Volvo | S60 | DRIVe | Volvo S60 2011 DRIVe

Volvo S60 2011 DRIVe
VOLVO S60 & V60
DRIV
Tillägg till instruktionsbok
Volvo Car Corporation TP 12963 (Swedish) AT 1111, Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation
DRIVe
Om detta tillägg
Denna trycksak
© Volvo Personvagnar AB
Denna bruksanvisning är ett kompletterande
tillägg till bilens ordinarie instruktionsbok.
Tillägget tar upp skillnaderna mellan den ordinarie bokens beskrivning av denna bilmodell
och DRIVe-funktioner i aktuell bil.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner:
•
Konsultera först bilens ordinarie instruktionsbok.
För svar på ytterligare frågor rekommenderas
kontakt med en återförsäljare eller representant för Volvo Personvagnar.
Internet
Utveckling inom miljöanpassad teknik går
ständigt framåt och tryckt information kan
snabbt bli föråldrad eller inaktuell.
Volvo rekommenderar därför ett besök på Volvos Internetsida www.volvocars.com – där
finns den senaste och mest aktuella informationen om just din bil.
Ändringar
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i detta tillägg är inte bindande.
Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande.
1
DRIVe
Allmänt
Tystare och renare
Anpassad styrservo
En DRIVe-funktion är att styrservons energiuttag anpassas efter behov. Genom optimering
och införande av en energisparfunktion kan
energiuttaget minimeras vid tillfällen där servoassistans (hjälp att vrida ratten) inte är nödvändig.
Aerodynamik
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i fordonsserien DRIVe vars koncept är en samverkan av
flera separata energisparande funktioner, med
den gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Exempel på energisparande funktioner är
Smart laddning, Anpassad styrservo och Aerodynamik.
Smart laddning
Bilens rörelseenergi tas tillvara vid motorbromsning genom att den omvandlas till ström
och lagras i bilens batteri.
1
2
Utbudet varierar beroende av bilmodell och marknad.
I DRIVe-konceptet kan ett sänkt chassie ingå.
Det finns även front- och bakspoiler1 med lågt
luftmotstånd samt speciellt framtagna fälgar1.
Miljö- och ekonomitips
Här följer några råd som sänker bränsleförbrukningen utan att restiden behöver öka eller
nöjet med bilkörningen minskar.
•
Bil med DRIVe-motor och 6-växlad manuell låda startas på 2:ans växel under normala förhallanden på plan mark.
•
Takbox och lastbågar ger högre luftmotstånd vilket höjer bränsleförbrukningen – ta
bort dem direkt efter användning.
•
Kör med korrekt lufttryck i däcken (se
avsnitt Hjul och däck på sidan 4).
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
och högre vikt, desto högre bränsleförbrukning.
•
Är bilen utrustad med motorvärmare;
använd den alltid före kallstart – det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
•
Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
•
Kör på högsta möjliga växel – lägre varvtal
ger mindre bränsleförbrukning.
•
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
•
Underhåll bilen regelbundet – följ Volvos
rekommenderade serviceintervaller.
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt
p.g.a. ökat luftmotstånd – en fördubblad
hastighet ökar luftmotståndet 4 ggr.
DRIVe
Specifikationer
Motor
A
MotorbeteckningA
D4162T
För nivåkontroll/påfyllning – se ordinarie
instruktionsbok, avsnitt "Underhåll och service"/"Kontroll av motorolja".
Effekt (kW/rpm)
84/3600
Kylvätska
Effekt (hk/rpm)
115/3600
Vridmoment (Nm/
rpm)
270/1750–2500
Cylinderantal
4
Termostaten öppnar vid: 82 °C.
Cylinderdiameter
(mm)
75
Växellåda
Slaglängd (mm)
88,3
Föreskriven transmissionsolja: BOT 350 M3.
Slagvolym (liter)
1,56
Volym: 1,65 liter.
Kompressionsförhållande
16,0:1
Motorolja
Oljekvalitet1: ACEA A5/B5
1
2
3
Volym: 10,5 liter.
MMT6, manuell 6-växlad.
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan
avläsas på motorn, se placering i ordinarie instruktionsbok.
Viskositet: SAE 5W–30
Använd kylvätska med korrosionsskydd
utblandad med vatten2 (se instruktioner på förpackningen).
Förbrukning och utsläpp3
S60
A
5,1
134
B
3,9
103
C
4,3
114
A
5,2
137
B
4,1
109
C
4,5
119
V60
Tabellens innehåll
: Förbrukning (liter/100 km)
: Utsläpp koldioxid (g/km)
A = stadskörning
B = landsvägskörning
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5, SAE 0W–30.
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU-direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 (Euro 5) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är
simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med DRIVe-motor och 6-växlad manuell låda startas på 2:ans växel.
Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna
samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
3
DRIVe
Specifikationer
C = blandad körning
Följande dimensioner ger i allmänhet något
lägre förbrukning än bredare varianter.
Släpvagn
V60
205/60-16
205/60-16
Bromsad
vagn
Obromsad
vagn
S60
1300
750
Lufttryck
V60
1300
750
Kultryck
75
50
För lågt däcktryck ökar bränsleförbrukningen.
Kontrollera därför trycket i däcken regelbundet.
OBS
Att dra släpfordon med tung last i branta
stigningar och på höga höjder medför högre
bränsleförbrukning och ökad mängd
utsläpp.
Genom att använda s.k. ECO-tryck4 minimeras
bränsleåtgången. En viss påverkan rörande
åkkomfort, vägljud och styregenskaper kan
upplevas men påverkar inte säkerheten.
Se dekal med rekommenderat däcktryck vid
förarens dörrstolpe.
Hjul & däck
Batteriladdning
En inte oviktig detalj i samband med miljömedveten bilkörning är att använda rätt sorts däck
samt att köra med rätt lufttryck i dem.
I uppgiften att köra mijövänligt ingår även att
spara på ström – precis som i hemmet.
Dimensioner
Vid montering av nya däck rekommenderas
samma typ och fabrikat som bilen var utrustad
med från fabrik – de är utvecklade för låg
bränsleförbrukning.
4
4
S60
Max vikt
(kg)
Det tryck som rekommenderas vid maximal last.
Ju fler förbrukare (stereo, värmare i rutor, speglar och säten, mycket kall luft från klimatanläggningen, etc) som är påslagna i bilen,
desto mer ström måste alstras för att återladda
startbatteriet.
OBS
Ju högre strömuttag i bilen desto mer måste
startbatteriet laddas = Ökad bränsleförbrukning.
VOLVO S60 & V60
DRIV
Tillägg till instruktionsbok
Volvo Car Corporation TP 12963 (Swedish) AT 1111, Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright © 2000-2011 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising