Volvo | S40 | Ägarmanual | Volvo S40 2005 Ägarmanual

Volvo S40 2005 Ägarmanual
2005
VOLVO
S40
TP 7453 (Swedish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
INSTRUKTIONSBOK VOLVO S40
TP 7453
WEB EDITION
2005
Introduktion
Bäste Volvoägare
Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Tack för att Du valde Volvo!
1
Introduktion
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig
utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING!
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
Viktigt!
Viktigttexter visar på en risk för att bilen
kan skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken
beskrivs, förutom standardutrustning, även
tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa
tillbehör (extrautrustning).
OBS! Volvos bilar är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika
marknaders behov och nationella eller lokala
lagar och bestämmelser.
2
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss
rätten att göra ändringar utan föregående
meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden, vilka vägleder
all verksamhet. En Volvo uppfyller stränga
internationella miljökrav och är dessutom
tillverkad i någon av världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt certifikat för
miljöstandarden ISO 14001, vilket leder till
ständiga förbättringar inom miljöområdet.
Samtliga Volvomodeller har en miljövarudeklaration där kunden kan jämföra miljöpåverkan från olika modeller och motorer. Läs
mer på epd.volvocars.se.
Ren inifrån och ut
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet Ren
inifrån och ut, ett koncept som innefattar ren
kupémiljö samt högeffektiv avgasrening. Din
bil sparar bränsle och släpper ut väldigt små
mängder skadliga ämnen. Den ser dessutom
till att du och dina passagerare slipper andas
in utsläpp från andra bilar genom att rena
luften som kommer in i kupén. Ett sofistikerat
luftreningssystem, AQS1 (tillval), säkerställer
att luften i kupén är renare än luften utanför i
trafikerad miljö. Systemet består av en
elektronisk sensor och ett kolfilter. Sensorn
övervakar mängden koloxid i den inkom1.
Air Quality System
mande luften och stänger luftintaget så att
koloxidhalten inte blir för hög i kupén - till
exempel i tät stadstrafik, köer och tunnlar.
Kolfiltret gör att inflödet av kväveoxider,
marknära ozon och kolväten hindras. Textilierna i bilen uppfyller kraven enligt den ekologiska standarden Öko-Tex2. På kylaren finns
en särskild beläggning, PremAir®3, som
omvandlar skadligt marknära ozon till rent
syre.
En Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och har låg bränsleförbrukning för
2.
3.
Internationell standard för textilier.
Gäller endast femcylindriga motorer.
PremAir® är ett registrerat varumärke
för Engelhard Corporation.
3
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnar och miljön
att minska utsläppen av koldioxid som bidrar
till växthuseffekten. Volvobilarna är mycket
konkurrenskraftiga vad gäller bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Volvos verkstäder och miljön
Genom att underhålla bilen regelbundet kan
du skapa förutsättning för låg bränsleförbrukning och på så vis bidra till en renare
miljö. Personalen på Volvos verkstäder har
det kunnande och de verktyg som garanterar
god miljöomsorg.
Spara miljön
Vi tror att våra kunder delar vår omtanke om
miljön. Du kan själv bidra till att spara miljön
genom att köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service och underhålla bilen
enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Ha alltid rätt däcktryck. För lågt tryck i
däcken ger högre bränsleförbrukning.
• Takräcken och skidboxar
ger högre luftmotstånd
och höjer bränsleförbrukningen avsevärt.
Demontera dem direkt
efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
4
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt, undvik snabba och onödiga
accelerationer samt häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre förbrukning.
• Lätta på gaspedalen vid
medlut.
• Använd motorbromsen,
släpp gasen och växla ner.
• Undvik tomgångskörning. Stäng av
motorn vid väntetider i trafiken.
• Tänk på att hantera
miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på
ett miljövänligt sätt.
Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad om
du är osäker på hur denna typ av avfall
ska deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
Innehållsförteckning
Instrumentöversikt
Säkerhet
Instrument och reglage
Klimat
Interiör
Lås och larm
Start och körning
Hjul och däck
Bilvård
Underhåll och service
Infotainment
Tekniska data
7
13
37
67
79
89
103
135
153
159
185
213
9
10
Instrumentöversikt
Översikt vänsterstyrd bil
Översikt högerstyrd bil
Reglagepanel i förardörr
8
10
12
11
Instrumentöversikt
Översikt vänsterstyrd bil
Vänsterstyrd bil
12
Instrumentöversikt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Rattinställning
Motorhuvöppnare
Reglagepanel
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Belysning, öppnare för tanklucka
Dörröppningshandtag, centrallås
Ventilationsmunstycken instrumentpanel
Ventilationsmunstycke sidoruta
Konstantfarthållare
Signalhorn, krockkudde
Kombinationsinstrument
Knappsats för Infotainment
Vindrutetorkare och spolare, strålkastarspolare
Tändningslås
Inre backspegel
Bältespåminnare
Innerbelysning vänster sida
Frånkoppling av larmsensorer, blockerat
låsläge
Innerbelysning funktionsströmställare
Plats för strömställare tillbehör
Innerbelysning höger sida
Manövrering, taklucka
Display för klimatanläggning och
infotainment
Infotainment
Inställningar för klimatanläggning,
infotainment och personliga inställningar
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Klimatanläggning
Växelspak
Varningsblinkers
Dörröppningshandtag
Handskfack
Parkeringsbroms
Eluttag/cigarettändare
Stabilitetssystem STC eller DSTC
Strömbrytare, valfri utrustning
13
Instrumentöversikt
Översikt högerstyrd bil
Högerstyrd bil
14
Instrumentöversikt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Strömbrytare för eftermonterat tillbehör
Stabilitetssystem STC eller DSTC
Eluttag, cigarettändare
Parkeringsbroms
Reglagepanel
Handskfack
Dörröppningshandtag
Ventilationsmunstycke, sidoruta
Ventilationsmunstycken, instrumentpanel
Växelspak
Klimatanläggning
Inställningar för klimatanläggning,
infotainment och personliga inställningar
Infotainment
Display för klimatanläggning och
infotainment
Manövrering taklucka
Innerbelysning, vänster sida
Frånkoppling av larmsensorer, blockerat
låsläge
Innerbelysning, strömställare
Strömbrytare för eftermonterat tillbehör
Innerbelysning, höger sida
Bältespåminnare
Inre backspegel
Tändningslås
Vindrutetorkare och spolare, strålkastarspolare
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Konstantfarthållare
Kombinationsinstrumentet
Signalhorn, krockkudde
Knappsats för infotainment
Varningsblinkers
Dörröppningshandtag, centrallås
Belysning, öppnare för tanklucka
Körriktningsvisare, helljus, färddator
Motorhuvöppnare
Rattinställning
15
Instrumentöversikt
Reglagepanel i förardörr
1.
2.
3.
4.
5.
16
Avstängning av fönsterhissar bak
(standard)
Elektrisk barnsäkerhetsspärr (tillval)
Fönsterhissar
Yttre backspegel, vänster sida
Yttre backspeglar, inställning
Yttre backspegel, höger sida
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Krockkuddar (SRS)
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Sidokrockkuddar (SIPS)
Krockgardin (IC)
WHIPS
När aktiveras säkerhetssystemen
Krockstatus
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Barnsäkerhet
14
18
21
23
25
26
28
29
30
31
17
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Ta på säkerhetsbältet:
Tänk på att:
– Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är
låst.
Lossa bältet:
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt
• bältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in bältet för hand så
att det inte hänger löst.
Bältet spärras och kan inte dras ut:
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta
lågt.
Använd alltid säkerhetsbältet
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. Vid en olycka kan annars de som sitter
i baksätet slungas fram mot framstolarnas
ryggstöd.
18
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
VARNING!
Varje bälte är avsett för endast en person.
Säkerhet
Framsäte
Symbolerna lyser så länge förare eller passagerare fram inte har säkerhetsbältet på sig.
(Om barnstol är inkopplat i framsätet ges
ingen signal.) Förutom de båda tända symbolerna hörs en ljudsignal som ändrar frekvens
beroende på bilens hastighet.
VARNING!
Om bältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bältet bytas ut. Detta
inkluderar rulle, fästen, skruvar och lås. En
del av bältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också bältet om det är slitet eller
skadat. Det nya bältet ska vara typgodkänt
och avsett för samma plats som det
utbytta bältet.
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av bältet på egen hand. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Baksäte
Bältespåminnaren har två delfunktioner:
Bältespåminnare4
I takkonsolen (ovanför backspegeln) lyser en
symbol som påminnelse om att säkerhetsbältet inte används. Det visas även en symbol
som lyser i kombinationsinstrumentet. Om
bilen står stilla upphör påminnelsen efter
ca. sex sekunder.
4.
Beroende på marknad kan funktionerna variera något
• Upplysning om hur många bälten som
används genom meddelande i informationsdisplayen. Denna funktion aktiveras
automatiskt då någon bakdörr öppnats
och stängts oavsett om någon sitter i
baksätet eller inte. Meddelandet raderas
automatiskt ca. 10 sekunder efter att man
kört iväg, men kan också kvitteras
manuellt med en tryckning på READknappen.
• Varning för att något bälte i baksätet
tagits av under färd genom meddelande i
informationsdisplayen kombinerat med
ljudsignal. Varningen upphör då bältet
åter tagits på, men kan också kvitteras
manuellt med en tryckning på READknappen.
Meddelandet i informationsdisplayen, som
anger hur många bälten som används, finns
19
Säkerhet
Säkerhetsbälten
alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på READ-knappen.
Säkerhetsbälte och graviditet
Det är väldigt viktigt att säkerhetsbältet
används rätt under graviditeten. Det bör ligga
väl an mot kroppen. Den övre delen av bältet
ska ligga mellan brösten och mot sidan av
magen. Höftdelen av bältet ska ligga platt och
vara så långt under magen som möjligt. Det
får inte glida uppåt mot magen.
Gravida förare bör skjuta stolen så långt bak
som möjligt för att få största möjliga avstånd
mellan ratten och magen. Ställ ratten så långt
fram som en bekväm körställning tillåter.
20
Säkerhet
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak)
är utrustade med bältesförsträckare. En
mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt
bältet runt kroppen vid en tillräckligt kraftig
kollision. Bältet fångar då mer effektivt upp
den åkande.
Märkning på säkerhetsbälten med bältesförsträckare
21
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
VARNING!
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet, är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
Krockkudden5 på passagerarsidan ligger
hopvikt i ett fack ovanför handskfacket.
Panelen är märkt med SRS AIRBAG.
1. För information om Aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS) se s.25.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
22
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad.1
Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen. Personer som är
kortare än 140 cm ska aldrig sitta på
passagerarplatsen fram om krockkudden
(SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
5.
Alla bilar har inte krockkudde (SRS)
på passagerarsidan. Den kan vara
bortvald vid inköpet.
Säkerhet
VARNING!
Om varningssymbolen för AIRBAGsystemet förblir tänd eller tänds under
körning, är det ett tecken på att
AIRBAG-systemet inte har fullgod
funktion. Symbolen kan indikera fel på
bältessystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Kontakta snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil.
VARNING!
Inga föremål eller tillbehör får placeras
eller klistras på eller i närheten av SRS
AIRBAG-panelen (ovanför handskfacket)
eller i området som påverkas av krockkudden.
Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna i
ratten eller på panelen ovanför handskfacket.
Varningssymbol i kombinationsinstrumentet
AIRBAG-systemet övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln vrids till läge I, II eller III. Symbolen
släcks efter ca sex sekunder om AIRBAGsystemet är felfritt.
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det
krävs, ett meddelande i informationsdisplayen. Om
varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och
meddelandet SRS-AIRBAG/
SERV. SNARAST visas i informationsdisplayen. Kontakta
snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
23
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkuddar (SRS)
OBS! Airbagarna har en funktion som
innebär att kapaciteten på dessa anpassa
efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil
SRS-systemet, högerstyrd bil
SRS-systemet
OBS! Sensorerna reagerar olika beroende
på krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte. Olyckssituationer kan därför uppstå, då endast en (eller
ingen) av krockkuddarna aktiveras. SRSsystemet känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och anpassas efter detta
så att en eller flera airbagar utlöses.
Systemet består av en gasgenerator omgiven
av den uppblåsbara krockkudden. Vid en
tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer
som aktiverar gasgeneratorns tändare och
kudden blåses upp, samtidigt som den blir
varm. För att dämpa islaget mot kudden töms
den igen när den pressas samman. I
samband med detta bildas en del rök i bilen,
vilket är helt normalt. Hela förloppet, med
uppblåsning och tömning av kudden, sker på
några tiondels sekunder.
24
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
VARNING!
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
PACOS (tillval)
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras. Detta är
nödvändigt om t.ex. ett barn i barnstol ska
placeras på platsen.
Indikering
Ett textmeddelande i takpanelen indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Aktivering/avaktivering
Omkopplaren är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera att
strömbrytaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att startnyckeln används för att
ändra läge. (Även andra föremål med nyckelliknande utformning kan användas.)
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde på passagerarplatsen fram.
Detta gäller även personer som är kortare
än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
VARNING!
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men
saknar PACOS, är krockkudden alltid
aktiverad.
25
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
VARNING!
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) är
avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att
allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
Omkopplare för SRS i position ON.
Omkopplare för SRS i position Off.
Omkopplarens läge
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer
över 140 cm.
ON = Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
26
Säkerhet
Sidokrockkuddar (SIPS)
VARNING!
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sidokrockkuddarnas placering.
Sidokrockkuddar — SIPS-bag
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och är en viktig del av SIPS. SIPS-bagsystemet består av två huvuddelar, sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är
placerad i framstolens ryggram.
VARNING!
Ingrepp i SIPS-bag-systemet kan orsaka
felaktig funktion och allvarliga personskador. Kontakta istället en auktoriserad
Volvoverkstad.
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen
eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
27
Säkerhet
Sidokrockkuddar (SIPS)
VARNING!
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad6
krockkudde på passagerarsidan.
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
6.
28
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 25.
Vänsterstyrd bil
SIPS-bag-systemet
SIPS-bag-systemet består av gasgenerator,
sidokrockkudde och sensorer. Vid en
tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorerna, som i sin tur aktiverar gasgeneratorn
med följd att sidokrockkudden blåses upp.
Kudden blåses upp mellan den åkande och
dörrpanelen och dämpar på så sätt stöten i
kollisionsögonblicket samtidigt som kudden
töms. Sidokrockkudden blåses normalt
endast upp på krocksidan.
Högerstyrd bil
Säkerhet
Krockgardin (IC)
Egenskaper
Krockgardinen är ett komplement till SIPS.
Den sitter osynligt monterad längs med innertakets båda sidor. Den skyddar både i framoch baksätet. Krockgardinen aktiveras av
SIPS-systemets krocksensorer om bilen blir
påkörd från sidan. Vid aktivering blåses
krockgardinen upp. Krockgardinen hjälper till
att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
VARNING!
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING!
Häng eller fäst aldrig något i handtagen i
taket. Kroken är endast avsedd för lättare
ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex.
paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Endast Volvos originaldelar som är
godkända för placering inom dessa
områden får användas.
29
Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador —
WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande
ryggstöd samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätets stolar. Systemet
aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
VARNING!
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
30
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet
förändras. På detta sätt minskas risken för
pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
VARNING!
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av stolen eller WHIPS-systemet
själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
Säkerhet
VARNING!
Om stolen har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet
kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om
stolen verkar vara oskadd. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad7 krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
7.
Hindra inte WHIPS-systemets
funktion
VARNING!
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
VARNING!
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framstol flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det
nedfällda ryggstödet.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 25.
31
Säkerhet
När aktiveras säkerhetssystemen
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Krockkuddar SRS
Vid frontal- och/eller sidokollision.
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision.1
Krockgardin
Vid sidokollision.1
Vid påkörning bakifrån.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid frontalkollision.1
1. Krockkuddarna löser inte alltid ut vid en kollision. Det beror på att funktionen inte behövdes vid just det tillfället och att passagerarna skyddas av bilens
övriga säkerhetssystem.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
• Kontakta alltid läkare.
32
OBS! Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och
bältessystemet sker endast en gång vid en
kollision.
VARNING!
AIRBAG-systemets styrenhet är placerad
i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska,
lossa batterikablarna. Försök inte starta
bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas.
Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt
vatten. Det snabba utlösningsförloppet
kan också, i kombination med kuddens
material, ge friktions- och brännskador på
huden.
Säkerhet
Krockstatus
VARNING!
Försök aldrig själv reparera bilen eller
återställa elektroniken efter att den varit i
KROCKSTATUS. Det kan resultera i
personskador eller att bilen inte fungerar
som normalt. Låt alltid en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och
återställandet av bilen till normal status
efter att KROCKSTATUS visats.
Startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Hantering efter kollision
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan
texten KROCKSTATUS-SE MANUAL visas i
informationsdisplayen. Det betyder att bilens
funktionalitet är nedsatt. KROCKSTATUS är
ett skydd som träder i kraft när kollisionen kan
ha skadat någon viktig funktion i bilen som
t.ex. bränsleledningar, sensorer för något av
skyddssystemen eller bromssystemet.
VARNING!
Försök under inga omständigheter
återstarta bilen om det luktar bränsle när
meddelandet KROCKSTATUS visas.
Lämna bilen snarast.
därefter starta bilen. Om KROCKSTATUS fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras. Dolda
skador kan under färd göra bilen omöjlig
att manövrera, även om bilen verkar
körbar.
VARNING!
Då bilen är försatt i KROCKSTATUS får
den inte bogseras. Den ska bärgas från
platsen till en auktoriserad Volvoverkstad.
Förflyttning
Om NORMAL STATUS visas efter att
KROCKSTATUS återställts, kan bilen
försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge. Flytta
inte bilen längre än nödvändigt.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
• Ta först ur startnyckeln och sätt tillbaka
den. Bilens elektronik försöker då
återställa sig till normal status. Försök
33
Säkerhet
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Tidpunkt för inspektion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Det årtal och den månad, som anges på
dekalen på dörrstolpen/stolparna, är den
tidpunkt då man ska kontakta en auktoriserad
Volvoverkstad för särskild inspektion och ev.
byte av krockkuddar, bältesförsträckare och
krockgardiner. Vid frågor om systemen,
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Denna dekal är placerad i bakre vänster
dörröppning.
34
Krockkudde på förarsidan
Krockkudde på passagerarsidan
Sidokrockkudde på förarsidan
Sidokrockkudde på passagerarsidan
Krockgardin på förarsidan
Krockgardin på passagerarsidan
Säkerhet
Barnsäkerhet
OBS! Lagbestämmelser om hur barn får
placeras i bilen varierar från land till land. Ta
reda på vad som gäller.
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad8 krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop
Barnstol och krockkudde
Barn ska sitta bra och säkert
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad9. Barnet
kan skadas allvarligt om krockkudden blåses
upp när det sitter i en barnstol placerad på
passagerarplatsen.
Hur barnet placeras i bilen och vilken
utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och längd, för mer
information, se s. 37.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
8.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 25.
9.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 25.
35
Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING!
Passagerare kortare än 140 cm ska
endast sitta i framsätet då krockkudden på
passagerarplatsen är avaktiverad.
Dekaler på instrumentpanelens sida
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad1. Om denna
uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara för barnet.
1. För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 25.
36
Piktogram placerad på bilens solskydd
Säkerhet
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
<10 kg
(0–9 månader)
9–18 kg
(9–36 månader)
15–36 kg
(3–12 år)
Framsäte1
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan
barnstolen och instrumentpanelen.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte och fästband.
Använd skyddskudde mellan
barnstolen och instrumentpanelen.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bälteskudde med eller utan
ryggstöd.
L2: Typgodkännande nr E5 03139
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och
fästband.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och
fästband.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och
fästband.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och
fästband.
L2: Typgodkännande nr E5 03135
Alternativ: Bälteskudde med eller
utan ryggstöd.
L2: Typgodkännande nr E5 03139
Integrerad bälteskudde.
L2: Typgodkännande nr E5 03168
Bälteskudde med eller utan
ryggstöd.
L2: Typgodkännande nr E5 03139
1. För information om aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS).
2. L: Passande för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller
universal.
37
Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.1
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1. För information om aktivering/avaktivering
av krockkude (SRS), se s. 25.
38
ISOFIX fästsystem för
barnstolar (tillval)
Integrerade bälteskuddar
(tillval)
En förberedelse för ISOFIX fästsystem för
barnstolar finns i baksätets ytterplatser.
Kontakta en Volvohandlare för ytterligare
information om barnsäkerhetsutrustning.
Volvos integrerade bälteskuddar för ytterplatserna bak är speciellt konstruerade för att ge
en god säkerhet för barn. I kombination med
ordinarie bilbälten är bälteskuddarna
godkända för barn som väger mellan 15 och
36 kg.
Säkerhet
Kontrollera att:
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med
barnets kropp och inte slackar eller är
vridet samt att bältet ligger rätt över
axelpartiet
• höftbandet är lågt placerat, över
bäckenet, för att ge bästa skydd
• bältet inte vidrör barnets hals eller ligger
nedanför axeln.
Justera noggrant nackskyddets läge till
barnets huvud.
Uppfällning av bälteskudden
– Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig (1).
– Fatta kudden med båda händerna och för
den bakåt (2).
– Tryck tills den går i lås (3).
VARNING!
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
Nedfällning
– Dra i handtaget (1).
– För sätet nedåt och tryck tills det går i
lås (2).
OBS! Tänk på att först fälla ned bälteskudden om sätets ryggstöd ska fällas framåt.
Byte av bälteskudde
Det är viktigt att den integrerade bälteskudden sitter fast ordentligt. Överlåt därför
bytet, och eventuella reparationer av kudden,
till en auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga
ändringar på eller tillägg till bälteskudden.
39
Säkerhet
Barnsäkerhet
VARNING!
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Det inkluderar säkerhetsbälte,
komplett med skruvar. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av
dess skyddsegenskaper ha gått förlorade.
Bälteskudden ska även bytas om den är
mycket sliten.
• Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad10 krockkudde på passagerarplatsen. Om det
uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Montering av barnstol
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
När man använder andra produkter som finns
på marknaden är det viktigt att man läser den
monteringsanvisning som medföljer
produkten.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i
stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller
skenor och balkar under stolen. Vassa
kanter kan skada fästbanden.
• Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte
är utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är
avstängd.
40
10. För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 25.
Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
Kontroll- och varningssymboler
Informationsdisplay
Eluttag och strömbrytare mittkonsolen
Belysningspanel
Vänster rattspak
Höger rattspak
Konstantfarthållare (tillval)
Knappsats i ratten (tillval)
Rattinställning, varningsblinkers
Parkeringsbroms, eluttag
Elektriska fönsterhissar
Backspeglar
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Personliga inställningar
38
39
43
44
45
47
49
51
52
53
54
55
58
61
64
41
Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
1.
2.
3.
4.
5.
6.
42
Hastighetsmätare
Körriktningsvisare, vänster
Varningssymbol
Informationsdisplay — Displayen visar
information- eller varningsmeddelanden,
yttertemperatur och klocka. När yttertemperaturen ligger inom området
+2 °C till –5 °C lyser symbolen av en
snöflinga i displayen. Den varnar för
halkrisk. När bilen stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt
värde.
Informationssymbol
Körriktningsvisare, höger
7.
Varvtalsmätare — Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
8. Kontroll- och informationssymboler
9. Bränslemätare
10. Knapp för trippmätare — Används för att
mäta korta sträckor. Korta tryck på
knappen växlar mellan de båda
trippmätarna T1 och T2. Ett långt tryck
(mer än 2 sekunder) nollställer aktiverad
trippmätare.
11. Display — Visar växellägen i automatväxellåda, regnsensor, vägmätare, trippmätare och konstantfarthållare.
12. Helljusindikering
13. Knapp för klocka — Vrid knappen för att
ställa tiden.
14. Temperaturmätare — Temperaturmätare
för motorns kylsystem. Om temperaturen blir onormalt hög och visaren går
in i det röda fältet visas ett meddelande i
displayen. Tänk på att t.ex. extra strålkastare framför luftintaget försämrar
kylningen vid höga yttertemperaturer
och hård motorbelastning.
15. Kontroll- och varningssymboler
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text i
informationsdisplayen då en
avvikelse i något av bilens
system inträffat. Meddelandetexten släcks med hjälp av READ-knappen,
se s. 47, eller försvinner automatiskt efter
2 minuter.
Samtliga kontroll- och varningssymboler
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar
samtliga symboler utom
symbolerna för fel i bilens
avgasreningssystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler
kan sakna bakomliggande funktion, beroende
på bilens utrustning.
Den gula informationssymbolen kan även
tändas i kombination med andra symboler.
Symboler mitt i instrumentet
OBS! När meddelandetexten
”DAGS FÖR SERVICE” visas, släcks
symbollampan och meddelandetexten med
hjälp av READ-knappen, eller försvinner
automatiskt efter 2 minuter.
Den röda varningssymbolen
tänds då ett fel har indikerats
som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet.
Samtidigt visas en förklarande text i informationsdisplayen. Symbolen och meddelandetexten förblir synliga tills felet är åtgärdat.
Varningssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
– Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
– Läs informationen i informationsdisplayen.
– Åtgärda enligt instruktion eller kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad.
43
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Stabilitetssystem STC eller DSTC
Blinkande symbol indikerar att
stabilitetssystemet arbetar.
Kontrollsymboler — vänster sida
Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet
ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
– Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av ABS-systemet om symbolen
förblir tänd.
44
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning
av motorn pågår. Förvärmning
sker då temperaturen understiger
-2 °C. När symbolen släckts kan
bilen startas.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds finns det
ca 8 liter körbart bränsle kvar i
bensindrivna bilar och 7 liter i
dieseldrivna bilar.
Kontrollsymboler — höger sida
Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när körriktningsvisarna används och släpet
är inkopplat. Om symbolen inte
blinkar är någon av lamporna på
släpet eller bilen defekt.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser även om parkeringsbromsen endast är åtdragen
ett "snäpp". Kontrollera att
spaken är ordentligt åtdragen.
Instrument och reglage
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning har ett fel
upptäckts i bälteslåset, SRSSIPS- eller IC-systemet. Kör
snarast till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll.
För lågt oljetryck
Om symbolen tänds under
körning är motorns oljetryck för
lågt. Stanna motorn omedelbart
och kontrollera oljenivån i motorn,
fyll på vid behov. Om symbolen tänds och
oljenivån är normal, kontakta en auktoriserad
Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen lyser om någon i
framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under
körning finns ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en auktoriserad
Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
– Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren,
se s. 171. Om nivån är under MIN i behållaren bör bilen inte köras vidare, utan
bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel
ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
–
•
•
•
•
VARNING!
Om BROMS- och ABS-symbolerna är
tända samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
–Stanna bilen på en säker plats
och stäng av motorn.
Starta motorn på nytt.
Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren. Se
s. 171.
Om nivån i bromsvätskebehållaren är
normal och symbolerna fortfarande är
tända, kan bilen under stor försiktighet
köras till en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll av bromssystemet.
Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan bärgas till en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
45
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Påminnelse — ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, motorhuven4 eller
bakluckan, inte är riktigt stängd kommer
föraren att göras uppmärksam på detta.
Låg fart
Då bilen rullar i mer än ca 7 km/
tim tänds informationssymbolen
samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN,
VÄNSTER BAKDÖRR ÖPPEN,
MOTORHUV ÖPPEN eller
HÖGER BAKDÖRR ÖPPEN, visas i
displayen. Stanna bilen på första bästa säkra
plats och stäng den dörr eller lucka som är
öppen.
Hög fart
Då bilen körs i mer än ca 7 km/
tim tänds symbolen samtidigt
som displayen visar någon av de
texter som visas i föregående
stycke.
Påminnelse baklucka
Om bakluckan är öppen tänds
informationssymbolen och
BAKLUCKA ÖPPEN visas i
displayen.
4.
46
Endast bilar med larm
Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelanden
Samtidigt som en varnings- eller kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen.
– Tryck in READ-knappen (A).
Bläddra mellan meddelanden med READknappen. Meddelanden om fel bevaras i en
minneslista tills dess att felet åtgärdats.
OBS! Om ett varningsmeddelande visas när
färddatorn används, måste meddelandet
läsas (tryck på READ-knappen) innan den
tidigare aktiviteten kan återupptas.
Meddelande
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
DAGS FÖR SERVICE
Innebörd
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Lämna in din bil för kontroll omgående.
Läs instruktionsboken.
Låt kontrollera din bil så snart som möjligt.
Dags för service. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal månader sedan senaste
service och motorns körtid.
47
Instrument och reglage
Eluttag och strömbrytare mittkonsolen
ut igen. Dra ut tändaren och använd glöden
att tända med.
Stabilitetssystem STC eller
DSTC5
Stabilitetssystemet aktiveras automatiskt när
bilen startas.
För att reducera stabilitetssystemets
funktion:
Håll knappen intryckt minst en halv sekund.
För ytterligare information, se s. 121.
VARNING!
Eluttag, DSTC-system, extra utrustning
12 V eluttag
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. mobiltelefon eller
kylbox. Max strömuttag är 10 A. För att
uttaget ska leverera ström måste startnyckeln
vara i minst läge I.
Bilens köregenskaper förändras om stabilitetssystemets funktion reduceras.
Extrautrustning
Plats för extra strömbrytare till eftermonterad
utrustning.
VARNING!
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
Cigarettändare (tillval)
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar knappen
48
5.
Tillval vissa marknader
Instrument och reglage
Belysningspanel
Bilar med automatiskt halvljus (vissa
länder)
Halvljuset tänds automatiskt då startnyckeln
vrids till körläge (II) och kan inte släckas. Det
automatiska halvljuset kan kopplas bort inför
resor till länder där automatiskt halvljus inte är
lämpligt. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad. Samtidigt som halvljuset tänds,
tänds också positions-/parkeringljus (fram
och bak), nummerskyltsbelysning och instrumentbelysning.
1. Ljushöjdsreglering
Strålkastarljusens höjd justeras med detta
reglage. Det används t.ex. när bilen är så
tungt lastad att det påverkar ljushöjden.
• Normal ljushöjd - för reglaget uppåt (0).
• Sänkt ljushöjd - för reglaget nedåt.
Bilar med Bi-Xenon-belysning (tillval) har
automatisk ljushöjdsreglering.
2. Strålkastare och positions-/
parkeringsljus
All belysning släckt.
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljus fram
och bak samt nummerskylts- och
instrumentbelysning. Se även
s. 51.
Hel- och halvljus
Startnyckeln i läge II:
Strålkastarna (samt positions-/
parkeringsljus fram och bak,
nummerskylts- och instrumentbelysning) är tända.
OBS! För att helljuset ska kunna tändas
måste ljusomkopplaren vridas till detta läge.
Det går dock att blinka med helljuset i alla
lägen även utan att nyckeln sitter i låset. Se
även s. 51.
3. Instrumentbelysning
Manuell reglering
• Starkare belysning - för reglaget uppåt.
• Svagare belysning - för reglaget nedåt.
Automatisk reglering
För att öka läsbarheteten och spara ström
reglerar en givare automatiskt instrumentbelysningen efter ljusförhållandena.
Mittkonsolens display växlar bakgrund (mörk
eller ljus) efter ljusförhållandena i syfte att öka
läsbarheten.
4. Dimstrålkastare (tillval)
Startnyckeln i läge II:
Tryck på knappen. Dimstrålkastaren lyser i
kombination med positions-/parkeringsljus
och hel-/halvljus. Dioden i knappen lyser när
dimstrålkastaren lyser.
OBS! I vissa länder får halvljus eller helljus
inte användas i kombination med dimstrålkastare.
5. Tanklucka
Tryck på knappen för att öppna luckan som
täcker tanklocket.
6. Dimbakljus
Startnyckeln i läge II:
Tryck på knappen för att tända dimbakljuset.
Det lyser i kombination med dimstrålkastare
49
Instrument och reglage
Belysningspanel
eller hel-/halvljus. Lysdioden i knappen och
symbolen i kombinationsinstrumentet tänds.
Om dimstrålkastaren och hel- eller halvljuset
stängs av och sätts på igen, slocknar dimbakljuset. Tryck på knappen för att sätta på det
igen.
Bländning
Tänk på att stänga av dimbakljuset när det
syns en bil i backspegeln. Det är endast den
sista bilen i en kö som ska ha dimbakljuset
tänt.
OBS! Bestämmelser för användning av
dimbakljus och dimstrålkastare varierar från
land till land.
50
Instrument och reglage
Vänster rattspak
Omkoppling, hel- och halvljus (3)
För spaken mot dig förbi blinkläget och släpp
den för att ställa in strålkastarna på helrespektive halvljus.
Körriktningsvisare, ljusomkopplare och helljusblink
Tryckpunktsläge (1)
Vid filbyte eller omkörning, för spaken till
kännbart motstånd. Den återgår när den
släpps. Manövern ger en sekvens av tre blinkningar.
Normalsväng (2)
Körriktningsvisarna tänds när spaken förs i
rattens riktning. När ratten vrids tillbaka efter
en sväng slås visarna automatiskt av.
Helljusblink (3)
För spaken mot dig (tills du känner ett lätt
motstånd). Helljuset lyser tills du släpper
spaken igen.
Ledbelysning (3)
Gör så här om du lämnar bilen när det är
mörkt ute eller vid svag belysning:
– Ta nyckeln ur tändningslåset.
– För rattspaken mot dig.
– Stig ur bilen.
– Lås dörren.
Nu tänds halvljus, positions-/parkeringsljus,
nummerskyltsbelysning och lamporna i de
yttre backspeglarna (tillval). Belysningen
förblir tänd i 30, 60 eller 90 sekunder.
Önskad tidsinställning kan göras i menyn
Bilinställningar i mittkonsolens display. Se
s. 68.
Färddator
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (B) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en
vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när färddatorn används, måste
varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera
genom att trycka på READ-knappen (A) för
att återgå till färddatorfunktionen.
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
• MEDELHASTIGHET
• HASTIGHET I MILES PER HOUR6
51
Instrument och reglage
Vänster rattspak
• AKTUELL BRÄNSLEFÖRBRUKNING
• MEDELBRÄNSLEFÖRBRUKNING
• KÖRSTRÄCKA TILL TOM TANK
Medelhastighet
När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya värdet
när man kör vidare. Nollställning görs med
RESET-knappen (C).
Hastighet i miles per hour6
Aktuellt hastighet visas i mph.
Aktuell bränsleförbrukning
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i
displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står stilla visas "----" i
displayen.
Medelbränsleförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen (RESET). När
tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen och finns kvar tills funktionen
nollställs. Nollställning görs med RESETknappen (C).
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare har använts.
6.
52
Vissa länder
Körsträcka till tom tank
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under de senast körda 30 km och den resterande bränslevolymen. Den visar ungefärlig
sträcka som kan köras med den bränslemängd som finns kvar i tanken. När
körsträckan till tom tank är mindre än 20 km
visas "----" i displayen.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare har använts.
Nollställning
– Välj Medelhastighet eller Medelbränsleförbrukning.
– Håll RESET-knappen (C) intryckt minst
fem sekunder för att nollställa medelhastighet och medelbränsleförbrukning
samtidigt.
Instrument och reglage
Höger rattspak
Intervalltorkning
Antalet svep per tidsenhet kan
justeras. Vrid tumhjulet (C)
uppåt för att få kortare tid mellan
svepen. Vrid nedåt för att öka
tiden.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög
hastighet.
Vindrutetorkare
A. Vindrute- och strålkastarspolare
B. Regnsensor - på/av
C. Tumhjul
D. Ingen funktion
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
Vindrute-/strålkastarspolare
tiominutersintervall. Vid längre intervall spolas
strålkastarna varje gång.
Parkerings-/positionsljus inkopplat med
vredet i belysningspanelen:
• Bi-Xenon strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett vilken tid som
förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
Vredet i belysningspanelen i läge 0:
• Bi-Xenon strålkastarna spolas endast var
femte spolning oavsett vilken tid som
förflutit.
• Halogenstrålkastarna spolas inte.
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna tre extra svep.
Högtrycksspolning av strålkastare
(tillval vissa marknader)
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska spolas strålkastarna enligt
följande:
Halvljus inkopplat med vredet i belysningspanelen:
Strålkastarna spolas första gången vindrutorna spolas. Därefter vid var femte vindrutespolning så länge dessa sker inom
53
Instrument och reglage
Höger rattspak
– trycka på knappen (B). I den nedre
displayen visas regnsensorsymbolen.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
– tryck på knappen (B)
– för spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och
återgår till regnsensorläge när spaken
släpps tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem
minuter efter att tändningen slagits av.
Regnsensor (tillval)
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och gör så att vindrutetorkarna
startar och automatiskt ökar eller minskar
hastighet. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet (C).
Viktigt!
Vid automattvätt:
Stäng av regnsensorn genom att trycka
på knapp (B) medan startnyckeln är i
minst läge I. Vindrutetorkarna kan annars
startas och bli skadade.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra slag ges
när tumhjulet vrids uppåt.)
Tumhjul
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckel vara i minst läge I och spaken till
vindrutetorkarna vara i läge 0.
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet då intervalltorkning är vald, eller
känslighet för regnmängd då regnsensorn är
vald.
Aktivera regnsensorn genom att:
54
Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Tillfällig urkoppling
– Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur
konstantfarthållaren. CRUISE visas i
kombinationsinstrumentet. Tidigare
inställd hastighet behålls i minnet efter en
tillfällig urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
Konstantfarthållarens reglage sitter till
vänster i ratten.
– Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller — . Den
hastighet bilen har när knappen släpps,
blir då inprogrammerad.
En kort tryckning (mindre än en halv sekund)
på + eller — motsvarar en hastighetsändring
på 1 km/tim eller 1,6 km/tim7.
Inställning av önskad hastighet:
– Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller — för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
OBS! En tillfällig fartökning (kortare än en
minut) med gaspedalen, som t.ex. vid
omkörning, påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps
återgår bilen till tidigare inställd hastighet.
7.
Beroende av motortyp
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under 2530 km/tim8
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
Återgå till hastighet
Tryck på knappen för att återgå
till den tidigare inställda hastigheten. CRUISE ON visas i
kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i kombinationsinstrumentet.
8.
Beroende av motortyp
55
Instrument och reglage
Knappsats i ratten (tillval)
De fyra nedersta knapparna i rattens
knappsats är gemensamma för radio och
telefon. Knappfunktionen är beroende av
vilket system som är aktiverat. Med knappsatsen i ratten kan man skifta mellan förinställda stationer, byta spår på cd eller md och
reglera volymen.
Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola eller söka efter en station.
För att kunna göra inställningar i audiosystemet måste telefonen vara i beredskapsläge.
Telefonen måste vara aktiverad för att kunna
styra telefonfunktionerna med pilknapparna.
56
Instrument och reglage
Rattinställning, varningsblinkers
Rattinställning
Varningsblinkers
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
– Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
– Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
– Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken förs tillbaka.
OBS! Lagbestämmelser för användning av
varningsblinkers varierar från land till land.
VARNING!
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera före färd att
ratten är fixerad i sitt läge.
57
Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag
Parkeringsbroms (handbroms)
Spaken är placerad mellan framstolarna.
Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen. Då
bromsen är åtdragen lyser varningssymbolen
i kombinationsinstrumentet.
Varningssymbolen lyser även om parkeringsbromsen endast är åtdragen "ett snäpp".
Kontrollera att spaken är ordentligt åtdragen.
För att lossa parkeringsbromsen:
– Dra upp spaken något och tryck in
knappen. För ner spaken och släpp
knappen.
Eluttag i baksätet
Eluttaget kan användas för olika tillbehör som
t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är avsett för
58
12 V. Max strömuttag är 10 A. Startnyckeln
måste vara i minst läge I för att uttaget ska
kunna leverera ström.
VARNING!
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
Cigarettändare (tillval)
Tryck in tändaren för att aktivera den. När den
är klar hoppar tändaren ut igen. Dra ut den
och använd glöden att tända med.
Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
VARNING!
De elektriska fönsterhissarna manövreras
med reglagen i dörrarnas armstöd. För att
fönsterhissarna ska fungera måste startnyckeln vridas till läge I eller läge II. Efter
avslutad körning och efter startnyckeln tagits
ur, kan fönstren fortfarande öppnas eller
stängas så länge ingen av framdörrarna är
öppnad.
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm när
fönstren stängs.
Öppna fönster:
VARNING!
– Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
– Dra upp reglagets främre del.
Fjärrkontroll och centrallåsknappar
Samtliga sidorutor kan automatiskt öppnas/
stängas med fjärrkontrollen eller centrallåsknapparna:
– Håll låsknappen intryckt i två sekunder fönstren öppnas eller stängs.
Om öppning/stängning behöver avbrytas:
– Tryck på låsknappen igen.
VARNING!
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm om
fönstren stängs med fjärrkontrollen.
A. Framdörrars fönster B. Bakdörrars fönster
Förardörr
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar
från sin plats.
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren:
Kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när fönstren
stängs.
Fönstren i framdörrarna kan öppnas och
stängas på två sätt:
Manuell manövrering
– Tryck något av reglagen (A) eller (B) lätt
nedåt eller dra det lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge man rör
reglagen.
Automatisk manövrering
– Tryck något av reglagen (A) eller (B)
nedåt eller dra det uppåt, och släpp
sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs
då automatiskt. Om rutan blockeras av
59
Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Dioden i strömbrytaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
Spärr av fönsterhissar bak och elektrisk
barnsäkerhetsspärr9
Passagerarplats, fram
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
Dioden i strömbrytaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
OBS! Om bilen är försedd med elektriska
barnsäkerhetsspärrar1 i bakdörrarna
indikerar dioden även att dessa är aktiverade.
Dörrarna kan då inte öppnas inifrån. När den
elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad
visas ett textmeddelande i displayen.
9.
60
Tillval
Passagerarplats, fram
Instrument och reglage
Fönsterhissar i bakdörrarna
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr eller med strömbrytaren på förardörren. Om dioden i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren
(placerad på förardörrens reglagepanel) är
tänd, kan bakdörrarnas fönster endast
manövreras från förardörren. Fönstren i
bakdörrarna manövreras på samma sätt som
i framdörrarna.
61
Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
Avbländning
1. Avbländning görs med spaken
2. Normalt läge
3. Avbländat läge. Används när ljuset från
bilen bakom stör.
Avbländning, autodimfunktion (tillval)
En sensor (4) i spegelns nederkant läser av
ljus som kommer bakifrån, och bländar av vid
starkt ljus. En auktoriserad Volvoverkstad kan
justera känsligheten.
OBS! Bilden är ett montage. Antingen har
spegeln manuell eller automatisk
avbländning, aldrig båda samtidigt.
62
Inre backspegel med kompass
(tillval vissa marknader)
I backspegelns övre högra hörn finns en
display som visar i vilken kompassriktning
bilens front pekar. Åtta olika riktningar visas
med engelsk förkortning: N (norr), NE
(nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder),
SW (sydväst), W (väster) och NW
(nordväst).
Kalibrering av kompass
Kompassen kan behöva kalibreras i speciella
fall (inställning av väderstreck). Om
kalibrering behövs visas tecknet C i spegelns
display.
– Stanna bilen på en stor öppen yta.
– Starta bilen.
– Håll knappen (1) intryckt (använd t.ex. en
penna) minst sex sekunder. Därefter visas
tecknet C igen.
– Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/tim tills en kompassriktning visas i displayen.
– Kalibreringen är klar.
Instrument och reglage
– Några sekunder efter att bläddrandet
upphört återgår displayen till att visa
kompassriktningen.
Magnetiska zoner
Justering av zon
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans.
Yttre backspeglar
Välj annat kompassområde genom att göra
så här:
– Tryck på knappen L för vänster
backspegel eller R för höger backspegel.
Dioden på knappen lyser.
– Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
– Tryck en gång till på knappen L eller R.
Dioden ska inte längre lysa.
Elektriskt infällbara backspeglar
(tillval)
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in.
– Slå på tändningen.
– Håll knappen (1) intryckt minst tre
sekunder (använd t.ex. en penna). Numret
för aktuellt område visas.
– Tryck upprepade gånger på knappen tills
numret för önskat geografiskt område (115) visas.
Reglagen för inställning av de två yttre
backspeglarna sitter längst fram på förardörrens armstöd.
63
Instrument och reglage
Backspeglar
Viktigt!
Använd inte isskrapa för att ta bort is från
speglarna eftersom glasen kan repas.
Använd defrosterfunktionen istället, se
s. 75.
VARNING!
Spegeln vid förarsidan är vidvinkelutformad för att ge god överblick. Föremål
kan synas vara längre bort än vad de i
verkligheten är.
– Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
– Släpp dem efter ca en sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fälla ut speglarna
– Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste återställas till neutralläge för att
den elektriska in- eller utfällningen ska
fungera.
Gör så här:
– Fäll in speglarna med L- och Rknapparna.
64
– Fäll ut dem igen med L- och R-knapparna.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarnas tänds då trygghetsbelysning eller ledbelysning väljs.
Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
VARNING!
Om det finns barn i bilen:
Bryt strömmen till takluckan genom att ta
ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
Öppningslägen
Takluckans manöverreglage är placerat i
taket. Luckan kan öppnas i två lägen:
Ventilationsläge, uppåt i bakkant (A)
Skjutläge, bakåt/framåt (B)
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
Öppning, ventilationsläge
Stängning, ventilationsläge
65
Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Ventilationsläge
Öppna:
– Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
VARNING!
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
– Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Från ventilationsläge till maximalt öppen
taklucka:
– Dra reglaget bakåt till ändläge (1) och
släpp.
Skjutläge
Automatisk manövrering
Dra reglaget över tryckpunktsläget (2) till
bakre ändläge (1) eller över
tryckpunktsläge (3) till främre ändläge (4)
och släpp. Takluckan öppnas/stängs helt.
Manuell manövrering
Öppna:
Stängning med fjärrkontroll
eller centrallåsknapp
Stängning med fjärrkontroll eller centrallåsknapp:
– Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
– Håll låsknappen intryckt i två sekunder,
taklucka och fönster stängs. Dörrarna
låses.
Om stängningen behöver avbrytas:
– Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
– Tryck på låsknappen igen.
66
Instrument och reglage
VARNING!
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm om
takluckan stängs med fjärrkontrollen.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs
solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i
handtaget och skjut skärmen framåt för att
stänga skärmen.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
VARNING!
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Se till att inte barn får händerna i kläm då
takluckan stängs.
67
Instrument och reglage
Personliga inställningar
audiofunktioner. För audiofunktioner, se
s. 193.
Kontrollpanel
A. Display
B. MENU
C. EXIT
D. ENTER
E. Navigering
Användning
Inställningarna visas i displayen (A).
Öppna menyn för att göra inställningar:
– Tryck MENU (B).
– Stega fram till t.ex."Car Settings" med
navigeringsknappen (E).
– Tryck ENTER (D).
– Välj alternativ med
navigeringsknappen (E).
– Aktivera valet med ENTER (D).
Stänga menyn:
– Håll in EXIT-knappen (C) under ca en
sekund.
Klimatinställningar
Kontrollpanel
Möjliga inställningar
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimat- och
68
Autofläktjustering
I bilar som är utrustade med ECC kan fläktens
hastighet i AUTO-läge ställas in:
– Välj mellan Låg, Normal och Hög.
Återcirkulationstimer
När timern är aktiv återcirkuleras luften i 312 minuter beroende på yttertemperaturen.
– Välj På/Av om återcirkulationens timer ska
vara aktiv eller ej.
Återställ allt
Återställer de valbara klimatfunktionerna till
de fabriksinställda.
Bilinställningar
Upplåsn. indikering, ljus
Då bilen låses upp med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Låsindikering, ljus
Då bilen låses med fjärrkontrollen kan en
ljusblinkning med bilens blinkers väljas. Alternativen På/Av finns.
Autolåsning, dörrar
Då bilen börjar rulla kan dörrar och baklucka
låsas automatiskt. Alternativen På/Av finns.
Upplåsning dörrar
Det finns två alternativ för upplåsning:
• Alla dörrar — låser upp alla dörrar vid en
tryckning på fjärrkontrollen.
• Förardörren, sedan alla — låser upp förardörren vid en tryckning på fjärrkontrollen.
Ytterligare ett tryck låser upp alla dörrar.
Instrument och reglage
Nyckelfri dörröppning
• Alla dörrar - alla dörrar låses respektive
låses upp samtidigt.
• Dörrar på samma sida - fram- och bakdörr
på samma sida låses upp samtidigt.
• Båda framdörrarna - båda framdörrarna
låses upp samtidigt.
• En av framdörrarna - en av framdörrarna
(vilken som) kan låsas upp separat.
Trygghetsbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända vid tryck
på fjärrkontrollens knapp för trygghetsbelysning. Följande alternativ kan väljas: 30/60/
90 sekunder.
Ledbelysning
Välj den tid bilens ljus ska vara tända då
vänster rattspak dras bakåt efter att startnyckeln tagits ur. Följande alternativ kan
väljas: 30/60/90 sekunder.
Information
•
VIN-nummer (Vehicle Identification
Number) är bilens unika identitetsnummer.
•
Antal nycklar. Här visas hur många
nycklar som finns registrerade för bilen.
69
Instrument och reglage
70
Klimat
Allmänt om klimat
Manuell klimatanläggning, A/C
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
Luftdistribution
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
68
70
72
75
76
71
Klimat
Allmänt om klimat
Luftkonditionering
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (A/C) eller automatisk
klimatreglering (ECC).
OBS! Luftkonditioneringen kan stängas av,
men för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen (även vid så låga temperaturer som
0-15 °C.).
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Is och snö
Sopa bort snö och is från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
köldmedium får endast R134a användas. Låt
en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta
arbete.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
först med ett filter. Det måste bytas med
jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram
för rekommenderat bytesintervall. Vid körning
i starkt förorenad miljö kan filtret behöva
bytas oftare.
OBS! Det finns olika typer av kupéfilter. Se till
att rätt filter monteras.
Display
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
Personliga inställningar
Felsökning
Två funktioner i klimatanläggningen kan
ställas in:
Din auktoriserade Volvoverkstad har de
instrument och de verktyg som behövs för
eventuell felsökning eller reparation av din
klimatanläggning. Anlita endast utbildad
personal för kontroll och reparation.
• Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs,
se s. 68.
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a. Detta innehåller inget
klor, vilket innebär att det är ofarligt för
ozonlagret. Vid påfyllning/byte av
72
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
A. Öppet
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled.
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre
sidorutorna.
Kallt klimat: Stäng de mittersta munstyckena
för bästa klimatkomfort och avimning.
Klimat
ECC (tillval)
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring bilen.
Sensorernas placering:
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter
bakom klimatpanelen.
OBS! Täck inte över eller blockera sensorerna med klädesplagg eller föremål.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera
tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditioneringen tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Ventilationshål i hatthyllan
OBS! Blockera inte bagageutrymmets ventilationshål i hatthyllan med klädesplagg eller
andra föremål.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
73
Klimat
Manuell klimatanläggning, A/C
Kontrollpanel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fläkt
Återcirkulation
Defroster
Luftfördelning
A/C - På/Av
Eluppvärmd vänster framstol
Eluppvärmd höger framstol
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Temperatur
Funktioner
1. Fläkt
Öka eller minska fläkthastigheten genom att vrida på
vredet.
Om vredet vridits moturs
och fläktindikeringen i
displayen slocknat, är fläkt
och luftkonditionering avstängd. Displayen
visar symbol för fläkt och OFF.
2. Återcirkulation
Återcirkulation utestänger
dålig luft, avgaser etc. från
kupén. Kupéluften återcirkuleras. Ingen luft från utsidan
sugs in i bilen. Med återcirkulation (tillsammans med
luftkonditioneringsanläggningen) kyls kupén
ner snabbare i varmt klimat. Om luften i bilen
återcirkuleras för länge finns det risk för
imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. Se avsnitt Personliga
inställningar s. 68 för att aktivera/deaktivera
74
Klimat
funktionen. Vid val av program Defroster (3)
kopplas återcirkulationen ur.
3. Defroster
Defroster används för att
snabbt få bort imma och is
från framrutan och sidorutorna.
5. A/C - På/Av
ON: Luftkonditioneringen
inkopplad.
OFF: Luftkonditioneringen
urkopplad. Om Defroster (3)
är aktiverad är luftkonditioneringen alltid inkopplad.
6 och 7. Eluppvärmda framstolar
(tillval vissa marknader)
• Luft strömmar till rutorna med hög
hastighet.
• Dioden i defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad. Luftkonditioneringen styrs så att luften avfuktas
maximalt.
• Luften återcirkulerar inte.
4. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
En symbol i displayen
ovanför klimatpanelen och
en tänd diod i respektive knapp visar vilken
funktion som är vald.
Se tabellen på s. 79.
bakrutan och backspeglarna samtidigt. En
tänd lysdiod i strömbrytaren visar att
funktionen är aktiv. Backspeglarna kopplas
automatiskt ifrån efter ca 6 minuter och
bakrutan efter ca 12 minuter.
9.Temperatur
Välj kyla eller värme för både
förar- och passagerarsidan.
– Högre värmenivå
Ett tryck på knappen - båda dioderna
lyser.
– Lägre värmenivå
Två tryck på knappen - en diod lyser.
– Värmen avstängd
Tre tryck på knappen - ingen diod lyser.
8. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd eluppvärmningen
för att få bort is och imma
från bakruta och
backspeglar.
Ett tryck på strömbrytaren
startar uppvärmningen av
75
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
Kontrollpanel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Auto
Fläkt
Återcirkulation/Luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfördelning
A/C - På/Av (ON/OFF)
Eluppvärmd framstol, vänster
Eluppvärmd framstol, höger
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
10. Temperatur
76
Funktioner
1. Auto
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås. Automatiken
styr värme, luftkonditionering, fläkthastighet,
återcirkulation och luftfördelning. Vid val av
en eller flera manuella funktioner fortsätter
övriga funktioner att styras automatiskt. Vid
tryck på AUTO stängs alla manuella inställningar av. Displayen visar AUTO KLIMAT.
2. Fläkt
Vrid på vredet för att öka
eller minska fläkthastigheten. Om AUTO väljs,
regleras fläkthastigheten
automatiskt. Tidigare inställd
fläkthastighet kopplas ur.
OBS! Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt och
luftkonditionering avstängda. Displayen visar
symbol för fläkt och OFF.
Klimat
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att
utestänga dålig luft, avgaser
etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, dvs. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen
när funktionen är aktiverad.
Om luften i bilen återcirkuleras för länge, finns
det risk för imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft. För att aktivera/
deaktivera funktionen, se Personliga inställningar, s. 68.
OBS! Vid val av Defroster (4) kopplas alltid
återcirkulationen ur.
3. Luftkvalitetssystem (tillval)
(samma knapp som återcirkulation)
Luftkvalitetssystemet består
av ett multifilter och en
sensor. Filtret avskiljer gaser
och partiklar så att halten av
lukter och föroreningar i kupén reduceras. Då
sensorn känner av förorenad utomhusluft
stängs luftintaget och luften återcirkuleras i
kupén. När luftkvalitetssensorn är inkopplad,
lyser den gröna dioden (A) i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
4. Defroster
• Tryck på knappen AUTO (1) för att
aktivera luftkvalitetssensorn (normal
inställning).
Eller:
Defroster används för att
snabbt få bort imma och is
från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög hastighet.
Dioden i defrosterknappen
lyser när funktionen är inkopplad. Luftkonditioneringen styrs så att luften avfuktas
maximalt. Luften återcirkulerar inte.
Växla mellan tre funktioner genom att trycka
upprepade gånger på återcirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensorn är inkopplad dioden (A) lyser.
• Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat ingen diod lyser.
• Återcirkulation är inkopplad - dioden (M)
lyser.
Tänk på att
• Som regel bör alltid luftkvalitetssensorn
vara inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen
begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur.
• Vid imbildning kan med fördel även
defrosterfunktionerna för framruta och
sidorutor samt bakruta användas.
5. Luftfördelning
Genom att trycka på luftfördelningsknapparna fördelas
luftströmmen efter önskemål
på rutor, kupé och golv.
En symbol i displayen
ovanför klimatpanelen och
en tänd diod i respektive knapp visar vilken
funktion som är vald.
Se tabellen på sidan s. 79.
6. A/C - På/Av (ON/OFF)
När ON-dioden lyser, styrs
luftkonditioneringen av
systemets automatik. På
detta sätt kyls inkommande
luft ner och avfuktas
tillräckligt. När OFF-dioden
lyser, är luftkonditioneringen alltid urkopplad.
Övriga funktioner styrs fortfarande automa77
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
tiskt. Vid val av Defroster (4) styrs luftkonditioneringen så att luften avfuktas maximalt.
7 och 8. Eluppvärmda framstolar
(tillval vissa marknader)
Gör så här för att få värme i
en framstol:
– Högre värmenivå
Ett tryck på knappen - båda dioderna
lyser.
– Lägre värmenivå
Två tryck på knappen - en diod lyser.
– Värmen avstängd
Tre tryck på knappen - ingen diod lyser.
9. Eluppvärmd bakruta och yttre speglar
Använd eluppvärmningen
för att få bort is och imma
från bakruta och
backspeglar.
Ett tryck på strömbrytaren
startar uppvärmningen av
bakrutan och backspeglarna samtidigt. En
tänd lysdiod i strömbrytaren visar att
funktionen är aktiv. Backspeglarna kopplas
automatiskt ifrån efter ca 6 minuter och
bakrutan efter ca 12 minuter.
78
10. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Ett tryck på knappen
aktiverar enbart en sida.
Ytterligare ett tryck aktiverar
den andra sidan. Ett tredje tryck aktiverar
båda sidorna.
Aktiv sida indikeras i knappens lysdiod och i
displayen ovanför klimatpanelen.
När bilen startas är den senast gjorda iställningen kvar.
OBS! Det går inte att påskynda
uppvärmning/nedkylning genom att välja
högre/lägre temperatur än den som egentligen önskas.
Klimat
Luftdistribution
Luftfördelning
Luftfördelning
Luft till rutorna. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte.
Luftkonditioneringen är
alltid inkopplad.
Luft till framruta och
sidorutor. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken.
Används:
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luftfördelning
Luft till golv och rutor.
Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
Används:
för att få en behaglig
komfort och bra
avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
för att undvika imoch isbildning i kallt
och fuktigt klimat.
(Inte för låg fläkthastighet.)
Luft till golv och från
ventilationsmunstycken
i instrumentpanelen.
i soligt väder vid
svala utomhustemperaturer.
Luftström till rutorna och
från instrumentpanelens ventilationsmunstycken.
för att få god
komfort i varmt och
torrt klimat.
Luft till golvet. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen och
till rutor.
för att få värme till
fötterna.
Luftström i huvud- och
brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god
nedkylning i varmt
klimat.
Luftström till rutor, från
ventilationsmunstycken
i instrumentpanelen och
till golv.
för att få svalare vid
fötterna eller varmare
upptill i kallt klimat
eller varmt, torrt
klimat.
79
Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
−10 °C och neråt är parkeringsvärmarens
maximala gångtid 60 minuter.
VARNING!
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
VARNING!
Allmänt om värmare
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens
elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen
ska börja utifrån rådande yttertemperatur.
Om yttertemperaturen överstiger 25 °C sker
ingen uppvärmning. Vid temperaturer från
80
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut
på marken kan antändas av avgaserna.
Kontrollera i informationsdisplayen att
värmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ
i informationsdisplayen.
Varningsdekal på tankluckan
VARNING!
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
Klimat
Aktivering av värmare
Batteri och bränsle
– Ange tidpunkt då bilen ska användas.
Tryck på RESET (C) för att ställa in timmar
och minuter.
– Håll in RESET-knappen tills tiduret
aktiverats.
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett
meddelande visas i informationsdisplayen.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
READ-knappen (A).
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Direktstart av värmare
– Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativen På eller Av.
– Välj På.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i
60 minuter. Uppvärmningen av kupén
startar så fort kylvattnet i motorn uppnått
en temperatur av 30 ºC.
Direktavstängning av värmare
– Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
– Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativ På eller Av.
– Välj Av.
OBS! Bilen kan startas och köras medan
parkeringsvärmaren ännu är igång.
Viktigt!
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta
körsträckor leder till att batteriet laddas ur
med påföljande startproblem. För att
säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som
värmaren förbrukar ur batteriet, bör man
vid regelbunden användning av värmaren
köra bilen lika lång tid som värmaren
används.
Inställning av tidur 1 och 2
Av säkerhetsskäl går det endast att
programmera in tider för det närmaste
dygnet, inte för flera dagar i rad.
– Stega med hjälp av tumhjulet till TIDUR.
– Tryck lätt på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
– Stega med tumhjulet till önskat timtal.
– Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
– Stega med tumhjulet för att komma till
önskat minuttal.
– Tryck lätt på RESET för att bekräfta
inställningen.
– Tryck på RESET för att aktivera tidurn.
Efter inställning av TIDUR 1 kan en andra
starttid programmeras i TIDUR 2 genom
att stega dit med tumhjulet. Inställning av
den alternativa starttiden görs på samma
sätt som för TIDUR 1.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i informationsdisplayen.
I displayen visas också vilket tidur som är
aktivt när föraren tar startnyckeln ur låset och
ska lämna bilen.
Klocka/timer
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda timertider att annulleras.
Tillsatsvärmare (diesel)
(vissa länder)
81
Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur
i kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
82
Interiör
Framstolar
Kupébelysning
Förvaringsplatser i kupén
Baksäte
Bagageutrymme
80
82
84
86
88
83
Interiör
Framstolar
Manöverreglage (2) och (3) finns inte på alla
stolsmodeller.
VARNING!
Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Sittställning
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
84
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler.
Kontrollera att stolen är spärrad då
inställningen ändrats.
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned (tillval passagerarsidan)
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned
(tillval passagerarsidan)
Ändra svankstödet (tillval passagerarsidan), vrid ratten
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten
Manöverpanel för eldriven stol (tillval).
Fällning av ryggstöd i framsätet
(tillval)
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
– Skjut stolen så långt bak som möjligt.
– Ställ in ryggstödet till upprätt läge
90 grader.
– Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
Interiör
Elmanövrerad stol (tillval)
Förberedelser
Inställning av stolen görs normalt när startnyckeln är i läge I eller II. Den kan även ställas
in inom 10 minuter efter man har låst upp
dörren med nyckel eller fjärrkontroll. Om
dörren är stängd och startnyckeln ännu inte
är insatt i tändningslåset eller är i läge 0 i
startlåset, kan inställningar göras inom
40 sekunder efter det att dörren har stängts.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen som används vid upplåsning
av bilen lagrar information om de ändringar
som görs på stolens inställningar. Då bilen
nästa gång låses upp med samma fjärrkon-
troll och dörren öppnas inom 2 minuter, intar
förarstolen den sparade positionen.
ca 20 sekunder innan stolen manövreras
igen.
Stol med minnesfunktion (tillval)
1. Stolinställning, program 1
2. Stolinställning, program 2
3. Stolinställning, program 3
4. Lagring av stolinställning
Tre lägen kan lagras. Efter inställning av
stolen hålls knappen M (4) intryckt, samtidigt
som knappen (1) trycks in. Med
minnesknapparna (2) och (3) kan ytterligare
inställningar av stol lagras i minnet.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
Inställning av redan lagrat läge
Håll någon av minnesknapparna (1), (2) eller
(3) intryckt tills stolen stannar. Om intryckt
knapp släpps kommer inställningen av säkerhetsskäl genast att avbrytas.
VARNING!
Se till att inte något föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Se till att barn inte leker med strömställarna, för att undvika klämrisk.
Inställning av stolen
Med strömställarna (5), (6) och (7) kan
följande ställas in:
5. Ryggstödslutning
6. Stol framåt/bakåt och upp/ner
7. Sittdynans framkant upp/ner
Bara en av elmotorerna kan köras åt gången.
De elmanövrerade framstolarna har ett
överbelastningsskydd som utlöses om någon
stol blockeras av något föremål. Om det
händer, slå av tändningen, (läge 0) och vänta
85
Interiör
Kupébelysning
Belysningsautomatik
Kupébelysningen tänds och släcks automatiskt när strömställaren (2), se bild, är i
neutralläge.
Belysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
• motorn stannats och startnyckeln vridits
till läge 0.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
fem minuter om:
Belysning framsäte
1. Belysning vänster sida
2. Strömställare
3. Belysning höger sida
Belysningen i främre delen av kupén regleras
med knapparna i takkonsolen.
Med strömställaren (2) kan tre lägen väljas för
belysningen i hela kupén:
• Av — höger sida nedtryckt, kupébelysning
är släckt.
• Neutralläge — kupébelysning tänds när
en dörr öppnas och släcks när dörren
stängs. Dimmerfunktionen är aktiv.
• På — vänster sida nedtryckt, kupébelysning är tänd
86
• någon av dörrarna är öppen
• belysningen inte stängts av.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
Kupébelysningen släckts automatiskt fem
minuter efter att motorn stängts av. Kupébelysningen kan tändas eller släckas inom
30 minuter från det nyckeln vridits till läge 0
med en kort tryckning på knapp 2. Tiderna
som är inprogrammerade kan ändras enligt
instruktionerna i avsnittet om Personliga
inställningar, se sidan 59.
Belysning baksäte
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp. Belysningen släcks
automatiskt tio minuter efter det att motorn
stängts av.
Interiör
Make up-spegel4
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
4.
Tillval vissa marknader.
87
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
88
Interiör
Förvaringsplatser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Förvaringsficka (även i framkant på
framstolarnas sittdynor).
Fack i dörrpanel.
Biljettklämma.
Handskfack.
Papperskorg (tillbehör).
Förvaringsfack och mugghållare.
7.
Förvaringsfack och mugghållare.
Viktigt!
Papperskorg (5) får inte monteras om
telefonlur är monterad på mittkonsolens
högra sida.
VARNING!
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga
föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Handskfack
Här kan bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns. Handskfacket kan låsas
manuellt med det löstagbara nyckelbladet
som sitter i fjärrkontrollen. Mer information
om nyckeln finns på s. 96.
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt
tillverkade för din bil. De ska vara ordentligt
förankrade i clipsen på golvet för att inte glida
och komma i kläm vid och under pedalerna på
förarplatsen.
89
Interiör
Baksäte
Viktigt!
Nackskydden kan skadas om de inte
avlägsnas helt vid lastning. Även det
mittre nackskyddet måste avlägsnas vid
tung last.
Nackskydd på mittplats bak
Fällning av ryggstöd i baksätet
Alla nackskydd regleras i höjdled efter passagerarens längd. Nackskyddets överkant
regleras till mitten av bakhuvud. Skjut
nackskyddet uppåt efter behov. För att få ner
nackskyddet igen måste knappen vid det
högra röret tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner.
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt,
tillsammans eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål. För att inte bältesbandet ska skadas eller klämmas fast när
ryggstöden fälls upp eller ner bör de hängas
upp i instegshandtagets krok.
För att ta loss nackskyddet helt ska knappen
vid det högra röret tryckas in samtidigt som
nackskyddet dras loss.
90
– Häng upp bältesbandet innan ryggstöden
fälls ned eller upp.
– Lyft i sittdynans bakkant (1) för att fälla
fram sittdynorna.
Interiör
VARNING!
Glöm inte att ta ner bältesbandet igen när
ryggstöden har fällts upp.
Fällning av ryggstöd
– Dra upp och fram låsspärren 2) för att
lösgöra ryggstödet. En röd indikering vid
låsspärren visar att ryggstödet inte längre
är spärrat.
– Fäll ryggstöden (3) halvvägs framåt och ta
bort nackskydden på ytterplatserna.
Mittplatsens nackskydd trycks ner helt
eller tas bort.
– Placera nackskydden i plasthylsorna på
de uppfällda sittdynornas undersidor (4).
OBS! När ryggstödet har fällts tillbaka ska
den röda indikeringen inte visas längre. Om
den fortfarande visas är ryggstödet inte
spärrat.
91
Interiör
Bagageutrymme
Lastsäkringsöglor
Eluttag i bagageutrymme
Bärkassehållare (tillval)
Lastsäkringsöglorna används till att fästa
spännband eller nät som ska förankra gods i
bagageutrymmet.
Fäll ned locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte. Om tändningen slås av och en
förbrukare med högre strömförbrukning än
0,1 A är ansluten till eluttaget visas ett
varningsmeddelande i informationsdisplayen.
Tänk på att inte använda eluttaget med
tändningen avslagen. Det finns risk för
urladdning av batteriet.
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter så att innehållet sprids
runt i bagageutrymmet.
92
– Fäll upp luckan i bagageutrymmet.
– Spänn fast bärkassarna med hjälp av
spännbandet.
Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Keyless drive (tillval)
Låsning och upplåsning
Barnsäkerhetsspärr
Larm (tillval)
90
94
96
98
99
93
Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
Fjärrkontroll
Bilen levereras med två fjärrkontroller. De
fungerar även som startnycklar. Fjärrkontrollerna innehåller löstagbara nyckelblad av
metall för mekanisk låsning/upplåsning av
förardörr och handskfack. En separat etikett
med nyckelbladens kod följer med. Förvara
etiketten på en säker plats. Ta med den till en
auktoriserad Volvoverkstad vid beställning av
nya nycklar. Maximalt sex fjärrkontroller/
nyckelblad till en och samma bil kan programmeras och användas.
Viktigt!
Fjärrkontrollens smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte
startas om chipset förstörs.
Förlust av fjärrkontroll
Om någon av fjärrkontrollerna förloras ska
den andra fjärrkontrollen tas med till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
syfte måste den förlorade fjärrkontrollens kod
raderas ur systemet.
Elektronisk startspärr
Fjärrkontrollerna är försedda med kodade
chips. Koden måste stämma överens med
läsaren (mottagaren) i tändningslåset. Bilen
kan endast startas om rätt fjärrkontroll med
korrekt kod används.
94
Fjärrkontrollfunktioner
1.
2.
3.
Låsning — Låser samtliga dörrar och
bagagelucka. Ett långt tryck stänger
även sidorutor och ev. taklucka.
Upplåsning — Låser upp samtliga dörrar
och bagagelucka. Ett långt tryck öppnar
även sidorutor.
Trygghetsbelysning — Gör så här när du
närmar dig bilen:
Tryck på fjärrkontrollens gula knapp så
tänds innerbelysning, positions-/parkeringsljus, nummerskyltsbelysning och
lampor i de yttre backspeglarna (tillval).
Belysningen släcks automatiskt efter 30,
60 eller 90 sekunder. Hur önskad tidsinställning görs, se s. 69.
Lås och larm
4.
5.
Bagagelucka — Ett tryck på knappen
låser upp enbart bagageluckan.
Panikfunktion — Används för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet.
Om den röda knappen hålls intryckt i
minst tre sekunder eller trycks in två
gånger inom tre sekunder, aktiveras
blinkers och signalhorn. Funktionen kan
stängas av med samma knapp, efter att
det varit aktivt minst fem sekunder. I
annat fall stängs det av efter
30 sekunder.
Nyckelblad
Funktionen är tänkt att användas när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande. Fjärrkontrollen överlämnas utan det lösa nyckelbladet, som ägaren behåller.
Med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad
kan åtkomst till handskfack och bagageutrymme spärras4. Det innebär att fjärrkontrollen endast kan öppna dörrarna och att
bilen kan köras.
Losstagning av nyckelblad
Ta fram nyckelbladet ur fjärrkontrollen:
– Skjut den fjäderbelastade spärren (1) åt
sidan samtidigt som nyckelbladet (2) dras
ut bakåt.
Ditsättning av nyckelblad
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrkontrollen.
– Håll fjärrkontrollen med den spetsiga
änden ner och släpp ner nyckelbladet i
sitt spår.
– Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det i
spärrat läge. Ett "klick" hörs.
4. Endast vissa marknader
95
Lås och larm
Fjärrkontroll med nyckelblad
1.
2.
Låspunkter, fjärrkontroll
Låspunkter, nyckelblad
Servicelåsning5
Låsning av handskfack: Vrid nyckelbladet
90 grader medsols.
Servicelåsning: Vrid nyckelbladet 180 grader
medsols. Det innebär även att bagageluckan
spärras mot öppning med fjärrkontrollen (ett
meddelande visas i informationsdisplayen).
Svagt batteri i fjärrkontroll
När batteriet börjar närma sig punkten där
fullgod funktion inte kan garanteras, tänds
5.
96
Vissa marknader
Informationssymbolen och FJÄRRKONTROLL BYT BATTERI visas i displayen.
Lås och larm
– Sätt tillbaka locket och skruva fast det.
– Tryck tillbaka nyckelbladet på sin plats.
Se till att det uttjänta batteriet blir omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
Byte av batteri i fjärrkontroll
Om låsen vid upprepade tillfällen inte
reagerar på signal från fjärrkontrollen vid
normalt avstånd, bör batteriet bytas (typ
CR 2032, 3 volt).
– Dra ut nyckelbladet.
– Lägg fjärrkontrollen med knappsatsen
nedåt och ta bort skruven (1) med en liten
mejsel.
– Lyft av locket.
– Titta noga hur batteriets + och –sida är
monterat på lockets insida.
– Bänd bort (2) och byt batteriet. Undvik att
vidröra batteriet och dess kontaktytor
med fingrarna.
97
Lås och larm
Keyless drive (tillval)
Nyckellöst lås- och startsystem
Med Keyless drive-systemet kan bilen låsas
upp, köras och låsas utan nyckel. Det räcker
att ha fjärrkontrollen med sig i fickan eller i
väskan.
Systemet gör det bekvämare att öppna bilen
t.ex. med bärkassar i en hand och ett barn i
den andra. Du slipper ta fram eller leta efter
fjärrkontrollen.
Bilens två fjärrkontroller har keylessfunktionen. Det går att beställa flera. Systemet
kan hantera upp till sex fjärrkontroller med
keylessfunktioner.
98
Fjärrkontrollen inom maximalt 1,5 m
från bilen
För att en dörr eller bagageluckan ska kunna
öppnas måste en fjärrkontroll finnas inom
maximalt ca. 1,5 m avstånd från bilens
dörrhandtag eller bagagelucka. De gråmarkerade fälten i bilden illustrerar den area som
täcks in av systemets antenner.
Om någon lämnar bilen och tar med sig en
fjärrkontroll med keyless-funktionen så visas
ett varningsmeddelande i informationsdisplayen samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
Varningsmeddelande försvinner när fjärrkontrollen återförts till bilen eller då startvredet
vridits till läge I. Varningen kommer endast
om nyckelvredet är i position 1 eller 2 efter
det att någon öppnat och stängt en dörr.
När fjärrkontrollen återförts till bilen försvinner
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
efter att något av nedanstående gjorts:
• en dörr har öppnats och stängts
• startvredet har vridits till läge I
• READ-knappen har tryckts in.
Lämna ingen fjärrkontroll i bilen
Om en fjärrkontroll med keyless-funktion
glömts kvar i bilen så passiveras den när du
låser bilen. Ingen obehörig kan då öppna
dörren. Men om någon bryter sig in bilen och
hittar fjärrkontrollen så kan den aktiveras och
användas igen.
Lås och larm
Alla dörrar och bagageluckan måste vara
stängda innan låsknappen trycks in. I annat
fall låses de inte.
Störningar i fjärrkontrollens funktion
Keyless funktionen kan störas av elektromagnetiska avskärmningar och fält. För att
undvika detta:
När bilen låses åker låsknapparna på insidan
av dörrarna ner på vanligt sätt.
Placera inte fjärrkontrollen nära mobiltelefon,
metallföremål eller t.ex. i en portfölj av metall.
Personliga inställningar av
Keyless drive
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrkontrollen och nyckelbladet på vanligt sätt. Se s.
94.
Keylessfunktionerna kan anpassas till dina
personliga önskemål. Se vidare på s. 68 om
hur personliga inställningar görs.
Upplåsning
Lås upp bilen genom att:
– öppna någon av dörrarna med handtaget
eller öppna bagageluckan genom att
trycka på knappen.
Elmanövrerad stol (tillval) — minnesfunktion i fjärrkontrollen
Om flera personer med keyless-funktion i
fjärrkontrollen stiger in i bilen så får den som
först öppnar dörren sin inställning av förarstolen.
Låsning
Lås dörrarna och bagageluckan genom att:
– trycka in låsknappen på ett av dörrhandtagen.
99
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från bilens
utsida
Genom att dra två gånger i handtaget kan
dörrarna låsas upp och öppnas från insidan.
Genom att använda fjärrkontrollen kan man
låsa/låsa upp alla bilens dörrar och bagageluckan samtidigt. Förardörren kan låsas upp
med det lösa nyckelbladet.
VARNING!
Var uppmärksam på att man kan bli inlåst
i bilen om den låses utifrån
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt. Denna
funktion skyddar från att oavsiktligt lämna
bilen olåst. För bilar med larm, se s. 103.
Upplåsning av bagagelucka
Gör så här för att låsa upp enbart bagageluckan:
– Tryck på fjärrkontrollens knapp för
bagageluckan.
Om alla dörrar är låsta när bagageluckan
stängs förblir bagageluckan olåst tills bilen
låses med fjärrkontrollen eller inifrån.
100
Låsning/upplåsning från bilens
insida
Med hjälp av strömbrytaren vid dörröppningshandtaget kan samtliga sidodörrar och
bagagelucka låsas eller låsas upp samtidigt.
Upplåsning
– Tryck in den övre delen i låsknappen. Ett
långt tryck öppnar även alla sidorutor.
Låsning
– Tryck in den nedre delen i låsknappen. Ett
långt tryck stänger även alla rutor och ev.
taklucka.
Det går inte att låsa upp dörren genom att dra
upp låsknappen. Samtliga dörrar kan dock
låsas manuellt med respektive låsknapp.
Lås och larm
Tillfällig bortkoppling av
blockerat låsläge och ev.
larmsensorer
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan kan du koppla
bort blockerat låsläge.
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knapp 1.
Om bilen är utrustad med larm, kopplas
samtidigt rörelse- och lutningssensorerna
bort, se s. 104.
Låsning av handskfack
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp
med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad.
– Lås upp handskfacket (1) genom att vrida
nyckeln ett kvarts varv (90 grader)
motsols. Nyckelhålet är vertikalt i upplåst
läge.
– Lås (2) handskfacket genom att vrida
nyckeln ett kvarts varv (90 grader)
medsols. Nyckelhålet är horisontellt i låst
läge.
1.
2.
Bortkoppling av sensorer
Ingen funktion
Blockerat låsläge
Blockerat låsläge betyder att dörrarna inte
kan öppnas från insidan om de är låsta. Det
aktiveras med fjärrkontrollen. Blockerat
låsläge inträder med 25 sekunders
fördröjning från att dörrarna har låsts.
Dioden i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln
sitter kvar i tändningslåset. Nästa gång bilens
tändning slås på, kopplas sensorerna in igen.
VARNING!
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
Bilen kan endast låsas med fjärrkontrollen vid
blockerat låsläge. Dörrarna kan även öppnas
med nyckeln från utsidan.
101
Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan inte de bakre fönsterhissarna
användas.
Aktivera barnsäkerhetsspärren:
– Vrid startnyckeln till läge I eller II.
– Tryck på knappen. När dioden i knappen
lyser är de bakre fönsterhissarna
spärrade.
Ett meddelande visas i informationsdisplayen
när barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Manuell spärr i vänster bakdörr
Manuell spärr i dörrar, bak
Spärra manuellt: Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och
är endast åtkomligt när dörren är öppen.
Använd nyckelbladet för att vrida reglaget
och därigenom aktivera eller avaktivera
barnsäkerhetsspärren.
A. Dörrarna kan inte öppnas från insidan.
B. Dörrarna kan öppnas från insidan.
Elektrisk spärr för öppning av bakdörr och
fönster bak
VARNING!
Ha alltid låsknapparna uppdragna under
färd. Vid en eventuell olycka kan då
räddningspersonal snabbt komma in i
bilen. Passagerarna i baksätet kan inte
öppna dörrarna från insidan om barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Elektrisk spärr av dörrar och
fönster, bak (tillval)
Tryck på reglaget i förardörren. Ett meddelande visas i informationsdisplayen.
102
OBS! Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med den elektriska barnsäkerhetsspärren.
Barnsäkerhetsspärren aktiverad
Att spärren är aktiverad indikeras med att
dioden är tänd samtidigt som ett textmeddelande visas i displayen. Dörrarna kan inte
öppnas inifrån. Fönsterhissarna kan endast
manövreras med reglagen på förardörren.
Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsystemet
OBS! Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Larmet löser ut om:
• dörr, motorhuv eller bagagelucka öppnas
• en icke godkänd nyckel används i startlåset eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Inkoppling av larmfunktion
– Tryck på fjärrkontrollens LOCK-knapp. En
lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och
att alla dörrar är låsta.
Frånkoppling av larmfunktion
Larmdiod på instrumentpanelen
– Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK- knapp.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat och alla dörrar upplåsta.
En diod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
Automatisk återställning av
larm
• Dioden släckt - larmet är frånkopplat.
• Dioden blinkar en gång per sekund larmet är inkopplat.
• Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på - larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i informationsdisplayen.
Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
Funktionen skyddar dig från att oavsiktligt
lämna bilen med larmet frånkopplat.
Om larmsystemet inte fungerar korrekt; låt en
auktoriserad Volvoverkstad undersöka bilen.
Om ingen av sidodörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter frånkoppling
av larmet (och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen) kopplas larmet automatiskt in
igen. Bilen låses samtidigt.
Stänga av utlöst larm
– Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK- knapp.
En bekräftande signal ges genom att körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
103
Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsignaler
Nästa gång tändningen slås på kopplas
sensorerna in igen.
Vid larm sker följande:
Om bilen är försedd med blockerat låsläge
kopplas detta in samtidigt.
• En siren ljuder under 30 sekunder. Den
har ett eget batteri som träder in om inte
bilens batteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem
minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
Test av larmsystem
Fjärrkontroll ur funktion
Om fjärrkontrollen av någon anledning inte
fungerar, kan larmet ändå stängas av och
bilen startas på följande sätt:
– Öppna förardörren med nyckelbladet.
Larmet löser ut och sirenen ljuder.
– Sätt fjärrkontrollen i tändningslåset.
Larmet avaktiveras. Larmdioden blinkar
snabbt tills startnyckeln vridits till läge II.
1.
2.
Frånkoppling av sensorer
Ingen funktion
Tillfällig bortkoppling av
larmsensorer och blockerat
låsläge
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
vid t.ex. en färjeresa, kan rörelse- och nivåsensorerna tillfälligt kopplas ifrån.
– Vrid startnyckeln till läge II och sedan
tillbaka till läge 0 och ta ur nyckeln.
– Tryck på knappen (1). Dioden i knappen
lyser tills bilen låses.
I displayen lämnas ett meddelande så länge
nyckeln sitter kvar i tändningslåset (eller
1 minut efter att nyckeln tagits ut).
104
Test av rörelsesensor i kupé
– Öppna samtliga fönsterrutor.
– Aktivera larmet. Aktivering av larmet
bekräftas med en långsam blinkning av
lysdioden.
– Vänta 30 sekunder.
– Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan. En
siren skall nu ljuda och samtliga körriktningsvisare skall blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av dörrar
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckel på förarsidan.
– Öppna en av dörrarna. En siren skall nu
ljuda och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
– Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
Lås och larm
– Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen.
– Vänta 30 sekunder.
– Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. En siren skall nu ljuda
och samtliga körriktningsvisare skall
blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
105
Lås och larm
106
Start och körning
Allmänt
Bränslepåfyllning
Starta bilen
Keyless drive
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Fyrhjulsdrift
Bromssystemet
Stabilitetssystemet
Parkeringshjälp (tillval)
Bogsering och bärgning
Starthjälp
Körning med släpvagn
Draganordning
Delbar dragkrok
Lastning
Anpassning av ljusbild
104
105
106
108
109
111
114
115
117
119
121
123
124
126
128
133
134
107
Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende
och mjukt samt att anpassa körsätt och
hastighet till den rådande situationen.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
• En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Undvik snabba onödiga accelerationer
och häftiga inbromsningar.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är
torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna den nya bilens reaktioner.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant
terräng, extrem hetta eller med tung last, finns
det risk att motor och kylsystem överhettas.
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
108
• Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Undvik överhettning i motorn
• Kör inte motorn på högre än 4500 varv
per minut vid körning med släp- eller
husvagn i kuperad terräng, då kan
oljetemperaturen bli för hög.
Öppen bagagelucka
Undvik att köra med öppen bagagelucka. Om
det ändå är nödvändigt att köra med öppen
lucka en kortare sträcka, gör så här:
– Stäng alla fönster.
– Fördela luften mot rutan och golvet och
kör fläkten på högsta hastighet.
VARNING!
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha
tändningsnyckeln i läge II när motorn är
avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas. 12 V-uttaget i bagageut-
rymmet lämnar ström även när startnyckeln är
uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning (hög volym)
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd.
Om batterispänningen är låg visas en text i
displayen. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att minska
kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Start och körning
Bränslepåfyllning
Påfyllning av bränsle
Fyll på bränsle i tanken tills pumpmunstycket
slår ifrån. För mycket bränsle kan vid varmt
väder rinna över.
Bränsle med sämre kvalitet än som anges på
s. 226 ska inte användas då motor-effekten
och bränsleförbrukningen kan påverkas
negativt.
VARNING!
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning.
Öppning av tanklucka
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen, se s. 49. Motorn måste vara
avstängd innan luckan går att öppna.
Tankluckan är placerad på höger bakskärm.
Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas av avgaserna.
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i
samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Bensin
Viktigt!
Tillsätt inga renhållande tillsatser i
bensinen, om det inte har rekommenderats av Volvo.
Diesel
Dieseloljan kan vid låga temperaturer (–5 °C
till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan
leda till startsvårigheter.
Viktigt!
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Tanklock
Vrid tanklocket tills ett påtagligt motstånd
känns. Vrid förbi motståndet till stopp. Dra ut
locket. Häng upp locket på insidan av
tankluckan.
Sätt tillbaka tanklocket efter tankning. Vrid
tills ett eller flera tydliga klick hörs.
109
Start och körning
Starta bilen
Beroende på motorns temperatur vid starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart högre
än normalt för vissa motortyper. Volvos
strävan är att minimera avgasemissioner
genom att så snabbt som möjligt få upp
motorns avgasreningssystem till rätt driftstemperatur.
OBS! Rusa aldrig motorn i höga varvtal
genast efter kallstart.
VARNING!
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset
under körning eller när bilen bogseras.
Startnyckeln måste vara i läge II vid
bogsering. Rattlåset kan aktiveras, vilket
gör bilen omöjlig att styra.
Innan motorn startas
– Dra åt parkeringsbromsen
(handbromsen).
Automatväxellåda:
– Startnyckeln ska vara i läge II, tryck ner
bromspedalen och lägg växelväljaren i
läge P eller N.
Manuell växellåda:
– Lägg växelspaken i friläge och håll
kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är
särskilt viktigt vid sträng kyla.
110
Start av motor
Bensinmotor:
– Vrid startnyckeln till läge III. Om motorn
inte startar inom 5-10 sekunder, släpp
nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Dieselmotor:
– Vrid startnyckeln till läge II. En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet tänds
för att upplysa om att förvärmning av
motorn pågår. Vrid nyckeln till läge III när
kontrollsymbolen släcks.
Dieselpartikelfilter (vissa
modeller)
Vissa dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför ännu effektivare avgasrening. När motorn når sin normala
arbetstemperatur (motorn är varmkörd) sker
en s.k. regenerering av filtret automatiskt,
vilket innebär att partiklarna som samlats i
filtret bränns bort och filtret töms.
Regenereringen tar mellan fem och tio
minuter. Under den tiden kan bränsleförbrukningen öka något.
Vinterkörning
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn den normala arbetstemperaturen. Detta innebär att regenerering av
dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte
töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
visas varningstexten MOTOR SERV.
ERFORDRAS i displayen i instrumentpanelen.
För att undvika nedsatt funktion på filtret bör
regenerering göras regelbundet om bilen ofta
körs korta sträckor i kallt väder.
• Starta regenerering av filtret genom att
köra bilen, helst på landsväg eller
motorväg, tills motorn uppnår normal
arbetstemperatur. Bilen bör sedan köras i
ytterligare ca 20 minuter.
• När regenerering är avslutad raderas
varningstexten genom att slå av
tändningen, dra ur nyckeln, vänta i minst
tre minuter och slå på tändningen igen.
• Använd parkeringsvärmare (tillval) i kallt
väder så når motorn den normala arbetstemperatur snabbare.
Viktigt!
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då måste filtret bytas
ut.
Start och körning
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när
nyckeln tas ur låset.
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns
elsystem är inte inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under
körning. Bilens elsystem är
inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till
körläge då motorn startat.
Ett tickande ljud kan höras om nyckeln är i ett
mellanläge. Vrid nycklen till läge II och tillbaka
för att bli av med ljudet.
När rattlåset är aktiverat
Om framhjulen står så att det blir spänningar
i rattlåset kan ett varningsmeddelande i informationsdisplayen visas och bilen går inte att
starta.
– Ta ur nyckeln, vrid ratten så att
spänningen släpper.
– Håll kvar ratten i samma läge medan
nyckeln sätts tillbaka och ett nytt startförsök görs.
VARNING!
Ta aldrig startnyckeln ur tändningslåset
under körning eller när bilen bogseras.
Rattlåset aktiveras och bilen går inte att
styra.
VARNING!
Ta alltid startnyckeln ur tändningslåset när
bilen lämnas, särskilt om det finns barn i
bilen.
Se till att rattlåset är aktiverat när bilen lämnas
så minskar risken för stöld.
111
Start och körning
Keyless drive
Start av bilen
Gör så här för att starta bilen:
Istället för startnyckeln sitter ett startvred i
tändningslåset. Vredet används på samma
sätt som nyckeln. Den enda skillnaden är att
för att starta bilen så måste antingen
kopplingspedalen (manuellt växlad bil) eller
bromspedalen (automatväxlad bil) vara
nedtryckt. Detta av säkerhetsskäl.
• Trampa ner kopplings- eller bromspedalen.
• Tryck in och vrid vredet till läge III.
Startvred eller startnyckel
Bilen kan startas med vredet eller med
nyckeln.
En förutsättning för att bilen ska starta är att
bilens passiva fjärrkontroll/nyckel finns i
kupén eller bagageutrymmet.
Tryck in spärren och dra ut vredet.
112
Gör så här för att ta bort startvredet:
Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen, fem växlar
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
Backväxelspärr, fem växlar
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln måste växelspaken
först föras till läge N. Backväxeln kan alltså
inte läggas i direkt från femte växeln p.g.a.
backväxelspärren.
Växellägen, sex växlar (bensin)
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
Det kan vara svårt att hitta växellägena för
femmans och sexans växel när bilen står stilla
eftersom backväxelspärren (som spärrar
sidoslaget) mot backen då inte är aktiverad.
113
Start och körning
Manuell växellåda
Backväxelspärr, sex växlar (bensin)
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
Växellägen, sex växlar (diesel)
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
Viktigt!
Den fjäderbelastade spärren kan ge efter
vid iläggning av 1:ans eller 2:ans växel om
man tar i för mycket åt vänster för att
lägga i växeln. Detta kan medföra att
backen läggs i vid körning framåt.
114
Backväxelspärr, sex växlar (diesel)
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln, tryck växelspaken
åt vänster förbi den fjäderbelastade spärren.
Start och körning
Automatväxellåda
Kallstart
Säkerhetssystem
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
OBS! Beroende på motorns temperatur vid
starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kick-down.
Om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd
som förhindrar kick-down-funktionen.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt växelläge (Geartronic).
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läge. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge II och bromspedalen vara nedtryckt.
Växlingsspärr – Neutral (N-läge)
Om växelväljaren är i N-läge och bilen har
stått stilla i minst tre sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad i N-läge.
OBS! For att kunna föra växelväljaren från Nläge till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och startnyckeln måste
vara i läge II.
115
Start och körning
Automatväxellåda
Urkoppling av växlingsspärr
Mekanisk växelväljarspärr
Automatiska växellägen
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att
den är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri.
Gör så här för att kunna flytta bilen:
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Övriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrtangenten på
växelväljarspaken.
P – Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då
bilen står parkerad.
– Nedanför texten P-R-N-D på växelväljarens panel finns en liten lucka. Öppna
den i bakkanten.
– Stick in nyckelbladet från fjärrkontrollen till
botten och tryck den nedåt, och håll den
nere. Därefter kan växelspaken föras ur Pläget.
Med en tryckning på spärrtangenten kan
spaken föras framåt eller bakåt mellan R, N
och D.
OBS! Bromspedalen måste tryckas ner för
att lägga växelspaken i P-läge.
Viktigt!
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
116
Start och körning
N – Neutralläge
N- läget är neutralläge. Ingen växel är ilagd
och motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med väljarspaken
i läge N.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och
nerväxling mellan växellådans utväxlingar sker
automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs
från läge R.
Manuella lägen
För att komma från automatiskt körläge D till
ett manuellt läge, för spaken mot läge M. För
att komma från läge M till automatiskt körläge
D, för spaken mot läge D.
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på
samma gång om man släpper gaspedalen.
Om man för växelväljaren till + (plus) växlar
bilen upp ett steg.
• Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att
motorn kan skadas. Om föraren ändå
försöker göra en sådan nedväxling händer
ingenting. Den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
• För att undvika ryck och motorstopp
växlar Geartronic automatiskt ner om
föraren låter farten sjunka lägre än vad
som är lämpligt för den valda växeln.
W – Vinter
Med W-knappen intill växelspaken kopplas vinterprogrammet W in och ur. I
kombinationsinstrumentet
visas symbolen W då vinterprogrammet är aktiverat.
Vinterprogrammet startar växellådan på en
högre utväxling för att underlätta att komma
iväg i halt väglag. De lägre växlarna aktiveras
endast vid kick-down när vinterprogrammet
är aktiverat.
Programmet W kan endast väljas i läge D.
Den valda växeln visas i kombinationsinstrumentet (se s. 42).
OBS! Geartronic innehåller två säkerhetsfunktioner:
117
Start och körning
Fyrhjulsdrift
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel
Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver
samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas
automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett
elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar
kraften till det hjulpar som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
118
Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen jämfört med när
motorn är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man
uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är
normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När
bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake
Assistance) kan detta upplevas mer påtagligt.
OBS! Trampa endast en gång hårt och
distinkt vid bromsning med avstängd motor,
inte upprepade gånger.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i
kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Låsningsfria bromsar (ABS)
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt
väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet
torkar. Denna åtgärd är också bra att göra
innan du långtidsparkerar bilen under dessa
väderleksförhållanden.
Efter att motorn startats sker, vid en hastighet
av ca 20 km/h, en kort självtest av ABSsystemet som kan kännas och höras som
pulseringar i bromspedalen.
Om bromsarna belastas hårt
VARNING!
Bromsservon fungerar endast då motorn
är igång.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt att
bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett
hårdare pedaltryck krävs för att få normal
bromseffekt.
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte
trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid
körning på slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning.
På så sätt behålls styrförmågan och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
• Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
• Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på en
otrafikerad plats och under olika väderförhållanden.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
• i ca två sekunder då bilen startas om
ABS-systemet stängts av p.g.a. fel.
Bromskretsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Vid behov av
en snabb inbromsning fås full bromseffekt
omedelbart. Funktionen känner av när en
kraftig inbromsning görs genom att registrera
hur snabbt bromspedalen trampas ner.
Fullfölj inbromsningen utan att lätta på broms119
Start och körning
Bromssystemet
pedalen. Funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättar. Funktionen är hela tiden
aktiv. Den går inte att stänga av.
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha
uppstått i bromssystemet. Om nivån i
bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är
normal, kör försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
120
Start och körning
Stabilitetssystemet
När systemet arbetar kan det verka som om
bilen inte svarar normalt på gaspådrag. Det
beror på att systemet känner av friktionen mot
vägbanan och låter då de olika funktionerna i
stabilitetssystemet träda i kraft.
Bilen är antingen utrustad med Stabilitetsoch dragkraftsfunktion (STC) - eller Dynamisk
stabilitets- och dragkraftsfunktion (DSTC).
Funktion/
system
TC
SC
AYC
STC
X
X
DSTC1
X
X
X
1. Tillval vissa marknader.
Dragkraftsfunktion – Traction Control
(TC)
Dragkraftsfunktionen överför kraft från det
drivhjul som slirar mot vägbanan till det
drivhjul som inte slirar. För att öka framkomligheten kan gaspedalen behöva trampas ner
mer än normalt. När dragkraftsfunktionen
arbetar kan det höras ett pulserande ljud. Det
är helt normalt. Dragkraftsfunktionen är mest
aktiv i låga hastigheter. Funktionen går inte att
stänga av.
Antislirfunktion – Spin Control (SC)
Stabilitetsfunktionen förhindrar att drivhjulen
slirar mot vägbanan under acceleration. Den
förbättrar körsäkerheten i halt väglag. Vid
körning med t.ex. snökedjor, i djup snö eller i
sand kan det vara en fördel att stänga av
antislirfunktionen för att öka dragkraften. Det
görs då med STC-/DSTC-knappen.
Antisladdfunktion – Active Yaw Control
(AYC)
Antisladdfunktionen bromsar automatisk ett
eller flera hjul för att stabilisera bilen vid
sladd. Bromspedalen känns stummare än
normalt om man samtidigt bromsar och ett
pulserande ljud hörs.
Antisladdfunktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
STC eller DSTC-knappen
STC-/DSTC-knappen i mittkonsolen används
för att reducera eller återaktivera systemet.
När lysdioden i knappen lyser är systemet
aktiverat. Lysdioden i knappen slocknar då
stabilitetssystemets funktion har reducerats.
Övriga funktioner påverkas inte.
OBS! För att reducera STC- eller DSTCsystemets funktion måste knappen hållas
intryckt i minst en halv sekund. Lysdioden i
knappen slocknar och STC/DSTC SPINNKONTROLL AV visas i informationsdisplayen. Varje gång motorn startas är
systemet automatiskt aktiverat.
121
Start och körning
Symboler i
kombinationsinstrumentet
Symbolen tänds och släcks
igen efter ca 2 sekunder
Symbolen tänds för systemkontroll
när bilen startas.
Blinkande varningssymbol
SC-funktionen arbetar för att
förhindra att bilens drivhjul spinner.
TC-funktionen arbetar för att
förbättra bilens dragkraft. AYCfunktionen arbetar för att förhindra sladd.
Informationssymbolen lyser
med fast sken
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen. TCfunktionen har temporärt reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
Informationssymbolen lyser
med fast sken
ANTI_SLADD SERV.ERFODRAS
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen. STCeller DSTC-systemet har stängts av p.g.a. fel.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
122
– Starta motorn på nytt.
– Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en verkstad för kontroll av systemet.
VARNING!
Bilens köregenskaper kan förändras om
man reducerar STC- eller DSTCsystemet. Iakttag alltid normala försiktighetsåtgärder för säker kurvtagning och
körning i halt väglag.
Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt vid hög volym.
Systemet är alltid aktivt när bilen startas och
textmeddelandet “Parkeringshjälp aktiv
Stäng av med Exit” visas i audiodisplayen.
VARNING!
Parkeringshjälp framåt och bakåt
Allmänt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar
avståndet till det avkända föremålet.
Ju närmare det bakom- eller framförvarande4
föremålet bilen kommer, desto tätare ljuder
signalen.
Vid ett avstånd på ca 30 cm är tonen
konstant. Om hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför1 bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
4.
Under förutsättning att parkeringshjälp är monterad både bak och fram.
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen.
Parkeringshjälp fram:
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna
reagerar på extraljusen.
Parkeringshjälp bak:
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
OBS! Vid körning med t.ex. släpvagn eller
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. Annars reagerar sensorerna på
dessa.
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo originalsläpvagnskabel används.
Avstängning och återaktivering
av parkeringshjälpen
Parkeringshjälpen kan stängas av genom att
trycka EXIT i kontrollpanelen, se s. 68. Då
visas “Parkeringshjälp inaktiv Aktivera m.
Enter” i audiodisplayen. Parkeringshjälpen
kan återaktiveras genom att trycka ENTER i
kontrollpanelen. Då visas “Parkeringshjälp
aktiv Stäng av med Exit” i audiodisplayen.
Parkeringshjälp fram
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/h, även vid backning.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Parkeringshjälp bak
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när
backväxeln läggs i. Om systemet är avstängt
kommer texten “Parkeringshjälp inaktiv
Aktivera m. Enter” att visas i displayen så fort
backväxeln läggs i.
Ljudsignalen kommer från den bakre högtalaren.
Indikering av fel på systemet
Informationssymbolen lyser
med fast sken
PARKHJÄLP SERV. ERFORDRAS
visas i informationsdisplayen mitt i
kombinationsinstrumentet tillsammans med
symbolen.
123
Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Sensorer för parkeringshjälp
Rengöring av sensorer
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet. Rengör dem med
vatten och bilschampo.
Is och snö som täcker sensorerna kan få dem
att reagera.
124
Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogsera aldrig igång bilen
Använd ett hjälpstartbatteri om batteriet är
urladdat och motorn inte går igång. Bogsera
inte igång bilen.
Viktigt!
Katalysatorn kan skadas om man
bogserar igång bilen.
Bogsering
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
– Sätt startnyckeln i tändningslåset i läge II
och lås upp rattlåset så att bilen går att
styra, se s. 110.
– Startnyckeln måste vara kvar i läge II
under hela bogseringen.
Automatväxellåda:
– För växelväljaren till läge N.
Manuell växellåda:
– För växelspaken till friläge.
– Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
så undviks hårda ryck. Håll foten på
bromspedalen.
Bogsera inte bilar med automatväxellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
sträcka än 80 km.
VARNING!
Rattlåset stannar i den position det var när
spänningen bröts. Rattlåset måste vara
upplåst innan bogsering.
Startnyckeln ska vara i läge II. Ta aldrig
startnyckeln ur tändningslåset under
körning eller när bilen bogseras.
VARNING!
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa
ca fem gånger hårdare på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än
normalt.
Bärgning
Bilar med automatväxellåda ska inte, om den
är delvis upplyft, bärgas i högre hastighet än
80 km/h. Den bör inte bärgas längre sträckor
än 80 km.
Bogserögla
Använd bogseröglan om bilen behöver
bogseras på vägen. Bogseröglan fästs i
uttaget på höger sida av stötfångaren fram
eller bak. Montering av bogserögla:
– Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i bagageutrymmet.
– Lossa i underkanten på täcklocket i
stötfångaren med en spårskruvmejsel
eller ett mynt.
– Skruva fast bogseröglan ordentligt, ända
in till flänsen. Använd hjulmutternyckeln
att vrida fast öglan med.
125
Start och körning
Bogsering och bärgning
– Efter användning skruvas bogseröglan
loss och placeras i bagageutrymmet. Sätt
tillbaka täcklocket på stötfångaren.
Viktigt!
Bogseröglan är endast avsedd för
bogsering på väg, inte för bärgning efter
dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla
professionell hjälp för bärgning.
126
Start och körning
Starthjälp
Start med annat batteri
Om batteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri eller
batteriet från en annan bil. Kontrollera alltid
att klammorna på startkablarna sitter fast
ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika explosionsrisk:
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn på den hjälpande bilen och
se till att bilarna inte vidrör varandra.
– Sätt dit den röda startkabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna
batteriets pluspol (2+).
– Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets
minuspol (3–).
– Sätt den andra klamman på jordningspunkt (4–) som finns vid vänster
fjäderben.
– Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
– Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
– Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda. Se till så inte någon av
klammorna på den svarta startkabeln
kommer mot batteriets pluspol eller
ansluten klamma på den röda startkabeln.
Rör inte anslutningarna under startförsöket.
Det finns risk för gnistbildning.
VARNING!
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med
stora mängder vatten om svavelsyran
kommer i kontakt med ögon, hud eller
kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta
omedelbart läkare.
– Vrid startnyckeln till läge 0.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V
spänning.
127
Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som
finns monterade på bilen, dvs. dragkrok,
kultryck (75 kg vid påkopplad släpvagn),
lasthållare, takbox m.m. samt passagerarnas
sammanlagda vikt. Bilens lastförmåga
reduceras av antal passagerare och deras
vikt.
Om draganordningen monterats i fabrik av
Volvo, levereras bilen med nödvändig
utrustning för körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet
maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till rekommenderat
lufttryck för full last. Se däcktrycksdekalens placering, s. 143.
• Gör ren draganordningen regelbundet
och smörj in dragkulan5 med fett.
5.
128
Gäller inte dragkulan vid användning
av kulhandske med svängningsdämpare.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan
överhettas. Om temperaturvisaren för
motorns kylsystem går in i det röda fältet,
stanna och låt motorn gå på tomgång
under några minuter. Växellådan reagerar
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i informationsdisplayen. Vid
överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
• Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
då bil med automatväxellåda och
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen då bil med påkopplat släp parkeras
i backe. Växelväljaren ska vara i
parkeringsläge P då bil med automatväx-
ellåda och påkopplat släp parkeras.
Använd alltid parkeringsbromsen.
Släpvagnsvikter
Se s. 219 för tillåtna släpvagnsvikter.
OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter
är de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
VARNING!
Följ angivna rekommendationer för
släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars
bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar
och inbromsningar.
Start och körning
Automatväxellåda, körning med
släpvagn
Parkering i backe:
– Dra åt parkeringsbromsen
(handbromsen).
– För växelväljaren till parkeringsläge P.
Start i backe:
– För växelväljaren till körläge D.
– Frigör parkeringsbromsen
(handbromsen).
Branta stigningar:
• Välj lämpligt manuellt lågväxelläge vid
körning i branta stigningar eller i låg fart.
Då hindras växellådan från att växla upp
och växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid
stigningar över 15 %.
respektive tillfällig sänkning av motorns
vridmoment. Kontrollera med närmaste Volvoåterförsäljare vad som gäller just din bil.
Dieselmotor med manuell
växellåda, körning med
släpvagn
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat
bör motorns kylfläkt bytas ut till en kylfläkt
med större kapacitet än den standardmonterade. Detta för att undvika tillfällig
avstängning av bilens luftkonditionering
129
Start och körning
Draganordning
Dragkrokar
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet. När kulhandske med
svängningsdämpare används behöver inte
dragkulan smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av
kuldelen följas noggrant, se s. 132.
OBS! Ta alltid loss kuldelen efter
användning. Förvara den i bagageutrymmet.
VARNING!
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING!
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
Kuldelen måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
130
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
Start och körning
Specifikationer
Avstånd A
Fast drag: 1055 mm
Avstånd B
Fast drag: 72 mm
Delbart drag: 72 mm
Delbart drag: 1055 mm
Maximalt kultryck: 75 kg
131
Start och körning
Delbar dragkrok
Montering av kuldel
– Ta bort skyddspluggen.
132
– Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
– Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött.
Om fönstret inte visar rött, tryck in (1) och
vrid låsratten moturs (2) tills ett klick hörs.
Start och körning
– Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
– Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
– Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta
nyckeln ur låset.
133
Start och körning
Delbar dragkrok
OBS! Kontrollera att kuldelen sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt. Om
kuldelen inte sitter korrekt ska den tas av och
sättas dit igen enligt tidigare steg.
134
OBS! Släpets säkerhetsvajer måste fästas i
fästet i draganordningen.
Start och körning
Borttagning av kuldel
– Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
– Tryck in låsratten och vrid den moturs tills
ett klick hörs.
– Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
135
Start och körning
Delbar dragkrok
– Skjut in skyddspluggen.
136
Start och körning
Lastning
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som
finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
kultryck (75 kg vid påkopplad släpvagn),
lasthållare, takbox m.m. och passagerarnas
sammanlagda vikt. Bilens lastförmåga
reduceras av antal passagerare och deras
vikt.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Lastning i bagageutrymmet
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen
när långa föremål ska lastas eller lossas.
Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur
sitt läge av lång last och få bilen i rullning. För
att förlänga lastutrymmet kan nackskydden
tas bort och sätena fällas, se s. 90.
Placera lasten tryckt mot ryggstödet framför.
• Nackskydden kan avlägsnas för att inte
skadas.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
• Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
• Förankra all last med remmar eller
spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING!
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid
en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
VARNING!
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas
och skada personer i bilen.
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat just för din bil.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
levereras med lasthållaren.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra
lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
• Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård
kurvtagning.
VARNING!
Lasta högst 75 kg på taket inklusive
lasthållare och eventuell takbox.
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper
förändras vid lastning på taket.
137
Start och körning
Anpassning av ljusbild
A. Ljusbild för vänstertrafik B. Högertrafik
Halogenljus
Bi-Xenonljus
Rätt ljusbild vid körning i högereller vänstertrafik
Strålkastare med halogenljus
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
Strålkastare med Bi-Xenonljus
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ställas om. Rätt ljusbild ger
även effektivare ljus ut på vägrenen.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska alla arbeten med strålkastaren
utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild
försiktighet eftersom den är utrustad med
ett högspänningsaggregat.
138
Hjul och däck
Allmänt
Lufttryck i däck
Byte av hjul
Varningstriangel och reservhjul
Losstagning av hjul
Provisorisk däcktätning
136
139
140
141
143
145
139
Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen
uppträder.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
placering s. 143.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för
dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
Sektionsbredd (mm)
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
Radialdäck
Fälgdiameter i tum (")
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet ( i detta fall 270 km/h).
Hastighetsklasser
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
140
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Observera att det är maximal tillåten
hastighet som anges.
Q
T
H
V
W
Y
160 km/h (används endast på
vinterdäck)
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
300 km/h
Nya däck
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan
för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som
möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt när det
gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år
anges med fyra siffror, exempelvis 1502.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år
2002.
Däckens ålder
Även om däck har en teoretisk livslängd på
upp till tio år, är rekommendationen att inte
köra på däck som är äldre än sex år.
Hjul och däck
vinterdäck måste dessa vara monterade på
alla fyra hjulen.
snabblänkar eftersom utrymmet mellan
skivbromsarna och hjulen är för litet.
OBS! Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Viktigt!
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 5001000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
Använd Volvo originalsnökedjor eller
likvärdiga som är anpassade till rätt
bilmodell, däck- och fälgdimensioner.
Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad
OBS! Lagbestämmelser för användning av
dubbdäck varierar från land till land.
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns
bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). Då
däcket är så nedslitet att bara 1,6 mm
återstår, syns dessa band tydligt. Byt då
snarast till nya däck. Tänk på att däck med
litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp
i regn eller snö
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se
placering s. 143. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på
framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
OBS! Kör aldrig fortare än 50 km/h med
snökedjor. Undvik att köra på barmark
eftersom detta sliter mycket hårt på både
snökedjor och däck. Använd aldrig s.k.
141
Hjul och däck
Allmänt
Stålfälg – låg hjulmutter (1)
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även användas med den höga typen.
VARNING!
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
Låg (1) och hög hjulmutter
Fälgar och hjulmuttrar
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo
original-tillbehörssortiment. Det finns två olika
modeller av hjulmuttrar beroende på om
fälgarna är tillverkade av stål eller aluminium.
Dra åt hjulmuttrarna med 85 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Viktigt!
Hjulmuttrarna ska dras åt med 85 Nm.
Vid alltför hård åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Aluminiumfälg – hög hjulmutter (2)
Använd endast den höga modellen av mutter
till aluminiumfälgar. Den skiljer sig markant
från övriga muttertyper eftersom den har en
roterande konisk tryckbricka.
Reservhjulet “Temporary Spare”
Reservhjulet4 är endast avsett att användas
under den korta tid det tar att få det ordinarie
hjulet utbytt eller reparerat. Ersätt reservhjulet
snarast med ett vanligt hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda
köregenskaper.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett
reservhjul på bilen
Viktigt!
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary spare"
samtidigt.
OBS! Denna mutter får även användas till
stålfälgar.
Låsbar hjulmutter
Låsbar hjulmutter kan användas på både
aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med
låsbar hjulmutter används i kombination med
hjulsida, ska den låsbara hjulmuttern
monteras på pinnskruven närmast luftventilen. Hjulsidan kan annars inte sättas dit på
fälgen.
4. Vissa varianter och marknader
142
Hjul och däck
Lufttryck i däck
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
Det rätta däcktrycket finns angivet i
däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken
avser kalla däck. (Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Körning med fel däcktryck försämrar bilens
köregenskaper och kan öka däckslitaget.
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt.
Rekommenderat däcktryck
Däcktrycksdekalen på tankluckans insida
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last
och hastighetsförhållanden.
143
Hjul och däck
Byte av hjul
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Sommar- och vinterhjul
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska
hjulen märkas upp med vilken sida de har
suttit på, t.ex. V för vänster och H för höger.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska
ha samma rotationsriktning under hela sin
livslängd. De bör endast skiftas mellan fram
och bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt
försämras bilens bromsegenskaper och
förmåga att pressa undan regn, snö och
slask. Däck med störst mönsterdjup ska alltid
monteras bak (för att minska risken för sladd).
144
Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Varningstriangel
Varningstriangeln sitter monterad på insidan
av bagageluckan med hjälp av två clips.
Följ de bestämmelser som gäller för
användning av varningstriangel. Placera
varningstriangeln på ett lämpligt ställe med
tanke på trafiksituationen.
– Lossa fodralet med varningstriangeln. Ta
varningstriangeln ur fodralet.
– Fäll ut de stödbenen på varningstriangeln.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageutrymmet efter
användning.
145
Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
Reservhjul och domkraft
Bilens originaldomkraft
Använd originaldomkraften endast vid
hjulbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Reservhjul med domkraft och hjulmutternyckel finns under golvet i bagageutrymmet.
Framtagning av reservhjulet:
– Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lossa reservhjulet och lyft ut det.
– Ta ut domkraften med vev och hjulmutternyckeln.
146
Reservhjul och domkraft, placering i
bagageutrymmet:
– Veva ihop domkraften (1) till hälften.
Markeringen på brickan (2) ska ligga mot
markeringen på armen (3) för att
domkraften ska passa liggande i fästet.
– Vik in veven (4) och placera
hjulmutternyckeln (5) på domkraften.
– Sätt tillbaka domkraften (1) i höger
hål (6). Fäst reservhjulet (7) i vänster
hål (8).
Hjul och däck
Losstagning av hjul
Losstagning av hjul
Sätt ut varningstriangels om ett hjul måste
bytas vid en trafikerad plats. Se till att bilen
och domkraften står på ett fast horisontellt
underlag.
– Ta fram reservhjul, domkraft och hjulmutternyckel som ligger under mattan i
bagageutrymmet.
– Dra åt parkeringsbromsen och lägg i
ettans växel eller läge P om bilen har
automatisk växellåda.
– Blocker framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
– Bilar med stålfälgar har löstagbara
hjulsior. Bänd loss hjulsodan med hjulmut-
ternyckelns ände eller ryck loss den för
hand.
– Lossa hjulmuttrarna ½-1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
– På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva med domkraftens fot så att
den pressas plant mot marken.
Kontrollera att domkraften sitter i fästet
enligt bilden och att foten är placerad
lodrät under fästet.
– Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
147
Hjul och däck
Losstagning av hjul
VARNING!
Kryp aldrig under bilen då den är
upphissad på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i
bilen då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så
att de har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
Ditsättning av hjul
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
– Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är
viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 85 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
– Sätt på hjulsidan (stålfälg).
148
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Allmänt
De bilar som inte är utrustade med reservhjul
har istället försetts med en däcktätningssats.
Däcktätningssatsen kan användas till att
både täta en punktering eller kontrollera och
justera däckstrycket. Däcktätningssatsen
består av en elektrisk luftkompressor samt en
integrerad behållare med tätningsvätska.
Provisorisk däcktätningssats
Däcktätningssatsen5 är endast tänkt att
fungera som provisorisk nödfallsreparation
för att bilen ska kunna köras ytterligare högst
200 km eller till närmaste däckverkstad.
5.
Tätningsvätskan har förmågan att effektivt
täta däck som punkterats i slitbanan.
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats eller efter
användning av däcktätningssatsen. Byte av
däcktätningssatsen se s. 154 för information
om byte av behållare.
OBS! Däcktätningssatsen är endast avsedd
för tätning av däck med punktering i
slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror,
sprickor, ojämnheter eller liknande skador
Vissa varianter och marknader
149
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Däcktätningssats med kompressor och
verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i
last-/bagageutrymmet. Välj det eluttag som är
närmast det punkterade däcket
VARNING!
Tätningsvätskan kan vid direkt
hudkontakt orsaka hudirritation. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort
vätskan med tvål och vatten.
Framtagning av däcktätningssatsen
– Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lyft upp däcktätningssatsen.
150
Hjul och däck
Pumpning av luft
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
fyllas på vid en trafikerad plats.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i läge 0 och ta fram
kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till något av bilens 12 Vuttag.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I.
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4)
i sidofacket 3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
– Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk
finns för överhettning.
– Föremål med en volym upp till 50 liter kan
pumpas upp med kompressorn.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra
livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen
som är tillstängda eller saknar tillräcklig
ventilation.
151
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Tätning av punkterat däck
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
repareras provisoriskt på en trafikerad plats.
– Lossa dekalen (1) om högsta tillåtna
hastighet från däcktätningssatsen och
sätt fast den på ratten där föraren kan se
den tydligt.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i läge 0 och ta fram
kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till bilens 12 V-uttag.
152
– Frigör säkerhetsspärren (6) och vrid den
orangefärgade delen (7) 90 grader till
lodrätt läge, tills ett klickljud hörs.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra
livsfara. Låt aldrig motorn vara igång i
utrymmen som är tillstängda eller saknar
tillräcklig ventilation.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I. En tillfällig
tryckökning på maximalt 4 bar
förekommer under tiden som tätningsvätskan pumpas in. Efter ca en minut
sjunker trycket och manometern visar ett
mer korrekt däcktryck.
– Pumpa däcket till ett tryck mellan 1,8 bar
och 3,5 bar. Om trycket efter tio minuters
pumpning inte kommit upp i 1,8 bar ska
Hjul och däck
kompressorn stängas av, för att den inte
ska överhettas.
VARNING!
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Var särskilt vaksam vad det
gäller däcksidorna. Om det uppstår
sprickbildningar, ojämnheter eller
liknande skador ska kompressorn
omedelbart stängas av. Färden bör
under dessa omständigheter inte
fortsätta. Kontakta en auktoriserad
däckverkstad.
– Lossa luftslangen (4) från däckventilen
och sätt tillbaka ventilhatten. Ta ut
kabeln (5) ur eluttaget. Fäll tillbaka den
orangefärgade delen (7) till dess
utgångsposition och säkra spärren (6).
Förvara däcktätningssatsen på en säker
plats i bilen.
– Kör snarast ca 3 km, med en maximal
hastighet på 80 km/h, för att tätnings-
vätskan ska kunna täta däcket med gott
resultat.
VARNING!
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Det provisoriskt tätade däcket
måste bytas ut så snart som möjligt
(maximal körsträcka 200 km).
– Kontrollera däcktrycket igen:
OBS! Fäll inte upp den orangefärgade
delen (7) när endast kompressorn ska
användas för påfyllning av luft.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4)
i sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk finns
för överhettning.
OBS! Efter användning ska behållare med
tätningsvätska och slang bytas ut.
– Anslut luftslangen (4) till däckventilen.
Anslut kabeln (5) till 12 V-uttaget. Läs av
trycket på kompressorn. Om däcktrycket
ligger under 1,3 bar har däcket inte tätats
tillräckligt effektivt. Färden bör under
dessa omständigheter inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
– Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen, se placering
s. 143. Släpp ut luft med
reduceringsventilen (8) om däcktrycket är
för högt.
153
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Byte av behållare med tätningsvätska
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats, se
datumdekalen (1), eller efter däcktätning.
Efter användning ska behållare (6) med
hållare (8) och luftslang (10) bytas ut.
Byte kan utföras av en auktoriserad Volvoverkstad eller enligt instruktionerna.
Viktigt!
Läs säkerhetsföreskriftens på behållarens
botten.
154
VARNING!
Se till så inte kompressorn är ansluten till
12 V-uttaget vid utbyte av behållare.
Byte av behållare innan bäst före
datum passerats
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Skruva loss och ta bort behållaren (6).
– Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
skadad på den nya behållaren. Skruva
fast behållaren.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så
höljet är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Hantera den utbytta behållaren som miljöfarligt avfall.
Byte av behållare och slang efter
användning
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
Hjul och däck
–
–
–
–
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
Tryck ner knappen (8) medan
behållaren (6) med hållare (9) vrids
medsols, ta bort dem.
Dra ur luftslangen (10).
Torka av kvarbliven tätningsvätska med
trasa eller skrapa bort den om den redan
har hunnit torka.
Sätt dit en ny luftslang (10), kontrollera
att den är riktigt placerad.
Kontrollera förseglingen (7) på den nya
behållaren så den inte är skadad. Skruva fast
hållaren (9) på behållaren (6) och vrid fast
den motsols tills ett klickljud hörs.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så
höljet är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Den tomma behållaren och luftslangen kan
hanteras som vanliga sopor.
155
Hjul och däck
156
Bilvård
Rengöring
Bättring av lackskador
Rostskydd
154
156
157
157
Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt
leda till korrosion.
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator
• Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av
högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare
karossen än 30 cm. Spruta inte direkt på
låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
• Tvätta torkarbladen med ljummen
tvållösning eller bilschampo.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
158
snabbt. Missfärgningen kan endast
avlägsnas av fackman.
VARNING!
Låt alltid motortvätt utfärdas av en
verkstad. Om motorn är varm finns risk för
brand.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen. Under bilens första
månader rekommenderas att bilen
handtvättas.
VARNING!
Provbromsa alltid efter tvättning, så att
fukt och korrosion inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller
snöslask. Då värms bromsbeläggen upp och
torkar. Gör samma sak efter start i mycket
fuktig eller kall väderlek.
Rengöring av klädsel
Behandling av fläckar på textil
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos din
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Viktigt!
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på vinyl och
plasdetaljer
För rengöring av interiöra vinyl- och plastdetaljer rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos din Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
Behandling av fläckar på skinn
För smutsiga läderklädslar rekommenderas
speciella rengöringsmedel som finns hos din
Volvoåterförsäljare. Behandla skinnklädseln
en till två gånger per år med Volvos lädervårdssats. Använd aldrig starka lösningsmedel. Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Bilvård
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel,
särkilt textilrengöringsmedel finns hos din
Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt
innan det rullas tillbaka in igen.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före
polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller
tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller
lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
159
Bilvård
Bättring av lackskador
tändsticka. Lägg på lack med pensel när
grundfärgen torkat.
– Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
– Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
Lacken
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
Färgkod
Det är viktigt att använda rätt färg. På
produktdekalen som sitter på B-stolpen finns
koden för bilens färg. Se s. 218.
Stenskott och repor
Innan arbetet med bättring av lacken
påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr
och ha en temperatur över 15 °C.
160
Materiel
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
Om stenskottet gått ner till plåten
– Fäst en bit maskeringstejp över den
skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så
att lackresterna följer med.
– Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller
Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av
karossen består av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av ett nötningsbeständigt
rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande
rostskyddsvätska sprutades in i balkar,
hålrum och slutna sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid
högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm
från lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter
denna tid bör efterbehandling göras med tre
års intervall. Om bilen behöver efterbehandlas, låt en auktoriserad Volvoverkstad
hjälpa dig.
161
Bilvård
162
Underhåll och service
Volvo service
Eget underhåll
Motorhuv och motorrum
Diesel
Oljor och vätskor
Torkarblad
Batteri
Byte av glödlampor
Säkringar
160
162
163
164
165
169
170
172
178
163
Underhåll och service
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och
underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den
personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
Viktigt!
För att Volvos garanti ska gälla,
kontrollera och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens
elektriska system, kan endast utföras med
hjälp av för bilen speciellt utvecklad
elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid
en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter
164
påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
Installation av tillbehör
Felaktig inkoppling och installation av
tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem
negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att
användas i forskningssyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i
vissa av bilens system, kan innehålla
uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information
om funktion av olika system och moduler i
bilen samt information beträffande statusen
av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-,
broms- och andra system. Denna information
kan innefatta uppgifter beträffande förarens
sätt att köra bilen. Sådan information kan
innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av
broms- eller gaspedalen och rattutslag.
Sistnämnda data kan lagras under ett
begränsat tidsintervall medan bilen körs och
därefter under förloppet av en kollision eller i
ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB
kommer inte att medverka till att denna
lagrade information lämnas ut utan samtycke.
Dock kan Volvo Personvagnar AB tvingas
lämna ut informationen p.g.a. nationell
lagstiftning. I övrigt kan Volvo Personvagnar
AB och auktoriserade verkstäder komma att
läsa och använda informationen.
Underhåll och service
Ogynnsamma körförhållanden
Vid körning under ogynnsamma förhållanden
rekommenderas att byte av motorolja, oljeoch luftfilter görs oftare än rekommendationerna i Service- och garantiboken.
Till ogynnsamma körförhållanden räknas
långvarig körning:
•
•
•
•
•
•
i dammig eller sandig omgivning
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
på tomgång eller i låg fart
korta körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 ºC).
165
Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med
bilen
Batteriet
• Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång (t.ex. vid batteribyte).
• Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska
vara frånkopplade vid laddning av
batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet
hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
VARNING!
Tändsystemet har mycket hög effekt.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Tändningen ska därför alltid vara avstängd
när arbete utförs i motorrummet.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
tändningen är tillslagen eller motorn är
varm.
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
166
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara
välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING!
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
Motorrum
Öppna motorhuven:
1.
2.
3.
Behållare för spolarvätska (4-cyl)
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
4.
5.
6.
7.
8.
Mätsticka för motorolja4
Kylare
Kylarfläkt
Behållare för spolarvätska (5-cyl)
Behållare för broms- och kopplingsvätska (högerstyrd)
– Dra i låshandtaget längst till vänster
under instrumentpanelen. Det hörs när
spärren släpper.
– För in handen mitt på huvens framkant
och tryck spärren upp åt höger.
– Öppna huven.
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
11. Batteri
12. Relä- och säkringscentral, motorrum
13. Luftfilter4
9. Påfyllning för motorolja4
10. Behållare för broms- och kopplingsvätska (vänsterstyrd)
4.
Beroende på motoralternativ
167
Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
oljebolag. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. De större oljebolagen har även ett
speciellt dieselbränsle som är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta är mer
lättflytande vid låga temperaturer och
reducerar risken för vaxbildning i bränslesystemet.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill
på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten
vid spill.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp.
RME (Raps Metyl Ester)
Max 5 % RME får blandas i dieseln.
Viktigt!
Vid högre koncentration än 5 % RME
finns risk för motorskador.
168
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
Underhåll och service
Oljor och vätskor
Mätsticka, bensinmotorer
Mätsticka, dieselmotorer
Kontroll och byte av motorolja
och oljefilter
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen. Service- och garantiboken
anger vid vilken mätarställning det ska ske.
I Service- och garantiboken finns anvisningar
om lämpliga bytesintervaller för olja och
oljefilter. Vid körning i ogynnsamma förhållanden rekommenderas kortare intervaller, se
s. 222.
Nivån för motorolja ska kontrolleras och oljan
ska bytas ut regelbundet.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts av.
Mätstickan visar för låg nivå eftersom all olja
inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Oljenivån ska ligga inom det markerade
området på mätstickan.
Viktigt!
Använd alltid rekommenderad oljekvalitet
och rätt viskositet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn. Om annan olja fyllts på,
kontakta närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.
OBS! Se rekommenderad oljekvalitet, viskositet och volymuppgifter på s. 222.
169
Underhåll och service
Oljor och vätskor
Oljekontroll på kall bil:
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 222 för påfyllningsbar volym.
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 222 för påfyllningsbar volym.
Viktigt!
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja
fylls på i motorn.
VARNING!
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Placering av behållare för spolarvätska5
Spolarvätska, påfyllning
Vindrute- och strålkastarspolarna har
gemensam vätskebehållare.
1.
Påfyllning 4-cylindriga modeller samt
diesel.
2. Påfyllning 5-cylindriga modeller.
Använd frostskyddsmedel under vintern så
att det inte fryser i pump, behållare och
slangar. Se volymuppgifter på s. 223.
OBS! Blanda frostskyddsmedel med vattnet
före påfyllning.
5.
170
Beroende på motoralternativ.
Underhåll och service
Se volymuppgifter på s. 223.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Om systemet
inte är välfyllt, kan höga lokala temperaturer
uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då nivån sjunkit till
MIN-markeringen.
OBS! Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i
cylinderhuvudet.
Kylvätska, nivåkontroll och
påfyllning
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
Viktigt!
Det är mycket viktigt att kylvätska med
korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld
med kylvätska som klarar ca -35 °C.
VARNING!
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm skruvas expansionskärlets lock sakta
av så att övertrycket försvinner.
Broms- och kopplingsvätska,
nivåkontroll och påfyllning
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare6. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid
vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för bromsvätska på s. 223.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller
6.
Placering beroende på vänster- eller
högerstyrd variant
171
Underhåll och service
Oljor och vätskor
körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
VARNING!
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Styrservoolja, nivåkontroll och
påfyllning
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena.
Se volymuppgifter och rekommenderad
oljekvalitet på s. 223.
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
om bilen blir strömlös och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras. Styrningen blir
då mycket tyngre än normalt och mer kraft
behövs för att vrida ratten.
172
Underhåll och service
Torkarblad
Byte av torkarblad
– Fäll ut torkararmen och fäll ut torkarbladet
90 grader i förhållande till torkararmen.
– Dra av torkarbladet från axeln, rakt åt
sidan.
– Skjut in det nya torkarbladet (1),
90 grader i förhållande till torkararmen.
– Fäll in torkarbladet (2) under det böjda
metallblecket (3) och fäll ner torkararmen.
OBS! Torkarbladen har olika längd. Bladet
på förarsidan är längre än det andra.
173
Underhåll och service
Batteri
OBS! Fyll aldrig över nivåmarkeringen (A).
Batteriet innehåller frätande
syra.
Viktigt!
Använd alltid destillerat eller avjoniserat
vatten (batterivatten).
• Dra åt täcklocken ordentligt.
OBS! Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt.
Symboler på batteriet
Symbolerna sitter placerade på batteriet.
Använd skyddsglasögon.
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
För att batteriet ska fungera tillfredställande,
tänk på följande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A).
• Kontrollera alla cellerna där. Använd en
skruvmejsel för att lossa täcklocken. Varje
cell har en egen maxinivåmarkering.
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maxnivåmarkering.
174
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Explosionsfara.
Underhåll och service
Batteri
Byte av batteri
Borttagning av batteri:
– Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
– Skruva bort täckkåpan över batteriet.
– Vänta i minst 5 minuter innan några
elektriska anslutningar rörs. Detta för att
all information i bilens elektriska system
ska kunna lagras i de olika styrenheterna.
– Ta loss locket och skruva loss batteriboxens främre vägg med en skruvmejsel.
– Lossa minuskabeln.
– Lossa klamman som håller batteriet.
– Lossa pluskabeln.
– Lyft bort batteriet.
Ditsättning av batteri:
– Sätt dit batteriet på plats.
– Anslut pluskabeln.
– Sätt dit klamman som håller batteriet.
– Anslut minuskabeln.
– Sätt tillbaka batteriboxens främre vägg
och locket.
– Sätt dit täckkåpan över batteriet.
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet
innehåller svavelsyra som kan orsaka
allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
175
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på s.
229.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
•
•
•
•
•
•
Allmänbelysning i taket.
Läslampor.
Handskfacksbelysning.
Blinker, yttre backspegel.
Trygghetsbelysning, yttre backspegel.
Högt placerat bromsljus.
Viktigt!
Vidrör aldrig glaset på lamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en
beläggning på reflektorn som då kan
förstöras.
Byte av glödlampor fram
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska alla arbeten med strålkastaren
utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild
försiktighet eftersom den är utrustad med
ett högspänningsaggregat.
176
Losstagning av lamphus:
– Ta ur startnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0.
– Dra upp lamphusets låssprint (1).
– Dra lamphuset åt sidan och sedan
framåt (2).
– Lossa kontaktstycket.
– Lyft ut lamphuset och lägg det på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
Ditsättning av lamphus:
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka lamphuset och sätt dit
låssprinten. Kontrollera så den är korrekt
nerstucken.
– Kontrollera belysningen.
Lamphuset måste vara inkopplat och sitta
fast på sin plats innan belysningen slås på
eller startnyckeln sätts in i startlåset.
Underhåll och service
Halvljus
Borttagning av täcklock och lampa:
–
–
–
–
Lossa hela lamphuset.
Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
Lossa kontaktstycket från lampan.
Lossa klämfjädern som håller lampan.
Tryck först åt vänster för att lossa den, för
den sedan utåt och nedåt.
– Dra ut glödlampan.
– Sätt tillbaka lamphuset.
Ditsättning av ny glödlampa:
– Tryck klämfjädern uppåt och sedan en
aning åt höger för att snäppa fast den i
sitt läge.
– Tryck tillbaka kontaktstycket.
– Sätt tillbaka plastlocket.
– Sätt tillbaka lamphuset.
Helljus
– Lossa hela lamphuset.
– Vänster strålkastare:
vrid lamphållaren moturs.
Höger strålkastare:
vrid lamphållaren medurs.
– Dra ut lamphållaren och byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
– Sätt tillbaka lamphuset.
– Sätt dit den nya glödlampan. Den kan
bara sitta på ett sätt.
177
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Positions-/parkeringsljus
Blinkers
Sidomarkeringsljus
– Dra ut lamphållaren med en tång. Dra inte
ut lamphållaren genom att dra i ledningen.
– Byt lampa.
– Tryck tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
– Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
– Ta bort lampan ur lamphållaren genom att
trycka in den och vrida moturs.
– Sätt dit en ny lampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
– Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt lampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
178
Underhåll och service
– Tryck lamphållaren på plats och sätt
tillbaka luckan.
Dimstrålkastare
Losstagning av lamphållare
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort panelen runt lamphuset.
– Skruva bort lamphusets båda torx-skruvar
och ta fram lamphuset.
– Lossa kontaktstycket från glödlampan.
– Vrid lampan moturs och dra ut den.
– Passa in den nya glödlampan och vrid
medurs.
– Anslut kontaktstycket till glödlampan.
– Fäst lamphuset med skruvarna och tryck
tillbaka panelen.
Alla lampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort luckorna i vänster/höger panel för
att komma åt lamporna.
– Glödlamporna är placerade i separata
lamphållare.
– Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.
– Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
– Byt glödlampa.
– Anslut kontaktstycket.
179
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Placering av lampor i baklampa
Nummerskyltsbelysning
Instegsbelysning
1. Bromsljus
2. Positions-/parkeringsljus
3. Blinker
4. Dimbakljus (en sida)
5. Backljus
OBS! Om felmeddelande "Lampfel"/
"Kontrollera bromsljus" kvarstår efter att
felaktig lampa ersatts behöver en auktoriserad Volvoverkstad uppsökas för att få felet
avhjälpt.
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruven med en skruvmejsel.
– Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det. Vrid kontaktstycket moturs och dra ut
glödlampan.
– Byt till ny glödlampa.
– Anslut kontaktstycket och vrid medurs.
– Sätt tillbaka och skruva fast hela
lamphuset.
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
180
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka linsen.
Underhåll och service
– Tryck sedan fast de tre nedre.
Bagageutrymme
Belysning i make up-spegel
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort den trasiga glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
Borttagning av spegelglas:
– Stick in en skruvmejsel under den nedre
kanten i mitten och vrid och bänd
försiktigt upp låsklacken på kanten.
– För mejseln under kanten åt både vänster
och höger sida (vid de svarta gummipunkterna), och bänd försiktigt så lossnar
glasets underkant.
– Lossa försiktigt och lyft bort hela spegelglaset med lock.
– Ta ut den trasiga lampan och byt till en ny.
Ditsättning av spegelglas:
– Tryck först tillbaka spegelglasets tre
låsklackar i ovankanten.
181
Underhåll och service
Säkringar
Allmänt
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade med ett
antal säkringar.
Säkringarna är placerade på två olika ställen i
bilen:
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av.
– Titta i säkringsförteckningen för att
lokalisera säkringen.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
I varje säkringscentral finns plats för ett antal
reservsäkringar. Om samma säkring bränns
av upprepade gånger föreligger något fel på
komponenten. Uppsök då en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
182
Underhåll och service
Relä/säkringscentral i
motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga
med att ersätta avbränd säkring med en ny
som har samma färg och amperebeteckning.
• 19—36 är av typ "MiniFuse".
• 7—18 är av typ "JCASE" och bör bytas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
• 1—6 är av typ "Midi Fuse"och får enbart
bytas av en auktoriserad Volvoverkstad.
På insidan av locket finns en tång som underlättar för att dra ut och sätta tillbaka en
säkring.
183
Underhåll och service
Säkringar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
184
Kylarfläkt ......................................................................................... 50 A
Styrservo ........................................................................................ 80 A
Matning till säkringscentral i kupé............................................ 60 A
Matning till säkringscentral i kupé............................................ 60 A
Element klimatenhet,
Tillsatsvärmare reläspole (PTC) (endast 4-cyl bensin) ........ 80 A
Glödstift (diesel)........................................................................... 60 A
ABS-pump..................................................................................... 30 A
ABS-ventiler .................................................................................. 20 A
Motorstyrenhet (ECM) ................................................................ 30 A
Fläkt klimatenhet........................................................................... 40 A
Strålkastarrengörare.................................................................... 20 A
Matning till eluppvärmd bakruta................................................ 30 A
Startmotorrelä............................................................................... 30 A
Dragkablage.................................................................................. 40 A
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Reservplats ........................................................................................... Matning till infotainment ............................................................. 30 A
Vindrutetorkare ............................................................................. 30 A
Matning till säkringscentral i kupé............................................ 40 A
Reservplats ........................................................................................... Signalhorn ..................................................................................... 15 A
Bränsledriven tillsatsvärmare, kupévärmare .......................... 20 A
Subwoofer..................................................................................... 15 A
Motorstyrenhet (ECM)/styrenhet för transmission (TCM).. 10 A
Värmare dieselfilter, ..................................................................... 20 A
Reservplats ........................................................................................... Tändningslås ................................................................................. 15 A
Kompressor för luftkonditionering............................................ 10 A
Klimatanläggning styrenhet (CCM),
Multimedia styrenhet (MMM) .................................................... 10 A
Underhåll och service
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Dimljus fram,.................................................................................. 15 A
Motorstyrenhet (ECM) ...................................................................3 A
Spänningsregulator generator, ................................................. 10 A
Insprutningsventiler (5-cyl.), lambdasond (4-cyl.)
laddluftkylare (diesel), luftförvämningsventil (diesel)............ 10 A
Värmeelement lambdasond (5-cyl.), vakuumpump (5-cyl).. 20 A
Tändspolar, insprutningsventiler (1,6 bensin)
bränslepump (diesel)
tryckvakt klimatanläggning (5-cyl) ............................................ 10 A
Motorgivare ventiler, relä luftkonditionering
PTC-element oljefälla, insprutningsventiler (1,8 bensin)..... 15 A
Motorstyrenhet (ECM), gaspedalgivare.................................. 10 A
185
Underhåll och service
Säkringar
Relä/säkringscentral i kupé
Det finns 50 säkringspositioner. Säkringarna
är placerade under handskfacket. Där finns
även plats för ett antal reservsäkringar.
Byte av säkring:
– Ta bort innerklädseln som täcker säkringscentralen genom att först trycka in
centrumstiftet ca 1 cm i fästclipsen (1)
och sedan dra ut dessa
– Vrid de båda vingförsedda skruvarna
(som håller säkringscentralen på
plats) (2) motsols så de lossar
– Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs.
Dra den mot stolen, till stopp. Fäll ner den
helt. Säkringscentralen kan hakas loss
helt.
186
– Stäng igen säkringscentralen i omvänd
ordningsföljd.
– Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen helt,
fäst klädseln med fästclipsen och tryck in
det lösa stiftet i fästclipsen igen. Då
expanderar fästclipsen vilket håller
klädseln på plats.
Underhåll och service
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Telefon, audio................................................................................ 15 A
SRS-system .................................................................................. 10 A
Elutag baksäte.............................................................................. 15 A
Belysning kupé, handskfack och insteg.....................................5 A
Taklucka reläspole, yttre backspeglar.........................................5 A
Spolare ........................................................................................... 15 A
SRS-system .................................................................................. 10 A
Reservplats............................................................................................ -
51. Tillsatsvärmare reläspole (PTC), belysning fram
parkeringsassistans .................................................................... 10 A
52. ABS-system ..................................................................................... 5 A
53. Styrservo........................................................................................ 10 A
54. Styrenhet för transmission (TCM), differentialväxel (DEM) 10 A
55. Fjärrkontroll styrenhet, Key-less styrenhet ............................. 20 A
56. Batteriladdning styrenhet........................................................... 10 A
57. Datorsystem, bromsljuskontakt, ............................................... 15 A
58. Helljus höger, extraljus reläspole............................................. 7,5 A
59. Helljus vänster ............................................................................. 7,5 A
60. Stolsvärme förarsida ................................................................... 15 A
61. Stolsvärme passagerarsida....................................................... 15 A
62. Taklucka ......................................................................................... 20 A
63. Matning bakdörr, höger sida ..................................................... 20 A
64. Audio ................................................................................................. 5 A
187
Underhåll och service
Säkringar
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
188
Infotainment......................................................................................5 A
Styrenhet för infotainment (ICM), infotainment reläspole... 10 A
Reservplats............................................................................................ Konstantfarthållare..........................................................................5 A
Klimatanläggning, regnsensor......................................................5 A
Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Taklucka, konsol för innerbelysning (OHC)
bältespåminnare bak ......................................................................5 A
Relä bränslepump........................................................................ 15 A
Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Eluttag bagageutrymme, styrenhet tillbehör (AEM), ........... 15 A
Reservplats............................................................................................ Backljus.............................................................................................5 A
Reservplats............................................................................................ Matning bakdörr, vänster sida ................................................... 20 A
Matning höger framdörr.............................................................. 25 A
Matning vänster framdörr ........................................................... 25 A
Passagerarstol elmanövrerad,................................................... 25 A
Förarstol elmanövrerad,.............................................................. 25 A
Innerbelysning relä, elmanövrerade stolar .................................5 A
Infotainment
Audio/telefon
Kontrollpanel
Audiofunktioner
Radiofunktioner
Cd/md (tillval)
Cd-växlare (tillval)
Menyinställningar och menyval — Audio
Telefon (tillval)
Telefonfunktioner
Menyinställningar och menyval — Telefon
186
187
189
191
196
197
199
201
203
209
189
Infotainment
Audio/telefon
Audio- och telefonsystemet
(tillval)
Infotainment är ett system där audio- och
telefonfunktioner integrerats. Infotainmentsystemet kan enkelt och behändigt användas
med en gemensam kontrollpanel och
knappsats i ratten. Kontrollpanelens display
visar den aktuella funktionen.
Systemet kan utrustas med Dolby Surround
Pro Logic II (vissa modeller). Detta ger en
naturligare återgivning av ljudet.
Det finns tre audiosystemnivåer:
• Performance:
AM-/FM radio, cd-spelare, 4x20-W, fyra
bredbandshögtalare (eller fyra
bredbandshögtalare och två diskanter på
vissa marknader).
• HighPerformance:
AM-/FM radio, cd-spelare, 4x40-W, åtta
högtalare (bas och diskant i varje dörr).
• Premium Sound:
AM-/FM radio, cd-spelare, 4x70 W +
25 W, Dolby Pro Logic II, 12 högtalare
(bas, mellanregister och diskant i
framdörr, bas och diskant i bakdörr, bas
och diskant i instrumentbrädans centerhögtalare).
Den exakta specifikationen för dessa nivåer
kan skilja sig mellan olika marknader. Vissa
190
nivåer erbjuds inte på alla marknader. Tillvalslistan (sub-bas, cd-/md-spelare, cd-växlare,
telefon, navigation m.m.) skiljer sig också
mellan olika marknader. Alla tillval finns inte
tillgängliga till alla nivåer.
I instruktionsboken beskrivs ett sätt att
hantera audio- och telefonsystemet. Om man
har knappsats i ratten kan man även använda
den.
Infotainment
Kontrollpanel
Kontrollpanel mittkonsol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kontrollpanel mittkonsol
12.
13.
POWER – Audio till/från
PHONE – Telefon till/från/beredskapsläge (standby)
VOLUME – Reglerar volymen
CD/MD – Växlar mellan cd eller md
(tillval)
AM/FM – Växlar mellan FM1, FM2 och
AM
MENU – Öppnar huvudmenyn
ENTER – Väljer i menyn, aktiverar ett val
eller aktiverar telefon från beredskapsläge (standby)
EXIT – Stegar tillbaka i menyn, avbryter
ett val, sätter telefon i beredskapsläge
(standby) och raderar föregående
tecken vid text- och sifferinmatning
Navigeringsknapp – bläddrar uppåt/
neråt i menyer, söker/byter spår, station
eller stegar framåt, bakåt vid text- och
sifferinmatning och växlar mellan skivor i
cd-växlare
TUNING – Sök/byt spår, station
SOUND – Ljudinställning (t.ex. bas,
diskant och fader)
SCAN – Automatisk stationsavsökning
AUTO – Söker upp och lagrar de
starkaste stationerna
14. Display – Visar val, menyer och information
15. In-/utmatningsöppning
16. Utmatning – Cd/md
17. Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare (1-6), nummeroch teckenknappar för telefon samt snabbval i
menyer
Display
Den aktuella funktionen, t.ex. menyalternativ,
meddelanden, telefonnummer eller inställningar visas i displayen. I dagsljus visas informationen mot ljus bakgrund och i mörker mot
mörk bakgrund. Rengör displayen med en
torr, mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel.
Displayen används även av klimatanläggningen.
Menyhantering
Tryck MENU för att komma till huvudmenyn. I
huvudmenyn väljs inställningarna för den källa
i audiosystemet (t.ex. radio) som är aktiverad
för tillfället. Om audiosystemet inte är
påslaget kan inga inställningar utföras.
Menyhantering:
– Stega uppåt/nedåt i menyn med navigeringsknappen.
191
Infotainment
Kontrollpanel
– Tryck EXIT för att ångra, neka till ett alternativ eller gå tillbaka ett steg i menystrukturen.
– Tryck ENTER för att bekräfta, välja eller
stega från en undermeny till nästa
undermeny.
Om batterispänningen är låg visas en text i
displayen. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att sänka volymen på
ljudanläggningen.
192
Infotainment
Audiofunktioner
Volymkontroll
Vrid volymvredet med- eller moturs för att
höja eller sänka volymen, eller använd knappsatsen i ratten.
Bilen är utrustad med ASC, hastighetsberoende volym. Det innebär att volymen
justeras automatiskt beroende på bilens
hastighet.
Pausläge
När volymen står i läge noll försätts cd-/mdspelaren i pausläge. Aktivera spelaren igen
genom att vrida upp volymen.
Audio till/från
Startnyckeln måste vara i minst läge I. Tryck
POWER för att starta eller stänga av audiosystemet. Om bilen stängs av med audiosystemet aktivt kommer det att automatiskt vara
aktivt när bilen startas på nytt.
Val av ljudkälla
Val av ljudkälla görs med snabbvalsknapparna CD/MD och AM-/FM.
• Upprepade tryck på AM/FM-knappen
stegar mellan FM1, FM2 och AM.
Den valda ljudkällan visas i displayen.
Volymkontroll för TP, PTY,
nyheter och larm
Om t.ex. en cd-skiva spelas när radion tar
emot ett trafikmeddelande, försätts cdspelaren i pausläge. Meddelandet hörs med
den volym som valts för respektive meddelande. Därefter återgår volymen till cdspelaren. Om volymen justeras under meddelandet sparas den nya volymen och används
vid nästa meddelande.
Ljudinställning
– Tryck SOUND.
– Tryck fram den funktion som ska ställas in
genom upprepande tryck på SOUNDknappen. Välj mellan BAS, DISKANT,
FADER, BALANS, SUB-BAS (tillval)
CENTER eller SURROUND.
– Ställ in nivån med TUNING-vredet. I
displayen visas en skala från min. till max.
läge. I mitten visas normalläget.
Ljudinställning
Bas
Diskant
Balans mellan
främre och bakre
högtalare
Balans mellan
höger och vänster
högtalare
Nivå för bashögtalare
Nivå för centerhögtalare (vissa
modeller)
Nivå för surround,
omgivningsljud
(vissa modeller)
Visas i display
BAS
DISKANT
FADER
BALANS
SUB-BAS (tillval)
CENTER
SURROUND
Nivån för centerhögtalare kan endast ställas
in om Dolby Pro Logic II (DPL II) eller trekanalsstereo (3CH) är vald i menyn. Nivån för
Sub-basen kan endast ställas in om den är
aktiverad.
193
Infotainment
Audiofunktioner
Dolby Surround Pro Logic II
(vissa modeller)
Dolby Surround Pro Logic II med centerhögtalare mitt på instrumentpanelen, ger en
ljudupplevelse närmare verkligheten.
De normala stereokanalerna vänster och
höger fördelas till vänster-mitten-höger.
Dessutom kommer omgivningsljud från bilens
bakre högtalarkanaler.
Dolby Surround Pro Logic II fungerar i cdoch md-läge. För AM- och FM radioutsändningar rekommenderas 3-kanalsstereo. Dolby
Surround Pro Logic II finns endast på den
högsta audionivån, Premium Sound.
Inställning av surround-ljud:
– Tryck MENU.
– Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
– Välj Ljudinställningar och tryck ENTER.
– Välj Surround AM/FM eller Surround CD/
MD och tryck ENTER.
– Välj Pro Logic II, 3-kanalsstereo eller Av
och tryck ENTER.
Symbolen för Dolby Pro Logic II visas i
displayen om det är valt. 3-kanalsstereo visas
i displayen om det är valt.
Av innebär vanligt stereoläge.
194
Dolby Surround Pro Logic II
och Dolbyikonen är
varumärken som tillhör Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System är tillverkat på licens från
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Bashögtalare — Sub-bas
(tillval)
Ge ett fylligare ljud och djupare basljud åt
anläggningen:
– Tryck MENU.
– Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
– Välj Sub-bas och tryck ENTER. Ett kryss i
rutan (i displayen) visar att den är
aktiverad.
Equalizer, fram/bak (vissa
modeller)
Finjustera ljudet i de främre högtalarna:
– Tryck MENU
– Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
– Välj Ljudinställningar och tryck ENTER.
– Välj Equalizer Fram (Bak) och tryck
ENTER.
– Ställ in nivå med navigeringsknappen eller
TUNING-vredet.
– Använd navigeringsknappen för att välja
nästa frekvens. Fem frekvenser kan
justeras.
– Tryck ENTER för att spara gjorda
ändringar och avsluta.
– Tryck EXIT för att avsluta utan att spara
gjorda ändringar.
Infotainment
Radiofunktioner
hållet och ökar tempot efter några
sekunder. Släpp knappen när den
önskade frekvensen visas i displayen.
Om frekvensen behöver justeras, görs detta
med korta tryck på någon av pilarna.
Stationslagring
Spara en station på någon av stationslagringsknapparna 0-9:
Stationssökning
– Välj radioläge AM, FM1 eller FM2 med
AM-/FM-knappen.
– Gör ett kort tryck på vänster- eller högerpilen på navigeringsknappen för att söka
nästa starka station.
– Tryck på någon av pilarna igen för att söka
på nytt.
Manuell stationssökning
Det finns två sätt att manuellt söka en station.
• Vrid TUNING-vredet för att komma till
önskad frekvens.
• Tryck in vänster- eller högerpilen på
navigeringsknappen och håll den inne.
Radion stegar då långsamt åt det valda
– Ställ in önskad station.
– Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder och
Stationen sparad visas i displayen.
Man kan lagra upp till 10 stationer på
respektive AM, FM1 och FM2, totalt
30 stationer.
Automatisk lagring av stationer
Auto söker och lagrar automatiskt upp till tio
starka AM- eller FM-stationer i ett separat
minne. Om fler än tio stationer hittas väljs de
tio starkaste. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller dess frekvenser.
– Välj radioläge med AM-/FM-knappen.
– Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
Auto startar sökningen.
– Autolagring visas i displayen och ett antal
signalstarka stationer (max. 10) från det
inställda frekvensbandet lagras nu i
autolagringsminnet. Om ingen station
med tillräcklig stark signalstyrka finns,
visas Ingen stn. hittad.
De lagrade stationerna hittas under
knapparna 0-9. När radion är i Autolagringsläge visas Auto i displayen. Texten
försvinner vid återgång till vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge genom att trycka
på AM/FM, EXIT eller ett kort tryck (mindre än
0,7 sekunder) på AUTO.
Återgå till Autolagringsläge:
– Tryck kort på AUTO och välj sedan kanal
med knapparna 0-9 för att komma åt de
senast sparade stationerna.
Scanning
Scanna efter station:
– Välj radioläge med AM/FM-knappen
– Tryck SCAN. Scan visas i displayen
– Tryck på SCAN eller EXIT för att avsluta.
Funktionen söker automatiskt efter nästa
starka AM- eller FM-station. När den hittat en
station, stannar den där i ca 8 sekunder.
Därefter fortsätter sökningen.
Radio Data System — RDS
RDS är ett system som länkar samman
sändare inom ett nätverk. Det används bl.a. till
att ha rätt frekvens inställd oavsett vilken
195
Infotainment
Radiofunktioner
sändare man lyssnar på eller vilken ljudkälla
som är aktiv (t.ex. cd). Det används också till
att kunna ta emot trafikinformation och att
hitta program av en viss typ eller inriktning.
Radiotext är också en del av RDS. En radiostation kan t.ex. skicka information om ett
pågående radioprogram.
OBS! Vissa radiostationer använder inte
RDS eller använder endast valda delar av
dess möjligheter.
PI-sökning (automatisk sökning
av sändare)
PI-sökning visas i displayen när det är dålig
mottagning på den station som ska väljas.
Radion söker automatiskt efter den starkaste
sändaren för inställd radiokanal. PIsökning Exit avbryter visas i displayen till
dess att stationen hittats.
Nyheter
Programkodade meddelanden (som nyheter
från RDS-stationer) bryter andra ljudkällor
och sänds med den volym som ställts in för
detta ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över
återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
Inställning av Nyheter
– Välj radioläge med AM-/FM-knappen.
– Tryck MENU.
196
– Välj meny för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
– Välj Nyheter och tryck ENTER.
NEWS visas i displayen. Tryck på EXIT för att
inte lyssna på ett pågående nyhetsinslag.
Funktionen Nyheter är dock fortfarande
inkopplad och radion inväntar nästa nyhetsprogram.
Avaktivera
– Välj radioläge med AM/FM-knappen.
– Tryck MENU.
– Välj meny för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
– Välj Nyheter och tryck ENTER.
Välj Avbrott för nyheter från
nuvarande station
– Väl radio med AM-/FM-knappen.
– Aktivera den station som nyheterna ska
komma ifrån.
– Tryck MENU.
– Välj Avancerade radioinställningar och
tryck ENTER.
– Välj Nyhetsstation och tryck ENTER.
– Välj Nyheter fr. nuvarande stn. och tryck
ENTER.
Avaktivera
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj Avancerade radioinställningar och
tryck ENTER.
– Välj Nyheter och tryck ENTER.
– Välj Nyhetsstation och tryck ENTER.
– Välj Nyheter från alla stationer och tryck
ENTER.
Trafikinformation — TP Station
Trafikinformation från RDS-stationer bryter
andra ljudkällor och meddelandet hörs med
den volym som ställts in för detta ändamål. Så
fort meddelandet är över återgår radion till
tidigare ljudkälla och volym.
Inställning av trafikinformation
– Tryck MENU.
– Välj meny för aktuell ljudkälla.
– Välj TP och tryck ENTER.
TP visas i displayen när funktionen är
aktiverad. Om den inställda stationen kan
sända trafikinformation visas TP))) i
displayen. Tryck EXIT för att inte lyssna på ett
pågående trafikmeddelande. TP-funktionen
är dock fortfarande inkopplad och radion
inväntar nästa trafikmeddelande
Välj att ställa in trafikinformation från
en speciell kanal
– Välj radioläge med AM-/FM-knappen.
– Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
Infotainment
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj Avancerade radioinställningar och
tryck ENTER.
– Väl TP och tryck ENTER.
– Välj TP Station och tryck ENTER.
– Välj TP från nuvarande station.
Avaktivera TP Station
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj Avancerade radioinställningar och
tryck ENTER.
– Väl TP och tryck ENTER.
– Välj TP Station och tryck ENTER.
– Välj TP från alla stationer och tryck
ENTER.
TP-sökning
Man kan lyssna på trafikinformation då man
reser mellan olika områden och länder utan
att själv behöva välja station.
– Tryck MENU.
– Välj aktuell källa.
– Välj Avancerade radioinställningar och
tryck ENTER.
– Välj TP och tryck ENTER.
– Välj TP-sökning och tryck ENTER.
Avaktivera
Välj TP-sökning igen och tryck ENTER.
OBS! Alla radiostationer har inte PTYbenämning.
Radiotext
Programtyp — visas i display
• Aktualiteter
• Information
• Sport
• Utbildning
• Teater
• Kultur
• Vetenskap
• Underhållning
• Popmusik
• Rockmusik
• Lättlyssnat
• Lätt klassiskt
• Klassisk musik
• Övrig musik
• Väder
• Ekonomi
• För barn
• Sociala frågor
• Andliga frågor
• Telefonväkteri
• Resor & semester
• Fritid & hobby
• Jazzmusik
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc.
Visa information med text i displayen
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER (aktuell
ljudkälla är alltid markerad då du kommer
in i menyn om audiosystemet är på).
– Välj Radiotext i menyn och tryck ENTER.
Avaktivera
Välj Radiotext igen och tryck ENTER.
Alarm
Alarm sänds ut automatiskt. Funktionen kan
inte avaktiveras. LARM! visas i radions
display när ett larmmeddelande sänds ut.
Funktionen används för att varna bilister om
allvarliga olyckor och katastrofer.
Programtyp — PTY
Med PTY-funktionen kan man välja mellan
olika programtyper.
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj PTY och tryck ENTER.
– Välj Visa PTY och tryck ENTER. Den
inställda stationens PTY visas i displayen.
197
Infotainment
Radiofunktioner
•
•
•
•
•
Countrymusik
Nationell musik
Gamla godingar
Folkmusik
Dokumentärer
Söka efter en viss programtyp
Söka genom hela frekvensbandet:
– Välj FM 1 eller FM 2 och tryck MENU.
– Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
– Välj PTY och tryck ENTER.
– Stega till Välj PTY och tryck ENTER.
– Tryck ENTER för en eller flera av de
listade programtyperna. PTY-symbolen i
displayen tänds vid det första valet och
radion försätts i standby för PTY.
– Tryck EXIT för att backa.
– Välj Sök PTY och tryck ENTER. Om
radion hittar en station med den valda
programtypen hörs denna i högtalaren.
Om ingen station med den valda programtypen hittas, återgår radion till sin tidigare
frekvens.
PTY ligger sedan i standby tills vald
programtyp börjar sändas. När så sker byter
radion automatiskt till den station som sänder
vald programtyp.
198
Avaktivera
– Välj Nollställ alla PTY:er. Symbolen PTY
släcks i displayen och radion återgår till
normalläge.
PTY standby
För att endast försätta radion i PTY standby,
följ steg 1-6.
Automatisk frekvensuppdatering
AF-funktionen är normalt aktiverad och ser till
att en av de starkaste tillgängliga sändarna
för en radiostation väljs.
Automatisk frekvensuppdatering
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj Avancerade radioinställningar och
tryck ENTER.
– Välj AF och tryck ENTER.
Återaktivera
– Välj AF och tryck ENTER.
Regionala radioprogram
Regionalfunktionen är normalt avaktiverad.
Med funktionen aktiverad kan man fortsätta
lyssna till en regional sändare trots att signalstyrkan är låg.
Aktivera regionala radioprogram
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj Avancerade radioinställningar och
tryck ENTER.
– Välj Regional och tryck ENTER.
– REG visas i displayen.
Avaktivera
– Välj Regional igen och tryck ENTER.
EON — Lokal/Avlägsen/Av
(Enhanced Other Networks)
Med EON aktiverad avbryts t.ex. radioprogram för trafikmeddelande och nyhetssändningar.
Funktionen har tre nivåer:
• Lokal - Avbryter endast om signalen är
stark.
• Avlägsen - Avbryter även vid svagare
signaler.
• Av - Inte aktiverat.
Aktivera EON
– Tryck MENU.
– Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
– Välj Avancerade radioinställningar och
tryck ENTER.
– Välj EON och tryck ENTER.
– Välj Lokal, Avlägsen eller Av och tryck
ENTER.
Infotainment
Återställning av RDSfunktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
– Tryck MENU. Välj i menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj Avancerade radioinställningar och
tryck ENTER.
– Välj Återställ allt och tryck ENTER.
– Tryck ENTER igen för att bekräfta.
199
Infotainment
Cd/md (tillval)
Viktigt!
Använd endast standard-skivor (12 cm),
inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad
skivetikett. Värmen som uppkommer i cdspelaren kan göra att etiketten släpper
från skivan. Det finns risk för att cdspelaren kan skadas.
Snabbspolning
Starta cd-/md-spelare (tillval)
Starta cd-/md-spelaren med ett tryck på CD/MD-knappen. Mata in en skiva i spelaren.
Cd-skivor
Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller kraven
för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Byte av spår
Tryck på vänster- eller högerpilen för att
komma till föregående eller nästa spår.
Spårnummer visas i displayen. TUNINGvredet (eller knappsatsen i ratten) kan även
användas för detta ändamål.
200
Tryck och håll nere vänster- eller högerpilen
på navigeringsknappen för att söka inom ett
spår eller hela skivan. Sökning pågår så länge
knapparna hålls nere.
Slumpval
Funktionen innebär att cd-skivans spår
spelas i slumpvis ordning.
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj Random och tryck ENTER.
RND visas i displayen så länge funktionen är
aktiverad.
Avaktivera
– Välj Random igen och tryck ENTER eller
tryck EXIT.
Scan
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
– Tryck SCAN.
– Tryck EXIT för att spela upp aktuellt spår.
Skivtext
På vissa cd-skivor finns information om titlar.
Informationen visas som text i displayen
(gäller endast den kombinerade cd/mdspelaren).
Aktivera Skivtext
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj Skivtext och tryck ENTER.
Om information finns lagrad på skivan visas
den nu i displayen.
Avaktivera
– Välj Skivtext och tryck ENTER.
Cd-/md-utmatning
Tryck på utmatningsknappen för att mata ut
skivan. Av trafiksäkerhetsskäl stannar en
utmatad cd-skiva ute i 12 sekunder. Därefter
matar spelaren åter in den och spelaren intar
pausläge (gäller inte md). Tryck CD/MD för
att återaktivera spelaren.
Infotainment
Cd-växlare (tillval)
Cd-skivor
Snabbspolning
Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller kraven
för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Tryck och håll nere vänster- eller högerpilen
på navigeringsknappen för att söka inom ett
spår eller hela skivan. Sökning pågår så länge
knapparna hålls nere.
Viktigt!
Starta cd-växlare
Cd-växlaren kan innehålla upp till sex cdskivor samtidigt.
Starta cd-växlaren:
– Tryck på CD-knappen.
– Välj en tom position med sifferknapparna
1-6 (eller upp/ner med navigeringsknappen). Den position som är tom visas i
displayen.
– Mata in en cd-skiva i cd-växlaren.
Se till att Sätt i skiva visas innan inmatning av
ny skiva.
Använd endast standard-skivor (12 cm),
inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad
skivetikett. Värmen som uppkommer i cdspelaren kan göra att etiketten släpper
från skivan. Det finns risk för att cdspelaren kan skadas.
Val av position
Välj den skiva som ska spelas via sifferknapparna 1-6, eller genom att trycka på upp- eller
nerpilen på navigeringsknappen. Nummer på
skiva och spår visas i displayen.
Byte av spår
Tryck på vänster- eller högerpilen på navigeringsknappen för att komma till föregående
eller nästa spår. Spårnummer visas i
displayen. TUNING-vredet (eller knappsatsen i ratten) kan även användas för detta
ändamål.
Slumpval
Spela cd-skivan spår i slumpvis ordning.
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj Random och tryck ENTER.
– Välj En skiva eller Alla skivor för att
spelaren ska välja slumpvis från en eller
alla skivor som finns i cd-växlaren.
– RND eller RND ALL visas i displayen så
länge funktionen är aktiverad.
– Tryck på högerpilen på navigeringsknappen för att välja nästa slumpvalda
spår.
Avaktivera
– Tryck EXIT.
OBS! Att välja nästa slumpvalda spår
fungerar endast på aktuell skiva.
Scan
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
– Tryck SCAN.
201
Infotainment
Cd-växlare (tillval)
OBS! Tryck EXIT för att spela upp aktuellt
spår.
Skivtext
På vissa cd-skivor finns information om titlar.
Informationen visas som text i displayen.
Information om Skivtext
– Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
– Välj Skivtext och tryck ENTER.
Om information finns lagrad på skivan visas
den nu i displayen.
Avaktivera
– Välj Skivtext och tryck ENTER.
Cd-utmatning, 1 skiva
Tryck på utmatningsknappen. Cd-skivan
stannar ute i 12 sekunder. Därefter matas
den åter in och intar pausläge. Tryck CD/MD
för att återaktivera spelaren.
Cd-utmatning, alla skivor
Vid ett långt tryck (mer än 2 sek) på utmatningsknappen startas utmatningen. Hela
magasinet töms, skiva för skiva. Mata ut alla
visas i displayen.
202
Infotainment
Menyinställningar och menyval — Audio
FM1/FM2 meny
1. Nyheter Av/4
2. TP Av/På4
3. PTY
3.1.
Välj PTY
3.1.1.
Nollställ alla PTY:er
3.1.2.
...Lista på förekommande
PTY:er
3.2.
Sök PTY
3.3.
Visa PTY På/Av
4. Radiotext På/Av4
5. Avancerade radioinställningar
5.1.
TP
5.1.1.
TP-station
5.1.2.
TP-sökning Av/På4
5.2.
Nyhetsstation
5.3.
AF På4/Av
5.4.
Regional På/Av4
5.5.
EON
5.5.1.
Av
5.5.2.
Lokal
5.5.3.
Avlägsen4
5.6.
Återställ allt
6. Ljudinställningar
6.1.
Surround AM/FM (vissa modeller)
6.1.1.
Dolby Pro Logic II
6.1.2.
3-kanalsstereo
6.1.3.
Av4
6.2.
Surround CD/MD (vissa modeller)
6.2.1.
Dolby Pro Logic II
6.2.2.
3-kanalsstereo
6.2.3.
Av
6.3.
Sub-bas På4/Av (tillval)
6.4.
Equalizer fram (vissa modeller)
6.5.
Equalizer bak (vissa modeller)
6.6.
Hastighetskompensering
6.6.1.
Låg
6.6.2.
Medium
6.6.3.
Hög
6.7.
Återställ allt
AM meny
7. Ljudinställningar
7.1.
Surround AM/FM (vissa modeller)
7.1.1.
Dolby Pro Logic II
7.1.2.
3-kanalsstereo
7.1.3.
Av4
7.2.
Surround CD/MD (vissa modeller)
7.2.1.
Dolby Pro Logic II
7.2.2.
3-kanalsstereo
7.2.3.
Av
7.3.
Sub-bas På4/Av (tillval)
7.4.
Equalizer fram (vissa modeller)
7.5.
Equalizer bak (vissa modeller)
7.6.
Hastighetskompensering
7.6.1.
Låg
7.6.2.
Medium
7.6.3.
Hög
7.7.
Återställ allt
Cd meny
1. Random
2. Nyheter (Av4)
3. TP (Av4)
4. Ljudinställningar
4.1.
Surround AM/FM (vissa modeller)
4.1.1.
Dolby Pro Logic II
4.1.2.
3-kanalsstereo
4.1.3.
Av4
4.2.
Surround CD/MD (vissa modeller)
4.2.1.
Dolby Pro Logic II
4.2.2.
3-kanalsstereo
4.2.3.
Av
4.3.
Sub-bas (På4) (tillval)
4.4.
Equalizer fram (vissa modeller)
4.5.
Equalizer bak (vissa modeller)
4.6.
Hastighetskompensering
4.6.1.
Låg
4.6.2.
Medium
4.6.3.
Hög
4.7.
Återställ allt
203
Infotainment
Menyinställningar och menyval — Audio
Cd-växlarmeny
1. Random
1.1.
Av4
1.2.
En skiva
1.3.
Alla skivor
2. Nyheter (Av4)
3. TP (Av4)
4. Skivtext (Av4)
5. Ljudinställningar
5.1.
Surround AM/FM (vissa modeller)
5.1.1.
Dolby Pro Logic II
5.1.2.
3-kanalsstereo
5.1.3.
Av4
5.2.
Surround CD/MD (vissa modeller)
5.2.1.
Dolby Pro Logic II4
5.2.2.
3-kanalsstereo
5.2.3.
Av
5.3.
Sub-bas (På4) (tillval)
5.4.
Equalizer fram (vissa modeller)
5.5.
Equalizer bak (vissa modeller)
5.6.
Hastighetskompensering
5.6.1.
Låg
5.6.2.
Medium
5.6.3.
Hög
4.
204
Default/Fabriksinställningar
5.7.
Återställ allt
Cd/md meny
1. Random
2. Nyheter (Av4)
3. TP (Av4)
4. Skivtext (Av4)
5. Ljudinställningar
5.1.
Surround AM/FM (vissa modeller)
5.1.1.
Dolby Pro Logic II
5.1.2.
3-kanalsstereo
5.1.3.
Av4
5.2.
Surround CD/MD (tillbehör)
5.2.1.
Dolby Pro Logic II4
5.2.2.
3-kanalsstereo
5.2.3.
Av
5.3.
Sub-bas (På4) (tillval)
5.4.
Equalizer fram (tillval)
5.5.
Equalizer bak (tillval)
5.6.
Hastighetskompensering
5.6.1.
Låg
5.6.2.
Medium
5.6.3.
Hög
5.7.
Återställ allt
Infotainment
Telefon (tillval)
Telefonsystemets delar
205
Infotainment
Telefon (tillval)
1. Antenn
Antennen är monterad på taket.
2. Knappsats i ratten
Med knappsatsen kan de flesta av telefonsystemets funktioner användas. När telefonen är
aktiverad kan den endast användas till
telefonfunktionerna. I aktivt läge syns alltid
telefoninformation i kontrollpanelens display.
3. Mikrofon
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i takkonsolen vid den inre backspegeln.
4. Kontrollpanel
Samtliga funktioner (utom samtalsvolymen)
kan styras från knappsatsen i kontrollpanelen.
I displayen visas menyfunktioner, meddelanden, telefonnummer etc.
5. Telefonlur (tillval)
6. SIM-kort
SIM-kortet placeras i en hållare i handskfacket.
Allmänt
• Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda telefonluren, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen
tankas.
206
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast auktoriserad personal utföra
service på telefonsystemet.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan även genomföras utan SIM-kort förutsatt att det finns
täckning hos någon GSM-operatör.
Ringa nödsamtal:
– Aktivera telefonen.
– Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
– Tryck ENTER.
Högtalare
Telefonen använder högtalaren i förardörren
(eller audiosystemets centerhögtalare, om
sådan finns).
Infotainment
Telefonfunktioner
Dubbla SIM-kort
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater. Fråga din nätoperatör
om vilka möjligheter som erbjuds och om
hanteringen av dubbla SIM-kort.
Specifikation
SIM-kort
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålles av olika nätoperatörer. Vid problem med kortet, kontakta din
nätoperatör.
Sätt in SIM-kortet när telefonen ska tas i bruk.
– Stäng av telefonen.
– Öppna handskfacket och luckan till SIMkortshållaren.
– Dra ut SIM-kortshållaren.
– Placera kortet med metallytan synlig. Se
till att det fasade hörnet på SIM-kortet
matchar fasningen på hållaren.
– Tryck försiktigt in hållaren igen.
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
2551
SMS (Short Message
Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband
Ja (900/1800)
1. Antal minnesplatser på SIM-kort varierar
beroende på abonnemang.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer somfinns inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att få
fram numret i displayen. Skriv upp det och
spara det på ett säkert ställe.
Kontrollpanel mittkonsol
1.
PHONE – Till/från/beredskapsläge
(standby).
207
Infotainment
Telefonfunktioner
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MENU – Öppnar huvudmenyn.
ENTER – Accepterar samtal, väljer i
menyn eller aktiverar telefonen från
beredskapsläge (standby). Ett kort tryck
på ENTER visar även senast slagna
numret.
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, stegar
tillbaka i menyn eller avbryter ett val
samt raderar inmatade siffror/tecken.
Navigeringsknapp – Bläddrar uppåt/
neråt i menyer, stegar framåt och bakåt
vid text- och sifferinmatning.
Display
Nummer- och teckenknappar samt
snabbval av menyalternativ.
VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym
från radio etc. under samtal.
Strömbrytare
När telefonsystemet är aktiverat eller i beredskapsläge (standby) visas en telefonlur i
displayen. Om man stänger av bilens
tändning med telefonsystemet påslaget, är
det påslaget när tändningen slås på nästa
gång. Då telefonsystemet är avstängt går det
inte att ta emot några samtal.
Knappsats i ratten
1.
2.
3.
4.
208
ENTER – Accepterar samtal, stegar i
menyn eller aktiverar telefonen från
beredskapsläge (standby). Ett tryck på
ENTER visar även senast slagna
numret.
EXIT – Avbryter/avvisar samtal, stegar
tillbaka i menyn eller avbryter ett val
samt raderar inmatade siffror/tecken.
Volym – Höjer/sänker samtalsvolym
under samtal.
Navigeringsknapp – Bläddrar uppåt/
nedåt i menyer, stegar framåt /bakåt vid
text- och sifferinmatning.
Aktivera telefonsystemet
– Tryck PHONE.
– Ange PIN-kod och tryck ENTER.
Stäng av
– Håll PHONE intryckt för att stänga av
telefonsystemet.
Beredskapsläge (standby)
– Tryck PHONE eller EXIT för att försätta
telefonsystemet i beredskapsläge
(standby).
Återaktivera
– Systemet återaktiveras med ett kort tryck
på PHONE-knappen.
Ringa upp och ta emot samtal
Ringa upp:
– Slå numret och tryck ENTER i knappsatsen i ratten, kontrollpanelen eller lyft
luren.
Ta emot samtal:
Infotainment
– Tryck ENTER eller lyft luren. Autosvar kan
även användas, se menyalternativ 4.3.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår,
se Menyalternativ 5.5.3.
Volymsänkning vid
telefonsamtal
Om telefonen ringer när t.ex. radion är på,
sänks volymen när samtalet besvaras. Då
samtalet avslutas återgår den till den tidigare
inställda ljudnivån. Volymen kan också
regleras under samtalets gång och behåller
då den nya ljudnivån när samtalet avbryts.
Audiovolymen kan även stängas av helt vid
telefonsamtal. Se meny 5.5.3. Funktionen
gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
Avsluta ett samtal
Tryck EXIT eller lägg på luren. Audioanläggningen återgår till tidigare aktivitet. Avvisa
inkommande samtal genom att trycka EXIT.
Beredskapsläge (standby)
Det är möjligt att ta emot samtal samtidigt
som audiosystemet är aktivt och information
från audiosystemets ljudkällor visas i
displayen. För att kunna använda telefonsystemets andra funktioner måste telefonen vara
i aktivt läge.
Snabbval i menyn
I menysystemet kan man använda siffror i
stället för pilar, och ENTER för att välja meny
i huvudmenynivån. Varje menyval är numrerat.
Siffrorna visas i displayen tillsammans med
menyalternativet.
Trafiksäkerhet
Delar av menysystemet för telefon är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/tim. Det går att avsluta påbörjad
aktivitet i menysystemet. Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i menyfunktion 5.6.1
Menylås.
IDIS
(Intelligent Driver Information System) Med
IDIS-systemet kan inkommande telefonsamtal och SMS fördröjas så att koncentrationen kan fokuseras på körningen.
Inkommande telefonsamtal och SMS kan
fördröjas 5 sekunder innan de kopplas upp.
Missade samtal visas i displayen. IDIS kan
kopplas bort i menyfunktion 5.6.2.
Telefonlur (tillval)
Ringa med telefonlur:
– Slå önskat nummer på knappsatsen i
mittkonsolen och lyft luren för att ringa
upp. Tryck luren nedåt innan den lyfts.
Samtalet avbryts när luren läggs tillbaka i
hållaren.
Volymen regleras med ratten på sidan av
luren.
Växla till handsfree utan att avsluta samtalet:
– Tryck på högerpilen i ratten (alt. menyknappen i kontrollpanelen) och välj
Handsfree. Tryck ENTER och lägg på
luren. Om luren redan är lyft när ett
telefonsamtal påbörjas, kommer ljudet ut i
209
Infotainment
Telefonfunktioner
handsfreesystemet. Tryck på MENUknappen, stega till Handset och tryck
ENTER för att överföra ljudet till luren.
Senast uppringda nummer
OBS! När telefonen slagits på tar det en
stund innan snabbuppringning kan ske. För
att kunna slå ett kortnummer måste
meny 3.4.1 vara aktiverad.
Telefonen lagrar automatiskt de senast
uppringda telefonnumren/namnen.
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
Ringa upp senast uppringda nummer:
Två tonstötar under pågående samtal talar
om att du blivit uppringd. I displayen visas:
– Tryck ENTER i rattens eller kontrollpanelen knappsats (vid aktivt läge).
– Stega framåt eller bakåt med navigeringsknappen bland de senast slagna numren.
De visas i displayen.
– Tryck ENTER.
Snabbuppringning
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en snabbuppringningsknapp (19).
– Välj Telefonbok i menyn och tryck ENTER
– Bläddra till Snabbuppringning, meny 3.4,
och tryck ENTER.
– Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck ENTER för att bekräfta.
– Sök efter önskat namn eller telefonnummer i telefonboken. Tryck ENTER för
att välja.
– Håll in önskad snabbuppringningsknapp i
ca två sekunder för att ringa eller tryck
kort på knappen följt av ENTER.
210
Svara?
Ta emot samtal:
– Tryck ENTER. Det pågående samtalet
hamnar då i parkeringsläge.
– Välj Parkera/Återta för att avsluta samtalet
och återgå till parkerat samtal.
Avvisa påkallande samtal: Tryck EXIT.
Avsluta aktivt samtal: Tryck EXIT. Funktionen
går att välja bort i menyn.
Funktioner under pågående
samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga.
Bläddra med navigeringsknappen och tryck
ENTER för att göra ett val.
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Parkera/Återta
Välj om pågåendesamtal ska parkeras
eller återtas
Handsfree/Lur
Använd handsfre eller
lur
Telefonbok
Visa telefonboken
Under ett pågående samtal vid parkerat
samtal, är flera funktioner tillgängliga.
Bläddra med navigeringsknappen och tryck
ENTER för att göra ett val.
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Handsfree/Lur
Använd handsfre eller
lur
Sammankoppla
Konferenessamtal (ger
ytterligare val)
Växla
Växla mellan två samtal
Telefonbok
Visa telefonboken
Infotainment
Samtalsvolym
Reglera samtalsvolymen genom att undersamtalet trycka på knapparna med stor eller
liten högtalare i rattens knappsats.
När telefonen är aktiverad styr ratten
knappsats endast telefonfunktionerna.
För att styra audiosystemet med knappsatsen
i ratten måste telefonen vara i beredskapsläge (standby).
Telefonboken
Telefonnummer och namn kan lagras i
telefonens eget minne eller i SIM-kortets
minne.
När ett samtal tas emot och numret finns
lagrat i telefonboken, visas namnet i
displayen.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
Lagra telefonnummer med namn:
–
–
–
–
–
–
Tryck MENU.
Välj Telefonbok och tryck ENTER.
Stega till Lägg till och tryck ENTER.
Mata in ett namn och tryck ENTER.
Mata in ett nummer och tryck ENTER.
Välj i vilket minne det skall sparas och
tryck ENTER.
Kopiera mellan SIM-kort och
telefonbok
Kopiera från SIM-kort till telefonkort:
–
–
–
–
Tryck MENU.
Välj Telefonbok.
Välj Kopiera alla.
Välj Från SIM-kort till telefonbok och tryck
ENTER.
Det går även att kopiera från telefonkort till
SIM-kort.
Radera namn
Radera ur telefonboken:
–
–
–
–
Tryck MENU.
Välj Telefonbok.
Välj Sök.
Ange första bokstaven i namnet (eller
ange hela namnet) och tryck ENTER.
– Stega till det namn som ska raderas och
tryck ENTER
– Välj Radera för att ta bort.
Skriva namn/meddelande
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken, en gång för knappens första tecken,
två gånger för det andra o.s.v. Tryck 1 för
mellanrum.
1
2
space 1- ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàæç
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
EXIT
def3èé
ghi4ì
jkl5
mno6ñöòØ
pqrs7ß
tuv8üù
wxyz9
om man skriver två bokstäver i rad
från samma knapp, tryck * mellan
eller vänta några sekunder
+0@*#&$£/%
byt mellan versaler och gemener
radera den senast slagna tecknet.
Med ett långt tryck raderas hela
numret eller hela texten.
Avbryta textinmatning:
– Radera alla inmatade tecken genom ett
långt tryck på EXIT.
– Återgå till menyn genom ytterligare ett
långt tryck på EXIT.
Uppringning från minnet
– Tryck MENU
– Bläddra nedåt med navigeringsknappen
(eller vänster pilknapp i ratten för att söka
i telefonboken)
– Tryck ENTER och bläddra med navigeringsknappen till önskat namn eller tryck
på tangenten för första bokstaven i
211
Infotainment
Telefonfunktioner
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck ENTER
– Tryck ENTER för att ringa upp valt
nummer.
212
Infotainment
Menyinställningar och menyval — Telefon
Telefonmeny
1. Samtalslogg
1.1.
Miss. samtal
1.2.
Mottagna samtal
1.3.
Utgående samt.
1.4.
Radera lista
1.4.1.
Alla samtal
1.4.2.
Missade samtal
1.4.3.
Mottagna samt.
1.4.4.
Utgående samt.
1.5.
Samtalslängd
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1.
Läs
2.2.
Skriv
2.3.
Medd.inställn.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelan.typ
3. Telefonbok
3.1.
Lägg till
3.2.
Sök
3.3.
Kopiera alla
3.3.1.
SIM till telefon
3.3.2.
Telefon till SIM
3.4.
Snabbuppring
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Välj nummer
3.5.
Töm SIM
3.6.
Töm telefon
3.7.
Minnesstatus
4. Samtalsalt.
4.1.
Sänd nummer
4.2.
Samtal väntar
4.3.
Autosvar
4.4.
Autouppringning
4.5.
Vidarekoppling
4.5.1.
Alla samtal
4.5.2.
Vid upptaget
4.5.3.
Inget svar
4.5.4.
Ej nåbar
4.5.5.
Faxanrop
4.5.6.
Dataanrop
4.5.7.
Upphäv alla
5. Tlf.Inställn.
5.1.
Operatör
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuell
5.2.
Språk
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Portuguës BR
5.2.9.
Portuguës P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3.
SIM-säkerhet
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4.
Ändra koder
5.4.1.
PIN-kod
5.4.2.
Telefonkod
5.5.
Ljud
5.5.1.
Ringvolym
5.5.2.
Ringsignal
5.5.3.
Dämpa radio
5.5.4.
Meddel.pip
5.6.
Trafiksäkerh.
5.6.1.
Menu lock
5.6.2.
IDIS
5.7. Fabrikinst.
213
Infotainment
Menyinställningar och menyval — Telefon
Menyalternativ, beskrivning
1. Samtalslogg
1.1. Missade samtal
Lista med missade samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.2. Mottagna samtal
Lista med mottagna samtal. Välj att ringa upp,
radera eller spara i telefonboken.
1.3. Utgåendesamtal
Lista med tidigare slagna nummer. Välj att
ringa upp, radera eller spara i telefonboken.
1.4. Radera lista
Radera de listor som finns i menyerna 1.1,
1.2 och 1.3 enligt nedan.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Utgående
1.5. Samtalslängd
Samtalslängd för samtliga samtal eller för det
senaste samtalet.
1.5.1.
Senaste samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Sammanlagd tid
1.5.4.
Nollställ tid
För nollställning av samtalsmätare behövs
telefonkoden (se Meny 5.4).
214
2. Meddelanden
2.1. Läs
Inkomna textmeddelande. Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
2.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp av knappsatsen.
Välj att spara eller skicka det.
2.3. Meddelande inställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den
meddelandecentral som skall överföra dina
meddelanden samt hur länge det ska lagras i
meddelandecentralen.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Giltighetstid
2.3.3.
Meddelandetyp
Kontakta nätoperatören för information om
dessa inställningar samt för SMSC-nummer.
Inställningarna bör normalt inte ändras.
Infotainment
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
Lagra namn och telefonnummer i telefonboken. Se avsnittet om funktioner i telefonboken för mer information.
4. Samtalsalternativ
4.1. Sänd nummer
Välj om eget nummer ska visas eller inte för
den du ringer upp. Kontakta din nätoperatör
för permanent dolt nummer.
3.2. Sök
Sök efter namn i telefonboken.
4.2. Samtal väntar
Välj att ta emot ett meddelande om att samtal
väntar under pågående samtal.
3.3. Kopiera alla
Kopiera SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne
4.3. Autosvar
Ta emot inkommande samtal automatiskt.
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från telefon- till SIM-minne.
3.4. Snabbuppringning
Nummer som är lagrat i telefonboken kan
lagras som kortnummer.
4.4. Återuppringning
Ring upp ett tidigare upptaget nummer.
3.5. Töm SIM
Välj att radera hela minnet i SIM-kortet.
4.5.1.
3.6. Töm minne
Radera hela minnet i telefonen.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
3.7. Minnesstatus
Visa hur många platser som är upptagna med
namn och nummer i SIM-kortet resp.
telefonen. I tabellen visas hur många som är
upptagna av totalt möjliga, t.ex. 100(250).
4.5. Vidarekoppla
Välj när och vilka typer av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal)
Vid upptaget
Inget svar
Ej nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5. Telefoninställningar
5.1. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt. Vald
operatör visas i displayen i telefonens
grundläge.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Manuell
5.2. Språk
Välj språk för telefonen.
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Portuguës BR
5.2.9.
Portuguës P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller om
telefonen automatiskt ska ange PIN-kod.
5.3.1.
På
5.3.2.
Av
5.3.3.
Automatisk
5.4. Ändra koder
Ändra PIN-koden eller telefonkoden 5.4.1.
PIN-kod 5.4.2. Telefonkod (använd 1234
innan du byter till egen kod). Telefonkoden
används för att nollställa samtalsmätaren.
Skriv upp och spara koden på ett säkert
ställe.
215
Infotainment
Menyinställningar och menyval — Telefon
5.5. Ljud
5.5.1.
Volym. Reglera volymen på ringsignalen.
5.5.2.
Ringsignal. Det finns sju olika
ringsignaler.
5.5.3.
Dämpa radio. On/off
5.5.4.
Meddelande-pip
5.6. Trafiksäkerhet
Bortkoppling av hastighetsfunktionen, d.v.s.
ha tillgång till hela menysystemet även under
färd
5.6.1.
Menu lock
5.6.2.
IDIS
IDIS-funktionen kan kopplas bort. Inkommande samtal kommer inte att fördröjas
oavsett körsituation.
5.7. Fabriksinställning
Återgår till systemets fabriksinställningar.
216
Tekniska data
Typbeteckning
Mått och vikter
Motorspecifikationer
Volymuppgifter
Bränsle
Katalysator
Elsystemet
214
215
216
218
221
223
224
217
Tekniska data
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer
(på höger B-stolpe).
2. Motorns typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer (på motorns
högra sida).
3. VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer) finns
instansade i motorrummet nedanför
vindrutan.
4. Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer,
(a) manuell växellåda (på framsidan)
(b), (c) automatväxellåda (på
ovansidan).
218
Tekniska data
Mått och vikter
Mått
Bromsad släpvagn
Längd: 447 cm
Max släpvagnsvikt
Bredd: 177 cm
1.6 1200 kg
1.6D manuell 1300 kg
1.8 1300 kg
övriga1500 kg
Hjulbas: 264 cm
Spårvidd fram: 154-155 cm
Spårvidd bak:153-154 cm
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och
övriga spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas
vikt och tillbehör som är monterade, dvs.
dragkrok, kultryck (vid påkopplad släpvagn,
se tabell), lasthållare, takbox m.m. påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) =
Totalvikt–Tjänstevikt
Max kultryck
75 kg
Obromsad släpvagn
Max släpvagnsvikt
Max kultryck
700 kg
50 kg
Se dekalens placering på s. 218.
1. Max totalvikt
2. Max tågvikt (bil+släp)
3. Max framaxeltryck
4. Max bakaxeltryck
Max last: Se registreringsbevis.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Max taklast: 75 kg
219
Tekniska data
Motorspecifikationer
1.6
Motorbeteckning
Effekt (kW/rps)
(hk/rpm)
Vridmoment (Nm/rps)
(kpm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglängd (mm)
Slagvolym (dm3 eller liter)
Kompressionsförhållande
Tändstift:
Elektrodavstånd (mm)
Åtdragningsmoment (Nm)
2.4
2.4i
B4184S11
92/100
125/6000
165/67
16,8/4000
4
83
83,1
1,80
B5244S5
103/83
140/5000
220/67
22,4/4000
5
83
90
2,44
B5244S4
125/100
170/6000
230/73
23,4/4400
5
83
90
2,44
11,0:1
10,8:1
10,3:1
10,3:1
1,2
15 ± 2
1,3
12
3x0,6 +/-0,1
30
3x0,6 +/-0,1
30
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se s.
218.
220
1.8
B4164S3
74/100
100/6000
150/67
15,3/4000
4
79
81,4
1,60
Tekniska data
T5
1.6D
2.0D
2.0D
Motorbeteckning
B5254T3
D4164T
D4204T
Effekt (kW/rps)
(hk/rpm)
Vridmoment (Nm/rps)
(kpm/rpm)
162/83
220/5000
320/25-80
32,6/15004800
5
83
93,2
2,52
81/67
110/4000
240/
24,5/
100/67
136/4000
320/33
32,6/2000
D4204T21
98/67
133/4000
320/33
32,6/2000
4
75
88,3
1,56
4
85
88
2,00
4
85
88
2,00
9,0:1
18,3:1
18,5:1
18,5:1
0,7 +0,1
30
-
-
-
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglängd (mm)
Slagvolym (dm3 eller liter)
Kompressionsförhållande
Tändstift:
Elektrodavstånd (mm)
Åtdragningsmoment (Nm)
1. Frankrike
221
Tekniska data
Volymuppgifter
Motorolja
Motorvariant
1.6
Påfyllningsbar volym
mellan MIN – MAX
B4164S3
0—0,75
Volym1
liter
4,0
Rekommenderad oljekvalitet:2
WSS-M2C913-B
1.8
B4184S11
0—0,75
4,3
2.4
B5244S5
0—1,6
5,8
ACEA A1/B1
WSS-M2C913-B
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
1.6D
D4164T
0—1,0
3,7
2.0D
D4204T
0—2,0
5,5
2.0D
D4204T2
1. Inkluderar filterbyte.
2. Alternativt ACEA A5/B5
3. Kravet på oljekvalitet måste uppfyllas även om annan viskositet väljs enligt diagrammet.
Extrema körförhållanden
Kontrollera oljan oftare under extrema körförhållanden, t.ex. vid bergskörning med mycket
motorbromsning samt vid körning på
motorväg i hög fart. Det kan ge onormalt hög
oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Bensinmotorer: Välj under extrema körförhållande en helsyntetisk motorolja som ger extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar Castrol® oljeprodukter.
222
Viktigt!
Använd alltid rekommenderad oljekvalitet
och rätt viskositet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn.
Om annan olja fyllts på, kontakta närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för service.
Viskositet3
SAE 5W-30
Tekniska data
Övriga vätskor och smörjmedel
Viktigt!
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får inte blandas med någon annan
transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.
Vätska
Växellådsolja
Kylvätska
Motorvariant/antal delar
1.6 Manuell 5-växlad
1.8 Manuell 5-växlad
1.6D Manuell 5-växlad
2.0D Manuell 6 växlad
2.4 Manuell 5 växlad
2.4i Manuell 5 växlad
T5 Manuell 6-växlad
T5 Automatväxellåda
5-cyl. Bensin, manuell växellåda
5-cyl Bensin automatväxellåda
4-cyl Bensin (1,8)
4-cyl. Diesel (2,0D)
4-cyl Bensin (1,6)
4-cyl Diesel (1,6D)
Luftkonditionering1
Bromsvätska
Servostyrning
Systemet
varav behållare
Volym
2,1 liter
1,9 liter
1,9 liter
1,7 liter
2,1 liter
2,1 liter
2,0 liter
7,75 liter
8,0 liter
8,5 liter
7,5 liter
9,5 liter
6,2 liter
7,2 liter
180-200 gram
500-600 gram
0,6 liter
1,2 liter
0,2 liter
Rekommenderad kvalitet
Transmissionsolja: WSD-M2C200-C
Transmissionsolja: MTF 97309-10
Transmissionsolja: JWS 3309
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad
med vatten, se förpackning. Termostaten
öppnar vid:
bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
bensinmotor (1.6) 82 ºC
dieselmotor (1.6D) 83 ºC
Kompressionsolja PAG
Köldmedium R134a (HFC134a)
DOT 4+
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller
likvärdig produkt med samma specifikation.
223
Tekniska data
Volymuppgifter
Vätska
Motorvariant/antal delar
Spolarvätska
4-cyl. Bensin/Diesel
5-cyl. Bensin
Bränsletank
Se s. 225
Volym
4,0 liter
6,5 liter
1. Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
224
Rekommenderad kvalitet
Av Volvo rekommenderad frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
Tekniska data
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av koldioxid
(CO2) g/km
Motor
Växellåda
1.6
1.8
2.4
B4164S3
B4184S11
B5244S5
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
Manuell 5-växlad (IB5)
Manuell 5-växlad (MTX75)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50/51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50/51)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-50/51)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-50/51)
Manuell 5-växlad (MTX75)
7,2
7,2
8,4
9,1
8,5
9,1
8,7
9,4
9,5
10,1
4,9
171
172
199
217
203
217
208
224
227
241
129
Manuell 6-växlad (MMT6)
5,6
5,7
5,5
5,5
5,6
148
152
145
145
148
T5
AWD
1.6D
2.0D
2.0D
D4164T (EURO3)
(EURO4)
D4204T (EURO3)
(EURO4)
(EURO3)
(EURO4)
D4204T21 (EURO3)
(EURO4) (7CV)
Manuell 5-växlad (M56L2)
Manuell 6-växlad (MMT6)
Tankvolym
liter
55
55
62
62
62
58
55
55
55
1. Frankrike
225
Tekniska data
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp
av koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka
bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
226
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen 91,
95 och 98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal
körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin:
Norm EN 228.
Diesel:
Norm EN 590
Tekniska data
Katalysator
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de
skadliga ämnena (kolväten, koloxid och
kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator
Katalysator
Katalysatorn har till uppgift att rena
avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen
nära motorn för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit
(keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda med platina/rodium/
palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska
processen utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
227
Tekniska data
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Batteri
12 V
12 V
12 V
Köldstartförmåga (CCA)
Spänning
520 A
600 A*
700 A**
Reserv-kapacitet (RC)
100 min 120 min 150 min
* Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
** Bilar utrustade med diesel, audionivå
Premium Sound, bränsledriven värmare, RTI.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Generator
Max strömstyrka = 120/150 A4
Startmotor
Effekt = 1,4/1,9 kW4
4.
228
Beroende på motorversion
Tekniska data
Glödlampor
Belysning
1. Halvljus
2. Bi-Xenon
3. Helljus
4. Bromsljus, backljus, dimbakljus
5. Blinkers, bak/fram (gul)
6. Bakre, positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus bakre
7. Instegsbelysning, bagagerumsbelysning, nummerskyltsbelysning
8. Make up-spegel
9. Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus främre
10. Blinker yttre backspegel (gul)
11. Dimstrål-kastare
Handskfacksbelysning
Effekt W
Sockel
55
35
55
21
21
5
H7
D2S
HB3
BA15s
BAU15s
BAY15d
5
SV8,5
1,2
5
SV5,5
W2,1X9,5d
5
55
3
W2,1X9,5d
H11
BA9
229
Tekniska data
230
A
A/C ....................................................................70
ABS ................................................................ 115
Audio- och telefonsystemet ...................... 186
Audiofunktioner ........................................... 189
Automattvätt ................................................. 154
B
Backspegel med kompass ..........................58
Backspegel, inre ............................................58
Backspeglar, yttre ..........................................59
Backväxelspärr ............................................ 110
Backväxelspärr, fem växlar ........................ 109
Bagagelucka ................................................ 104
Bagageutrymme .................................. 88, 177
Bagageutrymmet ......................................... 133
Barn i bilen, placering ...................................33
Barnstol och krockkudde .............................31
Barnstol och sidokrockkudde .....................24
Barnstol, montering .......................................36
Barnsäkerhet ...................................................31
Barnsäkerhetsspärr .......................................98
Barnsäkerhetsutrustning ..............................31
Bashögtalare ................................................ 190
Batteri ....................................... 162, 170, 224
Batteriet ........................................................ 104
Belysning ...................................................... 172
Belysningspanel .............................................45
Bensinkvalitet ............................................... 222
Beredskapsläge, telefon ........................... 205
Bilvård ............................................................153
Blinkers ..........................................................174
Bromsolja ......................................................167
Bromssystemet ............................................115
Bromsvätska .................................................167
Bränsleförbrukning ........................... 221, 222
Bränsleförbrukning, aktuell .......................... 48
Bränslesystem ..............................................164
Bältesförsträckare ......................................... 17
Bälteskudde, integrerad ............................... 34
Bältespåminnare ............................................ 15
C
Cd/md ............................................................196
Cd-skivor .......................................................196
Cd-utmatning, 1 skiva .................................198
Cd-utmatning, alla skivor ...........................198
Cd-växlare .....................................................197
Cigarettändare ....................................... 44, 54
D
Diesel .............................................................164
Dieselpartikelfilter ........................................106
Dimbakljus ....................................................... 45
Dimensionsbeteckning ...............................136
Dimljus ...........................................................175
Dimstrålkastare ....................................45, 175
Display, meddelanden .................................. 43
Dolby Surround Pro Logic II .....................190
Dragkrok ............................................. 126, 128
DSTC ..................................................... 44, 117
Däck, köregenskaper ................................. 136
Däck, rotationsriktning ............................... 140
Däck, slitagevarnare ................................... 137
Däcktryck ...................................................... 139
Däcktätning, provisorisk ......145, 146, 148,
150
Dörrar, nyckelfri öppning ..............................65
E
ECC ..................................................................69
Ekonomisk körning ..................................... 104
Elektronisk startspärr ....................................90
Elsystemet .................................................... 224
Eluttag i baksätet ...........................................54
Eluttag i mittkonsolen ....................................44
EON ............................................................... 194
Equalizer ....................................................... 190
F
Fjärrkontroll ......................................................90
Fjärrkontroll, byte av batteri .........................93
Fjärrkontroll, nyckel ........................................90
Fjärrkontrollfunktioner ...................................90
Fläckar ........................................................... 154
Fläkt, A/C .........................................................70
Fordonsdata ................................................. 160
Frekvensuppdatering, automatisk ........... 194
Fyrhjulsdrift ................................................... 114
Fågelspillning ............................................... 154
231
Fälgar ............................................................. 138
Färddator .........................................................47
Färgkod, lack ................................................ 156
Fönsterhissar ..................................................55
Förvaringsplatser i kupén .............................84
G
Generator ..................................................... 224
Glödlampor .................................................. 225
Golvmattor .......................................................85
Gravida kvinnor ..............................................16
H
Halt väglag ................................................... 104
Halvljus .......................................................... 173
Handbroms ......................................................54
Handsfack, låsning ........................................92
Handskfack .............................................85, 97
Hastighetsklasser ....................................... 136
Helljus ............................................................ 173
High Performance ....................................... 186
Hjul och däck ............................................... 135
Hjul, ditsättning ........................................... 144
Hjul, losstagning .......................................... 143
I
IDIS ................................................................ 205
IMEI-nummer ................................................ 203
Informationsdisplay ........................................43
232
Instegsbelysning ..........................................176
Instrumentbelysning ...................................... 45
Instrumentöversikt, högerstyrd bil .............. 10
Instrumentöversikt, vänsterstyrd bil ..............8
Integrerad bälteskudde ................................ 34
Interiör .............................................................. 79
Kupébelysning ................................................82
Kupéfilter ..........................................................68
Kylsystem ...................................................... 104
Kylvätska ....................................................... 167
Köldmedium ....................................................68
Körriktningsvisare ............................... 47, 174
K
L
Kallstart ..........................................................111
Katalysator ....................................................223
Keyless drive ........................................94, 108
Kick-down .....................................................111
Klimat ............................................................... 68
Klämskydd, taklucka ..................................... 63
Knappsats i ratten .......................................204
Koldioxid ........................................................222
Kombinationsinstrument .............................. 38
Kompass, kalibrering .................................... 58
Kondensvatten .............................................164
Konstantfarthållare ........................................ 51
Kontrollpanel ................................................187
Kopplingsolja ................................................167
Kopplingsvätska ..........................................167
Krockgardin .................................................... 25
Krockkuddar och krockgardiner,
inspektion ........................................................ 30
Krockkudde, förarsidan ................................ 18
Krockkudde, passagerarsidan .................... 18
Krocksensorer ................................................ 25
Krockstatus ..................................................... 29
Lack, färgkod ............................................... 156
Lackskador, bättring ................................... 156
Lambdasond ................................................ 223
Lamphållare ........................................175, 176
Larm ..........................................................89, 99
Larm, stänga av ..............................................99
Larmsignaler ................................................. 100
Larmsystem, test ......................................... 100
Lastning ........................................................ 133
Ledbelysning ...................................................65
Ledbelysning och trygghetsbelysning ......60
Ljudinställning .............................................. 189
Ljusbild .......................................................... 134
Ljushöjdsreglering .........................................45
Ljusomkoppling ..............................................47
Luftkonditionering ..........................................68
Lås .....................................................................89
Låsning och upplåsning ...............................96
M
Magnetiska zoner ...........................................59
Make-up spegel ........................................... 177
Menyhantering, audio ................................. 187
Menyinställningar och menyval, audio ...199,
200
Menyinställningar och menyval, telefon . 209
Miljöfilosofi ......................................................... 3
Motorhuv ....................................................... 163
Motorolja .............................................165, 218
Motorrum ...................................................... 163
Motorspecifikationer ................................... 216
Mått ................................................................ 215
N
Nackskydd, mittplats .....................................86
Nummerskyltbelysning ............................... 176
Nyckel ...............................................................90
Nyckel, fjärrkontroll ........................................90
Nyckelblad .......................................................91
Nyckellöst lås- och startsystem ..................94
Nycklar ..............................................................90
Nyheter, inställning ..................................... 192
O
OBS-texter ........................................................ 2
Oljefilter ......................................................... 165
Oljekvalitet .................................................... 218
P
PACOS ............................................................21
Parkering ....................................................... 119
Parkeringljus .................................................174
Parkeringsbroms ........................................... 54
Performance .................................................186
Pisksnärtsskador ........................................... 26
PI-sökning .....................................................192
Polering och vaxning ..................................155
Positionsljus ..........................................45, 174
Premium Sound ...........................................186
Programtyp ...................................................193
PTY .................................................................193
PTY, sökning ................................................194
Pågående samtal, funktioner ....................206
R
Radiotext .......................................................193
Rattinställning ................................................. 53
Rattlås ............................................................107
RDS ................................................................191
RDS, återställning .......................................195
Regionala radioprogram ............................194
Reglagepanel i förardörr .............................. 12
Regnsensor .................................................... 50
Relä/säkringscentral ........................ 179, 182
Ren inifrån och ut .............................................3
Rengöring av klädsel ..................................154
Rengöring av säkerhetsbälten ..................155
Rengöring, biltvätt .......................................154
Reservhjul ......................................................142
Reservhjulet “Temporary Spare” ..............138
RME ................................................................164
Rostskydd ..................................................... 157
Ryggstöd fällning ...........................................80
Ryggstöd fällning, bak ..................................86
S
Scan ............................................................... 196
Scanning ....................................................... 191
Servicelåsning ................................................92
Serviceprogram ........................................... 160
Sidokrockkuddar ............................................23
Sidomarkeringsljus ..................................... 174
SIM-kort ........................................................ 203
SIM-kort, dubbla .......................................... 203
SIPS-bag-systemet .......................................24
Skivtext .......................................................... 196
Slumpval ....................................................... 196
Slumpval, cd-växlare ................................... 197
Släpvagn ....................................................... 124
Släpvagnsvikt ............................................... 215
Smörjmedel .................................................. 219
Snabbspolning ............................................ 196
Snabbuppringning ...................................... 206
Solskärm, taklucka .........................................63
Spolarvätska ................................................ 166
Spårbyte, cd/md ......................................... 196
SRS, omkopplare ...........................................22
SRS-systemet .................................................20
Stabilitetssystem ......................................... 118
Stabilitetssystemet ............................. 44, 117
Standby, telefon .......................................... 205
233
Startmotor ..................................................... 224
Startnycklar .................................................. 107
Startspärr .............................................. 90, 107
Stationslagring, automatisk ...................... 191
Stationslagring, manuell ............................ 191
Stationssökning, automatisk ..................... 191
Stationssökning, manuell .......................... 191
STC ........................................................ 44, 117
Stenskott och repor ................................... 156
Stol, elmanövrerad .........................................81
Stolinställning .................................................80
Strålkastare .....................................................45
Strålkastarspolare ..........................................49
Strömbrytare i mittkonsolen ........................44
Strömbrytare, telefon ................................. 204
Styrservoolja ................................................ 168
Sub-bas ......................................................... 190
Symboler ....................................................... 118
Symboler, stabilitetssystemet .................. 118
Säkerhetsbälten .............................................14
Säkringar ....................................................... 178
T
Taklucka ...........................................................61
Tanklock ........................................................ 105
Tanklucka .............................................. 45, 105
Tankning ........................................................ 105
Tankvolym ..................................................... 221
Telefon ........................................................... 201
Telefonboken ............................................... 207
234
Telefonlur .......................................................205
Tillsatsvärmare ............................................... 77
Timer, A/C ....................................................... 70
Torkarblad .....................................................169
Totalvikt ..........................................................215
TP Station .....................................................192
TP-sökning ....................................................193
Trafikinformation ..........................................192
Trygghetsbelysning ....................................... 65
Trygghetsbelysning och ledbelysning ...... 60
Tvätta bilen ....................................................154
Typbeteckning ..............................................214
Tänstevikt ......................................................215
Volym, samtal ............................................... 207
Volymkontroll ................................................ 189
Volymkontroll, programtyper ..................... 189
Volymsänkning, telefonsamtal .................. 205
Vätskor .......................................................... 219
Växellåda, automat ...................................... 111
Växellåda, manuell ...................................... 109
U
Återcirkulation .................................................70
Utsläpp ..........................................................221
V
Varningsblinkers ............................................ 53
Varningssymbol, AIRBAG-systemet ......... 19
Varningstexter ...................................................2
Varningstriangel ...........................................141
Vaxning och polering ..................................155
Ventilationsmunstycken ............................... 68
Vikt ..................................................................215
Viktigttexter ........................................................2
Vindrutetorkare .............................................. 49
Vinterdäck .....................................................137
Viskositet .......................................................218
Volvo personvagnar och miljön .....................3
W
WHIPS .............................................................26
WHIPS och barnstol/barnkudde ................26
Å
2005
VOLVO
S40
TP 7453 (Swedish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
INSTRUKTIONSBOK VOLVO S40
TP 7453
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising