie, naciskając przycisk w górę/w dół/do przodu/
do tyłu na regulatorze wielofunkcyjnym.
Niektóre ustawienia można także wybrać naciskając palcem
odpowiednią opcję bezpośrednio na wyświetlaczu centralnym.
UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI* PRZEDNIEGO FOTELA
Klawiatura funkcji pamięci znajduje się na jednych lub na obu
drzwiach przednich.
Zapamiętywanie ustawienia
1. Ustawić fotel, lusterka zewnętrzne i wyświetlacz przezierny* w
żądanym położeniu.
2. Nacisnąć przycisk M i zwolnić, aby zapisać ustawienia. Zapala się
lampka kontrolna w przycisku.
3. W przeciągu trzech sekund nacisnąć przycisk pamięci 1, 2 lub 3.
Po zapisaniu pozycji w wybranym przycisku pamięci rozlega się
sygnał akustyczny i gaśnie lampka kontrolna w przycisku M.
Używanie zapisanego ustawienia
Przy otwartych drzwiach: Nacisnąć jeden z przycisków pamięci i
zwolnić.
Przy zamkniętych drzwiach: Wcisnąć i przytrzymać jeden z przycisków pamięci, aż do osiągnięcia zapamiętanego położenia.
01
01
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Należy upewnić się, że oparcia z zagłówkami nie będą dotykać
podczas składania tylnej części siedzeń znajdujących się z przodu.
Aby można było złożyć oparcia, może być konieczna zmiana położenia siedzeń znajdujących się z przodu i z tyłu.
Środkowe siedzenie drugiego rzędu
1. Złożyć ręcznie zagłówek poprzez naciśnięcie przycisku między
oparciem a zagłówkiem. Jednocześnie nacisnąć zagłówek w dół.
2. Podczas składania pociągnąć pas środkowego siedzenia w górę/
do przodu.
Skrajne siedzenia drugiego rzędu
–– Podczas składania pociągnąć do góry uchwyt z boku skrajnego
siedzenia. Zagłówek zostaje opuszczony automatycznie.
Siedzenia trzeciego rzędu*
–– Pociągnąć uchwyt na górze oparcia w górę/do przodu. Złożyć
oparcie do przodu. Zagłówek zostaje opuszczony automatycznie.
Podczas rozkładania drugiego rzędu siedzeń taśmę/uchwyt trzeba
ciągnąć do góry. Podnieść oparcia, aż do zablokowania zaczepu.
Zagłówki trzeba rozłożyć ręcznie.
WSIADANIE/WYSIADANIE DO/Z TRZECIEGO
RZĘDU SIEDZEŃ*
1. Pociągnąć w górę/do przodu uchwyt na oparciu jednego ze
skrajnych siedzeń drugiego rzędu.
2. Złożyć oparcie i przesunąć całe siedzenie do przodu.
W celu rozłożenia siedzenia należy przesunąć je najpierw do tyłu, a
następnie podnieść oparcie, aż do jego zablokowania.
REGULACJA KIEROWNICY
Można regulować zarówno wysokość, jak i kąt nachylenia
kierownicy.
1. Nacisnąć dźwignię pod kierownicą w dół, aby odblokować
kierownicę.
2. Ustawić kierownicę w żądanym położeniu.
3. Pociągnąć dźwignię z powrotem, aby zabezpieczyć kierownicę w
danym położeniu.
01
01
URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie jest używany w sposób
fizyczny podczas rozruchu, ponieważ samochód jest standardowo
wyposażony w funkcję uruchamiania bezkluczykowego (Passive
Start). Podczas rozruchu bezkluczykowego należy przechowywać
kluczyk w przedniej części kabiny pasażerskiej. W przypadku układu
bezkluczykowego blokowania i odblokowania (Passive Entry*) do
włączenia silnika wystarczy, że kluczyk będzie się znajdować gdziekolwiek w samochodzie.
Uruchamianie
1. Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu
P lub N.
2. Nacisnąć pedał hamulca.
3. Obrócić pokrętło rozruchowe w położenie START i zwolnić.
Pokrętło rozruchowe wróci samoczynnie do położenia
wyjściowego.
Wyłączanie
1. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P.
2. Obrócić pokrętło rozruchowe w położenie STOP i zwolnić.
Pokrętło rozruchowe wróci samoczynnie do położenia
wyjściowego.
UŻYWANIE HAMULCA POSTOJOWEGO
Włączanie hamulca postojowego
–– Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego w konsoli
między fotelami do góry. Po włączeniu hamulca postojowego, na wyświetlaczu kierowcy zapali się symbol.
Upewnić się, że samochód stoi.
Wyłączanie ręczne
1. Nacisnąć pedał hamulca.
2. Wcisnąć włącznik hamulca postojowego w dół.
Wyłączanie automatyczne
1. Zapiąć pas bezpieczeństwa i uruchomić silnik.
2. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie D lub R
i nacisnąć pedał przyspieszenia.
Dzięki funkcji „Automatyczne hamowanie podczas postoju”
(Auto Hold) można puścić pedał hamulca, zachowując
działanie hamulców, gdy samochód stoi przykładowo na
światłach ulicznych. Ponowne naciśnięcie pedału przyspieszenia powoduje zwolnienie hamulców.
–– Nacisnąć przycisk na konsoli między fotelami, aby
włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Automatyczna myjnia samochodowa
Przed wyłączeniem silnika: Wyłączyć funkcję Auto Hold i
„Automatyczne włączanie hamulca postojowego” (w widoku górnym
na wyświetlaczu centralnym wybrać Ustawienia > My Car >
Elektryczny hamulec postojowy > Automat. aktywacja elektr.
hamulca postojow.). Następnie wybrać położenie N dźwigni
zmiany biegów.
Przekręcić pokrętło rozruchu w położenie STOP na co najmniej
4 sekundy, aby wyłączyć silnik.
01
01
TRZY WYŚWIETLACZE SAMOCHODU
Wyświetlacz kierowcy
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje
o samochodzie i jeździe. Zawiera mierniki, wskaźniki oraz symbole kontrolne i
ostrzegawcze. Wyświetlacz kierowcy jest
dostępny w dwóch wersjach: z ekranem
12-calowym i 8-calowym. Ekran 12-calowy:
po lewej stronie znajdują się m.in. prędkościomierz i licznik przebiegu. Pośrodku
mogą być wyświetlane m.in. zegar,
informacje z odtwarzacza multimedialnego
oraz mapy nawigacyjnej*. Z prawej strony
widoczny jest m.in. obrotomierz, wybrany
tryb jazdy oraz menu aplikacji, które można
aktywować za pomocą prawego zestawu
przycisków na kierownicy. Aby zmienić
wygląd wyświetlacza kierowcy, można
wybrać jedną z dostępnych kompozycji.
Wyświetlacz centralny
Wieloma podstawowymi funkcjami samochodu można sterować z wyświetlacza
centralnego. Steruje się stąd na przykład
klimatyzacją, systemem multimedialnym i
aktualizacjami systemu.
Wyświetlacz przezierny*
Wyświetlacz przezierny stanowi uzupełnienie
wyświetlacza samochodowego i wyświetla
informacje na szybie przedniej. Wyświetlane
są między innymi informacje o znakach
drogowych, informacje o prędkości i nawigacji* oraz o połączeniach przychodzących.
Opcje wyświetlacza przeziernego, jego
jasność i pozycję w pionie można nastawiać za pomocą wyświetlacza centralnego.
Wyświetlacz przezierny można włączyć z
wyświetlacza centralnego.
01
NAWIGACJA NA WYŚWIETLACZU CENTRALNYM
Widok funkcji
Widok strony głównej
Widok aplikacji
Przeciągnąć palcem od lewej do prawej
strony2 ekranu, aby włączyć ten widok. Tutaj
można aktywować lub dezaktywować różne
funkcje samochodu, np. Wyświetlacz
przezierny. Włącza/wyłącza się je jednym
naciśnięciem. Niektóre funkcje otwierają się
w oddzielnym oknie.
Po włączeniu ekranu pojawia się widok
strony głównej, skąd można przejść do
menu składowych Nawigacja, Media,
Telefon oraz menu dodatkowych.
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej
strony ekranu2, aby uzyskać dostęp do
widoku poszczególnych aplikacji samochodu, np.: Radio FM i CD*. Nacisnąć
aplikację, aby ją otworzyć.
Naciśnięcie fizycznego przycisku strony
głównej pod ekranem umożliwia powrót w
strukturze menu.
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie – przeciągnąć palcem
w przeciwnym kierunku.
2
Aplikacja/funkcja wybrana w widoku
aplikacji/funkcji zostaje uruchomiona w
odpowiednim widoku składowym widoku
strony głównej. Np. Radio FM zostaje
uruchomione w widoku składowym Media.
Nacisnąć widok składowy, aby go otworzyć. W trybie otwartym, widoki składowe
pokazują więcej informacji o danej funkcji/
aplikacji.
Nacisnąć przycisk strony głównej pod
ekranem, aby wrócić do widoku strony
głównej.
01
Pasek stanu
Czynności wykonywane w samochodzie są wyświetlane ma pasku
stanu u góry ekranu. Po lewej stronie znajduje się informacja o sieci/
połączeniu, a po prawej stronie widoczne są informacje związane z
multimediami, godzina i sygnalizacja działań wykonywanych w tle.
Widok górny
Pośrodku pasku stanu, na górze ekranu, znajduje się zakładka
umożliwiająca dostęp do górnego widoku. Aby otworzyć, należy
nacisnąć tę zakładkę lub pociągnąć ją w dół ekranu. Z widoku
górnego można uzyskać dostęp do opcji Ustawienia, Instrukcja
obsługi oraz do komunikatów samochodu.
Wiersz klimatyzacji
U dołu ekranu widoczny jest zawsze wiersz klimatyzacji. Za jego
pomocą można dokonywać bezpośrednio najczęstszych ustawień
klimatyzacji, takich jak temperatura, podgrzewanie siedzeń i poziom
dmuchawy. Nacisnąć
u dołu ekranu, aby otworzyć widok klimatyzacji zawierający więcej opcji ustawień.
STEROWANIE KLIMATYZACJĄ SAMOCHODU
Funkcje klimatyzacji dla przedniej i tylnej części kabiny pasażerskiej
są sterowane z wyświetlacza centralnego, za pomocą przycisków
w konsoli środkowej oraz regulatorów klimatyzacji* z tyłu konsoli
między fotelami. Niektórymi funkcjami klimatyzacji można także
sterować za pomocą poleceń głosowych. Pewne informacje związane z klimatyzacją są zawsze widoczne u dołu ekranu w wierszu
klimatyzacji. Niektórych ustawień można dokonać bezpośrednio w
wierszu klimatyzacji.
Przycisk zapewniający dostęp do widoku klimatyzacji jest
widoczny pośrodku na dole ekranu. Grafika na przycisku
pokazuje aktywne ustawienia klimatyzacji. Otworzyć
widok klimatyzacji poprzez naciśnięcie przycisku. Pojawi
się przedstawione na ilustracji menu.
Nacisnąć AUTO w widoku klimatyzacji, aby aktywować
lub dezaktywować automatyczną regulację recyrkulacji,
klimatyzacji i rozprowadzania powietrza.
Regulacja temperatury po stronie kierowcy i pasażera.
Nacisnąć symbol temperatury z lewej lub prawej strony
i wybrać żądaną temperaturę. Elementy sterowania
wyświetlane na dole ekranu są zawsze widoczne i
można ich używać również, gdy widok klimatyzacji nie
jest otwarty.
Aby zsynchronizować temperaturę we wszystkich
strefach do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy nacisnąć ikonę temperatury po stronie kierowcy i pozycję
Synchronizacja temperatury.
Elementy sterowania ogrzewanego* i wentylowanego* fotela kierowcy i przedniego fotela pasażera oraz
ogrzewania kierownicy*. Nacisnąć symbol siedzenia lub
kierownicy po prawej lub lewej stronie, aby otworzyć
element sterowania siedzenia lub kierownicy. Naciskać
wielokrotnie odpowiednią ikonę, aby wybrać żądane
położenie.
01
01
LEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA W KABINIE
PASAŻERSKIEJ DZIĘKI SYSTEMOWI IAQS*
System kontroli jakości powietrza IAQS wchodzi w skład pakietu
CZIP (Clean Zone Interior Package)* i jest systemem w pełni
automatycznym służącym do oczyszczania powietrza w kabinie z
takich zanieczyszczeń jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon
przygruntowy.
1. Nacisnąć Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
2. Nacisnąć Klimatyzacja.
3. Wybrać Czujnik jakości powietrza, aby aktywować lub
dezaktywować czujnik jakości powietrza.
CZYSZCZENIE WYŚWIETLACZA CENTRALNEGO
Wyświetlacz centralny zostaje włączony automatycznie w momencie
otwarcia drzwi kierowcy. Na czas czyszczenia ekran należy
wyłączyć.
1. Nacisnąć długo przycisk strony głównej.
2. Wyczyścić ekran za pomocą dołączonej ściereczki z mikrofibry
lub ściereczki z mikrofibry o porównywalnej jakości. Czyścić
małymi ruchami okrężnymi. W razie potrzeby, delikatnie zwilżyć
ściereczkę czyszczącą czystą wodą.
3. Włączyć ekran, naciskając krótko przycisk strony głównej.
Wyświetlacz centralny wyłącza się automatycznie po wyłączeniu
silnika i otwarciu drzwi kierowcy.
OTWIERANIE I ZAMYKANIE STEROWANYCH
ELEKTRYCZNIE* DRZWI BAGAŻNIKA
Alternatywne sposoby otwierania
• Nacisnąć i delikatnie pociągnąć klamkę drzwi bagażnika do góry.
na kluczyku z pilotem zdalnego
• Nacisnąć długo przycisk
sterowania, aż drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
• Nacisnąć długo przycisk
na tablicy rozdzielczej (obok
kierownicy), aż drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
• Wykonać powolny ruch stopą do przodu* pod lewą częścią
tylnego zderzaka3, a następnie cofnąć się (patrz ilustracja). Nie
należy dotykać zderzaka. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
musi być w zasięgu. Po aktywacji funkcji otwierania rozlega się
sygnał akustyczny.
Alternatywne sposoby zamykania
• Dolna krawędź drzwi bagażnika: Nacisnąć przycisk
w celu
automatycznego zamknięcia bez zablokowania drzwi bagażnika.
Nacisnąć przycisk
* w celu automatycznego zamknięcia i
zablokowania drzwi bagażnika oraz drzwi bocznych.
• Nacisnąć długo przycisk
sterowania.
• Nacisnąć długo przycisk
na kluczyku z pilotem zdalnego
na tablicy rozdzielczej.
• Wykonać powolny ruch stopą do przodu* pod lewą częścią
tylnego zderzaka3, a następnie cofnąć się. Nie należy dotykać
zderzaka. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi być
w zasięgu. Po aktywacji funkcji zamykania rozlega się sygnał
akustyczny.
Jeśli samochód jest wyposażony w osłonę podwozia/dyfuzor*, ruch stopą należy wykonać w
kierunku lewego boku samochodu.
3
01
WYBÓR TRYBU JAZDY*
Wybrać tryb jazdy najbardziej odpowiedni do aktualnych warunków
drogowych. Nie wszystkie tryby jazdy można wybrać w każdej
sytuacji.
1. Nacisnąć regulator trybu jazdy* DRIVE MODE w konsoli między
fotelami – na wyświetlaczu centralnym otworzy się wyskakujące
menu.
02
2. Przekręcać regulator trybu jazdy w górę lub w dół, aż na wyświetlaczu centralnym podświetli się wymagany tryb jazdy.
3. Nacisnąć regulator lub dotknąć wybranej opcji bezpośrednio na
wyświetlaczu centralnym.
Dostępne tryby jazdy
COMFORT – tryb jazdy aktywny w momencie uruchomienia
samochodu.
ECO – dostosowuje charakterystykę samochodu pod kątem
bardziej ekonomicznej jazdy. Ten tryb jazdy można także wybrać
bezpośrednio w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
OFF ROAD – maksymalnie zwiększa trakcję samochodu podczas
jazdy w trudnych warunkach terenowych i po słabej jakości
drogach.
DYNAMIC – charakterystyka samochodu staje się bardziej
sportowa i umożliwia bardziej aktywną jazdę.
INDIVIDUAL – możliwość dostosowania charakterystyki jazdy w
trybach Comfort, Eco i Dynamic do własnych preferencji. Ten tryb
jazdy jest dostępny, jeśli zostanie najpierw aktywowany w menu
>Ustawienia w widoku górnym wyświetlacza centralnego. Wybrać
My Car > Indywidualny tryb jazdy.
UŻYWANIE FUNKCJI START/STOP
Funkcja ta wyłącza tymczasowo silnik, gdy samochód stoi w
miejscu i uruchamia go ponownie automatycznie w momencie
wznowienia jazdy. Funkcja Start/Stop jest dostępna w momencie
uruchomienia silnika i może zostać aktywowana po spełnieniu
pewnych warunków.
Automatyczne wyłączenie silnika
–– Zatrzymać samochód za pomocą pedału hamulca i pozostawić stopę na pedale. Po automatycznym wyłączeniu silnika na
8-calowym wyświetlaczu kierowcy pojawia się beżowy symbol
, a na 12-calowym wyświetlaczu kierowcy wskazówka obrotomierza zostaje ustawiona na
. W trybach jazdy Comfort i
Eco silnik może zostać automatycznie wyłączony, zanim samochód zupełnie się zatrzyma.
Alternatywne sposoby automatycznego uruchomienia silnika
–– Zwolnić pedał hamulca. Jeśli aktywna jest funkcja Auto Hold,
trzeba nacisnąć pedał przyspieszenia.
–– Utrzymać nacisk na pedał hamulca i jednocześnie wcisnąć pedał
przyspieszenia.
–– Na zjeździe: Zwolnić pedał hamulca i poczekać, aż samochód
zacznie się toczyć. Silnik zostanie automatycznie uruchomiony po
niewielkim wzroście prędkości.
–– Gdy włączona jest aktywna kontrola prędkości jazdy lub funkcja
Pilot Assist*, nacisnąć pedał przyspieszenia lub
w lewym
zestawie przycisków na kierownicy.
Wyłączanie funkcji
–– Nacisnąć przycisk Start/Stop w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym. Funkcja zostaje wyłączona do czasu jej ponownego włączenia, ponownego
uruchomienia samochodu albo wybrania trybu jazdy
Comfort lub Eco.
02
OBSŁUGA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH
KIEROWCĘ ZA POŚREDNICTWEM ZESTAWU
PRZYCISKÓW NA KIEROWNICY
02
Do wyboru funkcji ogranicznika prędkości*, tempomatu, tempomatu
adaptacyjnego* i Pilot Assist* na wyświetlaczu kierowcy służą strzałki
i
w lewym zestawie przycisków na kierownicy. Biały kolor
symbolu oznacza, że funkcja jest aktywna. Szary kolor oznacza, że
funkcja została zatrzymana lub znajduje się trybie gotowości.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Ogranicznik prędkości: Pomaga uniknąć przekroczenia
określonej prędkości maksymalnej.
Tempomat: Pomaga utrzymać jednostajną prędkość.
Tempomat adaptacyjny: Pomaga utrzymać jednostajną
prędkość z zachowaniem zaprogramowanego odstępu od
poprzedzającego pojazdu.
Pilot Assist: Przy prędkościach do 50 km/h (30 mph)
pomaga utrzymać samochód między liniami wyznaczającymi pas ruchu i jednocześnie utrzymać nastawiony odstęp
czasowy od poprzedzającego pojazdu.
Symbole w zestawie przycisków na kierownicy
Nacisnąć, aby uruchomić lub zatrzymać wybraną funkcję.
Zapamiętuje aktualną prędkość dla włączonej funkcji ogranicznika prędkości/automatycznej kontroli prędkości jazdy/
aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Zwiększa zapamiętaną prędkość. Krótkie naciśnięcie zwiększa prędkość o 5 km/h (5 mph). Długie naciśnięcie zwiększa
prędkość stopniowo o 1 km/h (1 mph). Jedno naciśnięcie
wznawia ponadto zapamiętaną prędkość funkcji ogranicznika prędkości/tempomatu/tempomatu adaptacyjnego.
Zmniejsza zapamiętaną prędkość. Krótkie naciśnięcie
zmniejsza prędkość o 5 km/h (5 mph). Długie naciśnięcie
zmniejsza prędkość stopniowo o 1 km/h (1 mph).
Tempomat adaptacyjny i Pilot Assist: Zmniejsza dystans do
poprzedzającego pojazdu.
Tempomat adaptacyjny i Pilot Assist: Zwiększa dystans do
poprzedzającego pojazdu.
OBSŁUGA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH
KIEROWCĘ Z WYŚWIETLACZA CENTRALNEGO
City Safety4
Układ City Safety ostrzega kierowcę o przeszkodach
za pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych.
Samochód zostaje zahamowany automatycznie, jeśli
kierowca nie zareaguje w odpowiednim czasie. Układ
City Safety jest w stanie między innymi zapobiec zderzeniu oraz pomóc kierowcy w przypadku ryzyka kolizji z
innym pojazdem, pieszym lub rowerzystą.
Układ City Safety zostaje włączony automatycznie w
momencie uruchomienia silnika.
Park Assist Pilot (PAP)*
Układ wspomagania parkowania pomaga zaparkować
samochód lub wyjechać z miejsca postojowego poprzez
przeskanowanie dostępnego miejsca, a następnie
skręcanie kierownicy w celu nakierowania samochodu.
Zadaniem kierowcy jest obserwowanie obszaru dookoła
samochodu, postępowanie zgodnie z instrukcjami na
wyświetlaczu centralnym, wybór biegów, kontrolowanie
prędkości oraz hamowanie/zatrzymanie samochodu.
Parkowanie z wykorzystaniem układu PAP
1. Nacisnąć przycisk Parkow. w widoku funkcji.
Prędkość jazdy przy parkowaniu równoległym nie
może przekraczać 30 km/h (20 mph) lub 20 km/h
(12 mph) przy parkowaniu prostopadłym.
2. Zatrzymać samochód po graficznej i tekstowej
informacji o znalezieniu odpowiedniego miejsca
parkingowego. Pojawi się wyskakujące okienko.
3. W wyskakującym okienku wybrać Parkowanie
równol. lub Parkowanie prostopadłe i włączyć bieg
wsteczny.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się
na wyświetlaczu centralnym. Należy być przygotowanym do zatrzymania samochodu, gdy pojawi się taka
instrukcja graficzna i tekstowa.
4
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
02
02
Wyjazd z miejsca postojowego z wykorzystaniem
układu PAP
Funkcji można użyć tylko w przypadku parkowania
równoległego.
1. Nacisnąć przycisk Wyjazd z parkingu w widoku
funkcji.
2. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu
centralnym.
Kamera wspomagania parkowania*
Kamera wspomagania parkowania pomaga obserwować ewentualne przeszkody dookoła samochodu przy
wykorzystaniu obrazów i grafiki na wyświetlaczu centralnym. Wyboru widoku z kamery i linii pomocniczych
dokonuje się na wyświetlaczu centralnym. Kamera może
być uruchamiana automatycznie po włączeniu biegu
wstecznego. To ustawienie jest dostępne w Ustawienia
w widoku górnym centralnego wyświetlacza. Wybrać My
Car > Wspomaganie parkowania > Aktywuj kamerę
na biegu wstecznym.
Kamerę wspomagania parkowania można też włączyć
ręcznie:
–– Nacisnąć przycisk Kamera w widoku funkcji, aby
aktywować lub dezaktywować funkcję.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Gdy istnieje ryzyko, że samochód przekroczy linię
wyznaczającą pas ruchu, asystent pasa ruchu (Lane
Keeping Aid, LKA) kieruje go z powrotem na właściwy
pas, wywierając niewielką siłę na kierownicę. Gdy
samochód zbliży się do bocznej linii pasa ruchu lub ją
przekroczy, kierowca zostanie ostrzeżony sygnałem
akustycznym lub wibracjami kierownicy.
–– Nacisnąć przycisk Lane Keeping Aid w widoku
funkcji, aby aktywować lub dezaktywować funkcję.
Ustawienia sposobu ostrzegania kierowcy przez układ
LKA w razie opuszczenia przez samochód jego pasa
ruchu są dostępne w menu Ustawienia w widoku
górnym wyświetlacza centralnego. Wybrać My Car >
IntelliSafe >Lane Keeping Aid.
Blind Spot Information (BLIS)*
Funkcja BLIS informuje kierowcę o pojazdach znajdujących się w martwym polu widoczności oraz o szybko
zbliżających się pojazdach na sąsiednich pasach ruchu
po lewej lub prawej stronie samochodu.
–– Nacisnąć przycisk BLIS w widoku funkcji, aby aktywować lub dezaktywować funkcję.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Układ CTA ostrzega kierowcę o ruchu poprzecznym za
samochodem i jest włączany po wybraniu biegu wstecznego lub, gdy samochód zaczyna się toczyć do tyłu.
Układ CTA jest włączany automatycznie w momencie
uruchomienia silnika.
–– Nacisnąć przycisk Cross Traffic Alert w widoku
funkcji, aby dezaktywować lub ponownie aktywować
funkcję.
KORZYSTANIE Z WYCIERACZEK SZYBY
PRZEDNIEJ I CZUJNIKA DESZCZU
Do sterowania wycieraczkami szyby przedniej i czujnikiem deszczu
służy prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Przestawić dźwignię w dół w celu jednokrotnego przetarcia
szyby.
Przestawić dźwignię na 0, aby wyłączyć wycieraczki przedniej szyby.
Przesunąć dźwignię w położenie INT (praca przerywana),
aby ustawić prędkość. Wyregulować prędkość za pomocą
pokrętła na dźwigni.
Przestawić dźwignię w górę, aby włączyć normalną prędkość pracy wycieraczek.
Przestawić dźwignię dalej w górę, aby włączyć wysoką
prędkość pracy wycieraczek.
Nacisnąć przycisk czujnika deszczu, aby go włączyć lub
wyłączyć. Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od ilości wody
wykrytej na szybie przedniej. Przekręcić pokrętło na dźwigni
w górę/w dół, aby nastawić większą/mniejszą czułość.
Przesunąć dźwignię w kierunku kierownicy, aby uruchomić
spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
Przesunąć dźwignię w kierunku tablicy rozdzielczej, aby
uruchomić spryskiwacz i wycieraczkę tylnej szyby.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy przerywanej wycieraczki
tylnej szyby.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy ciągłej wycieraczki tylnej
szyby.
03
TRYB AUTO PRZEŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ
Tryb AUTO na lewej dźwigni udostępnia między innymi następujące
funkcje:
• Światła do jazdy dziennej5 i światła pozycyjne przy świetle
dziennym. Światła mijania i światła pozycyjne w słabym świetle
dziennym lub w ciemności.
• Aktywne wykrywanie tunelu.
• Możliwość korzystania z sygnału świetlnego i włączenia świateł
drogowych, gdy włączone są światła mijania.
03
• Opcja automatycznego włączenia świateł drogowych.
Aktywować/dezaktywować, obracając pokrętło na dźwigni w
położenie
i zwalniając je. Światła drogowe można włączyć
ręcznie przesuwając przełącznik dźwigniowy w kierunku tablicy
rozdzielczej. W celu ich wyłączenia należy przesunąć przełącznik
dźwigniowy w kierunku kierownicy.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PODUSZKI
POWIETRZNEJ PASAŻERA*
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera znajduje się na bocznej
ścianie tablicy rozdzielczej po stronie pasażera i jest dostępny po
otwarciu drzwi.
1. Wyciągnąć przełącznik na zewnątrz i przekręcić w położenie
ON/OFF, aby włączyć/wyłączyć poduszkę powietrzną.
2. Potwierdzić komunikat informujący o włączeniu/wyłączeniu
poduszki na wyświetlaczu kierowcy, naciskając przycisk
w
prawym zestawie przycisków na kierownicy. Komunikat tekstowy i symbol ostrzegawczy w konsoli sufitowej sygnalizują, że
poduszka powietrzna przedniego fotela pasażera jest włączona/
wyłączona.
5
Dotyczy tylko niektórych rynków.
OBSŁUGA KOMPUTERA POKŁADOWEGO
Komputer pokładowy rejestruje dane i oblicza różne dane, np.
przebieg, zużycie paliwa i średnią prędkość. Istnieje możliwość
wybrania, które informacje z komputera pokładowego mają być
pokazywane na wyświetlaczu kierowcy.
Dystans do pustego zbiornika
Komputer pokładowy oblicza dystans, który można pokonać
na paliwie pozostałym w zbiorniku. Aby wyświetlić Dystans do
pustego zbiornika na wyświetlaczu kierowcy, użyć przycisków w
prawym zestawie przycisków na kierownicy:
1. Nacisnąć
.
2. Przejść do aplikacji komputera pokładowego za pomocą
lub
.
3. Po wybraniu aplikacji komputera pokładowego, przewinąć menu
w dół za pomocą
do opcji Dystans do pustego zbiornika.
OBSŁUGA WYŚWIETLACZA KIEROWCY
Do nawigacji na wyświetlaczu kierowcy służy między innymi prawy
zestaw przycisków na kierownicy. Istnieje możliwość wybrania, jakie
informacje mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy.
Menu aplikacji wyświetlacza kierowcy otwiera się lub
zamyka. Tutaj można sterować funkcjami komputera
podróżnego, odtwarzacza multimedialnego, telefonu i
systemu nawigacji.
Przechodzenie między poszczególnymi dostępnymi
aplikacjami umożliwiają strzałki w lewo i w prawo.
Zaznaczanie, likwidowanie zaznaczenia lub potwierdzanie opcji, np. wybór menu komputera pokładowego lub
usunięcie komunikatu z wyświetlacza kierowcy.
Przechodzenie między funkcjami wybranej aplikacji
umożliwiają strzałki w górę i w dół.
4. Wybrać wyświetlanie opcji Dystans do pustego zbiornika na
wyświetlaczu kierowcy, naciskając
.
Gdy na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat „----”,
żaden zasięg nie jest gwarantowany. Należy jak najszybciej
zatankować.
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
Manualny licznik przebiegu dziennego (TM) można wyzerować
ręcznie, naciskając długo przycisk RESET na lewej dźwigni przy
kierownicy. Automatyczny licznik przebiegu dziennego (TA) zostaje
wyzerowany automatycznie, gdy samochód nie jest używany przez
co najmniej cztery godziny.
03
UŻYWANIE FUNKCJI ROZPOZNAWANIA
POLECEŃ GŁOSOWYCH
Istnieje możliwość obsługiwania poleceniami głosowymi pewnych
funkcji odtwarzacza multimedialnego, systemu nawigacyjnego
Volvo*, układu klimatyzacji i telefonu podłączonego przez Bluetooth.
Sterowanie głosowe odbywa się za pośrednictwem bezpośrednich
poleceń od użytkownika lub w formie dialogu z werbalnymi
odpowiedziami ze strony systemu.
–– Nacisnąć przycisk w prawym zestawie przycisków na
kierownicy, aby włączyć funkcję sterowania głosowego i
rozpocząć dialog, wydając polecenie głosowe.
Przykładowe polecenia głosowe:
–– Nacisnąć
. Powiedzieć „Navigation” – rozpocznie się dialog z
systemem nawigacji drogowej.
03
–– Nacisnąć
. Powiedzieć „Raise temperature” – nastawiona
temperatura zostanie zwiększona o jeden poziom.
–– Nacisnąć
. Powiedzieć „Play Robyn” – zostanie odtworzona
muzyka wybranego artysty.
Polecenia, których można użyć w każdym momencie:
• „Repeat” – powtarza ostatnią instrukcję głosową w trwającym
dialogu.
• „Cancel” – kończy dialog. Dialog kończy także długie naciśnięcie
na
.
• „Help” – rozpoczyna dialog z funkcją pomocy.
Należy pamiętać, by mówić po sygnale, normalnym głosem
i ze zwykłą prędkością. Nie mówić, gdy system odpowiada.
Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej, zamykając drzwi, szyby i
panoramiczne okno dachowe*.
Więcej informacji na temat sterowania głosowego i dodatkowe
przykłady poleceń głosowych można znaleźć w instrukcji obsługi.
03
UŻYWANIE SCHOWKA PODRĘCZNEGO
Otwieranie schowka podręcznego
–– Nacisnąć przycisk pod wyświetlaczem centralnym, aby
otworzyć schowek podręczny.
Zablokowanie/odblokowanie zamka schowka podręcznego
Po użyciu blokady dostępu, poza schowkiem podręcznym, zablokowane zostają też drzwi bagażnika. Funkcję można włączyć/wyłączyć
na dwa sposoby za pośrednictwem wyświetlacza centralnego:
Opcja 1: Nacisnąć przycisk Prywatna blokada w
widoku funkcji, aby aktywować lub dezaktywować
prywatną blokadę dostępu.
Opcja 2: Nacisnąć Ustawienia > My Car > Zablokowanie w
górnym widoku. Wybrać Prywatna blokada.
Pojawia się wyskakujące okno umożliwiające włączenie/wyłączenie
funkcji. Przy każdym użyciu funkcji blokady należy wybrać czterocyfrowy kod. Przy pierwszym użyciu funkcji blokady trzeba wybrać
dodatkowy kod zabezpieczający. Kod ten służy do wyzerowania
kodu jednorazowego w razie potrzeby. W obu przypadkach należy
wprowadzić wybrany kod i nacisnąć przycisk Potwierdź.
PODŁĄCZANIE TELEFONU DO SYSTEMU
SAMOCHODU
Podłączenie telefonu z aktywną funkcją Bluetooth do samochodu
umożliwia nawiązywanie połączeń telefonicznych z samochodu,
wysyłanie/otrzymywanie wiadomości, przesyłanie strumieniowe
multimediów oraz łączenie samochodu z Internetem. Jednocześnie
można podłączyć dwa urządzenia Bluetooth, przy czym jedno z nich
może służyć tylko do strumieniowego przesyłu multimediów. Dwa
ostatnio powiązane telefony zostają podłączone automatycznie z
chwilą ponownego uruchomienia samochodu.
Wyszukiwanie telefonu z samochodu
1. Przełączyć telefon w tryb widoczny/umożliwiający wyszukanie za
pośrednictwem Bluetooth.
2. Włączyć udostępnianie połączenia internetowego (przenośny/
osobisty hotspot) za pośrednictwem Bluetooth w telefonie.
3. Otworzyć widok składowy Telefon na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć Dodaj telefon. Jeśli telefon jest już połączony,
nacisnąć Zmień, a następnie Dodaj telefon w wyskakującym
okienku.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony.
04
5. Sprawdzić, czy kod cyfrowy podany w samochodzie jest zgodny
z kodem w telefonie. Jeśli tak, zaakceptować w obu miejscach.
6. Zaakceptować lub odrzucić w telefonie ewentualne opcje
dotyczące kontaktów i wiadomości. Należy pamiętać, że w
niektórych telefonach trzeba uruchomić funkcję wiadomości6.
Telefon jest teraz podłączony i można nim sterować z systemu
samochodu.
Informacje o tym, które telefony są kompatybilne z samochodem, można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
6
NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE I KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH
Istnieje możliwość nawiązywania i odbierania w samochodzie
połączeń telefonicznych z telefonu podłączonego za pośrednictwem
Bluetooth.
Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
Odrzuć: Wybrać Odrzuć, naciskając
, i potwierdzić, naciskając
. Można też nacisnąć Odrzuć na wyświetlaczu centralnym.
, zależnie od opcji wybranej w kroku 2.
Nawiązywanie połączenia za pomocą prawego zestawu
przycisków na kierownicy
i przejść do opcji Telefon, naciskając
2. Przewinąć listę połączeń za pomocą
lub
i wybrać za pomocą
i powiedzieć „Call [kontakt]”.
Odbieranie połączeń: Nacisnąć
w prawym zestawie przycisków na kierownicy lub nacisnąć Odbierz na wyświetlaczu
centralnym.
2. Wybrać połączenie ze spisu połączeń, listy kontaktów lub za
pomocą numeru przy użyciu klawiatury.
1. Nacisnąć
–– Nacisnąć
Odbieranie/odrzucanie połączenia
1. Otworzyć widok składowy Telefon w widoku strony głównej.
3. Nacisnąć Połącz lub
Nawiązywanie połączenia z osobą zapisaną w kontaktach za
pośrednictwem poleceń głosowych
Kończenie połączenia
, aby potwierdzić wybór Zakończ połączenie, lub
–– Nacisnąć
nacisnąć Zakończ połączenie na wyświetlaczu centralnym.
.
.
04
POŁĄCZENIE Z INTERNETEM
Za pośrednictwem Bluetooth
Połączyć się z Internetem w ten sam sposób, jak przy podłączaniu
telefonu do systemu samochodu.
Za pośrednictwem Wi-Fi
1. Włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego.
2. Nacisnąć Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
3. Nacisnąć Komunikacja > Wi-Fi i aktywować, zaznaczając
kratkę przy pozycji Wi-Fi.
4. Wybrać żądaną sieć i wprowadzić jej hasło.
5. Jeśli wcześniej było używane inne źródło połączenia, potwierdzić
opcję zmiany połączenia.
Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie
połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego
udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga
ponownego włączenia przy następnym użyciu.
Za pośrednictwem połączenia USB
1. Podłączyć telefon za pomocą przewodu do gniazda USB
samochodu w schowku w konsoli między fotelami.
2. Włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego za
pośrednictwem USB.
3. Jeśli wcześniej było używane inne źródło połączenia, potwierdzić
opcję zmiany połączenia.
04
Za pośrednictwem modemu samochodu*7
1. Włożyć osobistą kartę SIM do gniazda w przestrzeni bagażowej
(patrz ilustracja).
2. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
3. Nacisnąć Komunikacja > Modem internetowy samochodu.
4. Włączyć opcję, zaznaczając okienko przy pozycji Modem
internetowy samochodu.
5. Jeśli wcześniej było używane inne źródło połączenia, potwierdzić
opcję zmiany połączenia.
6. Wprowadzić kod PIN karty SIM.
Tylko samochody z systemem Volvo On Call*. Jeśli połączenie z Internetem jest nawiązywane za
pośrednictwem modemu samochodu, usługi Volvo On Call korzystają z tego łącza.
7
Udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem
hotspotu Wi-Fi
Gdy samochód jest połączony z Internetem, można udostępnić
połączenie internetowe (hotspot Wi-Fi) innym urządzeniom8.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć Komunikacja > Hotspot Wi-Fi samochodu.
3. Wybrać Nazwa sieci, aby nawiązać połączenie.
4. Wybrać Hasło do wprowadzenia w powiązanych urządzeniach.
5. Wybrać Pasmo częstotliwości, na którym hotspot ma przesyłać
dane9.
6. Włączyć opcję, zaznaczając okienko przy pozycji Hotspot Wi-Fi
samochodu.
7. Jeśli Wi-Fi było wcześniej używane jako źródło połączenia –
potwierdzić wybór, aby przełączyć połączenie.
Gdy samochód udostępnia połączenie internetowe, w pasku stanu
widoczny jest symbol
. Nacisnąć Podłączone urządzenia w
pozycji Hotspot Wi-Fi samochodu, aby sprawdzić wszystkie
podłączone urządzenia.
04
Nie dotyczy połączenia Wi-Fi. Operator sieci (karta SIM) musi obsługiwać udostępnianie
połączenia internetowego.
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
8
9
APPLE CARPLAY* NA WYŚWIETLACZU
CENTRALNYM
Funkcja Apple CarPlay pozwala na korzystanie z pewnych aplikacji
w urządzeniu iPhone za pośrednictwem samochodu, np. do
odtwarzania muzyki lub słuchania podcastów. Interakcja odbywa
się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego samochodu lub
poprzez Siri.
Uruchamianie Apple CarPlay
Przed przystąpieniem do korzystania z Apple CarPlay trzeba
włączyć w telefonie sterowanie głosowe przez Siri.
1. Podłączyć urządzenie iPhone do gniazda USB w
konsoli między fotelami. Przeczytać wyskakujący
komunikat, a następnie nacisnąć OK.
2. Nacisnąć Apple CarPlay w widoku aplikacji. Jeśli
urządzenie iPhone jest podłączane po raz pierwszy,
trzeba zaakceptować warunki.
3. Zostaje otwarty widok składowy Apple CarPlay i pojawiają się kompatybilne aplikacje.
Automatyczne uruchamianie Apple CarPlay
04
Jeśli ustawione jest automatyczne uruchamianie, Apple CarPlay
otwiera się samoczynnie po podłączeniu urządzenia iPhone.
Nacisnąć Ustawienia w widoku górnym i wybrać opcję
Komunikacja > Apple CarPlay.
Istnieje możliwość dodania aplikacji Apple CarPlay, jeśli samochód
nie został w nią wyposażony fabrycznie – należy w tym celu
skontaktować się z dealerem Volvo. Informacje o obsługiwanych
aplikacjach i kompatybilnych telefonach można znaleźć na stronie
internetowej firmy Apple: www.apple.com/ios/carplay/.
PODŁĄCZANIE I ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW
Z ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA AUDIO
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać dźwięk z zewnętrznych
urządzeń podłączonych za pośrednictwem wejścia AUX/USB
lub odbierać pliki dźwiękowe przesyłane bezprzewodowo za
pośrednictwem Bluetooth.
Odtwarzanie multimediów z urządzenia podłączonego za
pośrednictwem Bluetooth
1. Podłączyć urządzenie do systemu samochodu w
ten sam sposób, jak przy podłączaniu telefonu do
systemu samochodu.
2. Włączyć odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.
3. Otworzyć aplikację Bluetooth w widoku aplikacji w centralnym wyświetlaczu – rozpocznie się
odtwarzanie.
Odtwarzanie multimediów z pamięci USB
1. Podłączyć pamięć USB do wejścia w konsoli między
fotelami.
2. Uruchomić aplikację USB w widoku aplikacji i wybrać,
co ma być odtwarzane – rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie multimediów z odtwarzacza MP3 lub iPoda
1. Podłączyć urządzenie do wejścia AUX lub USB w
konsoli między fotelami.
2. Włączyć odtwarzanie w urządzeniu.
3. Otworzyć pozycję iPod, AUX lub USB, w zależności
od metody połączenia. W przypadku odtwarzania z
iPoda, wybrać aplikację iPod niezależnie od metody
połączenia – rozpocznie się odtwarzanie.
04
KORZYSTANIE Z NAWIGACJI NA MAPIE Z
WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SENSUS
NAVIGATION*
Nacisnąć widok składowy Nawigacja w widoku strony głównej na
wyświetlaczu centralnym.
Wprowadzanie miejsca docelowego z adresem:
1. Nacisnąć
– Ustaw cel. Obraz mapy przełącza się na ekran
wyszukiwania na podstawie adresu wraz z polem wyszukiwania.
2. Naciskać odpowiednie pola w celu wprowadzenia Kraju/Stanu/
Województwa/Adresu itd. za pomocą klawiatury na wyświetlaczu centralnym.
Wyznaczanie celu poprzez naciśnięcie na mapie:
1. Powiększyć maksymalnie mapę, naciskając
.
2. Odszukać żądane miejsce docelowe na mapie, nacisnąć i
przytrzymać. Pojawi się ikona i menu.
3. Wybrać Przejdź tutaj, aby uruchomić nawigację.
Usuwanie miejsca docelowego:
1. Nacisnąć ikonę celu.
2. Nacisnąć Usuń.
04
Zmiana miejsca docelowego:
1. Zaznaczyć ikonę punktu docelowego krótkim dotknięciem.
2. Nacisnąć i przytrzymać ikonę, przeciągnąć w żądane położenie i
puścić.
APLIKACJE NA WYŚWIETLACZU CENTRALNYM
W widoku aplikacji znajdują się pobrane aplikacje oraz aplikacje
obsługujące wbudowane funkcje, na przykład Radio FM.
Używanie niektórych aplikacji jest możliwe tylko wtedy, gdy
samochód jest połączony z Internetem.
Porządkowanie aplikacji
1. Nacisnąć ikonę aplikacji i przytrzymać. Ikona zmieni rozmiar i
stanie się lekko przezroczysta.
2. Przeciągnąć aplikację w wolne miejsce na ekranie i puścić.
04
GENEROWANIE I REJESTRACJA
IDENTYFIKATORA VOLVO ID
Volvo ID to osobisty identyfikator zapewniający dostęp do szerokiej
oferty usług w trybie online, np. w celu pobrania map* do systemu
samochodu.
Aplikacja samochodowa Volvo ID umożliwia jednoczesne
wygenerowanie i zarejestrowanie identyfikatora w samochodzie.
Identyfikator Volvo ID można również wygenerować poprzez My
Volvo10 lub w aplikacji mobilnej Volvo On Call (VOC)11. Następnie
należy go zarejestrować w samochodzie.
Generowanie i rejestracja identyfikatora Volvo ID za
pośrednictwem aplikacji Volvo ID w samochodzie
1. Pobrać aplikację Volvo ID, korzystając z opcji Usługa zdalnej
aktualizacji w widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym.
2. Uruchomić aplikację i wpisać swój adres e-mail (albo identyfikator
Volvo ID, jeśli konto zostało już utworzone).
3. Postępować według instrukcji, które zostaną automatycznie przesłane na podany adres mailowy.
04
Generowanie identyfikatora Volvo ID za pośrednictwem
serwisu My Volvo lub aplikacji mobilnej VOC
1. My Volvo: Wejść do serwisu www.volvocars.com i przejść na
stronę My Volvo.
Aplikacja mobilna VOC: Pobrać najnowszą wersję aplikacji
mobilnej VOC w smartfonie, np. z serwisu App Store, Windows
Phone Store lub Google Play.
2. Wprowadzić osobisty adres e-mail i postępować zgodnie z
instrukcjami, które zostaną wysłane automatycznie na podany
adres e-mail.
Identyfikator Volvo ID został wygenerowany. Teraz należy go
zarejestrować w samochodzie za pomocą aplikacji Volvo ID, aby
uzyskać dostęp do usług Volvo ID.
10
11
Funkcja dostępna na niektórych rynkach.
Tylko samochody z systemem Volvo On Call*.
ZARZĄDZANIE I AKTUALIZOWANIE APLIKACJI,
MAP I SYSTEMÓW
–– Nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w widoku
aplikacji, aby dokonać aktualizacji różnych systemów
samochodu. Aby zdalna aktualizacja była możliwa,
samochód musi być podłączony do Internetu.
Naciśnięcie opcji Usługa zdalnej aktualizacji
otwiera aplikację do pobierania oprogramowania w
dolnym widoku składowym widoku strony głównej.
Pobieranie, aktualizowanie i odinstalowywanie aplikacji.
Pobieranie: Nacisnąć opcję Eksploruj i wybrać żądaną aplikację.
Nacisnąć opcję Instaluj, aby pobrać aplikację.
Aktualizacja: Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie, aby
zaktualizować wszystkie aplikacje. Wybrać opcję Aktualizacje
aplikacji, aby zaktualizować pojedyncze aplikacje. Wybrać żądaną
aplikację i nacisnąć opcję Instaluj.
Odinstaluj: Nacisnąć opcję Aktualizacje aplikacji i wybrać
żądaną aplikację. Nacisnąć opcję Odinstaluj, aby odinstalować
aplikację.
Aktualizowanie danych mapy
–– Nacisnąć opcję Mapy, aby wyświetlić listę dostępnych aktualizacji. Zaznaczyć bieżący region. Nacisnąć strzałkę w dół, aby
wyświetlić informację o aktualnej wersji mapy lub nacisnąć opcję
Instaluj, aby sprawdzić, czy jest nowsza wersja.
Wyszukiwanie i aktualizowanie oprogramowania
systemowego
–– Nacisnąć opcję Aktualizacje systemowe, aby wyświetlić
dostępne aktualizacje. Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie,
aby zaktualizować całe oprogramowanie lub Instaluj, aby zainstalować pojedyncze składniki oprogramowania.
04
VOLVO ON CALL*
04
Aplikacja mobilna Volvo On Call12 umożliwia przygotowanie
samochodu do jazdy. Przygotowanie przed jazdą można również
uruchomić w widoku klimatyzacja centralnego wyświetlacza.
Aplikacji można również używać przykładowo do zablokowania
lub odblokowania samochodu, sprawdzenia miejsca jego postoju,
rejestracji podroży, ostrzeżeń o próbach włamania oraz kontroli
zużycia paliwa. Aplikację mobilną można pobrać np. z serwisów
App Store, Windows Phone Store lub Google Play.
Usługi Volvo On Call obejmują także dostęp do pomocy drogowej i
pomocy w nagłych wypadkach:
–– Nacisnąć przycisk ON CALL lub SOS w konsoli sufitowej.
Zostanie wtedy nawiązane połączenie z przeszkolonym
operatorem Volvo w centrali Volvo On Call.
Centrala może także pomóc w ustaleniu pozycji samochodu w razie
jego kradzieży.
12
Do korzystania z aplikacji mobilnej wymagany jest osobisty identyfikator Volvo ID.
Zakres dostępnych usług zależy od konfiguracji samochodu i rynku.
Informacje o dostępności usług można uzyskać u dealera firmy
Volvo lub na stronie support.volvocars.com.
REGULACJA GŁOŚNOŚCI DŹWIĘKU
Aby wyregulować głośność dźwięku w samochodzie, należy
obracać pokrętłem regulacji głośności pod wyświetlaczem centralnym lub naciskać
i
w prawym zestawie przycisków na
kierownicy.
Regulacja głośności dźwięku dla różnych systemów
samochodu
1. Nacisnąć Ustawienia > Dźwięk > Głośność systemu w
widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
2. Nastawić głośność/wyciszenie np. dla dźwięku naciśnięcia
klawiatury lub ekranu, przesuwając suwak opcji Dźwięk
klawiatury lub Dźwięk ekranu.
ZMIANA WYGLĄDU WYŚWIETLACZA
CENTRALNEGO
1. Nacisnąć Ustawienia > My Car > Wyświetlacze >
Kompozycje w widoku górnym.
2. Wybrać kompozycję dla wyświetlacza centralnego, np.
Minimalistic.
W uzupełnieniu do tych kompozycji możliwy jest wybór pomiędzy
ciemnym lub jasnym podświetleniem tła. W trybie Normal, tło
ekranu jest ciemne, a napisy jasne. Ta opcja jest ustawieniem
domyślnym dla wszystkich kompozycji.
W trybie Jasne, tło ekranu jest jasne, a napisy ciemne. Ta opcja
może być użyteczna np. przy silnym nasłonecznieniu.
Opcje te są zawsze dostępne dla użytkownika i nie wpływa na nie
oświetlenie otoczenia.
04
REZERWACJA PRZEGLĄDÓW I NAPRAW
Istnieje możliwość zarządzania przeglądami, naprawami i
rezerwacjami bezpośrednio z podłączonego do sieci samochodu.
Aby wysłać zlecenie rezerwacji13:
1. Otworzyć aplikację Status samoch. w widoku
aplikacji.
2. Nacisnąć opcję Rezerwacje > Żądanie rezerwacji.
3. Upewnić się, czy wprowadzony identyfikator Volvo ID
jest prawidłowy.
4. Wpisać informacje dla stacji obsługi w polu
Informacja dla warsztatu. Można też nacisnąć
przycisk
i nagrać informację dla stacji obsługi.
5. Nacisnąć opcję Wyślij żądanie rezerwacji. Zlecenie
rezerwacji wysyłane z samochodu do stacji obsługi
zawiera dane pojazdu. Informacje te ułatwiają
planowanie pracy stacji obsługi.
6. Proponowany termin zostaje przesłany pocztą
elektroniczną w ciągu paru dni. Na niektórych rynkach
propozycja ta zostaje także przesłana do samochodu.
04
Trzeba najpierw utworzyć konto Volvo ID. Możliwość rezerwacji przeglądów i napraw dotyczy
niektórych rynków. Aby można było wysłać zlecenie rezerwacji, silnik musi być uruchomiony.
13
TUTAJ ZNAJDUJĄ SIĘ WEJŚCIA AUX I USB ORAZ GNIAZDA ELEKTRYCZNE
Gniazda AUX i USB
Wejścia AUX i USB znajdują się pod podłokietnikiem w konsoli
między fotelami.
Gniazda elektryczne
Samochód jest wyposażony w cztery gniazda elektryczne.
• W schowku w konsoli między fotelami znajduje się gniazdo 12 V.
• W tylnej części konsoli między fotelami jest też gniazdo 12 V oraz
gniazdo 230 V*.
• W przestrzeni bagażowej jest jedno gniazdo 12 V*.
Aby wszystkie gniazda działały, układ elektryczny samochodu musi
być przełączony przynajmniej w położenie zapłonu I.
04
INFORMACJE
SPECJALNE
ponieważ obrażenia spowodowane przytrzaśnięciem mogą mieć poważne konsekwencje.
Drzwi bagażnika należy zawsze uruchamiać z
zachowaniem ostrożności.
Instrukcja obsługi samochodu oraz inne
instrukcje zawierają ważne instrukcje związane
z bezpieczeństwem oraz wszystkie ostrzeżenia,
ważne informacje i uwagi, z którymi należy się
zapoznać. Niektóre funkcje są dostępne tylko na
określonych rynkach.
City Safety
City Safety jest funkcją pomocniczą i nie działa
we wszystkich warunkach jazdy, drogowych,
pogodowych oraz terenowych. Funkcja może nie
wykrywać wszystkich pieszych oraz rowerzystów we wszystkich sytuacjach. Ostrzeżenia są
aktywowane wyłącznie w przypadku wysokiego
ryzyka kolizji. Ostrzeżenia oraz interwencje układu
hamulcowego dotyczące pieszych i rowerzystów
są wyłączone przy prędkościach przekraczających 80 km/h (50 mph). Funkcja automatycznego
hamowania układu City Safety może zapobiec
kolizji lub ograniczyć jej prędkość. Aby zapewnić
pełne działanie hamulców, kierowca powinien
zawsze wcisnąć pedał hamulca – nawet jeśli
samochód hamuje automatycznie. Odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej odległości i
prędkości jazdy ponosi zawsze kierowca.
OSTRZEŻENIE
Składanie oparć tylnych siedzeń
Po opuszczeniu i podniesieniu oparć należy
sprawdzić, czy są one prawidłowo zablokowane.
Po podniesieniu zagłówków należy sprawdzić,
czy są one prawidłowo zablokowane. Zagłówki
na siedzeniach zewnętrznych w drugim rzędzie
siedzeń muszą być zawsze podniesione, gdy
siedzenia trzeciego rzędu* są zajęte przez
pasażerów.
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Wysiadając z samochodu, należy zawsze zabrać
z sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
upewnić się, że układ elektryczny został przełączony w położenie zapłonu 0.
Używanie hamulca postojowego
Zawsze używać hamulca postojowego przy
parkowaniu na pochyłości terenu – pozostawienie samochodu na biegu lub położenie P
automatycznej skrzyni biegów nie wystarczy do
utrzymania samochodu w miejscu we wszystkich
sytuacjach.
Sterowanie klimatyzacją samochodu
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać
osoby, które mają trudności z odczuwaniem
wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu
czucia lub z jakiegoś powodu mają problemy z
obsługą elementów sterowania podgrzewanych
siedzeń. W przeciwnym razie mogą one doznać
poparzeń.
05
Otwieranie i zamykanie sterowanych elektrycznie* drzwi bagażnika
Należy pamiętać o ryzyku przytrzaśnięcia
podczas otwierania/zamykania. Sprawdzić, czy
nikt nie znajduje się w pobliżu drzwi bagażnika,
drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Blind Spot Information (BLIS)* i Cross Traffic
Alert (CTA)*
Funkcja monitorowania martwych pól widoczności, BLIS i układ CTA są jedynie funkcjami
pomocniczymi i nie zastępują bezpiecznego stylu
jazdy ani korzystania z lusterek wstecznych. Nie
są one w stanie zastąpić uwagi i odpowiedzialnego postępowania kierowcy. Odpowiedzialność
za bezpieczne zmienianie pasa ruchu i cofanie
zawsze ponosi kierowca. Funkcja monitorowania
martwych pól widoczności, BLIS, nie działa na
ostrych zakrętach ani w trakcie cofania.
Korzystanie z nawigacji na mapie*
Zwracać pełną uwagę na drogę i skupiać
się całkowicie na prowadzeniu samochodu.
Przestrzegać obowiązujących przepisów ruchu
drogowego i kierować się rozsądkiem podczas
prowadzenia samochodu. Ze względu na porę
roku lub warunki atmosferyczne wpływające na
warunki drogowe, niektóre instrukcje mogą stać
się mniej godne polecenia.
Volvo On Call*
W przypadku samochodów posiadających Volvo
On Call system ten działa tylko na obszarach
objętych zasięgiem sieci komórkowej partnerów
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej VOC oraz na rynkach, gdzie usługa ta jest
dostępna. Podobnie jak w przypadku telefonów
pasażera*
komórkowych, zakłócenia atmosferyczne lub słaJeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do włączania/wyłączania poduszki powietrznej by zasięg nadajnika mogą spowodować zerwanie
połączenia, np. na obszarach słabo zaludniopasażera, pozostanie ona włączona przez cały
czas. Nie wolno sadzać dziecka na podwyższeniu nych. Ostrzeżenia, ważne informacje oraz uwagi
dotyczące usług VOC można znaleźć w Instrukcji
siedziska, w foteliku dziecięcym lub w foteliku
obsługi i umowie subskrypcji VOC.
dziecięcym zwróconym tyłem do kierunku jazdy
na przednim fotelu pasażera, jeżeli zamontowana
Park Assist Pilot (PAP)*
WAŻNE
przed nim czołowa poduszka powietrzna nie
Układ aktywnego wspomagania parkowania
została wyłączona. Na przednim fotelu pasażera
Składanie oparć tylnych siedzeń
nie działa we wszystkich sytuacjach i został
nigdy nie powinny podróżować osoby o wzroście Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu
zaprojektowany jedynie jako dodatkowa funkcja
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Pasy
pomocnicza. Kierowca zawsze ponosi ostateczną nim czołowa poduszka powietrzna nie została
bezpieczeństwa nie mogą być zapięte. Przed
odpowiedzialność za bezpieczne prowadzewyłączona. Na przednim fotelu pasażera nigdy
złożeniem siedzenia należy opuścić zintegrowane
nie samochodu oraz za zwracanie uwagi na
nie powinny podróżować osoby o wzroście
podwyższenie siedziska* na środkowym miejscu
otoczenie i innych użytkowników drogi, którzy
powyżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed nim
2. rzędu siedzeń. Przed złożeniem siedzenia nalezbliżają się do samochodu lub mijają go podczas czołowa poduszka powietrzna została wyłączona. ży podnieść podłokietnik* na środkowym miejscu
parkowania.
Nie wolno zezwalać nikomu siadać na przednim
2. rzędu siedzeń.
fotelu pasażera, jeżeli komunikat na wyświetlaKamera wspomagania parkowania*
Trzy wyświetlacze samochodu
czu
w
konsoli
sufitowej
informuje,
że
poduszka
Kamera wspomagania parkowania stanowi jedyZespół wyświetlacza przeziernego*, przez który
powietrzna jest wyłączona, a równocześnie na
nie pomoc dla kierowcy i nigdy nie może zwolnić
wyświetlane są informacje, znajduje się w tablicy
wyświetlaczu kierowcy widoczny jest symbol
go z odpowiedzialności. Kamera ma martwe
rozdzielczej. Aby uniknąć uszkodzenia przezroostrzegawczy układu poduszek powietrznych.
punkty widoczności, w których nie jest w stanie
czystej osłony zespołu wyświetlacza, nie kłaść
Oznacza to, że wystąpiła poważna awaria. Należy
wykryć przeszkody. Należy zwracać uwagę na
na niej żadnych przedmiotów i uważać, by nic na
jak najszybciej udać się do stacji obsługi. Firma
ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
nią nie spadło.
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
Lane Keeping Aid (LKA)*
Sterowanie klimatyzacją samochodu
Układ monitorowania pasa ruchu stanowi jedynie obsługi Volvo.
Wentylacji siedzeń nie można uruchomić, gdy
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń
pomoc dla kierowcy i nie działa we wszystkich
temperatura w kabinie pasażerskiej jest za niska.
głosowych
sytuacjach podczas jazdy oraz we wszystkich
Ma to zapobiec wychłodzeniu osoby zajmującej
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne
warunkach ruchu, pogodowych lub drogowych.
dane siedzenie.
prowadzenie samochodu oraz za przestrzeganie
Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
przepisów ruchu drogowego ponosi zawsze
w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie
Ściereczka z mikrofibry nie może być zapiaszczokierowca.
wszystkich obowiązujących przepisów ruchu
na ani zabrudzona w trakcie czyszczenia
wyświetlacza centralnego. W przeciwnym razie
zachodzi ryzyko porysowania ekranu. Nacisk na
ekran w trakcie jego czyszczenia powinien być
delikatny. Silny nacisk może spowodować uszkodzenie ekranu. Nie spryskiwać bezpośrednio
wyświetlacza centralnego żadną cieczą ani żrącą
substancją. Nie stosować płynu do mycia szyb,
innych środków czyszczących, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do
czyszczenia zawierających materiał ścierny. Nie
wolno używać ostrych ściereczek, ręczników
papierowych ani bibułki, ponieważ mogą spowodować porysowanie wyświetlacza centralnego.
Tutaj znajdują się wejścia AUX i USB oraz
gniazda elektryczne
Maksymalny pobór prądu wynosi 10 A (120 W),
jeśli w danym momencie jest używane jedno
gniazdo 12 V w konsoli między fotelami. Jeśli
jednocześnie są używane oba gniazda w konsoli
między fotelami, wartość ta wynosi 7,5 A (90 W)
na każde gniazdo. Maksymalny pobór prądu dla
gniazda 12 V w przestrzeni bagażowej wynosi
10 A (120 W).
UWAGA
Korzystanie z funkcji bezkluczykowego
blokowania/odblokowywania zamków*
Pola elektromagnetyczne oraz ekrany mogą
zakłócać działanie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania. Należy unikać przechowywania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pobliżu
metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych, tabletów,
laptopów i ładowarek – zaleca się zachowanie
odległości co najmniej 10-15 cm.
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie
od temperatury zewnętrznej. Stanowi to element
stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych emisji. W
przypadku niektórych silników wysokoprężnych
uruchomienie zimnego silnika ulega opóźnieniu w
związku z koniecznością jego podgrzania.
Trzy wyświetlacze samochodu
Po aktywacji Ostrzeżenia o ryzyku kolizji z
poprzedzającym pojazdem, informacja na wyświetlaczu przeziernym na szybie przedniej jest
zastępowana grafiką Ostrzeżenia o ryzyku kolizji z
poprzedzającym pojazdem*. Grafika ta świeci się
także po wyłączeniu wyświetlacza przeziernego.
Zdolność widzenia przez kierowcę informacji
na wyświetlaczu przeziernym pogarsza się w
przypadku korzystania z okularów z polaryzacją,
przyjęcia pozycji, w której kierowca nie siedzi
pośrodku fotela, położenia jakiegoś przedmiotu
na przezroczystej osłonie zespołu wyświetlacza
oraz w niekorzystnych warunkach oświetlenia.
Niektóre wady wzroku mogą powodować ból
głowy lub uczucie napięcia podczas korzystania z
wyświetlacza przeziernego.
Nawigacja na wyświetlaczu centralnym
Widok górny nie jest dostępny podczas uruchamiania/wyłączania lub gdy na ekranie wyświetlany
jest komunikat. Nie jest także dostępny podczas
wyświetlania funkcji sterowania klimatyzacją w
trybie pełnoekranowym.
Sterowanie klimatyzacją samochodu
Nie jest możliwe przyspieszenie ogrzewania/
chłodzenia poprzez wybranie wyższej/niższej
temperatury niż faktycznie wymagana.
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
Ekran nie może zostać wyłączony, gdy wyświetlane jest na nim polecenie wykonania jakiejś
czynności.
Otwieranie i zamykanie sterowanych
elektrycznie* drzwi bagażnika
W przypadku długotrwałej nieprzerwanej
pracy układu następuje jego wyłączenie w celu
uniknięcia przeciążenia. Można go ponownie
użyć po upływie około 2 minut. Jeśli zderzak
tylny jest pokryty dużą ilością lodu, śniegu, brudu
itp., istnieje ryzyko ograniczonego działania lub
braku działania. Dlatego trzeba go utrzymywać
w czystości.
Kamera wspomagania parkowania*
Obiektyw kamery należy oczyszczać z brudu,
lodu i śniegu, aby zapewnić optymalne działanie
układu. Jest to szczególnie ważne w warunkach
słabego oświetlenia.
Obsługa komputera pokładowego
W przypadku zmiany stylu jazdy mogą wystąpić
pewne odchylenia w obliczaniu dystansu jazdy.
Ewentualnie można wyłączyć lub wstrzymać
działanie innych usług.
Używanie schowka podręcznego
Przy pierwszym użyciu funkcji blokady trzeba
wybrać kod zabezpieczający. Kodu zabezpieczającego można użyć do zresetowania funkcji,
jeśli ktoś próbował wyłączyć blokadę dostępu,
posługując się nieprawidłowym kodem. Kod
zabezpieczający należy trzymać w bezpiecznym
miejscu.
Podłączanie telefonu do samochodu
Jeśli system operacyjny telefonu zostanie zaktualizowany, powiązanie telefonu z samochodem
może zostać przerwane. W takim przypadku
należy usunąć telefon z systemu samochodu i
ponowić powiązanie.
Połączenie z Internetem
Korzystanie z Internetu wymaga przesyłania
(transmisji) danych, co może wiązać się z kosztami. Aktywacja roamingu danych może wiązać
się z dodatkowymi kosztami. Informacje na temat
kosztów przesyłu danych można uzyskać o danego operatora sieci. Włączenie funkcji hotspotu
Wi-Fi może wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat przez operatora sieci komórkowej.
Informacje na temat kosztów przesyłu danych
można uzyskać o danego operatora sieci.
Podczas pobierania danych za pośrednictwem
telefonu komórkowego należy zwrócić uwagę na
ewentualne dodatkowe koszty przesyłu danych.
Apple CarPlay* na wyświetlaczu centralnym
Firma Volvo nie kontroluje zawartości aplikacji
Apple CarPlay. Jeśli telefon lub odtwarzacz
multimedialny jest podłączony do samochodu
za pośrednictwem Bluetooth, urządzenie to nie
będzie dostępne, gdy aktywny jest system Apple
CarPlay, ponieważ Bluetooth zostaje wtedy
wyłączony. Aby połączyć samochód, należy użyć
Wi-Fi lub wbudowanego modemu samochodu*.
Zarządzanie i aktualizowanie aplikacji, map
i systemów
Pobieranie danych może mieć wpływ na działanie
innych usług przesyłających dane, np. radia
internetowego. Pobieranie można przerwać, jeśli
przeszkadza to w korzystaniu z innych usług.
05
TP 20445 (Polish) AT 1546, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising