Volvo 2010, S40 Quick start guide

Volvo 2010, S40 Quick start guide
vOLVO s40
quick Guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre
om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i
instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den
mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
fjärrkontroll & Nyckelblad
Låser dörrarna och bagageluckan
samt aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarna A och bagage­
luckan samt avaktiverar larmet.
Låser upp bagageluckan – den
öppnas inte.
Trygghetsbelysning i 30 sekunderB i
sidospeglar*, kupén, vid golvet och på
nummerplåten. Blinkers och parkeringsljus lyser.
“Panik”-knapp. Håll knappen intryckt i
ca 3 sekunder vid en nödsituation för att
utlösa larmet. Stäng av paniklarmet med
ett långt tryck på samma knapp eller
upplåsningsknappen.
nyckelblad
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
förardörrens lås t.ex. om bilen är strömlös.
kallstart
OBS
Efter kallstart är tomgången högre oavsett
yttertemperaturen. Förhöjd tomgång är en
del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
BLINKERS
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
A
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
B
Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se
instruktionsbok.
AUTOSTART (gäller 2.4i, T5 och D5)
Tryck ner koppling och/eller broms. Vrid fjärrkontrollen/startvredet till ändläge III och släpp
den direkt – motorn startar automatiskt.
Dieselmotor ska alltid förvärmas i nyckelläge II
innan motorn startas.
Inställning av ratten
VARNING! Ställ in ratten innan körning på­
börjas – aldrig under körning.
lJUSREGLAGE
Ljushöjdsreglering. Automatisk för
Bi-Xenonljus®*.
Automatiskt halvljus och helljusblink.
Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus – Släcks när motorn stängs av.
Helljuset kan aktiveras.
Aktiva Bi-Xenon® Ljus*– Ljusbilden
följer rattens rörelser.
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare (fram*)
Dimljus (bak, enbart förarsida)
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning.
REGLAGEPANEL I FÖRARDÖRREN
2
2
1
1
2
2
L R
Inställning av yttre spegel – Välj L
eller R, ställ in med spaken.
Infällning av yttre speglar* – Tryck
på L och R samtidigt. Tryck igen för
utfällning.
1
Fönsterhiss manuell
2
Fönsterhiss automatisk
Låsning av bakre fönster och
­dörrar*, barnsäkerhetsspärr.
Bilvård
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
­automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter, 1–4 gånger
per år eller vid behov. Lädervårds­produkter finns
hos Din Volvoåterförsäljare.
LJUDANLÄGGNING
RADIO
6 Välj radiostation genom att vrida.
8 SCAN – automatsökning av stationer.
10 Sök station med vänster-/högerpil. Lagra
upp till 20 stationer genom att hålla inne
0–9 på FM1 och 0–9 på FM2. När en station lagrats bekräftas det i displayen.
Autolagra stationer – Tryck AUTO i ca
2 sekunder. Autolagring visas i displayen.
De 10 starkaste stationerna lagras. Tryck
sedan 0–9 för att välja en station.
CD-SPELARE
3 Mata ut CD-skiva. Kort tryck matar ut
aktuell skiva. Långt tryck matar ut allaB.
1 På/av och ljudvolym. Tryck för på/av.
Vrid för att justera volym. Radio-, TP-,
handsfree-* och RTI*-volym lagras individuellt.
2
4
5
6
6 Vrid – byt CD-spår.
7 Direktval CD-skiva B – Tryck 1–6.
10 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
vrid på (6).
Välj CD-skiva B med pil upp/ner.
Radio FM1, FM2 eller AM.
Display
MODE – CD eller AUX A
Ljudbild – Tryck för att välja ljudbild, t.ex.
BASS och Dolby Pro Logic II* eller SUBBAS*. Vrid för att justera.
9 MENU – AUX, volym och avancerade
ljudinställningar. Aktivera/avaktivera
SUB-BAS*.
AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir
bäst med volymen ställd på medium).
A
B
Endast CD-växlare*.
vindrutetorkare och regnsensor*
C
Enkelsvep
0
Av
D
Intervalltorkare. Vrid (B) för att justera.
E
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
C
0
A
B
G
D
E
F
A
B
Regnsensor På/Av. Läge D–F av­
aktiverar.
Justera känsligheten med tumhjulet.
Displaysymbol vid regnsensor på.
elektronisk klimatanläggning, Ecc*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
1 Automatik
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
A – Luftkvalitetssystem* på.
M – Återcirkulation på.
Luftkonditionering på/av. Kyler kupén
och avimmar rutor.
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
Automatisk avstängningA.
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner.
2 Temperatur
Tryck för individuell justering av vänster L eller höger R sida. Vrid till önskad
temp­eratur. Inställd temperatur visas i
displayen.
A
Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
PACOS*, FRÅNKOPPLING AV KROCKKUDDE
2
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
OFF: Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i framsätet
men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
BRÄNSLE
FÄRDDATOR
1 Låg bränslenivå
När symbolen tänds - fyll på bränsle
snarast.
2 Bränslemätare
Pilen visar att tanklocket sitter på höger
sida.
TRIPPMÄTARE
3 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
6 Tryck för att ta bort ett meddelande.
7 Vrid för att visa t.ex. KILOMETER TILL
5 Displayen visar två oberoende trippmä-
8 Nollställer aktuell funktion. Ett långt
Nollställ aktuell mätare med ett långt
tryck.
TOM TANK i displayen (4).
tryck nollställer alla funktioner.
tare, T1 & T2.
Display
4 Visar färddator, meddelanden, klocka och
yttertemperatur.
viktigt
“Kilometer till tom tank” är en uppskattning
av möjlig körsträcka baserad på tidigare
körförhållanden.
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
Läs informationsdisplayen
Fel i ABS systemet. Stanna säkert.
Starta om motorn A .
Stanna säkert. Åtgärda enligt informationsdisplay.
Fel i bromssystemet. Stanna säkert. Kontrollera bromsvätskaB.
DSTC* stabilitetssystem. Blinkar
när systemet arbetar.
Lågt oljetryck. Stanna säkert. Kontrollera oljenivåB.
A
Kontakta Volvoverkstad om symbolen lyser efter
omstart.
B
Bärga om symbolen förblir synlig.
tankning
dieselpartikelfilter
Under vissa omständigheter kan instrumentpanelens display visa ”SOTFILTER
FULLT”. Då behöver avgassystemets
partikelfilter rengöras. Det sker automatiskt
genom att köra i ca 20 min med jämn landsvägsfart. När meddelandet slocknar är den
s.k. regenereringen genomförd.
Tryck på knappen för att öppna tankluckan.
Häng upp tanklocket under tankning.
BLIS – Blind Spot Information
System*
Skulle BLIS’ indikeringslampa lysa trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana,
egen skugga på ljus vägbeläggning eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten Blis Serv. Erfordras.
EBA – emergency brake assist
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite längre än vanligt, tryck (håll)
ner bromspedalen så länge det behövs – all
inbromsning upphör om pedalen släpps.
fällning av ryggstöd i baksätet
A. Häng upp säkerhetsbältet i kavajhängaren.
B. Fäll upp sittdynan.
C. Lossa spärren i ryggstödet och vik fram.
D. Lossa spärren i nackstödet och dra upp det.
E. Flytta över nackstödet till i hylsorna på sittdynans undersida.
F. Fäll ned ryggstödet.
Även den främre passagerarstolen kan fällas ner. Se
inställning av framstol punkt (6).
inställning av framstol
-
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
Fällning av passagerarstolens ryggstöd
bärkassehållare*
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 v-UTTAG & AUX
12 V-uttagen i mittkonsolen fram/bak fungerar i nyckelläge I eller II. 12 V-uttaget på höger
sida i bagageutrymmet* är alltid aktivt.
Med AUX-uttaget kan bilens ljudanläggning
t.ex. spela musik från en MP3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur
startbatteriet.
TP 10241 (Swedish). AT 0820. Printed in Sweden, Göteborg 2008, Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation.
+
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement