Volvo S60 2005 Ägarmanual

Volvo S60 2005 Ägarmanual
2005
VOLVO
S60 & S60 R
TP 7458 (Swedish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
IN STRUKTIONSBOK S60 & S60 R
TP 7458
WEB EDITION
2005
Introduktion
Bäste Volvoägare
Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Tack för att Du valde Volvo!
1
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig
utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var
uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING!
Varningstexter visar på risk för att personskada kan uppstå om inte instruktionerna
följs.
Viktigt!
Viktigttexter visar på en risk för att bilen
kan skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller. I boken
beskrivs, förutom standardutrustning, även
tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa
tillbehör (extrautrustning).
OBS! Volvos bilar är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika
marknaders behov och nationella eller lokala
lagar och bestämmelser.
2
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss
rätten att göra ändringar utan föregående
meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden, vilka vägleder
all verksamhet. En Volvo uppfyller stränga
internationella miljökrav och är dessutom
tillverkad i någon av världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt certifikat för
miljöstandarden ISO 14001, vilket leder till
ständiga förbättringar inom miljöområdet.
Samtliga Volvomodeller har en miljövarudeklaration där kunden kan jämföra miljöpåverkan från olika modeller och motorer. Läs
mer på epd.volvocars.se.
Ren inifrån och ut
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet Ren
inifrån och ut, ett koncept som innefattar ren
kupémiljö samt högeffektiv avgasrening. Din
bil sparar bränsle och släpper ut väldigt små
mängder skadliga ämnen. Den ser dessutom
till att du och dina passagerare slipper andas
in utsläpp från andra bilar genom att rena
luften som kommer in i kupén.
Ett sofistikerat luftreningssystem, AQS1
(tillval), säkerställer att luften i kupén är renare
än luften utanför i trafikerad miljö. Systemet
består av en elektronisk sensor och ett
kolfilter. Sensorn övervakar mängden koloxid
i den inkommande luften och stänger luftin1.
Air Quality System
taget så att koloxidhalten inte blir för hög i
kupén – till exempel i tät stadstrafik, i köer och
tunnlar. Kolfiltret gör att inflödet av kväveoxider, marknära ozon och kolväten hindras.
Textilierna i bilen uppfyller kraven enligt den
ekologiska standarden Öko-Tex2. På kylaren
finns en särskild beläggning, PremAir®3,
som omvandlar skadligt marknära ozon till
rent syre.
2.
3.
Internationell standard för textilier.
PremAir® är ett registrerat varumärke
för Engelhard Corporation.
3
Volvo Personvagnar och miljön
En Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och har låg bränsleförbrukning för
att minska utsläppen av koldioxid, som bidrar
till växthuseffekten. Volvobilarna är mycket
konkurrenskraftiga vad gäller bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Volvos verkstäder och miljön
Genom att underhålla bilen regelbundet kan
du skapa förutsättning för låg bränsleförbrukning och på så vis bidra till en renare
miljö. Personalen på Volvos verkstäder har
det kunnande och de verktyg som garanterar
god miljöomsorg.
Spara miljön
Vi tror att våra kunder delar vår omtanke om
miljön. Du kan själv bidra till att spara miljön
genom att köpa miljömärkta bilvårdsprodukter samt göra service och underhålla bilen
enligt anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Ha alltid rätt däcktryck. För lågt tryck i
däcken ger högre bränsleförbrukning.
• Takräcken och skidboxar
ger högre luftmotstånd
och höjer bränsleförbrukningen avsevärt.
Demontera dem direkt
efter användning.
4
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt, undvik snabba och onödiga
accelerationer samt häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga
växel. Lägre varvtal ger
lägre förbrukning.
• Lätta på gaspedalen vid
medlut.
• Använd motorbromsen,
släpp gasen och växla ner.
• Undvik tomgångskörning. Stäng av
motorn vid väntetider i trafiken.
• Tänk på att hantera
miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på
ett miljövänligt sätt.
Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad om
du är osäker på hur denna typ av avfall
ska deponeras.
• Underhåll bilen regelbundet.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
Säkerhet
Instrument och reglage
Klimat
Interiör
Lås och larm
Start och körning
Hjul och däck
Bilvård
Underhåll och service
Audio (tillval)
Telefon (tillval)
Tekniska data
11
31
57
69
83
95
129
145
151
177
199
215
5
Översikt vänsterstyrd bil
Vänsterstyrd bil
6
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Dimstrålkastare
Strålkastare
Positions-/Parkeringsljus
Dimbakljus
Körriktningsvisare
Ljusomkoppling
Konstantfarthållare
Signalhorn
Kombinationsinstrument
Knappsats Telefon/
Audio
Vindrutetorkare
Parkeringsbroms
(handbroms)
Strömbrytarpanel
Klimatanläggning
Audioanläggning
Eluttag/Cigaretttändare
Varningsblinkers
Handskfack
Ventilationsmunstycke
Teckenfönster
Temperaturmätare
s. 41
s. 41
s. 41
s. 42
21.
22.
23.
24.
s. 47
s. 32
s. 200/
s. 184
s. 43
s. 48
s. 38
s. 61/s. 63
s. 178
s. 38
s. 45
s. 77
s. 59
s. 36
s. 32
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Vägmätare/Trippmätare/Konstantfarthållare
Hastighetsmätare
Körriktningsvisare
Varvtalsmätare
Yttertemperaturmätare, Klocka
Växelläge
Bränslemätare
Kontroll- och
varningssymboler
Ventilationsmunstycken
Instrumentbelysning
Ljushöjdsreglering
Belysningspanel
Läslampor
Innerbelysning
Reglage, taklucka
Bältespåminnare
Innerbackspegel
Låsknapp, för
samtliga dörrar
Spärr av fönsterhissar i bakdörr
Reglage, fönsterhissar
s. 32/
s. 32/
s. 47
s. 32
s. 42
s. 32
s. 32/
s. 32/
s. 32
s. 32
s. 33
39.
40.
Reglage, yttre
backspeglar
Aktivt chassi-Four C
(S60 R)
s. 52
s. 40/
s. 106
s. 59
s. 41
s. 41
s. 41
s. 73
s. 73
s. 54
s. 52
s. 52
s. 87
Reglagepanel i förardörren
s. 51
s. 50
7
Översikt högerstyrd bil
Högerstyrd bil
8
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Dimbakljus
Strålkastare
Positions-/Parkeringsljus
Dimstrålkastare
Vindrutetorkare
Knappsats Telefon/
Audio
Signalhorn
Kombinationsinstrument
Konstantfarthållare
Körriktningsvisare,
Ljusomkoppling
Parkeringsbroms
(handbroms)
Eluttag/Cigaretttändare
Klimatanläggning
Audioanläggning
Strömbrytarpanel
Varningsblinkers
Handskfack
Ventilationsmunstycke
Kontroll- och varningssymboler
Bränslemätare
s. 41
s. 41
s. 41
s. 42
s. 200/
s. 184
s. 32
s. 47
s. 43
s. 48
s. 38
s. 61/
s. 63
s. 178
s. 38
s. 45
s. 77
s. 59
s. 33
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
s. 32
Yttertemperaturmätare/Klocka/
Växelläge
Varvtalsmätare
Körriktningsvisare
Hastighetsmätare
Vägmätare, Trippmätare, Konstantfarthållare
Temperaturmätare
Teckenfönster
Ventilationsmunstycken
Belysningspanel
Ljushöjdsreglering
Instrumentbelysning
Läslampor
Innerbelysning
Reglage, taklucka
Bältespåminnare
Innerbackspegel
Låsknapp, för
samtliga dörrar
Spärr av fönsterhissar i bakdörr
Reglage, fönsterhissar
Reglage, yttre
backspeglar
s. 32/
s. 32/
s. 32
s. 32
s. 42
s. 32
s. 32/
s. 32/
s. 47
s. 32
s. 36
s. 59
s. 41
s. 41
s. 41
s. 73
s. 73
s. 54
s. 52
s. 52
s. 86
40.
Aktivt chassi-Four C
(S60 R)
s. 38/
s. 106
Reglagepanel i förardörren
s. 51
s. 50
s. 52
9
10
Säkerhet
Säkerhetsbälten
Krockkuddar (SRS)
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Sidokrockkuddar (SIPS)
Krockgardin (IC)
WHIPS
När aktiveras säkerhetssystemen
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Barnsäkerhet
12
14
17
19
20
21
23
24
25
11
Säkerhet
Säkerhetsbälten
– Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in bältet för hand så
att det inte hänger löst.
Bältet spärras och kan inte dras ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta
lågt.
Använd alltid säkerhetsbältet
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare tagit på sig säkerhetsbältet. Vid en olycka kan annars de som sitter
i baksätet slungas fram mot framstolarnas
ryggstöd.
Ta på säkerhetsbältet:
– Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är
låst.
Lossa bältet:
12
Tänk på att:
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt
• bältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
VARNING!
Varje bälte är avsett för endast en person.
VARNING!
• Om bältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bältet bytas ut. Detta
inkluderar rulle, fästen, skruvar och lås.
En del av bältets skyddsegenskaper kan
ha gått förlorade även om det verkar
oskadat. Byt också bältet om det är slitet
eller skadat. Det nya bältet ska vara
typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta bältet.
• Gör aldrig några ändringar eller reparationer av bältet på egen hand. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad.
Säkerhet
Säkerhetsbälte och graviditet
Det är väldigt viktigt att säkerhetsbältet
används rätt under graviditeten. Det bör ligga
väl an mot kroppen. Den övre delen av bältet
ska ligga mellan brösten och mot sidan av
magen. Höftdelen av bältet ska ligga platt och
vara så långt under magen som möjligt. Det
får inte glida uppåt mot magen.
Gravida förare bör skjuta stolen så långt bak
som möjligt för att få största möjliga avstånd
mellan ratten och magen. Ställ ratten så långt
fram som en bekväm körställning tillåter.
Märkning på säkerhetsbälten med bältesförsträckare
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten är utrustade med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt bältet runt kroppen vid
en tillräckligt kraftig kollision. Bältet fångar då
mer effektivt upp den åkande.
13
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
• Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad1.
• Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen.
• Personer som är kortare än 140 cm
ska aldrig sitta på passagerarplatsen
fram om krockkudden (SRS) är
aktiverad1.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
Krockkudde (SRS) på förarsidan
Som ett komplement till säkerhetsbältet, är
bilen utrustad med en krockkudde, SRS
(Supplemental Restraint System), i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
Krockkudde (SRS) på
passagerarsidan4
Krockkudden på passagerarsidan ligger
hopvikt i ett fack ovanför handskfacket.
Panelen är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING!
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
4.
14
Alla bilar har inte krockkudde (SRS)
på passagerarsidan. Den kan vara
bortvald vid inköpet.
1. För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se s. 17.
Säkerhet
VARNING!
Om varningslampan för Airbag-systemet
förblir tänd eller tänds under körning, är
det ett tecken på att Airbag-systemet inte
har fullgod funktion. Symbolen kan
indikera fel på bältes-, SRS-, SIPS- eller
IC-systemet. Kontakta snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil
VARNING!
• Inga föremål eller tillbehör får placeras
eller klistras på eller i närheten av SRS
AIRBAG-panelen (ovanför handskfacket)
eller i området som påverkas av krockkudden.
• Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna
i ratten eller på panelen ovanför handskfacket.
Varningslampa i kombinationsinstrumentet
Airbag-systemet övervakas kontinuerligt av
styrenheten och i kombinationsinstrumentet
finns en varningslampa. Denna lampa tänds
då tändnyckeln vrids till läge I, II eller III.
Lampan släcks då styrenheten har kontrollerat att Airbag-systemet är felfritt. Detta tar
normalt ca 7 sekunder.
15
Säkerhet
Krockkuddar (SRS)
VARNING!
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
Reparation får endast utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkuddar (SRS)
OBS! Airbagarna har en funktion som
innebär att kapaciteten på dessa anpassas
efter det kollissionsvåld fordonet utsätts för.
SRS-systemet, vänsterstyrd bil
SRS-systemet, högerstyrd bil
SRS-systemet
OBS! Sensorerna reagerar olika beroende
på krockförlopp och om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i
framsätet används eller inte. Olyckssituationer kan därför uppstå då endast en (eller
ingen) av krockkuddarna aktiveras. SRSsystemet känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och anpassar efter detta
så att en eller flera airbagar utlöses.
Systemet består av en gasgenerator omgiven
av den uppblåsbara krockkudden. Vid en
tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer
som aktiverar gasgeneratorns tändare och
kudden blåses upp, samtidigt som den blir
varm. För att dämpa islaget mot kudden töms
den igen när den pressas samman. I
samband med detta bildas en del rök i bilen,
vilket är helt normalt. Hela förloppet, med
uppblåsning och tömning av kudden, sker på
några tiondels sekunder.
16
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
VARNING!
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad.
PACOS (tillval)
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras. Detta är
nödvändigt om t.ex. ett barn i barnstol ska
placeras på platsen.
Indikering
Ett textmeddelande i backspegeln indikerar
att krockkudden (SRS) på passagerarplatsen
fram är avaktiverad.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
• Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde på passagerarplatsen fram.
Detta gäller även personer som är kortare
än 140 cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
• Personer som är längre än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Aktivering/avaktivering
Omkopplaren är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera att
strömbrytaren står i önskat läge. Volvo rekommenderar att startnyckeln används för att
ändra läge. (Även andra föremål med nyckelliknande utformning kan användas.)
VARNING!
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men
saknar PACOS, är krockkudden alltid
aktiverad.
17
Säkerhet
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS)
Omkopplarens läge
ON = Krockkudden (SRS) är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer
över 140 cm.
VARNING!
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i takpanelen indikerar att krockkudden (SRS) är
avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet. Detta tyder på att
allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en
auktoriserad Volvoverkstad.
18
Säkerhet
Sidokrockkuddar (SIPS)
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida bilen inte är utrustad med aktiverad5
krockkudde på passagerarsidan.
VARNING!
• Ingrepp i SIPS-bag-systemet kan
orsaka felaktig funktion och allvarliga
personskador. Kontakta istället en auktoriserad Volvoverkstad.
• Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen
eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
Sidokrockkuddarnas placering.
Sidokrockuddar – SIPS-bag
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på
förar- och passagerarplats, skyddar bröstet
och är en viktig del av SIPS. SIPS-bagsystemet består av två huvuddelar, sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är
placerad i framstolens ryggram.
VARNING!
VARNING!
Använd endast Volvos överdragsklädslar
eller överdragsklädslar som godkänts av
Volvo. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
Barnstol och sidokrockkudde
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
Sidokrockkuddarna är ett komplement till
SIPS-systemet. Använd alltid säkerhetsbältet.
5.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 17.
19
Säkerhet
Krockgardin (IC)
Egenskaper
Krockgardinen är ett komplement till SIPS.
Den sitter osynligt monterad längs med innertakets båda sidor. Den skyddar både i framoch baksätet. Krockgardinen aktiveras av
SIPS-systemets krocksensorer om bilen blir
påkörd från sidan. Vid aktivering blåses
krockgardinen upp. Krockgardinen hjälper till
att skydda förarens och passagerarnas
huvuden från att slå emot bilens insida vid en
kollision.
20
VARNING!
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
VARNING!
• Häng eller fäst aldrig något i
handtagen i taket. Kroken är endast
avsedd för lättare ytterplagg (inte för
hårda föremål som t.ex. paraplyer).
• Skruva inte fast eller montera
någonting i bilens innertak, dörrstolpar
eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då utebli. Endast Volvos originaldelar som är godkända för placering
inom dessa områden får användas.
Säkerhet
WHIPS
Skydd mot pisksnärtsskador WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande
ryggstöd samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätets stolar. Systemet
aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets
egenskaper inverkar.
VARNING!
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet
förändras. På detta sätt minskas risken för
pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS-systemet och barnstol/
barnkudde
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på
bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol eller barnkudde.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med så litet
avstånd som möjligt mellan nackskydd och
huvud.
VARNING!
• Om stolen har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet
kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.
• Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även
om stolen verkar vara oskadd. Kontakta
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Det går bra att placera:
• en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
i framsätet, så länge det inte finns någon
21
Säkerhet
WHIPS
VARNING!
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av stolen eller WHIPS-systemet
själv. Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
aktiverad6 krockkudde på passagerarsidan.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
.
Hindra inte WHIPS-systemets
funktion
VARNING!
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
6.
22
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 17.
VARNING!
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framstol flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det
nedfällda ryggstödet.
Säkerhet
När aktiveras säkerhetssystemen
Krockkuddarna i ratten och
instrumentpanelen (SRS)
Krockkuddarna löses ut:
• Om det finns risk för att de åkande i
framsätet skadas genom islag mot bilens
instrumentbräda eller ratt.
SRS-systemets sensor känner vid en kollision
av krockvåldet och den hastighetsreducering
som orsakas av kollisionen. Sensorn beräknar
om kollisionen har sådan karaktär att krockkuddarna bör utlösas för att skydda de
åkande.
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision
utan att krockkuddarna löses ut. Det beror
inte på att det är fel på krockkuddarna. Det
beror på att funktionen inte behövdes vid just
det tillfället och att de åkande skyddades av
bilens övriga säkerhetssystem.
Sidokrockkuddar och krockgardiner (SIPS-bag och IC)
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderar vi följande:
– Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Även om bilen är körbar efter en
olycka skall du inte köra med utlösta
krockkuddar.
– Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta
byte av komponenter i SRS-systemet,
SIPS-systemet, bältessystemet och ICsystemet.
VARNING!
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar! De
kan försvåra styrningen av din bil. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt
vatten och kontakta läkare. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens material, ge friktionsoch brännskador på huden.
Airbag-systemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten, lossa batterikablarna i
bagageutrymmet.
Försök inte starta; krockkuddarna kan
utlösas. Bärga bilen till auktoriserad
Volvoverkstad.
Sidokrockkuddarna och krockgardinen löser
normalt ut:
• Endast vid sidokollisioner, när bilen träffas
av ett föremål med tillräcklig kraft.
OBS! Aktivering av SRS-systemet, SIPSbag-systemet och IC-systemet sker endast
en gång vid en kollision.
23
Säkerhet
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Tidpunkt för inspektion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Det årtal och den månad, som anges på
dekalen på dörrstolpen/stolparna, är den
tidpunkt då man ska kontakta en auktoriserad
Volvoverkstad för särskild inspektion och ev.
byte av krockkuddar, bältesförsträckare och
krockgardiner. Vid frågor om systemen,
kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
Denna dekal är placerad i bakre vänster
dörröppning.
24
Krockkudde på förarsidan
Krockkudde på passagerarsidan
Sidokrockkudde på förarsidan
Sidokrockkudde på passagerarsidan
Krockgardin på förarsidan
Krockgardin på passagerarsidan
Säkerhet
Barnsäkerhet
Barn ska sitta bra och säkert
Hur barnet placeras i bilen och vilken
utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och längd, för mer
information se s. 26.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knäet på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är
avsedd för just din bil. Använd Volvos originalutrustning för att erhålla de bästa förutsättningarna för att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
OBS! Lagbestämmelser om hur barn får
placeras i bilen varierar från land till land. Ta
reda på vad som gäller.
Krockkudde (SRS) och barnstol hör inte ihop
Barnstol och krockkudde (SRS)
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
(SRS) på passagerarplatsen är aktiverad7.
Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter i en barnstol
placerad på passagerarplatsen.
VARNING!
Passagerare kortare än 140 cm ska
endast sitta i framsätet då krockkudden på
passagerarplatsen är avaktiverad.
7.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde, se s. 17.
25
Säkerhet
Barnsäkerhet
Placering av barn i bilen
Vikt/Ålder
<10 kg
(0–9
månader)
Framsäte
•
•
•
9–18 kg
(9–36
månader)
•
•
•
15–36 kg
(3–12 år)
26
Alternativ:
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
L: Typgodkännande nr E5 03160
Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste.
L: Typgodkännande nr E5 03162
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Alternativ:
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
L: Typgodkännande nr: E5 03161
Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste.
L: Typgodkännande nr E5 03163
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
Baksätets ytterplats
•
•
•
•
•
•
•
Baksätets mittplats
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerfästband.
hetsbälte och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03135
L: Typgodkännande nr E5 03160
Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03162
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Alternativ:
• Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerfästband.
hetsbälte och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03135
L: Typgodkännande nr E5 03161
Bakåtvänd barnstol, fästes med Isofixfäste och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03163
Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
Alternativ:
L: Typgodkännande nr E5 03139
• Bälteskudde med eller utan
ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
• Integrerad bälteskudde.
B: Typgodkännande nr E5 03140
Säkerhet
L: Passande för särskild barnstol enligt lista i
nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan
vara av typen fordonsspecifik, begränsad,
halvuniversal eller universal.
B: Inbyggd och godkänd för denna åldersgrupp.
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.1
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för barnet.
1. För information om aktivering/avaktivering
av krockkude (SRS), se s. 17.
Isofix fästpunkter och Isofixguide
ISOFIX fästsystem för
barnstolar (tillval)
En förberedelse för ISOFIX fästsystem för
barnstolar finns i baksätets ytterplatser.
Kontakta en Volvohandlare för ytterligare
information om barnsäkerhetsutrustning.
Isofix fästpunkter kan monteras på båda
baksätets ytterplatser. Isofixguiden kan flyttas
från ena sidan till den andra vid behov.
Integrerad bälteskudde (tillval)
Volvos integrerade bälteskuddar är speciellt
konstruerade för att ge en god säkerhet för
barn.
I kombination med de ordinarie bilbältena, är
bälteskuddarna godkända för barn som väger
mellan 15 och 36 kg.
Kontrollera att:
• bilbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och inte slackar eller är vridet.
• bältet ligger rätt över axelpartiet.
• höftbandet är lågt placerat, över
bäckenet, för att ge bästa skydd.
• bältet inte vidrör barnets hals eller ligger
nedanför axeln.
27
Säkerhet
Barnsäkerhet
Justera noggrant nackstödets läge till barnets
huvud.
Utfällning av bälteskudden:
– Fäll ner bälteskudden.
– Lossa kardborrbandet.
– Lyft tillbaka den övre delen.
Infällning i baksätesryggen:
• Fäll ned bälteskuddens ryggdel (A).
• Fäst kardborrebandet (B).
• Fäll in bälteskudden i baksätesryggen (C).
OBS! Om ryggstödet och sätesdelen inte är
fastspända i varandra innan de fälls in, kan
ryggdelen fastna i baksätesryggens öppning
när bälteskudden fälls ut igen.
Byte av bälteskudde
Det är viktigt att den integrerade bälteskudden sitter fast ordentligt. Överlåt därför
bytet, och eventuella reparationer av kudden,
till en auktoriserad Volvoverkstad. Gör inga
ändringar på eller tillägg till bälteskudden
själv.
28
Säkerhet
VARNING!
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Det inkluderar säkerhetsbälte,
komplett med skruvar. Även om bälteskudden verkar vara oskadad kan en del av
dess skydds-egenskaper ha gått
förlorade. Bälteskudden ska även bytas
om den är mycket sliten.
• Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med aktiverad8 krockkudde på passagerarplatsen. Om det
uppstår problem med montering av
barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
Montering av barnstol
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
När man använder andra produkter som finns
på marknaden är det viktigt att man läser den
monteringsanvisning som medföljer
produkten.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i
stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller
skenor och balkar under stolen. Vassa
kanter kan skada fästbanden.
• Låt barnstolens ryggstöd vila mot instrumentpanelen. Detta gäller bilar som inte
är utrustade med krockkudde på passagerarplatsen eller om krockkudden är
avstängd.
8.
För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se s. 17.
29
Säkerhet
30
Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
Kontroll- och varningssymboler
Strömbrytare i mittkonsolen
Belysningspanel
Körriktningsvisare
Vindrutetorkare/-spolare
Varningsblinkers, eluppvärmd bakruta/backspeglar/
framstolar
Färddator
Konstantfarthållare (tillval)
Parkeringsbroms, eluttag/cigarettändare
Rattinställning
Elektriska fönsterhissar
Backspeglar och sidorutor
Elmanövrerad lucka (tillval)
32
33
38
41
42
43
45
46
47
48
49
50
52
54
31
Instrument och reglage
Kombinationsinstrument
1. Temperaturmätare
Visar temperaturen i motorns kylsystem. Om
temperaturen blir onormalt hög och visaren
går in i det röda fältet, visas ett meddelande i
teckenfönstret. Tänk på att extrastrålkastare
framför luftintaget försämrar kylningen vid
höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
2. Display
I displayen visas informations- eller varningsmeddelanden.
3. Hastighetsmätare
Visar bilens hastighet.
4. Trippmätare, T1 och T2
Trippmätarna använder du för att mäta korta
sträckor. Högra siffran anger 100-tals meter.
Tryck in knappen i mer än 2 sekunder för att
32
nollställa. Du växlar mellan trippmätarna
genom ett kort tryck på knappen.
5. Indikering för konstantfarthållare
Se s. 47.
6. Vägmätare
Vägmätaren anger den totala sträckan som
bilen har gått.
7. Helljus på/av
8. Varningssymbol
Om ett fel uppstår tänds symbolen och ett
meddelande visas i teckenfönstret.
9. Varvtalsmätare
Anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Nålen i varvtalsmätaren får inte gå in i det
röda fältet.
10. Indikering för automatisk växellåda
Det ilagda växlingsprogrammet visas här. Om
du har Geartronic automatväxellåda och kör i
manuellt läge visas aktuell manuell växel.
11. Yttertemperaturmätare
Visar yttertemperaturen. När temperaturen
ligger inom området +2 °C till –5 °C lyser en
snöflingesymbol i teckenfönstret. Symbolen
varnar för halkrisk. När bilen står eller stått
stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för
högt värde.
12. Klocka
Vrid knappen för att ställa in klockan.
13. Bränslemätare
Det är ca 8 liter körbart bränsle kvar när
lampan i instrumentet tänds.
14. Kontroll- och varningssymboler
15. Körriktningsvisare – vänster/höger
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
Meddelandetexten släcks med hjälp av
READ-knappen, se s. 36, eller försvinner
automatiskt efter 2 minuter.
Samtliga kontroll- och varningssymboler
tänds när startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startas inom
fem sekunder slocknar
samtliga symboler utom
symbolerna för fel i bilens
avgasreningsystem och för lågt
oljetryck. Vissa symboler kan
sakna bakomliggande funktion, beroende på
bilens utrustning.
När meddelandetexten
”DAGS FÖR SERVICE” visas, släcks
symbollampa och meddelandetext med hjälp
av READ-knappen, eller försvinner automatiskt efter 2 minuter.
Fel i ABS-systemet
Om ABS-symbolen tänds är ABSsystemet ur funktion. Bilens
ordinarie bromssystem fungerar
fortfarande men utan ABS-funktion.
Varningssymbolen mitt i instrumentet
Denna symbol lyser med rött eller
gult sken beroende på det
upptäckta felets allvarlighetsgrad.
Röd symbol
– Stanna bilen. Läs meddelande i teckenfönstret.
Symbol och meddelandetext är synliga tills
felet är åtgärdat.
Gul symbol
– Läs meddelande i teckenfönstret.
Åtgärda.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn. Starta motorn på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar, kör
vidare. Det var ett indikationsfel.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av ABS-systemet.
Fel i bromssystemet
Om BROMS-symbolen tänds kan
bromsvätskenivån vara för låg.
Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån är under MIN i behållaren bör
du inte köra bilen vidare, utan låta bärga
33
Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
den till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna samtidigt är tända, kan
fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
Stanna bilen på en säker plats och
stäng av motorn. Starta motorn på
nytt.
• Om båda symbolerna slocknar var det ett
indikationsfel.
• Om varningssymbolerna förblir tända,
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör du inte köra vidare utan
bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är
normal och lamporna forfarande är tända,
kan du under stor försiktighet köra bilen
vidare till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna är tända samtidigt, finns det risk att
bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.
Bältespåminnare
Lampan lyser så länge föraren inte
kopplat in sitt säkerhetsbälte.
För lågt oljetryck
Om lampan tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera
oljenivån i motorn. Om lampan tänds och
oljenivån ändå är normal, stanna bilen och
kontakta auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Fel i SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds
under körning, har ett fel upptäckts i
SRS-systemet. Kör till en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Generatorn laddar inte
Om lampan tänds under körning är
det antagligen ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en auktoriserad
Volvoverkstad.
Motorförvärmare (diesel)
Lampan tänds för att upplysa om att
förvärmning av motorn pågår. När
lampan släcks kan bilen startas.
Gäller endast dieseldrivna bilar.
Parkeringsbroms åtdragen
Tänk på att lampan endast indikerar
att parkeringsbromsen är påverkad,
inte hur hårt. Kontrollera genom att
dra i spaken! Du måste alltid dra så hårt att
bromsen fastnar i ett ”hack”.
Dimljus bak
Lampan lyser när dimljuset är
inkopplat.
Kontrollampa för släp
Blinkar när du använder bilens och
släpets körriktningsvisare. Om
lampan inte blinkar, är någon av
blinkerlamporna på släpet eller bilen defekt.
Stabilitetssystem STC och
DSTC4
STC/DSTC-systemet innehåller flera olika
funktioner som beskrivs utförligare på s. 106.
4.
34
Tillval på vissa marknader. Standard
på S60 R.
Instrument och reglage
Symbolen tänds och släcks
igen efter ca två sekunder
Symbolen tänds för systemkontroll
när bilen startas.
Symbolen blinkar
SC-funktionen arbetar för att
förhindra att bilens drivhjul spinner.
TC-funktionen arbetar för att
förbättra bilens dragkraft.
AYC-funktionen arbetar för att förhindra
sladd.
Varningssymbolen lyser med
fast gult sken
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen.
TC-funktionen har temporärt reducerats
p.g.a. för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
Varningssymbolen lyser med
fast gult sken
ANTI-SLADD SERV.ERFODRAS
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen. STC eller DSTCsystemet har stängts av p.g.a. fel.
Om varningssymbolen förblir tänd, kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet.
Fel i STC/DSTC- systemen
Om symbolen tänds och lyser med
fast sken och tilläggstexten “ANTISLADD SERV. ERFORDRAS” utan
att du stängt av något av systemen, indikerar
detta ett fel i något av systemen.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn. Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av systemet.
VARNING!
Vid normalt körsätt förbättrar STC/DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte
skall uppfattas som en möjlighet att öka
hastigheten. Iakttag alltid de normala
försiktighetsåtgärderna för säker
kurvtagning och körning på halt underlag.
– Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
– Starta motorn på nytt.
35
Instrument och reglage
Informationsdisplay
Meddelande i teckenfönstret
När en varning- eller kontrollsymbol tänds, får
du samtidigt också ett meddelande i teckenfönstret. När du läst och förstått meddelandet, kan du trycka på READ-knappen (A).
Läst meddelande raderas då från teckenfönstret och läggs i en minneslista. Meddelanden om fel ligger kvar i minneslistan tills du
åtgärdat berörda fel.
Tryck på READ-knappen för att lägga lästa
meddelanden tillbaka i minneslistan.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när du t.ex. är i färddatorns menyer
eller vill använda telefonen, måste du först
kvittera varningsmeddelandet. Tryck alltså på
READ-knappen (A).
Mycket allvarliga felmeddelanden kan du inte
radera från teckenfönstret. De ligger kvar i
teckenfönstret tills berörda fel är åtgärdade.
Meddelanden du lagrat i minneslistan kan du
läsa igen. Tryck på READ-knappen (A) om du
vill få fram lagrade meddelanden. Du bläddrar
bland de lagrade meddelandena i minneslistan genom att trycka på READ-knappen.
Meddelande
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFORDRAS
ÅTG. NÄSTA SERV.
DAGS FÖR SERVICE
Innebörd
LÅG OLJENIVÅ1 – FYLL PÅ OLJA
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Lämna in din bil för kontroll omedelbart.
Konsultera din instruktionsbok.
Låt kontrollera din bil så snart du kan.
Låt kontrollera din bil vid nästa servicetillfälle.
När meddelandet visas är det dags för service. Meddelandet påverkas av antal körda mil,
antal månader sedan senaste service och motorns körtid.
Motorns oljenivå är för låg. Kontrollera och åtgärda snarast. Se s. 157 för mer information.
LÅG OLJENIVÅ2 – STANNA SNARAST3
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt och kontrollera oljenivån. Se s. 157.
36
Instrument och reglage
Meddelande
LÅG
OLJENIVÅ2
Innebörd
– STANNA
MOTORN3
LÅG OLJENIVÅ2 – SE MANUAL3
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera
oljenivån. Se s. 157.
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera
oljenivån. Se s. 157.
1. Visas tillsammans med gul varningstriangel.
2. Visas tillsammans med röd varningstriangel
3. Gäller endast motorvarianter med oljenivågivare..
37
Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
OBS! Den inbördes placeringen av
knapparna kan variera.
STC/DTSC-systemet5
Denna knapp används för att
reducera eller återaktivera
funktioner i STC/DSTCsystemet.
Aktivt chassi, FOUR-C (tillval)
Tryck på knappen för att växla
mellan lägena Comfort eller
Sport. Se även s. 106.
BLIS (Blind Spot Information
System) – tillval
Tryck på knappen för att
avaktivera eller återaktivera
funktionen. Se s. 126 för ytterligare information.
När lysdioden i knappen lyser,
är STC--/DSTC-systemet
aktiverat (om inget fel
föreligger).
OBS! För att reducera STC/
DSTC-systemets funktion
måste knappen hållas intryckt i minst en halv
sekund. Lysdioden i knappen slocknar och
texten “STC/DSTC SPINNREGL. AV” visas i
displayen.
5.
38
Tillval på vissa marknader.
Standard på R-version.
Reducera systemet om du måste använda ett
hjul av annan dimension än de övriga hjulen.
När motorn startas om, är STC-/DSTCsystemet åter aktiverat.
VARNING!
Tänk på att bilens köregenskaper
förändras om du stänger av STC/DSTCsystemet.
Eluttag/Cigaretttändare (tillval)
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för
12 V, t ex mobiltelefon eller
kylbox. Cigaretttändaren
aktiveras genom att
knappen trycks in. När
Instrument och reglage
tändfunktionen är klar hoppar knappen ut
igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket
sitta i uttaget när det inte används. Maximalt
strömuttag 10 A.
Nedfällning av yttre nackskydd i
baksätet (tillval)
–Fäll inte ner
nackskydden om det
finns passagerare på
någon av ytterplatserna.
–Vrid tändnyckeln till
läge I eller II.
– Tryck in knapp 1 för att fälla ner de bakre
nackskydden för bättre sikt bakåt.
Nackskydden förs tillbaka manuellt.
• Om de bakre ryggstöden skall fällas fram,
måste nackskydden vara uppfällda.
– Fäll manuellt berörd backspegel framåt så
långt det går.
– Vrid tändnyckeln till läge II.
– Fäll backspegeln inåt med hjälp av
knappen och sedan utåt, också med hjälp
av knappen. Backspeglarna har nu
återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
Parkeringshjälp (tillval)
Systemet är alltid aktiverat
när bilen startas. Tryck in
knappen för att avaktivera/
återaktivera parkeringshjälpen. Se även s. 108.
Gör så här, om en
backspegel genom yttre åverkan oavsiktligt
fällts in eller ut:
Använd denna knapp du när
du av någon anledning vill
stänga av funktionen
blockerat låsläge (blockerat
låsläge innebär att dörrarna
inte kan öppnas från insidan
när de är låsta). Använd också denna knapp
när du vill koppla bort rörelse- och lutningsdetektorer i ditt larmsystem6 – exempelvis vid
transport med bilfärja. Dioden lyser när
funktionerna är avstängda/bortkopplade.
Extraljus (tillbehör)
Låsning av bagagelucka (vissa
länder)
Tryck på denna knapp för att
låsa bagageluckan. Luckan
förblir därmed låst även om
dörrarna låses upp manuellt
med huvudnyckeln, dess
fjärrkontroll eller service-
Infällbara yttre backspeglar
(tillval)
Denna knapp använder du
för att fälla de yttre
backspeglarna inåt från
utfällt läge och utåt från
infällt läge.
Avstängning av blockerat
låsläge och larmsensorer
Använd denna knapp om du
vill att bilens extraljus ska
tändas samtidigt som
helljuset eller om du vill
stänga av den funktionen.
Lysdioden i knappen lyser
då funktionen är aktiverad.
nyckeln.
6.
Tillval
39
Instrument och reglage
Strömbrytare i mittkonsolen
Aktivt chassi, FOUR-C (S60 R)
Välj komfort, sport eller avancerat läge
genom att trycka på en av knapparna. För
ytterligare information, se s. 106.
40
Instrument och reglage
Belysningspanel
Positions-/parkeringsljus fram och
bak.
Lysdioden i knappen lyser när dimstrålkastaren lyser.
Startnyckeln i läge 0: All belysning
släckt.
OBS! I vissa länder får halvljusen inte
användas i kombination med dimstrålkastare.
Startnyckeln i läge II: Strålkastarna
tända (samt positions-/parkeringsljus fram
och bak, nummerskyltbelysning och instrumentbelysning).
Du måste alltid vrida ljusomkopplaren till
detta läge för att kunna tända helljuset.
B – Ljushöjdsreglering
A – Strålkastare och positions-/
parkeringsljus
All belysning släckt.
Bilar med automatiskt halvljus (vissa
länder)
Startnyckeln i läge II: Halvljuset tänt (samt
positions-/parkeringsljus fram och bak,
nummerskyltbelysning och instrumentbelysning). Halvljuset tänds auto-matiskt då
startnyckeln vrids till körläge och kan inte
släckas. Inför färd till vissa länder kan en
auktoriserad Volvoverkstad hjälpa dig att
koppla bort det automatiska halvljuset.
För att kunna reglera strålkastarljusens
ljushöjd vid olika laster i bilen är vissa bilar
försedda med en ställmotor vid vardera strålkastare. Reglaget uppåt: Normal ljusbild.
Reglaget nedåt: Sänkning av ljusbild.
E – Dimbakljus
Startnyckel i läge II. Tryck på knappen.
Dimbakljuset lyser i kombination med hel-/
halvljuset. Lysdioden i knappen och
symbolen i kombinationsinstrumentet lyser
på samma gång.
Kom ihåg: Bestämmelserna för användning
av dimbakljus och dimstrålkastare varierar
från land till land.
Bilar med Bi-Xenon belysning (tillval) har
automatisk ljushöjdsreglering varför reglage
B saknas.
C – Instrumentbelysning
Reglaget uppåt: starkare belysning.
Reglaget nedåt: svagare belysning.
D – Dimstrålkastare (tillval)
Startnyckel i läge II. Tryck på knappen.
Dimstrålkastaren lyser i kombination med
positions-/parkeringsljus och hel-/halvljuset.
41
Instrument och reglage
Körriktningsvisare
3. Omkoppling, hel-/halvljus
– För spaken mot dig förbi blinkläget och
släpp den för att ställa in strålkastarna på
hel- respektive halvljus.
3. Ledbelysning
Gör så här när du lämnar din bil när det är
mörkt ute:
1. Tryckpunktsläge
Vid filbyte eller omkörning, för spaken till
kännbart motstånd. Den återgår när den
släpps.
2. Normalsväng
Körriktingsvisarna tänds när spaken förs i
rattens rikting. När ratten vrids tillbaka efter
en sväng slås visaren automatiskt av.
3. Ljustuta
– För spaken lätt mot dig (tills du känner ett
lätt motstånd). Helljuset lyser tills du
släpper spaken igen.
42
– Tag ur nyckeln ur tändningslåset.
– För den vänstra spaken (körriktningsvisaren) mot dig.
– Stig ur bilen.
– Lås dörren.
Nu tänds halvljuset, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltbelysningen och lamporna
i de yttre backspeglarna (tillval). Dessa
lampor förblir tända i 30, 60, eller
90 sekunder. Lämplig tidsinställning för din
bil kan göras av auktoriserad Volvoverkstad.
Instrument och reglage
Vindrutetorkare/-spolare
Torkarna sveper med hög hastighet.
Regnsensor (tillval)
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och gör så att vindrutetorkarna
automatiskt ökar eller minskar hastighet.
Regnsensorns känslighet kan ställas in med
ringen (1).
Vindrutetorkare
Vindrutetorkarna är avstängda när
spaken är i 0-läge. Om du för
spaken uppåt, gör torkarna ett slag i
taget så länge du håller spaken uppåt.
Intervalltorkning
Du kan själv ändra och ställa in
lämplig hastighet för intervalltorkningen. Att vrida ringen uppåt innebär att
torkarna gör fler slag per tidsenhet. Att vrida
ringen (1) nedåt innebär att torkarna gör färre
slag per tidsenhet.
Torkarna sveper med normal
hastighet.
– Vrid ringen uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra slag
ges när ringen vrids uppåt.)
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckeln vara i minst läge I och spaken till
vindrutetorkarna i läge 0.
Aktivera regnsensorn genom att:
– trycka på knappen (2). En lysdiod som
visar att regnsensorn är aktiv tänds på
knappen.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
– tryck på knappen (2) eller
– för spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och
återgår till regnsensorläge när spaken
släpps tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
nyckeln tas ur tändningslåset eller fem
minuter efter att tändningen slagits av.
Viktigt!
Vid automattvätt:
Stäng av regnsensorn genom att trycka på
knapp (2) medan startnyckeln är i minst
läge I. Vindrutetorkarna kan annars startas
och bli skadade.
Vindrutespolare
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna.
Strålkastarspolare
(tillval vissa marknader)
Strålkastarspolaren aktiveras automatiskt när
vindrutespolaren används.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att
spara vätska, spolas strålkastarna endast var
femte spolning (inom en tiominutersperiod).
Då tio minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna åter
vid första spolningen av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca en liter spolarvätska i
behållaren stängs tillförsel av spolarvätska till
43
Instrument och reglage
Vindrutetorkare/-spolare
strålkastarna. Detta för att prioritera sikten
genom vindrutan.
Vindrutespolare och strålkastarrengörare (S60 R)
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna och strålkastarrengöringen.
44
Instrument och reglage
Varningsblinkers, eluppvärmd bakruta/backspeglar/framstolar
Eluppvärmda backspeglar och
bakruta
Varningsblinkers
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
OBS! Lagbestämmelser för användning av
varningsblinkers varierar från land till land.
Använd eluppvärmningen för att få bort is
och imma från bakruta
och backspeglar. En
tryckning på strömbrytaren startar uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna
samtidigt. Det ser du
genom att lysdioden i
strömbrytaren tänds. En
inbyggd timer gör att uppvärmningen av
backspeglarna automatiskt kopplas från efter
ca 4 minuter och bakrutan efter ca 12
minuter.
Eluppvärmda framstolar
Se s. 61 eller s. 64 för
ytterligare information.
45
Instrument och reglage
Färddator
Funktioner
Färddatorn visar följande information:
• MEDELHASTIGHET
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste du vrida på ringen (B) stegvis,
antingen framåt eller bakåt. Genom en ytterligare vridning kommer du tillbaka till utgångsläget igen.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när du använder färddatorn måste du
först kvittera varningsmeddelandet. Tryck på
READ-knappen (A) för att komma tillbaka till
färddatorn.
• HASTIGHET I MILES PER HOUR7
• AKTUELL BRÄNSLEFÖRBRUKNING
• MEDELBRÄNSLEFÖRBRUKNING
• KÖRSTRÄCKA TILL TOM TANK
Medelhastighet
Medelhastigheten sedan senaste
nollställning (RESET). När tändningen slås av
lagras medelhastigheten och ligger till grund
för det nya värdet när man kör vidare. Kan
nollställas med RESET-knappen (C) på
spaken.
Hastighet i miles per hour7
Aktuellt hastighet visas i mph.
Aktuell bränsleförbrukning
Fortlöpande information om den aktuella
bränsleförbrukningen. Beräkningen av bränsleförbrukningen sker varje sekund. Siffran i
teckenfönstret uppdateras med ett par
sekunders mellanrum. När bilen står still visar
teckenfönstret ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
7.
46
Vissa länder
Medelbränsleförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställning (RESET). När
tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen och ligger kvar tills den nollställs
med RESET-knappen (C) på spaken.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Körsträcka till tom tank
Visar den sträcka som kan köras med den
bränslemängd som finns kvar i tanken,
beräknat på medelförbrukningen under de
senast körda 30 km och den resterande
bränslevolymen. När körsträckan till tom tank
är mindre än 20 km visar teckenfönstret ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Instrument och reglage
Konstantfarthållare (tillval)
Inkoppling
Återgå till hastighet
Konstantfarthållarens
reglage sitter till vänster i
ratten.
Tryck på knappen för att återgå till
den tidigare inställda hastigheten.
CRUISE ON visas i kombinationsinstrumentet.
Inställning av önskad
hastighet:
–Tryck på CRUISEknappen. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet.
– Tryck lätt på + eller — för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/h eller hastigheter
över 200 km/h.
Öka eller minska hastigheten
– Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller –. Den
hastighet bilen har när knappen släpps,
blir då inprogrammerad.
– En kort tryckning (mindre än en halv
sekund) på + eller – motsvarar en hastighetsändring på en km/tim.
OBS! En tillfällig fartökning (kortare än en
minut) med gaspedalen, som t.ex. vid
omkörning, påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps
återgår bilen till tidigare inställd hastighet.
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar i kombinationsinstrumentet.
Tillfällig urkoppling
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd hastighet behålls
i minnet efter en tillfällig urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under 30 km/
tim
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre än
en minut.
47
Instrument och reglage
Parkeringsbroms, eluttag/cigarettändare
Parkeringsbroms (handbroms)
Eluttag/cigarettändare, baksäte
Spaken är placerad mellan framstolarna.
Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen. Då
bromsen är åtdragen lyser varningssymbolen
i kombinationsinstrumentet. Då bromsen ska
lossas, dra upp spaken något och tryck in
knappen.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex mobiltelefon eller
kylbox. Maximalt strömuttag 10 A.
Tänk på att varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser även om parkeringsbromsen endast är ”en aning” åtdragen.
Kontrollera att spaken är ordentligt åtdragen.
Dra bromsen hårt och se till att den fastnar i
ett “hack”.
48
Cigarettändaren aktiveras genom att
knappen trycks in. När tändfunktionen är klar
hoppar knappen ut igen. Dra ut tändaren och
använd glöden att tända med.
Av säkerhetsskäl, fäll ner locket när inte
uttaget används.
Instrument och reglage
Rattinställning
Ratten kan ställas in i höjdled och längsled.
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra
sida. Ställ sedan in ratten i det läge som
passar dig bäst. Tryck tillbaka reglaget för att
spärra ratten. Om det är svårt kan du trycka
lite på ratten samtidigt som du trycker tillbaka
reglaget.
VARNING!
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är
spärrad.
49
Instrument och reglage
Elektriska fönsterhissar
De elektriska fönsterhissarna manövrerar du
med reglagen i dörrarnas armstöd. För att
fönsterhissarna ska fungera måste startnyckeln vridas till läge I eller läge II. Efter
avslutad körning och efter det att du dragit ur
start-nyckeln, kan du fortfarande öppna eller
stänga fönstren, så länge du inte öppnat
någon av framdörrarna.
VARNING!
Om det finns barn i bilen:
– Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
– Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm när
fönstren stängs.
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren:
Fönstren öppnas om du trycker ned
reglagens främre del och stängs om du drar
upp reglagens främre del.
– Kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när
fönstren stängs.
VARNING!
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm om
fönstren stängs med fjärrkontrollen.
Elektriska fönsterhissar i
framdörrarna
Du kan öppna och stänga fönstren i framsätet
på två sätt.
– Tryck reglagen (A) lätt nedåt eller drag
dem lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp
eller ner så länge du vidrör reglagen.
– Tryck reglagen (A) helt nedåt eller drag
den helt uppåt, och släpp sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs då automatiskt.
Om rutan blockeras av något föremål
avbryts rörelsen.
OBS! Funktionen automatiskt upp på passagerarsidan finns bara på vissa marknader.
Reglagen (B) manövrerar bakdörrarnas
50
Instrument och reglage
Spärr av fönsterhissar i
bakdörren
Elektrisk fönsterhiss vid passagerarplats, fram
Elektriska fönsterhissar i
bakdörrarna
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel.
Reglagen för den elektriska fönsterhissen vid
passagerarplatsen fram manövrerar endast
det fönstret.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
reglage på respektive dörr och med strömbrytare på förardörren. Om dioden i ström
brytaren för spärr av fönsterhissar i bakdörren
(placerad på förardörrens reglagepanel) är
tänd kan bakdörrarnas fönster endast manövreras från förardörren.
Dioden i strömställaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
både reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
Dioden i strömställaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
51
Instrument och reglage
Backspeglar och sidorutor
VARNING!
Ställ in speglarna innan du börjar köra!
Viktigt!
Använd eluppvärmningen (se s. 45) för
att ta bort is från speglarna, inte isskrapa.
Skrapan kan repa spegelglasen.
Backspeglar med minnesfunktion (tillval)
Inre backspegel
Yttre backspeglar
A: Normalt läge.
B: Avbländat läge. Använd det om strålkastarna från bilen bakom irriterar dig.
Reglagen för inställning av de två yttre
backspeglarna sitter längst fram på förardörrens armstöd.
Vissa modeller har en autodim-funktion, vilket
innebär att avbländning sker automatiskt
utifrån rådande ljusförhållanden. En auktoriserad Volvoverkstad kan justera känsligheten.
Tryck på knappen L eller R (L = vänster
backspegel, R = höger backspegel). Dioden
på knappen lyser.
Bältespåminnare
I backspegelns ovankant lyser en bältesvarningssymbol så länge föraren inte kopplat in
sitt säkerhetsbälte.
52
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
Tryck en gång till på knappen. Dioden ska
inte längre lysa.
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion så fungerar dessa tillsammans med
minnesinställningen av stolen, se s. 71.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna och ändrar de yttre backspeglarnas
inställning sparas de nya positionerna i fjärrkontrollen. Nästa gång du låser upp bilen
med samma fjärrkontroll och öppnar förardörren inom två minuter intar speglarna de
sparade positionerna.
Laminerade sidorutor (tillval)
De laminerade sidorutorna i fram- och
bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén
och ger bilen ett bättre inbrottsskydd.
Instrument och reglage
Vatten- och smutsavvisande
ytskikt på främre sidorutor och/
eller yttre backspeglar (tillval)
De främre sidorutorna och/eller de yttre
backspeglarna är behandlade med ett ytskikt
som gör att sikten genom rutorna eller i
speglarna blir bra trots att det regnar. För
information om hur glasen ska skötas, se
s. 147.
Viktigt!
Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Det vatten-och smutsavvisande skiktet kan skadas.
Använd eluppvärmningen för att ta bort is
från speglarna!
Sidorutor och speglar och
som är försedda med det
vatten-och/eller smutsavvisande skiktet är märkta med
en liten symbol.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av
backspeglarna används, se s. 45.
Värm upp backspeglarna:
• om is eller snö täcker speglarna
• vid kraftigt regn och smutsigt väglag
• vid imma på spegeln.
53
Instrument och reglage
Elmanövrerad lucka (tillval)
VARNING!
Om det finns barn i bilen:
Bryt strömmen till takluckan genom att ta
ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
3
1
4
2
5
6
Öppningslägen
Takluckans reglage är placerad i taket.
Luckan kan manövreras på två olika sätt:
• Uppåt/nedåt i bakkant – ventilationsläge
• Bakåt/framåt – öppningsläge/
komfortläge8
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
1. Stängning automatisk
2. Stängning manuell
3. Öppning manuell
4. Öppning automatisk
5. Öppning ventilationsläge
6. Stängning ventilationsläge
Ventilationsläge
Öppna: Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng: Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Man kan gå från ventilationsläge direkt till
komfortläge; dra reglaget bakåt till
ändläge (4) och släpp.
8.
54
I komfortläge är luckan inte maximalt
öppen för att hålla vindbrus på en
lägre nivå.
Öppningsläge/komfortläge
Automatisk manövrering
Instrument och reglage
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till
bakre ändläge (4) eller över
tryckpunktsläge (2) till främre ändläge (1)
och släpp. Takluckan öppnas då till
komfortläge resp. stängs helt.
VARNING!
Klämskyddet fungerar bara i öppningsläge
– inte i ventilationsläge.
Se till att inte barn får händerna i kläm då
takluckan stängs.
För att från komfortläge öppna luckan
maximalt: Dra reglaget bakåt till ändläge (4)
en gång till och släpp.
Manuell manövrering
Öppna: Dra reglaget bakåt till
tryckpunkten (3). Luckan rör sig mot maximalt
öppet läge så länge reglaget hålls i denna
position.
Stäng: Tryck reglaget framåt till
tryckpunkten (2). Luckan rör sig mot stängt
läge så länge reglaget hålls i denna position.
VARNING!
Om du har barn i bilen, se till att de inte får
händerna i kläm då takluckan stängs.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs
solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i
handtaget och skjut skärmen framåt för att
stänga skärmen.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut om
luckan blockeras av något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter
automatiskt till det senast öppna läget.
55
Instrument och reglage
56
Klimat
Allmänt om klimat
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering, A/C
Elektronisk klimatanläggning, ECC
Luftdistribution
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
58
61
63
66
67
57
Klimat
Allmänt om klimat
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Partikelfilter
Du bör se till att partikelfiltret byts med jämna
mellanrum. Rådgör med din Volvoverkstad.
Is och snö
Sopa bort snö och is från luftintaget till klimatsystemet (spalten mellan huv och vindruta).
Felsökning
Din auktoriserade Volvoverkstad har de
instrument och de verktyg som behövs för
eventuell felsökning eller reparation av din
klimatanläggning. Anlita endast utbildad
personal för kontroll och reparation.
Köldmedium
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a. Detta innehåller inget
klor, vilket innebär att det är ofarligt för
ozonlagret. Vid påfyllning/byte av
köldmedium får endast R134a användas. Låt
en auktoriserad Volvoverkstad utföra detta
arbete.
58
Fläktfunktion för att minska
urladdning av batteriet
När motorn är avstängd (även om tändningsnyckeln står i läge I eller II) kommer fläkten
automatiskt att stängas av. För att aktivera
fläkten, vrid på vredet och ställ in önskad
hastighet. Efter två minuter kommer fläkten
att gå ner till en lägre hastighet. Detta är ett
led i att undvika urladdning av batteriet när
motorn är avstängd.
Bilar med ECC
Faktisk temperatur
Temperaturen du väljer motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till den
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring din bil.
Sensorer
Solsensorn är belägen på instrumentpanelens ovansida. Tänk på att inte täcka över
solsensorn. Täck inte heller över kupétemperatursensorn i klimatpanelen.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen skall fungera
tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda. Tänk också på att inte
blockera kanalerna i hatthyllan.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditionering tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
Bränslebesparing
Med ECC styrs även luftkonditioneringen
automatiskt och används bara så mycket den
behövs för att kyla ned kupén och ge
tillräcklig avfuktning av inkommande luft.
Detta medför bränslebesparing jämfört med
konventionella system, där luftkonditioneringen alltid kyler ned luften till precis över
frysgränsen.
Klimat
Luftdistribution
Den inkommande luften fördelas genom flera
olika munstycken placerade på olika ställen i
bilen.
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
A. Öppet
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled.
Rikta de yttersta munstyckena mot sidorutorna för att få bort imma från de främre
sidorutorna.
59
Klimat
Allmänt om klimat
Ventilationsmunstycken i
dörrstolparna
A. Öppet
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled
– Rikta munstyckena mot rutan när du vill få
bort imma från de bakre sidorutorna.
– Rikta munstyckena inåt i bilen när du vill få
ett behagligt klimat i baksätet.
Tänk på att barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
60
Klimat
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering, A/C
1
2
8
1. AC – På/Av
2. Återcirkulation
3. Luftfördelning
4. Eluppvärmd bakruta och backspeglar
5. Eluppvärmda framstolar
6. Värme/Kyla – höger sida
7. Värme/Kyla – vänster sida
8. Fläkt
Du måste vrida på fläktvredet (9) från 0-läge
för att koppla in luftkonditioneringen.
Använd luftkonditioneringen även vid låga
temperaturer (0−15° C), så får du avfuktning
av inkommande luft.
3
7
4
5
6
A/C – På/Av (ON/OFF)
Luftkonditioneringen är
inkopplad med kylnings- och
avfuktningsfunktion, när ON
lysdioden lyser. Luftkonditioneringen är urkopplad när
OFF lysdioden lyser.
När du har valt Defroster
, är luftkonditioneringen alltid inkopplad, om fläkten inte
står i läge 0.
Värme/Kyla – vänster/höger
sida
Vrid och ställ in hur varm
eller kall du vill att den
inkommande luften ska vara.
För att få nedkyld luft måste
luftkonditioneringen vara inkopplad.
Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i
framstolen (stolarna), gör du
så här:
– Tryck en gång: Hög värme – båda
dioderna i strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Lägre värme – en diod i
strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
Din Volvoverkstad kan justera temperaturen.
61
Klimat
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering, A/C
Fläkt
Gör så här för att aktivera den:
Genom att vrida vredet ökar
eller minskar du fläkthastigheten. Om vredet står på 0
är inte luftkonditioneringen
inkopplad.
Eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar
Använd denna knapp när du
snabbt vill få bort imma eller
is från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se s. 45 för
ytterligare information om
denna funktion.
Återcirkulation
Återcirkulationen väljs för att
utestänga dålig luft, avgaser
etc från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, dvs. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen,
när funktionen är aktiverad.
Med återcirkulation (tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen) kyls kupén ned
snabbare i varmt klimat.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det,
särskilt vintertid, risk för is- och imbildning.
Med timerfunktionen minskar du risken för is,
imma och dålig luft.
62
– Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften
återcirkuleras i bilen under 3-12 minuter
beroende på yttertemperaturen.
– Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
– Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
Dioden lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
Om du väljer
Defroster kopplas alltid
återcirkulationen ur.
Luftfördelning
Använd de prickmarkerade
luftfördelningslägena mellan
de olika symbolerna för att
ytterligare finjustera luftfördelningen för bättre komfort.
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
11
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
AC – På/Av
Återcirkulation/Multifilter med sensor
Återcirkulation
AUTO
Luftfördelning
Kupétemperatursensor
Defroster framruta och sidoruta
Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Stolvärme – höger sida
Stolvärme – vänster sida
Temperatur – höger sida
Temperatur – vänster sida
Fläkt
12
AUTO
Temperatur
AUTO-funktionen reglerar
automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås. Automatiken
styr värme, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och
luftfördelning. Om du själv väljer en eller flera
funktioner manuellt, fortsätter övriga
funktioner att styras automatiskt. När du
trycker på AUTO stängs alla manuella inställningar av.
Du kan med de två vreden
ställa in temperaturen för
förarsidan och passagerarsidan. Tänk på att du inte får
snabbare uppvärmning eller
nedkylning även om du väljer en högre eller
lägre temperatur än den du vill få i kupén.
Fläkt
Genom att vrida på vredet
ökar eller minskar du fläkthastigheten. Om du väljer
AUTO, regleras fläkthastigheten automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet kopplas ur.
63
Klimat
Elektronisk klimatanläggning, ECC
OBS! Om du vridit vredet för fläkten moturs
så långt att endast den vänstra dioden
ovanför vredet lyser med orange sken, är fläkt
och luftkonditionering avstängda.
Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när du
snabbt vill få bort imma eller
is från bakrutan och de yttre
backspeglarna, se s. 45 för
ytterligare information om
denna funktion.
Defroster – framruta och
sidorutor
Använd denna knapp för att
snabbt få bort imma och is
från framrutan och sidorutorna. Luft strömmar till
rutorna med hög fläkthastighet. Dioden i defrosterknappen lyser när
denna funktion är inkopplad. Luftkonditioneringen styrs nu så att luften avfuktas maximalt.
Luften återcirkulerar inte.
Luftfördelning
Luft till rutorna.
Luft i huvud- och
kroppshöjd.
Luft mot ben och fötter.
64
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk
luftfördelning.
Återcirkulation
Återcirkulationen väljs för att
utestänga dålig luft, avgaser
etc från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, dvs. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen
när funktionen är aktiverad.
A/C – På/Av (ON/OFF)
När ON-dioden lyser, styrs
luftkonditioneringen av
systemets automatik. På
detta sätt kyls inkommande
luft ner och avfuktas
tillräckligt. När AC OFF valts och OFF-dioden
lyser, är luftkonditioneringen alltid urkopplad;
övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. Luftkonditioneringen fungerar ner till ca
0 °C.
När du väljer Defroster
styrs luftkonditioneringen så att luften avfuktas maximalt.
Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i
framstolen (stolarna), gör du
så här:
–Tryck en gång: Hög värme
– båda dioderna i strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Lägre värme – en diod i
strömställaren lyser.
– Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
Din Volvoverkstad kan justera temperaturen.
Om luften i bilen återcirkuleras finns det, särskilt
vintertid, risk för is- och
imbildning.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion)
minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den:
– Tryck på
i mer än 3 sekunder.
Dioden blinkar i 5 sekunder. Luften
återcirkuleras i bilen under 3-12 minuter
beroende på yttertemperaturen.
– Varje gång du trycker på
aktiveras
timerfunktionen.
Om du vill stänga av timerfunktionen:
– Tryck på
igen i mer än 3 sekunder.
Dioden lyser i 5 sekunder för att bekräfta
ditt val.
Om du väljer
Defroster kopplas alltid
återcirkulationen ur.
Klimat
Luftkvalitetssystem (tillval)
Luftkvalitetssystemet består
av ett multifilter och en
sensor. Filtret avskiljer gaser
och partiklar så att halten av
lukter och föroreningar i
kupén reduceras. Då
sensorn känner av förorenad utomhusluft
stängs luftintaget och luften återcirkuleras i
kupén.
När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser
den gröna dioden AUT i
.
Handhavande
Tryck på
för att aktivera luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Tänk på att
• Som regel alltid ha luftkvalitetssensorn
inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen
begränsad för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör du koppla ur luftkvalitetssensorn.
• Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för
framruta och sidorutor samt bakruta, se
s. 64.
• Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall av multifiltret. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan kombifiltret behöva bytas oftare.
Eller:
Växla mellan följande tre funktioner genom att
trycka upprepade gånger på
.
• Dioden AUT lyser. Luftkvalitetssensorn är
nu inkopplad.
• Ingen diod lyser. Ingen återcirkulation
inkopplad, såvida det inte behövs för
nedkylning i varmt klimat.
• Dioden MAN lyser. Återcirkulation är nu
inkopplad.
65
Klimat
Luftdistribution
Luftfördelning
Luftfördelning
Använd
Luft genom
ventilationsmunstyckena
fram och bak.
Luft till
rutorna.
I detta läge
återcirkuleras ej
luften. Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken.
Luft både till
golv och
rutor. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken.
När du vill få god
nedkylning i
varmt klimat.
Luft till
golvet. Visst
luftflöde till
ventilationsmunstycken samt till
defrostermunstycken för framruta
och sidorutor.
66
När du vill bli av
med is och imma.
Bra med hög
fläkthastighet.
När du vill få en
behaglig komfort
och bra avimning
i kallt utomhusklimat. Inte för låg
fläkthastighet.
När du vill värma
dina fötter.
Luftfördelning
Använd
Luft till golv
och ventilationsmunstyckena.
I soligt väder vid
svala utomhustemperaturer.
Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
och neråt är parkeringsvärmarens maximala
gångtid 60 minuter.
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots
upprepade försök, visas ett meddelande i
displayen. Kontakta då en auktoriserad
Volvoverkstad.
VARNING!
Allmänt
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras
måste elsystemet “väckas”.
Det görs enklast genom att:
• trycka på READ-knappen eller
• trycka på heljusblinken eller
• slå på tändningen.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2. Med starttid avses här den tid
då uppvärmningen av bilen är klar.
Bilens elektronik räknar själv ut starttid utifrån
rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen överstiger 25 °C, sker ingen
uppvärmning. Vid temperaturer från −10 °C
• Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut
på marken kan antändas av avgaserna.
• Kontrollera i informationsdisplayen att
värmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ
i displayen.)
VARNING!
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
Meddelande i displayen
Varningsdekal på tankluckan
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten uppåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Bilens klocka/tidur
Om bilens klocka ställs om efter att tidurinställningar gjorts, kommer dessa av säkerhetsskäl att annulleras.
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
Direktstart aktiveras, lyser den gula varningssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i teckenfönstret.
När du lämnar bilen, kommer du att få ett
meddelande om vilket status din anläggning
har.
67
Klimat
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Inställning av TIDUR 1 alt. 2
Av säkerhetsskäl går det bara att
programmera in tider för det närmaste
dygnet, inte för flera dagar i rad.
– Stega med hjälp av ringen (B) till
TIDUR 1.
– Tryck lätt på RESET-knappen (C), för att
komma till den blinkande timinställningen.
– Stega med ringen (B) till önskat timtal.
– Tryck lätt på RESET-knappen för att
komma till den blinkande minutinställningen.
– Stega med ringen (B) till önskat minutantal.
– Tryck lätt på RESET-knappen för att
bekräfta din inställning.
– Tryck på RESET-knappen för att aktivera
tiduret.
Efter inställning av TIDUR 1, stega till
TIDUR 2. Inställningarna görs på samma sätt
som för TIDUR 1.
Avstängning av tidurstartad
värmare
För att manuellt stänga av värmaren innan
tidursfunktionen gör det, görs följande:
– Tryck in READ-knappen (A)
68
– Stega med ringen (B) fram till text
PARKVÄRM TIDUR 1 (alt. 2). Texten PÅ
blinkar.
– Tryck på RESET-knappen (C). Texten AV
visas med fast sken och värmaren stängs
av.
Direktstart av värmare
– Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
Välj PÅ.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i
60 minuter. Uppvärmningen av kupén startar
så fort kylvattnet i motorn uppnått tillräcklig
temperatur.
Avstängning direktstartad värmare
– Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
– Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
– Välj AV.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, kommer
din parkeringsvärmare att stängas av.
Du får i så fall ett meddelande i displayen.
Kvittera meddelandet med READknappen (A).
Viktigt!
Upprepad användning av parkeringsvärmaren i kombination med korta
körsträckor kan leda till att batteriet
laddas ur och kan ge startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som
värmaren förbrukar ur batteriet, bör man
vid regelbunden användning av värmaren
köra bilen lika lång tid som värmaren
används.
Tillsatsvärmare (diesel)
(vissa länder)
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur
i kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den
stängs av automatiskt när rätt temperatur
uppnåtts eller när motorn stängs av.
Interiör
Framstolar
Kupébelysning
Förvaringsplatser i kupén
Baksäte
Bagageutrymme
70
73
75
79
81
69
Interiör
Framstolar
VARNING!
• Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under färd.
• Kontrollera att stolen är i låst läge.
Sittställning
Fällning av ryggstöd i framsäte
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
1.
– Skjut stolen så långt bak som möjligt.
– Ställ in ryggstödet till upprätt läge
90 grader.
– Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
– Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler.
Kontrollera att stolen är spärrad då
inställningen ändrats.
Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned4.
Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
Ändra svankstödet, vrid ratten.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Manöverpanel för eldriven stol.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
70
Manöverreglage (2) är ej tillgängligt
för vissa klädselalternativ.
Elmanövrerad stol (tillval)
Förberedelser
Inställning av stolen görs normalt när startnyckeln är i läge I eller II. Den kan även
ställas in inom 4,5 minuter efter man har låst
Interiör
upp dörren med nyckel eller fjärrkontroll. Om
dörren är stängd och startnyckeln ännu inte
är insatt i tändningslåset eller är i läge 0 i
tändningslåset , kan inställningar göras inom
40 sekunder efter det att dörren har stängts.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen
(tillval)
Fjärrkontrollen som används vid upplåsning
av bilen, lagrar information om stolens inställningar som ändras. Då bilen nästa gång låses
upp med samma fjärrkontroll och dörren
öppnas inom fem minuter, intar förarstolen
och de yttre backspeglarna de sparade
positionerna.
Inställning av stolen
Med strömställarna kan följande ställas in:
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Stolen kan flyttas i en riktning åt gången. De
elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd, som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer,
slå av tändningen (läge 0) och vänta ca
20 sekunder innan stolen manövreras igen.
Stol med minnesfunktion
(tillval)
5.
Inställning av stol och yttre speglar,
program 1
6. Inställning av stol och yttre speglar,
program 2
7. Inställning av stol och yttre speglar,
program 3
8. Lagring av stolinställning
Tre lägen kan lagras. Efter inställning av
stolen hålls knappen MEM (8) intryckt,
samtidigt som knappen (5) trycks in. Med
minnesknapparna (6) och (7) kan ytterligare
inställningar av stol och speglar lagras i
minnet.
71
Interiör
Framstolar
Inställning av redan lagrat läge
Håll någon av minnesknapparna (5), (6)
eller (7) intryckt tills stolen stannar. Om
intryckt knapp släpps kommer inställningen
av säkerhetsskäl genast att avbrytas.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
VARNING!
Se till att inte något föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
Se till att barn inte leker med strömställarna, för att undvika klämrisk.
72
Interiör
Kupébelysning
Allmänbelysningen släcks när:
• motorn startar.
• du låser utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
Allmänbelysningen släcks automatiskt efter
10 minuter efter det att motorn stängts av,
om du inte dessförinnan släckt belysningen.
Med en kort tryckning på knappen kan du i
alla lägen tända eller släcka allmänbelysningen.
Allmänbelysningen
Allmänbelysningen tänder och släcker du
genom att trycka på den mittersta knappen.
Allmänbelysningen tänds automatiskt5 och
förblir tänd i 30 sekunder när du:
• låser upp utifrån med nyckel eller fjärrkontroll.
• stannat motorn och vridit tändnyckeln till
0-läge.
Allmänbelysningen tänds och förblir tänd i
10 minuter när:
Du kan koppla bort automatiken genom att
trycka på knappen i mer än 3 sekunder. När
du sedan kort trycker på knappen igen
kopplas automatiken åter in.
De från fabriken inprogrammerade tiderna
30 sekunder respektive 10 minuter kan
ändras. Kontakta din Volvoverkstad.
Läslampor fram och bak
Du tänder eller släcker läslamporna i
framsätet eller baksätet genom att trycka på
respektive knapp.
Läsbelysningen släcks automatiskt efter
10 minuter efter det att motorn stängts av,
om du inte dessförinnan släckt belysningen.
• någon av dörrarna är öppen.
• allmänbelysningen inte stängts av.
5.
Funktionen är ljusberoende och
aktiveras enbart när det är mörkt.
73
Interiör
Kupébelysning
Make up-spegel6
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
6.
74
Tllval vissa marknader.
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
2
3
4
5
1
6
8
7
75
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Förvaringsplatser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Förvaringsficka.
Fack i dörrpanel.
Förvaringsficka.
Biljettklämma.
Mugghållare (tillval).
Handskfack.
Förvaringsfack i mittkonsolen.
Mugghållare i armstöd, baksäte.
VARNING!
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga
föremål ligger eller sticker ut så att de kan
orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Förvaringsplats i mittkonsolen
1. Bakre förvaringsfack
Du kan använda mittkonsolens bakre förvaringsfack för förvaring av cd-skivor o dyl.
Detta förvaringsfack kan utrustas med:
Sekretesslur + hållare (tillval)
2. Främre förvaringsfack
(Täckt av jalusi)
Detta förvaringsfack finns det möjlighet att
utrusta med följande alternativ:
• Mugghållare (tillval)
• Askkopp (tillval)
76
3.
4.
12 V uttag
Askkopp (tillval)
Mugghållare i bakre förvaringsfack för baksätet
För att komma åt förvaringsfack/sekretesslur,
tryck in knappen på vänster sida av
armstödet, fäll locket över tunnelfacket bakåt.
För att använda mugghållaren, tryck in
knappen på höger sida av armstödet, fäll den
övre delen av locket över tunnelfacket bakåt.
Mugghållaren och locket kan stängas
separat.
Interiör
Mugghållare i bakre förvaringsfack (tillval)
Mugghållare i instrumentpanelen (tillval)
Mugghållaren kan lätt tas ur:
• Tryck på hållaren för att öppna.
• Tryck in hållaren efter användning.
OBS! Använd aldrig glasflaskor. Tänk också
på att varma drycker innebär risk för skållning.
1.
2.
3.
Snäpp upp mugghållaren i bakkant.
Skjut mugghållaren bakåt.
Vinkla upp mugghållaren i framkant och
lyft ur.
För att sätta i mugghållaren gör enligt ovan i
omvänd ordning.
Handskfack
I handskfacket har du möjlighet att förvara
t.ex. bilens instruktionsbok, kartor, pennor
och bensinkort.
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt
tillverkade för din bil. De skall vara ordentligt
nedstuckna och förankrade i fasthållningsclipsen för mattor för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna på förarplatsen.
77
Interiör
Förvaringsplatser i kupén
Kavajhållare
Flaskhållare i baksätet (tillval)
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
För att använda flaskhållaren, gör så här:
– Fäll ut hållaren.
– Ställ i flaskan.
Flaskhållaren kan även användas som
papperskorg. Trä in en påse i hållaren och vik
ner över kanten.
OBS! Det finns inga speciella soppåsar till
hållaren – använd vanliga plastpåsar.
78
Mugghållare i armstöd, baksäte
Interiör
Baksäte
Reglera nackskyddet i höjdled
Nackskydd i baksätet
Fällning av ryggstöd i baksätet
Nackskyddet på mittplatsen regleras i
höjdled efter passagerarens längd. Skjut
nackskyddet uppåt efter behov. Om du vill
trycka nackskyddet nedåt måste du även
trycka på lösgöringsknappen bakom det ena
röret. Se bild.
Båda ryggstöden i baksätet kan fällas framåt,
tillsammans eller var för sig. På så sätt underlättas transport av långa föremål.
Gör så här för att fälla fram ryggstöden i
baksätet:
– Kontrollera först att nackskydden inte är
nedfällda.
– Dra i handtagen i bagageutrymmet, som
bilden visar.
– Fäll ryggstöden framåt.
VARNING!
Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas
och skada personer i bilen. Skydda skarpa
kanter med något mjukt. Stanna motorn
och dra åt parkeringsbromsen då du lastar
eller lossar långa föremål! I ogynnsamma
fall kan du annars med lasten komma åt
växelspaken eller växelväljaren och
därigenom föra den till något körläge och
då kan bilen rulla iväg.
79
Interiör
Baksäte
Lucka för lång last
I det högra ryggstödet i baksätet finns en
lucka som kan öppnas vid transport av långa
föremål, t.ex. skidor eller brädor. Gör så här
för att öppna luckan:
– Fäll det högra ryggstödet framåt. Se
s. 70.
– Skjut luckans regel uppåt och fäll
samtidigt luckan framåt.
– Fäll tillbaka ryggstödet med luckan
öppen.
Använd säkerhetsbältet för att hindra lasten
från att röra sig.
80
Interiör
Bagageutrymme
Bilens lastförmåga reduceras av antal passagerare och deras vikt.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på tjänstevikt och hur tungt lastad bilen är.
Bärkassehållare (tillval)
Fäll upp luckan i lastutrymmet. Häng eller
spänn fast dina matkassar med hjälp av
spännbandet.
Allmänt
Lastförmågan beror på bilens totala tjänstevikt inkluderat eventuella tillbehör som är
monterade. Tjänstevikten omfattar föraren,
bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %
och övriga spolar-/kylvätskor mm. Tillbehör
som är monterade dvs dragkrok, lasthållare,
takbox m.m. räknas in i tjänstevikten.
81
Interiör
82
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Låsning och upplåsning
Barnsäkerhetsspärr
Larm (tillval)
84
86
90
91
83
Lås och larm
Nycklar och fjärrkontroll
Nycklar – Elektronisk startspärr
Din bil levereras med två huvudnycklar och en
servicenyckel. En huvudnyckel är hopfällbar
och försedd med inbyggd fjärrkontroll.
1
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina nycklar skall du
ta med alla bilens övriga nycklar till en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande
syfte måste den förlorade nyckelns kod
raderas ur systemet. De andra nycklarna
måste vid samma tillfälle på nytt kodas in i
systemet.
En separat etikett med nycklarnas mekaniska
nyckelkod följer med nycklarna. Förvara
etiketten på en säker plats. Ta med etiketten
till din Volvoåterförsäljare om du vill beställa
nya nycklar. Maximalt sex fjärrkontroller/
nycklar kan programmeras och användas.
2
1.
Huvudnyckel
Nyckeln går till alla lås.
2.
Servicenyckel4
Nyckeln går enbart till framdörr, startoch rattlås.
4.
84
Endast vissa marknader.
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chips.
Den koden måste stämma överens med
läsaren i tändningslåset. Bilen kan endast
startas om rätt nyckel med korrekt kod
används.
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att
starta.
Lås och larm
6
1
2
5
4
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lås upp
Öppna bagagelucka
Panikfunktion
Trygghetsbelysning
Lås
Hopfällning/öppning av nyckel
Fjärrkontrollfunktioner
Upplåsning
– Tryck en gång på knapp (1) för att låsa
upp samtliga dörrar, bagagelucka och
luckan vid tanklocket.
Bagagelucka
– Tryck två gånger på knapp (2) för att låsa
upp enbart bagageluckan.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om den
röda knappen (3) hålls intryckt i minst tre
sekunder eller trycks in två gånger under
samma tidsrymd, aktiveras blinkers och
signalhorn. Paniklarmet stängs av med vilken
som helst av knapparna på fjärrkontrollen
eller automatiskt efter 25 sekunder.
Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka
på knapp (6) samtidigt med att vika in nyckeldelen i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen.
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
– Tryck på fjärrkontrollens gula knapp (4).
Nu tänds innerbelysningen, positions-/parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen och
lamporna i de yttre backspeglarna (tillval).
Dessa lampor förblir tända i 30, 60 eller
90 sekunder. Lämplig tidsinställning för din
bil kan göras av en auktoriserad Volvoverkstad.
För att släcka trygghetsbelysningen:
– Tryck på den gula knappen en gång till.
Låsning
Med knapp (5) låser man samtliga dörrar,
bagagelucka och tanklock.
För tanklocket finns en fördröjning om ca
10 minuter.
85
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Lämna batteriet till din Volvoverkstad så att
det blir omhändertaget på ett miljövänligt
sätt.
Byte av batteri i fjärrkontrollen
Om låsen vid upprepade tillfällen inte
reagerar på signal från fjärrkontrollen vid
normalt avstånd, bör batteriet bytas.
– Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
– Byt batteriet (typ CR 2032, 3 volt) – lägg
plussidan uppåt. Undvik att vidröra
batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
– Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att
vatten inte kan tränga in.
86
Lås och larm
funktion skyddar från att oavsiktligt lämna
bilen olåst. För bilar med larm, se s. 91
Automatisk låsning (tillval)
Dörrarna låses automatiskt när bilens
hastighet överstiger 7 km/h och förblir låsta
till någon dörr öppnas från insidan eller låses
upp med någon av centrallåsknapparna.
Låsning/upplåsning av bilen
från utsidan
Låsning och upplåsning från
bilens insida
Med hjälp av huvudnyckeln eller dess fjärrkontroll låser man upp – från utsidan –
samtliga sidodörrar och bagageluckan
samtidigt. I detta läge är sidodörrarnas
låsknappar och dörrhandtag på insidan
frikopplade.
Med hjälp av reglaget i dörrpanelen kan du
låsa eller låsa upp samtliga sidodörrar och
bagagelucka samtidigt.
Tankuckans täcklucka går att öppna när bilen
är olåst. Den är fortsatt olåst i 10 minuter
efter det att bilen har låsts.
Ovanstående gäller så länge du inte låst bilen
från utsidan.
Dessutom kan varje dörr låsas med
låsknappen och låsas upp genom att öppna
den med handtaget.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt. Denna
87
Lås och larm
Låsning och upplåsning
Upplåsning/låsning av bagagelucka med fjärrkontroll
Gör så här för låsa upp enbart bagageluckan:
– Tryck två gånger på fjärrkontrollens knapp
för bagageluckan. Bagageluckan låses
upp och öppnas samtidigt lite.
– Om alla dörrar är låsta när du sedan
stänger bagageluckan, låses denna
automatiskt.
Upplåsning av bagagelucka med
huvudnyckel
Servicelåsning, bagagelucka
Endast i nödfall skall huvudnyckeln användas
för att manuellt låsa upp bagageluckan; t.ex.
om fjärrkontrollen gått sönder eller bilen blivit
strömlös. Gör i så fall så här:
Funktionen är tänkt att användas när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande. Servicenyckeln lämnas till personalen som kan
öppna och köra bilen men inte har åtkomst till
bagageutrymme (eller handskfack om det är
låst med huvudnyckeln).
– Tryck in huvudnyckeln i överdelen eller
underdelen av det täcklock som sitter
över låset.
– Vrid uppåt alt. nedåt för att bända loss
täcklocket.
– Lås upp bagageluckan.
88
(vissa länder)
Aktivera servicelåsning:
– Vrid huvudnyckeln till läge II.
– Tryck in knappen. En diod i knappen lyser
när funktionen är aktiverad och ett
meddelande visas i displayen.
Stäng av servicelåsning:
Lås och larm
– Vrid huvudnyckeln till läge II och tryck in
knappen igen.
lämnas ett meddelande så länge nyckeln
sitter kvar i tändningslåset. När du därefter
nästa gång slår på bilens tändning, kopplas
sensorerna in igen.
Låsning av handskfack
Handskfacket kan bara låsas/öppnas med
huvudnyckeln – inte med servicenyckeln.
VARNING!
Blockerat låsläge5
Lämna inte någon kvar i bilen utan att
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
Din bil har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från
insidan, om de är låsta.
Blockerat låsläge kan endast aktiveras från
utsidan genom att förardörren låses med
nyckel eller med fjärrkontrollen. Alla dörrar
måste vara stängda innan blockerat låsläge
aktiveras. Dörrarna kan nu inte öppnas från
insidan. Bilen kan endast låsas upp från
utsidan via förardörren eller genom fjärrkontrollen.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders
fördröjning från det att dörrarna har stängts.
Tillfällig bortkoppling av
blockerat låsläge och ev.
larmsensorer
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan – exempelvis vid
transport med bilfärja – kan du koppla bort
blockerat låsläge.
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
– Tryck på knappen.
Om bilen är utrustad med larm, kopplas
samtidigt rörelse- och lutningssensorerna
bort, se s. 92.
5.
Vissa länder
Dioden i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
89
Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr
Reglage för barnsäkerhetsspärr – vänster
bakdörr.
Mekanisk barnsäkerhetsspärr –
bakre sidodörrar
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på de bakre sidodörrarna och är
endast åtkomligt när dörren är öppen.
Använd bilens tändningsnyckel för att vrida
reglaget och därigenom aktivera eller
avaktivera barnsäkerhetsspärren.
A.
Dörrarna kan inte öppnas från insidan;
vrid utåt.
B. Dörrarna kan öppnas från insidan; vrid
inåt.
90
Reglage för barnsäkerhetsspärr – höger
bakdörr.
VARNING!
Kom ihåg att vid en olycka kan baksätespassagerarna inte öppna de bakre
sidodörrarna från insidan, om barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Ha därför låsknapparna uppdragna
under körning!
Vid eventuell olycka kan då räddningspersonal snabbt komma in i bilen från utsidan.
Lås och larm
Larm (tillval)
Larmsystemet
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar. Larmet löser ut om:
•
•
•
•
•
•
•
•
motorhuven öppnas.
bagageluckan öppnas.
en sidodörr öppnas.
tändningslåset vrids om med icke
godkänd nyckel eller utsätts för åverkan.
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor – tillval på vissa marknader).
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor – tillval på
vissa marknader).
batterikabeln kopplas ifrån.
någon försöker koppla bort sirenen.
Inkoppling av larm
Tryck på LOCK-knappen på fjärrkontrollen.
En lång blinksignal från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att
alla dörrar är stängda. På vissa marknader
kan nyckeln eller reglaget i förardörren
användas för att larma bilen.
Frånkoppling av larm
Tryck på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Två korta blinksignaler från bilens
körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat. På vissa marknader kan nyckeln
användas för att koppla från larmet.
Automatisk återställning av
larm
Om ingen av sidodörrarna eller bakdörren
öppnats inom två minuter efter frånkoppling
av larmet och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen, kopplar bilen automatiskt in det
igen. Bilen låses samtidigt. Denna funktion
skyddar dig från att oavsiktligt lämna bilen
med larmet frånkopplat.
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas
larmet in igen efter viss fördröjning efter att
förardörren öppnats och stängts utan att
låsning skett.
Frånkoppling av utlöst larm
Om larmet ljuder och du vill koppla ifrån det
trycker du på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. En bekräftande signal ges genom att
körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Ljudsignal – Larm
Ljudsignalen ges från en siren med reservbatteri. Varje larmsignal varar i 25 sekunder.
Ljussignal – Larm
Vid larm blinkar samtliga körriktningsvisare i
5 minuter eller tills du kopplar ifrån larmet
enligt beskrivning ovan.
91
Lås och larm
Larm (tillval)
du därefter nästa gång slår på bilens
tändning, kopplas sensorerna in igen.
Om din bil har blockerat låsläge kopplas
detta in igen på samma gång. Se s. 89.
Indikeringslampan på instrumentpanelen (vissa länder)
En indikeringslampa (diod) överst på instrumentpanelen ger en beskrivning av larmsystemets status:
Tillfällig frånkoppling av larmsensorer och blockerat låsläge
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
om man lämnar t.ex. en hund i bilen eller vid
en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna tillfälligtvis kopplas ifrån:
– Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid nyckeln
till läge II och sedan tillbaka till läge I
eller 0.
– Tryck på knappen.
Dioden i knappen lyser tills du låser bilen med
nyckeln eller med fjärrkontrollen.
I teckenfönstret lämnas ett meddelande så
länge nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När
92
• Lampan släckt: Larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar en gång varannan
sekund: Larmet är inkopplat.
• Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på: Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i ditt larmsystem, får du ett
meddelande i teckenfönstret.
Om larmsystemet inte fungerar korrekt, låt en
auktoriserad Volvoverkstad undersöka bilen.
VARNING!
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet.
Alla sådana försök kan påverka
försäkringsvillkoren.
Lås och larm
Test av larmsystemet
Test av rörelsesensor för kupé
– Öppna samtliga fönsterrutor.
– Aktivera larmet. Aktivering av larmet
kvitteras med en långsam blinkning av
lysdioden.
– Vänta 30 sekunder.
– Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan.
Larmsystemet skall nu ljuda och blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av dörrar
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckel på förarsidan.
– Öppna en av dörrarna. Larmsystemet
skall nu ljuda och blinka.
– Repetera testet för den andra dörren.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
– Sätt dig i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
– Aktivera larmet (sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen).
– Vänta 30 sekunder.
– Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. Larmet skall nu ljuda
och blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av bagagelucka
– Aktivera larmet.
– Vänta 30 sekunder.
– Lås upp med nyckeln från förarsidan.
– Öppna bagageluckan. Larmsystemet skall
nu ljuda och blinka.
– Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
93
Lås och larm
94
Start och körning
Allmänt
Bränslepåfyllning
Starta bilen
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bromssystemet
Stabilitetssystemet
Parkeringshjälp (tillval)
Bogsering och bärgning
Starthjälp
Körning med släpvagn
Draganordning
Delbar dragkrok
Last på taket
Anpassning av ljusbild
BLIS (Blind Spot Information System)
96
98
99
100
101
104
106
108
110
112
113
115
117
119
121
126
95
Start och körning
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende,
mjukt och att anpassa körsättet och hastigheten till den rådande situationen.
Tänk på följande:
• Kör motorn varm så snart som möjligt! Det
vill säga: Låt inte motorn gå på tomgång
utan kör med lätt belastning så snart du
kan.
• En kall motor drar mycket mer bränsle än
en varm.
• Undvik att köra korta sträckor där motorn
aldrig hinner bli varm.
• Kör mjukt! Undvik snabba onödiga
accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör inte omkring med onödig, tung last i
bilen.
• Använd inte vinterdäck när det blivit bart
och torrt på vägarna.
• Ta bort lasthållaren när du inte använder
den.
• Öppna inte sidofönstren i onödan.
Kör inte med öppen bagagelucka
Vid körning med öppen bagagelucka kan
nämligen en del avgaser och därmed giftig
koloxid sugas in i bilen via bagageutrymmet.
96
Är du ändå tvungen att köra med öppen lucka
en kortare sträcka, gör så här:
• Stäng alla fönster.
• Fördela luften mot rutan och golvet och
fläkten på högsta hastighet.
Den nya bilen – halt väglag
Körning i halt väglag kan upplevas olika
beroende på om du valt en bil med manuell
växellåda eller automatväxellåda. Öva därför
gärna halkkörning under kontrollerade
former, så att du vet hur din nya bil reagerar.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha
tändningsnyckeln i läge II när motorn är
avstängd. Använd istället läge I, då mindre
ström förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar ström även när startnyckeln är
uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Om batterispänningen är låg
visas en text i displayen i kombinationsinstrumentet. Meddelandet i kombinationsinstrumentets display kommer att visas tills motorn
har startat. Energisparfunktionen stänger ner
vissa funktioner eller reducerar belastningen
på batteriet t.ex. genom att minska
kupéfläkten och stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Överhetta inte motorn och
kylsystemet
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant
terräng och med tung last, finns det risk för
att motor och kylsystem överhettas. Särskilt
om det är varmt väder.
För att undvika överhettning i kylsystemet:
• Håll en låg hastighet om du kör med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng av luftkonditioneringen emellanåt.
• Undvik att låta motorn gå på tomgång.
• Stäng inte av motorn omedelbart när du
stannar efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Start och körning
För att undvika överhettning i motorn:
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per
minut om du kör med släpvagn eller husvagn
i kuperad terräng. Då kan oljetemperaturen bli
för hög.
97
Start och körning
Bränslepåfyllning
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
VARNING!
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i
samband med tankning – ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
Bensinpåfyllning
Öppning av tankluckan
Tankluckan går att öppna när bilen är olåst.
OBS! Luckan är olåst i tio minuter efter det
att bilen har låsts.
Tanklock
Tanklocket finns innanför luckan på höger
bakskärm.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst
övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket
långsamt. Överfyll inte tanken med bränsle.
Högst ett frånslag av bränslepåfyllningspistolen! För mycket bränsle i tanken kan vid
höga temperaturer rinna över!
98
OBS! Tillsätt ej renhållande tillsatser själv,
utan att du blivit uttryckligen rekommenderad
att göra så av en Volvoverkstad.
Viktigt!
Bensindrivna bilar måste alltid tankas
med blyfri bensin så att inte katalysatorn
skadas.
Dieselpåfyllning
Dieseloljan kan vid låga temperaturer ge en
paraffinutfällning ( –5°C - –40°C), vilket leder
till startsvårigheter. Se till att speciellt vinterbränsle används under den kalla perioden.
Start och körning
Starta bilen
Så här startar du motorn
(Bensin)
– Dra åt parkeringsbromsen
(handbromsen).
– Automatväxellåda
Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Växelspaken i friläge och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt
viktigt vid sträng kyla.
– Vrid startnyckeln till startläge. Om motorn
ej startar inom 5-10 sekunder, släpp
nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Så här startar du motorn
(Diesel)
– Dra åt parkeringsbromsen
(handbromsen).
– Automatväxellåda
Växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda
Växelspaken i friläge och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är särskilt
viktigt vid sträng kyla.
– Vrid startnyckeln till körläge. En kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet tänds
för att upplysa om att förvärmning av
motorn pågår. Vrid nyckeln till startläge
när kontrollsymbolen släcks.
OBS! Beroende på motorns temperatur vid
starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
– för en kort stund – högre än normalt för
vissa motortyper.
Anledningen är Volvos strävan att minimera
avgasemissioner genom att så snabbt som
möjligt få upp motorns avgasreningssystem
till rätt driftstemperatur.
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag. Om så sker – ta bort
den andra nyckeln och starta bilen på nytt.
Rusa aldrig motorn i höga varvtal genast efter
en kallstart! Om motorn inte startar eller
misständer ska en Volvoverkstad kontaktas.
VARNING!
Ta aldrig bort startnyckeln från rattlåset
under körning eller när bilen bogseras!
Stäng aldrig av tändningen (nyckeln i
position 0) eller dra ur startnyckeln medan
bilen rör sig. Då kan rattlåset aktiveras,
vilket gör bilen omöjlig att styra.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten om du
tar ur nyckeln.
I – Mellanläge –
"radioläge"
Vissa elkomponenter kan
kopplas in. Motorns
elsystem är inte inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under
körning. Bilens hela
elsystem är inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till
körläge då motorn startat.
Om nyckeln går trögt att
vrida beror det på att framhjulen står så att
det är spänningar i rattlåset. Vrid då ratten
fram och tillbaka då du vrider nyckeln så går
det lättare.
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar
bilen, så minskar du risken för stöld.
99
Start och körning
Manuell växellåda
Växellägen, fem växlar
Backväxelspärr
Växellägen, sex växlar
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna! Följ det anvisade växlingsmönstret.
Lägg in backväxeln när bilen står helt stilla.
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna! Följ det anvisade växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
100
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken
först föras till neutralläget (mellan 3:e och 4:e
växeln). Backväxeln kan alltså inte läggas in
direkt från 5:e växeln p.g.a. backväxelspärren.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta
som möjligt.
Start och körning
Automatväxellåda
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådoljans tröghet vid låga temperaturer. För att
minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än normalt om motorn
startats vid låga temperaturer.
OBS! Beroende på motorns temperatur vid
starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Turbomotor
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn
snabbare ska nå rätt arbetstemperatur med
mindre avgasutsläpp som följd.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling för
optimal växlingskvalitet.
Lock-up-funktion
Växlarna har Lock-up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läge. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
– Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge I eller II och bromspedalen vara
nedtryckt.
Neutralläge (N-läge)
För att kunna föra växelväljaren från N-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge I eller II och bromspedalen nedtryckt.
Mekanisk växelväljarspärr
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Övriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrtangenten på
växelväljarspaken.
Med en tryckning på spärrtangenten kan
spaken föras framåt eller bakåt mellan de
olika växellägena.
Säkerhetssystem
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
101
Start och körning
Automatväxellåda
Geartronic4
S60 R med Geartronic har en S-knapp
istället för W-knapp placerad vid växelväljaren. Med S-knappen aktiveras växellådans
sportprogram. En tänd diod i knappen
indikerar aktivt läge.
S-programmet ger ett sportigare beteende
och tillåter högre varvtal på växlarna.
Samtidigt fås snabbare respons vid
gaspådrag. Vid aktiv körning prioriteras även
körning på en lägre växel – innebärande
fördröjd uppväxling.
4. S60 R har Geartronic som standard.
102
Manuella lägen, Geartronic
För att komma från automatiskt körläge D till
manuellt läge, för spaken åt höger. För att
komma från läge MAN till automatiskt
körläge D, för spaken åt vänster till läge D.
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel. Endast
om man saktar ner till mycket låg hastighet
växlar bilen automatiskt ner.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på
samma gång. Om man för växelväljaren till
+ (plus) växlar bilen upp ett steg.
P – Parkering
Välj detta läge då du startar motorn eller
parkerar bilen.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Dra
alltid åt parkeringsbromsen vid parkering!
R – Backläge
Bilen ska stå stilla då du väljer läge R.
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge, ingen växel är ilagd
och motorn kan startas. Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla med väljarspaken
i läge N.
Start och körning
D – Körläge
W – Vinter
D är det normala körläget. Upp- och
nedväxling mellan växellådans alla växlar sker
automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då du väljer
läge D från läge R.
4 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an, 3:an
och 4:an sker automatiskt. Uppväxling till
5:an sker inte.
Läge 4 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms.
3 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an och
3:an sker automatiskt. Uppväxling till 4:an
sker inte.
Läge 3 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms.
L – Lågväxelläge
Välj läge L om du vill köra på 1:an eller 2:an.
Läge L ger bästa motorbroms vid t.ex. bergskörning.
Med W-knappen5 intill växelspaken kopplas
vinterprogrammet W in och
ur. I kombinationsinstrumentet visas symbolen W
då vinterprogrammet är
aktiverat.
Vinterprogrammet startar växellådan på 3:ans
växel för att underlätta att komma iväg i halt
väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid
kick-down när vinterprogrammet är aktiverat.
Programmet W kan endast väljas i läge D.
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling till lägre växel, s.k. kickdown-nerväxling.
Vid uppnådd maxhastighet för den växeln
eller om gaspedalen släpps ur kick-downläget, sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd.
5.
S60R med Geartronic har istället en
S-knapp.
Kick-down-funktionen6 kan inte användas i de
manuella lägena. Återgå till automatläge D.
Fyrhjulsdrift – AWD (All Wheel
Drive)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver
samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas
automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett
elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar
kraften till det hjulpar som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
Hastighetsberoende servostyrning7
Då bilen är utrustad med hastighetsberoende
servostyrning innebär det att den är mer
lättstyrd i låga hastigheter, vilket i sin tur
underlättar vid parkering, etc.
Då hastigheten ökas kommer styrkraften att
anpassas för att ge föraren ökad vägkänsla.
6.
7.
Gäller endast Geartronic.
Tillval
103
Start och körning
Bromssystemet
Bromsservo
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen jämfört med när
motorn är igång. Om man håller bromspedalen nedtryckt vid start av motorn kan man
uppleva att bromspedalen sjunker. Detta är
normalt eftersom bromsservot blir aktivt. När
bilen är utrustad med EBA (Emergency Brake
Assistance) kan detta upplevas mer påtagligt.
OBS! Trampa endast en gång hårt och
distinkt vid bromsning med avstängd motor,
inte upprepade gånger.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i
kraftigt regn, genom vattensamlingar eller när
man tvättar bilen. Bromsbeläggens friktionsegenskaper kan då ändras så att bromseffekten fördröjs.
Trampa lätt på bromspedalen då och då om
du kör längre sträckor i regn eller snöslask,
samt efter start i mycket fuktigt eller kallt
väder. Bromsbeläggen värms upp och vattnet
torkar. Denna åtgärd är också bra att göra
innan du långtidsparkerar bilen under dessa
väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
VARNING!
Bromsservon fungerar endast då motorn
är igång.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder.
Om ett fel skulle uppstå i en av
kretsarna är det fortfarande möjligt att
bromsa bilen. Bromspedalen tar längre ner
och kan kännas mjukare än normalt. Ett
hårdare pedaltryck krävs för att få normal
bromseffekt.
104
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha
uppstått i bromssystemet. Om nivån i
bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är
normal, kör försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om man inte
trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Låsningsfria bromsar (ABS)
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid
körning på slät väg med hög hastighet.
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) är konstruerat så att hjullåsning
förhindras under bromsning. Detta för att
bibehålla bästa möjliga styrförmåga under ett
bromsförlopp. Detta förbättrar din förmåga
att t.ex. väja för ett hinder. ABS-systemet ökar
inte den totala bromskapaciteten. Däremot
har du som förare ökad möjlighet att styra
bilen och får därmed bättre kontroll över bilen
vilket ökar säkerheten.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar
(ABS)
Start och körning
Efter att motorn startats sker vid en hastighet
av ca 20 km/tim en kort självtest som kan
kännas och höras. När ABS-systemet arbetar
kan du höra och känna pulseringar i bromspedalen. Detta är helt normalt.
OBS! Du måste trampa på bromspedalen
med full kraft för att maximalt utnyttja ABSsystemet. Släpp inte bromspedaltrycket då
ABS-pulseringarna hörs och känns. Öva
gärna att bromsa med ABS-systemet på
lämplig plats, t.ex. en halkövningsbana.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
• i ca två sekunder när du startar bilen för
kontroll av systemet.
• om ABS-systemet stängts av på grund av
ett fel.
Elektronisk bromskraftsfördelning –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) är en integrerad del i ABS-systemet.
EBD-systemet reglerar bromskraften till
bakhjulen så att det alltid finns bästa möjliga
bromskraft tillgänglig. Pulseringar hörs och
känns i bromspedalen när systemet reglerar
bromskraften.
VARNING!
Om BROMS- och ABS- varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha
uppstått i bromssystemet. Om nivån i
bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är
normal, kör försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
När EBA-funktionen aktiveras sjunker bromspedalen samtidigt som bilen har maximal
bromsverkan. Fullfölj inbromsningen utan att
lätta på bromspedalen. EBA-funktionen
avbryts när trycket på bromspedalen lättas.
Bromskraftsförstärkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake Assistance) är en integrerad del av DSTCsystemet. Systemet är konstruerat för att du
vid behov av en snabb inbromsning skall få
full bromseffekt omedelbart. Systemet känner
av när du vill uppnå en kraftig inbromsning
genom att registrera hur snabbt du trampar
på bromspedalen.
EBA-funktionen är aktiv i alla hastigheter och
går av säkerhetsskäl inte att stänga av.
105
Start och körning
Stabilitetssystemet
När stabilitetssystemet8 arbetar kan det verka
som om bilen inte svarar normalt på
gaspådrag. Det beror på att systemet känner
av friktionen mot vägbanan och låter då de
olika funktionerna i stabilitetssystemet träda i
kraft.
Bilen är antingen utrustad med STC (Stability
and Traction Control) – Stabilitets- och
dragkraftsfunktion eller DSTC (Dynamic
Stability and Traction Control) – Dynamisk
stabilitets- och dragkraftsfunktion.
Se s. 33 för ytterligare information om
varningssymbolerna i kombinationsinstrumentet
Funktion/ system
STC
TC
SC
AYC
X
X
DSTC1
X
X
X
1. Tillval vissa marknader.
Dragkraftsfunktion – Traction Control
(TC)
Dragkraftsfunktionen överför kraft från det
drivhjul som slirar mot vägbanan till det
drivhjul som inte slirar. För att öka framkomligheten kan gaspedalen behöva trampas ner
mer än normalt. När dragkraftsfunktionen
arbetar kan det höras ett pulserande ljud. Det
8.
106
Tillval vissa marknader
är helt normalt. Dragkraftsfunktionen är mest
aktiv i låga hastigheter. Funktionen går inte att
stänga av.
Antislirfunktion – Spin Control (SC)
Stabilitetsfunktionen förhindrar att drivhjulen
slirar mot vägbanan under acceleration. Den
förbättrar körsäkerheten i halt väglag. Vid
körning med t.ex. snökedjor, i djup snö eller i
sand kan det vara en fördel att stänga av
antislirfunktionen för att öka dragkraften. Det
görs då med STC-/DSTC-knappen.
Antisladdfunktion – Active Yaw Control
(AYC)
Antisladdfunktionen bromsar automatisk ett
eller flera hjul för att stabilisera bilen vid
sladd. Bromspedalen känns stummare än
normalt om man samtidigt bromsar och ett
pulserande ljud hörs.
Antisladdfunktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
VARNING!
Aktivt chassi – FOUR-C9
Bilen är utrustad med ett mycket avancerat
aktivt chassisystem – Continuously
Controlled Chassis Concept – som regleras
elektroniskt. Systemets funktioner baseras på
ett antal sensorer som kontinuerligt kontrollerar bilens rörelser och reaktioner; t.ex.
vertikal- och sidoacceleration, fordonshastighet och hjulrörelser.
Kontrollenheten i FOUR-C analyserar data
från sensorerna och justerar vid behov
stötdämparinställningarna upp till 500
gånger per sekund. Det ger en extremt snabb
och exakt reglering av varje stötdämpare
individuellt. Detta är en av förklaringarna till
att chassikaraktären kan varieras.
Chassiets karaktär kan ställas om när som
helst under körning, när vägens karaktär
växlar eller när man vill ändra körstil. Omställningen sker på några millisekunder.
Effekten av att trycka på gaspedalen är
kopplad till valet av chassikaraktär.
Bilens köregenskaper kan förändras om
man reducerar STC- eller DSTCsystemet. Iakttag alltid normala försiktighetsåtgärder för säker kurvtagning och
körning i halt väglag.
9.
Tillval vissa marknader. Standard på
S60 R.
Start och körning
krängning vid snabb kurvtagning. Bilen
upplevs sportigare.
När tändningen stängs av efter att bilen körts
i läge Sport, kommer chassiet att återta detta
läge när bilen startas på nytt.
Strömställare i mittkonsolen för FOUR-C
(gäller inte S60 R)
Comfort
I läge Comfort är chassisättningen anpassad
så att karossen isoleras från vägens ojämnheter och "flyter" över dem. Stötdämpningen
är mjukare och karossens rörelser små. Läget
rekommenderas vid långfärdskörning och vid
körning i halt väglag.
När tändningen stängs av efter att bilen körts
i läge Comfort, kommer chassiet att återta
detta läge när bilen startas på nytt.
Sport
I läge Sport är styrresponsen snabbare än i
läge Comfort. Dämpningen är hårdare och
karossen följer vägbanan för att minska
Strömställare för FOUR-C (S60 R)
Advanced10
I läge Advanced är stötdämparnas rörelser
minimala och optimerade för maximalt
väggrepp. Responsen på gaspådrag är mer
direkt, sportigare växlingsschema för
automatväxellådan och krängning i kurvor är
minimerad. Denna inställning rekommenderas bara på riktigt jämn och slät vägbeläggning.
När tändningen stängs av efter att bilen körts
i läge Advanced, kommer chassiet att anta
läge Sport när bilen startas på nytt.
10. Gäller endast S60 R.
107
Start och körning
Parkeringshjälp (tillval)
Systemet är alltid aktivt när bilen startas.
VARNING!
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen.
Parkeringshjälp fram och bak
Allmänt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En signal indikerar
avståndet till det avkända föremålet.
Ju närmare det bakom- eller framförvarande11
föremålet bilen kommer, desto tätare ljuder
signalen.
Vid ett avstånd på ca 30 cm är tonen
konstant. Om hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför1 bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt vid hög volym.
11.
108
Under förutsättning att parkeringshjälp är monterad både bak och fram.
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Textmeddelandet PARK ASSIST ACTIVE
visas i audiodisplayen då sensorerna
reagerar på hinder framför bilen.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna
reagerar på extraljusen.
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Textmeddelandet PARK ASSIST ACTIVE
visas i audiodisplayen då växeln läggs i.
Vid körning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. Annars reagerar sensorerna på
dessa.
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo originalsläpvagnskabel används.
Avstängning och återaktivering
av parkeringshjälpen
Parkeringshjälpen kan stängas av med
knappen i strömbrytarpanelen, dioden i
strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen
aktiveras igen då strömbrytaren slås till och
dioden lyser.
Parkeringshjälp fram
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/tim, även vid backning. Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Parkeringshjälp bak
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när
backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer från
den bakre högtalaren.
Start och körning
Indikering av fel på systemet
Informationssymbolen lyser
med fast sken
PARK. ASSIST SERV.
ERFORDRAS visas i informationsdisplayen mitt i kombinationsinstrumentet
tillsammans med symbolen.
Sensorer för parkeringshjälp
Rengöring av sensorer
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet. Rengör dem med
vatten och bilschampo.
Is och snö som täcker sensorerna kan få dem
att reagera.
109
Start och körning
Bogsering och bärgning
Bogsera inte igång motorn
Om du bogserar igång en bil med manuell
växellåda, kan katalysatorn skadas. Bil med
automatväxellåda går inte att bogsera igång.
Om batteriet är urladdat bör du använda ett
hjälpstartbatteri.
Om bilen behöver bogseras
• Lås upp rattlåset så att bilen går att styra.
• Tänk på den enligt lag högsta tillåtna
hastigheten.
• Tänk på att fotbromsens och styrningens
servohjälp inte fungerar då motorn är
avstängd. Du måste trampa ca fem
gånger hårdare på bromspedalen och
styrningen går betydligt tyngre än normalt.
• Kör mjukt.
• Håll bogserlinan sträckt så undviker du
onödiga ryck.
Speciellt för automatväxellåda
• Växelväljaren ska vara i läge N.
• Högsta tillåtna hastighet vid bogsering av
bil med automatväxellåda är 80 km/tim.
• Längsta tillåtna sträcka: 80 km.
• Motorn kan inte bogseras igång.
”Hjälpstart”, se nästa sida.
Bogserögla, fram.
Bogserögla, bak.
Bogserögla
Montering av bogserögla:
A. Lossa täcklocket12 genom att försiktigt
bända i spåret med t.ex. ett mynt.
B. Skruva fast bogseröglan ordentligt ända
till flänsen (C). Använd gärna hjulmutternyckeln.
Efter användning, skruva loss bogseröglan
och sätt tillbaka täcklocket.
Bogseröglan finner du i bagageutrymmet i
verktygspåsen. Vid bogsering måste du själv
skruva fast bogseröglan. Uttag och täcklock
för bogseröglan finner du på respektive
stötfångares högra sida.
För att kunna skruva fast bogseröglan bak
måste du först lossa en plastskruv i konsolen
för den bakre bogseröglan. Använd verktygssatsens hjulmutternyckel för att skruva loss
12.
110
Öppningen på täcklocket kan variera.
Start och körning
plastskruven. Skruva tillbaka plastskruven
efter användning.
Bärgning
Bogseröglan får endast användas vid
bogsering på väg, inte vid bärgning efter
dikeskörning eller dyl. Vid bärgning ska
professionell hjälp tillkallas.
111
Start och körning
Starthjälp
Start med hjälpstartbatteri
Om batteriet i din bil av någon anledning
laddats ur kan du för att få igång motorn
”låna” ström från antingen ett löst batteri eller
från en annan bils batteri. Kontrollera alltid att
klammorna sitter väl fast, så att det inte
uppstår gnistor under startförsöket.
För att undvika explosionsrisk rekommenderar vi att du gör precis så här:
– Vrid startnyckeln till 0-läge.
– Se till att hjälpstartbatteriet har 12 volts
spänning.
– Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil;
stoppa motorn på den och se till att
bilarna inte kommer åt varandra.
112
– Sätt dit den röda kabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1+) och den röda
anslutningen i din bils motorrum (2+).
Klamman ska fästas i kontaktpunkten som
är placerad under en svart liten lucka med
ett plustecken på. Luckan sitter ihop med
säkringsboxens lock.
– Sätt dit den svarta kabelns ena klamma
på hjälpbatteriets minuspol (3–).
– Sätt dit den andra klamman på den svarta
kabeln på din bil i lyftöglorna (4–).
– Starta motorn på “hjälpbilen”. Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
– Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
– Ta bort kablarna i omvänd ordning mot
ditsättningen.
OBS! Rubba inte anslutningarna under startförsöket (risk för gnistbildning).
VARNING!
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med
stora mängder vatten om svavelsyran
kommer i kontakt med ögon, hud eller
kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta
omedelbart läkare.
Start och körning
Körning med släpvagn
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ. Hos din Volvoåterförsäljare
kan du få reda på vilka draganordningar
du kan använda.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet
maximalt kultryck.
• Öka däcktrycket till motsvarande trycket
vid full last. Se däcktrycktabellen.
• Gör ren draganordningen regelbundet
och fetta in kulan13 och alla rörliga delar
så undviker du onödigt slitage.
• Kör inte med tyngre släpvagn då bilen är
helt ny. Vänta tills den gått minst 1000
km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan
överhettas. Vid överhettning går temperaturvisaren i kombinationsinstrumentet in i
det röda fältet. Stanna och låt motorn gå
på tomgång under några minuter.
13.
Gäller ej kulan vid användning av
kulhandske med svängningsdämpare
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
• Vid överhettning reagerar växellådan
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i teckenfönstret.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare
än 80 km/tim, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Den högsta tillåtna släpvagnsvikten för
obromsad släpvagn är 750 kg.
• Om du parkerar med släp, lägg alltid
växelväljaren i läge P (automatväxellåda),
eller lägg i en växel (manuell växellåda).
Parkerar du i branta backar, använd
stoppklossar under hjulen.
• Undvik att köra med släpvagnsvikter över
1200 kg vid stigningar över 12 %. Vid
stigningar över 15 % bör du inte köra
med släpvagn.
VARNING!
Följ angivna rekommendationer för
släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars
bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar
och inbromsningar.
Släpvagnsvikter
Se s. 217 för tillåtna släpvagnsvikter.
OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter
är de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
113
Start och körning
Körning med släpvagn
Körning med släpvagn –
automatväxellåda
• När du parkerar i backar bör du dra åt
parkeringsbromsen innan du lägger växelväljaren i P-läge. När du startar i en backe
bör du först lägga växelväljaren i körläge
och sedan lossa parkeringsbromsen.
• Välj lämpligt lågväxelläge i växellådan då
du kör i branta stigningar eller om du kör
sakta. På det viset förhindrar du att växellådan växlar upp om du har automatväxellåda. Växellådsoljan blir svalare.
• Om du har en Geartronic växellåda,
använd inte en högre manuell växel än vad
motorn ”orkar med”. Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
OBS! En del modeller måste ha en oljekylare
för automatväxellådan vid körning med
släpfordon. Kontrollera därför med närmaste
Volvo återförsäljare vad som gäller just din bil
om dragkrok monteras i efterhand.
114
Nivåreglering
Om din bil är utrustad med automatisk
nivåreglering, har bakvagnen under körning
alltid rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla
sjunker bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid
start med last pumpas nivån upp efter en viss
körsträcka.
Start och körning
Draganordning
Dragkrokar
Dragkulan behöver rengöras och smörjas
med fett regelbundet. När kulhandske med
svängningsdämpare används behöver inte
dragkulan smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av
kuldelen följas noggrant, se s. 117.
OBS! Ta alltid loss kuldelen efter
användning. Förvara den i bagageutrymmet.
VARNING!
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING!
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
Följ monteringsanvisningen för kuldelen
noggrant.
Kuldelen måste vara låst med nyckel före
körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
115
Start och körning
Draganordning
A
Specifikationer
Avstånd A
Fast drag:1057 mm
Delbart drag:1068 mm
Maximalt kultryck:75 kg
116
B
Avstånd B
Fast drag:73 mm
Delbart drag:84 mm
Start och körning
Delbar dragkrok
Montering av kuldel
1. Ta bort skyddspluggen.
2. Kontrollera att mekanismen är i
upplåst läge genom att vrida nyckeln
medurs.
3. Kontrollera att indikatorfönstret (3) visar
rött. Om fönstret inte visar rött, tryck in (1)
och vrid låsratten moturs (2) tills ett klick
hörs.
4. Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
5. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta
nyckeln ur låset.
6. Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
117
Start och körning
Delbar dragkrok
7.
8.
Borttagning av kuldel
OBS! Kontrollera att kuldelen sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
av och sättas dit igen enligt tidigare steg.
OBS! Släpets säkerhetsvajer måste fästas i
fästet i draganordningen.
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
2. Tryck in låsratten och vrid den moturs tills
ett klick hörs.
118
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
4. Skjut in skyddspluggen.
Start och körning
Last på taket
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som
finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
kultryck (75 kg vid påkopplad släpvagn),
lasthållare, takbox m.m. och passagerarnas
sammanlagda vikt. Bilens lastförmåga
reduceras av antal passagerare och deras
vikt.
• Kom ihåg att bilens tyngdpunkt och
köregenskaper förändras om du har last
på taket.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Användning av lasthållare
(tillbehör)
För att undvika skador på din bil och för att
uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar vi, att du endast använder de lasthållare
som Volvo har utvecklat just för din bil.
• Kontrollera regelbundet att lasthållaren
och lasten sitter ordentligt fast. Surra
lasten väl med lastband.
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett. Lägg den tyngsta lasten
underst.
• Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård
kurvtagning.
• Ta bort lasthållarna när du inte använder
dem. Då minskas luftmotståndet och
därmed även bränsleförbrukningen.
VARNING!
Lasta högst 100 kg på taket inklusive
lasthållare och eventuell takbox.
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper
förändras vid lastning på taket.
119
Start och körning
Last på taket
– Kontrollera att kroken sitter ordentligt fast
i takfästet.
– Dra åt rattarna växelvis tills det tar
ordentligt emot.
– Fäll ned täckkåpan.
– Kontrollera att takräcket sitter fast
ordentligt.
– Kontrollera regelbundet att rattarna är
ordentligt åtdragna.
Ditsättning av lasthållare
– Se till så att lasthållaren placeras i rätt
riktning (se markering på dekalen under
täckkåpan).
– Passa in styrhålen (1) på styrtapparna.
– Sänk försiktigt ned den andra sidans
fäste mot taket.
– Skruva upp ratten en bit.
– Tryck ratten mot takfästet, och haka fast
kroken i takfästet under taklisten.
– Skruva fast lasthållaren.
– Passa in de andra fästenas styrhål på
tapparna.
– Skruva fast lasthållaren.
120
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Mallarna som återfinns på nästa sida
kontrollmäts efter avbildning så att referensmåtten stämmer för att täcka tillräckligt
mycket av ljusbilden.
A. Ljusbild för vänstertrafik B. Högertrafik
Rätt ljusbild vid körning i högereller vänstertrafik
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarens ljusbild ändras genom att maskera
strålkastarna. Ljusbilden blir något sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna och för över mönstret till
något självhäftande vattenfast material, t.ex.
ogenomskinlig tejp eller liknande.
Maskeringen placeras med utgångspunkt
från pricken (5) i strålkastarglaset.
Referensmåtten (X) finns för att härleda
avståndet från pricken (5) till hörnet av
maskeringen som är markerad med en pil.
121
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Placering av maskering på halogenstrålkastarna, 1 och 2 vänsterstyrd variant, 3 och 4 högerstyrd variant
Halogenstrålkastare, vänsterstyrd variant
Halogenstrålkastare, högerstyrd variant
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att
måtten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att
måtten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Referensmått:
Mall 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Referensmått:
Mall 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
5=13 mm.
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(5) = 17 mm.
Mall 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(8) = 18 mm.
Mall 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
122
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(8) = 14 mm.
Start och körning
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare, vänsterstyrd variant
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare, högerstyrd variant
123
Start och körning
Anpassning av ljusbild
Placering av maskering på Bi-Xenonstrålkastarna, 1 och 2 vänsterstyrd variant, 3 och 4 högerstyrd variant
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna och för över mönstret till
något självhäftande vattenfast material, t.ex.
ogenomskinlig tejp eller liknande.
Maskeringen placeras med utgångspunkt
från pricken (5) i strålkastarglaset.
Referensmåtten (X) finns för att härleda
avståndet från pricken (5) till hörnet av
maskeringen.
Mallarna som återfinns på nästa sida
kontrollmäts efter avbildning så att referens-
måtten stämmer för att täcka tillräckligt
mycket av ljusbilden.
Bi-Xenonstrålkastare, högerstyrd variant
Bi-Xenonstrålkastare, vänsterstyrd variant
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att
måtten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att
måtten stämmer. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
Referensmått:
Mall 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(5) = 29 mm.
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
5=29 mm.
Mall 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Mall 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset:
(8) =6 mm.
124
Referensmått:
Mall 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Avståndet till pricken i strålkastarglaset
(8) = 0 mm.
Start och körning
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare, vänsterstyrd variant
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare, högerstyrd variant
125
Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System)
att uppmärksamma föraren om att det finns
ett fordon i den döda vinkeln.
B
VARNING!
• BLIS är ett informationssystem, INTE
ett varnings- eller säkerhetssystem.
• Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, de befintliga backspeglarna. Det kan aldrig ersätta förarens
uppmärksamhet och ansvar.
• Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger på föraren.
1 – BLIS-kamera, 2 – Indikeringslampa,
3 – BLIS-symbol
BLIS
BLIS är ett informationssystem som indikerar
om det finns ett fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln. Systemet är baserat på digitalkamerateknik. Kamerorna (1) är placerade under
de yttre backspeglarna.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln (upp till ca 3
meter från sidan av bilen och upp till ca 9,5
meter bakom backspegeln, se bilden i högerspalten) tänds en indikeringslampa i panelen
i dörren (2). Lampan lyser med fast sken för
126
OBS! Lampan tänds på den sidan av bilen
där systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
När fungerar BLIS
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter mellan 10 km/h och 250 km/h.
När du kör om ett annat fordon:
• Systemet reagerar om du kör om ett
annat fordon i en hastighet upp till
20 km/h fortare än det andra fordonet.
• Systemet reagerar inte om du kör om i en
hastighet mer än 20 km/h fortare än
det andra fordonet.
A
“Döda vinklar” som BLIS informerar om
Avstånd A = ca 9,5 m Avstånd B = ca 3 m
När du blir omkörd av ett annat fordon:
• Systemet reagerar om du blir omkörd av
ett fordon som åker upp till 70 km/h
fortare än du gör.
• Systemet reagerar inte om du blir
omkörd av ett fordon som åker mer än
70 km/h fortare än du gör.
Start och körning
VARNING!
• BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
• Systemet fungerar inte om kameralinserna är täckta. Då blinkar BLIS-indikeringslamporna och ett textmeddelande
visas i displayen (se tabellen på s. 128 ).
• BLIS fungerar inte när bilen backar.
Systemfunktion i dagsljus och mörker
• Dagsljus: I dagsljus reagerar systemet
på omgivande bilars form. Systemet är
konstruerat att upptäcka motorfordon
såsom bilar, lastbilar, motorcyklar m.m.
VARNING!
• Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
• BLIS reagerar inte för stillastående
fordon.
Mörker: I mörker reagerar systemet på
omgivande bilars strålkastare. Ett fordon i
döda vinkeln måste ha minst varselljusen på
för att upptäckas av systemet. Detta innebär
t. ex. att systemet inte reagerar för en
släpvagn utan strålkastare/varselljus som
dras bakom en personbil eller lastbil.
Avstängning och återaktivering av BLIS
BLIS är alltid aktivt när tändningen slås på.
• Systemet kan stängas av genom att
trycka på BLIS-knappen i strömbrytarpanelen i mittkonsolen (se bilden ovan).
Dioden i knappen slocknar när systemet
är avstängt och ett textmeddelande visas i
displayen i instrumentpanelen.
• BLIS kan återaktiveras genom att trycka
på knappen. Då lyser dioden i knappen
och ett nytt textmeddelande visas i
displayen. Tryck på READ-knappen, se
s. 36, för att få bort textmeddelandet.
127
Start och körning
BLIS (Blind Spot Information System)
Systemstatus
Text i displayen
BLIS ur funktion
BLIS SERV. ERFORDRAS
Höger kamera skymd
BLIS HÖ KAMERA SKYMD
Vänster kamera skymd
BLIS VÄ KAMERA SKYMD
Båda kameror skymda
BLIS KAMEROR SKYMDA
BLIS-system av
BLIS AV
BLIS-system på
BLIS PÅ
VARNING!
BLIS-kamerorna har samma begränsningar som det mänskliga
ögat, dvs. de "ser" sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
OBS! Meddelandena ovan visas enbart om
tändningsnyckeln är i läge II och BLIS är
aktivt (dvs. om föraren inte har stängt av
systemet).
128
Hjul och däck
Allmänt
Lufttryck i däck
Byte av hjul
Varningstriangel och reservhjul
Losstagning av hjul
Provisorisk däcktätning
130
132
133
134
136
138
129
Hjul och däck
Allmänt
Köregenskaper och däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen
uppträder.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat på
alla fyra hjulen. Följ rekommenderat däcktryck
som finns angivet på däcktrycksdekalen, se
placering s. 132.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för
dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
Sektionsbredd (mm)
Förhållande mellan sektionshöjd
och bredd (%)
Radialdäck
Fälgdiameter i tum (")
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning (i detta fall 615 kg)
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet ( i detta fall 270 km/h).
Hastighetsklasser
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner och hastighetsklasser inte får
avvika från dem som anges i fordonets registreringsbevis. Enda undantaget från dessa
130
bestämmelser är vinterdäck (både dubbade
och dubbfria däck). Om ett sådant däck väljs
får bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för (t.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h).
Däckens ålder
Även om däck har en teoretisk livslängd på
upp till tio år, är rekommendationen att inte
köra på däck som är äldre än sex år.
Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort
bilen kan köras, inte hastighetsklassen på
däcken.
Slitagevarnare är en smal
upphöjning tvärs över
slitbanan. På sidan av
däcket syns bokstäverna
TWI (Tread Wear Indicator).
Då däcket är så nedslitet att
bara 1,6 mm återstår, syns dessa band
tydligt. Byt då snarast till nya däck. Tänk på
att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö
Observera att det är maximal tillåten
hastighet som anges.
Q
T
H
V
W
160 km/h (används endast på
vinterdäck)
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
Nya däck
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras undan
för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som
möjligt vid utbyte. Det är särskilt viktigt när det
gäller vinterdäck. Tillverkningsvecka och -år
anges med fyra siffror, exempelvis 1502.
Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år
2002.
Däck med slitagevarnare
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
bestämda vinterdäcksdimensioner. Dessa
finns angivna på däcktrycksdekalen, se
placering s. 132. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
vinterdäck måste dessa vara monterade på
alla fyra hjulen.
OBS! Rådgör med en Volvoåterförsäljare om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 5001000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
Hjul och däck
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
OBS! Lagbestämmelser för användning av
dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än
vid sommarförhållanden. Därför rekommenderas att inte köra på vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än fyra mm.
Låsbar hjulskruv
Låsbar hjulskruv kan användas på både
aluminiumfälg och stålfälg. Om stålfälg med
låsbar hjulskruv används i kombination med
hjulsida, ska den låsbara hjulskruven
monteras längst ifrån luftventilen. Hjulsidan
kan annars inte sättas dit på fälgen.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på
framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna bilar.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck. Använd aldrig s.k. snabblänkar
eftersom utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet.
Viktigt!
Använd Volvos originalsnökedjor eller
likvärdiga som är anpassade till rätt
bilmodell, däck- och fälgdimensioner.
Rådgör med en auktoriserad Volvoverkstad.
131
Hjul och däck
Lufttryck i däck
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
Det rätta däcktrycket finns angivet i
däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken
avser kalla däck. (Med kalla däck avses att
däcken har samma temperatur som yttertemperaturen.)
Körning med fel däcktryck försämrar bilens
köregenskaper och kan öka däckslitaget.
Redan efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre. Därför ska
alltså inte luft släppas ur om trycket kontrolleras när däcken är varma. Däremot ska
trycket ökas om det är för lågt.
Rekommenderat däcktryck
Däcktrycksdekalen på tankluckans insida
visar vilka tryck däcken ska ha vid olika last
och hastighetsförhållanden.
132
Hjul och däck
Byte av hjul
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Sommar- och vinterhjul
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska
hjulen märkas upp med vilken sida de har
suttit på, t.ex. V för vänster och H för höger.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket ska
ha samma rotationsriktning under hela sin
livslängd. De bör endast skiftas mellan fram
och bak, aldrig från vänster till höger sida eller
omvänt. Om däcken monteras felaktigt
försämras bilens bromsegenskaper och
förmåga att pressa undan regn, snö och
slask. Däck med störst mönsterdjup ska alltid
monteras bak (för att minska risken för sladd).
133
Hjul och däck
Varningstriangel och reservhjul
4
Plocka ihop allt i omvänd ordning.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageluckan.
3
2
1
Varningstriangel (vissa länder)
Följ de bestämmelser för varningstrianglar
som gäller i det land du befinner dig i.
Gör så här när du behöver använda varningstriangeln:
– Vrid de båda fästskruvarna till lodrätt läge.
– Lossa försiktigt fodralet med varningstriangeln.
– Lossa varningstriangeln från fodralet (A).
– Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
– Fäll ut de båda röda triangelsidorna.
Placera varningstriangeln på ett med
tanke på trafiksituationen lämpligt ställe.
Efter användning:
134
Reservhjul, verktyg och
domkraft
1. Reservhjul.
2. Fästanordning.
3. Verktygspåse med bogserögla.
4. Domkraft.
Reservhjulet med domkraft och verktygspåse
finner du under golvet i bagageutrymmet. Gör
så här om du vill ta ut reservhjulet:
– Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lyft bort domkraften och verktygspåsen.
Skruva loss reservhjulet och lyft upp det.
Hjul och däck
Om bilen är försedd med bärkassehållare:
– Vrid de två clipsen som sitter i mattans
bakre kant 90 grader.
– Vik golvmattans främre del bakåt, mot
bagageluckans öppning.
– Lyft mattan något och vrid den 90 grader
för att kunna lyfta ut den.
– Lyft ut mattan ur bagageutrymmet.
– Skruva loss och lyft upp reservhjulet.
Skruva tillbaka och fäst allting i omvänd
ordning. Se till att reservhjulet ligger stadigt
och att domkraften och verktygspåsen är
ordentligt förankrade.
OBS! Använd endast bilens eget original
reservhjul! Däck med andra dimensioner kan
förorsaka skador på din bil. Endast ett
reservhjul får användas vid ett och samma
tillfälle.
Reservhjulet “Tempoary Spare”
Reservhjulet "Temporary Spare" skall endast
användas under den korta tid det tar att få det
ordinarie däcket reparerat eller utbytt.
Enligt gällande lag är det bara tillåtet att
använda reservhjulet/-däcket tillfälligt i
samband med inträffad skada på något däck.
Ett hjul/däck av denna typ ska därför snarast
ersättas med ett normalt hjul/däck.
Tänk också på att detta däck i kombination
med de andra normala däcken kan ge annorlunda köregenskaper. Högsta hastighet med
"Temporary Spare"- reservhjul är därför
80 km/tim.
135
Hjul och däck
Losstagning av hjul
Losstagning av hjul
Om ett hjul måste bytas på trafikerad plats,
kom ihåg att sätta ut varningstriangeln.
Reservhjulet ligger under plastbaljan i lastutrymmet.
– Dra åt parkeringsbromsen och lägg i
1:ans växel på bilar med manuell
växellåda – läge P på bilar med automatväxellåda. Blockera framför och bakom de
hjul som ska stå kvar på marken. Använd
kraftiga träklossar eller större stenar.
136
– Bilar med stålfälg har en löstagbar
hjulsida. Bänd bort hjulsidan med hjälp av
en kraftig mejsel eller liknande. Om inte
sådan finns kan hjulsidan ryckas loss med
händerna. Använd helst skyddshandskar.
När du sätter dit hjulsidan igen; var noga
med att hjulsidans ventilhål hamnar mitt
för hjulets luftventil.
– Lossa hjulskruvarna 1/2-1 varv med
hylsnyckeln. Skruvarna lossas genom att
vridas moturs.
– På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen.
Håll domkraften mot pinnen i domkraftsfästet som bilden visar och veva ned
domkraftens fot så att den pressas plant
an mot marken. Kontrollera att domkraften
sitter i fästet enligt bilden och att foten är
placerad lodrätt under fästet.
– Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Hjul och däck
Domkraft avsedd för bilar med fyrhjulsdrift.
Ditsättning av hjul
– Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
– Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulskruvarna.
– Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
– Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är
viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 140 Nm.
Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
– Sätt på hjulsidan (stålfälg).
VARNING!
Kryp aldrig under bilen då den är
upphissad på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i
bilen då den lyfts upp med domkraft.
Se till att passagerare uppehåller sig så
att de har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
137
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Allmänt
De bilar som inte är utrustade med reservhjul
har istället försetts med en däcktätningssats.
Däcktätningssatsen kan användas till att
både täta en punktering eller kontrollera och
justera däckstrycket. Däcktätningssatsen
består av en elektrisk luftkompressor samt en
integrerad behållare med tätningsvätska.
Provisorisk däcktätningssats
Däcktätningssatsen4 är endast tänkt att
fungera som provisorisk nödfallsreparation
för att bilen ska kunna köras ytterligare högst
200 km eller till närmaste däckverkstad.
Tätningsvätskan har förmågan att effektivt
täta däck som punkterats i slitbanan.
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats eller efter
användning av däcktätningssatsen. Byte av
däcktätningssatsen se s. 142 för information
om byte av behållare.
OBS! Däcktätningssatsen är endast avsedd
för tätning av däck med punktering i
slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däck-
4.
138
Vissa varianter och marknader
tätningen om de uppvisar större skåror,
sprickor, ojämnheter eller liknande skador
Däcktätningssats med kompressor och
verktyg finns under golvet i bagageutrymmet.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn
finns fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i
last-/bagageutrymmet. Välj det eluttag som är
närmast det punkterade däcket
VARNING!
Tätningsvätskan kan vid direkt
hudkontakt orsaka hudirritation. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort
vätskan med tvål och vatten.
Framtagning av däcktätningssatsen
– Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
– Lyft upp däcktätningssatsen.
Hjul och däck
Pumpning av luft
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
fyllas på vid en trafikerad plats.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i läge 0 och ta fram
kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till något av bilens 12 Vuttag.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I.
– Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4)
i sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk finns
för överhettning.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra
livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen
som är tillstängda eller saknar tillräcklig
ventilation.
Föremål med en volym upp till 50 liter kan
pumpas upp med kompressorn.
139
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Tätning av punkterat däck
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
repareras provisoriskt på en trafikerad plats.
– Lossa dekalen (1) om högsta tillåtna
hastighet från däcktätningssatsen och
sätt fast den på ratten där föraren kan se
den tydligt.
– Se till att den orangefärgade
strömbrytaren (2) står i läge 0 och ta fram
kabel (5) och luftslang (4) ur
sidofacket (3).
– Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
– Anslut kabeln (5) till bilens 12 V-uttag.
140
– Frigör säkerhetsspärren (6) och vrid den
orangefärgade delen (7) 90 grader till
lodrätt läge, tills ett klickljud hörs.
– Starta motorn. Bilen ska stå på en välventilerad plats.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra
livsfara. Låt aldrig motorn vara igång i
utrymmen som är tillstängda eller saknar
tillräcklig ventilation.
– Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I. En tillfällig
tryckökning på maximalt 4 bar
förekommer under tiden som tätningsvätskan pumpas in. Efter ca en minut
sjunker trycket och manometern visar ett
mer korrekt däcktryck.
– Pumpa däcket till ett tryck mellan 1,8 bar
och 3,5 bar. Om trycket efter tio minuters
pumpning inte kommit upp i 1,8 bar ska
Hjul och däck
kompressorn stängas av, för att den inte
ska överhettas.
VARNING!
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Var särskilt vaksam vad det
gäller däcksidorna. Om det uppstår
sprickbildningar, ojämnheter eller
liknande skador ska kompressorn
omedelbart stängas av. Färden bör
under dessa omständigheter inte
fortsätta. Kontakta en auktoriserad
däckverkstad.
– Lossa luftslangen (4) från däckventilen
och sätt tillbaka ventilhatten. Ta ut
kabeln (5) ur eluttaget. Fäll tillbaka den
orangefärgade delen (7) till dess
utgångsposition och säkra spärren (6).
Förvara däcktätningssatsen på en säker
plats i bilen.
– Kör snarast ca 3 km, med en maximal
hastighet på 80 km/h, för att tätnings-
vätskan ska kunna täta däcket med gott
resultat.
VARNING!
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Det provisoriskt tätade däcket
måste bytas ut så snart som möjligt
(maximal körsträcka 200 km).
– Kontrollera däcktrycket igen:
OBS! Fäll inte upp den orangefärgade
delen (7) när endast kompressorn ska
användas för påfyllning av luft.
– Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
– Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4)
i sidofacket (3).
– Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
Kompressorn ska inte arbeta längre än tio
minuter. Låt den därefter svalna då risk finns
för överhettning.
OBS! Efter användning ska behållare med
tätningsvätska och slang bytas ut.
– Anslut luftslangen (4) till däckventilen.
Anslut kabeln (5) till 12 V-uttaget. Läs av
trycket på kompressorn. Om däcktrycket
ligger under 1,3 bar har däcket inte tätats
tillräckligt effektivt. Färden bör under
dessa omständigheter inte fortsättas.
Kontakta en däckverkstad.
– Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen, se placering
s. 132. Släpp ut luft med
reduceringsventilen (8) om däcktrycket är
för högt.
141
Hjul och däck
Provisorisk däcktätning
Byte av behållare med tätningsvätska
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före-datumet passerats, se
datumdekalen (1), eller efter däcktätning.
Efter användning ska behållare (6) med
hållare (8) och luftslang (10) bytas ut
Viktigt!
Läs säkerhetsföreskriftens på behållarens
botten.
142
VARNING!
Se till så inte kompressorn är ansluten till
12 V-uttaget vid utbyte av behållare.
Byte av behållare innan bäst föredatum passerats
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Skruva loss och ta bort behållaren (6).
Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
skadad på den nya behållaren. Skruva fast
behållaren.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så
höljet är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Hantera den utbytta behållaren som miljöfarligt avfall.
Hjul och däck
Byte av behållare och slang efter
användning
– Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
– Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna
säkerhetsspärren (5). Lossa höljet (3) och
ta bort det.
– Tryck ner knappen (8) medan
behållaren (6) med hållare (9) vrids
medsols, ta bort dem.
– Dra ur luftslangen (10).
– Torka av kvarbliven tätningsvätska med
trasa eller skrapa bort den om den redan
har hunnit torka.
– Sätt dit en ny luftslang (10), kontrollera
att den är riktigt placerad.
– Kontrollera förseglingen (7) på den nya
behållaren så den inte är skadad. Skruva
fast hållaren (9) på behållaren (6) och vrid
fast den motsols tills ett klickljud hörs.
– Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så
höljet är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
– Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Den tomma behållaren och luftslangen kan
hanteras som vanliga sopor.
143
Hjul och däck
144
Bilvård
Rengöring
Bättring av lackskador
Rostskyddsbehandling
146
148
150
145
Bilvård
Rengöring
Tvätta bilen ofta
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig,
speciellt vintertid då vägsalt och fukt lätt kan
ge upphov till korrosion.
Så här kan du tvätta bilen:
• Stå inte i direkt solljus så lacken är varm,
det kan ge bestående skador på lacken.
Håll till på en spolplatta med avloppsseparator.
• Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats. Vid användning av
högtryckstvätt: Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare
karossen än 30 cm. Spruta inte heller
direkt på låsen.
• Tvätta med svamp med eller utan tvättmedel och mycket vatten.
• Använd gärna ljummet (högst 35 °C) men
inte hett vatten.
• Om smutsen sitter hårt fast, kan du tvätta
bilen med kallavfettningsmedel, men då
måste du hålla till på en spolplatta med
avloppsseparator. När du använder kallavfettningsmedel, skall du se till att inte stå i
direkt solljus eller att lacken är varm på
grund av att den har utsatts för solljus
146
eller genom att motorn fortfarande är
varm. Solljus och värme kan ge
bestående skador. Rådgör med din Volvoverkstad.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn.
• Tvätta torkarbladen med ljummen
tvållösning.
Lämpliga tvättmedel
Biltvättmedel (bilschampo).
Tänk på att:
Tvätta alltid bort fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Fågelspillningen innehåller
nämligen kemikalier som påverkar och
missfärgar lacken mycket snabbt. Missfärgningen går inte att polera bort.
Viktigt!
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
VARNING!
Gör ingen motortvätt när motorn är varm.
Brandrisk! Låt motortvätten utföras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren. Tänk dock på att en automattvätt aldrig kan ersätta en riktig handtvätt –
automatens borstar kommer inte åt perfekt på
alla ställen. Under bilens första månader
rekommenderar vi att du handtvättar din bil.
VARNING!
Efter tvättning: Provbromsa alltid så att
fukt och korrosion inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna! Tryck
lätt på bromspedalen då och då om du kör
längre sträckor i regn eller snöslask så att
bromsbeläggen värms upp och torkar. Det
ska du också göra då du börjar köra efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Bilvård
Rengöring av klädsel
Rengöring av säkerhetsbälten
Behandling av fläckar på textil
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns hos din
Volvoåterförsäljare. Andra kemikalier kan
äventyra klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel,
särkilt textilrengöringsmedel finns hos din
Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt
innan det rullas tillbaka in igen.
Viktigt!
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på vinyl och
plastdetaljer
För rengöring av interiöra vinyl- och plastdetaljer rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos din Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel.
Behandling av fläckar på skinn
För smutsiga läderklädslar rekommenderas
speciella rengöringsmedel som finns hos din
Volvoåterförsäljare. Behandla skinnklädseln
en till två gånger per år med Volvos lädervårdssats. Använd aldrig starka lösningsmedel. Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen då du tycker att lacken
är matt och då du vill ge lacken ett extra
skydd, t.ex. inför vinterperioden.
Polera bilen behöver du normalt inte göra
förrän tidigast efter ett år. Vaxa den kan du
göra tidigare.
Tvätta och torka bilen mycket noga innan du
börjar polera och/eller vaxa. Tvätta bort asfalteller tjärstänk med lacknafta. Svårare fläckar
kan du ta bort med fin slippasta (rubbning)
avsedd för billack. Polera först med polish
och vaxa sedan med flytande eller fast vax.
Följ noga instruktionerna på förpackningarna.
Många preparat innehåller både polish och
vax.
glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS! För att de vattenavvisande egenskaperna ska bestå rekommenderas en
behandling med ett speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Det bör användas första gången efter tre år
och därefter varje år.
Polera och vaxa inte på ytor som är varmare
än 45° C.
Rengöring av yttre backspeglar
och främre sidorutor med
vattenavvisande ytskikt (tillval)
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på spegel-/
147
Bilvård
Bättring av lackskador
Lacken
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och den ska du därför kontrollera regelbundet. Lackskador måste du åtgärda genast
för att det inte ska börja rosta. De vanligaste
lackskadorna du själv kan åtgärda är:
• mindre stenskott och repor
• skador på t. ex. skärmkanter och dörrar.
Vid bättring ska bilen vara rentvättad och torr
och ha en temperatur över +15 °C.
Färgkod
Se till att du får rätt färg. Färgkodnumret finns
på produktskylten i motorrummet.
Ta bort lackrester med hjälp av tejp
Maskera eventuellt
Mindre stenskott och repor
Materiel:
•
•
•
•
•
148
Grundfärg (primer) på burk.
Lack på burk eller s.k. färgpenna.
Pensel.
Maskeringstejp.
Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns
kvar, kan du fylla i färg direkt efter det att
du tagit bort smutsen.
Bilvård
Har stenskottet gått ner till plåten gör
du så här:
– Fäst en bit maskeringstejp över den
skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten, så
att lackresterna följer med (bild 1).
– Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller
tändsticka (bild 2).
– När grundfärgen torkat lägger du på
ytlack med pensel.
– Se till att färgen är väl omrörd och lägg
därefter på färg tunt i flera omgångar och
låt den torka mellan varje målning.
– Vid repor gör du som tidigare, men för att
skydda den oskadade lacken kan det vara
lämpligt att maskera (bild 3).
– Vänta någon dag, och efterbehandla
sedan dvs. polera bättringarna. Använd
mjuk trasa och sparsamt med slippasta.
149
Bilvård
Rostskyddsbehandling
Rostskyddsbehandling –
kontroll och bättring
Din bil fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan på fabriken. Delar av
karossen består av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av ett nötningsbeständigt
rostskyddsmedel. Invändigt i balkar, hålrum
och slutna sektioner sprutades en tunn,
penetrerande rostskyddsvätska.
Bilens rostskydd upprätthåller du genom att
bla. göra följande:
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid
högtryckstvätt; håll sprutan på ett avstånd
av minst 30 cm från lackerade ytor.
• Låt kontrollera och förbättra rostskyddet
regelbundet.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte
kräver någon efterbehandling under normala
förhållanden förrän efter ca 8 år. Efter denna
tid bör efterbehandling göras med tre års
intervall. Behöver din bil efterbehandlas, låt
din Volvoverkstad hjälpa dig.
Bättring
Vill du själv förbättra ditt rostskydd ska du se
till att det är rent och torrt där du bättrar.
Spola, tvätta och torka bilen noggrant.
Använd rostskyddsmedel i sprejburk eller
avsett för penselbättring.
Två olika typer av rostskyddsmedel finns:
150
• tunn (ofärgad), för synliga ställen
• tjock, för slitytor på underrede.
Tänkbara bättringsställen med dessa hjälpmedel är t. ex:
• Synliga svetsar och plåtskarvar; tunn
vätska.
• Underrede; tjock vätska.
• Dörrgångjärn; tunn vätska.
• Motorhuvens gångjärn och lås; tunn
vätska.
När du är klar med behandlingen kan
överflödigt rostskyddsmedel tvättas bort med
en trasa fuktad med rekommenderat rengöringsmedel. Delar av motorn och fjäderbensinfästningarna i motorrummet är på fabriken
behandlade med ett vaxbaserat ofärgat
rostskyddsmedel. Detta medel tål normala
tvättmedel utan att lösas upp och förstöras.
Om du däremot gör en motortvätt med s.k.
aromatiska lösningsmedel, t.ex. lacknafta,
kristallolja (speciellt sådana som inte
innehåller emulgatorer), bör vaxskyddet
förnyas efter tvätten. Din Volvoåterförsäljare
tillhandahåller sådana vaxer.
Underhåll och service
Volvo service
Eget underhåll
Motorhuv och motorrum
Diesel
Oljor och vätskor
Torkarblad
Batteri
Byte av glödlampor
Säkringar
152
153
155
156
157
160
161
163
171
151
Underhåll och service
Volvo service
Volvos serviceprogram
Installation av tillbehör
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
Felaktig inkoppling och installation av
tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem
negativt. Vissa tillbehör fungerar endast när
därtill hörande mjukvara programmeras in i
din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på
en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, som finns specificerat i
Service- och garantiboken. Låt en auktoriserad Volvoverkstad utföra service- och
underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den
personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar högsta servicekvalitet.
Viktigt!
För att Volvos garanti ska gälla,
kontrollera och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens
elektriska system, kan endast utföras med
hjälp av för bilen speciellt utvecklad
elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid
en auktoriserad Volvoverkstad, innan du låter
påbörja eller utföra servicearbeten som
påverkar det elektriska systemet.
152
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har
möjlighet att spela in detaljerad information.
Denna information, som är avsedd att
användas i forskningssyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i
vissa av bilens system, kan innehålla
uppgifter såsom; användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information
om funktion av olika system och moduler i
bilen samt information beträffande statusen
av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-,
broms- och andra system. Denna information
kan innefatta uppgifter beträffande förarens
sätt att köra bilen. Sådan information kan
innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av
broms- eller gaspedalen och rattutslag.
Sistnämnda data kan lagras under ett
begränsat tidsintervall medan bilen körs och
därefter under förloppet av en kollision eller i
ett nära tillbud. Volvo Personvagnar AB
kommer inte att medverka till att denna
lagrade information lämnas ut utan samtycke.
Dock kan Volvo Personvagnar AB tvingas
lämna ut informationen p.g.a. nationell
lagstiftning. I övrigt kan Volvo Personvagnar
AB och auktoriserade verkstäder komma att
läsa och använda informationen.
Ogynnsamma körförhållanden
Vid körning under ogynnsamma förhållanden
rekommenderas att byte av motorolja, oljeoch luftfilter görs oftare än rekommendationerna i Service- och garantiboken.
Till ogynnsamma körförhållanden räknas
långvarig körning:
•
•
•
•
•
•
i dammig eller sandig omgivning
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
på tomgång eller i låg fart
korta körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 ºC).
Underhåll och service
Eget underhåll
Observera följande innan du
börjar arbeta med din bil:
VARNING!
Bilens tändsystem har mycket hög effekt!
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet!
Vidrör inte tändstift, tändkablar eller
tändspole då motorn går eller tändningen
är tillkopplad!
Tändningen ska vara avstängd vid:
• anslutning av motortester
• byte av delar i tändsystemet som
tändstift, tändspole, tändfördelare,
tändledningar osv.
Batteriet
Förvissa dig om att batterikablarna är riktigt
kopplade och väl åtdragna.
Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn går
(ex. vid batteribyte).
Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batterikablarna ska vara
frånkopplade vid omladdning.
Batteriet innehåller syra som är frätande och
giftig. Det är därför viktigt att batteriet
hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare hjälpa dig.
Lyftning av bilen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska
den sättas mot framkanten på motorns
bärarm. Skada inte stänkplåten under
motorn. Var noga med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av
domkraften. Använd alltid pallbockar eller
liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av
tvåpelartyp, ska de främre och bakre lyftarmarna sättas under lyftpunkterna på
bottensvällaren. Se bild.
VARNING!
Försök aldrig reparera någon del av SRSsystemet eller SIPS-bagsystemet själv.
Alla ingrepp i systemet kan orsaka felaktig
funktion och allvarliga personskador och
bör endast utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
153
Underhåll och service
Eget underhåll
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
• Kylvätska – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja – Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja – Nivån ska ligga mellan
MIN- och MAX-markeringarna.
• Spolarvätska – Behållaren ska vara
välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska – Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING!
• Tänk på att kylarfläkten kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
• Låt alltid motortvätt utföras av en
verkstad. Om motorn är varm finns risk för
brand.
154
Underhåll och service
Motorhuv och motorrum
Vänster- respektive högerstyrd bil
Öppning av motorhuv
Öppna motorhuven:
– Dra i låshandtaget längst under instrumentpanelen. Det hörs när låset släpper.
– För in handen mitt på huvens framkant
och tryck spärren uppåt.
– Öppna huven.
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Servostyrningens oljebehållare.
Spolarvätskebehållare.
Oljemätsticka, motor.
Kylare.
Kylarfläkt.
Oljepåfyllning, motor.
a) Kopplings-/bromsvätskebehållare
(vänsterstyrd bil).
b) Kopplings-/bromsvätskebehållare
(högerstyrd bil).
9. Relä/säkringscentral.
10. Luftfilter.
11. Batteri (i bagageutrymmet).
Motorrum
1.
Expansionstank, kylsystem.
155
Underhåll och service
Diesel
Bränslesystem
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
oljebolag. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. De större oljebolagen har även ett
speciellt dieselbränsle som är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta är mer
lättflytande vid låga temperaturer och
reducerar risken för vaxbildning i bränslesystemet.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill
på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten
vid spill.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp.
RME (Raps Metyl Ester)
Max 5 % RME får blandas i dieseln.
Viktigt!
Vid högre koncentration än 5 % RME
finns risk för motorskador.
156
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts.
Underhåll och service
Oljor och vätskor
Kontroll och byte av motorolja
och oljefilter
I Service- och garantiboken finns anvisningar
om lämpliga bytesintervaller för olja och
oljefilter. Vid körning i ogynnsamma förhållanden rekommenderas kortare intervaller, se
s. 152.
Nivån för motorolja ska kontrolleras och oljan
ska bytas ut regelbundet.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen. Service- och garantiboken
anger vid vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts av.
Mätstickan visar för låg nivå eftersom all olja
inte hunnit rinna ner i oljetråget.
OBS! Se rekommenderad oljekvalitet, viskositet och volymuppgifter på s. 220.
Oljenivågivare finns på vissa motorvarianter,
se s. 220.
Oljenivån ska ligga inom det markerade
området på mätstickan.
Viktigt!
Använd alltid rekommenderad oljekvalitet
och rätt viskositet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn. Om annan olja fyllts på,
kontakta närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.
Oljekontroll på kall bil:
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 220 för påfyllningsbar volym.
Oljekontroll på varmkörd bil:
– Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
– Torka av mätstickan före kontrollen.
– Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
– Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se s. 220 för påfyllningsbar volym.
Viktigt!
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja
fylls på i motorn.
VARNING!
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
157
Underhåll och service
Oljor och vätskor
Viktigt!
Det är mycket viktigt att kylvätska med
korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld
med kylvätska som klarar ca -35 °C.
Viktigt!
Kylvätskebehållare
Kylvätska
Spolarvätskebehållare
Spolarvätskebehållare
Vindrute- och strålkastarspolarna har
gemensam vätskebehållare. Se volymuppgifter och rekommenderadkvalitet för vätskor
på s. 223
Använd frostskydd under vintern så att det
inte fryser i pump, behållare och slangar.
Tips: Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
158
Kontrollera kylvätskan regelbundet.Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på
expansionstanken. Fyll på vätska då nivån
sjunkit till MIN-markeringen.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för vätskor och oljor på s. 223.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätskan.
Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. Höga temperaturer kan uppstå
med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
VARNING!
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm skruvas expansionskärlets lock sakta
av så att övertrycket försvinner.
Underhåll och service
VARNING!
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Behållare för broms och kopplingsvätska
Styrservooljebehållare
Behållare för broms- och
kopplingsvätska
Behållare för styrservoolja
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare4. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid
vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för vätskor och oljor på s. 223.
OBS! På bilar som körs så att bromsarna
används ofta och hårt, vid t.ex. bergskörning
eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år.
4.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan ADDoch FULL-märkena.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för vätskor och oljor på s. 223.
OBS! Om ett fel uppstår i styrservosystemet
eller bilen är strömlös och ska bogseras kan
bilen fortfarande styras. Tänk på att
styrningen blir mycket tyngre än normalt och
att mer kraft behövs för att vrida ratten.
Placering beroende på vänster- eller
högerstyrd variant
159
Underhåll och service
Torkarblad
Byte av vindrutetorkarblad
– Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
– Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
– Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning
och kontrollera att det sitter riktigt fast.
OBS! Tänk på att torkarbladet på förarsidan
är längre än det på passagerarsidan.
Byte av strålkastartorkarblad5
– Fäll torkararmen framåt.
– Dra loss torkarbladet utåt.
– Tryck fast det nya torkarbladet.
Kontrollera att bladet sitter riktigt fast.
5.
160
Gäller S60 R
Underhåll och service
Batteri
OBS! Fyll aldrig över nivåmarkeringen (A).
Batteriet innehåller frätande
syra.
Viktigt!
Använd alltid destillerat eller avjoniserat
vatten (batterivatten).
• Dra åt täcklocken ordentligt.
OBS! Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt.
Symboler på batteriet
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Explosionsfara.
Symbolerna sitter placerade på batteriet.
Använd skyddsglasögon.
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden och klimatförhållanden etc.
För att batteriet ska fungera tillfredställande,
tänk på följande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A).
• Kontrollera alla cellerna där. Använd en
skruvmejsel för att lossa täcklocken. Varje
cell har en egen maxinivåmarkering.
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maxnivåmarkering.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
161
Underhåll och service
Batteri
1
2
1. Batteri utan täckkåpa 2. Batteri med
täckkåpa
Byte av batteri
Borttagning av batteri:
– Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
– Vänta i minst 5 minuter innan några
elektriska anslutningar rörs. Detta för att
all information i bilens elektriska system
ska kunna lagras i de olika styrenheterna.
– Lossa skruvarna från låsbygeln över
batteriet och ta bort bygeln.
– Vik upp plastlocket över batteriets
minuspol alt. skruva bort täckkåpan över
batteriet.
– Lossa minuskabeln.
162
– Lossa den nedre konsolen som håller
batteriet.
– Lossa pluskabeln efter att ev. plastlock
vikits undan.
– Lyft bort batteriet.
Ditsättning av batteri:
– Sätt dit batteriet på plats.
– Sätt dit den nedre konsolen, skruva fast.
– Anslut pluskabeln, tryck fast och vik ner
ev. plastlock.
– Anslut minuskabeln, vik ner ev. plastlock.
– Sätt dit plastlocket alt. täckkåpan över
batteriet.
– Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet
i karossen.
– Sätt dit låsbygeln över batteriet och dra
fast skruvarna.
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet
innehåller svavelsyra som kan orsaka
allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart
läkare.
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på
s. 228.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
•
•
•
•
•
•
•
Allmänbelysning i taket
Läslampor
Handskfacksbelysning
Blinker, yttre backspegel
Trygghetsbelysning, yttre backspegel
Högt placerat bromsljus
Lysdioder i baklykta.
Viktigt!
Vidrör aldrig glaset på lamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en
beläggning på reflektorn som då kan
förstöras.
Byte av glödlampor fram
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och ta
ut hela lamphuset.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska alla arbeten med strålkastaren
utföras av en auktoriserad Volvoverkstad.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild
försiktighet eftersom den är utrustad med
ett högspänningsaggregat.
Placering av lampor i strålkastaren6
1. Sidomarkeringslampa
2. Blinkerslampa
3. Halvljuslampa, positionslampa
4. Helljuslampa
På vissa varianter kan en vit plasthylsa sitta i
vägen för glödlampsbytet. Denna kan brytas
bort och slängas.
6.
Gäller halogenstrålkastare
163
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Halvljuslampa
Ditsättning av halvljuslampa
Helljuslampa
Halvljus
Ditsättning:
– Sätt dit den nya glödlampan. Den kan
bara placeras på ett sätt.
– Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste.
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka täcklocket.
Helljus
Borttagning av glödlampan:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket.
– Lossa kontaktstycket.
– Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt.
– Dra ut glödlampan och ta bort den.
164
Borttagning av glödlampan:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket.
– Dra ut lampan.
– Lossa kontaktstycket.
– Vrid lampan moturs ett halvt varv, dra ut
glödlampan och ta bort den.
Underhåll och service
Ditsättning:
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
placeras på ett sätt.
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka lampan, vrid den på plats så
att kontaktstycket hamnar neråt.
– Sätt tillbaka täcklocket.
Positions- och parkeringslampa
Blinkerslampa, vänster sida
Positions-/parkeringsljus
Blinkers, vänster sida
Borttagning av glödlampan:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Ta bort täcklocket där även halvljuset
sitter.
– Dra ut lampan.
– Lossa kontaktstycket.
Ditsättning:
– Sätt dit den nya glödlampan.
– Anslut kontaktstycket.
– Sätt tillbaka täcklocket.
Borttagning av glödlampan:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
– Ta bort glödlampan ur lamphållaren
genom att trycka inåt och vrida moturs.
Ditsättning:
– Sätt dit den nya glödlampa genom att
trycka den inåt och vrida den medurs.
– Sätt tillbaka lamphållaren i lamphuset, vrid
den medurs.
165
Underhåll och service
Byte av glödlampor
– Skruva fast skruven (2) till påfyllningsröret
och sätt tillbaka kylröret till kallboxen (1).
Blinkerslampa, höger sida
Sidomarkeringslampa
Blinkers, höger sida
Sidomarkeringsljus
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Tag loss kylröret (1) från kallboxen.
– Lossa skruven (2) till påfyllningsröret.
– Drag röret (3) rakt uppåt.
– Lossa avluftningsslangen (4) till röret.
– Byt glödlampa.
– Kontrollera att packningen till spolarbehållaren mellan påfyllningsrör och behållare
sitter rätt.
– Tryck tillbaka påfyllningsröret (3).
– Tryck tillbaka avluftningsslangen till påfyllningsröret (4).
– Vrid lamphållaren medurs och dra ut den.
– Byt glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
den moturs.
166
Underhåll och service
– Sätt tillbaka lampan med linsen i
framskärmen. Tryck rakt inåt.
Dimljus
Sidoblinker
Dimstrålkastare (tillval)
Sidoblinkers
Borttagning av glödlampa:
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Vrid lamphållaren något moturs.
– Dra ut glödlampan och ta bort den.
Ditsättning:
– Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
placeras på ett sätt.
– Sätt tillbaka lamphållaren, vrid något
medurs. Markeringen ”TOP” ska vara
uppåt.
Borttagning av glödlampa:
– Öppna framdörren till hälften.
– Stoppa in handen bakom framskärmen
och tryck ut lampan tillsammans med
lamphuset. Låt ledningarna följa med.
– Vrid lamphållaren ett kvarts varv moturs
och dra rakt ut ur lamphuset.
– Lossa glödlampan från kontaktstycket
genom att dra den rakt ut.
Ditsättning:
– Anslut den nya lampan till kontaktstycket
och placera det i lamphuset genom att
vrida ett kvarts varv medurs.
167
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Placering av lamphållare bak
Byte av glödlampor bak
Allmänt
Alla glödlampor i baklyktan byts inifrån
bagageutrymmet.
Glödlamporna finns specificerade på s. 228.
Placering av glödlampor
1. Bromsljus
2. Positions-/parkeringsljus
3. Dimbakljus (en sida)
4. Sidomarkeringsljus
5. Blinkers
6. Backljus
Glödlampor i baklykta
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
168
– Lås upp och fäll panelsidan inåt för att
komma åt glödlamporna.
Glödlamporna är placerade i två separata
lamphållare, en övre och en undre. Varje
lamphållare har en spärrtapp.
Byte av glödlampa:
– Lossa kontaktstycket från lamphållaren.
– Tryck samman spärrhakarna och dra ut
hållaren.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit den nya glödlampan i hållaren.
– Anslut kontaktstycket.
– Fäll tillbaka panelsidan och lås fast.
OBS! Om felmeddelande “Lampfel” /
“Kontrollera bromsljus” kvarstår efter att
felaktig glödlampa ersatts behöver en auktoriserad Volvoverkstad uppsökas för att få
felet avhjälpt.
Underhåll och service
Nummerskyltbelysning
Instegsbelysning
Bagageutrymme
Nummerskyltsbelysning
Instegsbelysning
Bagageutrymme
– Släck belysningen och vrid startnyckeln till
läge 0.
– Lossa skruven med en skruvmejsel.
– Lossa hela lamphuset försiktigt och drag
ut det. Vrid kontakten moturs och drag ut
glödlampan.
– Sätt dit den nya glödlampa.
– Anslut kontaktstycket och vrid det medurs
in i lamphuset.
– Sätt tillbaka och skruva fast hela
lamphuset.
Instegsbelysning finns under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphuset.
– Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Sätt tillbaka lamphuset.
169
Underhåll och service
Byte av glödlampor
Make up-spegel, olika versioner
Belysning i make up-spegel
– Stick in en skruvmejsel och vrid så att
lampglaset lossnar.
– Ta bort glödlampan.
– Sätt dit en ny glödlampa.
– Tryck först tillbaka lampglasets underkant
ovanför de fyra hakarna och tryck sen fast
ovansidan.
170
Underhåll och service
Säkringar
Säkringar
För att förhindra att din bils elektriska system skadas genom
kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade med ett antal säkringar.
Säkringarna är placerade på fyra olika ställen i bilen:
1.
2.
3.
Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
Säkringscentralen i kupén innanför ljudvallen på förarsidan.
Säkringscentralen i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan.
4. Säkringscentralen i bagageutrymmet.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller funktion inte fungerar, kan detta
bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av.
– Dra ut säkringen och titta från sidan om den böjda tråden är
avbränd.
– Byt i så fall till en ny säkring med samma färg och samma amperebeteckning.
I locket på instrumentbrädans gavel finns ett antal reservsäkringar. Där
finns även en tång som underlättar för dig att dra ut och sätta tillbaka
en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade gånger, föreligger något fel
på komponenten, och du bör då uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
– Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
171
Underhåll och service
Säkringar
8.
A
A. Tryck in plastspärrarna på boxens baksida och dra locket uppåt.
Relä/säkringscentral i motorrummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
172
Parkeringsvärmare (tillval) .......................................................... 25 A
Extraljus (tillval) ............................................................................. 20 A
Gasspjäll (5-cyl. utan turbo/Bi-fuel)......................................... 10 A
Lambdasond (bensin), motorstyrenhet (ECM) (diesel),
högtrycksventil (diesel) ............................................................... 20 A
Vevhusventilationsvärmare, magnetventiler,
bränslefördelare (Bi-Fuel)........................................................... 10 A
Luftmassemätare, motorstyrenhet
insprutningsventiler (bensin) ..................................................... 15 A
luftmassemätare (diesel) ............................................................ 10 A
- ................................................................................................................ -
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Gaspedalsgivare (APM), A/C-kompressor
fläkt elektronikbox ........................................................................ 10 A
Gastanksventil (Bi-fuel LPG) .................................................... 10 A
-................................................................................................................ Tändspolar (bensin), reläspolar ................................................ 20 A
-................................................................................................................ Vindrutetorkare ............................................................................. 25 A
ABS ................................................................................................ 30 A
Högtrycksspolare strålkastare .................................................. 35 A
-................................................................................................................ Halvljus (vänster).......................................................................... 20 A
Positionsljus fram......................................................................... 15 A
ABS ................................................................................................ 30 A
Halvljus (höger) ............................................................................ 20 A
Bränslepump................................................................................. 15 A
Startmotor ..................................................................................... 35 A
Motorstyrenhet (ECM) matning, motorrelä (ECR) spole .... 10 A
-................................................................................................................ -
Underhåll och service
9.
OBDII, ljusomkopplare (LSM), rattvinkelgivare (SAS)
rattstyrenhet (SWM) ...................................................................... 5 A
10. Audio .............................................................................................. 20 A
11. Audioförstärkare .......................................................................... 30 A
12. RTI display..................................................................................... 10 A
13. Telefon............................................................................................... 5 A
14-38 --
Säkringar i kupén vid instrumentbrädans gavel på
förarsidan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Förarstol elmanövrerad............................................................... 25 A
Passagerarstol elmanövrerad.................................................... 25 A
Fläkt klimatanläggning ................................................................ 30 A
Styrenhet höger framdörr........................................................... 25 A
Styrenhet vänster framdörr ........................................................ 25 A
Allmänbelysning tak (RCM)
övre elektronikstyrenhet (UEM) ................................................ 10 A
Taklucka.......................................................................................... 15 A
Tändningslås, SRS-system, motorstyrenhet (ECM)
avstängning SRS passagerarsida (PACOS)
startspärr elektronisk (IMMO).................................................. 7,5 A
173
Underhåll och service
Säkringar
Säkringar i kupén innanför ljudvallen på förarsidan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
174
Stolsvärme höger sida ................................................................ 15 A
Stolsvärme vänster sida ............................................................. 15 A
Signalhorn...................................................................................... 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ Reservplats............................................................................................ Reservplats............................................................................................ Larmsiren ..........................................................................................5 A
Bromsljuskontakt matning.............................................................5 A
Kombinationsinstrument (DIM), klimatanläggning (CCM)
parkeringsvärmare, förarstol elmanövrerad............................ 10 A
Eluttag framsäte och baksäte ................................................... 15 A
- ................................................................................................................ Reservplats............................................................................................ Strålkastartorkare (S60 R)......................................................... 15 A
ABS, STC/DSTC ............................................................................5 A
16. Bi-fuel, Servostyrning elektronisk (ECPS), Bi-Xenon,
ljushöjdsreglering......................................................................... 10 A
17. Dimljus fram vänster................................................................... 7,5 A
18. Dimljus fram höger ..................................................................... 7,5 A
19. Reservplats ........................................................................................... 20. Reservplats ........................................................................................... 21. Transmission styrenhet (TCM), backväxelspärr (M66) ........ 10 A
22. Helljus vänster .............................................................................. 10 A
23. Helljus höger................................................................................. 10 A
24. -................................................................................................................ 25. -................................................................................................................ 26. Reservplats ........................................................................................... 27. Reservplats ........................................................................................... 28. Passagerarstol elmanövrerad, audio.......................................... 5 A
29. Reservplats ........................................................................................... 30. BLIS................................................................................................... 5 A
31. Reservplats ........................................................................................... 32. Reservplats ........................................................................................... 33. Vakuum pump ............................................................................... 20 A
34. Spolarpump, strålkastartorkare (S60 R) ................................ 15 A
35. -................................................................................................................ 36. -................................................................................................................ -
Underhåll och service
Säkringar i bagageutrymmet
1.
2.
3.
Backljus.......................................................................................... 10 A
Positionsljus, dimljus, bagagerumsbelysning
nummerskyltbelysning, dioder i bromsbelysning .................. 15 A
Tillbehör (AEM)............................................................................. 20 A
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Reservplats ........................................................................................... REM elektronik............................................................................. 10 A
Cd-växlare, TV, RTI ..................................................................... 7,5 A
Dragkablage (30-matning) ........................................................ 15 A
Eluttag bagageutrymme ............................................................. 15 A
Bakdörr, höger: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss..................... 20 A
Bakdörr, vänster: Fönsterhiss, spärr fönsterhiss .................. 20 A
Reservplats ........................................................................................... Reservplats ........................................................................................... Värmare dieselfilter ...................................................................... 15 A
-................................................................................................................ Reservplats ........................................................................................... Reservplats ........................................................................................... Tillbehör audio ................................................................................. 5 A
Reservplats ........................................................................................... Nedfällningsbart nackstöd......................................................... 15 A
Dragkablage (15-matning) ........................................................ 20 A
Reservplats ........................................................................................... -................................................................................................................ AWD .............................................................................................. 7,5 A
Four-C SUM ................................................................................. 15 A
-................................................................................................................ Parkeringshjälp................................................................................ 5 A
Huvudsäkring: Dragkablage, Four-C, Parkeringshjälp
AWD ............................................................................................... 30 A
28. Centrallås (PCL) .......................................................................... 15 A
29. Släpvagnsbelysning, vänster: Positionsljus
körriktningsvisare ......................................................................... 25 A
175
Underhåll och service
Säkringar
30. Släpvagnsbelysning, höger: Bromsljus
dimljus bak, körriktningsvisare .................................................. 25 A
31. Huvudsäkring: Säkring 37, 38.................................................. 40 A
32. - ................................................................................................................ 33. - ................................................................................................................ 34. - ................................................................................................................ 35. - ................................................................................................................ 36. - ................................................................................................................ 37. Eluppvärmd bakruta .................................................................... 20 A
38. Eluppvärmd bakruta .................................................................... 20 A
176
Audio (tillval)
Översikt HU-450
Översikt HU-650
Översikt HU-850
Audiofunktioner HU-450/650/850
Audiofunktioner HU-450
Audiofunktioner HU-650/850
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radiofunktioner HU-450
Radiofunktioner HU-650/850
Radiofunktioner HU-450/650/850
Kassettspelare HU-450
Cd-spelare HU-650
Intern Cd-växlare HU-850
Extern Cd-växlare HU-450/650/850
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Tekniska data
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
192
193
194
195
196
197
177
Audio (tillval)
Översikt HU-450
1.
2.
3.
4.
5.
6.
POWER (av/på) – Tryck VOLYM – Vrid
PRESET/ CD PUSH MENY–
Lagrade radiostationer
Cd-växlare (tillval)
SOURCE PUSH MENY–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Kassett
Cd-växlare (tillval)
FADER – Tryck ut och vrid
BALANS – Tryck ut, dra och vrid
SCAN – Automatisk stationsavsökning
EXIT – Stegar tillbaka i menyn
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
178
Navigeringsknappar –
cd/radio – söker/byter station eller spår
Kassett – Snabbspolning framåt/bakåt/
val av nästa/föregående spår
Display
FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
AM – Snabbval mellan AM1, AM2
TAPE – Snabbval
AUTO – Automatisk förinställning av
stationer
BAS – Tryck ut och vrid
DISKANT – Tryck ut, dra och vrid
Kassett – Bandriktningsväljare –
Cd-växlare (tillval) – Slumpval
Kassettlucka
16. Kassettutkast
Audio (tillval)
Översikt HU-650
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
POWER (av/på) – Tryck
VOLUM – Vrid
Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare (1-6)
BAS – Tryck ut och vrid
DISKANT – Tryck ut och vrid
BALANS – Tryck ut och vrid
FADER – Tryck ut och vrid
SOURCE PUSH MENY–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-växlare (tillval)
SCAN – Automatisk stationsavsökning
EXIT – Stegar tillbaka i menyn
10. Navigeringsknappar –
söker/byter station eller spår
11. Cd-utkast
12. Cd-lucka
13. Cd-slumpval
14. FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
15. AM – Snabbval mellan AM1, AM2
16. Cd – Snabbval
17. AUTO – Automatisk förinställning av
stationer
18. Display
179
Audio (tillval)
Översikt HU-850
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
180
POWER (av/på) – Tryck
VOLUM – Vrid
Stationslagringsknappar/val av position i
cd-växlare (1-6)
BAS – Tryck ut och vrid
DISKANT – Tryck ut och vrid
BALANS – Tryck ut och vrid
FADER – Tryck ut och vrid
SOURCE PUSH MENY–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-växlare (tillval)
SCAN – Automatisk stationsavsökning
EXIT – Stegar tillbaka i menyn
10. Navigeringsknappar –
söker/byter station eller spår
11. Cd-utkast
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. 2-kanals stereo
14. 3-kanals stereo
15. Cd-lucka
16. Cd-slumpval
17. FM – Snabbval mellan FM1, FM2, FM3
18. AM – Snabbval mellan AM1, AM2
19. Cd – Snabbval
20. AUTO – Automatisk förinställning av
stationer
21. Display
Audio (tillval)
Audiofunktioner HU-450/650/850
Strömbrytare till/från
Tryck på ratten för att sätta
på eller stänga av radion.
Volymkontroll
Vrid ratten medurs för att
höja volymen. Volymkontrollen är elektronisk och
saknar ändlägen. Om du har knappsats i
ratten, öka eller minska volymen med (+)respektive (–)-knapparna.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är låg visas en text i
kombinationsinstrumentets display. Bilens
energisparfunktion kan stänga ner radion.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Volymkontroll – TP/PTY/NEWS
Om ett kassettband eller en cd-skiva spelas
när radion tar emot ett trafikmeddelande,
nyheter eller någon programtyp, bryts
respektive funktion och meddelandet hörs
med den volym som valts för trafikinformation,
nyheter eller programtyp. Apparaten återgår
därefter till den tidigare inställda volymen och
återtar spelningen av kassetten eller cd:n.
181
Audio (tillval)
Audiofunktioner HU-450
Bass – Bas
Balance – Balans höger/vänster
Ställ in basen genom att
trycka ut ratten och vrida
den åt vänster respektive
höger.
I mittläget är basen “normaliserad“. Tryck tillbaka ratten
till utgångsläget efter inställningen.
Treble – Diskant
Ställ in diskanten genom att
trycka på ratten, dra ut den
ytterligare och vrida den åt
vänster respektive åt höger.
I mittläget är diskanten
“normaliserad“. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Fader – Balans fram/bak
Ställ in lämplig balans mellan
de främre och bakre högtalarna genom att trycka på
ratten och vrida den åt höger
(mer ljud från främre paret)
respektive åt vänster (mer
ljud från bakre paret). Mittläget betyder att
balansen är "normaliserad". Tryck tillbaka
ratten till utgångsläget efter inställning.
182
Ställ in balansen genom att
trycka, dra ut ratten och
vrida den åt vänster
respektive åt höger. I
mittläget är balansen
"normaliserad". Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter
inställning.
Val av ljudkälla
Ljudkällorna kan väljas på
två sätt:
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM, TAPE
eller med SOURCE-ratten.
Vrid SOURCE-ratten för att
välja mellan Radio (FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2). Med denna ratt kan du också välja
kassett eller cd-växlare (tillval) om en sådan är
ansluten.
Upprepade tryck på AM och
FM-knappen stegar mellan
FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2.
Den valda ljudkällan visas i
displayen.
Audio (tillval)
Audiofunktioner HU-650/850
Balance – Balans höger/vänster
Ställ in balansen genom att trycka på ratten
och vrida den åt vänster respektive åt höger.
I mittläget är balansen "normaliserad". Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter
inställning.
Upprepade tryck på AM och
FM-knappen stegar mellan
FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2.
Den valda ljudkällan visas i
displayen.
Fader – Balans fram/bak
Bass – Bas
Ställ in basen genom att trycka ut ratten och
vrida den åt vänster respektive höger.
I mittläget är basen “normaliserad“. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Treble – Diskant
Ställ in diskanten genom att trycka ut ratten
och vrida den åt vänster respektive höger. I
mittläget är diskanten “normaliserad“. Tryck
tillbaka ratten till utgångsläget efter inställningen.
Ställ in lämplig balans mellan de främre och
bakre högtalarna genom att trycka på ratten
och vrida den åt höger (mer ljud från främre
paret) respektive åt vänster (mer ljud från
bakre paret). Mittläget betyder att balansen är
"normaliserad". Tryck tillbaka ratten till
utgångsläget efter inställning.
Val av ljudkälla
Ljudkällorna kan väljas på
två sätt:
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM, TAPE
eller med SOURCE-ratten.
Vrid SOURCE-ratten för att
välja mellan Radio (FM1, FM2, FM3 och AM1,
AM2). Med denna ratt kan du också välja
kassett eller cd-växlare (tillval) om en sådan är
ansluten.
183
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Scanning
Tryck på SCAN-knappen för
att starta sökning. När
radion hittat en station,
stannar den vid denna
station ca 10 sekunder.
Därefter fortsätter den
sökningen. För att lyssna på stationen, tryck
då på SCAN-eller EXIT-knappen.
Stationssökning
Tryck på
eller
för att söka efter lägre
eller högre frekvenser. Radion söker efter
nästa hörbara station och ställer in den. Tryck
på knappen igen om du vill fortsätta
sökningen.
Manuell stationssökning
Tryck på
eller
och håll den inne. MAN
visas i displayen. Radion stegar då långsamt
åt det valda hållet och ökar tempot efter
några sekunder. Släpp knappen när den
önskade frekvensen visas i displayen. Om
frekvensen behöver justeras, görs detta med
korta tryck på någon av pilknapparna
eller
. Det manuella justeringsläget är kvar fem
sekunder efter den sista tryckningen.
184
Knappsats i ratten
Om du har knappsats i
ratten, tryck på höger
respektive vänster pil för att
välja förprogrammerade
stationer.
OBS! Om bilen är utrustad
med integrerad telefon kan knappsatsen i
ratten inte användas för radiofunktioner när
telefonen är i aktivt läge. I aktivt läge syns
alltid telefoninformation i displayen. För att
avaktivera telefonen tryck
. Om du inte har
något SIM-kort i telefonen stäng av den, se
s. 202.
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450
Programmering av stationer
– Ställ in önskad frekvens.
– Tryck med ett kort tryck på PRESET/CDratten. Välj nummer genom att vrida fram
eller tillbaka. Tryck igen för att lagra
önskad frekvens och station.
Förval
För att välja ett förprogrammerat radioprogram vrider
du på PRESET/CD-ratten till
lagrat nummer. Det inställda
programmet visas i
displayen.
Automatisk lagring av stationer
Denna funktion söker och
lagrar automatiskt upp till
10 starka AM- eller FMstationer i ett separat minne.
Funktionen är särskilt
användbar i områden där du
inte är bekant med radiostationerna eller
deras frekvenser.
lagringsminnet. Om ingen station med
tillräcklig stark signalstyrka finns, visas
NO STATION.
– Tryck kort på AUTO-knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas Auto i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge genom att trycka
på FM, AM eller EXIT eller att vrida på
PRESET/CD-ratten.
Återgå till Autolagringsläge:
Tryck kort på AUTO.
– Välj radioläge med AM-eller FM-knappen.
– Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
AUTO startar sökningen.
– Auto visas i displayen och ett antal signalstarka stationer (max. 10) från det
inställda frekvensbandet lagras nu i auto185
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-650/850
Automatisk lagring av stationer
Auto söker och lagrar
automatiskt upp till tio starka
AM- eller FM-stationer i ett
separat minne. Om fler än tio
stationer hittas väljs de tio
starkaste. Funktionen är
särskilt användbar i områden där man inte är
bekant med radiostationerna eller deras
frekvenser.
Stationslagring
Spara en station på någon av
stationslagringsknapparna 1-6:
– Ställ in önskad station.
– Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder.
Stationen STORED visas i displayen.
Man kan lagra upp till 6 stationer på
respektive AM1, AM2, FM1, FM2 och FM3,
totalt 30 stationer.
– Välj radioläge med AM-eller FM-knappen.
– Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
Auto startar sökningen.
– Auto visas i displayen och ett antal signalstarka stationer (max. 10) från det
inställda frekvensbandet lagras nu i
autolagringsminnet. Om ingen station
med tillräcklig stark signalstyrka finns,
visas NO STATION.
– Tryck kort på AUTO-knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas Auto i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge genom att trycka
på AM-,FM-, eller EXIT-knappen.
Återgå till Autolagringsläge:
186
– Tryck kort på AUTO.
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radio Data System – RDS
Trafikinformation – TP Station
RDS är ett system som länkar samman
sändare inom ett nätverk. Det används bla. till
att ha rätt frekvens inställd oavsett vilken
sändare man lyssnar på eller vilken ljudkälla
som är aktiv (t.ex. cd). Det används också till
att kunna ta emot trafikinformation och att
hitta program av en viss typ eller inriktning.
Radiotext är också en del av RDS. En radiostation kan t.ex. skicka information om ett
pågående radioprogram.
Trafikinformation från RDS-stationer bryter
andra ljudkällor och meddelandet hörs med
den volym som ställts in för detta ändamål. Så
fort meddelandet är över återgår radion till
tidigare ljudkälla och volym.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
använder endast valda delar av dess möjligheter.
PI-sökning (automatisk sökning
av station)
Vid lyssning på en RDS-sändare lagras
diverse information i radion, t.ex. trafikinformation.
Då en förvald RDS-sändare väljs vid ett
senare tillfälle, uppdaterar radion sändarens
RDS-information. Om radion befinner sig i
gränsområdet eller strax utanför sändarens
räckvidd så söker radion automatiskt efter
den starkaste möjliga sändaren av denna
kanal.
Finns ingen sändare inom "hörhåll" tystnar
radion och displayen visar PI SEEK till dess
att stationen hittats.
Inställning av trafikinformation:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Välj TP och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera TP:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Välj TP och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
TP visas i displayen när funktionen är
aktiverad. Tryck EXIT för att inte lyssna på ett
pågående trafikmeddelande.
TP-funktionen är dock fortfarande inkopplad
och radion inväntar nästa trafikmeddelande.
Välj att ställa in trafikinformation från
en speciell kanal:
– Välj radioläge med FM-knappen.
– Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera TP Station:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP STATION OFF
och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Alarm
”Alarm!” visas i radions display när ett
larmmeddelande sänds ut. Funktionen
används för att varsko bilister om allvarliga
187
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450/650/850
olyckor och katastrofer, t.ex. broras eller
kärnkraftsolyckor.
TP-sökning
Man kan lyssna på trafikinformation då man
reser mellan olika områden och länder utan
att själv behöva välja station.
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP SEARCH och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj TP SEARCH ON eller
TP SEARCH OFF (blinkande text) och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Nyheter
Programkodade meddelanden (som nyheter
från RDS-stationer) bryter andra ljudkällor
och sänds med den volym som ställts in för
detta ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över
återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
Inställning av Nyheter:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
188
– Vrid SOURCE, välj NEWS och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
NEWS visas i displayen.
Avaktivera Nyheter:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS OFF
(blinkande text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
NEWS försvinner i displayen.
Tryck på EXIT för att inte lyssna på ett
pågående nyhetsinslag. Funktionen Nyheter
är dock fortfarande inkopplad och radion
inväntar nästa nyhetsprogram.
Välj Avbrott för nyheter från nuvarande
station:
– Välj radioläge med FM-knappen.
– Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera Nyheter Station:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj NEWS STN OFF och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Programtyp
OFF
Nyheter
Aktualiteter
Information
Sport
Utbildning
Teater
Visas
PTY OFF
Nyheter
Aktuellt
Info
Sport
Utbildn
Teater
Audio (tillval)
Programtyp
Kultur och Konst
Vetenskap
Underhållning
Popmusik
Rockmusik
Lättlyssnat
Lätt klassiskt
Klassisk musik
Övrig musik
Väder
Ekonomi
För barn
Sociala frågor
Andliga frågor
Telefonväkteri
Resor och semester
Fritid och hobby
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
Gamla godingar
Folkmusik
Dokumentär
Visas
Kultur
Vetenskp
Underh
Pop
Rock
Lättlyss
L Klass
Klassisk
Övrig M
Väder
Ekonomi
För barn
Socialt
Andligt
Telefon
Resor
Fritid
Jazz
Country
Nation M
”Oldies”
Folkm
Dokument
Programtyp – PTY
Med PTY-funktionen kan man välja mellan
olika programtyper.
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY i menyn och tryck
SOURCE.
– Radion börjar söka efter vald programtyp.
– Om radion hittar en station som inte
passar kan du söka vidare med vänster
eller höger pilknapp.
– Om ingen station med den valda
programtypen hittas, återgår radion till sin
tidigare frekvens.
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
PTY standby
PTY ligger sedan i standby tills vald
programtyp börjar sändas. När så sker byter
radion automatiskt till den station som sänder
vald programtyp.
Avaktivera:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY OFF tryck
SOURCE.
– Tryck EXIT.
Symbolen PTY släcks i displayen och radion
återgår till normalläge.
PTY -language
Med PTY-funktionen kan man välja språk som
används i radions display (engelska, tyska,
franska eller svenska).
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj PTY LANGUAGE och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj språk och tryck
SOURCE.
– Tryck EXIT.
Automatisk frekvensuppdatering
AF-funktionen är normalt aktiverad och ser till
att en av de starkaste tillgängliga sändarna
för en radiostation väljs.
Aktivera AF:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
189
Audio (tillval)
Radiofunktioner HU-450/650/850
– Vrid SOURCE, välj AF ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Avaktivera AF:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AF OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
REG visas i displayen.
Regionala radioprogram
Med EON aktiverad avbryts t.ex. radioprogram för trafikmeddelande och nyhetssändningar ifrån andra kanaler.
Regional-funktionen är normalt avaktiverad.
Med funktionen aktiverad kan man fortsätta
lyssna till en regional sändare trots att signalstyrkan är låg.
Aktivera REG:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj REG ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
190
Avaktivera REG:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj REG OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
EON – Lokal/Avlägsen
(Enhanced Other Networks)
Funktionen har två nivåer:
Local- Avbryter endast om signalen är stark.
Distant- Avbryter även vid svagare signaler.
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj EON (blinkande text)
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj Local eller Distant och
tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj RESET TO DEFAULT
och tryck SOURCE.
– Tryck EXIT.
ASC (Active Sound Control)
ASC-funktionen anpassar automatiskt
radions volym efter bilens hastighet.
Aktivera ASC:
– Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE välj AUDIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ASC LEVEL och tryck
SOURCE.
– Vrid SOURCE välj LOW, MEDIUM, HIGH
eller Off och tryck SOURCE.
Audio (tillval)
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc.
Tryck ett par sekunder på FM-knappen för att
få tillgång till eventuell utsänd Radiotext som
då visas i displayen. Efter att ha visat texten
två gånger återgår radion till stations-/
frekvensvisning. Ett kort tryck på FM-knappen
avslutar visningen av Radiotexten.
191
Audio (tillval)
Kassettspelare HU-450
Kassettutkast
Snabbspolning
Om du trycker på knappen
stannar bandet och
kassetten matas ut. För att
välja ny programkälla, vrid på
SOURCE-ratten. Kassetten
kan skjutas in eller matas ut
även när apparaten är frånslagen.
Bandet snabbspolas framåt
om du trycker och håller
nere knappen
och bakåt
med
. I displayen visas
”FF” (framåt) respektive
”REW” (bakåt) under snabbspolning. Snabbspolningen avbryts om du
trycker på knappen igen.
Dolby B Brusreducering
Kassettlucka
Skjut in kassetten i kassettluckan med
bandets bredare del vänt åt höger. I teckenfönstret visas TAPE Side A. När den ena
sidan är färdigspelad kommer apparaten
automatiskt att spela den andra sidan (autoreverse). Om du redan har en kassett i
kassettspelaren väljer du kassettspelning
genom att vrida på SOURCE-ratten eller
trycka på snabbvalsknappen TAPE.
Byte av bandriktning
Tryck på REV-knappen om du vill spela andra
sidan av bandet. I displayen visas vilken sida
som spelas.
192
Funktionen är förinställd. Om du vill stänga av
den, gör så här: håll REV-knappen intryckt
tills Dolbysymbolen
i displayen slocknar.
Tryck på samma knapp igen för att aktivera
Dolbyfunktionen.
Dolby brusreducering tillverkas under licens
av Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby och dubbel-D kännetecknet
är
Dolby Laboratories Licensing Corporations
varumärken.
Scanning
Scan spelar de första tio
sekunderna på varje spår.
Tryck på SCAN-eller EXITknappen när du hittat ett
spår du vill lyssna på.
Nästa spår, föregående spår
Om du trycker på knappen
kommer
kassettbandet automatiskt att spolas framåt
till nästa spår. Om du trycker på knappen
kommer kassettbandet automatiskt att spolas
bakåt till föregående spår. För att funktionen
skall fungera krävs en paus på ca fem
sekunder mellan spåren. Om du har
knappsats i ratten, kan du även använda
pilarna.
Audio (tillval)
Cd-spelare HU-650
Cd-spelare
Skjut in en cd-skiva. Om du redan gjort detta,
välj cd genom att vrida på SOURCE-ratten
eller snabbvalsknappen CD.
Cd-utkast
Om du trycker på knappen
på bilden stannar cdspelaren och skivan matas
ut.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
Slumpval
Tryck på RND (random) för
att koppla in slumpvalsfunktionen. Apparaten spelar
skivans spår i slumpvis
ordning. ”RND” visas så
länge funktionen är
OBS! Av trafiksäkerhetsskäl
har du tolv sekunder på dig
att ta hand om den utmatade skivan. Därefter
drar cd-spelaren in den igen och fortsätter
med senast spelade spår.
Snabbspolning
Tryck och håll nere
eller
för att söka inom ett spår
eller hela skivan. Sökning
pågår så länge knapparna
hålls nere.
Byte av spår
Tryck på
eller
att
komma till föregående eller
nästa spår. Spårnummer
visas i displayen.
aktiverad.
OBS! Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Viktigt!
Använd endast standard-skivor (12 cm),
inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad
skivetikett. Värmen som uppkommer i cdspelaren kan göra så att etiketten släpper
från skivan. Det finns risk för att cdspelaren kan skadas.
193
Audio (tillval)
Intern Cd-växlare HU-850
Intern cd-växlare
HU-850 innehåller en intern 6-skivors cdväxlare. Tryck på snabbvalsknappen CD eller
vrid SOURCE-ratten för att aktivera cdspelaren. Cd-spelaren återupptar spelningen
av den skiva och det spår som senast
spelades. Du kan skjuta in 6 skivor i cdspelaren. För att skjuta in en ny skiva måste
du välja en ledig position i spelaren. Välj en
tom position med sifferknapparna 1-6. Den
position som är tom visas i displayen. Se till
att "LOAD DISC" visas innan du skjuter in en
ny skiva.
Snabbspolning
Tryck och håll nere
eller
för att söka inom ett spår
eller hela skivan. Sökning
pågår så länge knapparna
hålls nere.
Byte av spår
Tryck på
eller
att
komma till föregående eller
nästa spår. Spårnummer
visas i displayen.
Cd-utkast
Om du trycker på knappen
på bilden stannar cdspelaren och skivan matas
ut.
OBS! Av trafiksäkerhetsskäl
har du tolv sekunder på dig
att ta hand om den utmatade skivan. Därefter
drar cd-spelaren in den igen och fortsätter
med senast spelade spår.
Val av skivnummer
Välj den skiva som skall spelas via sifferknapparna 1-6. Nummer på skiva och spår visas i
displayen.
194
Knappsatsen i ratten kan
även användas för detta
ändamål.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN-eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
Slumpval
Tryck på RND (random) för
att koppla in slumpvalsfunktionen. Från en slumpvis vald
skiva spelas ett slumpvis valt
spår. Därefter väljs nytt spår
eller ny skiva på samma sätt. ”RND” visas så
länge funktionen är aktiverad.
OBS! Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Viktigt!
Använd endast standard-skivor (12 cm),
inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad
skivetikett. Värmen som uppkommer i cdspelaren kan göra så att etiketten släpper
från skivan. Det finns risk för att cdspelaren kan skadas.
Audio (tillval)
Extern Cd-växlare HU-450/650/850
Val av position
Slumpval
Välj den skiva som skall spelas genom att
vrida på PRESET/CD-ratten (HU-450) eller
via sifferknapparna 1-6 ( HU-650/850).
Nummer på skiva och spår visas i displayen.
Tryck på RND (för HU-650
och 850) för att koppla in
slumpvalsfunktionen. Om du
har radio HU-450 väljer du
REV-knappen. Från en
slumpvis vald skiva spelas
ett slumpvis valt spår. Därefter väljs nytt spår
eller ny skiva på samma sätt. “RND“ visas så
länge funktionen är aktiverad.
Byte av spår
Tryck på
eller
att
komma till föregående eller
nästa spår. Spårnummer
visas i displayen.
Knappsatsen i ratten kan
även användas för detta
ändamål.
Cd-växlare
Snabbspolning
Den externa cd-växlaren (tillval) är monterad
bakom panelen på vänstra sidan av bakre
lastutrymmet.
Vrid SOURCE-ratten för att aktivera cdväxlarläget. Cd-växlaren återupptar
spelningen av den skiva och det spår som
senast spelades. Om cd-växlarens magasin*
är tomt visas “LOAD CARTRIDGE“ i
displayen.
För att ladda skivor i växlaren:
–
–
–
–
skjut undan locket på cd-växlaren
tryck på växlarens kassettutkastknapp
dra ut cd-kassetten och tryck in skivorna
tryck tillbaka kassetten i cd-växlaren.
Tryck och håll nere
eller
för att söka inom ett spår
eller hela skivan. Sökning
pågår så länge knapparna
hålls nere.
Scanning
OBS! Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Viktigt!
Använd endast standard-skivor (12 cm),
inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad
skivetikett. Värmen som uppkommer i cdspelaren kan göra så att etiketten släpper
från skivan. Det finns risk för att cdspelaren kan skadas.
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN-eller EXIT-knappen när du
hittat ett spår du vill lyssna på.
195
Audio (tillval)
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Dolby Surround Pro Logic II är en vidareutveckling av det tidigare systemet och
levererar en väsentligt bättre ljudbild. Förbättringen märks särskilt mycket för passagerarna i baksätet.
Dolby Surround Pro Logic II med centerhögtalare mitt på instrumentpanelen ger en
ljudupplevelse mycket nära verkligheten.
De normala stereokanalerna vänster-höger
fördelas till vänster-mitten-höger. Dessutom
kommer omgivningsljud (surround sound)
från bilens bakre högtalarkanaler. Dolby
Surround Pro Logic II fungerar i cd-läge.
För AM och FM radioutsändningar rekommenderas 3-kanalsstereo (3-CH).
Dolby Surround Pro Logic II är varumärke
som tillhör Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Pro Logic II Surround
System är tillverkat på licens från Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II
Läge
För att välja
Dolby Surround Pro Logic II
Mode tryck på ”
PL II ”. I
displayen visas ”
PL II”.
Tryck på OFF för att återgå
till 2-kanals stereo.
196
3-kanals stereo
För att välja 3-kanals stereo
tryck på 3-CH. I displayen
visas ”3 ch”. Tryck på OFF
för att återgå till 2-kanals
stereo.
– Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj SURROUND LEVEL
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
– Tryck EXIT.
Centre Level
Mid EQ Level
Funktionen används för att ställa in centerkanalens nivå.
Funktionen används för att finjustera ljudet i
högtalarna.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj CENTRE LEVEL och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
– Tryck EXIT.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj MID EQ LEVEL och
tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj nivå och tryck
SOURCE.
– Tryck EXIT.
Surround Level
Funktionen används för att ställa in effektnivån i de bakre kanalerna.
– Tryck SOURCE.
– Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
Audio (tillval)
Tekniska data
HU-850
HU-450
Uteffekt
Utgångsimpedans
Driftspänning
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
Radiodelen
Frekvensomfång
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
53 – 279 kHz
HU-650
Uteffekt
Utgångsimpedans
Driftspänning
Extern
förstärkare
(tillval)
4 x 25 W
4 Ohm
Uteffekt
Utgångsimpedans
Driftspänning
Extern förstärkare
1 x 25 W (centerhögtalare)
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt.
4 x 75 W
HU-850 måste anslutas till extern
förstärkare.
Radiodelen
Frekvensomfång
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt.
4 x 75 W
Radiodelen
Frekvensomfång
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
197
Audio (tillval)
198
Telefon (tillval)
Telefonsystemet
Komma igång
Samtalsfunktioner
Funktioner i minnet
Menyfunktioner
Övrig information
200
202
203
207
208
213
199
Telefon (tillval)
Telefonsystemet
Allmänna regler
• Sätt trafiksäkerheten främst. Om du som
förare måste använda telefonluren i
armstödet, parkera först på en säker
plats.
• Stäng av telefonen när du tankar din bil.
• Stäng av telefonen i närheten av sprängningsarbete.
• Låt endast auktoriserad personal utföra
service på din telefon.
Nödsamtal
• Nödsamtal till larmnummer kan du
genomföra utan tändningsnyckel och utan
SIM-kort.
• Tryck in På/Av knappen.
• Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
• Tryck in den gröna knappen
.
Telefonsystemets delar
1. Knappsats i mittkonsolen
Med knappsatsen i mittkonsolen kan du styra
alla telefonens funktioner.
2. Knappsats i ratten
Med rattens knappsats kan du använda de
flesta av telefonens funktioner.
200
När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i
ratten endast användas till telefonfunktionerna. I aktivt läge syns alltid telefoninformation i displayen. För att kunna använda
knapparna till radioinställningar måste
telefonen avaktiveras, s. 202.
3. Display
I displayen visas menyfunktioner, meddelanden, telefonnummer etc.
4. Telefonlur
Telefonluren kan du använda för privata
samtal när du vill kommunicera mer ostört.
5. SIM-kortet
SIM-kortet sätts in under knappsatsen i
mittkonsolen.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den annars kan meddelanden från
andra funktioner inte visas i displayen.
6. Mikrofon
Mikrofonen är inbyggd i den inre
backspegeln.
7. Högtalare
Högtalaren är inbyggd i nackskyddet i förarstolen.
8. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan framför
den inre backspegeln.
Telefon (tillval)
201
Telefon (tillval)
Komma igång
SIM-kort
Slå på och av telefonen
Aktivt läge
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
För att slå på telefonen: vrid bilens tändnyckel
till läge I. Tryck på knappen som är markerad
på bilden.
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda
telefonen. Då visas din nätoperatörs namn i
displayen.
För att stänga av telefonen: tryck
ca tre sekunder på samma knapp. Om du
stänger av bilens tändning med telefonen
påslagen, är telefonen påslagen när du slår
på tändningen nästa gång.
En förutsättning för att kunna använda
telefonens funktioner är att telefonen är i
aktivt läge (gäller inte för att ta emot samtal).
Aktivera telefonen genom att trycka på
i
knappsatsen i mittkonsolen eller i rattens
knappsats.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den. Annars kan meddelanden från
andra funktioner inte visas i displayen och
knappsatsen i ratten fungerar inte för radion.
202
Då telefonen är avstängd kan du inte ta emot
några samtal.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen.
Tryck på
om du vill avaktivera telefonen.
Telefon (tillval)
Samtalsfunktioner
Display
Ring upp och ta emot samtal
Avsluta ett samtal
I displayen visas den aktuella funktionen,
exempelvis menyalternativ, meddelanden,
telefonnummer eller inställningar.
För att ringa upp: Slå numret och tryck på
i knappsatsen i ratten eller mittkonsolen (eller
lyft luren).
För att avsluta ett samtal, tryck på
i
rattens eller mittkonsolens knappsats eller
lägg på luren. Audioanläggningen återgår till
tidigare aktivitet.
För att ta emot ett inkommande samtal: Tryck
på
(eller lyft luren). Du kan även använda
Autosvar, se menyalternativ 4.3.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår.
Beträffande audioanläggningens ljudnivå, se
även menyalternativ 5.6.5.
203
Telefon (tillval)
Samtalsfunktioner
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en snabbuppringningsknapp (19). Gör så här:
Senast uppringda telefonnummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast
uppringda telefonnumren/namnen.
– Tryck på
i rattens eller mittkonsolens
knappsats.
– Bläddra med pilarna framåt
eller
bakåt
bland de senast slagna
numren.
Tryck på
ringa.
204
(eller lyft telefonluren) för att
Telefonlur
Om du vill kommunicera mer ostört, kan du
prata i telefonluren.
– Lyft luren. Slå önskat nummer på knappsatsen i mittkonsolen. Tryck
för att
ringa upp. Volymen regleras med ratten
på sidan av luren.
– Samtalet avbryts när du lägger tillbaka
luren i hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att avsluta
samtalet: Tryck
och välj Handsfree. Tryck
och lägg på luren, s. 203.
– Bläddra med
till Redigera minne
(Meny 3) och tryck
.
– Bläddra till Snabbuppringning (Meny 3.4)
och tryck
.
– Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck
för att bekräfta.
– Sök efter önskat namn eller telefonnummer i minnet, tryck
för att välja
det.
Använd snabbuppringning
Håll in önskad snabbuppringningsknapp i
ca två sekunder för att ringa.
OBS! När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste
Meny 4.5 vara aktiverad, se s. 211.
Telefon (tillval)
Funktioner under pågående
samtal
Under ett pågående samtal är följande
funktioner tillgängliga; bläddra med pilarna
och tryck på YES för att göra ett val:
Sekretess/
Sekretess av
Håll/Håll inte
Lur/Handsfree
Minne
Sekretessläge
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller inte
Använd luren eller
handsfree
Visa sparade nummer
Då du har ett pågående samtal samt ett
parkerat samtal är följande funktioner
tillgängliga; bläddra med pilarna och tryck på
YES för att göra ett val:
Sekretess/
Sekretess av
Lur/Hands free
Minne
Sammankoppla
Växla
Sekretessläge
Använd luren eller
handsfree
Visa sparade nummer
Prata med båda
samtidigt (konferenssamtal)
Växla mellan de två
samtalen
Då du har valt Sammankoppla och har två
pågående samtal är följande funktioner
tillgängliga; bläddra med pilarna och tryck på
YES för att göra ett val:
Sekretess/
Sekretess av
Lur/Handsfree
Minne
Sekretessläge
Använd luren eller
handsfree
Visa sparade nummer
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
Om du under pågående samtal hör en tonstöt
i högtalaren omedelbart åtföljd av två
tonstötar (dubbeltonstöt) har du blivit
uppringd. Därefter repeteras en dubbeltonstöt tills du antingen svarar eller påringningen upphör. I detta läge kan du välja att ta
emot samtalet, eller neka att ta emot det.
Om du inte vill ta emot samtalet, tryck på
eller gör ingenting. Om du vill ta emot
samtalet, tryck på
. Det pågående
samtalet hamnar då i så kallat parkeringsläge.
Trycker du på
, avslutas båda samtalen
samtidigt.
205
Telefon (tillval)
Samtalsfunktioner
SMS
En ensam dubbeltonstöt talar om att ett
SMS-meddelande tagits emot.
Ljudnivån
Öka ljudnivån genom att trycka på (+)knappen i rattens knappsats. Minska den
genom att trycka på (–)-knappen.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
Om du vill göra inställningar i radion med
dessa knappar måste telefonen avaktiveras,
se s. 202.
206
Telefon (tillval)
Funktioner i minnet
Telefonnummer och namn kan lagras i
telefonens eget minne eller i SIM-kortets
minne.
def 3èéëê
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i minnet, visas namnet
på den uppringande i displayen.
jkl5
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
pqrs7ß
Lagra telefonnummer med
namn
gh i 4 ì í î ï
mno6ñöòóØ
tuv8üùúû
wxyz9
– Tryck
och bläddra till Redigera minne
(Meny 3). Tryck
.
– Bläddra till Lägg till (Meny 3.1) och tryck
.
om man skriver två bokstäver i
rad från samma knapp, tryck *
emellan eller vänta några
sekunder
[email protected]* #& $ £ / %
– Skriv ett nummer och tryck
byt mellan versaler och gemena
– Skriv ett namn och tryck
.
.
– Välj vilket minne du vill spara till med
och tryck
.
Skriva namn (eller meddelande)
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: en gång för knappens första tecken,
två gånger för det andra osv. För att ange
mellanrum tryck på 1.
radera den senast slagna
bokstaven eller siffran. Med ett
långt tryck raderar du hela
numret eller hela texten.
Ring upp från minnet
– Tryck
.
– Välj mellan följande alternativ:
Tryck
och bläddra med pilarna tills du
hittar önskat namn.
Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck
.
– Tryck
för att ringa upp det nummer du
har valt.
space 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äå àáâ æç
207
Telefon (tillval)
Menyfunktioner
Med menyfunktionen kan du kontrollera,
ändra inställningar och programmera in nya
funktioner i ditt system. De olika menyalternativen visas i displayen.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.7.
Menyfunktionen
Tryck på
tionen.
för att komma till menyfunk-
I menyfunktionen gäller följande:
• Ett långt tryck på
menyfunktionen.
innebär att du går ur
• Ett kort tryck på
innebär att du ångrar,
återtar eller säger nej till ett alternativ.
• Ett tryck på
innebär att du bekräftar
eller väljer, eller att du stegar från en
undermeny till nästa undermeny.
• Den högra pilen
leder till nästa
sidomeny. Den vänstra pilen
leder till
föregående sidomeny.
Genvägar
När du med hjälp av den högra pilen
kommit till menysystemet kan du använda
siffror i stället för pilarna och den gröna
knappen
för att välja rätt meny på huvudmenynivån (1, 2, 3, etc), första undermenynivån (1.1, 2.1, 3.1, etc.) och andra
undermenynivån (1.1.1, 2.1.1, etc.). Siffrorna
visas i teckenfönstret tillsammans med
menyalternativet.
Trafiksäkerhet
Menysystemet är av säkerhetsskäl inte
tillgängliga i hastigheter över 8 km/tim. Du
kan endast avsluta påbörjad aktivitet i
menysystemet.
208
Telefon (tillval)
Huvudmenyer/undermenyer
1. Samtalsregister
1.1.
Miss. samtal
1.2.
Mott. samtal
1.3.
Ringda samt.
1.4.
Radera lista
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Ringda
1.5.
Samtalslängd
1.5.1.
Sista samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Total tid
1.5.4.
Nollställ
2. Meddelanden
2.1.
Läs
2.2.
Skriv
2.3.
Talmeddel.
2.4.
Inställn.
2.4.1.
SMSC-nummer
2.4.2.
Giltighet
2.4.3.
Typ
3. Redigera minne
3.1.
Lägg till
3.2.
Sök
3.2.1.
Redigera
3.2.2.
Radera
3.2.3.
Kopiera
3.2.4.
Flytta
3.3.
Kopiera alla
3.3.1.
SIM till tfn
3.3.2.
Tfn till SIM
3.4.
Snabbuppr.
3.5.
Töm SIM
3.6.
Töm minne
3.7.
Status
4. Samtalsfunktioner
4.1.
Sänd nummer
4.2.
Samtal vänt.
4.3.
Autosvar
4.4.
Autouppr.
4.5.
Snabbuppr.
4.6.
Vidarekoppl.
4.6.1.
Alla samtal
4.6.2.
Vid upptaget
4.6.3.
Inget svar
4.6.4.
Inte nåbar
4.6.5.
Faxanrop
4.6.6.
Dataanrop
4.6.7.
Upphäv alla
5. Inställningar
5.1.
Fabriksinst.
5.2.
Operatör
5.3.
Språk
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4.
SIM-säkerhet
5.4.1.
På
5.4.2.
Av
5.4.3.
Auto
5.5.
Ändra koder
5.5.1.
PIN-kod
5.5.2.
Telefonkod
5.6.
Ljud
5.6.1.
Ringvolym
5.6.2.
Ringsignal
5.6.3.
Knappklick
5.6.4.
Hast. volym
5.6.5.
RadioAutDämp
5.6.6.
Nytt SMS
5.7.
Trafiksäkert
209
Telefon (tillval)
Menyfunktioner
Menyalternativ, beskrivning
1. Samtalsregister
1.1. Missade samtal
Här visas en lista med missade samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne
för senare åtgärd.
1.2. Mottagna samtal
Här visas en lista med mottagna samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne
för senare åtgärd.
1.3. Ringda samtal
Här visas en lista med tidigare slagna
nummer. Du kan välja att ringa upp, radera
eller lägga numret i telefonens eller SIMkortets minne för senare åtgärd.
1.4. Radera lista
Med denna funktion kan du radera de listor
som finns i menyerna 1.1, 1.2 och 1.3 enligt
nedan.
1.4.1.
Alla
1.4.2.
Missade
1.4.3.
Mottagna
1.4.4.
Ringda
1.5. Samtalslängd
Här har du möjlighet att se samtalstiden för
alla dina samtal eller för det senaste samtalet.
210
Du kan också välja att se antalet samtal och
nollställa samtalsmätaren.
1.5.1.
Sista samtal
1.5.2.
Antal samtal
1.5.3.
Total tid
1.5.4.
Nollställ samtalsmätaren.
För att kunna nollställa samtalsmätaren
behöver du telefonkoden (se Meny 5.5).
2. Meddelanden
2.1. Läs
Här kan du läsa inkomna textmeddelanden.
Du kan sedan välja att radera läst meddelande, skicka det vidare, ändra, spara hela
eller delar av meddelandet.
2.2. Skriv
Med hjälp av knappsatsen kan du skriva ett
meddelande. Välj sedan att spara eller skicka
det.
2.3. Talmeddelande
Lyssna på inkomna meddelanden.
2.4. Inställning
Ange numret (SMSC-nummer) till den
meddelandecentral du vill skall överföra dina
meddelanden. Ange också hur du vill att ditt
meddelande skall nå adressaten och hur
länge det skall lagras i meddelandecentralen.
2.4.1.
2.4.2.
SMSC-nummer
Giltighet
2.4.3.
Typ
Kontakta din operatör för information om
dessa inställningar samt för SMSC-nummer.
3. Redigera minne
3.1. Lägg till
Du har här möjlighet att lagra namn och
telefonnummer i telefonens eller SIM-kortets
minne. Se avsnittet om funktioner i minnet för
mer information.
3.2. Sök
Här kan du göra ändringar i minnet
3.2.1.
Redigera: Ändra uppgifter i de olika
minnena.
3.2.2.
Radera: Ta bort ett sparat namn.
3.2.3.
Kopiera: Kopiera ett sparat namn.
3.2.4.
Flytta: Flytta information mellan
telefonens och SIM-kortets minne.
3.3. Kopiera alla:
Kopierar SIM-kortets telefonnummer och
namn till telefonens minne.
3.3.1.
Från SIM- till telefonminne
3.3.2.
Från Telefon- till SIM-minne
3.4. Snabbuppringning
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
lagras som ett kortnummer.
3.5. Töm SIM
Du kan välja att radera hela minnet i SIMkortet.
Telefon (tillval)
3.6. Töm minne
Du kan välja att radera hela minnet i
telefonen.
3.7. Status
Se hur många platser som är upptagna med
namn och nummer i SIM-kortet och telefonen.
4. Samtalsfunktioner
4.1. Sänd nummer
Välj om ditt eget nummer ska visas eller inte
för den du ringer upp. Kontakta din nätoperatör för permanent dolt nummer.
4.2. Samtal väntar
Välj om du vill få ett meddelande om att
samtal väntar under pågående samtal.
4.3. Autosvar
Välj att svara utan att använda knappsatsen.
4.4. Autouppringning
Välj att ringa upp ett tidigare upptaget och
slaget nummer.
4.5. Snabbuppringning
Här ställer du in om snabbuppringningen ska
vara aktiverad eller inte. Funktionen måste
vara aktiverad för att du ska kunna slå ett
kortnummer.
4.6. Vidarekoppla
Här kan du välja när och vilka typer av samtal
som ska vidarekopplas till ett angivet telefonnummer.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal).
Vid upptaget
Inget svar
Inte nåbar
Faxanrop
Dataanrop
Upphäv alla
5. Inställningar
5.1. Fabriksinställning
Funktion för att återgå till systemets fabriksinställningar.
5.2. Operatör
Välj operatör automatiskt eller manuellt.
5.2.1.
Auto
5.2.2.
Manuell
5.3. Språk
Här kan du välja vilket språk telefonen ska
visa.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.
English UK
English US
Svenska
Dansk
Suomi
Deutsch
Nederlands
Français FR
Français CAN
Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM-säkerhet
Välj om PIN-koden ska vara på, av eller
automatisk.
5.4.1.
På
5.4.2.
Av
5.4.3.
Auto
5.5. Ändra koder
Ändra PIN-koden eller telefonkoden.
5.5.1.
5.5.2.
PIN-kod
Telefonkod (använd 1234 innan du
byter till egen kod). Telefonkoden
används för att nollställa samtalsmätaren.
OBS! Skriv upp och spara koden på ett
säkert ställe.
5.6. Ljud
5.6.1.
Ringvolym: Här kan du välja volym
på inkommande ringsignal.
5.6.2.
Ringsignal: Du har åtta olika
ringsignalstyper att välja mellan.
5.6.3.
Knappklick: På eller av.
5.6.4.
Hast. volym: Välj om volymen ska
vara fartberoende eller ej.
5.6.5.
RadioAutDämp: Här kan du välja
om du vill låta radions ljudnivå
kvarstå under telefonsamtal eller ej.
211
Telefon (tillval)
Menyfunktioner
5.6.6.
Nytt SMS: Välj om du vill att
telefonen ska ge ifrån sig en
ljudsignal för inkommande SMS
eller inte.
5.7. Trafiksäkert
Här kan du välja att koppla bort hastighetsbegränsningen för menysystemet, dvs. välja
att använda menysystemet även under färd.
212
Telefon (tillval)
Övrig information
Specifikationer
Uteffekt
SIM-kort
Minnesplatser
SMS
(Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
2W
Litet
2551
Ja
Nej
Ja (900/
1800)
1. 255 minnesplatser i telefonens minne.
Antal minnesplatser på SIM-kort varierar
beroende på abonnemang.
Radio/Telefon
Dubbla SIM-kort
De fyra nedersta knapparna i rattens
knappsats är gemensamma för radio och
telefon.
Många nätoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater. Fråga din nätoperatör
om vilka möjligheter som erbjuds och om
hanteringen av dubbla SIM-kort.
För att styra telefonfunktionerna med dessa
knappar måste telefonen vara aktiverad, se
s. 202. Om du vill göra inställningar i radion
med dessa knappar måste telefonen avaktiveras. Tryck på
.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns
inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att
få fram numret i displayen. Skriv upp det och
spara på ett säkert ställe.
213
Telefon (tillval)
214
Tekniska data
Typbeteckning
Mått och vikter
Motorspecifikationer
Volymuppgifter
Bränsle
Katalysator
Elsystemet
216
217
218
220
224
226
227
215
Tekniska data
Typbeteckning
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
1.
Typ- och modellårsbeteckning samt
chassinummer. Instansade i motorrummet nedanför vindrutan.
2. Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer. Skylt på innerskärmen bakom
höger strålkastare.
3. Motorns typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer. På motorns högra
sida.
4. Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer
a: Manuell växellåda: på framsidan.
b: Automatväxellåda AW: på ovansidan.
5.
1.
216
Vissa motorvarianter
Motoroljedekalen1 anger oljekvalitet
och viskositet (placerad på motorhuvens nedre kant).
Tekniska data
Mått och vikter
Bromsad släpvagn
Mått
Längd: 460 cm (R:461 cm)
Bredd: 180 cm
Höjd: 143 cm
Hjulbas: 272 cm
Spårvidd fram: 156 cm
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 % och
övriga spolar-/kylvätskor m.m. Passagerarnas
vikt och tillbehör som är monterade, dvs.
dragkrok, kultryck (vid påkopplad släpvagn,
se tabell), lasthållare, takbox m.m. påverkar
lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten. Tillåten belastning (utöver förare) =
Totalvikt–Tjänstevikt.
Max kultryck:
0-1200 kg
50 kg
1201-1600 kg
75 kg
Obromsad släpvagn
Max släpvagnsvikt: 750 kg.
Spårvidd bak:156 cm
Vikter
Max släpvagnsvikt:
Se dekalens placering på s. 216.
1. Max totalvikt
2. Max tågvikt (bil+släp)
3. Max framaxeltryck
4. Max bakaxeltryck
Max last: Se registreringsbevis.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Max taklast: 100 kg
217
Tekniska data
Motorspecifikationer
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
s. 216.
Specifikation
Motorbeteckning
2.4
B5244S2
Effekt (kW/rps)
(hk/rpm)
Vridmoment (Nm/rps)
(kpm/rpm)
103/75
140/4500
220/55
22,5/3300
BIFUEL
(CNG)
B5244SG
103/97
140/5800
192/75
19,6/4500
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglängd (mm)
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
132/92
180/5500
240/31-83
24,5/18505000
5
81
77
1,98
10,3:1
10,3:1
10,3:1
10,3:1
9,5:1
9,0:1
1,2
30
1,2
30
1,2
30
1,2
30
0,7
30
0,7
30
Slagvolym (dm3 eller liter)
Kompressionsförhållande
Tändstift:
Elektrodavstånd (mm)
Åtdragningsmoment (Nm)
218
BIFUEL
(LPG)
B5244SG2
103/85
140/5100
214/75
21,8/4500
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
125/100
170/6000
225/75
23,0/4500
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/15004500
5
83
93,2
2,52
Tekniska data
Specifikation
Motorbeteckning
2.4
B5244T41
T5
B5244T5
R
B5254T4
D5
D5244T
2.4D
D5244T2
Effekt (kW/rps)
162/92
191/92
120/67
96/67
(hk/rpm)
220/923
220/1004
D5244T32
85/67
220/5000
260/5500
300/55003
300/60004
163/4000
130/4000
116/4000
Vridmoment (Nm/rps)
AWD
(kpm/rpm)
350/35-67
350/35-83
340/29-50
280/29-50
280/29-46
35,7/21004000
35,7/21005000
34,7/17503000
28,6/17503000
28,6/17502750
5
81
93,2
2,4
5
81
93,2
2,4
400/33-883
350/31-1004
40,8/195052503
35,7/185060004
5
83
93,2
2,52
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
8,5:1
8,5:1
8,5:1
18,0:1
18,0:1
18,0:1
3x1,2
25
0,7
28
0,7
28
–
–
–
–
–
–
AWD
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglängd (mm)
Slagvolym (dm3 eller liter)
Kompressionsförhållande
Tändstift:
Elektrodavstånd (mm)
Åtdragningsmoment (Nm)
1.
2.
3.
4.
2.4D (7CV)
Thailand, Malaysia
Frankrike
Gäller manuell växellåda M66C
Gäller automatväxellåda AW55-51
219
Tekniska data
Volymuppgifter
Motorolja
För att följa oljekvalitet, viskositet och volym
enligt denna tabell måste en kontroll först
Motorvariant
göras så att inte bilen har någon motoroljedekal placerad på motorhuven, se placering
på s. 216.
Påfyllningsbar volym
mellan MIN – MAX
2.4
B5244S2
0-1,2 liter
Bi-Fuel
B5244SG
0-1,2 liter
Bi-Fuel
B5244SG2
0-1,2 liter
2,4
B5244S
0-1,2 liter
2.0T
B5204T5
0-1,2 liter
2.5T5
B5254T2
0-1,2 liter
2.4T
B5244T43
0-1,2 liter
T5
B5244T5
0-1,2 liter
Volym1
liter
5,8
R
B5254T4
0-1,2 liter
5,5
D5
D5244T
0-2,0 liter
6,5
2.4D
D5244T2
0-2,0 liter
2.4D
7CV
D5244T34
0-2,0 liter
1.
2.
3.
4.
220
Rekommenderad oljekvalitet:
Viskositet2
ACEA A1/B1
SAE 5W-30
ACEA A3/B3/B4
SAE 0W-30
Inkluderar filterbyte.
Kravet på oljekvalitet måste uppfyllas även om annan viskositet väljs enligt diagrammet.
Thailand, Malaysia
Frankrike
Tekniska data
Om en motoroljedekal finns placerad på
motorhuven gäller volym och kvalitetsangivelser i denna tabell. Se placering på s. 216.
Motorvariant
2.0T
B5204T5
2.4
B5244S
2.4
B5244S2
2.4T
B5244T43
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
Påfyllningsbar volym
mellan MIN – MAX
0-1,2 liter
Volym1
liter
5,5
Rekommenderad oljekvalitet:
ACEA A5/B5
Viskositet2
SAE 0W-30
1. Inkluderar filterbyte.
2. Kravet på oljekvalitet måste uppfyllas även om annan viskositet väljs enligt diagrammet.
3. Thailand, Malaysia
221
Tekniska data
Volymuppgifter
Extrema körförhållanden
Kontrollera oljan oftare under extrema körförhållanden, t.ex. vid bergskörning med mycket
motorbromsning samt vid körning på
motorväg i hög fart. Det kan ge onormalt hög
oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Bensinmotorer
Välj under extrema körförhållande en helsyntetisk motorolja som ger extra skydd för
motorn.
Motoroljedekal
1. oljekvalitet
2. viskositet
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se
s. 216.
222
Volvo rekommenderar Castrol® oljeprodukter.
Viktigt!
Använd alltid rekommenderad oljekvalitet
och rätt viskositet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn.
Om annan olja fyllts på, kontakta
närmaste auktoriserade Volvoverkstad för
service.
Tekniska data
Övriga vätskor och smörjmedel
Vätska
Växellådsolja
Kylvätska
Motorvariant/antal delar
Manuell 5-växlad (M56/M58)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-50, AW55-51)
Bensinmotor utan turbo
Bensinmotor med turbo
Diesel
Luftkonditionering
Bromsvätska
Servostyrning
Spolarvätska
Volym
2,1 liter
2,0 liter
7,2 liter
8,0 liter
9,0 liter
12,5 liter
1000 g
Systemet
varav behållare
utan högtrycksspolning
med högtrycksspolning
0.6 liter
0,9 liter
0,2 liter
4,5 liter
6,4 liter
Rekommenderad kvalitet
Transmissionsolja MTF 97309
Transmissionsolja JWS 3309
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad
med vatten, se förpackning. Termostaten
öppnar vid: bensinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
Olja: PAG
Köldmedium: R134a (HFC134a)
DOT 4+
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller
likvärdig produkt.
Av Volvo rekommenderad frostskyddsmedel
utblandat med vatten rekommenderas vid
minusgrader.
Viktigt!
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får inte blandas med någon annan transmissionsolja. Om
annan olja fyllts på kontakta närmaste auktoriserade Volvoverkstad för service.
223
Tekniska data
Bränsle
Förbrukning och utsläpp
Motor
2.4
B5244S2
Bi-Fuel
B5244SG
Bi-Fuel
B5244SG2
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
AWD
2.4T
B5244T4
T5
B5244T5
R
B5254T4
D5
D5244T
2.4D
D5244T2
224
Växellåda
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M58)
Automatväxellåda (AW55-51)
–
–
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 6-växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-51)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
Förbrukning
liter/100 km
8,8
9,5
8,7
9,8
9,0
9,5
8,9
9,5
8,9
9,5
9,1
9,8
9,7
10,2
–
–
9,3
9,8
10,5
10,9
6,3
7,5
6,3
7,5
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
209
226
208
228
214
227
212
226
212
227
217
234
232
244
–
–
220
234
252
261
166
199
167
199
Tankvolym
liter
70
30
30
70
70
70
72
70
70
68
70
70
Tekniska data
Motor
2.4D
7CV
D5244T3
Förbrukning
liter/100 km
Växellåda
Manuell 5-växlad (M56
Bränsleörbrukning och utsläpp
av koldioxid
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka
bilens bränsleförbrukning. Vid körning med
bränsle med oktantal 91 RON blir förbrukningen högre och effekten lägre.
6,3
Utsläpp av
koldioxid
(CO2) g/km
167
Tankvolym
liter
70
Bensin
De flesta motorer kan köras på oktantalen 91,
95 och 98 RON.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga motorer.
• 95 RON kan användas vid normal
körning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bensin:
Norm EN 228.
Diesel:
Norm EN 590
225
Tekniska data
Katalysator
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning, av de
skadliga ämnena (kolväten, koloxid och
kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Katalysator
Katalysatorn har till uppgift att rena
avgaserna. Den är placerad i avgasströmmen
nära motorn för att snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorn består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet.
226
Tekniska data
Elsystemet
Allmänt
12 V system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Minuspolen är ansluten till chassit.
För att reducera de magnetiska fälten är bilen
utrustad med en extra jordledning.
Batteriprestanda
Spänning
12 V
12 V
12 V
Köldstartförmåga
(CCA)
520 A
600 A
8001 A
Reservkapacitetet
(RC)
100 min
120 min
170 min
1. Bilar utrustade med diesel, och parkeringsvärmare.
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Generator
max strömstyrka = 140 A
Startmotor
effekt = 1,4/2,2 kW
227
Tekniska data
Elsystemet
Glödlampor
Belysning
1. Helljus
2. Halvljus
3. Bi-Xenon
4. Dimljus främre
4. Dimljus främre (S60 R)
5. Positionsljus främre, parkeringsljus främre,
sidomarkeringsljus främre, instegsbelysning bakre
6. Blinkers främre/bakre
7. Blinkers sida
8. Bromsljus, backljus
9. Dimbakljus
10. Positionsljus bakre,
10. Sidomarkeringsljus bakre
11. Nummerskyltsbelysning, instegsbelysning främre,
bagagerumsbelysning
12. Make up-spegel
Handskfacksbelysning
228
Effekt W
Sockel
65
55
35
55
55
5
H9
H7
D2R
H1
H3
W 2,1x9,5d
21
5
21
4
5
10
5
BAu15s
W 2,1x9,5d
BA15s
BAZ15s
BA15s
BA15s
SV8,5
1,2
3
SV5,5
BA9
A
A/C ....................................................................61
ABS, bromssystem ..................................... 104
Adaptivt system ........................................... 101
Adiofunktioner, HU-450/650/850 .......... 181
Aktivt chassi ............................................38, 40
Audio HU-450 ,översikt ............................. 178
Audio HU-650, översikt ............................. 179
Audio HU-850, översikt ............................. 180
Audio, tekniska data ................................... 197
AUTO, ECC ....................................................63
Automatisk låsning ........................................87
Automatväxellåda ........................................ 101
B
Backspeglar, eluppvärmning .......................45
Backspeglar, inre ...........................................52
Backspeglar, yttre ..................................39, 52
Bagagelucka, låsning ....................................39
Bagagerumsbelysning ............................... 169
Bagageutrymmet ......................................... 119
Bakruta, eluppvärmning ................................45
Barnstol och sidokrockkudde .....................19
Barnstol, montering ...............................26, 29
Barnsäkerhet ...........................................24, 25
Barnsäkerhetsspärr .......................................90
Batteri .............................112, 153, 161, 227
Belysning ...................................................... 163
Belysningspanel .............................................41
Bensinkvalitet ............................................... 225
Beredskapsläge, telefon ............................202
Blinkers ..........................................................165
BLIS - Blind Spot Information
System ...................................................38, 126
Blockerat låsläge ................................... 39, 89
Bogsering ......................................................110
Bogserögla ...................................................110
Bromsljus ......................................................168
Bränsle, påfyllning ......................................... 98
Bränsleförbrukning, aktuell .......................... 46
Bränslesystem ..............................................156
Bälteskudde, integrerad ............................... 27
Bärgning ........................................................110
Bärkassehållare ............................................. 81
C
Cd-spelare,HU-650 ....................................193
Cd-växlare, extern ........................................195
Cd-växlare, intern, HU-850 .......................194
Cigarettändare ............................................... 38
D
Defroster ......................................................... 64
Dimbakljus ....................................................... 41
Dimljus ...........................................................167
Dimstrålkastare .............................................. 41
Display, meddelanden .................................. 36
Dragkrok ............................................. 115, 117
DSTC .....................................................38, 106
Däck, dimensionsbeteckning ....................130
Däck, hastighetsklasser ............................. 130
Däck, köregenskaper ................................. 130
Däck, rekommenderat däcktryck ............. 132
Däck, rotationsriktning ............................... 133
Däck, slitagevarnare ................................... 130
Däcktätning, provisorisk ............................ 138
Döda vinkeln (BLIS) ................................... 126
E
ECC ..................................................................58
Ekonomisk körning ........................................96
Elektriska fönsterhissar .................................50
Elektronisk startspärr ....................................84
Elsystemet .................................................... 227
Eluppvärmd bakruta ......................................62
Eluppvärmda backspeglar ...........................62
Eluppvärmda framstolar ................................61
Eluttag i baksätet ...........................................48
Extraljus ............................................................39
F
Fjärrkontroll ......................................................84
Fjärrkontroll, byte av batteri .........................86
Fjärrkontrollfunktioner ...................................85
Fläckar ........................................................... 147
Fläkt, A/C .........................................................62
Fläkt, ECC .......................................................63
Fordonsdata ................................................. 152
Framstolar, eluppvärmda ..............................45
Färddator .........................................................46
229
Färgkod, lack ................................................ 148
Förvaringsplatser i kupén .............75, 76, 78
G
Generator ..................................................... 227
Glödlampor .................................................. 228
Golvmattor .......................................................77
Gravida kvinnor ..............................................13
H
Halt väglag ......................................................96
Halvljus .......................................................... 164
Handskfack .............................................77, 89
Helljus ............................................................ 164
Hjul och däck ............................................... 129
Hjul, ditsättning ........................................... 137
Hjul, losstagning .......................................... 136
HU-450 ,översikt ......................................... 178
HU-650, översikt ......................................... 179
HU-850, översikt ......................................... 180
I
IMEI-nummer ................................................ 213
Indikeringslampa ............................................92
Informationsdisplay ........................................36
Instegsbelysning ......................................... 169
Instrumentbelysning ......................................41
Instrumentöversikt, högerstyrd bil ................ 8
Instrumentöversikt, vänsterstyrd bil ............. 6
230
Integrerad bälteskudde ................................ 27
Interiör .............................................................. 69
ISOFIX fästsystem ........................................ 27
K
Kallstart ..........................................................101
Kassettspelare, HU-450 ............................192
Katalysator ....................................................226
Kick-down .....................................................103
Klimat ............................................................... 58
Klämskydd, taklucka ..................................... 55
Koldioxid ........................................................225
Kombinationsinstrument .............................. 32
Kondensvatten .....................................58, 156
Konstantfarthållare ........................................ 47
Kontrollsymboler ............................................ 33
Krockgardin .................................................... 20
Krockkuddar och krockgardiner,
inspektion ........................................................ 24
Krocksensorer ................................................ 20
Kuldel, borttagning ......................................118
Kupébelysning ............................................... 73
Köldmedium .................................................... 58
Körriktningsvisare ........................................165
L
Lack, färgkod ................................................148
Lackskador, bättring ...................................148
Lagring av radiostationer ................ 185, 186
Lambdasond .................................................226
Lamphållare .................................................. 168
Larm ..................................................................91
Larmsensorer ..................................................39
Lastning ........................................................ 119
Ljudnivå, telefon .......................................... 206
Ljusbild .......................................................... 121
Ljushöjdsreglering .........................................41
Lock-up-funktion ......................................... 101
Luftfördelning, A/C ........................................62
Luftfördelning, ECC ......................................64
Luftkvalitetssystem, ECC .............................65
Låsning .............................................................86
Läslampa ..........................................................73
M
Make-up spegel ........................................... 170
Miljöfilosofi ......................................................... 3
Motorhuv ....................................................... 155
Motorolja .............................................157, 220
Motoroljedekal ...................................216, 222
Motorrum ...................................................... 155
Motorspecifikationer ................................... 218
Mått ................................................................ 217
N
Nackskydd, baksäte ......................................79
Nackskydd, nedfällning ................................39
Nummerskyltbelysning ............................... 169
Nycklar ..............................................................84
O
OBS-texter ........................................................ 2
Oljefilter ......................................................... 157
Oljekvalitet .................................................... 220
P
PACOS ............................................................17
Parkering ....................................................... 108
Parkeringsbroms ............................................48
Parkeringshjälp ...............................................39
Parkeringsljus .............................................. 165
Parkeringsvärmare .........................................67
Parkeringsvärmare, batteri och bränsle ....68
Pisksnärtskador ..............................................21
PI-sökning ..................................................... 187
Polering och vaxning .................................. 147
Positionsljus ......................................... 41, 165
Pågående samtal, funktioner .................... 205
R
Radiofunktioner, allmänt ............................ 184
Radiofunktioner, HU-450 .......................... 185
Radiofunktioner, HU-650/850 ................. 186
Rattinställning .................................................49
Rattlås ..............................................................99
Regnsensor .....................................................43
Relä/säkringscentral ................................... 172
Ren inifrån och ut ............................................. 3
Rengöring av klädsel .................................. 147
Rengöring av säkerhetsbälten ..................147
Rengöring, biltvätt .......................................146
Reservhjul ......................................................134
RME ................................................................156
Rostskydd, behandling och bättring .......150
Ryggstöd fällning, baksäte .......................... 79
Ryggstöd fällning, framsäte ........................ 70
S
Serviceprogram ...........................................152
Sidoblinkers ..................................................167
Sidokrockkuddar ........................................... 19
Sidomarkeringsljus ......................................166
SIM-kort .........................................................202
SIM-kort, dubbla ..........................................213
Släpvagn .......................................................113
Släpvagnsvikt ...............................................217
Smörjmedel ...................................................224
Snabbuppringning ......................................204
Solskärm, taklucka ........................................ 55
Spolarvätska .................................................158
SRS, omkopplare .......................................... 18
SRS-systemet ................................................ 16
Stabilitetssystemet ..............................38, 106
Standby-läge, telefon .................................202
Starthjälp .......................................................112
Startmotor .....................................................227
Startnyckel ...................................................... 99
Startspärr ................................................ 84, 99
Stationssökning Radio ...............................184
STC ........................................................ 38, 106
Stol elmanövrerad ..........................................70
Stol, sittställning .............................................70
Strålkastare .......................................... 41, 163
Strålkastarspolare ..........................................43
Strålkastartorkare ........................................ 160
Strömbrytare i mittkonsolen ........................38
Symboler, varning och kontroll ...................33
Säkerhetsbälten .............................................12
Säkerhetssystem, automatväxellåda ....... 101
Säkringar ....................................................... 171
T
Taklucka ...........................................................54
Telefonlur ...................................................... 204
Temperatur, ECC ...........................................63
Tillsatsvärmare ................................................68
Tjänstevikt ..................................................... 217
Torkarblad ..................................................... 160
Totalvikt ......................................................... 217
Tvätta bilen ................................................... 146
Typbeteckning ............................................. 216
U
Upplåsning ......................................................86
V
Varningsblinkers .............................................45
Varningssymboler ..........................................33
231
Varningstexter ................................................... 2
Varningstriangel .......................................... 134
Vaxning och polering .................................. 147
Ventilationsmunstycken ................................59
Vikt ................................................................. 217
Viktigttexter ........................................................ 2
Vindrutespolare ..............................................43
Vindrutetorkare ...............................................43
Vinterdäck ..................................................... 130
Viskositet ...................................................... 220
Volvo personvagnar och miljön ..................... 3
Värme/Kyla, A/C .............................................61
Vätskor .......................................................... 224
Växellägen, sex växlar ................................. 100
Växelväljarspärr ............................................ 101
W
WHIPS .............................................................21
WHIPS och barnstol/barnkudde ................21
Å
Återcirkulation, A/C .......................................62
Återcirkulation, ECC ......................................64
232
2005
VOLVO
S60 & S60 R
TP 7458 (Swedish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
IN STRUKTIONSBOK S60 & S60 R
TP 7458
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement