Volvo C70 null

Volvo C70 null
VOLVO C70
Instruktionsbok
Web Edition
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
Innehållsförteckning
00 01 02
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information...................................... 10
Volvo och miljön........................................ 13
Säkerhetsbälten........................................
Airbag-systemet........................................
Krockkuddar (SRS)...................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde
(SRS)*........................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag).....................
Krockgardin (DMIC)..................................
WHIPS.......................................................
Roll-Over Protection System (ROPS)........
När löser systemen ut...............................
Krockstatus...............................................
Barnsäkerhet.............................................
02 Instrument och reglage
18
21
22
25
27
29
30
32
33
34
35
Översikt vänsterstyrd bil...........................
Översikt högerstyrd bil..............................
Reglagepanel i förardörr...........................
Kombinationsinstrument...........................
Kontroll- och varningssymboler................
Informationsdisplay...................................
Eluttag.......................................................
Belysningspanel........................................
Vänster rattspak........................................
Höger rattspak..........................................
Konstantfarthållare*..................................
Knappsats i ratten*...................................
Rattinställning, varningsblinkers...............
Parkeringsbroms.......................................
Elektriska fönsterhissar.............................
Fönster och backspeglar..........................
Personliga inställningar.............................
42
44
46
47
48
52
54
55
57
60
62
64
65
66
67
69
73
HomeLinkŸ *.............................................. 75
4
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
03 04 05
03 Klimat
Allmänt om klimat.....................................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*..........
Luftdistribution..........................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*. .
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)...
80
82
85
86
89
04 Interiör
05 Lås och larm
Framstolar................................................. 92
Elektriskt fällbart tak ................................ 97
Vindskydd*.............................................. 101
Kupébelysning........................................ 102
Förvaringsplatser i kupén........................ 104
Bagageutrymme...................................... 108
Fjärrnyckel med nyckelblad....................
Sekretesslåsning*....................................
Låspunkter..............................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjärrnyckel..................................
Låsning och upplåsning..........................
Larm*.......................................................
114
117
119
120
123
124
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
06 07 08
06 Start och körning
Allmänt....................................................
Bränslepåfyllning.....................................
Start av motor.........................................
Keyless drive*..........................................
Manuell växellåda...................................
Automatväxellåda...................................
Bromssystemet.......................................
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*.........................................................
Parkeringshjälp*......................................
BLIS* – Blind Spot Information System. .
Bogsering och bärgning..........................
Starthjälp.................................................
Körning med släpvagn............................
Draganordning*.......................................
Delbar dragkrok*.....................................
Lastning..................................................
Anpassning av ljusbild............................
6
07 Hjul och däck
134
136
138
140
141
143
147
149
151
153
156
159
160
162
164
168
169
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt....................................................
Lufttryck i däck.......................................
Varningstriangel* och reservhjul* ...........
Byte av hjul.............................................
Provisorisk däcktätning*.........................
08 Bilvård
172
176
179
182
184
Rengöring................................................ 190
Bättring av lackskador............................ 194
Rostskydd............................................... 195
Innehållsförteckning
09 10 11
09 Underhåll och service
Volvo service...........................................
Eget underhåll.........................................
Motorhuv och motorrum.........................
Oljor och vätskor.....................................
Torkarblad...............................................
Batteri......................................................
Byte av glödlampor.................................
Säkringar.................................................
10 Infotainment
198
199
200
201
206
207
209
215
Allmänt....................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menystruktur – ljudanläggning................
Telefonfunktioner*...................................
Menystruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree*..............................
11 Specifikationer
224
225
229
234
236
237
244
247
Typbeteckning........................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Katalysator..............................................
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
254
257
259
260
264
266
270
271
273
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
12
12 Index
Index....................................................... 274
8
Innehållsförteckning
9
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Tillval
Fotnot
Inledning
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk .
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning). Om du är osäker på
vad som är standard eller tillval/tillbehör,
rekommenderar vi att du kontaktar din Volvoåterförsäljare.
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
10
Utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad. Merparten tillval är fabriksmonterade och kan inte
eftermonteras, tillbehör monteras i efterhand.
Vi rekommenderar att du kontaktar din auktoriserade Volvoåterförsäljare för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i menyoch meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Introduktion
Viktig information
Varning för personskada
Risk för egendomsskada
Information
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används för
att påvisa förekomst av fara som, om varningen
ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada
eller dödsfall.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador
på egendom.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
OBS
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
11
Introduktion
Viktig information
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
• Kylvätska
• Motorolja
Fortsättning följer
`` Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
12
Inspelning av data
Information på Internet
Kör- och säkerhetssystemen i bilen använder
sig av datorer som kontrollerar och delar
information med varandra om bilens funktion.
En eller flera av dessa datorer kan eventuellt
lagra information om systemen de kontrollerar
vid normal körning, under förloppet av en kollision eller vid tillbud. Lagrad information kan
komma att användas av:
På www.volvocars.com finns ytterligare
information som rör din bil.
•
•
•
•
Volvo Personvagnar
Service- eller reparationsverkstäder
Polis- eller annan myndighet
Andra parter som hävdar laglig rätt till att
ta del av informationen eller någon som har
ägarens tillstånd att ta del av informationen.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Vi rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
13
Introduktion
Volvo och miljön
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat med växtämnen
och uppfyller certifieringskraven.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra
service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön (för fler råd om hur du kan spara miljön
och köra ekonomiskt, se sidan 134).
• Sänk bränsleförbrukningen genom att välja
ECO däcktryck, se sidan 176.
• Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd den alltid före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
• Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
• Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Vi
1
14
Mer information på www.oekotex.com
rekommenderar att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad om du är
osäker på hur denna typ av avfall ska deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar
eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar
bilen, pengar och jordens resurser.
Instruktionsboken och miljön
FSC-symbolen visar att pappersmassan i
denna publikation kommer från FSC-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Introduktion
15
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
18
21
22
25
27
29
30
32
33
34
35
G020871
Säkerhetsbälten......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Krockkuddar (SRS).................................................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*........................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)....................................................................
Krockgardin (DMIC).................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Roll-Over Protection System (ROPS)......................................................
När löser systemen ut.............................................................................
Krockstatus.............................................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
SÄKERHET
01
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Allmän information
Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det
inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet
för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
G020104
Tänk på att
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
18
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess låstunga
i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att
säkerhetsbältet är låst.
• inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
• säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand, Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision, ska hela
säkerhetsbältet bytas ut. En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara
typgodkänt och avsett för samma plats som
det utbytta säkerhetsbältet.
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Baksätet är avsett för maximalt två passagerare.
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Bältespåminnare
01
• Informera om vilka säkerhetsbälten som
används i baksätet. Ett meddelande visas
i informationsdisplayen vid användning av
säkerhetsbältena. Meddelandet raderas
automatiskt efter ca 30 sekunder, men kan
också kvitteras manuellt med en tryckning
på READ-knappen.
• Påminna om att något säkerhetsbälte i
Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera
också att det inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
G029652
G020105
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i informationsdisplayen kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på READknappen.
Obältade blir påminda om att ta på sig säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombinationsinstrumentet.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
visar vilka säkerhetsbälten som används, finns
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart ges ljudpåminnelse de första
sex sekunderna.
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
``
19
01 Säkerhet
01
Säkerhetsbälten
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbältena är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt
kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer
effektivt upp den åkande.
G020106
Bältesguide
Bältesguiden finns på både förar- och passagerarstolen.
Bältesguiden är ett hjälpmedel för att skapa en
bättre åtkomst av säkerhetsbältet. Vid in- och
ursteg till baksätet ska säkerhetsbältet tas ur
bältesguiden och placeras längst bak på bältesstången. Sätt tillbaka säkerhetsbältet i bältesguiden efteråt.
20
01 Säkerhet
Airbag-systemet
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett
meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och meddelandet SRS-AIRBAG SERV.
ERFORDRAS eller SRS-AIRBAG
SERV. SNARAST visas i displayen. Volvo rekommenderar att
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Airbag-systemet1 övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet tänds när fjärrnyckeln
vrids till läge I, II eller III. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om Airbag-systemet1 är felfritt.
1
Om varningssymbolen för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på
bältessystemet, SIPS, SRS-systemet eller
IC-systemet. Volvo rekommenderar att du
snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS, DMIC samt ROPS.
21
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
Krockkuddesystemet
VARNING
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Krockkuddesystemet känner av
det kollisionsvåld som fordonet utsätts för
och anpassas efter detta så att en eller flera
krockkuddar utlöses.
G020111
Även krockkuddarnas kapacitet anpassas
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
SRS-systemet, högerstyrd bil
G020113
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses
upp, samtidigt som den blir varm. För att
dämpa islaget mot krockkudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.
G020110
SRS-systemet, vänsterstyrd bil
Placering av krockkudde på passagerarsida, vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
22
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
01
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med SRS AIRBAG.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.2
Som ett komplement till säkerhetsbältet på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde,
SRS (Supplemental Restraint System). Krockkudden är monterad hopvikt i rattens centrum.
Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
1
2
G020109
G020108
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Barn under 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
Som ett komplement till säkerhetsbältet på
passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde1 som är monterad hopvikt i ett
Alla bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan.Den kan vara bortvald vid inköpet.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se sidan 25.
``
23
01 Säkerhet
01
Krockkuddar (SRS)
G032243
Dekal, airbag
Placering av dekal för krockkudde på passagerarsidan fram.
24
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
Allmän information
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras om bilen är utrustad
med en omkopplare PACOS. För information
om hur aktivering/avaktivering sker, se under
rubriken Aktivering/avaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas (se under rubriken
Omkopplare – PACOS). Kontrollera att
omkopplaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att nyckelbladet används för att
ändra läge.
För information om nyckelbladet, se
sidan 115.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Om bilen är utrustad med krockkudde (SRS)
på passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare (PACOS), är krockkudden alltid
aktiverad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
G019800
Nyckelavstängning – PACOS
01
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Volvo rekommenderar att du snarast uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad
Omkopplarens placering.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan barn över 140 cm sitta
på passagerarplatsen i framsätet, aldrig
barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
01 Säkerhet
01
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
VARNING
Meddelanden
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn som är kortare än
140 cm i barnstol eller på barnkudde på
passagerarplatsen fram när krockkudden är
aktiverad.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
G018346
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
G018344
Barn som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Ett textmeddelande och en symbol i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram är avaktiverad (se föregående bild).
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är aktiverad.
En varningssymbol i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram
är aktiverad (se föregående bild).
OBS
När fjärrnyckeln sätts i tändningsläge II eller
III visas varningssymbolen för krockkudden
i kombinationsinstrumentet under ca
6 sekunder, se sidan 21.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde. För mer information om
de olika tändningslägena, se sidan 138.
26
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
VARNING
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion
och få allvarliga personskador som
följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
G020118
•
Sidokrockkuddarnas placering.
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats skyddar bröstet
och är en viktig del av SIPS. Sidokrockkudden
är placerad i framstolens ryggram.
Placering
G025315
Sidokrockkudde
01
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
1
För information om aktiverad/avaktiveradkrockkudde (SRS), se sidan 25.
``
27
01 Säkerhet
01
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
G032246
G025316
Dekal, sidokrockkudde
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan
den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När
krockkudden pressas ihop under krocken
töms den. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
28
Placering av dekal för sidokrockkudde på förarsidan fram, vänsterstyrd bil.
01 Säkerhet
Krockgardin (DMIC)
Egenskaper
01
VARNING
G025424
G025425
Risk för personskada uppstår om föraren
alternativt passageraren lutar sig mot dörrpanelen samtidigt som krockgardinen löses
ut. Den avsedda skyddseffekten kan också
utebli.
Krockgardinen DMIC (Door Mounted Inflatable
Curtain) är ett komplement till SIPS. Den är
monterad längs med förar- och passagerardörrens insida och skyddar i framsätet. Krockgardinen aktiveras av sensorer vid en tillräckligt
kraftig kollison eller om bilen riskerar att välta.
Vid aktivering blåses krockgardinen upp.
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens
och framsätespassagerarens huvuden från att
slå emot bilens insida vid en kollision. Krockgardinen aktiveras oavsett om taket är öppet
eller stängt.
VARNING
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak eller sidopaneler. Den
avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att du endast använder Volvos originaldelar som är godkända
för placering inom dessa områden.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
29
01 Säkerhet
01
WHIPS
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Rätt sittställning
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
30
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
01 Säkerhet
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
01
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
G020125
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarstol.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
31
01 Säkerhet
01
Roll-Over Protection System (ROPS)
ROPS-funktion
VARNING
Gör inga ingrepp i ROPS-systemet.
G020797
Placera inga föremål över ROPS-systemet
eller bakom passagerarnas nackstöd.
Störtbågarna i uppfällt läge.
ROPS-systemet består av kraftiga störtbågar
som är placerade bakom passagerarnas nackstöd samt sensorer. Vid en situation då bilen
riskerar att slå runt eller vid en tillräckligt kraftig
kollision bakifrån känner sensorer av detta och
störtbågarna trycks upp bakom passagerarnas
huvuden. Störtbågarna aktiveras oavsett om
taket är öppet eller stängt.
Volvo rekommenderar att du alltid kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad om ROPS-systemet har löst ut.
32
01 Säkerhet
När löser systemen ut
01
Aktivering av systemen
A
System
Aktiveras
Bältesförsträckare framsäte
Vid frontal- och/eller sido- och/eller bakkollision och/eller rundslagning.
Bältesförsträckare baksäte
Vid frontal- och/eller sidokollision och/eller rundslagning.
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin DMIC
Vid sidokollision och/eller rundslagningA
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån.
Roll-Over Protection System (ROPS)
Vid rundslagning och/eller kollision bakifrån.
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln,m.m. påverkar hur
bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
• Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
OBS
Aktivering av SRS-, SIPS-, DMIC-, bältesoch ROPS-systemet sker endast en gång
vid en kollision.
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
33
01 Säkerhet
01
Krockstatus
Hantering efter kollision
Ta först ur fjärrnyckeln och sätt tillbaka den.
Bilens elektronik försöker då återställa sig till
normal status. Försök därefter starta bilen.
Om KROCKSTATUS SE MANUAL fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller
bogseras. Dolda skador kan under färd göra
bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.
G029042
Förflyttning
Om NORMAL MODE visas efter att
KROCKSTATUS SE MANUAL återställts,
kan bilen försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga
läge. Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
VARNING
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
KROCKSTATUS SE MANUAL visas i
informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. Krockstatus är ett
skydd som träder i kraft när kollisionen kan ha
skadat någon viktig funktion i bilen som t.ex.
bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
34
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i krockstatus. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt.
Volvo rekommenderar att du alltid låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till NORMAL
MODE efter att KROCKSTATUS SE
MANUAL visats.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet KROCKSTATUS SE MANUAL
visas. Lämna bilen snarast.
VARNING
Då bilen är försatt i krockstatus får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen.
Volvo rekommenderar att du bärgar den till
en auktoriserad Volvoverkstad.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
01
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas, väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se sidan 36.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
OBS
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Volvo rekommenderar
att du använder Volvos originalutrustning för
att erhålla de bästa förutsättningarna för att
fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och
är tillräckligt starka.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
1
2
G020128
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är konstruerade för och utprovade av Volvo.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan
skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
när det sitter på passagerarplatsen.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad2.
Barn som är kortare än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 25.
För information om aktivering/avaktivering av krockkudden, se sidan 25.
``
35
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Dekal krockkudde
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas, eftersom de oavsiktligt kan orsaka
öppning av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
Rekommenderade barnskydd3
Vikt/Ålder
FramsäteA
Baksäte
Grupp 0
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.B
max 10 kg
(0 – 9 månader)
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Grupp 0+
max 13 kg
3
36
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem.
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte
Volvo babystol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
Beträffande andra barnskydd ska bilen finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Vikt/Ålder
FramsäteA
Baksäte
Grupp 1
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband. Använd skyddskudde mellan barnstolen och instrumentpanelen.
Volvo barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.B
9 – 18 kg
(9 – 36 månader)
Grupp 2, 15–25 kg, 3–6 år
01
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens bälte och fästband.
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens bälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med
ISOFIX fästsystem och fästband.
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.B
Typgodkännande: E5 03171
Typgodkännande: E5 03171
Volvo vändbar barnstol – framåtvänt barnskydd som
fästs med bilens bälte.
Volvo vändbar barnstol – framåtvänt barnskydd som fästs
med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband
Volvo vändbar barnstol – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och fästband
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
``
37
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
A
B
Vikt/Ålder
FramsäteA
Baksäte
Grupp 2/3
Volvo barnkudde – med eller utan ryggstöd.
Volvo barnkudde – med eller utan ryggstöd.
15 – 36 kg
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
(3 – 12 år)
Volvo barnkudde med rygg.
Volvo barnkudde med rygg.
Typgodkännande: E1 04301198
Typgodkännande: E1 04301198
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 25.
För att montera en bakåtvänd barnstol i baksätet, rekommenderar Volvo att du kontaktar en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få fästpunkter monterade.
VARNING
ISOFIX fästsystem för barnstolar
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se bilden ovan).
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad4.
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
Barn som är kortare än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
G020798
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
4
38
För information om aktivering/avaktivering av krockkudden, se sidan 25.
01 Säkerhet
01
39
42
44
46
47
48
52
54
55
57
60
62
64
65
66
67
69
73
HomeLinkŸ *............................................................................................ 75
40
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020901
Översikt vänsterstyrd bil.........................................................................
Översikt högerstyrd bil............................................................................
Reglagepanel i förardörr.........................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontroll- och varningssymboler..............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Eluttag.....................................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Vänster rattspak......................................................................................
Höger rattspak........................................................................................
Konstantfarthållare*.................................................................................
Knappsats i ratten*..................................................................................
Rattinställning, varningsblinkers.............................................................
Parkeringsbroms.....................................................................................
Elektriska fönsterhissar...........................................................................
Fönster och backspeglar........................................................................
Personliga inställningar...........................................................................
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
20
18
02
22
17
21
16
10
9
8
7
6
5
11
12
13 14 15
19
8
26
8
23 24
25
8
9
7
27
28
29
4
3
2
1
3
31
30
32
34
42
G028206
33
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
Rattinställning
Strömbrytare, eftermonterat tillbehör
Öppningshandtag motorhuv
Strömbrytare, kupébelysningsautomatik
Reglagepanel, fönster och yttre backspeglar
Strömbrytare, eftermonterat tillbehör
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Belysningspanel och öppningsknapp tanklucka
Strömbrytare, kupébelysning höger sida
Display, bilinställningar/ljudanläggning,
m.m.
Dörröppningshandtag och låsknapp.
Reglage, bilinställningar/ljudanläggning,
m.m.
Indikeringslampa, låsning
Klimatanläggning
Ventilationsmunstycke, instrumentpanel
Indikeringslampa, varningsblinkers
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Dörröppningshandtag och låsknapp
Konstantfarthållare
Handskfack
Signalhorn och krockkudde
Växelspak (manuell)/växelväljare (automat)
Kombinationsinstrument
Eluttag och cigarettändare
Knappsats för infotainment
Strömbrytare, takmanövrering
Vindrutetorkare, spolare och strålkastarspolare
Parkeringsbroms
Startlås
Backspegel, inre
02
Blind Spot Information System, BLIS
Strömbrytare, valfri utrustning
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
Strömbrytare, kupébelysning vänster sida
43
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
15
17
02
13
18
14
19
16
10
11
12
9
26
9
20 21 22 23 24 25
9
8
8
7
9
6
7
5
27
32
28
4
29
2
4
3
1
30
31
34
44
G019491
33
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
Eluttag och cigarettändare
Backspegel, inre
Strömbrytare, takmanövrering
Startlås
Parkeringsbroms
Rattspak, vänster
Reglagepanel, fönster och yttre backspeglar
Knappsats, ratt vänster
Handskfack
Dörröppningshandtag och låsknapp
Indikeringslampa, låsning
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Ventilationsmunstycken, instrumentpanel
Klimatanläggning
Reglage, bilinställningar/ljudanläggning,
m.m.
Display, bilinställningar/ljudanläggning,
m.m.
02
Kombinationsinstrument
Signalhorn och krockkudde
Knappsats, ratt höger
Indikeringslampa, varningsblinkers
Dörröppningshandtag och låsknapp
Belysningspanel och öppningsknapp tanklucka
Rattspak, höger
Öppningshandtag, motorhuv
Spak, rattinställning
Strömbrytare, kupébelysning vänster sida
Växelspak (manuell)/växelväljare (automat)
Strömbrytare, eftermonterat tillbehör
Blind Spot Information System, BLIS
Strömbrytare, kupébelysningsautomatik
Strömbrytare, valfri utrustning
Strömbrytare, eftermonterat tillbehör
Strömbrytare, kupébelysning höger sida
Bältespåminnare och indikering för krockkudde passagerarplats
45
02 Instrument och reglage
Reglagepanel i förardörr
Reglagepanel i förardörr
G018241
02
Fönsterhissar, samtliga fönster ner/upp
Fönsterhissar
Yttre backspegel, vänster sida
Yttre backspeglar, inställning
Yttre backspegel, höger sida
46
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
G029046
02
Hastighetsmätare.
Körriktningsvisare, vänster.
Varningssymbol.
Informationsdisplay – Visar informationeller varningsmeddelanden, yttertemperatur och klocka. När yttertemperaturen ligger inom området +2 °C till –5 °C lyser en
snöflinga i displayen. Den varnar för halkrisk. När bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
Varvtalsmätare – Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Kontroll- och informationssymboler.
Bränslemätare, se även färddator på sidan
58.
Helljusindikering.
Knapp för trippmätare – Används för att
mäta korta sträckor. Korta tryck på
knappen växlar mellan de båda trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck (mer än
2 sekunder) nollställer aktiverad trippmätare.
Informationssymbol.
Temperaturmätare – Används för motorns
kylsystem. Om temperaturen blir onormalt
hög och visaren går in i det röda fältet visas
ett meddelande i displayen. Tänk på att
t.ex. extra strålkastare framför luftintaget
försämrar kylningen vid höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
Körriktningsvisare, höger.
Kontroll- och varningssymboler.
Display – Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare, trippmätare
och konstantfarthållare.
47
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Symboler mitt i instrumentet
Då symbolen lyser:
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när fjärrnyckeln vrids till läge II före start.
Då verifieras att symbolerna fungerar. När
motorn startas ska samtliga symboler slockna,
utom den för handbromsen som släcks först
när denna frigörs.
1. Stanna på ett säkert sätt. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med READ.
G030755
Om motorn inte startas inom fem
sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler kan
sakna bakomliggande funktion,
beroende på bilens utrustning.
Den röda varningssymbolen tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas
en förklarande text i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med READ-knappen, se sidan 52. Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
1
48
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 52.
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text i
informationsdisplayen. Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se sidan 52,
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras).
Den gula informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av
READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter en tid.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – vänster sida
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i ABS-systemet
G029048
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Fel i bilens avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak
Stabilitetssystem STC eller DSTC
Ingen funktion
3. Kör till en verkstad för kontroll av ABSsystemet om symbolen förblir tänd. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Stabilitetssystem STC eller DSTC*
För information om systemets
funktioner och symboler, se
sidan 149.
02
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker
då temperaturen understiger
–2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i
bränsletanken låg, fyll på bränsle
snarast.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Kontrollsymboler – höger sida
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet är
inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
02
Parkeringsbroms åtdragen
G029049
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
Kontrollsymbol för släp
Parkeringsbroms åtdragen
Krockkuddar – SRS
För lågt oljetryck
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS- SIPSeller IC-systemet. Volvo rekommenderar att du snarast kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i bromssystemet
2
50
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 52.
För lågt oljetryck2
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll
på vid behov. Om symbolen tänds
och oljenivån är normal rekommenderar Volvo
att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
finns ett fel i det elektriska systemet. Volvo rekommenderar att du
uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 205. Om nivån är under MIN i behållaren bör bilen inte köras vidare. Volvo
rekommenderar att bilen bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
6. Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan
bärgas till en verkstad för kontroll av
bromssystemet. Volvo rekommenderar att
du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Hög fart
Om bilen körs i högre hastighet än
10 km/h tänds symbolen samtidigt
som displayen visar någon av de
texter som visas i föregående
stycke.
02
Påminnelse bagagelucka
Om bagageluckan är öppen tänds
informationssymbolen och
BAGAGELUCKA ÖPPEN visas i
displayen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Om en av dörrarna, motorhuven3 eller bagageluckan, inte är riktigt stängd kommer föraren att
göras uppmärksam på detta.
3. Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
Låg fart
4. Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 205.
Om bilen rullar i lägre hastighet än
5 km/h tänds informationssymbolen samtidigt som FÖRARDÖRR
ÖPPEN, PASSAGERARDÖRR
ÖPPEN eller MOTORHUV
ÖPPENvisas i displayen. Stanna bilen på första bästa säkra plats och stäng den dörr eller
lucka som är öppen.
5. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan bilen under stor försiktighet köras till
en verkstad för kontroll av bromssystemet.
3
Endast bilar med larm.
51
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
G029050
02
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visar informationsdisplayen ett kompletterande meddelande.
Innebörd
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARASTA
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
BOKA TID FÖR
SERVICE
SERVICE SNARASTA
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen omgående.
Dags att boka service. Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service.
TID FÖR SERVICE
Dags för service.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service. Tidpunkten
påverkas av antal
körda mil, antal
månader sedan
senaste service,
motorns gångtid
och oljekvalitet.
TID FÖR SERVICE
ÖVERSKRIDEN
Följs inte serviceintervallen täcker inte
garantin eventuellt
skadade delar.
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad utför service.
SE HANDBOKA
Läs instruktionsboken.
SERV. ERFORDRASA
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen så snart som
möjligt.
HÖG MOTORTEMP. STANNA
MOTORN
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Tryck in READ-knappen (1).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på READ-knappen) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
52
Meddelande
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
VÄXELLÅDSOLJA
BEHÖVER BYTAS
Volvo rekommenderar att en
auktoriserad Volvoverkstad kontrollerar
bilen så snart som
möjligt.
VÄXELLÅDA NEDSATT FUNKTION
Växellådan klarar ej
full kapacitet. Kör
försiktigt tills meddelandet slocknar,
se sidan 145.
PÅMINNELSE
KOLLA OLJENIVÅ
Kontrollera oljenivån. Meddelandet
visas var 10 000:e
km (vissa motorvarianter). För information om kontroll av
oljenivå, se
sidan 202.
SOTFILTER FULLT
SE HANDBOK
Dieselpartikelfiltret
behöver regenereras, se sidan 268.
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
Stabilitets- och
dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 150
för fler varianter.
02
Vid upprepad visning rekommenderar Volvo att en
auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
A
VÄXELLÅDA
OLJETEMP. HÖG
Kör lugnare eller
stanna bilen på ett
säkert sätt. Lägg ur
växeln och låt
motorn gå på tomgång tills meddelandet slocknar.
VÄXELLÅDA
VARM STANNA
SNARAST
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt. Volvo
rekommenderar att
en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
53
02 Instrument och reglage
Eluttag
12 V eluttag
G019621
02
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att uttaget
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara i
minst läge I.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
Cigarettändare*
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med.
54
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Allmänt
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
Ljushöjdsreglering
Ljusreglage
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
G020139
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare*
Öppna tanklucka
Dimbakljus
2. Vrid ljusreglaget (2) till ett av ändlägena.
3. Rulla uppåt eller neråt med hjulet (1) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
Bilar med Dual Xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering, varför hjulet (1) saknas.
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett fjärrnyckelns läge.
02
Vrid ljusreglaget (2) till mittläget.
När fjärrnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Strålkastare
Automatiskt halvljus*
Halvljuset tänds automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (2) står i
mittläge. Vid behov kan halvljusautomatiken
avaktiveras. Volvo rekommenderar att detta
utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.
Automatiskt halvljus, helljus
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II.
2. Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget
(2) vrids medurs till ändläget.
3. Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och släpps,
se sidan 57.
Ljuset stängs av automatiskt när fjärrnyckeln
vrids till läge I eller 0.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
02
Instrumentbelysning
Dimbakljus
Instrumentbelysningen är tänd när fjärrnyckeln
är i läge II och ljusreglaget (2) står i ett av ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
Rulla uppåt eller neråt med hjulet (3) för
starkare eller svagare belysning.
Tryck på knapp (6).
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knapp (6) lyser när
dimbakljuset är tänt.
Utökad displaybelysning
För att underlätta avläsning av vägmätare,
trippmätare, klocka och yttertemperaturmätare lyser dessa när bilen låses upp och när
fjärrnyckeln tagits ur startlåset. Displayerna
slocknar när bilen låses.
Dimljus
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastare*
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
Tryck på knapp (4).
Lampan i knapp (4) lyser när dimstrålkastarna
är tända.
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tanklucka
Tryck på knapp (5) för att öppna tankluckan när
bilen är olåst, se sidan 124.
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers*
Nödbromsljus (Adaptive Brake Lights) aktiveras vid hård inbromsning eller om ABS-bromsarna aktiveras. Funktionen innebär att
bromsljuset blinkar för att omedelbart göra
bakomvarande extra uppmärksamma.
Systemet aktiveras om ABS har fått arbeta i
mer än 0,5 sekunder eller vid kraftig inbromsning, dock endast när inbromsning sker från
hastigheter över 50 km/h. När bilens hastighet
är lägre än 30 km/h lyser åter bromsljuset nor-
malt och varningsblinkers slås på automatiskt.
Varningsblinkers är på tills man accelererar
igen, men kan avaktiveras med knappen för
varningsblinkers, se sidan 65.
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Körriktningsvisare
Rattspakens lägen
Kontinuerlig blinksekvens
2
För rattspaken uppåt eller neråt till
ändläge (2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
1
Kort blinksekvens
3
4
2
G026380
1
För rattspaken uppåt eller neråt till
läge (1) och släpp.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger och
rattspaken återgår till sitt utgångsläge.
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
Helljuset lyser tills spaken släpps. Helljusblink
fungerar enbart när fjärrnyckeln är placerad i
tändningslåset.
Ledbelysning samt omkoppling från halvtill helljus
Fjärrnyckeln måste vara i läge II och ljusreglaget i ändläget, se sidan 55, för att helljuset ska
kunna tändas.
02
Aktivera helljuset:
För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
Avaktivera helljuset:
För rattspaken mot ratten till läge (3) och
släpp.
Ledbelysning
Helljusblink
Helljusblink samt omkoppling från hel- till
halvljus
Omkoppling av hel- och halvljus
För spaken lätt mot ratten till läge (3).
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 301 sekunder, men
kan ändras till 60 eller 90 sekunder, se
sidan 74.
1. Ta ut fjärrnyckeln ur tändningslåset.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
1
Fabriksinställning.
``
57
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Färddator*
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen för att återgå till
färddatorfunktionen.
02
När bilen står stilla visas "--.-" i displayen.
Under tiden regenerering3 pågår kan bränsleförbrukningen öka, se sidan 268.
MEDELFÖRBRUKNING
När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen och finns kvar tills funktionen nollställs. Nollställning görs med RESET-knappen.
Funktioner
G029052
Färddatorn visar följande information:
READ - bekräftar
Reglage tumhjul2 - bläddrar mellan menyer
och val i färddatorlistan
RESET2 - nollställer
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet vridas stegvis, antingen uppåt
eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
2
3
58
•
•
•
•
•
•
MEDELHASTIGHET
VERKLIG HASTIG. MPH*
NUV. FÖRBRUKNING
MEDELFÖRBRUKNING
KILOMETER TILL TOM TANK
DSTC, se sidan 149
MEDELHASTIGHET
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet när
man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen.
VERKLIG HASTIG. MPH
Aktuell hastighet visas i mph.
NUV. FÖRBRUKNING
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i displayen
uppdateras med ett par sekunders mellanrum.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
Gäller endast dieselbilar med partikelfilter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
KILOMETER TILL TOM TANK
Beräkningen av körsträcka till tom tank baseras på medelförbrukningen under de senast
körda 30 km. När displayen visar "--- km till
tom tank" finns ingen garanterad körsträcka
kvar. Fyll på bränsle snarast.
OBS
Viss felvisning kan uppstå vid ändrad bränsleförbrukning orsakad av t.ex. ändrad körstil
eller användande av bränsledriven värmare.
Nollställning
1. Välj MEDELHASTIGHET eller
MEDELFÖRBRUKNING
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
2. Nollställ med ett tryck på RESET-knappen.
Håll RESET-knappen intryckt minst fem
sekunder för att nollställa medelhastighet
och medelförbrukning samtidigt.
02
59
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Vindrute-/strålkastarspolare
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
02
B
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna några extra svep.
C
Högtrycksspolning av strålkastare*
0
A
Du kan själv ställa in lämplig
hastighet för intervalltorkning. Vrid
tumhjulet (C) uppåt för att få kortare tid mellan svepen. Vrid nedåt
för att öka tiden.
G025419
0
Intervalltorkning
Vindrute- och strålkastarspolare
Regnsensor – på/av
Tumhjul
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan är
bortskrapad.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna enligt följande:
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna
spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning
så länge dessa sker inom tiominutersintervall.
Vid längre intervall spolas strålkastarna varje
gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat med vredet
i belysningspanelen:
• Dual Xenon-strålkastarna spolas endast
var femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0:
• Dual Xenon-strålkastarna spolas endast
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
60
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
var femte spolning oavsett tid som förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Regnsensor*
Aktivera regnsensorn:
Tryck på knappen (B), se sidan 60. En displaysymbol visar att regnsensorn är aktiv.
02
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
1. Tryck på knappen (B)
G029053
2. För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0 (ej aktiverad), se sidan 60.
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet (C), se sidan 60.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste fjärrnyckeln vara i läge I alt. II och spaken till vindrutetorkarna i läge 0 (inte aktiverad).
Regnsensorn stängs automatiskt av när fjärrnyckeln tas ut ur tändningslåset eller fem minuter efter att tändningen slagits av.
VIKTIGT
Vid automattvätt: Stäng av regnsensorn
genom att trycka på knapp (B) medan fjärrnyckeln är i läge I alt. II. Vindrutetorkarna
kan annars startas och bli skadade.
Tumhjul
Ställ in torkarnas svepfrekvens med tumhjulet
då intervalltorkning är vald, eller känslighet för
regnmängd då regnsensorn är vald.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
Tillfällig urkoppling
G020141
G029054
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
1. Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
2. Tryck lätt på + eller – för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
1
62
Beroende av motortyp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på
+ eller – motsvarar en hastighetsändring på
1 km/h eller 1 mph1.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd
hastighet behålls i minnet efter en tillfällig
urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under
25–30 km/h1
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än en
minut.
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Återgå till hastighet
– Tryck på knappen för att återgå
till den tidigare inställda hastigheten. CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
02
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
02 Instrument och reglage
Knappsats i ratten*
Knappfunktioner
G020142
02
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
Knappfunktionen är beroende av vilket system
som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan
man skifta mellan förinställda stationer, byta
spår på cd och reglera volymen.
Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
För att kunna göra inställningar i audiosystemet måste telefonen vara påslagen. Den måste
vara aktiverad med ENTER-knappen för att
kunna styra telefonsystemet med pilknapparna.
För att återgå till enbart Audio, tryck EXIT.
64
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Varningsblinkers
Rattinställning
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
G020144
G020143
02
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
Vid en tillräckligt kraftig kollision eller kraftig
inbromsning aktiveras varningsblinkers automatiskt, se sidan 56. Det går att avaktivera
funktionen med knappen.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att
ratten är fixerad i sitt läge.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
65
02 Instrument och reglage
Parkeringsbroms
Parkeringsbroms (handbroms)
Hur man drar parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen helt.
02
2. Dra upp spaken bestämt.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
4. Om bilen rör sig måste spaken dras upp
ytterligare.
När bilen parkeras, välj växel 1 (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda)
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
VARNING
Kontrollera att barn, andra passagerare eller
föremål inte kläms när parkeringsbromsen
dras eller släpps av föraren.
66
Om bilen parkeras i nedförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Hur man släpper parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
släpp ner spaken och släpp knappen.
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
De elektriska fönsterhissarna manövreras med
reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i
tändningsläge I och II.
Efter avslutad körning och efter att fjärrnyckeln
tagits ur kan fönstren fortfarande öppnas eller
stängas under en begränsad tid så länge ingen
av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna under
uppsikt.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om de bakre fönstren manövreras från förardörren eller om fönstren
stängs med fjärrkontrollen.
Förardörr
Tryck ned reglagets främre del.
02
Tryck något av reglagen (2) eller (3) lätt nedåt
eller dra det lätt uppåt. Fönsterhissarna går
upp eller ner så länge man rör reglagen.
Tryck något av reglagen (3) nedåt eller dra det
uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas
eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål avbryts rörelsen. Endast
fönstren fram kan stängas automatiskt.
Passagerardörrens reglage hanteras på
samma sätt som förardörrens.
Stänga fönster:
Manuell manövrering
Automatisk manövrering
Öppna fönster:
Fönstren kan öppnas och stängas på två sätt:
Dra upp reglagets främre del.
Alla fönster samtidigt
OBS
Med knappen (1) kan samtliga fönster öppnas
eller stängas samtidigt. Fönstren öppnas automatiskt med ett kort tryck på knappens högra
sida. Stängningen görs genom att hålla in
knappens vänstra sida.
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Fjärrkontroll
För manövrering av de elektriska fönsterhissarna med fjärrkontroll, se sidan 114.
VARNING
Reglagepanel i förardörr.
Reglage samtliga fönster
Reglage bakre fönster
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar både vid automatisk
och manuell stängning, dock inte sedan
klämskyddet löst ut.
Reglage främre fönster
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar från
sin plats.
``
67
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
VARNING
02
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
G019511
Passagerarplats
Passagerarplats.
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
68
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Inre backspegel med kompass*
Inre backspegel
Kalibrering av kompass
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Avbländning
Reglage för avbländning
Normalt läge
Avbländat läge.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglaget (1) finns inte
på speglar med automatisk avbländning.
G020992
G020991
G020988
02
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn på tomgång.
2. Håll knapp (1) intryckt minst 6 sekunder.
Därefter visas tecknet C (knappen är dold,
använd därför t.ex. ett gem för att trycka på
den).
3. Håll knapp (1) intryckt minst 3 sekunder.
Numret för aktuell magnetisk zon visas.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
02
4. Tryck upprepade gånger på knapp (1) tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C.
G020151
7. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar.
Magnetiska zoner, Australien.
Magnetiska zoner, Europa.
Magnetiska zoner, Syd Amerika.
70
G020154
G020152
G020150
Magnetiska zoner, Asien.
G020153
6. Håll därefter in knappen i 9 sekunder och
välj L för vänsterstyrda bilar och R för
högerstyrda.
Magnetiska zoner, Afrika.
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Yttre backspeglar
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in. Detta kan göras i tändningsläge I och II.
Fälla in speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
G018254
VARNING
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd. Backspeglarna kan manövreras i
tändningsläge I och II.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan på
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
Båda ytterbackspeglarna är av vidvinkeltyp
för att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Fälla ut speglarna
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
2. Släpp knapparna. Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Automatisk in-/utfällning
När bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
eller med hjälp av Keyless-systemet, se
sidan 120, fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
OBS
Backspeglarna kommer inte att fällas ut
automatiskt vid upplåsning om de har fällts
in med hjälp av reglagen i dörren.
02
Om bilen är låst med fjärrkontrollen och
sedan startas, så kommer backspeglarna
ändå att fällas ut.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras under
Bilinställningar… Spegelinfällning vid
låsn., se sidan 74 för beskrivning av menysystemet.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste återställas till neutralläge för att den
elektriska in- eller utfällningen ska fungera.
1. Fäll in speglarna med L- och R-knapparna.
2. Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan* i backspeglarna tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning aktiveras.
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln, se sidan 153.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
02 Instrument och reglage
Fönster och backspeglar
Lagring av backspeglarnas position
02
Backspeglarnas positioner lagras när bilen
låses med fjärrkontrollen. När bilen låses upp
med samma fjärrkontroll intar backspeglarna
och förarstolen de lagrade positionerna.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
De främre sidorutorna är behandlade
med ett ytskikt som förbättrar sikten
vid svåra väderförhållande, för information om
skötsel, se sidan 192.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Det vatten- och smutsavvisande skiktet kan skadas.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
Möjliga inställningar
Display
Klocka, justering
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimat- och
audiofunktioner. För audiofunktioner, se
sidan 225.
MENU
Timma och minut justeras var för sig.
EXIT
ENTER
Kontrollpanel
Navigering
Användning
02
1. Använd siffrorna på knappsatsen eller "pil
upp" eller "pil ner" på navigeringsknappen
(E).
2. Välj siffra för justering med "pil höger" eller
"pil vänster" på navigeringsknappen.
3. Tryck ENTER för att starta klockan.
Inställningarna visas i displayen (A).
OBS
Öppna menyn för att göra inställningar:
A
Har bilen 12-timmars klocka väljs AM/PM
med "pil upp" eller "pil ner" efter att sista
minutsiffran har justerats.
1. Tryck MENU (B).
2. Stega fram till t.ex. Bilinställningar med
navigeringsknappen (E).
3. Tryck ENTER (D).
E
B
D
C
4. Välj alternativ med navigeringsknappen (E).
5. Aktivera valet med ENTER.
Klimatinställningar
Autofläktjustering
Stänga menyn:
I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens
hastighet i AUTO-läge ställas in:
Håll in EXIT (C) under ca en sekund.
Välj mellan Låg, Normal och Hög.
G026307
Återcirkulationstimer
Kontrollpanel.
När timern är aktiv återcirkuleras luften i
3–12 minuter beroende på yttertemperaturen.
Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller inte.
``
73
02 Instrument och reglage
Personliga inställningar
02
Återställ allt
Automatisk låsning – dörrar
Återställer de valbara klimatfunktionerna till de
fabriksinställda.
Då bilens hastigheten överskrider 7 km/h kan
dörrarna och bagageluckan låsas automatiskt.
Alternativen På/Av finns. Genom att dra två
gånger i dörröppningshandtaget kan dörrarna
låsas upp och öppnas från insidan.
Bilinställningar
Fäll in speglar vid låsning*
Då bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
kan backspeglarna fällas in/ut automatiskt.
Alternativen På/Av finns.
Upplåsn. indikering, ljus
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Låsindikering, ljus
Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
1
74
Båda dörrarna samt bagageluckan kan även låsas samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
nas samtidigt med ett långt tryck på upplåsningsknappen.
Trygghetsbelysning
Det finns två alternativ för upplåsning:
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid tryck
på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning. Följande alternativ kan väljas:
30/60/90 sekunder.
• Alla dörrar – låser upp båda dörrarna samt
Ledbelysning
Upplåsning dörrar
bagageluckan vid en tryckning på fjärrkontrollen.
Nedsatt skydd*
Blockerat låsläge kan tillfälligt avaktiveras och
larmnivån tillfälligt reduceras om någon vill
stanna kvar i bilen och dörrarna måste låsas
från utsidan. Alternativen Aktivera en gång
och Fråga vid urstigning finns, se sidorna
126 och 130.
• Autoöppna alla fönster – alla rutor öpp-
• Förardörren, sedan alla – låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.
Ytterligare ett tryck låser upp passagerardörren samt bagageluckan.
Nyckelfri dörröppning*
• Alla dörrar – båda dörrarna samt bagageluckan låses upp samtidigt1.
•
Båda framdörrarna – båda framdörrarna
låses upp samtidigt.
• En av framdörrarna – valfri dörr eller
bagagelucka kan låsas upp separat.
Samtidig öppning alla rutor
För upplåsningsknappen på fjärrkontrollen kan
denna funktion väljas:
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då vänster
rattspak dras bakåt efter att fjärrnyckeln tagits
ur. Följande alternativ kan väljas:
30/60/90 sekunder.
Information
• VIN-nummer – (Vehicle Identification
Number) är bilens unika identitetsnummer.
• Antal nycklar – visar hur många nycklar
som finns registrerade för bilen.
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Allmänt
OBS
HomeLink är konstruerad att inte fungera
om bilen är låst från utsidan.
Spara originalfjärrkontrollerna för framtida
programmering (t.ex. vid byte till annan bil).
Radera knapparnas programmering när
bilen ska säljas.
G030070
Metalliska solskydd bör inte användas i bilar
som är utrustade med HomeLink. Detta kan
inverka negativt på HomeLinks funktion.
HomeLinkŸ är en programmerbar fjärrkontroll
som kan styra upp till tre olika anordningar
(t.ex. garageport, larmsystem, utom- och
inomhusbelysning m.m.) och därmed ersätta
fjärrkontrollerna till dessa. HomeLink levereras
inbyggt i det vänstra solskyddet.
HomeLinkŸ-panelen består av tre programmerbara knappar och en indikeringslampa.
Handhavande
När HomeLinkŸ väl är programmerad kan
denna användas i stället för de lösa originalfjärrkontrollerna.
Tryck in den programmerade knappen för att
aktivera garageport, larmsystem etc. Indikeringsknappen lyser under tiden knappen hålls
intryckt.
OBS
Ifall tändningen inte aktiveras, fungerar
Homelink i 30 minuter efter det att förardörren har öppnats.
Originalfjärrkontrollerna kan naturligtvis användas parallellt med HomeLinkŸ.
VARNING
Om HomeLinkŸ används för att manövrera
en garageport eller grind, säkerställ att
ingen är i närheten av porten eller grinden
under tiden den är i rörelse.
02
Använd inte HomeLinkŸ fjärrkontroll till
någon garageport som saknar säkerhetsstopp och säkerhetsback. Garageporten
ska reagera omedelbart när den känner att
något hindrar rörelsen, stoppa direkt och
backa tillbaka. En garageport utan dessa
egenskaper kan orsaka personskada. För
vidare information – ta kontakt med leverantören via Internet: www.homelink.com.
Programmera första gången
Första punkten raderar minnet i HomeLinkŸ
och ska inte utföras när bara en enstaka knapp
ska omprogrammeras.
1. Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder. Blinkandet tyder på
att HomeLinkŸ är satt i "inlärningsläge" och
redo att programmeras.
2. Placera originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLinkŸ beror på
programmeringen av anordningen. Det
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
02
3. Tryck på samtidigt in knappen till originalfjärrkontrollen och knappen som ska programmeras på HomeLinkŸ. Släpp inte
knapparna förrän indikeringslampan har
övergått från ett lugnt till ett snabbt blinkande. Det snabba blinkandet tyder på en
lyckad programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸ-
1
76
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
knappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen1" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
Programmera enstaka knapp
För att programmera om enstaka knapp, gör
enligt nedanstående:
1. Tryck in önskad knapp på HomeLinkŸ och
släpp inte förrän punkt 3 är gjord.
2. När indikeringslampan på HomeLinkŸ börjar blinka, efter ca 20 sekunder, placera
originalfjärrkontrollen 5-30 cm från
HomeLinkŸ. Ha indikeringslampan under
uppsikt.
Vilket avstånd som krävs mellan originalfjärrkontrollen och HomeLink beror på programmeringen av anordningen. Det
behövs kanske flera försök på olika
avstånd. Behåll varje position ca 15 sekunder innan en ny prövas.
3. Tryck in knappen på originalfjärrkontrollen.
Indikeringslampan börjar blinkar. När blinkandet har övergått från ett lugnt till ett
snabbt blinkande - släpp båda knapparna.
Det snabba blinkandet tyder på en lyckad
programmering.
4. Testa programmeringen genom att trycka
in den programmerade knappen på HomeLink och titta på indikeringslampan:
• Fast sken: Indikeringslampan lyser
med ett fast sken när knappen hålls
intryckt, detta tyder på att programmeringen är klar. Garageport, grind eller liknande ska nu aktiveras när den programmerade HomeLinkŸ-knappen
trycks in.
• Ej fast sken: Indikeringslampan blinkar
snabbt i ca 2 sekunder och övergår
sedan till ett fast sken i ca 3 sekunder.
02 Instrument och reglage
HomeLinkŸ *
Detta förlopp upprepas under
ca 20 sekunder och tyder på att anordningen har en "rullande kod". Garageport, grind eller liknande aktiveras inte
när den programmerade HomeLinkŸknappen trycks in. Fortsätt programmeringen enligt nedanstående.
5. Leta upp "inlärningsknappen2" på mottagaren till t.ex. garageporten, vanligen placerad nära antennens fäste på mottagaren.
Om det är svårt att hitta knappen – titta i
leverantörens manual eller ta kontakt med
leverantören via Internet:
www.homelink.com.
Radera programmering
Det går bara radera programmeringen för alla
knapparna på HomeLink, inte för enstaka
knapp.
02
Tryck in de två yttre knapparna och släpp
inte förrän indikeringslampan börjar blinka
efter ca 20 sekunder.
> HomeLinkŸ är nu satt i s.k. "learnmode"
och redo att programmeras på nytt, se
sidan 75.
6. Tryck in och släpp "inlärningsknappen".
Knappen blinkar i ca 30 sekunder och inom
denna tid måste nästa punkt utföras.
7. Tryck in den programmerade knappen på
HomeLinkŸ, medan "inlärningsknappen"
fortfarande blinkar, håll den intryckt
ca 3 sekunder och släpp sedan. Upprepa
tryck/håll/släpp-sekvensen upp till
3 gånger för att avsluta programmeringen.
2
Benämning och färg på knappen varierar beroende på tillverkare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
80
82
85
86
89
G020906
Allmänt om klimat...................................................................................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*........................................................
Luftdistribution........................................................................................
Bränsledriven motor- och kupévärmare*................................................
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel).................................................
KLIMAT
03
03 Klimat
Allmänt om klimat
03
Luftkonditionering
Felsökning och reparation
Display
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (AC) eller automatisk klimatreglering (ECC, Electronic Climate Control).
Volvo rekommenderar att endast auktoriserade Volvoverkstäder används för felsökning
och reparation av klimatanläggningen.
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Imma på rutornas insida
För att ta bort imma på rutornas insida ska
defrosterfunktionen användas i första hand.
För att minska risken för uppkomsten av imma
ska rutorna putsas med ett vanligt fönsterputsmedel.
Personliga inställningar
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Vid
påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas, se även sidan 264. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad utför detta arbete.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas först
med ett filter. Det måste bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
Is och snö
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
80
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Två funktioner i klimatanläggningen kan ställas
in:
• Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs, se
sidan 73.
03 Klimat
Allmänt om klimat
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
ECC
Sidorutor och taklucka
Faktisk temperatur
För att luftkonditioneringen ska fungera tillfredsställande bör sidorutor och taket vara
stängda.
Temperaturen som väljs motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
G019942
I systemet finns en solsensor som känner av
från vilken sida solen skiner in i kupén. Detta
medför att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att
regleringen är inställd på samma temperatur på
båda sidor.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
03
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Sensorernas placering
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna
för att få bort imma från de främre sidorutorna.
Vid kall väderlek – Stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och avimning.
• Temperatursensorn för kupén sitter bakom
klimatpanelen.
• Yttertemperatursensorn sitter på ytterbackspegeln.
• Fuktsensorn sitter i inre backspegeln.
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
81
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Kontrollpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Funktioner
Fläkt
1. AUTO
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
AC ON/OFF – Luftkonditinering På/Av
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar
Temperaturväljare
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G026309
6
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur
uppnås. Automatiken styr
värme, luftkonditionering,
fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning.
När taket är öppet riktas mer luft och värme/
kyla nedåt i kupén och klimatanläggningens
effekt begränsas om det inte är möjligt att kompensera för utetemperaturen
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
Vid tryck på AUTO stängs alla manuella inställningar av. Displayen visar AUTO KLIMAT.
2. Fläkt
Vrid på vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
OBS
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att utestänga dålig luft, avgaser etc.
från kupén. Kupéluften återcirkuleras, d.v.s. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när
funktionen är aktiverad. Om
luften i bilen återcirkuleras för
länge, finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
3. Luftkvalitetssystem*
Samma knapp som återcirkulation.
Luftkvalitetssystemet består
av ett multifilter och en sensor. Filtret avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter
och föroreningar i kupén reduceras. Då sensorn känner av förorenad utomhusluft stängs
luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. När
luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser den
gröna lampan (A) i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
Tryck på AUTO (1) för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Timer
Eller:
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/avaktivera
funktionen, se sidan 73.
OBS
Vid val av defroster (4) kopplas alltid återcirkulationen ur.
Växla mellan tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på återcirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensorn är inkopplad – lampan
(A) lyser.
• Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat –
ingen lampa lyser.
• Återcirkulation är inkopplad – lampan (M)
Tänk på att:
• Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
• Vid imbildning kan med fördel defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor
samt bakruta användas.
03
4. Defroster
För att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Lampan i defrosterknappen lyser när denna funktion
är inkopplad.
När defrosterfunktionen aktiveras sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av
luften i kupén:
• luftkonditioneringen (AC) slås automatiskt
på (kan slås av med AC-knappen (6)
• återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
lyser.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
5. Luftfördelning
7 och 8. Eluppvärmda framstolar*
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
03
En symbol i displayen ovanför
klimatpanelen och en tänd
lampa i respektive knapp visar vilken funktion
som är vald.
Se tabellen på sidan 85.
6. AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är
på. Den styrs av systemets
automatik. På detta sätt kyls
inkommande luft ner och
avfuktas.
OFF: Av
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen).
OBS
Klimatanläggningens avimningsfunktion
med fuktsensor är kraftigt reducerad med
luftkonditioneringen i avstängt läge (OFF),
samt vid manuellt vald luftdistribution och
fläkthastighet.
84
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Gör så här för att få värme i en
framstol:
Högre värme:
Två tryck på knappen – en lampa lyser.
Värmen avstängd:
Vid kall väderlek fortsätter uppvärmningen*
även efter 20 minuter för att hålla bakruta och
backspeglar fria från is och imma. Intensiteten
på uppvärmningen anpassas till yttertemperaturen. Funktionen måste stängas av manuellt.
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Ett tryck på knappen – båda lamporna
lyser.
Lägre värme:
och backspeglarna ifrån efter 12–20 minuter
beroende på yttertemperatur.
Tre tryck på knappen – ingen lampa lyser.
9. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar. Ett
tryck på knappen startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt. En
tänd lampa i knappen visar att
funktionen är aktiv.
Avstängning kan ske manuellt eller automatiskt. Manuellt sker det med ett tryck på
knappen. Med automatik kopplas bakrutan
Ett tryck på knappen aktiverar
enbart en sida. Ytterligare ett
tryck aktiverar den andra
sidan. Ett tredje tryck aktiverar båda sidorna.
Aktiv sida indikeras med knappens lampa och
i displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda inställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmning/
nedkylning genom att välja högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
03 Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luft till golv och rutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få en behaglig
komfort och bra avimning i kallt eller fuktigt
klimat.
Luft till framruta och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika imoch isbildning i kallt
och fuktigt klimat.
(Inte för låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort
i varmt och torrt klimat.
Luft till golvet. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och till
rutor.
för att få värme till fötterna.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat eller
varmt, torrt klimat.
03
85
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Allmänt om värmare
Tankning
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs parkeringsvärmaren av automatiskt och informationsdisplayen visar ett meddelande.
Parkeringsvärmaren värmer motor samt
kupéutrymme och kan startas direkt eller med
tidur.
03
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med
tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik väljer
tidpunkt när uppvärmningen ska börja utifrån
rådande yttertemperatur.
VIKTIGT
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
OBS
När parkeringsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
G007632
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –10 °C eller lägre är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
50 minuter.
VARNING
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av bränsledriven värmare innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i informationsdisplayen att parkeringsvärmaren är avstängd. När den arbetar, visar informationsdisplayen
PARKVÄRMARE PÅ.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
86
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
blinkerspakens READ-knapp.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
leder till att batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen lika lång tid som
värmaren används.
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
Symboler och displaymeddelanden
Aktivering av värmare
När någon av tidurens inställningar
eller Direktstart aktiveras, lyser
informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och informationsdisplayen visar en förklarande
text.
Direktstart och direktavstängning
1. Stega med tumhjulet till DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET-knappen för att välja
mellan PÅ och AV.
PÅ: Parkeringsvärmaren påslagen manuellt
eller med programmerat tidur.
03
G029052
AV: Parkeringsvärmaren avstängd.
Display
Innebörd
BRÄNSLEVÄRMARE PÅ
Värmaren är påslagen och arbetar.
TIDUR AKTIVT
FÖR BRÄNSLEVÄRMARE
Påminnelse om att
värmaren kommer
att starta på inställd
tid efter att bilen
lämnats, då fjärrnyckeln tas ur startlåset.
READ-knapp
Tumhjul1
RESET-knapp1
VÄRMARE
AVSTÄNGD –
LÅG BATTERINIVÅ
VÄRMARE
AVSTÄNGD –
LÅG BRÄNSLENIVÅ
1
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart samt
50 km körning.
Vid direktstart av värmaren kommer den att
vara aktiverad i 50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan parkeringsvärmaren är igång.
Inställning av tidur
Med tiduren anges den tidpunkt då bilen ska
användas och vara uppvärmd.
Välj mellan TIDUR 1 och TIDUR 2.
1. Stega med tumhjulet till PARKVÄRM
TIDUR 1.
2. Tryck kort på RESET-knappen för att
komma till den blinkande timinställningen.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Klimat
Bränsledriven motor- och kupévärmare*
3. Välj önskad timme med tumhjulet.
Klocka/tidur
4. Tryck kort på RESET för att komma till
minutinställningen.
Värmarens tidur är kopplade till bilens klocka.
5. Välj önskad minut med tumhjulet.
03
6. Tryck kort på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera tiduren.
Efter inställning av TIDUR 1 kan en andra tid
programmeras i TIDUR 2 genom att stega dit
med tumhjulet.
Inställning av den alternativa tiden görs på
samma sätt som för TIDUR 1.
Avstängning av tidurstartad värmare
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
1. Tryck på READ-knappen.
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
eller PARKVÄRM TIDUR 2 med tumhjulet.
Texten PÅ blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET.
Texten AV visas med fast sken och värmaren stängs av.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
enligt instruktionen i avsnittet "Direktstart och
direktavstängning".
88
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
03 Klimat
Bränsledriven tillskottsvärmare* (diesel)
Tillskottsvärmare (diesel)
I dieseldrivna bilar kan tillskottsvärmaren
behövas för att uppnå rätt temperatur i motor
och kupé vid kallt väder.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
03
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
OBS
Tillskottsvärmaren kan inte sättas på eller
stängas av manuellt utan kontrolleras
enbart av bilens elektronik.
När tillskottsvärmaren är aktiv kan rök
komma från bilens undersida, vilket är helt
normalt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020908
Framstolar............................................................................................... 92
Elektriskt fällbart tak ............................................................................... 97
Vindskydd*............................................................................................ 101
Kupébelysning...................................................................................... 102
Förvaringsplatser i kupén...................................................................... 104
Bagageutrymme.................................................................................... 108
INTERIÖR
04
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
Insteg till baksäte
Spak (2) finns inte på alla stolsmodeller.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen och
justera säkerhetsbältet, se sidan 18, innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
04
OBS
Vid påtagning av bältet hämtas det enklast
nere vid bältesguiden, inte över axeln.
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad efter att inställningen
ändrats.
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned.
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
Ändra svankstödet1, vrid ratten.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
1
92
Gäller även elmanövrerad stol.
Handtag för fällning av ryggstöd
Knapp för flyttning av elmanövrerad stol i
längdled
OBS
Ingen får sitta i stolen när den skjuts framåt
för insteg till baksätet.
04 Interiör
Framstolar
Skjuta stolen bakåt:
Manuell stol
OBS
Sänk stolen innan den skjuts framåt –
annars finns det risk för att nackskyddet tar
i solskyddet.
Skjuta stolen framåt
04
Lyft handtaget
Fäll fram ryggstödet till låst läge.
4. Skjut fram stolen.
Lyft handtaget och fäll tillbaka ryggstödet.
2. Skjut stolen bakåt.
3. Justera stolen i längdled.
4. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
Positionsminne
Lossa bältet från bältesguiden, se även
sidan 20.
Om stolen, efter att ha skjutits bakåt, inte återgår till samma position som innan fällning för
insteg – nollställ positionsminnet så här:
1. Sitt ned i stolen.
2. Lyft handtaget (1), se sidan 92, och skjut
stolen till bakre ändläget
``
93
04 Interiör
Framstolar
3. Med fortsatt lyft handtag, skjut fram stolen
till önskad position och släpp handtaget.
Elmanövrerad stol*
Skjuta stolen framåt
04
Lossa bältet från bältesguiden, se även
sidan 20.
94
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lyft handtaget.
Håll nere knappens främre del.
Fäll fram ryggstödet till låst läge.
Om stolen är inställd i ett högt läge – kommer den automatiskt att sänkas för att inte
nackskyddet ska ta i solskyddet.
04 Interiör
Framstolar
Skjuta stolen bakåt
VARNING
Elmanövrerad stol*
Kontrollera att ryggstödet är ordentligt tillbakafällt genom att trycka och dra i nackstödet.
Bältet på passagerarsidan fram ska vara i bältesguiden under körning, även när ingen
passagerare sitter i stolen.
Golvmattor*
04
G020199
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil.
VARNING
Lyft handtaget och fäll tillbaka ryggstödet.
Håll nere knappens bakre del.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
Golvmattan vid förarplatsen ska vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren har låsts upp med fjärrnyckeln utan
att nyckeln har satts i startlåset. Stolen kan alltid ställas in i tändningsläge I eller II.
Sittdynans framkant upp/ner
OBS
Endast när ryggstödet är i framfällt läge kan
stolen skjutas maximalt framåt (+6 cm) för
att underlätta in- och ursteg till baksätet.
Om ryggstödet fälls bakåt när stolen är i sitt
främsta läge går stolen automatiskt bakåt
ca 6 cm efter några sekunder.
Stol framåt/bakåt
Stol upp/ner
Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Endast en av stolens inställningar kan justeras åt gången.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
04 Interiör
Framstolar
Minnesfunktion
VARNING
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna
i baksätet kan komma i kläm.
Minne i fjärrnyckel
G020200
04
Knappar för minnesfunktion.
Lagra inställning
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
2. Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills stolen
och de yttre backspeglarna stannar. Om
knappen släpps kommer stolens rörelse att
avbrytas.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på valfri knapp så avbryts rörelsen.
96
Förarstolens och de yttre backspeglarnas
positioner lagras i minnet till den fjärrnyckel
som bilen låses med. När bilen låses upp med
samma fjärrnyckel intar förarstolen och de yttre
backspeglarna de lagrade positionerna när
förardörren öppnas.
OBS
Fjärrnyckelns minne är oberoende av stolens minne.
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
Förutsättningar för takmanövrering
VARNING
• Inga föremål på hatthyllan.
• Ingen is, snö eller lösa föremål på taket eller
Personer, barn eller föremål kan klämmas
av takets eller bagageluckans rörliga delar.
bagageluckan.
• Torrt tak.
• 2,0 m fri höjd uppåt (A) samt 0,2 m mellan
stötfångare och bakomvarande föremål
(B).
A
• Omgivande temperatur –10°C eller varmare.
Volvo rekommenderar även att följande uppfylls:
Manövrera taket under uppsikt.
•
Lämna inte taket i stillastående läge
längre än nödvändigt.
Se dekal på bagageväggen.
Låt inte barn leka med manövreringsreglaget.
B
G020800
04
• Stängd bagagevägg, se sidan 108.
• Stängd bagagelucka.
• Stillastående bil, bromspedalen nedtryckt.
Om instruktionerna på följande sidor inte följs
kan detta orsaka skador i takets öppnings- och
stängningsmekanismer.
•
•
•
VARNING
Lämna aldrig kvar fjärrnyckeln om det finns
barn kvar i bilen.
VIKTIGT
Vattenansamlingar på taket kan rinna ner i
bagageutrymmet och kupén om taket öppnas.
• Plan mark.
• Fullföljande av takmanövrering i en enda
rörelse.
• Motorn på tomgång.
``
97
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
Täcklucka
Öppna och stänga taket
Släpp knappen när en signal ljuder och meddelandet TAKET STÄNGT eller TAKET
ÖPPET visas i informationsdisplayen.
VARNING
Dra aldrig i frikopplingsvajern för hydraulsystemet som är placerad under baksätesdynan. Endast servicepersonal får använda
nödfunktionen frikoppling av hydraulsystemet.
Konsekvenser:
G020801
G018351
04
När taket är öppet finns en täcklucka mellan
nackstöden i baksätet och bagageluckan, se
föregående bild.
VIKTIGT
Använd inte täckluckan till att sitta på eller
lasta på, då den kan skadas.
Stäng tak
Öppna tak
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II. Starta helst
motorn.
2. Tryck ner bromspedalen.
3. Håll in vänster knapp (1) för att stänga, eller
höger knapp (2) för att öppna.
Var observant på eventuella meddelanden i
informationsdisplayen under takrörelsen. De
fönster som är stängda,
öppnas ca 10 centimeter. Alla fönster stängs
när takrörelsen är slutförd.
98
•
•
stor risk för klämskador
okontrollerad rörelse/öppning av det
elektriskt fällbara taket eller bagageluckan
•
takets delar kan förstöras.
Säkerställ noggrant att förutsättningarna är
rätt innan takmanövrering påbörjas.
Text i informationsdisplayen
En del av dessa meddelanden gäller även för
lasthjälpen, se sidan 108.
• TRYCK PÅ BROMS INNAN TAK
MANÖV. – Tryck ner bromspedalen för att
manövrera taket.
• STÄNG BAKLUCKA INNAN TAK
MANÖV. – Bagageluckan är inte stängd.
Stäng bagageluckan.
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
• ÖPPNA BAGAGE-LUCKAN HELT –
Öppna bagageluckan helt.
• STÄNG BAGAGEVÄGG INNAN TAK
MANÖV. – Bagageväggen är inte stängd.
Stäng bagageväggen, se sidan 108.
• LÅG BATTERINIVÅ TAK KAN EJ
MANÖV. – Batterispänningen är för låg.
Taket kan endast stängas. Ladda batteriet,
t.ex. genom att starta motorn, och försök
igen.
• TAK EJ LÅST – Taket har inte öppnats
eller stängts ordentligt. Försök på nytt att
öppna eller stänga taket.
• TAKET ÄR I LASTLÄGE – Taket har höjts
med lasthjälpsfunktionen. Sänk taket, se
sidan 108.
auktoriserad Volvoverkstad krävs. Övertäckning kan göras enligt instruktion.
• TAKFEL SE MANUAL – Taket eller last-
Meddelande vid takfel
Två meddelande kan visas i informationsdisplayen vid takfel:
• TAKFEL SERV. ERFORDRAS – Taket går
inte att manövrera. Service av en
En signal ljuder under hela stängningen.
hjälpen måste manövreras enligt särskilda
instruktioner. Service måste utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Särskilda instruktioner för manövrering
vid takfel
Om meddelanden TAKFEL SE MANUAL
visas i informationsdisplayen går taket inte att
manövera som vanligt.
OBS
VARNING
Dra aldrig i frikopplingsvajern för hydraulsystemet som är placerad under baksätesdynan. Endast servicepersonal får använda
nödfunktionen frikoppling av hydraulsystemet.
Konsekvenser:
•
•
Efter att taket har stängts går det inte att
öppna igen.
04
stor risk för klämskador
okontrollerad rörelse/öppning av det
elektriskt fällbara taket eller bagageluckan
•
• TEMP BEGRÄNSNING TAK KAN EJ
MANÖV – Taksystemet är antingen överhettat eller så är yttertemperaturen under
–10 °C. Om taket är överhettat, vänta
ca 5 minuter tills meddelandet försvinner
och försök igen.
vant för eventuella fel som kan orsaka skador på bilen.
VIKTIGT
Stängning vid takfel kräver en mycket noggrann kontroll av förutsättningarna för takmanövrering, se sidan 97. Även om förutsättningarna är rätt, finns stor risk för materiella skador.
takets delar kan förstöras.
Reparationer får endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Ingrepp i taksystemet kan orsaka felaktig funktion och få
allvarliga personskador till följd.
1. Håll stängningsknappen intryckt tills
TAKFEL SE MANUAL visas i displayen.
Släpp sedan knappen.
2. Tryck på stängningsknappen igen. Håll
den intryckt i minst 30 sekunder tills tak
och bagagelucka är stängda. Var obser``
99
04 Interiör
Elektriskt fällbart tak
Täckplast för tillfällig övertäckning
Plasten förvaras i en påse märkt "Cover for
temporary use".
7. Fäst hakarna (4) i de bakre hjulhusen och
hakarna (6) under bakre stötfångare.
G020803
G020802
04
Fastklämning av täckplast mellan torkarblad och vindruta
Täckplast, placerad i skidlucka.
Hake vid främre hjulhus
1. Hissa upp fönstren (om möjligt).
Hål i täckplast för backspegel
2. Ta fram täckplasten ur mittpanelen i baksätets ryggstöd vid skidluckan.
Hake vid bakre hjulhus
Hål i täckplast för antenn
Hakar vid bakre stötfångare
Om taket inte går att stänga p.g.a. låg batterispänning eller ev. takfel går det att montera
en skyddande täckplast. Plasten monteras
med repinfästningarna inåt.
3. Ta ut täckplasten ur paketet och veckla ut
den.
4. Trä hålet (3) över backspegeln och fäst
hakarna (2) i de främre hjulhusen.
5. Kläm täckplasten mellan torkarbladen och
vindrutan och sträck plasten så att den får
ett veck (1) per torkarblad.
6. Passa in antennen (5).
100
04 Interiör
Vindskydd*
Allmänt
OBS
Var aktsam om bilklädseln.
Dragkedjorna i vindskyddet används när man
vill ställa/komma åt bagage i baksätet.
VARNING
G020804
Kontrollera att vindskyddet sitter fast
ordentligt. Det kan annars lossna vid t.ex.
undanmanövrar och orsaka skada på personer och föremål.
Vindskyddet kan användas vid körning med
nedfällt tak för att minska virvlande luftströmmar i kupén.
Ditsättning av vindskydd
1. Vik ut det fyrdelade skyddet till sin fulla
storlek och tryck ihop låsningen.
04
VARNING
När vindskyddet är monterat tillåts inga
passagerare i baksätet.
Skyddet förvaras i bagageutrymmet i sin påse,
under bagageväggen, längst fram emot ryggstödet.
2. Skjut in vindskyddets stöd under nackstöden så de vilar mot överkanten av ryggstödet.
3. Tryck in låsspakarna i hållarna på sidopanelerna tills ett klick hörs.
4. Fäll upp vindskyddet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
Make up-spegel*
Takbelysning
Läslamporna tänds eller släcks med ett tryck
på respektive knapp i takkonsolen.
Belysning baksäte
G020210
G020805
04
G020806
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster, på/av
Kupébelysning
Läslampa höger, på/av
All belysning i kupén kan tändas i tändningsläge I och II samt när motorn är igång. Belysningen kan även aktiveras inom 30 minuter
efter det att:
• motorn stängts av och tändningen är i
läge 0
• bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lampan tänds respektive släcks automatiskt
då locket öppnas eller stängs.
Tänds eller släcks med ett tryck på knappen.
Handskfacksbelysning
Instegsbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
04 Interiör
Kupébelysning
Belysningsautomatik
Med knapp (2), se sidan 102, kan tre lägen väljas för belysningen i kupén:
• Av – höger sida (märkt med 0) nedtryckt,
belysningsautomatiken är avstängd.
• Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad. Dimmerfunktionen är aktiv.
• På – vänster sida nedtryckt, kupébelysningen är tänd.
Neutralläge
04
När knapp (2) är i neutralläge tänds och släcks
kupébelysningen automatiskt enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad.
• motorn stannats och fjärrnyckeln vridits till
läge 0.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses med nyckel eller fjärrnyckel.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
5 minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
5 minuter.
103
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
04
104
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel (låsbarhet*).
Handskfack
Kavajhållare
Kavajhållare, endast för lätta plagg.
Förvaringsficka i framkant på framstolarnas sittdynor.
Biljettklämma
Handskfack
Förvaringsfack bakom mittkonsolen
Mugghållare (med jalusilock*)
04
Mugghållare (med jalusilock*)
G024208
Tunnelfack (t.ex. för cd-skivor)
Förvaringsfack i bakre sidopanel.
Förvaringsficka på framstolarnas baksida.
VARNING
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Här kan t.ex. bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns.
Kavajhållaren finns på passagerarstolens
nackskydd. Häng endast lätta plagg på hållaren.
Handskfacket kan låsas med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. Mer information finns på
sidan 115.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsfack i dörrpanel
Förvaringsfack i bakre sidopanel
Förvaring under främre armstödet
Förvaringsfacket öppnas genom att lyfta luckans nedre framkant, och stängs genom ett lätt
tryck på dess övre del.
Låsbart förvaringsfack i dörrpanel*
Förvaringsfacket låses med fjärrnyckeln, se
sidan 117.
106
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förvaringsfacket öppnas och stängs genom
ett lätt tryck i mitten på dess övre del.
G018371
G020807
G030407
04
Under armstödet finns ett förvaringsutrymme.
Det finns även ett mindre förvaringsutrymme i
det delbara armstödet. Tryck på den mindre
knappen och lyft armstödet för att öppna det
grunda facket. Tryck på den större knappen
och lyft armstödet för att öppna det djupare
facket.
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Mugghållare i mittkonsolen
Stäng jalusiet genom att underifrån ta tag i
dess framkant och dra framåt.
Förvaringsfack bakom handbromsen
Under jalusiet finns utrymme för en dubbel
mugghållare. Utrymmet kan användas för förvaring genom att mugghållaren lyfts ur. Lyft i
mugghållarens bakkant där ett urtag finns.
Om mugghållaren ska monteras – passa först
in mugghållarens två styrklackar i de två urtagen i utrymmets framkant och tryck sedan ner
mugghållarens bakkant.
G019624
I det djupare facket finns det plats för
10 stycken vanliga cd-fodral. Fodralen måste
förvaras stående på högkant för att alla 10 ska
få plats.
G018372
G026704
04
Då knappar inte finns för parkeringshjälp och
BLIS, se sidorna 151 och 154, kan utrymmet
användas som förvaringsfack.
Mugghållaren kan inte lyftas ur i de bilar som
har larm med rörelsesensor*.
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande
metallföremål i mugghållaren eftersom dessa
föremål kan orsaka oavsiktlig aktivering av
larmet*, se sidan 128.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
04 Interiör
Bagageutrymme
Bagagevägg
Lasthjälp
Syftet med väggen är att avgränsa mängden
last i bagageutrymmet så att inte takrörelsen
störs. Var noga med att stänga bagageväggen
ordentligt så att den låses fast på både vänster
och höger sida.
VIKTIGT
Placera inte föremål ovanpå eller vid sidan
av bagageväggen då den är stängd. Placera
inte bagage så det når högre än den
stängda bagageväggen.
G020848
G020847
G020845
04
Dekal på bagagevägg.
Knapp för höjning och sänkning av tak.
OBS
För mycket last i bagageutrymmet hindrar
att bagageväggen kan stängas. Därmed förhindras också en öppning av taket.
I öppet läge befinner sig taket hopvikt i bagageutrymmet. Med knappen (se föregående
bild) kan taket höjas och sänkas för att underlätta ur- och ilastning. Lasthjälpens rörelser
utgör en liten del av den normala takrörelsen.
Informationsdisplayens meddelanden för takmanövrering gäller därför även lasthjälpen, se
sidan 98.
VARNING
Person eller föremål som hindrar takets höjning och sänkning riskerar att klämmas.
108
04 Interiör
Bagageutrymme
Använda lasthjälp
Ett tryck på knappen både startar och stoppar
höjningen/sänkningen. Det kan ta några
sekunder innan rörelsen startar. Om en signal
ljuder när knappen trycks in och taket inte rör
sig, läs informationsdisplayens meddelande.
1. Tryck på knappen för att höja taket.
2. Lyft bagageväggen och för in den i bagageutrymmet.
3. När lastningen är färdig, fäll ned bagageväggen.
4. Tryck på knappen så att taket sänks.
Fyra eller fler öglor finns att fästa band eller rep
i. Band som passar till öglorna tillhandahålls av
Volvos återförsäljare.
VIKTIGT
Bagageväggen bör vara helt öppen innan
taket höjs.
När taket är uppfällt för lasthjälp, eller om
rörelsen avbrutits genom att knappen
tryckts in två gånger, får bagageluckan inte
stängas. Detta kan medföra skador och
funktionsstörningar på systemet.
Eluttag i bagageutrymme
Sänk taket till dess lägsta position, vänta
några sekunder och stäng därefter bagageluckan.
04
Lastsäkringsöglor
OBS
G020856
Vid för låg batterinivå kan taket endast sänkas.
Använda lasthjälp vid takfel
Om meddelandet TAKFEL SE MANUAL visas
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte.
i informationsdisplayen går taket endast att
sänka.
1. Kontrollera att TAKFEL SE MANUAL
visas i displayen.
G020850
2. Håll knappen intryckt i ca 5 sekunder. Fortsätt hålla knappen intryckt medan taket
sänks.
OBS
Tänk på att inte använda eluttaget med
motorn avslagen eftersom det finns risk för
urladdning av bilens startbatteri.
En signal ljuder under hela sänkningen.
``
109
04 Interiör
Bagageutrymme
Skidlucka
2. Fäll in mittdelen och tryck tills det hörs ett
klickljud.
Luckan i bagageutrymmet
Om bilen är utrustad med skidpåse* måste
dragkedjan i påsen också öppnas från kupéutrymmet.
Pressa knapparna i de två hålen i luckan
mot varann och öppna luckan.
VARNING
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen vid i eller urlastning av långa föremål. Ett
löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg. Förankra alltid lasten. Vid en
hård inbromsning kan den annars förskjutas
och skada personer i bilen.
Låsa skidluckan
04
G021037
Låses med fjärrnyckeln, se sidan 119.
Förankra lång last med säkerhetsbältet
Lång last t.ex. skidor ska säkras med baksätets
säkerhetsbälte.
För att kunna transportera långa, lätta föremål
finns en lucka bakom mittpanelen1 i baksätets
ryggstöd.
Max längd: 2 m och max vikt: 25 kg. Skidluckan
öppnas från två håll, från mittpanelen och inifrån bagageutrymmet.
Om bilen är utrustad med skidpåse* ska bältet
träs genom dess handtag.
Linda säkerhetsbältet ett varv runt skidorna och lås fast det på vanligt sätt i
bälteslåset.
Öppna mittdelen i baksätets rygg
Dra i stroppen som finns i överkant av mittdelen i ryggstödet för att komma åt luckan.
Stänga mittdelen i baksätets rygg
1. Sätt tillbaks mittdelen med nedre delen
först.
1
110
Provisorisk däcktätningssats, första förband, täckplast och bogserögla förvaras i mittpanelen i baksätets ryggstöd. För bilar med reservhjul*, se sidan 180.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Interiör
04
111
Fjärrnyckel med nyckelblad..................................................................
Sekretesslåsning*..................................................................................
Låspunkter............................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjärrnyckel................................................................................
Låsning och upplåsning........................................................................
Larm*.....................................................................................................
112
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
114
117
119
120
123
124
128
LÅS OCH LARM
05
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Fjärrnyckel
Förlust av fjärrnyckel
Bilen levereras med två fjärrnycklar.
Om någon av fjärrnycklarna förloras ska bilens
återstående fjärrnycklar tas med till en Volvoverkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. I stöldförebyggande syfte
måste den förlorade fjärrnyckelns kod raderas
ur systemet.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Maximalt sex fjärrnycklar/nyckelblad till en och
samma bil kan programmeras och användas.
Indikering med blinkningar vid låsning/
upplåsning
05
När bilen låses upp med fjärrnyckeln eller Keyless drive-systemet, indikerar bilens körriktningsvisare med två korta blinkningar att upplåsningen utförts korrekt.
Vid låsning sker indikeringen med en lång
blinkning och endast om alla lås är låsta, efter
att dörrar och bagagelucka stängts.
I Menysystemet under Personliga inställningar
är det möjligt att koppla bort indikeringen med
blinkningar. Då går det inte längre att utläsa om
korrekt låsstatus erhållits, se sidan 74.
114
Elektronisk startspärr
Fjärrnycklarna är försedda med kodade chips.
Koden måste stämma överens med läsaren
(mottagaren) i startlåset. Bilen kan endast startas om rätt fjärrnyckel med korrekt kod
används.
G019402
Fjärrnycklarna innehåller löstagbara nyckelblad av metall för mekanisk låsning/upplåsning
av förardörr och handskfack.
Fjärrnyckelfunktioner
Låsning – Låser dörrarna, bagageluckan,
förvaringsfacken i dörrpanelerna (låsbarheten tillval) samt skidluckan. Fjärrnyckeln
låser inte handskfacket.
Upplåsning – Låser upp dörrarna, bagageluckan, förvaringsfacken i dörrpanelerna
(låsbarheten tillval) samt skidluckan. Fjärrnyckeln låser inte upp handskfacket.
Trygghetsbelysning – Tänder belysningen på avstånd och lyser upp området
runt bil parkerad på mörk plats. Ett tryck på
knappen tänder innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och lampor i de yttre backspeglarna
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
(tillval). Belysningen släcks automatiskt
efter 30, 60 eller 90 sekunder. För tidsinställning, se sidan 74.
Löstagbart nyckelblad
Skjut den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet.
Bagagelucka – Ett tryck på knappen låser
upp enbart bagageluckan1.
Ditsättning av nyckelblad
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrnyckeln.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om
den röda knappen hålls intryckt i minst tre
sekunder eller trycks in två gånger inom tre
sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn. Funktionen kan stängas av med
samma knapp, efter att den varit aktiv
minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av
efter 30 sekunder.
VIKTIGT
Fjärrnyckelns smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte
startas om chipset förstörs.
1. Håll fjärrnyckeln med den spetsiga änden
ner och släpp ner nyckelbladet i sitt spår.
G019403
2. Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
• förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte aktiveras med fjärrnyckeln – se
nästa avsnitt och se sidan 120.
• bagageluckan öppnas manuellt om centrallåset inte aktiveras med fjärrnyckeln, se
sidan 124 och se sidan 117.
• åtkomst till handskfack och bagageutrymme (sekretesslåsning) spärras, se
sidan 117.
Upplåsning dörr med nyckelblad
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren låsas upp och öppnas på följande sätt:
05
1. Stick in nyckelbladet i förardörrens nyckelhål.
2. Vrid bladet 45 grader medurs och öppna
dörren.
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se
sidan 129.
Losstagning av nyckelblad
För att ta fram nyckelbladet ur fjärrnyckeln:
1
Funktionen låser upp luckan – den öppnas inte.
``
115
05 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
Låsning av handskfack
OBS
Fjärrnyckel utan nyckelblad kan inte låsa
upp handskfacket.
G020034
Funktionen kan med fördel användas när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
05
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. (För
information om nyckelblad, se sidan 115.)
För information om sekretesslåsning, se
sidan 117
Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
116
Upplåsning sker i omvänd ordning.
05 Lås och larm
G019416
Sekretesslåsning*
Centrallåsningens normala låspunkter med
fjärrnyckeln.
vera larmet, öppna dörrarna (A) och att köra
bilen (B).
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad
och med aktiverad sekretesslåsning.
Fjärrnyckeln överlämnas utan det lösa nyckelbladet, som ägaren behåller.
Funktionen sekretesslåsning är tänkt att
användas när bilen lämnas till service, hotell
eller liknande. Handskfacket är då låst och
bagageluckans samt förvaringsfackens (tillval)
lås är bortkopplade från centrallåset. Bagageutrymmet kan inte öppnas med vare sig
centrallåsets knapp i framdörrarna eller fjärrnyckeln.
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/avakti-
Aktivera sekretesslåsning
OBS
Vid öppning/stängning av det fällbara taket
finns det möjlighet att temporärt komma åt
innehållet i bagageutrymmet.
OBS
05
Informationsdisplayen kommer att visa
STÄNG BAGAGEVÄGG INNAN TAK
MANÖV.
1. Öppna bagageluckan och fäll upp bagageväggen; därmed blockeras manövrering
av det fällbara taket, se sidan 114.
2. Stäng bagageluckan.
3. Ta loss det löstagbara nyckelbladet från
fjärrnyckeln, se sidan 115.
Det fällbara taket ska vara stängt.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
117
05 Lås och larm
Sekretesslåsning*
Avaktivera sekretesslåsning
För att åter ansluta de låsbara förvaringsfacken
till centrallåsningens automatik görs följande:
1. Stick in fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad i handskfackets nyckelhål och vrid
180 grader moturs.
2. Sätt tillbaka nyckelbladet i fjärrnyckeln, se
sidan 115.
G020032
Därefter är handskfacket upplåst och samtliga
centrallåsfunktioner styrs åter av fjärrnyckeln.
05
4. Skjut in nyckelbladet i handskfackets lås
och vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
Nyckelhålet är vertikalt i sekretesslåst läge.
5. Dra ut nyckelbladet.
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln – förvara bladet på en säker plats.
Därefter är handskfacket låst och de låsbara
förvaringsfacken bakom dörrpanelerna (D),
skidluckan (E) och bagageluckan (F) kan inte
längre låsas upp med fjärrnyckeln.
118
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lås och larm
G019415
Låspunkter
Låspunkter för fjärrnyckel.
Dörrar
Rattlås
Bagagelucka
05
För beskrivningar av olika förvaringsutrymmen,
se sidan 104.
Skidlucka
Bagagelucka
Låspunkter för fjärrnyckel med tillval låsbara förvaringsfack.
Dörrar
Rattlås
Förvaringsfack i dörrpaneler
Skidlucka
119
05 Lås och larm
Keyless drive*
Nyckellöst lås- och startsystem
Fjärrnyckeln inom maximalt 1,5 m från
bilen
För att en dörr eller bagageluckan ska kunna
öppnas måste en fjärrnyckel finnas inom maximalt ca 1,5 m avstånd från bilens dörrhandtag
eller bagagelucka.
Det innebär att den som skall öppna en dörr
måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte
att öppna en dörr om fjärrnyckeln befinner sig
på andra sidan av bilen.
G019418
Det gråmarkerade fältet i bilden illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
05
Med Keyless Drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker
att ha fjärrnyckeln med sig i fickan eller i
väskan.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i den
andra. Du slipper ta fram eller leta efter fjärrnyckeln.
Bilens två fjärrnycklar har keyless-funktion. Det
går att beställa flera. Systemet kan hantera upp
till sex fjärrnycklar med keyless-funktion.
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om någon lämnar bilen och tar med sig en
fjärrnyckel med keyless-funktionen så visas ett
varningsmeddelande i informationsdisplayen
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs. Varningsmeddelandet försvinner när fjärrnyckeln
återförts till bilen eller då startvredet vridits till
läge 0. Varningen kommer endast om nyckelvredet är i läge I eller II efter det att någon öppnat och stängt en dörr.
När fjärrnyckeln återförts till bilen försvinner
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
efter att något av nedanstående gjorts:
• en dörr har öppnats och stängts
• startvredet har vridits till läge 0
• READ-knappen har tryckts in.
Lämna aldrig någon fjärrnyckel i bilen
Om en fjärrnyckel med keyless-funktion glömts
kvar i bilen så passiveras den när bilen låses.
Ingen obehörig kan då öppna dörren.
Om någon bryter sig in bilen och hittar fjärrnyckeln så kan den aktiveras och användas
igen. Hantera därför alla fjärrnycklar med
samma varsamhet.
Störningar i fjärrnyckelns funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska avskärmningar och fält. För att undvika
detta: placera inte fjärrnyckeln nära mobiltelefon, metallföremål eller t.ex. i en portfölj av
metall.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln och nyckelbladet på vanligt sätt, se
sidan 114.
05 Lås och larm
Keyless drive*
Låsning
OBS
Upplåsning dörr med nyckelblad
På bil med Keyless drive-system och automatisk växellåda måste växelväljaren föras
till P-läget och startvredet vridas till 0-läget.
I annat fall kan bilen varken låsas eller larmas.
Upplåsning
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
När fjärrnyckeln är inom det område som täcks
av systemets antenner, låses dörrarna och
bagageluckan på följande sätt:
Tryck in låsknappen på ett av dörrhandtagen.
Alla dörrar måste vara stängda innan låsknappen trycks in. I annat fall låses de inte.
När bilen låses åker låsknapparna på insidan
av dörrarna ner.
En diod på respektive dörrs insida tänds, se
sidan 125.
1. Öppna dörrarna genom att dra i respektive
dörrhandtag.
2. Öppna bagageluckan genom att trycka
underifrån på bagageluckans öppningsknapp och lyft bagageluckan.
Om keyless-funktionen i fjärrnyckeln av någon
anledning inte fungerar kan bilen låsas upp
med hjälp av fjärrnyckelfunktionerna, se
sidan 114.
Elmanövrerad stol – minnesfunktion i
fjärrnyckeln
Om flera personer med keyless-funktion i fjärrnyckeln stiger in i bilen så får den som först
öppnar dörren sin inställning av förarstolen.
G020225
G020033
När fjärrnyckeln är inom det område som täcks
av systemets antenner:
05
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan förardörren öppnas på följande sätt:
1. För att komma åt nyckelhålet: Bänd försiktigt loss plastkåpan på handtaget genom
att föra in nyckelbladet i hålet på plastkåpans undersida.
2. Lås upp dörren med nyckelbladet.
OBS
När förardörren låses upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet. Det stängs av
genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se
sidan 129.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
05 Lås och larm
Keyless drive*
Antennplacering
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern. Detta
för att omöjliggöra störningar mellan pacemakern och Keyless-systemet.
Personliga inställningar
G020077
För keyless-funktionerna kan personliga
inställningar göras, se sidan 74.
05
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen:
Stötfångare bak, mitten insida
Bagageutrymme, mitten längst in under
golv
Dörrhandtag, vänster
Mittkonsol, under bakre del
Dörrhandtag, höger
Mittkonsol, under främre del
122
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lås och larm
Batteri i fjärrnyckel
Svagt batteri i fjärrnyckel
När batteriet börjar närma sig punkten där fullgod funktion inte kan garanteras, tänds inforoch displayen visar BYT
mationssymbolen
BATTERI I BILNYCKELN eller BILNYCKEL –
BYT BATTERI.
3. Titta noga hur batteriets (+)- och (–)-sida är
monterat (en skiss finns under locket).
4. Bänd bort och byt batteriet. Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
5. Sätt tillbaka locket och tryck fast det.
Se till att det uttjänta batteriet blir omhändertaget på ett på ett miljöanpassat sätt.
Byte av batteri i fjärrnyckel
G019406
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln vid normalt avstånd,
bör batteriet bytas (typ CR 2450, 3 V).
1. Lägg fjärrnyckeln med knappsatsen nedåt
och bänd upp locket med en liten mejsel.
2. Lyft av locket.
123
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Snabbstängning
För bilar med Keyless-system, se sidan 120.
Ett långt tryck (minst 4 sekunder) på fjärrnyckelns låsknapp stänger alla rutor samtidigt.
Med fjärrnyckelns upplåsningsknapp kan bilen
låsas upp på två olika sätt (välj i personliga
inställningar, se sidan 74):
• Med ett tryck låsa upp dörrarna och bagageluckan
• Med ett tryck låsa upp förardörren och
med ytterligare ett tryck låsa upp de andra
dörrarna samt bagageluckan.
Låsning
05
Fjärrnyckelns låsknapp låser dörrarna och
bagageluckan samtidigt – dörrarnas låsknappar och dörrhandtagen på insidan frikopplas*.
OBS
Bilen går att låsa även om bagageluckan är
öppen* – när luckan sedan stängs finns risk
att nycklarna blir inlåsta.
VARNING
Var uppmärksam på att någon kan bli inlåst
i bilen om den låses utifrån med fjärrnyckeln.
Det går då inte att ta sig ut med några reglage i bilen.
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Olika personliga inställningar kan göras, se
sidan 74.
Bagagelucka
Upplåsning
Upplåsning av enbart bagageluckan:
Tryck på fjärrnyckelns knapp för upplåsning av bagagelucka.
G016334
Upplåsning
Mekanisk öppning av bagagelucka
Låsning
Om dörrarna är låsta när bagageluckan stängs
låses den inte. Lås med fjärrnyckelns låsknapp
eller inifrån för att både dörrarna och bagageluckan ska låsas.
Om bilens elektriska system tillfälligt är ur funktion kan bagageluckan öppnas mekaniskt med
fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad. För
information om losstagning av nyckelbladet, se
sidan 115.
1. Fäll fram den vänstra stolens ryggstöd för
att komma åt nyckelhålet nere vid golvet.
2. Vik upp fliken som täcker nyckelhålet.
3. Stick in nyckelbladet och vrid 110 grader
medurs.
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Taket måste vara helt stängt eller helt öppet,
innan den mekaniska öppningen av bagageluckan får användas.
Upplåsning
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning, låses alla
lås igen automatiskt (gäller inte vid låsning från
insidan). Denna funktion minskar risken att
bilen oavsiktligt lämnas olåst. (För bilar med
Larm, se sidan 129.)
Tryck in centrallåsknappens övre del
.
Det går inte att låsa upp en dörr genom att dra
upp dess låsknapp.
Låsning
Tryck in centrallåsknappens nedre del
.
Öppning av dörrar
När dörrarna är låsta från insidan:
Låsning/upplåsning från insidan
Låsningsindikering
Med framdörrarnas knapp för centrallåsning
kan dörrarna och bagageluckan låsas eller
låsas upp samtidigt.
Dra två gånger i handtaget, dörren låses
upp och öppnas.
G020867
VIKTIGT
05
En lampa på respektive dörrs insida lyser i ca
5 minuter efter det att bilen låsts med fjärrnyckelns låsknapp eller med Keyless drivesystemet när motorn är avstängd, se
sidan 120.
G020865
När bilen låses från insidan kvitterar lamporna
låsningen med en lång blinkning. Upplåsning
från insidan kvitteras med 2 korta blinkningar.
``
125
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Automatisk låsning
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.
Tillfällig avaktivering
Då bilens hastighet överskrider 7 km/h låses
dörrar och bagagelucka automatiskt.
Det görs på följande sätt:
När funktionen är aktiverad och dörrarna har
låsts kan de öppnas på två sätt:
• Dra två gånger i något av dörröppnings-
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 74).
A
handtagen
• Tryck på centrallåsknappens övre del
2. Välj Nedsatt skydd.
och dra i dörröppningshandtaget.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras genom
personliga inställningar, se sidan 74.
Blockerat låsläge*
05
E
B
D
C
Blockerat låsläge innebär att dörrarna inte kan
öppnas från insidan om de är låsta med fjärrnyckeln.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Förardörren kan även
låsas upp med det löstagbara nyckelbladet.
G026307
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln
och inträder med 25 sekunders fördröjning
efter att dörrarna har låsts.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd – Se handbok och Blockerat låsläge stängs av när bilen låses.
eller
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
nyckeln vrids till läge 0 visar ljudanläggningens display meddelandet ENTER
minskar skyddet tills motorn startas
igen. EXIT avbryter – välj då något av
alternativen:
• Om Blockerat låsläge ska stängas av:
Tryck ENTER och lås bilen.
Är bilen utrustad med Larm med rörelse- och
lutningssensorer* stängs dessa av samtidigt,
se sidan 130.
Nästa gång fjärrnyckeln vrids till nyckelläge II
nollställs systemet och instrumentpanelens
display visar meddelandet Fullt skydd och
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
därmed är Blockerat låsläge samt Larmets
rörelse- och lutningssensorer* åter inkopplade.
eller
• Om låssystemet inte ska förändras: Gör
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
OBS
Om bilen är utrustad med larm:
•
•
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån
går larmet igång.
VARNING
05
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
avaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
05 Lås och larm
Larm*
Larmsystem
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Larmet löser ut om:
• en dörr, motorhuven eller bagageluckan
öppnas
• en icke godkänd nyckel används i startlå-
• Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
OBS
Under mugghållaren i mittkonsolen är en av
sensorerna till larmet placerad, denna sensor är känslig för metaller.
Undvik att förvara mynt, nycklar eller liknande metallföremål i mittkonsolens mugghållare eftersom dessa kan orsaka en oavsiktlig aktivering av larmet.
av larmet och fram till dess att nyckelläge
II aktiveras – Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
OBS
set eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmindikator
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
05
• startbatteriets kabel kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Inkoppling av larmfunktion
OBS
När taket är stängt fungerar larmet på
samma sätt som när taket är öppet. Det vill
säga, en rörelse som detekteras i passagerarutrymmet utlöser ett larm.
G020227
VIKTIGT
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
• Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.
• Dioden blinkar en gång varannan sekund –
Larmet är inkopplat.
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp. En lång
blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att
dörrarna är låsta.
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
dioden på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
05 Lås och larm
Larm*
Frånkoppling av larmfunktion
Larmsignaler
Vid larm sker följande:
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat och dörrarna upplåsta.
Automatisk återaktivering av larm
Funktionen skyddar från att bilen oavsiktligt
lämnas med larmet frånkopplat.
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter frånkoppling av larmet
(och bilen har låsts upp med fjärrnyckeln)
kopplas larmet automatiskt in igen. Bilen låses
samtidigt.
• En siren ljuder under 25 sekunder. Den har
ett eget batteri som träder in om inte bilens
startbatteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
2. På bilar med Keyless drive-system: Ta
först bort vredet genom att trycka in
spärren (1) och dra ut (2).
3. Sätt fjärrnyckeln i startlåset (3). Larmet
avaktiveras. Larmlampan blinkar snabbt
tills fjärrnyckeln vridits till nyckelläge II.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
Fjärrnyckel ur funktion
05
Stänga av utlöst larm
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller sätt in nyckeln i startlåset.
G019420
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Om fjärrnyckeln av någon anledning inte fungerar, kan larmet ändå stängas av och bilen
startas på följande sätt:
1. Öppna förardörren med nyckelbladet.
Larmet löser ut och sirenen ljuder.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
05 Lås och larm
Larm*
Reducerad larmnivå
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en
färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligt stängas av.
Det görs på följande sätt:
A
1. Gå in i menysystemet under
Bilinställningar (för utförlig beskrivning av
menysystemet, se sidan 74).
2. Välj Nedsatt skydd.
E
B
D
C
05
3. Välj Aktivera en gång: Instrumentpanelens display visar meddelandet Nedsatt
skydd – Se handbok och Rörelse- och
lutningssensorer stängs av när bilen låses.
G026307
eller
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Display
Välj Fråga vid urstigning: Varje gång
nyckeln vrids till läge 0 visar ljudanläggningens display meddelandet ENTER
minskar skyddet tills motorn startas
igen. EXIT avbryter – välj då något av
alternativen:
• Om rörelse- och lutningssensorer ska
avaktiveras: Tryck ENTER och lås bilen.
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
130
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
därmed är rörelse- och lutningssensorer samt
Blockerat låsläge åter inkopplade.
eller
• Om sensorerna inte ska stängas av: Gör
inget val alls och lås bilen. Eller tryck
EXIT och lås bilen.
Test av larmsystem
Test av rörelsesensor i kupé
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
2. Aktivera larmet. Aktivering av larmet
bekräftas med en långsam blinkning av
lampan.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan. En
siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larm för dörrar
Är bilen utrustad med Blockerat låsläge stängs
det av samtidigt, se sidan 126.
1. Aktivera larmet.
Nästa gång fjärrnyckeln vrids till nyckelläge II
nollställs systemet och instrumentpanelens
display visar meddelandet Fullt skydd och
3. Lås upp med nyckel på förarsidan.
2. Vänta 30 sekunder.
05 Lås och larm
Larm*
4. Öppna en av dörrarna. En siren skall nu
ljuda och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
Test av larm för motorhuv
1. Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
2. Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrnyckeln.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren skall nu ljuda
och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
05
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrnyckeln.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
134
136
138
140
141
143
147
149
151
153
156
159
160
162
164
168
169
G020912
Allmänt..................................................................................................
Bränslepåfyllning...................................................................................
Start av motor.......................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuell växellåda.................................................................................
Automatväxellåda.................................................................................
Bromssystemet.....................................................................................
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*...........................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
BLIS* – Blind Spot Information System................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
Starthjälp...............................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Draganordning*.....................................................................................
Delbar dragkrok*...................................................................................
Lastning................................................................................................
Anpassning av ljusbild..........................................................................
START OCH KÖRNING
06
06 Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Motor och kylsystem
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen. För fler råd om att spara miljön, se
sidan 14.
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng, extrem hetta eller med tung last, finns det
risk att motor och kylsystem överhettas.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
•
•
•
•
06
En kall motor drar mer bränsle än en varm.
Undvik häftiga inbromsningar.
VARNING
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
om du kör i extremt varmt väder.
Kör inte med onödig last i bilen.
Undvik överhettning i motorn
Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om du
kör med släpvagn eller husvagn i kuperad terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
Halt väglag
Öppen bagagelucka
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Undvik att köra med öppen bagagelucka. Om
det ändå är nödvändigt att köra med öppen
lucka en kortare sträcka, gör så här:
1. Stäng alla fönster.
2. Fördela luften mot rutan och golvet och kör
fläkten på högsta hastighet.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk
motorvärmare och släpvagnskoppling efter
körning i vatten och lera.
134
06 Start och körning
Allmänt
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
funktioner eller reducerar belastningen på batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten och
stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att ha fjärrnyckeln i
läge II när motorn är avstängd. Använd istället
nyckelläge I, då mindre ström förbrukas.
Observera att 12 V-uttaget i bagageutrymmet
lämnar ström även när fjärrnyckeln är tagen ur
startlåset.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
•
•
•
•
kupéfläkt
06
vindrutetorkare
audioanläggning (hög volym)
parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd.
Om batterispänningen är låg visas en text i displayen. Energisparfunktionen stänger ner vissa
135
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
3. Dra ut locket.
4. Häng upp locket på insidan av tankluckan.
3. När tankluckan har öppnats, sätt tillbaka
snöret och kåpan.
Påfyllning av bränsle
OBS
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
Öppna från bagageutrymmet
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
G020799
Bränsle med sämre kvalitet än som anges, ska
inte användas då motoreffekten och bränsleförbrukningen kan påverkas negativt, se
sidan 267.
Glöm ej stänga av bränsledriven värmare innan
tankning!
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Tanklock
1. Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns.
2. Vrid förbi motståndet till stopp.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas av avgaserna.
G020951
06
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se sidan 56. Motorn måste vara
avstängd innan luckan går att öppna. Tankluckan är placerad på höger bakskärm.
Manuell öppning av tankluckan sker lättast när
taket är stängt, och görs när öppning från
kupén inte är möjlig.
1. Ta bort kåpan som täcker lamphuset på
höger sida i bagageutrymmet.
2. Dra i snöret som är upphängt på kroken.
136
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Bensin
VIKTIGT
Tillsätt inga renhållande tillsatser i bensinen,
om det inte har rekommenderats av Volvo.
För mer information om bensin, se sidan 267.
Diesel
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (–5 °C till
–40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda
till startsvårigheter. För mer information, se
sidan 268 .
VIKTIGT
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
06
137
06 Start och körning
Start av motor
Innan motorn startas
Dra åt parkeringsbromsen.
Automatväxellåda
Sätt växelväljaren i läge P eller N.
Start av motor
Nyckellägen
Bensin
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge III. Om
motorn inte startar inom 5–10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt
vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under körning eller när bilen bogseras. Rattlåset kan
aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att styra.
Fjärrnyckeln måste vara i nyckelläge II vid
bogsering.
06
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Diesel
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge II.
> En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet visar att förvärmning av motorn
pågår, se sidan 49.
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem
är inte inkopplat.
2. Vrid nyckeln till läge III när kontrollsymbolen släcks.
Autostart (5-cylindrig)
Med autostartfunktionen behöver inte fjärrnyckeln (eller startvredet på bilar med Keyless
drive, se sidan 120) hållas i nyckelläge III tills
motorn har startat.
II – Körläge
Fjärrnyckelns läge under körning. Bilens elsystem är
inkopplat.
Vrid nyckeln till startläge III och släpp den bara
– startmotorn arbetar sedan automatiskt tills
motorn har startat.
OBS
Vid start av dieselmotor i extrem kyla, utan
att invänta förvärmning av motorn, kan den
automatiska startsekvensen fördröjas några
sekunder.
138
I – Radioläge
III – Startläge
Startmotorn kopplas in. Fjärrnyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat.
06 Start och körning
Start av motor
Ett tickande ljud kan höras om nyckeln är i ett
mellanläge. Vrid då nyckeln till läge II och tillbaka för att bli av med ljudet.
När rattlåset är aktiverat
Om framhjulen står så att det blir spänningar i
rattlåset kan ett varningsmeddelande i
informationsdisplayen visas och bilen går inte
att starta.
Fjärrnycklar och elektronisk startspärr
Fjärrnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset och vrid ratten
så att spänningen släpper.
2. Håll kvar ratten i samma läge medan nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök
görs.
VARNING
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
aktiveras och bilen går inte att styra.
06
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas, särskilt om det finns barn i bilen.
Se till att rattlåset är aktiverat när bilen lämnas
så minskar risken för stöld.
139
06 Start och körning
Keyless drive*
Allmänt
Start av bilen
Start med fjärrnyckel
Trampa ner kopplingspedalen (manuellt
växlad bil) eller bromspedalen (automatväxlad bil).
Bensinmotor
Tryck in och vrid startvredet till nyckelläge III.
06
140
1. Vrid först startvredet till nyckelläge II och
vänta tills dieselkontrollsymbolen i kombinationsinstrumentet slocknat, se
sidan 49.
G019420
G019410
Dieselmotor
2. Vrid därefter startvredet till läge III.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel, se
sidan 120.
Om fjärrnyckelns batteri är slut fungerar inte
keyless drive-funktionen. Starta då bilen
genom att använda fjärrnyckeln som startvred.
Startvredet i startlåset används på samma sätt
som en fjärrnyckel. En förutsättning för att bilen
ska starta är att bilens fjärrnyckel finns i kupén
eller i bagageutrymmet.
1. Tryck in spärren i startvredet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Dra ut startvredet ur startlåset.
3. Stick in fjärrnyckeln i startlåset och starta
på samma sätt som med startvredet.
06 Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen – fem växlar
• För att lägga i backväxeln måste växel-
Växlingsindikator – GSI*
GSI – Gear Shift Indicator –
meddelar föraren när det är
mest fördelaktigt att växla.
Indikeringen görs med en pil
för upp- respektive nedväxling i kombinationsinstrumentets nedre informationsdisp-
spaken först föras till läge N. Backväxeln
kan alltså inte läggas i direkt från femte
växeln p.g.a. backväxelspärren.
Växellägen – sex växlar (bensin)
lay, se sidan 47.
G018256
Backväxelspärr – fem växlar
G018258
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
06
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
• Följ det anvisade växlingsmönstret.
G018257
varje växling.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
• Följ det anvisade växlingsmönstret.
växlingarna.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
06 Start och körning
Manuell växellåda
Det kan vara svårt att hitta växellägena för femmans och sexans växel när bilen står stilla
eftersom backväxelspärren (som spärrar
sidoslaget mot backen) då inte är aktiverad.
Växellägen – sex växlar (diesel)
Backväxelspärr – sex växlar (diesel)
G018259
G018261
G018262
Backväxelspärr – sex växlar (bensin)
06
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
• Trampa ned kopplingspedalen helt vid
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
varje växling.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
• Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
• Följ det anvisade växlingsmönstret.
OBS
Backväxeln är blockerad elektroniskt om
bilen rullar fortare än ca 20 km/h.
142
För att få bästa möjliga bränsleekonomi,
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
växlingarna.
• För att lägga i backväxeln, tryck ner växelspaken och för den åt vänster.
06 Start och körning
Automatväxellåda
Geartronics automatiska växellägen
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
N – Neutralläge
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
G018264
OBS
D
– vänster läge: Automatisk växling.
M – höger läge: Manuell växling.
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då bilen
står parkerad.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
OBS
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur P-läget.
Bromspedalen måste tryckas ner för att föra
växelspaken ur N-läget om bilen stått still
längre än 3 sekunder.
Geartronics manuella växellägen
Med Geartronics automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
från läge D till höger ändläge vid M. Informationsdisplayen skiftar tecken från D till någon
av siffrorna "1–6", beroende på vilken växel
som just då är ilagd, se sidan 47.
• Tryck spaken fram mot + (plus) för att växla
upp ett steg och släpp spaken, som återgår till sitt viloläge vid M.
• Dra spaken bak mot – (minus) för att växla
ner ett steg och släpp spaken.
D – Körläge
Manuellt växelläge M kan väljas när som helst
under färden.
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs
från läge R.
För att återgå till automatiskt körläge; för spaken till vänster ändläge vid D.
06
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker
uppväxling automatiskt.
``
143
06 Start och körning
Automatväxellåda
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Mekanisk växelväljarspärr
Automatisk växelväljarspärr
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal
i syfte att förhindra motorskador.
06
För att kunna ta ut fjärrnyckeln måste växelväljaren vara i P-läget. I alla andra lägen är nyckeln
spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
G020237
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn kan
skadas. Om föraren ändå försöker göra en
sådan nedväxling vid högt motorvarv händer
ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Nyckelspärr – Keylock
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
För att kunna föra växelväljaren från P-läget till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Om växelväljaren är i N-läget och bilen har stått
stilla i minst tre sekunder (oavsett om motorn
är igång eller inte) är växelväljaren spärrad i
N-läget.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
För att kunna föra växelväljaren från N-läget till
ett annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och startnyckeln måste vara i
läge II.
144
06 Start och körning
Automatväxellåda
Urkoppling av växelväljarspärr
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att den
är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri. Gör så
här för att kunna flytta bilen:
1. Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna den
i bakkanten.
2. Stick ner nyckelbladet från fjärrnyckeln till
botten.
doljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats
vid låga temperaturer.
OBS
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
3. Håll nyckelbladet nedtryckt och för samtidigt växelspaken ur P-läget.
G018263
Textmeddelande och åtgärd
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellå-
I vissa situationer kan displayen visa ett meddelande samtidigt med att en symbol tänds.
06
``
145
06 Start och körning
Automatväxellåda
Symbol
A
06
Display
Köregenskaper
Åtgärd
VÄXELLÅDA VARM ANVÄND BROMS
Svårighet att hålla jämn hastighet med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med
färdbromsenA.
VXLÅDA ÖVERHETT. PARKERA SNARAST
Kraftigt huggande framdrivning av bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast
bilen på ett säkert sätt.
VÄXELLÅDAN KYLS LÅT MOTORN GÅ
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med
växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med displaytexten, uppmärksammas föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt
förändrar köregenskaperna. Följ informationsdisplayens anvisning i förekommande fall.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på att
bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
146
För fler möjliga displaymeddelanden med sina
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se sidan 52.
En displaytext slocknar automatiskt efter
utförd åtgärd eller efter ett tryck på blinkerspakens READ-knapp.
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn
är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att
bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake Assistance)
kan detta upplevas mer påtagligt.
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt
regn, genom vattensamlingar eller när man
tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt
efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.
Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.
Denna åtgärd är också bra att göra innan du
långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt
att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få normal bromseffekt.
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls
bromsarna inte så effektivt som vid körning på
slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att
använda fotbromsen. Använd samma växel
nedför som du använder uppför. På detta sätt
utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABS-systemet som kan kännas och höras som pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
1. Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
2. Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
06
ABS-symbolen lyser i två sekunder om ett fel
uppstod i ABS-systemet när motorn senast var
igång.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
``
147
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromskraftsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av en
snabb inbromsning fås full bromseffekt omedelbart. Funktionen känner av när en kraftig
inbromsning görs genom att registrera hur
snabbt bromspedalen trampas ner. Fullfölj
inbromsningen utan att lätta på bromspedalen.
Funktionen avbryts när trycket på bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
VARNING
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna
är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i
bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste verkstad för kontroll
av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
06
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
148
06 Start och körning
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*
Allmänt
Reducerat ingrepp
Handhavande
Stabilitets- och dragkraftssystemet STC/DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
DSTC PÅ betyder att systemets funktion
är oförändrad.
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare
än förväntat.
DSTC SPINNKONTROLL AV betyder att
systemets ingrepp reduceras.
Antisladdfunktion
G029057
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Tumhjul1
Dragkraftsfunktion
RESET-knapp1
1
Håll in RESET-knappen tills STC/DSTCmenyn ändras.
som påminSamtidigt lyser symbolen
nelse om att systemet reducerats.
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Vrid tumhjulet tills STC/DSTC-menyn
visas.
Varje gång bilen startas aktiveras stabilitetssystemet automatiskt.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras. Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket
ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller
sand eftersom gaspådraget inte längre
begränsas.
Systemet förblir reducerat tills nästa gång
motorn startas.
VARNING
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
06
OBS
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
och symbolen
lyser varje gång motorn
startas.
Utan funktion i de bilar som saknar färddator, bränsledriven parkeringsvärmare samt stabilitets- och dragkraftssystem.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
06 Start och körning
DSTC - Stabilitets- och dragkraftssystem*
Meddelanden i informationsdisplay
ANTI-SPIN TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur. Funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Om meddelandet finns kvar när motorn startas
på nytt, kör till en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler i kombinationsinstrument
DSTC-system
06
Information
Om symbolerna
och
visas samtidigt:
Läs meddelandet i informationsdisplayen.
Uppträder symbolen
på följande sätt:
150
ensam, kan det ske
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
• Blinkande sken innebär att STC/DSTCsystemet ingriper just då.
• Fast sken i två sekunder innebär systemkontroll vid start av motor.
• Fast sken efter motorstart eller under färd
betyder fel i STC/DSTC-systemet.
• Fast sken efter avaktivering påminner om
att STC/DSTC-systemet är reducerat.
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Allmänt om parkeringshjälp
• Enbart bakåt.
• Både framåt och bakåt.
Funktion
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns närmare än så, både bakom
och framför bilen, växlar tonen mellan vänster
och höger högtalare.
Begränsningar
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på
släpet eller cykelhållaren.
OBS
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp både framåt och bakåt
Parkeringshjälp enbart bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända hindret.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen.
Varianter
Parkeringshjälp finns i två varianter:
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i och meddelandet
Parkeringshjälp aktiv, Stäng av med Exit
visas på ljudanläggningens display.
06
Om systemet är avstängt visar displayen
Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m. Enter
när backväxeln läggs i. För att ändra inställningen, se sidan 74.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen kommer från de bakre högtalarna.
G018389
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
Knapp för Av/På (här bakre knapp).
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
och strömbrytarens lampa för Av/På lyser.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Framåt
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen för hinder framåt kommer från de
främre högtalarna.
Begränsningar
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Bakåt
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
06
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignalen för hinder bakåt kommer från de
bakre högtalarna.
Begränsningar
Se föregående avsnitt Parkeringshjälp enbart
bakåt.
152
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Indikering av fel på systemet
Rengöring av sensorer
Om informationssymbolen lyser
med fast sken och displayen visar
PARKERINGSHJÄLP SERV
ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion. För åtgärd, kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar m.m.
G020952
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
Allmänt
BLIS är ett informationssystem som under
vissa förutsättningar hjälper till att göra föraren
uppmärksam på fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
Döda vinklar
B
A
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
Backspegel med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig
ersätta förarens uppmärksamhet och
ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken.
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt
tänds båda lamporna.
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och instrumentpanelens display visar ett
meddelande. Kontrollera och rengör i sådana
fall linserna. Om nödvändigt kan systemet
stängas av tillfälligt genom att trycka på BLISknappen, se sidan 154.
G020296
G020295
BLIS är baserat på kamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.
A = ca 3,0 m, B = ca 9,5 m.
När fungerar BLIS
Systemet är aktivt när det egna fordonet körs i
hastigheter över 10 km/h.
06
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om du
kör om i en hastighet upp till 10 km/h fortare än
det omkörda fordonet.
Systemet är konstruerat för att reagera om du
blir omkörd av ett fordon som håller upp till
70 km/h högre hastighet än ditt fordon.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
06
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
Dagsljus och mörker
I båda fallen visar informationsdisplayen ett
meddelande.
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras
och ett textmeddelande visas, se
sidan 155.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Fordon med släckta strålkastare upptäcks inte av systemet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare som dras bakom en personbil eller lastbil.
Aktivera/avaktivera
G018389
VARNING
Om meddelandet försvinner automatiskt
har BLIS återgått till normal funktion.
Knapp för Av/På (här främre knapp).
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögat, dvs. de ser
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre gånger
när BLIS aktiveras.
Systemet kan avaktiveras/aktiveras genom att
trycka på BLIS-knappen.
När BLIS avaktiveras slocknar lampan i
knappen och ett textmeddelande visas i displayen i instrumentpanelen.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger. Tryck på READ-knappen för att få bort
textmeddelandet. För mer information om
meddelandehantering, se sidan 52.
154
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Start och körning
BLIS* – Blind Spot Information System
Text i display
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på.
BLIS NEDSATT
FUNKTION
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran.
Kameran återställer
sig själv när miljön
åter är normal.
BLIS KAMERA
SKYMD
En eller båda kameror skymda.
Rengör linserna.
BLIS SERVICE
ERFORDRAS
BLIS AV
BLIS ur funktion.
Kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
BLIS-system av.
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser vara rena. Linserna kan rengöras
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
Reflex från blank våt vägbana.
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS' indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
OBS
G018177
BLIS systemmeddelande
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Om BLIS' indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
06
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS SERVICE ERFORDRAS.
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
Lågt stående sol i kameran.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Starthjälp
VARNING
Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så
urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera
inte igång bilen, se sidan 159.
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Fjärrnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
nyckeln ur startlåset under körning eller när
bilen bogseras.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
Bogsering
Är bilen strömlös måste rattlåset låsas upp
med ett hjälpstartbatteri innan bogsering
kan påbörjas.
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
1. Vrid fjärrnyckeln till läge II och lås upp rattlåset så att bilen går att styra, se
sidan 139.
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
2. Startnyckeln måste vara kvar i läge II under
hela bogseringen.
3. Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
genom att hålla foten lätt på bromspedalen, så undviks hårda ryck.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km.
2.0 med automatisk växellåda bör inte bogseras. Då växellådsoljan inte kan hållas på korrekt
arbetstemperatur av den motordrivna cirkulationspumpen är risken för skador på växellådan mycket stor.
För att flytta bilen från en trafikfarlig plats kan
den dock bogseras undan en kort sträcka i låg
hastighet – inte längre än 30 km och inte högre
hastighet än 30 km/h.
VIKTIGT
Manuell växellåda
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda
156
•
Modell 2.0
OBS
06
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Bogsering vid temperaturer under fryspunkten avrådes bestämt.
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogserögla
Använd bogseröglan om bilen behöver bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i uttaget på
höger sida av stötfångaren fram eller bak.
• Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på sin plats.
• Sätt tillbaka täcklocket på stötfångaren.
Montering bogserögla
Ta fram bogseröglan (1) som är placerad i
påsen bakom skidluckan eller tillsammans
med reservhjulet.
Lossa på täcklocket i stötfångaren genom
att trycka på markeringen i nederkant på
locket.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg, inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell
hjälp för bärgning
OBS
På vissa bilar med monterad dragkrok kan
bogseröglan inte fästas i det bakre fästet.
Fäst då bogserlinan i dragkroken.
06
Av den anledningen är det lämpligt att förvara dragkrokens kuldel i bilen, se
sidan 162.
Skruva fast bogseröglan ordentligt, ända in
till flänsen. Använd hjulmutternyckeln att
vrida fast öglan med.
``
157
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Bärgning
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar
framåt.
VIKTIGT
Bil med automatisk växellåda får bara bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan.
06
158
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
3. Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
G020298
4. Sätt den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna batteriets
pluspol (2+).
Om startbatteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
från en annan bil. Kontrollera alltid att klammorna på startkablarna sitter fast ordentligt så
att det inte uppstår gnistor under startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
1. Vrid fjärrnyckeln till nyckelläge 0.
2. Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
5. Sätt den svarta startkabelns ena klamma
på hjälpbatteriets minuspol (3–).
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder.
6. Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster fjäderben.
Vid stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
7. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
8. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.
9. Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda.
Se till så inte någon av klammorna på den
svarta startkabeln kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller ansluten klamma på
den röda startkabeln.
06
VIKTIGT
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
159
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval,
t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga
med motsvarande vikt. För utförlig information
om vikter, se sidan 257.
Om draganordningen monteras av en
auktoriserad Volvoverkstad, levereras bilen
med nödvändig utrustning för körning med
släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
06
• Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. Däcktrycksdekalens placering, se sidan 176.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in
dragkulan1
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
Släpvagnsvikter
Information om tillåtna släpvagnsvikter, se
sidan 257.
körning med släpvagn.
• Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn och växellådan överhettas. Om temperaturvisaren för motorns kylsystem går in i det röda fältet, stanna och
låt motorn gå på tomgång under några
minuter. Automatväxellådan reagerar
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i informationsdisplayen. Vid
överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
• Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och påkopplat släp parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen. Använd stoppklossar för att
blockera hjulen när bil med påkopplat släp
parkeras i backe.
med fett.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
Parkering i backe
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. För växelväljaren till parkeringsläge P.
Start i backe
1. För växelväljaren till körläge D.
2. Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
1
160
Gäller inte dragkulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare.
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Branta stigningar
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid körning i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Dieselmotor med manuell växellåda,
körning med släpvagn
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat
kan motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt med
större kapacitet än den standardmonterade.
Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare
vad som gäller just din bil.
06
161
06 Start och körning
Draganordning*
Dragkrok
Släpvagnskabel
Förvaring kuldel
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se sidan 164.
VARNING
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
•
Kuldelen måste vara låst med nyckel
innan körning påbörjas.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Kuldelens förvaringsplats.
Viktigt att kontrollera
• Kuldelens dragkula behöver rengöras och
06
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Ta alltid loss kuldelen efter användning och
förvara den på dess bestämda plats i bilen,
ordentligt fastspänd med sin rem.
G014589
•
G031113
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
06 Start och körning
Draganordning*
G010393
G010391
G010392
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Fast eller delbart drag standard
1172
89
964
482
40
141
550
150
113
100
140
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06
163
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
1. Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
06
164
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G020302
G020301
G017317
Montering av kuldel
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in
och vrid låsratten moturs
tills ett
klick hörs.
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
G020306
G020309
4. Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
7. Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
06
VARNING
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
VIKTIGT
G020307
G020304
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av kuldelen ska vara ren och torr.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
8. Säkerhetsvajer.
VARNING
06
166
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G020312
G020301
G020310
Borttagning av kuldel
2. Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
06 Start och körning
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
G017318
G020314
Delbar dragkrok*
4. Skjut på skyddskåpan.
VARNING
06
Förankra dragkrokens lösa kuldel på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se
sidan 162.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
06 Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter,
se sidan 257.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Lastning i bagageutrymmet
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen
när långa föremål ska lastas eller lossas. Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur sitt
läge av lång last och få bilen i rullning.
06
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
• Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
168
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid en
frontalkollision i en hastighet av 50 km/h
komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
VARNING
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Skyddseffekten från krockgardinen kan utebli eller reduceras om lasten når för högt.
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Ljusbild för vänstertrafik.
G021422
Strålkastare med Xenon-ljus
G021421
Strålkastare med halogenljus
G020317
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
Vänstertrafik.
Vänstertrafik.
Högertrafik.
Högertrafik.
Ljusbild för högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om med ett reglage i varje
strålkastarhus.
Rätt ljusbild ger även effektivare ljus ut på vägrenen.
VARNING
06
På bilar utrustade med Dual Xenon-strålkastare ska byte av Dual Xenon-lampan
utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Dual
Xenon-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
169
170
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
172
176
179
182
184
G020918
Allmänt..................................................................................................
Lufttryck i däck.....................................................................................
Varningstriangel* och reservhjul* .........................................................
Byte av hjul............................................................................................
Provisorisk däcktätning*.......................................................................
HJUL OCH DÄCK
07
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter några
år börjar de hårdna samtidigt
som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan.
Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid
utbyte. Det är särskilt viktigt
när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department
of Transportation) och anges med fyra siffror,
exempelvis 1502. Däcket på bilden är tillverkat
vecka 15, år 2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
sidan 176.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
205
07
172
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
Sektionsbredd (mm)
55
Förhållande mellan sektionshöjd och
bredd (%)
R
Radialdäck
16
Fälgdiameter i tum (")
91
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
W
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.
Anledningen till detta är att däck åldras och
bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består av
har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas. Det gäller även reservdäck, vinterdäck
och däck som sparas för framtida bruk. Exempel på yttre tecken som indikerar att däcket är
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se föregående bild.
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm, kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn
eller snö.
G020323
Vinterdäck
Slitagevarnare.
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 176. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas beskaffenhet har en inverkan på hur
snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att
slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka
vid första skiftet är ca 5000 km och därefter
med 10000 km intervall. Volvo rekommenderar
dig att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste dessa vara
monterade på alla fyra hjulen.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderas
att inte köra på vinterdäck som har mindre
mönsterdjup än 4 mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen,
gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är
för litet.
VIKTIGT
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet
rekommenderar Volvo att du rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad.
07
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
``
173
07 Hjul och däck
Allmänt
Fälgar och hjulmuttrar
VIKTIGT
Hjulmuttrarna ska dras åt med 110 Nm. Vid
alltför hård åtdragning kan skruvförbandet
skadas.
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
G020324
VARNING
Låg hjulmutter.
Hög hjulmutter.
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originaltillbehörssortiment.
07
Det finns två olika modeller av hjulmuttrar
beroende på om fälgarna är tillverkade av stål
eller aluminium.
1. Dra åt hjulmuttrarna med 110 Nm.
2. Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
174
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan
kan annars inte sättas dit på fälgen.
Reservhjulet Temporary Spare*
Reservhjulet är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning med
reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett reservhjul
på bilen.
VIKTIGT
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar. Den skiljer sig markant från
övriga muttertyper eftersom den har en roterande konisk tryckbricka.
OBS
Denna mutter får även användas till stålfälgar.
Låsbar hjulmutter
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i kombination med hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern monteras på
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett
reservhjul av typen "Temporary Spare"
samtidigt.
07 Hjul och däck
Allmänt
Sommar- och vinterhjul
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
G020325
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
När sommar- och vinterhjulen skiftas, se
sidan 182, ska hjulen märkas upp med vilken
sida de har suttit på, t.ex. V för vänster och H
för höger. Däck med mönster som är tillverkat
för att endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt.
07
Om däcken monteras felaktigt försämras
bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn, snö och slask.
175
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
På dekalen anges:
• Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension
• ECO-tryck
• Reservdäckets tryck (Temporary Spare).
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
G020955
OBS
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last och
hastighetsförhållanden.
OBS
Full last i bilen motsvarar antal platser med
bilbälten.
07
176
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska trycket
ökas om det är för lågt.
För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången,
förkortar däckens livslängd och försämrar
bilens vägegenskaper. Körning med för lågt
däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och gå sönder.
För information om korrekt däcktryck, se
däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken
avser kalla däck. (Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för max last för
att få den bästa bränsleekonomin.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
Däckstorlek
2.4
215/55 R16 91W
Hastig
het
(km/h)
Last,1 – 3 personer
Fram (kPa)
A
Max last
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
ECO-tryckB
0–160
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
215/50 R17 91W
0–160
220
220
250
250
250
235/45 R17 94W
160+
260
220
280
260
-
0–160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
215/50 R17 91W
0–160
220
220
250
250
250
235/45 R17 94W
160+
270
220
290
270
-
2.4i
235/40 R18 91Y
T5
215/55 R16 91W
2.0D
235/40 R18 91Y
07
``
177
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Variant
Däckstorlek
Hastig
het
(km/h)
D5
215/55 R16 91 W
Last,1 – 3 personer
Max last
Fram (kPa) A
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
ECO-tryckB
0–160
230
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
215/50 R17 91W
0–160
240
220
250
250
250
235/45 R17 94W
160+
270
220
290
270
-
0–80
420
420
420
420
-
235/40 R18 91Y
Reser
vhjulC
A
B
C
07
178
T125/85R16 99M
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
Bränsleekononomisk körning.se sidan 176
Temporary Spare.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
Reservhjul* och domkraft*
Varningstriangel
Provisorisk däcktätningssats
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel*. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
1. Lossa fodralet med varningstriangeln, det
är fäst med kardborreband. Ta varningstriangeln ur fodralet.
2. Fäll ut stödbenen på varningstriangeln.
Se till att varningstriangeln med fodral placeras
i reservhjulsbaljan.
G020959
G020956
För handhavande och placering, se
sidan 184.
Placering, verktyg för provisorisk däcktätningssats.
Bilens originaldomkraft*
Använd originaldomkraften endast vid hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord. Domkraft* och hjulmutternyckel* är placerade i skumblocket i bagageutrymmet.
07
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
G020960
Reservhjul och verktyg
Reservhjul och verktyg.
Reservhjulet* levereras i en däckpåse som placeras i bagageutrymmets reservhjulsbalja. I
däckets mitt finns ett svart skumblock som
innehåller domkraft* och nyckel till hjulbultarna.
Påsens spännband fästs i två lastöglor på golvet.
07
1. Lossa de två fästbanden som håller fast
däckpåsen i golvet.
2. Öppna dragkedjan i däckpåsen och ta fram
verktygen.
3. Lyft reservhjulet ur påsen.
Trasigt hjul läggs i däckpåsen och spänns fast
med fästband. Var noga med att följa instruk-
180
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
tionerna på reservhjulspåsen när den återmonteras.
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul*
VARNING
Reservhjulspåsen innehåller ett krockskydd. När reservhjulet förvaras i bilen, ska
det ligga i påsen. Placera alltid påsen i
reservhjulsbaljan, med textetiketten uppåt
och så att pilen pekar framåt i bilen.
Verktyg – återplacering
Verktyg och domkraft* ska återplaceras på rätt
sätt efter användning.
• För bilar utrustade med reservhjul ska
domkraften vevas så att den passar in i
reservhjulet.
• För bilar utrustade med med provisorisk
däcktätning ska domkraften vevas ihop
maximalt och läggas tillbaka i skumblocket.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagageutrymme då de
inte används.
07
Första hjälpen*
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad i bagageutrymmet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive bilmodell.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns ände eller ryck loss den för hand.
5. Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
G020331
1. Ta fram reservhjul*, domkraft* och hjulmutternyckel* som ligger under mattan i
bagageutrymmet. Om annan domkraft väljes, se sidan 199.
VARNING
07
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
G020332
Sätt ut varningstriangeln om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen och
domkraften står på ett fast horisontellt underlag.
2. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i ettans
växel eller läge P om bilen har automatisk
växellåda.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
182
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.
6. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ned domkraftens fot så
att den pressas plant mot marken. Kon-
07 Hjul och däck
Byte av hjul
trollera att domkraften sitter i fästet avsett
för domkraften, enligt bilden och att foten
är placerad lodrät under detta fäste.
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
Ditsättning av hjul
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.
4. Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt
att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 110 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
07
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
183
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Provisorisk däcktätning, allmänt
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
Skyddslock
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
Tätning av punkterat däck
Översikt
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
G020400
07
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i bagageutrymmet*. Välj det eluttag som är närmast
det punkterade däcket.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
Strömbrytare
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
Kabel
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
Flaskhållare (orange lock)
184
G019723
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
7. Sätt i kabeln i 12-V uttaget och starta bilen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att
kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V-uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
3. Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
4. Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket
pumpas upp till angivet däcktryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
07
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
5. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Volvo rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
6. Lägg tillbaka däcktätningssatsen.
7. Volvo rekommenderar att du kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
VARNING
07
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Volvo rekommenderar dig att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för inspektion
av det tätade däcket (maximal körsträcka
200 km). Personalen kan avgöra om däcket
kan lagas eller behöver bytas.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska innan bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
3. Anslut kabeln till något av bilens
12 V-uttag och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
186
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
Förvaras oåtkomligt för barn.
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
07 Hjul och däck
07
187
188
G020920
Rengöring.............................................................................................. 190
Bättring av lackskador.......................................................................... 194
Rostskydd............................................................................................. 195
BILVÅRD
08
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd
bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt leda till
korrosion.
VIKTIGT
Undvik att spola av bilen med taket nedfällt
för att undvika att vatten kommer in i kupén.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av underredet.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
Kromade hjul
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen.
VIKTIGT
Vid automattvätt måste taket vara stängt.
Antennen vid bagageluckan bör skruvas
loss innan automattvätt.
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
08
190
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas
av fackman.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare
08 Bilvård
Rengöring
bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller alla exteriöra detaljer).
VIKTIGT
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än
30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då
värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör
samma sak efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Elektriskt fällbart tak
Om taket är blött vid öppning kommer vatten
att rinna in i kupén. Vänta därför tills vattnet
runnit av innan taket öppnas.
Täcklucka
Täckluckan, se sidan 97 är känslig för vatten
och bör därför torkas av med en trasa om den
blivit blöt. Rengöring bör ske med en lätt fuktad
trasa.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av
Volvos garanti.
08
``
191
08 Bilvård
Rengöring
Vattenavvisande ytskikt*
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
08
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för att
bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel, som då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets
skyddande ytskikt.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga klädselmaterial.
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
Efter en tids användning kommer lädrets naturliga utseende ändå att framträda mer eller
mindre beroende på lädrets ytstruktur. Detta är
en naturlig mognad av lädret och visar att det
är en naturprodukt.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Fråga
en Volvoåterförsäljare efter Volvos Lädervårdsprodukt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
192
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Bilvård
Rengöring
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller
gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
08
193
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Stenskott och repor
Om stenskottet gått ner till plåten
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Färgkod
G020345
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas
måste bilen vara rentvättad och torr och ha en
temperatur över 15 °C.
Materiel
Produktskylt.
Kod för bilens färg
Det är viktigt att använda rätt färg. För produktdekalens placering, se sidan 254.
•
•
•
•
Grundfärg (primer) på burk
Lack på burk eller färgpenna
Pensel
Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
08
194
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
4. Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Om bilen behöver efterbehandlas, rekommenderar Volvo att låta en auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.
08
195
196
198
199
200
201
206
207
209
215
G020922
Volvo service.........................................................................................
Eget underhåll.......................................................................................
Motorhuv och motorrum.......................................................................
Oljor och vätskor...................................................................................
Torkarblad.............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Byte av glödlampor...............................................................................
Säkringar...............................................................................................
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Volvo rekommenderar
dig även att låta en auktoriserad Volvoverkstad
utföra service- och underhållsarbeten. Volvos
verkstäder har den personal, servicelitteratur
och de specialverktyg som garanterar högsta
servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av
för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning, därför rekommenderar Volvo dig att alltid
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad, innan
du låter påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
198
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Lyftning av bilen
Batteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
09
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren.
Se föregående bild.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång
(t.ex. vid batteribyte).
Kontrollera regelbundet
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MIN-
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
och MAX-markeringarna på expansionstanken.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras
på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING
Tändsystemet har mycket hög effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Tändningen ska därför alltid vara avstängd när
arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när tändningen är tillslagen eller motorn är varm.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljes än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktionsanvisningar som följer med utrustningen
• Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.
Fyll på med frostskyddsmedel vid temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX- markeringarna.
VARNING
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärram.
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
199
09 Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
09
G010599
Öppning av motorhuv
Bilden visar en vänsterstyrd bil.
1. Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. (I högerstyrda bilar är
handtaget placerat längst till höger.) Det
hörs när spärren släpper.
Behållare för spolarvätska (4-cyl.)
Expansionskärl för kylsystem
2. För in handen mitt på huvens framkant och
tryck spärren upp åt höger.
Behållare för styrservoolja (dold bakom
strålkastaren)
3. Öppna huven.
Mätsticka för motorolja1
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
1
200
Motorrum
Placeringen varierar beroende på motoralternativ
Kylare
Kylarfläkt
Behållare för spolarvätska (5-cyl.)
Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
Påfyllning för motorolja1
Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
Batteri
Relä- och säkringscentral, motorrum
Luftfilter1
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
Mätsticka, bensinmotorer.
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal. Kontrollera oljenivån ofta
och byt olja regelbundet. Användning av olja
med lägre kvalitet än den angivna eller körning med för låg oljenivå skadar motorn.
G020340
G020341
G020338
Kontroll av motorolja och oljefilter
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
Mätsticka, dieselmotorer. (D5, Euro5 har en elektronisk mätsticka.)
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver, se sidan 261.
``
201
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd,
startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
nya bilen. Service- och garantiboken anger vid
vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
202
3. Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan, se sidan 261 för
påfyllningsbar volym.
Oljekontroll på varmkörd bil
Oljekontroll
1. Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
2. Torka av mätstickan före kontrollen.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
3. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
G020336
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter. Vissa modeller har båda varianterna. För mer information
rekommenderar Volvo att kontakta en
auktoriserad Volvoåterförsäljare.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN på
mätstickan, se sidan 261 för påfyllningsbar
volym.
VARNING
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil
1. Torka av mätstickan före kontrollen.
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
Oljenivå kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se sidan 58.
Spolarvätska, påfyllning
Meddelande
OK
Allt normalt
VÄNTA
Systemet initieras,
visas under
ca 2 sekunder
LÅG OLJENIVÅ.
FYLL PÅ 1 L OLJA
Fyll på motorolja, se
sidan 200, kapitel
"Motorrum".
SERV.ERFORDRAS
Visas då systemet
har upptäckt något
som behöver avhjälpas för att kunna
leverera rätt
information avseende oljevolym
För motorer med elektronisk mätsticka1
09
1. Slå på tändningen till nyckelläge II, se
sidan 138.
2. Vrid tumhjulet till position "OLJENIVÅ
MOTOR".
> Då visas vilken oljenivå som finns i
motorn.
OBS
Oljenivån uppdateras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte känna av
förändringar då olja fylls på eller tappas av.
Om motorolja fyllts på eller tappats av så
måste bilen köras ca 30 km innan den uppmätta oljenivån blir korrekt.
1
2
G020335
Kontroll av oljenivå:
Placering av behållare för spolarvätska2.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
För volymuppgifter, se tabellen Vätskor på
sidan 265.
Påfyllning 4-cylindriga modeller samt diesel.
Påfyllning 5-cylindriga modeller.
Använd frostskyddsmedel under vintern så att
det inte fryser i pump, behållare och slangar.
Gäller enbart för diesel (D5) med emmissonsklass Euro5.
Beroende på motoralternativ.
``
203
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
OBS
VIKTIGT
Blanda frostskyddsmedel med vattnet före
påfyllning.
TIPS! Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet, se sidan 265. Vid
tveksamhet gällande vattnets kvalitet
använd färdigblandad kylvätska enligt
Volvos rekommendationer.
G020334
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätska.
204
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska, se sidan 265.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se sidan 265.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
VARNING
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
OBS
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå med
risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
09
ning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska
vätskan bytas varje år.
VARNING
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
G020333
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
OBS
Oljenivån kontrolleras vid varje service.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare3. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se tabellen Vätskor på
sidan 265.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller kör-
3
Byte av olja behövs inte. För volymuppgifter
och rekommenderad oljekvalitet, se
sidan 261.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller om
bilen blir strömlös och måste bogseras, kan
bilen fortfarande styras. Styrningen blir då
mycket tyngre än normalt och mer kraft behövs
för att vrida ratten.
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd variant.
205
09 Underhåll och service
09
Torkarblad
Torkarblad
1. Fäll upp torkararmen.
Byte av torkarblad, vindruta
2. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut (1), parallellt med torkararmen.
G020330
3. Skjut in (2) det nya torkarbladet tills det
säger klick.
> Kontrollera (3) att bladet sitter fast
ordentligt och fäll ner torkararmen.
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det andra.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 190.
VIKTIGT
G020329
Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
206
09 Underhåll och service
Batteri
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt, det innehåller bly.
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga
frätskador. Skölj med stora mängder vatten
om svavelsyran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen,
kontakta omedelbart läkare.
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark kyla
begränsar startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
09
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller frätande syra.
``
207
09 Underhåll och service
09
Batteri
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Ditsättning av batteri
1. Sätt batteriet på plats.
2. Sätt dit klamman som håller batteriet.
3. Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg.
4. Anslut pluskabeln.
Explosionsfara.
5. Anslut minuskabeln.
6. Sätt dit täckkåpan över batteriet.
Byte av batteri
Borttagning av batteri
1. Stäng av tändningen och ta ur fjärrnyckeln.
2. Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Bilens elektriska
system ska lagra information till styrenheterna.
3. Ta bort täckkåpan.
4. Lossa minuskabeln.
5. Lossa pluskabeln.
6. Lossa batteriboxens främre vägg med en
skruvmejsel.
7. Lossa klamman som håller batteriet.
8. Lyft bort batteriet.
208
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Byte av glödlampor fram
09
4. Lossa kontaktstycket genom att pressa ner
clipset med tummen och samtidigt föra ut
kontaktstycket med andra handen.
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
271.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
4
• Allmänbelysning i taket
• Läslampor och handskfacksbelysning
• Blinkers, yttre backspegel och trygghetsbelysning
G007612
G007334
• Högt placerat bromsljus
• Dual Xenon-strålkastare
VARNING
På bilar utrustade med Dual Xenon-strålkastare ska byte av Dual Xenon-lampan
utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Strålkastaren
kräver särskild försiktighet eftersom Dual
Xenon-lampan är utrustad med ett högspänningsaggregat.
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
Losstagning av lamphus
1. Ta ur fjärrnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
2. Dra upp lamphusets låssprint.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på reflektorn som då kan förstöras.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
3. Dra lamphuset åt sidan och sedan framåt.
5. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett mjukt
underlag så att inte linsen repas.
Ditsättning av lamphus
1. Anslut kontaktstycket och sätt tillbaka
lamphuset och låssprinten. Kontrollera att
sprinten är korrekt nerstucken.
2. Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta fast
på sin plats innan belysningen slås på eller
fjärrnyckeln sätts in i startlåset.
``
209
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Helljus
G020255
G007339
Halvljus
G007338
09
Ditsättning av ny glödlampa
Borttagning av täcklock och glödlampa
1. Lossa hela lamphuset.
2. Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
3. Lossa klämfjädern som håller glödlampan.
Tryck först åt vänster för att lossa den, för
den sedan utåt och nedåt.
1. Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
1. Lossa hela lamphuset.
2. Vänster strålkastare:
2. Tryck klämfjädern inåt/uppåt och sedan en
aning åt höger för att snäppa fast den i sitt
läge.
vrid lamphållaren moturs.
3. Tryck tillbaka kontaktstycket.
vrid lamphållaren medurs.
Höger strålkastare:
4. Dra ut glödlampan.
4. Sätt tillbaka plastlocket.
3. Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
5. Sätt tillbaka lamphuset.
5. Sätt tillbaka lamphuset.
4. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
5. Sätt tillbaka lamphuset.
210
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
G007394
G007392
1. Dra ut lamphållaren med en tång. Dra inte
ut lamphållaren genom att dra i ledningen.
Sidomarkeringsljus
G007393
Blinkers
Positions-/parkeringsljus
09
1. Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
1. Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa.
2. Byt glödlampa.
2. Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom
att trycka in den och vrida moturs.
3. Tryck tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
3. Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
2. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
``
211
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
Alla lampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet.
2. Ta bort panelen runt lamphuset.
3. Skruva bort lamphusets båda torx-skruvar
och ta fram lamphuset.
4. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
5. Vrid glödlampan moturs och dra ut den.
6. Passa in den nya glödlampan och vrid
medurs.
7. Anslut kontaktstycket till glödlampan.
8. Fäst lamphuset med skruvarna och tryck
tillbaka panelen.
212
Placering av lampor i baklampa
Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
OBS
Om ett felmeddelandet kvarstår efter att felaktig glödlampa ersatts, rekommenderas
att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
G020964
Losstagning av lamphållare
G021046
Dimstrålkastare
G020963
09
Lamphållare.
Bromsljus
Positions-/parkeringsljus
Dimbakljus (en sida)
Blinkers
Backljus
OBS
Glödlampa till dimbakljus finns endast i en
av baklyktorna. I vänster baklykta på vänsterstyrd bil och höger på den högerstyrda.
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
G020968
G020965
Bagageutrymme
G020795
Instegsbelysning
Nummerskyltsbelysning
1. Släck belysningen och vrid fjärrnyckeln till
läge 0.
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
2. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
3. Lossa glaset försiktigt.
4. Byt till ny glödlampa.
5. Sätt tillbaka och skruva fast glaset.
09
3. Sätt dit en ny glödlampa.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka linsen.
``
213
09 Underhåll och service
09
Byte av glödlampor
Belysning i make up-spegel*
Ditsättning av spegelglas
1. Tryck först tillbaka spegelglasets tre
låsklackar i ovankanten.
2. Tryck sedan fast de tre nedre.
G020253
Innerbelysning bak
Borttagning av spegelglas
2. För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna) och bänd försiktigt så att glaset lossnar i underkanten.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
4. Ta ut den trasiga glödlampan och byt till en
ny.
214
G020969
1. Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd försiktigt
upp låsklacken på kanten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Ta bort den trasiga glödlampan.
09 Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade med ett antal säkringar.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
09
auktoriserad Volvoverkstad uppsöks för kontroll.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål, eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns av
upprepade gånger föreligger något fel på komponenten. Volvo rekommenderar då att en
``
215
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G007446
Relä/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga med
att ersätta avbränd säkring med en ny som har
samma färg och amperebeteckning.
• 19-36 är av typ "MiniFuse".
• 7-18 är av typ "JCASE" och för att byta
rekommenderas att uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad.
• 1-6 är av typ "Midi Fuse" och får enbart
bytas av en verkstad. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
På insidan av locket finns en tång som underlättar för att dra ut och sätta tillbaka en säkring.
216
09 Underhåll och service
09
G020250
Säkringar
1.
Kylarfläkt
50 A
8.
ABS-ventiler
20 A
16.
Matning till infotainment
40 A
2.
Styrservo (exkl. 1,6 l motor)
80 A
9.
Motorfunktioner
30 A
17.
Vindrutetorkare
30 A
3.
Matning till säkringscentral i
kupé
10.
Fläkt klimatenhet
40 A
18.
60 A
11.
40 A
Matning till säkringscentral i
kupé
60 A
Strålkastarrengörare, elmanövrerat tak, låsbart förvaringsfack och skidlucka
Matning till säkringscentral i
kupé
20 A
Matning till eluppvärmd bakruta
30 A
4.
5.
6.
7.
Element klimatenhet, tillsatsvärmare PTC*
12.
80 A
Glödstift (4-cyl. diesel)
60 A
13.
Startmotorrelä
30 A
Glödstift (5-cyl. diesel)
70 A
14.
Dragkablage*
40 A
ABS-pump
30 A
15.
Elmanövrerat tak
30 A
19.
Reservplats
–
20.
Signalhorn
15 A
21.
Bränsledriven tillsatsvärmare,
kupévärmare*
20 A
Subwoofer
25 A
22.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
217
09 Underhåll och service
09
Säkringar
23.
24.
Motorstyrenhet ECM (5-cyl.
bensin), Transmission (TCM)
(5-cyl auto)
10 A
Transmission (TCM) (4-cyl.
aut.)
15 A
Eluppvärmt bränslefilter,
PTC-element oljefälla (5-cyl.
diesel)
34.
35.
20 A
25.
Reservplats
–
26.
Startlås
15 A
27.
Kompressor för luftkonditionering
10 A
36.
28.
Reservplats
–
29.
Dimljus fram
15 A
30.
Motorstyrenhet ECM (4-cyl
diesel)
3A
31.
Spänningsregulator 4-cyl.
10 A
32.
Insprutningsventiler (bensin),
luftmassemätare och turbokontroll (5-cyl. diesel)
10 A
Lambdasond, vakuumpump
(bensin), motorstyrenhet (5
cyl. diesel), dieselfiltervärmare (4-cyl. diesel)
20 A
33.
218
Tryckvakt klimatanläggning (5
cyl.), tändspolar (bensin),
glödstift och EGR avgasrening (5 cyl. diesel), bränslepump (4-cyl. diesel)
10 A
Motorgivare till ventiler, reläspole luftkonditionering PTCelement oljefälla (bensin),
motorstyrenhet ECM (5- cyl.
diesel), canister (bensin), MAF
luftmassemätare (5-cyl. bensin, 4-cyl. diesel), turbokontroll och EGR avgasrening (4cyl. diesel)
15 A
Motorstyrenhet ECM (exkl. 5cyl. diesel, gaspedalgivare,
lambdasond (5-cyl. diesel))
10 A
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G020601
Relä/säkringscentral i kupé
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna är
placerade under handskfacket. Där finns även
plats för ett antal reservsäkringar. Verktyg för
säkringsbyte finns i relä/säkringscentralen i
motorrummet, se sidan 216.
Byte av säkringar
1. Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in centrumstiftet ca en cm i fästclipsen (1) och
sedan dra ut dessa.
4. Stäng igen säkringscentralen i omvänd
ordningsföljd.
5. Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt,
fäst klädseln med fästclipsen och tryck in
det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då expanderar fästclipsen och håller klädseln på
plats.
2. Vrid de båda vingförsedda skruvarna (som
håller säkringscentralen på plats) (2) motsols så de lossar.
3. Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs. Dra
den mot stolen, till stopp. Fäll ner den helt.
Säkringscentralen kan hakas loss helt.
``
219
09 Underhåll och service
Säkringar
G020246
09
43.
44.
45.
46.
47.
48.
220
Telefon, ljudanlägging,
RTI*, Bluetooth*
SRS-system, motorstyrenhet ECM (5-cyl.)
Eluttag kupé
51.
10 A
10 A
Transmissionsmodul
(TCM), ABS-system
5A
53.
Servostyrning
10 A
54.
Parkeringsassistans,
Xenon*
10 A
55.
Keyless styrenhet
20 A
56.
Fjärrkontroll styrenhet,
Styrenhet siren
10 A
52.
15 A
Belysning kupé, handskfack och insteg
5A
Innerbelysning
5A
Spolare
Tillsatsvärmare för kupé,
bränslefilterrelä eluppvärmning
15 A
15 A
49.
SRS-system
10 A
50.
Reservplats
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57.
Diagnosuttag, bromsljuskontakt
15 A
Helljus höger, extraljus
reläspole
7,5 A
59.
Helljus vänster
7,5 A
60.
Stolsvärme förarsida
15 A
61.
Stolsvärme passagerarsida
15 A
58.
62.
Reservplats
63.
Matning fönsterhiss,
höger bak
–
20 A
09 Underhåll och service
Säkringar
64.
Lampa för dörrlås
5A
79.
Backljus
65.
Infotainment
5A
80.
Reservplats
66.
Styrenhet för infotainment (ICM), klimatanläggning
81.
Matning fönsterhiss,
vänster bak
20 A
Matning fönsterhiss och
dörr, höger fram
25 A
Matning fönsterhiss och
dörr, vänster fram
25 A
Passagerarstol elmanövrerad
25 A
85.
Förarstol elmanövrerad
25 A
86.
Innerbelysning, bagageutrymmesbelysning,
elmanövrerade stolar
5A
67.
Reservplats
68.
Konstantfarthållare
69.
Klimatanläggning, regnsensor, BLIS-knapp
10 A
5A
5A
70.
Reservplats
–
71.
Reservplats
–
72.
Reservplats
–
73.
Konsol för innerbelysning
(OHC) bältespåminnare
bak, autodimspegel
5A
74.
Relä bränslepump
15 A
75.
Reservplats
–
76.
Reservplats
–
77.
Eluttag bagageutrymme,
styrenhet tillbehör (AEM)
78.
Reservplats
82.
–
83.
84.
09
5A
–
15 A
–
221
222
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
224
225
229
234
236
237
244
247
G020924
Allmänt..................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menystruktur – ljudanläggning..............................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menystruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Allmänt
Infotainment
G020245
10
POWER - tryckknapp
Display
Knappsats
MENU - Menysystemet
Navigeringsknappar
224
Snabbval
Ljudanläggningen
Utrustning
Till/från
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer:
POWER (1) startar/stänger av ljudanläggningen. Om ljudanläggningen är aktiv när fjärrnyckeln vrids till läge 0 fortsätter den att vara
aktiv tills fjärrnyckeln dras ur tändningslåset.
Ljudanläggningen startas då automatiskt nästa
gång fjärrnyckeln vrids till läge I.
Menyhantering
En del av infotainmentfunktionerna styrs via ett
menysystem. Den aktuella menynivån visas
högst upp till höger i displayen. Menyalternativen visas i mitten av displayen.
• MENU (4) leder till menysystemet.
• Uppåt/nedåt med navigeringsknappen (5)
stegar mellan menyalternativen.
EXIT - Går ur menysystmet
• ENTER (7) väljer/aktiverar/avaktiverar
ENTER - Väljer/aktiverar/avaktiverar
• EXIT (6) går tillbaka ett steg i menystruk-
Infotainment är ett system där ljudanläggningen och telefonen* har integrerats. Infotainmentsystemet kan enkelt användas med kon1
trollpanelen och med knappsatsen* i ratten, se
sidan 64. I displayen (2) visas meddelanden
och information om den aktuella funktionen.
Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
något av menyalternativen.
turen. Ett långt tryck på EXIT leder ut ur
menysystemet.
Menyalternativen är numrerade och kan även
väljas direkt med knappsatsen (3).
• Performance,
• High Performance* eller
• Premuim Sound*
FM- och AM-radio med RDS samt cd-spelare
ingår dock i alla ljudanläggningar.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
Dolby Surround Pro Logic IIŸ fördelar stereoljudets två kanaler till vänster-, center-, högeroch bakhögtalarna. Ljudåtergivningen blir därför mer verklighetstrogen än normal tvåkanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ och
Dolbyikonen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernas reglage
men justeras automatiskt beroende på bilens
hastighet, se sidan 227.
Val av ljudkälla
Upprepade tryck på AM/FM växlar mellan
FM1, FM2 och AM.
Upprepade tryck på MODE växlar mellan CD,
USB och AUX.
Externa ljudkällor
G019805
Allmänt
VOLUME – Vridknapp
AM/FM – Val av ljudkälla
Med MODE-knappen väljer du vilken extern
ljudkälla du vill använda.
1. Om USB väljs visas Anslut enhet i displayen.
2. Anslut din iPodŸ, mp3-spelare eller USBminne till USB-anslutningen i mittkonsolens förvaringsfack (se föregående bild).
> Texten Laddar visas i displayen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur. Detta tar en stund.
När inläsningen är klar visas spårinformation
på displayen och det är möjligt att välja önskat
spår.
TUNING – Vridknapp
Val av spår kan ske på två sätt:
SOUND – Tryckknapp
1. Vrid TUNING (3) med- eller moturs
Navigeringsknapp – Stationssökning och
menyhantering
2. eller använd navigationsreglagets (4)
höger- eller vänsterknapp för att stega
fram till önskat spår.
AUX-ingång
Använd VOLUME (1) eller knappsatsen i ratten
för att reglera volymen, se sidan 64. Ljudvoly-
USB-ingång*
10
Om du väljer att koppla en iPodŸ, mp3-spelare
eller ett USB-minne till USB-anslutningen kan
du hantera mediat via bilens ljudkontroller.
MODE – Val av ljudkälla, CD, AUX och USB
(t. ex. iPodŸ)1
Volym
1
AUX- och USB-ingångarna ger möjlighet att
koppla in en extern ljudkälla, t. ex. en iPodŸ1
eller mp3-spelare.
USB gäller bara High Performance och Premium Sound. Varumärket iPod tillhör Apple Computer Inc.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
10 Infotainment
Audiofunktioner
Det går även att byta spår med knappsatsen i
ratten.
10
I USB- eller iPodŸ-läge fungerar Infotainmentsystemet på motsvarande sätt som för
cd-spelaren vid uppspelning av musikfiler. För
mer information, se sidan 234.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem som
inte stöds av systemet. För att kunna använda
en mp3-spelare i systemet måste den vara
inställd på läge USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
OBS
Systemet stöder uppspelning av musikfiler i
filformaten mp3, wma och wav. Dock finns
det varianter av dessa filformat som systemet inte stöder. Systemet stöder vidare flertalet iPodŸ-modeller tillverkade 2005 eller
senare. iPodŸ Shuffle stöds inte.
USB-minne
För att underlätta användandet av
USB-minne undvik att lagra annat än musikfiler
på minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller
annat än kompatibla musikfiler.
En iPodŸ laddas och strömförsörjs av
USB-anslutningen via spelarens anslutningskabel. Är spelarens batteri helt urladdat ska det
dock laddas innan den ansluts.
OBS
När iPodŸ används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPodŸ-spelarens egen menystruktur.
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera maximalt 500 mappar och 64 000
filer. Minnet måste minst vara av storleken
256 Mb.
2
226
Premium Sound.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljudinställningar
Justera ljudinställningar
Upprepade tryck på SOUND bläddrar bland
alternativen nedan. Justeringen görs genom
att vrida på TUNING.
• BAS – Basens nivå.
• DISKANT – Diskantens nivå.
• FADER – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• BALANS – Balans mellan höger och vänsFör information om USB och iPodŸ i kombination med Performance audio, se tillbehörsmanualen för USB och iPodŸ Music Interface.
AUX
OBS
OBS
Ljudkvaliteten kan försämras om spelaren
laddas när ljudanläggningen är i AUX-läge.
Undvik i så fall att ladda spelaren.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna
exempelvis cd-spelaren. Om den externa ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten
försämras. Förhindra detta genom att justera
AUX-ingångens volym.
ter högtalare.
• SUB-BAS* – Nivå för bashögtalare. Subbasen måste aktiveras innan justering är
möjlig, se under rubriken Aktivera/avaktivera sub-bas nedan.
• CENTER2 – Nivå för centerhögtalare. Trekanalsstereo eller Pro Logic IIŸ måste aktiveras innan justering är möjlig, se under
10 Infotainment
Audiofunktioner
rubriken Aktivera/avaktivera surround-ljud
nedan.
• SURROUND2 – Nivå för surround. Pro
Logic IIŸ måste aktiveras innan justering är
möjlig, se under rubriken Ljudinställningar
nedan.
Aktivera/avaktivera sub-bas
• Tryck MENU och därefter ENTER.
• Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
• Stega till Sub-bas och tryck ENTER.
G021216
Surround2
Surround-inställningarna styr rymdupplevelsen av ljudet. Inställningar
och aktivering/avaktivering görs
separat för varje ljudkälla.
DolbyŸ-ikonen i displayen visar att Dolby Pro
Logic IIŸ är aktivt. Det finns tre olika inställningar för surround-ljudet:
• Dolby Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – 2-kanalsstereo.
2
3
4
5
Aktivera/avaktivera surround-ljud
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
frekvenser kan väljas med vänster/höger
på navigeringsknappen.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
6. Spara med ENTER eller avsluta med
EXIT.
3. Stega till Surround FM…, Surround
AM…, Surround CD…eller Surround
AUX… och tryck ENTER.
Automatisk volymkontroll5
II3,
4. Stega till Dolby Pro Logic
3kanalsstereo eller Av och tryck ENTER.
10
Automatisk volymkontroll innebär att ljudvolymen ökar med bilens hastighet. Tre nivåer kan
väljas: Låg, Medium och Hög.
Justera automatisk volymkontroll
Equalizer fram/bak4
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Med equalizern kan ljudnivån för olika frekvensband justeras separat.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
Justera equalizer
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Automatisk volymkontroll…
och tryck ENTER.
2. Stega till Ljudinställningar… och tryck
ENTER.
4. Stega till Låg, Medium eller Hög och tryck
ENTER.
3. Stega till Equalizer fram… eller Equalizer
bak… och tryck ENTER.
Automatiska ljudinställningar
4. Pelaren i displayen visar ljudnivån för det
aktuella frekvensbandet.
5. Justera nivån med TUNING (4) eller upp/
ner med navigeringsknappen. Ytterligare
Kupéns akustiska egenskaper förändras när
hastigheten ökar eller när taket öppnas. För att
ge bästa möjliga ljud anpassas därför ljudets
karaktär automatiskt till dessa situationer. Den
anpassning som sker när taket öppnas är helautomatisk.
Premium Sound.
Finns inte i AM- och FM-läge.
Vissa audionivåer.
Ej Performance Sound.
``
227
10 Infotainment
Audiofunktioner
Optimal ljudåtergivning
10
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t. ex. bas, diskant och equlizer* är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
228
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssökning
Radiofunktionernas reglage
Förvalslagring
Automatisk stationssökning
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
G019806
2. Gör ett kort tryck på
FM/AM – Val av frekvensband
Förvalsknappar
TUNING – Vridknapp för stationssökning
SCAN – Scanning
Navigeringsknapp – Stationssökning och
menyhantering
EXIT – Avbryt pågående funktion
AUTO – Automatisk förvalslagring
eller
.
Tio förval kan sparas per frekvensband. FM har
två minnesbanker för förval: FM1 och FM2.
Förvalen väljs med förvalsknapparna (2) eller
med knappsatsen i ratten.
Manuell stationssökning
Manuell förvalslagring
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
1. Ställ in en station.
2. Justera frekvensen genom att vrida
TUNING (3).
2. Håll en av förvalsknapparna intryckt tills
meddelandet Stationen sparad visas i
displayen.
En station kan även ställas in med ett långt
eller
. Eller med knappsatsen i
tryck på
ratten:
Håll inne
eller
på navigeringsknappen tills den önskade frekvensen
visas i displayen.
Medan frekvenspelaren fortfarande syns i displayen kan sökningen göras med korta tryck på
eller
.
10
Automatisk förvalslagring
AUTO (7) söker de tio starkaste radiostationerna och förvalslagrar dem automatiskt i en
separat minnesbank. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
Starta automatisk förvalslagring
1. Välj frekvensband med AM/FM (1).
2. Håll AUTO (7) intryckt tills Autolagring
visas i displayen.
När Autolagring inte längre visas i displayen
är lagringen klar. Radion försätts i autoläge och
Av visas i displayen. De automat-lagrade förvalen kan nu väljas direkt med förvalsknapparna (2).
Avbryta automatisk förvalslagring
Tryck EXIT (6).
``
229
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Välja autolagrat förval
Scanning
Genom att försätta radion i autoläge kan de
automatiskt lagrade förvalen användas.
SCAN (4) söker automatiskt igenom ett frekvensband efter starka stationer. När en station
hittats spelas den i ca 8 sekunder, därefter fortsätter sökningen.
1. Tryck kort AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp (2).
> Radion stannar i autoläge ända tills ett
kort tryck på AUTO (7), EXIT (6) eller
AM/FM (1) avbryter.
Lagra automatlagrade förval i annan
minnesbank
Ett automatiskt lagrat förval kan överföras till
minnesbankerna för FM eller AM.
1. Tryck kort på AUTO (7).
> Auto visas i displayen.
2. Tryck på en förvalsknapp.
3. Tryck på den förvalsknapp där förvalet ska
lagras och håll den intryckt tills meddelandet Stationen sparad visas i displayen.
> Radion går ur autoläget och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
230
Aktivera/avaktivera Scan
1. Välj frekvensband med AM/FM.
2. Tryck SCAN för att aktivera.
> SCAN visas i displayen. Avsluta med
SCAN eller EXIT.
Förvalslagra en funnen station
Medan SCAN är aktiv kan en önskad station
förvalslagras.
Tryck på en förvalsknapp och håll den
intryckt tills meddelandet Stationen
sparad visas i displayen.
> Scanningen avbryts och den lagrade
stationen kan väljas som ett förval.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS länkar samman FMsändare i nätverk. En FM-sändare i ett sådant
nätverk sänder information som ger en
RDS-radio bl.a. följande funktioner:
• Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
• Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
• Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
bara valda delar av dess funktionalitet.
Programfunktioner
Radion kan i FM-läge söka efter radiostationer
med vissa programinriktningar. Om en önskad
programinriktning hittas, kan radion byta station och pågående ljudkälla avbrytas. Om t.ex.
cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge.
Den avbrytande sändningen spelas med en
förinställd ljudvolym, se sidan 233. Radion
återgår till föregående ljudkälla och ljudvolym
när den inställda programinriktningen slutar
sändas.
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (Nyheter), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och programtyper lägst.
För ytterligare inställningar av programavbrott,
se EON och REG se sidan 232. Programfunktionerna ändras med hjälp av menysystemet,
se sidan 224.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Återgång till den avbrutna ljudkällan
4. Stega till TP och tryck ENTER.
Tryck EXIT för att återgå till den avbrutna ljudkällan.
5. Stega till TP-station… och tryck ENTER.
> Antingen visas TP från nuv. station
eller TP från alla stationer i displayen.
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Larm kan
inte avbrytas tillfälligt eller avaktiveras. Meddelandet LARM! visas i displayen när ett larmmeddelande sänds ut.
Trafikinformation – TP
G021220
Funktionen bryter för trafikinformation som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk. TP visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda
stationen kan sända trafikinformation visas
i displayen.
Aktivera/avaktivera TP
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
6. Tryck ENTER.
1. Välj en FM-station.
Aktivera/avaktivera TP-sökning
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
TP-sökning är användbar vid längre resor när
annan ljudkälla än radion spelar. Funktionen
söker då automatiskt efter trafikinformation
inom olika RDS-nätverk.
3. Stega till TP och tryck ENTER.
4. Stega till TP-sökning och tryck ENTER.
5. Tryck ENTER.
Nyheter
Programtyper – PTY
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
1. Välj en FM-station.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
G021221
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den inställda (nuvarande) stationen eller
alla stationer.
Funktionen bryter för nyhetssändningar som sker inom en inställd stations RDS-nätverk. Meddelandet
Nyheter visar att funktionen är aktiv.
Aktivera/avaktivera nyheter
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Nyheter och tryck ENTER.
10
3. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
4. Stega till Nyhetsstation… och tryck
ENTER.
> Antingen visas Tryck ENTER för
nyheter från nuvarande station
enbart. eller Nyheter fr. alla
stationer i displayen.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till TP och tryck ENTER.
TP från nuvarande station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast den
inställda (nuvarande) stationen eller alla stationer.
Med PTY-funktionen kan olika programtyper, t.ex. Popmusik och
Klassisk musik väljas.
PTY-symbolen visar att funktionen är
aktiv. Funktionen bryter för programtyper som
sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
G021222
Larm
Nyheter från nuvarande station/alla
stationer
Aktivera/avaktivera PTY
1. Välj FM1 eller FM2 med FM/AM.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
``
231
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
Visning av programtyp
Automatisk frekvensuppdatering – AF
4. Stega till Välj PTY… och tryck ENTER.
> En lista över programtyper visas:
Aktualiteter, Information osv. Funktionen PTY aktiveras genom att välja
programtyper och avaktiveras genom
att nollställa alla PTY:er.
Den nuvarande stationens programtyp kan
visas i displayen.
AF-funktionen väljer en av de starkaste sändarna för en inställd station. Ibland behöver
radion söka igenom hela FM-bandet för att
finna en stark sändare. Då tystnar radion och
PI-sökning EXIT för att avbryta. visas i displayen.
5. Välj önskade programtyper eller Nollställ
alla PTY:er…
OBS
Alla radiostationer stödjer inte denna funktion.
Aktivera/avaktivera AF
Aktivera/avaktivera visning
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till PTY och tryck ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Visa PTY och tryck ENTER.
3. Stega till AF och tryck ENTER.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
Radiotext
Regionala radioprogram – REG
3. Stega till PTY och tryck ENTER.
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen kan visas i displayen.
Funktionen gör att radion fortsätter
att lyssna till en regional sändare
fastän dess signalstyrka är låg.
Regional visar att funktionen är
aktiv. Regionalfunktionen är normalt avaktiverad.
Sök PTY
Denna funktion söker igenom hela frekvensbandet efter vald programtyp.
4. Stega till Sök PTY och tryck ENTER.
Om radion hittar någon av de valda programtyperna, visas > i displayen. Ett tryck med navigeringsknappen
söker då vidare efter en
annan sändning av de valda programtyperna.
Aktivera/avaktivera radiotext
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Radiotext och tryck ENTER.
G021223
1. Aktivera PTY.
Aktivera/avaktivera REG
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Regional och tryck ENTER.
232
10 Infotainment
Radiofunktioner
Enhanced Other Networks – EON
Återställning av RDS-funktioner
EON-funktionen är särskilt användbar i storstadsområden med många regionala radiostationer. Den låter avståndet mellan bilen och
radiostationens sändare styra när programfunktionerna ska avbryta pågående ljudkälla.
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
• Lokal – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsen1 – avbryter om stationens sändare är långt bort, även om signalen är brusig.
• Av – avbryter inte för programinriktning
från andra sändare.
Aktivera/avaktivera EON
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
10
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till Återställ allt… och tryck
ENTER.
Volymkontroll programtyper
De avbrytande programinriktningarna hörs
med den volym som valts för respektive programinriktning. Om ljudnivån justeras under
programavbrottet, sparas den nya nivån till
nästa programavbrott.
2. Stega till Avancerade radioinst… och
tryck ENTER.
3. Stega till EON… och tryck ENTER.
4. Stega till Lokal, Avlägsen eller Av och
tryck ENTER.
1
Fabriksinställning
233
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernas reglage
10
Starta uppspelning (cd-växlare*)
Ljudfiler*
Om en cd-position med en musik-cd redan är
vald när ljudanläggningen aktiveras startas
uppspelningen automatiskt. Byt annars till
cd-växlar-läge med MODE och välj en skiva
med sifferknapparna 1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
Cd-spelaren stödjer även ljudfiler av formaten
mp3 och wma.
OBS
Vissa kopieringsskyddade ljudfiler kan inte
läsas av spelaren.
G019807
Mata in en cd
Navigeringsknapp – Snabbspolning, val av
spår och menyhantering
Positionsval i cd-växlare*
In- och utmatning av cd
In- och utmatningsöppning för cd
MODE – Val av ljudkällorna CD eller AUX*
TUNING – Vridknapp för val av spår
Starta uppspelning (cd-spelare)
Om en musik-cd finns i spelaren när ljudanläggningen är i cd-läge startas uppspelningen
automatiskt. Mata annars in en skiva och byt
till cd-läge genom att trycka på MODE.
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
1. Välj en tom position med sifferknapparna
1–6 eller upp/ner på navigeringsknappen.
> En tom position markeras i displayen.
Texten Sätt i skiva visar att en ny skiva
kan matas in. Cd-växlaren kan innehålla
upp till 6 cd-skivor.
2. Mata in en cd i cd-växlaren.
Utmatning av cd
En cd stannar i utmatat läge ca 12 sekunder.
Därefter matas den åter in i spelaren som fortsätter uppspelningen.
Mata ut enstaka skivor med ett tryck på utmatningsknappen
.
Mata ut alla skivor med ett långt tryck på
utmatningsknappen. Hela magasinet töms,
skiva för skiva. Meddelandet Mata ut alla
visas i displayen.
Paus
När volymen sänks helt stannar cd-spelaren.
När volymen höjs startar den igen.
När en cd med ljudfiler matas in i spelaren läses
skivans katalogstruktur in. Beroende av skivans kvalitet kan det dröja en stund innan uppspelningen startar.
Navigering och uppspelning
Om en skiva med ljudfiler finns i cd-spelaren
visas skivans katalogstruktur med ENTER.
Navigering i katalogstrukturen görs på samma
sätt som i ljudanläggningens menystruktur.
och kataloger har
Ljudfiler har symbolen
symbolen
. Uppspelning av ljudfiler startas
med ENTER.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätts
uppspelningen av de andra filerna i just den
katalogen. Byte av katalog sker automatiskt
när alla filer i aktuell katalog har spelats upp.
Tryck vänster/höger på navigeringsknappen
om displayens bredd inte räcker till för att visa
hela ljudfilens namn.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Snabbspola/byta cd-spår och ljudiler
Korta tryck höger/vänster på navigeringsknappen stegar bland cd-spår/ljudfiler. Långa
tryck spolar cd-spår/ljudfiler. TUNING (eller
knappsatsen i ratten) kan även användas för
detta ändamål.
Skanna cd
Funktionen spelar de första 10 sekunderna av
varje cd-spår/ljudfil. Tryck SCAN för att aktivera. Avbryt med EXIT eller SCAN för att fortsätta uppspelningen av det aktuella cd-spåret/
ljudfilen.
Slumpval
Funktionen spelar spåren i slumpvis ordning.
Det går att stega mellan de slumpvalda cdspåren/ljudfilerna på vanligt sätt.
OBS
Stegning mellan slumpvalda cd-spår fungerar endast på aktuell skiva.
Displayen visar olika meddelanden beroende
på vilken slumpvalsfunktion som har valts:
• RANDOM betyder att spåren från endast
en musik-cd spelas
• RND ALL betyder att alla spår på samtliga
• RANDOM FOLDER betyder att ljudfilerna
i en katalog på aktuell cd spelas.
Aktivera/avaktivera (cd-spelare)
3. Stega till En skiva eller Mapp och tryck
ENTER.
När en annan cd väljs avaktiveras funktionen.
10
Om en vanlig musik-cd spelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
Skivtext
2. Stega till Random och tryck ENTER.
Om titelinformation finns på en musik-cd kan
den visas i displayen1.
Om en skiva med ljudfiler spelas:
Aktivera/avaktivera
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
1. Starta uppspelning av en cd.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
2. Tryck MENU och därefter ENTER.
3. Stega till Mapp eller Skiva och tryck
ENTER.
3. Stega till Skivtext och tryck ENTER.
Aktivera/avaktivera (cd-växlare)
Användande av cd-skivor med dålig kvalitet
kan medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Om en vanlig musik-cdspelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
3. Stega till En skiva eller Alla skivor och
tryck ENTER.
Valet Alla skivor gäller endast de musik-cd
som finns i växlaren.
Cd-skivor
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att
cd-spelaren skadas.
Om en cd med ljudfiler spelas:
1. Tryck MENU och därefter ENTER.
2. Stega till Random och tryck ENTER.
musik-cd i cd-växlaren spelas.
1
Gäller cd-växlaren.
235
10 Infotainment
Menystruktur – ljudanläggning
Översikt
10
FM-meny
1. AUX-volym
1. Nyheter
2. Nyheter
2. TP
3. TP
3. PTY
4. Ljudinställningar*
4. Radiotext
5. Avancerade radioinställningar
6. Ljudinställningar*
AM-meny
1. Ljudinställningar*
Cd-meny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar*
Cd-växlarmeny
1. Slumpval
2. Nyheter
3. TP
4. Skivtext
5. Ljudinställningar*
236
AUX-meny
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Översikt - Telefonsystemets delar
2
3
10
4
1
5
G019841
6
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Telefonsystemets delar
10
1. Antenn
2. Knappsats i ratten
Nödsamtal
Med knappsatsen kan de flesta av telefonsystemets funktioner användas, se sidan 239.
Ringa nödsamtal
3. Mikrofon
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
SIM-kort
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns täckning hos någon GSM-operatör.
1. Aktivera telefonen.
3. Tryck ENTER.
4. Kontrollpanel i mittkonsol
5. Sekretesslur
6. SIM-kortsläsare
Allmänt
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda sekretessluren, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad utför service på telefonsystemet.
238
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
IDIS
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen kan fokuseras på körningen. Inkommande
telefonsamtal och SMS kan fördröjas
5 sekunder innan de kopplas upp. Missade
samtal visas i displayen. IDIS kan kopplas bort
i menyfunktion 5.5, se sidan 244.
G020244
Samtliga telefonfunktioner (utom samtalsvolymen) kan styras från kontrollpanelen.
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålls av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta nätoperatören.
OBS
Den inbyggda telefonen kan inte läsa SIMkort av typen enbart 3G. Kombinerade 3G/
GSM-kort fungerar. Kontakta din nätverksoperatör om du behöver byta SIM-kort.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
SIM-kortsdubbletter
Telefonens reglage
Knappsats i ratten
Många nätoperatörer erbjuder ett extra SIMkort till samma telefonnummer. Det extra SIMkortet kan användas i bilen.
10
Ditsättning av SIM-kort
1. Stäng av telefonen och öppna handskfacket.
G019809
3. Placera SIM-kortet i hållaren med metallytan synlig. Det fasade hörnet på SIM-kortet
ska passa SIM-kortshållarens fasning.
4. Tryck försiktigt in SIM-kortshållaren.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Menyhantering
Hur telefonfunktionerna kontrolleras med
menysystemet beskrivs på sidan 244.
VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym från
radio etc. under samtal
Siffer- och bokstavsknappar
Trafiksäkerhet
MENU – Öppnar huvudmenyn
Delar av menysystemet för telefonen är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h.
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, raderar
inmatade tecken
Navigeringsknapp – Stegar i menyer och
teckenrader
ENTER – Accepterar samtal. Ett knapptryck visar senast slagna nummer
G020243
2. Dra ut SIM-kortshållaren ur SIM-kortsläsaren, se bild på sidan 238.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna. För att styra
ljudanläggningen måste telefonen vara i beredskapsläge (standby).
ENTER – Fungerar på samma sätt som i
kontrollpanelen
EXIT – Fungerar på samma sätt som i kontrollpanelen
Samtalsvolym – Höjning/sänkning
Navigeringsknappar – Stegar i menyer
PHONE – Till/från och beredskapsläge
(standby)
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Till/från
Aktivera från beredskapsläge
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i displayen. Om fjärrnyckeln vrids till läge 0 när telefonen är i ett av dessa lägen, återgår telefonen
automatiskt till samma läge nästa gång fjärrnyckeln vrids till läge I eller II.
Aktivera telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan bara användas när telefonen är i aktivt läge.
1. Tryck PHONE.
2. Ange PIN-kod (om nödvändigt) och tryck
ENTER.
Avaktivera telefonsystemet
När telefonsystemet är avaktiverat går det inte
att ta emot några samtal.
Håll PHONE intryckt tills telefonen avaktiveras.
Samtalshantering
Om sekretessluren är lyft när ett telefonsamtal
påbörjas, kommer ljudet ut i handsfreesystemet. För att växla mellan sekretesslur och
handsfree under samtal, se sidan 242.
Ringa upp
1. Aktivera telefonsystemet (om nödvändigt).
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 242.
Ringa under pågående samtal
1. Parkera samtalet.
2. Slå numret till nästa samtalspart.
För autosvar, se menyalternativ 4.3, se
sidan 244.
Starta konferenssamtal
Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Sätta telefonen i beredskapsläge
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Stega till Parkera eller Återta och tryck
ENTER.
2. Stega till Växla och tryck ENTER.
Avvisa samtal
Tryck PHONE.
1. Tryck MENU eller ENTER.
Ta emot samtal
Avsluta samtal
Parkera/återta samtal
Växla mellan samtalsparter
I beredskapsläge kan ljudanläggningen vara
igång samtidigt som samtal tas emot. I beredskapsläge går det däremot inte att ringa ut.
Telefonen måste vara i aktivt läge innan den
kan sättas i beredskapsläge.
displayen visas Svara?. Det går att avvisa eller
ta emot samtalet på vanligt vis. Om det inkommande samtalet tas emot parkeras det föregående.
3. Tryck ENTER eller lyft luren. Lossa luren
genom att trycka den neråt.
Beredskapsläge (standby)
240
Tryck PHONE.
Tryck EXIT eller lägg på luren.
Tryck EXIT.
Väntande samtal
Om ytterligare telefonsamtal inkommer under
pågående telefonsamtal hörs två tonstötar. I
1. Tryck MENU eller ENTER.
Ett konferenssamtal består av minst tre samtalsparter som kan prata med varandra. Efter
att ett konferenssamtal har påbörjats kan inga
fler parter anslutas. Alla pågående samtal
avslutas om ett konferenssamtal avslutas.
1. Starta två telefonsamtal.
2. Tryck MENU eller ENTER.
3. Stega till Sammankoppla och tryck
ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Ljudvolym
Telefonen använder högtalaren i förardörren.
Samtalsvolym
Samtalsvolymen regleras
med rattens knappsats.
Om sekretessluren används
regleras ljudvolymen med en
ratt på sidan av luren.
2. Tryck 1 för mellanrum. Om två tecken ska
skrivas med samma knapp i en följd,
tryck * eller vänta några sekunder.
Knapp
Trycks in kort om två tecken
ska skrivas efter varandra
med samma knapp.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Knapp
Funktion
10
[email protected]*#&$£/%
Funktion
Växla mellan versaler och
gemener.
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Ljudanläggningens ljudvolym
Ljudvolymen sänks tillfälligt under ett telefonsamtal. När samtalet avslutas återgår ljudvolymen till den ursprungliga. Om volymen regleras
under samtalets gång bibehålls den nya ljudnivån när samtalet avslutas. Ljudet kan också
stängas av automatiskt vid telefonsamtal, se
meny 5.4.3 på sidan 246. Funktionen gäller
endast för Volvos integrerade telefonsystem.
abc2äåàæç
Textinmatning
mno6ñöòØ
Textinmatingen görs med telefonens knappsats.
pqrs7ß
def3èé
ghi4ì
jkl5
Nummerhantering
Ringa senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren.
1. Tryck ENTER.
2. Stega till ett nummer och tryck ENTER.
Telefonbok
1. Tryck på den knapp som är märkt med
önskat tecken, en gång för knappens första tecken, två gånger för det andra o.s.v.,
se tabellen.
tuv8üù
Om telefonboken innehåller en påkallande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen. Kontaktuppgifter kan lagras på SIMkortet och i telefonen.
Lagra kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU.
wxyz9
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Lägg till och tryck ENTER.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
4. Mata in ett namn och tryck ENTER.
10
5. Mata in ett nummer och tryck ENTER.
6. Stega till SIM-kort eller Telefon och tryck
ENTER.
Söka kontakter i telefonboken
Pil neråt på navigeringsknappen istället för
MENU leder direkt till menyn Sök.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
6. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
5. Stega till den post som ska raderas och
tryck ENTER.
7. Stega till en post och tryck ENTER.
6. Stega till Radera och tryck ENTER.
Radera alla kontakter
1. Tryck MENU.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
Ange om nödvändigt telefonkoden. Den fabriksinställda koden är 1234.
5. Stega till en post och tryck ENTER.
Snabbuppringning
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
En siffra på knappsatsen (1–9) kan användas
som kortnummer till en kontakt i telefonboken.
1. Tryck MENU.
3. Stega till Kopiera alla och tryck ENTER.
4. Stega till SIM till telefon eller Telefon till
SIM och tryck ENTER.
Radera kontakter i telefonboken
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Sök och tryck ENTER.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
8. Håll in EXIT för att gå ur menysystemet.
Ringa med snabbuppringning
Tryck kort på önskad knapp i knappsatsen
följt av ENTER.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Töm SIM eller Töm telefon och
tryck ENTER.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
242
4. Skriv begynnelsebokstaven i den post som
söks och tryck ENTER, eller tryck endast
ENTER.
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Snabbuppring och tryck
ENTER.
4. Stega till Välj nummer och tryck ENTER.
5. Stega till den siffra där kortnumret ska lagras och tryck ENTER.
OBS
När telefonen har slagits på tar det en stund
innan snabbuppringning kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste valet
Snabbuppringning vara aktiverat i menyn
Telefonbok, se sidan 245.
Uppringning från telefonbok
1. Tryck MENU.
2. Stega till Telefonbok och tryck ENTER.
> Alla kontakter i telefonbokens minne
visas. Antalet visade kontakter kan
minskas genom att en del av den sökta
kontaktens namn matas in.
3. Stega till en kontakt och tryck ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
OBS
Tryck ENTER för att ringa upp.
SMS – Short message service
Läsa SMS
1. Tryck MENU.
OBS
Håll in önskad bokstav/knapp i knappsatsen i ca 2 sekunder för att nå motsvarande
bokstav i telefonboken.
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga. En del funktioner kan bara användas om ett samtal är parkerat.
2. Stega till Meddelanden och tryck
ENTER.
3. Stega till Läsa och tryck ENTER.
4. Stega till ett meddelande och tryck
ENTER.
> Meddelandets text syns i displayen.
Ytterligare val fås genom att trycka
ENTER. Håll in EXIT för att komma ur
menysystemet.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få fram
numret i displayen. Skriv upp det och spara det
på ett säkert ställe.
Specifikationer
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
250A
Tryck MENU eller ENTER för att komma till
samtalsmenyn och stega till ett av följande val:
Skriva och skicka
SMS (Short Message Service)
Ja
1. Tryck MENU.
1. Sekretess/Sekretess av – Sekretessläge.
2. Stega till Meddelanden och tryck
ENTER.
Data/Fax
Nej
2. Parkera/Återta – Återuppta eller parkera
pågående samtal.
3. Stega till Skriv nytt och tryck ENTER.
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
4. Skriv text och tryck ENTER.
3. Handsfree/Lur – Använd handsfree eller
sekretesslur.
5. Stega till Skicka och tryck ENTER.
4. Telefonbok – Visa telefonboken.
6. Ange ett telefonnummer och tryck
ENTER.
10
A
Antal minnesplatser på SIM-kortet varierar beroende på typ
av SIM-kort.
5. Sammankoppla – Konferenssamtal (tillgänglig om fler än tre parter är anslutna)
6. Växla – Växla mellan två samtal. (tillgänglig
om högst tre parter är anslutna).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
Telefonmeny
10
1.
Snabbuppring
4.6.3.
Inget svar
Samtalslogg
2.4.1.
Aktiv
4.6.4.
Ej nåbar
1.1.
Missade samtal
2.4.2.
Välj nummer
4.6.5.
Faxanrop
1.2.
Mottagna samtal
2.5.
Töm SIM
4.6.6.
Dataanrop
1.3.
Utgående samt.
2.6.
Töm telefon
4.6.7.
Upphäv alla
1.4.
Radera lista
2.7.
Minnesstatus
1.5.
2.
244
2.4.
5.
Tlf.Inställn.
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
3.1.
Läs
5.1.1.
Automatisk
1.4.3.
Mottagna samt.
3.2.
Skriv
5.1.2.
Manuell
1.4.4.
Utgående samt.
3.3.
Medd.inställn.
3.
5.1.
Meddelanden
5.2.
Operatör
SIM-säkerhet
Samtalslängd
3.3.1.
SMSC-nummer
5.2.1.
På
1.5.1.
Senaste samtal
3.3.2.
Giltighetstid
5.2.2.
Av
1.5.2.
Antal samtal
3.3.3.
Meddelan.typ
5.2.3.
Automatisk
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
4.
5.3.
Samtalsalt.
Byta kod
4.1.
Sänd nummer
5.3.1.
PIN-kod
Telefonbok
4.2.
Samtal väntar
5.3.2.
Telefonkod
2.1.
Lägg till
4.3.
Autosvar
2.2.
Sök
4.4.
Autom. återuppringning
5.4.1.
Ringvolym
2.3.
Kopiera alla
4.5.
Telefonsvararnummer
5.4.2.
Ringsignal
2.3.1.
SIM till telefon
4.6.
Vidarekoppling
5.4.3.
Dämpa radio
2.3.2.
Telefon till SIM
4.6.1.
Alla samtal
5.4.4.
Meddel.pip
4.6.2.
Vid upptaget
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5.4.
5.5.
Ljud
IDIS
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
5.6
Fabrikinst.
Beskrivning av menyalternativ
1. Samtalslogg
1.1. Missade samtal
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.2. Mottagna samtal
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgående samtal
Lista med tidigare uppringda nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
1.5.2.
Antal samtal
3. Meddelanden
1.5.3.
Sammanlagd tid
3.1. Läs
1.5.4.
Nollställ tid
Inkomna textmeddelanden. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
2. Telefonbok
2.1. Lägg till
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken, se sidan 241.
2.2. Sök
Sök efter namn i telefonboken.
2.3. Kopiera alla
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och namn
till telefonens minne.
1.4. Radera lista
2.3.1.
Från SIM- till telefonminne
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
2.3.2.
Från telefon- till SIM-minne.
2.4. Snabbuppringning
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal borttagna
Nummer som är lagrade i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
1.4.3.
Mottagna samtal borttagna
2.5. Töm SIM
1.4.4.
Uppringda samtal borttagna
Radera hela minnet i SIM-kortet.
2.6. Töm telefon
1.5. Samtalslängd
Radera hela minnet i telefonen.
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet. För nollställning av samtalsmätare, se meny 1.5.4.
2.7. Minnesstatus
1.5.1.
Senaste samtal
Visa hur många minnesplatser som är upptagna i SIM-kortet respektive telefonen. I tabellen visas hur många av det totala antalet platser
som är upptagna, t.ex. 100 (250).
10
3.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
3.3. Meddelandeinställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral som skall överföra meddelandena
samt hur länge de ska lagras i meddelandecentralen. Kontakta nätoperatören för information om meddelandeinställningar. Inställningarna bör normalt inte ändras.
3.3.1.
SMSC-nummer
3.3.2.
Giltighetstid
3.3.3.
Meddelandetyp
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Visa eller dölj eget telefonnummer för samtalsparten. Kontakta nätoperatören för permanent
dolt nummer.
4.2. Samtal väntar
Ta emot ett meddelande om att samtal väntar
under pågående samtal.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
10 Infotainment
Menystruktur – telefon*
4.3. Autosvar
10
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
4.4. Autom. återuppringning
Ringer automatiskt upp ett tidigare upptaget
nummer.
5.1.2.
Manuell
5.2. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.2.1.
På
Lagrar nummer till telefonsvararen.
5.2.2.
Av
4.6. Vidarekoppla
5.2.3.
Automatisk
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
5.3. Ändra koder
4.5. Telefonsvararnummer
4.6.1.
Alla samtal
Inställningen gäller endast under aktuellt samtal
Ändra PIN- eller telefonkoden. Skriv upp och
spara koderna på ett säkert ställe.
5.3.1.
PIN-kod
5.3.2.
Telefonkod.
4.6.2.
Vid upptaget
4.6.3.
Inget svar
Den fabriksinställda telefonkoden 1234
används vid första ändringstillfället.
4.6.4.
Ej nåbar
5.4. Ljud
4.6.5.
Faxanrop
5.4.1.
4.6.6.
Dataanrop
Reglera volymen på ringsignalen.
4.6.7.
Upphäv alla
5.4.2.
Volym.
Ringsignal.
Det finns sju olika ringsignaler.
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens grundläge.
5.1.1.
246
Automatisk
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5.4.3.
Dämpa radio. On/off
5.4.4.
Meddelande-pip
5.5. IDIS
Om IDIS-funktionen kopplas bort fördröjs inte
inkommande samtal oavsett körsituation.
5.5. Fabriksinst.
Återgår till systemets fabriksinställningar.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Allmänt
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare eller på
www.volvocars.com för att få information
om kompatibla telefoner.
Menyer och reglage
G029503
Menyerna styrs från kontrollpanelen i mittkonsolen (3), se sidan 239.
Systemöversikt.
Att komma igång
Menyerna styrs från mittkonsolen och knappsatsen i ratten. För allmän information om
menyhantering, se sidan 244.
Mobiltelefon
Mikrofon
Mittkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon som är utrustad med
BluetoothTM kan anslutas trådlöst till ljudanläggningen. Ljudanläggningen fungerar då
som handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner. Mikrofon
finns i takkonsolen (2). Mobiltelefonen kan hanteras från sina knappar oavsett om den är
ansluten eller inte.
Aktivera/avaktivera
Ett kort tryck på PHONE aktiverar handsfreefunktionen. Texten TELEFON högst upp i displayen visar att den är i telefonläge. Symbolen
visar att handsfree-funktionen är aktiv.
Ett långt tryck på PHONE avaktiverar handsfree-funktionen och kopplar ifrån en ansluten
telefon.
gången mobiltelefonen ansluts, följ instruktionerna nedan:
Alternativ 1 - via bilens menyssystem
10
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synlig via
BluetoothTM, se mobiltelefonens manual
eller www.volvocars.com.
2. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menyvalet Lägg till telefon visas i displayen. Om en eller flera mobiltelefoner
redan har registrerats visas även dessa.
3. Välj Lägg till telefon.
> Ljudanläggningen söker efter mobiltelefoner i närheten. Sökningen tar ungefär
30 sekunder. De mobiltelefoner som hittas anges med sina respektive
BluetoothTM-namn i displayen. Handsfree-funktionens BluetoothTM-namn
visas i mobiltelefonen som My Car.
4. Välj en av mobiltelefonerna i ljudanläggningens display.
5. Mata in sifferserien som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Ansluta mobiltelefon
Anslutningen av en mobiltelefon sker på olika
sätt beroende på om mobiltelefonen har varit
ansluten tidigare eller inte. Om det är första
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
Alternativ 2 - via telefonens menyssystem
Ringa upp
1. Aktivera handsfree-funktionen med
PHONE. Om det finns en telefon uppkopplad, koppla ifrån den redan kopplade telefonen.
1. Säkerställ att texten TELEFON visas högst
är
upp i displayen och att symbolen
synlig.
2. Sök med mobiltelefonens BluetoothTM, se
mobiltelefonens manual.
3. Välj My Car i lista över funna enheter i din
mobiltelefon.
4. Mata in PIN-koden '1234' i mobiltelefonen
när du uppmanas ange PIN-kod.
2. Slå önskat nummer eller använd telefonboken, se sidan 250.
3. Tryck ENTER.
Samtalet avbryts med EXIT.
Koppla ifrån mobiltelefonen
5. Välj att ansluta till My Car från mobiltelefonen.
Automatisk frånkoppling sker om mobiltelefonen kommer utom ljudanläggningens räckhåll.
För mer information om anslutning, se
sidan 249.
Mobiltelefonen registreras och ansluts automatiskt till ljudanläggningen medan texten
Synkroniserar visas i displayen. För mer
information om hur mobiltelefoner registreras,
se sidan 249.
Manuell frånkoppling sker genom att avaktivera handsfree-funktionen med ett långt tryck
på PHONE. Handsfree-funktionen avaktiveras
även när motorn stängs av eller när dörren
öppnas1.
När anslutningen är upprättad visas symbolen
och mobiltelefonens BluetoothTM-namn i
displayen. Nu kan mobiltelefonen styras från
ljudanläggningen.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
OBS
Vissa mobiltelefoner kräver att övergången
från handsfree bekräftas från mobiltelefonens knappsats.
1
248
Gäller Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Samtalshantering
Inkommande samtal
Samtal tas emot med ENTER även om ljudanläggningen är i t.ex. cd- eller FM-läge. Avvisa
eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande samtal tas emot automatiskt. Aktivera/avaktivera
under Telefonmeny Telefoninställningar
Samtalsalternativ Autosvar.
Samtalsmeny
Tryck MENU eller ENTER under pågående
samtal för att få tillgång till följande funktioner:
• Mikrofon av – ljudanläggningens mikrofon
tystas.
• Koppla samtal till mobil – samtalet flyttas
till mobiltelefonen.
OBS
För vissa mobiltelefoner bryts anslutningen
när sekretessfunktionen används. Detta är
normalt. Handsfree-funktionen frågar om
du vill ansluta igen.
• Telefonbok – sökning i telefonbok.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
OBS
En nytt samtal kan inte startas under
pågående samtal.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan väljas under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler... Ringsignal 1, 2, 3 o.s.v.
Ljudinställningar
Samtalsvolym
Samtalsvolymen kan regleras när handsfreefunktionen är i telefonläge. Använd knappsatsen i ratten eller VOLUME.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt med
VOLUME. För att reglera ljudanläggningens
volym under pågående samtal måste du växla
till någon av ljudkällorna.
Ljudkällan kan tystas automatiskt vid inkommande telefonsamtal under Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Dämpa radio.
Ringvolym
Gå till Telefonmeny Telefoninställningar
Ljud och volym Ringvolym och justera
med
/
på navigeringsknappen.
håll ansluts den automatiskt. När ljudanläggningen söker efter den senast anslutna telefonen visas dess namn i displayen. För att övergå
till manuell anslutning av annan telefon, tryck
EXIT.
10
Manuell anslutning
OBS
Den anslutna mobiltelefonens ringsignal
stängs inte av när en av handsfree-systemets inbyggda signaler används.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal2, gå till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler... Anv. mobiltelefons signal.
Om du vill ansluta en annan mobiltelefon än
den senast anslutna eller byta ansluten mobiltelefon, gör så här:
1. Sätt ljudanläggningen i telefonläge.
2. Tryck PHONE och välj en av telefonerna i
listan.
Anslutningen kan också upprättas via menysystemet under Bluetooth meny
Bluetooth Anslut telefon eller Byt
telefon.
Mer om registrering och anslutning
Maximalt fem mobiltelefoner kan registreras.
Registreringen görs en gång per telefon. Efter
registreringen behöver mobiltelefonen inte
längre vara synlig/sökbar. Högst en mobiltelefon kan vara ansluten åt gången. Telefoner kan
avregistreras under Bluetooth meny
Bluetooth Ta bort telefon.
Automatisk anslutning
Telefonbok
All hantering av telefonboken förutsätter att
texten TELEFON visas högst upp i displayen
och att symbolen
är synlig.
Ljudanläggningen lagrar en kopia av varje registrerad mobiltelefons telefonbok. Telefonboken kopieras automatiskt till ljudanläggningen
vid varje anslutning. Avaktivera funktionen
När handsfree-funktionen är aktiv och den
senast anslutna mobiltelefonen är inom räck2
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
``
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
under Telefoninställningar Synkronisera
telefonbok. Sökning av kontakter görs endast
i den anslutna mobiltelefonens telefonbok.
OBS
Om mobiltelefonen inte stödjer kopiering av
telefonbok visas Listan är tom när kopieringen är klar.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
displayen.
Söka kontakter
Det enklaste sättet att söka i telefonboken är
att trycka länge på knapparna 2–9. Det startar
en sökning i telefonboken baserad på knappens första bokstav.
/
på
Telefonboken kan även nås med
navigeringsknappen eller med
/
på
knappsatsen i ratten. Sökningen kan även
göras från telefonbokens sökmeny under
Telefonbok Sök:
1. Skriv begynnelsebokstaven i den kontakt
som söks och tryck ENTER. Eller tryck
endast ENTER.
2. Stega till en kontakt och tryck ENTER för
att ringa upp.
Röststyrning
Mobiltelefonens röststyrningsfunktion för uppringning kan användas genom att hålla in
ENTER.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Menystruktur - Bluetooth
Nummer till telefonsvarare
1.
Missade samtal
Numret till telefonsvararen ändras under
Telefoninställningar Samtalsalternativ
Nr till telefonsvarare. Om inget nummer
finns lagrat kan denna meny nås med ett långt
tryck på 1. Tryck länge på 1 för att använda det
lagrade numret.
2.
Mottagna samtal
3
Uppringda samtal
4.
Telefonbok
Samtalslistor
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Tryck ENTER för att
visa de senast uppringda. Övriga samtalslistor
finns under Samtalslista….
OBS
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda i omvänd ordning.
5.
6.
4.1.
Sök
4.2.
Kopiera från telefon
Bluetooth...
5.1.
Byt telefon
5.2.
Anslut telefon
5.3.
Koppla ur telefon
5.4.
Anslut från mobiltelefon
Telefoninställningar
6.1.
Mata in text
Textinmatningen sker med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck en gång för knappens första
tecken, två gånger för det andra o.s.v. Fortsätt
trycka för fler tecken, se tabell på sidan 241.
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
250
inmatade tecken.
/
på navigeringsknappen stegar mellan tecken.
Samtalsalternativ
6.1.1.
Automatsvar
6.1.2.
Telefonsvararnummer
6.2.
Ljud och volym
6.3.
Synkronisera telefonbok
10 Infotainment
10
251
252
254
257
259
260
264
266
270
271
273
G000000
Typbeteckning......................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typbeteckning
G032086
11
254
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
max-vikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
11
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer:
manuell växellåda
,
automatväxellåda
VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
``
255
11 Specifikationer
Typbeteckning
OBS
11
256
De dekaler som visas i instruktionsboken
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller
just din bil finns på respektive dekal på din
bil.
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
11
Mått
mm
A
Hjulbas
2640
B
Längd
4582
C
Lastlängd, golv, fällt säte
D
Bagagelucka, uppfälld
E1
Höjd
1400
E2
Höjd
ca 2000
Mått
F
mm
Lasthöjd med taket
uppe
525
Lasthöjd med taket nere
265
850
G
Spårvidd fram
1550
H
Spårvidd bak
1836
I
Lastbredd, golv
J
Bredd
1770
K
Bredd inkl. backspeglar
2025
ca 200
960
Vikter
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och
vätskor.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max last = Totalvikt – Tjänstevikt.
``
257
11 Specifikationer
Mått och vikter
Max last: Se registreringsbevis.
OBS
Max taklast: 75 kg.
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
11
Dragvikt och kultryck
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Ljudanläggning, Extraljus,
GPS, Bränsledriven värmare, Mattor, Elmanövrerade stolar, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just Din bil.
För dekalens placering, se sidan 254.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
258
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
1500
75
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max kultryck (kg)
700
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Översikt
Motor
A
Effekt
(kW/
rpm)
Effekt
(hk/rpm)
Vridmoment
(Nm/
rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym (liter)
Kompressionsförhållande
2.4
B5244S4
103/5000
140/5000
220/4000
5
83
90,0
2,435
10,3:1
2.4i
B5244S5
125/6000
170/6000
230/4400
5
83
90,0
2,435
10,3:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 –
5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
D5
D5244T8
132/4000
180/4000
350/1750 –
3250
5
81
93,2
2,401
17,3:1
D5
D5244T13
132/4000
180/4000
400/2000–
2750
5
81
93,2
2,401
17,3:1
D5
D5244T9A
120/4000
163/4000
340/1750 –
3000
5
81
93,2
2,401
17,3:1
11
Belgien
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
sidan 254.
259
11 Specifikationer
Motorolja
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
11
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid låga
temperaturer (under +5 °C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
260
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd,
startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
G020236
Ogynnsamma körförhållanden
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
Motoroljekvalitet
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
VolymA
(liter)
MIN-MAX (liter)
11
B5244S5
1,3
5,8
2.4i
B5244S4
1,3
5,8
T5
B5254T7
1,3
5,8
G032080
2.4B
Oljedekalens placering i motorrummet, se
sidan 201.
Oljekvalitet: ACEA A3/B3/B4
Viskositet: SAE 0W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
B
Inkluderar filterbyte
Gäller inte Europa, för Europa se olja ACEA A5/B5
``
261
11 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
VolymA
(liter)
MIN-MAX (liter)
2.0D
G032079
11
Oljedekalens placering i motorrummet, se
sidan 201.
Oljekvalitet: WSS-M2C913–B
Viskositet: SAE 5W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
262
Inkluderar filterbyte
D4204T
1,8
5,0
11 Specifikationer
Motorolja
Motoroljekvalitet
Motorvariant
Påfyllningsbar
volym mellan
VolymA
(liter)
G032078
MIN-MAX (liter)
2.4
B5244S5B
1,3
5,5
2.4i
B5244S4 B
1,3
5,5
T5
B5254T7 B
1,3
5,5
D5
D5244T8
1,5
6,0
11
D5244T9
(Endast Belgien)
Oljedekalens placering i motorrummet, se
sidan 201.
D5244T13
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W-30
A
B
Inkluderar filterbyte
Enbart Europa, för övriga marknader se olja ACEA A3/B3/B4
263
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Översikt
VIKTIGT
11
Rekommenderad transmissionsolja ska
användas för att inte skada växellådan och
den får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta närmaste verkstad för service. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en auktoriserade Volvoverkstad.
Växellådsolja
Motor
264
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
2.4 bensin
Manuell 5-växlad, M56
2,1
BOT 350 M3
2.4 bensin
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
2.4i bensin
Manuell 5-växlad, M56
2,1
BOT 350 M3
2.4i bensin
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
T5 bensin
Manuell 6-växlad, M66
1,9
BOT 350 M3
T5 bensin
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
2.0D diesel
Manuell 6-växlad, MMT6
1,7
BOT 350 M3
2.0D diesel
Automat, MPS6
5,5
BOT 341
D5 diesel
Manuell 6-växlad, M66
1,9
BOT 350 M3
D5 diesel
Automatisk, AW55-51
7,7
JWS 3309
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätskor
Vätska
System
Kylvätska
5-cyl. manuell växellåda
9,5
5-cyl aut. växellåda
10,0
4-cyl. diesel
9,5
Köldmedium
Luftkonditionering
Volym (liter)
B
Rekommenderad kvalitet
Kylvätska med korrosionsskydd
utblandad med vattenA, se förpackning. Termostaten öppnar vid 90 ºC
11
R134a (HFC134a)
Olja: PAG
A
B
Bromsvätska
Bromssystem
0,6
DOT 4+
Styrservoolja
Servostyrning
1,0-1,2
WSS M2C204-A eller likvärdig produkt
med samma specifikation.
Spolarvätska
5 cyl. bensin/diesel
6,5
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel utblandat med vatten
rekommenderas vid minusgrader.
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Mängden köldmedium varierar beroende på motorvariant. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
265
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, CO2-utsläpp och tankvolym
Motor
11
Växellåda
Utsläpp av koldioxid CO2 (g/km)
Förbrukning
(liter/100 km)
Tankvolym (liter)
2.4
B5244S5
Manuell 5-växlad (M56)
212
8,9
ca 62
2.4
B5244S5
Automatväxellåda
(AW55-51)
229
9,6
ca 62
2.4i
B5244S4
Manuell 5-växlad (M56H)
215
9,0
ca 62
2.4i
B5244S4
Automatväxellåda
(AW55-51)
229
9,6
ca 62
T5
B5254T7
Manuell 6-växlad (M66)
209
8,9
ca 62
T5
B5254T7
Automatväxellåda
(AW55-51)
219
9,4
ca 62
2.0D
D4204T
Manuell 6-växlad (MMT6)
158
6,0
ca 62
2.0D
D4204T (EURO3)
Automatväxellåda (MPS6)
167
6,3
ca 62
(EURO4)
D5
D5244T13
Manuell 6-växlad (M66)
174
6,6
ca 62
D5
D5244T8
Automatväxellåda
(AW55-51)
193
7,3
ca 62
D5
D5244T9
Automatväxellåda
(AW55-51)
193
7,3
ca 62
(Endast Belgien)
266
11 Specifikationer
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad körcykel enligt EU-direktiv 80/1268/EEC comb.
samt 92/21/EEC.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt och
andra icke tekniska faktorer påverka bilens
bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal 91 RON
blir förbrukningen högre och effekten lägre.
Allmänt om bränsle
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
bränslestänk i ögonen.
Om ni får bränsle i ögonen, ta ut eventuella
kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
Bensin
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 91, 95 och
98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
11
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt eventuella kompletterande serviceavtal, detta
gäller samtliga motorer. OBS! Det gäller inte
bilar med motorer som är anpassade för att
köras på etanolbränsle (E85).
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
``
267
11 Specifikationer
Bränsle
Diesel
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller
JIS K2204.
11
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som
t.ex. för hög mängd svavelpartiklar. Använd
endast dieselbränslen från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–40 °C till –6 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
1
268
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine Diesel
Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
VIKTIGT
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Bränslestopp
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas:
1. Fyll på minst 5 liter diesel i bränsletanken.
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och vrid till
nyckelläge II (se sidan 138).
3. Vänta ca 1 minut.
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och vrid fjärrnyckeln till startläge III.
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar kan vara utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna
och tömma filtret startas en s.k. regenerering.
För detta krävs att motorn har nått normal
arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt
10 – 20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det
ta lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
11 Specifikationer
Bränsle
Bakrutevärmaren kan aktiveras automatiskt för
att öka belastningen på motorn under regenerering utan indikering.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
11
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds den gula informationssymbolen på
instrumentpanelen och meddelandet
SOTFILTER FULLT – SE HANDBOK visas på
instrumentpanelens display.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter.
Efter avslutad regenerering raderas meddelandet automatiskt.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
269
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
11
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
270
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V-systemmed spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta
till ett batteri med samma köldstartförmåga
och reservkapacitet som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
11
Startbatteri
Motor
Spänning, V
Köldstartförmåga
Reservkapacitet,
(CCA, Cold Cranking Amperes), A
minuter
590
100
60
600 A
120
70
700 B
135
80
Effekt (W)
Typ
Halvljus
55
H7
Helljus
55
H9
Bromsljus, backljus, dimbakljus
21
P21W
Blinkers fram/bak
21
PY21W
Bakre positions-/parkerings- och sidomarkeringsljus bakre
4
P21/5W
4- och 5-cyl. bensin
4- och 5-cyl. diesel
A
B
Kapacitet, Ah
12
12
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare eller RTI.
Glödlampor
Belysning
``
271
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt (W)
Typ
5
C5W
1,2
Spollampa
Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus främre
5
W5W
Dimstrålkastare
55
H8
Handskfacksbelysning
3
Spollampa
Instegsbelysning, bagagerumsbelysning, nummerskyltsbelysning
Make up-spegel*
11
272
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Specifikationer
Typgodkännande
Certifiering av keyless drive-systemet
Fjärrnyckelsystem
Land och
område
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrnyckelsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
Härmed intygar Siemens VDO Automotive A.G.
att denna utrustningstyp 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
11
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
273
12 Index
A
A/C
elektronisk klimatanläggning................ 84
Avgasrening
felindikering.......................................... 49
Baksäte
insteg.................................................... 92
Avvisa samtal........................................... 240
Barn...........................................................
barnstol och sidokrockkudde...............
placering i bilen.....................................
placering i bilen, tabell..........................
säkerhet................................................
ABS, fel i ABS-systemet.................... 49, 147
AF – automatisk frekvensuppdatering..... 232
Allmänt om bränsle.................................. 266
12
Audio, se även Ljud................................. 225
Backspeglar
automatisk in-/utfällning................. 71, 74
elektriskt infällbara................................ 71
inre........................................................ 69
kompass............................................... 69
yttre....................................................... 71
AUTO
förvalslagring...................................... 229
klimatinställning.................................... 82
Backväxelspärr
fem växlar........................................... 141
sex växlar, bensin............................... 141
AUTO KLIMAT........................................... 82
Bagagelucka
körning med öppen lucka................... 134
låsning/upplåsning.............................. 124
Anpassning av ljusbild............................. 169
Dual Xenon-strålkastare..................... 169
Halogenstrålkastare............................ 169
Antennplacering, Keyless drive............... 122
Automatisk låsning.................................. 126
Automatisk återlåsning............................ 125
Automattvätt............................................ 190
Automatväxellåda
bogsering och bärgning...................... 156
manuella växellägen (Geartronic)....... 143
släpvagn............................................. 160
Autostart.................................................. 138
274
B
Bagageutrymme......................................
bagagevägg........................................
eluttag.................................................
lasthjälp..............................................
lastsäkringsöglor................................
skidlucka.............................................
108
108
109
108
109
110
Baklucka
låsning/upplåsning.............................. 114
35
27
35
36
35
Barnskydd.................................................. 35
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........ 38
Barnstol..................................................... 35
Bashögtalare............................................ 226
Batteri...................................................... 207
batteribyte i fjärrnyckel....................... 123
specifikationer.................................... 271
starthjälp............................................. 159
symboler på batteriet.......................... 207
underhåll..................................... 199, 207
överbelastning.................................... 135
Belysning
belysningsautomatik........................... 103
belysningsautomatik, halvljus............... 55
belysningspanel, kupé.......................... 55
dimljus bak........................................... 56
dimstrålkastare..................................... 56
displaybelysning................................... 56
glödlampor, specifikationer................ 271
halvljus.................................................. 55
12 Index
hel-/halvljus..................................... 55, 57
i kupé.................................................. 102
ledbelysning.................................... 57, 71
ljushöjdsreglering.................................. 55
läslampor............................................ 102
positions-/parkeringsljus...................... 55
trygghetsbelysning............................... 71
Belysning, lampbyte................................
bagageutrymme..................................
baklampa............................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
fram.....................................................
halvljus................................................
helljus..................................................
innerbelysning tak...............................
instegsbelysning.................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
positionsljus........................................
sidomarkeringsljus..............................
209
213
212
211
212
209
210
210
214
213
214
213
211
211
211
Bilvård...................................................... 190
Bilvård, läderklädsel................................. 192
Bioetanol E85.......................................... 266
Bränsle
bränsleekonomi.................................. 176
bränsleförbrukning, visning.................. 58
CO2-utsläpp........................................ 266
Blind spot information system, BLIS. 71, 153
förbrukning......................................... 266
nivåindikering........................................ 49
parkeringsvärmare................................ 86
påfyllning............................................ 136
Blinkers...................................................... 57
Blockerat låsläge..................................... 126
avaktivering......................................... 126
tillfällig avaktivering............................. 126
Bluetooth
handsfree............................................ 247
koppla samtal till mobil....................... 248
mikrofon av......................................... 248
Bogsering................................................ 156
bogseringsögla................................... 157
Bogserögla.............................................. 157
Bensinkvalitet.......................................... 267
Bromsar
bromsljus.............................................. 56
handbroms........................................... 66
låsningsfria bromsar, ABS.................. 147
nödbromsförstärknig, EBA................. 148
nödbromsljus........................................ 56
Beredskapsläge, telefon.......................... 240
Bromsljus................................................... 56
Bilinställningar............................................ 74
Broms- och kopplingsvätska................... 205
Bilklädsel.................................................. 192
Bromssystem........................................... 147
Bältespåminnare........................................ 19
12
C
Cd-funktioner........................................... 234
CD-skivor
förvaringsfack..................................... 106
Cigarettändaruttag
framsäte................................................ 54
Cruise control............................................ 62
D
Diesel....................................................... 268
Diesel, motorförvärmare............................ 49
Dieselpartikelfilter.................................... 268
Biltvätt...................................................... 190
275
12 Index
Dimljus
bak........................................................ 56
F
Felmeddelanden........................................ 99
Display, meddelanden............................... 52
Felmeddelanden i BLIS............................ 155
Dolby Surround Pro Logic II............ 224, 227
Domkraft.................................................. 179
Draganordning.........................................
borttagning.........................................
montering............................................
specifikationer....................................
162
166
164
163
Dragkrok, se Draganordning.................... 162
Dragvikt.................................................... 257
DSTC, se även Stabilitetssystem............. 149
symbol.................................................. 49
Däck
allmänt................................................ 172
däcktätning......................................... 184
hastighetsklasser................................ 172
köregenskaper.................................... 172
lufttryck....................................... 176, 177
rotationsriktning.................................. 175
skötsel................................................ 172
slitagevarnare..................................... 173
specifikationer.................................... 172
vinterdäck........................................... 175
276
Dörröppning, nyckelfri............................... 74
Dimljus, på/av............................................ 56
Displaybelysning........................................ 56
12
Döda vinkeln (BLIS)................................. 153
E
ECO-tryck................................................ 176
tabell................................................... 176
Fjärrkontroll.............................................. 114
batteribyte........................................... 123
programmerbar..................................... 75
Elmanövrerad stol...................................... 95
Fjärrnyckel...............................................
batteribyte...........................................
funktioner............................................
löstagbart nyckelblad.........................
Elsystem.................................................. 271
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 273
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 84
bakruta.................................................. 84
framstolar.............................................. 84
Fläckar..................................................... 192
Eluttag
bagageutrymme.................................. 109
mittkonsol............................................. 54
FSC, miljömärkning................................... 14
Ekonomisk körning.................................. 134
Elektronisk startspärr............................... 114
EON – Enhanced Other Networks........... 233
Equalizer.................................................. 227
Extravärmare (Diesel)................................. 89
139
123
114
115
Fläkt
ECC...................................................... 82
Frekvensuppdatering, automatisk........... 232
Fälgar
rengöring............................................ 190
Färddator................................................... 58
Färgkod, lack........................................... 194
Fönsterhissar............................................. 67
passagerarplats.................................... 68
Första hjälpen-utrustning......................... 181
Förvalslagring, manuell och automatisk. . 229
12 Index
Förvaringsfack......................................... 104
CD-skivor............................................ 106
Helljus
blinkning............................................... 57
Inre backspegel......................................... 69
automatisk avbländning....................... 69
Förvaringsplatser i kupén........................ 104
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
losstagning.........................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
Insteg
baksäte................................................. 92
G
Geartronic................................................ 143
Genomvädringsfunktion.......................... 125
Glödlampor
byte..................................................... 209
182
183
174
182
179
173
HomeLinkŸ EU.......................................... 75
Högtrycksspolning av strålkastare............ 60
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 19
GSI – Gearshift indicator.......................... 141
H
Instrumentbelysning.................................. 56
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 44
vänsterstyrd bil..................................... 42
ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 38
I
IDIS – Intelligent Driver Information
System..................................................... 238
K
IMEI-nummer........................................... 243
Kallstart.................................................... 145
automatväxellåda............................... 145
Handskfack.............................................. 105
låsning................................................ 116
Imma
avlägsna med defrosterfunktionen....... 83
behandling av rutorna........................... 80
kondens i strålkastare......................... 190
timerfunktion......................................... 83
Hastighetskompensering......................... 227
Informationsdisplay................................... 52
Keyless drive............................ 120, 140, 273
start av bilen....................................... 140
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 55
Infotainment
menyhantering.................................... 224
Kick-down
automatväxellåda............................... 143
Handbroms................................................ 66
12
Intervalltorkning......................................... 60
iPodŸ, anslutning.................................... 225
Glödlampor, se Belysning................ 209, 271
Golvmattor................................................. 95
Instruktionsbok, miljömärkning.................. 14
Katalysator............................................... 270
bärgning.............................................. 156
Kavajhållare............................................. 105
277
12 Index
Klimat
allmänt.................................................. 80
personliga inställningar......................... 73
Klimatinställning
AUTO.................................................... 82
Klocka, justering........................................ 73
Knallgas................................................... 159
Knappsats i ratten....................... 62, 64, 239
12
Kollision
krockstatus........................................... 34
Kombinationsinstrument............................ 47
Kompass.................................................... 69
kalibrering............................................. 69
ställ in zon............................................. 69
Kondens i strålkastare............................. 190
Konstantfarthållare.................................... 62
Kontroller
vätskor och oljor................................. 202
Kupébelysning, se Belysning................... 102
Kupéfilter................................................... 80
Kupévärmare
bränsledriven........................................ 86
Kylsystem................................................ 134
Kylvätska................................................. 204
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 204
Köldmedium.............................................. 80
Körning
ekonomisk..........................................
halt väglag..........................................
i vatten................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
134
134
134
134
160
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 257
kultryck............................................... 257
Krockgardin............................................... 29
Krockkudde...............................................
aktivering/avaktivering, PACOS...........
avaktivering/aktivering..........................
förar- och passagerarsida....................
278
22
25
25
23
Larm.........................................................
aktivera...............................................
automatisk återställning av larm.........
frånkoppling........................................
inkoppling...........................................
larmindikator.......................................
RDS trafikvarning................................
reducerad larmnivå.............................
stänga av utlöst larm..........................
test av larmsystem..............................
128
128
129
129
128
128
231
130
129
130
Lastning
allmänt................................................
lastförmåga.........................................
lastsäkringsöglor................................
skidlucka.............................................
168
168
109
110
Lastsäkringsöglor.................................... 109
Körriktningsvisare...................................... 57
Ledbelysning....................................... 57, 71
inställning.............................................. 74
L
Ljud
ljudinställningar........................... 225, 226
ljudkälla............................................... 225
volym.................................................. 225
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 205
Krock, se Kollision..................................... 34
Lamphållare
losstagning......................................... 212
Lack
färgkod............................................... 194
lackskador och bättring...................... 194
Lambdasond............................................ 270
Ljudvolym
hastighetskompensering.................... 227
ljudanläggning.................................... 225
12 Index
M
Manuella växellägen (Geartronic)............. 143
oljekvalitet........................................... 260
oljetryck................................................ 50
volymuppgifter.................................... 260
Manuell växellåda.................................... 141
bogsering och bärgning...................... 156
GSI – Gearshift indicator.................... 141
Motorrum................................................. 200
kylvätska............................................. 204
styrservoolja....................................... 205
Luftdistribution........................................... 85
ECC...................................................... 84
Meddelanden i BLIS................................ 155
Motorspecifikationer................................ 259
Meddelanden i informationsdisplay........... 52
Luftkonditionering
allmänt.................................................. 80
ECC...................................................... 82
Medelbränsleförbrukning........................... 58
Motorvärmare
bränsledriven........................................ 86
mediaspelare...................................... 225
programtyper...................................... 233
ringsignal, telefon............................... 249
telefon......................................... 241, 249
telefon/mediaspelare.......................... 249
Ljustuta...................................................... 57
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 83
Lås
låsning................................................ 124
Låsning.................................................... 121
upplåsning.......................................... 124
Låsning/upplåsning................................. 124
insidan................................................ 125
utsidan................................................ 124
Läderklädsel, tvättråd.............................. 192
Läslampor, se Belysning.......................... 102
Menyhantering
ljudanläggning.................................... 224
Menystruktur.............................................. 73
mediaspelare...................................... 236
telefon, menyalternativ....................... 245
telefon, översikt.................................. 244
Miljömärkning, FSC, instruktionsbok......... 14
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare.......................................
hastighetsmätare..................................
trippmätare...........................................
varvtalsmätare......................................
yttertemperaturmätare..........................
12
47
47
47
47
47
Mätsticka, elektronisk.............................. 202
Minnesfunktion i stol.................................. 96
Mobiltelefon
ansluta................................................ 249
handsfree............................................ 247
registrera telefon................................. 247
N
Motorhuv, öppning.................................. 200
NEWS...................................................... 231
Motorolja.......................................... 202, 260
filter..................................................... 201
ogynnsamma körförhållanden............ 260
Nyckel
fjärrnyckel........................................... 114
nyckellöst lås- och startsystem.......... 120
Nedsatt skydd
inställningar........................................... 74
279
12 Index
Nyckellägen............................................. 138
Parkeringsvärmare
allmänt..................................................
batteri och bränsle................................
parkering i backe..................................
symboler och displaymeddelanden......
tidsinställning........................................
Nödsamtal............................................... 238
Partikelfilter.............................................. 268
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 179
Personliga inställningar..............................
autofläktjustering..................................
automatisk låsning................................
ledbelysning..........................................
låsindikering, ljus..................................
nyckelfri dörröppning............................
trygghetsbelysning...............................
upplåsning, dörrar................................
upplåsningsindikering, ljus...................
återcirkulationstimer.............................
Nyckelblad....................................... 115, 121
låspunkter........................................... 119
Nyckelfri dörröppning................................ 74
Nyckelfri start (keyless drive)................... 120
12
O
Olja, se även Motorolja.................... 202, 260
P
PACOS....................................................... 25
PACOS, omkopplare................................. 25
Parkera samtal......................................... 240
Parkeringsbroms................................. 50, 66
Parkeringshjälp........................................ 151
sensorer för parkeringshjälp............... 152
86
86
86
87
87
73
73
74
74
74
74
74
74
74
73
Radio
EON....................................................
frekvensuppdatering...........................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioinställningar................................
radiostationer......................................
REG....................................................
233
232
231
230
229
229
232
Radiotext................................................. 232
Ratt
cruise control........................................ 62
knappsats............................... 62, 64, 239
rattinställning........................................ 65
Rattlås...................................................... 138
Pisksnärtskador......................................... 30
RDS-funktioner........................................ 230
återställning........................................ 233
Polering.................................................... 191
Reglagepanel i förardörr...................... 46, 67
Programtyp.............................................. 232
Regnsensor................................................ 61
Provisorisk däcktätning........................... 184
REG – Regionala radioprogram............... 232
PTY – Programtyp................................... 231
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 215
Punktering, se Däck......................... 179, 182
Rengöring
automattvätt....................................... 190
biltvätt................................................. 190
fälgar................................................... 190
Pågående samtal, funktioner................... 243
280
R
12 Index
klädsel................................................. 192
säkerhetsbälten.................................. 193
Sidokrockkudde, SIPS............................... 27
SIM-kort................................................... 238
SRS-systemet............................................ 22
allmänt.................................................. 22
Reservhjul................................................ 179
Temporary spare........................ 174, 179
SIPS-bag................................................... 27
Stabilitets- och dragkraftssystem............ 149
Skidlucka................................................. 110
Start av motor.......................................... 138
keyless drive............................... 120, 140
Ringa samtal.................................... 240, 248
ROPS (Roll Over Protection System)......... 32
ROPS (Roll Over Protection System)
(Rundslagningsskydd)............................... 32
Rostskydd................................................ 195
Skivtext.................................................... 235
Slumpval, cd och ljudfiler........................ 235
Släpvagn.................................................. 160
kabel................................................... 162
Startbatteri............................................... 271
Starthjälp................................................. 159
Startnycklar.............................................. 139
SMS......................................................... 243
läsa..................................................... 243
skriva.................................................. 243
Startspärr......................................... 114, 139
S
Smörjmedel.............................................. 264
Samtal
funktioner under pågående samtal................................................ 240, 243
hantering..................................... 240, 248
inkommande....................................... 248
volym i telefon..................................... 241
Snabbspola.............................................. 235
Stol
elmanövrerad........................................ 95
manuell inställning................................ 92
Snabbuppringning................................... 242
Strålkastare................................................ 55
Sotfilter.............................................. 52, 269
Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 205
SOTFILTER FULLT.................................. 269
Sub-bas................................................... 226
Surround.......................................... 224, 227
SCAN
cd och ljudfiler.................................... 235
radiostationer...................................... 230
Spolare
spolarvätska, påfyllning...................... 203
strålkastare........................................... 60
vindruta................................................. 60
Sekretesslåsning...................................... 117
Spolarvätska, påfyllning........................... 203
Serviceprogram....................................... 198
SRS-AIRBAG............................................. 22
Rundslagningsskydd................................. 32
Sidokrockkuddar....................................... 27
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 264
12
Stationssökning Radio............................. 229
Stenskott och repor................................. 194
Svängningsdämpare................................ 162
Symboler.................................................. 150
kontrollsymboler............................. 49, 50
varningssymboler................................. 48
Symboler och displaymeddelanden
parkeringsvärmare................................ 87
281
12 Index
Säkerhet
säkerhetssystem, tabell........................ 33
Tankvolym............................................... 266
Säkerhetsbälte
bältesförsträckare................................. 20
bältesguide........................................... 20
graviditet............................................... 19
Telefon
ansluta................................................
beredskapsläge, standby-läge...........
handsfree............................................
inkommande samtal...........................
registrera telefon.................................
reglage................................................
ringa samtal........................................
snabbuppringning...............................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
textinmatning......................................
till/från.................................................
trafiksäkerhet......................................
uppringning från telefonbok...............
Säkerhetsbälten......................................... 18
12
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i motorrum...................................
byte.....................................................
relä/säkringscentral i kupé..................
215
215
216
215
219
T
Tak
felmeddelanden.................................... 99
fällning.................................................. 97
tillfällig övertäckning........................... 100
täcklucka.............................................. 98
öppna och stänga................................. 98
Tankning
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka, elektrisk öppning...............
tanklucka, manuell öppning................
282
136
136
136
136
Tekniska data, motor............................... 259
Timer
ECC...................................................... 83
Tjänstevikt................................................ 257
249
240
247
248
247
239
248
242
248
249
249
241
240
239
242
Telefonbok
nummerhantering............................... 241
Telefonsystem......................................... 238
Temperatur
kupé, elektronisk klimatanläggning...... 84
Torkarblad................................................ 206
byte framruta...................................... 206
rengöring............................................ 206
Totalvikt................................................... 257
TP – trafikinformation............................... 231
Traction control........................................ 149
Trafikinformation...................................... 231
Trygghetsbelysning................................... 71
inställning.............................................. 74
Typbeteckning......................................... 254
Typgodkännande, fjärrnyckelsystem....... 273
U
Underhåll................................................. 199
eget underhåll..................................... 199
rostskydd............................................ 195
Test av larmsystem.................................. 130
Upplåsning....................................... 121, 124
inställningar........................................... 74
Tillskottsvärmare........................................ 89
Urkoppling av växelväljarspärr................ 145
USB, anslutning....................................... 225
12 Index
V
Vadning.................................................... 134
Varningsblinkers........................................ 65
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem....... 149
Varningssymbol, AIRBAG-system............. 21
Varningstriangel....................................... 179
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 192
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 72
Vaxning.................................................... 191
Växellåda
manuell............................................... 141
Växelväljarhjälp (GSI – Gearshift indicator)............................................................ 141
Växelväljarspärr....................................... 144
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 30
pisksnärtsskador.................................. 30
12
Ventilation.................................................. 81
Ventilationsmunstycken............................. 81
Verktyg..................................................... 179
Vikter
tjänstevikt........................................... 257
Vindrutetorkare.......................................... 60
regnsensor............................................ 61
Vindskydd................................................ 101
Vinterdäck................................................ 175
Y
Yttermått.................................................. 257
Yttre backspeglar...................................... 71
Å
Vätskor, volymuppgifter........................... 264
Återcirkulation
ECC...................................................... 83
Vätskor och oljor.............................. 201, 264
Återställning av yttre backspeglar............. 71
Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 201
Vätskor och oljor allmänt......................... 201
283
12 Index
12
284
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%---HlZY^h]!6I%.'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement