Volvo 2011, S40 Quick start guide

Volvo 2011, S40 Quick start guide
vOLVO s40
quick Guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide så lär du dig snabbt och enkelt några av de
vanligaste funktionerna i din nya Volvo.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Fjärrnyckel
Låser dörrar och bagagelucka samt
aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarA och bagagelucka
samt avaktiverar larmet.
Låser upp bagageluckan – den öppnas
inte.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
“Panik”-knapp. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet.
A
nyckelblad
Används till att låsa/låsa upp handskfacket
eller förardörren t.ex. om bilen är strömlös.
kallstart
OBS
Efter kallstart är tomgången hög oavsett
yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång
är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
BLINKERS
A
B
Kort sekvens – 3 blinkningar.
Kontinuerlig blinksekvens.
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
AUTOSTART (2.4i, T5 & D5)
– Tryck ner koppling och/eller broms och vrid
fjärr­kontrollen/startvredet till ändläge III och
släpp den direkt – motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II
innan den startas.
Inställning av ratten
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig under körning.
lJUSREGLAGE
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Dual Xenon-ljus*).
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus.
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras.
Aktiva Xenon-ljus*, ljusbilden följer rattens rörelser.
Display- och instrumentbelysning.
Dimstrålkastare
Dimljus bak (enbart förarsida).
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning.
REGLAGEPANEL FÖRARDÖRR
L R
Inställning yttre speglar
– Välj L (vänster) eller R (höger), justera med spaken.
Infällning/utfällning yttre speglar*
– Tryck på L och R samtidigt.
1
Fönsterhiss, manuell.
2
Fönsterhiss, automatisk.
Barnsäkerhetsspärr*. Fönster och
dörrar bak kan ej öppnas från baksätet.
BLIS* – Blind Spot Information System
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att inget
fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken
vara t.ex. reflex från våt vägbana, egen skugga
på ljus vägbeläggning eller lågt stående sol i
kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen texten
Blis Serv. Erfordras.
LJUDANLÄGGNING
RADIO
6 Vrid för att välja station.
8 Söker upp nästa starka station.
10 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla
in 0–9 på FM1 eller FM2 vid önskad station tills displayen bekräftar valet.
Tryck ca 2 sekunder för att autolagra
de 10 starkaste stationerna. Displayen
visar AUTOLAGRING under sökning.
Välj lagrad station med 0–9.
CD-SPELARE
3 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Långt tryck matar ut alla skivorB.
1 Tryck för På/Av.
Vrid för att justera ljudvolym.
2 Radio FM1, FM2 eller AM.
4 Display
5 MODE – CD eller AUXA.
6 Tryck för att välja ljudbild t.ex. BASS,
6 Vrid för att byta spår.
7 Cd-växlare* – välj skiva med 1–6.
10 Byt cd-spår med vänster-/högerpil.
Välj cd-skivaB med upp-/nerpil.
Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS* – vrid
för att justera.
9 MENU – AUX, volym och avancerade
ljudinställningar.
Aktivera/avaktivera SUB-BAS*.
A
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelaren (vars ljud blir
bäst med volymen ställd på medium).
B
Endast cd-växlare*.
vindrutetorkare och regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
Normal svephastighet.
D
Hög svephastighet
E
Spolare vindruta och strålkastare.
Lyser då regnsensorn är aktiv.
elektronisk klimatanläggning – Ecc*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Tryck för automatisk reglering av vald
temperatur och övriga funktioner.
7 Tryck för individuell temperatur vänster (L)
eller höger (R) sida.
Vrid för önskad tem­peratur. Displayen visar
vald temperatur.
MANUELL REGLERING
1 Vrid för att ändra fläkthastighet.
2 Defroster. Tar snabbt bort imma på framruta och sidofönster.
3 M – Återcirkulation På/Av.
A – Luftkvalitetssystem* På/Av.
4 Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
5 Luftdistribution
6 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
och avimmar rutorna.
FRÅNKOPPLING KROCKKUDDE – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd nyckelbladet för omkoppling ON/OFF.
OFF – Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
ON – Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 Bränslemätare. Symbolens pil påminner
om på vilken sida tank­locket sitter.
3 Display för färddator, meddelanden, klocka
och yttertemperatur.
4 Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
5 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som
alltid är på.
6 Tryck för att visa/släcka meddelande.
7 Vrid för att se färddatorns alternativ.
8 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
obs
Displaytext Kilometer till tom tank är
en uppskattning av möjlig körsträcka baserad
på tidigare körförhållanden.
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
A
Läs informationsdisplayen.
Fel i ABS-systemet. Stanna säkert.
Starta om motornA.
Stanna säkert. Åtgärda enligt informationsdisplay.
Lågt oljetryck. Stanna säkert. Kontrollera oljenivåB.
Fel i bromssystemet. Stanna säkert.
Kontrollera bromsvätskaB.
DSTC* stabilitetssystem. Blinkar när
systemet arbetar.
Kontakta Volvoverkstad om symbolen lyser efter
omstart.
B
Bärga bilen om symbolen förblir synlig.
tankning
dieselpartikelfilter
Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa sotfilter fullt. Då
behöver avgassystemets partikelfilter rengöras. Det sker automatiskt genom att köra i ca
20 minuter med jämn landsvägsfart. När meddelandet slocknar är den s.k. regenereringen
genomförd.
1. Tryck för att öppna tankluckan.
2. Häng upp tanklocket under tankning.
bilvård
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader. Använd rent
vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och
grus kan repa lacken.
EBA – emergency brake assist
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite längre än vanligt.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
fällning av ryggstöd i baksätet
1
Häng upp säkerhetsbältet i kavajhängaren.
Fäll upp sittdynan.
Lossa spärren i ryggstödet och vik fram.
Lossa spärren i nackstödet.
Lyft av nackstödet.
Flytta över nackstödet till hylsorna på sittdynans undersida.
Fäll ned ryggstödet.
obs
Även främre passagerarstol kan fällas ner.
Se INSTÄLLNING FRAMSTOL (6).
inställning framstol
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Fällning av passagerarstolens ryggstöd.
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 v-UTTAG & AUX/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge
I eller II. 12 V-uttaget* i bagage­utrymmet är
alltid aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur
startbatteriet.
TP 11031 (Swedish). AT 0920. Printed in Sweden, Göteborg 2009, Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation.
bärkassehållare*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement