Volvo | C70 | Road and Traffic Information | Volvo C70 2009 Road and Traffic Information

Volvo C70 2009 Road and Traffic Information
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
1
2008-03-28T13:59:59+01:00; Page 2
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
BRUKSANVISNING
Volvo Car Corporation TP 10376 (Swedish) AT 0820 Printed in Sweden, Göteborg 2008, Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:59+01:00; Page 3
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Färdplanens resmål
Namn på nästa väg/gata
Uteslutet område för färdväg
Inrättning (bensinstation)
Beräknat avstånd till resmålet
Beräknad restid till resmålet eller klockslag vid ankomst (ETA)
Kartskala
Planerad färdväg
Nuvarande vägs/gatas namn
G032524
Planerad färdvägs delmål
Nästa vägledningspunkt
Känt landmärke
Bilens position
Vägtyp
Färg
Avverkad planerad färdväg
Motorväg
Grön
Planerad färdvägs startpunkt
Huvudväg
Röd
Trafikinformation
Mindre huvudväg
Mörkgrå
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Vanlig väg
Ljusgrå
Pil på yttre kompassring anger riktning mot resmålet
Text och symboler på skärmen
Lagrad plats (valfri symbol och text)
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Kompass
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Volvos navigationssystem är ett trafikinformations- och vägledningssystem utvecklat av Volvo. Systemet vägleder dig till
ett resmål och ger information längs vägen. Det informerar om
situationer som kan försvåra din körning, t.ex. olyckor och vägarbeten, och visar då alternativa färdvägar.
Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter inrättningar
längs resvägen, lagra speciella platser m.m. Systemet visar
bilens exakta position och kan vid eventuella felkörningar alltid
leda fram till resmålet.
Du kommer att upptäcka hur intuitivt det är att använda. Prova
dig fram. För att du ska trivas med systemet rekommenderar vi
även att du bekantar dig med informationen i denna manual.
Volvos navigationssystem bidrar, genom att underlätta framkomlighet och förkortade körsträckor, till en bättre miljö.
Licensavtal NAVTEQ DATABAS
För information till slutanvändare, se sidan 78.
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 1
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 2
Innehållsförteckning
01 Lär känna ditt
navigationssystem
02 Enkel användarinställning
Menyer......................................................
Menyträd...................................................
Ställ in resmål............................................
Visa/Radera destination............................
Inställningar...............................................
30
32
33
36
37
03 Avancerad
användarinställning
01 02 03
Manualen.................................................... 8
Innan du börjar............................................ 9
Menyer...................................................... 11
Komponentplacering och funktioner C30. 12
Komponentplacering och funktioner S40. 14
Komponentplacering och funktioner V50. 16
Komponentplacering och funktioner C70. 18
Komponentplacering och funktioner
XC90......................................................... 20
Manöverreglage........................................ 22
Tangentbord............................................. 23
Visningslägen och röstmeddelande.......... 24
Huvudenhet, uppdatering, skötsel............ 26
2
Menyer......................................................
Menyträd...................................................
Ställ in resmål............................................
Resplan.....................................................
Aktuell position.........................................
Trafikinformation.......................................
Inställningar...............................................
Simulering.................................................
40
44
46
51
54
55
56
59
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 3
Innehållsförteckning
04 Trafikinformation
Allmänt......................................................
Undvika trafikproblem...............................
Val av information.....................................
Läs informationen.....................................
Sändare.....................................................
62
63
64
65
66
05 Symboler på kartan
06 Frågor och svar
Landmärken och vägnummer................... 70
Symboler för inrättningar.......................... 71
Vanliga frågor............................................ 76
EULA - Licensavtal.................................... 78
Upphovsrätt.............................................. 80
04 05 06
3
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
Innehållsförteckning
07 Index
Index......................................................... 81
07
4
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 4
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 5
Innehållsförteckning
5
Manualen................................................................................................... 8
Innan du börjar.......................................................................................... 9
Menyer.................................................................................................... 11
Komponentplacering och funktioner C30............................................... 12
Komponentplacering och funktioner S40............................................... 14
Komponentplacering och funktioner V50............................................... 16
Komponentplacering och funktioner C70............................................... 18
Komponentplacering och funktioner XC90............................................. 20
Manöverreglage...................................................................................... 22
Tangentbord............................................................................................ 23
Visningslägen och röstmeddelande........................................................ 24
Huvudenhet, uppdatering, skötsel.......................................................... 26
6
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 6
G028780
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 7
LÄR KÄNNA DITT NAVIGATIONSSYSTEM
01
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 8
01 Lär känna ditt navigationssystem
Manualen
01
Allmänt om manualen
Ändringar i boken
I manualen beskrivs generellt funktioner för
samtliga marknader, men även marknadsspecifik information kan förekomma.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i denna instruktionsbok
är inte bindande.
Manualen är, liksom systemet, uppdelat på
Enkel och Avancerad användarinställning.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
Menyval/Sökvägar
© Volvo Personvagnar AB
Alla val som kan göras på displayen markeras
i manualen med lite större och gråfärgad text,
t.ex. Ställ in resmål.
Sökvägar i menyträd anges t.ex som:
Ställ in resmål
Adress
Stad
Särskild text
OBS
Texter som är markerade med OBS ger råd
eller tips som underlättar vid användande av
t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I manualen finns information lagd som en fotnot längst ner på sidan eller i direkt anslutning
till en tabell. Den informationen är ett tilllägg till
texten den via siffran hänvisar till.
8
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 9
01 Lär känna ditt navigationssystem
Innan du börjar
Allmänt
Kartläge
Navigationssystemet kan användas utan att ett
resmål är valt. Karta med bilens position visas
på skärmen där bilen är markerad med en blå
triangel.
Efter Uppstart visas Huvudmenyn en kort
stund innan skärmen övergår till Kartläge varvid aktuell kartbild täcker hela skärmen.
Systemet uppdateras kontinuerligt och kan
därför innehålla funktioner som inte beskrivs i
denna bok.
•
Tryck BACK för att aktivera Huvudmenyn,
se sidan 30.
•
Tryck ENTER för att aktivera Snabbmenyn, se sidan 30.
Systemets innehåll kan variera något mellan
olika länder och vissa menyval är av tekniska
skäl inte tillgängliga för alla länder.
1. Tryck på navigeringsknappen för att aktivera scrolläge, t.ex. för att se delar av kartan som ligger utanför skärmen.
Uppstart
2. ENTER i detta läge aktiverar scrollmenyn,
se sidan 30.
Inställningar
G032191
Systemet levereras med grundinställningar,
men startar med de inställningar som senast
gjordes.
Systemet börjar med att visa en skärmbild vars
textinnehåll måste bekräftas med ENTER efter
att läge Enkel (Easy mode) eller Avancerad
(Advanced mode) valts.
1
Om en inställning ändrats och återgång till fabriksinställning önskas, påverkar det endast den
aktuella funktionen.
Det finns ingen funktion som återställer samtliga inställningar samtidigt.
01
På/Av
På
Systemet sätts på automatiskt då startnyckeln/-vredet1 vrids till läge I eller II.
Om systemet stängts av manuellt måste det
även sättas på manuellt, så här:
1. Startnyckeln/-vredet måste vara i läge I
eller II (se bilens instruktionsbok).
2. Tryck på ENTER eller BACK.
3. Skärmen aktiveras.
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse.
Av
Systemet stängs av automatiskt när startnyckeln vrids till läge 0.
Systemet kan stängas av manuellt, så att det
inte automatiskt startar nästa gång startnyckeln vrids till läge I, så här:
1. Tryck BACK för att nå Huvudmenyn.
2. Stega till Stäng av med navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER.
4. Skärmen matas ner.
Används istället för startnyckel i bilar med Keyless-system.
}}
9
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 10
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Innan du börjar
OBS
Systemet är tillgängligt även med motorn
avstängd. Tänk därför på att flitig användning av navigationssystemet med avstängd
motor kan tömma startbatteriet.
Enkel/Avancerad inställning
När navigationssystemet startar upp väljs önskad användarinställning.
• Enkel
I detta läge är endast de viktigaste menyerna
tillgängliga. Kan passa för att enkelt ta sig från
punkt A till B.
• Avancerad
I detta läge finns tillgång till samtliga inställningar och funktioner.
Växla mellan inställningar
Det går att växla mellan Enkel och
Avancerad inställning under Inställningar.
Gjorda inställningar i läge Enkel följer inte med
över till läge Avancerad och tvärtom, utan lagras bara i respektive läge.
Se nästa sida vilka menyer som skiljer de båda
alternativen.
10
Demo (simulerad vägledning)
För att få en överblick av hur en vägledning
fungerar kan ett resmål anges. När bilen står
stilla kan vägledning till det angivna resmålet
simuleras.
Funktionen är endast tillgänglig i läge
Avancerad.
För mer information om Demo, se sidan 59.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 11
01 Lär känna ditt navigationssystem
Menyer
Menyval i två nivåer – Enkelt läge
Menyval i två nivåer – Avancerat läge
Ställ in resmål
Ställ in resmål
Adress
Adress
Inrättningar
Inrättningar
Senaste 20
Lagrade platser
Plats på karta
Senaste 20
Visa destination
Återresa
Plats på karta
Ta bort destination
Inställningar
Vägledningsröst
Vägledningsvolym
Språk
Färg karta & meny
Användarinställning
Stäng av
Latitud/Longitud
Resplan
Starta vägledn.
01
Aktuell position
Inställningar
Trafikinformation
Vägvalsinställningar
Kartalternativ
Vägledningsalternat.
Systemalternativ
Starta demo
Stäng av
För information om samtliga möjliga menyval i
läge Avancerat, se sidan 44.
Lägg till i resplanen
Vägvalsinställn.
Rensa resplanen
Nästa resmål
Adress
För information om samtliga möjliga menyval i
läge Enkel, se sidan 32.
11
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 12
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner C30
G019631
01
12
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 13
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner C30
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 26.
Huvudenheten sitter monterad i handskfacket
och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
även om GPS-signalen temporärt förloras, t.
ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 26.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 26
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter vid bildskärmen på högtalargallret. För mer information, se sidan 22.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 62.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information,se sidan 22.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
13
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 14
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner S40
G019632
01
14
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 15
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner S40
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 26.
Huvudenheten sitter monterad i handskfacket
och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
även om GPS-signalen temporärt förloras, t.
ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 26.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 26
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter vid bildskärmen på högtalargallret. För mer information, se sidan 22.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 62.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information, se sidan 22.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
15
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 16
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Komponentplacering och funktioner V50
2
3
4
1
G019633
5
16
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 17
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner V50
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 26.
Huvudenheten sitter monterad i handskfacket
och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
även om GPS-signalen temporärt förloras, t.
ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 26.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 26
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter vid bildskärmen på högtalargallret. För mer information, se sidan 22.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 62.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information, se sidan 22.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
17
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 18
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Komponentplacering och funktioner C70
2
3
4
1
5
G019634
18
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 19
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner C70
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 26.
Huvudenheten sitter monterad i handskfacket
och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
även om GPS-signalen temporärt förloras, t.
ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 26.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 26
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter vid bildskärmen på högtalargallret. För mer information, se sidan 22.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 62.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information, se sidan 22.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
19
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 20
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Komponentplacering och funktioner XC90
G019940
20
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 21
01 Lär känna ditt navigationssystem
Komponentplacering och funktioner XC90
Huvudenhet
Systemet är hårddiskbaserat. För mer information, se sidan 26.
Huvudenheten sitter monterad under förarstolen och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
Lagring kartdata
Dvd-spelare; för uppdatering av kartdata
och mjukvara.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
GPS- och TMC-mottagare är integrerade i
huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och ett gyro
beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
även om GPS-signalen temporärt förloras, t.
ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC (Traffic Message Channel) är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt upp rätt frekvens.
Mottagning sker via FM-antennen.
Systemets täckningsområde är under ständig
utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara
nödvändig, se sidan 26.
01
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För vård av skärm, se sidan 26.
IR-mottagare
IR-mottagaren för fjärrkontrollen sitter i ljudanläggningens manöverpanel. För mer information, se sidan 22.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 62.
Högtalare
Ljudet från navigationssystemet kommer från
de främre högtalarna.
Knappsats
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer. För mer information, se sidan 22.
Fördelen med detta koncept är att navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen
21
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 22
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Manöverreglage
Placering knappsats och IR-mottagare
Knappsats ratt/fjärrkontroll
1
2
BACK
Ångrar senast gjorda val eller backar i menystrukturen.
3
1
"Stör ej"
2
Knappsatsen är placerad på rattens högra
baksida.
Fjärrkontrollen riktas mot IR-mottagaren placerad på högtalargallret vid bildskärmen eller i
ljudanläggningens manöverpanel (bara XC90).
OBS
Fjärrkontrollen innehåller AAA- eller R03batterier. Prova först att byta till nya batterier om fjärrkontrollen inte fungerar.
Knappsatsen på ratten och på fjärrkontrollen
har samma funktioner. Använd knappsatsen
för att stega mellan olika menyalternativ,
bekräfta val eller backa i menyer.
Utformningen kan variera på olika modeller.
Navigeringsknapp
Med navigeringsknappen – knappsatsens
styrpinne eller fjärrkontrollens pilknappar
,
,
och
– stegas mellan olika menyalternativ. Navigeringsknappen flyttar även markören (hårkorset) på kartan.
ENTER
Bekräftar eller aktiverar val.
22
G032197
Navigationssystemet manövreras med rattens
knappsats eller fjärrkontrollen.
G028732
G019916
3
I vissa situationer behöver systemet några
sekunder extra tid för att göra en beräkning. Då
visas en symbol på skärmen.
OBS
Då symbolen för beräkning syns kan systemet inte ta emot några kommandon från
navigerings-, ENTER- eller BACKknappen.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 23
01 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbord
Skriva och välja alternativ
01
Rullningslisten i listans högerkant indikerar att
fler alternativ än de på skärmen finns i listan.
Siffran (110) anger antalet alternativ.
1. Återgå från alternativlistan till teckentablån
med BACK.
G032196
2. Radera inmatade bokstäver en åt gången
med BACK.
Tangentbordet används på många ställen
bland menyerna för att ange specifik information, t.ex. typ av inrättning, land, stad, gatuadress, gatu- eller postnummer.
Allmän sökning
Sökfunktionen är alltid tillgänglig och fungerar
alltid på samma sätt oavsett läge bland menyerna då en plats ska anges.
Genom att trycka ENTER under en inmatning
visas samtliga svarskombinationer upp för
resp. alternativ: Stad, gata, inrättning m.m.
1. Välj bokstäver med navigeringsknappen
och tryck ENTER.
> När det inte finns ytterligare alternativ
skrivs resterande bokstäver i namnet ut
automatiskt.
Vid sökning på t.ex. London Airport kommer
samtliga kombinationer med London att visas
då LO matats in. Ju mer specifik sökning,
desto färre svarsalternativ och därmed enklare
att välja.
Listan nedtill på skärmen visar de tre
första möjliga alternativen som kan ges
av de inmatade bokstäverna.
En sökning med LO ger även svarsalternativ
som t.ex. Restaurant Lou Trivalou eftersom
också alternativ innehållande flera ord åtskilda
med mellanslag tas med i sökningen.
2. Det går även att stega med
för att
komma direkt ner till listan med alternativa
namn.
3. Välj alternativ och tryck ENTER.
23
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 24
01 Lär känna ditt navigationssystem
Visningslägen och röstmeddelande
1
2
3
4
G028750
01
24
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 25
01 Lär känna ditt navigationssystem
Visningslägen och röstmeddelande
Olika visningslägens utseende
Röstmeddelande
Hur skärmbilden ser ut bestäms av geografiskt
läge och vilka inställningar som gjorts, t.ex.
kartskala, vilka symboler som valts för visning
m.m.
Efter att ett resmål angetts, vägledning aktiverats och en korsning eller avfart närmar sig,
lämnar systemet ett röstmeddelande om
avstånd och typ av manöver. Samtidigt visas
en detaljerad karta över korsningen. Röstmeddelandet upprepas närmare korsningen.
Förklaring till text, skyltar och symboler som
kan förekomma på skärmen finns på omslagets insida.
Inrättningar längs motorväg. Funktionen är
tillgänglig även om du inte matat in ett resmål. Visas endast vid körning på aktuellt
motorvägsavsnitt. Tryck ENTER på symbolen för Inrättningar längst till höger på
snabbvalsmenyn, se sidan 41.
Detaljerad korsningskarta. Skärmens
vänstra del förstorar körning i nästa korsning. (Alternativa körfält visas endast för
större vägar.) Situationen kompletteras alltid med ett röstmeddelande.
Två kartor är valt som visningsläge. Bilden
visar samma kartbild men med olika skalor.
Visas efter ENTER på symbolen för Karta/
Färdväg i snabbvalsmenyn, se sidan 40.
Vägledning med röstmeddelande kan i varje
stund fås med ENTER på snabbmenyns symbol för Vägledning, se sidan 30 och 40.
OBS
I vissa fall, t.ex. vid samtal i biltelefon,
ersätts röstmeddelande med ett pling.
Vägtullar
I vissa områden finns vägtullar. När en vägtull
närmar sig, lämnas ett röstmeddelande om
det.
01
Kompass
Kartbilden kan visa kompassen på två olika sätt:
– Med kompassriktningen
norr alltid uppåt.
– Med färdriktningen alltid
uppåt.
Kompassnålens röda spets pekar ut nordlig
riktning på kartan och den vita pekar mot sydlig.
Den grå destinationspilen i kompassens yttre
ring pekar mot det valda resmålet.
Gå till Inställningar Kartalternativ
Kartans riktning för att välja hur kartans riktning ska visas och till Kompass för hur kompassen ska visas, se sidan 57.
För att få meddelandet måste ett resmål vara
inlagt.
Scrolläge, se sidan 30 och 42.
25
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 26
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
Huvudenhet, uppdatering, skötsel
Innehåll i huvudenhet
Vård av dvd-skivor
All kartinformation är förinstallerad på huvudenhetens hårddisk. Det sitter ingen dvd-skiva i
enheten vid leverans. Först vid eventuell uppdatering av kartdata används en dvd-skiva, se
förpackningens instruktioner.
Hantera dvd-skivorna varsamt. När de inte
används ska de förvaras i sina förpackningar.
Undvik att förvara dem i fukt, kraftig värme,
direkt solljus eller dammig omgivning.
Det utkommer regelbundet dvd-skivor med
uppdaterad och utökad information. Kontakta
en Volvoåterförsäljare för den senaste utgåvan.
Uppdatering med dvd-skiva
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
OBS
Se till att bilens elförsörjning är tryggad
eftersom en uppdatering kan ta upp till ca 2
timmar.
OBS
Huvudenhetens DVD-spelare är endast
avsedd för Volvos kartskivor.
Vård av bildskärm
Rengör bildskärmen med en mjuk, luddfri
trasa, lätt fuktad med rent vatten eller ett milt
fönsterputsmedel.
Om dvd-skivan, förutom ny kartdata, innehåller
ny mjukvara, startar den delen först.
Det går att köra bilen samtidigt som kartinformationen uppdateras, men systemet kan inte
användas så länge uppdateringen pågår.
1. Sätt på systemet.
2. Mata ut den dvd-skiva som eventuellt sitter
i enheten.
3. Mata in dvd-skivan med uppdateringen.
Om det är flera skivor ska de matas in i
nummerordning.
4. Systemet uppdateras nu automatiskt.
Under tiden visas information om hur långt
processen kommit.
26
5. Efter uppdateringen måste dvd-skivan
med den senaste uppdateringen sitta kvar
i enheten. Om det är fler än en skiva ska
skiva nr 1 användas. Tas skivan ur huvudenheten, upphör systemet att fungera.
Om systemet stängs av under pågående uppdatering, fortsätter den automatiskt nästa gång
systemet aktiveras.
Uppdatering av kartinformation kan i vissa fall
tillföra systemet nya funktioner.
När uppdateringen är klar visas startbilden på
skärmen.
Avbruten uppdatering
Om uppdateringen avbryts kan den återupptas
igen. Vid påföljande uppstart ska alternativet
Forts. kartuppdat. väljas på Navigationsmenyn.
Uppdateringen börjar då inte om från början
utan systemet känner var uppdateringen
avbröts och fortsätter där.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 27
01 Lär känna ditt navigationssystem
01
27
Menyer....................................................................................................
Menyträd.................................................................................................
Ställ in resmål..........................................................................................
Visa/Radera destination..........................................................................
Inställningar.............................................................................................
28
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 28
30
32
33
36
37
G029194
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 29
ENKEL ANVÄNDARINSTÄLLNING
02
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 30
02 Enkel användarinställning
Menyer
Allmänt
02
Snabbmeny
formation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 55 eller 62.
När navigationssystemet startar upp väljs
användarinställning Enkel.
G029190
I läge Enkel är bara de viktigaste menyerna
med de vanligaste funktionerna tillgängliga.
I Snabbmenyn finns de vanligaste funktionerna
samlade vilket underlättar hantering under körning.
Huvudmeny
1. Tryck ENTER i kartläge.
2. Välj symbol med
eller
Scrollmeny
.
G032221
G028755
Huvudmenyn ligger längst upp i menyträdet
och nås med ett eller flera tryck på BACK-tangenten.
I huvudmenyn går det att växla användarinställning från Enkel till Anvancerad under:
Inställningar Systemalternativ
Användarinställning.
– Kartskala
En meny med 2 alternativ visas.
Kartrullning
Ett tryck med ENTER på alternativen (+) eller
(–) ändrar kartans skala i olika steg från
50 meter upp till 100 km – för att få ett större
perspektiv eller se fler detaljer. Steglös ändring
fås om ENTER hålls intryckt – släpp knappen
när skalan passar.
I Scrolläge manövreras ett hårkors över kartbilden.
G028755
– Vägledning
Ett tryck på ENTER ger aktuell röstvägledning.
Trafikinformation1
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikin1
30
Gäller inte alla områden/länder.
G032223
De flesta systeminställningar kan göras under
Inställningar i Huvudmenyn medan andra
endast kan nås genom Snabbmenyn.
–
Aktivera Scrolläge (Scroll menu) genom att
stega med navigeringsknappen.
Ju längre knappen hålls intryckt desto snabbare rör sig hårkorset över kartan.
Meny
–
Tryck ENTER i Scrolläge för att se Scrollmenyn.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 31
02 Enkel användarinställning
Menyer
Skala (Scale)
Ändrar storleken på kartbilden för att få ett
större perspektiv eller för att se fler detaljer.
02
Ett tryck med ENTER på alternativen (+) eller
(–) ändrar kartans skala i olika steg från
50 meter upp till 100 km.
Steglös ändring fås om ENTER hålls intryckt –
släpp knappen när skalan passar.
Sätt som resmål (Set as destination)
Väljer platsen markerad av hårkorset som resmål med ett tryck på ENTER. Vägledningen
startar direkt.
31
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 32
02 Enkel användarinställning
Menyträd
Menyval
02
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå tre har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i sina respektive
avsnitt.
Ställ in resmål
s. 33
Adress
s. 33
Land
Ta bort destination
s. 36
Inställningar
s. 37
Vägledningsröst
s. 37
Kvinna/Man
s. 37
Av/1/2/3/4/5
Gata
Nr
Korsning
s. 34
Land
Språk
s. 37
Färg karta & meny
s. 37
Svart/Krom/Blå/Mörka
Kartvy
Stad
s. 37
2D/3D
Typ
Namn
32
s. 36
Vägledningsvolym
Stad
Inrättningar
Visa destination
Användarinställning
Senaste 20
s. 34
Plats på karta
s. 35
s. 37
Enkel/Avancerad
Stäng av
s. 9
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 33
02 Enkel användarinställning
Ställ in resmål
Adress
1. Stega till Land (Country) och/eller Stad
(City) och tryck ENTER.
2. Eller välj mellan senast valda med
.
(För information om hur tangentbordet
används, se sidan 23.)
G032203
OBS
Ställ in resmål (Set destination)
(Address)
Adress
Systemet börjar med Gata för att undvika
missförstånd då två närliggande städer/
orter växt ihop.
Alternativ 1
– Välj Gata (Street) utan att välja stad.
Förekommer gatan i fler städer visas en lista
med alternativ att välja från. Systemet vägleder
till mitten av vald gata.
G032224
Alternativ 2
Ange gatuadress
Systemet ställer markören först på Gata
(Street). Senast valda Land (Country) är förvalt.
Om så inte är fallet:
För mindre orter finns inga gatuadresser
inlagda i systemet. Det går alltid att välja ortens
centrum som resmål.
Ange gatunummer
Om vald adress har ett gatunummer kan det
anges för att precisera resmålet.
1. Stega till raden för Nummer efter att gatuadressen angivits, och tryck ENTER.
> Alternativa gatunummer visas.
2. Ange önskat gatunummer.
3. Stega till Välj och tryck ENTER.
> Den valda adressen hamnar i färdplanen.
4. Markören hamnar på Starta – Tryck ENTER
igen.
> Vägvisningen börjar.
1. Börja med att välja Stad
Alternativt:
2. Välj sedan Gata.
–
OBS
Definitionen av stad eller område kan variera
från land till land och även inom samma
land. I vissa fall avses en kommun – i andra
fall en enskild stadsdel.
02
Stega till Starta och tryck ENTER.
> Vägvisningen börjar direkt.
Om gatunummer inte är angivet vägleder
systemet till mitten av den gata som valts.
Välj
Bekräftar inmatat nummer.
Ångra
Tillbaka till föregående bild.
}}
33
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 34
02 Enkel användarinställning
Ställ in resmål
Sökning på inrättningar
Ange korsning
02
Land (Country)
–
Påbörja vägledning
– Stega till Starta vägledning för att påbörja
–
vägledningen.
–
Stad
G032225
Adress
Istället för att söka i en stad kan du välja att
söka inom ett postnummerområde.
1. Väl Stad och tryck ENTER.
2. Stega till Postnummer och tryck ENTER.
Namn (Name)
–
Skriv namn på en inrättning, eller välj bland
alternativen i menyn.
Val bland senaste 20
Ställ in resmål
4. Stega till Gata för att välja bland adresser
med valt postnummer och tryck ENTER.
Senaste 20
En lista med de senaste tjugo resmålen visas.
5. Stega till Starta vägledn. för att få vägledning till resmålet.
G032227
–
OBS
Detta gäller även vid sökning av inrättningar.
Skriv och välj typ av inrättning och tryck
ENTER.
Listan visar endast de inrättningar som finns i
vald stad/valt område.
Ställ in resmål (Set destination)
Inrättningar (Facilities)
3. Välj siffror och tryck ENTER eller välj ur
alternativlistan.
Inrättningar är ett samlingsnamn för bensinstationer, hotell, restauranger, Volvoåterförsäljare, sjukhus, parkeringsplatser m.m.
–
34
Skriv och välj stad och tryck ENTER.
Typ (Type)
Sökning på postnummer
Ställ in resmål
Skriv och välj land och tryck ENTER.
Stad (City)
Tryck ENTER för att komma till en undermeny med olika sökalternativ för att ange
en inrättning.
Stega till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå undermenyn.
Sätt som resmål
Placerar resmålet i resplanen.
Radera plats
Raderar platsen från listan Senaste 20.
eller
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 35
02 Enkel användarinställning
Ställ in resmål
Plats på karta
Ställ in resmål
Plats på karta
02
1. Flytta hårkorset med navigeringsknappen till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå scrollmenyn, se
sidan 30.
2. Stega till Sätt som resmål och tryck
ENTER.
OBS
Man kan också söka plats på kartan direkt
med hårkorset genom att använda navigeringsknappen i Kartläge.
35
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
02 Enkel användarinställning
Visa/Radera destination
Visa destinationen på kartan
02
Visa destination
–
Tryck ENTER för att få en kartöversikt över
området du ställt in som slutmål.
Radera destinationen
Ta bort destination
1. Tryck ENTER för att komma till resmålet
som ska raderas.
2. Tryck ENTER igen för att radera resmålet.
36
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 36
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 37
02 Enkel användarinställning
Inställningar
Vägledningsröst
Inställningar
Vägledningsröst
Välj kvinnlig eller manlig vägledningsröst1.
Vägledningsvolym
Inställningar
Vägledningsalternat.
Välj volym på röstmeddelande eller stäng av
den helt.
2D eller 3D
Inställningar
Kartvy
02
Kartan kan visas i 2D – rakt ovanifrån eller 3D
– snett ovanifrån.
Användarinställning
Inställningar
Användarinställning
Växla mellan användarinställning Enkel och
Avancerad.
Språk
Inställningar
Språk
Välj språk för menyer, text- och röstmeddelande.
Färg karta & meny
Inställningar
Färg karta & meny
Det finns 4 inställningar för skärmens utseende
– välj det som passar bäst.
1
Gäller ej Nederländerna. Där görs istället val mellan språken Nederlands och Belgisch.
37
Menyer....................................................................................................
Menyträd.................................................................................................
Ställ in resmål..........................................................................................
Resplan...................................................................................................
Aktuell position........................................................................................
Trafikinformation.....................................................................................
Inställningar.............................................................................................
Simulering...............................................................................................
38
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 38
40
44
46
51
54
55
56
59
G029196
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 39
AVANCERAD ANVÄNDARINSTÄLLNING
03
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 40
03 Avancerad användarinställning
Menyer
Allmänt
Snabbmeny
Steglös ändring fås om ENTER hålls intryckt –
släpp knappen när skalan passar.
När navigationssystemet startar upp väljs
användarinställning Avancerad.
03
G029190
I läge Avancerad finns tillgång till navigationssystemets samtliga inställningar och funktioner.
I Snabbmenyn finns de vanligaste funktionerna
samlade vilket underlättar hantering under körning.
1. Tryck ENTER i kartläge.
Huvudmeny
2. Välj symbol med
eller
.
De flesta systeminställningar kan göras under
Inställningar i Huvudmenyn medan andra
endast kan nås genom Snabbmenyn.
G028755
– Färdväg/Kartskala
G032267
En meny med 4 alternativ visas.
Huvudmenyn ligger längst upp i menyträdet
och nås med ett eller flera tryck på BACKknappen.
I huvudmenyn går det att växla användarinställning från Anvancerad till Enkel under:
Inställningar Systemalternativ
Användarinställning
1
2
40
Om visning av två kartor är vald syns symbolen
för kartskala i var ände av snabbmenyn – detta
för att kunna justera respektive skala individuellt.
En resväg måste vara vald.
Endast i områden med mottagning av trafikinformation.
Ett tryck på ENTER på alternativet högst upp
ger en karta som visar resterande färdväg1 från
nuvarande position fram till resmålet.
Ett tryck på ENTER på andra alternativet ger
en karta som visar hela färdvägen1 från start
fram till resmål.
Ett tryck på ENTER på alternativen (+) eller (–)
ändrar kartans skala i olika steg från 50 meter
upp till 100 km – för att få ett större perspektiv
eller se fler detaljer.
G028755
– Vägledning
Ett tryck på ENTER ger aktuell röstvägledning.
G028755
– Karta/Färdväg
Färdväg
Ett tryck på ENTER visar lista med kommande
vägledningspunkter. Förutom vägnamn visas
avståndet mellan vägledningspunkterna samt
typ av manöver.
En karta/Två kartor
Ett tryck på ENTER ger en stor eller två mindre
kartbilder över aktuellt område. Olika skalor för
respektive karta kan anges.
Övervakning2
Ger möjlighet att lagra kartvyer över 3 olika
övervakningsområden, t.ex. starkt trafikerade
vägar som ofta drabbas av trafikproblem.
Välj Övervakn.1, 2 eller 3. För att se tidigare
inställda övervakningar, se sidan 42.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 41
03 Avancerad användarinställning
Menyer
– Omledning
Visar en meny med Undvik samt alternativen
1-5-10-20-40-80 km.
–
G028755
Undvik gator/vägar
Denna funktion väljer bort gator eller vägar från
en upprättad färdplan för att slippa köra genom
t.ex. ett känt vägarbetsområde.
1. Välj Undvik i omledningsmenyn och tryck
ENTER. En lista över gator/vägar som
ingår i färdvägen visas.
Välj ett alternativ i omledningsmenyn 1–
80 km och tryck ENTER.
Systemet beräknar sedan, i görligaste mån, en
ny färdväg som leder tillbaka till den ursprungliga färdvägen först efter att det angivna området undvikits och passerats.
Det går även att undvika ett område genom att
markera en fyrkantig yta direkt på kartan, se
Undvik angivna områden under
Inställningar
3. Om flera gator/vägar ska undvikas, börja
med att stega med
till den första gatan/
vägen i den grupp som ska undvikas och
tryck ENTER. Stega sedan till sista gata/
väg i gruppen som ska undvikas och tryck
ENTER.
Visar en meny med olika alternativ för att läsa
information om trafikproblem inom det område
som visas på skärmen.
Denna funktion väljer bort ett helt område i den
ursprungliga färdplanen, för att slippa köra
genom t.ex. en tätort med rusningstrafik.
3
Visa valda
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att välja typ
av trafikmeddelande som ska visas på kartan.
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 62.
G028755
på sidan 56.
Undvik sträcka inom 1–80 km
Ett tryck på ENTER döljer alla meddelanden.
Vägvalsinställningar
2. Stega till den gata/väg som ska undvikas
och tryck ENTER.
Systemet beräknar sedan, i görligaste mån, en
ny färdväg som leder tillbaka till den ursprungliga färdvägen först efter att de angivna sträckorna undvikits och passerats.
Dölj alla
G028755
– Trafikinformation3
Ändrad skala påverkar antal visade meddelanden, se sidan 65.
Läs medd.
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att stega
mellan de trafikmeddelanden som syns på
skärmen.
Visa alla
Ett tryck på ENTER visar samtliga meddelanden.
03
– Inrättningar
Visar en meny med olika alternativ för att söka
en inrättning.
Runt bilen
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att söka runt
bilen. Se sidan 47
Längs färdvägen
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att söka
längs färdvägen. Se sidan 47
Längs motorväg
Ett tryck på ENTER ger möjlighet att söka efter
rastplatser, bensinstationer och restauranger
som är lättillgänglig längs motorvägen.
Om en beräknad resväg sträcker sig över flera
motorvägar, söker systemet bara längs det
motorvägsavsnitt man färdas på.
Gäller inte alla områden/länder.
}}
41
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 42
03 Avancerad användarinställning
Menyer
•
Scrollmeny
Kartrullning
I Scrolläge manövreras ett hårkors över kartbilden.
–
03
Aktivera Scrolläge (Scroll menu) genom att
stega med navigeringsknappen.
Ju längre knappen hålls intryckt desto snabbare rör sig hårkorset över kartan.
Meny
•
Ett tryck med ENTER på alternativen (+)
eller (–) ändrar kartans skala i olika steg från
50 meter upp till 100 km.
Steglös ändring fås om ENTER hålls
intryckt – släpp knappen när skalan passar.
Sätt som resmål (Set as destination)
Väljer platsen markerad av hårkorset som resmål.
•
Tryck på ENTER. Vägledningen startar
direkt.
Omkringligg. inrätt. (Facilities around)
En meny visas.
•
Välj mellan Senaste 5 och Alla typer för
att söka efter inrättningar inom närområdet.
G032266
Läs trafikmedd. (Read traffic msg.)
–
Tryck ENTER i Scrolläge för att se Scrollmenyn.
Skala (Scale)
Ändrar storleken på kartbilden för att få ett
större perspektiv eller för att se fler detaljer.
3
42
Gäller inte alla områden/länder.
Söker efter aktuella trafikmeddelanden inom
området.
Övervakning (Set for surveill.)3
Ett tryck på ENTER visar en meny med olika
alternativ.
•
Välj mellan Övervakning 1, 2 eller 3 och
tryck ENTER för att lagra den kartvy du vill
ha som övervakningsområde, t.ex. starkt
trafikerade vägar som ofta drabbas av trafikproblem.
Aktivering av kartan
Väljer kartalternativ i Snabbmenyn.
•
Välj önskad övervakning.
Lagra plats (Store location)
Sparar vald plats vilken sedan återfinns under:
Ställ in resmål
Lagrade platser
Följa väg i färdplan
För att enkelt kunna följa en upplagd rutt i färdplanen finns en inbyggd "magnetfunktion" vilket innebär att oavsett hur färdvägen svänger
och ändrar kompassriktning, följer hårkorset
färdvägen automatiskt genom att endast en
knapp hålls intryckt.
Den ena av hårkorsets linjer indikerar vilken
knapp som ska väljas genom att visa sig fetare
än den andra.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 43
03 Avancerad användarinställning
Menyer
G032334
03
eller
följs färdvägen automa-
Med knapp
tiskt.
eller
följs färdvägen automa-
G032335
Med knapp
tiskt.
Om ingen "magnetfunktion" önskas, släcks
hårkorsets feta linje genom att scrolla undan
hårkorset några millimeter från den markerade
färdplanen – därefter är scrollfunktionen åter
normal.
43
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 44
03 Avancerad användarinställning
Menyträd
Menyval
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå tre har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i sina respektive
avsnitt.
03
Ställ in resmål
s. 46
Adress
s. 46
Land
Stad
Lagrade platser
Lägg till i resplanen/
Information/Sortera/
Radera plats
Senaste 20
s. 49
s. 49
Se Resplan
Nr
Korsning
Inrättningar
Inrättning efter namn
Runt bilen
Längs färdvägen
Runt plats på kartan
Längs en gata
44
s. 34
Plats på karta
s. 49
Latitud/Longitud
s. 49
Resplan
s. 51
Starta vägledn.
s. 46
Lägg till i resplanen
s. 51
Se Adress under Ställ in
resmål
Vägvalsinställn.
s. 56
Se Vägvalsinställningar
under Inställningar
Lägg till i resplanen/
Information/Radera
plats/Radera alla
Återresa
Gata
s. 48
Rensa resplanen
s. 51
Nästa resmål
s. 46
Adress
s. 46
Se Adress under Ställ in
resmål
Aktuell position
s. 54
Inställningar
s. 55
Trafikinformation
Dyn. resvägsguidning
Trafikinformationsurval
Sök stationer
Återgå till grundinställn.
s. 55
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 45
03 Avancerad användarinställning
Menyträd
Vägvalsinställningar
s. 56
Systemalternativ
Vägval
Vägledningsröst
Undvik motorvägar/vägtullar/färjor/biltåg/trafikproblem/tidsbegr. vägar/
angivna områden
Vägledningsvolym
Återgå till grundinställn.
Kartfärg
Kartalternativ
s. 58
Språk
03
Menyfärg
s. 57
Inrättningsurval
Skärmsläckare
Hjälp
Avståndsenhet
Karta
Användarinställning
Inställn. höger karta
Datum & tidsinfo.
Inställn. vänster karta
GPS-information
Kompass
Om
Aktuell plats
Återgå till grundinställn.
Återgå till grundinställn.
Vägledningsalternat.
Restid/distans kvar
s. 58
Starta demo
Stäng av
s. 59
s. 9
Varningsinställning
Återgå till grundinställn.
45
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 46
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
Adress
1. Stega till Land (Country) och/eller Stad
(City) och tryck ENTER.
2. Eller välj mellan senast valda med
.
(För information om hur tangentbordet
används, se sidan 23.)
03
G032265
OBS
Ställ in resmål (Set destination)
(Address)
Adress
Systemet börjar med Gata för att undvika
missförstånd då två närliggande städer/
orter växt ihop.
Alternativ 1
– Välj Gata (Street) utan att välja stad.
Förekommer gatan i fler städer visas en lista
med alternativ att välja från. Systemet vägleder
till mitten av vald gata.
Alternativ 2
1. Börja med att välja Stad.
G032268
2. Välj sedan Gata.
Ange gatuadress
Systemet ställer markören först på Gata
(Street). Senast valda Land (Country) är förvalt.
Om så inte är fallet:
46
OBS
Definitionen av stad eller område kan variera
från land till land och även inom samma
land. I vissa fall avses en kommun – i andra
fall en enskild stadsdel.
För mindre orter finns inga gatuadresser
inlagda i systemet. Det går alltid att välja ortens
centrum som resmål.
Ange gatunummer
Om vald adress har ett gatunummer kan det
anges för att precisera resmålet.
–
Stega till raden för Nummer efter att gatuadressen angivits, och tryck ENTER.
Om gatunummer inte är angivet vägleder
systemet till mitten av den gata som valts.
Alternativt:
1. Ange önskat gatunummer.
> Alternativa gatunummer visas.
2. Stega till Välj och tryck ENTER.
Ångra
Tillbaka till föregående bild.
Ange korsning
– Stega till Korsning (Junction) och välj en
gata som korsar den valda gatan.
Påbörja vägledning
1. Stega till Starta vägledning för att påbörja
vägledningen.
2. Stega till Välj för att placera den inmatade
adressen i resplanen.
Information
Ger upplysningar om resmålet.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 47
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
Sökning på inrättningar
Sökning på postnummer
Inrättning efter namn (Facility by name)
Ställ in resmål (Set destination)
(Address) Stad (City)
Adress
Istället för att söka i en stad kan du välja att
söka inom ett postnummerområde.
1. Välj Stad och tryck ENTER.
2. Stega till Postnummer och tryck ENTER.
3. Välj siffror och tryck ENTER eller välj ur
alternativlistan.
4. Stega till Gata för att välja bland adresser
med valt postnummer och tryck ENTER.
5. Stega till Starta vägledn. för att få vägledning till resmålet.
G032272
G032271
G032321
03
Ställ in resmål (Set destination)
Inrättningar (Facilities)
Inrättningar är ett samlingsnamn för bensinstationer, hotell, restauranger, Volvoåterförsäljare, sjukhus, parkeringsplatser m.m.
–
Tryck ENTER för att komma till en undermeny med olika sökalternativ för att ange
inrättning.
–
Skriv in namnet på en inrättning, eller välj
bland alternativen i menyn.
Listan visar endast de inrättningar som finns i
vald stad/område.
Runt bilen (Around the car)
Sök bland Senaste 5 eller Alla typer.
Systemet söker inrättningar runt bilen (max
100 km radie). Sökningen avbryts efter att 40
inrättningar hittats.
Längs färdvägen (Along the route)
Sök bland Senaste 5 eller Alla typer.
När ett resmål är angivet kan systemet söka
efter inrättningar i ett område längs resvägen
(inom 1 km från resvägen.)
OBS
Detta gäller även vid sökning av inrättningar.
}}
47
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 48
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
03
Runt plats på kartan (Around point on
map)
Systemet söker på samma sätt som Runt
bilen, men runt en valfri punkt på kartan.
2. Stega till Namn och tryck ENTER för att
ange ett inrättningsnamn utan att ange en
stad.
Att undvika alternativen utanför flyplatsområdet, förenklar och snabbar upp sökningen.
3. Stega till Välj och tryck ENTER.
Lagrade platser
1. Flytta runt hårkorset på kartan med navigeringsknappen.
4. Stega därefter till Starta vägledning och
tryck ENTER för att få vägledning till målet.
2. Tryck ENTER för att komma till Scrollmenyn.
Längs en gata (Along a street)
För att precisera sökningen, välj Stad först
och stega därefter till Namn.
Systemet söker längs en angiven gata.
Det finns underkategorier för t.ex. restauranger för att förenkla sökningen.
OBS
Det går även att söka efter inrättningar runt
bilen, längs färdvägen eller längs motorvägen via Snabbmenyn, se sidan 30.
Inrättningstyper/Olika kategorier
Ställ in resmål
efter namn
Inrättningar
Inrättning
Information om inrättning
Under Information visas adress, koordinater
Lagrad plats är ett sedan tidigare sparat resmål, t.ex. hemadress, favoritrestaurang, flygplats, Volvohandlare. Information om hur en
plats lagras, se sidan 52.
–
Stega bland de lagrade platserna och tryck
eller ENTER för att nå undermenyn.
Lägg till i resplanen
Placerar den lagrade platsen i resplanen.
Information
Ring upp
Ändra namn, lägg till ljud, m.m. på lagrad plats.
Se följande rubrik Lägg till information om
lagrad plats.
Telefonen ringer upp angivet nummer.
Karta
Om så inte är fallet:
Andra inrättningar
1. Stega till Land och/eller Stad och tryck
ENTER.
Flygplatser t.ex. har ofta restauranger, bensinstationer etc. knutna direkt till flygplatsen.
.
Lagrade platser
och i vissa fall även telefonnummer till inrättningen. Om bilen är utrustad med inbyggd telefon är även funktionen Ring upp aktiverad.
Systemet ställer markören först på Typ. Senast
valda Land är förvalt.
Eller välj mellan senast valda med
48
OBS
Ställ in resmål
Visar inrättningens placering på kartan.
Istället för att söka Restaurang i huvudmenyn,
kan man välja Restaurang direkt under vald
Flygplats.
Ger upplysningar om lagrad plats.
Redigera
Sortera
Sortera lagrade platser efter ikon eller namn.
Radera plats
Raderar en lagrad plats.
Radera alla
Raderar samtliga lagrade platser.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 49
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
Flytta position för lagrad plats
1. Välj Redigera, stega med
till Justera
och tryck ENTER för att ange ny position
för den lagrade platsen på kartan.
2. Flytta hårkorset med navigeringsknappen till den nya positionen och tryck
ENTER.
3. Välj därefter Lagra plats och tryck
ENTER för att spara platsen.
Lägg till information om lagrad plats
– Välj Redigera, stega med
till Lägg till
info och tryck ENTER för att addera ytterligare information om den lagrade platsen.
Varje lagrad plats kan förses med följande
information:
•
Alarm På/Av (...för att uppmärksamma
förare om att denne närmar sig platsen)
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikon
Namn
Adress
Stad
Land
Tel
Sökning via plats på karta
Välj bland senaste 20
Ställ in resmål
Senaste 20
Ställ in resmål
En lista med de senaste tjugo resmålen visas.
–
Stega till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå undermenyn.
eller
Lägg till i resplanen
Placerar resmålet i resplanen.
Information
Ger upplysningar om resmålet.
Radera plats
Plats på karta
1. Flytta hårkorset med navigeringsknappen till önskat resmål och tryck
ENTER för att nå scrollmenyn.
03
2. Välj Sätt som resmål, se sidan 42.
OBS
Man kan också söka plats på kartan direkt
med hårkorset genom att använda navigeringsknappen i Kartläge.
Raderar platsen från listan Senaste 20.
Radera alla
Raderar samtliga adresser från listan Senaste
20.
–
Ställ in resmål
Latitud/longitud
1. Välj ett resmål genom att ange koordinater
för resmålet.
Återresa
Ställ in resmål
Sökning via latitud/longitud
Återresa
Välj Starta vägledn. och tryck ENTER.
2. Ange latitud med hjälp av navigeringsknappen, välj N för nordlig eller S för sydlig.
Systemet påbörjar vägledning tillbaka till den
plats där Starta vägledn. senast valdes.
E-post
URL
}}
49
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
03 Avancerad användarinställning
Ställ in resmål
OBS
London ligger på longitud 0 (noll). Orter väster om Londons longitud anges med W
(West) och orter öster om den anges med E
(East).
03
3. Stega till andra raden och ange longitud,
välj E för ostlig eller W för västlig.
Tryck OK
> Visar platsen för de angivna koordinaterna på kartan.
4. Tryck ENTER för att nå Scrollmenyn.
5. Stega till Sätt som resmål och tryck
ENTER för att välja platsen som resmål.
6. Tryck BACK för att återgå till inmatning av
koordinater.
Ångra
Återgår till föregående bild.
50
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 50
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 51
03 Avancerad användarinställning
Resplan
Gör en resplan
Radera (Delete)
Resplan (Itinerary)
Raderar resmålet från resplanen.
Påbörjar vägledning till resmålet.
Flytta (Move)
Lägg till i resplanen (Add to itinerary)
Ändrar resmålets placeringsordning i resplanen.
G032322
Här adderas ytterligare delmål till resplanen, se
sidan 46.
Resmål/delmål
Menyvalet Resplan (Itinerary)blir tillgänglig
först efter att ett resmål matats in.
Justera (Adjust)
Vägvalsinställn. (Route options)
Ändrar positionen för resmålet på kartan.
Inställningar för prioritering av vägval, se
sidan 56.
Lagra (Store)
03
Sparar resmålet som kommer att vara tillgängligt under Lagrade platser.
Rensa resplanen (Clear itinerary)
Raderar hela resplanen.
Radera i resplanen
Ordna i resplanen
Resplan (Itinerary)
Gör en resplan med flera delmål för att slippa
ange resmål efter resmål under resans gång.
Upp till sex delmål och ett slutmål kan anges i
en resplan.
Radera hela resplanen
Starta vägledn. (Start guidance)
Radera delmål i resplanen
Samtliga delmål och och slutmålet tas bort.
G032324
–
Stega direkt till Rensa resplan och tryck
ENTER.
1. Välj ett av de inmatade delmålen och tryck
ENTER eller
för att nå undermenyn.
2. Stega till Radera och tryck ENTER.
Resplan (Itinerary)
G032323
–
Välj ett inmatat resmål och tryck ENTER
för att nå undermenyn.
eller
OBS
Passerade delmål raderas automatiskt från
resplanen.
Information (Information)
Ger upplysningar om resmålet.
}}
51
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 52
03 Avancerad användarinställning
Resplan
5. Stega till Lagra (Store) och tryck ENTER.
Upp till 250 resmål kan lagras för återanvändning i olika resplaner.
Spara en plats på kartan
Nästa resmål i resplanen
En akustisk signal som uppmärksammar föraren om att den lagrade platsen närmar sig
samt ytterligare information kan kopplas till
den lagrade platsen, se sidan 49 – Lägg till
information om lagrad plats.
G032325
G032327
03
Lagra för återanvändning
Nästa resmål (Next destination)
Resplan (Itinerary)
Spara en plats ur resplanen
1. Stega med navigeringsknappen till det
resmål du vill lagra och tryck ENTER eller
för att nå undermenyn.
2. Välj Lagra och tryck ENTER.
3. Välj symbol som ska visas på kartan med
navigeringsknappen och tryck ENTER.
4. Skriv in önskat namn.
52
1. Stega med navigeringsknappen i Scrolläge till den punkt som ska lagras och tryck
ENTER.
2. Välj Lagra plats (Sore location) i Scrollmenyn och tryck ENTER.
3. Välj symbol som ska visas på kartan med
navigeringsknappen och tryck ENTER.
4. Skriv in önskat namn.
5. Stega till Lagra och tryck ENTER.
G032328
G032326
Kartläge (Scroll menu)
Kartbilden visar nästkommande resmål.
1. Tryck ENTER eller
för att få information
om resmålet, t.ex. namnet, resterande
restid eller avståndet från nuvarande position till resmålet.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 53
03 Avancerad användarinställning
Resplan
2. Tryck ENTER igen när flera resmål är
angivna, för att få information och för att se
dem på kartbilden.
3. Stega till Karta (Map) och tryck ENTER för
att se kartbilden över området.
03
53
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 54
03 Avancerad användarinställning
Aktuell position
Nuvarande position
G032329
03
G032330
Aktuell position (Current position)
Kartbilden visar bilens position.
–
Tryck ENTER eller
för att få information
om platsen, t.ex. namn och koordinater.
GPS
Anger antalet satelliter som systemet har kontakt med.
54
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 55
03 Avancerad användarinställning
Trafikinformation
Trafikinformation
G033018
03
Inställningar (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Oavsett om användarinställning Enkel eller
Avancerad är vald, tas alltid utsänd trafikinformation emot och presenteras. För mer
information, se sidan 62.
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
55
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 56
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
Inställningar
03
Vägvalsinställningar
Välj om betalvägar ska undvikas vid beräkning
av resväg.
1. Stega mellan funktionerna, välj önskad
inställning och tryck ENTER för att spara
inställningarna.
Undvik färjor
2. Tryck BACK för att ångra.
Undvik biltåg
Vägval
Välj snabb, kort eller enkel väg vid beräkning
av resväg.
Välj om bilfärjor ska undvikas vid beräkning av
resväg.
Välj om biltåg ska undvikas vid beräkning av
resväg.
Undvik trafikproblem
• Snabb: Systemet prioriterar i möjligaste
Välj om systemet ska ta hänsyn till trafikproblem vid beräkning av resväg.
• Kort: Systemet prioriterar i möjligaste mån
Undvik tidsbegr. vägar
• Välj Ja om systemet helt ska undvika tids-
• Enkel: Systemet prioriterar i möjligaste
•
mån större vägar med hög hastighet.
närmaste vägen.
mån vägar som inte innehåller komplicerade manövrar och korsningar.
OBS
Vid beräkning av resväg tar systemet i möjligaste mån hänsyn till de alternativ föraren
valt att undvika. Dock görs undantag om
inget rimligt alternativ finns tillgängligt.
Undvik motorvägar
Välj om motorvägar ska undvikas vid beräkning
av resväg.
56
Undvik vägtullar
reglerade vägar vid beräkning av resväg.
Välj Nej om systemet ska ta hänsyn till tidbegränsade vägar vid beräkning av resväg.
Systemet använder tiden i bilens klocka för att
avgöra om en väg skall undvikas.
OBS
Om en tidzonsgräns passeras måste bilens
klocka justeras.
Undvik angivna områden
Välj ett område som färdplanen ska undvika
genom att markera ett område med ett fyrkantigt fält, direkt på kartan.
G032472
Vägvalsinställningar
Inställningar (Settings)
Vägvalsinställningar (Route options)
Undvik angivna områden (Avoid specified
areas) Valt (Selected)
1. Ta fram kartan genom att klicka med
på
Valt, klicka med
på Karta och sedan
ENTER på ett av alternativen i listan som
kommer fram.
> Scrolla fram till önskat område med
markeringsfältet och tryck ENTER.
2. För att ändra storlek: Välj Justera
storlek (Adjust size) och tryck ENTER.
> Ändra markeringsfältets form med navigeringsknappen så att det täcker
området som ska undvikas och tryck
ENTER.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 57
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
På samma sätt kan markeringsfältets
läge ändras under Justera område
(Adjust area).
3. Välj Undvik valt område och tryck
ENTER.
> Det valda området hamnar i en lista där
flera områden kan lagras och aktiveras
när så önskas.
4. Godkänn att området ska undvikas med
ENTER på OK och ett kryss i listan.
> Systemet kommer sedan, i görligaste
mån, att undvika detta område i färdplanen.
De områden som finns lagrade i listan kan
justeras avseende storlek och geografiskt läge
under Redigera och de kan raderas permanent från listan med Radera. Flera aktiverade
områden kan gemensamt avaktiveras med
alternativet Ingen.
OBS
Markeringsfältets noggrannhet blir bäst
med kartbilden i 2D.
Återgå till grundinställn
Återgå till fabriksinställningar för vägvalsinställningar.
–
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
Kartalternativ
Inställningar
Inställn. höger karta
Välj om kartan ska visas i 2D (rakt uppifrån) eller
3D (snett uppifrån).
Kartalternativ
Välj inställningar för hur kartan ska visas på
skärmen.
–
Stega mellan alternativen med navigeringsknappen och tryck ENTER för att
spara.
Inrättningsurval
Tryck
•
•
Med val 3D – färdriktningen är alltid uppåt
på skärmen.
•
Med val 2D – välj om Färdrikt. eller Norr
ska vara uppåt på skärmen.
Inställn. vänster karta
Se beskrivning i föregående avsnitt.
för att nå undermenyns alternativ.
OBS
Visa alla: Samtliga inrättningssymboler
visas på kartbilden.
• Dölj alla: Inga symboler visas.
• Visa valda: Tryck för att se alla symboler som kan visas på kartbilden. Välj
sedan symboler på följande sätt:
1. Bläddra bland symbolerna med
.
eller
2. Aktivera önskade symboler med ett kryss
med
eller
.
3. Tryck ENTER för att spara.
03
Om 3D är valt för höger karta kan vänster
karta bara visa 2D.
Kompass
Välj om kompassen ska visas på skärmen.
Aktuell plats
Välj om namnet på gatan/vägen du kör på ska
visas nedtill på skärmen.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för Kartalternativ.
–
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
Karta
Välj mellan alternativen Visa och Dölj.
Om kartan är dold vägleder systemet med en
pil.
}}
57
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 58
03 Avancerad användarinställning
Inställningar
Vägledningsalternativ
Inställningar
Vägledningsalternat.
Restid/distans kvar
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för Vägledningsalternativ.
–
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
Välj något av alternativen RTA/ETA/Dölj.
03
• RTA (Remaining Time to Arrival): Återstående restid.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Uppskattad ankomsttid.
OBS
Inställd tid på bilens klocka styr tiden som
anges för ETA.
Varningsinställning
Föraren uppmärksammas med en akustisk signal då denne närmar sig ett olycksdrabbat vägavsnitt eller en trafiksäkerhetskamera.
•
Välj Ja för att få en akustisk varningssignal
eller Nej om ingen signal önskas.
Vilka områden som har olycksdrabbade vägavsnitt och/eller trafiksäkerhetskameror
utmärkta på kartan regleras av respektive länders lagstiftning. För aktuell information, se
www.volvocars.com/navi.
1
58
Systemalternativ
Inställningar
Systemalternativ
De ljusa färgerna är avsedda för dagsljus och
den mörka för natt eller mörker.
Skärmsläckare
Välj om skärmsläckare ska användas (skärmen
slocknar 30 sekunder efter senaste knapptryckning).
Hjälp
Välj om hjälptexter ska visas nedtill på skärmen.
1. Stega mellan funktionerna med navigeringsknappen och tryck ENTER för att
spara inställningarna.
Avståndsenhet
2. Tryck BACK för att ångra.
Användarinställningar
Växla mellan läge Enkel och Avancerat.
Vägledningsröst
Välj den enhet som ska visas för avstånd – km
eller miles.
Välj den vägledningsröst du vill ha som inställning: Kvinna/Man1.
Datum & tidsinfo.
Vägledningsvolym
GPS-information
Ställ in volym på röstmeddelande.
Språk
Väljer språk för menyer, text- och röstmeddelande.
Välj hur datum och tid ska visas.
Tryck
för att se koordinater och adress för
bilens position, samt antal satelliter systemet
har kontakt med.
Om
Menyfärg
Välj Svart, Krom eller Blå för menyernas
Visar system- och kartinformation.
utseende.
Återgå till fabriksinställningar för systemalternativ.
Kartfärg
Välj Ljus 1, Ljus 2 eller Mörka.
Gäller ej Nederländerna. Där görs istället val mellan språken Nederlands och Belgisch.
Återgå till grundinställn.
–
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 59
03 Avancerad användarinställning
Simulering
Starta demo (simulering)
Inställningar
Starta demo
Demo demonstrerar systemet när bilen står
stilla genom att simulera en körning till det resmål som angivits.
03
Det är också möjligt att göra inställningar under
demonstrationen.
Stoppa demo avbryter simuleringen.
OBS
För att demonstrationen ska fungera måste
ett resmål vara angivet.
59
Allmänt....................................................................................................
Undvika trafikproblem.............................................................................
Val av information...................................................................................
Läs informationen...................................................................................
Sändare...................................................................................................
60
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 60
62
63
64
65
66
G029197
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 61
TRAFIKINFORMATION
04
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 62
04 Trafikinformation
Allmänt
Visning och mottagning
Utsänd trafikinformation tas alltid emot och
presenteras, oavsett om användarinställning
Enkel eller Avancerad är vald.
Inställningarna för hur trafikinformationen ska
presenteras, kan bara ändras i läge
Avancerad, se sidan 40.
Presentation av trafikinformation är även
beroende av hur den sänds ut.
04
Långsamtgående trafik i båda körriktningar
Stillastående trafik
Områdesmeddelande
Övriga upplysningar
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Utbredning
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Trafiksymboler på kartan
Trafikproblem markeras med symboler, linjer
och ramar. Dessa är färgade röda eller gula.
Röda – Viktig information.
Gula – Allmän information.
Olycka
Långsamtgående trafik
62
G028869
Vissa trafikmeddelanden innehåller även
information om trafikproblemets utbredning.
På alla skalor upp till 5 km markeras utbredningen med en röd eller gul linje längs berörd
väg. Längden på linjen motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 63
04 Trafikinformation
Undvika trafikproblem
Undvik trafikproblem
Inställningar
Vägvalsinställningar
Välj om systemet ska leda förbi trafikproblem
eller inte.
1. Välj Undvik trafikproblem.
2. Välj mellan Ja och Nej.
Ja
Systemet undviker vägar med trafikproblem
vid beräkning av resväg.
Nej
Systemet undviker inga vägar med trafikproblem vid beräkning av resväg.
OBS
Vid uppstart av systemet kan det ta upp till
ca 15 minuter innan all trafikinformation för
området laddats in.
Automatisk upplysning
Inställningar (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Dyn. resvägsguidning (Dyn. route guiding)
Välj om utsänd trafikinformation ska visas eller
inte.
Ja
G028818
Systemet ger möjlighet att välja en alternativ
väg förbi eventuella trafikproblem.
Välj ett av alternativen:
Nej
Ja (Yes)
Systemet lämnar ingen information om trafikproblem utan leder färden genom områden
med eventuella trafikproblem.
En ny färdväg beräknas – runt och förbi problemet.
Funktionen aktiveras automatiskt första
gången systemet startas.
Vägleder fram till och genom problemet.
Meddelande längs vägen
Visar karta med den nya färdvägen inlagd.
04
Nej (No)
Karta (Map)
Efter att ha markerat och klickat på en symbol
för trafikproblem dyker följande skärm upp
med frågan Beräkna ny rutt? (Calculate new
route?).
63
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 64
04 Trafikinformation
Val av information
Trafikinformationsurval
3. Aktivera resp. avaktivera med
eller
4. Bekräfta inställningarna med ENTER.
Trafikskyltar på kartan
G032198
Olycka
04
Välj vilken typ av trafikinformation systemet ska
visa och ta hänsyn till vid beräkning av resväg.
Inställningar (Settings)
Trafikinformation (Traffic information)
Trafikinformationsurval (Traffic-info.
selection)
Mötande trafik
Trafikomledning
Information
Avsmalnande väg
Parkering
Visa alla
All trafikinformation blir tillgänglig.
Dölj alla
Ingen trafikinformation visas.
Trafikstockning
Visa valda
1. Tryck
lerna.
för att kunna välja bland symbo-
2. Välj med
eller
vilka trafikinformationssymboler (trafikmeddelanden) systemet ska visa på kartan.
64
Vägarbete
.
Halt väglag
Annan fara
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 65
04 Trafikinformation
Läs informationen
Läs trafikmeddelande
4. Tryck BACK för att åter kunna bläddra
mellan aktuella meddelanden.
På skärmen visas de trafikmeddelanden som
är aktuella inom kartområdet.
Det visas också detaljerad information om trafikproblemet. Överst anges händelsens
utbredning. Om trafikproblemet ligger längs
den valda rutten anges avståndet till trafikproblemet.
G028868
Detaljerad trafikinformation.
Läs trafikmedd.
Ett trafikmeddelande visas med en symbol på
skärmen. För att läsa ett trafikmeddelande:
1. Tryck ENTER för att få fram Snabbmenyn:
G029221
2.
Stega till
med
eller
och tryck
ENTER, se sidan 40 och 41.
> En röd eller gul ram anger aktuellt meddelande.
G028880
I den mån uppgifter finns tillgängliga visas
även:
•
•
varaktighet
•
•
berörda vägar
04
begränsningar gällande hastighet, fordonsbredd och -höjd
etc.
Skala
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas – ju större kartområde skärmen visar, desto mer information kan finnas.
För mer information, se sidan 30.
3. Bläddra framåt eller bakåt med
eller
och tryck ENTER för detaljerad trafikinformation (bilden visar ett exempel).
65
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 66
04 Trafikinformation
Sändare
Sök/välj station för trafikinformation
Inställningar
välj station
Trafikinformation
Sök/
Systemet söker automatiskt stationer för trafikinformation, men det går också att välja en
specifik station.
Sök stationer
–
04
Tryck ENTER för att söka efter befintliga
stationer.
Välj station
1. Tryck ENTER för att välja bland befintliga
stationer.
2. Välj station med
ENTER.
eller
och tryck
3. Tryck BACK för att återgå till föregående
bild.
Aktuell station
Visar aktuell station för trafikinformation.
Återgå till grundinställn.
Återgå till fabriksinställningar för stationsinställningar.
–
66
Tryck
, välj OK och tryck ENTER.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 67
04 Trafikinformation
04
67
Landmärken och vägnummer................................................................. 70
Symboler för inrättningar........................................................................ 71
68
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 68
G028760
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 69
SYMBOLER PÅ KARTAN
05
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 70
05 Symboler på kartan
Landmärken och vägnummer
Landmärken
Många länder/städer har välkända landmärken
som kan användas som riktmärken.
När kartskalan är satt till 1 km eller lägre visas
ett urval av landmärken t.ex kyrkor och slott.
OBS
Landmärken är endast tillgängliga för
Europa.
05
Vägnummer
Lokala vägnummer såväl som internationella
visas på kartan.
G029204
G029202
Bergstoppar
Bergstoppar visas om kartskalan är inställd på
5 km eller lägre (gäller endast speciella områden).
70
Inrättningar
Inrättningar Kartalternativ
Inrättningsurval
Välj inrättningar som ska visas på kartan.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 71
05 Symboler på kartan
Symboler för inrättningar
Följande symboler kan visas på skärmen för
olika inrättningar.
OBS
Symbol för en inrättning kan variera mellan
olika länder.
Ambassad
Apotek
Badstrand
Bank
Bensinstation
Bibliotek
Bilklubb
Biluthyrning
Bilverkstad
Biograf
Bokhandel
Historiskt monument
Bowling
Hotell
Brandkår
Idrottsarena
Busstation
Industriområde
Centrum
Ishall
Domstol
Järnvägsstation
Flygplats
Kafé
Friluftsområde
Kasino
Fritidsområde
Kemtvätt
Färjeterminal
Kommunhus
Gasol/LPG
Konserthall
Golfbana
Konstmuseum
Helgedom
Landsting
05
}}
71
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 72
05 Symboler på kartan
Symboler för inrättningar
05
72
Livsmedelsbutik
Parkering
Skidort
Läkare
Parkeringshus
Skola
Medicinsk klinik
Pendelparkering
Småbåtshamn/Marina
Mindre by
Pendeltågsstation
Stadshus
Monument
Pensionat
Större företag
Museum
Polisstation
Säkerhetskamera
Myndighet
Postkontor
Teater/opera
Mässa/konferensanläggning
Rastplats
Turistattraktion
Nattklubb/musikklubb
Restaurang
Turistinformation
Naturgas/biogas
Rådhus
Tågstation
Nöjespark
Shoppingcenter
Universitet/högskola
Offentlig sportflygplats
Simhall
Utsiktsplats
Olycksplats
Sjukhus
Uttagsautomat
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 73
05 Symboler på kartan
Symboler för inrättningar
Vingård
Volvoåterförsäljare
Vägtull
Zoo
05
73
Vanliga frågor.......................................................................................... 76
EULA - Licensavtal.................................................................................. 78
Upphovsrätt............................................................................................ 80
74
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 74
G028784
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 75
FRÅGOR OCH SVAR
06
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 76
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Bilens position på kartan är felaktig
GPS-systemet visar bilens position med en
noggrannhet på cirka 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med en
annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i
flera plan samt efter körning en lång sträcka
utan distinkta svängar finns större sannolikhet
för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid beräkning av bilens position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
06
Vid beräkning av resväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal höger- eller
vänstersvängar, rondeller etc. för att få fram
den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet och
lokalkännedom kan dock leda till ett effektivare
vägval.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av resväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast använda
stora vägar.
Om man valt Nej till betalvägar och motorvägar
undviks dessa i möjligaste mån och används
76
endast om inget annat rimligt alternativ finns
tillgängligt.
Bilens position på kartan är felaktig efter
transport
Om bilen transporterats på exempelvis färja
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning av
GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta upp
till 5 minuter innan bilens position beräknas
korrekt.
Bilens position på kartan är felaktig efter
bortkoppling av bilens batteri
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och
den digitala kartdatabasen är därför inte alltid
komplett. Det pågår ett kontinuerligt utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata. Din
Volvoåterförsäljare kan ge dig mer information.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Skalan på kartan ändras ibland
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta
mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av
GPS-signaler kan ske och bilens position
beräknas.
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
Bilsymbolen på skärmen uppför sig virrigt efter
byte av däck
Kontrollera de inställningar som är gjorda. Välj
Återgå till grundinställningar för funktionen,
för att återgå till de inställningar som var gjorda
från början.
Förutom GPS-mottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte
från sommar- till vinterdäck behöver systemet
"lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt kan man
därför behöva köra några mil och göra några
rejäla svängar.
De förväntade menyalternativen uteblir
Systemet visar den resväg jag redan kör
Systemet kan inte hitta ett bra alternativ till den
aktuella resvägen när jag valt Beräkna ny
resväg eller Omledning.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg. Stäng av både systemet och bilen.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 77
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Starta igen men stå stilla en stund innan du
börjar köra.
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell destination till de städer
jag tänker resa igenom. Hur gör jag
enklast en resplan?
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till
slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
Varför får jag inte alltid
trafikmeddelanden?
Funktionen är inte tillgänglig, helt utbyggd eller
finns inte på alla marknader. Kontrollera även
att rätt inställning är gjord under
Vägvalsinställningar.
Min kartinformation är inte aktuell
Hör med din Volvoåterförsäljare då det gäller
uppdatering av kartdata.
06
Se även www.volvocars.com/navi
77
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 78
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
06
Meddelande till slutanvändare
BEVILJANDE AV LICENS
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER
NAVTEQ DATABAS.
NAVTEQ beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN ER
OCH NAVTEQ EUROPE B.V. FÖR ERT EXEMPLAR AV NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT MANUAL
UTGIVEN AV NAVTEQ (GEMENSAMT
BENÄMNDA "DATABASEN"). GENOM ATT
ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR NI
OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR OCH
BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL
FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTAL"). OM NI
INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA
AVTAL, RETURNERA OMGÅENDE DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA ANDRA
ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri ägs
av NAVTEQ eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen
kvarligger hos NAVTEQ och/eller Er leverantör
till dess att Ni erlagt samtliga belopp som skall
erläggas till NAVTEQ och/eller Er leverantör i
enlighet med detta Avtal eller liknande avtal
enligt vilka varor tillhandahålls Er.
78
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika
system för vilket den framställts. Förutom till
den del det uttryckligen tillåts av tvingande lag
(t ex nationella lagar baserade på det Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250) och
Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra utdrag
ur eller återanvända betydande delar av innehållet i Databasen och ej heller reproducera,
kopiera, modifiera, anpassa, översätta,
demontera, dekompilera eller tillbakaassemblera någon del av Databasen. Om Ni önskar
erhålla samkörbarhetsinformation såsom
avses i (den nationella lagen baserad på) det
Europeiska Datorprogramdirektivet, skall Ni ge
NAVTEQ skälig möjlighet att tillhandahålla
sagda information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs av NAVTEQ.
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla vill-
kor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till NAVTEQ. Set med flera
skivor får endast överföras eller säljas som ett
komplett set så som det levereras av NAVTEQ och inte som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
NAVTEQ garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på 12 månader
efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet med
NAVTEQ:s exakthets- och fullständighetsnorm
i dess lydelse vid det datum då Ni anskaffade
Databasen; dessa normer kan ni på begäran få
av NAVTEQ. Om Databasen inte fungerar i
enlighet med denna begränsade garanti kommer NAVTEQ att vidta skäliga försök att reparera eller byta ut Ert icke överensstämmande
exemplar av Databasen. Om dessa försök inte
leder till att Databasen fungerar i enlighet med
garantierna uppställda i detta avtal, kan Ni välja
att antingen erhålla skälig återbetalning av den
köpeskilling Ni betalade för Databasen eller att
häva detta Avtal. Detta är NAVTEQ:s hela
ansvarsskyldighet och Er enda rätt till gottgörelse från NAVTEQ. Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar
NAVTEQ inte eller gör någon utfästelse beträffande användandet av resultaten från nyttjandet av Databasen vad avser riktighet, exakthet,
tillförlitlighet eller annorledes. NAVTEQ garanterar inte att Databasen är eller kommer att
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 79
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
vara felfri. Ingen muntlig eller skriftlig information till-handahållen eller råd tillhandahållet av
NAVTEQ, Er leverantör eller någon annan person ger upphov till en garanti eller ökar på
något sätt omfattningen av den ovan beskrivna
begränsade garantin. Den begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar eller begränsar
inte någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha
enligt i lag föreskriven garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
NAVTEQ kan Ni ha ytterligare lagstadgade rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från NAVTEQ enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. NAVTEQ:s ovanstående garanti påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter och Ni
kan utöva sådana rättigheter i tillägg till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
NAVTEQ inte i något fall vara ansvarigt för
några följdskador eller indirekta skador, inkluderande utan begränsning, förlust av inkomst,
data eller användning som åsamkats Er eller
tredje part härrörande från Ert användande av
Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller
baserade på garanti, även om NAVTEQ har
underrättats om möjligheten av sådana skador.
NAVTEQ:s ansvar för direkta skador är i samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av
Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR INTE
ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OM NI
HAR ANSKAFFAT DATABASEN ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos
de använda källorna och tillvägagångssättet
vid insamling av omfattande geografiska data.
Alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga
resultat. Databasen inkluderar eller återger inte
information om – bland annat – traktens säkerhet; upprätthållande av lag och ordning; hjälp i
nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller
gatuavstängningar; fordons- eller hastighetsbegränsningar; väglutning eller grad; brohöjd;
vikt eller andra begränsningar; väg- eller trafikförhållanden; särskilda evenemang, trafikstockning eller restid.
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum då Ni
anskaffade Databasen. Skulle Ni vid denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den jurisdiktion
inom den Europeiska Unionen eller Schweiz
där Ni anskaffade Databasen gälla. I alla andra
fall, eller om den jurisdiktion där Ni anskaffade
Databasen inte kan bestämmas, skall nederländsk lag gälla. Behörig domstol på Er hemort
vid tidpunkten då Ni anskaffade Databasen
skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från
eller i samband med detta Avtal, utan förfång
för NAVTEQ:s rättigheter att framställa krav på
Er då tilllämpliga hemort.
06
79
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 80
06 Frågor och svar
Upphovsrätt
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE – Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
80
Sweden
Germany
Great Britain
06
Spain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© 2005-2009 NAVTEQ All rights reserved.
OBS
Australien omfattas inte av detta avtal, se
särskild information.
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 81
07 Index
1, 2, 3 ...
Bildskärm
vård....................................................... 26
2D eller 3D........................................... 37, 57
A
Adress
mata in............................................ 33, 46
Aktuell position.......................................... 54
Akustisk signal
kamera.................................................. 58
Lagrad plats.......................................... 49
Användarinställning
växla mellan.................................... 10, 37
Avståndsenhet........................................... 58
B
BACK......................................................... 22
Batteri
bortkoppling......................................... 76
fjärrkontroll............................................ 22
G
GPS-information........................................ 58
D
Delmål........................................................ 51
Demo................................................... 10, 59
Dvd-skiva
byte....................................................... 26
vård....................................................... 26
E
Enkel användarinställning.......................... 30
ENTER....................................................... 22
Grundinställningar........................................ 9
H
Huvudenhet
innehåll.................................................. 26
Huvudenhet C30
placering............................................... 13
Huvudenhet C70
placering............................................... 19
Huvudenhet S40
placering............................................... 15
Huvudenhet V50
placering............................................... 17
F
Huvudenhet XC90
placering............................................... 21
Fabriksinställningar...................................... 9
Huvudmeny Avancerad............................. 40
Fjärrkontroll och IR-mottagare................... 22
Huvudmeny Enkel...................................... 30
Färdväg...................................................... 40
Högtalare........................... 13, 15, 17, 19, 21
07
Berg- och nivåskillnader............................ 70
81
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 82
07 Index
I
Inrättningar
snabbmenyn......................................... 41
Symboler.............................................. 71
Inrättning som resmål.......................... 34, 47
Inställningar
vägval................................................... 56
IR-mottagare och fjärrkontroll.................... 22
Lagrad plats
Akustisk signal...................................... 49
Kartskiva
byte....................................................... 26
vård....................................................... 26
Lagra en plats............................................ 52
Knappsats
placering............................................... 22
Landmärken............................................... 70
Latitud och longitud................................... 49
Licensavtal................................................. 78
Komponentplacering och funktioner C30.. 12
Kamera
akustisk signal...................................... 58
Komponentplacering och funktioner C70.. 18
Longitud och latitud................................... 49
Komponentplacering och funktioner S40. . 14
Lägg upp en resplan.................................. 51
kamera (Ljudsignal).................................... 58
Komponentplacering och funktioner V50. . 16
Karta.......................................................... 40
2D eller 3D............................................ 57
färg på skärmen.............................. 37, 58
plats på................................................. 35
riktning.................................................. 57
visa/dölj................................................ 57
Komponentplacering och funktioner
XC90.......................................................... 20
Kompass.............................................. 25, 57
Koordinater
sökning................................................. 49
M
Manöverreglage......................................... 22
Kartalternativ.............................................. 57
Menyträd
avancerad............................................. 44
enkel..................................................... 32
Kartbild...................................................... 25
Menyval.................................................. 8, 44
Kartfärg...................................................... 37
Kartläge........................................................ 9
82
Lagrade platser.......................................... 48
Kartskala/Aktuell resväg i snabbmenyn....................................................... 30, 40
Ljudsignal
lagrad plats........................................... 49
vägkamera............................................ 58
K
07
L
Kartrullning
avancerat läge...................................... 42
enkelt läge............................................ 30
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 83
07 Index
N
R
Navigeringsknapp...................................... 22
Radera destination..................................... 36
Nivåskillnader
markering på karta................................ 70
Radera i resplanen..................................... 51
Nuvarande position.................................... 54
Nästa resmål i resplanen........................... 52
O
Om
information om kartskivan.................... 58
Omledning
snabbmenyn......................................... 41
P
Pilknappar.................................................. 22
Plats på karta....................................... 35, 49
Postnummer
sökning................................................. 47
På/Av........................................................... 9
Påbörja vägledning.............................. 34, 46
Resmål....................................................... 51
senaste 20...................................... 34, 49
ställ in.............................................. 33, 46
Skärmsläckare........................................... 58
Snabbmeny................................................ 40
Spara en plats............................................ 52
Språk................................................... 37, 58
Ställ in resmål...................................... 33, 46
Symbol "Stör ej"........................................ 22
Resplan...................................................... 51
nästa mål.............................................. 52
Symboler
inrättningar............................................ 71
Rullmenyn
avancerat läge...................................... 42
enkelt läge............................................ 30
Systemalternativ........................................ 58
Röstmeddelande....................................... 25
23
47
49
49
Röstvägledning
snabbmenyn................................... 30, 40
Systeminställningar...................................... 9
Sökning
allmän...................................................
postnummer.........................................
via koordinater......................................
via plats på karta..................................
Sökvägar beskrina i manualen..................... 8
S
Scrollmeny................................................. 42
Senaste 20 resmålen........................... 34, 49
Simulering.................................................. 59
Skala/Aktuell resväg i snabbmenyn..... 30, 40
Skärminställning
färg på karta......................................... 37
Språk.................................................... 37
T
07
Ta bort destination..................................... 36
Trafikinformation........................................ 30
snabbmenyn......................................... 41
Transport av bil.......................................... 76
83
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
2008-03-28T13:59:10+01:00; Page 84
07 Index
Å
U
Undvik
angivna områden..................................
färjor......................................................
motorvägar...........................................
tidsbegränsade vägar...........................
trafikproblem........................................
vägtullar................................................
Återgå till grundinställning................... 57, 58
56
56
56
56
56
56
Återresa..................................................... 49
Ä
Ändringar i boken........................................ 8
Upphovsrätt............................................... 80
V
Visa destination......................................... 36
Vägledning
påbörja............................................ 34, 46
Vägledningsalternativ................................. 58
Vägledningsröst......................................... 37
07
Vägledningsvolym...................................... 37
Vägnummer............................................... 70
Vägvalsinställningar................................... 56
Växla mellan inställningar.......................... 30
84
Ö
Övervakning......................................... 40, 42
P1 and P2 (XC90); 3; 6
siggejohansson
1
2008-03-28T13:59:59+01:00; Page 2
VOLVO C30, S40, V50, C70 & XC90
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
BRUKSANVISNING
Volvo Car Corporation TP 10376 (Swedish) AT 0820 Printed in Sweden, Göteborg 2008, Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising