Volvo 2009, C70 Quick start guide

Volvo 2009, C70 Quick start guide
vOLVO C70
quick guide
välkommen till din nya volvo!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre
om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i
instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den
mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
nyckel & fjärrkontroll
Låser dörrarna, förvaringsfack i dörrar*,
bagagelucka och skidlucka samt aktiverar larmet. Efter 30 sekunder dubbellåses dörrarna och går då inte att öppna
från insidan.
Låser upp dörrar, förvaringsfack i
­dörrar*, bagagelucka , skidlucka och
rattlås samt avaktiverar larmet1.
Låser upp bagageluckan. (Luckan
öppnas inte.)
Tänder belysningen i 30 sekunder2 i
sidospeglar*, i kupén, vid fötterna och
på nummerplåten. Blinkers och par­
keringsljus lyser.
nyckelblad
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
till förardörren/bagageutrymmet t.ex. om bilen
är strömlös.
Lås för nödöppning av bagageluckan.
kallstart
obs
För att snabbt uppnå effektiv avgasrening
kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara
något högre.
blinkers
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
“Panik”-knapp, håll knappen intryckt
i ca 3 sekunder vid en nödsituation för
att utlösa larmet. Stäng av larmet med
upplåsningsknappen.
1. Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
2. Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se
instruktionsbok.
autostart (gäller 2.4i, t5 och d5)
Vrid startnyckeln/-vredet till läge III och släpp.
Motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i läge II innan
motorn startas.
inställning av ratten
varning! Ställ in ratten innan körning påbörjas, aldrig under körning.
ljusreglage
Ljushöjdsreglering, automatisk för
Bi-Xenonljus*
Automatiskt halvljus och helljusblink.
Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus, släcks när bilen stängs av.
Helljuset kan aktiveras.
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare fram*
Dimljus bak, en lampa
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljus växling. Trygghets­
belysning.
tankning
bilvård
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter, en till
fyra gånger per år eller vid behov. Lädervårdsprodukter finns hos Din Volvoåterförsäljare.
Öppna tankluckan, häng upp tanklocket
under tankning.
blis – blind spot information
system*
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana,
egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten Blis Serv. Erfordras
automattvätt
Ta bort antennen om bilen tvättas i automat.
Vrid antennen moturs för att ta bort den.
ljudanläggning
radio
6 Välj radiostation genom att vrida.
10 Sök station med vänster-/högerpil eller
SCAN (8). Lagra upp till 20 stationer
genom att hålla inne 0–9 på FM1 och 0–9
på FM2. När en station lagrats bekräftas
det i displayen.
11 Autolagra stationer.
Tryck AUTO i ca 2 sekunder. Autolagring
visas i displayen. De tio starkaste stationerna lagras. Tryck sedan 0–9 för att välja
en station.
CD-SPELARE
10 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
vrid på (6).
Välj CD-skiva 2 med pil upp/ner.
1 På/av och ljudvolym. Tryck för på/av.
Vrid för att justera ljudvolym. Radio-,
TP-, handsfree-* och RTI*-volymen lagras
individuellt.
3 Mata ut CD skiva. Kort tryck matar ut
aktuell skiva. Långt tryck matar ut alla 2.
7 Direktval CD-skiva2 . Tryck 1–6.
2 FM1, FM2 eller AM radio
4 Display, klocka ställs in via personliga
inställningar.
5 MODE, CD eller AUX1
6 Ljudbild, tryck för att välja ljudbild t.ex.
BASS, Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS*.
Vrid för att justera.
9 MENU, AUX, volym och avancerade
ljudinställningar.
1. AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir
bäst med volymen ställd på medium)
2. Endast CD-växlare*.
vindrutetorkare och regnsensor*
#
Enkelsvep
0
Av
$
Intervalltorkare, vrid (2) för att justera.
%
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
C
0
A
B
G
D
E
F
A
B
Aktiverar regnsensorn, läge D–F
­avaktiverar regnsensorn.
Justera känsligheten med tumhjulet.
Displaysymbol vid regnsensor på.
elektronisk klimatanläggning, ecc*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Automatik
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner.
2 Temperatur
Tryck för individuell justering av vänster L
eller höger R sida. Vrid till önskad temperatur. Inställd temperatur visas i displayen.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
Luftkvalitetssystem* på A.
Återcirkulation på M.
Luftkonditionering på/av.
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
Automatisk avstängning1.
1. Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
pacos*, frånkoppling av krockkudde
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
OFF: Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
varning
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
färddator och trippmätare
bränsle
färddator
1 Låg bränslenivå
8 liter bensin (7 liter diesel) återstår.
2 Bränslemätare.
Pilen visar att tanklocket sitter på höger
sida.
trippmätare
5 Displayen visar två oberoende trippmätare, T1 & T2.
3 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
Nollställ aktuell mätare med ett långt
tryck.
6 Tryck för att ta bort ett meddelande.
7 Vrid för att visa t.ex. KILOMETER TILL
TOM TANK i displayen (4).
8 Nollställ aktuell funktion. Ett långt tryck
nollställer alla funktioner.
viktigt
KILOMETER TILL TOM TANK är en
uppskattning baserad på tidigare körför­
hållanden.
reglagepanel i förardörren
2
1
1
L R
Infällning av yttre speglar*, tryck
på L och R samtidigt. Tryck igen för
utfällning.
2
fönsterautomatik
Vid dörröppning/takmanövrering öppnas
fönstren automatiskt ca 2 cm. Fönstren stängs
automatiskt.
Inställning av yttre spegel, välj L
eller R. Ställ in med spaken.
Fönsterhiss manuell
2
Fönsterhiss automatisk
Alla fönster öppnas samtidigt med ett
tryck på knappens högra sida. Håll
ner vänster sida för att stänga.
manövrering av tak ”top down & top up”
2,0m
0,2m
förberedelser
Inga föremål på hatthyllan, taket eller bagageluckan.
•
2 m fri höjd samt 0,2 m bakåt.
•
Plan mark.
•
Utetemperatur över -10 ˚C.
•
Stängd bagagevägg och bagagelucka.
Bilen måste stå stilla.
•
Håll noggrann uppsikt så att inga personer
är nära takets rörliga delar vid manövrering.
Sidorutorna åker ner några centimeter när taket
manövreras. De återgår sedan automatiskt.
manövrering
1.
2.
3.
4.
Motorn på tomgång.
Tryck ner bromspedalen.
Håll in knapp (A) eller (B) tills en signal
ljuder och meddelandet TAKET STÄNGT/
TAKET ÖPPET visas i displayen.
Släpp knappen.
bagagevägg
lasthjälp
Bagageväggen avgränsar lastutrymmet för
att ge plats åt det fällbara taket.
1. Fäll upp bagageväggen vid lastning.
2. Fäll ner bagageväggen helt i lås (3)
innan nerfällning av taket. Se dekal på
bagageväggen.
Höj/sänk det nerfällda taket för att underlätta lastning.
Tryck på knappen och vänta några sekunder
tills taket höjts. Fäll upp bagageväggen,
lasta och fäll sedan ner den helt.
Tryck på knappen igen för att sänka.
inställning av framstol
6
+
-
1
2
3
4
5
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
6
6 Easy entry & bältesguide
Manuell stol
A. Ta alltid loss bältet från bältesguiden.
Eldriven stol*
A. Ta alltid loss bältet från bältesguiden.
B. Dra i handtaget och vik upp ryggstödet.
C. Håll inne knappen medan stolen åker fram.
Håll inne knappen igen för att stolen ska åka
tillbaka.
förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux
12 V-uttagen i mittkonsollen fram/bak fungerar i tändningsläge I eller II. 12 V-uttaget på
höger sida i bagageutrymmet är alltid aktivt.
Med AUX-uttaget kan bilens ljudanläggning
t.ex. spela musik från en MP3- spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur
batteriet.
TP 9298 (Swedish). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
B. Dra i handtaget och för stolen framåt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement