Volvo C30 2012 Quick Guide

Volvo C30 2012 Quick Guide
VOLVO C30
quick Guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de
vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Fjärrnyckel
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar
larmet*.
Låser upp dörrarA och baklucka samt
deaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – den öppnas inte.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
Nyckelblad
Används till att låsa/låsa upp handskfacket
eller förardörren t.ex. om bilen är strömlös.
Kallstart
OBS
Efter kallstart är tomgången hög oavsett
yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång
är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
BLINKERS
A
Kort sekvens – 3 blinkningar.
B
Kontinuerlig blinksekvens.
Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet. Stäng av med ett nytt tryck efter
mer än 5 sekunder.
A
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
AUTOSTART*
– Tryck ner koppling och/eller broms och vrid
fjärr­nyckeln/startvredet till ändläge III och
släpp den direkt – motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II
innan den startas.
Inställning av ratten
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig
under körning.
LJUSREGLAGE
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*)
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras
A
Automatiskt varselljus*. Aktiva Xenonljus*, ljusbilden följer rattens rörelser
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare
Öppnar lucka för tanklock
Dimljus bak (enbart förarsida)
A
Helljusblink och Ledbelysning
B
Hel-/halvljusväxling
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX/USB*
12 V-uttagen fungerar i nyckelläge I eller II.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
LJUDANLÄGGNING
RADIO
6 Vrid för att välja station.
8 Söker upp nästa starka station.
10 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla
in 0–9 på FM1 eller FM2 vid önskad station
tills displayen bekräftar valet.
Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de
10 starkaste stationerna. Displayen visar
AUTOLAGRING under sökning.
Välj lagrad station med 0–9.
CD-SPELARE
3 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Långt tryck matar ut alla skivorB.
1 Tryck för På/Av.
Vrid för att justera ljudvolym.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 eller AM.
6 Vrid för att byta spår.
7 Cd-växlare* – välj skiva med 1–6.
10 Byt cd-spår med vänster-/högerpil.
Välj cd-skivaB med upp-/nerpil.
Display
MODE – CD, AUX eller USBA .
Tryck för att välja ljudbild t.ex. BASS,
Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS*
– vrid för att justera.
9 MENU – AUX, volym och avancerade
ljudinställningar.
Aktivera/deaktivera SUB-BAS*.
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir
bäst med dess volym ställd på medium).
A
B
Endast cd-växlare*.
Vindrutetorkare och regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
3 Torkare bakruta – intervall/normal.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
Normal svephastighet.
D
Hög svephastighet.
E
Spolare vindruta och strålkastare.
F
Spolare bakruta.
Lyser då regnsensorn är aktiv.
Elektronisk klimatanläggning – Ecc*
AUTOMATISK REGLERING
MANUELL REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Tryck för automatisk reglering av vald
temperatur och övriga funktioner.
1 Vrid för att ändra fläkthastighet.
2 Max defroster. Riktar all luft mot framruta
7 Tryck för individuell temperatur vänster (L)
eller höger (R) sida.
Vrid för önskad tem­peratur. Displayen visar
vald temperatur.
och sidofönster med maximal luftström.
3 M – Återcirkulation På/Av.
A – Luftkvalitetssystem* På/Av.
4 Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
5 Luftdistribution.
6 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler
kupén och avimmar rutorna.
FRÅNKOPPLING KROCKKUDDE – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd nyckelbladet för omkoppling ON/OFF.
OFF – Krockkudden är deaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över 140 cm.
ON – Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta osäkerhet kring användandet.
Färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 Bränslemätare. Symbolens pil påminner
om på vilken sida tank­locket sitter.
3 Display för färddator, meddelanden, klocka
och yttertemperatur.
4 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som
alltid är på.
5 Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
6 Tryck för att visa/släcka meddelande.
7 Vrid för att se färddatorns alternativ.
8 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
4. Välj siffra med ”pil höger” eller ”pil vänster”.
5. Justera klockan med siffrorna på knappsatsen eller ”pil upp” eller ”pil ner” på navigeringsknappen.
6. Tryck ENTER för att avsluta.
obs
Displaytext Kilometer till tom tank är
en uppskattning av möjlig körsträcka baserad
på tidigare körförhållanden.
Klocka, justering
1. På mittkonsolen, tryck MENU.
2. Välj Ställ klockan.
3. Tryck ENTER.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
DIESELPARTIKELFILTER
Skulle BLIS indikeringslampa lysa trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana,
egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen texten Blis Serv. Erfordras.
Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa Sotfilter fullt.
Då behöver avgassystemets partikelfilter
rengöras. Det sker automatiskt genom att köra
i ca 20 minuter med jämn landsvägsfart. När
meddelandet slocknar är den s.k. regenereringen genomförd.
INSYNSSKYDD*
HÅLLARE FÖR GOLVLUCKA
1. Haka fast krokarna vid golvet (A).
2. Tryck ihop den fjäderbelastade skenan och
sätt dem i fästena vid (B) på båda sidor.
3. Sätt i fästena vid (C) på samma sätt.
4. Haka krokarna vid (D).
Lossa fästpunkterna (D) och vid behov (C) på
båda sidor vid lastning.
Lossa (D), (C), (B) och (A) och rulla ihop insynsskyddet när det inte används.
Golvlucka i öppet läge utan/med insynsskydd.
FÄLLNING AV RYGGSTÖD
Dra upp låsspärr och för fram ryggstödet.
INSYNSSKYDD – HÅRT*
Fastsättning
1. Dra alla fyra låsknappar bakåt till dess ändlägen.
2. Lyft försiktigt in insynsskyddet, placera
främre delen på de två stöden bakom (A) på
båda sidor.
3. Placera det ena bakre låset vid (B) och tryck
låsknappen framåt.
4. Lås de tre återstående på samma sätt.
Borttagning
Dra alla fyra låsknappar bakåt till dess ändlägen
– först (A), sedan (B) och lyft ut.
INSTÄLLNING FRAMSTOL
INSTEG TILL BAKSÄTE
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Insteg till baksäte.
BILVÅRD
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på
att smuts och grus kan repa lacken.
Föra stolen framåt
1. Lossa bältet från bältesguiden (A).
2. Lyft handtaget (B) och fäll ryggstödet
framåt till låst läge.
3. Skjut stolen framåt (C).
Föra stolen bakåt
1. Skjut stolen bakåt till önskat läge (D).
2. Lyft handtaget (E) och fäll tillbaka ryggstödet.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden (F).
Elmanövrerad stol*
Föra stolen framåt
1. Lossa bältet från bältesguiden (A).
2. Lyft handtaget (B) och fäll ryggstödet
framåt till låst läge.
3. Håll in knappens främre del (G).
Föra stolen bakåt
1. Håll in knappens bakre del (G).
2. Lyft handtaget (E) och fäll tillbaka ryggstödet.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden (F).
OBS
Vid påtagning av bältet hämtas det enklast
nere vid bältesguiden, inte över axeln.
TP 14252 (Swedish). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright© 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Manuell stol
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement