Volvo S40 2007 Early Quick Guide

Volvo S40 2007 Early Quick Guide
VOLVO S40
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din
nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i instruktionsboken,
inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
NYCKEL & FJÄRRKONTROLL
Låser dörrarna och bagageluckan samt
aktiverar larmet*.
Låser upp dörrarna och bagageluckan
samt avaktiverar larmet1.
Låser upp bagageluckan. (Luckan öppnas inte.)
Tänder belysningen i 30 sekunder2 i sidospeglar*, i kupén, vid fötterna och på
nummerplåten. Blinkers och parkeringsljus lyser.
“Panik”-knapp. Håll knappen intryckt i
ca 3 sekunder vid en nödsituation för att
utösa larmet. Stäng av larmet med lås
upp knappen.
NYCKELBLAD
Används till att låsa/låsa upp handskfacket eller
till förardörrens lås t.ex. om bilen är strömlös.
1. Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
2. Tiden är inställbar till 30, 60 eller 90 sekunder, se instruktionsbok.
KALLSTART
AUTOSTART (gäller 2.4, 2.4i, T5 och D5)
Vrid startnyckeln/-vredet till läge III och släpp.
Motorn startar automatiskt.
OBS
För att snabbt uppnå effektiv avgasrening
kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara
något högre.
Diesel motor ska alltid förvärmas i läge II
innan motorn startas.
REGLAGEPANEL I FÖRARDÖRREN
2
1
L R
Inställning av yttre spegel, välj L eller
R. Ställ in med spaken.
1
Infällning av yttre speglar*. Tryck på
L och R samtidigt. Tryck igen för utfällning.
2
2
Fönsterhiss manuell
Fönsterhiss automatisk
Låsning av bakre fönster och dörrar*
(Barnsäkerhetsspärr)
LJUSREGLAGE
Ljushöjdsreglering (automatisk för BiXenonljus*)
Automatiskt halvljus. Helljusblink. Helljuset kan inte aktiveras.
Parkeringsljus
Halvljus. Halvljuset släcks när bilen
stängs av. Helljuset kan aktiveras.
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare fram*
Dimljus bak (en lampa bak)
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljus växling. Trygghetsbelysning.
A
BLINKERS
B
INSTÄLLNING AV RATTEN
B
B
A. Kort sekvens, tre blinkningar.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
VARNING! Ställ in ratten innan körning påbörjas, aldrig under körning.
REGNSENSOR* OCH VINDRUTETORKARE
C
0
D
A
REGNSENSOR
A
B
G
VINDRUTETORKARE
#
0
E
$
F
%
Aktiverar regnsensorn. Läge D–F avaktiverar regnsensorn.
B Justera känsligheten med tumhjulet.
Displaysymbol vid regnsensor på.
Enkelsvep
Av
Intervalltorkare. Vrid (B) för att justera.
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
LJUDANLÄGGNING
RADIO
5 Välj radiostation genom att vrida.
9 Sök station med vänster-/högerpil eller
SCAN (7). Lagra upp till 20 stationer genom att hålla inne 0–9 på FM1 och 0–9 på
FM2. När en station lagrats bekräftas det i
displayen.
10 Autolagra stationer
Tryck AUTO i ca 2 sekunder. Autolagring visas i displayen. De tio starkaste stationerna
lagras. Tryck sedan 0–9 för att välja en station.
1 På/av och ljudvolym. Tryck för på/av. Vrid
för att justera ljudvolym. Radio-, TP-, handsfree-* och RTI-volymen lagras individuellt.
2 FM1, FM2 eller AM radio
CD-SPELARE
9 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
vrid på (5).
Välj CD-skiva2 med pil upp/ner.
3 Mata ut CD skiva. Kort tryck matar ut aktuell skiva. Långt tryck matar ut alla2.
4 CD eller
AUX1
5 Ljudbild. Tryck för att välja t.ex. BASS, Dol-
6 Direktval CD-skiva2. Tryck 1–6.
by Pro Logic II* eller SUB-BAS*. Vrid för att
justera.
8 Aktivera/avaktivera SUB-BAS* med MENU
1. AUX-ingång för t.ex. MP3-spelare.
2. Endast CD-växlare*.
FÄLLNING AV RYGGSTÖDEN I BAKSÄTET
A. Häng upp bilbältet i kavajhängaren.
B. Fäll upp sittdynan.
C. Lossa spärren i ryggstödet och vik fram.
D. Lossa spärren i nackstödet.
E. Flytta över nackstödet till i hylsorna på sittdynans undersida.
F. Fäll ned ryggstödet.
Även den främre passagerar stolen kan fällas
ner. Se inställning av framstol punkt 6.
ELEKTRONISK KLIMATANLÄGGNING, ECC*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Automatik
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
Defroster för att snabbt ta bort imma på
framruta och sidofönster.
Tryck på AUTO för automatisk reglering av
inställd temperatur och övriga funktioner.
Luftkvalitetssystem* på (A).
Återcirkulation på (M).
2 Temperatur
Tryck för individuell justering av vänster (L)
eller höger (R) sida. Vrid till önskad temperatur. Inställd temperatur visas i displayen.
Luftkonditionering på/av
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar.
Automatisk avstängning1.
1. Bakruta 12 minuter. Speglar 6 minuter.
PACOS, FRÅNKOPPLING AV KROCKKUDDE*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Använd startnyckeln för omkoppling ON/OFF.
ON: Krockkudden är aktiverad.
Passagerare över 140 cm kan sitta i
framsätet men aldrig barn på bilkudde eller i bilbarnstol.
VARNING
Felaktigt användande kan medföra livsfara.
Konsultera instruktionsboken vid minsta
osäkerhet kring användandet.
OFF: Krockkudden är avaktiverad.
PASSENGER AIRBAG OFF visas i
varningslampan ovanför inre backspegeln.
Barn på bilkudde eller i bilbarnstol kan sitta i
framsätet men aldrig passagerare över
140 cm.
FÄRDDATOR OCH TRIPPMÄTARE
BRÄNSLE
FÄRDDATOR
1 Låg bränslenivå
8 liter bensin (7 liter diesel) återstår.
2 Bränslemätare. Pilen visar att tanklocket
sitter på höger sida.
TRIPPMÄTARE
4 Displayen visar två oberoende trippmätare,
8 Tryck för att ta bort ett meddelande.
T1 & T2.
3 Växla mellan T1 & T2 med ett kort tryck.
9 Vrid för att visa t.ex. KÖRSTRÄCKA TILL
TOM TANK i displayen (7).
Nollställ aktuell mätare med ett långt tryck.
10 Nollställ aktuell funktion. Ett långt tryck
nollställer alla funktioner.
KLOCKA
5 Vrid till stopp och håll kvar för att ställa
klockan (6).
VIKTIGT
KÖRSTRÄCKA TILL TOM TANK är en uppskattning baserad på tidigare körförhållanden.
KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR
Läs i informationsdisplayen
Fel i ABS systemet. Stanna säkert.
Starta om motorn1.
Stanna säkert. Åtgärda enligt informationsdisplay.
Fel i bromssystemet. Stanna säkert.
Kontrollera bromsvätska2.
Lågt oljetryck. Stanna säkert. Kontrollera oljenivå2.
DSTC stabilitetssystem. Blinkar när
systemet arbetar.
1. Kontakta Volvoverkstad om symbolen lyser efter omstart. 2. Bärga om symbolen förblir synlig.
INSTRUMENTÖVERSIKT
9
10
1 Centrallås, dörröppningshandtag
6 Varningsblinkers
2 Belysning, upplåsning av tanklucka
7 Kupébelysning. Reglage -taklucka*
3 Färddator, helljus och blinkers
8 Knappsats* ljudanläggning, telefon*
4 Konstantfarthållare*
9 Motorhuv, öppningshandtag
5 Kombinationsinstrument
10 Reglagepanel i förardörr
TANKNING
DIESELPARTIKELFILTER
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas automatiskt en s.k. regenerering. Under regenereringen kan motorns
effekt vara något reducerad.
Tryck på knappen för att öppna tankluckan.
Häng upp tanklocket under tankning.
EMERGENCY BRAKE ASSIST, EBA
BILVÅRD
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
Handtvätt är skonsammare mot lacken än automattvätt. Lacken är också känsligare när den
är ny. Därför rekommenderas handtvätt under
bilens första månader.
INSTÄLLNING AV FRAMSTOL
1 Svankstöd
2 Ryggstödets lutning
3 Höj/sänk stolen
+
-
4 Sittdynans framkant höj/sänk
5 Framåt/bakåt
6 Fällning av passagerarstolens ryggstöd
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX
12 V-uttagen i mittkonsollen fram/bak fungerar
i tändningsläge I eller II. 12 V-uttaget på höger
sida i bagageutrymmet* är alltid aktivt.
Med AUX-uttaget kan bilens ljudanläggning
t.ex. spela musik från en MP3 spelare.
VIKTIGT
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur batteriet.
TP 8584 (Swedish). AT 0620. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2006. Copyright © Volvo Car Corporation.
BÄRKASSEHÅLLARE*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement