Volvo C30 2009 Quick Guide

Volvo C30 2009 Quick Guide
vOLVO C30
quick Guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre
om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i
instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den
mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
NYCKEL & FJÄRRKONTROLL
Låser dörrarna och bakluckan samt
aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarna A och bakluckan
samt avaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – den öppnas
inte.
Tänder belysningen i 30 sekunderB i
sidospeglar*, i kupén, vid golvet och på
nummerplåten. Blinkers och parkeringsljus lyser.
“Panik”-knapp, håll knappen intryckt i
ca 3 sekunder vid en nödsituation för att
utlösa larmet. Stäng av paniklarmet med
ett långt tryck på samma knapp eller
upplåsningsknappen
NYCKELBLAD
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
förardörrens lås t.ex. om bilen är strömlös.
KALLSTART
OBS
Efter kallstart är tomgången högre oavsett
yttertemperaturen. Förhöjd tomgång är en
del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
BLINKERS
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
A
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bakluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
B
Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se
instruktionsbok
AUTOSTART (GÄLLER 2.4i, T5 OCH D5)
Tryck ner koppling och/eller broms. Vrid fjärrkontrollen/startvredet till ändläge III och släpp
den direkt – motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II
innan motorn startas
INSTÄLLNING AV RATTEN
VARNING! Ställ in ratten innan körning på­
börjas – aldrig under körning.
LJUSREGLAGE
Ljushöjdsreglering. Automatisk för
Bi-Xenonljus®*
Automatiskt halvljus och helljusblink.
Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus – Släcks när motorn stängs av.
Helljuset kan aktiveras.
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare (fram*)
Dimljus (bak, enbart förarsida)
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning.
BILVÅRD
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den
är ny. Därför rekommenderas handtvätt under
bilens första månader.
Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter, 1–4 gånger
per år eller vid behov. Lädervårdsprodukter
finns hos Din Volvoåterförsäljare.
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX
12 V-uttagen fram/bak fungerar i nyckelläge
I eller II.
Med AUX-uttaget kan bilens ljudanläggning
t.ex. spela musik från en MP3-spelare.
LJUDANLÄGGNING
RADIO
6 Välj radiostation genom att vrida.
8 SCAN – automatsökning av stationer.
10 Sök station med vänster-/högerpil. Lagra
upp till 20 stationer genom att hålla inne
0–9 på FM1 och 0–9 på FM2. När en station lagrats bekräftas det i displayen.
Autolagra stationer – Tryck AUTO i ca
2 sekunder. Autolagring visas i displayen.
De 10 starkaste stationerna lagras. Tryck
sedan 0–9 för att välja en station.
CD-SPELARE
3 Mata ut CD-skiva. Kort tryck matar ut
aktuell skiva. Långt tryck matar ut allaB.
1 På/av och ljudvolym. Tryck för på/av.
Vrid för att justera volym. Radio-, TP-,
handsfree-* och RTI*-volym lagras individuellt.
2
4
5
6
6 Vrid – byt CD-spår.
7 Direktval CD-skiva B – Tryck 1–6.
10 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
vrid på (6).
Välj CD-skiva B med pil upp/ner.
Radio FM1, FM2 eller AM.
Display
MODE, CD eller AUX A
Ljudbild – Tryck för att välja ljudbild, t.ex.
BASS och Dolby Pro Logic II*. Vrid för att
justera.
9 MENU – AUX, volym och avancerade
ljudinställningar.
A
AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir bäst
med volymen ställd på medium)
B
Endast CD-växlare*
VINDRUTETORKARE OCH REGNSENSOR*
C
Enkelsvep
0
Av
D
Intervalltorkare. Vrid (B) för att justera.
E
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
H
Bakrutespolare
3
Bakrutetorkare intervall/normal
C
0
D
G
E
F
1
2
Regnsensorn På/Av. Läge D–F av­
aktiverar.
Justera känsligheten med tumhjulet.
Displaysymbol vid regnsensor på.
ELEKTRONISK KLIMATANLÄGGNING, ECC*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
1 Automatik
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
A – Luftkvalitetssystem* på.
M – Återcirkulation på.
Luftkonditionering på/av. Kyler kupén
och avimmar rutor.
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
Automatisk avstängningA
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner.
2 Temperatur
Tryck för individuell justering av vänster L
eller höger R sida. Vrid till önskad temperatur. Inställd temperatur visas i displayen.
A
Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter
PACOS*, FRÅNKOPPLING AV KROCKKUDDE
2
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
OFF: Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
FÄRDDATOR OCH TRIPPMÄTARE
BRÄNSLE
FÄRDDATOR
1 Låg bränslenivå
När symbolen tänds - fyll på bränsle
snarast.
2 Bränslemätare.
Pilen visar att tanklocket sitter på höger
sida.
TRIPPMÄTARE
3 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
Nollställ aktuell mätare med ett långt
tryck.
5 Displayen visar två oberoende trippmätare, T1 & T2.
Display
4 Visar färddator, meddelanden, klocka och
yttertemperatur.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana,
egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten Blis Serv. Erfordras
6 Tryck för att ta bort ett meddelande.
7 Vrid för att visa t.ex. KILOMETER TILL
TOM TANK i displayen (4).
8 Nollställ aktuell funktion. Ett långt tryck
nollställer alla funktioner.
VIKTIGT
“Kilometer till tom tank” är en uppskattning
av möjlig körsträcka baserad på tidigare
körförhållanden.
DIESELPARTIKELFILTER
Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa ”SOTFILTER FULLT”.
Då behöver avgassystemets partikelfilter
rengöras. Det sker automatiskt genom att
köra i ca 20 min med jämn landsvägsfart. När
meddelandet slocknar är den s.k. regenereringen genomförd.
INSYNSSKYDD*
HÅLLARE FÖR GOLVLUCKA
C
D
1. Haka fast krokarna vid golvet (A).
2. Tryck ihop den fjäderbelastade skenan och
sätt dem i fästena vid (B) på båda sidor.
3. Sätt i fästena vid (C) på samma sätt.
4. Haka krokarna vid (D).
5. Lossa fästpunkterna (D) och vid behov (C) på
båda sidor vid lastning.
6. Lossa (D), (C), (B) och (A) och rulla ihop
insynsskyddet när det inte används.
Golvlucka i öppet läge utan/med insynsskydd.
FÄLLNING AV RYGGSTÖD
HÅRT INSYNSSKYDD*
Ditsättning
Dra alla fyra låsknappar bakåt till sina ändlägen.
Lyft försiktigt in insynsskyddet, placera främre
delen på de två stöden bakom (A) på båda
sidor.
Placera det ena bakre låset vid (B) och tryck
låsknappen framåt. Lås de tre återstående på
samma sätt.
Borttagning
Dra alla fyra låsknappar bakåt till sina ändlägen
– först (A), sedan (B). Ta ut insynsskyddet.
INSTÄLLNING AV FRAMSTOL
INSTEG TILL BAKSÄTE
6
+
-
B
A
E
F
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
Insteg till baksäte
TANKNING
C
G*
Manuell stol
Föra stolen framåt:
A. Lossa bältet från bältesguiden.
B. Dra upp handtaget, fäll ryggstödet framåt
till låst läge.
C. För stolen framåt.
Föra stolen bakåt:
D. För stolen bakåt tills den når sitt ursprungsläge.
E. När stolen nått sitt ursprungsläge. Dra upp
handtaget (B), fäll tillbaka rygg­stödet.
F. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
Elmanövrerad stol*
Föra stolen framåt:
A. Lossa bältet från bältesguiden
B. Dra upp handtaget, fäll ryggstödet framåt.
G. Håll inne knappen medan stolen åker
framåt.
Föra stolen bakåt:
G. Håll inne knappen igen tills stolen når sitt
ursprungsläge. Dra upp handtaget (B), fäll
tillbaka ryggstödet.
F. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
OBS
Vid påtagning av bältet hämtas det enklast
nere vid bältesguiden, inte över axeln.
Häng upp tanklocket under tankning.
TP 10153 (Swedish). AT 0820. Printed in Sweden, Göteborg 2008, Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation.
D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement