Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2018 ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2018 ‏Excellence
VÄLKOMMEN!
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące funkcji związanych z tylnym siedzeniem w samochodzie Volvo XC90 Excellence.
Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym
samochodu z poziomu widoku górnego.
APLIKACJA MOBILNA
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na
smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe
dotyczące wybranych funkcji.
STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.
com) znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe
informacje i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz
związane z jego posiadaniem.
INFORMACJE DRUKOWANE
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi,
który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne,
a także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje
możliwość zamówienia drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z
nią dodatku.
WYŚWIETLACZ STERUJĄCE W TYLNYM
SIEDZENIU
Wyświetlacz sterujący jest zamontowany w konsoli między
siedzeniami tylnymi i służy do sterowania funkcjami siedzeń
oraz podgrzewaniem i chłodzeniem napojów.
Podnoszenie ekranu
– Nacisnąć górną krawędź ekranu. Ekran podniesie się
automatycznie.
Ekran włącza się automatycznie po podniesieniu. Po pewnym
czasie podświetlenie zostaje wygaszone. Dotknąć ekranu, aby
go ponownie aktywować.
Opuszczanie ekranu
Ekran opuszcza się ręcznie:
– Nacisnąć górną krawędź ekranu. Naciskać, aż ekran
schowa się całkowicie w konsoli między siedzeniami. Po
opuszczeniu ekran zostaje wyłączony.
JONIZATOR POWIETRZA
Jonizator przyczynia się do poprawy jakości powietrza
w kabinie pasażerskiej poprzez jonizowanie powietrza
doprowadzanego do kabiny, dzięki czemu powietrze w kabinie
jest świeże. Funkcja ta jest zawsze aktywna, gdy wybrana jest
co najmniej pozycja I wyłącznika zapłonu.
NAWIGACJA NA WYŚWIETLACZU STERUJĄCYM
Wyświetlacz sterujący ma ekran reagujący na dotyk. Wyświetlacz
pokazuje różne widoki. Nacisnąć przycisk na ekranie, aby
aktywować żądaną funkcję lub włączyć widok wybranej funkcji.
Przyciski w widoku strony głównej
Przycisk ogrzewania odpowiednio lewego i prawego
siedzenia.
Przycisk chłodzenia/podgrzewania uchwytów na napoje.
Przycisk wentylacji odpowiednio lewego i prawego
siedzenia.
Przycisk regulacji przedniego fotela pasażera z tylnego
siedzenia.
Powrót do widoku strony głównej z innego widoku
Wyświetlacz sterujący automatycznie powraca do widoku strony
głównej po upływie pewnego czasu. W przypadku regulacji
przedniego fotela pasażera nacisnąć krzyżyk, by wrócić do widoku
strony głównej.
REGULACJA TYLNEGO SIEDZENIA
Tylne siedzenia samochodu oferują liczne możliwości ustawień dla
optymalnego komfortu pasażerów.
Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby zmienić kąt nachylenia
oparcia.
Przesuwać tylną część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić fotel. Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby
przesunąć fotel do przodu/do tyłu.
Przesuwać przednią część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić przednią część siedziska.
Ustawienia masażu, podparcia bocznego, wyprofilowania podparcia
lędźwiowego i wysunięcia siedziska są przypisane do regulatora
wielofunkcyjnego.
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny (do
przodu/do tyłu/w górę/w dół). Regulacja fotela jest możliwa jedynie
przez określony czas od odblokowania drzwi bez uruchamiania
samochodu. Regulacji fotela można dokonać w każdym momencie,
gdy samochód jest uruchomiony. Regulacja jest również możliwa
przez pewien czasie po wyłączeniu samochodu.
Mechanizm foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który
zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę.
W takiej sytuacji należy usunąć przeszkodę, a następnie ponownie
wyregulować fotel.
Aby ustawić siedzenie w pozycji do snu/komfortowej, może być
konieczne przesunięcie siedzenia najpierw nieco do przodu.
OBSŁUGA REGULATORA WIELOFUNKCYJNEGO
Regulator wielofunkcyjny służy do ustawiania podparcia
lędźwiowego, podparcia bocznego w oparciu, długości siedziska
oraz funkcji masażu. Ustawienia dokonywane za pomocą regulatora
wielofunkcyjnego są pokazywane na wyświetlaczu sterującym. Ekran
pokazuje ustawienia tylko jednego siedzenia na raz.
1. Podnieść wyświetlacz sterujący ręcznie.
2. Włączyć regulację siedzenia, obracając lub naciskając regulator
wielofunkcyjny w dowolnym kierunku. Widok ustawień siedzenia
otwiera się na wyświetlaczu sterującym.
3. Wybrać żądaną funkcję na wyświetlaczu sterującym, naciskając
wyświetlacz lub obracając regulator wielofunkcyjny w górę/w dół.
4. Zmienić ustawienie poprzez naciśnięcie regulatora w żądanym
kierunku.
Funkcja masażu
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć
funkcję masażu. Funkcji masażu nie można używać, gdy
samochód jest wyłączony.
Dostępne są następujące opcje ustawień masażu:
Włączanie/wyłączanie: Wybrać opcję Włącz lub
Wyłącz, aby włączyć/wyłączyć funkcję masażu.
Programy 1-5: Dostępnych jest pięć gotowych
programów masażu. Wybrać jeden z programów:
1 (Fala), 2 (Narastający), 3 (Zaawansowany),
4 (Lędźwiowy) and 5 (Ramiona).
Intensywność: Wybrać jedną z wartości: mała,
normalna lub duża.
Szybkość: Wybrać jedną z wartości: wolno, normalnie
lub szybko.
Podparcie boczne
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć
regulację podparcia bocznego w oparciu.
• Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia
na regulatorze wielofunkcyjnym, aby zwiększyć
wyprofilowanie podparcia bocznego.
• Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby
zmniejszyć wyprofilowanie podparcia bocznego.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć
regulację wyprofilowania podparcia lędźwiowego.
• Nacisnąć przycisk siedzenia w górę/w dół na
regulatorze wielofunkcyjnym, aby przesunąć
podparcie lędźwiowe w górę/w dół.
• Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia, aby
zwiększyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
• Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby
zmniejszyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Wysuwanie siedziska
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć
regulację siedziska.
• Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia na
regulatorze wielofunkcyjnym, aby wysunąć siedzisko.
• Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby wsunąć
siedzisko.
REGULACJA PRZEDNIEGO FOTELA PASAŻERA Z TYLNEGO SIEDZENIA
Z tylnego siedzenia można regulować położenie przedniego fotela
pasażera w kierunku wzdłużnym, a także zmieniać kąt nachylenia
jego oparcia. Zmiany ustawień przedniego fotela pasażera można
dokonać na wyświetlaczu sterującym między tylnymi siedzeniami.
1. Nacisnąć przycisk na wyświetlaczu, aby dokonać
regulacji przedniego fotela pasażera z tylnego siedzenia.
2. Otworzy się nowy widok, gdzie można wyregulować
położenie fotela w kierunku wzdłużnym i zmienić kąt
nachylenia jego oparcia.
3. Nacisnąć krzyżyk, by wrócić do widoku strony głównej.
Regulacja kąta nachylenia oparcia
• Nacisnąć lewą górną strzałkę, aby przechylić oparcie przedniego
fotela pasażera do przodu.
• Nacisnąć prawą górną strzałkę, aby przechylić oparcie przedniego
fotela pasażera do tyłu.
Regulacja wzdłużna
• Nacisnąć lewą dolną strzałkę, aby przesunąć przedni fotel
pasażera do przodu.
• Nacisnąć prawą dolną strzałkę, aby przesunąć przedni fotel
pasażera do tyłu.
PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELI
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy komfortu podróżowania
przy zimnej pogodzie. Do sterowania ogrzewaniem siedzeń służy
wyświetlacz sterujący.
– Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia, aby
wybrać jeden z czterech poziomów: wyłączone, wysoki,
średni lub niski. Przycisk pokazuje nastawiony poziom.
Siedzenia mogą być wentylowane, na przykład w celu usunięcia
wilgoci z odzieży. Do sterowania wentylacją siedzeń służy
wyświetlacz sterujący.
– Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia, aby
wybrać jeden z czterech poziomów: wyłączone, wysoki,
średni lub niski. Przycisk pokazuje nastawiony poziom.
UCHWYT NA IPADA
Z tyłu zagłówka przedniego fotela znajduje się uchwyt, do którego
pasuje większość modeli iPada. Sposób mocowania iPada:
1. Nacisnąć zaczep do dołu i popchnąć do przodu w kierunku
zagłówka, aby otworzyć pokrywę.
2. Wsunąć iPada do uchwytu i zamknąć pokrywę.
Wykonać następujące czynności, aby odłączyć uchwyt od wspornika:
1. Nacisnąć przycisk pod spodem części stałej.
2. Pociągnąć uchwyt do tyłu/w górę, aby odłączyć go od wspornika.
ZACZEPY MOCUJĄCE FOTELIKÓW DLA DZIECI
Samochód jest wyposażony w zaczepy do mocowania fotelików dla
dzieci w rzędzie tylnych siedzeń.
Górne zaczepy mocujące są przeznaczone przede wszystkim do
zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
1. Przesunąć siedzenie do przodu i przechylić oparcie do przodu,
aby uzyskać dostęp do zaczepu mocującego.
2. Aby przeprowadzić mocowanie w prawidłowy sposób, należy
zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta.
ROZKŁADANIE STOLIKÓW
Pod podłokietnikiem znajdują się dwa stoliki, które można rozłożyć
nad tylnymi siedzeniami.
1. Otworzyć całkowicie pokrywę podłokietnika.
2. Wyciągnąć stolik z podłokietnika za pomocą skórzanego paska i
przekręcić go do całkowicie pionowego położenia.
3. Opuścić blat stolika nad siedzenie.
Aby złożyć stoliki, wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.
CHŁODZIARKA
Za podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajduje się chłodziarka z
miejscem na dwie butelki i kryształowe szklanki.
• Nacisnąć przycisk znajdujący się nad pokrywą, aby otworzyć
chłodziarkę.
• Wewnątrz chłodziarki znajduje się pokrętło do nastawiania
temperatury.
Chłodzenie jest włączone, gdy samochód jest uruchomiony albo
wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.
GORĄCE I ZIMNE NAPOJE
Z przodu podłokietnika znajdują się dwa uchwyty na kubki/szklanki,
a także uchwyt z funkcją podgrzewania/chłodzenia, na przykład na
butelkę albo kubek z herbatą/kawą.
– Nacisnąć pokrywę, aby otworzyć uchwyt. Do sterowania
podgrzewaniem i chłodzeniem służy wyświetlacz sterujący.
Niebieskie diody LED oznaczają, że włączone jest chłodzenie, a
czerwone diody LED oznaczają, że włączone jest podgrzewanie.
Podgrzewanie lub chłodzenie jest włączone, gdy samochód jest
uruchomiony albo wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.
– Naciskać przycisk na wyświetlaczy sterującym, aby
wybrać jedno z trzech położeń: wyłączone, chłodzenie
lub podgrzewanie. Przycisk pokazuje nastawione
położenie.
UMIEJSCOWIENIE PORTÓW USB I GNIAZD
ELEKTRYCZNYCH
Porty USB: Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajdują się
dwa porty USB. Wsporniki ekranów z tyłu zagłówków przednich
foteli również zawierają dwa porty USB. Portów tych można użyć na
przykład do ładowania telefonu komórkowego lub tabletu.
Za pośrednictwem tych portów USB nie można odtwarzać
multimediów przez system audio samochodu.
Gniazda elektryczne: Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu
znajduje się jedno gniazdo 12 V i jedno gniazdo 230 V.
230 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających
napięcia 230 V, takich jak ładowarki i przenośne komputery.
– Podłączyć wtyczkę urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę, aby odłączyć
urządzenie.
12 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających
napięcia 12 V, takich jak odtwarzacze muzyczne i telefony
komórkowe.
– Wyjąć zapalniczkę z gniazda i podłączyć wtyczkę urządzenia.
Odłączyć wtyczkę urządzenia i włożyć z powrotem zapalniczkę,
gdy gniazdo nie jest używane.
Aby porty USB i gniazda elektryczne były pod napięciem, układ
elektryczny samochodu musi być ustawiony co najmniej w pozycji I
wyłącznika zapłonu.
SCHOWKI
Z tyłu zagłówków przednich foteli znajdują się uchwyty na
tablet.
Pod podłokietnikiem między siedzeniami znajduje się schowek.
Na ściankach drzwi znajdują się popielniczki.
Na ściankach drzwi znajdują się schowki.
Po bokach konsoli między siedzeniami znajdują się kieszenie.
Z tyłu oparć przednich foteli znajdują się kieszenie.
KLAMKA W PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
Samochód jest wyposażony w samoświecącą klamkę1 po
wewnętrznej stronie drzwi bagażnika. Można jej użyć do
otwarcia drzwi bagażnika do środka w sytuacji awaryjnej.
– Pociągnąć klamkę w dół, aby otworzyć drzwi bagażnika.
Po użyciu klamkę trzeba wcisnąć ręcznie z powrotem do
pierwotnego położenia.
1
Dotyczy tylko niektórych rynków.
INFORMACJE
SPECJALNE
Instrukcja obsługi samochodu oraz inne
instrukcje zawierają ważne instrukcje związane
z bezpieczeństwem oraz wszystkie ostrzeżenia,
ważne informacje i uwagi, z którymi należy się
zapoznać. Niektóre funkcje są dostępne tylko na
określonych rynkach.
OSTRZEŻENIE
Schowki
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe,
aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia
dodatkowego itp., należy przewozić w schowku
podręcznym lub w innych schowkach. W
przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do nagłego
hamowania lub kolizji, mogą one spowodować
obrażenia ciała u osób podróżujących
samochodem.
Gorące i zimne napoje
Podczas jazdy butelki, termosy, szklanki i kubki
powinny znajdować się w uchwytach lub w
chłodziarce.
Podgrzewane tylne siedzenia
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać
osoby, które mają trudności z odczuwaniem
wzrostu temperatury z powodu braku zmysłu
czucia lub mają problemy z obsługą elementów
sterowania podgrzewanych siedzeń. W
przeciwnym razie mogą one doznać poparzeń.
Zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
Górne taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze
przeprowadzić przez otwór w podstawie
zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do punktu
mocowania. Jeśli nie jest to możliwe, należy
postępować zgodnie z zaleceniami producenta
fotelika.
Klamka w przestrzeni bagażowej
Zamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika
powinny być zablokowane, a kluczyki należy
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Dzieci pozbawione opieki mogą
zablokować się w samochodzie, co może być
niebezpieczne dla ich zdrowia.
5 cm wolnej przestrzeni w okolicy znajdującego
się w bagażniku wlotu powietrza chłodziarki.
W gorące dni temperatura wewnątrz samochodu
może szybko wzrosnąć, a narażenie na
jej działanie może spowodować poważny
uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Małe dzieci są
szczególnie wrażliwe.
Nastawiona temperatura może wymagać
dostosowania do temperatury otoczenia.
Położenie maksymalnego chłodzenia jest
zalecane do szybkiego obniżenia temperatury.
WAŻNE
Nawigacja na wyświetlaczu sterującym
Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami,
ponieważ mogą go porysować.
Wentylowane tylne siedzenia
Wentylacji siedzeń nie można uruchomić, gdy
temperatura w kabinie pasażerskiej jest za niska.
Ma to zapobiec wychłodzeniu osoby zajmującej
dane siedzenie.
Uchwyt na iPada
iPad mocowany w przeznaczonym na niego
uchwycie powinien mieć folię zabezpieczającą
ekran. Ma to na celu uniknięcie kontaktu z
rozbitym szkłem w razie kolizji.
Bezpieczniki
Przepalony bezpiecznik należy zawsze
zastępować bezpiecznikiem oznaczonym
tym samym kolorem i wartością. Nie wolno
montować bezpiecznika o wartości wyższej niż
podana w tabeli w instrukcji obsługi.
Jeśli jakieś urządzenie elektryczne nie działa,
może to być spowodowane przepaleniem
się bezpiecznika na skutek chwilowego
przeciążenia. Informacje na temat bezpieczników
można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.
Pobór mocy
Maksymalny pobór mocy dla gniazda 12 V
wynosi 120 W, a dla gniazda 230 V wartość ta
wynosi 150 W.
UWAGA
Chłodziarka
Do optymalnego działania chłodziarki wymagane
jest swobodne krążenie powietrza. Z tego
powodu należy zawsze pozostawiać co najmniej
Dla szybszego chłodzenia dno chłodziarki ma
temperaturę ujemną, co może powodować
występowanie skroplin, które wymagają starcia.
Dla optymalnego osuszenia/oczyszczenia
powierzchni może być konieczne wyjęcie
przezroczystego uchwytu na butelki.
Podgrzewane tylne siedzenia
Ogrzewanie tylnej szyby wyłącza się
automatycznie po 15 minutach.
Wentylowane tylne siedzenia
Wentylacja siedzeń powinna być używana
ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi. Do
długotrwałego korzystania zalecany jest niski
poziom.
TP 24530 (Polish) AT 1709, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2017, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising