Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence
XC90
EXCELLENCE
DOD ATEK
VÄLKOMMEN!
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące funkcji związanych z tylnym siedzeniem w samochodzie Volvo XC90 Excellence.
Bardziej szczegółowe informacje dla właściciela są dostępne w samochodzie, aplikacji i Internecie. Wszystkie rodzaje opcji/akcesoriów
znane w chwili publikacji oznaczono gwiazdką: *.
WYŚWIETLACZ CENTRALNY
Instrukcja obsługi jest dostępna na wyświetlaczu centralnym
samochodu z poziomu widoku górnego.
APLIKACJA MOBILNA
Instrukcja obsługi jest dostępna jako aplikacja (Volvo Manual) na
smartfony i tablety. Aplikacja zawiera dodatkowo filmy instruktażowe
dotyczące wybranych funkcji.
STRONA WSPARCIA TECHNICZNEGO VOLVO
Na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars (support.volvocars.com)
znajdują się instrukcje i filmy instruktażowe, a także dodatkowe
informacje i wskazówki dotyczące Państwa samochodu Volvo oraz
związane z jego posiadaniem.
INFORMACJE DRUKOWANE
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji obsługi,
który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane techniczne, a
także podsumowanie ważnych i przydatnych informacji. Istnieje możliwość zamówienia drukowanej instrukcji obsługi i powiązanego z nią
dodatku.
WYŚWIETLACZ STERUJĄCE W TYLNYM
SIEDZENIU
Wyświetlacz sterujący jest zamontowany w konsoli między
siedzeniami tylnymi i służy do sterowania funkcjami siedzeń oraz
podgrzewaniem i chłodzeniem napojów.
Podnoszenie ekranu
–– Nacisnąć górną krawędź ekranu. Ekran podnosi się i włącza
automatycznie.
Po pewnym czasie podświetlenie zostaje wygaszone. Dotknąć
ekranu, aby go ponownie aktywować.
Opuszczanie ekranu
Ekran opuszcza się ręcznie:
–– Nacisnąć górną krawędź ekranu. Naciskać, aż ekran schowa się
całkowicie w konsoli między siedzeniami. Po opuszczeniu ekran
zostaje wyłączony.
NAWIGACJA NA WYŚWIETLACZU STERUJĄCYM
Wyświetlacz sterujący to dotykowy ekran, na którym prezentowane
są różne widoki. Nacisnąć przycisk na ekranie, aby aktywować
funkcję lub zmienić jej ustawienia.
Przyciski w widoku strony głównej
Ogrzewanie odpowiednio lewego i prawego siedzenia.
Chłodzenie/podgrzewanie uchwytu na napoje.
Wentylacja odpowiednio lewego i prawego siedzenia.
Regulacja przedniego fotela pasażera z tylnego siedzenia.
Powrót do widoku strony głównej z innego widoku
Wyświetlacz sterujący automatycznie powraca do widoku strony
głównej po upływie pewnego czasu. W przypadku regulacji przedniego fotela pasażera nacisnąć krzyżyk, by wrócić do widoku strony
głównej.
REGULACJA TYLNEGO SIEDZENIA
Tylne siedzenia można regulować za pomocą elementów sterujących umieszczonych z boku siedziska.
Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby zmienić kąt nachylenia
oparcia.
Przesuwać tylną część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić fotel. Przesuwać regulator do przodu/do tyłu, aby przesunąć fotel do przodu/do tyłu.
Przesuwać przednią część regulatora w górę/w dół, aby podnieść/
opuścić przednią część siedziska.
Ustawienia masażu, podparcia bocznego, wyprofilowania podparcia
lędźwiowego i wysunięcia siedziska są przypisane do regulatora
wielofunkcyjnego.
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik regulacyjny (do
przodu/do tyłu/w górę/w dół). Regulacja fotela jest możliwa jedynie
wtedy, gdy samochód jest uruchomiony, a także przez określony
czas po odblokowaniu drzwi bez uruchamiania samochodu.
Regulacja jest również możliwa przez pewien czas po wyłączeniu
samochodu.
Mechanizm foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który
zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę.
W takiej sytuacji należy usunąć przeszkodę, a następnie ponownie
wyregulować fotel.
Aby ustawić siedzenie w pozycji do snu/komfortowej, może być
konieczne przesunięcie siedzenia najpierw nieco do przodu.
REGULACJA USTAWIEŃ SIEDZENIA
Aby wyregulować ustawienia podparcia lędźwiowego, podparcia
bocznego w oparciu, długości siedziska oraz masażu, należy użyć
regulatora wielofunkcyjnego znajdującego się z boku siedziska.
Ustawienia dokonywane za pomocą regulatora wielofunkcyjnego
są pokazywane na wyświetlaczu sterującym. Wyświetlacz pokazuje
ustawienia tylko jednego siedzenia naraz.
1. Podnieść wyświetlacz sterujący.
2. Włączyć regulację siedzenia, obracając lub naciskając regulator
wielofunkcyjny w dowolnym kierunku. Widok ustawień siedzenia
otwiera się na wyświetlaczu sterującym.
3. Wybrać żądaną funkcję na wyświetlaczu sterującym, naciskając
wyświetlacz lub obracając regulator wielofunkcyjny w górę/w dół.
4. Zmienić ustawienie poprzez naciśnięcie regulatora w żądanym
kierunku.
Masaż
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć
funkcję masażu. Funkcji masażu nie można używać, gdy
samochód jest wyłączony.
Dostępne są następujące opcje ustawień masażu:
Włączanie/wyłączanie: Wybrać opcję Włącz lub
Wyłącz, aby włączyć/wyłączyć funkcję masażu.
Programy 1–5: Dostępnych jest pięć gotowych programów masażu. Wybrać jeden z programów: 1 (Fala),
2 (Narastający), 3 (Zaawansowany), 4 (Lędźwiowy) i
5 (Ramiona).
Intensywność: Wybrać jedną z wartości: mała, normalna lub duża.
Szybkość: Wybrać jedną z wartości: wolno, normalnie
lub szybko.
Podparcie boczne
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację podparcia bocznego w oparciu.
• Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia na
regulatorze wielofunkcyjnym, aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia bocznego.
• Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia bocznego.
Wyprofilowanie podparcia lędźwiowego
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację wyprofilowania podparcia lędźwiowego.
• Nacisnąć przycisk siedzenia w górę/w dół na regulatorze wielofunkcyjnym, aby przesunąć podparcie
lędźwiowe w górę/w dół.
• Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia, aby
zwiększyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
• Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
Wysuwanie siedziska
Nacisnąć przycisk na ekranie lub wybrać funkcję za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego, aby włączyć regulację długości siedziska.
• Nacisnąć przednią część przycisku siedzenia na regulatorze wielofunkcyjnym, aby wysunąć siedzisko.
• Nacisnąć tylną część przycisku siedzenia, aby wsunąć
siedzisko.
REGULACJA PRZEDNIEGO FOTELA PASAŻERA Z TYLNEGO SIEDZENIA
Z tylnego siedzenia można regulować położenie przedniego fotela
pasażera w kierunku wzdłużnym, a także zmieniać kąt nachylenia
jego oparcia. Zmiany ustawień przedniego fotela pasażera można
dokonać na wyświetlaczu sterującym.
1. Nacisnąć przycisk na ekranie.
2. Otworzy się nowy widok, gdzie można wyregulować
położenie fotela w kierunku wzdłużnym i zmienić kąt
nachylenia jego oparcia.
3. Nacisnąć krzyżyk, by wrócić do widoku strony głównej.
Regulacja kąta nachylenia oparcia
• Nacisnąć lewą górną strzałkę, aby przechylić oparcie do przodu.
• Nacisnąć prawą górną strzałkę, aby przechylić oparcie do tyłu.
Regulacja wzdłużna
• Nacisnąć lewą dolną strzałkę, aby przesunąć fotel do przodu.
• Nacisnąć prawą dolną strzałkę, aby przesunąć fotel do tyłu.
PODGRZEWANIE I WENTYLACJA FOTELI
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy komfortu podróżowania
przy zimnej pogodzie. Do sterowania ogrzewaniem siedzeń służy
wyświetlacz sterujący.
–– Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia,
aby wybrać jeden z czterech poziomów: wyłączone,
wysoki, średni lub niski. Przycisk pokazuje nastawiony
poziom.
Siedzenia można także wentylować, na przykład w celu usunięcia
wilgoci z odzieży.
–– Naciskać przycisk lewego lub prawego siedzenia, aby
wybrać jedno z trzech ustawień: wysoki, średni lub
niski. Przycisk pokazuje wybrane ustawienie.
UCHWYT NA TABLET*
Z tyłu zagłówka przedniego fotela znajduje się uchwyt, do którego
pasuje większość tabletów.
Mocowanie tabletu w uchwycie:
1. Nacisnąć zaczep do dołu i popchnąć do przodu w kierunku
zagłówka, aby otworzyć pokrywę.
2. Wsunąć tablet do uchwytu i zamknąć pokrywę.
Wyjmowanie uchwytu ze wspornika:
1. Nacisnąć przycisk pod spodem części stałej w zagłówku.
2. Pociągnąć uchwyt do tyłu/w górę.
ZACZEPY MOCUJĄCE FOTELIKÓW DLA DZIECI
Samochód jest wyposażony w zaczepy do mocowania fotelików dla
dzieci w rzędzie tylnych siedzeń.
Górne zaczepy mocujące są przeznaczone przede wszystkim do
zamocowania fotelików w pozycji przodem do kierunku jazdy.
1. Przesunąć siedzenie do przodu i przechylić oparcie do przodu,
aby uzyskać dostęp do zaczepu mocującego.
2. Aby przeprowadzić mocowanie w prawidłowy sposób, należy
zawsze postępować zgodnie z instrukcją producenta.
ROZKŁADANIE STOLIKÓW
Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajdują się dwa stoliki,
które można rozłożyć nad tylnymi fotelami.
1. Otworzyć całkowicie pokrywę podłokietnika.
2. Wyciągnąć stolik z podłokietnika za pomocą skórzanego paska i
przekręcić go do całkowicie pionowego położenia.
3. Opuścić blat stolika nad siedzenie i przesunąć go w bok.
Aby złożyć stolik, wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.
CHŁODZIARKA
Za podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajduje się chłodziarka z
miejscem na dwie butelki oraz dwoma kryształowymi kieliszkami
wchodzącymi w skład wyposażenia samochodu.
• Nacisnąć przycisk znajdujący się nad pokrywą, aby otworzyć
chłodziarkę.
• Wewnątrz chłodziarki znajduje się pokrętło do nastawiania
temperatury.
Chłodzenie jest włączone, gdy samochód jest uruchomiony albo
wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.
GORĄCE I ZIMNE NAPOJE
Z przodu podłokietnika znajdują się dwa uchwyty na kubki/szklanki,
a także uchwyt z funkcją podgrzewania/chłodzenia, na przykład na
butelkę albo kubek z herbatą/kawą.
–– Nacisnąć pokrywę, aby otworzyć uchwyt. Do sterowania
podgrzewaniem i chłodzeniem służy wyświetlacz sterujący.
Niebieskie diody LED oznaczają, że włączone jest chłodzenie, a
czerwone diody LED oznaczają, że włączone jest podgrzewanie.
Podgrzewanie lub chłodzenie można włączyć, gdy samochód jest
uruchomiony lub wybrana jest pozycja II wyłącznika zapłonu.
–– Naciskać przycisk na wyświetlaczu sterującym, aby
wybrać chłodzenie lub podgrzewanie. Przycisk pokazuje nastawione położenie.
PORTY USB I GNIAZDA ELEKTRYCZNE
Porty USB: Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu znajdują się
dwa porty USB. Wsporniki ekranów* z tyłu zagłówków przednich
foteli również zawierają dwa porty USB. Portów tych można używać
do ładowania na przykład telefonu komórkowego lub tabletu.
Za pośrednictwem tych portów USB nie można odtwarzać multimediów przez system audio samochodu.
Gniazda elektryczne: Pod podłokietnikiem w tylnym siedzeniu
znajduje się jedno gniazdo 12 V i jedno gniazdo 230 V.
230 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających
napięcia 230 V, na przykład ładowarki lub przenośnego komputera.
–– Podłączyć wtyczkę urządzenia. Wyciągnąć wtyczkę, aby odłączyć
urządzenie.
12 V: Gniazdo służy do zasilania różnych urządzeń wymagających
napięcia 12 V, na przykład odtwarzacza muzycznego lub telefonu
komórkowego.
–– Wyjąć zapalniczkę z gniazda i podłączyć wtyczkę urządzenia.
Odłączyć wtyczkę urządzenia i włożyć z powrotem zapalniczkę,
gdy gniazdo nie jest używane.
Aby porty USB i gniazda elektryczne były pod napięciem, układ
elektryczny samochodu musi być ustawiony co najmniej w pozycji I
wyłącznika zapłonu.
SCHOWKI
Z tyłu zagłówków przednich foteli znajdują się uchwyty na tablet*.
Pod podłokietnikiem między siedzeniami znajduje się schowek.
Na ściankach drzwi znajdują się popielniczki.
Na ściankach drzwi znajdują się schowki.
Z tyłu oparć przednich foteli znajdują się kieszenie.
Po bokach konsoli między siedzeniami znajdują się kieszenie.
W przedniej części siedziska znajduje się mała kieszeń.
KLAMKA W PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
Samochód jest wyposażony w samoświecącą klamkę po wewnętrznej stronie drzwi bagażnika. Można jej użyć do otwarcia drzwi
bagażnika do środka w sytuacji awaryjnej.
–– Pociągnąć klamkę w dół, aby otworzyć drzwi bagażnika.
Po użyciu klamkę trzeba wcisnąć ręcznie z powrotem do
pierwotnego położenia.
INFORMACJE
SPECJALNE
W gorące dni temperatura wewnątrz samochodu
może szybko wzrosnąć, a narażenie na jej działanie
może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Małe dzieci są szczególnie wrażliwe.
Instrukcja obsługi samochodu oraz inne instrukcje
zawierają instrukcje związane z bezpieczeństwem
WAŻNE
oraz wszystkie ostrzeżenia, ważne informacje i
Nawigacja na wyświetlaczu sterującym
uwagi, z którymi należy się zapoznać. Niektóre
funkcje są dostępne tylko na określonych rynkach. Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami,
ponieważ mogą go porysować.
OSTRZEŻENIE
Schowki
Luźne przedmioty, takie jak telefony komórkowe,
aparaty fotograficzne, piloty wyposażenia
dodatkowego itp., należy przewozić w schowku
podręcznym lub w innych schowkach. W przeciwnym razie, jeżeli dojdzie do nagłego hamowania lub kolizji, mogą one spowodować obrażenia
ciała u osób podróżujących samochodem.
Gorące i zimne napoje
Podczas jazdy butelki, termosy, szklanki i kubki
powinny znajdować się w uchwytach lub w
chłodziarce.
Wentylowane tylne siedzenia
Wentylacji siedzeń nie można uruchomić, gdy
temperatura w kabinie pasażerskiej jest za niska.
Ma to zapobiec wychłodzeniu osoby zajmującej
dane siedzenie.
Uchwyt na tablet*
Tablet mocowany w przeznaczonym na niego
uchwycie powinien mieć folię zabezpieczającą
ekran. Ma ona na celu uniknięcie kontaktu z
odłamkami szkła w razie kolizji.
Bezpieczniki
Przepalony bezpiecznik należy zawsze zastępować bezpiecznikiem oznaczonym tym samym
kolorem i wartością. Nie wolno montować
Podgrzewane tylne siedzenia
bezpiecznika o wartości wyższej niż podana w
Z funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą korzystać tabeli w instrukcji obsługi.
osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzroJeśli jakieś urządzenie elektryczne nie działa,
stu temperatury z powodu zaburzeń czucia lub
może to być spowodowane przepaleniem się
mają problemy z obsługą elementów sterowania.
bezpiecznika na skutek chwilowego przeciążeW przeciwnym razie mogą one doznać poparzeń.
nia. Informacje na temat bezpieczników można
Zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.
Górne taśmy fotelika dziecięcego należy zawsze
Pobór mocy
przeprowadzić przez otwór w podstawie
zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do punktu Maksymalny pobór mocy dla gniazda 12 V
wynosi 120 W, a dla gniazda 230 V wartość ta
mocowania. Jeśli nie jest to możliwe, należy
wynosi 150 W.
postępować zgodnie z zaleceniami producenta
fotelika.
Klamka w przestrzeni bagażowej
Zamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika powinny
być zablokowane, a kluczyki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci
pozbawione opieki mogą zablokować się w
samochodzie, co może być niebezpieczne dla
ich zdrowia.
Uwaga
Chłodziarka
Do optymalnego działania chłodziarki wymagany
jest swobodny obieg powietrza. Z tego powodu
należy zawsze pozostawiać co najmniej 5 cm
wolnej przestrzeni w okolicy znajdującego się w
bagażniku wlotu powietrza chłodziarki.
Nastawiona temperatura może wymagać
dostosowania do temperatury otoczenia. Położenie maksymalnego chłodzenia jest zalecane do
szybkiego obniżenia temperatury.
Dla szybszego chłodzenia dno chłodziarki ma
temperaturę ujemną, co może powodować
występowanie skroplin, które wymagają starcia.
Dla optymalnego osuszenia/oczyszczenia
powierzchni może być konieczne wyjęcie przezroczystego uchwytu na butelki.
Wentylowane tylne siedzenia
Wentylacja siedzeń powinna być używana
ostrożnie przez osoby wrażliwe na przeciągi.
Do długotrwałego korzystania zalecany jest niski
poziom.
TP 26884 (Polish) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising