Volvo undefined, S40 Quick start guide

Volvo undefined, S40 Quick start guide
vOLVO s40
quick Guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de
vanligaste funktionerna i din nya Volvo.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Fjärrnyckel
Låser dörrar och bagagelucka samt
aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarA och bagagelucka samt
deaktiverar larmet.
Låser upp bagageluckan – den öppnas
inte.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet. Stäng av med ett nytt tryck efter
mer än 5 sekunder.
nyckelblad
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
förardörren t.ex. om bilen är strömlös.
kallstart
OBS
Efter kallstart är tomgången hög oavsett
yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång
är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
BLINKERS
A
B
Kort sekvens – 3 blinkningar.
Kontinuerlig blinksekvens.
A
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
AUTOSTART*
– Tryck ner koppling och/eller broms och vrid
fjärr­nyckeln/startvredet till ändläge III och
släpp den direkt – motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II
innan den startas.
Inställning av ratten
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig under körning.
lJUSREGLAGE
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*)
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras
A
Automatiskt varselljus*. Aktiva Xenonljus*, ljusbilden följer rattens rörelser
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare
Öppnar lucka för tanklock
Dimljus bak (enbart förarsida)
A
Helljusblink och Ledbelysning
B
Hel-/halvljusväxling
REGLAGEPANEL FÖRARDÖRR
L R
Inställning yttre speglar
– Välj L (vänster) eller R (höger), justera
med spaken.
Infällning/utfällning yttre speglar*
– Tryck på L och R samtidigt.
1
Fönsterhiss, manuell.
2
Fönsterhiss, automatisk.
Barnsäkerhetsspärr. Fönster och dörrar bak* kan inte öppnas från baksätet.
BLIS* – Blind Spot Information System
Skulle BLIS indikeringslampa lysa trots att inget
fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken
vara t.ex. reflex från våt vägbana, egen skugga
på ljus vägbeläggning eller lågt stående sol i
kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen texten
Blis Serv. Erfordras.
LJUDANLÄGGNING
RADIO
6 Vrid för att välja station.
8 Söker upp nästa starka station.
10 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla
in 0–9 på FM1 eller FM2 vid önskad station
tills displayen bekräftar valet.
Tryck ca 2 sekunder för att autolagra
de 10 starkaste stationerna. Displayen visar
AUTOLAGRING under sökning.
Välj lagrad station med 0–9.
CD-SPELARE
3 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
1 Tryck för På/Av.
Vrid för att justera ljudvolym.
Radio FM1, FM2 eller AM.
Display
MODE – CD, AUX eller USBA.
Tryck för att välja ljudbild t.ex. BASS, Dolby
Pro Logic II* eller SUB-BAS* – vrid för att
justera.
9 MENU – AUX, volym och avancerade
ljudinställningar.
Aktivera/avaktivera SUB-BAS*.
Långt tryck matar ut alla skivorB.
6 Vrid för att byta spår.
7 Cd-växlare* – välj skiva med 1–6.
10 Byt cd-spår med vänster-/högerpil.
Välj cd-skivaB med upp-/nerpil.
2
4
5
6
A
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir bäst
med dess volym ställd på medium).
B
Endast cd-växlare*.
vindrutetorkare och regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
Normal svephastighet.
D
Hög svephastighet
E
Spolare vindruta och strålkastare.
Lyser då regnsensorn är aktiv.
elektronisk klimatanläggning – Ecc*
AUTOMATISK REGLERING
MANUELL REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.
7 Tryck för individuell temperatur vänster (L)
eller höger (R) sida.
Vrid för önskad tem­peratur. Displayen visar
vald temperatur.
1 Vrid för att ändra fläkthastighet.
2 Max defroster. Riktar all luft mot framruta
och sidofönster med maximal luftström.
3 M – Återcirkulation På/Av.
A – Luftkvalitetssystem* På/Av.
4 Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
5 Luftdistribution
6 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
och avimmar rutorna.
FRÅNKOPPLING KROCKKUDDE – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd nyckelbladet för omkoppling ON/OFF.
OFF – Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över 140 cm.
ON – Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta osäkerhet kring användandet.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 Bränslemätare. Symbolens pil påminner om
på vilken sida tank­locket sitter.
3 Display för färddator, meddelanden, klocka
och yttertemperatur.
4 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som
alltid är på.
obs
5 Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Displaytext Kilometer till tom tank är
en uppskattning av möjlig körsträcka baserad
på tidigare körförhållanden.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
6 Tryck för att visa/släcka meddelande.
7 Vrid för att se färddatorns alternativ.
8 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
Läs informationsdisplayen.
Fel i ABS-systemet. Stanna säkert.
Starta om motornA.
Fel i bromssystemet. Stanna säkert.
Kontrollera bromsvätskaB.
DSTC* stabilitetssystem. Blinkar när
systemet arbetar.
Stanna säkert. Åtgärda enligt informationsdisplay.
Lågt oljetryck. Stanna säkert. Kontrollera oljenivåB.
A
Kontakta Volvoverkstad om symbolen lyser efter
omstart.
B
Bärga bilen om symbolen förblir synlig.
Klocka, justering
dieselpartikelfilter
1.
2.
3.
4.
5.
På mittkonsolen, tryck MENU.
Välj Ställ klockan.
Tryck ENTER.
Välj siffra med ”pil höger” eller ”pil vänster”.
Justera klockan med siffrorna på knappsatsen eller ”pil upp” eller ”pil ner” på navigeringsknappen.
6. Tryck ENTER för att avsluta.
Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa sotfilter fullt. Då
behöver avgassystemets partikelfilter rengöras. Det sker automatiskt genom att köra i ca.
20 minuter med jämn landsvägsfart.
När meddelandet slocknar är den s.k. regenereringen genomförd.
bilvård
EBA – emergency brake assist
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på
att smuts och grus kan repa lacken.
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite längre än vanligt.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
fällning av ryggstöd i baksätet
1
Häng upp säkerhetsbältet i kavajhängaren.
Fäll upp sittdynan.
Lossa spärren i ryggstödet och vik fram.
Lossa spärren i nackstödet.
Lyft av nackstödet.
Flytta över nackstödet till hylsorna på sittdynans undersida.
Fäll ned ryggstödet.
obs
Även främre passagerarstol kan fällas ner. Se
”Framstolar” (kap. 4 i instruktionsboken).
inställning framstol
1
2
3
4
5
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 v-UTTAG & AUX/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge I eller
II. 12 V-uttaget* i bagage­utrymmet är alltid
aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av 12
V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur startbatteriet.
TP 14307 (Swedish). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
bärkassehållare*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement