Volvo | XC90 | Instrukcja obsługi | Volvo XC90 2011 Instrukcja obsługi

Volvo XC90 2011 Instrukcja obsługi
VOLVO XC90
Instrukcja Obsługi
Edycja internetowa
DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO
DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Samochody Volvo są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model spełnia wszystkie
aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z
tego samochodu zalecamy zapoznanie się z zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi informacjami i wskazówkami dotyczącymi zasad
jego eksploatacji oraz obsługi zamontowanych w nim urządzeń.
Spis treści
00 01 02
00 Wprowadzenie
01 Bezpieczeństwo
Ważne informacje .................................... 10
Volvo a środowisko naturalne .................. 13
Pasy bezpieczeństwa ..............................
Lampki, poduszki powietrzne...................
Poduszki powietrzne.................................
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej* ...........................................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki
SIPS).........................................................
Kurtyna powietrzna (IC).............................
System WHIPS..........................................
Ochrona przed skutkami przewrócenia
samochodu...............................................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?......................................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci.....
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
02 Wskaźniki, przełączniki i
urządzenia sterujące
Deska rozdzielcza z kierownicą po lewej
stronie.......................................................
Deska rozdzielcza z kierownicą po prawej
stronie.......................................................
Panel przycisków w drzwiach kierowcy....
Zespół wskaźników...................................
Lampki kontrolne i ostrzegawcze.............
Wyświetlacz informacyjny.........................
Przyciski w środkowej konsoli..................
Panel przełączników oświetlenia..............
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego
przy kierownicy.........................................
Komputer pokładowy*..............................
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy................................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*.
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne
i inne..........................................................
Elektryczne sterowanie szyb.....................
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne...................................................
Elektrycznie sterowane okno dachowe*...
46
48
50
51
53
57
59
62
64
66
68
71
73
76
79
84
HomeLinkŸ *.............................................. 86
4
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Spis treści
03 04 05
03 Klimatyzacja
04 Wnętrze
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji............................................................... 92
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC...... 96
Spalinowa nagrzewnica postojowa* ........ 99
Przednie fotele........................................
Przednie fotele - wersja Executive .........
Oświetlenie wnętrza................................
Schowki w kabinie pasażerskiej.............
Schowki w kabinie samochodu - wersja
Executive ................................................
Siedzenie tylne........................................
Załadunek samochodu ..........................
Przestrzeń bagażowa..............................
05 Zamki i autoalarm
104
107
108
110
Kluczyki i zdalne sterowanie...................
Zamykanie i otwieranie samochodu.......
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci.........................................
Alarm*.....................................................
128
131
135
137
115
116
118
119
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
5
Spis treści
06 07 08
6
06 Uruchamianie silnika i jazda
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne..........................................
Uzupełnianie paliwa................................
Uruchamianie silnika...............................
Manualna skrzynia biegów......................
Automatyczna skrzynia biegów..............
Napęd na dwie osie*...............................
Układ hamulcowy...................................
Układ antypoślizgowy* ...........................
Wspomaganie parkowania*....................
Monitorowanie martwych pól widoczności*......................................................
Holowanie samochodu...........................
Awaryjny rozruch silnika.........................
Jazda z przyczepą..................................
Wyposażenie do holowania* ..................
Zdejmowany hak holowniczy* ...............
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego .......................................
Uwagi ogólne..........................................
Ciśnienie w ogumieniu ...........................
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
Wymiana koła .........................................
Awaryjna naprawa przebitej opony* ......
142
145
151
153
154
157
158
160
162
165
169
171
172
174
176
180
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
08 Pielęgnacja samochodu
188
192
194
197
200
Czyszczenie............................................ 206
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych ....................................................... 211
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 212
Spis treści
09 10 11
09 Obsługa techniczna
samochodu
Serwis Volvo...........................................
Samodzielna obsługa techniczna samochodu......................................................
Pokrywa i komora silnika........................
Oleje i płyny eksploatacyjne....................
Pióra wycieraczek...................................
Akumulator..............................................
Wymiana żarówek ..................................
Bezpieczniki............................................
216
217
219
221
226
228
230
237
10 System audio-telefoniczny
11 Specyfikacje
Uwagi ogólne.......................................... 250
Urządzenia sterujące audio .................... 251
Funkcje ogólne radioodtwarzacza ......... 254
Funkcje radioodbiornika ........................ 259
Funkcje odtwarzacza CD ....................... 266
Menu funkcji radioodtwarzacza ............. 269
Funkcje obsługi telefonu* ....................... 270
Menu telefonu ........................................ 278
Zestaw słuchawkowy Bluetooth* ........... 282
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów
na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy* ..................................................... 289
Tabliczki znamionowe.............................
Wymiary i masy.......................................
Dane techniczne silników.......................
Olej silnikowy..........................................
Płyny i smary...........................................
Paliwo.....................................................
Katalizator...............................................
Instalacja elektryczna .............................
Homologacja ..........................................
Tekst na wyświetlaczu w desce rozdzielczej..........................................................
Symbole na wyświetlaczu.......................
298
300
303
304
306
308
311
312
314
315
319
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
7
Spis treści
12
12 Indeks alfabetyczny
Indeks alfabetyczny................................ 322
8
Spis treści
9
Wprowadzenie
Ważne informacje
Zapoznawanie się z informacjami w
instrukcji obsługi samochodu
fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie
dodatkowe (akcesoria).
Wprowadzenie
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie
jest dostępne we wszystkich egzemplarzach
pojazdów – mają one różne wyposażenie
zależnie od potrzeby ich dostosowania do
wymagań lokalnych rynków, a także krajowych
lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Doskonałym sposobem na poznanie tego
samochodu jest przeczytanie jego instrukcji
obsługi – najlepiej jeszcze przed pierwszą
jazdą. Daje to możliwość samodzielnego
zaznajomienia się z nowymi funkcjami i najlepszymi sposobami obsługi samochodu w różnych sytuacjach oraz pozwoli w maksymalnym
stopniu wykorzystać jego możliwości. Prosimy
przy tym zwracać szczególną uwagę na wyróżnione w sposób specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych
oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi mają wyłącznie charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
©
Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne
W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są
gwiazdką*.
Oprócz wyposażenia standardowego można
tu spotkać opisy urządzeń i funkcji będących
wyposażeniem opcjonalnym (montowanym
10
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt
z dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie
zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
WAŻNE
Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne
zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.
UWAGA
Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga
zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przypisy
Przypisy są umieszczane na dole strony
instrukcji obsługi. Są to informacje uzupełniające do opisu, do którego odnoszą się poprzez
odpowiedni numer. W przypadku przypisów
odnoszących się do pozycji w tabeli w miejsce
odnośników cyfrowych są wprowadzone
oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
W samochodzie znajdują się wyświetlacze, na
których pojawiają się komunikaty tekstowe.
Cytowane w instrukcji obsługi tego rodzaju
teksty zostały wyróżnione nieco powiększoną
czcionką i szarym kolorem. Są to między
innymi teksty menu oraz komunikaty na
wyświetlaczu informacyjnym (np. Audio
mode).
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak
najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej
opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Wprowadzenie
Ważne informacje
Informacje
G031593
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
G031592
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia
obrażeń ciała
G031590
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery
lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są
to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w
razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz
białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
11
Wprowadzenie
Ważne informacje
Sekwencje czynności
Procedury postępowania, które wymagają
przestrzegania kolejności wykonywanych
czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do
ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury
postępowania są ponumerowane w zwykły
sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane
są komponenty na rysunkach poglądowych. Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.
Wypunktowania
Wypunktowanie jest używane do wyszczególniania pozycji opisywanych w instrukcji
obsługi.
Przykład:
12
• Płyn chłodzący
• Olej silnikowy
Ciąg dalszy na następnej stronie
`` Symbol ten – umieszczony w prawym
dolnym rogu strony – sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.
Rejestr danych
Układy prowadzenia i bezpieczeństwa w
samochodzie wykorzystują mikroprocesory,
które sprawdzają i współdzielą między sobą
informacje dotyczące działania samochodu.
Co najmniej jeden z mikroprocesorów sterujących funkcjami samochodu może przechowywać szczegółowe dane o układach monitorowanych w czasie normalnej jazdy, podczas
kolizji lub stanu bliskiego kolizji. Zapisane informacje mogą być wykorzystane przez:
•
•
•
•
Volvo Car Corporation
Warsztaty serwisowe lub naprawcze
Policję, lub inne władze
Inne strony występujące z prawnym upoważnieniem do dostępu do tych informacji,
albo osoba posiadająca zezwolenie od
właściciela na dostęp do tych informacji.
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
Nieprawidłowe podłączenie lub zamontowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego
w samochodzie. Niektóre akcesoria działają
tylko wtedy, gdy w systemie komputerowym
samochodu zainstalowane zostanie odpowiednie oprogramowanie. Dlatego zalecamy,
aby przed zamontowaniem dodatkowego
wyposażenia, które jest podłączane do instalacji elektrycznej lub może wpływać na jej funkcjonowanie, zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Informacje w Internecie
Pod adresem internetowym
www.volvocars.com dostępne są dodatkowe
informacje dotyczące Państwa samochodu.
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
G000000
Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska
Troska o środowisko naturalne jest jedną z kluczowych wartości, na których opierają się
wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation.
Mamy także nadzieję, że użytkownicy wyprodukowanych przez nas samochodów podzielają naszą troskę o środowisko naturalne.
Samochody marki Volvo spełniają wymogi
rygorystycznych norm międzynarodowych w
zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane
są w jednych z najczystszych i najefektywniej
wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.
Volvo Car Corporation posiada uznawany na
całym świecie certyfikat zgodności z normą
ISO 14001, regulującą pracę placówek pro-
dukcyjnych oraz innych gałęzi naszej działalności. Wymagamy również systematycznej
pracy nad ochroną środowiska od naszych
partnerów.
Zużycie paliwa
Poszczególne modele Volvo wyróżniają się w
swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Również kierowca ma możliwość wpływania
na ilość zużywanego przez samochód paliwa.
Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z
filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza
w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. W wielu przypadkach emisje
zanieczyszczeń w spalinach są znacznie niższe od dopuszczalnych limitów.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Znajdujący się w kabinie samochodu filtr zapobiega przedostawaniu się kurzu i pyłków roślin-
13
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
nych do wnętrza samochodu przez wlot powietrza.
kiem w kierunku wytwarzania zdrowszych
przedziałów pasażerskich w pojazdach.
Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior
Air Quality System) sprawia, że powietrze w
kabinie samochodu jest czystsze od tego na
zewnątrz.
Certyfikatem Oeko-Tex objęte są między
innymi taśmy pasów bezpieczeństwa, wykładzina podłogowa, nici i tkaniny. Także skórzane elementy tapicerki spełniają wymogi
wspomnianej normy i wykonane są ze skór
wyprawianych z użyciem naturalnych, niezawierających chromu, garbników roślinnych.
W skład tego systemu wchodzi elektroniczny
czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Pobierane powietrze jest stale kontrolowane i jeżeli
czujnik wykryje wzrost zawartości niektórych
szkodliwych gazów, np. tlenku węgla, wlot
powietrza jest zamykany. Może do tego dojść
podczas postoju w zatorze ulicznym, podczas
oczekiwania w kolejce samochodów lub w
tunelu.
Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki
azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.
Standardy materiałów
wykończeniowych
Kabina samochodu Volvo została zaprojektowana z troską zarówno o wygodę, jak i zdrowie
podróżujących – także osób cierpiących na
alergie kontaktowe lub schorzenia astmatyczne. Ze szczególną uwagą dobrane zostały
bezpieczne dla środowiska naturalnego materiały wykończeniowe. Oznacza to również, że
spełniają one wymogi normy ekologicznej Oeko-Tex 1001, która jest ogromnym kro1
14
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa zwiększa żywotność samochodu i
pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim
poziomie. W ten sposób przyczyniają się Państwo do dbałości o czystsze środowisko. Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw
samochodów marki Volvo staje się częścią
naszego systemu. Wszystkim naszym warsztatom stawiamy jasno sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Pracownicy
autoryzowanych stacji obsługi dysponują
odpowiednią wiedzą i narzędziami, co stanowi
gwarancję najlepszej z możliwych troski o środowisko naturalne.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.oekotex.com
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Chrońmy środowisko naturalne
Również użytkownicy naszych samochodów
mogą z łatwością przyczynić się do zmniejszenia szkodliwego wpływu motoryzacji na środowisko, jeżdżąc w sposób ekonomiczny oraz
poddając samochód zalecanym w instrukcji
obsługi okresowym przeglądom i zabiegom
serwisowym.
Poniżej zostały przedstawione najważniejsze
dodatkowe wskazówki dotyczące ograniczania szkodliwego wpływu samochodu na środowisko naturalne (więcej informacji o tym, jak
chronić środowisko naturalne i jeździć ekonomicznie, patrz strona 142):
• W miarę możliwości utrzymywać „ekonomiczny” poziom ciśnienia w ogumieniu,
patrz strona 192.
• Bagażnik dachowy, a także zamocowany
do niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza i istotny wzrost
zużycia paliwa. Dlatego gdy tylko nie są
potrzebne, należy je zdemontować.
• Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie. Im większe obciążenie, tym
większe zużycie paliwa.
• Jeżeli samochód wyposażony jest w
nagrzewnicę silnika, należy jej używać
przed każdym uruchomieniem zimnego sil-
Wprowadzenie
Volvo a środowisko naturalne
nika. Pozwoli to zmniejszyć zużycie paliwa
i emisję zanieczyszczeń.
• Należy jeździć spokojnie i unikać gwałtownego hamowania.
• Należy jeździć na możliwie najwyższym
biegu. Przy niższej prędkości obrotowej
silnik zużywa mniej paliwa.
• Wykorzystywać siłę hamującą silnika do
wytracania prędkości.
• Unikać pozostawiania silnika na biegu jałowym. Przestrzegać obowiązujących w tym
zakresie przepisów lokalnych. W przypadku zatrzymania samochodu na dłuższy
czas należy wyłączyć silnik.
• Niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów – należy pozbywać się w
sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości dotyczących
likwidacji odpadów tego typu prosimy
zwracać się do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
• Samochód należy regularnie poddawać
okresowym przeglądom technicznym oraz
zalecanym zabiegom serwisowym.
czasu podróży i przyjemności jazdy. Przedłuży
również trwałość samochodu oraz przyczyni
się do uniknięcia niepotrzebnych wydatków, a
także do oszczędzenia zasobów naturalnych
naszej planety.
Recykling
Ważnym elementem działań firmy Volvo na
rzecz ochrony środowiska jest zapewnienie
ekologicznego recyklingu samochodu po
zakończeniu jego użytkowania. Niemal wszystkie elementy samochodu nadają do recyklingu.
Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu
skontaktował się dealerem Volvo, który poda
mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej
się recyklingiem samochodów.
Instrukcja obsługi a środowisko
naturalne
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej FSC
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania tej publikacji pochodzi z lasów
posiadających certyfikat FSC lub innych kontrolowanych źródeł.
• Wraz ze wzrostem prędkości jazdy rośnie
jednostkowe zużycie paliwa na skutek
zwiększającego się oporu powietrza.
Podwojenie prędkości powoduje czterokrotny wzrost oporu powietrza.
Przestrzeganie powyższych reguł pozwoli
ograniczyć zużycie paliwa bez uszczerbku dla
15
Pasy bezpieczeństwa ............................................................................
Lampki, poduszki powietrzne.................................................................
Poduszki powietrzne...............................................................................
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej* ........................................
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)........................................
Kurtyna powietrzna (IC)...........................................................................
System WHIPS........................................................................................
Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu..............................
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?....................................
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...................................................
16
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
BEZPIECZEŃSTWO
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
Podczas jazdy należy zawsze mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa
Zapinanie pasa bezpieczeństwa:
Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa i
wsunąć sprzączkę w zaczep. Odgłos
zatrzaśnięcia potwierdzi prawidłowe
zapięcie pasa.
Odpinanie pasa bezpieczeństwa:
G020104
Naprężanie części biodrowej pasa bezpieczeństwa. Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna być ułożona jak najniżej.
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte,
nawet silniejsze hamowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Dlatego
wszyscy jadący samochodem powinni mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa. Maksymalne
zabezpieczenie pas zapewnia wówczas, gdy
ściśle przylega do ciała. Nie należy nadmiernie
odchylać oparcia fotela do tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić
maksymalną ochronę przy normalnym ustawieniu oparć foteli.
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie
pasa bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas
zwinął się samoczynnie. Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy poprowadzić go
ręcznie, aby nie pozostawał zluzowany.
W następujących sytuacjach pas
bezpieczeństwa blokuje się i nie daje się
wyciągnąć:
• przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu
• przy hamowaniu i przyspieszaniu
• przy silnym przechyle samochodu.
O tym należy pamiętać:
• unikać w ubiorze wszelkich elementów,
które utrudnią dobre przyleganie pasa bezpieczeństwa
• pas bezpieczeństwa nie może być skręcony ani czymkolwiek przyciśnięty
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
musi spoczywać nisko na biodrach (nie na
brzuchu)
• po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
naprężyć jego część biodrową, pociągając
18
część barkową w sposób pokazany na ilustracji.
OSTRZEŻENIE
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zadziałać w
sposób prawidłowy i nie zapewnić pełnego
działania ochronnego.
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby.
01 Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa
nicy. Należy zapewnić sobie taką pozycję za
kierownicą, aby odległość między nią a brzuchem była jak największa, a przy tym utrzymać
pełnię kontroli nad pojazdem (tzn. swobodnie
operować kierownicą i pedałami).
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Kobiety ciężarne powinny używać pasów bezpieczeństwa, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności. Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać od barku
wzdłuż mostka i omijać brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa
powinna przebiegać jak najniżej w poprzek
miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić
do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec
zlikwidować luz pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega ściśle do ciała. Sprawdzić
także, czy w żadnym miejscu taśma nie uległa
skręceniu.
W miarę zaawansowania ciąży należy odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierow-
G027049
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani przeróbek pasa bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli
pas bezpieczeństwa doznał znacznego
obciążenia, np. w trakcie zderzenia,
wymaga w całości (tzn. wraz z mechanizmem zwijającym, sprzączką oraz elementami mocującymi) wymiany na nowy. Nawet
gdy pas bezpieczeństwa wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata niektórych funkcji ochronnych. Pas bezpieczeństwa należy również wymienić, gdy nosi
ślady uszkodzeń lub wygląda na zużyty.
Nowy pas bezpieczeństwa musi mieć
odpowiednie atesty oraz musi być przeznaczony do zamontowania dokładnie na tym
samym miejscu, co pas wymieniany.
Wskazówki dla kobiet ciężarnych
G020105
OSTRZEŻENIE
01
Jeżeli którakolwiek z osób w samochodzie nie
zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i
akustycznie. Sposób sygnalizacji akustycznej
uzależniony jest od prędkości jazdy (przy
małych prędkościach), oraz od czasu (gdy
samochód jest uruchamiany). Sygnalizacja
``
19
01 Bezpieczeństwo
01
Pasy bezpieczeństwa
optyczna widoczna jest na górnej konsoli oraz
w zespole wskaźników.
UWAGA
Automatyczna kontrola zapięcia pasów
bezpieczeństwa dotyczy osób dorosłych
zajmujących przednie fotele. W przypadku
zamocowania na miejscu obok kierowcy
fotelika dziecięcego z własnymi pasami
bezpieczeństwa, sygnalizacja niezapięcia
samochodowego pasa bezpieczeństwa nie
jest uruchamiana.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
Gdy kierowca nie zapnie pasa bezpieczeństwa, uruchamiana jest odpowiednia sygnalizacja akustyczna i wizualna. Przy małej prędkości jazdy dźwięk ostrzegawczy rozlega się
przez pierwszych 6 sekund.
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie (oprócz środkowego na tylnym siedzeniu) wyposażone są w napinacze. Są one
uruchamiane w momencie odpowiednio silnego zderzenia, dociskając pasy do ciała.
Umożliwia to skuteczniejsze przytrzymanie
ciała w czasie kolizji.
20
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wkładać zaczepu pasa bezpieczeństwa pasażera do zamka pasa po stronie kierowcy. Zawsze wkładać zaczep pasa
bezpieczeństwa do zamka po właściwej
stronie. Nie powodować uszkodzenia
pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów do ich zamków. Pasy
bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w
wyniku tego nie zadziałać prawidłowo w
razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia poważnych obrażeń ciała.
01 Bezpieczeństwo
Lampki, poduszki powietrzne
Lampka ostrzegawcza w zespole
wskaźników
01
Równocześnie z zaświeceniem się
lampki ostrzegawczej, na wyświetlaczu informacyjnym może pojawić się odpowiedni komunikat. W
przypadku awarii podświetlany
jest trójkątny symbol ostrzegawczy, a na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat SRS
AIRBAG SERVICE. URGENT.
Firma Volvo zaleca niezwłoczny kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Elementem sygnalizacyjnym stanu układu jest
umieszczona w zespole wskaźników lampka
ostrzegawcza, która zapala się po obróceniu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do
pozycji I, II, lub III. Jeżeli monitorowane zespoły są sprawne, po upływie około 6 sekund
lampka gaśnie.
Jeżeli lampka ostrzegawcza nie zgaśnie lub
zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to, że
system poduszek powietrznych nie jest w
pełni sprawny. Symbol ten może sygnalizować usterkę systemu napinaczy pasa bezpieczeństwa, czołowych poduszek
powietrznych, bocznych poduszek
powietrznych lub kurtyn powietrznych.
Firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
21
01 Bezpieczeństwo
01
Poduszki powietrzne
System poduszek powietrznych
UWAGA
Czołowe poduszki powietrzne w wersji z kierownicą po lewej stronie.
W skład tego systemu wchodzą poduszki bezpieczeństwa i czujniki. W przypadku odpowiednio silnego zderzenia czujniki uruchamiają
proces wypełniania poduszek gorącym gazem.
Przygnieciona przez ciało poduszka
powietrzna opróżnia się, amortyzując uderzenie. Do wnętrza samochodu wydziela się przy
tym pewna ilość dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania układu. Cały cykl, od
odpalenia do opróżnienia poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
22
G020110
G020111
Czujniki w układzie poduszki powietrznej
reagują w zróżnicowany sposób, w zależności od siły zderzenia oraz od tego, czy
przednie pasy bezpieczeństwa są zapięte,
czy nie.
Czołowe poduszki powietrzne w wersji z kierownicą po prawej stronie
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Wadliwa praca układu poduszek
powietrznych może doprowadzić do jego
awarii i w konsekwencji zagrozić bezpieczeństwu jadących.
Może się zdarzyć, że podczas wypadku
zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna lub żadna nie zostanie odpalona. Układ czołowych poduszek powietrznych rejestruje siłę zderzenia i w odpowiedni sposób reaguje, powodując napełnienie jednej lub obu poduszek powietrznych.
Ponadto stopień napełnienia poduszek
powietrznych uzależniony jest od siły zderzenia.
01 Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie kierowcy
Oprócz pasa bezpieczeństwa, kierowcę chroni
czołowa poduszka powietrzna. Jest ona ukryta
wewnątrz centralnej części kierownicy.
Miejsce to oznaczone jest napisem SRS
AIRBAG.
G020113
OSTRZEŻENIE
Miejsce zamontowania czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera w wersjach z kierownicą po lewej i po prawej stronie.
OSTRZEŻENIE
Na desce rozdzielczej w miejscu zamontowania poduszki powietrznej nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów.
1
Poduszka powietrzna jedynie uzupełnia
działanie pasa bezpieczeństwa. Jeżeli pas
bezpieczeństwa nie jest zapięty lub zapięty
jest nieprawidłowo, w razie zderzenia
poduszka powietrzna może nie zadziałać w
sposób prawidłowy i nie zapewnić pełnego
działania ochronnego.
Czołowa poduszka powietrzna po
stronie pasażera
Oprócz pasa bezpieczeństwa, pasażera chroni
czołowa poduszka powietrzna. Jest ona ukryta
w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. Miejsce to oznaczone jest napisem SRS
AIRBAG.
01
OSTRZEŻENIE
W celu zminimalizowania ryzyka odniesienia
obrażeń w przypadku odpalenia poduszki
powietrznej, należy siedzieć w pozycji maksymalnie wyprostowanej, ze stopami na
podłodze i plecami na oparciu. Pas bezpieczeństwa powinien być zapięty.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.1
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie
lub siadanie przed przednim fotelem pasażera. Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny/nieaktywny, patrz strona 24.
23
01 Bezpieczeństwo
01
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej*
Sterowany kluczykiem wyłącznik
poduszki powietrznej – PACOS*
Uwagi ogólne
W wersji wyposażenia z wyłącznikiem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch), czołową
poduszkę powietrzną przed przednim fotelem
pasażera można przełączyć w stan nieaktywny. Informacje o sposobie wyłączania i włączania poduszki powietrznej podane są w dalszej części tekstu pod nagłówkiem „Pozycje
wyłącznika”.
Umiejscowienie wyłącznika
Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz ilustracja pod
nagłówkiem „Pozycje wyłącznika”).
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we
właściwym położeniu. Do operowania wyłącznikiem poduszki powietrznej zalecane jest użycie kluczyka mechanicznego.
Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 128.
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
24
OSTRZEŻENIE
Pozycje wyłącznika
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
stwarza śmiertelne zagrożenie dla dziecka.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli samochód jest wyposażony w
poduszkę powietrzną pasażera z przodu,
ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta
poduszka powietrzna będzie zawsze
aktywna.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek siadał na przednim fotelu pasażera, gdy komunikat na wyświetlaczu w wewnętrznym lusterku wstecznym informuje o wyłączeniu
poduszki powietrznej i równocześnie świeci
się lampka ostrzegawcza układu poduszek
powietrznych w zespole wskaźników. W ten
sposób sygnalizowana jest poważna
usterka układu. Należy jak najszybciej udać
się do stacji obsługi. Firma Volvo zaleca
kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Lokalizacja wyłącznika
Poduszka powietrzna w stanie aktywnym.
Przy takim ustawieniu wyłącznika na
przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci
w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
Poduszka powietrzna w stanie nieaktywnym. Przy takim ustawieniu wyłącznika na
przednim fotelu mogą podróżować dzieci
w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie osoby o wzroście powyżej
140 cm.
01 Bezpieczeństwo
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej*
OSTRZEŻENIE
01
Sygnalizacja stanu
Poduszka powietrzna pasażera
aktywna:
Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku dziecięcym ani na
podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna jest załączona. Obowiązuje to dla każdej osoby o
wzroście nieprzekraczającym 140 cm.
Poduszka powietrzna pasażera wyłączona:
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
G027050
Na miejscu obok kierowcy nie powinny podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna jest wyłączona.
Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki
powietrznej po stronie pasażera.
O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy na wyświetlaczu w wewnętrznym lusterku wstecznym (patrz ilustracja powyżej).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
25
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
Boczne poduszki powietrzne
•
dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Firma Volvo zaleca, aby wszelkie prace
związane z tym układem były wykonywane tylko przez autoryzowane stacje
obsługi Volvo. Jakakolwiek ingerencja
w układ bocznych poduszek powietrznych może doprowadzić do jego awarii
i spowodować poważne obrażenia
ciała.
W samochodzie wyposażonym w czołową
poduszkę powietrzną po stronie pasażera, na
miejscu obok kierowcy można zamocować
fotelik dziecięcy lub podwyższenie dla dziecka,
pod warunkiem że poduszka ta została wyłączona1.
•
Pomiędzy zewnętrznymi bokami foteli a
panelem wewnętrznym drzwi nie wolno
umieszczać żadnych przedmiotów,
ponieważ w tej przestrzeni otwierają się
boczne poduszki powietrzne.
•
Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie
pokrowców na siedzenia zatwierdzonych przez firmę Volvo. Użycie innych
pokrowców może uniemożliwić prawidłowe zadziałanie bocznych poduszek
powietrznych.
•
Boczne poduszki powietrzne uzupełniają jedynie działanie ochronne pasów
bezpieczeństwa. Należy zawsze mieć
zapięte pasy bezpieczeństwa.
G020118
OSTRZEŻENIE
Miejsce zamontowania bocznych poduszek
powietrznych.
Znaczna część energii uderzenia w bok tego
samochodu jest przejmowana przez wchodzącą w skład systemu ochrony przed skutkami zderzeń bocznych (SIPS) strukturę nośną
i rozpraszana na podłużnice, belki poprzeczne,
słupki, podłogę, dach oraz inne elementy
szkieletu nadwozia. Boczne poduszki
powietrzne, będące istotnym elementem tego
systemu, chronią podróżnych przed urazami
klatki piersiowej. Boczne poduszki powietrzne
umieszczone są w oparciach przednich foteli.
1
26
Fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w
sposób negatywny na bezpieczeństwo
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Miejsce zamontowania
G025315
01
Fotel kierowcy w wersji z kierownicą po lewej stronie
Układ składa się z bocznych poduszek
powietrznych i czujników. Przy odpowiednio
01 Bezpieczeństwo
Boczne poduszki powietrzne (poduszki SIPS)
01
G025316
silnym zderzeniu czujnik powoduje napełnienie
bocznych poduszek powietrznych.
Fotel pasażera w wersji z kierownicą po lewej stronie
Poduszka rozwija się między ciałem jadącego
a panelem drzwi, by zamortyzować pierwsze
uderzenie. Pod naciskiem ciała poduszka
stopniowo opróżnia się. Napełnienie bocznej
poduszki powietrznej zwykle następuje tylko
po stronie zderzenia.
27
01 Bezpieczeństwo
01
Kurtyna powietrzna (IC)
Właściwości
OSTRZEŻENIE
G027047
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich ubrań (w żadnym
wypadku twardych przedmiotów, takich jak
parasole).
Kurtyny powietrzne (IC) stanowią część systemu bezpieczeństwa składającego się z
pasów bezpieczeństwa i bocznych oraz czołowych poduszek powietrznych. Kurtyny
powietrzne ukryte są wewnątrz podsufitki, po
obu stronach samochodu. Swym działaniem
ochronnym obejmują osoby siedzące na
przednich i tylnych siedzeniach przy drzwiach.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez
czujniki w momencie odpowiednio silnej kolizji.
Napełniona kurtyna chroni głowy kierowcy i
pasażerów przed uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki, słupków drzwiowych i bocznych paneli
tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie
kurtyn. Firma Volvo zaleca, aby mocować
tam wyłącznie oryginalne akcesoria Volvo,
dopuszczone do umieszczenia w tych
miejscach.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w kabinie samochodu bagaże
nie powinny sięgać na wysokość większą
niż 50 mm poniżej górnej krawędzi okien
bocznych, aby w razie zderzenia bocznego
nie ograniczyły działania ochronnego znajdujących się w podsufitce kurtyn powietrznych.
OSTRZEŻENIE
Kurtyny powietrzne stanowią jedynie uzupełnienie działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy zawsze mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa.
28
01 Bezpieczeństwo
System WHIPS
01
G020347
Ochrona przed urazami kręgów szyjnych - WHIPS
W skład systemu WHIPS, chroniącego przed
urazami kręgów szyjnych, wchodzą pochłaniające energię oparcia oraz specjalnej konstrukcji zagłówki obu przednich foteli. Zabezpieczenie to działa w sytuacji uderzenia w tył tego
samochodu, w zależności od kąta uderzenia
oraz prędkości i konstrukcji pojazdu, z którym
nastąpiła kolizja.
OSTRZEŻENIE
System ochrony przed urazami kręgów
szyjnych stanowi jedynie uzupełnienie działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.
Podczas jazdy należy zawsze mieć zapięte
pasy bezpieczeństwa.
Fotel z systemem ochrony przed urazami
kręgów szyjnych
Działanie zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych polega na lekkim odchyleniu
oparć przednich foteli do tyłu, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i
pasażera. W ten sposób ograniczone zostaje
ryzyko urazu kręgów szyjnych.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw ani modyfikacji foteli oraz elementów systemu WHIPS. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
System zabezpieczenia przed urazami
kręgów szyjnych a fotelik dziecięcy/
poduszki fotelika
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożo``
29
01 Bezpieczeństwo
01
System WHIPS
nego na odpowiednim foteliku lub podwyższeniu.
Prawidłowa pozycja na fotelu
W celu zapewnienia najlepszego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć na środku swoich foteli, zachowując
możliwie najmniejszą odległość pomiędzy
zagłówkiem a głową.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Należy unikać umieszczania za przednimi
fotelami sztywnych przedmiotów, wciskanych pomiędzy oparcie przedniego fotela, a
poduszkę tylnego siedzenia. Mogą one
uniemożliwić prawidłowe zadziałanie
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
W przypadku złożenia do przodu oparcia
tylnego siedzenia odpowiadające mu siedzenie z przodu należy tak ustawić, aby nie
dotykało złożonego oparcia.
OSTRZEŻENIE
W przypadku, gdy fotel był narażony na
znaczne obciążenie – na przykład w wyniku
uderzenia w tył tego samochodu – system
zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych powinien zostać poddany przeglądowi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Nie wolno zakłócać działania systemu
WHIPS
G020125
G020126
Nawet, gdy fotel wygląda na nieuszkodzony, mogła nastąpić utrata funkcji
ochronnych zabezpieczenia przed urazami
kręgów szyjnych.
Nie pozostawiać na podłodze za fotelem kierowcy/
pasażera żadnych przedmiotów, które mogłyby
uniemożliwić prawidłowe działanie systemu
WHIPS.
30
Nie umieszczać na tylnym siedzeniu żadnych
przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
Także po drobniejszych kolizjach związanych z najechaniem na tył tego samochodu
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu sprawdzenia
systemu zabezpieczenia przed urazami kręgów szyjnych.
01 Bezpieczeństwo
Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu
Uwagi ogólne
Opracowany przez Volvo system ochrony
przed skutkami przewrócenia samochodu
ROPS ogranicza ryzyko przewrócenia samochodu oraz w maksymalnym możliwym stopniu chroni jadących w razie zaistnienia takiej
sytuacji.
W skład systemu wchodzą:
• Układ stabilizacji przechyłów nadwozia
01
Więcej informacji na temat układu DSTC, patrz
strona 160.
OSTRZEŻENIE
W normalnych warunkach jazdy układ stabilizacji przechyłów nadwozia poprawia
bezpieczeństwo, jednak nie należy tego
traktować jako zachęty do zwiększania
prędkości. Podczas jazdy należy zawsze
zachować ostrożność.
RSC (Roll Stability Control), minimalizujący
ryzyko przewrócenia samochodu podczas
gwałtownych manewrów lub w razie
poślizgu.
• Specjalne wzmocnienia konstrukcyjne
nadwozia, kurtyny powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach siedzących, zwiększające
zakres ochrony kierowcy i pasażerów.
Patrz też strony 20 i 28.
W układzie stabilizacji przechyłów znajduje się
czujnik żyroskopowy, który reaguje na zmiany
kąta pochylenia bocznego nadwozia. Na tej
podstawie szacowane jest, czy istnieje ryzyko
przewrócenia samochodu. Jeżeli jest takie
zagrożenie, zostaje uruchomiony układ antypoślizgowy DSTC, który zmniejszając chwilową moc silnika i przyhamowując odpowiednie koła stabilizuje pojazd.
31
01 Bezpieczeństwo
Kiedy zadziałają poszczególne zabezpieczenia?
01
A
Rodzaj zabezpieczenia
Kiedy zadziała?
Napinacze pasów bezpieczeństwa
W przypadku zderzenia czołowego i/lub przewrócenia samochodu.
Czołowe poduszki powietrzne
W przypadku zderzenia czołowegoA
Boczne poduszki powietrzne
W przypadku zderzenia bocznegoA
Kurtyny powietrzne
W przypadku zderzenia bocznego i/lub przewrócenia samochoduA.
Zabezpieczenie przed urazami kręgów szyjnych
W przypadku uderzenia od tyłu.
Stabilizacja przechyłów nadwozia
Podczas gwałtownych manewrów lub poślizgu samochodu.
Może zdarzyć się sytuacja, kiedy pomimo znacznych deformacji nadwozia samochodu odpalenie poduszek powietrznych nie nastąpi. O uruchomieniu poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
decyduje szereg czynników, takich jak sztywność i masa obiektu, z którym nastąpiło zderzenie, kąt uderzenia itp.
Jeżeli poduszki powietrzne zostaną odpalone,
zalecane jest następujące postępowanie:
• Odholowanie samochodu. Firma Volvo
zaleca, aby samochód przetransportować
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w
celu dokonania naprawy. Nie wolno jechać
z odpalonymi poduszkami powietrznymi.
• Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów związanych z bezpieczeństwem jazdy
zlecać autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
• Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
32
UWAGA
Odpalenie czołowych i bocznych poduszek
powietrznych oraz kurtyn powietrznych
może nastąpić jedynie raz w trakcie kolizji
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący poduszek powietrznych
znajduje się w środkowej konsoli. W przypadku zalania podłogi wodą należy odłączyć zaciski akumulatora w komorze silnika.
Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ
może to spowodować odpalenie poduszek
powietrznych. Odholowanie samochodu.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nie należy jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi, ponieważ mogą one
ograniczać ruchy kierownicy. Ponadto
mogło również nastąpić uszkodzenie innych
układów związanych z bezpieczeństwem
jazdy. Długotrwały kontakt z dymem i pyłem
powstałymi przy odpalaniu poduszek
powietrznych może powodować podrażnienia oczu i skóry. W razie wystąpienia
tego typu objawów należy podrażnione
miejsce przemyć zimną wodą i ewentualnie
skontaktować się z lekarzem. Napełniająca
się z dużą prędkością poduszka wraz z elementami jej tapicerki może spowodować
otarcia i oparzenia naskórka.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w
fotelikach dziecięcych tyłem do kierunku jazdy
do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do ukończenia 3-4 lat, a następnie przodem do kierunku jazdy na podwyższeniu siedziska/w foteliku dziecięcym aż do ukończenia
10 roku życia.
Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia oraz
jego ustawienie zależą od masy i wielkości
ciała dziecka. Szczegółowe informacje, patrz
strona 35.
które dają pewność, że punkty i elementy
mocowania będą właściwie rozmieszczone i
odpowiednio wytrzymałe.
Foteliki dziecięce
UWAGA
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy
instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się
z wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o
precyzyjne instrukcje.
G020128
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i
bezpiecznie
01
UWAGA
Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w
różnych krajach mogą być odmienne.
Należy dostosować się do obowiązujących
przepisów.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą
być zawsze odpowiednio zabezpieczone w
samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na
kolanach pasażerów.
Oferowane przez Volvo foteliki i podwyższenia
dla dzieci zostały specjalnie zaprojektowane
do tego samochodu. Firma Volvo zaleca
korzystanie z oryginalnych produktów Volvo,
Aktywna czołowa poduszka powietrzna wyklucza
możliwość zamocowania na miejscu pasażera z
przodu fotelika dziecięcego.
UWAGA
Instalując foteliki dziecięce innych marek,
należy zawsze zapoznać się z dołączoną do
nich instrukcją montażu.
Nie zaczepiać taśm mocujących fotelik do
pałąka służącego do przesuwania fotela ani do
sprężyn bądź innych elementów konstrukcyjnych od spodu fotela. Ostre krawędzie mogą
uszkodzić taśmy.
``
33
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Informacje dotyczące właściwego montażu
znajdują się w instrukcji montażowej fotelika
dziecięcego.
Umiejscowienie fotelika dziecięcego
Dopuszczalne ustawienia:
• fotelik dziecięcy/podwyższenie dla
dziecka można zamocować na miejscu
obok kierowcy, pod warunkiem że czołowa
poduszka powietrzna pasażera została
wyłączona1.
• jeden lub więcej fotelików dziecięcych/
podwyższeń siedziska na tylnym siedzeniu.
Jeżeli przednia poduszka powietrzna jest
aktywna, to foteliki dziecięce/podwyższenia
siedziska można mocować wyłącznie na tylnym siedzeniu. Umieszczenie fotelika na
przednim siedzeniu pasażera grozi dziecku
1
2
34
odniesieniem poważnych obrażeń ciała, jeżeli
poduszka powietrzna zostanie odpalona.
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.2
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno stosować podwyższeń/fotelików
dziecięcych ze stalowymi uchwytami, które
opierają się na przycisku zwalniającym w
klamrze pasów bezpieczeństwa, ponieważ
może to spowodować samoczynne rozpięcie pasa bezpieczeństwa.
Nie dopuścić, aby górna część oparcia fotelika opierała się szybę przednią.
Naklejka poduszki powietrznej
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
Informacje o sposobie włączania i wyłączania poduszki powietrznej, patrz strona 24.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
Etykieta umieszczona na bocznej ściance tablicy
rozdzielczej po stronie pasażera, patrz ilustracja na
stronie 24.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Zalecane foteliki dziecięce3
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Grupa 0
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
<10 kg
Homologacja: E1 04301146
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu
Homologacja: E1 04301146
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa
i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
Grupa 1
9 - 18 kg
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 04192
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa
i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135
Fotelik Britax Fixway – Tyłem do kierunku jazdy, mocowanie ISOFIX i dodatkowymi taśmami.
Homologacja: E5 03171
Foteliki dziecięce spełniające wymogi ogólne.
3
W przypadku fotelików dziecięcych innych marek ich przystosowanie do zamocowania w tym samochodzie powinno być potwierdzone przez producenta fotelika, bądź powinny one spełniać
określone w ECE R44 wymogi ogólne.
``
35
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Siedzenie przednie pasażera (z nieaktywną poduszką powietrzną)
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy,
mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
15 – 25 kg
Homologacja: E5 04192
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo Convertible Child Seat) – Przodem do kierunku
jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa.
Homologacja: E5 04191
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
15 - 36 kg
Homologacja: E1 04301169
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez oparcia (Booster Cushion with and without backrest).
Homologacja: E5 03139
36
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie
siedzeńA
Grupa 0
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany systemem mocowania ISOFIX.
<10 kg
Środkowe miejsce w drugim rzędzie siedzeńA
01
Trzeci rząd siedzeń w wersji siedmiomiejscowej
Miejsce nieodpowiednie dla tej grupy
wiekowej.
Homologacja: E1 04301146
Fotelik niemowlęcy Volvo (Volvo Infant
Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa samochodu.
Homologacja: E1 04301146
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i
podpórkami.
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i
podpórkami.
Homologacja: E5 03135
Homologacja: E5 03135
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
``
37
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie
siedzeńA
Grupa 1
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
9 - 18 kg
Środkowe miejsce w drugim rzędzie siedzeńA
Trzeci rząd siedzeń w wersji siedmiomiejscowej
Miejsce nieodpowiednie dla tej grupy
wiekowej.
Homologacja: E5 04192
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami.
Homologacja: E5 03135
Fotelik dziecięcy montowany tyłem do
kierunku jazdy (Child Seat) – Tyłem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa, dodatkowymi pasami i
podpórkami.
Homologacja: E5 03135
Fotelik Britax Fixway – Tyłem do kierunku
jazdy, mocowanie ISOFIX i dodatkowymi
taśmami.
Homologacja: E5 03171
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
38
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
Foteliki dziecięce spełniające wymogi
ogólne.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie
siedzeńA
Grupa 2
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Tyłem do kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa i dodatkowymi pasami
15 – 25 kg
Środkowe miejsce w drugim rzędzie siedzeńA
01
Trzeci rząd siedzeń w wersji siedmiomiejscowej
Miejsce nieodpowiednie dla tej grupy
wiekowej.
Homologacja: E5 04192
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Przodem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa.
Fotelik dziecięcy Volvo montowany tyłem
do kierunku jazdy/obrotowy (Volvo
Convertible Child Seat) – Przodem do
kierunku jazdy, mocowany pasem bezpieczeństwa.
Homologacja: E5 04191
Homologacja: E5 04191
``
39
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
01
Masa ciała
Skrajne miejsca w drugim rzędzie
siedzeńA
Środkowe miejsce w drugim rzędzie siedzeńA
Trzeci rząd siedzeń w wersji siedmiomiejscowej
Grupa 2/3
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
Podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (Volvo Booster Seat with backrest).
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
Homologacja: E1 04301169
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Podwyższenie siedziska z oparciem i bez
oparcia (Booster Cushion with and
without backrest).
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
Homologacja: E5 03139
15 - 36 kg
Integralne podwyższenie siedziska
(Integrated Booster Cushion) – Dostępne
jako fabrycznie montowane wyposażenie.
Homologacja: E5 03167
A
40
W wersji siedmiomiejscowej ten rząd siedzeń w przypadku stosowania fotelika dziecięcego musi być odsunięty maksymalnie do tyłu.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
Integralne podwyższenie*
OSTRZEŻENIE
Na miejscu obok kierowcy nie wolno mocować fotelika ani podwyższenia dla dziecka,
jeżeli zamontowana przed nim czołowa
poduszka powietrzna nie została wyłączona.
G031071
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie
powinny podróżować osoby o wzroście
poniżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.4
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
stwarza śmiertelne zagrożenie.
01
Pociągając za uchwyt, unieść poduszkę
siedzenia.
Chwycić dwiema rękami i przesunąć
poduszkę do tyłu.
Docisnąć, aż poduszka siedzenia zostanie
zablokowana.
OSTRZEŻENIE
Przed posadzeniem dziecka na podwyższeniu należy zablokować poduszkę siedzenia
w pozycji podniesionej.
Sprawdzić, czy:
Ustawianie podwyższenia
• sprzączka pasa bezpieczeństwa została
prawidłowo zablokowana w zaczepie.
Integralne podwyższenie siedziska Volvo na
środkowym miejscu tylnego siedzenia zostało
specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia
dzieciom optymalnej ochrony. W połączeniu ze
standardowymi pasami bezpieczeństwa integralne podwyższenie jest przeznaczone dla
dzieci o masie ciała od 15 do 36 kg.
• pas bezpieczeństwa dobrze przylega do
ciała dziecka, nie jest luźny ani skręcony, a
jego część ramieniowa prawidłowo przebiega przez bark.
• część biodrowa pasa bezpieczeństwa
spoczywa nisko na biodrach, zapewniając
najlepszą ochronę.
• pas bezpieczeństwa nie dotyka szyi
G020808
dziecka, ani nie przebiega pod ramieniem.
4
• Dokładnie dopasować ustawienie
zagłówka do pozycji głowy dziecka.
Sposób przełączania czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera w stan aktywny i nieaktywny, patrz strona 24.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
41
01 Bezpieczeństwo
01
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
OSTRZEŻENIE
Dodatkowe zabezpieczenia przy
przewożeniu dzieci
Chowanie podwyższenia
Volvo zaleca, aby naprawę lub wymianę zlecić do wykonania wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji integralnego podwyższenia dla dziecka.
System mocowania fotelików
dziecięcych ISOFIX*
G014507
W przypadku gdy integralne podwyższenie
dla dziecka zostało poddane działaniu
znacznych sił – na przykład w wyniku zderzenia, całe podwyższenie wraz z pasem
bezpieczeństwa i jego śrubami mocującymi
wymaga wymiany. Nawet jeśli integralne
podwyższenie dla dziecka wygląda na nieuszkodzone, niektóre jego własności
ochronne mogły zostać naruszone. Również mocno zużyte lub zniszczone podwyższenie wymaga wymiany.
Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w
drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania
tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji,
patrz strona 135.
Pociągnąć za uchwyt.
Obniżyć poduszkę siedzenia, a następnie
docisnąć, aż zostanie zablokowana.
G015268
UWAGA
Przed złożeniem oparcia tylnego siedzenia
należy pamiętać o schowaniu podwyższenia.
Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są
za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
tylnych.
Ich pozycję wskazują symbole na tapicerce
oparć (patrz ilustracja powyżej).
42
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
01 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
nacisnąć na siedzisko.
UWAGA
Zaczepy ISOFIX mogą zostać zamontowane w przednim fotelu pasażera jako
wyposażenie dodatkowe.
Korzystając z zaczepów ISOFIX należy zawsze
stosować się do instrukcji załączonej przez
producenta fotelika.
Samochód wyposażony jest w górne zaczepy
mocujące fotelików dla dzieci. Zaczepy te znajdują się na tylnej ścianie oparć siedzeń tylnych.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone
są przede wszystkim do zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
Volvo zaleca, aby małe dzieci korzystały z fotelika ustawionego tyłem do kierunku jazdy możliwie do jak najpóźniejszego wieku.
UWAGA
Dodatkowe zaczepy do zamocowania fotelików dziecięcych znajdują się tylko w oparciach siedzeń w drugim rzędzie w wersji
siedmiomiejscowej.
Zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych
Dostęp do zaczepów ułatwi pochylenie oparcia w przód. Szczegółowe informacje na temat
mocowania fotelika dziecięcego w górnych
zaczepach mocujących znajdują się w instrukcji załączonej przez producenta fotelika.
G027032
Trwała blokada wysuwu
bezwładnościowego pasa
bezpieczeństwa (ALR/ELR)5
5
Środkowy pas bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń ma dodatkową trwałą blokadę
wysuwu. Funkcja blokady pomaga zamocować nim fotelik dziecięcy.
01
Mocowanie fotelika dziecięcego pasem bezpieczeństwa:
1. Uchwycić fotelik pasem bezpieczeństwa
zgodnie ze wskazówkami producenta fotelika.
2. Wyciągnąć całkowicie pas bezpieczeństwa z mechanizmu zwijającego.
3. Zapiąć pas, wsuwając jego sprzączkę w
odpowiedni zaczep. Prawidłowe zapięcie
pasa bezpieczeństwa potwierdzi wyraźny
odgłos zatrzaskiwania.
4. Pozwolić na samoczynne zwinięcie się luźnej taśmy pasa, napinając ją jednocześnie
wokół fotelika. Towarzyszyć temu będzie
odgłos uruchamianego mechanizmu blokady. Jest to zjawisko normalne.
Po odpięciu pasa bezpieczeństwa i jego zwinięciu się, trwała blokada wysuwu zostaje
zwolniona.
W razie jakichkolwiek wątpliwości przy instalowaniu wyposażenia służącego bezpieczeństwu dzieci należy skontaktować się z
wytwórcą tego wyposażenia i poprosić o bliższe wskazówki.
Pas bezpieczeństwa typu ALR/ELR.
43
Deska rozdzielcza z kierownicą po lewej stronie....................................
Deska rozdzielcza z kierownicą po prawej stronie.................................
Panel przycisków w drzwiach kierowcy..................................................
Zespół wskaźników.................................................................................
Lampki kontrolne i ostrzegawcze...........................................................
Wyświetlacz informacyjny.......................................................................
Przyciski w środkowej konsoli................................................................
Panel przełączników oświetlenia............................................................
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy....................
Komputer pokładowy*............................................................................
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy..................
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*................................................
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.....................................
Elektryczne sterowanie szyb...................................................................
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne..............................
Elektrycznie sterowane okno dachowe*.................................................
46
48
50
51
53
57
59
62
64
66
68
71
73
76
79
84
HomeLinkŸ *............................................................................................ 86
44
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
WSKAŹNIKI, PRZEŁĄCZNIKI I URZĄDZENIA STERUJĄCE
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Deska rozdzielcza z kierownicą po lewej stronie
G000000
02
46
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Deska rozdzielcza z kierownicą po lewej stronie
Panel przełączników oświetlenia
Sygnał dźwiękowy
Wyloty wentylacyjne
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Wyświetlacz
Przełącznik kierunkowskazów oraz świateł
mijania i drogowych, przycisk READ
Wskaźnik temperatury silnika
02
Hamulec postojowy
Licznik przebiegu całkowitego i dziennego,
automatyczna kontrola prędkości
Dźwignia zwalniająca hamulec postojowy
Prędkościomierz
Wyłączniki oświetlenia do czytania
Kierunkowskazy
Lampka oświetlenia wnętrza
Obrotomierz
Sterowanie okna dachowego
Temperatura zewnętrzna, zegar, zakres
skrzyni biegów
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
Wskaźnik poziomu paliwa
Lusterko wsteczne
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Wyloty wentylacyjne
Schowek
Światła awaryjne
Radioodtwarzacz
Klimatyzacja
Wycieraczki szyby przedniej
Klawiatura telefonu i radioodtwarzacza
Zespół wskaźników
47
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Deska rozdzielcza z kierownicą po prawej stronie
G027038
02
48
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Deska rozdzielcza z kierownicą po prawej stronie
Panel przełączników oświetlenia
Automatyczna kontrola prędkości jazdy
Wyloty wentylacyjne
Sygnał dźwiękowy
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Zespół wskaźników
Wskaźnik poziomu paliwa
Klawiatura telefonu i radioodtwarzacza
Temperatura zewnętrzna, zegar, zakres
skrzyni biegów
Wycieraczki szyby przedniej
Obrotomierz
Kierunkowskazy
Prędkościomierz
Licznik przebiegu całkowitego i dziennego,
automatyczna kontrola prędkości
Wskaźnik temperatury silnika
Wyświetlacz
02
Dźwignia zwalniająca hamulec postojowy
Wyłączniki oświetlenia do czytania
Lampka oświetlenia wnętrza
Sterowanie okna dachowego
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa
Lusterko wsteczne
Wyloty wentylacyjne
Schowek
Światła awaryjne
Radioodtwarzacz
Klimatyzacja
Przełącznik kierunkowskazów oraz świateł
mijania i drogowych, przycisk READ
Hamulec postojowy
49
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przycisków w drzwiach kierowcy
Panel przycisków w drzwiach kierowcy
G029570
02
Blokada wszystkich drzwi
Blokada szyb w drzwiach tylnych
Przyciski sterowania szybami
Przyciski sterujące zewnętrznych lusterek
wstecznych
50
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zespół wskaźników
G026973
02
Wskaźnik temperatury silnika – Pokazuje
temperaturę płynu w układzie chłodzenia
silnika. Jeśli temperatura będzie zbyt
wysoka i wskazówka znajdzie się na czerwonym polu, na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni komunikat. Należy pamiętać,
że dodatkowe lampy zamontowane przed
wlotem powietrza do chłodnicy powodują
zmniejszenie skuteczności chłodzenia.
Wyświetlacz – Na wyświetlaczu ukazują się
informacje i ostrzeżenia.
Prędkościomierz – Pokazuje prędkość
samochodu.
Liczniki przebiegu dziennego T1 i T2 –
Służą do pomiaru przebytych krótkich
odległości. Ostatnia cyfra z prawej strony
pokazuje setki metrów. Wyzerowanie
stanu następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez ponad 2 sekundy.
Krótkie naciśnięcie przycisku przełącza
pomiędzy wskazaniami licznika.
Wskazania układu automatycznej kontroli
prędkości.
Licznik przebiegu całkowitego – Pokazuje
całkowity dystans przejechany przez
samochód.
Lampka kontrolna świateł drogowych
Symbol ostrzegawczy – W przypadku
wystąpienia usterki symbol ostrzegawczy
zostaje podświetlony, a na wyświetlaczu
pojawia się odpowiedni komunikat.
Obrotomierz – Pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na
minutę (obr/min). Nie wolno dopuszczać
do wejścia strzałki na czerwone pole.
Wyświetlacz automatycznej skrzyni biegów – Pokazuje pozycję dźwigni skrzyni
biegów.
Wskaźnik temperatury zewnętrznej – Gdy
temperatura spadnie do wartości pomiędzy +2°C do 5°C, na wyświetlaczu pojawi
się symbol płatka śniegu. Ostrzega on o
możliwości wystąpienia oblodzonej
nawierzchni. Przy małej prędkości jazdy
lub na postoju wskazania mogą być zawyżone.
``
51
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Zespół wskaźników
Pokrętło zegara – Służy do ustawiania
wskazywanego czasu.
02
Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza
rezerwy paliwa, należy jak najszybciej je
uzupełnić. Patrz też „Komputer pokładowy”, strona 66.
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Lampki kontrolne kierunkowskazów –
lewego i prawego
52
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Kontrola działania lampek
Jeżeli w ciągu 5 sekund silnik nie
zostanie uruchomiony, zgasną
wszystkie lampki za wyjątkiem
lampki sygnalizacyjnej usterki w
układzie oczyszczania spalin i
lampki ostrzegawczej niskiego ciśnienia oleju.
Niektóre lampki mogą mieć inne
znaczenie niż opisane, w zależności od wyposażenia samochodu.
Symbole na środku zespołu
wskaźników
Po obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania do położenia II przed uruchomieniem
silnika wszystkie lampki1 powinny się zaświecić. W ten sposób dokonywana jest kontrola
ich działania. Po uruchomieniu silnika wszystkie lampki powinny zgasnąć. Nie dotyczy to
lampki kontrolnej hamulca ręcznego, która
gaśnie dopiero po zwolnieniu hamulca.
Symbol ten jest podświetlany kolorem żółtym lub czerwonym, w
zależności od powagi wykrytej
usterki.
02
Kolor czerwony
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu. Nie wolno kontynuować jazdy.
Nie kontynuować jazdy.
2. Odczytać komunikat ostrzegawczy na
wyświetlaczu.
3. Usunąć przyczynę komunikatu, postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu, lub skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca zwrócenie się
do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Symbol ostrzegawczy pozostaje podświetlony
wraz z widocznym komunikatem na wyświetlaczu aż do momentu usunięcia usterki.
Kolor żółty
Odczytać komunikat na wyświetlaczu.
Postępować zgodnie ze wskazówkami.
Komunikat znika samoczynnie po upływie
około 2 minut lub można go wykasować ręcznie naciskając przycisk READ, (patrz
strona 57).
1
W niektórych wersjach silnikowych żółty symbol niskiego ciśnienia oleju nie jest wykorzystywany. W razie konieczności wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strona 221.
``
53
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
UWAGA
02
W przypadku wyświetlenia komunikatu
TIME FOR REGULAR SERVICE , symbol
i tekst komunikatu można wyłączyć za
pomocą przycisku READ lub znikną one
samoczynnie po upływie 2 minut.
Symbole informacyjne
Usterka w układzie ABS
Gdy lampka ta zaświeci się, układ
ABS nie działa. Podstawowy układ
hamulcowy funkcjonuje prawidłowo, jednak bez funkcji zapobiegania blokowaniu kół przy hamowaniu ABS.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
3. Jeżeli symbol ostrzegawczy pozostaje
podświetlony, firma Volvo zaleca, aby
dojechać samochodem do najbliższej
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia układu ABS.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu hamulcowego
może sygnalizować zbyt niski
poziom płynu hamulcowego.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i sprawdzić poziom w zbiorniku
płynu hamulcowego, patrz strona 224.
2. Jeżeli poziom płynu w zbiorniczku jest
poniżej znaku MIN, nie wolno kontynuować jazdy. Samochód należy odholować.
Firma Volvo zaleca, aby samochód przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo w celu sprawdzenia układu
hamulcowego.
Jeżeli równocześnie świecą się
lampki ostrzegawcze układu
hamulcowego (BRAKE) i układu
ABS, może to oznaczać problem z
systemem dystrybucji siły hamowania pomiędzy koła samochodu.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
54
• Jeżeli obie lampki ostrzegawcze zgasną,
można kontynuować jazdę.
• Jeżeli lampki ostrzegawcze pozostają
zapalone, należy sprawdzić poziom płynu
hamulcowego w zbiorniczku (patrz
strona 224).
• Jeżeli poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku jest prawidłowy, ale symbole
pozostają podświetlone to przy zachowaniu szczególnej ostrożności można dojechać do najbliższej autoryzowanej stacji
obsługi polecanej przez Volvo w celu
sprawdzenia układu hamulcowego.
• Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest
poniżej znaku MIN, nie wolno kontynuować jazdy. Samochód należy przetransportować do autoryzowanej stacji obsługi
polecanej przez Volvo w celu sprawdzenia
układu hamulcowego.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli jednocześnie zaświecą się lampki
ostrzegawcze układu hamulcowego i
układu ABS, podczas silniejszego hamowania tylna oś jezdna samochodu może wykazywać tendencję do poślizgu.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Lampka zaświeci się, gdy osoba
na jednym z przednich foteli nie
zapnie pasa bezpieczeństwa lub
osoba na tylnym siedzeniu rozepnie pas bezpieczeństwa.
Niskie ciśnienie oleju2
Zapalenie się lampki podczas
jazdy sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast
wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju.
Jeżeli lampka świeci się mimo prawidłowego
poziomu oleju w silniku, należy skontaktować
się z autoryzowaną stacją obsługi polecaną
przez Volvo.
System redukcji emisji spalin
Jeżeli symbol zaświeci się, może
być to oznaką usterki układu emisji
spalin. Firma Volvo zaleca, aby
dojechać samochodem do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi
Volvo w celu sprawdzenia.
2
Poduszki powietrzne
Gdy lampka ta nie gaśnie lub
zapala się podczas jazdy, sygnalizuje to wykrycie usterki zaczepu
pasa bezpieczeństwa bądź układu
poduszek lub kurtyn powietrznych. Firma Volvo zaleca, aby niezwłocznie
dojechać samochodem do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie jazdy, oznacza to, że nastąpiła
usterka w układzie elektrycznym.
Firma Volvo zaleca wizytę w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Podgrzewanie wstępne silnika (silnik
wysokoprężny)
Lampka ta świeci się podczas
podgrzewania silnika świecami
żarowymi. Podgrzewanie wstępne
włącza się przy temperaturach
otoczenia poniżej 2 °C. Samochód można uruchomić po zgaśnięciu lampki.
Zaciągnięty hamulec postojowy
Lampka ta sygnalizuje uruchomienie hamulca postojowego. Uruchamiając hamulec postojowy
należy zawsze wcisnąć jego pedał
do skrajnego położenia.
02
UWAGA
Lampka zapala się niezależnie od stopnia
załączenia hamulca postojowego.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się, gdy jest włączone tylne światło przeciwmgielne.
Symbol kierunkowskazów przyczepy
Lampka ta miga razem z kierunkowskazami podłączonej przyczepy. Gdy lampka nie miga, oznacza to usterkę jednego z kierunkowskazów przyczepy lub samochodu.
W niektórych wersjach silnikowych żółty symbol niskiego ciśnienia oleju nie jest wykorzystywany. W razie konieczności wyświetlane są komunikaty tekstowe na wyświetlaczu, patrz strona 221.
``
55
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
02
Układ stabilizujący tor jazdy STC lub
DSTC
Informacje na temat funkcjonowania systemu oraz związanych z nim
lampek kontrolnych i ostrzegawczych, patrz strona 161.
Symbol przypominający o otwartych
drzwiach
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych lub
pokrywa bagażnika nie są prawidłowo
zamknięte, kierowca jest o tym w odpowiedni
sposób informowany.
Niska prędkość
Gdy prędkość samochodu nie przekracza
około 7 km/h, podświetlony zostanie symbol
informacyjny, a na wyświetlaczu pojawi się
jeden z następujących komunikatów: DRIVER
DOOR OPEN , PASSENGER DOOR OPEN ,
LEFT REAR DOOR OPEN lub RIGHT REAR
DOOR OPEN . Należy zatrzymać samochód
najszybciej jak to możliwe w bezpieczny sposób i zamknąć otwarte drzwi lub pokrywę.
Wysoka prędkość
Po przekroczeniu prędkości
około 7 km/h podświetlony zostanie symbol ostrzegawczy i równocześnie na wyświetlaczu pojawi się
jeden z wyżej wymienionych
komunikatów.
56
Sygnalizacja niedomknięcia pokrywy
bagażnika
Gdy drzwi bagażnika są otwarte, na wyświetlaczu pojawia się komunikat TAILGATE
OPEN.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
Komunikaty na wyświetlaczu
UWAGA
Działanie
SERVICE REQUIREDA
Firma Volvo zaleca,
aby bezzwłocznie
zlecić autoryzowanej stacji obsługi
Volvo sprawdzenie
samochodu.
Komunikat
Działanie
STOP SAFELYA
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób i wyłączyć
silnik. Poważne
ryzyko uszkodzenia.
TIME FOR REGULAR SERVICE
STOP ENGINEA
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób i wyłączyć
silnik. Poważne
ryzyko uszkodzenia.
SERVICE
URGENTA
Firma Volvo zaleca,
aby bezzwłocznie
zlecić autoryzowanej stacji obsługi
Volvo sprawdzenie
samochodu.
Sygnalizacja
konieczności poddania samochodu
przeglądowi okresowemu. Firma Volvo
zaleca, aby bezzwłocznie zlecić
autoryzowanej stacji
obsługi Volvo przeprowadzenie odpowiednich czynności.
Moment pojawienia
się tego komunikatu
uzależniony jest od
przejechanego dystansu, czasu pracy
silnika i liczby miesięcy, które upłynęły
od ostatniego przeglądu okresowego.
SEE MANUALA
Zajrzeć do instrukcji
obsługi samochodu.
G026979
Komunikat
Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się w
trakcie np. wyświetlania menu komputera
pokładowego lub przygotowań do skorzystania z telefonu, należy potwierdzić zapoznanie się z nim, naciskając przycisk
READ.
Zaświeceniu się lampek kontrolnych i ostrzegawczych towarzyszą odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu.
Nacisnąć przycisk READ (A).
Naciskając przycisk READ można przeglądać
kolejne komunikaty. Komunikaty są przechowywane w pamięci, aż do chwili usunięcia
usterki.
02
``
57
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Wyświetlacz informacyjny
02
A
58
Komunikat
Działanie
SOOT FILTER
FULL SEE
MANUAL
Filtr cząstek stałych
wymaga regeneracji, patrz
strona 149.
STC/DSTC SPIN
CONTROL OFF
Ograniczone działanie układu przeciwdziałającego poślizgowi kół. Dalsze
informacje, patrz
strona 160.
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją na
temat lokalizacji problemu.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski w środkowej konsoli
Działanie przycisków
G026944
02
UWAGA
Kolejność przycisków może być inna.
Klimatyzacja tylnej części kabiny*
Naciśnięcie tego przycisku włącza niezależną klimatyzację tylnej części kabiny samochodu.
Po wyłączeniu zapłonu klimatyzacja tylnej części kabiny zostaje wyłączona.
Blokada otwierania tylnych drzwi od
wewnątrz*
Przycisk ten służy do włączania
i wyłączania elektrycznej blokady tylnych drzwi, uniemożliwiającej ich otwarcie od wewnątrz (np. przez dzieci). Kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania
musi być w pozycji I lub II. Gdy blokada jest
uruchomiona, świeci się dioda kontrolna w
przycisku. Uruchomieniu i wyłączeniu tego
zabezpieczenia towarzyszy odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, patrz strona 135.
Składanie zewnętrznych lusterek
wstecznych*
Przycisk ten służy do składania
zewnętrznych lusterek wstecznych oraz cofania złożonych
lusterek do położenia wyjściowego.
W razie przypadkowego złożenia lub wyprostowania jednego lusterka należy wykonać
następujące czynności:
1. Ręcznie przestawić lusterko do normalnej
pozycji.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
59
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski w środkowej konsoli
2. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
02
3. Naciskając przycisk spowodować złożenie
lusterek, a następnie powtórnie nacisnąć
przycisk, aby ustawiły się w położeniu
wyprostowanym.
Oba zewnętrzne lusterka wsteczne powracają
do swych pierwotnych, ustalonych położeń.
Wspomaganie parkowania*
Układ jest gotowy do działania
z chwilą uruchomienia silnika.
Naciśnięcie przycisku na przemian włącza i wyłącza wspomaganie parkowania. Patrz też
strona 162.
Wyłączanie funkcji całkowitej blokady
zamków* oraz dodatkowych czujników
Przycisk ten służy do wyłączania funkcji całkowitej blokady
zamków (uniemożliwiającej
otwarcie drzwi również od
wewnątrz). Przyciskiem tym
dokonuje się również odłączenia detektorów ruchu i przechyłu* w układzie
autoalarmu (np. na czas transportu samochodu promem). Gdy detektory są wyłączone,
świeci się lampka kontrolna, patrz strony 134
i 138.
60
Dodatkowe światła*
Przycisk ten służy do włączania
i wyłączania funkcji automatycznego włączania dodatkowych świateł w sprzężeniu ze
światłami drogowymi.
Aktywne reflektory ksenonowe*
Kierunek świecenia aktywnych
reflektorów ksenonowych
(ABL) podąża za ruchami kierownicy. Funkcja jest włączana
automatycznie po uruchomieniu silnika. Następnie można ją
wyłączyć i ponownie włączyć przyciskiem. Gdy
funkcja działa, świeci się lampka kontrolna w
przycisku
Przystosowanie reflektorów do ruchu
prawo- i lewostronnego
Przytrzymać przycisk wciśnięty przez co najmniej 5 sekund. Samochód w tym czasie musi
stać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat
HEADLIGHTS SET FOR RH TRAFFIC lub
HEADLIGHTS SET FOR LH TRAFFIC.
Dodatkowe informacje oraz przystosowanie
reflektorów halogenowych i podwójnych ksenonowych do ruchu prawo- i lewostronnego,
patrz strona 180.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Gniazdo elektryczne/Zapalniczka*
Z tego gniazda elektrycznego
można zasilać akcesoria pobierające prąd o napięciu 12 V,
takie jak ładowarki do telefonów komórkowych lub lodówki
podróżne.
Gniazdo elektryczne jest pod napięciem, gdy
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest
ustawiony w pozycji co najmniej I.
Zapalniczkę włącza się naciskając przycisk. Po
rozgrzaniu się zapalniczka wysunie się samoczynnie. W celu zapalenia papierosa należy
wyjąć zapalniczkę i dotknąć końca papierosa
rozgrzaną spiralą. Ze względów bezpieczeństwa nieużywana zapalniczka powinna pozostawać w gnieździe. Maksymalny pobór prądu
nie może przekraczać 10 A.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli gniazdo nie jest używane, musi być
zawsze zabezpieczone zaślepką.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Przyciski w środkowej konsoli
Monitorowanie martwych pól
widoczności*
UWAGA
Naciśnięcie przycisku na przemian wyłącza i przywraca działanie tej funkcji. Szczegółowe
informacje, patrz strona 165.
02
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych
służy do usuwania z nich zaparowania lub oblodzenia. Wciśnięcie przycisku uruchamia
ogrzewanie tylnej szyby i lusterek wstecznych. Równocześnie
świeci się lampka kontrolna w
przycisku. Lampka w przycisku
świeci się. Ogrzewanie jest
automatycznie przerywane po
upływie około 12 minut.
Światła awaryjne
AM FM
CD
Przepisy regulujące używanie świateł awaryjnych w poszczególnych krajach są różne.
LUM
VO E
POWER
*
0
Podgrzewanie przednich foteli
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
#
G027096
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Szczegółowe informacje, patrz
strona 96 lub 98.
Światła awaryjne (jednoczesne błyskanie
wszystkich kierunkowskazów) powinny być
używane w przypadku awaryjnego zatrzymania lub postoju samochodu w miejscu, w którym stanowi on zagrożenie lub przeszkodę dla
ruchu drogowego. W celu ich włączenia należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
61
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Światła przednie
Pozycja
przełącznika
02
Działanie
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
Światła mijania automatyczne/
wyłączone. Dostępny tylko sygnał światłami drogowymi.
G027100
Światła pozycyjne/postojowe
Światła mijania automatyczne.
W tej pozycji dostępny jest sygnał światłami drogowymi i normalne światła drogowe.
Włączniki świateł
Przednie światła przeciwmgielne*
Pokrętło regulacji zasięgu świateł przednich
Tylne światło przeciwmgielne
Regulacja podświetlenia wyświetlacza i
wskaźników
62
Automatyczne światła mijania, światła
drogowe
Światła mijania automatyczne*
Światła mijania włączają się samoczynnie po
obróceniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w położenie II, za wyjątkiem sytuacji,
gdy przełącznik świateł (1) jest w położeniu
środkowym. Funkcję automatycznego włączania świateł mijania można w razie potrzeby
wyłączyć. Firma Volvo zaleca, aby wyłączenie
tej funkcji zlecić autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
2. Światła mijania zapalają się po obróceniu
przełącznika świateł (1) w prawo do skrajnej pozycji.
3. W celu podróży włączenia świateł drogowych należy pociągnąć lewą dźwignię
przełącznika zespolonego do końca w kierunku kierownicy i zwolnić ją, patrz
strona 64.
Wszystkie światła zostaną automatycznie
wyłączone po ustawieniu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania w pozycji I lub 0.
Światła pozycyjne/postojowe
Światła pozycyjne/postojowe można włączać
niezależnie od ustawienia kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania.
Ustawić przełącznik świateł (1) w położeniu
środkowym.
Po ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II, podświetlenie tablicy
rejestracyjnej oraz światła pozycyjne/postojowe pozostają stale włączone.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Panel przełączników oświetlenia
Światła przeciwmgielne
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
2. Obrócić przełącznik (1) w skrajne położenie.
3. Pokrętłem (3) ustawić odpowiednią wysokość świecenia reflektorów.
Samochody z reflektorami ksenonowymi*
posiadają automatyczną regulację poziomowania, więc nie występuje w nich pokrętło (3).
Podświetlenie wskaźników
Podświetlenie wskaźników włącza się automatycznie po ustawieniu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II, gdy przełącznik
świateł (1) znajduje się w jednym ze skrajnych
położeń. W ciągu dnia podświetlenie jest automatycznie ściemnione, a nocą można ręcznie
regulować jego intensywność.
Aktywne reflektory ksenonowe*
02
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych w różnych krajach mogą być
odmienne.
Przednie światła przeciwmgielne*
Przednie światła przeciwmgielne można włączyć wraz ze światłami przednimi lub światłami
pozycyjnymi/postojowymi.
Nacisnąć przycisk (2).
Gdy przednie światła przeciwmgielne są włączone, świeci się lampka kontrolna w przycisku.
Tylne światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne można włączyć
tylko wraz ze światłami przednimi lub przednimi światłami przeciwmgielnymi.
Nacisnąć przycisk (4).
Gdy tylne światło przeciwmgielne jest włączone, świeci się lampka kontrolna w przycisku
oraz odpowiednia lampka w zespole wskaźników.
G020789
Regulacja zasięgu świateł przednich
Obciążenie samochodu zmienia pionowe ustawienie snopa świateł przednich, które mogą
oślepiać kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Aby tego uniknąć, należy
odpowiednio ustawić zasięg świateł przednich.
Kształt wiązki świateł mijania przy wyłączonej
(lewa) i włączonej (prawa) funkcji doświetlania
zakrętu.
Kierunek świecenia aktywnych reflektorów
ksenonowych (ABL) podąża za ruchami kierownicy. Funkcja jest włączana automatycznie
po uruchomieniu silnika. Następnie można ją
wyłączyć i ponownie włączyć przyciskiem w
środkowej konsoli, patrz strona 60.
Obracając pokrętło (5) do góry lub do dołu
można uzyskać silniejsze bądź słabsze podświetlenie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
63
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
02
Pozycje dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy
Kierunkowskazy
Włączanie świateł drogowych i mijania
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
być w pozycji II.
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego do górnego lub dolnego skrajnego
położenia (2).
Dźwignia przełącznika zespolonego pozostanie w skrajnym położeniu. Można ustawić ją
ręcznie w położeniu spoczynkowym, lub
dźwignia powróci do niego samoczynnie po
wyprostowaniu kierownicy.
Krótkie miganie kierunkowskazów
G026954
Krótkie miganie kierunkowskazów
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Przełączanie świateł mijania i drogowych,
włączanie oświetlenia asekuracyjnego
Wychylić dźwignię w położenie (1) do góry
lub do dołu, bądź przestawić ją w skrajne
położenie (2) do góry lub do dołu, a następnie cofnąć do położenia spoczynkowego.
Nastąpi trzykrotne błyśnięcie kierunkowskazów. Włączenie kierunkowskazów po przeciwnej stronie samochodu natychmiast przerywa
sekwencję.
1. Obrócić przełącznik świateł do końca w
prawo, patrz strona 62.
2. Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego do końca (4) w kierunku kierownicy i
zwolnić ją.
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Pociągnąć lekko dźwignię przełącznika
zespolonego w kierunku kierownicy do
położenia (3).
Światła drogowe będą się świecić do momentu
zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
Opóźnione wyłączenie świateł
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia niektórych świateł zewnętrznych po zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią one
przejście np. od samochodu do domu. Standardowo światła te pozostają zapalone przez
30 sekund1, ale czas ten można zmienić na
60 lub 90 sekund.
1. Wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu.
1
64
Ustawienia fabryczne.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Lewa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
2. Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego do końca (4) w kierunku kierownicy i
zwolnić ją.
02
3. Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
65
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Komputer pokładowy*
Uwagi ogólne
UWAGA
Jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawi się
na wyświetlaczu podczas używania komputera pokładowego, to musi on zostać
odczytany. Należy wtedy nacisnąć przycisk
READ, a następnie powrócić do komputera
pokładowego.
G026956
02
READ - potwierdzenie przeczytania
Pokrętło - przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego
RESET - resetowanie
Elementy sterujące
Stopniowo obracając pokrętło nawigacyjne (B)
do góry lub do dołu można wybierać rodzaj
pokazywanej informacji. W celu powrotu do
punktu wyjściowego należy dalej obracać
pokrętłem.
1
2
66
INSTANTANEOUS
Odczyt zużycia paliwa jest uaktualniany co
sekundę. Wskazanie zużycia paliwa na
wyświetlaczu jest uaktualniane co 2 sekundy.
Podczas postoju na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie „----". W czasie trwania procesu regeneracji2 filtra cząstek stałych zużycie
paliwa może wzrosnąć, patrz strona 149.
Funkcje
AVERAGE
Komputer pokładowy wyświetla następujące
informacje:
Podawane jest średnie zużycie paliwa od
ostatniego wyzerowania tej funkcji. Aby wyzerować średnie zużycie paliwa należy nacisnąć
przycisk RESET.
•
•
•
•
•
•
--- KM/H AVERAGE SPEED
--.- KM/L INSTANTANEOUS
--.- KM/L AVERAGE
--- KILOMETRES TO EMPTY TANK
DSTC ON , patrz strona 160
--- MPH ACTUAL SPEED 1*
UWAGA
Odczyt może być obarczony nieznacznym
błędem, jeżeli używano nagrzewnicy spalinowej.
AVERAGE SPEED
KILOMETRES TO EMPTY TANK
Po wyłączeniu zapłonu średnia prędkość zostanie zapamiętana, a następnie wykorzystana
jako podstawa do obliczenia nowej wartości
po podjęciu jazdy. Aby wyzerować średnie
zużycie paliwa należy nacisnąć przycisk
RESET.
Zasięg do wyczerpania paliwa jest obliczany
na podstawie średniego zużycia paliwa na dystansie ostatnich 30 kilometrów oraz ilości
paliwa pozostałego w zbiorniku. Pokazywana
jest przybliżona odległość, jaką można jeszcze
przejechać na paliwie znajdującym się w zbiorniku. W przypadku wyświetlanie komunikatu
Dotyczy tylko niektórych wersji.
Tylko wersje z silnikiem wysokoprężnym wyposażonym w filtr cząstek stałych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Komputer pokładowy*
„--- KILOMETRES TO EMPTY TANK " nie
ma gwarancji, że możliwe jest przejechanie
jakiegokolwiek dystansu. Należy najszybciej
jak to możliwe zatankować.
02
UWAGA
W przypadku zmiany stylu jazdy lub np. uruchomienia spalinowej nagrzewnicy postojowej*, pokazywana wartość może być
obarczona błędem.
MPH ACTUAL SPEED.*1
Aktualna prędkość jazdy pokazywana jest w
kilometrach na godzinę (km/h) bądź milach na
godzinę (mph), w zależności od tego, w jakich
jednostkach wyskalowana jest tarcza prędkościomierza w zespole wskaźników.
Zerowanie
1. Wybrać --- KM/H AVERAGE SPEED lub
--.- KM/L AVERAGE
2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
RESET (C) przez co najmniej 5 sekund
spowoduje równoczesne wyzerowanie
wskazań średniej prędkości jazdy i średniego zużycia paliwa.
1
Dotyczy tylko niektórych wersji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
67
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Wycieraczki szyby przedniej
Jednokrotne przetarcie
WAŻNE
W celu jednokrotnego przetarcia
szyby należy podnieść dźwignię.
02
Podczas pracy wycieraczek należy obficie
spryskiwać szybę przednią. Gdy pracują
wycieraczki, szyba przednia musi być
mokra.
G026953
Przerywana praca wycieraczek
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy szyby
przedniej.
Pokrętło
Wyłącznik czujnika deszczu
Częstotliwość cykli pracy wycieraczek można regulować. Obrót
pierścienia regulacyjnego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa częstotliwość ruchów wycieraczek. W celu wydłużenia
przerw między przetarciami należy obracać
pokrętłem (C) do dołu.
Ciągła praca wycieraczek
Wycieraczki szyby przedniej pracują z normalną prędkością.
Wycieraczki szyby przedniej pracują z dużą prędkością.
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
Kiedy dźwignia przełącznika zespolonego jest w położeniu 0,
wycieraczki są wyłączone.
WAŻNE
Przed włączeniem wycieraczek w zimie –
należy upewnić się, że pióra nie przymarzły
do szyby przedniej (lub tylnej), oraz usunąć
z niej śnieg i lód.
Czujnik deszczu*
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Jego
czułość można regulować obrotem pierścienia
regulacyjnego.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika (wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie) lub do dołu w celu zmniejszenia czułości.
Włączanie i wyłączanie
Czujnik deszczu może zostać włączony, gdy
wybrana jest pozycja I lub II kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania, a dźwignia przełącznika
wycieraczek jest w pozycji 0 (niezałączony).
W celu włączenia czujnika:
Nacisnąć przycisk. Zaświecenie się lampki
w przycisku potwierdza włączenie czujnika.
Wyłączenie czujnika deszczu:
68
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Lampka w przycisku zgaśnie.
• Nacisnąć dźwignię przełącznika zespolonego w dół w celu wybrania innego trybu
pracy wycieraczek. Wychylenie dźwigni do
góry nie powoduje wyłączenia czujnika. W
tej pozycji wycieraczki wykonają dodatkowe przetarcie szyby, o po zwolnieniu
dźwigni i jej powrocie do pozycji 0 nastąpi
powrót do pracy automatycznej.
Czujnik deszczu zostaje wyłączony samoczynnie z chwilą wyjęcia kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z gniazda wyłącznika zapłonu
lub po upływie pięciu minut od wyłączenia
zapłonu.
WAŻNE
W automatycznej myjni samochodowej
czujnik deszczu może spowodować uruchomienie wycieraczek, co grozi ich uszkodzeniem. Należy wyłączyć czujnik deszczu
przyciskiem (2) po ustawieniu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania w pozycji I lub
II.
Spryskiwacze szyby przedniej / świateł
przednich
Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
02
Pociągnąć dźwignię przełącznika zespolonego
w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich. Po
zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają
jeszcze kilka przetarć.
Wysokociśnieniowe spryskiwacze
świateł przednich*
Wysokociśnieniowe spryskiwacze lamp przednich zużywają dużą ilość płynu. W celu ograniczenia jego zużycia zmywacze uruchamiane
są co piąty raz (w okresach 10-minutowych).
Gdy od ostatniego uruchomienia spryskiwaczy
szyby upłynie ponad 10 minut, przy następnym
ich uruchomieniu następuje również zmycie
kloszy reflektorów. Naciśnięcie dźwigni do
przodu powoduje uruchomienie wycieraczki i
spryskiwacza szyby przedniej.
Ograniczone zmywanie
Gdy w zbiorniku pozostanie około 1 litra płynu,
następuje odcięcie jego dopływu do zmywaczy
reflektorów. Dzieje się tak ze względu na priorytet oczyszczania szyby przedniej.
G027127
• Nacisnąć przycisk wyłącznika czujnika.
Przełącznik wycieraczki i spryskiwacza szyby tylnej.
Naciśnięcie dźwigni do przodu powoduje uruchomienie wycieraczki i spryskiwacza szyby
tylnej. Po zakończeniu spryskiwania wycieraczka wykona jeszcze kilka przetarć. Przełącznik na końcu dźwigni ma trzy położenia:
Przerywana praca wycieraczek: Wcisnąć
górną część przełącznika.
Położenie neutralne. Funkcja wyłączona.
Stała prędkość pracy. Wcisnąć dolną
część przełącznika.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
69
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy
Praca wycieraczek podczas cofania
02
Po przestawieniu dźwigni skrzyni biegów w
położenie biegu wstecznego przy pracujących
wycieraczkach szyby przedniej nastąpi samoczynne uruchomienie wycieraczki szyby tylnej
w trybie pracy przerywanej.1. Jeżeli wycieraczka szyby tylnej jest już włączona i pracuje
z normalną prędkością, nic się nie zmieni.
1
70
Funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki szyby tylnej podczas cofania można wyłączyć. W tym celu firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Aktywacja
Automatycznej kontroli prędkości nie daje się
włączyć przy prędkości jazdy poniżej 30 km/h
lub powyżej 200 km/h.
UWAGA
Tymczasowe zwiększenie prędkości (poniżej 1 minuty) przy użyciu pedału przyśpieszenia (np. podczas wyprzedzania), nie
spowoduje zmiany ustalonej prędkości
utrzymywanej automatycznie. Po zwolnieniu pedału przyśpieszenia, samochód
powróci do jazdy z zapamiętaną prędkością.
Zwiększanie i zmniejszanie prędkości
02
Czasowe wyłączenie układu
automatycznej kontroli prędkości
G027098
Ustawianie żądanej prędkości:
1. Nacisnąć przycisk CRUISE. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się napis
CRUISE.
2. Dotykając + lub – ustalić żądaną wartość
prędkości jazdy. Na wyświetlaczu pojawi
się tekst CRUISE-ON.
G026949
Elementy sterujące układem automatycznej
kontroli prędkości znajdują się po lewej stronie
kierownicy.
W celu zwiększenia lub zmniejszenia
zablokowanej prędkości samochodu
należy nacisnąć i przytrzymać przycisk +
lub –. Prędkość, z którą samochód porusza się po zwolnieniu przycisku, będzie
utrzymywana.
Krótkie naciśnięcie (krótsze niż pół sekundy)
przycisku + lub – zmienia prędkość skokowo o
1 km/h lub 1 mph1.
W celu tymczasowego wyłączenia układu
automatycznej kontroli prędkości nacisnąć
0. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawi
się napis CRUISE. Ustawiona wcześniej
prędkość pozostanie w pamięci.
Układ automatycznej kontroli prędkości zostanie również czasowo wyłączony, kiedy:
• wciśnięty został pedał hamulca lub
sprzęgła,
• prędkość podczas jazdy pod górę spadnie
poniżej 25-30 km/h,
• dźwignia skrzyni biegów została przesunięta do położenia N,
• koła buksują lub blokują się,
• chwilowy wzrost prędkości trwa dłużej niż
jedną minutę.
1
W zależności od rodzaju silnika.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
71
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Automatyczna kontrola prędkości jazdy*
Powrót do zapamiętanej prędkości
W celu przywrócenia ustawionej
wcześniej prędkości jazdy należy
nacisnąć ten przycisk. Na
wyświetlaczu w zespole wskaźników pojawi się tekst CRUISE ON.
02
Wyłączenie układu automatycznej
kontroli prędkości
72
– W celu wyłączenia układu automatycznej
kontroli prędkości nacisnąć CRUISE. Z
wyświetlacza informacyjnego zniknie
napis CRUISE ON.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.
Hamulec postojowy
Uruchamianie hamulca postojowego:
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
02
2. Wcisnąć pedał hamulca postojowego do
skrajnego położenia.
Pedał hamulca postojowego w wersji z kierownicą
po lewej stronie.
G026994
G026992
3. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego kontrolując, czy samochód pozostał unieruchomiony.
Pedał hamulca postojowego w wersji z kierownicą
po prawej stronie.
Pedał hamulca postojowego
Dźwignia zwalniająca hamulec postojowy
Pedał hamulca postojowego znajduje się pod
deską rozdzielczą, jak pokazano na odpowiedniej ilustracji. Hamulec ten działa na koła tylne.
UWAGA
4. Jeżeli samochód ma tendencję do przemieszczania się, należy nacisnąć pedał
hamulca postojowego z większą siłą.
5. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w pozycji
1 (w przypadku skrzyni mechanicznej) lub
P (w przypadku skrzyni automatycznej).
Parkowanie na pochyłości
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w górę wzniesienia należy skręcić koła w
kierunku od krawężnika.
W przypadku zaparkowania samochodu przodem w dół wzniesienia należy skręcić koła w
kierunku do krawężnika.
Lampka kontrolna hamulca postojowego w
zespole wskaźników zapala się niezależnie
od siły, z jaką hamulec ten został uruchomiony.
``
73
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.
OSTRZEŻENIE
02
Należy wyrobić sobie nawyk, by zawsze
podczas parkowania na pochyłości terenu
włączać hamulec postojowy – pozostawianie włączonego biegu lub położenia P w
przypadku automatycznej skrzyni biegów
nie wystarcza w każdej sytuacji do utrzymania samochodu w miejscu.
Gniazdo elektryczne w tylnej części
przedziału pasażerskiego
Regulacja ustawienia kierownicy
Zwalnianie hamulca postojowego
G028425
2. Pociągnąć dźwignię zwalniającą hamulec
postojowy.
G026999
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca zasadniczego.
Z tego gniazda elektrycznego można zasilać
akcesoria, takie jak ładowarki do telefonów
komórkowych lub lodówki podróżne. Napięcie
zasilania wynosi 12 V, a maksymalne natężenie
prądu wynosi 10 A. Gniazdo elektryczne jest
pod napięciem, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania jest ustawiony w pozycji co
najmniej I.
Ustawienie kierownicy można regulować zmieniając zarówno jej pochylenie w kierunku pionowym, jak i wysunięcie. Nacisnąć dźwignię
umieszczoną z lewej strony kolumny kierownicy. Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu. Wcisnąć dźwignię z powrotem w celu
zablokowania położenia kierownicy. W razie
wystąpienia oporu należy przy wciskaniu
dźwigni lekko nacisnąć kierownicę.
OSTRZEŻENIE
Regulacji należy dokonywać na postoju,
nigdy w czasie jazdy. Po zmianie położenia
kierownicy należy sprawdzić, czy została
prawidłowo zablokowana.
74
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Hamulec postojowy, gniazdo elektryczne i inne.
Otwieranie drzwi bagażnika
G027005
02
W celu otwarcia drzwi bagażnika należy
pociągnąć dźwignię wskazaną na ilustracji. W
celu opuszczenia tylnego progu należy pociągnąć uchwyt do góry.
75
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
Działanie
W celu opuszczenia szyby:
Nacisnąć przednią część przycisku.
W celu podniesienia szyby:
Podnieść przednią część przycisku.
OSTRZEŻENIE
W drzwiach kierowcy
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
•
Opuszczając samochód kierowca
powinien wyjąć i zabrać ze sobą kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania, aby
odciąć zasilanie elektrycznego napędu
podnośników szyb.
•
Należy upewnić się, że żadne przedmioty ani osoby, zwłaszcza dzieci, nie
zostaną przyciśnięte przez zamykające
się szyby.
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien w
tylnych drzwiach należy uważać, aby nie
zagrażało to w jakikolwiek sposób pasażerom. Należy uważać, aby szyba nie przycisnęła ich dłoni.
G029571
02
Szybami można sterować za pomocą przycisków na drzwiach. Podnośniki szyb działają
tylko, kiedy włącznik zapłonu jest w pozycji I
lub II. Po zatrzymaniu samochodu i wyjęciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu nadal możliwe jest otwieranie i zamykanie okien, dopóki żadne z drzwi
nie zostaną otwarte. Podczas podnoszenia i
opuszczania szyb należy zachować ostrożność.
Przyciski sterowania szybami.
Przyciski sterowania przednimi szybami
UWAGA
Jednym ze sposobów zredukowania pulsującego hałasu powstającego przy otwartych
tylnych szybach jest lekkie otworzenie
przednich szyb.
Przyciski sterowania tylnymi szybami
Wszystkimi szybami można sterować za
pomocą panelu przycisków na drzwiach kierowcy. Szyby w przednich drzwiach można
opuszczać i podnosić na dwa sposoby:
• Przełącznik (A) lub (B) lekko nacisnąć lub
pociągnąć do góry. Dopóki przełącznik jest
wychylony, szyba przesuwa się do góry lub
do dołu.
• Przełącznik (A) lub (B) wcisnąć lub pociągnąć do góry do skrajnej pozycji, a następnie puścić. Szyba boczna opuści się lub
76
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
podniesie automatycznie. Szyba zatrzyma
się, jeżeli podczas ruchu napotka opór.
UWAGA
Funkcja automatycznego zamykania okna
po stronie pasażera dostępna jest na niektórych rynkach.
opieki należy zawsze odciąć zasilanie elektrycznego napędu podnośników szyb (tzn.
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu).
Przełącznik w przednich drzwiach pasażera
steruje podnoszeniem i opuszczaniem szyby
tylko w tych drzwiach.
Lampka kontrolna w przycisku świeci się
Elektryczne sterowanie szyb tylnych
02
Szyby tylne mogą być sterowane tylko przyciskiem w drzwiach kierowcy.
Blokowanie szyb w drzwiach tylnych
Lampka kontrolna w przycisku nie świeci
się
Podnośniki szyb w drzwiach tylnych mogą być
sterowane za pomocą przycisków na drzwiach
tylnych i na drzwiach kierowcy.
G029572
G029574
Szyba po stronie pasażera z przodu
Elektryczne sterowanie szyb w drzwiach tylnych można zablokować za pomocą odpowiedniego przycisku w drzwiach kierowcy.
Pozostawiając w samochodzie dzieci bez
G029573
Odcinanie zasilania podnośników tylnych szyb i
elektryczna blokada tylnych drzwi*.
Podnośniki szyb w drzwiach tylnych mogą być
sterowane za pomocą przycisków w obu
drzwiach tylnych lub w drzwiach kierowcy.
Jeżeli świeci dioda w przycisku blokady podnośników szyb tylnych (znajdującym się w
panelu przycisków na drzwiach kierowcy), to
szybami tylnymi można sterować wyłącznie za
pomocą przycisków na drzwiach kierowcy.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
77
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektryczne sterowanie szyb
OSTRZEŻENIE
02
78
Przy zamykaniu z miejsca kierowcy okien w
tylnych drzwiach należy uważać, aby nie
zagrażało to w jakikolwiek sposób pasażerom podróżującym na tylnych siedzeniach.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
Wewnętrzne lusterko wsteczne z
kompasem*
Wewnętrzne lusterko wsteczne
z tyłu lusterka. Do tego celu można użyć np.
wyprostowanego spinacza do papieru. Przycisk jest zagłębiony w obudowie lusterka
na około 2,5 cm.
02
Wybór właściwej strefy magnetycznej
Z
O
N
E
Pozycja normalna
Pozycja opuszczona.
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu
pojazdów padające na lusterko wsteczne
może oślepiać kierowcę. W takim wypadku
należy opuścić lusterko.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Lusterko ściemnia się automatycznie, jeżeli
padające na nie światło jest zbyt jasne.
W lewym górnym narożu lusterka wstecznego
znajduje się wyświetlacz, na którym pokazywany jest kierunek geograficzny, w jakim ustawiony jest przód samochodu. Przedstawiane
jest osiem anglojęzycznych skrótów oznaczających następujące kierunki: N (północ), NE
(północny wschód), E (wschód), SE (południowy wschód), S (południe), SW (południowy
zachód), W (zachód) i NW (północny zachód).
Jeżeli kompas jest włączony, jego wskazania
są widoczne po uruchomieniu silnika lub, gdy
wyłącznik zapłonu jest w pozycji II. Kompas
można włączać i wyłączać naciskając przycisk
C
A
L
Z
O
N
E
G026950
Opuszczanie lusterka
G026965
G026660
C
A
L
Ziemia podzielona jest na 15 stref magnetycznych. Kompas dostrojony jest do strefy magnetycznej, gdzie znajduje się kraj, na którego
rynek samochód był przeznaczony. Jeżeli
samochód przemieszcza się pomiędzy strefami czasowymi, konieczna jest kalibracja
kompasu (wstępne ustawienie kierunków).
1. Ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji II.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
79
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
02
2. Przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać
wciśnięty przycisk z tyłu lusterka wstecznego (np. naciskając wyprostowanym spinaczem do papieru), aż pojawi się tekst
„ZONE”. Zostanie wyświetlony numer
aktualnie wybranej strefy.
3. Naciskając przycisk odpowiednią liczbę
razy doprowadzić do wyświetlenia właściwego numeru strefy (1-15). Po kilku sekundach powraca zwykły obraz kompasu,
potwierdzając zakończenie procesu
wyboru strefy magnetycznej.
80
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
G026677
02
Strefy magnetyczne.
``
81
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
Kalibracja
02
Lusterka boczne
Składanie zewnętrznych lusterek wstecznych,
patrz strona 59.
Warunkiem prawidłowego działania kompasu
jest jego odpowiednia kalibracja. Najlepiej
wykonywać ją przy wyłączonych większych
odbiornikach prądu elektrycznego, takich jak
oświetlenie, dmuchawa, ogrzewanie szyby itp.
W pobliżu lusterka nie powinien znajdować się
żaden przedmiot metalowy bądź o własnościach magnetycznych.
OSTRZEŻENIE
Ustawienie lusterek wstecznych należy
wyregulować przed rozpoczęciem jazdy.
Zewnętrzne lusterka wsteczne z funkcją
pamięci ustawienia*
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk z tyłu lusterka wstecznego (np. naciskając wyprostowanym spinaczem do papieru), aż
pojawi się ponownie tekst CAL (po około 6
sekundach).
3. Powoli zatoczyć samochodem koło, nie
przekraczając prędkości 8 km/h, aż zniknie
tekst CAL na wyświetlaczu. Potwierdzi to
zakończenie procesu kalibracji.
4. Alternatywny sposób kalibracji: W zwykły
sposób rozpocząć jazdę. Po zakończeniu
kalibracji zniknie tekst CAL na wyświetlaczu.
G029575
1. Zatrzymać samochód w przestronnym
miejscu na otwartej przestrzeni, pozostawiając pracujący silnik.
Przyciski w przedniej części podłokietnika w
drzwiach kierowcy służą do regulacji położenia
obu lusterek zewnętrznych. Aby regulacja lusterek była możliwa, włącznik zapłonu musi być
w położeniu I lub II.
1. W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego - R.
Zaświeci się dioda w przycisku.
2. Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterująca umieszczoną w środku.
3. Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
zgaśnie.
82
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jeżeli samochód wyposażony jest w lusterka
wsteczne z funkcją pamięci ustawienia, jest
ona sprzężona z pamięcią pozycji fotela, patrz
strona 105.
Zapamiętanie ustawienia lusterka przez
układ zdalnego sterowania*
Jeżeli po odblokowaniu drzwi przy użyciu zdalnego sterowania zmienione zostanie położenie
zewnętrznych lusterek wstecznych, układ
zdalnego sterowania zapamięta ich nowe ustawienie. Po następnym odblokowaniu przy użyciu zdalnego sterowania i otwarciu drzwi kierowcy, lusterka w ciągu pięciu minut ustawią
się w zapamiętanych położeniach.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Szyby, wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
Laminowane szyby boczne*
Laminowane szyby w przednich i tylnych
drzwiach przyczyniają się do lepszej izolacji
dźwiękowej kabiny oraz stanowią dodatkowe
zabezpieczenie przed włamaniem do samochodu.
02
Szyby w drzwiach przednich z powłoką
przeciwdziałającą osadzaniu się
kropel deszczu oraz zabrudzeń*
Szyby z powłoką hydrofobową oznakowane są odpowiednim symbolem.
Informacje dotyczące konserwacji ich powierzchni, patrz strona 208.
WAŻNE
Nie używać metalowych skrobaków do usuwania szronu lub lodu z szyb. Mogą one
uszkodzić powłokę znajdująca się na szkle.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
83
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
Sposoby otwierania
Pozycja przewietrzania
OSTRZEŻENIE
Uchylanie:
Jeżeli w samochodzie znajdują się dzieci:
02
Opuszczając samochód kierowca powinien
wyjąć i zabrać ze sobą kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania, aby odciąć zasilanie
elektrycznego napędu okna dachowego.
Nacisnąć tylną część przełącznika do góry
(5).
Zamykanie:
Pociągnąć tylną część przełącznika do
dołu (6).
Zmiana pozycji przewietrzania na pozycję
komfortową: Przesunąć przełącznik do skrajnego tylnego położenia (4) i puścić.
G007503
Automatycznie
Przesunąć przełącznik do tyłu lub do przodu
poza położenie pierwszego oporu (2 lub 3), do
pozycji skrajnej (1 lub 4) i puścić. Okno
dachowe otworzy się do położenia komfortowego lub zostanie całkowicie zamknięte.
G027010
Przełącznik sterujący okna dachowego znajduje się w podsufitce. Okno dachowe można
otwierać na dwa sposoby:
Uchylać do pozycji przewietrzania – podnosząc jego tylną krawędź
Otwierać w zwykły sposób – odsuwając je
do tyłu
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
być w pozycji I lub II.
Zamykanie automatyczne
Zamykanie stopniowe
Otwieranie stopniowe
Otwieranie automatyczne
Uchylanie
Opuszczanie
84
W celu otwarcia okna dachowego poza położenie komfortowe:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Jeszcze raz przesunąć przełącznik do
skrajnego tylnego położenia (4) i puścić.
Ręcznie
Uchylanie:
Przesunąć przełącznik do tyłu do położenia pierwszego oporu (3). Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej pozycji okno
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
Elektrycznie sterowane okno dachowe*
dachowe przesuwa się, aż do całkowitego
otwarcia.
Zamykanie:
Przesunąć przełącznik do przodu do położenia pierwszego oporu (2). Dopóki przełącznik jest przytrzymywany w tej pozycji,
okno dachowe przesuwa się, aż do całkowitego zamknięcia.
OSTRZEŻENIE
Wyłącznik przeciążeniowy elektrycznego
napędu okna dachowego działa jedynie
przy jego automatycznym zamykaniu.
Po wewnętrznej stronie okna dachowego znajduje się ręcznie przesuwana zasłona. Przy
otwieraniu okna dachowego zasłona cofa się
automatycznie. W celu zasłonięcia otworu
okna dachowego należy trzymając za uchwyt
przesunąć zasłonę do przodu.
02
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
Elektryczny napęd okna dachowego ma
wyłącznik przeciążeniowy, który uruchamia się
w momencie zablokowania ruchu okna przez
przeszkodę. W razie napotkania przeszkody
okno zatrzymuje się i samoczynnie powraca do
poprzedniej pozycji.
OSTRZEŻENIE
Zasłona okna dachowego
Wyłącznik przeciążeniowy elektrycznego
napędu okna dachowego działa jedynie
przy jego automatycznym zamykaniu.
G020157
Przy zamykaniu okna dachowego należy
uważać, aby nie spowodować przyciśnięcia
dłoni lub innych części ciała.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
85
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
Uwagi ogólne
UWAGA
HomeLinkŸ
02
Sterownik
został zaprojektowany w taki sposób, by nie działał po
zamknięciu samochodu od zewnątrz.
Należy zachować oryginalne piloty zdalnego sterowania dla potrzeb ewentualnego
programowania w przyszłości (np. przy
zmianie samochodu).
G030070
Sprzedając samochód, należy wykasować
zaprogramowanie przycisków.
HomeLinkŸ jest programowalnym sterownikiem zdalnego sterowania maksymalnie
trzema różnymi urządzeniami (np. napędem
bramy garażowej, domową instalacją alarmową i oświetleniem przydomowym), dzięki
czemu zastępuje trzy odrębne nadajniki zdalnego sterowania. Sterownik HomeLinkŸ jest
fabrycznie wbudowany w lewą osłonę przeciwsłoneczną.
Panel sterownika HomeLinkŸ zawiera trzy programowalne przyciski oraz lampkę kontrolną.
86
W samochodzie wyposażonym w sterownik
HomeLinkŸ nie należy stosować metalicznych osłon przeciwsłonecznych. Mogłoby
to wpływać niekorzystnie na działanie sterownika.
Działanie
Po pełnym zaprogramowaniu sterownika
HomeLinkŸ może być on wykorzystywany
zamiast oryginalnych nadajników zdalnego
sterowania.
Naciśnięcie zaprogramowanego przycisku
sterownika powoduje wysłanie odpowiedniego
sygnału sterującego na przykład napędem
bramy czy domową instalacją alarmową. Przy
naciskaniu przycisku świeci się lampka kontrolna.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
Jeżeli zapłon nie zostanie włączony, sterownik HomeLinkŸ będzie działać przez 30
minut od momentu otwarcia drzwi kierowcy.
Sterownik HomeLinkŸ w żaden sposób nie
ogranicza możliwości równoległego korzystania z oryginalnych nadajników zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE
Przed zdalnym uruchomieniem napędu
bramy garażowej lub wjazdowej za pomocą
HomeLinkŸ należy upewnić się, czy w
pobliżu poruszających się drzwi lub bramy
nie ma żadnych osób.
Nie wykorzystywać sterownika zdalnego
HomeLinkŸ do sterowania napędem bramy
garażowej, która nie jest wyposażona w
wyłącznik bezpieczeństwa i zabezpieczenie
powodujące zmianę kierunku ruchu. Drzwi
garażu muszą reagować natychmiast w
przypadku wykrycia obiektu, który uniemożliwia ich dalszy ruch, zatrzymać się od
razu i zmienić kierunek ruchu na przeciwny.
Brama z napędem niewyposażonym w tego
rodzaju zabezpieczenie nie jest bezpieczna
w użytkowaniu. Więcej informacji można
uzyskać, kontaktując się z dostawcą sterownika za pośrednictwem strony internetowej www.homelink.com.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
Programowanie wykonywane po raz
pierwszy
Pierwsza z opisanych czynności powoduje
skasowanie pamięci sterownika HomeLinkŸ i
nie wolno jej wykonywać, w przypadku gdy
ponownie programowany jest tylko jeden przycisk.
1. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach. Błyskanie lampki oznacza, że
sterownik HomeLinkŸ jest ustawiony w
„trybie uczenia” i jest gotowy do zaprogramowania.
3. Nacisnąć jednocześnie przycisk oryginalnego nadajnika zdalnego sterowania i programowany przycisk sterownika
HomeLinkŸ. Przytrzymać oba przyciski
wciśnięte, aż powolne błyskanie lampki
przejdzie w przyspieszone, oznaczające
pomyślne zaprogramowanie.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLinkŸ i obserwując
lampkę kontrolną.
2. Ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w odległości 5-30 cm od sterownika HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie lampki kontrolnej.
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLinkŸ,
uzależniona jest od zaprogramowania
danego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
1
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
• Lampka nie świeci się w sposób
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
02
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania1, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około
30 sekund błyskanie podświetlenia przycisku i w tym czasie należy wykonać
następną czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
87
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
02
Przeprogramowania pojedynczego przycisku
dokonuje się w następujący sposób:
1. Nacisnąć wybrany przycisk sterownika
HomeLinkŸ i przytrzymać wciśnięty aż do
wykonania czynności 3.
4. Sprawdzić skuteczność zaprogramowania, naciskając zaprogramowany przycisk
sterownika HomeLink i obserwując lampkę
kontrolną:
• Lampka świeci się w sposób ciągły:
Jeżeli przy naciskaniu przycisku lampka
kontrolna świeci się w sposób ciągły,
proces programowania jest zakończony. Drzwi garażu, brama lub podobne urządzenie powinno teraz uruchamiać się przy naciskaniu zaprogramowanego przycisku HomeLinkŸ.
2. Gdy lampka kontrolna w sterowniku
HomeLinkŸ zacznie błyskać, co nastąpi po
upływie około 20 sekund, ustawić oryginalny nadajnik zdalnego sterowania w
odległości 5-30 cm od panelu sterownika
HomeLinkŸ. Obserwować zachowanie
lampki kontrolnej.
• Lampka nie świeci się w sposób
Dokładna odległość, w jakiej powinien
znajdować się oryginalny nadajnik zdalnego sterowania od panelu HomeLink,
uzależniona jest od rodzaju obsługiwanego urządzenia. Niekiedy może okazać
się konieczne kilkakrotne powtórzenie
próby przy różnych odległościach. Przed
kolejną próbą należy aktualną pozycję
utrzymywać przez około 15 sekund.
3. Nacisnąć przycisk oryginalnego nadajnika
zdalnego sterowania. Zacznie błyskać
lampka kontrolna. Przytrzymać oba przyciski wciśnięte, aż powolne błyskanie
2
88
mechanizmu napędowego bramy) przycisk programowania2, który zwykle znajduje się w pobliżu gniazda anteny na
odbiorniku. W razie trudności z jego znalezieniem należy zajrzeć do instrukcji
obsługi urządzenia lub skontaktować się
dostawcą HomeLink za pośrednictwem
strony internetowej www.homelink.com.
lampki przejdzie w przyspieszone, oznaczające pomyślne zaprogramowanie.
Programowanie pojedynczego
przycisku
ciągły: Naprzemienne błyskanie w
szybkim rytmie przez 2 sekundy i 3sekundowe jednostajne świecenie. Cykl
ten powtarza się przez około 20 sekund
i oznacza, że dane urządzenie sterowane jest zmiennym kodem. Drzwi
garażu, brama lub podobne urządzenie
nie są uruchamiane po naciśnięciu
zaprogramowanego przycisku
HomeLinkŸ. Proces programowania
należy kontynuować w sposób opisany
poniżej.
5. Zlokalizować na sterowanym urządzeniu
(np. odbiorniku sygnałów sterujących
Oznaczenie oraz kolor przycisku zależne są od modelu urządzenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
6. Nacisnąć i zwolnić przycisk programowania. Spowoduje to trwające około 30
sekund błyskanie podświetlenia przycisku
i w tym czasie należy wykonać następną
czynność procedury postępowania.
7. W czasie gdy przycisk programowania błyska, nacisnąć programowany przycisk sterownika HomeLinkŸ, przytrzymać go wciśnięty przez 3 sekundy, a następnie zwolnić.
Trzykrotnie powtórzyć tę sekwencję naciskania i zwalniania przycisku, kończąc w ten
sposób proces programowania.
Kasowanie pamięci sterownika
Możliwe jest jedynie wykasowanie pamięci
całego sterownika HomeLinkŸ, a nie pojedynczych przycisków.
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięte oba
skrajne przyciski, aż zacznie błyskać
lampka kontrolna, co nastąpi po około 20
sekundach.
02 Wskaźniki, przełączniki i urządzenia sterujące
HomeLinkŸ *
> Sterownik HomeLinkŸ przechodzi w tak
zwany „tryb uczenia” i jest gotowy do
ponownego zaprogramowania, patrz
strona 87.
02
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
89
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji.............................................. 92
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC.................................................... 96
Spalinowa nagrzewnica postojowa* ...................................................... 99
90
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
KLIMATYZACJA
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Klimatyzacja
Lód i śnieg
Działanie dmuchawy
Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza
powietrze podawane do przedziału pasażerskiego. Samochód ten wyposażony jest w
elektronicznie sterowany układ klimatyzacji z
regulacją automatyczną (ECC).
Usuwać śnieg i lód z okolic wlotu powietrza do
układu klimatyzacji (kratka pomiędzy pokrywą
komory silnika a szybą przednią).
Po wyłączeniu silnika samochodu dmuchawa
przestaje pracować (nawet, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania pozostaje w pozycji
I lub II). Zapobiega to rozładowaniu akumulatora.
03
UWAGA
Układ klimatyzacyjny można wyłączyć, jednak dla zapewnienia najlepszej jakości
powietrza w przedziale pasażerskim i zapobieżenia parowaniu szyb, powinien on być
zawsze włączony.
Parowanie szyb
Dobrym sposobem na ograniczenie zaparowywania wewnętrznej powierzchni szyb jest
utrzymywanie ich w czystości. Należy stosować zwykłe środki do mycia szyb.
Filtr wielofunkcyjny
Filtr wielofunkcyjny/przeciwpyłkowy należy
regularnie wymieniać. Firma Volvo zaleca
zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Diagnozowanie i usuwanie usterek
Firma Volvo zaleca, aby diagnozowanie i usuwanie usterek układu klimatyzacji powierzać
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Czynnik chłodniczy
Układ klimatyzacji w tym samochodzie napełniony jest czynnikiem chłodniczym R134a. Nie
zawiera on chloru, dzięki czemu jest całkowicie
nieszkodliwy dla warstwy ozonowej. Do napełniania i uzupełniania układu można stosować
wyłącznie czynnik chłodniczy R134a, patrz też
strona 306. Firma Volvo zaleca, aby czynności
te powierzać autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
W celu włączenia dmuchawy należy obrócić
pokrętło, ustawiając żądaną prędkość.
Klimatyzacja sterowana elektronicznie
(ECC)
Rzeczywista temperatura
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie
odczuwalnej temperaturze przy uwzględnieniu
takich czynników jak prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie słoneczne wokół
samochodu.
Lokalizacja czujnika
• Czujnik promieniowania słonecznego znajduje się w górnej części deski rozdzielczej.
• Czujnik temperatury w przedziale pasażerskim znajduje się za panelem sterującym
klimatyzacji.
UWAGA
Nie należy zasłaniać ani nie zakrywać czujników ubraniami ani innymi przedmiotami.
92
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Szyby boczne i okno dachowe
Dystrybucja powietrza
Wyloty wentylacyjne w desce
rozdzielczej
Aby zapewnić wydajne działanie klimatyzacji,
należy zamknąć wszystkie szyby i okno
dachowe.
Przyśpieszanie
Przy pełnym otwarciu przepustnicy, klimatyzacja zostanie czasowo wyłączona. Może być
odczuwalny chwilowy wzrost temperatury.
03
W okresie do 50 minut od wyłączenia zapłonu
dmuchawa w układzie wentylacji może samoczynnie zacząć pracować w celu osuszenia
urządzeń sterujących układu klimatyzacji. Po
upływie około 15 minut zostanie samoczynnie
wyłączona.
Zużycie paliwa
Praca układu klimatyzacji ze sterowaniem
elektronicznym jest regulowana automatycznie i układ jest wykorzystywany jedynie w stopniu koniecznym do skutecznego chłodzenia
wnętrza samochodu do żądanej temperatury i
osuszania doprowadzanego powietrza. Dzięki
temu zapewnia niższe zużycie paliwa w porównaniu ze zwykłym układem klimatyzacji, który
chłodzi powietrze do temperatury nieco powyżej 0°C.
Pobierane powietrze jest rozprowadzane przez
szereg wylotów wentylacyjnych, umieszczonych w różnych miejscach kabiny samochodu.
G027043
W ciepłe dni pod samochodem może zebrać
się kałuża wody odprowadzanej w układu klimatyzacji. Jest to objaw normalny.
G028577
Skraplanie
Otwarte
Zamknięte
Poziomy strumień powietrza
Pionowy strumień powietrza.
1. W celu usunięcia zaparowania z szyb
bocznych należy skierować boczne wyloty
powietrza na szyby boczne.
2. Gdy na zewnątrz jest zimno: W celu
zapewnienia optymalnego komfortu i najlepszej skuteczności usuwania zaparowania szyb należy zamknąć środkowe wyloty
wentylacyjne.
``
93
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Wyloty wentylacyjne w słupku
drzwiowym
Należy pamiętać, że małe dzieci mogą być
wrażliwe na przewiewy i przeciągi.
Uruchomienie wentylacji:
Wentylacja przednich foteli (wersja
Executive)
Stopniowe zwiększanie intensywności
nawiewu:
03
Krótko nacisnąć
Krótko nacisnąć
.
.
Ustawienie maksymalnej intensywności
nawiewu:
Naciskać
przez około 2 sekundy.
Stopniowe zmniejszanie intensywności
nawiewu:
Zamknięte
Poziomy strumień powietrza
Pionowy strumień powietrza.
1. W celu usunięcia zaparowania tylnych
bocznych szyb należy skierować na nie
nawiew powietrza z wylotów w słupkach
drzwiowych.
2. W celu uzyskania komfortowych warunków na tylnym siedzeniu najlepiej skierować nawiew z wylotów w słupkach drzwiowych do wnętrza samochodu.
Krótko nacisnąć
.
Wyłączenie wentylacji:
G030244
Otwarte
94
G027064
0
Elementy sterowania wentylacji przednich foteli.
W skład układu wentylującego wchodzą wentylatory w siedziskach i oparciach foteli, które
nawiewają powietrze przez obicia tapicerskie.
Uzyskiwany efekt chłodzenia wzmaga się wraz
ze spadkiem temperatury powietrza w kabinie.
Wentylacja foteli regulowana jest za pomocą
przełączników na panelu sterowania z boku
przednich foteli. Dostępne są trzy poziomy
intensywności nawiewu.
Naciskać
przez około 2 sekundy.
Z wentylacji foteli można korzystać równolegle
z ich podgrzewaniem. Można ją wykorzystać
na przykład w celu osuszenia wilgotnych
ubrań.
Wentylacja foteli działa przy pracującym silniku.
UWAGA
Wentylacja siedzeń powinna być używana
ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi. Do długotrwałego korzystania zaleca
się poziom komfortu I.
03 Klimatyzacja
Ogólne informacje dotyczące klimatyzacji
Włączenie podgrzewania:
WAŻNE
Wentylacja foteli nie działa, gdy temperatura
w kabinie nie przekracza 5°C. Chroni to
przed nadmiernym wychłodzeniem osoby
na fotelu.
Wyłączenie podgrzewania:
Nacisnąć przycisk.
> Zgaśnie lampka w przycisku.
03
G030976
Podgrzewanie skrajnych tylnych
siedzeń (wersja Executive)
Nacisnąć przycisk.
> Zaświeci się lampka w przycisku.
Wyłącznik podgrzewania tylnego siedzenia.
Podgrzewanie tylnego siedzenia włącza się
przyciskiem pokazanym na ilustracji powyżej.
Po obu stronach konsoli pomiędzy fotelami
znajduje się po jednym przycisku – dla siedzenia po odpowiedniej stronie.
95
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
Panel przycisków sterujących
03
AC - Zał./Wył. (ON/OFF)
Podgrzewanie przednich foteli
Recyrkulacja i system kontroli jakości
powietrza*
Regulacja temperatury – strona prawa
Recyrkulacja
AUTO
Dystrybucja powietrza
Czujnik temperatury w kabinie
Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych
Usuwanie szronu z tylnej szyby i lusterek
bocznych
96
Regulacja temperatury – strona lewa
Dmuchawa
Dmuchawa w tylnej części kabiny*
Funkcje
1. A/C – ON/OFF (wyłącznik klimatyzacji)
ON: Klimatyzacja jest włączona. Sterowany
automatycznie po wybraniu funkcji AUTO. W
ten sposób powietrze dopływające do przedziału pasażerskiego jest chłodzone i osuszane.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OFF: Klimatyzacja wyłączona. Po wybraniu
funkcji nawiewu na przednią szybę następuje
samoczynne włączenie klimatyzacji (można ją
wyłączyć przyciskiem AC).
2. Recyrkulacja i system kontroli jakości
powietrza z filtrem wielofunkcyjnym*
Niektóre samochody są wyposażone w wielofunkcyjny filtr powietrza oraz czujnik jakości
powietrza. Filtr pochłania gazy i pyły, ograniczając w ten sposób przykrą woń i zanieczyszczenie powietrza doprowadzanego do
kabiny. Czujnik jakości powietrza reaguje na
wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza
na zewnątrz samochodu. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia otaczającego powietrza
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
zamykany jest wlot powietrza i powietrze w
kabinie jest recyrkulowane. Wielofunkcyjny filtr
powietrza oczyszcza również w trybie recyrkulacji powietrze w kabinie.
Gdy czujnik jakości powietrza
działa, świeci się zielona dioda
kontrolna AUT w przycisku.
• Czujnik jakości powietrza powinien być
stale włączony.
• W zimne dni możliwość włączenia recyrkulacji jest ograniczona, aby zapobiec
parowaniu szyb.
• Gdy nastąpi zaparowanie szyb, należy
wyłączyć czujnik jakości powietrza.
• W przypadku zaparowania szyb można
uruchomić nawiew na szyby i ogrzewanie
tylnej szyby.
Włączanie czujnika jakości powietrza:
Naciśnięcie AUTO włącza czujnik jakości
powietrza (ustawienie normalne).
lub:
Wybrać jedną z trzech funkcji, naciskając
odpowiednią liczbę razy:
• Świeci się dioda MAN. Recyrkulacja
powietrza zostaje uruchomiona.
• Żadna dioda nie świeci się. Recyrkulacja powietrza nie jest uruchamiana
chyba, że będzie niezbędna do schłodzenia wnętrza.
• Świeci się dioda AUT. Recyrkulacja
powietrza zostaje uruchomiona.
O tym należy pamiętać:
• Wielofunkcyjny filtr powietrza powinien
być wymieniany w terminach określonych
w programie serwisowym Volvo. W przypadku eksploatacji samochodu w silnie
zanieczyszczonym środowisku konieczna
może okazać się częstsza wymiana.
3. Recyrkulacja
Recyrkulację włącza się w celu przerwania
doprowadzania do wnętrza kabiny powietrza
zanieczyszczonego np. spalinami. Recyrkulacja powietrza w przedziale pasażerskim oznacza, że powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza samochodu.
Jednak przy włączonej recyrkulacji istnieje niebezpieczeństwo zaparowania lub oblodzenia
szyb samochodu, szczególnie w okresie zimowym.
Ryzyko oblodzenia lub zaparowania szyb, jak
również zanieczyszczenia powietrza, minimalizuje funkcja wyłącznika czasowego (w wersji
bez wielofunkcyjnego filtra powietrza oraz
czujnika jakości powietrza).
Uruchomienie wyłącznika czasowego:
1. Naciskać
przez ponad 3 sekundy.
Dioda kontrolna zacznie błyskać przez
5 sekund. Powietrze w kabinie będzie
recyrkulowane przez 3-12 minut, w zależności od temperatury na zewnątrz.
03
2. Każde następne naciśnięcie
ponownie uruchamia wyłącznik czasowy.
Przerwanie działania wyłącznika czasowego:
na dłuPonownie nacisnąć przycisk
żej niż 3 sekundy. Świecenie się przez
5 sekund diody kontrolnej potwierdzi
wybór.
4. AUTO
Funkcja AUTO automatycznie steruje klimatyzacją i utrzymuje wybraną temperaturę w przedziale pasażerskim. Funkcja ta samoczynnie
reguluje ogrzewanie i chłodzenie wnętrza,
prędkość dmuchawy, włączanie i wyłączanie
recyrkulacji oraz rozdział powietrza. Po wybraniu trybu ręcznego dla jednej lub kilku funkcji,
pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie. Wybranie trybu AUTO spowoduje
wyłączenie trybu ręcznego wszystkich funkcji.
``
97
03 Klimatyzacja
Elektroniczny układ klimatyzacji, ECC
5. Dystrybucja powietrza
• Naciśnięcie górnej części przycisku uruchamia nawiew na szyby
• Naciśnięcie środkowej części przycisku
uruchamia nawiew na głowę i tułów
03
• Naciśnięcie dolnej części przycisku uruchamia nawiew na nogi i stopy
W celu powrotu do automatycznego rozdziału
powietrza należy nacisnąć AUTO.
6. Czujnik temperatury w kabinie
Czujnik ten monitoruje temperaturę powietrza
wewnątrz kabiny samochodu.
7. Ogrzewanie szyby tylnej i
zewnętrznych lusterek wstecznych
Funkcja ta służy do szybkiego usunięcia zaparowania lub oblodzenia z tylnej szyby i zewnętrznych lusterek wstecznych. Więcej informacji, patrz strona 61.
9. Podgrzewanie przednich foteli
Włączanie podgrzewania przedniego fotela:
1. Naciśnięcie jeden raz Silniejsze podgrzewanie - świecą się obie diody kontrolne w
przełączniku.
2. Naciśnięcie drugi raz Słabsze podgrzewanie - świeci się jedna dioda kontrolna w
przełączniku.
Funkcja ta służy do szybkiego usuwania oblodzenia lub zaparowania z przedniej i bocznych
szyb. Powietrze będzie nadmuchiwane na
szyby z dużą prędkością. Dioda kontrolna w
przycisku świeci się, kiedy ta funkcja jest
aktywna.
3. Naciśnięcie drugi raz Wyłączenie podgrzewania - żadna dioda nie świeci się.
Równocześnie uruchamiane są następujące
funkcje wspomagające, mające na celu maksymalne osuszanie powietrza w kabinie:
Za pomocą dwóch pokręteł można oddzielnie
regulować temperaturę dla strony pasażera
oraz kierowcy.
• automatycznie włączana jest klimatyzacja
(można ją wyłączyć przyciskiem AC);
• automatycznie wyłącza się recyrkulacja.
Wyłączenie funkcji usuwania zaparowania i
powoduje powrót do
oblodzenia szyb
poprzednich ustawień.
98
8. Usuwanie szronu z tylnej szyby i
lusterek bocznych
Firma Volvo zaleca, aby regulacji temperatury
dokonała autoryzowana stacja obsługi Volvo.
10 i 11. Regulacja temperatury
UWAGA
Ogrzewania ani chłodzenia nie można przyśpieszyć wybierając temperaturę wyższą
lub niższą od docelowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
12. Dmuchawa
Prędkość dmuchawy można zwiększyć lub
zmniejszyć pokrętłem. W trybie AUTO prędkość dmuchawy regulowana jest automatycznie. Ustawiona wcześniej prędkość dmuchawy
nie będzie brana pod uwagę.
UWAGA
Obrócenie pokrętła przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i zgaśnięcie symbolu
dmuchawy na wyświetlaczu oznacza, że
dmuchawa i klimatyzacja są wyłączone.
13. Dmuchawa w tylnej części kabiny
(wyposażenie opcjonalne w wersji
siedmiomiejscowej)
Obrót pokrętła reguluje intensywność
nawiewu. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy
włączona jest klimatyzacja zarówno przedniej,
jak i tylnej * części kabiny. Przycisk włączający
klimatyzację tylnej części kabiny znajduje się
na panelu w konsoli środkowej, patrz
strona 59.
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica postojowa*
Informacje ogólne
G027095
Nagrzewnicę postojową można uruchomić
natychmiast, bądź z wyprzedzeniem zaprogramować dwa różne czasy startu TIMER 1 lub
TIMER 2. Czas startu odnosi się do chwili, gdy
kabina samochodu zostanie rozgrzana i samochód będzie gotowy do jazdy. Układ elektroniczny ustala rzeczywisty moment uruchomienia nagrzewnicy na podstawie aktualnej temperatury na zewnątrz samochodu.
Przycisk READ
Pokrętło
Przycisk RESET
03
Gdy temperatura otoczenia przekracza 25 °C,
uruchomienie nagrzewnicy nie następuje. Przy
temperaturach poniżej –10°C maksymalny
czas pracy nagrzewnicy wynosi 60 minut.
W przypadku bezskutecznych prób uruchomienia nagrzewnicy firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Na
wyświetlaczu pojawia się komunikat o usterce.
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
OSTRZEŻENIE
Przy korzystaniu z nagrzewnicy spalinowej
samochód nie może być zaparkowany w
pomieszczeniu zamkniętym.
Programowanie pracy nagrzewnicy postojowej
jest możliwe po uprzednim przełączeniu
układu elektrycznego w stan gotowości.
Przed przystąpieniem do tankowania należy
wyłączyć nagrzewnicę spalinową. Rozlane
paliwo może ulec zapaleniu.
Można tego dokonać przez:
Należy sprawdzić na wyświetlaczu, czy
nagrzewnica jest wyłączona. (Gdy nagrzewnica postojowa działa, na wyświetlaczu
widoczny jest tekst PARK HEAT ON.)
• naciśnięcie przycisku READ lub
• błyśnięcie światłami drogowymi, lub
• przekręcenie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do pozycji I.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
99
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica postojowa*
03
Komunikaty na wyświetlaczu
Ustawianie programatora czasowego
Gdy zadziała programator czasowy TIMER 1,
TIMER 2 bądź Direct Start is activated lub
funkcja bezpośredniego włączania nagrzewnicy, świeci się żółty symbol ostrzegawczy w
zespole wskaźników, a na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.
Ze względów bezpieczeństwa nie można
nastawić programatora czasowego na kilka dni
do przodu, a jedynie w obrębie najbliższych 24
godzin.
Przy opuszczaniu samochodu kierowca zostanie poinformowany o aktualnych ustawieniach
systemu. Komunikat znika po zablokowaniu
drzwi przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania.
Parkowanie na pochyłości
W przypadku parkowania na pochyłości należy
ustawić samochód przodem w dół zniesienia,
aby zachować dopływ paliwa do nagrzewnicy.
Zegar samochodowy a programator
czasowy
W przypadku dokonania zmiany wskazań
zegara samochodowego po ustawieniu czasu
włączenia nagrzewnicy postojowej, wszystkie
nastawy programatora czasowego zostaną
anulowane.
2. Pierścieniem obrotowym doprowadzić do
wyświetlenia tekstu PARK HEAT TIMER
1 lub 2. Na wyświetlaczu migać będzie
ON.
1. Pierścieniem obrotowym przełączyć na
TIMER 1 lub 2.
3. Wcisnąć RESET. Zostanie wyświetlone
OFF i nagrzewnica postojowa zostanie
wyłączona.
2. Krótko nacisnąć przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania godzin.
Bezpośrednie włączenie nagrzewnicy
3. Pierścieniem obrotowym ustawić żądaną
godzinę.
1. Za pomocą pierścienia obrotowego
wybrać opcję DIRECT START.
4. Nacisnąć krótko przycisk RESET, aby
zaczęły migać wskazania minut.
2. Naciskając przycisk RESET przełączyć na
wybór ON (włączenie) lub OFF.
5. Pierścieniem obrotowym ustawić żądaną
wartość.
6. Nacisnąć krótko przycisk RESET, potwierdzając ustawienia.
7. W celu rozpoczęcia odliczania czasu
ponownie nacisnąć przycisk RESET.
Wyłączanie nagrzewnicy uruchomionej
za pomocą programatora czasowego
W celu wyłączenia nagrzewnicy postojowej
przed upływem zaprogramowanego czasu,
należy wykonać następujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk READ.
3. Wybrać ON.
Włączona w ten sposób nagrzewnica będzie
pracować przez 60 minut. Ogrzewanie wnętrza
rozpocznie się, gdy płyn w układzie chłodzenia
silnika osiągnie temperaturę 30°C.
Wyłączenie nagrzewnicy
uruchomionej bezpośrednio
1. Za pomocą pierścienia obrotowego
wybrać opcję DIRECT START.
2. Naciskając przycisk RESET przełączyć na
wybór ON (włączenie) lub OFF (wyłączenie).
3. Wybrać OFF.
100
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
03 Klimatyzacja
Spalinowa nagrzewnica postojowa*
UWAGA
Mimo pracującej nagrzewnicy postojowej
można uruchomić silnik samochodu i rozpocząć jazdę.
Akumulator i paliwo
W przypadku, gdy akumulator nie będzie
wystarczająco naładowany lub zbiornik paliwa
zostanie niemal całkowicie opróżniony, ogrzewanie zostanie przerwane. Na wyświetlaczu
pojawia się komunikat o usterce. Komunikat
potwierdzić jednokrotnie naciskając przycisk
READ.
Nagrzewnica wspomagająca w wersji
z silnikiem wysokoprężnym*
W niektórych sytuacjach w samochodzie z silnikiem o zapłonie samoczynnym konieczne
może być uruchomienie dodatkowej nagrzewnicy, aby uzyskać właściwą skuteczność
ogrzewania kabiny.
03
Nagrzewnica ta uruchamiana jest całkowicie
automatycznie, gdy temperatura otoczenia jest
odpowiednio niska, a silnik pracuje. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury lub wraz z
wyłączeniem silnika nagrzewnica automatycznie przerywa pracę.
WAŻNE
Częste włączanie nagrzewnicy postojowej
w połączeniu z eksploatacją samochodu
jedynie na krótkich trasach może doprowadzić do rozładowania akumulatora i spowodować trudności z rozruchem silnika. Aby
zabezpieczyć akumulator przed rozładowaniem w wyniku regularnego używania
nagrzewnicy postojowej, należy umożliwić
alternatorowi wytworzenie potrzebnej ilości
energii elektrycznej, jeżdżąc samochodem
przez okres czasu co najmniej równy czasowi pracy nagrzewnicy.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
101
Przednie fotele......................................................................................
Przednie fotele - wersja Executive .......................................................
Oświetlenie wnętrza..............................................................................
Schowki w kabinie pasażerskiej...........................................................
Schowki w kabinie samochodu - wersja Executive .............................
Siedzenie tylne......................................................................................
Załadunek samochodu ........................................................................
Przestrzeń bagażowa............................................................................
102
104
107
108
110
115
116
118
119
WNĘTRZE
04 Wnętrze
Przednie fotele
Ustawienie fotela
Przesuwanie do przodu i do tyłu: Pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w
odpowiedniej odległości od kierownicy i
pedałów. Po zmianie ustawienia należy
upewnić się, czy fotel został zablokowany
w nowym położeniu.
Składanie oparcia przedniego fotela
Regulacja wysokości części przedniej siedziska (w przypadku fotela kierowcy i
pasażera*): Poruszać dźwignią do góry lub
do dołu.
Fotele przednie powinny być ustawione w sposób umożliwiający przyjęcie przez kierowcę i
pasażera pozycji zapewniającej optymalną
wygodę jazdy i kierowania.
Regulacja wysokości siedziska (w przypadku fotela kierowcy i pasażera*): Poruszać dźwignią do góry lub do dołu.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego 1:
Obracać pokrętłem.
Pochylanie oparcia: Obracać pokrętłem.
Konsola sterowania elektrycznego*.
OSTRZEŻENIE
Wyregulować położenie siedzenia kierowcy
przed wyruszeniem w drogę, nigdy zaś w
trakcie jazdy.
Sprawdzić czy siedzenie jest zablokowane
na swoim miej su.
1
104
Dotyczy również wersji z elektryczną regulacją.
G014805
G027960
04
Oparcie fotela pasażera można złożyć do
przodu do pozycji poziomej, uzyskując przestrzeń do przewożenia długiego ładunku.
1. Odsunąć fotel maksymalnie do tyłu.
2. Ustawić oparcie pionowo (pod kątem
90 stopni).
3. Pociągnąć do góry zaczepy z tyłu oparcia
i położyć oparcie do przodu.
4. Przesunąć fotel do przodu, aby zagłówek
„zablokował się” pod schowkiem w desce
rozdzielczej.
04 Wnętrze
Przednie fotele
Podnoszenie wykonuje się w odwrotnej kolejności.
Fotel elektryczny*
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. Należy
wówczas wyłączyć zapłon i odczekać chwilę
przed ponownym uruchomieniem elektrycznej
regulacji ustawienia foteli. W danej chwili może
działać tylko jeden siłownik regulacyjny.
OSTRZEŻENIE
Złapać za oparcie i sprawdzić, czy zostało
prawidłowo zablokowane po rozłożeniu,
aby zapobiec ewentualnym obrażeniom
ciała podczas gwałtownego hamowania lub
w razie wypadku.
Funkcja pamięci*
04
Dywaniki podłogowe*
Volvo oferuje dywaniki podłogowe przystosowane specjalnie do tego samochodu.
OSTRZEŻENIE
Dywanik podłogowy przy siedzeniu kierowcy musi być pewnie dopasowany i
zamocowany w zaciskach mocujących, aby
nie mogło dojść do zaplątania się go pod
pedałami, ani wokół nich.
Regulacja foteli jest możliwa jedynie przez
określony czas od odblokowania drzwi kierowcy przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, jeżeli kluczyk nie zostanie włożony
do wyłącznika zapłonu. Regulacja fotela działa
zawsze, gdy wyłącznik zapłonu jest w pozycji
I lub II.
Podnoszenie i opuszczanie przedniej
części siedziska
Przesuwanie fotela do przodu i do tyłu
Przyciski pamięci ustawienia fotela.
Wprowadzanie ustawienia do pamięci
Podnoszenie i opuszczanie fotela
1. Ustawić fotel w żądanej pozycji.
Pochylanie oparcia
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk MEM
naciskając jednocześnie jeden z przycisków 1, 2 lub 3.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
105
04 Wnętrze
Przednie fotele
Wywołanie zapamiętanego ustawienia
Nacisnąć jeden z przycisków pamięci 1–3 i
przytrzymać tak długo, aż fotel zatrzyma się w
zaprogramowanym położeniu. Zwolnienie
przycisku pamięci powoduje zatrzymanie
ruchu fotela.
Pamięć kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
04
W momencie zablokowania drzwi przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania ustawienie fotela kierowcy zostaje zarejestrowane
w pamięci kluczyka. Przy późniejszym odblokowaniu zamków samochodu z użyciem tego
samego kluczyka i otwarciu drzwi kierowcy
fotel kierowcy wraz z zewnętrznymi lusterkami
wstecznymi ustawiają się w zapamiętanym
położeniu.
UWAGA
Pamięć kluczyka jest niezależna od pamięci
siedzenia.
Zatrzymanie awaryjne
Jeżeli fotel zacznie zmieniać położenie niezgodnie z zamiarem, w celu jego zatrzymania
należy nacisnąć jeden z przycisków regulacyjnych.
106
OSTRZEŻENIE
Ryzyko zmiażdżenia. Dopilnować, aby
dzieci nie bawiły się elementami sterowania.
Wykonując regulację fotela należy sprawdzić, czy przed nim, pod nim, lub za nim nie
znajdują się żadne obiekty.
Upewnić się, czy żadnemu z pasażerów tylnych siedzeń nie zagraża pochwycenie.
04 Wnętrze
Przednie fotele - wersja Executive
Dodatkowe funkcje podnoszące
komfort przednich foteli
Sterowanie funkcją masażu
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Przełącznik funkcji masażu.
Sterowanie funkcją masażu
Masaż intensywny
Regulacja podparcia lędźwiowego
Masaż delikatny
Oparcia obu przednich foteli wyposażone są w
funkcję masażu. Elementami wykonawczymi
są komory powietrzne, które mogą realizować
masaż intensywny lub delikatny. Jest on wykonywany w cyklu: 6 minut masażu - 4 minuty
przerwy - 6 minut masażu itd.
Gdy przełącznik funkcji jest w pozycji środkowej lub kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest w pozycji 0, masaż nie jest wykonywany.
G030229
G030183
G030180
04
Przełącznik sterujący wyprofilowaniem podparcia
lędźwiowego.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego regulowane jest za pomocą tych samych komór
powietrznych, które realizują funkcję masażu.
Widoczny na ilustracji przełącznik sterujący
pozwala je płynnie regulować zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.
Regulacja wyprofilowania podparcia lędźwiowego jest możliwa, gdy funkcja masażu jest
wyłączona.
Funkcja pamięci pozwala przywrócić żądane
ustawienie po zatrzymaniu masażu, bądź gdy
np. w wyniku dłuższego postoju samochodu
spadnie ciśnienie w komorach powietrznych.
107
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
Lampki do czytania i oświetlenie
kabiny
strona 109. Ponowne krótkie naciśnięcie przełącznika (2) wyłącza oświetlenie wnętrza.
Tylne oświetlenie sufitowe
Wszystkie elementy oświetlenia kabiny samochodu można włączyć, gdy wyłącznik zapłonu
jest w pozycji I i II, bądź gdy silnik samochodu
pracuje. Oświetlenie może również zostać włączone w ciągu 10 minut od:
• wyłączenia silnika i ustawienia wyłącznika
zapłonu w pozycji 0,
• odblokowania drzwi samochodu bez uru-
04
Elementy sterowania przednich lampek do czytania i oświetlenia kabiny samochodu w górnej konsoli.
Tylne lampki do czytania
Wyłącznik lewej tylnej lampki do czytania
Wyłącznik prawej tylnej lampki do czytania
Lampki tylne włącza się i wyłącza naciskając
odpowiedni przycisk.
Oświetlenie wnętrza
W wersji siedmiomiejscowej także trzeci rząd
siedzeń posiada lampki do czytania.
Oświetlenie wnętrza1 można włączać i wyłączać krótkim naciśnięciem przełącznika (2).
Równocześnie uruchamiany jest automatyczny sterownik oświetlenia kabiny, patrz
108
Przednie lampki do czytania mogą zostać włączone lub wyłączone po naciśnięciu odpowiedniego przycisku w górnej konsoli.
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do czytania
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do
czytania
1
Przednie oświetlenie sufitowe
G027153
G026960
chomienia silnika
Po upływie tego czasu oświetlenie zostanie
samoczynnie wyłączone.
Oświetlenie podłogi zapala się wraz z oświetleniem kabiny.
Oświetlenie podłogi
Oświetlenie podłogi (oraz oświetlenie kabiny
samochodu) włącza się w momencie otwarcia
drzwi bocznych i gaśnie po ich zamknięciu.
04 Wnętrze
Oświetlenie wnętrza
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
włącza się samoczynnie2 na 30 sekund w
następujących sytuacjach:
Lusterko osobiste*
Po wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika
znajduje się lampka oświetlenia przestrzeni
bagażowej.
• po odblokowaniu zamków przy użyciu kluczyka mechanicznego lub pilota zdalnego
sterowania;
Lampka ta włącza się wraz z oświetleniem tylnej części kabiny w momencie otwarcia
pokrywy bagażnika i wraz z nim gaśnie po ich
zamknięciu.
• po zatrzymaniu pracy silnika i przekręceniu
kluczyka do pozycji 0.
Jeżeli oświetlenie wnętrza nie jest wyłączone,
lampki oświetlające kabinę włączają się samoczynnie po otwarciu drzwi i przez 10 minut nie
gasną, gdy drzwi pozostają otwarte.
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
G027045
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka.
Automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny
04
Oświetlenie wnętrza gaśnie:
• z chwilą uruchomienia silnika;
• po zablokowaniu zamków przy użyciu kluczyka mechanicznego lub pilota zdalnego
sterowania.
Ustawione fabrycznie czasy 30 sekund i
10 minut mogą zostać zmienione przez autoryzowaną stację obsługi Volvo.
Automatyczny sterownik oświetlenia kabiny
można wyłączyć, przytrzymując przez co najmniej 3 sekundy wciśnięty przełącznik (2) (patrz
strona 108). Krótkim naciśnięciem tego przycisku można ponownie uruchomić automatyczne oświetlenie kabiny.
Gdy automatyczny sterownik oświetlenia
kabiny jest uruchomiony, oświetlenie wnętrza
2
Funkcja jest zależna od warunków oświetlenia i działa jedynie wtedy, gdy jest wystarczająco ciemno.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
109
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowki
04
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
MENU
80
G027041
8504251r
110
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowek w trzecim rzędzie siedzeń
Uchwyt na pióro
Schowek na rękawiczki
Schowek i uchwyt na kubki
Zacisk na bilet
Schowek na rękawiczki
Schowek w konsoli środkowej
Uchwyt na kubki dla pasażerów siedzeń
tylnych
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
Kieszeń na przechowywanie (także na
przedniej krawędzi poduszek siedzisk siedzeń przednich)
ENTER
Upewnić się, czy żadne twarde, ostre lub
ciężkie obiekty nie leżą albo nie wystają w
taki sposób, że mogłyby spowodować
obrażenia w trakcie gwałtownego hamowania.
Konsola środkowa mieści uchwyt na pióro.
80
G027025
G027030
Mocowanie toreb z zakupami
OSTRZEŻENIE
04
EXIT
MENU
Schowek na rękawiczki może być użyty do
przechowywania takich przedmiotów, jak
instrukcja obsługi, mapy, pióra i karty paliwowe.
Zawsze zabezpieczać duże i ciężkie obiekty
pasem bezpieczeństwa, albo taśmami do
mocowania bagażu.
``
111
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Wieszak na płaszcz
Popielniczka dla pasażerów tylnych
siedzeń*
Uchwyt na kubki/butelki dla
pasażerów siedzeń tylnych
Wieszak na płaszcz jest przeznaczony tylko na
lekkie stroje.
Otworzyć popielniczkę ciągnąc jej górną krawędź na zewnątrz.
Pociągnąć za dolną krawędź wkładki w celu
otworzenia.
W celu opróżnienia:
Wkładkę uchwytu na kubek można wyjmować
1. Otworzyć popielniczkę.
2. Nacisnąć pokrywę w kierunku na zewnątrz
i odchylić w tył.
3. Następnie unieść i wyjąć.
112
G027063
G027018
G027028
04
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Odłączyć dwa zaciski, dzięki czemu uchwyt może być wykorzystany na duże
butelki.
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowek w konsoli środkowej
Schowek i uchwyt na kubek
(samochody w wersji
siedmiomiejscowej)
Uchwyt na kubek
G027040
Ten schowek może być wykorzystany na płytki
CD, książki i temu podobne przedmioty.
Konsola środkowa mieści schowek na przykład na jedzenie i napoje. Podłokietnik można
składać w tył, tworząc w ten sposób "stolik" dla
pasażerów tylnych siedzeń.
Pod szufladką mieści się schowek, na przykład
na płytki CD.
G027020
G027019
04
Uchwyt na kubek dla pasażerów przednich siedzeń.
Popielniczka*
Pociągnąć za wkładkę w celu opróżnienia
popielniczki.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
113
04 Wnętrze
Schowki w kabinie pasażerskiej
Schowek w trzecim rzędzie siedzeń
(samochody w wersji
siedmiomiejscowej)
G027026
04
Ten schowek można wykorzystać na pióra i
inne małe przedmioty.
114
04 Wnętrze
Schowki w kabinie samochodu - wersja Executive
Schowek chłodzący
G027068
04
Pod odchylanym podłokietnikiem pomiędzy
przednimi fotelami znajduje się schowek chłodzący. Poziom chłodzenia reguluje się przyciskiem (patrz ilustracja). Chłodzenie schowka
działa przy włączonym silniku lub, gdy wyłącznik zapłonu jest w pozycji II.
OSTRZEŻENIE
Przewożone w schowku naczynia z płynną
zawartością powinny być szczelne, a
drzwiczki schowka zamknięte.
115
04 Wnętrze
Siedzenie tylne
Siedzenia tylne - drugi rząd (wersja
siedmiomiejscowa)
Siedzenie przesuwane
(siedmiomiejscowa wersja
samochodu)
Wyjmowanie tylnej sekcji konsoli
środkowej
Opuszczanie oparcia w celu wejścia do
samochodu
Regulacja siedzenia przód - tył
Środkowe siedzenie w drugim rzędzie może
być przesuwane dalej w przód niż pozostałe
siedzenia. Przesunięcie siedzenia całkowicie w
przód poprawia kontakt pomiędzy dzieckiem
siedzącym na zintegrowanym podwyższonym
siedzeniu, a pasażerami na przednich siedzeniach.
Unieść dźwignię (2) w celu przesunięcia siedzenia do przodu lub do tyłu.
Unieść dźwignię (A) w celu przesunięcia siedzenia do przodu lub do tyłu.
Unieść dźwignię (1) naciskając jednocześnie
siedzenie w kierunku do przodu. Wykonać
czynności w odwrotnej kolejności, aby przywrócić siedzenie do pierwotnego położenia.
116
G028445
G027033
G027027
04
Chcąc przesunąć przednie siedzenie drugiego
rzędu do przodu, należy najpierw wymontować
środkową konsolę.
1. Wyjąć tylną część konsoli środkowej
pociągając zaczep prosto na zewnątrz, jak
pokazano powyżej.
2. Następnie wyciągnąć konsolę, unosząc ją.
04 Wnętrze
Siedzenie tylne
Zagłówek, siedzenie tylne - siedzenie
środkowe
OSTRZEŻENIE
Najniższa pozycja powinna być stosowana
tylko w przypadku, gdy oparcie ma być złożone w dół, albo gdy nikt nie siedzi na tym
siedzeniu.
Ważne jest, aby po podniesieniu oparć w
drugim i trzecim rzędzie upewnić się czy
oparcia zostały zablokowane na miejscu. W
przeciwnym razie system zabezpieczający
siedzeń może nie działać w pełni sprawnie.
04
G027015
UWAGA
Nie jest możliwe całkowite wymontowanie
zagłówka.
Zagłówek siedzenia środkowego można ustawiać na czterech różnych wysokościach.
Unieść zagłówek na odpowiednią wysokość.
Wcisnąć przycisk zwalniający w celu
opuszczenia zagłówka. Zobacz ilustrację.
117
04 Wnętrze
Załadunek samochodu
Uwagi ogólne
Ładowność samochodu uzależniona jest od
jego masy własnej. Całkowita ładowność
samochodu zmniejsza się odpowiednio o
wagę kierowcy i pasażerów oraz ciężar zamontowanego dodatkowego wyposażenia. Informacje dotyczące dopuszczalnych obciążeń,
patrz strona 301.
OSTRZEŻENIE
04
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
sposób jego rozmieszczenia wpływa na
własności jezdne samochodu.
nim ładunków. Ładunki dokładnie umocować specjalnymi pasami.
• Ładunek musi być równomiernie rozłożony. Najcięższe przedmioty umieścić na
spodzie.
• Załadowanie bagażu na dach powoduje
zwiększenie powierzchni czołowej samochodu i w konsekwencji zwiększenie zużycia paliwa.
• Należy jechać spokojnie. Unikać gwałtownego ruszania i hamowania oraz zbyt szybkiego pokonywania zakrętów.
OSTRZEŻENIE
Przewożenie bagażu na dachu
samochodu
Używanie bagażnika dachowego
Zalecane jest stosowanie bagażników dachowych wyprodukowanych przez Volvo z przeznaczeniem do tego samochodu, ponieważ nie
grożą one uszkodzeniem nadwozia i gwarantują maksimum bezpieczeństwa.
Należy ściśle przestrzegać podanych przez
producenta wskazówek montażowych.
• Należy okresowo sprawdzać mocowanie
bagażnika dachowego i umieszczonych na
118
Dach samochodu może być obciążony
masą nieprzekraczającą 100 kg, łącznie z
masą bagażnika. Obciążenie przewożone
na dachu powoduje przesunięcie w górę
środka masy samochodu oraz zmianę jego
własności jezdnych.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Powiększanie przestrzeni bagażowej –
drugi rząd siedzeń
3. Zwolnić zaczep (1) i złożyć oparcie do
przodu. Następnie docisnąć je, aby zostało
zablokowane w pozycji złożonej.
WAŻNE
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
OSTRZEŻENIE
Z powodów bezpieczeństwa żaden pasażer
nie powinien siedzieć w trzecim rzędzie siedzeń, jeżeli zagłówki zewnętrznych siedzeń
drugiego rzędu są opuszczone.
04
WAŻNE
G027022
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne
przedmioty. Nie mogą być również zapięte
pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
G027016
Powiększanie przestrzeni bagażowej –
trzeci rząd siedzeń (wersja
siedmiomiejscowa)
Ustawić siedzenia w drugim rzędzie w pozycji
ułatwiającej wsiadanie i wysiadanie, patrz
strona 104.
Pociągnąć dźwignię do góry.
Wsunąć poduszkę siedzenia maksymalnie
do tyłu. Złożyć zaczepy mocujące po prawej i lewej stronie, aby nie uległy uszkodzeniu przy składaniu oparć.
Złożyć oparcie (zagłówek chowa się wtedy
samoczynnie).
1. Odsunąć siedzenie maksymalnie do tyłu
(dotyczy wyłącznie wersji siedmiomiejscowej).
Przywracanie normalnej pozycji siedzeń
w trzecim rzędzie
2. Opuścić zagłówek.
1. Podnieść oparcie do normalnej pozycji.
``
119
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
2. Chwytając za zaczepy mocujące, wyciągnąć poduszkę siedzenia, aż rozlegnie się
odgłos blokady.
3. Podnieść zagłówek.
> Siedzenie jest teraz gotowe do użytku.
Uwagi ogólne
04
Załadunek bagażu
Pasy bezpieczeństwa oraz poduszki
powietrzne dają kierowcy i pasażerowi na
przednim siedzeniu doskonałą ochronę,
szczególnie przy zderzeniach czołowych. Jednak należy się również zabezpieczyć od strony
tyłu samochodu. Przy załadunku bagażu
należy pamiętać, że przedmioty nieprawidłowo
ułożone i źle zabezpieczone mogą w przypadku zderzenia lub gwałtownego hamowania
przemieścić się z dużą prędkością i znaczną
siłą do przodu, powodując poważne obrażenia
ciała.
W czasie zderzenia czołowego przy prędkości
50 km/h obiekt o masie 20 kg oddziałuje z siłą
1000 kG.
G027031
Przy załadunku samochodu należy przestrzegać następujących zasad:
Ładowność samochodu uzależniona jest od
jego masy własnej. Całkowita ładowność
samochodu zmniejsza się odpowiednio o
wagę kierowcy i pasażerów oraz ciężar zamontowanego dodatkowego wyposażenia. Informacje dotyczące dopuszczalnych obciążeń,
patrz strona 301.
• Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów bezpośrednio przy przednich fotelach,
ponieważ złożone oparcie tylnego siedzenia podlega wówczas znacznym obciążeniom.
• Ładunki dosuwać do oparć siedzeń.
• Ciężkie ładunki umieszczać jak najniżej.
• Szerokie ładunki rozmieszczać po obu
stronach podziału oparć siedzeń.
• Ostre krawędzie osłonić miękkim materiałem.
120
• Zabezpieczać ładunek taśmami mocowanymi do przewidzianych do tego celu
zaczepów w podłodze przestrzeni bagażowej.
• Nie umieszczać ładunku powyżej oparć
siedzeń bez użycia siatki odgradzającej.
OSTRZEŻENIE
Charakterystyka jezdna samochodu zmienia się w zależności od masy własnej samochodu i wielkości jego ładunku.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
OSTRZEŻENIE
Siatka odgradzająca
Zamocowanie siatki odgradzającej
Wysokość załadowania bagażu nigdy nie
może przekraczać górnej krawędzi siedzeń!
W przeciwnym wypadku ładunek w razie
nagłego hamowania lub zderzenia może
być wyrzucony do przodu i poważnie zranić
kierowcę lub pasażerów. Zawsze należy
pamiętać o prawidłowym zamocowaniu
(związaniu) ładunku.
Zawsze należy zabezpieczyć ładunek.
Zawsze należy zabezpieczać ładunek. W
przeciwnym razie ładunek może przesunąć
się w trakcie gwałtownego hamowania,
powodują obrażenia ciała pasa żerów
pojazdu.
W trakcie załadunku lub rozładunku długich
obiektów wyłączyć silnik i załączyć hamulec
postojowy! W przeciwnym razie można
przypadkowo potrącić dźwignię zmiany biegów lub dźwignię automatycznej skrzyni
biegów, powodując załączenie biegu i niezamierzony odjazd samochodu.
04
G027058
Jeżeli oparcie siedzenia tylnego jest obniżone, nie ładować samochodu do poziomu
przekraczającego 50 mm poniżej górnej
krawędzi tylnego okna pasażera. Pozostawić 10 cm wolnej przestrzeni od okna w kierunku do wnętrza. W przeciwnym razie
zabezpieczenie zapewniane przez kurtynę
powietrzną, montowaną w podsufitce,
może być pogorszone.
Siatka odgradzająca chroni przed przemieszczaniem się do przodu przewożonych ładunków lub bagaży podczas gwałtownego hamowania.
Siatka wykonana jest z mocnej plecionki nylonowej i można ją zamocować w dwóch ustawieniach:
• Za oparciami tylnych siedzeń
• Za przednimi siedzeniami, gdy oparcia tylnych siedzeń są złożone.
Jeżeli samochód wyposażony jest w zasłonę
bagażnika, przed zamocowaniem siatki odgradzającej należy ją zdemontować.
1. Zaczepić górną poprzeczkę w przednim
lub tylnym gnieździe w suficie.
2. Drugi koniec poprzeczki zaczepić w gnieździe po przeciwnej stronie.
3. Zaczepić taśmy mocujące w uchwytach w
podłodze, gdy siatka jest umocowana w
tylnych gniazdach w suficie.
4. Gdy siatka jest umocowana w przednich
gniazdach w suficie, zaczepić w uchwytach prowadnic foteli.
``
121
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
Dotyczy wyłącznie wersji siedmiomiejscowej:
1. Siatka musi znajdować się z przodu podłokietnika w bocznym panelu.
2. Naciągnąć siatkę taśmami mocującymi.
Zamocowanie kraty:
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, czy górne zamocowania siatki
zabezpieczającej są prawidłowo zapięte, a
taśmy ustalające są pewnie zamocowane.
Nie użytkować uszkodzonej siatki.
Zwijanie siatki odgradzającej
1. Wsunąć kratę do kabiny przez otwór przestrzeni bagażowej lub tylne drzwi (w razie
potrzeby złożyć oparcia siedzeń w drugim
rzędzie).
2. Wsunąć trzpień mocujący kraty w gniazdo
montażowe nad tylnymi drzwiami za drugim rzędem siedzeń.
Stalowa krata ochronna*
W celu złożenia poprzeczek należy nacisnąć przyciski (1) w łącznikach przegubowych, zwalniając blokady.
Krata ochronna zabezpiecza przed przemieszczaniem się do przodu przewożonych ładunków lub bagaży podczas gwałtownego hamowania.
Ze względów bezpieczeństwa krata odgradzająca przestrzeń bagażową musi być zawsze
prawidłowo ustawiona i zamocowana.
122
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G027057
Siatkę odgradzającą można złożyć i schować
w podłodze bagażnika (dotyczy wersji pięciomiejscowej).
G027056
04
3. Przesunąć trzpień kraty do przedniej
części gniazda.
4. Wsunąć drugi trzpień mocujący kraty w
gniazdo nad przeciwległymi drzwiami
samochodu i przesunąć go do przodu.
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
5. Włożyć zaczep w dolny otwór montażowy
od spodu kraty, jak pokazano na ilustracji.
Gniazdo elektryczne w przestrzeni
bagażowej
Zasłona bagażnika*
6. Nałożyć sprężynę i wkręcić nakrętkę.
7. Zaczepić końcówkę zaczepu do uchwytu i
dokręcić nakrętkę, aż zaczep kraty przejmie obciążenie.
8. To samo wykonać po drugiej stronie.
9. Oba zaczepy dokręcać naprzemian.
10. Nałożyć kapturki osłonowe na odsłonięte
części gwintu ponad nakrętkami.
W przypadku wersji siedmiomiejscowej: Z
powodów bezpieczeństwa żaden pasażer
nie powinien siedzieć w trzecim rzędzie siedzeń, jeżeli za drugim rzędem siedzeń jest
zamontowana kratka zabezpieczająca.
G027099
OSTRZEŻENIE
G027055
04
W celu skorzystania z gniazda elektrycznego
należy zsunąć na dół jego zaślepkę. Gniazdo
jest pod napięciem niezależne od tego, czy
zapłon jest włączony, czy nie.
Jeżeli zapłon jest wyłączony i do gniazda podłączone jest urządzenie pobierające prąd
powyżej 0,1 A, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat ostrzegawczy.
Rozciągnąć zasłonę nad bagażem i zaczepić
końcówki w zagłębieniach w tylnych słupkach
przestrzeni bagażowej.
Zdejmowanie zasłony
Ścisnąć końce rolety do wewnątrz, pociągnąć
do góry i wyjąć ją. W celu zamocowania
zasłony bagażnika należy wcisnąć końce rolety
w uchwyty.
UWAGA
Należy pamiętać, aby nie używać gniazda
elektrycznego, gdy silnik jest wyłączony, z
uwagi na ryzyko rozładowania akumulatora
samochodu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
123
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać żadnych obiektów na
pokrywie przestrzeni bagażowej. Mogą one
spowodować obrażenia ciała pasażerów w
trakcie hamowania lub ostrych manewrów
wymijania.
Wyposażenie przechowywane pod
podłogą przestrzeni bagażowej
UWAGA
Niektóre pozycje wyposażenia apteczki
pierwszej pomocy mają datę ważności i
powinny być wymienione przed jej wygaśnięciem.
Otwieranie schowka w podłodze
przestrzeni bagażowej (wersja
pięciomiejscowa)
Mocowanie toreb z zakupami*
G027067
04
G027066
Umiejscowienie apteczki w wersji pięciomiejscowej.
Podnieść uchylny segment podłogi bagażnika.
Umocować torby z zakupami za pomocą przewidzianej do tego celu taśmy lub do odpowiednich uchwytów.
124
Umiejscowienie apteczki w wersji siedmiomiejscowej.
W schowku w podłodze przestrzeni bagażowej
znajdują się:
•
•
•
•
Trójkąt ostrzegawczy*
Podnieść pokrywę w podłodze przestrzeni
bagażowej.
Jeżeli samochód wyposażony jest w uchwyt
do przytrzymywania toreb z zakupami:
Podnieść pokrywę w podłodze przestrzeni
bagażowej i poluzować taśmy służące do
przytrzymywania toreb z zakupami.
Otwieranie schowka w podłodze
przestrzeni bagażowej (wersja
siedmiomiejscowa)
Podnieść pokrywę w podłodze przestrzeni
bagażowej.
Komplet narzędzi
Jeżeli samochód wyposażony jest w uchwyt
do przytrzymywania toreb z zakupami:
Apteczka*
Podnośnik (jedna z możliwych lokalizacji)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Podnieść zewnętrzną pokrywę w podłodze
przestrzeni bagażowej, poluzować taśmy
służące do przytrzymywania toreb i pod-
04 Wnętrze
Przestrzeń bagażowa
nieść wewnętrzną pokrywę w podłodze
przestrzeni bagażowej.
WAŻNE
Należy pamiętać, aby nie umieszczać
niczego w obszarze, do którego składana
jest poduszka. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia mechanizmów
poduszki i siedzenia.
04
125
Kluczyki i zdalne sterowanie.................................................................
Zamykanie i otwieranie samochodu.....................................................
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci........................
Alarm*....................................................................................................
126
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
128
131
135
137
ZAMKI I AUTOALARM
05 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Kluczyki i elektroniczna blokada
rozruchu
układu kodu utraconego kluczyka. Jednocześnie konieczne będzie przekodowanie pozostałych kluczyków.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo może ustalić indywidualny kod kluczyka, na podstawie
którego można zamówić nowy kluczyk mechaniczny.
Do jednego samochodu można zaprogramować i używać maksymalnie sześć kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania.
Kluczyki a elektroniczna blokada
rozruchu silnika
Na kółku zaczepowym z kluczykiem z pilotem
zdalnego sterowania do tego samochodu nie
powinny znajdować się żadne inne kluczyki ani
metalowe przedmioty. Mogłoby to spowodować przypadkowe uruchomienie blokady rozruchu silnika i niemożność jego uruchomienia.
Funkcje nadajnika zdalnego
sterowania
05
Główny kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
Ten kluczyk otwiera wszystkie zamki w samochodzie.
Samochód ten jest fabrycznie wyposażony w
dwa kluczyki główne. Każdy z nich jest składany oraz zawiera wbudowany nadajnik zdalnego sterowania.
Utrata kluczyka
W razie utraty jednego z kluczyków z pilotem
zdalnego sterowania zaleca się dostarczenie
wszystkich pozostałych kluczyków do autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Jako zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą samochodu konieczne jest usunięcie z pamięci
128
W każdym z kluczyków znajduje się układ scalony, wysyłający kodowany sygnał identyfikacyjny. Kod ten musi dokładnie odpowiadać
kodowi zaprogramowanemu w zainstalowanym w wyłączniku zapłonu odbiorniku sygnału.
Silnik można uruchomić tylko prawidłowym
kluczykiem z właściwym kodem.
UWAGA
Przy uruchamianiu silnika ostrze głównego
kluczyka powinno być całkowicie wysunięte
z oprawy (jak pokazano na ilustracji). W
przeciwnym razie elektroniczna blokada
rozruchu może uniemożliwić uruchomienie
silnika.
G027013
G030177
Immobilizer
Odblokowanie drzwi
Pojedyncze naciśnięcie tego przycisku
powoduje odblokowanie wszystkich drzwi
bocznych, drzwi bagażnika oraz pokrywy
wlewu paliwa.
05 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
Drzwi bagażnika
• W celu odblokowania jedynie drzwi bagażnika należy nacisnąć ten przycisk.
• Dwa naciśnięcia powodują odblokowanie i
uchylenie drzwi tylnych.
Wyzwalanie alarmu
przeciwnapadowego
Funkcja ta umożliwia zwrócenie uwagi otoczenia w sytuacji zagrożenia. W celu uruchomienia
sygnalizacji alarmowej należy czerwony przycisk naciskać przez co najmniej 3 sekundy,
bądź nacisnąć go dwukrotnie w jednakowych
odstępach czasu. Zaczną błyskać kierunkowskazy oraz zostanie włączony sygnał dźwiękowy samochodu. Sygnalizacja alarmowa trwa
25 sekund lub można ją przerwać wcześniej,
naciskając jeden z przycisków kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Oświetlenie asekuracyjne
W tym celu:
Nacisnąć żółty przycisk na pilocie zdalnego sterowania kluczyka.
Zostanie włączone oświetlenie wnętrza,
światła pozycyjne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz lampki w zewnętrznych lusterkach
wstecznych*. Zaświecą się również światła
sprzęgniętej przyczepki. Światła te świecą się
przez 30, 60 lub 90 sekund. Zmiany czasu
świecenia może dokonać autoryzowana stacja
obsługi Volvo.
Wymiana baterii w pilocie zdalnego
sterowania kluczyka
W celu wcześniejszego wyłączenia oświetlenia:
Ponownie nacisnąć żółty przycisk nadajnika zdalnego sterowania.
Blokowanie drzwi
Naciśnięcie tego przycisku powoduje zablokowanie wszystkich drzwi bocznych, drzwi
bagażnika oraz pokrywy wlewu paliwa. Zablokowanie pokrywy wlewu paliwa następuje z
opóźnieniem około 10 minut.
Chowanie i wysuwanie ostrza
kluczyka
Naciskając ten przycisk, można schować
ostrze kluczyka w oprawie.
Schowane ostrze kluczyka samoczynnie
wysunie się po jednokrotnym naciśnięciu tego
przycisku.
05
Jeżeli zamki w samochodzie przestają reagować na wysyłane z normalnej odległości sygnały pilota zdalnego sterowania kluczyka,
należy wymienić w nim baterię.
1. Zdjąć pokrywę, ostrożnie podważając jej
tylną krawędź małym śrubokrętem.
2. Wymienić baterię (typu CR 2032, 3 V),
umieszczając ją biegunem dodatnim w kierunku do góry. Nie dotykać baterii ani styków w jej gnieździe palcami.
3. Założyć pokrywę. Wcześniej upewnić się,
czy gumowa uszczelka chroniąca przed
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
129
05 Zamki i autoalarm
Kluczyki i zdalne sterowanie
dostępem wilgoci jest prawidłowo ułożona
i nie jest uszkodzona.
4. Autoryzowana stacja obsługi Volvo
pomoże pozbyć się starej baterii w sposób
nie zagrażający środowisku naturalnemu.
05
130
05 Zamki i autoalarm
Zamykanie i otwieranie samochodu
Zamykanie i otwieranie drzwi z
zewnątrz
UWAGA
Automatyczne zablokowanie drzwi
Zamki można zablokować nawet, gdy jedne
z drzwi bocznych lub drzwi bagażnika są
otwarte. W takiej sytuacji istnieje ryzyko
zatrzaśnięcia kluczyka w samochodzie po
zamknięciu drzwi.
Wszystkie drzwi boczne oraz drzwi bagażnika
można jednocześnie zablokować lub odblokować od zewnątrz za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Po zablokowaniu
drzwi od zewnątrz nie działają wewnętrzne
przyciski zamków ani wewnętrzne klamki1.
Gdy drzwi samochodu są odblokowane,
można również otworzyć pokrywę wlewu
paliwa. Po zablokowaniu drzwi od zewnątrz
zablokowanie pokrywy wlewu paliwa następuje z opóźnieniem 10 minut.
1
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania użytego od zewnątrz żadne drzwi boczne
ani drzwi bagażnika nie zostaną otwarte,
wszystkie zamki zostaną zablokowane ponownie. Zapobiega to przypadkowemu pozostawieniu otwartego samochodu.
Wersje z autoalarmem – patrz strona 137.
G029646
G026963
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
05
Funkcję automatycznego blokowania drzwi
można włączać i wyłączać przyciskiem na
panelu w drzwiach kierowcy. Gdy funkcja jest
włączona, po przekroczeniu prędkości 7 km/h
drzwi samochodu zostają samoczynnie zablokowane i pozostają w tym stanie do chwili, gdy
zostaną otwarte od wewnątrz lub odblokowane przyciskiem centralnego zamka.
Włączanie i wyłączanie funkcji
automatycznego blokowania drzwi
Ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu w pozycji I lub II.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych
``
131
05 Zamki i autoalarm
Zamykanie i otwieranie samochodu
Naciskając przycisk READ w lewej dźwigni
przełącznika zespolonego przy kierownicy
potwierdzić zapoznanie się z ewentualnymi
komunikatami na wyświetlaczu informacyjnym.
Zamykanie i otwieranie drzwi od
wewnątrz
Zabezpieczenie dostępu do schowka
w desce rozdzielczej
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
centralnego zamka, aż na wyświetlaczu ukaże
się komunikat o nowym ustawieniu funkcji
automatycznego blokowania.
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Komunikat AUTOLOCK ACTIVATED
potwierdza włączenie funkcji (gdy samochód
jest w ruchu, drzwi zostają zablokowane), a
komunikat AUTOLOCK DEACTIVATED
potwierdza wyłączenie funkcji.
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
05
80
G027025
G029646
MENU
Naciskając przycisk centralnego zamka na
panelu przełączników w drzwiach kierowcy
(lub pasażera) można zablokować lub odblokować jednocześnie wszystkie drzwi boczne
oraz drzwi bagażnika.
Zamek schowka w desce rozdzielczej można
otwierać i zamykać wyłącznie kluczykiem
mechanicznym znajdującym się w pilocie zdalnego sterowania.
Ponadto poszczególne drzwi boczne można
zablokować indywidualnymi przyciskami blokady.
Zamykanie i otwieranie drzwi
bagażnika przy użyciu zdalnego
sterowania
Możliwe jest niezależne rozbrojenie alarmu
drzwi tylnych
i odblokowanie ich zamka za
pomocą przycisku * na pilocie zdalnego sterowania.
132
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Zamki i autoalarm
G028485
Zamykanie i otwieranie samochodu
Jeżeli samochód jest wyposażony w alarm*,
lampka kontrolna alarmu na desce rozdzielczej
zgaśnie, aby poinformować, że nie cały samochód jest zabezpieczony alarmem. Odłączone
zostają czujniki poziomu i ruchu oraz czujniki
otwarcia drzwi tylnych.
Drzwi boczne pozostaną zablokowane i zabezpieczone alarmem.
Drzwi tylne można otworzyć na dwa
różne sposoby
Jeśli drzwi tylne nie zostaną otwarte w ciągu 2
minut, zostaną ponownie zablokowane i
nastąpi uzbrojenie alarmu.
Całkowita blokada zamków*2
Dwa naciśnięcia – Drzwi tylne zostają odblokowane i rygiel zamka zostaje zwolniony, w
wyniku czego drzwi otwierają się na kilka centymetrów. Pociągnąć klamkę zewnętrzną w
górę, aby otworzyć drzwi. Opady deszczu lub
śniegu oraz niska temperatura albo mróz mogą
uniemożliwić zwolnienie rygla drzwi tylnych.
Funkcję całkowitej blokady drzwi włącza się z
zewnątrz pojazdu za pomocą przycisku
LOCK na pilocie zdalnego sterowania lub
zamykając drzwi kierowcy kluczykiem mechanicznym, przy czym jej aktywacja następuje po
upływie 10-25 sekund od zablokowania drzwi.
Wszystkie drzwi muszą być wcześniej
zamknięte.
UWAGA
•
•
Po odblokowaniu pokrywy/drzwi
bagażnika za pomocą 2 naciśnięć,
automatyczne ponowne zablokowanie
nie ma miejsca, ponieważ pokrywa/
drzwi zostają otwarte i trzeba je
zamknąć ręcznie.
Całkowita blokada zamków uniemożliwia
otwarcie zablokowanych drzwi od wewnątrz.
Wyłączenie funkcji całkowitej blokady drzwi w
samochodzie jest możliwe wyłącznie za
pomocą przycisku UNLOCK na pilocie zdalnego sterowania. Drzwi kierowcy można również odblokować za pomocą kluczyka mechanicznego.
05
Po zamknięciu pokrywy/drzwi bagażnika, pozostają one niezablokowane, a
alarm nie jest uzbrojony – aby je ponownie zablokować i uzbroić alarm należy
nacisnąć przycisk LOCK na pilocie
zdalnego sterowania.
Jedno naciśnięcie – Drzwi tylne zostają
odblokowane, ale pozostają zamknięte. Otworzyć zamek za pomocą zewnętrznej klamki i
otworzyć drzwi.
2
Tylko w połączeniu z alarmem.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
133
05 Zamki i autoalarm
Zamykanie i otwieranie samochodu
za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Dopóki kluczyk z pilotem zdalnego sterowania pozostaje w wyłączniku zapłonu, na
wyświetlaczu pokazywany jest odpowiedni
komunikat.
Czasowe wyłączanie
Przy późniejszym odblokowaniu zamków funkcja całkowitej blokady oraz działanie czujników
zostają automatycznie przywrócone.
G027230
UWAGA
05
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady można w następujący sposób wyłączyć.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu do pozycji II,
a następnie cofnąć do pozycji I lub 0.
•
Należy pamiętać, że alarm uzbraja się
automatycznie po zablokowaniu
zamków.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie alarmu.
OSTRZEŻENIE
Jeżeli funkcja całkowitej blokady zamków
nie jest wyłączona, w zamykanym samochodzie nie może nikt pozostawać.
2. Nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
Należy pamiętać, że równocześnie zostają
wyłączone wchodzące w skład systemu
alarmowego* czujniki ruchu i przechyłu,
patrz strona 138.
Zapala się lampka kontrolna w przycisku i
świeci się, aż do chwili zablokowania zamków
134
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
05 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
Mechaniczne zabezpieczenie drzwi
tylnych i bagażnika przed otwarciem
od wewnątrz
Sterownik blokady otwierania drzwi od wewnątrz umieszczony jest na dolnej krawędzi
drzwi bagażnika, w przypadku tylnych drzwi
bocznych – na ich tylnej krawędzi. Dostęp do
niego możliwy jest tylko przy otwartych
drzwiach bagażnika lub otwartych tylnych
drzwiach bocznych.
nych położeń (przy użyciu przedmiotu z płaską
końcówką, np. śrubokręta).
Zabezpieczenie zwolnione – drzwi bagażnika można otworzyć od wewnątrz.
Zabezpieczenie uruchomione – drzwi
bagażnika nie można otworzyć od wewnątrz.
Zabezpieczenie uruchomione – drzwi nie
można otworzyć od wewnątrz. Obrócić na
zewnątrz.
Zabezpieczenie zwolnione – drzwi można
otworzyć od wewnątrz: Obrócić do wewnątrz.
Elektrycznie uruchamiane
zabezpieczenie tylnych drzwi przed
otwarciem od wewnątrz*
Drzwi tylne
Drzwi bagażnika
REAR
AC
Sterownik blokady otwierania od wewnątrz – drzwi
bagażnika.
Sterownik mechanizmu blokady w drzwiach
bagażnika należy przesunąć w jedno ze skraj-
Sterownik blokady otwierania od wewnątrz – lewe
i prawe drzwi tylne.
Sterownik mechanizmu blokady w odpowiednich drzwiach bocznych obrócić w jedno ze
skrajnych położeń (przy użyciu przedmiotu z
płaską końcówką, np. śrubokręta).
G027105
G021512
G021513
05
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem
od wewnątrz wraz z blokadą szyb w tych
drzwiach można uruchamiać i wyłączać przyciskiem w środkowej konsoli.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
135
05 Zamki i autoalarm
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci
1. Ustawić wyłącznik zapłonu w pozycji I lub
II, patrz strona 151.
2. Nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
Świecąca się dioda kontrolna w przycisku sygnalizuje, że zabezpieczenie jest uruchomione.
Włączeniu i wyłączeniu zabezpieczenia towarzyszy odpowiedni komunikat na wyświetlaczu.
UWAGA
Gdy zabezpieczenie jest uruchomione, tylnych drzwi nie można otworzyć od wewnątrz.
05
136
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
Autoalarm (wyposażenie opcjonalne)
Lampka kontrolna alarmu
W takiej sytuacji należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
W stanie czuwania układ autoalarmu stale
monitoruje sygnały nadchodzące ze wszystkich czujników.
UWAGA
Nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych napraw lub modyfikacji jakichkolwiek
elementów instalacji alarmowej. Może to
spowodować naruszenie warunków ubezpieczenia samochodu.
Wzbudzenie sygnalizacji alarmowej powodują
następujące okoliczności:
• otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika
lub pokrywy bagażnika,
• użycie nieodpowiedniego kluczyka do
wyłącznika zapłonu lub próba siłowego
obrócenia wyłącznika zapłonu,
G026963
•
Włączenie autoalarmu
wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu),
• próba podniesienia lub odholowania
samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu),
• odłączenie przewodu od akumulatora,
• próba rozłączenia syreny autoalarmu.
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan
instalacji alarmowej:
•
Dioda nie świeci się: Autoalarm jest wyłączony.
• Dioda błyska raz na dwie sekundy: Autoalarm jest uzbrojony.
Nacisnąć przycisk LOCK nadajnika zdalnego sterowania. Nastąpi pojedyncze, długie błyśnięcie kierunkowskazów potwierdzające, że drzwi są zablokowane i autoalarm został włączony w stan czuwania.
05
WAŻNE
Autoalarm zostaje w pełni uzbrojony, gdy
nastąpi długie błyśnięcie kierunkowskazów
samochodu i wskaźnik na desce rozdzielczej błyska raz na dwie sekundy.
• Po wyłączeniu autoalarmu i do momentu
przekręcenia kluczyka w włączniku
zapłonu do położenia II dioda błyska w
sposób przyspieszony – nastąpiło wzbudzenie alarmu.
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
137
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
05
Nacisnąć przycisk UNLOCK na pilocie
zdalnego sterowania kluczyka. Dla
potwierdzenia wyłączenia układu alarmu
nastąpią dwa krótkie błyśnięcia kierunkowskazów.
zamknięcia drzwi kierowcy, jednak bez zablokowania zamków.
Przerwanie wzbudzonego alarmu
Nacisnąć przycisk UNLOCK na pilocie
zdalnego sterowania kluczyka lub włożyć
kluczyk do gniazda wyłącznika zapłonu.
W przypadku rozładowania baterii w pilocie
zdalnego sterowania kluczyka, autoalarm
można wyłączyć przy użyciu kluczyka, obracając go do pozycji II.
Wyłączenie alarmu zostanie potwierdzone
dwukrotnym krótkim mignięciem kierunkowskazów.
Automatyczny powrót do stanu
czuwania
Sygnalizacja wzbudzonego
autoalarmu
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu bez włączonego autoalarmu.
Wzbudzenie instalacji alarmowej jest sygnalizowane w następujący sposób:
Jeżeli w ciągu dwóch minut od wyłączenia
autoalarmu i odblokowania drzwi samochodu
przy użyciu zdalnego sterowania żadne drzwi
boczne ani drzwi bagażnika nie zostaną
otwarte, autoalarm samoczynnie powróci w
stan czuwania. Równocześnie nastąpi zablokowanie drzwi samochodu.
• Rozlega się trwający poniżej 25 sekund
dźwięk syreny. Syrena ma własne zasilanie
akumulatorowe na wypadek rozładowania
lub odłączenia akumulatora samochodowego.
• Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
Automatyczny powrót do stanu
czuwania
W niektórych wersjach (np. Belgia, Izrael)
autoalarm samoczynnie powraca w stan czuwania po określonym czasie od otwarcia i
138
Czasowe wyłączenie niektórych
funkcji autoalarmu
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G027230
Wyłączenie autoalarmu
Aby uniknąć przypadkowego wzbudzenia
autoalarmu, na przykład przez pozostawionego w samochodzie psa lub podczas przeprawy promowej, można czasowo wyłączyć
czujniki ruchu i przechyłu.
1. Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w wyłączniku zapłonu do pozycji II,
a następnie cofnąć do pozycji I lub 0.
2. Nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
Lampka kontrolna w przycisku świeci się do
chwili zablokowania zamków za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Dopóki
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania pozo-
05 Zamki i autoalarm
Alarm*
staje w wyłączniku zapłonu, na wyświetlaczu
pokazywany jest odpowiedni komunikat.
Należy pamiętać, że równocześnie zostaje
wyłączona funkcja całkowitej blokady
zamków, patrz strona 133.
Przy następnym włączeniu zapłonu układ jest
zerowany, a czasowo wyłączone funkcje zostają automatycznie przywrócone.
05
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
139
Uwagi ogólne........................................................................................
Uzupełnianie paliwa..............................................................................
Uruchamianie silnika.............................................................................
Manualna skrzynia biegów....................................................................
Automatyczna skrzynia biegów............................................................
Napęd na dwie osie*.............................................................................
Układ hamulcowy..................................................................................
Układ antypoślizgowy* .........................................................................
Wspomaganie parkowania*..................................................................
Monitorowanie martwych pól widoczności*.........................................
Holowanie samochodu.........................................................................
Awaryjny rozruch silnika.......................................................................
Jazda z przyczepą................................................................................
Wyposażenie do holowania* ................................................................
Zdejmowany hak holowniczy* ..............................................................
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego .........................
140
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
142
145
151
153
154
157
158
160
162
165
169
171
172
174
176
180
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
Zasady jazdy ekonomicznej
Śliska nawierzchnia drogi
Jazda ekonomiczna polega na zachowaniu
umiaru oraz ograniczaniu emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dostosowanie stylu prowadzenia do bieżących warunków, a także odpowiednie przewidywanie rozwoju sytuacji na drodze. Szczegółowe informacje na temat zmniejszania negatywnego
wpływu na środowisko, patrz strona 13.
Dobrze jest w bezpiecznym miejscu przećwiczyć jazdę na śliskiej nawierzchni, co pozwoli
poznać zachowanie samochodu w takich
warunkach.
• Nie rozgrzewać silnika do temperatury
roboczej na biegu jałowym, lecz raczej
możliwie jak najszybciej rozpocząć jazdę z
niewielkim obciążeniem – zimny silnik
zużywa więcej paliwa niż rozgrzany.
• Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia można korzystać z nagrzewnicy postojowej* – silnik szybciej rozgrzeje się do normalnej temperatury roboczej.
06
• Unikać gwałtownego ruszania i gwałtownego hamowania.
• Unikać zbędnego wożenia ciężkich przedmiotów.
• Zdemontować nieużywane bagażniki.
• Nie używać opon zimowych po zakończeniu sezonu zimowego.
• Unikać jazdy z otwartymi oknami.
142
Silnik i układ chłodzenia
W pewnych warunkach jazdy, np. w terenie
górzystym lub z ciężkim ładunkiem, w szczególności przy wysokich temperaturach otoczenia, istnieje ryzyko przegrzania silnika lub jego
układu chłodzenia.
Jak unikać przegrzania układu
chłodzenia silnika:
• W przypadku jazdy pod górę z przyczepą
utrzymywać małą prędkość.
• Nie wyłączać silnika natychmiast po
zatrzymaniu się po dynamicznej jeździe.
• Przy bardzo wysokich temperaturach otoczenia zdemontować ewentualne dodatkowe światła przesłaniające wlot powietrza
do chłodnicy.
Jak unikać przegrzania silnika:
W przypadku jazdy w terenie górzystym z przyczepą nie przekraczać prędkości obrotowej
4500 obr/min (lub 3500 obr/min w wersji z silnikiem wysokoprężnym). Grozi to nadmiernym
wzrostem temperatury oleju.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Otwarte drzwi bagażnika
OSTRZEŻENIE
Nie jeździć z otwartymi drzwiami bagażnika.
Może następować wciąganie toksycznych
spalin do wnętrza samochodu poprzez
przestrzeń bagażnika.
Jazda po drogach nieutwardzonych
Samochód Volvo XC90 jest zasadniczo przeznaczony do jazdy po szosie, ale dobrze radzi
sobie również na drogach o nierównej lub nieutwardzonej nawierzchni. Jednak w celu uniknięcia przedwczesnego zużycia samochodu
należy przestrzegać następujących zasad:
• Po drogach gruntowych należy jeździć
wolno, aby nie dopuścić do uszkodzenia
podwozia.
• Na grząskim podłożu, a także w przypadku
jazdy po suchym piachu lub śniegu, najlepiej jest nie dopuszczać do zatrzymania
samochodu i unikać zmieniania biegów.
Nie zatrzymywać samochodu.
• Na bardzo stromym podjeździe, na którym
istnieje ryzyko przewrócenia samochodu,
nie wolno zawracać. Należy zjechać tyłem
ze wzniesienia. Nie jeździć w poprzek
stoku. Zawsze utrzymywać kierunek jazdy
równoległy do pochyłości.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
UWAGA
Unikać podjeżdżania pod strome wzniesienia przy niskim poziomie paliwa w zbiorniku.
W razie przerwania dopływu paliwa do silnika może nastąpić uszkodzenie katalizatora w układzie wydechowym. Przy pokonywaniu bardzo stromych pochyłości zbiornik paliwa musi być napełniony co najmniej
do połowy, co pozwoli uniknąć ryzyka awarii.
Przeszkody wodne
Samochód ten jest w stanie pokonywać przeszkody wodne o głębokości nieprzekraczającej 40 cm, z maksymalną prędkością 10km/h.
Szczególną ostrożność należy zachować przy
przejeżdżaniu przez wodę płynącą.
WAŻNE
W przypadku dostania się wody do filtra
powietrza doprowadzanego do silnika,
może dojść do poważnego uszkodzenia silnika.
W przypadku większych głębokości brodzenia woda może przedostać się do
skrzyni biegów. Pogorszy to warunki smarowania i spowoduje przedwczesne zużycie
mechanizmów.
Podczas pokonywania przeszkody wodnej
należy utrzymywać niewielką prędkość i nie
zatrzymywać samochodu. Po przejechaniu
przez wodę należy lekko nacisnąć pedał
hamulca, sprawdzając skuteczność hamowania. Woda, błoto itp. mogą doprowadzić do
zawilgocenia okładzin ciernych i w rezultacie
do opóźnionego działania hamulców.
UWAGA
Po przejechaniu przez wodę lub błoto
należy oczyścić styki elektryczne nagrzewnicy silnika oraz gniazda elektrycznego
przyczepy.
WAŻNE
Nie wolno dopuszczać, aby samochód
przez dłuższy czas stał w wodzie sięgającej
powyżej progów nadwozia. Może to doprowadzić do usterek instalacji elektrycznej.
W przypadku zgaśnięcia silnika podczas
pokonywania przeszkody wodnej nie wolno
próbować go uruchomić. Samochód powinien zostać wyciągnięty z wody za pomocą
holowania.
Nie przeciążać akumulatora
Urządzenia elektryczne w samochodzie w różnym stopniu obciążają akumulator. Gdy silnik
samochodu został wyłączony, nie jest zalecane pozostawianie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji II. Zamiast tego
przestawić kluczyk w położenie I, w którym
zużycie energii jest mniejsze.
Należy pamiętać, że elektryczne gniazdo 12 V
w przedziale bagażowym zapewnia zasilanie
nawet po wyjęciu kluczyka z wyłącznika
zapłonu.
Dobrze jest zdawać sobie sprawę z zapotrzebowania na moc elektryczną przez różne urządzenia. Gdy silnik nie pracuje, nie należy
korzystać z urządzeń elektrycznych o dużym
poborze prądu. Przykładem takich urządzeń
są:
•
•
•
•
dmuchawa w układzie wentylacji
06
wycieraczki szyby przedniej
radioodtwarzacz (przy dużej głośności)
reflektory.
Gdy napięcie akumulatora jest niskie, na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się
komunikat LOW BATTERY POWER SAVE
MODE. Równocześnie, w celu zmniejszenia
obciążenia akumulatora, następuje samoczynne ograniczenie poboru prądu przez niektóre odbiorniki energii elektrycznej lub ich
``
143
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uwagi ogólne
wyłączenie, np. zredukowanie prędkości dmuchawy i/lub wyłączenie radioodtwarzacza.
06
144
W takim przypadku należy naładować akumulator, uruchamiając silnik na co najmniej
15 minut – ładowanie akumulatora przebiega szybciej podczas jazdy niż podczas
pracy silnika na biegu jałowym na postoju.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa
Awaryjne otwieranie pokrywy wlewu
paliwa
G027073
Gdy nie jest możliwe otwarcie pokrywy wlewu
paliwa za pomocą przycisku w kabinie, można
ją otworzyć ręcznie.
Korek wlewu paliwa znajduje się pod pokrywą w
prawym tylnym błotniku. Można go zawiesić po
wewnętrznej stronie pokrywy.
Pokrywę wlewu paliwa można otworzyć, gdy
samochód nie jest zamknięty.
06
UWAGA
Po zamknięciu samochodu pokrywa pozostaje niezablokowana przez 10 minut.
Następnie zostaje samoczynnie zablokowana.
``
145
06 Uruchamianie silnika i jazda
G027077
Uzupełnianie paliwa
Czynności 1-3.
1. Odchylić do góry prawe tylne naroże podłogi komory bagażnika.
2. Odchylając dźwignię do góry pociągnąć i
zdjąć panel osłonowy.
06
3. Odchylić na bok wewnętrzną osłonę elektrycznego zamka pokrywy wlewu paliwa.
G027034
4. Sięgając dłonią zlokalizować zamek
pokrywy wlewu paliwa. Znajduje się on w
okolicy wewnętrznej strony pokrywy przy
jej tylnej krawędzi.
Czynności 4-5.
146
5. Pociągnąć do tyłu trzpień blokady. Można
teraz otworzyć pokrywę wlewu paliwa.
Po uzupełnieniu paliwa i zamknięciu
pokrywy wlewu można ją zablokować,
wypychając trzpień blokady do przodu.
Dokonuje się tego w następujący sposób:
OSTRZEŻENIE
Ze względu na ostre krawędzie wewnętrzne
należy poruszać dłońmi powoli i ostrożnie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Korek wlewu paliwa
Przy wysokich temperaturach wewnętrznych
w zbiorniku paliwa może powstać pewne nadciśnienie. Korek wlewu paliwa należy odkręcać
powoli.
UWAGA
Po nabraniu paliwa należy nałożyć i dokręcić korek, aż rozlegnie się odgłos zapadki.
Tankowanie paliwa
Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po samoczynnym odcięciu przez
dozownik dopływu paliwa.
UWAGA
Przy wysokiej temperaturze nadmiar paliwa
może wydostać się ze zbiornika.
Nie należy stosować paliwa, które nie spełnia
kryteriów podanych w tym rozdziale, ponieważ
spowoduje to obniżenie osiągów silnika i
sprawności spalania.
Uwagi ogólne
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Paliwo rozlane na ziemię może ulec zapaleniu od gazów wydechowych.
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami
paliwa.
Przed rozpoczęciem tankowania paliwa
należy wyłączyć nagrzewnicę zasilaną paliwem.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i płukać oczy dużą ilością wody przez
co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania
pomocy.
W trakcie tankowania nigdy nie nosić przy
sobie włączonego telefonu komórkowego.
Sygnał dzwonka może spowodować
powstanie iskry i zapalenie oparów paliwa,
prowadząc do powstania pożaru i obrażeń
ciała.
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie
połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia paliwa natychmiast skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
WAŻNE
Mieszanie różnych rodzajów paliwa lub stosowanie niezalecanego paliwa unieważnia
gwarancje Volvo oraz każdą powiązaną
umowę serwisową. Obowiązuje to dla
wszystkich silników. UWAGA: Nie obowiązuje dla samochodów, których silniki są
przystosowane do pracy na paliwie z etanolem (E85).
06
Szczegółowe informacje na temat emisji CO2,
zużycia paliwa i pojemności zbiornika, patrz
strona 308.
``
147
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Silnik benzynowy
Katalizator w układzie wydechowym
Silnik wysokoprężny
Benzyna musi spełniać normę EN 228. W większości silników można stosować benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej 91, 95 lub 98.
Zadaniem katalizatora jest oczyszczanie spalin. Znajduje się on na drodze przepływu gazów
spalinowych w pobliżu silnika, dzięki czemu
szybko osiąga temperaturę roboczą. Katalizator zbudowany jest jako element monolityczny
(ceramiczny lub metalowy) z kanalikami.
Ścianki kanalików powleczone są cienką warstwą platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią
funkcję katalizatora – przyspieszają pewne
reakcje chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
Olej napędowy musi spełniać wymogi normy
EN 590 lub JIS K2204.
• Benzyny o LO 91 nie wolno stosować w
silnikach czterocylindrowych, a w innego
rodzaju silnikach można ją stosować tylko
w wyjątkowych wypadkach.
• Do normalnej jazdy można stosować benzynę o liczbie oktanowej 95.
• Dla zapewnienia maksymalnych osiągów
silnika i minimalnego zużycia paliwa zalecana jest benzyna o LO 98.
W przypadku temperatur otoczenia przekraczających +38 °C zalecane jest stosowanie
paliwa o jak najwyższej liczbie oktanowej, co
pozwoli utrzymać optymalny poziom osiągów
silnika i zużycia paliwa.
06
WAŻNE
1
148
•
Należy stosować wyłącznie paliwo niezawierające domieszek ołowiu, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie reaktora katalitycznego.
•
Nie należy stosować dodatków do
paliwa, które nie zostały zalecone przez
Volvo.
Czujnik zawartości tlenu (sonda
lambda) typu Lambda-sondTM
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin i przyczyniającego
się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w spalinach wydalanych z silnika. Wynik pomiaru
przesyłany jest do elektronicznego modułu
sterującego, który na bieżąco reguluje pracę
wtryskiwaczy. Skład mieszanki paliwowopowietrznej jest tak dobierany, aby uzyskać
optymalne warunki spalania. Regulacje te tworzą optymalne warunki do sprawnego spalania
szkodliwych emisji (węglowodory, tlenek
węgla i tlenki azotu) w katalizatorze trójdrogowym.
Olej napędowy może zawierać określoną ilość RME, ale nie wolno dodawać więcej RME do oleju napędowego.
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie oleje napędowe
spełniającą europejską normę jakości.
WAŻNE
Rodzaje oleju napędowego, których nie
wolno stosować w tym samochodzie: z
dodatkami, olej napędowy do silników łodzi
i okrętów, olej opałowy, RME1 (ester metylowy pozyskiwany z oleju rzepakowego) i
olej roślinny. Paliwa te nie są zgodne z zaleceniami firmy Volvo i powodują przyspieszone zużywanie się i niszczenie elementów
silnika, które nie jest objęte gwarancją.
Silniki wysokoprężne są wrażliwe na zanieczyszczenia w paliwie, takie jak np. wysoka zawartość siarki. Należy stosować olej napędowy
wyłącznie dobrze znanych producentów. Nie
wolno używać paliwa wątpliwej jakości.
W niskich temperaturach (-40 °C do -6 °C) z
oleju napędowego mogą wytrącać się parafiny,
utrudniając rozruch silnika. W sezonie zimowym należy zawsze stosować specjalny olej
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
napędowy przeznaczony do warunków zimowych. Więksi producenci paliw oferują olej
napędowy przystosowany do eksploatacji w
warunkach zimowych. Ma on mniejszą lepkość
w niskich temperaturach oraz mniejszą skłonność do wytrącania złogów parafiny w układzie
paliwowym.
WAŻNE
W trakcie zimnych miesięcy stosować specjalne paliwo klasy zimowej.
cji obsługi, aby możliwe było uruchomienie silnika po zatankowaniu.
Po zatrzymaniu silnika na skutek całkowitego
wyczerpania paliwa układ paliwowy wymaga
nieco czasu na sprawdzenie. Po napełnieniu
zbiornika paliwa olejem napędowym, a przed
uruchomieniem silnika, należy wykonać następujące czynności:
1. Włożyć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do wyłącznika zapłonu i obrócić w
pozycję II (patrz strona 152).
2. Odczekać ok. 1 minutę.
Wskazane jest, aby w zbiorniku pozostawał
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci. Okolice wlewu paliwa
powinny być zawsze czyste. Należy unikać
zaplamienia paliwem powierzchni lakierowanych. Wszelkie ślady paliwa zmyć wodą z
detergentem.
WAŻNE
Zawartość siarki w paliwie nie może przekroczyć 50 ppm.
Całkowite wyczerpanie paliwa
Konstrukcja układu paliwowego silnika wysokoprężnego powoduje, że w przypadku całkowitego wyczerpania się paliwa w pojeździe
zbiornik może wymagać odpowietrzenia w sta-
3. Aby uruchomić silnik: Nacisnąć pedał
hamulca i/lub sprzęgła, a następnie obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
w pozycję rozruchu III.
Usuwanie wody z filtra paliwa
Zamontowany w układzie paliwowym filtr
zbiera wodę pochodzącą z kondensacji wilgoci
w paliwie, która w przeciwnym razie mogłaby
uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie silnika.
Filtr paliwa należy opróżniać zgodnie z terminarzem obsługi okresowej podanym w książce
„Program obsługi i rejestr przeglądów” oraz w
każdym przypadku podejrzenia użycia zanieczyszczonego paliwa.
WAŻNE
Niektóre dodatki do paliwa usuwają wodę
zgromadzoną w filtrze paliwa.
Filtr cząstek stałych (filtr DPF)
W układzie wydechowym silnika wysokoprężnego może być zamontowany filtr cząstek stałych, który dodatkowo oczyszcza spaliny. Podczas jazdy wychwytuje on zawarte w spalinach
cząstki stałe. Filtr ten okresowo ulega samoczynnej „regeneracji”, mającej na celu jego
opróżnienie poprzez wypalenie zgromadzonych zanieczyszczeń. Proces ten ma miejsce,
gdy silnik osiągnie normalną temperaturę
pracy.
Regeneracja filtra realizowana jest w sposób
automatyczny co około 300 – 900 km przebiegu, w zależności od warunków jazdy. Proces regeneracji filtra trwa zwykle
10 do 20 minut. W przypadku powolnej jazdy,
czas ten może się wydłużyć. Proces regeneracji może powodować nieco podwyższone
zużycie paliwa.
06
W trakcie procesu regeneracji filtra może
nastąpić samoczynne uruchomienie elektrycznego ogrzewania tylnej szyby, w celu zwiększenia obciążenia silnika.
``
149
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uzupełnianie paliwa
Regeneracja filtra w warunkach
zimowych
W przypadku, gdy w warunkach zimowych
samochód jest eksploatowany na krótkich trasach, silnik nie osiąga normalnej temperatury
pracy. Oznacza to, że filtr cząstek stałych nie
ulega automatycznej regeneracji i pozostaje
nieopróżniony.
Kiedy filtr wypełni się w ok. 80 %, na desce
rozdzielczej zaświeci się symbol żółtego trójkąta ostrzegawczego, a na wyświetlaczu w
desce rozdzielczej pojawi się komunikat FILTR
SADZY PEŁ. PATRZ INSTRUKCJA.
06
Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia
można korzystać z nagrzewnicy postojowej*,
co przyspieszy rozgrzewanie silnika.
WAŻNE
Jeżeli filtr wypełni się całkowicie, może on
nie funkcjonować poprawnie. Uruchomienie silnika może być utrudnione i może
zaistnieć konieczność wymiany filtra.
Doprowadzenie do pełnego rozgrzania silnika
podczas jazdy spowoduje samoczynną regenerację filtra. Najlepiej dokonać tego jadąc
autostradą lub drogą główną. Po osiągnięciu
normalnej temperatury pracy silnika należy
kontynuować jazdę samochodem jeszcze
przez około 20 minut.
UWAGA
Podczas regeneracji może być zauważalne
przejściowe niewielkie zmniejszenie mocy
silnika.
Po zakończeniu regeneracji komunikat ostrzegawczy zniknie z wyświetlacza.
150
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika
Przed włączeniem rozrusznika
UWAGA
Uruchomić hamulec postojowy.
Przy uruchamianiu silnika ostrze kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania powinno być
całkowicie wysunięte z oprawy, patrz
strona 128. W przeciwnym razie elektroniczna blokada rozruchu może uniemożliwić uruchomienie silnika.
Automatyczna skrzynia biegów
Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu P lub N.
Manualna skrzynia biegów
Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu neutralnym i całkowicie wcisnąć
pedał sprzęgła. Jest to szczególnie ważne
w przypadku uruchamiania silnika przy
bardzo niskiej temperaturze otoczenia.
UWAGA
W przypadku niektórych typów silników do
czasu osiągnięcia normalnej temperatury
pracy prędkość obrotowa na biegu jałowym
bezpośrednio po zimnym rozruchu może
być nieco podwyższona. Jest to podyktowane troską o zminimalizowanie ilości emitowanych substancji toksycznych poprzez
jak najszybsze rozgrzanie urządzeń odpowiedzialnych za czystość spalin do odpowiedniej temperatury pracy.
OSTRZEŻENIE
W czasie jazdy lub, gdy pojazd jest holowany, nie wolno wyjmować kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika
zapłonu. Spowoduje to uruchomienie blokady kierownicy, uniemożliwiającej kierowanie.
Gdy samochód ten jest holowany, kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania musi być w
pozycji II.
Uruchamianie silnika
Silnik benzynowy
Przekręcić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji III. Jeżeli silnik nie zacznie pracować po 5 – 10 sekundach, puścić
kluczyk i ponowić próbę rozruchu.
W zespole wskaźników zaświeci się
lampka informująca o wstępnym podgrzewaniu silnika, patrz strona 56.
2. Gdy lampka zgaśnie, obrócić wyłącznik
zapłonu do pozycji III.
Wyłącznik zapłonu z blokadą
kierownicy
0 – Położenie blokady kierownicy
Po wyjęciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu, kierownica zostaje zablokowana.
I – Położenie zasilania akcesoriów
W tym położeniu można włączyć niektóre zamontowane
w samochodzie urządzenia
elektryczne, takie jak dmuchawa nagrzewnicy, zapalniczka, radioodtwarzacz.
Układ elektryczny silnika
pozostaje odłączony.
06
Silnik wysokoprężny
1. Przekręcić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji II.
``
151
06 Uruchamianie silnika i jazda
Uruchamianie silnika
II – Położenie jazdy
Jest to normalne położenie
kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania w czasie jazdy.
Cały układ elektryczny samochodu jest zasilany.
III – Położenie rozruchu
W tym położeniu włączany
jest rozrusznik. Gdy tylko silnik zacznie pracować, należy
puścić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, który samoczynnie powróci w położenie
jazdy.
06
Jeżeli wystąpią trudności z obróceniem kluczyka w wyłączniku zapłonu, oznacza to, że
przednie koła są tak ustawione, że wywierany
jest nacisk na zamek blokady obrotu kierownicy. Aby zmniejszyć nacisk, należy lekko
poruszać kierownicą w prawo i w lewo, jednocześnie obracając kluczyk.
Automatyczny rozruch (wersje 3.2 oraz
V8)
Dzięki funkcji automatycznego rozruchu nie
ma potrzeby przytrzymywania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w pozycji rozruchu
(III) do chwili, gdy silnik zacznie pracować. W
celu uruchomienia silnika wystarczy obrócić
152
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do
pozycji rozruchu i puścić kluczyk. Rozrusznik
w sposób automatyczny (pracując do 10
sekund) dokona uruchomienia silnika.
UWAGA
Przed opuszczeniem samochodu należy
uruchomić blokadę kierownicy jako zabezpieczenie przed kradzieżą.
Kluczyki z pilotem zdalnego
sterowania i elektroniczna blokada
rozruchu silnika
Na kółku zaczepowym kluczyka z pilotem zdalnego sterowania nie powinny znajdować się
inne kluczyki bądź metalowe przedmioty. Mogłoby to spowodować niepożądane zadziałanie
elektronicznej blokady rozruchu silnika.
Zimnego silnika nie wolno wprowadzać zbyt
szybko w wysoką prędkość obrotową!
W razie trudności z rozruchem silnika lub jego
nierównej pracy należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Gdy samochód jest w ruchu, nie wolno
przekręcać kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do pozycji I lub 0 ani wyjmować
kluczyka z wyłącznika zapłonu. Grozi to uruchomieniem blokady kierownicy, uniemożliwiającej kierowanie.
Przed opuszczeniem samochodu należy
wyjąć kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z wyłącznika zapłonu – szczególnie, gdy
pozostają w nim dzieci.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Manualna skrzynia biegów
G026988
Położenia dźwigni sterującej
1. Przed zmianą każdego biegu należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.
2. W czasie jazdy nie opierać stopy na pedale
sprzęgła. Biegi należy zmieniać zgodnie ze
wskazanym schematem.
06
W celu uzyskania możliwie najniższego zużycia
paliwa wskazane jest jak najczęstsze korzystanie z najwyższych biegów.
Blokada biegu wstecznego
Blokada biegu wstecznego uniemożliwia
pomyłkowe wybranie biegu wstecznego podczas jazdy do przodu.
Bieg wsteczny należy włączać po zatrzymaniu
samochodu.
153
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Położenia dźwigni sterującej
wania samochodu konieczne jest również uruchomienie hamulca postojowego.
Blokada dźwigni skrzyni biegów
R – Bieg wsteczny
Położenie R można wybierać tylko wówczas,
gdy samochód jest zatrzymany.
P – Parkowanie
Położenie P należy wybierać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu samochodu.
06
WAŻNE
Położenie P można wybierać tylko wówczas, gdy samochód jest zatrzymany.
UWAGA
Aby umożliwić przesunięcie dźwigni z pozycji P należy wcisnąć pedał hamulca.
W położeniu P uruchomiona jest mechaniczna
blokada skrzyni biegów. W przypadku parko-
154
W położeniu N napęd nie jest przekazywany na
koła. Można uruchomić silnik, ale nie jest włączony żaden bieg. Gdy samochód jest zatrzymany i dźwignia skrzyni biegów znajduje się w
położeniu N, należy uruchomić hamulec postojowy.
G020237
G027997
N – Położenie neutralne
D – Jazda
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób
automatyczny, w zależności od stopnia otwarcia przepustnicy, wielkości przyspieszenia i
prędkości jazdy. Przełączenie z zakresu R na
DD wymaga uprzedniego zatrzymania
pojazdu.
Dźwignię skrzyni biegów można swobodnie
przestawiać pomiędzy położeniami N oraz D.
Pozostałe położenia mają blokadę zwalnianą
przyciskiem w dźwigni.
Po naciśnięciu przycisku dźwignię można
przestawiać do przodu i do tyłu pomiędzy
położeniami N, R oraz P.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Tryb sterowania ręcznego
Podczas jazdy
Ręczne sterowanie zmianą biegów można
wybrać w dowolnym momencie podczas
jazdy. Włączony bieg pozostaje zablokowany
aż do wybrania innego przełożenia.
G026990
Jeżeli dźwignia skrzyni biegów zostanie przesunięta w położenie – (minus), następuje przełączenie na niższy bieg i po zwolnieniu pedału
przyspieszania następuje skuteczniejsze
hamowanie silnikiem. Jeżeli dźwignia skrzyni
biegów zostanie przesunięta w położenie +
(plus), następuje przełączenie na wyższy bieg.
W celu przełączenia z trybu automatycznej
zmiany biegów D w tryb ręcznego sterowania,
należy dźwignię skrzyni biegów przestawić w
położenie M. W celu przełączenia z powrotem
z pozycji M na tryb automatycznej zmiany biegów D, należy przestawić dźwignię w położenie D.
W przypadku skrzyni 5-stopniowej biegi 3, 4
oraz 51 mają funkcję blokady przekładni hydrokinetycznej, umożliwiającą skuteczniejsze
hamowanie silnikiem i obniżenie zużycia
paliwa.
1
Najwyższym biegiem przy ruszaniu może być
bieg trzeci 3.
W – tryb jazdy zimowej
Tryb jazdy zimowej jest włączany i
wyłączany przyciskiem W. Po włączeniu tego trybu świeci się symbol W w zespole wskaźników.
Po uruchomieniu trybu jazdy zimowej ruszanie
z miejsca realizowane jest z trzeciego biegu, co
ułatwia ten manewr na śliskich nawierzchniach. Przełączanie na niższe biegi jest możliwe jedynie za pomocą funkcji wymuszonej
redukcji biegu przy przyspieszaniu.
Tryb W można włączać przy dowolnym ustawieniu dźwigni skrzyni biegów, jednak działa
on jedynie w zakresie D.
Funkcja zimnego rozruchu
Przez pewien czas po uruchomieniu zimnego
silnika i rozpoczęciu jazdy w warunkach niskiej
temperatury otoczenia mogą być odczuwalne
większe opory podczas zmiany biegów. Jest to
spowodowane większą lepkością płynu w
skrzyni biegów przy niskiej temperaturze. Gdy
silnik jest zimny, w celu zminimalizowania toksycznych emisji przełączanie biegów na
wyższe następuje przy wyższych niż normalnie
prędkościach obrotowych.
UWAGA
W przypadku niskiej temperatury silnika w
momencie rozruchu, po jego uruchomieniu
prędkość obrotowa biegu jałowego może
być podwyższona (dotyczy to niektórych
typów silników).
06
W przypadku 6-stopniowej automatycznej skrzyni biegów blokada przekładni hydrokinetycznej następuje także na biegach 2 oraz 6.
``
155
06 Uruchamianie silnika i jazda
Automatyczna skrzynia biegów
Funkcja adaptacyjna
Automatyczna skrzynia biegów jest sterowana
przez układ o możliwościach adaptacyjnych.
Moduł sterujący nieustannie kontroluje sposób
pracy skrzyni biegów. Rejestruje sposoby
przełączania poszczególnych biegów przez
zespół sterowania, zapewniając ich optymalny
dobór w każdej sytuacji.
Blokada przekładni hydrokinetycznej
Na poszczególnych biegach działa funkcja blokady przekładni hydrokinetycznej, powodująca bezpośrednie sprzężenie mechaniczne,
pozwalając zwiększyć skuteczność hamowania silnikiem oraz obniżyć zużycie paliwa.
Wymuszona redukcja biegu przy
przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
06
Wciśnięcie pedału przyspieszania do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia, powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy bieg (wymuszoną redukcję
biegu). Funkcja ta nosi nazwę „kick-down”.
Gdy pedał przyspieszania zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do
wyższego biegu.
Funkcja ta służy do uzyskania maksymalnego
przyspieszenia, np. przy wyprzedzaniu.
156
Jej działanie jest ograniczone przez mechanizm zabezpieczający przed nadmiernym
wzrostem prędkości obrotowej silnika.
Wymuszona redukcja biegu nie działa w trybie
sterowania ręcznego automatycznej skrzyni
biegów.
Mechanizmy zabezpieczające
Wersje z automatyczną skrzynią biegów mają
opisane poniżej specjalne mechanizmy zabezpieczające.
Blokada kluczyka w wyłączniku zapłonu
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania można
wyjąć z wyłącznika zapłonu tylko wtedy, gdy
dźwignia skrzyni biegów jest w położeniu P. W
pozostałych pozycjach kluczyk nie daje się
wyjąć.
Położenie parkowania (P)
Gdy samochód stoi z pracującym silnikiem:
Przy przestawianiu dźwigni skrzyni biegów
w inne położenie należy naciskać pedał
hamulca.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Napęd na dwie osie*
Napęd na dwie osie – AWD
Napęd na dwie osie jest zawsze załączony.
Napęd na dwie osie oznacza, że równocześnie
napędzane są wszystkie cztery koła samochodu. Moc silnika jest automatycznie rozdzielana pomiędzy koła na przedniej i tylnej osi
jezdnej. Elektronicznie sterowane sprzęgło w
układzie napędowym przekazuje większą moc
na tę parę kół, która w danej chwili ma lepszą
przyczepność. W ten sposób uzyskiwane są
najlepsze własności trakcyjne i ograniczany
jest poślizg wzdłużny kół.
W normalnych warunkach jazdy większa część
mocy silnika przekazywana jest na koła przednie.
Lepsze własności trakcyjne zwiększają bezpieczeństwo jazdy podczas deszczu oraz gdy
jezdnia pokryta jest śniegiem lub lodem.
06
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
157
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
Wspomaganie układu hamulcowego
Gdy samochód jedzie siłą rozpędu lub jest
holowany z niepracującym silnikiem, pedał
hamulca wymaga około 5 razy większej siły
nacisku niż wtedy, gdy silnik pracuje. Jeżeli w
trakcie rozruchu silnika pedał jest naciśnięty,
po jego uruchomieniu położenie pedału wyraźnie obniży się. Jest to normalny objaw zadziałania wspomagania w układzie hamulcowym.
W wersji z dodatkową funkcją wspomagania
hamowania awaryjnego (EBA) efekt ten jest
jeszcze bardziej wyraźny.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie w układzie hamulcowym
działa jedynie przy pracującym silniku.
UWAGA
06
158
W przypadku hamowania z niepracującym
silnikiem należy pedał hamulca nacisnąć
mocno i zdecydowanie jeden raz – nie
hamować w sposób pulsacyjny.
Obwody układu hamulcowego
Ten symbol zostaje podświetlony
w przypadku awarii jednego z
obwodów w układzie hamulcowym.
W razie awarii jednego z obwodów układu
hamulcowego samochód nadal można zahamować. Pedał hamulca zapada się głębiej i
jego ruch jest bardziej „miękki” niż zazwyczaj.
Uzyskanie normalnej skuteczności hamowania
wymaga silniejszego nacisku na pedał.
Zawilgocenie okładzin ciernych
negatywnie wpływa na sprawność
hamowania
Podczas jazdy przy intensywnych opadach
deszczu, przejeżdżania przez kałuże, a także w
trakcie mycia samochodu ulegają zamoczeniu
elementy układu hamulcowego. Obniża to
współczynnik tarcia okładzin ciernych, co opóźnia uzyskanie normalnej sprawności hamowania.
Podczas długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
Powoduje to rozgrzanie i osuszenie okładzin
ciernych. Dobrze jest wykonać to również
przed zamierzonym zatrzymaniem samochodu
po dłuższej jeździe w opisanych wyżej warunkach.
Gdy hamulce są mocno
eksploatowane
Podczas jazdy w wysokich górach lub na drogach o podobnym charakterze, hamulce są
mocno obciążone nawet, gdy pedał nie jest
szczególnie mocno naciskany.
Ponieważ prędkość jazdy z reguły nie jest
duża, hamulce nie są chłodzone równie skutecznie, jak podczas jazdy w terenie płaskim,
w którym rozwijane są większe prędkości.
Dlatego, aby nie przeciążyć hamulców zalecane jest zredukowanie biegu zamiast używania hamulca zasadniczego. Zjeżdżając ze
wzniesienia użyć tego samego biegu, na którym następowało wjeżdżanie pod górę. W ten
sposób skuteczniej wykorzystywane jest
hamowanie silnikiem, a hamulce są uruchamiane na krótszy czas.
Należy również pamiętać, że podczas jazdy z
przyczepą hamulce są obciążane w jeszcze
większym stopniu.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ hamulcowy
Układ ABS
Układ ABS przeciwdziała zablokowaniu kół w trakcie hamowania.
Pozwala w ten sposób zachować
możliwie najlepszą kierowalność
samochodu przy hamowaniu, umożliwiając na
przykład skuteczniejsze manewrowanie w celu
ominięcia przeszkody.
Po uruchomieniu silnika i osiągnięciu przez
samochód prędkości około 20 km/h przez
krótki czas wykonywana jest autodiagnostyka
układu. Towarzyszy temu charakterystyczny
odgłos i pulsowanie pedału hamulca.
W celu wykorzystania maksimum możliwości
układu ABS:
1. Pedał hamulca należy wciskać z pełną siłą.
Wyczuwalne będzie jego pulsowanie.
2. Ruchy kierownicy powinny podążać za kierunkiem przemieszczania się samochodu.
Nie zwalniać nacisku na pedał.
Wskazane jest przećwiczenie w bezpiecznym
miejscu manewru hamowania z układem ABS
w różnych warunkach pogodowych.
Symbol układu ABS podświetla się na dwie
sekundy, jeżeli w czasie ostatniego cyklu pracy
silnika wystąpiła usterka w układzie ABS.
Elektroniczny rozdział sił hamowania
Funkcja elektronicznego rozdziału sił hamowania EBD jest integralnym elementem układu
ABS. Układ EBD reguluje siłę hamowania tylnych kół, umożliwiając uzyskanie najskuteczniejszego hamowania. Pracy układu towarzyszy charakterystyczny odgłos i pulsowanie
pedału hamulca.
OSTRZEŻENIE
Równoczesne zaświecenie się lampek
ostrzegawczych układu hamulcowego i
układu ABS sygnalizuje prawdopodobną
awarię układu hamulcowego. Jeżeli poziom
płynu hamulcowego w zbiorniku jest prawidłowy w tym momencie, należy przy
zachowaniu szczególnej ostrożności dojechać samochodem do najbliższego warsztatu w celu sprawdzenia układu hamulcowego - zaleca się wizytę w autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie wolno kontynuować
jazdy.
Wspomaganie hamowania awaryjnego
- EBA
Funkcja wspomagania hamowania awaryjnego
EBA pozwala uzyskać maksymalną siłę hamowania natychmiast po gwałtownym naciśnięciu
pedału hamulca. Układ rozstrzyga, czy hamowanie jest awaryjne na podstawie szybkości
naciśnięcia pedału hamulca. Należy wtedy
kontynuować hamowanie bez zwalniania nacisku na pedał. Po zwolnieniu nacisku na pedał
funkcja wspomagania hamowania awaryjnego
przestaje działać. Wspomaganie hamowania
awaryjnego działa przy każdej prędkości jazdy.
Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji.
UWAGA
Zadziałaniu funkcji wspomagania hamowania awaryjnego towarzyszy pewne obniżenie się pedału hamulca. Należy utrzymywać
nacisk na pedał tak długo, jak długo jest to
konieczne. Zwolnienie pedału powoduje
przerwanie hamowania.
06
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu
hamulcowego.
159
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ antypoślizgowy*
Uwagi ogólne
Ograniczone działanie układu
DSTC ON oznacza, że wszystkie funkcje
układu są włączone.
Układ antypoślizgowy DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) pomaga uniknąć
poślizgu kół oraz poprawia własności trakcyjne
samochodu.
DSTC SPIN CONTROL OFF oznacza
ograniczone działanie układu.
2. W celu zmiany ustawienia menu DSTC
należy przytrzymać wciśnięty przycisk
RESET (2).
Działaniu układu towarzyszy pulsujący odgłos.
Samochód może nie reagować z normalną
dynamiką na naciskanie pedału przyspieszania.
Funkcja ta reguluje indywidualnie dla każdego
z kół siłę napędową lub odpowiednio przyhamowuje je, w celu ustabilizowania toru jazdy
samochodu.
Stabilizacja dynamiczna
06
Funkcja ta zapobiega poślizgowi wzdłużnemu
kół napędowych podczas przyspieszania.
Kontrola napędu
Funkcja ta działa przy małych prędkościach
jazdy. W przypadku wirowania w miejscu jednego koła napędowego powoduje samoczynne przełączenie przekazywania mocy na
koło, które zachowało przyczepność do
nawierzchni.
160
G028511
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół
Pokrętło sterujące
Przycisk RESET
Możliwe jest ograniczenie działania układu w
reakcji na poślizg kół.
Powoduje to opóźnienie automatycznej reakcji
na poślizg boczny, pozwalając na bardziej
dynamiczną jazdę. Ponadto dzięki wstrzymaniu działania funkcji eliminującej poślizg
wzdłużny kół, samochód może sprawniej
pokonywać głęboki śnieg lub piach.
Zmiana ustawienia
1. Obracając pokrętło (1), doprowadzić do
wyświetlenia menu DSTC.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Działanie układ pozostaje ograniczone do
momentu jego ponownego włączenia
przed kierowcę lub do momentu wyłączenia silnika – po następnym uruchomieniu
silnika układ DSTC włącza się ponownie w
normalnym trybie.
OSTRZEŻENIE
Ograniczenie działania układu antypoślizgowego powoduje zmianę własności jezdnych samochodu.
UWAGA
Przy każdym uruchomieniu silnika przez
kilka sekund na wyświetlaczu pojawia się
komunikat DSTC ON .
06 Uruchamianie silnika i jazda
Układ antypoślizgowy*
Komunikaty na wyświetlaczu
informacyjnym
TRACTION CONTROL TEMPORARILY OFF
oznacza, że nastąpiło czasowe wyłączenie
funkcji kontroli napędu z powodu przegrzania
hamulców.
Gdy temperatura układu hamulcowego
wróci do normy, kontrola napędu zostanie
automatycznie przywrócona.
DSTC SERVICE REQUIRED oznacza, że
układ DSTC został wyłączony na skutek
usterki.
Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
> Jeżeli komunikat jest nadal widoczny po
ponownym uruchomieniu silnika, należy
udać się do warsztatu. Zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Lampki sygnalizacyjne w zespole
wskaźników
Lampka ostrzegawcza układu
antypoślizgowego DSTC
Symbol ten zapala się po uruchomieniu
silnika i gaśnie po upływie około 2
sekund.
• Sygnalizuje on test układu.
Lampka błyska
• W ten sposób sygnalizowane jest działanie
układu.
Lampka świeci się ze stałą
intensywnością
Jednocześnie na wyświetlaczu widoczny jest
komunikat DSTC SERVICE REQUIRED.
• W ten sposób sygnalizowana jest usterka
w układzie DSTC.
1. Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu i wyłączyć silnik.
2. Ponownie uruchomić silnik.
• Jeżeli lampka ostrzegawcza zgaśnie,
usterka była chwilowa i nie ma potrzeby
odwiedzania warsztatu.
• Jeżeli lampka ostrzegawcza świeci się
nadal, układ powinien zostać sprawdzony
w warsztacie – zaleca się skorzystanie z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Lampka świeci się na żółto ze stałą
intensywnością.
Główna lampka ostrzegawcza
Jednocześnie na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat
TRACTION CONTROL
TEMPORARILY OFF.
• W ten sposób sygnalizowane czasowe
wyłączenie funkcji kontroli napędu z
powodu przegrzania hamulców.
Gdy temperatura układu hamulcowego wróci
do normy, kontrola napędu zostanie automatycznie przywrócona.
OSTRZEŻENIE
W normalnych warunkach układ antypoślizgowy DSTC poprawia bezpieczeństwo
jazdy, jednak nie należy tego traktować jako
zachęty do bezkrytycznego zwiększania
prędkości.
06
Należy zawsze przestrzegać zwykłych środków ostrożności, zalecanych przy pokonywaniu zakrętów i jeździe po śliskiej
nawierzchni.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
161
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wspomaganie parkowania*
Uwagi ogólne1
OSTRZEŻENIE
Układ wspomagający parkowanie nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności
oraz odpowiedzialności przy manewrowaniu samochodem. Czujniki mają martwe
pola detekcji, w których nie wykrywają
ewentualnych przeszkód. Należy zwracać
uwagę na małe dzieci i zwierzęta w pobliżu
samochodu.
Warianty układu
Układ dostępny jest w dwóch wariantach:
• Tylko z tylnymi czujnikami odległości,
• Z przednimi i tylnymi czujnikami odległości
06
Przednie i tylne czujniki odległości od przeszkody.
Działanie układu
Układ wspomagania parkowania służy jako
pomoc przy parkowaniu. Informuje on za
pomocą sygnałów dźwiękowych o odległości
od wykrytej przeszkody.
Układ jest gotowy do pracy z chwilą uruchomienia silnika. Potwierdza to zaświecenie się
lampki kontrolnej w przycisku na panelu sterowania.
Po włączeniu biegu wstecznego lub gdy przednie czujniki wykryją przeszkodę, na wyświetlaczu w środkowej konsoli pojawia się komunikat
PARK ASSIST ACTIVE.
Czujniki odległości od przeszkody działają przy
prędkości poniżej 15 km/h. Po przekroczeniu
tej prędkości układ przechodzi w stan
1
162
pasywny. Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej
10 km/h, układ wznawia działanie.
Wraz ze zbliżaniem się do obiektu położonego
przed lub za samochodem, odpowiednio skracane są przerwy pomiędzy impulsami dźwiękowymi. Jeżeli ustawiona jest zbyt wysoka
głośność innego źródła dźwięku odtwarzanego
przez zestaw audio, zostaje ona automatycznie
obniżona.
Przy odległości około 30 cm sygnał przerywany przechodzi w ciągły. Jeżeli w podanej
odległości znajdują się obiekty zarówno za, jak
i przed samochodem, sygnał emitowany jest
na przemian z głośników po lewej i prawej stronie kabiny.
Zasięg działania z tyłu
Zasięg działania czujników odległości z tyłu
samochodu wynosi około 1,5 m. Monitorowanie odległości od przeszkody z tyłu samochodu uruchamiane jest po włączeniu biegu
wstecznego. Sygnały akustyczne emitowane
są przez tylne głośniki.
Podczas cofania z przyczepą, bądź gdy na
haku holowniczym zamocowany jest uchwyt
do przewożenia rowerów lub podobne urządzenie, układ musi być wyłączony. Inaczej
będzie następowało wzbudzanie tylnych czujników.
W zależności od wersji rynkowej samochodu, układ wspomagania parkowania stanowi wyposażenie standardowe, opcjonalne bądź dodatkowe.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wspomaganie parkowania*
W przypadku podłączenia przyczepy za
pomocą oryginalnego przewodu Volvo, tylne
czujniki wspomagania parkowania zostają
automatycznie wyłączone.
Zasięg działania z przodu
Zasięg działania czujników odległości z przodu
samochodu wynosi około 0,8 m. Sygnały
dźwiękowe emitowane są przez przednie głośniki.
Obecność przednich czujników odległości
wyklucza możliwość zamontowania dodatkowych świateł, ponieważ znalazłyby się one w
polu wykrywania czujników.
WAŻNE
W pewnych warunkach mogą być generowane nieprawidłowe sygnały ostrzegawcze
w reakcji na emitowane przez zewnętrzne
źródła ultradźwięki o podobnej częstotliwości, jak używana przez układ wspomagający parkowanie.
Układ wspomagający parkowanie można
wyłączyć przyciskiem na panelu przycisków.
Zgaśnie wtedy lampka kontrolna w przycisku.
Gdy przycisk zostanie ponownie wciśnięty i
zaświeci się lampka kontrolna, układ zostaje
włączony.
Czyszczenie czujników
Tego typu zakłócenia mogą być powodowane m.in. przez samochodowe sygnały
dźwiękowe, mokre opony na nawierzchni
asfaltowej, pneumatyczne układy hamulcowe i układy wydechowe motocykli.
Wyłączanie i włączanie układu
Sygnalizacja usterek
Gdy świeci się żółty symbol ostrzegawczy i równocześnie na
wyświetlaczu informacyjnym
pokazywany jest komunikat PARK
ASSIST SERVICE REQUIRED,
wspomaganie parkowania nie działa.
G026946
06
G027104
Czujniki odległości od przeszkody.
Czujniki wymagają regularnego oczyszczania,
aby mogły prawidłowo działać. Należy je zmywać wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
Umiejscowienie wyłącznika układu w rzędzie przycisków może być inne.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
163
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wspomaganie parkowania*
UWAGA
Pokrycie czujników brudem, lodem lub
śniegiem może spowodować ich wadliwe
działanie.
06
164
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
Uwagi ogólne
OSTRZEŻENIE
Ten układ nie zastępuje, lecz stanowi uzupełnienie bezpiecznego stylu jazdy i stosowania lusterek wstecznych. Nigdy nie może
zastąpić on uwagi i odpowiedzialności kierowcy. Odpowiedzialność za bezpieczną
zmianę pasów ruchu zawsze spoczywa na
kierowcy.
G020295
Układ monitorujący BLIS sygnalizuje pojawienie się w tzw. martwym polu widoczności poruszającego się w tym samym kierunku pojazdu.
Zewnętrzne lusterko wsteczne z układem monitorującym martwe pola widoczności BLIS.
Kamera układu BLIS
Lampka sygnalizacyjna
Symbol układu BLIS
Układ monitorujący BLIS ma wewnętrzną funkcję autodiagnostyki, która ostrzega kierowcę o
ewentualnych usterkach. W przypadku np.
zabrudzenia kamer błyska lampka sygnalizacyjna i na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
pojawia się odpowiedni komunikat. Należy
wtedy sprawdzić i oczyścić obiektywy kamer.
W razie potrzeby układ można tymczasowo
wyłączyć przyciskiem BLIS, patrz strona 166.
Martwe pola widoczności
Układ jest najbardziej przydatny podczas jazdy
w gęstym ruchu na drodze wielopasmowej.
Zastosowano w nim kamery cyfrowe (1), zamocowane pod zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
Wykrycie przez kamerę pojazdu, który pojawił
się w monitorowanym obszarze, sygnalizowane jest zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej (2) w narożniku drzwi.
06
UWAGA
Lampka zaświeca się po tej stronie samochodu, po której układ wykrył pojazd. Jeżeli
samochód jest wyprzedzany jednocześnie
po obu stronach, to zaświecą się obie
lampki.
Martwe pola widoczności monitorowane przez
kamery systemu BLIS.
Odległość A = około 3,0 m
Odległość B = około 9,5 m
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
165
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
Warunkiem skutecznego działania układu BLIS
jest utrzymywanie w czystości obiektywów
kamer. Można je czyścić miękką ściereczką lub
wilgotną gąbką. Należy przy tym zachować
ostrożność, aby nie zarysować soczewek.
WAŻNE
Obiektywy są ogrzewane elektrycznie w
celu roztapiania lodu lub śniegu. W razie
potrzeby należy odmieść śnieg z obiektywów.
Działanie układu BLIS
Układ monitorujący działa przy prędkości jazdy
powyżej 10 km/h.
Wyprzedzanie
06
Podczas wyprzedzania innego pojazdu układ
reaguje, gdy różnica prędkości obu pojazdów
nie przekracza 10 km/h.
Podczas wyprzedzania przez inny pojazd
układ reaguje, gdy różnica prędkości obu
pojazdów nie przekracza 70 km/h.
OSTRZEŻENIE
Układ BLIS nie działa w ostrych zakrętach.
Układ BLIS nie działa w trakcie cofania
samochodu.
Szeroka przyczepka sprzęgnięta z samochodem może przesłaniać inne pojazdy na
sąsiadujących pasach jezdni. Może to uniemożliwiać wykrycie pojazdu znajdującego
się w śledzonym obszarze przez układ BLIS.
Działanie układu przy świetle dziennym i
po zmroku
OSTRZEŻENIE
Układ nie reaguje na rowerzystów lub motorowerzystów.
Kamery BLIS mają ograniczenia podobne
do tych, jakie dotyczą ludzkiego oka, tj.
podobnie nie widzą w przypadku intensywnej śnieżycy, intensywnego światła z przeciwka lub gęstej mgły.
Wyłączanie i włączanie układu
monitorującego
Przy świetle dziennym układ reaguje na kontury pojazdów znajdujących się w pobliżu.
Rozpoznawane są samochody osobowe i ciężarowe oraz autobusy i motocykle.
Po zmroku układ reaguje na światła pojazdów
znajdujących się w pobliżu. Gdy pojazd ma
wyłączone światła, nie zostanie wykryty. Oznacza to na przykład, że układ nie reaguje na
pozbawioną przednich świateł przyczepę holowaną przez samochód osobowy lub ciężarowy.
G026955
Czyszczenie elementów optycznych
Wyłącznik układu.
Przy każdym włączaniu zapłonu układ BLIS
jest automatycznie uruchamiany. Równocześnie trzykrotnie błyskają lampki sygnalizacyjne
w drzwiach.
166
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
Układ można również włączać i wyłączać,
naciskając pokazany na ilustracji przycisk
BLIS.
Komunikat na
wyświetlaczuA
Stan układu
Komunikat na
wyświetlaczuA
Stan układu
Wraz z wyłączeniem układu gaśnie lampka
kontrolna w przycisku i pojawia się odpowiedni
komunikat na wyświetlaczu.
BLIND-SPOT
SYST FUNCTION
REDUCED
Ograniczona zdolność przesyłania
danych miedzy
kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym samochodu.
BLIND-SPOT
SYST CAMERAS
BLOCKED
Jedna lub obie
kamery są zablokowane – oczyścić
soczewki.
BLIND-SPOT INFO
SYSTEM OFF
System BLIS jest
wyłączony.
Po włączeniu układu zapala się lampka kontrolna w przycisku, pojawia się odpowiedni
komunikat na wyświetlaczu oraz trzykrotnie
błyskają lampki sygnalizacyjne w drzwiach. W
celu skasowania komunikatu należy nacisnąć
przycisk READ. Dalsze informacje dotyczące
komunikatów, patrz strona 57.
Kamera podejmie
prawidłową pracę,
gdy zdolność przesyłania danych miedzy kamerą systemu
BLIS a układem
elektrycznym samochodu wróci do
normy.
Komunikaty układu monitorującego
martwe pola widoczności BLIS
Komunikat na
wyświetlaczuA
Stan układu
BLIND-SPOT INFO
SYSTEM ON
System BLIS jest
włączony.
BLIND-SPOT
SYST SERVICE
REQUIRED
System informacji o
martwym polu wyłączony – skontaktować się ze stacją
obsługi.
A
Powyższe komunikaty są wyświetlane, gdy kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania jest w pozycji II (lub silnik pracuje) i
układ BLIS działa (tzn. nie został wyłączony).
WAŻNE
Wszelkie naprawy układu monitorującego
martwe pola widoczności BLIS muszą być
wykonywane wyłącznie w warsztacie zaleca się autoryzowane stacje obsługi
Volvo.
06
BLIND-SPOT
SYST R CAMERA
BLOCKED
Prawa kamera jest
zablokowana –
oczyścić soczewkę.
BLIND-SPOT
SYST L CAMERA
BLOCKED
Lewa kamera jest
zablokowana –
oczyścić soczewkę.
Ograniczenia układu
W pewnych sytuacjach lampka sygnalizacyjna
systemu BLIS może zaświecić się, mimo że w
monitorowanym martwym polu widoczności
nie ma żadnego pojazdu.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
167
06 Uruchamianie silnika i jazda
Monitorowanie martwych pól widoczności*
UWAGA
W przypadku usterki w układzie BLIS
wyświetlacz pokazuje tekst BLIND-SPOT
SYST SERVICE REQUIRED.
G018177
Jeżeli lampka sygnalizacyjna BLIS zapala
się w odosobnionych przypadkach, mimo
że w strefie martwej nie było żadnego
innego pojazdu, nie oznacza to zaistnienia
błędu w systemie.
Własny cień na dużej i gładkiej powierzchni, np.
ekranie dźwiękochłonnym lub betonowej
nawierzchni drogi.
Poniższe ilustracje przedstawiają wybrane
przykłady zadziałania sygnalizacji ostrzegawczej układu BLIS mimo nieobecności innego
pojazdu w monitorowanym martwym polu
widoczności.
Znajdujące się nisko nad horyzontem słońce.
06
Refleksy świetlne od mokrej nawierzchni drogi.
168
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
Awaryjny rozruch silnika
OSTRZEŻENIE
Jeżeli nastąpiło rozładowanie akumulatora, do
awaryjnego rozruchu silnika należy wykorzystać akumulator wspomagający. Nie wolno uruchamiać silnika poprzez pchanie lub holowanie
samochodu, patrz strona 171.
Wyłącznik zapłonu pozostaje w tym samym
położeniu, w którym znajdował się w
momencie odcięcia zasilania. Przed rozpoczęciem holowania należy zwolnić blokadę
kierownicy.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
być w pozycji II. W czasie jazdy lub, gdy
pojazd jest holowany, nie wolno wyjmować
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania z
wyłącznika zapłonu.
WAŻNE
Uruchamianie samochodu przez pchanie
lub holowanie może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.
Wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego działa, kiedy silnik jest wyłączony. Gdy holowany z wyłączonym silnikiem, pedał hamulca wymaga znacznie
większej siły nacisku niż wtedy, gdy silnik
pracuje. Obracanie kierownicą będzie również wymagać większej siły.
Przed przystąpieniem do holowania tego
samochodu należy zapoznać się z lokalnymi
ograniczeniami prędkości przy holowaniu.
Samochód ten może być holowany wyłącznie
w taki sposób, aby jego koła toczyły się do
przodu.
Przed przystąpieniem do holowania należy
wkręcić specjalny zaczep w odpowiednie
gniazdo w zderzaku. Gniazda te, osłonięte
zaślepką, znajdują się po prawej stronie każdego zderzaka.
Zaczep do holowania znajduje się wraz z
narzędziami w bagażniku.
06
Manualna skrzynia biegów
2. Kierowca pojazdu holującego: Należy
jechać spokojnie.
Kierowca pojazdu holowanego: Delikatnie
naciskając pedał hamulca utrzymywać
naprężenie liny holowniczej, aby nie
dopuścić do jej szarpania.
Zaczep holowniczy
OSTRZEŻENIE
Awaryjne holowanie samochodu
1. Zwolnić blokadę kierownicy, aby samochodem można było kierować
nieprzekraczającą 80 km/h i na dystansie nie
dłuższym niż 80 km.
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie neutralne i zwolnić hamulec
postojowy.
Automatyczna skrzynia biegów
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w
położenie N i zwolnić hamulec postojowy.
W przypadku automatycznej skrzyni biegów,
samochód może być holowany z prędkością
``
169
06 Uruchamianie silnika i jazda
Holowanie samochodu
WAŻNE
W niektórych wersjach samochodu wyposażonych w hak holowniczy nie jest możliwe
zamocowanie zaczepu do holowania w
gnieździe z tyłu samochodu. W takim
wypadku należy przymocować linkę holowniczą do haka holowniczego. Z tego
powodu zalecane jest przechowywanie
zaczepu kulowego haka holowniczego w
samochodzie.
Holowanie unieruchomionego
samochodu
Samochód można holować z kołami obracającymi się wyłącznie do przodu.
G028528
WAŻNE
06
Zamocowanie zaczepu do holowania:
1. Zdjąć zaślepkę (A), podważając jej dolny
brzeg końcówką śrubokręta lub monetą.
2. Wkręcić zaczep holowniczy w otwór (B).
3. Dokręcić solidnie zaczep, aż oprze się na
kołnierzu (C). Można posłużyć się kluczem
do kół.
• Po użyciu zaczep wykręcić i założyć
zaślepkę.
170
•
Prędkość holowania wersji z napędem
na obie osie jezdne (AWD) z uniesionymi
przednimi kołami nie może przekraczać
70 km/h, a dystans holowania nie może
przekraczać 50 km.
OSTRZEŻENIE
Zaczep ten służy do holowania samochodu
wyłącznie po drogach i nie może być wykorzystywany do awaryjnego wyciągania
pojazdu np. z rowu. W takim przypadku
należy wezwać pomoc drogową.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Awaryjny rozruch silnika
Uruchamianie silnika z obcego
akumulatora
2. Sprawdzić, czy napięcie akumulatora
wspomagającego wynosi 12 V.
3. Jeżeli dokonywany jest rozruch z akumulatora w innym samochodzie, należy w nim
wyłączyć silnik i upewnić się, czy oba
pojazdy nie stykają się ze sobą.
G020298
4. Połączyć czerwonym przewodem rozruchowym biegun dodatni akumulatora
wspomagającego (1+) z biegunem dodatnim (2+) rozładowanego akumulatora.
Jeżeli akumulator w samochodzie ulegnie rozładowaniu, można użyć innego naładowanego
akumulatora, albo „pożyczyć” prąd z akumulatora w innym samochodzie. Należy zawsze
sprawdzać pewność połączeń elektrycznych,
aby uniknąć iskrzenia.
Podczas awaryjnego rozruchu silnika należy
przestrzegać następującej procedury postępowania, aby uniknąć ryzyka eksplozji:
1. Przekręcić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania do pozycji 0.
5. Jeden koniec czarnego przewodu rozruchowego podłączyć do zacisku ujemnego
akumulatora wspomagającego (3–).
6. Drugi koniec czarnego przewodu połączyć
z masą nadwozia (4–) obok kielicha lewej
kolumny zawieszenia.
7. Uruchomić silnik samochodu udzielającego pomocy. Utrzymywać przez kilka
minut podwyższoną do około 1500 obr/
min prędkość obrotową.
biegunem dodatnim akumulatora ani
zaciskami przewodu czerwonego.
WAŻNE
Nie wolno dotykać przewodów rozruchowych w czasie próby uruchamiania silnika.
Istnieje niebezpieczeństwo iskrzenia.
OSTRZEŻENIE
Akumulatory wydzielają wodór, który jest
gazem wybuchowym. Jedna iskra, która
może powstać na obluzowanym połączeniu, może spowodować eksplozję akumulatora.
Akumulator zawiera również roztwór kwasu
siarkowego, którym można się poważnie
poparzyć. Jeżeli kwas dostanie się do oczu,
na skórę czy na odzież, należy bezzwłocznie
spłukać go dużą ilością wody.
W przypadku oczu należy bezzwłocznie
uzyskać pomoc lekarską.
06
8. Uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.
Odłączyć przewody rozruchowe w odwrotnej kolejności – jako pierwszy przewód
czarny, a następnie czerwony.
Uważać, aby żaden z zacisków czarnego
przewodu rozruchowego nie zetknął się z
171
06 Uruchamianie silnika i jazda
Jazda z przyczepą
Uwagi ogólne
Ładowność samochodu uzależniona jest od
jego masy własnej. Całkowita ładowność
samochodu zmniejsza się odpowiednio o
łączny ciężar pasażerów oraz ciężar zamontowanego dodatkowego wyposażenia, takiego
jak hak holowniczy. Dalsze informacje dotyczące mas i obciążeń, patrz strona 301.
Jeżeli hak holowniczy jest zamontowany przez
autoryzowaną stację obsługi Volvo, samochód
jest również wyposażony we wszystkie urządzenia niezbędne do holowania przyczepy.
• Należy stosować wyłącznie atestowane
haki holownicze.
• W przypadku późniejszego montażu haka
holowniczego, należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia, czy samochód został w pełni
przystosowany do holowania.
06
•
Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał
podanej w danych technicznych wartości
maksymalnej.
• Zwiększyć ciśnienie w ogumieniu do
poziomu odpowiedniego dla pełnego
obciążenia samochodu. Umiejscowienie
tabliczki ciśnień w oponach, patrz
strona 193.
1
172
• Hak należy regularnie czyścić, a jego głowicę1 smarować.
• Fabrycznie nowym samochodem nie
wolno holować ciężkiej przyczepy. Minimalny przebieg to 1000 km.
• Na długich, stromych zjazdach hamulce
poddawane są obciążeniom znacznie
większym niż normalnie. Należy zredukować bieg i w ten sposób utrzymywać
odpowiednią prędkość jazdy.
• Po zaparkowaniu samochodu z przyczepą
należy ustawić dźwignię automatycznej
skrzyni biegów w położeniu P. Zawsze uruchamiać hamulec postojowy. Gdy samochód z holowaną przyczepą stoi na pochyłości, pod koła należy podłożyć kliny.
Dopuszczalne obciążenia
Dopuszczalne obciążenia przy holowaniu przyczepy, patrz strona 301.
• Holowanie przyczepy powoduje, że silnik
jest bardziej obciążony niż w zwykłych
warunkach.
• Podczas jazdy z dużym obciążeniem w
upalny dzień może dochodzić do przegrzewania się silnika i skrzyni biegów. Gdy
strzałka wskaźnika temperatury silnika
wejdzie na czerwone pole, należy zatrzymać samochód i przez kilka minut pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym. W
przypadku przegrzania automatycznej
skrzyni biegów uruchamiana jest funkcja
bezpieczeństwa. Należy obserwować
komunikaty na wyświetlaczu. W sytuacji
przegrzania może nastąpić chwilowe wyłączenie klimatyzacji.
• Ze względów bezpieczeństwa nie należy
przekraczać prędkości 80 km/h, nawet,
jeżeli przepisy w danym kraju dopuszczają
wyższe prędkości.
Nie dotyczy zaczepów kulowych z wbudowanym amortyzatorem drgań.
OSTRZEŻENIE
Należy ściśle przestrzegać podanych zaleceń dotyczących jazdy z przyczepą. W
przeciwnym razie mogą wystąpić trudności
z opanowaniem samochodu i przyczepy np.
przy omijaniu przeszkody lub hamowaniu.
UWAGA
Powyższe ograniczenia dotyczące masy
przyczepy i prędkości jazdy zostały ustalone przez producenta samochodu. Obowiązujące przepisy drogowe mogą wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie.
Hak holowniczy może mieć atest na obciążenia większe niż dopuszczalne dla tego
samochodu.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Jazda z przyczepą
Dodatkowe zalecenia dotyczące
automatycznej skrzyni biegów
wyższy bieg i ryzyka przegrzania skrzyni
biegów.
• Nie stosować wyższego przełożenia ręczUWAGA
W przypadku niektórych wersji samochodu
konieczne jest zamontowanie chłodnicy
oleju w automatycznej skrzyni biegów, aby
móc jeździć z przyczepą. Jeżeli hak holowniczy nie jest zamontowany fabrycznie,
należy zwrócić się do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo w celu ustalenia, czy powyższe dotyczy tego samochodu.
Parkowanie na pochyłości
1. Uruchomić hamulec postojowy.
nej skrzyni biegów niż silnik jest w stanie
"uciągnąć". Nie zawsze jazda na najwyższych biegach jest jazdą oszczędną.
• W przypadku automatycznej skrzyni biegów należy unikać holowania przyczepy na
pochyłościach o nachyleniu przekraczającym 12 %.
Wersje z silnikiem V8 wyposażone są w funkcję
ograniczającą ryzyko znacznego szarpnięcia
lub utraty przyczepności kół do podłoża przy
ruszaniu samochodem z dołączoną przyczepą.
Włączanie funkcji
Ruszanie na pochyłości
Funkcja ta działa, gdy przewody przyczepy
podłączone są do zamontowanego obok haka
holowniczego gniazda, patrz strona 174.
2. Zwolnić hamulec postojowy.
Jeżeli samochód jest wyposażony w układ
samoczynnego poziomowania zawieszenia,
tylne zawieszenie utrzymuje podczas jazdy
prawidłową wysokość niezależnie od obciążenia. Gdy samochód nie jedzie, tył pojazdu
obniża się, co jest całkowicie prawidłowe. Po
pewnym czasie od rozpoczęcia jazdy wysokość zawieszenia zostanie wyrównana.
Wspomaganie ruszania z przyczepą
2. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w
położenie P.
1. Ustawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu D.
Samoczynne poziomowanie
zawieszenia
06
Wyłączanie funkcji
Wyjąć wtyczkę przewodów elektrycznych
przyczepy z gniazda.
Pokonywanie stromych wzniesień
• Jadąc pod stromą górę lub z małą prędkością należy dobrać odpowiedni zakres
automatycznej skrzyni biegów. Pozwoli to
uniknąć niepożądanego przełączania na
UWAGA
Funkcja ta zostaje również włączona w
przypadku podłączenia do gniazda przyczepy innego urządzenia elektrycznego.
Samochód wówczas łagodniej przyspiesza
przy ruszaniu.
173
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wyposażenie do holowania*
Hak holowniczy
Przewód zasilania elektrycznego
przyczepy
Przechowywanie haka holowniczego
W przypadku zdejmowanego haka holowniczego należy ściśle przestrzegać instrukcji
dotyczących jego zamocowania, patrz
strona 176.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać dokładnie instrukcji instalacji.
•
Przed rozpoczęciem podróży, odłączaną część haka trzeba zablokować
kluczykiem.
•
Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widoczny jest zielony wskaźnik.
Miejsce do przechowywania haka holowniczego.
WAŻNE
06
Co należy sprawdzić
• Głowicę haka holowniczego należy regularnie czyścić i smarować.
Zawsze demontować hak holowniczy po
użyciu i chować w przeznaczonym do tego
celu miejscu w samochodzie, mocując go
pewnie taśmą.
UWAGA
Jeżeli hak holowniczy ma wbudowany
amortyzator drgań, nie ma potrzeby smarowania głowicy haka.
174
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G014589
•
G031114
Jeżeli samochód jest wyposażony w zdejmowany hak holowniczy Volvo:
Jeżeli samochód ma gniazdo 13-stykowe, a
przyczepa gniazdo 7-stykowe, to do ich połączenia potrzebny będzie adapter. Należy użyć
oryginalnego przewodu połączeniowego Volvo
z adapterem. Przewód nie może ciągnąć się po
ziemi.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Wyposażenie do holowania*
G027109
G026682
G027108
Specyfikacje
Wymiary pomiędzy punktami mocowania (mm)
Hak zamontowany na stałe lub zdejmowany
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Belka boczna
2
Środek przegubu kulowego
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
06
175
06 Uruchamianie silnika i jazda
Zdejmowany hak holowniczy*
1. Zdjąć osłonę naciskając zapadkę
,a
następnie odciągając osłonę do tyłu
.
2. W celu upewnienia się, że mechanizm jest
odblokowany, włożyć kluczyk do zamka i
obrócić w prawo.
06
176
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G020302
G017317
G020301
Mocowanie haka holowniczego
3. Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym (3)
widoczny jest czerwony wskaźnik. Jeżeli
czerwony wskaźnik nie jest widoczny,
należy gałkę blokady wcisnąć (1) i obrócić
w lewo (2), aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
06 Uruchamianie silnika i jazda
4. Wsunąć w gniazdo końcówkę haka i docisnąć, aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
5. Sprawdzić, czy w okienku kontrolnym
widać zielony wskaźnik.
G020307
G020306
G020304
Zdejmowany hak holowniczy*
6. Obrócić kluczyk w zamku w lewo w celu
zablokowania. Wyjąć kluczyk z zamka.
06
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
177
06 Uruchamianie silnika i jazda
Zdejmowany hak holowniczy*
7. Pociągając hak do góry i do dołu oraz do
siebie sprawdzić, czy jest prawidłowo
zamocowany i nie ma nadmiernego luzu.
06
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy nie zostanie zamocowany prawidłowo, trzeba go odłączyć i
zamontować ponownie zgodnie z zamieszczoną wcześniej instrukcją.
8. Przewód bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Po doczepieniu przyczepy należy pamiętać
o zaczepieniu w odpowiednim miejscu linki
bezpieczeństwa.
WAŻNE
Smarować wyłącznie głowicę haka holowniczego, natomiast jego pozostała część
powinna być czysta i sucha.
178
G020301
G020310
G020309
Wyjmowanie haka holowniczego
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
1. Włożyć kluczyk do zamka i obrócić w
prawo do położenia zwolnionej blokady.
06 Uruchamianie silnika i jazda
2. Wcisnąć gałkę blokady (1) i obrócić w lewo
(2), aż rozlegnie się odgłos zatrzasku.
3. Kontynuować obrót gałki blokady całkowicie w dół do jej zatrzymania. Przytrzymując
gałkę w tej pozycji, wyciągnąć hak holowniczy z gniazda, poruszając nim do góry i
do tyłu.
G017318
G020314
G020312
Zdejmowany hak holowniczy*
4. Nacisnąć pokrywę.
06
OSTRZEŻENIE
Jeżeli hak holowniczy jest przechowywany
w samochodzie, należy go bezpiecznie
zamocować, patrz strona 174.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
179
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Prawidłowy schemat oświetlenia drogi
w ruchu lewo- i prawostronnym
Elementy przesłaniające na klosze
reflektorów
Należy skopiować szablony (patrz
strona 180) na nieprzezroczystą, wodoodporną taśmę lub folię samoprzylepną.
G020317
Do pozycjonowania elementów przesłaniających służy punkt (5) na kloszu reflektora, na
który powinna być nałożona czerwona kropka
odpowiedniego szablonu. Długa czerwona
kreska na rysunkach odpowiada linii klosza
reflektora, do której powinna być dopasowana.
Snop świateł mijania dla ruchu lewostronnego.
06
180
Snop świateł mijania dla ruchu prawostronnego.
Kształt wiązki świateł mijania można odpowiednio korygować, aby nie powodować oślepiania kierowców pojazdów jadących z przeciwka. Może nastąpić utrata jakości oświetlenia drogi.
Po skopiowaniu szablonów należy sprawdzić
ich wymiary, aby zakrywały odpowiednią
powierzchnię.
Szablony odwzorowują sposób przesłaniania
kloszy reflektorów dla ruchu lewostronnego
oraz prawostronnego. Elementy przesłaniające
należy umieścić w sposób pokazany na rysunkach.
Górny rysunek przedstawia ustawienie dla
ruchu lewostronnego. Dolny rysunek przedstawia ustawienie dla ruchu prawostronnego.
Reflektory halogenowe
Skopiować szablony 1 i 2. Sprawdzić, czy ich
wymiary są prawidłowe. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej taśmie lub folii samoprzylepnej i wyciąć odpowiednie kształty.
Każdy z elementów przesłaniających ustawić
na kloszu reflektora w taki sposób, aby strzałki
zwrócone były do środka, a kropki nakładały
się na odpowiednie punkty na kloszach reflektorów.
Wymiary szablonów 1 i 2:
Dłuższe boki obu szablonów powinny mieć
długość około 82 mm.
Reflektory biksenonowe
Skopiować szablony 3 i 4. Sprawdzić, czy ich
wymiary są prawidłowe. Odwzorować szablony na nieprzezroczystej, wodoodpornej taśmie lub folii samoprzylepnej i wyciąć odpowiednie kształty.
Każdy z elementów przesłaniających ustawić
na kloszu reflektora w ten sposób, aby strzałki
zwrócone były do środka, a kropki nakładały
się na odpowiednie punkty na kloszach reflektorów. Wcięcia > < powinny być ustawione na
linii widocznej na kloszu reflektora.
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Wymiary szablonu 3:
Odległość pomiędzy wcięciami > < powinna
wynosić około 140 mm.
Wymiary szablonu 4:
Odległość pomiędzy wcięciami > < powinna
wynosić około 112 mm.
Przystosowanie aktywnych reflektorów biksenonowych (ABL) do odmiennej organizacji
ruchu, patrz strona 60.
06
``
181
06 Uruchamianie silnika i jazda
G030200
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Przystosowanie wersji z kierownicą po lewej stronie do ruchu lewostronnego.
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora halogenowego
06
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora halogenowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora biksenonowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora biksenonowego
Punkt pozycjonujący na kloszu reflektora.
182
06 Uruchamianie silnika i jazda
G030201
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
Przystosowanie wersji z kierownicą po prawej
stronie do ruchu prawostronnego.
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora halogenowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora halogenowego
06
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
lewego reflektora biksenonowego
Ustawienie elementu przesłaniającego dla
prawego reflektora biksenonowego
Punkt pozycjonujący na kloszu reflektora.
``
183
06 Uruchamianie silnika i jazda
Przystosowanie reflektorów do ruchu lewostronnego
G027103
06
Szablony dla elementów przesłaniających.
184
06 Uruchamianie silnika i jazda
06
185
Uwagi ogólne........................................................................................
Ciśnienie w ogumieniu .........................................................................
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe* ..............................................
Wymiana koła .......................................................................................
Awaryjna naprawa przebitej opony* .....................................................
186
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
188
192
194
197
200
KOŁA I OGUMIENIE
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Ogumienie a własności jezdne
Opony mają znaczący wpływ na własności
jezdne samochodu. Zarówno typ, rozmiar, ciśnienie w ogumieniu, jaki i indeks prędkości
opony mają istotne znaczenie dla zachowania
się samochodu na drodze.
Zmieniając opony, należy na wszystkie cztery
koła dobrać ogumienie tego samego typu i rozmiaru oraz najlepiej pochodzące od tego
samego producenta. Należy również utrzymywać właściwe ciśnienie w ogumieniu, którego
wartość podano na naklejce. Umiejscowienie
naklejki, patrz strona 192.
Oznaczenie rozmiaru opony
Każda opona posiada oznaczenie rozmiaru.
Przykład oznaczenia:
235/60R18 103V.
235
Szerokość opony (mm)
60
Stosunek wysokości ściany opony
do szerokości opony (%)
R
Opona radialna
18
Średnica obręczy w calach
07
103
Oznaczenie kodowe maksymalnego obciążenia opony (w tym
przypadku 615 kg)
Q
160 km/h (stosowany wyłącznie dla
opon zimowych)
V
Indeks prędkości dla maksymalnej
dozwolonej prędkości (w tym przypadku210 km/h).
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Indeks prędkości
Samochód ten został dopuszczony do ruchu
jako całość, co oznacza, że nie są dopuszczalne jakiekolwiek odstępstwa rozmiarów i
wskaźników eksploatacyjnych od danych
zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Jedynym wyjątkiem od tego jest możliwość założenia opon zimowych (kolcowych lub zwykłych).
Nie można wtedy przekraczać dopuszczalnych
prędkości dla danego ogumienia, wyrażonych
indeksem prędkości (np. indeks Q oznacza
prędkość maksymalną 160 km/h).
Nowe opony
Należy pamiętać, że dopuszczalna prędkość
na drodze określana jest przez przepisy ruchu
drogowego, a nie indeks prędkości opon.
Uwaga! Poniżej podane są maksymalne
dopuszczalne prędkości dla różnych indeksów
prędkości.
Opony ulegają starzeniu. Po kilku latach od
wyprodukowania stopniowo twardnieją i
188
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Żywotność opon
Każda opona mająca więcej niż sześć lat
wymaga sprawdzenia przez specjalistę, nawet
gdy wygląda na nieuszkodzoną. Jest to podyktowane tym, że opony starzeją się i ulegają rozkładowi, nawet gdy są rzadko używane lub nie
są używane w ogóle. Na skutek stopniowej
degradacji materiałów składowych opona traci
swoje własności. Taka opona nie powinna być
więcej używana.Dotyczy to także opony w kole
zapasowym, opon zimowych lub przechowywanych na przyszłość. Zewnętrzne oznaki
kwalifikujące oponę jako nieprzydatną do dalszego użytku to między innymi pęknięcia i
odbarwienia.
Należy sprawdzać wiek opony na podstawie
oznaczenia DOT (patrz ilustracja powyżej).
Bardziej równomierne zużywanie opon
i ich konserwacja
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 193. Styl jazdy, ciśnienie
w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki
na drodze wpływają na zużywanie się opon.
Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz
szybszego zużywania się opon, można zamieniać opony na przednich i tylnych kołach
parami. Pierwszą zmianę należy wykonać po
około 5000 km, a następnie w odstępach co
10 000 km. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących głębokości bieżnika ogumienia
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Jeżeli doszło już do powstania znacznych różnic w stopniu zużycia
poszczególnych opon (różnica głębokości
bieżnika >1 mm), opony najmniej zużyte należy
zawsze zakładać z tyłu. Podsterowność (która
polega na tym, że samochód kontynuuje jazdę
po linii prostej, a jego tył nie przemieszcza się
w jednym z kierunków, co prowadzi do potencjalnej całkowitej utraty kontroli nad pojazdem)
jest zwykle łatwiejsza do skorygowania niż
nadsterowność. Dlatego ważne jest, aby tylne
koła nigdy nie utraciły przyczepności wcześniej
niż przednie.
Wskaźniki zużycia bieżnika
G020323
pogarsza się ich przyczepność do nawierzchni.
Opony należy wymieniać w miarę możliwości
na nowe, jak najświeższe. Jest to szczególnie
ważne w przypadku opon zimowych. Ostatnie
cztery cyfry w ciągu symboli oznaczają tydzień
i rok produkcji. Jest to oznaczenie DOT opony,
np. 1510. Opona na ilustracji została wyprodukowana w 15 tygodniu 2010 roku.
Wskaźniki zużycia opony.
Wskaźniki zużycia bieżnika są to wąskie pasy
gumy bez oplotu biegnące w poprzek bieżnika.
Na boku opony w tym miejscu widoczne są
litery TWI. Jeżeli głębokość bieżnika zmaleje
do 1,6 mm, jego powierzchnia zrówna się z
poziomem wskaźnika zużycia. Oznacza to, że
oponę należy jak najszybciej wymienić na
nową. Opona o płytkim bieżniku wykazuje bardzo słabą przyczepność na mokrej lub ośnieżonej nawierzchni.
07
Koła należy przechowywać w pozycji leżącej
lub zawieszone – nigdy w pozycji stojącej.
``
189
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
Producent samochodu zaleca użytkowanie
opon zimowych o konkretnych wymiarach.
Rozmiar opon zależy od wersji silnika. Opony
zimowe należy zakładać na wszystkie cztery
koła.
UWAGA
W sprawie doboru obręczy kół i ogumienia
do tego samochodu należy zawsze konsultować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Opony kolcowe
Opony kolcowe wymagają dotarcia na
odcinku 500–1000 km. W tym okresie należy
jeździć płynnie i delikatnie, aby kolce miały
możliwość dobrego ułożenia się w oponie.
Przedłuży się przez to trwałość opon, a zwłaszcza samych kolców.
UWAGA
07
Przepisy dotyczące stosowania opon kolcowych są różne w zależności od kraju.
Głębokość bieżnika opon zimowych
Jazda po drogach pokrytych lodem lub błotem
śniegowym i śniegiem, a także niskie temperatury otoczenia stawiają przed ogumieniem
samochodu znacznie wyższe wymagania niż
190
warunki panujące latem. Dlatego głębokość
bieżnika opon zimowych nie powinna być
mniejsza niż 4 mm.
Koła z oponami letnimi i zimowymi
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
Łańcuchy przeciwpoślizgowe można zakładać
tylko na koła przednie. Dotyczy to także wersji
z napędem na wszystkie koła.
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi wynosi
50 km/h. Nie stosować łańcuchów do jazdy po
nawierzchniach nieośnieżonych, ponieważ
powoduje to przyspieszone zużycie łańcuchów i opon. Upewnić się, że łańcuch przeciwpoślizgowy nie dotyka żadnych części
samochodu oraz że został prawidłowo założony i naciągnięty.
OSTRZEŻENIE
Stosować wyłącznie oryginalne łańcuchy
przeciwpoślizgowe Volvo lub ekwiwalentne,
przeznaczone do tego modelu samochodu
oraz dostosowane do wymiarów opon i
obręczy kół. W razie wątpliwości firma Volvo
zaleca konsultację z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo. Nieodpowiednie łańcuchy
przeciwpoślizgowe mogą spowodować
poważne uszkodzenie samochodu i doprowadzić do wypadku.
G020325
Opony zimowe
Strzałka pokazuje kierunek obracania się opony
Przed wymianą opon zimowych na letnie lub
odwrotnie (patrz strona 197) należy je odpowiednio oznakować, aby wiadomo było, po
której stronie samochodu były zamocowane
(np. L = lewe, R = prawe). Opony z bieżnikiem
kierunkowym muszą obracać się wyłącznie w
kierunku wskazywanym strzałką. Należy też
przestrzegać ogólnej zasady, że opony
powinny przez cały okres eksploatacji mieć ten
sam kierunek obracania się. Zamieniać miejscami można jedynie koła po tej samej stronie
samochodu – nie wolno ich przekładać z prawej strony na lewą lub odwrotnie. Nieprawidłowo zamontowana opona kierunkowa nega-
07 Koła i ogumienie
Uwagi ogólne
tywnie wpływa na skuteczność hamowania
oraz ma gorsze własności odprowadzania
wody, śniegu i błota. Opony o głębszym bieżniku powinny być założone na koła tylne (w
celu ograniczenia ryzyka poślizgu tylnej osi
jezdnej).
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących głębokości bieżnika ogumienia firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
07
191
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
• Ciśnienie powietrza w kole o zalecanych
Zalecane ciśnienie w ogumieniu
dla tego samochodu rozmiarach
• Wartość ciśnienia ECO1
• Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym.
Sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w ogumieniu.
G020791
UWAGA
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla
różnych warunków obciążenia samochodu i
prędkości jazdy podane są na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy.
Ciśnienie powietrza w oponie maleje wraz z
upływem czasu. Jest to zjawisko normalne.
Ciśnienie w oponach zmienia się również w
zależności od temperatury otoczenia.
Po przejechaniu kilku kilometrów opony rozgrzewają się i ciśnienie w nich rośnie. Jest to
zjawisko całkowicie normalne i w przypadku
stwierdzenia nadmiernego ciśnienia w rozgrzanej oponie nie należy go obniżać. Jeżeli nato-
Informacje na naklejce:
07
1
192
Ciśnienie ekonomiczne (ECO) przyczynia się do bardziej oszczędnego zużycia paliwa.
miast okaże się, że ciśnienie jest poniżej zalecanego, oponę należy dopompować. Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa na pogorszenie przyczepności i komfortu jazdy, a także
powoduje przyspieszone zużycie opon i wzrost
zużycia paliwa. Jazda na oponach ze zbyt
niskim ciśnieniem może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia opony.
Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu,
patrz strona 193. Należy pamiętać o tym, że
podane wartości ciśnienia odnoszą się do
opon zimnych (tzn. o temperaturze otoczenia).
Oszczędność paliwa, wartość ECO
ciśnienia w oponach
Przy prędkościach jazdy poniżej 160 km/h
zalecana jest jedna dla wszystkich warunków
obciążenia wartość ciśnienia, przy której zużycie paliwa jest mniejsze.
Ciśnienie w oponach ma wpływ na komfort
jazdy, hałas oraz sterowność samochodu.
07 Koła i ogumienie
Ciśnienie w ogumieniu
Tabela ciśnienia w ogumieniu
Wariant
Wszystkie
Rozmiar
opony
Obciążenie, 1-3 osoby
Maksymalne obciążenie
Przód (kPa)
Tył (kPa)
Przód (kPa)
Tył (kPa)
Wartość ciśnienia ECOB
235/65R17
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
0-80
420
420
420
420
-
Dojazdowe koło zapasowe
A
B
Prędkość
(km/h)A
W niektórych krajach oprócz ciśnienia w jednostkach SI, jakimi są paskale, podana jest jego wartość w barach: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bara).
Jazda ekonomiczna, patrz strona 192.
07
193
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
Trójkąt ostrzegawczy
Po użyciu:
Schować wszystkie elementy w odwrotnej
kolejności.
Futerał z trójkątem ostrzegawczym należy
umocować w drzwiach bagażnika.
WAŻNE
Dopuszczalna prędkość samochodu z założonym dojazdowym kołem zapasowym
wynosi 80 km/h.
WAŻNE
G027065
Tymczasowe koło zapasowe („Koło
dojazdowe”, wyposażenie
opcjonalne)*
Należy przestrzegać obowiązujących w danym
kraju przepisów dotyczących używania trójkąta ostrzegawczego*.
W celu użycia trójkąta ostrzegawczego należy:
1. Odczepić futerał z trójkątem ostrzegawczym. Jest on umocowany taśmami
zapinanymi na rzepy.
07
2. Wyjąć trójkąt z futerału (A).
3. Rozłożyć cztery podpory trójkąta.
Koło zapasowe (dojazdowe) jest przeznaczone
jedynie do tymczasowego użytku i trzeba je
możliwie jak najszybciej wymienić na zwykłe
koło. Dojazdowe koło zapasowe zmienia własności jezdne samochodu. Koło zapasowe ma
mniejszy rozmiar niż normalne koło. Wpływa to
na zmniejszenie prześwitu pod samochodem.
Należy uważać na wysokie krawężniki i nie
należy myć samochodu w myjni automatycznej. Jeżeli koło zapasowe zostało założone na
przednią oś, nie wolno jednocześnie używać
łańcuchów przeciwpoślizgowych. W samochodach z napędem na wszystkie koła można
odłączyć napęd na oś tylną. Koła zapasowego
nie wolno naprawiać. Prawidłowe ciśnienie w
oponie koła zapasowego podane jest w tabeli,
patrz strona 193.
4. Rozwinąć oba czerwone boki trójkąta.
Trójkąt ostrzegawczy należy ustawić w
miejscu odpowiednim do sytuacji na drodze.
194
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Samochód może mieć założone maksymalnie jedno dojazdowe koło zapasowe.
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
G026998
Wyjmowanie koła zapasowego
Koło zapasowe znajduje się pod podwoziem
samochodu. Podnośnik* wraz z zestawem
narzędzi* ukryte są pod podłogą bagażnika.
Korba podnośnika składa się z dwóch części.
Jedna z nich jest dołączona do kompletu
narzędzi, a druga jest umieszczona pod nim.
UWAGA
W komplecie narzędzi znajduje się ściągacz
do osłony piasty koła (dotyczy niektórych
wersji kół).
Miejsce przechowywania podnośnika:
Wersja siedmiomiejscowa
4. Obracając w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara poluzować uchwyt koła, aż do wyczucia oporu.
Wersja pięciomiejscowa
Sposób wyjmowania koła zapasowego:
1. Opuścić tylny próg bagażnika i podnieść
płytę podłogi bagażnika.
2. Wyjąć obie części korby i połączyć je ze
sobą.
3. Zaczepić końcówkę korby za ucho wciągarki.
UWAGA
Jeżeli linka nie zostanie zwinięta, w czasie
jazdy może spowodować uszkodzenie
samochodu.
07
5. Odczepić linkę od koła i zwinąć linkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
195
07 Koła i ogumienie
Trójkąt ostrzegawczy* i koło zapasowe*
6. Koło z przebitą oponą umieścić w bagażniku. Do zestawu narzędzi samochodowych dołączona jest torba foliowa na koło.
7. Na koniec sprawdzić, czy koło jest prawidłowo umocowane.
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Wnęka w podwoziu tego samochodu przeznaczona jest wyłącznie na oryginalne koło
zapasowe. Nie należy w niej umieszczać
jakichkolwiek innych kół.
Chowanie koła zapasowego
Najlepiej, gdy czynność tą wykonują dwie
osoby: Jedna obraca korbą, a druga prowadzi
koło.
1. Odwinąć linkę i umieścić zaczep w centralnym otworze koła.
2. Powoli obracając korbą (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) zwinąć
nieco linkę.
3. Odchylić koło, aby przeszło ponad elementami układu wydechowego.
07
4. Odchylając do dołu tylną krawędź koła zwijać linkę.
5. Umieścić koło przy podłodze samochodu
nad tylnym mostem.
Podnośnik musi zostać zaczepiony do podwozia we właściwym miejscu. Pomiędzy
miejscami do zaczepienia podnośnika znajduje się uchwyt montażowy ze sworzniem.
Nie jest on wystarczająco wytrzymały, aby
podpierać samochód. W razie wątpliwości
firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo, która wskaże właściwe
punkty zaczepienia podnośnika. Nieprawidłowe zamocowanie podnośnika może
doprowadzić do uszkodzenia drzwi i nadwozia samochodu.
Narzędzia – odkładanie na miejsce
Narzędzia i podnośnik* po użyciu należy odłożyć na miejsce. Podnośnik wymaga odpowiedniego złożenia (jak pokazano na wcześniejszej
ilustracji), aby się zmieścił na swoim miejscu.
WAŻNE
Gdy narzędzia i podnośnik* nie są używane,
trzeba je przechowywać w przeznaczonym
na nie miejscu w przestrzeni bagażowej
samochodu.
6. Obracać korbą, aż do wyczucia oporu.
Apteczka*
Apteczka znajduje się w bagażniku.
196
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
Zdejmowanie koła
kliny. Do tego celu można użyć drewnianych klocków lub dużych kamieni.
OSTRZEŻENIE
Należy sprawdzić, czy podnośnik nie jest
uszkodzony, jest czysty i czy gwinty są prawidłowo nasmarowane.
G026997
UWAGA
Jeżeli zmiana koła odbywa się w miejscu, w
którym jest ruch drogowy, należy pamiętać o
wystawieniu trójkąta ostrzegawczego. Po obu
stronach samochodu znajdują się po dwa
miejsca do zaczepienia podnośnika. Są one
zlokalizowane pod środkową częścią dolnej
krawędzi obu drzwi.
Firma Volvo zaleca używania wyłącznie
podnośnika* przeznaczonego do danego
modelu samochodu, który podano na etykiecie podnośnika.
Na etykiecie tej podano także maksymalny
udźwig podnośnika przy określonej minimalnej wysokości podnoszenia.
3. Wyjąć podnośnik*, klucz do kół i korbę
podnośnika. Miejsca przechowywania
podnośnika, klucza do kół i korby podnośnika, patrz strona 195. Jeżeli używany jest
inny podnośnik, patrz patrz strona 217.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wsuwać się pod samochód
wsparty na podnośniku. Samochód może
nagle opaść, powodując obrażenia ciała.
Podnośnik stanowiący fabryczne wyposażenie samochodu służy wyłącznie do
zmiany koła. We wszystkich innych sytuacjach należy stosować podnośniki warsztatowe, a pod uniesioną oś samochodu
należy podstawiać stojaki podporowe.
Gwintowany pręt podnośnika powinien być
zawsze dobrze nasmarowany.
Jeżeli podłoże będzie zbyt miękkie, podnośnik może ześlizgnąć się na bok, powodując opadnięcie samochodu. W czasie
zmiany koła w samochodzie nie może nikt
przebywać.
4. Poluzować kluczem śruby mocujące koło o
½-1 obrotu. Obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
1. Zatrzymać samochód w płaskim, równym
i poziomym miejscu o twardym podłożu.
07
2. Uruchomić hamulec postojowy i włączyć
bieg wsteczny (manualna skrzynia biegów)
lub zakres P (automatyczna skrzynia biegów). Pod koło przednie i tylne, które
pozostają na ziemi podłożyć z obu stron
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
197
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie umieszczać żadnych przedmiotów między podłożem a podnośnikiem, ani
między punktem przyłożenia podnośnika i
podnośnikiem.
6. Podnieść samochód na tyle, aby zmieniane koło zostało całkowicie odciążone.
7. Całkowicie wykręcić śruby mocujące i
zdjąć koło.
Zakładanie koła
OSTRZEŻENIE
G020332
Nieprawidłowe ustawienie podnośnika
może spowodować opadnięcie samochodu, grożąc spowodowaniem obrażeń.
07
5. Ustawić podnośnik pod miejscem jego
zaczepienia do podwozia i obracając
korbą podnieść jego głowicę w kierunku
podłogi samochodu. W pokrywce z tworzywa sztucznego w każdym punkcie
zaczepowym znajduje się wgłębienie.
Sprawdzić, czy głowica jest prawidłowo
ustawiona w gnieździe w podwoziu.
Następnie ustawić podnośnik w taki sposób, aby jego stopa znajdowała się dokładnie pod punktem zaczepienia. Patrz ilustracja.
G027000
WAŻNE
198
Podłoże musi być twarde, płaskie i
poziome.
1. Oczyścić powierzchnie przylegania koła i
piasty.
2. Wsunąć koło na piastę. Wkręcić śruby
mocujące.
3. Opuścić samochód, aby koło nie mogło się
obracać.
4. Stopniowo i na przemian dokręcić śruby
mocujące koło, w kolejności „na krzyż”.
Moment dokręcania: 140 Nm (14,0 kGm).
Bardzo ważne jest dokręcenie śrub właściwym momentem. Moment dokręcenia
sprawdzić kluczem dynamometrycznym.
5. Przed włożeniem podnośnika na miejsce
należy go całkowicie złożyć, a następnie
schować go w bagażniku. Następnie
zamocować go na miejscu.
6. Sprawdzić, czy założone koło ma właściwe
ciśnienie.
07 Koła i ogumienie
Wymiana koła
UWAGA
Ten rodzaj nakrętek może być stosowany
również do stalowych obręczy kół.
Należy stosować właściwy rodzaj śrub do
mocowania kół. W razie wątpliwości firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
07
199
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Zestawu naprawczego do ogumienia można
używać do naprawy przebitej opony oraz do
sprawdzania i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu. W jego skład wchodzi kompresor i
pojemnik z płynem uszczelniającym. Zestaw
służy do tymczasowej naprawy przebitej
opony. Po naprawie opony lub przed upływem
terminu ważności pojemnik ze środkiem uszczelniającym należy wymienić na nowy.
Środek uszczelniający skutecznie uszczelnia
przebicia bieżnika opony.
UWAGA
Środek uszczelniający przeznaczony jest
wyłącznie do tymczasowej naprawy przebicia części bieżnikowej opony.
UWAGA
W samochodzie wyposażonym w zestaw
naprawczy do ogumienia podnośnik stanowi wyposażenie opcjonalne.
07
Środek uszczelniający ma ograniczone możliwości naprawy przebitych boków opony. Nie
należy go stosować w przypadku rozleglejszych rozcięć, pęknięć i podobnego typu uszkodzeń.
200
Gniazda 12 V do zasilania kompresora znajdują
się w środkowej konsoli, przy tylnym siedzeniu
oraz w bagażniku. Należy użyć gniazda położonego najbliżej naprawianego koła.
Struktura menu
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
Wyjmowanie zestawu naprawczego do
ogumienia
G020400
Uwagi ogólne
Etykieta, maksymalne dopuszczalne prędkości
Przełącznik
Zestaw naprawczy do ogumienia wraz ze sprężarką i narzędziami znajduje się pod podłogą
bagażnika.
Przewód elektryczny
1. Odwinąć do przodu tylny brzeg wykładziny
podłogowej.
Korek zabezpieczający
2. Wyjąć zestaw naprawczy do ogumienia.
Zawór redukujący ciśnienie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Uchwyt pojemnika (pomarańczowy korek)
Przewód powietrzny
Pojemnik ze środkiem uszczelniającym
Manometr
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Awaryjna naprawa przebitej opony
3. Upewnić się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny i
powietrzny.
OSTRZEŻENIE
UWAGA
Nie zrywać plomby z pojemnika przed użyciem. Plomba zostanie zerwana automatycznie przy wkręcaniu pojemnika.
G019723
4. Odkręcić pomarańczową zakrętkę oraz
blokadę pojemnika.
Informacje na temat funkcji poszczególnych elementów znajdują się na poprzednim rysunku.
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
5. Wkręcić pojemnik w uchwyt.
2. Zdjąć etykietę z maksymalną dopuszczalną prędkością i przykleić ją na kierownicy.
6. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
Środek uszczelniający może działać drażniąco na skórę. Wszelkie ślady tego środka
na skórze należy zmyć wodą z mydłem.
Podczas pracy kompresora nie należy przebywać bezpośrednio przy pompowanej
oponie. W razie zauważenia pęknięć,
wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń
należy natychmiast wyłączyć kompresor. W
takiej sytuacji należy przerwać podróż.
Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
OSTRZEŻENIE
1. Otworzyć pokrywę zestawu naprawczego
do ogumienia.
OSTRZEŻENIE
7. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
UWAGA
Po włączeniu kompresora wskazywane ciśnienie może wzrosnąć nawet do 6 bar, ale
po około 30 sekundach jego wartość spadnie.
8. Uruchomić kompresor przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
WAŻNE
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać w samochodzie z włączonym silnikiem dzieci bez opieki.
07
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
9. Napełniać oponę przez 7 minut.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
201
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
OSTRZEŻENIE
Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,8 bara, oznacza to, że przebicie opony jest
zbyt rozległe i uszczelnienie nie jest wystarczające. W takiej sytuacji należy przerwać
podróż. Zaleca się kontakt z autoryzowanym serwisem ogumienia.
10. Wyłączyć kompresor w celu sprawdzenia
ciśnienia na manometrze. Minimalna wartość ciśnienia wynosi 1,8 bara, a
maksymalna 3,5 bara.
11. Wyłączyć kompresor i odłączyć przewód
zasilania z gniazda elektrycznego 12 V w
samochodzie.
12. Odłączyć przewód sprężonego powietrza
od zaworu opony i nałożyć kapturek
ochronny na zawór opony.
07
13. W celu uzyskania skutecznego uszczelnienia przebitej opony należy jak najszybciej
rozpocząć jazdę i przejechać odcinek
około 3 km, nie przekraczając prędkości
80 km/h.
Ponowna kontrola stanu naprawionej
opony i ciśnienia
1. Ponownie podłączyć zestaw naprawczy.
3. Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi poniżej
1,3 bara, oznacza to, że uszczelnienie nie
jest wystarczające. W takiej sytuacji należy
przerwać podróż. Należy skontaktować się
z serwisem ogumienia.
4. Jeżeli ciśnienie w oponie przekracza
1,3 bara, należy doprowadzić je do wartości podanej na naklejce informacyjnej z
zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu. Zbyt wysokie ciśnienie obniżyć za
pomocą zaworu upustowego.
6. Schować zestaw naprawczy w bagażniku.
7. Firma Volvo zaleca skierowanie się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Volvo
w celu dokonania wymiany/naprawy uszkodzonej opony. Należy poinformować
pracowników serwisu, że opona została
naprawiona środkiem uszczelniającym.
OSTRZEŻENIE
Nie wykręcać pojemnika. Jest on wyposażony w blokadę powrotną zapobiegającą
wyciekowi uszczelniacza.
5. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny. Założyć kapturek
ochronny na zawór opony.
UWAGA
Po jednorazowym użyciu pojemnik ze środkiem uszczelniającym i przewód powietrza
należy wymienić na nowy. Firma Volvo
zaleca, by wymianę zlecić autoryzowanej
stacji obsługi Volvo.
2. Odczytać ciśnienie w oponie z manometru.
202
OSTRZEŻENIE
Należy regularnie sprawdzać ciśnienie w
ogumieniu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
OSTRZEŻENIE
Po użyciu zestawu do naprawy przebitych
opon nie należy przekraczać prędkości
80 km/h Volvo zaleca przeprowadzenie
kontroli opony naprawionej środkiem uszczelniającym w autoryzowanej stacji
obsługi Volvo (maksymalna odległość jazdy
na naprawionej oponie wynosi 200 km). Pracownicy stacji obsługi ocenią, czy opona
nadaje się jeszcze do naprawy, czy trzeba
ją wymienić.
07 Koła i ogumienie
Awaryjna naprawa przebitej opony*
Pompowanie opony
Tym kompresorem można pompować oryginalne opony samochodu.
1. Kompresor musi być wyłączony. Upewnić
się, że przełącznik jest w położeniu 0. Zlokalizować przewód elektryczny
powietrzny.
2. Odkręcić kapturek ochronny z zaworu
powietrznego opony. Wkręcić końcówkę
przewodu sprężonego powietrza do końca
części gwintowanej zaworu opony.
OSTRZEŻENIE
Nie pozostawiać w samochodzie z włączonym silnikiem dzieci bez opieki.
OSTRZEŻENIE
Wdychanie gazów spalinowych stwarza
śmiertelne zagrożenie. Nie wolno uruchamiać silnika, gdy samochód stoi w zamkniętym i słabo wentylowanym pomieszczeniu.
OSTRZEŻENIE
WAŻNE
Niebezpieczeństwo przegrzania. Kompresor nie może jednorazowo pracować dłużej
niż 10 minut.
5. Napompować oponę do ciśnienia podanego na naklejce informacyjnej z zalecanymi wartościami ciśnienia w ogumieniu.
(Zbyt wysokie ciśnienie można obniżyć za
pomocą zaworu upustowego.)
6. Wyłączyć kompresor. Odłączyć przewód
elektryczny i powietrzny.
7. Założyć kapturek ochronny na zawór
opony.
Pojemnik zawiera etanol 1.2 i naturalny
lateks.
Połknięcie tej substancji może być groźne.
W przypadku kontaktu ze skórą może
powodować reakcję alergiczną.
Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
UWAGA
Pojemnik należy zutylizować w miejscu
zbierania odpadów niebezpiecznych.
Wymiana pojemnika ze środkiem
uszczelniającym
Wymiana nieużywanego pojemnika musi
nastąpić przed upłynięciem daty ważności.
Wymieniony pojemnik należy traktować jako
odpad niebezpieczny.
07
3. Przewód zasilania podłączyć do gniazda
elektrycznego 12 V w samochodzie i uruchomić silnik.
4. Uruchomić kompresor przestawiając
wyłącznik do pozycji I.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
203
Czyszczenie.......................................................................................... 206
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych ............................................ 211
Zabezpieczenie antykorozyjne.............................................................. 212
204
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Uwagi dotyczące mycia samochodu
Samochód należy myć, gdy tylko stanie się
brudny. Stosować szampon samochodowy.
Zabrudzenia i sól mogą łatwo doprowadzić do
powstania korozji.
• Nie należy stawiać samochodu w miejscu
wystawionym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Mycie silnie rozgrzanych powierzchni lakierowanych
może doprowadzić do ich trwałych uszkodzeń. Samochód należy myć w miejscu, z
którego ścieki są zbierane w oddzielny
separator.
• Dokładnie zmyć strumieniem wody brud z
WAŻNE
Brudne światła mijania zapewniają gorsze
oświetlenie. Należy czyścić je regularnie, na
przykład podczas tankowania.
UWAGA
Na wewnętrznej powierzchni kloszy zewnętrznych elementów oświetlenia tj. lamp
przednich, przednich i tylnych lamp przeciwmgielnych, może skraplać się woda.
Jest to zjawisko normalne i nie powoduje
uszkodzenia lamp zewnętrznych. Po włączeniu lampy na jakiś czas kondensacja
zostanie usunięta.
podwozia samochodu.
• Przy użyciu gąbki umyć nadwozie, obficie
polewając letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
• Trwałe zabrudzenia można spróbować
usunąć na zimno środkiem odtłuszczającym.
• Wytrzeć samochód czystą i miękką ściereczką irchową lub gumową wycieraczką
do szyb.
OSTRZEŻENIE
08
206
Mycie silnika należy powierzyć stacji
obsługi pojazdów. Mycie gorącego silnika
może doprowadzić do pożaru.
Usuwanie ptasich odchodów
Wszelkie ślady ptasich odchodów na powierzchniach lakierowanych należy jak najszybciej
usuwać. Zawarte w nich agresywne związki
chemiczne uszkadzają lakier i powodują jego
odbarwienie. Takie odbarwienia będzie mógł
usunąć tylko specjalista.
Chromowane obręcze kół
WAŻNE
Środki do czyszczenia kół mogą zaplamić
chromowane obręcze. Przy użyciu gąbki
umyć nadwozie, polewając je obficie letnią
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
Czyszczenie piór wycieraczek
Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach
wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność
piór wycieraczek.
UWAGA
Pióra wycieraczek oraz przednią szybę
samochodu myć roztworem mydła lub
szamponu samochodowego w ciepłej
wodzie.
Nie używać żadnych silnych rozpuszczalników.
Automatyczne myjnie
W automatycznej myjni samochód zostanie
łatwo i szybko wymyty, ale nie zastąpi to
dokładnego mycia ręcznego. Szczotki w automatycznej myjni nie mają dostępu do wszystkich wymagających mycia miejsc.
WAŻNE
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia
samochód należy myć ręcznie.
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Mycie wysokociśnieniowe
Podczas mycia wysokociśnieniowego należy
kierować strumień ruchami „zamiatającymi”,
utrzymując dyszę wylotową w odległości co
najmniej 30 cm od powierzchni samochodu
(dotyczy wszystkich części zewnętrznych
pojazdu).
WAŻNE
Spłukać cały samochód w celu usunięcia
luźnych zabrudzeń. Użycie myjki wysokociśnieniowej: Nie zbliżać dyszy wylotowej
myjki wysokociśnieniowej do powierzchni
nadwozia na odległość mniejszą niż 30 cm.
Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na zamki.
Testowanie hamulców
OSTRZEŻENIE
Po myciu należy zawsze sprawdzić skuteczność hamulców, w tym hamulca postojowego, aby upewnić się, że woda i korozja
nie będą miały wpływu na hamowanie.
W przypadku długiej jazdy w czasie opadów
deszczu lub mokrego śniegu należy od czasu
do czasu delikatnie nacisnąć pedał hamulca.
W celu rozgrzania i osuszenia okładzin ciernych i tarcz hamulcowych. Należy to również
robić po rozpoczęciu jazdy w bardzo wilgotne
lub zimne dni.
Zewnętrzne elementy plastikowe,
gumowe i wykończeniowe
Do czyszczenia i pielęgnacji części z tworzywa
sztucznego, gumy oraz elementów ozdobnych
wykończonych z połyskiem zalecane jest stosowanie specjalnych preparatów, dostępnych
w sieci sprzedaży Volvo. Używając tych środków, należy stosować się bezwzględnie do
instrukcji ich użytkowania.
WAŻNE
Unikać polerowania i woskowania elementów plastikowych i gumowych.
Środki odtłuszczające należy nakładać na
elementy plastikowe i gumowe delikatnie,
stosując lekki nacisk tylko w razie potrzeby.
Do tego celu używać miękkiej gąbki.
Polerowanie błyszczących elementów
wykończeniowych może spowodować starcie lub uszkodzenie połyskującej powłoki.
Nie wolno stosować środków do polerowania o właściwościach ściernych.
Polerowanie i woskowanie
Kiedy lakier zaczyna tracić swój połysk lub gdy
np. chcemy go dodatkowo zabezpieczyć
przed sezonem zimowym, można go wypolerować i nawoskować.
Przez pierwszy rok użytkowania samochodu
zwykle nie ma potrzeby polerowania jego nadwozia. W tym okresie można jednak woskować
samochód. Nie należy polerować ani woskować samochodu w miejscu wystawionym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed polerowaniem lub woskowaniem należy
starannie umyć samochód. Plamy od smoły i
asfaltu zmyć środkiem do usuwania smoły lub
benzyną ekstrakcyjną. Trudniejsze do usunięcia plamy można wyczyścić delikatną pastą
ścierną do lakieru samochodowego.
Należy najpierw przeprowadzić polerowanie, a
następnie woskowanie przy użyciu płynnego
lub stałego wosku. Ściśle przestrzegać instrukcji na opakowaniu używanego preparatu. Wiele
dostępnych środków zawiera zarówno wosk,
jak i cząsteczki ścierne.
08
``
207
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
WAŻNE
Należy stosować wyłącznie środki do pielęgnacji lakieru i zabiegi zalecane przez
firmę Volvo. Inne zabiegi, takie jak stosowanie środków ochronnych, uszczelniających,
zabezpieczających, nabłyszczających itp.
mogą spowodować uszkodzenie lakieru.
Uszkodzenia lakieru spowodowane użyciem takich środków nie są objęte gwarancją firmy Volvo.
208
Zalecane jest stosowanie specjalnych środków utrzymujących właściwości odpychające wodę, dostępnych w sieci sprzedaży
Volvo. Po raz pierwszy środek ten należy
zastosować po trzech latach od nabycia
nowego samochodu, a następnie co roku.
Czyszczenie wnętrza
Powłoka odpychająca wodę*
Usuwanie plam z tekstylnej tapicerki i
podsufitki
Na powierzchniach szklanych nigdy
nie stosować takich produktów jak
woski samochodowe, substancje odtłuszczające lub podobne, ponieważ może to spowodować utratę właściwości odpychających
wodę.
Należy stosować wyłącznie zalecane przez
Volvo kosmetyki samochodowe. Stosować je
regularnie, przestrzegając dołączonych do
nich instrukcji. Stosowanie innych preparatów
może osłabić odporność przeciwpożarową
materiału.
Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić szklanych powierzchni.
Przed zastosowaniem środków czyszczących
ważne jest oczyszczenie powierzchni odkurzaczem.
Aby uniknąć uszkodzenia szklanych powierzchni, do usuwania lodu należy używać wyłącznie plastikowych skrobaków.
Środki czyszczące firmy Volvo można również
wykorzystać do usunięcia plam po oczyszczeniu wykładziny odkurzaczem.
Powłoka odpychająca wodę ulega naturalnemu zużyciu.
08
UWAGA
WAŻNE
Przedmioty o ostrych krawędziach oraz
taśma typu „rzep” mogą uszkodzić tapicerkę tekstylną.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Stosowanie
innych preparatów może zniszczyć odporność
pożarową materiału. Do czyszczenia pasów
bezpieczeństwa należy używać ciepłej wody z
delikatnym syntetycznym środkiem myjącym.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
Usuwanie plam z tapicerki skórzanej
Tapicerka skórzana w samochodach Volvo nie
zawiera chromu i uzyskała aprobatę zgodnie z
normą Oeko-Tex 100, a jej powierzchnia została zakonserwowana w sposób pozwalający
zachować pierwotny wygląd.
Wraz z upływem czasu tapicerka skórzana
podlega procesom starzenia i pokrywa się
piękną patyną. Skóry bardzo wysokiej jakości
są tak przetwarzane, aby zachować naturalne
właściwości. Posiadają one również powłokę
ochronną, ale dla utrzymania dobrych właściwości i wyglądu konieczne jest ich regularne
czyszczenie. Volvo oferuje szeroką gamę środków do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej, które stosowane zgodnie z instrukcjami
konserwują również powłoki ochronne. Po
pewnym czasie użytkowania nieunikniony jest
powrót skóry do wyglądu naturalnego, uzależnionego w mniejszym lub większym stopniu od
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
struktury jej powierzchni. Jest to normalny proces starzenia skóry, dowodzący naturalnego
pochodzenia tego materiału.
4. Wytrzeć pianę miękkim papierem lub tkaniną i odczekać do całkowitego wyschnięcia skóry.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów firma
Volvo zaleca czyszczenie i pokrywanie tapicerki kremem ochronnym od jednego do czterech razy w roku (lub częściej w razie potrzeby).
Zestaw Volvo Leather Care do pielęgnacji
skóry można nabyć w sieci sprzedaży Volvo.
Nakładanie środka konserwującego na
tapicerkę skórzaną
•
•
Przed zastosowaniem środków do pielęgnacji
skóry ważne jest oczyszczenie powierzchni
odkurzaczem.
WAŻNE
1. Wylać niewielką ilość mleczka konserwującego na filcową tkaninę i delikatnie
wetrzeć cienką warstwę mleczka w skórę.
Pewne rodzaje kolorowej odzieży (np.
dżinsowej lub zamszowej) mogą plamić
tapicerkę.
2. Po nałożeniu mleczka konserwującego
pozostawić skórę na 20 minut do
wyschnięcia.
Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników. Produktu tego rodzaju mogą
uszkodzić tapicerkę tekstylną, winylową i skórzaną.
Skóra będzie teraz lepiej zabezpieczona przed
plamami i promieniowaniem UV.
WAŻNE
Zalecenia dotyczące czyszczenia
tapicerki skórzanej
1. Wylać płyn czyszczący na zmoczoną
gąbkę i wycisnąć z niej gęstą pianę.
Ostre przedmioty (np. pierścionki) mogą
uszkodzić skórę.
Zalecenia dotyczące czyszczenia
skórzanego poszycia kierownicy
2. Usunąć brud z tapicerki delikatnymi kolistymi ruchami.
• Usunąć zabrudzenia i kurz miękką wilgotną
3. Przyłożyć gąbkę dokładnie do plam.
Pozwolić, aby gąbka wchłonęła plamę. Nie
trzeć.
• Skóra musi oddychać. Nigdy nie przykry-
gąbką z dodatkiem neutralnego mydła.
wać skórzanego poszycia kierownicy plastikowymi osłonami.
• Używać olejów naturalnych. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie kosmetyków firmy Volvo do pielęgnacji skóry.
Jeżeli na kierownicy są plamy:
Grupa 1 (tusz, wino, kawa, mleko, pot i krew)
Użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Przygotować 5% roztwór amoniaku. (Do usuwania plam krwi użyć roztworu przygotowanego z 2 dl wody i 25 g soli.)
Grupa 2 (tłuszcze, oleje, sosy i czekolada)
1. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
2. Wypolerować chłonnym papierem lub
ściereczką.
Grupa 3 (suchy brud, kurz)
1. Usunąć brud miękką szczoteczką.
2. Taka sama procedura jak dla grupy 1.
Usuwanie plam z wewnętrznych
elementów i powierzchni z tworzywa
sztucznego, metalu i drewna
Do czyszczenia tapicerki oraz wewnętrznych
elementów i powierzchni samochodu zalecane
jest stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych środków czyszczących, dostępnych w sieci sprzedaży Volvo. Nie wolno zdrapywać ani rozcierać zabrudzeń. Nie wolno do
tego celu używać mocnych odplamiaczy.
08
``
209
08 Pielęgnacja samochodu
Czyszczenie
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
Należy użyć ciepłej wody z detergentem syntetycznym. W sieci sprzedaży Volvo dostępny
jest specjalny preparat do czyszczenia tkanin.
Przed umożliwieniem zwinięcia pasa należy
dokładnie go osuszyć.
08
210
08 Pielęgnacja samochodu
Naprawa uszkodzeń powłok lakierowych
Powłoki lakierowe
Powłoka lakierowa stanowi istotny element
antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i
dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają
natychmiastowej interwencji, aby zapobiec
powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki lakierowej, które
można naprawić samodzielnie, należą drobne
odpryski po uderzeniach kamieni, zarysowania
oraz uszkodzenia lakieru na krawędziach błotników i drzwiach.
Należy dobrać odpowiedni kolor lakieru. Lokalizacja etykiety produktu, patrz strona 298.
Odpryski po uderzeniach kamieni i
zarysowania lakieru
1. Na uszkodzone miejsce nakleić kawałek
taśmy maskującej, a następnie oderwać
go. W ten sposób usunięte zostaną wszelkie pozostałości lakieru, które nie przylegają dobrze do podłoża.
G020345
Naprawiana powierzchnia musi być czysta i
sucha, a temperatura otoczenia powinna przekraczać 15 °C.
Materiały
Kod koloru samochodu
• Lakier podkładowy w puszce
• Lakier w spreju lub lakier wyprawkowy w
sztyfcie1
• Taśma maskująca.
1
Jeżeli odprysk nie sięga do metalu i pozostała
w tym miejscu nieuszkodzona warstwa lakieru
barwnego, zaprawkę można wykonać bezpośrednio po oczyszczeniu miejsca.
Odprysk sięgający do powierzchni
metalu
Kod koloru lakieru
Tabliczka znamionowa.
Drobne odpryski i zarysowania
2. Dokładnie wymieszać podkład i nałożyć na
uszkodzone miejsce małym pędzelkiem
lub zapałką. Kiedy podkład wyschnie,
pędzelkiem nałożyć lakier nawierzchniowy.
3. W przypadku zarysowań postępować
podobnie, ale zamaskować taśmą
powierzchnie przylegające do zarysowanego miejsca, aby je zabezpieczyć.
4. Odczekać kilka dni i wypolerować naprawiane miejsce. Stosować niewielką ilość
pasty polerskiej nałożonej na miękką
szmatkę.
08
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do lakieru w sztyfcie.
211
08 Pielęgnacja samochodu
Zabezpieczenie antykorozyjne
Kontrola i konserwacja
zabezpieczenia antykorozyjnego
Wszystkie powierzchnie metalowe samochodu
zostały starannie zabezpieczone antykorozyjnie w procesie produkcji. Części nadwozia
wykonane są z blach ocynkowanych. Podwozie zabezpieczone jest trwałym środkiem antykorozyjnym. Do wnętrza belek nośnych i przekrojów zamkniętych wtryśnięto środek antykorozyjny o własnościach penetrujących.
O zabezpieczenie antykorozyjne należy dbać w
następujący sposób:
• Utrzymywać samochód w czystości. Spłukiwać podwozie wodą z węża. Podczas
mycia wysokociśnieniowego trzymać
dyszę wylotową w odległości co najmniej
30 cm od powierzchni lakierowanych.
• Regularnie kontrolować stan zabezpieczenia antykorozyjnego i w miarę potrzeby
dokonywać poprawek.
08
212
W normalnych warunkach eksploatacji zabezpieczenie antykorozyjne tego samochodu nie
wymaga powtarzania przez około 12 lat. Po
tym czasie powinno być poddawane zabiegom
konserwacyjnym co trzy lata. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych zabiegów firma Volvo zaleca zwrócenie się do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
08 Pielęgnacja samochodu
08
213
Serwis Volvo.........................................................................................
Samodzielna obsługa techniczna samochodu.....................................
Pokrywa i komora silnika......................................................................
Oleje i płyny eksploatacyjne..................................................................
Pióra wycieraczek.................................................................................
Akumulator............................................................................................
Wymiana żarówek ................................................................................
Bezpieczniki..........................................................................................
214
216
217
219
221
226
228
230
237
OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOCHODU
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Serwis Volvo
Program serwisowy Volvo
Specjalne czynności serwisowe
Zanim samochód ten opuścił fabrykę, przeszedł dokładną kontrolę w czasie jazd próbnych. Kolejną kontrolę samochodu przeprowadzono zgodnie z normami Volvo Car Corporation bezpośrednio przed przekazaniem go
nabywcy.
Niektóre czynności serwisowe związane z
układem elektrycznym samochodu mogą być
wykonywane wyłącznie z użyciem urządzeń
elektronicznych opracowanych specjalnie do
tego samochodu. Firma Volvo zaleca również,
aby przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek czynności związanych z instalacją elektryczną w tym samochodzie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oferowanego przez
Volvo, należy przestrzegać programu serwisowego Volvo, przedstawionego w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Firma
Volvo zaleca, aby czynności tam wymienione
zlecać do wykonania autoryzowanej stacji
obsługi Volvo. Stacja taka dysponuje odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami,
dokumentacją techniczną i wyposażeniem, co
stanowi gwarancję, że praca będzie wykonana
na najwyższym poziomie.
WAŻNE
Warunkiem możliwości korzystania z gwarancji Volvo jest ścisłe przestrzeganie zaleceń podanych w książce „Program obsługi
Volvo i rejestr przeglądów”.
216
09 Obsługa techniczna samochodu
Samodzielna obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Sprawdzić, czy przewody akumulatora są
właściwie połączone oraz czy zaciski są prawidłowo dokręcone.
Nie odłączać przewodów akumulatora (np. w
celu jego wymiany), gdy silnik pracuje.
Nie stosować przyspieszonego ładowania
akumulatora. Na czas ładowania trzeba odłączyć akumulator od instalacji samochodowej.
Kwas zawarty w akumulatorze jest żrący i trujący. Dlatego z akumulatorem należy postępować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
Autoryzowana stacja obsługi Volvo służy
wszelką pomocą w tym zakresie.
OSTRZEŻENIE
Układ zapłonowy samochodu wytwarza
bardzo wysokie napięcie. W całym układzie
zapłonowym występują napięcia grożące
porażeniem. Dlatego zawsze przed przystąpieniem do wykonywania czynności serwisowych w przedziale silnikowym należy
wyłączyć zapłon.
Gdy silnik jest rozgrzany lub włączony jest
zapłon, nie wolno dotykać świec zapłonowych, cewki zapłonowej ani przewodów
wysokiego napięcia.
Należy regularnie sprawdzać
• Płyn w układzie hamulcowym i sprzęgłowym – Poziom płynu powinien zawierać się
pomiędzy znakami MIN i MAX.
OSTRZEŻENIE
Wentylator chłodnicy może załączyć się
automatycznie nawet jakiś czas po wyłączeniu silnika.
Mycie silnika należy powierzyć stacji
obsługi pojazdów. Mycie gorącego silnika
może doprowadzić do pożaru.
Podnoszenie samochodu
Następujące elementy należy kontrolować w
regularnych odstępach czasu, np. przy okazji
uzupełniania paliwa:
• Płyn w układzie chłodzenia silnika –
Poziom płynu powinien zawierać się
pomiędzy znakami MIN i MAX na zbiorniku
wyrównawczym.
• Olej w silniku – Musi zawierać się pomiędzy
znakami MIN i MAX.
• Płyn w obwodzie wspomagania układu
kierowniczego – Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN i MAX.
G027001
Środki ostrożności przy wykonywaniu
czynności obsługowych w
samochodzie
09
• Płyn do spryskiwaczy – Zbiornik powinien
być zawsze napełniony. W okresie zimowym używać roztworu środka niskokrzepnącego do spryskiwaczy.
``
217
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Samodzielna obsługa techniczna samochodu
UWAGA
Volvo zaleca używanie wyłącznie podnośnika należącego do wyposażenia właściwego modelu. W przypadku używania podnośników innych niż zalecane przez Volvo
należy postępować według zaleceń instrukcji dołączonych do tych narzędzi
Jeśli samochód ma być podniesiony za
pomocą podnośnika warsztatowego, należy
go oprzeć o przednią krawędź ramy pomocniczej.
Nie można uszkodzić osłony przeciwbryzgowej pod silnikiem. Upewnić się, że podnośnik
jest tak ustawiony, aby samochód się z niego
nie zsunął. Zawsze należy stosować podpory
osi lub podobny sprzęt.
Jeśli samochód został podniesiony na dwukolumnowym podnośniku warsztatowym,
należy się upewnić, że przednie i tylne podnośnika są zamocowane pod punktami podnoszenia na progu drzwi. Patrz poprzednia ilustracja.
218
09 Obsługa techniczna samochodu
Pokrywa i komora silnika
Otwieranie pokrywy silnika
09
OSTRZEŻENIE
Po zamknięciu pokrywy silnika sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana.
OSTRZEŻENIE
G026995
W celu zamknięcia pokrywy komory silnikowej należy położyć dłoń na jej górnej krawędzi i nacisnąć do dołu. Nie chwytać za
osłonę chłodnicy. Grozi to urazem palców
przez elementy silnika.
1. Pociągnąć skrajną dźwignię pod deską
rozdzielczą po stronie kierownicy. Rozlegnie się odgłos zwalniania zamka pokrywy
komory silnikowej.
2. Wsunąć dłoń pod pokrywę komory silnikowej, z prawej strony dolnej krawędzi osłony
chłodnicy.
3. Nacisnąć do góry dźwignię zamka pomocniczego.
4. Zwolnić dźwignię i podnieść pokrywę
komory silnikowej.
``
219
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pokrywa i komora silnika
G027074
Komora silnika
Zbiornik płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgła
Zbiornik wyrównawczy płynu w układzie
chłodzenia silnika
Skrzynka przekaźników i bezpieczników
Tabliczka znamionowa
Filtr powietrza (Pokrywa ma różny kształt,
w zależności od wariantu silnika.)
Akumulator (w bagażniku)
Chłodnica
Miarka poziomu oleju w silniku
Wlew oleju silnikowego
Zbiornik płynu do spryskiwaczy
Zbiornik płynu w obwodzie wspomagania
układu kierowniczego
220
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
Naklejka z danymi oleju silnikowego.
Sprawdzanie poziomu oleju oraz
wymiana oleju i filtra oleju
Firma Volvo zaleca oleje Castrol. Olej silnikowy
i filtr oleju wymienia się zgodnie z terminarzem
obsługi okresowej podanym w książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
WAŻNE
Dopuszczalne jest stosowanie oleju o klasie
wyższej niż podana. W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji samochodu zalecane jest stosowanie oleju spełniającego
ostrzejsze wymogi jakościowe w stosunku do
podanych na tabliczce informacyjnej (patrz
strona 304).
By spełnić wymogi serwisowe w zakresie
przebiegów międzyprzeglądowych,
wszystkie silniki Volvo są napełniane
fabrycznie specjalnie przystosowanym olejem syntetycznym. Olej ten dobrano bardzo
starannie, z myślą o długotrwałym użytkowaniu, prawidłowej charakterystyce rozruchu silnika, niskim zużyciu paliwa oraz wpływie na środowisko.
Zalecane terminy przeglądów okresowych
wymagają użytkowania zatwierdzonego
przez Volvo oleju silnikowego. Do napełniania i wymiany należy stosować wyłącznie
zalecany rodzaj oleju silnikowego (patrz
naklejka w komorze silnika). Nieprawidłowy
olej silnikowy będzie miał negatywny wpływ
na niezawodność silnika, charakterystykę
rozruchu, zużycie paliwa oraz oddziaływanie samochodu na środowisko.
Volvo Car Corporation nie ponosi żadnej
odpowiedzialności gwarancyjnej w razie
zastosowania oleju silnikowego o niewłaściwej klasie lub lepkości.
09
W samochodach Volvo wykorzystywane są
różne systemy ostrzegające o niskim ciśnieniu
lub niskim poziomie oleju silnikowego. W niektórych wersjach zastosowano czujnik ciśnienia oleju silnikowego wraz z lampką ostrzegawczą ciśnienia oleju. W innych wersjach
znajduje się czujnik poziomu oleju, a kierowca
jest informowany o nieprawidłowościach za
pośrednictwem symbolu ostrzegawczego w
zestawie wskaźników oraz komunikatu tekstowego na wyświetlaczu. W jeszcze innych wersjach samochodu występują oba warianty.
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat.
Regularne sprawdzanie poziomu oleju w silniku jest szczególnie ważne w okresie do
pierwszej wymiany oleju. Olej należy wymieniać po osiągnięciu przebiegu określonego w
książce „Program obsługi Volvo i rejestr przeglądów”.
Sprawdzenia poziomu oleju w silniku należy
dokonywać nie rzadziej, niż co 2 500 km.
Pomiar jest najdokładniejszy przed uruchomieniem zimnego silnika. Pomiar wykonany bezpośrednio po wyłączeniu silnika jest niedokładny. Wykazywany będzie zbyt niski poziom
oleju, który nie zdążył jeszcze spłynąć do miski
olejowej.
``
221
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Oleje i płyny eksploatacyjne
Sprawdzanie poziomu oleju
silnikowego
MIN. Dane dotyczące ilości oleju, patrz
strona 304 i kolejne.
Uzupełnianie płynu do spryskiwaczy
Sprawdzanie poziomu oleju w ciepłym
silniku
1. Zaparkować samochód na poziomym
podłożu i po wyłączeniu silnika odczekać
przynajmniej 10-15 minut, aby olej mógł
spłynąć do miski olejowej.
Poziom oleju musi zawierać się w zaznaczonym
polu miarki.
Sprawdzanie poziomu oleju w zimnym
silniku
1. Przed sprawdzeniem poziomu wytrzeć
miarkę.
2. Sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki.
Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN
i MAX.
3. Gdy poziom jest w pobliżu znaku MIN,
należy dolać oleju porcjami, zaczynając od
objętości 0,5 litra. Dolać oleju tyle, aby jego
poziom był bliżej znaku MAX niż znaku
222
3. Sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki.
Musi zawierać się pomiędzy znakami MIN
i MAX.
Gdy poziom jest w pobliżu znaku MIN, należy
dolać oleju porcjami, zaczynając od objętości
0,5 litra. Dolać oleju tyle, aby jego poziom był
bliżej znaku MAX niż znaku MIN. Dane dotyczące ilości oleju, patrz strona 304 i kolejne.
OSTRZEŻENIE
Nie dopuścić do rozlania oleju na gorący
kolektor wylotowy, ponieważ grozi to pożarem.
WAŻNE
Nigdy nie dolewać oleju powyżej znaku
MAX. Zbyt wysoki poziom spowoduje nadmierne zużycie oleju.
G027097
G020336
2. Przed sprawdzeniem poziomu wytrzeć
miarkę.
Zbiornik płynu do spryskiwaczy.
Spryskiwacze szyby oraz zmywacze reflektorów mają wspólny zbiornik płynu. W sezonie
zimowym należy stosować płyn niskokrzepnący, aby nie nastąpiło zamarznięcie płynu w
pompie, zbiorniku lub przewodach. Informacje
dotyczące ilości płynu oraz jego doboru, patrz
strona 306.
UWAGA
Wskazówka! Uzupełniając płyn do spryskiwaczy należy również wyczyścić pióra
wycieraczek. Koncentrat niskokrzepnący
należy w odpowiedniej proporcji wymieszać
z wodą przed wlaniem do zbiornika.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie chłodzenia silnika
WAŻNE
Należy zawsze stosować zalecany przez
Volvo płyn chłodzący o własnościach przeciwdziałania korozji. Układ chłodzenia silnika jest fabrycznie napełniony roztworem
zapewniającym ochronę przed zamarzaniem do ok. -35 °C.
Informacje dotyczące ilości płynu oraz jego
doboru, patrz strona 306.
G027087
Poziom płynu chłodzącego należy
regularnie sprawdzać
Podczas dolewania stosować się do zaleceń
podanych na opakowaniu płynu. Należy ściśle
przestrzegać proporcji mieszania koncentratu
niskokrzepnącego z wodą właściwych dla
przeważających warunków pogodowych. Nie
wolno dolewać do układu chłodzenia samej
wody. Ryzyko zamarznięcia wzrasta zarówno
przy zbyt małej, jak i przy zbyt dużej zawartości
koncentratu niskokrzepnącego.
Poziom płynu powinien mieścić się pomiędzy
znakami MIN i MAX na zbiorniku wyrównawczym. Zbyt niski poziom płynu może powodować lokalne wzrosty temperatury, grożące uszkodzeniem (pękaniem) głowicy silnika. Jeżeli
poziom płynu opadnie poniżej znaku MIN,
należy go uzupełnić.
WAŻNE
•
Duża zawartość chloru, chlorków i
innych soli może powodować korozję w
układzie chłodzenia.
•
Należy zawsze stosować zalecany
przez Volvo płyn chłodzący przeciwdziałający korozji.
•
Mieszanka powinna zawierać 50%
wody i 50% płynu chłodzącego.
•
Płyn chłodzący należy wymieszać z
wodą wodociągową o odpowiedniej
jakości. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z jakością wody
należy zastosować gotową mieszankę
płynu chłodzącego zgodną z zaleceniami Volvo.
•
Przy wymianie płynu chłodzącego lub
elementów układu chłodzenia należy
wypłukać układ do czysta wodą wodociągową o odpowiedniej jakości lub
przepłukać go gotową mieszanką płynu
chłodzącego.
•
Silnik wolno uruchamiać wyłącznie z
prawidłowo napełnionym układem
chłodzenia. Istnieje możliwość wystąpienia wysokich temperatur, które
grożą uszkodzeniem (pęknięciem) głowicy cylindrów.
OSTRZEŻENIE
Płyn w układzie chłodzenia silnika może być
bardzo gorący. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia płynu, gdy silnik jest rozgrzany,
należy zakrętkę zbiornika wyrównawczego
odkręcać powoli, stopniowo uwalniając
nadciśnienie.
09
``
223
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
09
Objętości oraz wymogi jakościowe dotyczące
wody, patrz tabela w dziale Płyny i smary na
stronie 306.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w układzie hamulcowym i
sprzęgłowym
Informacje dotyczące ilości płynu oraz jego
doboru, patrz strona 306.
Jeżeli hamulce są intensywnie używane (np. w
warunkach jazdy górskiej) lub jeśli samochód
eksploatowany jest w klimacie tropikalnym o
dużej wilgotności, wówczas płyn hamulcowy
należy wymieniać co rok.
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
płynu w obwodzie wspomagania
układu kierowniczego
FULL
ADD
OSTRZEŻENIE
Gdy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej znaku MIN, do chwili
jego uzupełnienia nie można jeździć samochodem.
G000000
G026991
Należy ustalić przyczynę ubytku płynu.
Płyn układu hamulcowego i sprzęgłowego
znajduje się w jednym zbiorniku1. Poziom płynu
powinien zawierać się pomiędzy znakami
MIN i MAX. Wymiana płynu zalecana jest co
drugi rok lub przy okazji co drugiego przeglądu
okresowego.
1
224
Umiejscowienie zbiornika zależy od tego, czy kierownica jest po lewej, czy po prawej stronie.
UWAGA
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Poziom płynu należy regularnie kontrolować.
Płyn nie wymaga okresowej wymiany. Poziom
płynu powinien mieścić się pomiędzy znakami
ADD i FULL. Informacje dotyczące ilości płynu
oraz jego doboru, patrz strona 306.
09 Obsługa techniczna samochodu
Oleje i płyny eksploatacyjne
09
UWAGA
W przypadku awarii wspomagania w układzie kierowniczym lub konieczności holowania samochodu z wyłączonym silnikiem,
kierowanie jest nadal możliwe. Jednak kierownica będzie stawiać znacznie większy
niż zazwyczaj opór i skręcenie kół wymagać
będzie większego wysiłku.
225
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Pióra wycieraczek
Pióra wycieraczek
Czyszczenie samochodu
Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 206.
WAŻNE
Należy regularnie sprawdzać stan piór
wycieraczek. Zaniedbanie skraca żywotność piór wycieraczek.
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
UWAGA
Pióra obu wycieraczek są różnej długości.
Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest
dłuższe niż po stronie pasażera.
1. Odchylić ramię wycieraczki i uchwycić
pióro wycieraczki.
2. Wcisnąć rowkowany przycisk zatrzasku
pióra wycieraczki i jednocześnie zsunąć je
z końcówki ramienia.
3. Założyć nowe pióro, wykonując opisane
czynności w odwrotnej kolejności. Sprawdzić, czy pióro wycieraczki jest prawidłowo
zamocowane do ramienia.
226
09 Obsługa techniczna samochodu
Pióra wycieraczek
09
G026959
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
1. Odciągnąć ramię wycieraczki od szyby.
2. Wyciągnąć pióro wycieraczki z zaczepu w
kierunku drzwi bagażnika (jak pokazano na
ilustracji).
3. Wcisnąć na miejsce nowe pióro.
4. Sprawdzić, czy pióro wycieraczki jest prawidłowo zamocowane do ramienia.
227
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Akumulator
Konserwacja akumulatora
Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora
mogą mieć wpływ takie czynniki, jak warunki
jazdy, sposób prowadzenia samochodu, częstotliwość rozruchów silnika, warunki klimatyczne itp.
UWAGA
Ze względu na zawartość ołowiu, zużyty
akumulator należy poddać recyklingowi w
sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska naturalnego.
OSTRZEŻENIE
We wnętrzu akumulatora znajduje się niezwykle wybuchowa mieszanina wodoru i
tlenu. Jedna iskra, która może powstać na
obluzowanym połączeniu, może spowodować eksplozję akumulatora. Akumulator
zawiera również kwas siarkowy, który ma
własności silnie korozyjne. Jeżeli kwas
dostanie się do oczu, na skórę lub ubranie,
należy zmyć go dużą ilością wody. W przypadku dostania się kwasu do oczu należy
bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
UWAGA
Wielokrotne całkowite rozładowanie akumulatora skraca jego trwałość.
Na trwałość akumulatora mają wpływ takie
czynniki, jak warunki jazdy i klimat. Początkowa pojemność akumulatora zmniejsza się
z czasem i z tego powodu należy akumulator doładować po dłuższym okresie, kiedy
samochód nie jest używany lub jeździ tylko
na krótkie odległości. Bardzo niskie temperatury mają negatywny wpływ na pojemność początkową.
Aby utrzymać akumulator w dobrym stanie,
zaleca się dokonywanie raz na tydzień przynajmniej 15-minutowych przejazdów lub
podłączanie do urządzenia podładowującego.
Szczegółowe informacje w
instrukcji obsługi.
Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Akumulator zawiera żrący
kwas.
Utrzymywanie pełnego naładowania akumulatora zapewnia jego maksymalną
żywotność.
Symbole na obudowie akumulatora
Nie zbliżać się ze źródłem
iskrzenia lub otwartym
ogniem.
Stosować okulary ochronne.
Niebezpieczeństwo eksplozji.
228
09 Obsługa techniczna samochodu
Akumulator
Wymiana akumulatora
09
5. Następnie odłączyć od akumulatora zacisk
dodatni oraz przewód wentylacyjny tlenowodoru
Wymontowanie akumulatora
Zamontowanie akumulatora
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
-
DRAIN PIPE
1. Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania.
2. Wykręcić wkręty mocujące jarzmo i górną
osłonę akumulatora.
3. Odczekać co najmniej 5 minut, zanim
będzie można dotknąć zacisków elektrycznych. (Przez ten czas różne moduły
sterujące w układzie elektrycznym samochodu mogą zapisywać informacje.)
4. Odłączyć zacisk ujemny od akumulatora
G027076
G027075
+
1. Włożyć akumulator
2. Podłączyć zacisk dodatni
3. Podłączyć zacisk ujemny
4. Prawidłowo połączyć przewód wentylacyjny do akumulatora i otworu wylotowego
w nadwoziu.
5. Założyć i umocować górną osłonę i jarzmo
akumulatora
229
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Uwagi ogólne
Dane dotyczące rodzajów żarówek, patrz
strona 312.
Niżej wyszczególnione lampy są specjalnego
typu i wymiany żarówek tych świateł powinien
dokonywać wyłącznie odpowiednio przygotowany warsztat.
• Górna lampka oświetlenia kabiny
• Lampki do czytania i oświetlenie schowka
Wyjmowanie przedniej lampy zespolonej
WAŻNE
Nie wolno dotykać palcami szklanej części
żarówki. Smar i tłuszcz przeniesiony z palców w wyniku rozgrzania odparowuje i
pokrywa odbłyśnik reflektora, powodując
jego uszkodzenie.
Wymiana żarówek przednich świateł
w desce rozdzielczej
4. Wyciągnąć lampę do przodu.
WAŻNE
Podczas rozłączania nie ciągnąć za przewód elektryczny tylko za złącze
kuracyjnego w zewnętrznych lusterkach
wstecznych
• Dodatkowe światło hamowania
• Aktywne reflektory biksenonowe
5. Rozłączyć złącze elektryczne, najpierw
wciskając od spodu zatrzask, a następnie
pociągając je od góry.
OSTRZEŻENIE
230
2. Podnieść pokrywę komory silnikowej.
3. Odczepić lampę, pociągając do góry dwa
trzpienie mocujące.
• Kierunkowskazy i lampki oświetlenia ase-
6. Wyjąć lampę i położyć ją na miękkiej
powierzchni, aby nie uszkodzić klosza.
G027081
Czynności związane z wymianą żarówek w
samochodach wyposażonych w reflektory
ksenonowe muszą być wykonywane w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Ze względu
na wysokie napięcie elektryczne, czynności
przy reflektorach ksenonowych wymagają
zachowania szczególnej ostrożności.
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
Wymiana żarówek świateł mijania, drogowych
i pozycyjnych wymaga wyjęcia całej lampy
zespolonej. W celu wymiany jednej z tych żarówek należy wykonać niżej wymienione czynności związane z wymontowaniem lampy, a
następnie czynności specyficzne dla danej
żarówki.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
Światło mijania, reflektory halogenowe
Światła mijania
Światła drogowe
Kierunkowskaz
Światło pozycyjne
Światła obrysowe
G027088
W celu zamontowania lampy należy wykonać
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Sprawdzić, czy trzpienie mocujące zostały prawidłowo osadzone.
G027082
G027083
Rozmieszczenie żarówek w przedniej
lampie zespolonej
09
1. Obracając w lewo wykręcić zaślepkę z
obudowy reflektora.
2. Rozłączyć złącze elektryczne.
3. Zwolnić sprężynę mocującą. Najpierw
nacisnąć w prawo w celu odczepienia
sprężyny, a następnie odchylić na zewnątrz i do dołu.
4. Wyciągnąć żarówkę.
5. Włożyć nową żarówkę. Pasuje tylko w jednej pozycji.
``
231
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
sprężyny, a następnie odchylić na zewnątrz i do dołu.
6. Nacisnąć sprężynę mocującą do góry i
lekko w lewo, aż zostanie uchwycona
przez zaczep.
3. Wyciągnąć żarówkę.
7. Wcisnąć złącze elektryczne.
8. Wkręcić zaślepkę w obudowę reflektora.
Znak HAUT powinien być u góry.
Światła drogowe
4. Włożyć nową żarówkę. Pasuje tylko w jednej pozycji.
5. Nacisnąć sprężynę mocującą do góry i
lekko w lewo, aż zostanie uchwycona
przez zaczep.
1. Obrócić w lewo i wyjąć oprawę żarówki.
2. Wyciągnąć żarówkę.
3. Ostrożnie zamontować nową żarówkę
wciskając ją w gniazdo.
4. Włożyć oprawę z powrotem i obrócić w
prawo.
Kierunkowskazy
6. Wcisnąć złącze elektryczne i włożyć
zaślepkę w obudowę reflektora.
Reflektory halogenowe
1. Wyciągnąć zaślepkę z obudowy reflektora
i rozłączyć złącze elektryczne.
2. Zwolnić sprężynę mocującą. Najpierw
nacisnąć w prawo w celu odczepienia
232
G028409
G027085
G027089
Światła obrysowe i pozycyjne
Żarówki umieszczone są w oprawach ze złączem bagnetowym.
Żarówki umieszczone są w oprawach ze złączem bagnetowym.
1. Obrócić w lewo i wyjąć oprawę żarówki.
2. Wcisnąć, obrócić w lewo i wyjąć żarówkę
z oprawy.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
3. Włożyć nową żarówkę w oprawę i obrócić
w prawo.
09
Rozmieszczenie żarówek w tylnej
lampie zespolonej
G027078
G027094
Światła przeciwmgielne
Światła pozycyjne
Kierunkowskazy
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
2. Obrócić oprawę żarówki lekko w lewo.
Światło cofania
Światła pozycyjne
Światło hamowania
3. Wyjąć żarówkę.
4. Włożyć nową żarówkę. Wyprofilowanie
oprawy dopasowane jest do kształtu podstawy żarówki.
5. Włożyć oprawę i obrócić lekko w prawo.
Znak TOP powinien być u góry.
UWAGA
Jeżeli po wymianie żarówki nadal wyświetlany jest komunikat usterki, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo w celu naprawy usterki.
``
233
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
G027077
Wymiana żarówki w tylnej lampie zespolonej
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
2. Opuścić dolny próg bagażnika i podnieść
płytę podłogi bagażnika. Jeżeli samochód
jest wyposażony w uchwyt na torby z zakupami, poluzować taśmy podtrzymujące.
3. Wyjąć narożnik.
4. Pociągając za uchwyt do góry i do siebie,
otworzyć pokrywę wnęki w panelu bocznym.
5. Wyjąć klucz nr 10 z zestawu narzędzi
samochodowych i poluzować nakrętki.
6. Wyciągnąć do tyłu cały panel.
7. Dla większej swobody wyciągnąć dodatkową długość przewodów.
8. Położyć panel na miękkiej powierzchni,
aby nie zarysować części szklanej.
9. Obrócić w lewo i wyciągnąć oprawę
żarówki.
10. Obrócić żarówkę w lewo w celu jej zluzowania (dotyczy kierunkowskazu, światła
cofania i światła hamowania).
11. Wyciągnąć żarówkę (dotyczy światła pozycyjnego).
12. Włożyć nową żarówkę.
234
13. Włożyć oprawę żarówki w obsadę i obrócić
w prawo.
14. Wcisnąć z powrotem wyciągnięte przewody.
15. Nałożyć panel otworami na śruby mocujące. Wcisnąć panel na miejsce.
16. Dokręcić nakrętki.
17. Nałożyć pokrywę wnęki i narożnik.
09 Obsługa techniczna samochodu
Wymiana żarówek
2. Wypchnąć lampę z gniazda.
3. Obrócić w lewo i wyciągnąć oprawę
żarówki.
4. Obrócić w lewo i wyciągnąć żarówkę z
oprawy.
5. Wymienić żarówkę.
1. Wyłączyć wszystkie światła i ustawić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania w
pozycji 0.
2. Przy użyciu wkrętaka wykręcić wkręty
mocujące.
3. Ostrożnie odczepić i wyciągnąć całą
lampkę na zewnątrz.
4. Wymienić żarówkę.
G027079
G027093
1. Wsunąć końcówkę śrubokręta w miejsce
wskazane strzałką na ilustracji.
Oświetlenie podłogi
G027092
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Tylne światło przeciwmgielne
09
Lampki umieszczone są pod deską rozdzielczą
po stronie kierowcy i pasażera.
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, zwalniając zaczepy klosza
lampki.
2. Wyjąć przepaloną żarówkę.
3. Włożyć nową żarówkę.
4. Zamocować klosz lampki.
5. Włożyć całą obudowę lampy na miejsce i
wkręcić wkręt mocujący.
``
235
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Wymiana żarówek
Podświetlenie lusterka
kosmetycznego
1. Wsunąć końcówkę wkrętaka i delikatnie
przekręcić, wypychając lampkę.
2. Wyjąć przepaloną żarówkę.
3. Włożyć nową żarówkę. Sprawdzić, czy
lampka świeci się.
4. Założyć lampę zespoloną.
G027080
G027084
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
1. Wsunąć końcówkę śrubokręta z boku
środkowego zatrzasku w dolnej krawędzi
lusterka. Podważyć, zwalniając środkowy
zatrzask.
2. Przesuwając końcówkę śrubokręta w
stronę bocznych krawędzi zwolnić zewnętrzne zatrzaski.
3. Wyciągnąć lusterko.
4. Wyjąć przepalone żarówki i włożyć nowe.
5. Najpierw wcisnąć górny brzeg lusterka.
Przed dociśnięciem lusterka sprawdzić,
czy górne zatrzaski są prawidłowo wciśnięte.
236
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
G032337
Uwagi ogólne
Przebieg wiązek przewodów elektrycznych może być różny, w zależności od wersji silnikowej. Jednak rozmieszczenie poszczególnych elementów jest podobne.
W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w
samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku
zwarcia lub przeciążenia, wszystkie obwody i
urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami.
Skrzynka bezpieczników w kabinie samochodu w bocznej ścianie deski rozdzielczej
po stronie kierowcy.
Bezpieczniki w samochodzie rozmieszczone
są w pięciu różnych miejscach:
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w
komorze bagażnika – wersja Executive*
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w
komorze silnikowej.
Skrzynka bezpieczników w kabinie samochodu w obrębie bariery akustycznej po
stronie kierowcy.
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w
komorze bagażnika.
Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub
funkcja elektryczna, to prawdopodobnie
nastąpiło chwilowe przeciążenie obwodu i
przepalenie bezpiecznika.
1. Na schemacie rozmieszczenia bezpieczników zlokalizować przepalony bezpiecznik.
2. Wyciągnąć bezpiecznik i obejrzeć go z
boku, sprawdzając, czy zakrzywiony przewodnik nie został przepalony.
3. Jeżeli jest przepalony, włożyć nowy bezpiecznik o takim samym kolorze i prądzie
znamionowym.
``
237
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
OSTRZEŻENIE
Podczas wymieniania bezpiecznika nie
wolno używać bezpieczników o natężeniu
wyższym niż zalecane lub obcych przedmiotów. Może to spowodować znaczne
uszkodzenie układu elektrycznego samochodu i doprowadzić do pożaru.
Zapasowe bezpieczniki znajdują się w pokrywie skrzynki bezpieczników w bocznej ścianie
deski rozdzielczej. Są tam również szczypce
ułatwiające wyciąganie bezpieczników.
Jeżeli ten sam bezpiecznik regularnie ulega
przepaleniu oznacza to, że w jego obwodzie
elektrycznym jest uszkodzenie. W takim przypadku firma Volvo zaleca, aby zwrócić się do
autoryzowanej stacji obsługi Volvo w celu
sprawdzenia i naprawy.
238
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
G026972
Skrzynka przekaźników i bezpieczników w komorze silnika
1.
2.
3.
4.
Układ ABS
Układ ABS
Wysokociśnieniowe
zmywacze reflektorów
30 A
7.
Wycieraczki szyby
przedniej
25 A
8.
Pompa paliwowa
15 A
9.
Moduł sterujący
skrzyni biegów (TCM)
30 A
35 A
Nagrzewnica postojowa*
25 A
5.
Dodatkowe światła*
20 A
6.
Przekaźnik rozrusznika
35 A
10.
11.
Cewki zapłonowe (silnik benzynowy),
moduł sterujący silnika (ECM), zawory
wtryskiwaczy (silnik
wysokoprężny)
12.
15 A
20 A
Czujnik pedału przyspieszania (APM),
sprężarka klimatyzacji
10 A
Moduł sterujący silnika (ECM) (silnik benzynowy), wtryskiwacze (silnik benzynowy), przepływomierz powietrza (silnik
benzynowy)
15 A
Przepływomierz
powietrza (silnik
wysokoprężny)
5A
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
239
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
13.
Moduł elektroniczny
przepustnicy (ETM)
(silnik V8), regulowany
układ dolotowy (6-cyl.
silnik benzynowy)
Moduł elektroniczny
przepustnicy (ETM),
zawór elektromagnetyczny, zawór mieszania powietrza, regulator ciśnienia paliwa
(silnik wysokoprężny)
14.
15.
240
10 A
16.
Lewe światło mijania
20 A
17.
Prawe światło mijania
20 A
18.
-
19.
Zasilanie modułu sterującego silnika
(ECM), przekaźnik w
układzie elektrycznym
silnika
5A
20.
Światła pozycyjne
15 A
21.
Pompa podciśnieniowa (silnik benzynowy)
20 A
-
15 A
Sonda lambda (silnik
benzynowy)
20 A
Sonda lambda (silnik
wysokoprężny)
10 A
Podgrzewacz w układzie przewietrzania
skrzyni korbowej,
zawory elektromagnetyczne, diagnostyka
nieszczelności (silnik
benzynowy), moduł
sterujący silnika (silnik
benzynowy), przepływomierz powietrza
(silnik V8), świece
żarowe (silnik wysokoprężny)
15 A
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
G032316
Skrzynka przekaźników/bezpieczników w kabinie samochodu w bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie kierowcy
Naklejka informacyjna z opisem rozmieszczenia bezpieczników, umieszczona na pokrywie w bocznej ścianie deski rozdzielczej.
1.
2.
3.
4.
Dmuchawa w układzie
klimatyzacji
5.
30 A
Wyposażenie audio
(wzmacniacz)*
30 A
Elektryczna regulacja
fotela kierowcy*
25 A
Elektryczna regulacja
fotela pasażera*
6.
7.
25 A
Moduł sterujący w
lewych przednich
drzwiach
25 A
Moduł sterujący w
prawych przednich
drzwiach
25 A
-
8.
-
9.
Radioodbiornik,
odtwarzacz CD,
wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów
na tylnych siedzeniach (RSE)*
15 A
Wyświetlacz systemu
nawigacyjnego RTI,
jednostka centralna
RTI
10 A
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
241
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
10.
Układ diagnostyki
pokładowej (OBDII),
przełącznik świateł
(LSM), czujnik położenia kierownicy (SAS),
moduł sterujący w kierownicy (SWM)
5A
Wyłącznik zapłonu,
poduszki powietrzne,
moduł sterujący silnika (ECM) (benzynowego), wyłącznik czołowej poduszki
powietrznej pasażera
(PACOS), elektroniczna blokada rozruchu silnika (IMMO),
moduł sterujący
skrzyni biegów (TCM)
7,5 A
Oświetlenie kabiny,
moduł sterujący w
dachu (RCM), górny
moduł sterujący
(UEM)
10 A
13.
Okno dachowe*
15 A
14.
Telefon*, Bluetooth*
5A
11.
12.
15-38
242
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
G028412
Skrzynka przekaźników/bezpieczników w kabinie samochodu w obrębie bariery akustycznej po stronie kierowcy
1.
Podgrzewanie prawego fotela
15 A
Podgrzewanie lewego
fotela
15 A
3.
Sygnał dźwiękowy
15 A
4.
Wolne miejsce
5.
System audio-telefoniczny
2.
10 A
6.
-
-
7.
-
-
8.
Sygnał dźwiękowy*
5A
9.
Zasilanie wyłącznika
świateł hamowania
5A
10.
Zespół wskaźników
(DIM), sterownik układu
klimatyzacji (CCM),
nagrzewnica postojowa, elektryczna regulacja fotela kierowcy
10 A
11.
Gniazda elektryczne
przednie i tylne,
gniazdo zasilania chłodziarki*
15 A
12.
-
-
13.
-
-
14.
-
-
15.
Układ ABS, układ STC/
DSTC
5A
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
243
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
16.
17.
18.
10 A
Przednie światło przeciwmgielne, lewe
7,5 A
Przednie światło przeciwmgielne, prawe
7,5 A
28.
Elektryczna regulacja
fotela pasażera*, wyposażenie audiowizyjne
dla pasażerów na tylnych siedzeniach
(RSE)*
29.
Pompa paliwowa
30.
Układ monitorujący
martwe pola widoczności (BLIS)*
5A
7,5 A
5A
31.
-
-
32.
-
-
5A
33.
Pompa podciśnieniowa
(silnik benzynowy)
20 A
Moduł sterujący skrzyni
biegów (TCM)
10 A
34.
Pompa spryskiwaczy
15 A
22.
Światła drogowe, lewe
10 A
35.
-
-
23.
Światło drogowe lewe
10 A
36.
-
-
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
19.
-
20.
Pompa cieczy chłodzącej (silnik V8)
21.
244
Elektroniczny sterownik wspomagania w
układzie kierowniczym
(ECPS)*, aktywne
reflektory biksenonowe
(HCM)*, poziomowanie
reflektorów*
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
G032342
Bezpieczniki w komorze bagażnika
1.
2.
3.
4.
Światło cofania
Światła pozycyjne,
światła przeciwmgielne, oświetlenie
bagażnika, oświetlenie
tablicy rejestracyjnej,
światła hamowania
Moduł elektroniczny
akcesoriów (AEM)*
Wolne miejsce
10 A
5.
6.
20 A
7.
15 A
-
8.
Tylny moduł elektroniczny (REM)
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na
tylnych siedzeniach
(RSE)*
9.
10 A
10.
7,5 A
Gniazdo elektryczne do
podłączenia przyczepy* (zasilanie 30)
15 A
Gniazdo elektryczne w
bagażniku
15 A
Tylne prawe drzwi:
Elektryczny podnośnik
szyby, elektryczna blokada szyby
20 A
Tylne lewe drzwi: Elektryczny podnośnik
szyby, elektryczna blokada szyby
20 A
11.
-
-
12.
-
-
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
245
09 Obsługa techniczna samochodu
09
Bezpieczniki
13.
14.
26.
15 A
Głośnik niskotonowy,
klimatyzacja tylnej
części kabiny (A/C) *
15 A
15.
-
-
16.
-
-
17.
Akcesoria instalacji
audiotelefonicznej*
27.
-
19.
Wycieraczka szyby tylnej
15 A
Gniazdo elektryczne do
podłączenia przyczepy* (zasilanie 15)
20 A
28.
Centralny zamek (PCL)
15 A
29.
Oświetlenie przyczepy,
strona lewa: Światło
pozycyjne, kierunkowskaz*
25 A
Oświetlenie przyczepy,
strona prawa: światło
hamowania, światło
przeciwmgielne, kierunkowskaz*
25 A
Bezpiecznik główny:
Bezpieczniki główne:
37, 38
40 A
30.
-
-
22.
-
-
23.
Napęd na dwie osie
(AWD)
5A
30 A
-
21.
Wspomaganie parkowania*
Bezpiecznik główny:
wiązka elektryczna
haka holowniczego,
wspomaganie parkowania, AWD
5A
18.
20.
246
Podgrzewanie filtra
paliwa (silnik wysokoprężny)
31.
-
37.
Ogrzewanie szyby tylnej
20 A
Ogrzewanie szyby tylnej
20 A
38.
32.
-
-
7,5 A
33.
-
-
24.
-
-
34.
-
-
25.
-
-
35.
-
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
36.
-
09 Obsługa techniczna samochodu
Bezpieczniki
09
G031532
Bezpieczniki w komorze bagażnika – wersja Executive*
Skrzynka bezpieczników ukryta jest za osłoną
w lewej ścianie bagażnika.
1.
2.
3.
Przekaźnik ogrzewania
tylnego siedzenia,
przekaźnik funkcji
masażu w przednim
fotelu
5A
Ogrzewanie tylnego
siedzenia – strona lewa
15 A
Ogrzewanie tylnego
siedzenia – strona
prawa
15 A
4.
Wentylacja w przednim
fotelu, przekaźnik funkcji masażu w przednim
fotelu
10 A
5.
-
-
6.
-
-
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
247
Uwagi ogólne........................................................................................
Urządzenia sterujące audio ..................................................................
Funkcje ogólne radioodtwarzacza .......................................................
Funkcje radioodbiornika ......................................................................
Funkcje odtwarzacza CD .....................................................................
Menu funkcji radioodtwarzacza ...........................................................
Funkcje obsługi telefonu* .....................................................................
Menu telefonu ......................................................................................
Zestaw słuchawkowy Bluetooth* .........................................................
Wyposażenie audiowizyjne dla
pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy* ..............
248
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
250
251
254
259
266
269
270
278
282
289
SYSTEM AUDIO-TELEFONICZNY
10 System audio-telefoniczny
Uwagi ogólne
System audio-telefoniczny
10
Zintegrowany system audiotelefoniczny łączy
radioodtwarzacz i telefon samochodowy w
jedno urządzenie.
System ten daje się w prosty i wygodny sposób
obsługiwać za pomocą wspólnego panelu sterowania i dodatkowych przycisków w kierownicy.
Dolby Surround Pro Logic II i
widoczny obok symbol Dolby są znakami towarowymi Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Układ
dźwięku przestrzennego Dolby Surround Pro
Logic II System został wyprodukowany na
licencji Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Samochód XC90 może być wyposażony w
zestaw audio z systemem dźwięku przestrzennego Dolby Surround Pro Logic II1. Pozwala on
w maksymalnym stopniu poszerzyć wrażenia
przy odbiorze dźwięku i uzyskać głębokie i
naturalne brzmienie.
Pasażerowie mogą także korzystać ze słuchawek*, które pozwalają wybierać źródło dźwięku
w sposób niezależny.
Dolby Surround Pro Logic II1
Funkcja dźwięku przestrzennego Dolby
Surround Pro Logic II w odpowiedni sposób
rozdziela dźwięk stereofoniczny na lewy, środkowy i prawy głośnik przedni oraz dodatkowo
na głośniki tylne. Dzięki temu pozwala uzyskać
bardziej realistyczne brzmienie, niż w tradycyjnym układzie dwukanałowym.
1
250
W wersji Premium Sound.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Urządzenia sterujące audio
Elementy sterujące
10
CD – Bezpośrednie uruchamianie odtwarzacza CD
płyta z takimi plikami. Więcej informacji,
patrz strona 266.
ostatniego znaku przy wprowadzaniu tekstu lub numerów
VOLUME – Regulacja głośności (pokrętło)
PHONE– Włączanie, wyłączanie i przełączanie telefonu w stan gotowości
Gniazdo karty SIM
POWER – Włączanie i wyłączanie
radioodtwarzacza
AM/FM – Przełączanie zakresu pomiędzy
FM1, FM2 a AM
Wyświetlacz
ENTER – Dokonywanie wyboru w menu,
potwierdzanie wyboru lub otwieranie
struktury folderów i włączanie odtwarzania
plików audio, jeżeli w odtwarzaczu CD jest
MY KEY – Programowalny przycisk do
bezpośredniego uruchamiania wybranej
funkcji
MENU Przyciski nawigacyjne w strukturze
menu
Przycisk wysuwu płyt*
SELECTOR - Przełącznik obrotowy źródła
dźwięku
Odtwarzacz CD jednopłytowy lub wielopłytowy*
SOUND – Przycisk regulacji dźwięku
Wyszukiwanie i zmiana ścieżek płyty lub
stacji radiowych, przewijanie wprowadzanego tekstu lub numeru
EXIT/CLEAR – Cofanie w strukturze
menu, anulowanie wyboru, przełączanie
telefonu w stan gotowości i kasowanie
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
251
10 System audio-telefoniczny
Urządzenia sterujące audio
10
Przyciski programowania stacji, wyboru
płyty CD *(1-6), alfanumeryczne telefonu i
szybkiego dostępu do funkcji menu
(Yes i No) służą odpowiednio do odbierania i
kończenia rozmów telefonicznych.
IR* – Czujnik podczerwieni do zdalnego
sterowania
Menu
mieszczania się pomiędzy opcjami menu w
górę i w dół.
• Przycisk ENTER służy do wybierania pozycji z menu lub zatwierdzania opcji.
• Przycisk EXIT umożliwia cofanie się w
strukturze menu o jeden krok. Długie
naciśnięcie przycisku EXIT powoduje wyjście ze struktury menu.
Przyciski sterujące w kierownicy
Radioodtwarzacz i telefon*
Przyciski szybkiego dostępu
G027112
Opcje menu są ponumerowane i dostęp do
nich jest możliwy za pośrednictwem przycisków numerycznych 1-6.
Cztery dolne przyciski w kierownicy są
wspólne dla radioodtwarzacza i telefonu. Działanie każdego z nich uzależnione jest od tego,
które urządzenie jest aktywne. Przyciskami w
kierownicy można regulować głośność, przełączać stacje radiowe i zmieniać odtwarzane
ścieżki na płycie. Dwa przyciski w kierownicy
252
Niektóre funkcje systemu audio-telefonicznego obsługiwane są za pośrednictwem menu
ekranowego. W prawym górnym rogu
wyświetlacza pokazywany jest aktualny
poziom struktury menu. W środku ekranu widnieją opcje wyboru.
• Przycisk MENU umożliwia dostęp do
struktury menu. Przyciski
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
służą do prze-
Programowalny przycisk szybkiego
dostępu – MY KEY
Przycisk MY KEY można wykorzystać do bezpośredniego wywoływania pewnych funkcji z
menu, takich jak TP.
Wybrać żądaną funkcję z menu i w celu jej
zaprogramowania przez co najmniej dwie
sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk
MY KEY.
Zaprogramowanie funkcji potwierdza komunikat na wyświetlaczu Zapisano My Key..
Zaprogramowaną funkcję można wywołać
krótkim naciśnięciem przycisku MY KEY.
10 System audio-telefoniczny
Urządzenia sterujące audio
Funkcje programowane za pomocą
przycisku MY KEY
Gniazda słuchawkowe i tylny panel
sterowania*
Przewijanie lub wyszukiwanie do przodu
i do tyłu
Random
Radio text
Krótkimi naciśnięciami przycisków
/
można zmieniać odtwarzaną ścieżkę na
płycie lub przełączać pomiędzy zaprogramowanymi stacjami radiowymi. Długie naciśnięcie
uruchamia przyspieszone przemieszczanie się
na płycie lub wyszukiwanie stacji radiowych.
Skanuj PTY
Ograniczenia
Opis płyty
TP
NEWS - serwis infor.
10
Źródła dźwięku emitowanego przez głośniki
(FM, AM, CD itd.) nie można kontrolować za
pośrednictwem tylnego panelu sterowania.
AF
Regional
G026982
Surround
W celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzanego dźwięku zalecane jest stosowanie słuchawek o impedancji 16 - 32 omów i czułości
co najmniej 102 dB.
W trakcie transmitowania stacji radiowej przez
słuchawki przy równoczesnym transmitowaniu
innego źródła przez głośniki, mogą nie pojawiać się komunikaty RDS.
Wyłączanie i włączanie
Gdy radioodtwarzacz jest włączony, tylny
panel sterowania włącza się przyciskiem SEL.
Wyłączenie panelu następuje wraz z wyłączeniem radioodtwarzacza bądź po długim naciśnięciu przycisku SEL.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
253
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
Wyłącznik radioodtwarzacza
Regulacja głośności
Obracając pokrętło
w prawo lub w lewo
można odpowiednio zwiększać lub zmniejszać
siłę głosu. Regulacja jest elektroniczna, bez
punktu końcowego. Zwiększanie głośności
dokonywane jest przyciskiem +, a zmniejszanie – na panelu przycisków w kierownicy.
10
G027115
Wybór źródła dźwięku
Do włączania i wyłączania radioodtwarzacza
służy przycisk POWER
.
Jeżeli w momencie wyłączenia zapłonu radioodtwarzacz był włączony, po ponownym włączeniu zapłonu zostanie również włączony.
Naciskając przycisk AM/FM
, można przełączać pomiędzy zakresami FM1, FM2 i AM.
Przycisk CD
uruchamia odtwarzacz CD
jedno- lub wielopłytowy.
można
Obracając przełącznik SELECTOR
wybrać zewnętrzne źródło dźwięku AUX i
USB*, oraz wewnętrzne źródła dźwięku - FM1,
FM2, AM, odtwarzacz CD jedno- lub wielopłytowy*.
Zewnętrzne źródła dźwięku
AUX
Wejście dodatkowe AUX można wykorzystać
do podłączenia odtwarzacza iPodŸ lub MP3.
UWAGA
Jakość dźwięku może ulec pogorszeniu,
jeżeli podczas odtwarzania trwa ładowanie
akumulatora odtwarzacza MP3, dlatego
należy unikać jednoczesnego odtwarzania
muzyki i ładowania odtwarzacza.
W pewnych przypadkach dźwięk z zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazda
AUX może być odtwarzany z innym poziomem
głośności w stosunku do wewnętrznych źródeł
dźwięku. Gdy głośność sygnału z zewnętrznego źródła audio jest zbyt wysoka lub zbyt
niska, jakość dźwięku może ulec pogorszeniu.
Można tego uniknąć, ustawiając odpowiedni
poziom wzmocnienia sygnału wejściowego z
zewnętrznego źródła:
1. Wybrać z menu Głośność wejścia AUX i
nacisnąć ENTER.
2. Za pomocą pokrętła SELECTOR bądź
przycisków
dokonać regulacji głośności. Na koniec nacisnąć ENTER.
UWAGA
Powyższa regulacja nie jest możliwa za
pomocą przycisków w kierownicy.
254
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
> Na wyświetlaczu widoczny będzie
komunikat Podł. urządzenie.
USB*
2. Podłączyć odtwarzacz iPodŸ, MP3 lub
pamięć przenośną USB do gniazda USB*,
patrz poprzednia ilustracja.
> W czasie odczytywania listy plików w
urządzeniu na wyświetlaczu widoczny
będzie komunikat Ładowanie. Może to
chwilę potrwać.
Po ukończeniu pobierania, na wyświetlaczu
zostanie pokazana informacja o ścieżkach.
G027029
Gniazdo 3,5 mm do podłączania urządzeń zewnętrznych (AUX).
WAŻNE
Gdy w gnieździe AUX jest umieszczona
wtyczka, pokrywa uchwytu na kubki musi
być podniesiona.
10
Teraz możliwe jest szybkie przewijanie/zmiana
/
:
ścieżek za pomocą przycisków
• Krótkie przyciśnięcia wykorzystuje się do
Gniazdo USB*.
przewijania pomiędzy ścieżkami.
Po podłączeniu odtwarzacza iPodŸ, MP3 lub
pamięci przenośnej USB do gniazda USB*,
można sterować tymi urządzeniami multimedialnymi za pomocą elementów sterowania
radioodtwarzacza samochodu.
• Dłuższe przyciśnięcia służą do szybkiego
przewijania ścieżek.
Do tego celu można również wykorzystywać
przyciski na kierownicy.
UWAGA
Podłączyć odtwarzacz/kartę pamięci USB
do kabla i gniazda, włożyć te elementy do
wnętrza i zamknąć schowek podręczny.
1. Wybrać USB za pomocą przycisku
SELECTOR.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
255
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
UWAGA
10
Zestaw umożliwia odtwarzanie plików
muzycznych w formatach MP3, WMA i
WAV. Istnieją jednak pewne warianty tych
formatów plików, które nie są obsługiwane
przez zestaw. Zestaw współpracuje również
z większością modeli odtwarzacza iPodŸ
wyprodukowanych od roku 2005. Model
iPodŸ Shuffle nie jest obsługiwany.
Pamięć przenośna USB
Aby ułatwić użycie urządzenia przenośnego
USB, nie należy zapisywać w jego pamięci plików innych niż muzyczne. Odczytanie listy plików innych niż kompatybilne pliki muzyczne
zajmie znacznie więcej czasu.
UWAGA
System obsługuje wymienne nośniki
pamięci zgodne z standardem USB 2.0 i
systemem plików FAT32 zawierające do
500 folderów i 64 000 plików. Minimalna
pojemność pamięci to 256 MB.
Optymalna jakość odtwarzanego
dźwięku
Regulacja dźwięku
Pokładowy system audio jest skalibrowany,
tak aby zapewnić optymalną reprodukcje
dźwięku dzięki cyfrowej kalibracji sygnału
dźwiękowego.
Proces ten uwzględnia głośniki, wzmacniacze,
akustykę w kabinie pasażerskiej, pozycje
odsłuchu itp., indywidualnie w każdym samochodzie i przy każdym systemie audio.
Ponadto realizowane są także bieżące korekcje, uwzględniające ustawiony poziom głośności, warunki odbioru radiowego i prędkość
jazdy.
Opisane w niniejszej instrukcji możliwości
ręcznej korekcji dźwięku – takie jak np. regulacja tonów wysokich i niskich, czy ustawienia
korektora graficznego – służą jedynie dostosowaniu brzmienia do indywidualnych upodobań
słuchacza.
1. Nacisnąć przycisk SOUND
.
2. Powtarzać naciskanie przycisku SOUND,
aż do uzyskania dostępu do żądanego
rodzaju regulacji. Do wyboru są opcje
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
Subwoofer*, GŁOŚNIK CENTR.* lub
SURROUND*.
3. Pokrętłem SELECTOR
można zmieniać ustawienia. Na wyświetlaczu ukazuje
się skala wartości od minimalnej do maksymalnej. Położenie środkowe odpowiada
standardowemu ustawieniu.
256
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
UWAGA
Poziom wzmocnienia dla głośnika centralnego można nastawić tylko wtedy, gdy w
menu zostanie wybrana opcja Dolby Pro
Logic II (DPL II) lub stereo trzykanałowe (3CH). Poziom wzmocnienia dla głośnika niskotonowego można nastawić tylko wtedy,
gdy jest włączona opcja Niskotonowy.
Rodzaj programu
Nazwa na
wyświetlaczu
Tony niskie
BASS
Tony wysokie
TREBLE
Równowaga pomiędzy
głośnikami po stronie
prawej i lewej
BALANCE
Równowaga głośników
prawych i lewych
FADER
Natężenie dźwięku z
głośnika niskotonowego
Subwoofer *
Rodzaj programu
Nazwa na
wyświetlaczu
Natężenie dźwięku z
głośnika środkowego
GŁOŚNIK
CENTR. *
Efekt dźwięku przestrzennego
SURROUND *
Surround*
Ustawienia dźwięku przestrzennego kreują
odpowiednie wrażenia odsłuchowe. Poszczególne ustawienia, łącznie z przełączaniem na
odpowiednie źródła dźwięku, dokonywane są
niezależnie.
na wyświetlaczu sygnalizuje dziaSymbol
łanie funkcji dźwięku przestrzennego Dolby
Pro Logic II. Możliwe są trzy ustawienia
dźwięku przestrzennego:
• Pro Logic II
• 3 kanały
• Off (dwukanałowy dźwięk stereofoniczny)
2. Wybrać z menu SURROUND i nacisnąć
ENTER.
3. Wybrać Pro Logic II, 3 kanały lub Off i
nacisnąć ENTER.
10
Dolby Surround Pro Logic II jest znakiem
towarowym Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Układ dźwięku przestrzennego
Dolby Pro Logic II Surround System został
wyprodukowany na licencji Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Głośnik niskotonowy – SUBWOOFER*
Głośnik niskotonowy pozwala rozszerzyć
spektrum dźwięku i pogłębić basy.
1. Wybrać z menu AUDIO MODE i nacisnąć
ENTER.
2. Wybrać z menu Subwoofer i nacisnąć
ENTER. Dla potwierdzenia uaktywnienia
Subwoofer zostaje zaznaczone prostokątne pole obok tej opcji menu.
Włączanie/wyłączanie dźwięku
przestrzennego
1. Nacisnąć MENU, wybrać AUDIO MODE i
nacisnąć ENTER.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
257
10 System audio-telefoniczny
Funkcje ogólne radioodtwarzacza
10
Korektor graficzny przednich
głośników1
Opcja ta pozwala skorygować dźwięk odtwarzany przez przednie głośniki.
1. Wybrać z menu AUDIO MODE i nacisnąć
ENTER.
2. Wybrać z menu Korektor graf.-przód i
nacisnąć ENTER.
3. Przyciskami nawigacyjnymi menu lub
przełącznikiem SELECTOR ustawić odpowiednią wartość.
4. Nacisnąć ENTER w celu przejścia do
następnej częstotliwości. Do wyboru jest
pięć częstotliwości.
5. W celu zachowania dokonanych zmian
naciskać ENTER aż do powrotu do podstawowego menu.
Korektor graficzny tylnych głośników1
Opcja ta pozwala skorygować dźwięk odtwarzany przez tylne głośniki.
1. Wybrać z menu AUDIO MODE i nacisnąć
ENTER.
2. Wybrać z menu Korektor graf.-tył i nacisnąć ENTER.
1
258
Niektóre wersje radioodtwarzacza.
3. Przyciskami nawigacyjnymi menu lub
przełącznikiem SELECTOR ustawić odpowiednią wartość.
4. Nacisnąć ENTER w celu przejścia do
następnej częstotliwości. Do wyboru jest
pięć częstotliwości.
5. W celu zachowania dokonanych zmian
naciskać ENTER aż do powrotu do podstawowego menu.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
Ręczne wyszukiwanie stacji o znanej
częstotliwości
Strojenie
AM FM
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
Automatyczne programowanie stacji
radiowych
2. Gdy żądana częstotliwość pojawi się na
wyświetlaczu, puścić przycisk.
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
10
1. Wybrać odbiór radiowy AM/FM1/FM2 za
pomocą pokrętła (3) przełącznika
SELECTOR lub przycisku (1) AM/FM.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku
lub
uruchamia wyszukiwanie kolejnej
stacji radiowej o silnym sygnale.
3. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje
wyszukanie następnej stacji.
3. Precyzyjnego strojenia można dokonać
krótkimi naciśnięciami przycisków strzałi
.
kowych
Tryb ręcznego strojenia pozostaje aktywny
przez pięć sekund od ostatniego naciśnięcia
przycisku.
Zapamiętywanie stacji radiowych
W celu przyporządkowania wybranej stacji
radiowej jednemu z przycisków numerycznych
0 – 9 (2), należy:
1. Dostroić radioodbiornik do żądanej stacji.
2. Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny, pod którym dana stacja ma
być zapamiętana. Dźwięk zostanie wyciszony na kilka sekund, a następnie na
wyświetlaczu pojawi się Zapamiętano
kanał. Stacja została zapamiętana.
G027119
CD
1. Przytrzymać wciśnięty przycisk
lub
. Na wyświetlaczu pojawia się MAN.
Radioodbiornik zaczyna, początkowo
powoli, przeszukiwać zakres częstotliwości. Po kilku sekundach wzrasta prędkość zmian częstotliwości.
W każdym paśmie (AM, FM1 i FM2) można
zaprogramować do 10 stacji radiowych, co
daje łącznie 30 stacji.
Przycisk AUTO (1) służy do uruchamiania funkcji automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania do dziesięciu najsilniejszych stacji
radiowych. Funkcja ta jest szczególnie
wygodna, gdy nie są znane częstotliwości stacji radiowych nadających w danym rejonie.
``
259
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
10
Uruchomienie automatycznego
programowania stacji radiowych
Automatyczne wyszukiwanie stacji
radiowych
1. Przyciskiem AM/FM wybrać zakres częstotliwości.
Przycisk SCAN (2) służy do uruchamiania funkcji automatycznego wyszukiwania najsilniejszych stacji radiowych w paśmie AM lub FM.
Po znalezieniu stacji następuje przełączenie na
jej odbiór, a po upływie około ośmiu sekund
wyszukiwanie jest wznawiane.
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk AUTO (1),
aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Autom. zapis.
Gdy komunikat Autom. zapis zniknie z
wyświetlacza, proces automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania stacji radiowych został zakończony. Tryb automatycznego strojenia pozostaje jednak aktywny i na wyświetlaczu widoczny jest tekst AUTO.
Przerwanie automatycznego
programowania stacji radiowych
Nacisnąć EXIT.
Przeglądanie zaprogramowanych stacji
W trybie automatycznego strojenia można
przeglądać zaprogramowane stacje radiowe.
1. Krótko nacisnąć przycisk AUTO (1). Na
wyświetlaczu ukaże się tekst AUTO.
2. Nacisnąć wybrany przycisk pamięci 0 - 9.
3. Tryb automatycznego programowania
pozostaje aktywny aż do jego anulowania
krótkim naciśnięciem przycisku AUTO (1),
EXIT lub AM/FM.
260
Uruchamianie i przerywanie
automatycznego wyszukiwania
Funkcje RDS
System RDS (Radio Data System) skupia
nadające w paśmie FM stacje radiowe w jednolitą sieć nadawczą. Pracujący w takiej sieci
nadajnik wysyła wraz z sygnałem radiowym
dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik
RDS może realizować następujące funkcje:
• Automatyczne przełączanie się na odbiór
danej stacji z silniejszego nadajnika, w
reakcji na pogarszające się parametry
odbioru.
1. Przyciskiem AM/FM wybrać zakres częstotliwości.
• Wyszukiwanie określonych rodzajów pro-
2. Nacisnąć przycisk SCAN (2) w celu rozpoczęcia wyszukiwania. Na wyświetlaczu
pojawi się SCAN.
• Odbiór informacji tekstowych o aktualnie
3. Naciśnięcie SCAN lub EXITprzerywa
wyszukiwanie stacji.
Zapamiętanie wybranej stacji
Gdy jest aktywna funkcja SCAN, wybraną stację radiową można wprowadzić do pamięci.
Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk
numeryczny 0 - 9, pod którym dana stacja
ma zostać zapamiętana, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Station Stored.
Funkcja automatycznego wyszukiwania stacji
radiowych SCAN przerywa działanie i zapamiętaną w ten sposób stację można wybierać
w zwykły sposób przyciskiem pamięci.
gramów, np. serwisów drogowych lub wiadomości.
nadawanej audycji.
UWAGA
Niektóre stacje radiowe nie nadają w systemie RDS lub wykorzystują jedynie wybrane
funkcje tego systemu.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
Regulacja głośności serwisów
specjalnych – NEWS/TP/ALARM
UWAGA
Jeżeli podczas odtwarzania płyty rozpocznie się emisja serwisu specjalnego – np.
drogowego, odtwarzanie zostanie wstrzymane. Komunikaty transmitowane są z
głośnością ustaloną dla tego typu audycji.
Po zakończeniu serwisu kontynuowane jest
odtwarzanie z poprzednio ustawioną siłą
głosu. W przypadku dokonania korekcji
głośności podczas słuchania serwisu specjalnego, nastawy te zostaną zapamiętane i
wykorzystane przy następnym odbiorze
tego typu komunikatów.
Odbiór serwisów informacyjnych –
NEWS
Uruchomienie tej funkcji powoduje automatyczne przełączanie (np. przerwanie odtwarzania płyty) na odbiór serwisu informacyjnego z
chwilą rozpoczęcia jego nadawania.
1. Przełącznikiem SELECTOR lub przyciskiem AM/FM wybrać odbiór radiowy.
2. Wybrać z menu NEWS - serwis infor. i
nacisnąć ENTER.
3. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat NEWS - serwis infor..
4. Ponowne wybranie NEWS - serwis
infor. i naciśnięcie ENTER przerywa działanie funkcji NEWS - serwis infor..
Po uruchomieniu tej funkcji nadawane przez
stacje RDS programy kodowane jako serwisy
informacyjne przerywają odtwarzanie innych
źródeł dźwięku i powodują przełączenie na ich
odbiór z siłą głosu ustaloną dla tego typu programu. Po zakończeniu serwisu informacyjnego następuje powrót do odtwarzania pierwotnie wybranego źródła dźwięku z poprzednio
nastawioną głośnością.
W celu przerwania odbioru serwisu:
Nacisnąć przycisk EXIT. Funkcja odbioru
serwisów informacyjnych NEWSpozostaje
jednak aktywna, oczekując na kolejną
transmisję.
Odbiór serwisów drogowych – TP
Funkcja ta powoduje automatyczne przerywanie odtwarzania innych źródeł dźwięku i przełączanie na odbiór transmitowanych przez stacje RDS serwisów drogowych. Komunikaty
odtwarzane są z siłą głosu ustaloną dla tego
typu programów. Po zakończeniu serwisu drogowego następuje powrót do odtwarzania
pierwotnie wybranego źródła dźwięku z
poprzednio nastawioną głośnością.
1. Wybrać z menu TP i nacisnąć ENTER.
2. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat TP.
3. Ponowne wybranie TP i naciśnięcie
ENTER przerywa działanie funkcji TP.
10
Gdy funkcja ta jest aktywna, na wyświetlaczu
widoczny jest tekst „TP”. Jeżeli aktualnie
odbierana stacja transmituje również serwisy
drogowe, na wyświetlaczu widoczny jest sym. Automatyczne przerwanie odtwabol
rzania i przełączenie na odbiór serwisu drogowego nastąpi tylko wtedy, gdy na wyświetla.
czu widoczne jest
W celu przerwania odbioru trwającego serwisu
drogowego:
Nacisnąć przycisk EXIT. Funkcja TP
odbioru serwisów drogowych pozostaje
jednak aktywna, oczekując na kolejną
transmisję biuletynu drogowego.
Wyszukiwanie serwisów drogowych – TP
Search
Funkcja ta umożliwia odbiór serwisów drogowych podczas podróżowania przez różne kraje
i regiony Europy, bez potrzeby wybierania konkretnych stacji nadawczych.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu TP i nacisnąć ENTER.
``
261
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
3. Wybrać z menu Wyszukiwanie TP i nacisnąć ENTER.
10
Ponowne wybranie Wyszukiwanie TP i naciśnięcie ENTER przerywa działanie funkcji.
Informacje tekstowe
Niektóre stacje RDS transmitują informacje o
treści nadawanego programu, o występujących artystach itp. Można je odebrać w formie
tekstu ukazywanego na wyświetlaczu.
1. Nacisnąć przycisk MENU.
2. Wybrać z menu Radio text i nacisnąć
ENTER.
3. Ponowne wybranie Radio text i naciśnięcie ENTER przerywa działanie funkcji.
Komunikaty alarmowe
Komunikaty alarmowe odbierane są automatycznie. Odbioru ich nie można zablokować. W
momencie odebrania komunikatu alarmowego
na wyświetlaczu pojawia się tekst Alarm!.
Funkcja ta jest wykorzystywana do ostrzegania
kierowców o poważnych wypadkach lub
katastrofach, jak np. zawalenie się mostu, czy
awaria elektrowni nuklearnej.
262
Wybór profilu programu – PTY
Funkcja PTY umożliwia bezpośrednie wybieranie programów radiowych o określonym profilu, np. nadających muzykę pop lub klasyczną.
Poniżej przedstawiona jest lista profili programowych możliwych do wybrania za pomocą
funkcji PTY.
Wyświetlanie nazwy profilu
programowego
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
typy programów
Muzyka country
Dokument
Finanse
Muzyka ludowa
Hobby i wypoczynek
Programy dla dzieci
2. Wybrać z menu PTY i nacisnąć ENTER.
Stare przeboje
3. Wybrać z menu Pokaż tekst PTY i nacisnąć ENTER.
Informacje
Na wyświetlaczu widoczna będzie nazwa profilu programowego aktualnie odbieranej stacji.
UWAGA
Muzyka jazzowa
Muzyka poważna
Kultura
Nie wszystkie stacje radiowe określają
rodzaj nadawanego programu.
Muzyka klasyczna
typy programów
Muzyka regionalna
Aktualne wydarzenia
Muzyka pop
Religia
Podróże
Różne
Muzyka rockowa
Muzyka lekka
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
typy programów
Sprawy socjalne
Sport
Teatr
Telefony od sluchaczy
Edukacja
Nauka
Pogoda
Inna muzyka
Funkcja wyszukiwania stacji o
określonym profilu programowym
Funkcja ta umożliwia wyszukiwanie stacji o
określonym profilu programowym w całym
zakresie pasma częstotliwości.
1. Włączyć odbiór w paśmie FM 1 lub FM 2 i
nacisnąć przycisk MENU.
2. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
3. Wybrać z menu PTY i nacisnąć ENTER.
4. Wybrać z menu Wybierz PTY i nacisnąć
ENTER.
5. Naciskając ENTER wybrać jeden lub kilka
preferowanych rodzajów programów. Po
dokonaniu pierwszego wyboru podświetlane jest „PTY” na wyświetlaczu i radioodbiornik przechodzi w stan oczekiwania na
określenie kolejnych preferencji profilu
programowego PTY.
6. Po wybraniu wszystkich żądanych rodzajów programów wybrać EXIT/CLEAR w
celu porzucenia listy kodów profili programowych.
7. Wybrać z menu Skanuj PTY i nacisnąć
ENTER. Po znalezieniu stacji nadającej
jeden z wybranych rodzajów programu
radioodbiornik przełącza się na jej odbiór.
8. Jeżeli znaleziona stacja jest nieodpowiedlub
nia, naciśnięcie przycisku
powoduje kontynuację wyszukiwania.
9. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna stacja
o wybranym profilu programowym, odbiornik powróci do poprzednio nastawionej
częstotliwości. Funkcja PTY przechodzi w
stan oczekiwania i pozostaje w nim do
chwili pojawienia się w eterze wybranego
rodzaju programu. Gdy to nastąpi,
radioodbiornik automatycznie dostroi się
do odbioru stacji o wybranym profilu programowym.
W celu przerwania stanu oczekiwania PTY
standby należy przejść do menu i wybrać
Anuluj wszystkie PTY. Symbol PTY zniknie z
wyświetlacza i nastąpi powrót do normalnego
trybu pracy odbiornika.
10
Odbiór serwisów drogowych z
określonej stacji radiowej – TP
STATION
Funkcja ta umożliwia określenie stacji radiowej, której serwisy drogowe mają być odsłuchiwane.
Funkcja ta działa, gdy na wyświetlaczu
.
widoczny jest symbol
Wybór stacji transmitującej serwisy
drogowe
Przełączyć na odbiór stacji, której serwisy drogowe mają być odsłuchiwane.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu TP i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać z menu STACJA TP i nacisnąć
ENTER.
4. W celu zawężenia transmisji serwisów do
aktualnie odbieranej stacji wybrać Ustaw
aktualną i nacisnąć ENTER. W przeciwnym wypadku wybrać RESETUJ.
``
263
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
UWAGA
10
Od tej chwili odtwarzane będą wyłącznie
serwisy drogowe nadawane przez wybraną
w ten sposób stację.
Odbiór serwisów informacyjnych z
określonej stacji radiowej – NEWS
STATION
Funkcja ta umożliwia określenie stacji radiowej, której serwisy informacyjne mają być
odsłuchiwane.
Należy pamiętać, że funkcja ta działa jedynie
dla stacji RDS.
Wybór stacji transmitującej serwisy
informacyjne
Przełączyć na odbiór stacji, której serwisy
informacyjne mają być odsłuchiwane.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu STACJA Z SERWISEM
INF. i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać z menu TP STATION i nacisnąć
ENTER.
4. W celu zawężenia transmisji serwisów do
aktualnie odbieranej stacji wybrać Ustaw
264
aktualną i nacisnąć ENTER. W przeciwnym wypadku wybrać RESETUJ.
UWAGA
Od tej chwili odtwarzane będą wyłącznie
serwisy informacyjne nadawane przez
wybraną w ten sposób stację.
Rozgłośnie regionalne – REG
Funkcja ta umożliwia pozostawanie przy
odbiorze stacji regionalnej, nawet gdy jej sygnał staje się słaby.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu Regional i nacisnąć
ENTER.
Automatyczny wybór częstotliwości –
AF
Funkcja AF zapewnia stały odbiór wybranej
stacji z nadajnika o najsilniejszym sygnale w
danym regionie. Niekiedy znalezienie silnego
nadajnika przekaźnikowego danej stacji
wymagać może przeszukania całego zakresu
częstotliwości w paśmie FM. W takim przypadku głos jest wyciszany i na wyświetlaczu
widoczne jest Wyszukiwanie PI,
anulowanie: EXIT.
Włączenie i wyłączanie funkcji
automatycznego wyboru częstotliwości
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu AF i nacisnąć ENTER.
W celu wyłączenia funkcji ponownie wybrać
AF i nacisnąć ENTER.
3. Na wyświetlaczu widoczny będzie komunikat REG.
4. W celu wyłączenia funkcji REG ponownie
wybrać REG i nacisnąć ENTER.
Funkcja EON
Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na terenie miast o dużej liczbie regionalnych rozgłośni
radiowych. Pozwala ona wybrać na podstawie
odległości samochodu od nadajnika radiowego, w jakich przypadkach ma następować
automatyczne przełączanie na odbiór serwisów specjalnych nadawanych przez inne rozgłośnie radiowe.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje radioodbiornika
• Lokalne stacje – Przełączanie tylko na
pobliskie nadajniki radiowe.
• Odległe stacje1 – Przełączanie tylko na
10
daleko położone nadajniki radiowe, nawet
gdy występują zakłócenia.
• Off – Przełączenie na inne nadajniki
radiowe nie następuje.
Włączenie i wyłączanie funkcji EON
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu EON i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać Lokalne stacje, Odległe stacje
lub Off i nacisnąć ENTER.
Przywrócenie standardowych
ustawień funkcji RDS
Wybranie tej opcji przywraca fabryczne ustawienia w trybie odbioru radiowego.
1. Wybrać z menu USTAWIENIA RADIA i
nacisnąć ENTER.
2. Wybrać z menu Resetuj wszystkie
ustawienia i nacisnąć ENTER.
3. Dla potwierdzenia jeszcze raz nacisnąć
ENTER.
1
Ustawienie domyślne/fabryczne.
265
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
lub przyciskiem CD (1) i wybrać płytę przyciskami numerycznymi 1 - 6.
10
Załadunek płyty do odtwarzacza
wielopłytowego
G027116
Odtwarzanie płyty CD (w odtwarzaczu
CD)
Jeżeli odtwarzacz jest w trybie CD i jest w nim
płyta audio CD, zostanie ona odtworzona automatycznie. W przeciwnym razie należy załadować płytę i przełączyć na odtwarzacz CD przełącznikiem SELECTOR (4) lub przyciskiem
CD (1).
266
Przyciskami numerycznymi 1 - 6 lub za
pomocą przycisków nawigacyjnych góra/
dół wybrać pustą pozycję.
Puste pozycje są zaznaczone na wyświetlaczu.
Komunikat Włóż płytę oznacza, że można
włożyć nową płytę. Do odtwarzacza wielopłytowego można włożyć do 6 płyt CD.
Włożyć płytę w przewidziany do tego celu
otwór (2) odtwarzacza.
Wysuwanie płyty CD
Wysunięta płyta pozostaje w tej pozycji maksymalnie 12 sekund. Następnie zostanie ona
ponownie wciągnięta do zmieniacza i będzie
dalej odtwarzana.
Wysunięcie jednej płyty (Odtwarzacz CD)
Krótkie naciśnięcie przycisku (3) wysuwu
powoduje wysunięcie jednej płyty.
Odtwarzanie płyty (odtwarzacz
wielopłytowy CD-)
Wysunięcie wszystkich płyt (zmieniacz
CD)
Jeżeli w wybranej szufladzie odtwarzacza wielopłytowego jest płyta CD z muzyką, zostanie
ona odtworzona automatycznie. W przeciwnym razie należy przełączyć na wielopłytowy
odtwarzacz CD przełącznikiem SELECTOR(4)
Wysunąć wszystkie płyty przytrzymując naciśnięty przycisk wysuwania. Wszystkie płyty zostają po kolei wysunięte. Na wyświetlaczu
widoczny będzie komunikat MATA UT.
Powyższa operacja jest możliwa jedynie podczas postoju samochodu. Wysuwanie płyt zostaje przerwane, gdy samochód rozpocznie
jazdę.
Pauza
Ustawienie minimalnej głośności powoduje
wstrzymanie odtwarzania płyty CD. Po zwiększeniu głośności odtwarzanie jest wznawiane.
Pliki audio
Oprócz zwykłych płyt muzycznych, odtwarzane są również pliki dźwiękowe w formatach
MP3 i WMA.
UWAGA
Niektóre rodzaje utworów w formacie audio
zabezpieczone przed kopiowaniem nie
będą odtwarzane.
Po włożeniu płyty CD z plikami audio do
odtwarzacza odczytana zostanie struktura
danych na płycie. Odtwarzanie może rozpocząć się z pewnym opóźnieniem, zależnie od
jakości płyty.
Nawigacja w menu i odtwarzanie
Gdy w odtwarzaczu znajduje się płyta zawierająca pliki dźwiękowe, naciśnięcie ENTER
udostępnia strukturę katalogów. Nawigacja w
strukturze płyty odbywa się tak samo jak w
strukturze menu systemu audio. Utwory audio
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
oznaczone są symbolem
, a katalogi
symbolem
. Przed rozpoczęciem odtwa/
rzania można za pomocą przycisków
wyświetlić niemieszczące się na
wyświetlaczu fragmenty nazwy. Naciśnięcie
ENTER. uruchamia odtwarzanie wybranego
pliku
Po zakończeniu odtwarzania utworu, odtworzone będą pozostałe utwory w tym samym
katalogu. Po zakończeniu odtwarzania utworów danym katalogu, odtwarzacz przejdzie do
następnego katalogu.
Szybkie przewijanie/Zmiana ścieżek CD
i utworów audio
Krótkimi naciśnięciami przycisków
/
można przeskakiwać pomiędzy ścieżkami bądź plikami dźwiękowymi. Długie naciśnięcie pozwala w sposób przyspieszony przemieszczać się w obrębie ścieżek bądź plików.
Funkcje te realizują również odpowiednie przyciski w kierownicy.
Przeszukiwanie płyty
Funkcja ta powoduje odtwarzanie po kolei
dziesięciu początkowych sekund każdej
ścieżki na płycie CD. Nacisnąć przycisk
SCAN. Naciśnięcie EXIT lub SCAN przerywa
działanie funkcji i kontynuowane jest odtwarzanie bieżącej ścieżki lub pliku. Funkcja prze-
szukiwania działa tylko w obrębie aktualnie
wybranej płyty. W trakcie jej działania na
wyświetlaczu widoczny jest tekst SCAN.
UWAGA
Jeżeli uruchomiona jest funkcja wyświetlania zawartych na płycie informacji tekstowych, komunikat SCAN nie jest widoczny.
Losowa kolejność odtwarzania
Po uruchomieniu tej funkcji rozpocznie się
odtwarzanie losowo wybieranych ścieżek.
Losowo wybierane ścieżki można przeglądać
w normalny sposób.
UWAGA
Przeskakiwanie pomiędzy przypadkowo
wybieranymi utworami jest możliwe tylko w
obrębie aktualnie odtwarzanej płyty.
Włączanie i wyłączanie (odtwarzacz CD)
W przypadku odtwarzania płyty audio CD:
Włączanie i wyłączanie (wielopłytowy
odtwarzacz CD)
W przypadku odtwarzania płyty audio CD:
10
1. Wybrać z menu Random i nacisnąć
ENTER.
2. Wybrać Jedna płyta lub Wszystkie
płyty i nacisnąć ENTER.
Opcja odtwarzania wszystkich płyt Wszystkie
płyty dotyczy tylko płyt muzycznych w odtwarzaczu wielopłytowym.
W przypadku odtwarzania płyty audio CD:
1. Wybrać z menu Jedna płyta lub Folder i
nacisnąć ENTER.
2. Przewinąć do żądanej płyty lub odpowiedniego katalogu i nacisnąć ENTER.
Wybranie innej płyty powoduje przerwanie
działania funkcji.
W zależności od wybranego wariantu funkcji
odtwarzania losowego, na wyświetlaczu pojawiają się różne komunikaty:
Wybrać z menu RANDOM i nacisnąć
ENTER.
W przypadku odtwarzania płyty z plikami MP3/
WMA:
Wybrać z menu Płyta lub Folder i nacisnąć
ENTER.
``
267
10 System audio-telefoniczny
Funkcje odtwarzacza CD
• Komunikat RANDOM oznacza, że odtwarzane będą tylko utwory z jednego katalogu na aktualnie wybranej płycie CD.
10
• Komunikat RANDOM ALL oznacza, że
odtwarzane będą utwory z wszystkich płyt
w odtwarzaczu wielopłytowym.
• Komunikat RANDOM Folder oznacza, że
odtwarzane będą utwory z jednego katalogu na aktualnej płycie CD.
UWAGA
Jeżeli uruchomiona jest funkcja wyświetlania zawartych na płycie informacji tekstowych, powyższe komunikaty nie są
widoczne.
Informacje tekstowe na płycie
Zawarte na płycie dodatkowe informacje
można obejrzeć w postaci tekstowej na
wyświetlaczu.
Wyłączanie i włączanie
Uruchomić odtwarzanie płyty CD.
Wybrać z menu Opis płyty i nacisnąć
ENTER.
Płyty CD
W przypadku płyt nagrywanych na domowym
sprzęcie jakość odtwarzanego dźwięku może
268
nie być zadowalająca, a nawet może nastąpić
przerwanie odtwarzania.
OSTRZEŻENIE
Należy stosować wyłącznie standardowe
płyty CD (o średnicy 12 cm). Nie używać płyt
z naklejonymi etykietami. Ciepło wytwarzane przez wewnętrzne mechanizmy
odtwarzacza może spowodować odklejenie
etykiety, co grozi uszkodzeniem urządzenia.
10 System audio-telefoniczny
Menu funkcji radioodtwarzacza
1.
NEWS - serwis infor.
MENU ODBIORU RADIOWEGO W
PAŚMIE AM
2.
TP
1.
3.
Radio text
4.
USTAWIENIA RADIA
MENU FM
4.1.
5.
1
PTY
4.2.
TP
4.3.
STACJA Z SERWISEM INF.
4.4.
AF
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
Resetuj wszystkie ustawienia
AUDIO MODE*
5.1.
Surround
5.2.
Subwoofer
5.3.
Korektor graf.-przód
5.4.
Korektor graf.-tył
5.5.
Resetuj wszystkie ustawienia
AUDIO MODE*1
10
MENU ODTWARZACZA CD
1.
Random
2.
NEWS - serwis infor.
3.
TP
4.
Opis płyty
5.
AUDIO MODE*1
MENU WEJŚCIA AUX
1.
Głośność wejścia AUX
2.
NEWS - serwis infor.
3.
TP
4.
AUDIO MODE*1
Patrz MENU FM.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
269
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
10
Elementy instalacji telefonicznej
270
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
Przyciski sterujące w kierownicy* –
Większość funkcji telefonu może być uruchamiana za pomocą przycisków sterujących w kierownicy. Gdy telefon jest w stanie aktywnym, przyciski w kierownicy
obsługują wyłącznie funkcje związane z
telefonowaniem. W stanie aktywnym na
wyświetlaczu są stale pokazywane informacje dotyczące telefonu.
Mikrofon – Mikrofon zestawu głośnomówiącego jest zamontowany w suficie obok
osłony przeciwsłonecznej.
Klawiatura w środkowej konsoli - Klawiatura umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji, jakie dostępne są dla systemu
obsługi telefonu, oprócz regulacji głośności.
Czytnik karty SIM - Gniazdo karty SIM
znajduje się na przedzie panelu klawiatury
telefonu.
Uwagi ogólne
Urządzenia sterujące
• Bezpieczeństwo na drodze jest zawsze
10
najważniejsze.
• Kierowca, który zmuszony jest użyć słuchawki*, powinien najpierw zatrzymać
samochód w bezpiecznym miejscu.
• Podczas uzupełniania paliwa zestaw telefoniczny powinien być wyłączony.
• W pobliżu miejsc prowadzenia prac strzałowych zestaw telefoniczny należy wyłączyć.
• Firma Volvo zaleca, aby obsługę techG027117
Elementy instalacji telefonicznej
niczną zestawu telefonicznego powierzyć
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Połączenia alarmowe
Wyświetlacz
Połączenia alarmowe ze służbami ratunkowymi w granicach zasięgu sieci mogą być realizowane bez karty SIM.
ENTER – Odbieranie połączenia, wybór
opcji menu lub włączanie telefonu ze stanu
gotowości
1. Włączyć telefon.
Włączanie, wyłączanie i przełączanie telefonu w stan gotowości
Słuchawka* – Słuchawka umożliwia izolację od otoczenia przy prowadzeniu rozmów telefonicznych.
2. Wybrać numer służby ratunkowej właściwy
dla danego regionu (w obrębie Unii Europejskiej: 112).
Antena - Antena jest zamocowana do
przedniej szyby, przed lusterkiem wstecznym.
3. Nacisnąć przycisk ENTER na klawiaturze
w środkowej konsoli lub w kierownicy.
EXIT/CLEAR – Przerwanie lub zignorowanie połączenia, cofanie w strukturze menu,
anulowanie wyboru i kasowanie znaku przy
wprowadzaniu tekstu lub numeru
Gniazdo karty SIM
Przyciski nawigacyjne w strukturze menu
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
271
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
10
Włączanie, wyłączanie i przełączanie
telefonu w stan gotowości
Wyciszanie w trakcie połączenia
telefonicznego
Włączanie:
1. W celu przełączania telefonu w stan gotowości nacisnąć krótko przycisk PHONE
lub EXIT/CLEAR.
Gdy podczas słuchania radia lub płyty
zadzwoni telefon, w momencie odebrania
połączenia radioodtwarzacz zostanie wyciszony. Po zakończeniu połączenia przywracana jest poprzednia głośność. Głośność
radioodtwarzacza można regulować także w
trakcie połączenia telefonicznego. W takim
przypadku zostaje ona zachowana także po
zakończeniu rozmowy. Na czas rozmowy telefonicznej zestaw audio może być także wyciszany całkowicie, patrz strona 280.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku PHONE
przywraca stan aktywny.
Funkcja ta dotyczy wyłącznie integralnego zestawu telefonicznego Volvo.
Gdy telefon jest włączony lub w stanie gotowości, na wyświetlaczu widoczny jest symbol
słuchawki.
Stan gotowości
Nacisnąć przycisk PHONE (3) w celu włączenia telefonu.
Wyłączanie:
Przytrzymać wciśnięty przycisk PHONE
Kontynuacja pracy w stanie gotowości:
Przyciski alfanumeryczne oraz szybkiego
dostępu do opcji menu
Przeszukiwanie - przewijanie do przodu
lub do tyłu przy wprowadzaniu tekstu lub
numeru
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności w
trakcie połączenia. Zestaw telefoniczny nie
wykorzystuje głośnika środkowego*
272
Jeżeli w momencie wyłączenia zapłonu telefon
był włączony, po ponownym włączeniu
zapłonu zostanie automatycznie włączony.
Gdy telefon jest wyłączony, nie jest możliwy
odbiór połączeń telefonicznych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
W stanie gotowości można odbierać połączenia telefoniczne przy włączonym zestawie
audio. Na wyświetlaczu ukazują się informacje
dotyczące radioodtwarzacza.
W celu skorzystania z innych funkcji zestawu
telefonicznego, należy przełączyć go w stan
aktywny.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
Szybki dostęp do opcji menu
Karta SIM
5. Wcisnąć gniazdo karty z powrotem.
Po wyświetleniu menu, zamiast przycisków
nawigacyjnych można użyć przycisków numerycznych i przycisku ENTER do szybkiego
wybierania pozycji z danego poziomu struktury
menu. Każda opcja menu ma numer porządkowy. Numer ten wyświetlany jest obok danej
pozycji menu.
W razie problemów z kartą SIM należy zwrócić
się do właściwego operatora sieci komórkowej.
Połączenia telefoniczne
Uzyskiwanie połączenia:
Bezpieczeństwo drogowe
Ze względów bezpieczeństwa do niektórych
opcji menu nie ma dostępu podczas jazdy z
prędkością powyżej niż 8 km/h. Można jedynie
dokończyć wcześniej rozpoczęte działania w
menu.
Funkcja 5.6 w menu funkcji daje możliwość
wyłączenia ograniczenia prędkościowego.
10
Wybrać numer i nacisnąć ENTER w kierownicy bądź na klawiaturze telefonu (lub
podnieść słuchawkę).
G026980
W celu odebrania połączenia:
Korzystanie z telefonu możliwe jest tylko z
ważną kartą identyfikacyjną abonenta (kartą
SIM) Subscriber Identity Module. Karty te rozprowadzane są przez operatorów sieci komórkowych.
W celu użycia telefonu należy zawsze włożyć
kartę SIM.
1. Wyłączyć telefon.
2. Krótkim naciśnięciem otworzyć gniazdo
karty SIM.
Nacisnąć ENTERlub podnieść słuchawkę.
Można także skorzystać z funkcji automatycznego odbioru, patrz strona 280.
Podczas rozmowy zestaw audio jest automatycznie wyciszany, patrz strona 280.
Zakończenie rozmowy telefonicznej
W celu zakończenia rozmowy telefonicznej
należy nacisnąć przycisk EXIT/CLEAR w
kierownicy lub na klawiaturze telefonu,
ewentualnie odłożyć słuchawkę na
miejsce.
3. Włożyć kartę stroną metaliczną do dołu.
Zestaw audio powróci do poprzedniego trybu
pracy.
4. Ścięty róg karty powinien znaleźć się w
odpowiednim wyprofilowaniu gniazda.
Połączenie przychodzące można odrzucić
naciskając przycisk EXIT/CLEAR.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
273
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
Słuchawka*
10
Słuchawka umożliwia niezakłócone prowadzenie rozmowy telefonicznej. Wyjmując słuchawkę nacisnąć jej górną powierzchnię (A).
1. Naciskając
w kierownicy (lub przycisk nawigacyjny w panelu sterowania)
wybrać opcję Handsfree.
Szybkie wybieranie numerów
2. Nacisnąć ENTER i odłożyć słuchawkę.
Jeżeli w momencie rozpoczęcia rozmowy
telefonicznej słuchawki nie było w uchwycie, głos rozmówcy jest transmitowany
przez głośniki.
Przechowywane w książce telefonicznej aparatu numery można przyporządkować przyciskom szybkiego wybierania (1 - 9).
3. W celu powrotu do prowadzenia rozmowy
przez słuchawkę należy nacisnąć przycisk
MENU, wybrać opcję Handset i nacisnąć
ENTER.
G026983
Ostatnio wybierane numery
Przyciskami klawiatury w środkowej konsoli wybrać żądany numer i podnieść słuchawkę w celu uzyskania połączenia.
Pokrętłem na bocznej krawędzi słuchawki
można regulować głośność.
Po umieszczeniu słuchawki w uchwycie połączenie zostaje zakończone.
Ostatnio wybierane numery i przyporządkowane im opisy są automatycznie zapamiętywane.
1. Nacisnąć przycisk ENTER na klawiaturze
lub w kierownicy.
2. Przyciskami nawigacyjnymi można przewijać do przodu lub do tyłu ostatnio wybierane numery. Pokazują się one na wyświetlaczu.
3. Nacisnąć ENTER.
Przełączanie na zestaw głośnomówiący bez
przerywania połączenia:
274
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Przyporządkowanie numerów do
szybkiego wybierania
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1. Wybrać z menu Phone book i nacisnąć
ENTER.
2. Wybrać z menu One-key dial (patrz
strona 280) i nacisnąć ENTER.
3. Wybrać cyfrę, której będzie przyporządkowany dany numer telefonu. Dla potwierdzenia nacisnąć ENTER.
4. Odszukać w książce telefonicznej aparatu
żądane nazwisko lub numer telefonu.
Nacisnąć ENTER aby wybrać numer/
nazwisko.
Korzystanie z szybkiego wybierania
1. W celu uzyskania połączenia należy przez
około 2 sekundy przytrzymać wciśnięty
wybrany przycisk numeryczny szybkiego
wybierania lub nacisnąć go krótko, a
następnie nacisnąć ENTER.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
2. Po włączeniu telefonu należy odczekać
chwilę, zanim zostanie użyta funkcja szybkiego wybierania.
UWAGA
Korzystanie z szybkiego wybierania możliwe jest po uaktywnieniu funkcji 3.4. Opis
funkcji szybkiego wybierania i opcji menu,
patrz strona 279.
Połączenie oczekujące
Dwa krótkie sygnały dźwiękowe z głośnika
podczas rozmowy telefonicznej oznaczają, że
ktoś jeszcze próbuje się dodzwonić. Informowanie o połączeniach oczekujących można
włączyć lub wyłączyć korzystając z menu.
Po otrzymaniu informacji o połączeniu oczekującym można je odebrać lub zignorować.
Jeżeli połączenie ma pozostać nieodebrane,
należy nacisnąć EXIT/CLEAR lub nie wykonywać żadnej czynności.
W celu odebrania połączenia należy nacisnąć
ENTER. Aktualne połączenie zostaje zawieszone. Naciśnięcie EXIT/CLEAR przerywa
obydwa połączenia.
Funkcje dostępne w trakcie
telefonowania
Secret mode/Secret mode off
Tryb poufności
Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej
dostępne są wyszczególnione poniżej funkcje
(przewijane przyciskami strzałkowymi, wybór
zatwierdzany naciśnięciem ENTER)
Handset/Handsfree
Użycie słuchawki
lub zestawu głośnomówiącego
Phone book
Pokazanie książki
telefonicznej
Join
Równoczesna rozmowa z dwoma rozmówcami (połączenie konferencyjne)
Swap
Przełączanie pomiędzy dwoma rozmówcami
Secret mode/Secret mode off
Tryb poufności
Hold/Resume
Zawieszenie aktualnego połączenia lub
powrót do zawieszonego połączenia
Handset/Handsfree
Użycie słuchawki
lub zestawu głośnomówiącego
Phone book
Pokazanie książki
telefonicznej
Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej
oraz przy połączeniu zawieszonym dostępne
są wyszczególnione poniżej funkcje (przewijane przyciskami strzałkowymi, wybór zatwierdzany naciśnięciem ENTER)
10
Głośność rozmowy
W celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności
w trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej
należy naciskać przycisk + lub - - w kierownicy.
Gdy telefon jest przełączony w stan aktywny,
przyciski w kierownicy obsługują wyłącznie
funkcje związane z telefonowaniem.
Wykorzystanie przycisków do sterowania
funkcjami radioodtwarzacza możliwe jest tylko
po przełączeniu telefonu w stan gotowości,
patrz strona 272.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
275
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
Książka telefoniczna
10
Wywoływanie z pamięci
Wprowadzanie tekstu
W pamięci zestawu telefonicznego lub pamięci
karty SIM mogą być przechowywane numery
telefonów oraz przyporządkowane im opisy.
Jeżeli numer telefonu osoby dzwoniącej jest
zapisany w pamięci, na wyświetlaczu zostanie
pokazane jej nazwisko.
AM FM
CD
LUM
VO E
LE CTOR
SE
SOUND
2
ABC
4
GHI
7
PQRS
Wprowadzanie numerów i nazwisk do
pamięci
AUTO
*
3
DEF
4. Wprowadzić numer i nacisnąć ENTER.
5. Wybrać rodzaj pamięci i nacisnąć ENTER.
CLEAR
0
#
W celu wyszukania pozycji w książce telefonicznej nacisnąć dolny przycisk nawigaw kiecyjny MENU (1) lub przycisk
rownicy.
Wybrać jedną z dwóch możliwości:
1. Nacisnąć ENTERi posługując się przyciskami strzałkowymi przewinąć do żądanej
pozycji.
2. Nacisnąć przycisk z pierwszą literą opisu
pozycji (lub wpisać całą nazwę) i nacisnąć
ENTER.
3. Nacisnąć ENTERw celu uzyskania połączenia z wybranym numerem.
276
Spacja 1 – ? ! , . : „ ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Separator używany przy wprowadzaniu po kolei dwóch jednakowych znaków.
0
+0@*#&$£/%
SCAN
G027118
1
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
1. Nacisnąć przycisk MENU, wybrać Phone
booki nacisnąć ENTER.
3. – Wprowadzić nazwę i nacisnąć ENTER.
EXI T
ENTER
Pamięć telefonu mieści 255 pozycji.
2. Wybrać New number i nacisnąć ENTER.
MY KEY
PHONE
POWER
1
Nacisnąć przycisk z wybranym znakiem: jeden
raz w celu wprowadzenia pierwszego znaku,
dwa razy w celu wprowadzenia drugiego itd. W
celu wprowadzenia spacji (odstępu) nacisnąć 1.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Funkcje obsługi telefonu*
#
EXIT
Przełączanie pomiędzy dużymi i
małymi literami.
Dwie karty SIM
Dane techniczne
Usunięcie ostatniego wprowadzonego znaku lub litery. Przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje skasowanie całej liczby lub
tekstu.
1. Długie naciśnięcie przycisku EXIT/
CLEAR powoduje wykasowanie wszystkich znaków.
2. Kolejne długie naciśnięcie przycisku EXIT/
CLEAR powoduje powrót do menu.
G026980
Przerywanie wprowadzania tekstu
A
Wielu operatorów sieci komórkowych oferuje
dwie karty SIM – jedną do samochodu i drugą
do innego telefonu. Mając dwie karty SIM
można mieć jeden numer telefonu dla dwóch
różnych aparatów. Informacje o ofercie
dostępnej w danym regionie uzyskać można
od operatora sieci komórkowej.
Moc
2W
Karta SIM
Mała, 3 V
Liczba komórek
pamięci
255A
SMS (Krótkie wiadomości tekstowe)
Tak
Dane/faks
Nie
Dwa zakres częstotliwości
Tak (900/1800)
10
Jest 255 komórek pamięci telefonu. Liczba komórek pamięci
karty SIM uzależniona jest od abonamentu.
Numer IMEI
W celu zablokowania aparatu telefonicznego
należy podać operatorowi sieci komórkowej
jego numer IMEI. Jest to 15 cyfrowy numer
seryjny wprowadzony do pamięci urządzenia.
W celu jego wyświetlenia należy nacisnąć *#06# . Wskazane jest zanotowanie tych
kodów i przechowywanie ich w bezpiecznym
miejscu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
277
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
Przegląd
10
1.
Speed dial
4.6.2
When engag.
Call register
2.4.1
Active
4.6.3
Not answered
1.1.
Missed calls
2.4.2
Select numbers
4.6.4
Not reachable
1.2.
Received calls
2.5.
Erase SIM
4.6.5
Fax calls
1.3.
Dialled no.
2.6.
Erase phone
4.6.6
Data calls
1.4.
Erase list
2.7.
Memory status
4.6.7
Cancel all
1.5.
2.
1
278
2.4.
1.4.1
All calls
1.4.2
Missed calls
3.1.
Read
5.1.
Car phone
1.4.3
Received calls
3.2.
Write
5.2.
Add phone
1.4.4
Dialled no.
3.3.
Message settings
5.3–7. Added phones1
3.
Messages
5.
Call duration
3.3.1
SMSC number
1.5.1
Last call
3.3.2
Validity time
1.5.2
Call count
3.3.3
Message type
1.5.3
Total time
1.5.4
Reset timer
4.
Change phone
UWAGA
Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym
BluetoothTM.
Call options
4.1.
Send my no.
Phone book
4.2.
Call waiting
2.1.
Search
4.3.
Auto answer
6.1.1
Auto
2.2.
New number
4.4.
Automatic redial
6.1.2
Manual select
2.3.
Copy all
4.5.
Voice mail number
2.3.1
SIM to phone
4.6.
Call divert
6.2.1
On
2.3.2
Phone to SIM
4.6.1
6.2.2
Off
Maksymalnie 5 telefonów.
All calls
6.
Tel. settings
6.1.
6.2.
Network
SIM security
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
6.2.3
Auto
6.3.
Change PIN code
6.4.
Audio
6.5.
6.4.1
Ring volume
6.4.2
Ring signal
6.4.3
Mute radio
6.4.4
Msg. beep
Factory settings
1.4. Kasuj listę
2.3. Kopiuj wszystkie
Opcja ta umożliwia kasowanie listy w
menu 1.1, 1.2 i 1.3 w następującym układzie:
Kopiowanie numerów telefonów i nazwisk z
pamięci karty SIM do pamięci telefonu.
1.4.1.
All
2.3.1.
From SIM to phone memory
1.4.2.
Missed
2.3.2.
From phone to SIM memory
1.4.3.
Received
2.4. Szybkie wybieranie numerów
1.4.4.
Dialled
Umożliwia przyporządkowanie zapisanemu w
książce telefonicznej numerowi telefonu cyfry
szybkiego wybierania.
1.5. Czas połączeń
1. Rejestr połączeń
Umożliwia sprawdzenie czasów trwania
wszystkich połączeń lub ostatniego połączenia. Można także wyzerować licznik rozmów,
co wymaga podania kodu telefonu (patrz opcja
5.4).
1.1. Połączenia nieodebrane
1.5.1.
Last call
Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci
telefonu.
1.5.2.
Call count
2.7. Stan pamięci
1.5.3.
Total time
1.2. Połączenia odebrane
1.5.4.
Reset timer
Lista odebranych połączeń. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
2. Książka telefoniczna
Pokazuje ile jest zajętych pozycji w pamięci
karty SIM i telefonu. W tabeli widoczna jest
liczba zajętych miejsc spośród wszystkich
dostępnych miejsc, np. 100 (250).
Opis opcji menu
Lista połączeń nieodebranych. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
1.3. Wybrane numery
Lista wybranych numerów. Można wybrać
ponowne połączenie, wykasowanie lub zapisanie w książce telefonicznej.
2.5. Kasuj SIM
Umożliwia całkowite wykasowanie pamięci
karty SIM.
2.6. Kasuj pamięć tel.
2.1. Wyszukaj
3. Wiadomości
Wyszukiwanie nazwiska lub nazwy w książce
telefonicznej.
3.1. Czytaj
2.2. Nowy numer
Zapisywanie nazwisk (lub nazw) i numerów
telefonu w książce telefonicznej – patrz
strona 275.
10
Umożliwia przeczytanie odebranych wiadomości tekstowych. Wiadomość można usunąć, przekazać dalej, zmienić, zachować w
całości lub we fragmencie.
``
279
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
10
3.2. Pisz
4.3. Automatyczna sekretarka
5.2. Dodaj telefon
Tekst wprowadzany jest za pomocą klawiatury
telefonu. Można zapisać wiadomość w
pamięci lub wysłać ją.
Automatyczne odbieranie połączenia telefonicznego.
Dodanie telefonów komórkowych do listy
Dodane telefony.
4.4. Oddzwanianie
5.3-7. Dodane telefony
3.3. Ustawienia wiadomości
Automatyczne powtarzanie wybierania
numeru, który był zajęty.
Wybór połączenia z jednym z dodanych telefonów (maksymalnie 5 telefonów).
Wprowadzenie numeru centrum obsługi wiadomości tekstowych (SMSC), które będzie
przekazywać wysłane wiadomości. Określenie
sposobu docierania pod wskazany adres i
okresu przechowywania wiadomości w centrum obsługi. Dodatkowe informacje oraz
numer SMSC uzyskać można od operatora
sieci komórkowej. Ustawienia te nie powinny
być zmieniane.
4.6. Przekierowanie
Określenie, kiedy i jakie połączenia mają być
przekierowane na określony numer telefonu.
4.6.1.
All calls
3.3.1.
SMSC number
3.3.2.
Validity time
4.6.2.
When engag.
3.3.3.
Message type
4.6.3.
Not answered
4.6.4.
Not reachable
4.6.5.
Fax calls
Określenie, czy numer tego telefonu ma być
pokazywany osobie, do której się telefonuje.
Informacje o możliwościach zastrzeżenia
numeru uzyskać można od operatora sieci
komórkowej.
4.6.6.
Data calls
4.6.7.
Cancel all
4.2. Połączenie oczekujące
5.1. Telefon samochodu
4.1. Wyślij mój nr
Określenie, czy w trakcie rozmowy telefonicznej ma być sygnalizowane, że jest następne
połączenie.
UWAGA
Zapisuje numer poczty głosowej.
Działa tylko w trakcie połączenia telefonicznego.
4. Opcje połączenia
280
4.5. Numer poczty głosowej
5. Zmień telefon
Wybór wbudowanego telefonu.
Powyższe menu występuje tylko w samochodach z zestawem głośnomówiącym
BluetoothTM.
6. Ustawienia telefonu
6.1. Sieć
Automatyczny lub ręczny wybór sieci komórkowej. Nazwa wybranego operatora ukazuje
się na wyświetlaczu w trybie podstawowej
pracy zestawu telefonicznego.
6.1.1. Auto
6.1.2. Ręczne wybier.
6.2. Bezp. karty SIM
Określenie, czy rozpoznawanie kodu identyfikacyjnego PIN ma być włączone, wyłączone
czy automatyczne.
6.2.1.
On
6.2.2.
Off
6.2.3.
Auto
10 System audio-telefoniczny
Menu telefonu
6.3. Zmień kod PIN
Zmiana kodu PIN. Kod należy zapisać i schować w bezpiecznym miejscu.
10
6.4. Dźwięk
6.4.1.
Volume
Głośność dzwonka połączenia przychodzącego.
6.4.2.
Ring signal
Wybór jednego z pięciu sygnałów dzwonka
telefonu.
6.4.3.
On/Off
Automatyczne wyciszanie radioodtwarzacza.
6.4.4.
Msg. beep
6.5. Ustawienia fabryczne.
Przywrócenie ustawień fabrycznych systemu.
281
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Uwagi ogólne
10
nego sterowania szeregiem funkcji telefonu.
Mikrofon jest zamontowany w suficie obok
osłony przeciwsłonecznej (2). Zawsze możliwe
jest sterowanie telefonem komórkowym za
pomocą klawiszy, niezależnie od tego, czy jest
on podłączony, czy nie.
Przyciski i pokrętła do obsługi telefonu
UWAGA
Nie wszystkie telefony komórkowe są w
pełni kompatybilne z funkcją zestawu głośnomówiącego. W celu uzyskania informacji
dotyczących kompatybilnych modeli telefonów firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Volvo
lub skorzystanie z witryny
www.volvocars.com.
Rozmieszczenie elementów.
Telefon komórkowy
Mikrofon
VOLUME – Regulacja głośności, ta sama
funkcja realizowana jest również odpowiednimi przyciskami w kierownicy*.
Przyciski sterujące w kierownicy*
Wyświetlacz
Panel sterowania w środkowej konsoli
ENTER – Odbieranie połączenia, wybór
opcji menu lub włączanie telefonu ze stanu
gotowości.
Bluetooth TM
Możliwe jest podłączenie telefonu komórkowego wyposażonego w technologię
BluetoothTM do systemu w sposób bezprzewodowy. System audio działa wówczas bez
konieczności angażowania rąk kierowcy w
poszczególne czynności z możliwością zdal-
282
Panel sterowania w środkowej konsoli.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
PHONE – Włączanie, wyłączanie i przełączanie telefonu w stan gotowości.
EXIT – Przerwanie lub zignorowanie połączenia, cofanie w strukturze menu, anulowanie wyboru i kasowanie znaku przy
wprowadzaniu tekstu lub numeru.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Przycisk MENU umożliwia dostęp do
struktury menu. Przyciski służą do przemieszczania się pomiędzy opcjami menu w
górę i w dół.
Przeszukiwanie - przewijanie do przodu
lub do tyłu przy wprowadzaniu tekstu lub
numeru.
Przyciski alfanumeryczne oraz szybkiego
dostępu do opcji menu.
O czym należy pamiętać
Sterowanie menu jest możliwe za pomocą konsoli środkowej oraz przycisków przy kierownicy. Informacje o menu, patrz strona 252.
UWAGA
Jeżeli samochód jest wyposażony w zestaw
głośnomówiący BluetoothTM handsfree i
wbudowany telefon, to menu telefonu
zawiera dodatkowe menu, patrz
strona 287.
Wyłączanie i włączanie
Krótkie naciśnięcie PHONE włącza funkcję
zestawu głośnomówiącego. Pojawienie się
komunikatu TELEFON w górnej części
wyświetlacza oznacza, że jest on w trybie telefonu. O włączeniu funkcji zestawu głośnomówiącego informuje symbol
.
Jedno długie naciśnięcie PHONE dezaktywuje
funkcję zestawu głośnomówiącego i odłącza
podłączony telefon.
Podłączanie telefonu komórkowego
Telefon komórkowy może zostać podłączony
na kilka sposobów, w zależności od tego, czy
był on podłączany w przeszłości. Aby podłączyć telefon komórkowy po raz pierwszy,
należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Alternatywna opcja 1 – podłączenie przez
system menu samochodowego
1. Włączyć widoczność telefonu w systemie
BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika
telefonu komórkowego lub
www.volvocars.com.
2. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE.
> Na wyświetlaczu pojawi się opcja
Dodaj telefon. Jeżeli uprzednio zarejestrowany został telefon lub kilka telefonów, zostaną one pokazane.
3. Wybrać Dodaj telefon.
> System audio rozpocznie wyszukiwanie
telefonów komórkowych w pobliżu.
Wyszukiwanie zajmuje około
30 sekund. Odnalezione telefony zostaną wyświetlone na wyświetlaczu wraz
z ich nazwami BluetoothTM. Funkcja
zestawu głośnomówiącego
BluetoothTM jest wyświetlana na telefonie komórkowym jako Mój samochód.
10
4. Wybrać jeden z telefonów komórkowych
na wyświetlaczu systemu audio.
5. Wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu komórkowego ciąg cyfr podany na
wyświetlaczu systemu audio.
Alternatywna opcja 2 – podłączenie przez
system menu telefonu
1. Włączyć funkcję zestawu głośnomówiącego za pomocą przycisku PHONE. Jeżeli
podłączony jest inny telefon, należy go
odłączyć.
2. Rozpocząć wyszukiwanie za pomocą
funkcji telefonu BluetoothTM, patrz instrukcja użytkownika telefonu komórkowego.
3. Wybrać Mój samochód z listy urządzeń w
telefonie.
4. Wprowadzić kod PIN „1234” do telefonu,
kiedy będzie to wymagane.
5. Wybrać połączenie z Mój samochód.
Telefon komórkowy zostaje automatycznie
zarejestrowany i podłączony do systemu
audio, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Synchronizacja. Dalsze informacje na
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
283
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
temat rejestrowania telefonów, patrz
strona 285.
10
Po dokonaniu podłączenia na wyświetlaczu
oraz nazwa
pojawia się odpowiedni symbol
telefonu BluetoothTM. Możliwe jest wówczas
sterowanie telefonem poprzez system audio.
Uzyskiwanie połączenia
1. Upewnić się, że w górnej części wyświetlacza znajduje się komunikat TELEFON
oraz że symbol
jest widoczny.
UWAGA
Niektóre telefony komórkowe wymagają
potwierdzenia przełączenia rozmowy z zestawu głośnomówiącego za pomocą klawiatury telefonu.
2. Wpisać numer lub wybrać go z książki telefonicznej aparatu (patrz strona 286).
Połączenia telefoniczne
3. Nacisnąć ENTER.
Połączenia przychodzące
Przerwanie połączenia jest możliwe poprzez
naciśnięcie EXIT.
Odebranie połączenia odbywa się przez naciśnięcie ENTER, nawet jeżeli system audio jest
w trybie CD lub FM. Odrzucanie lub kończenie
połączeń odbywa się przez naciśnięcie EXIT.
Odłączanie telefonu komórkowego
Jeżeli telefon znajdzie się poza zasięgiem
samochodowego systemu audio, rozłączenie
następuje automatycznie. Więcej informacji na
temat połączeń, patrz strona 285.
Ręczne odłączenie jest możliwe poprzez wyłączenie funkcji zestawu głośnomówiącego jednym długim naciśnięciem PHONE. Funkcja
zestawu głośnomówiącego jest wyłączana
również po wyłączeniu silnika.
284
Jeżeli telefon komórkowy zostanie odłączony
podczas rozmowy, rozmowa ta może być kontynuowana, ale za pomocą wbudowanego
mikrofonu oraz głośnika telefonu komórkowego.
Automatyczne odbieranie połączeń
Funkcja automatycznego odbierania połączeń
oznacza, że wszystkie połączenia są odbierane
automatycznie. Funkcję tę można włączyć/
wyłączyć, wybierając MENU TELEFONU
OPCJE POŁĄCZENIA Automat. sekret..
Menu połączeń przychodzących
Podczas połączenia należy wcisnąć MENU lub
ENTER w celu przejścia do następujących
funkcji:
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
• Wycisz mikrofon – mikrofon systemu
audio wyciszony.
• Przekaż połączenie do telefonu – połączenia są przekazywane do telefonu
komórkowego.
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów połączenie z samochodem zostaje zakończone w
momencie użycia słuchawki. Jest to objaw
normalny. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta, czy ma nastąpić ponowne
połączenie.
• Książka telefoniczna – wyszukiwanie w
książce telefonicznej.
UWAGA
Podczas prowadzenia rozmowy niemożliwe
jest wybranie innego numeru.
Ustawienia audio
Głośność rozmowy
Głośność rozmowy można regulować w czasie
trwania rozmowy. W tym celu należy użyć elementów sterowania przy kierownicy*.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Głośność zestawu audio w trakcie
połączenia telefonicznego
W trybie telefonu (TELEFON) głośność systemu audio można regulować normalnie za
pomocą pokrętła VOLUME.
Możliwe jest wyciszenie źródła audio podczas
rozmów przychodzących w opcji MENU
TELEFONU USTAWIENIA TELEFONU
DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ Wycisz radio.
Głośność dzwonka
Przejść do opcji MENU TELEFONU
USTAWIENIA TELEFONU DŹWIĘKI I
GŁOŚNOŚĆ Głośność dzwonka i wyregulować za pomocą
/
na panelu sterowania
w konsoli środkowej.
Sygnał dzwonka
Funkcja zestawu głośnomówiącego posiada
zintegrowane sygnały dzwonka, które można
wybrać w MENU TELEFONU
USTAWIENIA TELEFONU DŹWIĘKI I
GŁOŚNOŚĆ Rodzaje dzwonka Sygnał
dzwonka 1 itd.
UWAGA
Sygnał dzwonka połączonego telefonu
komórkowego nie zostaje wyłączony podczas korzystania z sygnału dzwonka zintegrowanego z zestawem głośnomówiącym.
Aby wybrać sygnał dzwonka połączonego
telefonu1, należy wybrać opcję MENU
TELEFONU USTAWIENIA TELEFONU
DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ SYGNAŁY
DZWONKA Użyj syg. tel. kom..
Informacje na temat rejestrowania i
łączenia
Możliwe jest zarejestrowanie do pięciu telefonów. Rejestracja danego telefonu odbywa się
raz. Po zarejestrowaniu telefon komórkowy
pojawia się na liście dodanych telefonów. Jednocześnie może być połączony tylko jeden
telefon komórkowy. Skasowanie rejestracji
telefonu możliwe jest w MENU TELEFONU
BLUETOOTH Usuń telefon.
Połączenie automatyczne
Jeżeli funkcja zestawu głośnomówiącego jest
włączona, a w jej zasięgu znajduje się ostatnio
połączony telefon komórkowy, zostanie on
automatycznie połączony. Jeżeli system audio
1
wyszukuje ostatnio połączony telefon komórkowy, jego nazwa zostanie pokazana na
wyświetlaczu. Aby przejść do ręcznego łączenia innego telefonu należy wcisnąć EXIT.
10
Połączenie ręczne
Aby połączyć inny telefon komórkowy niż
ostatnio połączony lub zmienić połączony telefon komórkowy, należy wykonać następujące
czynności.
Wybrać tryb telefonu systemu audio
(TELEFON) i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu lub zmienić połączony
telefon komórkowy za pomocą menu w sposób opisany poniżej.
Struktura menu ma dwie wersje, zależnie od
tego, czy samochód jest wyposażony tylko w
BluetoothTM, czy też ma także wbudowany
telefon.
• W przypadku samochodów wyposażonych tylko w BluetoothTM połączenia dokonuje się za pomocą opcji MENU
TELEFONU BLUETOOTH Zmień
telefon Dodaj telefon lub wybierając
jeden z wcześniej połączonych telefonów.
• W przypadku samochodów wyposażonych we wbudowany telefon i
BluetoothTM połączenia dokonuje się za
Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich telefonów komórkowych.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
285
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
10
pomocą opcji MENU TELEFONU
Zmień telefon Dodaj telefon lub
wybierając jeden z wcześniej połączonych
telefonów.
Książka telefoniczna
Aby móc korzystać z książki telefonicznej,
należy upewnić się, że w górnej części
wyświetlacza znajduje się komunikat
TELEFON oraz że symbol
jest widoczny.
W systemie audio przechowywana jest kopia
książki telefonicznej każdego z zarejestrowanych telefonów komórkowych. Książka jest
kopiowana do systemu automatycznie podczas każdego połączenia. Funkcja ta może
zostać wyłączona w USTAWIENIA
TELEFONU Synchronizuj ks. tel.. Wyszukiwanie kontaktów odbywa się tylko w książce
telefonicznej połączonego telefonu komórkowego.
UWAGA
Jeżeli telefon komórkowy nie posiada funkcji kopiowania książki telefonicznej, to po
zakończeniu kopiowania zostanie wyświetlony komunikat Lista jest pusta.
Jeżeli w książce telefonicznej zapisane są
informacje kontaktowe dotyczące aktualnie
286
realizowanego połączenia, są one pokazywane
na wyświetlaczu.
Wyszukiwanie kontaktów
Najłatwiej rozpocząć wyszukiwanie w książce
telefonicznej poprzez długie naciśnięcie przycisków 2–9. Rozpoczęte zostanie wyszukiwanie w książce telefonicznej oparte na pierwszej
wprowadzonej literze.
Książkę telefoniczną można także otworzyć za
na panelu sterowania w
pomocą przycisku
konsoli środkowej lub przycisku
przy kierownicy. Do przeglądania kontaktów służą
/
lub
/
. Wyszukiprzyciski
wanie można także przeprowadzić w menu
Wyszukaj książki telefonicznej dostępnego w
opcji KSIĄŻKA TELEFONICZNA
Wyszukaj:
1. Wprowadzić pierwsze kilka liter nazwy
kontaktu i wcisnąć ENTER. Albo po prostu
wcisnąć ENTER.
2. Przewinąć do żądanego kontaktu i nacisnąć ENTER.
UWAGA
Jedynie niektóre telefony komórkowe są w
pełni zgodne z funkcją rozpoznawania poleceń głosowych. Firma Volvo zaleca kontakt
z autoryzowanym dealerem Volvo lub
odwiedzenie strony www.volvocars.com w
celu uzyskania informacji o zgodności telefonów.
Numer poczty głosowej
Numer poczty głosowej można zmienić w opcji
OPCJE POŁĄCZENIA Numer poczty
głosowej:. Jeżeli nie ma żadnego zapisanego
numeru, do menu można wejść, naciskając i
przytrzymując 1. Aby użyć zapisanego
numeru, należy wcisnąć i przytrzymać 1.
Lista połączeń
Lista połączeń jest kopiowana do funkcji zestawu głośnomówiącego po każdym połączeniu, a następnie aktualizowana podczas trwania połączenia. Wcisnąć ENTER w celu
wyświetlenia ostatnio wybieranych numerów.
Inne listy numerów dostępne są w opcji
REJESTR POŁĄCZEŃ.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Możliwe jest korzystanie z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych telefonu podczas
wybierania numerów połączeń wychodzących
po naciśnięciu i przytrzymaniu ENTER.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
UWAGA
W przypadku niektórych telefonów komórkowych lista ostatnio wybieranych numerów pokazywana jest w odwrotnej kolejności.
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
Wprowadzanie tekstu
Wprowadzanie tekstu jest możliwe przy użyciu
klawiatury w konsoli środkowej. Należy wcisnąć przycisk jednokrotnie, aby wprowadzić
pierwszą literę, dwukrotnie, aby wprowadzić
drugą itd. W ten sposób należy wprowadzić
wszystkie znaki, patrz tabela na stronie 276.
Krótkie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie ostatniego znaku. Jedno długie naciśnięcie EXIT powoduje wykasowanie wszyst/
na
kich wprowadzonych znaków.
panelu sterowania w konsoli środkowej służą
do przechodzenia pomiędzy znakami.
2.
3.
1.2.
10 ost. odebr. poł.
1.3.
10 ost. wybr. numer.
2.1.
Wyszukaj
2.2.
Kopiuj do telefonu
BLUETOOTH
REJESTR POŁĄCZEŃ
1.1.
2
10 ost. nieodebr. poł.
1.
Dodaj telefon
3.1.2–6.Dodane telefony2
3.2.
Usuń telefon
3.3.
Połącz z telefonu komórkowego
3.4.
4.
5.
Synchronizuj ks. tel.
10
Struktura menu – zestaw
głośnomówiący BluetoothTM z
wbudowanym telefonem
Zmień telefon
3.1.1.
UWAGA
1.
5.2.
Wycisz radio
KSIĄŻKA TELEFONICZNA
3.1.
Struktura menu – zestaw
głośnomówiący BluetoothTM
Menu funkcji zestawu głośnomówiącego
BluetoothTM jest dostępne w dwóch wersjach. Jednej dla samochodów wyposażonych tylko w zestaw głośnomówiący
BluetoothTM, a drugiej dla samochodów z
wbudowanym telefonem i zestawem głośnomówiącym BluetoothTM.
5.1.3.
2.
Info dot. Bluetooth w samochodzie
3.
REJESTR POŁĄCZEŃ
1.1.
10 ost. nieodebr. poł.
1.2.
10 ost. odebr. poł.
1.3.
10 ost. wybr. numer.
KSIĄŻKA TELEFONICZNA
2.1.
Wyszukaj
2.2.
Kopiuj do telefonu
BLUETOOTH
OPCJE POŁĄCZENIA
3.1.
Usuń telefon
4.1.
Automat. sekret.
3.2.
4.2.
Numer poczty głosowej:
Połącz z telefonu komórkowego
3.3.
Info dot. Bluetooth w samochodzie
USTAWIENIA TELEFONU
5.1.
DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ
4.
OPCJE POŁĄCZENIA
5.1.1.
Głośność dzwonka
4.1.
Automat. sekret.
5.1.2.
Rodzaje dzwonka
4.2.
Numer poczty głosowej:
Maksymalnie 5 telefonów.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
287
10 System audio-telefoniczny
Zestaw słuchawkowy Bluetooth*
5.
10
Zmień telefon
5.1.
Samochod.zestaw telefon.
5.2.
Dodaj telefon
5.3–7. Dodane telefony2
6.
USTAWIENIA TELEFONU
6.1.
6.2.
2
288
DŹWIĘKI I GŁOŚNOŚĆ
6.1.1.
Głośność dzwonka
6.1.2.
Rodzaje dzwonka
6.1.3.
Wycisz radio
Synchronizuj ks. tel.
Maksymalnie 5 telefonów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
Uwagi ogólne
Z wyposażenia audiowizyjnego RSE można
korzystać równocześnie z zestawem multimedialnym.
Gdy pasażerowie na tylnych siedzeniach oglądają obraz z odtwarzacza DVD, zewnętrznego
urządzenia podłączonego do gniazda
RSE-AUX lub odbiornika telewizyjnego1 i
dźwięk transmitowany jest przez słuchawki,
kierowca oraz pasażer na przednim fotelu
mogą w tym czasie korzystać z samochodowego radioodtwarzacza, nastawionego na
odbiór radiowy lub odtwarzanie płyty CD.
Zużycie energii, ustawienie wyłącznika
zapłonu
Zestaw RSE działa wyłącznie przy pracującym
silniku lub gdy wybrana jest pozycja I bądź II
wyłącznika zapłonu. Podczas rozruchu silnika
samochodu odtwarzanie filmu zostaje wstrzymane i wznawiane jest po jego uruchomieniu.
Po użyciu zestawu RSE z wyłącznikiem
zapłonu w pozycji innej niż I zostaje on zablokowany. Ponowne uruchomienie zestawu
wymaga wybrania pozycji I wyłącznika
zapłonu.
1
UWAGA
Channel search
Dłuższe (ponad 10 minut) korzystanie z zestawu RSE przy niepracującym silniku może
doprowadzić do rozładowania akumulatora
w stopniu powodującym trudności z rozruchem.
Management of
new carriers
10
Add carrier
Information on frequency
W takiej sytuacji pojawi się odpowiedni
komunikat na wyświetlaczu.
Delete a frequency
Delete all frequencies
Odbiór telewizyjny
Auto scan
Nacisnąć
i wybrać TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
System settings
TV
Audio mode
Factory default
Channel lock list
Time zone setting
CI module
Channel management
No CAM inserted
CI module information
Signal strength
Odbiornik telewizyjny jest opcjonalnym elementem zestawu RSE.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
289
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
Ustawienia odbioru telewizyjnego
Languages
System settings
Np. English
Mode (tryb
wyświetlania)
Audio mode
Left
Stereo
Auto
AC3
Standard
Ustawienia fabryczne
Zoom
Wybrać MEDIA MENU
Factory default.
System settings
Następuje przywrócenie ustawień fabrycznych.
Right
Left
Banner timeout
Czas wyświetlania
menu – od
8 do 40 sekund.
Strefa czasowa
Wybrać MEDIA MENU
Time zone setting.
System settings
Prawidłowe wyświetlanie czasów podawanych
w programie telewizyjnym wymaga ustawienia
odpowiedniej strefy czasowej. Ustawienie to
wpływa również na pozycje menu wywoływane
za pomocą przycisków GUIDE oraz INFO.
Ustawienia dźwięku
290
Right
4:3
Centered
Wybrać MEDIA MENU
Audio mode.
Oglądanie płatnych kanałów telewizyjnych
wymaga włożenia karty płatniczej do czytnika
w odbiorniku telewizyjnym.
Audio - 1, np. ENG.
16:9
Full screen
Audio mode
Audio
Płatne kanały telewizyjne
Audio - 2, np. GER.
Język menu odbioru
telewizyjnego
Pict. format
Jeżeli kanał telewizyjny transmitowany jest z
wieloma ścieżkami dźwiękowymi, można
wybrać np. inną wersję językową.
System settings
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
G031511
10
Wybrać MEDIA MENU
TV.
Cyfrowy odbiornik telewizyjny znajduje się pod
podłogą w przestrzeni bagażowej po prawej
stronie
1. Odbiornik znajduje się pod osłoną. Podnieść płytę podłogi bagażnika ponad
osłoną.
2. Zdjąć gumową osłonę odbiornika.
3. Włożyć kartę płatniczą do czytnika. Zwrócić uwagę na jej prawidłowe umieszczenie.
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
4. Włożyć czytnik do odbiornika telewizyjnego. Zwrócić uwagę na jego prawidłowe
umieszczenie.
> Odbiornik automatycznie zarejestruje
nowe informacje.
5. Można teraz wyszukać nowe kanały, które
stały się dostępne – sposób postępowania
opisany jest poniżej, pod hasłem „Płatne
kanały telewizyjne”.
Płatne kanały telewizyjne
Wyszukiwanie kanałów udostępnionych za
pomocą karty płatniczej:
1. Nacisnąć przycisk MEDIA MENU nadajnika zdalnego sterowania.
2. Wybrać Channel search
3.
Wybrać kraj i nacisnąć
Zapis dźwiękowy
1. Włożyć płytę do odtwarzacza tak, aby etykieta była po przeciwnej stronie niż przyciski.
> Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
2. Włączyć słuchawki i wybrać odpowiedni
kanał: CH A dla ekranu po lewej stronie lub
CH B dla ekranu po prawej stronie.
> Dźwięk kierowany jest na słuchawki.
3. Odpowiednim pokrętłem w słuchawkach
wyregulować głośność.
Alternatywnie: Uruchomić radioodtwarzacz samochodowy w trybie pracy
MODE-AUX i naciskając przycisk
.
Odbiornik standardowo obsługuje transmisje
kodowane w formacje MPEG-2. Odbiór
transmisji w formacie MPEG-4 jest możliwy
pod warunkiem użycia modułu dekodera.
Dekoder należy umieścić w odbiorniku w sposób analogiczny, jak czytnik karty płatniczej.
Patrz punkt „Płatne kanały telewizyjne” powyżej.
.
Odtwarzanie płyty CD
Auto scan.
Formaty transmisji obsługiwane przez
cyfrowy odbiornik telewizyjny
4. W celu przejścia do podkatalogu nacisnąć
Płyta może być odtwarzana w różny sposób –
odpowiednią opcję wybiera się przyciskami
nawigacyjnymi.
Po wyświetleniu okna dialogowego:
1. Nacisnąć prawy przycisk nawigacyjny w
celu przejścia do prawego menu.
2. Przyciskami nawigacyjnymi wybrać opcję
odtwarzania.
3.
Nacisnąć
.
.
i
można
Przyciskami
zmieniać ścieżki na płycie. Przytrzymanie
wciśniętego przycisku uruchamia funkcję
przewijania.
Pauza
1.
1. Włożyć płytę do odtwarzacza.
2.
Potwierdzić wybór, naciskając
Wybór ścieżki na płycie
A B nadajnika zdalnego sterowania
skierować dźwięk na głośniki.
Nawigowanie w strukturze katalogów na
płycie
10
Wybór opcji odtwarzania
Przycisk
służy do wstrzymywania
i wznawiania odtwarzania.
2. Zatrzymanie odtwarzania przyciskiem
3. Listę plików można przewijać przyciskami
nawigacyjnymi.
.
3.
Kolejne naciśnięcie
wysunięcie płyty.
powoduje
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
291
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
Samodzielnie nagrywane płyty.
10
Urządzenie odczytuje również płyty nagrywane
samodzielnie. Jednak warunki oraz jakość ich
odtwarzania uzależnione są od parametrów
pierwotnego źródła nagrania, formatu zapisu i
jakości nośnika.
Podłączanie urządzeń zewnętrznych do
gniazd AUX zestawu RSE
Rozpoznawane nośniki i formaty
zapisu
Poniżej wyszczególnione zostały rozpoznawane formaty zapisu i rodzaje nośników.
Wejście AUX i gniazdo elektryczne 12
V
Gniazda wejściowe AUX umożliwiają podłączenie urządzenia zewnętrznego. Przy podłączaniu urządzenia należy przestrzegać wskazówek podanych w jego instrukcji obsługi.
Urządzenia podłączone do gniazd wejściowych AUX zestawu RSE mogą współpracować
z obydwoma wyświetlaczami, słuchawkami
bezprzewodowymi, gniazdami słuchawkowymi oraz głośnikami samochodowymi.
G015700
Gniazda wejściowe AUX w środkowej konsoli pod
odtwarzaczem DVD.
CD-DA, DVD audio, MP3, WMA
Formaty
zapisu
obrazu
DVD video, VCD, SVCD, DivX/
MPEG-4, WMA video, Photo CD
Kodak, Photo CD JPG
Rodzaj
e nośników
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
1. Podłączyć przewód sygnału wizyjnego do
żółtego gniazda.
Ustawienia systemowe
2. Podłączyć przewód lewego kanału dźwiękowego do białego gniazda, zaś przewód
prawego kanału dźwiękowego do gniazda
czerwonego.
3. Podłączyć przewód sieciowy do gniazda
elektrycznego 12 V, jeżeli dane urządzenie
może być w ten sposób zasilane.
292
Formaty
zapisu
dźwięk
u
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
Ustawienia systemowe są dostępne, gdy w
odtwarzaczu nie ma płyty.
Nacisnąć MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
10
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
Nadajnik zdalnego sterowania i słuchawki bezprzewodowe zasilane są dwoma bateriami
typu AAA.
W dłuższą podróż wskazane jest zabranie
zapasowych baterii.
G031359
Wymiana baterii w słuchawkach
bezprzewodowych i nadajniku
zdalnego sterowania
G030395
DEFAULTS
Nadajnik zdalnego sterowania
Słuchawki bezprzewodowe
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
1. Wykręcić wkręt mocujący i zdjąć pokrywę
komory baterii.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć na ich
miejsce nowe, ustawiając je zgodnie z
symbolami graficznymi w komorze baterii.
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
3. Założyć i umocować wkrętem pokrywę.
UWAGA
W przypadku przegrzania zestawu lub zbyt
niskiego napięcia baterii, na ekranie pojawia
się komunikat ostrzegawczy.
``
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
293
10 System audio-telefoniczny
Wyposażenie audiowizyjne dla pasażerów na tylnych siedzeniach – system dwuekranowy*
W trosce o środowisko naturalne
10
294
Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób
bezpieczny dla środowiska naturalnego.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
10 System audio-telefoniczny
10
295
Tabliczki znamionowe...........................................................................
Wymiary i masy.....................................................................................
Dane techniczne silników......................................................................
Olej silnikowy........................................................................................
Płyny i smary.........................................................................................
Paliwo....................................................................................................
Katalizator.............................................................................................
Instalacja elektryczna ...........................................................................
Homologacja ........................................................................................
Tekst na wyświetlaczu w desce rozdzielczej........................................
Symbole na wyświetlaczu.....................................................................
296
298
300
303
304
306
308
311
312
314
315
319
SPECYFIKACJE
11 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
11
298
11 Specyfikacje
Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu,
numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika
ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów.
Tabliczka znamionowa z oznaczeniem
typu, numerem identyfikacyjnym pojazdu,
dopuszczalnymi masami, symbolami
koloru lakieru i tapicerki oraz numerem
świadectwa homologacji. Etykieta jest
widoczna po otwarciu prawych tylnych
drzwi.
Dalsze informacje na temat samochodu znajdują się w dokumencie rejestracyjnym.
UWAGA
Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie
są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.
Celem jest pokazanie ich przybliżonego
wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie. Informacje dotyczące w szczególności
Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.
11
Kod silnika, numer podzespołu i numer
seryjny.
Naklejka oleju silnikowego.
Oznaczenie typu oraz numer seryjny
skrzyni biegów.
Automatyczna skrzynia biegów AW
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Naklejka informacyjna nagrzewnicy postojowej.
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN),
zawierający m.in. typ i rocznik modelu oraz
numer podwozia.
299
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Wymiary
11
Wymiary
mm
A
Rozstaw osi
2857
B
Długość
4807
C
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ze złożonymi siedzeniami
2018
Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej
1118
D
300
Wymiary
mm
E
Wysokość
1784
F
Wysokość załadunku, od
podłogi
872
G
Rozstaw kół osi przedniej
1634
H
Rozstaw kół osi tylnej
1624
I
Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni
ładunkowej
1064
Wymiary
mm
J
Szerokość
1898
K
Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi
2112
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Dopuszczalne masy i obciążenia
Masa własna pojazdu w stanie gotowym do
drogi obejmuje masę kierowcy, paliwa w zbiorniku napełnionym do 90% swojej objętości
oraz łączną masę wszystkich płynów eksploatacyjnych.
Na ładowność samochodu wpływa łączny ciężar pasażerów i ciężar zamontowanego dodatkowego wyposażenia oraz pionowe obciążenie haka holowniczego (kiedy podłączona jest
przyczepa, patrz tabela). Ładowność nie
sumuje się z masa własną samochodu.
Dopuszczalna ładowność = Dopuszczalna
masa całkowita pojazdu – Masa własna
pojazdu.
UWAGA
Podana w specyfikacji masa własna
pojazdu dotyczy samochodów w wersji
standardowej, tzn. bez dodatkowego wyposażenia i opcji. Oznacza to, że w przypadku
dodania każdego elementu wyposażenia
dodatkowego ładowność samochodu
zmniejsza się odpowiednio o jego ciężar.
Przykłady wyposażenia dodatkowego
zmniejszającego ładowność to: poziomy
wyposażenia Kinetic/Momentum/Summum, jak również hak holowniczy, relingi,
bagażniki dachowe, system audio, światła
dodatkowe, nawigacja GPS, nagrzewnica
spalinowa, stalowa krata ochronna, dywaniki, zasłona bagażnika, fotele sterowane
elektrycznie itp.
Zważenie samochodu stanowi sposób na
ustalenie rzeczywistej masy własnej używanego pojazdu.
11
Umiejscowienie etykiet, patrz strona 298.
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Dopuszczalna masa sumaryczna (samochód + przyczepa)
Dopuszczalne obciążenie przedniej osi
Dopuszczalne obciążenie tylnej osi
OSTRZEŻENIE
Obciążenie przewożonym ładunkiem oraz
jego rozmieszczenie wpływa na własności
jezdne samochodu.
Zainstalowane wyposażenie
Maksymalne obciążenie: Patrz dowód rejestracyjny.
Dopuszczalne obciążenie dachu: 100 kg
``
301
11 Specyfikacje
Wymiary i masy
Możliwości holowania i nacisk na hak holowniczy
11
302
Model
Dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy z hamulcami (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
D3 FWD
1800
90
Uwagi dodatkowe
2250
90
Dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy bez
hamulców (kg)
Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg)
750
50
11 Specyfikacje
Dane techniczne silników
A
B
Silnik
Kod silnikaA
Moc
(kW /
obr/min)
Moc
(KM /
obr/min)
Moment
obrotowy
(Nm /
obr/min)
Ilość
cylindrów
Średnica
cylindra
(mm)
Skok
cylindra
(mm)
Pojemność
skokowa
(litry)
Stopień sprężania
2.5T
B5254T2
154/4980
210/5000
320/15004500
5
83
93,2
2,52
9,0:1
3.2
B6324S5
175/6200
238/6200
320/3200
6
84
96
3,19
10,8:1
V8
B8444S
232/5850
315/5850
440/3900
8
94
79,5
4,41
10,4:1
D5
D5244T4
136/4000
185/4000
400/20002760
5
81
93,2
2,40
17,3:1
D3B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/17502750
5
81
93,2
2,40
17,3:1
11
Kod silnika, numer podzespołu i numer seryjny podane są na silniku, patrz strona 298.
Tylko niektóre wersje
303
11 Specyfikacje
Olej silnikowy
Niekorzystne warunki eksploatacji
W przypadku dłuższych podróży w niżej
wyszczególnionych warunkach konieczne jest
częstsze sprawdzanie poziomu oleju silnikowego:
11
•
•
•
•
jazda z podłączoną przyczepą
jazda w terenie górzystym
jazda z dużą prędkością
przy temperaturze otoczenia poniżej
-30 °C lub powyżej +40 °C.
W tych warunkach może dochodzić do nadmiernego wzrostu temperatury oleju i jego
zwiększonego zużycia.
Ponadto konieczne jest częstsze sprawdzanie
poziomu oleju w silniku, gdy samochód jest
regularnie eksploatowany na krótkich (poniżej
10 km) trasach przy niskiej temperaturze otoczenia (poniżej +5 °C).
W przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji zalecane jest stosowanie oleju całko-
304
wicie syntetycznego. Zapewni to dodatkową
ochronę silnika.
Firma Volvo zaleca oleje Castrol.
WAŻNE
W celu spełnienia wymagań dotyczących
częstotliwości przeglądów silnika, wszystkie silniki są fabrycznie napełniane specjalnie przystosowanym syntetycznym olejem
silnikowym.Olej został dobrany bardzo starannie z uwzględnieniem jego trwałości,
charakterystyki rozruchowej, zużycia paliwa
i oddziaływania na środowisko.
Aby można było stosować zalecane częstotliwości przeglądów, wymagane jest stosowanie zatwierdzonego oleju silnikowego.
Używać wyłącznie zalecanej klasy oleju,
zarówno przy dolewaniu, jak i przy wymianie, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić negatywny wpływ na jego trwałość, charakterystykę rozruchową, zużycie paliwa i
oddziaływanie na środowisko.
Firma Volvo Car Corporation nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli
nie będzie stosowany olej silnikowy o zalecanej klasie i lepkości.
Tabela doboru lepkości oleju
silnikowego
11 Specyfikacje
Olej silnikowy
Naklejka informacyjna oleju silnikowego
Wariant silnika
Kod silnika
Zalecana klasa jakości oleju
Objętość pomiędzy znakami
MIN i MAX (litry)
Objętość, razem z filtrem oleju
(w litrach)
2.5T
A
B5254T2
Klasa jakości oleju: ACEA A5/B5
1.2
5.5
3.2
B6324S5
Lepkość oleju: SAE 0W-30.
1.2
6.8
V8
B8444S
1.2
6.7
D5
D5244T4
1,0
5.9
D3A
D5244T5
1,0
5.9
11
Tylko niektóre wersje
305
11 Specyfikacje
Płyny i smary
Manualna skrzynia biegów
Objętość (litry)
M66
1,9
Automatyczna skrzynia biegów
11
Zalecany olej w skrzyni biegów
TF-80SC
BOT 350M3
Objętość (litry)
Zalecany olej w skrzyni biegów
7,0
JWS 3309
Płyny
Płyn
Układ
Płyn chłodzący
2.5T
8,0
3.2
9,7
V8
10,2
D3 i D5
12,5
Czynnik chłodniczy
Klimatyzacja
Objętość (litry)
B
Zalecane płyny
Płyn chłodzący zalecany przez firmę
Volvo wymieszany z 50% wodyA, patrz
opakowanie. Początek otwarcia termostatu w temperaturze:
90 °C w silnikach benzynowych oraz
przy 82 °C w silnikach wysokoprężnych
R134a (HFC134a)
Olej w sprężarce PAG
306
Płyn hamulcowy
Układ hamulcowy
0,6
DOT 4+
Płyn do wspomagania w układzie
kierowniczym
Wspomaganie w układzie kierowniczym
1,0
WSS M2C204-A lub zamiennik o identycznych własnościach.
w tym zbiornik
0,2
11 Specyfikacje
Płyny i smary
Płyn
Układ
Płyn do spryskiwaczy
Paliwo
A
B
Objętość (litry)
6,5
Zalecane płyny
Przy temperaturach ujemnych stosować zalecany przez Volvo koncentrat
niskokrzepnący wymieszany z wodą.
Silnik benzynowy
około. 80
Benzyna: patrz strona 145
Silnik wysokoprężny
około. 68
Olej napędowy: patrz strona 145
11
Woda musi spełniać standard jakości STD 1285.1.
Masy mogą się różnić zależnie od wariantu silnika. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w celu uzyskania właściwych informacji.
WAŻNE
Aby zapobiec uszkodzeniu skrzyni biegów,
należy użyć zalecanego płynu. Płynu tego
nie wolno mieszać z żadnym innym płynem.
Jeżeli skrzynię biegów napełniono innym
płynem, należy skontaktować się z najbliższym warsztatem w celu przeprowadzenia
czynności serwisowych. Firma Volvo zaleca
kontakt z najbliższą autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
UWAGA
W normalnych warunkach eksploatacji olej
w skrzyni biegów nie wymaga wymiany.
Jednak konieczność taka może wystąpić w
przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji, patrz strona 304.
307
11 Specyfikacje
Paliwo
Emisje CO2 i zużycie paliwa
A
11
A
B
C
2.5T AWD
381 (385)A
A
220 (222)A
A
280 (282)A
11,7 (11,8)A
3.2 AWD
374 (377)A
A
203 (208)A
A
265 (269)A
A
V8 AWD
472 (476)A
A
230 (234)A
A
317 (322)A
13,3 (13,5)A
D3 FWD
294 (294)A
A
184 (184)A
A
224 (224)A
8,5 (8,5)A
D5 AWD
280 (283)A
A
180 (182)A
A
217 (219)A
8,2 (8,3)A
D5 AWD
294 (294)A
A
184 (184)A
A
224 (224)A
8,5 (8,5)A
D3 AWDB
280 (283)A
A
180 (182)A
A
217 (219)A
8,2 (8,3)A
D3 AWDB
294 (294)A
A
184 (184)A
A
224 (224)A
8,5 (8,5)A
Wartość podana w nawiasach dotyczy wersji siedmiomiejscowej.
Tylko niektóre wersje
A = jazda miejska (l/100 km)
B = jazda pozamiejska (l/100 km)
308
B
C = jazda mieszana (l/100 km)
Zużycie paliwa i emisja dwutlenku węgla
Wartości zużycia paliwa i emisji podane w
powyższej tabeli są oparte na określonych
11 Specyfikacje
Paliwo
cyklach jazdy UE1, które dotyczą samochodów
w wersji podstawowej i bez wyposażenia
dodatkowego według masy pojazdu gotowego
do jazdy. Masa pojazdu może ulec zwiększeniu
w zależności od wyposażenia. Czynnik ten, a
także stopień obciążenia samochodu, wpływa
na wzrost zużycia paliwa i emisji dwutlenku
węgla.
Istnieje wiele przyczyn zwiększonego zużycia
paliwa w stosunku do wartości podanych w
tabeli. Oto ich przykłady:
• Styl jazdy kierowcy
• Wysoka prędkość powodująca zwiększony opór powietrza
• Włączona klimatyzacja
• Zamontowanie bagażnika dachowego
powodującego zwiększony opór powietrza
• Zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponach
• Jakość paliwa, warunki drogowe, natężenie ruchu, pogoda i stan samochodu.
O tym należy pamiętać
Mogą wystąpić duże różnice w stosunku do
zużycia paliwa obliczonego na podstawie cykli
jazdy UE1, które są wykorzystywane w proce1
sie homologacji samochodu i na których opierają się wartości podane w tabeli. Poniżej
zamieszczono kilka wskazówek, które pozwolą
kierowcy zmniejszyć zużycie paliwa:
• Styl jazdy powinien być spokojny.
• Należy jeździć na możliwie jak najwyższym
biegu, dostosowanym do warunków ruchu
i drogi, po której odbywa się jazda. Niższa
prędkość obrotowa silnika przyczynia się
do zmniejszenia zużycia paliwa.
• Należy hamować silnikiem w celu zmniejszenia prędkości, gdy jest to możliwe bez
narażania na niebezpieczeństwo innych
użytkowników drogi.
• Należy unikać długotrwałej pracy silnika na
biegu jałowym. Zwracać szczególną
uwagę na lokalne przepisy ruchu drogowego. Wyłączyć silnik, gdy pojazd stoi w
miejscu przez dłuższy czas, jeżeli jest to
możliwe bez narażania na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi.
• Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza w oponach i sprawdzać je regularnie.
Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów
stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach podane w tabeli ciśnienia opon na
stronie 193.
• Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
11
paliwa. Informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera Volvo.
• Dodatkowe obciążenie – usunąć z samochodu niepotrzebne przedmioty.
• Zdjąć bagażnik bezpośrednio po użyciu.
• Zawsze przeprowadzać serwis i przeglądy
samochodu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.
Nawet kombinacja jedynie niektórych spośród
wymienionych powyżej działań może w znacznym stopniu obniżyć zużycie paliwa.
Dodatkowe informacje można znaleźć w
powoływanych powyżej przepisach.
• Jeżeli samochód jest wyposażony w elektryczną nagrzewnicę bloku silnika, należy
jej zawsze używać przed uruchomieniem
zimnego silnika.
Oficjalne wartości zużycia paliwa są oparte na dwóch znormalizowanych cyklach jazdy testowanych w warunkach laboratoryjnych („cykle jazdy UE”) zgodnie z następującymi przepisami: EU Directive
80/1268/EEC (Euro 4) (Dyrektywa UE nr 80/1268/EWG (Euro 4)), EU Regulation no 682/2008 (Euro 5) (Rozporządzenie UE nr 682/2008 (Euro 5)) i UN ECE Regulation no 101 (Rozporządzenie EKG
ONZ nr 101). Przepisy te dotyczą cykli jazdy miejskiej i pozamiejskiej. - Jazda miejska – pomiar rozpoczyna się od rozruchu zimnego silnika. Jazda jest symulowana. - Jazda pozamiejska – samochód
przyspiesza i hamuje w zakresie prędkości 0-120 km/h. Jazda jest symulowana. Wartość dla jazdy mieszanej, którą podano w tabeli, stanowi połączenie wartości dla jazdy miejskiej i pozamiejskiej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Emisja CO2 – spaliny są zbierane w celu obliczenia emisji dwutlenku węgla podczas obu cykli jazdy. Następnie jest przeprowadzana ich analiza będąca
podstawą dla podania wartości emisji CO2.
``
309
11 Specyfikacje
Paliwo
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas
jazdy, na przykład z góry, ponieważ powoduje to wyłączenie ważnych układów, takich
jak wspomaganie kierownicy i hamulców.
11
310
Ogólne informacje na temat paliwa, patrz
strona 145.
11 Specyfikacje
Katalizator
Uwagi ogólne
Zadaniem katalizatora jest oczyszczanie spalin. Jest on umieszczony blisko silnika, aby w
możliwie najkrótszym czasie osiągał temperaturę roboczą. Głównym elementem katalizatora jest wkład z materiału ceramicznego (lub
metalu) z wewnętrznymi kanalikami. Ścianki
kanalików powleczone są cienką warstwą platyny, rodu i palladu. Metale te pełnią funkcję
katalizatora – przyspieszają pewne reakcje
chemiczne, same w nich nie uczestnicząc.
11
Sonda lambdaTM (czujnik tlenu)
Jest to element układu sterującego ograniczającego toksyczność spalin, którego zadaniem
jest ograniczanie szkodliwych emisji i zmniejszenie zużycia paliwa.
Czujnik tlenu kontroluje zawartość tlenu w spalinach wydalanych z silnika przed wlotem do
katalizatora. Wynik pomiaru przesyłany jest do
elektronicznego modułu sterującego, który na
bieżąco koryguje moment otwarcia wtryskiwaczy i czas trwania wtrysku. Skład mieszanki
paliwowo-powietrznej jest regulowany w sposób ciągły. Regulacje te, w połączeniu z trójfunkcyjnym katalizatorem, tworzą optymalne
warunki skutecznego spalania szkodliwych
składników spalin (węglowodorów, tlenku
węgla i tlenków azotu).
311
11 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Uwagi ogólne
Instalacja 12-woltowa z alternatorem o regulowanym napięciu. Układ jednobiegunowy, z
wykorzystaniem nadwozia i kadłuba silnika
jako przewodników prądu.
Akumulator
11
Silnik
A
Napięcie V
Prąd zimnego rozruchu
Rezerwa pojemności
(CCA) A
minuty
A
120–150
70–90
150
90
Moc W
Gniazdo
Halogenowe światła drogowe i mijania
55
H7
Światło drogowe, samochody z aktywnymi reflektorami biksenonowymi
65
H9
Aktywne reflektory biksenonowe
35
D1S
Światła przeciwmgielne przednie
55
H1
Kierunkowskazy przednie
21
BAW9s
2.5T, 3.2, V8
12
D5
12
600–800
800
Pojemność Ah
W wersji z nagrzewnicą postojową 800 A
W przypadku wymiany akumulatora należy
zastąpić go akumulatorem zapewniającym taki
sam prąd rozruchowy i taką samą rezerwę
pojemności, jak oryginalny (patrz etykieta na
obudowie).
Żarówki
Oświetlenie
312
11 Specyfikacje
Instalacja elektryczna
Oświetlenie
Moc W
Gniazdo
Światła pozycyjne przednie i tylne, przednie światła postojowe, przednie światła obrysowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne oświetlenie kabiny
5
W2.1 x 9.5d
Tylne światło przeciwmgielne
21
BAY9s
Światła hamowania, światła cofania
21
BA15S
Kierunkowskazy tylne
21
BAU15s
Lusterko kosmetyczne
1,2
SV5.5
Przednie oświetlenie kabiny, oświetlenie bagażnika
5
SV8.5
Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
3
BA9
11
313
11 Specyfikacje
Homologacja
System zdalnego sterowania
Kraj
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
Firma Delphi.
niniejszym zaświadcza, że ten system
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania spełnia podstawowe wymogi oraz
inne mające zastosowanie zalecenia
dyrektywy Unii
Europejskiej 1999/5/
EC.
RC
ETC093LPD0155
314
11 Specyfikacje
Tekst na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
Tekst na wyświetlaczu
Znaczenie
Zobacz
strona
RZECZYWISTA PRĘDKOŚĆ MIL/GODZ.
RZECZYWISTA PRĘDKOŚĆ MIL/GODZ.
66
UAKTYWNIONA BLOKADA AUTOMATYCZNA
UAKTYWNIONA BLOKADA AUTOMATYCZNA
131
WYŁĄCZONA BLOKADA AUTOMATYCZNA
WYŁĄCZONA BLOKADA AUTOMATYCZNA
131
ŚREDNIA
ŚREDNIA
66
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ
66
WYŁĄCZONY SYSTEM INFORMACYJNY STREFY MARTWEJ
WYŁĄCZONY SYSTEM INFORMACYJNY STREFY MARTWEJ
167
ZAŁĄCZONY SYSTEM INFORMACYJNY STREFY MARTWEJ
ZAŁĄCZONY SYSTEM INFORMACYJNY STREFY MARTWEJ
167
ZABLOKOWANE KAMERY SYSTEMU STREFY MARTWEJ
ZABLOKOWANE KAMERY SYSTEMU STREFY MARTWEJ
167
ZABLOKOWANA LEWA KAMERA SYSTEMU STREFY
MARTWEJ
ZABLOKOWANA LEWA KAMERA SYSTEMU STREFY MARTWEJ
167
ZABLOKOWANA PRAWA KAMERA SYSTEMU STREFY
MARTWEJ
ZABLOKOWANA PRAWA KAMERA SYSTEMU STREFY MARTWEJ
167
WYMAGANA OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMU STREFY
MARTWEJ
WYMAGANA OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMU STREFY
MARTWEJ
167
OGRANICZENIE FUNKCJI BLIS (SYSTEMU STREFY MARTWEJ)
OGRANICZENIE FUNKCJI BLIS (SYSTEMU STREFY MARTWEJ)
167
OTWARTA POKRYWA SILNIKA
OTWARTA POKRYWA SILNIKA
56
11
``
315
11 Specyfikacje
Tekst na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
11
316
Tekst na wyświetlaczu
Znaczenie
Zobacz
strona
PRZEPALONA ŻARÓWKA SPRAWDZIĆ ŚWIATŁA HAMOWANIA
PRZEPALONA ŻARÓWKA SPRAWDZIĆ ŚWIATŁA HAMOWANIA
233
TEMPOMAT
TEMPOMAT
71
ZAŁĄCZONY TEMPOMAT
ZAŁĄCZONY TEMPOMAT
71
USTAWIENIE ŚWIATEŁ MIJANIA RUCH LEWOSTRONNY
USTAWIENIE ŚWIATEŁ MIJANIA RUCH LEWOSTRONNY
60
USTAWIENIE ŚWIATEŁ MIJANIA RUCH PRAWOSTRONNY
USTAWIENIE ŚWIATEŁ MIJANIA RUCH PRAWOSTRONNY
60
BEZPOŚREDNI ROZRUCH
BEZPOŚREDNI ROZRUCH
100
OTWARTE DRZWI KIEROWCY
OTWARTE DRZWI KIEROWCY
56
DSTC
DSTC
160
DSTC ZAŁ.
DSTC ZAŁ.
160
WYŁĄCZONA FUNKCJA KONTROLI POŚLIZGU KÓŁ DSTC
WYŁĄCZONA FUNKCJA KONTROLI POŚLIZGU KÓŁ DSTC
160
CHWILOWY
CHWILOWY
66
ZASIĘG NA POZOSTAŁYM PALIWIE
ZASIĘG NA POZOSTAŁYM PALIWIE
66
OTWARTE TYLNE LEWE DRZWI
OTWARTE TYLNE LEWE DRZWI
56
WYŁ.
WYŁ.
100
ZAŁ.
ZAŁ.
100
AKTYWNE WSPOMAGANIE PARKOWANIA
AKTYWNE WSPOMAGANIE PARKOWANIA
162
11 Specyfikacje
Tekst na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
Tekst na wyświetlaczu
Znaczenie
Zobacz
strona
WYMAGANA OBSŁUGA SERWISOWA WSPOMAGANIA
PARKOWANIA
WYMAGANA OBSŁUGA SERWISOWA WSPOMAGANIA PARKOWANIA
163
ZAŁĄCZONE OGRZEWANIE POSTOJOWE
ZAŁĄCZONE OGRZEWANIE POSTOJOWE
100
LICZNIK CZASOWY 1 OGRZEWANIA POSTOJOWEGO
LICZNIK CZASOWY 1 OGRZEWANIA POSTOJOWEGO
100
LICZNIK CZASOWY 2 OGRZEWANIA POSTOJOWEGO
LICZNIK CZASOWY 2 OGRZEWANIA POSTOJOWEGO
100
OTWARTE DRZWI PASAŻERA
OTWARTE DRZWI PASAŻERA
56
OTWARTE PRAWE TYLNE DRZWI
OTWARTE PRAWE TYLNE DRZWI
56
ZOBACZ INSTRUKCJĘ
ZOBACZ INSTRUKCJĘ
57
WYMAGANA OBSŁUGA SERWISOWA
WYMAGANA OBSŁUGA SERWISOWA
57
PILNA OBSŁUGA SERWISOWA
PILNA OBSŁUGA SERWISOWA
57
ZAPEŁNIONY FILTR CZĄSTEK STAŁYCH ZOBACZ
INSTRUKCJĘ
ZAPEŁNIONY FILTR CZĄSTEK STAŁYCH ZOBACZ INSTRUKCJĘ
57
PILNA OBSŁUGA SERWISOWA PODUSZKI POWIETRZNEJ
SRS
PILNA OBSŁUGA SERWISOWA PODUSZKI POWIETRZNEJ
SRS
21
WYŁĄCZONA FUNKCJA KONTROLI POŚLIZGU KÓŁ STC/
DSTC
WYŁĄCZONA FUNKCJA KONTROLI POŚLIZGU KÓŁ STC/
DSTC
57
WYŁĄCZYĆ SILNIK
WYŁĄCZYĆ SILNIK
57
ZATRZYMAĆ BEZPIECZNIE POJAZD
ZATRZYMAĆ BEZPIECZNIE POJAZD
57
11
``
317
11 Specyfikacje
Tekst na wyświetlaczu w desce rozdzielczej
11
318
Tekst na wyświetlaczu
Znaczenie
Zobacz
strona
CZAS NA PRZEGLĄD OKRESOWY
CZAS NA PRZEGLĄD OKRESOWY
57
LICZNIK CZASOWY 1
LICZNIK CZASOWY 1
100
LICZNIK CZASOWY 2
LICZNIK CZASOWY 2
100
OTWARTA KLAPA TYLNA
OTWARTA KLAPA TYLNA
56
CZAS NA PRZEGLĄD OKRESOWY
CZAS NA PRZEGLĄD OKRESOWY
53
CHWILOWE WYŁĄCZENIE KONTROLI TRAKCJI
CHWILOWE WYŁĄCZENIE KONTROLI TRAKCJI
161
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Uwagi ogólne
Na wyświetlaczu w samochodzie występuje
wiele różnych lampek z symbolami. Lampki te
dzielą się na ostrzegawcze, kontrolne i informacyjne. Poniżej przedstawiono najczęściej
występujące symbole wraz z ich znaczeniami
oraz numerem strony w instrukcji, gdzie można
znaleźć więcej informacji. Więcej informacji na
temat symboli i komunikatów tekstowych,
patrz strony 53 i 57.
podCzerwony symbol ostrzegawczy
świetla się w przypadku wykrycia usterki
mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy
i/lub własności jezdne samochodu. Jednocześnie na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat objaśniający.
podświetla
Żółty symbol informacyjny
się w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
w jednym z układów samochodu, a na
wyświetlaczu informacyjnym pojawia się jednocześnie komunikat. Żółty symbol informacyjny może się również zapalić razem z innymi
symbolami.
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
Lampki kontrolne i ostrzegawcze w
zespole wskaźników
Symbol
Znaczenie
Strona
55
Znaczenie
Strona
Podgrzewanie
wstępne silnika
wysokoprężnego
Ostrzeżenie
21, 53,
56, 161,
163
Lampka kontrolna
przyczepy
55
Włączony hamulec postojowy
55
Poduszki
powietrzne
21, 55
Niskie ciśnienie
oleju
53, 55
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
18, 55
Układ oczyszczania spalin
53, 55
Usterka układu
ABS
54, 159
Tylne światło
przeciwmgielne
55
Układ antypoślizgowy, STC lub
DSTC
56, 161
11
``
319
11 Specyfikacje
Symbole na wyświetlaczu
Symbol
11
Znaczenie
Strona
Brak ładowania
akumulatora
55
Symbol
54, 158
Znaczenie
Strona
Pliki audio
266
Katalog na płycie
CD
266
Informacje drogowe
261, 263
G021220
Usterka układu
hamulcowego
Lampki informacyjne na wyświetlaczu w
konsoli środkowej
Inne lampki informacyjne w zespole
wskaźników
Symbol
320
Znaczenie
Strona
Układ automatycznej kontroli
prędkości*
71
Lampka informacyjna w lusterku
wstecznym
Symbol
Znaczenie
Strona
Poduszka
powietrzna pasażera nieaktywna
25
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
11 Specyfikacje
11
321
12 Indeks alfabetyczny
A
AF – automatyczna aktualizacja częstotliwości........................................................ 264
AIRBAG ..................................................... 22
Aktywne reflektory ksenonowe............ 60, 63
12
Akumulator...................................... 228, 312
awaryjny rozruch silnika..................... 171
konserwacja................................ 217, 228
przeciążenie........................................ 143
specyfikacje........................................ 312
symbole na obudowie akumulatora. . . 228
Alarm
automatyczny powrót do stanu czuwania....................................................... 138
lampka kontrolna alarmu.................... 137
przerwanie wzbudzonego alarmu....... 138
rozbrojenie.......................................... 138
sygnały autoalarmu............................. 138
uwagi ogólne...................................... 137
włączenie............................................ 137
Automatyczne blokowanie zamków........ 131
Automatyczne myjnie.............................. 206
AUX.......................................................... 254
Awaria w układzie ABS.............................. 54
Awaryjna naprawa przebitej opony......... 200
Awaryjne holowanie samochodu............. 169
zaczep holowniczy............................. 169
Awaryjny rozruch silnika.......................... 171
AWD, napęd na wszystkie koła............... 157
uwagi ogólne......................................
w bocznej ścianie deski rozdzielczej. .
w kabinie samochodu.........................
w komorze bagażnika – wersja Executive......................................................
wymiana..............................................
237
241
243
247
237
Blokada kierownicy.................................. 151
Blokowanie/odblokowanie
drzwi bagażnika..................................
od wewnątrz.......................................
schowek podręczny w desce rozdzielczej.....................................................
z zewnątrz...........................................
132
132
132
131
Bluetooth
przełączenie rozmowy na tel. komórkowy................................................... 284
wyciszanie mikrofonu......................... 284
zestaw słuchawkowy.......................... 282
Boczne poduszki powietrzne, SIPS........... 26
B
Amortyzator drgań................................... 174
Bagażnik dachowy................................... 118
Aprobata typu, system kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania................................ 314
Bezpieczeństwo przewożonych dzieci...... 33
Automatyczna kontrola prędkości jazdy.... 71
322
Automatyczna skrzynia biegów....... 154, 156
blokada przekładni hydrokinetycznej. 156
mechanizmy zabezpieczające............ 156
przyczepa........................................... 173
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 169
W – tryb jazdy zimowej....................... 155
Bezpieczniki............................................. 237
bezpieczniki w komorze silnika.......... 239
skrzynka w bagażniku/przestrzeni
bagażowej.......................................... 245
Boczne poduszki powietrzne SIPS............ 26
12 Indeks alfabetyczny
C
D
Całkowita blokada zamków
czasowe wyłączanie........................... 134
czasowe wyłączenie niektórych funkcji
autoalarmu.......................................... 138
Dach otwierany..........................................
funkcja zabezpieczająca przed przytrzaśnięciem przedmiotów i części
ciała......................................................
osłona przeciwsłoneczna okna dachowego.....................................................
otwieranie i zamykanie.........................
położenie wentylacyjne.........................
Certyfikaty ochrony środowiska, FSC,
instrukcja obsługi....................................... 15
Czujnik deszczu......................................... 68
Czujniki...................................................... 60
Czynnik chłodniczy.................................... 92
Czyszczenie
automatyczne myjnie.......................... 206
mycie samochodu.............................. 206
obręcze............................................... 206
pasy bezpieczeństwa................. 208, 210
powłoka hydrofobowa.......................... 83
tapicerka............................................. 208
Czyszczenie powierzchni z powłoką odpychającą wodę........................................... 208
84
85
85
84
84
Dane techniczne, silnik............................ 303
Dane techniczne silników........................ 303
Dmuchawa
ECC...................................................... 98
Dodatkowe światła.................................... 60
Dolby Surround Pro Logic II.................... 250
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu... 301
Dopuszczalna masa przyczepy....... 172, 301
Dopuszczalne masy i obciążenia
dopuszczalna masa holowanej przyczepy.................................................. 172
Dostęp
tylne siedzenie.................................... 116
Drzwi bagażnika
jazda z otwartymi drzwiami bagażnika..................................................... 142
otwieranie............................................. 75
zamykanie/otwieranie......................... 128
DSTC, patrz również układ kontroli stabilności.................................................. 56, 160
DSTC – patrz również Układ antypoślizgowy
zmiana ustawienia.............................. 160
Dystrybucja powietrza............................... 93
12
Dystrybucja powietrza, A/C....................... 98
Dywaniki podłogowe............................... 105
Działanie dmuchawy.................................. 92
Dzieci......................................................... 33
fotelik dziecięcy i boczna poduszka
powietrzna............................................ 26
fotelik dziecięcy i poduszki powietrzne 33
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie................................................. 34
pozycja fotelika dziecięcego w samochodzie, tabela..................................... 35
zabezpieczenia przy przewożeniu
dzieci...................................... 42, 59, 135
Dźwięk
gniazdo słuchawkowe........................ 253
surround............................................. 257
323
12 Indeks alfabetyczny
ustawienia audio......................... 251, 256
źródło dźwięku............................ 251, 254
E
ECC, Elektroniczny układ klimatyzacji. 92, 96
Elektryczne składanie lusterek................... 59
12
Elektryczne sterowanie szyb.....................
blokowanie...........................................
fotel pasażera.......................................
tylne siedzenie......................................
76
77
77
77
Elektrycznie sterowane okno dachowe..... 84
Elementy pomiarowe w zespole wskaźników
licznik przebiegu dziennego................. 51
obrotomierz.......................................... 51
prędkościomierz................................... 51
wskaźnik poziomu paliwa..................... 51
wskaźnik temperatury otoczenia.......... 51
F
G
Filtr cząstek stałych w silniku wysokoprężnym.......................................................... 149
Głośnik basowy....................................... 257
Filtr sadzy.......................................... 57, 150
Głośność
dzwonek, telefon................................ 284
telefon......................................... 272, 284
telefon/odtwarzacz............................. 284
FILTR SADZY PEŁN................................. 150
Filtr wielofunkcyjny............................ 92, 149
Fotel elektryczny...................................... 105
Foteliki dziecięce.......................................
górne zaczepy mocujące do fotelików
dziecięcych...........................................
System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX..........................................
trwała blokada wysuwu pasa bezpieczeństwa...............................................
zalecane produkty................................
33
43
42
Głośnik niskotonowy................................ 257
Gniazdo elektryczne
konsola środkowa................................ 60
siedzenie tylne...................................... 74
Gniazdo elektryczne/zapalniczka
przestrzeń bagażowa......................... 123
Gniazdo słuchawkowe............................. 253
43
35
Gniazdo zapalniczki................................... 60
FSC, certyfikaty ochrony środowiska........ 15
Funkcja adaptacyjna................................ 156
Elementy sterowania na kierownicy. . 71, 252
Funkcje odtwarzacza CD......................... 266
EON – inne sieci o rozszerzonej funkcjonalności.................................................... 264
Funkcje radioodbiornika.......................... 259
Funkcje RDS............................................ 260
zerowanie........................................... 265
H
Hak holowniczy................................ 172, 176
Hak holowniczy, patrz wyposażenie do
holowania................................................. 174
Hamulce
układ przeciwdziałania blokowaniu
hamulców, ABS.................................. 159
Hamulec postojowy............................. 55, 73
324
12 Indeks alfabetyczny
HomeLinkŸ ................................................ 86
Jazda z przyczepą
dopuszczalna masa przyczepy. . 172, 301
nacisk na hak holowniczy................... 301
I
Immobilizer...................................... 128, 152
K
Informacje o ruchu drogowym......... 261, 263
Informacje tekstowe................................ 262
Instalacja elektryczna.............................. 312
Instrukcja obsługi, certyfikaty ochrony środowiska...................................................... 15
Integralne podwyższenie siedziska........... 41
J
Jakość benzyny....................................... 148
Jazda
ekonomiczna......................................
śliska nawierzchnia drogi....................
układ chłodzenia.................................
w wodzie.............................................
z otwartym bagażnikiem.....................
z przyczepą.........................................
Karta SIM................................................. 273
podwójna............................................ 277
Katalizator........................................ 148, 311
Katalizator w układzie wydechowym
holowanie unieruchomionego samochodu.................................................. 170
Kierownica
automatyczna kontrola prędkości
jazdy..................................................... 71
elementy sterowania..................... 71, 252
regulacja położenia kierownicy............. 74
Kierunkowskazy......................................... 64
142
142
142
143
142
172
Jazda przez wodę.................................... 143
Klimatyzacja............................................... 92
ECC...................................................... 96
tylna część kabiny................................ 59
Kluczyk.................................................... 128
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania....................................................... 128
Kluczyki zapłonu...................................... 152
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
funkcje................................................ 128
Koła
instalacja.............................................
koło zapasowe....................................
łańcuchy przeciwpoślizgowe..............
wymiana..............................................
zdejmowanie.......................................
198
195
190
197
197
Koło zapasowe........................................ 195
Tymczasowe koło zapasowe.............. 194
12
Komora silnika......................................... 220
Kompas..................................................... 79
kalibracja.............................................. 82
ustawianie strefy................................... 79
Komputer pokładowy................................ 66
Komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym............................................................ 57
Komunikaty systemu BLIS....................... 167
Konserwacja............................................ 217
samodzielna obsługa techniczna
samochodu......................................... 217
zabezpieczenie antykorozyjne............ 212
Kontrola buksowania............................... 160
Kluczyk główny........................................ 128
325
12 Indeks alfabetyczny
Kontrola emisji spalin
sygnalizacja usterki............................... 55
Kontrola napędu...................................... 160
Kontrola trakcji......................................... 160
Korekcja dźwięku..................................... 258
Kratka bezpieczeństwa............................ 122
M
Manualna skrzynia biegów...................... 153
sytuacje awaryjne i holowanie samochodu.................................................. 169
Masa własna samochodu........................ 301
Nagrzewnica postojowa
akumulator i paliwo............................. 101
symbole i komunikaty na wyświetlaczu...................................................... 100
ustawianie zegara............................... 100
uwagi ogólne........................................ 99
Masy i obciążenia
masa własna samochodu................... 301
Nagrzewnica wspomagająca................... 101
Kurtyna powietrzna.................................... 28
Menu
system audio...................................... 252
Napęd na wszystkie koła, AWD............... 157
L
Menu telefonu
system audio...................................... 269
telefon, informacje ogólne.................. 278
telefon, opcje menu............................ 279
Książka telefoniczna................................ 276
12
Lakier, kod koloru.................................... 211
lampki do czytania................................... 108
Lampki sygnalizacyjne w zespole wskaźników
układ antypoślizgowy......................... 160
Losowa kolejność - RND......................... 267
Naklejka ostrzegawcza poduszek SIPS.... 26
Narzędzia................................................. 195
Mieszanina tlenu z wodorem................... 171
Nawiązywanie połączeń
działanie.............................................. 284
funkcje dostępne w trakcie telefonowania....................................................... 275
przychodzące..................................... 284
Mycie samochodu................................... 206
Numer IMEI.............................................. 277
MY KEY................................................... 252
Numery szybkiego wybierania................. 274
N
O
Nadajnik zdalnego sterowania................. 128
wymiana baterii................................... 129
Obręcze
czyszczenie........................................ 206
Nagrzewnica
spalinowa.............................................. 99
Ochrona przed skutkami przewrócenia
samochodu (ROPS)................................... 31
Lusterka boczne........................................ 82
326
12 Indeks alfabetyczny
Odpryski po uderzeniach kamieni i zarysowania lakieru............................................ 211
Odtwarzanie losowe, płyty CD oraz pliki
audio........................................................ 267
Odtwarzanie płyt CD
uruchamianie odtwarzania w odtwarzaczu wielopłytowym............................. 266
opony zimowe....................................
specyfikacje........................................
uwagi ogólne......................................
własności jezdne................................
wskaźniki zużycia opony....................
190
188
188
188
189
Opony zimowe......................................... 190
Ogólne uwagi na temat paliwa................ 147
Opóźnione wyłączenie świateł
ustawienie............................................. 64
Olej, patrz też Olej silnikowy.............. 55, 304
Osłona bagażu......................................... 123
Olej napędowy......................................... 148
Osłona przeciwsłoneczna, dach otwierany............................................................ 85
Olej silnikowy................................... 221, 304
ciśnienie oleju....................................... 55
filtr....................................................... 221
klasa oleju........................................... 304
niekorzystne warunki eksploatacji...... 304
pojemności......................................... 304
wymiana.............................................. 221
Oparcia
przedni fotel, obniżanie...................... 104
Oparcie tylnego siedzenia, opuszczanie. 116
Opony
ciśnienie...................................... 192, 193
indeks prędkości................................ 188
konserwacja........................................ 188
naprawa przebitej opony.................... 200
opony kierunkowe.............................. 190
Oświetlenie.............................................. 230
Aktywne reflektory ksenonowe....... 60, 63
lampki do czytania.............................. 108
oświetlenie asekuracyjne...................... 64
oświetlenie automatyczne, kabina
pasażerska.......................................... 109
oświetlenie automatyczne, światła
mijania.................................................. 62
oświetlenie kabiny.............................. 108
panel przełączników oświetlenia, w
kabinie.................................................. 62
podświetlenie wskaźników................... 63
przestrzeń bagażowa......................... 109
przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo i prawostronnego, ABL........ 60, 180
regulacja zasięgu świateł przednich..... 63
specyfikacje żarówek......................... 312
światła drogowe/mijania....................... 62
światła pozycyjne/postojowe................ 62
tylne światło przeciwmgielne................ 63
zewnętrzne........................................... 62
Oświetlenie, wymiana żarówki.................
boczne światła obrysowe...................
halogenowe światło drogowe.............
kierunkowskazy..................................
lusterko kosmetyczne.........................
Obudowa tylnego światła...................
oświetlenie podłogi.............................
podświetlenie tablicy rejestracyjnej....
przestrzeń bagażowa.........................
przód...................................................
rozmieszczenie żarówek w przedniej
lampie zespolonej...............................
światła drogowe.................................
światła postojowe...............................
światła pozycyjne...............................
światła przeciwmgielne.......................
światło mijania, reflektory halogenowe...................................................
tylne światło przeciwmgielne..............
230
232
232
232
236
233
235
235
236
230
12
231
232
232
232
233
231
235
Oświetlenie wnętrza................................. 108
327
12 Indeks alfabetyczny
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, wyłącznik..................................... 24
12
Paliwo
filtr paliwa........................................... 149
nagrzewnica postojowa........................ 99
niskie zużycie paliwa.......................... 192
uzupełnianie paliwa............................ 145
wskazanie zużycia paliwa..................... 66
Panel przycisków w drzwiach kierowcy................................................... 50, 76
Parowanie szyb.......................................... 92
skraplanie wody w reflektorach.......... 206
tylna szyba............................................ 61
usuwanie szronu................................... 98
Pas bezpieczeństwa
ciąża..................................................... 19
Pasy bezpieczeństwa................................ 18
napinacze pasów bezpieczeństwa....... 20
Pielęgnacja samochodu.......................... 206
Pielęgnacja samochodu, tapicerka skórzana........................................................ 208
Pilot zdalnego sterowania, HomeLinkŸ
programowalny .................................... 86
328
226
226
227
226
Poduszka powietrzna
strona kierowcy i pasażera z przodu.... 23
uaktywnianie/wyłączanie, PACOS........ 24
wyłącznik.............................................. 24
Plamy....................................................... 208
Podwyższenie
rozkładanie........................................... 41
składanie............................................... 42
Pióra wycieraczek....................................
czyszczenie........................................
wymiana, wycieraczka tylna...............
wymiana, wycieraczki przednie..........
Pliki audio................................................ 266
pliki MP3.................................................. 266
Płyn sprzęgłowy, sprawdzanie i uzupełnianie............................................................ 224
Podwyższenie, integralne.......................... 41
Pokrywa silnika........................................ 219
Płyny, ilość............................................... 306
Pokrywa silnika, otwieranie..................... 219
Płyny i oleje...................................... 221, 306
Polerowanie............................................. 207
Płyny i oleje, kontrola, w komorze silnika 222
Połączenia alarmowe............................... 271
Płyny i oleje, uwagi ogólne...................... 217
Połączenia telefoniczne........................... 284
Podgrzewanie
przednie fotele...................................... 61
tylna szyba...................................... 61, 98
wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne......................................... 61, 98
połączenie USB....................................... 255
Podgrzewanie wstępne silnika o zapłonie
samoczynnym............................................ 55
Powłoka odpychająca wodę i zanieczyszczenia..................................................... 83
Powłoki lakierowe
kod koloru lakieru............................... 211
uszkodzenia lakieru i ich naprawa...... 211
Praca automatyczna AUTO (ECC)............. 97
Podnośnik................................................ 195
Program serwisowy................................. 216
Podświetlenie wskaźników........................ 63
Przebicie opony, patrz Opony......... 195, 197
Przeciwdziałanie bocznemu poślizgowi
kół............................................................ 160
12 Indeks alfabetyczny
Przednie siedzenie
Regulacja podparcia lędźwiowego..... 107
Sterowanie funkcją masażu................ 107
Przyczepa................................................ 172
jazda z przyczepą............................... 172
przewód.............................................. 174
Przedział bagażowy................................. 124
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewo- i prawostronnego
Aktywne reflektory biksenonowe
(ABL) .................................................. 180
Przegląd przyrządów
kierownica po lewej stronie.................. 46
kierownica po prawej stronie................ 48
Przełączanie
światła drogowe i światła mijania......... 64
Przerywana praca wycieraczek................. 68
Przestrzeń bagażnika
przewożenie bagażu........................... 120
Przestrzeń bagażowa..............................
gniazdo elektryczne............................
kratka bezpieczeństwa.......................
Mocowanie toreb z zakupami.............
osłona bagażu....................................
oświetlenie..........................................
przedział bagażowy............................
siatka zabezpieczająca.......................
119
123
122
124
123
109
124
121
Przewożenie bagażu
bagażnik dachowy.............................. 118
uwagi ogólne.............................. 118, 120
załadunek........................................... 118
Przewożenie bagażu na dachu samochodu....................................................... 118
Przystosowanie reflektorów do ruchu
lewostronnego......................................... 180
Reflektory halogenowe....................... 180
komunikaty alarmowe.........................
regulacja głośności serwisów specjalnych....................................................
rozgłośnie regionalne..........................
serwisy drogowe.................................
strojenie..............................................
zapamiętywanie stacji radiowych.......
262
261
264
261
260
259
Recyrkulacja
ECC...................................................... 97
Przyszłe matki, pas bezpieczeństwa......... 19
Reflektory, przystosowanie do ruchu lewoi prawostronnego..................................... 180
PTY – typ programu................................. 262
REG – regionalne programy radiowe....... 264
12
Regulacja głośności................................. 254
R
Radioodbiornik
aktualizacja częstotliwości................. 264
EON.................................................... 264
stacje radiowe.................................... 259
ustawienia radioodbiornika................. 259
WIADOMOŚCI............................ 261, 264
Regulacja temperatury............................... 98
Regulacja ustawienia kierownicy............... 74
Regulacja zasięgu świateł przednich......... 63
ROPS (ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu) (Ochrona przed skutkami przewrócenia samochodu (ROPS))... 31
ROPS (system zabezpieczający pasażerów w razie dachowania)........................... 31
Radioodtwarzacz
Automatyczne programowanie stacji
radiowych........................................... 259
Funkcja PTY....................................... 262
informacje tekstowe........................... 262
329
12 Indeks alfabetyczny
S
Smary....................................................... 306
Smary, ilość............................................. 306
SCAN
stacje radiowe.................................... 260
Schowek.......................................... 113, 114
Schowek chłodzący................................. 115
Schowek podręczny................................ 111
Schowki w kabinie samochodu............... 110
12
Siatka zabezpieczająca........................... 121
Sonda lambda................................. 148, 311
Sprawdzanie i uzupełnianie płynu do
wspomagania układu kierowniczego....... 224
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie płynu
w układzie chłodzenia silnika................... 223
Symbol ostrzegawczy, system poduszek
powietrznych............................................. 21
System audio
funkcje................................................ 254
System audio, patrz też Dźwięk.............. 251
System audio-telefoniczny...................... 250
System informacji o martwym polu lusterek wstecznych, BLIS........................ 61, 165
Siedzenia
fotel z elektryczną regulacją............... 105
opuszczanie przedniego oparcia........ 104
opuszczanie tylnego oparcia.............. 116
podgrzewanie....................................... 61
ustawienie ręczne............................... 104
Spryskiwacze
płyn do spryskiwaczy, uzupełnianie. . . 222
reflektory przednie................................ 69
szyba tylna............................................ 69
szyby przedniej..................................... 69
Spryskiwacze szyby przedniej................... 69
System mocowania fotelików dziecięcych
ISOFIX........................................................ 42
Siedzenie przesuwane............................. 116
Stabilizacja dynamiczna.......................... 160
System oczyszczania powietrza, ECC...... 96
Siedzenie tylne, opuszczanie................... 116
Stan gotowości, telefon........................... 272
System poduszek powietrznych................ 22
Silnik wysokoprężny: podgrzewanie
wstępne..................................................... 55
Sterowanie funkcją masażu
przednie siedzenie.............................. 107
System SRS
Informacje ogólne................................. 22
Skraplanie wody w reflektorach.............. 206
Strefa martwa (BLIS)................................ 165
System telefoniczny................................. 270
Skrzynia biegów
automatyczna..................................... 154
manualna............................................ 153
Surround.................................................. 257
System WHIPS
fotelik dziecięcy/poduszka fotelika....... 29
uraz kręgosłupa szyjnego..................... 29
Skrzynka przekaźników i bezpieczników:
patrz Bezpieczniki.................................... 237
330
SMS......................................................... 276
pisanie................................................ 276
Symbole
symbole informacyjne........................... 54
symbole ostrzegawcze......................... 53
Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa.................................................... 19
Sygnał światłami drogowymi..................... 64
System kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, aprobata typu............................ 314
System wspomagający parkowanie. . 60, 162
czujniki wspomagania parkowania..... 163
12 Indeks alfabetyczny
Szyba tylna, ogrzewanie............................ 61
T
zakończenie rozmowy telefonicznej... 273
zestaw słuchawkowy.......................... 282
Szybkie wybieranie numerów.................. 274
Tabliczki znamionowe.............................. 298
Tapicerka samochodu............................. 208
Ś
Średnie zużycie paliwa.............................. 66
Światła awaryjne........................................ 61
Światła drogowe i mijania
przełączanie.......................................... 64
Światła postojowe...................................... 62
Światła pozycyjne...................................... 62
Światła przeciwmgielne
przednie................................................ 63
tył.......................................................... 63
Światła przednie
ABL....................................................... 63
wyłączanie/włączanie........................... 62
Światło ostrzegawcze
Układ stabilizacji toru jazdy i kontroli
trakcji.................................................. 160
Tapicerka skórzana, wskazania dotyczące
mycia....................................................... 208
Telefon
bezpieczeństwo drogowe................... 273
głośność rozmowy.............................. 275
Karta SIM............................................ 273
książka telefoniczna.................... 276, 286
książka telefoniczna, skrót................. 286
nawiązywanie połączeń...... 273, 284, 285
odbieranie połączenia................. 273, 284
ostatnio wybierane numery................ 274
pamięć telefonu.................................. 276
połączenia przychodzące................... 284
przyciski szybkiego dostępu.............. 273
rejestracja telefonu............................. 283
słuchawka........................................... 274
sterowanie.......................................... 271
szybkie wybieranie numerów............. 274
wiadomości tekstowe......................... 276
włączanie i wyłączanie........................ 272
wyciszanie w trakcie połączenia telefonicznego............................................. 272
Telefon komórkowy
nawiązywanie połączeń...................... 285
rejestracja telefonu............................. 283
zestaw słuchawkowy.......................... 282
Temperatura
rzeczywista temperatura...................... 92
TP – informacje o ruchu drogowym. 261, 263
12
Trójkąt ostrzegawczy............................... 194
Tylna konsola środkowa, wyjmowanie.... 116
Tylne siedzenie
dostęp................................................. 116
U
Uchwyt na butelki dla pasażerów siedzeń
tylnych..................................................... 112
Uchwyt na kubek............................. 112, 113
Uchwyt przytrzymujący torby.................. 124
Układ antypoślizgowy.............................. 160
lampka.................................................. 56
lampka kontrolna................................ 160
wyłączanie/włączanie......................... 160
Układ chłodzenia..................................... 142
331
12 Indeks alfabetyczny
12
Układ hamulcowy.................................... 158
Woskowanie............................................ 207
Z
Uraz kręgosłupa szyjnego......................... 29
Uruchamianie silnika................................ 151
Wycieraczka
szyba tylna............................................ 69
Zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci. . 59
Uruchamianie w niskiej temperaturze
automatyczna skrzynia biegów.......... 155
Wycieraczki szyby przedniej...................... 68
czujnik deszczu.................................... 68
Usuwanie szronu....................................... 98
Wyloty powietrza
deska rozdzielcza................................. 93
Uzupełnianie paliwa
korek wlewu paliwa............................ 147
uzupełnianie paliwa............................ 147
W
Wartość ciśnienia ECO............................ 192
tabela.................................................. 193
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
elektryczne składanie........................... 82
kompas................................................. 79
na drzwiach.......................................... 82
podgrzewanie....................................... 61
składanie............................................... 59
wewnętrzne.......................................... 79
332
Zabezpieczenie antykorozyjne................ 212
Zabezpieczenie przed zaciśnięciem, dach
otwierany................................................... 85
Zaczep holowniczy.................................. 169
Wyloty wentylacyjne w słupkach drzwiowych.......................................................... 94
Zagłówek
siedzenie środkowe, tył...................... 117
Wymiary zewnętrzne................................ 300
Załadunek samochodu
bagażnik dachowy.............................. 118
Przestrzeń bagażowa......................... 120
Wymuszona redukcja biegu przy przyspieszaniu (funkcja „kick-down”)
automatyczna skrzynia biegów.......... 156
Wyposażenie awaryjne
trójkąt ostrzegawczy........................... 194
Wyposażenie do holowania..................... 172
demontaż............................................ 178
instalacja............................................. 176
specyfikacje........................................ 175
uwagi ogólne.............................. 172, 174
Wyposażenie do pierwszej pomocy........ 196
Wewnętrzne lusterko wsteczne................. 79
automatyczne przyciemnienie.............. 79
Wysokociśnieniowe spryskiwacze świateł
przednich................................................... 69
WIADOMOŚCI................................. 261, 264
Wyświetlacz, komunikaty.......................... 57
Wieszak na ubrania.................................. 112
Wyświetlacz informacyjny.......................... 57
Zapamiętywanie stacji radiowych............ 259
Zasady ekonomicznej jazdy..................... 142
Zderzenie
kurtyna powietrzna (IC)......................... 28
Zegar, regulacja......................................... 51
Zespół wskaźników................................... 51
Zewnętrzne źródło dźwięku
gniazdo AUX....................................... 254
Połączenie USB.................................. 255
Zmywacze reflektorów............................... 69
12 Indeks alfabetyczny
Ż
Żarówki, patrz Oświetlenie.............. 230, 312
12
333
12 Indeks alfabetyczny
12
334
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&-&-Eda^h]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising