Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2011 Quick Guide

Volvo XC90 2011 Quick Guide
VOLVO XC90
QUICK GUIDE
WEB EDITION
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PAŃSTWA NOWYM SAMOCHODEM VOLVO!
Zapoznawanie się z nowym samochodem to bardzo przyjemne doświadczenie.
Prosimy o przejrzenie niniejszej skróconej instrukcji w celu szybkiego i łatwego
zapoznania się z najczęściej używanymi funkcjami.
Wszystkie ostrzeżenia, a także inne ważne i szczegółowe informacje, są
dostępne wyłącznie w instrukcji obsługi – niniejsza broszura zawiera jedynie
ich niewielki wybór.
Ponadto instrukcja obsługi zawiera najnowsze i najbardziej aktualne
informacje.
Wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką (*).
Więcej informacji na temat Państwa samochodu zamieszczono na stronie
internetowej www.volvocars.com
PILOT
Blokuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz włącza autoalarm*.
Odblokowuje drzwi samochoduA i
drzwi bagażnika oraz wyłącza alarm.
Odblokowuje drzwi bagażnika, – ale
ich nie otwiera.
Oświetlenie asekuracyjne. Włącza
lampki w lusterkach bocznych*, kierunkowskazy oraz światła postojowe,
podświetlenie tablicy rejestracyjnej,
oświetlenie w kabinie i przy podłodze.
Funkcja alarmu antynapadowego.
Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3
sekundy w sytuacji zagrożenia w celu
włączenia sygnalizacji alarmowej.
A
Jeżeli w ciągu 2 minut od odblokowania żadne drzwi
/drzwi bagażnika nie zostaną otwarte, wszystkie zamki
zostaną zablokowane ponownie.
URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA
AUTOMATYCZNY ROZRUCH
– Wcisnąć pedał sprzęgła i/lub hamulca i
obrócić kluczyk w skrajne położenie III, a
następnie od razu puścić – silnik zostanie
uruchomiony automatycznie.
Silnik o zapłonie samoczynnym zawsze przed
uruchomieniem wymaga wstępnego podgrzania w położeniuII wyłącznika zapłonu.
UWAGA
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka
niezależnie od temperatury zewnętrznej.
Zwiększenie na pewien czas prędkości
obrotowej biegu jałowego stanowi element
stosowanego w samochodach Volvo skutecznego układu ograniczania szkodliwych
emisji.
WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ I CZUJNIK DESZCZU*
A
Pojedyncze przetarcie.
0
Wyłączenie.
B
Przerywana praca wycieraczek, patrz
też (2).
C
Normalna prędkość przecierania.
D
Duża prędkość przecierania.
E
Spryskiwacze szyby przedniej i
reflektorów.
1 Włączanie/wyłączanie czujnika deszczu,
gdy dźwignia znajduje się w położeniu 0.
2 Regulacja czułości czujnika lub prędkości
przerywanej pracy wycieraczek.
3 Wycieraczka tylnej szyby – praca przerywana/normalna.
F
Spryskiwacz tylnej szyby.
Świeci, gdy czujnik deszczu jest
włączony.
PRZEŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ
Automatyczne światła mijania. Dostępny jest sygnał światłami drogowymi, ale
nie normalne światła drogowe.
Światła postojowe.
Światła mijania. Zostają wyłączone po
wyłączeniu silnika. Możliwe jest włączenie świateł drogowych.
Ręczna regulacja zasięgu świateł
przednich (regulacja automatyczna w
przypadku świateł ksenonowych*).
Podświetlenie wyświetlacza i wskaźników.
Przednie światła przeciwmgielne.
Światło przeciwmgielne, tylne (tylko po
stronie kierowcy).
A
B
Sygnał światłami drogowymi.
Przełączanie między światłami drogowymi/mijania i opóźnione wyłączenie
świateł.
HAMULEC POSTOJOWY
Uruchamianie
1. Nacisnąć mocno pedał hamulca zasadniczego – a następnie pedał hamulca
postojowego (1).
2. Zwolnić pedał hamulca zasadniczego. Jeżeli samochód toczy się – nacisnąć mocniej
pedał hamulca postojowego.
3. Podczas parkowania – wybrać położenie
biegu 1 (skrzynia manualna) lub P (skrzynia
automatyczna).
Zwalnianie
1. Nacisnąć mocno pedał hamulca zasadniczego, a następnie pociągnąć uchwyt (2)
– pedał hamulca postojowego podniesie
się.
2. Można zwolnić pedał hamulca zasadniczego.
PIELĘGNACJA SAMOCHODU
Mycie ręczne jest mniej niebezpieczne dla
lakieru niż mycie w myjni automatycznej.
Nowa powłoka lakiernicza jest bardziej
podatna na uszkodzenia. Dlatego w okresie
pierwszych kilku miesięcy od nabycia,
samochód należy myć ręcznie.
Używać czystej wody i gąbki. Pamiętać, że
brud i żwir może spowodować zarysowanie
powłoki lakierniczej.
ZESTAW AUDIO
1 Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć. Obracać,
aby wyregulować głośność.
2 Ustawienia dźwięku: Nacisnąć, aby wybrać
np. BASS, Dolby Pro Logic II* lub SUBWOOFER – obracać, aby wyregulować.
Źródło dźwięku: Obracać, aby wybrać FM1,
FM2, AM, CD, AUX lub USB*A.
RADIO
5 Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy, aby zaprogramować automatycznie 10
stacji o najsilniejszym sygnale. Podczas wyszukiwania stacji na wyświetlaczu widoczny
jest komunikat AUTOSTORING.
Aby wybrać zapamiętaną stację, należy
nacisnąć jeden z klawiszy 0–9.
6 Krótkie naciśnięcie powoduje wyszukanie
następnej stacji o silnym sygnale. Możliwość zapamiętania maksymalnie 20 stacji
poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego z klawiszy 0–9 podczas odtwarzania
wybranej stacji nadającej w paśmie FM1
lub FM2 i przytrzymanie go do momentu
pojawienia się na wyświetlaczu potwierdzenia dokonanego wyboru.
UZUPEŁNIANIE PALIWA
ODTWARZACZ CD
3 Zmiana płyty CD lub wybór płyty za pomocą jednego z klawiszy 1–6B.
4 Krótkie naciśnięcie powoduje wysunięcie
aktualnie odtwarzanej płyty.
Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie
wszystkich płytB.
6 Zmiana ścieżki na płycie CD.
A
Wejście AUX do podłączenia na przykład odtwarzacza MP3 (aby uzyskać optymalne parametry
odtwarzania dźwięku, nastawić głośność na średnią
wartość).
B
Tylko wielopłytowy odtwarzacz CD*.
REGENERACJA (SILNIK O ZAPŁONIE
SAMOCZYNNYM)
W pewnych warunkach na wyświetlaczu w
desce rozdzielczej może pojawić się komunikat SOOT FILTER FULL. Oznacza to, że
filtr cząstek stałych w układzie wydechowym
wymaga oczyszczenia. Odbywa się to automatycznie podczas ok. 20-minutowej jazdy z
jednostajną prędkością drogową. Zniknięcie
tego komunikatu oznacza, że regeneracja
filtra dobiegła końca.
– Powiesić korek wlewu paliwa na czas tankowania.
ELEKTRONICZNY UKŁAD KLIMATYZACJI – ECC*
W trybie AUTO układ ECC steruje wszystkimi
funkcjami automatycznie, co ułatwia prowadzenie samochodu i zapewnia optymalną jakość
powietrza w kabinie.
3 AC – Włączanie/wyłączanie klimatyzacji.
4 Obrócić w celu nastawienia indywidualnej
5 Rozprowadzenie powietrza w kabinie.
7 Podgrzewanie przednich foteli.
8 Maksymalna skuteczność odparowywania
temperatury po lewej i prawej stronie kabiny samochodu.
6 Nacisnąć w celu włączenia automatycznego utrzymywania wybranej temperatury
i sterowania pozostałymi funkcjami. STEROWANIE RĘCZNE
1 Obracać, aby zmienić prędkość dmucha-
Chłodzi kabinę samochodu i usuwa zaparowanie z szyb.
i odszraniania szyb. Kieruje całe powietrze
na szybę przednią i szyby boczne z maksymalną wydajnością dmuchawy.
9 Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych.
wy.
2 MAN – Włączanie/wyłączanie recyrkulacji.
AUT – Włączanie/wyłączanie systemu
kontroli jakości powietrza*.
WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ – PACOS*
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użycie stwarza śmiertelne
zagrożenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użycia należy odwołać
się do instrukcji obsługi.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Użyć kluczyka mechanicznego do przełączania
wyłącznika między położeniami ON/OFF, to
znaczy włączonym i wyłączonym.
OFF – Poduszka powietrzna jest wyłączona.
Na wyświetlaczu nad wewnętrznym lusterkiem
wstecznym pojawia się komunikat
PASSENGER AIRBAG OFF.
Na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale
nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.
ON – Poduszka powietrzna jest włączona.
Na przednim fotelu mogą podróżować osoby
o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w
specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
KOMPUTER POKŁADOWY I LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
7
6
1 Wyświetlacz, komputer pokładowy. Wybrać funkcję za pomocą (9).
8
2 Krótkie naciśnięcie przełącza między wskazaniami liczników T1 i T2. Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie wskazania
aktualnie wyświetlanego licznika.
3 Rząd 1 wyświetlacza: Licznik przebiegu
całkowitego.
Rząd 2 wyświetlacza: T1 i T2 – niezależne liczniki przebiegu dziennego, zawsze
włączone.
4 Rząd 1 wyświetlacza: Zegar.
Rząd 2 wyświetlacza: Temperatura zewnętrzna.
5 Obrócić w skrajne położenie i przytrzymać
w celu nastawienia zegara.
6 Wskaźnik poziomu paliwa.
7 Niski poziom paliwa. Kiedy zaświeci się ta
lampka, należy jak najszybciej zatankować.
9
10
8 Nacisnąć, aby wyświetlić/usunąć komunikat.
9 Obracać, aby wyświetlić opcje komputera
pokładowego.
10 Krótkie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
aktualnie wyświetlanej funkcji komputera
pokładowego.
Długie naciśnięcie powoduje wyzerowanie
wszystkich funkcji komputera pokładowego.
UWAGA
Komunikat KILOMETRES TO EMPTY TANK
podaje szacunkową możliwą odległość,
obliczoną w oparciu o wcześniejsze warunki
jazdy.
LAMPKI KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE
Przeczytać komunikat na wyświetlaczu informacyjnym.
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób. Usunąć usterkę zgodnie z
komunikatem na wyświetlaczu informacyjnym.
Niski poziom oleju. Zatrzymać samochód w bezpieczny sposób, sprawdzić poziom olejuA.
A
Usterka układu hamulcowego.
Zatrzymać samochód w bezpieczny
sposób, sprawdzić poziom płynu
hamulcowegoA.
Układ stabilizujący tor jazdy DSTC*
– błyska, gdy układ jest aktywny.
Podgrzewanie silnika o zapłonie samoczynnym. Silnik można uruchomić,
gdy symbol zgaśnie.
Jeżeli symbol pozostaje widoczny, należy odholować samochód do stacji obsługi.
KIERUNKOWSKAZY
A Krótkotrwałe włączenie kierunkowskazów
– 3 mignięcia.
B Ciągłe włączenie kierunkowskazów.
REGULACJA POŁOŻENIA KIEROWNICY
OSTRZEŻENIE
Regulacji położenia kierownicy należy dokonywać podczas postoju – nigdy w czasie
jazdy.
SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM
POLU – BLIS*
WSPOMAGANIE HAMOWANIA AWARYJNEGO – EBA
Zapalenie się lampki kontrolnej systemu BLIS,
gdy w martwym polu nie ma żadnego pojazdu, może być spowodowane na przykład
odbiciem się światła od połyskującej mokrej
nawierzchni jezdni, własnym cieniem samochodu na jasnej nawierzchni lub padaniem
promieni znajdującego się nisko nad horyzontem słońca na obiektyw kamery.
W razie wystąpienia usterki samego systemu
na wyświetlaczu pojawi się komunikat
BLIND-SPOT SYST SERVICE REQUIRED.
Wspomaganie hamowania awaryjnego pomaga zwiększyć siłę hamowania i skrócić w ten
sposób drogę hamowania. Funkcja EBA zostaje uruchomiona w momencie, gdy kierowca
zacznie gwałtownie hamować. Zadziałaniu
funkcji EBA towarzyszy pewne obniżenie się
pedału hamulca.
– Należy utrzymywać nacisk na pedał tak
długo, jak długo jest to konieczne – zwolnienie
pedału powoduje przerwanie hamowania.
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Trzeci rząd siedzeń* (samochody 7-miejscowe)
1. Przesunąć siedzenia drugiego rzędu w
przednie położenie.
2. Podnieść do góry uchwyt (A).
3. Przesunąć siedzisko w tylne położenie (B) i
złożyć uchwyty do mocowania bagażu.
4. Złożyć oparcie (C).
Drugi rząd siedzeń
1. Ustawić siedzenia w tylnym położeniu (samochody 7-miejscowe).
2. Wyciągnąć uchwyt (A).
3. Złożyć zagłówek (B).
4. Zwolnić blokadę (C).
5. Złożyć oparcie (D) do przodu i docisnąć, by
zablokować je w opuszczonym położeniu.
UWAGA
Oparcie fotela pasażera można również
złożyć. Patrz
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA (6).
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
1
2
3
4
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Pochylanie oparcia.
Podnoszenie/opuszczanie fotela.
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska.
5 Przesuwanie do przodu/do tyłu.
6 Składanie oparcia fotela pasażera.
SCHOWKI, GNIAZDA 12 V ORAZ GNIAZDO AUX/USB*
Gniazda 12 V w kabinie samochodu działają w
pozycji I lub II wyłącznika zapłonu. Gniazdo 12
V* w przestrzeni bagażowej działa zawsze.
Gniazdo AUX/USB* umożliwia słuchanie muzyki
z odtwarzacza MP3 itp. przez zestaw audio
samochodu.
WAŻNE
Korzystanie z gniazda 12 V w przestrzeni
bagażowej przy wyłączonym silniku może
spowodować rozładowanie akumulatora.
TP 12053 (Polish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
UCHWYT PRZYTRZYMUJĄCY TORBY
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising