Volvo | S60 | Quick Guide – RSE | Volvo S60 2014 Quick Guide – RSE

Volvo S60 2014 Quick Guide – RSE
web edition
quick guide – RSE
REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM
Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning.
Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med:
två bildskärmar, A/V-AUX-ingång som möjliggör anslutning av t.ex. video eller
spelkonsol, trådlösa hörlurar och fjärrkontroll.
Detta system gör det möjligt att se på video, spela musik, lyssna på radio, titta på
TV* eller ansluta annan yttre utrustning (t.ex. en spelkonsol).
Systemet går att kontrollera från främre bildskärm (föräldrakontroll).
Mer information om systemet finns i supplement
Sensus Infotainment.
Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
fjärrkontroll
Växla mellan:
L = Bildskärm vänster bak
F = Bildskärm fram
R = Bildskärm höger bak
Växla till navigation*A
Växla till radio
Växla till media
Växla till Bluetooth® handsfree*A
Stega/spola bakåt,
byta spår/låt
Spela/Pausa
Stoppa
Stega/spola framåt, byta spår/låt
Meny
Till föregående, avbryter funktion,
raderar inmatade tecken
Navigera upp/ner
Navigera höger/vänster
Bekräfta val
Volym, minska
Volym, öka
0-9
Kanaler, siffer- och bokstavs­
inmatning
Snabbval till favoritinställning
Information om aktuellt program
Val av språk på ljudspår
Undertexter, val av språk på text
Text-TV*, på/av
A
Funktionen är inte tillgänglig i de bakre bildskärm­
arna.
Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.
användning
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner
i Infotainmentsystemet. Även till den främre
bildskärmen.
Vid användning:
1. Tryck först på knappen
för att välja
bildskärm.
2. Rikta därefter fjärrkontrollen mot bildskärmen.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.,
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
ljudanläggningen
Du kan lyssna med systemets trådlösa
hörlurar eller välja att koppla in egna hörlurar i
hörlursuttaget.
Hörlursuttag i nackskydd
Volymen justeras med fjärrkontrollen.
De trådlösa hörlurarna aktiveras med
På/Av-knappen (2). En indikeringslampa tänds
(4).
Välj CH.A (kanal A) eller CH.B (kanal B) med
reglaget (1). Justera volymen med volymreglaget (3). Hörlurarna stängs av automatiskt efter
ca. 3 minuter om de inte används.
systemöversikt
Bildskärm
Hörlursuttag
Fjärrkontroll
Hörlur
På/Av-knapp
IR-mottagare/-sändare
USB-, AUX- och A/V-AUX-ingång
För mediaspelare och 12 V-uttag – se
supplement Sensus Infotainment.
Aktivera bildskärm och hörlurar
Sätt på bakre bildskärm genom att trycka på
På/Av-knappen på bildskärmen.
1. Slå på de trådlösa hörlurarna, välj CH.A
för vänster bildskärm eller CH.B för höger
bildskärm eller koppla in medtagna hörlurar i hörlursuttaget på sidan av nackstöden.
2.
Välj önskad bildskärm som ska styras med
knappen
på fjärrkontrollen.
spela ljud/bild via a/v-aux-ingång
Koppla in utrustning via A/V-AUX
Spela ljud/bild via A/V-AUX-ingång
Via A/V-AUX-ingången kan extern utrustning,
som t.ex. en spelkonsol anslutas.
1.
Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
på bildskärmen och tryck på
, vrid
TUNE till A/V AUX, bekräfta valet med
.
2.
Slå på den inkopplade utrustningen och
tryck PLAY eller motsvarande på den
inkopplade utrustningen.
•
Gul kontakt – videokabel
•
Vit kontakt – vänster kanal för ljud
•
Röd kontakt – höger kanal för ljud
Anslut utrustningen till eluttaget om din
utrustning är avsedd för 12 V.
Följ alltid den externa utrustningens instruktion vid
inkoppling.
LYSSNA/TITTA PÅ MUSIK, VIDEO och RADIO
spela musik
Det är möjligt att spela upp musik från skivspår/
ljudfiler via bilens mediaspelare, USB-/AUX-ingång eller via strömmade ljudfiler från en
Bluetooth® -ansluten enhet.
titta på video
Det är möjligt att titta på video från skivspår/
videofiler via bilens mediaspelare och USBingång.
1.
Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
på bildskärmen och tryck på
, vrid
TUNE till önskad källa (Skiva, USB, AUX
etc.), bekräfta valet med
.
Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren på
, vrid TUNE till
bildskärmen och tryck på
önskad källa (Skiva eller USB), bekräfta valet
med
.
2.
Sätt i en CD-skiva i bilens mediaspelare
eller anslut en extern ljudkälla via bilens
USB-/AUX-ingångar eller via Bluetooth®.
1.
Uppspelning och navigering i spellistor
1.
Snurra med scrollhjulet eller använd upp-/
nerpil på scrollhjulet på fjärrkontrollen för
att komma åt spellista/mappstruktur.
Med
bekräftas antingen val av
undermapp eller startas uppspelning av valt
skivspår/ljudfil.
Det går även att spela upp skivspår/ljudfil med
på fjärrkontrollen och byta skivspår/ljudfil
med
/
.
Stoppa uppspelningen med
.
lyssna på radio
Det är möjligt att lyssna på radio via bilens
radio.
1.
Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
, vrid
på bildskärmen och tryck på
TUNE till önskad källa (AM, FM1, DAB1*
etc.), bekräfta valet med
.
2.
Välj station med någon av förvalsknapparna 0 – 9 på fjärrkontrollen eller tryck
på
/
, så söker radion efter nästa/
föregående tillgängliga station.
Sätt i en DVD-skiva i bilens mediaspelare
eller anslut en extern källa via bilens USBingång.
Uppspelning och navigering
Spela upp skivspår/videofil med
på
fjärrkontrollen och byt skivspår/videofil med
/
. Stoppa uppspelningen med
.
Snabbspolning
Starta snabbspolningen framåt/bakåt genom
/
. Öka
ett långt tryck på knapparna
därefter spolningshastigheten genom korta
tryck på knapparna.
Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan
videofiler kan snabbspolas i fyra olika
hastigheter.
Snabbspolningen avslutas med tryck på
eller motsatta
/
-knapp.
,
TITTA PÅ Tv*
Det är möjligt att titta på TV via bilens
mediaspelare.
1.
Rikta fjärrkontrollen mot IR-mottagaren
på bildskärmen och tryck på
, vrid
TUNE till TV, bekräfta valet med
.
2.
Välj kanal med någon av förvalsknapparna
0 – 9 på fjärrkontrollen eller tryck på
/
, nästa/föregående tillgängliga kanal i
området visas.
Menyer bakre bildskärmar
Pop-up-meny RSE A
på fjärrkontrollen då en källa (ex.
Tryck på
Skiva) är vald för att komma åt menyerna för
bakre bildskärm.
Tryck på
på fjärrkontrollen då en videofil
spelas eller TV* visas för att komma åt popuppmenyn.
Menyvalen görs med hjälp av scrollhjulet och
knapparna på fjärrkontrollen.
Skärmformat
Dag/Natt-läge
Välj mellan Normal, Zoom och Anpassa till
skärm.
Ställ in efter rådande ljusförhållande. Välj mellan
Auto, Dag och Natt.
Bildinställningar
Skärm av
Justera inställningarna för ljusstyrka, kontrast,
nyans och färg.
Skärmen är släckt, men systemet är fortfarande
aktivt.
Dag/Natt-läge
Ställ in efter rådande ljusförhållande. Välj mellan
Auto, Dag och Natt.
Källans meny
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans
meny beror på vad som spelas eller visas,
det kan vara ex. Skivmeny eller USB-meny.
Skärm av (se till vänster) finns som menyval
under dessa menyer.
A
Gäller endast vid spelning av video eller TV*.
TP 17244 (Swedish). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation.
ställa in bild och ljud
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising