Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
DO DA TEK
VÄLKOMMEN!
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące funkcji związanych z tylnym siedzeniem w samochodzie Volvo XC90 Excellence Lounge.
Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY SAMOCHODU
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu z
poziomu widoku górnego.
APLIKACJA MOBILNA
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe dotyczące
wybranych funkcji.
STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com)
znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe informacje
i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz związane z jego
posiadaniem.
INFORMACJE DRUKOWANE
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi, który
zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia
drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku.
SPIS TREŚCI
01. KONSOLA MIĘDZY TYLNYMI SIEDZENIAMI
W tej części opisano elementy konsoli między siedzeniami tylnymi, na przykład wyświetlacz sterujący i jego funkcje, a
także chłodziarkę oraz sposób podgrzewania i chłodzenia napojów.
02. LOUNGE CONSOLE
Tutaj można znaleźć informacje na temat konsoli Lounge Console oraz jej funkcji i ustawień.
03. USTAWIENIA SIEDZEŃ
Tutaj zamieszczono informacje dotyczące sposobu regulacji i ustawiania siedzeń oraz innych funkcji siedzeń.
04. PREZENTACJA WNĘTRZA
Tutaj można znaleźć informacje na temat wnętrza samochodu, na przykład prezentację różnych schowków.
05. TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM
Teksty opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które trzeba przeczytać.
Wszystkie rodzaje opcji/akcesoriów znane w momencie publikacji są oznaczone gwiazdką: *.
01
WYŚWIETLACZ STERUJĄCY W TYLNYM
SIEDZENIU
Wyświetlacz sterujący jest zamontowany w konsoli między siedzeniami
tylnymi i służy do sterowania funkcjami siedzeń, podgrzewaniem i chłodzeniem napojów oraz funkcjami konsoli Lounge Console.
Podnoszenie ekranu
– Nacisnąć górną krawędź ekranu. Ekran podnosi się i włącza automatycznie.
Po pewnym czasie podświetlenie zostaje wygaszone. Dotknąć ekranu,
aby go ponownie aktywować.
Opuszczanie ekranu
Ekran opuszcza się ręcznie:
– Nacisnąć górną krawędź ekranu. Naciskać, aż ekran schowa się całkowicie w konsoli między siedzeniami. Po opuszczeniu ekran zostaje
wyłączony.
01
NAWIGACJA NA WYŚWIETLACZU STERUJĄCYM
Wyświetlacz sterujący to dotykowy ekran, na którym prezentowane są
różne widoki. Nacisnąć przycisk na ekranie, aby aktywować funkcję lub
zmienić jej ustawienia.
Przyciski w widoku strony głównej
Ogrzewanie odpowiednio lewego i prawego siedzenia.
Chłodzenie/podgrzewanie uchwytu na napoje.
Wentylacja odpowiednio lewego i prawego siedzenia.
Regulacja konsoli Lounge Console z tylnego siedzenia.
Powrót do widoku strony głównej z innego widoku
Wyświetlacz sterujący automatycznie powraca do widoku strony głównej
po upływie pewnego czasu.
01
CHŁODZIARKA
Za podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajduje się chłodziarka z miejscem na dwie butelki oraz dwoma kryształowymi kieliszkami wchodzącymi w skład wyposażenia samochodu.
Nacisnąć przycisk znajdujący się nad pokrywą, aby otworzyć chłodziarkę.
Wewnątrz chłodziarki znajduje się pokrętło do nastawiania temperatury.
Funkcja chłodzenia jest aktywna, gdy samochód jest uruchomiony lub
wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.
GORĄCE I ZIMNE NAPOJE
Z przodu podłokietnika znajdują się dwa uchwyty na kubki/szklanki, a
także uchwyt z funkcją podgrzewania/chłodzenia, na przykład na
butelkę albo kubek z herbatą/kawą.
– Nacisnąć pokrywę, aby otworzyć uchwyt. Do sterowania podgrzewaniem i chłodzeniem służy wyświetlacz sterujący. Niebieskie diody LED
oznaczają, że włączone jest chłodzenie, a czerwone diody LED oznaczają, że włączone jest podgrzewanie.
Podgrzewanie lub chłodzenie można włączyć, gdy samochód jest uruchomiony lub wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.
Naciskać przycisk na wyświetlaczu sterującym, aby wybrać
chłodzenie lub podgrzewanie. Przycisk pokazuje nastawione
położenie.
01
ROZKŁADANIE STOLIKÓW
Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajdują się dwa stoliki, które
można rozłożyć nad tylnymi fotelami.
1. Otworzyć całkowicie pokrywę podłokietnika.
2. Wyciągnąć stolik z podłokietnika za pomocą skórzanego paska i przekręcić go do całkowicie pionowego położenia.
3. Opuścić blat stolika nad siedzenie i przesunąć go w bok.
Aby złożyć stolik, wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.
01
PORTY USB I GNIAZDA ELEKTRYCZNE
Porty USB: Pod podłokietnikiem tylnego siedzenia znajdują się dwa
porty USB. Wspornik ekranu* z tyłu zagłówka fotela kierowcy jest również wyposażony w dwa porty USB. Porty te można wykorzystać do
ładowania na przykład telefonu komórkowego lub tabletu. Za pośrednictwem tych portów USB nie można odtwarzać multimediów przez system
audio samochodu.
Gniazda elektryczne: Pod podłokietnikiem tylnego siedzenia znajduje
się jedno gniazdo 12 V i jedno gniazdo 230 V.
230 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających
napięcia 230 V, takich jak ładowarki i przenośne komputery (maksymalny pobór mocy 150 W).
– Podłączyć wtyczkę urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę, aby odłączyć urządzenie.
12 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających
napięcia 12 V, takich jak odtwarzacze muzyczne i telefony komórkowe
(maksymalny pobór mocy 120 W).
– Wyjąć zapalniczkę z gniazda i podłączyć wtyczkę urządzenia. Odłączyć
wtyczkę urządzenia i włożyć z powrotem zapalniczkę, gdy gniazdo nie
jest używane.
Aby porty USB i gniazda elektryczne były pod napięciem, układ elektryczny samochodu musi być ustawiony co najmniej w pozycji I wyłącznika zapłonu.
LOUNGE CONSOLE
Konsola Lounge Console składa się z ekranu dotykowego o przekątnej
12,9 cala oraz podnóżka połączonego ze schowkiem. Konsolę Lounge
Console można przesuwać do przodu/do tyłu za pomocą wyświetlacza
sterującego w tylnym siedzeniu.
Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu sterującym, aby wyświetlić
ekran, na którym można zmienić ustawienia konsoli Lounge
Console.
Nacisnąć przycisk, aby wysunąć ekran do położenia do czytania lub go schować. W trybie do czytania można ręcznie zmienić kąt odchylenia ekranu. Nacisnąć przycisk wysuwania/
chowania, aby przerwać wysuwanie/chowanie ekranu. Należy
pamiętać o ryzyku przytrzaśnięcia podczas tej regulacji.
Konsolę można przesuwać do przodu/do tyłu dla większej
wygody. Należy pamiętać o ryzyku przytrzaśnięcia podczas tej
regulacji.
Nacisnąć przycisk, aby schować ekran (jeśli jest wysunięty) i
przesunąć konsolę w skrajnie przednie położenie. Aby zatrzymać ruch konsoli, ponownie nacisnąć przycisk.
Podnóżek można ustawić w trzech różnych pozycjach, a także go
zamknąć. Podnóżek otwiera się stopą za pomocą przycisku w dolnej
krawędzi konsoli Lounge Console, a następnie ręcznie reguluje jego
położenie. Aby obniżyć go do położenia zamknięcia, należy go najpierw
unieść do położenia górnego, a następnie całkowicie opuścić.
Nacisnąć przycisk, aby włączyć podgrzewanie podnóżka i
wyregulować jego ustawienia.
02
Blokowanie pokrywy schowka
02
W położeniu zamkniętym pokrywę schowka w konsoli można zablokować za pomocą odpowiedniej karty blokującej. Aby zablokować lub
odblokować pokrywę, przytrzymać kartę nieruchomo przed czytnikiem
kluczyka znajdującym się po prawej stronie konsoli, oznaczonym symbolem kluczyka. Przy zablokowaniu/odblokowaniu rozlega się głuche kliknięcie. Cylindryczna część karty blokującej musi być skierowana w
stronę symbolu kluczyka. Aby przełączyć między trybem blokowania i
odblokowania, należy odsunąć kartę od czytnika kluczyka na kilka
sekund, a następnie przybliżyć ją ponownie.
Aplikacja Lounge Console
Aplikacja Excellence Lounge jest dostępna na ekranie w konsoli
Lounge Console. Pozwoli ona na przykład zapoznać się z opcjami oferowanymi przez samochód, dostarczy informacji o unikatowych funkcjach
Excellence Lounge i pomoże połączyć się z Wi-Fi lub Bluetooth.
REGULACJA TYLNEGO SIEDZENIA
Tylne siedzenia można regulować za pomocą elementów sterujących
umieszczonych z boku siedziska.
Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby zmienić kąt nachylenia
oparcia.
Przesuwać tylną część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić fotel. Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby przesunąć fotel do przodu/do tyłu.
Przesuwać przednią część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić przednią część siedziska.
Ustawienia masażu, podparcia bocznego, wyprofilowania podparcia
lędźwiowego i wysunięcia siedziska są przypisane do regulatora
wielofunkcyjnego.
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny (do
przodu/do tyłu/w górę/w dół). Regulacja fotela jest możliwa jedynie
wtedy, gdy samochód jest uruchomiony, a także przez określony czas po
odblokowaniu drzwi bez uruchamiania samochodu. Regulacja jest również możliwa przez pewien czas po wyłączeniu samochodu.
Mechanizm foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który
zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. W
takiej sytuacji należy usunąć przeszkodę, a następnie ponownie wyregulować fotel.
Aby ustawić siedzenie w pozycji do snu/komfortowej, może być
konieczne przesunięcie siedzenia najpierw nieco do przodu.
03
REGULACJA USTAWIEŃ SIEDZENIA
Aby wyregulować ustawienia podparcia lędźwiowego, podparcia bocznego w oparciu, długości siedziska oraz masażu, należy użyć regulatora
wielofunkcyjnego znajdującego się z boku siedziska. Ustawienia dokonywane za pomocą regulatora wielofunkcyjnego są pokazywane na
wyświetlaczu sterującym. Wyświetlacz pokazuje ustawienia tylko jednego siedzenia naraz.
1. Podnieść wyświetlacz sterujący.
03
2. Włączyć regulację siedzenia, obracając lub naciskając regulator wielofunkcyjny w dowolnym kierunku. Widok ustawień siedzenia otwiera
się na wyświetlaczu sterującym.
3. Wybrać żądaną funkcję na wyświetlaczu sterującym, naciskając
wyświetlacz lub obracając regulator wielofunkcyjny w górę/w dół.
4. Zmienić ustawienie poprzez naciśnięcie regulatora w żądanym kierunku.
Masaż
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą
regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć funkcję masażu.
Funkcji masażu nie można używać, gdy samochód jest wyłączony.
Dostępne są następujące opcje ustawień masażu:
Włączanie/wyłączanie:
Wybrać opcję Włącz lub Wyłącz, aby włączyć/wyłączyć funkcję
masażu.
Programy 1-5:
Dostępnych jest pięć gotowych programów masażu. Wybrać
jeden z programów: 1 (Fala), 2 (Narastający), 3 (Zaawansowany), 4 (Lędźwiowy) i 5 (Ramiona).
Intensywność:
Wybrać jedną z wartości: mała, normalna lub duża.
Szybkość:
Wybrać jedną z wartości: wolno, normalnie lub szybko.
Podparcie boczne
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą
regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację podparcia
bocznego w oparciu.
•
Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia na regulatorze wielofunkcyjnym, aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia bocznego.
•
Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia bocznego.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą
regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację wyprofilowania podparcia lędźwiowego.
•
Nacisnąć przycisk siedzenia w górę/w dół na regulatorze wielofunkcyjnym, aby przesunąć podparcie lędźwiowe w górę/w dół.
•
Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia, aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
•
Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Wysuwanie siedziska
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za pomocą
regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację długości
siedziska.
•
Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia na regulatorze wielofunkcyjnym, aby wysunąć siedzisko.
•
Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby wsunąć siedzisko.
03
PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELI
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy komfortu podróżowania przy
zimnej pogodzie. Do sterowania ogrzewaniem siedzeń służy wyświetlacz
sterujący.
Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia, aby wybrać
jedno z trzech ustawień: wysoki, średni lub niski. Przycisk pokazuje nastawiony poziom.
03
Siedzenia można także wentylować, na przykład w celu usunięcia wilgoci z odzieży. Do sterowania wentylacją siedzeń służy wyświetlacz sterujący.
Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia, aby wybrać
jedno z trzech ustawień: wysoki, średni lub niski. Przycisk pokazuje wybrane ustawienie.
ZACZEPY MOCUJĄCE FOTELIKÓW DLA DZIECI
Samochód jest wyposażony w zaczepy do mocowania fotelików dla
dzieci w rzędzie tylnych siedzeń, . Górne zaczepy mocujące są przeznaczone przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
– Przesunąć siedzenie do przodu i przechylić oparcie do przodu, aby
uzyskać dostęp do zaczepu mocującego.
> Aby przeprowadzić mocowanie w prawidłowy sposób, należy
zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta.
03
SCHOWKI
Na fotelu kierowcy znajduje się zasłona zapewniająca prywatność* z
wieszakiem na ubrania.
Na ściankach drzwi znajdują się popielniczki.
Pod podłokietnikiem między siedzeniami znajduje się schowek.
Na ściankach drzwi znajdują się schowki.
Na oparciu fotela kierowcy znajduje się kieszeń.
Po bokach konsoli między siedzeniami znajdują się kieszenie.
W przedniej części siedziska znajduje się mała kieszeń.
04
7
KLAMKA W PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
Samochód jest wyposażony w samoświecącą klamkę po wewnętrznej
stronie drzwi bagażnika. Można jej użyć do otwarcia drzwi bagażnika do
środka w sytuacji awaryjnej.
– Pociągnąć klamkę w dół, aby otworzyć drzwi bagażnika.
Po użyciu klamkę trzeba wcisnąć ręcznie z powrotem do pierwotnego
położenia.
04
UCHWYT NA TABLET*
W zależności od wybranego poziomu wyposażenia z tyłu zagłówka każdego siedzenia przedniego może znajdować się uchwyt na tablet. Aby
uzyskać informacje o obsługiwanych tabletach, należy skontaktować się
z dealerem Volvo.
Mocowanie tabletu w uchwycie
1. Wsunąć tablet i docisnąć do zespołu sprężyny po lewej stronie uchwytu.
2. Docisnąć tablet do uchwytu i pozwolić. by sprężyna wsunęła go pod
ramkę.
3. Wcisnąć uchwyt do wspornika, tak aby się zatrzasnął.
Wyjmowanie uchwytu ze wspornika
Uchwyt na tablet trzeba zawsze wyjąć, gdy fotel lub oparcie są przesuwane poza ich normalne położenie.
04
1. Wcisnąć uchwyt w dół do wspornika
przycisk na zagłówku .
2. Wyciągnąć uchwyt ze wspornika.
, naciskając jednocześnie
TEKSTY O
CHARAKTERZE
SPECJALNYM
Instrukcja obsługi i inne instrukcje zawierają zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz teksty opatrzone
nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które
trzeba przeczytać. Pewne funkcje dotyczą tylko niektórych rynków.
OSTRZEŻENIE
GORĄCE I ZIMNE NAPOJE
Podczas jazdy butelki, termosy, szklanki i kubki
powinny znajdować się w uchwytach lub w chłodziarce.
LOUNGE CONSOLE
Ryzyko zakleszczenia części ciała podczas wysuwania i chowania ekranu konsoli Lounge Console.
Patrz naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po
stronie pasażera.
PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELI
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać
osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu
temperatury z powodu braku zmysłu czucia lub z
jakiegoś powodu mają problemy z obsługą elementów sterowania. Ma ta zapobiec poparzeniom.
ZACZEPY MOCUJĄCE FOTELIKÓW DLA DZIECI
Górne taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze
przeprowadzić przez otwór w podstawie zagłówka, a
dopiero potem naciągnąć do punktu mocowania.
Jeśli nie jest to możliwe, należy postąpić zgodnie z
zaleceniem producenta fotelika.
SCHOWKI
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe,
aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia dodatkowego itp., należy przewozić w schowku podręcznym
lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli
dojdzie do nagłego hamowania lub kolizji, mogą one
spowodować obrażenia ciała u osób podróżujących
samochodem.
KLAMKA W PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
Zamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika powinny
być zablokowane, a kluczyki należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci pozbawione
opieki mogą zablokować się w samochodzie, co
może być niebezpieczne dla ich zdrowia. W gorące
dni temperatura wewnątrz samochodu może szybko
wzrosnąć, a narażenie na jej działanie może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.
Małe dzieci są szczególnie wrażliwe.
WAŻNE
NAWIGACJA NA WYŚWIETLACZU STERUJĄCYM
Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, ponieważ
mogą go porysować.
ROZKŁADANIE STOLIKÓW
Maksymalne obciążenie stolika wynosi 10 kg. W
razie przeciążenia stolika jego ramię podpierające
poluzuje się w celu ochrony nogi stolika. Aby przywrócić stolik do pierwotnej pozycji, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Przechylić blat stolika nieco w dół poniżej płaszczyzny poziomej i przytrzymać go w tej pozycji.
2. Zamocować metalowy trzpień znajdujący się na
końcu ramienia podpierającego w otworach szyny
pod blatem stolika. Jednocześnie odchylić w bok
czarny plastikowy trzpień, który znajduje się najdalej na ramieniu podpierającym.
3. Gdy metalowy trzpień znajdzie się otworze, odchylić blat stolika do góry tak, aby element mocujący
ramienia podpierającego zatrzasnął się w szynie.
Następnie ponownie przechylić blat stolika w dół.
Element mocujący blatu stolika może teraz wsunąć
się w szynę pod stolikiem, dzięki czemu ramię podpierające będzie odpowiednio zabezpieczone.
PORTY USB I GNIAZDA ELEKTRYCZNE
Bezpieczniki
Przepalony bezpiecznik należy zawsze zastępować
bezpiecznikiem oznaczonym tym samym kolorem i
wartością. Nie wolno montować bezpiecznika o wartości wyższej niż podana w tabeli w instrukcji
obsługi. Jeśli jakieś urządzenie elektryczne nie
działa, może to być spowodowane przepaleniem się
bezpiecznika na skutek chwilowego przeciążenia.
Informacje na temat bezpieczników można znaleźć
w instrukcji obsługi samochodu.
Pobór mocy
Maksymalny pobór mocy dla gniazda 12 V wynosi
120 W, a dla gniazda 230 V wartość ta wynosi 150
W.
LOUNGE CONSOLE
Nie umieszczać żadnych przedmiotów na przedniej
części konsoli Lounge Console. Patrz naklejka na
osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera.
PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELI
Wentylacji siedzeń nie można uruchomić, gdy temperatura w kabinie pasażerskiej jest za niska. Ma to
zapobiec wychłodzeniu osoby zajmującej dane siedzenie.
peratura. Wysunąć ekran i schłodzić go przy użyciu
nawiewów znajdujących się między przednimi i tylnymi drzwiami.
PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELI
Wentylacja siedzeń powinna być używana ostrożnie
przez osoby wrażliwe na przeciągi. Do długotrwałego korzystania zalecany jest niski poziom.
SCHOWKI
Zasłona zapewniająca prywatność*
Haczyk na zasłonie zapewniającej prywatność na
fotelu kierowcy jest przystosowany do maksymalnego obciążenia 1,2 kg.
UCHWYT NA TABLET
Tablet mocowany w przeznaczonym na niego uchwycie powinien mieć folię zabezpieczającą ekran.
Ma ona na celu uniknięcie kontaktu z odłamkami
szkła w razie kolizji.
UWAGA
CHŁODZIARKA
Do optymalnego działania chłodziarki wymagany
jest swobodny obieg powietrza. Z tego powodu
należy zawsze pozostawiać co najmniej 5 cm wolnej
przestrzeni w okolicy znajdującego się w bagażniku
wlotu powietrza chłodziarki.
Nastawiona temperatura może wymagać dostosowania do temperatury otoczenia. Położenie maksymalnego chłodzenia jest zalecane do szybkiego
obniżenia temperatury.
Dla szybszego chłodzenia dno chłodziarki ma temperaturę ujemną, co może powodować występowanie skroplin, które wymagają starcia. Dla optymalnego osuszenia/oczyszczenia powierzchni może
być konieczne wyjęcie przezroczystego uchwytu na
butelki.
LOUNGE CONSOLE
Konsola Lounge Console może nie działać, jeśli w
przedziale pasażerskim panuje niska temperatura.
Ekran konsoli Lounge Console może nie działać,
jeśli w przedziale pasażerskim panuje wysoka tem-
05
TP 28557 (Polish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement