Volvo | XC90 | Volvo On Call | Volvo XC90 2016 Volvo On Call

Volvo XC90 2016 Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Niniejszy dokument opisuje funkcje systemu Volvo On Call. Do korzystania z systemu potrzebny jest ważny abonament.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonalenie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić
się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
SPIS TREŚCI
VOLVO ON CALL (VOC)
2
Volvo On Call*
4
Korzystanie z Volvo On Call*
5
Dostępne funkcje Volvo On Call*
6
Usługi Volvo On Call* zwiększające
wygodę
6
Aplikacja mobilna Volvo On Call*
7
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
9
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
poprzez kontakt nawiązywany ręcznie
9
Wzywanie pomocy drogowej za
pośrednictwem Volvo On Call*
10
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem samochodu
10
Odblokowanie samochodu za
pośrednictwem centrali Volvo On Call*
11
Dostępność Volvo On Call*
12
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
15
Kod PIN do Volvo On Call*
17
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
17
Dane osobowe
18
VOLVO ON CALL (VOC)
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
OSTRZEŻENIE
Volvo On Call (VOC)* to dodatkowa usługa
dostępna w abonamencie dla właścicieli samochodów Volvo. Abonament obejmuje usługi
związane z bezpieczeństwem użytkownika i bezpieczeństwem samochodu oraz zwiększające
wygodę.
System VOC jest połączony z systemem SRS i
alarmowym samochodu oraz z innymi układami
(np. centralnym zamkiem i klimatyzacją). Samochód ma wbudowany modem do komunikacji z
usługami VOC.
Dostępność
Po zabraniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z samochodu funkcje systemu są dostępne
nieprzerwanie przez 5 dni, a następnie raz na
godzinę przez kolejnych 17 dni. Po upływie tych
22 dni system zostanie dezaktywowany do
momentu uruchomienia samochodu.
System wykorzystuje GNSS (Global Navigation
Satellite System) do lokalizacji samochodu. Zintegrowany w samochodzie modem służy do komunikacji z centralą VOC oraz aplikacją mobilną
VOC.
Ten system działa tylko na obszarach, w których partnerzy VOC mają zasięg sieci komórkowej oraz na rynkach, na których dostępna
jest usługa.
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 10)
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Podobnie jak ma to miejsce w przypadku telefonii komórkowej, zakłócenia atmosferyczne
lub niepełne pokrycie przekaźnikami mogą
prowadzić do niemożności nawiązania połączenia, np. w obszarach o niskiej populacji.
Abonament
Abonament rozpoczyna się w powiązaniu z zakupem samochodu, gdy ma miejsce aktywacja systemu. Abonament ma ograniczony czas ważności,
ale może zostać przedłużony, przy czym okres
ważności zależy od rynku.
Informacje w internecie
Więcej informacji o usłudze Volvo On Call można
znaleźć na stronie support.volvocars.com.
Osobisty identyfikator Volvo ID umożliwia logowanie do aplikacji mobilnej.
Patrz rozdział Volvo ID w instrukcji obsługi, gdzie
zaprezentowano korzyści związane z kontem
Volvo ID oraz sposób jego utworzenia.
Powiązane informacje
4
•
Usługi Volvo On Call* zwiększające wygodę
(Str. 6)
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 9)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Korzystanie z Volvo On Call*
System Volvo On Call (VOC) jest aktywowany
po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków w
podsufitce lub po dokonaniu odpowiedniego
wyboru na wyświetlaczu centralnym. Na wyświetlaczu centralnym można ustawić również inne
dodatkowe opcje.
System VOC jest aktywowany automatycznie w
razie uruchomienia systemu bezpieczeństwa
samochodu, np. na skutek wypadku, podczas którego doszło do zadziałania napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych. Między
samochodem a centralą VOC nawiązywany jest
kontakt i centrala wysyła odpowiednią pomoc w
miejsce, w którym znajduje się samochód.
Gdy usługa jest aktywna, wyświetlany jest symbol
na wyświetlaczu centralnym.
Przycisk SOS – w razie sytuacji
awaryjnej
cisk Zakończ połączenie na centralnym
wyświetlaczu.
Nacisnąć przycisk SOS w podsufitce i przytrzymać przez 2 sekundy, aby uruchomić usługę
alarmu ręcznego.
Przycisk ON CALL – w razie problemu z
samochodem
1.
Nacisnąć przycisk ON CALL w podsufitce i przytrzymać przez 2 sekundy, aby uruchomić usługę i
nawiązać kontakt z centralą VOC.
Dotknąć palcem Ustawienia w górnym
widoku.
2.
Nacisnąć przycisk Komunikacja
On Call.
3.
- Wybrać Aktywuj UNIT, aby aktywować
usługę i abonament Volvo On Call. Więcej
informacji o możliwości odnowienia abonamentu oraz reaktywacji systemu można uzyskać u dealera Volvo.
Alternatywy dla przycisku ON CALL
Dotknąć palcem On call w widoku telefonu na
wyświetlaczu centralnym. W wyświetlonym wyskakującym oknie wybrać opcję Rozmowa.
UWAGA
Przycisk SOS może być wykorzystywany
wyłącznie w razie wypadków, choroby lub
wystąpienia zagrożenia zewnętrznego dla
samochodu i jego pasażerów. Funkcja SOS
jest przeznaczona wyłącznie do użycia w
wypadkach nadzwyczajnych. Niewłaściwe użycie może prowadzić do dodatkowych opłat.
Przycisk ON CALL może być wykorzystywany
dla wszystkich innych usług, łącznie z pomocą
drogową.
Anulowanie usługi
Prezentacja przycisków w podsufitce i na wyświetlaczu
centralnym
Ustawienia
Dostępne opcje i ustawienia systemowe są
wybierane na wyświetlaczu centralnym:
Usługę, która została uruchomiona, można anulować w ciągu 8 sekund, naciskając jeden raz przy-
Volvo
– Wybrać Blokada przycisków, aby wskazać, kiedy ma nastąpić aktywacja przycisków
SOS i ON CALL. Funkcja ta oznacza, że
przyciski te są aktywne tylko wtedy, gdy układ
elektryczny samochodu jest przełączony w
pozycję I lub II albo gdy silnik jest uruchomiony.
Powiązane informacje
•
•
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 6)
•
Wzywanie pomocy drogowej za pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika poprzez kontakt nawiązywany ręcznie (Str. 9)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
VOLVO ON CALL (VOC)
Dostępne funkcje Volvo On Call*
Usługa
Przegląd funkcji Volvo On Call (VOC) dostępnych za pośrednictwem centrali VOC i aplikacji
mobilnej VOC.
Usługa
Centrala
Zdalne uruchomienie
nagrzewnicy
X
Alarm automatyczny
X
Alarm ręczny
X
Pomoc drogowa
X
Theft Notification (TN)
X
Stolen Vehicle Tracking
(SVT)
X
Remote Door Unlock
(RDU)
X
6
Tablica rozdzielcza samochodu
X
Dziennik podróży
X
Informacje o pojeździe
X
Przygotowanie do jazdy
X
Wyślij punkt docelowy do
samochoduD
X
A
B
C
D
X
X
X
Zdalne uruchomienie silnika (ERS)B, C
Lokalizacja samochodu
X
AplikacjaA
Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich modelach
samochodów.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Niektóre samochody z automatyczną skrzynią biegów.
Wymagany system Sensus Navigation.
Powiązane informacje
Zdalne zablokowanie
zamków
Zdalna blokada rozruchu
silnikaB
AplikacjaA
Centrala
•
•
Aplikacja mobilna Volvo On Call* (Str. 7)
Usługi Volvo On Call* zwiększające wygodę
(Str. 6)
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 9)
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 10)
Usługi Volvo On Call* zwiększające
wygodę
Usługi zwiększające wygodę dostępne za
pośrednictwem telefonu, takie jak komunikowanie się z samochodem za pomocą aplikacji
mobilnej.
Aplikacja mobilna umożliwia użytkownikom usługi
Volvo On Call utrzymywać kontakt z zaparkowanym samochodem za pomocą urządzeń takich jak
iPhone, Windows Phone lub telefon z systemem
Android. Aplikacja mobilna może ustalić pozycję
samochodu, zdalnie zablokować samochód, zdalnie uruchomić silnik, sprawdzić informację o
poziomie paliwa i zrealizować wiele innych funkcji.
Samochody wyposażone w paliwową nagrzewnicę
silnika i kabiny pasażerskiej w połączeniu z Volvo
On Call oferują te same opcje ustawień nagrzewnicy za pomocą zwykłego telefonu komórkowego
co opcje dostępne w samochodzie.
Powiązane informacje
•
•
Aplikacja mobilna Volvo On Call* (Str. 7)
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 6)
X
X
X
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Aplikacja mobilna Volvo On Call*
Jako użytkownik Volvo On Call właściciel samochodu ma dostęp do aplikacji mobilnej, która
pozwala utrzymywać kontakt z zaparkowanym
samochodem za pomocą telefonu komórkowego.
Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich
modelach samochodów.
Aplikacja mobilna jest przez cały czas uaktualniana, co może oznaczać, że niniejsza informacja
nie odzwierciedla wszystkich dostępnych funkcji.
Więcej informacji o usłudze Volvo On Call można
znaleźć na stronie support.volvocars.com.
Aplikacja mobilna jest dostępna na telefony
iPhone, Windows Phone i z systemem Android.
Można ją pobrać z serwisów Apple AppStore,
Windows Phone Store lub Google Play.
Do korzystania z aplikacji mobilnej i usług online
oferowanych przez Volvo potrzebne jest osobiste
konto Volvo ID.
Patrz rozdział Volvo ID w instrukcji obsługi, gdzie
zaprezentowano korzyści związane z kontem
Volvo ID oraz sposób jego utworzenia.
Lokalizacja samochodu
Pozycja samochodu jest pokazywana na mapie i
istnieje opcja umożliwiająca otrzymanie wskazówek dotarcia do samochodu. Dostępny jest też
cyfrowy kompas, który pokazuje kierowcy właś1
ciwy kierunek. Możliwe jest również włączenie
klaksonu i kierunkowskazów samochodu w celu
ułatwienia lokalizacji.
Wyślij punkt docelowy do samochodu
Za pośrednictwem aplikacji mobilnej można używać funkcji „Send to Car” do przesyłania punktu
docelowego (np. hotel, firma, kino, restauracja,
stacja benzynowa) do samochodu. Lokalizacja
punktu docelowa będzie wówczas dostępna w
samochodowym systemie nawigacji1. Jeśli samochodowy system nawigacji nie był instalowany
fabrycznie, konieczna będzie aktualizacja konfiguracji samochodu przez dealera Volvo, aby aplikacja VOC uzyskała informację, że może przesłać do
niego punkt docelowy. Instrukcje obsługi funkcji
Send to Car można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
Wyświetlacz kierowcy w samochodzie
Funkcja ta umożliwia kierowcy dostęp do szeregu
informacji, takich jak: poziom paliwa, zasięg na
pozostałym paliwie, średnie zużycie paliwa, średnia prędkość oraz wskazania licznika przebiegu
całkowitego i dziennego.
Kontrola samochodu
Aplikacja mobilna przeprowadza „kontrolę zdrowia” samochodu i pokazuje informacje dotyczące
żarówek oraz poziomu płynu hamulcowego, płynu
chłodzącego i oleju.
Dziennik podróży
Istnieje możliwość pobrania i zapisania szczegółowych informacje na temat wszystkich podróży z
ostatnich 40 dni. Dostępna jest także opcja eksportu wszystkich lub wybranych podróży z aplikacji mobilnej w formacie arkusza kalkulacyjnego i
przesłania tych danych na adres poczty elektronicznej. Funkcja ta jest przydatna na przykład
podczas podróży służbowych.
Istnieje opcja umożliwiająca dezaktywację dziennika podróży. W takim przypadku samochód nie
przesyła żadnych informacji z rejestru po każdej
zakończonej podróży.
Informacje o pojeździe
Łatwo dostępne są podstawowe dane samochodu, takie jak model, numer rejestracyjny i
numer VIN.
Theft Notification (TN)
W przypadku włączenia się autoalarmu kierowca
zostaje o tym powiadomiony za pośrednictwem
telefonu komórkowego.
Zdalne zablokowanie drzwi
Prezentowany jest stan wszystkich drzwi i szyb.
Kierowca może zablokować i odblokować drzwi
samochodu. Ze względu na bezpieczeństwo do
zdalnego odblokowania drzwi samochodu zawsze
jest potrzebne hasło do aplikacji. Używanym hasłem jest osobisty identyfikator Volvo ID.
}}
Dotyczy systemu Sensus Navigation.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Zdalne uruchomienie nagrzewnicy
Jeśli samochód jest wyposażony w nagrzewnicę
postojową, to można ją uruchomić bezpośrednio
lub zaprogramować jej uruchomienie na dwie
różne pory.
Zdalne uruchomienie silnika (ERS)2
Zdalne uruchomienie silnika (ERS – Engine
Remote Start) oznacza, że silnik samochodu
może zostać uruchomiony zdalnie w celu ogrzania/ochłodzenia kabiny pasażerskiej do komfortowej temperatury przed rozpoczęciem podróży.
Przed ruszeniem trzeba aktywować tryb jazdy.
Odbywa się w to taki sam sposób, jak przy uruchamianiu silnika. Więcej informacji o uruchamianiu silnika można znaleźć w części „Uruchamianie
silnika” w Instrukcji obsługi.
Klimatyzacja uruchamia się na ustawieniach automatycznych. Zdalnie uruchomiony silnik pracuje
przez maksymalnie 15 minut, po czym zostaje
wyłączony. Po 2 uruchomieniach przy użyciu tej
funkcji silnik musi zostać uruchomiony w normalny sposób, aby można było ponownie skorzystać z jego zdalnego rozruchu.
Funkcja zdalnego rozruchu silnika jest dostępna
tylko w samochodach z automatyczną skrzynią
biegów.
2 Dotyczy
8
Powiązane informacje
OSTRZEŻENIE
Aby można było zdalnie uruchomić silnik,
muszą zostać spełnione następujące warunki:
•
•
Samochód musi być nadzorowany.
•
Samochód nie może być zaparkowany w
zamkniętym, pozbawionym wentylacji
pomieszczeniu – gazy spalinowe mogą
być bardzo szkodliwe dla ludzi i zwierząt.
Wewnątrz i wokół samochodu nie mogą
przebywać ludzie ani zwierzęta.
•
•
•
Usługi Volvo On Call* zwiększające wygodę
(Str. 6)
Volvo On Call* (Str. 4)
Dostępne funkcje Volvo On Call* (Str. 6)
UWAGA
Należy przestrzegać lokalnych/krajowych
zasad/przepisów dotyczących pracy silnika na
biegu jałowym. Należy również przestrzegać
lokalnych i krajowych przepisów i regulacji
odnośnie poziomu hałasu w czasie pracy silnika.
Przygotowanie do jazdy
Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa układy
napędowe i kabinę samochodu przed rozpoczęciem podróży, dzięki czemu zmniejszone zostają
zużycie elementów i zapotrzebowanie na energię
podczas jazdy. Aplikacja mobilna jest wykorzystywana w taki sam sposób co przy zdalnym uruchomieniu nagrzewnicy.
niektórych modeli i rynków.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
Alarmowanie automatyczne i manualne oraz
możliwość wezwania pomocy drogowej to usługi
bezpieczeństwa dostępne za pośrednictwem
Volvo On Call (VOC). Usługi związane z bezpieczeństwem użytkownika są wykorzystywane do
alarmów w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.
Alarm automatyczny
W razie uruchomienia systemu bezpieczeństwa
samochodu, np. na skutek wypadku, podczas którego doszło do zadziałania napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych, następuje automatyczne wysłanie sygnału do centrali
VOC. Mają wówczas miejsce następujące zdarzenia:
1.
Do centrali VOC z samochodu zostaje automatycznie wysłany komunikat.
2.
Centrala VOC nawiązuje wtedy kontakt werbalny z kierowcą samochodu i stara się ustalić skalę kolizji oraz potrzebną pomoc.
3.
Następnie centrala VOC kontaktuje się z niezbędnymi służbami (policja, ambulans, pomoc
drogowa itd.).
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala VOC kontaktuje się z odpowiednimi
organami, które podejmują niezbędne działania.
3
Alarm ręczny
Skontaktować się z centralą VOC, aby poprosić o
pomoc w sytuacji awaryjnej.
Pomoc drogowa
Wezwać pomoc np. w razie przebicia opony,
wyczerpania się paliwa lub rozładowania się akumulatora.
Do korzystania z usługi pomocy drogowej może
być wymagane wykupienie oddzielnego abonamentu.
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem użytkownika
poprzez kontakt nawiązywany
ręcznie
Skontaktować się z centralą Volvo On Call
(VOC), aby poprosić o pomoc w sytuacji awaryjnej.
Aby zaalarmować centralę VOC ręcznie:
1.
Nacisnąć przycisk SOS i przytrzymać przez
co najmniej 2 sekundy, aby wezwać pomoc w
razie choroby, zewnętrznego zagrożenia dla
samochodu lub pasażerów itp.
2.
Centrala VOC otrzymuje wiadomość o
potrzebnej pomocy i informację o pozycji
samochodu.
3.
Centrala VOC nawiązuje kontakt werbalny z
kierowcą i uzgadnia potrzebną pomoc.
Numer alarmowy
W przypadku uruchomienia alarmu system stara
się nawiązać kontakt z centralą VOC. Jeśli nie
jest to możliwe, połączenie zostaje przekierowane
na numer alarmowy przypisany do obszaru, na
którym znajduje się samochód3.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika poprzez kontakt nawiązywany ręcznie (Str. 9)
•
Wzywanie pomocy drogowej za pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Jeśli nie można nawiązać kontaktu werbalnego,
centrala VOC kontaktuje się z odpowiednimi
organami, które podejmują niezbędne działania.
Powiązane informacje
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 9)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 15)
•
Wzywanie pomocy drogowej za pośrednictwem Volvo On Call* (Str. 10)
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
9
VOLVO ON CALL (VOC)
Wzywanie pomocy drogowej za
pośrednictwem Volvo On Call*
Usługi Volvo On Call* związane z
bezpieczeństwem samochodu
Wezwać pomoc np. w razie przebicia opony,
wyczerpania się paliwa lub rozładowania się akumulatora.
Volvo On Call (VOC) zapewnia pomoc w przypadku włamania lub kradzieży samochodu i
może zdalnie zablokować samochód w razie
zgubienia lub zamknięcia kluczyków.
1.
Nacisnąć przycisk ON CALL na co najmniej
2 sekundy.
2.
Centrala VOC nawiązuje kontakt werbalny z
kierowcą i uzgadnia potrzebną pomoc.
Powiązane informacje
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika (Str. 9)
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem użytkownika poprzez kontakt nawiązywany ręcznie (Str. 9)
•
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
Usługi Volvo związane z bezpieczeństwem samochodu mają na celu zminimalizowanie ryzyka
utraty samochodu przez właściciela. W przypadku
kradzieży samochodu, istnieje także możliwość
jego zlokalizowania i ewentualnego unieruchomienia.
W przypadku wyłączenia zasilania w samochodzie
włącza się akumulator zapasowy VOC.
Oprócz usług związanych z bezpieczeństwem
użytkownika i samochodu, na niektórych rynkach
oferowany jest opcjonalny system bezpieczeństwa.
Theft Notification (TN)
Układ VOC wysyła automatycznie sygnał do centrali VOC w przypadku włamania lub kradzieży
(jeśli nastąpiło uruchomienie autoalarmu w samochodzie).
Jeśli autoalarm zostanie uzbrojony, centrala VOC
zostanie o tym powiadomiona automatycznie po
upływie pewnego czasu. Jeśli alarm zostanie rozbrojony za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, usługa zostanie wyłączona.
4 Dotyczy
10
Stolen Vehicle Tracking (SVT)
W przypadku wykrycia kradzieży lub innego nieupoważnionego użycia samochodu, właściciel
samochodu wraz z policją i centralą VOC mogą
uzgodnić śledzenie pojazdu. Centrala VOC wysyła
wtedy do samochodu komunikat w celu ustalenia
jego pozycji. Następnie można skontaktować się z
policją lub innym organem.
UWAGA
Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód został skradziony z użyciem powiązanego z nim
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Remote Door Unlock (RDU)
W przypadku zgubienia lub zamknięcia w samochodzie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
centrala VOC może zdalnie odblokować drzwi
samochodu w ciągu następnych 5 dni po pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala VOC odblokowuje wtedy zdalnie drzwi samochodu zgodnie z
zawartą umową.
Zdalna blokada rozruchu silnika4
Jeśli samochód zostanie skradziony, właściciel
lub odpowiedni organ kontaktuje się z centralą
VOC.
niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
VOLVO ON CALL (VOC)
UWAGA
Dotyczy to także sytuacji, gdy samochód został skradziony z użyciem powiązanego z nim
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Po kontakcie z odpowiednim organem centrala
VOC dokonuje dezaktywacji kluczyków z pilotem
zdalnego sterowania, aby uniemożliwić uruchomienie samochodu. Unieruchomiony samochód
może następnie zostać ponownie uruchomiony
po skontaktowaniu się z centralą VOC i pozytywnej weryfikacji kodu PIN. Centrala VOC wyłącza
wtedy unieruchomienie samochodu.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Odblokowanie samochodu za pośrednictwem
centrali Volvo On Call* (Str. 11)
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 15)
•
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 17)
Odblokowanie samochodu za
pośrednictwem centrali Volvo On
Call*
Powiązane informacje
•
Usługi Volvo On Call* związane z bezpieczeństwem samochodu (Str. 10)
Zamki samochodu można odblokować zdalnie z
pomocą centrali VOC.
•
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 15)
•
Volvo On Call* (Str. 4)
1.
Skontaktować się z centralą VOC.
2.
Po zweryfikowaniu przez centralę VOC właściciela samochodu lub innej upoważnionej
osoby posługującej się kodem PIN do samochodu zgodnie z umową jest przesyłany sygnał odblokowania.
3.
Aby można było odblokować drzwi, trzeba
otworzyć drzwi bagażnika. Nacisnąć lekko na
gumową nakładkę przycisku pod zewnętrzną
klamką drzwi bagażnika, aby je otworzyć.
UWAGA
Jeśli drzwi bagażnika nie zostaną otwarte w
czasie określonym przez centralę VOC,
nastąpi ich ponowne zablokowanie.
UWAGA
Jeśli na przykład samochód znajduje się na
krytym parkingu, funkcja zdalnego odblokowania zamków może nie zadziałać ze względu na
słaby odbiór sygnału.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11
VOLVO ON CALL (VOC)
Dostępność Volvo On Call*
Mapa obszarów, na których dostępna jest
usługa Volvo On Call. Zasięg usługi jest przez
12
cały czas zwiększany, w wyniku czego system
będzie oferowany w dużej liczbie krajów. Skon-
taktować się z dealerem Volvo w celu uzyskania
aktualnych informacji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call jest dostępne na obszarach zaznaczonych szarym kolorem.
}}
13
VOLVO ON CALL (VOC)
||
14
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Numer telefonu do centrali Volvo On Call*
(Str. 15)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Numer telefonu do centrali Volvo On
Call*
Kraj
Wybieranie numeru we własnym kraju
Wybieranie numeru za granicą
Szwecja
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norwegia
800 30 060
+47 22 32 39 50
Dania
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Wielka Brytania
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Włochy
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finlandia
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Francja
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holandia
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgia
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luksemburg (centrala w Belgii)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polska
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugalia (centrala we Francji)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Niemcy
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Hiszpania
091 325 5509
+34 91 325 5509
Szwajcaria
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rosja
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Austria
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
}}
15
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Powiązane informacje
•
•
16
Volvo On Call* (Str. 4)
Dostępność Volvo On Call* (Str. 12)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
VOLVO ON CALL (VOC)
Kod PIN do Volvo On Call*
Kod PIN jest wykorzystywany ze względu na bezpieczeństwo oraz w celu identyfikacji osoby upoważnionej do korzystania z usług Volvo On Call
(VOC).
Czterocyfrowy kod PIN wysłany do właściciela
samochodu w momencie aktywacji abonamentu
przez dealera jest wykorzystywany ze względu na
bezpieczeństwo w celu identyfikacji osoby upoważnionej do korzystania z pewnych usług VOC,
np. odblokowania samochodu za pośrednictwem
centrali VOC lub utworzenia konta dla aplikacji
mobilnej.
Zapomnienie lub zmiana kodu PIN
Jeśli kod PIN został zapomniany lub wymaga
zmiany (np. przy zakupie używanego samochodu),
należy skontaktować się z dealerem lub nacisnąć
przycisk ON CALL w samochodzie. Nowy kod
zostanie przesłany do właściciela samochodu.
Wielokrotne wprowadzenie
nieprawidłowego kodu PIN do aplikacji
Jeśli dziesięć razy z rzędu zostanie wprowadzony
nieprawidłowy kod PIN, konto zostanie zablokowane. Aby móc ponownie skorzystać z aplikacji,
trzeba wybrać nowy kod PIN i utworzyć nowe
konto aplikacji zgodnie z tą samą procedurą,
która została wykorzystana do utworzenia
poprzedniego konta.
Powiązane informacje
•
Odblokowanie samochodu za pośrednictwem
centrali Volvo On Call* (Str. 11)
•
•
Aplikacja mobilna Volvo On Call* (Str. 7)
•
Zmiana właściciela samochodu z systemem
Volvo On Call* (Str. 17)
Volvo On Call* (Str. 4)
Zmiana właściciela samochodu z
systemem Volvo On Call*
W razie zmiany właściciela samochodu ważne
jest dokonanie zmiany abonenta usługi Volvo On
Call (VOC).
Zamykanie usługi VOC
W razie zmiany własności należy skontaktować
się z dealerem Volvo w celu zamknięcia usługi.
Dealer anuluje abonament i usunie historię
korzystania z tej usługi. Usługę można również
anulować za pośrednictwem aplikacji mobilnej
VOC.
W przypadku zmiany własności ważne jest, aby
wyzerować ustawienia osobiste i dane użytkownika w samochodzie do ustawień fabrycznych.
Włączanie usługi VOC
Zakup używanego samochodu z VOC:
Nowy właściciel powinien skontaktować się ze
swoim dealerem, który przeniesie na niego pozostały okres ważności abonamentu. Aktualizacja
danych kontaktowych jest ważna dla prawidłowego działania usługi VOC i z tego względu, by
poprzedni właściciel nie miał dostępu do usług w
samochodzie. Nowy właściciel otrzymuje osobisty
czterocyfrowy kod PIN, który jest potrzebny do
jego identyfikacji jako właściciela (lub innej upoważnionej osoby) w celu uzyskania dostępu do
niektórych usług.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
17
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Kod PIN do Volvo On Call* (Str. 17)
Dane osobowe
Kraj
Dystrybutorzy
Dane osobowe przetwarzane w związku z usługą
Volvo On Call (VOC).
Niemcy
Volvo Car Germany GmbH
Finlandia
Volvo Auto Oy Ab
Dania
Volvo Personvagne Danmark
A/S
Austria
Volvo Car Austria GmbH
Szwajcaria
Volvo Automobile (Schweiz)
AG
Za dane osobowe przetwarzane w związku z
usługą odpowiadają dystrybutorzy Volvo (patrz
tabela poniżej) oraz firma Volvo Personvagnar AB.
Przetwarzanie danych odbywa się zawsze zgodnie
z obowiązującą praktyką i przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
18
Kraj
Dystrybutorzy
Belgia
Volvo Cars NV
Wielka Brytania
Volvo Car UK Ltd
Francja
Volvo Automobiles France
SAS
Holandia
Volvo Cars Nederland B.V.
Przetwarzane dane osobowe należą głównie do
poniższych trzech kategorii.
Włochy
Volvo Auto Italia S.p.A.
•
Norwegia
Volvo Personbiler Norge AS
Polska
Volvo Car Polska Sp. z o.o.
Portugalia
Volvo Car Portugal S.A.
Dane osobowe przekazywane przez klienta w
związku z aktywacją usługi oraz przy innych
kontaktach z firmą Volvo, takie jak imię i
nazwisko, adres, numer telefonu, rodzaj
usługi i czas jej trwania.
Rosja
Limited Liability Company
Volvo Cars
•
Hiszpania
Volvo Car España S.L.
Szwecja
Volvo Personbilar Sverige AB
Informacje wysyłane automatycznie z pojazdu,
gdy wystąpi określone zdarzenie objęte
usługą. Ten rodzaj komunikatów zawiera
numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), godzinę
skorzystania z usługi, rodzaj usługi, informację, czy zostały odpalone poduszki powietrzne
i napinacze pasów bezpieczeństwa, aktualny
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są wykorzystywane przez firmę
Volvo oraz jej partnerów, zarówno na obszarze
UE/EOG, jak i poza nim, w celu dostarczania i
rozwijania usługi.
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
VOLVO ON CALL (VOC)
poziom paliwa, aktualną temperaturę wewnątrz i na zewnątrz pojazdy, informację, czy
drzwi i szyby są zablokowane lub otwarte, a
także sześć ostatnich lokalizacji pojazdu.
•
Inne informacje, które mogą zostać powiązane z klientem, do których należą rozmowy
telefoniczne z osobami znajdującymi się w
pojeździe, centrala dostarczająca usługę oraz
rejestry tworzone przez operatora centrali.
Kto może uzyskać dostęp do danych
osobowych?
W celu dostarczania usługi firma Volvo korzysta z
podwykonawców. Podwykonawcy ci pracują w
imieniu Volvo i mogą przetwarzać dane osobowe
wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany w
celu dostarczenia usługi. Wszyscy podwykonawcy
są związani umowami, które wymagają od nich
przestrzegania zasad poufności i traktowania
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Procedury selekcji
Dane osobowe wymagane do dostarczenia usługi
są przechowywane przez czas trwania umowy, a
następnie tak długo, jak to konieczne, by firma
Volvo mogła wypełnić swoje obowiązki wynikające
z przepisów prawa i innych zapisów. Dane generowane podczas zdarzeń objętych usługą są usuwane po trzech miesiącach od momentu wystąpienia określonego zdarzenia.
Poprawianie danych i wyciągi z rejestru
Osoby prywatne mają prawo żądać poprawienia
błędnych informacji oraz otrzymania wyciągu z
rejestru, z którego wynika, jakie dane osobowe są
przetwarzane. Aby poprawić dane osobowe,
należy skontaktować się z działem obsługi klienta
firmy Volvo. Wniosek o udostępnienie wyciągu z
rejestru musi zostać złożony na piśmie i podpisany przez osobę składającą wniosek oraz musi
zawierać imię i nazwisko, adres i numer klienta.
Wniosek należy wysłać na adres: Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Szwecja.
Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych
Poprzez aktywację abonamentu zgodnie z
instrukcją zawartą w niniejszym dokumencie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w związku z usługą VOC.
Powiązane informacje
•
•
Volvo On Call* (Str. 4)
Korzystanie z Volvo On Call* (Str. 5)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
19
TP 20492 (Polish), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising