Volvo | XC90 | Руководство для владельца | Volvo XC90 2004 Руководство для владельца

Volvo XC90 2004 Руководство для владельца
I N S T R U K T I O N S B O K V O LV O X C 9 0
Glödlampor
Kontrollera regelbundet
1. Spolarvätska. Se till att behållaren alltid är
välfylld. På vintern med frostskydd! Se sidan 142.
2. Servostyrning. Nivån skall ligga mellan MINoch MAX markeringarna. Se sidan 143.
10
3. Kylvätskan. Nivån skall ligga mellan MINoch MAX markeringarna på expansionstanken.
Se sidan 142.
9
8
7
6
4. Oljenivån. Nivån skall ligga mellan markegarna på mätstickan. Se sidan 141.
5. Bromsvätskenivån. Nivån skall ligga mellan
MIN- och MAX markeringarna. Se sidan 141.
1 2 34 5
3
1. Blinker
H21W (orange)
2. Helljus
55W H7
VOLVO
XC90
WEB EDITION
3. Positions/parkeringsljus W5W
4. Halvljus
55W H7
5. Dimstrålkastare
55W H1
6. Dimljus, bak
21W BA5
7. Backljus
21W BA15
8. Positions/parkeringsljus
och bakljus
P21 4W
PY21W (orange)
10. Bromsljus
21W BA15
TP 6749
TP 6749 (Swedish) AT0346 3.300.10.03 Printed in Sweden, T Elanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003
9. Blinker
2004
52930 XC90 Svensk.indd 1
2003-09-12, 07.09.41
9ROYR
‡ 9ROYR&DU&RUSRUDWLRQ
‡
‡
‡
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR
‹9ROYR&DU&RUSRUDWLRQ
3
25
26
27
28
29
2
3
4
5
6
7 8 9 10 11
12
1
24
23
22 21 20
19 18
17
16
15
14
13
32
33
30 31
25
26
27
28
29
12
11 10 9
8 7
6 5 4
3
2
1
13
14
15 16 17 18 19 20
21 22
23
24
32
33
30 31
656
6,36
5ROO2YHU3URWHFWLRQ6\VWHP 5236 ,&
:+,36
"
‡
‡
‡
‡
‡ ‡ ‡ !
9ROYR
656
656 656
6XSSOHPHQWDO5HVWUDLQW6\VWHP
656
!
0
!
656 !
‡
‡
‡
‡
‡
±
!
656 656 9ROYR
656
656
‡
‡
656
656 ,,,
,,,
656
656 9ROYR
!
656
656
656
656
9ROYR
656
6,36
6,36
6,36
6,36 656 !
‡
6,36
6,36
!
6,36
6,36
‡
±
6,36 6,36
‡
6,36
9ROYR
9ROYR
6,36
6,36
6,36
6,36 5ROO2YHU3URWHFWLRQ6\VWHP 5236 9ROYR5ROO2YHU3URWHFWLRQ6\VWHP
‡
!
6WDELOLW\&RQWURO ‡
56&
56& 5ROO
'67&
'67 56&
,&
,& ,QIODWDEOH&XUWDLQ
,& 9ROYR;&
!
‡
!
‡
9ROYR
:+,36
:KLSODVK3URWHFWLRQ6\VWHP
:+,36
:+,36
!
:+,36
:+,36 :+,36
9ROYR
:+,36
656 :+,36
!
!
‡
‡
:+,36
:+,36 9ROYR
:+,36
:+,36
9ROYR
:+,36
656
,&
:+,36
56&
"
9ROYR
656
W ,& 656
6,36 ‡
‡
!
!
9ROYR 9ROYR
6566,36 ,&
9ROYR 9ROYR
9ROYR
9ROYR 656
!
±
‡
‡
‡
±
±
‡
‡
‡
±
±
‡
!
,VRIL[
(
(
(
(
(
(
,VRIL[
±
‡
‡
‡
‡
‡
±
±
‡
,VRIL[ ‡
‡
‡
‡
(
‡
,VRIL[ (
‡
±
±
!
‡
‡
‡
,VRIL[
,VRIL[ ,VRIL[ ,VRIL[
,VRIL[
9ROYR 9ROYR
,VRIL[
‡
‡
!
9ROYR
‡ 9ROYR
‡
9ROYR ‡
‡
‡
656 !
656 ƒ& ±ƒ& ±
$%6
$%6 ‡
‡
‡
,, ‡
‡
$%6
9ROYR
$%6
$%6
0,1
%5$.( 9ROYR
%5$.( $%6
‡
‡
‡
‡
0,1
9ROYR
$%6 9ROYR
!
‡
%5$.( 656
656
9ROYR 9ROYR
9ROYR
9ROYR
'67& 56&
'67&
'\QDPLF6WDELOLW\DQG7UDFWLRQ&RQWURO 56& 5ROO6WDELOLW\&RQWURO !
'67&
'67&
75$&7,21&21752/7(0325$5,/<
2))
'67&
'67& &21752/2))
'67&63,1
'67&
$17,6.,'6(59,&(5(48,5('
‡
‡
‡
9ROYR
$ 5($' $ 5($'
5($'
5($'
5($' $ 67236$)(/<
6723(1*,1(
6(59,&(85*(17
6((0$18$/
6(59,&(5(48,5('
),;1(;76(59,&(
7,0()25
5(*8/$56(59,&(
1
2
3
4
‡
‡
,,
'67&
'67&
8
7
6
‡
5
'67&
'67&
&21752/2))
'67&
'67&63,1
!
'67&
,,
,
A
'
,,
9ROYR
,,
D
±
±
,,
,,
E
C
B
‡
‡
‡
‡
9ROYR
±
‡
‡
±
‡
‡
±
±
±
±
±
9ROYR
5($'
‡
‡
‡
‡
& 5(6(7 5(6(7
&
³´
5(6(7 5(6(7
³´
‡
‡
±
±
±
&58,6(
&58,6(
1
&58,6(
&58,6(
‡
‡
‡
‡
2
1
2
1
!
!
A
B
,
,,
!
%
DXWRGLP 9ROYR
/
5 ‡
!
‡
5 / A
4
6
±
!
±
,,
,
B
5
1
3
2
!
9ROYR
5D 9ROYR
(&&
(&&
±(&&
±(&&
(&&
5D
,
,, D
D
C
A
C
A
B
B
$
%
&
'
‡
‡
$
%
&
'
‡
‡
2.
1. $&
‡
4.
8.
3.
ÿ
9.
‡
ƒ& 7.
6. Î
5.
212))
2))
‡
‡
‡
21
2.
1. $&
3.
4.
9
8.
7.
6.
5.
‡
‡
±
‡
±
9ROYR
± ±
2.
4.$872
3.
5.
6.
7.
8.
1.
13.
9.
12
11.
10.
14.
±212))
21
$87 ‡
‡
‡
$87
0$1
‡
‡
9ROYR
‡
‡
‡
$&2))
2))
ƒ&
3.
2.
4. $872
5.
6.
7.
1.
12
11.
1
‡
‡
$872
$872
$872
‡
13.
14.
‡
‡
‡
$872
‡
9ROYR
$872
±
±
‡
‡
±
7,0(5 ƒ& 9ROYR
7,0(5 ƒ&
5(6(7
³
´
³
´
‡
5(6(7 & ƒ ‡
‡
‡
‡
5(6(7
5(6(7 &
5(6(7 & 7,0(5 7,0(5 5(6(7 & 5(6(7 & 5(6(7 & 5(6(7 & 7,0(5 7,0(5 7,0(5 5($'
5($' $ 7,0(5 7,0(5 3$5.+($77,0(5
5(6(7 ±
± !
‡
‡
‡
‡
,,
,,
,
,
'
9ROYR
!
1
2
±
‡
‡
A
‡
‡
!
±
‡
‡
‡
‡
‡
‡
9ROYR
9ROYR
Í
!
‡
‡
‡
1
±
‡
‡
‡
±
!
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
!
!
‡
1
‡
‡
!
‡
‡
!
!
3
4
2
3
4
2
1
1
‡
‡
‡
)
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
±
1
9ROYR 9ROYR
5
3
4
2
6
‡
9ROYR
‡
9ROYR
‡
‡
‡
±
‡
&5
±
‡
‡
‡
/2&.
!
‡
‡
,, ,
A
A
B
±
B
!
,
,,
±
‡
‡
‡
‡
‡
± 81/2&. 81/2&. /2&. ‡
‡
‡
‡
‡
,
,, ‡
‡
‡
‡
9ROYR
!
$: *0 *HDUWURQLF
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
9ROYR;&
‡
‡
±
±
,,
,
‡
,
,,
3
3 ,
6KLIWORFN±
.H\ORFN±
‡
‡
‡
‡
3 ±
9ROYR
!
±ƒ&±ƒ& 1
± ±
9ROYR
1
±
9ROYR
,±
,,,±
!
±
,,±
±
1±
3
$: *0 *HDUWURQLF
5±
1
'±
'
5
5
1
‡ ‡ ' 1 1 '
' /
5 ' 0$1 ±
'
/RFNXS
'
.LFNGRZQ
:±:LQWHU
:
:
±
NLFNGRZQ
NLFNGRZQ
NLFNGRZQ
$:'$OO:KHHO'ULYH
9ROYR
9ROYR
9ROYR;&
± $%6 $%6
$%6 $QWLORFN
%UDNLQJ6\VWHP
$%6 ‡
$%6
(%'
(%' (OHFWURQLF%UDNHIRUFH'LVWUL
$%6
(%'
EXWLRQ
$%6
9ROYR %5$.(
$%6
$%6 $%6
$%6 ‡
'67&±
'67&
'67& '\QDPLF6WDELOLW\DQG
7UDFWLRQ&RQWURO ‡
7UDFWLRQ&RQWURO
6WDELOLW\&RQWURO 6&
‡
‡
‡
6&
$<&
$FWLYH<DZ&RQWURO
$<&
56& 5ROO6WDELOLW\&RQWURO
56&
'67&
'67& '67&
6& $<& '67&
'67&
'67&63,1
&21752/2))
'67&
‡
6&
‡
$<&
‡
56&
‡
‡
75$&7,21&21752/7(032
5$5,/<2))
‡
(PHUJHQF\%UDNH$VVLVWDQFH '67&
'67&63,1&21752/2))
6&
'67&
‡
'67&
(%$
$17,
6.,'6(59,&(5(48,5('
'67&
‡
!
'67&
!
‡
‡
1
‡
‡
‡
‡
‡
& %
$
‡
‡
± ‡
4
2
‡
‡
3
‡
‡
1
‡
‡
‡
± !
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
9ROYR 9ROYR ‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
9ROYR&DU&RUSRUDWLRQ
!
‡
‡
‡
‡
3
9ROYR
A
9ROYR
%
9ROYR
B
‡
‡
‡
±
1
3
2
B
4
5
6
Ðàç
±
1
2
4
5
3
UDLOV ‡
‡
9ROYR
‡
‡
‡
‡
‡
5+
4
7
9
:
$:' 5
±
!
9ROYR
9ROYR 9ROYR
9ROYR
9ROYR 5
;& 5
9ROYR
7:, ±
7HPSRUDU\6SDUH
9ROYR
½-1
!
‡
‡
!
9ROYR
‡
‡
!
9ROYR
‡
‡
9ROYR
±
!
.
!
9ROYR
‡
‡
ƒ ‡
‡
‡
ƒ&
9ROYR
9ROYR
9ROYR
‡
‡
‡
‡
&
‡
2
3
1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
9ROYR
‡
9ROYR
9ROYR
‡
‡
‡
‡
‡
±
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR
‡
‡
‡
‡
‡
±
&DU&RUSRUDWLRQ
&±
9ROYR
‡
9ROYR
9ROYR
9ROYR
9ROYR !
‡
‡
‡
‡
‡
‡
9ROYR
6,36
!
‡
‡
656
9ROYR
10
9
11
8
7
6
5
1
4
2
3
!
!
!
9ROYR
‡
50(
50(
50( 5DSV0HW\O(VWHU
$&($$
$&($%
$&($$$&($% &DVWUROŠ
9ROYR
&DVWUROŠ
: :
MIN
MAX
9ROYR
0,1
‡
‡
0,1 0$;
!
9ROYR
9ROYR
±ƒ&
0,1 0$;
0,1
!
9ROYR
3HQWRVLQ&+)6
0,1 0$;
0,1 0$;
'27 !
‡
‡
‡
‡
!
‡
‡
‡
‡
%$
:+
:+
:'5
:%$
:%$
3<:
+:
::
::
:
::
::
:+
:
::
::
3:
9ROYR
9ROYR
!
9ROYR
1
2
5
4
3
+$87
:+
::
723
1
C
B
2
D
A
3
4
D
3<:
:%$
:%$
3:
'
W5W
W5W
9ROYR
9ROYR
'
±
9ROYR
$
1R
'67&$%6
$%6'67&
1R
656
' 57,
'5/ '5/ 1R
,
5(0 , $:' &GPG
±
±
±
;&
6XUURXQG3UR/RJLF,,
'ROE\
3
4
5
6
7
8
2
1
9
10
11
12
13
20
19
18
14
17
±
$0)0
)0)0 $0
(17(5±
±
0<.(<±
16
6(/(&725±
6281'±
(;,7&/($5±
6,0
15
1
±
‡
‡
&/($5
‡
‡
0(18 (;,7
(;,7&/($5
(17(5
‡
‡
‡
‡
6(/
‡
)0 ‡
731(:6
‡
2
±
6(/
‡
‡
1
$0)0
1
4
2
5
3
6
7
8
9
6RXUFH±
$XWR±
±
0HPRU\
3UHVHW 3UHVHW'LVF 0HPRU\
‡
‡
3UHVHW'LVF±
0HPRU\
‡
±
5
3
4
2
1
±
32:(5 &' $0)0 6(/(&725 ‡
6(/(&725
5DGLR )0)0 $0 FG
FG
PG
‡
$0)0
)0)0 $0
0G
6(/(&725
1
±
7337<1(:6$/$50
±
1
2
%$66
75(%/(
%$/$1&(
)$'(5
6281' 6281'
%$6675(%/()$'(5%$/$1&(
&(175(
68%:22)(5
HOOHU6855281'
6(/(&725 PLQ PD[ '3/,, 'ROE\3UR/RJLF,,
6XUURXQG
'ROE\3UR/RJLF,,
6XEZRRIHU
6XEZRRIHU
68%:22)(5
&(175(
6855281'
6855281'
'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,
'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,
VXUURXQGVRXQG 'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,
)0
&KDQQHO 'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,
3UHPLXP
6RXQG
(17(5
'ROE\$0)0
'ROE\FG
(17(5
352/2*,&,,&+$11(/
2)) (17(5
PG ‡
‡
$8',26(77,1*6 (17(5
6855281' ‡ 2))
3/,,
3UR/RJLF,,
&+$11(/
'ROE\6XUURXQG3UR/RJLF,,
'ROE\
6XUURXQG3UR/RJLF,,
68%:22)(5
±
(TXDOL]HU)5
$8',26(77,1*6 (17(5
68%:22)(5 (17(5
68%:22)(5
(17(5
(TXDOL]HU55
$8',26(77,1*6 (17(5
(TXDOL]HU)5 6(/(&725
(17(5 (17(5 (17(5
$8',26(77,1*6 (17(5
(TXDOL]HU55 6(/(&725
(17(5 (17(5 1
2
‡
$0)0)0
$0)0
6(/(&725 ‡
‡
0$1
1
)0
$0 /:
$0 0:
67$7,216725('
)0 )0
±$8726725(
)0
6(/(&725
$0)0
$8726725,1* (17(5
$676($5&+ (17(5
$8726725,1*
12
$67)281'
$872$872
$0)0
(;,7
&/($5
$6702'( (17(5
1
±6&$1
)0
6(/(&725
$0)0
6&$1 (17(5
6&$1
(;,7&/($5 5DGLR'DWD6\VWHP±5'6
5'6
5'6 5'6
5'6 5'6
3,6HHN
5'6
3,6((.35(66
(;,772&$1&(/
&$1&(/ (;,7 5'6 ±1(:6
6(/(&725
$0)0
1(:6 (17(5
1(:6
1(:6 (17(5 1(:6
‡
5'6
1(:6
(;,7
5'6
(17(5
±73
(17(5
‡
73
736HDUFK
(;,7
5$',26(77,1*6 (17(5
(17(5
736HDUFK (17(5
736HDUFK (17(5
5'6
0(18
5$',27(;7 (17(5
5$',27(;7
(17(5
$ODUP
/,*+7&/$66,&
6(5,286&/$66,&
27+(5086,&
:($7+(5
),1$1&(
&+,/'5(1
62&,$/$))$,56
±37<
37<
37< 37<
37<
"
5$',26(77,1*6 (17(5
37< (17(5
6+2:37< (17(5
37<
37<
6&,(1&(
9$5,('63((&+
5(/,*,21
3+21(,1
75$9(/
&855(17
$))$,56
,1)250$7,21
63257
('8&$7,21
'5$0$
&8/785(6
/(,685( +2%%<
-$==086,&
&28175<086,&
1$7,21$/086,&
2/',(6086,&
)2/.086,&
'2&80(17$5<
323086,&
52&.086,&
($6</,67(1,1*
±37<
)0
)0 0(18
5$',26(77,1*6 (17(5
37< (17(5
6(/(&737< (17(5
(17(5 37<
37<
37<
(;,7&/($5 6($5&+37< (17(5
37<
$//37<
37<
37<
&/($5
37<
37<
±7367$7,21
5$',26(77,1*6 (17(5
(17(5
7367$7,21 (17(5
6(7&855(17 (17(5
±1(:667$7,21
5'6
5$',26(77,1*6 (17(5
1(:667$7,21 (17(5
6(7&855(17 (17(5
67$7,21
(17(5
7367$7,211(:6
5$',26(77,1*6 (17(5
731(:6 5(6(767$7,21 (17(5
±$)
$)
5$',26(77,1*6 (17(5
$) (17(5
$) (17(5
5(*
$)
5(*
(17(5
±
5$',26(77,1*6 (17(5
5(*,21$/ 5(* 5(*
5(*
(17(5
(21±/2&$/',67$17
(QKDQFHG2WKHU1HWZRUNV (21
',67$17 /2&$/
',67$17
2))
(17(5
5'6±5(6(7$//
5$',26(77,1*6 (17(5
5(6(7$OO (17(5
5$',26(77,1*6 (17(5
(21 (17(5
/2&$/',67$17
2)) (17(5
&GPG
2
1
3
4
‡
‡
6(/(&725 &' 6(/(&725 ±5$1'20
VKXIIOH 5$1'20 (17(5
51' 5$1'202))
(;,7 (1
1
2
6FDQ
(17(5
6&$1 (;,7&/($5
'LVFWH[W
PG
',6&7(;7
(17(5
',6&7(;7 ',6&7(;7 (17(5
PG
&' 2
1
3
6(/(&725 &' ,16(57',6&
±5$1'20
(17(5
5$1'20 6,1*/(',6&6
$//
',6&6 51'
51'
$// (;,7 6FDQ±
(17(5
6FDQ
0(18
6&$1 (;,7&/($5
(MHFW$OO
$//
1
'LVFWH[W
',6&7(;7
(17(5
(17(5
(-(&7
(-(&7$//
(-(&7,1*
0(18
',6&7(;7 ',6&7(;7 (1
5$',2
$8726725(
$670RGH
$676HDUFK
$8726725,1*
6&$1 212))
1(:6 212))
73 212)) 5$',27(;7 212))
5$',26(77,1*6
37<
6(/(&737<
6($5&+37<
6+2:37<212))
73
7367$7,21
6(7&855(175(6(7671
736($5&+212))
1(:667$7,21
6(7&855(175(6(7671
$) 21 2))
5(*,21$/ 212))
(21
2))
±
/2&$/
',67$17
5(6(7$OO
&'
5$1'20
$8',26(77,1*6
'ROE\$0)0
3UR/RJLF,,
&+
2))
'ROE\FGPG
3UR/RJLF,,
&+
2))
68%:22)(5 21
(48$/,=((5)U
(TXDOL]HU5U
5(6(7$//
6FDQ
1(:6 212))
73 212))
2))
$8',26(77,1*6
'ROE\$0)0
3UR/RJLF,,
&KDQQHO
2II
'ROE\FGPG
3UR/RJLF,,
&KDQQHO
2II
68%:22)(5 21
(TXDOL]HU)U
(TXDOL]HU5U
5(6(7$//
2))
0<.(<
&';
1
0'
5$1'20
2II
6LQJOH'LVF
$OO'LVFV
5$1'20
6FDQ
6FDQ
1(:6
1(:6 212))
73
73 212))
',6&7(;7 212))
',6&7(;7 212))
$8',26(77,1*6
'ROE\$0)0
3UR/RJLF,,
&KDQQHO
2II
'ROE\FGPG
3UR/RJLF,,
&KDQQHO
2II
68%:22)(5 21
(TXDOL]HU)U
(TXDOL]HU5U
5HVHW$OO
2))
$8',26(77,1*6
6855281'
3UR/RJLF,,
&KDQQHO
2II
68%:22)(5 21
(TXDOL]HU)U
(TXDOL]HU5U
5HVHW$OO
±0<.(<
2))
0<.(<
‡
6725('
‡
‡
0<.(< 6&$1$8726725(
73
‡
‡
0<.(<
0<.(<
0<.(<
6,0
6,0
‡
‡
‡
‡
‡
‡
6,0
*60
(17(5 ‡
1
2
2
3
4
4
8
5
6
7
(17(5±
(;,7&/($5 6,0
±
9
1
‡
‡
‡
3+21( 3+21(
±
3+21(
(;,7&/($5
3+21(
‡
3HUIRUPDQFH
9ROYR
(17(5
6,0
6,0
6XEVFULEHU,GHQWLW\0RGXOH ‡
‡
‡
‡
‡
6,0
‡
6,0
6,0
‡
(17(5
(17(5
6,0
(;,7&/($5 (;,7&/($5
0(18
(17(5
A
+DQGVIUHH
(17(5 (17(5
(17(5 (17(5
6SHHGGLDO
+DQGVHW (17(5
(17(5
(17(5
(17(5 (;,7&/($5
(17(5
(;,7&/($5
(17(5
(17(5 7KUHHZD\
FDOOLQJ
6ZLWFK
6HFUHWPRGH
6HFUHWPRGHRII
+DQGVHW
+DQGVIUHH
3KRQHERRN
1
3KRQHERRN
6HFUHWPRGH
6HFUHWPRGHRII
3DUN5HVXPH
6,0
tuv8üùúû
Z[\]
DEFä å à á â æ ç
# (17(5
(17(5
(17(5
(17(5
" def 3èéëê
STUVß
0(18
mno6ñöòóØ
MNO
(17(5
1
&/($5
(;,7&/($5
‡
(;,7
‡
0(18 (17(5 (17(5
(17(5 gh i 4 ì í î ï
6,0
606
6KRUW0HVVDJH6HUYLFH
6,0
6,0
6,0
6,0
,0(,
,0(,
6,0
&$//
0LVVHGFDOOV
5HFHLYHGFDOOV
'LDOOHGFDOOV
(UDVHOLVW
$OOFDOOV
0LVVHGFDOOV
5HFHLYHGFDOOV
'LDOOHGFDOOV
&DOOGXUDWLRQ
/DVWFDOO
1XPEHURIFDOOV
7RWDOWLPH
&OHDU
0HVVDJHV
5HDG
&UHDWHQHZ
0HVVDJHVHWWLQJV
606&QXPEHU
9DOLGLW\
0HVVDJHW\SH
±
606&
3KRQHERRN
(QWHULWHP
6HDUFK
&RS\DOO
6,0WRSKRQH 6,0
3KRQHWR6,0 6,0
6SHHGGLDO
$FWLYH
6HOHFWQXPEHU
6,0
&OHDU6,0
&OHDUPHPRU\
0HPRU\VWDWXV
&DOORSWLRQV
7UDQVPLWQXPEHU
&DOOZDLWLQJ
$XWRPDWLFDQVZHU
$XWRPDWLFUHGLDO
&DOOGLYHUW
$OOFDOOV
:KHQEXV\
:KHQQRWDQVZHUHG
,IXQUHDFKDEOH
)D[FDOOV
&RPSXWHUFDOOV
&DQFHODOOGLYHUWV
7HOVHWWLQJV
1HWZRUNVHOHFWLRQ
$XWRPDWLF
0DQXDO
/DQJXDJH
'DQVN
'HXWVFK
(QJOLVK8.
(QJOLVK86
(VSDñRO
)UDQçDLV&$1
)UDQçDLV)5
,WDOLDQR
1HGHUODQGV
3RUWXJXêV%5
3RUWXJXêV3
6XRPL
6YHQVND
6,0
6,0VHFXULW\
$XWRPDWLF
&KDQJHFRGHV
3,1FRGH 3,1
7HOHSKRQHFRGH
9ROXPH
5LQJHUYROXPH
5LQJHUWRQH
0XWHUDGLR
0HVVDJHEHHS
7UDIILFVDIHW\
)DFWRU\VHWWLQJV
0LVVHGFDOOV
5HFHLYHGFDOOV
'LDOOHGFDOOV
606&
606
7
6HDUFK
7RWDOWLPH
606&
6,0
6SHHGGLDO
&OHDUPHPRU\
0HPRU\VWDWXV
&OHDU6,0
&RS\DOO
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
$OOFDOOV
:KHQEXV\
:KHQQRWDQVZHUHG
,IXQUHDFKDEOH
)D[FDOOV
&RPSXWHUFDOOV
&DQFHODOOGLYHUWV
/DQJXDJH
'DQVN
'HXWVFK
(QJOLVK8.
(QJOLVK86
(VSD RO
)UDQoDLV&$1
)UDQoDLV)5
1HWZRUNVHOHFWLRQ
$872
0DQXDO
0XWHUDGLR2Q2II
6SHHGYROXPH
0HVVDJHEHHS
&KDQJHFRGHV
3,1
3,1FRGH 3,1
9ROXPH
5LQJHUYROXPH
5LQJHUWRQH
6XRPL
6YHQVND
6,0VHFXULW\
3,1 3RUWXJXêV3
$XWRPDWLF
,WDOLDQR
1HGHUODQGV
Português%5
6,0
3,1
E
9ROYR
*0
$:
%7
%77
'7'
$&($$
: 9ROYR
9ROYR
*HDUWURQLF*07(9
9ROYR
'H[URQ,,,* $:
9ROYR
'27 9ROYR
:
$&($$$&($% $&($%
3HQWRVLQ&+)6
2.5T
T6
D5
ƒ&
‡
‡
',1
‡
%7
7
%7
7
'7
'
&2 66(1
5&
7
$
7
$
'
$
$
$
$
:
::
+
+
'5
:[G
+:
3<:
%$<V
::
:[G
3:
::
:[G
::
::
::
:
69
69
69
%7
7
F
(8
%7
7
'7
'
6(/ 6,36
$
$%6 $OO:KHHO'ULYH
$872
$:' '
'67&
'ROE\3UR/RJLF,, '3/,, (
(%$
(%'
(OHFWURQLFDOO\FRQWUROOHGV\VWHP
(PHUJHQF\%UDNH$VVLVWDQFH )
)DGHU
,
,&
,VRIL[
5
5)' 50( 6
6,0
656
:
:+,36 0$;
0$;
10
9
8
7
6
0,1 0$;
0,1 1 2 34 5
3
0,1 :+
TP 6758 (Russian) AT0346 Printed in Sweden
:+
:%$
:%$
::
:+
+:
:
3<:
:%$
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising