Volvo XC90 Twin Engine 2016 Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2016 Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Niniejsza instrukcja Quick Guide opisuje szereg funkcji Państwa samochodu Volvo. Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są dostępne w samochodzie,
aplikacji i Internecie.
Wyświetlacz
centralny
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu
centralnym samochodu z poziomu widoku górnego.
Aplikacja
mobilna
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo
Manual) na smartfony i tablety. Aplikacja zawiera
dodatkowo filmy instruktażowe dotyczące wybranych
funkcji.
Strona
wsparcia
technicznego
Volvo
Na stronie wsparcia technicznego Volvo (support.
volvocars.com) znajdują się instrukcje i filmy
instruktażowe, a także dodatkowe informacje i wskazówki
dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz związane z
jego posiadaniem.
W instrukcji Quick Guide wyposażenie opcjonalne zostało oznaczone gwiazdką *.
Informacje
drukowane
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji
obsługi, który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz
dane techniczne, a także podsumowanie ważnych i
przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia
drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią
dodatku.
01. PIERWSZE KROKI
Tutaj znajdują się informacje, które pomogą zapoznać się z niektórymi z podstawowych funkcji Państwa samochodu
Volvo. Dotyczą one między innymi działania kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, trzech wyświetlaczy w
samochodzie oraz sposobu uruchamiania i wyłączania silnika. Zebrano tu także informacje dotyczące sterowania i
regulacji foteli oraz klimatyzacji.
02. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAPĘDU HYBRYDOWEGO
W tej części można znaleźć między innymi informacje o sposobie rozpoczynania i kończenia ładowania akumulatora
napędu hybrydowego.
03. JAZDA I FUNKCJE WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
W tej części można znaleźć informacje o trybach jazdy i różnych układach wspomagających kierowcę, takich jak
automatyczna kontrola prędkości jazdy, Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* i City Safety.
04. PRZYRZĄDY I ELEMENTY STEROWANIA
W tej części można znaleźć informacje o sposobie sterowania światłami i wycieraczkami oraz korzystania z komputera
pokładowego i używania poleceń głosowych.
05. ŁĄCZNOŚĆ, ROZRYWKA I POMOC TECHNICZNA
Ze swojego samochodu Volvo mogą Państwo połączyć się ze światem zewnętrznym i uzyskać dostęp do informacji,
rozrywki oraz różnego rodzaju usług. Ta część zawiera informacje o sposobie łączenia telefonu z systemem w
samochodzie Volvo, łączenia z internetem oraz korzystania z aplikacji.
06. INFORMACJE SPECJALNE
Ostrzeżenia, ważne informacje oraz uwagi, z którymi należy się zapoznać.
01
PRZYCISKI NA KLUCZYKU Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
Jedno naciśnięcie blokuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz uzbraja alarm1. Długie naciśnięcie zamyka
jednocześnie dach panoramiczny* i wszystkie szyby
boczne.
Jedno naciśnięcie odblokowuje drzwi samochodu i drzwi
bagażnika oraz rozbraja alarm. Długie naciśnięcie otwiera
jednocześnie wszystkie szyby boczne.
Jedno naciśnięcie odblokowuje zamek i rozbraja alarm
tylko w drzwiach bagażnika. Długie naciśnięcie otwiera
lub zamyka sterowane elektrycznie* drzwi bagażnika.
1
Opcja dostępna na niektórych rynkach.
Funkcja alarmu antynapadowego służy do zwrócenia
uwagi na samochód w razie zagrożenia. Jednokrotne
naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez co najmniej
3 sekundy lub dwukrotne naciśnięcie w ciągu 3 sekund
włącza kierunkowskazy i sygnał dźwiękowy. Funkcja
zostanie wyłączona automatycznie po upływie ok. 3 minut
lub po naciśnięciu tego samego przycisku, jeśli funkcja
była włączona przez co najmniej 5 sekund.
KORZYSTANIE Z FUNKCJI
BEZKLUCZYKOWEGO BLOKOWANIA/
ODBLOKOWYWANIA ZAMKÓW*
Aby odblokować lub zablokować zamki w samochodzie wystarczy
mieć w kieszeni kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w półkolistym
obszarze rozciągającym się w promieniu około 1,5 metra po obu
bokach samochodu lub około 1 metra od drzwi bagażnika (patrz
ilustracja).
Odblokowanie zamków i rozbrojenie alarmu
1. Chwycić klamkę drzwi lub nacisnąć osłonięty gumową
nakładką przycisk pod klamką drzwi bagażnika, aby
odblokować samochód. Zakończenie odblokowania zamków
jest sygnalizowane podwójnym mignięciem świateł awaryjnych i
zgaśnięciem wskaźnika blokady na przedniej szybie.
2. Otworzyć drzwi boczne lub drzwi bagażnika.
Zablokowanie zamków i uzbrojenie alarmu
1. Zamknąć wszystkie drzwi boczne. Drzwi bagażnika mogą być
otwarte w czasie blokowania zamków przy użyciu klamek drzwi
bocznych.
2. Nacisnąć w kierunku tyłu zaznaczoną powierzchnię na
zewnątrz klamki drzwi lub nacisnąć przycisk blokady w dolnej
krawędzi drzwi bagażnika przed ich zamknięciem. Zakończenie
blokowania zamków jest sygnalizowane jednokrotnym
mignięciem świateł awaryjnych. Jednocześnie zaczyna migać
wskaźnik blokady na przedniej szybie.
01
01
USTAWIANIE PRZEDNIEGO FOTELA
REGULOWANEGO ELEKTRYCZNIE*
Naciskać regulator do przodu/do tyłu, aby zmienić kąt nachylenia
oparcia.
Naciskać tylną część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić fotel. Naciskać regulator do przodu/do tyłu, aby przesunąć fotel do przodu/do tyłu.
Naciskać przednią część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić przednią krawędź siedziska fotela.
Zmienić wyprofilowanie podparcia lędźwiowego, naciskając przycisk w górę/w dół/do przodu/do tyłu.
Ustawienia masażu*, podparcia bocznego*, wyprofilowania
podparcia lędźwiowego* i wysunięcia siedziska są przypisane do
regulatora wielofunkcyjnego*.
1. Aktywować ustawienia siedzenia obracając regulator w
górę lub w dół. Widok ustawień siedzenia otwiera się na
wyświetlaczu centralnym.
2. Wybrać żądaną funkcję na wyświetlaczu centralnym, obracając
regulator wielofunkcyjny w górę/w dół.
3. Zmienić ustawienie, naciskając przycisk w górę/w dół/do
przodu/do tyłu na regulatorze wielofunkcyjnym.
Niektóre ustawienia można także wybrać naciskając palcem
odpowiednią opcję bezpośrednio na wyświetlaczu centralnym.
UŻYWANIE FUNKCJI PAMIĘCI* PRZEDNIEGO FOTELA
Klawiatura funkcji pamięci znajduje się na jednych lub na obu
drzwiach przednich.
Używanie zapisanego ustawienia
Zapamiętywanie ustawienia
Przy otwartych drzwiach: Nacisnąć jeden z przycisków pamięci
i zwolnić.
1. Ustawić fotel, lusterka zewnętrzne i wyświetlacz przezierny* w
żądanym położeniu.
Przy zamkniętych drzwiach: Wcisnąć i przytrzymać jeden z
przycisków pamięci, aż do osiągnięcia zapamiętanego położenia.
2. Nacisnąć przycisk M i zwolnić, aby zapisać ustawienia. Zapala
się lampka kontrolna w przycisku.
3. W przeciągu trzech sekund nacisnąć przycisk pamięci 1,
2 or 3. Po zapisaniu pozycji w wybranym przycisku pamięci
rozlega się sygnał akustyczny i gaśnie lampka kontrolna w
przycisku M.
01
01
SKŁADANIE OPARĆ TYLNYCH SIEDZEŃ
Należy upewnić się, że oparcia z zagłówkami nie będą dotykać
podczas składania tylnej części siedzeń znajdujących się z
przodu. Aby można było złożyć oparcia, może być konieczna
zmiana położenia siedzeń znajdujących się z przodu i z tyłu.
Środkowe siedzenie drugiego rzędu
1. Złożyć ręcznie zagłówek poprzez naciśnięcie przycisku między
oparciem a zagłówkiem. Jednocześnie nacisnąć zagłówek w
dół.
2. Podczas składania pociągnąć pas środkowego siedzenia w
górę/do przodu.
Skrajne siedzenia drugiego rzędu
–– Podczas składania pociągnąć do góry uchwyt z boku skrajnego siedzenia. Zagłówek zostaje opuszczony automatycznie.
Siedzenia trzeciego rzędu
–– Pociągnąć uchwyt na górze oparcia w górę/do przodu.
Złożyć oparcie do przodu. Zagłówek zostaje opuszczony
automatycznie.
Podczas rozkładania drugiego rzędu siedzeń taśmę/uchwyt trzeba
ciągnąć do góry. Podnieść oparcia, aż do zablokowania zaczepu.
Zagłówki trzeba rozłożyć ręcznie.
WSIADANIE/WYSIADANIE DO/Z TRZECIEGO
RZĘDU SIEDZEŃ
1. Pociągnąć w górę/do przodu uchwyt na oparciu jednego ze
skrajnych siedzeń drugiego rzędu.
2. Złożyć oparcie i przesunąć całe siedzenie do przodu.
W celu rozłożenia siedzenia należy przesunąć je najpierw do tyłu,
a następnie podnieść oparcie, aż do jego zablokowania.
REGULACJA KIEROWNICY
Można regulować zarówno wysokość, jak i kąt nachylenia
kierownicy.
1. Nacisnąć dźwignię pod kierownicą w dół, aby odblokować
kierownicę.
2. Ustawić kierownicę w żądanym położeniu.
3. Pociągnąć dźwignię z powrotem, aby zabezpieczyć kierownicę
w danym położeniu.
01
01
URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE SILNIKA
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie jest używany w
sposób fizyczny podczas rozruchu, ponieważ samochód jest
standardowo wyposażony w funkcję uruchamiania bezkluczykowego (Passive Start). Podczas rozruchu bezkluczykowego należy
przechowywać kluczyk w przedniej części kabiny pasażerskiej. W
przypadku układu bezkluczykowego blokowania i odblokowania
(Passive Entry*) do włączenia silnika wystarczy, że kluczyk będzie
się znajdować gdziekolwiek w samochodzie.
Uruchamianie
1. Upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w
położeniu P lub N.
2. Nacisnąć pedał hamulca.
3. Obrócić pokrętło rozruchowe w położenie START i zwolnić.
Pokrętło rozruchowe wróci samoczynnie do położenia
wyjściowego.
Wybór położenia biegu
–– Aby zmienić położenie biegu, nacisnąć samopowrotną
dźwignię wybieraka biegów do przodu lub do tyłu w położenie
żądanego biegu. Wybrane położenie zostanie pokazane na
wyświetlaczu kierowcy.
Położenie postojowe jest aktywowane za pomocą przycisku
P, znajdującego się obok wybieraka biegów. Aby przełączyć
położenie P na położenie R lub D, należy nacisnąć dwukrotnie
dźwignię zmiany biegów do przodu lub do tyłu.
Położenie hamowania B (które można wybrać w dowolnym
momencie podczas jazdy) powoduje hamowanie samochodu
silnikiem i ładowanie akumulatora układu hybrydowego po
zwolnieniu pedału przyspieszenia.
Wyłączanie
–– Obrócić pokrętło rozruchowe w położenie STOP i zwolnić.
Pokrętło rozruchowe wróci samoczynnie do położenia
wyjściowego.
UŻYWANIE HAMULCA POSTOJOWEGO
Włączanie hamulca postojowego
–– Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego w konsoli
między fotelami do góry. Po włączeniu hamulca
postojowego, na wyświetlaczu kierowcy zapali się
symbol. Upewnić się, że samochód stoi.
Wyłączanie ręczne
1. Nacisnąć pedał hamulca.
2. Wcisnąć włącznik hamulca postojowego w dół.
Wyłączanie automatyczne
1. Zapiąć pas bezpieczeństwa i uruchomić silnik.
2. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie D lub
R i nacisnąć pedał przyspieszenia.
Dzięki funkcji „Automatyczne hamowanie podczas
postoju“ (Auto Hold) można puścić pedał hamulca,
zachowując działanie hamulców, gdy samochód stoi
przykładowo na światłach ulicznych. Ponowne naciśnięcie
pedału przyspieszenia powoduje zwolnienie hamulców.
–– Nacisnąć przycisk na konsoli między fotelami, aby
włączyć/wyłączyć tę funkcję.
Automatyczna myjnia samochodowa
Przed wyłączeniem silnika: Wyłączyć funkcję Auto Hold i
„Automatyczne włączanie hamulca postojowego“ (w widoku
górnym na wyświetlaczu centralnym wybrać Ustawienia > My
Car > Elektryczny hamulec postojowy > Automat. aktywacja
elektr. hamulca postojow.). Następnie wybrać położenie N
dźwigni zmiany biegów.
Przekręcić pokrętło rozruchu w położenie STOP na co najmniej
4 sekundy, aby wyłączyć silnik.
01
01
TRZY WYŚWIETLACZE SAMOCHODU
Wyświetlacz kierowcy
Wyświetlacz centralny
Wyświetlacz przezierny*
Wyświetlacz kierowcy pokazuje
informacje o samochodzie i jeździe.
Zawiera mierniki, wskaźniki oraz symbole
kontrolne i ostrzegawcze. Po lewej stronie
znajdują się m.in. prędkościomierz i
licznik przebiegu. Pośrodku mogą być
wyświetlane m.in. zegar, informacje z
odtwarzacza multimedialnego oraz mapy
nawigacyjnej*. Z prawej strony widoczny
jest m.in. obrotomierz, wybrany tryb
jazdy oraz menu aplikacji, które można
aktywować za pomocą prawego zestawu
przycisków na kierownicy. Aby zmienić
wygląd wyświetlacza kierowcy, można
wybrać jedną z dostępnych kompozycji.
Wieloma podstawowymi funkcjami
samochodu można sterować z
wyświetlacza centralnego. Steruje się
stąd na przykład klimatyzacją, systemem
multimedialnym i aktualizacjami systemu.
Wyświetlacz przezierny stanowi
uzupełnienie wyświetlacza
samochodowego i wyświetla informacje na
szybie przedniej. Wyświetlane są między
innymi informacje o znakach drogowych,
informacje o prędkości i nawigacji* oraz
o połączeniach przychodzących. Opcje
wyświetlacza przeziernego, jego jasność
i pozycję w pionie można nastawiać
za pomocą wyświetlacza centralnego.
Wyświetlacz przezierny można włączyć z
wyświetlacza centralnego.
01
NAWIGACJA NA WYŚWIETLACZU CENTRALNYM
Widok funkcji
Widok strony głównej
Widok aplikacji
Przeciągnąć palcem od lewej do
prawej strony2 ekranu, aby włączyć
ten widok. Tutaj można aktywować lub
dezaktywować różne funkcje samochodu,
np. Wyświetlacz przezierny. Włącza/
wyłącza się je jednym naciśnięciem.
Niektóre funkcje otwierają się w
oddzielnym oknie.
Po włączeniu ekranu pojawia się widok
strony głównej, skąd można przejść do
menu składowych Nawigacja, Media,
Telefon oraz menu dodatkowych.
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej
strony ekranu2, aby uzyskać dostęp
do widoku poszczególnych aplikacji
samochodu, np.: Radio FM i CD*.
Nacisnąć aplikację, aby ją otworzyć.
Naciśnięcie fizycznego przycisku strony
głównej pod ekranem umożliwia powrót w
strukturze menu.
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W
samochodach z kierownicą po prawej stronie – przeciągnąć
palcem w przeciwnym kierunku.
2
Aplikacja/funkcja wybrana w widoku
aplikacji/funkcji zostaje uruchomiona w
odpowiednim widoku składowym widoku
strony głównej. Np. Radio FM zostaje
uruchomione w widoku składowym
Media.
Nacisnąć widok składowy, aby go
otworzyć. W trybie otwartym, widoki
składowe pokazują więcej informacji o
danej funkcji/aplikacji.
Nacisnąć przycisk strony głównej pod
ekranem, aby wrócić do widoku strony
głównej.
01
Pasek stanu
Czynności wykonywane w samochodzie są wyświetlane ma
pasku stanu u góry ekranu. Po lewej stronie znajduje się
informacja o sieci/połączeniu, a po prawej stronie widoczne
są informacje związane z multimediami, godzina i sygnalizacja
działań wykonywanych w tle.
Widok górny
Pośrodku pasku stanu, na górze ekranu, znajduje się zakładka
umożliwiająca dostęp do górnego widoku. Aby otworzyć, należy
nacisnąć tę zakładkę lub pociągnąć ją w dół ekranu. Z widoku
górnego można uzyskać dostęp do opcji Ustawienia, Instrukcja
obsługi oraz do komunikatów samochodu.
Wiersz klimatyzacji
U dołu ekranu widoczny jest zawsze wiersz klimatyzacji. Za jego
pomocą można dokonywać bezpośrednio najczęstszych ustawień
klimatyzacji, takich jak temperatura, podgrzewanie siedzeń i
poziom dmuchawy. Nacisnąć
u dołu ekranu, aby otworzyć
widok klimatyzacji zawierający więcej opcji ustawień.
STEROWANIE KLIMATYZACJĄ SAMOCHODU
Funkcje klimatyzacji dla przedniej i tylnej części kabiny
pasażerskiej są sterowane z wyświetlacza centralnego i za
pomocą przycisków w konsoli środkowej oraz regulatorów
klimatyzacji z tyłu konsoli między fotelami. Niektórymi funkcjami
klimatyzacji można także sterować za pomocą poleceń
głosowych. Pewne informacje związane z klimatyzacją są zawsze
widoczne u dołu ekranu w wierszu klimatyzacji. Niektórych
ustawień można dokonać bezpośrednio w wierszu klimatyzacji.
Przycisk zapewniający dostęp do widoku klimatyzacji
jest widoczny pośrodku na dole ekranu. Grafika na
przycisku pokazuje aktywne ustawienia klimatyzacji.
Otworzyć widok klimatyzacji poprzez naciśnięcie
przycisku. Pojawi się przedstawione na ilustracji menu.
Nacisnąć AUTO w widoku klimatyzacji, aby
aktywować lub dezaktywować automatyczną regulację
recyrkulacji, klimatyzacji i rozprowadzania powietrza.
Regulacja temperatury po stronie kierowcy i pasażera.
Nacisnąć symbol temperatury z lewej lub prawej strony
i wybrać żądaną temperaturę. Elementy sterowania
są zawsze widoczne na dole ekranu, a temperaturę
można regulować również, gdy widok klimatyzacji nie
jest otwarty.
Aby zsynchronizować temperaturę we wszystkich
strefach do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy
- nacisnąć ikonę temperatury po stronie kierowcy i
pozycję Synchronizacja temperatury.
Elementy sterowania ogrzewanego* i wentylowanego* fotela kierowcy i przedniego fotela pasażera oraz
ogrzewania kierownicy*. Nacisnąć symbol siedzenia lub kierownicy po prawej lub lewej stronie, aby
otworzyć element sterowania siedzenia lub kierownicy.
Naciskać wielokrotnie odpowiednią ikonę, aby wybrać
żądane położenie.
01
01
KORZYSTANIE Z PRZYGOTOWANIA DO JAZDY
Przygotowanie do jazdy można ustawić za pomocą aplikacji
mobilnej Volvo On Call oraz na wyświetlaczu centralnym
samochodu.
Funkcja przygotowania do jazdy schładza lub nagrzewa kabinę
pasażerską do komfortowej temperatury przed rozpoczęciem
jazdy, co z kolei przyczynia się do ograniczenia zużycia oraz
zmniejszenia zapotrzebowania na energię w czasie jazdy. Funkcję
można uruchomić bezpośrednio lub ustawić za pomocą timera.
Funkcja korzysta z różnych układów w różnych sytuacjach. W
zimnym klimacie, nagrzewnica postojowa ogrzewa kabinę pasażerską do komfortowej temperatury. W ciepłym klimacie, kabina
pasażerska jest chłodzona przez układ wentylacji lub klimatyzacji.
Można również aktywować elektryczne ogrzewanie kierownicy,
siedzeń, szyby przedniej, szyby tylnej oraz lusterek zewnętrznych.
Bezpośrednie uruchomienie przygotowania do jazdy:
1. Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym
poprzez naciśnięcie
na dole ekranu.
2. Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3. Wybrać, czy w trakcie przygotowania do jazdy ma zostać
włączone elektryczne ogrzewanie siedzeń i kierownicy, zaznaczając w tym celu odpowiednie okienko.
4. Nacisnąć Przygotowanie. Włączy się funkcja przygotowania
do jazdy, a przycisk zostanie podświetlony.
Nastawianie timera funkcji przygotowania do jazdy:
–– Wybrać Regulacja postojowa > Dodaj timer i ustawić
odpowiednią datę/dzień.
Aby przygotowanie do jazdy mogło działać w pełni funkcjonalnie, samochód musi być podłączony do gniazda elektrycznego
(dotyczy samochodów z nagrzewnicą elektryczną). W zależności od rynku stosowana jest dodatkowa nagrzewnica paliwowa
lub elektryczna. Informacje o typie nagrzewnic stosowanych na
poszczególnych rynkach posiadają autoryzowani dealerzy Volvo.
LEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA W KABINIE
PASAŻERSKIEJ DZIĘKI SYSTEMOWI IAQS*
System kontroli jakości powietrza IAQS wchodzi w skład pakietu
CZIP (Clean Zone Interior Package)* i jest systemem w pełni
automatycznym służącym do oczyszczania powietrza w kabinie z
takich zanieczyszczeń jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon
przygruntowy.
1. Nacisnąć Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
2. Nacisnąć Klimatyzacja.
3. Wybrać Czujnik jakości powietrza, aby aktywować lub
dezaktywować czujnik jakości powietrza.
CZYSZCZENIE WYŚWIETLACZA
CENTRALNEGO
Wyświetlacz centralny zostaje włączony automatycznie w momencie otwarcia drzwi kierowcy. Na czas czyszczenia ekran należy
wyłączyć.
1. Nacisnąć długo przycisk strony głównej.
2. Wyczyścić ekran za pomocą dołączonej ściereczki z mikrofibry
lub ściereczki z mikrofibry o porównywalnej jakości. Czyścić
małymi ruchami okrężnymi. W razie potrzeby, delikatnie zwilżyć
ściereczkę czyszczącą czystą wodą.
3. Włączyć ekran, naciskając krótko przycisk strony głównej.
Wyświetlacz centralny wyłącza się automatycznie po wyłączeniu
silnika i otwarciu drzwi kierowcy.
01
01
OTWIERANIE I ZAMYKANIE STEROWANYCH
ELEKTRYCZNIE* DRZWI BAGAŻNIKA
Alternatywne sposoby otwierania
• Nacisnąć i delikatnie pociągnąć klamkę drzwi bagażnika do
góry.
• Nacisnąć długo przycisk
na kluczyku z pilotem zdalnego
sterowania, aż drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
• Nacisnąć długo przycisk
na tablicy rozdzielczej (obok
kierownicy), aż drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
• Wykonać powolny ruch stopą do przodu* pod lewą częścią
tylnego zderzaka3, a następnie cofnąć się (patrz ilustracja).
Nie należy dotykać zderzaka. Kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania musi być w zasięgu. Po aktywacji funkcji otwierania
rozlega się sygnał akustyczny.
Alternatywne sposoby zamykania
• Dolna krawędź drzwi bagażnika: Nacisnąć przycisk
w
celu automatycznego zamknięcia bez zablokowania drzwi
bagażnika. Nacisnąć przycisk
* w celu automatycznego
zamknięcia i zablokowania drzwi bagażnika oraz drzwi
bocznych.
• Nacisnąć długo przycisk
sterowania.
• Nacisnąć długo przycisk
na kluczyku z pilotem zdalnego
na tablicy rozdzielczej.
• Wykonać powolny ruch stopą do przodu* pod lewą częścią
tylnego zderzaka3, a następnie cofnąć się. Nie należy dotykać
zderzaka. Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi być
w zasięgu. Po aktywacji funkcji zamykania rozlega się sygnał
akustyczny.
Jeśli samochód jest wyposażony w osłonę podwozia/dyfuzor*, ruch stopą należy wykonać w
kierunku lewego boku samochodu.
3
PRZECHOWYWANIE PRZEWODU
ŁADUJĄCEGO
Przewód ładujący i jego skrzynka sterownicza znajdują się pod
pokrywą w przestrzeni bagażowej.
02
OTWIERANIE I ZAMYKANIE POKRYWY
GNIAZDA DO ŁADOWANIA
1. Nacisnąć tylną część pokrywy i zwolnić.
2. Otworzyć pokrywę.
3. Ściągnąć osłonę gniazda ładowania i zabezpieczyć ją w
uchwycie wewnątrz pokrywy. Upewnić się, że gumowa taśma
osłony jest wygięta w dół, aby uniknąć spadnięcia osłony z
uchwytu.
Zamknąć pokrywę gniazda do ładowania w odwrotnej kolejności.
SKRZYNKA STEROWNICZA PRZEWODU
ŁADUJĄCEGO
02
Przewód ładujący ze skrzynką sterowniczą służy do ładowania
akumulatora napędu hybrydowego samochodu. Firma Volvo
zaleca stosowanie przewodu ładującego z monitorowaniem
temperatury.
Wskaźnik natężenia prądu ładowania. Podświetlony
symbol pokazuje wybrany prąd ładowania. Maksymalne
natężenie prądu ładowania może różnić się w zależności
od rynku.
Podświetlony symbol pokazuje, że przewód ładujący jest
podłączony do gniazda 230 V prądu zmiennego (napięcie
w gnieździe może różnić się w zależności od rynku).
Przycisk do zwiększania natężenia prądu ładowania.
Przycisk do zmniejszania natężenia prądu ładowania.
Podświetlony symbol pokazuje, że przewód ładujący jest
podłączony do samochodu.
A
A
A
A
02
ROZPOCZĘCIE ŁADOWANIA
Czas wymagany do naładowania akumulatora napędu hybrydowego
zależy od użytego natężenia prądu ładowania. Poszczególne
wskaźniki na skrzynce sterowniczej wskazują aktualny stan
ładowania akumulatora napędu hybrydowego w samochodzie w
jego trakcie oraz sygnalizują zakończenie tego procesu.
W trakcie ładowania akumulatora napędu hybrydowego ładowany
jest również akumulator rozruchowy samochodu.
1. Podłączyć przewód ładujący do gniazda 230 V prądu
zmiennego. Nie wolno używać przedłużacza.
2. Nastawić odpowiedni prąd ładowania (dostosowany do
używanego gniazda 230 V prądu zmiennego) na skrzynce
sterowniczej.
3. Zdjąć osłonę uchwytu do ładowania, a następnie podłączyć
uchwyt do samochodu. Założyć osłonę gniazda do ładowania
do uchwytu przy pokrywie gniazda do ładowania i założyć
osłonę ochronną uchwytu do ładowania na osłonie gniazda
do ładowania. Przewód ładujący zostanie automatycznie
zablokowany w gnieździe do ładowania i ładowanie rozpocznie
się w przeciągu 5 sekund.
Ładowanie podczas jazdy
Akumulator napędu hybrydowego jest doładowywany w trakcie
delikatnego hamowania z użyciem pedału hamulca. Akumulator
napędu hybrydowego jest również doładowywany podczas
hamowania silnikiem w położeniu B. Ten rodzaj ładowania
akumulatora napędu hybrydowego jest wskazywany na
wyświetlaczu kierowcy.
SPRAWDZANIE STANU ŁADOWANIA
Na skrzynce sterowniczej:
• Symbol samochodu świeci stale na zielono, a wskaźnik prądu
ładowania jest zgaszony: Tryb gotowości. Układ elektroniczny
w samochodzie nie uruchomił jeszcze ładowania.
02
A
A
A
A
• Symbol samochodu i wskaźnik ładowania świecą stale na
zielono: Trwa ładowanie.
• Symbol samochodu miga na czerwono, a wskaźnik ładowania
jest zgaszony: Ładowanie nie jest możliwe. Należy sprawdzić
wszystkie podłączenia lub użyć innego gniazda 230 V prądu
zmiennego, a następnie ponownie rozpocząć ładowanie.
• Symbol samochodu świeci stale na czerwono: Ładowanie nie
jest możliwe. Wyzerować wyłącznik ziemnozwarciowy poprzez
odłączenie przewodu ładującego do gniazda 230 V prądu
zmiennego. Ponownie uruchomić ładowanie.
• Symbol domu i wskaźnik ładowania migają na czerwono:
Ładowanie nie jest możliwe. Ponownie uruchomić ładowanie.
Jeśli problem utrzymuje się – należy skontaktować się
wykwalifikowanym technikiem.
Za pomocą lampek gniazda do ładowania:
• Biały kolor: Dioda LED.
• Żółty kolor: Tryb oczekiwania.
• Zielony kolor, krótkie mignięcia: Ładowanie rozładowanego
akumulatora.
• Zielony kolor, długie mignięcia: Ładowanie naładowanego
akumulatora.
• Zielony kolor, światło stałe: Ładowanie zakończone. Gaśnie po
chwili.
• Czerwony kolor, światło stałe: Wystąpiła usterka.
Stan ładowania może być również widoczny na wyświetlaczu
kierowcy.
ZAKOŃCZENIE ŁADOWANIA
1. Odblokować samochód za pomocą przycisku odblokowania
na pilocie zdalnego sterowania – ładowanie zostanie
zakończone, a przewód ładujący zwolniony i odblokowany.
2. Odłączyć przewód ładujący od samochodu. Rynek chiński
– wcisnąć wskaźnik na uchwycie do ładowania, a następnie
odłączyć przewód ładujący od samochodu.
3. Założyć z powrotem osłonę gniazda do ładowania i zamknąć
pokrywę.
4. Odłączyć przewód ładujący od gniazda 230 V prądu
zmiennego.
5. Umieścić przewód ładujący z powrotem na jego miejscu pod
pokrywą w przestrzeni bagażowej.
INFORMACJE DOTYCZĄCE NAPĘDU
HYBRYDOWEGO NA WYŚWIETLACZU
KIEROWCY
W zależności od wybranego trybu jazdy, na wyświetlaczu
kierowcy mogą pojawiać się różne symbole i animacje (ilustracja
przedstawia informacje, które nie mogą być wyświetlane
jednocześnie na wyświetlaczu kierowcy).
02
Żądana przez kierowcę moc wyjściowa w trybie jazdy HYBRID
Cienka wskazówka na wyświetlaczu kierowcy pokazuje
oczekiwaną przez kierowcę moc wyjściową silnika. Im wyższe
wskazanie na skali, tym większe nasterowanie mocy przez
kierowcę na danym biegu.
Położenie wskazówki na ilustracji pokazuje zużycie mocy. Gdyby
wskazówka znajdowała się w obszarze pomarańczowym, generowana energia byłaby odprowadzana do akumulatora napędu
hybrydowego. Dzieje się tak w trakcie delikatnego hamowania lub
w podczas hamowania silnikiem w położeniu biegu B.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Wskazuje aktualny poziom prądu dostępnej mocy
wyjściowej silnika elektrycznego. Wypełniony symbol
wskazuje, że samochód jest napędzany przez silnik
elektryczny.
Wskazuje poziom mocy wyjściowej, przy której następuje
uruchomienie silnika spalinowego. Wypełniony symbol
wskazuje, że samochód jest napędzany przez silnik
benzynowy.
Wskazuje, że akumulator jest ładowany, np. w trakcie
hamowania.
Wskaźnik pokazuje ilość prądu dostępnej energii
akumulatora silnika elektrycznego. Ta energia jest
wykorzystywana przez silnik elektryczny, ale również do
chłodzenia lub ogrzewania samochodu.
Pokazuje, że aktywowany został tryb jazdy SAVE, a
energia akumulatora jest oszczędzana do późniejszego
wykorzystania.
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy
Ładowanie w toku – Komunikat Całkowite
naładowanie o: [Czas]jest wyświetlany razem z
animacją w postaci pulsującego na niebiesko światła,
biegnącego po przewodzie ładującym.
Akumulator jest w pełni naładowany – Pojawia się
komunikat Ładowanie zakończone.
Błąd ładowania – Pojawia się komunikat Błąd
ładowania. Sprawdzić podłączenie przewodu
ładującego w samochodzie i gnieździe 230 V prądu
zmiennego.
WYBÓR TRYBU JAZDY
Wybrać tryb jazdy najbardziej odpowiedni do aktualnych
warunków drogowych. Nie wszystkie tryby jazdy można wybrać w
każdej sytuacji.
1. Nacisnąć regulator trybu jazdy DRIVE MODE w konsoli
między fotelami – na wyświetlaczu centralnym otworzy się
wyskakujące menu.
2. Przekręcać regulator trybu jazdy w górę lub w dół, aż na
wyświetlaczu centralnym podświetli się wymagany tryb jazdy.
3. Nacisnąć regulator lub dotknąć wybranej opcji bezpośrednio
na wyświetlaczu centralnym.
03
Dostępne tryby jazdy
HYBRID – tryb jazdy aktywny w momencie uruchomienia
samochodu. Silniki elektryczny i spalinowy są używane osobno
lub równolegle.
PURE – jazda z napędem elektrycznym i przy możliwie
najmniejszym zużyciu energii. Ten tryb jazdy maksymalnie wydłuża
czas jazdy na akumulatorze napędu hybrydowego.
SAVE – oszczędza poziom energii w akumulatorze do
późniejszego wykorzystania.
OFF ROAD – maksymalnie zwiększa trakcję samochodu podczas
jazdy w trudnym terenie lub po drogach o złej nawierzchni.
AWD – poprawia trzymanie się drogi i trakcję samochodu dzięki
napędowi na wszystkie koła.
POWER – charakterystyka samochodu staje się bardziej
sportowa i umożliwia bardziej aktywną jazdę.
INDIVIDUAL – możliwość dostosowania charakterystyki jazdy
w trybach Hybrid, Pure i Power do własnych preferencji. Ten
tryb jazdy jest dostępny, jeśli zostanie najpierw aktywowany w
menu >Ustawienia w widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Wybrać My Car > Indywidualny tryb jazdy.
OBSŁUGA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH
KIEROWCĘ ZA POŚREDNICTWEM ZESTAWU
PRZYCISKÓW NA KIEROWNICY
Do wyboru funkcji ogranicznika prędkości*, tempomatu,
tempomatu adaptacyjnego* i Pilot Assist* na wyświetlaczu
kierowcy służą strzałki
i
w lewym zestawie przycisków na
kierownicy. Biały kolor symbolu oznacza, że funkcja jest aktywna.
Szary kolor oznacza, że funkcja została zatrzymana lub znajduje
się trybie gotowości.
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Ogranicznik prędkości: Pomaga uniknąć przekroczenia
określonej prędkości maksymalnej.
03
Tempomat: Pomaga utrzymać jednostajną prędkość.
Tempomat adaptacyjny: Pomaga utrzymać jednostajną
prędkość z zachowaniem zaprogramowanego odstępu od
poprzedzającego pojazdu.
Pilot Assist: Przy prędkościach do 50 km/h
(30 mph) pomaga utrzymać samochód między liniami
wyznaczającymi pas ruchu i jednocześnie utrzymać
nastawiony odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu.
Symbole w zestawie przycisków na kierownicy
Nacisnąć, aby uruchomić lub zatrzymać wybraną funkcję.
Zapamiętuje aktualną prędkość dla włączonej funkcji
ogranicznika prędkości/automatycznej kontroli prędkości
jazdy/aktywnej kontroli prędkości jazdy.
Zwiększa zapamiętaną prędkość. Krótkie naciśnięcie
zwiększa prędkość o 5 km/h (5 mph). Długie naciśnięcie
zwiększa prędkość stopniowo o 1 km/h (1 mph). Jedno
naciśnięcie wznawia ponadto zapamiętaną prędkość
funkcji ogranicznika prędkości/tempomatu/tempomatu
adaptacyjnego.
Zmniejsza zapamiętaną prędkość. Krótkie naciśnięcie
zmniejsza prędkość o 5 km/h (5 mph). Długie naciśnięcie
zmniejsza prędkość stopniowo o 1 km/h (1 mph).
Tempomat adaptacyjny i Pilot Assist: Zmniejsza dystans
do poprzedzającego pojazdu.
Tempomat adaptacyjny i Pilot Assist: Zwiększa dystans
do poprzedzającego pojazdu.
OBSŁUGA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH
KIEROWCĘ Z WYŚWIETLACZA CENTRALNEGO
City Safety4
Układ City Safety ostrzega kierowcę o przeszkodach
za pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych.
Samochód zostaje zahamowany automatycznie, jeśli
kierowca nie zareaguje w odpowiednim czasie. Układ
City Safety jest w stanie między innymi zapobiec
zderzeniu oraz pomóc kierowcy w przypadku ryzyka
kolizji z innym pojazdem, pieszym lub rowerzystą.
Układ City Safety zostaje włączony automatycznie w
momencie uruchomienia silnika.
Park Assist Pilot (PAP)*
Układ wspomagania parkowania pomaga zaparkować
samochód lub wyjechać z miejsca postojowego
poprzez przeskanowanie dostępnego miejsca, a
następnie skręcanie kierownicy w celu nakierowania
samochodu. Zadaniem kierowcy jest obserwowanie
obszaru dookoła samochodu, postępowanie zgodnie
z instrukcjami na wyświetlaczu centralnym, wybór
biegów, kontrolowanie prędkości oraz hamowanie/
zatrzymanie samochodu.
Parkowanie z wykorzystaniem układu PAP
1. Nacisnąć przycisk Parkow. w widoku funkcji.
Prędkość jazdy przy parkowaniu równoległym nie
może przekraczać 30 km/h (20 mph) lub 20 km/h
(12 mph) przy parkowaniu prostopadłym.
2. Zatrzymać samochód po graficznej i tekstowej
informacji o znalezieniu odpowiedniego miejsca
parkingowego. Pojawi się wyskakujące okienko.
3. W wyskakującym okienku wybrać Parkowanie
równol. lub Parkowanie prostopadłe i włączyć
bieg wsteczny.
4. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi
się na wyświetlaczu centralnym. Należy być
przygotowanym do zatrzymania samochodu, gdy
pojawi się taka instrukcja graficzna i tekstowa.
03
4
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
Wyjazd z miejsca postojowego z wykorzystaniem
układu PAP
Funkcji można użyć tylko w przypadku parkowania
równoległego.
1. Nacisnąć przycisk Wyjazd z parkingu w widoku
funkcji.
2. Postępować według instrukcji na wyświetlaczu
centralnym.
Kamera wspomagania parkowania*
Kamera wspomagania parkowania pomaga
obserwować ewentualne przeszkody dookoła
samochodu przy wykorzystaniu obrazów i grafiki na
wyświetlaczu centralnym. Wyboru widoku z kamery
i linii pomocniczych dokonuje się na wyświetlaczu
centralnym. Kamera może być uruchamiana
automatycznie po włączeniu biegu wstecznego. To
ustawienie jest dostępne w Ustawienia w widoku
górnym centralnego wyświetlacza. Wybrać My Car >
Wspom. parkowania > Aktywuj kamerę na biegu
wstecznym.
Kamerę wspomagania parkowania można też włączyć
ręcznie:
–– Nacisnąć przycisk Kamera w widoku funkcji, aby
aktywować lub dezaktywować funkcję.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Gdy istnieje ryzyko, że samochód przekroczy linię
wyznaczającą pas ruchu, asystent pasa ruchu (Lane
Keeping Aid, LKA) kieruje go z powrotem na właściwy
pas, wywierając niewielką siłę na kierownicę. Gdy
samochód zbliży się do bocznej linii pasa ruchu lub
ją przekroczy, kierowca zostanie ostrzeżony sygnałem
akustycznym lub wibracjami kierownicy.
–– Nacisnąć przycisk Lane Keeping Aid w widoku
funkcji, aby aktywować lub dezaktywować funkcję.
Ustawienia sposobu ostrzegania kierowcy przez układ
LKA w razie opuszczenia przez samochód jego pasa
ruchu są dostępne w menu Ustawienia w widoku
górnym wyświetlacza centralnego. Wybrać My Car >
IntelliSafe > Lane Keeping Aid.
Blind Spot Information (BLIS)*
Funkcja BLIS informuje kierowcę o pojazdach
znajdujących się w martwym polu widoczności oraz
o szybko zbliżających się pojazdach na sąsiednich
pasach ruchu po lewej lub prawej stronie samochodu.
–– Nacisnąć przycisk BLIS w widoku funkcji, aby
aktywować lub dezaktywować funkcję.
Cross Traffic Alert (CTA)*
Układ CTA ostrzega kierowcę o ruchu poprzecznym
za samochodem i jest włączany po wybraniu biegu
wstecznego lub, gdy samochód zaczyna się toczyć
do tyłu. Układ CTA jest włączany automatycznie w
momencie uruchomienia silnika.
–– Nacisnąć przycisk Cross Traffic Alert w widoku
funkcji, aby dezaktywować lub ponownie
aktywować funkcję.
03
KORZYSTANIE Z WYCIERACZEK SZYBY
PRZEDNIEJ I CZUJNIKA DESZCZU
Do sterowania wycieraczkami szyby przedniej i czujnikiem deszczu
służy prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Przestawić dźwignię w dół w celu jednokrotnego
przetarcia szyby.
Przestawić dźwignię na 0, aby wyłączyć wycieraczki
przedniej szyby.
Przesunąć dźwignię w położenie INT (praca przerywana),
aby ustawić prędkość. Wyregulować prędkość za pomocą
pokrętła na dźwigni.
Przestawić dźwignię w górę, aby włączyć normalną
prędkość pracy wycieraczek.
Przestawić dźwignię dalej w górę, aby włączyć wysoką
prędkość pracy wycieraczek.
04
Nacisnąć przycisk czujnika deszczu, aby go włączyć lub
wyłączyć. Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od ilości wody
wykrytej na szybie przedniej. Przekręcić pokrętło na
dźwigni w górę/w dół, aby nastawić większą/mniejszą
czułość.
Przesunąć dźwignię w kierunku kierownicy, aby
uruchomić spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów.
Przesunąć dźwignię w kierunku tablicy rozdzielczej, aby
uruchomić spryskiwacz i wycieraczkę tylnej szyby.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy przerywanej
wycieraczki tylnej szyby.
Nacisnąć, aby włączyć tryb pracy ciągłej wycieraczki
tylnej szyby.
TRYB AUTO PRZEŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ
Tryb AUTO na lewej dźwigni udostępnia między innymi
następujące funkcje:
• Światła do jazdy dziennej5 i światła pozycyjne przy świetle
dziennym. Światła mijania i światła pozycyjne w słabym świetle
dziennym lub w ciemności.
• Aktywne wykrywanie tunelu.
• Możliwość korzystania z sygnału świetlnego i włączenia świateł
drogowych, gdy włączone są światła mijania.
• Opcja automatycznego włączenia świateł drogowych.
Aktywować/dezaktywować, obracając pokrętło na dźwigni w
położenie
i zwalniając je. Światła drogowe można włączyć
ręcznie przesuwając przełącznik dźwigniowy w kierunku
tablicy rozdzielczej. W celu ich wyłączenia należy przesunąć
przełącznik dźwigniowy w kierunku kierownicy.
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PODUSZKI
POWIETRZNEJ PASAŻERA*
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera znajduje się na bocznej
ścianie tablicy rozdzielczej po stronie pasażera i jest dostępny po
otwarciu drzwi.
1. Wyciągnąć przełącznik na zewnątrz i przekręcić w położenie
ON/OFF, aby włączyć/wyłączyć poduszkę powietrzną.
2. Potwierdzić komunikat informujący o włączeniu/wyłączeniu
poduszki na wyświetlaczu kierowcy, naciskając przycisk
w prawym zestawie przycisków na kierownicy. Komunikat
tekstowy i symbol ostrzegawczy w konsoli sufitowej sygnalizują, że poduszka powietrzna przedniego fotela pasażera jest
włączona/wyłączona.
5
Dotyczy tylko niektórych rynków.
04
OBSŁUGA KOMPUTERA POKŁADOWEGO
Komputer pokładowy rejestruje dane i oblicza różne dane, np.
przebieg, zużycie paliwa i średnią prędkość. Istnieje możliwość
wybrania, które informacje z komputera pokładowego mają być
pokazywane na wyświetlaczu kierowcy.
Dystans do pustego zbiornika
Komputer pokładowy oblicza dystans, który można pokonać
na paliwie pozostałym w zbiorniku. Aby wyświetlić Dystans do
pustego zbiornika na wyświetlaczu kierowcy, użyć przycisków w
prawym zestawie przycisków na kierownicy:
1. Nacisnąć
.
2. Przejść do menu komputera pokładowego za pomocą
.
lub
3. Po zaznaczeniu menu komputera pokładowego, przewinąć je w
dół za pomocą
do pozycji Dystans do pustego zbiornika.
OBSŁUGA WYŚWIETLACZA KIEROWCY
04
Do nawigacji na wyświetlaczu kierowcy służy między innymi prawy
zestaw przycisków na kierownicy. Można wybrać, co ma być
pokazywane na wyświetlaczu kierowcy.
Menu aplikacji wyświetlacza kierowcy otwiera się lub
zamyka. Tutaj można sterować funkcjami komputera
podróżnego, odtwarzacza multimedialnego, telefonu i
systemu nawigacji.
Przechodzenie między poszczególnymi dostępnymi
aplikacjami umożliwiają strzałki w lewo i w prawo.
Zaznaczanie, likwidowanie zaznaczenia lub
potwierdzanie opcji, np. wybór menu komputera
pokładowego lub usunięcie komunikatu z
wyświetlacza kierowcy.
Przechodzenie między funkcjami wybranej aplikacji
umożliwiają strzałki w górę i w dół.
4. Wybrać opcję Dystans do pustego zbiornika:, naciskając
.
Gdy na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat „----“,
żaden zasięg nie jest gwarantowany. Należy jak najszybciej
zatankować.
Dystans do opróżnienia akumulatora
Wskaźnik pokazuje przybliżony dystans, jaki można pokonać na
pozostałej energii akumulatora napędu hybrydowego. Wskaźnik
jest wyświetlany w taki sam sposób, co wskaźnik Dystans do
pustego zbiornika. Gdy na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest
komunikat „----“, żaden zasięg nie jest gwarantowany.
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
Manualny licznik przebiegu dziennego (TM) zeruje się ręcznie,
naciskając długo przycisk RESET na lewej dźwigni przy
kierownicy. Automatyczny licznik przebiegu dziennego (TA) zostaje
wyzerowany automatycznie, gdy samochód nie jest używany
przez 4 godziny.
UŻYWANIE FUNKCJI ROZPOZNAWANIA
POLECEŃ GŁOSOWYCH
Istnieje możliwość obsługiwania poleceniami głosowymi pewnych
funkcji odtwarzacza multimedialnego, systemu nawigacyjnego Volvo*, układu klimatyzacji i telefonu podłączonego przez
Bluetooth. Sterowanie głosowe odbywa się za pośrednictwem
bezpośrednich poleceń od użytkownika lub w formie dialogu z
werbalnymi odpowiedziami ze strony systemu.
–– Nacisnąć przycisk w prawym zestawie przycisków na
kierownicy, aby włączyć funkcję sterowania głosowego
i rozpocząć dialog, wydając polecenie głosowe.
Przykładowe polecenia głosowe:
–– Nacisnąć
. Powiedzieć „Navigation“ – rozpocznie się dialog
z systemem nawigacji drogowej.
–– Nacisnąć
. Powiedzieć „Raise temperature“ – nastawiona
temperatura zostanie zwiększona o jeden poziom.
–– Nacisnąć
. Powiedzieć „Play Robyn“ – zostanie odtworzona
muzyka wybranego artysty.
Polecenia, których można użyć w każdym momencie:
• „Repeat“ – powtarza ostatnią instrukcję głosową w trwającym
dialogu.
• „Cancel“ – kończy dialog. Dialog kończy także długie
naciśnięcie na
.
• „Help“ – rozpoczyna dialog z funkcją pomocy.
Należy pamiętać, by mówić po sygnale, normalnym głosem
i ze zwykłą prędkością. Nie mówić, gdy system odpowiada.
Unikać hałasu w kabinie pasażerskiej, zamykając drzwi, szyby i
panoramiczne okno dachowe*.
Więcej informacji na temat sterowania głosowego i dodatkowe
przykłady poleceń głosowych można znaleźć w instrukcji obsługi.
04
UŻYWANIE SCHOWKA PODRĘCZNEGO
04
Otwieranie schowka podręcznego
–– Nacisnąć przycisk pod wyświetlaczem centralnym, aby
otworzyć schowek podręczny.
Zablokowanie/odblokowanie zamka schowka podręcznego
Po użyciu blokady dostępu, poza schowkiem podręcznym,
zablokowane zostają też drzwi bagażnika. Funkcję można
włączyć/wyłączyć na dwa sposoby za pośrednictwem
wyświetlacza centralnego:
Opcja 1: Nacisnąć przycisk Prywatna blokada w
widoku funkcji, aby aktywować lub dezaktywować
prywatną blokadę dostępu.
Opcja 2: Nacisnąć Ustawienia > My Car > Zablokowanie w
górnym widoku. Wybrać Prywatna blokada.
Pojawia się wyskakujące okno umożliwiające włączenie/
wyłączenie funkcji. Przy każdym użyciu funkcji blokady należy
wybrać czterocyfrowy kod. Przy pierwszym użyciu funkcji blokady
trzeba wybrać dodatkowy kod zabezpieczający. Kod ten służy
do wyzerowania kodu jednorazowego w razie potrzeby. W obu
przypadkach należy wprowadzić wybrany kod i nacisnąć przycisk
Potwierdź.
PODŁĄCZANIE TELEFONU DO SYSTEMU
SAMOCHODU
Podłączenie telefonu z aktywną funkcją Bluetooth do samochodu
umożliwia nawiązywanie połączeń telefonicznych z samochodu,
wysyłanie/otrzymywanie wiadomości, przesyłanie strumieniowe
multimediów oraz łączenie samochodu z Internetem.
Jednocześnie można podłączyć dwa urządzenia Bluetooth,
przy czym jedno z nich może służyć tylko do strumieniowego
przesyłu multimediów. Dwa ostatnio powiązane telefony zostają
podłączone automatycznie z chwilą ponownego uruchomienia
samochodu.
Wyszukiwanie telefonu z samochodu
1. Przełączyć telefon w tryb widoczny/umożliwiający wyszukanie
za pośrednictwem Bluetooth.
2. Włączyć udostępnianie połączenia internetowego (przenośny/
osobisty hotspot) za pośrednictwem Bluetooth w telefonie.
3. Otworzyć widok składowy Telefon na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć Dodaj telefon. Jeśli telefon jest już połączony,
nacisnąć Zmień, a następnie Dodaj telefon w wyskakującym
okienku.
4. Wybrać telefon, który ma zostać podłączony.
5. Sprawdzić, czy kod cyfrowy podany w samochodzie jest
zgodny z kodem w telefonie. Jeśli tak, zaakceptować w obu
miejscach.
6. Zaakceptować lub odrzucić w telefonie ewentualne opcje
dotyczące kontaktów i wiadomości. Należy pamiętać, że w
niektórych telefonach trzeba uruchomić funkcję wiadomości6.
Telefon jest teraz podłączony i można nim sterować z systemu
samochodu.
Informacje o tym, które telefony są kompatybilne z samochodem, można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
6
05
NAWIĄZYWANIE, ODBIERANIE I KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH
Nawiązywanie połączenia z osobą zapisaną w kontaktach za
pośrednictwem poleceń głosowych
Istnieje możliwość nawiązywania i odbierania w samochodzie
połączeń telefonicznych z telefonu podłączonego za
pośrednictwem Bluetooth.
–– Nacisnąć
Nawiązywanie połączenia za pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
05
Odbieranie/odrzucanie połączenia
Odbieranie połączeń: Nacisnąć
w prawym zestawie
przycisków na kierownicy lub nacisnąć Odbierz na wyświetlaczu
centralnym.
1. Otworzyć widok składowy Telefon w widoku strony głównej.
2. Wybrać połączenie ze spisu połączeń, listy kontaktów lub za
pomocą numeru przy użyciu klawiatury.
3. Nacisnąć Połącz lub
, zależnie od opcji wybranej w kroku 2.
Nawiązywanie połączenia za pomocą prawego zestawu
przycisków na kierownicy
1. Nacisnąć
i przejść do opcji Telefon, naciskając
2. Przewinąć listę połączeń za pomocą
.
lub
i wybrać za pomocą
i powiedzieć „Call [kontakt]“.
Odrzuć: Wybrać Odrzuć, naciskając
, i potwierdzić, naciskając
. Można też nacisnąć Odrzuć na wyświetlaczu centralnym.
Kończenie połączenia
.
, aby potwierdzić wybór Zakończ połączenie, lub
–– Nacisnąć
nacisnąć Zakończ połączenie na wyświetlaczu centralnym.
POŁĄCZENIE Z INTERNETEM
Za pośrednictwem Bluetooth
Połączyć się z Internetem w ten sam sposób, jak przy
podłączaniu telefonu do systemu samochodu.
Za pośrednictwem Wi-Fi
1. Włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego.
2. Nacisnąć Ustawienia w widoku górnym na wyświetlaczu
centralnym.
3. Nacisnąć Komunikacja > Wi-Fi i aktywować, zaznaczając
kratkę przy pozycji Wi-Fi.
4. Wybrać żądaną sieć i wprowadzić jej hasło.
5. Jeśli wcześniej było używane inne źródło połączenia,
potwierdzić opcję zmiany połączenia.
Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie
połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu. Dlatego
udostępnianie połączenia internetowego w telefonie wymaga
ponownego włączenia przy następnym użyciu.
Za pośrednictwem połączenia USB
1. Podłączyć telefon za pomocą przewodu do gniazda USB
samochodu w schowku w konsoli między fotelami.
2. Włączyć w telefonie udostępnianie połączenia internetowego za
pośrednictwem USB.
3. Jeśli wcześniej było używane inne źródło połączenia,
potwierdzić opcję zmiany połączenia.
Za pośrednictwem modemu samochodu*7
1. Włożyć osobistą kartę SIM do gniazda w przestrzeni bagażowej
(patrz ilustracja).
2. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
3. Nacisnąć Komunikacja > Modem internetowy samochodu.
4. Włączyć opcję, zaznaczając okienko przy pozycji Modem
internetowy samochodu.
5. Jeśli wcześniej było używane inne źródło połączenia,
potwierdzić opcję zmiany połączenia.
6. Wprowadzić kod PIN karty SIM.
Tylko samochody z systemem Volvo On Call*. Jeśli połączenie z Internetem jest nawiązywane
za pośrednictwem modemu samochodu, usługi Volvo On Call korzystają z tego łącza.
7
05
Udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem
hotspotu Wi-Fi
Gdy samochód jest połączony z Internetem, można udostępnić
połączenie internetowe (hotspot Wi-Fi) innym urządzeniom8.
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2. Nacisnąć Komunikacja > Hotspot Wi-Fi samochodu.
3. Wybrać Nazwa sieci, aby nawiązać połączenie.
4. Wybrać Hasło do wprowadzenia w powiązanych urządzeniach.
5. Wybrać Pasmo częstotliwości, na którym hotspot ma
przesyłać dane9.
6. Włączyć opcję, zaznaczając okienko przy pozycji Hotspot
Wi-Fi samochodu.
7. Jeśli Wi-Fi było wcześniej używane jako źródło połączenia –
potwierdzić wybór, aby przełączyć połączenie.
Gdy samochód udostępnia połączenie internetowe, w pasku
stanu widoczny jest symbol
. Nacisnąć Podłączone
urządzenia w pozycji Hotspot Wi-Fi samochodu, aby sprawdzić
wszystkie podłączone urządzenia.
05
Nie dotyczy połączenia Wi-Fi. Operator sieci (karta SIM) musi obsługiwać udostępnianie
połączenia internetowego.
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
8
9
APPLE CARPLAY* NA WYŚWIETLACZU
CENTRALNYM
Funkcja Apple CarPlay pozwala na korzystanie z pewnych
aplikacji w urządzeniu iPhone za pośrednictwem samochodu,
np. do odtwarzania muzyki lub słuchania podcastów. Interakcja
odbywa się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego
samochodu lub poprzez Siri.
Uruchamianie Apple CarPlay
Przed przystąpieniem do korzystania z Apple CarPlay trzeba
włączyć w telefonie sterowanie głosowe przez Siri.
1. Podłączyć urządzenie iPhone do gniazda USB w
konsoli między fotelami. Przeczytać wyskakujący
komunikat, a następnie nacisnąć OK.
2. Nacisnąć Apple CarPlay w widoku aplikacji. Jeśli
urządzenie iPhone jest podłączane po raz pierwszy,
trzeba zaakceptować warunki.
3. Zostaje otwarty widok składowy Apple CarPlay i
pojawiają się kompatybilne aplikacje.
Automatyczne uruchamianie Apple CarPlay
Jeśli ustawione jest automatyczne uruchamianie, Apple CarPlay
otwiera się samoczynnie po podłączeniu urządzenia iPhone.
Nacisnąć Ustawienia w widoku górnym i wybrać opcję
Komunikacja > Apple CarPlay.
Istnieje możliwość dodania aplikacji Apple CarPlay, jeśli
samochód nie został w nią wyposażony fabrycznie – należy
w tym celu skontaktować się z dealerem Volvo. Informacje o
obsługiwanych aplikacjach i kompatybilnych telefonach można
znaleźć na stronie internetowej firmy Apple: www.apple.com/ios/
carplay/.
05
PODŁĄCZANIE I ODTWARZANIE
MULTIMEDIÓW Z ZEWNĘTRZNEGO
URZĄDZENIA AUDIO
Odtwarzacz multimedialny może odtwarzać dźwięk z
zewnętrznych urządzeń podłączonych za pośrednictwem
wejścia AUX/USB lub odbierać pliki dźwiękowe przesyłane
bezprzewodowo za pośrednictwem Bluetooth.
Odtwarzanie multimediów z urządzenia podłączonego za
pośrednictwem Bluetooth
1. Podłączyć urządzenie do systemu samochodu w
ten sam sposób, jak przy podłączaniu telefonu do
systemu samochodu.
2. Włączyć odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.
3. Otworzyć aplikację Bluetooth w widoku aplikacji
w centralnym wyświetlaczu – rozpocznie się
odtwarzanie.
Odtwarzanie multimediów z pamięci USB
1. Podłączyć pamięć USB do wejścia w konsoli
między fotelami.
2. Uruchomić aplikację USB w widoku aplikacji i
wybrać, co ma być odtwarzane – rozpocznie się
odtwarzanie.
05
Odtwarzanie multimediów z odtwarzacza MP3 lub iPoda
1. Podłączyć urządzenie do wejścia AUX lub USB w
konsoli między fotelami.
2. Włączyć odtwarzanie w urządzeniu.
3. Otworzyć pozycję iPod, AUX lub USB, w zależności
od metody połączenia. W przypadku odtwarzania z
iPoda, wybrać aplikację iPod niezależnie od metody
połączenia – rozpocznie się odtwarzanie.
KORZYSTANIE Z NAWIGACJI NA MAPIE Z
WYKORZYSTANIEM SYSTEMU SENSUS
NAVIGATION*
Nacisnąć widok składowy Nawigacja w widoku strony głównej na
wyświetlaczu centralnym.
Wprowadzanie miejsca docelowego z adresem:
1. Nacisnąć
– Ustaw cel. Obraz mapy przełącza się na
ekran wyszukiwania na podstawie adresu wraz z polem
wyszukiwania.
2. Naciskać odpowiednie pola w celu wprowadzenia Kraju/
Stanu/Województwa/Adresu itd. za pomocą klawiatury na
wyświetlaczu centralnym.
Wyznaczanie celu poprzez naciśnięcie na mapie:
1. Powiększyć maksymalnie mapę, naciskając
.
2. Odszukać żądane miejsce docelowe na mapie, nacisnąć i
przytrzymać. Pojawi się ikona i menu.
3. Wybrać Przejdź tutaj, aby uruchomić nawigację.
Usuwanie miejsca docelowego:
1. Nacisnąć ikonę celu.
2. Nacisnąć Usuń.
Zmiana miejsca docelowego:
1. Zaznaczyć ikonę punktu docelowego krótkim dotknięciem.
2. Nacisnąć i przytrzymać ikonę, przeciągnąć w żądane położenie
i puścić.
05
APLIKACJE NA WYŚWIETLACZU
CENTRALNYM
W widoku aplikacji znajdują się pobrane aplikacje oraz aplikacje
obsługujące wbudowane funkcje, na przykład Radio FM.
Używanie niektórych aplikacji jest możliwe tylko wtedy, gdy
samochód jest połączony z Internetem.
Porządkowanie aplikacji
1. Nacisnąć ikonę aplikacji i przytrzymać. Ikona zmieni rozmiar i
stanie się lekko przezroczysta.
2. Przeciągnąć aplikację w wolne miejsce na ekranie i puścić.
05
ZARZĄDZANIE I AKTUALIZOWANIE APLIKACJI,
MAP I SYSTEMÓW
–– Nacisnąć Usługa zdalnej aktualizacji w widoku
aplikacji, aby dokonać aktualizacji różnych
systemów samochodu. Aby zdalna aktualizacja
była możliwa, samochód musi być podłączony
do Internetu. Naciśnięcie opcji Usługa zdalnej
aktualizacji otwiera aplikację do pobierania
oprogramowania w dolnym widoku składowym
widoku strony głównej.
Pobieranie, aktualizowanie i odinstalowywanie aplikacji
Pobieranie: Nacisnąć opcję Eksploruj i wybrać żądaną aplikację.
Nacisnąć opcję Instaluj, aby pobrać aplikację.
Aktualizacja: Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie, aby
zaktualizować wszystkie aplikacje. Wybrać opcję Aktualizacje
aplikacji, aby zaktualizować pojedyncze aplikacje. Wybrać
żądaną aplikację i nacisnąć opcję Instaluj.
Odinstaluj: Nacisnąć opcję Aktualizacje aplikacji i wybrać
żądaną aplikację. Nacisnąć opcję Odinstaluj, aby odinstalować
aplikację.
Aktualizowanie danych mapy
–– Nacisnąć opcję Mapy, aby wyświetlić listę dostępnych
aktualizacji. Zaznaczyć bieżący region. Nacisnąć strzałkę w dół,
aby wyświetlić informację o aktualnej wersji mapy lub nacisnąć
opcję Instaluj, aby sprawdzić, czy jest nowsza wersja.
Wyszukiwanie i aktualizowanie oprogramowania
systemowego
–– Nacisnąć opcję Aktualizacje systemowe, aby wyświetlić
dostępne aktualizacje. Nacisnąć opcję Zainstaluj wszystkie,
aby zaktualizować całe oprogramowanie lub Instaluj, aby
zainstalować pojedyncze składniki oprogramowania.
05
VOLVO ON CALL*
05
Aplikacja mobilna Volvo On Call10 umożliwia przygotowanie
samochodu do jazdy. Przygotowanie przed jazdą można również
uruchomić w widoku klimatyzacja centralnego wyświetlacza.
Aplikacji można również używać przykładowo do zablokowania
lub odblokowania samochodu, sprawdzenia miejsca jego postoju,
rejestracji podroży, ostrzeżeń o próbach włamania oraz kontroli
zużycia paliwa. Aplikację mobilną można pobrać np. z serwisów
App Store, Windows Phone Store lub Google Play.
Usługi Volvo On Call obejmują także dostęp do pomocy drogowej
i pomocy w nagłych wypadkach:
–– Nacisnąć przycisk ON CALL lub SOS w konsoli sufitowej.
Zostanie wtedy nawiązane połączenie z przeszkolonym
operatorem Volvo w centrali Volvo On Call.
10
Do korzystania z aplikacji mobilnej wymagany jest osobisty identyfikator Volvo ID.
Centrala może także pomóc w ustaleniu pozycji samochodu w
razie jego kradzieży.
Zakres dostępnych usług zależy od konfiguracji samochodu i
rynku. Informacje o dostępności usług można uzyskać u dealera
firmy Volvo lub na stronie support.volvocars.com.
REGULACJA GŁOŚNOŚCI DŹWIĘKU
Aby wyregulować głośność dźwięku w samochodzie, należy
obracać pokrętłem regulacji głośności pod wyświetlaczem
centralnym lub naciskać
i
w prawym zestawie przycisków
na kierownicy.
Regulacja głośności dźwięku dla różnych systemów
samochodu
1. Nacisnąć Ustawienia > Dźwięk > Głośność systemu w
widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
2. Nastawić głośność/wyciszenie np. dla dźwięku naciśnięcia klawiatury lub ekranu, przesuwając suwak opcji Dźwięk
klawiatury lub Dźwięk ekranu.
ZMIANA WYGLĄDU WYŚWIETLACZA
CENTRALNEGO
1. Nacisnąć Ustawienia > My Car > Wyświetlacze >
Kompozycje w widoku górnym.
2. Wybrać kompozycję dla wyświetlacza centralnego, np.
Minimalistic.
W uzupełnieniu do tych kompozycji możliwy jest wybór pomiędzy ciemnym lub jasnym podświetleniem tła. W trybie Normal,
tło ekranu jest ciemne, a napisy jasne. Ta opcja jest ustawieniem
domyślnym dla wszystkich kompozycji.
W trybie Jasne, tło ekranu jest jasne, a napisy ciemne. Ta opcja
może być użyteczna np. przy silnym nasłonecznieniu.
Opcje te są zawsze dostępne dla użytkownika i nie wpływa na nie
oświetlenie otoczenia.
05
REZERWACJA PRZEGLĄDÓW I NAPRAW
Istnieje możliwość zarządzania przeglądami, naprawami
i rezerwacjami bezpośrednio z podłączonego do sieci
samochodu.
Aby wysłać zlecenie rezerwacji11:
1. Otworzyć aplikację Status samoch. w widoku
aplikacji.
2. Nacisnąć opcję Rezerwacje > Żądanie rezerwacji.
3. Upewnić się, czy wprowadzony identyfikator Volvo
ID jest prawidłowy.
4. Wpisać informacje dla stacji obsługi w polu
Informacja dla warsztatu. Można też nacisnąć
przycisk
i nagrać informację dla stacji obsługi.
5. Nacisnąć opcję Wyślij żądanie rezerwacji. Zlecenie
rezerwacji wysyłane z samochodu do stacji obsługi
zawiera dane pojazdu. Informacje te ułatwiają
planowanie pracy stacji obsługi.
6. Proponowany termin zostaje przesłany pocztą
elektroniczną w ciągu paru dni. Na niektórych
rynkach propozycja ta zostaje także przesłana do
samochodu.
05
Trzeba najpierw utworzyć konto Volvo ID. Możliwość rezerwacji przeglądów i napraw
dotyczy niektórych rynków. Aby można było wysłać zlecenie rezerwacji, silnik musi być
uruchomiony.
11
TUTAJ ZNAJDUJĄ SIĘ WEJŚCIA AUX I USB ORAZ GNIAZDA ELEKTRYCZNE
Gniazda AUX i USB
Wejścia AUX i USB znajdują się pod podłokietnikiem w konsoli
między fotelami.
Gniazda elektryczne
Samochód jest wyposażony w trzy gniazda elektryczne 12 V:
• W schowku w konsoli między fotelami.
• W tylnej części konsoli między fotelami.
• W przestrzeni bagażowej*.
Aby wszystkie gniazda działały, układ elektryczny samochodu
musi być przełączony przynajmniej w położenie zapłonu I.
05
INFORMACJE
SPECJALNE
Instrukcja obsługi samochodu oraz inne instrukcje
zawierają ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem oraz wszystkie ostrzeżenia, ważne informacje
i uwagi, z którymi należy się zapoznać. Niektóre
funkcje są dostępne tylko na określonych rynkach.
06
OSTRZEŻENIE
Składanie oparć tylnych siedzeń
Po opuszczeniu i podniesieniu oparć należy sprawdzić, czy są one prawidłowo zablokowane. Po podniesieniu zagłówków należy sprawdzić, czy są one
prawidłowo zablokowane. Zagłówki zewnętrznych
siedzeń 2. rzędu muszą być zawsze podniesione,
gdy siedzenia 3. rzędu są zajęte przez pasażerów.
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Wysiadając z samochodu, należy zawsze zabrać
z sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i
upewnić się, że układ elektryczny został przełączony
w położenie zapłonu 0.
Używanie hamulca postojowego
Zawsze używać hamulca postojowego przy
parkowaniu na pochyłości terenu – pozostawienie
samochodu na biegu lub położenie P automatycznej
skrzyni biegów nie wystarczy do utrzymania samochodu w miejscu we wszystkich sytuacjach.
Sterowanie klimatyzacją samochodu
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać
osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu
temperatury z powodu braku zmysłu czucia lub z jakiegoś powodu mają problemy z obsługą elementów
sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym
razie mogą one doznać poparzeń.
Korzystanie z przygotowania do jazdy
Korzystanie z przygotowania do jazdy (dotyczy
samochodów z dodatkową nagrzewnicą paliwową)
jest zabronione:
• W niewentylowanych pomieszczeniach zamkniętych. Po uruchomieniu nagrzewnicy emitowane
są spaliny.
• W miejscach znajdujących się w pobliżu materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Paliwo, gaz,
wysoka trawa, trociny, itp mogą się zapalić.
• W sytuacjach grożących zablokowaniem rury
wydechowej nagrzewnicy. Wentylacja nagrzewnicy
może zostać zakłócona przykładowo przez śnieg
zalegający w prawym przednim nadkolu.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do jazdy
może zostać uruchomiona przez timer, który został
ustawiony z dużym wyprzedzeniem.
Otwieranie i zamykanie sterowanych
elektrycznie* drzwi bagażnika
Należy pamiętać o ryzyku przytrzaśnięcia podczas
otwierania/zamykania. Sprawdzić, czy nikt nie
znajduje się w pobliżu drzwi bagażnika, ponieważ
obrażenia spowodowane przytrzaśnięciem mogą
mieć poważne konsekwencje. Drzwi bagażnika należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
Przechowywanie przewodu ładującego
Nie wolno używać przewodu ładującego, jeśli
jakaś jego część jest uszkodzona – istnieje ryzyko
porażenia prądem i odniesienia poważnych obrażeń.
Uszkodzony lub niesprawny przewód ładujący może
być naprawiany wyłącznie w warsztacie – zalecany
jest kontakt ze stacją obsługi Volvo.
Rozpoczęcie ładowania
• Akumulator napędu hybrydowego może być
ładowany wyłącznie maksymalnie dopuszczalnym lub niższym prądem ładowania zgodnie z
obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi
w zakresie ładowania napędów hybrydowych z
gniazd/wtyczek 230 V prądu zmiennego.
• Ładowanie akumulatora napędu hybrydowego może
się odbywać wyłącznie z homologowanych i uziemionych gniazd 230 V prądu zmiennego lub ze stacji
ładowania przy użyciu dostarczonego przez firmę
Volvo, oddzielnego przewodu ładującego (tryb 3).
• Wyłącznik ziemnozwarciowy skrzynki sterowniczej
chroni system samochodu, ale nadal istnieje ryzyko przeciążenia obwodu głównej sieci zasilającej
230 V prądu zmiennego.
• Należy unikać korzystania z wyraźnie zużytych lub
uszkodzonych gniazd sieciowych, ponieważ ich
używanie może spowodować szkody na skutek
pożaru i/lub odniesienie obrażeń.
• Nigdy nie wolno używać przedłużaczy.
City Safety
City Safety jest funkcją pomocniczą i nie działa
we wszystkich warunkach jazdy, drogowych,
pogodowych oraz terenowych. Funkcja może nie
wykrywać wszystkich pieszych oraz rowerzystów we
wszystkich sytuacjach. Ostrzeżenia są aktywowane
wyłącznie w przypadku wysokiego ryzyka kolizji.
Ostrzeżenia oraz interwencje układu hamulcowego
dotyczące pieszych i rowerzystów są wyłączone przy
prędkościach przekraczających 80 km/h (50 mph).
Funkcja automatycznego hamowania układu City
Safety może zapobiec kolizji lub ograniczyć jej
prędkość. Aby zapewnić pełne działanie hamulców,
kierowca powinien zawsze wcisnąć pedał hamulca –
nawet jeśli samochód hamuje automatycznie. Odpowiedzialność za zachowanie odpowiedniej odległości
i prędkości jazdy ponosi zawsze kierowca.
Park Assist Pilot (PAP)*
Układ aktywnego wspomagania parkowania nie
działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojekto-
wany jedynie jako dodatkowa funkcja pomocnicza.
Kierowca zawsze ponosi ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz
za zwracanie uwagi na otoczenie i innych użytkowników drogi, którzy zbliżają się do samochodu lub
mijają go podczas parkowania.
Kamera wspomagania parkowania*
Kamera wspomagania parkowania stanowi jedynie
pomoc dla kierowcy i nigdy nie może zwolnić go
z odpowiedzialności. Kamera ma martwe punkty
widoczności, w których nie jest w stanie wykryć
przeszkody. Należy zwracać uwagę na ludzi i zwierzęta w pobliżu samochodu.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Układ monitorowania pasa ruchu stanowi jedynie
pomoc dla kierowcy i nie działa we wszystkich
sytuacjach podczas jazdy oraz we wszystkich
warunkach ruchu, pogodowych lub drogowych.
Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w
bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich
obowiązujących przepisów ruchu drogowego
spoczywa zawsze na kierowcy.
Blind Spot Information (BLIS)* i Cross Traffic
Alert (CTA)*
Funkcja monitorowania martwych pól widoczności,
BLIS i układ CTA są jedynie funkcjami pomocniczymi i nie zastępują bezpiecznego stylu jazdy ani
korzystania z lusterek wstecznych. Nie są one w
stanie zastąpić uwagi i odpowiedzialnego postępowania kierowcy. Odpowiedzialność za bezpieczne
zmienianie pasa ruchu i cofanie zawsze ponosi
kierowca. Funkcja monitorowania martwych pól
widoczności, BLIS, nie działa na ostrych zakrętach
ani w trakcie cofania.
Włączanie/wyłączanie poduszki powietrznej
pasażera*
Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik
do włączania/wyłączania poduszki powietrznej
pasażera, pozostanie ona włączona przez cały czas.
Nie wolno sadzać dziecka na podwyższeniu siedziska, w foteliku dziecięcym lub w foteliku dziecięcym
zwróconym tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli zamontowana przed nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona.
Na przednim fotelu pasażera nigdy nie powinny
podróżować osoby o wzroście poniżej 140 cm, jeżeli
zamontowana przed nim czołowa poduszka powietrzna nie została wyłączona. Na przednim fotelu
pasażera nigdy nie powinny podróżować osoby o
wzroście powyżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed
nim czołowa poduszka powietrzna została wyłączona. Nie wolno zezwalać nikomu siadać na przednim
fotelu pasażera, jeżeli komunikat na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej informuje, że poduszka powietrzna
jest wyłączona, a równocześnie na wyświetlaczu
kierowcy widoczny jest symbol ostrzegawczy układu
poduszek powietrznych. Oznacza to, że wystąpiła
poważna awaria. Należy jak najszybciej udać się do
stacji obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń
głosowych
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie samochodu oraz za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego ponosi zawsze kierowca.
Korzystanie z nawigacji na mapie*
Zwracać pełną uwagę na drogę i skupiać się całkowicie na prowadzeniu samochodu. Przestrzegać
obowiązujących przepisów ruchu drogowego i
kierować się rozsądkiem podczas prowadzenia
samochodu. Ze względu na porę roku lub warunki
atmosferyczne wpływające na warunki drogowe,
niektóre instrukcje mogą stać się mniej godne
polecenia.
Volvo On Call*
W przypadku samochodów posiadających Volvo On
Call system ten działa tylko na obszarach objętych
zasięgiem sieci komórkowej partnerów VOC oraz na
rynkach, gdzie usługa ta jest dostępna. Podobnie jak
w przypadku telefonów komórkowych, zakłócenia
atmosferyczne lub słaby zasięg nadajnika mogą
spowodować zerwanie połączenia, np. na obszarach
słabo zaludnionych. Odnośnie ostrzeżeń, ważnych
informacji oraz uwag dotyczących usług VOC, patrz
Instrukcja obsługi i umowa abonamentowa VOC.
WAŻNE
Składanie oparć tylnych siedzeń
Podczas składania oparć na tylnych siedzeniach
nie mogą znajdować się żadne przedmioty. Pasy
bezpieczeństwa nie mogą być zapięte. Przed
złożeniem siedzenia należy opuścić zintegrowane
podwyższenie siedziska* na środkowym miejscu 2.
rzędu siedzeń. Przed złożeniem siedzenia należy
podnieść podłokietnik* na środkowym miejscu 2.
rzędu siedzeń.
Trzy wyświetlacze samochodu
Zespół wyświetlacza przeziernego*, przez który
wyświetlane są informacje, znajduje się w tablicy
rozdzielczej. Aby uniknąć uszkodzenia przezroczystej
osłony zespołu wyświetlacza, nie kłaść na niej żadnych przedmiotów i uważać, by nic na nią nie spadło.
Sterowanie klimatyzacją samochodu
Wentylacji siedzeń nie można uruchomić, gdy
temperatura w kabinie pasażerskiej jest za niska. Ma
to zapobiec wychłodzeniu osoby zajmującej dane
siedzenie.
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
Ściereczka z mikrofibry nie może być zapiaszczona
ani zabrudzona w trakcie czyszczenia wyświetlacza
centralnego. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko
porysowania ekranu. Nacisk na ekran w trakcie
jego czyszczenia powinien być delikatny. Silny
nacisk może spowodować uszkodzenie ekranu.
Nie spryskiwać bezpośrednio wyświetlacza
centralnego żadną cieczą ani żrącą substancją. Nie
stosować płynu do mycia szyb, innych środków
czyszczących, aerozoli, rozpuszczalników,
alkoholu, amoniaku ani środków do czyszczenia
zawierających materiał ścierny. Nie wolno używać
ostrych ściereczek, ręczników papierowych ani
bibułki, ponieważ mogą spowodować porysowanie
wyświetlacza centralnego.
Przechowywanie przewodu ładującego
Nie wolno używać listw zasilających, listw z polami
ochronnymi lub podobnych urządzeń razem z
przewodem ładującym, ponieważ może to wiązać
się z ryzykiem pożaru, porażenia prądem, itp.
Adaptera między gniazdem 230 V prądu zmiennego
a przewodem ładującym wolno używać tylko wtedy,
gdy posiada on oznaczenie dopuszczenia zgodnie z
normami IEC 61851 i IEC 62196. Na rynku chińskim
nie wolno używać adaptera między gniazdem 230 V
prądu zmiennego a przewodem ładującym.
Skrzynka sterownicza przewodu ładującego
Skrzynki sterowniczej nie wolno zwilżać ani zanurzać w wodzie. Należy unikać ekspozycji skrzynki
sterowniczej i jej wtyczki na bezpośrednie nasłonecznienie. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko
ograniczenia lub przerwania ładowania akumulatora
napędu hybrydowego przez bezpiecznik termiczny
wtyczki. Sprawdzić, czy gniazdo 230 V prądu
zmiennego ma odpowiednie zasilanie do ładowania
pojazdów elektrycznych – w razie wątpliwości
gniazdo musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego specjalistę. Jeśli dopuszczalne natężenie
prądu w gnieździe jest nieznane, na skrzynce
sterowniczej należy nastawić najniższy poziom.
Rozpoczęcie ładowania
Nigdy nie należy podłączać przewodu ładującego,
gdy istnieje ryzyko wyładowania atmosferycznego.
Aby uniknąć uszkodzenia lakieru, np. w czasie
silnego wiatru, osłonę uchwytu do ładowania należy
umieścić tak, by nie dotykała samochodu. Nie
wolno odłączać przewodu ładującego od gniazda
230 V prądu zmiennego w trakcie ładowania – istnieje wtedy ryzyko uszkodzenia gniazda 230 V prądu zmiennego. Zawsze należy najpierw zatrzymać
ładowanie, a następnie odłączyć przewód ładujący
– najpierw od gniazda ładowania samochodu, a
następne od gniazda 230 V prądu zmiennego.
Wybór trybu jazdy
Nie wolno używać trybu jazdy Off Road podczas
jazdy z przyczepą bez przyłącza. W przeciwnym
razie zachodzi ryzyko uszkodzenia miechów
powietrznych.
Tutaj znajdują się wejścia AUX i USB oraz
gniazda elektryczne
Maksymalny pobór prądu wynosi 10 A (120 W), jeśli
w danym momencie jest używane jedno gniazdo
12 V w konsoli między fotelami. Jeśli jednocześnie
są używane oba gniazda w konsoli między fotelami,
wartość ta wynosi 7,5 A (90 W) na każde gniazdo.
Maksymalny pobór prądu dla gniazda 12 V w przestrzeni bagażowej wynosi 10 A (120 W).
UWAGA
Korzystanie z funkcji bezkluczykowego
blokowania/odblokowywania zamków*
Pola elektromagnetyczne oraz ekrany mogą
zakłócać działanie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Należy unikać przechowywania kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania w pobliżu metalowych
przedmiotów i urządzeń elektronicznych, np.
telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i
ładowarek – zaleca się zachowanie odległości co
najmniej 10-15 cm.
Uruchamianie i wyłączanie silnika
Po uruchomieniu zimnego silnika prędkość
obrotowa biegu jałowego jest wysoka niezależnie
od temperatury zewnętrznej. Stanowi to element
stosowanego w samochodach Volvo skutecznego
układu ograniczania szkodliwych emisji.
Nawigacja na wyświetlaczu centralnym
Widok górny nie jest dostępny podczas uruchamiania/wyłączania lub gdy na ekranie wyświetlany
jest komunikat. Nie jest także dostępny podczas
wyświetlania funkcji sterowania klimatyzacją w
trybie pełnoekranowym.
Trzy wyświetlacze samochodu
Po aktywacji Ostrzeżenia o ryzyku kolizji z poprzedzającym pojazdem, informacja na wyświetlaczu
przeziernym na szybie przedniej jest zastępowana
grafiką Ostrzeżenia o ryzyku kolizji z poprzedzającym pojazdem*. Ta grafika podświetla się
nawet, gdy wyświetlacz przezierny jest wyłączony.
Zdolność widzenia przez kierowcę informacji na
wyświetlaczu przeziernym pogarsza się w przypadku korzystania z okularów z polaryzacją, przyjęcia
pozycji, w której kierowca nie siedzi pośrodku fotela, położenia jakiegoś przedmiotu na przezroczystej
osłonie zespołu wyświetlacza oraz w niekorzystnych warunkach oświetlenia. Niektóre wady wzroku
mogą powodować ból głowy lub uczucie napięcia
podczas korzystania z wyświetlacza przeziernego.
Sterowanie klimatyzacją samochodu
Nie jest możliwe przyspieszenie ogrzewania/
chłodzenia poprzez wybranie wyższej/niższej
temperatury niż faktycznie wymagana.
Korzystanie z przygotowania do jazdy
Funkcja przygotowania do jazdy jest dostępna
tylko, gdy samochód jest podłączony do gniazda
elektrycznego (dotyczy nagrzewnicy elektrycznej).
Stacja ładowania, której działanie jest ograniczone
czasowo, np. przez timer, może spowodować
wstrzymanie działania funkcji przygotowania do
jazdy. Bezpośrednie włączenie funkcji przygotowania do jazdy umożliwia szybkie schłodzenie kabiny
pasażerskiej w warunkach wysokiej temperatury
zewnętrznej również, gdy samochód nie jest podłączony do stacji ładowania. W trakcie przygotowania
kabiny pasażerskiej do jazdy, system samochodu
dąży do uzyskania temperatury komfortowej, a nie
temperatury ustawionej dla klimatyzacji. Drzwi i
szyby samochodu powinny być zamknięte w trakcie
przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy.
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
Ekran nie może zostać wyłączony, gdy wyświetlane
jest na nim polecenie wykonania jakiejś czynności.
Otwieranie i zamykanie sterowanych
elektrycznie* drzwi bagażnika
W przypadku długotrwałej nieprzerwanej pracy
układu następuje jego wyłączenie w celu uniknięcia
przeciążenia. Można go ponownie użyć po upływie
około 2 minut. Jeśli zderzak tylny jest pokryty dużą
ilością lodu, śniegu, brudu itp., istnieje ryzyko ograniczonego działania lub braku działania. Dlatego
trzeba go utrzymywać w czystości.
Skrzynka sterownicza przewodu ładującego
Przewód ładujący zachowuje ostatnie ustawienie
natężenia prądu ładowania. Dlatego ważne jest, aby
dostosować to ustawienie, jeśli przy następnym
ładowaniu używane jest inne gniazdo 230 V prądu
zmiennego.
Rozpoczęcie ładowania
Należy używać przewodu ładującego z funkcją
monitorowania temperatury zalecanego przez
firmę Volvo, który jest zgodny z normami
GB/T 20234.1-2011 i GB/T 20234.2-2011 (Chiny)
oraz IEC 62196 i IEC 61851 (inne rynki).
Zakończenie ładowania
Zawsze należy odblokować samochód, aby
zatrzymać ładowanie przed odłączeniem gniazda
230 Vprądu zmiennego. Należy pamiętać, że
przewód ładujący musi zostać odłączony od gniazda
ładowania samochodu przed odłączeniem od gniazda 230 V prądu zmiennego, z jednej strony po to, aby
uniknąć uszkodzenia systemu, a z drugiej strony, aby
uniknąć niezamierzonego zatrzymania ładowania.
Wybór trybu jazdy
Tryb jazdy Off road nie jest przeznaczony do
używania na drogach publicznych.
Kamera wspomagania parkowania*
Obiektyw kamery należy oczyszczać z brudu, lodu
i śniegu, aby zapewnić optymalne działanie układu.
Jest to szczególnie ważne w warunkach słabego
oświetlenia.
Obsługa komputera pokładowego
W przypadku zmiany stylu jazdy mogą wystąpić
pewne odchylenia w obliczaniu dystansu jazdy.
Używanie schowka podręcznego
Kodu zabezpieczającego prywatnej blokady można
użyć do zresetowania funkcji, jeśli ktoś próbował
wyłączyć blokadę dostępu, posługując się nieprawidłowym kodem.
Podłączanie telefonu do systemu samochodu
Jeśli system operacyjny telefonu zostanie zaktualizowany, powiązanie telefonu z samochodem
może zostać przerwane. W takim przypadku należy
usunąć telefon z systemu samochodu i ponowić
powiązanie.
Połączenie z Internetem
Korzystanie z Internetu wymaga przesyłania
(transmisji) danych, co może wiązać się z kosztami.
Aktywacja roamingu danych może wiązać się
z dodatkowymi kosztami. Informacje na temat
kosztów przesyłu danych można uzyskać o danego
operatora sieci. Włączenie funkcji hotspotu Wi-Fi
może wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat
przez operatora sieci komórkowej. Informacje na
temat kosztów przesyłu danych można uzyskać
o danego operatora sieci. Podczas pobierania
danych za pośrednictwem telefonu komórkowego
należy zwrócić uwagę na ewentualne dodatkowe
koszty przesyłu danych.
Apple CarPlay* na wyświetlaczu centralnym
Firma Volvo nie kontroluje zawartości aplikacji
Apple CarPlay. Jeśli telefon lub odtwarzacz
multimedialny jest podłączony do samochodu za
pośrednictwem Bluetooth, urządzenie to nie będzie
dostępne, gdy aktywny jest system Apple CarPlay,
ponieważ Bluetooth zostaje wtedy wyłączony. Aby
połączyć samochód, należy użyć Wi-Fi lub wbudowanego modemu samochodu*.
Zarządzanie i aktualizowanie aplikacji, map i
systemów
Pobieranie danych może mieć wpływ na działanie
innych usług przesyłających dane, np. radia
internetowego. Pobieranie można przerwać, jeśli
przeszkadza to w korzystaniu z innych usług. Ewentualnie można wyłączyć lub wstrzymać działanie
innych usług.
06
TP 20472 (Polish) AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement