Volvo | S40 | Quick Guide | Volvo S40 2008 Quick Guide

Volvo S40 2008 Quick Guide
vOLVO s40
quick Guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre
om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i
instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den
mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
Nyckel & fjärrkontroll
Låser dörrarna och bagageluckan
samt aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarna1 och bagage­
luckan samt avaktiverar larmet.
Låser upp bagageluckan. (Luckan
öppnas inte.)
Tänder belysningen i 30 sekunder2 i
sidospeglar*, i kupén, vid fötterna och
på nummerplåten. Blinkers och parkeringsljus lyser.
“Panik”-knapp. Håll knappen intryckt
i ca 3 sekunder vid en nödsituation för
att utlösa larmet. Stäng av larmet med
upplåsningsknappen.
nyckelblad
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
förardörrens lås t.ex. om bilen är strömlös.
1. Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
2. Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se
instruktionsbok.
kallstart
OBS
För att snabbt uppnå effektiv avgasrening
kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara
något högre.
BLINKERS
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
AUTOSTART (gäller 2.4i, T5 och D5)
Vrid startnyckeln/-vredet till läge III och släpp.
Motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i läge II innan
motorn startas.
Inställning av ratten
VARNING! Ställ in ratten innan körning på­
börjas, aldrig under körning.
lJUSREGLAGE
Ljushöjdsreglering, automatisk för
Bi-Xenonljus*.
Automatiskt halvljus och helljusblink.
Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus, släcks när bilen stängs av.
Helljuset kan aktiveras.
Aktiva Bi-Xenon Ljus*, ljusbilden följer
rattens rörelser.
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare fram*
Dimljus bak, en lampa
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljus växling och trygghetsbelysning.
A
B
REGLAGEPANEL I FÖRARDÖRREN
2
2
1
1
2
2
L R
Inställning av yttre spegel, välj L
eller R. Ställ in med spaken.
Infällning av yttre speglar*, tryck
på L och R samtidigt. Tryck igen för
utfällning.
Fönsterhiss manuell
2
Fönsterhiss automatisk
Låsning av bakre fönster och
­dörrar*, barnsäkerhetsspärr.
Bilvård
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
­automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter, en till
fyra gånger per år eller vid behov. Lädervårds­
produkter finns hos Din Volvoåterförsäljare.
LJUDANLÄGGNING
RADIO
6 Välj radiostation genom att vrida.
10 Sök station med vänster-/högerpil eller
SCAN (8). Lagra upp till 20 stationer
genom att hålla inne 0–9 på FM1 och 0–9
på FM2. När en station lagrats bekräftas
det i displayen.
11 Autolagra stationer.
Tryck AUTO i ca 2 sekunder. Autolagring
visas i displayen. De tio starkaste stationerna lagras. Tryck sedan 0–9 för att välja
en station.
CD-SPELARE
10 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
1 På/av och ljudvolym. Tryck för på/av.
Vrid för att justera ljudvolym. Radio-,
TP-, handsfree-* och RTI*-volymen lagras
individuellt.
vrid på (6).
Välj CD-skiva 2 med pil upp/ner.
3 Mata ut CD skiva. Kort tryck matar ut
aktuell skiva. Långt tryck matar ut alla 2.
7 Direktval CD-skiva2 . Tryck 1–6.
2 FM1, FM2 eller AM radio
4 Display, klocka ställs in via personliga
inställningar.
5 MODE. CD eller AUX1
6 Ljudbild, tryck för att välja ljudbild t.ex.
BASS och Dolby Pro Logic II* eller SUBBAS*. Vrid för att justera.
9 MENU, AUX, volym och avancerade
ljudinställningar. Aktivera/avaktivera
SUB-BAS*.
1. AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir
bäst med volymen ställd på medium).
2. Endast CD-växlare*.
vindrutetorkare och regnsensor*
#
Enkelsvep
0
Av
$
Intervalltorkare, vrid (B) för att justera.
%
Normal hastighet
F
Hög hastighet
A
G
Vindrute- och strålkastarspolning
B
C
0
A
B
G
D
E
F
Aktiverar regnsensorn, läge D–F av­
aktiverar regnsensorn.
Justera känsligheten med tumhjulet.
Displaysymbol vid regnsensor på.
elektronisk klimatanläggning, Ecc*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Automatik
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner.
2 Temperatur
Tryck för individuell justering av vänster L eller höger R sida. Vrid till önskad
temp­eratur. Inställd temperatur visas i
displayen.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
Luftkvalitetssystem* på A.
Återcirkulation på M.
Luftkonditionering på/av.
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
Automatisk avstängning1.
1. Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
PACOS*, FRÅNKOPPLING AV KROCKKUDDE
2
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
OFF: Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
BRÄNSLE
FÄRDDATOR
1 Låg bränslenivå
8 liter bensin (7 liter diesel) återstår.
2 Bränslemätare.
Pilen visar att tanklocket sitter på höger
sida.
TRIPPMÄTARE
5 Displayen visar två oberoende trippmätare, T1 & T2.
3 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
Nollställ aktuell mätare med ett långt
tryck.
6 Tryck för att ta bort ett meddelande.
7 Vrid för att visa t.ex. KILOMETER TILL
TOM TANK i displayen (4).
8 Nollställ aktuell funktion. Ett långt tryck
nollställer alla funktioner.
viktigt
KILOMETER TILL TOM TANK är en
uppskattning baserad på tidigare kör­
förhållanden.
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
Läs i informationsdisplayen
Fel i ABS systemet. Stanna säkert.
Starta om motorn1.
Stanna säkert. Åtgärda enligt informationsdisplay.
Fel i bromssystemet. Stanna säkert. Kontrollera bromsvätska 2 .
DSTC* stabilitetssystem. Blinkar
när systemet arbetar.
Lågt oljetryck. Stanna säkert. Kontrollera oljenivå2.
1. Kontakta Volvoverkstad om symbolen lyser efter omstart. 2. Bärga om symbolen förblir synlig.
tankning
dieselpartikelfilter
Dieselbilar är utrustade med ett partikel­
filter, vilket medför effektivare avgas­­rening.
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret un­der
normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas automatiskt en
s.k. re­generering. Under regenereringen kan
motorns effekt vara något reducerad.
Tryck på knappen för att öppna tankluckan.
Häng upp tanklocket under tankning.
BLIS – Blind Spot Information
System*
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana,
egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten Blis Serv. Erfordras.
emergency brake assist, EBA
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite längre än vanligt, tryck (håll)
ner bromspedalen så länge det behövs.
Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.
fällning av ryggstöden i baksätet
A. Häng upp säkerhetsbältet i kavajhängaren.
B. Fäll upp sittdynan.
C. Lossa spärren i ryggstödet och vik fram.
D. Lossa spärren i nackstödet.
E. Flytta över nackstödet till i hylsorna på sittdynans undersida.
F. Fäll ned ryggstödet.
Även den främre passagerarstolen kan fällas ner. Se
inställning av framstol punkt (6).
inställning av framstol
+
-
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
Fällning av passagerarstolens ryggstöd
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 v-UTTAG & AUX
12 V-uttagen i mittkonsollen fram/bak fungerar i tändningsläge I eller II. 12 V-uttaget på
höger sida i bagageutrymmet* är alltid aktivt.
Med AUX-uttaget kan bilens ljudanläggning
t.ex. spela musik från en MP3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur
batteriet.
TP 9276 (Swedish). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
bärkassehållare*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising