Volvo | S60 | Ägarmanual | Volvo S60 2009 Ägarmanual

Volvo S60 2009 Ägarmanual
VOLVO S60
Instruktionsbok
P2 (S60); 5; 3
evastarck
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i
Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares
säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du
bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna instruktionsbok.
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 1
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 2
Innehållsförteckning
00 Introduktion
01 Säkerhet
Viktig information........................................ 8
Volvo och miljön........................................ 11
Säkerhetsbälten........................................
Airbag-systemet........................................
Krockkuddar (SRS)...................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde
(SRS)*........................................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag).....................
Krockgardin (IC)........................................
WHIPS.......................................................
När löser systemen ut...............................
Barnsäkerhet.............................................
02 Instrument och reglage
16
18
19
Översikt vänsterstyrd bil...........................
Översikt högerstyrd bil..............................
Kombinationsinstrument...........................
Kontroll- och varningssymboler................
Informationsdisplay...................................
Strömbrytare i mittkonsolen......................
Belysningspanel........................................
Vänster rattspak........................................
Färddator*.................................................
Höger rattspak..........................................
Konstantfarthållare*..................................
Rattinställning, parkeringsbroms..............
Eluttag, cigarettändare..............................
Elektriska fönsterhissar.............................
Backspeglar..............................................
Elmanövrerad taklucka*............................
00 01 02
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
22
24
26
27
29
30
38
40
42
44
47
48
51
53
54
56
58
60
61
62
64
69
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 3
Innehållsförteckning
03 Klimat
Allmänt om klimat.....................................
Manuell klimatanläggning, AC..................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*..........
Luftdistribution..........................................
Bränsledriven parkeringsvärmare*............
04 Interiör
74
76
78
81
82
Framstolar.................................................
Kupébelysning..........................................
Förvaringsplatser i kupén..........................
Baksäte.....................................................
Bagageutrymme........................................
05 Lås och larm
88
90
92
96
97
Nycklar och fjärrkontroll..........................
Låsning och upplåsning..........................
Barnsäkerhetsspärr.................................
Larm*.......................................................
03 04 05
102
104
107
108
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 4
Innehållsförteckning
06 Start och körning
Allmänt....................................................
Bränslepåfyllning.....................................
Starta bilen..............................................
Manuell växellåda...................................
Automatväxellåda...................................
Fyrhjulsdrift – AWD* (All Wheel Drive).....
Bromssystemet.......................................
Stabilitets- och dragkraftssystem*..........
Aktivt chassi – FOUR-C*.........................
Parkeringshjälp*......................................
Bogsering och bärgning..........................
Starthjälp.................................................
Körning med släpvagn............................
Draganordning*.......................................
Delbar dragkrok*.....................................
Last på taket...........................................
Anpassning av ljusbild............................
BLIS (Blind Spot Information System)*...
07 Hjul och däck
114
116
118
120
121
124
125
127
129
130
132
134
135
137
139
143
145
152
Allmänt....................................................
Lufttryck i däck.......................................
Varningstriangel* och reservhjul..............
Däcktrycksövervakning*.........................
Byte av hjul.............................................
Provisorisk däcktätning*.........................
08 Bilvård
158
161
163
165
167
169
Rengöring................................................ 176
Bättring av lackskador............................ 179
Rostskydd............................................... 180
06 07 08
4
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 5
Innehållsförteckning
09 Underhåll och service
Volvo service...........................................
Eget underhåll.........................................
Motorhuv och motorrum.........................
Diesel......................................................
Oljor och vätskor.....................................
Torkarblad...............................................
Batteri......................................................
Byte av glödlampor.................................
Säkringar.................................................
10 Infotainment
184
185
186
188
189
193
194
196
203
Översikt HU-450.....................................
Översikt HU-650.....................................
Översikt HU-850.....................................
Audiofunktioner HU-450/650/850...........
Audiofunktioner HU-450.........................
Audiofunktioner HU-650/850..................
Radiofunktioner HU-450/650/850...........
Radiofunktioner HU-450.........................
Radiofunktioner HU-650/850..................
Radiofunktioner HU-450/650/850...........
Kassettspelare HU-450...........................
Cd-spelare HU-650.................................
Intern Cd-växlare HU-850.......................
Extern Cd-växlare HU-450/650/850*......
Dolby Surround Pro Logic II HU-850......
Tekniska data..........................................
Telefonfunktioner*...................................
Samtalsfunktioner...................................
Funktioner i minnet.................................
Menyfunktioner.......................................
Övrig information....................................
11 Specifikationer
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
229
231
232
233
234
236
237
240
243
245
249
Typbeteckning........................................
Mått och vikter........................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja.................................................
Vätskor och smörjmedel.........................
Bränsle....................................................
Katalysator..............................................
Elsystemet...............................................
Typgodkännande....................................
09 10 11
252
254
256
258
260
262
265
266
268
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Innehållsförteckning
12 Index
Index....................................................... 269
12
6
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 6
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 7
Innehållsförteckning
7
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 8
Introduktion
Viktig information
Att läsa instruktionsboken
Inledning
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig med
nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska
hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i
boken.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilar. I boken beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör
(eftermonterad extrautrustning). Om du är
osäker på vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta din Volvoåterförsäljare.
Volvos bilar är olika utrustade beroende på
anpassningar för olika marknaders behov och
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Tillval
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk .
8
Utbudet av tillval/tillbehör till de olika bilmodellerna varierar beroende på marknad. Merparten tillval är fabriksmonterade och kan inte
eftermonteras, tillbehör monteras i efterhand.
Kontakta din auktoriserade Volvoåterförsäljare
för mer information.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
VIKTIGT
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
instruktionsboken med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i menyoch meddelandetexter i informationsdisplayen
(t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Fotnot
I instruktionsboken finns det information som
ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Farlig situa-
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 9
Introduktion
Viktig information
tion som, om den inte undviks, kan resultera i
allvarlig personskada eller dödsfall.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
Information
Risk för egendomsskada
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
G031592
G031593
Positionslistor
Vita ISO-symboler på svart symbolfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Om färg krävs
ska dekalen vara blå. Farlig situation som, om
den inte undviks, kan resultera i mindre eller
måttliga skador på egendom.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i instruktionsboken numrerade.
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat
på samma sätt som motsvarande bild.
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns
i anslutning till bilden, som beskriver objektet.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i instruktionsboken används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
9
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 10
Introduktion
Viktig information
10
Inspelning av data
Tillbehör och extrautrustning
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att användas i forskningssyfte för att vidareutveckla
säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter såsom;
användandet av säkerhetsbälten av förare och
passagerare, information om funktion av olika
system och moduler i bilen samt information
beträffande statusen av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system.
Denna information kan innefatta uppgifter
beträffande förarens sätt att köra bilen. Sådan
information kan innehålla uppgifter såsom,
men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag. Sistnämnda data kan lagras under ett
begränsat tidsintervall medan bilen körs och
därefter under förloppet av en kollision eller i
ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB kommer inte att medverka till att denna lagrade
information lämnas ut utan samtycke. Dock
kan Volvo Personvagnar AB tvingas lämna ut
informationen p.g.a. nationell lagstiftning. I
övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade verkstäder komma att läsa och
använda informationen.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande programvara finns i bilens datorsystem. Kontakta därför alltid en auktoriserad
Volvoverkstad innan du installerar tillbehör
som ansluts till eller påverkar det elektriska
systemet.
Information på Internet
På www.volvocars.com finns ytterligare
information som rör din bil.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 11
Introduktion
Volvo och miljön
G000000
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Samtliga Volvomodeller har EPI (Environmental
Product Information) miljövaruinformation. Där
kan du se hur miljön påverkas under bilens hela
livscykel.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav
på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.
Läs mer på www.volvocars.com/EPI.
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Bränsleförbrukning
Ren luft i kupén
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av
växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
Effektiv avgasrening
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att den
inkommande luften är renare än luften utanför
i trafikerad miljö.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 12
Introduktion
Volvo och miljön
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas
kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög,
stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Textilstandard
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
genom att t.ex. köra ekonomiskt samt göra
service och underhålla bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några fler råd om hur du kan spara
miljön:
Öko-Tex-certifieringen omfattar till exempel
säkerhetsbälten, mattor och tyger. Lädret i
klädslarna är kromfritt garvat med växtämnen
och uppfyller certifieringskraven.
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir
den en del i vårt system. Vi ställer krav på hur
våra verkstadslokaler ska utformas för att för1
Mer information på www.oekotex.com
•
Undvik tomgångskörning. Visa hänsyn till
lokala bestämmelser. Stäng av motorn vid
längre väntetider.
•
Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad om
du är osäker på hur denna typ av avfall ska
deponeras.
•
•
Underhåll bilen regelbundet.
Spara miljön
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor
vikt vid att välja miljöanpassade material. Därmed uppfyller de också kraven i standarden
Öko-Tex 1001, ett stort framsteg för en sundare
kupémiljö.
Volvos verkstäder och miljön
12
hindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
•
Sänk bränsleförbrukningen genom att välja
ECO däcktryck, se sidan 161.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen. Ta
bort dem direkt efter användning.
•
Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd den alltid före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
•
Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
•
Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. att luftmotståndet ökar. Vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
Genom att följa dessa råd kan bränsleförbrukningen sänkas utan att varken restiden ökar
eller nöjet med bilkörningen minskar. Du sparar
bilen, pengar och jordens resurser.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 13
Introduktion
13
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 14
Säkerhetsbälten......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Krockkuddar (SRS)..................................................................................
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*........................................
Sidokrockkudde (SIPS-bag)....................................................................
Krockgardin (IC)......................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
När löser systemen ut.............................................................................
Barnsäkerhet...........................................................................................
14
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
16
18
19
22
24
26
27
29
30
G020871
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 15
SÄKERHET
01
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 16
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
01
Använd alltid säkerhetsbältet
Lossa säkerhetsbältet
–
Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in säkerhetsbältet. Om det
inte rullats in helt, mata in säkerhetsbältet
för hand så att det inte hänger löst.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte
dras ut
G020104
•
•
•
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd, är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt.
Säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Ta på säkerhetsbältet
–
16
Dra långsamt ut säkerhetsbältet och lås
fast det genom att skjuta ner dess låstunga
i låset. Ett kraftigt "klick" indikerar att
säkerhetsbältet är låst.
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Tänk på att
•
inte använda clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt
•
säkerhetsbältet inte får vara snott eller vridet
•
•
höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad. Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision, ska
hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat.
Byt också säkerhetsbältet om det är slitet
eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta säkerhetsbältet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 17
01 Säkerhet
Säkerhetsbälten
Säkerhetsbälte och graviditet
01
lerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
Säkerhetsbältet ska alltid användas under graviditeten. Men det är viktigt att det används på
rätt sätt. Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot
axeln, med den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen
som möjligt utan onödigt spel. Kontrollera
också att det inte har vridit sig.
G027049
G020105
Bältespåminnare
Obältade förare blir påmind om att ta på sig
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse. Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende
(i låga hastigheter) och tidsberoende (vid start
av bilen). Ljuspåminnelse finns i takkonsolen
och i kombiinstrumentet
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen och ratten, så att de
har full kontroll över bilen (vilket innebär att
man lätt måste kunna nå ratten och fotpeda-
17
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 18
01 Säkerhet
Airbag-systemet
01
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak) är
utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar då mer effektivt upp den
åkande.
Varningssymbol i
kombinationsinstrumentet
vrids till läge I, II eller III. Symbolen släcks efter
ca 6 sekunder om Airbag-systemet1 är felfritt.
Tillsammans med varningssymbolen visas, i de fall det krävs, ett
meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och meddelandet SRS-AIRBAGSERV.
SNARAST visas i displayen. Kontakta snarast en auktoriserad
Volvoverkstad.
VARNING
G027284
Om varningssymbolen för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen kan indikera fel
på bältessystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Kontakta snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
Airbag-systemet1 övervakas kontinuerligt av
systemets styrenhet. Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet tänds när startnyckeln
1
18
Inkluderar SRS och bältesförsträckare, SIPS samt IC.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 19
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
Krockkudde (SRS) på passagerarsidan
Krockkudde (SRS) på förarsidan
01
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS) är
aktiverad.2
Låt aldrig barn stå eller sitta framför passagerarstolen. Personer som är kortare än
140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om krockkudden (SRS) är aktiverad.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
1
2
SRS-systemet
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde på passagerarsidan1 som är monterad hopvikt i ett fack
ovanför handskfacket. Panelen är märkt med
SRS AIRBAG.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och ryggen
mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
G020111
Som ett komplement till säkerhetsbältet är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
G020109
G020108
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
Alla bilar har inte krockkudde (SRS) på passagerarsidan. Den kan vara bortvald vid inköpet.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 22.
}}
19
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 20
01 Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
SRS-systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp, samtidigt som den blir varm. För
att dämpa islaget mot kudden töms den igen
när den pressas samman. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av krockkudden, sker på några tiondels sekunder.
OBS
G020110
Krockkuddarna har en funktion som innebär
att kapaciteten på dessa anpassas efter det
kollisionsvåld fordonet utsätts för.
VARNING
Reparation får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador till
följd.
20
SRS-systemet, högerstyrd bil
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet på förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte. Olyckssituationer
kan därför uppstå, då endast en (eller ingen)
av krockkuddarna aktiveras. SRS-systemet
känner av det kollisionsvåld som fordonet
utsätts för och anpassas efter detta så att
en eller flera airbagar utlöses. Även krockkuddarnas kapacitet anpassas efter det kollisionsvåld de utsätts för.
G027331
01
Placering av krockkudde på passagerarsida, vänsterstyrd respektive högerstyrd bil
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 21
01 Säkerhet
01
G032243
Krockkuddar (SRS)
Placering av dekal för krockkudde på passagerarsidan fram, vänsterstyrd bil.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
21
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 22
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
Nyckelavstängning – PACOS
Allmän information
Krockkudden (SRS) på passagerarplats i framsätet kan avaktiveras om bilen är utrustad med
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). För
information om hur aktivering/avaktivering
sker, se under rubrik Aktivering/avaktivering.
Nyckelavstängning/omkopplare
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen, är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig
när dörren öppnas (se under efterföljande
rubrik Aktivering/avaktivering).
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Volvo rekommenderar att nyckelbladet
används för att ändra läge.
VARNING
Om ovanstående uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde (SRS)
på passagerarplatsen fram, men saknar
PACOS, är krockkudden alltid aktiverad.
22
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Aktivering/avaktivering
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i backspegeln
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel
uppstått. Uppsök snarast en auktoriserad
Volvoverkstad
G019678
01
Omkopplarens placering.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Krockkudden är avaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 23
01 Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)*
VARNING
01
Meddelande
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller även
personer som är kortare än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
G027050
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen när krockkudden
är avaktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde (SRS) är avaktiverad.
Ett textmeddelande i backspegeln indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram
är avaktiverad (se föregående bild).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
23
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 24
01 Säkerhet
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
01
Sidokrockkudde – SIPS-bag
VARNING
SIPS-bag
Reparation får endast utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Ingrepp i SIPS-bag-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador som följd.
Sidokrockkuddarnas placering.
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och är en viktig del av systemet. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
VARNING
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
1
24
VARNING
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad1
krockkudde på passagerarsidan.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 22.
G025315
G020118
VARNING
Placera inga föremål i området mellan stolens yttre sida och dörrpanelen eftersom
detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
Förarplats, vänsterstyrd bil
SIPS-bag-systemet består av sidokrockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden
blåses upp.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 25
01 Säkerhet
Passagerarplats, vänsterstyrd bil
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den.
Sidokrockkudden blåses normalt endast upp
på krocksidan.
01
G032246
G025316
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
Placering av dekal för sidokrockkudde på förarsidan fram, vänsterstyrd bil.
25
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 26
01 Säkerhet
01
Krockgardin (IC)
Egenskaper
VARNING
Häng eller fäst aldrig något i handtagen i
taket. Kroken är endast avsedd för lättare
ytterplagg (inte för hårda föremål som t.ex.
paraplyer).
G027218
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Endast Volvos originaldelar som är
godkända för placering inom dessa områden får användas.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är ett
komplement till SIPS och krockkuddarna. Den
sitter monterad längs med innertakets båda
sidor och skyddar fordonets alla ytterplatser.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp. Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och
passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
26
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av sidofönstren. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 27
01 Säkerhet
WHIPS
01
G020347
Skydd mot pisksnärtsskador – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet anpassat nackskydd i framsätena. Systemet aktiveras vid en
krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets egenskaper inverkar.
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av stolen eller WHIPS-systemet själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
}}
27
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 28
01 Säkerhet
01
WHIPS
Hindra inte WHIPS-systemets funktion
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om stolen
verkar vara oskadd.
G020125
G020126
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av systemet även efter lindrigare
påkörningsolyckor bakifrån.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
28
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste
motsvarande framstol flyttas framåt så att
den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 29
01 Säkerhet
När löser systemen ut
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontalkollision
Krockkuddar SRS
Vid frontalkollisionA
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC
Vid sidokollisionA
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån
A
01
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln, m.m. påverkar hur
bilens olika säkerhetssystem ska aktiveras.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
•
Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
OBS
VARNING
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den
rök och det damm som bildas vid utlösning
av kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
Aktivering av SRS-, SIPS-, IC- och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision
29
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 30
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Barn ska sitta bra och säkert
Barnstolar
fästbanden. Låt barnstolens ryggstöd vila mot
instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte
är utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är avaktiverad.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek. För mer information,
se sidan 31.
Placering av barnstolar
Det går bra att placera:
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
OBS
Om det uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
G020128
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är konstruerade för och utprovade av Volvo.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter
är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer produkten.
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under stolen. Vassa kanter kan skada
1
2
30
För information om aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS), se sidan 22
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS) se sidan 22.
•
en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
aktiverad1 krockkudde på passagerarsidan.
•
en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad. Barnet kan
skadas allvarligt om krockkudden blåses upp
när det sitter på passagerarplatsen.
VARNING
Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad2 krockkudde på passagerarplatsen. Om det uppstår problem med montering av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 31
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Dekal krockkudde
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning
av bälteslåset.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
Dekal placerad på instrumentpanelens gavel.
Rekommenderade barnskydd3
Vikt/Ålder
FramsäteA
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
Grupp 0
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt
barnskydd med ISOFIX fästsystem.
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd med ISOFIX fästsystem.
Typgodkännande: E1 03301146
Typgodkännande: E1 03301146
Britax Baby Safe Plus – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
<10 kg
(0 – 9 månader)
Typgodkännande: E1 03301146
3
För andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
}}
31
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 32
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
01
Vikt/Ålder
FramsäteA
Baksätets ytterplats
Baksätets mittplats
Grupp 1
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte, fästband och stödben.
Volvo Barnstol – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte,
fästband och stödben.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem och
fästband.
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som
fästs med ISOFIX fästsystem och fästband.
Typgodkännande: E5 03171
Typgodkännande: E5 03171
Volvo Barnkudde – med eller utan
ryggstöd.
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
Volvo Barnkudde – med eller utan ryggstöd.
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
Typgodkännande: E5 03139
9 – 18 kg
(9 – 36 månader)
Grupp 2/3
15 – 36 kg
(3 – 12 år)
Volvo Integrerad Bälteskudde – finns
som tillval.
Typgodkännande: E5 03140
A
32
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 22.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 33
01 Säkerhet
Barnsäkerhet
Integrerade bälteskuddar*
Utfällning av bälteskudde
01
VARNING
Reparation eller byte bör endast utföras av
auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga ändringar eller tillägg till bälteskudden.
G027211
G027209
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Även om bälteskudden verkar vara
oskadad kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorade. Bälteskudden ska
även bytas om den är mycket sliten.
1. Fäll ner bälteskudden.
2. Lossa kardborrbandet.
3. Lyft tillbaka den övre delen.
Kontrollera att:
•
säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets kropp och inte slackar eller är vridet
samt att säkerhetsbältet ligger rätt över
axelpartiet.
•
höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd.
•
säkerhetsbältet inte ligger över barnets
hals eller nedanför axeln.
•
Justera noggrant nackskyddets läge till
barnets huvud.
G027210
Volvos integrerade bälteskudde för mittplatsen
bak är speciellt konstruerad för att ge en god
säkerhet för barn. I kombination med ordinarie
säkerhetsbälte är den integrerade bälteskudden godkänd för barn som väger mellan 15 och
36 kg.
Infällning av bälteskudde
Fäll ner den övre delen.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
33
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 34
01 Säkerhet
01
Barnsäkerhet
Fäst kardborrebandet.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler på ryggstödets klädsel (se bild ovan).
Fäll in bälteskudden i baksätesryggen.
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner sittplatsens sittdyna.
OBS
Se till att bälteskuddens båda delar är fastspända med kardborrebandet (B) innan infällning. Annars kan den övre delen (A) fastna i
baksätesryggen (C) när bälteskudden fälls
ut igen.
G015268
ISOFIX fästsystem för barnstolar*
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd,
i de yttre sittplatserna.
34
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisning när
ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 35
01 Säkerhet
01
35
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 36
Översikt vänsterstyrd bil.........................................................................
Översikt högerstyrd bil............................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontroll- och varningssymboler..............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Strömbrytare i mittkonsolen....................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Vänster rattspak......................................................................................
Färddator*...............................................................................................
Höger rattspak........................................................................................
Konstantfarthållare*.................................................................................
Rattinställning, parkeringsbroms............................................................
Eluttag, cigarettändare............................................................................
Elektriska fönsterhissar...........................................................................
Backspeglar............................................................................................
Elmanövrerad taklucka*..........................................................................
36
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
38
40
42
44
47
48
51
53
54
56
58
60
61
62
64
69
G020901
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 37
INSTRUMENT OCH REGLAGE
02
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 38
02 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
02
COMFORT SPORT
ADVANCED
DOLBY B NR
G027220
HU-403
38
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 39
02 Instrument och reglage
G029581
Översikt vänsterstyrd bil
Reglagepanel i förardörr.
Dimstrålkastare
Strålkastare, positions-/parkeringsljus
Dimbakljus
Körriktningsvisare, ljusomkoppling
Konstantfarthållare
Signalhorn
Kombinationsinstrument
Knappsats för telefon/audio
Vindrutetorkare
Parkeringsbroms
Strömbrytarpanel
Belysningspanel
Klimatanläggning
Läslampor
Ljudanläggning
Kupébelysning
Eluttag, Cigarettändare
Reglage, taklucka
Varningsblinkers
Bältespåminnare
Handskfack
Innerbackspegel
Ventilationsmunstycke
Låsknapp, för samtliga dörrar
Teckenfönster
Spärr av fönsterhissar i bakdörr
Temperaturmätare
Reglage, fönsterhissar
Vägmätare, trippmätare/konstantfarthållare
Reglage, yttre backspeglar
Hastighetsmätare
02
Aktivt chassi, FOUR-C
Körriktningsvisare
Varvtalsmätare
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
Bränslemätare
Kontroll- och varningssymboler
Ventilationsmunstycken
Instrumentbelysning
Ljushöjdsreglering
39
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 40
02 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
G027221
02
40
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 41
02 Instrument och reglage
G029581
Översikt högerstyrd bil
Reglagepanel i förardörr.
Dimbakljus
Strålkastare, positions-/parkeringsljus
Dimstrålkastare
Vindrutetorkare
Knappsats för telefon/audio
Signalhorn
Kombinationsinstrument
Konstantfarthållare
Körriktningsvisare, ljusomkoppling
Parkeringsbroms
Eluttag, Cigarettändare
Instrumentbelysning
Klimatanläggning
Läslampor
Ljudanläggning
Kupébelysning
Strömbrytarpanel
Reglage, taklucka
Varningsblinkers
Bältespåminnare
Handskfack
Innerbackspegel
Ventilationsmunstycke
Låsknapp, för samtliga dörrar
Kontroll- och varningssymboler
Spärr av fönsterhissar i bakdörr
Bränslemätare
Reglage, fönsterhissar
Yttertemperaturmätare, klocka, växelläge
Reglage, yttre backspeglar
Varvtalsmätare
Aktivt chassi, FOUR-C
02
Körriktningsvisare
Hastighetsmätare
Vägmätare, trippmätare/konstantfarthållare
Temperaturmätare
Teckenfönster
Ventilationsmunstycken
Belysningspanel
Ljushöjdsreglering
41
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 42
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
G026973
02
Temperaturmätare - Visar temperaturen i
motorns kylsystem. Om temperaturen blir
onormalt hög och visaren går in i det röda
fältet, visas ett meddelande i teckenfönstret. Tänk på att extrastrålkastare framför
luftintaget försämrar kylningen vid höga
yttertemperaturer och hård motorbelastning.
Display - I displayen visas informationseller varningsmeddelanden.
Hastighetsmätare - Visar bilens hastighet.
Trippmätare, T1 och T2 - Trippmätarna
använder du för att mäta korta sträckor.
Högra siffran anger 100-tals meter. Tryck
in knappen i mer än 2 sekunder för att
42
nollställa. Växla mellan trippmätarna med
ett kort tryck på knappen.
tronic automatväxellåda och kör i manuellt
läge visas aktuell manuell växel.
Indikering för konstantfarthållare - För
vidare information se sidan 58.
Yttertemperaturmätare - Visar yttertemperaturen. När temperaturen ligger inom
området +2 °C till -5 °C lyser en snöflingesymbol i teckenfönstret. Symbolen varnar
för halkrisk. När bilen står eller stått stilla
kan yttertemperaturmätaren visa ett för
högt värde.
Vägmätare - Vägmätaren anger den totala
sträckan som bilen har gått.
Helljusindikering
Varningssymbol - Om ett fel uppstår tänds
symbolen och ett meddelande visas i teckenfönstret.
Varvtalsmätare - Anger motorvarvtal i
tusental varv/minut. Nålen i varvtalsmätaren får inte gå in i det röda fältet.
Indikering för automatisk växellåda - Det
ilagda växelläget visas. Om du har Gear-
Klocka - Vrid knappen för att ställa in
klockan.
När lampan i instrumentet tänds är nivån i
bränsletanken låg, fyll på bränsle snarast.
Se även färddator sidan 54.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 43
02 Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
Kontroll- och varningssymboler
Körriktningsvisare – vänster/höger
02
43
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 44
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
02
Varningssymbolen mitt i instrumentet
2. Åtgärda.
Meddelandetexten släcks med hjälp av READknappen, se sidan 47, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
När meddelandetexten DAGS FÖR SERVICE
visas, släcks symbollampa och meddelandetext med hjälp av READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
G026977
Om motorn inte startas inom
5 sekunder slocknar samtliga symboler utom symbolerna för fel i
bilens avgasreningsystem och för
lågt oljetryck. Vissa symboler kan
sakna bakomliggande funktion,
beroende på bilens utrustning.
Denna symbol lyser med rött eller
gult sken beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad.
Röd symbol
1. Stanna bilen på ett säkert ställe. Bilen ska
inte köras vidare.
2. Läs informationen i displayen.
3. Åtgärda enligt instruktion eller kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Symbol och meddelandetext är synliga tills
felet är åtgärdat.
1
44
Gul symbol
1. Läs meddelande i teckenfönstret.
Samtliga kontroll- och varningssymboler1
tänds när startnyckeln vrids till läge II före start.
Då verifieras att symbolerna fungerar. När
motorn startas ska samtliga symboler slockna,
utom den för handbromsen som släcks först
när denna frigörs.
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 189.
Kontrollsymboler
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur
funktion. Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men
utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av ABS-systemet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 45
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg.
1. Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 192.
2. Om nivån är under MIN i behållaren bör du
inte köra bilen vidare, utan låta bärga den
till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om varningssymbolerna för
BROMS och ABS är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
•
Om båda symbolerna slocknar var det ett
indikationsfel.
•
Om varningssymbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
sidan 192.
•
Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör du inte köra vidare utan
bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
•
Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända,
kan du under stor försiktighet köra bilen
vidare till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
VARNING
Om varningssymbolerna för BROMS och
ABS är tända samtidigt, finns det risk att
bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Bältespåminnare
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Symbolen lyser så länge föraren
inte kopplat in sitt säkerhetsbälte.
2. Starta motorn på nytt.
2
För lågt oljetryck2
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt.
Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn. Om
symbolen tänds och oljenivån
ändå är normal, stanna bilen och kontakta
auktoriserad Volvoverkstad.
02
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem.
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i SRS
Om symbolen förblir tänd eller
tänds under körning, har ett fel
upptäckts i SRS-systemet (krockkuddarna). Kör till en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll.
Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
är det antagligen ett fel i det elektriska systemet. Uppsök en
auktoriserad Volvoverkstad.
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se sidan 189.
}}
45
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 46
02 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Motorförvärmare (diesel)
Stabilitetssystem STC/DSTC
Systemets olika funktioner och
symboler beskrivs på sidan 127.
Symbolen tänds för att upplysa om
att förvärmning av motorn pågår.
När symbolen släcks kan bilen
startas. Gäller endast dieseldrivna
bilar.
02
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Dra alltid
parkeringsbromsen till ändläget.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, eller bagageluckan, inte är
riktigt stängd kommer föraren att göras uppmärksam på detta.
Låg fart
OBS
Symbolen lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
Om bilen rullar i lägre hastighet än ca 7 km/h
tänds informationssymbolen samtidigt som
FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN, VÄNSTER
BAKDÖRR ÖPPEN eller HÖGER BAKDÖRR
ÖPPEN visas i displayen. Stanna bilen på första bästa säkra plats och stäng den dörr eller
lucka som är öppen.
Hög fart
Kontrollampa för släp
Blinkar när du använder bilens och
släpets körriktningsvisare. Om
symbolen inte blinkar, är någon av
blinkerlamporna på släpet eller
bilen defekt.
46
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds symbolen samtidigt som displayen visar någon av
de texter som visas i föregående
stycke.
Påminnelse bagagelucka
Om bagageluckan är öppen visas
BAGAGELUCKA ÖPPEN i displayen.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 47
02 Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande i teckenfönstret
bland de lagrade meddelandena i minneslistan
genom att trycka på READ-knappen.
Meddelande
Innebörd
Tryck på READ-knappen för att lägga lästa
meddelanden tillbaka i minneslistan.
SERV. ERFORDRAS
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen så snart
som möjligt.
ÅTG. NÄSTA
SERV.
Låt kontrollera din bil
vid nästa servicetillfälle.
DAGS FÖR SERVICE
Dags för service hos
en auktoriserad
Volvoverkstad. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan
senaste service och
motorns gångtid.
SOTFILTER FULLT
– SE MANUAL
Dieselpartikelfiltret
behöver regenereras, se sidan 117.
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV
Stabilitets- och
dragkraftssystemets ingrepp är reducerat, se sidan 127
för fler varianter.
OBS
G026979
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när du t.ex. är i färddatorns menyer eller vill
använda telefonen, måste du först kvittera
varningsmeddelandet. Tryck alltså på
READ-knappen (A).
När en varning- eller kontrollsymbol tänds, får
du samtidigt också ett meddelande i teckenfönstret. När du läst och förstått meddelandet,
kan du trycka på READ-knappen (A). Läst
meddelande raderas då från teckenfönstret
och läggs i en minneslista. Meddelanden om
fel ligger kvar i minneslistan tills du åtgärdat
berörda fel.
Mycket allvarliga felmeddelanden kan du inte
radera från teckenfönstret. De ligger kvar i
teckenfönstret tills berörda fel är åtgärdade.
Meddelanden du lagrat i minneslistan kan du
läsa igen. Tryck på READ-knappen (A) om du
vill få fram lagrade meddelanden. Du bläddrar
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
STANNA MOTORN
Stanna bilen på ett
säkert sätt och
stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
SERV. SNARAST
Låt en auktoriserad
Volvoverkstad kontrollera bilen
omgående.
SE MANUAL
Läs instruktionsboken.
02
47
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 48
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Strömbrytare
G027194
02
BLIS (Blind Spot Information System)*
OBS
Den inbördes placeringen av knapparna kan
variera.
Aktivt chassi, FOUR-C*
Tryck på knappen för att välja
chassiinställning Comfort eller
Sport, se sidan 129. Displayen
visar den aktuella inställningen
i 10 sekunder.
Tryck på knappen för att avaktivera eller återaktivera funktionen. För ytterligare information,
se sidan 152.
DSTC-systemet
Denna knapp används för att
reducera eller återaktivera
funktioner i DSTC-systemet.
När lampan i knappen lyser, är
DSTC-systemet aktiverat (om
inget fel föreligger).
48
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att reducera DSTC-systemets funktion
måste knappen hållas intryckt i minst en halv
sekund - lampan i knappen slocknar och texten
DSTC ANTI-SLADD AV visas i displayen.
När motorn återstartas är DSTC-systemet åter
aktiverat. För mer information, se sidan 127.
VARNING
Tänk på att bilens köregenskaper förändras
om du stänger av DSTC-systemet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 49
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Eluttag/Cigarettändare*
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för 12 V,
t.ex. mobiltelefon eller kylbox.
Startnyckeln måste vara i minst
läge I för att uttaget ska kunna
leverera ström.
Cigaretttändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget när det inte används.
Maximalt strömuttag 10 A.
Nedfällning av yttre nackskydd i
baksätet*
Fäll inte ner nackskydden om
det finns passagerare på någon
av ytterplatserna.
1. Vrid tändnyckeln till läge I eller II.
2. Tryck in knappen för att fälla ner de bakre
nackskydden för bättre sikt bakåt.
Nackskydden förs tillbaka manuellt.
Om de bakre ryggstöden skall fällas fram,
måste nackskydden vara uppfällda.
Infällbara yttre backspeglar*
Låsning av bagagelucka*
Denna knapp använder du för
att fälla de yttre backspeglarna
inåt från utfällt läge och utåt
från infällt läge.
Gör så här, om en backspegel genom yttre
åverkan oavsiktligt fällts in eller ut:
1. Fäll manuellt berörd backspegel framåt så
långt det går.
2. Vrid tändnyckeln till läge II.
3. Fäll backspegeln inåt med hjälp av
knappen och sedan utåt, också med hjälp
av knappen.
Backspeglarna har nu återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
Parkeringshjälp*
Systemet är alltid aktiverat när
bilen startas. Tryck in knappen
för att avaktivera/återaktivera
parkeringshjälpen, se
sidan 130.
Tryck på denna knapp för att
låsa bagageluckan. Luckan förblir därmed låst även om dörrarna låses upp manuellt med
huvudnyckeln, dess fjärrkontroll eller servicenyckeln.
02
Avstängning av blockerat låsläge och
larmsensorer*
Använd denna knapp du när du
av någon anledning vill stänga
av funktionen blockerat låsläge
(blockerat låsläge innebär att
dörrarna inte kan öppnas från
insidan när de är låsta). Använd
också denna knapp när du vill koppla bort
rörelse- och lutningsdetektorer i ditt larmsystem* - exempelvis vid transport med bilfärja.
Lampan lyser när funktionerna är avstängda/
bortkopplade, se sidan 106 och 109.
Extraljus*
Använd denna knapp om du vill
att bilens extraljus ska tändas
samtidigt som helljuset eller om
du vill stänga av den funktionen. Lampan i knappen lyser då
funktionen är aktiverad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
49
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 50
02 Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Aktiva Bi-Xenon® ljus, ABL*
02
Varningsblinkers
Eluppvärmda backspeglar och bakruta
ABL-strålkastarnas ljusbild följer rattens rörelser vid körning.
Funktionen aktiveras automatiskt när bilen startas och kan
avaktiveras/aktiveras genom
att trycka på knappen. Lampan
i knappen lyser då funktionen är aktiverad.
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från bakruta och backspeglar.
Skifta ljusbild för höger-/vänstertrafik
Uppvärmningen kopplas automatiskt ifrån efter ca 12 minuter.
Tryck på strömbrytaren för att
starta uppvärmningen av bakrutan och backspeglarna. Lampan i strömbrytaren tänds.
Meddelandet HALVLJUS INST. F.
HÖGERTRAFIK eller HALVLJUS INST. F.
VÄNSTERTRAFIK visas i displayen. För mer
information och anpassning av ljusbild för
halogen- eller Bi-Xenon®-strålkastare, se
sidan 145.
G027279
Håll knappen intryckt i minst fem sekunder.
Bilen måste stå stilla när ljusbilden skiftas.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
OBS
Lagbestämmelser för användning av varningsblinkers varierar från land till land.
50
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Eluppvärmda framstolar
För ytterligare information se
sidan 76 eller 79.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 51
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Strålkastare
Läge
Innebörd
Automatiskt/avstängt halvljus.
Endast helljusblink.
Positions-/parkeringsljus
Automatiskt halvljus. Helljus
och helljusblink fungerar i detta
läge.
G027100
Automatiskt halvljus*
Ljusreglage
Dimstrålkastare*
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Dimbakljus
Tumhjul för justering av instrumentbelysning
Halvljuset tänds automatiskt när startnyckeln
vrids till läge II, utom när ljusreglaget (1) står i
mittläge. Vid behov kan halvljusautomatiken
avaktiveras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljusen kan tändas oavsett startnyckelns läge.
–
Vrid ljusreglaget (1) till mittläget.
När startnyckeln är i läge II är positions-/parkeringsljusen och nummerskyltsbelysningen
alltid tända.
Ljushöjdsreglering
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden.
1. Vrid startnyckeln till läge II.
Automatiskt halvljus, helljus
2. Vrid ljusreglaget (1) till ett av ändlägena.
1. Vrid startnyckeln till läge II.
3. Rulla uppåt eller neråt med tumhjulet (3) för
höjning respektive sänkning av ljushöjden.
2. Halvljuset aktiveras genom att ljusreglaget
(1) vrids medurs till ändläget.
3. Helljuset aktiveras genom att vänster rattspak förs mot ratten till ändläget och släpps,
se sidan 53.
02
Bilar med Aktiva Bi-Xenon®- och Bi-Xenon®strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering,
varför tumhjulet (3) saknas.
Ljuset stängs av automatiskt när startnyckeln
vrids till läge I eller 0.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
51
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 52
02 Instrument och reglage
Belysningspanel
Instrumentbelysning
02
Instrumentbelysningen är tänd när startnyckeln är i läge II och ljusreglaget (1) står i ett av
ändlägena. Belysningen dämpas automatiskt
dagtid och kan regleras manuellt nattetid.
–
Dimbakljusets kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet och lampan i knappen lyser när
dimbakljuset är tänt.
Aktiva Bi-Xenon® ljus, ABL*
Rulla uppåt eller neråt med tumhjulet (5) för
starkare eller svagare belysning.
Dimljus
OBS
Bestämmelserna för användning av dimljus
varierar från land till land.
Dimstrålkastarna kan tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller positions-/
parkeringsljusen.
–
Tryck på knapp (2), se sidan 51.
Lampan i knappen lyser när dimstrålkastarna
är tända.
Dimbakljus
Dimbakljuset kan endast tändas i kombination
med antingen strålkastarna eller dimstrålkastarna.
–
52
Tryck på knapp (4), se sidan 51.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G020789
Dimstrålkastare*
ABL-strålkastarnas ljusbild följer rattens rörelser vid körning. Funktionen aktiveras automatiskt när bilen startas och kan avaktiveras/
aktiveras med knappen i mittkonsolen, se
sidan 49.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 53
02 Instrument och reglage
Vänster rattspak
Körriktningsvisare
Rattspakens lägen
Kontinuerlig blinksekvens
–
För rattspaken uppåt eller neråt till ändläge
(2).
Spaken stannar i sitt ändläge och förs tillbaka
för hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Kort blinksekvens
G027178
–
För rattspaken uppåt eller neråt till läge (1)
och släpp, rattspaken återgår då till sitt
utgångsläge eller för rattspaken till läge (2)
och för den direkt åter till utgångsläget.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger.
Kort blinksekvens, körriktningsvisare
Kort blinksekvens avbryts omedelbart om
blinkning påbörjas i motsatt riktning.
Kontinuerlig blinksekvens, körriktningsvisare
Omkoppling av hel- och halvljus
Helljusblink
Ledbelysning samt omkoppling av hel- och
halvljus
Helljusblink
–
För spaken lätt mot ratten till läge (3).
Helljuset lyser tills spaken släpps.
02
Ledbelysning
En del av exteriörbelysingen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts. Tidsfördröjningen är 30 sekunder1, men
kan ändras till 60 eller 90 sekunder,
1. Ta nyckeln ur tändningslåset.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
3. Stig ur bilen och lås dörren.
Startnyckeln måste vara i läge II för att helljuset
ska kunna tändas.
1. Vrid ljusreglaget medurs till ändläget, se
sidan 51.
2. För rattspaken mot ratten till ändläge (4)
och släpp.
1
Fabriksinställning.
53
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 54
02 Instrument och reglage
Färddator*
Allmänt
OBS
Om ett varningsmeddelande bryter igenom
när färddatorn används, måste varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera genom att
trycka på READ-knappen för att återgå till
färddatorfunktionen.
02
Funktioner
G026956
Färddatorn visar följande information:
READ - bekräftar
Reglage tumhjul - bläddrar mellan menyer
och val i färddatorlistan
RESET - nollställer
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet (B) vridas stegvis, antingen
uppåt eller nedåt. Genom ytterligare en vridning kommer utgångsläget tillbaka igen.
1
54
Gäller endast dieselbilar med partikelfilter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
•
•
•
MEDELHASTIGHET
HASTIGHET I MILES PER HOUR*
NUVARANDE FÖRBR
MEDELFÖRBRUKNING
KILOMETER TILL TOM TANK
STC/DSTC, se sidan 127
Medelhastighet
Medelhastigheten sedan senaste nollställning
(RESET). När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya
värdet när man kör vidare. Kan nollställas med
RESET-knappen på spaken.
Hastighet i miles per hour*
Aktuellt hastighet visas i mph om hastighetsmätaren är graderad i km/h. Är den graderad i
mph visas aktuell hastighet i mph.
Nuvarande förbr
Fortlöpande information om den aktuella
bränsleförbrukningen. Beräkningen av bränsleförbrukningen sker varje sekund. Siffran i
teckenfönstret uppdateras med ett par sekunders mellanrum. När bilen står still visar teckenfönstret "----". Under tiden regenerering1
pågår kan bränsleförbrukningen öka, se
sidan 117.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare använts.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen. Nollställning görs
med RESET.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts.
Kilometer till tom tank
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd. Displayen visar unge-
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 55
02 Instrument och reglage
Färddator*
färlig sträcka som kan köras med kvarvarande
bränslemängd i tanken. När displayen visar
"--- kilometer till tom tank" finns ingen
garanterad körsträcka kvar. Fyll på bränsle
snarast.
02
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven parkeringsvärmare* har använts eller
om körsättet ändras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 56
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
Vindrutetorkare
Intervalltorkning
Du kan själv ställa in lämplig tid
mellan svepen. Vrid tumhjulet
uppåt för att få kortare tid mellan
svepen. Vrid nedåt för att öka
tiden.
02
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
G026953
Torkarna sveper med hög hastighet.
Torkar/spolarfunktion – vindruta.
Tumhjul
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna
och att eventuell snö eller is på vindrutan är
bortskrapad.
Regnsensor - på/av
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda
med spaken i läge 0.
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra
endast ett svep.
56
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och aktiverar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet kan ställas
in med tumhjulet.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet (ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt).
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste tändning/startnyckel vara i läge I alt. II och spaken
till vindrutetorkarna i läge 0 (ej aktiverad).
Aktivera regnsensorn:
–
Tryck på knappen. En lampa i knappen
tänds och visar att regnsensorn är aktiv.
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
•
Tryck på knappen. Lampan i knappen
släcks.
•
För spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när nyckeln tas ur tändningslåset eller 5 minuter efter att
tändningen slagits av.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 57
02 Instrument och reglage
Höger rattspak
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn genom
att trycka på knapp (2) medan startnyckeln
är i läge I alt. II.
02
Vindrutespolare
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna. Efter att spaken släppts gör torkarna
några extra svep.
Strålkastarspolare*
Strålkastarspolaren aktiveras automatiskt när
vindrutespolaren används.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska, spolas strålkastarna endast var femte
spolning (inom en 10-minutersperiod). Då tio
minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna åter vid
första spolningen av vindrutan. Genom att kort
föra spaken mot ratten spolas endast vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren stängs tillförsel av spolarvätska till strålkastarna. Detta för att prioritera sikten genom
vindrutan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 58
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
OBS
En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen
till tidigare inställd hastighet.
02
G027177
G026949
Tillfällig urkoppling
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
1. Tryck på CRUISE-knappen. CRUISE
visas i kombinationsinstrumentet.
2. Tryck lätt på + eller - för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller över
200 km/h.
1
58
Beroende av motortyp.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd hastighet
behålls i minnet efter en tillfällig urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur tillfälligt om:
Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller -. Den hastighet
bilen har när knappen släpps, blir då inprogrammerad.
•
bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
•
hastigheten i motlut sjunker under
25-30 km/h 1
En kort tryckning (mindre än en halv sekund) på
+ eller - motsvarar en hastighetsändring på
1 km/h.
•
•
•
växelväljaren ställs i läge N
–
hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
en tillfällig fartökning har varat längre än
1 minut.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 59
02 Instrument och reglage
Konstantfarthållare*
Återgå till hastighet
Tryck på knappen för att återgå till
den tidigare inställda hastigheten.
CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
02
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i kombinationsinstrumentet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 60
02 Instrument och reglage
Rattinställning, parkeringsbroms
Rattinställning
Parkeringsbroms (handbroms)
4. Om bilen rullar måste spaken dras upp
ytterligare.
02
5. När bilen parkeras ska växelväljaren vara i
läge 1 (manuell växellåda) eller P (automatisk växellåda)
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke, vrid hjulen i
riktning från trottoarkanten.
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
1. Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra
sida.
2. Ställ sedan in ratten i det läge som passar
dig bäst.
3. Tryck tillbaka reglaget för att spärra ratten.
Om det är svårt kan du trycka lite på ratten
samtidigt som du trycker tillbaka reglaget.
VARNING
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är fixerad i sitt läge.
60
G027307
G027308
Om bilen parkeras i utförsbacke, vrid hjulen i
riktning mot trottoarkanten.
Parkeringsbromsspaken är placerad mellan
framstolarna.
OBS
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser oavsett hur hårt parkeringsbromsen är åtdragen.
Hur man drar parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra upp spaken bestämt så långt den kan
dras.
3. Släpp fotbromsen och säkerställ att bilen
står still.
Hur man släpper parkeringsbromsen
1. Tryck ner fotbromsen bestämt.
2. Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
släpp ner spaken och släpp knappen.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 61
02 Instrument och reglage
Eluttag, cigarettändare
Eluttag i baksätet
G027173
02
Eluttaget kan användas för olika tillbehör som
t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är avsett för
12 V. Max strömuttag är 10 A.
Startnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
VARNING
Av säkerhetsskäl, fäll ner locket när inte
uttaget används.
Cigarettändare*
–
Tryck in tändaren för att aktivera den.
När den är klar hoppar tändaren ut igen. Dra ut
den och använd glöden att tända med.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 62
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
02
Förardörr
Automatisk manövrering
–
De elektriska fönsterhissarna manövreras med
reglagen i dörrarna. Fönsterhissarna fungerar i
tändningsläge I och II. Efter avslutad körning
och efter att startnyckeln tagits ur kan fönstren
fortfarande öppnas eller stängas så länge
ingen av dörrarna öppnas. Manövrera rutorna
under uppsikt.
VARNING
Öppna fönster:
–
Tryck något av reglagen (A) eller (B) nedåt
eller dra det uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt. Om rutan blockeras av något föremål
avbryts rörelsen.
Funktionen som avbryter fönstrens rörelse
vid blockering verkar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
Dra upp reglagets främre del.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs. Håll noggrann uppsikt om bakdörrarnas fönster
manövreras från förardörren eller om fönstren stängs med fjärrkontrollen.
62
G029582
–
Reglage fönsterhissar.
Reglage främre fönster
Reglage bakre fönster
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar från
sin plats. Fönstren kan öppnas och stängas på
två sätt:
Manuell manövrering
–
Tryck något av reglagen (A) eller (B) lätt
nedåt eller dra dem lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ned så länge du vidrör reglagen.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om
föraren lämnar bilen.
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kläms när fönstren stängs.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 63
02 Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
Passagerarplats, fram
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
Fönsterhissar i bakdörrarna
Spärr av fönsterhissar bak och elektrisk barnsäkerhetsspärr*.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel.
Lampan i strömbrytaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Lampan i strömbrytaren släckt
Reglaget för fönsterhissen vid passagerarplatsen manövrerar endast det fönstret.
G029586
G029585
G029583
02
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr eller med strömbrytaren på förardörren.
Om lampan i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren (placerad på förardörrens reglagepanel) är tänd, kan bakdörrarnas
fönster endast manövreras från förardörren.
Fönstren i bakdörrarna manövreras på samma
sätt som i framdörrarna.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras både
med reglagen på respektive dörr och med reglagen på förardörren.
63
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 64
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
OBS
Reglaget finns inte på speglar med automatisk avbländning.
02
Inre backspegel med kompass*
Om kompassen är aktiverad startar den automatiskt i tändningsläge II eller när motorn är
igång.
Stäng av eller slå på kompassen genom att
trycka på den infällda knappen på backspegelns baksida. Använd t.ex. ett uträtat gem.
Knappen sitter försänkt ca 2,5 cm i spegeln.
Ställ in rätt zon för kompassen
Z
O
N
E
G026660
C
A
L
Avbländat läge
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av när bakomvarande ljus stör.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt.
64
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I backspegelns övre vänstra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar.
Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och
NW (nordväst).
C
A
L
Z
O
N
E
G026950
Normalt läge
G026965
Avbländning
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. För
att kompassen ska fungera korrekt måste rätt
zon vara vald.
1. Tändningsläge II.
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt i ca 3 sekunder tills ZONE visas
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 65
02 Instrument och reglage
Backspeglar
(använd t.ex. ett uträtat gem). Numret för
aktuellt område visas.
3. Tryck flera gånger på knappen tills numret
för önskat geografiskt område (1-15) visas.
Displayen återgår efter några sekunder till
att visa kompassriktningen, det innebär att
zonbytet är klart.
02
}}
65
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 66
02 Instrument och reglage
Backspeglar
G026677
02
Magnetiska zoner för kompass.
66
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 67
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Kalibrering
Yttre backspeglar
VARNING
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt. För bästa resultat, stäng av alla stora
strömförbrukare som t.ex. innerbelysning,
kupéfläkt, eluppvärmd bakruta etc. och undvik
att ha metallföremål och magnetiska föremål i
spegelns närhet.
Ställ in speglarna innan du börjar köra.
Backspeglar med minnesfunktion*
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion
så fungerar dessa tillsammans med minnesinställningen av stolen, se sidan 89.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta med
motorn igång.
VARNING
Alternativt kalibreringssteg
Kör iväg som vanligt. CAL försvinner från displayen när kalibreringen är klar.
G029587
2. Håll knappen på backspegelns baksida
intryckt (använd t.ex. ett gem) tills det att
CAL visas (ca 6 sekunder).
3. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 8 km/h tills CAL försvinner från
displayen. Då är kalibreringen är klar.
02
Spegeln vid förarsidan är vidvinkelutformad
för att ge god överblick. Föremål kan synas
vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Infällning av yttre backspeglar, se sidan 49.
Reglagen för inställning av de två yttre backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd.
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan på
knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i mitten.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen*
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna
och ändrar de yttre backspeglarnas inställning
sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen.
Nästa gång du låser upp bilen med samma
fjärrkontroll och öppnar förardörren inom fem
minuter intar speglarna de sparade positionerna.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan släcks.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 68
02 Instrument och reglage
Backspeglar
Laminerade sidorutor*
02
De laminerade sidorutorna i fram- och bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén och
ger bilen ett bättre inbrottsskydd.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
De främre sidorutorna och/eller de yttre backspeglarna är behandlade med ett ytskikt som
gör att sikten genom rutorna eller i speglarna
blir bra trots att det regnar.
Sidorutor och speglar försedda med
det vatten- och smutsavvisande skiktet är märkta med en liten symbol. För information om hur glasen ska skötas, se sidan 177.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av
backspeglarna används, se sidan 76 eller
78.
Värm upp backspeglarna:
•
•
•
68
om is eller snö täcker speglarna
vid kraftigt regn och smutsigt väglag
vid imma på spegeln.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa för att ta bort is från
speglarna eftersom glasen kan repas och
det vatten- och smutsavvisande skiktet kan
skadas.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 69
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Öppningslägen
Stäng:
–
Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
02
Man kan gå från ventilationsläge direkt till komfortläge; dra reglaget bakåt till ändläge (4) och
släpp.
Skjutläge
Automatisk manövrering
G027325
G027010
–
Stängning, automatisk
Takluckans manöverreglage är placerat i taket.
Luckan kan öppnas i två lägen:
Stängning, manuell
Ventilationsläge, uppåt i bakkant.
Skjutläge/komfortläge1, bakåt/framåt.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Bryt strömmen till takluckan genom att ta ur
startnyckeln om föraren lämnar bilen.
1
För att från komfortläge öppna luckan maximalt:
–
Manuell manövrering
Öppning, automatisk
Öppna:
–
Stängning, ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppna:
–
Dra reglaget bakåt till ändläge (4) en gång
till och släpp.
Öppning, manuell
Öppning, ventilationsläge
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
Dra reglaget över tryckpunktsläget (3) till
bakre ändläge (4) eller över tryckpunktsläge (2) till främre ändläge (1) och släpp.
Takluckan öppnas/stängs helt.
Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
–
Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
I komfortläge är luckan inte maximalt öppenför att hålla vindbrus på en lägre nivå.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 70
02 Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka*
Klämskydd
VARNING
02
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Solskärm
VARNING
Takluckans klämskydd fungerar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
G020157
Se till att inte barn får händerna i kläm då
takluckan stängs.
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen
automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut
skärmen framåt för att stänga den.
70
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 71
02 Instrument och reglage
02
71
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 72
Allmänt om klimat...................................................................................
Manuell klimatanläggning, AC................................................................
Elektronisk klimatanläggning, ECC*........................................................
Luftdistribution........................................................................................
Bränsledriven parkeringsvärmare*..........................................................
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
74
76
78
81
82
G020906
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 73
KLIMAT
03
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 74
03 Klimat
Allmänt om klimat
03
Luftkonditionering
Is och snö
Sidorutor och taklucka
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad med
antingen manuell (AC) eller automatisk klimatreglering (ECC).
Sopa bort is och snö från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
För att luftkonditioneringen skall fungera tillfredsställande bör sidorutor och eventuell taklucka vara stängda. Tänk också på att inte
blockera kanalerna i hatthyllan.
OBS
Luftkonditioneringen kan stängas av, men
för bästa möjliga luft i kupén och undvikande av imma på rutorna bör den alltid vara
påslagen.
Felsökning och reparation
Anlita endast auktoriserade Volvoverkstäder
för felsökning och reparation av klimatanläggningen.
Acceleration
Köldmedium
Kondensvatten
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor, vilket
innebär att det är ofarligt för ozonlagret. Vid
påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta arbete.
Partikelfilter
Bilar med ECC
För att ventilera klimatanläggningens kontrollsystem kan kupéfläkten startas upp till
50 minuter efter det att bilens tändning slagits
av. Fläkten stängs sedan av automatiskt efter
ca 15 minuter.
Du bör se till att multifiltret/partikelfiltret byts
med jämna mellanrum. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad.
Faktisk temperatur
Bränslebesparing
Imma på rutornas insida
Temperaturen du väljer motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till den lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för
tillfället råder i och kring din bil.
Sensorer
Solsensorn är belägen på instrumentpanelens
ovansida. Tänk på att inte täcka över solsensorn. Täck inte heller över kupétemperatursensorn i klimatpanelen.
74
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditionering tillfälligt av. Du kan då under en kort stund
känna av en tillfällig temperaturökning.
Vid varm väderlek kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är
normalt.
Med klimatanläggningen (ECC) styrs även luftkonditioneringen automatiskt och används
bara så mycket den behövs för att kyla ned
kupén och ge tillräcklig avfuktning av inkommande luft. Detta medför bränslebesparing
jämfört med konventionella system, där luftkonditioneringen alltid kyler ned luften till precis över frysgränsen.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 75
03 Klimat
Allmänt om klimat
Luftdistribution
Ventilationsmunstycken i
dörrstolparna
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
bilen.
Öppet
Öppet
Stängt
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
G027064
0
G027329
G027330
03
Riktning av luftströmmen i höjdled.
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna
för att få bort imma från de främre sidorutorna.
1. Rikta munstyckena mot rutan när du vill få
bort imma från de bakre sidorutorna.
Kallt klimat: Stäng de mittersta munstyckena
för bästa klimatkomfort och avimning.
2. Rikta munstyckena inåt i bilen när du vill få
ett behagligt klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för luftströmmar och drag.
75
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 76
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
Kontrollpanel
Använd luftkonditioneringen även vid låga temperaturer (0-15 °C), så får du avfuktning av
inkommande luft.
AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är på.
Den styrs av systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.
OFF: Av.
G027255
03
AC – På/Av (ON/OFF)
Återcirkulation
Luftfördelning
Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Eluppvärmda framstolar
Värme/Kyla – höger sida
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan stängas
av med A/C-knappen).
Värme/Kyla – vänster/höger sida
Vrid och ställ in hur varm eller
kall du vill att den inkommande
luften ska vara. För att få nedkyld luft måste luftkonditioneringen vara inkopplad.
Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i framstolen
(stolarna), gör du så här:
Värme/Kyla – vänster sida
Fläkt
Du måste vrida fläktvredet
från 0 - läge för
att koppla in luftkonditioneringen.
76
1. Tryck en gång: Hög värme – båda lamperna i strömställaren lyser.
2. Tryck en gång till: Lägre värme – en lampa
i strömställaren lyser.
3. Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen lampa i strömställaren lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
Fläkt
Genom att vrida vredet ökar
eller minskar du fläkthastigheten. Om vredet står på 0 är inte
luftkonditioneringen inkopplad.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när du
snabbt vill få bort imma eller is
från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se sidan 50 för
ytterligare information om
denna funktion.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 77
03 Klimat
Manuell klimatanläggning, AC
Återcirkulation
Luftfördelning
Återcirkulationen väljs för att
utestänga dålig luft, avgaser
etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, dvs. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen, när
funktionen är aktiverad. Med
återcirkulation (tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen) kyls kupén ned snabbare i varmt klimat.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt vintertid, risk för is- och imbildning. Med
timerfunktionen minskar du risken för is, imma
och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
1. Tryck på i mer än 3 sekunder. lampan
blinkar i 5 sekunder. Luften återcirkuleras i
bilen under 3 - 12 minuter beroende på
yttertemperaturen.
2. Varje gång du trycker på
timerfunktionen.
Använd de prickmarkerade luftfördelningslägena mellan de
olika symbolerna för att ytterligare finjustera luftfördelningen
för bättre komfort.
Defroster
03
Defrostersymbolen (
) på luftfördelningsreglaget används för att snabbt få bort imma
och is från framrutan och sidorutorna. Luft
strömmar till rutorna med hög hastighet.
När funktionen valts sker dessutom följande för
att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
•
luftkonditioneringen (AC) kopplas automatiskt in (kan stängas av med AC-knappen)
•
återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
När defroster stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
aktiveras
Om du vill stänga av timerfunktionen:
–
Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
Lampan lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
77
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 78
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Kontrollpanel
Temperatur – höger sida
Fläkt
Genom att vrida på vredet
ökar eller minskar du fläkthastigheten. Om du väljer AUTO,
regleras fläkthastigheten
automatiskt. Tidigare inställd
fläkthastighet kopplas ur.
Temperatur – vänster sida
Fläkt
AUTO
G028576
03
AC – På/Av (ON/OFF)
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur
uppnås. Automatiken styr
värme, luftkonditionering, luftkvalitetssensor, fläkthastighet,
återcirkulation och luftfördelning. Om du själv
väljer en eller flera funktioner manuellt, fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt. När
du trycker på AUTO stängs alla manuella
inställningar av.
Återcirkulation/Multifilter med sensor*
Temperatur
Återcirkulation
Du kan med de två vreden ställa
in temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan. Tänk på
att du inte får snabbare uppvärmning eller nedkylning även
om du väljer en högre eller lägre
temperatur än den du vill få i kupén.
AUTO
Luftfördelning
Kupétemperatursensor
Defroster framruta och sidoruta
20
18
22
OBS
Om du vridit vredet för fläkten moturs så
långt att endast den vänstra lampan ovanför
vredet lyser med orange sken, är fläkt och
luftkonditionering avstängda.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när du
snabbt vill få bort imma eller is
från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se sidan 49 för
ytterligare information om
denna funktion.
24
26
Defroster framruta och sidorutor
Används för att snabbt få bort
imma och is från framrutan och
sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet.
lampan i defrosterknappen
lyser när denna funktion är
Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Stolvärme – höger sida
Stolvärme – vänster sida
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
inkopplad.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 79
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
När funktionen valts sker, dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
•
luftkonditioneringen (AC) kopplas automatiskt in (kan slås av med AC-knappen)
•
återcirkulationen kopplas automatiskt ur.
stängs av återgår klimaNär defroster
tanläggningen till de föregående inställningarna.
Luftfördelning
AC – På/Av (ON/OFF)
ON: Luftkonditioneringen är på.
Den styrs av systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas.
OFF: Av.
När defrosterfunktionen aktiveras slås luftkonditioneringen automatiskt på (kan slås av
med AC-knappen).
Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i framstolen
(stolarna), gör du så här:
Återcirkulation
MAN
AUT
Återcirkulationen väljs för att
utestänga dålig luft, avgaser
etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, dvs. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen när
funktionen är aktiverad.
03
Om luften i bilen återcirkuleras
finns det, särskilt vintertid, risk
för is- och imbildning.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
G027267
1. Tryck en gång: Hög värme – båda lamporna i strömställaren lyser.
•
•
•
Luft till rutorna.
Luft i huvud- och kroppshöjd.
Luft mot ben och fötter.
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk
luftfördelning.
2. Tryck en gång till: Lägre värme – en lampa
i strömställaren lyser.
3. Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen lampa i strömställaren lyser.
En auktoriserad Volvoverkstad kan justera
temperaturen.
1. Tryck på
i mer än 3 sekunder. lampan blinkar i 5 sekunder. Luften återcirkuleras i bilen under 3 - 12 minuter beroende
på yttertemperaturen.
2. Varje gång du trycker på
timerfunktionen.
aktiveras
Om du vill stänga av timerfunktionen:
Tryck på
igen i mer än 3 sekunder. lampan lyser i 5 sekunder för att bekräfta ditt val..
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 80
03 Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC*
Luftkvalitetssystem*
03
Luftkvalitetssystemet består av
ett multifilter och en sensor.
AUT
MAN
Filtret avskiljer gaser och partiklar så att halten av lukter och
föroreningar i kupén reduceras.
Då sensorn känner av förorenad utomhusluft stängs luftintaget och luften
återcirkuleras i kupén.
När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser den
gröna lampan vid AUT i knappen.
Handhavande
Tryck på AUTO för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
Växla mellan följande tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på AUTO.
•
Lampan vid AUT lyser. Luftkvalitetssensorn är nu inkopplad.
•
Ingen lampa lyser. Ingen återcirkulation
inkopplad, såvida det inte behövs för nedkylning i varmt klimat.
•
Lampan vid MAN lyser. Återcirkulation är
nu inkopplad.
Tänk på att:
80
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
•
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
•
Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
•
Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för framruta och sidorutor samt bakruta, se
sidan 78.
Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat
bytesintervall av multifiltret. Vid körning i starkt
förorenad miljö kan kombifiltret behöva bytas
oftare.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 81
03 Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Används:
Luftdistribution
Används:
Luft genom ventilationsmunstyckena
fram och bak.
När du vill få god nedkylning i varmt klimat.
Luft till golvet. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken
samt till defrostermunstycken för framruta och sidorutor.
När du vill värma dina
fötter.
Luft till golv och ventilationsmunstyckena.
I soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luft till rutorna.
I detta läge återcirkuleras ej luften. Luftkonditioneringen är
alltid inkopplad. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken.
Luft både till golv och
rutor. Visst luftflöde till
ventilationsmunstycken.
När du vill bli av med
is och imma. Bra med
hög fläkthastighet.
03
När du vill få en
behaglig komfort och
bra avimning i kallt
utomhusklimat. Inte
för låg fläkthastighet.
81
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 82
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
då uppvärmningen av bilen är klar.
Bilens elektronik räknar själv ut starttid utifrån
rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen överstiger 25 °C, sker ingen uppvärmning. Vid temperaturer från –10 °C och neråt är
parkeringsvärmarens maximala gångtid
60 minuter.
03
G027095
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots upprepade försök, visas ett meddelande i displayen. Kontakta då en auktoriserad Volvoverkstad.
READ-knapp
Tumhjul
RESET-knapp
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras
måste elsystemet "väckas".
Det görs enklast genom att:
•
•
•
trycka på READ-knappen eller
aktivera helljuset eller
slå på tändningen.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
DIREKTSTART aktiveras, lyser den gula varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
och en förklarande text visas i teckenfönstret.
När du lämnar bilen, kommer du att få ett meddelande om vilket status din anläggning har.
Meddelandet släcks när bilen låses utifrån med
fjärrkontrollen.
VARNING
Bilen måste stå utomhus när parkeringsvärmaren används.
Stäng av parkeringsvärmaren innan tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas.
Kontrollera i displayen att parkeringsvärmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren
arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ i displayen.)
G027226
Allmänt om värmare
Varningsdekal på tankluckan.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 83
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten uppåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Bilens klocka/tidur
Om bilens klocka ställs om efter att tidurinställningar gjorts, kommer dessa av säkerhetsskäl
att annulleras.
Inställning av TIDUR 1 alt. 2
Av säkerhetsskäl går det bara att programmera
in tider för det närmaste dygnet, inte för flera
dagar i rad.
1. Stega med tumhjulet tills TIDUR 1 visas i
displayen.
2. Tryck lätt på RESET-knappen för att
komma till den blinkande timinställningen.
3. Stega med tumhjulet till önskat timtal.
4. Tryck lätt på RESET-knappen för att
komma till den blinkande minutinställningen.
5. Stega med tumhjulet till önskat minutantal.
6. Tryck lätt på RESET-knappen för att
bekräfta din inställning.
Efter inställning av TIDUR 1, stega till
TIDUR 2. Inställningarna görs på samma sätt
som för TIDUR 1.
Avstängning av tidurstartad
parkeringsvärmare
För att manuellt stänga av parkeringsvärmaren
innan tidursfunktionen gör det, görs följande:
Avstängning av direktstartad
parkeringsvärmare
1. Stega med tumhjulet tills DIREKTSTART
visas i displayen.
2. Tryck på RESET-knappen för att komma
till alternativen PÅ eller AV.
3. Välj AV.
03
1. Tryck in READ-knappen (A)
2. Stega med tumhjulet fram till text
PARKVÄRM TIDUR 1 (alt. 2). Texten PÅ
blinkar i displayen.
3. Tryck på RESET-knappen. Texten AV
visas med fast sken och parkeringsvärmaren stängs av.
Direktstart av parkeringsvärmare
1. Stega med tumhjulet tills DIREKTSTART
visas i displayen.
2. Tryck på RESET-knappen för att komma
till alternativen PÅ eller AV.
3. Välj PÅ.
Parkeringsvärmaren kommer nu att vara aktiverad i 60 minuter. Uppvärmningen av kupén
startar så fort kylvattnet i motorn uppnått tillräcklig temperatur.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, kommer din
parkeringsvärmare att stängas av.
Du får i så fall ett meddelande i displayen. Kvittera meddelandet med READ-knappen.
VIKTIGT
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor kan
leda till att batteriet laddas ur och kan ge
startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner producera lika mycket energi som parkeringsvärmaren förbrukar ur batteriet, bör man vid
regelbunden användning av parkeringsvärmaren köra bilen lika lång tid som parkeringsvärmaren används.
7. Tryck på RESET-knappen för att aktivera
tiduret.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
P2 (S60); 5; 3
evastarck
03 Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare*
Tillsatsvärmare (diesel)*
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur i
kupén.
03
84
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den stängs
av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts
eller när motorn stängs av.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 84
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 85
03 Klimat
03
85
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 86
Framstolar...............................................................................................
Kupébelysning........................................................................................
Förvaringsplatser i kupén........................................................................
Baksäte...................................................................................................
Bagageutrymme......................................................................................
86
88
90
92
96
97
G020908
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 87
INTERIÖR
04
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 88
04 Interiör
Framstolar
Sittställning
Manöverpanel för elmanövrerad stol.
2. Ställ in ryggstödet till upprätt läge 90 grader.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen innan
körning påbörjas, aldrig under färd.
Kontrollera att stolen är i låst läge.
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt tillverkade för din bil
04
G027214
VARNING
Golvmattan vid förarplatsen skall vara
ordentligt nedstucken och förankrad i fasthållningsclipsen för att inte komma i kläm
vid och under pedalerna.
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
G014805
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned*.
Ändra
svankstödet1,
vrid ratten.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
1
88
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Golvmattor*
Fällning av ryggstöd i framsäte*
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
3. Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för att
ge plats för lång last.
1. Skjut stolen så långt bak som möjligt.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 89
04 Interiör
Framstolar
Stol med minnesfunktion*
Elmanövrerad stol*
och backspeglarna de lagrade positionerna när
förardörren öppnas.
OBS
Nyckelminnet är oberoende av stolens
minne.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så avbryts rörelsen.
04
Inställning av stolen kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrkontrollen utan att
nyckeln satts i startlåset. Inställning av stolen
kan alltid göras när tändningen är på.
G027037
G027036
VARNING
Knappar för minnesfunktion.
Lagra inställning
1. Ställ in stolen.
Sittdynans framkant upp/ner
2. Håll knapp MEM intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in.
Stol framåt/bakåt
Använda lagrad inställning
Stol upp/ner
Tryck in en av minnesknapparna 1-3 tills stolen
stannar. Om knappen släpps kommer stolens
rörelse att avbrytas.
Ryggstödslutning
Ett överbelastningsskydd utlöses om någon
stol blockeras. Om det händer, slå av tändningen och vänta en kort stund innan stolen
manövreras igen. Bara en av stolens motorer
kan användas åt gången.
Klämrisk. Se till att barn inte leker med reglagen.
Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna
i baksätet kan komma i kläm.
Nyckelminne i fjärrnyckel
Förarstolens positioner lagras i nyckelminnet
när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen låses
upp med samma fjärrnyckel intar förarstolen
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 90
04 Interiör
Kupébelysning
Läslampor och kupébelysning
•
motorn stängts av och tändningen är i läge
0
Läslamporna bak tänds och släcks med knapp
(4) respektive (5).
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
Instegsbelysning
Därefter släcks den automatiskt.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds och släcks med
knapp (1) respektive (3).
Handskfacksbelysning
Bakre takbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Make up-spegel*
G026960
04
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster fram
Kupébelysning
1
90
Instegsbelysningen följer kupébelysningen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Läslampor bak.
Läslampa vänster bak
Läslampa höger bak
G020210
All belysning i kupén kan tändas i tändningsläge I och II samt när motorn är igång. Belysningen kan även aktiveras inom 10 minuter
efter det att:
G027153
Läslampa höger fram
Kupébelysningen1 tänds och släcks med ett
kort tryck på knapp (2), samtidigt aktiveras
belysningsautomatiken, se sidan 91.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 91
04 Interiör
Kupébelysning
Belysningsautomatik
Automatiken kan kopplas bort genom att
knapp (2), se sidan 90, hålls in i mer än 3 sekunder. Ett kort tryck på knappen kopplar åter in
automatiken.
När automatiken är aktiverad tänds kupébelysningen automatiskt2 och lyser i 30 sekunder
om:
•
bilen låses upp med nyckel eller fjärrkontroll
•
motorn stängts av och nyckeln vridits till
0-läge.
04
Kupébelysningen tänds och lyser i 10 minuter
om någon av dörrarna är öppen och kupébelysningen inte stängts av.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
motorn startar
bilen låses med nyckel eller fjärrkontroll.
De inprogrammerade tiderna, 30 sekunder
respektive 10 minuter, kan ändras av en Volvoverkstad.
2
Funktionen är ljusberoende och aktiveras enbart när det är mörkt.
91
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 92
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
G027219
04
92
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 93
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Solglasögonfack, förarsida*
Förvaringsplats i mittkonsolen
Mugghållare i bakre förvaringsfack för
baksätet
Förvaringsficka
Biljettklämma
Mugghållare*
Handskfack
Förvaringsfack i mittkonsolen
Fack i dörrpanel
04
G027215
Förvaringsficka
VARNING
Bakre förvaringsfack - Mittkonsolens
bakre förvaringsfack kan användas för förvaring av cd-skivor och dyl. Detta förvaringsfack kan utrustas med sekretesslur +
hållare*.
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Främre förvaringsfack (täckt av jalusi) Detta förvaringsfack finns det möjlighet att
utrusta med följande alternativ:
•
•
G027216
Mugghållare i armstöd, baksäte
För att komma åt förvaringsfack/sekretesslur,
tryck in knappen på vänster sida av armstödet,
fäll locket över tunnelfacket bakåt.
För att använda mugghållaren, tryck in
knappen på höger sida av armstödet, fäll den
övre delen av locket över tunnelfacket bakåt.
Mugghållaren och locket kan stängas separat.
Mugghållare*
Askkopp*
12 V-uttag
Askkopp*
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 94
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Mugghållare i främre förvaringsfack*
Mugghållaren kan lätt tas ur:
–
Tryck mugghållaren framåt, samtidigt som
den lyfts i bakkant.
Tryck in hållaren efter användning.
OBS
Använd aldrig glasflaskor. Tänk också på att
varma drycker innebär risk för skållning.
Skjut mugghållaren bakåt, in i urtaget,
under jalusien.
Vinkla upp mugghållaren i framkant och lyft
ur.
Handskfack
För att sätta i mugghållaren - gör enligt ovan i
omvänd ordning.
04
G027351
Mugghållare i instrumentpanelen*
G027225
Placering av t.ex. bensinkort i handskfacket.
–
94
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på hållaren för att öppna.
I handskfacket har du möjlighet att förvara t.ex.
bilens instruktionsbok, kartor, pennor och bensinkort.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 95
04 Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Kavajhållare
Mugghållare i armstöd, baksäte*
Flaskhållare i baksätet*
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
G027213
G027222
G027328
04
För att använda flaskhållaren, gör så här:
1. Fäll ut hållaren.
2. Ställ i flaskan.
Flaskhållaren kan även användas som papperskorg. Trä in en påse i hållaren och vik ner
över kanten.
OBS
Det finns inga speciella soppåsar till hållaren
- använd vanliga plastpåsar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 96
04 Interiör
Baksäte
Nackskydd i baksätet
Fällning av ryggstöd i baksätet
8503282m
Reglera nackskyddet i höjdled.
Nackskyddet på mittplatsen regleras i höjdled
efter passagerarens längd. Skjut nackskyddet
uppåt efter behov. Om du vill trycka nackskyddet nedåt måste du även trycka på lösgöringsknappen bakom det ena röret, se bild.
Båda ryggstöden i baksätet kan fällas framåt,
tillsammans eller var för sig. På så sätt underlättas transport av långa föremål.
I det högra ryggstödet i baksätet finns en lucka
som kan öppnas vid transport av långa föremål, t.ex. skidor eller brädor.
Gör så här för att öppna luckan:
Gör så här för att fälla fram ryggstöden i baksätet:
1. Fäll det vänstra ryggstödet och mittarmstödet framåt.
1. Kontrollera först att nackskydden inte är
nedfällda.
2. Skjut luckans regel uppåt och fäll samtidigt
luckan framåt.
2. Dra i handtagen i bagageutrymmet, som
bilden visar.
3. Fäll tillbaka ryggstödet med luckan öppen.
3. Fäll ryggstöden framåt.
96
G028003
G027327
G028074
04
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 97
04 Interiör
Bagageutrymme
Lucka för lång last
Vid ditsättning
Bärkassehållare*
1. För tillbaka locket i spåren bakom klädseln.
2. Stäng locket.
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Använd säkerhetsbältet för att hindra lasten
från att röra sig.
Integrerad barnkudde
Locket på baksätets armstöd/barnstol har inte
gångjärn. Locket ska tas bort innan skidluckan
används.
OBS
Om bilen är utrustad med integrerad barnkudde, fäll då ut den först.
Vid borttagning
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen då du lastar eller lossar långa föremål! I
ogynnsamma fall kan du annars med lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren
och därigenom föra den till något körläge
och då kan bilen rulla iväg.
04
G027223
G028068
Skydda skarpa kanter med något mjukt.
Fäll upp luckan i bagageutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av spännbandet.
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens totala tjänstevikt
inkluderat eventuella tillbehör som är monterade.
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens
vikt då den är fylld till 90 % och övriga spolar-/
kylvätskor m.m.
Tillbehör som är monterade dvs. dragkrok, lasthållare, takbox m.m. räknas in i tjänstevikten.
1. Öppna locket 30 grader.
2. Dra rakt upp.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
P2 (S60); 5; 3
evastarck
04 Interiör
Bagageutrymme
Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på tjänstevikt och hur tungt lastad bilen är.
04
98
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 98
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 99
04 Interiör
04
99
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 100
Nycklar och fjärrkontroll........................................................................
Låsning och upplåsning........................................................................
Barnsäkerhetsspärr...............................................................................
Larm*.....................................................................................................
100
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
102
104
107
108
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 101
LÅS OCH LARM
05
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 102
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Nycklar
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, som kan beställa nya
nyckelblad.
Fjärrkontrollfunktioner
Maximalt sex fjärrkontroller/nyckelblad till en
och samma bil kan programmeras och användas.
Elektronisk startspärr
05
Huvudnyckel. Nyckel till alla lås.
Bilen levereras med två huvudnycklar och en
servicenyckel1. Huvudnycklarna är hopfällbara
och försedda med inbyggd fjärrkontroll. Servicenyckeln låser inte upp handskfacket.
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina nycklar skall du
ta med alla bilens övriga nycklar till en
auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte måste den förlorade nyckelns kod
raderas ur systemet. De andra nycklarna måste
vid samma tillfälle på nytt kodas in i systemet.
1
102
Vissa marknader .
G027013
G030179
Nycklarna är försedda med kodade chips. Den
koden måste stämma överens med läsaren i
tändningslåset. Bilen kan endast startas om
rätt nyckel med korrekt kod används.
OBS
Nyckelbladet på huvudnyckeln (1) måste
vara helt utfällt (enligt bilden) vid start av
bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta.
Upplåsning
Ett tryck på knappen låser upp samtliga dörrar,
bagageluckan och luckan vid tanklocket.
Bagagelucka
Två tryck på knappen låser upp enbart bagageluckan.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet.
Om den röda knappen hålls intryckt i minst
3 sekunder eller trycks in 2 gånger under
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 103
05 Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
samma tidsrymd, aktiveras blinkers och signalhorn.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
Paniklarmet stängs av med vilken som helst av
knapparna på fjärrkontrollen eller automatiskt
efter 25 sekunder.
Byte av batteri i fjärrkontrollen
Lämna batteriet till din Volvoverkstad så att det
blir omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
–
Tryck på fjärrkontrollens gula knapp.
Nu tänds innerbelysningen, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och lamporna i de yttre backspeglarna (tillval). Dessa
lampor förblir tända i 30, 60 eller 90 sekunder.
Lämplig tidsinställning för din bil kan göras av
en auktoriserad Volvoverkstad.
–
Tryck på den gula knappen en gång till.
Låsning
Med knappen låser man samtliga dörrar, bagagelucka och tanklock.
För tanklocket finns en fördröjning om
ca 10 minuter.
Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka på
knappen samtidigt med att vika in nyckeldelen
i knappsatsen.
G027011
För att släcka trygghetsbelysningen:
05
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas.
1. Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
2. Byt batteriet (typ CR 2032, 3 V) – lägg plussidan uppåt. Undvik att vidröra batteriet
och dess kontaktytor med fingrarna.
3. Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
vatten inte kan tränga in.
103
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 104
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från utsidan
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan öppnats inom två minuter efter upplåsning, låses
alla lås igen automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst. För
bilar med larm, se sidan 108.
Automatisk låsning
eller om alla dörrarna låses upp från reglagepanelen.
Aktivering/avaktivering
1. Tändningsnyckeln ska vara i läge I eller II.
2. Tryck på READ-knappen i vänster rattspak
för att kvittera eventuella meddelanden i
displayen.
3. Håll in knappen för centrallåsning tills ett
nytt meddelande för låsstatus visas i displayen.
G027206
Meddelandet AUTOLOCK AKTIVERAT (bilen
låses också när bilen rör sig) respektive
AUTOLOCK AVAKTIVERAT visas i displayen.
05
Tanklockets täcklucka går att öppna när bilen
är olåst. Den är fortsatt olåst i 10 minuter efter
det att bilen har låsts.
Bilen går att låsa1 även om en dörr eller bagageluckan är öppen. När dörren stängs finns risk
att nycklarna blir inlåsta.
1
104
Gäller vissa marknader
G029647
Huvudnyckeln eller fjärrkontrollen låser/låser
upp samtliga sidodörrar och bagageluckan
samtidigt. Sidodörrarnas låsknappar och dörrhandtagen på insidan frikopplas.1
Automatisk låsning aktiveras och avaktiveras
från reglagepanelen i förardörren.
Funktionen innebär att dörrarna låses automatiskt när bilens hastighet överstiger 7 km/h. De
förblir låsta tills någon dörr öppnas från insidan
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 105
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från insidan
Upplåsning/låsning bagagelucka
Endast i nödfall ska huvudnyckeln användas
för att manuellt låsa upp bagageluckan; t.ex.
om fjärrkontrollen gått sönder eller bilen blivit
strömlös. Gör i så fall så här:
Med fjärrkontroll
Gör så här för att låsa upp enbart bagageluckan:
G029647
–
Tryck två gånger på fjärrkontrollens knapp
för öppning av bagageluckan.
1. Tryck in huvudnyckeln i överdelen eller
underdelen av det täcklock som sitter över
låset.
Bagageluckan låses upp och öppnas samtidigt lite.
2. Vrid uppåt alt. nedåt för att bända loss
täcklocket.
Om alla dörrar är låsta när bagageluckan
stängs, låses denna automatiskt.
3. Lås upp bagageluckan.
Med huvudnyckel
Servicelåsning bagagelucka*
05
Från reglagepanelen i förardörren (eller passagerardörren) kan samtliga dörrar och bagageluckan låsas eller låsas upp samtidigt.
Alla dörrar kan låsas med låsknappen på reglagepanelen vid respektive dörr.
2
G027172
G027208
Om bilen inte låsts från utsidan kan den låsas
upp genom att dörren öppnas med handtaget.2
Gäller vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 106
05 Lås och larm
Låsning och upplåsning
Funktionen är tänkt att användas när bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
aktiveras. Dörrarna kan nu inte öppnas från
insidan.
Servicenyckeln lämnas till personalen som kan
öppna och köra bilen men inte har åtkomst till
bagageutrymme (eller handskfack om det är
låst med huvudnyckeln).
Bilen kan endast låsas upp från utsidan via
förardörren eller med fjärrkontrollen.
Aktivera servicelåsning
1. Vrid huvudnyckeln till läge II.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders fördröjning från det att dörrarna har stängts
Tillfällig avaktivering
OBS
Stäng av servicelåsning
–
Om bilen är utrustad med larm:
Vrid huvudnyckeln till läge II och tryck in
knappen igen.
Tänk på att bilen larmas när den låses.
Om någon av dörrarna öppnas inifrån går
larmet igång.
Låsning handskfack
G027230
Handskfacket kan bara låsas/öppnas med
huvudnyckeln – inte med servicenyckeln.
Blockerat låsläge
106
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln sitter
kvar i tändningslåset.
Nästa gång motorn startas, nollställs systemet
och sedan är Blockerat låsläge samt Larmets
rörelse- och lutningssensorer åter inkopplade.
2. Tryck in knappen. En lampa i knappen lyser
när funktionen är aktiverad och ett meddelande visas i displayen.
05
Om bilen är utrustad med larm, kopplas samtidigt rörelse- och lutningssensorerna bort, se
sidan 109.
Din bil har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från insidan, om de är låsta.
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av.
Blockerat låsläge kan endast aktiveras från
utsidan genom att förardörren låses med
nyckel eller med fjärrkontrollen. Alla dörrar
måste vara stängda innan blockerat låsläge
1. Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
2. Tryck på knappen.
VARNING
Lämna inte någon kvar i bilen utan att
koppla bort funktionen Blockerat låsläge.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 107
05 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Mekanisk barnsäkerhetsspärr –
bakdörrar
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
G021515
Använd ett platt metallföremål, exempelvis en
skruvmejsel, för att vrida reglaget och därigenom aktivera eller avaktivera barnsäkerhetsspärren.
Reglage för barnsäkerhetsspärr – höger bakdörr.
B
G021514
A
Barnsäkert läge – bakdörren kan inte öppnas inifrån: Vrid utåt.
05
Ej barnsäkert läge – bakdörren kan öppnas
inifrån: Vrid inåt.
OBS
Så länge barnsäkerhetsspärren är aktiverad
kan bakdörrarna inte öppnas från insidan.
Reglage för barnsäkerhetsspärr – vänster bakdörr.
107
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 108
05 Lås och larm
Larm*
Larmsystemet
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar. Larmet löser ut om:
05
•
•
•
•
motorhuven öppnas.
•
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet om det är utrustat med Rörelsesensor*.
bagageluckan öppnas.
en sidodörr öppnas.
tändningslåset vrids om med icke godkänd
nyckel eller utsätts för åverkan.
•
bilen lyfts eller bogseras iväg om den är
utrustad med Lutningssensor*.
•
•
batterikabeln kopplas ifrån.
någon försöker koppla bort sirenen.
Larmindikator
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
108
•
•
Dioden släckt – Larmet är frånkopplat.
•
Dioden blinkar snabbt, efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på – Larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
Larmet är inkopplat.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas ett
meddelande i displayen. Kontakta då en
auktoriserad Volvoverkstad.
OBS
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Inkoppling av larm
Tryck på LOCK-knappen på fjärrkontrollen. En
lång blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att alla
dörrar är stängda. På vissa marknader kan
nyckeln eller reglaget i förardörren användas
för att larma bilen.
VIKTIGT
Larmet är helt inkopplat när bilens körriktningsvisare gjort en lång blinksignal och
dioden på instrumentpanelen blinkar en
gång varannan sekund.
Frånkoppling av larm
Tryck på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen.
Två korta blinksignaler från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat.
Om batterierna i fjärrkontrollen är slut kan larmet frånkopplas genom att nyckeln vrids till
tändningsläge II.
Automatisk återställning av larm
Om ingen av sidodörrarna eller bakdörren öppnats inom två minuter efter frånkoppling av
larmet och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen, kopplar bilen automatiskt in det igen.
Bilen låses samtidigt. Denna funktion skyddar
dig från att oavsiktligt lämna bilen med larmet
frånkopplat.
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas larmet in igen efter viss fördröjning efter att förardörren öppnats och stängts utan att låsning
skett.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 109
05 Lås och larm
Larm*
Stänga av utlöst larm
Om larmet ljuder och du vill koppla ifrån det
trycker du på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. En bekräftande signal ges genom att
körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Ljudsignal – larm
Ljudsignalen ges från en siren med reservbatteri. Varje larmsignal varar i 25 sekunder.
Ljussignal – larm
Vid larm blinkar samtliga körriktningsvisare i
5 minuter eller tills du kopplar ifrån larmet enligt
beskrivning ovan.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om man t.ex. lämnar en hund i bilen eller vid en
färjeresa – kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligt stängas av.
1. Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid nyckeln
till läge II och sedan tillbaka till läge I
eller 0.
2. Tryck på knappen.
Lampan i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln sitter
kvar i tändningslåset.
Är bilen utrustad med Blockerat låsläge stängs
det av samtidigt, se sidan 106.
Reducerad larmnivå
Nästa gång motorn startas, nollställs systemet
och sedan är rörelse- och lutningssensorer
samt Blockerat låsläge åter inkopplade.
Test av dörrar
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp med nyckel på förarsidan.
4. Öppna en av dörrarna. Larmsystemet ska
nu ljuda och blinka.
5. Repetera testet för den andra dörren.
6. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
1. Sätt dig i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
3. Vänta 30 sekunder.
Test av rörelsesensor för kupé
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. Larmet ska nu ljuda
och blinka.
2. Aktivera larmet. Aktivering av larmet kvitteras med en långsam blinkning av lampan.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stoldynan. Larmsystemet ska nu ljuda och blinka.
05
2. Aktivera larmet (sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen).
Test av larmsystemet
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
G027228
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av bagagelucka
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
P2 (S60); 5; 3
evastarck
05 Lås och larm
Larm*
3. Lås upp med nyckeln från förarsidan utan
att öppna någon av dörrarna.
4. Öppna bagageluckan med handtaget.
Larmsystemet ska nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
05
110
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 110
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 111
05 Lås och larm
05
111
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 112
Allmänt..................................................................................................
Bränslepåfyllning...................................................................................
Starta bilen............................................................................................
Manuell växellåda..................................................................................
Automatväxellåda.................................................................................
Fyrhjulsdrift – AWD* (All Wheel Drive)...................................................
Bromssystemet.....................................................................................
Stabilitets- och dragkraftssystem*........................................................
Aktivt chassi – FOUR-C*.......................................................................
Parkeringshjälp*....................................................................................
Bogsering och bärgning........................................................................
Starthjälp...............................................................................................
Körning med släpvagn..........................................................................
Draganordning*.....................................................................................
Delbar dragkrok*...................................................................................
Last på taket.........................................................................................
Anpassning av ljusbild..........................................................................
BLIS (Blind Spot Information System)*.................................................
112
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
114
116
118
120
121
124
125
127
129
130
132
134
135
137
139
143
145
152
G020912
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 113
START OCH KÖRNING
06
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 114
06 Start och körning
Allmänt
06
114
Ekonomisk körning
Kör inte med öppen bagagelucka
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen. För fler råd om att spara miljön, se
sidan 12.
Vid körning med öppen bagagelucka kan nämligen en del avgaser och därmed giftig koloxid
sugas in i bilen via bagageutrymmet. Är du
ändå tvungen att köra med öppen lucka en
kortare sträcka, gör så här:
Tänk på följande:
1. Stäng alla fönster.
•
Kör motorn varm så snart som möjligt! Det
vill säga: Låt inte motorn gå på tomgång
utan kör med lätt belastning så snart du
kan.
2. Fördela luften mot rutan och golvet och
fläkten på högsta hastighet.
•
En kall motor drar mycket mer bränsle än
en varm.
•
Undvik att köra korta sträckor där motorn
aldrig hinner bli varm.
•
Kör mjukt! Undvik snabba onödiga accelerationer och häftiga inbromsningar.
•
Kör inte omkring med onödig, tung last i
bilen.
•
Använd inte vinterdäck när det blivit bart
och torrt på vägarna.
•
Ta bort lasthållaren när du inte använder
den.
•
Öppna inte sidofönstren i onödan.
Den nya bilen – halt väglag
Körning i halt väglag kan upplevas olika
beroende på om du valt en bil med manuell
växellåda eller automatväxellåda. Öva därför
gärna halkkörning under kontrollerade former,
så att du vet hur din nya bil reagerar.
Vadning
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
25 cm med en hastighet av högst 10 km/h.
Extra försiktighet ska iakttas vid passage av
strömmande vatten.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer
in i luftfiltret.
Vid större djup kan vatten komma in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande
förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra
bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
OBS
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling
efter körning i vatten och lera.
VIKTIGT
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund, det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart.
Bogsera bilen ur vattnet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 115
06 Start och körning
Allmänt
Överbelasta inte batteriet
Överhetta inte motorn och kylsystemet
De elektriska funktionerna i bilen belastar batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är avstängd.
Använd istället läge I, då mindre ström förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar
ström även när startnyckeln är uttagen.
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng och med tung last, finns det risk för att
motor och kylsystem överhettas. Särskilt om
det är varmt väder.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
•
Håll en låg hastighet om du kör med släpvagn upp för en lång brant stigning.
•
•
•
Stäng av luftkonditioneringen emellanåt.
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
•
•
•
•
kupéfläkt
vindrutetorkare
audioanläggning
parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd.
Om batterispänningen är låg visas en text i displayen i kombinationsinstrumentet. Meddelandet i kombinationsinstrumentets display kommer att visas tills motorn har startat.
För att undvika överhettning i
kylsystemet:
Undvik att låta motorn gå på tomgång.
Stäng inte av motorn omedelbart när du
stannar efter en hård körning.
För att undvika överhettning i motorn:
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut (dieselmotor: 3500 varv per minut) om du
kör med släpvagn eller husvagn i kuperad terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
06
Energisparfunktionen stänger ner vissa funktioner eller reducerar belastningen på batteriet
t.ex. genom att minska kupéfläkten och stänga
av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
115
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 116
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
Öppning av tanklucka
Nödöppning tanklucka
Tanklock
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
OBS
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid
tills ett eller flera knäppljud hörs.
Tanklocket finns innanför luckan på höger bakskärm och kan hängas upp på insidan av tankluckan.
06
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
OBS
Luckan är olåst i tio minuter efter det att
bilen har låsts.
G027212
G027073
VARNING
Manuell öppning av tankluckan kan vara nödvändig när normal öppning inte är möjlig.
1. På bagagerummets högra panel sitter en
löstagbar lucka. Lossa den.
2. Stick in handen och sök upp luckans elektriska lås – placeringen är ungefär innanför
tankluckans bakkant.
3. Dra låskolven rakt bakåt.
VARNING
Det finns vassa kanter bakom panelen, rör
handen långsamt och försiktigt.
116
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning – ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Bensinpåfyllning
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Tillsätt ej renhållande tillsatser själv, utan att
du blivit uttryckligen rekommenderad att
göra så av en Volvoverkstad.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 117
06 Start och körning
Bränslepåfyllning
VIKTIGT
Bensindrivna bilar måste alltid tankas med
blyfri bensin så att inte katalysatorn skadas.
Dieselpåfyllning
Dieseloljan kan vid låga temperaturer ge en
paraffinutfällning (–5 °C till –40 °C), vilket leder
till startsvårigheter. Se till att speciellt vinterbränsle används under den kalla perioden.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening. Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal
körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt med
ett intervall om 30–90 mil beroende på körförhållanden. Regenereringen tar normalt 10–
20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta
lite längre tid. Under regenereringen ökar
bränsleförbrukningen något.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i instrumentpanelen samt meddelandet SOTFILTER
FULLT SE MANUAL visas i displayen i instrumentpanelen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare ca 20 minuter. När
regenerering pågår reduceras bilens motoreffekt.
Efter avslutad regenerering raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
VIKTIGT
06
Om filtret fylls helt kan det bli funktionsodugligt. Då blir det svårt att starta motorn
och det finns risk att filtret måste bytas ut.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
117
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 118
06 Start och körning
Starta bilen
Innan motorn startas
–
Dra åt parkeringsbromsen.
Automatväxellåda
–
Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Lägg växelspaken i friläge och håll kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt viktigt
vid sträng kyla.
VARNING
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset under
körning eller när bilen bogseras. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Startnyckeln måste vara i läge II vid bogsering.
06
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner och skonar miljön.
Nyckelbladet på huvudnyckeln måste vara
helt utfällt (se bilden på sidan 102) vid start
av bilen. Annars finns risk för att startspärrfunktionen hindrar bilen från att starta.
118
Start av motor
I – Radioläge
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem
är inte inkopplat.
Bensin
Vrid startnyckeln till startläge.
Om motorn inte startar inom 5-10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Diesel
Vrid startnyckeln till körläge.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning.
Bilens hela elsystem är inkopplat.
En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet
tänds för att upplysa om att förvärmning av
motorn pågår, se sidan 46.
Vrid nyckeln till startläge när kontrollsymbolen
släckts.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten om du
tar ur nyckeln.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till körläge då motorn startat. Om
nyckeln går trögt att vrida
beror det på att framhjulen
står så att det är spänningar i
rattlåset. Vrid då ratten fram och tillbaka då du
vrider nyckeln så går det lättare.
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar
bilen, så minskar du risken för stöld.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 119
06 Start och körning
Starta bilen
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag. Om så sker – ta bort den
andra nyckeln och starta bilen på nytt.
Rusa aldrig motorn i höga varvtal genast efter
en kallstart! Om motorn inte startar eller misständer ska en Volvoverkstad kontaktas.
VARNING
Ta aldrig bort startnyckeln från rattlåset
under körning eller när bilen bogseras!
Stäng aldrig av tändningen (nyckeln i position 0) eller dra ur startnyckeln medan bilen
rör sig. Då kan rattlåset aktiveras, vilket gör
bilen omöjlig att styra.
Hastighetsberoende servostyrning*
06
Då bilen är utrustad med hastighetsberoende
servostyrning innebär det att den är mer lättstyrd i låga hastigheter, vilket i sin tur underlättar vid parkering, etc.
Då hastigheten ökas kommer styrkraften att
anpassas för att ge föraren ökad vägkänsla.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 120
06 Start och körning
Manuell växellåda
120
G027995
G027305
06
Växellägen, sex växlar
Backväxelspärr
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken
först föras till neutralläget (mellan 3:e och 4:e
växeln). Backväxeln kan alltså inte läggas i
direkt från 5:e växeln p.g.a. backväxelspärren.
Lägg endast i backväxeln när bilen står stilla.
G027199
Växellägen, fem växlar
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 121
06 Start och körning
Automatväxellåda
Manuella lägen
D – Körläge
Mekanisk växelväljarspärr
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling mellan växellådans alla växlar sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge D från läge
R.
4 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an, 3:an
och 4:an sker automatiskt. Uppväxling till 5:an
sker inte.
P – Parkering
Välj detta läge då du startar motorn eller parkerar bilen.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Dra
alltid åt parkeringsbromsen vid parkering!
•
•
•
vid bergskörning
vid körning med släpvagn
för att få ökad motorbroms.
3 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an och
3:an sker automatiskt. Uppväxling till 4:an sker
inte.
Läge 3 kan du använda:
Bilen ska stå stilla då du väljer läge R.
•
•
•
N – Neutralläge
L – Lågväxelläge
R – Backläge
N-läget är neutralläge, ingen växel är ilagd och
motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen
då bilen står stilla med väljarspaken i läge N.
vid bergskörning
G031109
G031105
Läge 4 kan du använda:
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras med spärrtangenten på växelväljarspaken.
06
Med en tryckning på spärrtangenten kan spaken föras framåt eller bakåt mellan de olika
växellägena.
vid körning med släpvagn
för att få ökad motorbroms.
Välj läge L om du vill köra på 1:an eller 2:an.
Läge L ger bästa motorbroms vid t.ex. bergskörning.
}}
121
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 122
06 Start och körning
Automatväxellåda
Geartronic
gång. Om man för växelväljaren till + (plus) växlar bilen upp ett steg.
Manuella lägen
W – Vinter
G027997
G020237
Med W-knappen intill växelspaken
kopplas vinterprogrammet W in
och ur. I kombinationsinstrumentet
visas symbolen W då vinterprogrammet är aktiverat.
Växellägen
06
För att komma från automatiskt körläge D till
manuellt läge; för spaken åt vänster.
För att komma från läge MAN till automatiskt
körläge D; för spaken åt höger till läge D.
För att komma från automatiskt körläge D till
manuellt läge, för spaken åt vänster. För att
komma från läge MAN till automatiskt körläge,
för spaken till läge D.
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så länge
man inte väljer en annan växel. Endast om man
saktar ner till mycket låg hastighet växlar bilen
automatiskt ner.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på samma
122
Vinterprogrammet startar växellådan på 3:ans
växel för att underlätta att komma iväg i halt
väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid
kick-down när vinterprogrammet är aktiverat.
Programmet W kan endast väljas i läge D.
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling till lägre växel, s.k. kickdown-nerväxling.
Vid uppnådd maxhastighet för den växeln eller
om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 123
06 Start och körning
Automatväxellåda
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd.
Kick-down-funktionen1 kan inte användas i de
manuella lägena. Återgå till automatläge D.
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn startats
vid låga temperaturer.
Turbomotor
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn
snabbare ska nå rätt arbetstemperatur med
mindre avgasutsläpp som följd.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling för
optimal växlingskvalitet.
Säkerhetssystem
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läge. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
–
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge I eller II och bromspedalen vara nedtryckt.
Neutralläge (N-läge)
06
För att kunna föra växelväljaren från N-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge I eller II och bromspedalen nedtryckt.
Lock-up-funktion
Växlarna har Lock-up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
1
Gäller endast Geartronic.
123
P2 (S60); 5; 3
evastarck
06 Start och körning
Fyrhjulsdrift – AWD* (All Wheel Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften
till det hjulpar som i det aktuella väglaget har
det bästa fästet. Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö och
frosthalka.
06
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 124
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 125
06 Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Låsningsfria bromsar (ABS)
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger hårdare på bromspedalen jämfört med när motorn
är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man uppleva att
bromspedalen sjunker. Detta är normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake Assistance)
kan detta upplevas mer påtagligt.
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i kraftigt
regn, genom vattensamlingar eller när man
tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten
fördröjs.
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) är konstruerat så att hjullåsning förhindras under bromsning. Detta för att bibehålla bästa
möjliga styrförmåga under ett
bromsförlopp. Detta förbättrar din förmåga att
t.ex. väja för ett hinder. ABS-systemet ökar inte
den totala bromskapaciteten. Däremot har du
som förare ökad möjlighet att styra bilen och
får därmed bättre kontroll över bilen vilket ökar
säkerheten.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn är
igång.
OBS
Trampa endast en gång hårt och distinkt vid
bromsning med avstängd motor, inte upprepade gånger.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt
att bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett hårdare pedaltryck krävs för att få normal bromseffekt.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask, samt
efter start i mycket fuktigt eller kallt väder.
Bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar.
Denna åtgärd är också bra att göra innan du
långtidsparkerar bilen under dessa väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls
bromsarna inte så effektivt som vid körning på
slät väg med hög hastighet.
För att inte belasta bromsarna hårdare än nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället för att
använda fotbromsen. Använd samma växel
nedför som du använder uppför. På detta sätt
utnyttjas motorbromsen effektivare och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Efter att motorn startats sker vid en hastighet
av ca 20 km/h en kort självtest som kan kännas
och höras. När ABS-systemet arbetar kan du
höra och känna pulseringar i bromspedalen.
Detta är helt normalt.
OBS
Du måste trampa på bromspedalen med full
kraft för att maximalt utnyttja ABS-systemet.
06
Släpp inte bromspedaltrycket då ABS-pulseringarna hörs och känns.
Öva gärna att bromsa med ABS-systemet
på lämplig plats, t.ex. en halkövningsbana.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
}}
125
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 126
06 Start och körning
Bromssystemet
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
•
i ca två sekunder när du startar bilen för
kontroll av systemet.
•
om ABS-systemet stängts av på grund av
ett fel.
VARNING
Om BROMS- och ABS- varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha uppstått
i bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
06
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Elektronisk bromskraftsfördelning –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet. EBDsystemet reglerar bromskraften till bakhjulen
så att det alltid finns bästa möjliga bromskraft
tillgänglig. Pulseringar hörs och känns i bromspedalen när systemet reglerar bromskraften.
126
Bromskraftsförstärkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake Assistance) är en integrerad del av DSTC-systemet. Systemet är konstruerat för att du vid
behov av en snabb inbromsning skall få full
bromseffekt omedelbart. Systemet känner av
när du vill uppnå en kraftig inbromsning genom
att registrera hur snabbt du trampar på bromspedalen.
EBA-funktionen är aktiv i alla hastigheter och
går av säkerhetsskäl inte att stänga av.
När EBA-funktionen aktiveras sjunker bromspedalen samtidigt som bilen har maximal
bromsverkan. Fullfölj inbromsningen utan att
lätta på bromspedalen. EBA-funktionen
avbryts när trycket på bromspedalen lättas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs. Släpps
bromspedalen upphör all inbromsning.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 127
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem*
Allmänt
Dragkraftsfunktion
Handhavande
Stabilitets- och dragkraftssystemet STC/DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) förbättrar bilens framkomlighet och hjälper föraren att undvika sladd.
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
–
När systemet arbetar kan ett pulserande ljud
märkas vid bromsning eller gaspådrag. Vid
gaspådrag kan bilen accelerera långsammare
än förväntat.
Reducerat ingrepp
–
Antisladdfunktion
DSTC
VARNING
X
Antislirfunktion
X
X
Tumhjul
Dragkraftsfunktion
X
X
RESET-knapp
Antisladdfunktion
Funktionen begränsar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Håll in RESET (2) tills STC/DSTC-menyn
ändras.
som påminnelse
Samtidigt lyser symbolen
om att systemet reducerats. Systemet förblir
reducerat tills nästa gång motorn startas.
G028511
STC
DSTC PÅ betyder att systemets funktion är
oförändrad.
DSTC SPINNREGL. AV betyder att systemets
ingrepp reduceras.
Beroende av marknad är bilen utrustad med
antingen STC eller DSTC. Tabellen visar
respektive systems ingående funktioner.
Funktion/
system
Vrid tumhjulet (1) tills STC/DSTC-menyn
visas.
Systemets ingrepp vid sladd och gaspådrag
kan delvis avaktiveras.
Bilens köregenskaper kan förändras om
systemets funktion reduceras.
OBS
06
DSTC PÅ visas några sekunder i displayen
varje gång motorn startas
Ingreppet vid sladd fördröjs då och tillåter därmed mer sladd, vilket ger större frihet vid dynamisk körning. Samtidigt förbättras framkomligheten i djup snö eller sand eftersom
gaspådraget inte längre begränsas.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 128
06 Start och körning
Stabilitets- och dragkraftssystem*
Meddelanden i display
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD betyder att
systemet temporärt har reducerats p.g.a. för
hög bromstemperatur.
samtidigt i displayen.
Felindikering i STC/DSTC-systemet:
Funktionen återaktiveras automatiskt när
bromsarna har svalnat.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS betyder
att systemet har stängts av p.g.a. fel.
2. Starta bilen på nytt.
–
Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
•
Om meddelandet finns kvar när motorn
startas på nytt, kör till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Symboler i kombinationsinstrument
Symbol för STC/DSTC
06
Symbolen lyser med fast sken
ANTI-SLADD SERV. ERFORDRAS visas
Symbolen har olika innebörd
beroende på hur den visas.
•
Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
•
Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av systemet.
Symbolen lyser med fast sken
DSTC SPINNREGL. AV visas samtidigt i displayen.
Påminner om att STC/DSTC-systemet är reducerat.
Symbol för Varning
Symbolen lyser med fast gult sken.
Symbolen tänds och släcks igen efter
ca 2 sekunder
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD
visas samtidigt i displayen.
Indikerar systemkontroll vid motorstart.
Symbolen blinkar
Indikerar att systemet arbetar.
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Indikerar att systemet temporärt har reducerats p.g.a. för hög bromstemperatur.
•
Automatisk återaktivering av funktionen
sker när bromstemperaturen åter blivit normal.
VARNING
Vid normalt körsätt förbättrar STC/DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall
uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och körning på
halt underlag.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 129
06 Start och körning
Aktivt chassi – FOUR-C*
Allmänt om Aktivt chassi – FOUR-C
Strömställare i mittkonsolen för
FOUR-C
Bilen är utrustad med ett
mycket avancerat aktivt chassisystem – Continuously Controlled Chassis Concept – som
regleras elektroniskt. Systemets funktioner
baseras på ett antal sensorer som kontinuerligt
kontrollerar bilens rörelser och reaktioner; t.ex.
vertikal- och sidoacceleration, fordonshastighet och hjulrörelser.
Kontrollenheten i FOUR-C analyserar data från
sensorerna och justerar vid behov stötdämparinställningarna upp till 500 gånger per sekund.
Det ger en extremt snabb och exakt reglering
av varje stötdämpare individuellt. Detta är en
av förklaringarna till att chassikaraktären kan
varieras.
rekommenderas vid långfärdskörning och vid
körning i halt väglag.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Comfort, kommer chassiet att återta
detta läge när bilen startas på nytt.
Sport
I läge Sport är styrresponsen snabbare än i
läge Comfort. Dämpningen är hårdare och
karossen följer vägbanan för att minska krängning vid snabb kurvtagning. Bilen upplevs
sportigare.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Sport, kommer chassiet att återta detta
läge när bilen startas på nytt.
06
Chassiets karaktär kan ställas om när som
helst under körning, när vägens karaktär växlar
eller när man vill ändra körstil. Omställningen
sker på några millisekunder.
Comfort
I läge Comfort är chassisättningen anpassad
så att karossen isoleras från vägens ojämnheter och "flyter" över dem. Stötdämpningen är
mjukare och karossens rörelser små. Läget
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 130
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Allmänt1
Varianter
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Enbart bakåt
Både framåt och bakåt.
Funktion
G020294
Systemet sätts på automatiskt när bilen startas
varvid lampan i strömbrytaren för parkeringshjälp i strömbrytarpanelen tänds. Displayen
visar texten PARK ASSIST ACTIVE om backväxeln läggs i eller om de främre sensorerna
detekterar något föremål.
Parkeringshjälp framåt och bakåt.
06
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända föremålet.
VARNING
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn
eller djur som befinner sig nära bilen
Parkeringshjälpen är aktiv vid farter under
15 km/h. Vid högre hastighet avaktiveras
systemet. När hastigheten understiger
10 km/h aktiveras systemet igen.
Ju närmare bilen kommer det bakom- eller
framförvarande föremålet, desto tätare ljuder
signalen. Annat ljud från ljudanläggningen
dämpas automatiskt vid hög volym.
Vid ett avstånd om ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns närmare än så bakom eller
framför bilen, växlar tonen mellan vänster och
höger högtalare.
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m. Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln
1
130
Beroende på marknad kan systemet Parkeringshjälp vara antingen Standard, Tillval eller Tillbehör.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
läggs i. Ljudsignalen kommer från de bakre
högtalarna.
Vid backning med t.ex. släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. I annat fall reagerar sensorerna på
släpet eller cykelhållaren.
Parkeringshjälpen bakåt stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo original
släpvagnskabel används.
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp fram
med extraljus eftersom sensorerna reagerar på
extraljusen.
Indikering av fel på systemet
Om gul varningssymbol lyser och
displayen visar PARK ASSIST
SERV ERFORDRAS är parkeringshjälpen ur funktion.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 131
06 Start och körning
Parkeringshjälp*
Rengöring av sensorer
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler orsakade av externa ljudkällor som avger
samma ultraljudfrekvenser som systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
G026946
Av/På
Sensorer för parkeringshjälp.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
06
G027104
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
Knappens position i raden kan variera.
Parkeringshjälpen kan stängas av med
knappen i strömbrytarpanelen, lampan i strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen sätts på
igen med strömbrytaren och lampan tänds.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 132
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
Starthjälp
VARNING
Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så
urladdat att motorn inte kan startas. Bogsera
inte igång bilen, se sidan 134.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas om man bogserar
igång bilen.
•
Rattlåset måste vara upplåst innan bogsering.
•
•
Startnyckeln ska vara i läge II.
Ta aldrig startnyckeln ur tändningslåset
under körning eller när bilen bogseras.
bogseröglan finns på respektive stötfångares
högra sida.
Bogseröglan finns i verktygspåsen som ligger i
bagageutrymmet.
A
VARNING
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa ca
fem gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag innan bilen bogseras.
Bilen måste alltid bogseras framåt.
1. Lås upp rattlåset så att bilen går att styra
2. För den som bogserar: Kör mjukt.
06
För den som blir bogserad: Håll bogserlinan sträckt hela tiden genom att hålla foten
lätt på bromspedalen, så undviks hårda
ryck.
Manuell växellåda
–
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i
högre hastighet än 80 km/h och inte längre
sträcka än 80 km.
Bogserögla
Innan bogsering måste bogseröglan skruvas
fast på stötfångaren. Uttag och täcklock för
132
B
C
G028091
Bogsering
Bogserögla, fram.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 133
06 Start och körning
Bogsering och bärgning
•
A
Efter användning, skruva loss bogseröglan
och sätt tillbaka täcklocket.
OBS
På bilar med monterad dragkrok kan inte
bogseröglan fästas i det bakre fästet. Fäst
då bogserlinan i dragkroken. Av den anledningen är det lämpligt att alltid förvara delbar dragkrok i bilen.
B
G028093
C
Bogserögla, bak.
Gör så här:
1. Lossa täcklocket1 (A) genom att försiktigt
bända i spåret med t.ex. ett mynt.
2. Skruva fast bogseröglan (B) ordentligt
ända till flänsen (C). Använd gärna hjulmutternyckeln.
Bärgning
Bilen måste alltid bärgas så att hjulen rullar
framåt.
VARNING
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
06
För att kunna skruva fast bogseröglan bak
måste du först lossa en plastskruv i konsolen för den bakre bogseröglan. Använd
verktygssatsens hjulmutternyckel för att
skruva loss plastskruven. Skruva tillbaka
plastskruven efter användning.
1
Öppningen på täcklocket kan variera.
133
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 134
06 Start och körning
Starthjälp
Start med annat hjälpstartbatteri
3. Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil;
stoppa motorn på den och se till att bilarna
inte kommer åt varandra.
4. Sätt dit den röda kabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och den röda anslutningen i din bils motorrum (2+). Klamman
ska fästas i kontaktpunkten som är placerad under en svart liten lucka med ett plustecken på. Luckan sitter ihop med säkringsboxens lock.
G020298
5. Sätt dit den svarta kabelns ena klamma på
hjälpbatteriets minuspol (3–).
06
Om batteriet i din bil av någon anledning laddats ur kan du för att få igång motorn "låna"
ström från antingen ett löst batteri eller från en
annan bils batteri. Kontrollera alltid att klammorna sitter väl fast, så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
För att undvika explosionsrisk rekommenderar
vi att du gör precis så här:
1. Vrid startnyckeln till 0-läge.
2. Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V spänning.
134
6. Sätt dit den andra klamman på den svarta
kabeln på din bil i lyftöglan (4–).
7. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
8. Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.
–
Ta bort kablarna i omvänd ordning mot ditsättningen.
OBS
Rubba inte anslutningarna under startförsöket (risk för gnistbildning).
VARNING
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 135
06 Start och körning
Körning med släpvagn
Allmänt
Draganordningen på bilen ska vara godkänd.
Hos din Volvoåterförsäljare kan du få reda på
vilka draganordningar du kan använda.
•
Vid överhettning reagerar växellådan
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i teckenfönstret.
•
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
•
•
Öka däcktrycket till motsvarande trycket
vid full last. Se däcktrycktabellen.
Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
•
•
Gör ren draganordningen regelbundet och
fetta in kulan1 och alla rörliga delar så undviker du onödigt slitage.
•
Kör inte med tyngre släpvagn då bilen är
helt ny. Vänta tills den gått minst 1000 km.
Om du parkerar med släp, dra parkeringsbromsen först, lägg sedan växelväljaren i
läge P (automatväxellåda), eller lägg i en
växel (manuell växellåda). Parkerar du i
branta backar, använd stoppklossar under
hjulen.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
•
•
1
Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn och växellådan överhettas. Vid överhettning går temperaturvisaren i kombinationsinstrumentet in i det
röda fältet. Stanna och låt motorn gå på
tomgång under några minuter.
•
Undvik att köra med släpvagnsvikter över
1200 kg vid stigningar över 12 %. Vid stigningar över 15 % bör du inte köra med
släpvagn.
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan
vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Körning med släpvagn –
automatväxellåda
•
Släpvagnsvikter
För information om tillåtna släpvagnsvikter, se
sidan 254.
När du parkerar i backar bör du dra åt parkeringsbromsen innan du lägger växelväljaren i P-läge. När du startar i en backe bör
du först lägga växelväljaren i körläge och
sedan lossa parkeringsbromsen.
•
Välj lämpligt lågväxelläge i växellådan då
du kör i branta stigningar eller om du kör
sakta. På det viset förhindrar du att växellådan växlar upp om du har automatväxellåda. Växellådsoljan blir svalare.
•
Om du har en Geartronic växellåda,
använd inte en högre manuell växel än vad
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
06
Gäller ej kulan vid användning av kulhandske med svängningsdämpare
}}
135
P2 (S60); 5; 3
evastarck
06 Start och körning
Körning med släpvagn
motorn "orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt att köra på höga växlar.
OBS
En del modeller måste ha en oljekylare för
automatväxellådan vid körning med släpfordon. Kontrollera därför med närmaste
Volvo återförsäljare vad som gäller just din
bil om dragkrok monteras i efterhand.
Nivåreglering
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen under körning alltid
rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla sjunker bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid start
med last pumpas nivån upp efter en viss körsträcka.
06
136
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 136
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 137
06 Start och körning
Draganordning*
Dragkrok
Släpvagnskabel
Förvaring kuldel
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av kuldelen följas noggrant, se sidan 139.
VARNING
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
•
Kuldelen måste vara låst med nyckel
innan körning påbörjas.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Kuldelens förvaringsplats.
Viktigt att kontrollera
•
Kuldelens dragkula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
VIKTIGT
Ta alltid loss kuldelen efter användning och
förvara den på dess bestämda plats i bilen,
ordentligt fastspänd med sin rem.
G014589
•
G031120
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt och släpet har en 7-polig kontakt behövs
en adapter. Använd en adapterkabel som är
godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar
i marken.
06
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 138
06 Start och körning
Draganordning*
G026702
G026682
G026701
Specifikationer
Mått för fästpunkter (mm)
A
06
Fast drag standard
Fast drag med Nivomat
Delbart drag standard
Delbart drag med Nivomat
138
1058
1069
B
D
E
F
83
91
94
100
1
Sidobalk
2
Kulans centrum
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
C
G
305
1083
542
122
50
316
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 139
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
1. Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
G020302
G020301
G017317
Montering av kuldel
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
06
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 140
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
G020309
4. Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
G020306
G020304
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
7. Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
06
VARNING
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
G020307
VIKTIGT
140
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av kuldelen ska vara ren och torr.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 141
06 Start och körning
Delbar dragkrok*
8. Säkerhetsvajer.
VARNING
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.
G020312
G020301
G020310
Borttagning av kuldel
2. Tryck in låsratten (1) och vrid den moturs
(2) tills ett klick hörs.
Släpets säkerhetsvajer måste fästas i fästet
på draganordningen.
06
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
141
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 142
06 Start och körning
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
06
VARNING
Förankra dragkrokens lösa kuldel på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se
sidan 137
142
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
G017318
G020314
Delbar dragkrok*
4. Skjut på skyddskåpan.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 143
06 Start och körning
Last på taket
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör monterade på bilen såsom lasthållare, takbox m.m.
samt dragkrok och dess kultryck. Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och
deras vikt. För information om tillåtna vikter, se
sidan 254.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Användning av lasthållare*
För att undvika skador på din bil och för att
uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar vi, att du endast använder de lasthållare
som Volvo har utvecklat just för din bil.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållaren
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett. Lägg den tyngsta lasten
underst.
•
Kom ihåg att bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras om du har last på
taket.
•
Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
•
Ta bort lasthållarna när du inte använder
dem. Då minskas luftmotståndet och därmed även bränsleförbrukningen.
G027340
VARNING
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox.
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
Ditsättning av lasthållare
G027347
Allmänt
1. Se till så att lasthållaren placeras i rätt riktning (se markering på dekalen under täckkåpan).
2. Passa in styrhålen (1) på styrtapparna.
06
3. Sänk försiktigt ned den andra sidans fäste
mot taket.
4. Skruva upp ratten en bit.
5. Tryck ratten mot takfästet och haka fast
kroken i takfästet under taklisten.
6. Skruva fast lasthållaren.
7. Passa in de andra fästenas styrhål på tapparna.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
P2 (S60); 5; 3
evastarck
06 Start och körning
Last på taket
8. Skruva fast lasthållaren.
9. Kontrollera att kroken sitter ordentligt fast
i takfästet.
10. Dra åt rattarna växelvis tills det tar ordentligt emot.
11. Fäll ned täckkåpan.
12. Kontrollera att takräcket sitter fast ordentligt.
OBS
Kontrollera regelbundet att rattarna är
ordentligt åtdragna.
06
144
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 144
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 145
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Rätt ljusbild vid körning i höger- eller
vänstertrafik
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna och för över mönstret till något
självhäftande vattenfast material, t.ex. ogenomskinlig tejp eller liknande.
Maskeringen placeras med utgångspunkt från
pricken (5) i strålkastarglaset. Referensmåtten
(X) finns för att härleda avståndet från pricken
(5) till hörnet av maskeringen som är markerad
med en pil.
G020317
Mallarna som återfinns på nästa sida kontrollmäts efter avbildning så att referensmåtten
stämmer för att täcka tillräckligt mycket av ljusbilden.
Anpassning av ljusbild för Active Bi-Xenon
Lights ABL, se sidan 52.
Ljusbild för vänstertrafik.
Ljusbild för högertrafik.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att maskera strålkastarna. Ljusbilden blir något sämre.
06
}}
145
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 146
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
Halogenstrålkastare
X
1
4
X
2
G028559
3
X
X
Placering av maskering på halogenstrålkastarna, 1 och 2 vänsterstyrd variant, 3 och 4 högerstyrd variant
06
Vänsterstyrd variant
Mall 2: (6) = 55 mm, (7) = 40 mm.
Referensmåt
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att måttten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Avstånd (X) till pricken i strålkastarglaset (8):
18 mm.
Mall 3: (1) = 55 mm, (2) = 41 mm.
Referensmått
Högerstyrd variant
Mall 4: (6) = 70 mm, (7) = 39 mm.
Mall 1: (3) = 70 mm, (4) = 40 mm.
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att måttten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Avstånd (X) till pricken i strålkastarglaset (8):
14 mm.
Avstånd (X) till pricken i strålkastarglaset (5):
13 mm.
146
Avstånd (X) till pricken i strålkastarglaset (5):
17 mm.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 147
06 Start och körning
G028563
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare, vänsterstyrd variant
06
}}
147
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 148
06 Start och körning
G028564
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare, högerstyrd variant
06
148
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 149
06 Start och körning
Anpassning av ljusbild
G028562
Bi-Xenonstrålkastare
Placering av maskering på Bi-Xenonstrålkastarna, 1 och 2 vänsterstyrd variant, 3 och 4 högerstyrd variant
Vänsterstyrd variant
Mall 2: (6) = 56 mm, (7) = 42 mm.
Referensmått
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Avstånd (X) till pricken i strålkastarglaset (8):
6 mm.
Mall 3: (1) = 56 mm, (2) = 42 mm.
Referensmått
Högerstyrd variant
Mall 4: (6) = 56 mm, (7) = 41 mm.
Mall 1: (3) = 56 mm, (4) = 43 mm.
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att måtten
stämmer. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
Avstånd (X) till pricken i strålkastarglaset (8):
0 mm.
Avstånd (X) till pricken i strålkastarglaset (5):
29 mm.
06
Avstånd (X) till pricken i strålkastarglaset (5):
29 mm.
}}
149
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 150
06 Start och körning
G028563
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare, vänsterstyrd variant
06
150
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 151
06 Start och körning
G028564
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare, högerstyrd variant
06
151
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 152
06 Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System)*
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, de befintliga back-speglarna.
Det kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att byta fil
på ett trafiksäkert sätt ligger på föraren.
OBS
G020295
B
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
A
Backspegel med BLIS-system.
BLIS-kamera
BLIS-symbol
BLIS är ett informationssystem som indikerar
om det finns ett fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
G020296
Indikeringslampa
06
Döda vinklar" som BLIS informerar om Avstånd A
= ca 3 m Avstånd B = ca 9,5 m
Systemet är konstruerat att fungera optimalt
vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
BLIS är baserat på digitalkamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under de yttre backspeglarna.
152
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln, tänds en indikeringslampa i panelen i dörren (2). Lampan
lyser med fast sken för att uppmärksamma föraren om att det finns ett fordon i den döda
vinkeln.
BLIS har också en inbyggd funktion som varnar
föraren om något fel skulle uppstå i systemet.
Om t.ex. systemets kameror är skymda blinkar
BLIS-indikeringslampan och ett meddelande
visas i displayen i instrumentpanelen (tabell, se
sidan 154). I sådana fall kontrollera och rengör
linserna. Om nödvändigt kan systemet stängas
av tillfälligt genom att trycka på BLIS-knappen,
(se sidan 154).
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 153
06 Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System)*
När fungerar BLIS
Systemfunktion i dagsljus och mörker
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
Dagsljus
När du kör om ett annat fordon
Systemet reagerar om du kör om ett annat fordon i en hastighet upp till 10 km/h fortare än
det andra fordonet.
När du blir omkörd av ett annat fordon
Systemet reagerar om du blir omkörd av ett
fordon som åker upp till 70 km/h fortare än du
gör.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar
Mörker
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna inte är på
upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare som dras bakom en
personbil eller lastbil.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna kan störas av intensivt ljus
eller vid körning i mörker då ljuskällor (t.ex.
vägbelysning eller andra fordon) saknas. Då
kan systemet tolka avsaknaden av ljus som
om kamerorna har blivit blockerade.
I båda fallen visar displayen ett meddelande.
Vid körning under sådana förhållanden kan
systemets prestanda tillfälligt försämras (se
informationen på nästa sida).
När textmeddelandet släckts återgår systemet till full funktion.
BLIS-kamerorna har samma begränsningar
som det mänskliga ögat, dvs. de "ser"
sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
06
Rengöring
För att fungera optimalt måste BLIS-kameralinserna vara rena. Linserna kan rengöras med
en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 154
06 Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System)*
knappen, se sidan 47, för att få bort textmeddelandet.
G026955
BLIS systemmedelanden
•
06
154
BLIS är automatiskt aktiverat varje gång
tändningen slås på. Indikeringslamporna i
dörrpanelerna blinkar tre gånger när tändningen slås på.
•
Systemet kan stängas av genom att trycka
på BLIS-knappen i strömbrytarpanelen i
mittkonsolen (se bilden ovan). lampan i
knappen slocknar när systemet är avstängt
och ett textmeddelande visas i displayen i
instrumentpanelen.
•
BLIS kan återaktiveras genom att trycka på
knappen. Då lyser lampan i knappen, ett
nytt textmeddelande visas i displayen och
indikeringslamporna i dörrpanelerna
blinkar tre gånger. Tryck på READ-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Text i display
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-system på
BLIS SERV.
ERFORDRAS
BLIS ur funktion
BLIS HÖ KAMERA
SKYMD
Höger kamera
skymd
BLIS VÄ KAMERA
SKYMD
Vänster kamera
skymd
BLIS KAMEROR
SKYMDA
Båda kameror
skymda
BLIS NEDSATT
FUNKTION
BLIS-kameran störs
av t.ex. dimma eller
stark sol rakt in i
kameran. Kameran
återställer sig själv
när miljön åter är
normal.
BLIS AV
BLIS-system av
Meddelandena visas enbart om tändningsnyckeln är i läge II (eller om motorn är igång)
och BLIS är aktivt (dvs. om föraren inte har
stängt av systemet).
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den döda
vinkeln.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
Här är några exempel på situationer där BLIS
indikeringslampa kan lysa även om inget annat
fordon finns i den döda vinkeln.
G018176
Avstängning och återaktivering av
BLIS
Reflex från blank våt vägbana.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 155
06 Start och körning
G018177
BLIS (Blind Spot Information System)*
G018178
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Lågt stående sol i kameran.
06
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 156
Allmänt..................................................................................................
Lufttryck i däck.....................................................................................
Varningstriangel* och reservhjul............................................................
Däcktrycksövervakning*........................................................................
Byte av hjul............................................................................................
Provisorisk däcktätning*.......................................................................
156
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
158
161
163
165
167
169
G020918
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 157
HJUL OCH DÄCK
07
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 158
07 Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Hastighetsklasser
Nya däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däck är färskvara. Efter några
år börjar de hårdna samtidigt
som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan.
Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid
utbyte. Det är särskilt viktigt
när det gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka
och -år, däckets DOT-märkning (Department
of Transportation), anges med fyra siffror,
exempelvis 1502. Däcket på bilden är tillverkat
vecka 15, år 2002.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
sidan 161.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
07
158
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
205
Sektionsbredd (mm)
Q
55
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
R
Radialdäck
H
210 km/h
16
Fälgdiameter i tum (")
V
240 km/h
91
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
W
270 km/h
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet (i detta fall 270 km/h).
Y
300 km/h
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än sex år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade.
Anledningen till detta är att däck åldras och
bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan därför påverkas på
grund av att de material som däcket består av
har brutits ner. Däcket bör i så fall inte användas.Det gäller även reservdäck, vinterdäck och
däck som sparas för framtida bruk. Exempel på
yttre tecken som indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Däckets ålder kan fastställas genom DOTmärkningen, se bild ovan.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 159
07 Hjul och däck
Allmänt
Jämnare slitage och underhåll
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
G020323
Däck med slitagevarnare
Rätt däcktryck ger jämnare slitage, se
sidan 162. Körsätt, däcktryck, klimat och
vägarnas beskaffenhet har en inverkan på hur
snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att
slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka
vid första skiftet är ca 5000 km och därefter
med 10000 km intervall. Kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm,
kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna.
Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck
med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Däckdimensionerna är beroende av motorvariant.
Vid körning med vinterdäck måste dessa vara
monterade på alla fyra hjulen.
OBS
Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500-1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderas
att inte köra på vinterdäck som har mindre
mönsterdjup än fyra mm.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen,
gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen är
för litet.
07
VIKTIGT
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell,
däck- och fälgdimensioner. Rådgör med en
auktoriserad Volvoverkstad
}}
159
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 160
07 Hjul och däck
Allmänt
Låsbar hjulskruv
Låsbar hjulskruv kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med låsbar
hjulskruv används i kombination med hjulsida,
ska den låsbara hjulskruven monteras längst
ifrån luftventilen. Hjulsidan kan annars inte sättas dit på fälgen.
samma rotationsriktning under hela sin livslängd.
De bör endast skiftas mellan fram och bak, aldrig från vänster till höger sida eller omvänt. Om
däcken monteras felaktigt försämras bilens
bromsegenskaper och förmåga att pressa
undan regn, snö och slask.
Däck med störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för att minska risken för sladd).
Sommar- och vinterhjul
G020325
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
07
Pilen visar däckets rotationsriktning
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska
hjulen märkas upp med vilken sida de har suttit
på, t.ex. V för vänster och H för höger.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska ha
160
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 161
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Rekommenderat däcktryck
•
Däcktryck för bilens rekommenderade
hjuldimension
att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
•
•
ECO-tryck
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska trycket
ökas om det är för lågt.
Reservhjulets tryck (Temporary Spare).
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
G020791
OBS
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden.
På dekalen anges:
Däckstrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däckstrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur. Däcktrycket sjunker med tiden, det är
ett naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
Det rätta däcktrycket finns angivet i däcktryckstabellen, se sidan 162. De angivna däcktrycken avser kalla däck. (Med kalla däck avses
För lågt pumpade däck ökar bränsleåtgången,
förkortar däckens livslängd och försämrar
bilens vägegenskaper. Körning med för lågt
däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och gå sönder. För information om korrekt
däcktryck, se däcktryckstabellen.
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För hastigheter under 160 km/h rekommenderas det allmänna däcktrycket för full last för
att få den bästa bränsleekonomin.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
07
}}
161
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 162
07 Hjul och däck
Lufttryck i däck
Däcktryckstabell
Variant
T5
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Last, 1-3 personer
Fram (kPaA)
Bak (kPa)
Fram (kPa)
Bak (kPa)
205/55R16
0 – 160
220
220
260
260
215/55R16
160 +
260
260
280
280
0 – 160
260B
260B
260B
260B
195/65R15
0 – 160
220
220
260
260
205/55R16
160 +
250
250
280
280
0 – 160
260B
260B
260B
260B
0 – 80
420
420
420
420
225/45R17
235/40R18
Övriga
215/55R16
225/45R17
Max last
235/40R18
Reservhjul, Temp.
spare
A
B
07
162
T125/80R17
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal: 1 bar = 100 kPa (260 kPa = 2.60 bar)
ECO-tryck, se sidan 161
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 163
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul
Varningstriangel
Efter användning
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
Plocka ihop allt i omvänd ordning.
2. Lyft bort domkraften och verktygspåsen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageluckan.
3. Skruva loss reservhjulet och lyft upp det.
Om bilen är försedd med
bärkassehållare:
Reservhjul, verktyg och domkraft
1. Vrid de två clipsen som sitter i mattans
bakre kant 90 grader.
2. Vik golvmattans främre del bakåt, mot
bagageluckans öppning.
G027224
3. Lyft mattan något och vrid den 90 grader
för att kunna lyfta ut den.
4. Lyft ut mattan ur bagageutrymmet.
5. Skruva loss och lyft upp reservhjulet.
Följ de bestämmelser för varningstrianglar som
gäller i det land du befinner dig i.
G027201
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
1. Vrid de båda fästskruvarna till lodrätt läge.
2. Lossa försiktigt fodralet med varningstriangeln.
3. Lossa varningstriangeln från fodralet (A).
4. Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
5. Fäll ut de båda röda triangelsidorna. Placera varningstriangeln på ett med tanke på
trafiksituationen lämpligt ställe.
1. Reservhjul*
2. Fästanordning
3. Verktygspåse* med bogserögla
4. Domkraft*
Skruva tillbaka och fäst allting i omvänd ordning. Se till att reservhjulet ligger stadigt och att
domkraften och verktygspåsen är ordentligt
förankrade.
Verktyg – återplacering
Efter användning av verktyg och domkraft* ska
de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften
ska vevas till rätt läge, se föregående bild, för
att kunna få plats.
07
Reservhjulet med domkraft och verktygspåse
finner du under golvet i bagageutrymmet. Gör
så här om du vill ta ut reservhjulet:
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 164
07 Hjul och däck
Varningstriangel* och reservhjul
VIKTIGT
Verktyg och domkraft ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagageutrymme då de
inte används.
Reservhjulet "Temporary Spare"*
Reservhjulet "Temporary Spare" skall endast
användas under den korta tid det tar att få det
ordinarie däcket reparerat eller utbytt.
Enligt gällande lag är det bara tillåtet att
använda reservhjulet/-däcket tillfälligt i samband med inträffad skada på något däck. Ett
hjul/däck av denna typ ska därför snarast
ersättas med ett normalt hjul/däck.
Tänk också på att detta däck i kombination
med de andra normala däcken kan ge annorlunda köregenskaper. Högsta hastighet med
"Temporary Spare"- reservhjul är därför
80 km/h.
VIKTIGT
07
164
Använd endast bilens eget original reservhjul! Däck med andra dimensioner kan
förorsaka skador på din bil. Endast ett
reservhjul får användas vid ett och samma
tillfälle.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Första hjälpen*
En väska med första hjälpenutrustning finns
placerad i bagageutrymmet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 165
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning*
Allmänt
Justera däcktrycksövervakning
Tyre Pressure Monitoring System varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av
bilens däck. Det använder sensorer som är placerade inuti luftventilen i varje hjul. När bilen
färdas i ca 40 km/h känner systemet av däcktrycket. Om trycket är för lågt tänds varningslampan på instrumentpanelen och ett meddelande visas i displayen.
Däcktrycksövervakningen kan, för att följa Volvos däcktrycksrekommendationer justeras, till
exempel vid körning med hög last.
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för att
säkerställa att ersättningshjulen fungerar med
systemet.
För information om korrekt däcktryck, se
sidan 162.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i däcktryckssystemet
kommer varningslampan på instrumentpanelen tändas. Meddelandet
DÄCKTRYCKSSYST. SERV.
ERFORDRAS visas. Detta kan ske av olika
anledningar, t.ex. vid montering av ett hjul
som inte är försett med en sensor avpassad
för Volvos däcktrycksövervakningssystem.
OBS
Motorn får inte vara igång.
1. Pumpa däcken till önskat tryck.
2. Välj nyckelläge I eller II.
3. Vrid tumhjulet på vänster rattspak tills texten DÄCKTRYCK KALIBRERING visas i
displayen.
4. Håll in RESET-knappen tills texten
DÄCKTRYCK KALIBRERAT visas i displayen.
Åtgärda lågt däcktryck
När meddelande LÅGT DÄCKTRYCK
KONTR. TRYCK visas i displayen:
1. Kontrollera däcktrycket på alla fyra
däcken.
2. Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
3. Kör bilen minst 1 minut sammanlagt i minst
40 km/h och kontrollera att meddelandet
släcks.
Avaktivera däcktrycksövervakning
OBS
Motorn får inte vara igång.
1. Nyckelläge I eller II.
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak tills texten DÄCKTRYCK SYSTEM PÅ visas i
displayen.
3. Håll in RESET-knappen tills texten
DÄCKTRYCK SYSTEM AV visas.
För att aktivera systemet igen upprepa samma
steg 1-3, så att DÄCKTRYCK SYSTEM PÅ
visas.
Rekommendationer
Enbart fabriksmonterade hjul är utrustade med
TPMS-sensorer i ventilerna.
•
Temporary spare-reservhjulet har inte
denna sensor.
•
Om hjul utan TPMS-sensorer används
kommer DÄCKTRYCKSYST. SERV.
ERFORDRAS att visas i displayen varje
gång som bilen körs fortare än 40 km/h i
mer än 10 minuter.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 166
07 Hjul och däck
Däcktrycksövervakning*
•
Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul (sommar och
vinterhjul).
•
Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas,
håll pumpens munstycke rakt mot ventilen
för att inte skada ventilen.
SST-däck ska endast monteras ihop med
TPMS.
Efter att ett felmeddelande om lågt däcktryck har visats, kör inte fortare än
80 km/h.
Maximal körsträcka till däckbyte är 80 km.
Om Self Supporting run flat Tires (SST) är valt
är bilen också utrustad med TPMS.
Undvik hård körning.
Om ett SST-däck förlorar däcktryck, tänds den
gula TPMS-lampan på instrumentpanelen och
ett meddelande visas i textrutan. Om detta
inträffar, minska hastigheten till max 80 km/h.
Däcket ska ersättas så snart som möjligt.
Kör försiktigt, i vissa fall kan det vara svårt att
se vilket däck som avses. För att säkerställa
166
VARNING
Enbart personer med kunskap om SSTdäck bör montera dessa.
Punkteringskörbara däck*
Denna typ av däck har en speciell förstärkt
sidovägg som gör det möjligt att fortsätta köra
bilen trots att däcket har förlorat en del luft.
Dessa däck är monterade på en särskild fälg.
(Även vanliga däck går att montera på denna
fälg).
07
vilket däck som behöver åtgärdas, kontrollera
alla fyra däcken.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SST-däck måste bytas ut om de skadas
eller punkteras.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 167
07 Hjul och däck
Byte av hjul
Losstagning av hjul
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats,
kom ihåg att sätta ut varningstriangeln. Reservhjulet* ligger under plastbaljan i lastutrymmet.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i 1:ans
växel på bilar med manuell växellåda –
läge P på bilar med automatväxellåda.
VARNING
Kontrolllera att domkraften inte är skadad,
gängorna ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
G020332
G020331
G027324
2. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
3. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Bänd loss hjulsidan med hjulmutternyckelns* ände eller ryck loss den för hand.
4. Lossa hjulmuttrarna ½-1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
VARNING
Placera aldrig något emellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraftsfästet och domkraften.
5. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i plasttäckningen. Veva ned domkraftens* fot så
att den pressas plant mot marken. Kontrollera att domkraften sitter i fästet enligt
bilden och att foten är placerad lodrät
under fästet.
07
6. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 168
07 Hjul och däck
Byte av hjul
G027310
G027309
Ditsättning av hjul
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera.
07
4. Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt
att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna.
Dra åt med 140 Nm. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så att
de har bilen eller helst ett vägräcke mellan
sig och vägbanan.
VIKTIGT
Om TPMS är valt skall däcken kalibreras
efter ditsättning, se, se sidan 165.
168
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 169
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Däcktätningssatsen används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket. Den består av en kompressor och en
behållare med tätningsvätska. Satsen fungerar
som en provisorisk reparation. Flaskan med
tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst föredatumet passerats och efter användning.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
OBS
Domkraft är tillval på bilar utrustade med
däcktätningssats.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
12 V uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i last-/
bagageutrymmet. Välj det eluttag som är närmast det punkterade däcket.
VARNING
Översikt
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
Framtagning av däcktätningssatsen
Däcktätningssats med kompressor och verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
1. Vik undan golvmattan bakifrån och framåt.
G020400
Allmänt
2. Lyft upp däcktätningssatsen.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
07
Luftslang
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 170
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
Tätning av punkterat däck
OBS
Bryt inte flaskans plombering. När flaskan
skruvas fast bryts plomberingen.
4. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
VARNING
G019723
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
För information om detaljernas funktion, se föregående bild.
1. Öppna locket på däcktätningssatsen.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
och sätt fast den på ratten.
VARNING
07
170
5. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
6. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
7. Sätt i kabeln i 12 V uttaget och starta bilen.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter
ca 30 sekunder.
8. Sätt strömbrytaren i position I.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan
med tvål och vatten.
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max 3,5 bar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 171
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
11. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur
12 V uttaget.
12. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
13. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
OBS
Efter användning ska flaska med tätningsvätska och slang bytas ut. Byte utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Efterkontroll av lagning och tryck
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
3. Ligger det under 1,3 bar har däcket inte
tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
4. Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska däcket
pumpas upp till angivet däcktryck enligt
däcktrycksdekalen. Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
6. Lägg tillbaka däcktätningssatsen i bagageutrymmet.
7. Kör till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade
däcket. Informera verkstaden om att
däcket innehåller däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter
att den provisoriska däcktätningen använts.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra
om däcket kan lagas eller behöver bytas.
Pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp av kompressorn.
1. Kompressorn skall vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 och ta fram
kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 V uttag
och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
07
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska inte
arbeta längre än 10 minuter.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
P2 (S60); 5; 3
evastarck
07 Hjul och däck
Provisorisk däcktätning*
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Byte av behållare med tätningsvätska
Byt flaska när bäst före-datum passerats. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
07
OBS
Lämna behållaren till ett insamlingsställe för
förvaring av farligt avfall.
172
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 172
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 173
07 Hjul och däck
07
173
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 174
Rengöring.............................................................................................. 176
Bättring av lackskador.......................................................................... 179
Rostskydd............................................................................................. 180
174
G020920
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 175
BILVÅRD
08
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 176
08 Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig. Använd
bilschampo. Smuts och vägsalt kan lätt leda till
korrosion.
•
•
Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
VIKTIGT
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare karossen än
30 cm. Spruta inte direkt på låsen.
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa.
VARNING
08
176
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Det är ett naturligt fenomen, all ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt ut
ur lampan då den varit tänd en stund.
Rengöring av torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar
bladets livslängd.
OBS
Tvätta regelbundet blad och vindruta med
ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen kan endast avlägsnas
av fackman.
Kromade hjul
VIKTIGT
Fälgrengöringsmedel kan fläcka ytan på
krompläterade hjul. Tvätta med svamp och
bilschampo och rikligt med ljummet vatten.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta en
riktig handtvätt. Automatens borstar kommer
inte åt på alla ställen.
VIKTIGT
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare
när den är ny. Därför rekommenderas handtvätt under bilens första månader.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Då
värms bromsbeläggen upp och torkar. Gör
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 177
08 Bilvård
Rengöring
samma sak efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
nafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Exteriör plast-, gummi- och
prydnadsdetalj
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna
på förpackningarna. Många preparat innehåller
både polish och vax.
För rengöring av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer (till exempel
blanklister) rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Vid användning av sådant rengöringsmedel
ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
VIKTIGT
Lackbehandlingar såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken. Lackskada orsakad av sådana behandlingar täcks inte av
Volvos garanti.
Rengöring av yttre backspeglar och
främre sidorutor med vattenavvisande
ytskikt*
Polering och vaxning
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegel-/glasytan
då detta kan förstöra dess vattenavvisande
egenskaper.
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lack-
OBS
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och därefter varje år.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
Rengöring av interiör
Behandling av fläckar på textilklädsel
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är kromfri och godkänd
enligt standard Öko-Tex 100.
Läder förädlas och bearbetas för att det ska
bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir
försett med ett skyddande ytskikt, men för att
bibehålla både egenskaper och utseende
krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 178
08 Bilvård
Rengöring
en heltäckande produkt för rengöring och
efterbehandling av läderklädsel, som då den
används enligt instruktionerna, bevarar lädrets
skyddande ytskikt.
Efter en tids användning kommer lädrets naturliga utseende ändå att framträda mer eller
mindre beroende på lädrets ytstruktur. Detta är
en naturlig mognad av lädret och visar att det
är en naturprodukt.
För att uppnå bästa resultat rekommenderar
Volvo att rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Fråga
en Volvoåterförsäljare efter Volvos Lädervårdsprodukt.
VIKTIGT
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
VIKTIGT
Observera att material som torrfäller (nya
jeans, mockaplagg etc.) kan missfärga klädselmaterial.
08
178
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en duk
och låt lädret torka helt.
Skyddsbehandling av läderklädsel
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken och
massera in ett tunt skikt av kräm med lätta
cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd och
UV-skydd.
Behandling av fläckar på interiör plast-,
metall- och trädetalj
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Skrapa eller
gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det
rullas tillbaka in igen.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 179
08 Bilvård
Bättring av lackskador
Stenskott och repor
Lacken
Om stenskottet gått ner till plåten
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
lackresterna följer med.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller tändsticka. Lägg på lack med pensel när grundfärgen torkat.
Färgkod
G020346
G020345
3. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
Produktskylt.
Det är viktigt att använda rätt färg. Färgkodsnumret (1) finns på produktskylten, se
sidan 252.
4. Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas
måste bilen vara rentvättad och torr och ha en
temperatur över 15 °C.
Materiel
•
•
•
•
Grundfärg (primer) på burk
Lack på burk eller färgpenna
Pensel
Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
08
179
P2 (S60); 5; 3
evastarck
08 Bilvård
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
•
Håll bilen ren. Spola underredet. Vid högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm från
lackerade ytor.
•
Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 12 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Om bilen behöver efterbehandlas, låt en
auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig.
08
180
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 180
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 181
08 Bilvård
08
181
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 182
Volvo service.........................................................................................
Eget underhåll.......................................................................................
Motorhuv och motorrum.......................................................................
Diesel....................................................................................................
Oljor och vätskor...................................................................................
Torkarblad.............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Byte av glödlampor...............................................................................
Säkringar...............................................................................................
182
184
185
186
188
189
193
194
196
203
G020922
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 183
UNDERHÅLL OCH SERVICE
09
P2 (S60); 5; 3
evastarck
09 Underhåll och service
09
Volvo service
Volvos serviceprogram
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal,
servicelitteratur och de specialverktyg som
garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av
för bilen speciellt utvecklad elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid en auktoriserad
Volvoverkstad, innan du låter påbörja eller
utföra servicearbeten som påverkar det elektriska systemet.
184
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 184
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 185
09 Underhåll och service
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Lyftning av bilen
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
Batteriet
Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är igång
(t.ex. vid batteribyte).
VARNING
Bilens tändsystem har mycket hög effekt!
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet!
Vidrör inte tändstift, tändkablar eller tändspole då motorn går eller tändningen är tillkopplad!
Tändningen ska vara avstängd vid:
•
•
anslutning av motortester
byte av delar i tändsystemet som tändstift, tändspole, tändfördelare, tändledningar osv.
G027252
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batteriledningarna ska vara
frånkopplade vid laddning av batteriet.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet hanteras
på ett miljöriktigt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
09
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärarm.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna
sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren.
Se föregående bild.
•
Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
•
Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
•
Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
•
Spolarvätska – Behållaren ska vara välfylld.
Fyll på med frostskyddsmedel vid temperaturer kring fryspunkten.
•
Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING
Tänk på att kylarfläkten kan starta automatiskt någon tid efter att motorn stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
185
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 186
09 Underhåll och service
09
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv, vänsterstyrd bil.
G027254
G027253
Öppning av motorhuv
Öppning av motorhuv, högerstyrd bil.
Öppna motorhuven:
1. Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. Det hörs när spärren
släpper.
2. För in handen mitt på huvens framkant och
tryck spärren upp åt höger.
3. Öppna huven.
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
186
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 187
09 Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
09
G027275
Motorrum1
Expansionstank, kylsystem
Relä-/säkringscentral
Servostyrningens oljebehållare
Luftfilter (Locket har olika utföranden
beroende på motorvariant.)
Spolarvätskebehållare
Oljemätsticka, motor
Batteri (i bagageutrymmet).
Kylare
Kylarfläkt
Oljepåfyllning, motor
a) Kopplings-/bromsvätskebehållare (vänsterstyrd bil). b) Kopplings-/bromsvätskebehållare (högerstyrd bil)
1
Motorrummets utseende kan variera något på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på samma positioner.
187
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 188
09 Underhåll och service
Diesel
09
Bränslesystem
Diesel ska uppfylla normen EN 590 eller JIS
K2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(-40 °C till -6 °C) ge en paraffinutfällning vilket
kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är
avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten.
Detta bränsle är mer lättflytande vid låga temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på
lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid
spill.
VIKTIGT
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas, se
sidan 264.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas: specialtillsatser, Marine Diesel
Fuel, eldningsolja, RME1 (vegetabilisk oljemetylester) och vegetabilisk olja. Dessa
bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos
rekommendation och ger ökat slitage och
motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
VIKTIGT
För årsmodell 2006 eller senare får svavelhalten vara maximalt 50 ppm.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt om tändningen står i läge II under ca
60 sekunder innan startförsök påbörjas.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantibo-
1
188
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd RME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
ken eller vid misstanke om att förorenat bränsle
använts.
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 189
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Motorrumsdekal för oljekvalitet.
olja med högre kvalitet än den som dekalen
föreskriver, se sidan 258.
Ogynnsamma körförhållanden
G021628
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
VIKTIGT
Använd alltid olja av föreskriven kvalitet, se
motorrumsdekal.
Kontrollera oljenivån ofta och byt olja regelbundet.
Användning av olja med lägre kvalitet än
den angivna eller körning med för låg oljenivå skadar motorn.
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
•
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 °C).
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30 °C eller varmare än +40 °C
Det kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Kontroll och byte av motorolja och
oljefilter
Byt olja och oljefilter enligt de bytesintervaller
som finns angivna i Service- och garantiboken.
VIKTIGT
Vid påfyllning av olja vid för låg oljenivå
måste oljan som fylls på vara av samma
kvalitet och viskositet som oljan i motorn.
09
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används.
Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se
dekal i motorrummet), både vid påfyllning
och vid oljebyte, annars riskerar du att
påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo använder olika system för varning för låg
oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa varianter har
oljetryckgivare, då används lampan för oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då
informeras föraren via varningssymbolen mitt i
instrumentet samt displaytexter.
Vissa modeller har båda varianterna. Kontakta
en auktoriserad Volvoåterförsäljare för mer
information.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
}}
189
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 190
09 Underhåll och service
09
Oljor och vätskor
nya bilen. Service- och garantiboken anger vid
vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
2. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN på
mätstickan, se sidan 258 och framåt för påfyllningsbar volym.
VIKTIGT
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja fylls
på i motorn.
Spolarvätskebehållare
Oljekontroll på varmkörd bil
Oljekontroll
1. Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
2. Torka av mätstickan före kontrollen.
G020336
Oljenivån ska ligga inom det markerade området
på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil
1. Torka av mätstickan före kontrollen.
190
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills oljenivån är närmare markeringen MAX än MIN på
mätstickan, se sidan 258 och framåt för påfyllningsbar volym.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
G027243
3. Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Spolarvätskebehållare.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare. Se volymuppgifter och
rekommenderad kvalitet för vätskor på sidan
260.
Använd frostskydd under vintern så att det inte
fryser i pump, behållare och slangar.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 191
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
Tips: Gör samtidigt rent torkarbladen vid påfyllning av spolarvätska. Blanda frostskyddsmedel med vattnet före påfyllning.
Kylvätska
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten.
Frysrisken ökar med såväl för liten som för stor
andel kylvätskan.
VARNING
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
G027276
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är varm
skruvas expansionskärlets lock sakta av så
att övertrycket försvinner.
Kylvätskebehållare.
Kontrollera kylvätskan regelbundet. Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på
expansionstanken. Fyll på vätska då nivån
sjunkit till MIN-markeringen.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för vätskor och oljor på sidan 260.
09
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se tabell under Vätskor
och smörjmedel på sidan 260.
}}
191
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 192
09 Underhåll och service
Oljor och vätskor
09
Behållare för broms- och
kopplingsvätska
VARNING
Behållare för styrservoolja
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
FULL
ADD
OBS
G027306
G027200
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, vid t.ex. bergskörning eller
körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år.
Placering beroende på vänster- eller högerstyrd
variant.
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare1. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för vätskor och oljor på sidan 260.
1
192
Placering beroende på vänster eller högerstyrd variant.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan ADD- och
FULL-märkena.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för vätskor och oljor på sidan 260.
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
bilen är strömlös och ska bogseras kan bilen
fortfarande styras. Tänk på att styrningen
blir mycket tyngre än normalt och att mer
kraft behövs för att vrida ratten.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 193
09 Underhåll och service
Torkarblad
Torkarblad
Byte av vindrutetorkarblad
OBS
09
2. Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
3. Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning
och kontrollera att det sitter riktigt fast.
Tänk på att torkarbladet på förarsidan är
längre än det på passagerarsidan.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
sidan 176.
VIKTIGT
Kontrollera torkarbladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.
1. Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
193
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 194
09 Underhåll och service
09
Batteri
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
Symboler på batteriet
Använd skyddsglasögon.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
OBS
Förbrukat batteri ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt, det innehåller bly.
Explosionsfara.
Ytterligare information i bilens
instruktionsbok.
VARNING
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
OBS
Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
Byte av batteri
Batteriet innehåller frätande
syra.
G028419
Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt
194
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 195
09 Underhåll och service
Batteri
Borttagning av batteri
1. Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
2. Vänta i minst 5 minuter innan några elektriska anslutningar rörs. Detta för att all
information i bilens elektriska system ska
kunna lagras i de olika styrenheterna.
3. Lossa skruvarna från låsbygeln över batteriet och ta bort bygeln.
09
5. Sätt dit plastlocket alternativt täckkåpan
över batteriet.
6. Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet
i karossen.
7. Sätt dit låsbygeln över batteriet och dra
fast skruvarna.
4. Vik upp plastlocket över batteriets minuspol alternativt skruva bort täckkåpan över
batteriet.
5. Lossa minuskabeln.
6. Lossa den nedre konsolen som håller batteriet.
7. Lossa pluskabeln, om plastlock finns, efter
plastlocket vikits undan.
8. Lossa evakueringsslangen.
9. Lyft bort batteriet.
Ditsättning av batteri
1. Sätt batteriet på plats.
2. Sätt dit den nedre konsolen, skruva fast.
3. Anslut pluskabeln, tryck fast, om plastlock
finns, vik ner det.
4. Anslut minuskabeln, om plastlock finns, vik
ner det.
195
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 196
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
Allmänt
Byte av glödlampor fram
Placering av lampor i strålkastaren
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
266.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
Aktiv Bi-Xenon ®och Bi-Xenon® lampa
Allmänbelysning i taket
Läslampor
Blinker, yttre backspegel
Trygghetsbelysning, yttre backspegel
Högt placerat bromsljus
LED-lampor i baklykta.
VARNING
På bilar utrustade med Bi-Xenon®- och
Active Bi-Xenon®-strålkastare ska byte av
Xenonlampan utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad. Strålkastaren kräver särskild
försiktighet eftersom Xenonlampan är
utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på lamporna direkt med
fingrarna. Fett och olja från fingrarna förångas av värmen och ger en beläggning på
reflektorn som då kan förstöras.
196
G028433
Handskfacksbelysning
G027278
•
•
•
•
•
•
•
•
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
OBS
Om du upplever svårigheter vid lampbyte
rekommenderas att kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Sidomarkeringslampa
Blinkerslampa
Halvljuslampa, positionslampa (halogen
och Bi-Xenon®)
Helljuslampa, positionslampa (aktiv BiXenon®)
På vissa varianter kan en vit plasthylsa sitta i
vägen för glödlampsbytet. Denna kan brytas
bort och slängas.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 197
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
Helljus
G028437
G028435
G028436
Halvljus, halogen
Ditsättning
Borttagning av glödlampa
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
1. Sätt dit den nya glödlampan. Den kan bara
placeras på ett sätt.
Borttagning av glödlampa
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
2. Ta bort täcklocket.
2. Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
3. Lossa kontaktstycket.
3. Anslut kontaktstycket.
3. Vrid lampan moturs och dra ut den.
4. Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
4. Sätt tillbaka täcklocket.
4. Lossa kontaktstycket genom att pressa
låsningen utåt och dra.
5. Dra ut glödlampan och ta bort den.
2. Ta bort täcklocket.
Ditsättning
1. Anslut kontaktstycket på lampan, ett klickljud hörs.
2. Sätt tillbaka lampan, vrid den på plats.
3. Sätt tillbaka täcklocket.
}}
197
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 198
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Positions-/parkeringsljus
Halogen och
Bi-Xenon®-strålkastare.
Borttagning av glödlampan
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
2. Ta bort täcklocket där även halvljuset sitter.
3. Dra ut lampan.
4. Lossa kontaktstycket.
Ditsättning
1. Sätt dit den nya glödlampan.
2. Anslut kontaktstycket.
3. Sätt tillbaka täcklocket.
198
G027171
G022733
Blinkers, vänster sida
G028438
09
Aktiv Bi-Xenon®-strålkastare.
Borttagning av glödlampan
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
Borttagning av glödlampan
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
2. Ta bort täcklocket där även helljuset sitter.
2. Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
3. Dra ut lampan.
4. Lossa kontaktstycket.
3. Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom
att trycka inåt och vrida moturs.
Ditsättning
Ditsättning
1. Sätt dit den nya glödlampan.
2. Anslut kontaktstycket.
3. Sätt tillbaka täcklocket.
1. Sätt dit den nya glödlampan genom att
trycka den inåt och vrida den medurs.
2. Sätt tillbaka lamphållaren i lamphuset, vrid
den medurs.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 199
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Blinkers, höger sida
9. Tryck tillbaka avluftningsslangen till påfyllningsröret (4).
10. Skruva fast skruven (2) till påfyllningsröret
och sätt tillbaka kylröret till kallboxen (1).
09
Dimstrålkastare
Borttagning av glödlampa
G027227
G027283
Sidomarkeringsljus
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
G028439
2. Tag loss kylröret (1) från kallboxen.
3. Lossa skruven (2) till påfyllningsröret.
4. Drag röret (3) rakt uppåt.
5. Lossa avluftningsslangen (4) till röret.
6. Byt glödlampa.
7. Kontrollera att packningen till spolarbehållaren mellan påfyllningsrör och behållare
sitter rätt.
8. Tryck tillbaka påfyllningsröret (3).
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
2. Vrid lamphållaren något moturs.
1. Vrid lamphållaren medurs och dra ut den.
3. Dra ut glödlampan och ta bort den.
2. Byt glödlampa.
Ditsättning
3. Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
den moturs.
1. Sätt dit den nya lampan. Den kan bara placeras på ett sätt.
2. Sätt tillbaka lamphållaren, vrid något
medurs. Markeringen "TOP" ska vara
uppåt.
}}
199
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 200
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Bagageutrymme
G028441
Nummerskyltsbelysning
G028442
09
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
2. Ta bort glödlampan.
2. Lossa skruven med en skruvmejsel.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
3. Lossa hela lamphuset försiktigt och drag ut
det. Vrid kontakten moturs och drag ut
glödlampan.
4. Sätt tillbaka lamphuset.
4. Sätt dit den nya glödlampa.
5. Anslut kontaktstycket och vrid det medurs
in i lamphuset.
6. Sätt tillbaka och skruva fast hela lamphuset.
200
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 201
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
09
G027277
Baklykta
3501204m
Placering av glödlampor
Bromsljus
Positions-/parkeringsljus
Dimbakljus (en sida)
Sidomarkeringsljus
Blinkers
Backljus
Losstagning
Alla glödlampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet.
Glödlamporna finns specificerade på sidan
266.
2. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
hållaren.
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
3. Tag bort glödlampan
2. Lås upp och fäll panelsidan inåt för att
komma åt glödlamporna.
Glödlamporna är placerade i två separata
lamphållare, en övre och en undre. Varje lamphållare har en spärrtapp.
Byte av glödlampa
1. Lossa kontaktstycket från lamphållaren.
4. Sätt dit den nya glödlampan i hållaren.
5. Anslut kontaktstycket.
6. Fäll tillbaka panelsidan och lås fast.
OBS
Om meddelande LAMPFEL
KONTROLLERA BROMSLJUS kvarstår
efter att felaktig glödlampa ersatts behöver
en auktoriserad Volvoverkstad uppsökas.
}}
201
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 202
09 Underhåll och service
Byte av glödlampor
Instegsbelysning
G027287
Belysning i make up-spegel
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
Make up-spegel*, olika versioner.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid så att
lampglaset lossnar.
2. Ta bort glödlampan.
2. Ta bort glödlampan.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
3. Sätt dit en ny glödlampa.
4. Tryck först tillbaka lampglasets underkant
ovanför de fyra hakarna och tryck sen fast
ovansidan.
4. Sätt tillbaka lamphuset.
202
G028443
09
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 203
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G027179
Allmänt
Kabeldragningen kan variera något på grund av motorvariant. Detaljerna som visas i listan är dock på samma positioner.
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade med ett antal säkringar.
Säkringarna är placerade på fyra olika ställen i
bilen:
Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
Säkringscentralen i kupén innanför ljudvallen på förarsidan.
Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
Säkringscentralen i bagageutrymmet.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål, eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
I locket på instrumentbrädans gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
som underlättar för dig att dra ut och sätta tillbaka en säkring. Om samma säkring bränns av
upprepade gånger föreligger något fel på komponenten, och du bör då uppsöka en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
}}
203
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 204
09 Underhåll och service
09
Säkringar
G026972
Relä-/säkringscentral i motorrummet
Tryck in plastspärrarna på boxens kortsidor och dra locket uppåt.
204
1.
ABS
30 A
8.
Bränslepump
15 A
2.
ABS
30 A
9.
3.
Högtrycksspolare strålkastare
Transmissionstyrenhet
(TCM), diesel
15 A
35 A
4.
Parkeringsvärmare*
25 A
5.
Extraljus*
20 A
6.
Startmotorrelä
35 A
7.
Vindrutetorkare
25 A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10.
11.
Tändspolar (bensin),
Motorstyrenhet (ECM),
insprutningsventiler (diesel)
Gaspedalsgivare (APM),
AC kompressor, fläkt
elektronikbox
12.
13.
20 A
10 A
Motorstyrenhet (ECM)
(bensin) insprutningsventiler (bensin), luftmassemätare (bensin)
15 A
luftmassemätare (diesel)
5A
Styrenhet spjällhus,
(bensin)
10 A
Styrenhet spjällhus, luftmixventil, bränsletryckregulator, magnetventil,
(diesel)
15 A
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 205
09 Underhåll och service
Säkringar
14.
Lambdasond (bensin)
20 A
Lambdasond (diesel)
10 A
Vevhusventilationsvärmare, magnetventiler
(bensin)
10 A
magnetventiler, glödstift
(diesel)
15 A
16.
Halvljus vänster
20 A
17.
Halvljus höger
20 A
18.
-
19.
Motorstyrenhet (ECM)
matning, motorrelä
5A
20.
Positionsljus
15 A
21.
Vacuumpump
20 A
15.
09
-
}}
205
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 206
09 Underhåll och service
09
Säkringar
1
10
20
30
2
11
21
31
3
12
22
32
4
13
23
33
5
14
24
34
6
15
25
35
7
16
26
36
8
17
27
37
9
18
28
38
19
29
G032340
Säkringar i kupén vid instrumentpanelens gavel på förarsidan
En dekal som anger säkringarnas positioner samt amperetal är placerad i gavelboxens lock.
1.
Förarstol elmanövrerad*
25 A
2.
Passagerarstol elmanövrerad*
25 A
3.
Fläkt klimatanläggning
30 A
4.
Styrenhet höger framdörr
25 A
5.
Styrenhet vänster framdörr
25 A
6.
206
Allmänbelysning tak
(RCM) övre elektronikstyrenhet (UEM)
10 A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7.
Taklucka*
8.
Tändningslås, SRSsystem, motorstyrenhet
(ECM), avstängning SRS
passagerarsida,
(PACOS), startspärr
elektronisk (IMMO),
transmissionstyrenhet
(TCM), diesel,
15 A
7,5 A
9.
OBDII, ljusomkopplare
(LSM), rattvinkelgivare
(SAS) rattstyrenhet
(SWM)
5A
10.
Audio
20 A
11.
Audioförstärkare*
30 A
12.
RTI display*
10 A
13.
Telefon*
5A
14.
- 38
-
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 207
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G028412
Säkringar i kupén innanför ljudvallen på förarsidan
1.
2.
Stolsvärme höger sida
Stolsvärme vänster sida
15 A
9.
15 A
3.
Signalhorn
15 A
4.
-
-
5.
-
-
6.
Reservplats
-
7.
Reservplats
-
8.
Larmsiren*
5A
10.
11.
Bromsljuskontakt matning
5A
Kombinationsinstrument
(DIM), klimatanläggning
(CCM) parkeringsvärmare, förarstol elmanövrerad
10 A
Eluttag framsäte och baksäte
15 A
12.
-
-
13.
Reservplats
-
14.
-
-
15.
ABS, STC/DSTC
5A
16.
Servostyrning elektronisk
(ECPS), Active BiXenon® (HCM), ljushöjdsreglering
10 A
17.
Dimljus fram vänster
7,5 A
18.
Dimljus fram höger
7,5 A
19.
Reservplats
-
20.
Reservplats
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 208
09 Underhåll och service
09
Säkringar
21.
208
Transmission styrenhet
(TCM), backväxelspärr
(M66)
10 A
22.
Helljus vänster
10 A
23.
Helljus höger
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
Reservplats
-
27.
Reservplats
-
28.
Passagerarstol elmanövrerad*, audio
5A
29.
Bränslepump
7,5 A
30.
BLIS*
31.
Reservplats
-
32.
Reservplats
-
33.
Vakuum pump
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
5A
20 A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-25T11:07:58+01:00; Page 209
09 Underhåll och service
Säkringar
09
G026968
Säkringar i bagageutrymmet
1.
2.
Backljus
10 A
7.
Dragkablage* (30-matning)
15 A
8.
Eluttag bagageutrymme
15 A
9.
Bakdörr, höger: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss
20 A
Bakdörr, vänster: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss
20 A
Positionsljus, dimljus,
bagagerumsbelysning,
nummerskyltbelysning,
lampor i bromsbelysning
20 A
3.
Tillbehör (AEM)*
15 A
4.
Reservplats
5.
REM elektronik
10 A
11.
Reservplats
-
6.
Cd-växlare, TV, RTI*
7,5 A
12.
Reservplats
-
13.
Värmare dieselfilter
10.
-
14.
-
-
15.
Reservplats
-
16.
Reservplats
-
17.
Tillbehör audio*
18.
Reservplats
19.
Nedfällningsbart nackstöd*
15 A
Dragkablage* (15-matning)
20 A
20.
5A
-
15 A
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
209
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 210
09 Underhåll och service
09
Säkringar
21.
Reservplats
-
36.
-
22.
-
-
37.
Eluppvärmd bakruta
20 A
23.
AWD
7,5 A
38.
Eluppvärmd bakruta
20 A
24.
Four-C SUM*
15 A
25.
-
26.
Parkeringshjälp*
5A
27.
Huvudsäkring: Dragkablage, Four-C, Parkeringshjälp, AWD
30 A
28.
Centrallås (PCL)
15 A
29.
Släpvagnsbelysning,
vänster: Positionsljus, körriktningsvisare*
25 A
Släpvagnsbelysning,
höger: Bromsljus dimljus
bak, körriktningsvisare*
25 A
Huvudsäkring: Säkring 37,
38
40 A
30.
31.
210
-
32.
-
-
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
-
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 211
09 Underhåll och service
09
211
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 212
Översikt HU-450...................................................................................
Översikt HU-650...................................................................................
Översikt HU-850...................................................................................
Audiofunktioner HU-450/650/850.........................................................
Audiofunktioner HU-450.......................................................................
Audiofunktioner HU-650/850................................................................
Radiofunktioner HU-450/650/850.........................................................
Radiofunktioner HU-450.......................................................................
Radiofunktioner HU-650/850................................................................
Radiofunktioner HU-450/650/850.........................................................
Kassettspelare HU-450.........................................................................
Cd-spelare HU-650...............................................................................
Intern Cd-växlare HU-850.....................................................................
Extern Cd-växlare HU-450/650/850*....................................................
Dolby Surround Pro Logic II HU-850....................................................
Tekniska data........................................................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Samtalsfunktioner.................................................................................
Funktioner i minnet...............................................................................
Menyfunktioner.....................................................................................
Övrig information...................................................................................
212
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
229
231
232
233
234
236
237
240
243
245
249
G020924
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 213
INFOTAINMENT
10
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 214
10 Infotainment
Översikt HU-450
10
1
2
3
4
5
6
7
BASS – Tryck ut och vrid TREBLE – Tryck
ut, dra och vrid
8
POWER (På/Av) – Tryck VOLUME – Vrid
REV – Kassett – Bandriktningsväljare – Cdväxlare* – Slumpval
Kassettlucka
PRESET/CD PUSH MENU – Lagrade
radiostationer Cd-växlare*
Kassettutkast
9
10
11
12
13
14
15
16
G025597
HU-450
TAPE – Snabbval
FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
AM – Snabbval mellan AM1, AM2
AUTO – Automatisk förinställning av stationer
Display
SCAN – Automatisk stationsavsökning
Navigeringsknappar – cd/radio – söker/
byter station eller spår, kassett/cd –
Snabbspolning framåt/bakåt/val av nästa/
föregående spår
EXIT – Stegar tillbaka i menyn
214
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
SOURCE PUSH MENU – Öppnar huvudmenyn – Tryck Vrid för att välja: Radio (FM/
AM), Kassett, Cd-växlare*
FADER – Tryck ut och vrid BAL – Tryck ut,
dra och vrid
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 215
P2 (S60); 5; 3
evastarck
10 Infotainment
Översikt HU-650
EXIT – Stegar tillbaka i menyn
1
2
3
4
5
6
1-6 – Stationslagringsknappar/val av position i cd-växlare
COMPACT
DIGITAL AUDIO
7
10
8
11
9
12
10
POWER (På/Av) – Tryck VOLUME – Vrid
BASS – Tryck ut och vrid
TREBLE – Tryck ut och vrid
BALANCE – Tryck ut och vrid
FADER – Tryck ut och vrid
13
14
15
16
17
18
G025598
HU-650
RND – Cd-slumpval
SOURCE PUSH MENU – Öppnar huvudmenyn: Tryck och vrid sedan för att välja:
Radio – FM eller AM, Cd eller Cd-växlare*
AM – Snabbval mellan AM1, AM2
Cd-lucka
Display
SCAN – Automatisk stationsavsökning
Cd-utkast
FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
CD – Snabbval
AUTO – Automatisk förinställning av stationer
Navigeringsknappar – söker/byter station
eller spår
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
215
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 216
10 Infotainment
Översikt HU-850
1
10
2
3
4
5
6
7
AUTO – Automatisk förinställning av stationer
8
Navigeringsknappar – söker/byter station
eller spår
COMPACT
12
EXIT – Stegar tillbaka i menyn
9
13
SCAN – Automatisk stationsavsökning
10
14
POWER (På/Av) – Tryck VOLUME – Vrid
DIGITAL AUDIO
11
1-6 – Stationslagringsknappar/val av position i cd-växlare
15
16
17
18
19
20
21
G025599
HU-850
TREBLE – Tryck ut och vrid
RND – CD-slumpval
BALANCE – Tryck ut och vrid
AM – Snabbval mellan AM1, AM2
FADER – Tryck ut och vrid
Cd-lucka
SOURCE PUSH MENU– Öppnar huvudmenyn: Tryck och vrid sedan för att välja:
Radio – FM eller AM, Cd eller Cd-växlare*
Display
3-CH – 3-kanals stereo
OFF – 2-kanals stereo
Dolby Surround Pro Logic II
CD-utkast
FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
CD – CD-spelare
216
BASS – Tryck ut och vrid
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 217
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-450/650/850
Strömbrytare till/från
Tryck på ratten för att sätta på
eller stänga av radion.
Apparaten återgår därefter till den tidigare
inställda volymen och återtar spelningen av
kassetten eller cd:n.
Ljudanläggningen kan utrustas med olika tillval
och audiosystemnivåer. Det finns tre audiosystemnivåer:
Volymkontroll
Vrid ratten medurs för att höja volymen. Volymkontrollen är elektronisk och saknar ändlägen.
Om du har knappsats i ratten, öka eller minska
volymen med (+)- respektive (–)-knapparna.
•
•
•
Performance
High Performance
Till AUX-ingången kan t.ex. en mp3-spelare
anslutas.
Ibland kan den externa ljudkällan AUX höras
med en annan volym än de interna ljudkällorna
exempelvis cd-spelaren. Om den externa ljudkällans ljudvolym är för hög kan ljudkvaliteten
försämras. Förhindra detta genom att justera
AUX-ingångens volym.
10
Volymkontroll – AUX
Premuim Sound.
FM- och AM-radio med RDS samt cd-spelare
ingår dock i alla ljudanläggningar.
1. Tryck SOURCE, vrid fram ADVANCED
MENU och välj genom att trycka
SOURCE.
2. Tryck SOURCE, vrid fram AUDIO
SETTINGS och välj genom att trycka
SOURCE.
AUX
Låg batterispänning
Om batterispänningen är låg visas en text i
kombinationsinstrumentets display. Bilens
energisparfunktion kan stänga ner radion.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
3. Tryck SOURCE, vrid fram AUX INPUT
LEVEL och välj genom att trycka
SOURCE.
I detta läge kan volymen justeras genom vridning av SOURCE.
Volymkontroll – TP/PTY/NEWS
G026678
Om ett kassettband eller en cd-skiva spelas
när radion tar emot ett trafikmeddelande, nyheter eller någon programtyp, bryts respektive
funktion och meddelandet hörs med den volym
som valts för trafikinformation, nyheter eller
programtyp.
Ingång för extern ljudkälla (AUX) 3,5 mm
217
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 218
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-450
Optimal ljudåtergivning
10
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för
varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som tar
hänsyn till volymkontrollens inställda nivå,
radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
Bass – Bas
Ställ in basen genom att
trycka ut ratten och vrida den
åt vänster respektive höger.
I mittläget är basen "normaliserad". Tryck tillbaka ratten till
utgångsläget efter inställningen.
218
Treble – Diskant
Audiosystemet är kalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Ställ in diskanten genom att
trycka på ratten, dra ut den
ytterligare och vrida den åt
vänster respektive åt höger. I
mittläget är diskanten "normaliserad". Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter
inställningen.
Fader – Balans fram/bak
Ställ in lämplig balans mellan
de främre och bakre högtalarna genom att trycka på ratten och vrida den åt höger
(mer ljud från främre paret)
respektive åt vänster (mer ljud
från bakre paret). Mittläget
betyder att balansen är "normaliserad". Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställning.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 219
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-650/850
Balance – Balans höger/vänster
Bass – Bas
Ställ in balansen genom att
trycka, dra ut ratten och vrida
den åt vänster respektive åt
höger. I mittläget är balansen
"normaliserad". Tryck tillbaka
ratten till utgångsläget efter
inställning.
10
Val av ljudkälla
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM, TAPE eller med
SOURCE-ratten. Vrid
SOURCE-ratten för att välja
mellan Radio (FM1, FM2, FM3 och AM1, AM2).
Med denna ratt kan du också välja kassett eller
cd-växlare* om en sådan är ansluten.
Upprepade tryck på AM-och
FM-knappen stegar mellan
FM1, FM2, FM3 och AM1, AM2.
Den valda ljudkällan visas i displayen.
G027191
Ljudkällorna kan väljas på två
sätt:
Ställ in basen genom att trycka ut ratten och
vrida den åt vänster respektive höger.
I mittläget är basen "normaliserad". Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Treble – Diskant
Ställ in diskanten genom att trycka ut ratten
och vrida den åt vänster respektive höger. I
mittläget är diskanten "normaliserad". Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
P2 (S60); 5; 3
evastarck
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-650/850
Balance – Balans höger/vänster
10
Ställ in balansen genom att trycka på ratten
och vrida den åt vänster respektive åt höger. I
mittläget är balansen "normaliserad". Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter inställning.
Fader – Balans fram/bak
Ställ in lämplig balans mellan de främre och
bakre högtalarna genom att trycka på ratten
och vrida den åt höger (mer ljud från främre
paret) respektive åt vänster (mer ljud från bakre
paret). Mittläget betyder att balansen är "normaliserad". Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter inställning.
220
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 220
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 221
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Ljudkällorna kan väljas på två
sätt:
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM, TAPE eller med
SOURCE-ratten.
Vrid SOURCE-ratten för att stega mellan FM1,
FM2, FM3 och AM1, AM2. Med denna ratt kan
du också välja kassett1 eller cd-växlare* om en
sådan är ansluten.
Upprepade tryck på AM- och
FM-knappen stegar mellan
FM1, FM2, FM3 och AM1, AM2.
Den valda ljudkällan visas i displayen.
Scanning
Tryck på SCAN-knappen för att
starta sökning. När radion hittat
en station, stannar den vid
denna station ca10sekunder.
Därefter fortsätter den sökningen. För att lyssna på stationen, tryck då på SCAN- eller EXIT-knappen.
Stationssökning
Knappsats i ratten
Tryck på
eller
för att söka efter
lägre eller högre frekvenser. Radion söker efter
nästa hörbara station och ställer in den. Tryck
på knappen igen om du vill fortsätta sökningen.
10
Manuell stationssökning
Tryck på
eller
och håll den
inne. MAN visas i displayen. Radion stegar då
långsamt åt det valda hållet och ökar tempot
efter några sekunder. Släpp knappen när den
önskade frekvensen visas i displayen.
G027004
Val av ljudkälla
Om frekvensen behöver justeras, görs detta
med korta tryck på någon av pilknapparna
eller
. Det manuella justeringsläget är kvar fem sekunder efter den sista
tryckningen.
Om du har knappsats i ratten, tryck på höger
respektive vänster pil för att välja förprogrammerade stationer.
OBS
Om bilen är utrustad med integrerad telefon
kan knappsatsen i ratten inte användas för
radiofunktioner när telefonen är i aktivt läge.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen.
För att avaktivera telefonen tryck
. Om
du inte har något SIM-kort i telefonen stäng av
den, se sidan 239.
1
HU-450
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
221
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 222
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450
Programmering av stationer
10
1. Ställ in önskad frekvens.
2. Tryck med ett kort tryck på PRESET/CDratten.
3. Välj nummer genom att vrida fram eller tillbaka.
Tryck igen för att lagra önskad frekvens och
station.
Förval
För att välja ett förprogrammerat radioprogram vrider du på
PRESET/CD-ratten till lagrat
nummer. Det inställda programmet visas i displayen.
Automatisk lagring av stationer
Denna funktion söker och lagrar automatiskt upp till
10 starka AM- eller FM-stationer i ett separat minne. Funktionen är särskilt användbar i
områden där du inte är bekant
med radiostationerna eller deras frekvenser.
1. Välj radioläge med FM- eller AM-knappen.
2. Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
AUTO startar sökningen.
222
3. AUTO visas i displayen och ett antal signalstarka stationer (max. 10) från det
inställda frekvensbandet lagras nu i autolagringsminnet. Om ingen station med tillräcklig stark signalstyrka finns, visas NO
STATION.
4. Tryck kort på AUTO-knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas AUTO i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge
–
Tryck på FM, AM eller EXIT eller vrid på
PRESET/CD-ratten.
Återgå till Autolagringsläge
–
Tryck kort på AUTO.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 223
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-650/850
Stationslagring
Automatisk lagring av stationer
AUTO söker och lagrar automatiskt upp till tio starka AMeller FM-stationer i ett separat
minne. Om fler än tio stationer
hittas väljs de tio starkaste.
Funktionen är särskilt användbar i områden där man inte är bekant med
radiostationerna eller deras frekvenser.
G027189
–
Spara en station på någon av stationslagringsknapparna 1 - 6:
1. Ställ in önskad station.
2. Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder. Station
STORED visas i displayen.
Man kan lagra upp till 6 stationer på respektive
AM1, AM2, FM1, FM2 och FM3, totalt 30 stationer.
10
Välj radioläge med AM- eller FM-knappen.
Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
AUTO startar sökningen.
AUTO visas i displayen och ett antal signalstarka stationer (max. 10) från det inställda
frekvensbandet lagras nu i autolagringsminnet.
Om ingen station med tillräcklig stark signalstyrka finns, visas NO STATION.
–
Tryck kort på AUTO-knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas AUTO i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge
–
Tryck på FM-, AM- eller EXIT-knappen.
Återgå till Autolagringsläge
–
Tryck kort på AUTO.
223
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 224
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
10
Radio Data System – RDS
Trafikinformation – TP Station
RDS är ett system som länkar samman sändare inom ett nätverk. Det används bl.a. till att
ha rätt frekvens inställd oavsett vilken sändare
man lyssnar på eller vilken ljudkälla som är
aktiv (t.ex. cd). Det används också till att kunna
ta emot trafikinformation och att hitta program
av en viss typ eller inriktning. Radiotext är
också en del av RDS. En radiostation kan t.ex.
skicka information om ett pågående radioprogram.
Trafikinformation från RDS-stationer bryter
andra ljudkällor och meddelandet hörs med
den volym som ställts in för detta ändamål. Så
fort meddelandet är över återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
använder endast valda delar av dess möjligheter.
3. Vrid SOURCE, välj TP ON (blinkande text)
och tryck SOURCE.
PI-sökning (automatisk sökning av
station)
Avaktivera TP
Vid lyssning på en RDS-sändare lagras diverse
information i radion, t.ex. trafikinformation.
224
Inställning av trafikinformation
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Välj TP och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Välj TP och tryck SOURCE.
Då en förvald RDS-sändare väljs vid ett senare
tillfälle, uppdaterar radion sändarens RDSinformation. Om radion befinner sig i gränsområdet eller strax utanför sändarens räckvidd så
söker radion automatiskt efter den starkaste
möjliga sändaren av denna kanal.
3. Vrid SOURCE, välj TP OFF (blinkande text)
och tryck SOURCE.
Finns ingen sändare inom "hörhåll" tystnar
radion och displayen visar PI SEEK till dess att
stationen hittats.
Välj att ställa in trafikinformation från en
speciell kanal
1. Välj radioläge med FM-knappen.
2. Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
3. Tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
6. Vrid SOURCE, välj TP STATION och tryck
SOURCE.
7. Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
8. Tryck EXIT.
Avaktivera TP Station
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
4. Tryck EXIT.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
TP visas i displayen när funktionen är aktiverad.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
Tryck EXIT för att inte lyssna på ett pågående
trafikmeddelande. TP-funktionen är dock fortfarande inkopplad och radion inväntar nästa
trafikmeddelande.
4. Vrid SOURCE, välj TP STATION och tryck
SOURCE.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 225
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
5. Vrid SOURCE, välj TP STATION OFF och
tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
Alarm
Alarm! visas i radions display när ett larmmeddelande sänds ut. Funktionen används för att
varsko bilister om allvarliga olyckor och katastrofer, t.ex. broras eller kärnkraftsolyckor.
TP-sökning
Man kan lyssna på trafikinformation då man
reser mellan olika områden och länder utan att
själv behöva välja station.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
Nyheter
Programkodade meddelanden (som nyheter
från RDS-stationer) bryter andra ljudkällor och
sänds med den volym som ställts in för detta
ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över återgår
radion till tidigare ljudkälla och volym.
Inställning av Nyheter
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
Välj Avbrott för nyheter från nuvarande
station
2. Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
3. Tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj NEWS ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
6. Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
NEWS visas i displayen.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
Avaktivera Nyheter
4. Vrid SOURCE, välj TP SEARCH och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj NEWS och tryck
SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj TP SEARCH ON eller
TP SEARCH OFF (blinkande text) och
tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj NEWS OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
NEWS försvinner i displayen.
10
1. Välj radioläge med FM-knappen.
2. Vrid SOURCE, välj NEWS och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
är dock fortfarande inkopplad och radion
inväntar nästa nyhetsprogram.
7. Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
8. Tryck EXIT.
Avaktivera Nyheter Station
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
Tryck på EXIT för att inte lyssna på ett
pågående nyhetsinslag. Funktionen Nyheter
}}
225
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 226
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
10
4. Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
Programtyp
Display visar
Programtyp
Display visar
5. Vrid SOURCE, välj NEWS STN OFF och
tryck SOURCE.
OFF
PTY OFF
Nyheter
Nyheter
Aktualiteter
Aktuellt
Popmusik
Pop
Andliga frågor
Andligt
Resor och semester
Resor
Programtyp – PTY
Countrymusik
Country
Rockmusik
Rock
Med PTY-funktionen kan man välja mellan
olika programtyper.
Dokumentär
Dokument
Sociala frågor
Socialt
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
Ekonomi
Ekonomi
Sport
Sport
Folkmusik
Folkm
Teater
Teater
Fritid och hobby
Fritid
Telefonväkteri
Telefon
För barn
För barn
Underhållning
Underh
Gamla godingar
"Oldies"
Utbildning
Utbildn
Information
Info
Vetenskap
Vetenskap
Jazzmusik
Jazz
Väder
Väder
Klassisk musik
Klassisk
Övrig musik
Övrig M
Kultur och Konst
Kultur
Lätt klassiskt
L Klass
Lättlyssnat
Lättlyss
Nationell musik
Nation M
6. Tryck EXIT.
2. Vrid SOURCE, välj PTY och tryck
SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj PTY i menyn och tryck
SOURCE.
Radion börjar söka efter vald programtyp.
Om radion hittar en station som inte passar kan
du söka vidare med vänster eller höger pilknapp.
Om ingen station med den valda programtypen
hittas, återgår radion till sin tidigare frekvens.
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
226
PTY standby
PTY ligger sedan i standby tills vald programtyp börjar sändas. När så sker byter radion
automatiskt till den station som sänder vald
programtyp.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 227
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Avaktivera
Automatisk frekvensuppdatering
Regionala radioprogram
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
AF-funktionen är normalt aktiverad och ser till
att en av de starkaste tillgängliga sändarna för
en radiostation väljs.
Regional-funktionen är normalt avaktiverad.
Med funktionen aktiverad kan man fortsätta
lyssna till en regional sändare trots att signalstyrkan är låg.
2. Vrid SOURCE, välj PTY tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj PTY OFF tryck
SOURCE.
4. Tryck EXIT. Symbolen PTY släcks och
radion återgår till normalläge.
PTY -language
Aktivera AF
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
Välj språk till radions display (engelska, tyska,
franska eller svenska).
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj AF ON (blinkande text)
och tryck SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
Avaktivera AF
10
Aktivera REG
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj REG ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT.
Avaktivera REG
•
Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj PTY LANGUAGE och
tryck SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
•
5. Vrid SOURCE, välj språk och tryck
SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
•
6. Tryck EXIT.
4. Vrid SOURCE, välj AF OFF (blinkande text)
och tryck SOURCE.
Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
•
Vrid SOURCE, välj REG OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT.
•
Tryck EXIT.
}}
227
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 228
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
10
EON – Lokal/Avlägsen (Enhanced
Other Networks)
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
Med EON aktiverad avbryts t.ex. radioprogram
för trafikmeddelande och nyhetssändningar
ifrån andra kanaler.
3. Vrid SOURCE, välj RESET TO DEFAULT
och tryck SOURCE.
Funktionen har två nivåer
Local – Avbryter endast om signalen är stark.
Distant – Avbryter även vid svagare signaler.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
ASC (Active Sound Control)
Efter att ha visat texten två gånger återgår
radion till stations-/frekvensvisning.
ASC-funktionen anpassar automatiskt radions
volym efter bilens hastighet.
Aktivera ASC:
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj EON (blinkande text)
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE välj AUDIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj Local eller Distant och
tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj ASC LEVEL och tryck
SOURCE.
6. Tryck EXIT.
5. Vrid SOURCE välj LOW, MEDIUM,
HIGH eller Off och tryck SOURCE.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
228
Tryck ett par sekunder på FM-knappen för att
få tillgång till eventuell utsänd radiotext som då
visas i displayen.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc.
4. Tryck EXIT.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
Återställning av RDS-funktioner
Radiotext
Ett kort tryck på EXIT avslutar visningen av
radiotexten.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 229
10 Infotainment
Kassettspelare HU-450
Byte av bandriktning
G027246
DOLBY B NR
Skjut in kassetten i kassettluckan med bandets
bredare del vänt åt höger. I teckenfönstret
visas TAPE Side A.
När den ena sidan är färdigspelad kommer
apparaten automatiskt att spela den andra
sidan (auto-reverse).
Om du redan har en kassett i kassettspelaren
väljer du kassettspelning genom att vrida på
SOURCE-ratten eller trycka på snabbvalsknappen TAPE.
Scanning
Tryck på REV-knappen om du vill spela andra
sidan av bandet. I displayen visas vilken sida
som spelas.
Scanning (SCAN) spelar de första 10 sekunderna på varje
spår.
Kassettutkast
Tryck på SCAN- eller EXITknappen när du hittat ett spår
du vill lyssna på.
Om du trycker på knappen
stannar bandet och kassetten
matas ut. För att välja ny programkälla, vrid på SOURCEratten. Kassetten kan skjutas in
eller matas ut även när apparaten är frånslagen.
10
Snabbspolning
Dolby B Brusreducering
Funktionen är förinställd. Om du vill stänga av
den, gör så här: håll REV-knappen intryckt tills
Dolbysymbolen
i displayen slocknar.
Tryck på samma knapp igen för att aktivera
Dolbyfunktionen.
Dolby brusreducering tillverkas under licens av
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby och dubbel-D kännetecknet
är
Dolby Laboratories Licensing Corporations
varumärken.
G027004
Kassettlucka
Bandet snabbspolas framåt om du trycker och
håller nere knappen
och bakåt med
. I displayen visas "FF" (framåt) respektive "REW" (bakåt) under snabbspolning.
Snabbspolningen avbryts om du trycker på
knappen igen.
}}
229
P2 (S60); 5; 3
evastarck
10 Infotainment
Kassettspelare HU-450
Nästa spår – föregående spår
10
Om du trycker på knappen
kommer
kassettbandet automatiskt att spolas framåt till
nästa spår.
kommer
Om du trycker på knappen
kassettbandet automatiskt att spolas bakåt till
föregående spår. För att funktionen skall fungera krävs en paus på ca fem sekunder mellan
spåren.
Om du har knappsats i ratten, kan du även
använda pilarna.
230
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 230
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 231
10 Infotainment
Cd-spelare HU-650
Cd-spelare
Scanning
Skjut in en cd-skiva. Om du redan gjort detta,
välj cd genom att vrida på SOURCE-ratten eller
snabbvalsknappen CD.
Scan spelar de första 10 sekunderna på varje
spår.
Cd-utkast
Om du trycker på knappen på
bilden stannar cd-spelaren och
skivan matas ut.
Tryck på SCAN- eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
Slumpval
Tryck på RND (random) för att
koppla in slumpvalsfunktionen.
Cd-spelaren spelar skivans
spår i slumpvis ordning. RND
visas så länge funktionen är
aktiverad.
OBS
Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv sekunder
på dig att ta hand om den utmatade skivan.
Därefter drar cd-spelaren in den igen och
fortsätter med senast spelade spår.
Snabbspola och byta spår
Tryck och håll nere vänster eller
höger pilknapp för att snabbspola ett spår eller hela skivan.
Snabbspolning kan inte göras
med knappsatsen i ratten.
Tryck kort på vänster eller höger pilknapp för
att komma till föregående eller nästa spår.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål. Spårnummer visas i displayen.
10
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cdskivor som uppfyller standarden ISO 60908 ger
högst ljudkvalitet.
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
231
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 232
10 Infotainment
Intern Cd-växlare HU-850
10
Intern cd-växlare
Val av skivnummer
Slumpval
HU-850 innehåller en intern 6-skivors cd-växlare. Tryck på snabbvalsknappen CD eller vrid
SOURCE-ratten för att aktivera cd-spelaren.
Cd-spelaren återupptar spelningen av den
skiva och det spår som senast spelades.
Välj den skiva som skall spelas via sifferknapparna 1-6. Nummer på skiva och spår visas i
displayen.
Du kan skjuta in 6skivor i cd - spelaren. För att
skjuta in en ny skiva måste du välja en ledig
position i spelaren. Välj en tom position med
sifferknapparna 1 - 6. Den position som är tom
visas i displayen. Se till att "LOAD DISC" visas
innan du skjuter in en ny skiva.
Tryck och håll nere vänster eller
höger pilknapp för att snabbspola ett spår eller hela skivan.
Snabbspolning kan inte göras
med knappsatsen i ratten.
Tryck på RND (random) för att
koppla in slumpvalsfunktionen.
Från en slumpvis vald skiva
spelas ett slumpvis valt spår.
Därefter väljs nytt spår eller ny
skiva på samma sätt. RND
visas i displayen så länge funktionen är aktiverad.
Cd-utkast
Om du trycker på knappen på
bilden stannar cd-spelaren och
skivan matas ut.
Snabbspola och byta spår
Tryck kort på vänster eller höger pilknapp för
att komma till föregående eller nästa spår.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål. Spårnummer visas i displayen.
OBS
232
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud. Musik-cdskivor som uppfyller standarden ISO 60908 ger
högst ljudkvalitet.
VIKTIGT
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv sekunder
på dig att ta hand om den utmatade skivan.
Därefter drar cd-spelaren in den igen och
fortsätter med senast spelade spår.
Cd-skivor
Tryck på SCAN- eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 233
10 Infotainment
Extern Cd-växlare HU-450/650/850*
Val av position
Cd-växlare
Slumpval
Tryck på RND (för HU-650 och
850) för att koppla in slumpvalsfunktionen. Om du har
radio HU-450 väljer du REVknappen.
Välj den skiva som skall spelas genom att vrida
på PRESET/CD-ratten (HU-450) eller via sifferknapparna 1 - 6 (HU-650/850). Nummer på
skiva och spår visas i displayen.
Vissa CD-växlare har 10 skivor. För att välja
skiva 7 - 10 ska knapp 6 hållas intryckt ett par
sekunder.
Snabbspola och byta spår
G027181
Tryck och håll nere vänster eller
höger pilknapp för att snabbspola ett spår eller hela skivan.
Snabbspolning kan inte göras
med knappsatsen i ratten.
Den externa cd-växlaren är monterad bakom
panelen på vänstra sidan av bakre lastutrymmet.
Vrid SOURCE-ratten för att aktivera cd-växlarläget. Cd-växlaren återupptar spelningen av
den skiva och det spår som senast spelades.
Om cd-växlarens magasin är tomt visas LOAD
CARTRIDGE i displayen.
För att ladda skivor i växlaren
1. Skjut undan locket på cd-växlaren
2. tryck på växlarens kassettutkastknapp
Tryck kort på vänster eller höger pilknapp för
att komma till föregående eller nästa spår.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål. Spårnummer visas i displayen.
Scanning
Scan spelar de första 10 sekunderna på varje
spår.
10
Från en slumpvis vald skiva
spelas ett slumpvis valt spår. Därefter väljs nytt
spår eller ny skiva på samma sätt. RND visas
så länge funktionen är aktiverad.
Cd-skivor
Användande av hembrända cd-skivor kan
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Musik-cd-skivor som uppfyller standarden
ISO 60908 ger högst ljudkvalitet.
VIKTIGT
Använd endast standardskivor (12 cm i diameter). Använd inte cd-skivor med påklistrade skivetiketter. Värmen i cd-spelaren kan
göra att etiketten lossnar och att cd-spelaren skadas.
Tryck på SCAN- eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
3. dra ut cd-kassetten och tryck in skivorna
4. tryck tillbaka kassetten i cd-växlaren.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 234
10 Infotainment
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Allmänt
10
Dolby Surround Pro Logic II är en vidareutveckling av det tidigare systemet och levererar
en väsentligt bättre ljudbild. Förbättringen
märks särskilt mycket för passagerarna i baksätet.
Dolby Surround Pro Logic II med centerhögtalare mitt på instrumentpanelen ger en ljudupplevelse mycket nära verkligheten.
Dolby Surround Pro Logic II Läge
För att välja Dolby Surround
Pro Logic II Mode tryck på
PL II. I displayen visas
PL II. Tryck på OFF för att
återgå till 2-kanals stereo.
3-kanals stereo
För att välja 3-kanals stereo
tryck på 3-CH. I displayen
visas "3 ch". Tryck på OFF för
att återgå till 2-kanals stereo.
De normala stereokanalerna vänster-höger fördelas till vänster-mitten-höger. Dessutom
kommer omgivningsljud (surround sound) från
bilens bakre högtalarkanaler. Dolby Surround
Pro Logic II fungerar i cd-läge.
För AM och FM radioutsändningar rekommenderas 3-kanalsstereo (3-CH).
Dolby Surround Pro Logic II är varumärke som
tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Pro Logic II Surround
System är tillverkat på licens från Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
234
Centre Level
Funktionen används för att ställa in centerkanalens nivå.
1. Tryck SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
Surround Level
Funktionen används för att ställa in effektnivån
i de bakre kanalerna.
1. Tryck SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj SURROUND LEVEL
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
6. Tryck EXIT.
Mid EQ Level
Funktionen används för att finjustera ljudet i
högtalarna.
1. Tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj CENTRE LEVEL och
tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS och
tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj MID EQ LEVEL och
tryck SOURCE.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 235
10 Infotainment
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
5. Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
6. Tryck EXIT.
10
235
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 236
10 Infotainment
Tekniska data
10
HU-450
HU-650
HU-850
Uteffekt
4 × 25 W
4 × 25 W
1 × 25 W (centerhögtalare)
Utgångsimpedans
4 Ohm
Drivspänning
12 V, negativ jord
Extern förstärkare
–
4 × 50 W alt. 4 × 75 WA
4 × 50 W alt. 4 × 75 WB
Radiodelen
Frekvensomfång
A
B
236
U (FM)
87,5 – 108 MHz
M (AM)
522 – 1611 kHz
L (AM)
153 – 279 kHz
Tillval
HU-850 måste anslutas till extern förstärkare.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 237
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
G027195
10
Telefonsystemets delar
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 238
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Allmänna regler
Sätt trafiksäkerheten främst. Om du som
förare måste använda telefonluren i armstödet, parkera först på en säker plats.
•
•
Stäng av telefonen när du tankar din bil.
•
Låt endast auktoriserad personal utföra
service på din telefon.
Stäng av telefonen i närheten av sprängningsarbete.
Nödsamtal till larmnummer kan du genomföra
utan tändningsnyckel och utan SIM-kort.
1. Tryck in På/Av-knappen.
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
.
Telefonsystemets delar
1. Knappsats i mittkonsolen
Med knappsatsen i mittkonsolen kan du styra
alla telefonens funktioner.
2. Knappsats i ratten
Med rattens knappsats kan du använda de
flesta av telefonens funktioner.
238
SIM-kort
3. Display
I displayen visas menyfunktioner, meddelanden, telefonnummer etc.
4. Telefonlur
Nödsamtal
3. Tryck in den gröna knappen
När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i
ratten endast användas till telefonfunktionerna.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i displayen. För att kunna använda knapparna till
radioinställningar måste telefonen avaktiveras,
se sidan 239.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Telefonluren kan du använda för privata samtal
när du vill kommunicera mer ostört.
5. SIM-kortet
SIM-kortet sätts in under knappsatsen i mittkonsolen.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den annars kan meddelanden från andra
funktioner inte visas i displayen.
6. Mikrofon
Mikrofonen är inbyggd i den inre backspegeln.
7. Högtalare
Högtalaren är inbyggd i nackskyddet i förarstolen.
8. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan framför
den inre backspegeln.
G027286
10
•
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda telefonen. Då visas din nätoperatörs namn i displayen.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den. Annars kan meddelanden från andra
funktioner inte visas i displayen och knappsatsen i ratten fungerar inte för radion.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 239
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Aktivt läge
Slå på och av telefonen
En förutsättning för att kunna använda telefonens funktioner är att telefonen är i aktivt läge
(gäller inte för att ta emot samtal). Aktivera telefonen genom att trycka på
i knappsatsen i mittkonsolen eller i rattens knappsats.
10
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i displayen.
om du vill avaktivera telefonen.
G027285
Tryck på
För att slå på telefonen
1. Vrid bilens tändnyckel till läge I.
2. Tryck på knappen som är markerad på bilden.
För att stänga av telefonen
–
Tryck ca tre sekunder på samma knapp.
Om du stänger av bilens tändning med telefonen påslagen, är telefonen påslagen när du slår
på tändningen nästa gång.
Då telefonen är avstängd kan du inte ta emot
några samtal.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 240
10 Infotainment
Samtalsfunktioner
Display
Beträffande audioanläggningens ljudnivå, se
även menyalternativ 5.6.5 på sidan 248.
10
Telefonlur
Avsluta ett samtal
För att avsluta ett samtal, tryck på
i rattens eller mittkonsolens knappsats eller lägg
på luren. Audioanläggningen återgår till tidigare aktivitet.
I displayen visas den aktuella funktionen,
exempelvis menyalternativ, meddelanden,
telefonnummer eller inställningar.
Ring upp och ta emot samtal
För att ringa upp
i knappsatsen
Slå numret och tryck på
i ratten eller mittkonsolen (eller lyft luren).
240
Telefonen lagrar automatiskt de senast uppringda telefonnumren/namnen.
1. Tryck på
i rattens eller mittkonsolens knappsats.
2.
Bläddra med pilarna framåt
bakåt
numren.
3. Tryck på
att ringa.
eller
bland de senast slagna
(eller lyft telefonluren) för
G027193
G027180
Senast uppringda telefonnummer
Om du vill kommunicera mer ostört, kan du
prata i telefonluren.
1. Lyft luren.
2. Slå önskat nummer på knappsatsen i mittkonsolen.
3. Tryck
för att ringa upp.
För att ta emot ett inkommande samtal
Volymen regleras med ratten på sidan av
luren.Samtalet avbryts när du lägger tillbaka
luren i hållaren.
Tryck på
(eller lyft luren). Du kan även
använda Autosvar, se menyalternativ 4.3.
Om du vill växla till handsfree utan att
avsluta samtalet
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår.
1.
Tryck
och välj Handsfree.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 241
10 Infotainment
Samtalsfunktioner
2. Tryck
sidan 240.
och lägg på luren, se
Funktioner under pågående samtal
Under ett pågående samtal är följande funktioner tillgängliga:
Snabbuppringning
–
Lagra kortnummer
Bläddra med pilarna och tryck på
att göra ett val.
för
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en snabbuppringningsknapp
(1 - 9). Gör så här:
Sekretess/Sekretess av
Sekretessläge
1.
Håll/Håll inte
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller inte
Bläddra med
till Redigera
minne (Meny 3) och tryck
.
2. Bläddra till Snabbuppringning (Meny 3.4)
och tryck
.
Lur/Handsfree
Använd luren eller
handsfree
3. Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck
för att bekräfta.
Minne
Visa sparade nummer
Då du har ett pågående samtal samt ett parkerat samtal är följande funktioner tillgängliga:
Använd snabbuppringning
–
OBS
När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste
Meny 4.5 vara aktiverad, .se sidan 248
Bläddra med pilarna och tryck på
att göra ett val.
Sekretessläge
Lur/Hands free
Använd luren eller
handsfree
Minne
Visa sparade nummer
Sammankoppla
Prata med båda
samtidigt (konferenssamtal)
Växla
Växla mellan de två
samtalen
10
Då du har valt Sammankoppla och har två
pågående samtal är följande funktioner tillgängliga:
4. Sök efter önskat namn eller telefonnummer
i minnet, tryck
för att välja det.
Håll in önskad snabbuppringningsknapp i ca
2 sekunder för att ringa.
Sekretess/Sekretess av
för
–
Bläddra med pilarna och tryck på
att göra ett val.
Sekretess/Sekretess av
Sekretessläge
Lur/Handsfree
Använd luren eller
handsfree
Minne
Visa sparade nummer
för
}}
241
P2 (S60); 5; 3
evastarck
10 Infotainment
Samtalsfunktioner
10
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
Om du under pågående samtal hör en tonstöt
i högtalaren omedelbart åtföljd av två tonstötar
(dubbeltonstöt) har du blivit uppringd. Därefter
repeteras en dubbeltonstöt tills du antingen
svarar eller påringningen upphör. I detta läge
kan du välja att ta emot samtalet, eller neka att
ta emot det.
Om du inte vill ta emot samtalet, tryck på
eller gör ingenting. Om du vill ta emot
samtalet, tryck på
. Det pågående samtalet hamnar då i så kallat parkeringsläge.
Trycker du på
, avslutas båda samtalen
samtidigt.
242
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 242
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 243
10 Infotainment
Funktioner i minnet
SMS
Lagra telefonnummer med namn
En ensam dubbeltonstöt talar om att ett SMSmeddelande tagits emot.
1.
Ljudnivån
2. Bläddra till Lägg till (Meny 3.1) och tryck
.
Öka ljudnivån genom att trycka på (+)-knappen
i rattens knappsats. Minska den genom att
trycka på (–)-knappen.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
Om du vill göra inställningar i radion med dessa
knappar måste telefonen avaktiveras, se
sidan 239.
Lagring i minnet
Telefonnummer och namn kan lagras i telefonens eget minne eller i SIM-kortets minne.
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i minnet, visas namnet på
den uppringande i displayen.
Tryck
def3èéëê
och bläddra till Redigera
minne (Meny 3). Tryck
.
3. Skriv ett nummer och tryck
4. Skriv ett namn och tryck
.
ghi4ìíîï
jkl5
.
5. Välj vilket minne du vill spara till med
och tryck
10
.
Skriva namn (eller meddelande)
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: en gång för knappens första tecken,
två gånger för det andra osv. För att ange mellanrum tryck på 1.
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
tuv8üùúû
space 1- ? ! , . : ' ( )
wxyz9
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
abc2äåàáâæç
om man skriver två bokstäver
i rad från samma knapp,
tryck * emellan eller vänta
några sekunder
}}
243
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 244
10 Infotainment
Funktioner i minnet
+0@*#&$£/%
10
byt mellan versaler och gemener
radera den senast slagna bokstaven eller siffran. Med ett
långt tryck raderar du hela
numret eller hela texten.
Ring upp från minnet
–
på mittkonsolen eller
Tryck
knappsatsen i ratten.
Välj mellan följande alternativ:
1. Tryck
på mittkonsolen eller knappsatsen i ratten och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
2. Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck
.
3. Tryck
för att ringa upp det nummer
du har valt.
244
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 245
10 Infotainment
Menyfunktioner
Allmänt
Trafiksäkerhet
Med menyfunktionen kan du kontrollera, ändra
inställningar och programmera in nya funktioner i ditt system. De olika menyalternativen
visas i displayen.
Menysystemet är av säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter över 8 km/h. Du kan
endast avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
2.1.
Läs
2.2.
Skriv
2.3.
Talmeddel.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.7.
2.4.
Inställn.
Tryck på
tionen.
för att komma till menyfunk-
2.
Meddelanden
10
2.4.1.
SMSC-nummer
I menyfunktionen gäller följande:
Huvudmenyer/undermenyer
2.4.2.
Giltighet
•
Ett långt tryck på
ur menyfunktionen.
1.
2.4.3.
Typ
1.1.
Miss. samtal
•
innebär att du ångEtt kort tryck på
rar, återtar eller säger nej till ett alternativ.
1.2.
Mott. samtal
3.1.
Lägg till
•
1.3.
Ringda samt.
3.2.
Sök
innebär att du bekräftar
Ett tryck på
eller väljer, eller att du stegar från en undermeny till nästa undermeny.
1.4.
Radera lista
3.2.1.
Redigera
1.4.1.
Alla
3.2.2.
Radera
1.4.2.
Missade
3.2.3.
Kopiera
1.4.3.
Mottagna
3.2.4.
Flytta
1.4.4.
Ringda
•
•
Den högra pilen
sidomeny.
Den vänstra pilen
gående sidomeny.
innebär att du går
Samtalsregister
leder till nästa
leder till före-
Genvägar
Menyvalen är numrerade och kan väljas direkt
med sifferknapparna och
. Siffrorna
visas i teckenfönstret tillsammans med
menyalternativet.
1.5.
3.
Redigera minne
3.3.
Kopiera alla
Samtalslängd
3.3.1.
SIM till tfn
1.5.1.
3.3.2.
Tfn till SIM
Sista samtal
1.5.2.
Antal samtal
3.4.
Snabbuppr.
1.5.3.
Total tid
3.5.
Töm SIM
1.5.4.
Nollställ
3.6.
Töm minne
3.7.
Status
}}
245
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 246
10 Infotainment
Menyfunktioner
4.
10
5.
246
Samtalsfunktioner
5.3.5.
Suomi
4.1.
Sänd nummer
5.3.6.
Deutsch
4.2.
Samtal vänt.
5.3.7.
Nederlands
4.3.
Autosvar
5.3.8.
Français FR
Menyalternativ, beskrivning
4.4.
Autouppr.
5.3.9.
Français CAN
1. Samtalsregister
4.5.
Snabbuppr.
5.3.10. Italiano
1.1. Missade samtal
4.6.
Vidarekoppl.
5.3.11. Español
4.6.1.
Alla samtal
5.3.12. Português P
4.6.2.
Vid upptaget
5.3.13. Português BR
Här visas en lista med missade samtal. Du kan
välja att ringa upp, radera eller lägga numret i
telefonens eller SIM-kortets minne för senare
åtgärd.
4.6.3.
Inget svar
SIM-säkerhet
1.2. Mottagna samtal
4.6.4.
Inte nåbar
5.4.1.
På
4.6.5.
Faxanrop
5.4.2.
Av
4.6.6.
Dataanrop
5.4.3.
Auto
4.6.7.
Upphäv alla
5.4.
5.5.
Ändra koder
Inställningar
5.5.1.
PIN-kod
5.1.
Fabriksinst.
5.5.2.
Telefonkod
5.2.
Operatör
5.3.
Språk
5.6.
Ljud
5.6.1.
Ringvolym
5.3.1.
English UK
5.6.2.
Ringsignal
5.3.2.
English US
5.6.3.
Knappklick
5.3.3.
Svenska
5.6.4.
Hast. volym
5.3.4.
Dansk
5.6.5.
RadioAutDämp
5.6.6.
5.7.
Nytt SMS
Trafiksäkert
Här visas en lista med mottagna samtal. Du kan
välja att ringa upp, radera eller lägga numret i
telefonens eller SIM-kortets minne för senare
åtgärd.
1.3. Ringda samtal
Här visas en lista med tidigare slagna nummer.
Du kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne för
senare åtgärd.
1.4. Radera lista
Med denna funktion kan du radera de listor
som finns i menyerna 1.1, 1.2 och 1.3 enligt
nedan.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 247
10 Infotainment
Menyfunktioner
1.4.4.
Ringda
1.5. Samtalslängd
Här har du möjlighet att se samtalstiden för alla
dina samtal eller för det senaste samtalet. Du
kan också välja att se antalet samtal och nollställa samtalsmätaren.
1.5.1.
Sista samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Total tid
1.5.4.
Nollställ samtalsmätaren.
För att kunna nollställa samtalsmätaren behöver du telefonkoden (se Meny 5.5).
2. Meddelanden
2.1. Läs
Här kan du läsa inkomna textmeddelanden. Du
kan sedan välja att radera läst meddelande,
skicka det vidare, ändra, spara hela eller delar
av meddelandet.
2.2. Skriv
2.4. Inställning
3.3. Kopiera alla:
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral du vill skall överföra dina meddelanden. Ange också hur du vill att ditt meddelande skall nå adressaten och hur länge det
skall lagras i meddelandecentralen.
Kopierar SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
2.4.1.
SMSC-nummer
3.4. Snabbuppringning
2.4.2.
Giltighet
2.4.3.
Typ
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
lagras som ett kortnummer.
Kontakta din operatör för information om
dessa inställningar samt för SMSC-nummer.
3. Redigera minne
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från Telefon- till SIM-minne
3.5. Töm SIM
Du kan välja att radera hela minnet i SIM-kortet.
3.6. Töm minne
Du kan välja att radera hela minnet i telefonen.
3.1. Lägg till
3.7. Status
Du har här möjlighet att lagra namn och telefonnummer i telefonens eller SIM-kortets
minne. Se avsnittet om funktioner i minnet för
mer information.
Se hur många platser som är upptagna med
namn och nummer i SIM-kortet och telefonen.
4. Samtalsfunktioner
3.2. Sök
4.1. Sänd nummer
Här kan du göra ändringar i minnet
3.2.1.
Redigera: Ändra uppgifter i de olika
minnena.
3.2.2.
Radera: Ta bort ett sparat namn.
2.3. Talmeddelande
3.2.3.
Kopiera: Kopiera ett sparat namn.
Lyssna på inkomna meddelanden.
3.2.4.
Flytta: Flytta information mellan telefonens och SIM-kortets minne.
Med hjälp av knappsatsen kan du skriva ett
meddelande. Välj sedan att spara eller skicka
det.
3.3.1.
10
Välj om ditt eget nummer ska visas eller inte för
den du ringer upp. Kontakta din nätoperatör för
permanent dolt nummer.
4.2. Samtal väntar
Välj om du vill få ett meddelande om att samtal
väntar under pågående samtal.
4.3. Autosvar
Välj att svara utan att använda knappsatsen.
}}
247
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 248
10 Infotainment
Menyfunktioner
10
4.4. Autouppringning
5.3. Språk
5.5.1.
PIN-kod
Välj att ringa upp ett tidigare upptaget och slaget nummer.
Här kan du välja vilket språk telefonen ska visa.
5.5.2.
Telefonkod (använd 1234 innan du
byter till egen kod). Telefonkoden
används för att nollställa samtalsmätaren.
4.5. Snabbuppringning
Här ställer du in om snabbuppringningen ska
vara aktiverad eller inte. Funktionen måste vara
aktiverad för att du ska kunna slå ett kortnummer.
4.6. Vidarekoppla
Här kan du välja när och vilka typer av samtal
som ska vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
248
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
OBS
Skriv upp och spara koden på ett säkert
ställe.
5.6. Ljud
5.6.1
. Ringvolym: Här kan du välja volym på
inkommande ringsignal.
5.6.2.
Ringsignal: Du har åtta olika ringsignalstyper att välja mellan.
5.3.11. Español
5.6.3.
Knappklick: På eller av.
Inte nåbar
5.3.12. Português P
5.6.4.
4.6.5.
Faxanrop
4.9.13. Português BR
Hast. volym: Välj om volymen ska vara
fartberoende eller ej.
4.6.6.
Dataanrop
5.4. SIM-säkerhet
5.6.5.
4.6.7.
Upphäv alla
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller automatisk.
RadioAutDämp: Här kan du välja om
du vill låta radions ljudnivå kvarstå
under telefonsamtal eller ej.
5.6.6.
Nytt SMS: Välj om du vill att telefonen
ska ge ifrån sig en ljudsignal för inkommande SMS eller inte.
4.6.2.
Vid upptaget
4.6.1.
Alla samtal (inställningen gäller endast
under aktuellt samtal).
4.6.3.
Inget svar
4.6.4.
5.3.10. Italiano
5. Inställningar
5.4.1.
På
5.1. Fabriksinställning
5.4.2.
Av
Funktion för att återgå till systemets fabriksinställningar.
5.4.3.
Auto
5.2. Operatör
5.5. Ändra koder
Ändra PIN-koden eller telefonkoden.
5.7. Trafiksäkert
Här kan du välja att koppla bort hastighetsbegränsningen för menysystemet, dvs. välja att
använda menysystemet även under färd.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 249
10 Infotainment
Övrig information
Radio/Telefon
Specifikationer
Dubbla SIM-kort1
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
255A
SMS
Ja
10
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats är gemensamma för radio och telefon.
För att styra telefonfunktionerna med dessa
knappar måste telefonen vara aktiverad, se
sidan 239.
Om du vill göra inställningar i radion med dessa
knappar måste telefonen avaktiveras.
–
1
Tryck på
.
G027286
G027288
(Short Message Service)
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater.
Fråga din nätoperatör om vilka möjligheter som
erbjuds och om hanteringen av dubbla SIMkort.
A
Data/Fax
Nej
Dualband
Ja (900/1800)
255 minnesplatser i telefonens minne. Antal minnesplatser
på SIM-kort varierar beroende på abonnemang.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns inprogrammerat i telefonen.
–
Slå *#06# för att få fram numret i displayen.
Skriv upp det och spara på ett säkert ställe.
Vissa marknader
249
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 250
Typbeteckning......................................................................................
Mått och vikter......................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolja...............................................................................................
Vätskor och smörjmedel.......................................................................
Bränsle..................................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typgodkännande..................................................................................
250
252
254
256
258
260
262
265
266
268
G000000
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 251
SPECIFIKATIONER
11
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 252
11 Specifikationer
Typbeteckning
G032069
11
252
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 253
11 Specifikationer
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
11
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer.
Motoroljedekalen (vissa motorvarianter)
anger oljekvalitet och viskositet.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer
Manuell växellåda.
Automatväxellåda AW.
VIN-nummer (typ- och modellårsbeteckning samt chassinummer).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
253
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 254
11 Specifikationer
Mått och vikter
Mått
11
G020131
254
Position i
bild
Mått
mm
Position i
bild
Mått
mm
A
Hjulbas
2715
G
Spårvidd bak
1542
B
Längd
4603
H
Bredd
1871
C
Lastlängd, golv,
fällt säte
1661
I
Bredd inkl. backspeglar
2069
D
Lastlängd, golv
824
E
Höjd
1428
F
Spårvidd fram
1561
Vikter
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens
vikt då den är fylld till 90 % och övriga spolar-/
kylvätskor m.m.
Passagerarnas vikt och tillbehör som är monterade, dvs. dragkrok, lasthållare, takbox, m.m.
samt kultryck (vid påkopplad släpvagn, se
tabell), påverkar lastförmågan och räknas inte
in i tjänstevikten.
Tillåten belastning (utöver förare) = TotalviktTjänstevikt.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 255
11 Specifikationer
Mått och vikter
Bromsad släpvagn
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Max släpvagnsvikt (kg)
Max kultryck (kg)
0-1200
50
1201-1600
75
11
Obromsad släpvagn
Max kultryck kg
750
50
G016008
Max släpvagnsvikt kg
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max last: Se registreringsbevis.
Max taklast: 100 kg
255
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 256
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
11
A
B
256
2.4
2.4i
2.0T
2.5T
2.4T
MotorbeteckningA
B5244S2
B5244S
B5204T5
B5254T2
B5244T4B
Effekt (kW/rpm)
103/4500
125/6000
132/5500
154/5000
162/5500
(hk/rpm)
140/4500
170/6000
180/5500
210/5000
220/5500
Vridmoment (Nm/
rpm)
220/3300
225/4500
240/1850-5000
320/1500-4500
350/2100-4000
Cylinderantal
5
5
5
5
5
Cylinderdiameter
(mm)
83
83
81
83
81
Slaglängd (mm)
90
90
77
93,2
93,2
Slagvolym (liter)
2,44
2,44
1,98
2,52
2,4
Kompressionsförhållande
10,3:1
10,3:1
9,5:1
9,0:1
8,5:1
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 252 .
Thailand, Malaysia
T5
D
2.4D
D5
MotorbeteckningA
B5244T5
D5244T7
D5244T5
D5244T4
Effekt (kW/rpm)
191/5500
92/4000
120/5500
136/4000
(hk/rpm)
260/5500
126/4000
163/5500
185/4000
Vridmoment (Nm/rpm)
350/2100-5000
300/1750-2250
340/1750-2750
400/2000-2750
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 257
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
A
T5
D
2.4D
D5
Cylinderantal
5
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
81
81
81
81
Slaglängd (mm)
93,2
93,2
93,2
93,2
Slagvolym (liter)
2,40
2,40
2,40
2,40
Kompressionsförhållande
8,5:1
17,0:1
17,0:1
17,0:1
11
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se sidan 252.
257
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 258
11 Specifikationer
Motorolja
Kontrollera oljenivån oftare vid långvarig körning:
11
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än -30 °C eller varmare än +40 °C.
Detta kan ge onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning.
Kontrollera också oljenivån oftare vid många
kortare körsträckor (kortare än 10 km) vid låga
temperaturer (under +5 °C).
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
258
Volvo rekommenderar Castrol oljeprodukter.
Viskositetsdiagram
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg och
med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet,
bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
skall kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet (se dekal i motorrummet), både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd,
startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
G020236
Ogynnsamma körförhållanden
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 259
11 Specifikationer
Motorolja
Oljedekal
Motorvariant
2.0T
B5204T5
2.4
B5244S
Påfyllningsbar
volym mellan MINMAX (liter)
VolymA (liter)
1,2
5,5
2,0
6,2
11
G032078
B5244S2
A
B
2.4T
B5244T4B
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
Oljedekalen som visas här bredvid finns i bilens
motorrum, se sidan 252.
D5
D5244T4
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
2.4D
D5244T5
Viskositet: SAE 0W–30
D
D5244T7
Inkluderar filterbyte.
Thailand, Malaysia
259
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 260
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
Vätska
System
Volym (liter)
Rekommenderad kvalitet
Växellådsolja
Manuell 5-växlad (M56/M58)
2,1
Transmissionsolja MTF 97309
Manuell 6-växlad (M66)
2,0
Transmissionsolja MTF 97309
Automatväxellåda (AW55-50,
AW55-51)
7,2
Transmissionsolja JWS 3309
Automatväxellåda (TF-80SC)
7,0
Bensinmotor utan turbo
8,0
Bensinmotor med turbo
9,0
Diesel
12,5
11
Kylvätska
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad
med vattenA, se förpackning. Termostaten öppnar vid: bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82
ºC
Olja: PAG
LuftkonditioneringB
Köldmedium: R134a (HFC134a)
Bromsvätska
Servostyrning
Spolarvätska
A
B
260
0.6
DOT 4+
Systemet
0,9
varav behållare
0,2
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller likvärdig
produkt.
utan högtrycksspolning
4,5
med högtrycksspolning
6,4
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för rätt information.
Av Volvo rekommenderat frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 261
11 Specifikationer
Vätskor och smörjmedel
VIKTIGT
Rekommenderad transmissionsolja ska
användas för att inte skada växellådan och
får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta
närmaste auktoriserade Volvoverkstad för
service.
11
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändligt, se
sidan 258
261
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 262
11 Specifikationer
Bränsle
Förbrukning, utsläpp och volym
Motor
11
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av koldioxid (CO2) g/km
Tankvolym
liter
2.4
B5244S2
Manuell 5-växlad (M56)
8,8
209
70
2.4
B5244S2
Automatväxellåda (AW55-51)
9,5
226
70
2.4i
B5244S
Manuell 5-växlad (M56)
8,9
212
70
2.4i
B5244S
Automatväxellåda (AW55-51)
9,5
226
70
2.0T
B5204T5
Manuell 5-växlad (M56)
8,9
212
70
2.0T
B5254T5
Automatväxellåda (AW55-51)
9,5
227
70
2.5T
B5254T2
Manuell 5-växlad (M56)
9,1
217
70
2.5T
B5254T2
Automatväxellåda (AW55-51)
9,8
234
70
2.5T
B5254T2
Manuell 5-växlad (M58)
9,7
232
72
Automatväxellåda (AW55-51)
10,2
244
72
AWD
2.5T
B5254T2
AWD
262
2.4T
B5244T4*
–
–
–
70
T5
B5244T5
Manuell 6-växlad (M66)
9,3
220
70
T5
B5244T5
Automatväxellåda (AW55-51)
9,8
234
70
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 263
11 Specifikationer
Bränsle
Motor
Växellåda
Förbrukning
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
Tankvolym
liter
D5
D5244T4
Automatväxellåda (TF-80SC)
7.5
199
70
D5
D5244T4
Manuell 6-växlad (M66)
6.6
174
70
2.4D
D5244T5
Automatväxellåda (TF-80SC)
7.5
199
70
2.4D
D5244T5
Manuell 6-växlad (M66)
6.6
174
70
2.4D
D5244T5
Manuell 5-växlad (M56)
6.4
169
70
D
D5244T7
Manuell 5-växlad (M56)
6.4
169
70
Bränsleförbrukning och utsläpp av
koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad körcykel enligt EU-direktiv 80/1268 comb. Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om bilen
utrustas med extra tillbehör vilket påverkar
bilens vikt. Dessutom kan körsätt och andra
icke tekniska faktorer påverka bilens bränsleförbrukning. Vid körning med bränsle med
oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och
effekten lägre.
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen 91,
95 och 98 RON.
•
91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast användas i undantagsfall för övriga motorer.
•
95 RON kan användas vid normal körning.
•
11
98 RON rekommenderas för maximal prestanda och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin – Norm EN 228
VIKTIGT
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn. För att Volvos garanti
skall gälla, blanda aldrig alkohol med bensin, bränslesystemet kan skadas.
}}
263
P2 (S60); 5; 3
evastarck
11 Specifikationer
Bränsle
Diesel
Dieselmotorns bränslesystem är känsligt för
föroreningar. Använd endast diesel från välkända oljebolag, se sidan 188.
Diesel – Norm EN 590 eller JIS K2204
11
264
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 264
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 265
11 Specifikationer
Katalysator
Allmänt
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur. Katalysatorn består av en monolit (keramsten eller
metall) med kanaler. Kanalväggarna är belagda
med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
11
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
265
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 266
11 Specifikationer
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Batteri
11
A
B
Spänning
12 V
12 V
12 V
Köldstartförmåga (CCA)
590 A
600
Reservkapacitet (RC)
100 min
120 min
135 min
Kapacitet (Ah)
60
70
80
AA
700 AB
Bilar utrustade med audionivå High Perfomance.
Bilar utrustade med diesel, keyless drive, audionivå Premium Sound, bränsledriven värmare eller RTI.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta
till ett batteri med samma köldstartförmåga
och reservkapacitet som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
Glödlampor
266
Belysning
Effekt W
Sockel
Halvljus
55
H7
Bi-Xenon
35
D2S
Helljus
55
HB3
Bromsljus, backljus, dimbakljus
21
BA15s
Blinkers, bak/fram (gul)
21
BAU15s
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 267
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt W
Sockel
Bakre, positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus bakre
5
BAY15d
Instegsbelysning, bagagerumsbelysning, nummerskyltsbelysning
5
SV8,5
Make up-spegel
1,2
SV5,5
Främre positions-/parkeringsljus, sidomarkeringsljus främre
5
W2,1X9,5d
Blinker yttre backspegel (gul)
5
W2,1X9,5d
Dimstrålkastare
55
H11
Handskfacksbelysning
3
BA9
11
267
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 268
11 Specifikationer
Typgodkännande
Fjärrkontrollsystem
Land
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
Härmed intygar Delphi att detta
fjärrkontrollsystem
står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta
bestämmelser som
framgår av direktiv
1999/5/EG.
IS, LI, N, CH
HR
RC
ETC093LPD0155
268
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 269
12 Index
A
A/C
manuell klimatanläggning..................... 76
ABS, fel i ABS-systemet............................ 44
Adaptivt system....................................... 123
AF – automatisk frekvensuppdatering..... 227
Aircondition, AC......................................... 76
Aktiva Bi-Xenon® Ljus......................... 50, 52
Aktivt chassi – FOUR-C..................... 48, 129
Anpassning av ljusbild............................. 145
Bi-Xenon®-strålkastare...................... 149
Halogenstrålkastare............................ 146
Automatisk låsning.................................. 104
Automattvätt............................................ 176
Automatväxellåda............................ 121, 123
bogsering och bärgning...................... 132
lock up-funktion.................................. 123
släpvagn............................................. 135
säkerhetssystem................................. 123
W-knappen......................................... 122
AUX.......................................................... 217
volym.................................................. 217
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 124
Avgasrening
felindikering.......................................... 45
Audiofunktioner
HU-450............................................... 218
HU-450/650/850................................. 217
HU-650/850........................................ 219
Audio HU-450, översikt........................... 214
Audio HU-650, översikt........................... 215
Audio HU-850, översikt........................... 216
AUTO
klimatinställning.................................... 78
Bakruta, eluppvärmning............................. 50
Baksäte, framfällning................................. 96
Barn........................................................... 30
barnstol och sidokrockkudde............... 24
barnsäkerhetsspärr............................. 107
placering i bilen..................................... 30
placering i bilen, tabell.......................... 31
säkerhet................................................ 30
12
Barnskydd.................................................. 30
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........ 34
rekommenderade................................. 31
Barnstol...................................................... 30
Antisladdfunktion..................................... 127
Antislirfunktion......................................... 127
Baklucka
låsning/upplåsning.............................. 102
B
Backspeglar
elektriskt infällbara................................
eluppvärmning......................................
infällbara...............................................
inre........................................................
kompass...............................................
yttre.......................................................
67
50
49
64
64
67
Bagageutrymme........................................ 97
bärkassehållare..................................... 97
låsning.................................................. 49
Batteri...................................................... 194
specifikationer.................................... 266
starthjälp............................................. 134
underhåll..................................... 185, 194
varningssymboler............................... 194
Belysning
Aktiva Bi-Xenon® Ljus, ABL........... 50, 52
belysningsautomatik, halvljus............... 51
belysningsautomatik, kupé................... 91
belysningspanel, kupé.......................... 51
dimljus bak........................................... 52
exteriör.................................................. 51
269
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 270
12 Index
12
glödlampor, specifikationer................ 266
hel-/halvljus........................................... 51
i kupé.................................................... 90
instrumentbelysning............................. 52
ledbelysning.......................................... 53
ljushöjdsreglering.................................. 51
läslampor.............................................. 90
positions-/parkeringsljus...................... 51
skifta ljusbild höger-/vänstertrafik,
ABL............................................... 50, 145
Belysning, lampbyte................................
bagageutrymme..................................
baklampa............................................
blinkers...............................................
dimljus................................................
fram.....................................................
glödlampsplacering framlykta............
halvljus halogen..................................
helljus..................................................
instegsbelysning.................................
make-up spegel..................................
nummerskyltsbelysning......................
parkeringsljus.....................................
positionsljus........................................
sidomarkeringsljus..............................
196
200
201
198
199
196
196
197
197
202
202
200
198
198
199
Bilklädsel.................................................. 177
Biltvätt...................................................... 176
270
Bilvård...................................................... 176
Bilvård, läderklädsel................................. 177
Blind spot information system, BLIS. 48, 152
Blinkers...................................................... 53
Blockerat låsläge
tillfällig avaktivering............................. 106
tillfällig bortkoppling av larmsensorer................................................. 49, 109
Bogsering................................................. 132
bogseringsögla................................... 132
Bogserögla............................................... 132
Bromsar
handbroms........................................... 46
låsningsfria bromsar, ABS.................. 125
Broms- och kopplingsvätska................... 192
Bromssystem........................................... 125
Bränsle
bränsleekonomi.................................. 161
bränsleförbrukning, visning.................. 54
Bältesförsträckare...................................... 18
Bälteskudde, integrerad............................ 33
Bältespåminnare........................................ 17
Bärkassehållare......................................... 97
C
Cd-spelare, HU-650................................ 231
Cd-växlare, extern................................... 233
Chassiinställningar................................... 129
Cigarettändaruttag..................................... 49
baksäte................................................. 61
Cruise control............................................ 58
D
Defroster.............................................. 77, 78
Diesel....................................................... 188
Diesel, motorförvärmare............................ 46
Dieselpartikelfilter.................................... 117
Dimljus
bak........................................................ 52
fram....................................................... 52
Display, meddelanden......................... 47, 82
Dolby Surround Pro Logic II.................... 234
Domkraft.................................................. 163
Draganordning......................................... 135
allmänt........................................ 135, 137
borttagning......................................... 141
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 271
12 Index
E
F
ECO-tryck................................................ 161
tabell................................................... 162
Elektronisk startspärr............................... 102
Fjärrkontroll.............................................. 102
batteribyte........................................... 103
funktioner............................................ 102
Elmanövrerad stol...................................... 89
Fjärrkontrollsystem, typgodkännande..... 268
Elmanövrerad taklucka.............................. 69
Flaskhållare i baksätet............................... 95
Elsystem.................................................. 266
Fläckar..................................................... 177
Däck
allmänt................................................ 158
däcktrycksövervakning....................... 165
däcktätning......................................... 169
hastighetsklasser................................ 158
köregenskaper.................................... 158
lufttryck....................................... 161, 162
rotationsriktning.................................. 160
skötsel................................................ 158
slitagevarnare..................................... 159
specifikationer.................................... 158
vinterdäck........................................... 160
Eluppvärmda framstolar............................ 76
Fläkt
AC......................................................... 76
ECC...................................................... 78
Döda vinkeln (BLIS)................................. 153
Extraljus..................................................... 49
montering............................................ 139
specifikationer.................................... 138
Dragkraftsfunktion................................... 127
Dragkrok.......................................... 135, 139
Dragkrok, se Draganordning.................... 137
Dragvikt............................................ 135, 254
DSTC, se även Stabilitetssystem. 46, 48, 127
handhavande...................................... 127
Eluppvärmning
backspeglar.............................. 50, 76, 78
bakruta...................................... 50, 76, 78
framstolar.............................................. 50
12
FOUR-C – Aktivt chassi..................... 48, 129
Frekvensuppdatering, automatisk........... 227
Eluttag
baksäte................................................. 61
mittkonsol............................................. 49
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 124
EON – Enhanced Other Networks........... 228
Färddator................................................... 54
Extern ljudkälla
AUX-uttag........................................... 217
Färgkod, lack........................................... 179
Fälgar
rengöring............................................ 176
Fönsterhissar.............................................
baksäte.................................................
passagerarplats....................................
spärra....................................................
62
63
63
63
Första hjälpen-utrustning......................... 164
Förvaringsfack..................................... 93, 94
Förvaringsplatser i kupén.......................... 92
271
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 272
12 Index
G
I
K
Glödlampor, se Belysning................ 196, 266
IMEI-nummer........................................... 249
Golvmattor................................................. 88
Imma.......................................................... 74
avlägsna med defrosterfunktionen. 77, 78
bakruta.................................................. 50
kondens i strålkastare......................... 176
Kallstart
automatväxellåda............................... 123
Gravida kvinnor, säkerhetsbälte................ 17
H
12
Handbroms.......................................... 46, 60
Kavajhållare............................................... 95
Infällbara backspeglar............................... 49
Kick-down
automatväxellåda............................... 122
Handskfack................................................ 94
Hel- och halvljus
omkoppling........................................... 53
Instrumentbelysning.................................. 52
167
168
160
167
163
159
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 40
vänsterstyrd bil..................................... 38
Klocka, inställning...................................... 42
Klämskydd, taklucka.................................. 70
Knallgas................................................... 134
Knappsats i ratten.............................. 58, 221
Integrerad bälteskudde.............................. 33
Kollision
krockgardin, IC..................................... 26
krockstatus........................................... 29
Intervalltorkning......................................... 56
Kombinationsinstrument............................ 42
ISOFIX fästsystem för barnstolar............... 34
Kompass.................................................... 64
kalibrering............................................. 67
ställ in zon............................................. 64
Inställning av ratt........................................ 60
HU-450, översikt.............................. 214, 215
HU-850, översikt...................................... 216
Katalysator............................................... 265
bärgning.............................................. 133
Informationsdisplay................................... 47
Inre backspegel......................................... 64
automatisk avbländning....................... 64
Hjul
byte.....................................................
ditsättning...........................................
fälgar...................................................
losstagning.........................................
reservhjul............................................
snökedjor............................................
Kassettspelare, HU-450.......................... 229
Huvudnyckel............................................ 102
J
Högtrycksspolning av strålkastare............ 57
Justering, klocka........................................ 83
Kondens i strålkastare............................. 176
Konstantfarthållare..................................... 58
Kontroller
vätskor och oljor................................. 189
272
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 273
12 Index
Kontrollpanel.............................................. 76
Kopplingsvätska, kontroll & påfyllning..... 192
Krockgardin............................................... 26
Krockkudde
aktivering/avaktivering, PACOS........... 22
förar- och passagerarsida.................... 19
Kupébelysning........................................... 90
Kylvätska................................................. 191
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 191
Köldmedium............................................... 74
Körning
med släpvagn..................................... 135
Körning med släpvagn
dragvikt....................................... 135, 254
kultryck............................................... 254
Körriktningsvisare...................................... 53
Larm
allmänt................................................
automatisk återställning av larm.........
frånkoppling........................................
inkoppling...........................................
larmindikator.......................................
larmsignaler........................................
RDS trafikvarning................................
stänga av utlöst larm..........................
108
108
108
108
108
109
224
109
Lastning
lastförmåga......................................... 143
lasthållare............................................ 143
taklast................................................. 143
Last på taket............................................ 143
Ledbelysning
inställning.............................................. 53
Ljudvolym
telefon................................................. 243
Ljusbild, anpassning................................ 145
L
Lack
färgkod............................................... 179
lackskador och bättring...................... 179
Lambdasond............................................ 265
Ljushöjdsreglering...................................... 51
Ljustuta...................................................... 53
Luftdistribution..................................... 75, 81
Luftfördelning, A/C..................................... 77
Luftkonditionering
allmänt.................................................. 74
ECC...................................................... 78
Lås
bagagelucka......................................... 49
Låsning/upplåsning
insidan................................................ 105
utsidan................................................ 104
Läderklädsel, tvättråd.............................. 177
Läslampor.................................................. 90
M
12
Manuell växellåda.................................... 120
bogsering och bärgning...................... 132
Meddelanden i BLIS................................ 154
Meddelanden i informationsdisplay........... 47
Medelbränsleförbrukning........................... 54
Menyfunktioner, telefon........................... 245
Menystruktur
telefon, menyalternativ....................... 246
Motorförvärmare........................................ 46
Motorhuv.................................................. 186
Motorhuv, öppning.................................. 186
Motorolja.......................................... 189, 258
byte..................................................... 189
filter..................................................... 189
273
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 274
12 Index
ogynnsamma körförhållanden.... 189, 258
oljekvalitet........................................... 258
oljetryck................................................ 45
volymuppgifter.................................... 258
Motorrum
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
12
191
189
192
187
Motorspecifikationer................................ 256
Nödsamtal............................................... 238
Polering.................................................... 177
Nödutrustning
varningstriangel.................................. 163
Provisorisk däcktätning........................... 169
PTY – Programtyp........................... 217, 226
O
Punktering, se Däck......................... 163, 167
Olja, se även Motorolja.............. 45, 189, 258
Pågående samtal, funktioner................... 241
42
42
42
42
42
R
P
PACOS....................................................... 22
nyckelavstängning................................ 22
PACOS, omkopplare................................. 22
Parkeringsbroms.................................. 46, 60
N
Nackskydd
mittplats bak......................................... 96
nedfällning............................................ 49
NEWS...................................................... 217
Nyckel...................................................... 102
fjärrnyckel........................................... 102
274
Punkteringskörbara däck......................... 166
Omkoppling
hel- och halvljus.................................... 53
Mugghållare................................... 93, 94, 95
Mätare i kombinationsinstrumentet
bränslemätare.......................................
hastighetsmätare..................................
trippmätare...........................................
varvtalsmätare......................................
yttertemperaturmätare..........................
Positionsljus............................................... 51
Parkeringshjälp.................................. 49, 130
sensorer för parkeringshjälp............... 131
Parkeringsljus............................................ 51
Parkeringsvärmare
allmänt.................................................. 82
batteri och bränsle................................ 83
Partikelfilter........................................ 74, 117
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 27
Radio
EON....................................................
frekvensuppdatering...........................
NEWS.................................................
PTY.....................................................
stationssökning...................................
trafikinformation..................................
228
227
225
226
221
224
Radiofunktioner
HU-450............................................... 222
HU-450/650/850................................. 221
Radiotext................................................. 228
Ratt
cruise control........................................ 58
knappsats............................................. 58
rattinställning........................................ 60
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 275
12 Index
RDS-funktioner........................................ 224
Reglagepanel i förardörr................ 38, 40, 62
Regnsensor................................................ 56
REG – Regionala radioprogram............... 227
Relä/säkringsbox, se Säkringar............... 203
Rengöring
automattvätt....................................... 176
biltvätt................................................. 176
fälgar................................................... 176
klädsel................................................. 177
säkerhetsbälten.................................. 178
vattenavvisande ytskikt........................ 68
Reservhjul................................................ 163
Temporary spare................................ 163
Rostskydd................................................ 180
Ryggstöd
framsäte, fällning.................................. 88
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 96
S
Samtal
funktioner under pågående samtal..... 241
SCAN
cd och ljudfiler.................................... 233
radiostationer...................................... 221
Servicenyckel........................................... 102
Serviceprogram....................................... 184
Sidokrockkuddar....................................... 24
SIM-kort................................................... 238
dubbla................................................. 249
Spolare
strålkastare........................................... 57
vindruta................................................. 57
Spolarvätska, påfyllning........................... 190
SRS-systemet............................................ 19
allmänt.................................................. 19
SST – Self Supporting run flat Tires........ 166
Stabilitetssystem..................................... 127
avaktivering/aktivering........................ 127
indikering.............................................. 46
symboler............................................. 127
Starthjälp.................................................. 134
SIPS-bag................................................... 24
Stenskott och repor................................. 179
Släpvagn.................................................. 135
kabel................................................... 137
körning med släpvagn........................ 135
Stol
elmanövrerad........................................ 89
manuell inställning................................ 88
SMS......................................................... 243
Strålkastare
ABL....................................................... 52
av/på..................................................... 51
Smörjmedel.............................................. 260
Smörjmedel, volymuppgifter.................... 260
Snabbuppringning................................... 241
Solskärm, taklucka.................................... 70
Sotfilter.............................................. 47, 117
12
Strålkastarspolning.................................... 57
Styrservoolja, kontroll och påfyllning....... 192
Svängningsdämpare................................ 137
SOTFILTER FULLT.................................. 117
Spin control............................................. 127
275
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 276
12 Index
Symboler
kontrollsymboler................................... 44
stabilitetssystem................................. 127
varningssymboler................................. 44
Säkerhetsbälte
graviditet............................................... 17
Säkerhetsbälten......................................... 16
12
Säkringar..................................................
allmänt................................................
box i bagageutrymme.........................
box i motorrum...................................
byte.....................................................
innanför ljudvallen...............................
instrumentbrädans gavel....................
203
203
209
204
203
207
206
Säten
eluppvärmning...................................... 50
fällning av ryggstöd bak....................... 96
fällning av ryggstöd fram...................... 88
Telefon
avsluta samtal.....................................
minne..................................................
ringa samtal........................................
sekretesslur........................................
senast uppringda nummer..................
SIM-kort..............................................
snabbuppringning...............................
till/från.................................................
240
243
240
240
240
238
241
239
Telefonlur................................................. 240
Telefonsystem.......................................... 238
Temperatur
kupé, elektronisk klimatanläggning...... 78
kupé, manuell klimatanläggning........... 76
Tillsatsvärmare........................................... 84
Tjänstevikt................................................ 254
Typbeteckning......................................... 252
Typgodkännande, fjärrkontrollsystem..... 268
U
Underhåll.................................................. 185
eget underhåll..................................... 185
rostskydd............................................ 180
V
Varningsblinkers........................................ 50
Varningslampa
stabilitets- och dragkraftssystem....... 127
Varningslampor
bältespåminnare................................... 17
Varningssymbol, AIRBAG-system............. 18
Torkarblad................................................ 193
byte..................................................... 193
rengöring............................................ 193
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 177
Taklast..................................................... 143
Totalvikt................................................... 254
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......... 68
Taklucka..................................................... 69
klämskydd............................................ 70
solskärm............................................... 70
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 165
Vaxning.................................................... 177
TP – trafikinformation....................... 217, 224
Ventilationsmunstycken
instrumentpanel.................................... 75
T
276
ventilationsläge..................................... 69
öppning och stängning......................... 69
Traction control........................................ 127
Varningstriangel....................................... 163
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 277
12 Index
Ventilationsmunstycken i dörrstolpe.......... 75
Verktyg..................................................... 163
Vikter
släpvagnsvikt...................................... 135
tjänstevikt........................................... 254
Vindrutespolning........................................ 57
Vindrutetorkare.......................................... 56
regnsensor............................................ 56
Y
Yttermått.................................................. 254
Yttre backspeglar...................................... 67
Å
Vinterdäck................................................ 160
Återcirkulation
A/C........................................................ 77
Vätskor, volymuppgifter........................... 260
Återställning av yttre backspeglar............. 49
12
Vätskor och oljor...................................... 260
Vätskor och oljor, kontroller motorrum.... 189
Vätskor och oljor allmänt......................... 185
Växellåda
automat............................................... 121
manuell............................................... 120
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 27
pisksnärtsskador.................................. 27
277
P2 (S60); 5; 3
evastarck
12 Index
12
278
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 278
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 279
Anteckningar
279
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Anteckningar
280
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 280
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 281
Anteckningar
281
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Anteckningar
282
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 282
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 283
Anteckningar
283
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Anteckningar
284
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 284
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 285
Anteckningar
285
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Anteckningar
286
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 286
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 287
Anteckningar
287
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Anteckningar
288
2008-02-21T10:04:50+01:00; Page 288
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising