Volvo XC90 Twin Engine, 2018 Quick start guide

Volvo XC90 Twin Engine, 2018 Quick start guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Instrukcja Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji Państwa samochodu Volvo. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są
dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY SAMOCHODU
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym samochodu z
poziomu widoku górnego.
APLIKACJA MOBILNA
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe dotyczące
wybranych funkcji.
STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com)
znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe informacje
i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz związane z jego
posiadaniem.
INFORMACJE DRUKOWANE
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi, który
zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia
drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku.
SPIS TREŚCI
01. POZNAJ SWOJE VOLVO
W tym rozdziale można znaleźć informacje, które pozwolą szybko rozpocząć użytkowanie samochodu Volvo, a także
zapoznać się z jego wnętrzem, nadwoziem i wyświetlaczem centralnym.
02. ŁADOWANIE
W tym rozdziale opisano stan ładowania samochodu, sposób obsługi modułu ładowania oraz poszczególne symbole
na wyświetlaczu kierowcy.
03. WNĘTRZE I POŁĄCZENIA
Tutaj można znaleźć informacje na temat ustawień fotela, przyciskach na kierownicy i dźwigniach, klimatyzacji kabiny
pasażerskiej, połączeniu internetowym, połączeniach Bluetooth itd.
04. WIDOKI WYŚWIETLACZA CENTRALNEGO
Tutaj można znaleźć informacje na temat głównych widoków wyświetlacza centralnego. Można ich używać do sterowania szeregiem funkcji samochodu.
05. ROZSĄDNA JAZDA
Rozdział ten opisuje różne funkcje samochodu wspomagające jazdę, a także wskazówki, które pozwolą cieszyć się
bardziej ekologiczną jazdą.
06. TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM
Teksty opatrzone nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które trzeba przeczytać.
W instrukcji Quick Guide opcje zaznaczono gwiazdką *.
PIERWSZE KROKI
Aby szybko rozpocząć użytkowanie samochodu Volvo w jak najlepszy
sposób, dobrze jest zapoznać się z szeregiem przydatnych funkcji, terminów i wskazówek.
Volvo ID
Volvo ID to osobisty identyfikator, który umożliwia dostęp do szeregu
usług online1. Jako przykłady można wymienić My Volvo – osobistą
stronę internetową użytkownika i jego samochodu, Volvo On Call*,
usługi map oraz możliwość rezerwacji przeglądów i napraw. Konto
Volvo ID można utworzyć na stronie My Volvo, za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call lub bezpośrednio w samochodzie.
Sensus
Sensus to inteligentny interfejs samochodu, który obejmuje wszystkie
zastosowane w samochodzie rozwiązania związane z rozrywką, połączeniem internetowym, nawigacją* i serwisami informacyjnymi. To właśnie
Sensus umożliwia komunikację między użytkownikiem, samochodem i
światem zewnętrznym.
Volvo On Call*
Volvo On Call to wbudowany system pomocy wyposażony w aplikację,
która pozwana na zdalne sterowanie pewnymi funkcjami samochodu
Volvo. Za pomocą aplikacji Volvo On Call można między innymi przygotować kabinę samochodu do jazdy, zablokować/odblokować zamki,
zobaczyć, gdzie samochód jest zaparkowany, zarejestrować przebieg
podróży i otrzymać ostrzeżenie o próbie kradzieży. Aby zacząć korzystać
z tych funkcji, należy pobrać aplikację Volvo On Call.
Usługi Volvo On Call obejmują także pomoc drogową i pomoc w
nagłych wypadkach, którą można wezwać przy użyciu przycisków ON
CALL i SOS umieszczonych w konsoli sufitowej samochodu.
Profile kierowcy
Wiele ustawień dokonywanych w samochodzie można dostosować do
osobistych preferencji kierowcy, a następnie zapisać w jednym lub kilku
1
Dostępne usługi zależą od konfiguracji samochodu oraz od rynku.
profilach kierowcy. Każdy kluczyk można powiązać z konkretnym profilem kierowcy.
Aby aktywować i nastawić profile kierowcy, należy skorzystać z widoku
górnego na wyświetlaczu centralnym: Ustawienia System Profile
kierowców.
Przygotowanie do jazdy przed podróżą
Dobrym nawykiem jest przygotowanie kabiny samochodu do jazdy przed
rozpoczęciem podróży. Pozwala to zwiększyć zasięg i zmniejszyć zużycie
samochodu, a jednocześnie uzyskać komfortową temperaturę w kabinie
pasażerskiej. W widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym wybrać
kartę Regulacja postojowa lub włączyć funkcję za pomocą aplikacji
Volvo On Call.
PREZENTACJA – NA ZEWNĄTRZ POJAZDU
Kontrolę poziomu oleju silnikowego i ciśnienia w oponach
przeprowadza się za pomocą aplikacji Status samoch. w widoku
aplikacji na wyświetlaczu centralnym. Można tu też sprawdzić komunikaty dotyczące statusu oraz zarezerwować przegląd lub naprawę*.
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego odbywa się przez
gniazdo pod pokrywą z przodu. Otworzyć pokrywę, lekko ją naciskając. By zapewnić samochodowi optymalny zasięg, należy rozpoczynać podróż z całkowicie naładowanym akumulatorem.
Lusterka wsteczne pochylają się automatycznie do dołu* po włączeniu biegu wstecznego, dzięki czemu kierowca na przykład obserwować krawężnik podczas parkowania. Lusterka wsteczne składają
się/rozkładają się automatycznie po zablokowaniu/odblokowaniu
zamków samochodu.
Bezkluczykowe blokowanie/odblokowywanie* oznacza, że aby
odblokować lub zablokować zamki w samochodzie wystarczy mieć
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy sobie, na przykład w kieszeni. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w
odległości nie większej niż około jeden metr od samochodu.
Chwycić za klamkę drzwi bocznych lub nacisnąć pokryty gumą przycisk na drzwiach bagażnika, aby odblokować zamki samochodu. Aby
zablokować zamki samochodu, nacisnąć lekko wgłębienie na jednej
z klamek w drzwiach. Unikać dotykania obu powierzchni czułych na
nacisk jednocześnie.
Panoramiczne okno dachowe* składa się z dwóch szklanych
sekcji. Przednia sekcja otwiera się pionowo przy tylnej krawędzi. Do
sterowania panoramicznym oknem dachowym i zasłoną przeciwsłoneczną służy zespół przełączników w podsufitce.
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika* można otworzyć za
pomocą uchwytu znajdującego się na drzwiach lub wykonując przypominający kopnięcie powolny ruch stopą do przodu* pod lewą
częścią tylnego zderzaka. Zamknąć drzwi bagażnika i zablokować za
na ich dolnej krawędzi. Albo zamknąć drzwi
pomocą przycisku
bagażnika ruchem stopy.
Aby drzwi bagażnika nie uderzyły np. w sufit garażu, można zaprogramować ich maksymalne otwarcie.
BLOKOWANIE/ODBLOKOWYWANIE ZAMKÓW
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Jedno krótkie naciśnięcie blokuje drzwi boczne i drzwi bagażnika
oraz uzbraja alarm*. Długie naciśnięcie zamyka jednocześnie panoramiczne okno dachowe* i wszystkie szyby boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm. Długie naciśnięcie otwiera jednocześnie wszystkie szyby boczne.
Jedno krótkie naciśnięcie odblokowuje zamek i rozbraja alarm tylko
w drzwiach bagażnika. Długie naciśnięcie otwiera lub zamyka sterowane elektrycznie* drzwi bagażnika.
Funkcja alarmu antynapadowego włącza kierunkowskazy i sygnał
dźwiękowy w celu zwrócenia uwagi otoczenia w razie potrzeby.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez trzy sekundy, aby aktywować
funkcję.
Pokrywa gniazda do ładowania
Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodu ładującego trzeba
odblokować zamki samochodu.
1. Nacisnąć tylną część pokrywy i zwolnić.
2. Otworzyć pokrywę.
3. Zdjąć osłonę gniazda do ładowania i zamocować ją w uchwycie wewnątrz pokrywy.
Przewód zostaje zablokowany w gnieździe po rozpoczęciu ładowania.
Przewodu nie da się podłączyć, gdy samochód jest uruchomiony.
Blokada dostępu
Funkcja blokady dostępu blokuje drzwi bagażnika i schowek
podręczny, co może być przydatne, na przykład gdy samochód
zostaje oddany do serwisu.
- Nacisnąć Prywatna blokada w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym, aby aktywować/dezaktywować funkcję.
Przy aktywacji lub dezaktywacji pojawia się wyskakujące okienko. Przy
każdym użyciu funkcji blokady należy wybrać czterocyfrowy kod. Przy
pierwszym użyciu funkcji blokady trzeba wybrać dodatkowy kod zabezpieczający.
PREZENTACJA – WEWNĄTRZ POJAZDU
Wyświetlacz centralny służy do sterowania licznymi funkcjami
samochodu, np. klimatyzacją, układami wspomagającymi kierowcę i
aplikacjami samochodowymi.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje większość informacji związanych z
jazdą, na przykład prędkość samochodu, prędkość obrotową silnika,
instrukcje nawigacji* i aktywne układy wspomagające kierowcę. Kierowca może sam wybrać, co ma być pokazywane na wyświetlaczu
kierowcy, korzystając z opcji Ustawienia My Car Wyświetlacz
kierowcy w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Wyświetlacz przezierny* stanowi uzupełnienie wyświetlacza kierowcy i wyświetla informacje na szybie przedniej. Włącza się go w
widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Do uruchamiania samochodu służy pokrętło rozruchu znajdujące
się pośrodku między fotelami. Wybrać położenie P lub N dźwigni
zmiany biegów. Obrócić i puścić, aby włączyć pozycję I wyłącznika
zapłonu, nacisnąć i przytrzymać pedał hamulca, a następnie obrócić
pokrętło rozruchu i przytrzymać wciśnięte, aby uruchomić samochód. Aby wyłączyć, wybrać położenie P lub N dźwigni i obrócić
pokrętło rozruchu w położenie STOP.
Tryby jazdy włącza się za pomocą przełącznika znajdującego się
pośrodku między fotelami. Wcisnąć przełącznik i obrócić go, aby
wybrać tryb Pure, Off Road, AWD, Hybrid, Power lub Individual na
wyświetlaczu centralnym. Potwierdzić, naciskając pokrętło. W trybie
Individual można wybrać własne ustawienia charakterystyki jazdy.
Włącza się go w pozycji Ustawienia My Car w widoku górnym
na wyświetlaczu centralnym.
Hamulec postojowy włącza się poprzez pociągnięcie przełącznika
do góry – na wyświetlaczu kierowcy zapala się symbol. Aby wyłączyć hamulec postojowy ręcznie, należy nacisnąć przełącznik w dół,
wciskając jednocześnie pedał hamulca. Dzięki funkcji Auto Hold
( ) można zwolnić pedał hamulca, utrzymując siłę hamowania, gdy
samochód stoi np. na światłach ulicznych.
Należy pamiętać, że funkcje Auto hold i Automat. aktywacja
elektr. hamulca postojow. muszą być wyłączone w automatycznej
myjni samochodowej. Można to zrobić w pozycji Ustawienia My
Car Hamulec postojowy i zawieszenie w widoku górnym na
wyświetlaczu centralnym. Następnie wybrać położenie N dźwigni
zmiany biegów i obrócić pokrętło rozruchu w położenie STOP na co
najmniej cztery sekundy.
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera* znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera i jest dostępny po
otwarciu drzwi. Wyciągnąć wyłącznik na zewnątrz i przekręcić w
położenie ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć poduszkę powietrzną.
Schowek podręczny otwiera się za pomocą przycisku
.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Na wyświetlaczu centralnym można dokonać ustawień i sterować
większością funkcji. Wyświetlacz centralny ma trzy widoki główne, które
są dostępne po przeciągnięciu ekranu w prawo/w lewo: widok strony
głównej, widok funkcji i widok aplikacji. Dostępny jest też widok górny,
który można wyświetlić, pociągając w dół górną część ekranu.
Aby zmienić wygląd wyświetlacza centralnego, należy wybrać kompozycję w pozycji Ustawienia My Car Wyświetlacz kierowcy w
widoku górnym. Można tu też wybrać ciemne albo jasne tło.
Krótkie naciśnięcie fizycznego przycisku strony głównej pod wyświetlaczem umożliwia powrót w strukturze menu. Dłuższe naciśnięcie
powoduje przejście do widoku strony głównej.
Podczas czyszczenia wyświetlacza centralnego należy zablokować
funkcję dotykową, naciskając i przytrzymując fizyczny przycisk strony
głównej znajdujący się pod ekranem. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, należy nacisnąć krótko przycisk strony głównej.
Pasek stanu u góry wyświetlacza pokazuje działania wykonywane w
samochodzie. Informacje o sieci i połączeniu są widoczne po lewej stronie, a informacje związane z multimediami i zegarem są widoczne po
prawej stronie.
W wierszu klimatyzacji u dołu można nastawić temperaturę, funkcje
komfortowe foteli i prędkość wentylatora, naciskając odpowiednią ikonę.
ŁADOWANIE
Państwa Volvo jest wyposażone w silnik elektryczny, który napędza
samochód głównie podczas jazdy z niską prędkością oraz w silnik benzynowy, który napędza samochód przy wyższych prędkościach i podczas
bardziej aktywnej jazdy. Czas ładowania akumulatora układu hybrydowego zależy od prądu ładowania, jaki może zapewnić gniazdo. Akumulator układu hybrydowego jest także ładowany podczas płynnego hamowania lub hamowania silnikiem, na przykład podczas zjazdu ze wzniesienia. Wszystkie rodzaje ładowania są pokazywane na wyświetlaczu kierowcy.
Przechowywanie przewodu ładującego
Przewód ładujący znajduje się pod pokrywą w podłodze przestrzeni
bagażowej.
Skrzynka sterownicza na przewodzie ładującym
Dołączony przewód ładujący jest wyposażony w skrzynkę sterowniczą,
która pokazuje stan ładowania. Umożliwia ona monitorowanie temperatury i ma wbudowany wyłącznik ziemnozwarciowy.
Rozpoczęcie ładowania
Podczas ładowania akumulatora układu hybrydowego ładowany jest
także akumulator rozruchowy samochodu.
1. Podłączyć przewód ładujący do gniazda. Nigdy nie wolno używać
przedłużaczy.
2. Nastawić prawidłowy prąd ładowania na skrzynce sterowniczej za
i . W przypadku wątpliwości co do wielkości prądu
pomocą
ładowania w gnieździe wybrać najniższy prąd ładowania na skrzynce
sterowniczej.
3. Zdjąć osłonę uchwytu do ładowania, a następnie podłączyć uchwyt
do samochodu. Przewód ładujący zostanie automatycznie zablokowany w gnieździe do ładowania i ładowanie rozpocznie się w przeciągu 5 sekund.
Zakończenie ładowania
1. Odblokować samochód za pomocą przycisku
na pilocie zdalnego
sterowania. Ładowanie zostanie zakończone, a przewód ładujący
zwolniony i odblokowany.
2. Odłączyć przewód ładujący od samochodu.
3. Założyć z powrotem osłonę gniazda do ładowania i zamknąć pokrywę.
4. Odłączyć przewód ładujący od gniazda sieciowego.
5. Umieścić przewód ładujący z powrotem na jego miejscu pod pokrywą
w podłodze przestrzeni bagażowej.
Na skrzynce sterowniczej
•
Symbol samochodu świeci stale na zielono, a wskaźnik ładowania jest
zgaszony: Tryb gotowości.
•
Symbol samochodu i wskaźnik ładowania świecą stale na zielono:
Trwa ładowanie.
•
Symbol samochodu miga na czerwono, a wskaźnik ładowania jest
zgaszony: Ładowanie nie jest możliwe. Należy sprawdzić wszystkie
podłączenia lub użyć innego gniazda sieciowego, a następnie ponownie rozpocząć ładowanie.
•
Symbol samochodu świeci stale na czerwono: Ładowanie nie jest
możliwe. Odłączyć przewód ładujący od gniazda i ponownie rozpocząć
ładowanie.
•
Symbol domu i wskaźnik ładowania migają na czerwono: Ładowanie
nie jest możliwe. Ponownie uruchomić ładowanie. Jeśli problem utrzymuje się – należy skontaktować się wykwalifikowanym technikiem.
Na wyświetlaczu kierowcy
STAN ŁADOWANIA
Stan ładowania samochodu można sprawdzić przy gnieździe do ładowania, na skrzynce sterowniczej, na wyświetlaczu kierowcy i w aplikacji
Volvo On Call*.
Za pomocą lampek gniazda do ładowania
•
Biała – światło LED.
•
Żółta – tryb gotowości, oczekiwanie na rozpoczęcie ładowania.
•
Miga na zielono – trwa ładowanie.
•
Świeci się na zielono – ładowanie zakończone. Gaśnie po chwili.
•
Świeci się na czerwono – wystąpił błąd.
Różne kolory symbolu informują o stanie ładowania.
Niebieskie światło – trwa ładowanie.
Zielone światło – akumulator jest całkowicie naładowany.
Czerwone światło – błąd ładowania, sprawdzić połączenie przewodu ładującego z samochodem i gniazdem 230 V.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM NA
WYŚWIETLACZU KIEROWCY
Zależnie od wybranego trybu jazdy na wyświetlaczu kierowcy pojawiają
się różne symbole i animacje.
Zużycie energii elektrycznej i benzyny są pokazywane na wskaźniku po
prawej stronie. Zużycie zmienia się w zależności od stylu jazdy. Gdy
cienka biała wskazówka minie białą strzałkę znajdującą się u góry,
następuje przełączenie samochodu na zużycie benzyny. Gdy wskazówka
znajduje się w strefie koloru pomarańczowego, akumulator jest ładowany, np. podczas hamowania.
Dystans do opróżnienia akumulatora
Po lewej stronie, pod wskaźnikiem zużycia energii elektrycznej i
benzyny, widoczny jest dystans do opróżnienia akumulatora.
Wskaźnik pokazuje jedynie przybliżony dystans, jaki można pokonać z
wykorzystaniem pozostałej energii. Na długość tego dystansu ma wpływ
szereg czynników, np. temperatura zewnętrzna lub prędkość jazdy i
może on zmieniać się w trakcie podróży. Gdy na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest komunikat „---”, żaden zasięg na napędzie elektrycznym
nie jest gwarantowany.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Całkowicie biały symbol pokazuje, czy używany jest silnik elektryczny czy spalinowy. Błyskawica oznacza silnik elektryczny, a
kropla – silnik benzynowy.
Wskazuje, że akumulator jest ładowany, np. w trakcie hamowania
silnikiem.
Pokazuje aktualną ilość energii w akumulatorze dostępną dla silnika elektrycznego. Energia jest także zużywana przez klimatyzację.
Wskazuje, że aktywna jest funkcja Charge lub Hold. Funkcje te
włącza się w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Funkcja
Charge oznacza, że akumulator układu hybrydowego jest ładowany, gdy poziom naładowania jest niski. Funkcja Hold oznacza,
że energia akumulatora jest zachowywana do późniejszego wykorzystania.
1. Włączyć regulację fotela na wyświetlaczu centralnym, obracając przełącznik.
2. Wybrać żądaną funkcję na wyświetlaczu centralnym, obracając regulator wielofunkcyjny.
3. Zmienić ustawienie, naciskając górną/dolną/przednią/tylną część
regulatora.
Zapisywanie ustawień
1. Ustawić fotel, lusterka zewnętrzne i wyświetlacz przezierny* w żądanej
pozycji i nacisnąć przycisk M. Zaświeci się lampka kontrolna w przycisku.
2. W przeciągu trzech sekund nacisnąć przycisk pamięci 1, 2 lub 3.
Rozlega się sygnał akustyczny i gaśnie lampka kontrolna w przycisku
M.
Aby skorzystać z zapisanych ustawień, nacisnąć wybrany przycisk
pamięci.
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE FOTELE
PRZEDNIE*
Elementy sterowania znajdujące się po zewnętrznej stronie foteli służą
do regulacji pozycji fotela, podparcia lędźwiowego* itd. Jeden z przełączników ma kształt fotela, dzięki czemu można łatwiej zrozumieć, w jaki
sposób zmieniać pozycję, a drugi przełącznik służy do regulacji podparcia lędźwiowego, masażu* itd.
Przełącznik w kształcie fotela
Do regulacji siedziska i przesuwania całego fotela służy dolny przełącznik. Do regulacji kąta nachylenia oparcia służy tylny przełącznik.
Regulator wielofunkcyjny
Ustawienia masażu*, podparcia bocznego*, wyprofilowania podparcia
lędźwiowego* i wysunięcia siedziska są przypisane do regulatora wielofunkcyjnego*.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Aby można było złożyć oparcia, może być konieczna zmiana położenia
przedniego i tylnego siedzenia.
Środkowe siedzenie drugiego rzędu
1. Złożyć ręcznie zagłówek poprzez naciśnięcie przycisku między oparciem a zagłówkiem. Jednocześnie nacisnąć zagłówek w dół.
2. Podczas składania pociągnąć pas środkowego siedzenia
górę/do przodu.
w
Skrajne siedzenia drugiego rzędu
– Pociągnąć uchwyt z boku skrajnego siedzenia
w górę, aby złożyć
siedzenie. Zagłówek zostaje opuszczony automatycznie.
Siedzenia 3. rzędu*
– Pociągnąć w górę/do przodu uchwyt na górze oparcia. Złożyć oparcie
do przodu. Zagłówek zostaje opuszczony automatycznie.
Podczas rozkładania drugiego rzędu siedzeń taśmę/uchwyt trzeba ciągnąć do góry. Podnieść oparcia aż do zablokowania blokady. Zagłówki
trzeba rozłożyć ręcznie.
Aby dostać się do siedzeń trzeciego rzędu, pociągnąć w górę/do
przodu uchwyt na górze siedzenia środkowego rzędu . Złożyć oparcie
i przesunąć całe siedzenie do przodu.
KIEROWNICA
Położenie kierownicy w pionie i w poziomie można ustawić, pociągając
dźwignię znajdującą się pod kierownicą do siebie/od siebie2. Ustawić
żądane położenie i przestawić dźwignię z powrotem w pozycję zablokowaną.
Ogranicznik prędkości*
Lewy zestaw przycisków
Pilot Assist*
Układy wspomagające kierowcę wybiera się na wyświetlaczu kierowcy
za pomocą strzałek w lewym zestawie przycisków na kierownicy. Gdy
symbol jest BIAŁY, funkcja jest aktywna. Kolor SZARY oznacza, że funkcja jest zatrzymana albo znajduje się w trybie gotowości.
Znaczenie symboli na wyświetlaczu:
2
Zależnie od rynku.
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Nacisnąć
, aby uruchomić lub zatrzymać wybraną funkcję.
Krótkie naciśnięcie przycisku / zwiększa/zmniejsza zapamiętaną
prędkość o 5 km/h, a długie naciśnięcie zwiększa/zmniejsza prędkość
o 1 km/h. / zmniejsza/zwiększa odstęp od poprzedzającego
pojazdu podczas korzystania z układu aktywnej kontroli prędkości jazdy i
funkcji Pilot Assist. Jedno naciśnięcie przycisku
zapamiętaną prędkość dla wybranej funkcji.
przywraca także
Prawy zestaw przycisków
Do poruszania się w obrębie menu wyświetlacza kierowcy służy prawy
zestaw przycisków na kierownicy.
Otwieranie/zamykanie menu aplikacji wyświetlacza kierowcy.
Można stąd obsługiwać komputer podkładowy, odtwarzacz multimedialny, telefon i nawigację.
Przechodzenie między poszczególnymi dostępnymi aplikacjami
umożliwiają strzałki w lewo i w prawo.
Zaznaczanie, likwidowanie zaznaczenia lub potwierdzanie opcji, np.
wybór menu komputera pokładowego lub usunięcie komunikatu z
wyświetlacza kierowcy.
Przechodzenie między funkcjami wybranej aplikacji umożliwiają
strzałki w górę i w dół.
Do zwiększania/zmniejszania głośności multimediów służą przyciski
i . Gdy nie jest aktywna żadna inna funkcja, przyciski te służą
do regulacji głośności.
Sterowanie głosowe włącza się za pomocą przycisku
– funkcja ta
umożliwia sterowanie np. multimediami, nawigacją i klimatyzacją za
pomocą poleceń głosowych. Powiedzieć np. „Play Avicii”, „Raise
temperature”, „Help”, „Repeat” lub „Cancel”.
Więcej informacji na temat sterowania głosowego i dodatkowe przykłady poleceń głosowych można znaleźć w instrukcji obsługi.
Komputer pokładowy
Komputer pokładowy oblicza np. przebieg, zużycie paliwa i średnią prędkość. Istnieje możliwość wybrania, które informacje z komputera pokładowego mają być pokazywane na wyświetlaczu kierowcy. Komputer
pokładowy oblicza pozostały dystans do pustego zbiornika lub do opróżnienia akumulatora układu hybrydowego. Do wyświetlania różnych opcji
służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Gdy na wyświetlaczu kie-
rowcy widoczny jest komunikat „----”, żaden zasięg nie jest gwarantowany.
automatycznie w momencie uruchomienia samochodu i można ją wyłączyć w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Oświetlenie otoczenia samochodu* to funkcja, która włącza światła
zewnętrzne po odblokowaniu zamków samochodu za pomocą kluczyka i
pozwala na bezpieczne dotarcie do samochodu w ciemności.
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
Manualny licznik przebiegu dziennego (TM) można wyzerować ręcznie,
naciskając długo przycisk RESET na lewej dźwigni przy kierownicy.
Automatyczny licznik przebiegu dziennego (TA) zostaje wyzerowany
automatycznie, gdy samochód nie jest używany przez 4 godziny.
LEWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Funkcje reflektorów są obsługiwane za pomocą lewego przełącznika
zespolonego przy kierownicy.
Po wybraniu trybu AUTO samochód wykrywa, kiedy jest ciemno/jasno i
oświetlenie zostaje odpowiednio dostosowane, np. gdy zapada zmierzch
albo przy wjeździe do tunelu. Można także obrócić pokrętło na dźwigni
przełącznika zespolonego w położenie , aby włączyć światła drogowe,
które będą przełączane automatycznie na światła mijania, gdy z przeciwka będzie nadjeżdżać jakiś pojazd. Światła drogowe można włączyć
ręcznie, popychając przełącznik dźwigniowy od siebie. W celu ich wyłączenia należy pociągnąć przełącznik dźwigniowy do siebie.
Aktywne światła doświetlające zakręt* mają za zadanie zapewniać
maksymalne oświetlenie na zakrętach i skrzyżowaniach w ten sposób,
że światła podążają za ruchami kierownicy. Funkcja ta zostaje włączona
PRAWY PRZEŁĄCZNIK ZESPOLONY PRZY
KIEROWNICY
Prawy przełącznik zespolony przy kierownicy służy do sterowania piórami wycieraczek i czujnikiem deszczu.
– Przestawić dźwignię w dół w celu jednokrotnego przetarcia przedniej
szyby.
– Przestawiać dźwignię w kolejne położenia w górę w celu włączenia
przerywanej, normalnej i szybkiej pracy wycieraczek.
– Wyregulować prędkość pracy za pomocą pokrętła na dźwigni przełącznika zespolonego.
– Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy,
aby uruchomić spryskiwacze przedniej szyby i reflektorów albo
popchnąć dźwignię w kierunku deski rozdzielczej, aby uruchomić
spryskiwacze tylnej szyby.
Nacisnąć przycisk czujnika deszczu, aby go aktywować lub dezaktywować. Czujnik deszczu automatycznie uruchamia wycieraczki
szyby przedniej w zależności od ilości wody wykrytej na szybie
przedniej. Przekręcić pokrętło na dźwigni w górę/w dół, aby nastawić większą/mniejszą czułość.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy przerywanej wycieraczki tylnej
szyby.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy ciągłej wycieraczki tylnej szyby.
Tryb serwisowy wycieraczek przedniej szyby jest wykorzystywany np. przy wymianie, czyszczeniu lub podnoszeniu piór
wycieraczek. Włącza się go w widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
KLIMATYZACJA KABINY PASAŻERSKIEJ
Przygotowanie do jazdy
Funkcję przygotowania do jazdy można nastawić za pomocą wyświetlacza centralnego samochodu lub aplikacji Volvo On Call*. Funkcja przygotowania do jazdy schładza lub nagrzewa kabinę pasażerską do komfortowej temperatury przed rozpoczęciem jazdy, co z kolei przyczynia się
do ograniczenia zużycia oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię
w czasie jazdy. Funkcję można uruchomić bezpośrednio lub ustawić za
pomocą timera.
Bezpośrednie uruchomienie przygotowania do jazdy
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając
dolną część ekranu.
2. Wybrać kartę Regulacja postojowa, zaznaczyć odpowiednią opcję i
nacisnąć Przygotowanie.
Nastawianie timera funkcji przygotowania do jazdy
– Wybrać opcję Regulacja postojowa
żądaną datę/dzień.
Dodaj timer i nastawić
Aby przygotowanie do jazdy mogło działać w pełni funkcjonalnie, samochód musi być podłączony do gniazda elektrycznego (dotyczy samochodów z nagrzewnicą elektryczną). W zależności od rynku w samochodzie
zastosowana jest nagrzewnica paliwowa lub elektryczna3.
pomocą przycisków na konsoli środkowej i na panelu umieszczonym z
tyłu konsoli między fotelami. Niektórymi funkcjami klimatyzacji można
także sterować za pomocą poleceń głosowych.
Ikona umożliwiająca dostęp do widoku klimatyzacji znajduje się
pośrodku u dołu ekranu. Gdy napis Clean Zone jest NIEBIESKI, oznacza to, że zostały spełnione warunki dobrej jakości
powietrza w kabinie pasażerskiej.
– Nacisnąć AUTO, aby włączyć w pełni automatyczną klimatyzację
kabiny pasażerskiej zgodnie z żądaną temperaturą. W trybie AUTO
wentylator można także ustawić na pięciu różnych automatycznych
poziomach nadmuchu, a także w pozycji Off i Max.
– Nacisnąć jedną z ikon w wierszu klimatyzacji przy dolnej krawędzi
wyświetlacza centralnego, aby wyregulować temperaturę, podgrzewanie foteli i prędkość wentylatora.
Aby zsynchronizować temperaturę we wszystkich strefach do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy, nacisnąć ikonę temperatury po stronie kierowcy i pozycję Synchronizacja temperatury .
System kontroli jakości powietrza IAQS*
System IAQS wchodzi w skład pakietu Clean Zone Interior Package* i
jest systemem w pełni automatycznym służącym do oczyszczania powietrza w kabinie z takich zanieczyszczeń jak pyły, węglowodory, tlenki
azotu i ozon przygruntowy. Funkcję włącza się w widoku górnym na
wyświetlaczu centralnym w pozycji Ustawienia Klimatyzacja
Czujnik jakości powietrza.
Ustawienia klimatyzacji
Funkcjami klimatyzacji przedniej i tylnej części kabiny pasażerskiej
można sterować za pośrednictwem wyświetlacza centralnego oraz za
3
Informacje o typie nagrzewnic stosowanych na poszczególnych rynkach posiadają autoryzowani dealerzy Volvo.
POŁĄCZENIA
Różne urządzenia zewnętrzne, na przykład smartfony, umożliwiają
odtwarzanie/sterowanie głosowe multimediami, obsługiwanie SMS-ów i
rozmów telefonicznych oraz połączenie samochodu z Internetem. Aby
można było korzystać z podłączonych urządzeń, układ elektryczny samochodu musi przełączony przynajmniej w położenie I.
Za pośrednictwem Bluetooth można podłączyć urządzenie zewnętrzne do samochodu, co pozwala na obsługiwanie rozmów telefonicznych i SMS-ów, strumieniowe przesyłanie multimediów oraz połączenie
samochodu z Internetem. Jednocześnie można podłączyć dwa urządzenia Bluetooth przy czym jedno z nich może służyć tylko do strumieniowego przesyłu multimediów.
1. Włączyć Bluetooth w telefonie. Aby połączyć się z Internetem, włączyć
także udostępnianie połączenia internetowego.
2. Otworzyć widok składowy Telefon w widoku strony głównej na
wyświetlaczu centralnym. Nacisnąć Dodaj telefon albo jeśli telefon
jest już podłączony, nacisnąć Zmień.
3. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony i wykonywać czynności
wyświetlane na ekranie i w telefonie. Należy pamiętać, że w niektórych telefonach trzeba uruchomić funkcję wiadomości.
Za pośrednictwem Wi-Fi można połączyć samochód z Internetem, co
pozwala np. na słuchanie radia internetowego i serwisów muzycznych za
pomocą aplikacji zainstalowanych w samochodzie, kontaktowanie się z
dealerem z samochodu oraz pobieranie oprogramowania.
1. Włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego.
2. Nacisnąć opcję Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
3. Nacisnąć opcję Komunikacja
zaznaczając kratkę.
Wi-Fi i aktywować połączenie Wi-Fi,
1. Włożyć osobistą kartę SIM do gniazda w przestrzeni bagażowej.
Modem internetowy
3. Aktywować opcję Modem internetowy samochodu, zaznaczając
kratkę.
Udostępnianie połączenia internetowego
Gdy samochód jest połączony z Internetem, można udostępnić jego
połączenie internetowe (hotspot Wi-Fi) innym urządzeniom, korzystając
z opcji Ustawienia w menu górnym. Nacisnąć opcję Komunikacja
Hotspot Wi-Fi samochodu.
Za pośrednictwem gniazd USB/AUX można podłączyć urządzenie
zewnętrzne do odtwarzania multimediów. Jeśli w telefonie zostanie włączone udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem USB,
można także połączyć samochód z Internetem. Port USB umożliwia
także korzystanie z usług Apple Car Play/Android Auto.
Gniazda USB i AUX
Gniazdo 12 V. Dodatkowe gniazdo 12 V znajduje się w przestrzeni
bagażowej.
Zarządzanie połączeniami telefonicznymi5
Aby można było odtwarzać dźwięk z urządzenia zewnętrznego, trzeba je
podłączyć do samochodu za pomocą wybranej metody, a następnie,
zależnie od metody połączenia, otworzyć aplikację Bluetooth, USB lub
AUX w widoku aplikacji na wyświetlaczu centralnym. W celu odtworzenia dźwięku z urządzenia iPod należy wybrać aplikację iPod niezależnie
od metody połączenia.
Funkcja Apple CarPlay/Android Auto pozwala na korzystanie z pewnych aplikacji w telefonie za pośrednictwem samochodu, np. do odtwarzania muzyki lub słuchania podcastów. Interakcja odbywa się za
pośrednictwem wyświetlacza centralnego samochodu lub telefonu.
W przypadku korzystania z urządzenia iPhone, przed włączeniem Apple
CarPlay trzeba aktywować funkcję sterowania głosowego Siri. Podłączyć do portu USB. Jeśli jest więcej niż jeden port USB, użyć portu z
białą ramką. Nacisnąć opcję Apple CarPlay/Android Auto w widoku
aplikacji, aby włączyć funkcję.
Aktywować funkcję sterowania głosowego w Apple CarPlay/Android
w prawym zestawie przycisków na
Auto, naciskając długo przycisk
kierownicy. Krótkie naciśnięcie włącza wbudowaną funkcję sterowania
głosowego samochodu.
Podczas korzystania z Apple CarPlay funkcja Bluetooth jest wyłączona.
W razie potrzeby należy skorzystać z alternatywnego połączenia.
Istnieje możliwość nawiązywania i odbierania w samochodzie połączeń
telefonicznych przez telefon podłączony za pośrednictwem Bluetooth za
pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy albo za pomocą
widoku składowego Telefon w widoku strony głównej na wyświetlaczu
centralnym. Ponadto rozmowy można obsługiwać za pomocą poleceń
4
5
i powiedzieć np.
Odtwarzanie multimediów
Połączenie przez modem samochodu4
2. Nacisnąć Ustawienia Komunikacja
samochodu w widoku górnym.
głosowych. Nacisnąć symbol sterowania głosowego
„Call [kontakt]”.
Dotyczy tylko samochodów z Volvo On Call*. Przy połączeniu z Internetem za pośrednictwem modemu samochodowego, usługi Volvo On Call będą korzystać z tego połączenia.
Informacje o tym, które telefony są kompatybilne z samochodem, można znaleźć na stronie support.volvocars.com.
WIDOK STRONY GŁÓWNEJ
Po uruchomieniu wyświetlacz centralny pokazuje widok strony głównej,
z którego można uzyskać dostęp do widoków składowych nawigacji,
multimediów i telefonu, a także do ostatnio używanej funkcji samochodu.
Nawigacja – nacisnąć w tym miejscu, aby włączyć nawigację na
mapie z użyciem systemu Sensus Navigation*.
Wyznaczanie punktu docelowego na podstawie adresu –
nacisnąć . Obraz mapy przełączy się na wyszukiwanie na podstawie adresu.
Wyznaczanie punktu docelowego za pomocą mapy – zmaksymalizować mapę za pomocą przycisku , a następnie nacisnąć i
przytrzymać wybrany punkt docelowy.
Usuwanie punktu docelowego – nacisnąć ikonę punktu docelowego, a następnie Usuń.
Multimedia – w tym miejscu jest pokazywana np. muzyka z urządzenia zewnętrznego albo Radio FM, jeśli zostało wybrane w
widoku aplikacji. Nacisnąć widok składowy, aby przejść do ustawień.
Można tutaj zobaczyć bibliotekę muzyczną, internetowe stacje
radiowe itp.
Telefon – w tym miejscu dostępna jest funkcja telefonu. Nacisnąć
widok składowy, aby go otworzyć. W tym miejscu można na przykład
nawiązać połączenie na podstawie historii połączeń lub listy kontaktów albo wprowadzić numer ręcznie za pomocą klawiatury. Po dokonaniu wyboru numeru nacisnąć Rozmowa lub .
Ostatnio używana funkcja samochodu – można tu zobaczyć
ostatnio używaną funkcję samochodu, która nie jest pokazywana w
żadnym z pozostałych widoków składowych, np. Status samoch.,
Wyniki kierowcy lub Lane Keeping Aid. Można nacisnąć widok
składowy, aby uzyskać dostęp do ostatnio używanej funkcji.
WIDOK FUNKCJI I WIDOK APLIKACJI
Widok funkcji
Przeciągnięcie palcem od lewej do prawej strony ekranu6 w widoku
strony głównej powoduje wyświetlenie widoku funkcji. Tutaj można aktywować lub dezaktywować różne funkcje samochodu, np. Head-up
display*, Wsp. park. i Lane Keeping Aid. Włączenie/wyłączenie funkcji
następuje po naciśnięciu odpowiedniego symbolu. Niektóre funkcje
otwierają się w oddzielnym oknie.
Naciśnięcie fizycznego przycisku strony głównej pod wyświetlaczem
umożliwia powrót w strukturze menu.
– Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie, aby zaktualizować całe oprogramowanie lub Instaluj, aby zainstalować pojedynczy składnik oprogramowania.
Przenoszenie ikon – aplikacje i przyciski funkcji samochodu w widoku
aplikacji i widoku funkcji można przenosić na wybrane miejsce.
1. Nacisnąć i przytrzymać ikonę.
2. Przeciągnąć ikonę w wolne miejsce na ekranie i puścić.
Widok aplikacji
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony6 w widoku strony głównej, aby otworzyć widok aplikacji. Znajdują się tam aplikacje dostarczone
z samochodem, a także aplikacje, które można wybrać i zainstalować
samodzielnie.
Pobieranie, aktualizowanie i odinstalowywanie aplikacji
jest możliwe po naciśnięciu Usł. zdalnej aktualizacji w
widoku aplikacji. Aby było to możliwe, samochód musi być
połączony z Internetem.
Pobieranie – Nacisnąć opcję Nowe aplikacje i wybrać żądaną aplikację. Wybrać opcję Instaluj, aby pobrać aplikację.
Aktualizacja – Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie, aby zaktualizować
wszystkie aplikacje. Wybrać opcję Aktualizacje aplikacji, aby wyświetlić
listę możliwych aktualizacji. Wybrać żądaną aplikację i nacisnąć opcję
Instaluj.
Odinstalowywanie – Nacisnąć opcję Aktualizacje aplikacji i wybrać
żądaną aplikację. Nacisnąć opcję Odinstaluj, aby odinstalować aplikację.
Wyszukiwanie i aktualizowanie oprogramowania systemowego
– Nacisnąć opcję Aktualizacje systemowe, aby wyświetlić dostępne
aktualizacje.
6
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie – przeciągnąć palcem w przeciwnym kierunku.
WIDOK GÓRNY
W górnej części ekranu znajduje się karta, którą można pociągnąć w
dół, aby uzyskać dostęp do widoku górnego. Można tu uzyskać dostęp
do opcji Ustawienia, Instrukcja obsługi i Profil oraz do zapisanych
komunikatów samochodu.
Preferencje osobiste
Liczne preferencje osobiste, np. sposób prezentowania i rodzaj informacji pokazywanych na wyświetlaczu centralnym, można nastawić w pozycji
Ustawienia My Car.
Przypisywanie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do profilu kierowcy
Każdy kluczyk można powiązać z konkretnym profilem kierowcy w pozycji Ustawienia System Profile kierowców. Wybrać jeden z profili
kierowcy (nie można powiązać kluczyka z profilem Gość). Zostaje
ponownie wyświetlony widok strony głównej. Pociągnąć ponownie w dół
widok górny, powtórzyć powyższe czynności i w wybranym profilu zaznaczyć Edytuj, a następnie nacisnąć Powiąż kluczyk. Gdy zostanie użyty
kluczyk powiązany z profilem, w samochodzie zostają wprowadzone
zgodne z wymaganiami danego kierowcy7 ustawienia dotyczące np.
wyświetlaczy, lusterek, przedniego fotela, nawigacji*, systemu audio i
multimedialnego, języka oraz sterowania głosowego.
Indywidualny tryb jazdy*
Jeśli jeden z trybów jazdy Hybrid, Pure albo Power ma zostać dostosowany do potrzeb kierowcy, należy aktywować dany tryb jazdy w pozycji
Ustawienia Indywidualny tryb jazdy. Po dokonaniu ustawień
wybrać pozycję Individual spośród trybów jazdy na konsoli między fotelami.
Głośność systemu
Aby dostosować głośność dźwięków systemowych, np. dotknięcia klawiatury lub ekranu, albo je wyłączyć, należy skorzystać z opcji
Ustawienia Dźwięk Głośność systemu.
7
Informacje o tym, które ustawienia są osobiste/globalne, można znaleźć w instrukcji obsługi.
UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Samochód jest wyposażony w szereg funkcji, które pomagają kierowcy
w bezpiecznej jeździe i mogą zapobiec wypadkowi. Funkcje te można
aktywować w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym. Należy pamiętać, że funkcje wspomagające kierowcę są tylko funkcjami pomocniczymi i to kierowca ponosi zawsze pełną odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób.
City Safety
Układ City Safety8 ostrzega kierowcę o przeszkodach za pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych. Samochód zostaje zahamowany automatycznie, jeśli kierowca nie zareaguje na czas w razie ryzyka kolizji.
Układ City Safety jest w stanie między innymi zapobiec zderzeniu oraz
pomóc kierowcy w przypadku ryzyka kolizji na przykład z innym pojazdem, większym zwierzęciem, pieszym lub rowerzystą. Układ City Safety
zostaje włączony automatycznie w momencie uruchomienia silnika.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Układ CTA ostrzega kierowcę o ruchu poprzecznym za samochodem i jest włączany po wybraniu biegu wstecznego lub, gdy
samochód zaczyna się toczyć do tyłu.
Blind Spot Information (BLIS)*
Funkcja BLIS informuje kierowcę o pojazdach znajdujących się
w martwym polu widoczności oraz o szybko zbliżających się
pojazdach na sąsiednich pasach ruchu po lewej lub prawej
stronie samochodu.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Gdy istnieje ryzyko, że samochód przekroczy linię wyznaczającą
pas ruchu, asystent pasa ruchu, LKA, kieruje go w sposób
aktywny z powrotem na właściwy pas. Kierowca może także
zostać ostrzeżony sygnałem dźwiękowym lub wibracją kierownicy.
8
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Ustawienia alarmu układu LKA w razie opuszczenia przez samochód
jego pasa ruchu są dostępne w opcji Ustawienia w widoku górnym
wyświetlacza centralnego. Wybrać My Car IntelliSafe Asystent
toru jazdy. Można tu także włączyć/wyłączyć funkcję Run-off
Mitigation*, która może dodatkowo pomóc kierowcy w razie ryzyka zjechania z drogi. W takim przypadku samochód kieruje i hamuje automatycznie.
Pilot Assist
Pilot Assist to funkcja poprawiająca komfort jazdy, która pomaga utrzymać samochód na zajmowanym pasie ruchu i nastawiony odstęp od
poprzedzającego pojazdu.
Funkcję Pilot Assist można wybrać i aktywować za pomocą lewego zestawu przycisków na kierownicy. Aby wspomaganie kierowania mogło
działać, wymagane jest między innymi, by kierowca trzymał dłonie na
kierownicy i by linie wyznaczające pas ruchu były widoczne.
Gdy wspomaganie kierowania jest aktywne, na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest ZIELONY symbol kierownicy.
WSPOMAGANIE PARKOWANIA
Park Assist Pilot*
Układ Park Assist Pilot skanuje dostępne miejsce postojowe, a następnie obraca kierownicą, aby wprowadzić na nie samochód. Zadaniem kierowcy jest obserwowanie obszaru dookoła samochodu, postępowanie
zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu centralnym, wybór biegów, kontrolowanie prędkości oraz hamowanie/zatrzymanie samochodu.
Parkowanie z wykorzystaniem układu Park Assist Pilot
1. Nacisnąć przycisk Wjeżdżanie w widoku funkcji. Jechać
z prędkością nieprzekraczającą 20 km/h. Gdy funkcja
poszukuje miejsca na postój, odległość między samochodem a miejscami postojowymi powinna wynosić około
1 metra.
2. Zatrzymać samochód po graficznej i tekstowej informacji
o znalezieniu odpowiedniego miejsca parkingowego.
Pojawi się wyskakujące okienko.
3. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na
wyświetlaczu centralnym. Kierowca powinien być przygotowany do zatrzymania samochodu, gdy na wyświetlaczu
centralnym pojawi się taka instrukcja.
Wyjazd z miejsca postojowego
Funkcji można użyć tylko w przypadku parkowania równoległego.
1. Nacisnąć przycisk Wyjazd z parkingu w widoku funkcji.
2. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu centralnym.
Kamera wspomagania parkowania*
Kamera wspomagania parkowania pomaga kierowcy obserwować ewentualne przeszkody dookoła samochodu przy pomocy
obrazu z kamery oraz symboli na wyświetlaczu centralnym.
Wyboru widoku z kamery i linii pomocniczych dokonuje się na
wyświetlaczu centralnym. Kamera może być uruchamiana automatycznie po włączeniu biegu wstecznego. To ustawienie jest
dostępne w opcji Ustawienia w widoku górnym centralnego
wyświetlacza.
– Wybrać My Car Wspomaganie parkowania
na biegu wstecznym.
Aktywuj kamerę
Kamerę wspomagania parkowania można też włączyć ręcznie:
– Nacisnąć ikonę Kamera w widoku funkcji, aby aktywować lub dezaktywować funkcję.
BARDZIEJ EKOLOGICZNA JAZDA
Planując jazdę i stosując zasady ekonomicznej jazdy, można zwiększyć
zasięg na napędzie elektrycznym i jednocześnie zmniejszyć oddziaływanie na środowisko. Możliwości osiągnięcia maksymalnego zasięgu zmieniają się zależnie od różnych okoliczności i warunków, w jakich eksploatowany jest samochód. Na niektóre czynniki można wpływać, a na inne
nie. Największy zasięg można osiągnąć w bardzo korzystnych warunkach, gdy wszystkie czynniki mają pozytywny wpływ.
Planowanie jazdy obejmuje następujące przygotowania:
•
Naładowanie samochodu przed wyjazdem.
•
Przygotowanie kabiny samochodu do jazdy.
Zasady ekonomicznej jazdy są następujące:
•
Włączać tryb jazdy Pure.
•
Jeździć z równą prędkością, zachowując odpowiedni odstęp od
innych pojazdów i obiektów w celu ograniczenia hamowania do minimum.
•
Wybierać tryb Hold w widoku funkcji przy wyższych prędkościach
podczas podróży, które są dłuższe niż zasięg na napędzie elektrycznym.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem w oponach i sprawdzać je regularnie. Dla najlepszych rezultatów stosować ciśnienie ECO w oponach.
•
Unikać jazdy z otwartymi szybami.
Czynniki, na które nie można wpływać
•
Natężenie ruchu drogowego.
•
Warunki drogowe i topografia terenu.
•
Temperatura zewnętrzna i przeciwny wiatr.
Więcej wskazówek dotyczących zasięgu i ekonomicznej jazdy można
znaleźć w instrukcji obsługi.
TEKSTY O CHARAKTERZE SPECJALNYM
Instrukcja obsługi i inne instrukcje zawierają zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz teksty opatrzone
nagłówkami „Ostrzeżenie”, „Ważne” i „Uwaga”, które
trzeba przeczytać. Pewne funkcje dotyczą tylko niektórych rynków.
OSTRZEŻENIE
PIERWSZE KROKI
W samochodach wyposażonych w Volvo On Call
system ten działa tylko na obszarach, w których
partnerzy Volvo On Call mają zasięg sieci komórkowej oraz na rynkach, na których dostępna jest
usługa. Zakłócenia atmosferyczne lub słaby zasięg
nadajnika mogą spowodować przerwanie połączenia, na przykład na rzadko zaludnionych obszarach.
Odnośnie ostrzeżeń, ważnych informacji oraz uwag
dotyczących usług Volvo On Call, patrz umowa
subskrypcji usług Volvo On Call oraz Instrukcja
obsługi.
PIERWSZE KROKI
Sensus Navigation*: należy skierować całą swoją
uwagę na drogę i skupić się na jeździe. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i kierować się
zdrowym rozsądkiem podczas jazdy. Warunki drogowe i atmosferyczne mogą sprawiać, że niektóre
zalecenia będą mniej wiarygodne.
Prezentacja – na zewnątrz pojazdu
Należy zwrócić uwagę na ryzyko przykleszczenia
podczas otwierania i zamykania. Należy upewnić się,
że w pobliżu drzwi bagażnika nikogo nie ma, ponieważ przykleszczenie może mieć poważne konsekwencje. Drzwi bagażnika należy zawsze uruchamiać
z zachowaniem ostrożności.
Prezentacja – wewnątrz pojazdu
Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik
do włączania/wyłączania poduszki powietrznej
pasażera, poduszka ta będzie stale aktywna. Nigdy
nie wolno sadzać dziecka na podwyższeniu siedziska, w foteliku dziecięcym lub w foteliku mocowanym tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu,
gdy włączona jest poduszka powietrzna. Na przednim fotelu pasażera nigdy nie powinny podróżować
osoby o wzroście poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed nim czołowa poduszka powietrzna nie
została wyłączona. Na miejscu obok kierowcy nie
powinny podróżować osoby o wzroście powyżej
140 cm, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna jest wyłączona. Nie wolno zezwalać nikomu siadać na przednim fotelu pasażera,
jeżeli komunikat na wyświetlaczu w konsoli sufitowej informuje, że poduszka powietrzna jest wyłączona, a równocześnie świeci się lampka kontrolna
układu poduszek powietrznych na wyświetlaczu kierowcy. W ten sposób sygnalizowana jest poważna
usterka układu. Należy jak najszybciej udać się do
stacji obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Prezentacja – wewnątrz pojazdu
Zawsze przed opuszczeniem samochodu należy
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
upewnić się, że układ elektryczny jest przełączony w
tryb 0.
Prezentacja – wewnątrz pojazdu
Parkując na pochyłości terenu, należy zawsze włączać hamulec postojowy – pozostawienie samochodu na biegu lub wybranie położenia P w automatycznej skrzyni biegów nie wystarczy w każdej
sytuacji do utrzymania go w miejscu.
Ładowanie
Przewodu ładującego nie wolno używać, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona – występuje
wtedy ryzyko porażenia prądem elektrycznym i
poważnych obrażeń ciała. Uszkodzony lub niedziałający przewód ładujący wolno naprawiać wyłącznie w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Akumulator napędu hybrydowego należy ładować
wyłącznie maksymalnie dozwolonym prądem
ładowania lub niższym zgodnie z obowiązującymi
zaleceniami lokalnymi i krajowymi dla ładowania
napędów hybrydowych z gniazd/wtyczek 230 V.
• Ładowanie akumulatora napędu hybrydowego
jest dozwolone tylko z homologowanego i uziemionego gniazda 230 V lub ze stacji ładowania
poprzez osobny przewód ładujący (Mode 3),
dostarczony przez firmę Volvo.
•
•
•
Wyłącznik ziemnozwarciowy skrzynki sterowniczej
chroni samochód, ale nadal istnieje ryzyko przeciążenia sieci 230 V.
Unikać korzystania ze zużytych lub uszkodzonych
gniazd, ponieważ ich użycie grozi szkodami spowodowanymi pożarem i/lub obrażeniami ciała.
Nie wolno używać przedłużaczy.
Składanie oparć tylnych siedzeń
Upewnić się, czy oparcia zostały prawidłowo zablokowane i podniesione po złożeniu. Upewnić się, czy
zagłówki zostały prawidłowo zablokowane po ich
podniesieniu. Zagłówki na zewnętrznych siedzeniach w drugim rzędzie muszą być zawsze podniesione, gdy siedzenia trzeciego rzędu* są zajęte
przez pasażerów.
Kierownica
Funkcja rozpoznawania poleceń głosowych: Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w
bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich
obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Klimatyzacja kabiny pasażerskiej
Z funkcji podgrzewania siedzeń* nie mogą korzystać osoby, które mają trudności z odczuwaniem
wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu czucia
lub mają problemy z obsługą elementów sterowania
podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą
one doznać poparzeń ciała.
Klimatyzacja kabiny pasażerskiej
Nie korzystać z funkcji przygotowania do jazdy
(dotyczy nagrzewnicy paliwowej):
• W zamkniętych i niewentylowanych pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica
emituje spaliny.
• W miejscach sąsiadujących z materiałami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo, gaz, wysoka
trawa, trociny itp. mogą się zapalić.
• W sytuacjach grożących zablokowaniem rury
wydechowej nagrzewnicy. Wylot znajduje się w
prawym przednim nadkolu i na przykład śnieg
nagromadzony w tym nadkolu może zakłócić działanie nagrzewnicy.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do jazdy
może zostać uruchomiona przez timer, który został
nastawiony z dużym wyprzedzeniem.
Układy wspomagające kierowcę
Układy BLIS i CTA pełnią dodatkową funkcję
pomocniczą i nie zastępują bezpiecznego stylu jazdy
ani korzystania z lusterek wstecznych. Nie są one w
stanie zastąpić uwagi i odpowiedzialnego postępowania kierowcy. Odpowiedzialność za zmianę pasa
ruchu oraz bezpieczne cofanie zawsze spoczywa na
kierowcy. Układ BLIS nie działa na ostrych zakrętach i w czasie cofania.
Układy wspomagające kierowcę
Funkcje monitorowania pasa ruchu (LKA) i przeciwdziałania zjechaniu z drogi (Run-off Mitigation) są
tylko funkcjami pomocniczymi i nie działają we
wszystkich warunkach jazdy, drogowych, pogodowych oraz terenowych. Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz
za przestrzeganie prawa i przepisów ruchu drogowego ponosi zawsze kierowca. Funkcje te nie potrafią wykrywać barier, szyn lub podobnych przeszkód
na poboczu drogi.
Układy wspomagające kierowcę
Układ City Safety stanowi jedynie pomoc dla kierowcy i nie działa we wszystkich sytuacjach podczas
jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych
lub drogowych. Funkcja nie wykrywa wszystkich pieszych i rowerzystów we wszystkich sytuacjach.
Ostrzeżenie zostaje włączone tylko w przypadku
wysokiego ryzyka kolizji. Ostrzeżenia i hamowanie w
reakcji na wykrycie pieszych i rowerzystów zostają
wyłączone przy prędkościach powyżej 70 km/h
(43 mph). Funkcja automatycznego hamowania
układu City Safety może zapobiec kolizji lub zmniejszyć prędkość, przy której dochodzi do zderzenia.
Aby zapewnić pełne działanie hamulców, kierowca
powinien zawsze wcisnąć pedał hamulca – nawet
wtedy, gdy samochód hamuje automatycznie. Odpowiedzialność za utrzymanie odpowiedniej odległości
i prędkości spoczywa na kierowcy.
Układy wspomagające kierowcę
Funkcja Pilot Assist stanowi jedynie pomoc dla kierowcy i nie działa we wszystkich sytuacjach podczas
jazdy oraz we wszystkich warunkach pogodowych
lub drogowych. Odpowiedzialność za sposób prowadzenia samochodu spoczywa zawsze na kierowcy,
który musi interweniować, jeśli funkcja Pilot Assist
nie zapewni odpowiedniej prędkości, odstępu cza-
sowego lub wspomagania kierowania. Funkcji Pilot
Assist wolno używać tylko wtedy, gdy na jezdni po
obu stronach pasa ruchu są namalowane wyraźne
linie boczne. Funkcja Pilot Assist nie hamuje w
reakcji na obecność ludzi, zwierząt, przedmiotów,
małych/niskich przyczep albo nadjeżdżających z
przeciwka, poruszających się powoli lub nieruchomych pojazdów. Funkcji Pilot Assist nie należy używać na przykład w ruchu miejskim, na skrzyżowaniach, na krętych drogach lub w złych warunkach
atmosferycznych.
tralnego należy stosować jedynie delikatny nacisk
na ekran. Silny nacisk może uszkodzić ekran.
Nie wolno pryskać żadnym płynem ani żrącymi środkami chemicznymi bezpośrednio na centralny
wyświetlacz. Nie wolno używać płynów do czyszczenia szyb, innych środków czyszczących, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani ściernych
środków czyszczących. Nie wolno nigdy używać
ściernych ściereczek, ręczników papierowych ani
papieru toaletowego, ponieważ mogą one powodować zarysowania na centralnym wyświetlaczu.
Wspomaganie parkowania
Układ Park Assist Pilot nie działa we wszystkich
sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako
dodatkowa funkcja pomocnicza. Kierowca zawsze
ponosi ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu oraz za zwracanie uwagi
na otoczenie i innych użytkowników drogi, którzy
zbliżają się do samochodu lub mijają go podczas
parkowania.
Ładowanie
Nie wolno podłączać przewodu ładującego, jeżeli
zachodzi ryzyko wyładowania elektrycznego. Aby
uniknąć uszkodzenia lakieru, np. w przypadku silnego wiatru, osłonę uchwytu ładowania należy
umieścić w taki sposób, żeby nie dotykała samochodu. Nie wolno odłączać przewodu ładującego od
gniazda 230 V w trakcie ładowania – istnieje wtedy
ryzyko uszkodzenia gniazda 230 V. Zawsze należy
najpierw zatrzymać ładowanie, a następnie odłączyć
przewód ładujący – w pierwszej kolejności od
gniazda ładowania w samochodzie, a następnie od
gniazda 230 V. Ma to na celu uniknięcie uszkodzenia układu oraz przypadkowego zatrzymania ładowania.
Wspomaganie parkowania
Kamera parkowania stanowi jedynie pomoc dla kierowcy i nigdy nie zwalnia go z odpowiedzialności.
Kamera ma martwe punkty, w których nie jest w
stanie wykryć przeszkody. Należy uważać na przykład na ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
WAŻNE
Prezentacja – wewnątrz pojazdu
Podczas jazdy z przyczepą bez złącza przyczepy nie
należy korzystać z trybu jazdy OFF ROAD. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko uszkodzenia miechów
powietrznych.
Prezentacja – wewnątrz pojazdu
Wyświetlający informacje rzutnik wyświetlacza przeziernego* znajduje się w tablicy rozdzielczej. Aby
uniknąć uszkodzenia szklanej osłony rzutnika, nie
kłaść na niej żadnych przedmiotów i uważać, by nic
na nią nie spadło.
Wyświetlacz centralny
Używana do czyszczenia centralnego wyświetlacza
ściereczka z mikrofibry nie może być zapiaszczona
ani zabrudzona. W przeciwnym razie można zadrapać ekran. Podczas czyszczenia wyświetlacza cen-
Ładowanie
Nie wolno używać listw zasilających, listw z polami
ochronnymi lub podobnych urządzeń razem z przewodem ładującym, ponieważ może to wiązać się z
ryzykiem pożaru, porażenia prądem, itp. Adaptera
między gniazdem 230 V a przewodem ładującym
wolno używać tylko wtedy, gdy posiada on oznaczenie dopuszczenia zgodnie z normami IEC 61851 i
IEC 62196. Na rynku chińskim nie wolno używać
adaptera między gniazdem 230 V a przewodem
ładującym.
Ładowanie
Skrzynka sterownicza nie powinna być zalana ani
zanurzona w wodzie. Unikać wystawiania skrzynki
sterowniczej i jej wtyczki na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. W takim przypadku istnieje
ryzyko, że zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane we wtyczkę ograniczy lub przerwie ładowanie akumulatora układu hybrydowego. Sprawdzić,
czy gniazdo 230 V ma odpowiednie zasilanie do
ładowania pojazdów elektrycznych – w razie wątpliwości gniazdo musi zostać sprawdzone przez
wykwalifikowanego specjalistę. Jeśli dopuszczalne
natężenie prądu w gnieździe jest nieznane, na
skrzynce sterowniczej należy nastawić najniższy
poziom.
Składanie oparć tylnych siedzeń
Upewnić się, że na tylnym siedzeniu nie ma pasażerów ani żadnych przedmiotów. Nie mogą być również zapięte pasy bezpieczeństwa. Wbudowane
podwyższenie siedziska*/podłokietnik* na środkowym siedzeniu muszą być złożone.
Prawy przełącznik zespolony przy kierownicy
Przed ustawieniem piór wycieraczek w pozycji serwisowej należy upewnić się, że nie przymarzły do
szyby. Jeśli ramiona wycieraczek znajdujące się w
pozycji serwisowej zostały podniesione z szyby,
trzeba je opuścić z powrotem na szybę, zanim zostaną aktywowane. Ma to na celu uniknięcie zarysowania lakieru na pokrywie komory silnika.
Klimatyzacja kabiny pasażerskiej
Wentylacji siedzeń nie można uruchomić, gdy temperatura w kabinie pasażerskiej jest za niska. Ma to
zapobiec wychłodzeniu osoby zajmującej dane siedzenie.
Połączenia
Maks. obciążenie gniazda wynosi 10 A (120 W),
jeżeli na raz używane jest tylko jedno gniazdo 12 V
w konsoli między fotelami. Jeżeli oba gniazda w
konsoli między siedzeniami są używane jednocześnie, obowiązuje ograniczenie do 7,5 A (90 W) na
każde gniazdo. Maks. obciążenie gniazda 12 V w
bagażniku wynosi 10 A (120 W). Maks. obciążenie
gniazda 230 V wynosi 150 W.
UWAGA
Prezentacja – na zewnątrz pojazdu
Ekrany oraz fale elektromagnetyczne mogą powodować zakłócenia działania funkcji kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Należy unikać przechowywania kluczyka w pobliżu metalowych przedmiotów i
urządzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i ładowarek – zaleca się
zachowanie odległości co najmniej 10-15 cm.
Prezentacja – na zewnątrz pojazdu
Elektrycznie sterowane drzwi bagażnika: jeżeli system pracował nieprzerwanie przez długi czas, zostaje wyłączony w celu uniknięcia przeciążenia. Jego
ponowne użycie jest możliwe po około 2 minutach.
W przypadku, gdy na zderzaku tylnym nagromadzi
się duża ilość lodu, śniegu, zabrudzeń itp., istnieje
ryzyko pogorszenia lub braku działania. Dlatego
należy utrzymywać go w czystości.
Prezentacja – wewnątrz pojazdu
Tryb jazdy Off road nie jest przeznaczony do używania na drogach publicznych.
Prezentacja – wewnątrz pojazdu
Obroty biegu jałowego po zimnym rozruchu są
wysokie niezależnie od temperatury otoczenia. Jest
to element wydajnego układu oczyszczania spalin
Volvo.
Prezentacja – wewnątrz pojazdu
Gdy włączona jest funkcja Forward Collision
Warning*, informacje na wyświetlaczu przeziernym
zostają zastąpione grafiką funkcji Forward Collision
Warning*. Grafika ta świeci się również wtedy, gdy
wyświetlacz przezierny jest wyłączony. Kierowca ma
mniejszą szansę zobaczyć informacje na wyświetlaczu przeziernym, jeśli używa okularów polaryzacyjnych, nie siedzi centralnie w fotelu, na osłonie szklanej modułu wyświetlacza znajdują się jakieś przedmioty, jak również w niekorzystnych warunkach
oświetlenia.
Niektóre wady wzroku mogą powodować ból głowy i
odczucie napięcia podczas korzystania z wyświetlacza przeziernego.
Ładowanie
Należy używać przewodu ładującego z funkcją
monitorowania temperatury zalecanego przez firmę
Volvo, który jest zgodny z normami
GB/T 20234.1-2011 i GB/T 20234.2-2011
(Chiny) oraz IEC 62196 i IEC 61851 (inne rynki).
Ładowanie
Zawsze należy odblokować samochód, tak aby
zatrzymać ładowanie przed odłączeniem gniazda
230 V.
Ładowanie
Przewód ładujący zapamiętuje ostatnie ustawienie
prądu ładowania. Dlatego ważne jest, aby dostoso-
wać to ustawienie, jeśli przy następnym ładowaniu
używane jest inne gniazdo 230 V.
Kierownica
Zmiana stylu jazdy może spowodować pewne
odchylenia podczas obliczania pokonanego dystansu.
Klimatyzacja kabiny pasażerskiej
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć
przez nastawienie temperatury wyższej lub niższej
niż żądana.
Klimatyzacja kabiny pasażerskiej
Funkcja przygotowania do jazdy jest dostępna tylko
wtedy, gdy samochód jest podłączony do gniazda
elektrycznego (dotyczy nagrzewnicy elektrycznej).
Działanie funkcji przygotowania do jazdy może zostać zakłócone w przypadku korzystania ze stacji
ładowania, która nie jest stale aktywna, np. z licznikiem czasowym. Jeśli samochód nie jest podłączony
do gniazda elektrycznego, krótkotrwałe schłodzenie
kabiny pasażerskiej w warunkach wysokiej temperatury zewnętrznej jest nadal możliwe poprzez bezpośrednie uruchomienie funkcji przygotowania do
jazdy. Drzwi i szyby samochodu powinny być
zamknięte podczas przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy.
Połączenia
Podczas korzystania z Internetu ma miejsce przesyłanie (transfer) danych, co może wiązać się z kosztami. Aktywacja roamingu danych i hotspotu Wi-Fi
może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Informacje o kosztach przesyłu danych można uzyskać u
operatora sieci. Podczas pobierania danych przy
użyciu telefonu komórkowego należy zwrócić uwagę
na koszt przesyłu danych komórkowych.
Połączenia
Firma Volvo nie kontroluje zawartości aplikacji
Apple CarPlay/Android Auto. Apple CarPlay można
używać tylko wtedy, gdy wyłączona jest funkcja
Bluetooth. Dlatego telefon lub odtwarzacz multimedialny podłączony do samochodu przez Bluetooth
nie będzie dostępny, gdy aktywna jest funkcja
CarPlay/Android Auto. Aby połączyć samochód,
należy użyć Wi-Fi lub wbudowanego modemu
samochodu*.
Połączenia
Po aktualizacji systemu operacyjnego telefonu
może nastąpić przerwanie rejestracji telefonu. W
takiej sytuacji należy usunąć telefon z systemu
samochodu, a następnie ponownie zarejestrować.
Połączenia
Pobieranie danych może wpływać na działanie
innych usług korzystających z przesyłu danych, np.
radia internetowego. Jeśli wpływ na działanie innych
usług jest odbierany jako uciążliwy, pobieranie
można przerwać. Ewentualnie można wyłączyć lub
przerwać działanie innych funkcji.
Połączenia
Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają
udostępnianie połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga ponownego włączenia przy następnym użyciu.
Wspomaganie parkowania
Obiektyw kamery należy oczyszczać z brudu, śniegu
i lodu, aby zapewnić optymalne działanie układu.
Jest to szczególnie ważne w warunkach słabego
oświetlenia.
TP 22661 (Polish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement