Volvo | S60 | Road and Traffic Information | Volvo S60 2014 Road and Traffic Information

Volvo S60 2014 Road and Traffic Information
WEB EDITION
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Text och symboler på skärmen
Händelse vid nästa vägledningspunkt
Avstånd till nästa vägledningspunkt
Namn på nästa väg/gata
Inrättning (Restaurang)
Planerad resvägs slutdestination
Symbol för resmål/slutdestination
Beräknad ankomsttid vid slutdestination
Planerad resvägs delmål
Beräknad återstående körsträcka till resmålet
Högsta tillåtna hastighet – vid bilens aktuella position (17) [Ej i bil
med RSI.]
Kompass
Trafikinformation
Vägtyp
Motorväg
Huvudväg
Mindre huvudväg
Vanlig väg
Lokal väg
Vägsträcka berörd av trafikinformation
Färg
Orange
Mörkgrå
Grå
Aktuell vägs/gatas namn – vid bilens aktuella position (17)
Nästa vägledningspunkt
Planerad resväg
Bilens aktuella position
Lagrad plats
Ljusgrå
Vit
Avverkad planerad färdväg
Planerad resvägs startpunkt
Kartskala
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Volvos navigationssystem är ett trafikinformations- och vägledningssystem utvecklat
av Volvo. Systemet vägleder dig till ett resmål och ger information längs vägen. Det informerar om situationer som kan försvåra din körning,
t.ex. olyckor och vägarbeten, och visar då alternativa färdvägar.
Du kommer att upptäcka hur intuitivt det är att
använda. Prova dig fram. För att du ska trivas
med systemet rekommenderar vi även att du
bekantar dig med informationen i denna manual.
Det är möjligt att lägga upp en resplan, söka efter
inrättningar längs resvägen, lagra speciella platser
m.m. Systemet visar bilens exakta position och
kan vid eventuella felkörningar alltid leda fram till
resmålet.
Licensavtal NAVTEQ DATABAS
Volvos navigationssystem bidrar, genom att
underlätta framkomlighet och förkortade körsträckor, till en bättre miljö.
För information till slutanvändare – se sidan 78.
Innehållsförteckning
01 Snabbguide
Kom igång snabbt....................................... 8
02 Lär känna ditt
navigationssystem
Manualen..................................................
Innan du börjar..........................................
Översikt.....................................................
Manöverreglage........................................
Röststyrning..............................................
Tangentbordet..........................................
DVD-skiva, bildskärm................................
Kartor, vägtyper och kompass..................
Menyer......................................................
Menyträd i tre nivåer.................................
03 Planera din resa
12
14
16
19
22
25
27
30
32
34
Ange resmål..............................................
Resplan.....................................................
Nuvarande position...................................
Inställningar...............................................
Simulering.................................................
01 02 03
2
40
48
51
52
61
Innehållsförteckning
04 Trafikinformation
05 Symboler på kartan
06 Frågor och svar
Allmänt...................................................... 64
Läs informationen..................................... 66
Hantera trafikproblem............................... 68
Inrättningar................................................ 72
Vanliga frågor............................................ 76
EULA - Licensavtal.................................... 78
Upphovsrätt.............................................. 80
04 05 06
3
Innehållsförteckning
07 Index
Index......................................................... 82
07
4
Innehållsförteckning
5
Kom igång snabbt..................................................................................... 8
6
SNABBGUIDE
01 Snabbguide
Kom igång snabbt
01
Aktivering av systemet
Vägledning till en gatuadress
Först måste bilens elsystem aktiveras:
Steg
Bildskärm/
meny
Utförande
1
Om bildskärmen inte
visar en kartbild, gör följande:
Tryck på mittkonsolens knapp
NAV.
2
Karta
Tryck NAV för att
få upp meny
"Genvägar".
Aktivera gjorda val med ett kort tryck på
Tumhjulet (förkortas i följande exempel
med "+ OK".
3
Genvägsmeny, se
sidan 32.
Markera Ange
adress + OK.
Backa i menyer och/eller ångra med EXIT
(2).
4
Ange resmål
Markera Adress +
OK.
5
Adress:
Markera Ort: +
OK.
6
Skrivhjul – se
sidan 25.
Vrid Tumhjul för
att välja skrivtecken och skriv
in det med OK –
en lista med alternativ växer fram
på skärmen.
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och aktivera nyckelläge I (se bilens instruktionsbok).
2. Om navigationssystemet inte startar inom
några sekunder – tryck på mittkonsolens
knapp NAV.
Disclaimer
Vid uppstart av navigationssystemet visar
bildskärmen en text som måste bekräftas:
•
Tryck på OK-knappen.
För mer information, se sidan 14.
Manöverreglage
Volvos GPS-navigator kan manövreras på
flera sätt:
•
•
•
•
8
Med rattens högra knappsats
Med reglage på mittkonsolen
Med en fjärrkontroll
•
•
•
Stega/välj i menyerna med Tumhjulet (1).
Mittkonsolens reglage
Om mittkonsolens knappsats används istället för rattens knappsats, gäller följande:
Knappsats i ratt
Mittkonsol
För funktionsbeskrivning, se sidan 19.
Vrid Tumhjulet
Vrid på TUNE
Huvudkommandon
Tryck på Tumhjulet
Tryck på OK
Vid följande båda exempel för att ange vägledning till en Adress eller en Inrättning,
används rattens knappsats.
Tryck på EXIT
Tryck på EXIT
Med röststyrning.
01 Snabbguide
Kom igång snabbt
Steg
7
8
9
Bildskärm/
meny
Utförande
Skrivhjul
Välj lämplig ort ur
listan + OK.
Navigationsmeny
Markera Ange
som enda resmål + OK.
Karta
Vägledningen börjar – följ anvisningarna.
Navigationssystemet beräknar resväg, restid
och avstånd till det valda resmålet. Systemet
lämnar vägledning och instruktioner om korsningar m.m.
Om den planerade färdvägen lämnas under
resans gång, räknar systemet automatiskt ut
en ny färdväg.
Vägledning till en inrättning (POI)
Steg
Bildskärm/
meny
Utförande
1
Om bildskärmen inte
visar en kartbild, gör följande:
Tryck på mittkonsolens knapp
NAV.
2
Karta
Tryck NAV för att
få upp en meny.
3
Genvägsmeny, se
sidan 32.
Markera Ange
inrättning + OK.
4
Ange resmål
Markera Inrättning + OK.
5
Inrättning
Markera t.ex.
Runt bilen + OK.
6
Senaste 5
inrättningstyper
Markera t.ex.
Alla typer + OK.
7
Alla inrättningstyper
Markera t.ex.
Flygplats + OK.
8
Träfflista
Markera önskat
alternativ i listan
+ OK.
Steg
Bildskärm/
meny
Utförande
9
Navigationsmeny
Markera Ange
som enda resmål + OK.
10
Karta
Vägledningen
börjar – följ
anvisningarna.
01
9
Manualen................................................................................................
Innan du börjar........................................................................................
Översikt...................................................................................................
Manöverreglage......................................................................................
Röststyrning............................................................................................
Tangentbordet........................................................................................
DVD-skiva, bildskärm..............................................................................
Kartor, vägtyper och kompass................................................................
Menyer....................................................................................................
Menyträd i tre nivåer...............................................................................
10
12
14
16
19
22
25
27
30
32
34
LÄR KÄNNA DITT NAVIGATIONSSYSTEM
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manualen
Rubriknivå 1
02
Rubriknivå 2
Innehållet under denna rubrik är del av
Rubriknivå 1.
Rubriknivå 3
Innehållet under denna rubrik är del av
Rubriknivå 2.
Menyval/Sökvägar
Sökvägar i menyträd anges som t.ex.:
Särskild text
Ange resmål
Adress
Ort:
Engelsk text
Innehållet under denna rubrik är del av
Rubriknivå 3.
Bokens bilder är gemensamma för alla marknader och språk varför förekommande text i
dem i huvudsak är på engelska.
Allmänt om manualen
För att underlätta användarens förståelse för
bilderna och dess menyval med sökvägar
kopplade till bokens text, anges bildens engelska ord inom parentes omedelbart efter
avsedd text/fras på bokens aktuella språk:
För en mer ingående beskrivning av handhavande och möjligheter samt val av inställningar till resmål rekommenderas läsning av
boken i kombination med praktisk användning.
Adress
(Set destination > Address)1
Rubriknivå 4
Det finns en snabbguide för den som vill
komma igång direkt – se sidan 8.
Ange resmål
Alla val som kan göras på bildskärmen markeras i denna manual med lite större och gråfärgad text, t.ex. Ange resmål.
OBS
OBS
Texter som är markerade med OBS ger
råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
Fotnot
I manualen finns information lagd som en fotnot längst ner på sidan eller i direkt anslutning
till en tabell. Den informationen är ett tilllägg
till texten den via dess siffra/bokstav hänvisar
till.
Tillval
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk (*).
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i denna instruktionsbok finns inte i alla bilar – de är olika
1
12
Ej i böcker på engelska – visas dock här som exempel.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manualen
utrustade beroende på anpassningar för olika
marknaders behov och nationella eller lokala
lagar och bestämmelser.
02
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör – kontakta en Volvoåterförsäljare.
Ändringar i boken
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i denna instruktionsbok är inte bindande.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
13
02 Lär känna ditt navigationssystem
Innan du börjar
02
Allmänt
Inställningar
Volvo navigationssystem använder sig av
referenssystemet WGS84 vilket ger position
med longitud och latitud.
Systemet levereras med grundinställningar,
men startar med de inställningar som senast
användes.
Bilens navigationssystem kan användas utan
att ett resmål är valt.
Det finns en funktion som återställer alla
inställningar till grundinställningar samtidigt,
se sidan 59.
Kartläge
Vid uppstart visar navigationssystemet en
text på bildskärmen vilken måste bekräftas
med ett tryck på OK/MENU-knappen. Texten
är följande:
• Det här systemet ger dig
väginformation som hjälper dig fram
till din destination. Vägförhållanden
kan göra vissa rekommendationer
mindre tillförlitliga. Följ all
trafiklagstiftning och kör med gott
omdöme. Rikta all uppmärksamhet på
vägen, koncentrera dig på körningen i
första hand.
Därefter visas kartan över aktuellt geografiskt
område där bilen symboliseras med en blå triangel.
På/Av
På
1. Tryck in fjärrnyckeln i startlåset.
2. Bildskärmen aktiveras automatiskt i nyckelläge I (se bilens instruktionsbok).
3. Tryck på mittkonsolens knapp NAV om
navigationssystemet inte startar automatiskt.
4. Tryck OK när "Starta upp"-texten visas
på skärmen, se tidigare avsnitt "Kartläge".
Systemet kan behöva ett par sekunder för att
känna av bilens position och rörelse.
Av
Navigationssystemet stängs av när fjärrnyckeln tas ur startlåset.
Navigatorn kan inte stängas av manuellt utan
arbetar alltid i bakgrunden efter "Starta upp"-
14
sekvensen. Om navigationssystemet inte
önskas påslaget:
•
Tryck EXIT vid "Starta upp"-sekvensen,
se avsnitt "Kartläge".
OBS
Navigationssystemet är tillgängligt även
med avstängd motor. Vid för låg batterispänning stängs systemet av.
Demo (simulerad vägledning)
För att se hur systemet fungerar kan vägledning till ett angivet resmål simuleras på bildskärmen – se sidan 61.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Innan du börjar
02
15
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt
02
OBS! Bilden är schematisk – vissa detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad.
16
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt
Antenn för GPS
Antennen är integrerad i takantennen.
Röststyrning
Ett flertal moment i Navigationssystemet kan
även röststyras. Mikrofonen (2a) sitter i taket
och aktiveringsknappen (2b) är placerad på
rattens högra knappsats. För mer information,
se sidan 22.
Huvudenhet
Huvudenheten sitter monterad i och bakom
mittkonsolen och har bl.a. följande funktioner:
•
•
•
•
•
Beräkning av bilens position
Beräkning av resväg till angivet mål
Hantering av trafikinformation
Röstvägledning
DVD-spelare
Mottagare för GPS och trafikinformation
(TMC1) är integrerade i huvudenheten.
Positionering
Med hjälp av signaler från satellitsystemet
GPS, bilens hastighetsgivare och gyro beräknas bilens aktuella position och färdriktning.
1
Fördelen med detta koncept är att Navigationssystemet registrerar och beräknar färdvägen även om GPS-signalen temporärt förloras, t. ex. vid körning i en tunnel.
Trafikinformation
TMC1 är ett standardiserat kodsystem för trafikinformation. Mottagaren söker automatiskt
upp rätt frekvens. Mottagning sker via FMantennen.
OBS
TMC är inte tillgängligt i alla områden/
länder. Systemets täckningsområde är
under ständig utbyggnad varför uppdatering ibland kan vara nödvändig.
För information om uppdatering av kartdata
och mjukvara, se sidan 27.
Bildskärm
Bildskärmen visar kartor och ger detaljerad
information om vägval, avstånd, menyer m.m.
För information om vård av bildskärm, se
sidan 28.
Knappsats, mittkonsol
Alternativt rattens knappsats, kan mittkonsolens numeriska knappsats användas i kombination med knapparna OK/MENU, TUNE och
EXIT för att stega mellan olika menyalternativ,
bekräfta val eller backa i menyer, se
sidan 19.
02
Volymkontroll och IR-mottagare
Använd ljudanläggningens volymkontroll
under pågående röstmeddelande för att
ändra volymen, se sidan 31. Volymen kan
även ändras i menysystemet.
Rikta fjärrkontrollen mot mittkonsolen vid
användning – dess IR-mottagare är placerad
där.
Knappsats, ratt
En knappsats är placerad på rattens högra
sida. Använd den för att stega mellan olika
menyalternativ, bekräfta val eller backa i
menyer, se sidan 19.
Traffic Message Channel
17
02 Lär känna ditt navigationssystem
Översikt
Högtalare
02
18
Ljudet från Navigationssystemet kommer ur
de främre högtalarna.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manöverreglage
Allmänt om manöverreglage
Mittkonsol
Navigationssystemet manövreras med reglage på mittkonsolen, rattens knappsats eller
med en fjärrkontroll*. De tre olika manöverenheternas knappsatser har gemensamma
funktioner men skiljer i utseende och handhavande. Utformningen kan även variera relaterat marknad.
Ratt
Rattens knappsats finns i flera utföranden
relaterat marknad och val av ljudanläggning.
02
Systemet kan också röststyras med särskilda
kommandon – se sidan 22.
Mittkonsolens knappsats.
NAV aktiverar GPS-navigatorn på bildskärmen. Med aktiverad GPS, öppnas/
stängs en snabbmeny, se sidan 32.
Numeriska knappar matar in uppgifter
vid adress- och namnsökning samt scrollar på kartan, se sidorna 25 och 33.
Ett tryck på OK/MENU bekräftar eller
aktiverar val. Beskrivs i denna bok med
"OK-knappen" eller "+ OK".
Att vrida på TUNE stegar mellan olika
menyalternativ eller zoomar då kartbild
visas. Beskrivs i denna bok med "TUNEratten".
Rattens högra knappsats.
Vrid tumhjulet för att stega mellan olika
menyalternativ eller zooma då kartbild
visas.
Tryck på tumhjulet för att bekräfta/aktivera ett val.
EXIT backar i menystrukturen eller ångrar
val.
Ett tryck på EXIT backar i menystrukturen
eller ångrar val.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
19
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manöverreglage
02
Röststyrning
Pilknappar flyttar menymarkören.
Se sidan 22.
Numeriska knappar matar in uppgifter
vid adress- och namnsökning samt scrollar på kartan.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen kan användas till att styra/
manövrera ett flertal oilka funktioner i bilen –
här beskrivs bara de relaterat navigationssystemet.
•
OBS
Prova först att byta till nya AA-/LR6-batterier om fjärrkontrollen inte fungerar.
Rikta fjärrkontrollen mot mittkonsolen vid
användning.
VARNING
Förvara fjärrkontroll och andra liknande
föremål i något av förvaringsfacken – vid
en hastig inbromsning eller påkörning kan
sådana föremål orsaka person- eller materialskada.
Tilläggsinformation
Fjärrkontrollens knappsats.
NAV aktiverar GPS-navigatorn på bildskärmen. Med aktiverad GPS, öppnas/
stängs en snabbmeny, se sidan 32
EXIT backar i menystrukturen eller ångrar
val.
OK/MENU bekräftar eller aktiverar val.
Beskrivs i denna bok med "OK-knappen"
eller "+ OK".
20
02 Lär känna ditt navigationssystem
Manöverreglage
02
Ibland finns mer information tillgänglig än vad
som får plats på menyraden – raden avslutas
då med tecknet "#".
För att se resten av informationen:
•
Tryck på INFO-knappen.
21
02 Lär känna ditt navigationssystem
Röststyrning
Allmänt om röststyrning
02
Handhavande
Röststyrning innebär att vissa funktioner i
navigationssystemet kan aktiveras med uttalade ord.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och
hjälper föraren att undvika distraktion – istället
kan denne koncentrera sig på körningen och
fokusera uppmärksamheten på väg och trafiksituation.
Röstkommandon kan avbrytas genom att:
•
•
•
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att
alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
22
OBS
Vid osäkerhet om vilket kommando som
ska användas kan föraren säga "Hjälp" –
systemet svarar då med några olika kommandon som kan användas i aktuell situation.
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
Röststyrningen använder gemensam mikrofon med hands-free-systemet – föraren får
svar från Röststyrningen genom bilens högtalare.
Aktivera systemet
Mikrofonen är placerad i taket framför föraren
för optimal upptagning av förarens tal – den
kan dock störas av/uppfatta högljudda röster
från passagerare.
Tänk på följande saker vid användning av
Röststyrningssystemet:
•
Ett kort tryck på rattknappen (1) aktiverar
Röststyrningssystemet – efter tonen kan
ett röstkommando anges.
•
Vid kommandon – Tala efter tonen med
normal röst i vanligt tempo
•
Bilens dörrar, fönster och taklucka ska
vara stängda
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
•
•
inte tala
säga "Avbryt"
hålla in rattknappen för Röststyrning
ett par sekunder
trycka på EXIT
trycka på någon av mittkonsolens
knappar NAV, RADIO, MEDIA, MY
CAR eller CAM.
Använda röstkommandon
Att mata in information i navigationssystemet
med röstkommando är väldigt enkelt eftersom bildskärmen listar vanligt förekommande
kommandon att användas i varje aktuell situation.
Start
Så här påbörjas ett röstkommando:
02 Lär känna ditt navigationssystem
Röststyrning
1. Gör ett kort tryck på rattknappen för
Röststyrning – bildskärmen listar exempel
på möjliga kommandon.
2. Välj t.ex. "Navigation" – invänta tonen
och uttala ordet tydligt och i normal samtalston.
Tips
Några goda råd:
•
Ge ett kommando genom att först göra
ett kort tryck på röstknappen och tala
sedan naturligt efter tonen.
3. Skärmen skiftar till alternativen "Upprepa
instruktion/Navigation kör till adress/
Resplan" – Välj och uttala "Resplan".
•
För att svara Röststyrningssystemet – tala
efter tonen i slutet på frågan.
•
Observera att utgråad text samt text inom
parentes inte ingår i det talade kommandot.
För att avbryta en röstsession – håll in
röstknappen eller tryck på EXIT-knappen.
•
Föraren kan få hjälp under en dialog
genom att säga "Hjälp" efter en lyssningston.
•
Dialog med systemet kan snabbas upp –
Avbryt systemets tal med ett kort tryck på
rattens röstknapp, invänta en ton och
börja sedan tala.
OBS
Gråfärgade menyrader och alternativ på
bildskärmen är för tillfället inte valbara.
Kommandon kan ges på flera sätt
Kommandot "Navigation kör till adress"
•
kan uttalas som t.ex.:
•
"Navigation > Kör till… > Adress" –
Säg "Navigation", vänta på systemets
svar i form av lämpliga alternativ på bildskärmen. Fortsätt med att säga t.ex. "Kör
till…" och avsluta med "Adress".
eller
•
Säg hela kommandot i en följd –
"Navigation kör till adress".
Röststyrningssystemet frågar upp till 3
gånger efter ett svar. Om inget svar
erhålls från föraren under denna tid,
avslutas sessionen.
Exempel
Här är några vanliga kommandon:
•
•
•
•
Navigation kör till adress
Navigation kör till inrättning
Navigation radera nästa resmål
Navigation avbryt vägledning.
OBS
En fullständig lista över snabbkommandon
finns i MY CAR-menyn – Gå till
Inställningar
Röstinställningar
Kommandolista för röststyrning
Navigationskommandon.
02
Hjälpfunktioner och inställningar
I bilens menysystem MY CAR finns program
där föraren kan öva olika funktioner i Röststyrningssystemet. För beskrivning av menysystemet MY CAR – se bilens ordinarie
instruktionsbok.
Ju bättre föraren behärskar Röststyrningssystemet, desto bekvämare kommer denne att
känna sig med funktionerna. Därför rekommenderas att träna i de inbyggda övningsprogrammen.
OBS
Övningsprogrammen är endast åtkomliga
då bilen står still med ansatt parkeringsbroms.
Introduktion till röststyrning
Programmet Röstinstruktioner ger föraren
steg-för-steginstruktioner i användandet av
Röststyrningssystemet och är ett enkelt sätt
}}
23
02 Lär känna ditt navigationssystem
Röststyrning
02
att bli bekant med förfaringssättet att ge kommandon.
Fler inställningar i MY CAR
•
Programmet kan startas på två sätt:
•
Tryck på rattknappen för Röststyrning
och säg "Röstinstruktioner".
eller
•
Aktivera programmet i MY CAR – Gå till
Inställningar Röstinställningar
Röstinstruktioner.
Röstträning
Programmet Röstträning lär Röststyrningssystemet att känna igen förarens röst och
uttal. Här finns även möjlighet att skapa en
andra användarprofil – en fördel om fler än en
person ska använda bilen/systemet regelbundet.
•
Röstträningen startas i MY CAR – Gå där
till Inställningar Röstinställningar
Röstträning Användare 1 eller
Användare 2.
OBS
Menyalternativet Grundinställning kan
ändras till Användare 1 först efter att en
lektion av Röstträning har genomförts.
24
•
Användarprofil – 2 st olika användarprofiler kan ställas in. Gå till Inställningar
Röstinställningar
Användarinställning för röststyrning.
Bocka där i ett av alternativen
Grundinställning, Användare 1 eller
Användare 2.
Röstvolym – Gå till Inställningar
Röstinställningar Röstvolym och välj
önskad nivå.
Systemets röstvolym kan även justeras med
mittkonsolens TUNE-ratt när systemet talar.
Språk
Röststyrningssystemet är under ständig
utveckling och vid tryckning av denna bok
fanns följande språk tillgängliga:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Engelska (UK)
Engelska (US)
Franska (CAN)
Franska (FRA)
Holländska
Italienska
Spanska (EU)
Spanska (US)
Svenska
Tyska
OBS
Röststyrningssystemet i kombination med
GPS-navigering, fungerar endast med här
listade språk.
För att ändra språk – Gå till Inställningar
Systeminställningar Språk och välj.
De språk som ingår i Röststyrningssystemet har denna ikon i språklistan.
Språkberoende användarprofil
Röststyrningssystemet förstår enbart det
språk som är inställt i Systeminställningar.
Säg att användarprofil Användare 1 är lagrad
av en svensktalande förare med systemet
inställt på Svenska. Om föraren ändrar bilens
språk till Engelska kommer användarprofil
Användare 1 inte längre att vara valbar eftersom systemet nu bara förstår och förväntar
sig Engelskt tal – istället blir alternativet
Grundinställning aktiv.
För att förbättra systemets förståelse av förarens engelska uttal är lösningen att lära och
lagra förarens engelska uttal i Användare 2
med systemet inställt på Engelska (för att ha
båda varianter tillgängliga) eller att byta ut
den svenska språkprofilen i Användare 1
mot en engelsk.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbordet
Skriva och välja alternativ
Så här "skriver" man
Fler möjligheter
OBS
02
Nertonade tecken kan inte väljas i kombination med de aktuella inmatade.
I skrivhjulets infällda meny finns ytterligare
alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och
även siffror:
Skärmvy med textfält för valfri text.
Skrivhjulet.
Detta navigationssystem använder ett "skrivhjul" för att ange specifik information, t.ex.
typ av inrättning, ort/stad, område/land,
adress, gatu- eller postnummer.
1. Markera ett textfält.
Aktivera ett val
Efter att önskad funktion/menyrad markerats
med tumhjulet eller TUNE-ratten – tryck på
tumhjul/OK för att se nästa nivå av funktioner/alternativ.
1
2. Tryck OK för att få fram "skrivhjulet".
3. Välj tecken med tumhjul/TUNE-ratt och
mata in dem med ett tryck på tumhjul/OK.
Numeriska tangentbordet
Ett annat sätt att mata/skriva in tecken är
med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
• Mer (More) + OK – alternativa tecken
visas i hjulet.
• 123 + OK – siffror visas i hjulet.
• => + OK – markören flyttas till listan på
skärmens högra sida där sedan val med
OK kan göras.
• Senaste 5 (Last 5) + OK – listar de
senast gjorda sökningarna. Markera ett
av dem + OK.
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken1 under den knappen, t.ex. w, x, y, z
och 9. Snabba tryck på knappen flyttar/"loopar" markören genom dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken
för att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/stat/språk.
}}
25
02 Lär känna ditt navigationssystem
Tangentbordet
Lista med alternativ
02
Lista som matchar inskrivna tecken.
Siffran 5 i bildskärmens övre högra hörn
anger att listan innehåller 5 st möjliga alternativ som matchar de inmatade bokstäverna
BEZ.
Ingen lista
En tom lista och tecknen *** i övre högra hörnets sifferfönster, innebär att antalet tillgängliga alternativ med aktuella inmatade tecken
är fler än 1000 st – när antalet är färre visas
aktuella alternativ automatiskt.
För att minska antalet alternativ i listan:
•
26
Mata in fler tecken på textraden.
02 Lär känna ditt navigationssystem
DVD-skiva, bildskärm
Innehåll på DVD-skivor
DVD-skivor med uppdaterad kartdata och tillhörande utökad information utvecklas fortlöpande. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
information om den senaste utgåvan.
OBS
Kartdata har inte 100-procentig täckning i
alla områden/länder.
Systemets täckningsområde är under
ständig utbyggnad varför uppdatering
ibland kan vara nödvändig.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Kartområden
Bilens kartsystem varierar beroende av marknad. Följande huvudkartor finns att tillgå:
•
•
•
•
•
•
•
1
2
Australien & Nya Zeeland (Pacific)
Europa
•
•
•
•
•
Ryssland
Licenskod
Sydafrika
För att kunna aktivera en uppdatering måste
en licenskod först anges. Koden hämtas från
Internet.
Sydamerika
Sydostasien
Turkiet.
Vid behov av att ändra navigationssystemets
kartområde – kontakta en Volvoåterförsäljare
för information om tillvägagångssätt.
Uppdatering av kartdata
Vid uppdatering överförs ny information till
bilens navigationssystem med DVD-skivor.
Det görs med bilens ordinarie DVD-spelare.
OBS
•
Under uppdatering är flera av Infotainmentfunktionerna avstängda eller
reducerade.
•
Innan en uppdatering påbörjas – Läs
först igenom instruktionerna.
Hongkong
Japan
Kina
02
1. Öppna Internetsidan1 "Aktivera ditt navigationssystem".
2. Skriv in bilens VIN-nummer och bilägarens e-postadress i respektive tomma
skrivfält och klicka iväg Internetsidan.
3. Notera licenskoden som därefter visas på
datorns bildskärm. Licenskoden skickas
även till den angivna e-postadressen.
Uppdatering
Gör så här för att uppdatera navigationssystemet:
1. Starta motorn.
2. Mata in den första skivan i DVD-spelaren
och följ bildskärmens anvisningar. En
uppdatering är oftast fördelad på flera
skivor2 – mata in skivorna i logisk/numerisk följd.
Vid frågor om uppdatering – kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Mellanöstern
Nordamerika
Den Internetadress varifrån Licenskoden genereras är bipackad Uppdateringens DVD-skivor.
Antal skivor är marknadsberoende.
}}
27
02 Lär känna ditt navigationssystem
DVD-skiva, bildskärm
OBS
Uppdatering av kartdata kan i vissa fall
även tillföra nya funktioner i systemet, vilka
inte finns beskrivna i denna bok.
02
Fortsätta avbruten uppdatering
3. Bildskärmen visar Ny mjukvara
hittades (New software
found) – starta uppdateringen med ett
tryck på OK. (Avbryt med EXIT).
4. Bildskärmen visar Var vänlig ange
licenskoden: – mata in licenskoden med
den numeriska knappsatsen, se sidan 19.
5. Följ bildskärmens anvisningar, vilken fortlöpande visar var i processen uppdateringen befinner sig samt ungefärlig återstående tid.
•
28
Efter att alla DVD-skivor lästs in måste
uppdateringen aktiveras. Det görs genom
att stänga av motorn och vänta 5 minuter
innan återstart. Därefter är uppdateringen
klar och navigationssystemet kan åter
användas.
Om uppdateringen inte är klar vid motoravstängning fortsätter processen där den
avbröts, vid nästa motorstart. Gör så här för
att återstarta en avbruten uppdatering:
•
Om skivan sitter i DVD-spelaren: Starta
motorn – uppdateringen återupptas automatiskt. Följ bildskärmens anvisningar.
•
Om skivan är urtagen: Starta motorn och
mata in skivan i DVD-spelaren – uppdateringen återupptas automatiskt. Följ bildskärmens anvisningar.
Vård av DVD-skivor
Hantera DVD-skivorna varsamt.
När de inte används ska de förvaras i dess
förpackningar. Undvik att förvara dem i fukt,
hög temperatur, direkt solljus eller i dammig
omgivning.
Vård av bildskärm
Rengör bildskärmen med en mjuk, luddfri
trasa, lätt fuktad med ett milt fönsterputsmedel.
VIKTIGT
Placera inga föremål framför GPS-navigatorns bildskärm – ytan kan då repas.
Mobiltelefoner kan dessutom störa bildskärmens funktion.
02 Lär känna ditt navigationssystem
DVD-skiva, bildskärm
02
29
02 Lär känna ditt navigationssystem
Kartor, vägtyper och kompass
02
OBS! Bildena är schematiska – vissa detaljer kan variera beroende på mjukvaruversion och marknad.
30
02 Lär känna ditt navigationssystem
Kartor, vägtyper och kompass
Kartbild över aktuell position
Röstvägledning
Hur skärmbilden ser ut bestäms av geografiskt läge och vilka inställningar som gjorts,
t.ex. kartskala, vilka inrättningar som valts för
visning, m.m.
Efter att ett resmål matats in och bilen närmar
sig en korsning eller avfart erhålls ett röstmeddelande om avstånd och typ av kommande manöver. Samtidigt visas en detaljerad karta över korsningen. Röstvägledningen
upprepas närmare korsningen.
Kompassnålens röda spets
pekar i nordlig riktning och
den vita pekar åt söder.
Volymen kan justeras med ljudanläggningens
volymknapp (under pågående röstmeddelande).
Gå till Inställningar Kartalternativ
Kompass för att välja annan visning eller att
kompassen inte ska visas – se sidan 55.
Förklaring till text, skyltar och symboler som
kan förekomma på bildskärmen, finns på
omslagets främre insida.
Inrättningar längs motorväg – se
sidan 42.
Detaljerad korsningskarta – bildkärmens
vänstra del visar en detaljerad förstoring
över nästa korsning1. Situationen kompletteras alltid med ett röstmeddelande,
se nästa avsnitt.
Två kartor är valt som visningsläge. Bilden visar samma kartbild men med olika
skalor. Även 2D- eller 3D-visning kan väljas – se sidan 54.
Kompass
02
För att upprepa ett meddelande:
•
Tryck 2 ggr på OK-knappen.
Se även Inställningar
Vägledningsalternativ
se sidan 56.
Röstvägledning –
OBS
Röstvägledning uteblir vid pågående samtal med en Bluetooth-ansluten mobiltelefon.
Scrolläge – se sidan 33.
För att välja manlig eller kvinnlig röst och
språk:
•
1
Gå till menysystemet i MY CAR – se
bilens ordinarie instruktionsbok. Även där
finns möjlighet att justera röstvolymen.
Denna funktion kan utökas – se sidan 57.
31
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyer
02
Menysystem
• Ange adress (Set address) – se även
I bokens respektive avsnitt presenteras samtliga där förekommande menyer och alternativ.
• Ange inrättning (Set Point Of Interest) –
OBS
Gråfärgade menyrader och alternativ på
bildskärmen är för tillfället inte valbara.
Genvägar
Efter ett tryck på NAV-knappen för att starta
navigationssystemet är en meny med genvägar till de oftast använda funktionerna, den
första meny som möter användaren efter
nästa tryck på NAV-knappen.
sidan 40.
se även sidan 41.
• Tidigare resmål (Previous destinations) –
se även sidan 45.
• Trafikinfo på resvägen (Traffic events
Till huvudmenyn från kartläge
•
Till huvudmenyn från annan meny
•
raderar aktuell färdplan. Där finns även
alternativet Pausa vägledning, se
sidan 33.
•
Tryck upprepat på EXIT tills den kommer
fram.
Tillbaka till Huvudmenyn
Oavsett var bland alla menyer användaren
befinner sig nås alltid Huvudmenyn med ett
eller flera tryck på EXIT-knappen.
Till genvägarna från kartläge
Tillbaka till kartan
Huvudmeny
Det finns ett enkelt sätt att snabbt få upp kartan på skärmen igen, oavsett hur djupt ner i
menysystemet användaren befinner sig:
•
Tryck på NAV-knappen.
•
Genvägarna är:
Huvudmenyn ligger längst upp i navigationssystemets menyträd.
32
Tryck på NAV och sedan OK MENU.
eller
on route) – se även sidan 68.
• Avbryt vägledning (Cancel guidance) –
Tryck på OK MENU-knappen.
Håll in EXIT några sekunder.
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyer
Scrollmeny
Hårkorset
Pausa vägledning
Med ett tryck på OK MENU visas en meny för
den plats på kartan, vilken hårkorsets centrum pekar på:
02
• Ange som enda resmål – Raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar
vägledning på kartan.
• Lägg till resmål (delmål) – Adderar markerad plats till resplanen.
• Inrättningar runt – Ger möjlighet att
I Scrolläge flyttas ett hårkors över kartbilden
med mittkonsolens numeriska knappar.
Att aktivera Scrolläge i normalt kartläge
•
Tryck på en av de numeriska knapparna
0–9.
Att scrolla
•
Tryck på en av de numeriska sifferknapparna 1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna
visas en riktningspil kombinerat med den
siffra som ska användas för att rulla kartan i önskad riktning.
Att zooma ut/in
•
Vrid på TUNE-ratten.
söka/se förekommande inrättningar runt
markerad plats.
• Läs trafikmeddelande – Ger möjlighet
att se förekommande trafikmeddelanden1
runt markerad plats.
• Information – Visar förekommande information om markerad plats.
• Lagra plats – Ger möjlighet att lagra
markerad plats i minnet. (Öppnar menyn
Ange resmål Lagrad plats
Redigera – se sidan 44).
Pausa vägledning
(Pause guidance)
Med markören på Pausa vägledning + OK
MENU kan vägledningen stängas av temporärt varefter varken visuell eller akustisk vägledning ges – samtidigt ändras menyraden till
Återuppta vägledning. Systemets bilsymbol
fortsätter dock att visa bilens aktuella position
på kartan.
Att återuppta vägledning
• Markera Återuppta vägledning + OK
MENU.
Att komma ut ur Scrolläge
•
1
Tryck EXIT.
Servicen finns ej för alla områden/marknader/stater.
33
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
02
Här visas tre av menyträdets nivåer. Flera av
menyerna på nivå 3 har ytterligare undermenyer – dessa beskrivs utförligt i respektive
avsnitt.
Så här är menyerna uppbyggda:
Menynivå 1
Menynivå 2
s. x
Menynivå 3
Adress
s. 40
Ange som enda resmål
Ort:
Lägg till som delmål
Gata:
Information
Nummer:
Redigera
Korsning:
Sortera på
Ange som enda resmål
Radera
Lägg till som delmål
Menynivå 4
Tidigare resmål
Information
Inrättning
Menyer och funktioner
Upprepa röstvägledning
s. 31
Ange resmål
s. 40
Lagrad plats
Område:
Lägg till som delmål
Information
Runt bilen
Lagra
Längs resvägen
Radera
Runt plats på kartan
Radera alla
Längs motorvägen
MyPOI omkring bilen
MyPOI runt plats
på kartan
Återresa
s. 45
Starta vägledning
Lägg till som delmål
Redigera resplanen
Postnummer
34
s. 45
Ange som enda resmål
s. 41
Med namn
Längs gatan
s. 43
s. 45
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
Latitud & Longitud
s. 46
Plats på kartan
s. 46
Resvägsöversikt
s. 48
Resplan
s. 48
Starta vägledning
Lägg till fler delmål
Redigera resplanen
Undvik
s. 49
Nästa resmål
s. 49
Resvägsanvisningar
s. 50
Karta över hela resvägen
s. 50
Karta över kvarvarande resväg
s. 50
Starta demo
s. 61
eller
Läs trafikmeddelande
Trafikinfo på resvägen
s. 66
s. 68
eller
Kartalternativ
Kartfärger
Visa tvåkartsläge
Undvikta trafikproblem
s. 68
Inställningar för
högerkarta
Nuvarande position
s. 51
Inställningar för
vänsterkarta
Inställningar
s. 52
Inrättning på karta
TrafikinformationA
s. 52
Visa helskärmskarta
Inrättning på karta
Trafikmeddelande
Resvägstyp
Resvägsförslag
02
Inställningar för
enkartsläge
Framförvarande trafikproblem
Resvägsalternativ
s. 54
Kompass
s. 52
Visa nuvarande vägnamn
Visa rådande hastighetsbegränsningB
Anpassa resväg
Resvägsinlärning
Återställ resvägsinlärning
Avsluta demo
TrafikinformationA
s. 64
}}
35
02 Lär känna ditt navigationssystem
Menyträd i tre nivåer
Vägledningsalternativ
02
s. 56
Röstvägledning
Röstvolym
Gatunamn i
röstvägledning
Pausa vägledning
s. 33
eller
A
B
Format på ankomsttiden
Visa korsningskarta
i andra källor
MyPOI upplysning
s. 57
GPS-information
Kartversion:
Status på kartnedladdning
36
s. 59
Återuppta vägledning
Turn-by-turn navigation*
Systeminformation
Radera all användarinformation
Importera/redigera MyPOI
s. 58
Återställ navigationsinställningarna
s. 59
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Finns ej i alla områden/marknader/stater.
Ej i bil med Trafikskyltsinformation (RSI – Road Sign
Information).
02 Lär känna ditt navigationssystem
02
37
Ange resmål............................................................................................
Resplan...................................................................................................
Nuvarande position.................................................................................
Inställningar.............................................................................................
Simulering...............................................................................................
38
40
48
51
52
61
PLANERA DIN RESA
03 Planera din resa
Ange resmål
Adress
Det räcker att enbart ange en ort/stad och
påbörja resan – det leder fram till ortens/
stadens centrum.
1. Med föregående bilds vy på bildskärmen
– Tryck OK för att aktivera det förvalda
skrivfältet.
Om ett resmåls latitud och longitud är kända
kan dessa anges.
2. Skriv in gatans namn på Gata: (Street)
med "skrivhjulet" ( se sidan 25) eller mittkonsolens numeriska knappsats och välj
sedan önskad Ort: (City).
Se sidan 25 för information om hur skrivtecken skrivs/matas in i systemets olika textfält.
03
OBS
Definitionen av stad eller område kan variera från land till land och även inom
samma land. I vissa fall avses en kommun
– i andra fall en enskild stadsdel.
Ort eller gata
3. Eller Ort: (City) + OK och börja med att
ange den.
Följande sökkriterier kan användas:
• Område: (Area) – Ange ett land.
• Ort: (City) – Ange en ort/stad.
• Postnummer: – Under Ort: kan även
sökning på postnummer ske.
• Gata: (Street) – Ange gatuadressen.
• Nummer: (Number) – Välj ett av gatans
husnummer.
• Korsning: (Junction) – Välj resmål utifrån
där två gator/vägar korsas.
• Ange som enda resmål (Set single
Ange resmål
destination) – Raderar eventuella mål i
resplanen och startar vägledning till aktuellt mål.
Adress
(Set destination > Address)
Det finns flera olika sätt att programmera ett
resmål.
• Lägg till som delmål (Add as waypoint)
Markören ställer sig först på Gata (Street).
Så här söks ett resmål fram:
40
– Markera + OK för att addera adressen
till resplanen.
• Information (Information) – Markera +
OK för att se information om det valda
resmålet.
03 Planera din resa
Ange resmål
Mer om Information
Inrättningar
Alla sökningar går till på det sätt som beskrivs
i det tidigare avsnittet Ort eller gata:
1. Ange Område: (Area)/Ort: (City)/Typ:
(Type)/Namn: (Name).
2. Välj sedan Ange som enda resmål (Set
single destination), Lägg till som delmål
(Add as waypoint) eller Information
(Information) + OK.
03
Med namn
Markera en adress/gata + OK – sedan kan
följande väljas:
• Karta (Map) – Visar var på kartan platsen
finns – ibland med kompletterande information.
• Ring
upp1
(Call) – Ringer upp inrättningen om ett telefonnummer finns angivet.
• Rel. inrättning (Related POI) – Listar
inrättningar knutna till aktuell/markerad
inrättning.
• Parkering runt (Parking nearby) – Listar
förekommande parkeringsplatser runt
vald plats, med avstånd.
1
Kräver ansluten mobiltelefon.
Ange resmål
Inrättning
(Set destination > Point of interest – POI)
Systemet innehåller ett stort antal sökbara
inrättningar vilka kan anges som resmål.
Listan på önskade inrättningar kan kortas ner
genom att specificera vilken/vilka inrättning/ar den aktuella sökningen avser:
•
Välj Typ: (Type) och specificera vilka
inrättningar som ska omfattas av sökningen (det är samma tillvägagångssätt
som beskrivs på sidan 55).
För att välja vilka inrättningar som permanent
ska synas på kartan, gå till menyn
Inställningar Inrättning på karta – se
sidan 55.
Med namn (By name)
Förutom att söka på huvudgrupp, t.ex
Restaurang kan även företagsnamnet på
inrättningen användas, t.ex. "Peppes
bodega". Förfarandet är samma som vid sökning på Adress, se sidan 40.
Vid sökning på Namn: med t.ex. "London Airport" kommer samtliga kombinationer med
}}
41
03 Planera din resa
Ange resmål
"London" att visas då "Lo" matats in. Ju mer
specifik sökning, desto färre svarsalternativ
och därmed enklare att välja.
03
En sökning med "Lo" ger även svarsalternativ
som t.ex. "Restaurant Lou Trivalou" eftersom
också alternativ innehållande flera ord
åtskilda med mellanslag tas med i sökningen.
OBS
Det finns underkategorier för restauranger
för att förenkla sökningen.
Sökning av inrättning avser området utmed
den upprättade resplanen.
Runt plats på kartan
Runt plats på kartan (Around point on map)
Sökning av inrättning görs med Scrollfunktionens hårkors – se sidan 33.
•
Scrollkartan visas – Placera hårkorset på
önskad plats + OK
Längs gatan
Längs motorvägen (Along the motorway)
Denna sökning listar inrättningar lätta att nå
från motorvägen, t.ex. servicestationer utmed
motorvägen eller vid avfarter.
Runt bilen
Runt bilen (Near the car)
Sökning av inrättning avser området runt
bilens aktuella position.
OBS
Längs resvägen
Bilen måste befinna sig på aktuell motorväg för att listan ska kunna presenteras.
Längs gatan (Along the street)
Sökning av inrättning avser området utmed
en specifik gata/väg.
Längs resvägen (Along the route)
42
Längs motorvägen
03 Planera din resa
Ange resmål
My POI runt bilen
My POI runt plats på kartan
Lagrad plats
03
MyPOI omkring bilen (My POI near the car)
Med denna funktion kan inrättningar som
användaren själv lagt in i systemet – My POI2
– sökas i området runt bilens aktuella position. Sökningen görs inom en radie av
ca 32 km.
OBS
My POI-ikoner visas på kartan fr.o.m. skala
"1,0 km" och lägre.
MyPOI runt plats på kartan (My POI around
point on map)
Här söks inrättningar som användaren själv
lagt in i systemet – My POI2 – runt markörens
läge på kartan. Sökningen görs inom en radie
av ca 32 km.
Sökning utförs med Scrollfunktionens hårkors
– se sidan 33.
•
Scrollkartan visas – Placera hårkorset på
önskad My POI + OK
Ange resmål
Lagrad plats
(Set destination > Stored location)
Föraren kan lagra ett stort antal egna platser i
systemet. Med dem kan sedan en resplan
snabbt upprättas/kompletteras.
Att lagra en plats
För att lagra en valfri plats:
1. Använd Scrollfunktionen (se sidan 33) och
markera den plats som ska lagras.
2. Tryck OK för att få fram "hårkorsets"
meny.
3. Markera Lagra plats + OK – platsen är
nu lagrad och finns i listan Lagrad plats.
Markera en lagrad plats i listan + OK och välj
mellan följande alternativ/rubriker:
2
För information om hur egna inrättningar (My POI) adderas till kartdatabasen – se sidan 58.
}}
43
03 Planera din resa
Ange resmål
Ange som enda resmål
Ange som enda resmål (Set single
Redigera
destination)
med OK.
Lägg till delmål
Lägg till som delmål (Add as waypoint)
Sortera på
Sortera på (Sort by)
Öppnar samma fönster som för Ange resmål
Adress Lägg till som delmål – se
sidan 48.
Välj om listans lagrade platser ska sorteras
efter:
Information
Information (Information)
Öppnar samma fönster som för Ange resmål
Adress Lägg till som delmål
Information – se sidan 41.
Redigera (Edit)
Öppnar markerad "Lagrad plats" och ger
möjlighet att ändra/uppdatera följande:
• Namn (Name) – Skriv/mata in valfritt
namn på platsen.
• Ikon (Icon) – Välj den symbol som ska
representera aktuell plats.
• Adress (Address) – Öppnar kartan för att
justera platsens geografiska läge.
• Tel: (Phone) – Skriv/mata in ett telefonnummer.
• Redigera röstmärke (Edit voice tag) –
Spela in eget ljud3. Följ instruktionerna på
bildskärmen.
3
44
map) – Bocka av om platsens namn inte
ska synas på kartan.
• Lagra (Store) – Utförda justeringar lagras
Detta val raderar eventuella tidigare mål i
resplanen och startar vägledningen på kartan.
03
• Visa namn på kartan (Show name on
Endast i kombination med ljudanläggning "High Performance" eller "Premium".
•
•
•
•
Namn
Ikon
Avstånd
Kronologisk
Radera
Radera (Delete)
•
Raderar markerad lagrad plats.
03 Planera din resa
Ange resmål
Tidigare resmål
Postnummer
03
Alternativet Lagra ger denna Redigera-meny.
Ange resmål
Tidigare resmål
(Set destination > Previous destination)
Här lagras tidigare använda resmål. Markera
ett av dem och välj sedan mellan:
• Ange som enda resmål (Set single
destination)
• Lägg till som delmål (Add as waypoint)
• Information (Information)
• Lagra (Store) – se mer om detta alternativ
efter nästa bild.
• Radera (Delete)
• Radera alla (Delete all).
Menyvalet Lagra (Store) leder till samma
Redigera-meny som för Lagrad plats
Redigera.
För mer information – se sidan 43.
•
För att komplettera/ändra informationen
för ett resmål – Markera Lagra (Store) +
OK.
Ange resmål
Postnummer
(Set destination > Postcode)
Sök resmål med postnummer:
1. Markera Postnummer: (Postcode) + OK
för att få fram “skrivhjulet”.
Återresa
Återresa (Return trip)
Vägleder tillbaka till resplanens startpunkt.
Kan väljas var/när som helst i resplanen.
}}
45
03 Planera din resa
Ange resmål
2. Välj tecken med TUNE-ratten och skriv/
mata in dem med ett tryck på OK. (Eller
skriv/mata in tecken med mittkonsolens
numeriska knappar – se sidan 25).
OBS
03
Presentation av postnummer kan skilja
mellan olika marknader/områden.
Sökning via Latitud/Longitud
1. Placera markören på det tecken som ska
ändras och tryck OK – teckenfönstret blir
“aktivt”.
Sökning via plats på karta
2. Skriv/mata in en siffra med mittkonsolens
numeriska knappar (eller vrid på TUNE) –
avsluta med OK eller ställ markören på
nästa tecken – föregående teckenfönster
blir “avaktiverat”.
3. Flytta markören till nästa teckenplats som
ska ändras och upprepa.
4. Med markören i de båda fönstren längst
till höger skrivs (eller vrid på TUNE) bokstäverna för väderstrecken – N = 6, S = 7,
W = 9 och E = 3.
5. Då båda koordinater är inskrivna – markera Lägg till som delmål + OK för att
addera platsen till resplanen.
Lägg till i resplanen
Lägg till som delmål (Add to itinerary)
Ange resmål
Latitud & Longitud
Adderar de valda koordinaternas plats på kartan till resplanen.
(Set destination > Latitude & Longitude)
Information
Information (Information)
Välj resmål med GPS-koordinater:
Visar förekommande information om platsen.
Ange resmål
Plats på kartan
(Set destination > Select on map)
Visar karta med aktuell plats utpekad med en
markör.
•
Vrid TUNE för att ändra skalan.
1. Flytta hårkorset med mittkonsolens
numeriska knappar: [6 MNO] flyttar åt
46
03 Planera din resa
Ange resmål
höger, [8 TUV] flyttar neråt, etc – se
sidan 33.
2. När önskad plats hittats – Tryck OK.
03
47
03 Planera din resa
Resplan
Menyöversikt
Lägg upp en resplan
Starta vägledning
03
Resultat med "Resvägsförslag 3" ibockad.
Resvägsöversikt
Resvägsöversikt
Resplan
(Route details)
(Route details > Itinerary)
Systemet hanterar en resplan (Itinerary) åt
gången med maximalt 8 stycken delmål.
Lägg upp en resplan med flera stopp för att
slippa ange resmål efter resmål under resans
gång.
Det först angivna resmålet blir resans Slutmål
– efterföljande inmatade resmål blir Delmål.
OBS
Senast adderade resmål blir alltid Delmål-1
– tidigare Delmål höjs upp ett steg:
“Gamla” Delmål-1 blir alltså Delmål-2, etc.
Önskas en annan ordning – Gå till
Resvägsöversikt
Resplan, Markera
ett delmål och
Flytta i lista.
Upp till 8 st delmål och ett slutmål kan anges.
(Start route guidance)
Markör på Starta vägledning + OK aktiverar
aktuell resplan.
Om visning av 3 alternativa färdplaner är förvalt får föraren välja ett av dem, se menyn
Inställningar Resvägsalternativ
Resvägsförslag, sidan 53.
Lägg till som delmål
(Add another waypoint)
Adderar ett delmål. Ger samma meny som i
"Ange resmål" – se sidan 40.
Redigera resplan
(Edit itinerary)
Ger alternativen:
48
03 Planera din resa
Resplan
• Rensa resplan – raderar aktuell resplan.
• Resvägsalternativ – öppnar en genväg
till Inställningar
se sidan 52.
Resvägsalternativ –
väljas med OK, se mer om Scrollfunktionen sidan 33.
Nästa resmål
• Lagra (Store) – öppnar menyn Ange
resmål Lagrad plats
sidan se sidan 44).
Delmål i resplan
Redigera – se
03
Undvik
Resvägsöversikt
Nästa resmål
(Route details > Next destination)
Genom att markera delmål + OK kan varje
delmål i resplanen uppdateras.
• Information (Information) – Utförligt
namn och adress samt Latitud och Longitud. Vidare kan inrättningen Ringas upp
och eventuellt förekommande Inrättningar
runt platsen och Parkeringsplatser i närheten kan ses.
• Radera (Delete) – tar bort delmålet.
• Flytta i lista (Move in list) – ändrar turordningen i resplanen.
• Justera på kartan (Adjust on map) –
Resvägsöversikt
Undvik
(Route details > Avoid)
Här kan en sträcka i resplanen väljas bort. De
alternativa avstånden räknas från bilens aktuella position. Systemet väljer då annan resväg.
•
Markera önskat alternativ + OK.
Visar nästa delmåls läge på kartan, namn,
adress, beräknad ankomsttid och avståndet
dit. Ger även alternativen:
visar platsen på kartan med ett hårkors.
En annan plats kan där scrollas fram och
}}
49
03 Planera din resa
Resplan
• Radera (Delete) – tar bort aktuellt delmål
I övrigt, samma funktioner som i Scrollmenyn,
se sidan 33.
och visar nästa.
• Karta (Map) – visar plats på kartan i
Scrollmenyn, se sidan 33.
Karta över kvarvarande resväg
• >> – stegar till nästa delmål i resplanen, i
03
Resvägsöversikt Karta över
kvarvarande resväg
en loop.
• Ring (Call) – ringer upp inrättningen om
så är möjligt.
(Route details > Map of remaining route)
Resvägsanvisningar
Här listas resplanens vägledningspunkter.
Karta över hela resvägen
Resvägsöversikt
Resvägsanvisningar
(Route details > Route instructions)
Resvägsöversikt
resvägen
Karta över hela
(Route details > Map of entire route)
Här visas hela resplanen – nerskalad för att
rymmas på bildskärmen.
50
Visar skärmbild liknande den i föregående
avsnitt, men här endast med resplanens återstående sträcka från och med bilens aktuella
position.
I övrigt, samma funktioner som i Scrollmenyn,
se sidan 33.
03 Planera din resa
Nuvarande position
Var är jag?
03
Nuvarande position
(Current position)
Visar en kartbild med bilens aktuella position
samt information om platsen, t.ex. namn och
koordinater.
51
03 Planera din resa
Inställningar
Trafikinformation
Trafikmeddelande (Traffic message)
(Settings > Route options)
Här kan viss sortering av trafikmeddelanden
göras:
Resvägstyp
• Alla (All) – samtliga rapporterade trafikhinder visas.
• Allvarliga – innebär t.ex. avstängd väg
03
pga. av olycka eller annat större/långvarigt hinder.
• Inga – visning av trafikproblem är
avstängd.
Inställningar
Trafikinformation
(Settings > Traffic information)
Ytterligare inställningar som berör trafikinformation kan göras, förutom de som beskrivs
här – se sidan 68.
OBS
Denna inställning påverkar beräkning av
resväg.
Resvägstyp (Route type)
Här kan tre typer av resväg väljas:
• Snabb (Fast) – stora och snabba vägar
Resvägsalternativ
Trafikmeddelande
som t.ex. motorvägar prioriteras. I vissa
fall är detta varken kortast restid eller
vägsträcka.
• Kort – kort vägsträcka prioriteras. I vissa
fall går rutten på mindre vägar.
• Enkel – minsta möjliga antal korsningar
och liknande trafiksystem prioriteras.
Inställningar
52
Resvägsalternativ
03 Planera din resa
Inställningar
Resvägsförslag
Anpassa resväg
• Undvik overifierade vägar
• Undvik landsgränser
OBS
•
•
Resvägsförslag (Route proposals)
Anpassa resväg (Customise route)
Vid kommandot Starta vägledning kan det
finnas flera likartade lämpliga alternativ. Välj
här om föraren ska tillfrågas i de fall det finns
flera alternativ att välja mellan:
Här ges möjlighet att välja bort vissa trafikinslag. Bocka i för att undvika följande inslag1
längs resvägen:
•
•
Välj 1 om resvägstyp ska väljas utifrån
valet under Resvägstyp i föregående
avsnitt.
Välj 3 om föraren ska välja mellan de tre
resvägstyperna innan vägledningen
startas.
Se mer information sidan 48.
•
•
•
•
Undvik motorvägar (Avoid motorways)
Undvik vägtullar (Avoid toll roads)
Undvik färjor (Avoid ferries)
Undvik zoner med trängselavgifter
(Avoid congestion charging zones)
• Undvik tunnlar (Avoid tunnels)
• Undvik tidsbegränsade vägar (Avoid
time-restricted roads)
• Undvik säsongsbegränsade vägar
(Avoid season-restricted roads)
• Undvik biltåg
1
Möjliga alternativ varierar beroende av marknad/område/stat.
Om en resplan är upplagd när dessa
val görs, kan viss fördröjning ske efter
att ett alternativ bockats i/avbockats
eftersom resplanen måste omberäknas.
03
Om tunnlar, vägtullar och motorvägar
är bortvalda undviks dessa i möjligaste
mån och används endast om inget
annat rimligt alternativ finns tillgängligt.
Resvägsinlärning
Resvägsinlärning (Route learning)
Grundförutsättning är en lagd resplan. Om
föraren avviker från den föreslagna resvägen
och tar en annan väg till till slutmålet än den
systemet rekommenderade, memorerar
systemet förarens vägval.
Används samma resplan ytterligare 2 gånger
och föraren upprepar sitt vägval kommer
systemet att istället visa den väg som föraren
valt.
Ibockad ruta medför att en vägsträcka som
körts 3 gånger lagras som resväg istället för
den ursprungliga resvägen.
}}
53
03 Planera din resa
Inställningar
Återställ resvägsinlärning
Återställ resvägsinlärning (Reset route
learning)
Raderar körhistorik.
03
(Settings > Map options)
Visa tvåkartsläge
Kartfärger
Kartfärger (Map colors)
Välj mellan:
• Automatisk – en ljussensor känner om
Kartalternativ
det är dag eller natt.
• Dag (Day i föregående bild)
• Natt
Inställningar för enkartsläge
Inställningar för enkartsläge (Single map
Visa tvåkartsläge (Show dual map mode)
settings)
• Kartriktning – Välj Färdriktning eller
Norr.
Norr – kartan visas med Norr alltid uppåt på
bildskärmen. Bilsymbolen rör sig i aktuella
väderstreck på skärmen.
Färdriktning – bilsymbolen är i centrum och
pekar alltid uppåt på bildskärmen. Kartbilden
roterar under bilsymbolen relaterat hur vägen
svänger.
• Kartvy – Välj 2D eller 3D.
2D – bilsymbol och kartbild ses rätvinkligt
rakt uppifrån.
Inställningar
2
54
Kartalternativ
Enbart om Kartriktning>Färdriktning är vald.
3D2 – bilsymbol och kartbild ses snett från
sidan/uppifrån.
Bildskärmen kan visa kartan över hela bildytan eller samma kartvy i 2 olika skalor på
vardera vänster- och högerhalvan.
Välj genom att bocka i rutan vid Visa
tvåkartsläge + OK och EXIT.
03 Planera din resa
Inställningar
Justera kartskala i 2-kartsläge
För att se de båda kartorna med olika kartskala kan det justeras individuellt, så här:
1. Utgå från kartvisningsläge. Vrid TUNEratten åt vänster eller höger – ena skärmhalvan får en färgad ram.
och överkant på skärmen med information
om t.ex. kupétemperatur.
Möjliga inrättningar finns listade på sidan
72.
Inrättning på karta
Kompass
Kompass (Compass)
Välj vilken typ av kompass som ska synas på
kartbilden:
2. Tryck OK – markerad skärmhalva är nu
"aktiv".
•
• Text – kompassriktning (uppåt på bild-
3. Vrid TUNE-ratten för att justera skalan.
skärmen) anges med en bokstav, t.ex. N
för "Norr".
4. Tryck OK igen – klart, skärmhalvan är
"deaktiverad".
Inställningar för vänsterkarta
Inställningar för vänsterkarta (Left map
settings)
• Ingen.
Inrättning på karta (POI on map)
• Kartriktning – Välj Färdriktning eller
Bocka i önskat alternativ för hur inrättningar
ska visas på kartan:
• Kartvy – Välj 2D eller 3D.
• Alla (All) – samtliga förekommande inrätt-
Inställningar för högerkarta
Inställningar för högerkarta (Right map
• Ingen – inga inrättningar visas.
• Valda – En meny med samtliga förekom-
Norr.
settings)
Samma som för vänsterkartan – se föregående avsnitt.
Visa helskärmskarta
Markören på Visa helskärmskarta (Show
full-screen map) + OK bockar för funktionen
som visar kartbilden över hela bildskärmen.
Därmed försvinner informationsfälten i neder-
03
Grafisk (Graphic)
ningar visas.
Se mer information om kompassen på sidan
31.
Visa nuvarande vägnamn
Markören på Visa nuvarande vägnamn
(Show current road name) + OK bockar för
funktionen som visar namnet i bildskärmens
underkant på den gata/väg bilen befinner sig.
mande inrättningar visas: Bocka i för de
inrättningar som önskas synas på kartan.
OBS
Om en POI-kategori med många symboler
på kartan väljs bort/släcks, kan fler POI
från andra kategorier visas/ses på skärmen.
}}
55
03 Planera din resa
Inställningar
Visa rådande hastighetsbegränsning
Bil med Trafikskyltsinformation – RSI
Vägledningsalternativ
03
Markören på Visa rådande
hastighetsbegränsning (Show speed limits)
+ OK bockar för funktionen som visar en trafiktavla med aktuell högsta tillåtna hastighet i
bildskärmens övre högra hörn.
Inställningar
Bil med funktion för identifiering av trafikskyltar (Road Sign Information) visar rådande
hastighetsbegränsning endast i kombiinstrumentet – möjligheten att välja visning av hastighetsbegränsning på kartbilden finns inte i
dessa bilar.
Vägledningsalternativ
(Settings > Route guidance options)
Se bilens ordinarie instruktionsbok för mer
information om RSI.
Röstvägledning
Röstvägledning (Voice guidance)
Om röstvägledning önskas – bocka i alternativet Röstvägledning. Se mer information på
sidan 31.
56
03 Planera din resa
Inställningar
Röstvolym
Röstvolym (Voice output volume)
Alternativet visar en volymkontroll på skärmen
att justera Röstvägledningens volym med.
•
Justera med TUNE-ratten + OK.
Se mer information på sidan 17.
Gatunamn i röstvägledning3
Markören på Gatunamn i röstvägledning
(Street names in voice guidance) + OK
bockar för funktionen som gör att röstvägledningens information om avstånd och riktning
kompletteras med även uttalade namn på
gator och vägar.
Navigering med Turn-by-turn
Markören på Turn-by-turn navigation + OK
bockar för funktionen som gör att nästa
manöver i färdplanen, samt avståndet dit,
visas i kombiinstrumentet.
Systeminformation
Format på ankomsttiden
Format på ankomsttiden (Time of arrival
format)
03
Välj den tid som ska visas på skärmen:
• ETA (Estimated Time of Arrival) – visar
beräknad ankomsttid
• RTA (Remaining Time of Arrival) – visar
kvarvarande restid.
Inställningar
Systeminformation
Visa korsningskarta i annat program
(Settings > System information)
Navigationssystemet kan jobba i bakgrunden
samtidigt med att bildskärmen visar en annan
programkälla, t.ex. Radio eller Telefon.
GPS-information
Markören på Visa korsningskarta i andra
källor (Always show intersection map) + OK
bockar för funktionen som visar detaljerade
korsningskartor på halva bildskärmen även då
andra källor/program används – se sidan 31.
Larm för My POI
Markören på MyPOI upplysning (My POI
Alert) + OK bockar för funktionen som gör att
ett förvalt varningsljud larmar, då bilen närmar
sig en My POI-position – se sidan 58.
3
Vissa marknader och språk.
GPS-information (GPS information)
Skärmen visar:
}}
57
03 Planera din resa
Inställningar
• Antal mottagna satelliter: (Number of
received satellites)
• Mottagen position (Received position)
• Position på kartan (Map matched
position)
03
• Höjd över havet: (Altitude)
• Geografiskt namn på aktuell position.
Kartversion
Status på kartnedladdning
Status på kartnedladdning (Map loading
progress)
Vid uppdatering av kartdatabasen visas här
var i processen uppdateringen befinner sig.
Se mer information sidan 27.
OBS
•
Att komplettera kartdatabasen med
POI-filer kräver viss datorvana!
•
Filformat för POI-filer och hur filerna
hämtas från Internet bestäms av
respektive tillverkare/distributör. Därför
finns ingen standardiserad process för
att ladda ner POI-filer från Internet –
och av den anledningen kan denna
instruktionsbok inte visa en exakt
steg-för-steg-beskrivning.
•
Vid frågor – kontakta en Volvo-återförsäljare.
Importera/Redigera My POI
För att visa principen hur nedladdning av en
POI-fil från Internet kan gå till, följer här ett
enkelt exempel med det fiktiva företaget
"Varuhus" och dess butiker:
Kartversion: (Map version)
Skärmen visar:
• Mjukvaruversion: (Software version)
• Kartversion: (Map version)
• Kartmarknad: (Map market).
4
58
På Internet finns fria konverteringsprogram att ladda ner.
Inställningar
MyPOI
Importera/redigera
(Settings > Import/Edit My POI)
Många företag erbjuder POI-filer på sina
Internetsidor. Med denna funktion kan användaren komplettera Volvos kartdatabas med
inrättningar från andra leverantörer.
1. Gå till företagets sida på Internet och sök
fram platsen med dess POI-fil.
2. Välj en POI-fil med format "gpx" och
ladda ner den till datorn – om det formatet inte finns måste POI-filen konverteras
till gpx-format4 efter nedladdningen.
3. Lägg in POI-filen "Varuhus.gpx" på ett
USB-minne.
4. Sätt därefter USB-minnet i bilens USButtag (under tunnelkonsolens armstöd/
03 Planera din resa
Inställningar
lucka) och sök fram Inställningar
Importera/redigera MyPOI i menysystemet.
5. Välj Importera + OK och följ anvisningarna på bildskärmen.
När importen är klar kan några inställningar
göras för den nya My POI-gruppen "Varuhus":
•
•
namnet kan ändras
•
ett av 3 ljud kan väljas (för att få en varning då bilen närmar sig My POI-ikonen –
se sidan 57)
•
välj om My POI-ikonen ska visas på kartan eller inte.
kartbildens My POI-ikon kan bytas ut (om
en ikon är inkluderad i den importerade
POI-filen blir den automatiskt förvald)
Kartdatabasen kan kompletteras med 100 st
My POI-grupper eller 50 000 st My POI-platser i format GPX 1.1.
OBS
Förutom alla varianter av POI-filer som kan
hämtas från Internet kan även Volvo
erbjuda kompletteringsfiler för vissa marknader – kontakta närmaste Volvo-återförsäljare för information om eventuellt möjliga alternativ.
Menyvalet Inställningar Återställ
navigationsinställningarna + OK ger en
skärmbild med frågan Återställa alla
navigationsinställningar? (Reset all
navigation settings?), Fortsätt med OK
Ångra med EXIT (Continue with OK – Cancel
with EXIT) – tryck OK för att återställa inställningarna till fabriksvärden eller ångra med
EXIT.
03
Radera all användarinformation
Återställ navigationsinställningarna
Då alla val är gjorda markeras Lagra + OK
och därefter är det klart eller en ny POI-grupp
kan importeras/redigeras.
Alla adderade inrättningar hamnar under
rubriken "My POI".
OBS
Vilken slags information som är tillåten att
visas på kartan regleras i nationell lagstiftning. För aktuell information, se www.volvocars.com/navi.
Inställningar Radera all
användarinformation
Inställningar Återställ
navigationsinställningarna
(Settings > Reset navigation settings)
Denna funktion återställer systemet till fabriksinställningarna.
(Settings > Delete all user data)
Menyvalet Inställningar Radera all
användarinformation+ OK ger en skärmbild
med frågan Vill du radera all användardata
för navigation? (Do you want to delete all
}}
59
03 Planera din resa
Inställningar
navigation user data?), Fortsätt med OK
Ångra med EXIT (Confirm with OK – Cancel
with EXIT) – tryck OK för att radera eller ångra
med EXIT.
Följande inställningar raderas med OK:
03
60
•
•
•
•
•
•
samtliga lagrade platser
historik för Senaste 5
tidigare resmål
resvägsinlärning
importerad My POI-data
ändrade fabriksinställningar.
03 Planera din resa
Simulering
Starta demo
03
Resvägsöversikt
Starta demo
(Route details > Start demo)
Här simuleras den körning som angivits i
resplanen.
Systemet visar hur körningen till resplanens
angivna resmål kommer att utföras.
För att avsluta demo-körningen:
•
Det tidigare menyalternativet Starta
demo har växlat till Avsluta demo – Markera det + OK.
OBS
För att demonstrationen ska fungera
måste ett resmål vara angivet.
61
62
G000000
Allmänt.................................................................................................... 64
Läs informationen................................................................................... 66
Hantera trafikproblem............................................................................. 68
TRAFIKINFORMATION
04 Trafikinformation
Allmänt
Visning och mottagning
Trafiksymboler på kartan
Trafik med störning
Utsänd trafikinformation tas alltid emot och
presenteras – även om inget resmål är angivet.
Trafik med störning i båda körriktningar
Hur trafikinformationen ska presenteras kan
ställas in och ändras i Inställningar, se
sidan 52.
Utbredning
Presentation av trafikinformation är även
beroende av hur den sänds ut.
04
OBS
Trafikinformation är inte tillgänglig i alla
områden/länder.
Sändningsområden för trafikinformation
utökas kontinuerligt.
Markeringens färg
Symbol för trafikmeddelande/-problem.
När minst ett trafikmeddelande finns längs
resplanens väg, visas en TMC1-symbol i kartans övre vänstra hörn.
Svart
Avstängd väg
Med scrollfunktionen (se sidan 33) kan trafikproblemet bläddras fram för att se dess
exakta position och karaktär.
Röd
Stillastående trafik
Orange
Långsam trafik
Gul
Allmän information
Plats på kartan
Trafikproblem markeras med pilar, linjer och
ramar:
1
2
64
Traffic Message Channel
Kartsymboler kan variera mellan olika marknader/stater.
Färgen på pilar, linjer och ramar anger graden
av störning:
Typ av trafikstörning
Här visas exempel på kartsymboler2 som kan
markera olika störningar i trafiken:
04 Trafikinformation
Allmänt
Olycka
Utbredning
Mötande trafik
Trafikomledning
Information
Avsmalnande väg
Parkeringsinformation
Trafikstockning
04
Vissa trafikmeddelanden innehåller även
information om trafikproblemets utbredning.
På alla skalor upp till 5 km visas – förutom
symbolen för trafikmeddelande – en linje,
med samma färg som riktningspilen, längs
berörd väg. Längden på linjen motsvarar trafikproblemets utbredning (vägsträcka).
Storlek på område för trafikinformation
Vägarbete
Halt väglag
Kartskalan avgör hur stor mängd trafikinformation som kan visas – ju större kartområde
skärmen visar, desto mer information kan
exponeras.
Annan fara
Avstängd väg
65
04 Trafikinformation
Läs informationen
04
Meddelande
Trafikinformation
Exempel på, med pilar, markerade trafikproblem
och dess utbredning.
Huvudmeny.
Då hårkorset placeras över ett trafikproblem (markeras med en pil utmed
vägen) visas en blinkande ram med en
trafikstörningssymbol (t.ex. Halt väglag) på
kartan.
Trafikinformation (Traffic information)
Läs trafikmeddelande
1. Scrolla hårkorset till den trafikhändelse
(färgad linje/pil parallellt med berörd vägsträcka) som det önskas information om –
ett trafikmärke med ram börjar blinka ute
på kartan.
2. Tryck OK – Därefter visas information liknande denna:
För att ta del av den symbolens trafikinformation:
•
Tryck OK och välj Trafikinformation +
OK.
Läs trafikmeddelande (Read traffic
message)
Med markören på Läs trafikmeddelande +
OK visas följande vy:
66
Till den symbolen är detaljerad information
om trafikproblemet knuten och i den mån
uppgifter finns tillgängliga visas även:
04 Trafikinformation
Läs informationen
•
•
•
varaktighet
begränsningar gällande hastighet, fordonsbredd och -höjd
berörda vägar.
Om fler trafikproblem finns inom hårkorsets
ram, visas först problemet närmast hårkorsets centrum efter ett OK-tryck.
Bildskärmens övre del kan visa t.ex. "2/5" vilket innebär att aktuell information är nummer
2 av totalt 5 st meddelanden inom hårkorset –
resterande meddelanden kan bläddras fram
med korta tryck på OK.
•
04
Återgå till kartvisning med EXIT.
67
04 Trafikinformation
Hantera trafikproblem
Att undvika trafikproblem
Framförvarande trafikproblem
Trafikinfo på resvägen (Traffic events along
route)
Systemet beräknar sedan en resväg som
leder förbi ibockade trafikstörningar.
Detta är samma menyrad som i föregående
avsnitt, men med en aktiverad resplan –
menyraden lyder nu istället Trafikinfo på
resvägen. Systemet kan här fås att leda förbi
trafikstörningen på en annan väg.
För att få detaljerad information om ett listat
trafikproblem:
Ett OK-tryck på markerad menyrad listar trafikproblem utmed resvägen:
•
Välj/markera ett trafikproblem + # INFO –
information om trafikproblemet visas.
Undvikta trafikproblem
04
Menyrad 2 utan lagd resplan.
Framförvarande trafikproblem (Traffic
events ahead)
Ett OK-tryck på Framförvarande
trafikproblem listar aktuella trafikproblem.
Lista med 1 st störning på resplanens rutt.
Undvikta trafikproblem (Avoided traffic
events)
Föraren kan undvika trafikproblem genom att
låta systemet välja en annan väg. Gör så här:
Här listas ibockade trafikproblem från föregående avsnitt.
Trafikproblem längs resvägen
1. Välj/markera det trafikhinder som ska
undvikas + OK – trafikproblemet bockas
i.
2. Om fler hinder önskas undvikas – bocka
även i dessa. Maximalt 15 st kan väljas.
Menyrad 2 med lagd resplan.
68
3. Markera därefter Beräkna ny resväg
(Calculate new route) + OK.
04 Trafikinformation
Hantera trafikproblem
Lista med 1 st redigerbart trafikproblem.
Följande kan göras:
• Rensa alla (Clear all) – avbockar samtliga
trafikproblem.
•
Välj/markera ett av trafikproblemen + OK
– trafikproblemet avbockas.
•
Välj/markera ett av trafikproblemen +
# INFO – detaljerad information med kartbild visas på bildskärmen, se exempel på
nästa bild:
Detaljerad information – återgå till menyn med
EXIT.
•
04
Återgå till kartvisning med EXIT eller välj
Beräkna ny resväg (Calculate new route)
+ OK – resplanen justeras med hänsyn till
gjorda förändringar.
69
Inrättningar.............................................................................................. 72
70
SYMBOLER PÅ KARTAN
05 Symboler på kartan
Inrättningar
Precisera vilka inrättningar som ska visas på
kartan eller välj att Alla eller Ingen ska visas –
se sidan 55.
OBS
Motorsportanläggning
•
Symbol för en inrättning och antalet
inrättningar kan variera mellan olika
länder.
Volvoåterförsäljare
•
I samband med uppdatering av kartdata kan nya symboler tillkomma och
andra kan försvinna – under
Inställningar i menysystemet kan
samtliga inrättningars symboler för
aktuellt kartsystem alltid bläddras
fram.
Parkering
Parkeringshus
Parkering, stora fordon
Turistinformation
Förbockade inrättningar visas på kartan.
05
Inställningar Kartalternativ
Inrättning på karta Valda
(Settings > Map options > POI on map >
Selected)
Gör så här:
•
Välj/markera inrättning med TUNE-ratten
– bocka för/avbocka med OK och avsluta
med EXIT.
För att inte göra kartbilden svårläslig är antalet inrättningar, som kan ses samtidigt på
skärmen, begränsat – att zooma in ett
område ger möjlighet att se flera inrättningar.
72
Här visas exempel på symboler för olika
inrättningar – de är här grupperade efter samhällsfunktion:
Bensinstation
Bensinstation med CNG (biogas)
Bensinstation med LPG (gasol)
Biltvätt
Bilverkstad
Biluthyrning
Historiskt monument
Turistattraktion
Ishall
Sportanläggning
Motionsanläggning
Skidanläggning
Biograf
05 Symboler på kartan
Inrättningar
Nöjespark
Frisör
Djurpark
Rastplats
Opera
Campingplats
Teater
Bar
Hotell
Nattklubb
Konferensanläggning
Restaurang
Mässområde
Restaurang
Järnvägsstation
Pendeltågstation
Centrum
Stadskärna
Polisstation
Brandstation
Bibliotek
Sjukhus
Apotek
Bank
Restaurang, kinesisk
Flygplats
Restaurang, havsrätter
Busstation
Post
Snabbmat
Färja
Daghem
Kafé
Marina
Köpcenter
Kemtvätt
Kiosk
05
Bankomat
Skola
Småbåtshamn
Kommunal byggnad
Myndighet
Högskola
Universitet
73
Vanliga frågor.......................................................................................... 76
EULA - Licensavtal.................................................................................. 78
Upphovsrätt............................................................................................ 80
74
FRÅGOR OCH SVAR
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Bilens position på kartan är felaktig
Navigationssystemet visar bilens position
med en noggrannhet på cirka 20 meter.
Vid körning på väg som löper parallellt med
en annan väg, serpentinvägar, vägar som ligger i flera plan samt efter körning en lång
sträcka utan distinkta svängar finns större
sannolikhet för fel.
Höga berg, byggnader, tunnlar, viadukter,
planskilda vägar etc. påverkar dessutom
systemets mottagning av GPS-signaler negativt, vilket medför att noggrannheten vid
beräkning av bilens position kan försämras.
Systemet beräknar inte alltid den
snabbaste/kortaste vägen
06
Vid beräkning av färdväg tas hänsyn till vägsträcka, vägbredd, vägklass, antal högereller vänstersvängar, rondeller etc. för att få
fram den teoretiskt bästa vägen. Erfarenhet
och lokalkännedom kan dock leda till ett
effektivare vägval.
Systemet använder betalvägar,
motorvägar eller färjor fast jag valt att
undvika dessa
Vid beräkning av färdväg över längre avstånd
kan systemet av tekniska skäl endast
använda stora vägar.
Om man valt att undvika betalvägar och
motorvägar undviks dessa i möjligaste mån
76
och används endast om inget annat rimligt
alternativ finns tillgängligt.
Kartbilden stämmer inte med
verkligheten
Bilens position på kartan är felaktig
efter transport
Ny- och ombyggnation av vägnätet, införande
av nya trafikregler m.m. sker kontinuerligt och
kartdatabasen är därför inte alltid komplett.
Om bilen transporterats på exempelvis färja
eller tåg, eller på sådant sätt att mottagning
av GPS-signaler inte varit möjlig, kan det ta
upp till 5 minuter innan bilens position beräknas korrekt.
Bilens position på kartan är felaktig
efter bortkoppling av bilens batteri
Om GPS-antennen varit strömlös, kan det ta
mer än 5 minuter innan korrekt mottagning av
GPS-signaler kan ske och bilens position
beräknas.
Bilsymbolen på skärmen uppför sig virrigt
efter byte av däck
Förutom GPS-mottagaren medverkar även
bilens hastighetsgivare och ett gyro för att
beräkna bilens aktuella position och färdriktning. Efter montering av reservhjul eller skifte
mellan sommar- och vinterdäck behöver
systemet "lära sig" de nya hjulens dimension.
För att systemet ska fungera optimalt rekommenderas därför att göra några fulla rattutslag
under långsam körning, på en lämplig plats.
Det pågår ett oavbrutet utvecklings- och uppdateringsarbete av kartdata – en Volvoåterförsäljare kan lämna mer information.
Se även www.volvocars.com/navi för ytterligare information om kartor m.m.
Skalan på kartan ändras ibland
I vissa områden finns ingen detaljerad kartinformation. Systemet byter då automatiskt förstoringsgrad.
De förväntade menyalternativen uteblir
Kontrollera de inställningar som är gjorda. Välj
Återställ navigationsinställningarna för att
återgå till de inställningar som var gjorda från
början.
Om det inte skulle hjälpa – välj Radera all
användarinformation.
Bilsymbolen på skärmen hoppar framåt
eller snurrar runt
Systemet kan behöva några sekunder för att
känna av bilens position och rörelse innan du
kör iväg.
06 Frågor och svar
Vanliga frågor
Stäng av både systemet och bilen. Starta
igen men stå stilla en stund innan du börjar
köra.
Jag ska åka på långresa men vill inte
ange en speciell färdväg till de städer
jag tänker resa igenom – Hur gör jag
enklast en resplan?
Ange resmålet direkt på kartan med hjälp av
hårkorset. Systemet leder dig automatiskt till
slutmålet även om du kör vid sidan av delmålen.
Min kartinformation är inte aktuell
Hör med närmaste Volvoåterförsäljare då det
gäller uppdatering av kartdata.
Se även www.volvocars.com/navi
Hur kan jag enkelt kontrollera vilken
kartversion som används?
Se Inställningar Systeminformation
Kartversion: för att få information om version
och vilket geografiskt område som täcks.
06
77
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
06
Meddelande till slutanvändare
BEVILJANDE AV LICENS
LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN NI
ANVÄNDER NAVTEQ DATABAS.
NAVTEQ beviljar Er en icke-exklusiv licens att
använda Databasen för Ert personliga bruk,
eller om tillämpligt, för användande inom Ert
företags interna verksamhet. Denna licens
omfattar inte rätten att bevilja underlicenser.
DETTA ÄR ETT LICENSAVTAL – OCH INTE
ETT AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING – MELLAN
ER OCH NAVTEQ EUROPE B.V. FÖR ERT
EXEMPLAR AV NAVTEQ NAVIGABLE MAP
DATABAS, INKLUDERANDE TILLHÖRANDE
PROGRAMVARA, MEDIA OCH TRYCKT
MANUAL UTGIVEN AV NAVTEQ (GEMENSAMT BENÄMNDA "DATABASEN"). GENOM
ATT ANVÄNDA DATABASEN, ACCEPTERAR
NI OCH SAMTYCKER TILL ALLA VILLKOR
OCH BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ("AVTAL"). OM
NI INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I
DETTA AVTAL, RETURNERA OMGÅENDE
DATABASEN, TILLSAMMANS MED ALLA
ANDRA ÅTFÖLJANDE ARTIKLAR TILL ER
LEVERANTÖR FÖR ÅTERBETALNING.
ÄGANDERÄTT
Databasen och upphovsrätter, immateriell
egendom eller närliggande rättigheter däri
ägs av NAVTEQ eller dess licensgivare. Äganderätten till de media som innehåller Databasen kvarligger hos NAVTEQ och/eller Er leverantör till dess att Ni erlagt samtliga belopp
som skall erläggas till NAVTEQ och/eller Er
leverantör i enlighet med detta Avtal eller liknande avtal enligt vilka varor tillhandahålls Er.
78
BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING
Databasen får endast användas i det specifika system för vilket den framställts. Förutom
till den del det uttryckligen tillåts av tvingande
lag (t ex nationella lagar baserade på det
Europeiska Datorprogramdirektivet (91/250)
och Databasdirektivet (96/9)), får Ni ej göra
utdrag ur eller återanvända betydande delar
av innehållet i Databasen och ej heller reproducera, kopiera, modifiera, anpassa, översätta, demontera, dekompilera eller tillbakaassemblera någon del av Databasen. Om Ni
önskar erhålla samkörbarhetsinformation
såsom avses i (den nationella lagen baserad
på) det Europeiska Datorprogramdirektivet,
skall Ni ge NAVTEQ skälig möjlighet att tillhandahålla sagda information på skäliga villkor, inkluderande kostnader, vilka fastställs
av NAVTEQ.
ÖVERLÅTELSE AV LICENS
Ni får inte överlåta Databasen till tredje part,
förutom som installerad i det system för vilket
den skapades eller under förutsättning att Ni
inte behåller någon kopia av Databasen och
förutsatt att mottagaren samtycker till alla villkor och bestämmelser i detta Avtal och skriftligen bekräftar detta till NAVTEQ. Set med
flera skivor får endast överföras eller säljas
som ett komplett set så som det levereras av
NAVTEQ och inte som delar av ett set.
BEGRÄNSAD GARANTI
NAVTEQ garanterar, med förbehåll för Varningarna nedan, för en tidsperiod på
12 månader efter anskaffandet av Ert exemplar av Databasen, att den fungerar väsentligen i enlighet med NAVTEQ:s exakthets- och
fullständighetsnorm i dess lydelse vid det
datum då Ni anskaffade Databasen; dessa
normer kan ni på begäran få av NAVTEQ. Om
Databasen inte fungerar i enlighet med denna
begränsade garanti kommer NAVTEQ att
vidta skäliga försök att reparera eller byta ut
Ert icke överensstämmande exemplar av
Databasen. Om dessa försök inte leder till att
Databasen fungerar i enlighet med garantierna uppställda i detta avtal, kan Ni välja att
antingen erhålla skälig återbetalning av den
köpeskilling Ni betalade för Databasen eller
att häva detta Avtal. Detta är NAVTEQ:s hela
ansvarsskyldighet och Er enda rätt till gottgörelse från NAVTEQ. Förutom såsom uttryckligen är föreskrivet i detta avsnitt, garanterar
NAVTEQ inte eller gör någon utfästelse
beträffande användandet av resultaten från
nyttjandet av Databasen vad avser riktighet,
06 Frågor och svar
EULA - Licensavtal
exakthet, tillförlitlighet eller annorledes. NAVTEQ garanterar inte att Databasen är eller
kommer att vara felfri. Ingen muntlig eller
skriftlig information tillhandahållen eller råd
tillhandahållet av NAVTEQ, Er leverantör eller
någon annan person ger upphov till en garanti
eller ökar på något sätt omfattningen av den
ovan beskrivna begränsade garantin. Den
begränsade garantin enligt detta Avtal påverkar eller begränsar inte någon lagstadgad rättighet som Ni kan ha enligt i lag föreskriven
garanti mot dolda fel.
Om Ni inte anskaffade Databasen direkt från
NAVTEQ kan Ni ha ytterligare lagstadgade
rättigheter gentemot den person från vilken Ni
anskaffade Databasen, utöver de rättigheter
som Ni erhållit från NAVTEQ enligt denna
bestämmelse, i enlighet med lagen i Er jurisdiktion. NAVTEQ:s ovanstående garanti
påverkar inte sådana lagstadgade rättigheter
och Ni kan utöva sådana rättigheter i tillägg
till garantierna i detta avtal.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Priset för Databasen inkluderar inte någon
ersättning för övertagande av risken för följdskador, indirekta eller obegränsade direkta
skador vilka kan uppstå i samband med Ert
användande av Databasen. Följaktligen skall
NAVTEQ inte i något fall vara ansvarigt för
några följdskador eller indirekta skador, inklu-
derande utan begränsning, förlust av inkomst,
data eller användning som åsamkats Er eller
tredje part härrörande från Ert användande av
Databasen, vare sig avseende inomobligatoriska eller utomobligatoriska anspråk eller
baserade på garanti, även om NAVTEQ har
underrättats om möjligheten av sådana skador. NAVTEQ:s ansvar för direkta skador är i
samtliga fall begränsat till priset för Ert exemplar av Databasen.
DEN BEGRÄNSADE GARANTIN OCH
ANSVARSBEGRÄNSNINGEN ENLIGT DETTA
AVTAL PÅVERKAR ELLER BEGRÄNSAR
INTE ERA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER
OM NI HAR ANSKAFFAT DATABASEN
ANNORLEDES ÄN VID UTÖVANDE AV
FÖRETAGSVERKSAMHET.
VARNING
Databasen kan innehålla oriktig och ofullständig information på grund av tidens gång, förändrade omständigheter, beskaffenheten hos
de använda källorna och tillvägagångssättet
vid insamling av omfattande geografiska
data, alla dessa förhållanden kan leda till felaktiga resultat. Databasen inkluderar eller
återger inte information om – bland annat –
traktens säkerhet; upprätthållande av lag och
ordning; hjälp i nödsituationer; byggnadsarbeten; väg- eller gatuavstängningar; fordonseller hastighetsbegränsningar; väglutning eller
grad; brohöjd; vikt eller andra begränsningar;
väg- eller trafikförhållanden; särskilda evenemang, trafikstockning eller restid.
GÄLLANDE LAG
Detta Avtal skall lyda under lagarna i den
jurisdiktion i vilken Ni är bosatt vid det datum
då Ni anskaffade Databasen. Skulle Ni vid
denna tidpunkt vara bosatt utanför den Europeiska Unionen eller Schweiz skall lagen i den
jurisdiktion inom den Europeiska Unionen
eller Schweiz där Ni anskaffade Databasen
gälla. I alla andra fall, eller om den jurisdiktion
där Ni anskaffade Databasen inte kan
bestämmas, skall nederländsk lag gälla.
Behörig domstol på Er hemort vid tidpunkten
då Ni anskaffade Databasen skall ha jurisdiktion över tvist härrörande från eller i samband
med detta Avtal, utan förfång för NAVTEQ:s
rättigheter att framställa krav på Er då tilllämpliga hemort.
06
79
06 Frågor och svar
Upphovsrätt
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE – Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Great Britain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
06
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
OBS
Australien omfattas inte av detta avtal, se
särskild information.
Copyright Top-Map Ltd.
© 2005 – 2014 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Norway
Copyright © Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
80
Spain
Härmed intygar DENSO CORPORATION att denna DN-NS-020 står i
överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
06 Frågor och svar
06
81
07 Index
D
Adress
mata in.................................................. 40
Delmål........................................................ 49
Demo......................................................... 61
H
Aktivering av systemet................................. 8
DVD-skiva
byte....................................................... 27
vård....................................................... 28
Huvudenhet
placering............................................... 17
Aktuell position på kartan.......................... 51
Akustisk signal
Lagrad plats.......................................... 44
Antenn
placering............................................... 17
E
Automatisk upplysning.............................. 52
Engelsk text inom parentes....................... 12
Avståndsenhet
ETA....................................................... 57
RTA....................................................... 57
ETA, avståndsenhet................................... 57
F
07
Hårkors...................................................... 33
Högtalare
placering............................................... 18
I
Inrättningar
Symboler.............................................. 72
Inrättningar som resmål............................. 41
B
Fabriksinställningar.................................... 14
Inrättning på karta...................................... 55
Basfunktioner............................................. 19
Funktioner
knappsats och fjärrkontroll................... 20
IR-mottagare och fjärrkontroll.................... 20
Batteri
fjärrkontroll............................................ 20
Bildskärm
vård....................................................... 28
82
Grundinställningar...................................... 14
A
G
K
GPS-information........................................ 57
Karta
plats på................................................. 46
GPS-mottagare.......................................... 17
Kartalternativ.............................................. 54
07 Index
Kartbild...................................................... 30
Lägg upp en resplan.................................. 48
Kartfärg...................................................... 54
Läs trafikmeddelande.......................... 52, 66
På/Av......................................................... 14
Kartläge..................................................... 14
Kartområden.............................................. 27
Kartrullning................................................. 33
Postnummer
sökning................................................. 45
M
Kartversion................................................. 58
Menyer/funktioner...................................... 34
Kartvy......................................................... 54
My POI........................................... 43, 57, 58
Påbörja vägledning.................................... 48
R
Radera användarinformation..................... 59
Knappsats.................................................. 20
placering............................................... 17
Kompass.................................................... 31
N
Komponentplacering, översikt................... 16
Nästa resmål i resplanen........................... 49
Korsning..................................................... 40
Radera resplan.......................................... 49
Resmål
ställ in.................................................... 40
RSI – Road Sign Information..................... 56
RTA, avståndsenhet.................................. 57
L
O
Röstkommando (Röststyrning).................. 22
Röststyrning............................................... 22
Lagrade platser.......................................... 43
Om
information om kartskivan.................... 58
Lagrad plats
Akustisk signal...................................... 44
lägg till information............................... 44
P
S
Parentes med engelsk text........................ 12
Scrollning................................................... 33
Pausa vägledning...................................... 33
Simulering.................................................. 61
Pilknappar.................................................. 20
Skala
ändra............................................... 46, 65
Lagra en plats............................................ 43
Licenskod.................................................. 27
Ljudsignal
lagrad plats........................................... 44
Röstvägledning.......................................... 31
07
83
07 Index
Sparade resmål.......................................... 45
Transport av bil.......................................... 76
Återställ navigationsinställningarna........... 59
U
Ä
Undvik
färjor...................................................... 53
motorvägar........................................... 53
vägtullar................................................ 53
Ändra skala på trafikinformation................ 65
Undvik vägsträcka..................................... 49
Ö
Spara en plats............................................ 43
Starta vägledning....................................... 48
Ställ in resmål............................................ 40
Symboler
inrättningar............................................ 72
Systemalternativ........................................ 57
Systeminställningar.................................... 14
Sökning
postnummer......................................... 45
via plats på karta.................................. 46
Sökvägar beskrivna i manualen................. 12
T
07
V
Volymkontroll på röstmeddelande............. 17
Tillbaka till startpunkten............................. 45
Vägledning................................................. 48
snabbguide............................................. 8
Tilläggsinformation.................................... 20
Vägledningsalternativ................................. 52
TMC-mottagare......................................... 17
Vägvalsinställningar............................. 53, 56
Trafikinformation.................................. 17, 52
utsändning............................................ 64
Trafikinformationsurval.............................. 52
84
Utbredning................................................. 65
Å
Trafikskyltsinformation............................... 56
Återgå till grundinställning......................... 59
Trafiksymboler på kartan........................... 64
Återresa..................................................... 45
Ändringar i boken...................................... 13
Översikt komponentplaceing..................... 16
Volvo Car Corporation TP 17173 (Swedish) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising