Volvo | S80 | DRIVe | Volvo S80 2010 DRIVe

Volvo S80 2010 DRIVe
VOLVO S80, V70
drive
TiLLäGG TiLL inSTrukTiOnSbOk
Volvo Car Corporation TP 12124 (Swedish), AT 1009, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation
P3-1009-DRIVe.fm Page 1 Wednesday, January 20, 2010 12:40 PM
DRIVe
Allmänt
Tystare och renare
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet. Denna målinriktning har resulterat i fordonsserien DRIVe.
DRIVe-konceptet är en samverkan av flera
olika energisparande funktioner, t.ex. Smart
laddning, Anpassad styrservo och Aerodynamik – samtliga med den gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen vilken i sin tur bidrar till ett reducerat avgasutsläpp.
Smart laddning
Bilens rörelseenergi tas tillvara vid motorbromsning genom att den omvandlas till
ström och lagras i bilens startbatteri.
Växelindikator
Anpassad styrservo
En DRIVe-funktion är att styrservons energiuttag anpassas efter behov. Genom optimering och införande av en energisparfunktion
kan energiuttaget minimeras vid tillfällen där
servoassistans (hjälp att vrida ratten) inte är
nödvändig.
Aerodynamik
I DRIVe-konceptet ingår även ett sänkt chassie1, front- och bakspoiler med lågt luftmotstånd samt speciellt framtagna fälgar2.
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och
växla i tid.
Som hjälpmedel har föraren GSI – Gear Shift
Indicator – vilken meddelar föraren när det är
mest fördelaktigt att lägga i nästa högre eller
lägre växel.
Indikeringen görs med en upp- respektive
nerpil i varvräknarens informationsdisplay.
Denna bruksanvisning behandlar modellerna
V70 och S80.
Då upp- eller nerväxling inte rekommenderas, anges ilagd växel på pilens plats.
1 Enbart
2
V70.
Utbudet varierar beroende på marknad.
1
P3-1009-DRIVe.fm Page 2 Wednesday, January 20, 2010 12:40 PM
DRIVe
Allmänt
Miljö- och ekonomitips
Här följer några råd som sänker bränsleförbrukningen utan att restiden behöver öka
eller nöjet med bilkörningen minskar.
• Takbox och lastbågar ger högre luftmotstånd vilket höjer bränsleförbrukningen –
ta bort dem direkt efter användning.
• Kör med korrekt lufttryck i däcken (se
avsnitt Hjul och däck på sidan 4).
• Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
och högre vikt, desto högre bränsleförbrukning.
• Är bilen utrustad med motorvärmare;
använd den alltid före kallstart – det sänker förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt och undvik häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga växel – lägre varvtal
ger mindre bränsleförbrukning.
• Utnyttja motorbroms vid inbromsning.
• Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. ökat luftmotstånd – en fördubblad hastighet ökar luftmotståndet 4 ggr.
• Underhåll bilen regelbundet – följ Volvos
rekommenderade serviceintervaller.
2
P3-1009-DRIVe.fm Page 3 Wednesday, January 20, 2010 12:40 PM
DRIVe
Specifikationer
Motor
Motorbeteckning1
D4164T
Kylvätska
Använd kylvätska med korrosionsskydd
utblandad med vatten2 (se instruktioner på
förpackningen).
Effekt (kW/rpm)
80/4000
Volym: 10,5 liter.
Effekt (hk/rpm)
109/4000
Termostaten öppnar vid: 82 °C.
Vridmoment (Nm/rpm)
240/1750
Diesel
1.6D
Cylinderantal
4
Cylinderdiameter (mm)
75
Slaglängd (mm)
Slagvolym (liter)
Kompressionsförhållande
Växellåda
MTX75, manuell 5-växlad.
88,3
Föreskriven transmissionsolja: BOT 350 M3.
1,56
Volym: 1,8 liter.
Förbrukning och utsläpp
Modell
V70
4,5
119
S80
4,5
119
Tabellens symboler
: Förbrukning (liter/100 km)
: Utsläpp koldioxid (g/km)
Släpvagn
18,3:1
1
Motorns typbeteckning, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på en skylt under
motorhuven. Se skyltens placering i ordinarie
instruktionsbok.
Motorolja
Oljekvalitet1: ACEA A5/B5
Max vikt
(kg)
Bromsad
vagn
Obromsad
vagn
V70 & S80
1300
750
Kultryck
75
50
OBS
Viskositet: SAE 5W–30
Att dra släpfordon med tung last i branta
stigningar och på höga höjder medför högre
bränsleförbrukning och ökad mängd
utsläpp.
Påfyllningsbar volym mellan oljestickans
markeringar MIN och MAX: 1,0 liter.
Volym vid oljebyte inkl oljefilter: 3,8 liter.
1 Vid
körning under ogynnsamma förhållanden,
använd ACEA A5/B5, SAE 0W–30.
2 Vattenkvaliteten
ska uppfylla standard
STD 1285,1.
3
P3-1009-DRIVe.fm Page 4 Wednesday, January 20, 2010 12:40 PM
DRIVe
Specifikationer
Hjul & däck
Batteriladdning
En inte oviktig detalj i samband med miljömedveten bilkörning är att använda rätt sorts
däck samt att köra med rätt lufttryck i dem.
I uppgiften att köra mijövänligt ingår även att
spara på ström – precis som i hemmet.
Dimensioner
Vid montering av nya däck rekommenderas
samma typ och fabrikat som bilen var utrustad med från fabrik – de är utvecklade för låg
bränsleförbrukning.
Följande dimensioner ger i allmänhet något
lägre förbrukning än bredare varianter:
V70
205/60-16
S80
205/60-16
225/50-17
Lufttryck
För lågt pumpade däck ökar bränsleförbrukningen. Kontrollera därför trycket i däcken
regelbundet.
Genom att använda s.k. ECO-tryck1 minimeras bränsleåtgången. En viss påverkan
rörande åkkomfort, vägljud och styregenskaper kan upplevas men påverkar inte säkerheten.
Se dekal med rekommenderat däcktryck vid
förarens dörrstolpe.
1 Det
4
tryck som rekommenderas vid maximal last.
Ju fler förbrukare (stereo, värmare i rutor,
speglar och säten, mycket kall luft från klimatanläggningen, etc) som är påslagna i
bilen, desto mer ström måste alstras för att
återladda startbatteriet.
OBS
Ju högre strömuttag i bilen desto mer
måste startbatteriet laddas = Ökad bränsleförbrukning.
P3-1009-DRIVe.fm Page 5 Wednesday, January 20, 2010 12:40 PM
DRIVe
Allmän information
Denna trycksak
Den här bruksanvisningen är ett komplement
till bilens ordinarie instruktionsbok.
Vid osäkerhet rörande någon av bilens funktioner: Konsultera först instruktionsboken.
För svar på ytterligare frågor rekommenderas
kontakt med en återförsäljare eller representant för Volvo Personvagnar.
Internet
Utveckling inom miljöanpassad teknik går
ständigt framåt och tryckt information kan
snabbt bli föråldrad eller inaktuell.
Vi rekommenderar ett besök på Volvos internetsida www.volvocars.com – där finns den
senaste och mest aktuella informationen om
din bil.
Ändringar
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i detta tillägg är
inte bindande.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar
utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
5
P3-1009-DRIVe.fm Page 6 Wednesday, January 20, 2010 12:40 PM
DRIVe
6
VOLVO S80, V70
drive
TiLLäGG TiLL inSTrukTiOnSbOk
Volvo Car Corporation TP 12124 (Swedish), AT 1009, Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising