Volvo 2009, C30 Quick start guide

Volvo 2009, C30 Quick start guide
vOLVO C30
quick Guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre
om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i
instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den
mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
NYCKEL & FJÄRRKONTROLL
Låser dörrarna och bakluckan samt
aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarna och bakluckan1
samt avaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan, luckan öppnas
inte.
Tänder belysningen i 30 sekunder2 i
sidospeglar*, i kupén, vid fötterna och
på nummerplåten. Blinkers och parkeringsljus lyser.
“Panik”-knapp, håll knappen intryckt
i ca 3 sekunder vid en nödsituation för
att utlösa larmet. Stäng av larmet med
upplåsningsknappen.
NYCKELBLAD
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
förardörrens lås t.ex. om bilen är strömlös.
1. Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bakluckan
öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
2. Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se
instruktionsbok.
KALLSTART
OBS
För att snabbt uppnå effektiv avgasrening
kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara
något högre.
BLINKERS
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
AUTOSTART (GÄLLER 2.4i, T5 OCH D5)
Vrid startnyckeln/-vredet till läge III och släpp.
Motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i läge II innan
motorn startas.
INSTÄLLNING AV RATTEN
VARNING! Ställ in ratten innan körning på­
börjas, aldrig under körning.
LJUSREGLAGE
Ljushöjdsreglering, automatisk för
Bi-Xenonljus*
Automatiskt halvljus och helljusblink.
Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus, släcks när bilen stängs av.
Helljuset kan aktiveras.
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare fram*
Dimljus bak, en lampa
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling. Trygghets­
belysning.
BILVÅRD
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den
är ny. Därför rekommenderas handtvätt under
bilens första månader.
Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter, en till fyra
gånger per år eller vid behov. Lädervårdsprodukter finns hos Din Volvoåterförsäljare.
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX
12 V-uttagen fram/bak fungerar i tändningsläge I eller II.
Med AUX-uttaget kan bilens ljudanläggning
t.ex. spela musik från en MP3-spelare.
LJUDANLÄGGNING
RADIO
6 Välj radiostation genom att vrida.
10 Sök station med vänster-/högerpil eller
SCAN (8). Lagra upp till 20 stationer
genom att hålla inne 0–9 på FM1 och 0–9
på FM2. När en station lagrats bekräftas
det i displayen.
11 Autolagra stationer.
Tryck AUTO i ca 2 sekunder. Autolagring
visas i displayen. De tio starkaste stationerna lagras. Tryck sedan 0–9 för att välja
en station.
1 På/av och ljudvolym. Tryck för på/av.
Vrid för att justera ljudvolym. Radio-,
TP-, handsfree-* och RTI*-volymen lagras
individuellt.
2 FM1, FM2 eller AM radio
4 Display, klocka ställs in via personliga
inställningar.
5 MODE, CD eller AUX1
6 Ljudbild, tryck för att välja ljudbild t.ex.
CD-SPELARE
10 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
vrid på (6).
Välj CD-skiva 2 med pil upp/ner.
3 Mata ut CD skiva. Kort tryck matar ut
aktuell skiva. Långt tryck matar ut alla 2.
7 Direktval CD-skiva2 . Tryck 1–6.
BASS och Dolby Pro Logic II*. Vrid för att
justera.
9 MENU, AUX, volym och avancerade
ljudinställningar.
1. AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir
bäst med volymen ställd på medium)
2. Endast CD-växlare*.
VINDRUTETORKARE OCH REGNSENSOR*
#
Enkelsvep
0
Av
$
Intervalltorkare, vrid (2) för att justera.
%
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
H
Bakrutespolare
3
Bakrutetorkare intervall/normal
C
0
D
G
E
F
1
2
Aktiverar regnsensorn, läge D–F av­
aktiverar regnsensorn.
Justera känsligheten med tumhjulet.
Displaysymbol vid regnsensor på.
ELEKTRONISK KLIMATANLÄGGNING, ECC*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Automatik
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner.
2 Temperatur
Tryck för individuell justering av vänster L
eller höger R sida. Vrid till önskad temperatur. Inställd temperatur visas i displayen.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
Luftkvalitetssystem* på A.
Återcirkulation på M.
Luftkonditionering på/av
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
Automatisk avstängning1
1. Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
PACOS*, FRÅNKOPPLING AV KROCKKUDDE
2
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
OFF: Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
FÄRDDATOR OCH TRIPPMÄTARE
BRÄNSLE
FÄRDDATOR
1 Låg bränslenivå
8 liter bensin (7 liter diesel) återstår.
2 Bränslemätare.
Pilen visar att tanklocket sitter på höger
sida.
TRIPPMÄTARE
5 Displayen visar två oberoende trippmätare, T1 & T2.
3 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
Nollställ aktuell mätare med ett långt
tryck.
6 Tryck för att ta bort ett meddelande.
7 Vrid för att visa t.ex. KILOMETER TILL
TOM TANK i displayen (4).
8 Nollställ aktuell funktion. Ett långt tryck
nollställer alla funktioner.
VIKTIGT
KILOMETER TILL TOM TANK är en
uppskattning baserad på tidigare körförhållanden.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana,
egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten Blis Serv. Erfordras
DIESELPARTIKELFILTER
Dieselbilar är utrustade med ett partikel­
filter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. Föra att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas automatiskt en
s.k. re­generering. Under regenereringen kan
motorns effekt vara något reducerad.
INSYNSSKYDD*
HÅLLARE FÖR GOLVLUCKA
C
D
Haka fast krokarna vid golvet (A).
Tryck ihop den fjäderbelastade skenan och sätt
dem i fästena vid (B) på båda sidor.
Sätt i fästena vid (C) på samma sätt.
Haka krokarna vid (D).
Lossa fästpunkterna (D) och vid behov (C) på
båda sidor vid lastning.
Lossa (D), (C), (B) och (A) och rulla ihop insynsskyddet när det inte används.
Golvlucka i öppet läge utan/med insynsskydd.
FÄLLNING AV RYGGSTÖD
HÅRT INSYNSSKYDD*
Ditsättning
Dra alla fyra låsknappar bakåt till sina ändlägen.
Lyft försiktigt in insynsskyddet, placera främre
delen på de två stöden bakom (A) på båda
sidor.
Placera det ena bakre låset vid (B) och tryck
låsknappen framåt. Lås de tre återstående på
samma sätt.
Borttagning
Dra först låsknapparna vid (A), sedan vid (B),
-bakåt till sina ändlägen. Ta ut insynsskyddet.
INSTÄLLNING AV FRAMSTOL
INSTEG TILL BAKSÄTE
6
+
-
B
A
E
F
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
Insteg till baksäte
TANKNING
C
G*
Manuell stol
Föra stolen framåt:
A. Lossa bältet från bältesguiden.
B. Dra upp handtaget, fäll ryggstödet framåt
till låst läge.
C. För stolen framåt.
Föra stolen bakåt:
D. För stolen bakåt tills den når sitt ursprungsläge.
E. När stolen nått sitt ursprungsläge. Dra upp
handtaget (B), fäll tillbaka rygg­stödet.
F. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
Elmanövrerad stol*
Föra stolen framåt:
A. Lossa bältet från bältesguiden
B. Dra upp handtaget, fäll ryggstödet framåt.
G. Håll inne knappen medan stolen åker
framåt.
Föra stolen bakåt:
G. Håll inne knappen igen tills stolen når sitt
ursprungsläge. Dra upp handtaget (B), fäll
tillbaka ryggstödet.
F. Sätt tillbaka bältet i bältesguiden.
OBS
Vid påtagning av bältet hämtas det enklast
nere vid bältesguiden, inte över axeln.
Häng upp tanklocket under tankning.
TP 9320 (Swedish). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement