Volvo 2011, C70 Quick start guide

Volvo 2011, C70 Quick start guide
Omslagbild under produktion
vOLVO C70
quick guide
Web Edition
välkommen till din nya volvo!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide så lär du dig snabbt och enkelt några av de
vanligaste funktionerna i din nya Volvo.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil
Fjärrnyckel
Låser dörrar, förvariningsfack i dörrar*,
bagage- och skidlucka samt aktiverar
larmet*. Efter 30 sekunder dubbellåses
dörrarna och går inte att öppna från
insidan.
Låser upp dörrarA, förvaringsfack i
dörrar*, bagage- och skidlucka samt
avaktiverar larmet.
Låser upp bagageluckan – den öppnas
inte.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
nyckelblad
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
förardörren/bagageutrymmet t.ex. om bilen är
strömlös.
“Panik”-knapp. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet.
A
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
Nyckelöppning bagagelucka.
kallstart
OBS
Efter kallstart är tomgången hög oavsett
yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång
är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
BLINKERS
A
B
Kort sekvens – 3 blinkningar.
Kontinuerlig blinksekvens.
AUTOSTART (2.4i, T5 & D5)
– Tryck ner koppling och/eller broms och vrid
fjärr­kontrollen/startvredet till ändläge III och
släpp den direkt – motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II
innan den startas.
Inställning av ratten
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig under körning.
LJUSREGLAGE
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Dual Xenon-ljus*).
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus.
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras.
Display- och instrumentbelysning.
Dimstrålkastare
Dimljus bak (enbart förarsida).
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning.
automattvätt
Ta bort antennen om bilen tvättas i automat.
Vrid antennen moturs för att ta bort den.
förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge
I eller II. 12 V-uttaget* i bagage­utrymmet är
alltid aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i lastutrymmet ladda ur start­
batteriet.
LJUDANLÄGGNING
RADIO
6 Vrid för att välja station.
8 Söker upp nästa starka station.
10 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla
in 0–9 på FM1 eller FM2 vid önskad station tills displayen bekräftar valet.
Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de
10 starkaste stationerna. Displayen visar
AUTOLAGRING under sökning.
Välj lagrad station med 0–9.
CD-SPELARE
3 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Långt tryck matar ut alla skivorB.
1 Tryck för På/Av.
Vrid för att justera ljudvolym.
2 Radio FM1, FM2 eller AM.
4 Display
5 MODE – CD eller AUX A.
6 Tryck för att välja ljudbild t.ex. BASS,
6 Vrid för att byta spår.
7 Cd-växlare* – välj skiva med 1–6.
10 Byt cd-spår med vänster-/högerpil.
Välj cd-skivaB med upp-/nerpil.
Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS* – vrid
för att justera.
9 MENU – AUX, volym och avancerade
ljudinställningar.
Aktivera/avaktivera SUB-BAS*.
A
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelaren (vars ljud blir
bäst med volymen ställd på medium).
B
Endast cd-växlare*.
vindrutetorkare och regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
Normal svephastighet.
D
Hög svephastighet.
E
Spolare vindruta och strålkastare.
Lyser då regnsensorn är aktiv.
elektronisk klimatanläggning – Ecc*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Tryck för automatisk reglering av vald
temperatur och övriga funktioner.
7 Tryck för individuell temperatur vänster (L)
eller höger (R) sida.
Vrid för önskad tem­peratur. Displayen visar
vald temperatur.
MANUELL REGLERING
1 Vrid för att ändra fläkthastighet.
2 Defroster. Tar snabbt bort imma på framruta och sidofönster.
3 M – Återcirkulation På/Av.
A – Luftkvalitetssystem* På/Av.
4 Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
5 Luftdistribution
6 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler
kupén och avimmar rutorna.
FRÅNKOPPLING KROCKKUDDE – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd nyckelbladet för omkoppling ON/OFF.
OFF – Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
ON – Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 Bränslemätare. Symbolens pil påminner
om på vilken sida tank­locket sitter.
3 Display för färddator, meddelanden,
klocka och yttertemperatur.
4 Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
5 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som
alltid är på.
6 Tryck för att visa/släcka meddelande.
7 Vrid för att se färddatorns alternativ.
8 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
obs
Displaytext Kilometer till tom tank är
en uppskattning av möjlig körsträcka baserad
på tidigare körförhållanden.
blis – blind spot information
system*
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana,
egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten Blis Serv. Erfordras.
bilvård
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på
att smuts och grus kan repa lacken.
manövrering tak
manövrering
förberedelser
Inga föremål på hatthylla, tak eller bagage­
•
lucka.
•
2 m fri höjd samt 0,2 m bakåt.
•
Plan mark.
Utetemperatur över –10 ˚C.
•
•
Stängd bagagevägg och -lucka.
•
Håll noggrann uppsikt så att inga personer
är nära takets rörliga delar vid manövrering.
Sidorutorna åker ner några centimeter när taket
manövreras. De återgår sedan automatiskt.
1.
2.
3.
4.
5.
Bilen ska stå still.
Motorn ska gå på tomgång.
Tryck ner bromspedalen.
Håll knapp (A) eller (B) intryckt tills en
signal ljuder och meddelandet TAKET
STÄNGT/TAKET ÖPPET visas i displayen.
Släpp knappen.
bagagevägg
lasthjälp
Bagageväggen avgränsar lastutrymmet för
att ge plats åt det fällbara taket.
1. Fäll upp bagageväggen vid lastning.
2. Fäll ner bagageväggen helt i lås (3) innan
nerfällning av taket (se dekal på bagageväggen).
Höj/sänk det nerfällda taket för att underlätta lastning.
1. Håll in knappen tills taket höjts.
2. Fäll upp bagageväggen, lasta och fäll
sedan ner den helt.
3. Håll in knappen tills taket sänkts.
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Insteg till baksäte.
TANKNING
INSTEG TILL BAKSÄTE
Manuell stol
Föra stolen framåt
1. Lossa bältet från bältesguiden (A).
2. Lyft handtaget (B) och fäll ryggstödet
framåt till låst läge.
3. Skjut stolen framåt (C).
Föra stolen bakåt
1. Skjut stolen bakåt till önskat läge (D).
2. Lyft handtaget (B) och fäll tillbaka ryggstödet.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden (F).
Elmanövrerad stol*
Föra stolen framåt
1. Lossa bältet från bältesguiden (A).
2. Lyft handtaget (B) och fäll ryggstödet
framåt till låst läge.
3. Håll in knappens främre del (G).
Föra stolen bakåt
1. Håll in knappens bakre del (G).
2. Lyft handtaget (B) och fäll tillbaka ryggstödet.
3. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden (F).
OBS
Vid påtagning av bältet hämtas det enklast
nere vid bältesguiden, inte över axeln.
1. Tryck för att öppna tankluckan.
2. Häng upp tanklocket under tankning.
TP 11076 (Swedish). AT 0920. Printed in Sweden, Göteborg 2009, Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation.
INSTÄLLNING FRAMSTOL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement