Volvo | S60 | Quick Guide | Volvo S60 2011 Quick Guide

Volvo S60 2011 Quick Guide
VOLVO S60
Quick guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide för att snabbt och enkelt lära några av de
vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Fjärrnyckel med PCC* – personal car communicator
PCC*
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
4 Blinkande växlande rött ljus: Larmet utlöst
för mindre än 5 minuter sedan.
Låser dörrar och baklucka samt aktiverar
larmet*.
Låser upp dörrarA och baklucka samt
avaktiverar larmet.
Låser upp bakluckan – dubbeltryck öppnar luckan några cm.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus,
vid nummerplåt, kupétak och golv.
Panikfunktion. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet.
Information om bilen kan fås inom
100 meters räckvidd.
– Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.
Knapptryck utom räckvidd visar senast
lagrade status ur minnet.
A
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/baklucka
öppnas inom 2 minuter efter upplåsning.
Starta motorn
– Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in nyckeln till dess ändläge.
– Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Kallstart
OBS
– Tryck kort på knappen för
att starta motorn.
Efter kallstart är tomgången hög oavsett yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång är en
del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
Vid kallstart har dieselmotorer en viss fördröjd
start eftersom förbränningsrummen ska
förvärmas.
Stäng av motorn och ta ur
fjärrnyckeln
1. Tryck kort på knappen
– motorn stannar.
2. Dra ut fjärrnyckeln ur
startlåset.
BLIS – Blind Spot Information
System*
Om BLIS’ indikeringslampa lyser trots att inget
fordon finns i den döda vinkeln, kan orsaken
vara t.ex. reflex från våt vägbana eller lågt
stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen texten BLIS Serv. erfordras.
Nyckellägen
För att nå följande nyckellägen utan motorstart:
Tryck inte ner broms-/kopplingspedalen.
Läge
Aktiva funktioner
Fjärrnyckel ej intryckt – Ljudanläggning
och kupébelysning.
Fjärrnyckel intryckt – Instrument-/klock–
belysning, rattlås av.
Intryckt nyckel och kort tryck på start
– taklucka*, fönsterhissar, fläkt, ECC,
vindrutetorkare, 12 V-uttag, RTI*.
För att gå ur nyckelläge 0/I och stänga av alla
elförbrukare: Dra ut nyckeln ur startlåset.
KEYLESS* NYCKELSYSTEM
STARTA MOTORN
– Tryck ner broms-/kopplingspedal och tryck
kort på START/STOP-knappen.
STÄNGA AV MOTORN
– Tryck kort på START/STOP-knappen.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Lås och larm” för
mer information.
Nyckeln kan ligga i t.ex. fickan hela tiden.
LÅSA & LARMA BILEN
– Vidrör ett av de yttre dörrhandtagens bakre del
(se bild) eller tryck lätt på den mindre av bagageluckans två gummerade knappar.
LÅSA UPP & AVLARMA
– Greppa ett dörrhandtag och öppna dörren på
vanligt sätt (handske kan förhindra funktionen)
eller tryck lätt på den större av bagageluckans
två gummerade knappar.
vindrutetorkare och Regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2)
C
Normal svephastighet
D
Hög svephastighet
E
Spolare vindruta och strålkastare
Lyser då regnsensorn är aktiv
LJUDANLÄGGNING
1 Vrid för att justera ljudvolym.
2 Tryck för PÅ/AV.
3 Tryck för att välja AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*.
4 Tryck för att välja SKIVA, USB*, iPod®*,
AUXA, Media BT*, Tv*.
RADIO
6 Vrid för att välja station.
För FM1/FM2 visas en automatiskt genererad lista över de starkaste stationerna.
7 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra önskad station genom att hålla en av
sifferknapparna 0–9 intryckt tills displayen
bekräftar lagringen.
A
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelare (vars ljud blir bäst
med dess volym ställd på medium). AUX-ljudkällans
volym justeras med TUNE (6).
B
Varumärket iPod® tillhör Apple Computer Inc.
8 Tryck för att välja ljudbild, t.ex. Bas, Diskant
eller Surround* – Vrid TUNE (6) för att justera.
CD-/DVD*-spelare
5 Tryck matar ut skiva.
6 Vrid för att byta cd-spår.
7 Byt cd-spår med vänster-/högerpil.
En iPod®B eller mp3-spelare kan anslutas till
ljudanläggningen via mittkonsolens AUX- eller
USB-anslutning. En iPod® ansluten till USB-kontakten kommer även att laddas.
RADIOSYSTEM DAB*
Det digitala sändningssystemet Digital Audio
Broadcasting erbjuder High-Quality radio och
ännu fler kanaler.
ELEKTRONISK Klimatanläggning – ECC*
MANUELL REGLERING
2 Eluppvärmning vänster/höger stol.
3 Max-defroster. Riktar all luft mot framruta
och sidofönster med maximal luftström.
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
4 Vrid för att ändra fläkthastighet.
5 Luftdistribution.
6 Eluppvärmd bakruta och sidospeglar På/Av.
7 Återcirkulation.
9 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler kupén
och avimmar rutorna.
1 Vrid för individuell temperatur i v änster/
höger del av kupé. Displayen visar vald
temperatur.
8 Tryck för automatisk reglering av vald temperatur och övriga funktioner.
Förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge 0 eller
I. 12 V-uttaget* i bagageutrymmet är alltid aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning
t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur
startbatteriet.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som
3
4
5
6
7
8
9
alltid är aktiva.
Bränslemätare. Symbolens pil påminner om
på vilken sida tank­locket sitter.
Display färddator. Välj funktion med (8).
Klocka. Justera med (6).
Vrid till ändläge och håll för att ställa
klockan.
Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
Tryck för att visa/släcka meddelande.
Vrid för att se färddatorns alternativ.
Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
Ställa in ratten
7
8
9
obs
Displaytext Kilometer till tom tank är en
uppskattning av möjlig körsträcka baserad på
tidigare körförhållanden.
Bluetooth
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synbar.
2. Håll in ljudanläggningens TEL-knapp.
3. Välj Lägg till telefon i ljudanläggningens
display.
4. Välj den telefon som ska anslutas.
5. Mata in siffrorna som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens knappsats.
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig
under körning.
1. Frigör låsningen.
2. Justera.
Förarstödsystem
City Safety™ är ett förarhjälpmedel och kan
aldrig ersätta dennes uppmärksamhet över
trafiken eller ansvaret att framföra fordonet
på ett säkert sätt.
City Safety och kollisionsvarnaren med autobroms får aldrig användas som ersättning för
färdbroms. Funktionerna fungerar inte i alla
trafik-,ljus-, väder, eller vägförhållanden och
kan endast se fotgängare som har en tydlig
kroppskontur och är över 80 cm. Varning och
bromsingrepp för fotgängare är avstängda
över 80 km/h.
city safety™ och Kollisionsvarnare
med auto-broms*
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren
att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer,
där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en
incident.
Funktionen är aktiv i hastigheter upp till 30 km/h
och hjälper föraren genom att övervaka framförvarande trafik med en lasersensor monterad i
vindrutans överdel.
City Safety™ kan hjälpa till att undvika en kollision om hastighetsskillnaden mellan det egna
och det framförvarande fordonet är lägre än
15 km/h.
Om hastighetensskillnaden är högre kan en
kollision inte undvikas men hastigheten i kollisionsögonblicket reduceras. City Safety™ är
konstruerad att aktiveras så sent som möjligt för
att undvika onödiga ingrepp.
ADAPTIV FARTHÅLLARE*
Använd inte den adaptiva farthållaren i exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka,
mycket vatten eller slask på vägbanan, kraftigt
regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar eller av och
påfarter.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Komfort och körglädje” för mer information om dessa funktioner.
varning
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
EBA – emergency brake assist
Bilvård
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite lägre än vanligt.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader.
Använd rent vatten och tvättsvamp. Tänk på
att smuts och grus kan repa lacken.
ljusreglage
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning
inställning framstol
Dimljus bak, ljuset lyser endast på
förarsidan
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras
Öppnar lucka för tanklock
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Xenon-ljus*)
Upplåsning av baklucka
1 Svankstöd
2 Ryggstödets lutning.
3 Höj/sänk stolen.
4 Höj/sänk sittdynans framkant.
5 Framåt/bakåt.
6 Fällning passagerarstols ryggstöd.
Se instruktionsbokens avsnitt ”Din förarmiljö”
för detaljer.
Parkeringsbroms
Ansätta
– Tryck på knappen. Varningslampan blinkar
tills parkeringsbromsen är fullt åtdragen
– därefter fast sken.
Lossa
1. Nyckelläge 0 eller I.
2. Tryck ner bromspedalen och dra lätt i knappen.
Lossa automatiskt
– Kör iväg. (För bilar med automatisk växellåda
krävs påtaget säkerhetsbälte).
TP 12083 (Swedish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
Display- och instrumentbelysning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising