Volvo | XC90 Twin Engine | Instrukcja obsługi | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early Instrukcja obsługi

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early Instrukcja obsługi
XC90
TWIN ENGINE
IN STRUK CJ A O B SŁUG I
VÄLKOMMEN!
Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał
wielu powodów do radości. Został on zaprojektowany z myślą o bezpiecznej i komfortowej jeździe. Firma Volvo dokłada starań, aby jej samochody
były jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Również i ten model
spełnia wszystkie aktualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jazdy i
ochrony środowiska.
W trosce o zapewnienie maksimum przyjemności z korzystania z samochodu Volvo zalecamy zapoznanie się z instrukcjami i wskazówkami doty-
czącymi zasad eksploatacji zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi jest również dostępna jako aplikacja mobilna (Volvo
Manual), a także na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars
(support.volvocars.com).
Zalecamy wszystkim użytkownikom zapinanie pasów bezpieczeństwa
zawsze podczas jazdy tym lub innym samochodem. Nie należy prowadzić
pojazdu, gdy jest się pod wpływem alkoholu lub leków — lub z innej przyczyny ma się ograniczoną zdolność do prowadzenia pojazdów.
SPIS TREŚCI
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
2
TWOJE VOLVO
BEZPIECZEŃSTWO
Informacje dla właściciela
20
Volvo ID
32
Bezpieczeństwo
48
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu
centralnym
21
Generowanie i rejestracja identyfikatora Volvo ID
32
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży
49
Poruszanie się w obrębie instrukcji
obsługi na wyświetlaczu centralnym
23
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
34
Whiplash Protection System
49
25
37
51
Instrukcja obsługi do urządzeń przenośnych
Funkcje wspomagające kierowcę
IntelliSafe
Pasy bezpieczeństwa
51
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
25
Sensus – centrum łączności i rozrywki
38
Zakładanie i zdejmowanie pasów
bezpieczeństwa
Aktualizacje oprogramowania
41
Napinacze pasów bezpieczeństwa
53
Rejestr danych dotyczących eksploatacji samochodu
41
Resetowanie elektrycznego napinacza pasa bezpieczeństwa
54
Zasady i warunki świadczenia usług
42
55
Polityka prywatności klienta
42
Przypomnienie o niezamkniętych
drzwiach i niezapiętych pasach bezpieczeństwa
Ważne informacje na temat akcesoriów i wyposażenia dodatkowego
43
Poduszki powietrzne
56
Poduszki powietrzne kierowcy
57
Instalacja akcesoriów
43
Poduszka powietrzna pasażera
58
Podłączanie wyposażenia do gniazda
diagnostycznego samochodu
44
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera*
60
Wyświetlanie numeru identyfikacyjnego samochodu
45
Boczne poduszki powietrzne
62
Czynniki rozpraszające uwagę kierowcy
45
Kurtyny powietrzne
63
Tryb powypadkowy
64
Uruchomienie i przemieszczenie
samochodu po włączeniu trybu
powypadkowego
65
Bezpieczeństwo dzieci
66
Foteliki dziecięce
66
Górne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
67
Czytanie instrukcji obsługi
26
Instrukcja obsługi a środowisko
29
Dolne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
68
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do
fotelików dziecięcych
68
Lokalizacja fotelika dziecięcego
69
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE
GŁOSOWE
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
114
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
115
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
116
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu kierowcy
118
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza kierowcy
118
Prezentacja wyświetlacza centralnego
120
Obsługa wyświetlacza centralnego
123
98
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza
centralnego
126
99
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym
126
101
Zarządzanie widokami składowymi na
wyświetlaczu centralnym
130
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
102
102
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym
133
Wyświetlanie danych statystycznych
podróży na wyświetlaczu centralnym
103
Przenoszenie aplikacji i przycisków
na wyświetlaczu centralnym
135
Ustawienia danych statystycznych
podróży
104
Symbole na pasku stanu wyświetlacza centralnego
135
Godzina i data
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
104
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
137
140
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia
sterujące w samochodzie z kierownicą po lewej stronie
90
91
70
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia
sterujące w samochodzie z kierownicą po prawej stronie
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa
72
Wyświetlacz kierowcy
94
Tabela z informacją o rozmieszczeniu
fotelików dziecięcych i-Size
77
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
96
Wskaźnik poziomu paliwa
97
Tabela z informacją o rozmieszczeniu
fotelików dziecięcych ISOFIX
79
Wskaźnik napędu hybrydowego
97
Zintegrowany fotelik dziecięcy*
86
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego
Składanie siedziska zintegrowanego
fotelika dziecięcego*
87
Komputer pokładowy
Rozkładanie siedziska zintegrowanego fotelika dziecięcego*
87
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy
Symbole wskaźników na wyświetlaczu kierowcy
105
Zmiana wersji językowej klawiatury
na wyświetlaczu centralnym
Symbole ostrzegawcze na wyświetlaczu kierowcy
107
Ręczne wprowadzanie znaków, liter i
słów na wyświetlaczu centralnym
140
Umowa licencyjna wyświetlacza kierowcy
108
Zmiana wyglądu wyświetlacza centralnego
142
3
OŚWIETLENIE
4
Wyłączanie i zmiana głośności dźwięków systemowych na wyświetlaczu
centralnym
142
Zmiana jednostek systemowych
143
Zmiana wersji językowej systemu
143
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego
144
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
153
Przełączniki świateł
164
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza
przeziernego*
155
Nastawianie funkcji świateł za
pośrednictwem wyświetlacza centralnego
165
Ustawienia wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
Światła pozycyjne
155
166
Światła do jazdy dziennej
166
Rozpoznawanie poleceń głosowych
157
Światła mijania
167
Używanie świateł drogowych
168
Aktywne światła drogowe
168
Używanie kierunkowskazów
170
Aktywne reflektory skrętne*
171
Tylne światło przeciwmgielne
171
Światło hamowania
172
Światła hamowania awaryjnego
172
Otwieranie ustawień kontekstowych
na wyświetlaczu centralnym
144
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
158
Resetowanie danych użytkownika w
przypadku zmiany właściciela
145
Sterowanie telefonem za pomocą
poleceń głosowych
159
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym
145
Sterowanie głosowe funkcjami radia i
multimediów
160
Tabela prezentująca ustawienia
wyświetlacza centralnego
146
Profile kierowcy
147
Wybór profilu kierowcy
Światła awaryjne
148
173
Zmiana nazwy profilu kierowcy
149
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia drogi do domu
173
Zabezpieczenie profilu kierowcy
149
174
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu kierowcy
150
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Oświetlenie wnętrza
174
Zerowanie ustawień w profilach kierowcy
151
Regulacja oświetlenia wnętrza kabiny
176
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
151
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu centralnym
152
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza centralnego
153
Ustawienia rozpoznawania poleceń
głosowych
161
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
FOTELE I KIEROWNICA
Szyby, szkło i lusterka
180
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez szyby i zasłony przeciwsłoneczne
180
Sekwencja resetowania zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem
181
Elektryczne sterowanie szyb
182
Używanie wycieraczki i spryskiwacza
tylnej szyby
197
Korzystanie z automatycznego trybu
pracy wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
198
Fotel przedni regulowany ręcznie
200
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
201
Ustawianie fotela przedniego regulowanego elektrycznie*
201
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela,
lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej*
202
203
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
183
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
184
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne
185
Korzystanie z zapisanej w pamięci
pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i
wyświetlacza przeziernego na szybie
przedniej*
Regulacja przyciemnienia lusterek
wstecznych
186
Ustawienia funkcji masażu* w przednim fotelu
205
Zmiana kąta ustawienia lusterek
zewnętrznych
187
Regulacja ustawień masażu* w fotelu
przednim
206
Panoramiczne okno dachowe*
188
Regulacja* długości siedziska przedniego fotela
207
Obsługa panoramicznego okna
dachowego*
190
Regulacja podparcia bocznego*
przedniego fotela
208
Automatycznie zamknięcie zasłony
przeciwsłonecznej panoramicznego
okna dachowego*
192
Regulacja podparcia lędźwiowego*
przedniego fotela
209
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
193
Regulacja fotela pasażera z fotela
kierowcy*
210
Używanie wycieraczek szyby przedniej
193
194
Opuszczanie oparć w drugim rzędzie
siedzeń
211
Korzystanie z czujnika deszczu
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika deszczu
195
Regulacja zagłówków w drugim rzędzie siedzeń
213
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i świateł przednich
196
Regulacja siedzenia w drugim rzędzie
w kierunku wzdłużnym*
215
5
KLIMATYZACJA
6
Regulacja nachylenia oparcia w drugim rzędzie siedzeń
216
Wsiadanie i wysiadanie z trzeciego
rzędu siedzeń*
217
Opuszczanie oparć w trzecim rzędzie
siedzeń*
217
Przyciski na kierownicy i sygnał
dźwiękowy
218
Blokada kierownicy
219
Regulacja kierownicy
219
Klimatyzacja
222
Strefy klimatyzacji
222
Włączanie i wyłączanie wentylacji
fotela przedniego*
237
Klimatyzacja – czujniki
222
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
kierownicy*
238
Temperatura odczuwalna
223
Sterowanie regulacją temperatury za
pomocą poleceń głosowych
223
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania
kierownicy*
239
Jakość powietrza
224
225
Włączanie automatycznej regulacji
temperatury
239
Clean Zone*
Clean Zone Interior Package*
226
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji
powietrza
240
Interior Air Quality System*
226
227
Aktywacja i dezaktywacja ustawienia
czasu recyrkulacji powietrza
240
Włączanie i wyłączanie czujnika
jakości powietrza*
227
Dystrybucja powietrza
Włączanie i wyłączanie maksymalnej
skuteczności odparowania i odszraniania szyb
241
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
227
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
228
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
przedniej szyby*
242
Otwieranie, zamykanie i regulacja
nawiewów
229
243
Tabela opcji dystrybucji powietrza
230
Włączanie i wyłączanie automatycznego włączenia ogrzewania przedniej
szyby*
Elementy sterowania klimatyzacją
233
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych
244
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
przedniego fotela*
235
244
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania
przedniego fotela*
236
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia podgrzewania
tylnej szyby i lusterek zewnętrznych
Regulacja prędkości wentylatora dla
przednich siedzeń
245
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
tylnych siedzeń*
236
Regulacja prędkości wentylatora dla
tylnych siedzeń
245
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Regulacja temperatury dla przednich
siedzeń
247
Nagrzewnica postojowa
262
Potwierdzenie zablokowania
266
Nagrzewnica dodatkowa
263
267
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego włączenia nagrzewnicy
dodatkowej
264
Ustawienie sygnalizacji zablokowania
zamków
Regulacja temperatury dla tylnych
siedzeń
247
Synchronizacja temperatury
248
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
267
Zablokowanie i odblokowanie
zamków przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
249
270
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
trzeciego rzędu siedzeń*
250
Klimatyzacja na postoju
250
Ustawienia zdalnego odblokowania
zamków i odblokowania zamków od
wewnątrz
271
Przygotowanie do jazdy
251
Włączanie i wyłączanie funkcji przygotowania do jazdy
Odblokowanie drzwi bagażnika przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
272
252
Nastawianie czasu przygotowania do
jazdy
253
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
273
Dodawanie i zmienianie ustawienia
godziny rozpoczęcia przygotowania
do jazdy
254
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania
274
255
Zamawianie dodatkowych kluczyków
z pilotem zdalnego sterowania
277
Aktywacja i dezaktywacja godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy
256
Red Key – kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z ograniczeniami*
278
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy
Ustawienia kluczyka Red Key*
Utrzymanie komfortowej temperatury
podczas parkowania
278
257
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
279
Włączanie i wyłączanie funkcji utrzymania komfortowej temperatury podczas parkowania
257
Zablokowanie i odblokowanie
zamków za pomocą kluczyka mechanicznego
281
Symbole i komunikaty klimatyzacji na
postoju
259
Immobilizer
283
284
Nagrzewnica
261
Homologacja typu dla systemu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
7
WSPOMAGANIE KIEROWCY
8
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe na dotyk*
293
Obniżony poziom autoalarmu*
311
Układy wspomagające kierowcę
316
Całkowita blokada zamków*
312
316
Tymczasowa* dezaktywacja całkowitej blokady zamków
312
Wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości
Zablokowanie i odblokowanie
zamków bez użycia kluczyka*
294
Ustawienia bezkluczykowego odblokowania zamków*
295
Układ stabilizacji przechyłów nadwozia – Roll Stability Control
317
Bezkluczykowe odblokowanie drzwi
bagażnika*
296
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
317
Tryb sportowy elektronicznego
układu stabilizacji toru jazdy
319
Umiejscowienie anten układów uruchamiania silnika i sterowania zamkami
297
Włączanie/wyłączanie trybu sportowego układu elektronicznej stabilizacji toru jazdy
319
Zablokowanie i odblokowanie
zamków z wnętrza samochodu
297
Odblokowanie drzwi bagażnika z
wnętrza samochodu
Ograniczenia funkcjonalne trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
320
299
Włączanie i wyłączanie blokady
otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
299
Symbole i komunikaty elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy
321
Automatyczne blokowanie zamków
podczas jazdy
301
Ogranicznik prędkości
323
Otwieranie i zamykanie elektrycznie
sterowanych drzwi bagażnika*
324
301
Aktywacja i uruchamianie ogranicznika prędkości
Programowanie maksymalnego
otwarcia elektrycznie sterowanych
drzwi bagażnika*
Zarządzanie prędkością w układzie
ogranicznika prędkości
325
304
Dezaktywacja ogranicznika prędkości
i ustawianie w stan gotowości
325
Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika ruchem stopy*
305
Ponowne włączanie ogranicznika
prędkości z trybu gotowości
326
Blokada dostępu
307
Wyłączanie ogranicznika prędkości
327
Włączanie i wyłączanie blokady dostępu
307
327
Alarm*
308
Ograniczenia funkcjonalne ogranicznika prędkości
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
310
Automatyczny ogranicznik prędkości
328
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
automatycznego ogranicznika prędkości
329
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
341
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy
356
Zmiana tolerancji automatycznego
ogranicznika prędkości
330
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
342
356
331
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy i ostrzeżenie o ryzyku kolizji
345
Przełączanie między automatyczną
kontrolą prędkości a aktywną kontrolą prędkości
Ograniczenia funkcjonalne automatycznego ogranicznika prędkości
358
Przyciski sterujące automatycznej
kontroli prędkości jazdy
331
345
Pilot Assist
360
Aktywacja i uruchamianie automatycznej kontroli prędkości jazdy
333
Sygnalizacja układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy na wyświetlaczu
przeziernym w razie ryzyka kolizji
Symbole i komunikaty układu aktywnej kontroli prędkości
346
364
Zarządzanie prędkością w układzie
automatycznej kontroli prędkości
334
Aktywacja i uruchamianie aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Funkcja Pilot Assist i ostrzeżenie o
ryzyku kolizji
347
335
Sygnalizacja funkcji Pilot Assist na
wyświetlaczu przeziernym w razie
ryzyka kolizji
365
Dezaktywacja automatycznej kontroli
prędkości jazdy i ustawianie w stan
gotowości
Zarządzanie prędkością w układzie
aktywnej kontroli prędkości jazdy
Nastawianie odstępu czasowego w
układzie aktywnej kontroli prędkości
348
Aktywacja i uruchamianie funkcji
Pilot Assist
365
Ponowne włączanie automatycznej
kontroli prędkości z trybu gotowości
336
Dezaktywacja i ponowna aktywacja
aktywne kontroli prędkości jazdy
350
Zarządzanie prędkością dla funkcji
Pilot Assist
367
Wyłączanie układu automatycznej
kontroli prędkości
337
352
Ustawianie odstępu czasowego dla
funkcji Pilot Assist
368
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu*
337
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości jazdy
353
Włączanie i wyłączanie układu Pilot
Assist
369
Ostrzeżenie o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu na
wyświetlaczu przeziernym
339
Uruchamianie wspomagania wyprzedzania z wykorzystaniem aktywnej
kontroli prędkości jazdy
371
353
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu
339
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania wyprzedzania z wykorzystaniem
układu aktywnej kontroli prędkości jazdy
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
Włączanie wspomagania wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
372
354
340
Automatyczne hamowanie z wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości jazdy
355
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania wyprzedzania z wykorzystaniem
funkcji Pilot Assist
372
Ustawianie odstępu czasowego dla
funkcji ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu
Zmiana celu dla układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Zmiana celu z wykorzystaniem funkcji
Pilot Assist
373
9
10
Automatyczne hamowanie z wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
373
Działanie układu City Safety, gdy
manewry mające na celu uniknięcie
kolizji są niemożliwe
401
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist
374
Symbole i komunikaty funkcji
Pilot Assist*
Włączanie i wyłączanie informacji o
znakach drogowych
419
402
376
Hamowanie przez układ City Safety
w reakcji na pojazd nadjeżdżający z
przeciwka
Informacja o znakach drogowych i
wyświetlanie znaków
420
Informacja o znakach drogowych i
Sensus Navigation
Moduł radarowy
377
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety
422
403
Ograniczenia funkcjonalne modułu
radarowego
379
Informacja o znakach drogowych z
ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości oraz ustawienia
422
Komunikaty układu City Safety
406
Zalecana obsługa techniczna modułu
radaru
382
Rear Collision Warning
407
Homologacja typu modułu radarowego
383
Ograniczenia funkcjonalne układu
Rear Collision Warning
Włączanie/wyłączanie ostrzeżenia o
przekroczeniu prędkości w systemie
informacji o znakach drogowych
424
407
Moduł kamery
388
BLIS*
408
Informacja o znakach drogowych z
informacją o fotoradarach
424
Ograniczenia funkcjonalne modułu
kamery
389
Uruchomienie/wyłączenie BLIS
409
410
Ograniczenia funkcjonalne systemu
informacji o znakach drogowych
425
Ograniczenia funkcjonalne układu BLIS
Zalecana obsługa techniczna kamery
392
Zalecana obsługa techniczna układu
BLIS
411
Driver Alert Control
426
427
Komunikaty układu BLIS
412
Uruchomienie/wyłączenie Driver
Alert Control
Cross Traffic Alert*
413
428
City Safety™
392
Parametry i funkcje składowe układu
City Safety
394
Ustawianie odległości reakcji dla City
Safety
396
Uruchomienie/wyłączenie Cross
Traffic Alert
414
Wybór nawigacji do miejsca odpoczynku w razie ostrzeżenia przekazanego przez funkcję Driver Alert Control
Wykrywanie przeszkód przez układ
City Safety
397
Ograniczenia funkcjonalne układu
Cross Traffic Alert
414
Ograniczenia funkcjonalne układu
Driver Alert Control
428
City Safety w ruchu odbywającym się
w kierunku poprzecznym
400
Zalecana obsługa techniczna układu
Cross Traffic Alert
415
Funkcja monitorowania pasa ruchu
429
431
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety dotyczące ruchu
poprzecznego
400
Komunikaty układu Cross Traffic Alert
417
Wspomaganie kierowania z funkcją
monitorowania pasa ruchu
System informacji o znakach drogowych*
418
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
monitorowania pasa ruchu
431
Wybór opcji wspomagania kierowcy
przez funkcję monitorowania pasa ruchu
432
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
443
Ograniczenia funkcjonalne kamery
wspomagania parkowania
461
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
monitorowania pasa ruchu
432
444
Zalecana obsługa techniczna kamery
parkowania
462
Symbole i komunikaty układu monitorowania pasa ruchu
433
Aktywacja/dezaktywacja wspomagania kierowania w przypadku ryzyka
uderzenia od tyłu*
444
Symbole i komunikaty kamery wspomagania parkowania
463
Symbole funkcji monitorowania pasa
ruchu na wyświetlaczu kierowcy
435
Ograniczenia wspomagania kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu
446
Układ wspomagania parkowania*
465
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka kolizji
436
Symbole i komunikaty wspomagania
kierowania w przypadku ryzyka kolizji
466
Wspomaganie parkowania*
447
Warianty parkowania z wykorzystaniem funkcji Park Assist Pilot
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w przypadku ryzyka kolizji
437
Układ wspomagania parkowania z
przodu, z tyłu i po bokach
448
Parkowanie z aktywnym wspomaganiem parkowania
467
437
450
Wyjeżdżanie z parkingu z aktywnym
wspomaganiem parkowania
470
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu
Aktywacja i dezaktywacja wspomagania parkowania
438
450
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnego wspomagania parkowania*
470
Poziom wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z jezdni
Ograniczenia funkcjonalne układu
wspomagania parkowania
439
451
Zalecana obsługa techniczna układu
aktywnego wspomagania parkowania
472
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zjechania z jezdni
Zalecana obsługa techniczna układu
aktywnego wspomagania parkowania
452
Komunikaty układu aktywnego wspomagania parkowania*
474
Ograniczenia wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zjechania z drogi
439
Symbole i komunikaty układu wspomagania parkowania
Kamera wspomagania parkowania*
453
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka zderzenia czołowego
440
Obraz z kamery parkowania
454
Aktywacja/dezaktywacja wspomagania układu kierowniczego na wypadek ryzyka kolizji z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka
456
441
Linie pomocnicze kamery wspomagania parkowania
Pola czujników funkcji Park Assist
Pilot w widoku z kamery parkowania
459
Ograniczenia wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zderzenia
czołowego
442
Włączanie kamery wspomagania parkowania
460
11
INFORMACJE O UKŁADZIE
HYBRYDOWYM
12
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Uruchomić silnik
498
Wspomaganie ruszania pod górę
513
Wyłączanie samochodu
500
Automatyczne hamowanie po kolizji
514
Położenia wyłącznika zapłonu
501
Skrzynia biegów
514
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
502
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
515
479
Blokada antyalkoholowa*
503
517
Przewód ładujący
480
Obejście blokady antyalkoholowej*
503
Zmiana biegów za pomocą manetek
przy kierownicy*
Wyłącznik ziemnozwarciowy na przewodzie ładującym
481
Przed uruchomieniem silnika w
samochodzie z blokadą antyalkoholową
504
Blokada dźwigni skrzyni biegów
518
519
Monitorowanie temperatury przewodu ładującego
482
Funkcje hamulców
504
Funkcja wymuszonej redukcji biegu
przy przyspieszaniu (kick-down)
Hamulec zasadniczy
520
483
505
Wskaźnik zmiany biegu
Otwieranie i zamykanie klapki
gniazda ładowania
507
520
Rozpoczęcie ładowania akumulatora
układu hybrydowego
Funkcja wzmocnienia siły hamowania
(BFA)
Napęd na wszystkie koła
Układy napędowe
483
521
Uruchamianie i wyłączanie silnika
spalinowego w modelu Twin Engine
522
Tryby jazdy
522
Zmiana trybu jazdy
527
Planowanie wykorzystania energii w
trybie napędu hybrydowego na podstawie danych mapy*
528
Informacje ogólne na temat opcji
Twin Engine
476
Ładowanie akumulatora układu
hybrydowego
477
Prąd ładowania
Hamowanie na mokrej nawierzchni
507
Hamowanie na nawierzchni solonej
508
Sygnalizacja stanu ładowania w
gnieździe do ładowania samochodu
486
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej przewodu ładującego
487
Hamulec postojowy
508
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy w samochodzie
490
Włączanie i wyłączanie hamulca
postojowego
509
Kończenie ładowania akumulatora
układu hybrydowego
492
Ustawienie automatycznego włączenia hamulca postojowego
510
Regulacja wysokości zawieszenia* i
poziom amortyzacji
530
Symbole i komunikaty związane z
napędem Twin Engine na wyświetlaczu kierowcy
494
Parkowanie na pochyłości
511
W razie usterki hamulca postojowego
Ustawienia regulacji wysokości
zawieszenia*
533
511
512
534
496
Automatyczne hamowanie podczas
postoju
Kontrola jazdy z niską prędkością
Długotrwałe przechowywanie samochodów z akumulatorami napędu
hybrydowego
Włączanie i wyłączanie automatycznego hamowania podczas postoju
513
Włączanie i wyłączanie jazdy z niską
prędkością za pomocą przycisku funkcji
534
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień
535
Obsługa techniczna układu hamulcowego 508
DŹWIĘK, MULTIMEDIA I INTERNET
Włączanie i wyłączanie funkcji ułatwiającej zjeżdżanie ze wzniesień za
pomocą przycisku funkcji
Zasady ekonomicznej jazdy
Jazda z napędem elektrycznym
536
537
538
Czynniki wpływające na zasięg podczas jazdy na napędzie elektrycznym
539
Funkcja „Hold” i „Charge”
540
Przygotowanie do dłuższej podróży
541
Jazda zimą
541
Jazda przez wodę
542
Otwieranie i zamykanie klapki wlewu
paliwa
543
Tankowanie paliwa
544
Obsługa paliwa
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*
557
Kontrola świateł przyczepy
558
Bagażnik rowerowy montowany na
haku holowniczym*
559
Awaryjne holowanie samochodu
560
Dźwięk, multimedia i Internet
570
Ustawienia audio
570
Wrażenia odsłuchowe*
571
Aplikacje
572
Pobieranie aplikacji
573
Aktualizowanie aplikacji
574
Usuwanie aplikacji
574
Radioodbiornik
575
Włączanie radia
576
576
Zakładanie i zdejmowanie zaczepu
holowniczego
561
Holowanie unieruchomionego samochodu
562
HomeLink®*
563
Programowanie sterownika HomeLink®*
564
Zmiana zakresu fal radiowych i stacji
radiowej
Korzystanie z HomeLink®*
566
Wyszukiwanie stacji radiowych
577
566
Ustawianie ulubionych stacji radiowych
578
545
Homologacja typu dla sterownika
HomeLink®*
Ustawienia radioodbiornika
579
Benzyna
546
Kompas*
567
Radio RDS
580
Filtr cząstek stałych
547
Włączanie i wyłączanie kompasu*
567
Radio cyfrowe*
581
Przegrzanie silnika i układu napędowego
548
Kalibracja kompasu*
567
549
Powiązanie między radiem FM a
radiem cyfrowym*
582
Przeciążenie akumulatora rozruchowego
Awaryjny rozruch silnika z innego
akumulatora
549
Odtwarzacz multimedialny
582
Odtwarzanie multimediów
583
Hak holowniczy*
552
Sterowanie i przełączanie multimediów
584
Dane techniczne haka holowniczego*
552
Wyszukiwanie multimediów
585
Składane haki holownicze*
553
Gracenote®
586
Jazda z przyczepą
555
Odtwarzacz CD*
587
Wideo
587
13
Odtwarzanie filmów
587
Odtwarzanie materiałów DivX®
588
Ustawienia wideo
588
Przesyłanie multimediów przez
Bluetooth®
588
Podłączanie urządzenia przez Bluetooth®
589
Podłączanie multimediów przez port USB
589
Podłączanie urządzenia przez port USB
589
Dane techniczne urządzeń USB
590
Kompatybilne formaty multimediów
600
Automatyczne podłączanie telefonu
do samochodu przez Bluetooth
602
Ręczne podłączanie telefonu do
samochodu przez Bluetooth
602
Odłączanie telefonu podłączonego
przez Bluetooth
603
Przełączanie między telefonami podłączonymi przez Bluetooth
603
Usuwanie urządzeń podłączonych
przez Bluetooth
604
590
TV*
591
Zarządzanie połączeniami telefonicznymi
604
Korzystanie z odbiornika TV*
592
Zarządzanie wiadomościami tekstowymi
605
592
Ustawienia wiadomości tekstowych
606
593
Zarządzanie książką telefoniczną
607
Ustawienia telefonu
607
Ustawienia urządzeń Bluetooth
608
Samochodowe połączenie internetowe*
608
Podłączanie samochodu do Internetu
przy użyciu telefonu z włączoną funkcją Bluetooth
610
Podłączanie samochodu do Internetu
przy użyciu telefonu (Wi-Fi)
611
Ustawienia TV*
Apple®
14
Podłączanie telefonu do samochodu
przez Bluetooth po raz pierwszy
CarPlay®*
Korzystanie z Apple® CarPlay®*
594
Ustawienia Apple® CarPlay®*
595
Wskazówki dotyczące korzystania z
Apple® CarPlay®*
596
Android Auto*
596
Korzystanie z Android Auto*
597
Ustawienia Android Auto*
598
Wskazówki dotyczące korzystania z
Android Auto*
599
Podłączanie samochodu do Internetu
przy użyciu modemu samochodu
(karty SIM)
612
Telefon
599
Ustawienia modemu samochodu
612
Udostępnianie połączenia internetowego systemu samochodu za
pośrednictwem hotspota Wi-Fi
613
Brak lub słabe połączenie z Internetem
614
Usuwanie sieci Wi-Fi
615
Technika i bezpieczeństwo Wi-Fi
615
Warunki użytkowania i udostępnianie
danych
615
Włączanie i wyłączanie udostępniania
danych
616
Miejsce na dane na twardym dysku
616
Umowa licencyjna systemu audiomultimedialnego
617
ECALL
KOŁA I OGUMIENIE
eCall
628
Opony
632
Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia 654
Automatyczny alarm o kolizji za
pośrednictwem systemu eCall
628
Oznaczenie rozmiaru opony
634
Pomoc w nagłych wypadkach za
pośrednictwem systemu eCall
628
635
Używanie zestawu naprawczego do
ogumienia
655
Oznaczenie rozmiaru obręczy koła
Kierunek toczenia opony
635
659
Pomoc drogowa
629
Wskaźniki zużycia bieżnika na oponach
636
Pompowanie opon za pomocą kompresora wchodzącego w skład zestawu naprawczego do ogumienia
Sprawdzanie ciśnienia w oponach
636
Korygowanie ciśnienia w oponach
637
Zalecane ciśnienie w ogumieniu
638
Układ monitorowania ciśnienia w
oponach*
639
Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w oponach*
641
Sprawdzanie stanu ciśnienia w oponach na wyświetlaczu centralnym*
642
Działanie w razie ostrzeżenia o
niskim ciśnieniu w oponach
644
Zmiana koła
645
Zestaw narzędzi
645
Podnośnik*
645
Nakrętki kół
646
Wymontowanie koła
647
Zakładanie kół
649
Koło zapasowe*
651
Wyjmowanie koła zapasowego
652
Koła zimowe
652
Łańcuchy przeciwpoślizgowe
653
15
PRZEWOŻENIE BAGAŻU,
PRZECHOWYWANIE I KABINA
PASAŻERSKA
16
OBSŁUGA TECHNICZNA
SAMOCHODU
Bezpieczniki i centralki elektryczne
703
Program serwisowy Volvo
682
Wymiana bezpiecznika
704
Przesyłanie danych między samochodem a stacją obsługi za pośrednictwem Wi-Fi
682
Bezpieczniki w komorze silnika
706
Bezpieczniki pod schowkiem podręcznym
710
Centrum pobierania
683
bezpieczniki w komorze bagażnika
715
683
Czyszczenie wnętrza
718
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
718
Wnętrze kabiny pasażerskiej
662
Konsola między fotelami
663
Gniazdo elektryczne/zapalniczka
664
Korzystanie z gniazd elektrycznych
666
Korzystanie ze schowka podręcznego
668
Zarządzanie aktualizacjami systemu
w Centrum pobierania
Osłony przeciwsłoneczne
669
Stan samochodu
685
Przestrzeń bagażowa
669
Rezerwacja przeglądów i napraw
Czyszczenie wyświetlacza przeziernego*
685
719
Zalecenia dotyczące przewożenia bagażu
669
687
720
Obciążenie dachu i umieszczanie
ładunku na bagażniku dachowym
671
Wysyłanie informacji o samochodzie
do stacji obsługi
Czyszczenie tapicerki tekstylnej i
podsufitki
Podnoszenie samochodu
Czyszczenie pasów bezpieczeństwa
688
720
Haczyki na torby
672
690
720
Zaczepy do umocowania bagażu
Czyszczenie tapicerki skórzanej
672
Otwieranie i zamykanie pokrywy
komory silnikowej
Czyszczenie dywaników i wykładzin
721
Zamontowanie i wymontowanie
osłony bagażu*
673
Serwisowanie układu klimatyzacji
691
Czyszczenie skórzanej kierownicy
722
692
723
Obsługa zasłony bagażnika*
673
Wyświetlacz przezierny w przypadku
wymiany szyby przedniej*
Montaż i demontaż kraty odgradzającej przestrzeń bagażową*
676
Prezentacja komory silnika
Czyszczenie wewnętrznych elementów z tworzywa sztucznego, metalu i
drewna
692
Olej silnikowy
Czyszczenie karoserii
694
723
Zakładanie i zdejmowanie siatki
odgradzającej przestrzeń bagażową*
695
724
677
Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie
oleju silnikowego
Polerowanie i woskowanie
Mycie ręczne
725
Apteczka*
679
Uzupełnianie płynu chłodzącego
696
Automatyczna myjnia samochodowa
726
Trójkąt ostrzegawczy
680
Wymiana żarówek
697
Mycie wysokociśnieniowe
728
Akumulator
698
Czyszczenie piór wycieraczek
728
Akumulator układu hybrydowego
702
729
Symbole na akumulatorach
703
Czyszczenie zewnętrznych elementów plastikowych, gumowych i
wykończeniowych
SPECYFIKACJE
INDEKS ALFABETYCZNY
Czyszczenie obręczy kół
730
Tabliczki znamionowe
740
Zabezpieczenie antykorozyjne
730
Wymiary
743
Powłoka lakierowa samochodu
731
Masy i obciążenia
745
Naprawa drobnych uszkodzeń
powłok lakierowych
731
Dopuszczalna masa przyczepy i
nacisk na hak holowniczy
746
Kody kolorów
732
Dane techniczne silników
748
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
733
Olej silnikowy — specyfikacje
749
Wymiana piór wycieraczek szyby
przedniej
734
Warunki eksploatacji niekorzystne
dla oleju silnikowego
750
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
735
Płyn chłodzący — specyfikacje
751
Wlew płynu do spryskiwaczy
736
Płyn przekładniowy — specyfikacje
751
Płyn hamulcowy — specyfikacje
751
Zbiornik paliwa – pojemność
752
Klimatyzacja — specyfikacje
752
Zużycie paliwa i emisja CO2
754
Dozwolone rozmiary kół i opon
756
Najniższy dopuszczalny indeks nośności i indeks prędkości dla opon
757
Dozwolone wartości ciśnienia w oponach
758
Indeks alfabetyczny
759
17
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Informacje dla właściciela
Wyświetlacz centralny samochodu1
Informacje dla właściciela są dostępne w różnych formatach, zarówno cyfrowych, jak i drukowanych. Instrukcja obsługi jest dostępna na
wyświetlaczu centralnym samochodu, jako aplikacja mobilna oraz na stronie wsparcia technicznego Volvo Cars. W schowku podręcznym znajduje się instrukcja Quick Guide oraz dodatek do
instrukcji obsługi, który zawiera między innymi
dane techniczne i informacje o bezpiecznikach.
Istnieje możliwość zamówienia instrukcji obsługi
w wersji drukowanej.
Pociągnąć w dół widok górny
na wyświetlaczu centralnym i
nacisnąć Instrukcja obsługi.
Dostępne są tutaj opcje nawigacji wizualnej z ilustracjami
przedstawiającymi nadwozie i
wnętrze samochodu. Informacje
są podzielone na kategorie i można je przeszukiwać.
Aplikacja mobilna
W serwisie App Store lub
Google Play wyszukać „Volvo
Manual”, pobrać aplikację na
smartfon lub tablet i wybrać
samochód. W aplikacji
dostępne są filmy instruktażowe i opcje nawigacji wizualnej
z ilustracjami przedstawiającymi nadwozie i wnętrze samochodu. Przemieszczanie się między
poszczególnymi częściami instrukcji obsługi jest
łatwe, a ich treść można przeszukiwać.
Strona wsparcia technicznego Volvo
Cars
Przejść na stronę
support.volvocars.com i wybrać
swój kraj. Można tu znaleźć
instrukcje obsługi, dostępne
zarówno w trybie online, jak i w
formacie PDF. Na stronie
wsparcia technicznego Volvo
Cars zamieszczono także filmy instruktażowe oraz
dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące
samochodu Volvo oraz związane z jego posiadaniem. Strona ta jest dostępna na większości rynków.
Informacje drukowane
W schowku podręcznym znajduje się dodatek do instrukcji
obsługi1, który zawiera informacje o bezpiecznikach oraz dane
techniczne, a także podsumowanie ważnych i przydatnych
informacji.
W wersji drukowanej dostępny jest także przewodnik Quick Guide, który pomaga zapoznać się
z najczęściej używanymi funkcjami samochodu.
1 Kompletna
20
drukowana instrukcja obsługi jest dostarczana wraz z samochodem na rynkach, na których instrukcja obsługi nie jest dostępna na wyświetlaczu centralnym.
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Zależnie od wybranego poziomu wyposażenia,
rynku itd. w samochodzie mogą znajdować się
dodatkowe informacje dla właściciela w formie
drukowanej.
Istnieje możliwość zamówienia drukowanej
instrukcji obsługi i powiązanego z nią dodatku. W
celu złożenia zamówienia należy skontaktować się
z dealerem Volvo.
WAŻNE
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu w ruchu drogowym
oraz za przestrzeganie prawa i przepisów
ponosi zawsze kierowca. Ważne jest również,
aby samochód był serwisowany i obsługiwany
zgodnie z zawartymi w instrukcji obsługi zaleceniami firmy Volvo.
Powiązane informacje
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
Instrukcja obsługi do urządzeń przenośnych
(Str. 25)
•
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
(Str. 25)
•
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu
centralnym
Cyfrowa2 wersja instrukcji obsługi jest dostępna
na wyświetlaczu centralnym samochodu.
Cyfrowa instrukcja obsługi jest dostępna w
widoku górnym, a w pewnych przypadkach w
widoku tym można także uzyskać dostęp do kontekstowej instrukcji obsługi.
UWAGA
Cyfrowa wersja instrukcji obsługi jest niedostępna w czasie jazdy.
W przypadku stwierdzenia różnicy między
informacją na wyświetlaczu centralnym a
informacją drukowaną, zawsze obowiązuje
informacja drukowana.
UWAGA
Zmiana języka na wyświetlaczu centralnym
może spowodować, że niektóre informacje dla
właściciela nie będą zgodne z krajowymi lub
lokalnymi przepisami. Nie zmieniać języka na
taki, który jest trudno zrozumiały, ponieważ
może to utrudnić poruszanie się po menu na
ekranie.
}}
21
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Instrukcja obsługi
Kontekstowa instrukcja obsługi
cich nie są dostępne na przykład artykuły związane z tymi aplikacjami.
Powiązane informacje
Widok górny z przyciskiem instrukcji obsługi.
Aby otworzyć instrukcję obsługi – przeciągnąć w
dół widok górny na wyświetlaczu centralnym i
nacisnąć Instrukcja obsługi.
Informacje zawarte w instrukcji obsługi są
dostępne bezpośrednio poprzez stronę główną
instrukcji obsługi albo jej górne menu.
Widok górny z przyciskiem kontekstowej instrukcji
obsługi.
Kontekstowa instrukcja obsługi to skrót do artykułu w instrukcji obsługi opisującego aktywną
funkcję pokazywaną na ekranie. Gdy dostępna
jest kontekstowa instrukcja obsługi, jest ona
wyświetlona po prawej stronie opcji Instrukcja
obsługi w widoku górnym.
Naciśnięcie kontekstowej instrukcji obsługi
otwiera zatem artykuł instrukcji obsługi związany z
treściami wyświetlanymi na ekranie. Na przykład
naciśnięcie opcji Instrukcja obsł. nawigacji
powoduje wyświetlenie artykułu związanego z
nawigacją.
Dotyczy to tylko niektórych aplikacji w samochodzie. W przypadku pobranych aplikacji firm trze-
2
22
Dotyczy większości rynków.
•
Poruszanie się w obrębie instrukcji obsługi
na wyświetlaczu centralnym (Str. 23)
•
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
•
Pobieranie aplikacji (Str. 573)
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Poruszanie się w obrębie instrukcji
obsługi na wyświetlaczu centralnym
Dostęp do instrukcji obsługi w wersji cyfrowej
można uzyskać w widoku górnym na wyświetlaczu centralnym samochodu. Treść można przeszukiwać i łatwo przechodzić pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Otwieranie menu w menu górnym
–
Nacisnąć
na górnej liście w instrukcji
obsługi.
> Zostaje otwarte menu z różnymi opcjami
wyszukiwania informacji:
Strona główna
Nacisnąć symbol, aby przejść
do strony początkowej instrukcji
obsługi.
Quick Guide
Nacisnąć symbol, aby przejść
do strony z łączami do wyboru
artykułów, które mogą być
szczególnie użyteczne w celu
poznania większości ogólnych
funkcji samochodu. Artykuły są
również umieszczone w
poszczególnych kategoriach, ale tutaj zebrano je
w celu ułatwienia szybkiego dostępu do ich treści.
Nacisnąć wybrany artykuł, aby przeczytać go w
całości.
Kategorie
Dostęp do instrukcji obsługi można uzyskać z widoku
górnego.
–
Tematy w instrukcji obsługi są
uszeregowane w kategoriach
głównych i podkategoriach. Ten
sam temat może występować w
różnych kategoriach, co ułatwia
wyszukiwanie.
1.
Nacisnąć opcję Kategorie.
> Główne kategorie są wyszczególnione na
liście.
2.
Nacisnąć główną kategorię ( ).
> Pojawi się lista podkategorii (
łów ( ).
Aby otworzyć instrukcję obsługi – przeciągnąć w dół widok górny na wyświetlaczu centralnym i nacisnąć Instrukcja obsługi.
Istnieje kilka różnych możliwości wyszukiwania
informacji w instrukcji obsługi. Opcje są dostępne
na stronie głównej instrukcji obsługi i w menu
górnym.
3.
) i artyku-
Dotknąć palcem artykuł, aby go otworzyć.
Aby wrócić, nacisnąć strzałkę cofnięcia.
}}
23
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Aktywne punkty nadwozia i wnętrza
samochodu
Zdjęcia poglądowe konstrukcji
zewnętrznej i wnętrza samochodu. Poszczególne elementy
zostały oznaczone punktami
dostępowymi, które prowadzą
do powiązanych z tymi elementami artykułów.
1.
Naciśnij przycisk Nadwozie lub Wnętrze.
> Ilustracje nadwozia i wnętrza samochodu z
aktywnymi punktami. Aktywne punkty
umożliwiają przejście do artykułu o danym
elemencie samochodu. Przesunąć palcem
poziomo po ekranie, aby przejrzeć obrazy.
2.
Dotknąć palcem aktywny punkt.
> Pojawi się tytuł artykułu na temat danego
obszaru.
3.
Dotknąć palcem tytuł, aby otworzyć artykuł.
Aby wrócić, naciśnij strzałkę cofnięcia.
24
Ulubione
Nacisnąć symbol, aby przejść
do artykułów zapisanych jako
ulubione. Nacisnąć wybrany
artykuł, aby przeczytać go w
całości.
Zapisywanie i usuwanie artykułów z listy
ulubionych
Aby zapisać artykuł jako Ulubiony, należy nacisna górze po prawej stronie otwartego
nąć
artykułu. Po zapisaniu artykułu jako Ulubionego,
symbol gwiazdki zostaje wypełniony kolorem
.
Korzystanie z funkcji wyszukiwania w
menu górnym
1.
w menu górnym instrukcji
Nacisnąć
obsługi. W dolnej części ekranu pojawi się
klawiatura.
2.
Wpisać poszukiwane słowo kluczowe,
na przykład „pas bezpieczeństwa”.
> W miarę wpisywania liter pojawiają się
propozycje artykułów oraz kategorii.
3.
Nacisnąć tytuł artykułu lub nazwę kategorii,
aby je otworzyć.
Powiązane informacje
Aby usunąć artykuł z listy ulubionych, nacisnąć
ponownie gwiazdkę w wyświetlonym artykule.
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
Wideo
•
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 137)
•
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
Nacisnąć symbol, aby wyświetlić krótkie filmy instruktażowe
dotyczące różnych funkcji
samochodu.
Informacja
Naciśnij symbol, aby uzyskać
informację o wersji Instrukcji
obsługi dostępnej w samochodzie oraz innych użytecznych
informacjach.
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Instrukcja obsługi do urządzeń
przenośnych
Instrukcja obsługi jest dostępna w formie aplikacji mobilnej3 w serwisach App Store i Google
Play. Aplikacja jest dostosowana do smartfonów
i tabletów.
prowadzącymi do artykułów na temat danego
obszaru. Przemieszczanie się między poszczególnymi częściami instrukcji obsługi jest łatwe, a ich
treść można przeszukiwać.
Strona wsparcia technicznego Volvo
Cars
Więcej informacji o samochodzie można znaleźć
na stronie internetowej oraz stronie wsparcia
technicznego Volvo Cars.
Wsparcie techniczne w internecie
Przejdź do support.volvocars.com, aby odwiedzić
stronę. Strona wsparcia technicznego jest
dostępna na większości rynków.
Dostępna jest tutaj pomoc dla opcji związanych z
np. Usługami i funkcjami internetowymi, Volvo On
Call*, systemem nawigacji drogowej* i aplikacjami.
Film oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniają
różne procedury, np. sposób podłączenia systemu
samochodu do Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego.
Informacje do pobrania
Instrukcję obsługi można
pobrać jako aplikację mobilną z
serwisów App Store lub Google
Play. Zamieszczony tutaj kod
QR zapewnia bezpośredni
dostęp do aplikacji. Można również wyszukać hasło „Instrukcja
Volvo” w serwisie App Store lub Google Play.
Aplikacja mobilna jest dostępna zarówno w serwisie App
Store, jak i Google Play.
Powiązane informacje
•
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
Mapy
W samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation dostępna jest możliwość pobierania map ze strony wsparcia technicznego.
Instrukcje obsługi w formacie PDF
Instrukcje obsługi są dostępne do pobrania w formacie PDF. Aby pobrać odpowiednią instrukcję,
należy wybrać model samochodu i rok modelowy.
Aplikacja zawiera wideo, zawierające zdjęcia nadwozia i wnętrza samochodu, na których pewne
elementy zostały oznaczone aktywnymi punktami,
3
Dla niektórych urządzeń mobilnych.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
25
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Kontakt
Czytanie instrukcji obsługi
Na stronie wsparcia technicznego znajdują się
dane do kontaktu z działem obsługi klienta oraz
najbliższym dealerem Volvo.
Doskonałym sposobem na poznanie tego samochodu jest przeczytanie jego instrukcji obsługi –
najlepiej jeszcze przed pierwszą jazdą.
Zalogowanie się na stronie Volvo Cars
Przeczytanie instrukcji obsługi to dobry sposób
na zaznajomienie się z nowymi funkcjami oraz
uzyskanie informacji, jak najlepiej poradzić sobie z
obsługą samochodu w różnych sytuacjach i w
maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości
samochodu. Prosimy przy tym zwracać szczególną uwagę na wyróżnione w sposób specjalny
przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.
Utworzyć osobisty identyfikator Volvo ID i zalogować się na stronie www.volvocars.com. Po zalogowaniu użytkownik zyskuje ogólne informacje dotyczące między innymi przeglądów, umów i gwarancji. Znajdują się tu również informacje o akcesoriach i oprogramowaniu, które przystosowano
specjalnie do posiadanego modelu samochodu.
Powiązane informacje
•
Volvo ID (Str. 32)
Celem niniejszej informacji dla właściciela jest
wyjaśnienie wszystkich możliwych cech, funkcji i
opcji samochodu Volvo. Nie stanowi ona oświadczenia ani gwarancji, że wszystkie każdy samochód Volvo posiada te cechy, funkcje i opcje.
Część stosowanej terminologii może nie być
dokładnie taka sama jak terminologia używana w
materiałach handlowych, marketingowych i reklamowych.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe
mające na celu doskonalenie naszego produktu.
Wprowadzane modyfikacje mogą sprawić, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w instrukcji
obsługi będą różnić się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
26
Nie należy usuwać niniejszej Instrukcji obsługi z
systemu samochodu - w razie wystąpienia problemu nie będzie dostępu do informacji, o tym jak i
gdzie szukać niezbędnej pomocy.
© Volvo Car Corporation
Wyposażenie opcjonalne i akcesoria
Można tu również spotkać opisy urządzeń i funkcji
będących zarówno wyposażeniem standardowym
lub opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i
stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).
Wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego/
akcesoria oznaczone są gwiazdką: *.
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie jest
dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów
– mają one różne wyposażenie zależnie od
potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych
rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie
standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem
opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z
dealerem Volvo.
Teksty o charakterze specjalnym
OSTRZEŻENIE
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń
ciała, pojawiają się komunikaty ostrzegawcze.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
WAŻNE
Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzeń,
pojawiają się „ważne” komunikaty tekstowe.
UWAGA
sposób ważne informacje. Poniżej opisano ich
rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.
Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych
Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia obrażeń
ciała
Fragmenty tekstu opatrzone nagłówkiem
UWAGA zawierają porady i wskazówki, które
na przykład ułatwiają korzystanie z różnych
funkcji samochodu.
Przypisy
Instrukcja obsługi zawiera także w niektórych
miejscach informacje w postaci przypisów zamieszczonych u dołu strony lub na końcu tabeli. Uzupełniają one opis, do którego odnoszą się za
pomocą oznaczeń liczbowych. W przypadku przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli w
miejsce odnośników cyfrowych są wprowadzone
oznaczenia literowe.
Komunikaty tekstowe
W samochodzie znajdują się wyświetlacze, które
pokazują nazwy menu i komunikaty tekstowe.
Wygląd tych tekstów w instrukcji obsługi różni się
od zwykłego tekstu. Przykładowe nazwy menu i
komunikaty tekstowe: Telefon, Nowa
wiadomość.
Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym
tle paska ostrzegawczego oraz białe litery lub
rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są to
ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych obrażeń
ciała lub śmierci.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz białe
litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle
paska ostrzegawczego i pola tekstowego. Są to
ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze
W różnych miejscach samochodu umieszczone
są naklejki, przekazujące w jasny i jak najprostszy
}}
27
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
||
Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne
kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.
Informacja
W przypadku gdy kolejność działań nie jest
istotna, opisy czynności odnoszące się do ilustracji są oznaczone literami.
Strzałki z numerami bądź bez numeracji
pokazują kierunek ruchu.
Strzałki z literami są wykorzystywane do
objaśnienia ruchów, gdy wzajemna kolejność
nie ma znaczenia.
Zgodne z normami ISO białe symbole oraz białe
litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.
UWAGA
Nie jest zamiarem producenta, by naklejki
widniejące w instrukcji obsługi były dokładną
kopią naklejek znajdujących się w samochodzie. Zostały one zamieszczone w instrukcji w
celu zaprezentowania ich orientacyjnego
wyglądu oraz umiejscowienia w samochodzie.
Informacje dotyczące Państwa samochodu
znajdują się na odpowiednich naklejkach w
samochodzie.
Sekwencje czynności
Procedury postępowania, które wymagają przestrzegania kolejności wykonywanych czynności,
są w odpowiedni sposób oznakowane:
28
Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się
żadne ilustracje, kolejne kroki procedury postępowania są ponumerowane w zwykły sposób.
Wykazy pozycji
Numerami w czerwonym kółku oznaczane są
komponenty na ilustracjach poglądowych.
Numer odnosi się do pozycji na liście, pod
którą dany element jest opisany.
Listy z punktorami
Wypunktowanie jest używane do wyszczególniania pozycji opisywanych w instrukcji obsługi.
Przykład:
•
•
Płyn chłodzący
Olej silnikowy
Powiązane informacje
Odnośniki nawiązują do innych artykułów zawierających powiązane informacje.
Ilustracje i filmy
Ilustracje i filmy wykorzystane w instrukcji obsługi
są czasami schematyczne i mają na celu przedstawienie ogólnego wyglądu lub przykładu działania określonej funkcji. Mogą one odbiegać od
wyglądu samochodu, zależnie od poziomu wyposażenia i rynku.
Kontynuacja
}} Symbol ten – umieszczony w prawym dolnym
rogu strony – sygnalizuje, że dany temat jest kontynuowany na następnej stronie, wymagając
odwrócenia kartki.
Kontynuacja z poprzedniej strony
|| Symbol ten – umieszczony w lewym górnym
rogu strony – sygnalizuje, że dany temat jest kontynuacją z poprzedniej strony.
Powiązane informacje
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
Instrukcja obsługi do urządzeń przenośnych
(Str. 25)
•
Strona wsparcia technicznego Volvo Cars
(Str. 25)
INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI
Instrukcja obsługi a środowisko
Instrukcja obsługi jest wydrukowana na papierze
pochodzącym z kontrolowanych zgodnie z FSC
upraw lasów.
Symbol certyfikatu gospodarki leśnej (FSC)®
oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania drukowanej instrukcji obsługi pochodzi z
lasów posiadających certyfikat FSC® lub innych
kontrolowanych źródeł.
Powiązane informacje
•
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
(Str. 34)
29
TWOJE VOLVO
TWOJE VOLVO
Volvo ID
Volvo ID to osobisty identyfikator zapewniający
dostęp do szerokiej oferty usług za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła.
Po zarejestrowaniu konta Volvo ID w samochodzie udostępnionych zostanie szereg usług.
Generowanie i rejestracja
identyfikatora Volvo ID
Powiązane informacje
Konto Volvo ID można utworzyć różnymi metodami. W przypadku utworzenia identyfikatora
Volvo na stronie volvocars.com lub za pomocą
aplikacji Volvo On Call2, identyfikator Volvo ID
musi również być przypisany do samochodu, aby
możliwe było korzystanie z różnych usług
Volvo ID.
•
Generowanie i rejestracja identyfikatora
Volvo ID (Str. 32)
•
Rezerwacja przeglądów i napraw (Str. 685)
Przykładowe usługi:
•
Aplikacja Volvo On Call* – umożliwia sprawdzanie statusu samochodu za pomocą telefonu. Można na przykład sprawdzić poziom
paliwa, wyświetlić najbliższą stację benzynową i zdalnie zablokować zamki samochodu.
•
Send to Car – umożliwia wysyłanie adresów z
map internetowych bezpośrednio do samochodu.
•
Rezerwacja przeglądów i napraw – umożliwia
rejestrację preferowanej stacji obsługi/
dealera na stronie volvocars.com oraz rezerwację terminu przeglądu bezpośrednio z
samochodu.
UWAGA
W przypadku zmiany nazwy użytkownika/hasła
dla jednej z usług (np. Volvo On Call), zmiana
jest dokonywana automatycznie także dla
innych usług.
Tworzenie konta Volvo ID za pomocą
aplikacji Volvo ID
1. Pobrać aplikację Volvo ID z Usługa zdalnej
aktualizacji w widoku aplikacji wyświetlacza
centralnego.
2.
Uruchomić aplikację i zarejestrować osobisty
adres mailowy.
3.
Postępować zgodnie z instrukcjami, które
zostaną wysłane automatycznie na podany
adres e-mail.
> Identyfikator Volvo ID zostanie wygenerowany i automatycznie zarejestrowany w
samochodzie. Korzystanie z usług Volvo ID
jest teraz dostępne.
Konto Volvo ID można utworzyć z samochodu, na
stronie volvocars.com lub w aplikacji Volvo On
Call1.
1
32
Wymagana jest subskrypcja Volvo On Call*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TWOJE VOLVO
Tworzenie konta Volvo ID na stronie
internetowej Volvo Cars
1. Przejść na stronę www.volvocars.com i zalogować się3 przy użyciu ikony w prawym górnym rogu. Wybrać Utwórz Volvo ID.
2.
Wprowadzić osobisty adres e-mail.
3.
Postępować zgodnie z instrukcjami, które
zostaną wysłane automatycznie na podany
adres e-mail.
> Identyfikator Volvo ID został wygenerowany. Poniżej zamieszczono informację o
sposobie rejestracji identyfikatora w
samochodzie.
Tworzenie konta Volvo ID za pomocą
aplikacji Volvo On Call4
1. Pobrać najnowszą wersję aplikacji Volvo On
Call na smartfon, np. z serwisu App Store,
Windows Phone lub Google Play.
2.
Wybrać opcję utworzenia konta Volvo ID na
stronie startowej aplikacji i wprowadzić osobisty adres e-mail.
3.
Rejestracja osobistego identyfikatora
Volvo ID w samochodzie
Po wygenerowaniu swojego identyfikatora
Volvo ID za pośrednictwem strony internetowej
lub aplikacji Volvo On Call, należy go zarejestrować w samochodzie w następujący sposób:
1.
Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, należy
pobrać aplikację Volvo ID z Usługa zdalnej
aktualizacji w widoku aplikacji wyświetlacza
centralnego.
3.
Postępować według instrukcji, która zostanie
automatycznie przesłana na adres mailowy
powiązany z osobistym identyfikatorem
Volvo ID.
> Osobisty identyfikator Volvo ID został
zarejestrowany w samochodzie. Korzystanie z usług Volvo ID jest teraz dostępne.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Volvo ID (Str. 32)
Pobieranie aplikacji (Str. 573)
Zarządzanie aktualizacjami systemu w Centrum pobierania (Str. 683)
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 608)
UWAGA
Aby możliwe było pobranie aplikacji, samochód musi być połączony z Internetem.
2.
2 Dotyczy tylko niektórych rynków.
3 Dostępne na niektórych rynkach.
4 Samochody wyposażone w Volvo
Postępować zgodnie z instrukcjami, które
zostaną wysłane automatycznie na podany
adres e-mail.
> Identyfikator Volvo ID został wygenerowany. Poniżej zamieszczono informację o
sposobie rejestracji identyfikatora w
samochodzie.
Uruchomić aplikację i wprowadzić swój identyfikator Volvo ID/adres mailowy.
On Call*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
33
TWOJE VOLVO
Drive-E – czystsza przyjemność
jazdy
Firma Volvo Car Corporation nieustannie pracuje
nad rozwojem coraz bezpieczniejszych i bardziej
Troska o środowisko naturalne stanowi jedną z
podstawowych wartości firmy Volvo Cars, na których opierają się jej wszelkie działania. Prace na
rzecz ochrony środowiska opierają się na całym
okresie życia samochodu i uwzględniają jego
oddziaływanie na środowisko na wszystkich etapach, począwszy od projektu, a skończywszy na
złomowaniu i recyklingu. Podstawowa zasada
wyznawana przez firmę Volvo Cars jest taka, że
każdy zaprojektowany nowy produkt musi mieć
mniejszy wpływ na środowisko niż produkt przez
niego zastępowany.
34
efektywnych produktów i rozwiązań w celu
zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na
środowisko.
Dążenia i działania firmy Volvo w zakresie ochrony
środowiska doprowadziły do rozwoju bardziej
efektywnych i mniej zanieczyszczających środowisko układów napędowych, Drive-E. Równie ważne
dla firmy Volvo jest środowisko, w którym przebywają ludzie - przykładowo, dzięki systemowi sterowania klimatyzacją powietrze wewnątrz samochodu Volvo jest czystsze od powietrza na zewnątrz.
Państwa samochód Volvo spełnia wymogi najsurowszych międzynarodowych standardów ochrony
środowiska. Wszystkie zakłady produkcyjne Volvo
muszą posiadać certyfikat ISO 14001, który
pomaga w usystematyzowanym podejściu do
zagadnień środowiskowych i pozwala na ciągłe
zmniejszanie oddziaływania na otoczenie. Posiadanie certyfikatu ISO potwierdza także, że przestrzegane są obowiązujące przepisy ochrony środowiska. Firma Volvo wymaga, by również jej partnerzy spełniali te wymagania.
Zużycie paliwa
Ponieważ duża część całkowitego oddziaływania
samochodu na środowisko wynika z jego eksploatacji, w swoich działaniach na rzecz ochrony
środowiska firma Volvo Cars kładzie duży nacisk
TWOJE VOLVO
na redukcję zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku
węgla i innych substancji zanieczyszczających
powietrze. Poszczególne modele samochodów
Volvo wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie
paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.
Działania na rzecz poprawy stanu
środowiska
Oszczędzające energię elektryczną i paliwo
samochody nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia wpływu na środowisko, lecz także do obniżenia kosztów ponoszonych przez ich właścicieli.
Każdy kierowca może łatwo ograniczyć zużycie
paliwa i w ten sposób redukować ponoszone
koszty oraz przyczyniać się do poprawy stanu środowiska – oto kilka porad:
•
Podróż należy planować tak, aby średnia
prędkość była jak najbardziej efektywna.
Jazda z prędkością powyżej ok. 80 km/h
(około 50 mph) lub poniżej 50 km/h (około
30 mph) prowadzi do zwiększenia zużycia
energii elektrycznej.
•
Przestrzegać zawartych w książce „Program
obsługi i rejestr przeglądów” zalecanych terminów przeglądów i obsługi technicznej
samochodu.
•
Nie pozostawiać silnika na biegu jałowym – w
przypadku zatrzymania samochodu na dłuższy
czas wyłączać silnik. Przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów.
•
Planować podróż – duża liczba niepotrzebnych postojów i nierówna prędkość jazdy
powodują wzrost zużycia paliwa.
•
Należy korzystać z przygotowania do jazdy poprawia to zasięg akumulatora napędu
hybrydowego i ogranicza zapotrzebowanie na
energię elektryczną w czasie jazdy.
Należy także pamiętać, że niebezpiecznych odpadów – np. akumulatora lub olejów smarnych –
należy pozbywać się w sposób niezagrażający
środowisku naturalnemu. W razie wątpliwości
dotyczących prawidłowego sposobu pozbywania
się tego rodzaju odpadów należy skonsultować
się ze stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Skuteczne ograniczanie szkodliwych
emisji
Samochód ten został zbudowany zgodnie z filozofią „Czysty wewnątrz i na zewnątrz”, kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza w kabinie,
jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin.
Równocześnie z ograniczeniem do minimum
zużycia paliwa zminimalizowano również ilość
emitowanych zanieczyszczeń, których poziom jest
w wielu przypadkach dużo niższy od dopuszczalnych norm.
Oczyszczanie powietrza w kabinie
samochodu
Filtr powietrza zapobiega przedostawaniu się do
kabiny pasażerskiej kurzu i pyłków roślin przez
wlot powietrza.
System filtrujący IAQS (Interior Air Quality System)* sprawia, że powietrze w kabinie samochodu
jest czystsze od tego na zewnątrz.
System oczyszcza powietrze w kabinie z takich
zanieczyszczeń jak pyły, węglowodory, tlenki azotu
i ozon przygruntowy. W przypadku wykrycia zanieczyszczenia otaczającego powietrza zamykany
jest wlot powietrza i powietrze w kabinie jest
recyrkulowane. – zostają zamknięte wloty powietrza.
System IAQS wchodzi w skład pakietu CZIP
(Clean Zone Interior Package)*, który obejmuje
także funkcję pozwalającą uruchomić wentylator,
gdy zamki samochodu zostają odblokowane za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Wnętrze pojazdu
Materiały użyte we wnętrzu samochodu Volvo
zostały starannie dobrane i przetestowane, by
zapewniały przyjemne i komfortowe warunki podróżowania. Niektóre detale zostały wykonane
ręcznie, na przykład szwy na kierownicy. Wnętrze
jest monitorowane, aby pod wpływem na przykład
wysokiej temperatury lub intensywnego światła
nie dochodziło do uwalniania silnych zapachów
lub substancji, które mogłyby powodować dyskomfort.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
}}
35
TWOJE VOLVO
||
Stacje serwisowe Volvo a środowisko
naturalne
•
Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa w
autoryzowanej sieci serwisowej Volvo pozwala
utrzymać zużycie paliwa na niskim poziomie i. W
ten sposób można także przyczynić się do mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Stacja
dopuszczona do serwisowania i napraw samochodów marki Volvo staje się częścią naszego
systemu Volvo. Firma Volvo stawia jasno sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń stacji obsługi przed skażeniem środowiska naturalnego. Obejmują one między innymi sposób zbiórki
i sortowania odpadów gazowych, płynnych i stałych. Pracownicy stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej z możliwych troski o środowisko
naturalne.
•
•
Recykling
Ponieważ firma Volvo działa w oparciu o perspektywę cyklu życia produktu, ważne jest także to, by
recykling samochodu był przeprowadzany w sposób ekologiczny. Prawie wszystkie elementy
samochodu można poddać recyklingowi. Dlatego
prosimy, by ostatni właściciel pojazdu skontaktował się dealerem Volvo, który poda mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej się recyklingiem
samochodów.
Powiązane informacje
•
•
36
Zużycie paliwa i emisja CO2 (Str. 754)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 537)
Włączanie i wyłączanie funkcji przygotowania
do jazdy (Str. 252)
Instrukcja obsługi a środowisko (Str. 29)
Jakość powietrza (Str. 224)
TWOJE VOLVO
Funkcje wspomagające kierowcę
IntelliSafe
IntelliSafe to opracowana przez firmę Volvo Cars
koncepcja bezpieczeństwa samochodu.
IntelliSafe obejmuje szereg układów, zarówno
standardowych, jak i opcjonalnych, których zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej podróży
samochodem, zapobieganie obrażeniom oraz
ochrona pasażerów i innych użytkowników dróg.
Systemy wsparcia
IntelliSafe obejmuje funkcje wspierające kierowcę, na przykład układ aktywnej kontroli prędkości jazdy*, który pomaga kierowcy utrzymać
stałą prędkość jazdy w połączeniu z nastawionym
odstępem czasowym od poprzedzającego
pojazdu.
Funkcja Pilot Assist5 pomaga kierowcy zachować
położenie samochodu pomiędzy oznakowaniami
pasów ruchu poprzez wspomaganie kierowania
oraz utrzymać stałą prędkość jazdy w połączeniu z
nastawionym odstępem czasowym od poprzedzającego pojazdu.
Funkcja Park Assist Pilot* pomaga kierowcy
zaparkować samochód lub wyjechać z miejsca
postojowego.
Kolejnymi przykładami systemów wspierających
kierowcę są aktywne światła drogowe, Cross
Traffic Alert (CTA)* oraz Blind Spot Information
(BLIS)*.
5
Aktywne zapobieganie
City Safety to funkcja, która może przyczynić się
do zapobiegania wypadkom. Funkcja ta może
zapobiec lub złagodzić skutki kolizji z pieszym,
rowerzystą, dużym zwierzęciem lub pojazdem. W
razie ryzyka kolizji kierowca jest ostrzegany sygnałami wizualnymi i akustycznymi oraz pulsowaniem pedału hamulca, co pomaga mu zareagować na czas. Jeśli kierowca nie reaguje na
ostrzeżenie, a ryzyko kolizji zostanie ocenione
jako nieuniknione, funkcja City Safety może automatycznie zahamować samochód.
Funkcja monitorowania pasa ruchu (LKA) to
kolejny przykład funkcji, która może pomóc w
uniknięciu wypadku, pomagając kierowcy – na
autostradach i innych większych drogach – zredukować ryzyko niezamierzonego zjechania z zajmowanego pasa ruchu.
w sytuacjach krytycznych i w razie kolizji. Samochód jest też wyposażony w poduszki i kurtyny
powietrzne oraz Whiplash Protection System
(WHIPS), który chroni przed urazami kręgosłupa
szyjnego na skutek szarpnięcia.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
Układy wspomagające kierowcę (Str. 316)
Aktywne światła drogowe (Str. 168)
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Whiplash Protection System (Str. 49)
Funkcja Wspom. kierowania przy
zwiększonym ryzyku kolizji może pomóc kierowcy w zmniejszaniu ryzyka niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu
i/lub zderzenia z innym pojazdem lub przeszkodą
poprzez aktywne kierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub zmianę toru
jazdy.
Ochrona
W celu zapewnienia ochrony kierowcy i pasażerom, samochód został wyposażony w napinacze
pasów bezpieczeństwa, które mogą napiąć pasy
Funkcja ta może stanowić wyposażenie standardowe lub opcjonalne, zależnie od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
37
TWOJE VOLVO
Sensus – centrum łączności i
rozrywki
Dostęp do informacji w każdej chwili i w
każdym miejscu
System Sensus umożliwia przeglądanie z zasobów Internetu, korzystanie z różnego rodzaju
aplikacji oraz udostępnianie Internetu w samochodzie (hotspot Wi-Fi).
Poszczególne wyświetlacze w samochodzie
dostarczają na czas niezbędnych informacji. Informacje są prezentowane w różnych miejscach
według stopnia ich znaczenia dla kierowcy.
Oto system Sensus
System Sensus oferuje inteligentny interfejs oraz
łączność online z cyfrowym światem. Intuicyjna
struktura nawigacji umożliwia korzystanie z odpowiednich funkcji, informacji oraz rozrywki bez rozpraszania uwagi kierowcy.
Wszystkie samochodowe rozwiązania związane z
rozrywką, łącznością internetową, nawigacją* oraz
interfejsem pomiędzy kierowcą a samochodem są
obsługiwane przez system Sensus. To właśnie
system Sensus umożliwia komunikację między
Tobą, samochodem i światem zewnętrznym.
38
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TWOJE VOLVO
Różne rodzaje informacji są wyświetlane na różnych wyświetlaczach w zależności od ich ważności.
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
Wyświetlacz przezierny pokazuje wybrane informacje, które wymagają jak najszybszego działania
kierowcy. Obejmują one na przykład ostrzeżenia
drogowe, wskazania prędkości oraz informacje z
systemu nawigacji*. Tutaj wyświetlane są również
informacje o znakach drogowych oraz o przychodzących połączeniach telefonicznych.
Wyświetlacz kierowcy
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje o
prędkości oraz przykładowo o przychodzących
połączeniach telefonicznych lub odtwarzanych
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
}}
39
TWOJE VOLVO
||
utworach. Do obsługi wyświetlacza służą przyciski
w obu zestawach na kierownicy.
Wyświetlacz centralny
System rozpoznawania poleceń głosowych
Z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych można korzystać bez odrywania rąk od kierownicy. System rozpoznaje
zwykłą mowę. Poleceń głosowych można na przykład użyć
do odtwarzania utworów,
nawiązywania połączeń telefonicznych, zwiększenia temperatury lub odczytania wiadomości tekstowej.
Powiązane informacje
Z wyświetlacza centralnego można sterować wieloma funkcjami samochodu. Ma on reagujący na
dotyk ekran, dzięki czemu liczba fizycznych przycisków i elementów sterowania jest minimalna. Z
ekranu można korzystać również w rękawiczkach.
Tutaj można sterować na przykład układem klimatyzacji, systemem multimedialnym oraz ustawieniem foteli*. Z informacji pokazywanych na
wyświetlaczu centralnym może w razie potrzeby
korzystać kierowca lub ktoś inny.
40
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 153)
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 157)
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 608)
•
Udostępnianie połączenia internetowego systemu samochodu za pośrednictwem hotspota Wi-Fi (Str. 613)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
TWOJE VOLVO
Aktualizacje oprogramowania
Aby zapewnić klientowi Volvo maksymalny komfort użytkowania samochodu, Volvo stale rozwija
systemy montowane w swoich pojazdach oraz
oferowane usługi.
Podczas przeglądu przeprowadzanego u autoryzowanego dealera Volvo można zaktualizować
oprogramowanie w swoim samochodzie Volvo do
najnowszej wersji. Najnowsza aktualizacja oprogramowania zapewnia dostęp do nowych funkcji i
ulepszeń, a także do ulepszeń zawartych w
poprzednich aktualizacjach oprogramowania.
Bardziej szczegółowe informacje o wydanych
aktualizacjach oraz odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć na stronie
support.volvocars.com.
UWAGA
Dostępność funkcji po aktualizacji może być
różna zależnie od rynku, modelu, roku modelowego i opcji.
Powiązane informacje
Rejestr danych dotyczących
eksploatacji samochodu
W ramach działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i jakości Volvo, w samochodzie są rejestrowane niektóre dane dotyczące działania, funkcjonalności oraz incydentów.
Niniejszy pojazd jest wyposażony w rejestrator
„Event Data Recorder” (EDR). Jego podstawowym zadaniem jest rejestrowanie i zapisywanie
danych dotyczących wypadków drogowych lub
sytuacji podobnych do kolizji, w czasie których
nastąpiło wyzwolenie poduszki powietrznej lub
uderzenie samochodu w przeszkodę na drodze.
Dane są rejestrowane w celu bardziej zaawansowanego zrozumienia, w jaki sposób systemy
samochodu działają w takich sytuacjach. EDR jest
przeznaczony do rejestracji danych dotyczących
dynamiki samochodu i systemów bezpieczeństwa
w krótkim czasie, zwykle przez 30 sekund lub
mniej.
EDR w tym samochodzie jest przeznaczony do
rejestrowania w razie zaistnienia wypadku lub
sytuacji kolizyjnej następujących danych:
•
Sensus – centrum łączności i rozrywki
(Str. 38)
•
•
Zarządzanie aktualizacjami systemu w Centrum pobierania (Str. 683)
Sposób działania poszczególnych systemów
w samochodzie
•
Czy pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
były zapięte/naprężone
•
Czy kierowca używał pedału przyspieszenia
lub pedału hamulca
•
Prędkość jazdy samochodu
Informacje te mogą pomóc lepiej zrozumieć okoliczności, w których następują wypadki drogowe,
obrażenia ciała oraz uszkodzenia mienia. EDR
rejestruje dane tylko w nadzwyczajnej sytuacji
kolizyjnej. EDR nie zapisuje żadnych danych w
normalnych warunkach jazdy. Podobnie, system
nigdy nie rejestruje, kto kieruje pojazdem lub
położenia geograficznego miejsca, w którym zdarzył się wypadek lub sytuacja przedkolizyjna. Jednak inne strony, takie jak policja, mogą korzystać
z zarejestrowanych danych w połączeniu z informacjami osobowymi rutynowo zbieranymi po
wypadku drogowym. Do interpretacji zarejestrowanych danych wymagane jest specjalistyczne
wyposażenie oraz dostęp do samochodu lub
EDR.
Oprócz EDR, samochód jest wyposażony w wiele
podzespołów przeznaczonych do ciągłego sprawdzania i monitorowania funkcji samochodu. Mogą
one rejestrować dane w normalnych warunkach
jazdy, a w szczególności rejestrują usterki wpływające na działanie i funkcjonalność samochodu
lub po uruchomieniu jego funkcji wspomagających kierowcę (np. City Safety i funkcja automatycznego hamowania).
Niektóre zarejestrowane dane są niezbędne pracownikom serwisu i technikom w celu zdiagnozowania i usunięcia ewentualnych usterek, jakie
wystąpiły w samochodzie. Zarejestrowane informacje są również potrzebne, aby umożliwić firmie
Volvo spełnienie wymogów prawnych zawartych w
}}
41
TWOJE VOLVO
ustawach i rozporządzeniach. Informacje zarejestrowane w samochodzie są przechowywane w
jego komputerze do czasu jego przeglądu i
naprawy.
Ponadto, zarejestrowane informacje mogą być
wykorzystywane w postaci skompilowanej do
badań i rozwoju produktów w celu ciągłej
poprawy bezpieczeństwa i jakości samochodów
Volvo.
Firma Volvo nie będzie przyczyniać się do ujawniania opisanych powyżej informacji osobom trzecim bez zgody właściciela pojazdu. W celu zachowania zgodności z krajowymi przepisami i regulacjami, firma Volvo może być zmuszona do ujawnienia tego rodzaju danych policji lub innym organom, które mogą skorzystać z prawnego prawa
dostępu do takich informacji. Do odczytywania i
interpretowania zarejestrowanych w samochodzie
danych potrzebne jest specjalne wyposażenie
techniczne, do którego ma dostęp firma Volvo
oraz warsztaty, które zawarły z nią umowę. Firma
Volvo odpowiada za to, by informacje przekazywane do Volvo podczas serwisu i przeglądów były
przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z dealerem Volvo.
42
Zasady i warunki świadczenia usług
Polityka prywatności klienta
Firma Volvo oferuje usługi, które mają na celu
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i
komfortu podróżowania samochodem Volvo.
Firma Volvo szanuje i chroni prywatność wszystkich osób odwiedzających jej stronę internetową.
Usługi te obejmują na przykład pomoc w nagłych
wypadkach, nawigację i różnego rodzaju pomoc
techniczną.
Niniejsza polityka dotyczy postępowania z danymi
klienta i danymi osobowymi. Jej celem jest poinformowanie obecnych, byłych i potencjalnych klientów o:
Przed rozpoczęciem korzystania z tych usług
należy zapoznać się z „Zasadami i warunkami
świadczenia usług” na stronie
support.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
Polityka prywatności klienta (Str. 42)
•
Okolicznościach, w jakich są zbierane i przetwarzane ich dane osobowe.
•
•
•
Rodzaju zbieranych danych osobowych.
Powodach zbierania danych osobowych.
Sposobie zarządzania danymi osobowymi.
Z pełnym tekstem niniejszej polityki można się
zapoznać na stronie support.volvocars.com.
Powiązane informacje
•
Warunki użytkowania i udostępnianie danych
(Str. 615)
•
•
Zasady i warunki świadczenia usług (Str. 42)
Rejestr danych dotyczących eksploatacji
samochodu (Str. 41)
TWOJE VOLVO
Ważne informacje na temat
akcesoriów i wyposażenia
dodatkowego
OSTRZEŻENIE
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne
użytkowanie samochodu oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów ponosi zawsze
kierowca.
Nieprawidłowe podłączenie lub zamocowanie
elementów wyposażenia dodatkowego może
zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego w
samochodzie.
Zdecydowanie zalecamy, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne
akcesoria zatwierdzone przez Volvo oraz aby
montaż akcesoriów przeprowadzali wyłącznie
przeszkoleni i wykwalifikowaniu technicy serwisu
Volvo. Niektóre akcesoria działają tylko wtedy, gdy
powiązane z nimi oprogramowanie zostanie zainstalowane w systemie komputerowym samochodu.
Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie jest
dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów
– mają one różne wyposażenie zależnie od
potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych
rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.
Opcje lub akcesoria opisane w niniejszym podręczniku zostały oznaczone gwiazdką. W razie
wątpliwości, co stanowi wyposażenie standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z dealerem
Volvo.
Ważne jest także przeprowadzanie obsługi
technicznej i przeglądów samochodu zgodnie
z zaleceniami firmy Volvo, instrukcją obsługi i
książką „Program obsługi i rejestr przeglądów”.
Jeśli informacje wyświetlane w samochodzie
różnią się od informacji zawartych w drukowanej instrukcji obsługi, pierwszeństwo mają
zawsze informacje wydrukowane.
Instalacja akcesoriów
Zdecydowanie zalecamy, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne
akcesoria zatwierdzone przez Volvo oraz aby
montaż akcesoriów przeprowadzali wyłącznie
przeszkoleni i wykwalifikowaniu technicy serwisu
Volvo. Niektóre akcesoria działają tylko wtedy,
gdy powiązane z nimi oprogramowanie zostanie
zainstalowane w systemie komputerowym samochodu.
•
Oryginalne akcesoria Volvo są testowane w
celu zapewnienia optymalnej współpracy z
systemami samochodowymi w zakresie
sprawności, bezpieczeństwa i kontroli emisji.
Ponadto, wyszkolony i wykwalifikowany technik serwisowy firmy Volvo wie, które akcesoria można bezpiecznie zainstalować w samochodzie. Przed zainstalowaniem jakichkolwiek
akcesoriów w samochodzie należy zawsze
poradzić się wyszkolonego, wykwalifikowanego technika serwisowego firmy Volvo.
•
Akcesoria, które nie są zatwierdzone przez
firmę Volvo, mogły nie zostać sprawdzone
pod kątem kompatybilności z Twoim modelem samochodu.
•
W razie instalacji akcesoriów, które nie zostały przetestowane przez firmę Volvo, lub skorzystania z usług instalatora nieposiadającego odpowiedniej wiedzy na temat samochodu skuteczność niektórych systemów służących optymalizacji osiągów lub zwiększeniu
Powiązane informacje
•
•
•
Instalacja akcesoriów (Str. 43)
Podłączanie wyposażenia do gniazda diagnostycznego samochodu (Str. 44)
Czytanie instrukcji obsługi (Str. 26)
}}
43
TWOJE VOLVO
bezpieczeństwa samochodu może ulec
pogorszeniu.
||
•
Uszkodzenia powstałe w wyniku instalacji
akcesoriów w sposób niezatwierdzony lub
nieprawidłowy nie są objęte gwarancją udzielaną na nowy samochód. Dodatkowe informacje na temat gwarancji można znaleźć w
książce serwisowej i gwarancyjnej. Firma
Volvo nie przyjmuje żadnej odpowiedzialność
za wypadki śmiertelne, obrażenia ciała lub
koszty będące następstwem instalacji akcesoriów nieoryginalnych.
Powiązane informacje
•
Ważne informacje na temat akcesoriów i
wyposażenia dodatkowego (Str. 43)
Podłączanie wyposażenia do
gniazda diagnostycznego
samochodu
Nieprawidłowe podłączenie oraz instalacja oprogramowania lub narzędzi diagnostycznych może
mieć negatywny wpływ na układ elektroniczny
samochodu.
Zdecydowanie zalecamy, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne
akcesoria zatwierdzone przez Volvo oraz aby
montaż akcesoriów przeprowadzali wyłącznie
przeszkoleni i wykwalifikowaniu technicy serwisu
Volvo. Niektóre akcesoria działają tylko wtedy, gdy
powiązane z nimi oprogramowanie zostanie zainstalowane w systemie komputerowym samochodu.
Gniazdo diagnostyczne (On-board Diagnostic, OBDII)
znajduje się pod tablicą rozdzielczą po stronie kierowcy.
44
UWAGA
Firma Volvo Cars nie ponosi odpowiedzialności za skutki podłączenia niewłaściwego
sprzętu do gniazda On-board Diagnostic
(OBDII). Gniazdo to powinno być wykorzystywane wyłącznie przez przeszkolonych, wykwalifikowanych techników serwisu Volvo.
Powiązane informacje
•
Ważne informacje na temat akcesoriów i
wyposażenia dodatkowego (Str. 43)
TWOJE VOLVO
Wyświetlanie numeru
identyfikacyjnego samochodu
Czynniki rozpraszające uwagę
kierowcy
Przy kontaktach z dealerem Volvo, na przykład w
sprawie abonamentu Volvo On Call, potrzebny
będzie numer identyfikacyjny samochodu (VIN6).
Kierowca jest odpowiedzialny za dołożenie
wszelkich starań w celu zapewnienia własnego
bezpieczeństwa, jak również bezpieczeństwa
pasażerów i innych użytkowników dróg. Elementem tej odpowiedzialności jest unikanie czynników rozpraszających uwagę, na przykład wykonywania podczas jazdy czynności, które nie są
związane z obsługą samochodu.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Przejść do opcji System Informacje
systemowe Numer identyfikacyjny
pojazdu.
> Zostaje wyświetlony numer identyfikacyjny
samochodu.
OSTRZEŻENIE
Nowe Volvo jest (lub może być) wyposażone w
rozbudowane systemy rozrywki i komunikacji.
Obejmują one telefony komórkowe z zestawami
słuchawkowymi, systemy nawigacji oraz systemy
audio z wieloma funkcjami. Użytkownik może również dodać inne przenośne urządzenia elektroniczne zwiększające wygodę jazdy. Jeżeli będą
one używane w sposób prawidłowy i bezpieczny,
zwiększą przyjemność z jazdy. Jednak używane w
sposób niewłaściwy mogą rozpraszać uwagę kierowcy.
Poniżej, kierując się troską o bezpieczeństwo
użytkowników samochodu, firma Volvo zamieściła
szereg ostrzeżeń dotyczących takich systemów.
Zabrania się korzystania z urządzeń lub funkcji
samochodu w sposób, który odwraca uwagę kierowcy od podstawowego zadania — bezpiecznej
jazdy. Czynniki rozpraszające uwagę mogą spowodować poważne wypadki. Jako uzupełnienie
6
tych ogólnych ostrzeżeń przedstawiamy poniższe
porady dotyczące nowych funkcji, które mogą
znajdować się na wyposażeniu samochodu:
•
Nie wolno korzystać z trzymanego w dłoni
telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu. Na niektórych obszarach korzystanie z telefonu komórkowego,
gdy samochód jest w ruchu, jest zabronione.
•
Jeśli samochód jest wyposażony w system nawigacyjny, trasę wolno nastawiać i
zmieniać tylko na postoju.
•
Nie wolno programować systemu audio,
gdy samochód jest w ruchu. Zapisać stacje radiowe w pamięci podczas postoju, a
następnie korzystać tylko z zaprogramowanych stacji, co umożliwi szybszą i łatwiejszą obsługę radioodbiornika.
•
Nie wolno używać laptopów i tabletów,
gdy samochód jest w ruchu.
Powiązane informacje
•
Dźwięk, multimedia i Internet (Str. 570)
Vehicle Identification Number
45
BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE
Samochód jest wyposażony w liczne systemy
bezpieczeństwa, które w razie wypadku współdziałają ze sobą w celu zapewnienia ochrony kierowcy i pasażerom.
Jeśli symbol ostrzegawczy pozostaje podświetlony lub jest włączony podczas jazdy, a
na wyświetlaczu kierowcy jest widoczny komunikat Poduszka pow. SRS Wymagany
pilny serwis. Udaj się do stacji obsługi,
oznacza to, że jeden z systemów bezpieczeństwa nie działa w pełni funkcjonalnie. Firma
Volvo zaleca jak najszybszy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Samochód jest wyposażony w szereg czujników,
które reagują w razie wypadku aktywując różne
systemy bezpieczeństwa, np. poduszki powietrzne
oraz napinacze pasów bezpieczeństwa. W zależności od konkretnej sytuacji, takiej jak kolizje pod
różnymi kątami, dachowanie lub wypadnięcie z
drogi, system reaguje w różny sposób w celu
zapewnienia możliwie najlepszej ochrony.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać systemów bezpieczeństwa samochodu. Nieprawidłowe wykonanie prac przy
którymś z tych systemów może spowodować
awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń
ciała. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Niektóre systemy bezpieczeństwa są mechaniczne, np. Whiplash Protection System. Konstrukcja samochodu zapewnia ponadto rozproszenie siły uderzenia na belki, słupki, płytę podłogową, dach oraz inne części nadwozia.
Po kolizji może zostać aktywowany tryb bezpieczeństwa samochodu, jeśli doszło do uszkodzenia
ważnej funkcji w samochodzie.
Symbol ostrzegawczy na wyświetlaczu
kierowcy
Symbol ostrzegawczy na wyświetlaczu
kierowcy zapala się po przełączeniu
układu elektrycznego samochodu w
pozycję II. Symbol gaśnie po upływie
około 6 sekund, o ile w systemie bezpieczeństwa
samochodu nie wystąpiła usterka.
48
W razie uszkodzenia konkretnego symbolu ostrzegawczego zapala się ogólny
symbol ostrzegawczy, a wyświetlacz
kierowcy pokazuje ten sam komunikat.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży (Str. 49)
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Whiplash Protection System (Str. 49)
Tryb powypadkowy (Str. 64)
•
Bezpieczeństwo dzieci (Str. 66)
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo kobiet w ciąży
Ustawienie fotela
Whiplash Protection System
Ważne jest prawidłowe używanie pasa bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży, a także właściwe
ustawienie fotela przez kobiety ciężarne kierujące samochodem.
Kobieta ciężarna zasiadająca za kierownicą
powinna w miarę zaawansowania ciąży odpowiednio korygować ustawienie fotela i kierownicy w
sposób umożliwiający zachowanie kontroli nad
samochodem w czasie jazdy (dotyczy to zwłaszcza możliwości swobodnego korzystania z
pedałów i kierownicy). Należy zapewnić sobie
taką pozycję za kierownicą, aby odległość między
nią a brzuchem była jak największa, a przy tym
pozwalała utrzymać pełnię kontroli nad pojazdem
(tzn. swobodnie operować kierownicą i pedałami).
Układ ochrony pasażerów przed uszkodzeniami
kręgów szyjnych podczas uderzenia w tył
pojazdu Whiplash Protection System (WHIPS)
ogranicza ryzyko takich obrażeń ciała. W skład
systemu wchodzą pochłaniające energię oparcia
i siedziska oraz specjalnej konstrukcji zagłówki
obu przednich foteli.
Pasy bezpieczeństwa
Powiązane informacje
•
•
•
•
Część barkowa pasa bezpieczeństwa powinna
przebiegać od barku wzdłuż mostka i omijać
brzuch.
Część biodrowa pasa bezpieczeństwa powinna
przebiegać jak najniżej w poprzek miednicy, poniżej brzucha. Nie wolno dopuścić do jej przemieszczenia się do góry. Na koniec zlikwidować luz
pasa bezpieczeństwa i sprawdzić, czy przylega
ściśle do ciała. sprawdzić, czy przylega ściśle do
ciała i w żadnym miejscu taśma nie uległa skręceniu.
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
System WHIPS działa w sytuacji uderzenia w tył
tego samochodu, w zależności od kąta uderzenia
oraz prędkości i konstrukcji pojazdu, z którym
nastąpiła kolizja.
Działanie systemu WHIPS polega na lekkim
odchyleniu oparć przednich foteli do tyłu oraz
przesunięciu siedzisk foteli w dół, co powoduje
odpowiednią zmianę pozycji ciała kierowcy i pasażera. Jego ruch przyczynia się do pochłonięcia
części generowanych sił, które w przeciwnym
razie mogłyby doprowadzić do obrażeń kręgów
szyjnych.
OSTRZEŻENIE
System WHIPS stanowi uzupełnienie pasów
bezpieczeństwa. Należy zawsze zapinać pasy
bezpieczeństwa.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
49
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać fotela lub systemu WHIPS. Firma
Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Jeśli przednie fotele zostały poddane dużemu
obciążeniu, na przykład w wyniku zderzenia,
trzeba je wymienić w całości. Mogło dojść do
utraty niektórych właściwości zabezpieczających foteli, nawet jeśli wyglądają one na nieuszkodzone.
OSTRZEŻENIE
Nie wciskać twardych przedmiotów między
poduszkę tylnego siedzenia a oparcie przedniego fotela.
Jeśli oparcie tylnego siedzenia zostało złożone, ewentualny ładunek trzeba zabezpieczyć
w taki sposób, by nie mógł przesunąć się do
oparcia przedniego fotela w razie zderzenia.
OSTRZEŻENIE
Jeśli oparcie tylnego siedzenia zostaje złożone
albo na tylnym siedzeniu jest używany fotelik
dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy,
odpowiedni fotel przedni trzeba przesunąć do
przodu, tak aby nie stykał się ze złożonym
oparciem lub fotelikiem dziecięcym.
System WHIPS a foteliki dziecięce
System WHIPS nie wpływa w sposób negatywny
na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w
odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
Rear Collision Warning (Str. 407)
Ustawienie fotela
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego systemu WHIPS kierowca i pasażer
powinni przyjąć prawidłową pozycję w fotelu i
dopilnować, aby nic nie zakłócało działania systemu.
Na podłodze za lub pod przednimi fotelami oraz tylnymi
siedzeniami nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów,
które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie systemu WHIPS.
50
Prawidłowego ustawienia fotela przedniego
należy dokonać przed rozpoczęciem jazdy.
W celu zapewnienia maksymalnego działania
ochronnego, kierowca i pasażer powinni siedzieć
na środku swoich foteli, zachowując możliwie najmniejszą odległość pomiędzy zagłówkiem a
głową.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Pasy bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte, nawet
silniejsze hamowanie może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Maksymalne zabezpieczenie pas zapewnia wówczas gdy ściśle przylega do ciała. Nie należy nadmiernie odchylać oparcia fotela do tyłu. Pasy bezpieczeństwa są tak skonstruowane, aby zapewnić
maksymalną ochronę przy normalnym ustawieniu
oparć foteli.
Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku zderzenia, trzeba go wymienić w całości. Mogło
dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli wygląda on na
nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba
także wymienić, jeśli nosi ślady zużycia lub
uszkodzenia. Nowy pas bezpieczeństwa musi
posiadać homologację i być przeznaczony do
montażu w tym samym miejscu co pas wymieniany.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, aby nie zapinać ani nie
zaczepiać pasa bezpieczeństwa do haków lub
innych elementów wyposażenia wnętrza, gdyż
uniemożliwi to jego prawidłowe naprężenie.
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie
użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć
ochronne działanie poduszki powietrznej w
razie zderzenia.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Napinacze pasów bezpieczeństwa (Str. 53)
Zakładanie i zdejmowanie pasów bezpieczeństwa (Str. 51)
Przypomnienie o niezamkniętych drzwiach i
niezapiętych pasach bezpieczeństwa
(Str. 55)
Zakładanie i zdejmowanie pasów
bezpieczeństwa
Wszystkie osoby podróżujące samochodem
powinny zapiąć pasy bezpieczeństwa przed rozpoczęciem podróży.
Zakładanie pasów bezpieczeństwa
1.
Wyciągnąć pas bezpieczeństwa powoli i
sprawdzić, czy nie jest skręcony lub uszkodzony.
Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia drugiego rzędu przebiega
prawidłowo przez prowadnicę.
UWAGA
Pas bezpieczeństwa zostaje zablokowany i nie
daje się wyciągnąć w następujących sytuacjach:
•
•
•
przy zbyt gwałtownym wyciągnięciu,
przy hamowaniu i przyspieszaniu,
przy silnym przechyle samochodu.
}}
51
BEZPIECZEŃSTWO
||
2.
Zapiąć pas, wsuwając jego sprzączkę w
odpowiedni zaczep.
> Odgłos zatrzaśnięcia potwierdzi prawidłowe zapięcie pasa.
3.
Pasy bezpieczeństwa przednich foteli oraz
zewnętrznych siedzeń drugiego rządu można
regulować w pionie.
OSTRZEŻENIE
Zawsze wkładać zaczep pasa bezpieczeństwa
do zamka po właściwej stronie. Pasy bezpieczeństwa i ich zamki mogłyby w przeciwnym
razie nie zadziałać prawidłowo w razie kolizji.
Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia
poważnych obrażeń ciała.
Taśma pasa bezpieczeństwa powinna spoczywać na
barku (a nie na ramieniu).
4.
Ścisnąć mocowanie siedzenia i przesunąć
pas w górę lub w dół.
po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy
napiąć jego część biodrową, pociągając część
barkową w górę w kierunku barku.
Ustawić pas możliwie jak najwyżej, ale w taki
sposób, by nie ocierał się o szyję.
część biodrowa pasa bezpieczeństwa musi spoczywać
nisko na biodrach (nie na brzuchu).
52
BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE
Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony
tylko dla jednej osoby.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, aby nie zapinać ani nie
zaczepiać pasa bezpieczeństwa do haków lub
innych elementów wyposażenia wnętrza, gdyż
uniemożliwi to jego prawidłowe naprężenie.
OSTRZEŻENIE
Nie powodować uszkodzenia pasów bezpieczeństwa i nie wkładać żadnych przedmiotów
do ich zamków. Pasy bezpieczeństwa i ich
zamki mogłyby w wyniku tego nie zadziałać
prawidłowo w razie kolizji. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń
ciała.
Zdejmowanie pasów bezpieczeństwa
1.
Wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie pasa
bezpieczeństwa i pozwolić, aby pas zwinął się
samoczynnie.
2.
Jeżeli pas nie zwinie się całkowicie, należy
poprowadzić go ręcznie, aby nie zwisał luźno.
Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa środkowego siedzenia drugiego rzędu przebiega
prawidłowo przez prowadnicę.
Powiązane informacje
•
•
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Napinacze pasów bezpieczeństwa (Str. 53)
Przypomnienie o niezamkniętych drzwiach i
niezapiętych pasach bezpieczeństwa
(Str. 55)
Napinacze pasów bezpieczeństwa
Samochód jest wyposażony w standardowe i
elektryczne napinacze pasów bezpieczeństwa,
które mogą napinać pasy bezpieczeństwa w
sytuacjach krytycznych oraz podczas kolizji.
Standardowy napinacz pasa
bezpieczeństwa
Wszystkie pasy bezpieczeństwa są wyposażone w
standardowe napinacze.
Napinacz napina pas bezpieczeństwa w trakcie
kolizji z siłą wystarczającą do bardziej efektywnego przytrzymania pasażera.
Elektryczny napinacz pasa
bezpieczeństwa
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i przedniego pasażera są wyposażone w elektryczne napinacze.
Napinacze współdziałają i mogą zostać uruchomione razem z systemami wspomagającymi kierowcę City Safety i Rear Collision Warning. W
sytuacjach krytycznych, takich jak paniczne hamowanie, zjechanie z drogi (np. samochód zjeżdża
do rowu, traci kontakt z podłożem lub uderza w
przeszkodę terenową), poślizg lub ryzyko zderzenia, pasy bezpieczeństwa mogą zostać napięte
przez silnik elektryczny napinacza pasa.
Elektryczny napinacz pasa bezpieczeństwa elektrycznego pomaga poprawić pozycję pasażera, co
zmniejsza ryzyko uderzenia o elementy wnętrza
samochodu i wspomaga działanie systemów bez}}
53
BEZPIECZEŃSTWO
||
pieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne
samochodu.
Gdy sytuacja krytyczna dobiegnie końca, pasy
bezpieczeństwa i elektryczne napinacze pasów
bezpieczeństwa zostaną automatycznie zresetowane, ale można je także zresetować ręcznie.
WAŻNE
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
powoduje również wyłączenie elektrycznego
napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie
pasażera.
OSTRZEŻENIE
54
Powiązane informacje
•
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Zakładanie i zdejmowanie pasów bezpieczeństwa (Str. 51)
Resetowanie elektrycznego
napinacza pasa bezpieczeństwa
Elektryczny napinacz pasa bezpieczeństwa został zaprojektowany do resetowania automatycznego, jednak można go zresetować ręcznie, jeśli
pas pozostaje rozwinięty.
•
Resetowanie elektrycznego napinacza pasa
bezpieczeństwa (Str. 54)
•
Włączanie i wyłączanie poduszki powietrznej
pasażera* (Str. 60)
1.
Zatrzymać samochód w bezpiecznym
miejscu.
•
•
City Safety™ (Str. 392)
2.
Odpiąć pas bezpieczeństwa i ponownie
zapiąć.
> Pas bezpieczeństwa i jego napinacz zostały zresetowane.
Rear Collision Warning (Str. 407)
OSTRZEŻENIE
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Nie wolno samodzielnie modyfikować ani
naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma Volvo
zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku zderzenia, trzeba go wymienić w całości. Mogło
dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli wygląda on na
nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba
także wymienić, jeśli nosi ślady zużycia lub
uszkodzenia. Nowy pas bezpieczeństwa musi
posiadać homologację i być przeznaczony do
montażu w tym samym miejscu co pas wymieniany.
Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany
dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku zderzenia, trzeba go wymienić w całości. Mogło
dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli wygląda on na
nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba
także wymienić, jeśli nosi ślady zużycia lub
uszkodzenia. Nowy pas bezpieczeństwa musi
posiadać homologację i być przeznaczony do
montażu w tym samym miejscu co pas wymieniany.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Powiązane informacje
•
•
Napinacze pasów bezpieczeństwa (Str. 53)
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Przypomnienie o niezamkniętych
drzwiach i niezapiętych pasach
bezpieczeństwa
Grafikę można potwierdzić poprzez naciśnięcie
przycisku O na prawym zestawie przycisków na
kierownicy.
System przypomina osobom, które nie zapięły
pasa bezpieczeństwa o konieczności jego zapięcia, a także ostrzega o otwartych drzwiach bocznych, pokrywie silnika lub pokrywie bagażnika.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Grafika na wyświetlaczu kierowcy
Wizualne przypomnienie na konsoli sufitowej.
Grafika na wyświetlaczu kierowcy z różnego typu ostrzeżeniami. Kolor ostrzeżenia na drzwiach i drzwiach bagażnika zależy od prędkości samochodu.
Grafika na wyświetlaczu kierowcy pokazuje, na
których siedzeniach nie zostały lub zostały zapięte
pasy bezpieczeństwa.
Na tej samej grafice widać również, czy otwarta
jest pokrywa silnika, drzwi bagażnika, pokrywka
wlewu paliwa lub dowolne drzwi.
Wizualne przypomnienie jest wyświetlane na konsoli sufitowej oraz jako symbol ostrzegawczy na
wyświetlaczu kierowcy.
Działanie sygnalizatora akustycznego zależy od
prędkości, czasu jazdy oraz przebytego dystansu.
Na grafice wyświetlacza kierowcy wskazywany
jest stan pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów, informujący o tym, czy są zapięte lub nie
zapięte.
Kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa nie
obejmuje fotelika dziecięcego.
}}
55
BEZPIECZEŃSTWO
||
Gdy prędkość samochodu nie przekracza około 10 km/h (6 mph), zostaje
podświetlony symbol informacyjny na
wyświetlaczu kierowcy.
Przednie siedzenie
Jeżeli kierowca lub pasażer na przednim siedzeniu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, jest to w
odpowiedni sposób sygnalizowane optycznie i
akustycznie.
Gdy prędkość samochodu przekroczy
około 10 km/h (6 mph), zostaje podświetlony symbol ostrzegawczy na
wyświetlaczu kierowcy.
Tylne pasy bezpieczeństwa
Sygnalizacja ostrzegawcza realizuje dwie funkcje:
•
•
Informowanie za pośrednictwem komunikatu
na wyświetlaczu o liczbie zapiętych pasów
bezpieczeństwa. Grafika na wyświetlaczu kierowcy informuje, że pasy bezpieczeństwa są
zapięte.
Sygnał optyczny i akustyczny informuje o
odpięciu pasa bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu podczas podróży. Przypomnienie zniknie po ponownym zapięciu pasa bezpieczeństwa.
Przypomnienie o zamknięciu drzwi
bocznych, pokrywy silnika, drzwi
bagażnika lub klapki wlewu paliwa
Jeśli drzwi boczne, pokrywa silnika, drzwi bagażnika lub klapka wlewu paliwa nie są zamknięte
prawidłowo, grafika na wyświetlaczu kierowcy
pokazuje, który z tych elementów jest otwarty.
Należy najszybciej jak to możliwe zatrzymać
samochód w bezpieczny sposób i zamknąć element, który spowodował wyświetlenie ostrzeżenia.
56
Powiązane informacje
•
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
Zakładanie i zdejmowanie pasów bezpieczeństwa (Str. 51)
Poduszki powietrzne
Samochód jest wyposażony w poduszki
powietrzne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i
pasażerów.
UWAGA
Reakcja czujników zależy od przebiegu zderzenia oraz od tego czy pasy bezpieczeństwa
są zapięte czy nie. Dotyczy to wszystkich
pasów bezpieczeństwa.
Możliwe jest zatem, że podczas zderzenia zostanie odpalona tylko jedna poduszka
powietrzna (lub nie zostanie odpalona żadna).
Czujniki mierzą siłę uderzenia w samochód i
reagują odpowiednio bez uruchomienia poduszek powietrznych lub odpalając jedną lub
więcej poduszek.
OSTRZEŻENIE
Moduł sterujący systemu poduszek powietrznych znajduje się w konsoli środkowej. W
przypadku zalania konsoli środkowej wodą lub
innym płynem należy odłączyć przewody akumulatora rozruchowego. Nie wolno uruchamiać silnika, ponieważ może to spowodować
odpalenie poduszek powietrznych. Odholować
samochód. Firma Volvo zaleca, aby samochód
przetransportować do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
BEZPIECZEŃSTWO
Odpalone poduszki powietrzne
Jeżeli któraś z poduszek powietrznych zostanie
odpalona, zalecane jest następujące postępowanie:
•
Odholować samochód. Firma Volvo zaleca,
aby przetransportować go do autoryzowanej
stacji obsługi Volvo. Nie wolno jechać z odpalonymi poduszkami powietrznymi.
•
Firma Volvo zaleca, aby wymianę elementów
związanych z bezpieczeństwem jazdy zlecać
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
•
Bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
•
•
Boczne poduszki powietrzne (Str. 62)
Poduszki powietrzne kierowcy
Kurtyny powietrzne (Str. 63)
Samochód jest wyposażony w poduszkę
powietrzną w kierownicy i kolanową poduszkę
powietrzną po stronie kierowcy, stanowiące uzupełnienie pasów bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno prowadzić samochodu z odpalonymi poduszkami powietrznymi. Mogą one
utrudnić kierowanie samochodem. Może także
dojść do uszkodzenia innych układów bezpieczeństwa. Dym i pył powstający przy odpaleniu
poduszek powietrznych mogą powodować
podrażnienie/uszkodzenie skóry i oczu w przypadku silnej ekspozycji na ich działanie. Podrażnione miejsce należy przemyć zimną wodą.
Szybki ruch poduszki powietrznej podczas
odpalenia może spowodować oparzenia w
wyniku tarcia tkaniny poduszki o skórę.
Powiązane informacje
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Poduszki powietrzne kierowcy (Str. 57)
Poduszka powietrzna pasażera (Str. 58)
Poduszka powietrzna w kierownicy i kolanowa poduszka
powietrzna przy przednim fotelu po stronie kierowcy.
Poduszki powietrzne pomagają chronić kierowcę
przed odniesieniem obrażeń głowy, szyi, twarzy i
klatki piersiowej oraz obrażeń kolan i nóg.
Poduszki powietrzne uruchamiane są przez czujniki w momencie odpowiednio silnego uderzenia
w samochód. Poduszka powietrzna amortyzuje
siłę pierwszego uderzenia, chroniąc osobę zajmującą dane siedzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Do wnętrza
samochodu wydziela się przy tym pewna ilość
dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania
}}
57
BEZPIECZEŃSTWO
||
układu. Cały cykl, od napełnienia do opróżnienia
poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie
użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć
ochronne działanie poduszki powietrznej w
razie zderzenia.
Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia
poduszki powietrznej, pasażerowie muszą siedzieć w pozycji jak najbardziej pionowej, trzymając stopy na podłodze, a plecy na oparciu.
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy
systemie poduszek powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
Umiejscowienie poduszki powietrznej w
kierownicy
Czołowa poduszka powietrzna kierowcy ukryta
jest wewnątrz centralnej części kierownicy. W
miejscu tym widoczne jest oznaczenie AIRBAG.
58
Umiejscowienie kolanowej poduszki
powietrznej
Poduszka powietrzna jest zamontowana w stanie
złożonym w dolnej części tablicy rozdzielczej po
stronie kierowcy. W miejscu tym widoczne jest
oznaczenie AIRBAG.
Poduszka powietrzna pasażera
Samochód jest wyposażony w poduszkę
powietrzną po stronie przedniego pasażera, stanowiącą uzupełnienie pasa bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno umieszczać ani mocować żadnych
elementów na górze ani z przodu panelu, w
którym znajduje się poduszka powietrzna
chroniąca kolana.
Powiązane informacje
•
•
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Poduszka powietrzna pasażera (Str. 58)
Czołowa poduszka powietrzna pasażera przedniego
fotela.
Poduszka powietrzna pomaga chronić pasażera
przed odniesieniem obrażeń głowy, szyi, twarzy i
klatki piersiowej oraz obrażeń kolan i nóg.
Poduszka powietrzna uruchamiana jest przez
czujniki w momencie odpowiednio silnego uderzenia w samochód. Poduszka powietrzna amortyzuje siłę pierwszego uderzenia, chroniąc osobę
zajmującą dane siedzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Do wnętrza
samochodu wydziela się przy tym pewna ilość
dymu, stanowiącego normalny objaw zadziałania
układu. Cały cykl, od napełnienia do opróżnienia
poduszki powietrznej, trwa ułamek sekundy.
BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE
Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne
uzupełniają się nawzajem. Jeżeli pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty lub zostanie
użyty nieprawidłowo, może to zmniejszyć
ochronne działanie poduszki powietrznej w
razie zderzenia.
Naklejka poduszki powietrznej
pasażera
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie lub
siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka
powietrzna nie została wyłączona.
Aby ograniczyć do minimum ryzyko odniesienia obrażeń ciała w przypadku odpalenia
poduszki powietrznej, pasażerowie muszą siedzieć w pozycji jak najbardziej pionowej, trzymając stopy na podłodze, a plecy na oparciu.
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy
systemie poduszek powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
Umiejscowienie poduszki powietrznej
pasażera
Poduszka znajduje się w desce rozdzielczej nad
schowkiem podręcznym. W miejscu tym widoczne
jest oznaczenie AIRBAG.
Osobom podróżującym przodem do kierunku
jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie
wolno zajmować przedniego fotela pasażera,
gdy znajdująca się przed nim poduszka czołowa jest wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.
Naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera.
Naklejka ostrzegawcza z informacją o poduszce
powietrznej pasażera jest umieszczona jest pokazano powyżej.
OSTRZEŻENIE
Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do włączania/wyłączania poduszki
powietrznej pasażera, poduszka ta będzie
stale aktywna.
Powiązane informacje
•
•
•
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Poduszki powietrzne kierowcy (Str. 57)
Włączanie i wyłączanie poduszki powietrznej
pasażera* (Str. 60)
OSTRZEŻENIE
Nie umieszczać żadnych przedmiotów przed
lub na tablicy rozdzielczej w miejscu, gdzie
znajduje się poduszka powietrzna pasażera.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
59
BEZPIECZEŃSTWO
Włączanie i wyłączanie poduszki
powietrznej pasażera*
dorosłych) mogą bezpiecznie podróżować na
fotelu pasażera.
Poduszkę powietrzną pasażera można wyłączyć,
jeśli samochód jest wyposażony w wyłącznik
Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).
OFF - poduszka powietrzna jest wyłączona i
dzieci przewożone w fotelikach montowanych
tyłem do kierunku jazdy mogą bezpiecznie
podróżować w fotelu pasażera.
Wyłącznik
Wyłącznik poduszki powietrznej znajduje się na
bocznej ściance tablicy rozdzielczej po stronie
pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi pasażera.
Należy kontrolować, czy wyłącznik jest we właściwym położeniu.
Włączanie poduszki powietrznej
pasażera
OSTRZEŻENIE
Jeśli samochód nie jest wyposażony w przełącznik do włączania/wyłączania poduszki
powietrznej pasażera, poduszka ta będzie
stale aktywna.
Wyciągnąć przełącznik na zewnątrz i przekręcić z położenia OFF (B) w położenie ON (A).
> Na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest
komunikat Poduszka p. pas. wył.
Proszę potwierdzić.
UWAGA
ON - poduszka powietrzna jest aktywowana i
wszyscy pasażerowie siedzący przodem do
kierunku jazdy (dotyczy zarówno dzieci, jak i
60
Jeśli poduszka powietrzna pasażera została
włączona/wyłączona w samochodzie z wyłącznikiem zapłonu w położeniu I lub niższym, to
przez około 6 sekund po przełączeniu układu
elektrycznego samochodu wyłącznikiem
zapłonu w położenie II na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat i świeci się
poniższa lampka w konsoli sufitowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
2.
Potwierdzić komunikat, naciskając przycisk O
w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
> O włączeniu czołowej poduszki powietrznej
po stronie pasażera informuje komunikat
tekstowy i symbol ostrzegawczy na
wyświetlaczu w konsoli sufitowej.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka
powietrzna nie została wyłączona.
Poduszka powietrzna pasażera musi być włączona zawsze wtedy, gdy przedni fotel pasażera zajmuje pasażer zwrócony przodem do
kierunku jazdy (dziecko lub osoba dorosła).
Wyłączanie poduszki powietrznej
pasażera
Wyciągnąć przełącznik na zewnątrz i przekręcić z położenia ON (A) w położenie OFF (B).
> Na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest
komunikat Poduszka p. pas. wył.
Proszę potwierdzić.
UWAGA
Jeśli poduszka powietrzna pasażera została
włączona/wyłączona w samochodzie z wyłącznikiem zapłonu w położeniu I lub niższym, to
przez około 6 sekund po przełączeniu układu
elektrycznego samochodu wyłącznikiem
zapłonu w położenie II na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest komunikat i świeci się
poniższa lampka w konsoli sufitowej.
2.
Potwierdzić komunikat, naciskając przycisk O
w prawym zestawie przycisków na kierownicy.
> O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w
konsoli sufitowej.
OSTRZEŻENIE
Osobom podróżującym przodem do kierunku
jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie
wolno zajmować fotela pasażera, gdy znajdująca się przed nim poduszka czołowa jest
wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.
}}
61
BEZPIECZEŃSTWO
||
WAŻNE
Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
powoduje również wyłączenie elektrycznego
napinacza pasa bezpieczeństwa po stronie
pasażera.
Boczne poduszki powietrzne
Boczne poduszki powietrzne w fotelu kierowcy i
pasażera mają za zadanie chronić tułów oraz
biodra w razie kolizji.
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy
systemie bocznych poduszek powietrznych
może spowodować awarię i doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
Powiązane informacje
•
•
Napinacze pasów bezpieczeństwa (Str. 53)
OSTRZEŻENIE
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Nie umieszczać żadnych przedmiotów w
obszarze między zewnętrznym brzegiem fotela
a panelem drzwi, ponieważ miejsce to jest
potrzebne na boczną poduszkę powietrzną.
Boczne poduszki powietrzne są zamontowane w
zewnętrznych ramach oparć przednich siedzeń i
pomagają chronić kierowcę oraz pasażera na
przednim siedzeniu.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez czujniki
w momencie odpowiednio silnego uderzenia w
bok samochodu. Poduszka rozwija się między ciałem jadącego a panelem drzwi, by zamortyzować
pierwsze uderzenie. Pod naciskiem ciała
poduszka stopniowo opróżnia się. Napełnienie
bocznej poduszki powietrznej zwykle następuje
tylko po stronie zderzenia.
62
Firma Volvo zaleca, by używać wyłącznie
pokrowców na fotele zatwierdzonych przez
Volvo. Inne pokrowce na fotele mogą zakłócić
działanie bocznych poduszek powietrznych.
OSTRZEŻENIE
Boczne poduszki powietrzne stanowią uzupełnienie pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze
zapinać pasy bezpieczeństwa.
Boczne poduszki powietrzne i foteliki
dziecięce
Boczna poduszka powietrzna nie wpływa w sposób negatywny na bezpieczeństwo dziecka przewożonego w odpowiednim foteliku lub na podwyższeniu.
BEZPIECZEŃSTWO
Powiązane informacje
•
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Kurtyny powietrzne
Napełniona kurtyna, Inflatable Curtain (IC),
chroni głowy kierowcy i pasażerów przed uderzeniem w elementy wnętrza kabiny.
OSTRZEŻENIE
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo w celu dokonania
naprawy. Nieprawidłowe wykonanie prac przy
systemie kurtyn powietrznych może spowodować awarię i doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zawieszać ani mocować ciężkich
przedmiotów na uchwytach w podsufitce.
Haczyki w uchwytach służą wyłącznie do
zawieszenia lekkich kurtek i płaszczy (w żadnym wypadku twardych przedmiotów, takich
jak parasole).
Kurtyny powietrzne są zamontowane wzdłuż
boków podsufitki i chronią kierowcę oraz pasażerów na zewnętrznych siedzeniach. Ich panele
oznaczono napisem IC AIRBAG.
Kurtyny powietrzne uruchamiane są przez czujniki
w momencie odpowiednio silnego uderzenia w
bok samochodu.
Nie wolno przykręcać ani w jakikolwiek inny
sposób mocować czegokolwiek do podsufitki,
słupków drzwiowych i bocznych paneli tapicerskich. Mogłoby to zakłócić działanie kurtyn.
Firma Volvo zaleca, aby stosować wyłącznie
oryginalne akcesoria Volvo dopuszczone do
montażu w tych miejscach.
OSTRZEŻENIE
Jeśli samochód jest załadowany powyżej górnej krawędzi szyb drzwi, należy pozostawić 10
cm (4 cale) przestrzeni między ładunkiem a
bocznymi szybami. W przeciwnym razie zamierzone działanie ochronne kurtyny powietrznej
zamontowanej w podsufitce może ulec pogorszeniu.
}}
63
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Kurtyna powietrzna stanowi uzupełnienie
pasów bezpieczeństwa. Należy zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.
Powiązane informacje
•
Poduszki powietrzne (Str. 56)
Tryb powypadkowy
OSTRZEŻENIE
Tryb powypadkowy jest funkcją bezpieczeństwa
uruchamianą w sytuacji, gdy w wyniku zderzenia
mogło dojść do uszkodzenia newralgicznych
podzespołów samochodu, np. układu paliwowego, czujników jednego z systemów bezpieczeństwa jazdy czy układu hamulcowego.
Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać
uszkodzeń ani zerować stanu urządzeń elektronicznych w samochodzie, w którym nastąpiło uruchomienie trybu powypadkowego.
Grozi to odniesieniem obrażeń oraz nieprzywróceniem pełnej sprawności samochodu. W
przypadku wyświetlenia komunikatu Safety
mode Patrz Instrukcja obsługi Volvo
zaleca powierzenie samochodu autoryzowanej
stacji obsługi Volvo w celu sprawdzenia jego
stanu i przywrócenia do pełnej funkcjonalności.
Jeżeli samochód brał udział w kolizji, na wyświetlaczu kierowcy może się pojawić komunikat
Safety mode Patrz Instrukcja obsługi wraz z
symbolem ostrzegawczym, przy czym jedynie
wtedy, gdy wyświetlacz nie uległ uszkodzeniu i
układ elektryczny samochodu jest wciąż sprawny.
Ten komunikat oznacza, że sprawność samochodu uległa ograniczeniu.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie
trybu powypadkowego, nie może być holowany. Musi on zostać przetransportowany z
miejsca wypadku. Firma Volvo zaleca, aby
przetransportować go do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie należy
podejmować próby ponownego uruchomienia
samochodu, w którym czuć zapach paliwa, gdy
na wyświetlaczu kierowcy pojawił się komunikat Safety mode Patrz Instrukcja obsługi.
Należy natychmiast wysiąść z samochodu.
Jeżeli samochód znajduje się w trybie powypadkowym, możliwe jest podjęcie próby zresetowania
systemu w celu uruchomienia samochodu i odjechania nim na krótką odległość, na przykład jeśli
znajduje się on w miejscu stwarzającym zagrożenie dla ruchu.
64
Powiązane informacje
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Uruchomienie i przemieszczenie samochodu
po włączeniu trybu powypadkowego
(Str. 65)
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 562)
BEZPIECZEŃSTWO
Uruchomienie i przemieszczenie
samochodu po włączeniu trybu
powypadkowego
3.
Jeżeli samochód znajduje się w trybie powypadkowym, możliwe jest podjęcie próby zresetowania systemu w celu uruchomienia samochodu i
odjechania nim na krótką odległość, na przykład
jeśli znajduje się on w miejscu stwarzającym
zagrożenie dla ruchu.
Uruchomienie samochodu po
włączeniu trybu powypadkowego
1.
Sprawdzić ogólny stan samochodu po
wypadku i ustalić, czy doszło do wycieku
paliwa. Nie powinna być wyczuwalna woń
ulatniającego się paliwa.
Jeżeli występują tylko drobne uszkodzenia i
kontrola nie wykazała wycieku paliwa, można
podjąć próbę uruchomienia samochodu.
OSTRZEŻENIE
Nigdy, w żadnych okolicznościach, nie należy
podejmować próby ponownego uruchomienia
samochodu, w którym czuć zapach paliwa, gdy
na wyświetlaczu kierowcy pojawił się komunikat Safety mode Patrz Instrukcja obsługi.
Należy natychmiast wysiąść z samochodu.
2.
4.
Następnie można spróbować uruchomić silnik.
> Układy elektroniczne samochodu przeprowadzają test systemowy, a następnie dążą
do ustalenia zwykłego stanu. W tym czasie
wyświetlacz kierowcy pokazuje komunikat
Rozruch silnika Kontrola systemu.
Proszę czekać.. Może to zająć około jednej minuty.
Przemieszczenie samochodu po
włączeniu trybu powypadkowego
1.
Jeżeli po próbie uruchomienia samochodu na
wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat
Normal mode The car is now in normal
mode, oznacza to, iż samochodem można
powoli odjechać na krótką odległość, jeśli
znajduje się w położeniu niebezpiecznym.
2.
Nie przejeżdżać dalej niż jest to konieczne.
Gdy komunikat Rozruch silnika Kontrola
systemu. Proszę czekać. zniknie z
wyświetlacza kierowcy należy ponownie spróbować uruchomić samochód.
OSTRZEŻENIE
Samochód, w którym nastąpiło uruchomienie
trybu powypadkowego, nie może być holowany. Musi on zostać przetransportowany z
miejsca wypadku. Firma Volvo zaleca, aby
przetransportować go do autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
WAŻNE
Jeżeli na wyświetlaczu nadal widoczny jest
komunikat Safety mode Patrz Instrukcja
obsługi, samochód nie może jechać samodzielnie ani nie wolno go holować. Należy
wezwać pomoc drogową. Ukryte uszkodzenia
mogą uniemożliwić manewrowanie podczas
jazdy.
Powiązane informacje
•
•
•
Tryb powypadkowy (Str. 64)
Uruchomić silnik (Str. 498)
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 562)
Wyłączyć samochód.
65
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo dzieci
UWAGA
Dzieci muszą zawsze być bezpiecznie zapięte
podczas jazdy samochodem.
Firma Volvo oferuje wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo przewożonych dzieci (foteliki
dziecięce i elementy mocujące), które zostały
zaprojektowane specjalnie do zamontowania w
danym modelu samochodu. Korzystanie z zapewniającego bezpieczeństwo przewożenia dzieci
wyposażenia samochodu Volvo zapewnia optymalne warunki bezpiecznego podróżowania
dzieci. Wyposażenie to jest ponadto doskonale
dopasowane oraz proste w obsłudze.
Odpowiednie wyposażenie należy wybrać, uwzględniając masę ciała i wzrost dziecka.
Firma Volvo zaleca, by dzieci podróżowały w foteliku mocowanym tyłem do kierunku jazdy do możliwie jak najstarszego wieku, przynajmniej do
ukończenia 3-4 lat, a następnie w foteliku mocowanym przodem do kierunku jazdy aż do osiągnięcia wzrostu 140 cm (4 stopy 7 cali).
UWAGA
Przepisy dotyczące typu fotelika dziecięcego,
z którego muszą korzystać dzieci zależnie od
wieku i wzrostu, są różne w poszczególnych
krajach. Należy sprawdzić obowiązujące przepisy.
66
W przypadku korzystania z wyposażenia
zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.
W przypadku pytań dotyczących sposobu
montowania wyposażenia zabezpieczającego
dla dzieci należy skontaktować się z jego producentem, aby uzyskać bardziej szczegółowe
instrukcje.
Dzieci, niezależnie od wieku i wzrostu, muszą być
zawsze odpowiednio zabezpieczone w samochodzie. Nigdy nie przewozić dzieci na kolanach
pasażerów.
Powiązane informacje
•
•
•
Bezpieczeństwo (Str. 48)
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Włączanie i wyłączanie blokady otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz (Str. 299)
Foteliki dziecięce
Gdy samochodem podróżują dzieci, należy
zawsze używać odpowiednich fotelików dziecięcych.
Dzieci powinny siedzieć wygodnie i bezpiecznie.
Fotelik dziecięcy musi być poprawnie umiejscowiony, zamocowany i użytkowany.
Informacje dotyczące właściwego montażu znajdują się w instrukcji montażowej.
UWAGA
W przypadku korzystania z wyposażenia
zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.
W przypadku pytań dotyczących sposobu
montowania wyposażenia zabezpieczającego
dla dzieci należy skontaktować się z jego producentem, aby uzyskać bardziej szczegółowe
instrukcje.
UWAGA
Nigdy nie wolno pozostawiać nieprzymocowanego fotelika dziecięcego w samochodzie.
Fotelik dziecięcy należy zawsze zabezpieczyć
zgodnie z jego instrukcją, nawet gdy nie jest
używany.
BEZPIECZEŃSTWO
Powiązane informacje
•
•
•
Bezpieczeństwo dzieci (Str. 66)
Zintegrowany fotelik dziecięcy* (Str. 86)
Górne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 67)
•
Dolne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 68)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 68)
•
•
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Włączanie i wyłączanie poduszki powietrznej
pasażera* (Str. 60)
Górne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
OSTRZEŻENIE
Górne taśmy fotelika dziecięcego należy
zawsze przeprowadzić przez otwór w podstawie zagłówka, a dopiero potem naciągnąć do
punktu mocowania. Jeśli nie jest to możliwe,
należy postąpić zgodnie z zaleceniem producenta fotelika dziecięcego.
Samochód jest wyposażony w górne zaczepy do
mocowania fotelików dla dzieci na zewnętrznych
siedzeniach drugiego rzędu.
Dodatkowe gniazda zaczepowe przeznaczone są
przede wszystkim do zamocowania fotelików w
pozycji przodem do kierunku jazdy.
UWAGA
Mocując fotelik do górnych zaczepów mocujących, należy zawsze stosować się do instrukcji
załączonej przez producenta fotelika.
W samochodzie wyposażonym w składane
zagłówki na zewnętrznych siedzeniach należy
złożyć zagłówki w celu ułatwienia montażu
tego typu fotelika dziecięcego.
Rozmieszczenie górnych zaczepów
mocujących
UWAGA
W samochodach wyposażonych w osłonę
bagażu w przestrzeni bagażowej konieczne
jest zdjęcie tej osłony, by możliwe było zamocowanie fotelików dziecięcych do punktów
mocowania.
Powiązane informacje
•
•
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Dolne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 68)
Umiejscowienie zaczepów mocujących jest wskazane
symbolami z tyłu oparcia.
•
Zaczepy mocujące znajdują się z tyłu zewnętrznych siedzeń drugiego rzędu.
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 68)
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 72)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
67
BEZPIECZEŃSTWO
Dolne zaczepy mocujące fotelików
dla dzieci
Samochód jest wyposażony w dolne zaczepy do
mocowania fotelików dla dzieci na fotelach
przednich* i w drugim rzędzie siedzeń.
Zaczepy mocujące w przednim fotelu są montowane tylko w samochodach wyposażonych w
przełącznik do aktywacji i dezaktywacji poduszki
powietrznej pasażera*.
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do
fotelików dziecięcych
Samochód jest wyposażony w zaczepy i-Size/
ISOFIX1 do mocowania fotelików dla dzieci w
drugim rzędzie siedzeń.
Dolne zaczepy mocujące są przeznaczone do
określonych fotelików mocowanych tyłem do kierunku jazdy.
i-Size/ISOFIX to system mocowania fotelików
dziecięcych oparty na międzynarodowych standardach.
Mocując fotelik do dolnych zaczepów mocujących, należy zawsze stosować się do instrukcji
załączonej przez producenta fotelika.
Korzystając z zaczepów i-Size/ISOFIX, należy
zawsze stosować się do instrukcji załączonej
przez producenta fotelika.
Rozmieszczenie górnych zaczepów
mocujących
Rozmieszczenie górnych zaczepów
mocujących
Rozmieszczenie zaczepów mocujących w drugim rzędzie
siedzeń.
Zaczepy mocujące w drugim rzędzie siedzeń są
umieszczone w tylnej części szyn podłogowych
przednich foteli.
Powiązane informacje
•
•
68
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Górne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 67)
Rozmieszczenie zaczepów mocujących w fotelu przednim.
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 68)
Zaczepy mocujące w przednim fotelu znajdują się
w przestrzeni na nogi po bokach fotela pasażera.
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 72)
Umiejscowienie zaczepów mocujących jest wskazane
symbolami1 na tapicerce oparcia.
Zaczepy mocujące systemu i-Size/ISOFIX ukryte
są za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń
drugiego rzędu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
W celu uzyskania dostępu do zaczepów należy
nacisnąć na siedzisko.
Powiązane informacje
•
•
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Górne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 67)
•
Dolne zaczepy mocujące fotelików dla dzieci
(Str. 68)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
•
Lokalizacja fotelika dziecięcego
Ważne jest umieszczenie fotelika dziecięcego w
odpowiednim miejscu w samochodzie, które
zależy między innymi od typu fotelika oraz tego,
czy poduszka powietrzna pasażera jest aktywna.
jazdy może być mocowany na przednim fotelu
pasażera.
UWAGA
Przepisy dotyczące miejsc, które mogą zajmować dzieci w samochodzie, różnią się w
poszczególnych krajach. Należy sprawdzić
obowiązujące przepisy.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zezwalać dzieciom na stawanie lub
siadanie przed przednim fotelem pasażera.
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 79)
Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli czołowa poduszka
powietrzna nie została wyłączona.
Nie wolno używać fotelików dla dzieci montowanych
tyłem do kierunku jazdy w połączeniu z przednią poduszką powietrzną pasażera.
Foteliki dla dzieci montowane tyłem do kierunku
jazdy należy zawsze mocować w drugim lub trzecim* rzędzie siedzeń, jeśli aktywowana jest przednia poduszka powietrzna pasażera. Przewożenie
dziecka na przednim siedzeniu grozi poważnymi
obrażeniami ciała dziecka w razie zadziałania
poduszki powietrznej podczas wypadku.
Osobom podróżującym przodem do kierunku
jazdy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) nie
wolno zajmować przedniego fotela pasażera,
gdy znajdująca się przed nim poduszka czołowa jest wyłączona.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie lub może doprowadzić do odniesienia poważnych obrażeń.
Jeśli przednia poduszka pasażera jest wyłączona,
fotelik dla dzieci podróżujących tyłem do kierunku
1
Nazwy i symbole zmieniają się zależnie od rynku.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
69
BEZPIECZEŃSTWO
||
Naklejka poduszki powietrznej
pasażera
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
UWAGA
Przy mocowaniu i użytkowaniu fotelika dziecięcego trzeba pamiętać o szeregu rzeczy, które
zależą od miejsca montażu fotelika.
Nigdy nie wolno pozostawiać nieprzymocowanego fotelika dziecięcego w samochodzie.
Fotelik dziecięcy należy zawsze zabezpieczyć
zgodnie z jego instrukcją, nawet gdy nie jest
używany.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać podwyższeń siedziska/fotelików dziecięcych ze stalowymi ramami lub
innymi elementami konstrukcji, które mogłyby
opierać się na przycisku otwierającym zamek
pasa bezpieczeństwa, ponieważ mogą one
spowodować niezamierzone otwarcie zamka.
Naklejka na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera.
Naklejka ostrzegawcza z informacją o poduszce
powietrznej pasażera jest umieszczona jest pokazano powyżej.
Powiązane informacje
•
•
•
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 72)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 79)
2
70
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci
(Str. 70)
Oferta akcesoriów jest zróżnicowana zależnie od rynku.
Nie mocować taśm fotelika dziecięcego do
poziomego pręta regulacyjnego fotela ani do
sprężyn, szyn lub belek pod fotelem. Ostre
krawędzie mogą uszkodzić taśmy.
Górna część fotelika dziecięcego nie może
opierać się o przednią szybę.
Montaż na przednim fotelu
•
Montując fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy, należy sprawdzić, czy poduszka
powietrzna pasażera jest wyłączona.
•
Montując fotelik mocowany przodem do kierunku jazdy, należy sprawdzić, czy poduszka
powietrzna pasażera jest włączona.
•
Używać wyłącznie fotelików dziecięcych,
które są zalecane przez Volvo, spełniają
wymogi ogólne lub należą do kategorii częściowo uniwersalnej, a samochód znajduje się
na liście samochodów sporządzonej przez
producenta.
•
Foteliki dziecięce ISOFIX wolno montować
wyłącznie w samochodach wyposażonych w
opcjonalny wspornik ISOFIX2.
•
Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w
dolne taśmy mocujące, firma Volvo zaleca ich
przełożenie przez dolne zaczepy mocujące2.
•
Dla ułatwienia zamontowania fotelika dziecięcego można użyć prowadnicy ISOFIX.
UWAGA
W przypadku korzystania z wyposażenia
zabezpieczającego dla dzieci należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję instalacji.
W przypadku pytań dotyczących sposobu
montowania wyposażenia zabezpieczającego
dla dzieci należy skontaktować się z jego producentem, aby uzyskać bardziej szczegółowe
instrukcje.
BEZPIECZEŃSTWO
Montaż w drugim rzędzie siedzeń
•
•
Używać wyłącznie fotelików dziecięcych,
które są zalecane przez Volvo, spełniają
wymogi ogólne3 lub należą do kategorii częściowo uniwersalnej, a samochód znajduje się
na liście samochodów sporządzonej przez
producenta.
Jeśli fotelik dziecięcy jest wyposażony w
dolne taśmy mocujące, nie wolno regulować
położenia znajdującego się z przodu fotela po
zamocowaniu taśm w dolnych zaczepach
mocujących. Należy zawsze pamiętać o zdjęciu taśm dolnych, gdy fotelik dziecięcy nie
jest zamontowany.
Prowadnicy ISOFIX nie wolno stosować przy
montażu fotelików dziecięcych.
•
Na środkowym siedzeniu nie wolno montować fotelika dziecięcego z podpórkami.
•
•
Skrajne siedzenia są wyposażone w system
mocowania ISOFIX i dopuszczalne jest montowanie na nich fotelików i-Size4.
Montaż w trzecim rzędzie siedzeń*
•
•
3
4
Siedzenia zewnętrzne są wyposażone w
zaczepy mocujące. Firma Volvo zaleca, aby
taśmy górne fotelika dziecięcego zostały
przeciągnięte przez otwór w zagłówku, a
dopiero potem naciągnięte przy zaczepie
mocującym. Jeśli nie jest to możliwe, należy
postępować zgodnie z zaleceniami producenta fotelika dziecięcego.
W samochodach z trzecim rzędem siedzeń*,
siedzenia drugiego rzędu trzeba ustawić w
skrajnym tylnym położeniu. Jeśli fotelik dziecięcy jest zamontowany także w trzecim rzędzie, można zrobić wyjątek. W takim przypadku należy zawsze sprawdzić, czy fotelik
dziecięcy jest w dalszym ciągu zamontowany
zgodnie z instrukcją producenta.
•
Używać wyłącznie fotelików dziecięcych,
które są zalecane przez Volvo, spełniają
wymogi ogólne lub należą do kategorii częściowo uniwersalnej, a samochód znajduje się
na liście samochodów sporządzonej przez
producenta.
•
Na siedzeniach 3. rzędu nie wolno montować
fotelika dziecięcego z podpórkami.
•
W razie potrzeby przesunąć siedzenia drugiego rzędu do przodu, aby uzyskać wystarczającą ilość miejsca. Jeśli fotelik dziecięcy
jest także zamontowany w drugim rzędzie
siedzeń, należy sprawdzić, czy fotelik jest w
dalszym ciągu zamontowany zgodnie z
instrukcją producenta.
Powiązane informacje
•
•
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 72)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 79)
Nie dotyczy siedzenia środkowego.
Zależnie od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
71
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela lokalizacji fotelików
dziecięcych z użyciem pasów
bezpieczeństwa
W tabeli podano, które foteliki dziecięce są
odpowiednie dla poszczególnych miejsc oraz
dla jak dużych dzieci.
UWAGA
Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego w
samochodzie należy zawsze przeczytać rozdział instrukcji obsługi poświęcony montażowi
fotelików dziecięcych.
Tabela dla modelu XC90 Twin Engine
Masa ciała
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
Grupa 2
15 – 25 kg
72
Przedni fotel (z wyłączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane
tyłem do kierunku jazdy)
Przedni fotel (z włączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane
przodem do kierunku jazdy)
Skrajne miejsce w drugim rzędzie siedzeń
Środkowe miejsce w
drugim rzędzie siedzeń
Trzeci rząd siedzeń*
UA, B
X
UB
LB
U
UA, B
X
UB
LB
U
LC
UFA, D
U, LC
L
U
LC
UFA, E
UE, LC
B*, F, LE
UE
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Masa ciała
Grupa 3
22 – 36 kg
Przedni fotel (z wyłączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane
tyłem do kierunku jazdy)
Przedni fotel (z włączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane
przodem do kierunku jazdy)
X
UFA, G
Skrajne miejsce w drugim rzędzie siedzeń
Środkowe miejsce w
drugim rzędzie siedzeń
UG
B*, F, LG
Trzeci rząd siedzeń*
UG
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne.
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej.
B: Zintegrowane siedziska dla danej grupy wagowej.
X: Fotelik nie nadaje się dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
A
B
C
D
E
F
G
Ustawić oparcie w bardziej pionowej pozycji.
Firma Volvo zaleca: Fotelik niemowlęcy Volvo (homologacja E1 04301146).
Firma Volvo zaleca: Odwracany fotelik Volvo zamontowany tyłem do kierunku jazdy (homologacja E5 04192), fotelik Volvo mocowany tyłem do kierunku jazdy (homologacja E5 04212).
Volvo zaleca foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
Firma Volvo zaleca: Odwracany fotelik Volvo zamontowany przodem do kierunku jazdy (homologacja E5 04192), podwyższenie siedziska z oparciem i bez (homologacja E5 04216), podwyższenie siedziska Volvo
z oparciem (homologacja E1 04301169), podwyższenie siedziska Volvo (homologacja E1 04301312).
Firma Volvo zaleca: Zintegrowany fotelik dziecięcy (homologacja typu E5 04218)
Firma Volvo zaleca: Podwyższenie siedziska z oparciem i bez (homologacja E5 04216), podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (homologacja E1 04301169), podwyższenie siedziska Volvo (homologacja E1
04301312).
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
73
BEZPIECZEŃSTWO
||
Tabela dla modelu XC90 Excellence
Masa ciała
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
Grupa 2
15 – 25 kg
Grupa 3
22 – 36 kg
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy)
Przedni fotel (z włączoną poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane przodem do kierunku
jazdy)
Tylne pasy bezpieczeństwa
UA, B, L
X
UA, B, L
UA, B, L
X
UA, B, L
LC
UFA, D
UA, LC
LC
UFA, E
UA, E, LC
X
UFA, F
UA, F, L
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne.
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej.
X: Fotelik nie nadaje się dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
A
B
C
D
E
F
74
Ustawić oparcie w bardziej pionowej pozycji.
Firma Volvo zaleca: Fotelik niemowlęcy Volvo (homologacja typu E1 04301146).
Firma Volvo zaleca: Odwracany fotelik Volvo zamontowany tyłem do kierunku jazdy (homologacja E5 04192).
Volvo zaleca foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
Firma Volvo zaleca: Odwracany fotelik Volvo zamontowany przodem do kierunku jazdy (homologacja E5 04191), podwyższenie siedziska z oparciem i bez (homologacja E5 04216), podwyższenie siedziska Volvo
z oparciem (homologacja E1 04301169).
Firma Volvo zaleca: Podwyższenie siedziska z oparciem i bez (homologacja E5 04216), podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (homologacja E1 04301169).
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela dla modelu XC90 Excellence Lounge
Masa ciała
Tylne pasy bezpieczeństwa
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
Grupa 2
15 – 25 kg
Grupa 3
22 – 36 kg
UA, B, L
UA, B, L
UA, LC
UA, D, LC
UA, E, L
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne.
UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne.
L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej.
X: Fotelik nie nadaje się dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
A
B
C
D
E
Ustawić oparcie w bardziej pionowej pozycji.
Firma Volvo zaleca: Fotelik niemowlęcy Volvo (homologacja typu E1 04301146).
Firma Volvo zaleca: Odwracany fotelik Volvo zamontowany tyłem do kierunku jazdy (homologacja E5 04192).
Firma Volvo zaleca: Odwracany fotelik Volvo zamontowany przodem do kierunku jazdy (homologacja E5 04191), podwyższenie siedziska z oparciem i bez (homologacja E5 04216), podwyższenie siedziska Volvo
z oparciem (homologacja E1 04301169).
Firma Volvo zaleca: Podwyższenie siedziska z oparciem i bez (homologacja typu E5 04216); podwyższenie siedziska Volvo z oparciem (homologacja typu E1 04301169).
}}
75
BEZPIECZEŃSTWO
||
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona.
Powiązane informacje
•
•
•
76
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci (Str. 70)
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 79)
•
Pasy bezpieczeństwa (Str. 51)
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela z informacją o
rozmieszczeniu fotelików
dziecięcych i-Size
Fotelik dziecięcy musi spełniać wymagania przepisów UN Reg R129.
W tabeli podano, które foteliki dziecięce i-Size
są odpowiednie dla poszczególnych miejsc oraz
dla jak dużych dzieci.
UWAGA
Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego w
samochodzie należy zawsze przeczytać rozdział instrukcji obsługi poświęcony montażowi
fotelików dziecięcych.
Tabela dla modelu XC90 Twin Engine
Rodzaj fotelika
Przedni fotel (z wyłączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane
tyłem do kierunku jazdy)
Przedni fotel (z włączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane
przodem do kierunku jazdy)
Skrajne miejsce w
drugim rzędzie siedzeń
Środkowe miejsce w
drugim rzędzie siedzeń
Trzeci rząd siedzeń*
X
X
i-UA
X
X
Foteliki dziecięce iSize
i-U: Odpowiednie dla „uniwersalnego” fotelika dziecięcego i-Size, ustawionego przodem i tyłem do kierunku jazdy.
X: Nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne.
A
Dla tej grupy wielkościowej Volvo zaleca fotelik mocowany tyłem do kierunku jazdy.
Tabela dla modelu XC90 Excellence
Rodzaj fotelika
Foteliki dziecięce i-Size
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką
powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane
tyłem do kierunku jazdy)
Przedni fotel (z włączoną poduszką powietrzną,
tylko foteliki dziecięce mocowane przodem do
kierunku jazdy)
Tylne pasy bezpieczeństwa
X
X
X
X: Nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
77
BEZPIECZEŃSTWO
||
Tabela dla modelu XC90 Excellence Lounge
Rodzaj fotelika
Foteliki dziecięce i-Size
X: Nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne.
Powiązane informacje
•
•
•
78
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci (Str. 70)
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 72)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych ISOFIX (Str. 79)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 68)
Tylne pasy bezpieczeństwa
X
BEZPIECZEŃSTWO
Tabela z informacją o
rozmieszczeniu fotelików
dziecięcych ISOFIX
W tabeli podano, które foteliki dziecięce ISOFIX
są odpowiednie dla poszczególnych miejsc oraz
dla jak dużych dzieci.
Fotelik dziecięcy musi spełniać wymagania przepisów UN Reg R44, a model samochodu musi
znajdować się na liście samochodów sporządzonej przez producenta.
UWAGA
Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego w
samochodzie należy zawsze przeczytać rozdział instrukcji obsługi poświęcony montażowi
fotelików dziecięcych.
Tabela dla modelu XC90 Twin Engine
Masa ciała
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
Klasa wielkościowaA
Rodzaj fotelika
E
Fotelik dla niemowląt
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
E
Fotelik dla niemowląt
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
C
Fotelik dziecięcy
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
D
Fotelik dziecięcy
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane tyłem do
kierunku jazdy)B
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane przodem
do kierunku jazdy)B
Skrajne miejsce
w drugim rzędzie siedzeń
Środkowe
miejsce w drugim rzędzie siedzeń
Trzeci rząd
siedzeń*
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
ILB, C, XD
X
ILC
X
X
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
79
BEZPIECZEŃSTWO
||
Masa ciała
Grupa 1
9 – 18 kg
80
Klasa wielkościowaA
Rodzaj fotelika
A
Fotelik dziecięcy
mocowany przodem
do kierunku jazdy
B
Fotelik dziecięcy
mocowany przodem
do kierunku jazdy
B1
Fotelik dziecięcy
mocowany przodem
do kierunku jazdy
C
Fotelik dziecięcy
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
D
Fotelik dziecięcy
mocowany tyłem do
kierunku jazdy
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane tyłem do
kierunku jazdy)B
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane przodem
do kierunku jazdy)B
Skrajne miejsce
w drugim rzędzie siedzeń
Środkowe
miejsce w drugim rzędzie siedzeń
Trzeci rząd
siedzeń*
X
ILB, E, XD
ILE, IUFE
X
X
ILB, XD
X
ILF
X
X
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Masa ciała
Klasa wielkościowaA
Rodzaj fotelika
Przedni fotel (z wyłączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane tyłem do
kierunku jazdy)B
Przedni fotel (z włączoną poduszką
powietrzną, tylko
foteliki dziecięce
mocowane przodem
do kierunku jazdy)B
Skrajne miejsce
w drugim rzędzie siedzeń
Środkowe
miejsce w drugim rzędzie siedzeń
Trzeci rząd
siedzeń*
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii
ograniczonej lub częściowo uniwersalnej.
IUF: Odpowiednie do systemów mocowania fotelików dziecięcych montowanych przodem do kierunku jazdy ISOFIX kategorii uniwersalnej z homologacją dla
danej grupy wagowej.
X: Nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
Dla fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX opracowana została klasyfikacja rozmiarowa, która pomaga użytkownikowi wybrać odpowiedni rodzaj fotelika. Klasę wielkości można odczytać na etykiecie fotelika dziecięcego.
Dotyczy montażu fotelików dziecięcych ISOFIX, które należą do kategorii częściowo uniwersalnej (IL), jeśli samochód jest wyposażony w opcjonalny wspornik ISOFIX (oferta akcesoriów jest zróżnicowana zależnie
od rynku). To miejsce nie jest wyposażone w górne zaczepy do mocowania fotelików.
Firma Volvo zaleca: Fotelik niemowlęcy Volvo montowany w uchwytach ISOFIX (homologacja typu E1 04301146).
Ma zastosowanie, jeśli samochód nie jest wyposażony w uchwyty ISOFIX.
Volvo zaleca foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
Firma Volvo zaleca: BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (homologacja typu E5 04200).
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
81
BEZPIECZEŃSTWO
||
Tabela dla modelu XC90 Excellence
Masa ciała
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
82
Klasa wielkościowaA
Rodzaj fotelika
E
Fotelik dla niemowląt mocowany
tyłem do kierunku jazdy
E
Fotelik dla niemowląt mocowany
tyłem do kierunku jazdy
C
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem
do kierunku jazdy
D
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem
do kierunku jazdy
Przedni fotel (z wyłączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku
jazdy)
Przedni fotel (z włączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane przodem do kierunku
jazdy)
Tylne pasy bezpieczeństwa
X
X
ILB
X
X
ILB
BEZPIECZEŃSTWO
Masa ciała
Grupa 1
9 – 18 kg
Klasa wielkościowaA
Rodzaj fotelika
A
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
B
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
B1
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku jazdy
C
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem
do kierunku jazdy
D
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem
do kierunku jazdy
Przedni fotel (z wyłączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku
jazdy)
Przedni fotel (z włączoną
poduszką powietrzną, tylko
foteliki dziecięce mocowane przodem do kierunku
jazdy)
Tylne pasy bezpieczeństwa
X
X
ILC, IUFC
X
X
IL
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii
ograniczonej lub częściowo uniwersalnej.
IUF: Odpowiednie do systemów mocowania fotelików dziecięcych montowanych przodem do kierunku jazdy ISOFIX kategorii uniwersalnej z homologacją dla
danej grupy wagowej.
X: Nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX.
A
B
C
Dla fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX opracowana została klasyfikacja rozmiarowa, która pomaga użytkownikowi wybrać odpowiedni rodzaj fotelika. Klasę wielkości można odczytać na etykiecie fotelika dziecięcego.
Firma Volvo zaleca: Fotelik niemowlęcy Volvo montowany w uchwytach ISOFIX (homologacja E1 04301146).
Volvo zaleca foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
}}
83
BEZPIECZEŃSTWO
||
Tabela dla modelu XC90 Excellence Lounge
Masa ciała
Grupa 0
maks. 10 kg
Grupa 0+
maks. 13 kg
Grupa 1
9 – 18 kg
Klasa wielkościowaA
Rodzaj fotelika
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku
jazdy
E
Fotelik dla niemowląt mocowany tyłem do kierunku
jazdy
C
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku jazdy
D
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku jazdy
A
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku
jazdy
B
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku
jazdy
B1
Fotelik dziecięcy mocowany przodem do kierunku
jazdy
C
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku jazdy
D
Fotelik dziecięcy mocowany tyłem do kierunku jazdy
Tylne pasy bezpieczeństwa
ILB
ILB
ILC, IUFC
IL
IL: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych ISOFIX. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii
ograniczonej lub częściowo uniwersalnej.
IUF: Odpowiednie do systemów mocowania fotelików dziecięcych montowanych przodem do kierunku jazdy ISOFIX kategorii uniwersalnej z homologacją dla
danej grupy wagowej.
X: Nieodpowiednie dla fotelików dziecięcych ISOFIX.
A
B
C
84
Dla fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX opracowana została klasyfikacja rozmiarowa, która pomaga użytkownikowi wybrać odpowiedni rodzaj fotelika. Klasę wielkości można odczytać na etykiecie fotelika dziecięcego.
Firma Volvo zaleca: Fotelik niemowlęcy Volvo montowany w uchwytach ISOFIX (homologacja E1 04301146).
Volvo zaleca foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała.
BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim
fotelu pasażera, jeżeli zamontowana przed nim
czołowa poduszka powietrzna nie została
wyłączona.
UWAGA
Jeżeli fotelik dziecięcy i-Size/ISOFIX nie ma
określonej klasy wielkości, to model samochodu, w którym fotelik ma być używany, musi
znajdować się dołączonej do niego na liście
pojazdów.
UWAGA
Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowanym
dealerem Volvo w celu uzyskania informacji
na temat zalecanych przez Volvo fotelików
dziecięcych i-Size/ISOFIX.
Powiązane informacje
•
•
•
Lokalizacja fotelika dziecięcego (Str. 69)
Mocowanie zabezpieczeń dla dzieci (Str. 70)
Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa (Str. 72)
•
Tabela z informacją o rozmieszczeniu fotelików dziecięcych i-Size (Str. 77)
•
Zaczepy mocujące i-Size/ISOFIX do fotelików dziecięcych (Str. 68)
85
BEZPIECZEŃSTWO
Zintegrowany fotelik dziecięcy*
Zintegrowany fotelik dziecięcy na środkowym
fotelu drugiego rzędu zapewnia dziecku
wygodną i bezpieczną podróż.
Fotelik dziecięcy został specjalnie zaprojektowany
w taki sposób, by w połączeniu z pasem bezpieczeństwa samochodu zapewniał dziecku właściwy
poziom bezpieczeństwa.
Fotelik jest zatwierdzony dla dzieci o masie ciała
15-36 kg (33-80 funtów) i wzroście co najmniej
97 cm (38 cali).
Przed rozpoczęciem jazdy należy zwrócić uwagę,
aby:
•
•
zablokować siedzisko w wybranej pozycji
•
pas bezpieczeństwa dokładnie opinał ciało
dziecka i nie był poluzowany ani skręcony
zagłówek był w miarę możliwości ustawiony
na wysokości głowy dziecka, chroniąc całą jej
tylną część
•
pas bezpieczeństwa nie dotyka szyi dziecka,
ani nie przebiega pod ramieniem
•
część biodrowa pasa bezpieczeństwa spoczywała na miednicy dziecka, zapewniając najlepszą ochronę.
OSTRZEŻENIE
W przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkowania zintegrowanego fotelika dziecięcego
dziecko może odnieść poważne obrażenia
ciała, jeśli dojdzie do wypadku.
Powiązane informacje
•
•
•
Foteliki dziecięce (Str. 66)
Składanie siedziska zintegrowanego fotelika
dziecięcego* (Str. 87)
Rozkładanie siedziska zintegrowanego fotelika dziecięcego* (Str. 87)
OSTRZEŻENIE
Pozycja prawidłowa – taśma pasa bezpieczeństwa
powinna spoczywać na barku.
86
Firma Volvo zaleca, by naprawę i wymianę zintegrowanego fotelika dziecięcego zlecać
wyłącznie autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Nie wprowadzać żadnych modyfikacji ani nie
montować dodatkowych elementów przy foteliku dziecięcym. Jeśli zintegrowany fotelik
dziecięcy został poddany dużemu obciążeniu,
np. w związku z kolizją, trzeba wymienić siedzisko, pas bezpieczeństwa i oparcia albo nawet
cały fotelik. Nawet jeśli fotelik dziecięcy
wydaje się nieuszkodzony, może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony. Dotyczy to także sytuacji, w której podczas kolizji
lub podobnego zdarzenia siedzisko było w
położeniu opuszczonym. Siedzisko trzeba
także wymienić, jeśli jest mocno zużyte.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
BEZPIECZEŃSTWO
Składanie siedziska
zintegrowanego fotelika
dziecięcego*
Rozkładanie siedziska
zintegrowanego fotelika
dziecięcego*
Poduszka fotelika musi być złożona do góry, gdy
używany jest zintegrowany fotelik dziecięcy.
Poduszka fotelika musi być rozłożona na fotel
tylny, gdy zintegrowany fotelik dziecięcy nie jest
używany.
Przesunąć siedzisko do tyłu i docisnąć, aż
zostanie zablokowane.
OSTRZEŻENIE
W przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkowania zintegrowanego fotelika dziecięcego
dziecko może odnieść poważne obrażenia
ciała, jeśli dojdzie do wypadku.
Pociągając za uchwyt do siebie i w górę,
zwolnić blokadę siedziska.
Pociągając za uchwyt do siebie, zwolnić blokadę siedziska.
Powiązane informacje
•
•
Zintegrowany fotelik dziecięcy* (Str. 86)
Rozkładanie siedziska zintegrowanego fotelika dziecięcego* (Str. 87)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
87
BEZPIECZEŃSTWO
||
Naciskając dłonią pośrodku siedziska, wcisnąć je w dół do pozycji, w której zostanie
zablokowane.
WAŻNE
Przed opuszczeniem siedziska fotelika dziecięcego należy sprawdzić, czy w przestrzeni
znajdującej się pod spodem nie zostały pozostawione żadne przedmioty (np. zabawki).
UWAGA
Przed złożeniem tylnego oparcia trzeba najpierw obniżyć siedzisko fotelika dziecięcego.
Powiązane informacje
•
•
88
Zintegrowany fotelik dziecięcy* (Str. 86)
Składanie siedziska zintegrowanego fotelika
dziecięcego* (Str. 87)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia
sterujące w samochodzie z
kierownicą po lewej stronie
Prawy zestaw przycisków na kierownicy
Ilustracje przedstawiają rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowania przy miejscu kierowcy.
Sygnał dźwiękowy
Kierownica i tablica rozdzielcza
Otwieranie pokrywy silnika
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
Lewy zestaw przycisków na kierownicy
Wyświetlacz w konsoli sufitowej, przycisk ON
CALL*
Manualne przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego
Konsola środkowa i konsola między
fotelami
Podświetlenie wyświetlacza, odblokowanie/
otwieranie*/zamykanie* drzwi bagażnika,
poziomowanie reflektorów halogenowych
Konsola sufitowa
Wyświetlacz centralny
Światła pozycyjne, światła do jazdy dziennej,
światła mijania, światła drogowe, kierunkowskazy, tylne światła przeciwmgielne, zerowanie licznika przebiegu dziennego
Manetki przy kierownicy do ręcznej zmiany
biegów w skrzyni automatycznej*
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
Wyświetlacz kierowcy
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy, czujnik deszczu*
90
Światła awaryjne, odmrażanie szyb, multimedia, otwieranie schowka podręcznego
Dźwignia skrzyni biegów
Przednie lampki do czytania i oświetlenie
kabiny pasażerskiej
Panoramiczne okno dachowe*
Pokrętło rozruchu
Przełącznik trybu jazdy
Hamulec postojowy
Automatyczne hamowanie podczas postoju
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Drzwi kierowcy
•
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 164)
•
Skrzynia biegów (Str. 514)
Uruchomić silnik (Str. 498)
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
Wskaźniki, przełączniki i urządzenia
sterujące w samochodzie z
kierownicą po prawej stronie
Ilustracje przedstawiają rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowania przy miejscu kierowcy.
Kierownica i tablica rozdzielcza
Pamięć elektrycznie regulowanego fotela
przedniego*, lusterka zewnętrzne i ustawienia
wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
Zamek centralny
Szyby sterowane elektrycznie, lusterka zewnętrzne i elektryczna blokada otwarcia tylnych
drzwi od wewnątrz*
Ustawianie fotela przedniego
Powiązane informacje
•
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
Regulacja kierownicy (Str. 219)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
91
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Dźwignia blokady ustawienia kierownicy
||
Lewy zestaw przycisków na kierownicy
Konsola sufitowa
Światła pozycyjne, światła do jazdy dziennej,
światła mijania, światła drogowe, kierunkowskazy, tylne światła przeciwmgielne, zerowanie licznika przebiegu dziennego
Manetki przy kierownicy do ręcznej zmiany
biegów w skrzyni automatycznej*
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
Wyświetlacz kierowcy
Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy, czujnik deszczu*
Prawy zestaw przycisków na kierownicy
Podświetlenie wyświetlacza, odblokowanie/
otwieranie*/zamykanie* drzwi bagażnika,
poziomowanie reflektorów halogenowych
Wyświetlacz centralny
Światła awaryjne, odmrażanie szyb, multimedia, otwieranie schowka podręcznego
Dźwignia skrzyni biegów
Przednie lampki do czytania i oświetlenie
kabiny pasażerskiej
Pokrętło rozruchu
Panoramiczne okno dachowe*
Przełącznik trybu jazdy
Wyświetlacz w konsoli sufitowej, przycisk ON
CALL*
Hamulec postojowy
Manualne przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego
Automatyczne hamowanie podczas postoju
Konsola środkowa i konsola między
fotelami
Otwieranie pokrywy silnika
Sygnał dźwiękowy
92
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Drzwi kierowcy
Uruchomić silnik (Str. 498)
•
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
•
Skrzynia biegów (Str. 514)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
Pamięć elektrycznie regulowanego fotela
przedniego*, lusterka zewnętrzne i ustawienia
wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*
Zamek centralny
Szyby sterowane elektrycznie, lusterka zewnętrzne i elektryczna blokada otwarcia tylnych
drzwi od wewnątrz*
Ustawianie fotela przedniego
Powiązane informacje
•
•
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
Regulacja kierownicy (Str. 219)
Przełączniki świateł (Str. 164)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
93
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wyświetlacz kierowcy
•
Wyświetlacz kierowcy pokazuje informacje o
samochodzie i jeździe.
OSTRZEŻENIE
Wyświetlacz kierowcy zawiera mierniki, wskaźniki
oraz symbole kontrolne i ostrzegawcze. Zawartość wyświetlacza kierowcy zależy od wyposażenia samochodu, ustawień oraz aktualnie aktywnych funkcji.
Wyświetlacz kierowcy jest aktywowany po otwarciu drzwi tzn. w położeniu zapłonu 0. Wyświetlacz
kierowcy gaśnie po chwili, jeśli nie jest używany.
W celu jego ponownej aktywacji należy:
•
•
Otworzyć drzwi.
Nacisnąć pedał hamulca.
Włączyć pozycję I wyłącznika zapłonu.
Jeśli wyświetlacz kierowcy zgaśnie, nie
zaświeci się w momencie włączenia/uruchomienia pojazdu albo będzie całkowicie lub
częściowo nieczytelny, samochodu nie wolno
używać. Trzeba natychmiast udać się do stacji
obsługi. Firma Volvo zaleca skorzystanie z
usług autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
OSTRZEŻENIE
W razie awarii wyświetlacza kierowcy, informacje dotyczące np. hamulców, poduszek
powietrznych i innych systemów bezpieczeństwa mogą się nie pojawić. W takim przypadku
kierowca nie może sprawdzić stanu systemów
samochodu ani otrzymywać bieżących ostrzeżeń i informacji.
Umiejscowienie na wyświetlaczu kierowcy:
Lewa strona
Część środkowa
Prawa strona
Prędkościomierz
Lampki kontrolne i ostrzegawcze
Obrotomierz/wskaźnik napędu hybrydowegoA
Licznik przebiegu dziennego
Licznik przebiegu
całkowitegoB
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Wskaźnik zmiany biegu
Zegar
Tryb jazdy
(Hybrid, Off Road, Pure, Power lub AWD)
Automatyczna kontrola prędkości jazdy i
informacje ogranicznika prędkości
94
Komunikaty, w niektórych sytuacjach z grafiką
Wskaźnik poziomu paliwa
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
A
B
Lewa strona
Część środkowa
Prawa strona
Informacja o znakach drogowych*
Informacje o stanie drzwi i pasów bezpieczeństwa
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego
–
Stan naładowania
Dystans do pustego zbiornika
–
Odtwarzacz multimedialny
Dystans do wyczerpania akumulatora
–
Mapa nawigacyjna*
Chwilowe zużycie paliwa
–
Telefon
Menu aplikacji (aktywowane za pomocą zestawu przycisków
na kierownicy)
–
Rozpoznawanie poleceń głosowych
–
–
KompasA
–
Zależy od wybranego trybu jazdy.
Łączny przebieg.
Symbol dynamiczny
Symbol dynamiczny w swojej
formie podstawowej.
Pośrodku wyświetlacza kierowcy znajduje się
symbol dynamiczny, który zmienia wygląd zależnie
od typu komunikatu. Pomarańczowe lub czerwone oznaczenie wokół symbolu wskazuje wagę
komunikatu kontrolnego lub ostrzegawczego.
Animacja zmienia podstawowy kształt symbolu w
większy obraz w celu graficznego zilustrowania
miejsca, w którym wystąpił problem lub przekazania informacji objaśniających.
Powiązane informacje
•
•
Ustawienia wyświetlacza kierowcy (Str. 96)
Symbole ostrzegawcze na wyświetlaczu kierowcy (Str. 107)
•
Symbole wskaźników na wyświetlaczu kierowcy (Str. 105)
•
•
Komputer pokładowy (Str. 99)
•
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy (Str. 115)
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 116)
Przykładowe symbole.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
95
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Ustawienia wyświetlacza kierowcy
Ustawienia na wyświetlaczu centralnym
Ustawień opcji wyświetlacza kierowcy można
dokonać w menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy i w menu ustawień na wyświetlaczu centralnym.
Wybieranie rodzaju informacji
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Ustawienia w menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
2.
Nacisnąć przycisk My Car Wyświetlacz
kierowcy Informacje na wyświetlaczu
kierowcy.
3.
Wybrać, co ma być pokazywane w tle:
• Nie pokazuj żadnych informacji w tle
wyświetlacza
• Pokaż dane aktualnie odtwarzanych
multimediów
• Pokaż nawigację, nawet gdy nie ma
Wybieranie języka
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Ustawienia te mają charakter osobisty i są zapisywane automatycznie w aktywnym profilu kierowcy.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
•
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
ustawionej trasy.
Wybieranie kompozycji
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Ilustracja ma charakter schematyczny – układ może być
inny.
2.
Do otwierania i obsługi menu aplikacji służy prawy
zestaw przycisków na kierownicy.
Nacisnąć My Car Wyświetlacz kierowcy
Kompozycje wyświetlacza
3.
Wybrać kompozycję (wygląd) wyświetlacza
kierowcy:
W menu aplikacji można wybrać informacje z
następujących źródeł, które mają być widoczne na
wyświetlaczu kierowcy:
•
•
•
•
96
komputer pokładowy
odtwarzacz multimedialny
telefon
•
•
•
•
Nacisnąć System Wersje językowe i
jednostki systemu Język systemu, aby
wybrać język.
> Zmiana będzie mieć wpływ na język na
wszystkich wyświetlaczach.
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy (Str. 115)
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
system nawigacji drogowej*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wskaźnik poziomu paliwa
Wskaźnik napędu hybrydowego
Wskaźnik poziomu paliwa na wyświetlaczu kierowcy pokazuje poziom paliwa w zbiorniku.
W trybach jazdy Hybrid i Pure wyświetlacz kierowcy pokazuje wskaźnik napędu hybrydowego,
który pomaga kierowcy w jak najbardziej energooszczędnej jeździe.
Wskazuje poziom mocy w momencie
uruchomienia silnika spalinowego.
Wypełniony symbol oznacza, że używany jest silnik spalinowy.
Wskazuje poziom mocy przy uruchomieniu silnika spalinowego. Jeśli symbol nie jest wypełniony, silnik spalinowy
nie jest używany.
Symbol pokazujący, że akumulator
układu hybrydowego jest ładowany, np.
gdy pedał hamulca zostanie lekko
wciśnięty.
Moc żądana przez kierowcę
Beżowa strefa na wskaźniku poziomu paliwa
pokazuje ilość paliwa w zbiorniku.
Gdy poziom paliwa jest niski i trzeba niedługo
zatankować, zapala się symbol dystrybutora
paliwa i zmienia kolor na bursztynowy. Komputer
pokładowy pokazuje także dystans do pustego
zbiornika.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
•
•
Tankowanie paliwa (Str. 544)
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego
(Str. 98)
Zbiornik paliwa – pojemność (Str. 752)
Wskaźnik napędu hybrydowego pokazuje na
różne sposoby stosunek mocy pobieranej z silnika elektrycznego do mocy dostępnej.
Wskazówka na wskaźniku napędu hybrydowego
pokazuje, jakiej mocy silnika żąda kierowca, naciskając pedał przyspieszenia. Im większe wskazanie
na skali, tym więcej mocy żąda kierowca na aktualnym biegu. Oznaczenie między symbolem błyskawicy a symbolem kropli wskazuje punkt, w którym następuje uruchomienie silnika spalinowego.
Symbole na wskaźniku napędu
hybrydowego
Wskazuje aktualny poziom dostępnej
mocy silnika elektrycznego. Wypełniony
symbol oznacza, że używany jest silnik
elektryczny.
Jeśli symbol nie jest wypełniony, silnik
elektryczny nie jest używany.
}}
97
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Wskaźnik akumulatora układu
hybrydowego
Przykład:
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego
pokazuje ilość energii w tym akumulatorze.
Samochód jest uruchomiony, ale stoi. Brak żądania
mocy.
Samochód generuje prąd do ładowania akumulatora, co
następuje przykładowo po lekkim naciśnięciu pedału
hamulca lub podczas hamowania silnikiem w trakcie
zjazdu ze wzniesienia.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
Silnik elektryczny nie jest w stanie dostarczyć żądanej
mocy z silnika i następuje uruchomienie silnika spalinowego.
98
Tryby jazdy (Str. 522)
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
Hamulec zasadniczy (Str. 505)
Jazda z napędem elektrycznym (Str. 538)
Uruchamianie i wyłączanie silnika spalinowego w modelu Twin Engine (Str. 522)
Energia akumulatora układu hybrydowego jest
wykorzystywana przez silnik elektryczny, ale również do chłodzenia lub ogrzewania samochodu.
Komputer pokładowy oblicza przybliżoną odległość, jaką można pokonać na energii pozostałej w
akumulatorze układu hybrydowego.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Symbole na wskaźniku akumulatora
układu hybrydowego
Komputer pokładowy
Komputer podróżny w samochodzie rejestruje
różne dane, takie jak na przykład przebyty dystans, zużycie paliwa oraz średnia prędkość podczas jazdy.
Dla ułatwienia oszczędnej jazdy rejestrowane są
informacje o chwilowym i średnim zużyciu paliwa.
Informacje z komputera pokładowego mogą zostać wyświetlone na wyświetlaczu kierowcy.
Dystans do wyczerpania akumulatora
Wskaźnik turystyczny — alternatywny prędkościomierz
Jednostki odległości, prędkości itd. można zmienić w ustawieniach systemowych na wyświetlaczu
centralnym.
Licznik przebiegu dziennego
Są dwa liczniki przebiegu dziennego, TM i TA.
TM można zerować ręcznie, natomiast TA jest
zerowany automatycznie, gdy samochód nie był
używany przez co najmniej cztery godziny.
Podczas jazdy są rejestrowane następujące informacje:
Symbol
na wskaźniku akumulatora układu
hybrydowego oznacza, że aktywna jest funkcja
Hold, a symbol
oznacza, że aktywna jest
funkcja Charge.
•
•
•
•
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
Przykładowe informacje komputera pokładowego na
wyświetlaczu kierowcy.1
•
Funkcja „Hold” i „Charge” (Str. 540)
Komputer pokładowy zawiera następujące liczniki:
•
•
•
•
1
•
•
Licznik przebiegu dziennego
Licznik przebiegu całkowitego
Przebieg
Czas jazdy
Średnia prędkość
Średnie zużycie paliwa.
Wartości są rejestrowane od momentu ostatniego wyzerowania licznika przebiegu dziennego.
Licznik przebiegu całkowitego
Licznik przebiegu całkowitego rejestruje całkowity
dystans przejechany przez samochód. Tej wartości nie można wyzerować.
Chwilowe zużycie paliwa
Dystans do pustego zbiornika
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
99
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Chwilowe zużycie paliwa
Ten wskaźnik pokazuje, jakie zużycie paliwa ma
samochód w danym momencie. Wartość ta jest
aktualizowana mniej więcej co sekundę.
Dystans do pustego zbiornika
Komputer pokładowy oblicza dystans, jaki można
przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku.
Parametr ten jest wyliczany na podstawie średniego zużycia paliwa na dystansie ostatnich
30 km (20 mil) oraz ilości paliwa pozostałego w
zbiorniku.
Gdy wskaźnik pokazuje „----”, oznacza to, iż
pozostała ilość paliwa jest niewystarczająca do
obliczenia dystansu, jaki można jeszcze przejechać. W takiej sytuacji należy jak najszybciej
zatankować.
UWAGA
Może wystąpić niewielkie odchylenie, jeżeli
styl jazdy uległ zmianie.
Ekonomiczny styl jazdy ogólnie daje w efekcie
dłuższą pokonaną odległość.
Dystans do wyczerpania akumulatora
Wskaźnik pokazuje przybliżoną odległość, jaką można przebyć na ilości energii pozostałej w akumulatorze układu
hybrydowego.
100
Gdy wskaźnik pokazuje wartość „----”, nie ma
gwarancji, że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek dystansu.
Parametr ten jest wyliczany na podstawie średniego zużycia paliwa przy normalnym obciążeniu
samochodu, normalnej jeździe i uwzględnieniu,
czy klimatyzacja (AC) jest włączona czy wyłączona. Przełączenie trybu jazdy Hybrid na Pure
powoduje zwiększenie obliczonej odległości,
ponieważ w trybie Pure działanie układu klimatyzacji jest ograniczone (tryb ECO układu klimatyzacji).
UWAGA
Może wystąpić niewielkie odchylenie, jeżeli
styl jazdy uległ zmianie.
Ekonomiczny styl jazdy ogólnie daje w efekcie
dłuższą pokonaną odległość.
Wartość początkowa dla całkowicie
naładowanego akumulatora układu
hybrydowego
Ponieważ trudno jest przewidzieć styl jazdy i inne
czynniki wpływające na zasięg na napędzie elektrycznym, firma Volvo zdecydowała się wprowadzić wartość początkową dla całkowicie naładowanego samochodu. Wartość początkowa jest
wartością maksymalną podawaną zamiast przewidywanego zasięgu na napędzie elektrycznym.
Różne wartości początkowe dla trybów Hybrid i
Pure wynikają z tego, że w trybie Pure samochód
może zużywać więcej energii z akumulatora
układu hybrydowego, a także z faktu, że samochód przełącza się na tryb ECO układu klimatyzacji.
Zasięg na napędzie elektrycznym
Aby osiągnąć możliwe jak największy zasięg na
napędzie elektrycznym, kierowca samochodu
zasilanego energią elektryczną musi także pamiętać o oszczędzaniu energii. Im więcej odbiorników
energii (zestaw audio, elektryczne podgrzewanie
szyb/lusterek/siedzeń, nadmuch bardzo zimnego
powietrza z układu klimatyzacji itd.) jest włączonych, tym krótszy potencjalny zasięg.
UWAGA
Oprócz dużego poboru prądu przez urządzenia znajdujące się w kabinie pasażerskiej, na
zmniejszenie zasięgu samochodu wpływają
także gwałtowne przyspieszanie i hamowanie,
jazda z dużą prędkością, duży ładunek, niska
temperatura zewnętrzna i jazda pod górę.
Wskaźnik turystyczny — alternatywny
prędkościomierz
Alternatywny prędkościomierz cyfrowy ułatwia
jazdę w krajach, w których limity prędkości na
znakach drogowych są wyrażone w innych jednostkach niż te, wskazywane na przyrządach
samochodu.
Prędkość na wskaźniku cyfrowym jest wówczas
wskazywana w jednostce przeciwnej do tej, poka-
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
zywanej na prędkościomierzu analogowym. Jeśli
prędkościomierz analogowy jest wyskalowany w
mph, cyfrowy prędkościomierz pokazuje odpowiednią wartość prędkości w km/h i na odwrót.
Powiązane informacje
•
Wyświetlanie danych podróży na wyświetlaczu kierowcy (Str. 101)
•
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
(Str. 102)
•
Wyświetlanie danych statystycznych podróży
na wyświetlaczu centralnym (Str. 102)
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
Wyświetlanie danych podróży na
wyświetlaczu kierowcy
Na wyświetlaczu kierowcy mogą być pokazywane wartości zarejestrowanych oraz obliczonych przez komputer podróżny danych.
Góra/dół
Potwierdzenie
1.
(Menu aplikacji nie można otworzyć, gdy na
wyświetlaczu kierowcy znajduje się niepotwierdzony komunikat. Komunikat musi najpierw zostać potwierdzony, by można było
otworzyć menu aplikacji.)
Wartości są zapisywane w aplikacji komputera
pokładowego. Informacje, jakie mają być
widoczne na wyświetlaczu kierowcy, można
wybrać z pośrednictwem menu aplikacji.
2.
Zmiana jednostek systemowych (Str. 143)
Otworzyć menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy, naciskając (1).
Przejść w lewo lub w prawo do aplikacji komputera pokładowego za pomocą (2).
> Cztery górne wiersze menu pokazują
zmierzone wartości dla licznika dziennego
przebiegu TM. Następne cztery wiersze
menu pokazują zmierzone wartości dla
licznika dziennego przebiegu TA. Do przewijania listy w górę lub w dół służy (3).
Otworzyć menu aplikacji2 i przejść do odpowiedniej pozycji za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Menu aplikacji
W lewo/w prawo
2
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
101
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
3.
Przejść w dół do przycisków opcji, aby
wybrać, które informacje mają być widoczne
na wyświetlaczu kierowcy:
•
•
•
Dystans do pustego zbiornika
•
Chwilowe zużycie paliwa, średnie zużycie
paliwa dla licznika przebiegu dziennego
TM lub TA albo brak wskazania zużycia
paliwa
•
Wskaźnik turystyczny (alternatywny prędkościomierz).
•
Dystans do wyczerpania akumulatora
Zerowanie licznika przebiegu
dziennego
Zerowanie licznika dziennego przebiegu za
pomocą lewego przełącznika przy kierownicy.
Licznik przebiegu całkowitego
Przebieg dla licznika przebiegu dziennego
TM, TA lub brak wskazania przebiegu
Do wyboru opcji lub rezygnacji z ich wyboru
służy przycisk O (4). Zmiana zostaje dokonana natychmiast.
–
Komputer pokładowy (Str. 99)
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
(Str. 102)
Aby wyzerować wszystkie informacje licznika
przebiegu dziennego TM (tzn. przebieg, średnie zużycie paliwa, średnią prędkość i czas
jazdy), nacisnąć długo przycisk RESET na
lewej dźwigni przy kierownicy.
Krótkie naciśnięcie przycisku RESET zeruje
tylko przebieg.
Licznik przebiegu dziennego TA może zostać
wyzerowany tylko automatycznie, gdy samochód
nie był używany od czterech godzin lub dłużej.
Powiązane informacje
•
102
Dane statystyczne podróży z komputera pokładowego mogą być pokazywane w postaci graficznej na wyświetlaczu centralnym, a uzyskiwana
w ten sposób analiza ułatwia kierowcy bardziej
oszczędną jazdę.
Otworzyć aplikację Wyniki
kierowcy w widoku aplikacji,
aby wyświetlić dane statystyczne podróży.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlanie danych statystycznych
podróży na wyświetlaczu
centralnym
Komputer pokładowy (Str. 99)
Każdy słupek na wykresie opowiada dystansowi 1, 10 lub
100 km albo mil. W miarę postępu podróży słupki
wypełniają się, począwszy od prawej strony.
Ostatni słupek po prawej stronie pokazuje wartość dla aktualnego dystansu.
Dane średniego zużycia paliwa oraz całkowitego
czasu jazdy są liczone od ostatniego wyzerowania
danych statystycznych podróży.
Zużycie paliwa i energii elektrycznej jest prezentowane na oddzielnych wykresach. Zużycie energii elektrycznej jest zużyciem „netto”, to znaczy
stanowi różnicę energii zużytej i energii odzyskanej podczas hamowania.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Ustawienia danych statystycznych
podróży
Zerowanie lub zmienianie ustawień danych statystycznych podróży.
1.
Otworzyć aplikację Wyniki kierowcy w
widoku aplikacji, aby wyświetlić dane statystyczne podróży.
2.
Nacisnąć Preferencje, aby
Powiązane informacje
•
Wyświetlanie danych statystycznych podróży
na wyświetlaczu centralnym (Str. 102)
•
•
Komputer pokładowy (Str. 99)
Zerowanie licznika przebiegu dziennego
(Str. 102)
Dane statystyczne podróży z komputera podróżnego3.
UWAGA
Podczas jazdy na napędzie elektrycznym w
danych statystycznych podróżny może pojawić
się wskazanie zużycia paliwa, jeśli pracuje
nagrzewnica dodatkowa4.
•
zmienić skalę wykresu. Wybrać rozdzielczość 1, 10 lub 100 km/mil dla słupków
wykresu.
•
wyzerować dane po każdej podróży. Ma to
miejsce, gdy samochód stoi w miejscu
dłużej niż 4 godziny.
•
wyzerować dane aktualnej podróży.
Powiązane informacje
•
•
Ustawienia danych statystycznych podróży
(Str. 103)
Komputer pokładowy (Str. 99)
Dane statystyczne podróży, obliczone średniego zużycie i całkowity czas jazdy są
zawsze zerowane jednocześnie.
Jednostki odległości, prędkości itd. można zmienić w ustawieniach systemowych na wyświetlaczu
centralnym.
3
4
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
103
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Godzina i data
Ustawienia czasu i daty
Wskaźnik temperatury zewnętrznej
Zegar jest wyświetlany zarówno na wyświetlaczu
kierowcy, jak i na wyświetlaczu centralnym.
–
Temperatura zewnętrzna jest widoczna na
wyświetlaczu kierowcy.
Umiejscowienie zegara
Wybrać Ustawienia System Data i
godzina w górnym widoku na wyświetlaczu
centralnym, aby zmienić ustawienie formatu
czasu i daty.
Ustawić czas i datę, naciskając strzałkę w
górę lub w dół na ekranie dotykowym.
Umiejscowienie zegara na 12-calowym i 8-calowym
wyświetlaczu kierowcy.
Zegar na wyświetlaczu centralnym znajduje się w
na górze z prawej strony pola stanu.
W niektórych sytuacjach zegar na wyświetlaczu
kierowcy może zostać przesłonięty komunikatem
lub informacją.
Automatyczne ustawienie czasu w
samochodach z GPS
W samochodach wyposażonych w system nawigacji można wybrać opcję Automatyczne
ustawienie godziny. Strefa czasowa będzie
wówczas adaptowana automatycznie na podstawie lokalizacji samochodu. W pewnych typach
systemów nawigacji dla prawidłowego określenia
strefy czasowej konieczne jest również ustawienie
aktualnej lokalizacji (kraju). Jeśli nie wybrano
Automatyczne ustawienie godziny, czas i data
są ustawiane za pomocą strzałek w górę i w dół
na ekranie dotykowym.
Czas letni
W niektórych krajach możliwy jest wybór automatycznego ustawienia czasu letniego w Automat..
W pozostałych krajach czas letni można ustawić
za pomocą Wł. lub Wyłączone.
Powiązane informacje
•
•
104
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
Czujnik wykrywa temperaturę na zewnątrz samochodu.
Umiejscowienie wskaźnika temperatury zewnętrznej na
12-calowym i 8-calowym wyświetlaczu kierowcy.
Przy małej prędkości jazdy lub na postoju wskazania temperatury mogą być zawyżone.
Gdy temperatura zewnętrzna wynosi od
-5 °C do +2 °C (23 ° do 36 °), na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się symbol śnieżynki, jako ostrzeżenie przed
potencjalną gołoledzią.
Symbol śnieżynki pojawia się również na krótko
wyświetlaczu przeziernym na przedniej szybie,
jeśli samochód jest w niego wyposażony.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zmiany jednostki wskaźnika temperatury itd.
można dokonać w ustawieniach systemowych w
widoku górnym na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
Zmiana jednostek systemowych (Str. 143)
Symbole wskaźników na
wyświetlaczu kierowcy
Symbole wskaźników informują kierowcę o włączeniu funkcji, działaniu systemu oraz wystąpieniu błędów lub usterek.
Symbol
Działanie
Symbol informacyjny – odczytać
tekst komunikatu
Lampka świeci się, gdy którykolwiek z monitorowanych podzespołów samochodu nie działa w sposób prawidłowy. Równocześnie na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się
odpowiedni komunikat. Symbol
informacyjny może zaświecić się
także wraz z innymi lampkami.
Symbol
Działanie
Automatyczny hamulec włączony
Symbol świeci się, gdy funkcja jest
włączona i aktywny jest hamulec
zasadniczy lub postojowy. Hamulec
utrzymuje samochód w miejscu po
zatrzymaniu.
Układ monitorowania ciśnienia
w oponach
Symbol zapala się, gdy wystąpi
usterka hamulca postojowego.
Symbol zapala się w razie niskiego
ciśnienia w oponach. W przypadku
usterki układu TPMS symbol będzie
najpierw migać przez około 1
minutę, a następnie zapali się ciągłym światłem. Może to być spowodowane faktem, że układ nie jest w
stanie prawidłowo wykryć lub
ostrzegać o niskim ciśnieniu w
oponach.
Usterka w układzie ABS
System redukcji emisji spalin
Gdy lampka ta zaświeci się, układ
ABS nie działa. Podstawowy układ
hamulcowy funkcjonuje prawidłowo,
jednak bez funkcji zapobiegania
blokowaniu kół przy hamowaniu.
Jeżeli symbol zaświeci się po uruchomieniu silnika, może być to
oznaką usterki systemu redukcji
emisji spalin. Udać się do stacji
obsługi w celu sprawdzenia. Firma
Volvo zaleca, aby skontaktować się
z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Awaria w układzie hamulcowym
}}
105
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Symbol
Działanie
Symbol
Działanie
Lewy i prawy kierunkowskaz
Światła drogowe
Symbol miga, gdy używane są kierunkowskazy.
Lampka świeci się, gdy włączone
są światła drogowe i przy sygnalizowaniu światłami drogowymi.
Aktywne światła drogowe włączone
Światła pozycyjne
Symbol świeci, gdy włączone są
światła pozycyjne.
Usterka w układzie reflektorów
Symbol świeci w przypadku wystąpienia usterki funkcji ABL (aktywnych reflektorów skrętnych) lub
innej usterki w układzie reflektorów.
Aktywne światła drogowe włączone
Symbol świeci na niebiesko, gdy
włączona jest automatyka świateł
drogowych.
Aktywne światła drogowe wyłączone
Symbol świeci na biało, gdy automatyka świateł drogowych jest
wyłączona.
106
Symbol świeci na niebiesko, gdy
włączona jest automatyka świateł
drogowych. Światła pozycyjne są
włączone.
Aktywne światła drogowe wyłączone
Symbol świeci na biało, gdy automatyka świateł drogowych jest
wyłączona. Światła pozycyjne są
włączone.
Światła drogowe
Symbol świeci, gdy włączone są
światła drogowe i światła pozycyjne.
Tylne światło przeciwmgielne
Lampka świeci się przy włączonym
tylnym świetle przeciwmgielnym.
Czujnik deszczu włączony
Lampka świeci się przy włączonym
czujniku deszczu.
Symbol
Działanie
Przygotowanie do jazdy włączone
Lampka świeci się, gdy nagrzewnica bloku silnika i kabiny/klimatyzacja przygotowują samochód do
jazdy.
Układ antypoślizgowy
Błyskanie lampki sygnalizuje działanie układu antypoślizgowego. Gdy
lampka świeci się w sposób ciągły,
sygnalizuje usterkę układu.
Układ antypoślizgowy, tryb sportowy
Symbol zapala się, gdy tryb sportowy jest włączony. Tryb sportowy
umożliwia kierowcy bardziej
aktywną jazdę.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Symbol
Działanie
Funkcja monitorowania pasa
ruchu
Biały symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona i
wykrywane są linie pasa.
Szary symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona, ale
linie pasa nie są wykrywane.
Bursztynowy symbol: Ostrzeżenie/
interwencja funkcji monitorowania
pasa ruchu.
Układ monitorowania pasa
ruchu i czujnik deszczu
Biały symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona i
wykrywane są linie pasa. Czujnik
deszczu jest włączony.
Szary symbol: Funkcja monitorowania pasa ruchu jest włączona, ale
linie pasa nie są wykrywane. Czujnik deszczu jest włączony.
Powiązane informacje
•
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
Symbole ostrzegawcze na
wyświetlaczu kierowcy
Symbole ostrzegawcze informują kierowcę o
włączeniu ważnej funkcji lub wystąpieniu poważnego błędu albo usterki.
Symbol
Działanie
Ostrzeżenie
Czerwony symbol ostrzegawczy
świeci się w przypadku wykrycia
usterki mogącej mieć wpływ na
bezpieczeństwo jazdy i/lub własności jezdne samochodu. W tym
samym momencie na wyświetlaczu
kierowcy pojawi się tekstowe
objaśnienie. Symbol ostrzegawczy
może się również podświetlić razem
z innymi symbolami.
Sygnalizacja niezapięcia pasów
bezpieczeństwa
Lampka ta świeci lub miga, dopóki
kierowca lub pasażer na przednim
fotelu nie zapnie pasa bezpieczeństwa, albo gdy osoba podróżująca
na tylnym siedzeniu rozepnie pas
bezpieczeństwa.
Symbol
Działanie
Poduszki powietrzne
Jeśli symbol pozostaje podświetlony lub zapala się podczas jazdy,
oznacza to, że w systemie bezpieczeństwa samochodu została
wykryta usterka. Przeczytać komunikat na wyświetlaczu kierowcy.
Firma Volvo zaleca, aby skontaktować się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Awaria w układzie hamulcowym
Zaświecenie się lampki ostrzegawczej układu hamulcowego może
sygnalizować zbyt niski poziom
płynu hamulcowego. Należy udać
się do najbliższej stacji obsługi w
celu sprawdzenia i skorygowania
poziomu płynu hamulcowego.
Włączony hamulec postojowy
Lampka świeci się po uruchomieniu hamulca postojowego.
Błyskanie lampki sygnalizuje
usterkę. Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu kierowcy.
Symbole ostrzegawcze na wyświetlaczu kierowcy (Str. 107)
}}
107
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Symbol
Działanie
Powiązane informacje
•
Symbole wskaźników na wyświetlaczu kierowcy (Str. 105)
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
Niskie ciśnienie oleju
Zapalenie się lampki podczas jazdy
sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie
oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik, sprawdzić i w razie
potrzeby uzupełnić poziom oleju.
Jeżeli lampka świeci się mimo prawidłowego poziomu oleju w silniku,
należy skontaktować się ze stacją
obsługi. Firma Volvo zaleca, aby
skontaktować się z autoryzowaną
stacją obsługi Volvo.
Brak ładowania akumulatora
Jeżeli lampka zaświeci się w trakcie
jazdy, oznacza to, że nastąpiła
usterka w układzie elektrycznym.
Udać się do stacji obsługi. Firma
Volvo zaleca, aby skontaktować się
z autoryzowaną stacją obsługi
Volvo.
Ryzyko kolizji
Układ City Safety ostrzega przed
ryzykiem kolizji z innymi pojazdami,
pieszymi, rowerzystami lub dużymi
zwierzętami.
108
Umowa licencyjna wyświetlacza
kierowcy
Licencja to umowa upoważniająca do prowadzenia pewnej działalności lub do korzystania z praw
innej osoby zgodnie z warunkami tej umowy.
Poniższy tekst stanowi umowę firmy Volvo z producentem lub projektantem i jest napisany w
języku angielskim.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
109
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
110
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a
particular file is covered by this license, you
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
2.
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
}}
111
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
||
3.
4.
112
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o freetype@freetype.org
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert Wilhelm
<robert.wilhelm@freetype.org> Werner
Lemberg <werner.lemberg@freetype.org>
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
Willem van Schaik
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
3.
Andreas Dilger
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
}}
113
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
114
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Powiązane informacje
•
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
Menu aplikacji na wyświetlaczu
kierowcy
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy zapewnia szybki dostęp do często używanych funkcji
niektórych aplikacji.
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy można użyć
zamiast wyświetlacza centralnego. Ilustracja ma charakter schematyczny – układ może być inny.
Do wyświetlania i obsługi menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy służy prawy zestawy przycisków na kierownicy. Menu aplikacji ułatwia przełączanie poszczególnych aplikacji lub funkcji w
aplikacjach bez potrzeby puszczania kierownicy.
Funkcje menu aplikacji
Różne aplikacje udostępniają różnego rodzaju
funkcje. Poniższymi aplikacjami i ich funkcjami
można sterować z menu aplikacji:
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Aplikacja
Funkcje
Komputer
pokładowy
Wybór licznika przebiegu
dziennego, wybór informacji
pokazywanych na wyświetlaczu
kierowcy itd.
Odtwarzacz
multimedialny
Wybór aktywnego źródła dla
odtwarzacza multimedialnego.
Telefon
Nawiązywanie połączenia z
kontaktem z listy połączeń.
Nawigacja
Wskazówki dojazdu do celu itd.
Obsługa menu aplikacji na
wyświetlaczu kierowcy
Wyświetlacz kierowcy (Str. 94)
•
Obsługa menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy (Str. 115)
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
–
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy jest
obsługiwane za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Nacisnąć otwórz/zamknij (1).
(Menu aplikacji nie można otworzyć, gdy na
wyświetlaczu kierowcy znajduje się niepotwierdzony komunikat. Komunikat musi najpierw zostać potwierdzony, by można było
otworzyć menu aplikacji.)
> Menu aplikacji otwiera/zamyka się.
Menu aplikacji zamyka się automatycznie po pewnym czasie braku aktywności lub po wybraniu
pewnych opcji.
Nawigacja i dokonywanie wyboru w
menu aplikacji
Powiązane informacje
•
•
Otwieranie/zamykanie menu aplikacji
1.
Nawigacja między poszczególnymi dostępnymi aplikacjami jest możliwa poprzez naciskanie przycisków w lewo lub w prawo (2).
> Funkcje poprzedniej/następnej aplikacji
są pokazywane w menu aplikacji.
2.
Przeglądanie poszczególnych funkcji wybranej aplikacji jest możliwe poprzez naciskanie
przycisków w górę lub w dół (3).
3.
Potwierdzenie lub zaznaczenie opcji funkcji
jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku
potwierdzenia (4).
> Funkcja zostaje aktywowana i dla niektórych opcji menu aplikacji zostaje wtedy
zamknięte.
Menu aplikacji i prawy zestaw przycisków na kierownicy.
Otwórz/zamknij
W lewo/w prawo
W górę/w dół
Potwierdzenie
Przy ponownym otwarciu, menu aplikacji otworzy
się na funkcjach najczęściej używanych aplikacji.
}}
115
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Powiązane informacje
•
Menu aplikacji na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 114)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 116)
Komunikaty na wyświetlaczu
kierowcy
Wyświetlacz kierowcy może pokazywać komunikaty, które przekazują kierowcy informacje i
pomagają mu w różnych sytuacjach.
Komunikat na wyświetlaczu kierowcy.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje komunikaty, które
mają wyższy priorytet dla kierowcy.
Komunikaty mogą być pokazywane w różnych
częściach wyświetlacza kierowcy, zależnie od
tego, jakie inne informacje są aktualnie wyświetlane. Po pewnym czasie lub gdy kierowca
potwierdził komunikat/podjął wymagane działanie, komunikat znika z wyświetlacza kierowcy.
Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje
umieszczony w aplikacji Status pojazdu, którą
otwiera się z widoku aplikacji wyświetlacza centralnego.
116
Struktura komunikatów może się zmieniać i mogą
one być wyświetlane razem z grafiką, symbolami
lub przyciskami służącymi na przykład do potwierdzenia komunikatu lub zatwierdzenia polecenia.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Komunikaty serwisowe
Poniżej zamieszczono wybrane ważne komunikaty
serwisowe oraz ich znaczenie.
Komunikat
Działanie
Zatrzymaj
bezpiecznie
samochódA
Zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Istnieje poważne
zagrożenie uszkodzeniem –
należy skontaktować się ze
stacją obsługiB.
Wyłącz silnikA
Zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Istnieje poważne
zagrożenie uszkodzeniem –
należy skontaktować się ze
stacją obsługiB.
Wymagany
pilny serwis.
Udaj się do
stacji
obsługiA
Należy skontaktować się ze
stacją obsługiB w celu
natychmiastowego sprawdzenia samochodu.
Wymagany
serwisA
Należy skontaktować się ze
stacją obsługiB w celu jak
najszybszego sprawdzenia
samochodu.
Komunikat
Działanie
Regularny
przegląd
Czas na przegląd okresowy –
należy skontaktować się ze
stacją obsługiB. Wyświetlany
przed terminem następnego
przeglądu.
Zarezerwuj
termin przeglądu
Regularny
przegląd
Czas na przegląd
Regularny
przegląd
Termin przeglądu minął
Chwilowo
wyłączoneA
A
B
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 151)
Czas na przegląd okresowy –
należy skontaktować się ze
stacją obsługiB. Wyświetlany
w dniu terminu następnego
przeglądu.
Czas na przegląd okresowy –
należy skontaktować się ze
stacją obsługiB. Wyświetlany,
gdy termin przeglądu upłynął.
Tymczasowe wyłączenie
funkcji, która zostanie przywrócona podczas jazdy lub
po ponownym uruchomieniu
silnika.
Część komunikatu, wyświetlana razem z informacją o tym, gdzie
wystąpił problem.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 118)
•
Obsługa komunikatów zapisanych z wyświetlacza kierowcy (Str. 118)
117
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu kierowcy
Postępowanie z nowym komunikatem
Komunikaty z przyciskami:
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza kierowcy
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy są obsługiwane za pomocą prawego zestawu przycisków
na kierownicy.
1.
Nawigacja między poszczególnymi dostępnymi przyciskami jest możliwa poprzez naciskanie przycisków w lewo lub w prawo (1).
2.
Potwierdzenie wyboru jest możliwe poprzez
naciśnięcie przycisku potwierdzenia (2).
> Komunikat zniknie z wyświetlacza kierowcy.
Niezależnie od tego, czy komunikaty zostały zapisane z wyświetlacza kierowcy lub wyświetlacza
centralnego, zarządzanie nimi odbywa się na
wyświetlaczu centralnym.
Komunikaty bez przycisków:
–
Komunikat na wyświetlaczu kierowcy i prawy zestaw
przycisków na kierownicy.
W lewo/w prawo
Potwierdzenie
Niektóre komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
zawierają jeden lub więcej przycisków, służących
na przykład do potwierdzenia komunikatu lub
zatwierdzenia polecenia.
118
Zamknąć komunikat, naciskając przycisk
potwierdzenia (2) lub poczekać, aż komunikat
zamknie się automatycznie po pewnym czasie.
> Komunikat zniknie z wyświetlacza kierowcy.
Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje
umieszczony w aplikacji Status pojazdu, którą
otwiera się z widoku aplikacji wyświetlacza centralnego. Przy tym na wyświetlaczu centralnym
pojawia się komunikat Powiadomienie
zapisane w komputerze pokł..
Powiązane informacje
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 116)
•
Obsługa komunikatów zapisanych z wyświetlacza kierowcy (Str. 118)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 151)
Zapisane komunikaty można zobaczyć w aplikacji Status
pojazdu.
Komunikaty pokazywane na
wyświetlaczu kierowcy, które
muszą zostać zapisane w aplikacji Status pojazdu na
wyświetlaczu centralnym. Przy
tym na wyświetlaczu centralnym
pojawia się komunikat
Powiadomienie zapisane w komputerze
pokł..
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Odczytywanie zapisanych komunikatów
Aby od razu odczytać zapisany komunikat:
Nacisnąć przycisk z prawej strony komunikatu Powiadomienie zapisane w
komputerze pokł. na wyświetlaczu centralnym.
> Zapisany komunikat pokaże się w aplikacji
Status pojazdu.
–
Aby zarezerwować przegląd dla zapisanego
komunikatu:
–
Aby odczytać zapisany komunikat później:
1.
Otworzyć aplikację Status pojazdu w menu
aplikacji wyświetlacza centralnego.
> Aplikację otwiera się z dolnego widoku
składowego widoku strony głównej.
2.
Wybrać zakładkę Wiadomości w aplikacji.
> Pojawi się lista zapisanych komunikatów.
3.
Nacisnąć komunikat, aby go powiększyć/
zminimalizować.
> Więcej informacji o komunikacie można
znaleźć na liście, a ilustracja po lewej stronie w aplikacji przedstawia informacje o
komunikacie w formie graficznej.
Zarządzanie zapisanymi komunikatami
W trybie powiększonym niektóre komunikaty mają
dwa przyciski do rezerwacji przeglądów lub otwarcia Instrukcji obsługi.
5
W trybie powiększonym komunikatu nacisnąć
Zapytaj o rezerwacjęZadzwoń, aby
zarezerwować5, aby uzyskać pomoc z rezerwacją terminu przeglądu.
> W opcji Zapytaj o rezerwację: Otworzy
się zakładka Rezerwacje w aplikacji i
zostanie wygenerowane żądanie rezerwacji przeglądu lub naprawy.
Powiązane informacje
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 116)
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu
kierowcy (Str. 118)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 151)
W opcji Zadzwoń, aby zarezerwować:
Uruchomiona zostanie aplikacja telefonu i
nawiązane zostanie połączenie z centrum
serwisowym w celu rezerwacji przeglądu
lub naprawy.
Aby otworzyć Instrukcję obsługi dla zapisanego
komunikatu:
–
W trybie powiększonym komunikatu nacisnąć
Instrukcja obsługi, aby przeczytać informacje z Instrukcji obsługi na temat danego
komunikatu.
> Instrukcja obsługi jest otwierana na
wyświetlaczu centralnym i pokazuje informacje powiązane z komunikatem.
Komunikaty zapisane w aplikacji są usuwane
automatycznie przy każdym uruchomieniu silnika.
Funkcja dostępna tylko na niektórych rynkach. Ponadto należy zarejestrować konto Volvo ID i wybraną stację obsługi.
119
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Prezentacja wyświetlacza
centralnego
Wieloma funkcjami samochodu można sterować
z wyświetlacza centralnego. Przedstawiono tutaj
wyświetlacz centralny i jego opcje.
120
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Trzy z podstawowych widoków wyświetlacza centralnego. Przeciągnąć palcem w prawo lub w lewo, aby uzyskać dostęp odpowiednio do widoku funkcji lub do widoku aplikacji6.
Widok funkcji – funkcje samochodu włącza
się lub wyłącza naciśnięciem. Niektóre funk6
Widoki w samochodach z kierownicą po prawej stronie są odwrócone.
cje otwierają inne funkcje, co oznacza, że
otwierają one okna z opcjami ustawień. Oto
przykład: Kamera. Ustawień wyświetlacza
przeziernego* dokonuje się także z widoku
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 121
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
funkcji, ale do regulacji służy prawy zestaw
przycisków na kierownicy.
Multimedia – ostatnio używane aplikacje
związane z multimediami. Nacisnąć widok
składowy, aby go otworzyć.
Widok strony głównej – pierwszy widok, który
pojawia się po uruchomieniu ekranu.
Telefon – można stąd uzyskać dostęp do
funkcji telefonu. Nacisnąć widok składowy,
aby go otworzyć.
Widok aplikacji — aplikacje pobrane (aplikacje zewnętrzne) oraz aplikacje funkcji zintegrowanych, takich jak Radio FM. Dotknąć
palcem ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.
Dodatkowy widok składowy – ostatnio używane aplikacje lub funkcje samochodu, które
nie należą do żadnego z pozostałych widoków składowych. Nacisnąć widok składowy,
aby go otworzyć.
Pasek stanu – czynności wykonywane w
samochodzie są wyświetlane u góry ekranu.
Informacje o sieci i połączeniu są pokazane
po lewej stronie pola stanu, podczas gdy
informacje związane z mediami, zegar i
wskaźnik trwającej w tle aktywności są pokazane po prawej stronie.
Widok górny – pociągnąć w dół zakładkę, aby
uzyskać dostęp do widoku górnego. Stąd
można uzyskać dostęp do Ustawienia,
Instrukcja obsługi, Profil oraz wiadomości
zapisanych w systemie samochodu. W pewnych przypadkach ustawienia kontekstowe
(np. Ustawienia nawigacji) i kontekstowa
instrukcja obsługi (np. Instrukcja obsł.
nawigacji) mogą być również dostępne w
widoku górnym.
Nawigacja – prowadzi do nawigacji na napie,
na przykład z wykorzystaniem systemu
Sensus Navigation*. Nacisnąć widok składowy, aby go otworzyć.
122
Wiersz klimatyzacji – informacje oraz możliwość bezpośredniej regulacji na przykład
temperatury lub poziomu ogrzewania foteli*.
Nacisnąć symbol pośrodku wiersza klimatyzacji, aby otworzyć widok klimatyzacji zawierający więcej opcji ustawień.
Powiązane informacje
•
•
Obsługa wyświetlacza centralnego (Str. 123)
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
•
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym
(Str. 133)
•
•
Aplikacje (Str. 572)
•
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
•
Otwieranie ustawień kontekstowych na
wyświetlaczu centralnym (Str. 144)
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
•
•
•
Odtwarzacz multimedialny (Str. 582)
Telefon (Str. 599)
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Wyłączanie i zmiana głośności dźwięków systemowych na wyświetlaczu centralnym
(Str. 142)
•
Zmiana wyglądu wyświetlacza centralnego
(Str. 142)
•
•
•
Zmiana wersji językowej systemu (Str. 143)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 151)
Zmiana jednostek systemowych (Str. 143)
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
(Str. 718)
Symbole na pasku stanu wyświetlacza centralnego (Str. 135)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Obsługa wyświetlacza centralnego
Regulacja i sterowanie wieloma funkcjami samochodu odbywa się za pomocą wyświetlacza centralnego. Wyświetlacz centralny ma ekran reagujący na dotyk.
Korzystanie z funkcji dotykowej
wyświetlacza centralnego
Wyświetlacz reaguje różnie, zależnie od tego, czy
zastosowane zostanie naciśnięcie, przeciągnięcie
czy szybkie przeciągnięcie palcem po ekranie.
Procedura
Działania takie jak przeglądanie różnych widoków,
zaznaczanie obiektów, przewijanie list i przenoszenie aplikacji mogą być wykonywane na różne
sposoby poprzez dotknięcie ekranu.
Warstwa światła podczerwonego tuż nad powierzchnią ekranu sprawia, że potrafi on wykryć obecność palca, który znajduje się tuż przed nim.
Technologia ta umożliwia korzystanie z ekranu
również w rękawiczkach.
WAŻNE
Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami,
ponieważ mogą go porysować.
Poniższa tabela prezentuje różne sposoby obsługiwania ekranu:
Jednocześnie z funkcji ekranu mogą korzystać
dwie osoby, na przykład w celu regulacji ustawień
klimatyzacji dla strefy kierowcy i pasażera.
Wykonanie
Rezultat
Jedno naciśnięcie.
Zaznaczenie obiektu, potwierdzenie wyboru lub aktywowanie funkcji.
Dwa naciśnięcia w krótkim
odstępie czasu.
Powiększenie cyfrowego obiektu, na przykład mapy.
Naciśnięcie i przytrzymanie.
Chwycenie obiektu. Może służyć do przenoszenia aplikacji lub punktów na mapie. Naciśnięcie i przytrzymanie palca na ekranie i jednoczesne przeciągnięcie obiektu w żądane miejsce.
Jednokrotne dotknięcie dwoma
palcami.
Pomniejszenie cyfrowego obiektu, na przykład mapy.
}}
123
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Procedura
Wykonanie
Rezultat
Przeciągnięcie
Przełączanie różnych widoków, przewijanie listy, tekstu lub widoku. Przytrzymanie po naciśnięciu i przeciągnięcie w celu przeniesienia aplikacji lub punktu na mapie. Przeciągnięcie poziomo lub pionowo po
ekranie.
Szybkie przeciągnięcie
Przełączanie różnych widoków, przewijanie listy, tekstu lub widoku. Przeciągnięcie poziomo lub pionowo po ekranie.
Należy pamiętać, że dotknięcie górnej części ekranu może spowodować otwarcie widoku górnego.
124
Rozsunięcie
Powiększenie.
Zsunięcie
Pomniejszenie.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powrót do widoku strony głównej z
innego widoku
1.
2.
Do sterowania wieloma funkcjami samochodu
służą regulatory. Przykładowo, regulacji temperatury można dokonać jedną z poniższych metod:
Krótko nacisnąć przycisk strony głównej
poniżej wyświetlacza centralnego.
> Zostaje pokazany ostatni stan widoku
strony głównej.
Ponownie nacisnąć krótko.
> Wszystkie widoki składowe z widoku głównego są ustawiane na domyślne.
przeciągnąć regulator na żądaną temperaturę,
•
naciskać + lub −, aby stopniowo zwiększać
lub zmniejszać temperaturę, lub
•
nacisnąć żądaną temperaturę na regulatorze.
Powiązane informacje
UWAGA
W trybie standardowym strony startowej krótko nacisnąć przycisk Home. Na ekranie
pojawi się animacja opisująca sposób dostępu
do różnych widoków ekranu.
•
Na wyświetlaczu centralnym pojawia się wskaźnik przewijania, gdy możliwe jest przewijanie widoku.
Korzystanie z elementów sterowania na
wyświetlaczu centralnym
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza centralnego (Str. 126)
•
Przenoszenie aplikacji i przycisków na
wyświetlaczu centralnym (Str. 135)
•
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 137)
Przewijanie listy, artykułu lub widoku
Gdy na ekranie pojawi się wskaźnik przewijania,
widok można przewijać w dół lub w górę. Przesunąć palcem w dół/w górę w dowolnym miejscu w
widoku.
Regulacja temperatury.
125
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza
centralnego
1.
Wyświetlacz centralny można wygasić i włączyć
ponownie za pomocą przycisku strony głównej
znajdującego się pod ekranem.
2.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk strony głównej poniżej ekranu.
> Ekran stanie się czarny, za wyjątkiem wiersza klimatyzacji, który nadal będzie
wyświetlany. Nadal działają wszystkie
funkcje powiązane z ekranem.
Ponowna aktywacja ekranu – nacisnąć
krótko przycisk strony głównej.
> Ponownie zostanie wyświetlony widok,
który był aktywny przy wyłączeniu ekranu.
UWAGA
Wyłączenie ekranu nie jest możliwe, gdy jest
na nim widoczne polecenie wykonania określonego działania.
UWAGA
Przycisk strony głównej wyświetlacza centralnego.
Skutkiem naciśnięcia przycisku strony głównej
jest wygaszenie ekranu i brak reakcji ekranu
dotykowego na dotyk. Wiersz klimatyzacji jest
wyświetlany w dalszym ciągu. Nadal działają
wszystkie funkcje powiązane z ekranem, na przykład klimatyzacja, system audio, nawigacja* i aplikacje. Wygaszenie wyświetlacza centralnego jest
dobrą okazją do wyczyszczenia ekranu. Funkcję
wygaszania można także wykorzystać do wyłączenia ekranu, by nie przeszkadzał podczas jazdy.
Wyświetlacz centralny wyłącza się automatycznie po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi
kierowcy.
Powiązane informacje
•
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
(Str. 718)
•
Zmiana wyglądu wyświetlacza centralnego
(Str. 142)
•
126
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
Nawigacja w obrębie widoków na
wyświetlaczu centralnym
Na wyświetlaczu centralnym jest pięć różnych
widoków podstawowych: widok strony głównej,
widok górny, widok klimatyzacji, widok aplikacji i
widok funkcji. Ekran zostaje włączony automatycznie w momencie otwarcia drzwi kierowcy.
Widok strony głównej
Widok strony głównej pojawia się po uruchomieniu ekranu. Składa się z czterech widoków składowych: Nawigacja, Media, Telefon oraz Inne.
Aplikacja lub funkcja samochodu wybrana z
widoku aplikacji lub funkcji uruchamia się w
odpowiednim widoku składowym strony głównej.
Przykładowo, Radio FM uruchamia się w widoku
składowym Media.
Widok składowy „Inne” zawiera ostatnio używane
aplikacje lub funkcje samochodu, które nie są
związane z żadnym z trzech pozostałych obszarów.
W widokach składowych prezentowana jest
krótka informacja na temat poszczególnych aplikacji.
UWAGA
Po uruchomieniu pojazdu różne podwidoki w
obrębie widoku głównego pokazują informacje o aktualnym stanie aplikacji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
UWAGA
W trybie standardowym strony startowej krótko nacisnąć przycisk Home. Na ekranie
pojawi się animacja opisująca sposób dostępu
do różnych widoków ekranu.
Pasek stanu
Czynności wykonywane w samochodzie są
wyświetlane u góry ekranu. Informacje o sieci i
połączeniu są widoczne po lewej stronie pola
stanu, a informacje związane z multimediami,
zegar i wskaźnik trwającej aktywności w tle są
widoczne po prawej stronie.
zakładkę lub przeciągając/przesuwając palec z
góry na dół wzdłuż ekranu.
W widoku górnym dostępne są zawsze następujące pozycje:
• Ustawienia
• Instrukcja obsługi
• Profil
• Wiadomości zapisane w systemie samochodu.
W widoku górnym dostępne są w pewnych przypadkach następujące pozycje:
Widok klimatyzacji
Wiersz klimatyzacji jest zawsze widoczny u dołu
ekranu. Można tutaj bezpośrednio regulować
większość ustawień klimatyzacji, takich jak temperatura, a także poziom ogrzewania foteli*.
•
Ustawienia kontekstowe (np. Ustawienia
nawigacji). Ustawienia można zmieniać bezpośrednio w widoku górnym, gdy aplikacja
(np. nawigacja) jest uruchomiona.
Nacisnąć symbol pośrodku wiersza klimatyzacji, aby otworzyć widok klimatyzacji zawierający więcej opcji ustawień.
•
Kontekstowa instrukcja obsługi (np.
Instrukcja obsł. nawigacji). W widoku górnym można uzyskać bezpośredni dostęp do
artykułów cyfrowej instrukcji obsługi związanych z treściami wyświetlanymi na ekranie.
Nacisnąć symbol, aby zamknąć widok
klimatyzacji i powrócić do poprzedniego
widoku.
Widok górny
Widok górny ściągnięty w dół.
UWAGA
Widok górny nie jest dostępny w czasie uruchamiania/wyłączania oraz, gdy na ekranie
widoczny jest komunikat. Nie jest on również
dostępny, gdy wyświetlany jest widok klimatyzacji.
Wyjście z widoku górnego – nacisnąć poza widokiem górnym albo przycisk strony głównej lub
nacisnąć dolną część widoku górnego i pociągnąć w górę. Widoczny staje się wtedy widok znajdujący się pod spodem, z którego można ponownie skorzystać.
Pośrodku paska stanu u góry ekranu znajduje się
zakładka. Otworzyć górny widok, naciskając
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 127
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Widok aplikacji
cja, na przykład liczba nieprzeczytanych wiadomości tekstowych dla funkcji Wiadomości.
Widok funkcji
Nacisnąć aplikację, aby ją otworzyć. Aplikacja uruchomi się w powiązanym widoku składowym, przykładowo Media.
Widok aplikacji można przewijać w dół, zależnie
od liczby aplikacji. W tym celu należy przesunąć
palec/przeciągnąć po ekranie od dołu do góry.
Aby wrócić do widoku strony głównej, należy
przeciągnąć palcem od lewej do prawej strony
ekranu7 lub nacisnąć przycisk strony głównej.
Widok aplikacji z aplikacjami samochodu.
Widok funkcji z przyciskami różnych funkcji samochodu.
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony
ekranu7, aby przejść do widoku aplikacji z widoku
strony głównej. Tutaj znajdują się aplikacje
pobrane (aplikacje zewnętrzne) oraz aplikacje
funkcji zintegrowanych, takich jak Radio FM. W
przypadku niektórych aplikacji bezpośrednio w
widoku aplikacji wyświetlana jest krótka informa-
Przeciągnąć palcem od lewej do prawej strony
ekranu7, aby przejść do widoku funkcji z widoku
strony głównej. W tym miejscu można włączać lub
wyłączać różne funkcje samochodu, np. BLIS*,
Lane Keeping Aid* i Wspomaganie
parkowania*.
7
128
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zależnie od liczby funkcji widok można także
przewijać w dół. W tym celu należy przesunąć
palec/przeciągnąć po ekranie od dołu do góry.
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
W odróżnieniu od widoku aplikacji, gdzie naciśnięcie aplikacji powoduje jej otwarcie, naciśnięcie
przycisku funkcji powoduje jej włączenie lub wyłączenie. Niektóre funkcje otwierają się po naciśnięciu w nowym oknie (funkcje uruchomienia).
Aby wrócić do widoku strony głównej, należy
przeciągnąć palcem od prawej do lewej strony
ekranu7 lub nacisnąć przycisk strony głównej.
Powiązane informacje
•
Zarządzanie widokami składowymi na
wyświetlaczu centralnym (Str. 130)
•
Symbole na pasku stanu wyświetlacza centralnego (Str. 135)
•
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
•
Otwieranie ustawień kontekstowych na
wyświetlaczu centralnym (Str. 144)
•
Instrukcja obsługi na wyświetlaczu centralnym (Str. 21)
•
•
•
•
7
Profile kierowcy (Str. 147)
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Aplikacje (Str. 572)
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym
(Str. 133)
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
129
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zarządzanie widokami składowymi
na wyświetlaczu centralnym
Widok strony głównej składa się z czterech
widoków składowych: Nawigacja, Media,
Telefon oraz Inne. Widoki te można powiększać.
130
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powiększanie widoku składowego z trybu domyślnego
Tryb standardowy i tryb rozszerzony widoku składowego na wyświetlaczu centralnym.
}}
131
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Powiększanie widoku składowego:
–
Widoki składowe Nawigacja, Media i
Telefon: Nacisnąć w dowolnym miejscu
widoku składowego. Powiększenie jednego z
widoków składowych powoduje tymczasowe
zniknięcie widoku składowego Inne w widoku
strony głównej. Pozostałe dwa widoki składowe są minimalizowane i wyświetlana jest
tylko określona informacja. Po naciśnięciu
widoku składowego Inne trzy pozostałe
widoki składowe zostają zminimalizowane i
wyświetlane są tylko określone informacje.
Powiększony widok zapewnia dostęp do podstawowych funkcji aplikacji.
Otwieranie lub zamykanie widoku
składowego w trybie pełnoekranowym
Widok składowy Inne8 i widok składowy
Nawigacja można otworzyć w trybie pełnoekranowym, który zawiera więcej informacji i opcji
ustawień.
Gdy nowy widok składowy jest otwarty w trybie
pełnoekranowym, nie są widoczne żadne informacje z innych widoków składowych.
Otwarcie aplikacji w trybie pełnoekranowym, gdy widok jest
powiększony – nacisnąć symbol.
Zamykanie powiększonego widoku składowego:
–
8
132
Widok składowy można zamknąć na trzy
różne sposoby.
•
Dotknąć palcem górną część powiększonego widoku składowego.
•
Dotknąć palcem inny widok składowy
(widok ten otworzy się w powiększonym
trybie).
•
Krótko nacisnąć przycisk strony głównej
poniżej wyświetlacza centralnego.
Nacisnąć symbol, aby wrócić do
trybu powiększonego lub nacisnąć przycisk strony głównej u
dołu ekranu.
Nie dotyczy wszystkich aplikacji i funkcji samochodu otwieranych za pośrednictwem widoku składowego Inne.
Przycisk strony głównej wyświetlacza centralnego.
Zawsze istnieje możliwość powrotu do widoku
strony głównej poprzez naciśnięcie przycisku
strony głównej. Aby wrócić do widoku standardowego strony głównej z trybu pełnoekranowego –
nacisnąć dwukrotnie przycisk strony głównej.
Powiązane informacje
•
•
•
Obsługa wyświetlacza centralnego (Str. 123)
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza centralnego (Str. 126)
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Widok funkcji na wyświetlaczu
centralnym
Wszystkie przyciski funkcji samochodu znajdują
się w widoku funkcji, jednym z podstawowych
9
widoków wyświetlacza centralnego. Aby przejść
do widoku funkcji z widoku strony głównej należy
przeciągnąć palcem od lewej do prawej strony
ekranu9.
Różne typy przycisków
Istnieją trzy różne typy przycisków funkcji samochodu; patrz poniżej:
Typ przycisku
Właściwość
Wpływa na funkcję samochodu
Przyciski funkcyjne
Mają pozycję włączenia/wyłączenia.
Większość przycisków w widoku funkcji to
przyciski funkcji.
Przyciski uruchomienia
Nie mają pozycji włączenia/wyłączenia.
Przyciski parkowania
Mają pozycję włączenia, wyłączenia i skanowania.
Gdy dana funkcja jest uruchomiona, po lewej stronie ikony przycisku świeci się wskaźnik
LED. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
Po naciśnięciu przycisku uruchomienia zostaje otwarte okno związane z daną funkcją. Na
przykład może to być okno do zmiany pozycji fotela.
Podobne do przycisków funkcji, ale mają dodatkową pozycję do skanowania miejsc postojowych.
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
• Kamera
• Składanie zagłówka
• Ustawienia Head-up display
• Zaparkuj
• Wyjedź z parkingu
}}
133
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Różne tryby przycisków
Gdy wskaźnik LED przycisku funkcji lub przycisku
parkowania świeci się na zielono, funkcja jest
aktywna. Gdy funkcja jest aktywna, pojawia się
dodatkowy tekst z opisem danych funkcji. Tekst
ten jest widoczny przez kilka sekund, po czym
przycisk jest wyświetlany z zapalonym wskaźnikiem LED.
Funkcja jest wyłączona, gdy wskaźnik LED nie
świeci się.
Na przykład dla funkcji Lane Keeping Aid po
naciśnięciu przycisku pojawia się tekst Działa
tylko na określ. prędkościach.
Nacisnąć przycisk krótko jeden raz, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję.
Gdy w prawej części przycisku widoczny jest trójkąt ostrzegawczy, oznacza to, że coś nie działa
prawidłowo.
Powiązane informacje
•
•
134
Obsługa wyświetlacza centralnego (Str. 123)
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Przenoszenie aplikacji i przycisków
na wyświetlaczu centralnym
UWAGA
Aplikacje, które są używane rzadko lub nigdy,
można ukryć, przenosząc je na dół poza
widoczny ekran. W ten sposób łatwiej będzie
znaleźć aplikacje używane częściej.
Aplikacje i przyciski funkcji samochodu w
widoku aplikacji i w widoku funkcji można dowolnie przenosić i porządkować.
1.
2.
3.
Przeciągnąć palcem po ekranie od prawej do
lewej strony10, aby otworzyć widok aplikacji
albo od lewej do prawej strony10, aby otworzyć widok funkcji.
Nacisnąć aplikację lub przycisk i przytrzymać.
> Aplikacja lub przycisk zmieniają wielkość i
stają się lekko przezroczyste. Można je
wtedy przenieść.
Przeciągnąć aplikację lub przycisk na puste
miejsce w danym widoku.
Maksymalna liczba wierszy dostępnych do układania aplikacji lub przycisków wynosi 48. Aby
przenieść aplikację lub przycisk poza widoczny
obszar widoku, przeciągnąć je do dołu widoku.
Zostaną wtedy dodane nowe wiersze, w których
można umieścić aplikację lub przycisk.
UWAGA
Aplikacji i przycisków funkcyjnych nie można
umieszczać w pozycjach już zajętych.
Powiązane informacje
•
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym
(Str. 133)
•
•
Aplikacje (Str. 572)
Obsługa wyświetlacza centralnego (Str. 123)
Aplikację lub przycisk można w ten sposób przenieść jeszcze dalej w dół i wtedy nie będą
widoczne w normalnym trybie danego widoku.
Przeciągnąć palcem po ekranie, aby przewinąć
widok w górę lub w dół.
10
Dotyczy samochodów z kierownicą po lewej stronie. W samochodach z kierownicą po prawej stronie należy przeciągnąć w drugą stronę.
Symbole na pasku stanu
wyświetlacza centralnego
Przegląd symboli, jakie mogą być widoczne na
pasku stanu wyświetlacza centralnego.
Pasek stanu pokazuje wykonywane czynności, a
w niektórych przypadkach także ich stan. Nie
wszystkie symbole są widoczne przez cały czas ze
względu na ograniczoną ilość miejsca na pasku.
Symbol
Działanie
Połączono z Internetem.
Połączenie z Internetem nie
powiodło się.
Aktywny roaming.
Siła sygnału sieci telefonii komórkowej.
Podłączone urządzenie Bluetooth.
System Bluetooth włączony, ale nie
jest podłączone żadne urządzenie.
Wysyłanie informacji do i z systemu
GPS.
Połączenie z siecią Wi-Fi.
}}
135
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Symbol
Działanie
Powiązane informacje
•
Aktywne udostępnianie połączenia
internetowego (hotspot Wi-Fi) System samochodu korzysta z dostępnego połączenia.
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 151)
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 608)
•
Podłączanie urządzenia przez port USB
(Str. 589)
•
•
Telefon (Str. 599)
Aktywny modem samochodu.
Udostępnianie USB aktywne.
Proces w toku.
Godzina i data (Str. 104)
Regulator czasowy przygotowywania
wstępnego aktywny.
Odtwarzane źródło audio.
Źródło audio wstrzymane.
Rozmowa telefoniczna w toku.
Źródło audio wyciszone.
Z kanału radiowego odbierane są
najnowsze wiadomości.
Odbierane są informacje drogowe.
Zegar.
136
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Klawiatura na wyświetlaczu
centralnym
Klawiatura centralnego wyświetlacza umożliwia
dokonywanie wpisów za pomocą klawiszy. Możliwe jest również ręczne „przeciąganie” liter i
znaków na ekranie.
Klawiatura może być używana do wprowadzania
znaków, liter i cyfr, np. do pisania wiadomości tekstowych z samochodu, wprowadzania hasła lub
wyszukiwania artykułów w cyfrowej instrukcji
obsługi.
Klawiatura jest widoczna tylko wtedy, gdy możliwe
jest dokonywanie wpisów na ekranie.
}}
137
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Ilustracja przedstawia przegląd niektórych przycisków, jakie mogą być widoczne na klawiaturze. Układ klawiatury różni się w zależności od ustawionej wersji językowej oraz kontekstu, w
jakim ma zostać ona użyta.
138
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Wiersz z sugerowanymi słowami lub znakami11. Sugerowane zwroty są dostosowywane w miarę wpisywania nowych liter. Aby
przejrzeć sugerowane zwroty, należy nacisnąć
lewą lub prawą strzałkę. Dotknąć palcem
sugerowany zwrot, aby go wybrać. Ta funkcja
nie jest obsługiwana przez wszystkie wersje
językowe. Jeśli funkcja jest niedostępna, pole
nie będzie widoczne na klawiaturze.
Znaki dostępne na klawiaturze zależą od
wybranej wersji językowej (patrz punkt 7).
Dotknąć palcem znak, aby go wpisać.
Przycisk pełni różne funkcje zależnie od kontekstu, w którym wykorzystywana jest klawiatura – służy do wprowadzania znaku @ (gdy
wpisywany jest adres e-mail) lub do tworzenia nowego wiersza (przy normalnym wprowadzaniu tekstu).
Ukrywa klawiaturę. Jeśli nie jest to możliwe,
przycisk nie jest widoczny.
Służy do wpisywania wielkich liter. Nacisnąć
ponownie, aby wpisać wielką literę, a następnie kontynuować literami małymi. Po drugim
naciśnięciu włącza się tryb samych wielkich
liter. Kolejne naciśnięcie przywraca tryb
małych liter klawiatury. W tym trybie, pierwsza
litera po kropce, wykrzykniku lub znaku zapytania jest literą wielką. Również pierwsza
litera w polu tekstowym jest literą wielką. W
polu tekstowym przeznaczonym na nazwy lub
11
adresy każde słowo automatycznie rozpoczyna się wielką literą. W polu tekstowym
przeznaczonym na hasła, adresy stron internetowych lub adresy mailowe, wszystkie litery
są automatycznie literami małymi, chyba że
zostanie to zmienione przyciskiem.
Warianty liter i znaków
Wprowadzanie numerów. Pojawia się klawiatura numeryczna (2). Nacisnąć
, który w
trybie numerycznym jest wyświetlany zamiast
, aby powrócić do klawiatury literowej
lub
, aby otworzyć klawiaturę ze znakami specjalnymi.
Zmienia język wpisu, np. EN. Dostępne znaki
oraz sugerowane zwroty (1) zależą od wybranej wersji językowej. Aby możliwe była zmiana
wersji językowych klawiatury, konieczne jest
najpierw ich dodanie w ustawieniach.
Spacja.
Usuwa wprowadzony tekst. Krótkie naciśnięcie usuwa jeden znak na raz. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby usuwać znaki szybciej.
Zmienia tryb klawiatury na ręczne wprowadzanie liter i znaków.
Naciśnięcie przycisku potwierdzenia nad klawiaturą (niewidoczny na ilustracji) potwierdza wprowadzony tekst. Widok przycisku różni się w zależności od kontekstu.
Warianty liter i znaków, np. é lub è, można wprowadzić, przytrzymując określoną literę lub znak.
Zostaje wyświetlone okienko zawierające możliwe
wersje danej litery lub znaku. Nacisnąć wymagany
wariant. Jeśli nie zostanie wybrana żadna z tych
wersji, zostanie wprowadzona pierwotna litera/
znak.
Powiązane informacje
•
Zmiana wersji językowej klawiatury na
wyświetlaczu centralnym (Str. 140)
•
Ręczne wprowadzanie znaków, liter i słów na
wyświetlaczu centralnym (Str. 140)
•
•
Obsługa wyświetlacza centralnego (Str. 123)
Zarządzanie wiadomościami tekstowymi
(Str. 605)
Dotyczy języków azjatyckich.
139
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zmiana wersji językowej klawiatury
na wyświetlaczu centralnym
Przełączanie między różnymi językami
na klawiaturze
Aby możliwe było przełączanie między różnymi
wersjami językowymi klawiatury, konieczne jest
najpierw ich ustawienie w Ustawienia.
Jeśli w pozycji Ustawienia
wybrano wersje językowe, przycisk na klawiaturze służy do
przełączania między różnymi
językami.
Dodawanie lub usuwanie wersji
językowych w ustawieniach
Układ klawiatury jest automatycznie ustawiany na
tę samą wersję językową co wersja systemu.
Wersję językową klawiatury można dostosować
ręcznie bez zmiany wersji językowej systemu.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk System Wersje
językowe i jednostki systemu Układ
klawiatury.
3.
Wybrać jeden lub więcej języków z listy.
> Teraz przy wprowadzaniu tekstu można
przełączać między wybranymi językami
bezpośrednio z klawiatury.
Jeśli w pozycji Ustawienia nie dokonano celowego wyboru języka, klawiatura zachowuje tę
samą wersję językową co system samochodu.
Aby zmienić język klawiatury z poziomu listy:
1.
Nacisnąć długo przycisk.
> Otworzy się lista.
2.
Wybrać wymagany język. Jeśli w Ustawienia
wybrano więcej niż cztery wersje językowe,
można je przeglądać również na liście z klawiatury.
> Klawiatura oraz sugerowane zwroty zostaną dostosowane do wybranej wersji
językowej.
Klawiatura wyświetlacza centralnego umożliwia
włączenie wpisywania znaków, liter i słów na
ekranie metodą „rysowania” palcem.
Nacisnąć przycisk na klawiaturze, aby przełączyć pisanie za
pomocą klawiszy na wprowadzanie liter i znaków palcem.
Aby zmienić język klawiatury bez wyświetlania
listy:
–
Jedno krótkie naciśnięcie przycisku.
> Klawiatura zostanie dostosowana do
następnego języka na liście bez wyświetlenia listy.
•
•
Obszar do pisania znaków/liter/słów/części
słów.
Zmiana wersji językowej systemu (Str. 143)
Pole tekstowe, w którym pojawiają się sugerowane znaki lub słowa12 w trakcie ich wpisywania na ekranie (1).
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 137)
Sugerowane znaki/litery/słowa/części słów.
Listę można przewijać.
Powiązane informacje
140
Ręczne wprowadzanie znaków, liter
i słów na wyświetlaczu centralnym
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Spacja. Spację można także utworzyć, wprowadzając kreskę (-) w obszarze do ręcznego
wpisywania liter (1). Patrz poniżej, punkt
„Wprowadzanie spacji w polu tekstowym z
funkcją rozpoznawania pisma odręcznego”.
Usuwanie wprowadzonego tekstu. Nacisnąć
krótko, aby kasować po jednym znaku/jednej
literze na raz. Poczekać chwilę przed ponownym naciśnięciem w celu skasowania kolejnego znaku/litery itd.
Powrót do klawiatury z trybem regularnego
wprowadzania znaków.
Wyłączanie/włączanie dźwięku podczas
wprowadzania.
Ukrywa klawiaturę. Jeśli nie jest to możliwe,
przycisk nie jest widoczny.
Zmiana języka wprowadzanego tekstu.
12
13
Ręczne wpisywanie znaków/liter/słów
1. Napisać znak, literę, słowo lub część słowa w
obszarze do ręcznego wpisywania liter (1).
Części słów lub słowa wpisywać jedno nad
drugim lub w jednym ciągu.
> Pojawi się szereg sugerowanych znaków,
liter lub słów (3). Najbardziej prawdopodobny wybór znajduje się na górze listy.
Usuwanie/zmiana znaków lub liter
wprowadzonych ręcznie
WAŻNE
Nie dotykać ekranu ostrymi przedmiotami,
ponieważ mogą go porysować.
2.
Wprowadzić znak/literę/słowo, czekając
chwilę.
> Wpisany zostanie znak/litera/słowo z góry
listy. Można również wybrać różne znaki,
naciskając wymagany znak, literę lub
słowo na liście.
Dotyczy niektórych języków systemu.
W przypadku klawiatury arabskiej – przeciągnąć palcem w przeciwnym kierunku. Przeciągnięcie od prawej do lewej strony wstawia spację.
Aby usunąć wszystkie znaki w polu tekstowym (2), przeciągnąć palcem wzdłuż zapisanego ręcznie pola (1).
–
Znaki i litery można usuwać lub zmieniać na
różne sposoby.
•
Nacisnąć daną literę lub słowo na liście
(3).
•
Nacisnąć przycisk kasowania tekstu (5),
aby skasować literę i rozpocząć ponownie.
•
Przeciągnąć palcem od prawej do lewej
strony13 nad polem do ręcznego wprowadzania liter (1). Przeciągając kilkakrotnie
palcem nad polem, można usunąć kilka
liter.
•
Naciśnięcie X w polu tekstowym (2)
usuwa cały wprowadzony tekst.
}}
141
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Zmiana wiersza w polu do ręcznego
wprowadzania tekstu
Zmiana wyglądu wyświetlacza
centralnego
Wygląd ekranu wyświetlacza centralnego można
zmienić, wybierając kompozycję.
Aby zmienić wiersz ręcznie, należy narysować powyższy
symbol w polu do ręcznego wprowadzania tekstu14.
Wprowadzanie spacji w polu tekstowym z
funkcją rozpoznawania pisma odręcznego
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk My Car Wyświetlacz
kierowcy Kompozycje wyświetlacza.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
3.
Następnie wybrać kompozycję, np.
Minimalistic lub Chrome Rings.
2.
Nacisnąć przycisk Dźwięk
systemu.
3.
W pozycji Dźwięki dotykowe przeciągnąć
regulator, aby zmienić głośność/wyłączyć
dźwięki dotykania ekranu. Przeciągnąć regulator do żądnego poziomu głośności.
W uzupełnieniu do tych opcji można wybrać między Normalny i Wyrazisty. W trybie Normalny
tło ekranu jest ciemne, a tekst jasny. Ta opcja jest
ustawieniem domyślnym dla wszystkich kompozycji. Można również wybrać jasny wariant, w którym
tło jest jasne, a tekst ciemny. Ta opcja może być
użyteczna np. przy silnym nasłonecznieniu.
Powiązane informacje
•
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
Narysować kreskę od lewej do prawej15, aby wprowadzić
spację.
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza centralnego (Str. 126)
Powiązane informacje
•
Czyszczenie wyświetlacza centralnego
(Str. 718)
14
15
142
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 137)
Głośność dźwięków systemowych można zmieniać lub całkowicie wyłączyć na wyświetlaczu
centralnym.
1.
Opcja ta jest stale dostępna i nie zależy od natężenia światła otoczenia.
•
Wyłączanie i zmiana głośności
dźwięków systemowych na
wyświetlaczu centralnym
W układzie klawiatury dla języka arabskiego - przeciągnąć ten sam symbol, ale w odwrotnym kierunku.
W przypadku klawiatury arabskiej – narysować kreskę od prawej do lewej.
Głośność
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
•
Ustawienia audio (Str. 570)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zmiana jednostek systemowych
Zmiana wersji językowej systemu
Powiązane informacje
Ustawień jednostek dokonuje się w menu
Ustawienia na wyświetlaczu centralnym.
Ustawień języka dokonuje się w menu
Ustawienia na wyświetlaczu centralnym.
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
•
Zmiana jednostek systemowych (Str. 143)
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Przejść do opcji System Wersje
językowe i jednostki systemu
Jednostki miary.
3.
Wybrać system jednostek miary:
• Metryczne — kilometry, litry i stopnie
UWAGA
Zmiana języka na wyświetlaczu centralnym
może spowodować, że niektóre informacje dla
właściciela nie będą zgodne z krajowymi lub
lokalnymi przepisami. Nie zmieniać języka na
taki, który jest trudno zrozumiały, ponieważ
może to utrudnić poruszanie się po menu na
ekranie.
Celsjusza.
• UK — mile, galony i stopnie Celsjusza.
• US — mile, galony i stopnie Fahrenheita.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
> System jednostek wyświetlacza kierowcy,
wyświetlacza centralnego i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej zostanie
zmieniony.
2.
Przejść do opcji System Wersje
językowe i jednostki systemu.
3.
Wybrać opcję Język systemu. Wersje językowe obsługujące sterowanie za pomocą
poleceń głosowych mają odpowiedni symbol
tego systemu.
> Wersja językowa wyświetlacza kierowcy,
wyświetlacza centralnego i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej zostanie
zmieniona.
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
•
Zmiana wersji językowej systemu (Str. 143)
143
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Inne ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego
Otwieranie ustawień kontekstowych
na wyświetlaczu centralnym
Ustawienia i informacje dotyczące wielu funkcji
samochodu można zmieniać na wyświetlaczu
centralnym.
Istnieje możliwość korzystania z ustawień kontekstowych dla większości z podstawowych aplikacji samochodu, dzięki czemu zmiany ustawień
można dokonać bezpośrednio w widoku górnym
na wyświetlaczu centralnym.
1.
Otworzyć górny widok, naciskając zakładkę u
góry lub przeciągając/przesuwając palec z
góry na dół wzdłuż ekranu.
2.
Nacisnąć opcję Ustawienia, aby otworzyć
menu ustawień.
Podkategoria w menu ustawień z różnego typu ustawieniami (tutaj, przycisk wielofunkcyjny i przyciski radia).
Powiązane informacje
Widok górny z przyciskiem Ustawienia.
144
3.
Nacisnąć jedną z kategorii i podkategorii, aby
przejść do żądanego ustawienia.
4.
Zmienić jedno lub więcej ustawień. Różne
rodzaje ustawień zmienia się na różne sposoby.
> Zmiany są zapisywane od razu.
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 145)
•
Tabela prezentująca ustawienia wyświetlacza
centralnego (Str. 146)
Widok górny z przyciskiem ustawień kontekstowych.
Ustawienie kontekstowe jest skrótem zapewniającym dostęp do określonego ustawienia dotyczącego aktywnej funkcji wyświetlanej na ekranie.
Aplikacje zainstalowane w samochodzie od
początku, np. Radio FM i USB, są elementami
systemu Sensus i częścią zintegrowanych funkcji
samochodu. Ustawienia tych aplikacji można
zmieniać bezpośrednio poprzez ustawienie kontekstowe w widoku górnym.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Gdy dostępne są ustawienia kontekstowe:
1.
Pociągnąć w dół widok górny, gdy aplikacja
jest w trybie powiększonym, np. Nawigacja.
2.
Nacisnąć opcję Ustawienia nawigacji.
> Zostanie otwarta strona ustawień nawigacji.
3.
Zmienić ustawienia w żądany sposób i
potwierdzić wybór.
Nacisnąć Zamknij lub fizyczny przycisk strony
głównej pod wyświetlaczem centralnym, aby
zamknąć widok ustawień.
Resetowanie danych użytkownika w
przypadku zmiany właściciela
Resetowanie ustawień na
wyświetlaczu centralnym
Po zmianie właściciela można przywrócić ustawienia użytkownika oraz ustawienia systemowe
do ustawień fabrycznych.
Istnieje możliwość przywrócenia wartości
domyślnych wszystkich ustawień dokonywanych
w menu ustawień na wyświetlaczu centralnym.
Ustawienia w samochodzie można resetować na
różnych poziomach. Po zmianie właściciela należy
przywrócić wszystkie dane użytkownika oraz ustawienia systemowe do ustawień fabrycznych. W
przypadku zmiany właściciela samochodu, ważne
jest aby zmienić również dane użytkownika usługi
Volvo On Call*.
Dwa rodzaje resetowania
Większość z podstawowych aplikacji samochodu
ma opcję ustawień kontekstowych, ale nie
wszystkie.
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 145)
Aplikacje firm trzecich
•
Zerowanie ustawień w profilach kierowcy
(Str. 151)
Aplikacje firm trzecich nie należą do systemu
samochodu od początku, lecz wymagają pobrania,
np. Volvo ID. Ustawień dokonuje się w tym przypadku wewnątrz aplikacji, a nie w widoku górnym.
Powiązane informacje
Powiązane informacje
Są dwa różne rodzaje resetowania ustawień w
menu ustawień:
• Przywracanie ustawień fabrycznych –
kasuje wszystkie dane i pliki oraz przywraca
domyślne wartości wszystkich ustawień.
• Przywracanie ustawień osobistych –
kasuje dane osobowe i resetuje ustawienia
osobiste do ich wartości domyślnych.
Ustawienia resetowania
Aby zresetować ustawienia, należy postępować
zgodnie z poniższą instrukcją.
UWAGA
Wykonanie operacji Przywracanie ustawień
fabrycznych jest możliwe tylko podczas
postoju samochodu.
•
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 145)
2.
•
Pobieranie aplikacji (Str. 573)
Przejść do opcji System
ustawień fabrycznych.
Przywracanie
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 145
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
3.
Wybrać żądany rodzaj resetowania.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
Tabela prezentująca ustawienia
wyświetlacza centralnego
Podkategorie
4.
Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić reset.
Menu ustawień na wyświetlaczu centralnym
zawiera szereg kategorii głównych i podkategorii, w których wyszczególnione zostały ustawienia
oraz informacje o wielu funkcjach samochodu.
Hamulec postojowy i zawieszenie
W przypadku Przywracanie ustawień
osobistych wymagane jest potwierdzenie
resetowania poprzez naciśnięcie Wyzeruj
dla aktywnego profilu lub Wyzeruj dla
wszystkich profili.
> Wybrane ustawienia zostaną zresetowane.
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
•
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
•
Tabela prezentująca ustawienia wyświetlacza
centralnego (Str. 146)
Jest siedem głównych kategorii: My Car,
Dźwięk, Nawigacja, Media, Komunikacja,
Klimatyzacja i System.
Każda kategoria zawiera z kolei szereg podkategorii oraz opcji ustawień. Poniższa tabela prezentuje pierwszy poziom podkategorii. Opcje ustawień dla funkcji lub obszarów zostały opisane
bardziej szczegółowo w odpowiednich częściach
Instrukcji obsługi.
Niektóre ustawienia są osobiste, co oznacza, że
można je zapisywać w pozycji Profile
kierowców. Inne ustawienia mają charakter globalny, co oznacza, że nie są one powiązane z profilem kierowcy.
My Car
Podkategorie
Blokowanie
Wycieraczka szyby przedniej
System audio
Podkategorie
Ton
Balans
Głośność systemu
Nawigacja
Podkategorie
Mapa
Trasa i prowadzenie
Ruch drogowy
Multimedia
Wyświetlacze
Podkategorie
IntelliSafe
Radio AM/FM
Preferencje jazdy/Indywidualny tryb jazdy*
DAB*
Światła i oświetlenie
Gracenote®
Lusterka i udogodnienia
146
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Podkategorie
TV*
Wideo
Komunikacja
Podkategorie
Telefon
Powiadomienia o wiadomościach
Android Auto*
Apple CarPlay*
Urządzenia Bluetooth
Wi-Fi
Rodzaj zabezpieczenia
Podkategorie
Profil kierowcy
Data i godzina
Wersje językowe i jednostki systemu
Prywatność i dane
Układ klawiatury
Sterowanie głosowe*
Przywracanie ustawień fabrycznych
Informacje systemowe
Powiązane informacje
•
Prezentacja wyświetlacza centralnego
(Str. 120)
Modem internetowy pojazdu*
•
Volvo On Call*
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
•
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 145)
Hotspot Wi-Fi pojazdu
Sieci serwisowe Volvo
Klimatyzacja
Kategoria główna Klimatyzacja nie ma żadnych
podkategorii.
Profile kierowcy
Wiele ustawień dokonywanych w samochodzie
można dostosować do osobistych preferencji
kierowcy i zapisać w jednym lub kilku profilach
kierowcy.
Ustawienia osobiste są automatycznie zapisywane w aktywnym profilu kierowcy. Każdy kluczyk
można powiązać z konkretnym profilem kierowcy.
Po użyciu powiązanego kluczyka, ustawienia
samochodu zostaną dostosowane do profilu
danego kierowcy.
Jakie ustawienia są zapisywane w
profilach kierowcy?
W aktywnym profilu kierowcy automatycznie zapisywanych jest wiele ustawień definiowanych w
samochodzie, o ile profil ten nie jest chroniony.
Ustawienia samochodu definiuje się jako osobiste lub globalne. W profilach kierowców zapisywane są tylko ustawienia osobiste.
Ustawienia, które można zapisać w profilu kierowcy, obejmują między innymi ekrany, lusterka,
fotele przednie, nawigację*, system audio i multimedialny, język i sterowanie głosowe.
Niektóre ustawienia, określane jako globalne,
mogą być zmieniane, ale zmiany te nie będą zapisywane w profilu konkretnego kierowcy. Zmiany
ustawień globalnych obejmują wszystkie profile.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 147
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Ustawienia globalne
Ustawienia i parametry globalne nie ulegają zmianie przy przełączaniu między profilami kierowców.
Pozostają takie same, niezależnie od aktywnego
profilu kierowcy.
Przykładem ustawień globalnych są ustawienia
układu klawiatury. Jeśli profil kierowcy X zostanie
użyty do dodania dodatkowych języków klawiatury,
opcje te będą dostępne również w profilu kierowcy Y. Ustawienia układu klawiatury nie są
przypisywane do konkretnego profilu kierowcy —
są to ustawienia globalne.
Ustawienia indywidualne
Jeśli profil kierowcy X zostanie użyty do np. ustawienia jaskrawości wyświetlacza centralnego,
ustawienie to nie wpłynie na profil kierowcy Y.
Zostanie ono zapisane w profilu kierowcy X —
jaskrawość ekranu jest ustawieniem osobistym.
Powiązane informacje
•
•
•
148
Wybór profilu kierowcy (Str. 148)
Wybór profilu kierowcy
Wybrany profil kierowcy jest wyświetlany po włączeniu wyświetlacza centralnego na górze
ekranu. Przy następnym odblokowaniu zamków
samochodu aktywny będzie ostatnio używany
profil kierowcy. Po odblokowaniu zamków samochodu można wybrać inny profil kierowcy. Jeśli
jednak pilot z kluczykiem zdalnego sterowania
został powiązany z określonym profilem kierowcy, to w momencie uruchomienia samochodu zostaje wybrany właśnie ten profil.
Profil kierowcy można zmienić na dwa sposoby.
Alternatywna opcja 1:
1.
Nacisnąć nazwę profilu kierowcy na górze
wyświetlacza centralnego po jego włączeniu.
> Pojawi się lista dostępnych profili kierowcy.
2.
Wybrać właściwy profil kierowcy.
3.
Nacisnąć opcję Potwierdź.
> Profil kierowcy zostanie wybrany i system
pobierze ustawienia nowego profilu kierowcy.
Zmiana nazwy profilu kierowcy (Str. 149)
Przypisywanie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do profilu kierowcy (Str. 150)
•
•
Zabezpieczenie profilu kierowcy (Str. 149)
Alternatywna opcja 2:
Zerowanie ustawień w profilach kierowcy
(Str. 151)
1.
Przeciągnąć w dół widok górny na wyświetlaczu centralnym.
•
Tabela prezentująca ustawienia wyświetlacza
centralnego (Str. 146)
2.
Nacisnąć opcję Profil.
> Pojawi się ta sama lista, jak w opcji 1.
3.
Wybrać właściwy profil kierowcy.
4.
Nacisnąć opcję Potwierdź.
> Profil kierowcy zostanie wybrany i system
pobierze ustawienia nowego profilu kierowcy.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Profile kierowcy (Str. 147)
Nawigacja w obrębie widoków na wyświetlaczu centralnym (Str. 126)
Zmiana nazwy profilu kierowcy (Str. 149)
Przypisywanie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do profilu kierowcy (Str. 150)
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Zmiana nazwy profilu kierowcy
Zabezpieczenie profilu kierowcy
Powiązane informacje
Nazwy poszczególnych profili kierowców używanych w samochodzie można zmieniać.
W pewnych przypadkach lepiej nie zapisywać
różnych ustawień definiowanych w samochodzie
w aktywnym profilu kierowcy. W takich sytuacjach profil kierowcy można zabezpieczyć.
•
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk System
kierowców.
3.
Wybrać opcję Edytuj profil.
> Otworzy się menu, w którym można dokonać edycji profilu.
4.
5.
Zapisać zmianę nazwy, naciskając Wstecz
lub Zamknij.
> Nazwa została zmieniona.
UWAGA
Nazwa profilu nie może zaczynać się od spacji, ponieważ nie zostanie wtedy zapisana.
Powiązane informacje
•
•
UWAGA
Profile
Nacisnąć pole Nazwa profilu.
> Pojawia się klawiatura i można zmienić
nazwę. Nacisnąć
, aby zamknąć klawiaturę.
Wybór profilu kierowcy (Str. 148)
Klawiatura na wyświetlaczu centralnym
(Str. 137)
Profile kierowcy (Str. 147)
Profil kierowcy można zabezpieczyć tylko na
postoju.
Aby zabezpieczyć profil kierowcy:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk System
kierowców.
3.
Wybrać opcję Edytuj profil.
> Otworzy się menu, w którym można dokonać edycji profilu.
4.
Wybrać opcję Zabezpiecz mój profil w celu
zabezpieczenia profilu.
5.
Zapisać opcję zabezpieczenia profilu, naciskając Wstecz/Zamknij.
> Gdy profil jest zabezpieczony, nie są w nim
automatycznie zapisywane ustawienia
definiowane w samochodzie. Zmiany
należy zapisać ręcznie, naciskając Zapisz
bieżące ustawienia w profilu. Z kolei
gdy profil nie jest zabezpieczony, ustawienia są w nim automatycznie zapisywane.
Profile
149
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
Własny kluczyk można powiązać z profilem kierowcy. Każdorazowo po użyciu tego określonego
kluczyka w samochodzie automatycznie wybrany
zostanie przypisany profil kierowcy wraz z jego
wszystkimi ustawieniami.
Kluczyk używany pierwszy raz nie jest powiązany z
żadnym konkretnym profilem kierowcy. Po uruchomieniu samochodu, nastąpi automatyczna
aktywacja profilu Gość.
Profil kierowcy można wybrać ręcznie bez przypisywania go do kluczyka. Po odblokowaniu
zamków samochodu zostaje aktywowany ostatnio
aktywny profil kierowcy. Po powiązaniu kluczyka z
profilem kierowcy, nie ma potrzeby wybierania
profilu kierowcy w czasie używania tego konkretnego kluczyka.
Przypisywanie kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania do profilu
kierowcy
aktywny. Aktywny profil można następnie przypisać do kluczyka.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk System
kierowców.
3.
Wybrać żądany profil. Wyświetlacz powraca
do widoku strony głównej. Do profilu Gość
nie można przypisać żadnego kluczyka.
4.
Ponownie pociągnąć w dół widok górny i
nacisnąć Ustawienia System Profile
kierowców Edytuj profil.
5.
Profile
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w konsoli między
fotelami.
> Powiązanie profilu kierowcy z kluczykiem
jest potwierdzane wyświetleniem komunikatu Profil powiązany z kluczykiem.
UWAGA
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania można
powiązać z profilem kierowcy tylko na postoju.
Najpierw wybrać profil, który ma zostać przypisany
do kluczyka, o ile profil ten nie jest jeszcze
150
Wybrać Powiąż kluczyk, aby przypisać profil
do kluczyka. Nie można powiązać profilu kierowcy z innym kluczykiem, niż ten aktualnie
używany w samochodzie. Jeśli w samochodzie znajduje się kilka kluczyków, wyświetlony
zostanie komunikat Znaleziono więcej niż
jeden kluczyk. Połóż kluczyk, który
chcesz podłączyć na czytniku
pomocniczym..
6.
Nacisnąć opcję OK.
> Kluczyk jest teraz przypisany do profilu
kierowcy i pozostanie z nim powiązany
dopóki okienko Powiąż kluczyk nie zostanie odznaczone.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powiązane informacje
•
•
•
Profile kierowcy (Str. 147)
Zmiana nazwy profilu kierowcy (Str. 149)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
Zerowanie ustawień w profilach
kierowcy
Komunikat na wyświetlaczu
centralnym
Ustawienia zapisane w jednym lub w kilku profilach kierowcy można wyzerować, jeśli samochód
stoi w miejscu.
Wyświetlacz centralny może pokazywać komunikaty, które przekazują kierowcy informacje i
pomagają mu w różnych sytuacjach.
UWAGA
Wykonanie operacji Przywracanie ustawień
fabrycznych jest możliwe tylko podczas
postoju samochodu.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk System Przywracanie
ustawień fabrycznych Przywracanie
ustawień osobistych.
3.
Wybrać jedną z opcji Wyzeruj dla
aktywnego profilu, Wyzeruj dla
wszystkich profili lub Anuluj.
Powiązane informacje
•
•
Profile kierowcy (Str. 147)
Resetowanie ustawień na wyświetlaczu centralnym (Str. 145)
Komunikat w widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Wyświetlacz centralny pokazuje komunikaty, które
mają niższy priorytet dla kierowcy.
Większość komunikatów pojawia się nad paskiem
stanu wyświetlacza centralnego. Po pewnym czasie lub, gdy zostały podjęte wymagane przez
komunikat działania, komunikat znika z paska
stanu. Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje umieszczony w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
Struktura komunikatów może się zmieniać i mogą
one być wyświetlane razem z grafiką, symbolami
}}
151
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
lub przyciskami służącymi do aktywacji lub dezaktywacji powiązanych z nimi funkcji.
Zarządzanie komunikatami na
wyświetlaczu centralnym
Komunikaty wyskakujące
W pewnych przypadkach komunikaty są wyświetlane w postaci wyskakującego okienka. Komunikaty wyskakujące mają wyższy priorytet niż komunikaty pokazywane na pasku stanu i wymagają
potwierdzenia/działania, zanim znikną. Komunikaty wymagające zachowania są umieszczane w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Komunikaty na wyświetlaczu centralnym są
obsługiwane za pomocą widoków na tym
wyświetlaczu.
–
Zamknąć komunikat, naciskając na niego lub
poczekać, aż komunikat zamknie się automatycznie po pewnym czasie.
> Komunikat zniknie z paska stanu.
Jeśli komunikat wymaga zachowania, zostaje
umieszczony w widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
Powiązane informacje
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 151)
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu
centralnym (Str. 152)
•
•
Obsługa komunikatów zapisanych z wyświetlacza centralnego (Str. 153)
Obsługa komunikatów zapisanych z wyświetlacza centralnego (Str. 153)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 116)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 116)
Komunikat w widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Niektóre komunikaty na wyświetlaczu centralnym
mają przycisk (lub kilka przycisków w wyskakującym okienku) np. do aktywacji lub dezaktywacji
funkcji powiązanej z danym komunikatem.
Postępowanie z nowym komunikatem
Komunikaty z przyciskami:
–
152
Komunikaty bez przycisków:
Nacisnąć przycisk, aby wykonać czynność, lub
poczekać, aż komunikat zamknie się automatycznie po pewnym czasie.
> Komunikat zniknie z paska stanu.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Obsługa komunikatów zapisanych z
wyświetlacza centralnego
2.
Niezależnie od tego, czy komunikaty zostały zapisane z wyświetlacza kierowcy lub wyświetlacza
centralnego, zarządzanie nimi odbywa się na
wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć komunikat, aby go powiększyć/
zminimalizować.
> Więcej informacji o komunikacie można
znaleźć na liście, a ilustracja po lewej stronie w aplikacji przedstawia informacje o
komunikacie w formie graficznej.
Zarządzanie zapisanymi komunikatami
Niektóre komunikaty mają przycisk np. do aktywacji lub dezaktywacji funkcji powiązanej z danym
komunikatem.
–
Wyświetlacz przezierny na szybie
przedniej*
Wyświetlacz przezierny stanowi uzupełnienie
wyświetlacza kierowcy w samochodzie i prezentuje informacje z wyświetlacza kierowcy na szybie przedniej. Wyświetlany obraz jest widoczny
wyłącznie z miejsca kierowcy.
Nacisnąć przycisk, aby wykonać działanie.
Komunikaty zapisane w widoku górnym są usuwane automatycznie po wyłączeniu samochodu.
Powiązane informacje
Zapisane komunikaty i dostępne opcje w widoku górnym.
Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu centralnym, które muszą zostać zapisane w górnym
widoku wyświetlacza centralnego.
Odczytywanie zapisanych komunikatów
1. Otworzyć górny widok na wyświetlaczu centralnym.
> Pojawi się lista zapisanych komunikatów.
Komunikaty ze strzałką z prawej strony
można powiększać.
•
Komunikat na wyświetlaczu centralnym
(Str. 151)
•
Zarządzanie komunikatami na wyświetlaczu
centralnym (Str. 152)
•
Komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 116)
Przychodzące połączenia telefoniczne.
Wyświetlacz przezierny pokazuje ostrzeżenia i
informacje związane z prędkością, funkcjami
układu automatycznej kontroli prędkości, nawigacją itp. w polu widzenia kierowcy. Na wyświetlaczu
przeziernym mogą być także pokazywane informacje o znakach drogowych i przychodzące połączenia telefoniczne.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 153
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Symbol śnieżynki zapala się w razie
ryzyka oblodzenia jezdni.
UWAGA
Zdolność kierowcy do odczytania informacji
na wyświetlaczu przeziernym na przedniej szybie ulega pogorszeniu pod wpływem następujących czynników:
•
korzystanie z okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją
•
niezajmowanie przez kierowcę centralnej
pozycji na fotelu podczas jazdy
•
przedmioty leżące na szklanej osłonie
rzutnika
•
niekorzystne warunki oświetlenia.
UWAGA
Niektóre wady wzroku mogą powodować ból
głowy i odczucie napięcia podczas korzystania
z wyświetlacza przeziernego.
Przykłady informacji, które mogą być pokazywane przez
wyświetlacz.
Prędkość
WAŻNE
Rzutnik wyświetlający informacje znajduje się
w tablicy rozdzielczej. Aby uniknąć uszkodzenia szklanej osłony rzutnika, nie kłaść na niej
żadnych przedmiotów i uważać, by nic na nią
nie spadło.
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy
City Safety na wyświetlaczu
przeziernym na przedniej szybie
W przypadku ostrzeżenia o ryzyku kolizji informacje na wyświetlaczu przeziernym zostają zastąpione grafiką funkcji City Safety. Grafika ta świeci
się również wtedy, gdy wyświetlacz przezierny jest
wyłączony.
Nawigacja
Znaki drogowe
Na wyświetlaczu przeziernym mogą być tymczasowo pokazywane różne symbole, np.:
Jeśli zapali się symbol ostrzegawczy,
należy przeczytać komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu kierowcy.
Jeśli zapali się symbol informacyjny,
należy przeczytać komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu kierowcy.
154
Grafika funkcji City Safety miga w celu przyciągnięcia
uwagi kierowcy.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza przeziernego* (Str. 155)
•
Czyszczenie wyświetlacza przeziernego*
(Str. 719)
•
Wyświetlacz przezierny w przypadku wymiany
szyby przedniej* (Str. 692)
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza
przeziernego*
Ustawienia wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej*
Wyświetlacz przezierny można włączyć i wyłączyć po uruchomieniu samochodu.
Zmienić ustawienia projekcji wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej.
Nacisnąć przycisk Head-up
display w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
Wskaźnik w przycisku świeci
się, gdy funkcja jest aktywna.
Ustawień można dokonać po uruchomieniu
samochodu, gdy na szybie przedniej wyświetlany
jest obraz.
Powiązane informacje
•
Ustawienia wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej* (Str. 155)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 153)
Wybór opcji wyświetlacza
Wybrać funkcje, które mają być pokazywane na
wyświetlaczu przeziernym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car Wyświetlacze
Opcje Head-up display.
3.
Wybrać jedną lub więcej funkcji:
•
•
•
•
Pokaż nawigację
Pokaż Road Sign Information
Pokaż funkcje wsparcia kierowcy
Pokaż telefon.
Ustawienie zostaje zapisane jako osobiste ustawienie w profilu kierowcy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 155
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
||
Regulacja jasności i położenia w pionie
Przesuwanie w dół
Potwierdzenie
Jakość grafiki jest automatycznie dostosowywana
do warunków oświetlenia w tle. Na jasność
wpływa także ustawienie jasności pozostałych
wyświetlaczy samochodu.
1.
Nacisnąć przycisk Ustawienia Head-up
display w widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
Ustawienie wysokości można zapisać w pamięci
elektrycznie regulowanego* przedniego fotela za
pomocą klawiatury na drzwiach kierowcy.
2.
Wyregulować jaskrawość i pozycję w pionie
obrazu wyświetlanego w polu widzenia kierowcy za pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Kalibracja pozycji poziomej
Zmniejszanie jasności
Wyświetlacz przezierny na przedniej szybie może
wymagać kalibracji pozycji w poziomie po wymianie szyby przedniej lub modułu wyświetlacza. Kalibracja polega na obracaniu wyświetlanego obrazu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Wybrać opcję My Car Wyświetlacz
kierowcy Opcje Head-up display
Kalibracja Head-up display.
3.
Skalibrować pozycję obrazu w poziomie za
pomocą prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Potwierdzenie
Powiązane informacje
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 153)
•
Włączanie i wyłączanie wyświetlacza przeziernego* (Str. 155)
•
•
Profile kierowcy (Str. 147)
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
Zwiększanie jasności
Przesuwanie w górę
156
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Rozpoznawanie poleceń
głosowych16
Powiązane informacje
Kierowca może wykorzystywać polecenia głosowe do sterowania pewnymi funkcjami odtwarzacza multimedialnego, telefonu podłączonego
za pośrednictwem Bluetooth, układu klimatyzacji
i systemu nawigacyjnego Volvo*.
Polecenia głosowe zapewniają większą wygodę
obsługi oraz nie rozpraszają uwagi kierowcy,
dzięki czemu może on się skupić na prowadzeniu
samochodu i warunkach drogowych.
Mikrofon systemu sterowania poleceniami głosowymi
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów
ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 158)
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 159)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 160)
•
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 223)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 161)
Sterowanie głosowe ma postać dialogu — użytkownik wydaje komendy i odbiera reakcje werbalne od systemu. System rozpoznawania poleceń głosowych wykorzystuje ten sam mikrofon co
urządzenia podłączone za pośrednictwem
Bluetooth, a odpowiedzi systemu są przekazywane przez głośniki samochodu. W pewnych
przypadkach na wyświetlaczu kierowcy pojawia
się także komunikat tekstowy. Do sterowania
funkcjami służy prawy zestaw przycisków na kierownicy. Ustawień dokonuje się na wyświetlaczu
centralnym.
Aktualizacja systemu
System rozpoznawania poleceń głosowych jest
stale udoskonalany. W celu zapewnienia optymalnej wydajności należy pobrać aktualizacje ze
strony support.volvocars.com.
16
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 157
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych17
Nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
na kierownicy, aby włączyć
system i zainicjować dialog prowadzony przy użyciu poleceń
głosowych.
Należy pamiętać o poniższych wskazówkach:
•
Należy mówić po usłyszeniu sygnału, normalnym głosem z normalną prędkością.
•
Nie należy mówić w czasie, gdy system odpowiada użytkownikowi (w tym czasie system
nie rozumie wydawanych poleceń).
•
Należy unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
Drzwi, szyby oraz panoramiczne okno
dachowe* powinny być zamknięte.
Rozpoznawanie poleceń głosowych można wyłączyć w następujący sposób:
•
•
wypowiadając polecenie „Cancel”.
poprzez długie naciśnięcie przycisku funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych na kie.
rownicy
Aby przyspieszyć komunikację i pominąć podpowiedzi systemu, nacisnąć przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
na kierownicy,
17
158
gdy słychać głos systemu i wypowiedzieć
następne polecenie.
Przykład sterowania za pomocą
poleceń głosowych
Nacisnąć
i powiedzieć „Call [Imię]
[Nazwisko] [kategoria numeru]” – nastąpi
połączenie z wybranym kontaktem z książki telefonicznej. Jeśli dany kontakt ma kilka numerów
telefonu (np. domowy, komórkowy i służbowy),
trzeba wskazać właściwą kategorię.
Liczby
Liczba nasterowań jest określana różnie w zależności od kontrolowanej funkcji:
•
Numery telefonów i kodów pocztowych
muszą być wypowiadane indywidualnie, cyfra
po cyfrze, np. zero trzy jeden dwa dwa cztery
cztery trzy (03122443).
•
Numery domów należy wypowiadać pojedynczo lub w grupach, np. dwa dwa lub dwadzieścia dwa (22). W przypadku języka
angielskiego i holenderskiego poszczególne
grupy można wypowiadać w sekwencjach, np.
dwadzieścia-dwa dwadzieścia-dwa (22 22).
W przypadku języka angielskiego można stosować określenia „double” (podwójne) i
„triple” (potrójne), np. double zero (00).
Można używać cyfr w zakresie 0-2300.
•
Częstotliwości można wypowiadać jako:
dziewięćdziesiąt osiem kropka osiem (98.8)
lub sto i cztery kropka dwa, albo sto cztery
kropka dwa (104.2).
i powiedzieć „Call
Należy wtedy nacisnąć
Jan Kowalski Komórkowy”.
Polecenia/frazy
Poniższe polecenia są zawsze dostępne do użycia:
•
„Repeat” – powtarza ostatnią instrukcję głosową w trwającym dialogu.
•
•
„Cancel” – przerywa dialog
„Help” – rozpoczyna dialog z funkcją pomocy.
System odpowiada za pomocą poleceń
dostępnych w danej sytuacji, prośbą lub przykładem.
Polecenia dotyczące określonych funkcji takich
jak telefon i radio opisano w odpowiednich rozdziałach.
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 157)
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 159)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 160)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
•
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 223)
Sterowanie telefonem za pomocą
poleceń głosowych18
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 161)
Można nawiązać połączenie z kontaktem, odsłuchać wiadomości odczytywane na głos lub dyktować krótkie komunikaty za pomocą poleceń
głosowych do telefonu podłączonego poprzez
Bluetooth.
Aby można było podać kontakt z książki telefonicznej, polecenie głosowe musi zawierać informację o kontakcie, która została zapisana w
książce telefonicznej. Jeśli kontakt, np. Jan
Kowalski, ma kilka numerów telefonu, można
także podać kategorię numeru, np. Domowy lub
Komórkowy: „Call Jan Kowalski Komórkowy”.
Nacisnąć
poleceń:
•
„Call [kontakt]” – wybiera numer wybranego
kontaktu z książki telefonicznej.
•
„Call [numer telefonu]” - wybiera numer
telefonu.
•
•
„Recent calls” - wyświetla spis połączeń.
•
18
19
i wypowiedzieć jedno z poniższych
rzony na głos i użytkownik może wysłać19 lub
skorygować komunikat. Aby ta funkcja była
dostępna, samochód musi być podłączony do
Internetu.
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 157)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 158)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 160)
•
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 223)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 161)
•
Samochodowe połączenie internetowe*
(Str. 608)
„Read message” - odczytuje wiadomość.
Jeśli jest więcej wiadomości – wybrać, która
wiadomość ma zostać odczytana.
Użytkownicy „Message to [kontakt]” są
proszeni o wypowiedzenie krótkiego komunikatu. Komunikat zostaje następnie powtó-
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Tylko niektóre telefony mogą nadawać komunikaty bezpośrednio z samochodu. Informacje na temat kompatybilności można znaleźć na stronie internetowej support.volvocars.com.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 159
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Sterowanie głosowe funkcjami radia
i multimediów20
Polecenia do sterowania funkcjami radia i
odtwarzacza multimedialnego przedstawiono
poniżej.
Nacisnąć
poleceń:
•
„Media” – rozpoczyna sesję dialogową z systemem multimediów oraz radioodbiornika i
przedstawia przykładowe polecenia.
„Tune to [częstotliwość] [długość fal]”
— włącza wybraną częstotliwość radiową w
wybranym paśmie częstotliwości.
•
•
•
•
•
•
„Radio” — włącza radio FM.
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 161)
„TV” — włącza odtwarzanie TV*21.
„CD” — włącza odtwarzanie z płyty CD*.
„USB” — włącza odtwarzanie z urządzenia
USB.
•
•
„Play [tytuł utworu]” — odtwarza wybrany
utwór.
„iPod” — włącza odtwarzanie z odtwarzacza
iPod.
•
•
„Play [tytuł utworu] z [album]” — odtwarza wybrany utwór z wybranego albumu.
„Bluetooth” — włącza odtwarzanie ze źródła
multimediów podłączonego poprzez Bluetooth.
•
•
„Play [nazwa kanału TV]” — włącza
wybrany kanał TV*21.
„Similar music” — odtwarza muzykę podobną do aktualnie odtwarzanej z urządzeń
USB.
•
„Play [stacja radiowa]” — rozpoczyna
odtwarzanie wybranego kanału radiowego.
20
21
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 223)
„DAB ” — włącza radio DAB*.
„Play [artysta]” — odtwarza muzykę wybranego artysty.
„Tune to [częstotliwość]” — włącza
wybraną częstotliwość radiową w aktualnym
paśmie częstotliwości. Jeśli źródło Radio nie
jest aktywne, zostaje standardowo włączone
pasmo FM.
•
„Radio FM” — włącza radio FM.
•
•
160
i wypowiedzieć jedno z poniższych
•
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 157)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 158)
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 159)
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WYŚWIETLACZE I STEROWANIE GŁOSOWE
Ustawienia rozpoznawania poleceń
głosowych22
Ustawienia systemu rozpoznawania poleceń głosowych można wybrać tutaj.
Ustawienia
głosowe
System
Sterowanie
Ustawień można dokonać w następujących
obszarach:
• Powtórz polecenie głosowe
• Rodzaj głosu
• Szybkość mowy
Ustawienia System Wersje językowe i
jednostki systemu Język systemu
Powiązane informacje
•
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 157)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 158)
•
Sterowanie telefonem za pomocą poleceń
głosowych (Str. 159)
•
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 223)
•
Sterowanie głosowe funkcjami radia i multimediów (Str. 160)
Ustawienia audio
Ustawienia audio można wybrać tutaj:
Ustawienia Dźwięk Głośność systemu
Sterowanie głosowe
•
•
Ustawienia audio (Str. 570)
Zmiana wersji językowej systemu (Str. 143)
Ustawienia języka
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest możliwe we wszystkich językach. Języki, dla których
możliwe jest rozpoznawanie poleceń głosowych,
.
są zaznaczone na liście języków symbolem –
Zmiana języka wpływa także na menu, komunikaty
i teksty pomocy.
22
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
161
OŚWIETLENIE
OŚWIETLENIE
Przełączniki świateł
Poszczególne elementy sterowania oświetleniem
służą do obsługi oświetlenia zewnętrznego i
wewnętrznego. Lewy przełącznik zespolony przy
kierownicy służy do włączania i regulacji świateł
zewnętrznych. Jasność oświetlenia wnętrza
kabiny można regulować za pomocą pokrętła na
tablicy rozdzielczej.
Oświetlenie zewnętrzne
Pozycja
przełącznika
Działanie
Pozycja
przełącznika
Światła do jazdy dziennej.
Światła do jazdy dziennej i światła
pozycyjne w świetle dziennym.
Można używać sygnału światłami
drogowymi.
Światła pozycyjne, gdy samochód
jest zaparkowany.A
Światła mijania i światła pozycyjne
w słabym świetle dziennym lub po
zmierzchu, oraz gdy włączone są
przednie światła przeciwmgielne*
i/lub tylne światło przeciwmgielne.
Można używać sygnału światłami
drogowymi.
Funkcja aktywnych świateł drogowych może zostać włączona.
Światła mijania i światła pozycyjne.
Światła drogowe można włączyć,
gdy włączone są światła mijania.
Można włączyć światła drogowe.
Można używać sygnału światłami
drogowymi.
Światła do jazdy dziennej i światła
pozycyjne.
Można używać sygnału światłami
drogowymi.
Pierścień obrotowy lewej na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Gdy układ elektryczny samochodu jest przełączony w położenie II, w poszczególnych pozycjach
pierścienia obrotowego dostępne są następujące
funkcje:
164
Działanie
Aktywne światła drogowe włączone/wyłączone.
A
Jeśli samochód stoi w miejscu, ale jest uruchomiony, pierścień
obrotowy można przestawić w położenie
z innego położenia, aby włączyć tylko światła pozycyjne zamiast innego
oświetlenia.
Firma Volvo zaleca korzystanie z trybu
czasie jazdy.
w
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
OSTRZEŻENIE
System oświetlenia samochodu nie jest w stanie określić we wszystkich sytuacjach, np. we
mgle lub deszczu, czy światło dzienne jest za
słabe lub wystarczająco silne.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami
dostosowanymi do aktualnej sytuacji drogowej
i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu
drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Pokrętło na tablicy rozdzielczej
•
•
•
•
•
•
•
•
Używanie kierunkowskazów (Str. 170)
Używanie świateł drogowych (Str. 168)
Światła mijania (Str. 167)
Tylne światło przeciwmgielne (Str. 171)
Aktywne reflektory skrętne* (Str. 171)
Światło hamowania (Str. 172)
Światła hamowania awaryjnego (Str. 172)
Światła awaryjne (Str. 173)
Nastawianie funkcji świateł za
pośrednictwem wyświetlacza
centralnego
Szereg funkcji świateł można nastawiać i włączać za pośrednictwem wyświetlacza centralnego. Na przykład aktywne światła drogowe,
bezpieczne oświetlenie drogi do domu i oświetlenie otoczenia samochodu.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
oświetlenie.
3.
Wybrać Światła zewnętrzne lub Światła
wewnętrzne, a następnie funkcję, która ma
zostać nastawiona.
Światła i
Powiązane informacje
•
•
•
•
Pokrętło (po lewej stronie) do regulacji jasności oświetlenia wnętrza.
Powiązane informacje
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 165)
•
•
Oświetlenie wnętrza (Str. 174)
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 164)
Aktywne światła drogowe (Str. 168)
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia drogi
do domu (Str. 173)
Oświetlenie otoczenia samochodu, przed
wejściem do samochodu (Str. 174)
Używanie kierunkowskazów (Str. 170)
Inne ustawienia w górnym widoku wyświetlacza centralnego (Str. 144)
Widok funkcji na wyświetlaczu centralnym
(Str. 133)
Światła pozycyjne (Str. 166)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 165
OŚWIETLENIE
Światła pozycyjne
Światła pozycyjne można wykorzystać, aby umożliwić innym użytkownikom drogi dostrzeżenie
zatrzymanego lub zaparkowanego samochodu.
Światła pozycyjne są włączane za pomocą pierścienia obrotowego na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Jeśli samochód stoi w miejscu, ale jest uruchomiony, pierścień obrotowy można przestawić w
z innego
położenie świateł pozycyjnych
położenia, aby włączyć tylko światła pozycyjne
zamiast innego oświetlenia.
W przypadku trwającej dłużej niż 30 sekund jazdy
z prędkością nieprzekraczającą 10 km/h (około
6 mph) albo jeśli prędkość przekroczy 10 km/h
(około 6 mph), zostają włączone światła do jazdy
dziennej. Kierowca powinien wybrać pozycję inną
.
niż
Światła do jazdy dziennej
Samochód jest wyposażony w czujniki mierzące
warunki oświetlenia w otoczeniu. Światła do
jazdy dziennej włączają się, gdy obrotowy pierścień na dźwigni przełącznika zespolonego przy
,
kierownicy znajduje się w położeniu
lub
, a układ elektryczny samochodu
jest włączony w pozycji II. W położeniu
reflektory przełączają się automatycznie na
światła mijania w słabym świetle dziennym lub w
ciemności.
Po otwarciu drzwi bagażnika, gdy jest ciemno,
włączą się tylne światła pozycyjne (jeśli jeszcze
nie są włączone), aby ostrzec zbliżających się z
tyłu uczestników ruchu drogowego. Dzieje się tak
niezależnie od położenia pierścienia obrotowego i
wybranego położenia zapłonu układu elektrycznego samochodu.
Pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego
w położeniu świateł pozycyjnych.
Obrócić pierścień obrotowy do położenia
–
włączą się światła pozycyjne (jednocześnie włączy
się oświetlenie tablicy rejestracyjnej).
Jeśli układ elektryczny samochodu jest przełączony w położenie II, światła do jazdy dziennej
zostają włączone zamiast świateł postojowych.
Gdy pierścień obrotowy jest w tym położeniu,
światła pozycyjne są włączone niezależnie od
tego, w jakie położenie jest przełączony układ
elektryczny samochodu.
166
Powiązane informacje
•
•
Przełączniki świateł (Str. 164)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
Pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego
w położeniu AUTO.
Jeśli pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika
,
zespolonego znajduje się w położeniu
OŚWIETLENIE
światła do jazdy dziennej (DRL1) włączają się
tylko podczas jazdy w porze dziennej. Samochód
automatycznie przełącza światła do jazdy dziennej
na światła mijania w słabym świetle dziennym lub
po zmierzchu. Przełączenie na światła mijania ma
także miejsce, gdy włączone zostaną przednie
światła przeciwmgielne* i/lub tylne światło przeciwmgielne.
Światła mijania
Gdy obrotowy pierścień na dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy znajduje się w
, światła mijania włączają się
położeniu
automatycznie podczas jazdy w słabym świetle
dziennym lub po zmierzchu, jeśli układ elektryczny samochodu jest włączony w pozycji II.
OSTRZEŻENIE
gdy układ elektryczny samochodu jest włączony w
pozycji II.
Wykrywanie tuneli
Samochód wykrywa wjazd do tunelu i przełącza
światła do jazdy dziennej na światła mijania.
Aby wykrywanie wjazdu do tunelu działało, obrotowy pierścień na lewej dźwigni przełącznika zespolonego musi znajdować się w położeniu
.
Powiązane informacje
Zadaniem tego układu jest oszczędzanie
energii – nie jest on w stanie stwierdzić w każdej sytuacji (np. we mgle lub podczas
deszczu), czy światło dzienne jest zbyt słabe,
czy wystarczająco silne.
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 164)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
Światła do jazdy dziennej (Str. 166)
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu z włączonymi odpowiednimi światłami
dostosowanymi do aktualnej sytuacji drogowej
i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu
drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 164)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
Światła mijania (Str. 167)
Pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego
w położeniu AUTO.
Gdy pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy znajduje się w pozycji
, światła mijania zostaną także włączone
automatycznie, jeśli zostanie włączone tylne
światło przeciwmgielne.
Gdy obrotowy pierścień na dźwigni przełącznika
zespolonego przy kierownicy znajduje się w poło, światła mijania są włączone zawsze,
żeniu
1
Daytime Running Lights
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 167
OŚWIETLENIE
Używanie świateł drogowych
Światła drogowe
Światła drogowe można włączyć, gdy pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespo2
lonego przy kierownicy jest w pozycji
lub
. Aby włączyć światła drogowe,
przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego wprzód. W celu ich wyłączenia należy
przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego do tyłu.
Do obsługi świateł drogowych służy lewy przełącznik zespolony przy kierownicy. Światła drogowe to najsilniejsze światła samochodu i należy
z nich korzystać podczas jazdy w ciemności w
celu poprawy widoczności, o ile nie oślepiają
innych użytkowników drogi.
Aktywne światła drogowe
Aktywne światła drogowe to funkcja, która za
pomocą kamery detekcyjnej znajdującej się przy
górnej krawędzi przedniej szyby wykrywa światło
reflektorów pojazdów nadjeżdżających z przeciwka lub tylne światła pojazdów jadących z
przodu i przełącza wtedy światła drogowe na
światła mijania.
Gdy światła drogowe są włączone, świeci się symna wyświetlaczu kierowcy.
bol
Powiązane informacje
•
•
Przełączniki świateł (Str. 164)
Aktywne światła drogowe (Str. 168)
Dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy z
pierścieniem obrotowym.
Sygnał świetlny światłami drogowymi
Przesunąć dźwignię przełącznika zespolonego delikatnie do tyłu w położenie sygnału
świetlnego światłami drogowymi. Światła drogowe będą się świecić do momentu zwolnienia dźwigni przełącznika zespolonego.
2
168
Przy włączonych światłach mijania.
Aktywne światła drogowe włącza się za pomocą pierścienia obrotowego na dźwigni przełącznika zespolonego,
ustawiając go w pozycji
.
Funkcja ta może także uwzględniać wpływ latarni
ulicznych. Światła drogowe zostają ponownie włączony, gdy kamera detekcyjna przestanie wykrywać pojazdy nadjeżdżające z przeciwka lub jadące
z przodu.
OŚWIETLENIE
Funkcja może zacząć działać podczas jazdy w
ciemności, gdy prędkość samochodu wynosi
około 20 km/h (około 12 mph) lub więcej.
Wyłączenie aktywnych świateł drogowych, gdy
włączone są światła drogowe, spowoduje natychmiastowe przełączenie oświetlenia na światła
mijania.
dżającego lub znajdującego się z przodu pojazdu
– na światła mijania zostaje przełączona tylko ta
część wiązki światła, która jest skierowana bezpośrednio na ten pojazd.
Gdy aktywne światła drogowe są włączone, na
wyświetlaczu kierowcy świeci się na biało symbol
.
Gdy włączone są światła mijania, symbol świeci
się na niebiesko. Dotyczy to także reflektorów
LED, gdy światła drogowe są częściowo przełączone na światła mijania, to znaczy wtedy, gdy
strumień światła jest nieco silniejszy niż światła
mijania.
Samochód z reflektorami LED3*
Jeśli aktywne światła drogowe są wyposażone w
funkcję włączenia/wyłączenia4, światła zostają
przełączone z powrotem na światła drogowe po
upływie około sekundy od momentu, gdy kamera
detekcyjna przestanie wykrywać reflektory
pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka lub tylne
światła pojazdu jadącego z przodu.
Jeśli aktywne światła drogowe są wyposażone w
funkcję adaptacyjną4, to w odróżnieniu od tradycyjnego przełączania na światła mijania, światła
drogowe świecą nadal po obu stronach nadjeż3 LED (Light Emitting Diode)
4 W zależności od poziomu wyposażenia
samochodu.
Jeśli na wyświetlaczu kierowcy jest
widoczny ten symbol razem z komunikatem Aktywne światła drog.
Chwilowo niedostępne, przełączanie
między światłami drogowymi i mijania należy
wykonać ręcznie. Pierścień obrotowy na dźwigni
przełącznika zespolonego przy kierownicy może
. Symbol
pozostać nadal w położeniu
gaśnie po pojawieniu się tego komunikatu.
Dotyczy to również sytuacji, gdy ten
symbol jest wyświetlany razem z komunikatem Czujnik na prz. szybie
Czujnik zablokowany, patrz
Instrukcja obsługi.
Funkcja adaptacyjna: Światła mijania bezpośrednio w
kierunku nadjeżdżającego pojazdu, lecz po obu bokach
pojazdu nadal światła drogowe.
Światła zostają przełączone z powrotem na pełne
światła drogowe po upływie około sekundy od
momentu, gdy kamera detekcyjna przestanie
wykrywać reflektory pojazdu nadjeżdżającego z
przeciwka lub tylne światła pojazdu jadącego z
przodu.
Ograniczenia funkcjonalne aktywnych
świateł drogowych
Kamera detekcyjna wykorzystywana przez tę
funkcję ma pewne ograniczenia funkcjonalne.
Aktywne światła drogowe mogą być tymczasowo
niedostępne, np.w przypadku gęstej mgły lub
intensywnego deszczu. Gdy aktywne światła drogowe są ponownie dostępne lub czujniki przedniej szyby nie są już zablokowane, komunikat
.
znika i zapala się symbol
OSTRZEŻENIE
Funkcja aktywnych świateł drogowych
pomaga uzyskać optymalne ustawienie wiązki
świateł, gdy pozwalają na to warunki.
Za ręczne przełączanie między światłami drogowymi a światłami mijania, gdy wymaga tego
sytuacja na drodze lub warunki atmosferyczne,
odpowiada zawsze kierowca.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 169
OŚWIETLENIE
||
Powiązane informacje
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 164)
Używanie świateł drogowych (Str. 168)
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
Używanie kierunkowskazów
UWAGA
Do włączania i wyłączania kierunkowskazów
samochodu służy przełącznik zespolony przy kierownicy. Kierunkowskazy migają trzy razy lub
ciągle, w zależności od stopnia wychylenia
dźwigni.
•
Automatyczne miganie można wyłączyć,
przestawiając dźwignię przełącznika zespolonego w przeciwnym kierunku.
•
Jeśli symbol kierunkowskazów na
wyświetlaczu kierowcy miga szybciej niż
normalnie, należy zapoznać się z komunikatem na wyświetlaczu kierowcy.
Ciągłe miganie kierunkowskazów
Przesunąć dźwignię do góry lub do dołu w
skrajne położenie.
Dźwignia pozostaje w tym położeniu do chwili jej
ręcznego przestawienia lub wraz z obrotem kierownicy samoczynnie powraca do położenia spoczynkowego.
Kierunkowskazy.
Krótkie miganie kierunkowskazów
Wychylić dźwignię w górę lub w dół do pierwszej pozycji i puścić. Nastąpi trzykrotne włączenie kierunkowskazów. Jeśli funkcja zostanie wyłączona za pośrednictwem wyświetlacza centralnego, nastąpi jednokrotne włączenie kierunkowskazów.
170
Powiązane informacje
•
•
Światła awaryjne (Str. 173)
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 165)
OŚWIETLENIE
Aktywne reflektory skrętne*
Aktywne reflektory skrętne zostały zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnego
doświetlenia podczas jazdy na zakrętach i zjazdach. Samochody z reflektorami diodowymi
LED5* są w zależności od poziomu wyposażenia
samochodu wyposażone w aktywne reflektory
skrętne.
na wyświetlaczu kierowcy zapala
kontrolna
się jednocześnie z pojawieniem się opisu na
wyświetlaczu.
Funkcja jest aktywna tylko w słabym świetle
dziennym lub po zmierzchu i tylko wtedy, gdy
samochód porusza się, a światła mijania są włączone.
Tylne światło przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne jest znacznie silniejsze niż normalne światła tylne i należy go używać wyłącznie wtedy, gdy widoczność jest ograniczona przez mgłę, śnieg, dym lub kurz, by inni
użytkownicy drogi mogli zostać ostrzeżeni
wcześniej, że z przodu znajduje się pojazd.
Wyłączanie/włączanie funkcji
Funkcja jest aktywna w momencie dostawy
samochodu z fabryki i można ją wyłączyć/włączyć
w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć przycisk wyłącznika
Aktywne światła
doświetlające.
Powiązane informacje
Snop światła reflektorów. Po lewej funkcja ABL wyłączona, po prawej funkcja ABL aktywna.
Aktywne reflektory skrętne poruszają się razem z
ruchem kierownicy, co zapewnia maksymalne
doświetlenie na zakrętach i zjazdach, a tym
samym może zapewnić kierowcy lepszą widoczność.
Funkcja ta jest automatycznie włączana po uruchomieniu silnika. W razie awarii funkcji lampka
5
LED (Light Emitting Diode)
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 165)
Wyłącznik tylnego światła przeciwmgielnego.
Tylne światło przeciwmgielne to lampa z tyłu
samochodu po stronie kierowcy.
Tylne światło przeciwmgielne można włączyć tylko
wtedy, gdy układ elektryczny samochodu jest
przełączony w pozycję II, a pierścień obrotowy na
dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy
znajduje się w położeniu
lub
.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 171
OŚWIETLENIE
||
Nacisnąć przycisk Wł./Wył. Na wyświetlaczu kie, gdy tylne światło
rowcy świeci symbol
przeciwmgielne jest włączone.
Światło hamowania
Światła hamowania awaryjnego
Światło hamowania (stopu) zapala się automatycznie podczas hamowania.
Tylne światło przeciwmgielne wyłącza się automatycznie po wyłączeniu samochodu lub gdy pierścień obrotowy na dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy zostanie przestawiony w
położenie
lub
.
Światło hamowania włącza się, gdy wciśnięty jest
pedał hamulca. Zostaje ono także włączone, gdy
samochód zostanie zahamowany automatycznie
przez jeden z układów wspomagających kierowcę.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone, aby ostrzec kierowców pojazdów jadących z tyłu o nagłym hamowaniu.
UWAGA
Przepisy dotyczące użycia tylnych świateł
przeciwmgielnych różnią się w poszczególnych krajach.
Powiązane informacje
•
•
Przełączniki świateł (Str. 164)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
Powiązane informacje
•
•
Światła hamowania awaryjnego (Str. 172)
Funkcje hamulców (Str. 504)
Funkcja ta polega na tym, że światła hamowania
błyskają zamiast świecić ciągłym światłem jak w
przypadku zwykłego hamowania.
Światła hamowania awaryjnego zostają włączone
podczas gwałtownego hamowania lub po aktywacji ABS na dużych prędkościach.
Gdy kierowca wyhamuje samochód do niskiej
prędkości, a następnie zwolni pedał hamulca,
światło hamowania wraca do normalnego świecenia.
Jednocześnie zostają włączone światła awaryjne
samochodu. Światła te będą migać do czasu, gdy
kierowca ponownie przyspieszy do wyższej prędkości lub je wyłączy.
Powiązane informacje
•
•
•
172
Światło hamowania (Str. 172)
Hamulec zasadniczy (Str. 505)
Światła awaryjne (Str. 173)
OŚWIETLENIE
Światła awaryjne
Światła awaryjne ostrzegają innych użytkowników drogi poprzez jednoczesne włączenie
wszystkich kierunkowskazów samochodu. Funkcję tę można wykorzystać do ostrzegania w razie
zagrożenia na drodze.
UWAGA
Przepisy dotyczące używania świateł awaryjnych mogą być różne w poszczególnych krajach.
Powiązane informacje
•
•
Korzystanie z bezpiecznego
oświetlenia drogi do domu
Można włączyć funkcję opóźnionego wyłączenia
niektórych świateł zewnętrznych po zablokowaniu zamków samochodu. Ułatwią one przejście
np. od samochodu do domu.
Światła hamowania awaryjnego (Str. 172)
Aby aktywować funkcję:
Używanie kierunkowskazów (Str. 170)
1.
Wyłączyć samochód.
2.
Przesunąć lewą dźwignię przełącznika zespolonego przy kierownicy wprzód w kierunku
tablicy rozdzielczej i puścić.
3.
Wysiąść z samochodu i zablokować zamki
drzwi.
Wyłącznik świateł awaryjnych.
Gdy funkcja jest włączona, na wyświetlaczu kierowcy świeci się symbol i zostają włączone
światła pozycyjne, podświetlenie klamek zewnętrznych* i oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
W celu włączenia świateł awaryjnych należy
nacisnąć pokazany na ilustracji przycisk.
Czas opóźnionego wyłączenia świateł można
zmienić w opcji menu wyświetlacza centralnego.
Światła awaryjne włączane są automatycznie przy
hamowaniu na tyle gwałtownym, że uruchomiona
zostaje sygnalizacja hamowania awaryjnego, a
prędkość jest mała. Światła awaryjne zaczynają
migać po wyłączeniu sygnalizacji hamowania
awaryjnego, a ich wyłączenie następuje automatycznie, gdy samochód ponownie ruszy lub po
naciśnięciu przycisku.
Powiązane informacje
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 165)
•
Oświetlenie otoczenia samochodu, przed
wejściem do samochodu (Str. 174)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 173
OŚWIETLENIE
Oświetlenie otoczenia samochodu,
przed wejściem do samochodu
Funkcja oświetlenia otoczenia samochodu włącza się po odblokowaniu samochodu i służy do
włączenia oświetlenie przy zbliżaniu się do
samochodu.
Funkcja ta zostaje włączona, gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie użyty do odblokowania zamków. Zostają wtedy włączone światła
pozycyjne, podświetlenie klamek zewnętrznych*,
oświetlenie tablicy rejestracyjnej, wewnętrzne
lampki sufitowe, lampki oświetlające podłogę i
oświetlenie przestrzeni bagażowej. Jeśli w okresie
aktywacji zostaną otwarte drzwi, czas włączenia
lampek w klamkach zewnętrznych* i oświetlenia
wnętrza zostanie wydłużony.
Funkcję można aktywować i dezaktywować za
pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
Powiązane informacje
•
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 165)
•
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia drogi
do domu (Str. 173)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
Oświetlenie wnętrza
Przednie oświetlenie sufitowe
Wnętrze jest wyposażone w różnego rodzaju
oświetlenie zwiększające komfort użytkowania
samochodu. W jego skład wchodzą między
innymi lampki do czytania, oświetlenie schowka
podręcznego i oświetlenie podłoża.
Wszystkie lampki w kabinie samochodu można
włączać i wyłączać ręcznie przez co najmniej
5 minut od momentu gdy:
•
samochód został wyłączony, a jego układ
elektryczny jest w pozycji 0
•
drzwi zostały odblokowane, ale samochód nie
został uruchomiony.
Górna konsola sterowania z wyłącznikami oświetlenia
kabiny i przednich lampek oświetlenia do czytania.
Wyłącznik lewej lampki oświetlenia do czytania
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Funkcja automatycznego oświetlenia kabiny
pasażerskiej
Wyłącznik prawej lampki oświetlenia do czytania
Oświetlenie do czytania
Lampki do czytania z prawej i lewej strony można
włączyć lub wyłączyć krótkim naciśnięciem przycisków w konsoli sufitowej. Jasność reguluje się,
przytrzymując przycisk w położeniu wciśniętym.
Wyłącznik oświetlenia kabiny
Oświetlenie przypodłogowe i sufitowe oświetlenie
wnętrza włącza się i wyłącza, naciskając krótko
przycisk w górnej konsoli sterowania.
174
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
luje się, przytrzymując przycisk w położeniu wciśniętym.
Funkcja automatycznego oświetlenia kabiny
pasażerskiej
Funkcję automatyczną włącza się naciskając
krótko przycisk AUTO w górnej konsoli sterowania. Gdy włączony jest system automatyczny,
lampka kontrolna w przycisku zapala się, a
oświetlenie kabiny pasażerskiej włącza się i wyłącza zgodnie z poniższym opisem.
Oświetlenie schowka w desce
rozdzielczej
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy schowka i gaśnie po jej zamknięciu.
Oświetlenie lusterka w osłonie
przeciwsłonecznej*
Oświetlenie kabiny pasażerskiej:
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
pokrywy lusterka w osłonie przeciwsłonecznej i
gaśnie po jej zamknięciu.
•
włącza się po odblokowaniu zamków i po
wyłączeniu samochodu
•
wyłącza się po uruchomieniu samochodu i po
zablokowaniu zamków
•
włącza się w momencie otwarcia drzwi bocznych i gaśnie po ich zamknięciu.
Oświetlenie podłoża włącza się lub wyłącza po
otwarciu lub zamknięciu danych drzwi.
•
pozostaje włączone przez 2 minuty, gdy
otwarte są jedne z bocznych drzwi.
Oświetlenie progu
Lampki do czytania nad tylnymi siedzeniami6.
Oświetlenie podłoża*
Tylne oświetlenie sufitowe
Oświetlenie progu włącza się lub wyłącza po
otwarciu lub zamknięciu drzwi.
W tylnej części samochodu znajdują się lampki do
czytania, które służą również jako oświetlenie
kabiny pasażerskiej.
Oświetlenie włącza się w momencie otwarcia
drzwi bagażnika i gaśnie po ich zamknięciu.
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Oświetlenie dekoracyjne
W samochodach z panoramicznym oknem dachowym*
są dwa moduły lampek, po jednym z każdej strony sufitu.
7
Lampki do czytania włącza się i wyłącza krótkim
naciśnięciem przycisku na lampce. Jasność regu6
7
Lampki do czytania są także dostępne nad trzecim rzędem siedzeń*.
Nie dotyczy trzeciego rzędu siedzeń*.
Oświetlenie wnętrza włącza się po otwarciu drzwi
i wyłącza się po zablokowaniu zamków samochodu. Intensywność oświetlenia dekoracyjnego
można zmienić na wyświetlaczu centralnym i
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 175
OŚWIETLENIE
||
można także wyregulować precyzyjnie za pomocą
pokrętła w tablicy rozdzielczej.
Regulacja oświetlenia wnętrza
kabiny
Oświetlenie nastrojowe*
Oświetlenie wnętrza samochodu włącza się na
różne sposoby w zależności od wybranego położenia zapłonu. Oświetlenie wnętrza można regulować za pomocą pokrętła na tablicy rozdzielczej, a niektóre funkcje oświetlenia można także
regulować na wyświetlaczu centralnym.
Samochód jest wyposażony w diody LED, które
umożliwiają zmianę koloru światła. Zapalają się
one, gdy samochód jest uruchomiony. Oświetlenie nastrojowe można zmienić na wyświetlaczu
centralnym i można także wyregulować precyzyjnie za pomocą pokrętła w tablicy rozdzielczej.
Pokrętło na tablicy rozdzielczej,
po lewej stronie kierownicy,
służy do regulowania jasności
wyświetlacza, lampek kontrolnych, oświetlenia wnętrza i
oświetlenia nastrojowego*
Oświetlenie schowków w drzwiach
Oświetlenie schowków w drzwiach włącza się po
otwarciu drzwi i wyłącza się po zablokowaniu
zamków samochodu. Poziom intensywności
oświetlenia można wyregulować precyzyjnie za
pomocą pokrętła w tablicy rozdzielczej.
Oświetlenie przedniego uchwytu na
napoje w konsoli między fotelami
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Oświetlenie przednich uchwytów na napoje włącza się po odblokowaniu zamków samochodu, a
wyłącza się po zablokowaniu zamków. Poziom
intensywności oświetlenia można wyregulować
precyzyjnie za pomocą pokrętła w tablicy rozdzielczej.
2.
Nacisnąć przycisk My Car Światła i
oświetlenie Światła wewnętrzne.
Powiązane informacje
176
Regulacja oświetlenia wnętrza
•
Regulacja oświetlenia wnętrza kabiny
(Str. 176)
•
•
•
Przełączniki świateł (Str. 164)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
Wnętrze kabiny pasażerskiej (Str. 662)
3.
Wybrać jedno z następujących ustawień:
•
W pozycji Natężenie światła otoczenia
wybrać Wyłączone, Małe lub Wysokie.
•
W pozycji Poziom światła otoczenia
wybrać Ograniczone i Pełne.
Regulacja oświetlenia nastrojowego*
Samochód jest wyposażony w diody LED do
zmiany koloru światła. Zapalają się one, gdy
samochód jest uruchomiony.
Zmiana jasności świateł
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk rozruchu My Car
Światła i oświetlenie Światła
wewnętrzne Nastrojowe oświetlenie
wnętrza.
3.
W pozycji Natężenie podświetlenia
wnętrza wybrać Wyłączone, Małe lub
Wysokie.
Zmiana koloru światła
1. Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk rozruchu My Car
Światła i oświetlenie Światła
wewnętrzne Nastrojowe oświetlenie
wnętrza.
3.
Wybrać Według temperatury lub Według
koloru, aby zmienić kolor światła.
W przypadku wyboru opcji Według
temperatury światło zmienia się odpowiednio do ustawienia temperatury w kabinie
pasażerskiej.
W przypadku wyboru opcji Według koloru
możliwe jest użycie podkategorii Kolory
motywów w celu przeprowadzenia dokładniejszej regulacji.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OŚWIETLENIE
Powiązane informacje
•
•
•
Oświetlenie wnętrza (Str. 174)
Nastawianie funkcji świateł za pośrednictwem wyświetlacza centralnego (Str. 165)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
177
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Szyby, szkło i lusterka
•
Samochód jest wyposażony w elementy sterowania oknami, szybami i lusterkami. Niektóre
szyby samochodu są laminowane.
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 153)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 193)
•
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 196)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej
szyby* (Str. 242)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 244)
Laminowane szyby
Szyba przednia jest laminowana. Szkło laminowane jest także dostępne jako opcja dla niektórych innych powierzchni szklanych. Pokrycie szyb
warstwą laminatu poprawia izolację dźwiękową
kabiny oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie
przeciw próbom włamania do samochodu.
Panoramiczne okno dachowe* również jest laminowane.
Na szybach laminowanych umieszczony jest ten symbol1/>
Powiązane informacje
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 180)
•
•
•
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 188)
•
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
(Str. 184)
1
180
Elektryczne sterowanie szyb (Str. 182)
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
(Str. 185)
Zabezpieczenie przed
przytrzaśnięciem przez szyby i
zasłony przeciwsłoneczne
Wszystkie sterowane elektrycznie szyby i zasłony
przeciwsłoneczne* mają zabezpieczenie przed
przytrzaśnięciem, które zostaje uruchomione,
jeśli ruch szyby lub zasłony podczas otwierania
lub zamykania zostanie zablokowany przez jakikolwiek obiekt.
W przypadku zablokowania szyba/zasłona zatrzymuje się i zostaje automatycznie cofnięta o około
50 mm (około 2 cali) od położenia zablokowanego (lub do pozycji pełnego uchylenia).
Można obejść zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, jeśli doszło do przerwania zamykania, na
przykład na skutek oblodzenia, naciskając nadal
przycisk w tym samym kierunku.
W razie wystąpienia usterki zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem można wypróbować sekwencję
resetowania.
OSTRZEŻENIE
Jeśli akumulator rozruchowy został odłączony,
konieczne jest zresetowanie funkcji automatycznego otwierania i zamykania, aby działała
prawidłowo. Aby zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem mogło działać, konieczne jest
zresetowanie układu.
Nie dotyczy to szyby przedniej i panoramicznego okna dachowego*, które są zawsze laminowane i dlatego nie mają tego symbolu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Powiązane informacje
•
Sekwencja resetowania zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem (Str. 181)
•
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
(Str. 183)
•
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
(Str. 184)
•
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 188)
Sekwencja resetowania
zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem
•
Używanie zasłony przeciwsłonecznej*
(Str. 184)
Jeśli wystąpi problem z funkcjami elektrycznego
sterowania szybami, można wypróbować sekwencję resetowania.
OSTRZEŻENIE
Jeśli akumulator rozruchowy został odłączony,
konieczne jest zresetowanie funkcji automatycznego otwierania i zamykania, aby działała
prawidłowo. Aby zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem mogło działać, konieczne jest
zresetowanie układu.
Jeśli problem utrzymuje się albo dotyczy panoramicznego okna dachowego lub okna dachowego,
należy skontaktować się ze stacją obsługi2.
Resetowanie szyby sterowanej elektrycznie
1. Zacząć od położenia zamkniętego szyby.
2.
Następnie uruchomić ją ręcznie 3 razy w
górę do położenia zamkniętego.
> Nastąpi automatyczna inicjalizacja układu.
Powiązane informacje
2
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 180)
•
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
(Str. 183)
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 181
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Elektryczne sterowanie szyb
Do obsługi szyb sterowanych elektrycznie służą
panele sterowania w poszczególnych drzwiach.
Drzwi kierowcy mają przyciski do sterowania
wszystkimi szybami, a także do włączania blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz.
trzaśnięciem można wypróbować sekwencję
resetowania.
OSTRZEŻENIE
Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od
wewnątrz* wyłącza przyciski w drzwiach tylnych, w wyniku czego drzwi i szyb nie można
otworzyć od wewnątrz.
Przyciski sterowania tylnymi szybami.
Sterowane elektrycznie szyby są wyposażone w
zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. W razie
wystąpienia usterki zabezpieczenia przed przy-
182
Sekwencja resetowania zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem (Str. 181)
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych
pasażerów lub przedmiotów przez ruchome
części.
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych w
samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w
pozycję 0 oraz o zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
•
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli układ
elektryczny samochodu jest całkowicie
odłączony.
Panel przycisków w drzwiach kierowcy.
Przyciski sterowania przednimi szybami.
•
Powiązane informacje
•
Obsługa sterowanych elektrycznie szyb
(Str. 183)
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 180)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Obsługa sterowanych elektrycznie
szyb
Za pomocą panelu przycisków w drzwiach kierowcy można obsługiwać wszystkie szyby sterowane elektrycznie – panele przycisków w pozostałych drzwiach obsługują szybę sterowaną elektrycznie w danych drzwiach.
Sterowane elektrycznie szyby są wyposażone w
zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem. W razie
wystąpienia usterki zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem można wypróbować sekwencję
resetowania.
OSTRZEŻENIE
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych
pasażerów lub przedmiotów przez ruchome
części.
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych w
samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w
pozycję 0 oraz o zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
•
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli układ
elektryczny samochodu jest całkowicie
odłączony.
Działanie przełączników sterujących.
Kontrolowane podnoszenie i opuszczanie
szyby. Lekko wcisnąć lub pociągnąć do góry
jeden z przełączników. Sterowane elektrycznie szyby będą przesuwać się w górę lub w
dół, dopóki przełącznik będzie przytrzymywany w tym położeniu.
Automatyczne podnoszenie i opuszczanie
szyby. Wcisnąć lub pociągnąć do góry jeden z
przełączników do skrajnej pozycji i puścić.
Nastąpi całkowite otwarcie lub zamknięcie
okna.
Aby można było korzystać z elektrycznego sterowania szyb, wyłącznik zapłonu musi znajdować się
przynajmniej w położeniu I lub II. Sterowane elektrycznie szyby można obsługiwać przez kilka
minut od wyłączenia samochodu i zapłonu, ale nie
po otwarciu którychkolwiek drzwi. W tym samym
momencie można używać tylko jednego panelu
przycisków sterujących.
}}
183
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
Do sterowania można także użyć kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub funkcji otwierania
bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi.
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, że nie ma ryzyka przytrzaśnięcia
dzieci lub innych pasażerów w przypadku
zamykania wszystkich szyb za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub funkcji otwierania bezkluczykowego* za pomocą
klamki drzwi.
Elektryczne sterowanie szyb (Str. 182)
Używanie zasłony
przeciwsłonecznej*
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 180)
Zasłony przeciwsłoneczne są zamontowane w
obu tylnych drzwiach.
•
Sekwencja resetowania zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem (Str. 181)
Drzwi tylne – obsługiwana ręcznie
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 294)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 270)
Powiązane informacje
•
•
UWAGA
Jednym ze sposobów na zmniejszenie pulsującego hałasu powodowanego przez wiatr przy
otwartych szybach drzwi tylnych jest niewielkie
otwarcie także szyb w drzwiach przednich.
UWAGA
Szyb nie można otworzyć przy prędkościach
powyżej ok. 180 km/h (ok. 112 mph), można
je jednak zamknąć.
Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
184
Ilustracja ma charakter schematyczny – wersja może być
inna.
Zaczep zasłony przeciwsłonecznej
–
Wyciągnąć zasłonę i zaczepić jej górną krawędź w górnym obramowaniu okna.
Rozciągnięta zasłona nie przeszkadza przy podnoszeniu i opuszczaniu szyby.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka
wsteczne
•
Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych (Str. 187)
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
mają za zadanie zapewniać lepszą widoczność
do tyłu.
•
Sekwencja resetowania zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem (Str. 181)
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
Elektryczne sterowanie szyb (Str. 182)
Wewnętrzne lusterko wsteczne
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 244)
Powiązane informacje
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 180)
•
•
Wewnętrzne lusterko wsteczne można w łatwy
sposób przestawić ręcznie, zmieniając jego kąt.
Wewnętrzne lusterko wsteczne może być wyposażone w sterownik HomeLink*, funkcję automatycznego przyciemniania* i kompas*.
Lusterka boczne
OSTRZEŻENIE
Oba lusterka są wygięte dla zapewnienia optymalnej widoczności. Obiekty mogą wydawać
się bardziej oddalone niż są w rzeczywistości.
Ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych
jest regulowane za pomocą dźwigienki sterującej
w panelu przycisków w drzwiach kierowcy.
Dostępne są także różne ustawienia automatyczne, które można powiązać z przyciskami funkcji pamięci fotela regulowanego elektrycznie*.
Powiązane informacje
•
•
•
HomeLink®* (Str. 563)
Kompas* (Str. 567)
Regulacja przyciemnienia lusterek wstecznych (Str. 186)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 185
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Regulacja przyciemnienia lusterek
wstecznych
Jasne światło z reflektorów jadących z tyłu pojazdów padające na lusterka wsteczne może oślepiać kierowcę. Z funkcji przyciemnienia należy
skorzystać, gdy światła pojazdów jadących z tyłu
przeszkadzają kierowcy.
Lusterko dwupozycyjne
Wewnętrzne lusterko wsteczne można przyciemnić za pomocą dźwigni znajdującej się w jego
dolnej krawędzi.
Dźwignia zmiany pozycji lusterka nie występuje
przy lusterkach z funkcją automatycznego przyciemniania.
Automatyczne przyciemnienie lusterka*
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
ściemniają się automatycznie, jeżeli padające na
nie światło jest zbyt jasne. Funkcja automatycznego przyciemniania jest zawsze aktywna podczas jazdy, ale nie wtedy, gdy wybrany jest bieg
wsteczny.
Wewnętrzne lusterko wsteczne jest wyposażone
w dwa czujniki – jeden skierowany do przodu i
jeden skierowany do tyłu – które współpracują ze
sobą w celu wykrywania i eliminacji oślepiającego
światła. Czujnik skierowany do przodu wykrywa
światło otoczenia, a czujnik skierowany do tyłu
wykrywa światło pochodzące z reflektorów
pojazdu jadącego z tyłu.
Aby lusterka zewnętrzne mogły być wyposażone
w funkcję automatycznego przyciemniania, musi
ją mieć także wewnętrzne lusterko wsteczne.
UWAGA
UWAGA
W przypadku zmiany czułości zmiana przyciemniania nie jest zauważalna od razu, lecz
następuje stopniowo.
Jeśli czujniki zostaną zasłonięte na przykład
przez kartę parkingową, transponder, osłonę
przeciwsłoneczną lub przedmioty znajdujące
się na siedzeniach lub w przestrzeni bagażowej w taki sposób, że nie będzie do nich
docierać światło, działanie funkcji przyciemniania wewnętrznego lusterka wstecznego i lusterek zewnętrznych będzie ograniczone.
Czułość funkcji przyciemnienia dotyczy zarówno
wewnętrznego lusterka wstecznego, jak i lusterek
zewnętrznych.
Aby zmienić czułość funkcji przyciemnienia:
1.
2.
186
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
Dźwignia do opuszczania lusterka.
2.
Przestawienie dźwigni w kierunku wnętrza
kabiny powoduje ustawienie lusterka w położeniu zmniejszonego blasku odbicia.
Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
3.
W pozycji Automat. przyciemnianie
lusterka wstecznego wybrać Normalne,
Ciemne lub Jasne.
Przestawienie dźwigni w kierunku szyby czołowej powoduje ustawienie lusterka w normalnym położeniu.
Lusterka i
Powiązane informacje
•
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
(Str. 185)
•
Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych (Str. 187)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Zmiana kąta ustawienia lusterek
zewnętrznych
Dla zapewnienia lepszej widoczności do tyłu lusterka zewnętrzne wymagają ustawienia dostosowanego do preferencji kierowcy. Dostępne są
różne ustawienia automatyczne, które można
także powiązać z przyciskami funkcji pamięci
fotela regulowanego elektrycznie*.
Korzystanie z przełączników
sterujących lusterek zewnętrznych
1.
W celu ustawienia pozycji lewego lusterka
nacisnąć przycisk L, a prawego – R. W przycisku zaświeci się dioda kontrolna.
2.
Ustawić pozycję lusterka dźwigienką sterującą umieszczoną w środku.
3.
Ponownie wcisnąć przycisk L lub R. Dioda
kontrolna powinna zgasnąć.
Elektryczne składanie lusterek
wstecznych*
Ustawienie zewnętrznych lusterek wstecznych
jest regulowane za pomocą dźwigienki sterującej
w panelu przycisków w drzwiach kierowcy.
Wyłącznik zapłonu musi znajdować się przynajmniej w położeniu I.
3 Tylko
Aby je ponownie rozłożyć, nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
3.
W razie potrzeby powtórzyć powyższe czynności.
W ten sposób zostaje zaprogramowana pozycja
neutralna.
Zmiana kąta ustawienia podczas
parkowania3
Lusterka mogą zostać złożone do parkowania/
jazdy w wąskich miejscach.
Lusterko zewnętrzne można pochylić w dół, by
kierowca mógł obserwować na przykład krawędź
drogi podczas parkowania.
1.
Nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
–
2.
Zwolnić je po około 1 sekundzie. Lusterka
zatrzymają się automatycznie w położeniu
całkowicie złożonym.
W celu rozłożenia lusterek należy nacisnąć jednocześnie przyciski L i R. Lusterka zatrzymają się
automatycznie w położeniu całkowicie rozłożonym.
Przełączniki sterujące zewnętrznych lusterek wstecznych.
2.
Programowanie pozycji neutralnej
W przypadku mechanicznego przestawienia lusterek konieczne jest ponowne zaprogramowanie ich
pozycji neutralnej, aby funkcja elektrycznego składania/rozkładania* mogła działać prawidłowo.
1.
w połączeniu z przyciskami pamięci fotela regulowanego elektrycznie*.
W celu złożenia lusterek zewnętrznych należy
nacisnąć jednocześnie przyciski L i R.
Po włączeniu biegu wstecznego nacisnąć
przycisk L lub R.
Należy pamiętać, że może być potrzebne dwukrotne naciśnięcie przycisku, zależnie od tego, czy
został wcześniej wybrany. Przycisk miga, gdy lusterko zewnętrzne jest pochylone do dołu. Po
wyłączeniu biegu wstecznego lusterko zewnętrzne automatycznie zaczyna powracać do
pierwotnego położenia po około 3 sekundach i
osiąga to położenie po około 8 sekundach.
Automatyczna zmiana kąta ustawienia
podczas parkowania3
Przy tym ustawieniu lusterko zewnętrzne zostaje
automatycznie pochylone do dołu po wybraniu
biegu wstecznego. Pozycja złożona jest zaprogramowana fabrycznie i nie można jej zmienić.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 187
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
Można wymusić powrót lusterka zewnętrznego do
pierwotnego położenia, naciskając dwukrotnie
przycisk L lub R.
Powiązane informacje
•
Wewnętrzne i zewnętrzne lusterka wsteczne
(Str. 185)
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
•
Regulacja przyciemnienia lusterek wstecznych (Str. 186)
2.
Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
•
3.
W pozycji Pochyl lusterko zewnętrzne
przy cofaniu wybrać Wyłączone,
Kierowca, Pasażer lub Oba, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję i wybrać, które z lusterek
wstecznych ma zostać pochylone.
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
Lusterka i
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 244)
Panoramiczne okno dachowe*
Panoramiczne okno dachowe składa się z
dwóch szklanych sekcji. Przednią sekcję można
otwierać pionowo w tylnej krawędzi (uchylenie
okna dachowego) lub poziomo (położenie otwarcia). Sekcja tylna jest nieruchoma.
Panoramiczne okno dachowe jest wyposażone
w owiewkę i roletę przeciwsłoneczną wykonaną
z perforowanej tkaniny i umieszczoną pod
dachem szklanym, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed takimi czynnikami jak silne
światło słoneczne.
Automatyczne składanie lusterek po
zamknięciu samochodu*
W momencie zablokowania i odblokowania drzwi
przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania zewnętrzne lusterka wsteczne mogą zostać
automatycznie złożone bądź rozłożone.
188
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
3.
Wybrać Złóż lusterka po zablokowaniu,
aby włączyć lub wyłączyć.
Lusterka i
Przełącznik sterujący elektrycznym napędem
panoramicznego okna dachowego i jego zasłony
przeciwsłonecznej znajduje się w panelu sufitowym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Do sterowania można także użyć kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub funkcji otwierania
bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi.
Sterowanie panoramicznego okna dachowego i
zasłony przeciwsłonecznej działa, gdy wybrana
jest pozycja I lub II wyłącznika zapłonu.
WAŻNE
•
Nie otwierać panoramicznego okna
dachowego, gdy zamontowany jest
bagażnik.
•
Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
panoramicznym oknie dachowym.
OSTRZEŻENIE
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych
pasażerów lub przedmiotów przez ruchome
części.
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych w
samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w
pozycję 0 oraz o zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
•
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli układ
elektryczny samochodu jest całkowicie
odłączony.
Panoramiczne okno dachowe jest wyposażone w
owiewkę, która rozkłada się, gdy okno znajduje
się w położeniu otwartym.
Powiązane informacje
•
Obsługa panoramicznego okna dachowego*
(Str. 190)
•
Automatycznie zamknięcie zasłony przeciwsłonecznej panoramicznego okna dachowego* (Str. 192)
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 180)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 294)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 270)
WAŻNE
•
•
Przed otwarciem panoramicznego okna
dachowego należy usunąć lód i śnieg.
Uważać, by nie zarysować powierzchni i
nie uszkodzić uszczelek.
Nie uruchamiać panoramicznego okna
dachowego, jeśli zamarzło w położeniu
zamkniętym.
Owiewka
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 189
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Obsługa panoramicznego okna
dachowego*
Panoramiczne okno dachowe i zasłona przeciwsłoneczna są obsługiwane za pomocą przełączników w panelu sufitowym i zostały wyposażone
w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem.
WAŻNE
•
Nie otwierać panoramicznego okna
dachowego, gdy zamontowany jest
bagażnik.
•
Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na
panoramicznym oknie dachowym.
OSTRZEŻENIE
Upewnić się, że nie ma ryzyka przytrzaśnięcia
dzieci lub innych pasażerów w przypadku
zamykania wszystkich szyb za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub funkcji otwierania bezkluczykowego* za pomocą
klamki drzwi.
OSTRZEŻENIE
Może dojść do przytrzaśnięcia dzieci, innych
pasażerów lub przedmiotów przez ruchome
części.
•
Szyby należy zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
•
Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
•
Nie wolno pozostawiać dzieci samych w
samochodzie.
•
Wysiadając z samochodu, należy zawsze
pamiętać o wyłączeniu zasilania szyb sterowanych elektrycznie poprzez przełączenie układu elektrycznego samochodu w
pozycję 0 oraz o zabraniu ze sobą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
•
4
190
Nie wolno wystawiać przedmiotów ani
części ciała przez okna, nawet jeśli układ
elektryczny samochodu jest całkowicie
odłączony.
WAŻNE
•
Przed otwarciem panoramicznego okna
dachowego należy usunąć lód i śnieg.
Uważać, by nie zarysować powierzchni i
nie uszkodzić uszczelek.
•
Nie uruchamiać panoramicznego okna
dachowego, jeśli zamarzło w położeniu
zamkniętym.
Sterowanie panoramicznego okna dachowego i
zasłony przeciwsłonecznej działa, gdy wybrana
jest pozycja I lub II wyłącznika zapłonu.
Do sterowania można także użyć kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub funkcji otwierania
bezkluczykowego* za pomocą klamki drzwi.
WAŻNE
Zamykając panoramiczne okno dachowe
należy upewnić się, czy zostało ono prawidłowo domknięte.
Ruch okna dachowego zostaje przerwany w przypadku puszczenia przełącznika podczas ręcznego
sterowania, albo gdy osiągnie ono położenie
komfortowe4 względnie położenie maksymalnego
otwarcia lub zamknięcia. Ruch panoramicznego
okna dachowego i zasłony przeciwsłonecznej zostaje także przerwany, jeśli przełącznik na suficie
zostanie ponownie uruchomiony w kierunku przeciwnym do aktualnego kierunku ruchu.
Panoramiczne okno dachowe i zasłona przeciwsłoneczna są także wyposażone w zabezpieczenie
przed przytrzaśnięciem. W razie wystąpienia
usterki zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem
można wypróbować sekwencję resetowania.
Położenie komfortowe to położenie, w którym hałas wywołany szumem powietrza i rezonansem podczas jazdy jest na komfortowo niskim poziomie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
UWAGA
Aby można było ręcznie otworzyć panoramiczne okno dachowe, trzeba najpierw całkowicie otworzyć zasłonę przeciwsłoneczną. Przy
odwrotnej procedurze, aby można było całkowicie zamknąć zasłonę przeciwsłoneczną,
trzeba najpierw całkowicie zamknąć panoramiczne okno dachowe.
neczna jest całkowicie wysunięta, samoczynnie
odsunie się o około 50 mm (około 2 cali).
Jeśli panoramiczne okno dachowe zostaje
zamknięte z pozycji wentylacji, zasłona przeciwsłoneczna automatycznie podąża za nim.
Całkowite otwieranie i zamykanie
panoramicznego okna dachowego za
pomocą przełącznika na suficie
Uchylanie i zamykanie okna dachowego
2.
Aby otworzyć panoramiczne okno dachowe
do pozycji komfortowej, nacisnąć przełącznik
drugi raz do tyłu do pozycji otwierania ręcznego.
3.
Aby otworzyć panoramiczne okno dachowe
do pozycji maksymalnego otwarcia, nacisnąć
przełącznik trzeci raz do tyłu do pozycji otwierania ręcznego.
Zamykanie przebiega w odwrotnej kolejności –
przełącznik sterujący należy przesuwać do
przodu/w dół do pozycji ręcznego zamykania.
Otwieranie i zamykanie automatyczne
1. Aby maksymalnie odsunąć roletę przeciwsłoneczną, nacisnąć przełącznik do tyłu w położenie automatycznego otwarcia i puścić.
Obsługa w trybie ręcznym
Pozycja wentylacji okna dachowego z uniesioną tylną
krawędzią.
Aby otworzyć, nacisnąć przełącznik do góry
jeden raz.
Aby zamknąć, nacisnąć przełącznik w dół
jeden raz.
Przednia szyba okna dachowego zostaje uchylona tylną krawędzią do góry. Jeżeli w momencie
wybrania pozycji wentylacji zasłona przeciwsło-
Obsługa w trybie automatycznym
Otwieranie i zamykanie stopniowe
1. Aby otworzyć zasłonę przeciwsłoneczną,
nacisnąć przełącznik do tyłu do pozycji otwierania ręcznego.
2.
Aby otworzyć panoramiczne okno dachowe
do pozycji komfortowej, nacisnąć przełącznik
drugi raz do tyłu do pozycji otwierania automatycznego i puścić.
3.
Aby otworzyć panoramiczne okno dachowe
do pozycji maksymalnego otwarcia, nacisnąć
przełącznik trzeci raz do tyłu do pozycji otwierania automatycznego i puścić.
Zamykanie przebiega w odwrotnej kolejności –
przełącznik sterujący należy przesuwać do
przodu/w dół do pozycji automatycznego zamykania.
}}
191
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
Otwieranie i zamykanie automatyczne –
szybkie otwieranie lub zamykanie
Możliwe jest równoczesne otwieranie i zamykanie
panoramicznego okna dachowego i zasłony przeciwsłonecznej:
–
–
Otwieranie: dwukrotnie przesunąć przełącznik
sterujący do tyłu do pozycji automatycznego
otwierania i puścić.
Zamykanie: dwukrotnie przesunąć przełącznik
sterujący do przodu/w dół do pozycji automatycznego otwierania i puścić.
Powiązane informacje
•
•
•
192
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 188)
Automatycznie zamknięcie zasłony przeciwsłonecznej panoramicznego okna dachowego* (Str. 192)
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 180)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 294)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 270)
Automatycznie zamknięcie zasłony
przeciwsłonecznej panoramicznego
okna dachowego*
Dzięki tej funkcji zasłona przeciwsłoneczna
zamyka się automatycznie po upływie 15 minut
od zablokowania zamków zaparkowanego samochodu, jeśli temperatura otoczenia jest wysoka.
Ma to na celu obniżenie temperatury w kabinie
pasażerskiej i zabezpieczenie tapicerki samochodu przed płowieniem pod wpływem promieni
słonecznych.
Funkcja jest nieaktywna w momencie dostawy
samochodu z fabryki i można ją włączyć lub wyłączyć na wyświetlaczu centralnym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
Powiązane informacje
•
•
Panoramiczne okno dachowe* (Str. 188)
Obsługa panoramicznego okna dachowego*
(Str. 190)
•
Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem przez
szyby i zasłony przeciwsłoneczne (Str. 180)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 294)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 270)
Blokowanie.
Wybrać Automat. zamykanie rolety
przeciwsłonecznej, aby włączyć lub wyłączyć.
UWAGA
Zasłona przeciwsłoneczna zostaje zamknięta
również przy zamykaniu wszystkich szyb za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub funkcji otwierania bezkluczykowego*
przy użyciu klamki drzwi.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
Pióra wycieraczek i płyn do
spryskiwaczy
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 733)
Używanie wycieraczek szyby
przedniej
Wycieraczki z pomocą płynu do spryskiwaczy
pozwalają poprawić widoczność i kształt wiązki
światła reflektorów.
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 193)
Wycieraczki szyby przedniej oczyszczają szybę.
Różnych ustawień wycieraczek szyby przedniej
dokonuje się za pomocą prawej dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Przy niskiej temperaturze otoczenia samoczynnie
uruchamiane jest podgrzewanie dysz spryskiwaczy*, aby nie dopuścić do ich zamarzania.
Informacja o konieczności uzupełnienia płynu do
spryskiwaczy pojawia się na wyświetlaczu kierowcy, gdy w zbiorniku pozostało około 1 litra (1
kwarta) płynu.
Powiązane informacje
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 194)
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 196)
•
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 198)
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 195)
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 197)
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 736)
•
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 735)
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 734)
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Pokrętło, używane do nastawiania czułości
czujnika deszczu i częstotliwości pracy wycieraczek.
Jednokrotne przetarcie
Wychylenie dźwigni do w dół i zwolnienie
jej powoduje pojedyncze przetarcie szyby.
Wycieraczki szyby przedniej wyłączone
W pozycji 0 dźwigni przełącznika wycieraczki szyby przedniej są wyłączone.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 193
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
||
Przerywana praca wycieraczek
Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek
można regulować, odpowiednio obracając
pierścień regulacyjny.
•
•
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
(Str. 193)
Przestawienie dźwigni w górę uruchamia
wycieraczki z normalną prędkością.
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 195)
Przestawienie dźwigni jeszcze bardziej w
górę uruchamia wycieraczki z dużą pręd-
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 197)
Ciągła praca wycieraczek
kością.
•
•
WAŻNE
Przed uruchomieniem wycieraczek w okresie
zimowym należy upewnić się, że ich pióra nie
przymarzły, a śnieg i lód został całkowicie usunięty z przedniej i tylnej szyby.
WAŻNE
Gdy wycieraczki oczyszczają szybę przednią,
należy używać dużej ilości płynu do spryskiwaczy. Szyba przednia musi być mokra, gdy jej
wycieraczki pracują.
194
Korzystanie z czujnika deszczu
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Czułość
czujnika deszczu można regulować pokrętłem na
prawej dźwigni przełącznika zespolonego przy
kierownicy.
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 736)
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 735)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 734)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 733)
Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.
Przycisk czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości pracy
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 194)
Gdy czujnik deszczu jest włączony, na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest symbol czujnika
.
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 196)
Włączanie czujnika deszczu
Powiązane informacje
•
•
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 198)
Czujnik deszczu może zostać włączony przy pracującym silniku lub gdy układ elektryczny samo-
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
chodu jest przełączony w pozycję I lub II i dźwignia przełącznika wycieraczek jest w położeniu 0
lub w położeniu pojedynczego przetarcia.
WAŻNE
Wycieraczki przedniej szyby mogą się włączyć
i ulec uszkodzeniu w automatycznej myjni
samochodowej. Wyłącz czujnik deszczu, gdy
samochód pracuje lub, gdy układ elektryczny
samochodu jest w położeniu zapłonu I lub II.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie.
W celu włączenia czujnika deszczu należy nacisnąć przycisk
.
W celu dodatkowego przetarcia szyby należy
wychylić dźwignię przełącznika w dół.
Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia
czułości czujnika lub do dołu w celu zmniejszenia
czułości. Przy obracaniu pokrętłem do góry wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie.
Wyłączanie czujnika deszczu
W celu wyłączenia czujnika deszczu należy nacislub przestawić dźwignię
nąć jego przycisk
przełącznika wycieraczek do góry w inną pozycję.
Czujnik deszczu zostaje wyłączony automatycznie
w pozycji 0 wyłącznika zapłonu lub z chwilą wyłączenia silnika.
Czujnik deszczu zostaje wyłączony automatycznie,
gdy pióra wycieraczek zostaną ustawione w pozycji serwisowej. Czujnik deszczu zostaje ponownie
włączony po wyłączeniu pozycji serwisowej.
Powiązane informacje
Korzystanie z funkcji pamięci
czujnika deszczu
Czujnik deszczu automatycznie uruchamia
wycieraczki szyby przedniej w zależności od
ilości wody wykrytej na szybie przedniej.
Włączanie/wyłączanie funkcji pamięci
Funkcja pamięci czujnika deszczu może zostać
włączona w taki sposób, że przycisku czujnika
deszczu nie będzie trzeba naciskać po każdym
uruchomieniu samochodu:
•
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 196)
1.
•
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 198)
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
•
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
(Str. 193)
Nacisnąć przycisk My Car
szyby przedniej.
3.
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 195)
Wybrać Pamięć czujnika deszczu, aby
aktywować lub dezaktywować funkcję
pamięci.
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 197)
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 736)
•
•
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 735)
•
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 198)
Wycieraczka
Powiązane informacje
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 194)
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 196)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 734)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 733)
•
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
(Str. 193)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 193)
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 197)
}}
195
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 736)
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 735)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 734)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 733)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 193)
Używanie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
Spryskiwacze szyby przedniej i świateł przednich
oczyszczają szybę przednią i reflektory. Do uruchamiania spryskiwaczy szyby przedniej i reflektorów służy prawa dźwignia przełącznika zespolonego.
Uruchamianie spryskiwaczy szyby
przedniej i świateł przednich
WAŻNE
Unikać włączania spryskiwaczy, gdy są zamarznięte lub gdy zbiornik płynu do spryskiwaczy
jest pusty, gdyż w przeciwnym razie istnieje
ryzyko uszkodzenia pompy.
Spryskiwanie reflektorów*
Aby oszczędzać płyn, reflektory są spryskiwane
automatycznie z określoną częstotliwością, gdy są
włączone.
Ograniczone zmywanie
Funkcja spryskiwaczy, prawa dźwignia przełącznika zespolonego.
–
196
Pociągnąć prawą dźwignię przełącznika zespolonego w kierunku kierownicy w celu włączenia spryskiwaczy szyby przedniej i świateł
przednich.
> Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki wykonają jeszcze kilka przetarć.
Gdy w zbiorniku pozostaje tylko około 1 litra
(1 kwarty) płynu do spryskiwaczy, a na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Płyn do
spryskiwaczy Niski poziom Uzupełnij wraz z
, dopływ płynu do spryskiwaczy
symbolem
reflektorów zostaje odcięty. Ma to na celu zapewnienie priorytetu oczyszczaniu szyby przedniej dla
uzyskania odpowiedniej widoczności. Spryskiwacze reflektorów są uruchamiane tylko wtedy, gdy
włączone są światła mijania lub drogowe.
Powiązane informacje
•
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 194)
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 198)
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
(Str. 193)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 195)
Używanie wycieraczki i
spryskiwacza tylnej szyby
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 197)
Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby oczyszczają szybę. Do uruchamiania i zmiany ustawień spryskiwaczy/wycieraczek służy prawa
dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.
•
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 736)
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 735)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 734)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 733)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 193)
Włączanie wycieraczki i spryskiwacza
tylnej szyby
UWAGA
Silnik wycieraczki tylnej szyby jest wyposażony
w zabezpieczenie przed przegrzaniem, co
oznacza, że zostaje wyłączony w przypadku
przegrzania. Wycieraczka tylnej szyby wznawia
działanie po ostygnięciu.
Wybrać
w celu włączenia przerywanej
pracy wycieraczki tylnej szyby.
–
Wybrać
w celu włączenia ciągłej pracy
wycieraczki tylnej szyby.
Przestawić prawą dźwignię przełącznika zespolonego przy kierownicy do przodu, aby uruchomić spryskiwacz i wycieraczkę tylnej
szyby.
Powiązane informacje
•
•
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 194)
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 196)
•
Korzystanie z automatycznego trybu pracy
wycieraczki tylnej szyby podczas cofania
(Str. 198)
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 195)
}}
197
OKNA, SZYBY I LUSTERKA
•
•
•
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
(Str. 193)
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 736)
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 735)
Korzystanie z automatycznego trybu
pracy wycieraczki tylnej szyby
podczas cofania
Włączenie biegu wstecznego w czasie pracy
wycieraczek szyby przedniej spowoduje uruchomienie wycieraczki szyby tylnej. Po przestawieniu
dźwigni skrzyni biegów w inne położenie wycieraczka przerywa pracę.
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 734)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 733)
1.
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 193)
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
szyby przedniej.
3.
Wybrać Automatyczna wycieraczka tylnej
szyby w celu włączenia lub wyłączenia przecierania podczas cofania.
Wycieraczka
Jeżeli wycieraczka szyby tylnej jest już włączona i
pracuje z normalną prędkością, nic się nie zmieni.
Powiązane informacje
•
•
198
Korzystanie z czujnika deszczu (Str. 194)
Używanie spryskiwaczy szyby przedniej i
świateł przednich (Str. 196)
•
Pióra wycieraczek i płyn do spryskiwaczy
(Str. 193)
•
Korzystanie z funkcji pamięci czujnika
deszczu (Str. 195)
•
Używanie wycieraczki i spryskiwacza tylnej
szyby (Str. 197)
•
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 736)
•
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej
(Str. 735)
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 734)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 733)
•
Używanie wycieraczek szyby przedniej
(Str. 193)
FOTELE I KIEROWNICA
FOTELE I KIEROWNICA
Fotel przedni regulowany ręcznie
Zmiana wyprofilowania podparcia lędźwiowego* – nacisnąć przycisk w górę/w dół/do
przodu/do tyłu2.
Przednie fotele samochodu oferują liczne możliwości ustawień dla optymalnego komfortu siedzenia.
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Podnoszenie/opuszczanie siedziska – przesuwać regulator w górę/w dół.
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Zmiana nachylenia oparcia – obracać pokrętłem.
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 210)
OSTRZEŻENIE
Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować
przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas
jazdy. Upewnić się, że położenie fotela zostało
zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała
w razie gwałtownego hamowania lub wypadku.
Powiązane informacje
Podnoszenie/opuszczanie przedniej krawędzi
siedziska* – pompować w górę/w dół.1
•
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
Zmienić długość* siedziska poprzez pociągnięcie dźwigni do góry i ręczne przesunięcie
siedziska do przodu/do tyłu.
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* (Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 206)
Przesuwanie do przodu/do tyłu – pociągnąć
dźwignię do góry i ustawić fotel w odpowiedniej odległości od kierownicy i pedałów. Po
zmianie ustawienia należy upewnić się, czy
fotel został zablokowany w nowym położeniu.
1
2
200
Dotyczy tylko fotela kierowcy.
Dotyczy czterokierunkowej regulacji podparcia lędźwiowego*. Dwukierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego* obejmuje regulację do przodu/do tyłu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Fotel przedni regulowany
elektrycznie*
Przednie fotele samochodu oferują liczne możliwości ustawień dla optymalnego komfortu siedzenia. Fotel z elektryczną regulacją można przesuwać do przodu i do tyłu oraz w górę i w dół.
Przednią krawędź siedziska fotela można podnosić i opuszczać oraz regulować długość siedziska*. Można również regulować kąt nachylenia
oparcia. Wyprofilowanie odcinka lędźwiowego*
można regulować w górę, w dół, do przodu i do
tyłu.3
Regulacja fotela jest możliwa jedynie przez określony czas od odblokowania drzwi bez uruchamiania silnika. Regulacji fotela można dokonać w
każdym momencie przy uruchomionym silniku.
Regulacja jest również możliwa przez pewien czasie po wyłączeniu silnika.
WAŻNE
Mechanizm elektrycznej regulacji ustawienia
foteli wyposażony jest w wyłącznik przeciążeniowy, który zadziała w momencie zablokowania ruchu fotela przez przeszkodę. W takiej
sytuacji należy usunąć przeszkodę, a następnie ponownie wyregulować fotel.
3
4
Powiązane informacje
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* (Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 210)
Ustawianie fotela przedniego
regulowanego elektrycznie*
Ustawić fotel w żądanym położeniu za pomocą
regulatora zamontowanego na siedzisku przedniego fotela. Aby ustawić różne funkcje komfortowe, obrócić regulator wielofunkcyjny4 w
górę/w dół.
Ilustracja pokazuje regulatory w samochodzie z czterokierunkową regulacją podparcia lędźwiowego*. Samochody z dwukierunkową regulacją podparcia lędźwiowego* nie mają obrotowego regulatora wielofunkcyjnego.
Dotyczy czterokierunkowej regulacji podparcia lędźwiowego*. Dwukierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego* obejmuje regulację do przodu/do tyłu.
Niedostępny w samochodach z dwukierunkową regulacją podparcia lędźwiowego*.
W samochodach z czterokierunkową regulacją podparcia lędźwiowego* obrócić regulator
wielofunkcyjny4 w górę/w dół, aby ustawić
różne funkcje komfortowe. W samochodach z
dwukierunkową regulacją podparcia lędźwio-
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 201
FOTELE I KIEROWNICA
||
wego* użyć okrągłego przycisku, aby przesunąć podparcie lędźwiowe do przodu/do tyłu.
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
Podnoszenie/opuszczanie przedniej części
siedziska – przesunąć regulator w górę/w
dół.
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Podnoszenie/opuszczanie siedziska – przesuwać regulator w górę/w dół.
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 208)
•
Przesuwanie fotela do przodu/do tyłu – przesuwać regulator do przodu/do tyłu.
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 210)
Zmiana nachylenia oparcia – przesuwać
regulator do przodu/do tyłu.
W danej chwili może działać tylko jeden siłownik
regulacyjny (do przodu/do tyłu/w górę/w dół).
Oparć przednich foteli nie można opuścić całkowicie do przodu.
Zapisywanie w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i
wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej*
Pozycję fotela regulowanego elektrycznie*, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej* można przypisać do przycisków pamięci.
Przyciski pamięci umożliwiają zapisanie trzech
różnych pozycji fotela regulowanego elektrycznie*,
lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej*. Przyciski te znajdują
się po wewnętrznej stronie jednych lub obu drzwi
przednich*.
Powiązane informacje
•
•
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* (Str. 203)
•
202
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 206)
Przycisk pamięci
Przycisk pamięci
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Przycisk pamięci
Przycisk M do zapisywania ustawień.
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* (Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 210)
•
Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych (Str. 187)
•
Ustawienia wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej* (Str. 155)
Zapisywanie pozycji w pamięci
1.
Wyregulować w żądany sposób ustawienie
fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych i
wyświetlacza przeziernego na przedniej szybie.
2.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk M. Lampka w
przycisku zapali się.
3.
W ciągu trzech sekund nacisnąć i przytrzymać przycisk 1, 2 lub 3.
> Po zapisaniu ustawień pod wybranym
przyciskiem pamięci rozlega się sygnał
dźwiękowy i lampka kontrolna w przycisku
M gaśnie.
Jeśli w ciągu trzech sekund nie zostanie wciśnięty żaden z przycisków pamięci, lampka w przycisku M zgaśnie i nie zostaną zapisane żadne
ustawienia.
Pozycja fotela, lusterek zewnętrznych lub
wyświetlacza przeziernego na przedniej szybie
musi zostać zmieniona, aby można było zaprogramować nową pamięć.
Korzystanie z zapisanej w pamięci
pozycji fotela, lusterek
zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej*
Jeśli pozycja fotela regulowanego elektrycznie*,
lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej* została zapisana w
pamięci, ustawienia te można łatwo aktywować
za pomocą przycisków pamięci.
Przywołanie zapamiętanego ustawienia
Z zapisanych ustawień można skorzystać zarówno
przy otwartych, jak i zamkniętych drzwiach przednich:
Powiązane informacje
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 203
FOTELE I KIEROWNICA
||
Otwarte drzwi przednie
– Nacisnąć krótko jeden z przycisków pamięci
1 – 3. Fotel regulowany elektrycznie, zewnętrzne lusterka wsteczne i wyświetlacz przezierny na przedniej szybie przesuwają się i
zatrzymują się w położeniach zapisanych pod
wybranym przyciskiem pamięci.
OSTRZEŻENIE
Zamknięte drzwi przednie
– Nacisnąć jeden z przycisków pamięci 1 – 3 i
przytrzymać, aż fotel, zewnętrzne lusterka
wsteczne i wyświetlacz przezierny na przedniej szybie zatrzymują się w położeniach zapisanych pod wybranym przyciskiem pamięci.
Jeśli przycisk pamięci zostanie puszczony, ruch
fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych i
wyświetlacza przeziernego na przedniej szybie
zostanie zatrzymany.
204
•
Ponieważ fotel kierowcy można regulować przy wyłączonym zapłonie, dzieci nie
należy nigdy pozostawiać w pojeździe bez
opieki.
•
Ruch fotela można ZATRZYMAĆ w
dowolnym momencie, naciskając dowolny
przycisk na panelu sterowania fotela
regulowanego elektrycznie.
•
•
Nie regulować fotela podczas jazdy.
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 210)
•
Zmiana kąta ustawienia lusterek zewnętrznych (Str. 187)
•
Ustawienia wyświetlacza przeziernego na
szybie przedniej* (Str. 155)
Upewnić się, że w trakcie regulacji pod
fotelami nie znajdują się żadne przedmioty.
Powiązane informacje
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Ustawienia funkcji masażu* w
przednim fotelu
• Intensywność: Wybrać opcję Małe,
Do zmiany ustawień można wykorzystać zarówno
regulator wielofunkcyjny na fotelu, jak i wyświetlacz centralny. Zakres ustawień jest pokazywany
na wyświetlaczu centralnym.
• Szybkość: Wybrać opcję Wolna, Normalny
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 210)
Normalny lub Duże.
lub Szybka.
Ponowne uruchomienie masażu
Funkcja masażu zostaje wyłączona automatycznie
po 20 minutach. Ponownego włączenia funkcji
dokonuje się ręcznie.
–
Nacisnąć Restart na wyświetlaczu centralnym, aby ponownie uruchomić wybrany program masażu.
> Program masażu zostanie ponownie uruchomiony. Jeśli nie zostanie wykonana
żadna czynność, masaż będzie nadal
wyświetlany w widoku górnym.
Powiązane informacje
Regulator wielofunkcyjny znajdujący się z boku siedziska
fotela.
Ustawienia masażu
Dostępne są następujące opcje ustawień
masażu:
•
•
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* (Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 206)
• Wł.Wył.: Wybrać opcję Wł./Wył., aby włączyć/
wyłączyć funkcję masażu.
• Programy 1–5: Dostępnych jest 5 gotowych
programów masażu. Wybrać opcję Fala,
Bieżnik, Zaawansowane, Kręgosłup lub
Ramiona.
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 205
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja ustawień masażu* w
fotelu przednim
2.
Wybrać opcję Masaż w widoku ustawień
fotela.
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 208)
Do zmiany ustawień można wykorzystać zarówno
regulator wielofunkcyjny na fotelu, jak i wyświetlacz centralny. Zakres ustawień jest pokazywany
na wyświetlaczu centralnym.
3.
W celu przełączenia między różnymi funkcjami masażu należy wybrać odpowiednią
opcję albo bezpośrednio za pomocą wyświetlacza centralnego albo przesuwając kursor w
lub
górę/w dół za pomocą górnego
dolnego
przycisku regulatora wielofunkcyjnego. Zmienić ustawienie wybranej funkcji
bezpośrednio na wyświetlaczu centralnym lub
naciskając strzałki albo za pomocą przedlub tylnego
przycisku regulatora
niego
wielofunkcyjnego.
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 210)
Regulacja ustawień masażu w fotelu
przednim
Oparcia przednich foteli wyposażone są w funkcję
masażu. Masaż, którego ustawienia można zmieniać, jest wykonywany przez wypełnione powietrzem poduszki.
Funkcję masażu można włączyć tylko podczas
pracy silnika samochodu.
Powiązane informacje
•
•
1.
206
Aktywować regulator wielofunkcyjny, przekręcając regulator
w górę/w dół. Na
wyświetlaczu centralnym pojawi się widok
ustawień fotela.
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* (Str. 203)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja* długości siedziska
przedniego fotela
2.
Zależnie od wybranego poziomu wyposażenia
długość siedziska fotela reguluje się za pomocą
regulatora wielofunkcyjnego* z boku siedziska
albo ręcznie za pomocą regulatora z przodu siedziska.
Regulacja długości siedziska za
pomocą regulatora wielofunkcyjnego
Regulator wielofunkcyjny znajdujący się z boku siedziska.
1.
Aktywować regulator wielofunkcyjny, przekręw górę/w dół. Na
cając regulator
wyświetlaczu centralnym pojawi się widok
ustawień fotela.
Wybrać opcję Przedłużenie siedz. w
widoku ustawień fotela.
•
czterokierunNacisnąć przednią część
kowego przycisku, aby wysunąć siedzisko.
•
Nacisnąć tylną część czterokierunkowego
przycisku
, aby wsunąć siedzisko.
Ręczna regulacja długości siedziska
Powiązane informacje
•
•
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* (Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 206)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 210)
Regulator siedziska.
1.
Chwycić za uchwyt
pociągnąć do góry.
z przodu fotela i
2.
Wyregulować długość siedziska.
3.
Puścić uchwyt i upewnić się, że siedzisko
znalazło się w prawidłowym położeniu.
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 207
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja podparcia bocznego*
przedniego fotela
2.
Poprzez regulację boków oparcia można zwiększyć komfort podróżowania na przednim fotelu.
Wybrać opcję Podp. boczne w widoku ustawień fotela.
•
Nacisnąć przednią część czterokierunkowego przycisku, aby zwiększyć wyprofilo.
wanie podparcia bocznego
•
Nacisnąć tylną część czterokierunkowego
przycisku, aby zmniejszyć wyprofilowanie
podparcia bocznego
.
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 210)
Powiązane informacje
•
•
Regulator wielofunkcyjny znajdujący się z boku siedziska
fotela.
Boki oparcia można regulować w celu zapewnienia najlepszego podparcia. Do zmiany ustawień
można wykorzystać zarówno regulator wielofunkcyjny na fotelu, jak i wyświetlacz centralny. Zakres
ustawień jest pokazywany na wyświetlaczu centralnym.
Aby wyregulować podparcie boczne:
1.
208
Aktywować regulator wielofunkcyjny, przekręcając go w górę/w dół
. Na wyświetlaczu
centralnym pojawi się widok ustawień fotela.
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* (Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja podparcia lędźwiowego*
przedniego fotela
Regulacja podparcia lędźwiowego w
samochodzie z regulacją
czterokierunkową
Podparcie lędźwiowe jest ustawiane za pomocą
regulatora znajdującego się z boku siedziska.
Regulator w samochodach z dwukierunkową regulacją
podparcia lędźwiowego*.
Regulator wielofunkcyjny w samochodach z czterokierunkową regulacją podparcia lędźwiowego*.
Podparcie lędźwiowe reguluje się za pomocą
regulatora wielofunkcyjnego w samochodach z
regulacją czterokierunkową* lub za pomocą
okrągłego przycisku w samochodach z regulacją
dwukierunkową*. Regulator znajduje się z boku
siedziska fotela. W zależności od poziomu wyposażenia podparcie lędźwiowe można wyregulować
do przodu/do tyłu i w górę/w dół (czterokierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego) lub do
przodu/do tyłu (dwukierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego).
1.
Aktywować regulator wielofunkcyjny, przekręw górę/w dół. Na
cając regulator
wyświetlaczu centralnym pojawi się widok
ustawień fotela.
2.
Wybrać opcję Kręgosłup w widoku ustawień
fotela.
•
/w
Nacisnąć okrągły przycisk w górę
dół
, aby przesunąć podparcie lędźwiowe w górę/w dół.
•
przycisku,
Nacisnąć przednią część
aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia
lędźwiowego.
•
Nacisnąć tylną część
przycisku, aby
zmniejszyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 209
FOTELE I KIEROWNICA
||
Regulacja podparcia lędźwiowego w
samochodzie z regulacją
dwukierunkową
1.
okrągłego przyNacisnąć przednią część
cisku, aby zwiększyć wyprofilowanie podparcia lędźwiowego.
2.
okrągłego przycisku,
Nacisnąć tylną część
aby zmniejszyć wyprofilowanie podparcia
lędźwiowego.
Powiązane informacje
•
•
•
210
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* (Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 206)
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 208)
•
Regulacja fotela pasażera z fotela kierowcy*
(Str. 210)
Regulacja fotela pasażera z fotela
kierowcy*
Ustawienia przedniego fotela pasażera można
regulować z fotela kierowcy.
Aktywacja funkcji
Funkcja jest aktywowana w widoku funkcji na
centralnym wyświetlaczu:
Nacisnąć przycisk Ustaw fotel
pas. z miejsca kier., aby aktywować.
Regulacja fotela pasażera
Od momentu aktywacji funkcji kierowca ma 10
sekund, by rozpocząć regulację fotela pasażera.
Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana żadna
regulacja, funkcja zostaje wyłączona.
Kierowca dokonuje regulacji fotela pasażera za
pomocą elementów sterowania na fotelu kierowcy:
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Przesuwanie fotela pasażera do przodu/do
tyłu – przesuwać regulator do przodu/do tyłu.
•
Regulacja* długości siedziska przedniego
fotela (Str. 207)
Opuszczanie oparć w drugim
rzędzie siedzeń
•
Ustawienia funkcji masażu* w przednim
fotelu (Str. 205)
W drugim rzędzie siedzeń są trzy pojedyncze
siedzenia. Oparcia można składać oddzielnie.
•
Regulacja podparcia bocznego* przedniego
fotela (Str. 208)
•
Regulacja podparcia lędźwiowego* przedniego fotela (Str. 209)
OSTRZEŻENIE
•
Przed rozpoczęciem jazdy wyregulować
fotel i zablokować mechanizm regulacji.
Podczas regulowania pozycji fotela należy
zachować ostrożność. Niekontrolowana
lub nieostrożna regulacja może spowodować obrażenia na skutek przycięcia.
•
W przypadku załadunku długich przedmiotów trzeba je zawsze dobrze zamocować, aby nie spowodowały obrażeń ciała i
szkód podczas nagłego hamowania.
•
Na czas załadunku i rozładunku samochodu należy zawsze wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy.
•
W samochodzie z automatyczną skrzynią
biegów ustawić dźwignię skrzyni biegów
w położeniu P, by nie została przypadkowo przestawiona.
Zmiana nachylenia oparcia fotela pasażera –
przesuwać regulator do przodu/do tyłu.
Powiązane informacje
•
•
Fotel przedni regulowany ręcznie (Str. 200)
Fotel przedni regulowany elektrycznie*
(Str. 201)
•
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
•
Zapisywanie w pamięci pozycji fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza przeziernego
na szybie przedniej* (Str. 202)
•
Korzystanie z zapisanej w pamięci pozycji
fotela, lusterek zewnętrznych i wyświetlacza
przeziernego na szybie przedniej* (Str. 203)
•
Regulacja ustawień masażu* w fotelu przednim (Str. 206)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 211
FOTELE I KIEROWNICA
||
WAŻNE
Środkowe siedzenie
Zewnętrzne siedzenia
Aby opuścić oparcie:
Aby opuścić oparcie:
Podczas składania oparcia na tylnym siedzeniu nie mogą znajdować się żadne przedmioty.
Nie mogą być również zapięte pasy bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia tapicerki tylnego siedzenia.
WAŻNE
Siedzisko zintegrowanego fotelika dziecięcego* musi zostać opuszczone przed opuszczeniem oparcia środkowego siedzenia.
Podłokietnik* środkowego siedzenia trzeba
podnieść przed złożeniem siedzenia.
UWAGA
Całkowite złożenie poszczególnych części
oparcia tylnego siedzenia może wymagać
przesunięcia do przodu przednich foteli i/lub
podniesienia ich zbyt mocno odchylonych
oparć.
Może być również konieczne przesunięcie tylnych siedzeń do tyłu.
Podczas składania siedzenia drugiego rzędu
muszą znajdować się w pozycji pionowej, nie
należy ich składać, gdy są przechylone do
przodu dla ułatwienia wsiadania/wysiadania z
trzeciego rzędu siedzeń.
212
1.
Opuścić zagłówek ręcznie.
2.
Pociągnąć za taśmę znajdującą się po prawej
stronie środkowego siedzenia.
3.
Złożyć oparcie do przodu, aż do jego zablokowania w tym położeniu. Przy opuszczaniu
oparcia poduszka siedziska zostaje przesunięta w dół/do przodu, aby utworzyć płaską
powierzchnię.
Aby podnieść oparcie do pozycji pionowej:
1.
Pociągnąć za taśmę.
2.
Podnieść oparcie i zwolnić taśmę. Przesunąć
oparcie, aż do zablokowania zaczepu.
3.
W razie potrzeby podnieść zagłówek.
UWAGA
Przy składaniu siedzeń drugiego rzędu zawsze
zaczynać od normalnej pozycji siedzenia. Nie
używać dźwigni do składania siedzenia, gdy
znajduje się ono w pozycji ułatwiającej wsiadanie/wysiadanie z trzeciego rzędu siedzeń.
1.
Pociągnąć do góry uchwyt z boku siedzenia i
przytrzymać go w pozycji podniesionej podczas składania oparcia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
2.
Należy upewnić się, że oparcie z zagłówkiem
nie uderzy w przedni fotel przy opuszczeniu.
Złożyć oparcie do przodu, aż do jego zablokowania w tym położeniu.
> Przy opuszczaniu oparcia poduszka siedziska zostaje przesunięta w dół/do przodu,
aby utworzyć płaską powierzchnię. Przy
opuszczaniu oparcia tylnego siedzenia
zagłówek opuszcza się automatycznie.
OSTRZEŻENIE
Po rozłożeniu oparcia i zagłówka tylnego siedzenia upewnić się, że zostały one prawidłowo
zablokowane.
Zagłówki przy skrajnych siedzeniach muszą
być zawsze podniesione, gdy na którymkolwiek z tylnych siedzeń znajduje się pasażer.
Pociągnąć do góry uchwyt z boku siedzenia i
przytrzymać go w pozycji podniesionej podczas rozkładania oparcia.
2.
Należy upewnić się, że oparcie z zagłówkiem
nie uderzy w przedni fotel przy podnoszeniu.
Podnieść oparcie i puścić uchwyt.
3.
4.
Regulacja zagłówka na środkowym
siedzeniu
Zagłówki na zewnętrznych siedzeniach w drugim rzędzie muszą być zawsze podniesione,
gdy siedzenia trzeciego rzędu* są zajęte przez
pasażerów.
Upewnić się, czy oparcia zostały prawidłowo
zablokowane po złożeniu.
1.
Ustawić zagłówek środkowego siedzenia odpowiednio do wzrostu pasażera. Złożyć zagłówki
na siedzeniach zewnętrznych* w celu poprawy
widoczności do tyłu.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Aby podnieść oparcie do pozycji pionowej:
Regulacja zagłówków w drugim
rzędzie siedzeń
Powiązane informacje
•
Regulacja zagłówków w drugim rzędzie siedzeń (Str. 213)
•
Regulacja siedzenia w drugim rzędzie w kierunku wzdłużnym* (Str. 215)
•
Regulacja nachylenia oparcia w drugim rzędzie siedzeń (Str. 216)
Popchnąć oparcie aż do zablokowania się
zaczepu.
•
Wsiadanie i wysiadanie z trzeciego rzędu siedzeń* (Str. 217)
Podnieść zagłówek ręcznie.
•
Opuszczanie oparć w trzecim rzędzie siedzeń* (Str. 217)
Zagłówek środkowego siedzenia trzeba ustawić
zgodnie ze wzrostem pasażera, tak aby zabezpieczał cały tył jego głowy, o ile to możliwe. W razie
potrzeby zagłówek można wysunąć do góry ręcznie na odpowiednią wysokość.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 213
FOTELE I KIEROWNICA
Elektryczne opuszczanie skrajnych
zagłówków na tylnym siedzeniu*
||
OSTRZEŻENIE
Nie wolno obniżać skrajnych zagłówków, jeśli
skrajne tylne siedzenia są zajęte przez pasażerów.
OSTRZEŻENIE
Po rozłożeniu zagłówka trzeba go ustawić w
położeniu zablokowanym.
OSTRZEŻENIE
W celu opuszczenia zagłówka należy nacisnąć
zagłówek lekko do dołu, wciskając przycisk zwalniający blokadę (umieszczony pomiędzy zagłówkiem a oparciem jak pokazano na ilustracji).
OSTRZEŻENIE
Zagłówek środkowego siedzenia musi znajdować się w swoim dolnym położeniu, gdy siedzenie nie jest używane. Gdy środkowe siedzenie jest używane, zagłówek należy ustawić
prawidłowo do wzrostu pasażera tak, aby w
miarę możliwości zakrywał cały tył głowy.
Skrajne zagłówki można opuścić przy użyciu
widoku funkcji na centralnym wyświetlaczu.
Zagłówki można opuścić w pozycji 0 wyłącznika
zapłonu.
Nacisnąć przycisk Składanie
zagłówka, aby aktywować lub
dezaktywować funkcję opuszczania.
Odchylić zagłówek ręcznie do pozycji, w której
rozlegnie się odgłos mechanizmu blokującego.
214
Zagłówki na zewnętrznych siedzeniach w drugim rzędzie muszą być zawsze podniesione,
gdy siedzenia trzeciego rzędu* są zajęte przez
pasażerów.
Powiązane informacje
•
Opuszczanie oparć w drugim rzędzie siedzeń
(Str. 211)
•
Regulacja siedzenia w drugim rzędzie w kierunku wzdłużnym* (Str. 215)
•
Regulacja nachylenia oparcia w drugim rzędzie siedzeń (Str. 216)
•
Wsiadanie i wysiadanie z trzeciego rzędu siedzeń* (Str. 217)
•
Opuszczanie oparć w trzecim rzędzie siedzeń* (Str. 217)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja siedzenia w drugim
rzędzie w kierunku wzdłużnym*
Po zmianie ustawienia należy upewnić się, czy
fotel został zablokowany w nowym położeniu.
W samochodzie 7-miejscowym* siedzenia drugiego rzędu można przesuwać oddzielnie do
przodu lub do tyłu w celu uzyskania optymalnej
ilości miejsca na nogi dla pasażerów podróżujących w drugim i trzecim rzędzie siedzeń. W
samochodzie 5-miejscowym nie ma możliwości
przesuwania tylnych siedzeń w kierunku wzdłużnym.
Podnieść uchwyt znajdujący się pod siedzeniem.
3.
OSTRZEŻENIE
•
Przed rozpoczęciem jazdy wyregulować
fotel i zablokować mechanizm regulacji.
Podczas regulowania pozycji fotela należy
zachować ostrożność. Niekontrolowana
lub nieostrożna regulacja może spowodować obrażenia na skutek przycięcia.
•
W przypadku załadunku długich przedmiotów trzeba je zawsze dobrze zamocować, aby nie spowodowały obrażeń ciała i
szkód podczas nagłego hamowania.
•
Na czas załadunku i rozładunku samochodu należy zawsze wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy.
•
W samochodzie z automatyczną skrzynią
biegów ustawić dźwignię skrzyni biegów
w położeniu P, by nie została przypadkowo przestawiona.
•
Wsiadanie i wysiadanie z trzeciego rzędu siedzeń* (Str. 217)
•
Opuszczanie oparć w trzecim rzędzie siedzeń* (Str. 217)
Powiązane informacje
•
Przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu w
żądane położenie.
Opuszczanie oparć w drugim rzędzie siedzeń
(Str. 211)
•
Puścić uchwyt i przesunąć siedzenie, aż do
zablokowania zaczepu.
Regulacja zagłówków w drugim rzędzie siedzeń (Str. 213)
•
Regulacja nachylenia oparcia w drugim rzędzie siedzeń (Str. 216)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 215
FOTELE I KIEROWNICA
Regulacja nachylenia oparcia w
drugim rzędzie siedzeń
Zewnętrzne siedzenia
OSTRZEŻENIE
Nachylenie oparcia można regulować indywidualnie dla każdego siedzenia w drugim rzędzie.
•
Przed rozpoczęciem jazdy wyregulować
fotel i zablokować mechanizm regulacji.
Podczas regulowania pozycji fotela należy
zachować ostrożność. Niekontrolowana
lub nieostrożna regulacja może spowodować obrażenia na skutek przycięcia.
•
W przypadku załadunku długich przedmiotów trzeba je zawsze dobrze zamocować, aby nie spowodowały obrażeń ciała i
szkód podczas nagłego hamowania.
•
Na czas załadunku i rozładunku samochodu należy zawsze wyłączyć silnik i włączyć hamulec postojowy.
•
W samochodzie z automatyczną skrzynią
biegów ustawić dźwignię skrzyni biegów
w położeniu P, by nie została przypadkowo przestawiona.
Środkowe siedzenie
1.
Pociągnąć za taśmę znajdującą się po prawej
stronie środkowego siedzenia.
2.
Wyregulować nachylenie oparcia do
przodu/do tyłu, zmniejszając/zwiększając
nacisk na oparcie.
3.
Zwolnić taśmę, aby zablokować pozycję oparcia i przesunąć oparcie, aż do zablokowania
zaczepu.
Po zmianie ustawienia należy upewnić się, czy
fotel został zablokowany w nowym położeniu.
216
1.
Pociągnąć uchwyt z boku siedzenia do góry.
2.
Wyregulować nachylenie oparcia do
przodu/do tyłu, zmniejszając/zwiększając
nacisk na oparcie.
3.
Puścić uchwyt, aby zablokować pozycję oparcia i przesunąć oparcie, aż do zablokowania
zaczepu.
Po zmianie ustawienia należy upewnić się, czy
fotel został zablokowany w nowym położeniu.
Powiązane informacje
•
Opuszczanie oparć w drugim rzędzie siedzeń
(Str. 211)
•
Regulacja zagłówków w drugim rzędzie siedzeń (Str. 213)
•
Regulacja siedzenia w drugim rzędzie w kierunku wzdłużnym* (Str. 215)
•
Wsiadanie i wysiadanie z trzeciego rzędu siedzeń* (Str. 217)
•
Opuszczanie oparć w trzecim rzędzie siedzeń* (Str. 217)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Wsiadanie i wysiadanie z trzeciego
rzędu siedzeń*
UWAGA
Jeśli oparcia środkowego rzędu siedzeń nie
można zablokować po jego powrocie z pozycji
ułatwiającej wsiadanie/wysiadanie z tylnego
rzędu, może być konieczne jego ponowne
przesunięcie do przodu, a następnie do tyłu z
nieco większą siłą.
Aby umożliwić wygodne i łatwe wsiadanie i
wysiadanie z trzeciego rzędu siedzeń*, można
zmienić położenie drugiego rzędu siedzeń.
OSTRZEŻENIE
Opuszczanie oparć w trzecim
rzędzie siedzeń*
W trzecim rzędzie siedzeń są dwa pojedyncze
siedzenia. Można je składać oddzielnie.
WAŻNE
Aby możliwe było opuszczenie oparć siedzeń
3. rzędu, może być konieczna zmiana pozycji
oraz kąta ustawienia siedzeń w 2. rzędzie.
Po rozłożeniu oparcia i zagłówka tylnego siedzenia upewnić się, że zostały one prawidłowo
zablokowane.
Zagłówki przy skrajnych siedzeniach muszą
być zawsze podniesione, gdy na którymkolwiek z tylnych siedzeń znajduje się pasażer.
Aby opuścić oparcie:
1.
2.
Pociągnąć do góry/do przodu uchwyt znajdujący się na górze jednego ze skrajnych siedzeń w drugim rzędzie.
Złożyć oparcie do przodu i przesunąć całe
siedzenie do przodu.
Aby podnieść siedzenie do pozycji pionowej:
–
Przesunąć fotel do tyłu, do ogranicznika.
Oparcie musi opaść płynnie do prawidłowego
położenia.
Powiązane informacje
•
Opuszczanie oparć w drugim rzędzie siedzeń
(Str. 211)
•
Regulacja zagłówków w drugim rzędzie siedzeń (Str. 213)
•
Regulacja siedzenia w drugim rzędzie w kierunku wzdłużnym* (Str. 215)
•
Regulacja nachylenia oparcia w drugim rzędzie siedzeń (Str. 216)
•
Opuszczanie oparć w trzecim rzędzie siedzeń* (Str. 217)
1.
Pociągnąć do góry/do przodu uchwyt znajdujący się na górze oparcia.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 217
FOTELE I KIEROWNICA
||
2.
Należy upewnić się, że oparcie z zagłówkiem
nie będzie opierać się o przedni fotel po
opuszczeniu. Złożyć oparcie do przodu.
> Przy opuszczaniu oparcia poduszka siedziska zostaje przesunięta w dół/do przodu,
aby utworzyć płaską powierzchnię. Przy
opuszczaniu oparcia tylnego siedzenia
zagłówek opuszcza się automatycznie.
•
Wsiadanie i wysiadanie z trzeciego rzędu siedzeń* (Str. 217)
Przyciski na kierownicy i sygnał
dźwiękowy
Na kierownicy znajdują się sygnał dźwiękowy i
elementy sterowania np. systemów wspomagających kierowcę oraz funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.
W celu podniesienia siedzenia należy ręcznie
podnieść oparcie, aż do zablokowania. Zagłówek
podnosi się ręcznie.
OSTRZEŻENIE
Po rozłożeniu oparcia i zagłówka tylnego siedzenia upewnić się, że zostały one prawidłowo
zablokowane.
Zagłówki przy skrajnych siedzeniach muszą
być zawsze podniesione, gdy na którymkolwiek z tylnych siedzeń znajduje się pasażer.
Powiązane informacje
•
Opuszczanie oparć w drugim rzędzie siedzeń
(Str. 211)
•
Regulacja zagłówków w drugim rzędzie siedzeń (Str. 213)
•
Regulacja siedzenia w drugim rzędzie w kierunku wzdłużnym* (Str. 215)
•
Regulacja nachylenia oparcia w drugim rzędzie siedzeń (Str. 216)
5
218
Przyciski sterujące w kierownicy i manetki*.
Elementy sterowania systemów wspomagających kierowcę5.
Manetka* ręcznej zmiany biegów w skrzyni
automatycznej.
Elementy sterowania układu rozpoznawania
poleceń głosowych oraz do obsługi ustawień
wyświetlacza przeziernego na szybie przedniej, menu, komunikatów i telefonu.
Ogranicznik prędkości, Automatyczna kontrola prędkości jazdy, Aktywna kontrola prędkości jazdy* Ostrzeżenie o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu* i Pilot Assist.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
FOTELE I KIEROWNICA
Sygnał dźwiękowy
Blokada kierownicy
Regulacja kierownicy
Blokada kierownicy utrudnia kierowanie samochodem, na przykład w przypadku jego kradzieży. Odblokowaniu i zablokowaniu blokady
kierownicy towarzyszy odgłos zadziałania mechanizmu.
Kierownicę można ustawić w różnych położeniach.
Włączanie blokady kierownicy
Blokada kierownicy zostaje włączona po zablokowaniu zamków samochodu z zewnątrz i wyłączeniu silnika. Jeśli samochód zostanie pozostawiony
bez zamknięcia zamków, blokada kierownicy włączy się automatycznie po chwili.
Przycisk sygnału dźwiękowego znajduje się pośrodku
kierownicy.
Powiązane informacje
•
•
Blokada kierownicy (Str. 219)
Regulacja kierownicy (Str. 219)
Wyłączanie blokady kierownicy
Blokada kierownicy zostaje wyłączona po odblokowaniu zamków samochodu z zewnątrz. Jeśli
zamki samochodu nie są zablokowane, blokada
kierownicy zostanie wyłączona w chwili uruchomienia samochodu, pod warunkiem że kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania znajduje się w kabinie pasażerskiej.
Powiązane informacje
•
Przyciski na kierownicy i sygnał dźwiękowy
(Str. 218)
•
Regulacja kierownicy (Str. 219)
Możliwa jest regulacja wysokości kierownicy oraz jej
odległości od kierowcy.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy wyregulować położenie kierownicy i zablokować mechanizm
regulacji. Nie wolno regulować kierownicy
podczas jazdy.
W wersji ze wspomaganiem w układzie kierowniczym uzależnionym od prędkości jazdy można
regulować wielkość oporu, jaki stawiany jest przy
obracaniu kierownicy. Opór kierownicy jest regulowany zależnie od prędkości jazdy, tak aby
zapewnić kierowcy odpowiednie wyczucie drogi.
}}
219
FOTELE I KIEROWNICA
||
Dźwignia do regulacji kierownicy.
1.
Popchnąć dźwignię do przodu, aby odblokować kierownicę.
2.
Ustawić kierownicę w dogodnym położeniu.
3.
Pociągnąć dźwignię do tyłu w celu zablokowania położenia kierownicy. W razie wystąpienia oporu należy przy wciskaniu dźwigni
lekko nacisnąć kierownicę.
Powiązane informacje
•
•
•
220
Blokada kierownicy (Str. 219)
Przyciski na kierownicy i sygnał dźwiękowy
(Str. 218)
Ustawianie fotela przedniego regulowanego
elektrycznie* (Str. 201)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA
Klimatyzacja
Strefy klimatyzacji
Klimatyzacja – czujniki
Samochód ten jest wyposażony w elektronicznie
sterowany układ klimatyzacji automatycznej.
Układ klimatyzacji chłodzi, ogrzewa i osusza
powietrze podawane do przedziału pasażerskiego.
Liczba stref klimatyzacji, na jaką podzielony jest
samochód, decyduje o możliwości nastawiania
różnych temperatur w poszczególnych częściach
kabiny pasażerskiej.
Układ klimatyzacji posiada różne czujniki, wspomagające regulację temperatury w samochodzie.
Wszystkimi funkcjami układu klimatyzacji steruje
się z wyświetlacza centralnego i za pomocą
fizycznych przycisków w konsoli środkowej.
Lokalizacja czujnika
Klimatyzacja 4-strefowa
Niektóre funkcje klimatyzacji tylnych siedzeń
można także obsługiwać za pomocą elementów
sterowania klimatyzacją* z tyłu konsoli między
fotelami.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Strefy klimatyzacji (Str. 222)
Klimatyzacja – czujniki (Str. 222)
Temperatura odczuwalna (Str. 223)
Sterowanie regulacją temperatury za pomocą
poleceń głosowych (Str. 223)
Strefy klimatyzacji 4-strefowej.
Nagrzewnica (Str. 261)
W przypadku klimatyzacji 4-strefowej temperaturę
w kabinie można regulować oddzielnie dla lewej i
prawej strony zarówno na przednich, jak i na tylnych siedzeniach.
Jakość powietrza (Str. 224)
Powiązane informacje
Dystrybucja powietrza (Str. 227)
•
Klimatyzacja na postoju (Str. 250)
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Klimatyzacja (Str. 222)
Czujnik wilgotności – w obudowie przy wewnętrznym lusterku wstecznym.
Czujnik temperatury zewnętrznej — w prawym zewnętrznym lusterku wstecznym.
Czujnik temperatury w kabinie – obok fizycznych przycisków na konsoli środkowej.
Czujnik nasłonecznienia – na górnej powierzchni tablicy rozdzielczej.
UWAGA
Nie przykrywać i nie blokować czujników
odzieżą lub innymi przedmiotami.
222
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Przy wyposażeniu w Interior Air Quality System*
na wlocie powietrza układu klimatyzacji jest
zamontowany czujnik jakości powietrza.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 222)
Interior Air Quality System* (Str. 226)
Temperatura odczuwalna
Układ klimatyzacji reguluje warunki w kabinie w
oparciu o temperaturę odczuwalną, a nie rzeczywistą.
Wybrana temperatura odpowiada fizycznie odczuwalnej temperaturze, na którą wpływają takie
czynniki jak aktualna temperatura otoczenia,
prędkość powietrza, wilgotność i promieniowanie
słoneczne w samochodzie i wokół niego.
Czujnik nasłonecznienia rozpoznaje kierunek, z
którego padają promienie słoneczne. Oznacza to,
że temperatura powietrza w nawiewach po prawej
i lewej stronie może się różnić, mimo ustawienia
za pomocą elementów sterowania tej samej temperatury po obydwu stronach.
Sterowanie regulacją temperatury
za pomocą poleceń głosowych1
Polecenia głosowe do układu sterowania klimatyzacją, np. w celu zmiany temperatury, włączenia ogrzewania fotela* lub zmiany poziomu nadmuchu wentylatora.
Nacisnąć
poleceń:
•
„Climate” — rozpoczyna sesję dialogową z
układem klimatyzacji i przedstawia przykładowe polecenia.
•
„Set temperature to X degrees”— ustawia żądaną temperaturę.
•
„Raise temperature”/„Lower
temperature” — podnosi lub obniża ustawioną temperaturę o jeden poziom.
•
„Sync temperature” — synchronizuje temperaturę we wszystkich strefach samochodu
do temperatury ustawionej dla strefy kierowcy.
•
„Air on feet”/„Air on body” — otwiera
żądany dopływ powietrza.
•
„Air on feet off”/„Air on body off” —
zamyka żądany dopływ powietrza.
•
„Set fan to max”/„Turn off fan” — zmienia
przepływ powietrza do Max/Off.
Powiązane informacje
•
1
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Klimatyzacja (Str. 222)
i wypowiedzieć jedno z poniższych
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 223
KLIMATYZACJA
||
„Raise fan speed”/„Lower fan speed” —
podnosi lub obniża poziom nadmuchu wentylatora o jeden poziom.
•
•
„Turn on auto” — aktywuje automatyczną
regulację klimatyzacji.
„Turn on seat heat”/„Turn off seat heat”
— włącza/wyłącza podgrzewanie fotela*.
•
•
„Air condition on”/„Air condition off” —
włącza/wyłącza klimatyzację.
„Raise seat heat”/„Lower seat heat” —
zwiększa/zmniejsza ustawienie podgrzewania
fotela* o jeden poziom.
•
„Recirculation on”/„Recirculation off” —
włącza/wyłącza obieg powietrza.
•
„Turn on defroster ”/„Turn off defroster”
— włącza/wyłącza usuwanie zaparowania i
oblodzenia szyb oraz zewnętrznych lusterek
wstecznych.
•
•
•
224
„Turn on max defroster”/„Turn max
defroster off” — włącza/wyłącza maksymalną skuteczność odparowania i odszraniania szyb.
„Turn on electric defroster”/„Turn off
electric defroster” — włącza/wyłącza
ogrzewanie szyby przedniej*.
•
„Turn on rear defroster”/„Turn off rear
defroster” — włącza/wyłącza ogrzewanie
szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych.
•
„Turn steering wheel heat on”/„Turn
steering wheel heat off” — włącza/wyłącza podgrzewanie kierownicy*.
•
„Raise steering wheel heat”/„Lower
steering wheel heat” — zwiększa/zmniej-
sza ustawienie podgrzewania kierownicy* o
jeden poziom.
•
„Turn on seat ventilation”/„Turn off seat
ventilation” — włącza/wyłącza wentylację
fotela*.
•
„Raise seat ventilation”/„Lower seat
ventilation” — zwiększa/zmniejsza ustawienie wentylacji fotela* o jeden poziom.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 222)
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 157)
•
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 158)
•
Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych (Str. 161)
Jakość powietrza
Materiały zastosowane w kabinie oraz system
oczyszczania powietrza zapewniają wysokość
jakość powietrza w kabinie pasażerskiej.
Materiały
Wnętrze kabiny pasażerskiej Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim
było przyjemne i komfortowe, również dla osób
cierpiących na alergię dotykową lub astmę.
Specjalnie opracowane materiały przyczyniają się
do zminimalizowania ilości kurzu i pyłu we wnętrzu samochodu oraz ułatwiają utrzymanie go w
czystości.
Wykładziny dywanowe w kabinie i bagażniku
samochodu są łatwe do wyjmowania i czyszczenia.
Do czyszczenia wnętrza należy używać zalecanych
przez Volvo środków czyszczących i pielęgnacyjnych.
System oczyszczania powietrza
Oprócz filtra powietrza w kabinie pasażerskiej,
pakiet Clean Zone Interior Package* i system
jakości powietrza Interior Air Quality System* również pomagają w utrzymaniu wysokiej jakości
powietrza w kabinie.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja (Str. 222)
Clean Zone* (Str. 225)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
•
•
•
Clean Zone Interior Package* (Str. 226)
Clean Zone*
•
Interior Air Quality System* (Str. 226)
Funkcja Clean Zone sprawdza i sygnalizuje, czy
zostały spełnione wszystkie warunki dobrej
jakości powietrza w kabinie pasażerskiej.
Czy włączona jest funkcja kontroli jakości
powietrza Interior Air Quality System*.
•
•
Czy włączona jest dmuchawa wentylacji.
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 227)
Czy wyłączona jest recyrkulacja powietrza.
UWAGA
Określenie Clean Zone nie oznacza, że jakość
powietrza jest dobra. Wskazuje ono jedynie, że
zostały spełnione warunki pozwalające uzyskać dobrą jakość powietrza.
Powiązane informacje
Wskaźnik jest widoczny w widoku klimatyzacji
na wyświetlaczu centralnym.
•
•
•
•
Jakość powietrza (Str. 224)
Clean Zone Interior Package* (Str. 226)
Interior Air Quality System* (Str. 226)
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 227)
Wskaźnik jest widoczny w wierszu klimatyzacji, gdy widok klimatyzacji nie jest otwarty.
Jeśli warunki nie zostały spełnione, napis Clean
Zone będzie podświetlony na biało. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, kolor podświetlenia
tekstu zmieni się na niebieski.
Kontrolowane warunki:
•
Czy wszystkie drzwi i drzwi bagażnika są
zamknięte.
•
Czy wszystkie szyby boczne i panoramiczne
okno dachowe* są zamknięte.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 225
KLIMATYZACJA
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Pakiet Clean Zone Interior Package (CZIP) obejmuje szereg modyfikacji, zapewniających dodatkową izolację kabiny przed dostępem alergenów
i substancji powodujących dolegliwości astmatyczne.
Interior Air Quality System (IAQS) to w pełni
automatyczny układ utrzymania jakości powietrza, który oddziela gazy i cząsteczki, redukując
poziom zapachów i zanieczyszczenia powietrza
w kabinie.
W skład pakietu wchodzi:
IAQS jest elementem Clean Zone Interior
Package (CZIP) i służy do oczyszczania powietrza
w kabinie z takich zanieczyszczeń, jak pyły, węglowodory, tlenki azotu i ozon.
•
•
Dodatkowa funkcja automatycznego uruchamiania dmuchawy w układzie wentylacji po
odblokowaniu drzwi za pomocą kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania. Powoduje to
odświeżenie powietrza w kabinie. Operacja
trwa określony czas lub zostaje przerwana po
otwarciu drzwi pasażera. Długość czasu pracy
wentylatora stopniowo skraca się z uwagi na
zmniejszającą się potrzebę, do momentu gdy
wiek samochodu osiągnie 4 lata.
226
Clean Zone Interior Package* (Str. 226)
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 227)
UWAGA
Czujnik jakości powietrza musi być zawsze
włączony, by zagwarantować optymalną
jakość powietrza w kabinie pasażerskiej.
W pełni automatyczny system zapewnienia
jakości powietrza Interior Air Quality System
(IAQS).
W warunkach niskich temperatur zewnętrznych recyrkulacja powietrza zostaje ograniczona, aby uniknąć zaparowania szyb.
Jakość powietrza (Str. 224)
W razie zaparowania należy użyć funkcji
odszraniania szyby przedniej, szyb bocznych
oraz szyby tylnej.
Clean Zone* (Str. 225)
Interior Air Quality System* (Str. 226)
Filtr powietrza w przedziale pasażerskim
(Str. 227)
Clean Zone* (Str. 225)
Wykrycie przez czujnik jakości powietrza zanieczyszczenia powietrza spowoduje zamknięcie wlotu
powietrza i włączenie recyrkulacji.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
•
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie czujnika jakości
powietrza* (Str. 227)
•
Jakość powietrza (Str. 224)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie czujnika
jakości powietrza*
Filtr powietrza w przedziale
pasażerskim
Czujnik jakości powietrza jest częścią całkowicie
automatycznego systemu kontroli jakości powietrza Interior Air Quality System (IAQS).
Powietrze dostarczane do przedziału pasażerskiego przechodzi przez tylko jeden filtr.
Układ klimatyzacji rozprowadza pobierane
powietrze przez wyloty wentylacyjne rozmieszczone w kabinie samochodu.
Wymiana filtra powietrza w przedziale
pasażerskim
Automatyczna i ręczna dystrybucja
powietrza
Dla utrzymania wysokiej wydajności układu klimatyzacji filtr trzeba regularnie wymieniać. Należy
przestrzegać terminów wymiany filtra podanych w
Programie Serwisowym Volvo. Jeżeli samochód
jest użytkowany w środowisku o dużym zapyleniu,
konieczne mogą być częstsze wymiany filtra.
Przy włączonej automatycznej klimatyzacji dystrybucja powietrza odbywa się automatycznie. W
razie potrzeby dystrybucję powietrza można regulować ręcznie.
Istnieje możliwość włączania/wyłączenia czujnika
jakości powietrza.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Czujnik jakości powietrza, aby
aktywować lub dezaktywować czujnik jakości
powietrza.
UWAGA
Istnieją różne rodzaje filtra powietrza w przedziale pasażerskim. Należy upewnić się, że
zamontowany został właściwy filtr.
Powiązane informacje
•
Interior Air Quality System* (Str. 226)
Dystrybucja powietrza
Regulowane nawiewy
Niektóre nawiewy w samochodzie są regulowane,
co oznacza, że nawiew można otwierać/zamykać
w celu nakierowania strumienia powietrza.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Jakość powietrza (Str. 224)
Clean Zone* (Str. 225)
Clean Zone Interior Package* (Str. 226)
Interior Air Quality System* (Str. 226)
Umiejscowienie regulowanych nawiewów w kabinie
pasażerskiej.
W samochodzie pięciomiejscowym – cztery w
tablicy rozdzielczej, dwa z tyłu konsoli między
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 227
KLIMATYZACJA
||
fotelami i po jednym na każdym słupku drzwi
między przednimi i tylnymi drzwiami.
Zmiana sposobu dystrybucji
powietrza
Dodatkowo w samochodzie siedmiomiejscowym – po jednym nawiewie na każdym ze
słupków za drzwiami tylnymi.
Sposób dystrybucji powietrza można w razie
potrzeby zmienić ręcznie.
Klimatyzacja (Str. 222)
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
(Str. 228)
•
Otwieranie, zamykanie i regulacja nawiewów
(Str. 229)
•
Tabela opcji dystrybucji powietrza (Str. 230)
Przyciski dystrybucji powietrza w widoku klimatyzacji.
Dystrybucja powietrza — nawiewy do usuwania zaparowania i oblodzenia
Dystrybucja powietrza – nawiewy w tablicy
rozdzielczej i konsoli środkowej
Dystrybucja powietrza – nawiewy w podłodze
228
•
•
•
Powiązane informacje
•
•
Powiązane informacje
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć jeden lub kilka przycisków dystrybucji powietrza, aby otworzyć/zamknąć dany
kierunek nawiewu.
> Sposób dystrybucji powietrza zmienia się i
przyciski zapalają się/gasną.
Dystrybucja powietrza (Str. 227)
Otwieranie, zamykanie i regulacja nawiewów
(Str. 229)
Tabela opcji dystrybucji powietrza (Str. 230)
KLIMATYZACJA
Otwieranie, zamykanie i regulacja
nawiewów
Otwieranie i zamykanie nawiewów
Nakierowywanie nawiewów
Pokrętło nawiewu2.
Dźwignia nawiewu2.
Niektóre nawiewy w kabinie można otwierać,
zamykać i nakierowywać ręcznie.
Skierowanie skrajnych nawiewów samochodu na
szyby boczne pozwala wyeliminować ich zaparowanie.
Skierowanie skrajnych nawiewów w kierunku
wnętrza samochodu pozwala uzyskać przyjemne
warunki w kabinie pasażerskiej podczas gorącej
pogody.
–
Obrócić pokrętło, aby otworzyć/zamknąć
nawiew powietrza.
Im dłuższe są białe kreski widoczne na
pokrętle, tym silniejszy strumień powietrza.
–
Powiązane informacje
•
•
•
2
Przesunąć dźwignię poziomo/pionowo, aby
nakierować strumień powietrza wypływający z
nawiewu.
Dystrybucja powietrza (Str. 227)
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
(Str. 228)
Tabela opcji dystrybucji powietrza (Str. 230)
Ilustracja ma charakter schematyczny – budowa wylotu nawiewu zależy od lokalizacji w samochodzie.
229
KLIMATYZACJA
Tabela opcji dystrybucji powietrza
Sposób dystrybucji powietrza można w razie
potrzeby zmienić ręcznie. Dostępne są poniższe
opcje ustawienia.
Dystrybucja powietrza
Zadanie
Jeśli wszystkie przyciski dystrybucji powietrza zostaną wyłączone w trybie ręcznym, układ klimatyzacji wraca do sterowania automatycznego.
230
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia.
Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapobiega zaparowaniu i oblodzeniu w zimnym i wilgotnym klimacie (w tym celu poziom nadmuchu
wentylatora nie może być niski).
Główny strumień powietrza z nawiewów w tablicy rozdzielczej. Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia skuteczne chłodzenie podczas ciepłej
pogody.
Główny strumień powietrza z nawiewów przy podłodze. Pewna ilość powietrza
wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia ogrzewanie lub chłodzenie przy podłodze.
KLIMATYZACJA
Dystrybucja powietrza
Zadanie
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia
oraz nawiewów w tablicy rozdzielczej. Pewna ilość powietrza wydostaje się również
z innych nawiewów.
Zapewnia dobre warunki podczas ciepłej i suchej
pogody.
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia i
przy podłodze. Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia dobre warunki i skuteczne usuwanie
zaparowania podczas zimnej i wilgotnej pogody.
Główny strumień powietrza z nawiewów w tablicy rozdzielczej i przy podłodze.
Pewna ilość powietrza wydostaje się również z innych nawiewów.
Zapewnia dobre warunki podczas słonecznej
pogody przy niskiej temperaturze zewnętrznej.
Główny strumień powietrza z nawiewów do usuwania zaparowania i oblodzenia, w
tablicy rozdzielczej i przy podłodze.
Zapewnia zrównoważone warunki w kabinie pasażerskiej.
}}
231
KLIMATYZACJA
||
Powiązane informacje
•
•
•
232
Dystrybucja powietrza (Str. 227)
Otwieranie, zamykanie i regulacja nawiewów
(Str. 229)
Zmiana sposobu dystrybucji powietrza
(Str. 228)
KLIMATYZACJA
Elementy sterowania klimatyzacją
Główna klimatyzacja
Oprócz funkcji znajdujących się w wierszu klimatyzacji, innymi głównymi funkcjami klimatyzacji
można także sterować na zakładce Główny
ekran klimatyzacji.
Do sterowania funkcjami układu klimatyzacji
służą fizyczne przyciski w konsoli środkowej,
wyświetlacz centralny oraz elementy sterowania
klimatyzacji z tyłu konsoli między fotelami.
Fizyczne przyciski w konsoli środkowej
Elementy sterowania temperaturą po stronie
kierowcy i pasażera.
Elementy sterowania ogrzewaniem* i wentylacją* foteli kierowcy i pasażera oraz podgrzewaniem kierownicy*.
Przycisk ogrzewania szyby przedniej* i maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb.
Przycisk ogrzewania szyby tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych.
Wiersz klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym
Najczęstszymi funkcjami klimatyzacji można sterować z wiersza klimatyzacji.
Przycisk umożliwiający dostęp do widoku klimatyzacji. Grafika na przycisku pokazuje
aktywne ustawienia klimatyzacji.
Widok klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym
Jedno naciśnięcie środkowego przycisku w wierszu klimatyzacji umożliwia dostęp do widoku klimatyzacji.
W zależności od wersji wyposażenia widok klimatyzacji może obejmować kilka zakładek. Aby zmienić zakładkę, należy przeciągnąć palcem w
lewo/w prawo lub nacisnąć odpowiedni nagłówek.
Max, Elektryczna, Tylna – Elementy sterowania do usuwania zaparowania i oblodzenia
szyb i lusterek.
AC – Elementy sterowania klimatyzacji.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 233
KLIMATYZACJA
||
Recyrkulacja – Elementy sterowania recyrkulacji powietrza.
Elementy sterowania temperaturą dla tylnych
siedzeń.
Elementy sterowania dystrybucji powietrza.
Elementy sterowania podgrzewaniem tylnych
siedzeń*.
Elementy sterowania wentylatora dla przednich siedzeń.
Klimatyzacja na postoju
Klimatyzacją postojową samochodu można sterować na zakładce Regulacja postojowa.
AUTO – Automatyczna regulacja temperatury.
Elementy sterowania klimatyzacją z tyłu
konsoli między fotelami
Klimatyzacja tylna
Wszystkimi funkcjami klimatyzacji tylnych siedzeń
można sterować na zakładce Widok tylnego
układu klimatyzacji.
Klimatyzacja w drugim rzędzie – Elementy
sterowania funkcjami klimatyzacji na tylnym
siedzeniu, drugi rząd siedzeń. Elementy sterowania wentylatora dla tylnych siedzeń, drugi
rząd siedzeń.
Klimatyzacja w trzecim rzędzie – Elementy
sterowania funkcjami klimatyzacji na tylnym
siedzeniu, trzeci rząd siedzeń*.
Elementy sterowania podgrzewaniem tylnych
siedzeń*.
Elementy sterowania wentylatora dla tylnych
siedzeń.
Elementy sterowania temperaturą dla tylnych
siedzeń.
Przycisk blokowania/odblokowania na panelu
klimatyzacji.
234
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Panel klimatyzacji jest wyposażony w blokadę
ekranu, która zapobiega niezamierzonej zmianie
prędkości wentylatora i temperatury. Gdy ekran
jest zablokowany, widoczne są tylko przyciski siedzeń* i przycisk odblokowania.
Po odblokowaniu na panelu klimatyzacji można
zmienić prędkość wentylatora oraz temperaturę i
widoczne są wszystkie wybrane ustawienia klimatyzacji. Ekran blokuje się automatycznie po upływie pewnego czasu braku aktywności.
Powiązane informacje
•
•
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 244)
Włączanie i wyłączanie
podgrzewania przedniego fotela*
•
Regulacja prędkości wentylatora dla przednich siedzeń (Str. 245)
•
Regulacja prędkości wentylatora dla tylnych
siedzeń (Str. 245)
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.
•
•
•
Synchronizacja temperatury (Str. 248)
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji (Str. 249)
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji trzeciego
rzędu siedzeń* (Str. 250)
Klimatyzacja (Str. 222)
Włączanie i wyłączanie podgrzewania przedniego fotela* (Str. 235)
•
Włączanie i wyłączanie podgrzewania tylnych
siedzeń* (Str. 236)
•
Włączanie i wyłączanie wentylacji fotela
przedniego* (Str. 237)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania kierownicy* (Str. 238)
•
Włączanie automatycznej regulacji temperatury (Str. 239)
•
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji powietrza
(Str. 240)
•
Włączanie i wyłączanie maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb
(Str. 241)
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej
szyby* (Str. 242)
Przyciski kierownicy i foteli w wierszu klimatyzacji.
1.
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk kierownicy i
fotela w wierszu klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym, aby otworzyć funkcję regulacji
podgrzewania foteli i kierownicy.
Jeśli samochód nie jest wyposażony w wentylowane siedzenia lub podgrzewaną kierownicę, przycisk podgrzewanych siedzeń jest
dostępny bezpośrednio w wierszu klimatyzacji.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 235
KLIMATYZACJA
||
2.
Naciskać wielokrotnie przycisk podgrzewanych siedzeń, aby wybrać jeden z czterech
poziomów: Wyłączone, Wysoki, Średnie i
Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk pokazuje nastawioną wartość.
OSTRZEŻENIE
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu temperatury z powodu braku
zmysłu czucia lub mają problemy z obsługą
elementów sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą one doznać
poparzeń ciała.
Powiązane informacje
•
•
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
podgrzewania przedniego fotela*
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.
Możliwe jest ustawienie aktywacji lub dezaktywacji automatycznego włączenia ogrzewania siedzeń
przy rozruchu silnika. Po aktywacji automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się przy
niskiej temperaturze otoczenia.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Automatyczny poziom
ogrzewania fotela kierowcy i
Automatyczny poziom ogrzewania fotela
pasażera, aby aktywować lub dezaktywować
automatyczne włączenie podgrzewania fotela
kierowcy i fotela pasażera.
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego
włączenia podgrzewania przedniego fotela*
(Str. 236)
4.
Wybrać opcję Niski, Średnie lub Wysoki,
aby określić poziom ustawiany po aktywacji
funkcji.
Powiązane informacje
•
•
236
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Włączanie i wyłączanie podgrzewania przedniego fotela* (Str. 235)
Włączanie i wyłączanie
podgrzewania tylnych siedzeń*
Siedzenia można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy i pasażerów przy zimnej pogodzie.
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
tylnych siedzeń z przedniego siedzenia
Przyciski podgrzewania siedzeń w grupie Widok tylnego
układu klimatyzacji w widoku klimatyzacji.
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym i wybrać kartę Widok tylnego
układu klimatyzacji.
2.
Naciskać wielokrotnie przycisk podgrzewanych siedzeń, aby wybrać jeden z czterech
poziomów: Wyłączone, Wysoki, Średnie i
Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk pokazuje nastawioną wartość.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie podgrzewania
tylnych siedzeń z tylnego siedzenia
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Włączanie i wyłączanie wentylacji
fotela przedniego*
Siedzenia można wentylować w celu poprawy
komfortu podróżowania na przykład podczas
gorącej pogody.
W skład układu wentylującego wchodzą wentylatory w siedziskach i oparciach foteli, które nawiewają powietrze przez obicia tapicerskie. Uzyskiwany efekt chłodzenia wzmaga się wraz ze spadkiem temperatury powietrza w kabinie. Układ ten
można włączyć przy uruchomionym silniku.
Wskazanie i przyciski podgrzewania siedzeń na panelu
klimatyzacji z tyłu konsoli między fotelami.
–
Naciskać wielokrotnie lewy lub prawy przycisk podgrzewanych siedzeń na panelu klimatyzacji na konsoli między fotelami, aby
wybrać jeden z czterech poziomów:
Wyłączone, Wysoki, Średnie lub Niski.
> Poziom zmienia się i ekran na panelu klimatyzacji pokazuje nastawioną wartość.
OSTRZEŻENIE
Funkcji podgrzewania siedzeń nie mogą używać osoby, które mają trudności z odczuwaniem wzrostu temperatury z powodu braku
zmysłu czucia lub mają problemy z obsługą
elementów sterowania podgrzewanych siedzeń. W przeciwnym razie mogą one doznać
poparzeń ciała.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 237
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
kierownicy*
||
2.
Kierownicę można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy przy zimnej
pogodzie.
Naciskać wielokrotnie przycisk podgrzewanej
kierownicy, aby wybrać jeden z czterech
poziomów: Wyłączone, Wysoki, Średnie i
Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk pokazuje nastawioną wartość.
Powiązane informacje
•
•
Przyciski kierownicy i foteli w wierszu klimatyzacji.
1.
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk kierownicy i
fotela w wierszu klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym, aby otworzyć funkcję regulacji
podgrzewania foteli i kierownicy.
Jeśli samochód nie jest wyposażony w ogrzewane fotele lub ogrzewaną kierownicę, przycisk wentylacji foteli jest dostępny bezpośrednio w wierszu klimatyzacji.
2.
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego
włączenia podgrzewania kierownicy*
(Str. 239)
Naciskać wielokrotnie przycisk wentylowanych siedzeń, aby wybrać jeden z czterech
poziomów: Wyłączone, Wysoki, Średnie i
Niski.
> Poziom zostaje zmieniony i przycisk pokazuje nastawioną wartość.
Przyciski kierownicy i foteli w wierszu klimatyzacji.
1.
Nacisnąć przycisk kierownicy i fotela po stronie kierowcy w wierszu klimatyzacji na
wyświetlaczu centralnym, aby otworzyć funkcję regulacji ogrzewania fotela i kierownicy.
Jeśli samochód nie jest wyposażony w ogrzewane lub wentylowane fotele, przycisk ogrzewania kierownicy jest dostępny bezpośrednio
w wierszu klimatyzacji.
Powiązane informacje
•
238
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
podgrzewania kierownicy*
Kierownicę można podgrzać w celu poprawy
komfortu podróżowania dla kierowcy przy zimnej
pogodzie.
Włączanie automatycznej regulacji
temperatury
2.
•
Przy włączonej automatycznej regulacji temperatury sterowanie wieloma funkcjami klimatyzacji
odbywa się automatycznie.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Poziom automatycznego
ogrzewania kierownicy, aby aktywować lub
dezaktywować automatyczne włączenie podgrzewania kierownicy.
4.
Wybrać opcję Niski, Średnie lub Wysoki,
aby określić poziom ustawiany po aktywacji
funkcji.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania kierownicy* (Str. 238)
Krótkie naciśnięcie — sterowanie recyrkulacją powietrza, klimatyzacją i dystrybucją
powietrza przebiega automatycznie.
Długie naciśnięcie — sterowanie recyrkulacją powietrza, klimatyzacją i dystrybucją
przebiega automatycznie, a poziom temperatury i nadmuchu wentylatora zostają
przełączone na ustawienia standardowe:
22 °C (72 °F) oraz poziom 3 (poziom 2
dla tylnych siedzeń).
> Automatyczna regulacja temperatury zostaje aktywowana i przycisk się zapala.
•
Istnieje możliwość ustawienia, czy automatyczne
włączenie podgrzewania kierownicy przy rozruchu
silnika ma być włączone czy wyłączone. Po aktywacji automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się przy niskiej temperaturze otoczenia.
1.
Nacisnąć krótko lub długo opcję AUTO.
UWAGA
Temperaturę i prędkość dmuchawy można
zmienić bez wyłączania automatycznej klimatyzacji. Automatyczna klimatyzacja zostaje
wyłączona w przypadku ręcznej zmiany dystrybucji powietrza lub włączenia maksymalnej
skuteczności odparowania i odszraniania szyb.
Przycisk automatycznej regulacji w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 239
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji
powietrza
WAŻNE
Jeżeli recyrkulacja powietrza w kabinie trwa
zbyt długo, zachodzi ryzyko zaparowania wewnętrznych powierzchni szyb.
Funkcja recyrkulacji powietrza odcina dopływ
zanieczyszczonego powietrza, gazów spalinowych itp. z zewnątrz samochodu, w wyniku
czego układ klimatyzacji wykorzystuje w obiegu
zamkniętym powietrze znajdujące się w kabinie
pasażerskiej.
UWAGA
Włączenie recyrkulacji powietrza nie jest możliwe, gdy włączony jest maksymalny nawiew
odszraniania.
Powiązane informacje
•
•
Przycisk recyrkulacji powietrza w widoku klimatyzacji.
240
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć opcję Recyrkulacja.
> Recyrkulacja powietrza zostaje włączona/
wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Aktywacja i dezaktywacja ustawienia czasu
recyrkulacji powietrza (Str. 240)
Aktywacja i dezaktywacja ustawienia
czasu recyrkulacji powietrza
Funkcja recyrkulacji powietrza odcina dopływ
zanieczyszczonego powietrza, gazów spalinowych itp. z zewnątrz samochodu, w wyniku
czego układ klimatyzacji wykorzystuje w obiegu
zamkniętym powietrze znajdujące się w kabinie
pasażerskiej.
Możliwe jest ustawienie aktywacji lub dezaktywacji wyłącznika czasowego recyrkulacji powietrza.
Po aktywacji wyłącznika czasowego, recyrkulacja
powietrza jest wyłączana automatycznie po 20
minutach.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Timer recyrkulacji, aby aktywować
lub dezaktywować wyłącznik czasowy recyrkulacji powietrza.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie recyrkulacji powietrza
(Str. 240)
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie maksymalnej
skuteczności odparowania i
odszraniania szyb
Położenie maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb służy do szybkiego usuwania pary i lodu z szyb.
Włączanie i wyłączanie maksymalnej
skuteczności odparowania i
odszraniania szyb z konsoli środkowej
W samochodach bez ogrzewania szyby przedniej:
–
Nacisnąć przycisk wyłącznika.
> Maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb zostaje włączona/wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.
Włączanie i wyłączanie maksymalnej
skuteczności odparowania i
odszraniania szyb z wyświetlacza
centralnego
W samochodach z ogrzewaniem szyby przedniej:
–
Naciskać wielokrotnie przycisk, aby wybrać
jeden z trzech poziomów:
Na konsoli środkowej znajduje się fizyczny przycisk umożliwiający szybki dostęp do funkcji maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb.
•
•
W samochodach z ogrzewaniem szyby przedniej*
maksymalną skuteczność odparowania i odszraniania szyb można włączyć tylko oddzielnie w
widoku klimatyzacji wyświetlacza centralnego.
•
Włączone ogrzewanie szyby przedniej
Włączone ogrzewanie przedniej szyby i
maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb
Wyłączone.
> Ogrzewanie szyby przedniej i maksymalna
skuteczność odparowania i odszraniania
szyb zostają włączone/wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
Przycisk maksymalnej skuteczności odparowania i
odszraniania szyb w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
UWAGA
Maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb zostaje włączona z pewnym
opóźnieniem w celu uniknięcia krótkiego
wzrostu prędkości dmuchawy, jeśli ogrzewanie przedniej szyby zostanie wyłączone
dwoma szybkimi naciśnięciami przycisku.
Przycisk fizyczny na konsoli środkowej.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 241
KLIMATYZACJA
||
2.
Nacisnąć opcję Max.
> Maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb zostaje włączona/wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.
Funkcja maksymalnej skuteczności odparowania i odszraniania szyb wyłącza automatyczne sterowanie klimatyzacją i recyrkulacją powietrza, włącza klimatyzację i
przełącza poziom nadmuchu wentylatora
na 5, a temperaturę na HI.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
przedniej szyby*
Ogrzewanie przedniej szyby służy do szybkiego
usuwania zaparowania i oblodzenia z szyby.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
przedniej szyby z konsoli środkowej
Na konsoli środkowej znajduje się fizyczny przycisk umożliwiający szybki dostęp do ogrzewania
przedniej szyby.
Po wyłączeniu maksymalnej skuteczności
odparowania i odszraniania szyb układ klimatyzacji wraca do wcześniejszych ustawień.
–
Naciskać wielokrotnie przycisk, aby wybrać
jeden z trzech poziomów:
•
•
Włączone ogrzewanie szyby przedniej
Włączone ogrzewanie przedniej szyby i
maksymalna skuteczność odparowania i
odszraniania szyb
Wyłączone.
> Ogrzewanie szyby przedniej i maksymalna
skuteczność odparowania i odszraniania
szyb zostają włączone/wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
•
UWAGA
Zmiana poziomu nadmuchu wentylatora na 5
podnosi poziom hałasu.
Powiązane informacje
•
242
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Przycisk fizyczny na konsoli środkowej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
przedniej szyby z wyświetlacza
centralnego
UWAGA
Ogrzewanie szyby przedniej może wpływać na
działanie transponderów i innych urządzeń
komunikacyjnych.
Powiązane informacje
•
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Włączanie i wyłączanie automatycznego włączenia ogrzewania przedniej szyby*
(Str. 243)
Włączanie i wyłączanie
automatycznego włączenia
ogrzewania przedniej szyby*
Ogrzewanie przedniej szyby służy do szybkiego
usuwania zaparowania i oblodzenia z szyby.
Możliwe jest ustawienie aktywacji lub dezaktywacji automatycznego włączenia ogrzewania przedniej szyby przy rozruchu silnika. Po aktywacji automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się w
razie ryzyka oblodzenia lub zaparowania szyby
przedniej lub szyb. Ogrzewanie wyłączy się automatycznie, gdy szyba przednia/szyba nagrzeją się
wystarczająco, a oblodzenie lub zaparowanie zniknie.
Przycisk ogrzewania szyby przedniej w widoku klimatyzacji.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
2.
Nacisnąć opcję Elektryczna.
> Ogrzewanie szyby przedniej zostaje włączone/wyłączone i przycisk zapala się/
gaśnie.
3.
Wybrać Automatyczne odmrażanie szyby
przedniej, aby aktywować lub dezaktywować
automatycznie włączenie ogrzewania szyby
przedniej.
UWAGA
Po obu bokach szyby przedniej znajduje się
trójkątny obszar, który nie jest ogrzewany
elektrycznie i odmrożenie tych powierzchni
może zająć więcej czasu.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej
szyby* (Str. 242)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 243
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych
Funkcja podgrzewania tylnej szyby i lusterek
zewnętrznych służy do szybkiego usuwania zaparowania i lodu z szyby i lusterek.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych z
wyświetlacza centralnego
Funkcja podgrzewania tylnej szyby i lusterek
zewnętrznych służy do szybkiego usuwania zaparowania i lodu z szyby i lusterek.
Włączanie i wyłączanie ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych z
konsoli środkowej
Na konsoli środkowej znajduje się fizyczny przycisk umożliwiający szybki dostęp do ogrzewania
szyby tylnej i lusterek zewnętrznych.
Przycisk ogrzewania szyby tylnej i zewnętrznych lusterek
wstecznych w widoku klimatyzacji.
Przycisk fizyczny na konsoli środkowej.
–
244
Nacisnąć przycisk wyłącznika.
> Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych zostaje włączone/
wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
podgrzewania tylnej szyby i lusterek
zewnętrznych
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć opcję Tylna.
> Ogrzewanie szyby tylnej i zewnętrznych
lusterek wstecznych zostaje włączone/
wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
Istnieje możliwość ustawienia, czy automatyczne
włączenie podgrzewania szyby tylnej i lusterek
zewnętrznych ma być aktywowane czy dezaktywowane przy rozruchu silnika. Po aktywacji automatycznego włączenia, ogrzewanie włączy się w razie
ryzyka oblodzenia lub zaparowania szyby przedniej lub szyb. Ogrzewanie wyłączy się automatycznie, gdy szyba przednia/szyba nagrzeją się
wystarczająco, a oblodzenie lub zaparowanie zniknie.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Automatyczne odmrażanie szyby
tylnej, aby aktywować lub dezaktywować
automatycznie włączenie ogrzewania szyby i
zewnętrznych lusterek wstecznych.
Powiązane informacje
•
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego
włączenia podgrzewania tylnej szyby i lusterek zewnętrznych (Str. 244)
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie ogrzewania szyby tylnej i lusterek zewnętrznych (Str. 244)
KLIMATYZACJA
Regulacja prędkości wentylatora dla
przednich siedzeń
UWAGA
Układ klimatyzacji automatycznie dostosowuje
przepływ powietrza w obrębie wybranego
poziomu pracy dmuchawy w oparciu o zapotrzebowanie. Oznacza to, że prędkość dmuchawy może ulec zmianie, nawet jeśli poziom
pracy dmuchawy pozostaje taki sam.
Wentylator można ustawić na kilku różnych sterowanych automatycznie prędkościach nadmuchu na przednie siedzenia.
Regulacja prędkości wentylatora dla
tylnych siedzeń
Wentylator można ustawić na kilku różnych sterowanych automatycznie prędkościach nadmuchu na tylne siedzenia.
Regulacja prędkości wentylatora dla
tylnych siedzeń z przedniego siedzenia
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Przyciski sterowania wentylatorem w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć żądaną prędkość wentylatora Off,
1–5 lub Max.
> Prędkość wentylatora zostaje zmieniona i
przyciski wybranego poziomu zapalają się.
Przyciski sterowania wentylatorem na zakładce Widok
tylnego układu klimatyzacji w widoku klimatyzacji.
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym i wybrać kartę Widok tylnego
układu klimatyzacji.
WAŻNE
Gdy dmuchawa zostanie całkowicie wyłączona, klimatyzacja nie działa, co powoduje
ryzyko zaparowania szyb od wewnątrz.
}}
245
KLIMATYZACJA
||
2.
Nacisnąć żądaną prędkość wentylatora 1–5.
UWAGA
Prędkość wentylatora drugiego i trzeciego
rzędu siedzeń* można wyłączyć, naciskając
opcję Klimatyzacja w drugim rzędzie.
Układ klimatyzacji automatycznie dostosowuje
przepływ powietrza w obrębie wybranego
poziomu pracy dmuchawy w oparciu o zapotrzebowanie. Oznacza to, że prędkość dmuchawy może ulec zmianie, nawet jeśli poziom
pracy dmuchawy pozostaje taki sam.
Prędkość wentylatora trzeciego rzędu siedzeń jest taka sama jak dla drugiego rzędu
siedzeń, ale istnieje możliwość oddzielnego
wyłączenia wentylatora poprzez naciśnięcie
opcji Klimatyzacja w trzecim rzędzie.
> Prędkość wentylatora zostaje zmieniona i
przyciski wybranego poziomu zapalają się.
Regulacja prędkości wentylatora dla
tylnych siedzeń z tylnego siedzenia
1.
Nacisnąć przycisk odblokowania na panelu
klimatyzacji na konsoli między fotelami, aby
uzyskać dostęp do elementów sterowania.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Przyciski wentylatora na panelu klimatyzacji z tyłu konsoli
między fotelami.
2.
Nacisnąć żądaną prędkość wentylatora 1–5.
> Prędkość wentylatora zostaje zmieniona i
przyciski wybranego poziomu zapalają się.
UWAGA
Poziomu pracy dmuchawy dla tylnego siedzenia nie można nastawić, jeśli poziom pracy
dmuchawy dla przedniego siedzenia jest
nastawiony na Off.
Dmuchawę tylnego siedzenia można wyłączyć
tylko w widoku klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym.
246
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Regulacja temperatury dla
przednich siedzeń
Regulacja temperatury dla tylnych
siedzeń
Dla stref klimatyzacji foteli przednich można
nastawić temperaturę na żądaną liczbę stopni.
Dla stref klimatyzacji tylnych siedzeń można
nastawić temperaturę na żądaną liczbę stopni.
Regulacja temperatury dla tylnych
siedzeń z przedniego siedzenia
Regulacja temperatury.
2.
Nastawić temperaturę, wykorzystując jedną z
poniższych metod:
•
Przyciski regulacji temperatury w wierszu klimatyzacji.
1.
przeciągnąć regulator na żądaną temperaturę, lub
naciskać +/−, aby stopniowo zwiększać/
zmniejszać temperaturę.
> Temperatura zostaje zmieniona i przycisk
pokazuje nastawioną wartość.
•
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk temperatury w polu klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, aby otworzyć wiersz sterowania.
Przyciski regulacji temperatury w zakładce Widok
tylnego układu klimatyzacji w widoku klimatyzacji.
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym i wybrać kartę Widok tylnego
układu klimatyzacji.
2.
Nacisnąć lewy lub prawy przycisk temperatury, aby otworzyć funkcję regulacji.
UWAGA
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury wyższej
lub niższej niż żądana.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
}}
247
KLIMATYZACJA
Synchronizacja temperatury
||
Temperaturę w poszczególnych strefach klimatyzacji samochodu można zsynchronizować z temperaturą nastawioną po stronie kierowcy.
Regulacja temperatury.
3.
Nastawić temperaturę, wykorzystując jedną z
poniższych metod:
•
Przyciski temperatury na panelu klimatyzacji z tyłu konsoli między fotelami.
2.
przeciągnąć regulator na żądaną temperaturę
naciskać +/−, aby stopniowo zwiększać/
zmniejszać temperaturę.
> Temperatura zostaje zmieniona i przycisk
pokazuje nastawioną wartość.
•
Nacisnąć przycisk odblokowania na panelu
klimatyzacji na konsoli między fotelami, aby
uzyskać dostęp do elementów sterowania.
Przycisk synchronizacji w zestawie regulatorów po stronie kierowcy.
1.
Nacisnąć przycisk temperatury po stronie
kierowcy w wierszu klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, aby otworzyć funkcję regulacji.
2.
Nacisnąć opcję Ujednolicenie
temperatury.
> Temperatura we wszystkich strefach w
samochodzie zostaje zsynchronizowana z
temperaturą nastawioną po stronie kierowcy i obok przycisku temperatury pojawia się symbol synchronizacji.
UWAGA
Regulacja temperatury dla tylnych
siedzeń z tylnego siedzenia
1.
Naciskać lewy lub prawy przycisk </> na
panelu klimatyzacji na konsoli między fotelami, aby stopniowo zmniejszać/zwiększać
temperaturę.
> Temperatura zmienia się i ekran na panelu
klimatyzacji pokazuje nastawioną wartość.
Ogrzewania i chłodzenia nie można przyspieszyć przez nastawienie temperatury wyższej
lub niższej niż żądana.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Synchronizację wyłącza się dodatkowym naciśnięciem przycisku Ujednolicenie temperatury albo
248
KLIMATYZACJA
zmieniając ustawienie temperatury innej strefie
klimatyzacji niż strefa kierowcy.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
UWAGA
Klimatyzacja chłodzi i osusza według potrzeby
powietrze doprowadzane do kabiny.
Zamknąć wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno dachowe*, aby umożliwić optymalne działanie klimatyzacji.
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
UWAGA
Włączenie klimatyzacji nie jest możliwe, gdy
regulator wentylatora znajduje się w położeniu
Off.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Przycisk klimatyzacji w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Nacisnąć opcję AC.
> Klimatyzacja zostaje włączona/wyłączona i
przycisk zapala się/gaśnie.
Gdy klimatyzacja jest włączona, układ klimatyzacji automatycznie steruje uruchamianiem i wyłączaniem zależnie od
potrzeb.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 249
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie klimatyzacji
trzeciego rzędu siedzeń*
UWAGA
Klimatyzacja trzeciego rzędu siedzeń zostaje
włączona automatycznie, gdy któryś z pasów
bezpieczeństwa w tym rzędzie zostanie
zapięty przez pasażera.
Klimatyzacja chłodzi i osusza według potrzeby
powietrze doprowadzane do kabiny.
Klimatyzacja na postoju
Klimatyzacja postojowa jest ogólnym terminem
obejmującym różne funkcje, które poprawiają
jakość powietrza w kabinie pasażerskiej podczas
postoju, np. funkcję przygotowania do jazdy.
Ręczne włączenie klimatyzacji trzeciego rzędu
siedzeń nie jest możliwe, jeśli główna klimatyzacja jest wyłączona lub przełącznik klimatyzacji drugiego rzędu siedzeń jest wyłączony.
Powiązane informacje
•
Elementy sterowania klimatyzacją (Str. 233)
Przycisk klimatyzacji na zakładce Widok tylnego układu
klimatyzacji w widoku klimatyzacji.
250
1.
Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu
centralnym i wybrać kartę Widok tylnego
układu klimatyzacji.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja w trzecim
rzędzie.
> Klimatyzacja zostaje włączona/wyłączona i
przycisk zapala się/gaśnie.
Funkcje wchodzące w skład klimatyzacji postojowej
można obsługiwać na karcie Regulacja postojowa w
widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLIMATYZACJA
Powiązane informacje
•
•
•
•
Klimatyzacja (Str. 222)
Przygotowanie do jazdy (Str. 251)
Utrzymanie komfortowej temperatury podczas parkowania (Str. 257)
Symbole i komunikaty klimatyzacji na postoju
(Str. 259)
Przygotowanie do jazdy
UWAGA
Funkcja przygotowania do jazdy przed podróżą
może zmniejszyć poziom zużycia samochodu i
zapotrzebowanie na energię podczas podróży.
Funkcja przygotowania do jazdy jest dostępna
tylko, gdy samochód jest podłączony do
gniazda elektrycznego3. Działanie funkcji przygotowania do jazdy może zostać zakłócone w
przypadku korzystania ze stanowiska do ładowania, które nie jest stale aktywne, np. z licznikiem czasowym.
Funkcja przygotowania do jazdy może zostać uruchomiona bezpośrednio lub nastawiona za
pomocą timera.
Funkcja wykorzystuje różne układy w różnych
przypadkach:
•
W zimnym klimacie nagrzewnica postojowa
nagrzewa kabinę pasażerską do komfortowej
temperatury.
•
Klimatyzacja chłodzi przy ciepłej pogodzie
kabinę pasażerską do komfortowej temperatury.
•
Można wybrać włączenie podgrzewania kierownicy* oraz foteli* kierowcy i pasażera.
•
UWAGA
Podczas przygotowania kabiny pasażerskiej
do jazdy układ pracuje do momentu osiągnięcia komfortowej temperatury, a nie temperatury, na jaką nastawiony jest układ klimatyzacji.
W razie potrzeby zostaje automatycznie włączone podgrzewanie szyby przedniej, szyby
tylnej i zewnętrznych lusterek wstecznych.
Podczas przygotowania do jazdy w wysokiej temperaturze otoczenia pod samochodem może
zebrać się kałuża wody odprowadzanej z układu
klimatyzacji. Jest to normalny objaw.
3
Jeśli samochód nie jest podłączony do
gniazda elektrycznego, krótkotrwałe schłodzenie kabiny pasażerskiej w warunkach wysokiej
temperatury zewnętrznej jest nadal możliwe
poprzez bezpośrednie uruchomienie funkcji
przygotowania do jazdy.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja na postoju (Str. 250)
•
Nastawianie czasu przygotowania do jazdy
(Str. 253)
Włączanie i wyłączanie funkcji przygotowania
do jazdy (Str. 252)
Dotyczy nagrzewnicy elektrycznej.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 251
KLIMATYZACJA
Włączanie i wyłączanie funkcji
przygotowania do jazdy
UWAGA
Funkcja przygotowania do jazdy jest dostępna
tylko, gdy samochód jest podłączony do
gniazda elektrycznego4. Działanie funkcji przygotowania do jazdy może zostać zakłócone w
przypadku korzystania ze stanowiska do ładowania, które nie jest stale aktywne, np. z licznikiem czasowym.
Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa lub
ochładza kabinę pasażerską przed jazdą. Funkcję tę można włączyć bezpośrednio na wyświetlaczu centralnym lub za pomocą telefonu komórkowego.
Włączanie i wyłączanie w samochodzie
Okienka funkcji ogrzewania foteli i kierownicy w zakładce
Regulacja postojowa w widoku klimatyzacji.
Przycisk przygotowania do jazdy w zakładce Regulacja
postojowa w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
4
252
Dotyczy nagrzewnicy elektrycznej.
3.
Wybrać, czy ogrzewanie foteli i kierownicy ma
być włączone podczas przygotowania do
jazdy, zaznaczając/odznaczając okienka.
4.
Nacisnąć opcję Przygotowanie.
> Funkcja przygotowania do jazdy zostaje
włączona/wyłączona i przycisk zapala się/
gaśnie.
Jeśli samochód nie jest podłączony do
gniazda elektrycznego, krótkotrwałe schłodzenie kabiny pasażerskiej w warunkach wysokiej
temperatury zewnętrznej jest nadal możliwe
poprzez bezpośrednie uruchomienie funkcji
przygotowania do jazdy.
UWAGA
Drzwi i szyby samochodu powinny być
zamknięte podczas przygotowania kabiny
pasażerskiej do jazdy.
KLIMATYZACJA
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania
do jazdy5:
•
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
•
W miejscach sąsiadujących z materiałami
łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo,
gaz, wysoka trawa, trociny itp. mogą się
zapalić.
•
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać
wentylację nagrzewnicy.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do
jazdy może zostać uruchomiona przez timer,
który został nastawiony z dużym wyprzedzeniem.
Włączanie za pomocą aplikacji*
Funkcję przygotowania do jazdy można włączyć
za pomocą urządzenia z zainstalowaną aplikacją
Volvo On Call*, która pozwala także na zarządzanie informacjami o wybranych ustawieniach.
Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa lub
ochładza kabinę pasażerską (za pomocą układu
5
6
7
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Niektóre rynki.
Dotyczy nagrzewnicy elektrycznej.
klimatyzacji samochodu) do komfortowej temperatury.
Nastawianie czasu przygotowania
do jazdy
Kabinę pasażerską można także przygotować do
jazdy za pomocą funkcji zdalnego uruchomienia
samochodu (Engine Remote Start – ERS)6,
korzystając z aplikacji Volvo On Call*.
Timer można nastawić w taki sposób, by przygotowanie do jazdy zakończyło się o określonej
godzinie.
Powiązane informacje
•
•
•
Klimatyzacja na postoju (Str. 250)
Przygotowanie do jazdy (Str. 251)
Nastawianie czasu przygotowania do jazdy
(Str. 253)
Timer może obsłużyć maksymalnie 8 różnych
ustawień następujących parametrów:
•
•
Godzina dla jednej określonej daty
Godzina dla jednego lub kilku dni tygodnia, z
powtarzaniem lub bez.
UWAGA
Funkcja przygotowania do jazdy jest dostępna
tylko, gdy samochód jest podłączony do
gniazda elektrycznego7. Działanie funkcji przygotowania do jazdy może zostać zakłócone w
przypadku korzystania ze stanowiska do ładowania, które nie jest stale aktywne, np. z licznikiem czasowym.
Jeśli samochód nie jest podłączony do
gniazda elektrycznego, krótkotrwałe schłodzenie kabiny pasażerskiej w warunkach wysokiej
temperatury zewnętrznej jest nadal możliwe
poprzez bezpośrednie uruchomienie funkcji
przygotowania do jazdy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 253
KLIMATYZACJA
||
Powiązane informacje
•
•
Przygotowanie do jazdy (Str. 251)
Dodawanie i zmienianie ustawienia godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy
(Str. 254)
•
Aktywacja i dezaktywacja godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy (Str. 255)
•
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania
do jazdy (Str. 256)
Dodawanie i zmienianie ustawienia
godziny rozpoczęcia przygotowania
do jazdy
Timer funkcji przygotowania do jazdy może
obsłużyć maksymalnie 8 ustawień godziny.
Dodawanie ustawienia godziny
3.
Nacisnąć opcję Dodaj regulator czasowy.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
UWAGA
Nie można dodać ustawienia czasu, jeśli dla
timera zostało już wprowadzonych 8 ustawień.
Aby dodać nowe ustawienie czasu, należy
usunąć jedno z już istniejących.
4.
Nacisnąć opcję Data, aby nastawić godzinę
dla pojedynczej daty.
Nacisnąć opcję Dni, aby nastawić godzinę
dla jednego lub kilku dni tygodnia.
W opcji Dni: Włączyć/wyłączyć powtarzanie,
zaznaczając/likwidując zaznaczenie kratki
przy pozycji Powtarzaj co tydź..
Przycisk służący do dodawania ustawienia godziny w
zakładce Regulacja postojowa w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
5.
W opcji Dni: Wybrać dni tygodnia dla przygotowania do jazdy, naciskając przyciski dni
tygodnia.
6.
254
W opcji Data: Wybrać datę dla przygotowania do jazdy, przewijając listę dat za pomocą
strzałek.
Nastawić godzinę, o której przygotowanie do
jazdy ma zostać zakończone, przewijając wartości za pomocą strzałek.
KLIMATYZACJA
7.
Nacisnąć opcję Potwierdź, aby dodać ustawienie godziny.
> Ustawienie godziny zostaje dodane do
listy i zostaje aktywowane.
OSTRZEŻENIE
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3.
Nacisnąć ustawienie godziny, które ma zostać zmienione.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
4.
Edycję ustawienia godziny wykonuje się w
sposób analogiczny do opisanego powyżej w
punkcie „Dodawanie ustawienia godziny”.
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania
do jazdy8:
•
•
•
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
W miejscach sąsiadujących z materiałami
łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo,
gaz, wysoka trawa, trociny itp. mogą się
zapalić.
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać
wentylację nagrzewnicy.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do
jazdy może zostać uruchomiona przez timer,
który został nastawiony z dużym wyprzedzeniem.
Edytowanie ustawienia godziny
1.
8
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Aktywacja i dezaktywacja godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy
Ustawienie godziny w timerze funkcji przygotowania do jazdy można aktywować lub dezaktywować zależnie od potrzeby.
Powiązane informacje
•
•
Przygotowanie do jazdy (Str. 251)
Nastawianie czasu przygotowania do jazdy
(Str. 253)
•
Aktywacja i dezaktywacja godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy (Str. 255)
•
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania
do jazdy (Str. 256)
Przyciski wyłącznika czasowego w zakładce Regulacja
postojowa w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3.
Aby aktywować/dezaktywować ustawienie
godziny, należy nacisnąć przycisk timera z
prawej strony ustawienia.
> Ustawienie godziny zostaje włączone/
wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.
}}
255
KLIMATYZACJA
||
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania
do jazdy9:
•
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
•
W miejscach sąsiadujących z materiałami
łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo,
gaz, wysoka trawa, trociny itp. mogą się
zapalić.
•
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać
wentylację nagrzewnicy.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do
jazdy może zostać uruchomiona przez timer,
który został nastawiony z dużym wyprzedzeniem.
Powiązane informacje
•
•
•
•
9
256
Usuwanie godziny rozpoczęcia
przygotowania do jazdy
Niepotrzebną już godzinę rozpoczęcia przygotowania do jazdy można usunąć.
Przycisk służący do edytowania listy/usuwania ustawienia godziny w zakładce Regulacja postojowa w widoku
klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
Przygotowanie do jazdy (Str. 251)
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
Nastawianie czasu przygotowania do jazdy
(Str. 253)
3.
Nacisnąć opcję Edytuj listę.
4.
Nacisnąć ikonę Usuń z prawej strony listy.
> Ikona zmieni się na tekst Usuń.
5.
Dla potwierdzenia nacisnąć Usuń.
> Ustawienie godziny zostanie usunięte z
listy.
Dodawanie i zmienianie ustawienia godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy
(Str. 254)
Usuwanie godziny rozpoczęcia przygotowania
do jazdy (Str. 256)
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Powiązane informacje
•
•
Przygotowanie do jazdy (Str. 251)
Nastawianie czasu przygotowania do jazdy
(Str. 253)
•
Dodawanie i zmienianie ustawienia godziny
rozpoczęcia przygotowania do jazdy
(Str. 254)
•
Aktywacja i dezaktywacja godziny rozpoczęcia przygotowania do jazdy (Str. 255)
KLIMATYZACJA
Utrzymanie komfortowej
temperatury podczas parkowania
Warunki panujące w kabinie pasażerskiej można
utrzymać podczas postoju samochodu, np. gdy
trzeba wyłączyć silnik, ale kierowca i pasażerowie chcą pozostać w samochodzie przy zachowanym poziomie komfortu klimatyzacji.
Funkcję utrzymania komfortowej temperatury
można uruchomić wyłącznie bezpośrednio.
Powiązane informacje
•
•
Klimatyzacja na postoju (Str. 250)
Włączanie i wyłączanie funkcji utrzymania
komfortowej temperatury podczas parkowania (Str. 257)
Włączanie i wyłączanie funkcji
utrzymania komfortowej
temperatury podczas parkowania
Funkcja utrzymania komfortowej temperatury
pozwala utrzymać warunki panujące w kabinie
pasażerskiej po zakończeniu jazdy. Funkcję tę
można włączyć bezpośrednio na wyświetlaczu
centralnym.
Funkcja wykorzystuje różne układy w różnych
przypadkach:
•
Ciepło z nagrzanego silnika ogrzewa kabinę
pasażerską do komfortowej temperatury przy
zimnej pogodzie.
•
Gdy jest ciepło, wentylacja chłodzi kabinę
pasażerską, doprowadzając powietrze z zewnątrz samochodu.
UWAGA
Funkcja utrzymania komfortu klimatyzacji jest
wyłączana po zablokowaniu samochodu od
zewnątrz, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu pozostałego ciepła. Zadaniem tej funkcji
jest utrzymywanie komfortowej temperatury w
kabinie, gdy kierowca lub pasażerowie pozostają w samochodzie.
Przycisk utrzymania komfortowej temperatury w zakładce
Regulacja postojowa w widoku klimatyzacji.
1.
Otwieranie widoku klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym.
2.
Wybrać zakładkę Regulacja postojowa.
3.
Nacisnąć opcję Utrzymuj regulację.
> Funkcja utrzymania komfortowej temperatury zostaje włączona/wyłączona i przycisk
zapala się/gaśnie.
}}
257
KLIMATYZACJA
||
UWAGA
Włączenie funkcji utrzymania komfortowej
temperatury nie jest możliwe, jeśli ilość ciepła
zmagazynowanego w silniku nie jest wystarczająca do utrzymania temperatury w kabinie
pasażerskiej lub jeśli temperatura zewnętrzna
jest wyższa niż około 20°C (68°F).
UWAGA
Funkcja utrzymania komfortu klimatyzacji jest
wyłączana po zablokowaniu samochodu od
zewnątrz, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu pozostałego ciepła. Zadaniem tej funkcji
jest utrzymywanie komfortowej temperatury w
kabinie, gdy kierowca lub pasażerowie pozostają w samochodzie.
Powiązane informacje
•
258
Utrzymanie komfortowej temperatury podczas parkowania (Str. 257)
KLIMATYZACJA
Symbole i komunikaty klimatyzacji
na postoju
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące klimatyzacji na postoju.
Symbol
Komunikaty dotyczące klimatyzacji na postoju
mogą być również wyświetlane w urządzeniu z
zainstalowaną aplikacją Volvo On Call*.
Komunikat
Działanie
Regulacja postojowa
Klimatyzacja na postoju nie działa. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu jak najszybszego sprawdzenia funkcji.
Wymagany serwis
Regulacja postojowa
Chwilowo niedostępne
Regulacja postojowa
Niedostępne Zbyt niski poziom paliwaB
Regulacja postojowa
Niedostępne Zbyt niski poziom baterii
10
Ten symbol zapala się na wyświetlaczu
kierowcy10, gdy nagrzewnica postojowa
jest włączona.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Klimatyzacja na postoju chwilowo nie działa. Jeśli problem będzie się utrzymywać przez pewien
czas, należy skontaktować się ze stacją obsługiA, aby sprawdzić działanie układu.
Klimatyzacji na postoju nie można włączyć, gdy poziom paliwa jest zbyt niski do uruchomienia
nagrzewnicy postojowej. Uzupełnić paliwo w zbiorniku paliwa samochodu.
Klimatyzacji postojowej nie można włączyć, gdy poziom naładowania akumulatora napędu hybrydowego jest zbyt niski do uruchomienia nagrzewnicy postojowej. Uruchomić silnik.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 259
KLIMATYZACJA
||
Symbol
Komunikat
Działanie
Regulacja postojowa
Klimatyzacji postojowej nie można włączyć, gdy przewód ładujący nie jest podłączony. Podłączyć
przewód ładujący.
Niedostępne. Nie podłączono do zasilaniaC
Regulacja postojowa
Ograniczone działanie. Zbyt niski
poziom baterii.
A
B
C
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy elektrycznej.
Powiązane informacje
•
260
Klimatyzacja na postoju (Str. 250)
Czas pracy klimatyzacji postojowej jest ograniczony, gdy poziom naładowania akumulatora układu
hybrydowego jest niski. Uruchomić silnik.
KLIMATYZACJA
Nagrzewnica
Akumulator i ładowanie
Nagrzewnica pomaga w uzyskaniu odpowiedniej
temperatury silnika i w kabinie pasażerskiej
przed rozpoczęciem podróży i podczas jazdy.
Nagrzewnica jest zasilana przez akumulator
napędu hybrydowego. Jeśli poziom naładowania
akumulatora napędu hybrydowego jest za niski,
nagrzewnica zostaje automatycznie wyłączona, a
na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat.
Nagrzewnica ma dwie funkcje składowe:
•
•
Nagrzewnica postojowa – nagrzewa w razie
potrzeby kabinę pasażerską, gdy włączona
jest funkcja przygotowania do jazdy klimatyzacji postojowej.
Nagrzewnica dodatkowa – nagrzewa w razie
potrzeby kabinę pasażerską i silnik podczas
jazdy.
Używana nagrzewnica może być paliwowa lub
elektryczna, w zależności od rynku11.
UWAGA
W przypadku parkowania samochodu na stromej
pochyłości należy go ustawić przodem w dół
wzniesienia, aby zachować dopływ paliwa do
nagrzewnicy.
Jeśli poziom w zbiorniku paliwa jest za niski,
nagrzewnica zostaje automatycznie wyłączona, a
na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat.
UWAGA
Przed użyciem nagrzewnicy należy upewnić
się, że akumulator jest wystarczająco naładowany.
Jeśli nagrzewnica musi zostać użyta, upewnić
się, że ilość paliwa w zbiorniku samochodu
jest wystarczająca.
Paliwo i tankowanie13
OSTRZEŻENIE
Rozlane paliwo może się zapalić. Należy wyłączyć dodatkową nagrzewnicę spalinową przed
rozpoczęciem tankowania paliwa.
Nagrzewnica jest zamontowana w prawym przednim nadkolu.
Sprawdzić na wyświetlaczu kierowcy, czy nagrzewnica jest wyłączona. Gdy pracuje ona jako
nagrzewnica postojowa, świeci się
ten symbol.
UWAGA
Gdy włączona jest nagrzewnica12, z prawego
przedniego nadkola może wydobywać się dym
i może być słyszalne niskie buczenie. Z tylnej
części samochodu może dobiegać także tykający odgłos pompy paliwowej. Jest to objaw
całkowicie normalny.
Powiązane informacje
Etykieta ostrzegawcza na pokrywie wlewu paliwa.
Nagrzewnica wykorzystuje paliwo ze standardowego zbiornika paliwa samochodu.
11
12
13
•
•
•
Klimatyzacja (Str. 222)
Nagrzewnica postojowa (Str. 262)
Nagrzewnica dodatkowa (Str. 263)
Informacje o typie nagrzewnic stosowanych na poszczególnych rynkach posiadają autoryzowani dealerzy Volvo.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
261
KLIMATYZACJA
Nagrzewnica postojowa
Po włączeniu funkcji przygotowania samochodu
do jazdy nagrzewnica postojowa ogrzewa kabinę
pasażerską przed rozpoczęciem podróży według
potrzeby.
Nagrzewnica postojowa to jedna z dwóch funkcji
składowych nagrzewnicy samochodu. Nagrzewnica jest zamontowana w prawym przednim nadkolu.
Ten symbol zapala się na wyświetlaczu
kierowcy14, gdy nagrzewnica postojowa
jest włączona.
UWAGA
Gdy włączona jest nagrzewnica15, z prawego
przedniego nadkola może wydobywać się dym
i może być słyszalne niskie buczenie. Z tylnej
części samochodu może dobiegać także tykający odgłos pompy paliwowej. Jest to objaw
całkowicie normalny.
Nagrzewnica postojowa włącza się automatycznie, jeśli funkcja przygotowania do jazdy klimatyzacji postojowej jest włączona i kabina pasażerska wymaga ogrzania.
14
15
16
17
262
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Jest ona wyłączana automatycznie po upływie
zaprogramowanego czasu timera lub maksymalnego czasu pracy nagrzewnicy, a także w przypadku ponownego uruchomienia silnika.
Maksymalny czas pracy nagrzewnicy wynosi 40
minut.
UWAGA
Jeśli nagrzewnica postojowa musi zostać
użyta16, upewnić się, że ilość paliwa w zbiorniku samochodu jest wystarczająca.
Przed użyciem nagrzewnicy postojowej należy
upewnić się, że akumulator układu hybrydowego jest wystarczająco naładowany.
OSTRZEŻENIE
Nie należy korzystać z funkcji przygotowania
do jazdy17:
•
W zamkniętych i niewentylowanych
pomieszczeniach zamkniętych. Uruchomiona nagrzewnica emituje spaliny.
•
W miejscach sąsiadujących z materiałami
łatwopalnymi lub wybuchowymi. Paliwo,
gaz, wysoka trawa, trociny itp. mogą się
zapalić.
•
Gdy zachodzi ryzyko, że rura wydechowa
nagrzewnicy może być zablokowana. Przykładowo, głęboki śnieg wewnątrz przedniego prawego nadkola może zakłócać
wentylację nagrzewnicy.
Należy pamiętać, że funkcja przygotowania do
jazdy może zostać uruchomiona przez timer,
który został nastawiony z dużym wyprzedzeniem.
KLIMATYZACJA
OSTRZEŻENIE
Jeśli pojawi się woń paliwa, niezwykła ilość
dymu, czarny dym lub niezwykły dźwięk pochodzący z nagrzewnicy postojowej18, nagrzewnicę należy wyłączyć i w miarę możliwości
wyjąć jej bezpiecznik. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w
celu dokonania naprawy.
Powiązane informacje
•
•
Nagrzewnica (Str. 261)
Nagrzewnica dodatkowa (Str. 263)
Nagrzewnica dodatkowa
Powiązane informacje
Nagrzewnica dodatkowa pomaga w ogrzewaniu
kabiny pasażerskiej i silnika podczas jazdy.
•
•
•
Nagrzewnica dodatkowa to jedna z dwóch funkcji
składowych nagrzewnicy samochodu. Nagrzewnica jest zamontowana w prawym przednim nadkolu.
Nagrzewnica (Str. 261)
Nagrzewnica postojowa (Str. 262)
Aktywacja i dezaktywacja automatycznego
włączenia nagrzewnicy dodatkowej (Str. 264)
UWAGA
Gdy włączona jest nagrzewnica19, z prawego
przedniego nadkola może wydobywać się dym
i może być słyszalne niskie buczenie. Z tylnej
części samochodu może dobiegać także tykający odgłos pompy paliwowej. Jest to objaw
całkowicie normalny.
Uruchomienie i regulacja nagrzewnicy postojowej
odbywają się automatycznie w zależności od
konieczności ogrzewania w czasie jazdy.
Po wyłączeniu samochodu, nagrzewnica jest
automatycznie wyłączana.
UWAGA
Jeśli nagrzewnica dodatkowa musi zostać
użyta20, upewnić się, że ilość paliwa w zbiorniku samochodu jest wystarczająca.
18
19
20
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
263
KLIMATYZACJA
Aktywacja i dezaktywacja
automatycznego włączenia
nagrzewnicy dodatkowej
UWAGA
Wyłączenie automatycznego uruchomienia
nagrzewnicy dodatkowej może wpłynąć na
pogorszenie komfortu w kabinie pasażerskiej,
ponieważ układ klimatyzacji nie będzie mógł
korzystać ze źródła ciepła w czasie pracy na
napędzie elektrycznym.
Nagrzewnica dodatkowa pomaga w ogrzewaniu
kabiny pasażerskiej i silnika podczas jazdy.
Istnieje możliwość ustawienia, czy automatyczne
włączenie nagrzewnicy dodatkowej ma być włączone czy wyłączone.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć opcję Klimatyzacja.
3.
Wybrać Ogrzewanie dodatkowe, aby aktywować lub dezaktywować automatyczne włączenie nagrzewnicy dodatkowej.
UWAGA
Firma Volvo zaleca wyłączenie funkcji automatycznego uruchomienia dodatkowej nagrzewnicy w przypadku jazdy na krótkich dystansach21.
21
264
Dotyczy nagrzewnicy paliwowej.
Powiązane informacje
•
Nagrzewnica dodatkowa (Str. 263)
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Potwierdzenie zablokowania
Prawidłowe zablokowanie i odblokowanie
zamków jest sygnalizowane jest błyskaniem kierunkowskazów.
Lampka kontrolna centralnego zamka i
autoalarmu
Sygnalizacja w przyciskach blokowania
Lampka kontrolna centralnego zamka i autoalarmu na
tablicy rozdzielczej pokazuje status systemu alarmowego.
Przycisk centralnego zamka ze wskaźnikiem diodowym w
drzwiach przednich
Zablokowanie drzwi samochodu zostaje potwierdzone długim mignięciem. Gdy samochód jest
zablokowany, lampka emituje krótkie błyski.
Podświetlony wskaźnik diodowy w przycisku centralnego zamka jednego z przednich drzwi wskazuje, że zablokowane są wszystkie drzwi. Po
otwarciu dowolnych drzwi, diody w obu drzwiach
zgasną.
Drzwi przednie
Sygnalizacja zewnętrzna
Zablokowanie zamków
•
Zablokowanie zamków jest sygnalizowane
mignięciem świateł awaryjnych oraz złożeniem lusterek zewnętrznych1.
Odblokowanie drzwi
•
Odblokowanie zamków jest sygnalizowane
dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych
oraz rozłożeniem lusterek zewnętrznych1.
Sygnalizacja zablokowania zamków samochodu
działa pod warunkiem, że wszystkie drzwi, drzwi
bagażnika i pokrywa silnika są zamknięte. Po
zablokowaniu zamków, gdy zamknięte są tylko
drzwi kierowcy2, samochód będzie zablokowany,
ale sygnalizacja zablokowania za pomocą świateł
awaryjnych włączy się dopiero po zamknięciu
wszystkich drzwi, drzwi bagażnika i pokrywy silnika.
1
2
266
Inne rodzaje sygnalizacji
Funkcje bezpiecznego oświetlenia drogi do domu
i oświetlenia asekuracyjnego także przekazują
informację o zablokowaniu i odblokowaniu
zamków.
Tylko samochody ze składanymi elektrycznymi zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
Nie dotyczy samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
W drzwiach tylnych*
Ustawienie sygnalizacji
zablokowania zamków
Kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania
W menu ustawień na wyświetlaczu centralnym
można wybrać, w jaki sposób samochód będzie
potwierdzać zablokowanie i odblokowanie
zamków.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania blokuje i
odblokowuje drzwi boczne i drzwi bagażnika.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się w samochodzie, by można było
uruchomić pojazd.
Sygnalizacja zablokowania:
Przycisk centralnego zamka ze wskaźnikiem diodowym w
drzwiach tylnych.
Podświetlony wskaźnik diodowy w przycisku centralnego zamka obu drzwi wskazuje, że drzwi są
zablokowane. Po otwarciu dowolnych drzwi, ich
dioda zgaśnie, natomiast pozostałe będą nadal
świecić.
Powiązane informacje
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
3.
Nacisnąć Wizualne potwierdzenie
zablokowania, aby wybrać, kiedy samochód
przekazywać sygnalizację wizualną. Do
wyboru są: Zablokuj, Odblokuj, Oba lub
wyłączenie funkcji.
Blokowanie.
Sygnalizacja za pomocą składanych lusterek zewnętrznych*:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
•
Ustawienie sygnalizacji zablokowania
zamków (Str. 267)
2.
•
Oświetlenie otoczenia samochodu, przed
wejściem do samochodu (Str. 174)
Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
3.
•
Korzystanie z bezpiecznego oświetlenia drogi
do domu (Str. 173)
Wybrać opcję Złóż lusterka po
zablokowaniu, aby włączyć lub wyłączyć
funkcję.
Lusterka i
Powiązane informacje
•
3
Potwierdzenie zablokowania (Str. 266)
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania, po lewej stronie, i
kluczyk bezprzyciskowy (typu Key Tag)*, po prawej stronie3.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie jest
używany w sposób fizyczny podczas rozruchu,
ponieważ samochód jest standardowo wyposażony w funkcję uruchamiania bezkluczykowego
(Passive Start).
Aby możliwe było uruchomienie samochodu, kluczyk musi znajdować się w przedniej części
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 267
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
kabiny pasażerskiej, np. w kieszeni kierowcy lub
uchwycie na napoje w konsoli między fotelami.
Jako opcja dostępna jest również funkcja zablokowania i odblokowania zamków drzwi bocznych i
drzwi bagażnika bez użycia kluczyka (Passive
Entry*). Kluczyk ma wówczas zakres działania rozciągający się w półkolu o promieniu, odpowiednio,
około 1,5 metra (5 stóp) od drzwi kierowcy i
około 1 metra (3 stóp) od drzwi bagażnika.
chodu oraz odblokowanie i zablokowanie
zamków. Kluczyk jest wodoszczelny do głębokości
około 10 metrów (30 stóp) przez maksymalnie
60 minut. Nie zawiera on wyjmowanego kluczyka
mechanicznego, a jego baterii nie można wymienić.
Przyciski na kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania
Kluczyk bezprzyciskowy (Key Tag)
W samochodach z funkcją bezkluczykowego
zablokowania i odblokowania zamków* dostarczany jest nieco mniejszy i lżejszy kluczyk (tzw.
Key Tag) bez przycisków. Działa on tak samo jak
normalny kluczyk z pilotem zdalnego sterowania,
jeśli chodzi o bezkluczykowe uruchamianie samo3
268
Dłuższe naciśnięcie otwiera jednocześnie
wszystkie szyby. Funkcję pełnego wietrzenia
można wykorzystać na przykład do szybkiego
przewietrzenia samochodu podczas upalnej
pogody.
Drzwi bagażnika – Odblokowanie i rozbrojenie alarmu tylko drzwi bagażnika. W samochodach wyposażonych w sterowane elektrycznie drzwi bagażnika*, zostają one otwarte
automatycznie po przytrzymaniu przycisku w
pozycji wciśniętej. Długie naciśnięcie spowoduje również zamknięcie drzwi bagażnika –
rozlegną się sygnały ostrzegawcze.
Przy wyposażeniu w opcję bezkluczykowego rozruchu oraz bezkluczykowego odblokowania i
zablokowania zamków, kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania może znajdować się gdziekolwiek w
kabinie pasażerskiej lub przestrzeni bagażowej z
zachowaniem funkcjonalności uruchomienia
samochodu.
Każdy z kluczyków z pilotem zdalnego sterowania
dołączonych do samochodu może zostać powiązany z profilem kierowcy zawierającym indywidualne ustawienia samochodu. W przypadku użycia kluczyka z określonym profilem, ustawienia
samochodu zostają zmienione zgodnie z nim.
Odblokowanie drzwi – Naciśnięcie tego
przycisku powoduje jednoczesne odblokowanie zamków drzwi bocznych i drzwi bagażnika,
a także rozbrojenie alarmu.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania ma cztery przyciski – jeden z lewej strony i trzy po stronie prawej3.
Zablokowanie drzwi – Naciśnięcie tego
przycisku powoduje zablokowanie zamków
drzwi bocznych, drzwi bagażnika i klapki
wlewu paliwa, a także uzbrojenie alarmu*.
Nacisnąć i przytrzymać, aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby i panoramiczne okno
dachowe*.
Alarm przeciwnapadowy – Służy do zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa. W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz kierunkowskazów należy przycisk
naciskać przez co najmniej 3 sekundy lub w
tym czasie nacisnąć go dwukrotnie. W celu
wyłączenia sygnalizacji alarmowej należy
jeden raz nacisnąć czerwony przycisk. Jeżeli
alarm działał przez co najmniej 5 sekund,
zostanie on wyłączony. W przeciwnym razie
funkcja wyłącza się automatycznie po ok. 3
minutach.
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
OSTRZEŻENIE
Pozostawiając kogokolwiek w samochodzie,
należy dopilnować, aby zasilanie elektrycznie
sterowanych szyb oraz panoramicznego okna
dachowego* było wyłączone, zawsze zabierając w tym celu ze sobą kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy opuszczaniu samochodu.
UWAGA
UWAGA
Należy unikać przechowywania kluczyka w
pobliżu metalowych przedmiotów i urządzeń
elektronicznych, np. telefonów komórkowych,
tabletów, laptopów i ładowarek – zaleca się
zachowanie odległości co najmniej 10-15 cm
(4-6 cali).
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania w samochodzie.
•
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
lub kluczyk typu Key Tag pozostawiony w
samochodzie zostanie dezaktywowany po
zablokowaniu zamków samochodu i
uzbrojeniu autoalarmu przy użyciu innego
działającego kluczyka. Funkcja całkowitej
blokady zamków również zostanie dezaktywowana. Dezaktywowany kluczyk zostanie ponownie aktywowany od odblokowaniu zamków samochodu.
Jeśli zakłócenie się utrzymuje, użyć wyjmowanego
kluczyka mechanicznego do odblokowania
zamków, a następnie umieścić kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania w czytniku pomocniczym w
uchwycie na napoje, aby rozbroić system alarmowy samochodu.
Kluczyk Red Key pozostawiony w samochodzie zostanie dezaktywowany nawet
po zablokowaniu zamków samochodu za
pomocą Volvo On Call i zostanie ponownie aktywowany po odblokowaniu
zamków samochodu za pomocą Volvo On
Call lub przez naciśnięcie przycisku
odblokowania na kluczyku.
UWAGA
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
jest umieszczany w uchwycie na kubki, nie
mogą się tam znajdować inne kluczyki samochodowe, metalowe przedmioty ani urządzenia
elektroniczne (np. telefony komórkowe, tablety, laptopy lub ładowarki). Kilka kluczyków
samochodowych leżących obok siebie w uchwycie na kubki może powodować zakłócenia.
Zakłócenia
Działanie funkcji bezkluczykowego rozruchu oraz
zablokowania i odblokowania zamków* kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez pole elektromagnetyczne oraz ekrany.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 270)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 273)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 269
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
•
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania (Str. 274)
•
•
•
Dodatkowy kluczyk mechaniczny (Str. 279)
Immobilizer (Str. 283)
Przypisywanie kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania do profilu kierowcy (Str. 150)
Zablokowanie i odblokowanie
zamków przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
Przycisków na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania można użyć do jednoczesnego zablokowania lub odblokowania wszystkich drzwi bocznych i drzwi bagażnika.
Zablokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
alarm nie zostanie uzbrojony* do czasu ich
zamknięcia. Czujniki ruchu autoalarmu* zostają
aktywowane po zamknięciu i zablokowaniu
wszystkich drzwi bocznych i drzwi bagażnika.
UWAGA
Należy pamiętać o ryzyku zamknięcia kluczyka
z pilotem zdalnego sterowania w samochodzie.
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
lub kluczyk typu Key Tag pozostawiony w
samochodzie zostanie dezaktywowany po
zablokowaniu zamków samochodu i
uzbrojeniu autoalarmu przy użyciu innego
działającego kluczyka. Funkcja całkowitej
blokady zamków również zostanie dezaktywowana. Dezaktywowany kluczyk zostanie ponownie aktywowany od odblokowaniu zamków samochodu.
•
Kluczyk Red Key pozostawiony w samochodzie zostanie dezaktywowany nawet
po zablokowaniu zamków samochodu za
pomocą Volvo On Call i zostanie ponownie aktywowany po odblokowaniu
zamków samochodu za pomocą Volvo On
Call lub przez naciśnięcie przycisku
odblokowania na kluczyku.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania4.
–
Nacisnąć przycisk
na kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania, aby zablokować zamki.
Drzwi kierowcy muszą być zamknięte, by można
było włączyć sekwencję zablokowania5. Jeśli którekolwiek inne drzwi boczne lub drzwi bagażnika
są otwarte, nie zostaną one zablokowane, a ich
4
5
270
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego blokowania/odblokowywania zamków, to wszystkie drzwi boczne muszą być zamknięte.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Blokowanie zamków przy otwartych
drzwiach bagażnika
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania nie działa
UWAGA
W przypadku zamknięcia zamków samochodu,
gdy otwarte są drzwi bagażnika, należy uważać, aby nie zostawić kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w przestrzeni bagażowej
przed zamknięciem drzwi bagażnika i całkowitym zablokowaniem dostępu do samochodu6.
Odblokowanie przy użyciu kluczyka z
pilotem zdalnego sterowania
–
Nacisnąć przycisk
na kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania, aby odblokować zamki.
UWAGA
Należy zawsze spróbować podejść bliżej
samochodu i ponowić próbę odblokowania.
Jeżeli zamki nie reagują na zdalne sterowanie,
mogło nastąpić wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku. W takiej sytuacji do zablokowania
lub odblokowania drzwi kierowcy można użyć kluczyka mechanicznego.
Można wybrać różne sekwencje zdalnego odblokowania zamków.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car Blokowanie
Odblokowanie zdalne i od wewnątrz.
3.
Wybrać opcję:
• Wszystkie drzwi
Powiązane informacje
•
- odblokowuje jednocześnie wszystkie drzwi.
Ustawienia zdalnego odblokowania zamków i
odblokowania zamków od wewnątrz
(Str. 271)
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
•
Jeżeli w ciągu dwóch minut od odblokowania
żadne z drzwi bocznych ani drzwi bagażnika nie
zostaną otwarte, wszystkie zostaną automatycznie
zablokowane. Zapobiega to przypadkowemu
pozostawieniu otwartego samochodu.
Odblokowanie drzwi bagażnika przy użyciu
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 272)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
•
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania (Str. 274)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków za
pomocą kluczyka mechanicznego (Str. 281)
6
Ustawienia zdalnego odblokowania
zamków i odblokowania zamków od
wewnątrz
• Jedne drzwi
- odblokowuje drzwi kierowcy. Odblokowanie
wszystkich drzwi wymaga dwukrotnego
naciśnięcia przycisku odblokowania na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
Dokonane tu ustawienia wpływają również na
działanie funkcji odblokowania zamków od wewnątrz za pomocą klamek centralnego zamka.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 270)
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 297)
Jeśli samochód jest wyposażony w system bezkluczykowego blokowania/odblokowywania i kluczyk zostanie wykryty wewnątrz samochodu, drzwi bagażnika nie zostaną zablokowane po zamknięciu.*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 271
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Odblokowanie drzwi bagażnika przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
1.
Można odblokować same drzwi bagażnika za
pomocą przycisku na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
na pilocie zdalnego
Nacisnąć przycisk
sterowania.
> Lampka kontrolna centralnego zamka i
autoalarmu na tablicy rozdzielczej gaśnie,
sygnalizując, że alarm w całym samochodzie nie jest uzbrojony.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków przy
użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 270)
•
Otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika* (Str. 301)
Zostają odłączone czujniki ruchu w kabinie i przechyłu samochodu oraz czujnik
otwarcia drzwi bagażnika.
Drzwi bagażnika zostają odblokowane, ale
pozostają zamknięte, a drzwi boczne
pozostają zablokowane z uzbrojonym alarmem.
Chwycić delikatnie za pokryty gumą przycisk pod uchwytem drzwi bagażnika, aby
otworzyć drzwi.
Użyć przycisku
na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania, aby wyłączyć autoalarm i odblokować drzwi
bagażnika.
Jeśli drzwi bagażnika nie zostaną otwarte
w ciągu 2 minut, zostaną ponownie zablokowane i nastąpi uzbrojenie alarmu.
2.
Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie* –
Długie naciśnięcie (ok. 1,5 sekundy) przycisku
na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania
> Drzwi bagażnika zostają odblokowane i
otwarte, natomiast drzwi boczne pozostają
zablokowane z uzbrojonym alarmem.
272
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Aby kluczyk z pilotem zdalnego sterowania mógł
działać prawidłowo, musi znajdować się w obrębie określonej odległości od samochodu.
Korzystanie z funkcji ręcznych
Funkcje kluczyka z pilotem zdalnego sterowania,
takie jak blokowanie/odblokowywanie zamków,
które są aktywowane poprzez naciśnięcie przycilub
, mają zasięg około 20 metrów
sku
(65 stóp) od samochodu.
Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.
Korzystanie z funkcji bezkluczykowej7
Aby można było użyć funkcji bezkluczykowej, kluczyk z pilotem zdalnego sterowania lub kluczyk
bez przycisków (Key Tag) musi znajdować się w
półkolistym obszarze o promieniu około 1,5 metra
(5 stóp) po bokach samochodu albo około
1 metra (3 stóp) od drzwi bagażnika.
UWAGA
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
•
Umiejscowienie anten układów uruchamiania
silnika i sterowania zamkami (Str. 297)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 293)
Działanie kluczyka z pilotem zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez występujące w otoczeniu fale radiowe, budynki,
ukształtowanie terenu itd. Samochód można
zawsze zamknąć/otworzyć za pomocą kluczyka mechanicznego.
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania zostanie zabrany z
samochodu
Jeśli kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie zabrany z samochodu w
czasie pracy silnika, po zamknięciu
ostatnich drzwi na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Nie wykryto
kluczyka Usunięto z pojazdu i rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
Zaznaczony obszar na ilustracji pokazuje zasięg anten
układu.
7 Dotyczy
Komunikat zgaśnie po ponownym umieszczeniu
kluczyka w samochodzie i naciśnięciu przycisku O
w prawym zestawie przycisków na kierownicy lub
po zamknięciu ostatnich drzwi.
wyłącznie samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 273
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Wymiana baterii w kluczyku z
pilotem zdalnego sterowania
Jeśli bateria w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania ulegnie rozładowaniu, trzeba ją wymienić.
UWAGA
Wszystkie baterie mają ograniczoną żywotność i mogą wymagać wymiany (nie dotyczy
Key Tag). Trwałość baterii zależy od częstotliwości używania pojazdu/kluczyka.
Baterię w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania
należy wymienić, gdy:
W kluczyku bezprzyciskowym8 (Key Tag) nie ma
możliwości wymiany baterii — trzeba zamówić
nowy kluczyk w autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
WAŻNE
Rozładowany kluczyk Key Tag należy przekazać do autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Kluczyk należy wyrejestrować z samochodu,
ponieważ nadal możliwe jest jego użycie do
uruchomienia samochodu poprzez funkcję
rozruchu rezerwowego.
na wyświetlaczu kierowcy zapali się
symbol informacyjny i pojawi się komunikat Słaba bat. w kluczyku Patrz
Instrukcja obsługi
i/lub
•
Otwieranie kluczyka i wymiana baterii
Przytrzymać kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania z widoczną częścią przednią i
logiem Volvo skierowanym we właściwą
stronę — przesunąć przycisk w dolnej krawędzi przy breloczku w prawą stronę. Wysunąć
przednią obudowę kilka milimetrów do góry.
Obudowa zostanie zwolniona i będzie
można zdjąć ją z kluczyka.
zamki kilkakrotnie nie reagują na sygnały kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, wysyłane z odległości do 20 metrów (65 stóp) od
samochodu.
UWAGA
Należy zawsze spróbować podejść bliżej
samochodu i ponowić próbę odblokowania.
8
274
Ten kluczyk jest dostarczany w samochodach z funkcją bezkluczykowego zablokowania/odblokowania zamków (Passive Entry*).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Odwrócić kluczyk, przesunąć przycisk na
bok i wysunąć tylną obudowę kilka milimetrów do góry.
Za pomocą śrubokrętu lub podobnego narzędzia przekręcić pokrywkę baterii w lewo, aż
oznaczenia ustawią się na napisie OPEN.
Obudowa zostanie zwolniona i będzie
można zdjąć ją z kluczyka.
Ostrożnie zdjąć pokrywkę baterii, naciskając
np. paznokciem występ.
Następnie podważyć pokrywkę baterii do
góry.
Bateria jest zwrócona stroną z + do góry.
Następnie ostrożnie podważyć baterię, jak
pokazano na ilustracji.
WAŻNE
Unikać dotykania nowych akumulatorów i
powierzchni ich styków palcami, ponieważ
spowoduje to pogorszenie ich działania.
}}
275
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
UWAGA
Firma Volvo zaleca, aby baterie używane w
kluczyku z pilotem zdalnego sterowania spełniały wymogi normy UN Manual of Test and
Criteria, Part III, sub-section 38.3. Baterie
montowane fabrycznie lub wymieniane w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo spełniają
powyższe kryteria.
Włożyć nową baterię stroną (+) do góry. Unikać dotykania styków baterii kluczyka palcami.
Założyć z powrotem tylną obudowę i
wcisnąć ją w dół, aż do słyszalnego kliknięcia.
Następnie przesunąć obudowę z powrotem.
> Kolejne kliknięcie sygnalizuje, że obudowa
została właściwie założona i prawidłowo
zatrzaśnięta.
Umieścić baterię w uchwycie krawędzią
do dołu. Następnie przesunąć baterię do
przodu tak, aby ją zablokować pod dwoma
plastikowymi zaczepami.
Nacisnąć baterię w dół, aż do jej zablokowania pod górnym, czarnym zaczepem plastikowym.
UWAGA
Stosować baterie typu CR2032, 3 V.
276
Założyć pokrywkę baterii i przekręcić ją w
prawo, aż oznaczenie znajdzie się w jednej
linii z napisem CLOSE.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zamawianie dodatkowych
kluczyków z pilotem zdalnego
sterowania
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
Wraz z samochodem otrzymują Państwo dwa
kluczyki z pilotem zdalnego sterowania. Kluczyk
bez przycisków jest dostarczany wraz z samochodem, jeśli pojazd jest wyposażony w funkcję
bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków*. Można zamówić dodatkowe kluczyki.
Obrócić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania i założyć z powrotem przednią obudowę, naciskając ją w dół, aż do słyszalnego
kliknięcia.
Następnie przesunąć obudowę z powrotem.
> Kolejne kliknięcie wskazuje, że obudowa
została prawidłowo zatrzaśnięta.
WAŻNE
Wyczerpane baterie należy utylizować w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska.
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
Do jednego samochodu można zaprogramować i
używać maksymalnie dwanaście kluczyków. Przy
zamówieniu dodatkowych kluczyków dodawane
są kolejne profile kierowcy – po jednym na każdy
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania. Dotyczy to
również kluczyków bezprzyciskowych.
Utrata kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
W razie zgubienia kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania, nowy kluczyk można zamówić w stacji
obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Należy zabrać z sobą pozostałe
kluczyki z pilotem zdalnego sterowania. Jako
zabezpieczenie przed ewentualną kradzieżą
samochodu konieczne jest wykasowanie kodu
zgubionego kluczyka z pamięci układu.
Aktualną liczbę kluczyków zarejestrowanych w
samochodzie można sprawdzić, korzystając z
funkcji profili kierowcy w widoku górnym wyświetlacza centralnego – wybrać opcję Ustawienia
System Profile kierowców.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 277
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Red Key – kluczyk z pilotem
zdalnego sterowania z
ograniczeniami*
jedenaście kluczyków z ograniczeniami – przynajmniej jeden kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi być zwykłym kluczykiem.
Kluczyk Red Key umożliwia właścicielowi samochodu ustawienie ograniczeń dla pewnych parametrów samochodu. Ograniczenia te mają na
celu wymuszenie bezpiecznej jazdy samochodem, np. gdy został komuś wypożyczony.
Ograniczenia mają pełnić rolę środków, które
zmniejszą ryzyko wypadku i sprawią, że właściciel
samochodu będzie spokojniejszy, przekazując go
na przykład młodemu kierowcy, parkingowemu
czy stacji obsługi. Osoba posługująca się kluczykiem Red Key nie może zmienić określonych dla
tego kluczyka ustawień – potrzebny jest do tego
zwykły kluczyk z pilotem zdalnego sterowania.
Powiązane informacje
•
•
Ustawienia kluczyka Red Key* (Str. 278)
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
Ustawienia kluczyka Red Key*
Posiadacz zwykłego kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania może definiować ustawienia kluczyka
Red Key. Niektóre funkcje wspomagające kierowcę są zawsze aktywne.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk System Profile
kierowców Kluczyk z ograniczeniami.
> Dostępne są następujące ustawienia:
• Ustaw odstęp czasowy dla
Adaptive Cruise Control
• Zredukowana głośność
maksymalna
• Maks. limit prędkości
• Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości
Kluczyk Red Key pozwala określić maksymalną
prędkość samochodu, nastawić przypomnienia o
progach prędkości i ustalić maksymalną głośność
dla głośników. Ponadto niektóre z systemów
samochodu wspomagających kierowcę będą
zawsze aktywne. Pozostałe funkcje kluczyka są
analogiczne do funkcji kluczyka standardowego.
Aktywna kontrola prędkości jazdy*:
• Ustawienie przy pierwszym użyciu: Najdłuższe
odstępy czasowe
Redukcja maksymalnej głośności
(włączona/wyłączona):
• Ustawienie przy pierwszym użyciu: Włączona
Kluczyki Red Key (jeden lub więcej) można zamówić u dealera Volvo. W jednym samochodzie
można zaprogramować i używać maksymalnie
278
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Ogranicznik prędkości (włączony/
wyłączony):
• Zakres ustawienia: 50-250 km/h
(30-160 mph)
•
Przy pierwszym użyciu ustawienie wynosi
120 km/h (75 mph)
•
Zmiana co: 1 km/h (1 mph)
Wyświetlacz kierowcy pokazuje symbol
i komunikat
•
•
Driver Alert Control (DAC) *
Dodatkowy kluczyk mechaniczny
System informacji o znakach drogowych*
W pilocie zdalnego sterowania znajduje się
wyjmowany kluczyk mechaniczny, za pomocą
którego można włączyć pewne funkcje i wykonać pewne operacje.
Powiązane informacje
•
Red Key – kluczyk z pilotem zdalnego sterowania z ograniczeniami* (Str. 278)
Autoryzowana stacja obsługi Volvo dysponuje
kodem kluczyka, na podstawie którego należy
zamówić nowy kluczyk.
Klucz z restrykcjami Nie można
przekroczyć ograniczenia
prędkości.
Przypomnienie o prędkości (WŁ./WYŁ.):
• Zakres ustawienia: 0-250 km/h
(0-160 mph)
•
Przy pierwszym użyciu ustawienie wynosi: 50,
70 i 90 km/h (30, 45 i 55 mph)
•
•
Zmiana co: 1 km/h (1 mph)
Maks. liczba jednoczesnych przypomnień: 6
Funkcje wspomagające kierowcę
Następujące funkcje wspomagające kierowcę są
zawsze aktywne dla użytkownika kluczyka Red
Key:
Blind Spot Information (BLIS)*
•
•
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu (LKA)*
•
City Safety
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu*
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 279
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Zastosowania kluczyka mechanicznego
Wyjmowanie kluczyka mechanicznego
Użycie kluczyka mechanicznego umieszczonego
w pilocie zdalnego sterowania:
•
•
•
lewe drzwi przednie9 można otworzyć ręcznie,
jeśli nie można uruchomić centralnego zamka
za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
można awaryjnie zablokować wszystkie drzwi.
zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci można włączyć i wyłączyć.
Kluczyk bezprzyciskowy10 (Key Tag) nie posiada
kluczyka mechanicznego. W razie potrzeby należy
użyć kluczyka mechanicznego ze zwykłego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Przytrzymać kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania z widoczną częścią przednią i
logiem Volvo skierowanym we właściwą
stronę — przesunąć przycisk w dolnej krawędzi przy breloczku w prawą stronę. Podnieść
przednią obudowę kilka milimetrów do góry.
Wyjąć kluczyk mechaniczny, otwierając go
do góry.
Obudowa zostanie zwolniona i będzie
można zdjąć ją z kluczyka.
9 Dotyczy to zarówno samochodów z kierownicą po lewej, jak i po prawej stronie.
10 Dostarczany w samochodach z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
280
zamków (Passive Entry*).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zablokowanie i odblokowanie
zamków za pomocą kluczyka
mechanicznego
Wyjmowanego kluczyka mechanicznego można
użyć między innymi do odblokowania zamków
samochodu od zewnątrz, na przykład w przypadku rozładowania się baterii w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
Po użyciu schować kluczyk mechaniczny w
jego właściwe położeniu w kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania.
Odblokowanie
Przekręcić kluczyk z powrotem o 45 stopni
do położenia wyjściowego. Wyjąć kluczyk z
zamka i puścić klamkę, tak aby jej tylna część
znów dotykała samochodu.
5.
Pociągnąć za klamkę.
> Drzwi otworzą się.
Zamykanie wykonuje się w analogiczny sposób,
ale w punkcie (3) kluczyk przekręca się o
45 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, zamiast zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
Założyć z powrotem obudowę, naciskając
ją w dół, aż do słyszalnego kliknięcia.
Następnie przesunąć obudowę z powrotem.
> Kolejne kliknięcie wskazuje, że obudowa
została prawidłowo zatrzaśnięta.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków za
pomocą kluczyka mechanicznego (Str. 281)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
11
Pociągnąć klamkę przednich drzwi po lewej
stronie11 w położenie skrajne, aby odsłonić
bębenek zamka.
Włożyć kluczyk w bębenek zamka.
Przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara o 45 stopni, tak aby kluczyk był skierowany prosto do tyłu.
Dotyczy to zarówno samochodów z kierownicą po lewej, jak i po prawej stronie.
}}
281
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Wyłączanie alarmu*
UWAGA
Otwarcie drzwi odblokowanych kluczykiem
mechanicznym spowoduje włączenie autoalarmu.
Zablokowanie
Wyjąć kluczyk mechaniczny z kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Włożyć kluczyk
mechaniczny w otwór przełącznika zamka i
wcisnąć go, aż do oporu, ok. 12 mm (0,5
cala).
–
Zamki samochodu można zablokować za pomocą
kluczyka mechanicznego wyjmowanego z pilota
zdalnego sterowania, na przykład w razie utraty
zasilania lub rozładowania się baterii w kluczyku.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz,
jak i od środka.
Zamek lewych przednich drzwi można zablokować
za pomocą wyjmowanego kluczyka mechanicznego.
Pozostałe drzwi nie mają zamków, lecz zamiast
nich są wyposażone w znajdujące się w tylnej krawędzi przełączniki blokady, które trzeba wcisnąć
za pomocą kluczyka mechanicznego – następuje
wtedy mechaniczne zablokowanie drzwi uniemożliwiające ich otwarcie od zewnątrz.
Drzwi można jednak nadal otworzyć od środka.
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od zewnątrz. Aby wrócić do
pozycji A, trzeba otworzyć drzwi za pomocą
klamki wewnętrznej.
Drzwi można także odblokować za pomocą przycisku odblokowania zamków na kluczyku z pilotem
zdalnego sterowania lub przycisku centralnego
zamka na drzwiach kierowcy.
UWAGA
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w uchwycie na
napoje.
•
Przełącznik zamka na drzwiach blokuje
tylko dane drzwi – a nie wszystkie drzwi
jednocześnie.
•
Zablokowanych ręcznie drzwi tylnych z
włączoną ręczną lub elektryczną blokadą
zabezpieczającą je przed otwarciem przez
dzieci nie można otworzyć ani od wewnątrz ani od zewnątrz. Zablokowane w ten
sposób drzwi można odblokować wyłącznie za pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania lub przycisku centralnego zamka.
Wyłączyć alarm w następujący sposób:
1.
2.
282
Umieścić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania na symbolu kluczyka w czytniku
pomocniczym na dnie uchwytu na napoje w
konsoli między fotelami.
Następnie przekręcić pokrętło rozruchu i puścić.
> Pokrętło wraca samoczynnie do położenia
wyjściowego – sygnalizacja alarmu i alarm
zostają wyłączone.
Ręczne blokowanie drzwi. Nie należy mylić z zabezpieczeniem tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Powiązane informacje
•
•
Dodatkowy kluczyk mechaniczny (Str. 279)
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
(Str. 310)
•
Wymiana baterii w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania (Str. 274)
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
Immobilizer
Elektroniczna blokada zapłonu (immobilizer)
uniemożliwia uruchomienie samochodu przez
nieuprawnioną osobę.
Samochód można uruchomić wyłącznie przy użyciu właściwego kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Poniższy komunikat błędu na wyświetlaczu kierowcy jest związany z elektronicznym immobilizerem:
Symbol
Komunikat
Działanie
Nie wykryto
kluczyka
Błąd przy odczycie
kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania podczas rozruchu – umieścić kluczyk na symbolu
kluczyka w uchwycie na napoje i
spróbować ponownie.
Sprawdź w
instrukcji
obsługi
Powiązane informacje
•
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
•
Zamawianie dodatkowych kluczyków z pilotem zdalnego sterowania (Str. 277)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 283
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Homologacja typu dla systemu
kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania
Homologacja typu dla systemu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania jest podana w poniższych tabelach.
Funkcja bezkluczykowego
uruchamiania (Passive Start) i
bezkluczykowego blokowania/
odblokowywania zamków (Passive
Entry*)
Więcej informacji na temat homologacji typu,
patrz support.volvocars.com.
Oznaczenie CEM dla systemu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania. Numery dodatkowych homologacji
typu, patrz poniższe tabele.
Kraj/obszar
Aprobata typu
Europa
Firma Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal niniejszym oświadcza, że urządzenie VO3-134TRX jest zgodne z zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU
(RED).
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
support.volvocars.com.
284
Jordania
TRC/LPD/2014/250
Serbia
P1614120100
Argentyna
CNC ID: C-14771
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Brazylia
MT-3245/2015
Indonezja
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malezja
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Meksyk
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rosja
Zjednoczone Emiraty Arabskie
ER37847/15
DA0062437/11
}}
285
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Aprobata typu
Namibia
TA-2016-02
Republika Południowej Afryki
TA-2014-1868
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
Kraj/obszar
Aprobata typu
Europa
Firma Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że ten typ
urządzenia radiowego HUF8423 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
support.volvocars.com.
Pasmo częstotliwości: 433,92 MHz
Maksymalna moc promieniowana nadajnika: 10 mW
Producent: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Niemcy
Jordania
286
TRC/LPD/2015/104
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksyk
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
TA-2015-102
}}
287
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Oman
Serbia
288
Aprobata typu
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Republika Południowej Afryki
TA-2015-432
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Kluczyk typu Key Tag
Kraj/obszar
Aprobata typu
Europa
Firma Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że ten typ
urządzenia radiowego HUF8432 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem
support.volvocars.com.
Pasmo częstotliwości: 433,92 MHz
Maksymalna moc promieniowana nadajnika: 10 mW
Producent: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Niemcy
Jordania
TRC/LPD/2015/107
}}
289
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Aprobata typu
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Meksyk
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibia
290
TA-2015-103
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Kraj/obszar
Aprobata typu
Oman
Serbia
}}
291
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Kraj/obszar
Aprobata typu
Republika Południowej Afryki
TA-2015-414
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Powiązane informacje
•
292
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
(Str. 267)
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
System bezkluczykowy i
powierzchnie czułe na dotyk*
Jeśli samochód jest wyposażony w układ bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków, wystarczy tylko mieć w pobliżu kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania, np. w kieszeni
lub portfelu, dzięki czemu otwieranie samochodu
jest bardziej wygodne, gdy mamy zajęte ręce.
Powierzchnie czułe na dotyk
Klamka drzwi
Zewnętrzne klamki drzwi mają wgłębienie do
zamykania, natomiast klamki wewnętrzne posiadają czułą na dotyk powierzchnię do odblokowania.
UWAGA
Ważne jest, by w danym momencie aktywować tylko jedną powierzchnię czułą na dotyk.
Chwycenie za klamkę i jednoczesne dotknięcie powierzchni zamka stwarza ryzyko wydania
dwóch poleceń. Oznacza to, że żądane działanie (zablokowanie/odblokowanie) nie zostanie
wykonane lub zostanie wykonane z opóźnieniem.
Drzwi bagażnika
Klamka drzwi bagażnika ma osłonięty gumową
nakładką przycisk, który służy wyłącznie do odblokowania.
UWAGA
Trzeba pamiętać, że system może zostać aktywowany w związku z myciem samochodu, jeśli
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w zasięgu.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 294)
•
Bezkluczykowe odblokowanie drzwi bagażnika* (Str. 296)
Czułe na dotyk wgłębienie do zablokowania
Czułe na dotyk wgłębienie do odblokowania
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 293
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zablokowanie i odblokowanie
zamków bez użycia kluczyka*
UWAGA
Trzeba pamiętać, że system może zostać aktywowany w związku z myciem samochodu, jeśli
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w zasięgu.
Jeśli samochód jest wyposażony w opcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków (Passive Entry)*, zamki można również
zablokować i odblokować z zewnątrz za pomocą
klamek na drzwiach bocznych lub drzwiach
bagażnika.
Zablokowanie zamków bez użycia
kluczyka
UWAGA
Jeden z należących do samochodu kluczyków
z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w obszarze zasięgu, aby funkcja blokowania i odblokowywania zamków mogła
działać.
Czułe na dotyk wgłębienie do zablokowania
Czułe na dotyk wgłębienie do odblokowania
–
Osłonięty gumową nakładką przycisk na drzwiach bagażnika, który służy wyłącznie do odblokowania.
12
294
Aby możliwe było zablokowanie zamków samochodu, wszystkie drzwi boczne muszą być
zamknięte. Drzwi bagażnika natomiast mogą
pozostać otwarte w czasie blokowania zamków
przy użyciu klamek drzwi bocznych.
Po zamknięciu drzwi, dotknąć w kierunku tyłu
zaznaczoną powierzchnię na zewnątrz klamki
drzwi lub nacisnąć przycisk blokady12 w
dolnej krawędzi drzwi bagażnika przed ich
zamknięciem.
> Wskaźnik centralnego zamka przy szybie
przedniej zacznie migać, sygnalizując
zablokowanie zamków samochodu.
Aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby
boczne i panoramiczne okno dachowe* – przyłożyć palec do czułego na dotyk wgłębienia na zewnętrznej powierzchni klamki drzwi i przytrzymać, aż
wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno
dachowe zamkną się.
Dotyczy samochodów z drzwiami bagażnika sterowanymi elektrycznie*.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Blokowanie zamków przy otwartych
drzwiach bagażnika
UWAGA
W przypadku zamknięcia zamków samochodu,
gdy otwarte są drzwi bagażnika, należy uważać, aby nie zostawić kluczyka z pilotem zdalnego sterowania w przestrzeni bagażowej
przed zamknięciem drzwi bagażnika i całkowitym zablokowaniem dostępu do samochodu.
zablokowane. Zapobiega to przypadkowemu
pozostawieniu otwartego samochodu.
Ustawienia bezkluczykowego
odblokowania zamków*
Powiązane informacje
Można wybrać różne sekwencje bezkluczykowego odblokowania zamków.
•
Ustawienia bezkluczykowego odblokowania
zamków* (Str. 295)
•
Bezkluczykowe odblokowanie drzwi bagażnika* (Str. 296)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 293)
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć My Car Blokowanie
Odblokowanie bezkluczowe
3.
Jeśli kluczyk zostanie wykryty wewnątrz samochodu, drzwi bagażnika nie zostaną zablokowane po zamknięciu.
Wybrać opcję:
• Wszystkie drzwi
- odblokowuje jednocześnie wszystkie drzwi.
• Jedne drzwi
Odblokowanie zamków bez użycia
kluczyka
–
Chwycić klamkę drzwi lub nacisnąć osłonięty
gumową nakładką przycisk pod zewnętrzną
klamką drzwi bagażnika, aby odblokować
samochód.
> Wskaźnik centralnego zamka przy szybie
przedniej zgaśnie na potwierdzenie, że
samochód jest odblokowany — drzwi lub
drzwi bagażnika można teraz otworzyć w
zwykły sposób.
- odblokowuje wybrane drzwi.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 294)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 293)
Automatyczny powrót do stanu
zablokowania
Jeżeli w ciągu dwóch minut od odblokowania
żadne z drzwi bocznych ani drzwi bagażnika nie
zostaną otwarte, wszystkie zostaną automatycznie
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 295
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Bezkluczykowe odblokowanie drzwi
bagażnika*
Aby można było odblokować zamek drzwi bagażnika bez użycia kluczyka, wystarczy mieć kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania przy sobie, na
przykład w kieszeni lub torebce.
Drzwi bagażnika są utrzymywane w położeniu
zamkniętym przez zamek elektryczny.
Aby otworzyć drzwi bagażnika:
1.
UWAGA
Jeden z należących do samochodu kluczyków
z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w obszarze zasięgu za samochodem,
aby funkcja odblokowywania zamków mogła
działać.
2.
OSTRZEŻENIE
Nacisnąć lekko osłonięty gumową nakładką
przycisk pod klamką drzwi bagażnika.
> Zamek zostanie zwolniony.
Pociągnąć klamkę zewnętrzną w górę, aby
całkowicie otworzyć drzwi.
Nie wolno jeździć z otwartymi drzwiami bagażnika! Toksyczne gazy spalinowe mogłyby zostać zassane do wnętrza samochodu przez
przedział bagażowy.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków bez
użycia kluczyka* (Str. 294)
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 293)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 273)
•
Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika
ruchem stopy* (Str. 305)
WAŻNE
•
Do zwolnienia zamka bagażnika potrzebna
jest minimalna siła – wystarczy lekko nacisnąć pokryty gumą przycisk.
•
W celu otwarcia bagażnika nie ciągnąć za
pokryty gumą przycisk – drzwi bagażnika
podnosić za uchwyt. Zastosowanie zbyt
dużej siły może spowodować uszkodzenie
styków elektrycznych przycisku.
Drzwi bagażnika można także odblokować bez
użycia rąk, wykonując ruch stopą pod tylnym zderzakiem, patrz oddzielny rozdział.
296
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Umiejscowienie anten układów
uruchamiania silnika i sterowania
zamkami
OSTRZEŻENIE
Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca
nie powinny zbliżać się z rozrusznikiem do
anten systemu Keyless na odległość mniejszą
niż 22 cm (9 cali). Ma to na celu uniknięcie
zakłócenia pracy rozrusznika przez system
Keyless.
Samochód jest wyposażony w układ bezkluczykowego uruchamiania silnika i sterowania
zamkami13, dlatego ma kilka wbudowanych
anten rozmieszczonych w różnych miejscach
pojazdu.
Powiązane informacje
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 293)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 273)
Zablokowanie i odblokowanie
zamków z wnętrza samochodu
Zamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika można
zablokować i odblokować od wewnątrz za
pomocą przycisków centralnego zamka w
drzwiach przednich. Przyciski zamków* na
drzwiach tylnych blokują zamek tylko w danych
drzwiach.
Zamek centralny
Umiejscowienie anten.
Pod uchwytem na napoje w przedniej części
konsoli między fotelami
Przycisk zablokowania i odblokowania z lampką kontrolną w drzwiach przednich.
W przedniej górnej części lewych drzwi tylnych14
Odblokowanie zamków za pomocą
przycisku w drzwiach przednich
W przedniej górnej części prawych drzwi tylnych14
–
Nacisnąć przycisk
, aby zablokować zamki
wszystkich drzwi bocznych i drzwi bagażnika.
Pośrodku oparcia tylnego siedzenia14
13
14
Bezkluczykowe sterowanie zamkami występuje wyłącznie w samochodach wyposażonych w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*).
Wyłącznie w samochodach wyposażonych w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*).
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 297
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Alternatywna metoda odblokowania
Zablokowanie zamków za pomocą
przycisku w drzwiach przednich
–
Nacisnąć przycisk
— drzwi przednie po
obu stronach muszą być zamknięte.
> Wszystkie drzwi i drzwi bagażnika zostaną
zablokowane.
Zablokowanie zamków za pomocą
przycisku w drzwiach tylnych*
Powiązane informacje
•
Ustawienia zdalnego odblokowania zamków i
odblokowania zamków od wewnątrz
(Str. 271)
•
Odblokowanie drzwi bagażnika z wnętrza
samochodu (Str. 299)
•
Włączanie i wyłączanie blokady otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz (Str. 299)
Klamka do alternatywnego odblokowania w drzwiach
bocznych15.
–
Pociągnąć klamkę jednych z drzwi bocznych i
zwolnić.
> Zależnie od ustawień kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania można albo odblokować wszystkie drzwi albo odblokować i
otworzyć tylko wybrane drzwi.
Aby zmienić to ustawienie, nacisnąć opcję
Ustawienia My Car Blokowanie
Odblokowanie zdalne i od
wewnątrz w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
Przycisk zablokowania z diodą wskaźnikową w drzwiach
tylnych.
Przyciski zamka na drzwiach tylnych blokują tylko
te drzwi, na których się znajdują.
Odblokowanie drzwi tylnych
–
15
298
Pociągnąć za klamkę do otwierania.
> Drzwi tylne zostaną odblokowane i
otwarte.
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Odblokowanie drzwi bagażnika z
wnętrza samochodu
Drzwi bagażnika można odblokować z wnętrza
samochodu, naciskając przycisk na tablicy rozdzielczej.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 297)
•
Otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika* (Str. 301)
Włączanie i wyłączanie blokady
otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
Zabezpieczenie drzwi tylnych uniemożliwia dzieciom ich otwarcie od wewnątrz. Blokada jest
elektryczna* i mechaniczna.
Włączanie i wyłączanie elektryczne*
1.
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu
dzieci można włączyć lub wyłączyć we wszystkich
położeniach zapłonu wyższych od 0. Włączenie
lub wyłączenie jest możliwe w ciągu 2 minut od
wyłączenia samochodu, pod warunkiem, że nie
zostały otwarte żadne drzwi.
Krótkie naciśnięcie na przycisk
na tablicy
rozdzielczej.
> Drzwi bagażnika można odblokować i
otworzyć z zewnątrz, chwytając osłonięty
gumową nakładką przycisk.
2.
Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie* –
Długie naciśnięcie na przycisk
rozdzielczej.
> Drzwi bagażnika otwierają się.
na tablicy
Przycisk do elektrycznej aktywacji i dezaktywacji.
1.
Uruchomić samochód lub wybrać pozycję
wyłącznika zapłonu wyższą niż 0.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 299
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
2.
Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia
na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest włączone, na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Blokada tylnych drzwi
Aktywowane i zapala się lampka kontrolna w przycisku.
Symbol
szyby można opuszczać i podnosić jedynie za
pomocą przełączników w drzwiach kierowcy
•
tylnych drzwi nie będzie można otworzyć od
wewnątrz.
Aby dezaktywować zamki:
–
Drzwi są zablokowane przed możliwością
otwarcia od wewnątrz.
Blokada tylnych drzwi
Aktywowane
Zabezpieczenie
tylnych drzwi przy
przewożeniu
dzieci jest włączone.
Drzwi można otworzyć zarówno od zewnątrz,
jak i od środka.
UWAGA
Zabezpieczenie
tylnych drzwi przy
przewożeniu
dzieci jest wyłączone.
Włączanie i wyłączanie ręczne
Nacisnąć przycisk wyłącznika zabezpieczenia
na panelu w drzwiach kierowcy.
> Gdy zabezpieczenie jest wyłączone, na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat Blokada tylnych drzwi
Dezaktywowane i lampka kontrolna w
przycisku gaśnie.
W momencie wyłączenia samochodu bieżące
ustawienie zostaje zapamiętane – jeśli blokada
otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz jest włączona
w chwili wyłączenia samochodu, to będzie nadal
włączona przy następnym uruchomieniu samochodu.
•
Pokrętło na drzwiach blokuje tylko dane
drzwi – a nie oboje tylnych drzwi jednocześnie.
•
Samochody wyposażone w elektrycznie
uruchamiane zabezpieczenie tylnych
drzwi od wewnątrz nie posiadają ręcznej
blokady zabezpieczającej je przed otwarciem przez dzieci.
Powiązane informacje
Zabezpieczenie tylnych drzwi przy przewożeniu dzieci.
Nie należy mylić z ręczną blokadą drzwi.
–
300
Działanie
Blokada tylnych drzwi
Dezaktywowane
Kiedy blokada zamków tylnych drzwi jest aktywna:
•
Komunikat
Użyć kluczyka mechanicznego wyjmowanego
z pilota zdalnego sterowania do przekręcenia
pokrętła.
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 297)
•
Dodatkowy kluczyk mechaniczny (Str. 279)
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Automatyczne blokowanie zamków
podczas jazdy
Otwieranie i zamykanie elektrycznie
sterowanych drzwi bagażnika*
Po rozpoczęciu jazdy następuje automatyczne
zablokowanie drzwi bocznych oraz drzwi bagażnika.
Drzwi bagażnika można otworzyć i zamknąć
elektrycznie.
W celu zmiany tego ustawienia:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
3.
Wybrać Automatyczna blokada drzwi
podczas jazdy, aby dezaktywować lub aktywować tę funkcję.
Blokowanie.
–
Długie naciśnięcie przycisku
na tablicy
rozdzielczej. Przycisk przytrzymać wciśnięty
tak długo, aż drzwi bagażnika zaczną się
otwierać.
–
Lekkie naciśnięcie klamki zewnętrznej drzwi
bagażnika.
Otwieranie
Wybrać jedną z poniższych opcji otwierania elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika:
–
Długie naciśnięcie przycisku
na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania. Przycisk przytrzymać wciśnięty tak długo, aż drzwi bagażnika zaczną się otwierać.
Powiązane informacje
•
Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu (Str. 297)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 301
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
–
Ruch stopą* pod tylnym zderzakiem.
Nacisnąć przycisk
na spodzie drzwi
bagażnika, aby je zamknąć.
–
Zamykanie
> Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie – drzwi bagażnika pozostaną niezablokowane.
Wybrać jedną z poniższych opcji zamykania16
elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika:
–
Długie naciśnięcie na przycisk
na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania.
> Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy –
drzwi bagażnika pozostaną niezablokowane.
–
Długie naciśnięcie na przycisk
na tablicy
rozdzielczej.
> Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy –
drzwi bagażnika pozostaną niezablokowane.
–
Ruch stopą* pod tylnym zderzakiem.
> Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy –
drzwi bagażnika pozostaną niezablokowane.
UWAGA
16
302
•
Przycisk jest aktywny przez 24 godziny po
pozostawieniu otwartej pokrywy. Potem
trzeba ją zamknąć ręcznie.
•
Jeśli klapka była otwarta przez ponad 30
minut, zamknie się powoli.
Samochody z systemem bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*) mają jeden przycisk do zamykania i drugi przycisk do zamykania i zablokowania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Zamykanie i blokowanie zamka16
Nacisnąć przycisk
na spodzie drzwi
bagażnika, aby ją zamknąć i jednocześnie
zablokować zamki drzwi bagażnika oraz drzwi
samochodu (przedtem wszystkie drzwi muszą
zostać zamknięte).
> Drzwi bagażnika zamkną się automatycznie – drzwi bagażnika i drzwi boczne zostaną zablokowane i nastąpi uzbrojenie
alarmu*.
–
UWAGA
•
•
Jeden z należących do samochodu kluczyków z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się w obszarze zasięgu, aby
funkcja blokowania i odblokowywania
zamków mogła działać.
Jeśli w czasie korzystania z funkcji bezkluczykowego zablokowania lub odblokowania* kluczyk nie zostanie wykryty dostatecznie blisko drzwi bagażnika, rozlegną się
trzy sygnały dźwiękowe.
WAŻNE
W czasie ręcznej obsługi drzwi bagażnika
należy jest otwierać i zamykać powoli. Nie
należy używać siły przy otwieraniu lub zamykaniu, jeśli jest wyczuwalny opór. Może to spowodować uszkodzenie klapy i jej nieprawidłowe działanie.
Anulowanie otwierania lub zamykania
Otwieranie i zamykanie można anulować jedną z
poniższych metod:
•
•
Nacisnąć przycisk na tablicy rozdzielczej.
Nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
•
Nacisnąć przycisk zamykania na spodzie
drzwi bagażnika.
•
Naciskając osłonięty gumową nakładką przycisk pod zewnętrzną klamką drzwi bagażnika.
•
Za pomocą ruchu stopy*.
Ruch drzwi bagażnika zostanie zatrzymany. Drzwi
bagażnika można wtedy opuszczać i podnosić
ręcznie.
Zabezpieczenie przed przyciśnięciem
W przypadku wystąpienia nadmiernego oporu
przy podnoszeniu lub opuszczaniu drzwi bagażnika zostaje uruchomiona funkcja zabezpieczająca.
•
W razie przerwania ruchu drzwi bagażnika
podczas ich otwierania, drzwi zatrzymają się i
rozlegnie się długi sygnał.
•
W razie przerwania ruchu drzwi bagażnika
podczas ich zamykania, drzwi zatrzymają się i
rozlegnie się długi sygnał, a następnie drzwi
powrócą do zaprogramowanego położenia
maksymalnego.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać o niebezpieczeństwie przytrzaśnięcia podczas otwierania/zamykania.
Przed rozpoczęciem otwierania/zamykania
należy upewnić się, że nikt nie przebywa w
pobliżu drzwi bagażnika, ponieważ przytrzaśnięcie może mieć poważne konsekwencje.
Drzwi bagażnika należy zawsze uruchamiać z
zachowaniem ostrożności.
Jeśli drzwi bagażnika zostaną zatrzymane tuż
przed osiągnięciem położenia zamknięcia, kolejne
aktywowanie funkcji spowoduje ich otwarcie.
16
Samochody z systemem bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków (Passive Entry*) mają jeden przycisk do zamykania i drugi przycisk do zamykania i zablokowania.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 303
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
Sprężyny gazowe
Programowanie maksymalnego
otwarcia elektrycznie sterowanych
drzwi bagażnika*
UWAGA
•
Istnieje możliwość dostosowania pozycji otwarcia drzwi bagażnika do niskiego sufitu.
Jeżeli system pracował nieprzerwanie
przez długi czas, zostaje wyłączony w celu
uniknięcia przeciążenia. Można go użyć
ponownie po upływie około 2 minut.
Aby wyregulować maksymalne otwarcie:
1.
Otworzyć drzwi bagażnika - zatrzymać je w
położeniu otwarcia.
Powiązane informacje
•
Otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika* (Str. 301)
UWAGA
Nie ma możliwości zaprogramowania pozycji
otwarcia mniejszej niż połowiczne otwarcie
drzwi bagażnika.
Sprężyny gazowe do sterowanych elektrycznie drzwi
bagażnika.
OSTRZEŻENIE
Nie otwierać napiętych sprężyn elektrycznych
drzwi bagażnika. Są one napięte z dużą siłą i
w przypadku otwarcia mogą spowodować
obrażenia ciała.
Powiązane informacje
304
•
Programowanie maksymalnego otwarcia
elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika*
(Str. 304)
•
Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika
ruchem stopy* (Str. 305)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 273)
2.
Nacisnąć przycisk
w dolnej krawędzi
drzwi bagażnika i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy.
> Rozlegną się dwa krótkie sygnały, potwierdzające zapisanie ustawionej pozycji.
Aby zresetować maksymalne otwarcie:
–
Ręcznie podnieść drzwi bagażnika w możliwie
najwyższe położenie – nacisnąć i przytrzymać
przycisk
na drzwiach bagażnika przez co
najmniej 3 sekundy.
> Rozlegną się dwa sygnały, potwierdzające
anulowanie ustawionej pozycji. Drzwi
bagażnika będą się otwierać do maksymalnego położenia.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Otwieranie i zamykanie drzwi
bagażnika ruchem stopy*
Otwieranie i zamykanie ruchem stopy
Dla ułatwienia obsługi drzwi bagażnika, na przykład gdy użytkownik ma zajęte ręce, samochód
został wyposażony w funkcję otwierania i zamykania tych drzwi ruchem stopy do przodu w kierunku tylnego zderzaka.
Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków*, drzwi bagażnika można odblokować
ruchem stopy.
Dostępna jest także funkcja otwierania i zamykania drzwi bagażnika, gdy samochód jest wyposażony w drzwi bagażnika sterowane elektrycznie*.
UWAGA
Funkcja obsługi drzwi bagażnika ruchem
stopy jest dostępna w dwóch wersjach:
•
•
Otwieranie i zamykanie ruchem stopy
Czujnik znajduje się na lewo od środka zderzaka17.
Jeden z należących do samochodu kluczyków z
pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się
w obszarze zasięgu za samochodem (około 1
metra (3 stóp)), aby funkcja otwierania i zamykania mogła działać. To samo dotyczy samochodu z
odblokowanymi już zamkami, co pozwala uniknąć
przypadkowego otwarcia na przykład w myjni
samochodowej.
Tylko odblokowanie zamka ruchem stopy
(drzwi bagażnika trzeba podnieść ręcznie,
aby je otworzyć)
Należy pamiętać, że funkcja otwierania i zamykania ruchem stopy wymaga drzwi bagażnika
sterowanych elektrycznie*.
17
18
Jeśli samochód jest wyposażony w osłonę podwozia*, czujnik znajduje się w lewym narożniku zderzaka.
Dotyczy samochodów z drzwiami bagażnika sterowanymi elektrycznie*.
Ruch stopy w aktualnym obszarze aktywacji czujnika.
–
Wykonać jeden wolny ruch stopą do przodu
pod lewą częścią tylnego zderzaka. Następnie cofnąć się o krok. Nie należy dotykać
zderzaka.
> Rozpoczęcie otwierania lub zamykania
potwierdza krótki sygnał dźwiękowy –
drzwi bagażnika zostają otwarte/
zamknięte.
Jeśli drzwi bagażnika znajdują się w położeniu otwartym, to po aktywacji ruchem
stopą nastąpi ich zamknięcie18.
Jeśli zostanie wykonanych kilka ruchów stopą, a
za samochodem nie będzie prawidłowego klu-
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 305
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
czyka z pilotem zdalnego sterowania, otwarcie
zostanie uniemożliwione na pewien czas.
Nie należy przytrzymywać stopy umieszczonej pod
samochodem w trakcie wykonywania nią ruchu.
Może to spowodować zakłócenie aktywacji funkcji.
Anulowanie otwarcia lub zamknięcia ruchem
stopy
– Wykonać jeden powolny ruch stopą do
przodu w trakcie otwierania lub zamykania,
aby zatrzymać ruch drzwi bagażnika.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie musi
znajdować się w pobliżu samochodu, aby możliwe
było anulowanie otwierania lub zamykania.
UWAGA
Należy zwrócić uwagę na możliwość, że system może zostać aktywowany w myjni samochodowej lub podobnym miejscu, jeśli kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania znajduje się w
jego zasięgu.
(około 1 metra (3 stóp)), aby funkcja otwierania i
zamykania mogła działać.
Samochody z akcesoryjną osłoną
podwozia*
Jeśli samochód jest wyposażony w
osłonę podwozia, czujnik znajduje się w lewym
narożniku zderzaka.
Ruch stopy w aktualnym obszarze aktywacji czujnika.
Jeśli drzwi bagażnika zostaną zatrzymane tuż
przed osiągnięciem położenia zamknięcia, kolejne
aktywowanie funkcji spowoduje ich otwarcie.
Powiązane informacje
UWAGA
W przypadku, gdy na zderzaku tylnym nagromadzi się duża ilość lodu, śniegu, zabrudzeń
itp., istnieje ryzyko pogorszenia lub braku działania. Dlatego należy utrzymywać go w czystości.
•
System bezkluczykowy i powierzchnie czułe
na dotyk* (Str. 293)
•
Otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika* (Str. 301)
•
Zasięg kluczyka z pilotem zdalnego sterowania (Str. 273)
Aby aktywować otwieranie lub zamykanie ruchem
stopy w samochodzie wyposażonym w
osłonę podwozia, ruch stopą należy wykonać od
strony boku samochodu. Jeden z należących do
samochodu kluczyków z pilotem zdalnego sterowania musi znajdować się w obszarze zasięgu
306
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Blokada dostępu
Drzwi bagażnika i schowek podręczny można
zablokować za pomocą funkcji blokady dostępu
(która uniemożliwia ich otwarcie), np. oddając
samochód do serwisu lub pozostawiając go na
parkingu hotelowym itp.
Przycisk funkcji blokady
dostępu znajduje się w widoku
funkcji na wyświetlaczu centralnym. Zależnie od aktualnego
stanu blokady wyświetlany jest
tekst Prywatne blok.
odblokowane lub Prywatne
blok. zablokowane.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie blokady dostępu
(Str. 307)
Włączanie i wyłączanie blokady
dostępu
Blokadę dostępu włącza się za pomocą przycisku funkcji na wyświetlaczu centralnym i opcjonalnego kodu PIN.
Aby utworzyć kod zabezpieczający:
1.
Nacisnąć przycisk blokady dostępu w widoku
funkcji.
UWAGA
Aby możliwe było aktywowanie funkcji blokady
dostępu, samochód musi znajdować się co
najmniej w trybie zapłonu I.
Wprowadzenie kodu zabezpieczającego
przed pierwszym użyciem
Przy pierwszym użyciu funkcji trzeba wybrać kod
zabezpieczający. Może on następnie posłużyć do
wyłączenia blokady dostępu w przypadku, gdy
użytkownik zgubi lub zapomni wybrany kod PIN.
Kod zabezpieczający pełni funkcję kodu PUK dla
wszystkich ustawionych później kodów PIN funkcji blokady dostępu.
Kod zabezpieczający należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
2.
Wprowadzić żądany kod zabezpieczający.
> Kod zabezpieczający zostaje zapisany.
Funkcja blokady dostępu jest teraz
gotowa do włączenia.
W przypadku wyzerowania układu powyższą procedurę trzeba powtórzyć.
Włączanie blokady dostępu
1.
Nacisnąć przycisk blokady dostępu w widoku
funkcji.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
}}
307
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
||
2.
Wprowadzić kod, który ma służyć do odblokowania schowka podręcznego i drzwi bagażnika po ich zablokowaniu i nacisnąć opcję
Potwierdź.
> Schowek podręczny i drzwi bagażnika zostaną zablokowane. Zablokowanie zostaje
potwierdzone przez zapalenie się zielonej
lampki kontrolnej obok przycisku w widoku
funkcji.
UWAGA
Jeśli kod PIN został zgubiony/zapomniany lub
nieprawidłowy kod PIN został wprowadzony
więcej niż trzy razy, do wyłączenia blokady
dostępu można użyć kodu bezpieczeństwa.
UWAGA
Jeśli po aktywacji blokady dostępu samochód
zostanie odblokowany za pośrednictwem
Volvo On Call* lub aplikacji Volvo On Call*,
blokada dostępu zostanie dezaktywowana
automatycznie.
Wyłączanie blokady dostępu
1.
Nacisnąć przycisk blokady dostępu w widoku
funkcji.
Alarm*
Alarm emituje dźwiękowe i wizualne ostrzeżenie,
jeśli ktoś dostanie się do wnętrza samochodu
bez prawidłowego kluczyka z pilotem zdalnego
sterowania albo będzie manipulować przy akumulatorze rozruchowym lub syrenie alarmowej.
Uzbrojony autoalarm zostaje uruchomiony w
następujących sytuacjach:
•
otwarcie drzwi bocznych, pokrywy silnika lub
drzwi bagażnika19
•
wykrycie ruchu w kabinie samochodu (gdy
jest zainstalowany czujnik ruchu*)
•
próba podniesienia lub odholowania samochodu (gdy jest zainstalowany czujnik przechyłu*)
•
•
odłączenie przewodu od akumulatora
Powiązane informacje
•
> Pojawi się wyskakujące okienko.
2.
Wprowadzić kod, który został użyty do zablokowania i nacisnąć opcję Potwierdź.
> Schowek podręczny i drzwi bagażnika zostaną odblokowane. Odblokowanie zostaje
potwierdzone przez zgaśnięcie zielonej
lampki kontrolnej obok przycisku w widoku
funkcji.
Blokada dostępu (Str. 307)
odłączenie syreny.
Sygnały autoalarmu
Uruchomienie alarmu jest sygnalizowane w
następujący sposób:
•
Syrena włącza się na 30 sekund lub do
momentu wyłączenia alarmu.
•
Przez 5 minut lub do czasu wyłączenia
układu błyskają wszystkie kierunkowskazy.
Jeśli przyczyna uruchomienia alarmu nie zostanie
usunięta, cykl alarmowania zostaje powtórzony
maks. 10 razy19.
19
308
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Lampka kontrolna alarmu
Czujnik ruchu włącza alarm w przypadku wykrycia
ruchu w kabinie – rejestrowane są również ruchy
powietrza. Z tego powodu alarm może zostać włączony, jeżeli samochód zostanie pozostawiony z
otwartą szybą boczną lub panoramicznym oknem
dachowym* albo włączoną nagrzewnicą przedziału pasażerskiego.
W razie awarii instalacji alarmowej
W razie wykrycia awarii instalacji alarmowej na wyświetlaczu kierowcy zostanie wyświetlony symbol i komunikat
Usterka ukł. alarm. Wymagany
serwis. W takiej sytuacji należy skontaktować się
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Aby tego uniknąć:
Umieszczona w desce rozdzielczej czerwona
dioda kontrolna sygnalizuje aktualny stan instalacji alarmowej:
•
Dioda nie świeci się: autoalarm nie jest
uzbrojony.
•
Dioda błyska raz na dwie sekundy: autoalarm
jest uzbrojony
•
Po rozbrojeniu alarmu dioda LED błyska
szybko maksymalnie przez 30 sekund lub do
momentu wybrania położenia I wyłącznika
zapłonu – alarm był uruchomiony.
•
Opuszczając samochód, należy zamknąć
szyby boczne i panoramiczne okno dachowe.
•
Jeśli ma być wykorzystywana nagrzewnica
kabiny pasażerskiej lub nagrzewnica postojowa, skierować strumień powietrza z nawiewów w taki sposób, by nie płynął ku górze
kabiny.
Ewentualnie skorzystać ze zredukowanego
poziomu alarmu w celu tymczasowego wyłączenia
czujników ruchu i przechyłu.
Czujniki ruchu i przechyłu należy także wyłączyć,
gdy samochód ma być przewożony promem lub
pociągiem, ponieważ występujące przy tym ruchy
mogą oddziaływać na samochód i uruchomić
alarm.
UWAGA
Nie wolno podejmować samodzielnych prób
naprawy lub modyfikacji autoalarmu. Wszelkie
tego rodzaju próby mogą mieć wpływ na ważność warunków ubezpieczenia.
Powiązane informacje
•
•
•
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
(Str. 310)
Obniżony poziom autoalarmu* (Str. 311)
Całkowita blokada zamków* (Str. 312)
Czujniki ruchu i przechyłu*
Czujniki ruchu i przechyłu reagują na ruch wewnątrz samochodu, rozbicie szyby albo próbę kradzieży kół lub odholowania pojazdu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 309
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Włączanie i wyłączanie autoalarmu*
1.
Autoalarm zostaje uzbrojony w momencie zablokowania zamków samochodu.
Otworzyć drzwi kierowcy za pomocą wyjmowanego kluczyka mechanicznego.
> Zostaje uruchomiony alarm.
Uzbrajanie autoalarmu
Aby zablokować zamki i uzbroić alarm, należy:
•
nacisnąć przycisk zamykania na pilocie zdalnego sterowania
•
dotknąć zaznaczonej powierzchni na zewnątrz klamek drzwi lub pokrytego gumą przycisku na drzwiach bagażnika20.
Jeśli samochód jest wyposażony w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania
zamków* oraz elektrycznie sterowane drzwi
bagażnika*, do zablokowania samochodu i uzbrojenia alarmu można również użyć przycisku
na spodzie drzwi bagażnika.
Czerwona dioda LED na tablicy rozdzielczej miga raz na
dwie sekundy, gdy zamki samochodu są zablokowane i
autoalarm jest uzbrojony.
Rozbrajanie alarmu
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w uchwycie na
napoje.
2.
Umieścić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania na symbolu kluczyka w czytniku
pomocniczym w uchwycie na napoje w konsoli między fotelami.
3.
Przekręcić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara i puścić.
> Alarm zostaje wyłączony.
Aby odblokować zamki i rozbroić alarm, należy:
•
nacisnąć przycisk odblokowania na pilocie
zdalnego sterowania
•
chwycić za jedną z klamek drzwi lub nacisnąć
pokryty gumą przycisk na drzwiach bagażnika20.
Wyłączanie autoalarmu bez działającego
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
Odblokowanie samochodu i wyłączenie autoalarmu jest możliwe również, gdy nie działa kluczyk
z pilotem zdalnego sterowania - np. po wyczerpaniu się jego baterii.
20
310
Dotyczy tylko samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków* (Passive Entry).
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Wyłączanie alarmu w razie jego
zadziałania
Nacisnąć przycisk odblokowania na kluczyku
z pilotem zdalnego sterowania lub ustawić
wyłącznik zapłonu w samochodzie w położeniu I, przekręcając pokrętło rozruchu zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, a następnie
zwalniając je.
–
drzwi kierowcy zostaną otwarte, a następnie
zamknięte bez zablokowania zamka.
W celu zmiany tego ustawienia:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
3.
Wybrać Dezaktyw. alarmu pasywnego,
aby tymczasowo wyłączyć tę funkcję.
UWAGA
Blokowanie.
Obniżony poziom autoalarmu*
Obniżony poziom autoalarmu oznacza, że czujniki ruchu i przechyłu są tymczasowo wyłączone.
Wyłączyć czujniki ruchu i przechyłu, aby uniknąć
przypadkowego uruchomienia alarmu – np. gdy w
zamkniętym samochodzie zostanie pozostawiony
pies albo podczas przewożenia samochodu
pociągiem lub promem.
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie autoalarmu.
Nacisnąć przycisk
Zredukowana ochrona w
widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym, aby wyłączyć czujniki ruchu i przechyłu przy
następnym zablokowaniu
zamków samochodu.
Automatyczne uzbrojenie i ponowne
uzbrojenie autoalarmu
Jednocześnie zostaje wyłączona funkcja całkowitej blokady zamków, tzn. odblokowanie zamków
od wewnątrz jest możliwe.
•
•
Należy pamiętać, że zablokowanie
zamków samochodu powoduje uzbrojenie
alarmu.
Automatyczne ponowne uzbrojenie alarmu zapobiega przypadkowemu pozostawieniu samochodu
bez włączonego autoalarmu.
Jeżeli w ciągu dwóch minut od odblokowania
drzwi samochodu przy użyciu kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania (i wyłączenia autoalarmu)
żadne drzwi boczne ani drzwi bagażnika nie zostaną otwarte, autoalarm samoczynnie przełączy
się w stan czuwania. Zamki zostaną zablokowane.
Powiązane informacje
•
Alarm* (Str. 308)
Po odblokowaniu i ponownym zablokowaniu
samochodu trzeba ponownie aktywować obniżony
poziom autoalarmu.
Powiązane informacje
•
•
Alarm* (Str. 308)
Całkowita blokada zamków* (Str. 312)
Na niektórych rynkach alarm zostaje automatycznie uzbrojony po upływie pewnego czasu, jeśli
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 311
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Całkowita blokada zamków*
Całkowita blokada zamków oznacza, że wszystkie klamki do otwierania zostają mechanicznie
odłączone, co uniemożliwia otwarcie drzwi od
wewnątrz, gdy zamki samochodu zostały zablokowane od zewnątrz.
Całkowitą blokadę zamków można aktywować
kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania oraz
funkcją zablokowania bezkluczykowego (Passive
Entry*). Całkowita blokada zamków jest aktywowana z opóźnieniem ok. 10 sekund po zablokowaniu drzwi.
Jeżeli w trakcie opóźnienia zostaną otwarte któreś drzwi, to nastąpi przerwanie sekwencji i alarm
zostanie rozbrojony.
UWAGA
•
Należy pamiętać, że zablokowanie
zamków samochodu powoduje uzbrojenie
alarmu.
•
Otwarcie którychkolwiek drzwi od wewnątrz spowoduje włączenie autoalarmu.
Po włączeniu całkowitej blokady zamków, samochód można odblokować wyłącznie za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania, funkcji
odblokowania bezkluczykowego lub aplikacji
Volvo On Call*.
312
Lewe przednie drzwi można również odblokować
przy użyciu kluczyka mechanicznego. Jeśli zamki
samochodu zostaną odblokowane za pomocą
kluczyka mechanicznego, włączy się autoalarm.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno dopuścić, by ktokolwiek pozostał w
samochodzie, bez uprzedniego wyłączenia całkowitej blokady zamków, ponieważ osoba taka
nie będzie mogła wydostać się z pojazdu.
Powiązane informacje
•
Tymczasowa* dezaktywacja całkowitej blokady zamków (Str. 312)
•
Alarm* (Str. 308)
Tymczasowa* dezaktywacja
całkowitej blokady zamków
Jeżeli w samochodzie ktoś ma pozostać, ale
drzwi mają zostać zablokowane od zewnątrz,
funkcję całkowitej blokady zamków należy wyłączyć, aby umożliwić ich odblokowane od wewnątrz.
Nacisnąć przycisk
Zredukowana ochrona w
widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym, aby tymczasowo
wyłączyć funkcję całkowitej blokady zamków.
Oznacza to także, że zostaną wyłączone czujniki
ruchu i przechyłu* autoalarmu.
Na wyświetlaczu pojawia się następnie napis
Zredukowana ochrona i przy następnym zablokowaniu drzwi samochodu całkowita blokada
zamków zostaje tymczasowo wyłączona.
Po konwencjonalnym zablokowaniu, zasilanie
gniazd elektrycznych zostaje wyłączone od razu,
natomiast przy tymczasowej dezaktywacji całkowitej blokady zamków, pozostaną one zasilone przez
maksymalnie 10 minut po zablokowaniu.
Po odblokowaniu i ponownym zablokowaniu
samochodu trzeba będzie jeszcze raz ustawić
dezaktywację całkowitej blokady zamków.
Układ zostaje zresetowany przy następnym uruchomieniu silnika.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
KLUCZYK, ZAMKI I AUTOALARM
Powiązane informacje
•
•
Całkowita blokada zamków* (Str. 312)
Alarm* (Str. 308)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 313
WSPOMAGANIE KIEROWCY
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układy wspomagające kierowcę
Samochód jest wyposażony w różne układy
wspomagające kierowcę, które mogą aktywnie
lub biernie pomagać kierowcy w różnych sytuacjach.
Układy te mogą na przykład pomagać kierowcy w:
•
•
utrzymaniu nastawionej prędkości
utrzymaniu określonego odstępu czasowego
od poprzedzającego pojazdu
•
uniknięciu kolizji poprzez ostrzeżenie kierowcy i zahamowanie samochodu
•
zaparkowaniu samochodu.
Niektóre z tych układów są instalowane jako
wyposażenie standardowe, a inne są opcjonalne
– zależy to od rynku.
Powiązane informacje
316
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu* (Str. 337)
Wspomaganie kierownicy z siłą
zależną od prędkości
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Wraz ze wzrostem prędkości jazdy opór przy
obracaniu kierownicy wzrasta, co daje kierowcy
lepsze wyczucie reakcji samochodu.
Pilot Assist (Str. 360)
Moduł radarowy (Str. 377)
Moduł kamery (Str. 388)
City Safety™ (Str. 392)
Rear Collision Warning (Str. 407)
BLIS* (Str. 408)
Cross Traffic Alert* (Str. 413)
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 418)
•
•
Driver Alert Control (Str. 426)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
Funkcja monitorowania pasa ruchu
(Str. 429)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 316)
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 317)
•
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 447)
•
Układ stabilizacji przechyłów nadwozia – Roll
Stability Control (Str. 317)
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 465)
•
•
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 331)
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 328)
Kamera wspomagania parkowania*
(Str. 453)
Na autostradach układ kierowniczy jest sztywniejszy. Przy małej prędkości jazdy wysiłek wymagany
do obrócenia kierownicy jest mniejszy, co ułatwia
na przykład parkowanie.
UWAGA
W niektórych sytuacjach wspomagany układ
kierowniczy może ulec przegrzaniu i wymagać
chwilowego schłodzenia - jego działanie w
tym czasie jest ograniczone i obracanie kierownicą może wymagać użycia większej siły.
W czasie gdy wspomaganie kierowania jest
tymczasowo ograniczone, na wyświetlaczu
kierowcy widoczny jest komunikat wraz z symbolem KIEROWNICY.
OSTRZEŻENIE
Gdy wspomaganie układu kierowniczego
działa z ograniczoną siłą, funkcje wspomagające kierowcę i układ wspomagania kierowania są niedostępne.
W takie sytuacji na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest komunikat Usterka wspom.
kier. w połączeniu z symbolem KIEROWNICY.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zmiana poziomu oporu kierownicy*
W celu zmiany poziomu oporu kierownicy należy
przejść do części „Tryby jazdy” i sprawdzić opis
opcji INDIVIDUAL pod nagłówkiem „Dostępne do
wyboru tryby jazdy”.
W przypadku modeli samochodów bez przełącznika trybu jazdy z opcją INDIVIDUAL wyboru
poziomu oporu kierownicy dokonuje się w widoku
górnym na wyświetlaczu centralnym w pozycji:
Ustawienia My Car Tryby jazdy
wspomagania układu kierowniczego
Siła
Wybór siły wspomagania kierownicy jest niedostępny podczas wykonywania skrętu, jeśli prędkość przekracza 10 km/h (6 mph).
Układ stabilizacji przechyłów
nadwozia – Roll Stability Control
Elektroniczny układ stabilizacji toru
jazdy
Układ stabilizacji nadwozia RSC1 minimalizuje
ryzyko przewrócenia się samochodu, na przykład
podczas gwałtownych manewrów wymijających
lub w razie poślizgu.
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC2)
pomaga kierowcy uniknąć poślizgu i poprawia
przyczepność samochodu.
Układ RSC wykrywa i oblicza zmiany przechyłu
bocznego samochodu. Na tej podstawie szacowane jest, czy istnieje ryzyko przewrócenia samochodu. W razie zagrożenia samochodu włącza się
jego elektroniczny układ kontroli stabilności,
następuje ograniczenie momentu obrotowego silnika i zostają włączone hamulce na jednym lub
kilku kołach do czasu, aż samochód odzyska
swoją stabilność.
Powiązane informacje
•
•
•
OSTRZEŻENIE
Tryby jazdy (Str. 522)
W normalnych warunkach jazdy układ RSC
poprawia bezpieczeństwo samochodu na drodze, ale nie należy tego traktować jako
powodu do zwiększania prędkości. Należy
zawsze stosować normalne zasady bezpiecznej jazdy.
Pilot Assist (Str. 360)
Funkcja monitorowania pasa ruchu
(Str. 429)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 465)
Roll Stability Control
Electronic Stability Control
Znana także pod nazwą aktywnej kontroli odchylenia od toru jazdy.
Hamowanie przez układ ESC
może być słyszalne jako pulsujący dźwięk, a po naciśnięciu
pedału przyspieszenia samochód może przyspieszać wolniej niż można by się spodziewać.
Układ ESC obejmuje następujące funkcje składowe:
•
•
Funkcja stabilizacji toru jazdy3
•
•
Regulacja uciągu silnika
Układ kontroli zerwania przyczepności kół i
trakcji
Stabilizacja samochodu podczas holowania
przyczepy
Powiązane informacje
•
1
2
3
Gdy układ ESC jest aktywny, na
wyświetlaczu kierowcy widoczny
jest ten symbol.
Układy wspomagające kierowcę (Str. 316)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 317
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
•
•
napędowe, które nie buksują, zyskują dodatkową
trakcję.
UWAGA
Układ antypoślizgowy ESC to dodatkowa
funkcja wspomagająca kierowcę, której
zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
Regulacja uciągu silnika
Powiązane informacje
•
Tryb sportowy elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy (Str. 319)
Układ ESC nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Układ regulacji uciągu silnika (EDC4) zapobiega
niezamierzonemu blokowaniu się kół, na przykład
po zredukowaniu biegu lub przy hamowaniu silnikiem na niskich biegach podczas jazdy po śliskiej
nawierzchni.
•
Włączanie/wyłączanie trybu sportowego
układu elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(Str. 319)
Niezamierzone zablokowanie kół podczas jazdy
może między innymi ograniczyć możliwość kierowania samochodem przez kierowcę.
•
Ograniczenia funkcjonalne trybu sportowego
układu elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(Str. 320)
Stabilizacja samochodu podczas
holowania przyczepy*5
•
Symbole i komunikaty elektronicznego
układu stabilizacji toru jazdy (Str. 321)
•
Stabilizacja samochodu podczas holowania
przyczepy* (Str. 557)
Funkcja stabilizacji toru jazdy3
Ta funkcja kontroluje siły napędzające i hamujące
działające na poszczególne koła, w celu ustabilizowania samochodu.
Układ kontroli zerwania przyczepności
kół i trakcji
Funkcja TSA jest nieaktywna, gdy włączona
jest funkcja Tryb sportowy ESC.
Ta funkcja zapobiega także buksowaniu kół
względem nawierzchni w trakcie przyspieszania.
Zadaniem funkcji stabilizacji samochodu podczas
holowania przyczepy (TSA6) jest tłumienie ruchów
oscylacyjnych samochodu (tzw. wężykowania),
jakie mogą pojawiać się podczas holowania przyczepy. Patrz także rozdział „Stabilizacja samochodu podczas holowania przyczepy” w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Funkcja ta jest aktywna przy niskich prędkościach, a jej zadanie polega na hamowaniu kół
buksujących napędowych, dzięki czemu koła
3 Znana także pod nazwą aktywnej kontroli odchylenia od toru jazdy.
4 Engine Drag Control
5 Funkcja stabilizacji samochodu podczas holowania przyczepy jest elementem
6 Trailer Stability Assist
318
instalacji oryginalnego haka holowniczego Volvo.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Tryb sportowy elektronicznego
układu stabilizacji toru jazdy
Układ ESC7 jest zawsze włączony – nie można
go wyłączyć. Kierowca może jednak włączyć tryb
Tryb sportowy ESC, który umożliwia bardziej
aktywną jazdę.
Gdy wybrany jest tryb Tryb sportowy ESC, interwencje układu ESC są ograniczone i umożliwione
są większe poślizgi samochodu, a kontrola nad
jazdą spoczywa na kierowcy w większym stopniu
niż normalnie.
Gdy wybrany jest tryb Tryb sportowy ESC, układ
ESC można uznać za wyłączony, chociaż w wielu
przypadkach funkcja ta nadal pomaga kierowcy.
UWAGA
Gdy wybrana jest funkcja Tryb sportowy
ESC, funkcja stabilizacji samochodu podczas
holowania przyczepy (TSA8) jest nieaktywna.
Tryb Tryb sportowy ESC zapewnia ponadto
maksymalną trakcję także w przypadku utknięcia
samochodu lub podczas jazdy po niespoistej
nawierzchni, np. po piasku lub w głębokim śniegu.
7
8
9
Electronic Stability Control
Trailer Stability Assist
Electronic Stability Control
Powiązane informacje
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 317)
•
Hak holowniczy* (Str. 552)
Włączanie/wyłączanie trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
Układ ESC9 jest zawsze włączony – nie można
go wyłączyć. Kierowca może jednak włączyć tryb
sportowy, który umożliwia bardziej aktywną
jazdę.
Tryb sportowy można włączyć i
wyłączyć w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
–
Nacisnąć przycisk Tryb sportowy ESC w
widoku funkcji.
> Tryb sportowy zostanie aktywowany lub
dezaktywowany, a dioda w przycisku
zmieni kolor na zielony lub szary.
Tryb Tryb sportowy ESC jest sygnalizowany na wyświetlaczu kierowcy przez
ten symbol, który świeci w sposób
ciągły do momentu dezaktywacji funkcji
lub do czasu wyłączenia silnika. Po następnym
uruchomieniu silnika układ ESC powraca do trybu
normalnego.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 319
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 317)
Ograniczenia funkcjonalne trybu
sportowego układu elektronicznej
stabilizacji toru jazdy
Istnieją pewne ograniczenia funkcjonalne związane z aktywacją trybu Tryb sportowy ESC
układu ESC10.
Funkcji Tryb sportowy ESC nie można wybrać,
jeśli aktywna jest jedna z poniższych funkcji:
•
•
•
•
Ogranicznik prędkości
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy
Aktywna kontrola prędkości jazdy
Pilot Assist.
Powiązane informacje
•
10
320
Electronic Stability Control
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 317)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty
elektronicznego układu stabilizacji
toru jazdy
stabilizacji toru jazdy (Electronic Stability Control
- ESC).
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące układu
Symbol
Komunikat
Działanie
Ciągłe światło przez
ok. 2 sekundy.
Operacja autodiagnostyki układu przy uruchamianiu silnika.
Światło migające.
Układ ESC jest włączany.
Lampka świeci się w sposób
ciągły.
Wybrano tryb Sport.
ESC
Nastąpiło czasowe ograniczenie działania układu ESC z powodu przegrzania hamulców. Działanie zostanie
przywrócone automatycznie, gdy hamulce ostygną.
Chwilowo wyłączone
UWAGA: Układ ESC nie zostaje wyłączony w tym trybie – następuje częściowe ograniczenie jego działania.
Przeczytać komunikat na wyświetlaczu kierowcy.
ESC
Układ ESC nie działa.
Wymagany serwis
•
•
Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i wyłączyć silnik, a następnie uruchomić ponownie.
Jeżeli komunikat nadal się utrzymuje, udać się do stacji obsługi – zaleca się powierzyć samochód autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
}}
321
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
znajdujący się pośrodku prakrótko przycisk
wego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
322
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
(Str. 317)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ogranicznik prędkości
Ogranicznik prędkości (SL11) można opisać jako
odwrotność układu automatycznej kontroli prędkości jazdy – kierowca reguluje prędkość za
pomocą pedału przyspieszenia, ale funkcja ogranicznika prędkości uniemożliwia przypadkowe
przekroczenie nastawionej wcześniej prędkości
maksymalnej.
: Z trybu gotowości – włącza ogranicznik prędkości i zapisuje w pamięci aktualną
prędkość
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja ogranicznika prędkości to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę,
której zadaniem jest ułatwienie jazdy – nie
jest ona w stanie poradzić sobie ze
wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na
warunki drogowe i podejmować działania,
jeśli ogranicznik prędkości nie utrzymuje
odpowiedniej prędkości.
•
Ogranicznik prędkości nie zastępuje
uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości
od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza ogranicznik prędkości w tryb gotowości
: Zmniejsza zapisaną prędkość maksymalną
Oznaczenie prędkości maksymalnej zapisanej
w pamięci
Aktualna prędkość samochodu
Zapisana w pamięci prędkość maksymalna
Przyciski i symbole funkcji12.
11
12
Powiązane informacje
: Włącza ogranicznik prędkości z trybu
gotowości i przywraca zadaną prędkość maksymalną
•
Ograniczenia funkcjonalne ogranicznika
prędkości (Str. 327)
•
: Zwiększa zapisaną prędkość maksymalną
Aktywacja i uruchamianie ogranicznika prędkości (Str. 324)
•
Zarządzanie prędkością w układzie ogranicznika prędkości (Str. 325)
Speed Limiter
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
323
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Dezaktywacja ogranicznika prędkości i ustawianie w stan gotowości (Str. 325)
Aktywacja i uruchamianie
ogranicznika prędkości
•
Ponowne włączanie ogranicznika prędkości z
trybu gotowości (Str. 326)
•
•
Wyłączanie ogranicznika prędkości (Str. 327)
Funkcja ogranicznika prędkości (SL13) musi najpierw zostać wybrana i aktywowana, aby mogła
regulować prędkość.
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 328)
Przełączanie ogranicznika prędkości w
tryb gotowości
•
Ograniczenia funkcjonalne automatycznego
ogranicznika prędkości (Str. 331)
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 329)
•
Zmiana tolerancji automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 330)
Naciskać ◀ (1) lub ▶ (3), aby przejść do symbolu/funkcji ogranicznika prędkości
(4).
> Zostaje wyświetlony symbol (4) i ogranicznik prędkości zostaje przełączony w tryb
gotowości.
324
–
Gdy ogranicznik prędkości jest w trybie goto–
wości i wyświetlony jest symbol
nacisnąć przycisk
(2) na kierownicy.
> Ogranicznik prędkości uruchomi się, a
aktualna prędkość zostanie ustawiona
jako prędkość maksymalna.
•
–
Ogranicznik prędkości
Ogranicznik prędkości można aktywować dopiero
po uruchomieniu silnika. Najniższa prędkość maksymalna, jaką można ustawić to 30 km/h
(20 mph).
Powiązane informacje
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
13
Uruchomić ogranicznik prędkości.
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zarządzanie prędkością w układzie
ogranicznika prędkości
–
Ogranicznik prędkości (SL14) można nastawić
na różne prędkości.
Nastawianie/zmienianie prędkości
zapisanej w pamięci
•
Aby zmienić nastawioną prędkość, naciskać
(1) lub
(3) na kiekrótko przycisk
rownicy albo nacisnąć je i przytrzymać.
•
Krótkie naciśnięcia: Każde naciśnięcie
zmienia prędkość o +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Naciśnięcie i przytrzymanie: Zwolnić
przycisk, gdy wskaźnik nastawy prędkości
(4) przesunie się do pożądanej prędkości.
Dezaktywacja ogranicznika
prędkości i ustawianie w stan
gotowości
Ogranicznik prędkości (SL15) można tymczasowo wyłączyć i ustawić w stan gotowości.
Rezultat ostatniego naciśnięcia przycisku
zostaje zapisany w pamięci.
Powiązane informacje
•
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Dezaktywacja ogranicznika prędkości i ustawianie
w stan gotowości:
–
14
15
Speed Limiter
Speed Limiter
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Oznaczenia i symbole ograniczenia prędkości na wyświetlaczu kierowcy zmieniają
kolor z BIAŁEGO na SZARY – ogranicznik
prędkości jest teraz tymczasowo wyłączony i kierowca może przekroczyć ustawioną prędkość maksymalną.
}}
325
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Chwilowa dezaktywacja za pomocą
pedału przyspieszenia
Ponowne włączanie ogranicznika
prędkości z trybu gotowości
Funkcję ogranicznika prędkości można także
chwilowo dezaktywować i obejść za pomocą
pedału przyspieszenia, bez konieczności uprzedniego przestawienia ogranicznika prędkości w
tryb gotowości – na przykład w celu gwałtownego
przyspieszenia dla uniknięcia niebezpiecznej
sytuacji.
Ogranicznik prędkości (SL16) może zostać
ponownie włączony po okresie tymczasowego
wyłączenia i przełączenia w tryb gotowości.
Wcisnąć do końca pedał przyspieszenia i
zwolnić go, aby przerwać przyspieszanie po
osiągnięciu żądanej prędkości.
> W takiej sytuacji ogranicznik prędkości
jest nadal aktywny i dlatego symbol na
wyświetlaczu kierowcy jest BIAŁY.
2.
Całkowicie zwolnić pedał przyspieszenia po
zakończeniu chwilowego przyspieszania.
> Samochód zostanie wtedy automatycznie
wyhamowany przez silnik poniżej ostatniej
zapamiętanej prędkości maksymalnej.
Powiązane informacje
•
16
326
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
Speed Limiter
–
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Oznaczenia i symbole ogranicznika prędkości na wyświetlaczu kierowcy zmieniają
kolor z SZAREGO na BIAŁY — samochód
przyjmie teraz aktualną prędkość jako
prędkość maksymalną.
Powiązane informacje
W takim przypadku należy wykonać następujące
czynności:
1.
lub
•
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Aby włączyć ponownie ogranicznik prędkości z
trybu gotowości:
–
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (1).
> Oznaczenia ograniczenia prędkości na
wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor z
SZAREGO na BIAŁY – prędkość samochodu zostaje wtedy ponownie ograniczona do ostatnio zapisanej w pamięci
prędkości maksymalnej.
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wyłączanie ogranicznika prędkości
2.
Funkcja ogranicznika prędkości (SL17) może
zostać wyłączona.
3.
Nacisnąć przycisk ◀ (1) lub ▶ (3) na kierownicy, aby przejść do innej funkcji.
> Symbol na wyświetlaczu kierowcy i lampka
kontrolna ogranicznika prędkości (4) zostają wyłączone – powoduje to usunięcie
nastawionej/zapamiętanej prędkości maksymalnej.
na kierowNacisnąć ponownie przycisk
nicy (2).
> Zostaje włączona inna funkcja.
Ograniczenia funkcjonalne
ogranicznika prędkości
Na stromych zjazdach hamowanie przez ogranicznik prędkości może być niewystarczające, w
wyniku czego może dojść do przekroczenia zapisanej prędkości maksymalnej. W takiej sytuacji
kierowca zostanie ostrzeżony komunikatem
Przekroczono limit prędkości na wyświetlaczu
kierowcy.
UWAGA
Powiązane informacje
•
Przy przekroczeniu prędkości o co najmniej
3 km/h (około 2 mph) pojawi się komunikat
informujący o przekroczeniu prędkości maksymalnej.
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Aby wyłączyć układ automatycznej kontroli prędkości:
1.
17
Powiązane informacje
•
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
na kierownicy (2).
Nacisnąć przycisk
> Funkcja ogranicznika prędkości zostanie
ustawiona w stan gotowości.
Speed Limiter
327
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Automatyczny ogranicznik
prędkości
Funkcja automatycznego ogranicznika prędkości
(ASL18) umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości samochodu odpowiednio do limitów na
znakach drogowych.
Funkcję ogranicznika prędkości (SL19) można
przełączyć w tryb automatycznego ogranicznika
prędkości (ASL).
OSTRZEŻENIE
•
•
Automatyczny ogranicznik prędkości wykorzystuje
informacje o prędkości przekazywane przez funkcję informowania o znakach drogowych (RSI20)
do nastawienia maksymalnej prędkości samochodu.
18
19
20
328
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Funkcja ASL to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest
ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Może się zdarzyć, że kierowca dobrze
widzi znak drogowy związany z prędkością,
a informacja o prędkości przekazywana
przez system informacji o znakach drogowych (RSI) do funkcji ASL jest nieprawidłowa – w takim przypadku kierowca musi
interweniować samodzielnie i przyspieszyć
lub zwolnić do odpowiedniej prędkości.
•
Układ ASL nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
•
Patrz też punkt „Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych”.
Czy aktywna jest funkcja SL lub ASL?
Symbole na wyświetlaczu kierowcy pokazują,
która funkcja ogranicznika prędkości jest
aktywna:
Symbol
SL
ASL
✓
✓
A
✓
Symbol znakuB po „70”: następuje
aktywacja ASL.
A
B
BIAŁY symbol: Funkcja aktywna, SZARY symbol: Stan gotowości.
Objaśnienie znaczenia koloru symbolu można znaleźć w części
„Symbol ASL”.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbol ASL
Symbol znaku (pokazywany obok prędkości „70” zapisanej pośrodku prędkościomierza) może być wyświetlany w
trzech kolorach o następujących znaczeniach:
Kolor symbolu znaku
Zielono/żółty
Znaczenie
Szary
Funkcja ASL znajduje się w
stanie gotowości
Bursztynowo/pomarańczowy
Funkcja ASL znajduje się w
tymczasowym stanie gotowości – np. z powodu nieodczytania znaku drogowego.
•
•
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
•
Zmiana tolerancji automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 330)
•
Ograniczenia funkcjonalne automatycznego
ogranicznika prędkości (Str. 331)
Włączanie funkcji ASL
•
Jeśli funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, na wyświetlaczu kierowcy wyświetlane są informacje
o znakach drogowych nawet wtedy, gdy
funkcja informowania o znakach drogowych – RSI23 nie jest włączona.
•
Aby informacje o znakach drogowych nie
były wyświetlane na wyświetlaczu kierowcy, należy wyłączyć zarówno funkcję
automatycznego ogranicznika prędkości,
jak i RSI.
•
Gdy funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, ale funkcja
RSI jest wyłączona, nie pojawiają się
żadne ostrzeżenia z RSI. Aby otrzymywać
ostrzeżenia, trzeba także aktywować funkcję RSI.
Przycisk Wspom. prędk.
według znaków znajduje się
w widoku funkcji wyświetlacza
centralnego.
Aby aktywować automatyczny ogranicznik prędkości:
1.
Nacisnąć przycisk wyłącznika Wspom.
prędk. według znaków.
> Funkcja ASL zostanie ustawiona w stan
gotowości, na przycisku pojawi się zielona
dioda, a pośrodku prędkościomierza na
wyświetlaczu kierowcy pokaże się symbol
znaku.
2.
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
> Aktywacja funkcji ASL następuje przy
aktualnej prędkości samochodu.
Aktywacja i dezaktywacja funkcji automatycznego ogranicznika prędkości (Str. 329)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Funkcja informowania o znakach drogowych – RSI
UWAGA
Funkcję automatycznego ogranicznika prędkości
(ASL21) można włączać i wyłączać jako uzupełnienie podstawowego ogranicznika prędkości
(SL22).
Funkcja ASL jest aktywna
Powiązane informacje
21
22
23
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
automatycznego ogranicznika
prędkości
}}
329
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Wyłączanie funkcji ASL
Aby dezaktywować automatyczny ogranicznik
prędkości:
–
Nacisnąć przycisk Automatyczny limit
prędkości pojazdu w widoku funkcji.
> Funkcja ASL zostaje wyłączona i wskaźnik
w przycisku zmienia kolor na SZARY –
zamiast niej zostaje aktywowana funkcja
SL.
OSTRZEŻENIE
Zmiana tolerancji automatycznego
ogranicznika prędkości
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL24)
można nastawić na różne poziomy tolerancji.
Istnieje możliwość zwiększenia/zmniejszenia
limitu prędkości wynikającego ze znaku ograniczenia. Jeśli na przykład samochód jedzie zgodnie
z wyznaczonym przez znak ograniczenia limitem
prędkości wynoszącym 70 km/h (43 mph), kierowca może pozwolić, by samochód utrzymywał
prędkość 75 km/h (47 mph).
Po przełączeniu z ASL na SL, samochód nie
będzie już uwzględniać nakazanych znakami
limitów prędkości, a jedynie zapisaną w
pamięci prędkość maksymalną.
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
•
Włączanie i wyłączanie informacji o znakach
drogowych (Str. 419)
24
25
26
330
Nacisnąć przycisk
(1) na kierownicy, aż
wskazanie 70 km/h (43 mph) pośrodku
prędkościomierza (4) zmieni się na 75 km/h
(47 mph).
> Po tym system samochodu będzie stosował wybraną tolerancję 5 km/h (4 mph),
dopóki mijane znaki będą pokazywały
70 km/h (43 mph).
Tolerancja ta jest stosowana do momentu
minięcia znaku pokazującego niższą lub
wyższą prędkość – samochód będzie
wtedy przestrzegać nowego ograniczenia
prędkości pokazanego na znaku, a tolerancja zostanie usunięta z pamięci.
Jeśli funkcja informacji o znakach drogowych*26 jest aktywowana, nakazane znakami ograniczenie prędkości będzie także
wyświetlane na prędkościomierzu za
pomocą barwnego wskaźnika.
Powiązane informacje
•
•
–
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 328)
Tolerancję można zmieniać analogicznie jak ustawienie prędkości w ograniczniku prędkości.
Przyciski i symbole funkcji25.
UWAGA
Maksymalnie dozwolona do wyboru tolerancja
wynosi +/- 10 km/h (5 mph).
Automatic Speed Limiter
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Informacja o znakach drogowych – RSI
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Powiązane informacje
•
•
•
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 328)
Włączanie i wyłączanie informacji o znakach
drogowych (Str. 419)
Ograniczenia funkcjonalne
automatycznego ogranicznika
prędkości
Automatyczne ograniczenie prędkości (ASL27)
odbywa się na podstawie informacji o prędkości
przekazywanych przez funkcję RSI28, a nie na
podstawie znaków ograniczenia prędkości mijanych przez samochód.
Jeśli funkcja RSI28 nie potrafi zinterpretować i
przekazać informacji o prędkości do ASL, funkcja
ASL zostaje przełączona w tryb gotowości i zastąpiona przez funkcję SL. W takiej sytuacji
konieczna jest interwencja kierowcy, który powinien wyhamować do odpowiedniej prędkości.
Przyciski sterujące automatycznej
kontroli prędkości jazdy
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC 29) pomaga kierowcy utrzymać równomierną prędkość, zwiększając komfort jazdy podczas długich podróży autostradami oraz na długich odcinkach dróg głównych, na których ruch
odbywa się płynnie.
Przegląd
Funkcja ASL zostanie ponownie aktywowana, gdy
funkcja RSI28 będzie w stanie interpretować i
przekazywać informacje do ASL.
Patrz też punkt „Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych”.
Powiązane informacje
27
28
Automatic Speed Limiter
Informacja o znakach drogowych – RSI
•
•
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
•
Ograniczenia funkcjonalne automatycznego
ogranicznika prędkości (Str. 331)
•
Włączanie i wyłączanie informacji o znakach
drogowych (Str. 419)
Automatyczny ogranicznik prędkości
(Str. 328)
Przyciski i symbole funkcji30.
: Włącza automatyczną kontrolę prędkości jazdy z trybu gotowości i przywraca
zadaną prędkość
: Zwiększa zadaną prędkość
}}
331
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
: Z trybu gotowości – włącza automatyczną kontrolę prędkości jazdy i zapisuje w
pamięci aktualną prędkość
OSTRZEŻENIE
•
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza automatyczną kontrolę prędkości jazdy w
tryb gotowości
: Zmniejsza zadaną prędkość
Oznaczenie prędkości zapisanej w pamięci
•
Aktualna prędkość samochodu
Prędkość zapisana w pamięci
UWAGA
W samochodach wyposażonych w układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy* istnieje
możliwość przełączania między automatyczną
a aktywną kontrolą prędkości – patrz punkt
„Przełączanie między CC a ACC”.
29
30
332
•
Funkcja automatycznej kontroli prędkości
jazdy to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest ułatwienie jazdy – nie jest ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien
zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem
korzystania z tego układu (patrz lista
odsyłaczy na końcu tego artykułu).
Układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy nie zastępuje uwagi i oceny sytuacji
przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu
drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Aktywacja i uruchamianie automatycznej kontroli prędkości jazdy (Str. 333)
•
Zarządzanie prędkością w układzie automatycznej kontroli prędkości (Str. 334)
•
Dezaktywacja automatycznej kontroli prędkości jazdy i ustawianie w stan gotowości
(Str. 335)
•
Ponowne włączanie automatycznej kontroli
prędkości z trybu gotowości (Str. 336)
•
Wyłączanie układu automatycznej kontroli
prędkości (Str. 337)
•
Przełączanie między automatyczną kontrolą
prędkości a aktywną kontrolą prędkości
(Str. 356)
Cruise Control
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywacja i uruchamianie
automatycznej kontroli prędkości
jazdy
Funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC31) musi najpierw zostać wybrana i aktywowana, aby mogła regulować prędkość.
Przełączanie automatycznej kontroli
prędkości jazdy w tryb gotowości
UWAGA
Układu automatycznej kontroli prędkości jazdy
nie można włączyć przy prędkości mniejszej
niż 30 km/h (20 mph).
Aby przełączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy w tryb gotowości:
–
Nacisnąć ◀ (1) lub ▶ (3), aby przejść do sym(4).
bolu/funkcji
> Zostaje wyświetlony symbol i można wtedy
aktywować automatyczną kontrolę prędkości jazdy.
Powiązane informacje
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 331)
Włączanie/uruchamianie automatycznej
kontroli prędkości jazdy
Aby możliwe było uruchomienie automatycznej
kontroli prędkości jazdy z trybu gotowości, prędkość samochodu musi wynosić 30 km/h
(20 mph) lub więcej. Najniższa prędkość, jaką
można ustawić to 30 km/h (20 mph).
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
31
Aby uruchomić tempomat:
–
Gdy świeci symbol/funkcja
, nacisnąć przycisk
(2) na kierownicy.
> Automatyczna kontrola prędkości jazdy
uruchomi się, a aktualna prędkość zostanie ustawiona jako prędkość zadana.
Cruise Control
333
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zarządzanie prędkością w układzie
automatycznej kontroli prędkości
–
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC32) można nastawić na różne prędkości.
Nastawianie/zmienianie prędkości
zapisanej w pamięci
•
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu
oraz rynku.
Aby zmienić nastawioną prędkość, naciskać
(1) lub
(3) na kiekrótko przycisk
rownicy albo nacisnąć je i przytrzymać.
•
Krótkie naciśnięcia: Każde naciśnięcie
zmienia prędkość o +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Naciśnięcie i przytrzymanie: Zwolnić
przycisk, gdy wskaźnik nastawy prędkości
(4) przesunie się do pożądanej prędkości.
Rezultat ostatniego naciśnięcia przycisku
zostaje zapisany w pamięci.
Jeśli przed naciśnięciem przycisku
(1) na
kierownicy kierowca zwiększy prędkość samochodu, korzystając z pedału przyspieszenia, zapisana zostanie prędkość samochodu z momentu
naciśnięcia przycisku pod warunkiem, że w chwili
jego naciśnięcia kierowca nadal trzyma nogę na
pedale przyspieszenia.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Korzystanie z hamowania silnikiem
zamiast hamulca zasadniczego
Przy korzystaniu z układu automatycznej kontroli
prędkości jazdy, prędkość jazdy jest regulowana
32
33
334
Cruise Control
Patrz informacje uzupełniające w rozdziale „Tryby jazdy”.
w sposób ograniczający konieczność częstego
używania hamulca zasadniczego. Podczas zjazdu
z wzniesienia może czasami być pożądane trochę
szybsze ruszenie, a następnie ograniczenie przyspieszenia poprzez hamowanie silnikiem. W takiej
sytuacji kierowca może tymczasowo uniemożliwić
włączenie hamulca zasadniczego przez układ
automatycznej kontroli prędkości jazdy.
Aby to zrobić, należy wykonać następujące czynności:
–
Wcisnąć pedał przyspieszenia do około
połowy jego skoku, a następnie zwolnić.
> Układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy wyłączy hamowanie hamulcem
zasadniczym i będzie korzystać tylko z
hamowania silnikiem.
Zależność pracy tempomatu od trybu
jazdy
Sposób, w jaki tempomat utrzymuje daną prędkość, może różnić się w zależności od wybranego
trybu jazdy33.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układ automatycznej kontroli prędkości
jazdy Eco Cruise z trybem jazdy ECO
W trybie jazdy ECO przyspieszenia i zwolnienia
tempomatu stają się bardziej płynne w porównaniu do innych trybów jazdy w celu optymalizacji
zużycia paliwa i ograniczenia do minimum wpływu
na środowisko. Może to spowodować chwilowy
wzrost lub spadek prędkości samochodu względem prędkości ustawionej.
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy Dynamic Cruise
W trybie jazdy Dynamic przyspieszenia i zwolnienia tempomatu są bardziej odczuwalne i wydają
się bardziej bezpośrednie w porównaniu z innymi
trybami.
Dezaktywacja automatycznej
kontroli prędkości jazdy i ustawianie
w stan gotowości
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC34) można chwilowo wyłączyć i ustawić w
tryb gotowości, po czym włączyć ponownie
później.
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 331)
•
Tryby jazdy (Str. 522)
–
Dezaktywacja automatycznej kontroli
prędkości jazdy i ustawianie w stan
gotowości
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Oznaczenia i symbole automatycznej kontroli prędkości jazdy na wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor z BIAŁEGO na
SZARY – automatyczna kontrola prędkości jazdy jest teraz tymczasowo wyłączona i kierowca musi ręcznie regulować
prędkość.
Stan gotowości po interwencji kierowcy
Automatyczna kontrola prędkości jazdy zostaje
chwilowo wyłączona i ustawiona w tryb gotowości,
gdy:
Powiązane informacje
•
Aby przełączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy w tryb gotowości:
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
•
•
zostanie użyty hamulec zasadniczy
•
pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na dłużej
niż 1 minutę
•
kierowca będzie utrzymywać prędkość wyższą
niż zapamiętana przez dłużej niż 1 minutę.
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
34
Cruise Control
}}
335
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Automatyczne włączanie stanu gotowości
Funkcja automatycznej kontroli prędkości zostaje
chwilowo wyłączona i przełączona w stan gotowości, gdy:
Ponowne włączanie automatycznej
kontroli prędkości z trybu gotowości
•
koła samochodu stracą przyczepność do
podłoża
Układ automatycznej kontroli prędkości jazdy
(CC35) można chwilowo wyłączyć i ustawić w
tryb gotowości, po czym włączyć ponownie
później.
•
prędkość obrotowa silnika będzie zbyt niska/
zbyt wysoka
Ponowne włączanie automatycznej
kontroli prędkości ze stanu gotowości
•
•
hamulce ulegną przegrzaniu
Aby włączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy z trybu gotowości:
lub
gdy prędkość samochodu spadnie poniżej
30 km/h (20 mph).
Aby włączyć automatyczną kontrolę prędkości
jazdy z trybu gotowości:
Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować
prędkość samochodu.
–
Powiązane informacje
•
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (1).
> Oznaczenia i symbole układu automatycznej kontroli prędkości jazdy na wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor z SZAREGO
na BIAŁY — samochód powróci do ostatniej zapisanej w pamięci prędkości.
–
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 331)
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Oznaczenia i symbole układu automatycznej kontroli prędkości jazdy na wyświetlaczu kierowcy zmieniają kolor z SZAREGO
na BIAŁY — samochód będzie teraz
utrzymywać aktualną prędkość.
OSTRZEŻENIE
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Po przywróceniu prędkości za pomocą przycina kierownicy może nastąpić znaczny
sku
wzrost prędkości.
Powiązane informacje
•
35
336
Cruise Control
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 331)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wyłączanie układu automatycznej
kontroli prędkości
2.
Układ automatycznej kontroli prędkości Cruise
Control — CC może zostać wyłączony.
Nacisnąć przycisk ◀ (1) lub ▶ (3) na kierownicy, aby przejść do innej funkcji.
> Symbol automatycznej kontroli prędkości
(4) na wyświetlaczu kiejazdy
rowcy zostaje wyłączony – powoduje to
usunięcie nastawionej/zapamiętanej prędkości.
3.
Nacisnąć ponownie przycisk
na kierownicy (2).
> Zostaje włączona inna funkcja.
UWAGA
Przyciski i symbole
W samochodach wyposażonych w układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy* istnieje
możliwość przełączania między automatyczną
a aktywną kontrolą prędkości – patrz punkt
„Przełączanie między CC a ACC”.
funkcji36.
Aby wyłączyć układ automatycznej kontroli prędkości:
1.
36
37
38
na kierownicy (2).
Nacisnąć przycisk
> Układ automatycznej kontroli prędkości
zostanie przełączony w stan gotowości.
Powiązane informacje
•
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 331)
•
Przełączanie między automatyczną kontrolą
prędkości a aktywną kontrolą prędkości
(Str. 356)
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego
pojazdu*37
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu38 może pomóc kierowcy zauważyć, że odstęp czasowy od
poprzedzającego pojazdu może być za mały.
Do wyświetlania ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu wymagane
jest jednak, aby samochód był wyposażony w
wyświetlacz przezierny, który pokazuje symbol na
szybie przedniej, dopóki odstęp czasowy od
poprzedzającego pojazdu jest mniejszy od
nastawionej wartości.
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu jest aktywna przy prędkościach powyżej 30 km/h (20 mph) i reaguje
tylko na znajdujący się z przodu pojazd poruszający się w tym samym kierunku. Nie są podawane
informacje o odległości od pojazdów jadących z
przeciwka, a także jadących powoli lub nieruchomych.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest dostępna tylko w samochodach, które mogą pokazywać informacje na szybie przedniej, czyli na tak zwanym wyświetlaczu
przeziernym.
Distance Alert
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 337
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
UWAGA
•
•
Światło ostrzegające o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu na szybie przedniej39.
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małym odstępie
czasowym od poprzedzającego pojazdu reaguje tylko wtedy, gdy odległość od pojazdu
jadącego z przodu jest mniejsza od nastawionej – nie wpływa ona na prędkość prowadzonego samochodu.
UWAGA
39
338
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest
wyłączona w czasie, gdy aktywny jest
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
lub funkcja Pilot Assist.
OSTRZEŻENIE
Na szybie przedniej widoczne jest światło ostrzegawcze, które jest ciągłe, gdy odstęp czasowy od
poprzedzającego pojazdu jest mniejszy od nastawionej wartości.
Gdy występuje silne światło słoneczne, odbite
światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów przeciwsłonecznych lub nie patrzy na wprost, zauważenie
wizualnego sygnału ostrzegawczego na
przedniej szybie może być trudne.
Funkcja ostrzegania o zbyt małej odległości jest dostępna tylko w samochodach,
w których informacje są wyświetlane na
przedniej szybie z wyświetlaczem przeziernym.
Powiązane informacje
•
Ostrzeżenie o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu na wyświetlaczu
przeziernym (Str. 339)
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji ostrzeżenia
o zbyt małej odległości od poprzedzającego
pojazdu (Str. 339)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
•
Ustawianie odstępu czasowego dla funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu (Str. 340)
•
Ograniczenia funkcjonalne funkcji ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu (Str. 341)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ostrzeżenie o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu na
wyświetlaczu przeziernym40
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne, odbite
światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów przeciwsłonecznych lub nie patrzy na wprost, zauważenie
wizualnego sygnału ostrzegawczego na
przedniej szybie może być trudne.
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz
przezierny* na szybie przedniej widoczny jest
symbol, dopóki odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu jest mniejszy od nastawionej wartości.
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu42
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu43 może zostać wyłączona.
Włączanie/wyłączanie
Nacisnąć przycisk Distance
Alert w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
Powiązane informacje
Symbol ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu na szybie przedniej41.
Jest tak jednak przy założeniu, że funkcja Pokaż
funkcje wsparcia kierowcy jest aktywowana w
ustawieniach w menu samochodu – patrz punkt
„Wyświetlacz przezierny na przedniej szybie”,
gdzie opisano sposób działania tej funkcji.
40
41
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu* (Str. 337)
•
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 153)
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – Funkcja
ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – Funkcja
ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu jest wyłączona.
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu zostaje włączona automatycznie w momencie uruchomienia silnika.
Powiązane informacje
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu* (Str. 337)
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest dostępna tylko w samochodach, które mogą pokazywać informacje na szybie przedniej, czyli na tak zwanym wyświetlaczu
przeziernym.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 339
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ustawianie odstępu czasowego dla
funkcji ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego
pojazdu44
UWAGA
Działanie funkcji ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu45 można
ustawiać na różne odstępy czasowe.
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego
pojazdu, które są pokazywane
na wyświetlaczu kierowcy w
postaci 1-5 poziomych kresek
– im więcej kresek, tym dłuższy
odstęp czasowy. Jedna kreska
odpowiada ok. 1 sekundzie od poprzedzającego
pojazdu, a 5 kresek to ok. 3 sekund.
Regulator odstępu czasowego.
Symbol ten pojawia się również w przypadku uruchomienia funkcji aktywnej kontroli prędkości
jazdy.
–
•
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla
danego odstępu czasowego.
•
Wybrany odstęp czasowy musi być
zgodny z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
•
Nastawiony odstęp czasowy jest również
wykorzystywany przez układ aktywnej
kontroli prędkości jazdy i funkcję Pilot
Assist.
Zmniejszanie odstępu czasowego
OSTRZEŻENIE
Zwiększanie odstępu czasowego
•
Stosować wyłącznie taki odstęp czasowy,
który odpowiada aktualnym warunkom
ruchu.
•
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę,
że mały odstęp czasowy skraca czas na
reakcję i podjęcie działania w przypadku
nieoczekiwanej sytuacji na drodze.
Alarm odstępu
Nacisnąć przycisk (1) lub (2) na kierownicy,
aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp czasowy.
> Wskaźnik odstępu (3) pokaże aktualny
odstęp czasowy.
Powiązane informacje
•
42
43
44
45
340
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu* (Str. 337)
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest dostępna tylko w samochodach, które mogą pokazywać informacje na szybie przedniej, czyli na tak zwanym wyświetlaczu
przeziernym.
Distance Alert
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest dostępna tylko w samochodach, które mogą pokazywać informacje na szybie przedniej, czyli na tak zwanym wyświetlaczu
przeziernym.
Distance Alert
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu46
•
Działanie ostrzeżenia o zbyt małej odległości od
poprzedzającego pojazdu47 może podlegać
pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
•
46
47
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
OSTRZEŻENIE
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu to
dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest ułatwienie i
poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest
ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach ruchu,
pogodowych oraz drogowych.
Wielkość pojazdu może mieć wpływ na
możliwość jego wykrycia (jest tak na przykład w przypadku motocykli), co może
oznaczać, że lampka ostrzegawcza zapali
się przy odstępie czasowym mniejszym od
nastawionego albo ostrzeżenie będzie
tymczasowo niedostępne.
•
Z uwagi na ograniczony zasięg czujnika
radarowego, bardzo duża prędkość jazdy
może spowodować, że lampka zapali się
przy odstępie czasowym mniejszym od
nastawionego.
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu nie
zastępuje uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z
odpowiednią prędkością, we właściwej
odległości od innych pojazdów i zgodnie z
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery i radaru,
którego działanie podlega pewnym ogólnym
ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia
działania modułu kamery i radaru”.
Powiązane informacje
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu* (Str. 337)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu jest dostępna tylko w samochodach, które mogą pokazywać informacje na szybie przedniej, czyli na tak zwanym wyświetlaczu
przeziernym.
Distance Alert
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 341
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
(ACC48)
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
pomaga kierowcy utrzymać stałą prędkość oraz
nastawiony odstęp czasowy do poprzedzającego pojazdu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy zwiększa
komfort jazdy podczas długich podróży autostradami i na długich odcinkach dróg głównych, na
których ruch odbywa się płynnie.
Kamera i moduł radarowy mierzą odległość do poprzedzającego pojazdu49.
Kierowca wybiera żądaną prędkość i odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu. Jeśli moduł
kamery i radaru wykryje z przodu pojazd poruszający się wolniej, prędkość zostanie automatycznie
dostosowana na podstawie nastawionego
48
49
342
odstępu czasowego od tego pojazdu. Gdy droga z
przodu będzie znów wolna, samochód przyspieszy
do nastawionej prędkości.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest ułatwienie i
poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest
ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach ruchu,
pogodowych oraz drogowych.
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien
zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem
korzystania z tego układu (patrz lista
odsyłaczy na końcu tego artykułu).
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie zastępuje uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z
odpowiednią prędkością, we właściwej
odległości od innych pojazdów i zgodnie z
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
UWAGA
Ta funkcja może być częścią wyposażenia
standardowego lub opcjonalnego, w zależności od rynku.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy reguluje
prędkość poprzez przyspieszanie i hamowanie.
Niski odgłos działania hamulców w samochodzie
jest zjawiskiem normalnym, jeśli użyto ich do skorygowania prędkości jazdy.
Układ reguluje prędkość jazdy w sposób łagodny.
W sytuacjach wymagających gwałtownego hamowania kierowca musi samodzielnie uruchomić
hamulce. Dotyczy to przypadków dużej różnicy
prędkości lub gdy pojazd z przodu gwałtownie
zwalnia. Ze względu ograniczenia funkcjonalne
modułu radarowego może się zdarzyć, że automatyczne hamowanie zostanie uruchomione niespodziewanie, bądź nie nastąpi w ogóle.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy stara się
jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym
się na tym samym pasie ruchu, zachowując
odstęp czasowy nastawiony przez kierowcę. Jeżeli
moduł radarowy nie wykryje z przodu żadnego
pojazdu, samochód będzie utrzymywać prędkość
nastawioną i zapisaną w pamięci przez kierowcę.
Dzieje się tak również wtedy, gdy poprzedzający
Adaptive Cruise Control
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
samochód jedzie z prędkością wzrastającą niż
prędkość zapisana w pamięci.
Poniższa informacja dotyczy samochodów z automatyczną skrzynią biegów:
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
podążać za innym pojazdem przy prędkościach od postoju (prędkość 0 km/h) do
200 km/h (125 mph).
OSTRZEŻENIE
Przegląd
•
Funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie jest układem przewidzianym do unikania kolizji. W sytuacji gdy układ nie
wykryje pojazdu z przodu, odpowiedzialność spoczywa zawsze na kierowcy, który
musi interweniować.
Elementy sterowania
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
nie hamuje w reakcji na ludzi lub zwierzęta, ani też w reakcji na małe pojazdy,
takie jak rowery i motocykle. Nie reaguje
on także na niskie przyczepy oraz zbliżające się z przeciwka, poruszające się
powoli lub nieruchome pojazdy i obiekty.
•
Układu aktywnej kontroli prędkości nie
należy używać w trudnych sytuacjach, na
przykład w ruchu miejskim, w gęstym
ruchu, na skrzyżowaniach, na śliskiej
nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo wody
lub błota pośniegowego, przy silnych opadach deszczu/śniegu, przy słabej widoczności, na krętych drogach i na drogach
zjazdowych/wjazdowych na drogi główne.
Poniższa informacja dotyczy samochodów z
manualną skrzynią biegów:
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
podążać za innym pojazdem przy prędkościach od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h
(125 mph).
WAŻNE
Serwis elementów układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy trzeba przeprowadzać wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
49
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Przyciski i symbole funkcji49.
: Włącza aktywną kontrolę prędkości
jazdy z trybu gotowości i przywraca zadaną
prędkość
: Zwiększa zadaną prędkość
: Z trybu gotowości – włącza aktywną
kontrolę prędkości jazdy i zapisuje w pamięci
aktualną prędkość
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza aktywną kontrolę prędkości jazdy w tryb
gotowości
: Zmniejsza zadaną prędkość
}}
343
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Aktywacja i uruchamianie aktywnej kontroli
prędkości jazdy (Str. 346)
Zmniejsza odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
•
Zarządzanie prędkością w układzie aktywnej
kontroli prędkości jazdy (Str. 347)
Wskaźnik pojazdu będącego celem: Układ
ACC wykrył i podąża za pojazdem będącym
celem z zachowaniem ustawionego odstępu
czasowego
•
Nastawianie odstępu czasowego w układzie
aktywnej kontroli prędkości (Str. 348)
•
Dezaktywacja i ponowna aktywacja aktywne
kontroli prędkości jazdy (Str. 350)
•
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości jazdy
(Str. 352)
•
Uruchamianie wspomagania wyprzedzania z
wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości
jazdy (Str. 353)
•
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania
wyprzedzania z wykorzystaniem układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy (Str. 353)
•
Zmiana celu dla układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy (Str. 354)
•
Automatyczne hamowanie z wykorzystaniem
aktywnej kontroli prędkości jazdy (Str. 355)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy (Str. 356)
•
Przełączanie między automatyczną kontrolą
prędkości a aktywną kontrolą prędkości
(Str. 356)
•
Symbole i komunikaty układu aktywnej kontroli prędkości (Str. 358)
Zwiększa odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
||
Wyświetlacz kierowcy
Symbol odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu
UWAGA
W samochodach wyposażonych w układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy* istnieje
możliwość przełączania między automatyczną
a aktywną kontrolą prędkości – patrz punkt
„Przełączanie między CC a ACC”.
Pokazywanie prędkości49.
Prędkość zapisana w pamięci
Prędkość poprzedzającego pojazdu.
Aktualna prędkość samochodu.
Aby sprawdzić poszczególne połączenia symboli
w zależności od sytuacji drogowej należy przejść
do części „Symbole i komunikaty układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy”.
Powiązane informacje
49
344
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy i
ostrzeżenie o ryzyku kolizji (Str. 345)
•
Sygnalizacja układu aktywnej kontroli prędkości jazdy na wyświetlaczu przeziernym w
razie ryzyka kolizji (Str. 345)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy i ostrzeżenie o ryzyku kolizji
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
ostrzec kierowcę, gdy odległość od poprzedzającego pojazdu nagle stanie się za mała.
i akustyczny dźwięk ostrzegawczy, sygnalizując
kierowcy konieczność natychmiastowej interwencji.
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne, odbite
światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów przeciwsłonecznych lub nie patrzy na wprost, zauważenie
wizualnego sygnału ostrzegawczego na
przedniej szybie może być trudne.
Sygnalizacja układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy na
wyświetlaczu przeziernym w razie
ryzyka kolizji
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz
przezierny*, ostrzeżenie jest wyświetlane na szybie przedniej za pomocą migającego symbolu.
OSTRZEŻENIE
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
ostrzega tylko o pojazdach wykrytych przez
czujnik radarowy – oznacza to, że ostrzeżenie
może się nie pojawić lub może wystąpić z
pewnym opóźnieniem.
Światło ostrzegające o ryzyku kolizji na szybie przedniej50.
•
Sygnalizacja akustyczna i optyczna ryzyka
kolizji
Pomiar odległości przez moduł kamery i
radaru
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy wykorzystuje ok. 40% sprawności hamulca zasadniczego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z siłą większą
niż dopuszczalna dla układu aktywnej kontroli
prędkości jazdy, a kierowca w odpowiednim
momencie nie reaguje, włączona zostanie lampka
50
Nie wolno czekać na ostrzeżenie. Uruchomić hamulce, gdy sytuacja tego wymaga.
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 345
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Aktywacja i uruchamianie aktywnej
kontroli prędkości jazdy
aktywnego w tryb gotowości, należy wykonać
następujące czynności:
Aby możliwa była kontrola prędkości i odległości,
trzeba najpierw aktywować układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC52), a następnie go
włączyć.
–
Przełączanie aktywnej kontroli
prędkości jazdy w stan gotowości
Symbol ostrzeżenia o ryzyku kolizji na szybie
Uruchamianie/aktywacja aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Do uruchomienia ACC muszą być spełnione
następujące warunki:
przedniej51.
•
Pas bezpieczeństwa kierowcy musi być
zapięty, a drzwi kierowcy zamknięte.
•
Przed samochodem w akceptowalnej odległości musi znajdować się poprzedzający
pojazd („cel”) lub aktualna prędkości musi
wynosić co najmniej 15 km/h (9 mph).
•
Dotyczy samochodów z manualną skrzynią
biegów. Prędkość musi wynosić co najmniej
30 km/h (20 mph).
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne, odbite
światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów przeciwsłonecznych lub nie patrzy na wprost, zauważenie
wizualnego sygnału ostrzegawczego na
przedniej szybie może być trudne.
Powiązane informacje
•
•
51
52
346
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 153)
Nacisnąć przycisk ◀ (2) lub ▶ (3) na kierow(4).
nicy, aby przejść do symbolu/funkcji
> Symbol pojawia się na wyświetlaczu, a
funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest ustawiana w stan gotowości.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy jest włączany bezpośrednio po uruchomieniu silnika w
tryb gotowości. Aby przełączyć funkcję z trybu
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Jednocześnie zaznaczony jest
zakres prędkości.
Zarządzanie prędkością w układzie
aktywnej kontroli prędkości jazdy
Wyższa prędkość jest prędkością zapisaną w pamięci/
wybraną, a niższa prędkość to
prędkość poprzedzającego
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC53)
można nastawić na różne prędkości.
pojazdu („celu”).
Nastawianie/zmienianie prędkości
zapisanej w pamięci
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
–
Gdy wyświetlany jest symbol/funkcja
(4), nacisnąć przycisk na kierownicy
(1).
> Nastąpi uruchomienie aktywnej kontroli
prędkości jazdy, a aktualna prędkość zostanie zapisana i wyświetlona cyfrowo
pośrodku prędkościomierza.
Odstęp czasowy jest dostosowywany przez układ ACC do
poprzedzającego pojazdu tylko
wtedy, gdy symbol odległości
pokazuje dwa pojazdy.
53
Adaptive Cruise Control
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu
oraz rynku.
: Zwiększa zadaną prędkość.
: Zmniejsza zadaną prędkość.
Prędkość zapisana w pamięci.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 347
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
–
Aby zmienić nastawioną prędkość, naciskać
(1) lub
(2) na kiekrótko przycisk
rownicy albo nacisnąć je i przytrzymać.
•
•
•
Krótkie naciśnięcia: Każde naciśnięcie
zmienia prędkość o +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Naciśnięcie i przytrzymanie: Zwolnić
przycisk, gdy wskaźnik prędkości (3) przesunie się do pożądanej prędkości.
Rezultat ostatniego naciśnięcia przycisku
zostaje zapisany w pamięci.
Jeśli przed naciśnięciem przycisku
(1) na
kierownicy kierowca zwiększy prędkość samochodu, korzystając z pedału przyspieszenia, zapisana zostanie prędkość samochodu z momentu
naciśnięcia przycisku pod warunkiem, że w chwili
jego naciśnięcia kierowca nadal trzyma nogę na
pedale przyspieszenia.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Automatyczna skrzynia biegów
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
podążać za innym pojazdem przy prędkościach od
postoju (prędkość 0 km/h) do 200 km/h
(125 mph).
54
348
Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką
można zaprogramować dla układu aktywnej kontroli prędkości jazdy, wynosi 30 km/h (20 mph) –
chociaż układ ten może podążać za innym pojazdem aż do 0 km/h, nie można wybrać/zaprogramować niższej prędkości niż 30 km/h (20 mph).
Maksymalnie dozwolona do wyboru prędkość
wynosi 200 km/h (125 mph).
Manualna skrzynia biegów
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy może
podążać za innym pojazdem przy prędkościach od
30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
Najniższa prędkość możliwa do zaprogramowania
w układzie aktywnej kontroli prędkości jazdy
wynosi 30 km/h (20 mph), a maksymalna prędkość wynosi 200 km/h (125 mph).
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Nastawianie odstępu czasowego w
układzie aktywnej kontroli prędkości
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC54)
można nastawić na różne odstępy czasowe.
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego
pojazdu, które są pokazywane
na wyświetlaczu kierowcy w
postaci 1-5 poziomych kresek
– im więcej kresek, tym dłuższy
odstęp czasowy. Jedna kreska
odpowiada ok. 1 sekundzie od poprzedzającego
pojazdu, a 5 kresek to ok. 3 sekund.
Symbol ten pojawia się również w przypadku uruchomienia funkcji ostrzeżenia o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu.
UWAGA
Gdy symbol na wyświetlaczu kierowcy pokazuje dwa samochody, układ ACC podąża za
poprzedzającym pojazdem z zachowaniem
ustawionego odstępu czasowego.
Gdy widoczny jest tylko jeden pojazd, w rozsądnej odległości z przodu nie ma żadnego
pojazdu.
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
są niewielkie, układ samoczynnie wydłuża nieco
odstęp czasowy.
UWAGA
•
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla
danego odstępu czasowego.
•
Wybrany odstęp czasowy musi być
zgodny z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
•
Jeśli układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy wydaje się nie reagować zwiększeniem prędkości po jego aktywacji, może
to być spowodowane faktem, że odstęp
czasowy od poprzedzającego pojazdu jest
mniejszy od nastawionego.
Regulator odstępu czasowego55.
Zmniejszanie odstępu czasowego
Zwiększanie odstępu czasowego
Alarm odstępu
–
Nacisnąć przycisk (1) lub (2) na kierownicy,
aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp czasowy.
> Wskaźnik odstępu (3) pokaże aktualny
odstęp czasowy.
W określonych sytuacjach układ dopuszcza
pewien margines wahań odstępu czasowego, aby
umożliwić płynne i komfortowe podążanie za
pojazdem poruszającym się z przodu. Przy małej
prędkości jazdy, gdy odległości między pojazdami
55
OSTRZEŻENIE
•
Stosować wyłącznie taki odstęp czasowy,
który odpowiada aktualnym warunkom
ruchu.
•
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę,
że mały odstęp czasowy skraca czas na
reakcję i podjęcie działania w przypadku
nieoczekiwanej sytuacji na drodze.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Wybór, w jaki sposób układ ACC ma
utrzymywać odległość* od
poprzedzającego pojazdu
Kierowca może wybrać różne style jazdy, w oparciu o które układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy ma utrzymywać nastawiony odstęp czasowy
od poprzedzającego pojazdu. Wyboru dokonuje
się za pomocą przełącznika trybu jazdy DRIVE
MODE.
Wybrać jedną z następujących opcji:
• Eco – układ ACC koncentruje się na optymalnej oszczędności paliwa, co wiąże się z
większym odstępem czasowym od poprzedzającego pojazdu.
• Comfort – układ ACC koncentruje się na jak
najbardziej płynnym utrzymywaniu nastawionego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
• Dynamic – układ ACC koncentruje się na
bardziej ścisłym utrzymywaniu odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu, co w
pewnych przypadkach może wiązać się z bardziej gwałtownym przyspieszaniem i hamowaniem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w części
„Tryby jazdy”.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 349
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
•
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Tryby jazdy (Str. 522)
Zarządzanie prędkością w układzie automatycznej kontroli prędkości (Str. 334)
Dezaktywacja i ponowna aktywacja
aktywne kontroli prędkości jazdy
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC56)
można chwilowo wyłączyć i ustawić w tryb gotowości, po czym włączyć ponownie później.
Aby chwilowo wyłączyć funkcję aktywnej kontroli
prędkości jazdy i ustawić ją w stan gotowości:
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Symbol
na wyświetlaczu kierowcy
zmienia kolor z BIAŁEGO na SZARY, a
wskazanie zapisanej prędkości pośrodku
prędkościomierza zmienia kolor z BEŻOWEGO na SZARY.
–
Dezaktywacja aktywnej kontroli
prędkości jazdy i ustawianie w stan
gotowości
OSTRZEŻENIE
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
56
350
•
Gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest w trybie gotowości, kierowca musi
interweniować i regulować zarówno prędkość, jak i odstęp od poprzedzającego
pojazdu.
•
Gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
jest w trybie gotowości i samochód za bardzo zbliży się do poprzedzającego pojazdu,
kierowca zostanie ostrzeżony o małym
odstępie przez funkcję ostrzeżenia o zbyt
małej odległości od poprzedzającego
pojazdu.
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Stan gotowości po interwencji kierowcy
Aktywna kontrola prędkości jazdy zostaje chwilowo wyłączona i ustawiona w tryb gotowości,
gdy:
•
•
W automatycznym trybie gotowości kierowca
jest ostrzegany sygnałem dźwiękowym i
komunikatem na wyświetlaczu kierowcy.
zostanie użyty hamulec zasadniczy.
•
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N.
•
kierowca będzie utrzymywać prędkość wyższą
niż zapamiętana przez dłużej niż 1 minutę.
•
pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na około 1
minutę – dotyczy samochodów z manualną
skrzynią biegów.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Automatyczne włączanie stanu gotowości
Aktywna kontrola prędkości jest zależna od działania innych układów, np. układu stabilizacji toru
jazdy ESC57. Jeśli którykolwiek z pozostałych
układów przestanie działać, aktywna kontrola
prędkości zostaje automatycznie wyłączona.
57
OSTRZEŻENIE
Electronic Stability Control
Kierowca musi wtedy dostosowywać
prędkość samochodu, odpowiednio uruchamiać hamulce i utrzymywać bezpieczną odległość od innych pojazdów.
•
•
•
gdy hamulce ulegną przegrzaniu.
po włączeniu hamulca postojowego.
gdy moduł kamery i radaru jest zasłonięty, np.
przez śnieg lub intensywny deszcz (obiektyw
kamery/fale radiowe są zablokowane).
Ponowne włączanie aktywnej kontroli
prędkości jazdy z trybu gotowości
Do automatycznego przełączenia na tryb gotowości może dojść w następujących sytuacjach:
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i funkcja ACC nie wie, czy poprzedzający pojazd stoi lub jest innym obiektem,
np. garbem ograniczającym prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego funkcja ACC nie wykrywa żadnego pojazdu, za którym mogłaby podążać.
•
gdy prędkość zostanie zmniejszona poniżej
30 km/h (20 mph) – dotyczy tylko samochodów z manualną skrzynią biegów.
•
•
gdy kierowca otworzy drzwi.
•
prędkość obrotowa silnika będzie zbyt niska/
zbyt wysoka.
•
jedno lub więcej kół utraci przyczepność.
gdy kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Aby włączyć ponownie układ ACC z trybu gotowości:
–
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (1).
> Prędkość zostanie wówczas ustawiona na
ostatnią zapamiętaną.
}}
351
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
Po przywróceniu prędkości za pomocą przycina kierownicy może nastąpić znaczny
sku
wzrost prędkości.
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Wspomaganie wyprzedzania z
wykorzystaniem aktywnej kontroli
prędkości jazdy
•
•
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC58)
może wspomagać kierowcę podczas wyprzedzania innych pojazdów.
•
Jak działa wspomaganie wyprzedzania
Gdy układ ACC podąża za innym pojazdem, a kierowca sygnalizuje zamiar wyprzedzania poprzez
włączenie kierunkowskazu59, aktywna kontrola
prędkości jazdy pomaga poprzez przyspieszenie
pojazdu w kierunku pojazdu poprzedzającego,
zanim kierowca wjedzie na pas do wyprzedzania.
Powiązane informacje
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Uruchamianie wspomagania wyprzedzania z
wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości
jazdy (Str. 353)
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania
wyprzedzania z wykorzystaniem układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy (Str. 353)
Następnie funkcja ta zwalnia poprzez zmniejszenie prędkości w celu uniknięcia przedwczesnego
hamowania, gdy samochód zbliży się do poruszającego się wolniej pojazdu.
Funkcja pozostaje aktywna do czasu zakończenia
wyprzedzania.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że funkcja ta może zostać
włączona także w sytuacjach innych niż
wyprzedzanie, np. gdy kierunkowskaz zostanie
użyty w celu zasygnalizowania zmiany pasa
ruchu lub zjechania na inną drogę – samochód przyspieszy wtedy na chwilę.
58
59
352
Adaptive Cruise Control
Tylko w przypadku mignięcia lewym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po lewej stronie lub mignięcia prawym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Uruchamianie wspomagania
wyprzedzania z wykorzystaniem
aktywnej kontroli prędkości jazdy
Działanie wspomagania wyprzedzania jest uzależnione od szeregu warunków.
Wspomaganie wyprzedzania – ciąg
dalszy
Do aktywacji funkcji wspomagania podczas
wyprzedzania muszą zostać spełnione następujące warunki:
•
•
•
z przodu musi znajdować się pojazd („cel”)
aktualna prędkość samochodu musi wynosić co najmniej 70 km/h (43 mph)
zapisana prędkość dla funkcji ACC musi być
wystarczająco duża do bezpiecznego wyprzedzania.
Uruchamianie funkcji wspomagania
podczas wyprzedzania
Powiązane informacje
•
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości jazdy
(Str. 352)
Ograniczenia funkcjonalne
wspomagania wyprzedzania z
wykorzystaniem układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy
Działanie funkcji wspomagania wyprzedzania
może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
OSTRZEŻENIE
Podczas korzystania z układu wspomagania
wyprzedzania kierowca powinien zdawać
sobie sprawę, że w razie nagłej zmiany warunków może dojść do niepożądanego przyspieszenia.
Dlatego należy unikać pewnych sytuacji, na
przykład gdy:
•
samochód zbliża się do zjazdu, by skręcić
w tym samym kierunku, w którym normalnie odbywa się wyprzedzanie.
•
pojazd z przodu zwalnia, zanim kierowca
zjedzie na pas do wyprzedzania
•
•
ruch na pasie do wyprzedzania zwalnia
Aby uruchomić wspomaganie wyprzedzania:
–
Włączyć kierunkowskaz.
Użyć lewego kierunkowskazu w samochodzie
z kierownicą po lewej stronie, a prawego w
samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
> Wspomaganie wyprzedzania zostaje uruchomione.
60
Adaptive Cruise Control
samochód dostosowany do ruchu prawostronnego jest używany w kraju z ruchem
lewostronnym (lub na odwrót).
Sytuacji tego typu można uniknąć poprzez tymczasowe przełączenie układu ACC60 w tryb gotowości.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 353
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem aktywnej kontroli prędkości jazdy
(Str. 352)
Zmiana celu dla układu aktywnej
kontroli prędkości jazdy
OSTRZEŻENIE
Gdy funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy
nadzoruje podążanie za innym pojazdem przy
prędkości powyżej około 30 km/h (20 mph) i
nastąpi zmiana celu z pojazdu ruchomego na
pojazd nieruchomy, wtedy funkcja ta zignoruje pojazd nieruchomy i zamiast tego przyspieszy do prędkości zapisanej w pamięci.
W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy ACC61
może realizować funkcję zmiany celu przy pewnych prędkościach.
Zmiana celu
•
Kierowca musi wówczas interweniować
sam i rozpocząć hamowanie.
Automatyczny stan gotowości ze zmianą
celu
Funkcja aktywnej kontroli prędkości zostaje wyłączona i przełączona w tryb gotowości:
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i układ aktywnej kontroli prędkości
nie wie, czy obiekt będący celem to nieruchomy pojazd, czy inny obiekt, np. garb ograniczający prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego układ aktywnej kontroli prędkości jazdy nie ma żadnego pojazdu, za którym mógłby podążać.
Gdy będący celem poprzedzający samochód nagle
skręci, może się okazać, że dalej znajdują się samochody
stojące w miejscu.
Jeżeli układ aktywnej kontroli prędkości jazdy
podąża za innym pojazdem z prędkością poniżej
30 km/h (20 mph) i zmieni cel z pojazdu jadącego na nieruchomy, to układ zmniejszy prędkość,
dostosowując się do pojazdu stojącego w
miejscu.
Powiązane informacje
•
61
354
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Automatyczne hamowanie z
wykorzystaniem aktywnej kontroli
prędkości jazdy
UWAGA
Układ ACC może przytrzymać samochód w
miejscu przez maksymalnie 5 minut. Po tym
czasie zostaje włączony hamulec postojowy i
funkcja aktywnej kontroli prędkości jazdy zostaje wyłączona.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy (ACC62)
jest wyposażony w specjalną funkcję hamowania
w korku ulicznym i podczas postoju.
Funkcja hamowania w korku ulicznym i
podczas postoju
W przypadku krótszych postojów w związku z
wolną jazdą w korku ulicznym lub zatrzymaniem
się na światłach, jazda jest wznawiana automatycznie, jeżeli czas postoju nie przekracza
około 3 sekund – jeżeli poprzedzający samochód
rusza ponownie po upływie dłuższego czasu,
układ aktywnej kontroli prędkości jazdy zostaje
przełączony w stan gotowości z automatycznym
hamowaniem.
–
Aktywną kontrolę prędkości jazdy można
ponownie włączyć w następujący sposób:
•
•
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
Wcisnąć pedał przyspieszenia.
> Aktywna kontrola prędkości jazdy wznowi
podążanie za poprzedzającym pojazdem,
jeśli zacznie on się poruszać do przodu w
przeciągu 6 sekund.
62
Przed ponownym włączeniem funkcji aktywnej
kontroli prędkości jazdy trzeba wyłączyć
hamulec postojowy.
Wstrzymanie automatycznego hamowania
W niektórych sytuacjach automatyczne hamowanie ustaje po zatrzymaniu, a aktywna kontrola
prędkości jazdy przechodzi w stan gotowości.
Oznacza to, że hamulce zostają zwolnione i samochód zacznie się toczyć – dlatego kierowca musi
interweniować i samodzielnie uruchomić hamulce,
by utrzymać samochód w miejscu.
Automatyczne włączanie hamulca
postojowego
W pewnych sytuacjach następuje włączenie
hamulca postojowego w celu przytrzymania
samochodu w miejscu.
Ma to miejsce, gdy funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy utrzymuje samochód w miejscu
za pomocą hamulca głównego i jednocześnie:
•
kierowca otworzy drzwi lub odepnie swój pas
bezpieczeństwa
•
układ ACC utrzymywał samochód w miejscu
przez ponad ok. 5 sekund
•
•
hamulce ulegną przegrzaniu
kierowca wyłączy silnik ręcznie.
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Może się tak zdarzyć w następujących sytuacjach:
•
•
•
•
kierowca oprze stopę na pedale hamulca
zostanie włączony hamulec postojowy
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie P, N lub R
kierowca przełączy układ aktywnej kontroli
prędkości w tryb gotowości.
Adaptive Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 355
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnej kontroli prędkości jazdy
UWAGA
Funkcja wykorzystuje zintegrowany moduł
kamery i radaru samochodu, którego działanie
podlega pewnym ogólnym ograniczeniom,
patrz punkty „Ograniczenia funkcjonalne
modułu kamery” i „Ograniczenia funkcjonalne
modułu radaru”.
Działanie układu aktywnej kontroli prędkości
jazdy (ACC63) może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że funkcja aktywnej kontroli
prędkości jazdy jest przeznaczona głównie do
jazdy po płaskich drogach. Funkcja może mieć
trudności z zachowaniem odpowiedniego odstępu
od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy po
stromych zjazdach – w takim przypadku trzeba
zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na konieczność hamowania.
•
Nie używać aktywnej kontroli prędkości podczas jazdy z dużym obciążeniem lub z przyczepą podłączoną do samochodu.
Uwagi dodatkowe
•
63
64
65
356
Tryb jazdy Off Road nie jest dostępny, gdy
włączona jest aktywna kontrola prędkości
jazdy.
Powiązane informacje
•
•
•
Przełączanie między automatyczną
kontrolą prędkości a aktywną
kontrolą prędkości
W samochodach wyposażonych w aktywną kontrolę prędkości jazdy (ACC64) kierowca może
przełączać między automatyczną kontrolą prędkości jazdy (CC65) a ACC.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy pokazuje, który
układ kontroli prędkości jest aktywny:
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
CC
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
ACC
A
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
A
Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy
A
Aktywna kontrola
prędkości jazdy
BIAŁY symbol: Funkcja aktywna, SZARY symbol: Stan gotowości
Przełączanie z ACC na CC
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1.
Przełączyć układ aktywnej kontroli prędkości
jazdy w tryb gotowości za pomocą przycisku
na kierownicy.
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
2.
Nacisnąć przycisk Tempomat w widoku
funkcji wyświetlacza centralnego — wskaźnik
przycisku zmieni kolor z SZAREGO na ZIELONY.
> Symbol na wyświetlaczu kierowcy zmieni
się z
ACC na
CC.
Aktywna kontrola prędkości jazdy jest
teraz wyłączona, a automatyczna kontrola
prędkości jazdy zostaje ustawiona w stan
gotowości.
3.
Przełączanie z CC na ACC
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1.
Przełączyć układ automatycznej kontroli
prędkości jazdy w tryb gotowości za pomocą
na kierownicy.
przycisku
2.
Nacisnąć przycisk Tempomat w widoku
funkcji – wskaźnik przycisku zmieni kolor z
ZIELONEGO na SZARY.
> Symbol na wyświetlaczu kierowcy zmieni
przy kierownicy.
Nacisnąć przycisk
> Automatyczna kontrola prędkości jazdy
uruchomi się i zapamięta aktualną prędkość.
OSTRZEŻENIE
CC na
ACC.
się z
Aktywna kontrola prędkości jazdy zostaje
aktywowana i ustawiona w stan gotowości.
3.
Przełączenie z ACC na CC oznacza, że samochód:
•
przestaje utrzymywać nastawiony odstęp
czasowy od poprzedzającego pojazdu.
•
utrzymuje tylko prędkość zapisaną w
pamięci i dlatego kierowca musi w razie
potrzeby uruchamiać hamulce.
przy kierownicy.
Nacisnąć przycisk
> Aktywna kontrola prędkości jazdy uruchomi się i zapamięta aktualną prędkość
wraz z nastawionym odstępem czasowym
od poprzedzającego pojazdu.
Powiązane informacje
•
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
Przyciski sterujące automatycznej kontroli
prędkości jazdy (Str. 331)
Jeśli układ CC będzie aktywny przy wyłączaniu silnika, to przy następnym uruchomieniu silnika
automatycznie włączy się układ ACC.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 357
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty układu
aktywnej kontroli prędkości
Na wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu
przeziernym na szybie przedniej* mogą być prezentowane różne symbole i komunikaty dotyczące układu aktywnej kontroli prędkości jazdy
(ACC66).
Oto kilka przykładów67.
Poprzedzająca ilustracja68 pokazuje, że układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy jest nastawiony
na utrzymywanie prędkości 110 km/h (68 mph),
a z przodu nie ma pojazdu, za którym można podążać.
66
67
68
358
Poprzedzająca ilustracja68 pokazuje, że układ
aktywnej kontroli prędkości jazdy jest nastawiony
na utrzymywanie prędkości 110 km/h (68 mph) i
jednocześnie podąża za poprzedzającym pojazdem, który utrzymuje tę samą prędkość.
Adaptive Cruise Control
Na poniższej przykładowej ilustracji funkcja RSI (Road Sign Information) informuje, że maksymalna dozwolona prędkość wynosi 130 km/h (80 mph).
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbol
Komunikat
Działanie
Symbol ma kolor BIAŁY.
Samochód utrzymuje zapisaną w pamięci/wybraną prędkość.
Adaptive Cruise Contr.
Układ aktywnej kontroli prędkości jazdy jest przełączony w stan gotowości.
Funkcja niedostępna
Symbol ma kolor SZARY.
Adaptive Cruise Contr.
Wymagany serwis
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Symbol ma kolor SZARY.
Czujnik na prz. szybie
Wyczyścić szybę przednią przed czujnikami modułu kamery i radaru.
Czujnik zablokowany, patrz Instrukcja obsługi
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy* (Str. 342)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 359
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Pilot Assist
Funkcja aktywnego wspomagania kierowania
układu Pilot Assist uwzględnia prędkość poprzedzającego pojazdu oraz oznaczenia linii pasa. Kierowca może w każdym momencie zignorować
zalecenia układu Pilot Assist dotyczące kierowania i skręcić w inną stronę, np. w celu zmiany
pasa ruchu lub ominięcia przeszkody na drodze.
Funkcja Pilot Assist pomaga kierowcy zachować
położenie samochodu pomiędzy oznakowaniami
pasów ruchu oraz jego stałej prędkości, dzięki
wspomaganiu układu kierowniczego z zachowaniem stałego odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu.
Sposób działania funkcji Pilot Assist
Funkcja Pilot Assist jest przeznaczona głównie do
wykorzystania na autostradach i podobnych drogach głównych, gdzie może poprawić komfort
podróżowania i zapewnić spokojniejszą jazdę.
Kamera i moduł radarowy mierzą odległość od poprzedzającego pojazdu oraz monitorują boczne oznaczenia
drogi69.
Kamera i czujnik radarowy
Czujniki odległości
Czujniki linii bocznych
Kierowca wybiera żądaną prędkość i odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu. Funkcja Pilot
Assist monitoruje odstęp od poprzedzającego
pojazdu oraz linie wyznaczające pas ruchu na
jezdni za pomocą modułu kamery i radaru. Ustawiony odstęp czasowy jest utrzymywany poprzez
automatyczną regulację prędkości, natomiast
funkcja aktywnego wspomagania kierowania
pomaga utrzymać samochód w pasie ruchu.
Jeśli funkcja Pilot Assist nie potrafi jednoznacznie określić pasa ruchu, np. gdy kamera i czujnik
radarowy nie widzą linii wyznaczających pas
ruchu, funkcja Pilot Assist tymczasowo wyłącza
wspomagania kierowania, lecz wznawia je, gdy
pas ruchu można ponownie wykryć – natomiast
funkcje kontroli prędkości i odległości pozostają
aktywne.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie kierowania przez funkcję Pilot
Assist jest automatycznie wyłączane i włączane ponownie bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Aktualny stan funkcji wspomagania kierowania jest sygnalizowany kolorem symbolu kierownicy:
• ZIELONA kierownica sygnalizuje aktywne wspomaganie kierowania
69
360
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
• SZARA kierownica (jak na ilustracji) sygnalizuje
nieaktywne wspomaganie kierowania.
OSTRZEŻENIE
•
•
Funkcja Pilot Assist to dodatkowa funkcja
wspomagająca kierowcę, której zadaniem
jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien
zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem
korzystania z tego układu (patrz lista
odsyłaczy na końcu tego artykułu).
•
Z funkcji Pilot Assist wolno korzystać
tylko wtedy, gdy po obu stronach pasa
ruchu są wymalowane wyraźne linie.
Każde inne wykorzystanie tej funkcji wiąże
się ze zwiększonym ryzykiem kontaktu ze
znajdującymi się w pobliżu przeszkodami,
które nie mogą zostać przez nią wykryte.
•
Funkcja Pilot Assist nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, w odpowiednim
miejscu na pasie ruchu, z odpowiednią
prędkością, we właściwej odległości od
innych pojazdów i zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
UWAGA
Ta funkcja może być częścią wyposażenia
standardowego lub opcjonalnego, w zależności od rynku.
Układ Pilot Assist reguluje prędkość poprzez
przyspieszanie i hamowanie. Niski odgłos działania hamulców w samochodzie jest zjawiskiem
normalnym, jeśli użyto ich do skorygowania prędkości jazdy.
Układ Pilot Assist dąży do utrzymania płynnej
regulacji prędkości. W sytuacjach wymagających
gwałtownego hamowania kierowca musi samodzielnie uruchomić hamulce. Dotyczy to przypadków dużej różnicy prędkości lub gdy samochód z
przodu gwałtownie zwalnia. Ze względu ograniczenia funkcjonalne modułu kamery i radaru
może się zdarzyć, że automatyczne hamowanie
zostanie uruchomione niespodziewanie, bądź nie
nastąpi w ogóle.
Funkcja Pilot Assist stara się jechać za poprzedzającym pojazdem znajdującym się na tym samym
pasie ruchu, zachowując odstęp czasowy ustawiony przez kierowcę. Jeżeli moduł radarowy nie
wykryje z przodu żadnego pojazdu, samochód
będzie utrzymywać prędkość nastawioną i zapisaną w pamięci przez kierowcę. Dzieje się tak
}}
361
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
również wtedy, gdy poprzedzający samochód
zwiększy prędkość powyżej wartości zapisanej w
pamięci.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja Pilot Assist nie jest układem służącym do unikania kolizji. Kierowca musi
interweniować, jeżeli układ nie wykryje
pojazdu z przodu.
•
Funkcja Pilot Assist nie hamuje w reakcji
na obecność ludzi, zwierząt, przedmiotów,
małych pojazdów (np. rowerów i motocykli), niskich przyczep ani nadjeżdżających
z przeciwka, poruszających się powoli lub
stojących w miejscu pojazdów.
Poniższa informacja dotyczy samochodów z automatyczną skrzynią biegów:
•
•
Funkcja Pilot Assist umożliwia jazdę za drugim pojazdem z prędkością od 0 km/h do
200 km/h (125 mph).
Funkcja Pilot Assist może zapewnić wspomaganie kierowania od prędkości niemal zerowej do 140 km/h (87 mph).
Poniższa informacja dotyczy samochodów z
manualną skrzynią biegów:
•
Funkcja Pilot Assist umożliwia jazdę za drugim pojazdem z prędkością od 30 km/h
(20 mph) do 200 km/h (125 mph).
•
Funkcja Pilot Assist może zapewnić wspomaganie kierowania od prędkości 30 km/h
(20 mph) do 140 km/h (87 mph).
•
Funkcji Pilot Assist nie należy używać w
trudnych sytuacjach, na przykład w ruchu
miejskim, na skrzyżowaniach, na śliskiej
nawierzchni, gdy na jezdni jest dużo wody
lub błota pośniegowego, przy silnych opadach deszczu/śniegu, przy słabej widoczności, na krętych drogach, na drogach
zjazdowych/wjazdowych na drogi główne i
gdy do samochodu podłączona jest przyczepa.
WAŻNE
Serwis wewnętrznych podzespołów systemu
Pilot Assist należy przeprowadzać wyłącznie w
warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
362
Koliste zakręty oraz rozwidlenia dróg
Funkcja Pilot Assist działa w interakcji z kierowcą,
w związku z czym nie powinien on czekać na
wspomaganie układu kierowniczego przez funkcję Pilot Assist, lecz być zawsze przygotowany na
zwiększenie własnej kontroli nad układem kierowniczym, w szczególności na zakrętach.
•
Gdy samochód zbliży się do wylotu drogi lub
pas ruchu rozwidli się, kierowca powinien
skierować się w stronę właściwego pasa
ruchu, aby wskazać funkcji Pilot Assist pożądany kierunek.
Funkcja Pilot Assist próbuje utrzymać
samochód pośrodku pasa ruchu
Gdy funkcja Pilot Assist wspomaga kierowanie,
próbuje ustawić samochód pośrodku pasa ruchu,
w związku z czym zaleca się, aby pozwolić samochodowi samodzielnie znaleźć optymalne ustawienie i w te sposób zapewnić idealną płynność i
komfort jazdy. Kierowca sprawdza, czy samochód
jest ustawiony bezpiecznie na pasie ruchu, a
ponadto zawsze ma możliwość skorygowania
jego pozycji za pomocą układu kierowniczego.
•
Jeżeli funkcja Pilot Assist nie ustawi samochodu w odpowiedni sposób na pasie ruchu,
zaleca się wyłączenie funkcji Pilot Assist lub
przełączenie na tempomat adaptacyjny.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Przegląd
Elementy sterowania
Zwiększa odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
Wyświetlacz kierowcy
▶: Przełącza z aktywnej kontroli prędkości
jazdy na funkcję Pilot Assist
Zmniejsza odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
Symbol funkcji
Symbole poprzedzającego pojazdu i odstępu
czasowego od poprzedzającego pojazdu
Symbol aktywnego/nieaktywnego wspomagania kierowania
Pokazywanie prędkości69.
Przyciski i symbole
Prędkość zapisana w pamięci
funkcji69.
Prędkość poprzedzającego pojazdu
: Włącza funkcję Pilot Assist z trybu
gotowości i przywraca zapisaną w pamięci
prędkość oraz odstęp czasowy
: Zwiększa zadaną prędkość
: Z trybu gotowości – włącza funkcję
Pilot Assist i zapisuje w pamięci aktualną
prędkość
Powiązane informacje
: Z trybu aktywnego – wyłącza/przełącza funkcję Pilot Assist w tryb gotowości
•
◀: Przełącza z funkcji Pilot Assist na aktywną
kontrolę prędkości jazdy
Funkcja Pilot Assist i ostrzeżenie o ryzyku
kolizji (Str. 364)
•
Sygnalizacja funkcji Pilot Assist na wyświetlaczu przeziernym w razie ryzyka kolizji
(Str. 365)
: Zmniejsza zadaną prędkość
69
Aktualna prędkość samochodu
Aby sprawdzić poszczególne połączenia symboli
w zależności od sytuacji drogowej, należy przejść
do części „Symbole i komunikaty funkcji Pilot
Assist”.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
363
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Aktywacja i uruchamianie funkcji Pilot Assist
(Str. 365)
Funkcja Pilot Assist i ostrzeżenie o
ryzyku kolizji
•
Zarządzanie prędkością dla funkcji Pilot
Assist (Str. 367)
•
Ustawianie odstępu czasowego dla funkcji
Pilot Assist (Str. 368)
Funkcja Pilot Assist może ostrzec kierowcę, gdy
odległość od poprzedzającego pojazdu nagle
stanie się za mała.
•
Włączanie i wyłączanie układu Pilot Assist
(Str. 369)
•
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot Assist (Str. 371)
•
Włączanie wspomagania wyprzedzania z
wykorzystaniem funkcji Pilot Assist (Str. 372)
•
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania
wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot
Assist (Str. 372)
•
Zmiana celu z wykorzystaniem funkcji Pilot
Assist (Str. 373)
•
Automatyczne hamowanie z wykorzystaniem
funkcji Pilot Assist (Str. 373)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist (Str. 374)
•
Symbole i komunikaty funkcji Pilot Assist*
(Str. 376)
70
364
ostrzegawczy, sygnalizując kierowcy konieczność
natychmiastowej interwencji.
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne, odbite
światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów przeciwsłonecznych lub nie patrzy na wprost, zauważenie
wizualnego sygnału ostrzegawczego na
przedniej szybie może być trudne.
OSTRZEŻENIE
Funkcja Pilot Assist wydaje ostrzeżenia tylko o
pojazdach, które zostały wykryte przez moduł
kamery i radaru – dlatego ostrzeżenie może
nie nastąpić lub być opóźnione.
•
Światło ostrzegające o ryzyku kolizji na szybie przedniej70.
Sygnalizacja akustyczna i optyczna ryzyka
kolizji
Pomiar odległości przez moduł kamery i
radaru
Funkcja Pilot Assist wykorzystuje ok. 40% mocy
hamulców podstawowego układu hamulcowego.
Jeżeli niezbędne jest zahamowanie z siłą większą
niż dopuszczalna dla funkcji Pilot Assist, a kierowca w odpowiednim momencie nie reaguje,
włączona zostanie lampka i akustyczny dźwięk
Nie wolno czekać na ostrzeżenie. Uruchomić hamulce, gdy sytuacja tego wymaga!
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 360)
Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Sygnalizacja funkcji Pilot Assist na
wyświetlaczu przeziernym w razie
ryzyka kolizji
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz
przezierny*, ostrzeżenie jest wyświetlane na szybie przedniej za pomocą migającego symbolu.
Powiązane informacje
•
•
Pilot Assist (Str. 360)
Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej*
(Str. 153)
Symbol ostrzeżenia o ryzyku kolizji na szybie przedniej71.
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne, odbite
światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów przeciwsłonecznych lub nie patrzy na wprost, zauważenie
wizualnego sygnału ostrzegawczego na
przedniej szybie może być trudne.
71
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Aktywacja i uruchamianie funkcji
Pilot Assist
Funkcję Pilot Assist trzeba najpierw aktywować,
a następnie uruchomić, aby możliwe było kontrolowanie prędkości i odległości oraz aktywne
wspomaganie kierowania.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Do uruchomienia funkcji Pilot Assist muszą być
spełnione następujące warunki:
•
Pas bezpieczeństwa kierowcy musi być
zapięty, a drzwi kierowcy zamknięte.
•
Przed samochodem w akceptowalnej odległości musi znajdować się poprzedzający
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 365
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
•
pojazd („cel”) lub aktualna prędkości musi
wynosić co najmniej 15 km/h (9 mph).
Jednocześnie zaznaczony jest
zakres prędkości.
Dotyczy samochodów z manualną skrzynią
biegów. Prędkość musi wynosić co najmniej
30 km/h (20 mph).
Wyższa prędkość jest prędkością zapisaną w pamięci/
wybraną, a niższa prędkość to
prędkość poprzedzającego
Gdy układ aktywnej kontroli prędkości jazdy znajduje się w trybie gotowości:
1.
2.
Nacisnąć przycisk ▶ na kierownicy (6).
> Symbol
zmienia się na Pilot Assist w
trybie gotowości (8).
na kierownicy (2).
Nacisnąć przycisk
> Nastąpi uruchomienie funkcji Pilot Assist i
zapamiętanie aktualnej prędkości, która
zostaje wyświetlona cyfrowo pośrodku
prędkościomierza.
...lub...
Gdy tempomat adaptacyjny został włączony:
–
Nacisnąć przycisk ▶ na kierownicy (6).
> Nastąpi uruchomienie funkcji Pilot Assist.
Wspomaganie kierowania przez
funkcję Pilot Assist jest
aktywne tylko wtedy, gdy symbol kierownicy (2) zmieni kolor
z SZAREGO na ZIELONY.
Funkcja Pilot Assist reguluje
odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu
tylko wtedy, gdy symbol odległości nad symbolem
kierownicy pokazuje pojazd (1).
366
pojazdu („celu”).
UWAGA
Należy pamiętać, że system Pilot Assist działa
tylko wtedy, gdy kierowca trzyma obie dłonie
na kierownicy.
Powiązane informacje
•
Dłonie na kierownicy
Aby funkcja Pilot Assist mogła działać, kierowca
musi trzymać ręce na kierownicy.
Jeśli funkcja Pilot Assist
wykryje, że kierowca nie trzyma
dłoni na kierownicy, przypomni
mu po chwili o konieczności
aktywnego kierowania samochodem za pomocą symbolu i
komunikatu tekstowego.
Jeśli po kilku sekundach dłonie kierowcy nadal
nie zostaną wykryte na kierownicy, przypomnienie
o aktywnym kierowaniu samochodem zostanie
powtórzone i rozlegnie się dodatkowo dźwiękowy
sygnał ostrzegawczy.
Jeśli po kolejnych kilku sekundach funkcja Pilot
Assist nie wykryje dłoni kierowcy na kierownicy,
sygnał ostrzegawczy stanie się bardziej intensywny i funkcja kierowania zostanie wyłączona.
Konieczne będzie wtedy ponowne włączenie
funkcji Pilot Assist za pomocą przycisku
na
kierownicy.
Pilot Assist (Str. 360)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zarządzanie prędkością dla funkcji
Pilot Assist
–
Działanie funkcji Pilot Assist można ustawiać na
różne prędkości.
Nastawianie/zmienianie prędkości
zapisanej w pamięci
•
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu
oraz rynku.
: Zwiększa zadaną prędkość
: Zmniejsza zadaną prędkość
Prędkość zapisana w pamięci
Aby zmienić nastawioną prędkość, naciskać
(1) lub
(2) na kiekrótko przycisk
rownicy albo nacisnąć je i przytrzymać.
•
Krótkie naciśnięcia: Każde naciśnięcie
zmienia prędkość o +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Naciśnięcie i przytrzymanie: Zwolnić
przycisk, gdy wskaźnik prędkości (3) przesunie się do pożądanej prędkości.
Rezultat ostatniego naciśnięcia przycisku
zostaje zapisany w pamięci.
Jeśli przed naciśnięciem przycisku
(1) na
kierownicy kierowca zwiększy prędkość samochodu, korzystając z pedału przyspieszenia, zapisana zostanie prędkość samochodu z momentu
naciśnięcia przycisku pod warunkiem, że w chwili
jego naciśnięcia kierowca nadal trzyma nogę na
pedale przyspieszenia.
wynosi 30 km/h (20 mph) – chociaż układ ten
może podążać za innym pojazdem aż do 0 km/h,
nie można wybrać/zaprogramować niższej prędkości niż 30 km/h (20 mph).
Maksymalnie dozwolona do wyboru prędkość
wynosi 200 km/h (125 mph).
Manualna skrzynia biegów
Funkcja Pilot Assist umożliwia jazdę za drugim
pojazdem z prędkością od 30 km/h (20 mph) do
200 km/h (125 mph).
Najniższa prędkość możliwa do zaprogramowania
dla funkcji Pilot Assist wynosi 30 km/h (20 mph),
a maksymalna prędkość wynosi 200 km/h
(125 mph).
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 360)
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Automatyczna skrzynia biegów
Funkcja Pilot Assist umożliwia jazdę za drugim
pojazdem z prędkością od 0 km/h do 200 km/h
(125 mph).
Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką
można zaprogramować dla funkcji Pilot Assist
367
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ustawianie odstępu czasowego dla
funkcji Pilot Assist
między pojazdami stają niewielkie, funkcja Pilot
Assist wydłuża nieco odstęp czasowy.
Działanie układu Pilot Assist można ustawiać na
różne odstępy czasowe.
Można wybrać różne odstępy
czasowe od poprzedzającego
pojazdu, które są pokazywane
na wyświetlaczu kierowcy w
postaci 1-5 poziomych kresek
– im więcej kresek, tym dłuższy
odstęp czasowy. Jedna kreska
odpowiada ok. 1 sekundzie od poprzedzającego
pojazdu, a 5 kresek to ok. 3 sekund.
UWAGA
Gdy widoczny jest symbol kierownicy, w rozsądnej odległości z przodu nie ma żadnego
pojazdu.
72
368
Im większa prędkość, tym większa będzie
obliczona odległość w metrach dla
danego odstępu czasowego.
•
Wybrany odstęp czasowy musi być
zgodny z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
•
Jeśli funkcja Pilot Assist wydaje się nie
reagować zwiększeniem prędkości po
jego aktywacji, może to być spowodowane faktem, że odstęp czasowy od
poprzedzającego pojazdu jest mniejszy od
nastawionego.
Regulator odstępu czasowego72.
Zmniejszanie odstępu czasowego
UWAGA
Gdy symbol na wyświetlaczu kierowcy pokazuje samochód i kierownicę, układ Pilot Assist
podąża za poprzedzającym pojazdem z zachowaniem zaprogramowanego odstępu czasowego.
•
Zwiększanie odstępu czasowego
Alarm odstępu
–
Nacisnąć przycisk (1) lub (2) na kierownicy,
aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp czasowy.
> Wskaźnik odstępu (3) pokaże aktualny
odstęp czasowy.
W celu zapewnienia płynnego i komfortowego
podążania za poprzedzającym pojazdem, funkcja
Pilot Assist dopuszcza w pewnych warunkach
zauważalne zmiany odstępu czasowego. Na przykład przy małej prędkości jazdy, gdy odległości
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
OSTRZEŻENIE
•
Stosować wyłącznie taki odstęp czasowy,
który odpowiada aktualnym warunkom
ruchu.
•
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę,
że mały odstęp czasowy skraca czas na
reakcję i podjęcie działania w przypadku
nieoczekiwanej sytuacji na drodze.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wybór, w jaki sposób układ Pilot Assist
ma utrzymywać odległość* od
poprzedzającego pojazdu
Kierowca może wybrać różne style jazdy, w oparciu o które funkcja Pilot Assist ma utrzymywać
nastawiony odstęp czasowy od poprzedzającego
pojazdu. Wyboru dokonuje się za pomocą przełącznika trybu jazdy DRIVE MODE.
Włączanie i wyłączanie układu Pilot
Assist
Funkcję Pilot Assist można chwilowo wyłączyć i
ustawić w tryb gotowości, po czym włączyć
ponownie później.
...lub...
Nacisnąć przycisk ◀ na kierownicy (3).
> Układ Pilot Assist zostaje wyłączony i
przełącza się na aktywną kontrolę prędkości jazdy w trybie aktywnym.
–
Wyłączanie i ustawianie układu Pilot
Assist w tryb gotowości
Wybrać jedną z następujących opcji:
OSTRZEŻENIE
•
Gdy funkcja Pilot Assist jest w trybie
gotowości, kierowca musi interweniować i
kierować, regulując zarówno prędkość, jak
i odstęp od poprzedzającego pojazdu.
•
Gdy funkcja Pilot Assist jest w trybie
gotowości i samochód za bardzo zbliży się
do poprzedzającego pojazdu, kierowca
zostanie ostrzeżony o małym odstępie
przez funkcję ostrzeżenia o zbyt małej
odległości od poprzedzającego pojazdu.
• Eco – układ Pilot Assist koncentruje się na
optymalnej oszczędności paliwa, co wiąże się
z większym odstępem czasowym od poprzedzającego pojazdu.
• Comfort – układ Pilot Assist koncentruje się
na jak najbardziej płynnym utrzymywaniu
nastawionego odstępu czasowego od
poprzedzającego pojazdu.
• Dynamic – układ Pilot Assist koncentruje się
na bardziej ścisłym utrzymywaniu odstępu
czasowego od poprzedzającego pojazdu, co
w pewnych przypadkach może wiązać się z
bardziej gwałtownym przyspieszaniem i
hamowaniem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w części
„Tryby jazdy”.
Powiązane informacje
•
•
•
Pilot Assist (Str. 360)
Tryby jazdy (Str. 522)
Zarządzanie prędkością w układzie automatycznej kontroli prędkości (Str. 334)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Aby chwilowo wyłączyć funkcję Pilot Assist i ustawić ją w stan gotowości, należy:
–
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (2).
> Funkcja Pilot Assist zostaje przełączona w
tryb gotowości – symbol (8) na wyświetlaczu kierowcy zmienia kolor z BIAŁEGO na
SZARY, a wskazanie zapisanej prędkości
pośrodku prędkościomierza zmienia kolor
z BEŻOWEGO na SZARY.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 369
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Stan gotowości po interwencji kierowcy
Układ Pilot Assist zostaje chwilowo wyłączony i
przełączony w tryb gotowości, gdy:
•
•
zostanie użyty hamulec zasadniczy.
•
•
kierowca będzie utrzymywać prędkość wyższą
niż zapamiętana przez dłużej niż 1 minutę.
•
pedał sprzęgła zostanie wciśnięty na
około 1 minutę — dotyczy samochodów z
manualną skrzynią biegów.
Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą
pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania,
nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca
do ostatnio zapamiętanej prędkości.
Gdy używane są kierunkowskazy, wspomaganie
kierowania przez funkcję Pilot Assist zostaje tymczasowo wyłączone. Gdy już tak nie jest, aktywne
wspomaganie kierowania zostaje automatycznie
wznowione, jeśli nadal można wykryć linie wyznaczające pas ruchu.
Automatyczne włączanie stanu gotowości
Działanie funkcji Pilot Assist zależy od działania
innych układów, na przykład układu stabilizacji
toru jazdy/układu antypoślizgowego ESC73. Jeśli
370
Electronic Stability Control
•
gdy moduł kamery i radaru jest zasłonięty, np.
przez śnieg lub intensywny deszcz (obiektyw
kamery/fale radiowe są zablokowane).
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i funkcja Pilot Assist nie jest w stanie ustalić, czy pojazd poprzedzający stoi czy
jest innym obiektem, np. garbem ograniczającym prędkość.
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego funkcja Pilot Assist nie
wykrywa już pojazdu, za którym mogłaby podążać.
•
gdy prędkość zostanie zmniejszona poniżej
30 km/h (20 mph) – dotyczy tylko samochodów z manualną skrzynią biegów.
OSTRZEŻENIE
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N.
kierunkowskazy są używane przez czas dłuższy niż 1 minuta.
73
jeden z tych pozostałych układów nie działa prawidłowo, funkcja Pilot Assist zostanie automatycznie wyłączona.
W automatycznym trybie gotowości kierowca
jest ostrzegany sygnałem dźwiękowym i
komunikatem na wyświetlaczu kierowcy.
•
Kierowca musi wtedy dostosowywać
prędkość samochodu, odpowiednio uruchamiać hamulce i utrzymywać bezpieczną odległość od innych pojazdów.
Do automatycznego przełączenia na tryb gotowości może dojść, na przykład, w następujących
sytuacjach:
•
•
•
•
•
gdy kierowca otworzy drzwi.
•
gdy kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa.
•
jedno lub więcej kół utraci przyczepność.
gdy hamulce ulegną przegrzaniu.
gdy kierowca nie trzyma dłoni na kierownicy.
po włączeniu hamulca postojowego.
prędkość obrotowa silnika będzie zbyt niska/
zbyt wysoka.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ponowne włączanie układu Pilot Assist
z trybu gotowości
Wspomaganie wyprzedzania z
wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
Funkcja Pilot Assist może wspomagać kierowcę
podczas wyprzedzania innych pojazdów.
Jak działa wspomaganie wyprzedzania
Gdy funkcja Pilot Assist podąża za innym pojazdem, a kierowca sygnalizuje zamiar wyprzedzania
poprzez włączenie kierunkowskazu74, Pilot Assist
pomaga poprzez przyspieszenie pojazdu w kierunku pojazdu poprzedzającego, zanim kierowca
wjedzie na pas do wyprzedzania.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Aby ponownie włączyć funkcję Pilot Assist:
–
Nacisnąć przycisk
na kierownicy (1).
> Prędkość zostanie wówczas ustawiona na
ostatnią zapamiętaną.
OSTRZEŻENIE
Po przywróceniu prędkości za pomocą przycina kierownicy może nastąpić znaczny
sku
wzrost prędkości.
Powiązane informacje
•
•
•
Pilot Assist (Str. 360)
Włączanie wspomagania wyprzedzania z
wykorzystaniem funkcji Pilot Assist (Str. 372)
Ograniczenia funkcjonalne wspomagania
wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot
Assist (Str. 372)
Następnie funkcja ta zwalnia poprzez zmniejszenie prędkości w celu uniknięcia przedwczesnego
hamowania, gdy samochód zbliży się do poruszającego się wolniej pojazdu.
Funkcja pozostaje aktywna do czasu zakończenia
wyprzedzania.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że funkcja ta może zostać
włączona także w sytuacjach innych niż
wyprzedzanie, np. gdy kierunkowskaz zostanie
użyty w celu zasygnalizowania zmiany pasa
ruchu lub zjechania na inną drogę – samochód przyspieszy wtedy na chwilę.
Powiązane informacje
•
74
Pilot Assist (Str. 360)
Tylko w przypadku mignięcia lewym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po lewej stronie lub mignięcia prawym kierunkowskazem w samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
371
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Włączanie wspomagania
wyprzedzania z wykorzystaniem
funkcji Pilot Assist
Ograniczenia funkcjonalne
wspomagania wyprzedzania z
wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
Działanie wspomagania wyprzedzania jest uzależnione od szeregu warunków.
Działanie funkcji wspomagania wyprzedzania
może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Do aktywacji funkcji wspomagania podczas
wyprzedzania muszą zostać spełnione następujące warunki:
•
•
•
z przodu musi znajdować się pojazd („cel”)
aktualna prędkość samochodu musi wynosić co najmniej 70 km/h (43 mph)
zapisana prędkość dla funkcji Pilot Assist
musi być wystarczająco duża do bezpiecznego wyprzedzania.
OSTRZEŻENIE
Podczas korzystania z układu wspomagania
wyprzedzania kierowca powinien zdawać
sobie sprawę, że w razie nagłej zmiany warunków może dojść do niepożądanego przyspieszenia.
Dlatego należy unikać pewnych sytuacji, na
przykład gdy:
•
samochód zbliża się do zjazdu, by skręcić
w tym samym kierunku, w którym normalnie odbywa się wyprzedzanie.
•
pojazd z przodu zwalnia, zanim kierowca
zjedzie na pas do wyprzedzania
•
•
ruch na pasie do wyprzedzania zwalnia
Uruchamianie funkcji wspomagania
podczas wyprzedzania
Aby uruchomić wspomaganie wyprzedzania:
–
Włączyć kierunkowskaz.
Użyć lewego kierunkowskazu w samochodzie
z kierownicą po lewej stronie, a prawego w
samochodzie z kierownicą po prawej stronie.
> Wspomaganie wyprzedzania zostaje uruchomione.
Powiązane informacje
•
•
372
Pilot Assist (Str. 360)
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot Assist (Str. 371)
samochód dostosowany do ruchu prawostronnego jest używany w kraju z ruchem
lewostronnym (lub na odwrót).
Sytuacji tego typu można uniknąć poprzez tymczasowe przełączenie układu Pilot Assist w tryb
gotowości.
Powiązane informacje
•
•
Pilot Assist (Str. 360)
Wspomaganie wyprzedzania z wykorzystaniem funkcji Pilot Assist (Str. 371)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zmiana celu z wykorzystaniem
funkcji Pilot Assist
OSTRZEŻENIE
Gdy funkcja Pilot Assist nadzoruje podążanie
za innym pojazdem przy prędkości powyżej
około 30 km/h (20 mph) i nastąpi zmiana
celu z pojazdu ruchomego na pojazd nieruchomy, wtedy funkcja Pilot Assist zignoruje
pojazd nieruchomy i zamiast tego przyspieszy
do prędkości zapisanej w pamięci.
W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów
funkcja Pilot Assist może realizować funkcję
zmiany celu przy pewnych prędkościach.
Zmiana celu
•
Kierowca musi wówczas interweniować
sam i rozpocząć hamowanie.
Automatyczny stan gotowości ze zmianą
celu
Funkcja Pilot Assist zostaje wyłączona i przełączona w tryb gotowości:
Gdy będący celem poprzedzający samochód nagle
skręci, może się okazać, że dalej znajdują się samochody
stojące w miejscu.
Jeżeli funkcja Pilot Assist podąża za innym pojazdem z prędkością poniżej 30 km/h (20 mph) i
zmieni cel z pojazdu jadącego na nieruchomy, to
funkcja Pilot Assist zmniejszy prędkość, dostosowując się do pojazdu stojącego w miejscu.
•
•
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i funkcja Pilot Assist nie wie, czy
obiekt będący celem to nieruchomy pojazd,
czy inny obiekt, np. garb ograniczający prędkość.
gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h
(3 mph) i poprzedzający pojazd skręca, w
wyniku czego funkcja Pilot Assist nie ma żadnego pojazdu, za którym mogłaby podążać.
Automatyczne hamowanie z
wykorzystaniem funkcji Pilot Assist
Układ Pilot Assist jest wyposażony w specjalną
funkcję hamowania w korku ulicznym i podczas
postoju.
Funkcja hamowania w korku ulicznym i
podczas postoju
W przypadku krótszych postojów w związku z
wolną jazdą w korku ulicznym lub zatrzymaniem
się na światłach, jazda jest wznawiana automatycznie, jeżeli czas postoju nie przekracza
około 3 sekund – jeżeli poprzedzający pojazd
rusza ponownie po upływie dłuższego czasu,
funkcja Pilot Assist zostaje przełączona w stan
gotowości z automatycznym hamowaniem.
–
Układ Pilot Assist można ponownie włączyć
w następujący sposób:
•
•
Nacisnąć przycisk
przy kierownicy.
Wcisnąć pedał przyspieszenia.
> Układ Pilot Assist wznowi podążanie za
poprzedzającym pojazdem, jeśli zacznie on
się poruszać do przodu w przeciągu
6 sekund.
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 360)
}}
373
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
UWAGA
Funkcja Pilot Assist może zatrzymać samochód na maksymalnie 5 minut – po tym czasie
zostaje włączony hamulec postojowy i funkcja
zostaje wyłączona.
Przed ponownym włączeniem funkcji Pilot
Assist trzeba zwolnić hamulec postojowy.
Wstrzymanie automatycznego hamowania
W niektórych sytuacjach automatyczne hamowanie ustaje po zatrzymaniu, a układ Pilot Assist
przechodzi w tryb gotowości. Oznacza to, że
hamulce zostają zwolnione i samochód może
zacząć się toczyć – dlatego kierowca musi interweniować i samodzielnie uruchomić hamulce, by
utrzymać samochód w miejscu.
Może się tak zdarzyć w następujących sytuacjach:
•
•
•
•
kierowca oprze stopę na pedale hamulca
zostanie włączony hamulec postojowy
dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie P, N lub R
kierowca przełączy układ Pilot Assist w tryb
gotowości.
Automatyczne włączanie hamulca
postojowego
W pewnych sytuacjach zostaje włączony hamulec
postojowy, aby samochód pozostał nieruchomy.
374
Ma to miejsce, gdy funkcja Pilot Assist utrzymuje
samochód w miejscu za pomocą hamulca głównego i jednocześnie:
•
kierowca otworzy drzwi lub odepnie swój pas
bezpieczeństwa
•
układ Pilot Assist utrzymywał samochód w
miejscu przez ponad ok. 5 sekund
•
•
hamulce ulegną przegrzaniu
kierowca wyłączy silnik ręcznie.
Powiązane informacje
•
Pilot Assist (Str. 360)
Ograniczenia funkcjonalne układu
Pilot Assist
Działanie Pilot Assist może podlegać pewnym
ograniczeniom funkcjonalnym w określonych
sytuacjach.
Pilot Assist jest układem pomocniczym, który
może wspomóc działania kierowcy w różnych
sytuacjach. Ale to kierowca jest zawsze odpowiedzialny za zachowanie bezpiecznej odległości od
otaczających obiektów oraz utrzymywanie prawidłowego położenia samochodu w pasie ruchu.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
słabego oświetlenia, dodatkowe podświetlenie, mokra nawierzchnia drogi itp.
OSTRZEŻENIE
W pewnych sytuacjach wspomaganie kierowania przez funkcję Pilot Assist może nie być
w stanie odpowiednio pomóc kierowcy lub
może zostać automatycznie wyłączone – w
takim przypadku korzystanie z funkcji Pilot
Assist nie jest zalecane. Mogą to być na przykład następujące sytuacje:
•
oznaczenia pasa ruchu są zużyte, nie ma
ich lub krzyżują się ze sobą.
•
podział pasów ruchu jest niejasny, na
przykład, gdy pasy rozdzielają się lub łączą
oraz na wyjazdach lub w przypadku wielu
zestawów oznakowania.
•
na drodze lub w jej pobliżu występują krawędzie lub linie inne niż oznaczenia pasa
ruchu, np. krawężniki, łączenia lub
naprawy nawierzchni drogowej, krawędzie
barier, krawędzie pobocza lub silne cienie.
•
•
•
Kierowca powinien również pamiętać o następujących ograniczeniach funkcji Pilot Assist:
•
•
pas ruchu jest wąski lub kręty.
na pasie ruchu występują krawędzie lub
dziury.
warunki pogodowe są złe, np. opady
deszczu lub śniegu, błoto lub breja albo
ograniczona widzialność w warunkach
korzystania z informacji zawartych w
danych mapy, co może dawać różne rezultaty.
Wysokie krawężniki, barierki drogowe,
tymczasowe przeszkody (pachołki drogowe, barierki bezpieczeństwa itp.) nie są
wykrywane. Ewentualnie mogą zostać
wykryte w nieprawidłowy sposób jako linie
wyznaczające pas ruchu, co może prowadzić do ryzyka kontaktu samochodu z
tego rodzaju przeszkodami. Kierowca
musi sam sprawdzić, czy samochód znajduje się w odpowiedniej odległości od
takich przeszkód.
Kamera i czujnik radarowy nie mają możliwości wykrywania wszystkich zbliżających
się obiektów i przeszkód w ruchu drogowym, np. dziur, przeszkód stacjonarnych
lub obiektów, które całkowicie lub częściowo blokują drogę.
•
Funkcja Pilot Assist nie „widzi” pieszych,
zwierząt itp.
•
Zalecana systemowa reakcja kierownicy
ma ograniczoną siłę, co oznacza, że system nie zawsze może pomóc kierowcy w
kierowaniu i utrzymaniu samochodu na
pasie ruchu.
•
•
Funkcja Pilot Assist zostaje wyłączona,
jeśli wspomaganie układu kierowniczego
działa z ograniczoną siłą – np. podczas
chłodzenia po przegrzaniu (patrz punkt
„Wspomaganie kierownicy z siłą zależną
od prędkości”).
Kierowca zawsze ma możliwość skorygowania lub
dostosowania interwencji układu Pilot Assist w
kierowanie samochodem i może obrócić kierownicę w żądane położenie.
Jazda po stromych drogach i/lub z
dużym obciążeniem
Należy pamiętać, że układ Pilot Assist jest przeznaczony głównie do jazdy po płaskich drogach.
Funkcja może mieć trudności z zachowaniem
odpowiedniego odstępu od poprzedzającego
pojazdu podczas jazdy po stromych zjazdach – w
takim przypadku trzeba zachować szczególną
ostrożność i być przygotowanym na konieczność
hamowania.
•
Nie używać funkcji Pilot Assist podczas jazdy
z dużym obciążeniem lub z przyczepą podłączoną do samochodu.
W samochodach wyposażonych w system
Sensus Navigation* funkcja ta ma opcję
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 375
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
UWAGA
Funkcji Pilot Assist nie można aktywować,
jeśli do instalacji elektrycznej samochodu jest
podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub
podobne urządzenie.
Uwagi dodatkowe
•
Symbole i komunikaty funkcji
Pilot Assist*
Na wyświetlaczu kierowcy oraz wyświetlaczu na
szybie przedniej* mogą być prezentowane różne
symbole i komunikaty dotyczące funkcji Pilot
Assist.
Oto kilka przykładów75.
Trybu jazdy Off Road nie można wybrać, gdy
aktywna jest funkcja Pilot Assist.
UWAGA
Poprzedzająca ilustracja76 pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph) i jednocześnie
podąża za poprzedzającym pojazdem, który utrzymuje tę samą prędkość.
Funkcja wykorzystuje zintegrowany moduł
kamery i radaru samochodu, którego działanie
podlega pewnym ogólnym ograniczeniom,
patrz punkty „Ograniczenia funkcjonalne
modułu kamery” i „Ograniczenia funkcjonalne
modułu radaru”.
Funkcja Pilot Assist nie zapewnia aktywnego
wspomagania kierowania, ponieważ nie można
wykryć linii wyznaczających pas ruchu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
75
76
376
Pilot Assist (Str. 360)
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 316)
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
Poprzedzająca ilustracja76 pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph), a z przodu nie ma
pojazdu, za którym można podążać.
Funkcja Pilot Assist nie zapewnia aktywnego
wspomagania kierowania, ponieważ nie można
wykryć linii wyznaczających pas ruchu.
Na poniższej przykładowej ilustracji funkcja RSI (Road Sign Information) informuje, że maksymalna dozwolona prędkość wynosi 130 km/h (80 mph).
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Moduł radarowy
Moduł radarowy jest używany przez wiele systemów wspomagających kierowcę i ma za zadanie
wykrywać inne pojazdy.
Poprzedzająca ilustracja76 pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph) i jednocześnie
podąża za poprzedzającym pojazdem, który utrzymuje tę samą prędkość.
W tym przypadku funkcja Pilot Assist zapewnia
także aktywne wspomaganie kierowania, ponieważ linie wyznaczające pas ruchu są widoczne.
Poprzedzająca ilustracja76 pokazuje, że funkcja
Pilot Assist jest nastawiona na utrzymywanie
prędkości 110 km/h (68 mph), a z przodu nie ma
pojazdu, za którym można podążać.
Funkcja Pilot Assist zapewnia aktywne wspomaganie kierowania, ponieważ linie wyznaczające
pas ruchu są widoczne.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Powiązane informacje
•
Funkcja ostrzeżenia o zbyt małej odległości
od poprzedzającego pojazdu*
•
•
•
•
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
•
Moduł radarowy jest wykorzystywany przez następujące funkcje:
Pilot Assist (Str. 360)
Funkcja monitorowania pasa ruchu
Pilot Assist*
City Safety
Wszelkie modyfikacje modułu radarowego grożą
utratą jego legalizacji.
76
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 377
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
378
Powiązane informacje
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
•
Zalecana obsługa techniczna modułu radaru
(Str. 382)
•
Homologacja typu modułu radarowego
(Str. 383)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne modułu
radarowego
Moduł radarowy może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym, które z kolei ograniczają
działanie funkcji korzystających z tego modułu.
Przesłonięte pole działania modułu
Moduł radarowy jest umieszczony po wewnętrznej
stronie w górnej części szyby przedniej, razem z
modułem kamery.
WAŻNE
Nie wolno naklejać ani montować żadnych
elementów na zewnątrz ani od wewnątrz
szyby przedniej w obszarze przed oraz dookoła
modułu kamery i radaru — może to spowodować zakłócenie działania funkcji zależnych od
kamery i radaru.
Jeśli na wyświetlaczu kierowcy pojawi
się ten symbol wraz z komunikatem
„Czujnik na prz. szybie Czujnik
zablokowany, patrz Instrukcja
obsługi”, oznacza to, że moduł kamery i radaru
nie są w stanie wykrywać innych pojazdów, rowerzystów, pieszych i dużych zwierząt przed samochodem, a działanie funkcji korzystających z
kamery i radaru może być przerwane, ograniczone
lub całkowicie wyłączone albo mogą występować
nieprawidłowe reakcje tych funkcji.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Oznaczony obszar musi być wolny od naklejek, przedmiotów, folii zaciemniającej itp.77.
Poniższa tabela zawiera przykładowe wskazówki dotyczące postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu:
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby przed modułem kamery i radaru jest
zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z powierzchni przedniej szyby przed modułem kamery
i radaru.
Gęsta mgła i silna ulewa lub zamieć śnieżna mogą blokować sygnał radaru lub widok kamery.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów deszczu lub śniegu
mogą wystąpić przerwy w działaniu modułu.
77
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
379
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi mogą blokować
emitowane przez radar sygnały lub widok kamery.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni mogą
wystąpić przerwy w działaniu modułu.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną powierzchnią przedniej szyby
a modułem kamery i radaru.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby przedniej w obrębie pola działania
modułu – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
poprzedzający pojazd wjeżdża z boku inny
pojazd.
UWAGA
Powierzchnię szyby przedniej przed kamerą i
modułem radarowym należy utrzymywać w
czystości.
Motocykle i inne mniejsze pojazdy, które nie
jadą środkiem pasa ruchu, mogą pozostać
niewykryte.
Na łuku drogi moduł radarowy może zareagować na niewłaściwy pojazd lub stracić kontakt z pojazdem wcześniej wykrytym.
Prędkość pojazdu
Zdolność do wykrywania znajdujących się z
przodu pojazdów przez moduł radarowy ulega
ograniczeniu w następujących sytuacjach:
•
prędkość poprzedzającego pojazdu znacznie
różni się od prędkości samochodu
Ograniczenie pola detekcji
Moduł radarowy ma ograniczone pole detekcji. W
pewnych sytuacjach inny pojazd może nie zostać
wykryty lub może to nastąpić później niż można by
się spodziewać.
Pole detekcji modułu radarowego.
W pewnych sytuacjach moduł radarowy
wykrywa znajdujący się blisko pojazd z opóźnieniem, np. gdy pomiędzy samochód a
380
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Niskie przyczepy
Uszkodzenia szyby przedniej
i radaru. W takim przypadku należy
wymienić całą szybę przednią.
WAŻNE
Niska przyczepa w strefie cienia radarowego.
Niskie przyczepy mogą być trudne do wykrycia
przez moduł radowy lub nie być wykrywane w
ogóle - kierowca powinien z tego względu zachować szczególną ostrożność jadąc za niską przyczepą, gdy aktywna jest automatyczna kontrola
prędkości jazdy lub Pilot Assist.
Wysoka temperatura
W warunkach bardzo wysokich temperatur może
nastąpić chwilowe wyłączenie modułu kamery i
radaru na ok. 15 minut po włączeniu silnika w
celu ochrony układów elektronicznych modułu.
Ponowne uruchomienie modułu kamery i radaru
nastąpi automatycznie, gdy temperatura dostatecznie spadnie.
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” modułu kamery i radaru pojawi się
pęknięcie, rysa lub odprysk zajmujące
powierzchnię o wielkości ok. 0,5 × 3,0 mm
(0,02 × 0,12 cala) lub większą, należy wymienić szybę w stacji obsługi – zaleca się kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Jeśli uszkodzenie nie zostanie naprawione,
może to doprowadzić do ograniczenia sprawności działania systemów wspomagających
kierowcę, które korzystają z modułu kamery i
radaru.
•
Przed wymianą przedniej szyby należy
skontaktować się z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo, by sprawdzić, czy została
zamówiona do zamontowania odpowiednia szyba.
•
W przypadku wymiany wycieraczek szyby
przedniej trzeba użyć wycieraczek tego
samego typu lub wycieraczek zatwierdzonych przez Volvo.
WAŻNE
W razie wymiany szyby przedniej konieczna
jest ponowna kalibracja modułu kamery i
radaru w warsztacie w celu zapewnienia funkcjonalności wszystkich kamer w samochodzie
oraz systemów działających w oparciu o radar.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Aby uniknąć ryzyka braku, nieprawidłowości
lub ograniczenia skuteczności działania systemów wsparcia kierowcy wykorzystujących
radar, należy również przestrzegać poniższych
zaleceń:
•
Powiązane informacje
•
Moduł radarowy (Str. 377)
Firma Volvo zaleca, aby nie naprawiać
pęknięć, zarysować ani odprysków na
powierzchni szyby przed modułem kamery
381
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zalecana obsługa techniczna
modułu radaru
Do prawidłowego działania modułu kamery i
radaru wymagane jest regularne oczyszczanie
powierzchni szyby przedniej przed modułem z
brudu, lodu i śniegu. Szybę należy myć wodą z
dodatkiem szamponu samochodowego.
UWAGA
Jeśli moduł kamery i radaru będzie pokryty
brudem, lodem lub śniegiem, może to spowodować ograniczenie jego działania i uniemożliwić pomiar.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Powiązane informacje
•
382
Moduł radarowy (Str. 377)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Homologacja typu modułu
radarowego
Można tu zapoznać się z homologacją typu
modułów radarowych samochodu wykorzystywanych przez funkcje ACC78, PA79 i BLIS80.
Rynek
ACC &
PA
BLIS
Symbol
Aprobata typu
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazylia
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
78
79
80
Adaptive Cruise Control
Pilot Assist
Blind Spot Information
}}
383
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Rynek
ACC &
PA
BLIS
Symbol
Aprobata typu
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the
following link www.delphi.com/automotive-homologation.
Europa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Zjednoczone Emiraty
Arabskie (UAE)
DEALER No: DA37380/15
✓
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonezja
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordania
✓
384
REGISTERED No: ER37357/15
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Rynek
ACC &
PA
BLIS
Symbol
Aprobata typu
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Meksyk
Mołdawia
✓
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
✓
И011 14
✓
Serbia
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
И011 15
}}
385
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Rynek
Singapur
ACC &
PA
BLIS
✓
✓
APPROVED
✓
✓
Tajwan
Aprobata typu
TA-2014/1824
✓
Republika Południowej
Afryki
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
Ukraina
386
✓
✓
і
(
2009 .) Д
Delphi.
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
:
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Homologacja typu wyposażenia
radiowego
Rynek
Europa
Symbol
Aprobata typu
Firma Volvo Cars niniejszym deklaruje, że
wszystkie urządzenia
radiowe spełniają zasadnicze wymagania i inne
istotne postanowienia
Dyrektywy 2014/53/UE.
Powiązane informacje
•
Moduł radarowy (Str. 377)
387
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Moduł kamery
Moduł kamery jest wykorzystywany przez wiele
systemów wspomagających kierowcę i ma za
zadanie na przykład wykrywać linie pasa ruchu
lub znaki drogowe.
•
Aktywne światła drogowe *
Powiązane informacje
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
•
Zalecana obsługa techniczna kamery
(Str. 392)
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Moduł kamery jest wykorzystywany przez następujące funkcje:
•
•
•
•
•
•
•
388
Aktywna kontrola prędkości jazdy*
Pilot Assist*
Układ monitorowania pasa ruchu*
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji
City Safety
Driver Alert Control*
System informacji o znakach drogowych*
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne modułu
kamery
Przesłonięte pole działania modułu
Moduł kamery może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym, które z kolei ograniczają
działanie funkcji korzystających z tego modułu.
Pogorszona widoczność
Kamera ma podobne ograniczenia jak ludzkie oko
– np. gorzej „widzi” w trakcie intensywnych opadów śniegu lub deszczu, w gęstej mgle, podczas
burzy piaskowej lub zamieci śnieżnej. W takich
warunkach działanie układów korzystających z
kamery może ulec poważnemu ograniczeniu lub
chwilowemu wyłączeniu.
Oświetlenie silnym strumieniem światła, odbicia
światła od nawierzchni drogi, brudna jezdnia lub
niewyraźne linie na jezdni mogą w istotny sposób
ograniczyć możliwości funkcjonalne kamery, gdy
jest ona wykorzystywana do śledzenia pasa ruchu
i wykrywania pieszych, rowerzystów, dużych zwierząt oraz innych pojazdów.
WAŻNE
Nie wolno naklejać ani montować żadnych
elementów na zewnątrz ani od wewnątrz
szyby przedniej w obszarze przed oraz dookoła
modułu kamery i radaru — może to spowodować zakłócenie działania funkcji zależnych od
kamery i radaru.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Oznaczony obszar musi być wolny od naklejek, przedmiotów, folii zaciemniającej itp.81.
Moduł kamery jest umieszczony po wewnętrznej
stronie w górnej części szyby przedniej, razem z
modułem radaru.
Jeśli na wyświetlaczu kierowcy pojawi
się ten symbol wraz z komunikatem
„Czujnik na prz. szybie Czujnik
zablokowany, patrz Instrukcja
obsługi”, oznacza to, że moduł kamery i radaru
nie jest w stanie wykrywać innych pojazdów,
rowerzystów, pieszych i dużych zwierząt przed
samochodem, a działanie funkcji korzystających z
kamery i radaru może być przerwane, ograniczone
lub całkowicie wyłączone albo mogą występować
nieprawidłowe reakcje tych funkcji.
Poniższa tabela zawiera przykładowe wskazówki
dotyczące postępowania w razie wystąpienia nieprawidłowości i wyświetlenia komunikatu:
81
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
389
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Przyczyna (lub objaw)
Czynność
Powierzchnia przedniej szyby przed modułem kamery i radaru
jest zabrudzona bądź pokryta lodem lub śniegiem.
Usunąć zabrudzenia, lód lub śnieg z powierzchni przedniej szyby przed modułem kamery i
radaru.
Gęsta mgła i silna ulewa lub zamieć śnieżna mogą blokować
sygnał radaru lub widok kamery.
Nie podejmować żadnych działań. W trakcie intensywnych opadów deszczu lub śniegu mogą
wystąpić przerwy w działaniu modułu.
Rozbryzgi wody lub śniegu z powierzchni drogi mogą blokować emitowane przez radar sygnały lub widok kamery.
Nie podejmować żadnych działań. Na bardzo mokrej lub zaśnieżonej nawierzchni mogą
wystąpić przerwy w działaniu modułu.
Zabrudzenie pomiędzy wewnętrzną powierzchnią przedniej
szyby a modułem kamery i radaru.
Udać się do warsztatu w celu oczyszczenia szyby przedniej w obrębie pola działania modułu –
zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Oświetlenie silnym strumieniem światła
Nie podejmować żadnych działań. Moduł kamery automatycznie powróci do normalnego działania w bardziej sprzyjających warunkach oświetlenia.
UWAGA
Powierzchnię szyby przedniej przed kamerą i
modułem radarowym należy utrzymywać w
czystości.
Wysoka temperatura
W warunkach bardzo wysokich temperatur może
nastąpić chwilowe wyłączenie modułu kamery i
radaru na ok. 15 minut po włączeniu silnika w
celu ochrony układów elektronicznych modułu.
Ponowne uruchomienie modułu kamery i radaru
nastąpi automatycznie, gdy temperatura dostatecznie spadnie.
390
Uszkodzenia szyby przedniej
WAŻNE
Jeżeli na szybie przedniej przed jednym z
„okienek” modułu kamery i radaru pojawi się
pęknięcie, rysa lub odprysk zajmujące
powierzchnię o wielkości ok. 0,5 × 3,0 mm
(0,02 × 0,12 cala) lub większą, należy wymienić szybę w stacji obsługi – zaleca się kontakt
z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Jeśli uszkodzenie nie zostanie naprawione,
może to doprowadzić do ograniczenia sprawności działania systemów wspomagających
kierowcę, które korzystają z modułu kamery i
radaru.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
Aby uniknąć ryzyka braku, nieprawidłowości
lub ograniczenia skuteczności działania systemów wsparcia kierowcy wykorzystujących
radar, należy również przestrzegać poniższych
zaleceń:
•
Firma Volvo zaleca, aby nie naprawiać
pęknięć, zarysować ani odprysków na
powierzchni szyby przed modułem kamery
i radaru. W takim przypadku należy
wymienić całą szybę przednią.
•
Przed wymianą przedniej szyby należy
skontaktować się z autoryzowaną stacją
WSPOMAGANIE KIEROWCY
obsługi Volvo, by sprawdzić, czy została
zamówiona do zamontowania odpowiednia szyba.
•
W przypadku wymiany wycieraczek szyby
przedniej trzeba użyć wycieraczek tego
samego typu lub wycieraczek zatwierdzonych przez Volvo.
WAŻNE
W razie wymiany szyby przedniej konieczna
jest ponowna kalibracja modułu kamery i
radaru w warsztacie w celu zapewnienia funkcjonalności wszystkich kamer w samochodzie
oraz systemów działających w oparciu o radar.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Moduł kamery (Str. 388)
391
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zalecana obsługa techniczna
kamery
Do prawidłowego działania modułu kamery i
radaru wymagane jest regularne oczyszczanie
powierzchni szyby przedniej przed modułem z
brudu, lodu i śniegu. Szybę należy myć wodą z
dodatkiem szamponu samochodowego.
UWAGA
City Safety™
Układ City Safety może ostrzegać kierowcę za
pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych
oraz pulsowaniem pedału hamulca, aby pomóc
mu w zauważeniu pojawiających się nagle pieszych, rowerzystów, dużych zwierząt i pojazdów
– samochód podejmuje wtedy próbę automatycznego hamowania, o ile kierowca sam nie
podejmie działania w rozsądnym czasie.
Jeśli moduł kamery i radaru będzie pokryty
brudem, lodem lub śniegiem, może to spowodować ograniczenie jego działania i uniemożliwić pomiar.
Moduł kamery (Str. 388)
Umiejscowienie modułu radarowego82.
Układ City Safety może zapobiec kolizji lub
zmniejszyć prędkość w momencie zderzenia.
Układ City Safety pomaga kierowcy, któremu
zagraża zderzenie z pieszym, dużym zwierzęciem,
rowerzystą lub pojazdem.
Układ City Safety może pomóc kierowcy uniknąć
kolizji podczas jazdy w gęstym ruchu ulicznym,
392
Układ City Safety uaktywnia krótkie, szybkie
hamowanie i w normalnych okolicznościach
zatrzymuje samochód tuż za pojazdem znajdującym się z przodu.
Układ City Safety jest zaprojektowany do uruchamiania możliwie jak najpóźniej, aby uniknąć zbędnych interwencji.
Powiązane informacje
82
Funkcja ta pomaga kierowcy, automatycznie
wyhamowując samochód w razie bezpośredniego
zagrożenia kolizją, jeśli kierowca nie zareaguje na
czas poprzez hamowanie i/lub zmianę toru jazdy.
Układ City Safety jest uruchamiany w sytuacjach,
w których kierowca powinien był rozpocząć hamowanie wcześniej i dlatego nie w każdej sytuacji
może on pomóc kierowcy.
Może to wiązać się z ograniczonym działaniem
funkcji, ich całkowitym wyłączeniem lub nieprawidłową reakcją.
•
kiedy na przykład zmienna sytuacja przed samochodem w połączeniu z chwilową nieuwagą mogą
doprowadzić do wypadku.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
W normalnych warunkach kierowca i pasażerowie
nie zauważają działania układu City Safety – jest
tak jedynie w sytuacjach bardzo bliskich kolizji.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
•
Układ City Safety to dodatkowa funkcja
wspomagająca kierowcę, której zadaniem
jest poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie
jest ona w stanie poradzić sobie ze
wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Funkcja automatycznego hamowania
układu City Safety może zapobiec kolizji
lub zmniejszyć prędkość, przy której do
niej dojdzie, jednak w celu zagwarantowania pełnej intensywności hamowania, kierowca powinien zawsze nacisnąć pedał
hamulca – nawet gdy samochód hamuje
automatycznie.
Ostrzeżenie i wspomaganie kierowania
jest aktywowane tylko w przypadku
dużego ryzyka zderzenia – dlatego nie
wolno czekać na interwencję funkcji
ostrzegania o ryzyku kolizji lub układu City
Safety.
Ostrzeżenie i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych i rowerzystów zostają
wyłączone przy prędkościach przekraczających 80 km/h (50 mph).
•
Funkcja City Safety nie aktywuje funkcji
automatycznego hamowania w sytuacji
gwałtownego przyspieszania.
•
Układ City Safety nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
•
Zaleca się, aby kierowca przeczytał
wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące układu City Safety, aby poznać jego
ograniczenia i dowiedzieć się, z czego
powinien zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem korzystania z tego układu
(patrz lista odsyłaczy do wszystkich
części).
•
Hamowanie przez układ City Safety w reakcji
na pojazd nadjeżdżający z przeciwka
(Str. 402)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu City Safety
(Str. 403)
•
Komunikaty układu City Safety (Str. 406)
Powiązane informacje
•
Parametry i funkcje składowe układu City
Safety (Str. 394)
•
Ustawianie odległości reakcji dla City Safety
(Str. 396)
•
Wykrywanie przeszkód przez układ City
Safety (Str. 397)
•
City Safety w ruchu odbywającym się w kierunku poprzecznym (Str. 400)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu City Safety
dotyczące ruchu poprzecznego (Str. 400)
•
Działanie układu City Safety, gdy manewry
mające na celu uniknięcie kolizji są niemożliwe (Str. 401)
393
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Parametry i funkcje składowe
układu City Safety
Układ City Safety może pomóc w uniknięciu
kolizji z pojazdem, rowerzystą, pieszym lub większym zwierzęciem poprzez zmniejszenie prędkości samochodu za pomocą funkcji automatycznego hamowania.
Funkcja hamowania w reakcji na pojawienie się
dużego zwierzęcia ma głównie za zadanie zmniejszenie siły uderzenia przy wyższych prędkościach
i jest najbardziej skuteczna przy prędkościach
powyżej 70 km/h (43 mph), ale mniej skuteczna
przy niższych prędkościach.
Funkcje składowe układu City Safety
Jeśli różnica prędkości jest większa niż podano
poniżej, funkcja automatycznego hamowania
układu City Safety nie może zapobiec kolizji, ale
łagodzi jej skutki.
Pojazdy
W przypadku pojazdu z przodu układ City Safety
jest w stanie zredukować prędkość nawet o
60 km/h (37 mph).
Rowerzyści
W przypadku rowerzysty układ City Safety jest w
stanie zredukować prędkość nawet o 50 km/h
(30 mph).
Piesi
W przypadku pieszych układ City Safety jest w
stanie zredukować prędkość nawet o 45 km/h
(28 mph).
Duże zwierzęta
W przypadku ryzyka kolizji z dużym zwierzęciem
układ City Safety jest w stanie zredukować prędkość samochodu nawet o 15 km/h (9 mph).
83
394
Elementy układu83.
Sygnalizacja akustyczna i optyczna ryzyka
kolizji
Pomiar odległości przez moduł kamery i
radaru
Układ City Safety realizuje trzy kroki w następującej kolejności:
1.
Ostrzeganie o ryzyku kolizji
2.
Przygotowanie do hamowania awaryjnego
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
3.
Automatyczne hamowanie
Poniższy opis wyjaśnia, co się dzieje podczas tych
trzech procedur:
WSPOMAGANIE KIEROWCY
1 – Ostrzeganie o ryzyku kolizji
Kierowca zostaje najpierw ostrzeżony o zbliżającej
się potencjalnej kolizji.
W samochodach wyposażonych w wyświetlacz
przezierny*, ostrzeżenie jest wyświetlane na szybie przedniej za pomocą migającego symbolu.
Symbol ostrzeżenia o ryzyku kolizji na szybie
przedniej84.
UWAGA
Gdy występuje silne światło słoneczne, odbite
światło lub duży kontrast oświetlenia albo kierowca korzysta z okularów przeciwsłonecznych lub nie patrzy na wprost, zauważenie
wizualnego sygnału ostrzegawczego na
przedniej szybie może być trudne.
84
Układ City Safety potrafi wykrywać pieszych,
rowerzystów i pojazdy, które są nieruchome lub
poruszają się w tym samym kierunku, co samochód i znajdują się z przodu. Układ City Safety
potrafi wykrywać pieszych, rowerzystów i duże
zwierzęta przecinające drogę przed pojazdem.
W przypadku ryzyka kolizji z pieszym, dużym zwierzęciem, rowerzystą lub innym pojazdem (w z
pojazdami opisanymi w rozdziale „City Safety w
ruchu odbywającym się w kierunku poprzecznym”)
kierowca zostaje ostrzeżony za pomocą sygnałów
wizualnych i akustycznych oraz pulsowaniem
pedału hamulca. Ostrzeżenie w postaci pulsowania pedału hamulca nie występuje podczas jazdy
z mniejszą prędkością, nagłego hamowania przez
kierowcę i przyspieszania. Częstotliwość pulsacji
hamulców zależy od prędkości samochodu.
2 – Przygotowanie do hamowania
awaryjnego
Jeżeli mimo ostrzeżenia ryzyko kolizji ulegnie
zwiększeniu, uruchamiana jest funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego.
Funkcja przygotowania do hamowania awaryjnego wzmacnia siłę hamowania zainicjowanego
przez kierowcę, jeśli układ uzna, że hamowanie
nie jest wystarczające do uniknięcia kolizji.
Jeśli w tej sytuacji kierowca nie podjął jeszcze
działań zmierzających do uniknięcia kolizji i staje
się ona nieunikniona, zostaje uruchomiona funkcja automatycznego hamowania – ma to miejsce
niezależnie od tego, czy kierowca hamuje czy nie.
Hamowanie odbywa się wtedy z pełną siłą w celu
zmniejszenia prędkości zderzenia lub z ograniczoną siłą, jeżeli jest to wystarczające do uniknięcia kolizji.
Podczas automatycznego hamowania może również nastąpić aktywacja napinaczy pasów bezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć w
części „Napinacze pasów bezpieczeństwa”.
W niektórych sytuacjach działanie funkcji automatycznego hamowania może rozpocząć się od delikatnego przyhamowania, po czym przejść do pełnej mocy hamowania.
Gdy układ City Safety zapobiegnie kolizji z nieruchomym obiektem, samochód pozostaje nieruchomy w oczekiwaniu na podjęcie działania przez
kierowcę. Jeżeli samochód zostanie zahamowany
z powodu poruszającego się wolniej pojazdu z
przodu, to prędkość zostanie zmniejszona do
takiej samej prędkości, jaka jest utrzymywana
przez pojazd z przodu.
3 – Automatyczne hamowanie
Funkcja automatycznego hamowania zostaje uruchomiona na końcu.
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 395
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
UWAGA
W samochodach z manualną skrzynią biegów
silnik wyłącza się po zatrzymaniu samochodu
przez funkcję automatycznego hamowania,
chyba że kierowca zdąży wcześniej wcisnąć
pedał sprzęgła.
Kierowca może w każdej chwili przerwać interwencję wciskając pedał przyspieszenia.
UWAGA
Podczas hamowania przez układ City Safety™
zapalają się światła hamowania.
W trakcie automatycznego hamowania przez
układ City Safety na wyświetlaczu kierowcy
widoczny jest komunikat tekstowy informujący o
zadziałaniu tej funkcji.
Ustawianie odległości reakcji dla
City Safety
wać, co zmniejsza łączną liczbę ostrzeżeń i powoduje, że układ City Safety ostrzega później.
Układ City Safety jest zawsze aktywny, ale kierowca ma możliwość wyboru odległości reakcji
(ostrzegania).
Odległość reakcji Późne powinna zatem być używana tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. podczas dynamicznej jazdy.
UWAGA
Funkcji City Safety nie można wyłączyć. Jest
ona aktywowana automatycznie przy uruchomieniu silnika/napędu elektrycznego i pozostaje włączona do czasu jego wyłączenia.
Odległość reakcji decyduje o czułości układu i
określa, kiedy powinno pojawić się ostrzeżenie za
pomocą sygnałów wizualnych i akustycznych oraz
pulsowaniem pedału hamulca.
Aby wybrać odległość reakcji:
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
2.
W pozycji Ostrzeżenie City Safety wybrać
Późne, Normalny lub Wczesne, aby ustawić wymaganą odległość reakcji.
OSTRZEŻENIE
Układ City Safety nie może być traktowany
jako pretekst do zmiany nawyków przy prowadzeniu samochodu – kierowca nie może polegać wyłącznie na układzie City Safety i realizowanym przez ten układ automatycznym hamowaniu.
Powiązane informacje
•
396
City Safety™ (Str. 392)
Jeśli przy ustawieniu Wczesne ostrzeżenia generowane są zbyt często, co w niektórych sytuacjach może być irytujące, można wybrać ustawienie odległości reakcji Normalny lub Późne.
Gdy ostrzeżenia są odczuwane jako zbyt częste
lub irytujące, odległość reakcji można zreduko-
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
•
•
•
•
UWAGA
Żaden układ automatyczny nie może
zagwarantować działania prawidłowego w
100% we wszystkich sytuacjach. Dlatego
nigdy nie należy testować działania funkcji
City Safety jadąc w kierunku ludzi, zwierząt lub pojazdów – może to spowodować
poważne szkody materialne i doprowadzić
do obrażeń ciała lub śmierci.
Funkcja City Safety ostrzega kierowcę o
niebezpieczeństwie, ale nie jest w stanie
skrócić czasu jego reakcji.
Nawet w przypadku nastawienia odległości reakcji na Wczesne, w pewnych
sytuacjach ostrzeżenia mogą wydawać się
spóźnione, na przykład w przypadku dużej
różnicy prędkości lub gdy pojazdy znajdujące się z przodu nagle zaczną gwałtownie hamować.
Ostrzeganie za pomocą kierunkowskazów
przez funkcję Rear Collision Warning zostaje
wyłączone, jeśli odległość ostrzegania przed
kolizją dla funkcji City Safety jest nastawiona
na najniższy poziom „Późne”.
Napinacze pasów bezpieczeństwa oraz funkcje hamowania pozostają nadal aktywne.
Powiązane informacje
•
City Safety™ (Str. 392)
Wykrywanie przeszkód przez układ
City Safety
Układ City Safety może wykrywać takie przeszkody, jak pojazdy, rowerzyści, duże zwierzęta i
piesi.
Pojazdy
Układ City Safety wykrywa większość pojazdów,
stojących oraz poruszających się w tym samym
kierunku, co własny samochód, jak również pojazdów opisanych w częściach „City Safety w ruchu
odbywającym się w kierunku poprzecznym” oraz
„Hamowanie przez układ City Safety w reakcji na
ruch z przeciwka”.
Aby układ City Safety był w stanie wykrywać
pojazdy w nocy, ich światła przednie i tylne muszą
być włączone oraz jasno świecić.
Gdy odległość ostrzegania jest nastawiona na Wczesne, ostrzeżenia będą
pojawiać się z większym wyprzedzeniem.
Może to oznaczać, że ostrzeżenia będą
się pojawiać częściej niż przy odległości
ostrzegania Normalny, ale jest to zalecane, ponieważ może poprawić skuteczność układu City Safety.
}}
397
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Rowerzyści
OSTRZEŻENIE
Piesi
City Safety to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę i nie jest w stanie wykryć
wszystkich rowerzystów we wszystkich sytuacjach – funkcja nie widzi przykładowo:
•
•
Optymalny przykład tego, co układ City Safety interpretuje jako rowerzystę – wyraźny zarys sylwetki i roweru.
Optymalne działanie układu wymaga, by funkcja
wykrywania rowerzystów otrzymała możliwie jak
najbardziej jednoznaczną informację o zarysie sylwetki i roweru – oznacza to możliwość zidentyfikowania roweru, głowy, rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej części ciała w połączeniu z normalnym
sposobem poruszania się człowieka.
Jeżeli duża część ciała rowerzysty lub roweru
pozostanie niewidoczna dla kamery, układ nie
będzie w stanie go wykryć.
Aby układ był w stanie wykryć rowerzystę, musi on
być osobą dorosłą jadącą na rowerze dla dorosłych.
398
częściowo zasłoniętych rowerzystów.
rowerzystów, jeśli kontrast tła otoczenia
jest słaby – interwencje ostrzegawcze i
hamowanie mogą być opóźnione lub w
ogóle nie nastąpić.
•
rowerzystów noszących odzież, która przesłania zarys sylwetki
•
rowerów, na których przewożone są duże
przedmioty.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie
pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości
dostosowanej do prędkości jazdy ponosi
zawsze kierowca.
Optymalne przykłady kształtów, które układ uznaje za
pieszych o wyraźnym zarysie sylwetki.
Optymalne działanie układu wymaga, by funkcja
wykrywania pieszych otrzymała możliwie jak najbardziej jednoznaczną informację o zarysie sylwetki – oznacza to możliwość zidentyfikowania
głowy, rąk, ramion i nóg oraz górnej i dolnej
części ciała w połączeniu z normalnym sposobem
poruszania się człowieka.
Aby możliwe było wykrywanie pieszych, muszą oni
wyróżniać się od tła, a kontrast ten zależy od
takich czynników, jak odzież, oświetlenie tła oraz
pogoda. Przy słabym kontraście piesi mogą zostać wykryci zbyt późno lub w ogóle nie wykryci, co
może oznaczać, że ostrzeżenia i hamowanie
nastąpią z opóźnieniem lub nie nastąpią wcale.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układ City Safety potrafi także wykrywać pieszych
w ciemności, jeśli zostaną oświetleni przez reflektory samochodu.
Duże zwierzęta
OSTRZEŻENIE
City Safety to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę i nie jest w stanie wykryć
wszystkich dużych zwierząt we wszystkich
sytuacjach – funkcja nie widzi przykładowo:
OSTRZEŻENIE
City Safety to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę i nie jest w stanie wykryć
wszystkich pieszych we wszystkich sytuacjach
– funkcja nie widzi przykładowo:
•
•
częściowo zasłoniętych pieszych, osób
noszących odzież ukrywającą zarys sylwetki i pieszych o wzroście mniejszym niż
80 cm (32 in.).
•
dużych zwierząt, które biegną lub poruszają się szybko.
•
dużych zwierząt, jeśli kontrast tła otoczenia jest słaby – interwencje ostrzegawcze
i hamowanie mogą być opóźnione lub w
ogóle nie nastąpić.
•
małych zwierząt, na przykład psów i kotów.
•
•
•
pieszych, jeśli kontrast tła otoczenia jest
słaby - interwencje ostrzegawcze i hamowanie mogą być opóźnione lub w ogóle
nie nastąpić.
pieszych niosących duże przedmioty.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie
pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości
dostosowanej do prędkości jazdy ponosi
zawsze kierowca.
Optymalne przykłady rozpoznawania dużych zwierząt
przez układ City Safety - stojących lub poruszających się
wolno o wyraźnych zarysach sylwetki.
Optymalne działanie układu wymaga, by funkcja
wykrywania dużych zwierząt (np. łosia lub konia)
uzyskała możliwie jak najbardziej jednoznaczną
informację o zarysie sylwetki – oznacza to możliwość zidentyfikowania zwierzęcia bezpośrednio z
boku w połączeniu z normalnym sposobem jego
poruszania się.
Jeżeli części ciała zwierzęcia pozostaną niewidoczne dla kamery, układ nie będzie w stanie go
wykryć.
Układ City Safety potrafi także wykrywać duże
zwierzęta w ciemności, jeśli zostaną oświetlone
przez reflektory samochodu.
częściowo zasłoniętych dużych zwierząt.
większych zwierząt widzianych od przodu
lub od tyłu.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie
pojazdu i zachowanie bezpiecznej odległości
dostosowanej do prędkości jazdy ponosi
zawsze kierowca.
Powiązane informacje
•
•
City Safety™ (Str. 392)
•
Hamowanie przez układ City Safety w reakcji
na pojazd nadjeżdżający z przeciwka
(Str. 402)
City Safety w ruchu odbywającym się w kierunku poprzecznym (Str. 400)
399
WSPOMAGANIE KIEROWCY
City Safety w ruchu odbywającym
się w kierunku poprzecznym
Układ City Safety może pomóc kierowcy podczas skręcania i przecinania drogi ruchu innego
nadjeżdżającego pojazdu na skrzyżowaniu.
OSTRZEŻENIE
Sektor, w którym układ City Safety może wykrywać
nadjeżdżające z kierunku poprzecznego pojazdy.
Aby układ City Safety mógł wykryć nadjeżdżający
na kursie kolizyjnym pojazd, musi on najpierw wjechać w sektor, w którym układ City Safety będzie
w stanie dokonać analizy sytuacji.
Ponadto, muszą zostać spełnione następujące
kryteria:
400
•
własny samochód musi poruszać się z prędkością nie mniejszą od 4 km/h (3 mph)
•
własny samochód musi skręcać w lewo na
rynkach z ruchem prawostronnym (albo w
prawo na rynkach z ruchem lewostronnym)
pojazd nadjeżdżający musi mieć włączone
reflektory świateł przednich
•
•
Funkcja „City Safety przy ruchu poprzecznym” to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest
poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest
ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach ruchu,
pogodowych oraz drogowych.
•
Ostrzeżenia i hamowanie interwencyjne
spowodowane ryzykiem kolizji z nadjeżdżającym pojazdem następują zwykle bardzo późno.
•
Nigdy nie należy czekać na ostrzeżenie o
ryzyku kolizji lub interwencję układu City
Safety.
•
Układ City Safety nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
City Safety™ (Str. 392)
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety dotyczące ruchu
poprzecznego
W niektórych sytuacjach układ City Safety może
nie być w stanie pomóc kierowcy uniknąć ryzyka
kolizji z powodu zbliżającego się ruchu
poprzecznego.
Przykładowe sytuacje:
•
układ stabilizacji toru jazdy ESC interweniuje
w razie wykrycia warunków gołoledzi
•
gdy nadjeżdżający pojazd zostanie wykryty
zbyt późno
•
gdy nadjeżdżający pojazd zostanie przez coś
zasłonięty
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
gdy nadjeżdżający pojazd ma wyłączone
światła
•
gdy nadjeżdżający pojazd porusza się w sposób nieprzewidywalny, np. gwałtownie zmienia pas ruchu w ostatniej chwili.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje zintegrowany moduł
kamery i radaru samochodu, którego działanie
podlega pewnym ogólnym ograniczeniom,
patrz punkty „Ograniczenia funkcjonalne
modułu kamery” i „Ograniczenia funkcjonalne
modułu radaru”.
Działanie układu City Safety, gdy
manewry mające na celu uniknięcie
kolizji są niemożliwe
Układ City Safety może pomóc kierowcy przez
wcześniejsze automatyczne zahamowanie samochodu, gdy nie jest możliwe uniknięcie kolizji
tylko poprzez ruch kierownicy.
Układ City Safety pomaga kierowcy poprzez
ciągłe sprawdzanie, czy są „drogi ucieczki” po
bokach na wypadek późnego wykrycia poruszającego się powoli lub nieruchomego pojazdu z
przodu.
Układ City Safety nie interweniuje za pomocą
funkcji automatycznego hamowania, dopóki kierowca sam ma możliwość uniknięcia kolizji
poprzez ruch kierownicy.
Jeśli jednak układ City Safety stwierdzi, że
manewr mający na celu uniknięcie kolizji nie jest
możliwy z powodu ruchu pojazdów na sąsiednim
pasie ruchu, funkcja ta może pomóc kierowcy
poprzez rozpoczęcie automatycznego hamowania
na wcześniejszym etapie.
OSTRZEŻENIE
•
Zdolność układu City Safety do przewidywania określonych sytuacji to dodatkowa
funkcja wspomagająca kierowcę, której
zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Układ City Safety nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
•
City Safety™ (Str. 392)
•
City Safety w ruchu odbywającym się w kierunku poprzecznym (Str. 400)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
Ograniczenia funkcjonalne układu City Safety
(Str. 403)
Własny samochód (1) nie „widzi” możliwości ominięcia
poprzedzającego pojazdu (2) i dlatego może wcześniej
automatycznie hamować.
Własny samochód
Wolno jadący lub stojący pojazd
}}
401
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Ograniczenia funkcjonalne układu City
Safety, gdy manewry mające na celu
uniknięcie kolizji są niemożliwe
UWAGA
Funkcja wykorzystuje zintegrowany moduł
kamery i radaru samochodu, którego działanie
podlega pewnym ogólnym ograniczeniom,
patrz punkty „Ograniczenia funkcjonalne
modułu kamery” i „Ograniczenia funkcjonalne
modułu radaru”.
Hamowanie przez układ City Safety
w reakcji na pojazd nadjeżdżający z
przeciwka
Układ City Safety może pomóc kierowcy w
hamowaniu awaryjnym, jeśli pojazd nadjeżdżający z przeciwka jedzie pasem ruchu, na którym
znajduje się samochód.
Jeżeli nadjeżdżający pojazd wjedzie na pas ruchu
samochodu i kolizja będzie nieunikniona, układ
City Safety może ograniczyć prędkość samochodu w celu zmniejszenia siły zderzenia.
Powiązane informacje
•
•
City Safety™ (Str. 392)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
Aby układ mógł zadziałać, muszą być spełnione
następujące kryteria:
•
•
•
własny samochód musi poruszać się z prędkością ponad 4 km/h (3 mph)
odcinek drogi musi być prosty
pas ruchu własnego samochodu musi mieć
wyraźne linie na jezdni
•
własny samochód musi być ustawiony prosto
na swoim pasie ruchu
•
pojazd nadjeżdżający z przeciwka musi znajdować się w obrębie linii wyznaczających pas
ruchu samochodu
•
pojazd nadjeżdżający musi mieć włączone
reflektory świateł przednich
•
układ działa tylko w przypadkach zagrożenia
zderzeniem czołowym
•
•
układ wykrywa tylko pojazdy czterokołowe
układ wymaga sprawnych elektrycznych
napinaczy pasów bezpieczeństwa (patrz
punkt „Napinacze pasów bezpieczeństwa”).
UWAGA
Własny samochód
Pojazdy nadjeżdżające z przeciwka
402
Funkcja wykorzystuje zintegrowany moduł
kamery i radaru samochodu, którego działanie
podlega pewnym ogólnym ograniczeniom,
patrz punkty „Ograniczenia funkcjonalne
modułu kamery” i „Ograniczenia funkcjonalne
modułu radaru”.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
•
85
Funkcja „Hamowanie przez układ City
Safety w reakcji na pojazd nadjeżdżający z
przeciwka” to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest
poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest
ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach ruchu,
pogodowych oraz drogowych.
•
Ostrzeżenia i hamowanie interwencyjne
spowodowane zbliżaniem się kolizji z nadjeżdżającym pojazdem następują zawsze
bardzo późno.
•
Kierowca nie może czekać na reakcję
układu ostrzegania o ryzyku kolizji lub
układu City Safety, lecz musi zacząć
hamować z pełną siłą z chwilą zauważenia
niebezpieczeństwa.
•
Układ City Safety nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
Electronic Stability Control
Powiązane informacje
•
•
City Safety™ (Str. 392)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
•
Napinacze pasów bezpieczeństwa (Str. 53)
Ograniczenia funkcjonalne układu City Safety
(Str. 403)
Ograniczenia funkcjonalne układu
City Safety
Działanie City Safety może podlegać pewnym
ograniczeniom funkcjonalnym w określonych
sytuacjach.
Warunki otoczenia
Niskie obiekty
Zakłócenia działania układu mogą powodować
także nisko zwisające obiekty, jak np.chorągiewka
lub podobne oznakowanie wystającego ładunku,
dodatkowe lampy, czy krata osłonowa przewyższająca linię pokrywy komory silnikowej.
Poślizg
Na śliskich nawierzchniach droga hamowania się
wydłuża, co może zmniejszyć skuteczność zapobiegania kolizjom przez układ City Safety. W
takich sytuacjach układy ABS i ESC85 zapewnią
możliwie najskuteczniejszą moc hamowania i
pomogą utrzymać stabilny tor jazdy.
Światło z naprzeciwka
W warunkach intensywnego oświetlenia promieniami słonecznymi, występowania refleksów
świetlnych, a także gdy kierowca ma założone
okulary przeciwsłoneczne lub nie patrzy na
wprost, wizualny sygnał ostrzegawczy na szybie
przedniej może być trudny do zauważenia.
}}
403
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Ciepło
W przypadku wysokiej temperatury w kabinie
pasażerskiej spowodowanej na przykład silnym
nasłonecznieniem, wizualny sygnał ostrzegawczy
na szybie przedniej może zostać tymczasowo
wyłączony.
Pole detekcji modułu kamery i radaru
Pole detekcji kamery jest ograniczone, w związku
z czym w pewnych sytuacjach wykrywanie pieszych, dużych zwierząt, rowerów i pojazdów nie
jest możliwe lub następuje później niż można by
się spodziewać.
Zabrudzone pojazdy mogą być wykrywane później
od innych, podobnie jak motocykle mogą w
warunkach słabego oświetlenia być wykrywane
późno lub wcale.
Gdy na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat tekstowy informujący, że moduł kamery i
radaru jest przesłonięty, układ City Safety może
nie być w stanie wykrywać pieszych, dużych zwierząt, rowerzystów, pojazdów lub linii pasa ruchu
przed samochodem. Oznacza to ograniczenie
funkcjonalności układu City Safety.
Komunikat o usterce nie jest jednak wyświetlany
we wszystkich sytuacjach, gdy czujniki za szybą
przednią są przesłonięte. Dlatego kierowca musi
dbać o czystość szyby przedniej w obszarze przed
modułem kamery i radaru.
404
WAŻNE
Obsługę techniczną i wymianę elementów
układu City Safety może przeprowadzać
wyłącznie stacja obsługi – zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Uwagi dodatkowe
OSTRZEŻENIE
•
Ostrzeżenia lub hamowanie mogą występować późno lub nie występować wcale,
jeżeli sytuacja drogowa albo czynniki zewnętrzne spowodują, że moduł kamery i
radaru nie będzie w stanie prawidłowo
zidentyfikować pieszego, rowerzysty,
dużego zwierzęcia lub pojazdów przed
samochodem.
•
Aby możliwe było wykrycie pojazdów w
nocy, ich światła przednie i tylne muszą
być włączone oraz jasno świecić.
•
Moduł kamery i radaru ma ograniczony
zasięg wykrywania pieszych oraz rowerzystów. System jest w stanie zapewnić
skuteczne ostrzeżenia i hamowanie, gdy
różnica prędkości jest mniejsza niż
50 km/h (30 mph). W przypadku pojazdów stojących w miejscu lub poruszających się powoli, ostrzeżenia i hamowanie
są skuteczne przy prędkości jazdy do
70 km/h (43 mph). Redukcja prędkości w
przypadku pojawienia się dużego zwierzęcia jest mniejsza niż 15 km/h (9 mph) i
może zostać uzyskana przy prędkości
jazdy powyżej 70 km/h (43 mph). Ostrzeganie i hamowanie w przypadku pojawienia się dużego zwierzęcia jest mniej skuteczne przy niższych prędkościach.
Interwencja kierowcy
Cofanie
Podczas cofania samochodu układ City Safety
zostaje chwilowo wyłączony.
Niska prędkość
Układ City Safety nie włącza się przy bardzo
niskich prędkościach – poniżej 4 km/h (3 mph),
przez co układ nie interweniuje w sytuacjach, gdy
samochód zbliża się do pojazdu z przodu bardzo
powoli, np. podczas parkowania.
Aktywny kierowca
Czynności wykonywane przez kierowcę mają
zawsze pierwszeństwo – dlatego układ City
Safety nie zadziała lub opóźni ostrzeżenie/interwencję w sytuacjach, gdy kierowca kieruje i przyspiesza w sposób zdecydowany, nawet w przypadku nieuniknionej kolizji.
Oznacza to, że aktywne i świadome działania kierowcy mogą opóźnić ostrzeżenie o kolizji i interwencję układu, co ma na celu ograniczenie do
minimum niepotrzebnych ostrzeżeń.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
•
•
•
Ostrzeganie o stojących lub poruszających się powoli pojazdach i dużych zwierzętach może zostać wyłączone z powodu
ciemności lub słabej widoczności.
Ostrzeżenia i hamowanie w reakcji na
wykrycie pieszych i rowerzystów zostają
wyłączone przy prędkościach przekraczających 80 km/h (50 mph).
Nie wolno naklejać ani montować żadnych elementów na zewnątrz ani od wewnątrz szyby przedniej w obszarze przed
oraz dookoła modułu kamery i radaru —
może to spowodować zakłócenie działania
funkcji zależnych od kamery.
Przedmioty, śnieg, lód lub zabrudzenia w
okolicy kamery detekcyjnej mogą powodować ograniczenie jej działania, całkowite wyłączenie lub nieprawidłową reakcję
funkcji.
Ograniczenia rynkowe
Układ City Safety nie jest dostępny we wszystkich
krajach. Jeśli City Safety nie jest widoczne w
menu Ustawienia na wyświetlaczu centralnym,
samochód nie jest wyposażony w tę funkcję.
Ścieżka dostępu w widoku górnym wyświetlacza
centralnego:
•
Ustawienia
My Car
IntelliSafe
Powiązane informacje
•
•
City Safety™ (Str. 392)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
UWAGA
Funkcja wykorzystuje zintegrowany moduł
kamery i radaru samochodu, którego działanie
podlega pewnym ogólnym ograniczeniom,
patrz punkty „Ograniczenia funkcjonalne
modułu kamery” i „Ograniczenia funkcjonalne
modułu radaru”.
405
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu City Safety
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne komunikaty dotyczące układu City Safety.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Komunikat
Działanie
City Safety
W czasie hamowania przez układ City Safety lub po hamowaniu automatycznym, na wyświetlaczu kierowcy mogą
zapalić się różne symbole razem z wyświetlonym komunikatem tekstowym.
Interwencja automat.
City Safety
Ograniczona funkcjonalność. Wymagany serwis
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
406
City Safety™ (Str. 392)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Rear Collision Warning
Funkcja Rear Collision Warning (RCW) może
pomóc kierowcy uniknąć uderzenia przez nadjeżdżający z tyłu pojazd.
Funkcja RCW zostaje włączona automatycznie w
momencie uruchomienia silnika.
Funkcja RCW może ostrzec kierowcę zbliżającego się z tyłu pojazdu o nieuniknionej kolizji
szybkim miganiem kierunkowskazów.
Gdy przy prędkości poniżej 30 km/h (20 mph)
układ RCW wykryje zagrożenie kolizją z tyłu, mogą
zostać aktywowane napinacze pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach oraz system bezpieczeństwa Whiplash Protection System.
Tuż przed kolizją z tyłu układ RCW może też uruchomić hamulce zasadnicze, aby zapobiec przyspieszeniu samochodu w momencie uderzenia.
Hamulce zasadnicze zostają jednak uruchomione
tylko wtedy, gdy samochód stoi w miejscu. Hamulec zasadniczy zostanie zwolniony bezzwłocznie
po wciśnięciu pedału przyspieszenia.
Powiązane informacje
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Rear
Collision Warning (Str. 407)
•
Whiplash Protection System (Str. 49)
Ograniczenia funkcjonalne układu
Rear Collision Warning
UWAGA
Ostrzeganie za pomocą kierunkowskazów
przez funkcję Rear Collision Warning zostaje
wyłączone, jeśli odległość ostrzegania przed
kolizją dla funkcji City Safety jest nastawiona
na najniższy poziom „Późne”.
W niektórych sytuacjach układ RCW może nie
być w stanie pomóc kierowcy uniknąć ryzyka
kolizji.
Może to dotyczyć przykładowo następujących
sytuacji:
•
nadjeżdżający z tyłu pojazd zostanie wykryty
zbyt późno
•
nadjeżdżający z tyłu pojazd zmieni pas ruchu
w ostatniej chwili
•
prędkość pojazdu nadjeżdżającego z tyłu
przekracza 80 km/h (50 mph)
•
do instalacji elektrycznej samochodu jest
podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub
podobne wyposażenie – funkcja RCW zostaje
wtedy wyłączona automatycznie.
Napinacze pasów bezpieczeństwa oraz funkcje hamowania pozostają nadal aktywne.
Powiązane informacje
•
Rear Collision Warning (Str. 407)
UWAGA
Na określonych rynkach system RCW nie
wydaje ostrzeżenia za pośrednictwem kierunkowskazów ze względu na lokalne przepisy
kodeksu ruchu drogowego - w takim przypadku ta część funkcji jest dezaktywowana.
407
WSPOMAGANIE KIEROWCY
BLIS*
Funkcja BLIS86 ma za zadanie pomagać kierowcy dostrzegać pojazdy, które znajdują się z
tyłu na ukos w stosunku do samochodu i wspomagać w ten sposób kierowcę podczas jazdy w
intensywnym ruchu na drogach mających wiele
pasów ruchu w tym samym kierunku.
Funkcja BLIS ma za zadanie ostrzegać kierowcę
o:
•
pojazdach znajdujących się w martwym polu
widoczności
•
szybko zbliżających się pojazdach na sąsiednich pasach ruchu po lewej lub prawej stronie samochodu.
Lokalizacja lampki funkcji BLIS87.
Zasada działania funkcji BLIS
Lampka sygnalizacyjna
Strefa w martwym polu widoczności
Do włączania/wyłączania funkcji służy przycisk BLIS w widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
Strefa szybko zbliżającego się pojazdu.
Funkcja BLIS działa przy prędkości jazdy
powyżej 10 km/h (6 mph).
Układ reaguje, gdy:
•
samochód jest wyprzedzany przez inne
pojazdy
•
inny pojazd szybko zbliża się do samochodu.
Gdy funkcja BLIS wykryje pojazd w strefie 1 lub
szybko zbliżający się pojazd w strefie 2, lampka
sygnalizacyjna w zewnętrznym lusterku wstecznym po danej stronie włączy się i będzie świecić
w sposób ciągły. Jeśli kierowca włączy w tej
sytuacji kierunkowskaz po tej samej stronie, po
86
87
408
Blind Spot Information Systems
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
której pojawiło się ostrzeżenie, lampka sygnalizacyjna, świecąca do tej pory światłem ciągłym,
zacznie błyskać intensywniejszym światłem.
UWAGA
Lampka zapala się po tej stronie samochodu,
po której układ wykrył obecność pojazdu. Jeśli
samochód jest wyprzedzany z obu stron jednocześnie, zapalą się obie lampki.
Powiązane informacje
•
•
Uruchomienie/wyłączenie BLIS (Str. 409)
Uruchomienie/wyłączenie BLIS
Funkcję BLIS88 można włączać i wyłączać.
Ograniczenia funkcjonalne układu BLIS
(Str. 410)
•
Zalecana obsługa techniczna układu BLIS
(Str. 411)
•
Komunikaty układu BLIS (Str. 412)
OSTRZEŻENIE
•
•
•
Funkcja BLIS to dodatkowa funkcja
wspomagająca kierowcę, której zadaniem
jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
Lokalizacja lampki funkcji BLIS89.
Lampka sygnalizacyjna
Do włączania/wyłączania funkcji służy przycisk BLIS w widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
Nacisnąć przycisk BLIS w widoku funkcji.
> Układ BLIS zostanie aktywowany lub
dezaktywowany, a wskaźnik w przycisku
zmieni kolor na zielony/szary.
Odpowiedzialność za bezpieczne zmienianie pasów ruchu i kierowanie się właściwą
oceną sytuacji zawsze spoczywa na kierowcy.
–
Układ BLIS nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Jeśli funkcja BLIS jest aktywowana podczas rozruchu silnika, jej działanie zostanie potwierdzone
jednokrotnym mignięciem lampek sygnalizacyjnych w lusterkach zewnętrznych.
Jeśli funkcja BLIS była dezaktywowana podczas
wyłączania silnika, pozostanie dezaktywowana
}}
409
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
przy jego ponownym rozruchu i nie włączą się
żadne lampki sygnalizacyjne.
Ograniczenia funkcjonalne układu
BLIS
Powiązane informacje
Działanie układu BLIS 90 może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
•
BLIS* (Str. 408)
Dla optymalnego działania funkcji BLIS, na
haku holowniczym samochodu nie powinien
być zamontowany bagażnik rowerowy, towarowy ani inne podobne urządzenie.
•
OSTRZEŻENIE
•
Układ BLIS nie działa na ostrych zakrętach.
•
Układ BLIS nie działa, gdy samochód
cofa.
Powiązane informacje
•
BLIS* (Str. 408)
Utrzymywać wskazaną powierzchnię w czystości –
zarówno po lewej, jak i po prawej stronie samochodu91.
Przykładowe ograniczenia:
88
89
90
91
410
•
Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające czujniki mogą ograniczyć ich działanie i uniemożliwić ostrzeganie kierowcy.
•
Funkcja BLIS jest dezaktywowana automatycznie, gdy do układu elektrycznego samochodu zostanie podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub podobne urządzenie.
Blind Spot Information
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Blind Spot Information
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Zalecana obsługa techniczna
układu BLIS
•
Aby zapewnić ich optymalne działanie,
powierzchnie przed czujnikami muszą być
utrzymywane w czystości.
•
Nie mocować żadnych obiektów, taśm ani
naklejek w okolicy czujników.
WAŻNE
Naprawa podzespołów BLIS i CTA lub lakierowanie zderzaków mogą być wykonywane tylko
przez warsztat - zaleca się korzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
•
•
Utrzymywać wskazaną powierzchnię w czystości –
zarówno po lewej, jak i po prawej stronie samochodu92.
BLIS* (Str. 408)
Cross Traffic Alert* (Str. 413)
Uruchomienie/wyłączenie Cross Traffic Alert
(Str. 414)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Cross
Traffic Alert (Str. 414)
•
Zalecana obsługa techniczna układu Cross
Traffic Alert (Str. 415)
•
Komunikaty układu Cross Traffic Alert
(Str. 417)
•
Rear Collision Warning (Str. 407)
Czujniki funkcji BLIS są umieszczone w obu narożnikach tylnego błotnika/zderzaka. Są one również wykorzystywane przez funkcje Cross Traffic
Alert (CTA) i Rear Collision Warning.
92
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 411
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu BLIS
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne komunikaty dotyczące układu BLIS93.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Komunikat
Działanie
Czujnik martw. pola
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Wymagany serwis
Czuj. martw. pola wył.
Układy BLIS i CTA zostały wyłączone z powodu podłączenia przyczepy do układu elektrycznego samochodu.
Podłączono przyczepę
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
93
412
BLIS* (Str. 408)
Blind Spot Information
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Cross Traffic Alert*
CTA94
to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, która uzupełnia działanie układu BLIS95,
a jej zadaniem pomaganie kierowcy w dostrzeganiu ruchu za samochodem podczas cofania.
Funkcja CTA jest aktywna tylko w czasie cofania
lub po włączeniu biegu wstecznego.
OSTRZEŻENIE
Wykrycie przez funkcję CTA zbliżającego się z
boku obiektu jest sygnalizowane:
•
sygnałem akustycznym - dźwięk jest transmitowany w lewym lub prawym głośniku odpowiednio do kierunku, z którego zbliża się
obiekt.
•
poprzez podświetlenie ikony w polu graficznym PAS96 na ekranie.
•
przez ikonę w górnym widoku kamery układu
wspomagania parkowania.
Zasada działania funkcji CTA.
Funkcja CTA, będąca uzupełnieniem układu BLIS,
pozwala kontrolować ruch po bokach samochodu
w kierunku poprzecznym podczas cofania, na
przykład przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca parkingowego.
Funkcja CTA ma za zadanie wykrywać głównie
pojazdy. W sprzyjających warunkach może wykrywać także mniejsze obiekty, takie jak rowerzyści i
piesi.
94
95
96
97
•
Funkcja Cross Traffic Alert to dodatkowa
funkcja wspomagająca kierowcę, której
zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
•
Odpowiedzialność za bezpieczne cofanie
samochodu i kierowanie się właściwą
oceną sytuacji zawsze spoczywa na kierowcy.
•
Układ Cross Traffic Alert nie zastępuje
uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości
od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
Podświetlona ikona funkcji CTA w polu graficznym PAS
na ekranie wyświetlacza97.
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: układ wspomagania parkowania z czujnikami cofania
UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
•
Uruchomienie/wyłączenie Cross Traffic Alert
(Str. 414)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Cross
Traffic Alert (Str. 414)
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 413
WSPOMAGANIE KIEROWCY
•
Zalecana obsługa techniczna układu Cross
Traffic Alert (Str. 415)
Uruchomienie/wyłączenie Cross
Traffic Alert
Ograniczenia funkcjonalne układu
Cross Traffic Alert
•
Komunikaty układu Cross Traffic Alert
(Str. 417)
Kierowca może wyłączyć funkcję CTA98 w
następujący sposób:
Działanie układu CTA 99 może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Nacisnąć przycisk Cross
Traffic Alert w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja CTA
jest wyłączona.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
CTA jest włączona.
Funkcja CTA nie działa optymalnie we wszystkich
sytuacjach, lecz ma pewne ograniczenia. Czujniki
funkcji CTA nie „widzą” na przykład przez inne
zaparkowane pojazdy albo przez przeszkody.
Oto kilka przykładów sytuacji, w których „pole
widzenia” funkcji CTA może być od początku
ograniczone i zbliżające się pojazdy nie będą
wtedy wykrywane aż do momentu, gdy znajdą się
bardzo blisko:
Funkcja CTA zostaje włączona automatycznie w
momencie uruchomienia silnika.
Powiązane informacje
•
Cross Traffic Alert* (Str. 413)
Samochód jest zaparkowany głęboko na miejscu postojowym.
98
99
414
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
obsługa techniczna układu Cross Traffic
Alert”.
W przypadku miejsca postojowego ustawionego pod
kątem, układ CTA może być zupełnie „ślepy” z jednej
strony.
Sektor niewidoczny dla układu CTA.
•
Funkcja CTA zostaje automatycznie wyłączona, gdy do układu elektrycznego samochodu zostanie podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub podobne urządzenie.
•
Dla optymalnego działania funkcji CTA, na
haku holowniczym samochodu nie powinien
być zamontowany bagażnik rowerowy, towarowy ani inne podobne urządzenie.
•
Aby zapewnić ich optymalne działanie,
powierzchnie przed czujnikami muszą być
utrzymywane w czystości.
•
Nie mocować żadnych obiektów, taśm ani
naklejek w okolicy czujników.
Powiązane informacje
•
•
Cross Traffic Alert* (Str. 413)
Zalecana obsługa techniczna układu Cross
Traffic Alert (Str. 415)
Sektor, w którym układ CTA wykrywa/„widzi”
inne pojazdy.
Jeśli jednak samochód będzie powoli się cofać,
kąt w stosunku do pojazdu/obiektu zasłaniającego widoczność będzie się zmieniać i w pewnym
momencie wielkość niewidocznego sektora ulegnie nagłemu zmniejszeniu.
Przykłady innych ograniczeń
• Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające czujniki mogą ograniczyć ich działanie i uniemożliwić ostrzeganie kierowcy. Dodatkowe informacje zamieszczono w rozdziale „Zalecana
100UWAGA: Ilustracja ma charakter
101Blind Spot Information
Zalecana obsługa techniczna
układu Cross Traffic Alert
Utrzymywać wskazaną powierzchnię w czystości –
zarówno po lewej, jak i po prawej stronie samochodu100.
Czujniki funkcji CTA są umieszczone w obu narożnikach tylnego błotnika/zderzaka. Są one również wykorzystywane przez funkcje BLIS101 i Rear
Collision Warning.
schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 415
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
WAŻNE
Naprawa podzespołów BLIS i CTA lub lakierowanie zderzaków mogą być wykonywane tylko
przez warsztat - zaleca się korzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
•
•
416
Cross Traffic Alert* (Str. 413)
BLIS* (Str. 408)
Rear Collision Warning (Str. 407)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu Cross Traffic
Alert
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne komunikaty dotyczące funkcji CTA102.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Komunikat
Działanie
Czujnik martw. pola
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Wymagany serwis
Czuj. martw. pola wył.
Układy BLIS i CTA zostały wyłączone z powodu podłączenia przyczepy do układu elektrycznego samochodu.
Podłączono przyczepę
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Cross Traffic Alert* (Str. 413)
102Cross
Traffic Alert
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 417
WSPOMAGANIE KIEROWCY
System informacji o znakach
drogowych*
OSTRZEŻENIE
System informacji o znakach drogowych
(RSI103) może pomagać kierowcy w przestrzeganiu znaków dotyczących prędkości oraz niektórych znaków zakazu.
Przykład zarejestrowanej informacji o prędkości104.
Jeżeli samochód minie znak ograniczenia prędkości, zostanie on pokazany na wyświetlaczu kierowcy oraz na wyświetlaczu przeziernym*.
UWAGA
Przykłady odczytywanych znaków drogowych104.
Funkcja RSI może dostarczać informacji między
innymi o aktualnej prędkości, początku/końcu
autostrady lub drogi, zakazie wyprzedzania lub
nakazie ruchu jednokierunkowego.
103Road Sign Information
104Znaki drogowe ą uzależnione
418
Na niektórych rynkach funkcja informowania o
znakach drogowych (RSI) jest dostępna tylko
w połączeniu z systemem Sensus Navigation*.
•
System informacji o znakach drogowych
to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest ułatwienie i
poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest
ona w stanie poradzić sobie ze wszystkimi
sytuacjami w każdych warunkach ruchu,
pogodowych oraz drogowych.
•
System informacji o znakach drogowych
nie zastępuje uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z
odpowiednią prędkością, we właściwej
odległości od innych pojazdów i zgodnie z
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie informacji o znakach
drogowych (Str. 419)
•
Informacja o znakach drogowych i wyświetlanie znaków (Str. 420)
•
Informacja o znakach drogowych i Sensus
Navigation (Str. 422)
•
Informacja o znakach drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości
oraz ustawienia (Str. 422)
od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują tylko kilka przykładów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Włączanie/wyłączanie ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości w systemie informacji o
znakach drogowych (Str. 424)
Włączanie i wyłączanie informacji o
znakach drogowych
•
Informacja o znakach drogowych z informacją
o fotoradarach (Str. 424)
•
Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych (Str. 425)
Funkcja informacji o znakach drogowych jest
ustawiana przez kierowcę – kierowca może
wybrać jej włączenie lub wyłączenie.
•
UWAGA
Nacisnąć przycisk Road Sign
Information w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
RSI jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja RSI
jest wyłączona.
•
Jeśli funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, na wyświetlaczu kierowcy wyświetlane są informacje
o znakach drogowych nawet wtedy, gdy
funkcja informowania o znakach drogowych – RSI105 nie jest włączona.
•
Aby informacje o znakach drogowych nie
były wyświetlane na wyświetlaczu kierowcy, należy wyłączyć zarówno funkcję
automatycznego ogranicznika prędkości,
jak i RSI.
•
Gdy funkcja automatycznego ogranicznika prędkości jest włączona, ale funkcja
RSI jest wyłączona, nie pojawiają się
żadne ostrzeżenia z RSI. Aby otrzymywać
ostrzeżenia, trzeba także aktywować funkcję RSI.
Powiązane informacje
•
105Funkcja
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 418)
informowania o znakach drogowych – RSI
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 419
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Informacja o znakach drogowych i
wyświetlanie znaków
Funkcja informacji o znakach drogowych
(RSI106) pokazuje znaki drogowe w różny sposób, w zależności od znaku i sytuacji.
Poza symbolem ograniczenia
prędkości może zostać
wyświetlony również dodatkowy
znak107, np. zakazu wyprzedzania.
Jeśli kierowca wjedzie na drogę
oznaczoną zakazem wjazdu,
symbol tego znaku107 na
wyświetlaczu kierowcy zacznie
migać jako ostrzeżenie.
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation*, do ustalania, czy samochód
jedzie w niewłaściwym kierunku, wykorzystywane
są dane mapy.
Przykład zarejestrowanej informacji o prędkości107.
Gdy układ RSI rozpozna znak drogowy nakazujący
ograniczenie prędkości, na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się symbol tego znaku w połączeniu z
kolorowym wskazaniem na prędkościomierzu.
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation*, informacje dotyczące prędkości są również pobierane z danych mapy, co
oznacza, że wyświetlacz kierowcy może pokazywać lub zmieniać informacje o ograniczeniu prędkości, nawet jeśli samochód nie minął znaku dotyczącego prędkości.
106Road Sign Information
107Znaki drogowe są uzależnione
420
Jeśli funkcja Ostrz. dźwiękowe o znakach
drogowych jest włączona, podczas jazdy w niewłaściwym kierunku i przejechaniu znaku zakazu
wjazdu może również pojawić się ostrzeżenie
akustyczne — patrz nagłówek „Włączanie i wyłączanie ostrzeżenia akustycznego” w części „Informacja o znakach drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości oraz ustawienia”.
Ograniczenie prędkości lub koniec
autostrady
Gdy funkcja RSI wykryje „pośredni znak ograniczenia prędkości” informujący o zakończeniu obo-
wiązywania aktualnego ograniczenia prędkości —
na przykład na końcu autostrady — na wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol z odpowiednim
znakiem drogowym.
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation*, zazwyczaj wyświetlane są
bezpośrednie znaki ograniczenia prędkości —
pośrednie znaki ograniczenia prędkości są
wyświetlane tylko wtedy, gdy dane mapy nie
zawierają żadnych informacji o ograniczeniu prędkości dla danego odcinka drogi.
Przykład pośredniego znaku ograniczenia prędkości107:
Koniec wszystkich ograniczeń.
Koniec autostrady.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie po
10-30 sekundach i pozostanie wyłączony do
od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują tylko przykłady.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
chwili minięcia kolejnego znaku dotyczącego
prędkości.
Znaki dodatkowe
Zmienione ograniczenie prędkości
W przypadku minięcia bezpośredniego znaku
ograniczenia prędkości, gdy zmienia się ograniczenie prędkości, na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się odpowiedni znak drogowy.
Przykład bezpośredniego znaku
ograniczenia prędkości107.
Przykłady znaków dodatkowych107.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie po
mniej więcej 5 minutach i pozostanie wyłączony
do chwili minięcia kolejnego znaku dotyczącego
prędkości.
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation*, znaki ograniczenia prędkości
są pokazywane na wyświetlaczu kierowcy, gdy
dane mapy zawierają informacje o ograniczeniu
prędkości dla danego odcinka drogi, nawet jeśli
samochód nie minął żadnego bezpośredniego
znaku dotyczącego prędkości. Jeśli w danych
mapy nie ma takich informacji, znak zniknie po
upływie około 3 minut od minięcia ostatniego
znaku ograniczenia prędkości.
Czasami dla tej samej drogi określone są różne
ograniczenia prędkości – w takim przypadku
dodatkowy znak wskazuje okoliczności, w których
obowiązują poszczególne prędkości. Może to
dotyczyć na przykład odcinków drogi, na których
dochodzi do szczególnie dużej liczby wypadków w
czasie deszczu i/lub mgły.
Dodatkowy znak dotyczący deszczu jest wyświetlany tylko wtedy, gdy używane są wycieraczki
przedniej szyby.
Gdy do układu elektrycznego samochodu jest
podłączona przyczepa i samochód minie znak
ograniczenia prędkości z dodatkowym znakiem
dla przyczepy, na wyświetlaczu kierowcy pojawi
się informacja o nakazanej prędkości.
107Znaki drogowe są uzależnione od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują
108Tylko w samochodach z opcjonalnym systemem nawigacji Sensus Navigation.
Niektóre prędkości obowiązują
na przykład tylko po określonym
odcinku lub w pewnej porze
dnia. Uwagę kierowcy na tego
rodzaju sytuację zwraca symbol
dodatkowego znaku pod symbolem pokazującym prędkość.
Dodatkowy symbol na wyświetlaczu kierowcy
pokaże DIST lub TIME.
Symbol dodatkowego znaku w
postaci pustej ramki pod symbolem prędkości107 na
wyświetlaczu kierowcy oznacza,
że układ RSI zarejestrował
dodatkowy znak zawierający
dodatkowe informacje związane
z aktualnym ograniczeniem prędkości.
Znak „Szkoła” lub „Bawiące się dzieci”
Jeżeli znak ostrzegawczy107
„Szkoła” lub „Bawiące się
dzieci” wchodzi w skład danych
mapy systemu nawigacji satelitarnej108, to wyświetlacz kierowcy pokazuje znak tego typu.
tylko przykłady.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 421
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 418)
•
Włączanie i wyłączanie informacji o znakach
drogowych (Str. 419)
•
Informacja o znakach drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości
oraz ustawienia (Str. 422)
Informacja o znakach drogowych i
Sensus Navigation
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation, informacja o prędkości jest
odczytywana z modułu nawigacji drogowej w
następujących sytuacjach:
•
•
Po wykryciu znaków, które pośrednio wskazują na ograniczenie prędkości, jak na przykład znak autostrady, drogi ekspresowej lub
obszaru zabudowanego.
Jeśli można przyjąć, że wcześniej wykryty
znak ograniczenia prędkości już nie obowiązuje, a nie wykryto żadnego nowego znaku.
UWAGA
Na niektórych rynkach funkcja informowania o
znakach drogowych (RSI) jest dostępna tylko
w połączeniu z systemem Sensus Navigation*.
UWAGA
W przypadku gdy do nawigacji wykorzystywana jest pobrana aplikacja innej firmy, informacje związane z prędkością nie są obsługiwane.
Informacja o znakach drogowych z
ostrzeżeniami dotyczącymi
przekroczenia prędkości oraz
ustawienia
Podfunkcja Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości dla RSI109 zależy od wyboru kierowcy — kierowca może wybrać włączenie lub
wyłączenie.
Funkcja Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości generuje ostrzeżenie, gdy kierowca
przekroczy obowiązujące ograniczenie prędkości
lub ustawioną „prędkość maksymalną”. Jeśli kierowca nie zwolni, ostrzeżenie zostanie powtórzone jeden raz po upływie około 1 minuty w
obrębie tej samej strefy ograniczenia prędkości.
Nowe ostrzeżenie dotyczące przekroczenia ograniczenia prędkości (w tym przypomnienie) pojawi
się dopiero wtedy, gdy samochód znajdzie się w
nowej/innej strefie ograniczenia prędkości.
Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości jest pokazywane na
wyświetlaczu kierowcy za
pomocą symbolu110, który
pokazuje dozwoloną prędkość
maksymalną i chwilowo miga w
razie jej przekroczenia.
Powiązane informacje
•
422
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 418)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości pojawia się zawsze
wtedy, gdy zostanie przekroczone ograniczenie prędkości w
powiązaniu z informacją o fotoradarach.
Ustawienia
Ustawianie marginesu dla ostrzeżenia o
przekroczeniu prędkości
Kierowca może wybrać opcję otrzymania ostrzeżenia przy prędkości wyższej od obowiązującej.
Wybrać margines dla ostrzeżenia o przekroczeniu
prędkości w następujący sposób:
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
2.
Wybrać Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości.
> Funkcja zostanie aktywowana i pojawi się
wybierak ograniczenia prędkości.
3.
Ustawić margines dla ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości, naciskając strzałkę w górę
lub w dół na ekranie.
109Road Sign Information
110Znaki drogowe są uzależnione
Należy pamiętać, iż funkcja nie
uwzględnia żadnego wybranego
marginesu, gdy na wyświetlaczu
kierowcy pojawi się symbol
fotoradaru.
Włączanie i wyłączanie ostrzeżenia
akustycznego
Można również otrzymywać ostrzeżenie dźwiękowe w połączeniu z ostrzeżeniem o przekroczeniu prędkości.
Ostrzeżenie o fotoradarach Włączanie/
wyłączanie
Jeśli samochód jest wyposażony w system Sensus
Navigation* i dane mapy zawierają informacje o fotoradarach,
kierowca może włączyć funkcję
ostrzegania dźwiękowego o
zbliżaniu się do fotoradaru.
Zmienić ustawienie dla ostrzeżenia dźwiękowego
w następujący sposób:
Zmienić ustawienie dla ostrzeżenia dźwiękowego
w następujący sposób:
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
2.
Zaznaczyć/usunąć zaznaczenie Ostrzeżenie
dźwiękowe o fotoradarach w celu aktywacji/dezaktywacji ostrzeżenia dźwiękowego o
fotoradarze.
1.
2.
Zaznaczyć/usunąć zaznaczenie Ostrz.
dźwiękowe o znakach drogowych w celu
aktywacji/dezaktywacji ostrzeżenia dźwiękowego.
Gdy włączona jest funkcja Ostrz. dźwiękowe o
znakach drogowych, kierowca jest również
ostrzegany w przypadku potencjalnego wjazdu na
drogę jednokierunkową/naruszenia zakazu
wjazdu.
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 418)
•
Informacja o znakach drogowych z informacją
o fotoradarach (Str. 424)
od rynku – ilustracja w niniejszej instrukcji pokazuje tylko jeden przykład.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 423
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Włączanie/wyłączanie ostrzeżenia o
przekroczeniu prędkości w
systemie informacji o znakach
drogowych
Podfunkcja Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości jest aktywowana w następujący sposób:
1.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe Road Sign Information w
widoku górnym wyświetlacza centralnego.
2.
Wybrać Ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości.
> Funkcja zostanie aktywowana i pojawi się
wybierak ograniczenia prędkości.
(Patrz opis podany w punkcie „Ustawianie
marginesu dla ostrzeżenia o przekroczeniu
prędkości” w części „Informacja o znakach
drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi
przekroczenia prędkości oraz ustawienia”)
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 418)
•
Informacja o znakach drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości
oraz ustawienia (Str. 422)
111Road Sign Information
112UWAGA: Ilustracja ma charakter
424
Informacja o znakach drogowych z
informacją o fotoradarach
Samochód wyposażony w system RSI111 oraz
Sensus Navigation* może wyświetlić informacje
na temat zbliżającego się fotoradaru na wyświetlaczu kierowcy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na
temat ostrzeżeń o przekroczeniu prędkości w
powiązaniu z fotoradarem, patrz też punkty „Informacja o znakach drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości oraz ustawienia”
i „Ograniczenia informacji o znakach drogowych”.
Informacja o fotoradarze na wyświetlaczu kierowcy112.
Jeśli samochód przekroczy
wykryte ograniczenie prędkości,
a funkcja Ostrzeżenie o
przekroczeniu prędkości
jest aktywna, to przy zbliżaniu
się do fotoradaru pojawia się
ostrzeżenie o przekroczeniu
prędkości pod warunkiem, że mapa nawigacji drogowej na danym obszarze zawiera takie informacje.
schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu oraz rynku/obszaru.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
UWAGA
•
Aby przekroczenie dozwolonej prędkości
było sygnalizowane ostrzeżeniem dźwiękowym, funkcja Ostrzeżenie o
przekroczeniu prędkości musi być
włączona, a podfunkcja Ostrz.
dźwiękowe o znakach drogowych
musi być ustawiona na Wł.. Wówczas
ostrzeżenie dźwiękowe będzie emitowane
w przypadku przekroczenia prędkości
wskazywanej przez funkcję RSI na
wyświetlaczu kierowcy.
•
Dostępna jest opcja umożliwiająca otrzymywanie ostrzeżenia dźwiękowego o
fotoradarach niezależnie od prędkości
samochodu i przekroczenia limitu prędkości, nawet jeśli funkcja Ostrz.
dźwiękowe o znakach drogowych jest
wyłączona: Patrz punkt „Włączanie/wyłączanie funkcji Ostrzeżenie o
fotoradarach” w części „Informacja o
znakach drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości oraz
ustawienia”, gdzie należy wybrać
Ostrzeżenie dźwiękowe o
fotoradarach.
•
Informacja o fotoradarach na mapie nawigacji drogowej nie jest dostępna na
wszystkich rynkach/obszarach.
113Road
Sign Information
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 418)
•
Informacja o znakach drogowych z ostrzeżeniami dotyczącymi przekroczenia prędkości
oraz ustawienia (Str. 422)
•
Ograniczenia funkcjonalne systemu informacji o znakach drogowych (Str. 425)
Ograniczenia funkcjonalne systemu
informacji o znakach drogowych
Działanie informacji o znakach drogowych
RSI113 może podlegać pewnym ograniczeniom
funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
Przykłady czynników, które mogą ograniczyć działanie funkcji RSI, to:
•
•
•
•
•
Wyblakłe znaki
Znaki umieszczone na zakrętach
Znaki przekręcone lub uszkodzone
Znaki umieszczone wysoko nad jezdnią
Całkowicie/częściowo zasłonięte lub źle
ustawione znaki
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 425
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
•
•
Znaki całkowicie lub częściowo zasłonięte
szronem, śniegiem i/lub brudem
Nieaktualne lub niedokładne mapy
cyfrowe114 lub brak informacji o prędkości115.
UWAGA
Funkcja RSI może rozpoznawać niektóre
rodzaje bagażników rowerowych podłączonych do gniazda elektrycznego przyczepy jako
podłączoną przyczepę. W takich przypadkach
wyświetlacz kierowcy może pokazywać nieprawidłowe informacje dotyczące prędkości.
UWAGA
Driver Alert Control
Funkcja Driver Alert Control (DAC) ma na celu
pomóc kierowcy zauważyć, że zaczyna prowadzić samochód w sposób mniej stabilny, np. w
wyniku rozproszenia jego uwagi lub zasypiania.
Funkcja DAC służy wykrywaniu powolnego
spadku czujności kierowcy, przede wszystkim
podczas jazdy na drogach głównych. Nie jest
przeznaczona do działania w warunkach ruchu
miejskiego.
Funkcja jest włączana przy prędkościach powyżej
65 km/h (40 mph) i pozostaje aktywna tak długo,
jak długo prędkość jest wyższa od 60 km/h
(37 mph).
Samochód porusza się w nieskoordynowany sposób po
pasie ruchu.
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
Jeśli sposób prowadzenia stanie się zauważalnie niestabilny,
kierowca zostaje ostrzeżony
tym symbolem na wyświetlaczu
kierowcy w połączeniu z sygnałem dźwiękowym i komunikatem tekstowym Czas na przerwę.
Powiązane informacje
•
System informacji o znakach drogowych*
(Str. 418)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
Funkcja DAC odczytuje położenie samochodu na pasie
ruchu.
114Tylko w samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation*.
115Dane mapy z informacjami dotyczącymi prędkości nie są dostępne dla
426
Kamera śledzi skrajne linie na jezdni wyznaczające pas ruchu, którego przebieg jest porównywany z ruchami kierownicy.
Jeśli samochód jest wyposażony w system
Sensus Navigation* i jest włączona funkcja
Przystanek na odpoczynek, wyświetlane są
również sugestie dotyczące odpowiedniego
wszystkich obszarów.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
miejsca na przerwę (patrz punkt „Wybór nawigacji
do miejsca odpoczynku w razie ostrzeżenia przekazanego przez funkcję Driver Alert Control”).
OSTRZEŻENIE
Alarm przekazywany przez funkcję Driver Alert
Control należy potraktować bardzo poważnie,
ponieważ senny kierowca często nie zdaje
sobie sprawy z własnego stanu.
Jeżeli nie nastąpi poprawa sposobu prowadzenia,
po pewnym czasie ostrzeżenie zostanie powtórzone.
Gdy rozlegnie się alarm lub kierowca odczuwa
zmęczenie:
OSTRZEŻENIE
•
•
•
Funkcja Driver Alert Control to dodatkowa
funkcja wspomagająca kierowcę, której
zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
Funkcji Driver Alert Control nie należy
wykorzystywać do przedłużania czasu
jazdy bez odpoczynku. Kierowca powinien
zaplanować przerwy w regularnych odstępach czasu i zadbać o to, by być wypoczętym.
Układ Driver Alert Control nie zastępuje
uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę.
Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości
od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
•
Należy jak najszybciej zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i odpocząć.
Wyniki badań dowodzą, że prowadzenie samochodu w stanie zmęczenia jest tak samo niebezpieczne jak jazda pod wpływem alkoholu
lub podobnych używek.
Uruchomienie/wyłączenie Driver
Alert Control
Funkcję Driver Alert Control (DAC) można włączać i wyłączać.
Włączanie/wyłączanie
Aby zmienić ustawienia funkcji DAC:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Wybrać opcję My Car
Driver Alert Control.
3.
Zaznaczyć/zlikwidować zaznaczenie opcji
Ostrzeżenie o utracie koncentracji, aby
włączyć/wyłączyć funkcję DAC.
Powiązane informacje
•
Uruchomienie/wyłączenie Driver Alert
Control (Str. 427)
•
Wybór nawigacji do miejsca odpoczynku w
razie ostrzeżenia przekazanego przez funkcję
Driver Alert Control (Str. 428)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu Driver
Alert Control (Str. 428)
IntelliSafe
Powiązane informacje
•
Driver Alert Control (Str. 426)
427
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wybór nawigacji do miejsca
odpoczynku w razie ostrzeżenia
przekazanego przez funkcję Driver
Alert Control
Istnieje możliwość określenia, czy funkcja
Przystanek na odpoczynek ma być włączona/
wyłączona.
W samochodach wyposażonych w system
Sensus Navigation* kierowca może aktywować
przewodnik, który automatycznie zasugeruje
odpowiednie miejsce odpoczynku, gdy funkcja
DAC wyświetli ostrzeżenie.
Aby wybrać opcję Przystanek na odpoczynek:
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku
wyświetlacza centralnego.
2.
Wybrać opcję My Car
Driver Alert Control.
IntelliSafe
3.
Zaznaczyć/zlikwidować zaznaczenie opcji
Przystanek na odpoczynek, aby włączyć/
wyłączyć tę funkcję.
Powiązane informacje
•
Ograniczenia funkcjonalne układu
Driver Alert Control
Działanie Driver Alert Control (DAC) może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w
określonych sytuacjach.
Powiązane informacje
•
•
Driver Alert Control (Str. 426)
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
Niekiedy może dochodzić do uruchamiania sygnalizacji ostrzegawczej, mimo że zdolność do prowadzenia pojazdu nie uległa pogorszeniu, na
przykład:
•
gdy występują silne podmuchy bocznego
wiatru
•
gdy w nawierzchni drogi są koleiny.
OSTRZEŻENIE
W pewnych przypadkach zachowanie kierowcy
może nie ulec zmianie pomimo zmęczenia –
np. podczas korzystania z funkcji Pilot Assist –
w wyniku czego może on nie zostać ostrzeżony przez funkcję DAC.
Dlatego tak ważne jest robienie przerw w podróży, gdy tylko u kierowcy pojawią się pierwsze
oznaki znużenia, bez względu na to, czy funkcja DAC zadziała, czy nie.
Driver Alert Control (Str. 426)
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
428
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Funkcja monitorowania pasa ruchu
Zadaniem układu monitorowania pasa ruchu
(LKA116) jest wspomaganie kierowcy w celu
ograniczenia ryzyka niezamierzonego zjechania
przez samochód z zajmowanego pasa ruchu
podczas jazdy autostradą lub podobną drogą
główną.
Układ monitorowania pasa ruchu kieruje samochód z powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub
ostrzega kierowcę wibracjami kierownicy.
Układ monitorowania pasa ruchu jest aktywny w
przedziale prędkości 65-200 km/h
(40-125 mph) na drogach z dobrze widocznymi
liniami bocznymi.
Specjalna kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas
ruchu.
Układ monitorowania pasa ruchu ostrzega kierowcę pulsującymi wibracjami kierownicy117.
Zależnie od ustawień, funkcja monitorowania
pasa ruchu działa w następujący sposób:
Funkcja może być niedostępna na wąskich drogach i przechodzi wówczas w stan gotowości.
Funkcja stanie się znowu dostępna, gdy droga
będzie wystarczająco szeroka.
•
Aktywowana opcja Wsparcie118: Gdy samochód zacznie zbliżać się do linii pasa ruchu,
układ LKA skieruje go z powrotem na właściwy pas, wywierając niewielką siłę na kierownicę.
•
Aktywowana opcja Ostrzeżenie118: Gdy
samochód zacznie zbliżać się do linii pasa
ruchu, układ ostrzeże kierowcę wibracjami
kierownicy.
Funkcja monitorowania pasa ruchu kieruje samochód z
powrotem na zajmowany pas ruchu.
116Lane Keeping Aid
117Natężenie pulsujących wibracji kierownicy zmienia
118Patrz punkt „Opcje pomocy ze strony układu LKA”
się - im dłużej samochód pozostaje poza liniami pasa ruchu, tym szybsze wibracje.
w części „Włączanie/wyłączanie funkcji monitorowania pasa ruchu”.
}}
429
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
UWAGA
Gdy kierunkowskaz jest włączony, funkcja
monitorowania pasa ruchu nie oddziałuje na
kierownicę ani nie ostrzega.
Układ monitorowania pasa ruchu nie
podejmuje interwencji
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu to
dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
•
Funkcja ta nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Funkcja monitorowania pasa ruchu nie interweniuje na
ostrych zakrętach wewnętrznych.
W niektórych sytuacjach funkcja monitorowania
pasa ruchu dopuszcza przekroczenie oznaczeń
linii pasa bez interwencji w formie aktywnego
wspomagania kierowania lub ostrzeżenia – przykładowo po użyciu kierunkowskazów lub pokonywaniu zakrętów.
Powiązane informacje
430
•
Wspomaganie kierowania z funkcją monitorowania pasa ruchu (Str. 431)
•
Ograniczenia funkcjonalne funkcji monitorowania pasa ruchu (Str. 432)
•
Aktywacja i dezaktywacja funkcji monitorowania pasa ruchu (Str. 431)
•
Wybór opcji wspomagania kierowcy przez
funkcję monitorowania pasa ruchu (Str. 432)
•
Symbole i komunikaty układu monitorowania
pasa ruchu (Str. 433)
•
Symbole funkcji monitorowania pasa ruchu
na wyświetlaczu kierowcy (Str. 435)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wspomaganie kierowania z funkcją
monitorowania pasa ruchu
się, zaświeci się inny symbol i zostanie
wyświetlony następujący komunikat:
Wspomaganie kierowania LKA119 działa pod
warunkiem, że kierowca trzyma ręce na kierownicy.
Ten symbol na wyświetlaczu
kierowcy pokazuje, że funkcja
LKA jest aktywna i stale sprawdza, czy kierowca trzyma ręce
na kierownicy.
1.
Jeśli kierowca nie trzyma rąk na kierownicy,
pojawia się sygnał ostrzegawczy oraz komunikat zachęcający kierowcę do aktywnego
kierowania samochodem:
– Lane Keeping Aid – Przejmij
kierowanie
Funkcja LKA pozostanie wyłączona do czasu,
aż kierowca przejmie kierowanie samochodem.
Gdy funkcja LKA wykryje, że kierowca przejął
aktywne kierowanie samochodem, sygnał ostrzegawczy wyłączy się, a symbol informacyjny i
komunikat znikną.
Aktywacja i dezaktywacja funkcji
monitorowania pasa ruchu
Funkcja monitorowania pasa ruchu LKA120 jest
ustawiana przez kierowcę – kierowca może
wybrać jej włączenie lub wyłączenie.
Włączanie/wyłączanie
Nacisnąć przycisk Lane
Keeping Aid w widoku funkcji
na wyświetlaczu centralnym.
•
ZIELONY wskaźnik na przycisku – funkcja
LKA jest włączona.
•
SZARY wskaźnik na przycisku – funkcja LKA
jest wyłączona.
Powiązane informacje
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 429)
Lane Keeping Aid Przejmij kierowanie
2.
3.
Jeśli funkcja LKA wykryje, że kierowca nie
kontroluje samochodu, ponownie pojawi się
komunikat i rozlegnie się dłuższy sygnał
ostrzegawczy.
Powiązane informacje
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 429)
Jeśli kierowca mimo to nie zacznie kierować
pojazdem, rozlegnie się krótki sygnał ostrzegawczy o innym tonie, funkcja LKA wyłączy
119Lane
120Lane
Keeping Aid
Keeping Aid
431
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wybór opcji wspomagania kierowcy
przez funkcję monitorowania pasa
ruchu
Kierowca może wybrać, jak układ LKA121 ma
reagować na zjechanie samochodu z zajmowanego pasa ruchu.
1.
2.
Wybrać Ustawienia My Car
IntelliSafe w widoku górnym wyświetlacza
centralnego.
W przypadku opcji Tryb ostrzegania Lane
Keeping Aid wybrać sposób reakcji układu
LKA:
• Wsparcie — aktywne wspomaganie kierowania bez ostrzeżenia kierowcy.
• Oba - aktywne wspomaganie kierowania z
ostrzeżeniem kierowcy.
• Ostrzeżenie — tylko ostrzeżenie dla kierowcy.
Powiązane informacje
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 429)
121Lane
432
Keeping Aid
Ograniczenia funkcjonalne funkcji
monitorowania pasa ruchu
W utrudnionych warunkach jazdy funkcja monitorowania pasa ruchu może mieć trudności z
zapewnieniem właściwego wsparcia kierowcy.
W takich sytuacjach zalecane jest wyłączenie tej
funkcji.
Przykładowe warunki:
•
•
•
•
•
prace drogowe
UWAGA
Funkcja wykorzystuje moduł kamery samochodowej, której działanie podlega pewnym
ogólnym ograniczeniom, patrz część „Ograniczenia działania modułu kamery”.
Powiązane informacje
•
•
warunki zimowe
zła jakość nawierzchni drogi
bardzo sportowy styl jazdy
złe warunki pogodowe z ograniczeniem
widoczności
•
drogi z niewyraźnymi liniami wyznaczającymi
pas ruchu lub bez takich linii
•
ostre krawędzie lub linie inne niż linie wyznaczające pas ruchu
•
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 429)
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 316)
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty układu
monitorowania pasa ruchu
magającego utrzymanie samochodu na pasie
ruchu LKA122.
Na wyświetlaczu kierowcy wyświetlane są różne
symbole i komunikaty dotyczące układu wspoPrzykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Symbol
Komunikat
Działanie
System wsparcia kier.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Ograniczona funkcjonalność. Wymagany
serwis
Czujnik na prz. szybie
Zdolność kamery do monitorowania drogi przed samochodem zostaje ograniczona.
Czujnik zablokowany, patrz Instrukcja
obsługi
Lane Keeping Aid
Przejmij kierowanie
Lane Keeping Aid
Przejmij kierowanie
122Lane
Keeping Aid
Funkcja wspomagania układu kierowniczego LKA nie działa, jeśli kierowca nie trzyma
rąk na kierownicy. Postępować zgodnie z instrukcją i aktywnie kierować samochodem.
Funkcja LKA zostaje przełączona w tryb gotowości do czasu, gdy kierowca ponownie
zacznie kierować samochodem.
}}
433
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
znajdujący się pośrodku prakrótko przycisk
wego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
434
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 429)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole funkcji monitorowania
pasa ruchu na wyświetlaczu
kierowcy
Funkcja niedostępna
Działanie funkcji monitorowania pasa ruchu
LKA123 jest sygnalizowane w zależności od
sytuacji symbolami na wyświetlaczu kierowcy.
Układ monitorowania pasa ruchu sygnalizuje
ostrzeżenie i/lub próbę skierowania samochodu z
powrotem na pierwotny pas ruchu.
Powiązane informacje
•
Funkcja monitorowania pasa ruchu (Str. 429)
Poniżej przedstawiono kilka
przykładów symboli i sytuacji, w
jakich są one wyświetlane:
Funkcja niedostępna – linie pasa na symbolu są koloru
SZAREGO.
Funkcja dostępna
Układ monitorowania pasa ruchu nie jest w stanie
wykrywać linii pasa, ponieważ prędkość jest zbyt
mała lub droga zbyt wąska.
Wskazanie aktywnego wspomagania
kierowania/ostrzeżenia
Funkcja dostępna – linie pasa na symbolu są koloru BIAŁEGO.
Układ monitorowania pasa ruchu skanuje linie
pasa po jednej lub obu stronach.
123Lane
Aktywne wspomaganie kierowania/ostrzeżenie – linie
pasa na symbolu są KOLOROWE.
Keeping Aid
435
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka kolizji
Zadaniem funkcji Wspomaganie unikania
kolizji jest pomaganie kierowcy w zmniejszaniu
ryzyka niezamierzonego zjechania samochodu z
zajmowanego pasa ruchu i/lub zderzenia z innym
pojazdem lub przeszkodą poprzez aktywne kierowanie samochodu z powrotem na zajmowany
pas ruchu i/lub zmianę toru jazdy.
Funkcja Wspomaganie unikania kolizji obejmuje trzy funkcje składowe:
•
Aktywacja/dezaktywacja funkcji wspomagania kierowania w przypadku ryzyka kolizji
(Str. 437)
•
Symbole i komunikaty wspomagania kierowania w przypadku ryzyka kolizji (Str. 446)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zjechania z pasa ruchu (Str. 437)
•
Poziom wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zjechania z jezdni (Str. 438)
•
Aktywacja/dezaktywacja funkcji wspomagania kierowania w przypadku ryzyka zjechania
z jezdni (Str. 439)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zjechania z pasa ruchu
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zderzenia czołowego
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z drogi (Str. 439)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
uderzenia od tyłu*
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zderzenia czołowego (Str. 440)
•
Aktywacja/dezaktywacja wspomagania
układu kierowniczego na wypadek ryzyka
kolizji z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka (Str. 441)
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zderzenia czołowego
(Str. 442)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
uderzenia od tyłu* (Str. 443)
•
Aktywacja/dezaktywacja wspomagania kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
(Str. 444)
Po automatycznym zadziałaniu funkcji kierowca
zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej:
• Wspomaganie unikania kolizji
Interwencja automat.
UWAGA
To zawsze kierowca decyduje o tym, w jakim
stopniu samochód powinien kierować –
samochód nigdy nie może przejąć kontroli.
436
Powiązane informacje
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od tyłu (Str. 444)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji
Funkcja zależy od wyboru kierowcy — kierowca
może wybrać jej aktywację On lub dezaktywację
Off.
Przełączyć pomiędzy ustawieniem włączonym a wyłączonym za pomocą tego przycisku
z poziomu widoku funkcji
wyświetlacza centralnego.
UWAGA
Gdy funkcja Wspomaganie unikania kolizji
jest dezaktywowana, wyłączone są jej wszystkie funkcje składowe:
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*
Chociaż funkcję tę można dezaktywować,
zaleca się, by kierowca pozostawił ją zawsze
aktywną, ponieważ w większości przypadków
poprawia ona bezpieczeństwo jazdy.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z pasa
ruchu
Zadaniem tej funkcji składowej jest pomaganie
kierowcy w zmniejszeniu ryzyka przypadkowego
zjechania samochodu z drogi poprzez aktywne
kierowanie go z powrotem na jezdnię.
Funkcja jest aktywna w zakresie prędkości
65-140 km/h (40-87 mph) na drogach z dobrze
widocznymi liniami/oznaczeniami bocznymi.
Specjalna kamera monitoruje krawędzie drogi i
linie na jezdni wyznaczające pas ruchu. Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zjechania z pobocza,
samochód zostanie naprowadzony na drogę, a
jeśli interwencja wspomagania układu kierowniczego okaże się niewystarczająca do uniknięcia
takiego zjazdu, uruchomione zostaną także
hamulce.
Funkcja nie interweniuje jednak poprzez wspomaganie kierowania lub uruchomienie hamulców,
jeśli używane są kierunkowskazy. A jeśli funkcja
wykryje, że kierowca aktywnie kieruje samochodem, jej aktywacja zostanie opóźniona.
Po automatycznym zadziałaniu funkcji kierowca
zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej:
• Wspomaganie unikania kolizji
Interwencja automat.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 437
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja „Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu”
to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
•
Funkcja ta nie wykrywa barier, szyn lub
podobnych przeszkód znajdujących się
przy drodze.
•
Funkcja „Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z pasa ruchu”
nie zastępuje uwagi i oceny sytuacji przez
kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z
odpowiednią prędkością, we właściwej
odległości od innych pojazdów i zgodnie z
obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.
Powiązane informacje
•
438
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
Poziom wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z jezdni
Wspomaganie kierowania z uruchomieniem
hamulców
Funkcja ta ma dwa poziomy aktywacji w razie
interwencji:
•
•
Tylko wspomaganie kierowania
Wspomaganie kierowania z uruchomieniem
hamulców
Tylko wspomaganie kierowania
Interwencja poprzez wspomaganie kierowania i hamowanie.
Uruchomienie hamulców pomaga w sytuacjach,
gdy samo wspomaganie kierowania nie jest
wystarczające. Siła hamowania jest automatycznie
dostosowywana do aktualnej sytuacji związanej ze
zjeżdżaniem z drogi.
Interwencja poprzez wspomaganie kierowania.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zjechania z jezdni
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
Funkcja zależy od wyboru kierowcy — kierowca
może wybrać jej aktywację On lub dezaktywację
Off.
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zjechania z pasa ruchu (Str. 437)
Przełączyć pomiędzy ustawieniem włączonym a wyłączonym za pomocą tego przycisku
z poziomu widoku funkcji
wyświetlacza centralnego.
UWAGA
Gdy funkcja Wspomaganie unikania kolizji
jest dezaktywowana, wyłączone są jej wszystkie funkcje składowe:
Ograniczenia wspomagania
kierowania w przypadku ryzyka
zjechania z drogi
W utrudnionych warunkach jazdy funkcja może
mieć trudności z zapewnieniem właściwego
wsparcia kierowcy. W takich sytuacjach zalecane jest wyłączenie tej funkcji.
Przykładowe warunki:
•
•
•
•
•
•
prace drogowe
warunki zimowe
wąskie drogi
zła jakość nawierzchni drogi
bardzo sportowy styl jazdy
złe warunki pogodowe z ograniczeniem
widoczności
•
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu
drogi z niewyraźnymi liniami wyznaczającymi
pas ruchu lub bez takich linii
•
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego
ostre krawędzie lub linie inne niż linie wyznaczające pas ruchu
•
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
Chociaż funkcję tę można dezaktywować,
zaleca się, by kierowca pozostawił ją zawsze
aktywną, ponieważ w większości przypadków
poprawia ona bezpieczeństwo jazdy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 439
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
UWAGA
Funkcja wykorzystuje zintegrowany moduł
kamery i radaru samochodu, którego działanie
podlega pewnym ogólnym ograniczeniom,
patrz punkty „Ograniczenia funkcjonalne
modułu kamery” i „Ograniczenia funkcjonalne
modułu radaru”.
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zderzenia
czołowego
Ta funkcja składowa może pomóc rozproszonemu kierowcy, który nie zauważa, że jego samochód zaczyna zjeżdżać na przeciwny pas ruchu.
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 316)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
Interwencja automat.
Funkcja ta może pomóc poprzez skierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu.
Pojazdy nadjeżdżające z przeciwka
Własny samochód
Funkcja jest aktywna w zakresie prędkości
60-140 km/h (37-87 mph) na drogach z dobrze
widocznymi liniami/oznaczeniami bocznymi.
Jeśli samochód zaczyna zjeżdżać z zajmowanego
pasa ruchu, a jednocześnie z przeciwka nadjeżdża
inny pojazd, funkcja ta może pomóc kierowcy
skierować samochód z powrotem na zajmowany
pas ruchu.
440
Po automatycznym zadziałaniu funkcji kierowca
zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej:
• Wspomaganie unikania kolizji
Powiązane informacje
•
Funkcja nie interweniuje jednak poprzez wspomaganie kierowania, jeśli używane są kierunkowskazy. A jeśli funkcja wykryje, że kierowca aktywnie kieruje samochodem, jej aktywacja zostanie
opóźniona.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja „Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka zderzenia czołowego” to
dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
•
Wspomaganie kierowania jest aktywowane tylko w przypadku dużego ryzyka
zderzenia – dlatego nie wolno czekać na
interwencję funkcji.
•
Funkcja ta nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
•
Aktywacja/dezaktywacja wspomagania
układu kierowniczego na wypadek ryzyka
kolizji z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka (Str. 441)
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka zderzenia czołowego
(Str. 442)
Aktywacja/dezaktywacja
wspomagania układu kierowniczego
na wypadek ryzyka kolizji z
pojazdem nadjeżdżającym z
naprzeciwka
Funkcja zależy od wyboru kierowcy — kierowca
może wybrać jej aktywację On lub dezaktywację
Off.
Przełączyć pomiędzy ustawieniem włączonym a wyłączonym za pomocą tego przycisku
z poziomu widoku funkcji
wyświetlacza centralnego.
UWAGA
Gdy funkcja Wspomaganie unikania kolizji
jest dezaktywowana, wyłączone są jej wszystkie funkcje składowe:
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*
Chociaż funkcję tę można dezaktywować,
zaleca się, by kierowca pozostawił ją zawsze
aktywną, ponieważ w większości przypadków
poprawia ona bezpieczeństwo jazdy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 441
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zderzenia czołowego (Str. 440)
Ograniczenia wspomagania
kierowania w przypadku ryzyka
zderzenia czołowego
W niektórych sytuacjach funkcja ta może mieć
ograniczone działanie i nie zainterweniować, na
przykład:
•
w przypadku małych pojazdów, takich jak
motocykle
•
na drogach, gdzie nie ma wyraźnych linii
wyznaczających pasy ruchu
•
jeśli większa część samochodu zjechała na
sąsiedni pas ruchu
•
poza zakresem prędkości 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
Do innych trudnych sytuacji należą:
•
•
•
•
•
•
442
W tego rodzaju trudnych sytuacjach funkcja może
mieć trudności z zapewnieniem właściwego
wsparcia kierowcy. W takich przypadkach zalecane jest wyłączenie tej funkcji.
UWAGA
Funkcja wykorzystuje zintegrowany moduł
kamery i radaru samochodu, którego działanie
podlega pewnym ogólnym ograniczeniom,
patrz punkty „Ograniczenia funkcjonalne
modułu kamery” i „Ograniczenia funkcjonalne
modułu radaru”.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
zderzenia czołowego (Str. 440)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 316)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
prace drogowe
warunki zimowe
wąskie drogi
zła jakość nawierzchni drogi
bardzo sportowy styl jazdy
złe warunki pogodowe z ograniczeniem
widoczności
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
Ta funkcja składowa może pomóc rozproszonemu kierowcy, który nie zauważa, że jego samochód zaczyna zjeżdżać z zajmowanego pasa
ruchu, a jednocześnie nadjeżdża inny pojazd – z
tyłu lub w martwym polu widoczności.
Funkcja może zainterweniować nawet wtedy, gdy
kierowca celowo zmieni pas ruchu przy użyciu
kierunkowskazów, ale nie zauważając, iż nadjeżdża inny pojazd.
OSTRZEŻENIE
•
•
Wspomaganie kierowania jest aktywowane tylko w przypadku dużego ryzyka
zderzenia – dlatego nie wolno czekać na
interwencję funkcji.
•
Funkcja ta nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Wspomaganie unikania kolizji
Interwencja automat.
Funkcja ta może pomóc poprzez skierowanie samochodu z powrotem na zajmowany pas ruchu.
Inny pojazd w martwym polu widoczności
Jeśli samochód zaczyna zjeżdżać z zajmowanego
pasa ruchu, a jednocześnie inny pojazd znajduje
się w martwym polu widoczności lub nadjeżdża
szybko sąsiednim pasem ruchu, funkcja ta może
pomóc kierowcy skierować samochód z powrotem na zajmowany pas ruchu.
Funkcja „Wspomaganie kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od tyłu” to
dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
Funkcja jest aktywna w zakresie prędkości
60-140 km/h (37-87 mph) na drogach z dobrze
widocznymi liniami/oznaczeniami bocznymi.
Po automatycznym zadziałaniu funkcji kierowca
zostaje o tym poinformowany za pomocą wiadomości tekstowej:
Własny samochód
•
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
•
Aktywacja/dezaktywacja wspomagania kierowania w przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
(Str. 444)
•
Ograniczenia wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od tyłu (Str. 444)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 443
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywacja/dezaktywacja
wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka uderzenia od tyłu*
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
Funkcja zależy od wyboru kierowcy — kierowca
może wybrać jej aktywację On lub dezaktywację
Off.
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
uderzenia od tyłu* (Str. 443)
Przełączyć pomiędzy ustawieniem włączonym a wyłączonym za pomocą tego przycisku
z poziomu widoku funkcji
wyświetlacza centralnego.
UWAGA
Gdy funkcja Wspomaganie unikania kolizji
jest dezaktywowana, wyłączone są jej wszystkie funkcje składowe:
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zjechania z pasa ruchu
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka zderzenia czołowego
•
Wspomaganie kierowania w przypadku
ryzyka uderzenia od tyłu*
Chociaż funkcję tę można dezaktywować,
zaleca się, by kierowca pozostawił ją zawsze
aktywną, ponieważ w większości przypadków
poprawia ona bezpieczeństwo jazdy.
444
Ograniczenia wspomagania
kierowania w przypadku ryzyka
uderzenia od tyłu
W niektórych sytuacjach funkcja ta może mieć
ograniczone działanie i nie zainterweniować, na
przykład:
•
w przypadku małych pojazdów, takich jak
motocykle
•
jeśli większa część samochodu zjechała na
sąsiedni pas ruchu
•
na drogach/pasach ruchu z niewyraźnymi
liniami wyznaczającymi pas ruchu lub bez
takich linii
•
poza zakresem prędkości 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
Do innych trudnych sytuacji należą:
•
•
•
•
•
•
prace drogowe
warunki zimowe
wąskie drogi
zła jakość nawierzchni drogi
bardzo sportowy styl jazdy
złe warunki pogodowe z ograniczeniem
widoczności
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
W tego rodzaju trudnych sytuacjach funkcja może
mieć trudności z zapewnieniem właściwego
wsparcia kierowcy. W takich przypadkach zalecane jest wyłączenie tej funkcji.
•
Ograniczenia funkcjonalne układu BLIS
(Str. 410)
UWAGA
Funkcja wykorzystuje zintegrowany moduł
kamery i radaru samochodu, którego działanie
podlega pewnym ogólnym ograniczeniom,
patrz punkty „Ograniczenia funkcjonalne
modułu kamery” i „Ograniczenia funkcjonalne
modułu radaru”.
Oprócz modułu kamery i radaru funkcja ta wykorzystuje także skierowany do tyłu czujnik radarowy, który ma pewne ogólne ograniczenia, z których kierowca powinien sobie zdawać sprawę –
patrz dodatkowe informacje w punkcie „Ograniczenia funkcjonalne układu BLIS”.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
•
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
uderzenia od tyłu* (Str. 443)
•
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 316)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu kamery
(Str. 389)
•
Ograniczenia funkcjonalne modułu radarowego (Str. 379)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 445
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty
wspomagania kierowania w
przypadku ryzyka kolizji
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące tej funkcji.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Symbol
Komunikat
Działanie
Wspomaganie unikania kolizji
W momencie aktywacji funkcji pojawia się komunikat informujący kierowcę, że funkcja ta została aktywowana.
Interwencja automat.
Czujnik na prz. szybie
Czujnik zablokowany, patrz Instrukcja obsługi
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
446
Wspomaganie kierowania w przypadku ryzyka
kolizji (Str. 436)
Zdolność kamery do monitorowania drogi przed samochodem zostaje ograniczona.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wspomaganie parkowania*
Funkcja wspomagania parkowania może pomagać kierowcy podczas manewrowania w ciasnych miejscach poprzez pokazywanie odległości
od przeszkód za pomocą sygnałów akustycznych w połączeniu z grafiką na wyświetlaczu
centralnym.
Kolor sektorów bocznych zmienia się, w miarę jak
maleje odległość między samochodem a obiektem.
W odległości do około 30 cm (1 stopy) od przeszkody znajdującej się za samochodem lub przed
nim, sygnał jest ciągły, a pole aktywnego czujnika
przy symbolu samochodu jest wypełnione.
Wyświetlacz centralny pokazuje położenie samochodu względem przeszkód.
Podświetlony sektor wskazuje lokalizację przeszkody. Im bliżej samochodu znajduje się symbol
podświetlonego sektora z przodu/z tyłu, tym
mniejsza odległość między samochodem a
wykrytą przeszkodą.
•
Im mniejsza odległość od przeszkody, tym większa częstotliwość sygnałów akustycznych. Odtwarzanie innych dźwięków przez zestaw audio zostaje automatycznie wstrzymane.
Sygnał akustyczny informujący o przeszkodach z
przodu i po bokach jest aktywny, gdy samochód
porusza się, lecz zostaje wyłączony, gdy samochód stoi w miejscu przez około 2 sekundy. Sygnał akustyczny informujący o przeszkodach z tyłu
jest aktywny również wtedy, gdy samochód stoi w
miejscu.
Widok ekranu pokazujący strefy z przeszkodami oraz
sektory czujników.
UWAGA
W odległości do około 25 cm (0,8 stopy) od przeszkody znajdującej się z boku samochodu, sygnał
intensywnie pulsuje, a pole aktywnego sektora
zmienia kolor z POMARAŃCZOWEGO na CZERWONY.
Głośność sygnału wspomagania parkowania
można regulować w czasie trwania sygnału za
pomocą pokrętła [>II] na konsoli środkowej.
Regulacji można również dokonać w widoku górnym w opcji menu Ustawienia.
Ostrzeżenia dźwiękowe są emitowane
tylko wtedy, gdy przeszkody znajdują się
bezpośrednio na torze jazdy samochodu.
Wyjątek stanowi sektor położony najbliżej
symbolu samochodu.
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja Park Assist to dodatkowa funkcja
wspomagająca kierowcę, której zadaniem
jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Czujniki parkowania mają martwe punkty,
w których nie są w stanie wykryć przeszkody.
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
System Park Assist nie zastępuje uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 447
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania z przodu, z
tyłu i po bokach (Str. 448)
•
Aktywacja i dezaktywacja wspomagania parkowania (Str. 450)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu wspomagania parkowania (Str. 450)
•
Zalecana obsługa techniczna układu aktywnego wspomagania parkowania (Str. 451)
•
Symbole i komunikaty układu wspomagania
parkowania (Str. 452)
Układ wspomagania parkowania z
przodu, z tyłu i po bokach
Układ wspomagania parkowania ma różne parametry w zależności od tego, która część samochodu zbliża się do przeszkody.
UWAGA
Układ wspomagania parkowania zostaje wyłączony po włączeniu hamulca postojowego lub
wybraniu położenia P w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów.
Monitorowanie obszaru z przodu
WAŻNE
Gdy zamontowane są dodatkowe światła:
Należy pamiętać, że nie mogą one zasłaniać
czujników – dodatkowe światła mogą zostać
wtedy uznane za przeszkodę.
Monitorowanie obszaru z tyłu
Sygnał ostrzegawczy, dźwięk ciągły przy odległości poniżej około 30 cm (1 stopy) od przeszkody124.
Przednie czujniki układu wspomagania parkowania zostają włączone automatycznie w momencie
uruchomienia silnika. Czujniki te są aktywne przy
prędkościach poniżej 10 km/h (6 mph).
Zakres pomiaru wynosi około 80 cm (2,5 stopy)
przed samochodem.
124Ilustracja
448
ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Sygnał ostrzegawczy, dźwięk ciągły przy odległości poniżej około 30 cm (1 stopy) od przeszkody124/>
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Czujniki tylne zostają aktywowane, gdy samochód
toczy się do tyłu bez włączonego biegu lub dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie cofania.
Monitorowanie obszaru wzdłuż boków
Powiązane informacje
•
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 447)
Pola czujników funkcji Park Assist Pilot w
widoku z kamery parkowania (Str. 459)
Zakres pomiaru wynosi około 1,5 metra (5 stóp)
za samochodem.
Podczas cofania z przyczepą podłączoną do
układu elektrycznego samochodu tylny układ
wspomagania parkowania zostaje automatycznie
wyłączony.
UWAGA
Podczas cofania na przykład z przyczepą lub
bagażnikiem rowerowym zamontowanym na
haku holowniczym (bez oryginalnej instalacji
elektrycznej przyczepy firmy Volvo) może
wystąpić konieczność ręcznego wyłączenia
układu wspomagania parkowania, tak aby
czujniki nie reagowały na te przedmioty.
Sygnał ostrzegawczy, intensywny pulsujący przy odległości poniżej około 25 cm (0,8 stopy) od przeszkody124.
Czujniki boczne układu wspomagania parkowania
zostają włączone automatycznie w momencie
uruchomienia silnika. Czujniki te są aktywne przy
prędkościach poniżej 10 km/h (6 mph).
Zakres pomiaru wynosi około 25 cm (0,8 stopy) z
boków samochodu.
Jednakże zakres wykrywania czujników bocznych
ulega znacznemu zwiększeniu przy większym
kącie skrętu kół przednich, dlatego po obróceniu
kierownicy czujniki te mogą wykrywać przeszkody
znajdujące się w odległości do około 90 cm
(3 stóp) po skosie z tyłu lub z przodu samochodu.
(Patrz także punkt „Pola detekcji czujników bocznych” w części „Pola czujników funkcji Park
Assist Pilot w widoku z kamery parkowania”).
124Ilustracja
ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 449
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Aktywacja i dezaktywacja
wspomagania parkowania
Ograniczenia funkcjonalne układu
wspomagania parkowania
Funkcję wspomagania parkowania można włączać i wyłączać.
W pewnych przypadkach układ wspomagania
parkowania nie jest w stanie wykryć wszystkiego
w każdej sytuacji i dlatego może mieć ograniczone działanie.
Włączanie/wyłączanie
Przednie i boczne czujniki układu wspomagania
parkowania są włączane automatycznie przy rozruchu silnika. Aktywacja tylnych czujników następuje tylko, gdy samochód toczy się do tyłu lub po
włączeniu biegu wstecznego.
Funkcję można włączyć i wyłączyć w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
–
Nacisnąć przycisk Wspomaganie
parkowania w widoku funkcji.
> Funkcja wspomagania parkowania zostanie aktywowana lub dezaktywowana, a
dioda w przycisku zmieni kolor na zielony
lub szary.
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z następujących przykładowych ograniczeń układu wspomagania parkowania:
OSTRZEŻENIE
Gdy widoczny jest ten symbol, a do haka holowniczego
i układu elektrycznego
samochodu jest podłączona
przyczepa, bagażnik na
rowery lub podobne urządzenie, należy zachować
szczególną ostrożność podczas cofania.
Symbol ten informuje o tym, że tylne czujniki
układu wspomagania parkowania są wyłączone i nie ostrzegają przed przeszkodami.
WAŻNE
Obiekty, takie jak łańcuchy, cienkie błyszczące
słupki lub niskie barierki, mogą znajdować się
w „cieniu sygnału” i w tym czasie nie będą
wykrywane przez czujniki – pulsujący dźwięk
może wtedy nieoczekiwanie ustać zamiast
przejść w spodziewany dźwięk ciągły.
Czujniki nie są w stanie wykryć obiektów znajdujących się wysoko, na przykład wystających
ramp załadowczych.
•
W takich sytuacjach należy zachować
zwiększoną ostrożność i wykonywać
manewry/przemieszczać samochód
szczególnie powoli lub przerwać trwający
manewr parkowania – może występować
duże ryzyko uszkodzenia innych pojazdów
lub obiektów, ponieważ informacje przekazywane przez czujniki w takich sytuacjach nie zawsze są wiarygodne.
W samochodach wyposażonych w kamerę wspomagania parkowania funkcję Park Assist Pilot
można włączyć/wyłączyć w odpowiednim widoku
kamery.
Powiązane informacje
•
450
Wspomaganie parkowania* (Str. 447)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
WAŻNE
W pewnych warunkach układ wspomagania
parkowania może generować nieprawidłowe
sygnały ostrzegawcze spowodowane przez
zewnętrzne źródła wysyłające ultradźwięki o
tej samej częstotliwości, którą wykorzystuje
układ.
Zalecana obsługa techniczna
układu aktywnego wspomagania
parkowania
Powiązane informacje
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 447)
Aby układ aktywnego wspomagania parkowania
mógł działać w sposób optymalny, jego czujniki
wymagają regularnego czyszczenia wodą z
dodatkiem szamponu samochodowego.
Jako przykłady takich źródeł można podać
klaksony samochodów, mokre opony poruszające się po asfalcie, hamulce pneumatyczne,
odgłosy dochodzące z układów wydechowych
motocykli itd.
UWAGA
Ponieważ hak holowniczy jest skonfigurowany
w układzie elektrycznym samochodu, jego długość jest uwzględniana przy pomiarze odległości od obiektu znajdującego się z tyłu.
Lokalizacja czujników parkowania125.
Powiązane informacje
•
Wspomaganie parkowania* (Str. 447)
UWAGA
Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające czujniki mogą spowodować przekazywanie nieprawidłowych sygnałów ostrzegawczych albo
ograniczać lub uniemożliwiać działanie czujników.
125UWAGA:
Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 451
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty układu
wspomagania parkowania
Symbole i komunikaty układu wspomagania parkowania mogą pojawiać się na wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu centralnym.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Symbol
Komunikat
Działanie
Tylne czujniki wspomagające parkowanie są wyłączone, więc nie ma ostrzeżeń dźwiękowych
informujących o przeszkodach.
Ukł. wspom. parkow.
Czujniki zablokowane. Wymagane
czyszczenie
Ukł. wspom. parkow.
Funkcja niedostępna Wymagany
serwis
Jeden lub więcej czujników funkcji jest przesłoniętych – sprawdzić i możliwie najszybciej skorygować stan.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
452
Wspomaganie parkowania* (Str. 447)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Kamera wspomagania parkowania*
Linie – włącza/wyłącza linie prowadzące
Kamera wspomagania parkowania może pomóc
kierowcy podczas manewrowania w ciasnych
miejscach poprzez pokazywanie przeszkód na
obrazie z kamery w połączeniu z grafiką na centralnym wyświetlaczu.
Hak hol.* – włącza/wyłącza linię pomocniczą
dla haka holowniczego*128
CTA* – włącza/wyłącza funkcję Cross Traffic
Alert
Kamera wspomagania parkowania jest funkcją
pomocniczą, która włącza się automatycznie po
włączeniu biegu wstecznego lub można ją włączyć ręcznie na wyświetlaczu centralnym.
Przykładowy widok z kamery126.
Powiększ127 – przybliżenie/oddalenie
Widok 360°* – włącza/wyłącza wszystkie
kamery
PAS* – włącza/wyłącza układ wspomagania
parkowania
126Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części
127Podczas przybliżania linie prowadzące zostają wyłączone.
128Nie jest dostępne na wszystkich rynkach.
mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 453
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
OSTRZEŻENIE
•
Kamera parkowania to dodatkowa funkcja
wspomagająca kierowcę, której zadaniem
jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Kamery parkowania mają martwe punkty,
w których nie są w stanie wykryć przeszkody.
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
Obiekty/przeszkody widoczne na ekranie
mogą znajdować się bliżej samochodu niż
może się wydawać na podstawie wyświetlanego obrazu.
•
Kamery parkowania nie zastępują uwagi i
oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w
bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych
pojazdów i zgodnie z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego spoczywa
zawsze na kierowcy.
•
Pola czujników funkcji Park Assist Pilot w
widoku z kamery parkowania (Str. 459)
•
Włączanie kamery wspomagania parkowania
(Str. 460)
•
Ograniczenia funkcjonalne kamery wspomagania parkowania (Str. 461)
•
Zalecana obsługa techniczna kamery parkowania (Str. 462)
•
Symbole i komunikaty kamery wspomagania
parkowania (Str. 463)
•
Aktywacja i dezaktywacja wspomagania parkowania (Str. 450)
•
Cross Traffic Alert* (Str. 413)
Obraz z kamery parkowania
Funkcja może wyświetlać kompleksowy widok
360° oraz indywidualne podglądy z każdej z
czterech kamer: tylnej, przedniej, lewej lub prawej.
Powiązane informacje
•
•
454
Obraz z kamery parkowania (Str. 454)
Linie pomocnicze kamery wspomagania parkowania (Str. 456)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Widok 360°*
Symbol kamery na grafice
przedstawiającej samochód na
wyświetlaczu centralnym pokazuje, która kamera jest włączona.
Jeśli samochód jest ponadto
wyposażony w Układ wspomagania
parkowania*, odległość od przeszkód jest pokazywana w postaci różnobarwnych pól.
Kamera monitorująca obszar z tyłu pokazuje
widok z obszaru znajdującego się z tyłu pojazdu.
W niektórych modelach może być widoczna również część zderzaka oraz hak holowniczy.
Obiekty widoczne na wyświetlaczu centralnym
mogą wydawać się nieco pochylone, co jest normalnym objawem.
Kamery mogą zostać włączone automatycznie lub
ręcznie – patrz punkt „Uruchamianie kamery
wspomagania parkowania”.
„Pole widzenia” kamer parkowania z przybliżonym zasięgiem.
Monitorowanie obszaru z tyłu
Funkcja Widok 360° włącza wszystkie kamery
parkowania, dzięki czemu na wyświetlaczu centralnym mogą być pokazywane cztery strony
samochodu jednocześnie, co pomaga kierowcy
obserwować otoczenie podczas manewrowania z
małą prędkością.
Z widoku 360° można oddzielnie włączyć widok z
każdej kamery:
•
Nacisnąć żądane „pole widzenia” kamery na
ekranie, np. na powierzchni przed/nad
kamerą przednią.
129UWAGA:
Kamera monitorująca obszar z tyłu129 jest umieszczona
nad tablicą rejestracyjną.
Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 455
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Monitorowanie obszaru z przodu
Monitorowanie obszaru po bokach
Linie pomocnicze kamery
wspomagania parkowania
Kamery wspomagania parkowania pokazują
pozycję samochodu względem jego otoczenia
poprzez wyświetlanie linii pomocniczych na ekranie.
Przednia kamera parkowania130 znajduje się w kracie
wlotu powietrza.
Kamery boczne130 znajdują się w obu zewnętrznych lusterkach wstecznych.
Kamera ta może okazać się przydatna na drodze
wyjazdowej o ograniczonej widoczności na boki,
np. przesłoniętej wysokim żywopłotem. Jest ona
aktywna przy prędkościach do 25 km/h (16 mph)
– później kamera przednia zostaje wyłączona.
Kamery boczne pokazują, co znajduje się po
bokach samochodu.
Jeśli samochód nie osiągnie prędkości 50 km/h
(30 mph), a jego prędkość zostanie zredukowana
poniżej 22 km/h (14 mph) w czasie 1 minuty po
wyłączeniu kamery monitorującej obszar z przodu,
kamera ta zostanie włączona ponownie.
Powiązane informacje
•
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 453)
Włączanie kamery wspomagania parkowania
(Str. 460)
Przykład linii pomocniczych131.
130UWAGA:
131Ilustracja
456
Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Linie prowadzące pokazują drogę, po której będą
przemieszczać się skrajne punkty samochodu
przy aktualnym kącie skrętu kierownicy – ułatwia
to parkowanie równoległe, cofanie w ciasnych
miejscach i podłączanie przyczepy.
Pokazywane na ekranie linie prowadzące ulokowane są na poziomie podłoża za samochodem, a
ich położenie jest bezpośrednio związane z
ruchami kierownicy. W ten sposób pokazują kierowcy tor, po jakim samochód będzie się przemieszczać, także podczas skręcania.
Linie pomocnicze układu wspomagania parkowania uwzględniają najbardziej wystające części
samochodu, czyli hak holowniczy, zewnętrzne lusterka wsteczne i narożniki.
UWAGA
WAŻNE
•
Podczas cofania z przyczepą, która nie
jest podłączona do instalacji elektrycznej
samochodu, linie wspomagania parkowania na wyświetlaczu będą pokazywać
przewidywany tor jazdy samochodu, a
nie przyczepy.
•
Należy pamiętać, że po wybraniu widoku z
kamery wstecznej na ekranie jest pokazywany tylko obszar za samochodem. Podczas wykonywania manewrów na biegu
wstecznym uważać na boki i przód samochodu.
•
Żadne linie wspomagania parkowania nie
są pokazywane na ekranie, jeżeli przyczepa jest podłączona do instalacji elektrycznej samochodu.
•
To samo odnosi się do sytuacji odwrotnej
- po włączeniu widoku kamery przedniej
należy uważać na to, co się dzieje w tylnej
części samochodu.
•
Linie pomocnicze wspomagania parkowania nie są pokazywane w przypadku
powiększenia obrazu.
•
Należy pamiętać, że linie wspomagania
parkowania pokazują najkrótszą drogę.
Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę
na boki samochodu, tak aby nie uderzyć
lub nie przejechać czegoś w czasie skręcania kierownicy podczas jazdy do przodu
oraz, aby przód nie uderzył lub nie przejechał czegoś w czasie skręcania kierownicy podczas cofania.
}}
457
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Linie pomocnicze wspomagania parkowania
w widoku 360°*
Linia pomocnicza dla haka holowniczego*
Kamera może ułatwiać podłączanie przyczepy,
wyświetlając linie pomocnicze przedstawiające
hipotetyczną trajektorię haka do przyczepy.
1.
Nacisnąć opcję Hak hol. (1).
> Wyświetlone zostaną linie pomocnicze dla
planowanej „ścieżki” haka holowniczego –
jednocześnie znikną linie pomocnicze
samochodu.
Jednoczesne wyświetlanie linii pomocniczych układu wspomagania parkowania
dla samochodu i haka holowniczego nie
jest możliwe.
2.
Widok 360° z liniami pomocniczymi układu wspomagania parkowania131.
W widoku 360° linie pomocnicze wspomagania
parkowania są pokazywane za, przed oraz z boku
samochodu (w zależności od kierunku jazdy):
•
•
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 453)
Jazda do przodu: Linie przednie
Cofanie: Linie boczne i linie cofania
Gdy wybrana jest kamera przednia lub tylna, linie
pomocnicze zostaną wyświetlone niezależnie od
kierunku jazdy samochodu.
W razie wyboru tylko kamery po jednej stronie,
linie pomocnicze zostaną wyświetlone tylko podczas cofania.
131Ilustracja
458
Nacisnąć Powiększ (2) w sytuacji wymagającej bardziej precyzyjnego manewrowania.
> Obraz kamery zostanie powiększony.
Hak holowniczy z linią pomocniczą131.
Hak hol. – włącza linię pomocniczą dla haka
holowniczego.
Powiększ – przybliżenie/oddalenie.
ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Pola czujników funkcji Park Assist
Pilot w widoku z kamery parkowania
Jeśli samochód jest wyposażony w układ wspomagania parkowania, odległość w widoku 360°
jest pokazywana w postaci barwnych pól dla
każdego czujnika, który wykryje przeszkodę.
Pola detekcji czujników tylnych i przednich
Pola czujników przednich i cofania zmieniają kolor
w miarę zmniejszania się odległości do przeszkody – od ŻÓŁTEGO poprzez POMARAŃCZOWY do CZERWONEGO.
Kolory pól z tyłu
Odległość w metrach (stopach)
Żółty
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Pomarańczowy
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Czerwony
0-0,3 (0-1,0)
Kolory pól z
przodu
Odległość w metrach
(stopach)
Żółty
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Pomarańczowy
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Czerwony
0-0,3 (0-1,0)
W przypadku CZERWONYCH pól czujników pulsujący sygnał dźwiękowy przechodzi w dźwięk
ciągły.
Ekran może wyświetlać kolorowe pola czujników na symbolu samochodu132.
132Ilustracja
Pola detekcji czujników bocznych
Sygnały ostrzegawcze zależą od planowanego
toru jazdy samochodu. Dlatego przy skręconej
kierownicy może także pojawić się ostrzeżenie
przed przeszkodami znajdującymi się po skosie z
przodu lub z tyłu samochodu, a nie bezpośrednio
przed nim lub za nim.
ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
Sektory czujników parkowania, w których mogą być
wykrywane przeszkody132.
Pole lewego przedniego czujnika
Sektor wykrywania przeszkód na planowanym
torze jazdy samochodu do przodu – zależny
od kąta skrętu kierownicy
Sektor z CZERWONYM kolorem pola i intensywnie pulsującym sygnałem dźwiękowym
Pole prawego tylnego czujnika
Sektor wykrywania przeszkód na planowanym
torze jazdy samochodu do tyłu – zależny od
kąta skrętu kierownicy.
}}
459
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Kolor pól bocznych zmienia się w miarę zmniejszania się odległości do przeszkody – od POMARAŃCZOWEGO do CZERWONEGO
Kolor pól bocznych
Odległość w metrach (stopach)
Żółty
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Czerwony
0–0,25 (0–0,8)
W przypadku CZERWONYCH pól czujników pulsujący sygnał dźwiękowy przechodzi w sygnał
intensywnie pulsujący.
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 453)
Włączanie kamery wspomagania
parkowania
22 km/h (14 mph) w ciągu 1 minuty, pod warunkiem że nie przekroczyła 50 km/h (31 mph).
Kamera wspomagania parkowania włącza się
automatycznie po włączeniu biegu wstecznego
lub można ją włączyć ręcznie za pomocą jednego z przycisków funkcyjnych na wyświetlaczu
centralnym.
Pozostałe widoki kamery zostaną wyłączone przy
prędkości 15 km/h (9 mph) i nie zostaną włączone ponownie.
Widok z kamery podczas cofania
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 453)
Po włączeniu biegu wstecznego ekran pokazuje
widok 360°, jeśli ten właśnie widok lub widok z
jednej z kamer bocznych był pokazywany ostatnio,
a w przeciwnym razie zostaje pokazany widok z
tyłu.
Widok z kamery po ręcznym włączeniu
kamery
Włączyć kamerę parkowania za
pomocą tego przycisku w
widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
Ekran pokazuje wtedy początkowo ostatnio pokazywany
widok z kamery. Jednak po każdym uruchomieniu
silnika poprzednio pokazywany widok z boku zostaje zastąpiony widokiem 360°, a poprzednio
pokazywany powiększony widok z tyłu zostaje
zastąpiony widokiem z tyłu.
Automatyczne wyłączenie kamery
Widok z przodu wyłącza się przy prędkości
25 km/h (16 mph), aby rozpraszał kierowcy –
włącza się on ponownie, gdy prędkość spadnie to
460
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Ograniczenia funkcjonalne kamery
wspomagania parkowania
Martwe sektory
Wadliwa kamera
Jeśli któryś z sektorów kamery
jest czarny lub zawiera ten symbol, oznacza to, że kamera nie
działa.
Kamera wspomagania parkowania nie jest w stanie wykryć wszystkiego w każdej sytuacji i dlatego może mieć ograniczone działanie.
Na poniższej ilustracji pokazano
przykład.
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z następujących przykładowych ograniczeń kamery
wspomagania parkowania:
OSTRZEŻENIE
Gdy widoczny jest ten symbol, a do haka holowniczego
i układu elektrycznego
samochodu jest podłączona
przyczepa, bagażnik na
rowery lub podobne urządzenie, należy zachować
szczególną ostrożność podczas cofania.
Symbol ten informuje o tym, że tylne czujniki
układu wspomagania parkowania są wyłączone i nie ostrzegają przed przeszkodami.
UWAGA
Zamontowany z tyłu samochodu bagażnik
rowerowy lub inny element może ograniczać
pole widzenia kamery.
Między polami widzenia kamer występują tzw. „martwe”
obszary.
W widoku 360° przeszkody lub obiekty mogą
„zniknąć” w przerwach pomiędzy poszczególnymi
kamerami.
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że nawet jeśli może się
wydawać, iż zasłonięta jest tylko stosunkowo
niewielka część obrazu, ukryty może być dość
duży sektor. W rezultacie przeszkoda może
pozostać niewykryta aż do momentu, gdy
samochód zajdzie się bardzo blisko niej.
Nie działa lewa kamera samochodu.
Czarny sektor kamery
Czarny sektor kamery pojawia się także w następujących przypadkach, ale wtedy bez symbolu
wadliwej kamery:
•
•
•
otwarte drzwi
otwarte drzwi bagażnika
złożone zewnętrzne lusterko wsteczne.
Warunki oświetleniowe
Obraz z kamery jest dostosowany automatycznie
do panujących warunków oświetlenia. Z tego
}}
461
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
powodu jasność i jakość obrazu na ekranie mogą
ulegać niewielkim wahaniom. Słabe warunki
oświetleniowe mogą spowodować pogorszenie
jakości obrazu.
Powiązane informacje
•
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 453)
Zalecana obsługa techniczna
kamery parkowania
Kamery parkowania znajdujące się obok uchwyty
tylnej tablicy rejestracyjnej, w kracie wlotu powietrza i w obu lusterkach zewnętrznych wymagają
pewnej obsługi technicznej.
Obiektywy kamer należy regularnie przemywać
letnią wodą z dodatkiem szamponu samochodowego, uważając przy tym, aby ich nie zarysować.
UWAGA
Obiektyw kamery należy oczyszczać z brudu,
śniegu i lodu, aby zapewnić optymalne działanie układu. Jest to szczególnie ważne w
warunkach słabego oświetlenia.
Powiązane informacje
•
462
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 453)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Symbole i komunikaty kamery
wspomagania parkowania
Symbole i komunikaty kamery wspomagania parkowania mogą pojawiać się na wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu centralnym.
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Symbol
Komunikat
Działanie
Tylne czujniki wspomagające parkowanie są wyłączone, więc nie ma ostrzeżeń dźwiękowych
ani oznaczeń informujących o przeszkodach.
Kamera jest wyłączona.
Ukł. wspom. parkow.
Czujniki zablokowane. Wymagane
czyszczenie
Ukł. wspom. parkow.
Funkcja niedostępna Wymagany
serwis
Jeden lub więcej czujników funkcji jest przesłoniętych – sprawdzić i możliwie najszybciej skorygować stan.
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
}}
463
WSPOMAGANIE KIEROWCY
||
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
znajdujący się pośrodku prakrótko przycisk
wego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
464
Kamera wspomagania parkowania* (Str. 453)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Układ wspomagania parkowania*
Układ aktywnego wspomagania parkowania
(PAP133) pomaga kierowcy zaparkować samochód lub wyjechać z miejsca postojowego.
OSTRZEŻENIE
•
Układ PAP sprawdza najpierw,
czy miejsce postojowe jest
wystarczająco duże, a jeśli jest,
wprowadza na nie samochód.
Poszczególne operacje oraz
moment ich wykonania są prezentowane na wyświetlaczu centralnym za
pomocą symboli oraz informacji graficznych i tekstowych.
133Park
UWAGA
Funkcja PAP to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest
ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa
jazdy – nie jest ona w stanie poradzić
sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych
warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
Układ PAP nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Funkcja PAP mierzy dostępne miejsce i kieruje samochodem – zadaniem kierowcy jest:
•
obserwowanie przestrzeni dookoła samochodu
•
postępowanie według instrukcji na
wyświetlaczu centralnym
•
włączanie biegów (do tyłu/do przodu) –
dźwięk „ping” sygnalizuje, kiedy kierowca
powinien zmienić bieg
•
kontrolowanie i utrzymywanie bezpiecznej
prędkości
•
hamowanie i zatrzymanie.
Powiązane informacje
•
Warianty parkowania z wykorzystaniem funkcji Park Assist Pilot (Str. 466)
•
Parkowanie z aktywnym wspomaganiem parkowania (Str. 467)
•
Wyjeżdżanie z parkingu z aktywnym wspomaganiem parkowania (Str. 470)
•
Ograniczenia funkcjonalne układu aktywnego
wspomagania parkowania* (Str. 470)
•
Zalecana obsługa techniczna układu aktywnego wspomagania parkowania (Str. 472)
•
Komunikaty układu aktywnego wspomagania
parkowania* (Str. 474)
Assist Pilot
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 465
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Warianty parkowania z
wykorzystaniem funkcji Park Assist
Pilot
Z funkcji Park Assist Pilot PAP134 można korzystać w następujących sytuacjach parkowania.
Parkowanie równoległe
Przy korzystaniu z funkcji Wyjedź z parkingu,
samochód zaparkowany równolegle może również
korzystać z PAP przy wyjeżdżaniu z miejsca
postojowego – patrz punkt „Wyjazd z miejsca
postojowego z aktywną funkcją Park Assist Pilot”.
UWAGA
W przypadku parkowania prostopadłego funkcja wyjazdu z miejsca postojowego PAP
Wyjedź z parkingu nie jest dostępna –
funkcji tej należy używać tylko przy parkowaniu równoległym.
Parkowanie prostopadłe
Powiązane informacje
•
•
Zasada parkowania równoległego
Funkcja PAP parkuje samochód etapami w
następujący sposób:
1.
Wyszukanie miejsca postojowego i sprawdzenie jego wielkości.
2.
Samochód jest wprowadzany na miejsce
postojowe na biegu wstecznym.
3.
Samochód jest zlokalizowany w danym
miejscu na podstawie jazdy do przodu i do
tyłu.
134Park
466
Układ wspomagania parkowania* (Str. 465)
Wyjeżdżanie z parkingu z aktywnym wspomaganiem parkowania (Str. 470)
Zasada działania przy parkowaniu prostopadłym.
Funkcja PAP parkuje samochód etapami w
następujący sposób:
1.
Wyszukanie miejsca postojowego i sprawdzenie jego wielkości.
2.
Samochód zostaje wprowadzony na miejsce
postojowe na biegu wstecznym, a jego pozycja jest korygowana na biegu wstecznym/
biegu do przodu.
Assist Pilot
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Parkowanie z aktywnym
wspomaganiem parkowania
Układ aktywnego wspomagania parkowania
(PAP135) pomaga kierowcy zaparkować samochód w trzech etapach. Funkcja może również
pomóc kierowcy wyjechać z miejsca postojowego.
Układ PAP może zostać włączony, jeśli po uruchomieniu silnika zostaną spełnione następujące
warunki:
•
Do samochodu nie jest podłączona przyczepa
•
Prędkość musi być mniejsza niż 30 km/h
(20 mph).
UWAGA
Funkcja PAP mierzy dostępne miejsce i kieruje samochodem – zadaniem kierowcy jest:
•
obserwowanie przestrzeni dookoła samochodu
•
postępowanie według instrukcji na
wyświetlaczu centralnym
•
włączanie biegów (do tyłu/do przodu) –
dźwięk „ping” sygnalizuje, kiedy kierowca
powinien zmienić bieg
•
kontrolowanie i utrzymywanie bezpiecznej
prędkości
•
hamowanie i zatrzymanie.
Podczas realizacji poszczególnych etapów na
ekranie wyświetlacza centralnego pojawiają się
symbole, elementy graficzne i/lub komunikaty
tekstowe.
135Park
Assist Pilot
Wyszukiwanie i pomiar kontrolny miejsc
postojowych
Funkcję można włączyć w
widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym.
Możliwy jest również dostęp z
widoków kamery.
UWAGA
Podczas wyszukiwania miejsca postojowego
przez układ PAP odległość między samochodem a miejscami postojowymi powinna wynosić od 0,5 do 1,5 metra (od 1,6 do 5,0 stóp).
Parkowanie
Funkcja PAP parkuje samochód etapami w
następujący sposób:
1.
Wyszukanie miejsca postojowego i sprawdzenie jego wielkości.
2.
Samochód jest wprowadzany na miejsce
postojowe na biegu wstecznym.
3.
Samochód znajduje się na miejscu postojowym - system może poprosić kierowcę o
zmianę biegu.
Zasada działania przy parkowaniu równoległym.
}}
467
WSPOMAGANIE KIEROWCY
4.
||
Wybrać Parkowanie równoległe lub
Parkowanie prostopadłe i włączyć bieg
wsteczny.
UWAGA
Funkcja PAP wyszukuje miejsce postojowe,
wyświetla instrukcje i wprowadza samochód
na miejsce parkowania znajdujące się po stronie pasażera. W razie potrzeby samochód
można także zaparkować na miejscu postojowym znajdującym się po stronie kierowcy:
Zasada działania przy parkowaniu prostopadłym.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1.
2.
3.
468
Prędkość jazdy przy parkowaniu równoległym
nie może przekraczać 30 km/h (20 mph), a
przy parkowaniu prostopadłym 20 km/h
(12 mph).
•
Włączyć kierunkowskaz po stronie kierowcy – układ wyszuka wtedy miejsce
postojowe po tej stronie samochodu.
Cofanie na miejsce postojowe
Nacisnąć przycisk Zaparkuj w widoku funkcji
lub w widoku kamery.
> Układ PAP wyszukuje miejsce postojowe i
sprawdza, czy jest wystarczająco duże.
Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu, gdy pole graficzne i komunikat
na wyświetlaczu centralnym poinformują o
znalezieniu odpowiedniego miejsca parkingowego.
> Pojawi się wyskakujące okienko.
Równolegle.
Prostopadle.
Wykonać następujące czynności, aby zaparkować
samochód tyłem:
1.
Sprawdzić, czy obszar za samochodem jest
pusty, a następnie włączyć bieg wsteczny.
2.
Cofać powoli i ostrożnie bez dotykania kierownicy – z prędkością nie większą niż
7 km/h (4 mph).
3.
Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z pola
graficznego i komunikatu na wyświetlaczu
centralnym.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
zakończeniu procedury parkowania. Może wystąpić konieczność poprawienia ustawienia samochodu przez kierowcę. Tylko kierowca jest w stanie stwierdzić, czy samochód jest zaparkowany
poprawnie.
UWAGA
•
Gdy funkcja PAP jest aktywna, należy
trzymać ręce z dala od kierownicy.
•
Należy zadbać o to, by kierownica nie
napotykała na żadne przeszkody i mogła
obracać się swobodnie.
•
Aby uzyskać optymalny rezultat – poczekać, aż kierownica obróci się, a następnie
podjechać do tyłu/do przodu.
Parkowanie na miejscu postojowym
WAŻNE
Odległość, przy której występuje ostrzeżenie,
jest mniejsza, gdy czujniki są używane przez
układ PAP niż wtedy, gdy korzysta z nich
zwykły układ wspomagania parkowania.
Prostopadle.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
Równolegle.
1.
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie D, poczekać, aż kierownica zostanie skręcona i powoli ruszyć do przodu
2.
Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z pola
graficznego i komunikatu na wyświetlaczu
centralnym.
3.
Włączyć bieg wsteczny i powoli cofać.
4.
Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z pola
graficznego i komunikatu na wyświetlaczu
centralnym.
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 465)
Funkcja zostaje automatycznie wyłączona i pojawia się informacja graficzna oraz komunikat o
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 469
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Wyjeżdżanie z parkingu z aktywnym
wspomaganiem parkowania
3.
Funkcja Wyjedź z parkingu może również
pomóc kierowcy wyjechać z miejsca postojowego.
UWAGA
Przy wyjeżdżaniu z miejsca postojowego,
funkcji Wyjedź z parkingu należy używać
tylko przy parkowaniu równoległym – nie
działa ona przy parkowaniu prostopadłym.
Funkcję Wyjedź z parkingu
włącza się w widoku funkcji lub
w widoku kamery na wyświetlaczu centralnym.
Należy się przygotować do zatrzymania
samochodu po otrzymaniu instrukcji z pola
graficznego i komunikatu na wyświetlaczu
centralnym — zastosować się do instrukcji w
taki sam sposób jak w przypadku procedury
parkowania.
Należy pamiętać, że po zakończeniu procedury
kierownica może „odbić” z powrotem - kierowca
musi wówczas ponownie skręcić kierownicę do
maksymalnego wychylenia, aby wyjechać z
miejsca postojowego.
Ograniczenia funkcjonalne układu
aktywnego wspomagania
parkowania*
Układ aktywnego wspomagania parkowania
PAP136 nie jest w stanie wykryć wszystkiego w
każdej sytuacji i dlatego może mieć ograniczone
działanie.
Jeśli układ PAP oceni, że kierowca może wyjechać z miejsca postojowego bez żadnych dodatkowych manewrów, funkcja zostanie wstrzymana,
nawet jeśli kierowca może uznać, że samochód
jest nadal zaparkowany na miejscu postojowym.
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 465)
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1.
Nacisnąć przycisk Wyjedź z parkingu w
widoku funkcji lub w widoku kamery.
2.
W celu wskazania, w którym kierunku samochód ma skręcić, należy włączyć odpowiedni
kierunkowskaz.
136Park
470
Assist Pilot
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
OSTRZEŻENIE
•
Funkcja PAP to dodatkowa funkcja wspomagająca kierowcę, której zadaniem jest
ułatwienie jazdy – nie jest ona w stanie
poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w
każdych warunkach ruchu, pogodowych
oraz drogowych.
•
Należy szczególnie uważać na ludzi i
zwierzęta w pobliżu samochodu.
•
Należy pamiętać, że przednia część samochodu może skręcać w kierunku nadjeżdżających pojazdów podczas manewru
parkowania.
•
•
Obiekty znajdujące się powyżej strefy
wykrywania czujników nie są uwzględniane przy obliczaniu manewru parkowania, co może spowodować, że funkcja
PAP za wcześnie skręci na miejsce
postojowe – z tego powodu należy unikać
takich miejsc postojowych.
Układ PAP nie zastępuje uwagi i oceny
sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność
za prowadzenie samochodu w bezpieczny
sposób, z odpowiednią prędkością, we
właściwej odległości od innych pojazdów i
zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego spoczywa zawsze na
kierowcy.
Kierowca powinien zdawać sobie sprawę z następujących przykładowych ograniczeń układu
aktywnego wspomagania parkowania:
WAŻNE
W pewnych okolicznościach układ PAP nie
jest w stanie znaleźć miejsca postojowego –
jednym z powodów mogą być zakłócenia działania czujników pochodzące z zewnętrznych
źródeł dźwięku, które emitują ultradźwięki o
takiej samej częstotliwości, jaką wykorzystuje
układ wspomagania parkowania.
Przerwanie procedury parkowania
Sekwencja parkowania zostanie przerwana:
•
•
jeśli kierowca poruszy kierownicą
•
jeśli kierowca naciśnie Anuluj na wyświetlaczu centralnym
•
w czasie ingerencji układu ABS lub ESC –
np. gdy koła stracą przyczepność na śliskiej
nawierzchni drogi
•
gdy wspomaganie kierownicy działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas
chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem (patrz punkt „Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości”).
jeśli samochód jedzie zbyt szybko – powyżej
7 km/h (4 mph)
Przyczyna przerwania procedury parkowania zostanie w stosowanych przypadkach określona w
komunikacie na wyświetlaczu centralnym.
Jako przykłady takich źródeł można podać
klaksony samochodów, mokre opony poruszające się po asfalcie, hamulce pneumatyczne,
odgłosy dochodzące z układów wydechowych
motocykli itd.
UWAGA
Jeśli czujniki są pokryte brudem, lodem lub
śniegiem, może to spowodować ograniczenie
ich działania i uniemożliwić pomiar.
Odpowiedzialność kierowcy
Kierowca powinien pamiętać, że PAP jest układem pomocniczym, a nie nieomylną i w pełni
automatyczną funkcją. Dlatego kierowca musi być
gotowy do przerwania procedury parkowania.
Są też pewne szczegóły, o których należy pamiętać podczas parkowania:
•
Odpowiedzialność za sprawdzenie, czy
miejsce wybrane przez układ PAP jest odpo}}
471
WSPOMAGANIE KIEROWCY
wiednie do parkowania, spoczywa zawsze na
kierowcy.
||
•
Nie używać układu PAP, jeśli są założone
łańcuchy przeciwpoślizgowe lub koło zapasowe.
•
Nie używać układu PAP, jeśli z samochodu
wystaje długi ładunek.
•
Intensywne opadu deszczu lub śniegu mogą
spowodować, że układ nieprawidłowo zmierzy
wielkość miejsca postojowego.
•
Podczas poszukiwania i sprawdzania wielkości miejsca postojowego układ PAP może
nie wykryć obiektów znajdujących się głębi
miejsca postojowego.
•
Miejsca postojowe w wąskich przestrzeniach
nie zawsze są odpowiednie, ponieważ przestrzeń wymagana do manewrowania jest zbyt
mała.
•
Należy używać zatwierdzonych opon137
napompowanych do prawidłowego ciśnienia,
ponieważ ma to wpływ na zdolność układu
PAP do zaparkowania samochodu.
•
Układ PAP rozpoczyna działanie od bieżącego położenia zaparkowanego samochodu
– jeśli samochód jest zaparkowany niewłaściwie, opony i obręcze kół mogą ulec uszkodzeniu o krawężnik.
•
Prostopadłe miejsca parkingowe mogą być
pominięte lub oferowane niepotrzebnie, jeśli
137„Zatwierdzone
472
zaparkowany samochód wystaje dalej od
innych zaparkowanych samochodów.
•
Układ PAP jest przeznaczony do parkowania
na prostych ulicach, a nie na ostrych zakrętach lub łukach. Dlatego podczas przeprowadzania pomiaru przez układ PAP samochód
powinien znajdować się w pozycji równoległej
do potencjalnego miejsca postojowego.
Zalecana obsługa techniczna
układu aktywnego wspomagania
parkowania
Aby układ aktywnego wspomagania parkowania
PAP138 mógł działać w sposób optymalny, jego
czujniki wymagają regularnego czyszczenia
wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.
WAŻNE
W przypadku zmiany rozmiaru obręczy kół
i/lub opon na inny dozwolony może zmienić
się obwód koła, co może wiązać się z koniecznością aktualizacji parametrów układu PAP.
Skontaktować się z warsztatem – zaleca się
skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi
Volvo.
Powiązane informacje
•
•
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 465)
Parkowanie z aktywnym wspomaganiem parkowania (Str. 467)
Wspomaganie kierownicy z siłą zależną od
prędkości (Str. 316)
Lokalizacja czujników parkowania139.
UWAGA
Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające czujniki mogą spowodować przekazywanie nieprawidłowych sygnałów ostrzegawczych albo
ograniczać lub uniemożliwiać działanie czujników.
opony” to opony tego samego typu i marki, co opony zamontowane w samochodzie w momencie dostawy z fabryki.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 465)
138Park Assist Pilot
139UWAGA: Ilustracja
ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 473
WSPOMAGANIE KIEROWCY
Komunikaty układu aktywnego
wspomagania parkowania*
wyświetlaczu kierowcy i/lub wyświetlaczu centralnym.
Komunikaty układu aktywnego wspomagania
parkowania PAP140 mogą pojawiać się na
Przykłady przedstawiono w poniższej tabeli.
Komunikat
Działanie
Ukł. wspom. parkow.
Jeden lub więcej czujników funkcji jest przesłoniętych – sprawdzić i możliwie najszybciej skorygować
stan.
Czujniki zablokowane. Wymagane czyszczenie
Ukł. wspom. parkow.
Funkcja niedostępna Wymagany serwis
Układ nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługi - zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Komunikat tekstowy można skasować, naciskając
krótko przycisk
znajdujący się pośrodku prawego zestawu przycisków na kierownicy.
Jeśli komunikat nie znika: Skontaktować się ze
stacją obsługi – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Układ wspomagania parkowania* (Str. 465)
140Park
474
Assist Pilot
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Informacje ogólne na temat opcji
Twin Engine
Model Twin Engine działa jak zwykły samochód,
ale niektóre jego funkcje różnią się od samochodów napędzanych wyłącznie benzyną lub olejem
napędowym. Silnik elektryczny napędza samochód głównie podczas jazdy z niską prędkością,
a silnik benzynowy przy wyższych prędkościach
oraz podczas bardziej aktywnej jazdy.
Wyświetlacz kierowcy pokazuje pewne informacje,
które są unikalne dla modelu Twin Engine - stan
ładowania, wybrany tryb jazdy, odległość do
wyczerpania akumulatora oraz poziom naładowania akumulatora układu hybrydowego.
Podczas prowadzenia samochodu istnieje możliwość wyboru jednego z kilku trybów jazdy, np.
jazdy tylko na napędzie elektrycznym lub, gdy jest
potrzebna większa moc, wykorzystanie zarówno
silnika elektrycznego, jak i benzynowego. Samochód oblicza optymalną kombinację właściwości
jezdnych, wrażeń z jazdy, obciążenia środowiska i
zużycia paliwa zgodnie z wybranym trybem jazdy.
Dla zapewnienia optymalnego działania samochodu ważne jest, aby akumulator układu hybrydowego wraz z powiązanymi elementami napędu
elektrycznego, a także silnik benzynowy i powiązane z nim układy, miały odpowiednią temperaturę roboczą. Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura akumulatora może spowodować znaczne
zmniejszenie jego pojemności. Funkcja przygotowania do jazdy ogrzewa układy napędowe i
476
kabinę samochodu przed rozpoczęciem podróży,
dzięki czemu zmniejszone zostają zużycie elementów i zapotrzebowanie na energię podczas
jazdy. Zwiększa się zasięg akumulatora napędu
hybrydowego
Akumulator układu hybrydowego który napędza
silnik elektryczny ładuje się za pomocą przewodu
ładującego lecz może być także ładowany poprzez
łagodne hamowanie oraz hamowanie silnikiem w
położeniu biegu B. Akumulator układu hybrydowego może być także ładowanie przez silnik
samochodu.
Zewnętrzny odgłos silnika
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że samochód nie emituje
odgłosów pracy silnika, gdy jest napędzany
tylko przez silnik elektryczny i dlatego może
być trudny do zauważenia dla dzieci, pieszych,
rowerzystów i zwierząt. Dotyczy to w szczególności jazdy z niską prędkością, na przykład na
parkingu.
Prąd elektryczny o wysokim napięciu
Ważne informacje
Samochód bez zasilania
Należy pamiętać, że ważne funkcje, takie jak
hamulce i układ wspomagania kierownicy nie
działają, gdy samochód jest pozbawiony zasilania.
OSTRZEŻENIE
W przypadku rozładowania silnika elektrycznego i wyłączenia silnika spalinowego zahamowanie samochodu jest niemożliwe.
Holowanie jest niedozwolone
Holowanie modelu Twin Engine jest niedozwolone, ponieważ spowoduje to uszkodzenie silnika
elektrycznego.
OSTRZEŻENIE
Wiele podzespołów samochodu jest zasilanych prądem elektrycznym o wysokim napięciu, który może być niebezpieczny w przypadku nieprawidłowej interwencji. Prace przy
tych podzespołach oraz przy wszystkich przewodach koloru pomarańczowego może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
Nie dotykać żadnych elementów, które nie zostały
wyraźnie opisane w instrukcji obsługi.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Powiązane informacje
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
•
•
•
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 97)
•
•
Akumulator układu hybrydowego (Str. 702)
Tryby jazdy (Str. 522)
Włączanie i wyłączanie funkcji przygotowania
do jazdy (Str. 252)
Czynniki wpływające na zasięg podczas jazdy
na napędzie elektrycznym (Str. 539)
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 515)
•
Awaryjne holowanie samochodu (Str. 560)
Ładowanie akumulatora układu
hybrydowego
OSTRZEŻENIE
Wymianę podzespołów akumulatora hybrydowego należy przeprowadzać wyłącznie w
warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Oprócz tradycyjnego zbiornika paliwa samochód
jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy
(akumulator układu hybrydowego).
Do ładowania akumulatora układu hybrydowego
służy przewód ładujący, który znajduje się w
schowku w przestrzeni bagażowej.
UWAGA
Firma Volvo zaleca stosowanie przewodu
ładującego z IEC 62196 i IEC 61851, który
obsługuje monitorowanie temperatury.
Czas potrzebny do naładowania akumulatora
układu hybrydowego zależy od wartości prądu
ładowania.
UWAGA
Pojemność akumulatora układu hybrydowego
zmniejsza się nieco w trakcie użytkowania
wraz z wiekiem, co może spowodować zwiększenie wykorzystania silnika benzynowego,
które pociąga za sobą nieco większe zużycie
paliwa.
Uchwyt przewodu ładującego i gniazdo do ładowania.
Stan ładowania jest wskazywany na trzy sposoby:
•
Wskaźniki na skrzynce sterowniczej przewodu ładującego.
•
Lampka kontrolna w gnieździe ładowania
samochodu.
•
Ilustracja i opis na wyświetlaczu kierowcy.
Ładowanie akumulatora rozruchowego ma
miejsce w trakcie ładowania akumulatora układu
hybrydowego i zostaje zakończone, gdy akumulator ten jest w pełni naładowany.
}}
477
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
||
Jeśli temperatura akumulatora układu hybrydowego jest niższa niż -10 º (14 ºF) lub wyższa niż
40 ºC (104 ºF), może to spowodować zmianę
działania niektórych funkcji samochodu lub ich
wyłączenie, ponieważ poza podanym zakresem
temperatury pojemność akumulatora ulega
zmniejszeniu.
Ładowanie przez silnik benzynowy
Na niektórych rynkach skrzynka sterownicza jest
montowana w stacji ładowania, podłączonej do
głównej sieci zasilającej. W takiej sytuacji, przewód ładujący nie ma własnej skrzynki sterowniczej. Zamiast tego do podłączenia przewodu ładującego do stacji ładowania używa się specjalnego
przyłącza. Należy przestrzegać instrukcji korzystania ze stacji ładowania.
•
•
•
Samochód generuje prąd do ładowania akumulatora i
akumulator jest ładowany np. po delikatnym naciśnięciu
pedału hamulca lub podczas hamowania silnikiem w
trakcie zjazdu ze wzniesienia.
Samochód może także wytwarzać energię do
ładowania akumulatora układu hybrydowego.
•
•
1 Norma
478
europejska - EN 61851-1.
Akumulator układu hybrydowego może być
także ładowany przez silnik spalinowy samochodu.
Powiązane informacje
Praca na napędzie elektrycznym nie jest możliwa,
jeśli temperatura akumulatora jest za niska lub za
wysoka. Wówczas po wybraniu trybu jazdy PURE
włączony zostanie silnik spalinowy.
Ładowanie ze stacjonarną skrzynką
sterowniczą zgodnie z trybem 31
•
Akumulator napędu hybrydowego jest doładowywany przy lekkim naciśnięciu pedału
hamulca. Energia kinetyczna samochodu jest
wtedy zamieniana na energię elektryczną
wykorzystywaną do ładowania akumulatora
układu hybrydowego.
W pozycji biegu B samochód wykorzystuje
hamowanie silnikiem elektrycznym po zwolnieniu pedału przyspieszenia i jednocześnie
ładowany jest akumulator układu hybrydowego.
Przewód ładujący (Str. 480)
Prąd ładowania (Str. 479)
Otwieranie i zamykanie klapki gniazda ładowania (Str. 483)
•
Rozpoczęcie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 483)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 492)
•
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego (Str. 487)
•
Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe do
ładowania samochodu (Str. 486)
•
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy w
samochodzie (Str. 490)
•
Symbole i komunikaty związane z napędem
Twin Engine na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 494)
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 515)
•
•
Zmiana trybu jazdy (Str. 527)
Długotrwałe przechowywanie samochodów z
akumulatorami napędu hybrydowego
(Str. 496)
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Prąd ładowania
UWAGA
Prąd ładowania jest wykorzystywany do ładowania akumulatora hybrydowego oraz przygotowania samochodu do jazdy. Do ładowania służy
przewód ładujący podłączony do gniazda do
ładowania samochodu i gniazda 230 V2 (prądu
zmiennego).
Gdy przewód ładujący jest aktywowany, na
wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat i
zapala się lampka w gnieździe ładowania samochodu. Prąd ładowania jest głównie wykorzystywany do ładowania akumulatora, ale także do
przygotowania samochodu do jazdy. Podczas
ładowania akumulatora układu hybrydowego
samochodu ładowany jest także akumulator rozruchowy.
WAŻNE
Nie wolno odłączać przewodu ładującego od
gniazda 230 V (prądu zmiennego) w trakcie
ładowania – istnieje wtedy ryzyko uszkodzenia
gniazda 230 V. Zawsze należy najpierw zatrzymać ładowanie przed odłączeniem przewodu
ładującego od gniazda do ładowania samochodu, a następne od gniazda 230 V.
2
•
W przypadku bardzo niskiej lub bardzo
wysokiej temperatury otoczenia, część
prądu ładowania zostanie wykorzystana
do ogrzewania/chłodzenia akumulatora
układu hybrydowego i kabiny pasażerskiej, co powoduje wydłużenie czasu
ładowania.
•
Włączenie funkcji przygotowania do jazdy
powoduje wydłużenie czasu ładowania. O
ilości potrzebnego czasu decyduje głównie temperatura zewnętrzna.
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 492)
Bezpiecznik
Zwykle do jednego obwodu jest podłączonych
wiele odbiorników 230 V, co oznacza, że z tego
samego bezpiecznika mogą korzystać dodatkowe
odbiorniki (np. oświetlenie, odkurzacz, wiertarka
elektryczna itp.).
Powiązane informacje
•
•
Przewód ładujący (Str. 480)
•
Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe do
ładowania samochodu (Str. 486)
•
Włączanie i wyłączanie funkcji przygotowania
do jazdy (Str. 252)
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy w
samochodzie (Str. 490)
Napięcie w gnieździe może być inne w zależności od rynku.
479
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Przewód ładujący
Przewód ładujący ze skrzynką sterowniczą służy
do ładowania akumulatora układu hybrydowego
samochodu.
OSTRZEŻENIE
•
•
Wysokie napięcie w przewodzie ładującym. Kontakt z wysokim napięciem może
spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
•
Nie używać przewodu ładującego, jeśli
jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Uszkodzony lub niedziałający przewód
ładujący wolno naprawiać wyłącznie w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
•
Używać wyłącznie przewodu ładującego
dostarczonego wraz z samochodem lub przewodu zastępczego zalecanego przez Volvo.
Dane techniczne przewodu ładującego
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
480
IP67
-32 ºC do 50 ºC
(-25 ºF do 122 ºF)
Dzieci przebywające w pobliżu podłączonego przewodu ładującego powinny być
pod opieką.
•
Przewód ładujący znajduje się w schowku pod podłogą
przestrzeni bagażowej.
OSTRZEŻENIE
Przewód ładujący ma wbudowany automatyczny wyłącznik. Do ładowania wolno
używać wyłącznie uziemionych i dopuszczonych gniazd.
•
Przewód ładujący należy zawsze umieszczać w taki sposób, by uniemożliwić
przejechanie po nim, nadepnięcie,
potknięcie się i inne zdarzenia prowadzące do szkód lub obrażeń ciała.
Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego przed przystąpieniem do jej czyszczenia.
•
Nie wolno podłączać przewodu ładującego do przedłużacza lub listwy zasilającej.
Należy także postępować zgodnie z instrukcją
producenta dotyczącą użytkowania przewodu
ładującego i jego elementów.
WAŻNE
Razem z przewodem ładującym nie wolno
podłączać wielu wtyczek, przedłużaczy, zabezpieczenia nadnapięciowego ani podobnych
urządzeń, ponieważ może to stwarzać zagrożenie pożarem, porażeniem prądem elektrycznym itp.
Adaptera między gniazdem 230 V (prądu
zmiennego) a przewodem ładującym wolno
używać tylko wtedy, gdy posiada on dopuszczenie zgodnie z normami IEC 61851 i IEC
62196.
WAŻNE
Nie wolno odłączać przewodu ładującego od
gniazda 230 V (prądu zmiennego) w trakcie
ładowania – istnieje wtedy ryzyko uszkodzenia
gniazda 230 V. Zawsze należy najpierw zatrzymać ładowanie przed odłączeniem przewodu
ładującego od gniazda do ładowania samochodu, a następne od gniazda 230 V.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
WAŻNE
Przewód ładujący należy czyścić czystą ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Nie używać środków chemicznych ani
rozpuszczalników.
Nie wolno dopuścić do zawilgocenia lub zalania przewodu ładującego i elementów jego
osprzętu.
WAŻNE
Unikać wystawiania skrzynki sterowniczej i jej
wtyczki na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. W takim przypadku istnieje
ryzyko, że zabezpieczenie przed przegrzaniem
wbudowane we wtyczkę ograniczy lub przerwie ładowanie akumulatora układu hybrydowego.
Wyłącznik ziemnozwarciowy na
przewodzie ładującym
Skrzynka sterownicza przewodu ładującego ma
wbudowany wyłącznik ziemnozwarciowy, który
zabezpiecza samochód i chroni użytkownika
przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku usterki układu.
OSTRZEŻENIE
•
Zabezpieczenie nadnapięciowe przewodu
ładującego pomaga chronić układ ładowania samochodu, ale nie może zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do przeciążenia.
•
Nie wolno korzystać z gniazd elektrycznych, które są w sposób widoczny zużyte
lub uszkodzone. Może to doprowadzić do
pożaru lub poważnych obrażeń ciała.
•
Nie wolno podłączać przewodu ładującego do przedłużacza.
•
Obsługę techniczną lub wymianę akumulatora układu hybrydowego może wykonać
wyłącznie przeszkolony, wykwalifikowany
technik serwisu Volvo.
OSTRZEŻENIE
Do ładowania akumulatora układu hybrydowego wolno używać wyłącznie uziemionych i
dopuszczonych gniazd 230 V (prądu zmiennego). Jeśli parametry gniazda lub obwodu
bezpiecznika są nieznane, należy zwrócić się o
ich sprawdzenie do elektryka z uprawnieniami.
Ładowanie prądem przewyższającym parametry obwodu bezpiecznika może spowodować
pożar lub uszkodzenie obwodu.
WAŻNE
Powiązane informacje
•
Wyłącznik ziemnozwarciowy na przewodzie
ładującym (Str. 481)
•
Monitorowanie temperatury przewodu ładującego (Str. 482)
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
Wyłącznik ziemnozwarciowy nie chroni
gniazda/instalacji elektrycznej 230 V (prądu
zmiennego).
}}
481
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Monitorowanie temperatury
przewodu ładującego
||
W celu umożliwienia bezpiecznego ładowania
akumulatora układu hybrydowego samochodu
skrzynka sterownicza przewodu ładującego i
wtyczka zostały wyposażone we wbudowane
urządzenia monitorujące temperaturę.
Temperatura jest monitorowana przez moduł sterujący i wtyczkę.
UWAGA
Lampki LED3 skrzynki sterowniczej.
Lampka LED 1
Lampka LED 2
W przypadku zadziałania wbudowanego wyłącznika ziemnozwarciowego skrzynki sterowniczej
lampka LED 2 będzie miga na czerwono, a
lampka LED 1 zgaśnie – sprawdzić gniazdo
230 V (prądu zmiennego).
Powiązane informacje
•
•
3
482
Przewód ładujący (Str. 480)
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego (Str. 487)
LED (Light Emitting Diode)
Firma Volvo zaleca stosowanie przewodu
ładującego z IEC 62196 i IEC 61851, który
obsługuje monitorowanie temperatury.
Monitorowanie w module sterującym
Ładowanie zostanie wyłączone, jeśli temperatura
modułu sterującego będzie za wysoka. Ma to na
celu zabezpieczyć elektronikę. Może tak się zdarzyć przykładowo przy wysokich temperaturach
zewnętrznych, i/lub przy bezpośrednim i silnym
nasłonecznieniu modułu sterującego.
Monitorowanie wtyczki
Jeśli temperatura źródła zasilania, do którego jest
podłączony przewód ładujący będzie za wysoka,
natężenie prądu ładującego zostanie ograniczone.
Jeśli temperatura przekroczy poziom krytyczny,
ładowanie zostanie całkowicie wstrzymane.
WAŻNE
Jeśli funkcja monitorowania temperatury wielokrotnie automatycznie zmniejszyła poziom
prądu ładowania, trzeba znaleźć i usunąć przyczyny przegrzewania się układu.
Powiązane informacje
•
Przewód ładujący (Str. 480)
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Otwieranie i zamykanie klapki
gniazda ładowania
WAŻNE
Ustawić pokrywę gniazda do ładowania w taki
sposób, by nie uszkodziła lakieru (np. przy
porywistym wietrze).
Klapkę gniazda ładowania akumulatora układu
hybrydowego otwiera się ręcznie.
Zamknąć pokrywę gniazda do ładowania w
odwrotnej kolejności.
UWAGA
Ponieważ podczas jazdy pokrywa/drzwi
bagażnika są zablokowane, aby otworzyć
pokrywę/drzwi bagażnika, trzeba ponownie
odblokować zamki samochodu.
Powiązane informacje
Najpierw odblokować zamki samochodu za
pomocą kluczyka z pilotem zdalnego sterowania.
Nacisnąć tylną część pokrywy i puścić ją.
Otworzyć pokrywę.
•
Rozpoczęcie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 483)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 492)
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
Rozpoczęcie ładowania
akumulatora układu hybrydowego
Akumulator układu hybrydowego samochodu
jest ładowany za pomocą przewodu ładującego,
podłączonego między samochodem a gniazdem
230 V4 (prądu zmiennego).
Używać wyłącznie przewodu ładującego dostarczonego wraz z samochodem lub przewodu
zastępczego zalecanego przez Volvo.
WAŻNE
Nie wolno podłączać przewodu ładującego,
jeżeli zachodzi ryzyko wystąpienia burzy z piorunami lub wyładowań atmosferycznych.
UWAGA
Firma Volvo zaleca stosowanie przewodu
ładującego z IEC 62196 i IEC 61851, który
obsługuje monitorowanie temperatury.
Zdjąć osłonę gniazda do ładowania i zamocować ją w uchwycie wewnątrz pokrywy. Upewnić się, czy gumowe taśmy osłony są wygięte
w dół, aby zapobiec wypadnięciu osłony z
uchwytu.
4
Napięcie w gnieździe może być inne w zależności od rynku.
}}
483
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
||
OSTRZEŻENIE
•
•
484
Ładowanie akumulatora napędu hybrydowego jest dozwolone tylko z homologowanego i uziemionego gniazda 230 V5
lub ze stacji ładowania poprzez osobny
przewód ładujący (Mode 3), dostarczony
przez firmę Volvo.
•
Wyłącznik ziemnozwarciowy skrzynki sterowniczej chroni samochód, ale nadal istnieje ryzyko przeciążenia sieci 230 V.
•
Unikać korzystania ze zużytych lub uszkodzonych gniazd, ponieważ ich użycie grozi
szkodami spowodowanymi pożarem i/lub
obrażeniami ciała.
•
•
5
Akumulator napędu hybrydowego należy
ładować wyłącznie maksymalnie dozwolonym prądem ładowania lub niższym zgodnie z obowiązującymi zaleceniami lokalnymi i krajowymi dla ładowania napędów
hybrydowych z gniazd/wtyczek 230 V
(prądu zmiennego).
OSTRZEŻENIE
•
•
Przewód ładujący ma wbudowany automatyczny wyłącznik. Do ładowania wolno
używać wyłącznie uziemionych i dopuszczonych gniazd.
Dzieci przebywające w pobliżu podłączonego przewodu ładującego powinny być
pod opieką.
•
Wysokie napięcie w przewodzie ładującym. Kontakt z wysokim napięciem może
spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
•
Nie używać przewodu ładującego, jeśli
jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Uszkodzony lub niedziałający przewód
ładujący wolno naprawiać wyłącznie w
warsztacie – zaleca się skorzystanie z
autoryzowanej stacji obsługi Volvo.
•
Przewód ładujący należy zawsze umieszczać w taki sposób, by uniemożliwić
przejechanie po nim, nadepnięcie,
potknięcie się i inne zdarzenia prowadzące do szkód lub obrażeń ciała.
•
Odłączyć ładowarkę od gniazda sieciowego przed przystąpieniem do jej czyszczenia.
Nie wolno używać przedłużaczy.
Nie wolno używać adapterów.
Lub podobnych gniazd z innym napięciem prądu zmiennego, w zależności od rynku.
•
Nie wolno podłączać przewodu ładującego do przedłużacza lub listwy zasilającej.
Należy także postępować zgodnie z instrukcją
producenta dotyczącą użytkowania przewodu
ładującego i jego elementów.
WAŻNE
Sprawdzić, czy gniazdo 230 V (prądu zmiennego) ma odpowiednie zasilanie do ładowania
pojazdów elektrycznych – w razie wątpliwości
gniazdo musi zostać sprawdzone przez
wykwalifikowanego specjalistę.
Wyjąć przewód ładujący ze schowka pod podłogą
przestrzeni bagażowej. Należy pamiętać o wyłą-
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
czeniu samochodu przed rozpoczęciem ładowania.
4.
Zamocować osłonę uchwytu ładowania na
miejscu, jak pokazano.
Podłączyć przewód ładujący do gniazda
230 V. Nie wolno nigdy używać przedłużacza.
WAŻNE
Aby uniknąć uszkodzenia lakieru, np. w przypadku silnego wiatru, osłonę uchwytu ładowania należy umieścić w taki sposób, żeby nie
dotykała samochodu.
Uchwyt przewodu ładującego zostaje zamocowany/zablokowany i ładowanie rozpoczyna
się w przeciągu 5 sekund. Po rozpoczęciu
ładowania dioda LED przy gnieździe do ładowania miga zielonym światłem. Na wyświetlaczu kierowcy jest widoczny pozostały przybliżony czas ładowania oraz ewentualna informacja o nieprawidłowym działaniu układu
ładowania.
Ładowanie akumulatora może zostać przerwane na chwilę, jeśli zostaną odblokowane
zamki samochodu:
•
i zostaną otwarte drzwi – ładowanie zostanie wznowione w ciągu kilku minut.
•
bez otwarcia drzwi - zamki zostaną
ponownie zablokowane automatycznie.
Ładowanie zostanie wznowione po
1 minucie.
WAŻNE
Otworzyć pokrywę gniazda do ładowania i
zdjąć osłonę gniazda. Zdjąć osłonę uchwytu
ładowania, a następnie wcisnąć uchwyt do
końca do gniazda w samochodzie.
Nie wolno odłączać przewodu ładującego od
gniazda 230 V (prądu zmiennego) w trakcie
ładowania – istnieje wtedy ryzyko uszkodzenia
gniazda 230 V. Zawsze należy najpierw zatrzymać ładowanie przed odłączeniem przewodu
ładującego od gniazda do ładowania samochodu, a następne od gniazda 230 V.
Podczas ładowania pod samochodem może
zebrać się kałuża wody odprowadzanej z układu
}}
485
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
||
klimatyzacji. Jest to normalne i ma związek z chłodzeniem akumulatora układu hybrydowego.
Sygnalizacja stanu ładowania w
gnieździe do ładowania samochodu
Powiązane informacje
Gniazdo do ładowania sygnalizuje stan ładowania za pomocą diody LED.
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
•
Otwieranie i zamykanie klapki gniazda ładowania (Str. 483)
•
Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe do
ładowania samochodu (Str. 486)
•
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy w
samochodzie (Str. 490)
•
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego (Str. 487)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 492)
Działanie
Biały
Światło LED.
Żółty
Tryb oczekiwaniaA – oczekiwanie na rozpoczęcie ładowania.
Miga na zielono
Trwa ładowanieB.
Zielony
Ładowanie zakończoneC.
Czerwony
Wystąpiła usterka.
A
B
C
Lokalizacja diody LED w gnieździe ładowania samochodu.
Dioda LED pokazuje aktualny stan trwającego
procesu ładowania. Jeśli dioda LED nie świeci
się, sprawdzić, czy przewód jest prawidłowo podłączony do gniazda sieciowego i do gniazda w
samochodzie. Biała, czerwona i żółta dioda zapalają się po włączeniu oświetlenia kabiny pasażerskiej i pozostają zapalone przez pewien czas po
wyłączaniu oświetlenia kabiny.
486
Diody LED
świecą
Na przykład po otwarciu drzwi lub jeśli uchwyt przewodu ładującego nie został zablokowany.
Im wolniejsze pulsowanie, tym bliżej pełnego naładowania.
Gaśnie po chwili.
Powiązane informacje
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
•
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy w
samochodzie (Str. 490)
•
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego (Str. 487)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 492)
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Stan ładowania w skrzynce
sterowniczej przewodu ładującego
Lampka LED 1
Lampka LED 2
Różne wskaźniki w skrzynce sterowniczej przewodu ładującego pokazują stan trwającego ładowania, a także stan po zakończeniu ładowania.
Lampki LED6 skrzynki sterowniczej.
6
LED (Light Emitting Diode)
}}
487
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
||
488
LED 1
LED 2
Stan
Działanie
Zalecane działanie
Miga na niebiesko, pomarańczowo i czerwono
Miga na niebiesko, pomarańczowo i czerwono
Inicjalizacja
Samodiagnostyka
Poczekać, aż samodiagnostyka zakończy się.
Świeci się na
niebiesko
Nie świeci się
Stan gotowości
Przewód ładujący nie jest podłączony
do samochodu.
Podłączyć przewód ładujący do gniazda do ładowania
samochodu.
Miga na niebiesko
Nie świeci się
Stan gotowości
Ładowanie jest możliwe, ale nie zostało
włączone przez układ elektroniczny
samochodu.
Poczekać, aż ładowanie rozpocznie się.
Miga na niebiesko
Miga na niebiesko
Trwa ładowanie.
•
Układ elektroniczny samochodu
rozpoczął ładowanie.
•
Trwa ładowanie.
Nie świeci się
Miga na pomarańczowo
Trwa ładowanie.
Funkcja monitorowania temperatury
wykryła zwiększoną temperaturę. Ładowanie jest kontynuowane, ale ze zredukowaną mocą.
Wznowić ładowanie. Jeśli problem utrzymuje się – skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.
Nie świeci się
Świeci się na
pomarańczowo
Ładowanie nie
jest możliwe.
Zadziałał układ monitorowania temperatury gniazda 230 V.
Wznowić ładowanie. Jeśli problem utrzymuje się – skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.
Nie świeci się
Miga na czerwono
Ładowanie nie
jest możliwe.
Zadziałał wyłącznik ziemnozwarciowy
na przewodzie ładującym.
1.
Odłączyć przewód ładujący od gniazda 230 V.
2.
Wyłącznik ziemnozwarciowy zostanie wyzerowany po
10 sekundach i skrzynka sterownicza uruchomi się
ponownie.
3.
Podłączyć przewód ładujący do gniazda 230 V.
4.
Jeśli problem utrzymuje się – skonsultować się z
wykwalifikowanym specjalistą.
Poczekać, aż akumulator zostanie całkowicie naładowany.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
LED 1
LED 2
Stan
Działanie
Zalecane działanie
Miga na czerwono
Świeci się na
czerwono
Ładowanie nie
jest możliwe.
Przewód ładujący podłączony do nieuziemionego gniazda 230 V.
Podłączyć przewód ładujący do uziemionego gniazda
230 V. Jeżeli problem się utrzymuje — skonsultować się
z wykwalifikowanym fachowcem
Miga na czerwono
Miga na czerwono
Ładowanie nie
jest możliwe.
Usterka wewnętrzna. Przewód ładujący
jest uszkodzony i trzeba go naprawić.
Skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą.
Powiązane informacje
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
•
Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe do
ładowania samochodu (Str. 486)
•
Stan ładowania na wyświetlaczu kierowcy w
samochodzie (Str. 490)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 492)
489
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Stan ładowania na wyświetlaczu
kierowcy w samochodzie
widoczna tak długo, dopóki działa wyświetlacz
kierowcy.
Wyświetlacz kierowcy wskazuje stan naładowania graficznie oraz tekstowo. Informacja jest
Grafika
A
490
Komunikat
Działanie
Całkowite naładowanie o: [Czas] jest wyświetlane razem z animacją
w postaci pulsującego na niebiesko światła na przewodzie ładującym.
Ładowanie jest kontynuowane i pojawia się informacja o przybliżonym czasie osiągnięcia stanu pełnego naładowania akumulatora.
Pojawia się napis Ładowanie zakończone. Wyświetlana jest ilustracja
samochodu, a dioda LED przy gnieździe ładowania świeci na zielono.
Akumulator jest całkowicie naładowany.
Pojawia się napis Błąd ładowania. Dioda LED przy gnieździe ładowania
świeci na czerwono.
Wystąpiła usterka, należy sprawdzić podłączenie przewodu
ładującego do gniazda ładowania samochodu i gniazda
230 VA (prądu zmiennego).
Napięcie w gnieździe może być inne w zależności od rynku.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
UWAGA
Wyświetlacz kierowcy zostanie wygaszony,
jeśli nie będzie używany przez jakiś czas. W
celu ponownej aktywacji wyświetlacza należy:
•
•
•
nacisnąć pedał hamulca
otworzyć drzwi
przełączyć samochód w położenie wyłącznika zapłonu I, przekręcając pokrętło
START zgodnie z ruchem wskazówek
zegara i puszczając je.
Powiązane informacje
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
•
Symbole i komunikaty związane z napędem
Twin Engine na wyświetlaczu kierowcy
(Str. 494)
•
Sygnalizacja stanu ładowania w gnieździe do
ładowania samochodu (Str. 486)
•
Stan ładowania w skrzynce sterowniczej
przewodu ładującego (Str. 487)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 492)
491
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Kończenie ładowania akumulatora
układu hybrydowego
W celu zakończenia ładowania należy odblokować samochód, odłączyć przewód ładujący od
gniazda ładowania samochodu, a następnie od
gniazda 230 V7 (prądu zmiennego).
WAŻNE
Przed odłączeniem przewodu ładującego od
gniazda do ładowania samochodu trzeba
odblokować samochód przyciskiem odblokowania na kluczyku z pilotem zdalnego sterowania. Trzeba to zrobić nawet wtedy, gdy drzwi
samochodu zostały już odblokowane. Jeśli
samochód nie zostanie odblokowany przyciskiem odblokowania, może dojść do uszkodzenia przewodu ładującego lub układu.
Odblokować zamki samochodu za pomocą
kluczyka z pilotem zdalnego sterowania –
ładowanie zostanie zakończone, a zablokowany uchwyt przewodu ładującego zostanie
zwolniony/odblokowany.
UWAGA
Zawsze należy odblokować samochód, tak aby
zatrzymać ładowanie przed odłączeniem od
gniazda 230 V (prądu zmiennego). Należy
pamiętać, że przewód ładujący musi zostać
odłączony od gniazda ładowania samochodu
przed odłączeniem od gniazda 230 V, z jednej
strony po to, aby uniknąć uszkodzenia systemu, a z drugiej strony po to, aby uniknąć
niezamierzonego zatrzymania ładowania.
7
492
Odłączyć przewód od gniazda ładowania
samochodu, założyć osłonę gniazda ładowania i zamknąć klapkę.
Odłączyć przewód od gniazda 230 V.
Umieścić przewód ładujący w schowku pod
podłogą przestrzeni bagażowej.
Przewód ładujący zostaje
automatycznie zablokowany
Jeśli przewód ładujący nie zostanie odłączony od
gniazda do ładowania, zostanie ponownie automatycznie zablokowany krótko po odblokowaniu
w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu naładowania i zasięgu, a także dla ułatwienia przygotowania samochodu do jazdy. Przewód ładujący
można ponownie odłączyć, gdy samochód zostanie odblokowany za pomocą kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania. W samochodach z funkcją
Passive Entry* do zablokowania i odblokowania
można użyć uchwytu.
Napięcie w gnieździe może być inne w zależności od rynku.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Powiązane informacje
•
Otwieranie i zamykanie klapki gniazda ładowania (Str. 483)
•
•
Przewód ładujący (Str. 480)
•
Rozpoczęcie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 483)
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
493
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Symbole i komunikaty związane z
napędem Twin Engine na
wyświetlaczu kierowcy
Twin Engine. Mogą one być również wyświetlane
razem z ogólnymi wskaźnikami oraz symbolami
ostrzegawczymi i gasną po usunięciu problemu.
Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się
różne symbole i komunikaty dotyczące systemu
Symbol
Komunikat
Działanie
Akumulator 12 V
Usterka akumulatora napędu hybrydowego. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu jak
najszybszego sprawdzenia akumulatora.
Usterka ładow. Wymagany serwis w
stacji obsługi.
Akumulator 12 V
Usterka ładowania. Zatrzymaj się
bezpiecznie.
Akumulator 12 V
Usterka bezpiecznika. Wymagany
serwis.
Akumulator hybryd.
Przegrzanie. Zatrzymaj się bezpiecznie
Ograniczone osiągi
Ograniczona maksymalna prędkość
pojazdu.
Układ hybrydowy
Szarpanie przy nisk. pręd., można
korzystać z pojazdu
494
Usterka akumulatora napędu hybrydowego. Zatrzymaj bezpiecznie samochód i skontaktuj się ze stacją obsługiA, aby możliwie najszybciej sprawdzić akumulator.
Usterka akumulatora napędu hybrydowego. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu jak
najszybszego sprawdzenia funkcji.
Temperatura akumulatora napędu hybrydowego wydaje się nadmiernie wzrastać. Zatrzymaj samochód i wyłącz silnik. Poczekaj co najmniej 5 minut przed kontynuowaniem jazdy. Zadzwoń do stacji
obsługiA lub przed kontynuowaniem jazdy sprawdź z zewnątrz, czy wszystko wydaje się być w normie.
Akumulator napędu hybrydowego nie jest dostatecznie naładowany do jazdy z dużą prędkością.
Należy możliwie najszybciej naładować akumulator.
Układ hybrydowy nie działa prawidłowo. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu jak najszybszego sprawdzenia funkcji.
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Symbol
Komunikat
Działanie
Usterka ukł. hybryd.
Układ hybrydowy nie działa. Należy skontaktować się ze stacją obsługiA w celu jak najszybszego
sprawdzenia funkcji.
Wymagany serwis
Przewód ładowania
Odłącz przed uruchomieniem
Przewód ładowania
Odłączony? Obróć i przytrzymaj
pokrętło przez 7 s
A
Pojawia się, gdy kierowca próbuje uruchomić samochód z podłączonym do niego przewodem ładującym. Należy odłączyć przewód ładujący i zamknąć klapkę układu ładowania.
Pojawia się, gdy kierowca kolejny raz próbuje uruchomić samochód z podłączonym do niego przewodem ładującym. Należy odłączyć przewód ładujący lub sprawdzić, czy przewód jest faktycznie odłączony, a klapka gniazda ładowania zamknięta.
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
Rozpoczęcie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 483)
•
Kończenie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 492)
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
•
Symbole ostrzegawcze na wyświetlaczu kierowcy (Str. 107)
•
Symbole wskaźników na wyświetlaczu kierowcy (Str. 105)
•
•
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 97)
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego
(Str. 98)
495
INFORMACJE O UKŁADZIE HYBRYDOWYM
Długotrwałe przechowywanie
samochodów z akumulatorami
napędu hybrydowego
2.
W celu ograniczenia degradacji akumulatora
napędu hybrydowego podczas długotrwałego
przechowywania samochodu (ponad 1 miesiąc)
zalecane jest utrzymywanie ok.
25-procentowego stanu naładowania według
wskazania na wyświetlaczu kierowcy.
Należy wykonać następujące czynności:
Jeśli okres przechowywania trwał ponad 6
miesięcy lub poziom naładowania akumulatora napędu hybrydowego jest znacznie niższy od 25 % - naładować akumulator ponownie do ok. 25 %, aby skompensować jego
naturalne rozładowywanie się, do jakiego
dochodzi w czasie długotrwałego przechowywania. Należy stale sprawdzać poziom naładowania na wyświetlaczu kierowcy.
UWAGA
Na czas długotrwałego przechowywania
samochodu należy wybrać możliwie najchłodniejsze miejsce, aby ograniczyć do minimum
starzenie się akumulatora. W okresie letnim
pojazd powinien stać najlepiej wewnątrz lub
na zewnątrz w cieniu, w zależności od tego,
gdzie temperatura jest najniższa.
Powiązane informacje
1.
496
Jeśli stan naładowania akumulatora jest
wyższy – jechać, aż pozostanie ok. 25%. Jeśli
stan naładowania jest niski – naładować akumulator do poziomu ok. 25%.
•
Rozpoczęcie ładowania akumulatora układu
hybrydowego (Str. 483)
•
Wskaźnik akumulatora układu hybrydowego
(Str. 98)
•
Ładowanie akumulatora układu hybrydowego
(Str. 477)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Uruchomić silnik
Samochód można uruchomić przy użyciu
pokrętła rozruchowego w konsoli tunelowej, gdy
kluczyk z pilotem zdalnego sterowania znajduje
się w kabinie pasażerskiej.
samochodu, ponieważ samochód jest wyposażony w funkcję uruchamiania bezkluczykowego
(rozruch pasywny).
Aby uruchomić samochód:
1.
2.
Pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem jazdy:
•
•
•
Zapiąć pas bezpieczeństwa.
Wyregulować fotel, kierownicę i lusterka.
Upewnić się, że pedał hamulca można
wcisnąć do końca.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania nie jest
używany w sposób fizyczny podczas rozruchu
1
498
3.
Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania musi
znajdować się w samochodzie. W samochodach wyposażonych w funkcję rozruchu
pasywnego kluczyk musi znajdować się w
przedniej części kabiny pasażerskiej. Jeżeli
samochód jest wyposażony w opcję bezkluczykowego zablokowania/odblokowania
zamków*, kluczyk może znajdować się w
dowolnym miejscu w samochodzie.
Przytrzymać pedał hamulca całkowicie wciśnięty1. W samochodach z automatyczną
zmianą biegów należy upewnić się, że jest
wybrane położenie biegu P lub N. W samochodach z manualną skrzynią biegów należy
upewnić się, że wybrany jest bieg neutralny
lub został wciśnięty pedał sprzęgła.
Obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, a następnie zwolnić je.
Pokrętło wraca samoczynnie do swojego
położenia wyjściowego.
Przy uruchamianiu silnika rozrusznik pracuje do
momentu włączenia silnika lub do zadziałania
jego zabezpieczenia przed przegrzaniem.
W przypadku uruchomienia w normalnych warunkach pierwszeństwo ma silnik napędu elektrycznego samochodu – silnik benzynowy pozostaje
wyłączony. Oznacza to, że po obróceniu pokrętła
rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara
silnik elektryczny zostaje „uruchomiony” i samochód jest gotowy do jazdy. Uruchomienie samochodu jest sygnalizowane wyłączeniem lampek
kontrolnych na wyświetlaczu kierowcy i pojawieniem się nastawionej wcześniej kompozycji.
Są jednak sytuacje, w których następuje uruchomienie silnika benzynowego, np. gdy temperatura
jest zbyt niska lub akumulator układu hybrydowego wymaga naładowania.
Samochodu nie należy uruchamiać z podłączonym przewodem ładującym, ale w przypadku gdy
przewodu nie można odłączyć albo samochód
nieprawidłowo wykrywa przewód ładujący, można
wymusić uruchomienie samochodu:
1.
Wcisnąć pedał hamulca i przekręcić pokrętło
rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
2.
Na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat tekstowy Przewód ładowania Odłącz
przed uruchomieniem.
3.
Ponownie przekręcić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Jeśli samochód porusza się, wystarczy obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić silnik.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
4.
Pojawi się komunikat Odłączony? Obróć i
przytrzymaj pokrętło przez 7 s, po czym
należy przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem
wskazówek zegara i przytrzymać przez 7
sekund w celu uruchomienia samochodu.
Umiejscowienie czytnika pomocniczego w konsoli między
fotelami.
Jeśli przy rozruchu na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się komunikat Nie wykryto kluczyka,
należy umieścić kluczyk z pilotem zdalnego sterowania przy czytniku pomocniczym. Następnie
ponowić próbę uruchomienia samochodu.
UWAGA
OSTRZEŻENIE
Nigdy nie wolno usuwać kluczyka z pilotem
zdalnego sterowania z samochodu w czasie
jazdy.
Gdy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania
zostanie umieszczony obok czytnika pomocniczego, należy zadbać o to, by w pobliżu nie
znajdowały się inne kluczyki samochodowe,
metalowe przedmioty lub urządzenia elektroniczne (np. telefony komórkowe, tablety, laptopy lub ładowarki). Jeśli przy czytniku pomocniczym znajdzie się obok siebie kilka kluczyków samochodowych, mogą one wzajemnie
zakłócać swoje działanie.
OSTRZEŻENIE
Wysiadając z samochodu należy zawsze
upewnić się, że kluczyk z pilotem zdalnego
sterowania został zabrany z samochodu, a
układ elektryczny samochodu jest przełączony
w położenie zapłonu 0 - zwłaszcza, gdy w
samochodzie przebywają dzieci.
Jeśli przy rozruchu na wyświetlaczu kierowcy
pojawia się komunikat Rozruch silnika
Kontrola systemu. Proszę czekać., należy
poczekać, aż komunikat zniknie, a następnie
spróbować ponownie uruchomić samochód.
UWAGA
Przy uruchamianiu niektórych typów silników,
gdy są one nierozgrzane, prędkość obrotowa
biegu jałowego może być zauważalnie wyższa
niż normalnie. Dzieje się tak dlatego, by układ
redukcji emisji spalin jak najszybciej osiągnął
normalną temperaturę roboczą, co pozwala
ograniczyć do minimum emisję szkodliwych
substancji i przyczynia się do ochrony środowiska.
WAŻNE
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 3 próbach,
odczekać 3 minuty przed podjęciem kolejnej
próby. Zdolność rozruchowa akumulatora
zwiększa się, jeśli ma on czas na zregenerowanie się.
Powiązane informacje
UWAGA
Samochodu nie można uruchomić, jeśli akumulator układu hybrydowego jest rozładowany.
•
•
•
Wyłączanie samochodu (Str. 500)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
Regulacja kierownicy (Str. 219)
}}
499
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
•
•
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 549)
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu (Str. 502)
Wyłączanie samochodu
Powiązane informacje
Do wyłączania samochodu służy pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
•
•
•
•
•
Pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
Aby wyłączyć samochód:
–
Przekręcić pokrętło rozruchu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara i puścić – samochód zostanie wyłączony. Pokrętło wraca
samoczynnie do swojego położenia wyjściowego.
Jeśli wybierak biegu w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów nie znajduje się w położeniu P lub jeśli samochód toczy się:
–
500
Przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przytrzymać, aż samochód
zostanie wyłączony.
Uruchomić silnik (Str. 498)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
Regulacja kierownicy (Str. 219)
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 549)
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu (Str. 502)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Położenia wyłącznika zapłonu
Układ elektryczny samochodu można przełączać
w różne pozycje, które pozwalają korzystać z różnych funkcji.
Aby umożliwić używanie pewnej ograniczonej
liczby funkcji przy wyłączonym silniku, układ elektryczny samochodu można przełączyć w trzy różne
pozycje – 0, I i II. Pozycje te są określane w
instrukcji obsługi jako „pozycje wyłącznika
zapłonu”.
W tabeli wymieniono funkcje dostępne w
poszczególnych pozycjach wyłącznika zapłonu:
Poziom
0
Funkcje
•
Podświetlenie licznika przebiegu, zegara i wskaźnika temperatury jest włączoneA.
•
Można ustawiać fotele regulowane elektrycznie*.
•
Można używać elektrycznie sterowanych szyb.
•
•
Poziom
Funkcje
•
Można używać panoramicznego
okna dachowego, szyb bocznych, gniazda elektrycznego
12 V w kabinie pasażerskiej,
funkcji Bluetooth, nawigacji,
telefonu, dmuchawy w układzie
wentylacji i wycieraczek przedniej szyby.
Można włączyć wyświetlacz centralny i korzystać z niegoA.
•
Można ustawiać fotele regulowane elektrycznie.
Można używać systemu multimedialnegoA.
•
Można używać gniazd elektrycznych 12 V* w przestrzeni bagażowej.
W tym trybie funkcje są sterowane
czasowo i zostają po krótkiej chwili
automatycznie wyłączone.
I
W tej pozycji wyłącznika zapłonu
prąd jest pobierany z akumulatora.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 501
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Poziom
II
Funkcje
•
•
•
Włączenie reflektorów.
Zapalenie się lampek ostrzegawczych/kontrolnych na
5 sekund.
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
Układ elektryczny samochodu można przełączać
w różne pozycje, które pozwalają korzystać z różnych funkcji.
wek zegara i puścić. Pokrętło wraca samoczynnie do swojego położenia wyjściowego.
•
Pozycja II wyłącznika zapłonu – Obrócić
pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przytrzymać przez
około 5 sekund. Następnie puścić pokrętło,
które samoczynnie powróci do swojego położenia wyjściowego.
•
Powrót do pozycji 0 wyłącznika zapłonu –
Aby wrócić do pozycji 0 wyłącznika zapłonu z
pozycji I i II – obrócić pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i puścić.
Pokrętło wraca samoczynnie do swojego
położenia wyjściowego.
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu
Włączonych zostaje wiele innych
układów. Ogrzewanie siedzisk
foteli i tylnej szyby można jednak
włączyć dopiero po uruchomieniu samochodu.
W tej pozycji wyłącznika zapłonu
pobór prądu z akumulatora jest
duży i dlatego należy go unikać!
A
Powiązane informacje
Włączenie ma miejsce także po otwarciu drzwi.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Uruchomić silnik (Str. 498)
Pokrętło rozruchu na konsoli między fotelami.
Regulacja kierownicy (Str. 219)
•
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 549)
Wybór pozycji wyłącznika zapłonu (Str. 502)
Pozycja 0 wyłącznika zapłonu – Odblokować zamki samochodu i umieścić kluczyk z
pilotem zdalnego sterowania w jego wnętrzu.
UWAGA
Aby osiągnąć poziom I lub II bez uruchamiania silnika – nie naciskać pedału hamulca ani
pedału sprzęgła w samochodach z ręczną
zmianą biegów, gdy mają zostać wybrane te
położenia wyłącznika zapłonu.
•
502
Pozycja I wyłącznika zapłonu – Obrócić
pokrętło rozruchu zgodnie z ruchem wskazó-
•
•
•
•
•
Uruchomić silnik (Str. 498)
Wyłączanie samochodu (Str. 500)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
Regulacja kierownicy (Str. 219)
Awaryjny rozruch silnika z innego akumulatora (Str. 549)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Blokada antyalkoholowa*
Powiązane informacje
Zadaniem blokady antyalkoholowej jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Przed uruchomieniem silnika kierowca musi przejść badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, które sprawdza, czy nie znajduje się on pod
wpływem alkoholu. Kalibracja blokady antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u
kierowców.
•
Obejście blokady antyalkoholowej*
(Str. 503)
•
Przed uruchomieniem silnika w samochodzie
z blokadą antyalkoholową (Str. 504)
Samochód jest wyposażony w gniazdo elektryczne umożliwiające podłączenie różnych marek
i modeli blokady antyalkoholowej zalecanych
przez Volvo. Gniazdo to umożliwia podłączenie
blokady antyalkoholowej i pozwala na zintegrowanie jej działania z samochodem, w tym na
wyświetlanie komunikatów związanych z blokadą
na głównym wyświetlaczu samochodu. Informacje
dotyczące konkretnej blokady antyalkoholowej
można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
przez jej producenta.
OSTRZEŻENIE
Blokada antyalkoholowa pełni funkcję pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od odpowiedzialności. W każdym przypadku to kierowca odpowiada za zachowanie trzeźwości i bezpieczne
prowadzenie samochodu.
•
•
Uruchomić silnik (Str. 498)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
Obejście blokady antyalkoholowej*
W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia blokady antyalkoholowej, możliwe jest
obejście funkcji blokady w celu uruchomienia
samochodu.
Informacje na temat dezaktywacji konkretnej blokady antyalkoholowej można znaleźć w jej instrukcji.
Aktywacja funkcji obejścia (Bypass)
UWAGA
Wszystkie przypadki aktywacji obejścia są
rejestrowane i zapisywane w pamięci jednostki sterującej blokady antyalkoholowej.
Anulowanie obejścia nie jest możliwe.
Na ekranie pojawia się komunikat Dmuchnij w
alkomat Obejść?:
•
Jeśli pojawi się tekst „Anuluj/Tak” – wybrać
obejście, naciskając prawy strzałki w prawo w
prawym zestawie przycisków na kierownicy, a
następnie przycisk O.
•
Jeśli pojawi się tekst „Tak” – wybrać obejście,
naciskając przycisk O.
Obejście blokady antyalkoholowej jest aktywowane i samochód można uruchomić.
Liczbę aktywacji funkcji obejścia bez potrzeby
przeprowadzenia serwisu wybiera się podczas
instalacji blokady antyalkoholowej.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 503
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Powiązane informacje
•
•
•
•
Blokada antyalkoholowa* (Str. 503)
Przed uruchomieniem silnika w samochodzie
z blokadą antyalkoholową (Str. 504)
Uruchomić silnik (Str. 498)
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
Przed uruchomieniem silnika w
samochodzie z blokadą
antyalkoholową
Blokada antyalkoholowa zostaje włączona automatycznie i jest gotowa do użycia w momencie
otwarcia samochodu.
O tym należy pamiętać
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i
uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny wynik:
•
Unikać jedzenia i picia w czasie około
5 minut poprzedzających badanie.
•
Unikać nadmiernego spryskiwania szyby
przedniej – alkohol zawarty w płynie do spryskiwaczy może zafałszować wyniki badania.
UWAGA
Po zakończeniu jazdy silnik można uruchomić
ponownie w ciągu 30 minut bez potrzeby
przeprowadzania nowego testu na zawartość
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
504
Obejście blokady antyalkoholowej* (Str. 503)
Funkcje hamulców
Hamulce samochodu są używane do zmniejszania prędkości jazdy lub do uniemożliwienia niezamierzonego wprawienia w ruch zatrzymanego
samochodu.
Oprócz hamulca zasadniczego i hamulca postojowego samochód jest wyposażony w kilka automatycznych funkcji wspomagania hamowania. Funkcje te pomagają kierowcy na przykład w taki sposób, że nie musi on trzymać stopy na pedale
hamulca po zatrzymaniu pojazdu na świetle ulicznym, przy ruszaniu pod górę lub podczas zjazdu
ze wzniesienia.
Zależnie od wyposażenia samochodu dostępne
są następujące funkcje automatycznego hamowania:
•
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Auto Hold)
•
Wspomaganie ruszania pod górę (Hill Start
Assist)
•
•
•
Automatyczne hamowanie po kolizji
Blokada antyalkoholowa* (Str. 503)
City Safety
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień
(Hill Descent Control)
Uruchomić silnik (Str. 498)
Powiązane informacje
Położenia wyłącznika zapłonu (Str. 501)
•
•
Hamulec zasadniczy (Str. 505)
Hamulec postojowy (Str. 508)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
•
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 512)
•
Automatyczne hamowanie po kolizji
(Str. 514)
•
•
•
Wspomaganie ruszania pod górę (Str. 513)
City Safety™ (Str. 392)
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień
(Str. 535)
Hamulec zasadniczy
Hamulec zasadniczy jest częścią układu hamulcowego.
Układ hamulcowy w tym samochodzie jest dwuobwodowy. W razie uszkodzenia obwodu hamulcowego pedał hamulca zaczyna działać przy głębszym wciśnięciu. Do uzyskania normalnej siły
hamowania potrzebny jest wówczas silniejszy
nacisk na pedał.
OSTRZEŻENIE
Wspomaganie hamulców działa tylko podczas
pracy silnika elektrycznego lub spalinowego.
Gdy silnik nie pracuje, zahamowanie samochodu
przy użyciu hamulca zasadniczego wymaga większej siły nacisku na pedał.
Podczas jazdy w terenie górzystym lub gdy samochód jest mocno załadowany, można odciążyć
hamulce, korzystając z siły hamującej silnika w
trybie zmiany biegów B.
niu się kół przy hamowaniu i pozwala utrzymać
panowanie nad torem jazdy. Działaniu układu
może towarzyszyć pulsowanie pedału hamulca, co
jest objawem prawidłowym.
Gdy po uruchomieniu samochodu kierowca
zwolni nacisk na pedał hamulca, wykonywany jest
krótki test układu ABS. Dodatkowy automatyczny
test układu może zostać przeprowadzony przy
niskiej prędkości. Test ten może być odczuwalny
jako pulsowanie pedału hamulca.
Ładowanie akumulatora napędu
hybrydowego w czasie lekkiego
hamowania
Podczas lekkiego hamowania wykorzystywany
jest hamulec silnikowy silnika elektrycznego.
Energia kinetyczna samochodu jest wtedy zamieniana na energię elektryczną wykorzystywaną do
ładowania akumulatora układu hybrydowego.
Ładowanie akumulatora w wyniku hamowania silnikiem elektrycznym jest sygnalizowane na
wyświetlaczu kierowcy.
Z trybu jazdy Off Road należy korzystać w celu
większego wykorzystania hamowania silnikiem
podczas jazdy w dół stromego zbocza z niską
prędkością.
Układ zapobiegający blokowaniu kół
przy hamowaniu (ABS)
Samochód jest wyposażony w układ Anti-lock
Braking System (ABS), który zapobiega blokowa}}
505
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
||
Symbol
OSTRZEŻENIE
Działanie
Jeśli obie lampki ostrzegawcze awarii hamulców oraz awarii ABS zapalą się jednocześnie,
w układzie hamulcowym wystąpiła usterka.
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Jeżeli jest zbyt niski, dolać
płynu hamulcowego i ustalić przyczynę ubytku.
•
Jeśli w takiej sytuacji poziom płynu
hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym
jest prawidłowy, należy pojechać z zachowaniem ostrożności do najbliższej stacji
obsługi i zlecić sprawdzenie układu
hamulcowego – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
•
Jeśli poziom płynu hamulcowego znajduje
się poniżej oznaczenia MIN na zbiorniku
wyrównawczym, nie wolno kontynuować
jazdy, dopóki płyn hamulcowy nie zostanie
uzupełniony. Przyczyna utraty płynu
hamulcowego musi zostać zbadana.
Usterka czujnika pedału.
Wyświetlacz kierowcy wskazuje ładowanie w czasie
hamowania silnikiem elektrycznym.
Funkcja ta jest aktywna w przedziale prędkości
150-5 km/h (93-3 mph). Podczas bardziej intensywnego hamowania, a także poza podanym
przedziałem prędkości, hamowanie jest wspomagane przez hydrauliczny układ hamulcowy. Informuje o tym wyświetlacz kierowcy — wskaźnik
znajduje się w strefie czerwonej.
506
Ciągłe światło przez 2 sekundy przy
uruchamianiu silnika: Automatyczna
kontrola działania.
Ciągłe światło przez dłużej niż 2
sekundy: Usterka układu ABS. Normalny układ hamulcowy samochodu nadal działa, ale bez funkcji
ABS.
Jeśli pojawi się komunikat Pedał
hamulca Charakter. uległa
zmianie Wymagany serwis,
oznacza to, że układ „Brake-byWire” jest wyłączony. Do uzyskania
siły hamowania potrzebny jest silniejszy nacisk na pedał.
Powiązane informacje
•
Funkcja wzmocnienia siły hamowania (BFA)
(Str. 507)
•
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 512)
•
•
Wspomaganie ruszania pod górę (Str. 513)
•
Hamowanie na nawierzchni solonej
(Str. 508)
Hamowanie na mokrej nawierzchni
(Str. 507)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
•
Obsługa techniczna układu hamulcowego
(Str. 508)
Funkcja wzmocnienia siły
hamowania (BFA)
•
Światło hamowania (Str. 172)
System wzmocnienia siły hamowania, BAS
(Brake Assist System) pomaga zwiększyć siłę
hamowania w trakcie hamowania, skracając tym
samym drogę hamowania.
System EBA wyczuwa styl hamowania kierowcy i
w razie potrzeby zwiększa siłę hamowania. Siła
hamowania może zostać zwiększona do poziomu,
przy którym następuje uruchomienie ABS.
Zmniejszenie nacisku na pedał przerywa działanie
tej funkcji.
Powiązane informacje
•
Hamulec zasadniczy (Str. 505)
Hamowanie na mokrej nawierzchni
W przypadku jazdy przez dłuższy czas w ulewnym deszczu bez hamowania, efekt hamowania
przy kolejnym użyciu hamulców może być nieco
opóźniony.
Sytuacja taka może również wystąpić po opuszczeniu myjni samochodowej. Wówczas konieczne
jest mocniejsze wciśnięcie pedału hamulca. Z
tego względu należy utrzymywać większy odstęp
od znajdujących się z przodu pojazdów.
Po jeździe na mokrej nawierzchni lub skorzystaniu
z myjni samochodowej należy mocno zahamować.
Spowoduje to nagrzanie oraz szybsze wyschnięcie tarcz hamulcowych, co zabezpieczy je przed
korozją. Podczas hamowania należy uwzględnić
panującą sytuację na drodze.
Powiązane informacje
•
•
Hamulec zasadniczy (Str. 505)
Hamowanie na nawierzchni solonej
(Str. 508)
507
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Hamowanie na nawierzchni solonej
Podczas jazdy po drogach solonych na tarczach
i okładzinach hamulcowych może osadzać się
warstwa soli.
Może to spowodować wydłużenie drogi hamowania. Z tego względu należy utrzymywać większy
odstęp od poprzedzającego pojazdu. Należy również:
•
Zahamować od czasu do czasu, aby usunąć
ewentualną warstwę soli. Należy przy tym
upewnić się, że hamowanie nie spowoduje
zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.
•
Delikatnie nacisnąć pedał hamulca po zakończeniu jazdy i przed rozpoczęciem następnej
podróży.
Obsługa techniczna układu
hamulcowego
Podzespoły układu hamulcowego należy sprawdzać regularnie pod kątem zużycia.
Aby w pełni korzystać z wysokiej niezawodności i
bezpieczeństwa oferowanego przez Volvo, należy
przestrzegać terminów programu serwisowego
Volvo, przedstawionego w książce „Program
obsługi Volvo i rejestr przeglądów”. Nowe i
zamienne okładziny oraz tarcze hamulcowe
zapewniają optymalną skuteczność hamowania
dopiero po kilkuset kilometrach (milach) ich
„docierania”. Mniejszą skuteczność hamowania
należy kompensować poprzez mocniejsze naciśnięcie pedału hamulca. Firma Volvo zaleca używanie wyłącznie dopuszczonych przez nią okładzin
hamulcowych.
Powiązane informacje
•
•
WAŻNE
Hamulec zasadniczy (Str. 505)
Zużycie elementów układu hamulcowego
trzeba sprawdzać regularnie.
Hamowanie na mokrej nawierzchni (Str. 507)
Należy skontaktować się ze stacją obsługi, by
uzyskać informacje na temat wymaganej procedury lub zlecić jej przeprowadzenie kontroli
– zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją
obsługi Volvo.
Powiązane informacje
•
508
Hamulec zasadniczy (Str. 505)
Hamulec postojowy
Hamulec postojowy uniemożliwia niezamierzone
wprawienie w ruch zatrzymanego samochodu
poprzez mechaniczne zablokowanie dwóch kół.
Przycisk hamulca postojowego znajduje się w konsoli
między fotelami.
Uruchamianiu elektrycznego hamulca postojowego może towarzyszyć odgłos siłownika elektrycznego. Podobny odgłos towarzyszy operacji
samodiagnostyki hamulca.
W przypadku uruchomienia hamulca postojowego
w zatrzymanym samochodzie, działa on na koła
tylne. Uruchomienie tego hamulca podczas jazdy
powoduje zahamowanie wszystkich czterech kół.
Tuż przed zatrzymaniem samochodu przywracany
jest normalny tryb działania hamulca postojowego
tylko na koła tylne.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego
(Str. 509)
•
•
Parkowanie na pochyłości (Str. 511)
•
W razie usterki hamulca postojowego
(Str. 511)
Włączanie i wyłączanie hamulca
postojowego
Użyć hamulca postojowego, aby zapobiec toczeniu się samochodu.
Automatyczne włączenie
Hamulec postojowy zostaje włączony automatycznie:
•
gdy samochód jest wyłączony, a funkcja
automatycznego włączania hamulca postojowego została włączona na wyświetlaczu centralnym.
•
gdy włączona jest funkcja Auto Hold (automatyczne hamowanie podczas postoju), a
samochód stał przez dłuższy czas (5-10
minut).
•
po wybraniu położenia biegu P na stromym
wzniesieniu.
Włączanie hamulca postojowego
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 512)
1.
Pociągnąć przycisk do góry.
> Po włączeniu hamulca postojowego na
wyświetlaczu kierowcy zapali się symbol.
2.
Sprawdzić, czy samochód stoi.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Działanie
Hamulec awaryjny
W sytuacji awaryjnej można uruchomić hamulec
postojowy podczas jazdy, pociągając przełącznik
do góry i przytrzymując go. Hamowanie ustaje po
zwolnieniu przełącznika albo po naciśnięciu
pedału przyspieszenia.
UWAGA
W czasie aktywnego hamowania awaryjnego
przy dużych prędkościach rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Symbol świeci, gdy hamulec postojowy jest włączony.
Miganie symbolu sygnalizuje
usterkę. Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu kierowcy.
}}
509
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Wyłączanie hamulca postojowego
UWAGA
Po pierwszym uruchomieniu samochodu
hamulec postojowy może zostać wyłączony
automatycznie bez zapiętego pasa bezpieczeństwa.
Powiązane informacje
Wyłączenie ręczne
1. Mocno nacisnąć pedał hamulca.
2.
Wcisnąć przycisk.
> Hamulec postojowy wyłącza się i symbol
na wyświetlaczu kierowcy gaśnie.
Wyłączenie automatyczne
1. Zapiąć pas bezpieczeństwa.
2.
510
Mocno nacisnąć pedał hamulca.
3.
Uruchomić silnik.
4.
Wybrać położenie biegu D lub R i nacisnąć
pedał przyspieszenia.
> Hamulec postojowy wyłącza się i symbol
na wyświetlaczu kierowcy gaśnie.
•
Ustawienie automatycznego włączenia
hamulca postojowego (Str. 510)
•
W razie usterki hamulca postojowego
(Str. 511)
•
•
Hamulec postojowy (Str. 508)
Parkowanie na pochyłości (Str. 511)
Ustawienie automatycznego
włączenia hamulca postojowego
Istnieje możliwość ustawienia automatycznego
włączania hamulca postojowego po wyłączeniu
samochodu.
Wyboru tego dokonuje się w menu ustawień na
wyświetlaczu centralnym.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć My Car Hamulec postojowy i
zawieszenie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Automat. aktywacja elektr. hamulca
postojow..
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego
(Str. 509)
•
Hamulec postojowy (Str. 508)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Parkowanie na pochyłości
Powiązane informacje
Parkując na pochyłości, należy zawsze korzystać
z hamulca postojowego.
•
OSTRZEŻENIE
Zawsze podczas parkowania na pochyłym
terenie należy używać hamulca postojowego.
Włączenie biegu lub wybranie położenia P
automatycznej skrzyni biegów nie wystarcza
do utrzymania samochodu w miejscu w każdej
sytuacji.
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem w
kierunku szczytu wzniesienia:
•
Skręcić koła w kierunku od krawężnika.
Jeżeli samochód jest zaparkowany przodem w
kierunku podnóża wzniesienia:
•
Skręcić koła w kierunku do krawężnika.
Ruszanie pod górę z dużym obciążeniem
Przy automatycznym zwalnianiu hamulca postojowego ruszający pod stromą górę samochód z
dużym obciążeniem przewożonym ładunkiem (na
przykład z przyczepą) może w sposób niekontrolowany przemieścić się w kierunku przeciwnym. W
celu uniknięcia tego należy przy ruszaniu pociągnąć przełącznik do góry. Przełącznik należy
pociągnąć dopiero po uzyskaniu siły napędowej
silnika wystarczającej do pokonania tendencji do
staczania się w dół pochyłości.
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego
(Str. 509)
W razie usterki hamulca
postojowego
Jeśli po kilku próbach nie można włączyć lub
wyłączyć hamulca postojowego, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Podczas jazdy z włączonym hamulcem postojowym słychać sygnał ostrzegawczy.
W przypadku parkowania samochodu przed
naprawieniem ewentualnej usterki, należy przednie koła odpowiednio skręcić, jak przy parkowaniu
na pochyłości, a dźwignię skrzyni biegów ustawić
w położeniu P.
Niskie napięcie akumulatora
Gdy napięcie na zaciskach akumulatora jest zbyt
niskie, nie jest możliwe ani uruchamianie, ani
zwalnianie hamulca postojowego. W takim przypadku należy skorzystać z akumulatora wspomagającego.
Wymiana okładzin ciernych
Okładziny hamulca tylnego muszą być wymieniane w warsztacie z uwagi na budowę elektrycznego hamulca postojowego – zaleca się
powierzyć tę czynność autoryzowanej stacji
obsługi Volvo.
}}
511
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Działanie
Miganie symbolu sygnalizuje
usterkę. Przeczytać komunikat na
wyświetlaczu kierowcy.
Awaria w układzie hamulcowym.
Przeczytać komunikat na wyświetlaczu kierowcy.
Komunikat informacyjny na
wyświetlaczu kierowcy.
Automatyczne hamowanie podczas
postoju
•
•
Po zatrzymaniu samochodu, hamulce włączają się
automatycznie. Do utrzymania samochodu w
miejscu funkcja ta może wykorzystać hamulec
zasadniczy albo hamulec postojowy i działa ona
przy każdym nachyleniu podłoża. Z chwilą rozpoczęcia jazdy hamulce wyłączają się automatycznie, jeśli kierowca ma zapięty pas bezpieczeństwa.
UWAGA
Włączanie i wyłączanie hamulca postojowego
(Str. 509)
W przypadku hamowania do pełnego zatrzymania na pochyłości (skierowanej w dół lub w
górę) należy nieco mocniej wcisnąć pedał
hamulca przed jego zwolnieniem, aby mieć
pewność, że samochód się nie toczy.
Akumulator (Str. 698)
Program serwisowy Volvo (Str. 682)
Hamulec postojowy zostaje włączony, gdy:
512
Symbol
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Auto Hold) oznacza, że kierowca może puścić
pedał hamulca, zachowując działanie hamulców,
gdy samochód zostanie zatrzymany na światłach
ulicznych lub skrzyżowaniu.
Powiązane informacje
•
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
•
•
•
samochód zostanie wyłączony
•
samochód stoi w miejscu przez dłuższy czas
(5-10 minut).
drzwi kierowcy zostaną otwarte
pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie
odpięty
Działanie
Symbol świeci się, gdy funkcja
wykorzystuje hamulce zasadnicze
do utrzymania samochodu w
miejscu.
Symbol świeci się, gdy funkcja
wykorzystuje hamulec postojowy do
utrzymania samochodu w miejscu.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie automatycznego
hamowania podczas postoju (Str. 513)
•
•
•
Hamulec zasadniczy (Str. 505)
Hamulec postojowy (Str. 508)
Wspomaganie ruszania pod górę (Str. 513)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Włączanie i wyłączanie
automatycznego hamowania
podczas postoju
•
•
Funkcję automatycznego hamowania podczas
postoju włącza się za pomocą przycisku w konsoli między fotelami.
Funkcja pozostaje wyłączona do momentu jej
ponownego włączenia.
Po wyłączeniu funkcji wspomaganie ruszania
pod górę (HSA) pozostaje aktywne, by zapobiegać stoczeniu się samochodu do tyłu podczas ruszania w górę wzniesienia.
Powiązane informacje
•
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 512)
Wspomaganie ruszania pod górę
Funkcja wspomagania ruszania pod górę, Hill
Start Assist (HSA), zapobiega stoczeniu się
samochodu do tyłu podczas ruszania w górę
wzniesienia. Podczas cofania pod górę zapobiega ona stoczeniu się samochodu do przodu.
Funkcja ta powoduje, że ciśnienie w układzie
hamulcowym będące rezultatem nacisku na pedał
jest podtrzymywane przez parę sekund podczas
przenoszenia przez kierowcę stopy z pedału
hamulca na pedał przyspieszenia.
Tymczasowy efekt hamowania zanika po paru
sekundach lub w momencie, gdy kierowca
zaczyna przyspieszać.
–
Nacisnąć przycisk w konsoli między fotelami,
aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
> Wskaźnik w przycisku świeci się, gdy funkcja jest aktywna. Funkcja pozostaje
aktywna również przy kolejnym uruchomieniu samochodu.
Funkcja wspomagania ruszania pod górę jest
dostępna nawet po wyłączeniu funkcji automatycznego zahamowania samochodu po zatrzymaniu (Auto Hold).
Powiązane informacje
•
Automatyczne hamowanie podczas postoju
(Str. 512)
•
Hamulec zasadniczy (Str. 505)
Dotyczy wyłączania
Jeśli funkcja jest aktywna i utrzymuje
samochód w miejscu za pomocą
hamulca zasadniczego (świeci się symbol A), to w celu jej dezaktywacji trzeba
jednocześnie nacisnąć pedał hamulca i przycisk.
513
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Automatyczne hamowanie po kolizji
W razie wypadku, podczas którego doszło do
zadziałania pirotechnicznych napinaczy pasów
bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych,
oraz w przypadku wykrycia kolizji z dużym zwierzęciem, hamulce samochodu zostaną włączone
automatycznie. Ta funkcja ma na celu zapobieganie lub zmniejszenie skutków każdej kolejnej
kolizji.
Po poważnej kolizji istnieje ryzyko, że kontrolowanie i kierowanie samochodem nie jest już możliwe. Dla uniknięcia ewentualnej następnej kolizji
z pojazdem lub obiektem znajdującym się na
torze jazdy samochodu lub złagodzenia jej skutków zostaje wtedy automatycznie włączony układ
automatycznego hamowania, który wyhamowuje
samochód w bezpieczny sposób.
Podczas hamowania włączone są światła hamowania i światła awaryjne. Po zatrzymaniu się
samochodu, światła awaryjne migają nadal i zostaje włączony hamulec postojowy.
Jeśli hamowanie nie jest wskazane, na przykład
gdy istnieje ryzyko, że samochód zostanie uderzony w przez pojazdy jadące z tyłu, kierowca
może przerwać działanie układu, naciskając pedał
przyspieszenia.
Funkcja ta przyjmuje, że układ hamulcowy jest
sprawny po kolizji.
514
Funkcja wspomagania hamowania wchodzi w
skład układów bezpieczeństwa Rear Collision
Warning i Blind Spot Information.
Powiązane informacje
•
•
•
Rear Collision Warning (Str. 407)
BLIS* (Str. 408)
Funkcje hamulców (Str. 504)
Skrzynia biegów
Skrzynia biegów to część zespołu napędowego
(układu przeniesienia napędu) samochodu znajdująca się między silnikiem a kołami napędowymi. Skrzynia biegów służy do zmiany przełożenia biegu w zależności od wymaganej prędkości
i zapotrzebowania na moc.
Samochód jest wyposażony w 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów oraz silnik elektryczny
do napędu na tylne koła. Liczba dostępnych przełożeń pozwala na efektywne wykorzystanie
momentu obrotowego i mocy silnika. Dwa spośród biegów są nadbiegami, które pozwalają
oszczędzać paliwo podczas jazdy ze stałą prędkością obrotową silnika. Manetki* przy kierownicy
umożliwiają ręczne włączenie wyższego lub niższego biegu. Wyświetlacz kierowcy pokazuje
aktualnie używane położenie biegu.
WAŻNE
W celu uniknięcia uszkodzenia podzespołów
układu napędowego sprawdzana jest temperatura robocza skrzyni biegów. W przypadku
wystąpienia ryzyka przegrzania zaświeci się
symbol ostrzegawczy na wyświetlaczu kierowcy i pojawi się komunikat tekstowy –
należy postępować zgodnie z podanymi zaleceniami.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
W razie wystąpienia usterki skrzyni biegów, na
wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol i komunikat.
Symbol
Działanie
Pozycje automatyczne skrzyni
biegów
W przypadku automatycznej skrzyni biegów
układ wybiera biegi w taki sposób, by zapewnić
optymalną jazdę. Skrzynia biegów ma również
tryb ręcznej zmiany przełożeń.
Aby zmienić położenie biegu, nacisnąć samopowrotną dźwignię skrzyni biegów do przodu lub do
tyłu.
Informacja lub komunikat o usterce
skrzyni biegów. Postępować według zaleceń.
Skrzynia biegów gorąca lub przegrzana. Postępować według zaleceń.
Ograniczone osiągi/Zdolność
przyspieszania ograniczona
W razie chwilowej usterki zespołu
napędowego samochód może
przełączyć się w tryb awaryjny, w
którym moc silnika jest zredukowana, co pozwala zapobiec uszkodzeniu zespołu napędowego.
Powiązane informacje
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 515)
•
Wskaźnik zmiany biegu (Str. 520)
Wyświetlacz kierowcy pokazuje wybrane położenie biegu:
P, R, N, D lub B.
W czasie ręcznej zmiany biegów pokazywany jest
również aktualnie włączony bieg (1-8).
Zmiana biegów
Dźwignia skrzyni biegów jest typu „shift-by-wire”,
co oznacza, że zmienianie biegów odbywa się
elektronicznie, a nie mechanicznie. Oznacza to
prostszą zmianę biegów oraz ich bardziej wyczuwalne przełożenia.
}}
515
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Położenia dźwigni sterującej
OSTRZEŻENIE
Położenie parkowania – P
Zawsze podczas parkowania na pochyłym
terenie należy używać hamulca postojowego.
Włączenie biegu lub wybranie położenia P
automatycznej skrzyni biegów nie wystarcza
do utrzymania samochodu w miejscu w każdej
sytuacji.
UWAGA
Aby możliwe było zablokowanie zamków
samochodu i uzbrojenie autoalarmu, dźwignia
skrzyni biegów musi znajdować się w położeniu P.
Położenie parkowania jest aktywowane przyciskiem P przy dźwigni zmiany biegów.
Po zaparkowaniu samochodu lub w czasie rozruchu silnika należy włączyć położenie P. Przed
przełączeniem dźwigni w położenie parkowania
należy zatrzymać samochód.
Aby można było przełączyć dźwignię skrzyni biegów z włączonego położenia parkowania, trzeba
wcisnąć pedał hamulca, a wyłącznik zapłonu musi
znajdować się w pozycji lub II.
Aby zaparkować, najpierw włączyć hamulec
postojowy, a następnie wybrać położenie parkowania.
Funkcje pomocnicze
Układ automatycznie włączy położenie P:
•
po wyłączeniu samochodu w położeniu D lub
R.
•
jeśli kierowca odepnie pas bezpieczeństwa i
otworzy drzwi kierowcy, podczas gdy samochód jest uruchomiony, a dźwignia skrzyni
biegów znajduje się w położeniu innym niż P.
Aby zaparkować samochód bez zapiętego pasa
bezpieczeństwa i z otwartymi drzwiami – wyłączyć
położenie P, wybierając ponownie położenie R lub
D.
Jeśli samochód zostanie wyłączone w położeniu
neutralnym, nie nastąpi automatyczne przełączenie w położenie P. Ma to na celu umożliwienie
516
mycia samochodu w myjniach wymagających
przetaczania pojazdu przez myjnię.
Położenie biegu wstecznego – R
Wybrać położenie R, aby jechać do tyłu. Przed
przestawieniem dźwigni w położenie biegu
wstecznego należy zatrzymać samochód.
Położenie neutralne – N
Można uruchomić silnik, a żaden bieg nie jest
włączony. Gdy samochód jest zatrzymany i dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N,
należy uruchomić hamulec postojowy.
Przełączenie z położenia neutralnego w inne
położenie biegu jest możliwe tylko wtedy, gdy
wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji II i zostanie wciśnięty pedał hamulca.
Położenie jazdy – D
D jest położeniem normalnej jazdy do przodu.
Przełączanie biegów odbywa się w sposób automatyczny, w zależności od wielkości przyspieszenia i prędkości jazdy. Podczas zmiany z położenia
R w położenie D samochód musi stać.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Położenie hamowania - B
Położenie B można włączać w dowolnym momencie podczas jazdy. W położeniu B zwolnienie
pedału przyspieszenia powoduje włączenie hamowania silnikiem elektrycznym z jednoczesnym
doładowywaniem akumulatora układu hybrydowego. Zapewnia to więcej możliwości doładowywania akumulatora układu hybrydowego, ponieważ ładowanie odbywa się również bez używania
przez kierowcę pedału hamulca.
Aby możliwa była ręczna zmiana biegu na wyższy,
samochód musi być wyposażony w manetki przy
kierownicy*.
•
Nacisnąć dźwignię skrzyni biegów do przodu,
aby powrócić do położenia D.
Gdy prędkość jazdy spadnie poniżej wartości
odpowiedniej dla danego biegu, skrzynia biegów
automatycznie redukuje przełożenie, zapobiegając
szarpnięciom i zatrzymaniu pracy silnika.
Powiązane informacje
•
•
Blokada dźwigni skrzyni biegów (Str. 518)
Zmiana biegów za pomocą manetek przy kierownicy* (Str. 517)
•
Funkcja wymuszonej redukcji biegu przy przyspieszaniu (kick-down) (Str. 519)
•
Wskaźnik zmiany biegu (Str. 520)
Zmiana biegów za pomocą manetek
przy kierownicy*
Manetki przy kierownicy stanowią uzupełnienie
dźwigni skrzyni biegów i umożliwiają ręczną
zmianę biegów bez zdejmowania rąk z kierownicy.
Włączanie manetek przy kierownicy
Aby możliwa była zmiana biegów za pomocą
manetek przy kierownicy, trzeba je najpierw aktywować:
–
Pociągnąć jedną z manetek w kierunku kierownicy.
> Cyfra na wyświetlaczu kierowcy wskazuje
aktualny bieg.
Położenie B na wyświetlaczu kierowcy.
Z położenia B można ręcznie redukować biegi na
niższe. Wyświetlacz kierowcy pokazuje aktualnie
włączony bieg (1 - 8).
•
•
Nacisnąć dźwignię skrzyni biegów raz do tyłu,
aby zmienić bieg na kolejny niższy.
Nacisnąć dźwignię skrzyni biegów jeszcze raz
do tyłu, aby dalej zredukować bieg.
Widok wyświetlacza kierowcy podczas zmiany biegów za
pomocą manetek przy kierownicy.
Przełączanie
Aby przełączyć bieg o jeden stopień:
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 517
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
–
Pociągnąć jedną z manetek do tyłu – w kierunku kierownicy – i zwolnić ją.
„-”: Włącza następny niższy bieg.
„+”: Włącza następny wyższy bieg.
Wyłączanie funkcji
Blokada dźwigni skrzyni biegów
Wyłączenie ręczne w położeniu biegu D i B
– Aby wyłączyć manetki przy kierownicy, należy
pociągnąć prawą manetkę (+) w kierunku
kierownicy i przytrzymać ją w tym położeniu,
aż zgaśnie cyfra wskazująca aktualny bieg na
wyświetlaczu kierowcy.
> Skrzynia biegów wraca do położenia D lub
B, zależnie od położenia, które było
wybrane przed włączeniem manetek.
Blokada dźwigni skrzyni biegów zapobiega przypadkowej zmianie położenia dźwigni automatycznej skrzyni biegów.
Wyłączenie automatyczne
W położeniu biegu D manetki przy kierownicy są
dezaktywowane po krótkiej chwili, jeśli nie są używane. Jest to sygnalizowane zgaśnięciem cyfry
wskazującej aktualny bieg.
Przełączenie z położenia parkowania – P
Aby można było przełączyć dźwignię skrzyni biegów w położenie inne niż P, trzeba wcisnąć pedał
hamulca, a wyłącznik zapłonu musi znajdować się
w pozycji II.
Automatyczna dezaktywacja nie działa w położeniu biegu B.
Przełączenie z położenia neutralnego – N
Gdy dźwignia skrzyni biegów jest ustawiona w
położeniu N, a samochód stoi przez co najmniej
3 sekundy, dźwignia zostaje zablokowana w tym
położeniu (bez względu na to, czy silnik pracuje,
czy nie).
Zmiana biegu następuje po każdym pociągnięciu
manetki, o ile prędkość obrotowa silnika nie
wykracza poza dopuszczalny zakres.
Powiązane informacje
•
Po każdej zmianie biegu cyfra pokazywana na
wyświetlaczu kierowcy zmienia się, wskazując
aktualnie włączony bieg.
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 515)
•
Wskaźnik zmiany biegu (Str. 520)
Automatyczna blokada dźwigni skrzyni
biegów
Blokada dźwigni automatycznej skrzyni biegów
jest wyposażona w specjalne funkcje bezpieczeństwa.
Przestawienie dźwigni skrzyni biegów z położenia
N w jakiekolwiek inne położenie jest możliwe
tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w
pozycji II i zostanie wciśnięty pedał hamulca.
Komunikat na wyświetlaczu kierowcy
Jeśli dźwignia zmiany biegów jest zablokowana,
na wyświetlaczu kierowcy pojawia się komunikat
np. Dźw. zmiany biegów Wciśnij pedał
hamulca, aby aktyw. dźw. zm. bieg..
518
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Dźwignia zmiany biegów nie blokowana mechanicznie.
Funkcja wymuszonej redukcji biegu
przy przyspieszaniu (kick-down)
Powiązane informacje
Funkcja wymuszonej redukcji biegu służy do
uzyskania maksymalnego przyspieszenia, np.
przy wyprzedzaniu.
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 515)
Powiązane informacje
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 515)
Wciśnięcie pedału przyspieszenia do podłogi,
poza normalne położenie pełnego przyspieszenia,
powoduje natychmiastowe przełączenie na niższy
bieg (wymuszoną redukcję biegu). Funkcja ta nosi
nazwę „kick-down”.
Gdy pedał przyspieszenia zostanie nieco zwolniony (poza położenie wymuszonej redukcji
biegu), nastąpi samoczynny powrót do wyższego
biegu.
Funkcja zabezpieczająca
Działanie funkcji kick-down jest ograniczone
przez program sterujący pracą skrzyni biegów
zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem
prędkości obrotowej silnika.
Skrzynia biegów nie pozwala na wymuszoną
redukcję biegu, która spowodowałaby wzrost
prędkości obrotowej silnika mogący doprowadzić
do uszkodzenia silnika. Próba ręcznej redukcji
biegu również nie spowoduje wtedy zmiany biegu.
W przypadku wymuszonej redukcji biegu samochód może zredukować bieg o jedno lub kilka
przełożeń na raz, zależnie od prędkości obrotowej
silnika. Samochód włącza wyższy bieg, gdy silnik
osiągnie maksymalną prędkość obrotową, aby
zapobiec jego uszkodzeniu.
519
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Wskaźnik zmiany biegu
Napęd na wszystkie koła
Wskaźnik zmiany biegu na wyświetlaczu kierowcy pokazuje aktualnie włączony podczas
manualnej zmiany bieg oraz odpowiedni pod
kątem optymalnego zużycia paliwa moment do
włączenia następnego biegu.
Napęd na wszystkie koła AWD (All Wheel Drive)
oznacza, że napędzane są równocześnie wszystkie cztery koła samochodu.
Silnik elektryczny napędzający tylne koła pozwala
realizować funkcję elektrycznego napędu na
wszystkie koła. Charakterystyka napędu na
wszystkie koła różni się w zależności od wybranego trybu jazdy.
Aby jazda w trybie manualnej zmiany biegów była
ekonomiczna, ważne jest korzystanie z właściwych biegów oraz ich zmienianie w odpowiednim
momencie.
Wskaźnik zmiany biegu jest wyświetlany w położeniu biegu B. Wskaźnik zmiany biegu na
wyświetlaczu kierowcy pokazuje aktualny bieg i za
pomocą strzałki w górę wskazuje zalecany
moment zmiany biegu na wyższy2.
Powiązane informacje
Wskaźnik zmiany biegów na wyświetlaczu
kierowcy3.
Powiązane informacje
•
Pozycje automatyczne skrzyni biegów
(Str. 515)
•
•
•
Tryby jazdy (Str. 522)
Kontrola jazdy z niską prędkością (Str. 534)
Skrzynia biegów (Str. 514)
Aby możliwa była ręczna zmiana biegu na wyższy
w położeniu B, samochód musi być wyposażony
w manetki przy kierownicy*. Jeśli samochód nie
jest wyposażony w manetki przy kierownicy,
naciśnięcie dźwigni zmiany biegów do przodu
powoduje zmianę położenia na D.
2
3
520
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
Ilustracja ma charakter schematyczny – układ graficzny może być inny w zależności od modelu samochodu lub wersji oprogramowania.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Układy napędowe
silnika spalinowego. Może wspomagać silnik
spalinowy dodatkową energią elektryczną.
Napęd Volvo Twin Engine stanowi połączenie
silnika spalinowego, który napędza przednie koła
i silnika elektrycznego, który napędza tylne koła.
Silnik elektryczny – Napędza samochód podczas jazdy na napędzie elektrycznym. W razie
potrzeby zapewnia dodatkowy moment obrotowy i moc podczas przyspieszania. Pozwala
realizować funkcję elektrycznego napędu na
wszystkie koła. Odzyskuje energię hamowania, przetwarzając ją w energię elektryczną.
Dwa układy napędowe
Zależnie od wybranego przez kierowcę trybu
pracy napędu i dostępnej energii elektrycznej,
wspomniane dwa układy napędowe mogą być
wykorzystywane albo oddzielnie albo równolegle.
Energię do silnika elektrycznego dostarcza akumulator układu hybrydowego zamontowany w
konsoli między fotelami. Akumulator układu
hybrydowego można naładować z gniazda sieciowego lub na specjalnej stacji ładowania. Silnik
spalinowy może też za pomocą specjalnego
generatora wysokiego napięcia ładować akumulator układu hybrydowego.
Zarówno silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny
są w stanie wytwarzać siłę napędową przekazywaną bezpośrednio na koła. Zaawansowany układ
sterowania pozwala połączyć właściwości obu
układów napędowych w celu zapewnienia optymalnej ekonomii jazdy.
Powiązane informacje
Akumulator układu hybrydowego – Zadaniem
akumulatora układu hybrydowego jest magazynowanie energii. Gromadzi on energię podczas ładowania z sieci elektrycznej, w trakcie
hamowania regeneracyjnego lub z generatora wysokiego napięcia. Dostarcza on energii do jazdy na napędzie elektrycznym, a
także do tymczasowego uruchomienia zasilanej elektrycznie klimatyzacji podczas przygotowania kabiny pasażerskiej do jazdy.
•
Informacje ogólne na temat opcji Twin
Engine (Str. 476)
•
Uruchamianie i wyłączanie silnika spalinowego w modelu Twin Engine (Str. 522)
•
•
•
Tryby jazdy (Str. 522)
Skrzynia biegów (Str. 514)
Czynniki wpływające na zasięg podczas jazdy
na napędzie elektrycznym (Str. 539)
Silnik spalinowy – Silnik spalinowy uruchamia
się, gdy poziom energii w akumulatorze
układu hybrydowego jest niedostateczny do
uzyskania mocy silnika żądanej przez kierowcę.
Generator wysokiego napięcia4 – Ładuje
akumulator układu hybrydowego. Rozrusznik
4
CISG (Crank Integrated Starter Generator) – Połączony generator wysokiego napięcia i rozrusznik.
521
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Uruchamianie i wyłączanie silnika
spalinowego w modelu Twin Engine
Zaawansowany układ sterujący określa zasięg, w
jakim samochód będzie napędzany przez silnik
spalinowy, silnik elektryczny lub oba równocześnie. Podczas jazdy na napędzie elektrycznym
może czasami zachodzić potrzeba automatycznego uruchomienia silnika spalinowego z uwagi
na okoliczności zewnętrzne, np. niską temperaturę zewnętrzną, co jest całkowicie normalne.
Ponadto silnik spalinowy włącza się zawsze, gdy
akumulator układu hybrydowego osiągnie swój
najniższy stan naładowania.
Ustawienia klimatyzacji w niskich
temperaturach
W niskich temperaturach zewnętrznych silnik
spalinowy uruchamia się czasami automatycznie
w celu zapewnienia żądanej temperatury i jakości
powietrza w kabinie pasażerskiej. Na długość
czasu pracy silnika spalinowego mogą mieć
wpływ następujące czynniki:
•
•
•
obniżenie temperatury
zmniejszenie prędkości dmuchawy
włączenie trybu jazdy Pure.
będzie uruchamiany automatycznie silnik spalinowy.
Ograniczanie emisji
W celu zapewnienia optymalnego działania
układu ograniczania emisji, silnik spalinowy musi
po uruchomieniu pracować przez kilka minut.
Czas pracy silnika spalinowego zależy od temperatury katalizatora.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Układy napędowe (Str. 521)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 537)
Jazda z napędem elektrycznym (Str. 538)
Tryby jazdy (Str. 522)
Tryby jazdy
Wybór trybu jazdy wpływa na charakterystykę
jezdną samochodu i pozwala wzbogacić wrażenia z jazdy oraz ułatwić prowadzenie samochodu
w określonych sytuacjach.
Korzystając z trybów jazdy, można szybko uzyskać
dostęp do licznych funkcji i ustawień samochodu,
zaspokajających różne potrzeby podczas jazdy.
Poniższe układy pozwalają uzyskać możliwie jak
najlepszą charakterystykę jezdną samochodu w
poszczególnych trybach jazdy:
•
•
Układ kierowniczy
Silnik/skrzynia biegów/napęd na wszystkie
koła
•
•
Hamulce
•
•
Wyświetlacz kierowcy
Zawieszenie pneumatyczne* i poziom amortyzacji
Ustawienia klimatyzacji
Wybrać tryb jazdy najlepiej dostosowany do aktualnych warunków jazdy. Należy pamiętać, że nie
wszystkie tryby jazdy są dostępne w każdej sytuacji.
Jazda na napędzie elektrycznym w
niskich lub wysokich temperaturach
W niskich lub wysokich temperaturach zasięg i
moc samochodu na napędzie elektrycznym mogą
być zmniejszone, co ma wpływ na to, jak często
522
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Dostępne do wyboru tryby jazdy
OSTRZEŻENIE
Należy pamiętać, że samochód nie emituje
odgłosów pracy silnika, gdy jest napędzany
tylko przez silnik elektryczny i dlatego może
być trudny do zauważenia dla dzieci, pieszych,
rowerzystów i zwierząt. Dotyczy to w szczególności jazdy z niską prędkością, na przykład na
parkingu.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zostawiać samochodu w niewietrzonym miejscu z włączonym trybem jazdy i
wyłączonym silnikiem spalinowym — przy
niskim poziomie energii w akumulatorze
napędu hybrydowego następuje automatyczny
rozruch silnika, a towarzyszące temu spaliny
mogłyby spowodować poważne obrażenia u
ludzi i zwierząt.
HYBRID
• Jest to normalny tryb samochodu, w którym
silnik elektryczny i silnik spalinowy współpracują ze sobą.
W chwili uruchomienia samochodu znajduje się
on w trybie Hybrid. Układ sterujący wykorzystuje
zarówno silnik elektryczny, jak i spalinowy wewnętrznego spalania — indywidualnie lub równolegle — oraz oblicza ich optymalne wykorzystanie
5
Dotyczy zawieszenia pneumatycznego.
pod względem osiągów, zużycia paliwa i komfortu.
Przy większych prędkościach prześwit pod pojazdem jest automatycznie ustawiany na niższym
poziomie5 w celu zmniejszenia oporu powietrza.
Możliwość wykorzystania wyłącznie napędu elektrycznego zależy od poziomu energii w akumulatorze układu hybrydowego oraz na przykład od
zapotrzebowania na ogrzewanie/chłodzenie
kabiny pasażerskiej.
Jeśli dostępna moc jest duża, możliwa jest jazda
tylko z napędem elektrycznym. Po wciśnięciu
pedału przyspieszenia uruchamiany jest tylko silnik elektryczny, aż do osiągnięcia określonego
położenia. Silnik spalinowy uruchamia się, gdy
położenie to zostanie przekroczone, a poziom
energii w akumulatorze jest niedostateczny do
uzyskania mocy silnika żądanej przez kierowcę za
pomocą pedału przyspieszenia.
pracy silnika elektrycznego oraz silnika spalinowego wewnętrznego spalania, bez uszczerbku dla
komfortu klimatycznego i wygody jazdy. Gdy
wymagane jest większe przyspieszenie, użyta zostaje maksymalna dodatkowa moc z elektrycznego
układu napędowego. Ponadto samochód
wykrywa, czy warunki jazdy wymagają napędu na
wszystkie koła, i włącza go w razie stwierdzenia
takiej potrzeby. Napęd na wszystkie koła oraz
dodatkowa moc elektryczna są zawsze dostępne,
niezależnie od stanu naładowania akumulatora.
Przy niskim poziomie energii (akumulator układu
hybrydowego prawie wyczerpany) konieczne jest
utrzymywanie poziomu energii w akumulatorze, co
prowadzi do częstszego uruchamiania silnika spalinowego. Naładować akumulator układu hybrydowego z gniazda 230 V prądu zmiennego za
pomocą przewodu ładującego lub aktywować
opcję Charge w oknie funkcji, aby przywrócić
możliwość jazdy tylko z wykorzystaniem energii
elektrycznej.
Tryb jazdy został opracowany pod kątem niskiego
zużycia energii przy zoptymalizowanej, mieszanej
}}
523
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Informacje na wyświetlaczu kierowcy
Podczas jazdy w trybie hybrydowym wyświetlacz
kierowcy pokazuje wskaźnik napędu hybrydowego. Wskazówka na wskaźniku napędu hybrydowego pokazuje, ile energii żąda kierowca za
pomocą pedału przyspieszenia. Oznaczenie między symbolem błyskawicy a symbolem kropli
pokazuje ilość dostępnej energii.
Wyświetlacz kierowcy dla trybu napędu z silnikiem elektrycznym i silnikiem spalinowym.
Wyświetlacz kierowcy wskazuje również
odzysk energii do akumulatora (regenerację) w czasie lekkiego hamowania.
PURE
• Należy jechać samochodem na silniku elektrycznym, przy możliwie najmniejszym zużyciu
energii oraz możliwie najniższej emisji dwutlenku węgla.
5
524
Dotyczy zawieszenia pneumatycznego.
Ten tryb jazdy maksymalizuje jazdę na akumulatorze napędu hybrydowego. Oznacza to na przykład,
że prześwit pod pojazdem jest mniejszy5 w celu
zmniejszenia oporu powietrza, a wydajność określonych ustawień klimatyzacji jest zredukowana w
celu zapewnienia maksymalnego zasięgu na
samym napędzie elektrycznym.
Tryb Pure jest dostępny, gdy poziom energii zmagazynowanej w akumulatorze układu hybrydowego jest wystarczająco wysoki. W trybie Pure
uruchamiany jest także silnik spalinowy, jeśli
poziom energii w akumulatorze za bardzo się
obniży. Silnik spalinowy zostaje także uruchomiony:
•
gdy prędkość przekroczy 125 km/h
(78 mph)
•
gdy kierowca zażąda większej siły napędowej,
niż może dostarczyć napęd elektryczny
•
w przypadku ograniczeń któregoś z układów/
podzespołów, np. przy niskiej temperaturze
zewnętrznej.
Tryb jazdy jest zoptymalizowany w celu zapewnienia maksymalnego zasięgu na napędzie elektrycznym; został on opracowany przede wszystkim
pod kątem ruchu miejskiego. Pure oznacza najniższy poziom spalania — także wtedy, gdy akumulator napędu hybrydowego jest rozładowany.
Temperatura w kabinie pasażerskiej jest regulowana zgodnie z ustawieniem ECO, a w śliskich
warunkach drogowych można zezwolić na więk-
sze buksowanie kół przed automatycznym włączeniem napędu na wszystkie koła.
Klimatyzacja ECO
W trybie jazdy Pure zostaje automatycznie aktywowany tryb ECO układu klimatyzacji kabiny
pasażerskiej w celu zredukowania zużycia energii.
UWAGA
Gdy tryb jazdy Pure jest aktywny, niektóre
parametry w ustawieniach układu klimatyzacji
są zmienione, a działanie niektórych odbiorników elektrycznych jest ograniczone. Niektóre
ustawienia można przywrócić ręcznie, ale
pełną funkcjonalność odzyskuje się tylko po
wyjściu z trybu jazdy Pure lub dostosowaniu
trybu jazdy Individual z pełną funkcjonalnością klimatyzacji.
W razie problemów związanych z zaparowaniem
nacisnąć przycisk usuwania zaparowania i oblodzenia szyb, który działa normalnie.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
OFF ROAD
• W ten sposób można maksymalnie zwiększyć
trakcję samochodu podczas jazdy w trudnych
warunkach i po słabej jakości drogach.
Funkcja Hill Descent Control ułatwia kontrolowaną jazdę na stromych wzniesieniach.
W tym trybie jazdy prześwit dolny jest duży5, do
obracania kierownicy potrzebna jest niewielka
siła, a napęd na wszystkie koła i układ kontroli
jazdy z niską prędkością z funkcją ułatwiającą
zjeżdżanie ze wzniesień (Hill Descent Control) są
aktywne.
Ten tryb jazdy nie jest przeznaczony do używania na drogach publicznych.
Tryb jazdy jest dostępny tylko przy niskich prędkościach, do 40 km/h (25 mph). Po przekroczeniu tej prędkości, tryb Off road zostaje anulowany
i następuje aktywacja trybu jazdy AWD.
Aby możliwe było korzystanie w czasie jazdy z
napędu na wszystkie koła, silnik spalinowy i silnik
elektryczny pracują nieustannie, co skutkuje
zwiększonym zużyciem paliwa.
W trybie Off road na wyświetlaczu kierowcy
pomiędzy prędkościomierzem a obrotomierzem
znajduje się kompas. Prędkościomierz wskazuje
zakres ograniczenia prędkości.
Tryb jazdy jest zoptymalizowany pod kątem maksymalnej zwrotności przy niskich prędkościach w
złych warunkach drogowych lub w trudnym terenie. Unosi on podwozie5, ogranicza reakcję
układu napędowego na przepustnicę i blokuje
samochód w położeniu napędu na wszystkie koła.
5
Dotyczy zawieszenia pneumatycznego.
UWAGA
UWAGA
Jeśli samochód zostanie wyłączony w trybie
OFF ROAD i ma w związku z tym duży prześwit, to zostanie obniżony przy następnym
uruchomieniu.
czepność, przykładowo na śliskich drogach, podczas jazdy z ciężką przyczepą, a także podczas
holowania. Tryb jazdy AWD jest zawsze dostępny,
niezależnie od stanu naładowania akumulatora.
Pracuje zarówno silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny w celu napędzania wszystkich czterech
kół, co powoduje zwiększone zużycie paliwa.
W innych trybach jazdy samochód automatycznie
dostosowuje potrzebę korzystania z napędu na
wszystkie koła do nawierzchni i w razie potrzeby
może włączyć silnik elektryczny lub uruchomić silnik spalinowy.
WAŻNE
Podczas jazdy z przyczepą bez złącza przyczepy nie należy korzystać z trybu jazdy OFF
ROAD. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko
uszkodzenia miechów powietrznych.
AWD
• Zoptymalizowany napęd na wszystkie koła
pozwala poprawić trzymanie się drogi i trakcję samochodu.
Tryb jazdy blokuje samochód w położeniu napędu
na wszystkie koła. Optymalna dystrybucja
momentu obrotowego pomiędzy osią przednią a
tylną zapewnia najlepszą trakcję, stabilność i przy-
}}
525
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
POWER
• Tryb Power oznacza, że samochód ma bardziej sportową charakterystykę i szybciej reaguje podczas przyspieszania.
Ten tryb jazdy zapewnia maksymalizację połączonej mocy z silnika spalinowego i elektrycznego
poprzez napędzanie samochodu na przednie i
tylne koła. Zmiany biegów są dokonywane szybciej i są bardziej precyzyjne, a skrzynia biegów
daje priorytet biegom zapewniającym lepszą trakcję. Reakcja układu kierowniczego jest szybsza, a
amortyzatory są twardsze. Z kolei mniejszy prześwit pod pojazdem5 oznacza, że nadwozie lepiej
nadąża za profilem drogi, zmniejszając przechyły
podczas pokonywania zakrętów.
INDIVIDUAL
• Dostosowywanie trybu jazdy do indywidualnych preferencji.
Wybrać wyjściowy tryb jazdy, a następnie zmienić
ustawienia zgodnie z żądaną charakterystyką
jezdną. Ustawienia te zostają zapisane w indywidualnym profilu kierowcy.
Indywidualny tryb jazdy jest dostępny tylko wtedy,
gdy zostanie najpierw aktywowany na wyświetlaczu centralnym.
Pracuje zarówno silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny w celu napędzania wszystkich czterech
kół, co powoduje zwiększone zużycie paliwa.
Tryb jazdy jest zoptymalizowany pod kątem osiągów i skutecznej reakcji podczas przyspieszania.
Zmienia on reakcję pedału przyspieszenia silnika
spalinowego wewnętrznego spalania, schemat
przełożenia biegów oraz układ ciśnienia ładowania. Ustawienia nadwozia, układ kierowniczy i
reakcja hamulców również zostają zoptymalizowane. Tryb jazdy Power jest zawsze dostępny,
niezależnie od stanu naładowania akumulatora.
5
6
526
Dotyczy zawieszenia pneumatycznego.
Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu lub wersji oprogramowania.
Widok ustawień6 indywidualnego trybu jazdy.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć My Car Indywidualny tryb
jazdy i wybrać Indywidualny tryb jazdy.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
3.
W pozycji Zaprogramowane tryby wybrać
wyjściowy tryb jazdy spośród następujących
opcji: Pure, Hybrid lub Power.
substancji szkodliwych z samochodu, mogą
powodować użycie silnika spalinowego w większym stopniu.
Zmiana trybu jazdy
Dostępne możliwości regulacji dotyczą ustawień następujących funkcji:
Powiązane informacje
Do zmiany trybu jazdy służy przełącznik w konsoli
środkowej.
• Wyświetlacz kierowcy
• Siła wspomagania układu
•
•
•
kierowniczego
Charakterystyka układu napędowego
•
• Charakterystyka hamulców
• Regulacja zawieszenia
• Klimatyzacja ECO.
•
•
Zmiana trybu jazdy (Str. 527)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 537)
Planowanie wykorzystania energii w trybie
napędu hybrydowego na podstawie danych
mapy* (Str. 528)
Wybrać tryb jazdy najlepiej dostosowany do
aktualnych warunków jazdy.
Należy pamiętać, że nie wszystkie tryby jazdy są
dostępne w każdej sytuacji.
Aby zmienić tryb jazdy:
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 97)
Informacje ogólne na temat opcji Twin
Engine (Str. 476)
Korzystanie z silnika elektrycznego lub
spalinowego
Zaawansowany układ sterujący określa zasięg, w
jakim samochód będzie napędzany przez silnik
spalinowy, silnik elektryczny lub oba równocześnie.
Jego główną funkcją jest możliwie najbardziej
efektywne wykorzystanie silnika spalinowego lub
elektrycznego oraz dostępnej energii elektrycznej
akumulatora napędu hybrydowego z uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych trybów jazdy
oraz zapotrzebowania na moc, przekazywanego
przez kierowcę za pomocą pedału przyspieszenia.
Występują również przypadki, w których tymczasowe ograniczenia w systemie lub funkcje sterowane według wymogów prawnych, mających na
celu utrzymanie niskiego poziomu ogólnych emisji
1.
Nacisnąć przełącznik trybu jazdy DRIVE
MODE.
> Na wyświetlaczu centralnym pojawia się
wyskakujące menu.
2.
Przewinąć pokrętło w górę lub w dół, aż do
zaznaczenia żądanego trybu jazdy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 527
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
3.
Nacisnąć przełącznik trybu jazdy lub bezpośrednio ekran dotykowy, aby potwierdzić
wybór.
> Wybrany tryb jazdy jest pokazywany na
wyświetlaczu kierowcy.
Jeśli któryś tryb jazdy w wyskakującym menu jest
wyświetlony na szaro, nie można go wybrać.
Powiązane informacje
•
•
•
Tryby jazdy (Str. 522)
Włączanie i wyłączanie jazdy z niską prędkością za pomocą przycisku funkcji (Str. 534)
Włączanie i wyłączanie funkcji ułatwiającej
zjeżdżanie ze wzniesień za pomocą przycisku
funkcji (Str. 536)
Planowanie wykorzystania energii w
trybie napędu hybrydowego na
podstawie danych mapy*
Tryb jazdy Hybrid to normalny tryb samochodu,
w którym silnik elektryczny i silnik spalinowy pracują indywidualnie lub współpracują ze sobą w
trybie napędu hybrydowego. Jeśli w systemie
nawigacyjnym* został wybrany punkt docelowy,
funkcja Predictive Efficiency7 planuje inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej na
całej trasie na podstawie danych mapy.
Zużycie paliwa może zostać zredukowane w
porównaniu z normalnym trybem hybrydowym, w
którym samochód najpierw jest napędzany elektrycznie, a następnie po wyczerpaniu akumulatora
układu hybrydowego zostaje przełączony na silnik
spalinowy.
Jeśli odległość do punktu docelowego jest większa niż obliczony zasięg na napędzie elektrycznym, funkcja ta planuje wykorzystanie energii
elektrycznej na całym dystansie w jak najbardziej
korzystny sposób. Pozwala to uniknąć sytuacji, w
których normalny napęd hybrydowy zużywa dużą
część energii elektrycznej na przykład do jazdy z
wysoką prędkością po autostradzie na napędzie
elektrycznym, a następnie wykorzystuje silnik spalinowy do jazdy miejskiej z niską prędkością.
Największą oszczędność paliwa uzyskuje się
wtedy, gdy planowany dystans wynosi od 50 do
7
528
100 km (30 do 60 mil) i podróż zaczyna się od
jazdy po autostradzie, a akumulator układu hybrydowego jest całkowicie naładowany w chwili
wyjazdu.
Warunki działania funkcji
Aby funkcja ta mogła działać, wymagane jest
spełnienie szeregu warunków:
•
W systemie nawigacyjnym jest wyznaczony
punkt docelowy, a odległość do celu jest
większa niż zasięg na samym napędzie elektrycznym.
•
•
•
Wybrany jest tryb jazdy Hybrid.
Funkcje Hold i Charge są wyłączone.
Akumulator układu hybrydowego jest naładowany.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Jeśli samochód jest używany do dojazdów do
pracy i nie można go naładować w miejscu
zatrudnienia, miejsce to należy ustawić jako cel
pośredni, a dom — jako końcowy punkt docelowy. Akumulator układu hybrydowego jest wówczas rozładowywany zarówno w drodze do
miejsca pracy, jak i w drodze powrotnej.
Dodać podobne trasy dojazdowe, tzn. trasy między dwoma punktami ładowania, jako Ulubione w
systemie nawigacyjnym, aby ułatwić sobie dojazd.
Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Powiązane informacje
•
•
Tryby jazdy (Str. 522)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 537)
529
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Regulacja wysokości zawieszenia* i
poziom amortyzacji
Regulacja wysokości zawieszenia automatycznie
dostosowuje charakterystykę pracy zawieszenia i
amortyzatorów samochodu w celu zapewnienia
najwyższego komfortu i funkcjonalności w czasie
jazdy. Istnieje także możliwość ręcznej regulacji
wysokości w celu ułatwienia załadunku samochodu albo wsiadania i wysiadania.
Zawieszenie pneumatyczne i
amortyzatory
Układ dostosowuje się do wybranego trybu jazdy i
prędkości samochodu. Za pomocą zawieszenia
pneumatycznego prześwit dolny samochodu zostaje zmniejszony podczas jazdy z wysoką prędkością, co zmniejsza opór powietrza i zwiększa
stabilność. Amortyzatory są normalnie nastawione
na maksymalny możliwy komfort, ale ich charakterystyka jest dostosowywana przez cały czas do
530
nawierzchni drogi, przyspieszenia samochodu,
hamowania i pokonywania zakrętów.
Trwająca regulacja wysokości
zawieszenia jest sygnalizowana
na wyświetlaczu kierowcy.
Gdy otwarte są drzwi boczne lub drzwi bagażnika,
obowiązują następujące zasady:
•
Jeśli otwarte są drzwi boczne, wysokość
może być regulowana tylko w górę.
•
Jeśli otwarte są drzwi bagażnika, wysokość
może być regulowana tylko w dół.
Podczas parkowania
Podczas parkowania upewnić się, że ilość miejsca
nad i pod samochodem jest wystarczająca, ponie-
waż prześwit dolny samochodu może zmieniać się
na przykład w zależności od temperatury zewnętrznej, obciążenia ładunkiem, użycia trybu załadunku i wybranego trybu jazdy.
Poziom można także wyregulować po upływie
pewnego czasu od zaparkowania samochodu. Ma
to na celu skompensowanie ewentualnych zmian
wysokości, które mogą wystąpić na skutek zmiany
temperatury resorów pneumatycznych po ostygnięciu samochodu.
Podczas transportu
Podczas przewożenia samochodu promem,
pociągiem lub samochodem ciężarowym trzeba
go zamocować za opony, a nie za inne części
podwozia. Podczas transportu mogą wystąpić
zmiany wysokości zawieszenia pneumatycznego,
co mogłoby negatywnie wpłynąć na stan zamocowań.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Symbole i komunikaty na wyświetlaczu kierowcy
Symbol
Komunikat
Działanie
Zawieszenie
Aktywne zawieszenie zostało wyłączone ręcznie przez użytkownika.
Wyłączony przez użytkownika
Tymczasowo ograniczone osiągi
Działanie aktywnego zawieszenia zostało chwilowo ograniczone ze względu na intensywne
korzystanie z układu. Jeśli ten komunikat pojawia się często (np. kilka razy w tygodniu),
należy skontaktować się ze stacją obsługiA.
Zawieszenie
Wystąpiła usterka. Należy jak najszybciej udać się do stacji obsługiA.
Zawieszenie
Wymagany serwis
Awaria zawieszenia
Zatrzymaj bezpiecznie samochód
Wystąpiła poważna awaria. Należy bezpiecznie zatrzymać samochód i zlecić przewiezienie
go do stacji obsługi (po załadowaniu z uniesionymi wszystkimi czterema kołami na
lawetę)A.
}}
531
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
Symbol
Komunikat
Działanie
Zawieszenie
Zwolnij Pojazd za wysoki
Wystąpiła usterka. Jeśli komunikat pojawia się podczas jazdy, skontaktować się ze stacją
obsługiA.
Zawieszenie
Trwa regulacja poziomu zawieszenia do wysokości docelowej.
Automatyczna regulacja wysokości
podwozia
A
Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Powiązane informacje
532
•
Ustawienia regulacji wysokości zawieszenia*
(Str. 533)
•
Tryby jazdy (Str. 522)
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Ustawienia regulacji wysokości
zawieszenia*
Wyłączyć regulację wysokości zawieszenia, gdy
samochód ma zostać podniesiony na podnośniku, aby uniknąć problemów z automatyczną
regulacją.
Wysokość zawieszenia można regulować w celu
ułatwienia załadunku albo wsiadania i wysiadania.
Ustawienia na wyświetlaczu centralnym
Dezaktywacja funkcji na wyświetlaczu centralnym:
Ułatwianie wsiadania
Samochód można obniżyć w celu ułatwienia wsiadania i wysiadania.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Aktywacja funkcji ułatwiania wsiadania na
wyświetlaczu centralnym:
Nacisnąć przycisk My Car
postojowy i zawieszenie.
3.
Wybrać opcję Wyłącz regulację
poziomowania.
1.
Nacisnąć Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć przycisk My Car
udogodnienia.
3.
Wybrać opcję Regul. łatwego wsiadania/
wysiad., zawiesz..
> Gdy samochód zostanie zaparkowany i
wyłączony, następuje obniżenie samochodu (regulacja poziomu zostaje zatrzymana, jeśli zostaną otwarte któreś drzwi, a
jej wznowienie po zamknięciu drzwi może
nastąpić z pewnym opóźnieniem). Gdy
samochód zostanie uruchomiony i zacznie
jechać, nastąpi jego podniesienie do
poziomu nastawionego dla wybranego
trybu jazdy.
Regulacja trybu załadunkowego
Użyć przycisków w przestrzeni bagażowej do
regulacji wysokości tylnej części pojazdu i ułatwienia załadunku lub rozładunku, jak również podczas podłączania i odłączania przyczepy.
Lusterka i
Hamulec
Powiązane informacje
•
Regulacja wysokości zawieszenia* i poziom
amortyzacji (Str. 530)
•
Zalecenia dotyczące przewożenia bagażu
(Str. 669)
Wyłącz regulację poziomowania
W pewnych przypadkach funkcja musi zostać
wyłączona, na przykład przed podniesieniem
samochodu za pomocą podnośnika*. W przeciwnym razie różnica poziomów będąca skutkiem
podnoszenia samochodu podnośnikiem powodowałaby automatyczną regulację wysokości, co
prowadziłoby do niepożądanego efektu.
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 533
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Kontrola jazdy z niską prędkością
UWAGA
Funkcja kontroli jazdy z niską prędkością Low
Speed Control (LSC) poprawia trakcję i ułatwia
jazdę terenową oraz na śliskiej nawierzchni, na
przykład z przyczepą kempingową po trawie lub
z przyczepą do łodzi po rampie do wodowania.
Po włączeniu funkcji LSC z HDC w trybie
jazdy OFF ROAD, opór pedału przyspieszenia i
charakterystyka reakcji silnika ulegają zmianie.
UWAGA
Funkcja ta jest realizowana w trybie jazdy Off
Road.
Ten tryb jazdy nie jest przeznaczony do używania na drogach publicznych.
Funkcja ta jest dostosowana do jazdy terenowej
oraz jazdy z przyczepą z niską prędkością aż do
około 40 km/h (25 mph).
Funkcja kontroli jazdy z niską prędkością daje
priorytet niskim biegom i napędowi na wszystkie
koła, co pomaga uniknąć buksowania kół i zapewnia lepszą przyczepność wszystkich kół. Pedał
przyspieszenia jest mniej czuły, co wpływa
korzystnie na trakcję i kontrolę prędkości podczas
jazdy z niską prędkością.
Funkcja ta zostaje aktywowana razem z funkcją
Hill Descent Control (HDC), co oznacza, że prędkość jazdy podczas zjeżdżania ze stromych wzniesień może być kontrolowana za pomocą pedału
przyspieszenia, a potrzeba korzystania z pedału
hamulca jest mniejsza. Układ ten ułatwia utrzymywanie niskiej, równomiernej prędkości podczas
zjeżdżania ze stromych wzniesień.
UWAGA
Funkcja ta zostaje wyłączona podczas jazdy z
wyższą prędkością i w razie potrzeby musi
zostać ponownie włączona przy niższej prędkości.
Włączanie i wyłączanie jazdy z niską
prędkością za pomocą przycisku
funkcji
Jeśli samochód nie został wyposażony w przełącznik trybu jazdy w konsoli między fotelami, jest
w nim dostępny przycisk służący do obsługi
funkcji jazdy z niską prędkością z opcją Hill
Descent Control w widoku funkcji na wyświetlaczu centralnym.
Wybór jazdy z niską prędkością w
widoku funkcji na wyświetlaczu
centralnym
–
Nacisnąć przycisk Hill Descent Control,
aby aktywować lub dezaktywować funkcję.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie jazdy z niską prędkością za pomocą przycisku funkcji (Str. 534)
•
•
Zmiana trybu jazdy (Str. 527)
•
Napęd na wszystkie koła (Str. 520)
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień
(Str. 535)
> Wskaźnik w przycisku świeci się, gdy funkcja jest aktywna.
Funkcja ta zostaje wyłączona automatycznie po
wyłączeniu silnika.
UWAGA
Funkcja ta zostaje wyłączona podczas jazdy z
wyższą prędkością i w razie potrzeby musi
zostać ponownie włączona przy niższej prędkości.
534
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Powiązane informacje
•
•
Kontrola jazdy z niską prędkością (Str. 534)
Zmiana trybu jazdy (Str. 527)
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze
wzniesień
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień, Hill
Descent Control (HDC) jest funkcją działającą
na małych prędkościach, umożliwiającą bardziej
zaawansowane hamowanie silnikiem. Funkcja
umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie prędkości pojazdu na wzniesieniach o dużym nachyleniu tylko przy użyciu pedału przyspieszenia, bez
używania hamulców zasadniczych.
Funkcja ta jest realizowana w trybie jazdy Off
Road.
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień jest
przystosowany do jazdy terenowej z niską prędkością i jest przydatny podczas jazdy w dół stromych zboczy o trudnej nawierzchni. Kierowca nie
musi używać pedału hamulca, lecz może skoncentrować się na kierowaniu samochodem.
OSTRZEŻENIE
zarówno do przodu, przy wspomaganiu przez
układ hamulcowy. Prędkość można zwiększyć za
pomocą pedału przyspieszenia. Gdy pedał przyspieszenia zostanie następnie zwolniony, samochód zwalnia ponownie do niskiej prędkości niezależnie od kąta nachylenia zbocza i bez potrzeby
użycia hamulca zasadniczego. W trakcie działania
funkcji świecą światła hamowania.
Kierowca ma możliwość wyhamowania i zredukowania niskiej prędkości lub zatrzymania samochodu w dowolnym momencie, naciskając pedał
hamulca zasadniczego.
Funkcja ta jest aktywowana razem z funkcją Low
Speed Control (LSC), która ułatwia jazdę i poprawia trakcję podczas jazdy terenowej oraz na śliskiej nawierzchni. Układy te są przeznaczone do
użytkowania przy niskich prędkościach aż do
około 40 km/h (25 mph).
O tym należy pamiętać podczas jazdy z
wykorzystaniem funkcji HDC
Układ HDC nie działa we wszystkich sytuacjach i został zaprojektowany jedynie jako
dodatkowa funkcja pomocnicza.
•
Jeśli podczas jazdy w dół stromego zbocza
funkcja ta zostanie wyłączona, siła hamowania będzie się stopniowo zmniejszać.
Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczne
prowadzenie samochodu ponosi zawsze kierowca.
•
Z funkcji HDC można korzystać w położeniu
D i R skrzyni biegów oraz na 1. i 2. biegu w
trybie ręcznej zmiany biegów.
•
W trybie ręcznej zmiany biegów nie można
włączyć 3. biegu lub wyższego.
Funkcjonowanie
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień umożliwia staczanie się samochodu z niską prędkością
}}
535
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
UWAGA
Po włączeniu funkcji LSC z HDC w trybie
jazdy OFF ROAD, opór pedału przyspieszenia i
charakterystyka reakcji silnika ulegają zmianie.
UWAGA
Ten tryb jazdy nie jest przeznaczony do używania na drogach publicznych.
UWAGA
Funkcja ta zostaje wyłączona podczas jazdy z
wyższą prędkością i w razie potrzeby musi
zostać ponownie włączona przy niższej prędkości.
Włączanie i wyłączanie funkcji
ułatwiającej zjeżdżanie ze wzniesień
za pomocą przycisku funkcji
Jeśli samochód nie został wyposażony w przełącznik trybu jazdy w konsoli między fotelami, jest
w nim dostępny przycisk służący do obsługi
funkcji ułatwiającej zjeżdżanie ze wzniesień z
opcją Hill Descent Control w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
Wybór funkcji ułatwiającej zjeżdżanie ze
wzniesień w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień działa
tylko przy niskich prędkościach.
–
Nacisnąć przycisk Hill Descent Control,
aby aktywować lub dezaktywować funkcję.
Powiązane informacje
•
Włączanie i wyłączanie funkcji ułatwiającej
zjeżdżanie ze wzniesień za pomocą przycisku
funkcji (Str. 536)
•
•
•
Zmiana trybu jazdy (Str. 527)
Kontrola jazdy z niską prędkością (Str. 534)
Napęd na wszystkie koła (Str. 520)
> Wskaźnik w przycisku świeci się, gdy funkcja jest aktywna.
Funkcja ta zostaje wyłączona automatycznie po
wyłączeniu silnika.
536
UWAGA
Funkcja ta zostaje wyłączona podczas jazdy z
wyższą prędkością i w razie potrzeby musi
zostać ponownie włączona przy niższej prędkości.
Powiązane informacje
•
Układ ułatwiający zjeżdżanie ze wzniesień
(Str. 535)
•
Zmiana trybu jazdy (Str. 527)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Zasady ekonomicznej jazdy
Ekonomiczna i ekologiczna jazda polega na
zachowaniu umiaru i przewidywaniu rozwoju
sytuacji na drodze oraz dostosowaniu stylu jazdy
i prędkości do panujących warunków.
Aby osiągnąć jak najdłuższy zasięg i jak najmniejsze zużycie energii przez napęd Twin Engine,
należy uwzględnić poniższe uwagi:
Ładowanie
• Samochód należy regularnie ładować z
obwodu zasilania sieciowego. Dobrym nawykiem jest rozpoczynanie podróży zawsze z w
pełni naładowanym akumulatorem układu
hybrydowego.
•
•
Znaleźć lokalizację stacji ładowania.
W miarę możliwości należy wybrać miejsce
postojowe ze stanowiskiem do ładowania.
Samochód należy parkować np. w klimatyzowanym garażu.
•
Podczas krótkiej jazdy po przygotowaniu
kabiny pasażerskiej do jazdy przy wysokiej
temperaturze zewnętrznej należy, o ile to
możliwe, wyłączyć dmuchawę układu wentylacji lub klimatyzację.
•
Jeśli przygotowanie do jazdy, gdy na zewnątrz
jest zimno, nie jest możliwe, należy przede
wszystkim korzystać z ogrzewania siedzenia
oraz ogrzewania kierownicy. Należy unikać
ogrzewania całego wnętrza, które pobiera
energię elektryczną z akumulatora napędu
hybrydowego.
Jazda
• Aby uzyskać jak najniższe zużycie energii
elektrycznej, włączyć tryb jazdy Pure.
•
Należy jeździć ze stałą prędkością oraz utrzymywać odpowiednią odległość do innych
pojazdów i obiektów w celu unikania hamowania. Ten styl jazdy pozwala osiągnąć najniższe zużycie energii.
•
Zapotrzebowanie na moc należy równoważyć
za pomocą pedału przyspieszenia. Należy
korzystać ze wskaźnika dostępnej mocy silnika elektrycznego na wyświetlaczu kierowcy,
aby uniknąć niepotrzebnego uruchamiania
silnika spalinowego. Silnik elektryczny jest
bardziej wydajny od silnika spalinowego,
zwłaszcza na małych prędkościach.
UWAGA
Samochód należy ładować z sieci elektrycznej
jak najczęściej!
Przygotowanie do jazdy
• Samochód należy w miarę możliwości przygotować do jazdy używając przewodu ładującego podłączonego do obwodu zasilania sieciowego.
•
Należy unikać parkowania samochodu w
sposób powodujący wychładzanie lub przegrzewanie wnętrza podczas parkowania.
•
Jeśli hamowanie jest konieczne – należy
hamować delikatnie wciskając pedał
hamulca, ponieważ powoduje to ponowne
ładowanie akumulatora napędu hybrydowego.
Funkcja hamowania regeneracyjnego jest
zintegrowana z pedałem hamulca, a jej działanie może zostać wzmocnione poprzez
hamowanie silnikiem elektrycznym w położeniu B skrzyni biegów.
•
Duża prędkość skutkuje wzrostem zużycia
energii elektrycznej - opór powietrza wzrasta
wraz z prędkością.
•
W czasie podróży z dużą prędkością, trwających dłużej niż zasięg napędu elektrycznego,
należy aktywować funkcję Hold w widoku
funkcji.
•
O ile to możliwe, należy unikać używania
funkcji Charge do ładowania akumulatora
układu hybrydowego. Ładowanie za pomocą
silnika spalinowego zwiększa zużycie paliwa i
wiąże się ze zwiększoną emisją dwutlenku
węgla.
•
Przy niskiej temperaturze zewnętrznej należy,
o ile to możliwe, zredukować elektryczne
podgrzewanie szyb, lusterek, siedzeń i kierownicy.
•
Jeździć z prawidłowym ciśnieniem powietrza
w oponach i sprawdzać je regularnie – dla
uzyskania jak najlepszych rezultatów stosować ekonomiczne ciśnienie w oponach
(ECO).
}}
537
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
•
Wybór opon może mieć wpływ na zużycie
energii – informacje o odpowiednich oponach można uzyskać u dealera.
•
Nie należy przewozić zbędnych rzeczy w
samochodzie – im większe obciążenie, tym
większe zużycie energii.
•
Bagażnik dachowy, a także zamocowany do
niego pojemnik transportowy powodują
zwiększony opór powietrza, prowadząc do
wzrostu zużycia energii – dlatego gdy tylko
nie są potrzebne, należy je zdemontować.
•
•
W celu jak najbardziej energooszczędnej jazdy:
•
Wybrać tryb jazdy Pure, aby dojechać możliwie najdalej tylko na napędzie elektrycznym.
•
Zapotrzebowanie na moc należy równoważyć
za pomocą pedału przyspieszenia. Należy
korzystać ze wskaźnika dostępnej mocy silnika elektrycznego na wskaźniku układu
hybrydowego wyświetlacza kierowcy, aby
uniknąć niepotrzebnego uruchamiania silnika
spalinowego.
Unikać jazdy z otwartymi oknami.
Nie przytrzymywać samochodu w miejscu na
pochyłości za pomocą pedału przyspieszenia.
Zamiast tego używać pedału hamulca.
Powiązane informacje
538
Jazda z napędem elektrycznym
Podczas jazdy na napędzie elektrycznym technologia Volvo Twin Engine zapewnia połączenie
oszczędnego zużycia paliwa, niskiego poziomu
emisji i wysokich osiągów.
•
Drive-E – czystsza przyjemność jazdy
(Str. 34)
•
Planowanie wykorzystania energii w trybie
napędu hybrydowego na podstawie danych
mapy* (Str. 528)
•
Czynniki wpływające na zasięg podczas jazdy
na napędzie elektrycznym (Str. 539)
•
•
•
Jazda z napędem elektrycznym (Str. 538)
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 97)
Sprawdzanie ciśnienia w oponach
(Str. 636)
•
Jeśli hamowanie jest konieczne – należy
hamować delikatnie wciskając pedał
hamulca, ponieważ powoduje to ponowne
ładowanie akumulatora napędu hybrydowego.
•
W czasie podróży z dużą prędkością, trwających dłużej niż zasięg napędu elektrycznego,
należy aktywować funkcję Hold w widoku
funkcji.
•
Zmniejszyć pobór prądu w kabinie pasażerskiej zmniejszając na przykład prędkość dmuchawy, poziom ogrzewania elektrycznego lub
wykorzystanie klimatyzacji.
opon i ładunku, co pozwoli maksymalnie zwiększyć zasięg.
Powiązane informacje
•
Informacje ogólne na temat opcji Twin
Engine (Str. 476)
•
•
•
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 537)
•
Uruchamianie i wyłączanie silnika spalinowego w modelu Twin Engine (Str. 522)
•
Funkcja „Hold” i „Charge” (Str. 540)
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 97)
Czynniki wpływające na zasięg podczas jazdy
na napędzie elektrycznym (Str. 539)
Przestrzegać także ogólnych zaleceń ekonomicznej jazdy pod względem prędkości, używanych
* Opcja/wyposażenie dodatkowe.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Czynniki wpływające na zasięg
podczas jazdy na napędzie
elektrycznym
Zasięg samochodu na napędzie elektrycznym
zależy od wielu czynników. Możliwość uzyskania
dalekich zasięgów różni się w zależności od okoliczności i warunków jazdy samochodem.
Certyfikowana wartość zasięgu samochodu na
napędzie elektrycznym nie powinna być interpretowana jako zasięg przewidywany. Wartość certyfikowana jest wartością porównawczą uzyskiwaną
na podstawie specjalnych cykli jazdy UE. Rzeczywisty zasięg zależy od szeregu czynników.
Poniższa tabela pokazuje przybliżoną zależność
między temperaturą zewnętrzną a zasięgiem w
samochodzie z wyłączoną klimatyzacją kabiny
pasażerskiej i w samochodzie z normalnie działającą klimatyzacją kabiny pasażerskiej.
Wyższa temperatura zewnętrzna na w pewnym
stopniu pozytywny wpływ na zasięg.
Temperatura
zewnętrzna
Wyłączona
klimatyzacja
kabiny pasażerskiej
Normalna
klimatyzacja
kabiny pasażerskiej
30 °C (86 °F)
95 %
80 %
20 °C (68 °F)
100 %
90%
10 °C (50 °F)
90 %
80 %
0 °C (32 °F)
80 %
60 %
-10 °C (14 °F)
70 %
40 %
Czynniki wpływające na zasięg
Kierowca może wpływać na niektóre z tych czynników, ale nie ma wpływu na wiele innych.
Najdłuższy zasięg uzyskuje się w bardzo sprzyjających warunkach, gdy wszystkie czynniki mają na
to pozytywny wpływ.
Czynniki, na które kierowca nie ma wpływu
Istnieje kilka czynników zewnętrznych, które w
różnym stopniu wpływają na zasięg:
•
•
•
•
•
sytuacja na drodze
jazda na krótkich dystansach
topografia
temperatura zewnętrzna i przeciwny wiatr
warunki drogowe i stan nawierzchni.
Czynniki, na które kierowca ma wpływ
Kierowca powinien mieć świadomość, że poprzez
energooszczędną jazdę i obsługę samochodu
może wpływać na następujące czynniki ograniczające zasięg:
•
•
•
•
•
regularne ładowanie
Przygotowanie
tryb jazdy Pure
Funkcja Hold
•
•
opony i ciśnienie w oponach.
Poniższa tabela pokazuje przybliżoną zależność
pomiędzy stałą prędkością jazdy a zasięgiem,
gdzie niższa stała prędkość ma pozytywny wpływ
na zasięg jazdy.
Stała prędkość
100 km/h (62 mph)
50 %
80 km/h (50 mph)
70 %
60 km/h (37 mph)
90 %
50 km/h (31 mph)
100 %
UWAGA
•
Wartości pokazane w tabelach dotyczą
nowego samochodu.
•
Nie są to wartości bezwzględne i zależą
od stylu jazdy, warunków środowiskowych
oraz innych czynników zewnętrznych.
Powiązane informacje
•
•
•
•
Jazda z napędem elektrycznym (Str. 538)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 537)
Funkcja „Hold” i „Charge” (Str. 540)
Tryby jazdy (Str. 522)
Ustawienia klimatyzacji
prędkość i przyspieszanie
539
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Funkcja „Hold” i „Charge”
W niektórych sytuacjach użyteczna może okazać
się możliwość kontrolowania stanu naładowania
baterii układu hybrydowego w czasie jazdy. Taką
możliwość zapewniają funkcje Hold i Charge.
Charge
Silnik ładuje akumulator
hybrydowy.
Funkcje Hold i Charge są dostępne we wszystkich trybach jazdy. Aktywowanie trybu jazdy Pure
powoduje wyłączenie funkcji.
Funkcja ta ładuje akumulator
układu hybrydowego za
pomocą silnika spalinowego, by
napęd elektryczny można było
wykorzystać w większym stopniu później.
Przyciski funkcji Hold i Charge
Symbole na wyświetlaczu kierowcy
Funkcje te można włączyć w widoku funkcji na
wyświetlaczu centralnym.
Gdy aktywna jest funkcja Charge, we wskaźniku akumu-
Hold
latora układu hybrydowego widoczny jest symbol
Poz. baterii podtrz. do późn.
wykorzystania.
Funkcja ta utrzymuje poziom
naładowania akumulatora
układu hybrydowego dla
napędu elektrycznego i zachowuje dostępną energię do późniejszego wykorzystania, np. na czas jazdy w warunkach miejskich lub w terenie zabudowanym.
Samochód działa jak w normalnym trybie hybrydowym z rozładowanym akumulatorem, przy czym,
na przykład oprócz odzyskiwania energii powstającej podczas hamowania, silnik spalinowy jest
uruchamiany częściej w celu utrzymania stanu
naładowania akumulatora.
540
Powiązane informacje
•
•
•
Gdy aktywna jest funkcja Hold, we wskaźniku akumulatora układu hybrydowego widoczny jest symbol
.
Jazda z napędem elektrycznym (Str. 538)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 537)
Wskaźnik napędu hybrydowego (Str. 97)
.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
Przygotowanie do dłuższej podróży
Powiązane informacje
Przed wyjazdem samochodem na urlop lub
przed inną długą podróżą funkcje i wyposażenie
samochodu trzeba sprawdzić szczególnie
dokładnie.
•
Sprawdzanie ciśnienia w oponach
(Str. 636)
•
•
•
•
•
•
Zużycie paliwa i emisja CO2 (Str. 754)
•
•
•
•
Jazda z przyczepą (Str. 555)
Sprawdzić, czy:
•
silnik pracuje normalnie i zużycie paliwa jest
na zwykłym poziomie
•
czy nie ma wycieków (paliwa, oleju lub innych
płynów)
•
•
siła hamowania jest optymalna
•
wszystkie światła działają – wyregulować
wysokość reflektorów, jeśli samochód jest
obciążony dużym ładunkiem
głębokość bieżnika i ciśnienie powietrza w
oponach są wystarczające. Założyć opony
zimowe w przypadku wyjazdu w rejony, gdzie
na drogach istnieje ryzyko zaśnieżonej lub
oblodzonej nawierzchni.
•
ładowanie akumulatora rozruchowego jest
odpowiednie
•
•
pióra wycieraczek są w dobrym stanie
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 736)
Jazda zimą (Str. 541)
Zasady ekonomicznej jazdy (Str. 537)
Ustawienia modemu samochodu (Str. 612)
Jazda zimą
Jest ważne, aby przed sezonem zimowym przeprowadzić pewne czynności kontrolne w celu
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji samochodu.
Szczególnie w sezonie zimowym należy dbać o
następujące elementy:
•
Płyn w układzie chłodzenia silnika powinien
zawierać 50% glikolu. Mieszanina ta chroni
silnik przed zamarzaniem do temperatury
około -35°C (-31°F). Aby uniknąć zagrożenia
dla zdrowia, nie wolno mieszać różnych
rodzajów płynów zawierających glikol.
•
W zbiorniku paliwa powinien pozostawać
zawsze większy zapas paliwa, co ograniczy
kondensację wilgoci.
•
Istotnym parametrem oleju silnikowego jest
jego lepkość. Olej o niższej lepkości (rzadszy)
ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach oraz obniża zużycie paliwa, gdy silnik nie
jest rozgrzany.
Zalecenia dotyczące przewożenia bagażu
(Str. 669)
Pilot Assist (Str. 360)
Ogranicznik prędkości (Str. 323)
Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia
(Str. 654)
WAŻNE
w samochodzie znajduje się trójkąt ostrzegawczy oraz kamizelka odblaskowa – jest to
wymóg prawny w niektórych krajach.
Oleju o niskiej lepkości nie wolno stosować
do intensywnej jazdy i przy wysokiej temperaturze zewnętrznej.
•
Należy kontrolować stan akumulatora rozruchowego i stopień jego naładowania.
Warunki zimowe stawiają wysokie wymagania
}}
541
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
akumulatorowi rozruchowemu, a niska temperatura powoduje obniżenie jego pojemności.
||
•
Należy stosować niskokrzepnący roztwór
płynu do spryskiwaczy szyb, aby nie dochodziło do jego zamarzania w zbiorniku.
Śliska nawierzchnia drogi
W celu uzyskania maksymalnej przyczepności do
nawierzchni, Volvo zaleca założenie na wszystkie
koła opon zimowych.
•
Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
(Str. 734)
•
Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej
(Str. 733)
•
•
Uzupełnianie płynu chłodzącego (Str. 696)
Warunki eksploatacji niekorzystne dla oleju
silnikowego (Str. 750)
Jazda przez wodę
Jazda przez wodę oznacza, że samochód przejeżdża przez głębszą wodę na zalanej drodze.
Podczas jazdy przez wodę trzeba zachować
dużą ostrożność.
Aby uniknąć uszkodzenia samochodu podczas
pokonywania przeszkód wodnych (np. na zalanych
drogach), należy:
•
Poziom wody nie może być wyższy od
poziomu podłogi samochodu. W miarę możliwości należy przed pokonaniem przeszkody
wodnej sprawdzić głębokość w najgłębszym
punkcie. Szczególną ostrożność należy
zachować podczas przejeżdżania przez wodę
płynącą.
•
Przed pokonaniem przeszkody wodnej należy
zawsze zmienić tryb jazdy na Off Road, aby
zapewnić pracę silnika spalinowego.
•
Należy jechać z prędkością odpowiadającą
zwykłej prędkości spacerowej.
•
Nie wolno zatrzymywać samochodu w
wodzie. Wjeżdżając lub wyjeżdżając z wody
należy zachować ostrożność.
•
Należy pamiętać, że fale powodowane przez
nadjeżdżających z przeciwka innych uczestników ruchu drogowego mogą spowodować
podniesienie poziomu wody powyżej poziomu
podłogi samochodu.
•
Należy unikać brodzenia w słonej wodzie
(ryzyko korozji).
UWAGA
W niektórych krajach używanie opon zimowych jest obowiązkowe. Opony kolcowe nie
są dopuszczone do użytku we wszystkich krajach.
Należy ćwiczyć jazdę po śliskich nawierzchniach
w kontrolowanych warunkach, aby poznać zachowanie samochodu.
Powiązane informacje
•
•
•
•
•
•
542
Koła zimowe (Str. 652)
Łańcuchy przeciwpoślizgowe (Str. 653)
Hamowanie na nawierzchni solonej
(Str. 508)
Hamowanie na mokrej nawierzchni (Str. 507)
Wlew płynu do spryskiwaczy (Str. 736)
Akumulator (Str. 698)
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
WAŻNE
Niektóre części samochodu (np. silnik, skrzynia biegów, układ napędowy i podzespoły
elektryczne) mogą ulec uszkodzeniu podczas
przejeżdżania przez wodę sięgającą powyżej
podłogi pojazdu. Uszkodzenia podzespołów
spowodowane przez zanurzenie w wodzie,
blokadę wodną lub brak oleju nie są objęte
gwarancją.
W przypadku zgaśnięcia silnika w trakcie
przejazdu przez wodę nie należy próbować go
ponownie uruchomić. Samochód należy wówczas wyciągnąć z wody i przetransportować na
lawecie do stacji obsługi. Zaleca się kontakt z
autoryzowaną stacją obsługi Volvo.
Po wyjechaniu z wody należy lekko nacisnąć
pedał hamulca i upewnić się, czy hamulce funkcjonują całkowicie prawidłowo. Woda i błoto
mogą dostać się na powierzchnie cierne hamulców i opóźnić reakcję na wciśnięcie pedału
hamulca.
Otwieranie i zamykanie klapki
wlewu paliwa
Aby odblokować klapkę wlewu paliwa, należy
nacisnąć przycisk na tablicy rozdzielczej.
Strzałka obok symbolu zbiornika na wyświetlaczu kierowcy
wskazuje, po której stronie
samochodu znajduje się klapka
wlewu paliwa.
1.
Nacisnąć przycisk na tablicy rozdzielczej.
> Wyrównywania ciśnienia w zbiorniku
paliwa powoduje pewne opóźnienie otwarcia klapki. Na wyświetlaczu kierowcy
pojawi się komunikat Zbiornik paliwa
Otwieranie pokrywy wlewu paliwa, a
następnie Zbiornik paliwa Gotowy do
tankowania.
Po przejechaniu przez wodę i błoto należy w razie
potrzeby oczyścić styki złącza przyczepy.
Powiązane informacje
•
Holowanie unieruchomionego samochodu
(Str. 562)
•
Kontrola jazdy z niską prędkością (Str. 534)
}}
543
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
UWAGA
Po otwarciu klapki wlewu paliwa tankowanie
trzeba rozpocząć w ciągu około siedmiu
minut. Po upływie tego czasu zawór, który
został otwarty poprzez naciśnięcie przycisku w
celu otwarcia klapki wlewu paliwa, zostaje
zamknięty i tankowanie nie jest już możliwe,
ponieważ końcówka pompy paliwa zostaje
odcięta.
Jeśli zawór zostanie zamknięty przed zakończeniem tankowania – nacisnąć ponownie
przycisk i poczekać, aż na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Zbiornik paliwa
Gotowy do tankowania.
2.
Po zakończeniu tankowania - zamknąć
klapkę delikatnym naciśnięciem.
Powiązane informacje
•
Tankowanie paliwa (Str. 544)
Tankowanie paliwa
Zbiornik paliwa jest wyposażony we wlew bez
korka.
Tankowanie paliwa przebiega w opisany poniżej
sposób.
1.
Tankowanie samochodu na stacji
benzynowej
UWAGA
Po otwarciu klapki wlewu paliwa tankowanie
trzeba rozpocząć w ciągu około siedmiu
minut. Po upływie tego czasu zawór, który
został otwarty poprzez naciśnięcie przycisku w
celu otwarcia klapki wlewu paliwa, zostaje
zamknięty i tankowanie nie jest już możliwe,
ponieważ końcówka pompy paliwa zostaje
odcięta.
Jeśli zawór zostanie zamknięty przed zakończeniem tankowania – nacisnąć ponownie
przycisk i poczekać, aż na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Zbiornik paliwa
Gotowy do tankowania.
2.
8
544
Wyłączyć samochód i otworzyć klapkę wlewu
paliwa.
Wybrać paliwo dopuszczone do stosowania w
samochodzie zgodnie z identyfikatorem8
znajdującym się po wewnętrznej stronie
klapki wlewu paliwa. Informacje na temat
dopuszczonych paliw i identyfikatora można
znaleźć w sekcji dotyczącej benzyny.
Identyfikator zgodny z normą CEN EN16942 jest umieszczony po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa, a ponadto najpóźniej do końca 2018 roku zostanie umieszczony na odpowiednich dystrybutorach
paliwa i ich końcówkach do tankowania na stacjach paliw w całej Europie.
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
3.
4.
Włożyć końcówkę pompy paliwa do otworu
wlewu. Przewód wlewu jest wyposażony w
dwie odchylające się klapki. Przed rozpoczęciem tankowania końcówkę pompy trzeba
wsunąć poza obie klapki.
Dotyczy samochodów z nagrzewnicą
paliwową*
Nie wolno używać nagrzewnicy paliwowej, gdy
samochód znajduje się na terenie stacji benzynowej.
Nie należy przepełniać zbiornika. Przerwać
tankowanie po pierwszym samoczynnym
odcięciu przez dozownik dopływu paliwa.
> Zbiornik jest pełen.
OSTRZEŻENIE
Należy zawsze unikać wdychania oparów
paliwa i chronić oczy przed rozpryskami paliwa.
W razie dostania się paliwa do oczy należy
zdjąć ewentualnie noszone szkła kontaktowe i
płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie skontaktować się
z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
UWAGA
Jeśli w zbiorniku znajduje się zbyt dużo paliwa,
jego nadmiar wypłynąć przy bardzo wysokiej
temperaturze otoczenia.
Uzupełnianie paliwa z kanistra
Przy nalewaniu paliwa z kanistra użyć lejka znajdującego się w bloku piankowym pod podłogą w
przedziale bagażowym.
1.
Otworzyć klapkę wlewu paliwa.
2.
Włożyć lejek do otworu wlewu. Przewód
wlewu jest wyposażony w dwie odchylające
się klapki. Przed rozpoczęciem nalewania
końcówkę lejka trzeba wsunąć poza obie
klapki.
Obsługa paliwa
Nie wolno stosować paliwa o jakości niższej niż
zalecana przez firmę Volvo, ponieważ grozi to
obniżeniem mocy silnika i zwiększonym zużyciem
paliwa.
Naklejka po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa.
Powiązane informacje
•
Otwieranie i zamykanie klapki wlewu paliwa
(Str. 543)
•
Benzyna (Str. 546)
Nigdy nie połykać paliwa. Paliwa, takie jak
benzyna, bioetanol i ich mieszanki oraz olej
napędowy, są bardzo toksyczne i w razie połknięcia mogą spowodować trwałe uszkodzenia narządów lub śmierć. W razie połknięcia
paliwa natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania pomocy.
}}
* Opcja/wyposażenie dodatkowe. 545
URUCHAMIANIE SILNIKA I JAZDA
||
OSTRZEŻENIE
Paliwo rozlane na ziemię może się zapalić.
Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć nagrzewnicę spalinową.
Nie wolno mieć przy sobie włączonego telefonu komórkowego podczas tankowania. Sygnał dzwoniącego telefonu może spowodować
powstanie iskry i zapłon oparów paliwa, a w
rezultacie doprowadzić do pożaru i obrażeń
ciała.
WAŻNE
Stosowanie mieszanek różnych rodzajów
paliwa lub paliw niezalecanych spowoduje
unieważnienie gwarancji udzielonej przez
Volvo oraz wszelkich dodatkowych umów serwisowych; dotyczy to wszystkich silników.
Powiązane informacje
•
546
Benzyna (Str. 546)
Benzyna
E10 to benzyna zawierająca
maksymalnie 3,7% tlenu i maksymalnie 10% objętościowo
etanolu.
Benzyna to rodzaj paliwa przeznaczony do
samochodów z silnikiem benzynowym.
Należy stosować benzynę wyłącznie dobrze znanych producentów. Nie wolno używać paliwa wątpliwej jakości. Benzyna musi spełniać wymogi
normy EN 228.
WAŻNE
Identyfikator benzyny
Identyfikator zgodny z normą CEN EN16942 jest
umieszczony po wewnętrznej stronie klapki wlewu
paliwa, a ponadto najpóźniej do końca 2018 roku
zostanie umieszczony na odpowiednich dystrybutorach paliwa i ich końcówkach do tankowania na
stacjach paliw w całej Europie.
Są to identyfikatory odnoszące się do aktualnych
standardowych paliw w Europie. W samochodach
z silnikiem benzynowym można stosować benzynę o następujących identyfikatorach:
E5 to benzyna zawierająca
maksymalnie 2,7% tlenu i maksymalnie 5% objętościowo etanolu.
•
Dozwolone jest stosowanie paliwa zawierającego maksymalnie 10% objętościowych etanolu.
•