Volvo C30 2007 Quick Guide

Volvo C30 2007 Quick Guide
vOLVO C30
quick Guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre
om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i
instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den
mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
Nyckel & fjärrkontroll
Låser dörrarna och bagageluckan
samt aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarna och bakluckan1
samt avaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan. (Luckan öppnas
inte.)
Tänder belysningen i 30 sekunder2 i
sidospeglar*, i kupén, vid fötterna och
på nummerplåten. Blinkers och parkeringsljus lyser.
“Panik”-knapp. Håll knappen intryckt
i ca 3 sekunder vid en nödsituation för
att utösa larmet. Stäng av larmet med
upplåsningsknappen.
nyckelblad
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
förardörrens lås t.ex. om bilen är strömlös.
1. Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
2. Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se
instruktionsbok.
kallstart
OBS
För att snabbt uppnå effektiv avgasrening
kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara
något högre.
BLINKERS
AUTOSTART (gäller 2.4i, T5 och D5)
Vrid startnyckeln/-vredet till läge III och släpp.
Motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i läge II innan
motorn startas.
Inställning av ratten
B
B
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
VARNING! Ställ in ratten innan körning påbörjas, aldrig under körning.
lJUSREGLAGE
Ljushöjdsreglering (automatisk för
Bi-Xenonljus*)
Automatiskt halvljus. Helljusblink.
Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus. Halvljuset släcks när bilen
stängs av. Helljuset kan aktiveras.
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare fram*
Dimljus bak (en lampa bak)
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljus växling. Trygghetsbelysning.
REGLAGEPANEL I FÖRARDÖRREN
2
L R
1
Inställning av yttre spegel, välj L
eller R. Ställ in med spaken.
Infällning av yttre speglar*. Tryck
på L och R samtidigt. Tryck igen för
utfällning.
2
Fönsterhiss manuell
2
Fönsterhiss automatisk
vindrutetorkare och regnsensor*
#
Enkelsvep
0
Av
$
Intervalltorkare. Vrid (2) för att justera.
%
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
H
Bakrutespolare
3
Bakrutetorkare intervall/normal
C
0
D
G
E
F
1
Aktiverar regnsensorn. Läge D–F
avaktiverar regnsensorn.
2
Justera känsligheten med tumhjulet.
Displaysymbol vid regnsensor på.
LJUDANLÄGGNING
RADIO
5 Välj radiostation genom att vrida.
9 Sök station med vänster-/högerpil eller
SCAN (7). Lagra upp till 20 stationer
genom att hålla inne 0–9 på FM1 och 0–9
på FM2. När en station lagrats bekräftas
det i displayen.
10 Autolagra stationer
Tryck AUTO i ca 2 sekunder. Autolagring
visas i displayen. De tio starkaste stationerna lagras. Tryck sedan 0–9 för att välja
en station.
CD-SPELARE
1 På/av och ljudvolym. Tryck för på/av.
9 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
2 FM1, FM2 eller AM radio
4 MODE. CD eller AUX1*
5 Ljudbild. Tryck för att välja t.ex. BASS
3 Mata ut CD skiva. Kort tryck matar ut
Vrid för att justera ljudvolym. Radio-,
TP-, handsfree-* och RTI*-volymen lagras
individuellt.
och Dolby Pro Logic II*. Vrid för att justera.
8 MENU. AUX* volym och avancerade
ljudinställningar.
vrid på (5).
Välj CD-skiva 2 med pil upp/ner.
aktuell skiva. Långt tryck matar ut alla 2.
6 Direktval CD-skiva2 . Tryck 1–6.
1. AUX*-ingång för t.ex. MP3-spelare.
2. Endast CD-växlare*.
tankning
DIESELPARTIKELFILTER
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas automatiskt en
s.k. regenerering. Under regenereringen kan
motorns effekt vara något reducerad.
bilvård
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Lackbehandlingar såsom konservering,
försegling, skydd, glansförsegling e.t.c. kan
skada lacken. Lackskada orsakad av sådana
behandlingar täcks inte av Volvos garanti.
elektronisk klimatanläggning, Ecc*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Automatik
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner
2 Temperatur
Tryck för individuell justering av vänster L
eller höger R sida. Vrid till önskad temperatur. Inställd temperatur visas i displayen.
1. Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
Luftkvalitetssystem* på A.
Återcirkulation på M.
Luftkonditionering på/av
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
Automatisk avstängning1
PACOS*, FRÅNKOPPLING AV KROCKKUDDE
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
OFF: Krockkudden är frånkopplad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
BRÄNSLE
FÄRDDATOR
1 Låg bränslenivå
8 liter bensin (7 liter diesel) återstår.
2 Bränslemätare.
Pilen visar att tanklocket sitter på höger
sida.
TRIPPMÄTARE
4 Displayen visar två oberoende trippmätare, T1 & T2.
3 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
Nollställ aktuell mätare med ett långt
tryck.
8 Tryck för att ta bort ett meddelande.
9 Vrid för att visa t.ex. KILOMETER TILL
TOM TANK i displayen (7).
10 Nollställ aktuell funktion. Ett långt tryck
nollställer alla funktioner.
KLOCKA
5 Vrid till stopp och håll kvar för att ställa
klockan (6).
viktigt
KILOMETER TILL TOM TANK är en
uppskattning baserad på tidigare körförhållanden.
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
Läs i informationsdisplayen
Fel i ABS systemet. Stanna säkert.
Starta om motorn1.
Stanna säkert. Åtgärda enligt informationsdisplay.
Fel i bromssystemet. Stanna säkert. Kontrollera bromsvätska 2.
DSTC* stabilitetssystem. Blinkar
när systemet arbetar.
Lågt oljetryck. Stanna säkert. Kontrollera oljenivå 2.
1. Kontakta Volvoverkstad om symbolen lyser efter omstart. 2. Bärga om symbolen förblir synlig.
Insynsskydd*
Hållare för golvlucka
C
D
Haka fast krokarna vid golvet (A).
Tryck ihop den fjäderbelastade skenan och sätt
dem i fästena vid (B) på båda sidor.
Sätt i fästena vid (C) på samma sätt.
Haka krokarna vid (D).
Lossa fästpunkterna (D) och vid behov (C) på
båda sidor vid lastning.
Lossa (D), (C), (B) och (A) och rulla ihop insynsskyddet när det inte används.
Golvlucka i öppet läge utan/med insynsskydd.
Fällning av ryggstöd
Hårt insynsskydd*
Ditsättning
Dra alla fyra låsknappar bakåt till sina ändlägen.
Lyft försiktigt in insynsskyddet, placera främre
delen på de två stöden bakom (A) på båda
sidor.
Placera det ena bakre låset vid (B) och tryck
låsknappen framåt. Lås de tre återstående på
samma sätt.
Borttagning
Dra först låsknapparna vid (A), sedan vid (B),
-bakåt till sina ändlägen. Ta ut insynsskyddet.
inställning av framstol
6
+
-
1
2
3
4
5
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
6
6 Easy entry & bältesguide
Manuell stol
A. Ta loss bältet från bältesguiden.
För stolen bakåt, dra i handtaget och fäll
tillbaka ryggstödet.
Eldriven stol*
A. Ta loss bältet från bältesguiden.
B. Dra i handtaget och vik upp ryggstödet.
C. Håll inne knappen medan stolen åker fram.
Håll inne knappen igen för att stolen ska åka
tillbaka.
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 v-UTTAG & AUX*
12 V-uttagen fram/bak fungerar i
tändningsläge I eller II.
Med AUX*-uttaget kan bilens ljudanläggning
t.ex. spela musik från en MP3-spelare.
TP 8874 (Swedish). AT 0637. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2006. Copyright © Volvo Car Corporation.
B. Dra i handtaget och för stolen framåt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement