Volvo 2015 Late, S80 User manual

Volvo 2015 Late, S80 User manual
WEB EDITION
ÄGARMANUAL
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FΚR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många
års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för
Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar
vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar
och underhållsinformation i denna ägarmanual.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
Ägarinformation........................................
Att läsa ägarmanualen..............................
Digital ägarmanual i bil..............................
Inspelning av data.....................................
Tillbehör och extrautrustning....................
Information på internet..............................
Volvo ID.....................................................
Volvo Personvagnars miljöfilosofi.............
Ägarmanualen och miljön.........................
Laminerat glas...........................................
02 Säkerhet
11
11
14
16
16
17
17
19
21
21
Allmänt om säkerhetsbälte.......................
Säkerhetsbälte – ta på..............................
Säkerhetsbälte – lossa..............................
Säkerhetsbälte – graviditet.......................
Bältespåminnare.......................................
Bältesförsträckare.....................................
Säkerhet – varningssymbol.......................
Krockkuddesystem...................................
Krockkudde på förarsida..........................
Passagerarkrockkudde.............................
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*.............................................
Sidokrockkudde (SIPS).............................
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde........................................................
Krockgardin (IC)........................................
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd).......
WHIPS – barnskydd..................................
WHIPS – sittställning.................................
När systemen löser ut...............................
Allmänt om säkerhetsläge.........................
Säkerhetsläge – startförsök......................
Säkerhetsläge – förflyttning......................
Allmänt om barnsäkerhet..........................
23
24
24
25
25
26
26
27
28
29
Barnskydd.................................................
Barnskydd – placering..............................
Barnskydd – ISOFIX..................................
ISOFIX – storleksklasser...........................
ISOFIX – typer av barnskydd....................
Barnskydd – övre fästpunkter...................
01 02 02
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
30
32
33
33
34
35
35
36
37
38
39
39
40
45
46
46
48
50
Innehållsförteckning
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd bil –
översikt......................................................
Instrument och reglage, högerstyrd bil –
översikt......................................................
Kombiinstrument.......................................
Kombiinstrument, analogt – översikt........
Kombiinstrument, digitalt – översikt.........
Eco guide & Power guide*........................
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd....................................................
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd....................................................
Yttertemperaturmätare..............................
Trippmätare...............................................
Klocka.......................................................
Licenser – kombiinstrument......................
Symboler i display.....................................
Volvo Sensus............................................
Nyckellägen..............................................
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer..
Säten fram.................................................
Säten fram – elmanövrerade*....................
Säten bak..................................................
Ratt...........................................................
Eluppvärmning* av ratten..........................
52
Ljusreglage................................................ 79
Positions-/parkeringsljus.......................... 80
Varselljus................................................... 81
Tunneldetektering*.................................... 81
Hel-/halvljus.............................................. 82
Aktivt helljus*............................................. 83
Aktiva xenon-strålkastare*........................ 84
Dimljus bak............................................... 85
Bromsljus.................................................. 86
Varningsblinkers........................................ 86
Blinkers..................................................... 87
Kupébelysning.......................................... 87
Ledbelysning............................................. 89
Trygghetsbelysning................................... 89
Strålkastare – anpassning av ljusbild........ 90
Torkare och spolning................................ 94
Fönsterhissar............................................ 95
Solgardin*.................................................. 97
Backspeglar – yttre................................... 97
Rutor och backspeglar – eluppvärmning.. 99
Backspegel – inre...................................... 99
Kompass*................................................ 100
Taklucka*................................................ 101
Menyhantering – kombiinstrument.........
Menyöversikt – kombiinstrument............
Meddelanden..........................................
Meddelanden – hantering.......................
MY CAR..................................................
Färddator................................................
Färddator – analogt kombiinstrument.....
Färddator – digitalt kombiinstrument......
Färddator – kompletterande information
Färddator – färdstatistik*.........................
03 03 03
55
58
58
59
62
63
64
66
67
67
67
68
71
72
72
74
75
76
77
78
103
104
104
105
106
107
108
111
115
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
04 Klimat
Allmänt om klimat...................................
Faktisk temperatur..................................
Sensorer – klimat....................................
Luftrening................................................
Luftrening – kupéfilter.............................
Luftrening – Clean Zone Interior Package
(CZIP)*.....................................................
Luftrening – IAQS*...................................
Luftrening – material...............................
Menyinställningar – klimat.......................
Luftdistribution i kupé.............................
Elektronisk klimatanläggning – ECC.......
Eluppvärmda framsäten*........................
Eluppvärmt baksäte*...............................
Ventilerade framsäten*............................
Fläkt........................................................
Autoreglering...........................................
Temperaturreglering i kupé.....................
Luftkonditionering...................................
Avfuktning och avfrostning av vindruta..
Luftdistribution – återcirkulation.............
Luftdistribution – tabell...........................
Motor- och kupévärmare*.......................
Motor- och kupévärmare* – direktstart...
05 Lastning och förvaring
118
119
119
119
120
Motor- och kupévärmare* – direktavstängning................................................
Motor- och kupévärmare* – tidur............
Motor- och kupévärmare* – meddelanden..........................................................
Extravärmare*.........................................
Bränsledriven extravärmare*...................
Elektrisk extravärmare*...........................
135
135
Förvaringsplatser....................................
Tunnelkonsol...........................................
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp*.......................................................
Handskfack.............................................
Iläggsmattor*...........................................
Make up-spegel......................................
Tunnelkonsol – 12 V-uttag......................
Lastning..................................................
Lastning – lång last.................................
Lastning – skidlucka...............................
Taklast.....................................................
Lastsäkringsöglor....................................
Lastning – bärkassehållare*....................
12 V eluttag – bagageutrymme*..............
04 04 05
4
120
121
121
121
122
124
125
125
126
127
127
127
128
128
129
131
133
134
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
139
139
140
142
144
144
144
145
145
145
146
147
148
148
149
149
150
Innehållsförteckning
06 Lås och larm
Fjärrnyckel............................................... 152
Fjärrnyckel – förlust ................................ 152
Fjärrnyckel – personalisering*................. 153
Låsning/upplåsning – indikering............. 154
Elektronisk startspärr.............................. 154
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem.......................................................... 155
Fjärrnyckel – funktioner........................... 155
Fjärrnyckel – räckvidd............................. 156
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner 157
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd........... 158
Löstagbart nyckelblad............................ 158
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning................................................... 159
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr 159
Sekretesslåsning*.................................... 160
Fjärrnyckel – byte av batteri.................... 161
Keyless Drive*......................................... 162
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd.. 163
Keyless drive* – säker hantering av fjärrnyckeln.................................................... 163
Keyless drive* – störningar i fjärrnyckelns
funktion................................................... 164
Keyless drive* – låsning.......................... 164
Keyless drive* – upplåsning.................... 165
07 Förarstöd
Keyless drive* – upplåsning med nyckelblad ........................................................
Keyless Drive* – låsinställningar..............
Keyless Drive* – antennplacering............
Låsning/upplåsning – utifrån...................
Låsning/upplåsning – inifrån...................
Genomvädringsfunktion..........................
Låsning/upplåsning – handskfack..........
Låsning/upplåsning – bagagelucka........
Blockerat låsläge*...................................
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*..........................................................
Larm........................................................
Larmindikator..........................................
Larm – automatisk återaktivering............
Larm – fjärrnyckeln ur funktion...............
Larmsignaler...........................................
Reducerad larmnivå................................
Typgodkännande – fjärrnyckelsystem....
165
166
166
167
167
168
168
169
170
171
Aktivt chassi – Four C*............................
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt........................................................
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande..........................................
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden...................
Trafikskyltsinformation (RSI)*..................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande......................................................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar......................................................
Farthållare*..............................................
Farthållare* – hantera hastighet..............
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge.......................................
Farthållare* – återuppta inställd hastighet...........................................................
Farthållare* – stänga av...........................
Adaptiv farthållare – ACC*......................
Adaptiv farthållare* – funktion.................
Adaptiv farthållare* – översikt.................
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet..
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd.......................................................
06 06 07
171
172
173
173
173
174
174
174
177
177
178
179
181
181
183
184
184
185
186
186
186
187
189
190
191
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge................................ 192
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon.......................................................... 193
Adaptiv farthållare* – stänga av.............. 193
Adaptiv farthållare* – köassistans........... 193
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet.................................................. 195
Radarsensor............................................ 196
Radarsensor – begränsningar................. 196
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd...................................................... 198
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden................................................. 199
Avståndsvarning*.................................... 201
Avståndsvarning* – begränsningar......... 202
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden................................................. 203
City Safety™........................................... 204
City Safety™ – funktion.......................... 204
City Safety™ – handhavande................. 205
City Safety™ – begränsningar................ 206
City Safety™ – lasersensorn................... 208
City Safety™ – symboler och meddelanden.......................................................... 210
Kollisionsvarnare*....................................
Kollisionsvarnare* – funktion...................
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist............................................................
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare...................................................
Kollisionsvarnare* – handhavande..........
Kollisionsvarnare* – begränsningar.........
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar.........................................
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden.................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande......................................................
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden...................................
Körfältsassistans (LDW)*.........................
Körfältsassistans (LDW) – funktion.........
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden..........................................
Parkeringshjälp*......................................
211
212
Parkeringshjälp* – funktion.....................
Parkeringshjälp* – bakåt.........................
Parkeringshjälp* – framåt........................
Parkeringshjälp* – felindikering...............
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
Parkeringshjälpkamera*..........................
Parkeringshjälpkamera – inställningar....
Parkeringshjälpkamera – begränsningar.
BLIS*.......................................................
BLIS* – handhavande..............................
BLIS – symboler och meddelanden........
Justerbart rattmotstånd*.........................
Typgodkännande – radarsystem............
07 07 07
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
213
214
215
216
217
219
221
221
222
223
225
225
226
227
228
230
230
231
232
233
233
234
236
237
237
238
240
241
241
Innehållsförteckning
08 Start och körning
Alkolås*...................................................
Alkolås* – funktioner och handhavande..
Alkolås* – förvaring.................................
Alkolås* – inför motorstart.......................
Alkolås* – att tänka på............................
Alkolås* – symboler och textmeddelanden..........................................................
Start av motor.........................................
Avstängning av motor.............................
Rattlås.....................................................
Fjärrstart (ERS)*.......................................
Fjärrstart (ERS) – handhavande..............
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden.....................................................
Start av motor – Flexifuel........................
Starthjälp med batteri.............................
Växellådor...............................................
Manuell växellåda...................................
Växlingsindikator*...................................
Automatisk växellåda – Geartronic*........
Automatisk växellåda – Powershift*........
Växelväljarspärr.......................................
Starthjälp i backe (HSA)*.........................
Start/Stop*..............................................
243
243
244
244
246
Start/Stop* – funktion och handhavande 264
Start/Stop* – motorn stoppar inte........... 266
Start/Stop* – motorn auto-startar........... 267
Start/Stop* – motorn auto-startar inte.... 268
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda............................................ 268
Start/Stop* – inställningar....................... 269
Start/Stop* – symboler och meddelanden.......................................................... 270
ECO*....................................................... 272
Fyrhjulsdrift – AWD*................................ 274
Färdbroms............................................... 274
Färdbroms – låsningsfria bromsar.......... 275
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers............................... 275
Färdbroms – nödbromsförstärkning....... 276
Parkeringsbroms..................................... 277
Vadning................................................... 280
Κverhettning........................................... 280
Körning med öppen baklucka................. 281
Κverbelastning – startbatteri................... 281
Inför en lång resa.................................... 282
Vinterkörning........................................... 282
Tanklucka – Κppna/stänga..................... 283
Tanklucka – manuell öppning.................
Påfyllning av bränsle...............................
Bränsle – hantering.................................
Bränsle – bensin......................................
Bränsle – diesel.......................................
Katalysatorer...........................................
Bränsle – bioetanol E85..........................
Dieselpartikelfilter (DPF)..........................
Bränsleekonomisk körning......................
Körning med släpvagn............................
Körning med släpvagn – manuell växellåda.........................................................
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda.................................................
Draganordning/Dragkrok........................
Löstagbar dragkrok – förvaring...............
Löstagbar dragkrok – specifikationer.....
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning....................................................
Bogsering................................................
Bogserögla..............................................
Bärgning..................................................
283
283
284
285
286
287
287
288
289
289
08 08 08
247
248
249
249
250
250
252
253
254
255
256
256
257
260
262
263
263
290
291
291
292
292
293
295
296
297
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
09 Hjul och däck
Däck – rotationsriktning..........................
Däck – skötsel.........................................
Däck – slitagevarnare..............................
Hjulskruvar..............................................
Verktyg....................................................
Domkraft*................................................
Vinterdäck...............................................
Hjul- och fälgdimensioner.......................
Däck – dimensioner................................
Däck – lastindex......................................
Däck – hastighetsklasser........................
Byte av hjul – losstagning hjul.................
Byte av hjul – montering.........................
Däck - lufttryck........................................
Varningstriangel......................................
Förbandslåda*.........................................
Däcktrycksövervakning*.........................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – allmänt..................................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – justera (omkalibrering)...........
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – status....................................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – aktivera/deaktivera................
10 Underhåll och service
300
300
301
302
302
302
303
304
304
305
305
306
308
309
310
311
311
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – rekommendationer................
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – punkteringskörbara däck*.....
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* – åtgärda lågt däcktryck..........
TM (Tyre Monitor)*..................................
Provisorisk däcktätning*.........................
Provisorisk däcktätningssats* – placering...........................................................
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
Provisorisk däcktätning* – handhavande
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll..
Provisorisk däcktätningssats* – pumpning av däck............................................
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska......................................................
Typgodkännande - däcktrycksövervakning.........................................................
315
Volvos serviceprogram...........................
Boka service och reparation...................
Lyftning av bilen......................................
Motorhuv – öppna och stänga................
Motorrum – översikt................................
Motorrum – kontroll.................................
Motorolja – allmänt.................................
Motorolja – kontroll och påfyllning..........
Kylvätska – nivå......................................
Broms- och kopplingsvätska – nivå........
Styrservoolja – nivå.................................
Klimatanläggning – felsökning och reparation.......................................................
Lampbyte................................................
Lampbyte – strålkastare..........................
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor...........................................................
Lampbyte – halvljus................................
Lampbyte – helljus..................................
Lampbyte – extra helljus.........................
Lampbyte – blinkers fram.......................
Lampbyte – ljus bak................................
Lampbyte – placering av lampor bak......
Lampbyte – nummerskyltsbelysning......
09 09 10
8
312
313
313
314
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
315
316
316
318
319
319
320
322
323
323
324
331
331
333
335
335
336
337
338
341
342
342
343
343
344
345
345
346
346
347
347
348
348
Innehållsförteckning
11 Specifikationer
Lampbyte – belysning i bagageutrymme
Lampbyte – belysning i make up-spegel
Lampor – specifikationer ........................
Torkarblad...............................................
Spolarvätska – påfyllning........................
Startbatteri – allmänt...............................
Batteri – symboler...................................
Startbatteri – byte...................................
Batteri – Start/Stop.................................
Elsystem..................................................
Säkringar – allmänt.................................
Säkringar – i motorrum...........................
Säkringar – under handskfack................
Säkringar – i styrenhet under
handskfack..............................................
Säkringar – i bagageutrymme.................
Säkringar – i motorrummets kallzon.......
Biltvätt.....................................................
Polering och vaxning..............................
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......
Rostskydd...............................................
Rengöring av interiör...............................
Lackskador.............................................
349
349
349
350
352
352
354
354
356
358
358
360
364
Typbeteckningar.....................................
Mått.........................................................
Vikter.......................................................
Dragvikt och kultryck..............................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden......................................................
Motorolja – kvalitet och volym................
Kylvätska - kvalitet och volym................
Transmissionsolja – kvalitet och volym...
Bromsvätska – kvalitet och volym..........
Styrservoolja – kvalitet............................
Spolarvätska – kvalitet och volym..........
Bränsletank – volym................................
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.....
Hjul och däck – godkända dimensioner.
Lastindex och hastighetsklass................
Däck – godkända däcktryck...................
12 Index
378
381
382
383
386
Index....................................................... 404
10 11 12
366
368
369
371
372
373
373
373
375
387
388
390
391
393
393
393
394
395
398
400
401
9
INTRODUKTION
01 Introduktion
Ägarinformation
Att läsa ägarmanualen
Din bil är utrustad med en bildskärm där Du
kan hitta information om hur Din bil fungerar
(gäller vissa bilmodeller). För bilar med ägarinformation i bildskärm är den tryckta ägarmanualen ett komplement och innehåller viktig
text, de senaste uppdateringarna, samt
instruktioner som kan vara bra att ha när Du
av praktiska skäl inte kan läsa informationen
på bildskärmen.
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Då får Du möjlighet att bekanta Dig med nya
funktioner, får råd om hur bilen bäst ska hanteras i olika situationer och lär Dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som
finns i boken.
Att byta bildskärmsspråk kan innebära att viss
information inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i ägarmanualen är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
©
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att
aktuella lagar och bestämmelser följs. Det
är också viktigt att bilen sköts och hanteras enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen
på bildskärmen och i den tryckta boken, är
det alltid den tryckta informationen som
gäller.
Volvo Personvagnar AB
Ägarmanual i mobila enheter
OBS
01
Ägarmanual finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video
samt sökbart innehåll och enkel navigering
mellan olika avsnitt.
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för
personskada.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
01 Introduktion
01
||
VIKTIGT
Varning för personskada
Risk för egendomsskada
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
I ägarmanualen finns det information som ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i
ägarmanualen med att texten är lite större
och gråfärgad. Exempel på detta finns i
meny- och meddelandetexter i informationsdisplayen (t.ex. Ljudinställningar).
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till
för att förmedla viktig information på ett
enkelt och tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i
följande fallande grad av varning/information.
12
G031592
Fotnot
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
01 Introduktion
Information
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande bild.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra
en rörelse.
G031593
Pilar med bokstäver används för att
åskådliggöra en rörelse där den inbördes
ordningen inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
01
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på
utrustningsnivå och marknad.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
|| Denna symbol är placerad längst upp till
vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Relaterad information
•
•
Ägarmanualen och miljön (s. 21)
Information på internet (s. 17)
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran återkommer i den positionslista som
finns i anslutning till bilden, som beskriver
objektet.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
din bil.
Bilder
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en
viss ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.
•
•
Kylvätska
Motorolja
Relaterad information
Relaterad information hänvisar till andra
avsnitt med närliggande information.
13
01 Introduktion
01
Digital ägarmanual i bil
• Favoriter – Snabbåtkomst för favorit-
Ägarmanualen kan läsas på bildskärmen i
bilen1. Innehållet är sökbart och det är enkelt
att navigera mellan olika avsnitt.
Använd skrivhjulet för att skriva in ett sökord,
t.ex. "säkerhetsbälte".
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Κppna den digitala ägarmanualen – tryck på
MY CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/
MENU och välj Ägarmanual.
För grundläggande navigering, se Hantera
systemet. Nedan finns en utförligare beskrivning.
märkta artiklar.
vanliga funktioner.
Välj informationssymbolen nere i höger hörn
för att få information om den digitala ägarmanualen.
OBS
Ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.
Sök
Ägarmanualens startsida.
Det finns fyra alternativ för att hitta information i ägarmanualen:
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kategorier.
1
14
Gälller vissa bilmodeller.
Söka med hjälp av skrivhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
2. Fortsätt med nästa bokstav osv.
3. För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att utföra sökningen, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan för
växling av inmatningsläge (2), tryck OK/
MENU.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Utför sökningen. Vrid TUNE för
att välja en träff, tryck OK/MENU
för att gå till artikeln.
01 Introduktion
a|A
||}
Växlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.
Växlar från texthjulet till sökfältet.
Flytta markören med TUNE.
Radera eventuell felstavning med
EXIT. För att återgå till texthjulet,
tryck OK/MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i sökfältet.
Quick Guide
Här finns ett urval av artiklar för att lära känna
bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan
även nås via kategorier, men finns här samlade för snabb åtkomst.
Vrid TUNE för att navigera i Quick Guide och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel.
Tryck EXIT för att backa till föregående vy.
Navigera i artikel
här tillhörande symbol och antalet sådana
texter i artikeln.
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla i en artikel. När bildskärmen skrollat till
början/slutet av en artikel nås alternativen
hem och favorit genom att skrolla ytterligare
steg upp/ned. Tryck OK/MENU för att aktivera val/markerad länk. Tryck EXIT för att
backa till föregående vy.
01
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i
huvudkategorier och underkategorier. Samma
artikel kan ligga i flera passande kategorier
för att enklare hittas.
Vrid TUNE för att navigera i kategoriträdet
och tryck OK/MENU för att öppna en kate– eller artikel – markerad
gori – markerad
. Tryck EXIT för att backa till föregående
vy.
Favoriter
Här finns de artiklar som är sparade som
favoriter. För att markera en artikel som favorit, se rubriken "Navigera i artikel" nedan.
Vrid TUNE för att navigera i favoritlistan och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel.
Tryck EXIT för att backa till föregående vy.
Hem – leder till startsidan för ägarmanualen.
Favorit – lägger till/tar bort artikeln som
favorit. Det går även att trycka på FAVknappen i mittkonsolen för att lägga till/ta
bort en artikel som favorit.
Markerad länk – leder till länkad artikel.
Särskilda texter – om artikeln innehåller
varnings-, viktigt- eller obs-texter visas
15
01 Introduktion
01
Inspelning av data
Viss information om fordonets drift och funktionalitet samt eventuellt tillbud registreras i
bilen.
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har
till uppgift att kontinuerligt kontrollera och
övervaka fordonets drift och funktionalitet.
Vissa av datorerna kan registrera information
under normal körning om dessa upptäcker ett
fel. Dessutom registreras information vid
krock eller tillbud. Delar av den registrerade
informationen behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera
och åtgärda uppkomna fel i fordonet samt för
att Volvo skall kunna uppfylla lagkrav och
andra regelverk. Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att
kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och
säkerheten, då informationen kan bidra till en
bättre förståelse för de omständigheter som
orsakar att olyckor och personskador uppkommer. Informationen innehåller uppgifter
om status och funktionalitet i olika system
och moduler i fordonet beträffande bl.a.
motor-, gasregleringsspjäll-, styrning- och
bromssystem. Denna information kan innehålla uppgifter beträffande förarens sätt att
framföra fordonet, såsom exempelvis fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer
16
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
under viss tid, men också som följd av en
kollision eller tillbud. Informationen kan lagras
av Volvo så länge som den kan bidra till att
vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten
och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav
och andra regelverk som Volvo behöver ta
hänsyn till.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler tvingas att lämna ut sådan information till
myndigheter, såsom polismyndighet, eller
andra som kan hävda laglig rätt att få tillgång
till denna.
För att kunna läsa ut och tolka information
som registrerats av datorerna i fordonet krävs
speciell teknisk utrustning som Volvo, och
verkstäder som ingått avtal med Volvo, har
tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service och underhåll, lagras och hanteras på ett
säkert sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information –
kontakta en Volvoåterförsäljare.
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför att du alltid kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör eller extrautrustning som
ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Värmereflekterande vindruta*
Fält där IR-film inte är applicerad.
Mått
A
47 mm
B
87 mm
01 Introduktion
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion
och prestanda negativt.
Information på internet
Volvo ID
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
Volvo ID är ditt personliga ID som ger tillgång
till diverse tjänster2.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in på Min Volvo vilket är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Exempel på tjänster:
Om funktionen för elektronisk utrustning ska
bli optimal bör denna placeras på den del av
vindrutan som saknar värmereflekterande film
(se markerat fält i ovanstående bild).
QR-kod
•
Min Volvo – Din personliga webbsida för
dig och din bil.
•
Vid internetansluten bil* – Vissa funktioner
och tjänster kräver att du har registrerat
din bil till ett personligt Volvo ID, t.ex. för
att kunna skicka en adress från en karttjänst på internet direkt till bilen.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID används
vid inloggning i Volvo On Call mobil-app.
För att kunna läsa QR-koden krävs en QRkodläsare, vilket finns som tilläggsprogram
(app) till flera mobiltelefoner. QR-kodläsare
kan laddas ner från t.ex. App Store, Windows
Phone eller Google Play.
01
OBS
Gamla inloggningskonton måste uppgraderas till Volvo ID för att fortsatt kunna
använda dessa tjänster.
Fördelar med Volvo ID
2
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att
komma ihåg.
•
Vid ändring av användarnamn/lösenord
för en tjänst (t.ex. VOC) kommer det
också att ändras automatiskt för andra
tjänster (t.ex. Min Volvo)
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
17
01 Introduktion
01
||
Skapa Volvo ID
För att skapa ett Volvo ID behöver du ange
personlig e-postadress och följa instruktionerna i det mottagna e-postmeddelandet för
att slutföra registreringen. Det är möjligt att
skapa Volvo ID via någon av följande tjänster:
•
Min Volvo web – Ange e-postadress och
följ instruktionerna.
•
Vid internetansluten bil* – Ange e-postadress i appen som kräver Volvo ID och
följ instruktionerna. Alternativt tryck på
anslutningsknappen
i mittkonsolen
och välj Appar, Inställningar och följ
instruktionerna.
•
Volvo On Call, VOC* – Ladda ner senaste
versionen av VOC-appen. Välj att skapa
Volvo ID från startsidan och följ instruktionerna.
Relaterad information
•
18
Information på internet (s. 17)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Introduktion
01
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
G000000
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även
krav på våra samarbetspartners att arbeta
systematiskt med miljörelaterade frågor.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp
av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
ger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Effektiv avgasrening
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att
den inkommande luften är renare än luften
utanför i trafikerad miljö.
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall lig-
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas kontinuerligt och om halten av vissa
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
19
01 Introduktion
01
||
ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir
för hög, stängs luftintaget. En sådan situation
kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
garantibokens rekommenderade intervaller.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
•
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en
fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
•
Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet
om hur denna typ av avfall ska deponeras
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra
stor vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till
en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil
blir den en del i vårt system. Volvo ställer krav
på hur våra verkstadslokaler ska utformas för
att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår
verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
•
•
•
20
Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn
till lokala bestämmelser.
Kör ekonomiskt – var förutseende.
Gör service och underhåll enligt ägarmanualens anvisningar – följ Service- och
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Genom att följa dessa råd kan pengar och
jordens resurser sparas och bilens hållbarhet
förlängas. För mer information och fler råd se
Eco guide (s. 62), Bränsleekonomisk körning (s. 289) och Bränsleförbrukning (s. 395).
Återvinning
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
Ägarmanualen och miljön (s. 21)
01 Introduktion
Ägarmanualen och miljön
Laminerat glas
Pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
Laminerat glas
Forest Stewardship Council®-symbolen visar
att pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
01
Glaset är förstärkt vilket ger ett
bättre inbrottsskydd och förbättrad
ljudisolering i kupén. Vindrutan och
sidorutorna* har laminerat glas.
Relaterad information
•
Volvo Personvagnars miljöfilosofi (s. 19)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
21
SÄKERHET
02 Säkerhet
Allmänt om säkerhetsbälte
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.
Tänk på
•
•
Använd inte clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.
Säkerhetsbältet får inte vara snott eller
vridet.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 25)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 24)
Bältesförsträckare (s. 26)
02
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast
en person.
Sträck höftbandet över höften genom att dra i
diagonalbandet uppåt mot axeln. Höftbandet ska
sitta lågt (inte över buken).
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt,
säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Obältade blir påminda om att ta på
sig (s. 24) säkerhetsbältet genom ljud- och
ljuspåminnelse (s. 25).
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut.
En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det
verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet
om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett
för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.
23
02 Säkerhet
02
Säkerhetsbälte – ta på
Säkerhetsbälte – lossa
Ta på säkerhetsbältet (s. 23) innan körningen
påbörjas.
Lossa säkerhetsbältet (s. 23) när bilen står
still.
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in det för hand så att det
inte hänger löst.
Relaterad information
•
•
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in
på axeln.
I baksätet passar låstunga endast i avsett
lås1.
Tänk på
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
•
•
•
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Relaterad information
•
•
•
•
1
24
Vissa marknader.
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 25)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 24)
Bältesförsträckare (s. 26)
Bältespåminnare (s. 25)
Säkerhetsbälte – ta på (s. 24)
Bältespåminnare (s. 25)
02 Säkerhet
Relaterad information
•
•
Säkerhetsbälte – ta på (s. 24)
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 24)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
G020998
Säkerhetsbälte – lossa (s. 24)
Bältespåminnare
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln,
med den diagonala delen av säkerhetsbältet
mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har vridit
sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera sätet (s. 74) och
ratten (s. 77), så att de har full kontroll över
bilen (vilket innebär att man lätt måste kunna
nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett
maximalt avstånd mellan magen och ratten.
02
G017726
Säkerhetsbälte – graviditet
Säkerhetsbälte (s. 23) ska alltid användas
under graviditeten, men det är viktigt att det
används på rätt sätt.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombiinstrumentet (s. 58).
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
Informera om vilka säkerhetsbälten (s. 23)
som används i baksätet. Ett meddelande
visas i kombiinstrumentet vid användning
av säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet raderas automatiskt efter ungefär 30 sekun}}
25
02 Säkerhet
||
ders körning eller efter en tryckning på
blinkerspakens OK-knapp (s. 103).
•
02
Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i kombiinstrumentet kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på OKknappen.
Meddelandet i kombiinstrumentet, som visar
vilka säkerhetsbälten som används, finns alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på OK-knappen.
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet
genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart
ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
26
Bältesförsträckare
Säkerhet – varningssymbol
Alla säkerhetsbälten (s. 23) är utrustade med
bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet
fångar då mer effektivt upp den åkande.
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i
felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de fall det krävs visas varningssymbolen
tillsammans med ett meddelande i kombiinstrumentets (s. 58) informationsdisplay.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig
säkerhetsbältena och sätt inte in några
främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då
kanske inte som avsett vid en kollision. Det
finns risk för allvarliga skador.
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet (s. 27) i analogt kombiinstrument.
02 Säkerhet
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 37)
Krockkuddesystem
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddesystemet till att skydda förarens och passagerarens
huvud, ansikte och bröst.
02
Varningssymbolen i kombiinstrumentet tänds
med fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 72). Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
G018665
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet i digitalt kombiinstrument.
Krockkuddesystemet sett från ovan, vänsterstyrd
bil.
VARNING
Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och SRS airbag Service
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att
G018666
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning, är det ett tecken på att krockkuddesystemet inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på bältessystemet, SIPS,
IC-systemet eller annat fel i systemet.
Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkuddesystemet sett från ovan, högerstyrd
bil.
}}
27
02 Säkerhet
02
||
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp och blir varma. Krockkudden
dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt
normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
Relaterad information
•
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 28)
Passagerarkrockkudde (s. 29)
Säkerhet – varningssymbol (s. 26)
Krockkudde på förarsida
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 23)
på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde (s. 27).
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet
kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte
används eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
åtgärd anpassas efter detta så att en eller
flera krockkuddar utlöses.
28
Relaterad information
•
Passagerarkrockkudde (s. 29)
02 Säkerhet
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 23)
på passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde (s. 27).
02
Krockkudden är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
Passagerarkrockkuddens varningsdekal sitter
på ett av följande två ställen i bilen:
Alternativ 2: Placering av krockkuddens dekal på
passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig
när passagerardörren öppnas.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
ett säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig skada för
barnet.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
vänsterstyrd bil.
Alternativ 1: Placering av krockkuddens dekal på
passagerarsidans solskydd.
}}
29
02 Säkerhet
||
VARNING
02
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
Relaterad information
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 28)
Barnskydd (s. 40)
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
Krockkudden på passagerarsidan (s. 29) i
framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Omkopplare – PACOS
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat
läge. Fjärrnyckelns nyckelblad (s. 159) ska
användas för att ändra läge.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Omkopplare – PACOS*
Krockkudden på passagerarsidan i framsätet
kan deaktiveras (s. 30) om bilen är utrustad
30
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Placering av krockkuddens omkopplare.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i fram-
02 Säkerhet
sätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
2
02
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
OBS
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 72)
visas varningssymbolen (s. 26) för krockkudden i kombiinstrumentet under
ca 6 sekunder.
G017800
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
2
G017724
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är aktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är deaktiverad.
En varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen
indikerar att krockkudden är deaktiverad,
samtidigt som varningssymbolen (s. 26) för
krockkuddesystemet visas i kombiinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde.
}}
31
02 Säkerhet
||
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för bilens passagerare.
02
Relaterad information
•
Barnskydd (s. 40)
Sidokrockkudde (SIPS)
Vid en sidokollision fördelas en stor del av
kollisionskraften av SIPS (Side Impact
Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak
och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar
bröstet och höften och är en viktig del av
SIPS.
G032949
Förarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framsätets ryggram.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp.
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms
den. Sidokrockkudden blåses normalt endast
upp på krocksidan.
32
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
02 Säkerhet
VARNING
•
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad
Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i
SIPS-bag-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador
som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement
till säkerhetsbältet. Använd alltid
säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 28)
Passagerarkrockkudde (s. 29)
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde (s. 33)
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden (s. 32).
Krockgardin (IC)
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens
och passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
02
Barnstol/barnkudde (s. 40) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 30) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
Passagerarkrockkudde (s. 29)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 39)
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS-systemet (s. 32) och krockkuddesystemet (s. 27). Den är monterad längs med
innertakets båda sidor och skyddar bilens
åkande på ytterplatserna. Vid en tillräckligt
kraftig kollision reagerar sensorer och krockgardinen blåses upp.
Krockgardin (IC) (s. 33)
}}
33
02 Säkerhet
||
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i
handtagen i taket. Kroken är endast
avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda
föremål som t.ex. paraplyer).
02
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd)
WHIPS (Whiplash Protection System) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består
av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för
systemet anpassat nackskydd i framsätena.
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 23)
WHIPS-systemet aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
34
02 Säkerhet
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sätets egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framsätenas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
WHIPS – barnskydd
WHIPS – sittställning
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPSsystemet (s. 34).
För bästa möjliga skydd av WHIPS-systemet (s. 34) måste förare och passagerare ha
rätt sittställning och se till att systemets funktion inte hindras.
Barnstol/barnkudde (s. 40) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 30) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 39)
02
Sittställning
Ställ in rätt sittställning på framsätet (s. 74)
innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta
mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt
mellan nackskydd och huvud.
Funktion
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av sätet eller WHIPS-systemet själv.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
•
WHIPS – barnskydd (s. 35)
WHIPS – sittställning (s. 35)
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 23)
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/
passagerarsäte som kan hindra WHIPS-systemets funktion.
}}
35
02 Säkerhet
VARNING
02
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om sätet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
När systemen löser ut
Vid en kollision samverkar Volvos olika personsäkerhetssystem för att minska skadorna.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om sätet
verkar vara oskadd.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Aktiveras
Bältesförsträckare (s. 26) framsäte
Vid frontal- och/
eller sido- och/
eller bakkollision
och/eller rundslagning
Bältesförsträckare
baksäte
Vid frontal- och/
eller sidokollision
och/eller rundslagning
Krockkuddar
Vid frontalkollisionA
(Ratt- (s. 28) och passagerarkrockkudde (s. 29))
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framsäte flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
A
36
System
Sidokrockkuddar
SIPS (s. 32)
Vid sidokollisionA
Krockgardin IC (s. 33)
Vid sidokollision
och/eller vid vissa
frontalkollisionerA
Pisksnärtskydd
WHIPS (s. 34)
Vid påkörning
bakifrån
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att
krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska
aktiveras.
02 Säkerhet
Om krockkuddarna (s. 27) har löst ut rekommenderas följande:
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
OBS
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan
också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på
huden.
Allmänt om säkerhetsläge
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft
när kollisionen kan ha skadat någon viktig
funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar,
sensorer för något av skyddssystemen eller
bromssystemet.
02
Aktivering av krockkuddarna och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska,
lossa batterikablarna. Försök inte starta
bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas.
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad.
Varningstriangel i analogt kombiinstrument.
Varningstriangel i digitalt kombiinstrument.
}}
37
02 Säkerhet
02
||
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge Se handbok visas i
kombiinstrumentets (s. 58) informationsdisplay. Det betyder att bilens funktionalitet är
nedsatt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i
säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som
normalt. Volvo rekommenderar att du låter
en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsläge – startförsök (s. 38)
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 39)
Säkerhetsläge – startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen är på ska du trycka på startknappen.
Stäng sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln. Bilens elektronik försöker nu återställa sig till normal status. Försök därefter
starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras utan måste då
bärgas (s. 297). Dolda skador kan under färd
göra bilen omöjlig att manövrera, även om
bilen verkar körbar.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
visas. Lämna bilen snarast.
38
VARNING
Om bilen är satt i säkerhetsläge (s. 37) kan
startförsök göras om allt verkar normalt och
frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas
till en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 39)
02 Säkerhet
Säkerhetsläge – förflyttning
Allmänt om barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts efter
startförsök (s. 38), kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Bakdörrarna och bakdörrarnas fönster* kan
spärras manuellt (s. 171) eller elektroniskt (s. 171)* för öppning inifrån.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/barnstol upp till 10 års ålder.
Relaterad information
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 37)
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, se Barnskydd
(s. 40).
•
•
•
02
Barnskydd – placering (s. 45)
Barnskydd – ISOFIX (s. 46)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 50)
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar, barnkuddar & fästanordningar) som är
utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen
men också att barnsäkerhetsutrustningen
passar och är enkel att använda.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
39
02 Säkerhet
Barnskydd
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
02
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
VARNING
G020739
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor
och balkar under sätet. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
40
Titta i barnstolens monteringsanvisning för
rätt montering.
02 Säkerhet
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 0
(L)
max 13 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
max 10 kg
(U)
(U)
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
02
Typgodkännande: E1 04301146
Grupp 0+
max 10 kg
Baksäte mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0
Baksäte ytterplats
Grupp 0+
Volvo babystol (Volvo Infant Seat)
– bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och
fästband.
Typgodkännande: E5 03135
(L)
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
max 13 kg
2
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
}}
41
02 Säkerhet
||
02
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Typgodkännande: E5 03135
Typgodkännande: E5 03135
(L)
(L)
9–18 kg
Grupp 1
9–18 kg
Grupp 1
Baksäte mittplats
Bakåtvänd barnstol (Child Seat) –
bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och
fästband.
Typgodkännande: E5 03135
(L)
Britax Fixway – bakåtvänt barnskydd som fästs
med ISOFIX fästsystem och fästband.
9–18 kg
Typgodkännande: E5 03171
(L)
42
Grupp 1
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
9–18 kg
(U)
(U)
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
02 Säkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd
som fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(U)
(U)
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion
with and without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
(UF)
15–25 kg
Grupp 2
15–25 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
Baksäte mittplats
02
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible Child Seat)
– framåtvänt barnskydd som fästs
med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
(U)
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and
without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
}}
43
02 Säkerhet
||
02
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 2/3
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
Volvo bälteskudde med ryggstöd
(Volvo Booster Seat with
backrest).
(UF)
(UF)
15–36 kg
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
Relaterad information
•
•
•
•
44
Barnskydd – placering (s. 45)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 50)
Barnskydd – ISOFIX (s. 46)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 39)
02 Säkerhet
Barnskydd – placering
VARNING
Placera alltid barnstolar/barnkuddar (s. 40) i
baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad (s. 30). Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det
sitter på passagerarplatsen.
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.
Passagerarkrockkuddens varningsdekal sitter
på ett av följande två ställen i bilen:
02
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Alternativ 2: Placering av krockkuddens dekal på
passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig
när passagerardörren öppnas.
VARNING
•
en barnstol/barnkudde i passagerarsätet
så länge det inte finns någon aktiverad
krockkudde på passagerarsidan.
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
•
en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
Det går bra att placera:
Alternativ 1: Placering av krockkuddens dekal på
passagerarsidans solskydd.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
ett säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig skada för
barnet.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 39)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 50)
Barnskydd – ISOFIX (s. 46)
45
02 Säkerhet
Barnskydd – ISOFIX
02
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd (s. 40) som bygger på en internationell
standard.
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 39)
ISOFIX – storleksklasser
För barnskydd med ISOFIX (s. 46) fästsystem
finns en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt typ av barnsskydd (s. 48).
Storleksklass
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående
bild).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner
sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIXfästpunkterna.
Relaterad information
•
•
46
ISOFIX – storleksklasser (s. 46)
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 48)
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
02 Säkerhet
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
02
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
47
02 Säkerhet
ISOFIX – typer av barnskydd
02
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
48
02 Säkerhet
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänt
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
B
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKA
02
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Se till att välja rätt storleksklass (s. 46) för
barnskydd med ISOFIX (s. 46) fästsystem.
49
02 Säkerhet
Barnskydd – övre fästpunkter
02
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnstolar (s. 40). Dessa fästpunkter är placerade på hatthyllan och döljs av plastlock. Vik
undan plastlocken för att komma åt respektive
fästpunkt.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras
genom hålet i nackskyddsbenet innan de
spänns fast vid fästpunkten.
Relaterad information
•
•
•
För bilar med fällbara nackskydd på ytterplatserna bör nackskydden fällas för att
underlätta montering.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
länge som möjligt.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stoltillverkarens anvisningar.
50
Allmänt om barnsäkerhet (s. 39)
Barnskydd – placering (s. 45)
Barnskydd – ISOFIX (s. 46)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd
bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
52
03 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
03
}}
53
03 Instrument och reglage
||
03
54
Funktion
Se
Funktion
Se
Funktion
Se
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
(s. 103),
(s. 105),
(s. 87),
(s. 82) och
(s. 115).
Dörröppningshandtag
–
Sätesinställning*
(s. 75).
Reglagepanel
Ljusreglage, öppnare
för tank- och
bagagelucka
(s. 79),
(s. 283) och
(s. 169).
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 257).
(s. 167),
(s. 171),
(s. 95) och
(s. 97).
Farthållare*
(s. 184) och
(s. 186).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 124).
Växelväljare
(s. 256),
(s. 257) eller
(s. 260).
Reglage för aktivt
chassi (Four-C)*
(s. 177).
Torkare och spolning
(s. 94).
Signalhorn, krockkudde
(s. 77) och
(s. 27).
Kombiinstrument
(s. 58).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 248).
Startlås
(s. 72).
Rattinställning
(s. 77).
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
Parkeringsbroms
(s. 277).
Motorhuvsöppnare
(s. 335).
Varningsblinkers
(s. 86).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 66)
Trippmätare (s. 67)
Klocka (s. 67)
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, högerstyrd bil
– översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
}}
55
03 Instrument och reglage
||
Översikt högerstyrd bil
03
56
03 Instrument och reglage
Funktion
Se
Funktion
Se
Funktion
Se
Varningsblinkers
(s. 86).
–
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 124).
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
Dörröppningshandtag
Reglagepanel
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 248).
(s. 167),
(s. 171),
(s. 95) och
(s. 97).
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
Sätesinställning*
(s. 75).
Startlås
(s. 72).
Motorhuvsöppnare
(s. 335).
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 257).
Parkeringsbroms
(s. 277).
Farthållare*
(s. 184) och
(s. 186).
Rattinställning
(s. 77).
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
(s. 103),
(s. 105),
(s. 87),
(s. 82) och
(s. 115).
Reglage för aktivt
chassi (Four-C)*
(s. 177).
Växelväljare
(s. 256),
(s. 257) eller
(s. 260).
Kombiinstrument
(s. 58).
Signalhorn, krockkudde
(s. 77) och
(s. 27).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 106) och
supplement
Sensus Infotainment.
Torkare och spolning
(s. 94).
Ljusreglage, öppnare
för tank- och
bagagelucka
(s. 79),
(s. 283) och
(s. 169).
03
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 66)
Trippmätare (s. 67)
Klocka (s. 67)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
57
03 Instrument och reglage
03
Kombiinstrument
Kombiinstrument, analogt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner
samt meddelanden.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text.
•
Kombiinstrument, analogt – översikt
(s. 58)
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 59)
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 63)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 64)
Informationsdisplay
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering1, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 115) och Påfyllning
av bränsle (s. 283).
Informationsdisplay, analogt instrument.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns
under de funktioner som använder displayen.
1
2
3
58
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Mätare och indikatorer
Eco meter. Mätaren ger en indikation om
hur ekonomiskt bilen körs. Ju högre
utslag på skalan, desto mer ekonomiskt.
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator2/Växellägesindikator3.
Se även Växlingsindikator* (s. 256), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 257)
03 Instrument och reglage
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 260).
Kontroll- och varningssymboler
symboler inom några sekunder utom symbolen för fel i bilens avgasreningssystem och
symbolen för lågt oljetryck.
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrument (s. 58)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 63)
Kombiinstrument, digitalt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text.
Informationsdisplay
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 64)
03
Kontroll- och varningssymboler, analogt instrument.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler4
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
Informationsdisplay, digitalt instrument*.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns
under de funktioner som använder displayen.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
4
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer
information, se Motorolja – allmänt (s. 337).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
}}
59
03 Instrument och reglage
||
Mätare och indikatorer
För digitalt kombiinstrument kan olika teman
väljas. Möjliga teman är "Elegance", "Eco"
och "Performance".
Tema kan väljas endast när motorn är igång.
03
För att välja tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj menyalternativ Teman
genom att vrida spakens tumhjul. Tryck på
OK-knappen. Vrid tumhjulet för att välja tema
och bekräfta valet genom att trycka på OKknappen.
Utseendet i mittkonsolens bildskärm följer på
vissa modellvarianter valet av kombiinstrumentets tema.
Med vänster rattspak kan även instrumentets
kontrastläge och färgläge ställas in.
För mer information om menyhantering, se
Menyhantering – kombiinstrument (s. 103).
Valet av tema samt inställningarna av kontrastläge och färgläge kan för varje fjärrnyckel
lagras i bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 153).
Mätare och indikatorer, tema "Elegance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 115) och Påfyllning
av bränsle (s. 283).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Eco guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 62).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 256), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 257)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 260).
5
6
7
60
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Mätare och indikatorer, tema "Eco".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 115) och Påfyllning
av bränsle (s. 283).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 256), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 257)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 260).
03 Instrument och reglage
matisk växellåda – Geartronic* (s. 257)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 260).
Kontroll- och varningssymboler
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
symboler inom några sekunder utom symbolen för fel i bilens avgasreningssystem och
symbolen för lågt oljetryck.
Relaterad information
•
•
Mätare och indikatorer, tema "Performance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – kompletterande information (s. 115) och Påfyllning
av bränsle (s. 283).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Power guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 62).
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 256), Auto5
6
7
8
•
Kombiinstrument (s. 58)
03
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 63)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 64)
Kontroll- och varningssymboler, digitalt instrument.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler8
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer
information, se Motorolja – allmänt (s. 337).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
03 Instrument och reglage
03
Eco guide & Power guide*
Momentanvärde
Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets (s. 58) instrument vilka hjälper
föraren att framföra bilen med bästa möjliga
körekonomi.
Här visas momentanvärde – ju högre utslag
på skalan, desto bättre.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram,
se Färddator – färdstatistik* (s. 116).
Eco guide
Detta instrument ger en indikation om hur
ekonomiskt bilen körs.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Eco", se Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 59).
Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet,
motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt
användning av färdbroms.
Optimal hastighet (50–80 km/h) och låga
varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag och
bromsning sjunker visarna.
Mycket låga momentanvärden tänder mätarens röda område (med kort tidsfördröjning)
vilket innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.
Medelvärde
Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet
och beskriver hur bilen körts den senaste
tiden. Ju högre visarna ligger på skalan, desto
bättre körekonomi har föraren presterat.
Power guide
Detta instrument visar relationen mellan hur
mycket effekt (Power) som tas ur motorn och
hur mycket effekt som finns att tillgå.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Performance", se Kombiinstrument, digitalt –
översikt (s. 59).
Momentanvärde
Medelvärde
9
62
Effekt är beroende av motorns varvtal.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tillgänglig motoreffekt
Uttagen motoreffekt
Tillgänglig motoreffekt
Den mindre övre visaren anger tillgänglig
motoreffekt9. Ju högre utslag på skalan,
desto mer effekt finns tillgänglig på aktuell
växel.
Uttagen motoreffekt
Den större undre visaren anger uttagen
motoreffekt9. Ju högre utslag på skalan,
desto mer effekt tas ut från motorn.
Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar
en stor effektreserv.
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren
på att en funktion är aktiverad, att ett system
arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Kontrollsymboler
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Helljus på
2. Starta motorn på nytt.
Vänster blinker
Höger blinker
Fel i ABL-systemet
Eco-funktion på, se ECO*
(s. 272)
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Start/Stop, motorn auto-stoppad, se Start/Stop* – funktion
och handhavande (s. 264)
Dimljus bak på
Däcktryckssystem, se Däcktrycksövervakning* (s. 311)
Stabilitetssystem, se Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
allmänt (s. 177)
Fel i ABL-systemet
Stabilitetssystem, sportläge, se
Elektronisk stabilitetskontroll
(ESC) – handhavande (s. 178)
Avgasreningssystem
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Om symbolen tänds efter motorstart kan det
bero på fel i bilens avgasreningssystem. Kör
till en verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Låg nivå i bränsletank
Fel i ABS-systemet
Information, läs displaytext
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Dimljus bak på
Symbolen lyser när dimljuset bak är på.
03
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, sportläge
Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse. Systemet känner då av om
gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer
aktiv än vid normal körning och tillåter då
kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en
viss nivå innan det ingriper och stabiliserar
bilen. Symbolen lyser när sportläget är aktiverat.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker för det mesta på
grund av låg temperatur.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
03 Instrument och reglage
||
Information, läs displaytext
03
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se
Menyhantering – kombiinstrument (s. 103),
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrument (s. 58)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 64)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 59)
Kombiinstrument –
varningssymbolernas innebörd
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren
på att en viktig funktion är aktiverad, eller att
ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
Varningssymboler
Symbol
Lågt oljetryckA
OBS
Parkeringsbroms åtdragen,
digitalt instrument
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter
en stund.
Parkeringsbroms åtdragen,
analogt instrument
Krockkuddar – SRS
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid
helljusblink.
Bältespåminnare
Vänster/höger blinker
Generatorn laddar inte
Båda blinkersymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Fel i bromssystemet
Eco-funktion på
Symbolen lyser när Eco-funktionen är aktiverad.
Start/Stop
Symbolen lyser när motorn är auto-stoppad.
Däcktryckssystem
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck, eller
om ett fel uppstår i däcktryckssystemet.
64
Innebörd
Varning
A
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte
symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då
via displaytext. För mer information, se Motorolja – allmänt
(s. 337).
03 Instrument och reglage
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn
omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn,
fyll på vid behov. Om symbolen tänds och
oljenivån är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen blinkar under
ansättning och övergår sedan till fast sken.
Blinkande symbol i någon annan situation
innebär att ett fel uppstått. Läs meddelande i
informationsdisplayen.
För mer information, se Parkeringsbroms
(s. 277).
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under
körning har ett fel upptäckts i bälteslåset,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till
en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte
tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats
och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se Broms- och kopplingsvätska – nivå
(s. 342).
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att
du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
03
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
2. Starta motorn på nytt.
•
Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
•
Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
Broms- och kopplingsvätska – nivå
(s. 342). Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna
fortfarande är tända, kan bilen under
stor försiktighet köras till en verkstad
för kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
}}
65
03 Instrument och reglage
||
Varning
03
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med OK-knappen, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 103). Varningssymbolen
kan även tändas i kombination med andra
symboler.
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen. Utför åtgärd enligt meddelandet i
displayen. Radera meddelandet med OKknappen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd
tänds informations- eller varningssymbolen
tillsammans med en förklarande bild i
informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng den dörr som
är öppen.
len.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymboOm bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
10
66
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om motorhuven10 inte är riktigt stängd tänds
varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna
bilen på en säker plats snarast och stäng
motorhuven.
Yttertemperaturmätare
Yttertemperaturmätarens display syns i
kombiinstrumentet.
Om bagageluckan inte är riktigt stängd tänds
informationssymbolen tillsammans med en
förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och
stäng bagageluckan.
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrument (s. 58)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 63)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 59)
Display för yttertemperaturmätare, digitalt
instrument
Display för yttertemperaturmätare, analogt instrument
När temperaturen ligger inom området +2 °C
till –5 °C lyser en snöflingesymbol i displayen.
Den varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla
kan mätaren visa för högt värde.
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 58)
03 Instrument och reglage
Trippmätare
Klocka
Licenser – kombiinstrument
Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.
Klockans display syns i kombiinstrumentet.
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text
är Volvos överenskommelse med tillverkare/
utvecklare och är på engelska.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Klocka, digitalt instrument.
Trippmätare, digitalt instrument.
Display för trippmätare11
De båda trippmätarna T1 och T2 används för
att mäta korta sträckor. Sträckans längd visas
i displayen.
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa
önskad mätare.
Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster
rattspaks RESET-knapp nollställer visad
trippmätare. För mer information, se Färddator – kompletterande information (s. 115).
Relaterad information
•
11
12
Kombiinstrument (s. 58)
Displayens utseende kan skilja beroende på instrumentvariant.
I analogt instrument visas tiden mitt i instrumentet.
Display för visning av tid12
Ställa klockan
Klockan kan justeras i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 58)
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
03
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
}}
67
03 Instrument och reglage
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
03
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
・ GNU FriBidi
・ DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
・ FreeType 2
MIT License: http: http://opensource.org/
licenses/mit-license.html
•
68
・ Lua
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symboler i display
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med deras innebörd och en hänvisning till var i manualen man kan hitta mer
information.
Symbol
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen i kombiinstrumentet.
– Informationssymbol, tänds, i kombination med text i informationsdisplayen i kombiinstrumentet, då en avvikelse i något av bilens
system inträffat. Informationssymbolen kan
även tändas i kombination med andra symboler.
Varningssymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Krockkuddar –
SRS
(s. 26),
(s. 64)
Bältespåminnare
(s. 23),
(s. 64)
Generatorn laddar
inte
(s. 64)
Fel i bromssystemet
(s. 64),
(s. 274)
Varning, Säkerhetsläge
(s. 26),
(s. 37),
(s. 64),
(s. 260)
Kontrollsymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Fel i ABL-systemet*
(s. 63),
(s. 84)
Innebörd
Se
Lågt oljetryck
(s. 64)
Avgasreningssystem
(s. 63)
Parkeringsbroms
åtdragen
(s. 64),
(s. 277)
Fel i ABS-systemet
(s. 63),
(s. 274)
Parkeringsbroms
åtdragen, alternativ symbol
(s. 64)
Dimljus bak på
(s. 63),
(s. 85)
03 Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
Se
Stabilitetssystem,
ESC (Electronic
Stability Control)
(s. 63),
(s. 179)
Stabilitetssystem,
sportläge
(s. 63),
(s. 179)
Motorförvärmare
(diesel)
(s. 63)
Låg nivå i bränsletank
(s. 63),
(s. 137)
Information, läs
displaytext
(s. 63)
Helljus på
(s. 63),
(s. 82)
Vänster blinkers
(s. 63)
Höger blinkers
(s. 63)
Start/Stop*,
motorn autostoppad
(s. 63),
(s. 270)
ECO-funktion* på
(s. 63),
(s. 272)
Däcktryckssystem*
(s. 63),
(s. 311)
Informationssymboler i
kombiinstrumentet
Symbol
–
Symbol
Innebörd
Se
Farthållare*
(s. 184)
Adaptiv farthållare*
(s. 199)
Adaptiv farthållare*, tidsavstånd
(s. 186),
(s. 189)
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
(s. 191),
(s. 201)
Radarsensor*
(s. 199),
(s. 203),
(s. 219)
–
–
Vindrutesensor*,
Kamerasensor*,
Lasersensor*
(s. 83),
(s. 210),
(s. 219),
(s. 223),
(s. 228)
Auto-broms*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
Kollisionsvarnare*
(s. 203),
(s. 210),
(s. 219)
Innebörd
Se
ABL-systemet*
(s. 84)
Driver Alert
System*, Dags för
paus
(s. 222)
Driver Alert
System*, Dags för
paus
(s. 223)
Parkeringsbroms
(s. 277)
Regnsensor*
(s. 94)
Aktivt helljus, AHB
(Active High
Beam)*
(s. 83)
Start/Stop*
(s. 270)
Start/Stop*
(s. 270)
Driver Alert
System*, Körfältsassistent (LDW)
(s. 223),
(s. 228)
03
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Instrument och reglage
||
Symbol
03
Innebörd
Se
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning*
(s. 226)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning*
(s. 228)
Registrerad hastighetsinformation*
(s. 181)
Motor- och kupévärmare*
(s. 137)
Motor- och kupévärmare* Service
erfordras
(s. 137)
Aktiverat tidur*
(s. 137)
Aktiverat tidur*
Låg batterinivå
70
Symbol
–
(s. 137)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Se
Tanklucka höger
sida
(s. 283)
Växlingsindikator
(s. 256)
Växellägen
(s. 257)
Mätning av oljenivå
(s. 338)
–
–
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
(s. 137)
Relaterad information
Innebörd
Innebörd
Se
Bältespåminnare
(s. 25)
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
(s. 30)
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
(s. 30)
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 63)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 64)
•
Meddelanden – hantering (s. 105)
03 Instrument och reglage
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i Din personliga Volvoupplevelse. Det är Sensus som ger information, underhållning och funktioner som förenklar Ditt ägande.
veras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
Översikt
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll
av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM* kan andra källor,
TEL*,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM,
CD, DVD*, TV*,Bluetooth®*, navigation* och
parkeringshjälpkamera*.
För mer information om alla funktioner/
system, se respektive avsnitt i ägarmanualen
eller dess supplement.
När Du sitter i din bil vill Du ha kontroll, och i
dagens uppkopplade värld även information,
kommunikation och underhållning när det
passar Dig. Sensus omfattar alla våra lösningar som möjliggör uppkoppling* mot
omvärlden, och ger Dig samtidigt intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar
många funktioner i flera av bilens system på
mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus
kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan
göras i bilinställningar, ljud och media, klimat
etc.
03
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk –
antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement (Sensus Navigation).
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*,
se separat supplement (Sensus Infotainment).
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 106).
Internetansluten bil –
*, se separat
supplement (Sensus Infotainment).
Klimatanläggning (s. 118).
Parkeringshjälpkamera* (s. 234) – CAM*.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner akti-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Instrument och reglage
Nyckellägen
Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas
i olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika
funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 72).
03
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 159).
Ta ur fjärrnyckeln
Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med Keyless*-funktion behöver
fjärrnyckeln inte sättas i startlåset utan kan
förvaras i t.ex. en ficka. För mer information om Keyless-funktioner, se Keyless
Drive* (s. 162).
Sätta i fjärrnyckeln
1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera fjärrnyckeln i startlåset.
2. Tryck sedan in fjärrnyckeln i låset till dess
ändläge.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer
För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan
bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer (nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna
ägarmanual beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "nyckellägen".
Följande tabell visar vilka funktioner som är
tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
03 Instrument och reglage
Nivå
0
I
II
Funktioner
•
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds.
•
Elektriskt manövrerade säten
kan justeras.
•
Ljudanläggningen kan
användas under begränsad tid
– se supplement Sensus Infotainment.
•
•
•
•
Taklucka, fönsterhissar, 12 Vuttag i kupé, navigation, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
Strålkastarna tänds.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och
bakruta kan dock aktiveras
först efter motorstart.
Detta nyckelläge förbrukar
mycket ström från startbatteriet
och bör därför undvikas!
Att välja nyckelläge/nivå
•
Nyckelläge 0 - Lås upp bilen – därmed är
bilens elsystem på nivå 0.
•
Nyckelläge I - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset13 – Tryck kort på
START/STOP ENGINE.
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 72)
OBS
03
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ned broms-/kopplingspedalen
när dessa nyckellägen ska väljas.
•
Nyckelläge II - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset13 – Gör ett långt14
tryck på START/STOP ENGINE.
•
Tillbaka till nyckelläge 0 - För att återgå
till nyckelläge 0 från läge II och I – Tryck
kort på START/STOP ENGINE.
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion med urtagen fjärrnyckel, se supplement
Sensus Infotainment.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stanna motorn,
se Start av motor (s. 248).
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid
bogsering, se Bogsering (s. 295).
13
14
Inte nödvändigt för bil med Keyless*-funktion.
Ca 2 sekunder.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Instrument och reglage
Säten fram
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Förvissa dig om att sätet är i låst läge för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Fällning av passagerarsätets ryggstöd*
03
VARNING
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för
att undvika personskada vid en eventuell
hård inbromsning eller olycka.
Relaterad information
•
•
Höj/sänk sätet, pumpa upp/ner.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Passagerarsätets ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Skjut sätet så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ändra svankstödet*, tryck på knappen.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Manöverpanel för elmanövrerat säte*, se
Säten fram – elmanövrerade* (s. 75).
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
och fäll det framåt.
4. Skjut fram sätet så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
74
Uppfällning sker i omvänd ordning.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Säten fram – elmanövrerade* (s. 75)
Säten bak (s. 76)
03 Instrument och reglage
Säten fram – elmanövrerade*
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte kan flyttas framåt/bakåt och upp/
ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas.
Ryggstödets lutning och svankstödet* kan
ändras.
Elmanövrerat säte
blockeras av något föremål. Om det händer,
sätt bilens elsystem i nyckelläge I eller 0 och
vänta en kort stund innan sätet manövreras
igen.
Lagra inställning
Minnesknapp
Minnesknapp
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ned/inåt/
utåt) kan göras åt gången.
Förberedelser
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
Inställning av sätet kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
nyckel i startlåset. Inställning av sätet görs
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
1. Ställ in sätet och de yttre backspeglarna.
Säte med minnesfunktion*
Sätet måste justeras igen innan det går att
sätta ett nytt minne.
2. Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in. Håll knapparna intryckta tills akustisk signal hörs
och text visas i kombiinstrumentet.
03
Svankstödets inställning lagras inte.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills
sätet och de yttre backspeglarna stannar. Om
knappen släpps kommer sätets och de yttre
backspeglarnas rörelse att avbrytas.
Sittdynans framkant upp/ner
Höj/sänk säte
Nyckelminne* i fjärrnyckel
Säte framåt/bakåt
Ryggstödslutning
Svankstöd* justeras inåt och utåt
Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet
och de yttre backspeglarna.
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarsätets och de yttre
backspeglarnas inställningar15, se Fjärrnyckel
– personalisering* (s. 153).
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte
15
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerat säte med minne och elektriskt infällbara backspeglar. Svankstödets inställning lagras inte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
}}
75
03 Instrument och reglage
||
Nödstopp
Säten bak
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av sätets inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar sätet.
Baksätets ryggstöd och de yttre nackskydden
kan fällas. Mittplatsens nackskydd kan regleras efter passagerarens längd.
Återstart för att nå sätesposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
Fällning av ryggstöd i baksäte
03
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under sätet vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
2. Fäll ryggstödet framåt. Sänk det mittersta
nackskyddet helt om ryggstödets breda
del ska fällas.
VARNING
Ta tag i ryggstöden och förvissa dig om att
de är ordentiligt låsta efter uppfällning för
att undvika personskada vid en eventuell
hård inbromsning eller olycka.
Nackskydd mittplats bak
Eluppvärmda/ventilerade säten*
För eluppvärmda/ventilerade säten, se Eluppvärmda framsäten* (s. 125) och Eluppvärmt
baksäte* (s. 125).
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 74)
Säten bak (s. 76)
Ryggstödet är tvådelat. Delarna kan fällas
framåt, tillsammans eller var för sig.
1. Dra i handtaget/handtagen.
76
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Nackskyddet regleras i höjdled efter passagerarens längd. Skyddets överkant regleras till
mitten av bakhuvudet. Skjut det uppåt efter
behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen vid
det vänstra röret tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner försiktigt.
03 Instrument och reglage
Elektrisk fällning av yttre nackskydd
baksäte*
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 74)
Säten fram – elmanövrerade* (s. 75)
Ratt
Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage för signalhorn, farthållare samt meny-,
ljud- och telefonstyrning.
Inställning
03
1. Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II.
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre
yttre nackskydden så att bakåtsikten förbättras.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett
klickljud hörs.
VARNING
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1. Dra spaken åt dig för att lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
Nackskydden ska vara i låst läge efter
uppfällning.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Instrument och reglage
||
VARNING
Signalhorn
Eluppvärmning* av ratten
Ratten kan värmas upp med elvärme.
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Funktion
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se Justerbart rattmotstånd* (s. 241).
03
Knappsatser* och paddlar*
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Relaterad information
•
Knappsatser och paddlar i ratten.
Farthållare* (s. 184)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Paddel för manuell växling av automatisk
växellåda, se Automatisk växellåda –
Geartronic* (s. 257)
Ljud- och telefonstyrning, se supplement
Sensus Infotainment
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Eluppvärmning* av ratten (s. 78)
Knappens position kan variera beroende på val
av övrig utrustning samt marknad.
Upprepade knapptryck skiftar mellan följande funktioner:
Funktion
Indikering
Avstängd
Knapplampa släckt
Uppvärmning
Knapplampa tänd
Automatisk rattvärme
Med automatisk start av rattvärme aktiverad
kommer uppvärmning av ratten starta vid
motorstart. Automatisk start sker när bilen är
kall och omgivningstemperaturen är under ca
10 °C. Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR (s. 106).
03 Instrument och reglage
Ljusreglage
Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre
belysning. Det används också för att justera
display- och instrumentbelysning samt stämningsljus (s. 87).
Översikt ljusreglage
Vredets lägen
Läge
Läge
Innebörd
Innebörd
Varselljus, sidomarkeringsljus
bak och positions-/parkeringsljus i dagsljus när bilens elsystem är i nyckelläge II eller
motorn är igång.
VarselljusA när bilens elsystem
är i nyckelläge II eller motorn är
igång.
Helljusblink kan användas.
Varselljus, sidomarkeringsljus
bak och positions-/parkeringsljus när bilens elsystem är i
nyckelläge II eller motorn är
igång.
Halvljus, sidomarkeringsljus bak
och positions-/parkeringsljus i
svagt dagsljus eller mörker eller
när dimbakljus eller vindrutetorkare med kontinuerlig torkning är aktiverade.
Sidomarkeringsljus bak och
positions-/parkeringsljus när
bilen är parkerad.
Funktionen Tunneldetektering (s. 81)* är aktiverad.
03
Funktionen Aktivt helljus (s. 83)* kan användas.
Helljusblink kan användas.
Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och
instrumentbelysning samt stämningsljus*
Helljusblink kan användas.
Knapp för dimbakljus
Halvljus, sidomarkeringsljus bak
och positions-/parkeringsljus.
Vred för färdbelysning och parkeringsljus
Helljus kan aktiveras.
Tumhjul16 för ljushöjdsreglering
Helljusblink kan användas.
A
Placerade i eller under stötfångaren fram.
Volvo rekommenderar att läge
används
när bilen körs, så länge trafiksituationer eller
16
Finns inte för bilar utrustade med aktiva xenon-strålkastare*.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Instrument och reglage
||
väderförhållanden inte är ogynnsamma för
funktionen Aktivt helljus*.
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljus tänds med ljusreglagets vred.
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 72).
03
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
Lägen på tumhjulet för olika lastfall.
Endast förare
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram
1. Låt motorn vara igång eller ha bilens
elsystem i nyckelläge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Personer i alla säten
Personer i alla säten samt maximal last i
bagageutrymmet
Förare samt maximal last i bagageutrymmet
Bilar med aktiva xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte
utrustade med tumhjulet.
Relaterad information
•
•
•
80
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Positions-/parkeringsljus (s. 80)
Varselljus (s. 81)
Hel-/halvljus (s. 82)
Ljusreglagets vred i läget för positions-/parkeringsljus.
Ställ vredet i läge
(nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång lyser också varselljusen.
När det är mörkt ute och bagageluckan öppnas tänds de bakre positions-/parkeringsljusen för att uppmärksamma bakomvarande.
Detta sker oavsett vilket läge vredet står i
eller vilket nyckelläge bilens elsystem är i.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 79)
03 Instrument och reglage
Varselljus
VARNING
Med ljusreglagets vred i läge
samt
bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång, aktiveras varselljuset automatiskt i
dagsljus.
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Varselljus under dagtid – DRL
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert korrekt ljus och
enligt gällande trafikbestämmelser.
Tunneldetektering*
Tunneldetekteringen växlar belysningen från
varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till varselljus.
Funktionen Tunneldetektering finns i bil med
regnsensor*. Sensorn känner av ingången till
en tunnel och ställer om belysningen från varselljus till halvljus. Ca 20 sekunder efter att
bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till
varselljus. Körs bilen in i ännu en tunnel inom
denna tid, behålls halvljuset på. På så sätt
undviks täta förändringar av bilens ljus.
03
Observera att ljusreglagets vred måste stå i
för att tunneldetekteringen ska
läge
fungera.
Relaterad information
Ljusreglagets vred i läge AUTO.
Med ljusreglagets vred i läge
aktiveras
varselljuset (Daytime Running Lights – DRL)
automatiskt när bilen körs i dagsljus. En ljussensor på instrumentpanelens ovansida växlar från varselljus till halvljus vid skymning
eller när dagsljuset blir för svagt. Växling till
halvljus sker också i de fall vindrutetorkare
eller dimbakljus aktiveras.
•
•
Hel-/halvljus (s. 82)
Ljusreglage (s. 79)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
03 Instrument och reglage
Hel-/halvljus
Med ljusreglagets vred i läge
samt
bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid
dåliga ljusförhållanden.
03
lyser alltid
Med ljusreglagets vred i läge
halvljuset när motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.
matiskt i de fall vindrutetorkare eller dimbakljus är aktiverade.
lyser alltid halvljuset
Med vredet i läge
när motorn är igång eller när nyckelläge II är
aktivt.
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljus
Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge
17 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till
ändläget och släppa.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombiinstrumentet.
Extraljus*
Rattspak och ljusreglagets vred.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Halvljus
Med vredet i läge
aktiveras halvljuset
automatiskt vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt. Halvljuset aktiveras också auto-
17
18
82
Om bilen har extraljus kan föraren i menysystemet MY CAR välja om de ska vara deaktiverade eller tändas/släckas samtidigt med helljuset18, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
•
•
•
Aktiva xenon-strålkastare* (s. 84)
Aktivt helljus* (s. 83)
Ljusreglage (s. 79)
Strålkastare – anpassning av ljusbild
(s. 90)
När halvljuset är tänt.
Extraljus måste anslutas till elsystemet av verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Tunneldetektering* (s. 81)
03 Instrument och reglage
Aktivt helljus*
Manuell manövrering
Funktionen Aktivt helljus upptäcker mötande
trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen från helljus till halvljus. Belysningen återgår till helljus
när det infallande ljuset upphört.
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Aktivt helljus – AHB
Aktivt helljus (Active High Beam – AHB) är en
funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks
strålkastarljus eller framförvarande fordons
bakljus, och då växlar från helljus till halvljus.
Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning.
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus.
Aktivering/deaktivering
AHB kan aktiveras då ljusreglagets vred står i
läge
(förutsatt att funktionen inte har
deaktiverats i menysystemet MY CAR, se MY
CAR (s. 106)).
Rattspak och ljusreglagets vred i läge AUTO.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning
när bilens hastighet är 20 km/h eller högre.
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster rattspak mot ratten till ändläget och
släppa. Deaktivering vid helljus medför att
belysningen direkt ställs om till halvljus.
Bil med analogt kombiinstrument
När AHB är aktiverat lyser symbolen
instrumentets informationsdisplay.
i
När helljuset är tänt lyser också symbolen
i kombiinstrumentet.
Bil med digitalt kombiinstrument
03
Om meddelandet Active high beam
Tillfälligt otillgängligt Manövrera manuellt
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay måste växling mellan hel- och halvljus
göras manuellt. Dock kan ljusreglagets vred
ändå stå i läge
. Detsamma gäller om
meddelandet Vindrutesensorer blockerade
Se handbok och symbolen
visas.
Symbolen
slocknar när dessa meddelanden visas.
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i
situationer med tät dimma eller kraftigt regn.
När AHB åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks
tänds.
meddelandet och symbolen
När AHB är aktiverat lyser symbolen
med vitt sken i instrumentets informationsdisplay.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
03 Instrument och reglage
||
VARNING
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga ljus.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt
växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.
03
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 217).
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 82)
Aktiva xenon-strålkastare*
Aktiva xenonstrålkastare är konstruerade för
att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Aktiva xenon-strålkastare – ABL
Ljusreglage (s. 79)
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan
hel- och halvljus kan krävas:
•
•
•
•
•
•
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag
belysning
•
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms
av t.ex. vägräcken
•
•
•
84
vid kraftigt regn eller tät dimma
vid underkylt regn
när det finns trafik på anslutande vägar
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer
ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar
och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i
menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 106)). Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombiinstrumentet samtidigt som
informationsdisplayen visar en förklarande
text och ytterligare en tänd symbol.
03 Instrument och reglage
Symbol
Meddelande
Innebörd
Strålkastarsystem
funktionsfel Service
erfordras
Systemet är ur
funktion. Uppsök
en verkstad om
meddelandet
kvarstår. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar
en auktoriserad
Volvoverkstad.
Dimljus bak
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimbakljuset användas för att andra trafikanter
i ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 79)
03
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen19 kan deaktiveras/aktiveras i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 106).
För anpassning av ljusbild, se Strålkastare –
anpassning av ljusbild (s. 90).
Relaterad information
•
•
•
Hel-/halvljus (s. 82)
Aktivt helljus* (s. 83)
Ljusreglage (s. 79)
Knapp för dimljus bak.
Dimbakljuset kan endast tändas när nyckelläge II är aktivt eller motorn är igång samt
eller
.
ljusreglagets vred står i läge
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
kontrollsymbol
i kombiinstrumentet och
lampan i knappen lyser när dimbakljuset är
tänt.
Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn
stängs av eller när ljusreglagets vred ställs i
läge
eller
.
19
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Instrument och reglage
03
Bromsljus
Varningsblinkers
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Varningsblinkers varnar andra trafikanter
genom att bilens samtliga blinkerlampor
blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks
ner. Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare (s. 186),
City Safety (s. 204) eller Kollisionsvarnare (s. 211) bromsar bilen.
När varningsblinkers är aktiverade blinkar
båda blinkersymbolerna i kombinationsinstrumentet.
För information om nödbromsljus och automatisk varningsblinkers, se Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers
(s. 275).
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet blinkar när varningsblinkers används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen
aktiverats och hastigheten understiger
10 km/h. Varningsblinkers förblir aktiva när
man stannat och deaktiveras automatiskt när
man kör iväg igen eller om knappen trycks in.
För mer information om nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se Färdbroms –
86
nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 275).
Relaterad information
•
Blinkers (s. 87)
03 Instrument och reglage
Blinkers
Blinkersymboler
Kupébelysning
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller
kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt
eller neråt spaken förs.
För blinkersymboler, se Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd (s. 63).
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen ovanför framsätena och
baksätet.
Relaterad information
•
Varningsblinkers (s. 86)
G021149
03
Blinkers.
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar
tre gånger. Funktionen kan aktiveras/
deaktiveras i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 106).
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till
yttersta läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Läslampa höger sida
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
motorn har stängts av och bilens elsystem är i nyckelläge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
}}
87
03 Instrument och reglage
||
Bakre takbelysning
•
Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
•
Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
•
På – vänster sida intryckt, kupébelysningen är tänd.
Neutralläge
G021150
03
Bakre takbelysning.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad, se Fjärrnyckel – funktioner
(s. 155) eller Löstagbart nyckelblad –
upplåsning dörr (s. 159)
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
•
motorn stängts av och bilens elsystem är
i nyckelläge 0.
Handskfacksbelysning
•
•
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Instegsbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Make up-spegelbelysning
Belysningen till make up-spegeln (s. 145)
tänds respektive släcks då locket öppnas
eller stängs.
Belysningsautomatik
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
88
När knappen är i neutralläge, tänds och
släcks kupébelysningen automatiskt enligt
nedanstående.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kupébelysningen släcks när:
motorn startar
bilen låses.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt
efter två minuter.
Stämningsljus*
När den vanliga kupébelysningen har slocknat och motorn går lyser några lysdioder,
bl.a. en i takbelysningen för att ge ett svagt
ljus och förhöja stämningen under färd. Ljuset
gör det också lättare att under den mörka
tiden på dygnet se föremål i förvaringsfack
etc. Denna belysning slocknar en liten stund
efter den vanliga kupébelysningen när bilen
låses. Ljusstyrkan regleras med tumhjulet på
ljusreglaget (s. 79).
03 Instrument och reglage
Ledbelysning
Trygghetsbelysning
Ledbelysning omfattas av halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt
instegsbelysning.
Trygghetsbelysning omfattas av parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt
instegsbelysning.
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155),
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp. Funktionen aktiveras på
samma sätt som vid helljusblink, se Hel-/
halvljus (s. 82).
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus,
parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar,
nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt
instegsbelysning.
03
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre taklampor
samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Ledbelysning (s. 89)
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Trygghetsbelysning (s. 89)
89
03 Instrument och reglage
Strålkastare – anpassning av ljusbild
Aktiva xenon-strålkastare*
En bil som levereras i Storbritannien är
avsedd för vänstertrafik och körs där med
strålkastarna i normalläge, se föregående
bild.
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller
vänstertrafik.
Halogenstrålkastare
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
G019442
03
G021151
Reglage för anpassning av ljusbild.
Normalläge – ljusbilden är riktig för det
land där bilen levereras.
Anpassat läge – avsett för motsatt ljusbild.
Ljusbild vänstertrafik.
VARNING
Strålkastaren kräver särskild försiktighet
eftersom xenon-lampan matas av ett högspänningsaggregat.
G021152
Landet där bilen levereras avgör om normalläge är avsett för höger- eller vänstertrafik.
Ljusbild högertrafik.
Exempel 1
Om en bil som levereras i Sverige ska köras i
Storbritannien ska strålkastarna ställas om till
anpassat läge, se föregående bild.
Exempel 2
90
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Maskering av strålkastare
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil, se
senare avsnitt "Mallar för halogenstrålkastare":
•
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger
glas)
•
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster
glas)
•
•
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
03
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
2. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
3. Utgå från designlinjen på strålkastarglasen, se streckad linje i följande bild. Placera de självhäftande mallarna på rätt
avstånd från respektive designlinje med
hjälp av bilden och måtten i nedanstående lista:
•
•
•
•
A = LHD Right – ca 86 mm
B = LHD Left – ca 40 mm
C = RHD Right – 0 mm
D = RHD Left – ca 96 mm
}}
91
03 Instrument och reglage
||
03
Övre raden: vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: högerstyrd bil, mallar C och D.
92
03 Instrument och reglage
Mallar för halogenstrålkastare
03
93
03 Instrument och reglage
Torkare och spolning
Torkare och spolare rengör vindrutan och
bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.
Vindrutetorkare20
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning
är vald.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
03
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid
– säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på
vindrutan är bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul, känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga
av vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
20
94
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Serviceläge torkarblad
För rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad, se Torkarblad (s. 350) och Biltvätt (s. 371).
matiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa
i knappen och regnsensorsymbolen
visas i kombiinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II
samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep
görs när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när
fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter
efter att motorn stängts av.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna auto-
För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad (s. 350). För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning (s. 352).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn
medan bilen är igång eller fjärrnyckeln är i
läge I eller II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan i knappen slocknar.
Spolning av strålkastare och rutor
Högtrycksspolning av strålkastare*
Fönsterhissar
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid
var femte spolning av vindrutan.
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars
reglagepaneler manövreras respektive
fönsterhiss.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla
på spolarvätska visas i kombiinstrumentet,
stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av
vindrutan och sikten genom den.
03
Relaterad information
•
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 352)
Spolarvätska – kvalitet och volym (s. 393)
Reglagepanel i förardörr.
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr –
elektrisk aktivering* (s. 171).
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Instrument och reglage
||
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om fönstren
stängs, även när fjärrnyckeln används.
VARNING
03
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att välja nyckelläge 0 och ta sedan med
fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 72).
Manövrering
gepaneler kan bara manövrera respektive
fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget
kan manövreras.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 72). Efter
motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln
tagits ur – dock inte efter att en dörr har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning, genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen tills
fönstret är stängt. Klämskyddet aktiveras åter
efter en kort stund.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna,
är att öppna även de främre fönsterrutorna
lite grann.
Manövrering utan automatik
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars regla-
96
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel och
centrallås
För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller
från insidan med centrallåset, se Fjärrnyckel
(s. 152) och Låsning/upplåsning – inifrån
(s. 167).
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll
kvar i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
03 Instrument och reglage
Solgardin*
Backspeglar – yttre
Solgardiner finns inbyggda i panelen på vardera bakdörr.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglage.
En solgardin finns inbyggd i bakrutans hylla.
Bakdörr
03
–
Krok med tillhörande spärr
1. Dra upp solgardinen och haka fast den i
kroken i dörrens övre karm.
2. Lås solgardinen genom att föra spärren
uppåt.
Fönstret kan öppnas och stängas även när
solgardinen är uppdragen.
Bakruta
Dra upp solgardinen och haka fast den i
takclipsen med hjälp av gardinens två
krokar.
> Fjäderkraften i gardinen gör att krokarna hänger kvar.
Då solgardinen inte ska användas – haka loss
den, håll kvar taget och låt gardinen långsamt
rulla in.
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
i knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Båda speglarna är av vidvinkeltyp för att
ge god överblick. Föremål kan synas vara
längre bort än vad de i verkligheten är.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Instrument och reglage
||
Lagring av inställningar21
Inställningarna av backspeglarnas och förarsätets lägen kan för varje fjärrnyckel lagras i
bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 153).
Vinkling av backspegel vid parkering21
03
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sitt ursprungliga läge efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att
trycka in knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering21
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sitt ursprungliga läge efter en stund.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 106).
Automatisk infällning vid låsning21
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln
fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
21
98
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 106).
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste elektriskt återställas till neutralläge
för att den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(nyckelläge måste vara lägst I).
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning (s. 89) eller ledbelysning (s. 89)
valts.
Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne, se Säten fram – elmanövrerade* (s. 75).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Backspegel – inre (s. 99)
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 99)
03 Instrument och reglage
Rutor och backspeglar –
eluppvärmning
Eluppvärmningen används för att få bort is
och imma från vindrutan, bakrutan och de
yttre backspeglarna.
Eluppvärmd vindruta*, bakruta och yttre
backspeglar
dock av automatiskt efter en viss tid. Därefter
slås uppvärmningen av bakrutan på och av
automatiskt så länge yttertemperaturen är
lägre än +7 °C.
Backspegel – inre
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar backspegeln av automatiskt.
OBS
Uppvärmningen av bakrutan slås inte på
och av automatiskt om Eco-funktionen är
aktiverad, utan förblir då avstängd även
vid yttertemperaturer lägre än +7 °C. För
information om Eco-funktionen, se ECO*
(s. 272).
03
Se även Avfuktning och avfrostning av vindruta (s. 128).
Eluppvärmning vindruta
Eluppvärmning bakruta och yttre backspeglar
Funktionen används för att få bort is och
imma från vindruta, bakruta och yttre backspeglar.
Ett tryck på respektive knapp startar uppvärmningen. Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv. Stäng av uppvärmningen så
snart isen/imman är borta för att inte belasta
batteriet onödigt mycket. Funktionen stängs
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/avisas automatiskt om bilen startas i
yttertemperatur lägre än +7 °C. Autoavfrostning kan väljas i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 106).
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra
reglaget mot vindrutan.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
03 Instrument och reglage
||
avbländning finns inte på spegel med automatisk avbländning.
03
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera
bländande ljus. Den framåtriktade sensorn
känner av omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
Kompass*
Kalibrering
I backspegeln finns en display som visar i
vilken kompassriktning bilens front pekar.
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt kompassriktning.
Handhavande
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas
flera magnetiska zoner.
Gör så här för att kalibrera:
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
OBS
2. Starta bilen och stäng av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
samt se till att alla dörrar är stängda.
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd, transpondrar, solskydd eller objekt i
säten eller på hatthyllan på ett sådant sätt
att ljus förhindras att nå sensorerna, reduceras backspegelns avbländningsfunktion.
Kompass (s. 100) kan enbart väljas till backspegel med automatisk avbländning.
Relaterad information
•
Backspeglar – yttre (s. 97)
OBS
Backspegel med kompass.
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med
engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 72). För att deaktivera/aktivera kompassen
– tryck in knappen på backspegelns undersida med hjälp av t.ex. ett gem.
100
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli om elektrisk utrustning inte stängs av.
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett
gem). Numret för aktuell magnetisk zon
visas.
03 Instrument och reglage
7. Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om
tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, genomför då
kalibrering enligt punkt 6 ovan med den
eluppvärmda vindrutan aktiverad, se
Avfuktning och avfrostning av vindruta
(s. 128).
G030295
8. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
Magnetiska zoner.
Taklucka*
Takluckan kan manövreras med reglaget i
taket.
Takluckans inre solskärm stängs manuellt.
Till takluckan hör en vindavvisare.
Takluckans manöverreglage är placerat i
taket. Takluckan kan öppnas vertikalt i bakkant eller horisontellt. Nyckelläge I eller II
behövs för att takluckan ska kunna öppnas.
03
Horisontell öppning
4. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se
kartan över magnetiska zoner för kompass.
6. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare
2 varv för att finjustera kalibreringen.
G021343
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C, alternativt håll knappen på
backspegelns undersida intryckt
ca 6 sekunder tills det att tecknet C visas.
Horisontell öppning, bakåt/framåt.
Κppning, automatisk
Κppning, manuell
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
03 Instrument och reglage
||
Κppna manuellt genom att dra reglaget bakåt
till tryckpunkten för manuell öppning. Luckan
rör sig mot maximalt öppet läge så länge
knappen hålls intryckt.
03
Stängning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget
framåt till tryckpunkten för manuell stängning.
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan genom att välja nyckelläge 0 och ta
sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
För information om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 72).
Vertikal öppning
G021345
Öppning
För att öppna takluckan maximalt, dra reglaget bakåt till läget för automatisk öppning och
släpp.
VARNING
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget
till läget för automatisk stängning och släpp.
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att
välja nyckelläge 0 och ta fjärrnyckeln ur startlåset.
G028899
Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans
klämskydd fungerar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Vertikal öppning, uppåt i bakkant.
Κppna genom att trycka reglagets bakkant uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Med ett långt tryck på låsknappen stängs takluckan och alla fönstren, se Fjärrnyckel –
funktioner (s. 155) och Låsning/upplåsning –
inifrån (s. 167). Dörrarna och bagageluckan
låses. Om stängningen behöver avbrytas,
tryck på låsknappen igen.
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln,
kontrollera att ingen kommer i kläm.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt förskjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut skärmen framåt för att stänga
den.
102
03 Instrument och reglage
Klämskydd
Menyhantering – kombiinstrument
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om luckan blockeras av
något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till
det senast öppnade läget.
Med vänster rattspak styrs de menyer (s. 104)
som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet (s. 58). Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget (s. 72).
Vindavvisare
03
Display (digitalt kombiinstrument) och reglage för
menyhantering.
OK – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
Display (analogt kombiinstrument) och reglage
för menyhantering.
Till takluckan hör en vindavvisare som fälls
upp när takluckan är i öppet läge.
RESET – nollställer aktiv funktion.
Används i vissa fall till att välja/aktivera en
funktion, se förklaring under respektive
funktion.
Om meddelande (s. 104) finns måste det
bekräftas med OK för att menyerna ska visas.
Relaterad information
•
Meddelanden – hantering (s. 105)
103
03 Instrument och reglage
03
Menyöversikt – kombiinstrument
Nollställning färddator
Meddelanden
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 72).
Relaterad information
•
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
Kombiinstrument, analogt – översikt
(s. 58)
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
•
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 59)
Meddelande
Innebörd
Menyhantering – kombiinstrument (s. 103)
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Service snarastA
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll av
bilen.
Service
erfordrasA
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs ägarmanualen.
Boka tid för
service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Analogt kombiinstrument
Digital hastighet
Parkeringsvärmare*
Extravärmare*
Färddatoralternativ
Servicestatus
Oljenivå22
Meddelanden (##)23
Digitalt kombiinstrument
Inställningar*
Teman
Kontrastläge/Färgläge
Servicestatus
Meddelanden23
Oljenivå22
Parkeringsvärmare*
22
23
104
Vissa motorer.
Antal meddelande anges inom parentes.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Meddelanden – hantering
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan senaste
service, motorns gångtid
och oljekvalitet.
Växellådan
varm Stanna
snarast Låt
svalna
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt och kontakta
en verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning eller efter omstart.
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i displayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.
Låg batterispänning
Strömsparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
Tryck in OK på vänster rattspak för att
bekräfta ett meddelande. Bläddra bland meddelanden med tumhjulet (s. 103).
Tid för service överskriden
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin
eventuellt skadade delar
– kontakta en verkstadB.
Växellåda
Oljebyte
erfordras
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Växellåda
Minskad prestanda
Växellådan klarar inte full
kapacitet. Kör försiktigt
tills meddelandet slocknarC.
Vid upprepad visning –
kontakta en verkstadB.
Växellådan
varm Sänk
hastigheten
A
B
C
Med vänster rattspak kan man bekräfta och
bläddra bland meddelanden (s. 104) som
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay.
OBS
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För mer information rörande automatisk växellåda, se
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 257).
Om ett varningsmeddelande visas när
färddatorn används, måste meddelandet
läsas (tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Relaterad information
•
•
Meddelanden – hantering (s. 105)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 103)
03
Relaterad information
•
Menyöversikt – kombiinstrument (s. 104)
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
03 Instrument och reglage
MY CAR
parnas placering varierar beroende på vald
utrustning och marknad.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås
och larm, automatisk fläkthastighet, ställa
klockan etc.
MY CAR – öppnar menysystemet MY
CAR.
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/
bocka i markerat menyalternativ eller
lagra vald funktion i minnet.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
03
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
Handhavande
Navigering bland menyerna sker med
knappar på mittkonsolen eller med rattens
högra knappsats*.
EXIT
EXIT-funktioner
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid ett kort tryck på EXIT och på
vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för
MY CAR eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn).
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt.
Bilden är schematisk – antal funktioner och knap-
106
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Menyalternativ och sökvägar
För beskrivning av menyalternativ och sökvägar i MY CAR, se supplement Sensus Infotainment.
03 Instrument och reglage
Färddator
Bilens färddator kan registrera, beräkna och
visa information under färd.
Färddatorns innehåll och utseende varierar
beroende av om kombiinstrumentet är analogt eller digitalt:
•
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 108)
•
Färddator – digitalt kombiinstrument
(s. 111)
Färddatorns Funktioner respektive alternativa Rubriker ligger vardera listade i en ändlös slinga (loop).
Relaterad information
•
•
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
Färddator – kompletterande information
(s. 115)
03
Kontroll och inställningar kan göras direkt
efter att kombiinstrumentet automatiskt tänds
upp i samband med upplåsning. Om inget av
färddatorns reglage påverkas inom
ca 30 sekunder efter öppnad förardörr, släcks
instrumentet varefter antingen nyckelläge II (s. 72) eller motorstart krävs för att
kunna manövrera Färddatorn.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när
Färddatorn används måste meddelandet
först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
•
Kvittera meddelandet med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Gruppmenyer
Färddatorn har två olika gruppmenyer:
•
•
Funktioner
Rubrik i kombiinstrumentet
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
03 Instrument och reglage
Färddator – analogt kombiinstrument
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop.
Ett av alternativen är att färddatorns display
slocknar – det markerar även början/slutet på
loopen.
Funktioner
Gör så här för att öppna och kontrollera/
justera funktioner:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med två tryck på RESET.
2. Tryck på OK – loopen med alla funktioner
öppnas.
03
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
4. Avsluta med två tryck på RESET efter
utförd kontroll/justering.
Färddatorns olika funktioner listas i följande
tabell:
Informationsdisplay och reglage.
OK – Κppnar loopen med Färddatorns
funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
Tumhjul – Κppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur
en funktion efter utfört val.
108
03 Instrument och reglage
Funktioner
Information
Digital hastighet
Visar bilens hastighet digitalt i kombiinstrumentets centrum:
•
•
•
•
km/h
Ingen visning
Parkeringsvärmare*
•
•
•
Κppna med med OK, välj med tumhjulet, bekräfta med OK och backa ut med ENTER.
mph
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 135).
Direktstart
03
Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
Extravärmare*
För mer information, se Extravärmare* (s. 139).
• Auto På
• Av
Färddatoralternativ
•
•
•
•
•
A
Körsträcka till tom tank
Bränsleförbrukning
Medelhastighet
Trippmätare T1 och miltal
Trippmätare T2 och miltal
Här väljs/aktiveras de alternativ som ska finnas som valbara rubriker i Färddatorn. Symbolerna
för redan valda är VITA och försedda med en "bock" – övriga är GRÅ och saknar "bock":
1. Κppna med funktionen med OK, bläddra mellan alternativens symboler med tumhjulet
och markera/stanna på önskad symbol.
2. Bekräfta med OK – symbolen skiftar färg från GRÅ till VIT och markeras med en "bock".
3. Fortsätt att välja funktionssymboler med tumhjulet eller avsluta med RESET.
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 338).
Meddelanden (##)
För mer information, se Meddelanden – hantering (s. 105).
Vissa motorer.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
03 Instrument och reglage
||
Rubriker
En av rubrikerna i följande tabell kan väljas för
konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så
här för att bestämma vilken:
03
3. Stanna på önskad rubrik.
2. Vrid på tumhjulet – valbara rubriker för
färddatorn visas i en loop.
Färddatorrubrik i kombiinstrumentet
Information
Trippmätare T1 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Trippmätare T2 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Räckvidd
För mer information – se avsnittet "Räckvidd – körsträcka till tom tank" (s. 115).
Bränsleförbrukning
Aktuell förbrukning.
Medelhastighet
•
Ingen färddatorinformation.
Detta alternativ visar en tom display – det markerar även början/slutet på loopen.
Kombiinstrumentets färddatorrubrik kan när
som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:
•
Vrid på tumhjulet – stanna på önskad
rubrik.
Nollställning – Trippmätare och
Medelhastighet
Med aktuell färddatorrubrik – T1 och miltal,
T2 och miltal eller Medelhastighet – visad i
kombiinstrumentet:
•
Gör ett långt tryck på RESET – vald
rubrik nollas.
Varje rubrik måste nollas individuellt.
110
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med två tryck på RESET.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Långt tryck på RESET nollställer Medelhastighet.
Relaterad information
•
•
•
Färddator (s. 107)
Färddator – kompletterande information
(s. 115)
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
03 Instrument och reglage
Färddator – digitalt kombiinstrument
Färddatorns menyer ligger i en steglös loop.
Ett av alternativen är att färddatorns tre displayer slocknar – det markerar även början/
slutet på loopen.
Funktioner
Gör så här för att öppna och kontrollera/
justera funktioner:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med två tryck på RESET.
2. Tryck på OK – loop med alla funktioner
öppnas.
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
03
4. Avsluta med två tryck på RESET efter
utförd kontroll/justering.
Färddatorns olika funktioner listas i följande
tabell:
Informationsdisplayer och rattspakens reglage.
OK – Κppnar loopen med Färddatorns
funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
Tumhjul – Κppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur
en funktion efter utfört val.
}}
111
03 Instrument och reglage
||
Funktioner
Information
Nollställning färddator
Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2 – se tabell
under nästa avsnitt "Rubriker" och avsnitt "Nollställning – Medelhastighet/-förbrukning" för
information om det momentet.
•
•
03
Medelförbrukning
Medelhastighet
Meddelanden
För mer information, se Meddelanden – hantering (s. 105).
Teman
Här väljs kombiinstrumentets (s. 58) utseende.
Inställningar*
Välj Auto På eller Av.
För mer information, se Extravärmare* (s. 139).
Kontrastläge/Färgläge
Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.
Parkeringsvärmare*
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 135).
•
•
•
A
112
Direktstart
Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av
klockslag.
Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av
klockslag.
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 338).
Vissa motorer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Rubriker
En av rubrikkombinationerna i följande tabell
kan väljas för konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så här för att bestämma vilken:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med två tryck på RESET.
2. Vrid på tumhjulet – valbara rubrikkombinationerer visas i en loop.
03
3. Stanna på önskad rubrikkombination.
Tre färddatorrubriker kan visas samtidigt – en i
vardera ”fönster”.
Rubrikkombinationer
Information
Medelförbrukning
Trippmätare T1 + Mätarställning
Medelhastighet
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Nuvarande förbrukning
Trippmätare T2 + Mätarställning
Körsträcka till tom
tank
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Nuvarande förbrukning
Mätarställning
kmh<>mph
Ingen färddatorinformation.
Kombiinstrumentets rubrikkombination för
Färddatorn kan när som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:
•
Vrid på tumhjulet – stanna på önskad
rubrik.
kmh<>mph – se avsnittet "Digital hastighetsvisning" (s. 115).
Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer – det
markerar även början/slutet på loopen.
Nollställning – Trippmätare
Vrid med tumhjulet fram den rubrikkombination innehållande trippmätaren som ska nollställas:
•
Gör ett långt tryck på RESET – vald trippmätare nollas.
}}
113
03 Instrument och reglage
||
Nollställning – Medelhastighet/förbrukning
1. Välj funktion Nollställning
färddator och aktivera med OK.
2. Välj något av följande alternativ med
Tumhjulet och aktivera med OK:
03
•
•
•
l/100 km
km/h
Nollställ båda
3. Avsluta med RESET.
Relaterad information
114
•
Färddator – kompletterande information
(s. 115)
•
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Färddator – kompletterande
information
När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen
garanterad körsträcka kvar.
Här följer kompletterande information om
några funktioner.
•
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.
OBS
Digital hastighetsvisning24
Räckvidd – körsträcka till tom tank
Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan
köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.
24
03
Viss felvisning kan uppstå om körsättet
ändras.
Nuvarande förbrukning
Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning
– se avsnitt "Ändra enhet" (s. 115).
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd.
Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad körsträcka sedan senaste nollställning.
Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund.
När bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen per tidsenhet – i högre hastighet
visas den relaterad till körsträcka.
•
Fyll då på bränsle snarast möjligt.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se Volvo
Personvagnars miljöfilosofi (s. 19).
Medelhastighet
Relaterad information
Hastigheten visas i motsatt enhet (kmh/mph)
relaterat huvudinstrumentet. Är det t.ex. graderat i mph, visar Färddatorn motsvarande
hastighet i km/h och omvänt.
Ändra enhet
Det går att växla enhet (km/miles) för sträcka
och hastighet i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 106).
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa
enheter samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
Enbart med kombiinstrument "Digital".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
115
03 Instrument och reglage
Färddator – färdstatistik*
Handhavande
Information lagras om gjorda färder innehållande genomsnittlig bränsleförbrukning och
medelhastighet, vilket kan ses på mittkonsolens bildskärm som ett stapeldiagram.
Olika inställningar kan göras i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 106) – sök där upp
Färdstatistik.
Funktion
03
Med alternativet "Nollställ då bilen har varit
avstängd i minst 4h" markerat raderas all
statistik automatiskt efter avslutad körning
och 4 timmars stillestånd. Vid påföljande
motorstart börjar Färdstatistiken om från noll.
• Nollställ då bilen har varit avstängd i
minst 4h – markera i rutan med ENTER
och backa ut ur menyn med EXIT.
Ska en ny körcykel påbörjas innan 4 timmar
förflutit måste aktuell period först raderas
manuellt med alternativet "Påbörja ny resa".
• Påbörja ny resa – med ENTER raderas
Färdstatistik25.
Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km
körd sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst till höger visar värdet för aktuell
pågående kilometer eller 10 km.
all tidigare statistik, backa ut ur menyn
med EXIT.
Se även information om Eco guide (s. 62) .
Relaterad information
•
Färddator – kompletterande information
(s. 115)
Med TUNE-ratten kan skalan för staplarna
skiftas mellan 1 km och 10 km – markören
längst till höger skiftar läge mellan uppe och
nere relaterat vald skala.
25
116
Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
04 Klimat
Allmänt om klimat
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering (s. 124). Klimatanläggningen kyler
eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) (s. 128) kan
stängas av, men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och undvikande av imma
på rutorna bör den alltid vara påslagen.
Att tänka på
04
118
•
För att luftkonditioneringen ska fungera
optimalt bör sidofönster och taklucka*
vara stängda.
•
Genomvädringsfunktionen (s. 168) öppnar/stänger alla sidofönster samtidigt och
kan användas exempelvis för att snabbt
vädra ur bilen vid varmt väder.
•
Sopa bort is och snö från luftintaget till
klimatanläggningen (spalten mellan huv
och vindruta).
•
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
•
När motorn behöver maximal kraft, dvs.
vid fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen tillfälligt stängas av. Det kan
då uppstå en tillfällig temperaturökning i
kupén.
•
För att ta bort imma på fönstrens insida
ska defrosterfunktionen (s. 128)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
användas i första hand. För att minska
risken för uppkomst av imma ska fönstren
hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
OBS
För att undvika imbildning på bakrutan,
blockera inte ventilationshålen längst bak
på hatthyllan med klädesplagg eller andra
föremål.
Bilar med Start/Stop*
Vid auto-stoppad (s. 263) motor kan viss
utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad,
t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet (s. 127).
Bilar med ECO*
När funktionen ECO (s. 272) aktiveras kan
viss utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad eller avstängd, t.ex. luftkonditioneringen (s. 128).
OBS
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några el-förbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att avaktivera ECO-funktionen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Faktisk temperatur (s. 119)
Menyinställningar – klimat (s. 121)
Elektronisk klimatanläggning – ECC
(s. 124)
Luftdistribution i kupé (s. 122)
Luftrening (s. 119)
04 Klimat
Faktisk temperatur
Sensorer – klimat
Luftrening
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar
den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet,
solinstrålning etc. som för tillfället råder i och
kring bilen.
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera temperaturen (s. 119) i
bilen.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker
och astmatiker.
•
Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
Kupéfilter (s. 120)
I systemet finns en solsensor (s. 119) som
känner av på vilken sida solen skiner in i
kupén. Detta medför att temperaturen kan
skilja mellan höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på
samma temperatur på båda sidor.
•
Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
•
•
•
•
Yttertemperatursensorn sitter i yttre backspegeln.
•
•
Fuktsensorn* sitter vid inre backspegeln.
Interior Air Quality System
(IAQS) (s. 121)*
OBS
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Material i kupén (s. 121)
Clean Zone Interior Package
(CZIP) (s. 120)*
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
04
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Temperaturreglering i kupé (s. 127)
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
04 Klimat
Luftrening – kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
med ett filter.
Filtret måste bytas med jämna mellanrum.
Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
Luftrening – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP omfattar en serie modifieringar som håller kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med
friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
•
Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 121) är ett
helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära
ozon.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
04
Relaterad information
•
Luftrening (s. 119)
OBS
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende
på vilket som inträffar först. Dock max
75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och
då kunden inte vill behålla CZIP-standard
ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftrening (s. 119)
04 Klimat
Luftrening – IAQS*
Luftrening – material
Menyinställningar – klimat
Luftkvalitetssystemet IAQS avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller
ändra grundinställning för sex av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen.
Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras.
Mattorna i både kupén och bagageutrymmet
är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören (s. 373).
•
Fläktnivå vid automatisk klimatreglering (s. 127).
•
•
Återcirkulationstimer (s. 129).
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
vindruta och sidorutor samt bakruta
användas.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftrening (s. 119)
Relaterad information
•
Luftrening (s. 119)
•
•
•
Automatisk start av bakrutedefroster (s. 99).
Luftkvalitetssystem (s. 121)*.
Automatisk start av sätesvärme förare (s. 125).
04
Automatisk start av rattvärme (s. 78).
Mer information finns i beskrivningen av
menysystemet (s. 106).
Klimatanläggningens funktioner kan i menysystemet MY CAR återställas till grundinställningen. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftrening – Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 120)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
04 Klimat
Luftdistribution i kupé
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
04
G021366
G021368
Den inkommande luften fördelas genom ett
antal olika munstycken i kupén.
I AUTO-läget sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen (s. 131).
Stängt
Stängt
Κppet
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Κppet
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras i kallt klimat.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls,
i varmt klimat, en behaglig miljö i baksätet.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
122
04 Klimat
Luftfördelning
Luftfördelning – defroster vindruta
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se följande
bild) motsvarande figur och en pil framför
respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information,
se luftfördelningstabellen (s. 131).
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
04
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Autoreglering (s. 127)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 129)
123
04 Klimat
Elektronisk klimatanläggning – ECC
ECC (Electronic Climate Control) håller den
temperatur som väljs i kupén och kan ställas
in separat för förar- och passagerarsidan.
Med autofunktionen regleras temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning automatiskt.
04
Temperaturreglering (s. 127), vänster
sida
Eluppvärmt framsäte (s. 125), vänster
sida1
Max. defroster (s. 128)
Fläkt (s. 127)
Luftfördelning (s. 122) – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
1
124
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 99)
AC – Luftkonditionering på/av (s. 128)
Eluppvärmt framsäte (s. 125), höger sida1
Ventilerat framsäte (s. 126)*, vänster sida
Temperaturreglering (s. 127), höger sida
Ventilerat framsäte*, höger sida
Återcirkulation (s. 129)
ECO* (s. 272)
Knappen har olika placering beroende på om bilen är utrustad med ventilerat framsäte* eller inte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
AUTO – Automatisk klimatreglering (s. 127)
Luftfördelning – defroster vindruta
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
04 Klimat
Eluppvärmda framsäten*
•
Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att
öka komforten för förare och passagerare när
det är kallt.
Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i
bildskärmen.
•
Stäng av värmen – inget fält lyser.
VARNING
Eluppvärmt baksäte*
Uppvärmningen av baksätets ytterpositioner
har tre lägen för att öka komforten för passagerare när det är kallt.
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Automatisk start av förarsätesvärme
04
Med automatisk start av förarsätesvärme
aktiverad kommer förarsätet att ha högsta
värmenivån vid motorstart.
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Knappen har olika placering
beroende på om bilen är
utrustad med ventilerat framsäte* eller inte, se
bild (s. 124).
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
•
Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i
mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
•
Lägre värmenivån – två orange fält lyser i
bildskärmen.
Automatisk start sker när bilen är kall och
omgivningstemperaturen är lägre än
ca +10 °C.
Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
•
•
•
•
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Eluppvärmt baksäte* (s. 125)
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Lägre värmenivån – två lampor lyser.
Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Stäng av värmen – ingen lampa lyser.
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
04 Klimat
||
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Eluppvärmda framsäten* (s. 125)
Ventilerade framsäten*
Ventilationssystemet består av fläktar i säten
och ryggstöd som suger luft genom sätets
klädsel. Kyleffekten ökar ju kallare kupéluften
är. Systemet kan aktiveras när motorn är
igång.
Ventilationen regleras från klimatanläggningen och tar hänsyn till sätets temperatur,
solinstrålning och yttertemperatur.
04
För placering av knapp, se
bild (s. 124).
Ventilationen kan användas samtidigt som
eluppvärmningen av sätena. Funktionen kan
exempelvis användas för att få bort fukt ur kläderna.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att aktivera
funktionen.
Tre komfortnivåer som ger olika avkylningsoch avfuktningseffekt finns:
•
Komfortnivå III: Högst effekt – tre blå fält
lyser i mittkonsolens bildskärm (se bilden
ovan).
•
Komfortnivå II: Lägre effekt – två blå fält
lyser i bildskärmen.
•
Komfortnivå I: Lägst effekt – ett blått fält
lyser i bildskärmen.
•
Stäng av funktionen – inget fält lyser.
OBS
Sätesventilationen bör användas med försiktighet av dragkänsliga personer. Komfortnivå I rekommenderas vid långvarig
användning.
VIKTIGT
Aktuell komfortnivå visas i mittkonsolens bildskärm.
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Sätesventilationen går inte att starta då
kupétemperaturen understiger 5 °C. Detta
för att undvika nedkylning av den som
sitter i sätet.
04 Klimat
Fläkt
Autoreglering
Temperaturreglering i kupé
Fläkten bör alltid vara aktiverad, detta för att
undvika imma på rutorna.
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur (s. 127), luftkonditionering (s. 128), fläkthastighet (s. 127), återcirkulation (s. 129) och
luftfördelning (s. 122).
När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk
för imma på rutorna.
Fläktvred
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt (s. 127) – tidigare
inställd fläkthastighet kopplas ur.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Elektronisk klimatanläggning – ECC
(s. 124)
AUTOKLIMAT.
Vid val av en eller flera
manuella funktioner fortsätter
övriga funktioner att styras
automatiskt. Vid tryck på
AUTO kopplas alla manuella
inställningar bort. Bildskärmen visar
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
04
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in
i menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.
Med vredet kan temperaturen ställas in – separat för
förarsidan och passagerarsidan.
}}
127
04 Klimat
||
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Faktisk temperatur (s. 119)
Elektronisk klimatanläggning – ECC
(s. 124)
Luftkonditionering
Luftkonditioneringen kyler ned och avfuktar
inkommande luft vid behov.
När lampan i AC-knappen
lyser styrs luftkonditioneringen av systemets automatik.
Avfuktning och avfrostning av
vindruta
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster
används för att snabbt få bort imma och is
från vindruta och sidorutor.
När lampan i AC-knappen är
släckt är luftkonditioneringen
urkopplad. Κvriga funktioner styrs fortfarande
automatiskt. När max. defrosterfunktionen (s. 128) aktiveras slås luftkonditioneringen på automatiskt, så att luften avfuktas
maximalt.
04
Vald inställning visas i mittkonsolens bildskärm.
Eluppvärmd vindruta*
Max. defroster
Lampan i defrosterknappen
lyser när funktionen är
inkopplad.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att aktivera
funktionen.
För bilar utan eluppvärmd vindruta:
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Luft strömmar till rutorna – symbol (2)
lyser i bildskärmen.
•
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
04 Klimat
För bilar med eluppvärmd vindruta:
•
Starta eluppvärmningen av
symbol (1) lyser i bildskärmen.
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan2
och luftström till rutorna – symbolerna (1)
och (2) lyser i bildskärmen.
•
vindrutan2
–
•
luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
•
återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
OBS
Eluppvärmd vindruta och IR-ruta (s. 16)
kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
OBS
När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade
lampan i knappen.
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
En triangulär yta längst ut på vardera sida
av vindrutan är inte eluppvärmd, där kan
avisningen ta längre tid.
OBS
Eluppvärmd vindruta är inte tillgänglig när
motorn är auto-stoppad (s. 263).
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i
kupén:
2
Återcirkulation väljs för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén, dvs. ingen luft från
utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
OBS
Luftdistribution – återcirkulation
VIKTIGT
04
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat
återcirkulationsläge efter en tid som beror på
yttertemperaturen. Det minskar risken för is,
imma och dålig luft.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
Ifall tecknet C visas i backspegeln när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, så måste kompassen (s. 100)* kalibreras om.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
04 Klimat
||
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid
återcirkulationen ur.
Relaterad information
•
•
•
04
130
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftdistribution i kupé (s. 122)
Luftdistribution – tabell (s. 131)
04 Klimat
Luftdistribution – tabell
Med tre knappar väljs fördelningen (s. 122) av
luften.
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av med is och imma.
Luft till vindruta, via defrostermunstycke, och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och isbildning (inte för låg fläkthastighet för att detta ska uppnås) i kallt och fuktigt klimat.
Luftström till rutorna och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få god komfort i varmt och torrt klimat.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
04
}}
131
04 Klimat
||
Luftdistribution
Används
Luft till golv och rutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i kallt
eller fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla till golvet.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen
och till golv.
för att få svalare längs golvet i varmt, torrt klimat eller
varmare upptill i kallt klimat.
04
Relaterad information
•
•
132
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 129)
04 Klimat
Motor- och kupévärmare*
Tankning
Genom förkonditionering förbereder värmaren
motor och kupé innan avfärd så att både slitage och energibehov under färd minskas.
playen visar ett meddelande. Bekräfta meddelandet med ett tryck på blinkerspakens (s. 103) OK-knapp.
VIKTIGT
Värmaren kan startas direkt (s. 134) eller med
tidur (s. 135).
Upprepad användning av värmaren i kombination med korta körsträckor leder till att
batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är
värmarens maximala gångtid 50 minuter.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas med lika mycket energi som värmaren
förbrukar, bör man vid regelbunden
användning av värmaren köra bilen lika
lång tid som värmaren används. Värmaren
används maximalt 50 minuter vid varje tillfälle.
VARNING
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus. Avgaser utsöndras.
OBS
När den bränsledrivna värmaren är aktiv
kan rök komma från höger hjulhus, vilket är
helt normalt.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av den bränsledrivna värmaren innan tankning påbörjas.
Kontrollera i kombiinstrumentet att värmaren är avstängd, när den arbetar visas
värmesymbolen.
04
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 137)
•
Extravärmare* (s. 139)
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till den bränsledrivna värmaren.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och informationsdis-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
133
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
direktstart
Direktstart via fjärrnyckel*
Motor- och kupévärmaren går att starta direkt.
Status visas även i färddatorn under
pågående uppvärmning.
Direktstart går att göra via:
•
•
•
informationsdisplay
Direktstart via mobil*
fjärrnyckel*
Aktivering och information om valda inställningar som kan skötas från mobiltelefon kommer att finnas tillgänglig via Volvo On Call*
mobilapp.
mobil*.
Vid direktstart av motor- och kupévärmaren (s. 133) kommer den att vara aktiverad i
50 minuter.
04
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan värmaren är igång.
Direktstart via informationsdisplay
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Stega vidare i nästa meny till Direktstart
för att aktivera värmaren och välj med
OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
Relaterad information
Indikeringslampa på fjärrnyckel med PCC*.
Motor- och kupévärmaren kan aktiveras via
fjärrnyckeln:
–
Håll inne knappen för trygghetsbelysning
i 2 sekunder.
Varningsblinkers ger information enligt
följande:
•
5 korta blink följt av ett fast sken i
ca 3 sekunder – signalen har nått bilen
och värmaren har aktiverats.
•
5 korta blink – signalen har nått bilen
men värmaren har inte aktiverats.
•
Varningsblinkers förblir släckta – signalen har inte nått bilen.
trycks in när
Om knappen för information
värmaren är aktiv så kommer indikeringslampan att visa status för detta – samtidigt
visas bilens låsstatus (s. 157). Under tiden
134
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
status undersöks avger indikeringslampan ett
par korta blink som följs av ett fast sken om
värmaren är aktiv.
•
•
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 135)
Motor- och kupévärmare* – direktavstängning (s. 135)
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 137)
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
direktavstängning
Motor- och kupévärmaren går att stänga av
direkt via informationsdisplayen.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Stega vidare i nästa meny till Avbryt för
att deaktivera värmaren och välj med OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – direktstart
(s. 134)
•
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 135)
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 137)
Motor- och kupévärmare* – tidur
Motor- och kupévärmarens (s. 133) tidur är
kopplade till bilens klocka.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur.
Med tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik
väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja
utifrån rådande yttertemperatur.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
Inställning3
8. Tryck på OK4 för att bekräfta inställningen.
9. "Backa" i menystrukturen med RESET.
10. Välj det andra tiduret (fortsätt från punkt
2) eller gå ur menyn med RESET.
Starta
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och aktivera med OK.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
Avstängning
2. Stega med tumhjulet (s. 103) till ett av
tiduren Parkeringsvärmare och välj med
OK.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
4. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta timinställningen.
5. Välj önskad timme med tumhjulet.
6. Tryck kort på OK för att komma till minutinställningen.
04
4. Gå ur menyn med RESET.
En tidurstartad värmare kan stängas av
manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
> Om ett tidur är satt men inte aktiverat
syns en klock-ikon bredvid den
inställda tiden.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
7. Välj önskad minut med tumhjulet.
3
4
Inställning av tidur är endast möjlig med avstängd motor.
Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
135
04 Klimat
||
4. Stäng av tiduret genom att trycka:
•
•
länge på OK eller
kort på OK för att komma vidare i
menyn. Välj sedan att stoppa tiduret
och bekräfta valet med OK.
5. Gå ur menyn med RESET.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
direkt (s. 135).
Relaterad information
•
04
136
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 137)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
meddelanden
Symboler och displaymeddelanden gällande
motor- och kupévärmaren (s. 133) skiljer sig
beroende på om kombiinstrumentet (s. 58) är
analogt eller digitalt.
När något av tiduren är aktiverat, lyser symbolen för aktiverat tidur i displayen samtidigt
som inställd tid visas intill symbolen.
Symbol för aktiverat tidur i analogt
kombiinstrument.
Symbol för aktiverat tidur i digitalt
kombiinstrument.
Tabellen visar förekommande symboler och
displaytexter.
När värmaren är aktiverad lyser värmesymbolen i informationsdisplayen.
Symbol
Display
Innebörd
04
Värmaren är påslagen och arbetar.
Bränsledriven värmare stoppad Batteri
i sparläge
Värmaren stoppad av bilens elektronik för att möjliggöra motorstart.
Bränsledriven värmare stoppad Låg
bränslenivå
Start av värmaren är inte möjlig p.g.a. för låg bränslenivå – detta för att möjliggöra
motorstart samt ca 50 km körning.
Bränsledriven värmare Service erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en verkstad för reparation. Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
04 Klimat
||
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens (s. 103) OK-knapp.
04
138
04 Klimat
Extravärmare*
Bränsledriven extravärmare*
I kalla
kan en extravärmare behövas för att uppnå rätt arbetstemperatur i
motorn och få tillräcklig värme i kupén.
Bilen är utrustad antingen med en elektrisk (s. 140) eller bränsledriven extravärmare (s. 139).
I bilar med dieselmotorer är en bränsledriven
extravärmare (s. 139) monterad.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
I en semi-kall5 klimatzon får dieseldrivna bilar
en elektrisk extravärmare (s. 140) istället för
en bränsledriven.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
klimatzoner5
Bilar med vissa bensinmotorer6 har en elektrisk extravärmare integrerad i bilens klimatsystem.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 133)
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
Autoläge eller avstängning
Extravärmarens automatiska startsekvens
kan stängas av om så önskas.
3. Stega med tumhjulet till Extravärmare7
alternativt Inställningar8 och välj med
OK.
4. Välj ett av alternativen PÅ eller AV med
hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
5. Gå ur menyn med RESET.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför
göras före motorstart.
Kupévärmare*
04
Om extravärmaren är kompletterad med
tidursfunktion kan den användas som en
kupévärmare (s. 133).
OBS
Volvo rekommenderar att den bränsledrivna extravärmaren stängs av vid korta
körsträckor.
1. Före motorstart: Välj nyckelläge I (s. 72).
2. Tryck på OK för att komma till menyn.
5
6
7
8
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka motorer som berörs.
Analogt kombiinstrument.
Digitalt kombiinstrument.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
04 Klimat
Elektrisk extravärmare*
Bilen är utrustad antingen med en bränsledriven (s. 139) eller elektrisk extravärmare (s. 139).
Värmaren kan inte regleras manuellt, utan
aktiveras automatiskt efter motorstart vid
yttertemperaturer under 14 °C och stängs av
efter att inställd kupétemperatur är uppnådd.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 133)
04
140
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
LASTNING OCH FΚRVARING
05 Lastning och förvaring
Förvaringsplatser
Översikt av förvaringsplatser i kupén.
05
142
05 Lastning och förvaring
Förvaringsfack i dörrpanel
Förvaringsficka* framkant på framsätenas
sittdynor
Biljettklämma
Handskfack (s. 144)
Förvaringsfack
Förvaringsfack, mugghållare (s. 144)
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
05
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
05 Lastning och förvaring
Tunnelkonsol
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
Tunnelkonsol – cigarettändare och
askkopp*
Handskfack
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
En löstagbar askkopp är placerad i mugghållaren under armstödet. Cigarettändaren är
placerad i 12 V-uttaget (s. 145) för framsätet.
Askkoppen i tunnelkonsolen (s. 144) lossas
genom att koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
Relaterad information
•
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
05
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. Om askkopp och cigarettändare (s. 144) är valt finns en cigarettändare i 12 V-uttaget (s. 145) för framsätet, och en löstagbar askkopp i mugghållaren.
Relaterad information
•
144
Förvaringsplatser (s. 142)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förvaringsplatser (s. 142)
Här kan t.ex. bilens ägarmanual och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas (s. 168)* med
hjälp av nyckelbladet (s. 159).
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 142)
05 Lastning och förvaring
Iläggsmattor*
Make up-spegel
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
Iläggsmattor samlar upp t.ex. skräp och snöslask. Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
Make up-spegeln är placerad på solskyddets
baksida.
Eluttagen (12 V) är placerade bredvid mugghållaren1 samt bak på tunnelkonsolen.
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje
plats och kontrollera innan färd att mattan
vid förarplatsen är ordentligt nedstucken
och förankrad i piggarna för att inte
komma i kläm vid och under pedalerna.
Relaterad information
Rengöring av interiör (s. 373)
Make up-spegel med belysning.
G021439
G021438
•
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
05
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
Relaterad information
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 349)
G021440
•
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
1
Ifall askkopp och cigarettändare är valt utgår mugghållare och intilliggande 12 V-uttag.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
05 Lastning och förvaring
||
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttaget
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
lägst i nyckelläge I (s. 72).
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen i tunnelkonsolen används samtidigt
gäller 7,5 A (90 W) per uttag.
Ifall kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
OBS
OBS
05
Extrautrustning och tillbehör – t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner
– som är anslutna till något av kupéns 12 V
eluttag, kan aktiveras av klimatsystemet
även då fjärrnyckeln är urtagen eller när
bilen är låst, exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de
inte används eftersom startbatteriet kan
tömmas vid ett sådant tillfälle!
Kompressorn för provisorisk däcktätning (s. 318) är provad och godkänd av
Volvo.
Lastning
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.
För utförlig information om vikter, se Vikter
(s. 382).
Bagageluckan öppnas via en knapp
på belysningspanelen eller fjärrnyckeln, se Låsning/upplåsning –
bagagelucka (s. 169).
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
Relaterad information
•
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp* (s. 144)
•
12 V eluttag – bagageutrymme* (s. 150)
Att tänka på vid lastning
•
Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om
något av baksätets ryggstöd är nedfällt,
seWHIPS – sittställning (s. 35).
•
•
146
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
Centrera lasten.
Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
05 Lastning och förvaring
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid
en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
Relaterad information
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 149)
Lastning – lång last (s. 147)
Taklast (s. 148)
Lastning – lång last
För att förenkla lastning (s. 146) i lastutrymmet
kan baksätets ryggstöd fällas ned. För extra
lång last kan även passagerarsätet2 ryggstöd
fällas*.
Fällning av ryggstöd i baksäte
Om baksätets ryggstöd behöver fällas, se
Säten bak (s. 76).
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
•
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
05
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge
– bilen kan då rulla iväg.
2
Gäller endast komfortsäten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
05 Lastning och förvaring
Lastning – skidlucka
Luckan i ryggstödet kan öppnas för transport
av långa smala föremål.
Fäll det högra ryggstödet framåt.
Taklast
Frigör luckan i baksätesryggen genom att
skjuta luckans regel uppåt och samtidigt
trycka luckan nedåt/framåt.
Vid taklast rekommenderas de lasthållare som
Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador på bilen och för att uppnå största möjliga
säkerhet vid färd.
Fäll tillbaka ryggstödet med luckan
öppen.
Använd säkerhetsbältet för att hindra lasten
från att röra sig.
VARNING
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen vid lastning och lossning. I
ogynnsamma fall kan man komma åt
växelspaken/-väljaren och därigenom föra
den till ett körläge.
05
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
Borttagning lucka
Efter att luckan är frigjord och ryggstödet
bakåtfällt, öppna luckan ca 30 grader och dra
den rakt upp.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
Fastsättning lucka
För information om maximalt tillåten last
på taket, inklusive lasthållare och eventuell
takbox, se Vikter (s. 382).
Sätt tillbaka luckan i spåren bakom klädseln
och stäng luckan.
Relaterad information
•
148
Lastning (s. 146)
Relaterad information
•
Lastning (s. 146)
05 Lastning och förvaring
Lastsäkringsöglor
VARNING
lastsäkringsöglorna3
De fällbara
används till
att fästa spännband för att förankra gods i
bagageutrymmet.
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Lastning – bärkassehållare*
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i bagageutrymmet.
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Relaterad information
Lastning (s. 146)
G021463
•
Bärkassehållare under uppfällbar lucka i golvet.
05
1. Fäll upp hållaren, som är en del av golvluckan.
2. Spänn fast bärkassarna med spännbandet och fäst bärhandtagen i krokarna.
Relaterad information
•
3
Lastning (s. 146)
Antal öglor och dess placering varierar beroende av marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
05 Lastning och förvaring
12 V eluttag – bagageutrymme*
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner.
05
Fäll upp locket för att komma åt eluttaget.
•
Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning av bilens startbatteri.
150
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning
(TMK), Provisorisk däcktätning* (s. 318).
LÅS OCH LARM
06 Lås och larm
Fjärrnyckel
Fjärrnyckeln används bl.a. för låsning/upplåsning samt motorstart.
Det finns två varianter av fjärrnycklar – Fjärrnyckel i basutförande samt Fjärrnyckel med
PCC (Personal Car Communicator)*.
Funktionalitet
Låsning/upplåsning
samt löstagbart
nyckelblad
06
A
B
BasA
x
Bilen levereras med två fjärrnycklar
VARNING
med
PCCB
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna och taklucka genom att ta
ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
x
Nyckellös låsning/
upplåsning
x
Nyckellös motorstart
x
Informationsknapp
och indikeringslampor
x
5-knappars nyckel
6-knappars nyckel
Fjärrnyckel med PCC har utökad funktionalitet jämfört med fjärrnyckel i basutförande –
bl.a. stöd för Keyless Drive (s. 162) och vissa
unika funktioner (s. 157).
Alla fjärrnycklar har ett löstagbart nyckelblad (s. 158) av metall. Den synliga delen
finns i två utföranden för att kunna skilja fjärrnycklarna åt.
152
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – dock inte
andra varianter än den som levererades med
bilen. Upp till sex stycken nycklar kan programmeras och användas till en och samma
bil.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Fjärrnyckel – förlust
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
De återstående fjärrnycklarna ska tas med till
Volvoverkstaden. I stöldförebyggande syfte
raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur
systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
06 Lås och larm
Fjärrnyckel – personalisering*
Nyckelminnet i fjärrnyckeln (s. 152) gör att
vissa inställningar i bilen kan anpassas efter
person.
Gör så här för att lagra inställningarna och
använda nyckelminnet i fjärrnyckeln:
1. Lås upp bilen med den fjärrnyckel i vars
minne inställningen2 ska lagras.
Nyckelminnesfunktionen finns i kombination
med elmanövrerat* förarsäte.
2. Gör önskade inställningar för t.ex. sätet
och de yttre backspeglarna.
Inställningar för yttre backspeglar (s. 97), förarsäte, rattmotstånd (s. 241) samt kombiintrumentets tema, kontrast- och färgläge (s. 59) kan lagras i minnet beroende på
bilens utrustningsnivå.
3. Inställningarna lagras i den aktuella fjärrnyckelns minne.
Funktionen1 kan aktiveras/deaktiveras i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 106).
När funktionen är aktiverad kopplas inställningarna automatiskt till nyckelminnet. Det
innebär att en ändring av en inställning automatiskt kommer att sparas till den specifika
fjärrnyckelns minne.
Lagring av inställningar
Se till att nyckelminnesfunktionen är aktiverad
i menysystemet MY CAR.
Nästa gång bilen låses upp med samma fjärrnyckel kommer positionerna som finns lagrade i nyckelminnet att ställas in automatiskt
– förutsatt att de har ändrats sedan förra
gången den aktuella fjärrnyckeln användes.
Ändring av inställningar
Om flera personer med var sin fjärrnyckel närmar sig bilen, görs inställningarna för t.ex.
säte och ytterbackspeglar efter den person
vars fjärrnyckel låser upp förardörren.
Om förardörren öppnats av person A med
fjärrnyckel A – men person B med
fjärrnyckel B ska köra, kan inställningarna
ändras på följande sätt:
•
Stående vid förardörren eller sittande
bakom ratten trycker person B på
knappen för upplåsning på sin fjärrnyckel,
se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155).
•
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av sätets inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar sätet.
Välj ett av tre möjliga minnen för sätesinställning med sätesknapp 1–3, se Säten
fram – elmanövrerade* (s. 75).
•
Återstart för att nå den sätesposition som lagrats i nyckelminnet görs genom att trycka på
upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste då vara öppen.
Justera säte och ytterbackspeglar manuellt, se Säten fram – elmanövrerade*
(s. 75) och Backspeglar – yttre (s. 97).
•
Nödstopp
Relaterad information
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
(s. 157)
06
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under sätet vid inställning. Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
1
2
Kallas Bilnyckelminne i MY CAR.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med det elmanövrerade sätets minnesfunktion.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
06 Lås och larm
Låsning/upplåsning – indikering
Elektronisk startspärr
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln (s. 152) indikerar bilens blinkers att
låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet startas av
obehörig person.
•
Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls3 in.
•
Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls3 ut.
Varje fjärrnyckel (s. 152) har en unik kod.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel
med korrekt kod.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla
lås har låsts, efter att dörrarna stängts.
Följande felmeddelanden i kombiinstrumentets informationsdisplay är relaterade till
den elektroniska startspärren:
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – dra
nyckeln ur startlåset, tryck
in den igen och gör ett nytt
startförsök.
Bilnyckel ej
hittad
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – gör
ett nytt startförsök.
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/
upplåsning med ljus kan ställas in i bilens
menysystem MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
•
Om felet kvarstår: Tryck in
fjärrnyckeln i startlåset och
gör ett nytt startförsök.
Startspärr
Gör nytt
startförsök
Keyless Drive* (s. 162)
Larmindikator (s. 173)
06
Fel på startspärrsystemet
under starten. Om felet
kvarstår: Kontakta en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
För start av bilen, se Start av motor (s. 248).
Relaterad information
•
3
154
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem (s. 155)
06 Lås och larm
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem
gör det möjligt att spåra och lokalisera bilen
samt att på avstånd aktivera startspärren vilket
stänger av motorn.
Fjärrnyckel – funktioner
Fjärrnyckel i basutförande har funktioner som
t.ex. låsning och upplåsning av dörrarna.
Funktioner
Kontakta närmaste Volvohandlare för mer
information och hjälp med att aktivera systemet.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 152)
Fjärrnyckel med PCC*( Personal Car
Communicator).
Elektronisk startspärr (s. 154)
Information
Fjärrnyckel i basutförande.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
Bagagelucka
Panikfunktion
Funktionsknappar
Låsning – Låser dörrarna och bagageluckan samtidigt som larmet aktiveras.
Ett långt tryck stänger alla rutor och taklucka*
samtidigt. För mer information, se Genomvädringsfunktion (s. 168).
06
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna
i kläm.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bagageluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
06 Lås och larm
||
Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt. För
mer information, se Genomvädringsfunktion
(s. 168).
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och
efter ytterligare en knapptryckning – inom tio
sekunder – låsa upp återstående dörrar.
•
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 167)
Fjärrnyckel – räckvidd
Fjärrnyckelns (i basutförande) funktioner har
en räckvidd på ca 20 meter från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av
omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid
låsas/låsas upp med nyckelbladet (s. 159).
Funktionen kan ändras i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 106).
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se Trygghetsbelysning (s. 89).
Bagagelucka (s. 169) – Låser upp och
avlarmar enbart bagageluckan.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
06
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in två gånger inom 3 sekunder,
aktiveras blinkers och signalhorn.
Funktionen kan stängas av med samma
knapp efter att den varit aktiverad i minst
5 sekunder. I annat fall stängs den av efter ca
3 minuter.
Relaterad information
•
•
156
Fjärrnyckel (s. 152)
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
(s. 157)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 72) är
aktivt och om alla dörrar stängs, visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar
meddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att antingen/eller:
•
•
•
Fjärrnyckeln har satts in i startlåset.
Hastigheten överstiger 30 km/h.
OK-knappen har tryckts in.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 152)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
06 Lås och larm
Fjärrnyckel med PCC* – unika
funktioner
En fjärrnyckel med PCC har utökad funktionalitet jämfört med en fjärrnyckel i basutförande (s. 152) i form av en informationsknapp
och indikeringslampor.
Användning av informationsknappen
–
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar
runt på fjärrnyckeln. Det indikerar att
information från bilen avläses.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts
avläsningen.
OBS
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda
röda indikeringslamporna – Larmet har
löst ut för mindre än 5 minuter sedan.
Fjärrnyckel med PCC.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Med informationsknappen kan viss information från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
Indikeringslamporna ger information enligt
följande bild:
Relaterad information
•
06
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd (s. 158)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Lås och larm
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd
Räckvidden för en fjärrnyckel med PCC
(Personal Car Communicator) för låsning,
upplåsning av dörrar och bagagelucka är ca
20 meter från bilen – övriga funktioner upp till
ca 100 meter.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Utanför fjärrnyckelns räckvidd
Befinner sig fjärrnyckeln för långt bort från
bilen för att information ska kunna avläsas
visas den senaste statusen bilen lämnades i,
utan att ljuset i indikeringslamporna vandrar
runt på fjärrnyckeln.
06
Om fler fjärrnycklar används till bilen, är det
enbart den som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen inom
räckvidden, kan det bero på att den sista
kommunikationen mellan fjärrnyckeln och
bilen störts av omgivande radiovågor,
byggnader, topografiska förhållanden etc.
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 163)
•
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 156)
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan
aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
förardörren öppnas manuellt om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln,
se Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr (s. 159).
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras/deaktiveras (s. 171).
•
åtkomst till handskfack och bagageutrymme (sekretesslåsning (s. 160)*) spärras.
•
krockkudde för passagerare fram
(PACOS*) aktiveras/deaktiveras (s. 30).
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Fjärrnyckel (s. 152)
06 Lås och larm
Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning
Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad (s. 158) görs enligt nedan:
Losstagning nyckelblad
Relaterad information
•
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 159)
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 171)
•
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 30)
Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr
Det löstagbara nyckelbladet (s. 158) kan
användas om centrallåset inte kan aktiveras
med fjärrnyckeln (s. 152), t.ex. om nyckelns
batteri tagit slut.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan
förardörren öppnas på följande sätt:
1. Lås upp förardörren med nyckelbladet i
dörrhandtagets låscylinder. För bild och
mer information, se Keyless drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 165).
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln (s. 152).
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
För bil med Keyless-system, se Keyless drive*
– upplåsning med nyckelblad (s. 165).
06
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 152)
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 161)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Lås och larm
Sekretesslåsning*
Aktivera/deaktivera
G021084
Sekretesslåsning är tänkt att användas när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
Handskfacket är då låst och bagageluckans
lås är bortkopplat från centrallåset – bagageluckan kan inte öppnas med vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna eller fjärrnyckeln (s. 152).
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och
aktiverad sekretesslåsning.
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/deaktivera larmet (s. 172), öppna dörrarna och att
köra bilen.
06
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
Fjärrnyckeln utan nyckelblad kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det
lösa nyckelbladet behålls av bilägaren.
Aktivering av sekretesslås.
För att aktivera sekretesslåsningen:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
Nyckelhålet är vertikalt i sekretesslåst
läge.
Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar
kombiinstrumentets informationsdisplay
ett meddelande.
Därefter är handskfacket låst och bagageluckan kan inte längre låsas upp med fjärrnyckeln eller centrallåsknappen.
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln utan förvara det på en säker plats.
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
•
Deaktivering sker i omvänd ordning.
För information om låsning av enbart handskfacket, se Låsning/upplåsning – handskfack
(s. 168).
Fjärrnyckel – byte av batteri
Batteriet4 till fjärrnyckeln kan behöva bytas.
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:
•
informationssymbolen i kombiinstrumentet tänds och displayen visar Svagt
batteri i fjärrkontrollen. Var god byt
batterier.
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 meter
från bilen.
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i
hålet bakom den fjäderbelastade spärren
och bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt,
för att undvika att batterierna faller ut när
den öppnas.
06
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det
kan försämra deras funktion.
4
Fjärrnyckel med PCC har två batterier.
}}
161
06 Lås och larm
||
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende på deras (+)- och (–)-sida.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
Fjärrnyckel (ett batteri)
VIKTIGT
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
Fjärrnyckel med PCC* (två batterier)
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batterier med beteckning
CR2430, 3 V – ett i fjärrnyckel, två i fjärrnyckel
med PCC.
06
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som
ska användas i fjärrnyckel/PCC uppfyller
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Batterier som monterats
i fabrik eller som byts av en auktoriserad
Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 152)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Keyless Drive*
Bilar utrustade med Keyless Drive har ett
start- och låssystem som kan hanteras nyckellöst.
Med det nyckellösa start- och låssystemet
kan bilen startas, låsas och låsas upp utan att
fjärrnyckeln (s. 152)5 sitter i startlåset. Det
räcker att ha fjärrnyckeln med sig i en ficka.
Systemet gör det t.ex. bekvämare att öppna
bilen när händerna är upptagna.
Båda bilens medföljande fjärrnycklar har Keyless-funktionalitet. Det går att beställa extra
fjärrnycklar.
Bilens elsystem kan försättas i tre olika nivåer
– nyckelläge 0, I och II (s. 72) – med fjärrnyckeln.
Relaterad information
•
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 163)
•
Keyless drive* – säker hantering av fjärrnyckeln (s. 163)
•
Keyless drive* – störningar i fjärrnyckelns
funktion (s. 164)
06 Lås och larm
Keyless Drive* – fjärrnyckelns
räckvidd
För att dörrar eller bagagelucka ska kunna
låsas upp automatiskt utan knapptryckning på
fjärrnyckeln6 måste en fjärrnyckel finnas inom
ca 1,5 meters avstånd från bilens dörrhandtag
eller baklucka.
Den som ska låsa eller låsa upp en dörr
måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte
att låsa eller låsa upp en dörr om fjärrnyckeln
befinner sig på bilens motsatta sida.
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
upphör efter att antingen/eller:
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
fjärrnyckeln har satts in i startlåset
OK-knappen har tryckts in.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 162)
Keyless Drive* – antennplacering (s. 166)
Keyless drive* – säker hantering av
fjärrnyckeln
Hantera bilens fjärrnycklar med stor varsamhet.
Om en av fjärrnycklarna7 glömts kvar i bilen
avaktiveras Keyless-funktionaliteten i fall bilen
t.ex. låses med den andra fjärrnyckeln som
tillhör bilen. Ingen obehörig kan då öppna
dörrarna.
Nästa gång bilen låses upp med den andra
fjärrnyckeln återaktiveras den kvarglömda
fjärrnyckeln igen.
VIKTIGT
G020577
Undvik att lämna fjärrnyckeln med PCC
kvar i bilen. Om någon bryter sig in i bilen
och får tag i fjärrnyckeln kommer det t.ex.
vara möjligt att starta bilen genom att
trycka in fjärrnyckeln i startlåset och sedan
trycka på START/STOP ENGINEknappen.
De röda ringarna i ovanstående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
06
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 162)
Om alla fjärrnycklar avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 72) är
aktivt och om alla dörrar stängs, visar
5
6
Gäller bara Fjärrnyckel med PCC.
Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
06 Lås och larm
Keyless drive* – störningar i
fjärrnyckelns funktion
Fjärrnyckelns Keyless-funktioner (s. 162) kan
störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
Keyless drive* – låsning
Bilar utrustade med Keyless-drive har en
knapp på dörrarnas ytterhandtag för låsning/
upplåsning.
OBS
Placera/förvara inte PCC:n nära en mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare
än 10–15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln och nyckelbladet som en fjärrnyckel i
basutförande, se Fjärrnyckel – funktioner
(s. 155).
Relaterad information
•
•
06
•
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 161)
Keyless drive* – säker hantering av fjärrnyckeln (s. 163)
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 163)
Bilar med Keyless-system har en knapp på dörrarnas ytterhandtag.
Lås dörrarna och bagageluckan genom att
trycka in låsknappen på någon av dörrhandtagen på utsidan.
Alla dörrar och bagageluckan måste vara
stängda innan bilen kan låsas – i annat fall
låses inte bilen.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste
växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall
kan bilen varken låsas eller larmas.
7
164
Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 162)
Larmindikator (s. 173)
06 Lås och larm
Keyless drive* – upplåsning
Upplåsning sker när en hand fattar ett dörrhandtag eller bagageluckans gummerade
tryckplatta påverkas – öppna dörr eller
bagagelucka som normalt.
Keyless drive* – upplåsning med
nyckelblad
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
Om centrallåset inte kan låsas upp med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster framdörr öppnas med det löstagbara nyckelbladet.
OBS
När vänster förardörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det
stängs av genom att sätta PCC:n i startlåset, se Larm – fjärrnyckeln ur funktion
(s. 173).
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 162)
Keyless drive* – låsning (s. 164)
Relaterad information
•
•
•
Keyless Drive* (s. 162)
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 159)
Larm (s. 172)
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även det görs
med nyckelbladet:
06
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i
hålet på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd inte.
> Plastkåpan lossar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
2. Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern
och lås upp dörren.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
06 Lås och larm
Keyless Drive* – låsinställningar
Keyless Drive* – antennplacering
Låsinställningar för bilar utrustade med Keyless Drive kan anpassas genom att i menysystemet MY CAR ange vilka dörrar som ska
låsas upp.
Bilar utustade med Keyless Drive har ett antal
inbyggda antenner placerade på olika platser i
bilen.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 162)
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
Hatthylla, mitten undersida
06
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern.
Detta för att omöjliggöra störningar mellan
pacemakern och Keyless-systemet.
Keyless Drive* (s. 162)
06 Lås och larm
Låsning/upplåsning – utifrån
VARNING
Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln (s. 152). Fjärrnyckeln kan låsa/låsa
upp samtliga dörrar och bagageluckan samtidigt. Olika sekvenser för upplåsning kan väljas, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155).
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd – om någon av
de övriga dörrarna eller bagageluckan är
öppen, låses den/dessa och larmet aktiveras
först när den/de stängs. För bilar utrustade
med nyckellöst låssystem* måste samtliga
dörrar och bagagelucka vara stängda.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp förardörren med det löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 159).
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet – larmet stängs av då fjärrnyckeln
trycks in i startlåset.
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst
i bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln – det går därefter inte att öppna
några dörrar inifrån med dörreglagen. För
mer information, se Blockerat låsläge*
(s. 170).
Låsning/upplåsning – inifrån
Samtliga dörrar och baklucka låsas eller låsas
upp samtidigt med förardörrens och passagerardörrens* knapp för centrallåsning.
Centrallås
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas
olåst. (För bilar med larm, se Larm (s. 172).)
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 167)
Keyless Drive* (s. 162)
Centrallås.
•
Tryck in knappens ena sida
för att
låser upp.
låsa – den andra sidan
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor*
samtidigt.
06
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två
olika sätt:
•
Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor*
samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s. 168)).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
06 Lås och larm
||
•
Dra i öppningshandtaget en gång och
släpp – dörren är upplåst. Genom att dra i
handtaget ytterligare en gång öppnas
dörren.
Låsning
•
Tryck på centrallåsknappen
framdörrarna stängts.
Genomvädringsfunktion
Låsning/upplåsning – handskfack
Genomvädringsfunktionen öppnar eller
stänger alla sidofönster samtidigt och kan
användas exempelvis för att snabbt vädra ur
bilen vid varmt väder.
Handskfacket (s. 144) kan endast låsas/låsas
upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
efter att
För information om nyckelblad, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 159).
Ett långt tryck stänger även alla sidorutor och
taklucka samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s. 168)).
Samtliga dörrar kan individuellt även låsas
manuellt med dess låsknapp – dörren måste
då vara stängd.
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och bagagelucka automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
06
Relaterad information
•
•
•
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 167)
Larm (s. 172)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Centrallåsknapp
Ett långt tryck på
-symbolen i centrallåsknappen öppnar alla sidorutor samtidigt.
-symbolen stänger
Samma förfarande på
alla sidorutor samtidigt.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Relaterad information
•
•
Dra ut nyckelbladet.
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 167)
Fönsterhissar (s. 95)
•
Upplåsning sker i omvänd ordning.
För information om sekretesslåsning, se Sekretesslåsning* (s. 160).
168
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
Låsning/upplåsning – bagagelucka
Bagageluckan kan öppnas, låsas och låsas
upp på flera sätt.
Upplåsning med fjärrnyckel
Bagageluckan kan öppnas på två olika
sätt
Upplåsning från bilens insida
Ett tryck – Luckan låses upp men förblir
stängd – tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget och lyft luckan.
Κppnas inte luckan inom två minuter låses
den igen och larmet återaktiveras.
Två tryck – Luckan låses upp och låset frikopplas varvid luckan öppnas någon centimeter – lyft i ytterhandtaget för att öppna.
Regn, kyla, frost eller snö kan dock hindra
luckan att släppa från låset.
OBS
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bakluckan
ensam avlarmas* och låsas upp.
Om bilen är utrustad med Larm* släcks larmindikatorn på instrumentpanelen för att visa
att inte hela bilen är larmad. Larmets nivåoch rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bagageluckan kopplas bort.
Dörrarna förblir låsta och larmade.
•
Bakluckan låses upp men förblir stängd –
tryck lätt på den gummerade tryckplattan
under ytterhandtaget och lyft luckan.
Κppnas inte luckan inom två minuter låses
den igen och larmet återaktiveras.
•
När luckan låsts upp med 2 tryck kan
automatisk återlåsning inte ske eftersom luckan är öppen – den måste
stängas manuellt.
•
Efter att luckan stängts är den olåst
och olarmad – lås och larma den igen
med fjärrnyckelns låsknapp
.
För att låsa upp bagageluckan:
–
Tryck på belysningspanelens knapp. (1)
> Låset släpper och luckan öppnas
några centimeter.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 167)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 167)
06
Låsning med fjärrnyckel
•
Tryck på fjärrnyckelns (s. 155) knapp för
.
låsning
Om bilen är utrustad med Larm* börjar larmindikatorn på instrumentpanelen blinka, vilket
innebär att larmet aktiverats.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
06 Lås och larm
Blockerat låsläge*
Tillfällig deaktivering
Blockerat låsläge innebär att alla låsknappar
och öppningshandtag mekaniskt frikopplas,
vilket omöjliggör dörröppning från både inoch utsidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln (s. 152) och inträder med ca tio
sekunders fördröjning efter att dörrarna har
låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
MY CAR
06
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
när funktionen Blockerat låsläge är aktiverad.
Vänster framdörr kan även låsas upp med det
löstagbara nyckelbladet (s. 158). Dessutom är
det möjligt att låsa upp respektive öppna dörrar och bagagelucka på bilar utrustade med
Keyless Drive* genom att ta i dörrhandtag
eller bagageluckans handtag.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
170
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det
görs i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Relaterad information
•
Keyless drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 165)
•
Fjärrnyckel (s. 152)
06 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr – manuell
aktivering
OBS
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Relaterad information
•
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
(s. 171)
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 167)
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk
aktivering*
Barnsäkerhetsspärr med elektrisk aktivering
förhindrar att barn kan öppna bakdörrar eller
fönster inifrån.
Aktivering
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen (s. 72) högre än 0.
Aktivering/deaktivering kan göras upp till
2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt att ingen dörr öppnas.
För att aktivera Barnsäkerhetsspärren:
G021077
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 167)
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på bakdörrarna och är endast
åtkomligt när dörren är öppen.
06
För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 158) för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Reglagepanel förardörr.
1. Starta motorn eller välj ett nyckelläge
högre än 0.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
06 Lås och larm
||
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Kombiinstrumentets informationsdisplay visar meddelande Bakre barnlås
aktiverat och knappens lampa lyser –
spärren är aktiv.
När Barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de
bakre:
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning – är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid
motoravstängning, kommer funktionen att
vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
Relaterad information
•
06
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 171)
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 167)
Larm
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet.
Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Aktiverat larm löser ut om:
•
•
dörr, motorhuv eller bagagelucka öppnas
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
Aktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
Deaktivera larm
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån
Stänga av utlöst larm
sirenen kopplas bort.
–
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
meddelande. Kontakta då en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan larmet utlösas om bilen
lämnas med öppet fönster eller öppen taklucka eller om kupévärmare används.
För att undvika detta: Stäng fönster/
taklucka när bilen lämnas. Om bilens
integrerade kupévärmare (eller en portabel
elektrisk) ska användas – rikta luftström
från ventilationsmunstycken så att de inte
pekar uppåt i kupén. Alternativt kan reducerad larmnivå användas, se Reducerad
larmnivå (s. 174).
172
OBS
Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller genom att sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Relaterad information
•
•
•
Larmindikator (s. 173)
Larm – automatisk återaktivering (s. 173)
Larm – fjärrnyckeln ur funktion (s. 173)
06 Lås och larm
Larmindikator
Larm – automatisk återaktivering
Larm – fjärrnyckeln ur funktion
Larmindikatorn visar larmsystemets (s. 172)
status.
Automatisk återaktivering av larmet (s. 172)
förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med
larmet deaktiverat.
Om larmet (s. 172) inte kan stängas av med
fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri (s. 161)
är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och
motorn startas på följande sätt:
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt låses
bilen igen.
1. Κppna förardörren med det löstagbara
nyckelbladet (s. 165).
> Larmet löser ut, larmindikatorn (s. 173)
blinkar snabbt och sirenen ljuder.
Relaterad information
•
Reducerad larmnivå (s. 174)
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln satts i startlåset och nyckelläge I
nås) – larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund
– larmet är inkopplat
06
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras och larmindikatorn
slocknar.
3. Starta motorn.
173
06 Lås och larm
Larmsignaler
Reducerad larmnivå
Typgodkännande – fjärrnyckelsystem
Vid utlöst larm (s. 172) ljuder en siren och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och
lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan
utläsas i tabellen.
•
För att undvika oavsiktlig aktivering av
larmet (s. 172) – om t.ex. en hund lämnas i
låst bil eller vid färd med biltåg eller bilfärja –
stäng tillfälligt av Rörelse- och lutningssensorer.
Låssystem standard
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller
tills larmet stängs av. Sirenen har eget
batteri och fungerar oberoende av bilens
startbatteri.
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Land/Område
EU, Kina
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge (s. 170)8.
Relaterad information
•
Larmindikator (s. 173)
Nyckellöst låssystem (Keyless drive)
Land/Område
EU
06
Korea
8
174
Endast i kombination med larm.
06 Lås och larm
Land/Område
Kina
Hong Kong
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 152)
06
175
FΚRARSTΚD
07 Förarstöd
Aktivt chassi – Four C*
Handhavande
Aktivt chassi "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept), reglerar stötdämparnas egenskaper så att bilens köregenskaper kan justeras. Tre inställningar finns:
Comfort, Sport och Advanced.
Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability
Control) hjälper föraren att undvika sladd och
förbättrar bilens framkomlighet.
Vid inbromsning kan ESC-systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag kan
bilen accelerera långsammare än
förväntat.
Comfort
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
på grov och ojämn vägbeläggning. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse är
följsam och behaglig.
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort.
Dämpningen är hårdare och karossen följer
vägbanan för att minska krängning vid kurvtagning.
Advanced
Denna inställning rekommenderas endast på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
Stötdämparna är optimerade för maximalt
väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare
minimerad.
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
allmänt
VARNING
Manöverknappar.
Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande hjälpmedel – det kan inte hantera
alla situationer i alla väglag.
Med mittkonsolens knappar väljs önskad
chassieinställning. Den inställning som användes när motorn stängdes av, återaktiveras vid
nästa motorstart. Undantaget är Advanced –
den återstartas som Sport.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
ESC-systemet består av följande funktioner:
•
•
•
Antisladdfunktion
Antislirfunktion
Dragkraftsfunktion
Antisladdfunktion
07
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
177
07 Förarstöd
||
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande (s. 178)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden (s. 179)
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande
Relaterad information
•
Val av nivå – Sport-läge
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 177)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden (s. 179)
ESC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av.
Föraren kan dock välja
Sport-läge vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.
Sport-läge väljs i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
Vid Sport-läge känner systemet av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer
aktiv än vid normal körning och tillåter då
kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en
viss nivå innan det ingriper och stabiliserar
bilen.
Om föraren t.ex. avbryter en kontrollerad
sladd genom att släppa gaspedalen, ingriper
ESC-systemet och stabiliserar bilen.
07
Med Sport-läge erhålls även maximal dragkraft om bilen kört fast eller vid körning i löst
underlag – t.ex. sand eller djup snö.
Sport-läget indikeras i kombiinstrumentet med att denna symbol lyser
med fast sken tills föraren väljer bort
funktionen eller tills motorn stängs
av – efter nästa motorstart är ESC-systemet
tillbaka i dess normalläge igen.
178
07 Förarstöd
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden
Tabell
Symbol
Meddelande
Innebörd
ESC Tillfälligt avstängd
ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
ESC Service erfordras
ESC-systemet är ur funktion.
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett textmeddelande finns i kombiinstrumentet (s. 58) – Läs det!
Fast sken i 2 sekunder.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
ESC-systemet ingriper.
Fast sken.
Sport-läge är aktiverat.
och
07
OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
}}
179
07 Förarstöd
||
Relaterad information
07
180
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 177)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande (s. 178)
07 Förarstöd
Trafikskyltsinformation (RSI)*
VARNING
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
RSI fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och
enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
Så här hanteras funktionen:
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 181)
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 183)
Exempel på läsbara hastighetsrelaterade skyltar1.
Funktionen RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör samt när det råder
omkörningsförbud.
I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol
för högsta tillåtna hastighet.
1
2
Registrerad hastighetsinformation2.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet, visar kombiinstrumentet den
skylten som en symbol.
Tillsammans med symbolen
för gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall även skylt med
omkörningsförbud visas.
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
07 Förarstöd
||
Begränsning eller motorväg upphör
Tilläggstavlor
I situationer då RSI detekterar en skylt som
innebär att hastighetsbegränsning upphör –
eller annan hastighetsrelaterad information,
t.ex. motorväg upphör – visar kombiinstrumentet motsvarande trafikskylt i
ca 10 sekunder:
Vissa hastigheter gäller först efter t.ex. en viss
sträcka eller under en viss tid på dygnet. Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet.
Exempel på sådana skyltar är:
Exempel på tilläggstavlor2.
Samtliga begränsningar upphör.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar
för samma väg – en tilläggstavla anger då
under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om
vindrutetorkarna används.
Motorväg upphör.
07
Därefter döljs skyltinformationen tills nästa
hastighetsrelaterad skylt detekteras.
182
Hastighet som gäller på en
avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla
innehållande en pil.
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla
visas endast om föraren använder körriktningsvisaren.
2
Visning av tilläggsinformation
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
En symbol för tilläggsskylt i form av en tom
ram under kombiinstrumentets hastighetssymbol, betyder att RSI detekterat en tilläggstavla med kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
Inställning i MY CAR
Det finns valmöjligheter för RSI i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 106).
07 Förarstöd
Trafikskyltsinformation På/Av
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrumentets visning av hastighetssymboler kan stängas av. Funktionen kan
aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 106).
Hastighetsvarning
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 181)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 183)
MY CAR (s. 106)
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
begränsningar
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat. Funktionen har följande
begränsningar.
RSI-funktionens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer
om kamerasensorns begränsningar (s. 217)).
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på
stad/samhälle, registreras inte av RSI-funktionen.
Här följer några exempel på vad som kan
störa funktionen:
•
•
•
•
•
Blekta skyltar
Skyltar placerade i kurva
Vridna eller skadade skyltar
Skymda eller dåligt placerade skyltar
Skyltar delvis eller helt täckta med frost,
snö och/eller smuts.
Relaterad information
Föraren kan välja att få en varning då gällande hastighetsbegränsning överträds med
5 km/h eller mer. Varningen ges i form av att
symbolen med gällande högsta hastighet
temporärt blinkar då hastigheten överskrids.
•
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 181)
07
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 181)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
07 Förarstöd
Farthållare*
VARNING
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en
mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren
inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Översikt
Relaterad information
•
•
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet
Det är möjligt att aktivera, ställa in samt ändra
lagrad hastighet.
Aktivera och ställa in hastighet
För att sätta på Farthållaren:
•
Tryck på rattknapp CRUISE (utan Fartbegränsare) eller
(med Fartbegränsare).
>
Farthållarens symbol (6) i kombiinstrumentet tänds – Farthållaren är i beredskapsläge.
Farthållare* – hantera hastighet (s. 184)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 185)
För att aktivera Farthållaren:
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 186)
•
Farthållare* – stänga av (s. 186)
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet och
kombiinstrumentets markering (5) tänds
vid den valda hastigheten och symbol (6)
skiftar från GRÅ till VIT – bilen följer därefter den lagrade hastigheten.
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Rattens knappsats och kombiinstrument.
Farthållare – På/Av.
OBS
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
07
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ =
Beredskapsläge).
184
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ändra lagrad hastighet
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
tryck på knapp
eller
.
För att justera +/– 5 km/h:
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h.
07 Förarstöd
För att justera +/– 1 km/h:
•
Håll knappen intryckt och släpp när
kombiinstrumentets markering är vid
önskad hastighet.
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge
Funktionen kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck
på
/ -knapp, är det bilens aktuella
hastighet vid knapptrycket som lagras.
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och
ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från VIT till GRÅ –
Farthållaren är temporärt urkopplad.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
Relaterad information
•
Farthållare* (s. 184)
.
•
•
•
hjulen tappar väggreppet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunker under ca 30 km/h.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Relaterad information
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 184)
•
Farthållare* – stänga av (s. 186)
Farthållare* (s. 184)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 186)
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs
automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
•
•
färdbromsen används
kopplingspedalen trycks ner
växelspaken/-väljaren förs till N-läge
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
07
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
07 Förarstöd
Farthållare* – återuppta inställd
hastighet
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.
Efter tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 185) är det möjligt att återuppta
inställd hastighet.
För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter den senast lagrade
hastigheten.
.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
.
Relaterad information
07
186
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 184)
•
Farthållare* – stänga av (s. 186)
Farthållare* (s. 184)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 185)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Farthållare* – stänga av
Här beskrivs hur den stängs av.
Farthållaren stängs av med rattknapp (1) eller
genom att stänga av motorn – därmed raderas den inställda/lagrade hastigheten och kan
-knappen.
sedan inte återupptas med
Relaterad information
•
•
•
•
Farthållare* (s. 184)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 184)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 185)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 186)
Adaptiv farthållare – ACC*
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet kombinerat med ett förvalt
tidsintervall till framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren ställer in önskad hastighet (s. 190)
och tidsintervall (s. 191) till bilen framför. När
radardetektorn upptäcker ett långsammare
fordon framför bilen, anpassas hastigheten
automatiskt till detta. Då vägen är fri återgår
bilen till vald hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd
eller ställd i beredskapsläge (s. 192) och
bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av funktionen
Avståndsvarning (s. 201) för det korta
avståndet.
07 Förarstöd
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
(s. 191)
•
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 192)
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon (s. 193)
•
•
•
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 193)
•
•
•
Radarsensor (s. 196)
•
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 199)
Adaptiv farthållare* – funktion
Den består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
Adaptiv farthållare* – köassistans (s. 193)
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet (s. 195)
Radarsensor – begränsningar (s. 196)
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd (s. 198)
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade
funktioner med den Adaptiva farthållarens
funktion Köassistans (s. 193).
07
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 187)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 189)
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
(s. 190)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
187
07 Förarstöd
||
Funktionsöversikt
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Funktionsöversikt3.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Rattens knappsats (s. 189)
Radarsensor (s. 196)
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Avståndet till framförvarande fordon (s. 191)
mäts huvudsakligen med en radarsensor (s. 196). Farthållarfunktionen reglerar
hastigheten med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger ifrån
sig svaga ljud när den Adaptiva farthållaren
använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när den Adaptiva
farthållaren bromsar. Vila inte foten under
bromspedalen – den kan då bli klämd.
07
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
av föraren inställt tidsavstånd (s. 191). Om
radarsensorn inte ser något framförvarande
fordon kommer bilen att istället hålla den av
föraren inställda och lagrade hastigheten. Så
sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider den lagrade hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt. På grund av begränsningar
hos radarsensorn (s. 196) kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att
följa ett annat fordon i hastigheter från
30 km/h4 upp till 200 km/h. Sjunker hastigheten under 30 km/h eller om motorvarvtalet blir
för lågt, ställs farthållaren i beredskapsläge (s. 192) varvid automatisk bromsning
upphör – föraren måste då ta över själv för att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande
fordon.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar mer än 40 % av bilens
bromskapacitet.
3
4
188
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
Köassistenten (s. 193) (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h.
07 Förarstöd
VARNING
Adaptiv farthållare* – översikt
Den Adaptiva farthållaren varnar endast för
fordon som radarsensorn har upptäckt.
Därför kan varningen utebli eller ske med
viss fördröjning. Invänta inte en varning
utan bromsa när det behövs.
Branta vägar och/eller tung last
1. Kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud5.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än den
Adaptiva farthållaren klarar och föraren inte
bromsar, används Kollisionsvarnarens (s. 211) varningslampa och varningsljud
för att göra föraren uppmärksam på att ett
omedelbart ingipande är nödvändigt.
OBS
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Den kan ha svårigheter att
hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut, med tung
last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 193)
Tidsavstånd – Κka/minska.
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon (s. 193)
Aktivera och justera hastighet.
Varningslampan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid användning
av solglasögon.
(Används ej)
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT
= beredskapsläge).
Tidsavstånd
07
ACC är aktiv vid GRΚN symbol (VIT =
beredskapsläge).
5
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 187)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 199)
Adaptiv farthållare* – hantera
hastighet
•
den högre hastigheten med GRΚN
markering är den förprogrammerade hastigheten
För att sätta på ACC:
•
den lägre hastigheten är det framförvarande fordonets hastighet.
•
Tryck på rattknapp
– en liknande VIT
symbol tänds i kombiinstrumentet (8) vilket visar att den Adaptiva farthållaren är i
beredskapsläge (s. 192).
För att aktivera ACC:
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet, kombiinstrumentet visar ett "förstoringsglas" (6)
runt den lagrade hastigheten någon
sekund och dess markering skiftar från
VIT till GRΚN.
Då denna symbol skiftar färg från
VIT till GRΚN är ACC aktiv och bilen
håller lagrad hastighet.
Endast då symbolen visar
bild av ett annat fordon, regleras avståndet till framförvarande fordon av ACC.
07
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:
190
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ändra lagrad hastighet
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
tryck på knapp
eller
.
För att justera +/– 5 km/h:
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h.
För att justera +/– 1 km/h:
•
Håll knappen intryckt och släpp när
kombiinstrumentets markering är vid
önskad hastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck
/ -knapp, är det bilens aktuella
på
hastighet vid knapptrycket som lagras.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
07 Förarstöd
OBS
Om någon av den Adaptiva farthållarens
knappar hålls intryckt flera minuter, blockeras funktionen och stängs av. För att
kunna återaktivera den igen, måste bilen
stannas och motorn återstartas.
I vissa situationer kan den inte återaktiveras – då visar kombiinstrumentet (s. 199)
Adaptiv farthållare ej tillgänglig.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 189)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 187)
Adaptiv farthållare* – ställa in
tidsavstånd
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
Κka eller minska med rattknapparna
.
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Läs mer om hur hastigheten hanteras (s. 190).
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
•
Om den Adaptiva farthållaren inte verkar
reagera vid aktivering kan orsaken vara att
tidavståndet till framförvarande fordon förhindrar en hastighetsökning.
/
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den
Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera
påtagligt i vissa lägen.
Relaterad information
•
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 189)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 187)
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 193)
Observera att små tidsavstånd ger föraren
kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa i trafiken.
07
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning (s. 201) är aktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Denna symbol och lagrad hastighets
markering skiftar då färg från GRΚN
till VIT.
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren kopplas tillfälligt ur
och ställs automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
•
•
07
färdbromsen används
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut6
växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
6
7
192
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av
andra system, t.ex. Stabilitetssystemet ESC
(s. 177). Om något av dessa system upphör
att fungera, stängs den Adaptiva farthållaren
av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal
och meddelandet Adaptiv farthållare
urkopplad visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då ingripa och själv anpassa
hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig bältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunkit under 30 km/h7
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö
eller kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Återuppta inställd hastighet
Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiv– hastigeras med ett tryck på rattknapp
heten sätts då till den senast lagrade.
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 189)
Farthållare* (s. 184)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
Adaptiv farthållare* – stänga av
Då bilen följer ett annat fordon och föraren
markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren8, hjälper den Adaptiva farthållaren till genom att kortvarigt accelerera
bilen mot framförvarande fordon.
Med ett kort tryck på rattknapp
ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge (s. 192). Med ytterligare ett kort trycks
stängs den av – därmed raderas den
inställda/lagrade hastigheten och kan sedan
-knappen.
inte återupptas med
Funktionen är aktiv i hastigheter
över 70 km/h.
Relaterad information
VARNING
Var uppmärksam på att denna funktion
kan aktiveras vid fler situationer förutom
vid omkörning, t.ex. då körriktningsvisare
används för att markera filbyte eller avfart
till annan väg – bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 187)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 199)
Köassistans ger den Adaptiva farthållaren utökad funktionalitet även i hastigheter under
30 km/h.
I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva farthållaren kompletterad med funktionen
Köassistans (även kallad "Queue Assist").
Köassistans har följande funktioner:
•
•
•
•
Utökat hastighetsintervall – även under
30 km/h och stillastående
Målbyte
Automatisk bromsning upphör vid stillastående
Automatisk aktivering parkeringsbroms.
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Observera att minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h –
även om den klarar att följa ett annat fordon
ner till stillastående, kan en lägre hastighet än
30 km/h inte väljas/lagras.
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 189)
Utökat hastighetsintervall
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – köassistans
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 187)
OBS
För att kunna aktivera den Adaptiva farthållaren måste förardörren vara stängd
och föraren ha säkerhetsbältet påtaget.
8
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
07 Förarstöd
||
Med automatisk växellåda kan den Adaptiva
farthållaren följa ett annat fordon inom intervallet 0–200 km/h.
OBS
För att kunna aktivera den Adaptiva farthållaren vid hastighet lägre än 30 km/h
krävs ett framförvarande fordon inom rimligt avstånd.
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge med
automatisk bromsning. Föraren måste sedan
återaktivera den på ett av följande sätt:
•
Tryck på rattknapp
VARNING
•
När den Adaptiva farthållaren följer ett
annat fordon i hastigheter över 30 km/h
och byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer den Adaptiva farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
Innan den Adaptiva farthållaren kan
återaktiveras, måste parkeringsbromsen lossas.
•
Målbyte
•
Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer den Adaptiva farthållaren att återuppta följandet av framförvarande fordon.
Föraren måste själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid
målbyte
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och
ställs i beredskapsläge:
•
då hastigheten understiger 5 km/h och
den Adaptiva farthållaren är osäker på om
målobjektet är ett stillastående fordon
eller något annat objekt, t.ex. ett farthinder.
•
då hastigheten understiger 5 km/h och
framförvarande fordon viker av så den
Adaptiva farthållaren inte längre har ett
fordon att följa.
.
eller
07
OBS
Köassistenten kan hålla bilen stillastående
i högst 4 minuter – därefter ansätts parkeringsbromsen och den Adaptiva farthållaren kopplas ur.
Om framförvarande målfordon hastigt viker av
kan stillastående trafik finnas framför.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat
fordon i hastigheter under 30 km/h och byter
mål från ett rörligt till ett stillastående fordon,
kommer den Adaptiva farthållaren att bromsa
för det stillastående fordonet.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
I vissa situationer avbryter Köassistans automatisk bromsning vid stillastående. Det innebär att bromsarna släpper och bilen kan börja
rulla – föraren måste därför ingripa och själv
bromsa för att hålla bilen.
194
07 Förarstöd
Köassistans släpper färdbromsen och ställer
den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge i
följande situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren ställer den Adaptiva farthållaren i
beredskapsläge.
Automatisk aktivering parkeringsbroms
Adaptiv farthållare* – skifta
farthållarfunktionalitet
Skifta från ACC till CC
I kombiinstrumentet visas en symbol för aktiv
farthållare:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Farthållare
Adaptiv farthållare
Skifta tillbaka från CC till ACC
Stäng av farthållaren med 1–2 tryck på
knappen enligt avstängningsinstruktionen (s. 193). Nästa gång systemet sätts på, är
det den Adaptiva farthållaren som aktiveras.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 189)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 187)
I vissa situationer ansätter Köassistans parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt stilla.
Det sker om:
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig
säkerhetsbältet
•
•
ESC ändras från Normal- till Sport-läge
•
•
Köassistans hållit bilen stilla längre än
4 minuter
Med en knapptryckning kan den Adaptiva
delen (avståndshållaren) i Farthållaren deaktiveras varvid bilen endast följer den satta/
lagrade hastigheten.
motorn stängs av
•
Gör ett långt tryck på rattknapp
–
kombiinstrumentets symbol skiftar från
till
.
>
Därmed är standardfarthållaren (s. 184)
CC (Cruise Control) aktiverad.
bromsarna överhettats.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 189)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 187)
07
VARNING
Bilen bromsar inte längre automatiskt efter
skifte från ACC till CC – den följer endast
satt hastighet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
07 Förarstöd
Radarsensor
Radarsensor – begränsningar
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar
eller större fordon i samma körriktning, i
samma körfält.
En radarsensor (s. 196) har vissa begränsningar – bland annat på grund av dess
begränsade synfält.
Radarsensorn används av följande funktioner:
Den Adaptiva farthållarens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:
•
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
Kollisionsvarnare med auto-broms och
fotgängarskydd*
VIKTIGT
Vid synlig skada på bilens grill eller vid
misstanke om att radarsensorn kan vara
skadad:
•
Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen kan helt eller delvis utebli –
alternativt fungera felaktigt – om grillen,
radarsensorn eller dess konsol är skadad
eller har lossnat.
07
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
Relaterad information
•
•
•
•
196
Radarsensor – begränsningar (s. 196)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Kollisionsvarnare* (s. 211)
Avståndsvarning* (s. 201)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
framförvarande fordons hastighet skiljer
mycket från det egna fordonets
•
dess radarsensor blir blockerad – t.ex. vid
kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn – se
underrubriken "Underhåll" (s. 215).
Synfält
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I
vissa situationer upptäcks inte ett annat fordon eller upptäckten sker senare än förväntat.
ACC:ns synfält.
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som kör in mellan eget och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar,
eller fordon som inte kör mitt i filen kan
förbli oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel
fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur
sikte.
07 Förarstöd
VARNING
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex.
extraljus får inte monteras framför grillen.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Kollisionsvarnare* (s. 211)
Avståndsvarning* (s. 201)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
197
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Radarn blockerad Se handbok innebär det
att den Adaptiva farthållarens radarsen-
Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 211)
fungerar.
Detta meddelande indikerar att inte heller
funktionerna Avståndsvarning (s. 201) eller
I följande tabell visas exempel på möjliga
orsaker till att meddelandet visas och lämplig
åtgärd:
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 189)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 187)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 199)
07
198
sor (s. 196) inte kan upptäcka andra fordon
framför bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
några exempel – följ i förekommande fall
given rekommendation:
Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en
symbol och/eller ett textmeddelande. Här är
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är GRΚN
Bilen håller lagrad hastighet.
Symbolen är VIT
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Standardfarthållare är manuellt vald.
Ställ ESC på Normal för att
aktivera farthållare
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän Stabilitetssystemet (ESC) (s. 177) har satts i Normalläge.
Adaptiv farthållare urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Adaptiv farthållare ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
Radarn blockerad Se handbok
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
•
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller
om snöslask har samlats framför radarsensorn.
07
Föraren kan då välja att skifta till (s. 195) ordinarie Farthållare (CC) – ett textmeddelande informerar om lämpliga alternativ.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 196).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
07 Förarstöd
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Adaptiv farthållare Service
erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
Bromsa för att hålla bilen +
akustiskt larm
Bilen står stilla och Farthållaren kommer att släppa färdbromsen för att låta parkeringsbromsen ta
över och hålla bilen, men ett fel på parkeringsbromsen gör att bilen strax kommer att börja rulla.
(Endast med Köassistent)
•
Under 30 km/h Framförvarande fordon erfordras
Visas vid försök att aktivera Farthållaren vid hastighet under 30 km/h utan ett framförvarande fordon inom aktiveringsavstånd (ca 30 meter).
(Endast med Köassistent)
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 186)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 189)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 187)
07
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på
bromspedalen eller använder gaspedalen.
07 Förarstöd
Avståndsvarning*
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet
till framförvarande fordon.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h och reagerar endast för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under
tiden Adaptiv farthållare är aktiv.
system MY CAR, MY CAR (s. 106) – sök där
fram funktionen Avståndsvarning..
Ställa in tidsavstånd
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
Handhavande
Reglage och symbol för tidsavstånd.
Tidsavstånd – Κka/minska.
Tidsavstånd – På.
Orange varningsljus11.
En orange varningslampa i vindrutan lyser
med fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är
påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens meny-
11
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
07
Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare (s. 187) är aktiverad.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
201
07 Förarstöd
||
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även
av funktionen Adaptiv farthållare (s. 187).
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Avståndsvarning* – begränsningar
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om avståndet till
framförvarande fordon. Funktionen använder
samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren (s. 186) och Kollisionsvarnare med
auto-broms (s. 211), har vissa begränsningar.
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Relaterad information
•
Avståndsvarning* – begränsningar
(s. 202)
Dåligt väder eller kurviga vägar kan
påverka radarsensorns möjligheter att
upptäcka framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar.
Detta kan innebära att varningslampan
tänds på kortare avstånd än det inställda
eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än
det inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
07
För ytterligare information om radarsensorns
begränsningar, se Radarsensor – begränsningar (s. 196) och (s. 216).
Relaterad information
•
•
202
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Avståndsvarning* (s. 201)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 203)
07 Förarstöd
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
till framförvarande fordon. Funktionen har
vissa begränsningar.
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 196).
Kollisionsvarning Service erfordras
A
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 201)
Avståndsvarning* – begränsningar (s. 202)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
203
07 Förarstöd
City Safety™
VIKTIGT
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Funktionen City Safety™ är aktiv i hastigheter
under 50 km/h och hjälper föraren genom att
bromsa bilen automatiskt vid överhängande
risk för kollision med framförvarande fordon,
om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet, för små fordon och motorcyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat bromsa
betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras
så sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
07
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms (s. 211)* kompletterar dessa
båda system varandra.
204
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 206)
City Safety™ – funktion (s. 204)
City Safety™ – handhavande (s. 205)
City Safety™ – lasersensorn (s. 208)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 210)
City Safety™ – funktion
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor monterad i vindrutans
överkant. Vid överhängande risk för kollision
kommer City Safety™ att automatiskt bromsa
bilen, vilket kan upplevas som en kraftig
inbromsning.
07 Förarstöd
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
kombiinstrumentet ett textmeddelande om att
funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
City Safety™ – handhavande
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
På och Av
Relaterad information
Lasersensorns sändar- och
mottagarfönster12.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat den framförvarande bilen kan City
Safety™ helt undvika en kollision.
•
•
•
•
•
OBS
City Safety™ – begränsningar (s. 206)
Funktionen City Safety™ aktiveras automatiskt vid motornstart.
City Safety™ (s. 204)
City Safety™ – handhavande (s. 205)
City Safety™ – lasersensorn (s. 208)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 210)
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt
körsätt och kan upplevas som obehagligt.
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer
än 15 km/h kan City Safety™ inte på egen
hand undvika kollisionen – för full bromskraft
måste föraren trampa på bromspedalen och
det kan då vara möjligt att undvika en kollision, även vid hastighetsskillnader över
15 km/h.
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
City Safety™ hanteras i menysystemet MY
CAR, MY CAR (s. 106) och efter motorstart
kan funktionen stängas av på följande sätt:
•
Sök i MY CAR fram Förarstödsystem
och välj alternativ Av vid City Safety.
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen att vara påslagen igen, även om
systemet var avstängt när motorn stängdes av.
07
VARNING
Lasersensorn sänder ut laserljus även när
City Safety™ är manuellt avstängd.
12
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
}}
205
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 204)
City Safety™ – begränsningar (s. 206)
City Safety™ – funktion (s. 204)
City Safety™ – lasersensorn (s. 208)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 210)
MY CAR (s. 106)
City Safety™ – begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt.
Funktionen har emellertid några begränsningar.
Sensorns begränsningar innebär att City
Safety™ fungerar sämre – eller inte alls – i
t.ex. kraftigt snöfall eller regn, i tät dimma
eller i kraftig damm- eller snörök. Även imma,
smuts, is eller snö på vindrutan kan störa
funktionen.
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t.ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger
motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Laserljuset från sensorn i City Safety™ mäter
hur ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se
föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons
bakdelar reflekterar i allmänhet ljuset tillräcklig tack vare registreringsskylt och bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety™ att
undvika kollision. I sådana situationer kommer ABS13 och ESC14-systemen att ge bästa
möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.
07
13
14
206
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.
När den egna bilen backar är City Safety™
temporärt deaktiverad.
City Safety™ aktiveras inte i låga farter –
under 4 km/h – varför systemet inte ingriper i
situationer där man närmar sig framförvarande bil mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr eller gasar även
om en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety™ stoppat bilen om inte föraren hinner trycka ner kopplingspedalen
dessförinnan.
07 Förarstöd
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn ren avseende is, snö, och smuts
(se bild på sensorns placering (s. 204)).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn.
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
Orsak
VIKTIGT
Åtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det
blockerande föremålet.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår
på vindrutan framför något av lasersensorns båda "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan (se
bild på sensorns placering (s. 204)) – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
Felsökning och åtgärd
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för City Safety™, gäller
även följande:
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
innebär det att lasersensorn är blockerad och
inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i
sin tur innebär att City Safety™ inte fungerar.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
att visas för alla situationer där lasersensorn
är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla ren vindrutan och området framför lasersensorn.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området framför lasersensorn – istället bör
hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och
monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Relaterad information
•
•
•
07
City Safety™ (s. 204)
City Safety™ – funktion (s. 204)
City Safety™ – handhavande (s. 205)
207
07 Förarstöd
City Safety™ – lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus (se bild (s. 204) för
sensorns placering). Kontakta en kvalificerad
verkstad vid fel eller behov av service på
lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Det är absolut nödvändigt
att följa föreskrivna instruktioner vid hantering
av lasersensorn.
Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:
medelsverket) standarder för laserprodukters utförande med undantag för avvikelser i enlighet med "Laser Notice No.
50" från den 26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
Maximal pulsenergi
2,64 µJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Divergens (horisontell × vertikal)
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller
liknande optiska instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering och/eller byte av reservdelar på
lasersensorn får enbart utföras av en
kvalificerad verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt
standard IEC 60825-1. Laser klass 3B
är inte ögonsäker och utgör därför en
risk för skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från
vindrutan.
33 ns
28° × 12°
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
•
Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen
med optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets
fysikaliska data:
•
208
•
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Pulslängd
07
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte
efterföljs finns risk för ögonskador!
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Κverensstämmer med FDA:s (amerikanska livs-
07 Förarstöd
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 72) även
vid avstängd motor.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 204)
City Safety™ – begränsningar (s. 206)
City Safety™ – funktion (s. 204)
City Safety™ – handhavande (s. 205)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 210)
07
209
07 Förarstöd
City Safety™ – symboler och
meddelanden
I samband med att City Safety™ (s. 204) automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiin-
Symbol
strumentets symboler tändas kombinerat med
att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på
blinkerspakens OK-knapp.
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Automatisk inbromsning av
City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer blockerade
Se handbok
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
•
Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar (s. 206).
City Safety Service erfordras
City Safety™ är ur funktion.
•
Relaterad information
07
210
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 204)
City Safety™ – begränsningar (s. 206)
City Safety™ – funktion (s. 204)
City Safety™ – handhavande (s. 205)
City Safety™ – lasersensorn (s. 208)
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare*15
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cyklist eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare"
aktiveras i situationer där föraren egentligen
borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa
föraren i alla lägen.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
konstruerad för att aktiveras så sent som
möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Två systemnivåer
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen "Kollisionsvarnare med auto-broms
och detektering av cyklister samt fotgängare"
förekomma i två varianter:
Nivå 1
Föraren enbart varnas16 för uppdykande hinder med visuella och akustiska signaler –
ingen automatisk bromsning ingriper, föraren
måste själv bromsa.
15
16
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 213)
•
Kollisionsvarnare* – handhavande
(s. 215)
•
Kollisionsvarnare* – begränsningar
(s. 216)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 217)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 219)
Nivå 2
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar
inom rimlig tid.
VIKTIGT
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" kan
förhindra en kollision eller sänka kollisionshastigheten.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" ska
inte användas för att ändra förarens sätt att
framföra bilen – om föraren enbart förlitar sig
på Kollisionsvarnare med auto-broms och
låter den bromsa, kommer en kollision att ske
förr eller senare.
•
Underhåll av i "Kollisionsvarnare med
auto-broms och detektering av cyklister
samt fotgängare" ingående komponenter
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
07
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 212)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 214)
Finns inte som tillval för vissa motorer.
Ingen varning för cyklister med "Nivå 1".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
211
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – funktion
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren kan upptäcka fotgängare,
cyklist eller fordon vilka är stillastående eller
kör i samma riktning framför det egna fordonet.
Vid risk för kollision med en fotgängare, cyklist eller ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet med en rödblinkande varningssignal (1) och en akustisk signal.
2 – Bromsunderstöd18
Funktionsöversikt17.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor18
Kamerasensor
Kollisionsvarnaren med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1. Kollisionsvarning
2. Bromsunderstöd18
07
3. Auto-broms18
Kollisionsvarnaren och City Safety™ (s. 204)
kompletterar varandra.
17
18
212
Om risken för kollision ökat ytterligare efter
kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Det innebär att bromssystemet förbereds för
en snabb inbromsning genom att bromsarna
ansätts svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att
bromsningen inte är tillräcklig för att undvika
en kollision.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3 – Auto-broms18
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat
en undanmanöver och kollisionsrisken är
överhängande, träder den automatiska
bromsfunktionen in – detta sker oavsett om
föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då
med full bromskraft för att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft
om det är tillräckligt för att undvika en kollision. För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
07 Förarstöd
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon eller cyklister som kör i en annan
riktning än det egna fordonet eller för djur.
Kollisionsvarnare* – detektering av
cyklist
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt
avsnitt "Begränsningar" informerar om
begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med
auto-broms används.
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel
ej är synliga för funktionens kamera, kan
systemet inte upptäcka en cyklist.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda i fordonshastighet över 80 km/h.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister fungerar inte i mörker och
tunnlar – inte heller vid tänd gatubelysning.
Funktionen "ser" endast cyklister bakifrån, som
har samma färdriktning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en
kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan
bör föraren alltid trampa på bromsen –
även när bilen auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare
med auto-broms används.
Relaterad information
•
20
Kollisionsvarnare* (s. 211)
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar en cyklist, får så entydig information om kroppsoch cykelkontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar,
axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Optimalt exempel på vad systemet tolkar som
cyklist – med tydlig kropps- och cykelkontur, rakt
bakifrån och i bilens centrumlinje.
•
För att funktionen ska kunna upptäcka en
cyklist måste denne vara vuxen och sitta
på en "senior-cykel".
•
Cykeln måste vara utrustad med en väl
synlig och godkänd20 bakåtriktad röd
reflex, monterad minst 70 cm ovanför
vägbanan.
•
Funktionen kan bara upptäcka cyklister
rakt bakifrån och som har samma färdriktning – inte snett bakifrån, inte från
sidan.
•
Cyklister som färdas vid vänster eller
höger kant av bilens tänkta/förlängda
sidolinjer kan detekteras sent eller inte
alls.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister i skymning och gryning är begränsad –
precis som för det mänskliga ögat.
Reflexen ska uppfylla rekommendation och villkor från aktuell marknads trafikmyndighet.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
213
07 Förarstöd
||
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister är avstängd vid körning i mörker och
tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
För optimal cykeldetektering ska funktionen City Safety™ vara aktiverad, se
City Safety™ (s. 204).
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
•
VARNING
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare"
är ett hjälpmedel. Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och
ser t.ex. inte:
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms &
detektering av cyklister är ett hjälpmedel.
Funktionen kan inte upptäcka:
•
alla cyklister i alla situationer och ser
t.ex. inte delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan.
•
cyklar som saknar bakåtriktad röd
reflex.
• cyklar lastade med större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Relaterad information
07
214
•
Kollisionsvarnare* (s. 211)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kamerasensorns förmåga att upptäcka
fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Optimala exempel på vad systemet betraktar
som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet
att urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för
funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en fotgängare.
•
För att en fotgängare ska kunna upptäckas måste denne synas i helfigur och
ha en längd av minst 80 cm.
•
Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad
– precis som för det mänskliga ögat.
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen
eller fotgängare kortare än 80 cm.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 211)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – handhavande
Varningssignaler På och Av
Ljus- och ljudsignal
När Kollisionsvarnarens ljus- och ljudvarning
är aktiverade, testas varningslampan (nr [1] i
föregående bild) vid varje motorstart genom
att kort tända upp varningslampans separata
ljuspunkter.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Efter motorstart kan både ljus- och ljudsignal
stängas av:
Använd varningsavstånd Kort endast i
undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
•
Sök fram Kollisionsvarning i
Förarstödsystem i menysystemet MY
CAR, MY CAR (s. 106) – välj där att
avmarkera funktionen.
Ljudsignal
1. Akustisk och visuell varningssignal vid kollisionsrisk.23
Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska och visuella varningssignaler ska vara
påslagna eller avstängda.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid påslagna – de kan inte
stängas av.
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs via
mittkonsolens bildskärm och menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 106).
23
Efter motorstart kan varningsljudet aktiveras/
deaktiveras separat:
•
Sök fram Varningsljud i
Kollisionsvarning i menysystemet MY
CAR, MY CAR (s. 106) – välj där På eller
Av.
Därefter indikeras kollisionsvarning enbart
med ljussignal.
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och akustiska varningen utlöses.
•
Sök fram Varningsavstånd i
Kollisionsvarning i menysystemet MY
CAR, MY CAR (s. 106) – välj där Långt,
Normalt eller Kort.
OBS
När den Adaptiva farthållaren används
kommer varningslampan och varningsljudet att användas av Farthållaren även om
Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk
för kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
För att Kollisionsvarnaren skall vara effektiv, kör alltid med Avståndsvarning (s. 201)
inställd på tidsavstånd 4–5.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt.
Bilden är schematisk – bilmodell och detaljer kan avvika.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
215
07 Förarstöd
||
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med
auto-broms mot människor eller fordon –
det kan medföra svåra skador och livsfara.
Kontrollera inställningar
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 211)
De aktuella inställningarna kan kontrolleras
via mittkonsolens bildskärm och menysystemet (s. 106) MY CAR.
Underhåll
Kollisionsvarnare* – begränsningar
Funktionen har vissa begränsningar – den är
t.ex. aktiv först från och med ca 4 km/h.
Kollisionsvarnarens visuella varningssignal (se
(1) i bild (s. 212)) kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus, reflexer, vid användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram. Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och ESC
(s. 177)-systemen att ge bästa möjliga
bromskraft med bibehållen stabilitet.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även
om det är deaktiverat i menysystemet.
•
07
Kamera- och radarsensor24.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
24
216
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
07 Förarstöd
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare
eller ett framförvarande fordon eller cyklist
på korrekt sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd för fotgängare och cyklister26 – systemet kan för dessa ge effektiva varningar
och bromsingrepp i fordonshastigheter
upp till 50 km/h. För stillastående eller
långsamgående fordon är varningar och
bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h.
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion
p.g.a. mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren (s. 186).
Läs mer om radarsensorns begränsningar (s. 196).
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h – varför
systemet inte ingriper i situationer där det
egna fordonet närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
I situationer där föraren visar ett aktivt och
medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera
onödiga varningar.
När Auto-broms har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 211)
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas (s. 215). Detta leder då till att systemet
varnar i ett senare skede vilket minskar det
totala antalet varningar.
26
Funktionen använder bilens kamerasensor
vilken har vissa begränsningar.
Bilens kamerasensor används – förutom av
Kollisionsvarnare med auto-broms – även av
funktionerna:
•
•
•
•
Automatisk hel-/halvljusavbländning (s. 83)
Trafikskyltsinformation (s. 181)
Driver Alert Control – DAC (s. 221)
Körfältsassistent (s. 225)
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
07
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i
För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
217
07 Förarstöd
||
t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan
kameraberoende funktioner reduceras kraftigt
eller tillfälligt deaktiveras.
Orsak
Åtgärd
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera funktionen när kamerasensorn
används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.
Vindrutans yta
framför kameran
är smutsig eller
belagd med is
eller snö.
Gör ren vindrutans yta
framför kameran från
smuts, is och snö.
Kamerasensorns synfält är begränsat varför
fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer inte kan upptäckas eller upptäckten
sker senare än förväntat.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö
gör att kameran
inte ser tillräckligt
bra.
Ingen åtgärd. Kameran
fungerar inte ibland vid
kraftig nederbörd.
Vindrutans yta
framför kameran
är rengjord men
meddelandet
kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan
vindrutans insida
och kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan
– en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran tillfälligt av under ca 15 minuter efter
motorstart för att skydda kamerafunktionen.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
innebär det att kamerasensorn är blockerad
och inte kan upptäcka fotgängare, cyklister,
fordon eller väglinjer framför bilen.
07
218
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller funktionerna Automatisk hel-/halvljusavbländning,
Trafikskyltsinformation, Driver Alert Control
och Lane Departure Warning kommer att ha
full funktionalitet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 211)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Kollisionsvarning system
AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Kollisionsvarning ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Automatisk bromsning har
aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 217).
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
07 Förarstöd
||
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 196).
Kollisionsvarning Service
erfordras
A
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
•
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
07
220
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Kollisionsvarnare* (s. 211)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 212)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 214)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 213)
•
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 215)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 217)
Kollisionsvarnare* – begränsningar
(s. 216)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Driver Alert System*30
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende eller är på väg att omedvetet lämna sitt
körfält.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för
sig:
•
•
Driver Alert Control – DAC (s. 222).
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 221)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 225)
Driver Alert Control (DAC)*
Funktionen DAC är avsedd att fånga förarens
uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt
körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad
eller håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
Körfältsassistent – LDW (s. 225).
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten går över 65 km/h.
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Båda funktionerna använder en kamera som
är beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla
situationer utan är endast avsett att vara
ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
30
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning
med förarens rattrörelser. Föraren larmas när
fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
07
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren
inte får någon varning. Därför är det alltid vik-
Finns inte som tillval för vissa motorer.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
221
07 Förarstöd
||
tigt att stanna och ta en paus vid känsla av
trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
Begränsning
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
vid starka sidovindar
på spårig vägbeläggning.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar (s. 217).
Relaterad information
•
•
07
222
•
Driver Alert System* (s. 221)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 222)
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 223)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Driver Alert Control (DAC)* –
handhavande
VARNING
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm och dess menysystem.
Ett larm bör tas på största allvar eftersom
en sömnig förare ofta inte själv observerar
sitt tillstånd.
På/Av
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna
bilen på ett säkert sätt snarast och vila.
Funktionen Driver Alert kan sättas i beredskapsläge via menysystemet MY CAR
(s. 106):
•
•
Markerad ruta – funktionen aktiverad.
Ingen markering i rutan – funktionen är
avstängd.
Funktion
Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h.
Framförs fordonet vingligt larmas
föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet Driver Alert Dags för
en paus – vidstående symbol tänds
samtidigt i kombiinstrumentet. Varningen
upprepas efter en stund om inte körbeteendet
förbättras.
Varningssymbolen kan släckas:
•
Studier har visat att det är lika farligt att
köra vid trötthet som under påverkan av
alkohol.
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
Relaterad information
•
•
Driver Alert System* (s. 221)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 221)
07 Förarstöd
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden
DAC (s. 221) kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.
Kombiinstrument
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal
+ text.
Vindrutesensorer blockerade
Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 217).
Driver Alert Service erfordras
Systemet är ur funktion.
•
A
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Bildskärm
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen är avstängd.
Driver Alert Tillgänglig
Funktionen är aktiverad.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
07 Förarstöd
||
SymbolA
A
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Standby <65 km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Driver Alert Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om
kamerasensorns begränsningar (s. 217).
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 221)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 221)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 222)
07
224
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW)*
OBS
Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver
Alert System – omnämns ibland även som
LDW (Lane Departure Warning).
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle hjulen korsar en linje. Inget larm hörs
alltså när bilen har en linje mellan hjulen.
Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera
risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.
Körfältsassistans (LDW) – funktion
Vissa inställningar kan göras för funktionen
Körfältsassistans.
Av & På
VARNING
LDW är endast ett förarhjälpmedel och
fungerar inte i alla körsituationer, trafik-,
väder- och vägförhållanden.
Princip för LDW
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.
Relaterad information
•
•
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)
LDW består av en kamera som läser av
vägens/körfältets målade sidolinjer.
Om fordonet omotiverat korsar körbanans
vänstra eller högra sidolinje larmas föraren
med en ljudsignal.
Driver Alert System* (s. 221)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 227)
•
Körfältsassistans (LDW) – funktion
(s. 225)
•
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 226)
•
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 228)
LDW sätts på eller stängs av med en knapp
på mittkonsolen. En lampa i knappen lyser
när funktionen är påslagen.
Funktionen kompletteras i kombiinstrumentet
med självförklarande grafik i olika situationer.
Personliga inställningar
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm via menysystemet i MY CAR. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 106).
07
Välj bland alternativen:
• På vid start – Funktionen försätts i
beredskapsläge varje gång motorn
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
07 Förarstöd
||
startas. I annat fall fås samma värde som
fanns när motorn stängdes av.
• Ökad känslighet – Känsligheten ökar, ett
larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.
Körfältsassistans (LDW) –
handhavande
LDW kompletteras i kombiinstrumentet med
självförklarande grafik i olika situationer. Här
följer några exempel:
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 225)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 227)
•
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 226)
•
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 228)
LDW-funktionens sidolinjer (rödmarkerade i bilden).
07
226
•
LDW-symbolen har VITA sidolinjer – funktionen är aktiv och detekterar/"ser" den
ena sidolinjen eller båda.
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är aktiv men ser varken vänster
eller höger sidolinje.
eller
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är i beredskapsläge på grund av
att hastigheten är under 65 km/h.
•
LDW-symbolen saknar sidolinjer – funktionen är deaktiverad.
Relaterad information
•
•
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 225)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 227)
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 225)
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 228)
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW) –
begränsningar
Körfältsassistentens kamerasensor har
begränsningar liknande det mänskliga ögats.
För mer information, läs om kamerasensorns
begränsningar (s. 217).
OBS
Det finns några situationer då LDW inte ger
någon varning, t.ex.:
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen35
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen35
Vid snabba rattrörelser35
Vid så kraftig sväng att bilen kränger.
Relaterad information
•
•
•
•
35
Körfältsassistans (LDW)* (s. 225)
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 225)
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 226)
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 228)
07
När "Κkad känslighet" är valt ges ändå en varning, se Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 225).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW) – symboler
och meddelanden
tion med ett förklarande meddelande – följ i
förekommande fall given rekommendation.
I situationer där LDW-funktionen uteblir kan
kombiinstrumentet visa en symbol i kombina-
Exempel på meddelanden:
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Lane Departure Warning PÅ/Lane
Departure Warning AV
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter 5 sekunder.
Lane Depart. Warning Otillgänglig
vid nuvarande hastighet
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Lane Depart. Warning Otillgänglig
Körfältet saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs
om kamerasensorns begränsningar (s. 217).
Lane Depart. Warning Tillgänglig
Funktionen läser körfältets sidomarkeringar.
Vindrutesensorer blockerade Se
handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 217).
Driver Alert Service erfordras
07
•
A
228
Systemet är ur funktion.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07 Förarstöd
Relaterad information
•
•
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 225)
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 227)
Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 225)
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 226)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
07 Förarstöd
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras
under pågående ljudsignal med mittkonsolens VOL-vred eller i bilens menysystem (s. 106) MY CAR.
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 233)
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – funktion (s. 230)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 232)
Parkeringshjälp* – funktion
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa lyser.
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 233)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 231)
Parkeringshjälpkamera* (s. 234)
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Enbart bak
Både fram och bak.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
På/Av för Parkeringshjälp.
VARNING
07
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta
det ansvar som föraren själv har vid
parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
eller djur som befinner sig nära bilen.
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och
höger bak.
230
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas
av sensorerna – den pulserande tonen kan
då oväntat upphöra istället för att övergå
till förväntad konstantton.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och
ett upptäckt hinder.
•
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för
skada på fordon eller andra föremål
kan föreligga eftersom sensorerna för
tillfället inte har optimal funktion.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 230)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 233)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 232)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 233)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 231)
Parkeringshjälpkamera* (s. 234)
G021423
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant
och aktiv sensors fält närmast bilen är fylld.
Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Parkeringshjälp* – bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Vid backning med t.ex. en släpvagn på dragkroken, stängs parkeringshjälpen bak automatiskt av – i annat fall skulle sensorerna reagera på släpvagnen.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
231
07 Förarstöd
||
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller
cykelhållare på dragkroken – utan Volvo
original släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen behöva stängas av manuellt
för att sensorerna inte ska reagera på
dessa.
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 233)
•
•
Parkeringshjälp* – framåt (s. 232)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 233)
Parkeringshjälpkamera* (s. 234)
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en
av de främre högtalarna.
232
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
ca 10 km/h. Lampan i knappen är tänd för att
indikera att systemet är påslaget. När hastigheten understiger 10 km/h aktiveras systemet
igen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Relaterad information
Parkeringshjälp* – funktion (s. 230)
07
OBS
Parkeringshjälpen framåt deaktiveras när
parkeringsbromsen ansätts eller P-läge
väljs i bil med automatisk växellåda.
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
G021424
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 230)
Parkeringshjälp* – framåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 230)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 233)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 230)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 233)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 231)
Parkeringshjälpkamera* (s. 234)
07 Förarstöd
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och
textmeddelande Parkeringshjälp
Service erfordras visas, är parkeringshjälpen ur funktion.
Parkeringshjälp* – rengöring av
sensorer
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
G021425
Parkeringshjälp* – felindikering
VIKTIGT
Sensorernas placering bak.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor
som avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 230)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 233)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 230)
Relaterad information
Sensorernas placering fram.
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 230)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 230)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 232)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 233)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 231)
Parkeringshjälpkamera* (s. 234)
07
Parkeringshjälp* – framåt (s. 232)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 231)
Parkeringshjälpkamera* (s. 234)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
07 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera*
Funktion och handhavande
Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket
aktiveras när backväxeln väljs.
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälpsensorer (s. 230)* visas dess information grafiskt som färgade fält för att illustrera avstånd
till upptäckta hinder, se rubrik "Bilar med
backsensorer" längre fram i texten.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och
djur som befinner sig nära bilen.
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Kameran visar vad som finns bakom bilen
och om något dyker upp från sidorna.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
07
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och dess kamerabild visas på skärmen.
När backväxeln väljs, visas grafiskt heldragna
linjer som illustrerar var bilens ungefärliga
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
yttermått kommer att vara med aktuellt rattutslag – detta underlättar vid fickparkering,
backning i trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Hjälplinjerna kan stängas av
– se avsnitt Inställningar (s. 236).
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att
backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet
överstiger 10 km/h framåt eller 35 km/h
bakåt.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden
kan variera något i ljusstyrka och kvalitet.
Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en
något reducerad bildkvalitet.
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och
is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.
07 Förarstöd
Hjälplinjer
VIKTIGT
Tänk på att skärmbilden bara visar området bakom bilen – så var uppmärksam på
bilens sidor och framvagn när ratten vrids
vid backning.
Gränslinjerna inkluderar bilens mest utstickande detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn
– även då bilen svänger.
Bilar med backsensorer*
Gränslinjer
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är
direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att
föraren ser den väg bilen kommer att ta –
även då bilen svänger.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte
är elektriskt kopplad till bilen visar
skärmens linjer den väg bilen kommer
att ta – inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om
Volvo original släpvagnskablage
används.
Färgade fält (4 st, en per sensor) visar avstånd.
Systemets linjer.
Gränslinje 30 cm-zon bakåt från bilen
Gränslinje fri backnings-zon
Den röda linjen (1) ramar in en zon ca 30 cm
bakåt från stötfångaren.
Den gula horistontella linjen (2) ramar in en
zon upp till ca 1,5 m bakom stötfångaren.
De gula sidolinjerna slutar ca 2,0 m bakom
stötfångaren.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp (s. 230) visas avståndet med färgade fält
för varje sensor som registrerar ett hinder.
Fältens färg ändras med minskande avstånd
till hindret – från grönt till gult mot rött.
Färg
Avstånd (meter)
Grön
0,8–1,5
Gul
0,4–0,8
Röd
0–0,4
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 236)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 237)
•
Parkeringshjälp* (s. 230)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
Övrigt
Aktivera avstängd kamera
Om bilen har fler kameror* installerade kan
aktiv kameravy på bildskärmen växlas:
Om kamerafunktionen är avstängd då backväxeln väljs, aktiveras den på följande vis:
•
•
Tryck på CAM – bildskärmen visar aktuell
kameravy.
Ändra inställning
Standardinställning är att kameran aktiveras
när backväxeln väljs.
Parkeringskamerans inställningar kan ändras
då bildskärmen visar en kameravy:
1. Tryck på OK/MENU när en kameravy
visas – bildskärmen växlar till en meny
med olika alternativ.
2. Vrid fram önskat alternativ med TUNE.
3. Markera alternativet med ett tryck på OK/
MENU och backa ut med EXIT.
236
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på CAM eller vrid TUNE.
Relaterad information
•
07
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 234)
Parkeringshjälp* (s. 230)
07 Förarstöd
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade bak på bilen kan skymma kamerans
sikt.
Att tänka på
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor
sektor är dold och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills de är alldeles inpå bilen.
•
Håll kameralinsen ren från smuts, is och
snö.
•
Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen repas.
BLIS*
Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.
VARNING
Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, ett säkert körsätt och
användande av backspeglarna. Det kan
aldrig ersätta förarens uppmärksamhet
och ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett
trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.
Relaterad information
•
•
•
Översikt
BLIS (Blind Spot Information System) är ett
kamerabaserat informationssystem vilket
under vissa förutsättningar hjälper föraren att
uppmärksamma fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet, i den s.k.
döda vinkeln.
Parkeringshjälpkamera* (s. 234)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 236)
G021426
Parkeringshjälpkamera –
begränsningar
Backspegel med BLIS-funktion36.
BLIS-kamera
Indikeringslampa
BLIS-symbol
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
Parkeringshjälp* (s. 230)
Underhåll
07
För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser37 vara rena. Linserna kan rengöras
36
37
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Se (1) i föregående bild.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
07 Förarstöd
||
med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör
linserna försiktigt så att de inte repas.
VIKTIGT
Linserna är eluppvärmda för att kunna
smälta bort is eller snö. Om nödvändigt
borsta bort snö från linserna.
Relaterad information
•
•
BLIS* – handhavande (s. 238)
BLIS* – handhavande
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i
körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
Aktivera/deaktivera BLIS
BLIS aktiveras när motorn startas. Indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar tre
gånger när BLIS aktiveras.
När BLIS aktiveras lyser lampan i knappen,
kombiinstrumentet visar ett nytt textmeddelande och indikeringslamporna i dörrpanelerna blinkar 3 gånger. Tryck på vänster rattspaks OK-knapp för att släcka textmeddelandet.
När fungerar BLIS
BLIS – symboler och meddelanden
(s. 240)
A = ca 9,5 m och B = ca 3,0 m.
Knapp för aktivering/deaktivering.
Systemet kan deaktiveras/aktiveras efter
motorstart med ett tryck på BLIS-knappen.
07
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem (s. 106) MY CAR.
När BLIS deaktiveras slocknar lampan i
knappen och kombiinstrumentet visar ett
meddelande.
238
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Systemet fungerar när det egna fordonet körs
i hastigheter över 10 km/h.
När en kamera (1) har upptäckt ett fordon
inom zonen för den döda vinkeln lyser indikeringslampan (2) med fast sken, se översiktsbild (s. 237).
BLIS ger föraren ett meddelande om något fel
skulle uppstå i systemet. Om t.ex. systemets
kameror är skymda blinkar BLIS indikeringslampa och kombiinstrumentet visar ett meddelande. Kontrollera och rengör linserna i
sådana fall.
07 Förarstöd
Om nödvändigt kan systemet stängas av tillfälligt, se "Aktivera/deaktivera BLIS" ovan.
Omkörningar
Systemet är konstruerat för att reagera om:
•
du kör om i en hastighet upp till 10 km/h
fortare än det omkörda fordonet
•
du blir omkörd av ett fordon som håller
upp till 70 km/h högre hastighet än ditt
eget.
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backar.
En bred släpvagn kopplad till bilen kan
skymma andra fordon i angränsande körfiler. Det kan orsaka att fordon i detta
skuggområde inte kan upptäckas av BLIS.
Dagsljus och mörker
I dagsljus reagerar systemet på omgivande
bilars form. Systemet är konstruerat för att
upptäcka motorfordon såsom bilar, lastbilar,
bussar och motorcyklar.
I mörker reagerar systemet på omgivande
bilars strålkastare. Om strålkastarna på omgivande fordon inte är på upptäcker inte systemet fordonet. Detta innebär t.ex. att systemet
inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare
som dras bakom en personbil eller lastbil.
VARNING
Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
BLIS-kamerorna har begränsningar liknande det mänskliga ögats, dvs. de "ser"
sämre i t.ex. kraftigt snöfall, starkt motljus
eller tät dimma.
Begränsningar
I vissa situationer kan BLIS indikeringslampa
lysa trots att inget annat fordon finns i den
döda vinkeln.
Reflex från blank våt vägbana.
OBS
Om BLIS indikeringslampa vid enstaka tillfällen lyser trots att ett annat fordon inte
finns i den döda vinkeln, betyder detta inte
att ett fel uppstått i systemet.
Vid fel på BLIS-systemet visar displayen
texten BLIS Service erfordras.
Egen skugga på stor ljus slät yta, t.ex. ljudbarriär
eller vägbeläggning av betong.
Följande bilder visar exempel på situationer
där BLIS indikeringslampa kan lysa även om
inget annat fordon finns i den döda vinkeln.
07
Lågt stående sol i kameran.
}}
239
07 Förarstöd
||
VIKTIGT
Reparation av BLIS-systemets komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 237)
BLIS – symboler och meddelanden
(s. 240)
BLIS – symboler och meddelanden
I situationer där BLIS (Blind Spot Information
System) (s. 237)-funktionen uteblir eller
avbryts kan kombiinstrumentet visa en symbol
kompletterad med ett förklarande meddelande – Följ eventuellt given rekommendation.
Meddelande
Innebörd
BLIS Reducerad funktion
Nedsatt funktion i dataöverföringen mellan BLISsystemets kamera och
bilens elsystem.
Exempel på meddelanden:
Meddelande
Innebörd
BLIS PÅ
BLIS-systemet är aktiverat.
BLIS Service
erfordras
BLIS ur funktion – kontakta en verkstad.
BLIS
Kamera
blockerad
BLIS-kamera är täckt av
smuts, snö eller is – rengör linserna.
Kameran återställer sig
själv när dataöverföringen
mellan BLIS-systemets
kamera och bilens elsystem återgår till det normala.
BLIS AV
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Relaterad information
•
07
240
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
BLIS-systemet är
avstängt.
BLIS* (s. 237)
07 Förarstöd
Justerbart rattmotstånd*
Typgodkännande – radarsystem
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att
ge föraren ökad vägkänsla.
Typgodkännande för radarsystem kan utläsas
i tabellen.
Land/
Område
Singapore
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid
parkering och i låg hastighet är styrningen lätt
och kräver ingen ansträngning.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av
rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet i menysystemet MY CAR, MY CAR
(s. 106):
•
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilien
Sök där fram Rattmotstånd och välj
Låg, Medium eller Hög.
Denna inställning är inte åtkomlig när bilen är
i rörelse.
Europa
Härmed intygar Delphi
Electronics & Safety att
L2C0038TR och L2C0049TR
är i överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. Försäkran
om överensstämmelse kan
vid behov konsulteras med
Delphi Electronics & Safety /
One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA.
OBS
I vissa situationer kan styrservon bli för
varm och behöver då temporärt kylas –
under den tiden arbetar styrservon med
reducerad effekt och att vrida ratten kan
då upplevas som något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade
styrhjälpen visar kombiinstrumentet ett
meddelande.
Relaterad information
•
MY CAR (s. 106)
07
Relaterad information
•
Radarsensor (s. 196)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
START OCH KΚRNING
08 Start och körning
Alkolås*
Alkolåsets1
funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
Alkolås* – funktioner och
handhavande
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Funktioner
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera laddaren i hållaren eller anslut
strömförsörjningskabeln
från handskfacket.
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra
bilen på ett säkert sätt.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande
(s. 243)
•
•
•
•
Alkolås* – förvaring (s. 244)
OBS
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls
det inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
Munstycke för utandningsprov.
Strömbrytare.
Alkolås* – inför motorstart (s. 244)
Sändarknapp.
Alkolås* – att tänka på (s. 246)
Lampa för batteristatus.
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 247)
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Handhavande – batteri
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets
status:
Relaterad information
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 243)
Alkolås* – förvaring (s. 244)
Alkolås* – inför motorstart (s. 244)
Alkolås* – att tänka på (s. 246)
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 247)
08
1
Benämns även Alcoguard.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
08 Start och körning
Alkolås* – förvaring
Förvara Alkolåset i dess hållare. Lossa handenheten genom att trycka in den lätt i dess
hållare och släppa – den fjädrar då ut och kan
sedan tas ur hållaren.
•
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 247)
Alkolås* – inför motorstart
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
Munstycke för utandningsprov.
Handenhetens förvaring och laddstation.
Strömbrytare.
•
Återplacera handenheten i hållaren
genom att skjuta in den tills det "klickar"
till.
Sändarknapp.
•
Förvara handenheten i hållaren – då är
den bäst skyddad och dess batterier hålls
fulladdade.
Relaterad information
•
•
08
244
•
•
Alkolås* (s. 243)
Alkolås* – funktioner och handhavande
(s. 243)
Alkolås* – inför motorstart (s. 244)
Alkolås* – att tänka på (s. 246)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lampa för batteristatus.
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är
Alkolåset utanför bilen vid upplåsning
måste det först aktiveras med strömbrytaren (2).
08 Start och körning
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
Resultat efter utfört utandningsprov
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste
det göras om.
Kontrollampa
(5) + Displaytext
Innebörd
Grön lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Starta motorn – ingen
alkoholhalt uppmätt.
Gul lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt är
över 0,1 promille men
under gällande gränsvärdeA.
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 min
och försök igen
Motorstart ej möjlig –
uppmätt alkoholhalt är
över gällande gränsvärdeA.
A
•
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 247)
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även Alkolås* (s. 243)
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Relaterad information
•
•
•
•
Alkolås* (s. 243)
Alkolås* – funktioner och handhavande
(s. 243)
08
Alkolås* – förvaring (s. 244)
Alkolås* – att tänka på (s. 246)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
08 Start och körning
Alkolås* – att tänka på
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:
mer sedan vid varje motorstart – enbart
omkalibrering på en verkstad2 kan släcka
meddelandet permanent.
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
Kall eller varm väderlek
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Ju kallare väderlek desto längre tid innan
Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändarknappen (3) samtidigt i
ca 3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov krävs innan motorstart.
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på
en verkstad2 var 12:e månad.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
kombiinstrumentet meddelandet Alcoguard
Kalibrering erfordras Se handbok. Om
kalibrering inte utförs inom dessa 30 dagar
kommer normal motorstart att spärras –
endast start med Bypass-funktion blir då möjlig, se följande rubrik "Nödsituation".
08
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars
av sig själv efter ca 2 minuter men återkom2
246
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 till +85
10
–5 till +10
60
–40 till –5
180
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Kombiinstrumentet visar Alcoguard
Sätt i strömkabeln. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset
och vänta tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
Nödsituation
I händelse av en nödsituation eller att Alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla
förbi Alkolåset för att kunna köra bilen.
OBS
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se Inspelning av data (s. 16).
Efter aktiverad Bypass-funktion visar kombiinstrumentet Alcoguard Förbikoppling
aktiverad hela tiden under körning och kan
endast återställas på en verkstad2.
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan
att starta bilen. Felmeddelandet raderas när
bilen låses.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad2.
Aktivera Bypassfunktion
•
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar först Förbikoppling
aktiverad Var god vänta 1 minut och
sedan Alcoguard Förbikoppling
aktiverad – därefter kan motorn startas.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger.
Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad2.
Aktivera Nödfunktion
08 Start och körning
•
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar Alcoguard Förbikoppling
aktiverad och motorn kan startas.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad2.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande
(s. 243)
•
•
•
•
Alkolås* – förvaring (s. 244)
Alkolås* – symboler och
textmeddelanden
Förutom redan beskrivna meddelanden relatertade till hur alkolåset fungerar inför motorstart (s. 244) kan kombiinstrumentets display
även visa följande:
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Återstart
möjlig
Motorn har varit
avstängd kortare tid än
30 minuter – motorstart
möjlig utan nytt prov.
Alkolås* – inför motorstart (s. 244)
Alkolås* (s. 243)
Alkolås* – symboler och textmeddelanden
(s. 247)
Alcoguard
Service
erfordras
Kontakta en verkstadA.
Alcoguard
Ingen signal
mottagen
Sändning misslyckades –
sänd manuellt med
knapp (3) eller gör ett
nytt utandningsprov.
Alcoguard
Försök igen
Testet misslyckades –
gör ett nytt utandningsprov.
Alcoguard
Blås längre
Blåsningen för kort –
blås längre.
Alcoguard
Blås svagare
Blåsningen för hård –
blås svagare.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Blås hårdare
Blåsningen för svag –
blås hårdare.
Alcoguard
förvärmer Var
god vänta
Uppvärmning ej klar –
vänta på text Alcoguard
Blås i 5 sekunder.
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 243)
Alkolås* – funktioner och handhavande
(s. 243)
Alkolås* – förvaring (s. 244)
Alkolås* – inför motorstart (s. 244)
Alkolås* – att tänka på (s. 246)
08
2
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
08 Start och körning
Start av motor
Motorn startas respektive stängs av med hjälp
av fjärrnyckeln och START/STOP ENGINEknappen.
Bensin- och dieselmotor
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck
in den till dess ändläge. Observera att om
bilen är utrustad med Alkolås* måste ett
utandningsprov först godkännas innan
motorn kan startas. För mer information
om Alkolås, se Alkolås* (s. 243).
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt3.
(För bilar med automatisk växellåda –
tryck på bromspedalen.)
3. Tryck på START/STOP ENGINEknappen och släpp den sedan.
OBS
För bilar med dieselmotor kan en viss fördröjning uppstå innan motorstart påbörjas
– under tiden visar displayen Motorn
förvärmer.
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och
START/STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 159).
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller till dess överhettningsskyddet
bryter.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök –
vänta 3 minuter innan ett nytt försök
påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
08
3
248
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln ur startlåset efter
motorstart eller då bilen bogseras.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till – se Nyckellägen
(s. 72).
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som
möjligt få upp avgasreningssystemet till
normal driftstemperatur, vilket minimerar
avgasemissioner och skonar miljön.
Keyless drive*
Följ steg 2–3 för nyckelfri (s. 162) start av
motor.
OBS
En förutsättning för att motorn ska starta
är att en av bilens fjärrnycklar med Keyless
Drive-funktion finns i kupén eller bagageutrymmet.
08 Start och körning
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under
körning eller vid bogsering.
Relaterad information
•
Avstängning av motor (s. 249)
Avstängning av motor
Rattlås
Motorn stängs av med hjälp av START/STOP
ENGINE-knappen.
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips olovligen.
För att stanna motorn:
Funktion
•
Tryck på START/STOP ENGINE –
motorn stannar.
Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar:
•
Tryck 2 gånger på START/STOP
ENGINE eller håll knappen intryckt tills
motorn stannar.
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 72)
•
Rattlåset låser upp när fjärrnyckeln sitter i
startlåset4 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
•
Rattlåset låser när förardörren öppnas
efter att motorn stängts av.
Ett mekaniskt ljud kan förnimmas när rattlåset
låser upp eller låser.
Relaterad information
•
•
•
Start av motor (s. 248)
Nyckellägen (s. 72)
Ratt (s. 77)
08
4
Bil med Keyless räcker det att ha en fjärrnyckel inne i kupén.
249
08 Start och körning
Fjärrstart (ERS)*
VARNING
Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för
att kunna värma upp/kyla ner kupén innan
avfärd. ERS aktiveras via nyckel och/eller via
Volvo On Call*, se Volvo On Call supplement.
För att fjärrstarta motorn måste följande
kriterier vara uppfyllda:
Klimatanläggningen startar med samma
inställningar som användes då bilen parkerades.
En ERS-startad motor är aktiverad i maximalt
15 minuter, därefter stängs den av. Efter
2 st ERS-aktiveringar krävs att motorn startas
på ordinare vis innan ERS åter kan användas.
ERS kan endast fås på bilar med automatisk
växellåda och bilar som har en huvswitch5
installerad.
•
•
Bilen ska vara under uppsikt.
•
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt
skada människor och djur.
Person eller djur får inte befinna sig i
eller kring bilen.
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS) – handhavande (s. 250)
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden (s. 252)
OBS
Livslängden på fjärrnyckelns batteri påverkas av ERS-funktionen. Vid frekvent
användning av ERS bör batteriet därför
bytas 1 gång per år, se Fjärrnyckel – byte
av batteri (s. 161).
OBS
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning.
Nyckelns knappar för fjärrstart.
Upplåsning
Låsning
Trygghetsbelysning
Upplåsning bagagelucka
Information6
Fjärrstarta motorn
För att kunna fjärrstarta motorn måste bilen
vara låst och motorhuven stängd.
Gör så här:
1. Gör ett kort tryck på nyckelns knapp (2).
2. Gör direkt därefter ett långt tryck – minst
2 sekunder – på knapp (3).
08
5
6
250
Fjärrstart (ERS) – handhavande
Finns i XC60, bilar med larm, flertalet bilar med 4-cylindriga motorer eller om ERS är valt vid nybyggnad.
Endast på PCC-nyckel, se Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner (s. 157).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
Om förutsättningarna för ERS är uppfyllda
sker följande:
1. Körriktningsvisarna blinkar snabbt några
gånger.
2. Motorn startar.
3. Att motorn startat verifieras därefter med
att körriktningsvisarna lyser med fast
sken i 3 sekunder.
OBS
Efter fjärrstart är bilen fortsatt låst, dock
med deaktiverad rörelsesensor*.
Med
PCC7-nyckel
Ljusindikeringen för Trygghetsbelysning8 blinkar några gånger vid
knapptryckning och övergår sedan
till fast sken om alla kriterier för ERS
är uppfyllda. Detta innebär dock inte att ERS
har startat motorn.
För kontroll om ERS har startat motorn, kan
användaren trycka på knapp (5) – om motorn
har startat sker en ljusindikering vid knapparna (2) och (3).
Aktiva funktioner
Med fjärrstartad motor är följande funktioner
aktiverade:
•
•
•
Ventilationssystem
Audio-/videosystem
Trygghetsbelysning.
Deaktiverade funktioner
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS)* (s. 250)
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden (s. 252)
Med fjärrstartad motor är följande funktioner
deaktiverade:
•
•
•
•
Strålkastare
Positionsljus
Nummerplåtsbelysning
Vindrutetorkare.
ERS avbryts
Följande moment stänger av en ERS-startad
motor:
•
Fjärrnyckelns knapp (1), (2) eller (4) trycks
in
•
•
•
•
•
Bilen låses upp
En dörr öppnas
Gas- eller bromspedal trycks ner
Växelväljaren förs ur P-läge
Aktiv ERS-tid överskrider 15 minuter.
När en ERS-startad motor stängs av, lyser
körriktningsvisarna med fast sken i
3 sekunder.
08
7
8
För mer information om PCC-nyckeln, se Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner (s. 157).
För mer information om Trygghetsbelysning, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155) och Trygghetsbelysning (s. 89).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
08 Start och körning
Fjärrstart (ERS) – symboler och
meddelanden
I situationer där ERS-funktionen uteblir eller
avbryts, visar kombiinstrumentet en symbol
kompletterad med ett förklarande textmeddelande.
252
Innebörd
Ingen fjärrstart
Motorvarning
ERS uteblev p.g.a.
varningsmeddelande
från motor. Kontakta
en verkstadA.
ERS uteblev p.g.a. felmeddelande från kylsystemet, se Kylvätska – nivå (s. 341).
Avbruten ERS-funktion
Meddelande
Innebörd
Fjärrstart
avstängd Växeln
ej i läge P
ERS avbruten då
växelväljaren inte är i
P-läge.
Fjärrstart
avstängd Föraren är i bilen
ERS avbruten p.g.a.
att en person finns i
kupén.
Fjärrstart
avstängd Motorvarning
ERS avbruten p.g.a.
felmeddelande från
motor. Kontakta en
verkstadA.
Meddelande
Innebörd
Ingen fjärrstart.
Låg kylarvätskenivå
Ingen fjärrstart.
För många försök
ERS uteblev då högst
2 st ERS-aktiveringar i
följd är tillåtna.
Ingen fjärrstart
Dörr öppen
Ingen fjärrstart
Låg bränslenivå
ERS uteblev då en
dörr/bagageluckan
inte var stängd.
ERS uteblev p.g.a. för
låg bränslenivå.
Ingen fjärrstart
Växeln ej i läge
P
ERS uteblev då växelväljaren inte är i Pläge.
Ingen fjärrstart
Motorhuv
öppen
ERS uteblev då
motorhuven inte var
stängd.
Ingen fjärrstart.
Låg kylarvätskenivå
ERS avbruten p.g.a.
felmeddelande från
kylsystemet.
Ingen fjärrstart
Bilen är inte låst
ERS uteblev då bilen
inte var låst.
Ingen fjärrstart
Föraren är i
bilen
ERS uteblev p.g.a. att
en person finns i
kupén.
ERS avbruten då
motorhuv är öppen.
Ingen fjärrstart
Nyckeln är i
bilen
ERS uteblev då nyckeln fanns inne i bilen.
Fjärrstart
avstängd Motorhuv öppen
Ingen fjärrstart
Låg batterispänning
ERS uteblev p.g.a. låg
batterispänning.
Ladda batteriet
genom att starta
motorn.
Fjärrstart
avstängd Låg
batterispänning
ERS avbruten då batterispänningen är för
låg.
Fjärrstart
avstängd Låg
bränslenivå
ERS avbruten då
bränslenivån är för
låg.
Utebliven ERS-funktion
08
Meddelande
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
A
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
08 Start och körning
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS)* (s. 250)
Fjärrstart (ERS) – handhavande (s. 250)
Start av motor – Flexifuel
Flexifuel-motorer kan köras på både 95-oktanig blyfri bensin och bioetanol E85. Motorn
startas på samma sätt som i en bensindriven
bil.
riska motorvärmaren vara inkopplad
minst 2 timmar.
•
Vid yttertemperaturer lägre än –20 °C bör
den elektriska motorvärmaren vara
inkopplad minst 3 timmar.
Motorvärmare*
VARNING
Motorvärmaren drivs med högspänning.
Felsökning och reparation på en elektrisk
motorvärmare och dess elektriska anslutningar får enbart utföras av en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Att tänka på för den som vill ha reservbränsle med sig:
Elintag till motorvärmare.
Bilar avsedda för bioetanol E85 har en elektrisk motorvärmare. Att starta och köra med
en förvärmd motor innebär kraftigt sänkta
utsläpp och minskad bränsleförbrukning.
Sträva därför efter att använda motorvärmare
under hela vinterhalvåret.
•
•
Vid yttertemperaturer mellan
+5 °C och –10 °C bör den elektriska
motorvärmaren vara inkopplad minst 1
timme.
Vid yttertemperaturer
mellan –10 °C och –20 °C bör den elekt-
•
Vid motorstopp på grund av tom
bränsletank kan bioetanol E85 från en
reservdunk vid extrem kyla göra att
motorn blir svårstartad. Det undviks
genom att ha reservdunken fylld med
95-oktanig bensin.
För mer information om Flexifuels bränsle
bioetanol E85, se Bränsle – bioetanol E85
(s. 287).
Vid startsvårigheter
Om motorn inte startar vid första försöket:
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
08 Start och körning
||
•
Gör ytterligare några startförsök med
START/STOP ENGINE-knappen.
•
Kontrollera att motorvärmaren varit
inkopplad och koppla i förekommande fall
in den under den angivna tiden ovan.
VIKTIGT
Om startbatteriet varit urladdat eller bortkopplat krävs en något längre körperiod för
adaption eftersom elektronikens minne tömts.
Starthjälp med batteri
Om startbatteriet (s. 352) är urladdat kan
bilen startas med ström från ett annat batteri.
Relaterad information
•
•
Starthjälp med batteri (s. 254)
Start av motor (s. 248)
Om motorn inte startar trots upprepade
startförsök rekommenderas kontakt med
en auktoriserad Volvoverkstad.
Bränsleadaption
Flexifuel-motorer kan köras på både 95-oktanig blyfri bensin och bioetanol E85. Båda
bränslen fylls i den gemensamma bränsletanken varför alla varianter av blandningsförhållanden mellan dessa båda bränslen är möjliga.
Om bränsletanken fylls på med bensin efter
att bilen körts på bioetanol E85 (eller omvänt)
kan motorn gå lite ojämnt en stund. Därför är
det viktigt att låta motorn vänja sig (adaptera)
till den nya bränsleblandningen.
Adaptionen sker automatiskt då bilen körs en
kort period med jämn hastighet.
VIKTIGT
08
254
Efter ändring av bränsleblandning i tanken
ska en adaption göras genom att köra med
en jämn hastighet under ca 15 minuter.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning eller andra skador:
1. Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 72).
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har
spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
08 Start och körning
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
11. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
VIKTIGT
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika kortslutningar med andra komponenter i motorrummet.
5. Κppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
Startbatteri – byte (s. 354).
6. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
Rör inte anslutningarna under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
Växellådor
Det finns två huvudtyper av växellådor. Manuell- respektive automatisk växellåda.
•
•
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt
med batteriets pluspol eller ansluten
klamma på den röda startkabeln!
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpstartbatteriets minuspol
(3).
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den
yttre skruvskallen (4).
9. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
Automatisk växellåda – Geartronic (s. 257) och Powershift (s. 260)
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av
drivsystemets komponenter kontrolleras
växellådans arbetstemperatur. Vid risk för
överhettning tänds en varningssymbol i
kombiinstrumentet kombinerat med ett
textmeddelande – Följ då där given rekommendation.
VARNING
•
Manuell växellåda (s. 256)
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 257)
Relaterad information
•
Start av motor (s. 248)
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
08 Start och körning
Manuell växellåda
Backväxelspärr
Växlingsindikator*
Växellådans funktion är att ändra utväxling
beroende på fart och kraftbehov.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är
lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre
växel.
•
Följ växelmönster präglat på växelspaken
och utgå från neutralläge N innan den
förs till R-läget.
•
Lägg i backväxeln endast då bilen står
still.
OBS
Med den övre varianten av växelmönster
för 6-växlad låda (se föregående bild) –
tryck först ner växelspaken i N-läget för
att lägga i backen.
Växelmönster 6-växlad låda.
Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner
– backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt
växelmönster präglat på växelspaken.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna.
VARNING
08
256
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla
situationer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Växellådor (s. 255)
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och
att växla i god tid.
Som hjälpmedel finns på vissa varianter en
indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken
meddelar föraren när det är lämpligt att lägga
i nästa högre eller lägre växel för att erhålla
lägsta tänkbara bränsleförbrukning.
Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda och vibrationsfri gång kan det dock
vara lämpligt att växla vid högre varvtal. Inramad siffra anger aktuell växel.
Manuell växellåda
Växlingsindikator för manuell
låda. Endast en markör är
tänd åt gången – vid normal
körning lyser endast den i
mitten.
Vid rekommenderad upp-/
nerväxling tänds den övre vid "+" eller den
nedre vid "–", rödmarkerade i bilden.
08 Start och körning
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda – Geartronic*
Växellådan Geartronic har två olika växellägen
– Automatisk och Manuell.
•
För att kunna föra växelväljaren ur P-läge
måste bromspedalen först tryckas ner
ordentligt.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Ansätt även parkeringsbromsen (s. 277), för
säkerhets skull.
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att
bilen ska kunna låsas och larmas.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.
Inramad siffra anger aktuell växel.
Med kombiinstrument "Analog" visas växellägen och
indikatorpilar i dess centrum.
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S: Sportläge*.
Kombiinstrumentet (s. 58) visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S*, 1, 2,
3 osv.
Växellägen
Relaterad information
•
•
Manuell växellåda (s. 256)
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 257)
Automatiska växellägen indikeras till höger på kombiinstrumentet. (Endast en markör är tänd åt gången – den
för aktuellt växelväljarläge.)
Symbol "S" för Sportläge är
ORANGE i aktivt läge.
Parkeringsläge – P
Välj läge P när motorn ska startas eller när
bilen parkeras.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla
bilen i alla situationer.
Backläge – R
Bilen måste stå stilla när R-läge väljs.
Neutralläge – N
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
Körläge – D
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
257
08 Start och körning
||
och hastighet. Bilen ska stå stilla när D-läge
väljs från R-läge .
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att växelväljaren
förts framåt eller bakåt i dess "+S–"-läge.
Kombiinstrumentet skiftar då tecken från S
till att visa vilken av växlarna 1, 2, 3 osv.,
som är ilagd.
Geartronic – Manuella växellägen (+S–)
Med Geartronic automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att
föra spaken åt sidan från läge D till
ändläget vid "+S–". Kombiinstrumentets symbol "+S–" skiftar färg
från VIT till ORANGE och siffrorna 1, 2, 3 osv,
visas i en ruta vilket motsvarar den växel som
just då är ilagd.
•
Tryck spaken framåt mot "+" (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
•
Dra spaken bakåt mot "–" (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge "+S–" kan väljas när som
helst under färden.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter
farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för
den valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
08
258
•
För spaken åt sidan till ändläget vid D.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Paddlar*
Som komplement till att växla manuellt med
växelväljaren finns även reglage placerade på
ratten, s.k. "paddlar".
För att kunna växla med rattpaddlarna måste
de först aktiveras. Det görs genom att dra en
av paddlarna mot ratten – kombiinstrumentet
skiftar då tecken från "D" till en siffra vilket
indikerar aktuell växel.
För att sedan växla ett steg:
•
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten –
och släpp.
Rattens båda "paddlar".
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt
att motorns varvtal inte går utanför tillåtet
område.
Efter varje växling skiftar kombiinstrumentet
siffra för att visa aktuell växel.
08 Start och körning
•
OBS
Automatisk deaktivering
Om rattpaddlarna inte används, deaktiveras de efter en kort stund – det indikeras
med att kombiinstrumentet skiftar tecken;
från siffra för aktuell växel tillbaka till "D".
Undantag är vid motorbroms – då är paddlarna aktiverade så länge motorbromsning
pågår.
Manuell deaktivering
Rattpaddlarna kan även deaktiveras manuellt:
•
Dra båda paddlarna mot ratten och
håll tills kombiinstrumentet skiftar
tecken från siffra för aktuell växel till
"D".
Paddlarna kan även användas med växelväljaren i Sportläge* – då är paddlarna ständigt
aktiverade utan att deaktiveras.
Geartronic – Sportläge*
(S)9
Sportprogrammet ger ett sportigare
beteende och tillåter högre varvtal
på växlarna. Samtidigt fås snabbare
respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
För att aktivera Sportläge:
9
10
För växelväljaren åt sidan, från D-läge till
ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet
skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelväljaren från D-läge till ändläget vid "+S–" –
kombiinstrumentet skiftar tecken från D
till siffran 110.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn
kan skadas. Om föraren ändå försöker göra
en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka
fram spaken mot "+" (plus) 2 gånger –
displayen skiftar tecken från 1 till 3.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Bogsering
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar
iväg med ett lägre motorvarv och reducerad
motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget,
sker uppväxling automatiskt.
Om bilen måste bogseras – se viktig information i avsnitt Bogsering (s. 295).
Relaterad information
•
Transmissionsolja – kvalitet och volym
(s. 391)
•
Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 260)
•
Växellådor (s. 255)
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
08
Bara med vissa motorer.
Om bilen har Sportläge*, visas först "S".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
259
08 Start och körning
Automatisk växellåda – Powershift*
Den automatiska växellådan Powershift överför drivkraften från motor till drivhjul med
dubbla mekaniska kopplingslameller, till skillnad mot Geartronic vilken istället gör det med
en hydraulisk momentomvandlare.
manuellt – istället för 3:ans växel med
Geartronic.
Bogsering
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av
motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om
bogsering (s. 295) ändå måste ske, ska
sträckan göras så kort som möjligt och då
med mycket låg hastighet.
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller Geartronic, kan det
verifieras genom att kontrollera beteckningen
på växellådans dekal under motorhuven, Typbeteckningar (s. 378). Beteckning ”MPS6”
betyder att det är en Powershift – i annat fall
är det automatlådan Geartronic.
D: Automatiska växellägen. +S–: Manuella växellägen. S: Sportläge*.
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic.
Ett undantag är funktionen ”Geartronic – Vinterläge” (s. 257):
•
Med Powershift underlättas att komma
iväg i halt väglag om 2:ans växel läggs i
08
260
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Se även viktig information i avsnitt Bogsering
(s. 295).
Att tänka på
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för
varm, t.ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en uppförsbacke för länge.
En växellåda som blivit för varm märks
genom att bilen upplevs skaka och vibrera,
varningssymbolen tänds och kombiinstrumentet visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller med påkopplat släpfordon kan
växellådan bli för varm. Växellådan svalnar vid
stillastående, med nertryckt färdbroms och
motorn på tomgång.
Κverhettning vid körning i långsam kö kan
undvikas genom att köra etappvis:
•
Stå stilla och vänta med foten på färdbromsen tills en lagom sträcka byggts
upp i framförvarande trafik, kör fram ett
stycke, stanna och vänta en stund igen
med foten på bromsen.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still
i ett uppförslut – håll inte bilen still med
gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan kombiinstrumentet visa
ett textmeddelande samtidigt med att en
symbol tänds.
08 Start och körning
Symbol
A
Meddelande
Köregenskaper
Åtgärd
Växellådan varm Bromsa för
att kyla
Svårighet att hålla jämn hastighet
med konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med färdbromsen.A
Växellådan varm Parkera snarast Låt motorn gå
Kraftigt huggande framdrivning av
bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast bilen på ett säkert
sätt.A
Växellådan kyls Låt motorn gå
Ingen drivning på grund av överhettad växellåda.
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn
gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills
meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med textmeddelandet uppmärksammas
föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt förändrar köregenskaperna. Följ textmeddelandets anvisning i förekommande fall.
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten Växellådan varm Parkera snarast
Låt motorn gå ignoreras kan värmen i
växellådan bli så hög att kraftflödet mellan
motor och växellåda tillfälligt bryts för att
hindra kopplingen från att haverera – bilen
förlorar då drivningen och blir stillastående
tills växellådans temperatur kylts till acceptabel nivå.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på
att bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
För fler möjliga textmeddelanden med dess
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se Meddelanden (s. 104).
Ett textmeddelande slocknar automatiskt
efter utförd åtgärd eller efter ett tryck på
blinkerspakens OK-knapp.
08
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 257)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
261
08 Start och körning
•
Växelväljarspärr
Det finns två olika typer av växelväljarspärr –
mekanisk och automatisk.
Mekanisk växelväljarspärr
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från P till
övriga växellägen måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 72).
Växlingsspärr – Neutral (N)
G021351
Om växelväljaren är i N-läge och bilen har
stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad.
M: Manuell växling11 – "+/–"- eller "Sport"-läge.
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Κvriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i nyckelläge II, se
Nyckellägen (s. 72).
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Parkeringsläge (P)
08
Stillastående bil med motorn igång:
11
12
262
Bilden är schematisk.
Det kan finnas 2 st hål – ett för nyckelbladet och ett som fixerar gummimattan.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat
startbatteri, måste växelväljaren föras ur Pläget för att bilen ska kunna flyttas.
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och lokalisera ett hål12 för nyckelbladet (s. 159) i fackets botten.
Sök fram en återfjädrande knapp nere i
hålet med nyckelbladet, tryck ner
knappen med bladet och håll.
För växelväljaren ur P-läget och dra upp
nyckelbladet.
4. Lägg tillbaka gummimattan.
08 Start och körning
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 257)
•
Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 260)
Starthjälp i backe (HSA)*13
Start/Stop*
Färdbromsen kan släppas inför igångkörning
eller backning i en backe – funktionen HSA
(Hill Start Assist) gör att bilen inte rullar iväg.
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start/Stop-funktion vilken
träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö
eller väntan vid trafikljus – motorn stängs då
temporärt av och startar automatiskt igen då
färden ska fortsätta.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under
tiden foten flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 248)
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i flera
separata energisparande funktioner varav
Start/Stop är en av dem, samtliga med den
gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Allmänt om Start/Stop
Motorn stängs av – det blir tystare och renare.
13
Beror på kombination motor och växellåda. HSA ej möjlig med vissa kombinationer.
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
08 Start och körning
||
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att
köra bil genom att låta motorn "auto-stoppa",
när så är lämpligt.
Manuell eller Automatisk
Observera att det finns skillnader i Start/Stopfunktion beroende av om växellådan är manuell eller automatisk.
Relaterad information
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 264)
•
•
•
Start av motor (s. 248)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 267)
Start/Stop* – inställningar (s. 269)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 268)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 266)
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när motorn
nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på det genom
att funktionens symbol tänds
upp i kombiinstrumentet och
att På-/Av-knappens lampa
lyser.
Samtliga bilens ordinarie
system såsom belysning,
radio etc. fungerar som normalt även vid
auto-stoppad motor förutom att viss utrustning kan få funktionen tillfälligt reducerad,
t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller
extremt hög volym på ljudanläggningen.
Auto-stoppa motorn
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 270)
För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:
•
Batteri – Start/Stop (s. 356)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Villkor
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt
när motorn nyckelstartas.
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 268)
08
264
Start/Stop* – funktion och
handhavande
A
M/A
A
Frikoppla, ställ växelspaken i
neutralläge och släpp upp kopplingspedalen – motorn auto-stoppar.
M
Stanna bilen med färdbromsen
och håll sedan kvar foten på
pedalen – motorn auto-stoppar.
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Är ECO-funktionen aktiverad
kan motorn auto-stoppa
innan bilen står helt still.
Som verifikation och påminnelse om
att motorn är auto-stoppad tänds
kombiinstrumentets symbol för
Start/Stop-funktionen.
08 Start och körning
Auto-starta motorn
Villkor
M/A
A
Med växelspaken i neutralläge:
M
1. Tryck ner kopplingspedalen
eller tryck på gaspedalen –
motorn startar.
•
Batteri – Start/Stop (s. 356)
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
Starthjälp HSA
2. Lägg i lämplig växel och kör.
Släpp fottrycket på färdbromsen –
motorn auto-startar och färden kan
fortsätta.
A
Behåll fottrycket på färdbromsen
och tryck på gaspedalen – motorn
auto-startar.
A
I ett utförslut finns även denna möjlighet:
M+
A
Släpp färdbromsen och låt bilen
rulla iväg – motorn auto-startar då
hastigheten överskrider normal
promenadtakt.
A
Avstängd funktion indikeras med att
kombiinstrumentets Start/Stopsymbol och På-/Av-knappens lampa
slocknar.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Deaktivera Start/Stop-funktionen
I vissa situationer kan det
vara önskvärt att tillfälligt
stänga av den automatiska
Start/Stop-funktionen – det
görs med ett tryck på denna
knapp.
Färdbromsen kan släppas även i ett uppförslut för att auto-starta motorn – funktionen
HSA (s. 263) (Hill Start Assist) gör att bilen
inte rullar bakåt.
HSA innebär att trycket i bromssystemet temporärt finns kvar under tiden foten flyttas från
bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning med auto-stoppad motor. Den tillfälliga
bromseffekten släpper efter ett par sekunder
eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 263)
Start av motor (s. 248)
Start/Stop* – inställningar (s. 269)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 268)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 267)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 270)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 266)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 268)
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
08 Start och körning
Start/Stop* – motorn stoppar inte
Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad,
auto-stoppar motorn inte alltid.
Motorn auto-stoppar inte om:
08
266
Villkor
M/AA
föraren gör större rattrörelser.
M+A
avgassystemets partikelfilter är
fullt – först efter att en automatisk
reningscykel utförts (se Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 288)), återaktiveras den tillfälligt avstängda
Start/Stop-funktionen.
M+A
vägbanan är mycket brant.
M+A
ett släpfordon är elektriskt anslutet till bilens elsystem.
M+A
motorhuven öppnatsB.
M+A
Villkor
M/AA
bilen inte först uppnått ca 8 km/h
efter nyckelstart eller senaste
auto-stopp.
M+A
föraren öppnat säkerhetsbältets
lås.
M+A
startbatteriets kapacitet är under
lägsta tillåtna nivå.
M+A
motorn inte har normal driftstemperatur.
M+A
växellådan inte har normal driftstemperatur.
A
yttertemperaturen är omkring fryspunkten eller över ca 30 °C.
M+A
A
vindrutans elektriska uppvärmning
aktiveras.
M+A
det atmosfäriska lufttrycket understiger motsvarande
1500–2500 m.ö.h. – aktuellt lufttryck varierar med rådande väderlek.
miljön i kupén avviker från förvalda värden – indikeras av att
kupéfläkten har ett högt varvtal.
M+A
den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.
A
M+A
växelväljaren är i S-lägeC eller
"+/–".
A
bilen backas.
startbatteriets temperatur är under
fryspunkten eller för hög.
M+A
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
B
C
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 263)
•
•
•
Start av motor (s. 248)
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 267)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 270)
•
Batteri – Start/Stop (s. 356)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 264)
Start/Stop* – inställningar (s. 269)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 268)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 268)
08 Start och körning
Start/Stop* – motorn auto-startar
I följande fall auto-startar motorn även om
föraren inte tryckt ner kopplingspedalen
(manuell låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):
Villkor
M/AA
Imma bildas på rutorna.
M+A
Miljön i kupén avviker från förvalda värden.
M+A
Ett temporärt högt strömuttag
råder eller startbatteriets kapacitet
sjunker under lägsta tillåtna nivå.
M+A
Upprepade pumpningar med
bromspedalen.
M+A
Motorhuven öppnasB.
M+A
Bilen börjar rulla, eller gör en liten
hastighetsökning om bilen autostoppat utan att stå helt stilla.
M+A
Förarens bälteslås öppnas med
växelväljaren i D- eller N-läge.
A
RattrörelserB.
A
M/AA
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 270)
Växelväljaren förs ur D-läget till SlägeC, R eller "+/–".
A
•
Batteri – Start/Stop (s. 356)
Förardörren öppnas med växelväljaren i D-läge – "pling"-ljud och
textmeddelande informerar om att
Start/Stop-funktionen är aktiv.
A
Villkor
En auto-stoppad motor kan i vissa fall återstarta utan att föraren bestämt att färden ska
fortsätta.
A
B
C
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
VARNING
Κppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
Gör först en normal motoravstängning
med START/STOP ENGINE-knappen
innan huven fälls upp.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 263)
•
•
•
Start av motor (s. 248)
•
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 264)
Start/Stop* – inställningar (s. 269)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 268)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 266)
08
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 268)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
267
08 Start och körning
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
Motorn auto-startar inte alltid efter att ha
auto-stoppat.
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
Villkor
M/A
A
En växel är ilagd utan frikoppling –
en displaytext uppmanar föraren
att ställa växelspaken i neutralläge
för att auto-start ska kunna ske.
M
Föraren är obältad, växelväljaren är
i P-läge och förardörren är öppen –
en normal motorstart måste göras.
A
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Relaterad information
08
268
•
•
Start/Stop* (s. 263)
•
•
•
•
•
Start av motor (s. 248)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 270)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 264)
Start/Stop* – inställningar (s. 269)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 267)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 266)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 268)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Batteri – Start/Stop (s. 356)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp
manuell växellåda
I det fall en igångkörning misslyckas och
motorn stannar, gör enligt nedan:
1. Tryck ner kopplingspedalen igen –
motorn auto-startar.
2. I vissa fall måste växelspaken ställas i
neutralläge. Kombiinstrumentet visar då
texten Lägg växel i neutralläge.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 263)
•
•
•
Start av motor (s. 248)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 267)
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 264)
Start/Stop* – inställningar (s. 269)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 268)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 266)
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 270)
Batteri – Start/Stop (s. 356)
08 Start och körning
Start/Stop* – inställningar
•
Batteri – Start/Stop (s. 356)
I bilens menysystem MY CAR under rubrik
DRIVe finns information om Volvos Start/
Stop-system samt rekommendationer för
energibesparande körteknik.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 263)
•
•
Start av motor (s. 248)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 267)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 270)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 264)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 268)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 266)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 268)
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
269
08 Start och körning
Start/Stop* – symboler och
meddelanden
Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden i kombiinstrumentet.
Symbol
Kombinerat med denna kontrollampa kan Start/Stop-funktionen
visa textmeddelanden i kombiinstru-
mentet för vissa situationer. För några av dem
finns en rekommenderad åtgärd som bör
utföras. Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Info/åtgärd
M/AA
Auto Start/Stop Service erfordras
Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
M+A
Autostart Motorn igång + akustisk
signal
Aktiveras om förardörren öppnas med auto-stoppad motor och växelväljaren i Dläge.
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen.
M+A
Trampa ned kopplingspedalen
för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Trampa ned broms- och kopplingspedalerna för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller kopplingspedalen ska
tryckas ner.
M
Växel i neutral för att starta
Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.
M
08
270
Textmeddelande
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
Symbol
A
Meddelande
Info/åtgärd
Välj P eller N för att starta
Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N- eller P-läge och gör en normal
motorstart med START/STOP ENGINE-knappen .
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen och växelväljaren på P eller N.
A
M/AA
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 263)
•
•
•
Start av motor (s. 248)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 267)
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 264)
Start/Stop* – inställningar (s. 269)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 268)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 266)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 268)
Batteri – Start/Stop (s. 356)
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
271
08 Start och körning
ECO*
OBS
ECO14
är en innovativ Volvo-funktion för automatväxlade bilar, vilken kan reducera bränsleförbrukning med upp till 5 %, beroende på
förarens körbeteende. Funktionen ger föraren
möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt
att köra bil.
Allmänt
Vid aktivering av ECO-funktionen förändras följande:
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några el-förbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att avaktivera ECO-funktionen.
ECO – Handhavande
ECO -knappens lampa lyser vid aktiverad
funktion.
ECO-funktion På eller Av
Avstängd ECO-funktion indikeras med att kombiinstrumentets ECO-symbol och
ECO -knappens lampa
slocknar. Funktionen är
sedan avstängd tills den
återaktiveras med
ECO -knappen.
Eco Coast – Funktion
•
•
•
Växellådans växlingspunkter.
Motorstyrning och respons från gaspedal.
Start/Stop-funktionen – motorn kan autostoppa även innan bilen stannat och står
helt still.
•
Funktionen Eco Coast aktiveras – motorbroms upphör.
•
Klimatsystemets inställningar – vissa elförbrukare deaktiveras eller fungerar med
reducerad effekt.
08
14
272
Delfunktionen Eco Coast innebär i praktiken
att motorbromsen deaktiveras vilket medför
att bilens rörelseenergi används till att rulla
längre sträckor. Då föraren släpper gaspedalen frikopplas växellådan automatiskt från
motorn vars varvtal sänks till tomgång med
minimal förbrukning.
Ej möjlig på XC60 och XC70 med AWD.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
ECO På/Av
ECO-symbol
Vid motoravstängning deaktiveras ECO-funktionen och måste därför aktiveras efter varje
motorstart. Undantag finns för vissa motorer
– det verifieras dock enkelt med att både
kombiinstrumentets ECO-symbol och
Funktionen är tänkt att användas vid en förutsedd hastighetssänkning, t.ex. för att rulla
fram mot en vägkorsning eller ett rödljus.
Eco Coast möjliggör en proaktiv körning där
föraren kan använda så kallad "Pulse &
Glide"-teknik och ett minimum av inbromsningar.
Kombination På och Av
08 Start och körning
Även en kombination av Eco Coast och temporärt avstängd ECO-funktion kan sammantaget bidra till sänkt förbrukning. Alltså:
•
Aktiv Eco Coast: Lång rullning utan
motorbroms = Låg förbrukning
och
•
Avstängd ECO-funktion: Kort rullning
med motorbroms = Minimal förbrukning.
OBS
För att få optimalt låg bränsleförbrukning
bör dock Eco Coast kombinerat med korta
frirullningar i regel undvikas.
Aktivera Eco Coast
Funktionen aktiveras när gaspedalen släpps
upp helt, i kombination med följande parametrar:
•
•
•
ECO-knappen aktiverad
•
Vägens utförslut ej brantare än ca 6 %.
Växelväljaren i D-läge
Hastighet inom intervallet
ca 65–140 km/h
•
vid branta utförslut – för att kunna
använda motorbroms.
•
inför en förestående omkörning – för att
kunna göra den på säkrast möjliga sätt.
Mer information och inställningar
Att deaktivera Eco Coast och återgå till
motorbroms kan göras på följande sätt:
•
•
•
•
Tryck på ECO-knappen.
För växelspaken till manuellt "S+/–"-läge.
Växla med med rattpaddlarna.
Påverka gas- eller bromspedal.
Eco Coast – Begränsningar
Funktionen är inte tillgänglig om:
•
•
•
farthållaren aktiveras
•
motor och/eller växellåda ej har normal
arbetstemperatur.
•
•
vägens utförslut är brantare än ca 6 %
manuella växlingar görs med rattpaddlarna*
I bilens menysystem MY CAR finns ytterligare
information om ECO-konceptet – se avsnitt
MY CAR (s. 106).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
växelväljaren förs från D- till "S+/–"-läge
hastigheten är utanför intervallet
ca 65–140 km/h
Deaktivera Eco Coast
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av Eco Coast-funktionen. Exempel på
sådana tillfällen kan vara:
08
273
08 Start och körning
Fyrhjulsdrift – AWD*
Färdbroms
Med fyrhjulsdrift uppnås optimalt väggrepp.
Färdbromsen används till att sänka bilens
hastighet vid färd.
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om
en bromskrets skadas kommer bromspedalen
att ta djupare och ett högre pedaltryck
behövs för att få normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn
är igång.
Fyrhjulsdrift (All Wheel Drive) innebär att bilen
driver samtidigt på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en
större del av kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
Om färdbromsen används vid avstängd
motor känns pedalen stum och ett högre
pedaltryck måste användas för att bromsa
bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden (s. 387).
Rengöring av bromsskivor
08
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Vid
blött väglag, inför långtidsparkering och efter
274
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
att bilen tvättats är det därför lämpligt att
genomföra rengöring genom att under färd
bromsa svagt under en kort period.
Underhåll
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns
specificerade i Service- och Garantiboken.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets
komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om
tillvägagångssätt eller låt en verkstad
utföra inspektionen – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler och meddelanden
Symbol
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid
motorstart – automatisk funktionskontroll.
08 Start och körning
VARNING
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör då försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Relaterad information
•
•
Parkeringsbroms (s. 277)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 275)
•
Färdbroms – nödbromsförstärkning
(s. 276)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar
(s. 275)
Färdbroms – låsningsfria bromsar
Låsningsfria bromsar, ABS (Anti-lock Braking
System), hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning.
Funktionen medför att styrförmågan behålls
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 10 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Relaterad information
•
•
•
•
Färdbroms (s. 274)
Färdbroms – nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h vid kraftig inbromsning. Efter att
bilens hastighet bromsats ner under 10 km/h
återgår bromsljuset från att blinka till normalt
fast sken – samtidigt aktiveras varningsblinkers (s. 86), vilka blinkar tills föraren påverkar
motorvarvet med gaspedalen eller de stängs
av med dess knapp.
Relaterad information
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 275)
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 277)
Färdbroms – nödbromsförstärkning
(s. 276)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 275)
Parkeringsbroms (s. 277)
Färdbroms (s. 274)
Färdbroms – nödbromsförstärkning
(s. 276)
08
275
08 Start och körning
Färdbroms – nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkning EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan.
EBA känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då ABSsystemet ingriper. EBA-funktionen avbryts när
trycket på bromspedalen minskas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs.
Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.
Relaterad information
08
276
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 277)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 275)
Färdbroms (s. 274)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 275)
08 Start och körning
Parkeringsbroms
Att ansätta parkeringsbromsen
Parkeringsbromsen håller bilen stilla, då förarplatsen är tom, genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
RELEASE. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps.
OBS
Vid nödbromsning i hastigheter över
10 km/h ljuder en signal under bromsförloppet.
Funktion
När den elektriska parkeringsbromsen arbetar
hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet uppkommer
även vid automatiska funktionskontroller av
parkeringsbromsen.
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se Starthjälp med batteri
(s. 254).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Parkeringsbromsreglage – ansätt.
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Tryck på reglaget PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Kombiinstrumentets symbol börjar blinka – vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ
att bilen står still.
•
När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas
i (manuell växellåda) eller växelväljaren
vara i läge P (automatisk växellåda).
Nödbroms
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att trycka och
hålla på reglaget PUSH LOCK/PULL
08
}}
277
08 Start och körning
||
Att lossa parkeringsbromsen
OBS
Lossa automatiskt
1. Starta motorn.
2. Lägg i 1:ans växel eller backväxeln.
3. Släpp upp kopplingen och ge gas.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
Bil med automatisk växellåda
Tung last i motlut
Lossa manuellt
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen
rullar bakåt när parkeringsbromsen lossas
automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta
genom att trycka in reglaget samtidigt som
du kör iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
1. Sätt fjärrnyckeln i
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
Bil med manuell växellåda
3. Dra i reglaget.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
Lossa manuellt
2. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
3. Dra i reglaget PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas
manuellt genom att kopplingspedalen
trycks ner istället för bromspedalen. Volvo
rekommenderar att bromspedalen
används.
08
15
278
startlåset15.
Parkeringsbromsreglage – lossa.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.15
För bil med Keyless-system: Tryck på START/STOP ENGINE.
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är
igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på
bilar med automatväxellåda när gaspedalen trycks ner och växelväljaren står i läge
D eller R.
Lossa automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet.
2. Starta motorn.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens
konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
3. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
Symboler och meddelanden
4. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
För information om hur kombiinstrumentets
textmeddelanden kan visas och raderas, se
Meddelanden – hantering (s. 105).
08 Start och körning
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
"Meddelande"
•
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Blinkande symbol innebär att parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon annan situation innebär det att ett fel uppstått.
•
Parkeringsbroms
ej helt släppt
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan lossas:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS! En varningssignal ljuder vid fortsatt färd med detta felmeddelande.
Parkeringsbroms
ej ansatt
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas:
•
Försök att lossa och ansätta bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet med dörren öppen för
att göra föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms
Service erfordras
Ett fel har uppstått:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt fel är åtgärdat, ska hjulen vridas
som vid parkering i backe och 1:ans växel
läggas i (manuell växellåda) eller växelväljaren vara i läge P (automatisk växellåda).
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 274)
08
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
279
08 Start och körning
Vadning
VIKTIGT
Vadning innebär att bilen framförs genom vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med
stor försiktighet.
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten
komma in i transmissionen. Då minskar
oljornas smörjande förmåga vilket förkortar
livslängden på dessa system.
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
Skador på någon komponent, motor, transmission, turboladdare, differential eller
dess interna komponenter orsakade av
översvämning, hydrostatisk låsning eller
oljebrist täcks inte av garantin.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
08
280
•
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling efter körning i vatten och lera.
•
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
Överhettning
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se Körning med släpvagn
(s. 289).
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds en varningssymbol i kombiinstrumentets informationsdisplay och
visar där textmeddelandet Hög
motortemperatur Stanna snarast –
stanna då bilen på ett säkert sätt och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter för att svalna.
•
Visas textmeddelandet Hög
motortemperatur Stäng av motorn
eller Kylvätskenivån låg Stanna
snarast ska motorn stängas av efter att
bilen stannats.
•
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder
en varningssymbol i kombiinstrumentet
och dess display visar textmeddelandet
Växellådan varm Sänk hastigheten
eller Växellådan varm Stanna snarast
Låt svalna – följ given rekommendation
och sänk hastigheten respektive stanna
bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
Relaterad information
•
•
Bärgning (s. 297)
Bogsering (s. 295)
08 Start och körning
på tomgång under några minuter för att
låta växellådan svalna.
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
Körning med öppen baklucka
Överbelastning – startbatteri
Vid körning med öppen bagagelucka kan giftiga avgaser sugas in i bilen via bagageutrymmet.
De elektriska funktionerna i bilen belastar
startbatteriet (s. 352) olika mycket. Undvik att
använda nyckelläge II (s. 72) när motorn är
avstängd. Använd istället läge I – då förbrukas
mindre ström.
VARNING
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Relaterad information
•
Lastning (s. 146)
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner
är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visar kombiinstrumentets informationsdisplay texten Låg
batterispänning Strömsparläge. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller
ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst
15 minuter – startbatteriet laddas bättre
under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
08
281
08 Start och körning
Inför en lång resa
Vinterkörning
Inför en lång resa är det en fördel att gå igenom följande punkter:
Vid vinterkörning är det viktigt att utföra vissa
kontroller för att säkerställa att bilen kommer
kunna framföras på ett säkert sätt.
•
Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning (s. 395) är
normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och
däckens mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel (s. 310) är
ett lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning
(s. 338)
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 306)
•
Motorns kylvätska (s. 341) ska innehålla
minst 50 % glykol. Denna blandning
skyddar motorn mot frostsprängning ner
till ca –35 °C. För bästa frostskydd ska
olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga
oljor, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden (s. 387).
Lampbyte (s. 343)
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
282
OBS
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
VIKTIGT
08
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för
snö eller is föreligger.
•
Startbatteriets kondition och laddningsnivå ska ses över. Kallt väder ställer
större krav på startbatteriet samtidigt som
dess kapacitet minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska (s. 352) för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla
länder.
Halt väglag
Κva halkkörning under kontrollerade former
för att lära känna bilens reaktioner.
Relaterad information
•
Vinterkörning (s. 282)
08 Start och körning
Tanklucka – Öppna/stänga
Tanklucka – manuell öppning
Påfyllning av bränsle
Tankluckan kan öppnas/stängas på följande
sätt:
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
Viktiga saker att tänka på vid tankning.
Öppna/stänga tanklock
G024631
Öppna/stänga tanklucka
Κppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen
släpps.
I kombiinstrumentets display indikerar
pilen på symbolen vilken sida av bilen
tanklocket är placerat.
•
1. Κppna/avlägsna sidoluckan i bagageutrymmet (samma sida som tankluckan)
och sök fram en grönfärgad lina med
handtag.
2. Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med ett klickljud.
VIKTIGT
Stäng genom att trycka in luckan tills ett
klick bekräftar att den är stängd.
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle (s. 283)
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle (s. 283)
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Κppna då locket långsamt.
•
Efter tankning – sätt tillbaka locket och
vrid tills ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
•
Κverfyll inte tanken utan avbryt när
pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
08
}}
283
08 Start och körning
||
Påfyllning med reservdunk16
Bränsle – hantering
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger under golvluckan i bagageutrymmet.
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
Var noga med att föra in trattens rör ordentligt
i påfyllningsröret. Påfyllningsröret har en öppningsbar lucka och trattens rör måste föras
förbi luckan innan påfyllning kan påbörjas.
Relaterad information
•
•
Tanklucka – manuell öppning (s. 283)
Bränsle – hantering (s. 284)
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka
permanenta skador eller dödsfall om de
sväljs. Sök läkarvård omedelbart om
bränsle har svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper17 eller
användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt
eventuella kompletterande serviceavtal,
detta gäller samtliga motorer. OBS! Det
gäller inte bilar med motorer som är
anpassade för att köras på etanolbränsle
(E85).
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
08
16
17
284
Gäller endast bilar med dieselmotor.
Gäller endast blandning av bensin- och etanolbränsle.
08 Start och körning
Relaterad information
•
•
•
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 289)
Bränsle – diesel (s. 286)
Bränsle – bensin
Bensin används som motorbränsle.
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 395)
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 95 och
98 RON. Endast i undantagsfall bör lägre
oktantal som 91 och 92 RON användas
Bränsletank – volym (s. 394)
•
95 RON kan användas vid normal körning.
•
98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 288)
Relaterad information
•
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 289)
•
Bränsletank – volym (s. 394)
Bränsle – hantering (s. 284)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 395)
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller upp till
10 volym-% etanol är tillåtet.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser
får inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Alkoholer-etanol
•
EN228 E10 bensin (max 10 volymprocent
etanol) är godkänt att använda.
•
Högre etanol än E10
(max 10 volymprocent etanol) är ej tillåtet,
t.ex. E85.
08
285
08 Start och körning
Bränsle – diesel
Diesel används som motorbränsle.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam
kvalitet. Dieselbränslet ska uppfylla normen
EN 590 och/eller SS 155435. Dieselmotorer är
känsliga för föroreningar i bränslet, som t.ex.
för hög mängd svavelpartiklar.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större
oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle
som är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta är mer lättflytande vid låga
temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill
på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten
vid spill.
VIKTIGT
Dieselbränslet ska:
•
uppfylla normen EN 590 och/eller
SS 155435
•
ha en svavelhalt som inte överstiger
10 mg/kg
•
maximalt ha 7 vol % FAME (Fatty Acid
Methyl Ester).
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
FAME18 (Fatty Acid Methyl Ester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter
tankning.
18
286
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till ändläget. För mer information, se
Nyckellägen (s. 72).
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
3. Vänta ca en minut.
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
OBS
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
Bränslestopp
08
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark
som möjligt – lutar bilen finns risk för
luftfickor i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
08 Start och körning
bränsle använts. För mer information, se Volvos serviceprogram (s. 331).
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – hantering (s. 284)
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 288)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 395)
Katalysatorer
Bränsle – bioetanol E85
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Bioetanol E85 används som bränsle för bilens
motor.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet. För mer
information, se Bränsleförbrukning och CO2utsläpp (s. 395).
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid
och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Relaterad information
•
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 289)
Modifiera inte bränslesystemet eller dess
komponenter och ersätt inte komponenter
med delar som inte är speciellt konstruerade
för användning med bioetanol.
VARNING
Metanol får inte användas. En dekal på
tankluckans insida visar korrekt alternativt
bränsle.
Användning av komponenter som inte är
konstruerade för bioetanolmotorer kan ge
upphov till brand, person- eller motorskador.
Reservdunk
VIKTIGT
Lagbestämmelser gällande förvaring av
reservdunk i bilen varierar från land till
land. Ta reda på vad som gäller.
Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin. För
mer information, se Start av motor – Flexifuel
(s. 253).
08
Bränsle – bensin (s. 285)
Bränsle – diesel (s. 286)
}}
287
08 Start och körning
||
VIKTIGT
Se till att reservdunken är ordentligt fastspänd och att dess lock är tätt.
VARNING
Etanol är känsligt för gnistbildning och
explosiva gaser kan bildas i reservdunken
om den fylls med etanol.
Relaterad information
•
•
Bränsle – hantering (s. 284)
Bränsleekonomisk körning (s. 289)
Dieselpartikelfilter (DPF)
OBS
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening.
Under regenereringen kan följande uppstå:
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas en s.k. regenerering. För detta krävs att motorn har nått
normal arbetstemperatur.
Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar normalt 10–20 minuter. Vid
låg medelhastighet kan det ta lite längre tid.
Under regenerering ökar bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur.
Bilen bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
08
288
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
en smärre reducering av motoreffekt
kan temporärt förnimmas
•
bränsleförbrukningen kan temporärt
öka
•
en bränd lukt kan förekomma.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder – då
når motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i kombiinstrumentet och meddelandet Sotfilter fullt Se
handbok visas i dess informationsdisplay.
•
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då finns risk att filtret
måste bytas ut.
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – diesel (s. 286)
•
Bränsletank – volym (s. 394)
Bränsle – hantering (s. 284)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 395)
08 Start och körning
Bränsleekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre förbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer förbrukningen – ta bort
lasthållare som inte används.
•
För lägsta bränsleförbrukning, aktivera
ECO (s. 272)*19.
•
Ta hjälp av ECO Guide som indikerar hur
bränsleekonomiskt bilen körs, se Eco
guide & Power guide* (s. 62).
•
Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning. Ta hjälp av
växelindikatorn (s. 256).
•
Undvik snabba onödiga accelerationer
och häftiga inbromsningar.
•
Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning – luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar
mer bränsle än en varm.
Relaterad information
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj
ECO -däcktryck för bästa resultat, se
Däck – godkända däcktryck (s. 401).
•
•
•
19
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med
en återförsäljare.
•
Undvik att köra med öppna fönster.
För information om Volvo Personvagnars miljöfilosofi, se Volvo Personvagnars miljöfilosofi
(s. 19).
För mer information om bränsleförbrukning,
se Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 395).
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i nedförslut, detta inaktiverar viktiga
system såsom styr- och bromsservo.
•
•
Körning med släpvagn
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
viktiga saker att tänka på när det gäller exempelvis draganordningen, släpvagnen samt hur
lasten placeras i släpvagnen.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval, t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig
information, se Vikter (s. 382).
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
•
Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
•
Κka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För däcktrycksdekalens
placering, se Däck - lufttryck (s. 309).
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt
ny. Vänta tills den körts minst 1000 km.
Bränsle – hantering (s. 284)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 395)
Bränsletank – volym (s. 394)
Gäller endast bilar med automatisk växellåda.
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
289
08 Start och körning
||
•
•
I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla ner till en lägre växel och
anpassa hastigheten.
Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
låtna maxvikten). När bilen står still sjunker
bakvagnen något, vilket är normalt
Körning med släpvagn – manuell
växellåda
Släpvagnsvikter
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se Dragvikt och kultryck (s. 383).
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna
kan vara certifierade för högre dragvikter
än vad bilen får dra.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Blinkers och bromsljus på släp
08
290
•
Körning med släpvagn – manuell växellåda (s. 290)
•
Är någon av släpets lampor för bromsljuset
trasig visas texten Släpvagnsbromsljus
funktionsfel.
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda (s. 291)
•
•
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant höjd oavsett bilens last (upp till den til-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut
(dieselmotorer: 3500 varv/minut) – i annat
fall kan oljetemperaturen bli för hög.
Dieselmotor 5 cyl
•
Vid risk för överhettning är det optimala
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/
minut för optimal cirkulation av kylvätskan.
Relaterad information
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombiinstrumentets
symbol för körriktningsvisarna snabbare än
normalt och informationsdisplayen visar texten Släpvagnsblinker funktionsfel.
Nivåreglering*
Överhettning
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
Relaterad information
Draganordning/Dragkrok (s. 291)
Lampbyte (s. 343)
•
Körning med släpvagn (s. 289)
08 Start och körning
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda Powershift, se Automatisk växellåda – Powershift* (s. 260).
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
•
En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
Start i backe
•
Vid överhettning tänds en varningssymbol
i kombiinstrumentet tillsammans med ett
meddelande som visas i informationsdisplayen – följ given rekommendation.
2. För växelväljaren till körläge D.
Branta stigningar
•
Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på
hög växel och lågt motorvarv.
1. Tryck ner färdbromsen.
Draganordning/Dragkrok
En draganordning gör att det t.ex. går att dra
en släpkärra efter bilen.
Om bilen utrustats med delbar/löstagbar
dragkrok ska monteringsanvisningen för fastsättning av den lösa delen följas noggrant, se
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning
(s. 293).
VARNING
3. Frigör parkeringsbromsen.
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
•
•
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 257)
•
Parkering i backe
Följ monteringsanvisningen noggrant.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
1. Tryck ner färdbromsen.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till läge P.
Viktigt att kontrollera
•
4. Släpp färdbromsen.
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen.
•
Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
Relaterad information
•
Körning med släpvagn (s. 289)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
291
08 Start och körning
Löstagbar dragkrok – förvaring
Löstagbar dragkrok – specifikationer
Förvara den löstagbara dragkroken i lastutrymmet.
Specifikationer för löstagbar dragkrok.
G021485
Specifikationer
Mått, fästpunkter (mm)
Dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen, ordentligt fastspänd med sin rem.
B
87
C
855
D
428
E
112
F
360
Löstagbar dragkrok – specifikationer
(s. 292)
G
Sidobalk
•
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning (s. 293)
H
Kulans centrum
•
Körning med släpvagn (s. 289)
Relaterad information
•
•
•
292
1127
•
Relaterad information
08
A
Löstagbar dragkrok – fastsättning/borttagning (s. 293)
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 292)
Körning med släpvagn (s. 289)
08 Start och körning
Löstagbar dragkrok – fastsättning/
borttagning
Fastsättning/borttagning av den löstagbara
dragkroken görs på följande sätt:
Indikatorfönstret ska visa grönt.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
G021487
Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
G000000
Ta bort skyddskåpan genom att först
och sedan dra kåpan
trycka in spärren
.
rakt bakåt
G021489
G018928
Indikatorfönstret ska visa rött.
G021490
G021488
Fastsättning
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
08
}}
293
08 Start och körning
Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
VIKTIGT
G021495
G021494
||
Säkerhetsvajer.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av dragkrok
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som dragkroken
dras ut bakåt och uppåt.
VARNING
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
08
294
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok
– förvaring (s. 292).
08 Start och körning
Bogsering
VARNING
Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat
fordon med hjälp av en bogserlina.
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs
ca 5 gånger hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än
normalt.
G018929
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogsering
påbörjas.
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
Relaterad information
•
•
•
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 292)
Löstagbar dragkrok – specifikationer
(s. 292)
Körning med släpvagn (s. 289)
1. Lås upp rattlåset genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt tryck
på START/STOP ENGINE-knappen –
nyckelläge II aktiveras, se Nyckellägen
(s. 72) för mer information om nyckellägen.
Manuell växellåda
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
Inför bogsering:
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen
sänker farten, genom att hålla foten lätt
på bromspedalen – då undviks hårda
ryck.
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
VARNING
•
Kontrollera att rattlåset är upplåst
innan bogsering.
•
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när
bilen bogseras.
Inför bogsering:
–
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Geartronic
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
–
VIKTIGT
•
Bogsera inte fordonet i högre hastighet
än 80 km/h och inte längre sträcka än
80 km.
•
Observera att bilen alltid måste bogseras så att hjulen rullar framåt.
Automatisk växellåda Powershift
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av
motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om
bogsering ändå måste ske, ska sträckan
göras så kort som möjligt och då med mycket
låg hastighet.
08
}}
295
08 Start och körning
||
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på växellådans dekal under motorhuven, se Typbeteckningar (s. 378). Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershift – i annat fall är
det automatlådan Geartronic.
VIKTIGT
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas vid försök att
bogsera igång motorn.
Relaterad information
•
•
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Fastsättning av bogserögla
Bogserögla (s. 296)
Bärgning (s. 297)
Undvik bogsering.
•
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte
längre än 10 km och inte högre hastighet än 10 km/h. Observera att bilen alltid måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
Inför bogsering:
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Starthjälp
08
296
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas, se Starthjälp med
batteri (s. 254).
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i bagageutrymmet.
08 Start och körning
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas på olika sätt:
•
•
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande
instucket i urtaget, bända det utåt. Vik
sedan ut locket helt och ta loss det.
Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande – locket svänger kring dess
centrumlinje och kan sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess
fläns. Vrid fast öglan ordentligt med t.ex.
hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket
på stötfångaren.
Bogseröglan får användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge
och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är
för brant eller om markfrigången under bilen
är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
Bärgning
Bärgning innebär att bilen forslas bort med
hjälp av annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 295)
Bärgning (s. 297)
Bogseröglan får användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge
och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är
för brant eller om markfrigången under bilen
är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
08
}}
297
08 Start och körning
||
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre
hastighet än 70 km/h. Den bör inte
bärgas längre sträckor än 50 km.
Relaterad information
•
08
298
Bogsering (s. 295)
HJUL OCH DÄCK
09 Hjul och däck
09
Däck – rotationsriktning
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Följ rekommenderat däcktryck som finns
angivet i däcktryckstabellen (s. 401).
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 304)
Däck – hastighetsklasser (s. 305)
Däck – lastindex (s. 305)
Däck – skötsel (s. 300)
Däck – slitagevarnare (s. 301)
Däck – skötsel
Däckens funktion är bland annat att ge grepp
mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
G021778
Däckens ålder
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas
mellan fram och bak, aldrig från vänster till
höger sida eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn och
snömodd. Däck med störst mönsterdjup ska
alltid monteras bak (för att minska risken för
sladd).
OBS
Se till att ha samma typ och dimension
och även samma fabrikat på båda hjulparen.
300
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de
sällan eller aldrig används. Funktionen kan då
påverkas. Det gäller alla däck som sparas för
framtida bruk. Exempel på yttre tecken som
indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
09 Hjul och däck
och leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och
man kanske helt förlorar kontrollen över bilen.
Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck (s. 309) ger jämnare slitage.
Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick
har en inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i
mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster uppstår kan fram- och bakhjulen skiftas
med varandra. Lämplig körsträcka vid första
skiftet är ca 5000 km och därefter med
10000 km intervall. Volvo rekommenderar dig
att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm skillnad i mönsterdjup)
mellan däcken, så skall de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är
vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd,
En slitagevarnare visar status på däckets slitbana.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll av bilen.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
09
Däck – slitagevarnare
Relaterad information
•
•
•
•
•
G021829
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte.
Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
De sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror,
exempelvis 1510. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Däck – dimensioner (s. 304)
Däck – hastighetsklasser (s. 305)
Däck – lastindex (s. 305)
Däck – rotationsriktning (s. 300)
Däck – slitagevarnare (s. 301)
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm,
kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna.
Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck
med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 304)
Däck – hastighetsklasser (s. 305)
Däck – lastindex (s. 305)
Däck – rotationsriktning (s. 300)
Däck – skötsel (s. 300)
301
09 Hjul och däck
09
Hjulskruvar
Verktyg
Domkraft*
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid
naven och finns i olika utföranden.
I bilen finns bl.a. bogserögla, domkraft* och
hjulskruvsnyckel*.
En domkraft används för att höja upp bilen,
t.ex. vid byte av däck.
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm.
Vid alltför hård åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Verktyg – återplacering
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet
finns plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
302
Hjul- och fälgdimensioner (s. 304)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Under lastgolvet ligger bilens bogserögla,
domkraft* och hjulskruvsnyckel*. Här finns
även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Bogserögla (s. 296)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 306)
Hjulskruvar (s. 302)
Domkraft* (s. 302)
Efter användning av verktyg och domkraft*
ska de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.
Skumblocket och reservhjulet placeras tillbaka i omvänd ordning mot hur det togs ur.
Notera att det finns en pil på övre skumblocket. Den ska peka framåt i bilen.
09 Hjul och däck
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
Relaterad information
•
•
Varningstriangel (s. 310)
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Vinterdäck
Använda snökedjor
Vinterdäck är däck som är anpassade för vinterväglag.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor. Undvik att
köra på barmark eftersom detta sliter mycket
hårt på både snökedjor och däck.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
vinterdäck måste rätt typ av däck monteras
på alla fyra hjulen.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör
med en auktoriserad Volvoverkstad. Fel
snökedja kan orsaka allvarlig skada på din
bil och leda till en olycka.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med
en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och
däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i däcken. Det ger
däcken och speciellt dubbarna längre livslängd.
09
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 306)
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
303
09 Hjul och däck
09
Hjul- och fälgdimensioner
Däck – dimensioner
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Bilens hjul (fälgar) och däck har en viss
dimension, se exempel i tabellen nedan.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att
vissa kombinationer av hjul (fälg) och däck är
godkända.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att
vissa kombinationer av hjul (fälgar) och däck
är godkända.
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
225/50R17 98W.
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till hjulets kontaktyta mot navet)
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 304)
225
Däckets bredd (mm)
50
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
R
Radialdäck
17
Fälgdiameter i tum (")
98
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I
detta fall 270 km/h.)
Däck – godkända däcktryck (s. 401)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 398)
VARNING
19-tums hjul får aldrig användas på bilar
som inte är utrustade med tillvalen Rdesign eller Sportchassi. Användandet av
19-tums hjul på bilar med standardchassi
medför en säkerhetsrisk, risk för vagnskador och försämrar bilens köregenskaper.
304
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Däck – hastighetsklasser (s. 305)
Däck – lastindex (s. 305)
Däck – rotationsriktning (s. 300)
Däck – skötsel (s. 300)
Däck – godkända däcktryck (s. 401)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 304)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 398)
09 Hjul och däck
Däck – lastindex
Däck – hastighetsklasser
Lastindex indikerar ett däcks förmåga att bära
en viss last.
Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör
därmed en särskild hastighetsklass (SS –
Speed Symbol).
Varje däck har en viss förmåga att bära last,
ett lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna
index anges i lastindextabellen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 304)
Däck – godkända däcktryck (s. 401)
Däck – hastighetsklasser (s. 305)
Däck – skötsel (s. 300)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 398)
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass
anges i hastighetsklasstabellen nedan. Enda
undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (s. 303)1, där lägre hastighetsklass får
användas. Om ett sådant däck väljs får bilen
inte köras fortare än däcket är klassificerat
för. (T.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h.) Väglaget avgör hur fort bilen kan
köras, inte däckens hastighetsklass.
VARNING
09
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (s. 305) (LI)
och hastighetsklass (SS) än specificerat.
Om ett däck med för lågt lastindex eller
hastighetsklass används kan det bli överhettat.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 304)
Däck – lastindex (s. 305)
Däck – rotationsriktning (s. 300)
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som
anges i tabellen.
1
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Både dubbade och dubbfria däck.
305
09 Hjul och däck
09
Byte av hjul – losstagning hjul
Bilens hjul går att byta ut mot t.ex. vinterhjul/
vinterdäck.
1. Fäll upp lastgolvet, bakifrån och framåt.
Reservhjul*
2. Skruva upp fästskruven.
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och ska snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet ska inte repareras.
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen (s. 401).
VIKTIGT
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett
reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler
än ett reservhjul av typen "Temporary
spare" samtidigt.
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan
med utsidan nedåt. Reservhjulet och skumblocket hålls fast med samma genomgående
skruv. Skumblocket innehåller alla verktyg.
306
Framtagning av reservhjul under
lastgolv
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. Lyft ur reservhjulet.
Losstagning
Sätt ut varningstriangel (s. 310) om ett hjul
byts på trafikerad plats. Bilen och domkraften* ska stå på ett fast horisontellt underlag.
1. Dra åt parkeringsbromsen, (s. 277) och
lägg i backväxeln eller läge P om bilen
har automatisk växellåda.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att
den är fri från smuts.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive
bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens
maximala lyftförmåga vid en angiven
lägsta lyfthöjd.
2. Ta fram domkraften*, hjulskruvsnyckeln*
och demonteringsverktyg för hjulsida*
som ligger i skumblocket. Om annan
domkraft väljes, se Lyftning av bilen
(s. 333).
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
09 Hjul och däck
5. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp enligt efterföljande bild.
09
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
7. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Vid varje fäste finns ett urtag i
plasttäckningen. Veva ner domkraftens fot
så att den pressas plant mot marken.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga
gängvarv i hjulskruvsnyckeln.
G017465
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Använd demonteringsverktyget för
att kroka i och dra bort eventuell heltäckande hjulsida. Alternativt kan hjulsidorna
ryckas bort för hand.
6. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs
med hjulskruvnyckeln.
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte
luta.
8. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta
bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Relaterad information
•
•
Byte av hjul – montering (s. 308)
Domkraft* (s. 302)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
}}
307
09 Hjul och däck
09
•
•
Varningstriangel (s. 310)
Byte av hjul – montering
Hjulskruvar (s. 302)
Det är viktigt att monteringen av hjulet utförs
på ett korrekt sätt.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
Ditsättning
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
OBS
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5. Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
308
09 Hjul och däck
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
för att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, mm.
Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta
bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller
under längre tid än för ett hjulskifte,
rekommenderas att en garagedomkraft
används. I så fall följ de bruksanvisningar
som följer med utrustningen.
Relaterad information
•
•
•
•
Däck - lufttryck
Kontrollera däckens lufttryck
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad.
Detta gäller även bilens reservhjul.
•
Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension
•
•
ECO-tryck2
Reservdäckets tryck (Temporary Spare)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 306)
Domkraft* (s. 302)
Varningstriangel (s. 310)
OBS
•
Däcktryck kontrolleras på kalla däck.
Med kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen. Efter några kilometers körning
blir däcken varma och trycket högre.
•
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd
och försämrar bilens vägegenskaper.
Körning med för lågt däcktryck innebär
att däcken kan bli överhettade och
skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och styregenskaper.
Hjulskruvar (s. 302)
•
2
09
Däcktrycksdekal
Däck kan ha olika lufttryck vilket mäts i
enheten bar.
G021830
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är
ett naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också beroende på omgivningens
temperatur.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck (s. 401).
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För att få bäst bränsleekonomi vid hastigheter
under 160 km/h rekommenderas ECO-trycket
(gäller både för full och lätt last), se Däck –
godkända däcktryck (s. 401).
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 304)
Däck – hastighetsklasser (s. 305)
Däck – lastindex (s. 305)
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
309
09 Hjul och däck
09
•
•
Däck – skötsel (s. 300)
Varningstriangel
Däck – slitagevarnare (s. 301)
Varningstriangeln används för att varna andra
trafikanter för stillastående fordon.
Förvaring och uppfällning
Varningstriangeln sitter monterad på insidan
av bagageluckan med hjälp av två clips.
Lossa varningstriangelns fodral genom att
dra de båda snäpplåsen utåt.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageutrymmet efter
användning.
310
09 Hjul och däck
Förbandslåda*
Däcktrycksövervakning*3
Förbandslådan innehåller första hjälpenutrustning.
Däcktrycksövervakningen varnar föraren när
trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck. För vissa marknader är däcktrycksövervakningen standard enligt lagkrav.
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– punkteringskörbara däck* (s. 315)
09
Det finns två system av däcktrycksövervakning, TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System) och TM (Tyre Monitor). Vid osäkerhet
om vilket system bilen har, öppna menystystemet MY CAR och sök fram bilens inställningar:
En väska med första hjälpen-utrustning finns
placerad i bagageutrymmet.
•
Menyn Däcktryck används om det är
TPMS, se TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* – allmänt (s. 312)
•
Menyn Tryckövervakning används om
det är TM, se TM (Tyre Monitor)* (s. 316).
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
Relaterad information
3
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– allmänt (s. 312)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– justera (omkalibrering) (s. 313)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– åtgärda lågt däcktryck (s. 316)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– aktivera/deaktivera (s. 314)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– rekommendationer (s. 315)
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
311
09 Hjul och däck
09
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*10 – allmänt
Både fabriksmonterade- och tillvalshjul kan
utrustas med TPMS-sensorer i ventilerna.
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– rekommendationer (s. 315)
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
Om hjul utan TPMS-sensorer används eller
om en sensor har slutat fungera kommer
Däcktryckssystem Service erfordras att
visas.
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– punkteringskörbara däck* (s. 315)
Däcktrycksövervakningen använder sensorer
som är placerade inuti luftventilen i varje hjul.
När bilen färdas i ca 30 km/h känner systemet
av däcktrycket. Om trycket är för lågt tänds
varningslampan
i kombiinstrumentet och
ett av följande meddelanden visas:
Kontrollera alltid systemet efter hjulbyte för
att säkerställa att ersättningshjulen fungerar
med systemet.
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
framdäck
För information om korrekt däcktryck, se
Däck - lufttryck (s. 309).
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
VIKTIGT
framdäck
Om ett fel uppstår i TPMS-systemet komi kombiinstrumer varningslampan
mentet att blinka i ca 1 minut och sedan
lysa med fast sken. Ett meddelande visas
också i kombiinstrumentet.
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
bakdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
bakdäck
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
höger framdäck
•
Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
vänster framdäck
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
höger bakdäck
• Däck behöver pumpas nu. Kontrollera
vänster bakdäck
• Däcktryckssystem Service erfordras
10
312
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– justera (omkalibrering) (s. 313)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– åtgärda lågt däcktryck (s. 316)
•
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
– aktivera/deaktivera (s. 314)
09 Hjul och däck
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*16 – justera (omkalibrering)
De nya referensvärdena gäller tills steg 1-5
görs om.
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*18 – status
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
Relaterad information
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
TPMS kan, för att följa Volvos däcktrycksrekommendationer (s. 309), justeras till exempel
vid körning med hög last.
OBS
Bilen måste stå stilla då kalibrering påbörjas.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage,
se MY CAR (s. 106).
1. Pumpa däcken till önskat tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
2. Starta motorn.
3. Välj menysystemet MY CAR för att öppna
menyerna till däcktryck.
4. Välj Kalibrera däcktryck och tryck OK.
5. Kör i minst 10 minuter i lägst 30 km/h.
> Kalibreringen utförs automatisk efter
initiering av föraren. Systemet ger
ingen bekräftelse när kalibreringen är
utförd.
16
18
•
•
Däcktrycksövervakning* (s. 311)
Däck - lufttryck (s. 309)
09
System- och däckstatus
Systemets och däckens aktuella status kan
kontrolleras, se MY CAR (s. 106).
1. Välj menysystemet MY CAR för att öppna
menyerna till däckövervakning.
2. Välj Däcktryck.
Statusen är färgkodad för varje däck enligt
följande:
•
Helgrönt: systemet fungerar normalt och
däcktrycket i samtliga däck ligger något
över rekommenderad nivå.
•
Gult hjul: motsvarande däck har för lågt
tryck.
•
Rött hjul: motsvarande däck har mycket
lågt tryck.
•
Samtliga hjul gråa: systemet är inte tillgängligt för tillfället. Det kan vara nödvändigt att köra bilen i några minuter i en
hastighet över 30 km/h innan systemet
åter blir aktivt.
•
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras:
Standard på vissa marknader.
Standard på vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
313
09 Hjul och däck
09
||
ett fel har uppstått i systemet. Kontakta
en Volvo återförsäljare eller verkstad.
Att ta bort varningsmeddelanden
OBS
•
Om ett däcktrycksmeddelande har visats och
TPMS-varningslampan har tänts:
1. Kontrollera däcktrycket på det/de indikerade däcket/en med en däcktrycksmätare.
2. Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
3. I vissa fall kan det vara nödvändigt att
köra bilen i några minuter i en hastighet
över 30 km/h för att få bort varningstexten. Då släcks TPMS-varningslampan
också.
•
TPMS-systemet använder sig av ett
s.k. kompenserat tryckvärde, baserat
på både däck- och yttertemperaturen.
Detta medför att däcktrycket kan skilja
sig något från de rekommenderade
trycken som anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan
fram- och bakdörr). Därför kan det
vara nödvändigt att pumpa däcken till
ett något högre tryck för att få bort ett
lågdäcktrycksmeddelande.
För att undvika fel däcktryck bör
trycket kontrolleras på kalla däck. Med
kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning
blir däcken varma och trycket högre.
VARNING
19
20
314
Standard på vissa marknader.
Endast på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren
tappar kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga
däckskador i förväg.
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*19 – aktivera/deaktivera
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
OBS
Bilen måste stå stilla då däcktrycksövervakningen aktiveras/deaktiveras.
Inställningar görs med mittkonsolens reglage,
se MY CAR (s. 106).
1. Starta motorn.
2. Välj menysystemet MY CAR för att öppna
menyerna till däcktryck.
3. Välj Däcktryck och tryck OK.
> Ett X visas i informationsdisplayen om
systemet aktiveras, alternativt försvinner om systemet deaktiveras20.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 311)
09 Hjul och däck
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*22 – rekommendationer
OBS
•
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)* varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck.
•
Volvo rekommenderar att TPMS-sensorer
monteras på alla bilens hjul, även vinterhjul.
•
Volvo rekommenderar inte att sensorer
flyttas mellan olika hjul.
•
Reservhjulet är inte utrustat med TPMSsensor.
•
Om reservhjul eller hjul utan TPMS-sensor används kommer felmeddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras
att visas i kombiinstrumentet.
•
•
Om ett hjul har ändrats, eller om TPMSsensorn flyttats till ett annat hjul ska tätning, mutter och ventilkärna bytas ut.
Vid installation av TPMS-sensor ska bilen
vara avstängd i minst 15 minuter annars
kommer ett felmeddelande att visas i
kombiinstrumentet.
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
OBS
Om du vill byta däckdimensionen så måste
TPMS-systemet omkonfigureras. För ytterligare information – kontakta en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 311)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*24 – punkteringskörbara
däck*
09
Om SST (Self Supporting run flat Tires)* är
valt är bilen också utrustad med
TPMS (s. 311).
Denna typ av däck har en speciell förstärkt
sidovägg som gör det möjligt att i begränsad
omfattning fortsätta köra bilen trots att däcket
har förlorat allt eller en del tryck. Dessa däck
är monterade på en särskild fälg. (Även vanliga däck går att montera på denna fälg.)
Om ett SST-däck förlorar däcktryck, tänds
den gula TPMS-lampan i kombiinstrumentet
och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Om detta inträffar, minska hastigheten till max. 80 km/h. Däcket ska ersättas så
snart som möjligt.
Kör försiktigt, i vissa fall kan det vara svårt att
se vilket däck som avses. För att säkerställa
vilket däck som behöver åtgärdas, kontrollera
alla fyra däcken.
VARNING
När ett däck utrustat med TPMS pumpas,
håll pumpens munstycke rakt mot ventilen
för att inte skada ventilen.
22
Standard på vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
315
09 Hjul och däck
09
||
VARNING
Enbart personer med kunskap om SSTdäck bör montera dessa.
SST-däck ska endast monteras ihop med
TPMS.
Efter att ett felmeddelande om lågt däcktryck har visats, kör inte fortare än
80 km/h.
Maximal körsträcka till däckbyte är 80 km.
Undvik hård körning såsom till exempel en
hastig inbromsning eller sväng.
SST-däck måste bytas ut om de skadas
eller punkteras.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 311)
TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)*26 – åtgärda lågt däcktryck
Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre
Pressure Monitoring System)27 varnar föraren
när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens
däck och indikerar vilket däck det gäller. Lampan lyser gult vid första indikation, stanna och
kontrollera däcktrycket snarast. När lampan
lyser rött ska man stanna och åtgärda däcktrycket omedelbart.
TM (Tyre Monitor)*29
TM (Tyre Monitor) systemet känner av däckens rotationshastiget för att kunna avgöra om
de har korrekt däcktryck. Om trycket är för
lågt, förändras däckets diameter och följaktligen rotationshastighet. Genom att jämföra
däcken med varandra kan systemet avgöra
om ett eller fler däck har för lågt tryck.
Meddelanden
Om ett meddelande om lågt däcktryck visas i
displayen:
Om däcktrycket är för lågt tänds varningslampan ( ) i kombiinstrumentet och ett av följande meddelanden visas:
1. Kontrollera däcktrycket på aktuellt däck.
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
2. Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
3. Kör i en hastighet av lägst 30 km/h i
några minuter och kontrollera att meddelandet släcks.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 311)
framdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
framdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera höger
bakdäck
• Lågt däcktryck. Kontrollera vänster
bakdäck
• Däcktryck lågt Kontrollera däcken
• Däcktryckssystem Service erfordras
24
26
27
29
316
Standard på vissa marknader.
Standard på vissa marknader.
Tillval enbart på vissa marknader.
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Hjul och däck
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i TM-systemet kommer
varningslampan
i kombiinstrumentet att
blinka i ca 1 minut och sedan lysa med
fast sken. Ett meddelande visas också i
kombiinstrumentet.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
TM-omkalibrering
För att TM ska kunna fungera korrekt måste
ett referensvärde för däcktrycket fastställas.
Detta måste göras varje gång däcken byts
eller däcktrycket ändras.
5. Starta och kör bilen.
> Omkalibrering görs medan bilen körs
och kan avbrytas när som helst. Om
motorn stängs av medan omkalibrering
pågår återupptas detta när bilen körs
igen.
Då är TM omkalibrerat och det nya referensvärdet gäller tills steg 1-5 görs om.
OBS
Kom ihåg att TM-systemet måste kalibreras om vid varje däckbyte eller om däcktrycket ändras. Om nya referensvärden
inte lagras kan inte systemet fungera korrekt.
Omkalibrering
Inställningar görs med mittkonsolens reglage,
se MY CAR (s. 106).
1. Stäng av tändningen.
2. Pumpa däcken till önskat tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) och välj
nyckelläge II, se Nyckellägen – funktioner
vid olika nivåer (s. 72).
3. Välj menysystemet MY CAR för att öppna
menyerna till däckövervakning.
4. Välj Kalibrera däcktryck och tryck OK.
OBS
•
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
System- och däckstatus
Systemets och däckens aktuella status kan
kontrolleras, se MY CAR (s. 106).
1. Välj menysystemet MY CAR för att öppna
menyerna till däckövervakning.
2. Välj Tryckövervakning.
Statusen är färgkodad för varje däck enligt
följande:
•
Helgrönt: systemet fungerar normalt och
däcktrycket i samtliga däck ligger något
över rekommenderad nivå.
•
Gult hjul: motsvarande däck har för lågt
tryck.
•
Samtliga hjul gula: två eller fler däck har
för lågt tryck.
•
Samtliga hjul gråa: systemet är inte tillgängligt för tillfället. Det kan vara nödvändigt att köra bilen i några minuter i en
hastighet över 30 km/h innan systemet
åter blir aktivt.
•
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras:
ett fel har uppstått i systemet. Kontakta
en Volvo återförsäljare eller verkstad.
09
Att ta bort varningsmeddelanden
Om ett däcktrycksmeddelande har visats och
TM-varningslampan har tänts:
1. Kontrollera däcktrycket på det/de indikerade däcket/en med en däcktrycksmätare.
2. Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
3. Omkalibrera TM-systemet.
}}
317
09 Hjul och däck
09
OBS
•
•
TM-systemet använder sig av ett sk
kompenserat tryckvärde, baserat på
både däck- och yttertemperaturen.
Detta medför att däcktrycket kan skilja
sig något från de rekommenderade
trycken som anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan
fram- och bakdörr). Därför kan det
vara nödvändigt att pumpa däcken till
ett något högre tryck för att få bort ett
lågdäcktrycksmeddelande.
För att undvika fel däcktryck bör
trycket kontrolleras på kalla däck. Med
kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning
blir däcken varma och trycket högre.
VARNING
318
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren
tappar kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga
däckskador i förväg.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Provisorisk däcktätning*
VIKTIGT
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s. 401).
Den provisoriska däcktätningssatsen (s. 319)
består av en kompressor och en flaska med
tätningsvätska. Tätningen fungerar som en
provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet
passerats och efter användning. Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i
slitbanan.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador. Anslut kompressorn till
ett av bilens 12 V-uttag. Välj det uttag som är
närmast det punkterade däcket.
Om kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen (s. 145)
i tunnelkonsolen ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 320)
•
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll
(s. 322)
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 319)
•
Verktyg (s. 302)
09 Hjul och däck
Provisorisk däcktätningssats* –
placering
VIKTIGT
Om kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen (s. 145)
i tunnelkonsolen ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.
Provisorisk däcktätningssats (TMK –
Temporary Mobility Kit) används till att täta en
punktering samt kontrollera och justera däcktrycket (s. 401).
OBS
Placering av däcktätningssatsen
Provisorisk däcktätningssats* –
översikt
09
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s. 401).
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo.
Relaterad information
Däcktätningssatsen finns under golvet i
bagageutrymmet.
Sätt ut en varningstriangel (s. 310) om ett
däck ska tätas vid en trafikerad plats.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 319)
•
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska (s. 323)
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
319
09 Hjul och däck
09
||
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats* – placering
(s. 319)
•
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska (s. 323)
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Provisorisk däcktätning* –
handhavande
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s. 401).
Provisorisk däcktätning
1. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet (som sitter på kompressorns ena sida)
och sätt fast den på ratten.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Volvo rekommenderar dig att
uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan
avgöra om däcket kan lagas eller behöver
bytas.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.
2. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan
användning. När flaskan skruvas fast bryts
plomberingen automatiskt.
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk däcktätningssats* – översikt (s. 319).
320
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
09 Hjul och däck
4. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5. Koppla slangen från kompressorn till ventilen.
6. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta
bilen.
OBS
Om kompressorn är ansluten till ett av de
båda 12 V-uttagen i tunnelkonsolen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
7. Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
9. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
8. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
09
10. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln
ur 12 V-uttaget.
11. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
12. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll
(s. 322)
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 319)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
321
09 Hjul och däck
09
Provisorisk däcktätning* –
efterkontroll
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera däcktrycket (s. 401).
Kontrollera däckdryck
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Volvo rekommenderar dig att
uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan
avgöra om däcket kan lagas eller behöver
bytas.
1. Anslut utrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
Ligger det under 1,3
har däcket
inte tätats tillräckligt. Färden bör inte
fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
•
Är däcktrycket högre än 1,3 bar30 ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se
Däck – godkända däcktryck (s. 401).
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
bar30
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Se till att kompressorn är avstängd.
Lossa luftslangen och kabeln.
Sätt på ventilhatten.
30
322
1 bar = 100 kPa.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 320)
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 319)
09 Hjul och däck
Provisorisk däcktätningssats* –
pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp med
hjälp av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen (s. 319).
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
VIKTIGT
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se Däck – godkända
däcktryck (s. 401). Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
Provisorisk däcktätningssats* –
tätningsvätska
Behållaren (flaskan) med den provisoriska
däcktätningssatsen (s. 319) innehåller tätningsvätska och den går att byta ut.
Byt flaska när bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 319)
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll
(s. 322)
09
Förvaras oåtkomligt för barn.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
3. Anslut kabeln till något av bilens 12 Vuttag och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
323
09 Hjul och däck
09
Typgodkännande däcktrycksövervakning
Typgodkännande för sensorerna i däcktrycksövervakningen – TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* kan utläsas i tabellen.
324
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Hjul och däck
Land/Område
09
Brasilien
Ukraina
}}
325
09 Hjul och däck
09
||
Land/Område
Israel
326
09 Hjul och däck
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
09
Land/Område
Länder inom EU:
Exportland: Tyskland
Tillverkare: Continental Automotive GmbH
Typ av utrustning: TPMS-enhet
Tjeckien:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
}}
327
09 Hjul och däck
09
328
||
Land/Område
Danmark:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Frankrike:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederländerna:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
09 Hjul och däck
09
Land/Område
Ungern:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovenien:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakien:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finland:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norge:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Relaterad information
•
Däcktrycksövervakning* (s. 311)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
329
UNDERHÅLL OCH SERVICE
10 Underhåll och service
Volvos serviceprogram
Boka service och reparation
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken.
Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i din internetanslutna bil.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal,
servicelitteratur och de specialverktyg som
garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation (s. 343)
Genom denna tjänst tillhandahålls ett
bekvämt sätt att boka service och verkstadsbesök direkt i bilen. Bilinformation skickas till
din återförsäljare som kan förbereda verkstadsbesöket. Återförsäljaren återkommer
med ett digitalt bokningsförslag.
Innan tjänsten kan användas
Volvo ID och min profil
•
Registrera ett Volvo ID. För mer information och hur man skapar ett Volvo ID, se
Volvo ID (s. 17).
•
Logga in på webbportalen Min Volvo, gå
till din profil och utför följande:
–
Kontrollera att bilen är kopplad till din
profil.
–
Kontrollera att dina kontaktuppgifter
stämmer.
–
Välj Volvoåterförsäljare och den personliga servicetekniker du önskar kontakt
med för service och reparation.
tet för information hur man ansluter bilen
till internet.
•
•
Eftersom bokningsinformation skickas
över ditt privata telefon- eller P-SIM-kort
abonnemang kommer du få en fråga om
du vill skicka information. Frågan ställs en
gång och gäller sedan för den valda uppkopplingen för en begränsad tid.
10
För att tjänsten ska fungera och systemet
ska kommunicera via bilens bildskärm
måste notiser/pop-up-meddelande godkännas. Tryck i MY CAR källans normalvy
på OK/MENU och därefter Service och
reparation Tillåt notiser.
Använda tjänsten
Samtliga menyer och inställningar nås från
normalvyn i MY CAR genom tryck på OK/
MENU och därefter Service och reparation.
När det är dags för service och i vissa fall när
bilen är behov av reparation meddelas detta i
kombiinstrumentet (s. 58) och via en pop-upmeny i bildskärmen.
Förutsättning för bokning från bil
•
För att skicka bokningsinformation från
bilen måste bilen vara ansluten till internet, se Sensus Infotainment supplemen-
}}
331
10 Underhåll och service
||
Skicka bildata
Bildata skickas till en central Volvo-databas
(inte din återförsäljare) vilket Volvoåterförsäljare kan hämta bilinformationen ifrån med
hjälp av bilens identifikationsnummer (VIN1).
Numret står i bilens service- och garantihäfte
alternativt innanför vindrutans nedre vänstra
hörn.
10
–
Servicemeddelande i bildskärm.
Innebörd av svarsalternativen i bildskärmens
pop-up-meny:
• Ja – En bokningsförfrågan skickas till din
återförsäljare vilket sedan återkommer
med ett bokningsförslag. Servicelampan
och servicemeddelandet i kombiinstrumentet släcks.
• Nej – Inga fler pop-up meddelande kom-
mer att visas i bildskärmen. Meddelande i
kombiinstrumentet kvarstår.
• Senare – Pop-up-menyn visas nästa
gång bilen startas.
Du kan också boka ett verkstadsbesök direkt
via ägarportalen Min Volvo. För att din återförsäljare skall ha senaste information från din
bil kan du skicka bildata, se nedan.
1
332
Vehicle Identification Number
Välj Service och reparation
bilinformation.
Skicka
Bokningsinformation och bildata
När du väljer att boka service från din bil
kommer bokningsinformation och bildata att
skickas. Bildata informationen består av ett
antal signaler inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
Servicebehov.
Funktionsstatus.
Vätskenivåer.
Mätarställning (distans).
Bilens identifikationsnummer (VIN1).
Bilens mjukvaruversion.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 17)
10 Underhåll och service
Lyftning av bilen
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna sätts på avsedda ställen
av bilens underrede.
OBS
10
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktioner som följer med utrustningen.
}}
333
10 Underhåll och service
||
10
Domkraftsfästen (pilarna) för domkraft som hör till bilen samt lyftpunkter (rödmarkerade).
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft fram
ska den sättas under någon av de fyra lyftpunkterna längst in under bilen. Om bilen lyfts
med verkstadsdomkraft bak ska den sättas
under någon av lyftpunkterna. Var noga med
att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte
kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om bilen lyfts med en verkstadslyft av tvåpelartyp, kan de främre och bakre lyftarmarna
sättas under de yttre lyftpunkterna (domkraftsfästena). Fram kan alternativt de inre
lyftpunkterna användas.
Relaterad information
•
334
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 306)
10 Underhåll och service
Motorhuv – öppna och stänga
Relaterad information
Motorhuven kan öppnas när handtaget vid
pedalerna dragits bakåt och spärren vid grillen
förts åt vänster.
•
•
Motorrum – kontroll (s. 336)
Motorrum – översikt (s. 335)
Motorrum – översikt
Översikten visar normala kontrollpunkter.
Motorrum 4-cyl. 2.0 l
10
Motorrummets utseende kan skilja beroende av
motorvariant.
Påfyllning av motorolja
G010951
Expansionskärl för kylsystem
Behållare för styrservoolja
Kylare
Dra i handtaget vid pedalerna. Det hörs
när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
VARNING
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter
}}
335
10 Underhåll och service
||
Kylare
Motorrum – kontroll
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i
nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 72).
Påfyllning av motorolja
Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med
jämna mellanrum.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
bilens elsystem är i nyckelläge II eller när
motorn är varm.
Relä- och säkringscentral
VARNING
10
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter
Motorrum förutom 4-cyl. 2.0 l
Regelbunden kontroll
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
•
VARNING
G018945
Expansionskärl för kylsystem
•
•
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja2
2
336
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
Motorhuv – öppna och stänga (s. 335)
Motorrum – kontroll (s. 336)
Styrservoolja
Spolarvätska
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk
för brand.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
bilens elsystem är i nyckelläge II eller när
motorn är varm.
Relaterad information
Motorolja
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i
nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 72).
Motorrummets utseende kan skilja beroende av
motorvariant.
Kylvätska
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Motorhuv – öppna och stänga (s. 335)
Motorrum – översikt (s. 335)
Kylvätska – nivå (s. 341)
Motorolja – kontroll och påfyllning
(s. 338)
Styrservoolja – nivå (s. 342)
Spolarvätska – påfyllning (s. 352)
10 Underhåll och service
Motorolja – allmänt
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 387).
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo rekommenderar:
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och
garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
en olja med högre kvalitet, se Motorolja –
ogynnsamma körförhållanden (s. 387).
10
För påfyllningsbar volym, se Motorolja – kvalitet och volym (s. 388).
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning
(s. 338)
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa
motorvarianter har oljetryckgivare, då
används kombiinstrumentets varningssymbol
för lågt oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via instrumentets varningssymbol
samt displaytexter.
Vissa varianter har båda systemen. Kontakta
en Volvoåterförsäljare för mer information.
337
10 Underhåll och service
Motorolja – kontroll och påfyllning
10
VARNING
Oljenivån kontrolleras på vissa motorvarianter
med elektronisk oljenivågivare, på andra
motorvarianter med oljemätsticka.
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån
får aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
Motor med oljemätsticka3
VARNING
G021737
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Motor med elektronisk oljenivågivare,
4-cyl. 2.0 l
G021734
Mätning och eventuell påfyllning
Mätsticka och påfyllningsrör.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen.
2. Dra upp och torka av mätstickan.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
4. Dra upp och kontrollera nivån.
3
4
338
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
3. Stick ner mätstickan igen.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas
på. Skulle nivån vara kraftigt under, kan
ytterligare mängd erfordras.
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör
det efter en kortare körning. Därefter upprepa steg 1–4.
Gäller ej 4-cyl. 2.0 l eller 5-cyl. diesel vilka har elektronisk oljenivågivare.
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
Påfyllningsrör4.
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se följande bild.
10 Underhåll och service
OBS
Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen
måste ha körts ca 30 km och stått stilla 2
timmar med avstängd motor och på plan
mark innan visning av oljenivån blir korrekt.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Meddelande och graf i display. Vänster display
visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 103).
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
OBS
Om inte rätt förutsättningar för mätning av
oljenivå är uppfyllda (tid efter motoravstängning, bilens lutning, yttertemperatur
etc.) är uppfyllda, kommer meddelande Ej
tillgänglig att visas. Detta innebär inte att
det är något fel i bilens system.
10
Motor med elektronisk oljenivågivare,
5-cyl. diesel
Mätning av oljenivå, 4-cyl. 2.0 l
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 72).
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till
position Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 103).
Påfyllningsrör5.
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i displayen, se följande bild.
VIKTIGT
Vid meddelande om låg oljenivå, fyll
endast på med den volym som anges,
exempelvis 0,5 liter.
5
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
}}
339
10 Underhåll och service
||
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km
innan visning av oljenivån blir korrekt.
10
VARNING
Meddelande och graf i display. Vänster display
visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 103).
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
VIKTIGT
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5
liter motorolja, fyll endast på med
0,5 liter.
340
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3)
eller (4) visas enligt bilden nedan. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå, 5-cyl. diesel
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 72).
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till
position Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 103).
Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4. Meddelande
och graf i display. Vänster display visar digitalt
kombiinstrument och höger analogt.
Relaterad information
•
Motorolja – allmänt (s. 337)
10 Underhåll och service
Kylvätska – nivå
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs
från motorn till kylvätskan kan användas till att
värma kupén.
Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionskärlet.
Nivåkontroll och påfyllning
VARNING
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se Kylvätska - kvalitet
och volym (s. 390).
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos
rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. I annat fall kan för höga
temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna på expansionskärlet. Om
systemet inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå med risk för skador på motorn.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
VIKTIGT
•
Kylvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm, skruva av expansionskärlets lock
sakta så att övertrycket försvinner.
10
341
10 Underhåll och service
Broms- och kopplingsvätska – nivå
Påfyllning
Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga
mellan behållarens MIN- och MAX-märken.
10
Styrservoolja – nivå
Styrservooljans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken. Oljan behöver
inte bytas.
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se Bromsvätska – kvalitet och volym (s. 393).
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet. Det runda locket måste först tas bort
innan behållarens lock kan nås.
Κppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll. Locket ska inte öppnas.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena.
För rekommenderad oljekvalitet, se Styrservoolja – kvalitet (s. 393).
OBS
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och måste bogseras,
kan bilen fortfarande styras.
342
10 Underhåll och service
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller
fluorescerande spårmedel. Använd ultraviolett
ljus vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service
och reparation av systemet får endast
utföras av auktoriserad verkstad.
Relaterad information
•
Volvos serviceprogram (s. 331)
Lampbyte
Lampbyte kan utföras på glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Glödlamporna finns specificerade (s. 349).
Glödlampor och andra ljuskällor som är av
särskild typ, såsom LED6-lampor, eller som
av annan orsak inte lämpar sig för byte annat
än av verkstad7 är de som finns i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiva xenon-strålkastare – ABL (xenonlampor)
Positions-/parkeringsljus fram
VARNING
På bilar utrustade med xenon-strålkastare
ska byte av xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
10
VARNING
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte görs, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 72).
Varselljus
Sidoblinkers, yttre backspeglar
Trygghetsbelysning, yttre backspeglar
Interiörbelysning
Positions-/parkeringsljus bak
Sidomarkeringsljus bak
Bromsljus.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på
reflektorn som då kan förstöras.
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
6
7
Lysdiod (Light Emitting Diode)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
343
10 Underhåll och service
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all
ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt
ut ur lamphuset då lampan varit tänd en
stund.
10
Lampbyte – strålkastare
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att först via motorrummet lossa och ta
ut hela strålkastaren.
Borttagning av strålkastare
Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 72).
Relaterad information
•
•
Lossa strålkastarens kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
Lampbyte – strålkastare (s. 344)
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 348)
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 349)
•
Lampbyte – belysning i bagageutrymme
(s. 349)
•
Lampbyte – nummerskyltsbelysning
(s. 348)
G010325
||
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
5. Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
Dra ur strålkastarens låssprintar.
Dra strålkastaren rakt fram.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
6. Byt den aktuella glödlampan.
Fastsättning av strålkastare
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
2. Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna. Kontrollera att de är ordentligt nerstuckna.
3. Kontrollera belysningen.
Strålkastaren måste vara monterad och kontaktstycket ordentligt anslutet innan belysningen slås på eller fjärrnyckeln sätts in i
startlåset.
344
10 Underhåll och service
Lampbyte (s. 343)
Lampbyte – täcklock till hel-/
halvljuslampor
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor (s. 345)
Hel-/halvljuslampor nås genom att lossa strålkastarens större täcklock.
Relaterad information
OBS
Lampor – specifikationer (s. 349)
10
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se Lampbyte – strålkastare (s. 344).
1. Κppna låsbygeln genom att trycka uppåt/
utåt.
2. Tryck ner clipsen på täcklocket och ta
loss det.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
Relaterad information
•
•
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 344)
Lampbyte – halvljus (s. 345)
Lampbyte – helljus (s. 346)
Lampbyte – extra helljus (s. 346)
G021746
•
Lampbyte – halvljus
Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
G021745
•
•
1. Lossa strålkastaren (s. 344).
2. Ta loss täcklocket (s. 345).
3. Lossa kontaktstycket från lampan.
4. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 349)
345
10 Underhåll och service
Lampbyte – helljus
Relaterad information
Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
10
•
Lampor – specifikationer (s. 349)
Lampbyte – extra helljus
Den extra helljuslampan är placerad innanför
strålkastarens större täcklock.
OBS
OBS
G021748
Gäller bilar med xenon-strålkastare*.
G021747
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
1. Lossa strålkastaren (s. 344).
1. Lossa strålkastaren (s. 344).
2. Ta loss täcklocket (s. 345).
2. Ta loss täcklocket (s. 345).
3. Lossa lampan genom att vrida moturs
och sedan dra rakt ut.
3. Lossa lampan genom att trycka hållaren
neråt.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i
sockeln och vrid medurs för att sätta fast
lampan. Den kan bara sättas fast på ett
sätt.
5. Passa in den nya lampan i sockeln och
snäpp fast den. Den kan bara sättas fast
på ett sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
•
346
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lampor – specifikationer (s. 349)
10 Underhåll och service
Lampbyte – blinkers fram
Lampbyte – ljus bak
Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.
Lampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet.
Relaterad information
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 348)
•
Lampor – specifikationer (s. 349)
10
G021754
G021750
Lamphållare bak
•
1. Lossa strålkastaren (s. 344).
2. Ta loss det lilla runda täcklocket.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Dra loss den trasiga lampan och sätt i
den nya. Den kan bara sättas dit på ett
sätt.
5. Passa in lamphållaren i sockeln och
pressa tills ett klickljud hörs.
6. Sätt tillbaka locket. Det ska passas in och
tryckas fast tills ett klickljud hörs.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lamporna i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet (inte LED-lampor).
1. Ta bort luckorna i vänster/höger panel för
att komma åt glödlamporna. Glödlamporna är placerade i separata lamphållare.
2. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
glödlampshållaren.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Anslut kontaktstycket.
5. Tryck glödlampshållaren på plats och sätt
tillbaka luckan.
Lampor – specifikationer (s. 349)
347
10 Underhåll och service
Lampbyte – placering av lampor bak
Lampbyte – nummerskyltsbelysning
Översikten visar lampornas placering bak.
Nummerskyltsbelysningen är placerad under
bakluckans handtag.
10
Baklyktans lamphållare
Bromsljus (LED)
Dimljus (s. 347)
Backljus (s. 347)
Blinker (s. 347)
Dimljus (s. 347)
Blinker (s. 347)
Positions-/parkeringsljus (LED)
Sidomarkeringsljus (LED)
Relaterad information
•
•
Lampbyte (s. 343)
Lampor – specifikationer (s. 349)
G021756
Backljus (s. 347)
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
2. Lossa hela glödlamphuset försiktigt och
dra ut det.
3. Byt till ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlamphuset.
Relaterad information
•
348
Lampor – specifikationer (s. 349)
10 Underhåll och service
Lampbyte – belysning i
bagageutrymme
Lampbyte – belysning i make upspegel
Bagageutrymmesbelysningen är placerad på
båda sidor om bagageluckans öppning.
Make up-spegelns lampor är placerade innanför lamplinserna.
Lampor – specifikationer
Specifikationerna gäller glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Borttagning av lamplins
WA
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
Extra helljus, ABL
55
H7 LL
Blinkers fram
21
H21W LL
Handskfacksbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
Make up-spegelbelysning
2
T5 Sockel
W2x4,6d
1. Stick in en skruvmejsel under lamplinsen
och bänd försiktigt upp låsklackarna på
kanten.
Bagageutrymmesbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 38 mm
2. Snäpp loss lamplinsen.
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Blinkers bak
21
PY21W SV
Backljus
21
P21W LL
Dimbakljus
21
P21W LL
G021758
Belysning
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
2. Byt till ny glödlampa.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 349)
3. Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut
åt sidan och byt till en ny. Observera! –
kläm inte hårt med tången. Lampans glas
kan i så fall krossas.
Fastsättning av lamplins
1. Sätt tillbaka lamplinsen.
A
10
Watt
2. Tryck fast den.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 349)
}}
349
10 Underhåll och service
||
Relaterad information
•
•
10
•
Lampbyte (s. 343)
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 348)
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 349)
Torkarblad
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de ska bytas.
Serviceläge
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset8 och tryck
kort på START/STOP ENGINE-knappen
för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I.
För detaljerad information om nyckellägen, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 72).
2. Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem
i nyckelläge 0.
3. För inom 3 sekunder höger rattspak
uppåt och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt
upp.
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta
eller lyfta torkarbladen (till exempel vid
avskrapning av is från vindrutan) måste de
vara i serviceläge.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge –
säkerställ att de inte är fastfrusna.
8
350
Inte nödvändigt i bil med Keyless-funktion.
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort
tryck på START/STOP ENGINE-knappen för
att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller
vid start av bilen).
VIKTIGT
Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka
mot vindrutan innan torkarna tillåts att
återgå till utgångsläge. Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
10 Underhåll och service
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut
parallellt med torkararmen.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
Biltvätt (s. 371).
VIKTIGT
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4. Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
10
Relaterad information
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP
ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av bilen).
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 352)
G021763
Byte av torkarblad
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
351
10 Underhåll och service
Spolarvätska – påfyllning
10
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Under vintern ska spolarvätska med frostskydd användas.
Relaterad information
•
Torkarblad (s. 350)
Startbatteri – allmänt
Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då
motorn går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
Motor
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd
under vintern så att det inte fryser i pump,
behållare och slangar.
För volymuppgifter, se Spolarvätska – kvalitet
och volym (s. 393).
352
Diesel
12
12
520–800
700–800
Spänning (V)
KöldstartförmågaA – CCAB
(A)
VIKTIGT
Använd Volvos original spolarvätska eller
motsvarande med rekommenderad pH
mellan 6 och 8.
Bensin
(Etanol)
A
B
Enligt SAE- eller EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
10 Underhåll och service
OBS
•
Startbatteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets
mått.
•
Startbatteriets höjd är olika beroende
på storlek.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
VIKTIGT
VIKTIGT
OBS
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i
informationsdisplayen om startbatteriets
laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt efter
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark
kyla begränsar startkapaciteten ytterligare.
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp med batteri (s. 254) – där
beskrivs var och hur kabelklammorna ska
placeras.
10
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters
körning/vecka eller att batteriet ansluts till
en batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Relaterad information
•
•
•
Batteri – symboler (s. 354)
Startbatteri – byte (s. 354)
Batteri – Start/Stop (s. 356)
Vid laddning av startbatteriet eller stödbatteriet (s. 356) ska endast modern batteriladdare med kontrollerad laddspänning
användas. Snabbladdningsfunktion ska
inte användas då det kan skada batteriet.
353
10 Underhåll och service
Batteri – symboler
Undvik gnistor eller
öppen eld.
På batteriet finns symboler som informerar
och varnar.
10
Symboler på batteriet
Demontering
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Ska lämnas till återvinning.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
354
Startbatteriet i bilen kan bytas utan hjälp av
verkstad.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
Använd skyddsglasögon.
Batteriet innehåller frätande syra.
Startbatteri – byte
Relaterad information
•
Startbatteri – allmänt (s. 352)
Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och
vänta minst 5 minuter innan några elektriska
anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem behöver lagra nödvändig information till
styrenheterna.
10 Underhåll och service
Ta loss bakre täcklocket genom att
skruva ett kvarts varv och lyfta loss det.
VARNING
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det
når bakkant av lådan.
3. Skruva fast klamman som håller batteriet.
Lossa den svarta minuskabeln.
5. Anslut den röda pluskabeln.
Lossa den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
Lossa avluftningsslangen från batteriet.
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se tidigare avsnitt "Demontering".)
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
8. Montera gummilisten. (Se "Demontering".)
För batteriet åt sidan.
Lyft upp det.
10
4. Anslut avluftningsslangen.
> Kontrollera att den är korrekt ansluten
till både batteriet och utloppet i
karossen.
9. Passa in det främre täcklocket och fäst
det med clipsen. (Se "Demontering".)
För mer information om bilens startbatteri, se
Starthjälp med batteri (s. 254).
Montering
Κppna clipsen på främre täcklocket och
ta loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket går fritt.
355
10 Underhåll och service
Batteri – Start/Stop
Batteri
Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.
10
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt
startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper
till vid Start/Stop-funktionens startsekvens.
För mer information om Start/Stop-funktionen, se Start/Stop* (s. 263).
Start, 12 V
KöldstartförmågaA
– CCAB
(A)
Stöd, 12 V
720C
120E
760D
170F
278×175×190
Stöd, 12 V
Vänsterstyrd
bil:
Kapacitet (Ah)
70
8E
10F
Högerstyrd bil:
Högerstyrd bil:
120
8
Vänsterstyrd
bil:
Storlek,
L×B×H
(mm)
Start, 12 V
Vänsterstyrd
bil:
För mer information om bilens startbatteri, se
Starthjälp med batteri (s. 254).
Följande tabell visar specifikationer för startrespektive stödbatteri i bil med Start/Stopfunktion.
Batteri
150×90×106E
A
B
C
D
E
150×90×130F
F
Högerstyrd bil:
150×90×106
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion
som auto-stoppar endast när bilen står helt still.
Κvriga.
VIKTIGT
Vid byte av startbatteri, i bil med
Start/Stop-funktion, måste batteri av rätt
typ monteras, EFB9 i bil med manuell
växellåda och AGM10 i bil med automatisk
växellåda.
Vid byte av stödbatteri måste batteri av
AGM-typ monteras.
9
10
356
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Underhåll och service
OBS
•
•
Batteriernas placering
Ju högre strömuttag det är i bilen,
desto mer måste generatorn arbeta
och batterierna laddas = Κkad bränsleförbrukning.
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
Motorn auto-startar11 utan att föraren
trycker ner kopplingspedalen (manuell
växellåda).
•
Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen (automatisk
växellåda).
11
12
10
•
När startbatteriets kapacitet sjunkit
under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/
Stop-funktionen ur.
•
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil. (1) Startbatteri12 (2) Stödbatteri.
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp med batteri (s. 254) – där
beskrivs var och hur kabelklammorna ska
placeras.
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor
eller problem bör verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Se Startbatteri – allmänt (s. 352) för utförlig beskrivning av startbatteriet.
}}
357
10 Underhåll och service
||
OBS
Om startbatteriet har blivit så urladdat att
allt är “svart” och bilen i princip saknar
samtliga normala elektriska funktioner och
motorn därefter startas med hjälp av ett
externt batteri eller batteriladdare, kommer
Start/Stop-funktionen att vara aktiverad.
Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men Start/Stop-funktionen kan vid ett
auto-stopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
10
För att säkerställa en lyckad auto-start
efter ett auto-stopp måste batteriet först
laddas upp. Vid en yttertemperatur av
+15 °C behöver batteriet laddas minst
1 timma. Vid lägre yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar.
Rekommendationen är att batteriet laddas
upp med en extern batteriladdare.
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri, se Startbatteri – allmänt (s. 352).
Relaterad information
•
358
Batteri – symboler (s. 354)
Elsystem
Säkringar – allmänt
Elsystemet är enpoligt och använder chassi
och motorstomme som ledare.
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett
antal säkringar.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator.
Startbatteriets storlek, typ och prestanda
beror på bilens utrustning och funktion.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
Relaterad information
•
•
Startbatteri – byte (s. 354)
Startbatteri – allmänt (s. 352)
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts. Om samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo rekommenderar då att du uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
10 Underhåll och service
Placering av elcentraler
•
Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 369)
10
Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralerna under
handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
Under handskfack
Bagageutrymme
Motorrum kallzon (endast Start/Stop)
Relaterad information
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 364)
•
Säkringar – i bagageutrymme (s. 368)
Säkringar – i motorrum (s. 360)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 366)
359
10 Underhåll och service
Säkringar – i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
10
360
10 Underhåll och service
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade
under (A).
På insidan av locket finns en dekal som visar
säkringarnas placering.
•
Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad13.
•
Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE"
och bör bytas av en verkstad13
•
13
Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ
"Mini Fuse".
Funktion
A
Funktion
A
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfackA
50
Eluppvärmd vindruta*, höger
sida
40
ABS-pump
40
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
50
ABS-ventiler
20
Primärsäkring för elcentral i
bagageutrymmeA
60
Strålkastarspolare*
20
10
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfackA
60
Ljushöjdsreglering*; Aktiva
xenon-strålkastare – ABL*
20
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfackA
60
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
ABS
5
Justerbart rattmotstånd*
5
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
10
10
–
–
Elektrisk extravärmare*A
100
Eluppvärmd vindruta*, vänster
sida
40
Eluppvärmda spolarmunstycken*
Vindrutetorkare
30
–
–
Parkeringsvärmare*
25
Ljusreglage
5
KupéfläktA
40
–
–
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
10
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
361
10 Underhåll och service
||
10
362
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
–
–
10
–
5
Extraljus*
20
Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 l);
Tändspolar (5-, 6-cyl. bensin);
Kondensator (6-cyl.)
20
Reläspolar
15
Motorstyrenhet (bensin förutom 4-cyl. 2.0 l)
10
Signalhorn
Magnetkoppling A/C (5-, 6cyl.); Ventiler (1.6 l, 5-, 6-cyl.);
Motorstyrenhet (6-cyl.); Solenoider (6-cyl. utan turbo); Ställmotorer inloppsrör (6-cyl. utan
turbo); Luftmassemätare (5-cyl.
bensin); Oljenivågivare (5-cyl.
diesel)
10
–
Tändspolar (1.6 l bensin); Glödstyrenhet (5-cyl. diesel)
Reläspole i huvudrelä för
motorstyrsystem; Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 l, 5-, 6-cyl.)
10
Motorstyrenhet (1.6 l diesel,
5-cyl. diesel)
15
15
Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 l)
20
Transmissionsstyrenhet
15
10
Magnetkoppling A/C (ej 4-cyl.
2.0 l, ej 5-cyl. diesel); Stödjande kylvätskepump (4-cyl.
2.0 l diesel)
15
Lambdasonder (1.6 l bensin);
Lambdasond (5-cyl. diesel);
Styrenhet kylarjalusi (1.6 l diesel, 5-cyl. diesel)
10
Reläspole i relä för magnetkoppling A/C (ej 5-cyl. diesel);
Reläspole i relä för kylvätskepump (1.6 l bensin Start/Stop);
Reläspolar i elcentral i motorrum kallzon (Start/Stop)
5
Ventiler (1.6 l bensin); Luftmassemätare (1.6 l, 4-cyl. 2.0 l);
Termostat (4-cyl. 2.0 l bensin);
EVAP-ventil (4-cyl. 2.0 l bensin); Kylventil för klimatanläggning (4-cyl. 2.0 l diesel); Kylpump för EGR (4-cyl. 2.0 l diesel)
Ventiler (4-cyl. 2.0 l); Oljepump
(4-cyl. 2.0 l bensin); Lambdasond, mittre (4-cyl. 2.0 l bensin); Lambdasond, bakre (4-cyl.
2.0 l diesel)
Lambdasond, främre (4-cyl.
2.0 l); Lambdasond, bakre (4cyl. 2.0 l bensin); EVAP-ventil
(5-, 6-cyl. bensin); Lambdasonder (5-, 6-cyl. bensin)
15
StartreläA
30
Reglerventil bränsleflöde
(motor D4162T)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Luftmassemätare (5-cyl. diesel,
6-cyl.); Reglerventiler (5-cyl.
diesel); Insprutningsventiler (5-,
6-cyl. bensin); Motorstyrenhet
(5-, 6-cyl. bensin)
15
10 Underhåll och service
Funktion
A
Funktion
A
Kylvätskepump (1.6 l bensin
Start/Stop)
10
Kylfläkt (1.6 l, 4-cyl. 2.0 l bensin, 5-cyl. bensin)
60
Kylfläkt (6-cyl., 4-cyl. 2.0 l diesel, 5-cyl. diesel)
80
Styrservo
100
Kylvätskepump (5-cyl. bensin);
Vevhusventilationsvärmare (5cyl. bensin); Oljepump
automatväxellåda (5-cyl. bensin Start/Stop)
A
Tändspolar (4-cyl. 2.0 l bensin)
15
Dieselfiltervärmare (diesel)
20
10
För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats
tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 369).
Relaterad information
Styrenhet kylarjalusi (5-cyl.
bensin)
5
•
•
Magnetkoppling A/C (4-cyl.
2.0 l bensin)
7,5
•
Vevhusventilationsvärmare
(5-cyl. diesel); Oljepump
automatväxellåda (5-cyl. diesel
Start/Stop)
10
Magnetkoppling A/C (4-cyl.
2.0 l diesel); Glödstyrenhet (4cyl. 2.0 l diesel); Oljepump (4cyl. 2.0 l diesel)
15
Kylvätskepump (4-cyl. 2.0 l
bensin)
50
Glödstift (diesel)
70
Säkringar – under handskfack (s. 364)
Säkringar – i bagageutrymme (s. 368)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 366)
363
10 Underhåll och service
Säkringar – under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl.a.
infotainment- och sätesfunktioner.
10
Positioner
Funktion
A
Primärsäkring för audiostyrenhet*; Primärsäkring för säkringar
16–20: Infotainment
40
A
Funktion
A
–
–
Kontrollpanel bakre passagerardörr vänster
20
Keyless*
20
12 V-uttag bagageutrymme*;
Kylskåp*
15
–
–
Kontrollpanel förardörr
20
Elmanövrerat säte förarsida*
20
–
–
Kontrollpanel främre passagerardörr
20
Elmanövrerat säte passagerarsida*
20
Kontrollpanel bakre passagerardörr höger
20
–
Eluppvärmd ratt*
–
364
Funktion
10
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
10 Underhåll och service
Funktion
A
Funktion
A
Infotainmentstyrenhet eller BildskärmA
5
AWD-styrenhet*
15
Audiostyrenhet (förstärkare)*;
Digitalradio*; TV*
10
Aktivt chassi Four-C*
10
Audiostyrenhet eller Styrenhet
SensusA
15
A
Telematik*; Bluetooth*
5
–
–
Taklucka*; Innerbelysning tak;
Klimatsensor*; Spjällmotorer
luftintag
5
12 V-uttag tunnelkonsol
15
Sätesvärme bak höger*
15
Sätesvärme bak vänster*
15
–
10
Vissa modellvarianter.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 360)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 366)
Säkringar – i bagageutrymme (s. 368)
Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 369)
–
Sätesvärme fram passagerarsida
15
Sätesvärme fram förarsida
15
Parkeringsassistans*; Parkeringskamera*; Dragkroksstyrenhet*
5
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
365
10 Underhåll och service
Säkringar – i styrenhet under
handskfack
10
Säkringar i styrenhet under handskfack skyddar bl.a. krockkudde- och kollisionsvarningsfunktioner.
Positioner
A
Funktion
A
Adaptiv farthållare ACC*; Kollisionsvarning*
10
Vindrutespolare
15
–
Innerbelysning; Regnsensor*
7,5
Upplåsning bagagelucka
10
–
Rattmodul
7,5
Fällbart nackskydd*
10
Centrallås tanklucka
10
Bränslepump
20
Rörelsesensor, larm*; Klimatpanel
5
A
–
–
Innerbelysning; Förardörrens
reglagepanel fönsterhissar;
Elmanövrerade säten*
Kombiinstrument
366
Funktion
Funktion
7,5
5
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
–
10 Underhåll och service
Funktion
A
Rattlås
15
Larmsiren*; Diagnosuttag OBDII
5
–
–
Krockkuddar
10
Kollisionsvarning*
5
Gaspedalgivare; Avbländning
inre backspegel*; Sätesvärme
bak*
10
7,5
Elektrisk extravärmare*
Infotainmentstyrenhet (Performance); Audio (Performance)
15
Bromsljus
5
Taklucka*
20
Startspärr
5
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 360)
Säkringar – under handskfack (s. 364)
Säkringar – i bagageutrymme (s. 368)
Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 369)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
367
10 Underhåll och service
Säkringar – i bagageutrymme
Säkringar i bagageutrymme skyddar bl.a.
släpvagns- och eldriftsfunktioner.
10
Centralen är placerad bakom klädseln på vänster sida.
Positioner
Funktion
A
Funktion
A
–
–
Släpvagnsuttag 1*
40
–
–
–
30
–
–
Eluppvärmd bakruta
30
–
–
Släpvagnsuttag 2*
15
–
–
Funktion
A
Elektrisk parkeringsbroms vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms höger
–
368
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 360)
Säkringar – under handskfack (s. 364)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 366)
Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 369)
10 Underhåll och service
Säkringar – i motorrummets kallzon
Säkringar i motorrummets kallzon finns i bil
med Start/Stop-funktion.
10
Placering säkringar för Start/Stop-funktion.
•
Säkringar A1 och A2 är av typ "MEGA
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad14.
Positioner
Funktion
A
•
Säkringar 1–11 är av typ "Midi Fuse" och
får enbart bytas av en verkstad14.
Huvudsäkring för elcentral i
motorrum
175
•
Säkring 12 är av typ "Mini Fuse".
Huvudsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack, relä-/säkringscentral under handskfack, elcentral
i bagageutrymme
175
För mer information om Start/Stop – se Start/
Stop* (s. 263).
14
Funktion
A
Elektrisk extravärmare*
100
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
50
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfack
60
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
369
10 Underhåll och service
||
10
Funktion
A
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfack
60
Primärsäkring för elcentral i
bagageutrymme
60
Kupéfläkt
40
–
–
–
–
Startrelä
30
Intern diod
50
Stödbatteri
70
Central elektronikstyrenhet
(CEM) – referensspänning
stödbatteri; Laddningspunkt
stödbatteri
15
Relaterad information
370
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 364)
•
Säkringar – i bagageutrymme (s. 368)
Säkringar – i motorrum (s. 360)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 366)
10 Underhåll och service
Biltvätt
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig.
Håll till på en spolplatta med oljeavskiljare.
Använd bilschampo.
Tvätta för hand
•
•
•
Avlägsna fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken
mycket snabbt. Det rekommenderas att
eventuella missfärgningar avlägsnas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Spola underredet.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
•
Vid behov använd kallavfettningsmedel
på hårt nedsmutsade ytor. Observera att
ytorna då inte får vara solvarma!
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt
sämskskinn eller en vattenskrapa. Om
man undviker att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för
vattentorkfläckar som kan behöva poleras
bort.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel
utan använd vatten och en icke repande
svamp.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all
ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt
ut ur lamphuset då lampan varit tänd en
stund.
Torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
Vid rengöring:
– Ställ torkarbladen i serviceläge, se Torkarblad (s. 350).
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
10
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på
alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller
alla exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på
låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
}}
371
10 Underhåll och service
10
||
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen
värms upp och torkar. Gör samma sak efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Relaterad information
•
•
•
Polering och vaxning (s. 372)
Rengöring av interiör (s. 373)
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
(s. 373)
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före
polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller
tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
372
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 371)
10 Underhåll och service
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
Rostskydd
Rengöring av interiör
Rutorna är behandlade med ett ytskikt som
förbättrar sikten vid svåra väderförhållanden.
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo.
Rengör regelbundet och följ instruktionerna
som medföljer bilvårdsprodukten.
Skötsel:
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
•
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Kontroll och underhåll
•
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan repas.
•
För att undvika skador på glasytan vid
isborttagning – använd endast isskrapa
av plast.
•
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och
därefter varje år.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Det sker ett naturligt slitage på de
vattenavvisande ytskikten.
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Använd eluppvärmningen för att ta bort is från speglarna, se
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 99).
Relaterad information
•
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion,
därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att
upprätthålla bilens rostskydd behöver det
regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Under normala förhållanden kräver rostskyddet ingen efterbehandling förrän efter
ca 12 år. Efter denna tid bör efterbehandling
göras med tre års intervall. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad hjälpa dig om bilen behöver
efterbehandlas.
Relaterad information
•
Lackskador (s. 375)
10
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Mattor och bagageutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts. Vardera iläggsmatta sitter fast med
piggar.
– Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje
plats och kontrollera innan färd att mattan
vid förarplatsen är ordentligt nedstucken
och förankrad i piggarna för att inte
komma i kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare.
Biltvätt (s. 371)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
373
10 Underhåll och service
||
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
10
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt
textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Volvo Leather Care kit finns att köpa hos din
Volvoåterförsäljare.
•
VIKTIGT
Ta bort smuts och damm med en mjuk
förfuktad svamp och neutral tvål.
•
•
En del färgade klädesplagg (till exempel jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln.
Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
•
Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är behandlad för att
bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för
att det ska bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir försett med ett skyddande
ytskikt, men för att bibehålla både egenskaper och utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder en heltäckande produkt
för rengöring och efterbehandling av läderklädsel som, då den används enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande ytskikt.
Efter en tids användning kommer lädrets
naturliga utseende ändå att framträda mer
eller mindre beroende på lädrets ytstruktur.
Detta är en naturlig mognad av lädret och
visar att det är en naturprodukt.
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov).
374
Tvättråd för läderratt
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
Om ratten får fläckar:
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
–
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5 %- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
använd en lösning av 2 dl vatten och 25 g
salt.)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som för grupp 1.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
Skyddsbehandling av läderklädsel
2. Samma procedur som för grupp 1.
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken
och massera in ett tunt skikt av kräm med
lätta cirkulerande rörelser på lädret.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och UV-skydd.
Grupp 3 (torr smuts, damm)
Fläckar på interiöra plast-, metall- och
trädetaljer
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
10 Underhåll och service
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare användas.
VIKTIGT
Använd inte lösningsmedel med hög alkoholhalt, t.ex. spolarvätska, för att rengöra
kombiinstrumentet.
Lackskador
Bättring av mindre lackskador
Materiel
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din
Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt
innan det rullas tillbaka in igen.
•
•
15
16
Biltvätt (s. 371)
10
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående.
Säkerhetsbälten
Relaterad information
Kulörkod
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på t.ex. skärmkanter,
dörrar och stötfångare.
grundfärg (primer)15 – för t.ex. plastklädda
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk
•
baslack och klarlack – finns på sprayburkar eller som färgpennor/stift16
•
•
maskeringstejp
fin slipduk15.
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
Exteriör kulörkod
Eventuell sekundär exteriör kulörkod
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se Typbeteckningar
(s. 378).
}}
375
10 Underhåll och service
||
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
3. Rör om grundfärgen (primer) väl och
applicera med hjälp av en fin pensel,
tändsticka eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
10
4. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
OBS
G021832
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
eventuella lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt)
är det lämpligt att använda en grundfärg
(primer). Vid skada i en plastyta bör en
vidhäftningsprimer användas för bättre
resultat – spruta i sprayburkens lock och
pensla tunt.
2. Före målning kan vid behov (t.ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
376
Relaterad information
•
Rostskydd (s. 373)
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typbeteckningar
Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik information kan utläsas på en dekal i
bilen.
11
378
11 Specifikationer
Placering av dekaler
11
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodbeteckning för exteriör
kulör samt typgodkännandenummer.
}}
379
11 Specifikationer
||
Dekalen blir synlig när höger bakdörr
öppnas.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
11
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN
Vehicle Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
din bil.
Relaterad information
•
•
380
Vikter (s. 382)
Motorspecifikationer (s. 386)
11 Specifikationer
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i
tabellen.
11
Mått
mm
Mått
A
Hjulbas
2835
B
Längd
4854
C
Lastlängd, golv, fällt
säte
1927
D
Lastlängd, golv
1094
E
Höjd
1493
F
Lasthöjd
G
Spårvidd fram
mm
Mått
1588A
K
Bredd inkl. backspeglar
2106
L
Bredd inkl. infällda
backspeglar
1907
1578B
H
Spårvidd bak
1585A
1575B
I
Lastbredd, golv
J
Bredd
1130
A
B
C
mm
med 16"-hjul
med 17"-hjul
med Keyless drive*
1861 (1876C)
368
381
11 Specifikationer
Vikter
VARNING
Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i
bilen.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor
och vätskor.
11
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (s. 383) (vid påkopplad släpvagn)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
För information om dekalens placering, se Typbeteckningar (s. 378).
Max. totalvikt
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox,
Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven värmare, Skyddsgaller, Mattor,
Insynsskydd, Elmanövrerade säten, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda
på tjänstevikten för just Din bil.
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 100 kg.
Relaterad information
•
382
Dragvikt och kultryck (s. 383)
11 Specifikationer
Dragvikt och kultryck
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn kan utläsas i tabellerna.
Maxvikt bromsad släpvagn
OBS
Användning av svängningsdämpare på
draganordningen rekommenderas för släpvagn tyngre än 1800 kg.
11
}}
383
11 Specifikationer
||
11
A
B
C
Motor
MotorkodA
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
Alla
Alla
Alla
1200
50
T4
B4164T
Automat, MPS6
1600
75
T5
B4204T11
Automat, TG-81SC
1800
90
T5
B4204T15
Automat, TG-81SC
1800
90
T6 AWD
B6304T4
Automat, TF-80SC
2000
90
D2
D4162T
Manuell, MMT6
1300
75
D2
D4162T
Automat, MPS6
1300
75
D4
D5204T3
Manuell, M66
1600
75
D4
D5204T3
Automat, TF-80SCB / TF-80SDC
1600
75
D4
D4204T5
Manuell, M66
1800
90
D4
D4204T5
Automat, TG-81SC
1800
90
D5
D5244T15
Automat, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
D5244T15
Automat, TF-80SC
2000
90
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 378).
Utan Start/Stop.
Med Start/Stop.
Maxvikt obromsad släpvagn
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
750
384
50
11 Specifikationer
Relaterad information
•
•
Vikter (s. 382)
Körning med släpvagn (s. 289)
11
385
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt etc.) för
respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
MotorkodA
11
Effekt
Effekt
Vridmoment
(kW/rpm)
(hk/rpm)
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
Slaglängd
Slagvolym
(mm)
(mm)
(liter)
Kompressionsförhållande
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82
93,2
1,969
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D4
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D5
D5244T15B
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
A
B
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 378).
Automatisk växellåda
Relaterad information
•
•
386
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
Kylvätska - kvalitet och volym (s. 390)
Motorolja – kvalitet och volym (s. 388)
11 Specifikationer
Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden
Relaterad information
•
•
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Kontrollera oljenivån (s. 338) oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
Motorolja – kvalitet och volym (s. 388)
Motorolja – allmänt (s. 337)
11
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar:
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
387
11 Specifikationer
Motorolja – kvalitet och volym
Motoroljekvalitet och volym för respektive
motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Volvo rekommenderar:
11
Motor
MotorkodA
Oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
B6304T4
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 6,8
D4
D5204T3
Viskositet: SAE 0W–30
ca 5,9
D5
D5244T15B
D2
D4162T
T6
ca 5,9
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 3,8
Viskositet: SAE 5W–30
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
T4
B4164T
Certifierad och fabriksfylld olja: Oljekvalitet WSS-M2C925-A
alternativ vid service:
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 5W-30
388
ca 4,1
11 Specifikationer
Motor
MotorkodA
Oljekvalitet
Volym, inkl. oljefilter
(liter)
A
B
T5
B4204T11
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0w20
T5
B4204T15
ca 5,4
D4
D4204T5
ca 5,2
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 378).
Automatisk växellåda.
ca 5,4
11
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 387)
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 338)
389
11 Specifikationer
Kylvätska - kvalitet och volym
Kylvätskevolym för respektive motoralternativ
kan utläsas i tabellen.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten1,
se förpackning.
MotorA
11
Volym
(liter)
10,5
D2
D4162TC
11,1
T6
B6304T4
8,9
D4
D5204T3
D5
D5244T15
T4
B4164TB
9,2
T4
B4164TC
9,8
T5
B4204T11
T5
B4204T15
D4
D4204T5
8,3 (8,7D)
8,9 (9,2D)
B
C
D
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på
motorn, se Typbeteckningar (s. 378).
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
Gäller bil med bränsledriven värmare.
1
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
A
390
D2
D4162TB
Relaterad information
•
Kylvätska – nivå (s. 341)
11 Specifikationer
Transmissionsolja – kvalitet och
volym
Föreskriven transmissionsolja och volym för
respektive växellådsalternativ kan utläsas i
tabellen.
Manuell växellåda
Manuell växellåda
MMT6
M66
A
Volym (liter)
ca 1,7
ca 1,9 (ca 1,45A)
Föreskriven transmissionsolja
11
BOT 350 M3
Gäller motor D4204T5.
OBS
För MPS6 gäller oljebyten inom vissa serviceintervall.
För övriga växellådor behöver växellådsoljan inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt.
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
MPS6
ca 7,3
BOT 341
TF-80SC
ca 7,0
AW1
}}
391
11 Specifikationer
||
Automatisk växellåda
TF-80SD
TG-81SC
A
B
11
Bensinmotorer
Dieselmotorer
OBS
För MPS6 gäller oljebyten inom vissa serviceintervall.
För övriga växellådor behöver växellådsoljan inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt.
Relaterad information
392
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 387)
•
Typbeteckningar (s. 378)
Volym (liter)
ca 7,0
ca 6,6A
ca 7,5B
Föreskriven transmissionsolja
AW1
AW1
11 Specifikationer
Bromsvätska – kvalitet och volym
Styrservoolja – kvalitet
Spolarvätska – kvalitet och volym
Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt
bromssystem som används för att överföra
tryck från exempelvis en bromspedal via en
huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk
broms.
Styrservoolja kallas mediet som används i
bilens styrservosystem.
Spolarvätska används för att tillsammans med
vind- och bakrutetorkare hålla bilens rutor och
strålkastare rena och säkerställa sikten vid
körning.
Föreskriven kvalitet: DOT 4
Föreskriven kvalitet: WSS M2C204-A2 eller
likvärdig produkt.
Relaterad information
•
Styrservoolja – nivå (s. 342)
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall
väderlek och under fryspunkten.
Volym: 0,6 liter
Volym:
Relaterad information
•
•
•
Broms- och kopplingsvätska – nivå
(s. 342)
11
Bilar med strålkastarrengöring: 6,5 liter.
Bilar utan strålkastarrengöring: 4,5 liter.
Relaterad information
•
•
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 352)
Torkarblad (s. 350)
Torkare och spolning (s. 94)
393
11 Specifikationer
Bränsletank – volym
Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
11
Föreskriven kvalitet
Bensinmotor
ca 70
Bensin: Bränsle – bensin (s. 285)
Dieselmotor
ca 70
Diesel: Bränsle – diesel (s. 286)
Relaterad information
•
•
394
Volym (liter)
Påfyllning av bränsle (s. 283)
Motorspecifikationer (s. 386)
11 Specifikationer
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
OBS
stadskörning
Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter
per 100 km och CO2-utsläppet i gram per km.
Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.
landsvägskörning
Förklaring
blandad körning
gram/km
liter/100 km
11
S80
T4 (B4164T)
226
9,7
130
5,6
165
7,1
T5 (B4204T11)
195
8,4
115
4,9
144
6,2
T6 AWD (B6304T4)
337
14,5
170
7,3
231
9,9
D2A (D4162T)
140
5,3
106
4,0
119
4,5
D2B (D4162T)
120
4,6
100
3,8
107
4,1
D2A (D4162T)
134
5,1
111
4,2
119
4,5
}}
395
11 Specifikationer
||
S80
11
396
D2B (D4162T)
125
4,8
100
3,8
109
4,1
D4 (D5204T3)
135
5,1
102
3,9
114
4,3
D4C (D5204T3)
214
8,1
126
4,8
158
6,0
D4D (D5204T3)
162
6,1
115
4,3
132
5,0
D4E (D5204T3)
159
6,1
112
4,3
129
4,9
D4A (D4204T5)
117
4,5
97
3,7
104
4,0
D4B (D4204T5)
116
4,4
94
3,6
102
3,9
D4A (D4204T5)
138
5,4
106
4,0
117
4,5
D4B (D4204T5)
131
5,1
103
3,9
113
4,3
11 Specifikationer
S80
A
B
C
D
E
D5 (D5244T15)
219
8,4
124
4,7
159
6,1
D5 AWD (D5244T15)
213
8,1
127
4,8
158
5,9
Gäller inte variant lågemission.
Gäller endast variant lågemission, max. däckbredd 225.
Gäller bil utan Start/Stop.
Gäller bil med Start/Stop utan däckrestriktion.
Gäller bil med Start/Stop med däckrestriktion, max. däckbredd 225.
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler2, som gäller för bil med tjänstevikt i
basutförande och utan extrautrustning.
Beroende på utrustning kan bilens vikt öka.
Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar
bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
•
•
Förarens körsätt.
•
•
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar motståndet.
lerna2 som används vid certifiering av bilen
och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen
baseras.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
Redan en kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För
ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken2.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan
uppstå vid en jämförelse med EU-körcyk-
2
11
Relaterad information
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 289)
Vikter (s. 382)
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 /
Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
– Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bil med D2, D3, D4 eller D5-motor i kombination med 6-växlad manuell låda
startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
397
11 Specifikationer
Hjul och däck – godkända
dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
11
S80
man/
Motor
aut
T6 AWD
(B6304T4)
7Jx17x50
235/40R18
235/40R19A
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
7Jx17x50
7,5Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
✓
✓
–
✓
✓
✓
✓
aut
✓
✓
–
–
✓
✓
✓
aut
✓
✓
–
–
✓
✓
✓
aut
–
✓
–
–
✓
✓
✓
✓
✓
–
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
✓
–
–
✓
✓
–
✓
✓
✓
✓
D2B
man/
(D4162T)
aut
D2C
man/
(D4162T)
aut
D4
(D5204T3)
398
215/50R17
aut
T5
225/50R17
205/55R17
man/
(B4204T15)
✓ = Godkänd
225/55R16
T4
(B4204T11)
För information om lägst tillåtna lastindex (LI)
och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se Lastindex och hastighetsklass (s. 400).
205/60R16
(B4164T)
T5
godkända kombinationer av fälgar och däck.
Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller
fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda
behövs för att läsa tabellen. För information
med avseende på dessa uppgifter, se Typbeteckningar (s. 378).
man
11 Specifikationer
S80
man/
Motor
aut
D4C
(D5204T3)
D4B
(D5204T3)
225/55R16
205/55R17
215/50R17
7Jx17x50
235/40R18
235/40R19A
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
7Jx17x50
7,5Jx17x55
8Jx18x55
8Jx19x55
aut
✓
✓
–
✓
✓
–
–
aut
✓
✓
–
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
–
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
✓
–
–
aut
–
✓
–
–
✓
✓
✓
aut
–
✓
–
–
✓
✓
✓
man/
(D4204T5)
aut
D4C
man/
(D4204T5)
aut
(D5244T15)
D5 AWD
(D5244T15)
A
B
C
205/60R16
D4B
D5
225/50R17
11
Gäller endast bil med sportchassi eller R-design.
Gäller inte variant lågemisson.
Gäller endast variant lågemisson, max däckbredd 225.
Relaterad information
•
•
Däck – dimensioner (s. 304)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 304)
399
11 Specifikationer
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna
lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift
11
A
B
C
ende på dessa uppgifter, se Typbeteckningar
(s. 378).
S80
man/
Motor
aut
Lägst tillåtna lastindex (LI)A
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)B
T4
B4164T
man/aut
92
HC
T5
B4204T11
aut
93
HC
T5
B4204T15
aut
93
HC
T6 AWD
B6304T4
aut
95
W
D2
D4162T
man/aut
92
H
D4
D5204T3
man
94
HC
aut
94
HC
D4
D4204T5
man
93
HC
aut
94
HC
D5
D5244T15
aut
95
V
D5 AWD
D5244T15
aut
95
V
Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Bilar utan toppfartspärr 210 km/h kräver lägst hastighetsklass V.
Relaterad information
400
om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för
att läsa tabellen. För information med avse-
•
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 398)
•
Däck – dimensioner (s. 304)
•
•
•
Hjul- och fälgdimensioner (s. 304)
Däck – lastindex (s. 305)
Däck – hastighetsklasser (s. 305)
11 Specifikationer
Däck – godkända däcktryck
Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
S80
Däckstorlek
Motor
T6
D5
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
Hastighet
(km/h)
Last, 1-3 personer
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
225/55 R 16
0 – 160
230
210
260
260
260
225/50 R 17
160 +
280
280
290
290
–
235/40 R 18
0 – 160
230
210
260
260
260
235/40 R 19
160 +
290
290
320
320
–
225/55 R 16
0 – 160
220
210
260
260
260
225/50 R 17
160 +
260
260
280
280
–
235/40 R 18
0 – 160
230
210
260
260
260
235/40 R 19
160 +
280
280
300
300
–
11
}}
401
11 Specifikationer
||
S80
Däckstorlek
Motor
T4
11
(km/h)
Last, 1-3 personer
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
225/55 R 16
0 – 160
220
210
260
260
260
225/50 R 17
160 +
260
260
270
270
–
0 – 160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
–
max 80
420
420
420
420
–
205/60 R
T5
Hastighet
16C
205/55 R 17D
D2
215/50 R 17E
D4
235/40 R 18
235/40 R 19
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
E
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
Ej godkänd för T5 (B5254T12) eller T5 (B5254T14).
Endast godkänd för D2 variant lågemission och D4 variant lågemission.
Ej godkänd för T5, D4 och D2 variant lågemission.
VARNING
19-tums hjul får aldrig användas på bilar
som inte är utrustade med tillvalen Rdesign eller Sportchassi. Användandet av
19-tums hjul på bilar med standardchassi
medför en säkerhetsrisk, risk för vagnskador och försämrar bilens köregenskaper.
402
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 304)
Däck - lufttryck (s. 309)
Typbeteckningar (s. 378)
11 Specifikationer
11
403
12 Index
ACC – Adaptiv farthållare........................ 186
Anpassning av ljusbild............................... 90
Active Bending Lights........................... 90
halogenstrålkastare.............................. 90
Active Bending Lights (ABL)...................... 84
Antisladdfunktion..................................... 177
Adaptiv farthållare....................................
beredskapsläge..................................
felsökning...........................................
funktion...............................................
hantera hastighet................................
köra om...............................................
radarsensor.........................................
skifta farthållarfunktionalitet................
ställa in tidsintervall............................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
översikt...............................................
Antislir...................................................... 177
A
12
186
192
198
187
190
193
196
195
191
193
192
189
Automatisk återlåsning............................ 167
Automattvätt............................................ 371
Automatväxellåda............................ 257, 260
bogsering och bärgning...................... 295
manuella växellägen (Geartronic)....... 258
släpvagn............................................. 291
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 274
avgaser, giftiga, sugas in......................... 281
AIRBAG................................................ 28, 29
Avståndsvarning...................................... 201
begränsningar..................................... 202
symboler och meddelanden............... 203
Aktiva xenon-strålkastare.......................... 84
Avstängning av motor.............................. 249
Aktivt chassi – FOUR-C........................... 177
Aktivt helljus............................................... 83
Alkolås..................................................... 243
B
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 120
Backspeglar
elektriskt infällbara................................ 98
eluppvärmning...................................... 99
inre........................................................ 99
kompass............................................. 100
yttre....................................................... 97
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 274
Anpassning av köregenskaper........ 177, 241
Backväxelspärr........................................ 256
404
Bagagelucka............................................ 169
låsning/upplåsning.............................. 169
Bagageutrymme
lastning............................................... 146
lastsäkringsöglor................................ 149
Baklampor
placering............................................. 348
Bakruta
eluppvärmning...................................... 99
Baksäte
eluppvärmning.................................... 125
Barn
barnstol och krockkudde...................... 45
barnstol och sidokrockkudde............... 33
barnsäkerhetsspärr............................... 39
placering i bilen..................................... 45
säkerhet.......................................... 33, 39
Barnskydd..................................................
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med
ISOFIX fästsystem................................
typer......................................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
39
46
40
46
48
50
Barnsäkerhetsspärr................................. 171
Batteri...................................................... 352
fjärrnyckel/PCC................................... 161
starthjälp............................................. 254
12 Index
symboler på batteriet.......................... 354
underhåll............................................. 352
varningssymboler............................... 354
Belysning................................................. 343
aktiva xenon-strålkastare..................... 84
belysningsautomatik, kupé................... 88
dimljus bak........................................... 85
displaybelysning................................... 80
glödlampor, specifikationer................ 349
hel-/halvljus........................................... 82
i kupé.................................................... 87
instrumentbelysning............................. 80
ledbelysning.......................................... 89
ljushöjdsreglering.................................. 80
positions-/parkeringsljus...................... 80
reglage.................................................. 87
trygghetsbelysning....................... 89, 155
tunneldetektering.................................. 81
varselljus............................................... 81
Belysning, lampbyte................................
bagageutrymme..................................
blinkers, fram......................................
halvljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
helljus (bilar med aktiva xenon-strålkastare)...............................................
helljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
lamphållare bak..................................
344
349
347
345
346
346
347
make-up spegel.................................. 349
nummerskyltsbelysning...................... 348
Bromsljus................................................... 86
Bensinkvalitet.......................................... 285
Bromsvätska
kvalitet och volym............................... 393
Bilklädsel.................................................. 373
Bilnyckelminne......................................... 153
Biltvätt...................................................... 371
Bilvård...................................................... 371
Bilvård, läderklädsel................................. 374
Bioetanol E85.......................................... 287
Blinkers...................................................... 87
BLIS................................................. 237, 238
Blockerat låsläge..................................... 170
deaktivering........................................ 170
tillfällig deaktivering............................ 170
Bogsering................................................ 295
bogseringsögla................................... 296
Broms- och kopplingsvätska................... 342
Bränsle............................. 284, 285, 286, 287
bränsleekonomi.................................. 309
bränslefilter......................................... 286
bränsleförbrukning.............................. 395
Bränsledriven värmare
tidur..................................................... 135
Bränsletank
volym.................................................. 394
12
Bältesförsträckare................................ 26, 36
Bältespåminnare........................................ 25
Bärgning.................................................. 297
Bärkassehållare....................................... 149
Bogserögla.............................................. 296
Boka service och reparation.................... 331
Bromsar........................................... 274, 275
bromsljus.............................................. 86
bromssystem.............................. 274, 275
handbroms......................................... 277
låsningsfria bromsar, ABS.................. 275
nödbromsförstärkning, EBA............... 276
nödbromsljus........................................ 86
påfyllning av bromsvätska.................. 342
symboler i kombiinstrument............... 274
C
Chassiinställningar................................... 177
City Safety™............................................ 204
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 120
CO2-utsläpp............................................. 395
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 120
405
12 Index
D
Defroster.................................................. 128
Dekaler..................................................... 378
Detektering av cyklist.............................. 213
Diesel....................................................... 286
bränslestopp....................................... 286
Dieselpartikelfilter.................................... 288
Dimljus
bak........................................................ 85
12
Displaybelysning........................................ 80
Domkraft.................................................. 302
Draganordning................................. 291, 292
specifikationer.................................... 292
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 294
avtagbar, fastsättning......................... 293
Dragkrok, se Draganordning.................... 291
Dragkrok - löstagbar
fastsättning/borttagning............. 293, 294
Dragvikt och kultryck............................... 383
Driver Alert Control.................................. 221
handhavande...................................... 222
Driver Alert System.................................. 221
Däck
dimensioner........................................ 398
däcktrycksövervakning....... 311, 312,
313,
316
däcktätning......................................... 318
mönsterdjup........................................ 303
rotationsriktning.................................. 300
skötsel................................................ 300
slitagevarnare..................................... 301
specifikationer.................... 398, 400, 401
tryck............................................ 309, 401
vinterdäck........................................... 303
Effekt........................................................ 386
Däckdimension........................................ 304
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 99
bakruta.................................................. 99
ratt........................................................ 78
säten................................................... 125
vindruta................................................. 99
Däcktrycksdekal...................................... 309
Däcktrycksövervakning... 311, 312, 313, 316
aktivera............................................... 314
deaktivera........................................... 314
justera................................................. 313
lågt däcktryck..................................... 316
punkteringskörbara däck (SST).......... 315
rekommendationer............................. 315
Elektrisk parkeringsbroms
låg batterispänning............................. 277
Elektriskt infällbara backspeglar................ 98
Elektronisk klimatanläggning – ECC........ 124
Elektronisk startspärr............................... 154
Elmanövrerad stol...................................... 75
Elmanövrerad taklucka............................ 101
Elsystem.................................................. 358
Eluttag...................................................... 145
bagageutrymme.................................. 150
ERS – Fjärrstart........................................ 250
Etiketter.................................................... 378
E
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 124
Eco Cruise............................................... 272
Eco guide................................................... 62
ECO-tryck................................................ 401
406
Ekonomisk körning.................................. 289
Extravärmare
bränsledriven...................................... 139
elektrisk...................................... 139, 140
12 Index
Fläkt
ECC.................................................... 127
G
184
184
186
185
186
Fotgängarskydd....................................... 211
Geartronic................................................ 258
FOUR-C – Aktivt chassi........................... 177
Genomvädringsfunktion.................. 118, 168
FSC, miljömärkning................................... 21
Glas
laminerat/förstärkt................................ 21
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare............................... 199
Driver Alert Control............................. 223
Lane Departure Warning..................... 228
se Meddelanden och symboler.. 199, 278
Fälg, dimensioner.................................... 304
F
Farthållare................................................
hantera hastighet................................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
återuppta inställd hastighet................
Felmeddelanden i BLIS............................ 240
Felsökning
Adaptiv farthållare............................... 198
Felsökning för kamerasensor.................. 207
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 274
Fälgar
rengöring............................................ 372
Färdbroms....................................... 274, 275
Färddator................. 107, 108, 111, 115, 116
Glödlampor, se Belysning........................ 344
GSI – Växelväljarhjälp.............................. 256
H
Färdstatistik............................................. 116
Halka........................................................ 282
Färgkod, lack........................................... 375
Halt väglag............................................... 282
Fönster
solgardin............................................... 97
Handbroms.............................................. 277
Fönsterhissar............................................. 95
Handskfack.............................................. 144
låsning................................................ 168
Fönster och backspeglar......................... 373
Hastighetsklasser, däck........................... 305
Förbandslåda........................................... 311
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 82
Första hjälpen.......................................... 311
Helljus, automatisk aktivering.................... 83
Hill Start Assist........................................ 263
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 174
Förvaringsplats
handskfack......................................... 144
tunnelkonsol....................................... 144
Fjärrstart – ERS........................................ 250
Förvaringsplatser i kupén........................ 142
Fjärrmanövrerad startspärr...................... 155
Fjärrnyckel............................... 152, 153, 154
batteribyte........................................... 161
funktioner............................................ 155
förlust.................................................. 152
löstagbart nyckelblad................. 158, 159
räckvidd...................................... 156, 163
Flexifuel.................................................... 253
12
Hjul
ditsättning........................................... 308
losstagning......................................... 306
snökedjor............................................ 303
Fläckar..................................................... 373
407
12 Index
Hjul och däck
godkända dimensioner....................... 398
lastindex och hastighetsklass............. 400
Hjulskruvar............................................... 302
låsbara................................................ 302
Interior Air Quality System (IAQS)
luftrening............................................. 121
Internetansluten bil
boka service och reparation............... 331
Intervalltorkning......................................... 94
Hög motortemperatur.............................. 289
Högtrycksspolning av strålkastare............ 95
I
12
IAQS – Interior Air Quality System........... 121
Iläggsmattor............................................. 145
Keyless drive.... 162, 163, 164, 165, 166, 248
Imma
behandling av rutorna......................... 118
kondens i strålkastare......................... 371
Keyless - låsning...................................... 164
Informationsdisplay............................. 58, 59
118
127
119
121
119
127
Inre backspegel......................................... 99
automatisk avbländning....................... 99
Instrumentbelysning, se Belysning............ 80
Instrument och reglage........................ 52, 55
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 55
vänsterstyrd bil..................................... 52
Inställning av ratt....................................... 77
408
Kamerasensor.................................. 206, 217
Katalysator............................................... 287
bärgning.............................................. 296
Informationsknapp, PCC......................... 157
Kollisionsvarnare
allmäna begränsningar....................... 216
detektering av fotgängare................... 214
funktion............................................... 212
handhavande...................................... 215
radarsensor................................. 196, 204
Kollisionsvarnare med Auto-broms......... 211
K
Keyless - upplåsning............................... 165
Klimat
allmänt................................................
autoreglering.......................................
faktisk temperatur...............................
personliga inställningar.......................
sensorer..............................................
temperaturreglering............................
Kollision..................................................... 37
Kollisionsvarning.............................. 211, 212
Kombiinstrument................................. 58, 59
Kompass.................................................. 100
kalibrering........................................... 100
Kondens i strålkastare............................. 371
Kontroll av motoroljenivå......................... 337
Kontrollsymboler............................ 59, 61, 63
Krock, se Kollision..................................... 37
Krockgardin......................................... 33, 36
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 30
förarsida.......................................... 28, 36
passagerarsida......................... 29, 30, 36
Klimatanläggning
reparation........................................... 343
Krockkuddesystem.................................... 27
varningssymbol..................................... 26
Klocka, inställning...................................... 67
Kulörkod, lack.......................................... 375
Klämskydd, taklucka............................... 103
Kupébelysning, se Belysning..................... 87
Knappsats i ratten..................................... 78
Kupéfilter................................................. 120
12 Index
Kupévärmare........................................... 133
Lane Departure Control................... 225, 226
Kylsystem................................................ 280
överhettning........................................ 280
Köassistent.............................................. 193
Larm......................................... 172, 173, 174
automatisk återaktivering................... 173
fjärrnyckel ur funktion......................... 173
kontroll av larm................................... 157
larmindikator....................................... 173
larmsignaler........................................ 174
reducerad larmnivå............................. 174
Köldmedium............................................ 343
Lasersensor............................................. 208
Körfältsassistent
handhavande.............................. 226, 227
Lastindex................................................. 305
Kylvätska
volym och kvalitet............................... 390
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 341
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen bagagelucka....................
282
280
289
281
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 383
kultryck............................................... 383
Körriktningsvisare...................................... 87
Lastning
allmänt................................................
lastsäkringsöglor................................
lång last..............................................
taklast.................................................
146
149
147
148
Ledbelysning............................................. 89
Lack
kulörkod.............................................. 375
lackskador och bättring...................... 375
Laminerat glas........................................... 21
Lampor, se Belysning.............................. 343
Låg oljenivå.............................................. 337
Lås
låsning................................................ 167
upplåsning.......................................... 167
Låsbara hjulskruvar.................................. 302
Låsindikering............................................ 154
Låsning/upplåsning
handskfack......................................... 168
insidan................................................ 167
12
Läderklädsel, tvättråd.............................. 374
Löstagbar dragkrok
förvaring.............................................. 292
Ljusbild, anpassning.................................. 90
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 80
Ljusindikeringar, PCC.............................. 157
Ljusreglage................................................ 79
L
Luftrening
kupé.................................... 119, 120, 121
material............................................... 121
Luftdistribution......................................... 122
tabell................................................... 131
återcirkulation..................................... 129
Luftkonditionering.................................... 128
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 121
M
Make up-spegel................................. 88, 145
Manuella växellägen (Geartronic)............. 258
Manuell växellåda....................................
bogsering och bärgning......................
GSI – Växelväljarhjälp.........................
släpvagn.............................................
256
295
256
290
Max taklast.............................................. 382
Meddelandehantering.............................. 105
409
12 Index
Meddelanden
informationsdisplay............................ 104
Meddelanden i BLIS................................ 240
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare............................... 199
Driver Alert Control............................. 223
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 210, 219
Lane Departure Warning..................... 228
Motor- och kupévärmare.................... 137
12
Menyhantering
kombiinstrument................................. 103
menyöversikt...................................... 104
Miljömärkning, FSC, ägarmanual............... 21
Minnesfunktion i stol.................................. 75
Motor
Start/Stop...........................................
starta...................................................
stänga av............................................
överhettning........................................
263
248
249
289
Motorhuv, öppning.................................. 335
Motor- och kupévärmare
direktavstängning...............................
direktstart............................................
meddelanden......................................
tidur.....................................................
135
134
137
135
Motorolja.......................................... 337, 387
filter..................................................... 337
410
kvalitet och volym............................... 388
ogynnsamma körförhållanden............ 387
Motorrum
kylvätska.............................................
olja......................................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
Nyckelfri start (keyless drive).... 162, 163,
164, 165, 166, 248
Nyckellägen............................................... 72
341
337
342
335
Nödutrustning
förbandslåda....................................... 311
varningstriangel.................................. 310
Motorspecifikationer................................ 386
Motorvärmare.................................. 133, 253
MY CAR................................................... 106
Mått.......................................................... 381
O
Olja, se även Motorolja.................... 387, 388
Mätare
bränslemätare................................. 58, 60
hastighetsmätare............................ 58, 60
varvtalsmätare................................ 58, 60
P
Mätsticka, elektronisk...................... 338, 339
Paddel på ratten........................................ 78
Mönsterdjup............................................. 303
Panelbelysning........................................... 80
PACOS....................................................... 30
Panikfunktion........................................... 155
N
Nackskydd
mittplats bak......................................... 76
nedfällning............................................ 77
Nollställning trippmätare.................. 110, 113
Nyckel.............................................. 152, 154
Nyckelblad....................................... 158, 159
Parkeringsbroms..................................... 277
Parkeringshjälp........................................
bakåt...................................................
felindikering........................................
funktion...............................................
sensorer för parkeringshjälp...............
230
231
233
230
233
Parkeringshjälpkamera............................ 234
inställningar......................................... 236
12 Index
PCC – Personal Car Communicator
funktioner............................................ 155
räckvidd...................................... 158, 163
Personal Car Communicator................... 158
Rotationsriktning...................................... 300
R
Radarsensor............................................ 187
begränsningar..................................... 196
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 76
Power guide............................................... 62
Ratt............................................................
eluppvärmning......................................
knappsats.............................................
paddel...................................................
rattinställning........................................
Powershift växellåda........................ 260, 295
Rattlås...................................................... 249
Self Supporting run flat Tires (SST)......... 315
Provisorisk däcktätning................... 318, 319
efterkontroll......................................... 322
pumpning av däck.............................. 323
utförande............................................ 320
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 241
Sensus....................................................... 71
Regenerering........................................... 288
Serviceläge.............................................. 350
Reglage, ljus.............................................. 79
Serviceprogram....................................... 331
Regnsensor................................................ 94
Sidokrockkudde, SIPS......................... 32, 36
Rekommendationer vid körning............... 282
Signalhorn.................................................. 78
Rekommenderade barnskydd
tabell..................................................... 40
SIPS-bag................................................... 32
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 34
Polering.................................................... 372
Positions-/parkeringsljus........................... 80
Provisorisk däcktätningssats
placering............................................. 319
tätningsvätska.................................... 323
översikt............................................... 319
Punkteringskörbara däck......................... 315
Q
Queue Assist............................................ 193
77
78
78
78
77
Ryggstöd................................................... 74
framsäte, fällning.................................. 74
Relä-/säkringsbox, se Säkringar.............. 358
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
371
371
372
373
375
Reservhjul................................................ 306
montering............................................ 308
Rostskydd................................................ 373
S
Sekretesslåsning...................................... 160
12
Skidlucka................................................. 148
Slitagevarnare.......................................... 301
Släpvagn.................................................. 289
kabel........................................... 289, 290
körning med släpvagn........................ 289
Solgardin.................................................... 97
Solskärm, taklucka.................................. 102
Sotfilter.................................................... 288
SOTFILTER FULLT.................................. 288
Spin control............................................. 177
411
12 Index
Spolare
spolarvätska, påfyllning...................... 352
vindruta................................................. 95
Spolarvätska
volym.................................................. 393
Spolarvätska, påfyllning........................... 352
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 95
Stabilitet- och dragkraftssystem
handhavande...................................... 178
Stabilitets- och dragkraftssystem.... 177, 179
12
Stabilitetssystem..................................... 177
Start/Stop................................................ 263
funktion och handhavande................. 264
motorn stoppar inte............................ 266
Startbatteri....................................... 281, 352
överbelastning.................................... 281
Starthjälp................................................. 254
Startspärr................................................. 154
Stenskott och repor................................. 375
Stol, se Säten............................................ 74
Strålkastare.............................................. 344
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 241
Styrservoolja
kvalitet................................................ 393
Ställa in tidsavstånd................................. 201
Stämningsljus............................................ 88
412
Svängningsdämpare................................ 291
Symboler
kontrollsymboler....................... 59, 61, 63
varningssymboler........................... 59, 61
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare............................... 199
Driver Alert Control............................. 223
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 210, 219
Lane Departure Warning..................... 228
System
löser ut.................................................. 36
Säkerhetsbälte...........................................
baksäte.................................................
bältesförsträckare.................................
bältespåminnare...................................
graviditet...............................................
lossa.....................................................
ta på......................................................
23
25
26
25
25
24
24
Säkerhetsläge............................................ 37
förflyttning............................................. 39
startförsök............................................. 38
Säkerhetsspärr
barn....................................................... 39
Säkringar..................................................
allmänt................................................
bagageutrymme..................................
byte.....................................................
kallzon.................................................
358
358
368
358
369
motorrum............................................ 360
Start/Stop........................................... 369
under handskfack....................... 364, 366
Säkringscentral........................................ 359
Säten.......................................................... 74
elmanövrerade...................................... 75
eluppvärmning.................................... 125
fällning av ryggstöd bak....................... 76
fällning av ryggstöd fram...................... 74
nackskydd bak..................................... 76
ventilerade framsäten......................... 126
T
Taklast, max vikt...................................... 382
Taklucka
klämskydd..........................................
solskärm.............................................
ventilationsläge...................................
öppning och stängning.......................
103
102
102
101
Tankning
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka............................................
tanklucka, manuell öppning................
283
283
283
283
Temperatur
faktisk temperatur............................... 119
Temperaturreglering................................ 127
12 Index
Tjänstevikt................................................ 382
Typbeteckningar...................................... 378
TM – Tyre Monitor................................... 316
Typgodkännande
däcktrycksövervakning....................... 324
fjärrnyckelsystem................................ 174
radarsystem........................................ 241
Torkarblad................................................
byte.....................................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
350
351
351
350
Tätningsvätska......................................... 323
Torkare och spolning................................. 94
Totalvikt................................................... 382
TPMS – Tyre Pressure Monitoring... 311,
312, 313
U
Traction control........................................ 177
Underhåll
rostskydd............................................ 373
Trafikskyltsinformation............................. 181
begränsningar..................................... 183
handhavande...................................... 181
Upplåsning
från insidan......................................... 167
från utsidan......................................... 167
Transmission............................................ 256
Upplåsning med nyckelblad.................... 165
Transmissionsolja
volym och kvalitet............................... 391
Uppvärmda spolmunstycken..................... 95
Transponder.............................................. 16
Utsläpp av koldioxid................................ 395
Urkoppling av växelväljarspärr................ 262
V
Vadning.................................................... 280
Varningsblinkers........................................ 86
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 187
kollisionsvarnare................................. 215
stabilitets- och dragkraftssystem....... 177
Varningslampor
bältespåminnare............................. 25, 64
fel i bromssystemet.............................. 64
generatorn laddar inte.......................... 64
krockkuddar-SRS................................. 64
lågt oljetryck......................................... 64
parkeringsbroms åtdragen................... 64
varning.................................................. 64
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 215
Varningssymboler.......................... 59, 61, 64
Trippmätare............................................... 67
Varningstriangel....................................... 310
Trippmätare nollställning................. 110, 113
Varselljus.................................................... 81
Trygghetsbelysning........................... 89, 155
W
Tunneldetektering...................................... 81
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 35
pisksnärtskydd............................... 34, 36
sittställning............................................ 35
Tunnelkonsol........................................... 144
12 V-uttag........................................... 145
cigarettändare och askkopp............... 144
12
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 373
Vatten- och smutsavvisande ytskikt........ 373
Vaxning.................................................... 372
Ventilation................................................ 122
Verktyg..................................................... 302
Tuta............................................................ 78
413
12 Index
Vikter
tjänstevikt........................................... 382
Vindruta
eluppvärmning.............................. 99, 128
Vindrutespolning........................................ 95
Vindrutetorkare.......................................... 94
regnsensor............................................ 94
Yttre backspeglar...................................... 97
Å
Återställning av fönsterhissar..................... 96
Återställning av yttre backspeglar............. 98
Vinterdäck................................................ 303
Vinterkörning............................................ 282
Volvo ID..................................................... 17
12
Volvo Sensus............................................. 71
Ä
Ägarmanual, miljömärkning....................... 21
Värmereflekterande vindruta...................... 16
Vätskor, volymuppgifter... 390, 391, 393, 394
Vätskor och oljor...................... 390, 391, 393
Växelindikator.......................................... 256
Växellåda......................................... 255, 256
automat....................................... 257, 260
manuell............................................... 256
Växelväljarspärr....................................... 262
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 262
Y
Yttermått.................................................. 381
Yttertemperaturmätare.............................. 66
414
Ö
Κverhettning............................................ 289
TP 17663 (Swedish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement