Volvo | S60 | Ägarmanual | Volvo S60 2004 Ägarmanual

Volvo S60 2004 Ägarmanual
VOLVO
S60 & S60 R
WEB EDITION
2004
Introduktion
Innehåll
I instruktionsboken får du råd och tips om hur
din bil fungerar och hur den ska skötas. Här
finns också viktig information för din och dina
passagerares säkerhet.
Förutom standardutrustning beskrivs även
utrustning som är tillval och i vissa fall även
tillbehör. I vissa länder finns det lagkrav som
påverkar bilens utrustningsnivå.
Så här används instruktionsboken
Använd instruktionsboken för att söka efter
särskild information och för att lära känna
bilens funktioner. Instruktionsboken hjälper dig
att utnyttja din nya Volvo på bästa sätt.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och
illustrationer som finns i instruktionsboken är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
I det alfabetiska registret, längts bak i boken,
kan du söka efter ord för att få hänvisningar till
sidor där du kan läsa mer om det du söker.
Tack för att Du valde Volvo!
1
2
Innehåll
Säkerhet
Instrument och reglage
Klimat
Interiör
Lås och larm
Start och körning
Hjul och däck
Bilvård
Underhåll och service
Tekniska data
Audio (tillval)
Telefon (tillval)
Alfabetiskt register
9
27
51
63
79
91
117
123
129
153
163
183
197
3
Instrumentpanel
Vänsterstyrd bil
4
1. Dimstrålkastare
2. Strålkastare/
Positions-/Parkeringsljus
3. Dimbakljus
4. Körriktningsvisare/
Ljusomkoppling
5. Konstantfarthållare
6. Signalhorn
7. Kombinationsinstrument
8. Knappsats Telefon/Audio
9. Vindrutetorkare
10. Parkeringsbroms
(handbroms)
11. Strömbrytarpanel
12. Klimatanläggning
13. Audioanläggning
14. Eluttag/Cigarettändare
15. Varningsblinkrar
16. Handskfack
17. Ventilationsmunstycke
18. Teckenfönster
19. Temperaturmätare
20. Vägmätare/Trippmätare/
Konstantfarthållare
21. Hastighetsmätare
22. Körriktningsvisare
23. Varvtalsmätare
Sidan
36
36
36
37
41
6
28
183/163
38
42
34
54/58
163
42
39
72
53
33
28
28/28/41
24. Yttertemperaturmätare/
Klocka/Växelläge
25. Bränslemätare
26. Kontroll- och
varningssymboler
27. Ventilationsmunstycken
28. Instrumentbelysning
29. Ljushöjdsreglering
30. Belysningspanel
31. Läslampor
32. Innerbelysning
33. Reglage, taklucka
34. Bältespåminnare
35. Innerbackspegel
36. Låsknapp, för samtliga dörrar
37. Spärr av fönsterhissar i
bakdörr
38. Reglage, fönsterhissar
39. Reglage, yttre backspeglar
40. Aktivt chassi
Sidan
28/28/28
28
29
53
36
36
36
68
68
48
46
46
82
44
Reglagepanel i förardörren.
44
46
29/106
28
37
28
5
Instrumentpanel
Högerstyrd bil
6
1. Dimbakljus
2. Strålkastare/
Positions-/Parkeringsljus
3. Dimstrålkastare
4. Vindrutetorkare
5. Knappsats Telefon/Audio
6. Signalhorn
7. Kombinationsinstrument
8. Konstantfarthållare
9. Körriktningsvisare/
Ljusomkoppling
10. Parkeringsbroms
(handbroms)
11. Eluttag/Cigarettändare
12. Klimatanläggning
13. Audioanläggning
14. Strömbrytarpanel
15. Varningsblinkrar
16. Handskfack
17. Ventilationsmunstycke
18. Kontroll- och
varningssymboler
19. Bränslemätare
20. Yttertemperaturmätare/
Klocka/Växelläge
21. Varvtalsmätare
22. Körriktningsvisare
Sidan
36
36
36
38
183/163
8
28
41
37
42
42
54/58
163
34
39
72
53
29
23. Hastighetsmätare
24. Vägmätare/Trippmätare/
Konstantfarthållare
25. Temperaturmätare
26. Teckenfönster
27. Ventilationsmunstycken
28. Belysningspanel
29. Ljushöjdsreglering
30. Instrumentbelysning
31. Läslampor
32. Innerbelysning
33. Reglage, taklucka
34. Bältespåminnare
35. Innerbackspegel
36. Låsknapp, för samtliga dörrar
37. Spärr av fönsterhissar i
bakdörr
38. Reglage, fönsterhissar
39. Reglage, yttre backspeglar
40. Aktivt chassi
Sidan
28
28/28/41
28
33
53
36
36
36
68
68
48
46
46
82
44
Reglagepanel i förardörren.
44
46
29/106
28
28/28/28
28
37
7
8
Säkerhet
Bilbälten
Krockkuddar (SRS)
Sidokrockkuddar (SIPS-bag)
Krockgardin (IC)
När blåses krockkuddarna och
krockgardinen upp
Inspektion av krockkuddar, krockgardiner
och bältessträckare
WHIPS
Barnsäkerhet
10
12
15
17
18
19
20
22
9
Säkerhet
Bilbälten
Använd alltid bilbältet vid all
slags körning
Till och med en häftig inbromsning kan få svåra
följder om du inte använder bilbältet! Be därför
alla dina passagerare att använda bilbältena!
Vid en olycka kommer annars de som sitter i
baksätet att slungas fram mot framstolarnas
ryggstöd. Alla personer i bilen kan då skadas.
Så här gör du när du ska använda bilbältet: dra
ut bältet långsamt och lås fast det genom att
skjuta ner dess låstunga i låset. Ett kraftigt
”klick” indikerar att bältet är låst.
Bältet är normalt inte spärrat och du kan röra
dig obehindrat.
Bältet spärras och kan alltså inte dras ut:
• Om du drar ut det för snabbt.
• Vid bromsning och acceleration.
Om bilen lutar kraftigt.För att bältet ska ge
maximalt skydd, är det viktigt att det ligger väl
an mot kroppen. Luta inte ryggstödet för långt
bakåt. Bältet är avsett att skydda vid normal
sittställning.
Sträckning av höftband.
Tänk på att:
• Inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt.
• Bältet inte är snott eller vridet.
• Höftbandet ska sitta lågt - alltså inte över
buken.
• Sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden ovan.
Varje bälte är avsett för bara en person!
För att lossa bältet: Tryck på den röda
knappen i låset och låt sedan rullen dra in bältet.
Om det inte rullats in helt, mata in bältet för
hand så att det inte hänger löst.
10
Gravida kvinnor
Kvinnor som är gravida ska vara speciellt noga
med att använda bilbälte! Kom ihåg att alltid
lägga bältet så att det inte blir onödigt tryck på
livmodern. Höftbandsdelen på trepunktsbältet
ska sitta lågt.
Säkerhet
Bilbälten och bältessträckare
Alla bilbälten är utrustade med bältessträckare.
En liten drivsats, som sitter inbyggd vid bältesrullen, tänds i kollisionsögonblicket och
sträcker åt bältet runt kroppen så att slacket från
mjuka kläder etc minskas. Bältet fångar därvid
snabbare upp den åkande.
Märkning på
säkerhetsbälten
med bältessträckare.
VARNING!
Om bältet har varit utsatt för en kraftig
belastning, t ex. i samband med en kollision,
ska hela bältet inkl. rulle, fästen, skruvar och
lås bytas ut. Även om bältet verkar vara
oskadat kan en del av dess skyddsegenskaper ha gått förlorad. Byt också bältet om
det är slitet eller skadat. Gör aldrig några
ändringar eller reparationer av bältet själv
utan låt en auktoriserad Volvoverkstad
utföra detta arbete.
11
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
Högerstyrd bil
Vänsterstyrd bil
Krockkudde på förarsidan
För att ytterligare öka den inre säkerheten är din
bil utrustad med krockkudde (SRS1) som ett
komplement till trepunktsbältet. Krockkudden,
som är uppblåsbar, är monterad ihopvikt i
rattens centrum. Ratten är märkt med SRS.
När krockkudden är uppblåst är volymen ca 60
liter. Förarsidans krockkudde är mindre än
passagerarsidans. Det beror på att den sitter i
ratten. Krockskyddet är detsamma på båda
platserna.
1.
12
Supplemental Restraint System.
Krockkudde på passagerarsidan (tillval)
Krockkudden på passagerarsidan ligger
ihopvikt i ett fack ovanför handskfacket.
Panelen är märkt med SRS. Volymen på den
uppblåsta krockkudden är ca 145 liter.
VARNING!
Fäst inte klämmor eller annan utrustning på
instrumentbrädan eller ratten!
Det kan orsaka personskada och/eller störa
krockkuddarnas skyddseffekt när kuddarna
löser ut.
Placering av krockkudde på passargerarsidan.
VARNING!
Krockkudde (SRS) är avsedd att vara ett
tillägg till - inte ersättning för - bilbältet.
För maximalt skydd: Använd alltid
bilbältet.
Säkerhet
.
VARNING!
Krockkudde - passagerarsidan
• Placera aldrig barn i barnstolen eller
på barnkudden i framsätet om bilen är
utrustad med krockkudde (SRS) på
passagerarsidan.
• Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen.
• Personer kortare än 140 cm ska aldrig
sitta i framsätet.
• Passageraren ska sitta så upprätt som
möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara fastspänt.
• Inga föremål eller tillbehör får
placeras eller klistras på eller i
närheten av SRS-panelen (ovanför
handskfacket) samt i området som
påverkas av krockkudden.
• Ha inga lösa föremål på golvet, på
stolen eller på instrumentbrädan.
• Gör aldrig några ingrepp i SRSdelarna i rattnavet eller på panelen
ovanför handskfacket.
VARNING!
Om varningslampan för SRS förblir tänd
eller tänds under körning, är det ett tecken på
att SRS-systemet inte har fullgod funktion.
Uppsök auktoriserad Volvoverkstad.
Varningslampa i kombinationsinstrumentet
SRS-systemet övervakas kontinuerligt av
sensorn/styrenheten och i kombinationsinstrumentet finns en varningslampa. Denna lampa
tänds då tändnyckeln vrids till läge I, II eller III.
Lampan släcks då sensorn/styrenheten har
kontrollerat att SRS-systemet är felfritt. Detta
tar normalt ca 7 sekunder
13
Säkerhet
Krockkuddar (SRS) (forts)
.
VARNING!
Försök aldrig reparera någon del av SRSsystemet eller SIPS-bag-systemet själv. Alla
ingrepp i systemet kan orsaka felaktig
funktion och allvarliga personskador och
bör endast utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
SRS - systemet, vänsterstyrd bil.
SRS - systemet, högerstyrd bil.
SRS-Systemet
Systemet består av en gasgenerator (1) omgiven
av den uppblåsbara krockkudden (2). Vid en
tillräckligt kraftig kollision reagerar en sensor
(3) som aktiverar gasgeneratorns tändare och
kudden blåses upp, samtidigt som den blir
varm. För att dämpa stöten mot kudden töms
den igen när den pressas samman. I samband
med detta bildas också en hel del rök i bilen,
vilket är helt normalt. Hela förloppet, med
uppblåsning och tömning av kudden, sker på
några tiondels sekunder.
14
OBS! Sensorn (3) reagerar olika beroende på
om säkerhetsbältet på förarsidan respektive
passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Olyckssituationer kan därför uppstå, då endast
en av krockkuddarna utlöses.
Volvo Dual-Stage Airbag
(Tvåstegs-krockkuddar)
Om en kollision är mindre kraftig men ändå så
kraftig att det finns risk för personskador,
utlöses krockkuddarna till drygt hälften av sin
totala kapacitet. Om kollisionen är av större
omfattning utlöses krockuddarna med full
kapacitet
Säkerhet
Sidokrockkuddar (SIPS-bag)
Barnstol och SIPS-bag
Om bilen enbart är utrustad med SIPS-bag, och
inte har krockkudde (SRS) på passagerarsidan,kan barn i barnstol/barnkudde placeras i
framsätet.
VARNING!
Uppblåst SIPS-bag.
Sidokrockkuddar – SIPS-bag
Sidokrockkuddarna ökar den inre säkerheten
ytterligare.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar:
sidokrockkudde och sensor. Sidokrockkudden
är monterad i framstolens ryggram och sensorn
i den mittersta stolpens insida. När sidokrockkudden är uppblåst är volymen ca 12 liter.
VARNING!
Sidokrockkuddarna (SIPS-bag) är avsedda
att vara ett tillägg till det befintliga SIPSsystemet (Side Impact Protection System).
För maximalt skydd: Använd alltid
bilbältet.
SIPS-bag
• Extra klädslar får aldrig användas på
framstolarna om de inte är Volvo
original klädslar eller av Volvo
godkända klädslar för SIPS-bag.
• Inga föremål eller tillbehör får
placeras i området mellan stolens yttre
sida och dörrpanelen eftersom detta
område kan påverkas av SIPS-bagen.
• Gör aldrig några ingrepp i SIPS-bagsystemet.
i den mittersta stolpens insida. När sidokrockkudden är uppblåst är volymen ca 12 liter.
15
Säkerhet
Sidokrockkuddar (SIPS-bag) (forts)
Vänsterstyrd bil.
SIPS-bagsystemet
SIPS-bagsystemet består av gasgenerator (1),
sensorer av elektrisk typ, ledning (3) och
sidokrockkudde (2). Vid en tillräckligt kraftig
kollision reagerar sensorerna, som i sin tur
aktiverar gasgeneratorn med följd att
sidokrockkudden blåses upp. Kudden blåses
upp mellan den åkande och dörrpanelen och
dämpar på så sätt stöten i kollisionsögonblicket
samtidigt som kudden töms. Sidokrockkudden
blåses normalt endast upp på krocksidan.
16
Högerstyrd bil.
Säkerhet
Krockgardin (IC)
Krockgardinen
(IC - Inflatable Curtain)
Krockgardinen skyddar huvudet mot islag mot
bilens insida. Krockgardinen ger även ökat
skydd mot föremål som bilen krockat med. ICsystemet skyddar både de åkande i framsätet
och passagerarna i baksätets ytterplatser.
Krockgardinen ligger dold innanför bilens
innertak. IC-systemet – den uppblåsbara krockgardinen – täcker in den övre delen av bilens
insida i fram- och baksätet.
VARNING!
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller i sidopanelerna. Den avsedda skyddseffekten kan
utebli.
IC-systemet aktiveras av SIPS-systemets
krocksensorer, när bilen blir påkörd från sidan.
När IC-systemet aktiveras, gasfylls krockgardinen av dess gasgenerator, vilken är
placerad i gardinens bakre ände.
17
Säkerhet
När blåses krockkuddarna och krockgardinen upp
Krockkuddarna i ratten och
instrumentpanelen (SRS)
Sidokrockkuddar och krockgardiner (SIPS-bag och IC)
Krockkuddarna löser ut:
Sidokrockkuddarna och krockgardinen löser
normalt ut:
• Om det finns risk för att de åkande i
framsätet skadas genom islag mot bilens
instrumentbräda eller ratt.
SRS-systemets sensor känner vid en kollision
av krockvåldet och den hastighetsreducering
som orsakas av kollisionen. Sensorn beräknar
om kollisionen har sådan karaktär att krockkuddarna bör utlösas för att skydda de åkande.
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision
utan att krockkuddarna löses ut. Det beror inte
på att det är fel på krockuddarna. Det beror på
att funktionen inte behövdes vid just det
tillfället och att de åkande skyddades av bilens
övriga säkerhetssystem.
• Endast vid sidokollisioner, när bilen
träffas av ett föremål med tillräcklig kraft.
OBS! Aktivering av SRS-systemet, SIPS-bagsystemet och IC-systemet sker endast en gång
vid en kollision.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderar
vi följande:
• Bärga bilen till en Volvoverkstad. Även
om bilen är körbar efter en olycka skall
du inte köra med utlösta krockkuddar.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta byte
av komponenter i SRS-systemet, SIPSsystemet och IC-systemet.
VARNING!
SRS-systemets sensor är placerad i mittkonsolen. Om kupégolvet blivit dränkt med
vatten, lossa batterikablarna i bagageutrymmet.
Försök inte starta; krockkuddarna kan
utlösas. Bärga bilen till auktoriserad Volvoverkstad.
18
.
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar! De kan
försvåra styrningen av din bil. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök
och det damm som bildas vid utlösning av
kuddarna kan vid intensiv exponering
förorsaka hud- och ögonirritation/skada.
Vid besvär tvätta med kallt vatten och
kontakta läkare. Det snabba utlösningsförloppet kan också, i kombination med
kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.
Säkerhet
Inspektion av krockkuddar, krockgardiner och bältessträckare
Det årtal och den månad, som anges på dekalen
i dörrstolpen/stolparna, är den tidpunkt då du
ska kontakta din Volvoverkstad för särskild
inspektion och för ev. byte av krockkuddar och
bältessträckare. Har du några frågor om de båda
systemen, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Denna dekal är
placerad i bakre
vänster dörr-öppning.
Datum för
inspektion av:
Krockkudde på
förarsidan.
Krockkudde på
passagerarsidan.
Sidokrockkudde på
förarsidan.
Sidokrockkudde på
passagerarsidan.
Krockgardin på
förarsidan.
Krockgardin på
passagerarsidan.
19
Säkerhet
WHIPS
WHIPS (Whiplash Protection
System)
Systemet består av ett energiupptagande
ryggstöd samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätets stolar.
WHIPS-stolen
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån, där
krockvinkel, hastighet och det krockande
fordonets egenskaper inverkar. Vid aktivering
kommer framstolarnas ryggstöd, om någon
sitter där, att flyttas bakåt och sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet att
förändras. På detta sätt minskar riskerna för s. k.
whiplashskador.
20
Rätt sittställning
WHIPS och barnstol
För bästa möjliga skydd bör du och din passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande barnstol.
Så länge du inte har krockkudde (SRS) på
passagerarplatsen, kan du placera en Volvo
barnstol i passagerarstolen i framsätet. WHIPSsystemet fungerar även om du har placerat en
bakåtvänd barnstol i baksätet med stöd mot
framstolens ryggstöd.
Säkerhet
VARNING!
Om stolen har varit utsatt för kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision
bakifrån, skall WHIPS-systemet kontrolleras av auktoriserad Volvoverkstad. Även
om stolen verkar vara oskadad kan WHIPSsystemet ha löst ut utan några synliga skador
på stolen. Delar av WHIPS-systemet
skyddsegenskaper kan ha gått förlorade. Låt
en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera
systemet även efter mindre påkörningsolyckor bakifrån. Gör aldrig några ändringar
eller reparationer av stolen eller WHIPSsystemet själv!
VARNING!
Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets
funktion!
• Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framstol justeras
framåt så att den inte har kontakt med
det nedfällda ryggstödet.
• Undvik att placera boxliknande last så
att denna kläms fast mellan baksätets
sittdyna och framstolens ryggstöd.
21
Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Kom ihåg att barn, oavsett ålder och storlek,
alltid ska sitta fastspända i bilen. Och sätt aldrig
barn i knät på en passagerare!
Placering och utrustning väljer du med hänsyn
till barnets vikt och längd, se sidan 25.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är avsedd
för just din bil. Väljer du Volvos utrustning kan
du vara säker på att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
Den säkraste placeringen i bilen för barn upp till
3 år är i en bakåtvänd barnstol.
I många länder finns lagbestämmelser om hur
barn får placeras i bilen. Ta reda på vad som
gäller i det land dit du ska åka.
VARNING!
Placera aldrig barnstolen/barnkudden i
framsätet om bilen är utrustad med SRS
(krockkudde) på passagerarsidan.
Krockkudde och barnstol hör inte ihop!
Barnstol och krockkudde
I bilar utrustade med krockkudde på passagerarsidan ska barn alltid placeras i baksätet.
Barnen kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när de sitter i en barnstol placerad på
passagerarsidan.
Passagerare kortare än 140 cm ska aldrig sitta i
framsätet om passagerarsidan är utrustad med
krockkudde.
22
Säkerhet
Placering av barnet
Vikt/ålder
Framsäte*
Baksätets ytterplatser
<10 kg
(0–9 månader)
Alternativ:
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
L: Typgodkännande nr E5 03160
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste.
L: Typgodkännande nr E5 03162
3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Alternativ:
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03160
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste
och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03162
3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
9–18 kg
(9–36 månader)
Alternativ:
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
L: Typgodkännande nr: E5 03161
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste.
L: Typgodkännande nr E5 03163
3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Alternativ:
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03161
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste
och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03163
3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
15–36 kg
(3–12 år)
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp.
VARNING!
1.
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
Baksätets mittplats
1.
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
1.
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Alternativ:
1. Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
2. Integrerad bälteskudde.
L: Typgodkännande nr E5 03140
L: Passande för särskild barnstol enligt lista i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan vara av
typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller universal.
*: Placera ALDRIG en barnstol eller
barnkudde i framsätet om bilen är utrustad
med krockkudde på passagerarsidan.
23
Säkerhet
Barnsäkerhet (forts)
Kontrollera att:
• Bilbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och inte slackar eller är vridet.
• Bältet ligger rätt över axelpartiet.
• Höftbandet är lågt placerat, över
bäckenet, för att ge bästa skydd.
• Bältet inte vidrör barnets hals eller ligger
nedanför axeln.
Justera noggrant nackstödets läge till barnets
huvud.
Isofix fästpunkter.
Isofix fästsystem för barnstolar
(tillval)
En förberedelse för Isofix fästsystem för
barnstolar är fabriksmonterat i baksätets ytterplatser. Kontakta din Volvoåterförsäljare för
ytterligare information om barnsäkerhetsutrustning.
Isofix fästpunkter finns på båda baksätets ytterplatser. Isofixguiden kan flyttas från ena sidan
till den andra vid behov.
24
Integrerad bälteskudde (tillval)
Volvos integrerade bälteskuddar är speciellt
konstruerade för att ge en god säkerhet för barn.
I kombination med de ordinarie bilbältena, är
bälteskuddarna godkända för barn som väger
mellan 15 och 36 kg.
Utfällning av bälteskudden:
• Fäll ner bälteskudden.
• Lossa kardborrbandet.
• Lyft tillbaka den övre delen.
Säkerhet
VARNING!
Utfällning av bälteskudden:
• Fäll ner bälteskudden.
• Lossa kardborrbandet.
Lyft tillbaka den övre delen.
Infällning i baksätesryggen:
• Fäll ned bälteskuddens ryggdel (A).
• Fäst kardborrebandet (B).
• Fäll in bälteskudden i baksätesryggen
(C).
OBS! Om ryggstödet och sätesdelen inte är
fastspända i varandra innan de fälls in, kan
ryggdelen fastna i baksätesryggens öppning när
bälteskudden fälls ut igen.
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt för
en kraftig belastning, t ex i samband med en
kollision, ska hela bälteskudden inklusive
bilbältet, dvs komplett med skruvar, bytas
mot en ny. Även om den integrerade
bälteskudden verkar vara oskadad kan
nämligen en del av dess skyddsegenskaper
ha gått förlorade.
Bälteskudden ska också bytas om den är
mycket sliten eller skadad. Observera dock
att byte av kudden måste utföras på ett
fackmannamässigt sätt, eftersom det är
väsentligt för de åkandes säkerhet att
kudden sitter ordentligt fast. Överlåt därför
bytet, och eventuella reparationer av
kudden, till en auktoriserad Volvoverkstad.
Om kudden blir nedsmutsad, så bör den i
första hand tvättas på platsen. Om klädseln
är så smutsig att den behöver tvättas separat,
så gäller ovanstående instruktioner beträffande byte och montering av kudden.
Gör inga ändringar på eller tillägg till bälteskudden.
25
Säkerhet
Barnsäkerhet (forts)
Viktiga tips!
När man använder andra barnsäkerhetsprodukter som finns på marknaden är det
viktigt att man läser den monteringsanvisning
som medföljer produkten och följer den noga.
Här är ändå några saker som du bör tänka på:
• Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar
eller annan konstruktion som kan ligga
mot bälteslåsets öppningsknapp ska ej
användas, eftersom de kan oavsiktligt
orsaka öppning av bälteslåset.
• Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
• Barnstol ska alltid placeras på det sätt
som tillverkaren har föreskrivit.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i
stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller
diverse skenor och balkar under stolen
med vassa kanter.
• Låt barnstolens rygg vila mot instrumentbrädan. (Gäller bilar som inte är utrustade
med krockkudde (SRS) på passagerarsidan.)
• Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
Placera aldrig barnstolen i framsätet om bilen är
utrustad med krockkudde (SRS) på passagerarsidan.
26
OBS! Om det uppstår problem med montering
av barnsäkerhetsprodukten, kontakta produkttillverkaren för klarare monteringsanvisningar.
Instrument och reglage
Kombinationsinstrumentet
Kontroll- och varningssymboler
Strömbrytare i mittkonsolen
Belysningspanel
Körriktningsvisare
Vindrutetorkare/-spolare
Varningsblinkers, eluppvärmd bakruta/
backspeglar/framstolar
Färddator (tillval)
Konstantfarthållare (tillval)
Parkeringsbroms, eluttag/cigarettändare
Rattinställning
Elektriska fönsterhissar
Backspeglar
Elmanövrerad taklucka (tillval)
28
29
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
27
Instrument och reglage
Kombinationsinstrumentet
1. Temperaturmätare
Visar temperaturen i motorns kylsystem. Om
temperaturen blir onormalt hög och visaren går
in i det röda fältet, visas ett meddelande i
teckenfönstret. Tänk på att extrastrålkastare
framför luftintaget försämrar kylningen vid
höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
nollställa. Du växlar mellan trippmätarna
genom ett kort tryck på knappen.
2. Teckenfönster
I teckenfönstret visas information- eller
varningsmeddelanden.
7. Helljus på/av
8. Varningssymbol
Om ett fel uppstår tänds symbolen och ett
meddelande visas i teckenfönstret.
3. Hastighetsmätare
Visar bilens hastighet.
4. Trippmätare
Trippmätarna använder du för att mäta korta
sträckor. Högra siffran anger 100-tals meter.
Tryck in knappen i mer än 2 sekunder för att
28
5. Indikering för konstantfarthållare
Se sidan 41.
6. Vägmätare
Vägmätaren anger den totala sträckan som bilen
har gått.
Det ilagda växlingsprogrammet visas här. Om
du har Geartronic automatväxellåda och kör i
manuellt läge visas aktuell manuell växel.
11. Yttertemperaturmätare
Visar yttertemperaturen. När temperaturen
ligger inom området +2°C till –5°C lyser en
snöflingesymbol i teckenfönstret. Symbolen
varnar för halkrisk. När bilen står eller stått
stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för
högt värde.
12. Klocka
Vrid knappen för att ställa in klockan.
9. Varvtalsmätare
Anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Nålen i varvtalsmätaren får inte gå in i det röda
fältet.
13. Bränslemätare
Bränsletanken rymmer 70 liter. Det är ca 8 liter
körbart bränsle kvar när lampan i instrumentet
tänds.
10. Indikering för automatisk växellåda
14. Kontroll- och varningssymboler
15. Körriktningsvisare – vänster/höger
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Comfort
Här är chassisättningen anpassad så att bilen
"flyter" över vägens ojämnheter. Stötdämpningen är mjukare och karossens rörelser små.
Kontroll- och varningssymbolerna tänds då du
vrider startnyckeln till körläge (läge II) före
start. Då ser du att symbolerna fungerar. När
motorn startats ska samtliga symboler slockna.
Om motorn ej startats inom 5 sekunder slocknar
samtliga symboler förutom
och
.
Vissa symboler kan sakna bakomliggande
funktion, beroende på din bils utrustning.
Symbolen för parkeringsbroms släcks när du
frigör parkeringsbromsen.
Varningssymbolen
instrumentet
Gul symbol:
Advanced
I detta läge är stötdämparnas rörelser minimala,
responsen på gaspådrag är mer direkt och
krängning i kurvor är minimerad.
mitt i
Denna symbol lyser med rött eller gult sken
beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad.
Röd symbol:
Sport
Stötdämpningen är hårdare för att minska
krängning vid hård kurvtagning. Bilen
uppträder som en utpräglad sportbil.
Stanna bilen! Läs meddelande i teckenfönstret.
Läs meddelande i teckenfönstret. Åtgärda!
Se sida 106 för mer ingående information om
systemet.
Aktivt chassi
(endast R-version)
S60-R är utrustad med ett mycket avancerat
aktivt chassisystem som regleras elektroniskt.
Knapparna på instrumentpanelen kan när som
helst användas till att växla mellan tre olika
lägen: Comfort, Sport och Advanced.
29
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler (forts)
Fel i bromssystemet
Om BROMS-symbolen tänds kan
bromsvätskenivån vara för låg.
• Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån är under MIN i behållaren bör
du inte köra bilen vidare, utan låta bärga
den till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna samtidigt är tända, kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
Fel i ABS-systemet
Om ABS-symbolen tänds är ABSsystemet ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande men utan
ABS-funktion.
• Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn. Starta motorn på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar, kör
vidare. Det var ett indikationsfel.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör
till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av ABS-systemet.
30
•
•
•
•
• Stanna bilen på en säker plats och
stäng av motorn. Starta motorn på
nytt.
Om båda symbolerna slocknar var det ett
indikationsfel.
Om varningssymbolerna förblir tända,
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör du inte köra vidare utan
bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren är
normal och lamporna forfarande är tända,
kan du under stor försiktighet köra bilen
vidare till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
VARNING!
Om BROMS och ABS varningssymbolerna
är tända samtidigt, finns det risk att
bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Instrument och reglage
Bältespåminnare
Fel i SRS
Parkeringsbroms åtdragen
Lampan lyser så länge föraren inte
kopplat in sitt säkerhetsbälte.
Om symbolen förblir tänd eller tänds under
körning, har ett fel upptäckts i SRSsystemet. Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Tänk på att lampan endast indikerar att
parkeringsbromsen är påverkad, inte hur
hårt. Kontrollera genom att dra i spaken!
Du måste alltid dra så hårt att bromsen
fastnar i ett ”hack”.
För lågt oljetryck
Generatorn laddar inte
Dimljus bak
Om lampan tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn
omedelbart och kontrollera oljenivån i
motorn. Om lampan tänds och oljenivån
ändå är normal, stanna bilen och kontakta
auktoriserad Volvoverkstad.
Om lampan tänds under körning är det
antagligen ett fel i det elektriska systemet.
Uppsök en auktoriserad Volvoverkstad.
Lampan lyser när dimljuset är inkopplat.
Fel i bilens avgasreningssystem
Motorförvärmare (diesel)
Kontrollampa för släp
Lampan tänds för att upplysa om att
förvärmning av motorn pågår. När lampan
släcks kan bilen startas. Gäller endast
dieseldrivna bilar.
Blinkar, när du använder bilens och
släpets körriktningsvisare. Om lampan
inte blinkar, är någon av blinkerlamporna på släpet eller bilen defekt.
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll.
31
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler (forts)
Stabilitetssystem STC* och
DSTC*
Fel i STC/DSTC- systemen
Om symbolen tänds och lyser med fast
sken och tilläggstexten “ANTI-SLADD
SERV. ERFORDRAS” utan att du stängt av
något av systemen, indikerar detta ett fel i något
av systemen.
STC/DSTC-systemet beskrivs utförligare på
sidan 35 samt 104. Systemet innehåller flera
olika funktioner
• Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn. Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det
ett tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök behöver ej göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör
till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av systemet.
Risk för förlorat väggrepp
Om varningssymbolen blinkar indikerar detta
att STC/DSTC-systemet arbetar. Samtidigt kan
det verka som om motorn inte svarar normalt på
gaspådraget. Denna situation kan uppstå om du
försöker accelerera mer än vad vägbanans
friktion tillåter.
• Kör försiktigt!
Reducerad dragkraftsfunktion
Symbolen tänds och lyser med fast sken då
STC/DSTC-systemet har reducerad funktion på
grund av för hög bromstemperatur. Texten
“TRACTION CONTROL TILLF.
AVSTÄNGD” visas i displayen.
*: Tillval på vissa marknader. Standard på Rversion.
32
Reducerad antispinnfunktion
Lysdioden i knappen slocknar då STC/DSTC systemets funktion har reducerats med STC/
DSTC-knappen i mittkonsolen.
Texten ”STC/DSTC SPINNREGL. AV” visas
i displayen.
VARNING!
Vid normalt körsätt förbättrar STC/DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall
uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och körning på
halt underlag.
Instrument och reglage
Meddelande i teckenfönstret
När en varning- eller kontrollsymbol tänds, får du
samtidigt också ett meddelande i teckenfönstret.
När du läst och förstått meddelandet, kan du
trycka på READ-knappen (A). Läst meddelande
raderas då från teckenfönstret och läggs i en
minneslista. Meddelanden om fel ligger kvar i
minneslistan tills du åtgärdat berörda fel.
Mycket allvarliga felmeddelanden kan du
inte radera från teckenfönstret. De ligger
kvar i teckenfönstret tills berörda fel är
åtgärdade.
Meddelanden du lagrat i minneslistan kan du
läsa igen. Tryck på READ-knappen (A) om du
vill få fram lagrade meddelanden. Du bläddrar
bland de lagrade meddelandena i minneslistan
genom att trycka på READ-knappen. Tryck på
READ-knappen för att lägga lästa meddelanden
tillbaka i minneslistan.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när du t ex är i färddatorns menyer eller
vill använda telefonen, måste du först kvittera
varningsmeddelandet. Tryck alltså på READknappen (A).
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
ÅTG. NÄSTA SERV.
DAGS FÖR SERVICE
1)
LÅG OLJENIVÅ – FYLL PÅ OLJA*
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Lämna in din bil för kontroll omedelbart.
Konsultera din instruktionsbok.
Låt kontrollera din bil så snart du kan.
Låt kontrollera din bil vid nästa servicetillfälle.
När meddelandet visas är det dags för service. Meddelandet påverkas av antal körda mil, antal månader sedan
senaste service och motorns körtid.
Motorns oljenivå är för låg. Kontrollera och åtgärda snarast. Se sidan 135 för mer information.
2)
LÅG OLJENIVÅ – STANNA SNARAST*
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt och kontrollera oljenivån. Se sidan 135.
2)
LÅG OLJENIVÅ – STANNA MOTORN*
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera oljenivån. Se sidan 135.
2)
LÅG OLJENIVÅ – SE MANUAL*
*: Bara i R-version.
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera oljenivån. Se sidan 135.
1)
Visas tillsammans med orange varningstriangel
2)
Visas tillsammans med röd varningstriangel
33
Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
1. Nedfällning av yttre nackstöd i baksätet
(tillval)
Fäll inte ner nackstöden om det finns passagerare på någon av ytterplatserna.
2. Fällbara yttre backspeglar (tillval)
Denna knapp använder du för att fälla de yttre
backspeglarna inåt från utfällt läge och utåt från
infällt läge.
• Vrid tändnyckeln till läge I eller II.
• Tryck in knapp 1 för att fälla ner de bakre
nackstöden för bättre sikt bakåt.
Nackstöden förs tillbaka manuellt.
Gör så här, om en backspegel genom yttre
åverkan oavsiktligt fällts in eller ut:
OBS! Om de bakre ryggstöden skall fällas
fram, måste nackstöden vara uppfällda.
34
• Fäll manuellt berörd backspegel framåt så
långt det går.
• Vrid tändnyckeln till läge II.
• Fäll backspegeln inåt med hjälp av
knappen och sedan utåt, också med hjälp
av knappen. Backspeglarna har nu
återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
3. Extraljus (tillbehör)
Använd denna knapp, när du vill tända eller
släcka bilens extraljus. När lamporna är tända,
lyser lysdioden i knappen.
Instrument och reglage
4. STC/DTSC-systemet*
Denna knapp används för att reducera eller
återaktivera funktioner i STC/DSTC-systemet.
När lysdioden i knappen lyser, är STC/DSTCsystemet aktiverat (om inget fel föreligger).
5. Låsning av bagagelucka (vissa länder)
Tryck på denna knapp för att låsa bagageluckan. Luckan förblir därmed låst även om
dörrarna låses upp manuellt med huvudnyckeln,
dess fjärrkontroll eller servicenyckeln.
OBS! För att reducera STC/DSTC-systemets
funktion måste knappen – av säkerhetsskäl –
hållas intryckt i minst en halv sekund.
Texten “STC/DSTC SPINNREGL. AV” visas i
displayen
Reducera systemet om du måste använda ett
hjul av annan dimension än de övriga hjulen.
6. Avstängning av blockerat låsläge och
larmsensorer
Använd denna knapp du när du av någon
anledning vill stänga av funktionen blockerat
låsläge (blockerat låsläge innebär att dörrarna
inte kan öppnas från insidan när de är låsta).
Använd också denna knapp när du vill koppla
bort rörelse- och lutningsdetektorer i ditt
larmsystem – exempelvis vid transport med
bilfärja. Dioden lyser när funktionerna är
avstängda/bortkopplade.
När motorn startas om, är STC/DSTC-systemet
åter aktiverat.
VARNING!
Tänk på att bilens köregenskaper förändras
om du stänger av STC/DSTC-systemet.
7. Barnsäkerhetsspärr i
bakdörrarna (tillval)
Denna knapp använder du när du vill aktivera
eller avaktivera den elektriska barnsäkerhetsspärren för bakdörrarna. Tändningsnyckeln
måste vara i läge I eller II. När barnsäkerhetsspärren är aktiverad, lyser dioden i knappen. Du
får ett meddelande i teckenfönstret, när du
aktiverar eller avaktiverar barnsäkerhetsspärren.
8. Eluttag/Cigarettändare (tillval)
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12V, t ex mobiltelefon eller kylbox.
Cigarettändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med. Av säkerhetsskäl; låt
alltid locket sitta i uttaget när det inte används.
Max strömstyrka är 10A.
*: Tillval på vissa marknader. Standard på Rversion.
35
Instrument och reglage
Belysningspanel
A - Strålkastare och positions-/
parkeringsljus
D - Dimstrålkastare (tillval)
Startnyckel i läge II. Tryck på knappen.
Dimstrålkastaren lyser i kombination med
positions-/parkeringsljus och hel-/halvljuset.
Lysdioden i knappen lyser när dimstrålkastaren
lyser.
All belysning släckt.
Bilar med automatiskt halvljus (vissa
länder)
Startnyckeln i läge II: Halvljuset tänt
(samt positions/parkeringsljus fram och
bak, nummerskyltbelysning och instrumentbelysning). Halvljuset tänds automatiskt då startnyckeln vrids till körläge
och kan inte släckas. Inför färd till vissa
länder kan din Volvoverkstad hjälpa dig
att koppla bort det automatiska
halvljuset.
Positions/parkeringsljus fram och bak.
Startnyckeln i läge 0: All belysning
släckt.
Startnyckeln i läge II: Strålkastarna
tända (samt positions/parkeringsljus
fram och bak, nummerskyltbelysning
och instrumentbelysning).
Du måste alltid vrida ljusomkopplaren
till detta läge för att kunna tända
helljuset.
OBS! I vissa länder får halvljusen inte användas
i kombination med dimstrålkastare.
E - Dimbakljus
Startnyckel i läge II. Tryck på knappen.
Dimbakljuset lyser i kombination med hel-/
halvljuset. Lysdioden i knappen och symbolen i
kombinationsinstrumentet lyser på samma
gång.
B - Ljushöjdsreglering
För att kunna reglera strålkastarljusens ljushöjd
vid olika laster i bilen är vissa bilar försedda
med en ställmotor vid vardera strålkastare.
Reglaget uppe: Normal ljusbild.
Reglaget nedåt: Sänkning av ljusbild.
Bilar med Bi-Xenon belysPning (tillval) har
automatisk ljushöjdsreglering.
C - Instrumentbelysning
Reglaget uppåt: Starkare belysning.
Reglaget nedåt: Svagare belysning.
En skymningsgivare (se sidan 54) reglerar
automatiskt all instrumentbelysning.
36
Kom ihåg: Bestämmelserna för användning av
dimbakljus och dimstrålkastare varierar från
land till land.
Instrument och reglage
Körriktningsvisare
1. Tryckpunktsläge
Vid filbyte eller omkörning, för spaken till
kännbart motstånd. Den återgår när den släpps.
3. Ledbelysning
2. Normalsväng
Körriktingsvisarna tänds när spaken förs i
rattens rikting. När ratten vrids tillbaka efter en
sväng slås visaren automatiskt av.
• Tag ur nyckeln ur tändningslåset.
• För den vänstra spaken (körriktningsvisaren) mot dig.
• Stig ur bilen.
• Lås dörren.
Nu tänds halvljuset, positions-/parkeringsljuset,
nummerskyltbelysningen och lamporna i de
yttre backspeglarna (tillval). Dessa lampor
förblir tända i 30, 60, eller 90 sekunder.
Lämplig tidsinställning för din bil kan göras av
auktoriserad Volvoverkstad.
3. Ljustuta
För spaken lätt mot dig (tills du känner ett lätt
motstånd). Helljuset lyser tills du släpper
spaken igen.
3. Omkoppling, hel-/halvljus
För spaken mot dig förbi blinkläget och släpp
den för att ställa in strålkastarna på helrespektive halvljus.
Gör så här när du lämnar din bil när det är mörkt
ute:
37
Instrument och reglage
Vindrutetorkare/-spolare
Regnsensor (tillval)
Regnsensorn ersätter intervallfunktionen.
Vindrutetorkarna ökar eller minskar hastighet
automatiskt genom att sensorn känner av
mängden vatten på vindrutan. Känsligheten
kan ställas in med ringen (se bild).
För att aktivera regnsensorfunktionen:
• Slå på tändningen.
För spaken från läge 0 till läge för intervalltorkning.
Regnsensorn avaktiveras när tändningen stängs
av helt. För att återaktivera regnsensorfunktionen:
Vindrutetorkare
Vindrutetorkarna avstängda om spaken
är i 0-läge och du för spaken uppåt, gör
torkarna ett slag i taget så länge du håller
spaken uppåt.
Intervalltorkning
Du kan själv ändra och ställa in lämplig
hastighet för intervalltorkningen. Att
vrida ringen uppåt innebär att torkarna
gör fler slag per tidsenhet. Att vrida
ringen (se A i bilden) nedåt innebär att
torkarna gör färre slag per tidsenhet.
38
• Slå på tändningen.
• För spaken till läge 0 och sedan till läge
för intervalltorkning.
OBS! Vid automattvätt: Koppla ur regnsensorn
(för spaken till läge 0) eller stäng av tändningen
helt. Vindrutetorkarna startas annars oavsiktligt
och kan skadas.
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
3 - Vindrute-/strålkastarspolare
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna och strålkastarspolarna.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolvätska i behållaren
stängs tillförsel av spolvätska till strålkastarna
och bakrutan. Detta för att prioritera sikten
genom vindrutan.
Instrument och reglage
Varningsblinkers, eluppvärmd bakruta/backspeglar/framstolar
Eluppvärmda
backspeglar och
bakruta
Använd eluppvärmningen för att få bort is
och imma från bakruta
och backspeglar. En
tryckning på strömbrytaren startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt.
Det ser du genom att lysdioden i strömbrytaren
tänds. En inbyggd timer gör att uppvärmningen
av backspeglarna automatiskt kopplas från efter
ca 6 minuter och bakrutan efter ca 12 minuter.
Eluppvärmda
framstolar
Se sidan 56 eller 59 för
ytterligare information.
Varningsblinkers
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då du är tvungen att
stanna eller parkera bilen så att den innebär fara
eller hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
Kom ihåg: Lagbestämmelserna för användning
varierar från land till land.
39
Instrument och reglage
Färddator (tillval)
Aktuell bränsleförbrukning
Fortlöpande information om den aktuella bränsleförbrukningen. Beräkningen av bränsleförbrukningen sker varje sekund. Siffran i
teckenfönstret uppdateras med ett par
sekunders mellanrum. När bilen står still visar
teckenfönstret ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Reglage
Funktioner
För att få tillgång till färddatorns information
måste du vrida på ringen (B) stegvis, antingen
framåt eller bakåt. Genom en ytterligare
vridning kommer du tillbaka till utgångsläget
igen.
Färddatorn tar emot en mängd information som
kontinuerligt utvärderas med hjälp av en mikroprocessor. Systemet har fyra funktioner som
visas i teckenfönstret:
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när du använder färddatorn måste du
först kvittera varningsmeddelandet. Tryck på
READ-knappen (A) för att komma tillbaka till
färddatorn.
40
• Medelhastighet.
• Aktuell bränsleförbrukning.
• Medelbränsleförbrukning.
• Körsträcka till tom tank.
Medelhastighet
Medelhastigheten sedan senaste nollställning
(RESET). När tändningen slås av lagras medelhastigheten och ligger till grund för det nya
värdet när man kör vidare. Kan nollställas med
RESET-knappen (C) på spaken.
Medelbränsleförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställning (RESET). När tändningen
slås av lagras genomsnittsförbrukningen och
ligger kvar tills den nollställs med RESETknappen (C) på spaken.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Körsträcka till tom tank
Visar den sträcka som kan köras med den bränslemängd som finns kvar i tanken, beräknat på
medelförbrukningen under de senast körda 30
km och den resterande bränslevolymen. När
körsträckan till tom tank är mindre än 20 km
visar teckenfönstret ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Tillfällig urkoppling
Urkoppling
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren.
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. ”CRUISE” slocknar i kombinationsinstrumentet.
Tidigare inställd hastighet kopplas ur när
bromspedalen eller kopplingspedalen trampas
ned. Den tidigare inställda hastigheten behålls i
minnet.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
• Hastigheten sjunker under inkopplingsgränsen.
• Växelväljaren ställs i läge N.
• Vid hjulspinn och hjullåsning.
Inkoppling
Konstantfarthållaren kopplas automatiskt ur när
tändningen stängs av.
OBS! Om någon av konstantfarthållarens
knappar hålls inne längre än en minut kopplas
systemet ur. För att återställa konstantfarthållaren måste bilens tändning slås av.
Återgå till hastighet
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster i
ratten.
När du trycker på
återtar bilen den tidigare
inställda hastigheten.
Inställning av önskad hastighet:
Acceleration
• Tryck på knappen CRUISE. ”CRUISE”
visas i kombinationsinstrumentet.
• Öka eller minska till önskad hastighet
genom att trycka in + respektive –.
OBS! Konstantfarthållaren kan inte
kopplas in vid hastigheter under 35 km/h.
Tryck lätt på + eller – för att låsa önskad
hastighet.
En tillfällig fartökning, som t ex. vid
omkörning, påverkar inte konstantfarthållarens
inställning. Bilen återgår till tidigare inställd
hastighet. Då konstantfarthållaren redan är
inkopplad kan hastigheten ökas eller minskas
genom att knappen hålls intryckt på + eller –.
En kort tryckning motsvarar 1,6 km/h. Den
hastighet bilen har när knappen släpps igen, blir
i stället inprogrammerad.
41
Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag/cigarettändare
Parkeringsbroms (handbroms)
Spaken är placerad mellan framstolarna. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen. Då bromsen
är åtdragen lyser varningssymbolen i kombinationsinstrumentet. Då bromsen ska lossas, dra
upp spaken något och tryck in knappen.
Tänk på att varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser även om parkeringsbromsen
endast är ”en aning” åtdragen. Kontrollera att
spaken är ordentligt åtdragen. Du måste alltid
dra så hårt att bromsen fastnar i ett ”hack”.
42
Eluttag/cigarettändare
i baksätet (tillval)
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex mobiltelefon eller
kylbox.
Cigarettändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfuktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget
när det inte används. Max strömstyrka är 10A.
Instrument och reglage
Rattinställning
Ratten kan ställas in i höjdled och längsled.
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra sida.
Ställ sedan in ratten i det läge som passar dig
bäst. Tryck tillbaka reglaget för att spärra ratten.
Om det är svårt kan du trycka lite på ratten
samtidigt som du trycker tillbaka reglaget.
VARNING!
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är
spärrad.
43
Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
De elektriska fönsterhissarna manövrerar du
med reglagen i dörrarnas armstöd. För att
fönsterhissarna ska fungera måste startnyckeln
vridas till läge I eller läge II. Efter avslutad
körning och efter det att du dragit ur startnyckeln, kan du fortfarande öppna eller stänga
fönstren, så länge du inte öppnat någon av
framdörrarna.
Fönstren öppnas om du trycker ned reglagens
främre del och stängs om du drar upp reglagens
främre del.
Elektriska fönsterhissar i
framdörrarna
Spärr av fönsterhissar i
bakdörren
Du kan öppna och stänga fönstren i framsätet på
två sätt.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel. Tänk på att alltid bryta strömmen
till fönsterhissarna (dvs. ta ur startnyckeln och
öppna någon av framdörrarna) om du lämnar
barn ensamma i bilen.
1. Tryck reglagen (A) lätt nedåt eller drag
dem lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp
eller ned så länge du vidrör reglagen.
2. Tryck reglagen (A) helt nedåt eller drag
den helt uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt.
Om rutan blockeras av något föremål
avbryts rörelsen.
OBS! Funktionen automatiskt upp på
passagerarsidan finns bara på vissa
marknader.
Reglagen (B) manövrerar bakdörrarnas fönster.
44
Dioden i strömställaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med både
reglagen på respektive dörr och med reglagen
på förardörren.
Dioden i strömställaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Instrument och reglage
VARNING!
Om det finns barn i bilen:
Se till att de inte får händerna i kläm då
fönstren stängs.
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren:
Kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när de stängs.
Elektrisk fönsterhiss vid
passagerarplats, fram
Elektriska fönsterhissar i
bakdörrarna
Reglagen för den elektriska fönsterhissen vid
passagerarplatsen fram manövrerar endast det
fönstret.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr och med strömbrytare på förardörren. Om dioden i strömbrytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren
(placerad på förardörrens reglagepanel) är tänd
kan bakdörrarnas fönster endast manövreras
från förardörren.
45
Instrument och reglage
Backspeglar
Inre backspegel
A: Normalt läge.
B: Avbländat läge. Använd det om strålkastarna
från bilen bakom irriterar dig.
Vissa modeller har en autodim-funktion, vilket
innebär att avbländning sker automatiskt utifrån
rådande ljusförhållanden. Din Volvoverkstad
kan justera känsligheten.
Bältespåminnare
I backspegelns ovankant lyser en bältesvarningssymbol så länge föraren inte kopplat in sitt
säkerhetsbälte. På vissa modeller stängs
bältespåminnaren av efter 6 sekunder.
46
Om föraren inte har kopplat säkerhetsbältet
sätts påminnaren på igen när hastigheten
överstiger 10 km/h och stängs av om hastigheten går under 5 km/h. Om man tar av sig
bältet aktiveras funktionen igen när hastigheten
överstiger 10 km/h.
VARNING!
Ställ in speglarna innan du börjar köra!
Instrument och reglage
Minnesinställda backspeglar
Om bilen är utrustad med minnesinställning av
de yttre backspeglarna så fungerar dessa
tillsammans med minnesinställningen av
stolen, page 66.
Lagring av speglarnas inställning
i fjärrkontrollen
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna
och ändrar de yttre backspeglarnas inställning
sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen.
Nästa gång du låser upp bilen med samma fjärrkontroll och öppnar förardörren inom två
minuter intar speglarna de sparade positionerna.
Yttre backspeglar
Reglagen för inställning av de två yttre
backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd.
• Tryck på knappen L eller R (L = vänster
backspegel, R = höger backspegel).
Dioden på knappen lyser.
• Justera läget med inställningsspaken i
mitten. Tryck en gång till på knappen.
Dioden ska inte längre lysa.
Använd inte isskrapa med stålblad då du tar bort
is från speglarna, eftersom glasen kan repas!
47
Instrument och reglage
Elmanövrerad taklucka (tillval)
3
1
4
2
5
6
Öppningslägen
Takluckans reglage är placerad i taket. Luckan
kan manövreras på två olika sätt:
• Uppåt/nedåt i bakkant – ventilationsläge
• Bakåt/framåt – öppningsläge/komfortläge*
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
1. Stängning automatisk
2. Stängning manuell
3. Öppning manuell
4. Öppning automatisk
5. Öppning ventilationsläge
6. Stängning ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppna: Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng: Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Öppningsläge/komfortläge*
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till bakre
ändläge (4) eller över tryckpunktsläge (2) till
främre ändläge (1) och släpp. Takluckan
öppnas då till komfortläge* resp. stängs helt.
Man kan gå från ventilationsläge direkt till
komfortläge*; dra reglaget bakåt till ändläge
(4) och släpp.
För att från komfortläge* öppna luckan
maximalt: Dra reglaget bakåt till ändläge (4) en
gång till och släpp.
*: I komfortläge är luckan inte maximalt öppen
för att hålla vindbrus på en lägre nivå.
48
Manuell manövrering
Öppna: Dra reglaget bakåt till tryckpunkten
(3). Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge reglaget hålls i denna position.
Stäng: Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge reglaget
hålls i denna position.
VARNING!
Om du har barn i bilen, se till att de inte får
händerna i kläm då takluckan stängs.
Instrument och reglage
Solskärm
Klämskydd
Till takluckan hör också en inre manuellt
skjutbar solskärm. När du öppnar takluckan
förs solskärmen automatiskt bakåt.
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål.
Vid blockering stannar takluckan och öppnas
därefter automatiskt till det senast öppna läget.
För att stänga solskärmen: Ta tag i handtaget
och skjut skärmen framåt.
VARNING!
Klämskyddet fungerar bara i öppningsläge – ej
i ventilationsläge.
Se till att takluckan är ordentligt stängd
innan du lämnar bilen.
49
Instrument och reglage
50
Klimat
Allmänt om klimat
Luftdistribution
Elektronisk klimatanläggning, ECC
Manuell klimatanläggning med
luftkonditionering, AC
Parkeringsvärmare (tillval)
52
53
54
58
61
51
Klimat
Allmänt om klimat
Imma på rutornas insida
Bilar med ECC
Ett bra sätt att reducera problemet med imma på
framrutans insida och de andra rutorna är att
putsa rutorna. Använd ett vanligt fönsterputsmedel. Tänk på att du måste putsa oftare om
någon röker inne i bilen.
Faktisk temperatur – ECC
Temperaturen du väljer motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet,
luftfuktighet, solinstrålning etc. som för
tillfället råder i och kring din bil.
Is och snö
Sensorer – ECC
Solsensorn är belägen på instrumentpanelenss
ovansida. Tänk på att inte täcka över
solsensorn. Täck inte heller över kupétemperatursensorn i klimatpanelen.
Sopa bort snö och is från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Partikelfilter
Du bör se till att partikelfiltret byts med jämna
mellanrum. Rådgör med din Volvo-verkstad.
Felsökning
Din Volvo-verkstad har de instrument och de
verktyg som behövs för eventuell felsökning
eller reparation av din klimatanläggning. Anlita
endast utbildad personal för kontroll och
reparation.
Miljöomsorg
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor,
vilket innebär att det är helt ofarligt för
ozonlagret.
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Detta arbete ska utföras av
härför ackrediterad verkstad.
52
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen skall fungera
tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda. Tänk också på att ej
blockera kanalerna i hatthyllan.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditionering tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten/Torrblåsning
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta
är normalt. Vid behov startar kupéfläkten 50
minuter efter att tändnyckeln förts till läge 0 och
torrblåser därefter under sju minuter klimatsystemet. Fläkten stängs därefter av automatiskt.
Bränslebesparing – Automatisk klimatanläggning ECC
Med ECC styrs även luftkonditioneringen
automatiskt och används bara så mycket den
behövs för att kyla ned kupén och ge tillräcklig
avfuktning av inkommande luft. Detta medför
bränslebesparing jämfört med konventionella
system, där luftkonditioneringen alltid kyler
ned luften till precis över frysgränsen.
Klimat
Luftdistribution
Luftdistribution
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
din bil.
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
A: Öppet.
B: Stängt.
C: Riktning av luftströmmen i sidled.
D: Riktning av luftströmmen i höjdled.
• Rikta de yttersta munstyckena mot
sidorutorna för att få bort imma från de
främre sidorutorna.
• I kallt klimat: Stäng de mittersta
munstyckena för bästa klimatkomfort och
bästa avimning.
Ventilationsmunstycken i
dörrstolparna (standard med
ECC – tillval vissa marknader)
A: Öppet.
B: Stängt.
C: Riktning av luftströmmen i sidled.
D: Riktning av luftströmmen i höjdled.
• Rikta munstyckena mot rutan när du vill
få bort imma från de bakre sidorutorna.
• Rikta munstyckena inåt i bilen när du vill
få ett behagligt klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
53
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
Återcirkulation/Multifilter med sensor
Återcirkulation
AUTO
Kupétemperatursensor
Defroster framruta och
sidoruta
Eluppvärmd bakruta
och backspeglar
AC av/på
Stolvärme
- höger sida
Fläkt
Stolvärme
- vänster sida
Temperatur
- vänster sida
* Reglerar automatiskt all instrumentbelysning.
54
Luftfördelning
Skymmningsgivare*
Temperatur
- höger sida
Klimat
AUTO
AUTO-funktionen
reglerar automatiskt
klimatanläggningen så
att vald temperatur
uppnås. Automatiken
styr värme, luftkonditionering, fläkthastighet,
återcirkulation och luftfördelning. Om du själv
väljer en eller flera funktioner manuellt,
fortsätter övriga funktioner att styras
automatiskt. När du trycker på AUTO stängs
alla manuella inställningar av.
Eluppvärmd
bakruta och
yttre
backspeglar
Använd denna knapp
när du snabbt vill få bort imma eller is från
bakrutan och de yttre backspeglarna, se sidan
39 för ytterligare information om denna
funktion.
Temperatur
Du kan med de två
vreden ställa in temperaturen för förarsidan och
passagerarsidan. Tänk
på att du inte får
snabbare uppvärmning
eller nedkylning även om du väljer en högre
eller lägre temperatur än den du vill få i kupén.
Fläkt
Genom att vrida på
vredet ökar eller
minskar du fläkthastigheten. Om du väljer
AUTO, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd
fläkthastighet kopplas ur.
OBS! Om du vridit vredet för fläkten moturs så
långt att endast den vänstra dioden ovanför
vredet lyser med orange sken, är fläkt och
luftkonditionering avstängda.
Defroster framruta och
sidorutor
Använd denna knapp för
att snabbt få bort imma
och is från framrutan
och sidorutorna. Luft strömmar till rutorna
med hög fläkthastighet. Dioden i defrosterknappen lyser när denna funktion är inkopplad.
Luftkonditioneringen styrs nu så att luften
avfuktas maximalt. Luften återcirkulerar ej.
55
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC (forts)
Luftfördelning
Luft till rutorna.
Luft i huvud- och
kropps-höjd.
Luft mot ben och fötter.
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk
luftfördelning.
AC - ON/OFF
När ON-dioden lyser,
styrs luftkonditioneringen av systemets
automatik. På detta sätt
kyls inkommande luft
ner och avfuktas tillräckligt. När AC OFF valts
och OFF-dioden lyser, är luftkonditioneringen
alltid urkopplad; övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. Luftkonditioneringen
fungerar ner till ca 0°C.
När du väljer Defroster
styrs luftkonditioneringen så att luften avfuktas maximalt.
Eluppvärmda
framstolar
Om du vill ha värme i
framstolen(stolarna), gör
du så här:
• Tryck en gång: Hög värme – båda
dioderna i strömställaren lyser.
• Tryck en gång till: Lägre värme – en diod
i strömställaren lyser.
• Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
Din Volvoverkstad kan justera temperaturen.
Återcirkulation
Återcirkulationen väljs
för att utestänga dålig
luft, avgaser etc från
kupén. Kupéluften
återcirkuleras, dvs. ingen
luft från utsidan sugs in i
bilen när funktionen är
aktiverad.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt
vintertid, risk för is- och imbildning.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter
och luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
• Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften
återcirkuleras i bilen under 3-12 minuter
beroende på yttertemperaturen.
• Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
• Tryck på
igen i mer än 3
sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder för
att bekräfta ditt val.
Om du väljer
Defroster kopplas alltid
återcirkulationen ur.
56
Klimat
Multifilter med
luftkvalitetssensor (tillval)
Vissa bilar är utrustade
med ett så kallat multifilter och luftkvalitetssensor. Multifiltret avskiljer gaser och partiklar
och reducerar således halten av lukter och
föroreningar. Luftkvalitetssensorn registrerar
förhöjda halter av förorenad utomhusluft. Då
förorenad utomhusluft registreras av luftkvalitetssensorn, stängs luftintaget och luften återcirkuleras i kupén. Luften i kupén renas genom
multifiltret även vid återcirkulation.
När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser den
gröna dioden AUT i
.
Handhavande
Tryck på
för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
Växla mellan följande tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på
.
1. Dioden AUT lyser. Luftkvalitetssensorn är
nu inkopplad.
2. Ingen diod lyser. Ingen återcirkulation
inkopplad, såvida det inte behövs för
nedkylning i varmt klimat.
3. Dioden MAN lyser. Återcirkulation är nu
inkopplad.
Tänk på att
• Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen
begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
• Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta, se
sidan 55.
• Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall av multifiltret.
Vid körning i starkt förorenad miljö kan
kombifiltret behöva bytas oftare.
57
Klimat
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering, AC
• Du måste vrida på fläktvredet (från 0läge) om du vill koppla in luftkonditioneringen.
• Använd luftkonditioneringen även vid
låga temperaturer (0–15°C), så får du
avfuktning av inkommande luft.
Återcirkulation
Luftfördelning
Eluppvärmd bakruta och
backspeglar
AC av/på
Fläkt
58
Värme/Kyla – vänster sida
Värme/Kyla – höger sida
Stolvärmare
Klimat
AC - ON/OFF
Luftkonditioneringen är
inkopplad med
kylnings- och avfuktningsfunktion, när ON
lysdioden lyser.
Luftkonditioneringen är urkopplad när OFF
lysdioden lyser.
Värme/Kyla vänster/höger
sida
Vrid och ställ in hur
varm eller kall du vill att
den inkommande luften
skall vara. För att få nedkyld luft måste
luftkonditioneringen vara inkopplad.
När du har valt Defroster
, är luftkonditioneringen alltid inkopplad, om fläkten ej står
i läge 0.
Fläkt
Genom att vrida vredet
ökar eller minskar du
fläkthastigheten. Om
vredet står på 0 är inte
luftkonditioneringen
inkopplad.
Eluppvärmda
framstolar
Om du vill ha värme i
framstolen (stolarna),
gör du så här:
• Tryck en gång: Hög värme – båda
dioderna i strömställaren lyser.
• Tryck en gång till: Lägre värme – en
diod i strömställaren lyser.
• Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
Din Volvoverkstad kan justera temperaturen.
Eluppvärmd
bakruta och
yttre
backspeglar
Använd denna knapp
när du snabbt vill få bort imma eller is från
bakrutan och de yttre backspeglarna, se sidan
39 för ytterligare information om denna
funktion.
59
Klimat
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering, AC (forts)
Återcirkulation
Återcirkulationen väljs
för att utestänga dålig
luft, avgaser etc från
kupén. Kupéluften
återcirkuleras, dvs. ingen
luft från utsidan sugs in i bilen, när funktionen
är aktiverad. Med återcirkulation (tillsammans
med luftkonditioneringsanläggningen) kyls
kupén ned snabbare i varmt klimat.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det,
särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
Med timerfunktionen minskar du risken för is,
imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
• Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften
återcirkuleras i bilen under 3-12 minuter
beroende på yttertemperaturen.
• Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
• Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
Dioden lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
Om du väljer
Defroster kopplas alltid
återcirkulationen ur.
60
Luftfördelning
Använd de prickmarkerade luftfördelningslägena mellan de olika
symbolerna för att ytterligare finjustera luftfördelningen för bättre
komfort.
Luftfördelning
Luft genom
ventilationsmunstyckena
fram och bak.
Använd
När du vill få god
nedkylning i varmt
klimat.
Luft till rutorna.
I detta läge återcirkuleras ej
luften. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
Visst luftflöde till ventilationsmunstycken.
När du vill bli av
med is och imma.
Bra med hög fläkthastighet.
Luft både till golv
och rutor. Visst
luftflöde till
ventilationsmunstycken.
När du vill få en
behaglig komfort
och bra avimning i
kallt utomhusklimat. Inte för låg
fläkthastighet.
När du vill värma
Luft till golvet.
Visst luftflöde till dina fötter.
ventilationsmunstycken samt till
defrostermunstycken för
framruta och sidorutor.
Luft till golv och
ventilationsmunstyckena.
I soligt väder vid
svala utomhustemperaturer.
Klimat
Parkeringsvärmare (tillval)
Kort tryck på RESET (C)
Timmar och minuter anges
Långt tryck på RESET
Timern aktiveras (PÅ)
Långt tryck på RESET
Timern stängs av (AV)
PÅ-lampan lyser med fast sken
Timern aktiverad
PÅ-lampan blinkar
Parkeringsvärmaren aktiverad
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIMER 1
och TIMER 2.
Med starttid avses här den tid då uppvärmningen av bilen är klar.
Bilen måste stå utomhus
Direktstart av värmare
Tänk på att bilen måste stå utomhus när du
använder bensin- och dieselvärmare.
Bilens elektronik räknar själv ut starttid utifrån
rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen
överstiger 25°C, sker ingen uppvärmning.
Vid temperaturer från –7°C och neråt är parkeringsvärmarens maximala gångtid 60 minuter.
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten uppåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
• Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
• Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
Välj PÅ.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i 60
minuter. Uppvärmningen av kupén startar så
fort kylvattnet i motorn uppnått en temperatur
av 20°C.
Vid upprepade startförsök av parkeringsvärmaren utan att den startar, visas ett felmeddelande i displayen – kontakta en Volvoverkstad.
Parkering i backe
Avstängning direktstartad värmare
• Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
• Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
• Välj AV.
61
Klimat
Parkeringsvärmare (tillval) (forts)
Inställning av TIMER 1 alt. 2
Meddelande i teckenfönstret
Batteri och bränsle
Av säkerhetsskäl går det bara att programmera
in tider för det närmaste dygnet, inte för flera
dagar i rad.
När inställningarna i TIMER 1, TIMER 2 och
Direktstart aktiveras, lyser den gula varningssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i teckenfönstret.
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, kommer din
parkeringsvärmare att stängas av.
1. Stega med hjälp av tumhjulet (B) till
TIMER 1.
2. Tryck lätt på RESET-knappen (C), för att
komma till den blinkande timinställningen.
3. Stega med tumhjulet till önskat timtal.
4. Tryck lätt på RESET-knappen för att
komma till den blinkande minutinställningen.
5. Stega med tumhjulet till önskat minuttal.
6. Tryck lätt på RESET-knappen för att
bekräfta din inställning.
7. Tryck på RESET-knappen för att aktivera
timern.
Efter inställning av TIMER 1 kan du stega till
TIMER 2. Inställningarna görs på samma sätt
som för TIMER 1.
Avstängning timerstartad värmare
För att manuellt stänga av värmaren innan
timerfunktionen gör det, görs följande:
1. Tryck in READ-knappen (A)
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
(alt. 2) med tumhjulet (B). Texten PÅ
blinkar.
Tryck på RESET-knappen (C). Texten AV visas
med fast sken och värmaren stängs av.
62
När du lämnar bilen, kommer du att få ett
meddelande om vilket status din anläggning
har.
Bilens klocka/timer
Om bilens klocka ställs om efter att timerinställningar gjorts, kommer dessa av säkerhets-skäl
att annulleras.
Du får i så fall ett meddelande i teckenfönstret.
Kvittera meddelandet genom READ-knappen (A).
.
Viktigt!
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta körsträckor
kan leda till att batteriet laddas ur och kan ge
startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som värmaren
förbrukar ur batteriet, bör man vid regelbunden användning av värmaren köra bilen
lika lång tid som värmaren används
Interiör
Framstolar
Innerbelysning
Förvaringsplatser i kupén
Baksäte och bagageutrymme
Reservhjul och verktyg
Varningstriangel (vissa länder)
64
68
70
75
77
78
63
Interiör
Framstolar
Höjdinställning
Förar- och passagerarstolens framkant kan
ställas in i sju olika höjdlägen och bakkanten i
nio lägen.
Det främre reglaget (A): Inställning av stolens
framkant.
Det bakre reglaget (B): Inställning av stolens
bakkant.
Svankstöd
Längdinställning
När bygeln lyfts kan stolen föras framåt eller
bakåt.
Kontrollera att stolen är spärrad då du ändrat
inställningen.
Ryggstödetslutning
VARNING!
Medurs - bakåt.
Moturs - framåt.
Ställ in stolen innan du börjar köra.
Längdinställning
Central för elmanövrering
64
Interiör
Fällning av ryggstöd i framsätet
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt till
horisontellt läge för att ge plats för lång last.
Gör så här för att fälla fram stolen:
•
•
•
•
Skjut stolen så långt bak som möjligt.
Justera ryggstödet till upprätt läge.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida.
Fäll samtidigt ryggstödet framåt.
65
Interiör
Framstolar (forts)
Elmanövrerad stol (tillval)
Förberedelser
Passagerarstolen: Inställning kan endast ske,
om tändningsnyckeln är i läge I eller läge II.
Förarstolen: Inställning kan ske, om
tändningsnyckeln är i läge I eller läge II. Förarstolen kan också ställas in i följande fall:
1. Inom högst 40 sekunder efter det att du
vridit tändningsnyckeln till läge 0 eller
tagit ut tändningsnyckeln ur tändningslåset.
2. Efter att du öppnat förardörren med nyckel
eller med fjärrkontrollen kan du, så länge
dörren är öppen, inom ca 10 minuter göra
inställningar på förarstolen. Med stängd
dörr har du endast 40 sekunder för att göra
motsvarande inställningar. Tändningsnyckeln kan vara i läge 0 eller ännu inte
insatt i tändninglåset.
Lagring av stolsinställning i fjärrkontrollen
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna
och ändrar förarstolens inställning sparas den
nya positionen i fjärrkontrollen. Nästa gång du
låser upp bilen med samma fjärrkontroll och
öppnar förardörren inom två minuter intar
förarstolen den sparade positionen.
66
Inställning av stolen
Är din Volvo försedd med elektriskt manövrerade stolar kan du med de två strömställarna
vid sidan av stolen ställa in:
A: Höjden på stolens framkant.
B: Framåt - bakåt.
C: Höjden på stolens bakkant.
D: Ryggstödslutningen.
OBS! De elmanövrerade framstolarna har ett
överbelastningsskydd som utlöses om någon
stol blockeras av något föremål. Om detta sker,
slå av tändningen (startnyckeln i läge 0) och
vänta ca 20 sekunder innan du använder
stolen igen.
Stol med minnesfunktion (tillval)
Tre lägen kan lagras. Efter inställning av stolen
och ytterspeglarna hålls knappen MEM
intryckt, samtidigt som knappen 1 trycks in.
Med minnesknapparna 2 och 3 kan ytterligare
inställningar av stol och speglar lagras i minnet.
Inställning av redan lagrat läge
Håll någon av minnesknapparna 1, 2 eller 3
intryckt tills stolen stannar.
Om någon av inställningsknapparna släpps
kommer inställningen av säkerhetsskäl
genast att avbrytas.
Interiör
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna, så stannar stolen.
VARNING!
Vid inställning, se till att inte något föremål
finns framför eller bakom stolen.
Förvissa dig också om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm. För att
undvika klämrisk, se till att barn ej leker
med strömställarna.
67
Interiör
Innerbelysning
Allmänbelysningen släcks när...
• ...motorn startar.
• ...du låser utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
Allmänbelysningen släcks automatiskt efter 10
minuter efter det att motorn stängts av, om du
inte dessförinnan släckt belysningen.
Med en kort tryckning på knappen kan du i alla
lägen tända eller släcka allmänbelysningen.
Du kan koppla bort automatiken genom att
trycka på knappen i mer än 3 sekunder. När du
sedan kort trycker på knappen igen kopplas
automatiken åter in.
Allmänbelysningen
Allmänbelysningen tänder och släcker du
genom att trycka på den mittersta knappen.
Allmänbelysningen har en inbyggd automatik
vilket innebär att allmänbelysningen tänds och
förblir tänd i 30 sekunder när du...
• ...låser upp utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
• ...stannat motorn och vridit tändnyckeln
till 0-läge.
Allmänbelysningen tänds och förblir tänd i 10
minuter när...
• ...någon av dörrarna är öppen.
• ...allmänbelysningen ej stängts av.
68
De från fabriken inprogrammerade tiderna 30
sekunder respektive 10 minuter kan ändras.
Kontakta din Volvoverkstad.
Läslampor fram och bak
Du tänder eller släcker läslamporna i framsätet
eller baksätet genom att trycka på respektive
knapp.
Läsbelysningen släcks automatiskt efter 10
minuter efter det att motorn stängts av, om du
inte dessförinnan släckt belysningen.
Interiör
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt
tillverkade för din bil. De skall vara ordentligt
nedstuckna och förankrade i fasthållningsclipsen för mattor för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna på förarplatsen.
Make up-spegel
Vrid upp locket så tänds lampan.
69
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsficka
Fack i dörrpanel.
Biljettklämma
Mugghållare
Handskfack.
VARNING!
Se till att inga hårda, skarpa eller
tunga föremål ligger eller sticker ut så
att de kan orsaka personskador vid en
kraftig inbromsning.
Spänn alltid fast stora, tunga saker
med något av bilbältena.
Förvaringsfack i mittkonsolen
Mugghållare i armstöd, baksäte.
70
Interiör
Förvaringsfack i mittkonsolen
Mugghållare (tillval)
Vissa modeller är utrustade med mugghållare
för de åkande i framsätet.
Mugghållare
Askkopp
Du kan dessutom använda mittkonsolens förvaringsplats för CD-skivor o dyl.
Myntfack
Om du vill ta loss myntfacket, dra det rakt
uppåt.
Askkopp (tillval)
Lyft ut insatsen för att tömma askkoppen.
Myntfack
71
Interiör
Förvaringsplatser i kupén (forts)
Mugghållare i instrumentpanelen (tillval)
• Tryck på hållaren för att öppna.
• Justera hållaren efter muggens storlek
genom att pressa hållarens armar inåt.
• Tryck in hållaren efter användning.
OBS! Använd aldrig glasflaskor. Tänk också på
att varma drycker innebär risk för skållning.
72
Pennhållare
Handskfack
I instrumentpanelen finns en hållare för en
penna.
I handskfacket har du möjlighet att förvara t.ex.
bilens instruktionsbok, kartor, pennor och
bensinkort.
Interiör
Kavajhållare
Mugghållare i armstöd, baksäte
Använd kavajhållaren för normalt tunga kläder.
73
Interiör
Förvaringsplatser i kupén (forts)
Skräpkorg/flaskhållare i
baksätet (tillval)
Skräpkorgen kan även användas som hållare för
större flaskor.
Gör så här, när du ska byta till ny skräppåse:
1. Fäll ut hållaren.
2. Tryck med båda händerna loss underdelen
av hållaren.
3. Trä påsen runt underdelen och tryck
tillbaka den på överdelen.
4. Skräppåsen är klar att använda.
OBS! Det finns inga speciella soppåsar till
hållaren – använd vanliga plastpåsar.
74
OBS! Glasflaskor bör du av säkerhetsskäl
aldrig använda på någon plats i bilen!
Interiör
Baksäte och bagageutrymme
Reglera nackskyddet i höjdled.
Nackskydd i baksätet
Fällning av ryggstöd i baksätet
Nackskyddet på mittplatsen regleras i höjdled
efter passagerarens längd. Skjut nackskyddet
uppåt efter behov. Om du vill trycka
nackskyddet nedåt måste du även trycka på
lösgöringsknappen bakom det högra röret. Se
bild!
Båda ryggstöden i baksätet kan fällas framåt,
tillsammans eller var för sig. På så sätt underlättas frakt av långa föremål.
Gör så här för att fälla fram ryggstöden i
baksätet:
• Kontrollera först att nackstöden inte är
nedfällda.
• Dra i handtagen i bagageutrymmet, som
bilden visar.
• Fäll ryggstöden framåt.
VARNING!
Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas och
skada personer i bilen. Skydda skarpa kanter
med något mjukt. Stanna motorn och dra åt
parkeringsbromsen då du lastar eller lossar
långa föremål! I ogynnsamma fall kan du
annars med lasten komma åt växelspaken
eller växelväljaren och därigenom föra den
till något körläge och då kan bilen rulla iväg.
75
Interiör
Baksäte och bagageutrymme (forts)
Lucka för lång last
Bärkassehållare (tillval)
I det högra ryggstödet i baksätet finns en lucka
som kan öppnas vid transport av långa föremål,
t.ex. skidor eller brädor. Gör så här för att öppna
luckan:
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av
spännband eller hållare.
• Fäll det högra ryggstödet framåt. Se
sidan 75.
• Skjut luckans regel uppåt och fäll
samtidigt luckan framåt.
• Fäll tillbaka ryggstödet med luckan
öppen.
• Använd säkerhetsbältet för att hindra
lasten från att röra sig.
76
Interiör
Reservhjul och verktyg
Domkraft
Verktygspåse med bogserögla
Fästanordning
Reservhjul
Reservhjul, verktyg och
domkraft
Reservhjulet med domkraft och verktygspåse
finner du under golvet i bagageutrymmet. Gör
så här om du vill ta ut reservhjulet:
• Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
• Lyft bort domkraften och verktygspåsen.
• Skruva loss reservhjulet och lyft upp det.
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
• Vrid de två clipsen, som sitter i mattans
bakre kant, 90°.
• Vik golvmattans främre del bakåt, mot
bagageluckans öppning.
• Lyft mattan något och vrid den 90° för att
kunna lyfta ut den.
• Lyft ut mattan ur bagageutrymmet.
• Skruva loss och lyft upp reservhjulet.
• Skruva tillbaka och fäst allting i omvänd
ordning. Se till att reservhjulet ligger
stadigt och att domkraften och
verktygspåsen är ordentligt förankrade.
77
Interiör
Varningstriangel (vissa länder)
Efter användning:
• Plocka ihop allt i omvänd ordning.
• Se till att varningstriangeln med fodral
sitter ordentligt fast i bagageluckan.
Varningstriangel
Följ de bestämmelser för varningstrianglar som
gäller i det land du befinner dig i.
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
• Vrid de båda fästskruvarna till lodrätt
läge.
• Lossa försiktigt fodralet med varningstriangeln.
• Lossa varningstriangeln från fodralet (A).
• Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
• Fäll ut de båda röda triangelsidorna.
Placera varningstriangeln på ett med
tanke på trafiksituationen lämpligt ställe.
78
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Låsning och upplåsning
Barnsäkerhetsspärr
Larm (tillval)
80
82
85
87
79
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Nycklar – Elektronisk startspärr
Din bil levereras med två huvudnycklar och en
servicenyckel. En huvudnyckel är hopfällbar
och försedd med inbyggd fjärrkontroll.
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina nycklar skall du
ta med alla bilens övriga nycklar till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte
måste den förlorade nyckelns kod raderas ur
systemet. De andra nycklarna måste vid samma
tillfälle på nytt kodas in i systemet.
Huvudnyckel
Nyckeln går till alla lås.
En separat etikett med nycklarnas mekaniska
nyckelkod följer med nycklarna. Förvara
etiketten på en säker plats. Ta med etiketten till
din Volvo-återförsäljare om du vill beställa nya
nycklar. Maximalt sex fjärrkontroller/nycklar
kan programmeras och användas.
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chip. Den
koden måste stämma överens med läsaren i
tändningslåset. Bilen kan endast startas om rätt
nyckel med korrekt kod används.
Servicenyckel*
Nyckeln går enbart till framdörr,
start- och rattlås.
*: endast vissa marknader.
80
6
1
2
5
4
3
1. Lås upp
2. Öppna bagagelucka
3. Panikfunktion
4. Trygghetsbelysning
5. Lås
6. Hopfällning/öppning av nyckel
Fjärrkontrollfunktioner
1. Upplåsning
Med knapp (1) låser man upp samtliga dörrar,
bagagelucka och luckan vid tanklocket.
2. Bagagelucka
Ett tryck på knapp (2) låser enbart upp bagageluckan.
Lås och larm
3. Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om den
röda knappen (3) hålls intryckt i minst 3
sekunder eller trycks in 2 gånger under samma
tidsrymd, aktiveras blinkers och signalhorn.
Larmet stängs av med vilken som helst av
knapparna på fjärrkontrollen eller automatiskt
efter 25 sekunder.
4. Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
• Tryck på fjärrkontrollens gula knapp (4).
Nu tänds innerbelysningen, positions-/ parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och
lamporna i de yttre backspeglarna (tillval).
Dessa lampor förblir tända i 30, 60 eller 90
sekunder. Lämplig tidsinställning för din bil
kan göras av en Volvoverkstad.
För att släcka trygghetsbelysningen:
• Tryck på den gula knappen en gång till.
6. Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka på
knapp (6) samtidigt med att vika in nyckeldelen
i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen
5. Låsning
Med knapp (5) låser man samtliga dörrar,
bagagelucka och tanklock.
För tanklocket finns en fördröjning om ca 10
minuter.
Byte av batteri i fjärrkontrollen
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas.
• Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
• Byt batteriet (typ CR 2032, 3 volt) – lägg
plusssidan uppåt. Undvik att vidröra
batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
• Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så
att vatten inte kan tränga in.
Lämna batteriet till din Volvoverkstad så att det
blir omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
81
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Låsning och upplåsning av bilen
från utsidan
Med hjälp av huvudnyckeln eller dess fjärrkontroll låser och låser man upp – från utsidan –
samtliga sidodörrar och bagageluckan
samtidigt.
I detta läge är sidodörrarnas låsknappar och
dörrhandtag på insidan frikopplade.
Tanklockets täcklucka går att öppna när bilen är
olåst. Den är fortsatt olåst i tio minuter efter det
att bilen har låsts.
82
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning med
fjärrkontrollen från utsidan låses automatiskt
alla lås igen. Denna funktion skyddar dig från
att oavsiktligt lämna bilen olåst.
För bilar med larm se sida 88.
Låsning och upplåsning från
bilens insida
Med hjälp av reglaget i dörrpanelen kan du låsa
eller låsa upp samtliga sidodörrar och bagagelucka samtidigt.
Dessutom kan samtliga dörrar låsas och låsas
upp med hjälp av låsknapparna.
Ovanstående gäller så länge du inte låst bilen
från utsidan!
Lås och larm
Öppning/låsning av bagagelucka med fjärrkontroll
Manuell upplåsning av bagagelucka med huvudnyckel
Låsning av bagagelucka* (vissa
länder)
Gör så här för låsa upp enbart bagageluckan:
Endast i nödfall skall huvudnyckeln användas
för att manuellt låsa upp bagageluckan; t.ex. om
fjärrkontrollen gått sönder eller bilen blivit
strömlös. Gör i så fall så här:
Tryck på denna knapp för att låsa bagageluckan. Bagageluckan förblir därmed låst även
om dörrarna låses upp med någon av nycklarna
eller fjärrkontrollen.
• Tryck in huvudnyckeln i överdelen eller
underdelen av det täcklock som sitter
över låset.
• Vrid uppåt alt. nedåt för att bända loss
täcklocket.
• Lås upp bagageluckan.
• Vrid huvudnyckeln till läge II.
• Tryck in knappen. En diod i knappen
lyser då funktionen är aktiverad och ett
meddelande visas i teckenfönstret.
• Vrid nyckeln till läge II och tryck in
knappen igen för att stänga av funktionen.
• Tryck långsamt två gånger på fjärrkontrollens knapp för bagageluckan. Nu
öppnas bagageluckan.
Om alla dörrar är låsta när du sedan stänger
bagageluckan, låses denna automatiskt.
*: Bara möjligt med huvudnyckel
83
Lås och larm
Låsning och upplåsning (forts)
Låsning av handskfacket
Blockerat låsläge
Handskfacket kan bara låsas/öppnas med
huvudnyckeln – ej med servicenyckeln.
Din bil har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från
insidan, om de är låsta.
Blockerat låsläge kan endast aktiveras från
utsidan genom att förardörren låses med nyckel
eller med fjärrkontrollen. Alla dörrar måste
vara stängda innan blockerat låsläge kan
aktiveras. Dörrarna kan nu inte öppnas från
insidan. Bilen kan endast låsas upp från utsidan
via förardörren eller genom fjärrkontrollen.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders
fördröjning från det att dörrarna har låsts.
Tillfällig bortkoppling av
blockerat låsläge och ev.
larmsensorer
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan – exempelvis vid
transport med bilfärja – kan du koppla bort
blockerat låsläge.
• Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
• Tryck på knappen.
Om bilen är utrustad med larm, kopplas
samtidigt rörelse- och lutningssensorerna bort,
se sidan 88.
84
Dioden i knappen lyser tills du låser bilen med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I teckenfönstret lämnas ett meddelande så länge
nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När du
därefter nästa gång slår på bilens tändning,
kopplas sensorerna in igen.
VARNING!
Lämna inte någon kvar i bilen utan att
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
.
VARNING!
Kom ihåg att vid en olycka kan baksätespassagerarna inte öppna de bakre sidodörrarna
från insidan, om barnsäkerhetsspärren är
aktiverad.
Ha därför låsknapparna uppdragna
under körning!
Vid eventuell olycka kan då räddningspersonal snabbt komma in i bilen från utsidan.
Reglage för barnsäkerhetsspärr - vänster
bakdörr.
Reglage för barnsäkerhetsspärr - höger
bakdörr.
Manuell barnsäkerhetsspärr bakre sidodörrar
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på de bakre sidodörrarna och är
endast åtkomligt när dörren är öppen. Använd
bilens tändningsnyckel för att vrida reglaget
och därigenom aktivera eller avaktivera barnsäkerhetsspärren.
A: Dörrarna kan inte öppnas från insidan; vrid
utåt.
B: Dörrarna kan öppnas från insidan; vrid inåt.
85
Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr (forts)
När du aktiverar den elektriska barnsäkerhetsspärren, åsidosätter du samtidigt de inställningar du gjort i det manuella
barnsäkerhetssystemet.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr bakre sidodörrar (tillval)
Använd knappen i mittkonsolen för att aktivera
eller avaktivera barnsäkerhetsspärren i de bakre
sidodörrarna. Tändningsnyckeln måste vara i
läge I eller II. När dioden i knappen lyser är
barnsäkerhetsspärren aktiverad. Du får även ett
meddelande i teckenfönstret, när du aktiverar
eller avaktiverar barnsäkerhetsspärren.
OBS! Så länge den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad, kan de bakre sidodörrarna
inte öppnas från insidan.
86
Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsystemet
Frånkoppling av larm
Ljussignal – Larm
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar. Larmet löser ut om:
Tryck på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Två korta blinksignaler från bilens
körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat. På vissa marknader kan nyckeln
användas för att koppla från larmet.
Vid larm blinkar samtliga körriktningsvisare i 5
minuter eller tills du kopplar ifrån larmet enligt
beskrivning ovan.
•
•
•
•
•
•
•
•
Motorhuven öppnas.
Bagageluckan öppnas.
En sidodörr öppnas.
Tändningslåset vrids om med icke
godkänd nyckel eller utsätts för åverkan.
En rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor - tillval på vissa marknader).
Bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor - tillval på
vissa marknader).
Batterikabeln kopplas ifrån.
Någon försöker koppla bort sirenen.
Inkoppling av larm
Tryck på LOCK-knappen på fjärrkontrollen. En
lång blinksignal från bilens körriktningsvisare
bekräftar att larmet är inkopplat och att alla
dörrar är stängda. På vissa marknader kan
nyckeln eller reglaget i förardörren användas
för att larma bilen.
Automatisk återställning av larm
Om ingen av sidodörrarna eller bakdörren
öppnats inom två minuter efter frånkoppling av
larmet, och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen, kopplar bilen automatiskt in det igen.
Bilen låses samtidigt. Denna funktion skyddar
dig från att oavsiktligt lämna bilen med larmet
frånkopplat.
OBS! Om din fjärrkontroll av någon anledning
inte fungerar eller om du har förlorat den, kan
du trots det starta bilen genom att göra så här:
öppna förardörren med nyckeln. Larmet löser ut
och sirenen ljuder. Starta bilen på vanligt sätt.
Larmet kommer då att avaktiveras.
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas
larmet in igen efter viss fördröjning efter att
förardörren öppnats och stängts utan att låsning
skett.
Frånkoppling av utlöst larm
Om larmet ljuder och du vill koppla ifrån det
trycker du på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. En bekräftande signal ges genom att
körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Ljudsignal – Larm
Ljudsignalen ges från en siren med reservbatteri. Varje larmsignal varar i 25 sekunder.
87
Lås och larm
Larm (tillval) (forts)
Om din bil har blockerat låsläge kopplas detta
in igen på samma gång. Se sidan 84.
Indikeringslampan på instrumentpanelen (vissa länder)
En indikeringslampa (diod) överst på instrumentpanelen ger en beskrivning av larmsystemets status:
Tillfällig frånkoppling av larmsensorer och blockerat låsläge
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
om man lämnar t.ex. en hund i bilen eller vid en
färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligtvis kopplas ifrån:
• Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid
nyckeln till läge II och sedan tillbaka till
läge I eller 0.
• Tryck på knappen.
Dioden i knappen lyser tills du låser bilen med
nyckeln eller med fjärrkontrollen.
I teckenfönstret lämnas ett meddelande så länge
nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När du
därefter nästa gång slår på bilens tändning,
kopplas sensorerna in igen.
88
• Lampan släckt: Larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar en gång per sekund:
Larmet är inkopplat.
• Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling av larmet och fram till dess att
tändningen slås på: Larmet har varit
utlöst.
Om ett fel uppstått i ditt larmsystem, får du ett
meddelande i teckenfönstret.
Om larmsystemet inte fungerar korrekt, låt en
auktoriserad Volvoverkstad undersöka bilen.
VARNING!
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Lås och larm
Test av larmsystemet
Test av rörelsesensor för kupé
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
2. Aktivera larmet. Aktivering av larmet
kvitteras med en långsam blinkning av
lysdioden.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan.
Larmsystemet skall nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
1. Sätt dig i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
2. Aktivera larmet (sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen).
3. Vänta 30 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. Larmet skall nu ljuda
och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av dörrar
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp med nyckel på förarsidan.
4. Öppna en av dörrarna. Larmsystemet skall
nu ljuda och blinka.
5. Repetera testet för den andra dörren.
6. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av bagagelucka
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp med nyckeln från förarsidan.
4. Öppna bagageluckan. Larmsystemet skall
nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Om larmsystemet inte fungerar korrekt, låt en
auktoriserad Volvoverkstad undersöka bilen.
89
Lås och larm
90
Start och körning
Bränslepåfyllning
92
Starta bilen
93
Allmänt
94
Manuell växellåda
96
Automatväxellåda (tillval)
97
Geartronic (tillval)
99
Fyrhjulsdrift (tillval)
101
Bromssystemet
102
Stabilitetssystemet (tillval*)
104
Bogsering
108
Hjälpstart
109
Körning med släpvagn
110
Draganordning
112
Last på taket
116
91
Start och körning
Bränslepåfyllning
Tanklock
Bensinpåfyllning
Tanklocket finns innanför luckan på höger
bakskärm.
OBS! Tillsätt ej renhållande tillsatser själv,
utan att du blivit uttryckligen rekommenderad
att göra så av en Volvoverkstad.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst
övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket
långsamt. Överfyll inte tanken med bränsle.
Högst ett frånslag av bränslepåfyllningspistolen! För mycket bränsle i tanken kan vid
höga temperaturer rinna över!
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
Viktigt!
Bensindrivna bilar måste alltid tankas med
blyfri bensin så att inte katalysatorn skadas.
Dieselpåfyllning
Dieseloljan kan vid låga temperaturer ge en
paraffinutfällning ( –5°C - –40°C), vilket leder
till startsvårigheter. Se till att speciellt vinterbränsle används under den kalla perioden.
Öppning av tankluckan
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
OBS! Luckan är olåst i tio minuter efter det att
bilen har låsts.
92
VARNING!
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i
samband med tankning – ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Start och körning
Starta bilen
Så här startar du motorn (Bensin)
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. Automatväxellåda
Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Växelspaken i friläge och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt
viktigt vid sträng kyla.
3. Vrid startnyckeln till startläge. Om motorn
ej startar inom 5-10 sekunder, släpp
nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Så här startar du motorn (Diesel)
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. Automatväxellåda
Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Växelspaken i friläge och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt
viktigt vid sträng kyla.
3. Vrid startnyckeln till körläge. En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet tänds
för att upplysa om att förvärmning av
motorn pågår. Vrid nyckeln till startläge
när kontrollsymbolen släcks.
.
OBS! Beroende på motorns temperatur vid
starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
– för en kort stund – högre än normalt för vissa
motortyper.
Anledningen är Volvos strävan att minimera
avgasemissioner genom att så snabbt som
möjligt få upp motorns avgasreningssystem till
rätt driftstemperatur.
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Låt inte flera startnycklar som innehåller chip
hänga på samma nyckelknippa när nyckeln sätts
i startlåset. Då kan den elektroniska startspärren
aktiveras. Om så sker – ta bort den andra
nyckeln och starta bilen på nytt.
Rusa aldrig motorn i höga varvtal genast
efter en kallstart! Om motorn inte startar
eller misständer ska en Volvoverkstad
kontaktas!
VARNING!
Ta aldrig bort startnyckeln från rattlåset
under körning eller när bilen bogseras!
Stäng aldrig av tändningen (nyckeln i
position 0) eller dra ur startnyckeln medan
bilen rör sig. Då kan rattlåset aktiveras,
vilket gör bilen omöjlig att styra.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten om du tar
ur nyckeln.
I – Mellanläge –
"radioläge"
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns elsystem
är inte inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning.
Bilens hela elsystem är
inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till
körläge då motorn startat. Om
nyckeln går trögt att vrida
beror det på att framhjulen
står så att det är spänningar i rattlåset. Vrid då
ratten fram och tillbaka då du vrider nyckeln så
går det lättare.
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar bilen,
så minskar du risken för stöld.
93
Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende,
mjukt och att anpassa körsättet och hastigheten
till den rådande situationen.
Tänk på följande:
• Kör motorn varm så snart som möjligt!
Det vill säga: Låt inte motorn gå på
tomgång utan kör med lätt belastning så
snart du kan.
• En kall motor drar mycket mer bränsle än
en varm.
• Undvik att köra korta sträckor där motorn
aldrig hinner bli varm.
• Kör mjukt! Undvik snabba onödiga
accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör inte omkring med onödig, tung last i
bilen.
• Använd inte vinterdäck när det blivit bart
och torrt på vägarna.
• Ta bort lasthållaren när du inte använder
den.
• Öppna inte sidofönstren i onödan.
Kör inte med öppen
bagagelucka!
Automatväxellådans
adaptiva system
Vid körning med öppen bagagelucka kan
nämligen en del avgaser och därmed giftig
koloxid sugas in i bilen via bagageutrymmet. Är
du ändå tvungen att köra med öppen lucka en
kortare sträcka, gör så här:
Växellådan styrs med så kallade adaptiva
system. Styrenheten ”lär sig” kontinuerligt hur
växellådan beter sig. Den känner av hur växellådan växlar och åstadkommer optimala
växlingar vid varje tillfälle. Styrenheten känner
också av ditt körbeteende, hur snabbt du t.ex.
trycker ner gaspedalen, och justerar
känsligheten i växlingsschemat efter ditt
specifika körsätt.
• Stäng alla fönster.
• Fördela luften mot rutan och golvet och
fläkten på högsta hastighet.
Den nya bilen – halt väglag
Körning i halt väglag kan upplevas olika
beroende på om du valt en bil med manuell
växellåda eller automatväxellåda. Öva därför
gärna halkkörning under kontrollerade former,
så att du vet hur din nya bil reagerar.
Automatväxellåda – kallstarter
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådsoljans tröghet vid låga temperaturer.
För att minska motorns avgasutsläpp växlar
växellådan upp senare än normalt, om motorn
startats vid låga temperaturer.
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn
snabbare ska nå rätt arbetstemperatur.
94
Start och körning
Automatväxellådornas
säkerhetssystem
Överhetta inte motorn och
kylsystemet
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant
terräng och med tung last, finns det risk för att
motor och kylsystem överhettas. Särskilt om
det är varmt väder.
Keylock – Nyckelspärr
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen måste tändningsnyckeln
minst befinna sig i läge I. För att kunna ta ut
tändningsnyckeln efter avslutad körning måste
växelväljaren befinna sig i P-läge.
Shiftlock – Växlingsspärr
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen när nyckeln befinner sig i
läge I eller II, måste bromspedalen vara
nedtryckt.
Har du startat motorn och bilen fortfarande
står stilla:
Håll foten på bromspedalen när du för växelväljaren till annat läge!
För att undvika överhettning
i kylsystemet:
• Håll en låg hastighet om du kör med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng av luftkonditioneringen emellanåt.
• Undvik att låta motorn gå på tomgång.
• Stäng inte av motorn omedelbart när du
stannar efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför
grillen om du kör i extremt varmt väder.
För att undvika överhettning i motorn:
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut om du kör med släpvagn eller husvagn i
kuperad terräng. Då kan oljetemperaturen bli
för hög.
95
Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen 5-växlad
Backväxelspärr
Växellägen 6-växlad
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna! Följ det anvisade
växlingsmönstret.
Lägg in backväxeln, när bilen står stilla eller vid
mycket låg fart!
För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska de
högsta växlarna användas så ofta som möjligt.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska du
använda 5:e växeln så ofta som möjligt.
96
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken
först föras till neutralläget (mellan 3:e och 4:e
växeln). Backväxeln kan alltså inte läggas in
direkt från 5:e växeln p.g.a. backväxelspärren.
Start och körning
Automatväxellåda (tillval)
D – Körläge
Nedväxlingsskydd
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling
mellan växellådans alla växlar sker automatiskt
beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska
stå stilla då du väljer läge D från läge R.
I växellådan finns ett inbyggt skydd som
förhindrar övervarv i motorn, när du väljer ett
av lågväxellägena.
4 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an, 3:an
och 4:an sker automatiskt. Uppväxling till 5:an
sker inte.
Läge 4 kan du använda...
• ...vid bergskörning
• ...vid körning med släpvagn
• ...för att få ökad motorbroms
P – Parkering
Välj detta läge då du startar motorn eller
parkerar bilen.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P!
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Dra
alltid åt parkeringsbromsen vid parkering!
R – Backläge
Bilen ska stå stilla då du väljer läge R!
N – Neutralläge
3 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an och 3:an
sker automatiskt. Uppväxling till 4:an sker inte.
Läge 3 kan du använda...
• ...vid bergskörning
• ...vid körning med släpvagn
• ...för att få ökad motorbroms
L – Lågväxelläge
Välj läge L om du vill köra på 1:an eller 2:an.
Läge L ger bästa motorbroms vid t.ex.
bergskörning.
N-läget är neutralläge, motorn kan startas,
ingen växel är ilagd. Dra åt parkeringsbromsen
då bilen står stilla med väljarspaken i läge N.
97
Start och körning
Automatväxellåda (tillval) (forts)
W – Vinter
Växelväljarspärr
Med tryckknappen kopplas vinterprogrammet
W in och ur.
Du kan alltid föra väljarspaken fritt framåt eller
bakåt mellan N och D. Övriga lägen har en
spärr som du manövrerar med spärrtangenten
på växelväljarspaken.
Vinterprogrammet gör det lättare att komma
igång och ta sig fram i låg hastighet när väglaget
är halt. Med programmet inkopplat ges de
drivande hjulen lägre effekt än normalt och alla
uppväxlingar sker vid ett lägre motorvarvtal.
I kombinationsinstrumentet visas symbolen W.
OBS! Programmet W kan inte kopplas in om du
valt någon av de manuella lägena – det kan
endast väljas i läge D.
98
Med en tryckning på spärrtangenten kan du föra
spaken framåt eller bakåt mellan lägena R och
N, samt mellan lägena D, 4, 3 och L.
”Kick down”
Då du trampar gaspedalen helt i botten – förbi
det normala fullgasläget – sker automatiskt en
omedelbar nedväxling till lägre växel s. k.
”kick down”-nedväxling. När du når maxhastigheten för den växeln eller om du släpper
gaspedalen ur ”kick down”-läget, sker
uppväxling automatiskt.
”Kick down” ska du använda då du vill ha
maximal acceleration, t.ex. vid en omkörning.
Start och körning
Geartronic (tillval)
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling
mellan växellådans alla växlar sker automatiskt
beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska
stå stilla då du väljer läge D från läge R.
Växelväljarens manuella lägen
Om du vill komma från automatläge D till de
manuella lägena, trycker du spaken till vänster.
Om du vill komma från läge MAN till läge D,
trycker du spaken åt höger till D.
3:an, 4:an och 5:an har Lock up-funktion (låsta
växlar), vilket ger bättre motorbroms och lägre
bränsleförbrukning.
P – Parkering
Välj detta läge då du startar motorn eller
parkerar bilen.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P!
P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Dra
alltid åt parkeringsbromsen vid parkering!
R – Backläge
Bilen ska stå stilla då du väljer läge R!
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge, motorn kan startas,
ingen växel är ilagd. Dra åt parkeringsbromsen
då bilen står stilla med väljarspaken i läge N.
Under färd
De manuella växellägena kan du när som helst
välja under färd. Den ilagda växeln är låst så
länge du inte väljer en annan växel. Endast om
du saktar ner till mycket låg hastighet växlar
bilen ner.
Om du för växelväljaren till minus (–) växlar
bilen ner ett steg, och motorbromsar på samma
gång. Om du för växelväljaren till plus (+)
växlar bilen upp ett steg.
3:an är den högsta växel du kan använda när du
startar.
Kick down-funktionen kan du inte använda så
länge du befinner dig i de manuella lägena. Du
måste återgå till automatläge D.
Geartronic i R-version (tillval)
S60-R utrustad med automatisk växellåda har
en S-knapp istället för W-knapp placerad vid
växelväljaren.
Med S-knappen aktiveras växellådans sportprogram. En tänd diod i knappen indikerar
aktivt läge.
S-programmet ger ett sportigare beteende och
tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt fås
snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel – innebärande fördröjd uppväxling.
99
Start och körning
Geartronic (tillval) (forts)
”Kick down”
Då du trampar gaspedalen helt i botten – förbi
det normala fullgasläget – sker automatiskt en
omedelbar nedväxling till lägre växel s. k.
”kick down”-nedväxling. När du når maxhastigheten för den växeln eller om du släpper
gaspedalen ur ”kick down”-läget, sker
uppväxling automatiskt.
”Kick down” ska du använda då du vill ha
maximal acceleration, t.ex. vid en omkörning.
OBS! Kick down-funktionen kan du inte
använda så länge du befinner dig i de manuella
lägena. Du måste återgå till automatläge D.
W – Vinter*
Växelväljarspärr
Med tryckknappen kopplas vinterprogrammet
W in och ur.
Du kan alltid föra väljarspaken fritt framåt eller
bakåt mellan D, N och det manuella läget.
Övriga lägen har en spärr som du manövrerar
med spärrtangenten på växelväljarspaken. Med
en tryckning på spärrtangenten kan du föra
spaken framåt eller bakåt mellan lägena P, R,
N samt D.
Vinterprogrammet gör det lättare att komma
igång och ta sig fram i låg hastighet när väglaget
är halt. Med programmet inkopplat ges de
drivande hjulen lägre effekt än normalt och alla
uppväxlingar sker vid ett lägre motorvarvtal.
I kombinationsinstrumentet visas W.
OBS! Programmet W kan inte kopplas in om du
valt någon av de manuella lägena – det kan
endast väljas i läge D.
*: Ej på R-version som istället har S-knapp och
programmet FOUR-C.
100
Start och körning
Fyrhjulsdrift (tillval)
AWD – All Wheel Drive
Fyrhjulsdriften i din Volvo är alltid inkopplad
och motsvarar mycket högt ställda krav på
tekniska lösningar. Rätt använd ger fyrhjulsdrift
föraren större möjligheter att lösa situationer i
olika sorters väglag jämfört med konventionell
fram eller bakhjulsdrift.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver
samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas
automatiskt mellan fram och bakhjulen. Ett
elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar
kraften till det hjulpar som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att uppnå
bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn.
Snökedjor
På fyrhjulsdrivna bilar får snökedjor bara
monteras på framhjulen.
Viktigt!
För att undvika skador på komponenter i
hjulhuset: Använd endast kedjor anpassade
för AWD-modeller.
Hastighetsberoende
servostyrning*
S60-R är utrustastad med hastighetsberoende
servostyrning.
Det innebär att bilen är mer lättstyrd i låga
hastigheter, vilket i sin tur underlättar vid
parkering, etc.
Då hastigheten ökas kommer styrkraften att
anpassas för att ge föraren ökad vägkänsla.
*: Bara R-version
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Den förbättrade framdrivningen ökar körsäkerheten i regn, snö och frosthalka.
Däckdimension och lufttryck
Volvo rekommenderar att du enbart kör med
däck av samma märke, dimensioner, specifikationer och med samma belastnings- och
hastighetsbeteckning. Rekommenderat
lufttryck ser du i tabellen på tankluckans insida.
101
Start och körning
Bromssystemet
Om en bromskrets går
sönder
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande
möjligt att bromsa bilen. Tryck en gång och hårt
på pedalen – inte upprepade gånger. Bromspedalen tar djupare och kan kännas en smula
mjukare än normalt. Dessutom behövs ett högre
pedaltryck för att få normal bromseffekt.
Bromsservon fungerar bara då motorn är
igång. Om du rullar eller bogseras med
avstängd motor måste du trampa ca 5 gånger
hårdare på bromspedalen jämfört med då
motorn är igång.
Bromspedalen känns stum och hård.
102
Fukt på bromsskivor och bromsbelägg
ändrar bromsegenskaperna!
Då du kör bilen i kraftigt regn eller genom
vattensamlingar och när du tvättar bilen blir
bromsdetaljerna blöta. Det ändrar bromsbeläggens friktionsegenskaper så att en viss
fördröjning av bromseffekten kan märkas.
Tryck lätt på bromspedalen då och då om du kör
längre sträckor i regn eller snöslask eller innan
du under dessa väderleksförhållanden långtidsparkerar din bil, så att bromsbeläggen värms
upp och vattnet torkar. Det ska du också göra då
du börjar köra efter tvättning och efter start i
mycket fuktig eller kall väderlek.
Om bromsarna belastas mycket hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om du inte trampar
särskilt hårt på bromspedalen. Eftersom
hastigheten dessutom ofta är låg kyls bromsarna
inte så effektivt som vid körning på slät väg.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, ska du i stället för att bara använda
fotbromsen, växla ned och använda samma
växel nedför som du använder uppför (manuell
växellåda). På detta sätt utnyttjas motobromsen
effektivare och du behöver använda fotbromsen
bara korta stunder.
Tänk på att när du kör med släpvagn belastar du
bilens bromsar hårdare.
Start och körning
Låsningsfria bromsar
(ABS)
ABS-systemet (Anti-lock
Braking System) är konstruerat
så att hjullåsning förhindras under bromsning.
Detta för att bibehålla bästa möjliga
styrförmåga under ett bromsförlopp. Detta
förbättrar din förmåga att t.ex. väja för ett
hinder. ABS-systemet ökar inte den totala
bromskapaciteten. Däremot har du som förare
ökad möjlighet att styra bilen och får därmed
bättre kontroll över bilen vilket ökar säkerheten.
Efter att motorn startats sker vid en hastighet av
ca 20 km/h en kort självtest som kan kännas och
höras. När ABS-systemet arbetar kan du höra
och känna pulseringar i bromspedalen. Detta är
helt normalt.
OBS! Du måste trampa på bromspedalen med
full kraft för att maximalt utnyttja ABSsystemet. Släpp inte bromspedaltrycket då
ABS-pulseringarna hörs och känns. Öva gärna
att bromsa med ABS-systemet på lämplig plats,
t.ex. en halkövningsbana.
ABS-symbolen tänds och lyser med
fast sken...
• ...i ca två sekunder när du startar bilen för
kontroll av systemet.
• ...om ABS-systemet stängts av på grund
av ett fel.
Elektronisk bromskraftsfördelning – EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet.
EBD-systemet reglerar bromskraften till
bakhjulen så att det alltid finns bästa möjliga
bromskraft tillgänglig. Pulseringar hörs och
känns i bromspedalen när systemet reglerar
bromskraften.
VARNING!
Om BROMSoch ABSvarningssymbolerna samtidigt är tända finns
risk för att bakvagnen sladdar vid kraftig
inbromsning. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kan du
under stor försiktighet köra bilen till
närmaste auktoriserade Volvoverkstad för
kontroll av bromssystemet.
103
Start och körning
Stabilitetssystemet (tillval*)
Stabilitets- och
dragkraftssystem
STC/DSTC*
STC-sytemet (Stability and Traction Control)
innehåller funktionerna SC och TC.
DSTC-systemet (Dynamic Stability and
Traction Control) innehåller funktionerna TC,
SC, AYC och EBA.
Dragkraftsfunktion – TC
Dragkraftsfunktionen (Traction Control)
överför drivkraft från det drivhjul som slirar
mot vägbanan till det drivhjul som inte slirar
genom att bromsa hjulet som börjar slira. För att
öka framkomligheten kan du i denna situation
behöva trampa ner gaspedalen mer än normalt.
När dragkraftssystement arbetar kan det höras
ett pulserande ljud. Det är helt normalt för
systemet. TC-funktionen är mest aktiv i låga
hastigheter. Den går inte att stänga av.
Antispinnfunktion – SC
Stabilitetsfunktionen (Stability Control) är
konstruerad för att förhindra att drivhjulen slirar
mot vägbanan under acceleration, genom att
sänka motorns vridmoment på drivhjulen. Detta
förbättrar framkomligheten och körsäkerheten i
halt väglag. Under särskilda omständigheter,
t.ex. vid körning med snökejor, i djup snö eller
sand, kan det vara en fördel att stänga av SCfunktionen för att öka dragkraften. Det görs då
med STC/DSTC-knappen.
104
Antisladdfunktion – AYC
Antisladdfunktionen (Active Yaw Control)
åstadkommer automatisk bromsning på ett eller
flera av bilens hjul. Detta för att stabilisera bilen
om en sladd uppstår. Om du i den situationen
också bromsar själv kommer bromspedalen att
kännas stummare än normalt och ett pulserande
ljud kommer att höras. AYC-funktionen är hela
tiden aktiv och går ej, av säkerhetsskäl, att
stänga av.
AYC på R-version
På R-versionen kan funktionen stängas av med
DSTC-knappen. För att reducera/återaktivera
funktionen krävs dock att kommandot upprepas
tre gånger (vilket motsvaras av fem knapptryckningar; på-av-på-av-på).
Bromskraftsförstärkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake
Assistance) är en integrerad del av DSTCsystemet. Systemet är konstruerat för att du vid
behov av en snabb inbromsning skall få full
bromseffekt omedelbart. Systemet känner av
när du vill uppnå en kraftig inbromsning genom
att registrera hur snabbt du trampar på bromspedalen.
EBA-funktionen är aktiv i alla hastigheter och
går – av säkerhetsskäl – inte att stänga av.
OBS! När EBA-funktionen aktiveras sjunker
bromspedalen samtidigt som bilen har maximal
bromsverkan. Fullfölj inbromsningen utan att
lätta på bromspedalen. EBA-funktionen avbryts
när trycket på bromspedalen lättas.
Vägfriktionssystem – RFD (tillval)
RFD-systemet (Road Friction Detection) är ett
avancerat system för uppskattning av friktionen
mellan däck och vägbana. Systemet är
konstruerat för att ge föraren en så tidig varning
som möjligt vid hal vägbeläggning .
RFD-systemet är aktivt från låg hastighet och
uppåt. Det är av säkerhetsskäl ej avstängbart.
Varningssymbolen
med fast sken när...
tänds och lyser
• ...RFD-systemet uppskattar vägfriktionen som låg.
Varningssymbolen
tänds och lyser med
gult fast sken med tilläggstexten "RFD
SERV. ERFORDRAS" när...
• ...RFD-systemet stängts av på grund av ett fel.
*: STC alt. DSTC-systemet är tillval på vissa
marknader.
Start och körning
STC/DSTC-knappen
Knappen i mittkonsolen används för att
reducera eller återaktivera STC/DSTCsystemet.
När lysdioden i knappen lyser är STC/DSTCsystemet aktiverat (om inget fel föreligger).
Vid reducering stängs stabilitetsfunktionen
(SC) av och antisladdfunktionen (AYC)
reduceras. Övriga funktioner påverkas ej.
OBS! För att reducera STC/DSTC-systemets
funktion måste knappen, av säkerhetsskäl,
hållas intryckt i minst en halv sekund.
Lysdioden i knappen slocknar och i teckenfönstret visas: “STC/DSTC SPINNREGL. AV”.
Varje gång motorn startas är STC/DSTCsystemet automatiskt aktiverat.
Varningssymbolen
blinkar när...
• ...SC-funktionen arbetar för att förhindra
att bilens drivhjul spinner.
• ...TC-funktionen arbetar för att förbättra
bilens dragkraft.
• ...AYC-funktionen arbetar för att
förhindra att bilen sladdar.
Lysdioden i knappen slocknar och texten
“STC/DSTC SPINNREGL. AV” visas i
displayen när...
• ...STC/DSTC-systemets SC-funktion har
reducerats med STC/DSTC-knappen.
Varningssymbolen
lyser med gult fast
sken och texten “TRACTION CONTROL
TILLF. AVSTÄNGD” visas i displayen
när...
VARNING!
Vid normalt körsätt förbättrar STC/DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall
uppfattas som en möjlighet att öka
hastigheten. Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och
körning på halt underlag.
Tänk på att bilens köregenskaper förändras
om du stänger av STC/DSTC-systemet.
• ...bromssystemets TC-funktion temporärt
har reducerats på grund av för hög
bromstemperatur. Automatisk återaktivering av TC-funktionen sker när
bromstemperaturen åter blivit normal.
Varningssymbolen
lyser med gult fast
sken och texten “ANTI_SLADD SERV.
ERFORDRAS” i displayen när...
• ...DSTC-systemet stängts av på grund av
ett fel.
Varningssymbolen
tänds och släcks
igen efter ca 2 sekunder när...
• ...bilen startas. (Lampan tänds för systemkontroll.)
105
Start och körning
Stabilitetssystemet (tillval*) (forts)
Aktivt chassi – FOUR-C*
R-versionen är utrustad med ett mycket
avancerat aktivt chassisystem – Continuously
Controlled Chassis Concept – som regleras
elektroniskt. Systemets funktioner baseras på
ett antal sensorer som kontinuerligt kontrollerar
bilens rörelser och reaktioner; t.ex. vertikal- och
sidoacceleration, fordonshastighet och
hjulrörelser.
Kontrollenheten i FOUR-C analyserar data från
sensorerna och justerar vid behov stötdämparinställningarna upp till 500 gånger per sekund.
Det ger en extremt snabb och exakt reglering av
varje stötdämpare individuellt. Detta är en av
förklaringarna till att chassikaraktären kan
varieras.
Knapparna på instrumentpanelen (se bild) kan
när som helst användas till att växla mellan tre
olika lägen: Comfort, Sport och Advanced.
Föraren kan ställa om chassiets karaktär under
körning – när vägens karaktär växlar eller när
man vill ändra körstil. Omställningen sker på
några millisekunder.
Effekten av att trycka på gaspedalen är kopplad
till valet av chassikaraktär. Läget Advanced ger
en snabbare respons vid gaspådrag.
*: Endast R-version
106
Start och körning
Sport
I läge Sport är styrresponsen snabbare än i läge
Comfort. Fjädringen är hårdare och karossen
följer vägbanan för att minska krängning vid
snabb kurvtagning. Bilen uppträder som en
utpräglad sportbil.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Sport, kommer chassiet att återta detta läge
när bilen startas på nytt.
Advanced
I läge Advanced är stötdämparnas rörelser
minimala och optimerade för maximalt
väggrepp. Responsen på gaspådrag är mer
direkt, sportigare växlingsschema för
automatväxellådan och krängning i kurvor är
minimerad. Denna inställning rekommenderas
bara på riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Comfort
I läge Comfort är chassisättningen anpassad så
att karossen isoleras från vägens ojämnheter
och "flyter" över dem. Stötdämpningen är
mjukare och karossens rörelser små. Läget
rekommenderas vid långfärdskörning och vid
körning i halt väglag.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Advanced, kommer chassiet att anta läge
Sport när bilen startas på nytt.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Comfort, kommer chassiet att återta detta
läge när bilen startas på nytt.
107
Start och körning
Bogsering
Bogsera ej igång motorn
Om du bogserar igång en bil med manuell
växellåda, kan katalysatorn skadas. Bil med
automatväxellåda går inte att bogsera igång.
Om batteriet är urladdat bör du använda ett
hjälpstartbatteri.
Om bilen behöver bogseras
• Lås upp rattlåset så att bilen går att styra.
• Tänk på den enligt lag högsta tillåtna
hastigheten.
• Tänk på att fotbromsens och styrningens
servohjälp inte fungerar då motorn står
still! Du måste trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen och styrningen
går betydligt tyngre än normalt.
• Kör mjukt.
• Håll bogserlinan sträckt så undviker du
onödiga ryck.
Speciellt för automatväxellåda
• Växelväljaren ska vara i läge N.
• Högsta tillåtna hastighet för AW
växellåda: 80 km/h.
• Längsta tillåtna sträcka: 80 km.
• Motorn kan inte bogseras igång.
”Hjälpstart”, se nästa sida.
Bogserögla, fram.
Bogserögla, bak.
Bogserögla*
Bärgning
Bogseröglan finner du i bagageutrymmet i
verktygspåsen. Vid bogsering måste du själv
skruva fast bogseröglan. Uttag och täcklock för
bogseröglan finner du på respektive stötfångares högra sida.
Bogseröglan får endast användas vid bogsering
på väg, inte vid bärgning efter dikeskörning
eller dyl. Vid bärgning ska professionell hjälp
tillkallas.
Gör så här när du vill frilägga täcklocket:
* (vissa modeller) För att kunna skruva fast
bogseröglan bak måste du först lossa en plastskruv i konsolen för den bakre bogseröglan.
Använd verktygsatsens fälgskruvnyckel för att
skruva loss plastskruven. Skruva tillbaka plastskruven efter användning.
A. Lossa underkanten på täcklocket med ett mynt.
B. Skruva fast bogseröglan ordentligt ända till
flänsen (C). Använd gärna fälgskruvnyckeln.
Efter användning, skruva loss bogseröglan och
sätt tillbaka täcklocket.
108
Start och körning
Hjälpstart
Start med hjälpstartbatteri går
till så här:
Om batteriet i din bil av någon anledning
laddats ur kan du för att få igång motorn ”låna”
ström från antingen ett löst batteri eller från en
annan bils batteri. Kontrollera alltid att
klammorna sitter väl fast, så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
• Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil;
stoppa motorn på den och se till att
bilarna inte kommer åt varandra.
• Sätt dit den röda kabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och den röda
anslutningen i din bils motorrum (2+).
Klamman ska fästas i kontaktpunkten
som är placerad under en svart liten lucka
med ett plustecken på. Luckan sitter ihop
med säkringsboxens lock.
• Sätt dit den svarta kabelns ena klamma på
hjälpbatteriets minuspol (3–).
• Sätt dit den andra klamman på den svarta
kabeln på din bil i lyftöglorna (4–).
• Starta motorn på “hjälpbilen”. Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
• Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
• Ta bort kablarna i omvänd ordning mot
ditsättningen.
OBS! Rubba inte anslutningarna under startförsöket (risk för gnistbildning).
VARNING!
Tänk på att batterierna, speciellt hjälpstartbatteriet, innehåller knallgas, som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit hjälpstartkablarna felaktigt, räcker
för att batteriet skall explodera och
förorsaka skador både på dig själv och bilen.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador.
Om syran kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder: Skölj med stora mängder
vatten.
Vid stänk i ögonen kontaktas omedelbart
därefter läkare!
För att undvika explosionsrisk rekommenderar
vi att du gör precis så här:
• Vrid startnyckeln till 0-läge.
• Se till att hjälpstartbatteriet har 12 volts
spänning.
109
Start och körning
Körning med släpvagn
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ. Hos din Volvoåterförsäljare
kan du få reda på vilka draganordningar
du kan använda.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning är ca 50 kg för
släpvagnsvikter under 1200 kg och ca 75
kg för släpvagnsvikter över 1200 kg.
• Öka däcktrycket till motsvarande trycket
vid full last. Se däcktrycktabellen!
• Gör ren draganordningen regelbundet och
fetta in kulan* och alla rörliga delar så
undviker du onödigt slitage.
• Kör inte med tyngre släpvagn då bilen är
helt ny! Vänta tills den gått minst 1000
km.
110
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan
överhettas. Vid överhettning går temperaturvisaren i kombinationsinstrumentet in
i det röda fältet. Stanna och låt motorn gå
på tomgång under några minuter.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
• Vid överhettning reagerar växellådan
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i teckenfönstret!
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Den högsta tillåtna släpvagnsvikten för
obromsad släpvagn är 750 kg.
• Om du parkerar med släp, lägg alltid
växelväljaren i läge P (automatväxellåda), eller lägg i en växel (manuell
växellåda). Parkerar du i branta backar,
använd stoppklossar under hjulen.
• Undvik att köra med släpvagnsvikter över
1200 kg vid stigningar över 12%. Vid
stigningar över 15% bör du inte köra med
släpvagn.
*: Gäller ej kulan vid användning av
kulhandske med svängningsdämpare.
Start och körning
Högsta tillåtna
släpvagnsvikt för
bromsad släpvagn
0-1200 kg
Maximalt
kultryck
1201-1600 kg
75 kg
50 kg
OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo Personvagnar AB tillåter. Tänk på
att nationella fordonsbestämmelser kan begränsa
släpvagnsvikt och hastighet ytterligare.
Dragkrokarna kan vara certifierade för högre
dragvikter än vad bilen får dra.
VARNING!
Följer du inte angivna rekommendationer
kan hela ekipaget bli svårkontrollerbart vid
undanmanövrar och inbromsningar, vilket
medför fara för dig och dina medtrafikanter.
Körning med släpvagn –
automatväxellåda
• När du parkerar i backar bör du dra åt
parkeringsbromsen innan du lägger
växelväljaren i P läge. När du startar i en
backe bör du först lägga växelväljaren i
körläge och sedan lossa parkeringsbromsen.
• Välj lämpligt lågväxelläge i växellådan
då du kör i branta stigningar eller om du
kör sakta. På det viset förhindrar du att
växellådan växlar upp om du har
automatväxellåda. Växellådsoljan blir
svalare.
• Om du har en Geartronic växellåda,
använd inte en högre manuell växel än
vad motorn ”orkar med”. Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
Nivåreglering
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen under körning alltid rätt
höjd oavsett last. När bilen står stilla sjunker
bakvagnen, vilket är helt normalt.
OBS! En del modeller måste ha en oljekylare
för automatväxellådan vid körning med
släpfordon.
Kontrollera därför med närmaste Volvo
återförsäljare vad som gäller just din bil om
dragkrok monteras i efterhand.
111
Start och körning
Draganordning
Fast dragkrok (A)
VARNING!
Tänk på att alltid fästa släpets säkerhetsvajer i
härför avsett fäste. Se bild!
Om din bil är
försedd med
Volvos
löstagbara
dragkrok:
A
Delbar dragkrok (B)
Följ alltid noggrant monteringsanvisningarna.
VARNING!
Tänk på att alltid fästa släpets säkerhetsvajer i
härför avsett fäste. Se bild!
Tänk också på att göra rent och smörja
kopplingstappen regelbundet.
Använd rekommenderat fett 8624203.
OBS! Din bil kan ha en draganordning med en
13-polig elkontakt, vilken du måste koppla till
ett släp med en 7-polig elkontakt. Använd i så
fall endast Volvo original adapter kabel. Se till
att kabeln inte släpar i marken.
112
B
• Se till att kroken är låst innan du
börjar köra.
• Det röda signalstiftet (se pilen i bilden
ovan) skall inte vara synlig.
• Låset ska vara låst med nyckeln. Se
beskrivningen på sidan 114.
Start och körning
B
A
Infästningspunkter under bilen.
Specifikationer
Avstånd A
Fast drag:
Delbart drag:
Maximalt kultryck:
1057 mm
Avstånd B
Fast drag:
1078 mm
Delbart drag:
83 mm
104 mm
75 kg
113
Start och körning
Draganordning (forts)
Delbar dragkrok – montering kuldel
2
1
OPEN
3
OPEN
B
Ta bort skyddskåpan.
Sätt i nyckeln och vrid denna medsols till Tag kuldel och vrid handtaget medurs till
upplåst läge.
spärrat läge.
5
4
PUSH TO
LOCK
Skjut på kuldelen till låst läge. Var
försiktig, handtaget ändrar läge snabbt!
114
6
LOCKED
RED PIN (B) NOT
VISIBLE
Kontrollera att signalstiftet (B) är i
innerläge.
Vrid nyckeln moturs till låst läge.
Tag ur nyckeln ur låset.
Start och körning
Delbar dragkrok – demontering kuldel
1
OPEN
Sätt i nyckeln och vrid denna medsols
till upplåst läge.
4
LOCKED
Vrid nyckeln moturs till låst läge.
Ta ur nyckeln ur låset.
2
OPEN
Vrid handtaget medurs till spärrat läge.
3
Drag av kuldelen från kopplingstappen.
5
Skjut på skyddskåpan enligt bilden.
115
Start och körning
Last på taket
Användning av lasthållare (tillbehör)
För att undvika skador på din bil och för att
uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar
vi, att du endast använder de lasthållare som
Volvo har utvecklat just för din bil.
• Kontrollera regelbundet att lasthållaren
och lasten sitter ordentligt fast. Surra
lasten väl med lastband.
• Du får lasta högst 100 kg på taket
(inklusive. lasthållare).
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett. Lägg den tyngsta lasten
underst.
• Kom ihåg att bilens tyngdpunkt och
köregenskaper förändras om du har last
på taket.
• Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård
kurvtagning.
• Ta bort lasthållarna när du inte använder
dem. Då minskas luftmotståndet och
därmed även bränsleförbrukningen.
116
Ditsättning av lasthållare
1. Se till så att lasthållaren placeras i rätt
riktning (se markering på dekalen under
täckkåpan).
2. Passa in styrhålen (1) på styrtapparna.
3. Sänk försiktigt ned den andra sidans fäste
mot taket.
4. Skruva upp ratten en bit.
5. Tryck ratten mot takfästet, och haka fast
kroken i takfästet under taklisten.
6. Skruva fast lasthållaren.
7. Passa in de andra fästenas styrhål på
tapparna.
8. Skruva fast lasthållaren.
9. Kontrollera att kroken sitter ordentligt fast
i takfästet.
10. Dra åt rattarna växelvis tills det tar
ordentligt emot.
11. Fäll ned täckkåpan.
12. Kontrollera att takräcket sitter fast
ordentligt.
13. Kontrollera regelbundet att rattarna är
ordentligt åtdragna.
Hjul och däck
Allmänt
118
Byte av hjul
120
117
Hjul och däck
Allmänt
Allmänt om hjul och däck
På alla bildäck finns en dimensionsbeteckning.
Exempel på beteckning: 215/55R16 93W.
Denna beteckning används av alla däcktillverkare och tolkas så här:
215 Sektionsbredd (mm).
55 Förhållande mellan sektionshöjd och
bredd (%).
R
Radialdäck.
16 Fälgdiameter i tum (").
93 Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, i detta fall 650 kg.
W
Talar om att däcket är gjort för
hastigheter upp till 270 km/h.
Din bil är helbilsgodkänd vilket innebär att du
inte får avvika från den/de dimensioner och/
eller prestandaklasser som finns angivna i
fordonets registreringsbevis. Enda undantaget
från dessa bestämmelser är vinterdäck och
dubbdäck som får avvika på dimension om
dessa, samt hastighetsklass, finns angivna i
registreringsbeviset. Om du väljer ett sådant
däck får bilen inte köras fortare än däcket tål.
De vanligaste hastighetsklasserna anges i
följande tabell.
Observera att det är maximal tillåten hastighet
som anges.
118
Q
T
H
V
W
160 km/h, används oftast på dubbade
däck
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
Då du byter däck: var noga med att du får
samma typ, dvs. radial, dimension och beteckning och helst också samma fabrikat på alla
fyra hjulen, då det annars finns risk att bilens
köregenskaper kan förändras.
Kontrollera med din återförsäljare vilka dimensioner som är tillängliga för din bil.
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
du kan köra, inte hastighetsklassen på däcket.
OBS! För fyrhjulsdrivna modeller (AWD) är
detta extra viktigt då även små skillnader
mellan hjulen kan medföra skador på transmissionen.
Nya däck
Tänk på att däck är
färskvara – efter några år
börjar de hårdna samtidigt
som friktionsegenskaperna minskar undan för
undan. Eftersträva därför att få så färska däck
som möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt
när det gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka
och -år anges med fyra siffror, exempelvis
1502. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15 år
2002.
VARNING!
De enda godkända “specialfälgarna” till
Volvo är de fälgar som har testats av Volvo
och som ingår i Volvo original tillbehör
sortiment.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med dimensionen 195/65 R15 förutom till bilar med
bensindrivna turbomotorer (B5204T5,
B5234T3 och B5244T3). Till dessa rekommenderas vinterdäck med dimensionen 205/55R16.
På S60 R skall vinterdäck med dimension 235/
45R17 eller 235/40R18 användas.
Använd alltid vinterdäck på alla fyra hjulen!
OBS! Rådgör med din Volvoåterförsäljare
vilken fälg och däcktyp som passar just din bil.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska "köras in" 500-1000
km, mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig
riktigt i däcken. Det ger däcken och dubbarna,
längre livslängd samt en mer tystgående bil.
Kom ihåg att lagbestämmelserna för
användning av dubbdäck varierar från land till
land.
Hjul och däck
Snökedjor
Lufttrycket i däcken är viktigt!
Snökedjor får endast användas på framhjulen.
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet. Det
rätta trycket ser du i dekalen på tankluckans
insida.
Kör inte på barmark i onödan eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och däck.
Viktigt!
Det är endast tillåtet att använda Volvos
godkända snökedjor. Användning av andra
snökedjor kan förorsaka skador på din bil.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med
snökedjor!
Använd aldrig s.k. snabblänkar, eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen
är för litet.
Kör du med fel lufttryck försämras bilens
köregenskaper och dessutom ökar däckslitaget.
Tänk på att värdena i tabellen avser kalla däck
(aktuell yttertemperatur). Redan efter några
kilometers körning blir däcken varma och
trycket högre. Detta är normalt och du ska alltså
inte släppa ur luft om du skulle kontrollera
trycket när däcken är varma. Däremot ska du öka
trycket om det är för lågt.
Tänk på att lufttrycket kan variera beroende på
yttertemperaturen. Kontrollera därför lufttrycket
utomhus när däcken är kalla.
Lufttrycket
Dekalen på tankluckans insida visar vilket
däcktryck bilen ska ha.
119
Hjul och däck
Byte av hjul
Däck med
slitagevarnare
Slitagevarnare är en
smal upphöjning tvärs
över slitbanan som har
ca 1,6 mm mindre
mönsterdjup än däcket i
övrigt (på däcksidan ser
du bokstäverna TWI). Då däcket är så nedslitet
att bara 1,6 mm återstår syns dessa band tydligt
och du ska då omedelbart byta till nya däck.
Tänk på att redan vid 3-4 mm mönsterdjup
påverkas väggrepp och vattenundanträngningsförmåga markant.
Byte av hjul – sommar/vinter
Köregenskaper och däck
När du skiftar mellan sommar- och vinterhjul;
märk hjulen med vilken sida de har suttit på:
T.ex. V = vänster, H = höger.
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Både däcktyp, dimension och lufttryck
är viktiga för hur bilen uppträder. När du byter
däck, se till att du får samma typ och dimension
och helst också samma fabrikat på alla fyra
hjulen. Följ också rekommendationerna beträffande lufttryck.
OBS!
Däck ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd.
Däck med mönster som är gjort för att rulla åt
endast ett håll, har rotationsriktningen markerad
med en pil på däcket.
Monteras däcken fel försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn,
snö och slask.
Viktigt!
Däck med störst mönsterdjup ska alltid
– oavsett bak- eller framhjulsdrift –
monteras bak.
Kontakta närmaste Volvohandel för kontroll
om du är osäker.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
ej stående.
120
Hjul och däck
Reservhjulet "Temporary Spare"
Reservhjulet "Temporary Spare" skall endast
användas under den korta tid det tar att få det
ordinarie däcket reparerat eller utbytt.
Enligt gällande lag är det bara tillåtet att
använda reservhjulet/-däcket tillfälligt i
samband med inträffad skada på något
däck. Ett hjul/däck av denna typ ska därför
snarast ersättas med ett normalt hjul/däck.
Tänk också på att detta däck i kombination med
de andra normala däcken kan ge annorlunda
köregenskaper. Högsta hastighet med
"Temporary Spare"- reservhjul är därför
80 km/h.
OBS! Använd endast bilens eget original
reservhjul! Däck med andra dimensioner kan
förorsaka skador på din bil. Endast ett
reservhjul får användas vid ett och samma
tillfälle.
Byte av hjul
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats, kom
ihåg att sätta ut varningstriangeln. Reservhjulet
ligger under plastbaljan i lastutrymmet.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i 1:ans
växel på bilar med manuell växellåda läge P på bilar med automatväxellåda.
Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
2. Bilar med stålfälg har en löstagbar hjulsida.
Bänd bort hjulsidan med hjälp av en kraftig
mejsel eller liknande. Om inte sådan finns
kan hjulsidan ryckas loss med händerna.
Använd helst skyddshandskar.
När du sätter dit hjulsidan igen; var noga
med att hjulsidans ventilhål hamnar mitt
för hjulets luftventil.
3. Lossa hjulskruvarna 1/2-1 varv med
hylsnyckeln. Skruvarna lossas genom att
vridas moturs.
121
Hjul och däck
Byte av hjul (forts)
Domkraft avsedd för bilar med fyrhjulsdrift.
4. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen.
Håll domkraften mot pinnen i domkraftsfästet som bilden visar och veva ned
domkraftens fot så att den pressas plant an
mot marken. Kontrollera att domkraften
sitter i fästet enligt bilden och att foten är
placerad lodrätt under fästet.
5. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Ditsättning
Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
1. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
122
2. Sänk ned bilen så att hjulen ej kan rotera.
Drag fast hjulskruvarna korsvis och i
momentsteg. Åtdragningsmoment: 140 Nm
(14,0 kpm). Det är viktigt att det blir rätt
moment. Åtdragningen bör kontrolleras
med en momentnyckel.
3. Sätt på hjulkapseln. Skruva ihop
domkraften helt innan du lägger tillbaka
den i bagageutrymmet. Se till att
domkraften och vertygspåsen är ordentligt
fastspända och ej kan förorsaka skrammel.
VARNING!
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraften!
• Bilen och domkraften ska stå på ett
fast horisontellt underlag. Bilens
originaldomkraft ska användas vid
hjulbyte. Vid allt annat arbete på bilen
ska verkstadsdomkraft användas och
pallbockar ställas under den del av
bilen som är upplyft. Se till att bilen
står helt still när du byter hjulet.
• Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Bilvård
Rengöring
124
Bättring av lackskador
126
Rostskyddsbehandling
127
123
Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen ofta!
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig, speciellt
vintertid då vägsalt och fukt lätt kan ge upphov
till korrosion.
Så här kan du tvätta bilen:
• Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
• Spola hela bilen tills smutsen mjuknat.
Vid användning av högtryckstvätt: Se till
att högtryckssprutans munstycke inte
kommer närmare karossen än 30 cm.
Spruta inte heller direkt på låsen.
• Tvätta med svamp med eller utan tvättmedel och mycket vatten.
• Använd gärna ljummet (högst 35°C) men
inte hett vatten.
• Om smutsen sitter hårt fast, kan du tvätta
bilen med kallavfettningsmedel, men då
måste du hålla till på en spolplatta med
avloppsseparator. När du använder
kallavfettningsmedel, skall du se till att
inte stå i direkt solljus eller att lacken är
varm på grund av att den har utsatts för
solljus eller genom att motorn fortfarande
är varm. Solljus och värme kan ge
bestående skador. Rådgör med din
Volvoverkstad.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt
sämskskinn.
• Tvätta torkarbladen med ljummen
tvållösning.
124
Lämpliga tvättmedel
Biltvättmedel (bilschampo).
Tänk på att:
Tvätta alltid bort fågelspillning från lacken så
snart som möjligt.
Fågelspillningen innehåller nämligen
kemikalier som påverkar och missfärgar lacken
mycket snabbt. Missfärgningen går inte att
polera bort.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att
få bilen ren. Tänk dock på att en automattvätt
aldrig kan ersätta en riktig handtvätt –
automatens borstar kommer inte åt perfekt på
alla ställen.
Under bilens första månader rekommenderar vi
att du handtvättar din bil.
VARNING!
VARNING!
Gör ingen motortvätt när motorn är varm.
Brandrisk! Låt motortvätten utföras av en
specialist.
Efter tvättning: Provbromsa alltid så att
fukt och korrosion inte angriper
bromsbeläggen och försämrar bromsarna!
Tryck lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask så
att bromsbeläggen värms upp och torkar.
Det ska du också göra då du börjar köra efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Bilvård
Rengöring (forts)
Rengöring av klädsel
Rengöring av bilbälten
Behandling av fläckar på textil
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos din
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel.
Behandling av fläckar på vinyl
• Skrapa eller gnid aldrig på en fläck.
• Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel.
• Torka med svag tvållösning och ljummet
vatten.
Behandling av fläckar på skinn
För smutsiga läderklädslar rekommenderas
speciella rengöringsmedel, som finns hos din
Volvoåterförsäljare.
En till två gånger per år rekommenderas en
behandling med Volvos lädervårdssats, för att
bevara lädrets smidighet och komfort.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen då du tycker att lacken är
matt och då du vill ge lacken ett extra skydd,
t.ex. inför vinterperioden.
Polera bilen behöver du normalt inte göra förrän
tidigast efter ett år. Vaxa den kan du göra
tidigare.
Tvätta och torka bilen mycket noga innan du
börjar polera och/eller vaxa. Tvätta bort asfalteller tjärstänk med lacknafta. Svårare fläckar
kan du ta bort med fin slippasta (rubbning)
avsedd för billack. Polera först med polish och
vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ
noga instruktionerna på förpackningarna.
Många preparat innehåller både polish och vax.
Polera och vaxa inte på ytor som är varmare än
45°C.
Använd aldrig starka lösningsmedel, bensin,
alkohol, lacknafta, etc. då sådana starka medel
kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
125
Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Mindre stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och den ska du därför kontrollera regelbundet.
Lackskador måste du åtgärda genast för att det
inte ska börja rosta. De vanligaste lackskadorna
du själv kan åtgärda är:
Materiel:
• mindre stenskott och repor
• skador på t ex skärmkanter och dörrar
Vid bättring ska bilen vara rentvättad och
torr och ha en temperatur över + 15°C.
Färgkod
Se till att du får rätt färg. Färgkodnumret finns
på produktskylten i motorrummet.
126
•
•
•
•
•
Ta bort lackrester med hjälp av tejp.
Grundfärg (primer) på burk.
Lack på burk eller s.k. färgpenna.
Pensel.
Maskeringstejp.
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns
kvar, kan du fylla i färg direkt efter det att
du tagit bort smutsen.
Har stenskottet gått ner till plåten gör
du så här:
• Fäst en bit maskeringstejp över den
skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten, så
att lackresterna följer med (bild 1).
• Rör om grundfärgen (primer) väl och
lägg på med hjälp av en fin pensel eller
tändsticka (bild 2).
• När grundfärgen torkat lägger du på
ytlack med pensel.
• Se till att färgen är väl omrörd och lägg
därefter på färg tunt i flera omgångar och
låt den torka mellan varje målning.
• Vid repor gör du som tidigare, men för att
skydda den oskadade lacken kan det vara
lämpligt att maskera (bild 3).
• Vänta någon dag, och efterbehandla
sedan d.v.s. polera bättringarna. Använd
mjuk trasa och sparsamt med slippasta.
Maskera eventuellt.
Bilvård
Rostskyddsbehandling
Rostskyddsbehandling –
kontroll och bättring
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. Invändigt i balkar, hålrum och slutna
sektioner sprutades en tunn, penetrerande
rostskyddsvätska.
Bilens rostskydd upprätthåller du genom att bl a
göra följande:
• Håll bilen ren! Spola underredet.
Vid högtryckstvätt; håll sprutan på ett
avstånd av minst 30 cm från lackerade
ytor!
• Låt kontrollera och förbättra rostskyddet
regelbundet.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 8 år. Efter denna tid
bör efterbehandling göras med tre års intervall.
Behöver din bil efterbehandlas, låt din Volvoverkstad hjälpa dig.
Bättring
Vill du själv förbättra ditt rostskydd ska du se
till att det är rent och torrt där du bättrar. Spola,
tvätta och torka bilen noggrant. Använd
rostskyddsmedel i sprejburk eller avsett för
penselbättring.
Om du däremot gör en motortvätt med s.k.
aromatiska lösningsmedel, t.ex. lacknafta,
kristallolja (speciellt sådana som inte innehåller
emulgatorer), bör vaxskyddet förnyas efter
tvätten. Din Volvoåterförsäljare tillhandahåller
sådana vaxer.
Två olika typer av rostskyddsmedel finns:
a.) Tunn (ofärgad), för synliga ställen
b.) Tjock, för slitytor på underrede
Tänkbara bättringsställen med dessa
hjälpmedel är t ex:
• Synliga svetsar och plåtskarvar; tunn
vätska.
• Underrede; tjock vätska.
• Dörrgångjärn; tunn vätska.
• Motorhuvens gångjärn och lås; tunn
vätska.
När du är klar med behandlingen kan
överflödigt rostskyddsmedel tvättas bort med
en trasa fuktad med rekommenderat
rengöringsmedel. Delar av motorn och fjäderbensinfästningarna i motorrummet är på
fabriken behandlade med ett vaxbaserat ofärgat
rostskyddsmedel. Detta medel tål normala tvättmedel utan att lösas upp och förstöras.
127
Bilvård
128
Underhåll och service
Volvos service
130
Underhåll
131
Motorhuv och motorrum
132
Diesel
133
Oljor och vätskor
134
Torkarblad
138
Batteri
139
Glödlampor
141
Säkringar
148
129
Underhåll och service
Volvos service
Volvos serviceprogram
Ogynnsamma körförhållanden
Miljöomsorg
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt AB
Volvo Personvagnars föreskrifter gjordes strax
innan den överlämnades till dig.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden
rekommenderas att byte av motorolja, olje- och
luftfilter görs oftare än rekommendationerna i
Service- & Garantiboken.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör du följa Volvos
Serviceprogram, som finns specificerat i
Garanti- och Serviceboken. Vi råder dig att
alltid låta en auktoriserad Volvoverkstad utföra
service- och underhållsarbetena. Din Volvoverkstad har den personal, de specialverktyg
och den servicelitteratur som garanterar dig
högsta servicekvalitet. Din Volvoverkstad
använder alltid Volvo original reservdelar.
Volvos serviceprogram är utarbetat för normala
körförhållanden.
Till ogynnsamma körförhållanden räknas:
När det gäller miljöomsorg finns det många
exempel inom Volvos arbetsfält. Vi använder
ett klorfritt köldmedium i våra klimatanläggningar som är helt ofarligt för ozonskiktet och
som i mycket begränsad omfattning bidrar till
växthuseffekten. Asbestfria bromsar, katalysatormotorer och biogasdrift är andra exempel på
vad vi inom Volvo Personvagnar gör för miljön.
Viktigt!
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och Garantiboken.
130
• Långvarig körning i dammig/sandig
omgivning
• Längvarig körning med husvagn och/eller
släpvagn
• Långvarig körning i bergslandskap
• Långvarig körning i hög hastighet
• Långvarig tomgångs- och/eller
lågfartskörning
• Körning vid låga temperaturer
– under 0°C – med huvudsakligen korta
körsträckor; under 10 km.
Även våra specifika tjänster har betydelse för
miljön, exempelvis genom att använda Volvos
originaldelar samt att underhålla tänd- och
bränslesystem och andra åtgärder som direkt
minskar avgasutsläppen. Vidare vill vi också
betona Volvoverkstadens miljövänlighet när
det gäller hantering av miljöfarliga ämnen etc.
Underhåll och service
Underhåll
VARNING!
Försök aldrig reparera någon del av SRSsystemet eller SIPS-bag-systemet själv.
Alla ingrepp i systemet kan orsaka felaktig
funktion och allvarliga personskador och
bör endast utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
.
VARNING!
Bilens tändsystem har mycket hög effekt!
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet!
Observera följande innan du
börjar arbeta med din bil:
Batteriet
• Förvissa dig om att batterikablarna är
riktigt kopplade och väl åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn
går (ex. vid batteribyte).
• Vid laddning av batteriet får aldrig
snabbladdare användas. Batterikablarna
ska vara frånkopplade vid omladdning.
• Batteriet innehåller syra som är frätande
och giftig. Det är därför viktigt att
batteriet hanteras på ett miljövänligt sätt.
Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
Lyftning av bilen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den
sättas mot framkanten på motorns bärarm.
Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga
med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen
inte kan glida av domkraften. Använd alltid
pallbockar eller liknande.
• Om du lyfter bilen med en verkstadslyft
av tvåpelartyp, ska de främre och bakre
lyftarmarna sättas under lyftpunkterna på
bottensvällaren. Se bild.
Vidrör inte tändstift, tändkablar eller
tändspole då motorn går eller tändningen är
tillkopplad!
Tändningen ska vara avstängd vid:
• Anslutning av motortester.
• Byte av delar i tändsystemet som
tändstift, tändspole, tändfördelare,
tändledningar o.s.v.
131
Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
Dra i handtaget...
...tryck upp och öppna.
Vänsterstyd bil.
Högerstyrd bil.
Motorhuven öppnas
Motorrum
Dra i låshandtaget längst till vänster eller höger
under instrumentpanelen. Du hör när låset
släpper. För in handen mitt på huvens framkant
och tryck upp säkerhetsspärrens handtag.
Öppna huven.
1. Expansionstank, kylsystem.
10. Luftfilter.
2. Servostyrningens oljebehållare.
11. Batteri (i bagageutrymmet).
3. Spolarvätskebehållare.
4. Oljemätsticka, motor.
5. Kylare.
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt när du
stänger den!
6. Kylarfläkt.
Kylarfläkten (6) kan starta automatiskt
någon tid efter det att motorn stängts av!
Skaderisk!
7. Oljepåfyllning, motor.
8a. Kopplings-/bromsvätskebehållare
(vänsterstyrd bil).
8b. Kopplings-/bromsvätskebehållare
(högerstyrd bil).
9. Relä/säkringscentral.
132
VARNING!
VARNING!
Gör ingen motortvätt när motorn är varm.
Brandrisk! Låt motortvätten utföras av en
specialist.
Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
oljebolag. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. De större oljebolagen har även ett
speciellt dieselbränsle avsett för vinterbruk.
Detta är mer lättflytande vid låga temperaturer
och reducerar risken för vaxbildning i bränslesystemet.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet, som i annat fall kan orsaka
motorstörningar. Avtappning av bränslefiltret
bör ske enligt gällande serviceintervaller i din
Service och Garantibok samt vid misstanke om
att förorenat bränsle använts.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Vid tankning, se till att det
är rent runt påfyllningsröret.
Undvik spill på lackerade ytor. Vid spill tvätta
med tvål och vatten.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp. Bränslesystemet avluftas automatiskt.
RME (Raps Metyl Ester)
Diesel får blandas med max 5% RME.
133
Underhåll och service
Oljor och vätskor
Oljekvalitet
Byte av olja och oljefilter
Bensinmotorer: ACEA A1
I din Service- och Garantibok finner du anvisningar om för din bil lämpliga bytesintervaller
för olja och oljefilter.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden*
rekommenderas kortare intervaller.
Olja med kvalitetsbeteckningen ACEA A3 kan
också användas. Observera att samma olja kan
uppfylla både ACEA A1 och ACEA B1. Detta
gäller oavsett om oljan är av typ mineral,
delsyntet eller helsyntet.
*: Se sidan 130
För motorer i R-versioner rekommenderas
motorolja som uppfyller ACEA A3.
Dieselmotorer: ACEA B4
Observera att samma olja kan uppfylla ACEA
A3, ACEA B3 och ACEA B4. Detta gäller
oavsett om oljan är av typ mineral, delsyntet
eller helsyntet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn.
Till bensinturbo- och dieselmotorer rekommenderas Castrols® helsyntetiska motorolja.
Volvo rekommenderar Castrol®
oljeprodukter.
134
*: Oljor med viskositet 0W-30 och 0W-40
måste uppfylla kraven som ställs på ACEA A3
(bensinmotorer).
Viskositet
(avser stadigvarande lufttemperatur)
Under extrema körförhållanden som ger
onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning, t.ex. vid bergskörning med mycket
motorbromsning samt vid körning på motorväg
i hög fart, rekommenderas oljor som uppfyller
de krav som ställs på ACEA A3 (bensinmotorer).
Underhåll och service
Kontrollera oljenivån
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2500:e km.
Speciellt viktigt är det att du kontrollerar
motoroljenivån innan det första ordinarie
oljebytet ägt rum. Ställ bilen plant och vänta
minst 5 minuter efter det att motorn stoppats så
att oljan hinner rinna tillbaka i oljetråget.
Det säkraste mätvärdet får du på kall motor före
start. Torka av mätstickan före kontrollen.
R-version
S60-R är dessutom utrustad med ett system som
i kombiinstrumentets display meddelar föraren
när motoroljenivån är för låg.
Vid orange varningstriangel och varningsmeddelande "LÅG OLJENIVÅ – FYLL PÅ
OLJA"; fyll på en liter olja.
Kontrollera därefter med oljemätstickan att
nivån ligger inom markerat område innan
återstart av motorn.
Nivån ska ligga inom det markerade
området på mätstickan.
Avståndet mellan MAX och MIN på stickan
motsvarar ca. 1,5 liter för bensinmotorer* och
ca 2,0 liter för dieselmotorer.
Ligger nivån på MIN: Fyll på vid...
...kall motor: 1,0 liter.
...varm motor: 0,5 liter.
MIN
MAX
Ca 1,5 liter för bensinmotorer*
Ca 2,0 liter för dieselmotorer
*: ca 1,2 liter för R-version
VARNING!
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören.
Brandrisk!
Vid röd varningstriangel och varningsmeddelande "LÅG OLJENIVÅ – STANNA
SNARAST/-STANNA MOTORN/-SE
MANUAL"; fyll på minst en liter olja men inte
mer än 1,5 liter.
Kontrollera därefter med oljemätstickan att
oljenivån ligger inom markeringen innan
återstart av motorn.
För mer information om oljenivåkontroll i
R-version; se sidan 33.
135
Underhåll och service
Kontrollera kylvätskan regelbundet!
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna på expansionstanken. Fyll på
vätska då nivån sjunkit till MIN-markeringen.
Om du behöver fylla på vätska då motorn är
varm, ska du skruva av expansionstankens lock
sakta, så att övertrycket försvinner.
OBS! Motorn får bara köras med välfyllt
kylsystem. Om systemet inte är välfyllt, kan
höga lokala temperaturer uppstå med risk för
skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Spolarvätskebehållare.
Kylvätskebehållare.
Spolarvätskebehållare
Kylvätska
Vindrute- och strålkastarspolarna har samma
vätskebehållare. Den finns under huven och
rymmer ca 4,5 liter.
Komplettera aldrig med endast rent vatten!
Använd hela året en blandning av hälften
Volvos kylvätska och hälften vatten. Det är
viktigt att balansera mängden. Frysrisken ökar
med såväl för liten som för stor andel kylvätska.
Använd frostskydd under vintern så att det inte
fryser i pump, behållare och slangar.
OBS! Vissa av motorns komponenter är
tillverkade av en aluminiumlegering och därför
är det mycket viktigt att Volvos kylvätska alltid
används. Den har speciellt bra korrosionsskydd! Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca –35°C.
136
VARNING!
Om du behöver fylla på kylarvätska då
motorn är varm, ska du skruva av expansionstankens lock sakta, så att övertrycket
försvinner.
Underhåll och service
Behållare för broms- och
kopplingsvätska
Broms- och kopplingsvätska har samma
behållare. Placeringen av behållaren skiljer sig
mellan höger- och vänsterstyrd bil.
OBS! På bilar som körs så att bromsarna
används ofta och hårt, t ex bergskörning eller
körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år. Bytet ingår inte i
någon service men du bör lämpligen göra det i
samband med en service på din Volvoverkstad.
Behållare för styrservoolja
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmärkena.
Oljekvalitet: Styrservoolja av typ Pentosin
CHF 11S eller motsvarande.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmärkena.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte.
Vätsketyp: Bromsvätska DOT 4+.
OBS! Om ett fel uppstår i styrservosystemet
eller bilen är strömlös och ska bogseras kan
bilen fortfarande styras.
Tänk på att styrningen blir mycket tyngre än
normalt och att mer kraft behövs för att vrida
ratten.
Kontrollera nivån regelbundet.
Byt vätska vartannat år eller vid vartannat
ordinarie servicetillfälle.
137
Underhåll och service
Torkarblad
Byte av vindrutetorkarblad
1. Fäll ut torkararmen och håll torkarbladet i
45° mot torkararmen. Tryck in låsfjädern
på torkarbladet.
2. Tryck hela torkarbladet nedåt så att armens
ögla helt passerar genom hålet i torkarbladfästet.
3. Drag sedan upp torkarbladet så att torkararmens ögla passerar vid sidan om torkarbladfästet. Sätt dit det nya bladet i motsatt
ordning och kontrollera att det sitter
riktigt fast.
OBS! Tänk på att torkarbladet på förarsidan är
rakt och har en spoiler medan torkarbladet på
passagerarsidan är böjt. Spoilern på förarsidan
skall sitta på bladets nedre sida. Böjningen skall
följa böjningen på framrutans underkant.
138
Byte av strålkastartorkarblad
Fäll torkararmen framåt. Dra loss torkarbladet
utåt. Tryck fast det nya torkarbladet.
Kontrollera att bladet sitter riktigt fast!
Underhåll och service
Batteri
• Använd inte vanligt kranvatten. Använd
destillerat eller avjoniserat vatten (batterivatten).
• Om du av någon anledning laddat ditt
batteri, måste du efter laddningen
kontrollera vätskenivån och vid behov
fylla på vatten.
• Se till att propparna dras åt ordentlig.
OBS! Antalet urladdningar påverkar batteriets
livslängd negativt.
Symboler:
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
VARNING!
Batteriskötsel
Körförhållanden, körsätt, antal starter, klimatförhållanden etc. påverkar batteriets livslängd
och funktion. För att batteriet ska fungera
tillfredsställande, bör du tänka på följande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A).
• Kontrollera batteriets alla celler. Använd
en skruvmejsel för att lossa locken. En
ficklampa är bra att ha när du ska
kontrollera vätskenivån. Varje cell har
egen max-nivåmarkering (A).
• Vid behov: fyll på vatten i batteriet till
maxnivåmarkeringen i batteriet.
OBS! Fyll aldrig över nivåmarkeringen (A)!
• Tänk på att batteriet innehåller
knallgas, som är mycket explosiv.
Öppen eld eller rökning i närheten av
batteriet är tillräckligt för att batteriet
ska explodera och förorsaka skador på
både dig själv och/eller bilen.
• Batteriet innehåller också svavelsyra,
som kan orsaka allvarliga frätskador.
Om syran kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder - skölj med
stora mängder vatten. Vid stänk i
ögonen kontakta därefter omedelbart
läkare.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Batteriet innehåller
frätande syra.
Undvik gnistor eller öppen
låga.
Explosionsfara.
139
Underhåll och service
Batteri (forts)
A
B
Byte av batteri
A. Batteri utan täckkåpa (se bild)
• Se till att tändningen är avstängd.
• Vänta nu i minst 10 minuter innan du rör
några elektriska anslutningar (detta för att
all information i din bils elektriska
system skall kunna lagras i de olika
styrenheterna).
• Lossa bultarna från låsbygeln över
batteriet och ta bort bygeln.
• Lossa minuskabeln först.
• Vik upp plastlocket över batteriets
pluspol.
• Lossa pluskabeln och lyft bort plastlocket
från pluspolen.
140
• Lossa evakueringsslangen för knallgas
från batteriet.
• Lossa muttern från den nedre konsolen
och ta bort konsolen.
• Luft ur det gamla batteriet.
• Sätt dit det nya batteriet.
• Sätt dit den nedre konsolen och dra åt
muttern.
• Tryck fast plastlocket på batteriets
pluspol och anslut pluskabeln.
• Vik ner plastlocket över pluspolen och
anslut därefter minuskabeln.
• Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till
utloppet i karossen.
• Sätt dit låsbygeln över batteriet och dra
fast bultarna.
B. Batteri med täckkåpa (se bild)
När du skruvat loss konsolen och täckkåpan
över batteriet och vill ta bort batteriet gör du på
samma sätt som vid version A.
.
Viktigt!
Upprepad användning av parkeringsvärmaren och liknande stora strömförbrukare i
kombination med korta körsträckor kan leda
till att batteriet laddas ur vilket kan ge startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som stora
strömförbrukare tar ur batteriet, bör man vid
regelbunden användning av stora strömförbrukare köra bilen lika lång tid som dessa
varit inkopplade.
VARNING!
Evakuering av knallgas
Batteriet kan utveckla knallgas, som är
mycket explosiv. För att förhindra att knallgasen stannar kvar i lastutrymmet och kupén
finns en evakueringsslang som leder
eventuell knallgas från batteriet ut utanför
bilen.
Om du av någon anledning måste byta
batteri, måste du ovillkorligen se till att
evakueringsslangen ansluts till det nya
batteriet och att den leds nedåt till avsett
utlopp i karossen.
Underhåll och service
Glödlampor
Följande glödlampor används i
bilen:
1. Halvljus
2. Bi-Xenon (tillval)
(gasurladdningslampa)
3. Helljus
4. Bromsljus
Dimljus, bak
5. Blinker, bak + fram
6. Bakljus,
Positions-/parkeringsljus
Sidomarkeringslykta, bak
7. Instegsbelysning
Bagageutrymmesbelysning
8. Make up-spegel
55W H7
35W D2R
55W HB3
P21W
P21W
PY21W(gul)
P5W
P10W
W5W
W5W
1,2W
9. Nummerskyltsbelysning
Positions-/parkeringsljus
i strålkastare
Sidoblinklykta
10. Dimstrålkastare
R-version
W5W
W5W
W5W (gul)
55W H1
55W H3
OBS! Vidrör aldrig glaset på lamporna 1, 2, 3
och 10 direkt med fingrarna. Fett och olja från
fingrarna förångas av värmen och ger en
beläggning på reflektorn som snabbt blir
förstörd.
Byte av halv- och helljuslampa
Båda strålkastarnas glödlampor byts från
motorrummet.
VARNING!
Om din bil är utrustad med Bi-Xenonstrålkastare (tillval) ska lampan på grund av
den höga spänningen bytas ut av en auktoriserad Volvoverkstad.
OBS! Bi-Xenon-lampor innehåller en liten del
kvicksilver och utbrända lampor måste tas om
hand på rätt sätt. Rådfråga din Volvoåterförsäljare eller Volvoverkstad.
141
Underhåll och service
Glödlampor (forts)
Halvljuslampan
Borttagning av lampa
• Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
• Öppna motorhuven.
• Lossa det yttre täcklocket genom att vrida
det moturs (1).
• Drag loss kontakten (2).
• Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger
så att klämfjädern lossnar och för den
sedan utåt/nedåt (3).
• Drag ut lampan och byt till ny (4).
142
Helljuslampan
Ditsättning av lampa
• Sätt dit den nya lampan (1). Den kan bara
sitta på ett sätt.
• Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste (2).
• Tryck tillbaka kontakten (3).
• Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
”TOP” skall vara uppåt (4).
• Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
• Öppna motorhuven.
• Lossa det inre täcklocket genom att vrida
det moturs.
• Vrid lampan moturs, drag ut den och byt
till ny. Notera hur den sitter!
• Sätt tillbaka lampan. Den kan bara sitta
på ett sätt.
• Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
”TOP” skall vara uppåt!
Underhåll och service
W5W
PY21W
W5W
Byte av glödlampa för positions/parkeringsljus fram
• Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
• Lossa täcklocket för halvljuset* genom
att vrida det moturs.
• Drag ut lampan tillsammans med dess
sockel. Byt till ny glödlampa.
• Tryck tillbaka lampan tillsammans med
dess sockel.
• Kontrollera att den nya lampan lyser.
• Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
"TOP" skall vara uppåt!
Byte av glödlampa i sidoblinklykta
• Öppna framdörren till hälften.
• Stoppa in handen bakom framskärmen
och tryck ut lampan. Låt kablarna sitta
kvar i lamphållaren.
• Vrid lamphållaren 1/4 varv moturs och
dra rakt ut.
• Dra den trasiga glödlampan rakt ut.
• Byt till en ny och tryck tillbaka lampan
rakt inåt.
Byte av glödlampa för blinker*
i främre vänstra hörn
• Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
• Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
• Ta bort glödlampan ut lamphållaren
genom att trycka inåt och vrida moturs.
• Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
Slå på tändningen och kontrollera att den nya
lampan lyser.
* På bilar med Bi-Xenon-strålkastare sitter även
denna lampa i blinkerlamphuset.
143
Underhåll och service
Glödlampor (forts)
PY21W
55W H1*
Byte av glödlampa för blinker
i främre högra hörn
• Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
• Tag loss kylröret (1) från kallboxen.
• Lossa skruven (2) till påfyllningsröret.
• Drag röret (3) rakt uppåt.
• Lossa avluftningsslangen (4) till röret.
• Lossa lamphållaren genom att vrida
medurs.
• Ta bort glödlampan ut lamphållaren
genom att trycka inåt och vrida moturs.
• Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
• Kontrollera att packningen till spolarbehållaren mellan påfyllningsrör och
behållare sitter rätt.
• Tryck tillbaka påfyllningsröret (3).
• Tryck tillbaka avluftningsslangen till
påfyllningsröret (4).
• Skruva fast skruven (2) till påfyllningsröret .
• Sätt tillbaka kylröret till kallboxen (1).
Byte av dimstrålkastare (tillval)
• Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
• Vrid lamphållaren något moturs.
• Tag ur lampan.
• Sätt dit den nya lampan. Profilen på
lamphållaren sammanfaller med profilen
på lampans fot.
• Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
något medurs. Markeringen ”TOP” på
lamphållaren uppåt!
*: H3 i R-version
144
Underhåll och service
Placering av glödlampor
1. Bromsljus
2. Positions-/
parkeringsljus
3. Dimbakljus
(en sida)
4. Sidomarkeringslykta
5. Blinker
6. Backljus
• Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
• Lås upp och fäll panelsidan inåt för att
komma åt glödlamporna.
Glödlamporna är placerade i två separata
lamphållare, en övre och en undre. Varje
lamphållare har en spärrtapp.
21 W BA 5
10W
PY 21 W (gul)
21 W BA 15
Högt placerat bromsljus
Byte av glödlampor i baklykta
Alla glödlampor i baklyktan byts inifrån
bagageutrymmet.
21 W BA 15
5 W BA 15
Gör så här för att byta glödlampa i den övre och
undre lamphållaren:
Lamporna är av en särskild typ. Vi rekommenderar att du anlitar din Volvoverkstad för byte.
• För att underlätta arbetet; dra loss kabeln
från lamphållaren.
• Tryck samman spärrhakarna och dra ut
hållaren.
• Byt till ny glödlampa.
• Tryck tillbaka kabeln.
• Fäll tillbaka och lås fast panelsidan.
145
Underhåll och service
Glödlampor (forts)
W5W
W5W
W5W
Byte av glödlampa i nummerskyltsbelysning
• Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
• Lossa skruven med en skruvmejsel.
• Lossa hela lamphuset försiktigt och drag
ut det. Vrid kontakten moturs och drag ut
glödlampan.
• Byt till ny glödlampan.
• Sätt tillbaka kontakten och vrid medurs.
• Sätt tillbaka och skruva fast hela
lamphuset.
146
Byte av glödlampa för instegsbelysning
Instegsbelysning har du under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan. När du
skall byta gör så här:
• Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
• Tag bort den trasiga glödlampan.
• Sätt dit en ny glödlampa. Kontrollera att
lampan lyser.
• Sätt tillbaka lamphuset.
Byte av glödlampa i bagageutrymmet
• Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
• Tag bort den trasiga glödlampan.
• Sätt dit en ny glödlampa. Kontrollera att
lampan lyser.
• Sätt tillbaka lamphuset.
Underhåll och service
Make up-spegel.
Byte av glödlampa i
make up-spegel
• Stick in en skruvmejsel och vrid så
lossnar glaset.
• Peta ut och byt lampan.
• Tryck först tillbaka lampglasets
underkant ovanför de fyra hakarna och
tryck sen fast ovansidan.
Make up-spegel, vissa modeller.
Takbelysning med läslampor
fram
Lamporna är av en särskild typ. Vi rekommenderar att du anlitar din Volvoverkstad för byte.
147
Underhåll och service
Glödlampor (forts)
Säkringar
Läslampor bak
Lamporna är av en särskild typ. Vi rekommenderar att du anlitar din Volvoverkstad för byte.
Säkringar
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning,
är alla de olika elektriska funktionerna och
komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Säkringarna är placerade på tre olika ställen i
bilen:
A. Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
B. Säkringscentralen i kupén.
C. Relä-/säkringscentralen i bagageutrymmet.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av. Titta i säkringsförteckningen för att
lokalisera berörd säkring. Dra ut säkringen och
titta från sidan om den böjda tråden är avbränd.
Byt i så fall till en ny säkring med samma färg
och samma amperebeteckning. I säkringscentralen i motorrummet finns ett antal reservsäkringar. Där finns även en tång som underlättar för dig att dra ut och sätta tillbaka en
säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger, föreligger något fel på komponenten,
och du bör då uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
148
Underhåll och service
Relä-/Säkringscentral i motorrummet
Här finns 24 säkringspositioner. Var noga med att ersätta avbränd säkring
med ny säkring med samma färg och amperebeteckning
A
Säkringstång
Hel säkring
Trasig säkring
A. Tryck in plastspärrarna på boxens baksida och dra locket uppåt.
Säkringar i motorrummet
Nr
Ampere
1. Parkeringsvärmare (tillval) ...........................................................25
2. Extraljus (tillval) ...........................................................................20
3. .........................................................................................................–
4. Lambdasonder, motorstyrenhet (diesel),
högtrycksventil (diesel).................................................................20
5. Vevhusventilationsvärmare, magnetventiler,
Bränslefördelare (Bi-Fuel) ............................................................10
6. Luftmassemätare, motorstyrenhet, insprutningsventiler...............15
Luftmassemätare (diesel) ................................................................5
7. Trottelmodul .................................................................................10
8. AC-kompressor, gaspedalgivare, fläkt elektronikbox ..................10
9. Signalhorn .....................................................................................15
10. .........................................................................................................–
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
AC-kompressor, tändspolar, magnetventiler (diesel) ...................20
Bromsljuskontakt ............................................................................5
Vindrutetorkare .............................................................................25
ABS/STC/DSTC ...........................................................................30
Gastanksventil (Bi-Fuel) ...............................................................15
Spolare (framruta), strålkastarrengörare .......................................15
Halvljus (höger) ............................................................................10
Halvljus (vänster)..........................................................................10
ABS/STC/DSTC ...........................................................................30
Helljus (vänster)............................................................................15
Helljus (höger) ..............................................................................15
Startmotor .....................................................................................40
Motorstyrenhet ................................................................................5
.........................................................................................................–
149
Underhåll och service
Säkringar i kupén
Här finns 38 säkringspositioner. Säkringarna är placerade innanför luckan
på instrumentpanelens gavel. Där finns också ett antal reservsäkringar.
Nr
Ampere
1. Huvudljus (halvljus), Bi-Xenon (tillval).......................................15
2. Huvudljus (helljus)........................................................................20
3. Motorstyrd stol (förare).................................................................30
4. Motorstyrd stol (passagerare) .......................................................30
5. Hastighetsberoende styrservo, vakuumpump ...............................15
6. Gastanksventil (Bi-Fuel) .................................................................5
7. Eluppvärmd stol (vänster fram) ....................................................15
8. Eluppvärmd stol (höger fram).......................................................15
9. ABS/STC/DSTC .............................................................................5
10. .........................................................................................................–
11. .........................................................................................................–
12. Ljushöjdsreglering, strålkastartorkare...........................................15
13. Eluttag 12V ...................................................................................15
14. Motorstyrd stol (passagerare) .........................................................5
15. Audio, RTI (tillval) .........................................................................5
16. Audio.............................................................................................20
17. Audioförstärkare ...........................................................................30
18. Dimljus (fram) ..............................................................................15
19. RTI-display (tillval) ......................................................................10
20. .........................................................................................................–
21. Utökad D2-matning: automatväxellåda, växlingsspärr, ...............10
22. Körriktningsvisare.........................................................................20
23. Manöverenhet ljus, manöverenhet klimatanläggning,
diagnosuttag, manöverenhet rattspakar...........................................5
24. Utökad D1-matning: klimatanläggning, motorstyrd stol (förare),
kombinationsinstrument, parkeringsvärmare (tillval)...................10
25. Tändningslås (30-matning), central elektronikmodul,
relä startmotor, motorstyrenhet .....................................................10
150
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Fläkt klimatanläggning .................................................................30
Aktivt chassie FOUR-C ................................................................15
Elektronikmodul (tak), interiörbelysning (tak) .............................10
Telefon (tillval) .............................................................................10
Positions/parkeringsljus (vänster fram och bak)..........................7,5
Positions/parkeringsljus (höger fram och bak),
nummerskyltsbeylsning ...............................................................7,5
Central elektronikmodul, make up-belysning, servostyrning,
allmänbelysning, handskfacksbelysning.......................................10
Bränslepump .................................................................................15
Taklucka........................................................................................15
Centrallås, elektrisk fönsterhiss, ytterbackspegel (vänster fram) .25
Centrallås, elektrisk fönsterhiss, ytterbackspegel (höger fram)....25
Elektriska fönsterhissar (bak), barnspärr ......................................30
Larmsiren ........................................................................................5
Underhåll och service
Säkringar i bagageutrymmet
Säkringstång
Hel säkring
Trasig säkring
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ampere
Bakre elektronikmodul (REM), belysning (bagageutrymme) ......10
Dimbakljus ....................................................................................10
Bromsljus ......................................................................................15
Backljus.........................................................................................10
Eluppvärmd bakruta, relä 15I-matning (bak)..................................5
Öppning bagagelucka....................................................................10
Nedfällning av nackskydd.............................................................10
Låsning bakdörrar, tanklucka........................................................15
Dragkrok (30-matning) .................................................................15
CD-växlare (tillval), RTI (tillval) .................................................10
Elektronikmodul - AEM (tillval) ..................................................15
.........................................................................................................–
13.
14.
15.
16.
17.
.........................................................................................................–
Bromsljus .....................................................................................7,5
Dragkrok (15I-matning)................................................................20
Eluttag bagageutrymme (tillval) ...................................................15
Eluppvärmt bränslefilter (diesel)
Styrenhet fyrhjulsdrift (AWD).....................................................7,5
18. Eluppvärmt bränslefilter (diesel) .................................................15
151
Underhåll och service
152
Tekniska data
Typbeteckningar
154
Mått, vikt, volym
155
Smörjmedel
156
Kylsystem
156
Katalysator
157
Bränsle
158
Hjulupphängning, fjädring
159
Elsystem
160
Motorspecifikationer
161
153
Tekniska data
Typbeteckningar
Vid alla kontakter om din bil med återförsäljaren och vid beställning av reservdelar och
tillbehör kan det underlätta om du vet bilens
typbeteckning, chassinummer och motornummer.
1. Typ- och modellårsbeteckning samt
chassinummer
Instansade i motorrummet nedanför
vindrutan.
2. Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Skylt på innerskärmen bakom höger strålkastare.
3. Motorns typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer
På motorns högra sida.
4. Växellådans typbeteckning och
tillverkningsnummer
a: Manuell växellåda: på framsidan.
b: Automatväxellåda AW: på ovansidan.
154
Tekniska data
Mått, vikt, volym
Mått och vikter
Volymuppgifter
Längd
458 (R: 461) cm
Bredd
180 cm
Bränsletank (liter)
Bensin
Diesel, AWD
Höjd
143 cm
Hjulbas
272 cm
Spårvidd, fram
156 cm
Spårvidd, bak
156 cm
Tillåten belastning (utöver förare) =
Totalvikt – Tjänstevikt
Dataskylt med viktangivelser på plåten i
motorrummet
1.
2.
3.
4.
Max totalvikt
Max tågvikt (bil+släp)
Max framaxeltryck
Max bakaxeltryck
Max last: Se registreringsbeviset
Max taklast
Max släpvagnsvikt
100 kg
1 600 kg
Motorolja, inkl byte filter1(liter)
B5204T5
B5234T3
B5234T7
B5244S
(170 hk)
B5244S2 (140 hk)
B5254T2 2.5T
B5254T4 R
D5244T D5
D5244T2 2.4D
D5244T3 2.4D
70
68
ca
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,0
7,0
7,0
Växellådsolja (liter)
Manuell (5-växlad)
Manuell (6-växlad)
Automat
2,1
2,0
7,2
Övrigt
Servostyrning
Vindrutespolarbehållare
Broms- och kopplingsvätska
Luftkonditioneringsanläggning
0,9 liter
4,5 liter
0,6 liter
1 000 g
1:
För verifikation av vilken motor som sitter i
bilen – se den instansade typbeteckningen i
motorrummet (föregående sida, punkt 3).
Viktigt!
Kontrollera efter oljebyte med oljemätstickan att rätt mängd olja finns i motorn.
Kontrollen ska ske vid varmkörd motor
några minuter efter att den stängts av.
155
Tekniska data
Smörjmedel
Kylsystem
Motor
Växellåda
Bensinmotorer: ACEA A1
Olja med kvalitetsbeteckningen ACEA A3 kan
också användas. Observera att samma olja kan
uppfylla både ACEA A1 och ACEA B1. Detta
gäller oavsett om oljan är av typ mineral,
delsyntet eller helsyntet.
Manuell
Använd endast Volvos syntetiska växellådsolja.
Till bensinturbomotorer och dieselmotorer
rekommenderas Volvos helsyntetiska
motorolja.
Automat
Endast Volvos växellådsolja med
detalj-nr 1161540-8.
Blanda inte med någon annan olja!
Servostyrning
Dieselmotorer: ACEA B4
Observera att samma olja kan uppfylla ACEA
A3, ACEA B3 och ACEA B4. Detta gäller
oavsett om oljan är av typ mineral, delsyntet
eller helsyntet.
Oljekvalitet: Styrservoolja av typ Pentosin
CHF 11S eller motsvarande.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn.
Bromsvätska
Viskositet
Volym: ca 0,6 liter
Volym: ca 0,9 liter.
Vätsketyp: Bromsvätska DOT 4+
(avser stadigvarande lufttemperatur)
Under extrema körförhållanden som ger
onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning, t.ex. vid bergskörning med mycket
motorbromsning samt vid körning på motorväg
i hög fart, rekommenderas oljor som uppfyller
de krav som ställs på ACEA A3 (bensinmotorer) Se även sidan 134.
OBS! Oljor med viskositet 0W-30 och 0W-40
måste uppfylla kraven som ställs på ACEA A3
(bensinmotorer).
156
Viktigt!
Vid tveksamhet rörande korrekt oljekvalitet
– kontakta en Volvoverkstad.
Motor
Bensin utan turbo
Bensin med turbo
Diesel
Volym (liter)
ca 8,0
ca 9,0
ca 12,5
Samtliga system är slutna övertryckssystem.
Termostaten börjar öppna vid 90°C.
Tekniska data
Katalysator
Katalysator
Katalysatorn utgör en tillsats till avgassystemet,
och den har till uppgift att rena avgaserna. Den
består i huvudsak av ett hus med två monoliter,
som utformats så att avgaserna leds genom
kanaler i dessa. Kanalväggarna är belagda med
ett tunt skikt av platina/rodium/palladium.
Dessa metaller svarar för en katalysatorfunktion, d.v.s. de deltar i och påskyndar en
kemisk reaktion utan att själva förbrukas i den.
Lambda-sond TM (syremätgivare,
endast bensinmotorer)
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och att
förbättra utnyttjandet av bränslet. En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de avgaser
som lämnar motorn. Mätvärdet från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som
kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en
effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
157
Tekniska data
Bränsle
Bensin
Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid
Motorn kan köras på oktantalen
91, 95 och 98 RON.
• 98 RON rekommenderas för
maximal effekt och lägsta
bränsleförbrukning.
• 95 RON kan användas vid
normal körning.
• 91 RON bör endast tankas i
undantagsfall. Motorn
skadas emellertid inte av
denna bränslekvalitet.
Norm DIN 51600.
Min 91 Oktan RON Blyfri.
Motor
Växellåda
B5204T5
Manuell
Automat
B5234T3
Manuell
Automat
9,2 - 9,3
10,0 - 10,2
219 - 222
236 - 240
B5244S
Manuell
Automat
8,9 - 9,0
9,5 - 9,6
212 - 215
226 - 229
B5244S2
Manuell
Automat
8,8 - 8,9
9,5 - 9,6
209 - 212
226 - 229
Diesel
Norm SS-EN 590.
B5254T2
FWD
2.5T
Manuell
Automat
9,1 - 9,2
9,8 - 9,9
217 - 220
232 - 236
B5254T2
AWD 2.5T
Manuell
Automat
9,8
10,3 - 10,5
234
246 - 251
B5254T4
R
Manuell
Automat
10,5 - 10,7
10,9 - 11,1
252 - 256
261 - 266
D5244T
D5
Manuell
Automat
6,3 - 6,5
7,6
166 - 171
201
D5244T2
2.4D
Manuell
Automat
6,3 - 6,5
7,6
167 - 171
201
D5244T3
2.4D
Manuell
6,3 - 6,5
167 - 171
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade
på en standardiserad körcykel; EU
direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan
påverkas om bilen utrustas med
extra tillbehör vilket påverkar
bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer
påverka bilens bränsleförbrukning.
158
Förbrukning i Utsläpp av koldioxid
1iter/100 km
(CO²) g/km
9,1 - 9,2
215 - 218
9,9 - 10,1
236 - 240
Tekniska data
Hjulupphängning, fjädring
Framvagn
Fjäderben av Mc Pherson-typ. Stötdämpare
inbyggda i fjäderbenen. Kuggstångsstyrning.
Rattaxel av säkerhetstyp. Inställningsvärdena
gäller för obelastad bil inkl. bränsle, kylvätska
och reservhjul.
Bakvagn
Separat hjulupphängning med individuellt
fjädrande hjul och stötdämpare. Upphängningen består av bakåtriktade bärarmar, övre
och undre länkarmar, spårstag samt krängningshämmare.
Hjulvinklar
Toe-in fram (grader) 0,1° ±0,1°
Toe-in bak (grader) 0,2° ±0,2°
0,1° ±0,1°
0,2° ±0,2°
159
Tekniska data
Elsystem
12-volt system med spänningsreglerad växelströmsgenerator.
Enpoligt system där chassi och motorstomme används som ledare.
Minuspol ansluten till chassit.
Batteri
Spänning
Köldstartförmåga (CCA)
Reservkapacitet (RC)
12 V
520 A
90 min
12 V
600 A
115 min
12 V (diesel)
800 A*
Om du måste byta ut ditt batteri, var noga med att byta till ett batteri
med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Generator max strömstyrka
Startmotor, effekt
140 A
1,4 kW
*Bil med parkeringsvärmare har 800 A batteri.
160
Glödlampor
Effekt
Sockel
Halvljus
Helljus
Bi-Xenon
Dimstrålkastare
55 W
55 W
35 W
55 W
H7
HB3
D2R
Positions-/parkeringsljus, fram
Sidoblinklykta
Körriktningsvisare, fram (gul)
Körriktningsvisare, bak (gul)
Positions-/parkeringsljus, bak
Bromsljus
Backljus
Dimbakljus, Positions-/parkeringsljus bak
Nummerskyltsbelysning
Instegsbelysning fram
Lastutrymme
Handskfacksbelysning
Make up-spegel
5W
5W
21 W
21 W
5W
21 W
21 W
21/4 W
H 11
W 2.1x9.5 d
W 2.1x9.5 d
BA 15
BA 15
BA 15
BA 15
BA 15
BA 15
5W
5W
5W
3W
1,2 W
W 2,1x9,5 d
SV 8,5
SV 8,5
BA 9
SV 5,5
1:
R-version H3
Tekniska data
Motorspecifikationer
Effekt* (kW/rps)
(hk/rpm)
Vridmoment* (Nm/rps)
(kpm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglängd (mm)
Slagvolym (dm³ eller liter)
Kompressionsförhållande
Tändstift
elektrodavstånd (mm)
åtdragningsmoment (Nm)
B5204T5
B5234T3
B5234T7
147/83
200/5000
285/33-83
29,1/2000-5000
5
81
90
2,32
8,5:1
B5244S
(170)
125/100
170/6000
225/75
23,0/4500
5
83
90
2,44
10,3:1
B5244S2
(140)
103/75
140/4500
220/55
22,4/3300
5
83
90
2,44
10,3:1
B5254T2
2.5T FWD/AWD
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/1500-4500
5
83
93,2
2,52
9,0:1
132/88
180/5300
240/37-88
24,5/2200-5300
5
81
77
1,98
9,5:1
184/87
250/5200
330/42-87
33,7/2500-5200
5
81
90
2,32
8,5:1
0,7-0,8
30
0,7-0,8
30
0,7-0,8
30
1,2
30
1,2
30
0,7-0,8
30
*: Effekt och vridmoment enligt provningsnorm EU 80/1269. För bensinmotorer används
vid dessa prov 98 oktan.
För verifikation av vilken motor som sitter i
bilen – se den instansade typbeteckningen i
motorrummet (Typbeteckningar sidan 154,
punkt 3).
161
Tekniska data
Effekt* (kW/rps)
(hk/rpm)
Vridmoment* (Nm/rps)
(kpm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglängd (mm)
Slagvolym (dm³ (l))
Kompressionsförhållande
Tändstift
elektrodavstånd (mm)
åtdragningsmoment(Nm)
B5254T4
R
220/90
300/5400
400/31-95
40,7/1850-5700
5
83
93,2
2,52
8,5:1
B5244SG
CNG (gas)
103/97
140/5800
192/75
19,6/4500
5
83
90
2,44
10,3:1
B5244SG2
LPG (gas)
103/85
140/5100
214/75
21,8/4500
5
83
90
2,44
10,3:1
D5244T
D5
120/67
163/4000
340/29-50
34,7/1750-3000
5
81
93,2
2,40
18,0:1
D5244T2
2.4D
96/67
130/4000
280/29-50
28,6/1750-3000
5
81
93,2
2,40
18,0:1
D5244T3
2.4D
85/67
116/4000
280/29-50
28,6/1750-3000
5
81
93,2
2,40
18,0:1
0,7
28
1,2
30
1,2
30
–
–
–
–
–
–
*: Effekt och vridmoment enligt provningsnorm EU 80/1269. För bensinmotorer används
vid dessa prov 98 oktan.
För verifikation av vilken motor som sitter i
bilen – se den instansade typbeteckningen i
motorrummet (Typbeteckningar sidan 154,
punkt 3).
162
Audio (tillval)
Översikt HU-403
164
Översikt HU-603
165
Översikt HU-803
166
Radio HU-403, -603, -803
167
Kassettbandspelare HU-403, -603
176
CD-spelare HU-603
177
CD-spelare med intern CD-växlare HU-803
178
Extern CD-växlare HU-403, -603, -803 (tillbehör)
179
Dolby Surround Pro Logic
180
Tekniska data
182
163
Audio (tillval)
Översikt HU-403
1. Till/från - tryck
Volym - vrid
2. Ratt för att välja:
Lagrade radiostationer
CD-växlare (tillval)
3. Ratt för att välja:
Radio
Kassett
CD-växlare (tillval)
TV (tillval)
4. Fader - tryck och vrid
Balans - tryck, drag och vrid
164
5. Radio - Stationssökning upp/ned
Kassett - Val av nästa/föregående spår
6. Radio - Manuell stationsinställning
Kassett - Snabbspolning framåt/bakåt
7. Teckenfönster
8. Programtyp
9. Nyheter/Radiotext
10. Trafikinformation
11. Automatisk förinställning av stationer
12. Bas - tryck och vrid
Diskant - tryck, drag och vrid
13. Bandriktningsväljare
14. Kassettlucka
15. Kassettutkast
Audio (tillval)
Översikt HU-603
1. Till/från - tryck
Volym - vrid
2. Ratt för att välja:
Lagrade radiostationer
CD-växlare (tillval)
3. Ratt för att välja:
Radio
Kassett
CD
CD-växlare (tillval)
TV (tillval)
4. Fader - tryck och vrid
Balans - tryck, drag och vrid
5. Radio - Stationssökning upp/ned
Kassett - Val av nästa/föregående spår
CD - Val av nästa/föregående spår
6. Radio - Manuell stationsinställning
Kassett - Snabbspolning framåt/bakåt
CD - Snabbspolning framåt/bakåt
7. CD-utkast
8. CD-lucka
9. CD-slumpval
10. Programtyp
11. Nyheter/Radiotext
12. Trafikinformation
13. Automatisk förinställning av stationer
14. Bas - tryck och vrid
Diskant - tryck, drag och vrid
15. Bandriktningsväljare
16. Kassettlucka
17. Kassettutkast
18. Display
165
Audio (tillval)
Översikt HU-803
1. Till/från - tryck
Volym - vrid
2. Bas - tryck och vrid
Diskant - tryck, drag och vrid
3. Fader - tryck och vrid
Balans - tryck, drag och vrid
4. Centervolym - tryck och vrid
Rymdeffekt nivå - tryck, drag och vrid
5. Ratt för att välja:
Lagrade radiostationer
Intern CD-växlare - val av skiva
Extern CD-växlare - val av skiva
166
6. Ratt för att välja:
Radio
CD
CD-växlare (tillval)
TV (tillval)
7. Radio - Stationssökning upp/ned
CD - Val av nästa/föregående spår
8. Radio - Manuell stationsinställning
CD - Snabbspolning framåt/bakåt
9. CD-utkast
10. Dolby Pro Logic
11. 2-kanals stereo
12. 3-kanals stereo
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
CD-lucka
CD-slumpval
Programtyp
Nyheter/Radiotext
Trafikinformation
Automatisk förinställning av stationer
Display
Audio (tillval)
Radio HU-403, -603, -803
Strömbrytare till/från
Volymkontroll - TP/PTY/NEWS
Tryck på ratten för att sätta på eller stänga av
radion.
Om ett kassettband eller en CD skiva spelas när
radion tar emot ett trafikmeddelande, nyheter
eller någon programtyp, bryts respektive
funktion och meddelandet hörs med den volym
som valts för trafikinformation, nyheter eller
programtyp. Apparaten återgår därefter till den
tidigare inställda volymen och återtar spelningen av kassetten eller CD:n.
Volymkontroll
Vrid ratten medurs för att höja volymen.
Volymkontrollen är elektronisk och saknar
ändlägen. Om du har knappsats i ratten, öka
eller minska volymen med (+)- respektive
(–)-knapparna.
Volymkontroll för integrerad
telefon (tillval)
Om telefonen ringer när radion spelar, sänks
volymen när samtalet besvaras. Då samtalet
avbryts återgår volymen till den tidigare
inställda ljudnivån. Volymen kan även regleras
under samtalets gång och behåller då den nya
ljudnivån när samtalet avbryts. I aktivt läge
syns alltid telefoninformation i displayen.
Funktionen gäller endast för Volvos integrerade
telefonsystem. Se sidan 183.
167
Audio (tillval)
Radio HU-403, -603, -803 (forts)
Frekvensbandsväljare
Scanning
Vrid SOURCE-ratten för att ställa in FM eller
AM. Stationen och frekvensbandet visas i
teckenfönstret.
Tryck på SOURCE-ratten för att starta
sökning. När radion hittat en station, stannar
den vid denna station ett antal sekunder.
Därefter fortsätter den sökningen. När den hittat
en station som du vill lyssna på, tryck då på
SOURCE-ratten.
Med denna ratt kan också kassettdäck, CD eller
CD-växlare (om sådan är ansluten) väljas.
Om anläggningen är i kassettläge (HU-403,
-603) spelas varje låt ett antal sekunder.
Om anläggningen är i CD-läge eller kassettläge
(HU-403, -603, -803) spelas varje spår ett antal
sekunder. När du hittat en låt eller ett spår som
du vill lyssna på, tryck då på SOURCE-ratten
igen.
168
Audio (tillval)
Fader - Balans fram/bak
Bas
Ställ in lämplig balans mellan de främre och
bakre högtalarna genom att trycka på ratten och
vrida den åt höger (mer ljud från främre paret)
respektive åt vänster (mer ljud från bakre paret).
I mittläget är balansen i normalläge. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställning.
Ställ in basen genom att trycka på ratten och
vrida den åt vänster respektive höger. I
mittläget är basen i normalläge. Tryck tillbaka
ratten till utgångsläget efter inställning.
Balans höger/vänster
Ställ in balansen genom att trycka på ratten, dra
ut den, och vrida den åt vänster respektive
höger. I mittläget är balansen i normalläge.
Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter
inställning.
Diskant
Ställ in diskanten genom att trycka på ratten, dra
ut den, och vrida åt vänster respektive höger. I
mittläget är diskanten i normalläge. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställning.
169
Audio (tillval)
Radio HU-403, -603, -803 (forts)
Stationsinställning
Knappsats i ratten
Tryck på den vänstra knappen
för att välja
lägre frekvenser och på den högra knappen
för högre frekvenser. Inställd frekvens visas i
displayen.
Om du har knappsats i ratten, tryck på höger
respektive vänster pil för att välja förprogrammerade stationer.
Stationssökning upp/ner
Tryck på knappens vänstra
eller högra
sida för att söka efter lägre eller högre
frekvenser. Radion söker efter nästa hörbara
station och ställer in den. Tryck på knappen
igen om du vill fortsätta sökningen.
170
OBS! Om bilen är utrustad med integrerad
telefon kan knappsatsen i ratten inte användas
för radiofunktioner när telefonen är i aktivt
läge. I aktivt läge syns alltid telefoninformation
i displayen. För att avaktivera telefonen tryck
. Om du inte har något SIM-kort i telefonen
stäng av den, se sidan 186.
Audio (tillval)
Inställning av stationer
Auto - Automatisk förinställning av
stationer
Denna funktion söker och lagrar automatiskt
upp till 10 starka AM- eller FM-stationer i ett
separat minne. Funktionen är särskilt användbar
i områden där du inte är bekant med radiostationerna.
1. Tryck och håll in AUTO-knappen i minst
två sekunder. Ett antal signalstarka
stationer (max. 10) från det inställda
frekvensbandet lagras nu automatiskt i
minnet. ”AUTO” visas i displayen. Om
ingen station med tillräcklig signalstyrka
finns visas ”NO STATION”.
2. Vrid 1-20/DISC-ratten om du vill byta till
en annan av de automatiskt förinställda
stationerna. Vid varje vridning ställs en ny
station in (A0-A9).
3. För att återgå till att välja mellan de
programmerade förvalen, tryck på AUTOknappen en gång till. AUTO försvinner
från displayen.
Manuell inställning av stationer
1. Ställ in önskad frekvens med pilarna.
2. Tryck med ett kort tryck på 1-20/DISCratten. Välj på vilken placering du vill lagra
stationen genom att vrida fram eller
tillbaka (du kan lagra 20 olika stationer).
Tryck igen för att lagra önskad frekvens
och station.
Förval
För att välja ett förprogrammerat radiostationer
vrider du på 1-20/DISC-ratten till lagrat
nummer. Det inställda programmet visas i
displayen.
171
Audio (tillval)
Radio HU-403, -603, -803 (forts)
NEWS
Nyheter till/från
Tryck på NEWS-knappen med ett kort tryck för
att aktivera nyhetsfunktionen. Texten NEWS
visas med små bokstäver i displayen. Tryck på
NEWS-knappen igen om du vill stänga av
funktionen.
Så fort en nyhetsutsändning startar avbryts
avspelning av kassett, CD eller CD-växlare och
man kan höra nyheterna.
TP
Trafikinformation
Tryck på TP-knappen för att höra trafikinformation från RDS-stationer. ”TP” visas när
funktionen är inkopplad. När apparaten är i
kassett- eller CD-läge söker radion i
bakgrunden automatiskt efter en FM-station
med stark signal som sänder trafikinformation.
Om ett kassettband eller en CD spelas när
radion tar emot ett trafikmeddelande, bryts
respektive funktion och meddelandet hörs med
den volym som valts för trafikinformation.
Så fort meddelandet är över återgår apparaten
till den tidigare inställda volymen och återtar
spelningen av kassetten eller CD:n.
172
• Trafikinformation kan endast höras när
TP och
visas samtidigt.
• Om endast TP visas betyder det att ingen
trafikinformation sänds från den aktuella
sändaren.
• Om du inte vill lyssna på ett pågående
trafikmeddelande, tryck på TP-knappen.
TP-funktionen är dock fortfarande
inkopplad och radion väntar på nästa
trafikmeddelande.
• Om du vill stänga av TP-funktionen,
tryck då på TP-knappen. TP visas inte
längre i displayen.
Om du inte vill lyssna på nyhetsprogrammet när
det sänds skall du trycka på NEWS-knappen.
Då avbryts mottagningen av det aktuella
programmet. Nyhetsfunktionen är dock
fortfarande inkopplad och radion väntar på
nästa nyhetsutsändning. Tryck på NEWS igen
för att stänga av funktionen. NEWS försvinner
från displayen.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister, etc. Denna
information visas då i textform i teckenfönstret.
Tryck under ett par sekunder på NEWS
knappen för att få tillgång till eventuell utsänd
Radiotext som då visas i displayen. Ett kort
tryck på NEWS knappen avslutar visningen av
Radiotexten.
Audio (tillval)
Programtyp
Funktionen PTY gör att du direkt kan välja
program med olika inriktningar. Gör så här om
du vill söka efter en viss programtyp:
1. Tryck på PTY-knappen. Den inställda
stationens programtyp visas i displayen.
2. Genom att vrida på 1-20/DISC-ratten kan
du bläddra igenom listan av programtyper.
3. När du funnit önskad programtyp trycker
du in 1-20/DISC-ratten för att bekräfta ditt
val. Sökningen startar.
4. Om radion hittar en station med den valda
programtypen ställs denna in. Om ingen
station med den valda programtypen hittas
återgår radion till sin tidigare funktion.
PTY ligger sedan i standby tills det att vald
programtyp börjar sändas. När så sker
byter radion automatiskt till den station
som sänder vald programtyp.
5. Finns mer än en station med vald
programtyp kan du välja med
,
eller
SCAN-knappen. Tills radion hittat den
sökta programtypen, och även så länge den
station som valts sänder vald programtyp
är PTY-funktionen i aktivt läge.
6. För att återgå till standby läge, tryck PTY
en gång till. Ev CD eller kasettspelning
återupptas och pågår tills vald programtyp
åter sänds.
7. För att avaktivera PTY standby, tryck PTY
ytterligare en gång. PTY-symbolen släcks.
Programtyp
Nyheter
Aktualiteter
Information
Sport
Utbildning
Teater
Kultur och Konst
Visas
Nyheter
Aktuellt
Info
Sport
Utbildn
Teater
Kultur
Programtyp
Vetenskap
Underhållning
Popmusik
Rockmusik
Lättlyssnat
Lätt klassiskt
Klassisk musik
Övrig musik
Väder
Ekonomi
För barn
Sociala frågor
Andliga frågor
Telefonväkteri
Resor och semester
Fritid och hobby
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
Gamla godingar
Folkmusik
Dokumentär
Larmprov
!!LARM!!
PTY saknas
Visas
Vetenskp
Underh
Pop
Rock
Lättlyss
L Klass
Klassisk
Övrig M
Väder
Ekonomi
För barn
Socialt
Andligt
Telefon
Resor
Fritid
Jazz
Country
Nation M
”Oldies”
Folkm
Dokument
Larmprov
!!Larm!!
Pty Sakn
173
Audio (tillval)
Radio HU-403, -603, -803 (forts)
Avancerad användarmeny
(Advanced User Mode)
1. För att aktivera den avancerade användarmenyn, tryck och håll Volym-ratten
intryckt i minst 5 sekunder (med radion
avstängd).
2. Vrid på 1-20/DISC-ratten för att välja en
funktion (se funktionslistan på sidan 175).
3. När funktionen har valts, blinkar
funktionens utgångsläge (default). Tryck
på 1-20/DISC-ratten för att välja ett av
funktionens andra alternativ (t ex ON/OFF,
LOW/MID/HIGH, mm, beroende på
funktionen).
4. Fortsätt välja funktion/alternativ.
För att återställa samtliga funktioner till fabriksinställningarna, vrid 1-20/DISC-ratten tills
”SET TO DEFAULT” visas i radions display
och tryck sedan på samma knapp. Då återställs
samtliga inställningar till utgångslägen och
radion återgår till normalläge (musik, nyheter,
mm).
För att spara eventuella ändringar och återgå till
normalläge, vrid 1-20/DISC-ratten tills
”BACK and SAVE” visas i radions display och
tryck på samma knapp. Bekräfta med ännu en
tryckning på 1-20 DISC-ratten.
174
För att återgå till normalläge utan att spara
eventuella ändringar, vrid 1-20/DISC-ratten
tills ”BACK without SAVE” visas i radions
display och tryck på samma knapp. Bekräfta
med ännu en tryckning på 1-20 DISC-ratten.
Audio (tillval)
Funktioner i avancerad
användarmeny
(utgångsläget är understruket)
• SET TO DEFAULT (se sidan 174).
• AF SWITCHING ON/OFF (automatisk
frekvensuppdatering) – AF-funktionen
ser till att den starkaste tillgängliga
sändaren för ett program väljs.
• REGIONAL ON/OFF (regionala radioprogram med automatisk frekvensuppdatering aktiverad) – Denna funktion ger
dig möjlighet att fortsätta lyssna till en
regional sändare trots att signalstyrkan är
låg.
• EON (Enhanced Other Networks)
LOCAL/DISTANT – Denna funktion
bestämmer om radioprogrammet du
lyssnar på ska avbrytas för t ex trafikmeddelanden eller nyhetssändningar (om
dessa funktioner är valda) enbart om
signalen är stark (LOCAL) eller om
radion också ska försöka få in svagare
signaler (DISTANT).
• NETWORK ALL/TUNED – med denna
funktion kan du bestämma om radioprogrammet du lyssnar på ska avbrytas för t
ex trafikmeddelanden eller nyhetssändningar (om dessa funktioner är valda)
enbart om meddelandet kommer från den
kanal du lyssnar på, t ex P1 (TUNED),
eller om programmet ska avbrytas oavsett
vilken radiokanal meddelendet/
sändningen kommer ifrån (ALL).
• LANGUAGE – välj språk som används i
radions teckenfönster (engelska, tyska,
franska eller svenska). Fungerar enbart i
PTY-läge.
• ASC (Active Sound Control) ON/OFF
(aktiv volymkontroll) – ASC-funktionen
anpassar automatiskt radions volym efter
bilens hastighet.
• ASC TABLE – Välj nivå för ASCfunktionen (LOW/MID/HIGH).
• SRC ON/OFF – Detta används för att
aktivera/avaktivera funktionen som
sänker höga frekvenser vid sämre
mottagningsförhållanden. Detta kan
uppfattas som mindre störning.
• SRC TABLE - Välj nivå för SRCfunktionen (LOW/MID/HIGH).
• TAPE DOLBY ON/OFF – Aktivera/
avaktivera Dolby brusreducering när du
lyssnar på ett kassettband (HU 403/603).
• BACK and SAVE (se vänsterspalten).
• BACK without SAVE (se vänsterspalten).
175
Audio (tillval)
Kassettbandspelare HU-403, -603
Kassettlucka
Kassettutkast
Snabbspolning
Skjut in kassetten i kassettluckan med bandets
bredare del vänt åt höger. I teckenfönstret visas
TAPE Side A. När den ena sidan är färdigspelad kommer apparaten automatiskt att spela
den andra sidan (auto-reverse). Om du redan
har en kassett i bandspelaren väljer du
kassettspelning genom att vrida på SOURCEratten.
Om du trycker på knappen stannar bandet och
kassetten matas ut. För att välja ny programkälla, vrid på SOURCE-ratten. Kassetten kan
skjutas in eller matas ut även när apparaten är
frånslagen.
Bandet snabbspolas framåt med
och bakåt
med
. I displayen visas ”FF” (framåt)
respektive ”REW” (bakåt) under snabbspolning. Snabbspolningen avbryts om du
trycker på knappen igen.
Dolby B Brusreducering
Nästa spår, föregående spår
Funktionen är förinställd. Om du vill stänga av
den, gör så här: håll REV-knappen intryckt tills
Dolbysymbolen
i displayen slocknar. Tryck
på samma knapp igen för att aktivera Dolbyfunktionen.
Om du trycker in knappen
kommer kassettbandet automatiskt att spolas framåt till nästa
spår. Om du trycker in knappen
kommer
kassettbandet automatiskt att spolas bakåt till
föregående spår. För att funktionen skall
fungera krävs en paus på ca fem sekunder
mellan spåren. Om du har knappsats i ratten,
kan du även använda pilarna.
Byte av bandriktning
Tryck på REV-knappen om du vill spela andra
sidan av bandet. I displayen visas vilken sida
som spelas.
176
Audio (tillval)
CD-spelare HU-603
CD-spelare
Snabbspolning
Skjut in en CD-skiva. Om du redan gjort detta,
välj CD genom att vrida på SOURCE-ratten.
Tryck på
CD-utkast
Om du trycker på knappen på bilden stannar
CD-spelaren och skivan matas ut.
OBS! Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv
sekunder på dig att ta hand om den utmatade
skivan. Därefter drar CD-spelaren in den igen
och fortsätter spelningen.
eller
Slumpval
för att söka inom ett spår.
Byte av spår
Tryck på
för att hoppa till nästa spår eller
för att hoppa till föregående spår.
Spårnummer visas i displayen. Om du har
knappsats i ratten, kan du också använda
pilarna.
Tryck på RND (random) för att koppla in
slumpvalsfunktionen. Apparaten spelar skivans
spår i slumpvis ordning. ”RND” visas så länge
funktionen är aktiverad.
OBS! Om CD-skivans kvalitet ej uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det medföra
dåligt eller uteblivet ljud..
Viktigt!
Använd ej cd-skivor som har försetts med en
skivetikett. Värmen som uppkommer i cdspelaren kan göra så att etiketten släpper
från skivan. Därmed finns en risk för att cdspelaren kan skadas
177
Audio (tillval)
CD-spelare med intern CD-växlare HU-803
CD-spelare
Snabbspolning
HU-803 innehåller en intern 4-skivors CDväxlare.
Tryck på
Vrid SOURCE- ratten för att aktivera CDspelaren. CD-spelaren återupptar spelningen av
den skiva och det spår som senast spelades. Du
kan skjuta in 4 skivor i CD-spelaren. För att
skjuta in en ny skiva måste du välja en ledig
position i spelaren. Vrid på 1-20/DISC- ratten
för att hitta en ledig position. Se till att ”LOAD
DISC” visas innan du skjuter in en ny skiva.
eller
Slumpval
för att söka inom ett spår.
Byte av spår
Tryck på
för att hoppa till nästa spår eller
för att hoppa till föregående spår. Skiv- och
spårnummer visas i displayen. Om du har
knappsats i ratten, kan du också använda
pilarna.
Tryck på RND (random) för att koppla in
slumpvalsfunktionen. Från en slumpvis vald
skiva spelas ett slumpvis valt spår. Därefter
väljs nytt spår eller ny skiva på samma sätt.
”RND” visas så länge funktionen är aktiverad.
Val av skivnummer
Vrid på 1-20/DISC-ratten. Nummer på skiva
och spår visas i displayen.
178
OBS! Använd endast 12 cm CD skivor!
Använd inte CD skivor av mindre dimension!
Audio (tillval)
Extern CD-växlare HU-403, -603, -803 (tillbehör)
CD-växlarfunktionerna kan enbart användas
om audioanläggningen är ansluten till Volvos
CD-växlare, som finns som extra tillbehör.
CD-växlare
Vrid SOURCE-ratten för att aktivera CDväxlarläget. CD-växlaren återupptar spelningen
av den skiva och det spår som senast spelades.
Om CD-växlarens magasin är tomt visas
”LOAD CARTRIDGE” i displayen.
Snabbspolning
Tryck på
eller
Slumpval
för att söka inom ett spår.
Byte av spår
Tryck på
för att hoppa till nästa spår eller
för att hoppa till föregående spår. Skiv- och
spårnummer visas i displayen. Om du har
knappsats i ratten, kan du också använda
pilarna.
Tryck på RND (för HU-603 och -803) för att
koppla in slumpvalsfunktionen. Om du har
radio HU-403 trycker du på SOURCE- ratten.
Från en slumpvis vald skiva spelas ett slumpvis
valt spår. Därefter väljs nytt spår eller ny skiva
på samma sätt. ”RND” visas så länge
funktionen är aktiverad.
Val av skivnummer
Vrid på 1-20 DISC-ratten. Nummer på skiva
och spår visas i displayen.
179
Audio (tillval)
Dolby Surround Pro Logic
Dolby Surround Pro Logic tillsammans med en
centerhögtalare mitt på instrumentbrädan
erbjuder dig en ljudupplevelse mycket nära
verkligheten.
De normala stereokanalerna vänster-höger
fördelas till vänster-mitt-höger. Dessutom kan
du få omgivningsljud (ambient surround sound)
från bilens bakre högtalarkanaler. Detta
omgivningsljud återspeglar efterklangen i
inspelningslokalen.
De flesta skivor är i dag inspelade så att
vokalisten/solisten kommer att höras rakt
framifrån och orkestern kommer att höras över
hela panoramat vänster-höger och också
bakifrån. Resultatet med Dolby Surround Pro
Logic blir en ljudupplevelse nära den verkliga
inspelningssituationen.
Tänk på att ljudupplevelsen med Dolby
Surround Pro Logic för baksätespassagerare är
annorlunda än för förare och passagerare i
framsätet.
180
Surround Sound Mode*
3-kanals stereo
För att välja Dolby Surround Pro Logic Mode
tryck på ”
PL”. I displayen visas ”Dolby Pro
Logic”. Tryck på OFF för att återgå till 2-kanals
stereo.
För att välja 3-kanals stereo tryck på 3-CH. I
displayen visas ”3 ch”. Tryck på OFF för att
återgå till 2-kanals stereo.
* Dolby Surround Pro Logic Mode fungerar
endast i CD läge, kassettläge eller FM-läge. Om
du lyssnar på en radioutsändning bör du i stället
välja 3-kanals stereo (3-CH).
Audio (tillval)
Centerkanalens volym
Ställ in centerkanalens volym genom att trycka
ut ratten och vrida den åt höger eller vänster. I
mittenläget är volymen i normalläge. Tryck
tillbaka ratten efter inställning.
Bakhögtalarnas effektnivå
(omgivningsljud)
Ställ in effektnivån i de bakre kanalerna genom
att trycka ut knappen, dra ut den ytterligare och
vrida den åt höger eller vänster. I mittenläget är
effektnivån i normalläge. Tryck tillbaka ratten
efter inställning. Kontrollen reglerar surroundkanalens nivå vid lyssning i läge Dolby
Surround Pro Logic.
181
Audio (tillval)
Tekniska data
Alarm
HU-403
Uteffekt
Utgångsimpedans
Driftspänning
Radio
Frekvensomfång
U (FM)
M (AM)
L (AM)
HU-803
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
53 - 279 kHz
HU-603
Uteffekt
Utgångsimpedans
Driftspänning
Extern förstärkare
(tillval)
Radio
Frekvensomfång
U (FM)
M (AM)
L (AM)
182
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt. 4 x 75 W
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Uteffekt
1 x 25 W (centerhögtalare)
Utgångsimpedans
4 Ohm
Driftspänning
12 V, negativ jord
Extern förstärkare 4 x 50 W alt. 4 x 75 W
HU-803 måste anslutas till extern förstärkare.
Radio
Frekvensomfång
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
”Alarm!” visas i radions display när ett
larmmeddelande sänds ut. Funktionen används
för att varsko bilister om allvarliga olyckor och
katastrofer, t.ex. broras eller kärnkraftsolyckor.
Dolby brusreducering tillverkas under licens av
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby och dubbel-D kännetecknet
är Dolby
Laboratories Licensing Corporations
varumärken.
Dolby Surround Pro Logic är varumärke som
tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Pro Logic Surround System är
tillverkat på licens från Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Telefon (tillval)
Telefonsystemet
184
Komma igång
186
Samtalsfunktioner
187
Funktioner i minnet
190
Menyfunktioner
191
Övrig information
195
183
Telefon (tillval)
Telefonsystemet
Allmänna regler
• Sätt trafiksäkerheten främst! Om du som
förare måste använda telefonluren i armstödet, parkera först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när du tankar
din bil.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast auktoriserad personal utföra
service på ditt telefonsystem.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan du genomföra
utan tändningsnyckel och utan SIM-kort.
• Tryck in På/Av knappen.
• Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
• Tryck in den gröna knappen
.
184
1. Knappsats i mittkonsolen
Med knappsatsen i mittkonsolen kan du
styra alla telefonsystemets funktioner.
2. Knappsats i ratten
Med rattens knappsats kan du använda de
flesta av telefonsystemets funktioner.
När telefonen är aktiverad kan knappsatsen
i ratten endast användas till telefonfunktionerna. I aktivt läge syns alltid telefoninformation i displayen. För att kunna
använda knapparna till radioinställningar
måste telefonen avaktiveras, sidan 186.
3. Display
I displayen visas menyfunktioner, meddelanden, telefonnummer etc.
4. Telefonlur
Telefonluren kan du använda för privata
samtal när du vill kommunicera mer ostört.
5. SIM-kortet
SIM-kortet sätts in på framsidan av knappsatsen i mittkonsolen.
Stäng av och avaktivera telefonen om du
inte har något SIM-kort i den annars kan
meddelanden från andra funktioner inte
visas i displayen.
6. Mikrofon
Mikrofonen är inbyggd i den inre backspegeln.
7. Högtalare
Högtalaren är inbyggd i nackstödet i förarstolen.
8. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan
framför den inre backspegeln.
Telefon (tillval)
185
Telefon (tillval)
Komma igång
SIM-kort
Slå på och av systemet
Aktivt läge
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltligt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
För att slå på systemet: vrid bilens tändnyckel
till läge I. Tryck på knappen som är markerad
på bilden.
En förutsättning för att kunna använda telefonsystemets funktioner är att telefonen är i aktivt
läge (gäller ej för att ta emot samtal).
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda
telefonen. Då visas din nätoperatörs namn i
displayen.
För att stänga av systemet: tryck ca tre sekunder
på samma knapp. Om du stänger av bilens
tändning med telefonsystemet påslaget, är
telefonsystemet påslaget när du slår på
tändningen nästa gång.
Aktivera telefonen genom att trycka på
knappsatsen i mittkonsolen eller i rattens
knappsats.
Stäng av och avaktivera telefonen om du inte
har något SIM-kort i den. Annars kan meddelanden från andra funktioner inte visas i
displayen och knappsatsen i ratten fungerar inte
för radion.
186
Då telefonsystemet är avstängt kan du inte ta
emot några samtal.
i
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen.
Tryck på
om du vill avaktivera telefonen.
Telefon (tillval)
Samtalsfunktioner
Display
Ring upp och ta emot samtal
Avsluta ett samtal
I displayen visas den aktuella funktionen,
exempelvis menyalternativ, meddelanden,
telefonnummer eller inställningar.
För att ringa upp: Slå numret och tryck på
i knappsatsen i ratten eller mittkonsolen (eller
lyft luren).
För att avsluta ett samtal, tryck på
i rattens
eller mittkonsolens knappsats eller lägg på
luren. Audioanläggningen återgår till tidigare
aktivitet.
För att ta emot ett inkommande samtal: Tryck
på
(eller lyft luren). Du kan även använda
Autosvar, se menyalternativ 4.3.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår.
Beträffande audioanläggningens ljudnivå, se
även menyalternativ 5.6.5.
187
Telefon (tillval)
Samtalsfunktioner (forts)
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en snabbuppringningsknapp (1-9).
Gör så här:
1. Bläddra med
till Redigera minne
(Meny 3) och tryck
.
2. Bläddra till Snabbuppringning (Meny 3.4)
och tryck
.
3. Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck
för att bekräfta.
4. Sök efter önskat namn eller telefonnummer
i minnet, tryck
för att välja det.
Senast uppringda
telefonnummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast
uppringda telefonnumren/namnen.
1. Tryck på
i rattens eller mittkonsolens
knappsats.
2. Bläddra med pilarna framåt
eller bakåt
bland de senast slagna numren.
Tryck på
ringa.
188
(eller lyft telefonluren) för att
Telefonlur
Om du vill kommunicera mer ostört, kan du
prata i telefonluren.
1. Lyft luren. Slå önskat nummer på knappsatsen i mittkonsolen. Tryck
för att
ringa upp. Volymen regleras med ratten på
sidan av luren.
2. Samtalet avbryts när du lägger tillbaka
luren i hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att
avsluta samtalet: Tryck
och välj
Handsfree. Tryck
och lägg på luren,
sidan 189.
Använd snabbuppringning
Håll in önskad snabbuppringningsknapp i ca två
sekunder för att ringa.
OBS! När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste Meny
4.5 vara aktiverad, sidan 194.
Telefon (tillval)
Funktioner under pågående
samtal
Under ett pågående samtal är följande
funktioner tillgängliga; bläddra med pilarna och
tryck på YES för att göra ett val:
Sekretess/
Sekretess av
Håll/Håll ej
Lur/Handsfree
Minne
Sekretessläge
Välj om pågående samtal
ska parkeras eller ej
Använd luren eller hands
free
Visa sparade nummer
Då du har ett pågående samtal samt ett
parkerat samtal är följande funktioner
tillgängliga; bläddra med pilarna och tryck på
YES för att göra ett val:
Sekretess/
Sekretess av
Lur/Hands free
Minne
Sammankoppla
Växla
Sekretessläge
Använd luren eller hands
free
Visa sparade nummer
Prata med båda samtidigt
(konferenssamtal)
Växla mellan de två
samtalen
Då du har valt Sammankoppla och har två
pågående samtal är följande funktioner
tillgängliga; bläddra med pilarna och tryck på
YES för att göra ett val:
Sekretess/
Sekretess av
Lur/Handsfree
Minne
Sekretessläge
Använd luren eller hands
free
Visa sparade nummer
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
Om du under pågående samtal hör en tonstöt i
högtalaren omedelbart åtföljd av två tonstötar
(dubbeltonstöt) har du blivit uppringd.
Därefter repeteras en dubbeltonstöt tills du
antingen svarar eller påringningen upphör.
I detta läge kan du välja att ta emot samtalet,
eller neka att ta emot det.
Om du inte vill ta emot samtalet, tryck på
eller gör ingenting.
Om du vill ta emot samtalet, tryck på
. Det
pågående samtalet hamnar då i så kallat parkeringsläge. Trycker du på
, avslutas båda
samtalen samtidigt.
SMS
En ensam dubbeltonstöt talar om att ett SMSmeddelande tagits emot.
Ljudnivån
Öka ljudnivån genom att trycka på (+)-knappen
i rattens knappsats. Minska den genom att
trycka på (–)-knappen.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
Om du vill göra inställningar i radion med dessa
knappar måste telefonen avaktiveras,
se sidan 186.
189
Telefon (tillval)
Funktioner i minnet
Telefonnummer och namn kan lagras i
telefonens eget minne eller i SIM-kortets
minne.
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i minnet, visas namnet på
den uppringande i displayen.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
Lagra telefonnummer med namn
1. Tryck
och bläddra till Redigera minne
(Meny 3). Tryck
.
2. Bläddra till Lägg till (Meny 3.1) och tryck
.
3. Skriv ett nummer och tryck
.
4. Skriv ett namn och tryck
.
5. Välj vilket minne du vill spara till med
och tryck
.
Skriva namn (eller meddelande)
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: en gång för knappens första tecken, två
gånger för det andra osv. För att ange
mellanrum tryck på 1.
space 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äå àáâ æç
def 3èéëê
gh i 4 ì í î ï
jkl5
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
tuv8üùúû
wxyz9
om man skriver två bokstäver i rad
från samma knapp, tryck * emellan
eller vänta några sekunder
+0@* #& $ £ / %
byt mellan versaler och gemena
radera den senast slagna bokstaven
eller siffran. Med ett långt tryck
raderar du hela numret eller hela
texten.
190
Ring upp från minnet
1. Tryck
.
2. Välj mellan följande alternativ:
• Tryck
och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
• Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck
.
3. Tryck
för att ringa upp det nummer du
har valt.
Telefon (tillval)
Menyfunktioner
Trafiksäkerhet
Med menyfunktionen kan du kontrollera, ändra
inställningar och programmera in nya
funktioner i ditt system. De olika menyalternativen visas i displayen.
Menysystemet är av säkerhetsskäl inte
tillgängliga i hastigheter över 8 km/h. Du kan
endast avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
Menyfunktionen
Tryck på
tionen.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.7.
för att komma till menyfunk-
I menyfunktionen gäller följande:
• Ett långt tryck på
innebär att du går
ur menyfunktionen.
• Ett kort tryck på
innebär att du
ångrar, återtar eller säger nej till ett
alternativ.
• Ett tryck på
innebär att du bekräftar
eller väljer, eller att du stegar från en
undermeny till nästa undermeny.
• Den högra pilen
leder till nästa
sidomeny. Den vänstra pilen
leder till
föregående sidomeny.
Genvägar
När du med hjälp av den högra pilen
kommit till menysystemet kan du använda
siffror i stället för pilarna och den gröna
knappen
för att välja rätt meny på huvudmenynivån (1, 2, 3, etc), första undermenynivån
(1.1, 2.1, 3.1, etc.) och andra undermenynivån
(1.1.1, 2.1.1, etc.). Siffrorna visas i teckenfönstret tillsammans med menyalternativet.
191
Telefon (tillval)
Menyfunktioner (forts)
Huvudmenyer/undermenyer
1. Samtalsregister
1.1. Miss. samtal
1.2. Mott. samtal
1.3. Ringda samt.
1.4. Radera lista
1.4.1. Alla
1.4.2. Missade
1.4.3. Mottagna
1.4.4. Ringda
1.5. Samtalslängd
1.5.1. Sista samtal
1.5.2. Antal samtal
1.5.3. Total tid
1.5.4. Nollställ
2. Meddelanden
2.1. Läs
2.2. Skriv
2.3. Talmeddel.
2.4. Inställn.
2.4.1. SMSC-nummer
2.4.2. Giltighet
2.4.3. Typ
192
3. Redigera minne
3.1. Lägg till
3.2. Sök
3.2.1. Redigera
3.2.2. Radera
3.2.3. Kopiera
3.2.4. Flytta
3.3. Kopiera alla
3.3.1. SIM till tfn
3.3.2. Tfn till SIM
3.4. Snabbuppr.
3.5. Töm SIM
3.6. Töm minne
3.7. Status
4. Samtalsfunktioner
4.1. Sänd nummer
4.2. Samtal vänt.
4.3. Autosvar
4.4. Autouppr.
4.5. Snabbuppr.
4.6. Vidarekoppl.
4.6.1. Alla samtal
4.6.2. Vid upptaget
4.6.3. Inget svar
4.6.4. Ej nåbar
4.6.5. Faxanrop
4.6.6. Dataanrop
4.6.7. Upphäv alla
5. Inställningar
5.1. Fabriksinst.
5.2. Operatör
5.3. Språk
5.3.1. English UK
5.3.2. English US
5.3.3. Svenska
5.3.4. Dansk
5.3.5. Suomi
5.3.6. Deutsch
5.3.7. Nederlands
5.3.8. Français FR
5.3.9. Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Portuguës P
5.3.13. Portuguës BR
5.4. SIM-säkerhet
5.4.1. På
5.4.2. Av
5.4.3. Auto
5.5. Ändra koder
5.5.1. PIN-kod
5.5.2. Telefonkod
5.6. Ljud
5.6.1. Ringvolym
5.6.2. Ringsignal
5.6.3. Knappklick
5.6.4. Hast. volym
5.6.5. RadioAutDämp
5.6.6. Nytt SMS
5.7. Trafiksäkert
Telefon (tillval)
Meny 1. Samtalsregister
1.1. Missade samtal
Här visas en lista med missade samtal. Du kan
välja att ringa upp, radera eller lägga numret i
telefonens eller SIM-kortets minne för senare
åtgärd.
1.5.3. Total tid
1.5.4. Nollställ samtalsmätaren.
För att kunna nollställa samtalsmätaren behöver
du telefonkoden (se Meny 5.5).
1.2. Mottagna samtal
Här visas en lista med mottagna samtal. Du kan
välja att ringa upp, radera eller lägga numret i
telefonens eller SIM-kortets minne för senare
åtgärd.
Meny 2. Meddelanden
2.1. Läs
Här kan du läsa inkomna textmeddelanden. Du
kan sedan välja att radera läst meddelande,
skicka det vidare, ändra, spara hela eller delar
av meddelandet.
1.3. Ringda samtal
Här visas en lista med tidigare slagna nummer.
Du kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne för
senare åtgärd.
2.2. Skriv
Med hjälp av knappsatsen kan du skriva ett
meddelande. Välj sedan att spara eller skicka
det.
1.4. Radera lista
Med denna funktion kan du radera de listor som
finns i menyerna 1.1, 1.2 och 1.3 enligt nedan.
1.4.1. Alla
1.4.2. Missade
1.4.3. Mottagna
1.4.4. Ringda
1.5. Samtalslängd
Här har du möjlighet att se samtalstiden för alla
dina samtal eller för det senaste samtalet. Du
kan också välja att se antalet samtal och
nollställa samtalsmätaren.
1.5.1. Sista samtal
1.5.2. Antal samtal
2.3. Talmeddelande
Lyssna på inkomna meddelanden.
2.4. Inställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den meddelandecentral du vill skall överföra dina meddelanden. Ange också hur du vill att ditt
meddelande skall nå adressaten och hur länge
det skall lagras i meddelandecentralen.
2.4.1. SMSC-nummer
2.4.2. Giltighet
2.4.3. Typ
Kontakta din operatör för information om dessa
inställningar samt för SMSC-nummer.
Meny 3. Redigera minne
3.1. Lägg till
Du har här möjlighet att lagra namn och telefonnummer i telefonens eller SIM-kortets minne.
Se avsnittet om funktioner i minnet för mer
information.
3.2. Sök
Här kan du göra ändringar i minnet
3.2.1. Redigera: Ändra uppgifter i de olika
minnena.
3.2.2. Radera: Ta bort ett sparat namn.
3.2.3. Kopiera: Kopiera ett sparat namn.
3.2.4. Flytta: Flytta information mellan telefonens och SIM-kortets minne.
3.3. Kopiera alla: Kopierar SIM-kortets telefonnummer och namn till telefonens minne.
3.3.1. Från SIM- till telefonminne
3.3.2. Från Telefon- till SIM-minne
3.4. Snabbuppringning
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
lagras som ett kortnummer.
3.5. Töm SIM
Du kan välja att radera hela minnet i SIMkortet.
3.6. Töm minne
Du kan välja att radera hela minnet i telefonen.
3.7. Status
Se hur många platser som är upptagna med
namn och nummer i SIM-kortet och telefonen.
193
Telefon (tillval)
Menyfunktioner (forts)
Meny 4. Samtalsfunktioner
4.1. Sänd nummer
Välj om ditt eget nummer ska visas eller ej för
den du ringer upp. Kontakta din nätoperatör för
permanent dolt nummer.
4.2. Samtal väntar
Välj om du vill få ett meddelande om att samtal
väntar under pågående samtal.
4.3. Autosvar
Välj att svara utan att använda knappsatsen.
4.4. Autouppringning
Välj att ringa upp ett tidigare upptaget och
slaget nummer.
4.5. Snabbuppringning
Här ställer du in om snabbuppringningen ska
vara aktiverad eller ej. Funktionen måste vara
aktiverad för att du ska kunna slå ett kortnummer.
4.6. Vidarekoppla
Här kan du välja när och vilka typer av samtal
som ska vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
4.6.1. Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal).
4.6.2. Vid upptaget
4.6.3. Inget svar
4.6.4. Ej nåbar
4.6.5. Faxanrop
4.6.6. Dataanrop
4.6.7. Upphäv alla
194
Meny 5. Inställningar
5.1. Fabriksinställning
Funktion för att återgå till systemets fabriksinställningar.
5.2. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt.
5.2.1. Auto
5.2.2. Manuell
5.3. Språk
Här kan du välja vilket språk telefonen ska visa.
5.3.1. English UK
5.3.2. English US
5.3.3. Svenska
5.3.4. Dansk
5.3.5. Suomi
5.3.6. Deutsch
5.3.7. Nederlands
5.3.8. Français FR
5.3.9. Français CAN
5.3.10.Italiano
5.3.11.Español
5.3.12.Portuguës P
5.3.13.Portuguës BR
5.4. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller automatisk.
5.4.1. På
5.4.2. Av
5.4.3. Auto
5.5. Ändra koder
Ändra PIN-koden eller telefonkoden.
5.5.1. PIN-kod
5.5.2. Telefonkod (använd 1234 innan du
byter till egen kod). Telefonkoden
används för att nollställa samtalsmätaren.
OBS! Skriv upp och spara koden på ett säkert
ställe.
5.6. Ljud
5.6.1. Ringvolym: Här kan du välja volym
på inkommande ringsignal.
5.6.2. Ringsignal: Du har åtta olika ringsignaltyper att välja mellan.
5.6.3. Knappklick: På eller av.
5.6.4. Hast. volym: Välj om volymen ska
vara fartberoende eller ej.
5.6.5. RadioAutDämp: Här kan du välja
om du vill låta radions ljudnivå kvarstå under telefonsamtal eller ej.
5.6.6. Nytt SMS: Välj om du vill att telefonen ska ge ifrån sig en ljudsignal för
inkommande SMS eller ej.
5.7. Trafiksäkert
Här kan du välja att koppla bort hastighetsbegränsningen för menysystemet, dvs välja att
använda menysystemet även under färd.
Telefon (tillval)
Övrig information
Specifikationer
Uteffekt
SIM-kort
Minnesplatser
SMS
(Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
a.
Radio/Telefon
Dubbla SIM-kort
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats
är gemensamma för radio och telefon.
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIM-kort,
ett för din bil och ett för en annan telefon. Med
dubbla SIM-kort har du samma nummer till två
olika apparater. Fråga din nätoperatör om vilka
möjligheter som erbjuds och om hanteringen av
dubbla SIM-kort.
För att styra telefonfunktionerna med dessa
knappar måste systemet vara aktiverat, se
sidan 186. Om du vill göra inställningar i radion
med dessa knappar måste telefonen avaktiveras.
Tryck på
.
2W
Litet
255a
Ja
Nej
Ja (900/1800)
255 minnesplatser i telefonens
minne. Antal minnesplatser på SIMkort varierar beroende på
abonnemang.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer.
Det är ett 15-siffrigt serienummer som finns
inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för
att få fram numret i displayen. Skriv upp det
och spara på ett säkert ställe.
195
Telefon (tillval)
196
Alfabetiskt register
Alfabetiskt register
A
ABS ......................................................30, 103
AC ..........................................................56, 59
Aktivit läge .................................................186
Aktivt läge ..................................................186
Aktuell bränsleförbrukning ..........................40
All Wheel Drive .........................................101
Allmänbelysning ..........................................68
Askkopp .......................................................71
Audio ..........................................................163
AUTO ...........................................................55
Automatisk återlåsning .................................82
Automatväxellåda ...................................94, 97
Avancerad användarfunktion .....................173
Avancerad användarmeny ..........................174
Avgasreningssystem .....................................31
AWD ..........................................................101
B
Backljus ......................................................145
Backspeglar ..................................................46
Backväxelspärr .............................................96
Bagageutrymme ...........................................75
Bagageutrymmesbelysning ........................146
Baksäte .........................................................75
Balans .........................................................169
Barnstol ..................................................22, 24
Barnsäkerhet .................................................22
Barnsäkerhetsspärr .................................35, 85
Bas ..............................................................169
Batteri .........................................131, 139, 160
Belysningspanel ...........................................36
Bensin .........................................................158
Bensinpåfyllning ..........................................92
Bilbälte .........................................................10
Blinker ................................................143, 145
Blockerat låsläge ..........................................84
Blockerat låsläge, avstängning .....................35
Bogsering ...................................................108
Bogserögla ..................................................108
Bromskrets .................................................102
Bromsljus ...................................................145
Bromssystem ........................................30, 102
Bromsvätska ...............................................137
Bränsle ........................................................158
Bränsleförbrukning .....................................158
Bränslemätare ...............................................28
Bränslepåfyllning .........................................92
Bränsletank .................................................155
Byte av hjul ................................................120
Bälteskudde ..................................................24
Bältespåminnare .....................................31, 46
Bältessträckare .............................................11
Bärgning .....................................................108
Bärkassehållare .............................................76
C
CD-spelare ..........................................177, 178
CD-växlare .................................................179
Cigarettändare ........................................35, 42
D
D - körläge ....................................................99
D- körläge .....................................................97
Defroster .......................................................55
Diesel ..................................................133, 158
Dieselpåfyllning ...........................................92
Dimbakljus ...................................................36
Dimensionsbeteckning ...............................118
Dimljus .................................................31, 145
Dimstrålkastare ...........................................144
Diskant .......................................................169
Dolby Surround Pro Logic .........................180
Domkraft ..............................................77, 122
Draganordning ............................................112
Dragkrok .....................................................112
DSTC ......................................................32, 35
Dubbdäck ...................................................118
Däck ...........................................................118
Däck, tryck .................................................119
E
EBA ............................................................104
EBD ............................................................103
ECC ..............................................................54
Ekonomisk körning ......................................94
Elektrisk barnsäkerhetsspärr ........................86
Elektronisk startspärr ....................................80
Elmanövrerad stol ........................................66
Elsystem .....................................................160
Eluppvärmd bakruta ...............................39, 59
Eluppvärmda backspeglar ............................39
Eluppvärmda framstolar .........................56, 59
197
Alfabetiskt register
Eluttag ....................................................35, 42
Extraljus .......................................................34
F
Fader ...........................................................169
Fjärrkontroll .................................................80
Flaskhållare ..................................................74
Fläkt ........................................................55, 59
Framstolar .....................................................64
Fyrhjulsdrift ................................................101
Färddator ......................................................40
Färgkod .......................................................126
Fönsterhissar .................................................44
Förvaringsfack ..............................................71
Förvaringsplatser i kupén .............................70
G
Geartronic .....................................................99
Glödlampor .........................................141, 160
Golvmattor ...................................................69
H
Halvljus ........................................................37
Halvljuslampa .............................................142
Handskfack ...................................................84
Hastighetsmätare ..........................................28
Helljus ....................................................28, 37
Helljuslampa ...............................................142
Hjul .............................................................118
Hjulupphängning ........................................159
Hjälpstart ....................................................109
198
I
L
IC ..................................................................17
IMEI-nummer .............................................195
Indikeringslampa ..........................................88
Innerbelysning ..............................................68
Instegsbelysning .........................................146
Instrumentbelysning .....................................36
Integrerad bälteskudde .................................24
Intervalltorkning ...........................................38
Isofix .............................................................24
L - lågväxelläge ............................................97
L- lågväxelläge .............................................97
Lack ............................................................126
Lackskador .................................................126
Lambda-sond TM .......................................157
Larm .............................................................87
Ledbelysning ................................................37
Ljustuta .........................................................37
Ljusviddsreglering ........................................36
Luftfilter .....................................................132
Luftfördelning ........................................56, 60
Luftkvalitetssensor .................................56, 57
Lågväxelläge ................................................97
Låsning .........................................................82
Läslampa ..............................................68, 148
K
Kallstart ........................................................94
Kassettbandspelare .....................................176
Katalysator .................................................157
Klocka ..........................................................28
Klädsel ........................................................125
Knallgas ......................................................140
Koldioxid ....................................................158
Komfortläge .................................................48
Konstantfarthållare .......................................41
Kontroll- och varningssymboler .............28, 29
Kontrollampa för släp ...................................31
Krockgardin ..................................................17
Krockkuddar .................................................12
Kylare .........................................................132
Kylarfläkten ................................................132
Kylsystem ...................................................156
Kylvätska ....................................................136
Körriktningsvisare ..................................28, 37
Körsträcka till tom tank ................................40
M
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering ..............................................................58
Manuell växellåda ........................................96
Medelbränsleförbrukning .............................40
Menyfunktioner ..........................................191
Mittkonsolen .................................................71
Motorförvärmare ..........................................31
Motorhuv ....................................................132
Motorrum ...................................................132
Motorspecifikationer ..................................161
Mugghållare ...........................................71, 72
Multifilter med luftkvalitetsensor .................57
Myntfack ......................................................71
Mått och vikter ...........................................155
Alfabetiskt register
N
N - neutralläge ........................................97, 99
Nackskydd ....................................................75
Nedväxlingsskydd ........................................97
Normalsväng ................................................37
Nummerskyltsbelysning .............................146
Nyckelspärr ..................................................95
Nycklar .........................................................80
Nyheter NEWS ...........................................172
Nödsamtal ...................................................184
O
Olja .............................................................134
Oljefilter .....................................................134
Oljetryck .......................................................31
P
P - parkering ...........................................97, 99
Parkeringsbroms .....................................31, 42
Parkeringsljus ...............................................36
Parkeringsvärmare ........................................61
Partikelfilter ..................................................52
Polering ......................................................124
Positionsljus .........................................36, 143
Programtyp PT ...........................................173
R
R - backning ...........................................97, 99
R Backning ...................................................97
R- backning ............................................97, 99
Radio ..........................................................167
Rattinställning ..............................................42
Rengöring ...................................................124
Reservhjul .............................................77, 121
Rostskyddsbehandling ................................127
Ryggstöd .................................................65, 75
S
Samtalsfunktioner .......................................187
Service ........................................................130
servostyrning ..............................................101
Sidokrockkuddar ..........................................15
Sidomarkeringsljus .....................................145
SIM-kort .....................................184, 186, 195
SIM-kortet ..................................................184
SIPS-bag .......................................................15
Skräpkorg .....................................................74
Slitagevarnare .............................................120
Släpvagn .....................................................110
Smörjmedel ................................................156
Snökedjor ...........................................101, 119
Solskärm .......................................................48
Spoilerljus .....................................................36
Spolarvätskebehållare .........................132, 136
SRS ...............................................................12
Stabilitetssystemet ......................................104
Start- och rattlås ...........................................93
Starta bilen ....................................................93
Starthjälp ....................................................109
STC .................................................32, 34, 104
Stenskott .....................................................126
Strålkastare ...........................................36, 141
Strålkastarspolare .........................................38
Strålkastartorkare .......................................138
Strömbrytare i mittkonsolen .........................34
Säkringar ....................................................148
T
Takbelysning ..............................................147
Taklucka .......................................................48
Tanklock .......................................................92
Teckenfönster ...............................................28
Tekniska data ..............................................153
Telefon .......................................................183
Telefonlur ...................................................188
Temperatur ...................................................55
Temperaturmätare ........................................28
Temporary Spare ........................................121
Torkarblad ..................................................138
Trafikinformation TP .................................172
Trippmätare ..................................................28
Tryckpunktsläge ...........................................37
Tvätta bilen .................................................124
Typbeteckningar .........................................154
U
Upplåsning ...................................................82
V
Varningsblinkrar ...........................................39
Varningssymbolen ........................................29
Varningstriangel ...........................................78
Varvtalsmätare .............................................28
Vaxning ......................................................125
199
Alfabetiskt register
Ventilationsläge ............................................48
Ventilationsmunstycken ...............................53
Verktyg .........................................................77
Vindrutespolare ............................................38
Vindrutetorkare ....................................38, 138
Vinterdäck ..................................................118
Viskositet ....................................................134
Volymuppgifter ..........................................155
Vägmätare ....................................................28
Växellägen ....................................................96
Växlingsspärr ...............................................95
W
W - vinter .............................................98, 100
Y
Yttertemperaturmätare .................................28
Yttre backspeglar ..........................................34
Yttre nackstöd i baksätet ..............................34
Å
Återcirkulation .......................................56, 60
200
Volvo Service
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av för bilen speciellt
utvecklad elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid din Volvo-verkstad, innan du låter påbörja eller utföra
servicearbeten som påverkar det elektriska systemet.
Installation av tillbehör
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem negativt. Vissa tillbehör
fungerar endast när därtill hörande mjukvara programmeras in i din bils elektroniska system. Kontakta därför alltid
din Volvo-verkstad innan du installerar tillbehör, som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har möjlighet att spela in detaljerad information. Denna information,
som är avsedd att användas i forskningsyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i vissa av bilens
system, kan innehålla uppgifter såsom; exempelvis användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare,
information om funktion av olika system och moduler i bilen och information beträffande statusen av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system.
Denna information kan innefatta uppgifter beträffande förarens sätt att köra bilen. Sådan information kan innehålla
uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och rattutslag.
Sistnämnda data kan lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilens körs och därefter under förloppet av en
kollision eller i ett nära tillbud.
Volvo Personvagnar AB kommer inte att medverka till att denna lagrade information lämnas ut utan samtycke.
Dock kan Volvo Personvagnar AB tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning.
I övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade verkstäder komma att läsa och använda informationen.
Glödlampor
Kontrollera regelbundet
1. Spolarvätska: Se till att behållaren alltid är
välfylld. På vintern med frostskydd! Se sidan 136.
2. Servostyrning: Nivån skall ligga mellan MINoch MAX-markeringarna. Se sidan 137.
3. Kylvätskan: Nivån skall ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
Se sidan 136.
4. Oljenivån: Nivån skall ligga mellan markeringarna på mätstickan. Se sidan 135.
1. Blinker
2. Halvljus
5. Bromsvätskenivån: Nivån skall ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna. Se sidan 137.
TP 6677 (Swedish) AT0346 Printed in Sweden
PY21W (gul)
55W H7
3. Positions/parkeringsljus
W5W
4. Helljus
55W HB3
5. Dimstrålkastare
R-version
55W H1
55W H3
6. Dimljus, bak
21W BA5
7. Positions-/parkeringsljus
och bakljus
5W BA15
8. Bromsljus
21W BA15
9. Sidomarkeringslykta
P10W
10. Blinker
PY21W (gul)
11. Backljus
21W BA15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising