Volvo 2010, C70 Quick start guide

Volvo 2010, C70 Quick start guide
vOLVO C70
quick guide
Web Edition
välkommen till din nya volvo!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre
om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i
instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den
mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
nyckel & fjärrkontroll
Låser dörrarna, förvaringsfack i dörrar*,
bagageluckan och skidluckan samt
aktiverar larmet. Efter 30 sekunder
dubbellåses dörrarna och går då inte att
öppna från insidan.
Låser upp dörrar, förvaringsfack i
­dörrar*, bagageluckan, skidluckan och
rattlås samt avaktiverar larmetA.
Låser upp bagageluckan – den öppnas
inte.
Tänder belysningen i 30 sekunderB
i sidospeglar*, i kupén, vid golvet och
på nummerplåten. Blinkers och par­
keringsljus lyser.
nyckelblad
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
till förardörren/bagageutrymmet t.ex. om bilen
är strömlös.
“Panik”-knapp, håll knappen intryckt i
ca 3 sekunder vid en nödsituation för att
utlösa larmet. Stäng av paniklarmet med
ett långt tryck på samma knapp eller
upplåsningsknappen.
A
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
B
Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se
instruktionsbok.
Lås för nödöppning av bagageluckan.
kallstart
obs
Efter kallstart är tomgången högre oavsett
yttertemperaturen. Förhöjd tomgång är en
del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
blinkers
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
autostart (gäller 2.4i, t5 och d5)
Tryck ner koppling och/eller broms. Vrid fjärrkontrollen/startvredet till ändläge III och släpp
den direkt – motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II
innan motorn startas.
inställning av ratten
varning! Ställ in ratten innan körning påbörjas – aldrig under körning.
ljusreglage
Ljushöjdsreglering. Automatisk för
Bi-Xenonljus®*
Automatiskt halvljus och helljusblink.
Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus – Släcks när bilen stängs av.
Helljuset kan aktiveras.
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare (fram*)
Dimljus (bak, enbart förarsida)
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljus växling och Ledbelysning
tankning
bilvård
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter, 1–4
gånger per år eller vid behov. Lädervårdsprodukter finns hos Din Volvoåterförsäljare.
Öppna tankluckan, häng upp tanklocket
under tankning.
blis – blind spot information
system*
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana,
egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten Blis Serv. Erfordras
automattvätt
Ta bort antennen om bilen tvättas i automat.
Vrid antennen moturs för att ta bort den.
ljudanläggning
radio
6 Välj radiostation genom att vrida.
8 SCAN – automatsökning av stationer.
10 Sök station med vänster-/högerpil. Lagra
upp till 20 stationer genom att hålla inne
0–9 på FM1 och 0–9 på FM2. När en station lagrats bekräftas det i displayen.
Autolagra stationer – Tryck AUTO i ca
2 sekunder. Autolagring visas i displayen.
De 10 starkaste stationerna lagras. Tryck
sedan 0–9 för att välja en station.
CD-SPELARE
3 Mata ut CD-skiva. Kort tryck matar ut
aktuell skiva. Långt tryck matar ut allaB.
1 På/av och ljudvolym. Tryck för på/av.
Vrid för att justera volym. Radio-, TP-,
handsfree-* och RTI*-volymen lagras
individuellt.
6 Vrid – byt CD-spår.
7 Direktval CD-skiva B – Tryck 1–6.
10 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
vrid på (6).
Välj CD-skiva B med pil upp/ner.
2 Radio FM1, FM2 eller AM.
4 Display
5 MODE – CD eller AUX A
6 Ljudbild – Tryck för att välja ljudbild, t.ex.
BASS, Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS*.
Vrid för att justera.
9 MENU – AUX, volym och avancerade
ljudinställningar. Aktivera/avaktivera
SUB-BAS*.
A
AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir
bäst med volymen ställd på medium).
B
Endast CD-växlare*.
vindrutetorkare och regnsensor*
C
Enkelsvep
0
Av
D
Intervalltorkare. Vrid (B) för att justera.
E
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
C
0
A
B
G
D
E
F
A
B
Regnsensorn På/Av. Läge D–F
­avaktiverar.
Justera känsligheten med tumhjulet.
Displaysymbol vid regnsensor på.
elektronisk klimatanläggning, ecc*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
1 Automatik
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
A – Luftkvalitetssystem* på.
M – Återcirkulation på.
Luftkonditionering på/av. Kyler kupén
och avimmar rutor.
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
Automatisk avstängningA.
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner.
2 Temperatur
Tryck för individuell justering av vänster L
eller höger R sida. Vrid till önskad temperatur. Inställd temperatur visas i displayen.
A
Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
pacos*, frånkoppling av krockkudde
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
OFF: Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
varning
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
färddator och trippmätare
bränsle
färddator
1 Låg bränslenivå
När symbolen tänds - fyll på bränsle
snarast.
2 Bränslemätare.
Pilen visar att tanklocket sitter på höger
sida.
trippmätare
3 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
Nollställ aktuell mätare med ett långt
tryck.
5 Displayen visar två oberoende trippmätare, T1 & T2.
6 Tryck för att ta bort ett meddelande.
7 Vrid för att visa t.ex. KILOMETER TILL
TOM TANK i displayen (4).
8 Nollställ aktuell funktion. Ett långt tryck
nollställer alla funktioner.
Display
viktigt
4 Visar färddator, meddelanden, klocka och
yttertemperatur.
“Kilometer till tom tank” är en uppskattning
av möjlig körsträcka baserad på tidigare
körförhållanden.
reglagepanel i förardörren
2
2
1
1
2
2
fönsterautomatik
Vid dörröppning/takmanövrering öppnas
fönstren automatiskt ca 2 cm. Fönstren stängs
automatiskt.
L R
Inställning av yttre spegel – Välj L
eller R. Ställ in med spaken.
Infällning av yttre speglar* – Tryck
på L och R samtidigt. Tryck igen för
utfällning.
1
Fönsterhiss manuell
2
Fönsterhiss automatisk
Alla fönster öppnas samtidigt med ett
tryck på knappens högra sida. Håll
ner vänster sida för att stänga.
manövrering av tak ”top down & top up”
2,0m
0,2m
förberedelser
Inga föremål på hatthyllan, taket eller bagageluckan.
•
2 m fri höjd samt 0,2 m bakåt.
•
Plan mark.
•
Utetemperatur över –10 ˚C.
•
Stängd bagagevägg och -lucka.
Bilen måste stå stilla.
•
Håll noggrann uppsikt så att inga personer
är nära takets rörliga delar vid manövrering.
Sidorutorna åker ner några centimeter när taket
manövreras. De återgår sedan automatiskt.
manövrering
1.
2.
3.
4.
Motorn på tomgång.
Tryck ner bromspedalen.
Håll in knapp (A) eller (B) tills en signal
ljuder och meddelandet TAKET STÄNGT/
TAKET ÖPPET visas i displayen.
Släpp knappen.
bagagevägg
lasthjälp
Bagageväggen avgränsar lastutrymmet för
att ge plats åt det fällbara taket.
1. Fäll upp bagageväggen vid lastning.
2. Fäll ner bagageväggen helt i lås (3) innan
nerfällning av taket. Se dekal på bagageväggen.
Höj/sänk det nerfällda taket för att underlätta lastning.
1. Tryck på knappen och vänta några sekunder tills taket höjts. Fäll upp bagageväggen, lasta och fäll sedan ner den helt.
2. Tryck på knappen igen för att sänka.
inställning av framstol
6
+
-
1
2
3
4
5
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
6
6 Easy entry & bältesguide
Manuell stol
A. Ta alltid loss bältet från bältesguiden.
Eldriven stol*
A. Ta alltid loss bältet från bältesguiden.
B. Dra i handtaget och vik upp ryggstödet.
C. Håll inne knappen medan stolen åker fram.
Håll inne knappen igen för att stolen ska åka
tillbaka.
förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux
12 V-uttagen i mittkonsollen fram/bak fungerar i tändningsläge I eller II. 12 V-uttaget på
höger sida i bagageutrymmet är alltid aktivt.
Med AUX-uttaget kan bilens ljudanläggning
t.ex. spela musik från en MP3- spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur
batteriet.
TP 10197 (Swedish). AT 0820. Printed in Sweden, Göteborg 2008, Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation.
B. Dra i handtaget och för stolen framåt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement