Volvo 2011, S80 Quick start guide

Volvo 2011, S80 Quick start guide
VOLVO S80
Quick Guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick-Guide så lär du dig snabbt och enkelt några av de
vanligaste funktionerna.
Samtliga varningstexter och annan viktig och detaljerad information finns
endast i instruktionsboken – denna folder innehåller enbart ett litet urval.
Instruktionsboken innehåller dessutom den senaste och mest aktuella
informationen
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som berör din bil.
Fjärrnyckel med PCC* – personal car communicator
Låser dörrar och bagagelucka samt
aktiverar larmet*.
Låser uppA dörrar och bagagelucka
samt avaktiverar larmet.
Låser upp bagageluckan – den öppnas
inte.
Trygghetsbelysning. Tänder lampor i
sidospeglar*, blinkers och parkeringsljus, vid nummerplåt, kupétak och golv.
“Panik”-knapp. Hålls intryckt ca 3 sekunder vid en nödsituation för att utlösa
larmet.
A
PCC*
Information om bilen kan fås inom
20 meters räckvidd.
– Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.
Knapptryck utom räckvidd visar senast
lagrade status ur minnet.
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnas inom 2 minuter efter upplåsning.
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Blinkande växlande rött ljus: En person
kan befinna sig inne i bilen.
4 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
Nyckellägen
För att nå följande nyckellägen utan motorstart:
Tryck inte ner broms-/kopplingspedal!
Läge
Aktiva funktioner
Fjärrnyckel ej indragen – Ljudanläggning och kupébelysning.
Fjärrnyckel indragen – Instrument/klockbelysning, rattlås av.
Indragen nyckel och kort tryck på
START – Taklucka*, fönsterhissar,
fläkt, ECC, vindrutetorkare, 12 V-uttag,
RTI*.
För att gå ur nyckelläge 0/I och stänga av alla
förbrukare: Tryck på nyckeln – den matas ut.
Starta motorn
– Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck lätt
på den – nyckeln dras in.
– Tryck ner kopplings- eller bromspedalen
Kallstart
OBS
– Tryck kort på knappen för att starta motorn.
Stäng av motorn och ta ur
fjärrnyckeln
Efter kallstart är tomgången hög oavsett
yttertemperatur. En stunds förhöjd tomgång
är en del av Volvos effektiva avgasreningssystem.
BLIS – Blind Spot Information
System*
Om BLIS’ indikeringslampa lyser trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana eller
lågt stående sol i kameran.
Vid direkt fel på systemet visar displayen
texten BLIS Serv. erfordras.
1. Tryck kort på knappen – motorn stannar.
2. Tryck kort på nyckeln – den kan nu tas
ur startlåset (automatväxel måste vara i
P-läge).
REGLAGEPANEL FÖRARDÖRR
L R
Inställning yttre speglar
– Välj L (vänster) eller R (höger), justera med spaken.
Infällning/utfällning yttre speglar*
– Tryck på L och R samtidigt.
1
Fönsterhiss, manuell.
2
Fönsterhiss, automatisk.
Barnsäkerhetsspärr*. Fönster och
dörrar bak kan ej öppnas från baksätet.
LJUDANLÄGGNING
6
2
2
1
5
1 Tryck för På/Av.
7
Vrid för att justera ljudvolym.
2 Välj AM, FM1/FM2, CD eller MODE.
Med MODE kan AUXA aktiveras och AUXljudkällans volym justeras.
3 Tryck för att välja ljudbild t.ex. BASS,
Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS* – vrid
för att justera.
A
AUX-ingång för t.ex. mp3-spelaren (vars ljud blir
bäst med volymen ställd på medium).
4
3
RADIO
3 Vrid för att välja station.
4 Sök station med vänster-/högerpil.
Lagra upp till 20 stationer genom att hålla
in 0–9 på FM1 eller FM2 vid önskad station tills displayen bekräftar valet.
5 Tryck ca 2 sekunder för att autolagra de
10 starkaste stationerna. Displayen visar
Autolagring under sökning.
Välj lagrad station med 0–9.
CD-spelare
3 Vrid för att byta spår.
4 Byt cd-spår med vänster/högerpil.
Välj cd-skivaB med upp-/nerpil.
6 Kort tryck matar ut aktuell skiva.
Långt tryck matar ut alla skivorB.
7 Välj cd-skivaB med 1–6.
B
Endast cd-växlare.
FÄLLNING ryggstöd i baksätet
1. Dra i respektive handtag för att fälla vänster/höger ryggstöd.
2. Se till att de bakre nackskydden är uppfällda.
3. Fäll ner ryggstöden.
ELEKTRONISK KLIMATANLÄGGNING – ECC*
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Vrid för önskad individuell temperatur
vänster/höger del av kupé. Displayen visar
vald temperatur.
6 Tryck för automatisk reglering av vald
temperatur och övriga funktioner.
MANUELL REGLERING
2 Ventilation vänster/höger stol.
3 Vrid för att ändra fläkthastighet.
4 Eluppvärmning vänster/höger stol.
5 Luftdistribution
7 Luftkvalitetssystem Av/AUT/Recirkulation.
8 Defroster. Tar snabbt bort imma på framruta och sidofönster.
9 Eluppvärmd bakruta och sidospeglar.
10 AC – Luftkonditionering På/Av. Kyler
kupén och avimmar rutorna.
Förvaringsutrymmen, 12 v-uttag & aux/USB*
12 V-uttagen i kupén fungerar i nyckelläge
I eller II. 12 V-uttaget* i bagage­utrymmet är
alltid aktivt.
Med AUX/USB*-uttaget kan bilens ljudanläggning t.ex. spela musik från en mp3-spelare.
viktigt
Med motorn avstängd kan användning av
12 V-uttaget i bagageutrymmet ladda ur
startbatteriet.
Färddator OCH TRIPPMÄTARE
1 Låg bränslenivå. Vid tänd symbol, fyll på
bränsle snarast.
2 T1 & T2 – oberoende trippmätare, som
7
alltid är aktiva.
8
3 Bränslemätare. Symbolens pil påminner
9
om på vilken sida tank­locket sitter.
4 Display färddator. Välj funktion med (8).
5 Klocka. Justera med (6).
6 Vrid till ändläge och håll för att ställa
klockan.
Kort tryck växlar mellan T1 & T2.
Långt tryck nollställer aktuell mätare.
7 Tryck för att visa/släcka meddelande.
8 Vrid för att se färddatorns alternativ.
9 Kort tryck nollställer färddatorns aktuella
funktion.
Långt tryck nollställer alla färddatorns
funktioner.
obs
Displaytext Kilometer till tom tank är en
uppskattning av möjlig körsträcka baserad
på tidigare körförhållanden.
Ställa in ratten
VARNING
Ställ in ratten innan körning på­börjas – aldrig under körning.
Tankning
– Tryck för att öppna tankluckan.
Ljusreglage
Display- och instrumentbelysning.
Dimstrålkastare
Dimljus bak (enbart förarsida).
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte fast helljus.
Parkeringsljus
Halvljus. Släcks när motorn stängs av.
Helljus kan aktiveras.
Manuell ljushöjdsreglering (automatisk
för Dual Xenon-ljus*).
A
Helljusblink
B
Hel-/halvljusväxling och Ledbelysning.
Förarstödsystem*
Bluetooth*
För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i tid,
hålla säkert avstånd till andra fordon eller ha
bra placering på vägbanan, kan bilen vara
utrustad med ett flertal system:
• Adaptiv farthållare*.
• Avståndskontroll*
• Kollisionsvarnare med auto-broms*.
• Driver Alert System*.
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synbar.
2. Håll in ljudanläggningens PHONE-knapp.
3. Välj Lägg till telefon i ljudanläggningens
display.
4. Välj den telefon som ska anslutas.
5. Mata in siffrorna som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappsats.
Vindrutetorkare och regnsensor*
1 Regnsensor På/Av, med spak i läge 0.
2 Reglerar sensorkänslighet eller intervalltid.
A
Enkelsvep
0
Av
B
Intervalltorkare, se även (2).
C
Normal svephastighet.
D
Hög svephastighet.
E
Spolare vindruta och strålkastare.
Lyser då regnsensorn är aktiv.
Inställning framstol
Ansätta
– Tryck på knappen. Varningslampan blinkar
tills parkeringsbromsen är fullt åtdragen
– därefter fast sken.
Lossa
1. Nyckelläge 0 eller I.
2. Tryck ner bromspedalen och dra lätt i knappen.
Lossa automatiskt
– Kör iväg. (För bilar med automatisk växellåda
krävs påtaget säkerhetsbälte).
1
2
3
4
5
6
Svankstöd
Ryggstödets lutning.
Höj/sänk stolen.
Höj/sänk sittdynans framkant.
Framåt/bakåt.
Fällning passagerarstols ryggstöd.
EBA – emergency brake assist
Bilvård
Nödbromsförstärkningen hjälper till att öka
bromskraften och därmed förkorta bromssträckan. EBA aktiveras när föraren bromsar
hastigt. När EBA aktiveras sjunker broms­
pedalen ner lite längre än vanligt.
Handtvätt är skonsammare mot lacken än
automattvätt. Lacken är också känsligare när
den är ny. Därför rekommenderas handtvätt
under bilens första månader. Använd rent
vatten och tvättsvamp. Tänk på att smuts och
grus kan repa lacken.
– Tryck (håll) ner bromspedalen så länge det
behövs – all inbromsning upphör om pedalen
släpps.
TP 11123 (Swedish). AT 0920. Printed in Sweden, Göteborg 2009. Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation.
PARKERINGSBROMS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement