Volvo | S80 | Ägarmanual | Volvo S80 2005 Ägarmanual

Volvo S80 2005 Ägarmanual
2005
VOLVO
S80
TP 7456 (Swedish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
INSTRUKTIONSBOK VOLVO S80
TP 7456
WEB EDITION
2005
Innehåll
Ett omfattande alfabetiskt register finns sist i boken.
I instruktionsboken beskrivs förutom standardutrustning även
utrustning som är extra eller tillval. Utrustning kan dessutom vara
alternativ, t ex manuell- eller automatväxellåda. I vissa länder finns
också lagkrav som påverkar bilens utrustningsnivå. Allt detta gör att
du ibland måste bläddra förbi avsnitt i boken som beskriver
utrustning som inte finns på din bil.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i
instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Säkerhet
9
Instrument, strömställare, reglage
29
Klimatstyrning
51
Interiör
63
Lås och larm
73
Start, körning, växling
83
Hjul och däck
109
Säkringar, glödlampsbyte
123
Skötsel och service
135
Specifikationer
153
Audio
165
Telefon
185
Register
199
1
Instrumentpanel - vänsterstyrd
Temperaturmätare .................. 30
Hastighetsmätare .................... 30
Vägmätare .............................. 30
Trippmätare ............................ 30
Varningssymboler .................. 31
Display ................................... 35
Varvtalsmätare ....................... 30
Automatisk växellåda ............ 30
Klocka .................................... 30
Yttertemperaturmätare ........... 30
Bränslemätare ........................ 30
Varningsblinkers ........ 44
Automatisk klimatanläggning ECC .................. 54
Manuell klimatanläggning A/C ......................... 58
Eluppvärmning - stolar ...................................... 44
Eluppvärmning - bakruta, sidospeglar .............. 44
Hel/Halvljus ............................ 40
Positionsljus/parkeringsljus .... 40
Dimljus .................................... 40
Instrumentbelysning ............... 40
Ljushöjdsreglering .................. 40
Rattinställning ......................
Krockkudde ..........................
Konstantfarthållare ..............
Knappsats för radio ..............
Vindrutespolare ....................
Körriktningsvisarspak ..........
Färddator ..............................
2
41
11
39
171
40
41
38
Radio ..... 165
8501984d
Instrumentpanel - högerstyrd
Varningsblinkers ........ 44
Temperaturmätare .................. 30
Hastighetsmätare .................... 30
Vägmätare .............................. 30
Trippmätare ............................ 30
Varningssymboler .................. 31
Display ................................... 35
Varvtalsmätare ....................... 30
Automatisk växellåda ............ 30
Klocka .................................... 30
Yttertemperaturmätare ........... 30
Bränslemätare ........................ 30
Hel/Halvljus ............................ 40
Positionljus/parkeringsljus ..... 40
Dimljus .................................... 40
Instrumentbelysning ............... 40
Ljushöjdsreglering .................. 40
Radio ..... 165
Automatisk klimatanläggning ECC .................. 54
Manuell klimatanläggning A/C ......................... 58
Eluppvärmning - stolar ...................................... 44
Eluppvärmning - bakruta, sidospeglar .............. 44
8502061d
Rattinställning ......................
Krockkudde ..........................
Konstantfarthållare ..............
Knappsats för radio ..............
Vindrutespolare ....................
Körriktningsvisarspak ..........
Färddator ..............................
41
11
39
171
40
41
38
3
Interiör - vänsterstyrd
Dörrar och Lås ........................
Larm ........................................
Fönsterhissar ...........................
Reglage yttre backspeglar .......
74
79
46
47
Handskfack ............ 68
Manuell växellåda ................
Automatisk växellåda ..........
Geartronic .............................
Handbroms ...........................
Strömställare i mittkonsol ....
8502000d
Fällning av bakryggarna .......... 72
Lucka för lång last ................... 72
Fällning av nackskydd ............. 37
Inställning av nackskydd ......... 65
Barnsäkerhetsspärr ................... 78
Integrerad barnkudde ............... 26
4
Manuell inställning av framstolar .......... 64
Elektrisk inställning av framstolar ......... 66
Stoluppvärmning ..................................... 44
Rengöring av klädsel .............................. 139
87
88
89
45
36
Interiör - högerstyrd
Dörrar och Lås ........................
Larm ........................................
Fönsterhissar ...........................
Reglage yttre backspeglar .......
74
79
46
47
Handskfack ............ 68
Manuell växellåda ................
Automatisk växellåda ..........
Geartronic .............................
Handbroms ...........................
Strömställare i mittkonsol ....
87
88
89
45
36
8502062d
Manuell inställning av framstolar .......... 64
Elektrisk inställning av framstolar ......... 66
Stoluppvärmning ..................................... 44
Rengöring av klädsel .............................. 139
Fällning av bakryggarna .......... 72
Lucka för lång last ................... 72
Fällning av nackskydd ............. 37
Inställning av nackskydd ......... 65
Barnsäkerhetsspärr ................... 78
Integrerad barnkudde ............... 26
5
Exteriör
Taklucka ...................... 48
Tanklock ................................... 84
Tankning ................................... 84
Ekonomisk körning .................. 85
Tvättning av kaross ................. 138
Rostskydd ................................ 136
Lackbättring ............................ 137
8000233d
Byte av helljuslampa ................. 130
Byte av halvljuslampa ............... 130
Byte av positionsljuslampa ........ 130
Byte av blinkerslampa ............... 131
Byte av dimljuslampa ................ 132
6
Däck ........................ 110
Hjul .......................... 110
Bromsar ................... 22
Reservhjul ............... 113
Hjulbyte ................... 114
Bagagelucka ................................................ 76
Byte av backljuslampa ................................ 131
Byte av bromsljuslampa ............................. 131
Byte av bakljuslampa .................................. 131
Byte av blinkerslampa ................................ 131
Byte av dimljuslampa ................................. 131
Byte av nummerskyltbelysningslampa ...... 133
Volvo Personvagnar och miljön
Volvo Personvagnars
miljöfilosofi
Miljöomsorg, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden, vilka vägleder
all verksamhet. En Volvo uppfyller stränga
internationella miljökrav och är dessutom
tillverkad i någon av världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar
har ett globalt certifikat för miljöstandarden
ISO 14001, vilket leder till ständiga förbättringar inom miljöområdet. Samtliga Volvomodeller har en miljövarudeklaration där kunden
kan jämföra miljöpåverkan från olika modeller
och motorer. Läs mer på epd.volvocars.se.
Ren inifrån och ut
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet Ren
inifrån och ut, ett koncept som innefattar ren
kupémiljö samt högeffektiv avgasrening. Din
bil sparar bränsle och släpper ut väldigt små
mängder skadliga ämnen. Den ser dessutom
till att du och dina passagerare slipper andas in
utsläpp från andra bilar genom att rena luften
som kommer in i kupén. Ett sofistikerat
luftren-ingssystem, AQS1 (tillval), säkerställer
att luften i kupén är renare än luften utanför i
trafikerad miljö. Systemet består av en
elektronisk sensor och ett kolfilter. Sensorn
övervakar mängden koloxid i den inkommande luften och stänger luftintaget så att koloxidhalten inte blir för hög i kupén - till exempel i
tät stadstrafik, i köer och
1
Air Quality System
tunnlar. Kolfiltret gör att inflödet av kväveoxider, marknära ozon och kolväten hindras.
Textilierna i bilen uppfyller kraven enligt den
ekologiska standarden Öko-Tex2. På kylaren
finns en särskild beläggning, PremAir®3, som
omvandlar skadligt marknära ozon till rent
syre.
En Volvo uppfyller stränga internationella
miljökrav och har låg bränsleförbrukning för
att minska utsläppen av koldioxid, som bidrar
till växthuseffekten. Volvobilarna är mycket
konkurrenskraftiga vad gäller bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
2
Internationell standard för textilier.
3
PremAir® är ett registrerat varumärke
för Engelhard Corporation.
7
Volvo Personvagnar och miljön
Volvos verkstäder och miljön
Genom att underhålla bilen regelbundet kan du
skapa förutsättning för låg bränsleförbrukning
och på så vis bidra till en renare miljö.
Personalen på Volvos verkstäder har det
kunnande och de verktyg som garanterar god
miljöomsorg.
Spara miljön
Vi tror att våra kunder delar vår omtanke om
miljön. Du kan själv bidra till att spara miljön
genom att köpa miljömärkta bilvårdsprodukter
samt göra service och underhålla bilen enligt
anvisningarna i instruktionsboken.
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
· Ha alltid rätt däcktryck. För lågt tryck i
däcken ger högre bränsleförbrukning.
· Takräcken och skidboxar
ger högre luftmotstånd och
höjer bränsleförbrukningen
avsevärt. Demontera dem direkt efter
användning.
· Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
· Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
8
förbrukningen och minskar utsläppen.
· Kör mjukt, undvik snabba
och onödiga accelerationer
samt häftiga inbromsningar.
· Kör på högsta möjliga växel.
Lägre varvtal ger lägre
förbrukning.
· Lätta på gaspedalen vid
medlut.
· Använd motorbromsen, släpp gasen och
växla ner.
· Undvik tomgångskörning.
Stäng av motorn vid
väntetider i trafiken.
· Tänk på att hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljövänligt sätt. Rådgör med din Volvoverkstad
om du är osäker på hur de ska deponeras.
· Underhåll bilen regelbundet.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
0000324
Säkerhet
Bilbälten
10
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
11
SIPS-bag
13
(IC) Krockgardinen
19
WHIPS
20
Bromssystemet
22
Stabilitetssystemet
24
Barn i bilen
25
9
Bilbälten
Använd alltid bilbältet vid all
slags körning
VARNING!
Om bältet har varit utsatt för en kraftig
belastning t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bältet inkl. rulle,
fästen, skruvar och lås bytas ut. Även om
bältet verkar vara oskadat kan en del av
dess skyddsegenskaper ha gått förlorade.
Byt också bältet om det är slitet eller
skadat. Det nya bältet ska vara
typgodkänt och avsett för samma plats
som det utbytta bältet. Gör aldrig några
ändringar eller reparationer av bältet själv
utan låt en auktoriserad Volvoverkstad
utföra detta arbete.
Till och med en häftig inbromsning kan få
svåra följder om du inte använder bilbältet. Be
därför alla dina passagerare att använda
bilbältena. Vid en olycka kommer annars de
som sitter i baksätet att slungas fram mot
framstolarnas ryggstöd. Alla personer i bilen
kan då skadas.
Så här gör du när du ska använda bilbältet: dra
ut bältet långsamt och lås fast det genom att
skjuta ner dess låstunga i låset. Ett kraftigt
"klick" indikerar att bältet är låst.
Bältet är normalt inte spärrat och du kan röra
dig obehindrat.
Bältet spärras och kan alltså inte dras ut:
· om du drar ut det för snabbt
· vid bromsning och acceleration
· om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är avsett
att skydda vid normal sittställning.
8801947d
Sträckning av höftband.
Höftbandet ska sitta lågt.
Tänk på att:
· inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt
· bältet inte är snott eller vridet
· höftbandet ska sitta lågt - alltså inte över
buken
· sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden ovan.
Varje bälte är avsett för bara en person!
Då bältet ska lossas: tryck på den röda
knappen i låset. Låt sedan rullen dra in bältet
helt.
10
Krockkudde (SRS) och sidokrockkudde (SIPS-bag)
8802099m
8802092M
8801919d
8801907e
Krockkudden sitter i rattens centrum märkt
med SRS AIRBAG
Krockkudden ligger ovanför handskfacket
märkt med SRS AIRBAG
Sidokrockkuddarna är monterade i
framstolarnas ryggramar
Krockkudde (SRS) och sidokrockkudde
(SIPS-bag)
För att ytterligare öka den inre säkerheten är din bil utrustad med
krockkudde (SRS) som ett komplement till det ordinarie trepunktsbältet.
Bilen är märkt med SRS AIRBAG på ratten och även på
instrumentpanelen framför passageraren, om bilen har krockkudde på
passagerarsidan. Krockkudden, som är uppblåsbar, är monterad ihopvikt
i rattens centrum. På passagerarsidan ligger den ihopvikt i ett fack
ovanför handskfacket.
Sidokrockkuddarna (SIPS-bag) ökar den inre säkerheten ytterligare.
Sidokrockkuddarna är monterade i båda framstolarnas ryggramar.
VARNING!
Krockkudde (SRS) är avsedd att vara ett tillägg till - inte ersättning för - det ordinarie bilbältet.
Sidokrockkuddarna (SIPS-bag) är avsedda att vara ett tillägg till
det befintliga SIPS*-systemet. För maximalt skydd: Använd alltid
bilbältet.
*Side Impact Protection System
11
Krockkudde (SRS)
SRS-systemet (krockkuddarna i ratten och
instrumentpanelen)
SRS-systemet vänsterstyrd
Systemet består av en gasgenerator omgiven av den uppblåsbara
krockkudden. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar en sensor som
aktiverar gasgeneratorns tändare och kudden blåses upp. För att dämpa
stöten mot kudden töms den igen när den pressas samman. I samband
med detta bildas också en hel del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela
förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några
tiondels sekunder.
OBS! Sensorn reagerar olika beroende på krockförlopp och om
säkerhetsbältet på förar- respektive passagerarsidan i framsätet används
eller inte, lås därför alltid fast säkerhetsbältet i rätt bälteslås.
Baserat på ovanstående omständigheter kan olyckssituationer därför
uppstå, då endast en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Airbagarna har en funktion som innebär att kapaciteten på dessa
anpassas efter det kollisionsvåld fordonet utsätts för.
8803417d
SRS-systemet högerstyrd
Bilbälten och bältesförsträckare
Alla bilbälten är utrustade med en pyroteknisk bältesförsträckare. En
liten drivsats, som sitter inbyggd vid bältesrullen, tänds i kollisionsögonblicket och sträcker åt bältet runt kroppen så att slacket från mjuka
kläder etc. minskas. Bältet fångar därvid mer effektivt upp den åkande.
Bältesförsträckarna i framsätet utlöses endast om bilbältet är inkopplat.
8803418d
12
Sidokrockkudde (SIPS-bag)
SIPS-bagsystemet - vänsterstyrd
SIPS-bagsystemet (sidokrockkuddarna)
SIPS-bag-systemet är ett elektriskt system, som består av två huvuddelar: sidokrockkudden och sensorerna. Sidokrockkuddarna är monterade i framstolarnas ryggram och sensorerna i den mittersta och bakre
stolpens insidor.Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorerna,
som i sin tur aktiverar gasgeneratorn med följd att sidokrockkudden
blåses upp. Kudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och
dämpar på så sätt stöten i kollisionsögonblicket samtidigt som kudden
töms. Sidokrockkudden blåses endast upp på krocksidan.
Barnstol och sidokrockkudde (SIPS-bag)
8803412j
Sidokrockkudden inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper
beträffande barnstol.
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet såvida bilen inte är
utrustad med aktiverad* krockkudde, på passagerarsidan.
SIPS-bagsystemet - högerstyrd
8803413j
* För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se sidan 17.
13
Krockkudde (SRS) och sidokrockkudde (SIPS-bag)
3800639d
9430422
8801995d
TM
TM
TM
SRS
VEHICLE
THISCARISEQUIPPEDWITH
ASUPPLEMENTALRESTRAINT
SYSTEM,SIPSBAGAND
INFLATABLECURTAIN,
TOPROVIDECONTINUED
RELIABILITY,CERTAIN
ELEMENTSOFTHESUPPLEMENTALRESTRAINTSYSTEM
SHALLBESERVICEDORREPLACEDACCORDINGTO
SPECIFIEDDATEBELOW.
SEEOWNERSMANUALFOR
FURTHERINFORMATION.
Märkning på säkerhetsbälten med bältesförsträckare
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
Denna dekal är placerad i bakre vänstra dörröppning
Airbag-systemet övervakas kontinuerligt av styrenheten och i kombinationsinstrumentet finns en varningslampa. Denna lampa tänds då
tändningsnyckeln vrids till läge I, II eller III. Lampan släcks då
styrenheten har kontrollerat att Airbag-systemet är felfritt. Detta tar
normalt ca 7 sekunder.
Det årtal och den månad, som anges på dekalen i dörrstolpen/arna, är
den tidpunkt då du ska kontakta din Volvoverkstad för särskild inspektion och för ev. byte av krockkuddar och bältesförsträckare. Har du några
frågor om de båda systemen, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Om varningslampan för Airbag-systemet förblir tänd eller tänds
under körning, är det ett tecken på att Airbag-systemet inte har
fullgod funktion. Symbolen kan indikera fel på bältes-, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kontakta snarast en auktoriserad
Volvoverkstad.
14
VARNING!
Försök aldrig reparera någon del av Airbag-systemet själv. Alla
ingrepp i systemet kan orsaka felaktig funktion och allvarliga personskador och bör endast utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkudde (SRS) och sidokrockkudde (SIPS-bag)
VARNING!
8801889e
Uppblåsning krockkudde passagerarsidan
Krockkudde (SRS) passagerarsidan (tillval)
Krockkudden på passagerarsidan ligger
ihopvikt i ett fack ovanför handskfacket.
Panelen är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad*. Om denna uppmaning inte följs kan det leda till livsfara
för barnet.
Krockkudde (SRS) - passagerarsidan
• Passageraren i framsätet ska aldrig
sitta framåtböjd över
instrumentpanelen, långt fram på
stolen, eller i annan onaturlig
sittställning. Passageraren ska sitta så
upprätt som möjligt med hänsyn till
sittkomfort och med ryggen mot
ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
• Se till att passageraren håller fötterna
på golvet (inte uppe på
instrumentpanelen, på stolen, i kartoch tidningsfacket eller i sidorutan).
• Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen.
• Personer kortare än 140 cm ska aldrig
sitta i framsätet då krockkudden (SRS)
är aktiverad*.
• Inga föremål eller tillbehör får
placeras eller klistras på eller i
närheten av SRS-panelen (ovanför
handskfacket) samt i området som
påverkas av krockkudden (SRS).
• Ha inga lösa föremål på golvet, på
stolen eller på instrumentpanelen.
• Gör aldrig några ingrepp i AIRBAGsystemet. Reparation får endast utföras
av auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Klistra eller fäst inga egna emblem
eller dekaler på ratten eller instrumentpanelen!
VARNING!
SIPS-bag
• Extra klädslar får aldrig användas på
framstolarna om de inte är Volvo
originalklädslar eller av Volvo godkända klädslar för SIPS-bag.
• Inga föremål eller tillbehör får placeras
i området mellan stolens yttre sida och
dörrpanelen eftersom detta område kan
påverkas av SIPS-bagen.
• Gör aldrig några ingrepp i SIPS-bagsystemet.
* För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se sidan 17.
15
Krockkudde (SRS)
8801909e
Krockkudde (SRS) och barnstol hör inte ihop!
Barnstol och krockkudde
(SRS)
Allvarliga personskador kan uppstå på barnet
om barnstolen eller barnkudden placeras i
framsätet om passagerarsidan är utrustad med
aktiverad* krockkudde (SRS).
Den säkraste platsen för barn i barnstol/
barnkudde är baksätet, om bilen är utrustad med aktiverad* krockkudde (SRS) på
passagerasidan.
VARNING!
• Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad*.
• Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen om
krockkudden (SRS) är aktiverad*.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
* För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se sidan 17.
16
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS) på passagerarplats, fram (tillval)
VARNING!
8803406m
8803403m
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde (SRS) är avaktiverad
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
PACOS (tillval)
Aktivering/avaktivering
Krockkudden (SRS) på passagerarplatsen i
framsätet kan avaktiveras.
Detta är nödvändigt om t.ex. ett barn i barnstol
skall placeras på platsen.
Omkopplaren är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och blir
åtkomlig när dörren öppnas. Kontrollera att
strömbrytaren står i önskat läge. Volvo
rekommenderar att startnyckeln används för
att ändra läge. (Även andra föremål med
nyckelliknande utformning kan användas.)
Indikering
Ett textmeddelande i backspegeln indikerar att
krockkudden (SRS) på passagerarplatsen fram
är avaktiverad.
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde på passagerarplatsen fram. Detta
gäller även personer som är kortare än 140
cm.
Avaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig
sitta på passagerarplatsen.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara.
VARNING!
Om bilen är utrustad med krockkudde
(SRS) på passagerarplatsen fram, men
saknar PACOS, är krockkudden alltid
aktiverad.
17
Aktivering/avaktivering av krockkudde (SRS) på passagerarplats, fram (tillval) (forts.)
VARNING!
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om textmeddelandet i backspegeln
indikerar att krockkudden (SRS) är avaktiverad, samtidigt som varningssymbolen för
Airbag-systemet visas i kombinationsinstrumentet.
Detta tyder på att allvarligt fel uppstått.
Uppsök snarast en auktoriserad Volvoverkstad.
8803405m
8803404m
I vilket läge skall omkopplaren stå?
ON = krockkudden (SRS) är aktiverad.
OFF = Krockkudden (SRS) är avaktiverad
Med omkopplaren i detta läge kan passagerare
över 140 cm sitta på passagerarplatsen i
framsätet, aldrig barn i barnstol eller på kudde.
Med omkopplaren i detta läge kan barn i
barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över 140
cm.
18
Krockgardin (IC)
8801999d
8801966e
Krockgardinen (IC-systemet)
IC-systemet (Inflatable Curtain) (krockgardinen) skyddar huvudet mot
islag i bilens insida. Krockgardinen skyddar också mot föremål som bilen
krockat med. IC-systemet skyddar både de åkande i framsätet och
passagerarna i baksätets ytterplatser. Krockgardinen ligger dold innanför
bilens innertak. IC-systemet - den uppblåsbara krockgardinen - täcker in
den övre delen av bilens insida.
IC-systemet aktiveras av SIPS-systemets krocksensorer, när bilen blir
påkörd från sidan. När IC-systemet aktiveras, gasfylls krockgardinen av
dess gasgenerator, vilken är placerad i gardinens bakre ände.
VARNING!
Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar
eller i sidopanelerna. Den avsedda skyddseffekten kan utebli.
Använd alltid säkerhetsbälte!
Om du har passagerare i baksätet, måste du se till att de yttre nackstöden
i baksätet är uppfällda, samt att det mittre nackskyddet är rätt inställt för
eventuell passagerare där.
19
WHIPS (Whiplash Protection System)
VARNING!
8502213e
WHIPS
Systemet består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet
anpassat nackskydd i framsätets stolar.
WHIPS-stolen
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån, där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets beskaffenhet inverkar. Vid aktivering kommer
framstolarnas ryggstöd, om någon sitter där, att flyttas bakåt och
sittställningen för föraren och passageraren i framsätet att förändras. På
detta sätt minskas riskerna för s.k. whiplashskador.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör du och din passagerare i framsätet sitta mitt
i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.
* För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se
sidan 17.
20
Tänk på att inte hindra WHIPSsystemets funktion!
• Om ett ryggstöd i baksätet är
nedfällt måste motsvarande
framstol justeras framåt så att
den inte har kontakt med det
nedfällda ryggstödet.
• Undvik att placera
boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets
sittdyna och framstolens
ryggstöd.
8502379e
WHIPS och barnstol
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper
beträffande barnstol/barnkudde. Så länge du inte har aktiverad* krockkudde (SRS) på passagerarplatsen, kan du placera en barnstol/barnkudde
i passagerarstolen i framsätet. WHIPS-systemet fungerar även om du har
placerat en bakåtvänd barnstol i baksätet med stöd mot framstolens
ryggstöd.
VARNING!
Om stolen har varit utsatt för kraftig belastning, t.ex. i samband med
en kollision bakifrån, skall WHIPS-systemet kontrolleras av
auktoriserad verkstad. Även om stolen verkar vara oskadad kan
WHIPS-systemet ha löst ut utan några synliga skador på stolen.
Delar av WHIPS-systemet skyddsegenskaper kan ha gått förlorade.
Låt en auktoriserad Volvoverkstad kontrollera systemet även efter
mindre påkörningsolyckor bakifrån. Gör aldrig några ändringar eller
reparationer av stolen eller WHIPS-systemet själv!
Krockkudde (SRS), sidokrockkudde (SIPS-bag) och IC-krockgardin
När blåses krockkuddarna och krockgardinen
upp?
Airbag-systemets sensor känner vid en kollision av nivån på uppbromsningen och den hastighetsreducering som orsakas av kollisionen.
Sensorn avgör alltså om kollisionen är av sådan karaktär och omfattning
att krockkuddarna bör utlösas eller inte.
Det bör påpekas att det inte bara är deformationen av karossen som
påverkar bilens sensor utan även hur stor hastighetsreduktionen är vid
kollisionsögonblicket. Det betyder att SRS-sensorn känner av de
tillfällen då det finns en risk för de åkande i framsätet att skadas genom
islag mot bilens instrumentpanel eller ratt.
Ovanstående gäller även SIPS-bagsystemet (sidokrockkuddarna), och
krockgardinen frånsett att sidokrockkuddarna och krockgardinen endast
utlöses vid sidokollisioner, när bilen träffas av ett föremål med tillräcklig energi.
OBS! Aktivering av SRS-systemet, SIPS-bagsystemet och IC-systemet
sker endast en gång vid en kollision i respektive kollisionsriktning.
VARNING!
Airbag-systemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt med vatten, lossa batterikablarna i bagageutrymmet. Försök inte starta; krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar! De kan försvåra styrningen av
din bil. Även andra säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök och
det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär
tvätta med kallt vatten och/eller kontakta läkare. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens
material, ge friktionsskador på huden.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderar vi följande:
• Bärga bilen till en auktoriserad Volvoverkstad. Även om bilen är
körbar efter en olycka skall du inte köra med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av komponenter i
SRS-systemet, SIPS-systemet och IC-systemet.
21
Bromssystemet/ABS/EBD
Om en bromskrets går
sönder
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det
fortfarande möjligt att bromsa bilen. Tryck en
gång och hårt på pedalen – inte upprepade
gånger. Bromspedalen tar djupare och kan
kännas lite mjukare än normalt. Dessutom
behövs ett högre pedaltryck för att få normal
bromseffekt.
Bromsservon fungerar bara då motorn är
igång.
Om du rullar eller bogseras med avstängd
motor måste du trampa ca 5 gånger hårdare på
bromspedalen jämfört med då motorn är igång.
Bromspedalen känns stum och hård.
Fukt på bromsskivor och bromsbelägg
ändrar bromsegenskaperna.
Då du kör bilen i kraftigt regn eller genom
vattensamlingar och när du tvättar bilen blir
bromsdetaljerna blöta. Det ändrar bromsbeläggens friktionsegenskaper så att en viss
fördröjning av bromseffekten kan märkas.
Tryck lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask eller
innan du under dessa väderleksförhållanden
långtidsparkerar din bil, så att bromsbeläggen
värms upp och vattnet torkar. Det ska du också
göra då du börjar köra efter tvättning och efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
22
Om bromsarna belastas mycket hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om du inte trampar
särskilt hårt på bromspedalen. Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls bromsarna inte
så effektivt som vid körning på slät väg.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, ska du i stället för att bara
använda fotbromsen, växla ned och använda
samma växel nedför som du använder uppför
(manuell växellåda). På detta sätt utnyttjas
motorbromsen effektivare och du behöver
använda fotbromsen bara korta stunder.
Tänk på att när du kör med släpvagn belastar
du bilens bromsar hårdare.
Låsningsfria bromsar
(ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking System) är
konstruerat så att hjullåsning förhindras under
bromsning. Detta för att bibehålla bästa
möjliga styrförmåga under ett bromsförlopp.
Detta förbättrar din förmåga att t.ex. väja för
ett hinder. ABS-systemet ökar inte den totala
bromskapaciteten. Däremot har du som förare
ökad möjlighet att styra bilen och får därmed
bättre kontroll över bilen vilket ökar säkerheten.
Efter att motorn startats sker vid en hastighet
av ca 20 km/tim en kort självtest som kan
kännas och höras. När ABS-systemet arbetar
kan du höra och känna pulseringar i bromspedalen. Detta är helt normalt.
OBS! Du måste trampa på bromspedalen med
full kraft för att maximalt utnyttja ABSsystemet. Släpp inte bromspedaltrycket då
ABS-pulseringarna hörs och känns. Öva gärna
att bromsa med ABS-systemet på lämplig
plats, t.ex. en halkövningsbana.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
• I ca två sekunder när du startar bilen för
kontroll av systemet.
• Om ABS-systemet stängts av på grund av
ett fel.
Bromssystemet/ABS/EBD
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
EBD-systemet (Electronic Brakeforce
Distribution) är en integrerad del i ABSsystemet. EBD-systemet reglerar bromskraften
till bakhjulen så att det alltid finns bästa
möjliga bromskraft tillgänglig. Pulseringar
hörs och känns i broms-pedalen när systemet
reglerar bromskraften.
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna är tända samtidigt, kan fel ha uppstått
i bromssystemet. Om nivån i bromsvätskebe-hållaren vid detta tillfälle är normal, kör
försiktigt till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras.
Bromskraftsförstärkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake Assistance) är en integrerad del av DSTC-systemet.
Systemet är konstruerat för att du vid behov av
en snabb inbromsning skall få full bromseffekt
omedelbart. Systemet känner av när du vill
uppnå en kraftig inbromsning genom att
registrera hur snabbt du trampar på bromspedalen.
EBA-funktionen är aktiv i alla hastigheter och
går – av säkerhetsskäl – inte att stänga av.
När EBA-funktionen aktiveras sjunker bromspedalen samtidigt som bilen har maximal
bromsverkan. Fullfölj inbromsningen utan att
lätta på bromspedalen. EBA-funktionen
avbryts när trycket på bromspedalen lättas.
23
Stabilitetssystemet
När stabilitetssystemet arbetar kan det verka
som om bilen inte svarar normalt på
gaspådrag. Det beror på att systemet känner av
friktionen mot vägbanan och låter då de olika
funktionerna i stabilitetssystemet träda i kraft.
Bilen är antingen utrustad med STC (Stability
and Traction Control) - Stabilitets- och
dragkraftsfunktion eller DSTC (Dynamic
Stability and Traction Control) - Dynamisk
stabilitets- och dragkraftsfunktion.
Funktion/system
TC
SC
AYC
STC
X
X
DSTC*
X
X
X
Dragkraftsfunktion - TC (Traction
Control)
Dragkraftsfunktionen överför kraft från det
drivhjul som slirar mot vägbanan till det
drivhjul som inte slirar. För att öka framkomligheten kan gaspedalen behöva trampas ner
mer än normalt. När dragkraftsfunktionen
arbetar kan det höras ett pulserande ljud. Det
är helt normalt. Dragkraftsfunktionen är mest
aktiv i låga hastigheter. Funktionen går inte att
stänga av.
Antislirfunktion - SC (Spin Control)
Stabilitetsfunktionen förhindrar att drivhjulen
slirar mot vägbanan under acceleration. Den
förbättrar körsäkerheten i halt väglag. Vid
körning med t.ex. snökedjor, i djup snö eller i
sand kan det vara en fördel att stänga av antislirfunktionen för att öka dragkraften. Det görs
då med STC-/DSTC-knappen.
VARNING!
* Tillval vissa marknader
24
Bilens köregenskaper kan förändras om
man reducerar STC- eller DSTC-systemet.
Iakttag alltid normala försiktighetsåtgärder
för säker kurvtagning och körning i halt
väglag.
Antisladdfunktion - AYC (Active Yaw
Control)
Antisladdfunktionen bromsar automatisk ett
eller flera hjul för att stabilisera bilen vid
sladd. Bromspedalen känns stummare än
normalt om man samtidigt bromsar och ett
pulserande ljud hörs.
Antisladdfunktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
Barn i bilen
Barn ska sitta bra och säkert
Viktiga tips - Barn i bilen!
Kom ihåg att barn, oavsett ålder och storlek,
alltid ska sitta fastspända i bilen. Och sätt
aldrig barn i knät på en passagerare!
När man använder andra barnsäkerhetsprodukter som finns på marknaden är det
viktigt att man läser den monteringsanvisning
som medföljer produkten och följer den noga.
Här är ändå några saker som du bör tänka på:
• Barnstolen skall alltid placeras på det sätt
som tillverkaren har föreskrivit.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar och diverse
skenor och balkar under stolen med vassa
kanter.
• Låt barnstolens rygg vila mot instrumentpanelen, under förutsättning att din bil inte
är utrustad med aktiverad* krockkudde
(SRS) på passagerarsidan.
• Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
Placering och utrustning väljer du med hänsyn
till barnets vikt.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är avsedd
för just din bil. Väljer du Volvos utrustning kan
du vara säker på att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
De minsta barnen bör sitta i bakåtvända stolar.
Dessa ger barn upp till 3-4 år ett fullgott skydd.
OBS! I många länder finns lagbestämmelser
om hur barn får placeras i bilen. Ta reda på vad
som gäller i det land dit du ska åka.
VARNING!
• Placera aldrig barn i barnstol eller på
barnkudde i framsätet om krockkudden
(SRS) är aktiverad*.
• Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen om
krockkudden (SRS) är aktiverad*.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
OBS! Om det uppstår problem med montering
av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för klarare monteringsanvisningar.
8803443a
Säkerhetsbälte och graviditet
Det är väldigt viktigt att säkerhetsbältet
används rätt under graviditeten. Det bör ligga
väl an mot kroppen. Den övre delen av bältet
ska ligga mellan brösten och mot sidan av
magen. Höftdelen av bältet ska ligga platt och
vara så långt under magen som möjligt. Det
får inte glida uppåt mot magen.
Gravida förare bör skjuta stolen så långt bak
som möjligt för att få största möjliga avstånd
mellan ratten och magen. Ställ ratten så långt
fram som en bekväm körställning tillåter.
* För information om aktiverad/avaktiverad
krockkudde (SRS), se sidan 17.
25
Volvos integrerade bälteskudde
VARNING!
8801954d
8503186m
Integrerad bälteskudde för barn 15-36 kg
Bälteskudde
Uppfällning av bälteskudden
Volvos integrerade bälteskudde för mittplatsen
är speciellt konstruerad för att ge god säkerhet.
I kombination med 3-punktsbältet är den
godkänd för barn mellan 15-36 kg.
Höftdelen av 3-punktsbältet måste, när ett barn
sitter fastspänt, löpa över bäckenet - inte över
barnets buk.
Justera också noggrant nackstödets läge i
förhållande till barnets huvud.
Fäll upp sätesdelen. Sätesdelen låses automatiskt vid ryggstödet.
OBS! Se också anvisningarna på bälteskudden.
26
Om den integrerade bälteskudden varit
utsatt för en kraftig belastning, t.ex. i
samband med en kollision, ska hela bälteskudden inklusive bilbältet dvs. komplett
med skruvar, bytas mot en ny. Även om
den integrerade bälteskudden verkar vara
oskadad kan nämligen en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade.
Bälteskudden skall också bytas om den är
mycket sliten eller skadad. Observera dock
att byte av kudden måste utföras på ett
fackmannamässigt sätt, eftersom det är
väsentligt för de åkandes säkerhet att
kudden sitter ordentligt fast. Överlåt därför
bytet, och eventuella reparationer av
kudden till din Volvoverkstad. Om kudden
blir nersmutsad, så bör den i första hand
tvättas på platsen. Om klädseln är så
smutsig att den behöver tvättas separat, så
gäller ovanstående instruktioner beträffande byte och montering av kudden.
VARNING!
Det ordinarie mittarmstödet i baksätet får
inte användas som bälteskudde för barn.
Endast Volvos integrerade bälteskudde får
användas härför.
Isofix fästsystem för barnstolar (tillval)
8802408m
8802355m
Isofix fästpunkter
Isofix-guide
Isofix fästsystem för
barnstolar
OBS! Isofix fästpunkter kan monteras på
baksätets båda ytterplatser. Isofix-guiden kan
flyttas från ena sidan till den andra vid behov.
Bilen kan utrustas med Isofix fästsystem för
barnstolar på baksätets ytterplatser. Kontakta
din Volvoåterförsäljare för ytterligare information om barnsäkerhetsutrustning.
27
Placering av barn i bilen
Vikt / Ålder
Framsäte*
<10 kg
(0-9 månader)
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säker- 1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte.
hetsbälte och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03160
L: Typgodkännande nr E5 03160
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
ISOFIX-fäste.
ISOFIX-fäste och stödben
L: Typgodkännande nr E5 03162
L: Typgodkännande nr E5 03162
3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säker- 3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte och fästband.
hetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
L: Typgodkännande nr E5 03135
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
9-18 kg
(9-36 månader)
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säker- 1. Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte och stödben
hetsbälte.
L: Typgodkännande nr E5 03161
L: Typgodkännande nr E5 03161
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
ISOFIX-fäste och stödben.
ISOFIX-fäste.
L: Typgodkännande nr E5 03163
L: Typgodkännande nr E5 03163
3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säker- 3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
hetsbälte och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
L: Typgodkännande nr E5 03135
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
15-36 kg
(3-12 år)
1. Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139.
1. Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
2. Integrerad bälteskudde.
B: Typgodkännande nr E5 03140
*)
1. Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
Baksäte mittplats
VARNING!
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i
framsätet om krockkudden (SRS) är aktiverad**.Om
denna uppmaning inte följs kan det leda till livsfara
för barnet.
28
Baksäte ytterplatser
L: Lämplig för särskild barnstol enligt lista. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller universal.
B: Inbyggd och godkänd för denna åldersgrupp.
** För information om aktiverad/avaktiverad krockkudde (SRS), se sidan 17.
Instrument, strömställare och reglage
Kombinationsinstrument
30
Kontroll- och varningssymboler
31
Meddelande i displayen
35
Strömbrytare i mittkonsolen
36
Färddator
38
Konstantfarthållare
39
Strålkastare, Dimljus, Ljushöjdsreglering, Instrumentbelysning
40
Körriktningsvisare, Ledbelysning, Rattinställning
41
Vindrutetorkare/-spolare
42
Start- och rattlås
43
Varningsblinkers, Eluppvärmd bakruta, Eluppvärmda framstolar
44
Parkeringsbroms, Eluttag
45
Elektriska fönsterhissar
46
Backspeglar
47
Elmanövrerad taklucka
48
Solgardiner
49
Laminerade sidorutor (tillval), Vattenavvisande ytskikt (tillval)
50
29
Kombinationsinstrument
15
3800838m
1
1. Temperaturmätare
Visar temperaturen i motorns kylsystem. Om
temperaturen blir onormalt hög och visaren går
in i det röda fältet, visas ett meddelande i
displayen. Tänk på att extrastrålkastare framför
luftintaget försämrar kylningen vid höga
yttertemperaturer och hård motorbelastning.
2
3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
5. Indikering för konstantfarthållare
Se sidan 40.
6. Vägmätare
Vägmätaren anger den totala sträckan som bilen
har gått.
14
11. Yttertemperaturmätare
Visar yttertemperaturen. När temperaturen
ligger inom området +2 °C till -5 °C lyser en
snöflingesymbol i displayen. Symbolen varnar
för halkrisk.
När bilen står eller stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
7. Helljus på/av
2. Display
I displayen visas informations- eller varningsmeddelanden.
3. Hastighetsmätare
Visar bilens hastighet.
4. Trippmätare, T1 och T2
Trippmätarna använder du för att mäta korta
sträckor. Högra siffran anger 100-tals meter.
Tryck in knappen i mer än 2 sekunder för att
nollställa. Du växlar mellan trippmätarna
genom ett kort tryck på knappen.
30
8. Varningssymbol
Om ett fel uppstår tänds symbolen och ett
meddelande visas i displayen.
9. Varvtalsmätare
Anger motorvarvtal i tusental varv/minut. Nålen
i varvtalsmätaren får inte gå in i det röda fältet.
10. Indikering för automatisk växellåda
Det ilagda växlingsprogrammet visas här. Om
du har Geartronic automatväxellåda och kör i
manuellt läge visas aktuell manuell växel.
12. Klocka
Vrid knappen för att ställa in klockan.
13. Bränslemätare
Det är ca 8 liter körbart bränsle kvar när lampan
i instrumentet tänds.
14. Kontroll- och varningssymboler
15. Körriktningsvisare – höger/vänster
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymbolen
instrumentet
mitt i
Denna symbol lyser med rött eller gult sken
beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad. Se nästa sida för mer information.
3800839m
Varnings- och kontrollsymbolerna tänds då du
vrider tändnings-nyckeln till körläge (läge II)
före start. Då ser du att symbolerna fungerar.
När motorn startats ska samtliga symboler
slockna.
Om motorn inte startats inom 5 sekunder
och
slocknar samtliga symboler förutom
symbolerna.
Vissa symboler kan sakna bakomliggande
funktion, beroende på din bils utrustning.
Symbolen för parkeringsbroms släcks när du
frigör parkeringsbromsen.
Röd symbol
Stanna bilen. Läs meddelandet i teckenfönstret.
Symbol samt meddelandetext lyser tills felet är
åtgärdat.
Gul symbol
Läs meddelandet i teckenfönstret. Åtgärda.
Meddekandetexten släcks med hjälp av READknappen, se sidan 35, eller försvinner av sig
själv efter 2 minuter.
OBS!
När meddelandetexten ”DAGS FÖR SERVICE” visas, släcks symbollampa och meddelandetext med hjälp av READ-knappen, eller
försvinner av sig själv efter 2 minuter.
31
Kontroll- och varningssymboler
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna samtidigt är tända, finns risk för att bakvagnen vid kraftig inbromsning uppvisar
sladdtendens.
Om BROMS- och ABSvarningssymbolerna
samtidigt är tända, kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
• Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
• Starta bilen på nytt.
• Om båda varningssymbolerna slocknar var
felet av övergående natur och verkstadsbesök behöver inte göras.
• Om varningssymbolerna förblir tända,
kontrollera först nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör du inte köra vidare utan låta
bärga bilen till en auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är
normal och lamporna forfarande är tända,
kan du under stor försiktighet köra bilen
vidare till närmaste auktoriserad
Volvoverkstad för kontroll av bromssystemet.
32
Varning – fel i bromssystemet
Om BROMS-symbolen tänds kan
bromsvätskenivån vara för låg.
• Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån är under MIN i behållaren, bör
du inte köra bilen vidare, utan låta bärga den
till en auktoriserad Volvoverkstad för
kontroll av bromssystemet.
Varning – fel i ABS-systemet
Om ABS-varningssymbolen tänds är
ABS-systemet ur funktion. Bilens
ordinarie bromssystem fungerar fortfarande
men utan ABS-funktion.
• Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
• Starta motorn på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var felet av
övergående natur och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll
av ABS-systemet.
Kontroll- och varningssymboler
Varnings- och kontrollsymbolerna tänds då du vrider tändningsnyckeln till körläge (läge II) före start. Då ser du att symbolerna
fungerar. När motorn startats ska samtliga symboler slockna. Om
motorn inte startats inom 5 sekunder slocknar samtliga symboler
och
symbolerna. Vissa symboler kan sakna
förutom
bakomliggande funktion, beroende på din bils utrustning.
Symbolen för parkeringsbroms släcks när du frigör parkeringsbromsen.
Symbolen blinkar
SC-funktionen arbetar för att förhindra att
bilens drivhjul spinner. TC-funktionen arbetar
för att förbättra bilens dragkraft.
AYC-funktionen arbetar för att förhindra sladd.
3800839m
Stabilitetssystem STC* och
DSTC*
STC-/DSTC-systemet innehåller flera olika
funktioner som beskrivs utförligare på sidan
24.
Symbolen tänds och släcks igen
efter ca två sekunder
Symbolen tänds för systemkontroll när bilen
startas.
Varningssymbolen lyser med fast
gult sken
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD visas i
informationsdisplayen tillsammans med
symbolen.
TC-funktionen har temporärt reducerats p.g.a.
för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen sker
när bromstemperaturen åter blivit normal.
Varningssymbolen lyser med fast
gult sken
ANTI-SLADD SERV.ERFODRAS visas i
informationsdisplayen tillsammans med
symbolen.
STC- eller DSTC-systemet har stängts av p.g.a.
fel.
· Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
· Starta motorn på nytt.
Om varningssymbolen förblir tänd, kör till en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet.
Fel i STC- eller DSTC- systemet
Om symbolen tänds och lyser med fast sken
och tilläggstexten ”ANTI-SLADD SERV.
ERFORDRAS” utan att du stängt av något av
systemen, indikerar detta ett fel i något av
systemen.
• Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn. Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver inte göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en autoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet.
* STC- och DSTC-systemet är tillval på vissa
marknader
VARNING!
Vid normalt körsätt förbättrar STC-/DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall
uppfattas som en möjlighet att öka hastigheten.
Iakttag alltid de normala försiktighetsåtgärderna för säker kurvtagning och körning på halt
underlag.
33
Kontroll- och varningssymboler
Varnings- och kontrollsymbolerna tänds då du vrider tändningsnyckeln till körläge (läge II) före start. Då ser du att symbolerna
fungerar. När motorn startats ska samtliga symboler slockna. Om
motorn inte startats inom 5 sekunder slocknar samtliga symboler
Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en Volvoverkstad för
kontroll.
Fel i SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds
under körning, har ett fel upptäckts i
SRS-systemet. Kör till en Volvoverkstad för
kontroll.
För lågt oljetryck
Om lampan tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera oljenivån i
motorn.
34
och
symbolerna. Vissa symboler kan sakna
förutom
bakomliggande funktion, beroende på din bils utrustning.
Symbolen för parkeringsbroms släcks när du frigör
parkeringsbromsen.
Dimljus bak
Lampan lyser när dimljuset är
inkopplat.
Parkeringsbroms åtdragen
Tänk på att lampan endast indikerar
att parkeringsbromsen är åtdragen,
inte hur hårt. Kontrollera genom att dra i
spaken. Du måste alltid dra så hårt att
bromsen fastnar i ett ”hack”.
Bältespåminnare
Lampan lyser så länge föraren inte kopplat
in sitt säkerhetsbälte.
Kontrollampa för släp
Blinkar, när du använder bilens och
släpets körriktningsvisare. Om lampan
inte blinkar, är någon av blinkerlamporna på
släpet eller bilen defekt.
Generatorn laddar inte
Om lampan tänds under körning är
det antagligen ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en Volvoverkstad.
Motorförvärmare (diesel)
Lampan tänds för att upplysa om att
förvärmning av motorn pågår. När
lampan släcks kan bilen startas. Gäller endast
dieseldrivan bilar.
Meddelande i displayen
Meddelande i displayen
När en varnings- eller kontrollsymbol tänds, får du samtidigt också ett meddelande i displayen. När du läst och förstått meddelandet, kan du trycka på READ-knappen (A). Läst
meddelande raderas då från displayen och läggs i bilens minneslista. Meddelanden om fel
ligger kvar i minneslistan tills du åtgärdat berörda fel.
Mycket allvarliga felmeddelanden kan du inte radera från displayen. De ligger kvar i
displayen tills berörda fel är åtgärdade.
A
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter igenom, när du t ex är inne i färddatorns menyer
eller vill använda telefonen, måste du först kvittera varningsmeddelandet. Tryck alltså på
READ-knappen (A).
3800648d
Meddelanden du lagrat i minneslistan kan du läsa igen. Tryck på READ-knappen (A), om du
vill få fram lagrade meddelanden. Du bläddrar bland lagrade meddelanden i minneslistan
genom att trycka på READ-knappen (A). Tryck på READ-knappen (A) för att lägga lästa
meddelanden tillbaka i minneslistan.
Meddelande
Innebörd/åtgärd
STANNA SNARAST
STANNA MOTORN
SERV. SNARAST
SE MANUAL
SERV. ERFODRAS
ÅTG NÄSTA SERV
DAGS FÖR SERVICE
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
Lämna in din bil för kontroll omedelbart.
Konsultera din instruktionsbok.
Låt kontrollera din bil så snart du kan.
Låt kontrollera din bil vid nästa servicetillfälle.
När meddelandet visas är det dags för service. Meddelandet påverkas av antal körda mil, antal månader
sedan senaste service och motorns körtid.
Motorns oljenivå är för låg. Kontrollera och åtgärda snarast. Se sidan 146 för mer information.
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt och kontrollera oljenivån. Se sidan 146.
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera oljenivån. Se sidan 146.
Motorns oljenivå är för låg. Stanna bilen på ett säkert sätt, stäng av motorn och kontrollera oljenivån. Se sidan 146.
1)
2)
2)
2)
LÅG OLJENIVÅ – FYLL PÅ OLJA*
LÅG OLJENIVÅ – STANNA SNARAST*
LÅG OLJENIVÅ – STANNA MOTORN*
LÅG OLJENIVÅ – SE MANUAL*
1)
Visas tillsammans med gul varningstriangel.
Visas tillsammans med röd varningstriangel.
* Gäller endast motorvarianter med oljenivågivare.
2)
35
Strömbrytare i mittkonsolen
3603559d
OBS! Den inbördes placeringen av knapparna kan variera.
Aktivt chassi,
FOUR-C (tillval)
3603554m
Tryck på knappen för att växla
mellan lägena Comfort eller
Sport. Se även sidan 91.
BLIS - Blind Spot
Information System
(tillval)
3603680m
Tryck på knappen för att
avaktivera eller återaktivera
funktionen. Se sidan 106 för
ytterligare information.
STC-/DSTCsystemet*
Denna knapp används för att
reducera eller återaktivera
funktioner i STC-/DSTCsystemet.
När lysdioden i knappen lyser,
är STC-/DSTC-systemet
aktiverat (om inget fel
föreligger).
OBS! För att reducera STC-/
DSTC-systemets funktion måste knappen, av
säkerhetsskäl, hållas intryckt i minst en halv
sekund. Texten ”STC SPINNREGL. AV” /
”DSTC SPINNREGL. AV” visas i displayen
När motorn startas om, är STC-/DSTCsystemet åter aktiverat.
3603546m
3603549m
* Tillval på vissa marknader
36
Reducera systemet om du måste använda ett
hjul av annan dimension än de övriga hjulen.
VARNING!
Tänk på att bilens köregenskaper förändras
om du stänger av STC-/DSTC-systemet.
Strömbrytare i mittkonsolen
Nedfällning av yttre
nackskydd i
baksätet (tillval)
- Vrid tändningsnyckeln till
läge I eller II.
- Tryck in knappen för att fälla ner de
bakre nackstöden så att sikten förbättras.
Fäll inte ner nackstöden om det finns passagerare på någon av ytterplatserna.
Nackskydden förs tillbaka manuellt.
Om de bakre ryggstöden skall fällas fram,
måste nackskydden vara uppfällda.
3603547m
Infällbara yttre
backspeglar (tillval)
3603551m
Denna knapp använder du för
att fälla de yttre backspeglarna
inåt från utfällt läge och utåt
från infällt läge.
Gör så här, om en backspegel genom yttre
åverkan oavsiktligt fällts in eller ut:
- Fäll manuellt berörd backspegel framåt så
långt det går.
- Vrid tändningsnyckeln till läge II.
- Fäll backspegeln inåt med hjälp av knappen
och sedan utåt, också med hjälp av knappen.
Backspeglarna har nu återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
Parkeringshjälp
(tillval)
3603555m
Systemet är alltid aktiverat när
bilen startas. Tryck in
knappen för att avaktivera/
återaktivera parkeringshjälpen.
Se även sidan 93.
Extraljus (tillval)
Använd denna knapp om du
vill att bilens extraljus ska
tändas samtidigt som helljuset
eller om du vill stänga av den
funktionen. Lysdioden i
knappen lyser då funktionen är aktiverad.
3603552m
Eluttag/
Cigarettändare
(tillval)
Låsning av
bagagelucka
(vissa länder)
Tryck på denna knapp för att
låsa bagageluckan. Luckan
förblir därmed låst även om dörrarna låses upp
manuellt med huvudnyckeln, dess fjärrkontroll
eller servicenyckeln.
3603548m
Avstängning av
blockerat låsläge1
och larmsensorer
Använd denna knapp när du
av någon anledning vill stänga
av funktionen blockerat låsläge (blockerat
låsläge innebär att dörrarna inte kan öppnas från
insidan när de är låsta). Använd också denna
knapp när du vill koppla bort rörelse- och
lutningsdetektorer i ditt larmsystem2. Dioden
lyser när funktionerna är avstängda/bortkopplade.
Eluttaget kan användas för
olika tillbehör avsedda för
12 V, t ex mobiltelefon eller kylbox. Cigarettändaren aktiveras genom att knappen trycks in.
När tändfunktionen är klar hoppar knappen ut
igen. Dra ut tändaren och använd glöden att
tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket
sitta i uttaget när det inte används. Max
strömstyrka är 10 A.
3603563m
OBS! Den inbördes placeringen av knapparna
kan variera.
3603550m
1. Vissa länder 2. Tillval
37
Färddator
Hastighet i miles per hour7
Aktuell hastighet visas i mph.
Aktuell bränsleförbrukning
A
B
C
3601859d
Fortlöpande information om den aktuella
bränsleförbrukningen. Beräkningen av
bränsleförbrukningen sker varje sekund.
Siffran i displayen uppdateras med ett par
sekunders mellanrum. När bilen står still visar
displayen ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Medelbränsleförbrukning
Färddator
Reglage
Färddatorn visar följande information:
För att få tillgång till färddatorns information
måste du vrida på ratten (B) stegvis, antingen
framåt eller bakåt. Genom en ytterligare
vridning kommer du tillbaka till utgångsläget
igen.
• MEDELHASTIGHET
• HASTIGHET I MILES PER HOUR7
• AKTUELL BRÄNSLEFÖRBRUKNING
• MEDELBRÄNSLEFÖRBRUKNING
• KÖRSTRÄCKA TILL TOM TANK
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom då du använder färddatorn måste du
först bekräfta varningsmeddelandet. Tryck på
READ-knappen (A) för att komma tillbaka till
färddatorn.
7. Vissa länder
38
Medelhastighet
Medelhastigheten sedan senaste nollställning
(RESET). När tändningen slås av lagras
medelhastigheten och ligger till grund för det
nya värdet när man kör vidare. Kan nollställas
med RESET-knappen (C) på spaken.
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställning (RESET). När tändningen
slås av lagras genomsnittsförbrukningen och
ligger kvar tills den nollställs med RESETknappen (C) på spaken.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Körsträcka till tom tank
Visar den sträcka som kan köras med den
bränslemängd som finns kvar i tanken, beräknat
på medelförbrukningen under de senast körda
30 km och den resterande bränslevolymen. När
körsträckan till tom tank är mindre än 20 km
visar displayen ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Konstantfarthållare (tillval)
Tillfällig urkoppling
3603564m
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur konstantfarthållaren. CRUISE visas i kombinationsinstrumentet. Tidigare inställd hastighet behålls i
minnet efter en tillfällig urkoppling.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
• bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned
• hastigheten i motlut sjunker under
30 km/tim
• växelväljaren ställs i läge N
• hjulspinn eller hjullåsning uppkommer
• en tillfällig fartökning har varat längre
än en minut.
2700412d
Återgå till hastighet
Inkoppling
Öka eller minska hastigheten
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster i
ratten.
Inställning av önskad hastighet:
• Tryck på CRUISE-knappen. ”CRUISE”
visas i kombinationsinstrumentet.
• Tryck lätt på + eller - för att låsa bilens
hastighet. CRUISE-ON visas i kombinationsinstrumentet.
Konstantfarthållaren kan inte kopplas in vid
hastigheter under 30 km/tim eller hastigheter
över 200 km/tim.
• Öka eller minska den låsta hastigheten
genom att trycka in + eller - .
Den hastighet bilen har när knappen släpps,
blir då inprogrammerad.
• En kort tryckning (mindre än en halv
sekund) på + eller - motsvarar en hastighetsändring på en km/tim.
• En tillfällig fartökning (kortare än en minut)
med gaspedalen, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning. När gaspedalen släpps återgår bilen till
tidigare inställd hastighet.
När du trycker på återtar bilen den tidigare
inställda hastigheten. ”CRUISE-ON” visas i
kombinationsinstrumentet.
Urkoppling
Tryck på CRUISE för att stänga av
konstantfarthållaren. CRUISE-ON slocknar i
kombinationsinstrumentet.
39
Strålkastare, Dimljus, Ljushöjdsreglering, Instrumentbelysning
A - Strålkastare och
positionsljus/parkeringsljus
A
B
D - Dimstrålkastare
C
Tändningsnyckeln i läge II. Tryck på
knappen. Dimstrålkastaren lyser i kombination
med positionsljus/parkeringsljus- och hel-/
halvljuset. Lysdioden i knappen lyser när
dimstrålkastaren lyser.
All belysning släckt.
Bilar med automatiskt halvljus:
Tändningsnyckeln i läge II:
Halvljuset tänt (samt positionsljus/parkeringsljus fram och bak, nummerskyltsbelysning och
instrumentbelysningen).
Halvljuset tänds alltså automatiskt då
tändningsnyckeln vrids till ”körläge” och
kan inte släckas.
Positionsljus/parkeringsljus fram och
bak.
Tändningsnyckeln i läge 0:
All belysning släckt.
Tändningsnyckeln i läge II: Strålkastarna
(samt positionsljus/parkeringsljus fram och
bak, nummerskyltbelysning och instrumentbelysning) tända.
OBS! Du måste alltid vrida ljusomkopplaren
för att kunna tända helljuset.
till läge
40
OBS! I vissa länder får halvljusen inte användas i kombination med dimstrålkastare.
E - Dimbakljus
D
E
3500824d
B - Ljushöjdsreglering
För att kunna reglera strålkastarljusens ljushöjd
vid olika laster i bilen är vissa bilar försedda
med en ställmotor vid vardera strålkastare.
Ljushöjden reglerar du genom ljushöjdsreglaget
i instrumentpanelen.
Bilar med Bi-Xenon belysning (tillval) har
automatisk ljushöjdsreglering varför reglage B
saknas.
C - Instrumentbelysning
För reglaget uppåt - starkare belysning
För reglaget nedåt - svagare belysning
Tändningsnyckeln i läge II. Tryck på
knappen. Dimbakljuset lyser i kombination med
hel-/halvljuset. Lysdioden i knappen och
symbolen i kombinationsinstrumentet lyser på
samma gång.
Kom ihåg: Bestämmelserna för användning av
dimbakljus och dimstrålkastare varierar från
land till land.
Bilar med automatiskt
halvljus
Inför färd till vissa länder kan din Volvoverkstad hjälpa dig att koppla bort det automatiska halvljuset.
Körriktningsvisare, Ledbelysning, Rattinställning
2
1
3
1
2
Körriktningsvisare, hel-/
halvljusomkoppling och
helljus ”blink”
1. ”Tryckpunktläge”
Vid svängar med litet rattutslag (körfältsbyte, omkörning) för du spaken lätt uppåt
eller nedåt och håller den kvar med fingret.
Spaken går omedelbart tillbaks till neutralläget då du släpper den.
2. Normalsvängar
3. Helljus ”blink”
Tryck spaken lätt mot ratten tills du känner
ett lätt motstånd. Helljuset lyser tills du
släpper spaken igen.
3. Hel/halvljusomkoppling
(tända strålkastare)
Tryck spaken mot ratten förbi ”blinkläget”
och släpp den igen. Strålkastarna växlar
mellan hel- och halvljus.
Ledbelysning
Gör så här när du lämnar din bil, när det är
mörkt ute:
· Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
· Dra den vänstra spaken rakt bakåt (som vid
helljus-blink).
· Lås dörren.
Nu tänds halvljuset, positionsljus/parkeringsljus, nummerskyltbelysningen, sidomarkeringslamporna och lamporna i de yttre backspeglarna. Dessa lampor förblir tända i 30, 60, eller 90
sekunder. Önskad tidsinställning för din bil
kan göras av auktoriserad Volvo-verkstad.
6400296A
Rattinställning
Ratten kan ställas in i höjdled och längsled
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra sida.
Ställ sedan in ratten i det läge som passar dig
bäst. Se till att ratten fastnar i ett bestämt läge
(hack). Tryck tillbaka reglaget för att spärra
ratten.
VARNING!
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är
spärrad.
41
Vindrutetorkare/-spolare
0
3603483j
Vindrutetorkare
0 - Vindrutetorkarna är avstängda när spaken
är i 0-läge. Om du för spaken uppåt, gör
torkarna ett slag i taget så länge du håller
spaken uppåt.
- Intervalltorkning. Du kan själv
ändra och ställa in lämplig hastighet för
intervalltorkningen. Att vrida ringen (se A i
bilden) uppåt innebär att torkarna gör fler slag
per tidsenhet. Att vrida ringen nedåt innebär att
torkarna gör färre slag per tidsenhet.
- Torkarna rör sig med normal hastighet
- Torkarna rör sig med hög hastighet
42
Regnsensor (tillval)
Vindrutespolare
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och gör så att vindrutetorkarna
automatiskt ökar eller minskar hastighet.
Regnsensorns känslighet kan ställas in med
ringen (1).
· Vrid ringen uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra slag
ges när ringen vrids uppåt).
På/Av
När regnsensorn ska aktiveras måste startnyckeln vara i minst läge I och spaken till
vindrutetorkarna i läge 0.
Aktivera regnsensorn genom att:
· trycka på knappen (2). En lysdiod som visar
att regnsensorn är aktiv tänds på knappen.
Stäng av regnsensorn genom att välja något av
nedanstående:
· tryck på knappen (2) eller
· för spaken nedåt till annat torkarprogram.
Om spaken förs uppåt förblir regnsensorn
aktiv, torkarna gör ett extraslag och återgår
till regnsensorläge när spaken släpps tillbaka till läge 0.
Regnsensorn stängs automatiskt av när nyckeln
tas ur tändningslåset eller fem minuter efter att
tändningen slagits av.
För spaken mot ratten för att starta vindrutespolarna.
Viktigt!
Vid automattvätt:
Stäng av regnsensorn genom att trycka på
knapp (2) medan startnyckeln är i minst
läge I. Vindrutetorkarna kan annars startas
och bli skadade.
Strålkastarspolare
(tillval vissa marknader)
Strålkastarspolaren aktiveras automatiskt när
vindrutespolaren används.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar
stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska, spolas strålkastarna endast var femte
spolning (inom en tiominutersperiod). Då tio
minuter förflutit efter senaste vindrutespolningen, högtryckspolas strålkastarna åter vid första
spolningen av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca en liter spolarvätska i behållaren stängs tillförsel av spolarvätska till strålkastarna. Detta för att prioritera sikten genom
vindrutan.
Start- och rattlås
Start- och rattlås
0 Låsläge
Rattlåset låser ratten om du tar ur
nyckeln.
I Mellanläge - ”radioläge”
Vissa elkomponenter kan kopplas
in. Motorns elsystem är inte
inkopplat.
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma nyckelknippa. Den elektroniska startspärren kan då
aktiveras av misstag och bilen går inte att starta.
II Körläge
Nyckelns läge under körning.
Bilens hela elsystem är inkopplat.
Diesel: vänta tills förvärmning är
klar. Se sidan 84.
III Startläge
Startmotorn kopplas in. Släpp nyckeln då
motorn startat. Nyckeln fjädrar automatiskt
tillbaka till körläge.
Om nyckeln går trögt att vrida beror det på att
framhjulen står så att det är spänningar i
rattlåset. Vrid då ratten fram och tillbaka då du
vrider nyckeln så går det lättare.
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar
bilen, så minskar du risken för stöld.
VARNING!
Stäng aldrig av tändningen (nyckeln i position 0) eller dra ur startnyckeln medan bilen
rör sig. Då kan rattlåset aktiveras, vilket gör
bilen omöjlig att styra.
43
Varningsblinkers, Eluppvärmd bakruta, Eluppvärmda framstolar
8702787d
8702784d
Framstolarnas värmeströmställare
3601944d
Varningsblinkers
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då du är tvungen att
stanna eller parkera bilen så att den innebär fara
eller hinder i trafiken.
Kom ihåg: Lagbestämmelserna för användning
av varningsblinkers varierar från land till land.
8702783d
Eluppvärmda backspeglar
Eluppvärmd bakruta
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från bakruta och backspeglar. En
tryckning på strömställaren startar uppvärmningen av bakrutan och backspeglarna
samtidigt. Det ser du genom att lysdioden i
strömställaren tänds. En inbyggd timer gör att
uppvärmningen av backspeglarna automatiskt
kopplas från efter ca 4 minuter och bakrutan
efter ca 12 minuter.
Eluppvärmda framstolar
Om du vill ha värme i framstolen(arna), gör du
så här:
· Tryck en gång: Hög värme – båda dioderna
i strömställaren lyser.
· Tryck en gång till: Lägre värme – en diod i
strömställaren lyser.
· Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
Din Volvoverkstad kan justera temperaturen.
44
Parkeringsbroms, eluttag/uttag för cigarettändare
68
64
72
76
68
80
64
72
76
80
3601943e
5500045e
Parkeringsbromsspak
Eluttag i framsätet
Parkeringsbroms
(handbroms)
Eluttag/uttag för
cigarettändare
Spaken är placerad mellan framstolarna.
Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen. Då
bromsen är åtdragen lyser varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet. Då bromsen ska
lossas, dra upp spaken något och tryck in
knappen.
Tänk på att varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser även om parkeringsbromsen
endast är "en aning" åtdragen. Kontrollera att
spaken är ordentligt åtdragen. Dra bromsen
hårt och se till att den fastnar i ett ”hack”.
Locket skall alltid sitta i uttaget, om inte uttaget
används som strömkälla eller som cigarettändareuttag. Max strömstyrka är 10 A.
3601974d
Eluttag i baksätet
45
Elektriska fönsterhissar
Du kan öppna och stänga fönstren i framsätet på
två sätt.
1. Tryck strömställaren lätt neråt eller dra den
lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ned så
länge du vidrör strömställarna.
2. Tryck strömställaren helt nedåt eller dra den
helt uppåt, och släpp sedan. I detta läge
(AUTO-DOWN - AUTO-UP*) öppnas eller
stängs fönsterhissarna helt av sig själva.
Om du stänger rutorna i framsätet med hjälp av
AUTO-funktionen, aktiveras ett inbyggt
klämskydd, om rutan blockeras av något
föremål.
3601867d
OBS! Funktionen AUTO-UP på passagerarsidan finns endast på vissa marknader.
8301395M
Strömställare för avstängning av bakre
fönsterhissar
De elektriska fönsterhissarna manövrerar du
med strömställarna i dörrarnas armstöd. För att
fönsterhissarna ska fungera måste tändningsnyckeln vridas till radioläge eller körläge*.
Fönstren öppnas om du trycker ned strömställarens främre del och stängs om du drar upp
strömställarens främre del.
*Efter avslutad körning och efter att du tagit ur
tändningsnyckeln, kan du fortfarande stänga
eller öppna fönstren, så länge du inte öppnat
någon av framdörrarna.
46
VARNING!
Om det finns barn i bilen:
• Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
• Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm när fönstren
stängs.
Om bakdörrarnas fönster manövreras från
förardörren eller med fjärrkontrollen:
• Kontrollera att inte någon baksätespassagerare får händerna i kläm när fönstren
stängs.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömställaren på förardörrens
strömställarepanel. Tänk på att alltid bryta
strömmen till fönsterhissarna (dvs. ta ur
tändningsnyckeln och öppna någon av framdörrarna*) om du lämnar barn ensamma i bilen.
Dioden i strömställaren släckt:
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med både
strömställaren på respektive dörr och med
strömställaren på förardörren.
Dioden i strömställaren tänd:
Bakdörrarnas fönster kan manövreras bara från
förardörren.
Backspeglar
Backspeglar med
minnesfunktion (tillval)
Om bilen har backspeglar med minnesfunktion
så fungerar dessa tillsammans med minnesinställningen av stolen, se sidan 66.
OBS! Ovanstående gäller under förutsättning
att din bil är utrustad med en elmanövrerad
motorstol på förarplatsen.
A
B
8301236d
8802799r
Strömställare, elbackspeglar
Inre backspegel
Yttre backspeglar
A. Normalt läge.
B. Avbländat läge. Använd det om strålkastarna
från bilen bakom irriterar dig.
Strömställarna för inställning av de två yttre
backspeglarna sitter längst fram på förardörrens
armstöd.
Tryck på strömställaren. L = vänster yttre
backspegel. R = höger yttre backspegel. Dioden
i strömställaren lyser. Justera läget genom att
vrida på inställningsspaken. När du har gjort
din inställning, tryck en gång till på strömställaren. Dioden skall inte längre lysa.
Vissa modeller har en s.k. autodim funktion,
vilket innebär att avbländning sker automatiskt
utifrån rådande ljusförhållanden.
Bältespåminnare
I backspegelns ovankant blinkar en bältesvarningssymbol så länge föraren inte kopplat in
sitt säkerhetsbälte.
Viktigt!
Använd eluppvärmningen (se sidan 44) för
att ta bort is från speglarna, inte isskrapa.
Skrapan kan repa spegelglasen.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna och ändrar de yttre backspeglarnas
inställning sparas de nya positionerna i
fjärrkontrollen. Nästa gång du låser upp bilen
med samma fjärrkontroll och öppnar förardörren inom två minuter intar speglarna de sparade
positionerna.
VARNING!
Ställ in backspeglarna innan du börjar köra!
För att ge god överblick har den yttre halvan
av backspeglarna vidvinkelspegel. Detta
medför att föremål kan synas vara längre
bort än de i verkligheten är.
47
Elmanövrerad taklucka (tillval)
3
Manuell manövrering
Öppna: Dra reglaget bakåt till tryckpunkten
(3). Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge reglaget hålls i denna position.
Stänga: Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge reglaget
hålls i denna position.
4
2
1
5
Klämskydd
OBS! Takluckan har ett klämskydd som utlöses
om luckan blockeras av något föremål. Vid
blockering stannar takluckan och öppnas
därefter automatiskt till det senast öppna läget.
Denna funktion gäller bara i öppningsläge.
6
8302234r
8301747m
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Takluckans reglage är placerat i taket. Luckan
kan manövreras på två olika sätt:
• Uppåt/nedåt i bakkant (ventilationsläge)
• Bakåt/framåt (öppningsläge/komfortläge*)
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
Ventilationsläge
Öppna: Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stänga: Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Man kan gå från ventilationsläge direkt till
komfortläge*; dra reglaget bakåt till ändläge (4)
och släpp.
* I komfortläge är luckan inte maximalt öppen
för att hålla vindbrus på en lägre nivå.
48
1. Stängning automatisk
2. Stängning manuell
3. Öppning manuell
4. Öppning automatisk
5. Öppning ventilationsläge
6. Stängning ventilationsläge
Öppningsläge/komfortläge*
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till bakre
ändläge (4) eller över tryckpunktsläge (2) till
främre ändläge (1) och släpp. Takluckan öppnas
då till komfortläge* resp. stängs helt.
För att från komfortläge* öppna luckan
maximalt: dra reglaget bakåt till ändläge (4) en
gång till och släpp.
VARNING!
Klämskyddet fungerar bara i öppningsläge –
inte i ventilationsläge.
Se till att takluckan är ordentligt stängd
innan du lämnar bilen.
VARNING!
• Kontrollera att barn eller andra passagerare inte får händerna i kläm om takluckan
stängs.
Om det finns barn i bilen:
• Bryt strömmen till takluckan genom att ta
ur startnyckeln om föraren lämnar bilen.
Solskärm, Solgardiner (tillval)
A
8301256d
Solskärm
Solgardin - bakruta
Solgardiner - bakre sidorutor
Till takluckan hör också en inre, manuellt
skjutbar solskärm. När du öppnar takluckan,
förs solskärmen automatiskt bakåt.
Dra upp solgardinen från hatthyllan och fäst
krokarna i hålen ovanför bakrutan, enligt bilden
ovan.
Hissa ner rutan något. Fäst solgardinens krok
(A) på rutans ovankant. Rutan kan sedan hissas
upp och ner fritt.
49
Laminerade sidorutor (tillval), Vattenavvisande ytskikt (tillval)
Laminerade sidorutor, (tillval)
De laminerade sidorutorna i fram- och bakdörrarna förbättrar ljudisoleringen i kupén och ger
bilen ett bättre inbrottsskydd.
Vatten- och smutsavvisande
ytskikt på främre sidorutor
och/ eller yttre backspeglar
(tillval)
De främre sidorutorna och/eller de yttre
backspeglarna är behandlade med ett ytskikt
som gör att sikten genom rutorna eller i
speglarna blir bra, trots att det regnar. För
information om hur glasen ska skötas, se sidan
140.
Sidorutor och speglar och
som är försedda med det
vatten-och/eller smutsavvisande skiktet är märkta med
en liten symbol.
Backspeglar
I vissa vädersituationer fungerar det smutsavvisande ytskiktet bättre om eluppvärmning av
backspeglarna används, se sidan 44.
Värm upp backspeglarna:
• om is eller snö täcker speglarna
• vid kraftigt regn och smutsigt väglag
• vid imma på spegeln.
Viktigt!
• Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Det vattenavvisande
skiktet kan skadas.
• Använd eluppvärmningen för att ta bort is
från speglarna.
50
Klimatstyrning
Luftdistribution
52
Din klimatanläggning - goda råd
53
Automatisk klimatanläggning ECC
54
Automatisk klimatanläggning ECC med Interiört luftkvalitetssystem
55
Automatisk klimatanläggning ECC - manuella inställningar
57
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering A/C
58
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
60
51
Luftdistribution
D
A
C
D
C
C
A
B
D
8702818d
8702826d
Ventilationsmunstyckei instrumentpanelen
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
A
B
C
D
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
· Rikta de yttersta munstyckena mot
sidorutorna för att få bort imma från de
främre sidorutorna.
· I kallt klimat: Stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och bästa
avimning.
52
8702835d
B
Ventilationsmunstycke i dörrstolpe
Luftdistribution
Den inkommande luften fördelas genom 14
olika munstycken placerade på olika ställen i
din bil.
Ventilationsmunstycken i
dörrstolparna
A
B
C
D
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
· Rikta munstyckena mot rutan när du vill få
bort imma från de bakre sidorutorna.
· Rikta munstyckena inåt mot bilen när du
vill få ett behagligt klimat i baksätet.
· Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
Din klimatanläggning - goda råd
Imma på rutornas insida
Sidorutor och taklucka
Ett bra sätt att reducera problemet med imma
på framrutans insida och de andra rutorna är att
putsa rutorna. Använd ett vanligt fönsterputsmedel. Tänk på att du måste putsa oftare om
någon röker inne i bilen.
För att luftkonditioneringen skall fungera
tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda. Tänk också på att inte
blockera evakueringskanalerna på hatthyllan.
Is och snö
Sopa bort snö och is från luftintaget till
klimatsystemet (spalten mellan huv och
vindruta).
Partikelfilter
Du bör se till att partikelfiltret byts med jämna
mellanrum. Rådgör med din Volvoverkstad
Faktisk temperatur - ECC
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditionering tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta
är normalt.
Felsökning
Temperaturen du väljer motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för
tillfället råder i och kring din bil.
Din Volvoverkstad har de instrument och de
verktyg som behövs för eventuell felsökning
eller reparation av din klimatanläggning.
Anlita endast utbildad personal för kontroll
och reparation.
Sensorer - ECC
Köldmedium
Solsensorn är belägen på instrumentpanelens
ovansida. Tänk på att inte täcka över solsensorn. Täck inte heller över kupétemperatursensorn i klimatpanelen.
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor,
vilket innebär att det är helt ofarligt för
ozonlagret.
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Detta arbete ska utföras av
härför ackrediterad verkstad.
Bränslebesparing Automatisk klimatanläggning
ECC
Med ECC styrs även luftkonditioneringen
automatiskt och används bara så mycket den
behövs för att kyla ned kupén och ge
tillräcklig avfuktning av inkommande luft.
Detta medför bränslebesparing jämfört med
konventionella system, där
luftkonditioneringen alltid kyler ned luften till
precis över frysgränsen.
Fläktfunktion för att minska
urladdning av batteriet
När motorn är avstängd (även om tändningsnyckeln står i läge I eller II) kommer fläkten
automatiskt att stängas av. För att aktivera
fläkten, vrid på vredet och ställ in önskad
hastighet. Efter två minuter kommer fläkten
att gå ner till en lägre hastighet. Detta är ett
led i att undvika urladdning av batteriet när
motorn är avstängd.
53
Automatisk klimatanläggning ECC
Återcirkulation/Interiört luftkvalitetsystem
(Interior Air Quality System)
MAN
AUT
AUTO
Återcirkulation
20
18
22
Defroster framruta och
sidorutor
Kupétemperatursensor
24
26
20
18
22
Defroster bakruta och
sidospeglar
Stolvärme
höger sida
24
26
AC På/Av
Stolvärme
vänster sida
Fläkt
8704253d
Temperatur vänster sida
Temperatur höger sida
Luftfördelning
54
Automatisk klimatanläggning ECC med Interiört luftkvalitetsystem (tillval)
Multifilter med
Luftkvalitetsensor (tillval)
Vissa bilar är utrustade med ett s.k. Multifilter
och luftkvalitetsensor. Multifiltret avskiljer
gaser och partiklar och reducerar således
halten av lukter och föroreningar. Luftkvalitetsensorn registrerar förhöjda halter av
förorenad utomhusluft. Då förorenad utomhusluft registreras av luftkvalitetsensorn, stängs
luftintaget och luften återcirkuleras i kupén.
Luften i kupén renas genom multifiltret även
vid återcirkulation.
Tänk på att:
AUT
MAN
8703250d
Handhavande:
Tryck på
ensorn
för att aktivera luftkvalitets(normal inställning).
8702780d
När luftkvalitetsensorn är inkopplad, lyser den
Eller välj mellan tre olika funktioner genom
gröna dioden AUT i
att trycka på knappen
MAN
AUT
.
.
AUT
MAN
· Som regel alltid ha luftkvalitetsensorn
inkopplad.
· I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
· Vid imbildning bör du koppla ur
luftkvalitetsensorn.
· Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för framruta
och sidorutor samt bakruta. Se nästa sida.
· Följ Volvos serviceprogram för
rekommenderat bytesintervall av
multifiltret.Vid körning i starkt förorenad
miljö kan Multifiltret behöva bytas oftare.
8703250d
8703250d
1. Tryck på
MAN
AUT
: Dioden AUT lyser.
8703250d
Luftkvalitetsensorn är nu inkopplad.
2. Tryck på
MAN
AUT
: Ingen diod lyser. Ingen
8703250d
återcirkulation inkopplad, såvida det inte
behövs för nedkylning i varmt klimat.
3. Tryck på
MAN
AUT
: Dioden MAN lyser.
8703250d
Återcirkulation är nu inkopplad.
Du växlar mellan dessa tre funktioner genom
upprepade tryckningar på
MAN
AUT
.
8703250d
55
Automatisk klimatanläggning ECC
AUTO
AUTO-funktionen reglerar automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås.
Automatiken styr värme, luftkonditionering,
8702780d
fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
Om du själv väljer en eller flera funktioner
manuellt, fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
När du trycker på AUTO stängs alla manuella inställningar av.
20
18
22
Temperatur
24
26
8702779d
Du kan med de två vreden ställa in temperaturen
för förarsidan och passagerarsidan i din bil. Tänk
på att du inte får snabbare uppvärmning eller
nedkylning även om du väljer en högre eller lägre
temperatur än den du vill få i kupén.
Defroster - framrutor och
sidorutor
Använd denna knapp för att snabbt få bort imma
och is från framrutan och sidorutorna. Luft
8702782d
strömmar till rutorna med hög fläkthastighet.
Dioden i defrosterknappen lyser när denna
funktion är inkopplad. Luftkonditioneringen styrs nu så att luften
avfuktas maximalt. Luften återcirkulerar inte.
56
Defroster - bakruta och yttre
backspeglar
8702783d
Använd denna knapp när du snabbt vill få bort
imma eller is från bakrutan och de yttre backspeglarna. Se sidan 44 för ytterligare information om
denna funktion.
Automatisk klimatanläggning ECC - manuella inställningar
Återcirkulation
(se även sidan 58)
A/C - På/Av (ON/OFF)
MAN
AUT
Bästa nedkylning i varmt
klimat får du genom att välja
AUTO-funktionen. Återcirkulationen styrs då automatiskt. Manuell återcirkulation väljer du om
du vill utestänga dålig luft, avgaser etc. Kupéluften återcirkuleras, dvs.
är aktiverad. Dioden i
ingen luft från utsidan sugs in i bilen, när
knappen lyser.
Om du låter luften i bilen återcirkulera finns risk för is- och imbildning i
bilen, särskilt under vintern.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och luftkvalitetsensor
har ingen timerfunktion) minskar du risken för is, imma och dålig luft.
i mer än 3 sekunder. Dioden
Gör så här för att aktivera den: tryck på
blinkar i 5 sekunder. Nu återcirkulerar luften i bilen under 3-12 minuter
beroende på yttertemperaturen. Varje gång du nu trycker på
aktiveras timerfunktionen. Om du vill stänga av timerfunktionen, tryck
på
igen i mer än 3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder för att
bekräfta ditt val.
8702776d
8703250d
Defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Om du väljer
Luftfördelning
När ON-dioden lyser, styrs luftkonditioneringen av
systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas lagom. När AC OFF valts
8702777d
och OFF-dioden lyser, är luftkonditioneringen
alltid urkopplad; övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. Luftkonditioneringen fungerar ner till ca 0 °C.
När du väljer
Defroster styrs luftkonditioneringen så att luften
avfuktas maximalt.
Fläkt
8702778d
Genom att vrida på vredet ökar eller minskar du
fläkthastigheten. Om du väljer AUTO, regleras
fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd
fläkthastighet kopplas ur.
OBS! Om du vridit vredet för fläkten moturs så långt att endast den
vänstra dioden ovanför vredet lyser med orange sken, är fläkt och
luftkonditionering avstängda.
Luft till rutorna.
Luft i huvud- och kroppshöjd.
Uppvärmning av framstolar
Luft mot ben och fötter.
Se sidan 44 för ytterligare information
8702781d
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk luftfördelning.
8702784d
57
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering A/C
Återcirkulation
Återcirkulation tillsammans med din luftkonditioneringsanläggning ger snabbare nedkylning i
kupén i varmt klimat. Återcirkulation väljer du
8702776d
också om du vill utestänga dålig lukt, avgaser etc.
Kupéluften återcirkuleras, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen,
är aktiverad. Dioden i knappen lyser. Om du låter
när knappen
luften i bilen återcirkulera finns risk för is- och imbildning i bilen,
särskilt under vintern.
Med timerfunktionen minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den: tryck på
i mer än 3 sekunder. Dioden
blinkar i 5 sekunder. Nu återcirkulerar luften i bilen under 3-12 minuter
beroende på yttertemperaturen. Varje gång du nu trycker på
aktiveras timerfunktionen. Om du vill stänga av timerfunktionen, tryck
igen i mer än 3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder för att
på
bekräfta ditt val.
Om du väljer
Defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
AC - På/Av
(ON/OFF)
Luftkonditioneringen är
inkopplad med kylnings8702777d
och avfuktningsfunktion, när ON lysdioden lyser. Luftkonditioneringen är urkopplad när OFF lysdioden lyser.
När du har valt Defroster
, är luftkonditioneringen alltid inkopplad, om fläkten inte står i
läge 0.
8702611d
Fläkt
Genom att vrida vredet
ökar eller minskar du
fläkthastigheten. Om
8702831d
vredet står på 0 är inte
luftkonditioneringen inkopplad.
58
8702834d
Värme/Kyla vänster sida
Värme/Kyla höger sida
Vrid och ställ in hur varm
eller kall du vill att den
inkommande luften skall
vara. För att få nedkyld luft
måste luftkonditioneringen
vara inkopplad.
Vrid och ställ in hur varm
eller kall du vill att den
inkommande luften skall
vara. För att få nedkyld luft
måste luftkonditioneringen
vara inkopplad.
8702834d
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering A/C
Använd de prickmarkerade luftfördelningslägena mellan de olika symbolerna
för att ytterligare finjustera luftfördelningen för bättre komfort
8702833d
Luftfördelning
Luft genom ventilationsmunstycken
fram och bak.
Använd...
Här är några kompletterande
råd och upplysningar:
· Du måste vrida på fläktvredet (från 0-läge)
om du vill koppla in luftkonditioneringen.
· Använd luftkonditioneringen även vid låga
temperaturer (0 - 15 °C), så får du avfuktning av inkommande luft.
När du vill få god nedkylning i
varmt klimat.
Luft till rutorna. I detta läge återcirkulerar inte luften.
Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad. Visst luftflöde till
ventilationsmunstycken.
När du vill bli av med is och
imma. Bra med hög fläkthastighet!
Luft både till golv och rutor. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken.
När du vill få en behaglig komfort
och bra avimning i kallt utomhusklimat. Inte för låg fläkthastighet!
Luft till golvet. Visst luftflöde till
ventilationsmunstycken samt till
defrostermunstycken för
framruta och sidorutor.
När du vill värma dina fötter.
Defroster bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när
du snabbt vill få bort imma
eller is från bakrutan och de yttre backspeglarna. Se sidan 44 för ytterligare information
om denna funktion.
8702787d
Uppvärmning
av framstolar
Se sidan 44 för
ytterligare information.
Luft till golv och ventilationsmunstycken.
8702784d
I soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
59
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
keringsvärmarens maximala gångtid 60 minuter.
Om parkeringsvärmaren inte startar, trots upprepade försök, visas ett meddelande i displayen. Kontakta då en auktoriserad
Volvoverkstad.
A
B
C
3602296d
VARNING!
• Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas. Bränsle som spillts ut på
marken kan antändas av avgaserna.
• Kontrollera i informationsdisplayen att
värmaren är avstängd. (När parkeringsvärmaren arbetar, visas PARKVÄRMARE PÅ i
displayen.)
WARNING!
ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
8903920d
Varningsdekal på tankluckan
Allmänt
Meddelande i displayen
Innan parkeringsvärmaren kan programmeras
måste elsystemet ”väckas”.
Det görs enklast genom att:
• trycka på READ-knappen eller
• trycka på heljusblinken eller
• slå på tändningen.
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIDUR 1
och TIDUR 2.
Med starttid avses här den tid då uppvärmningen av bilen är klar.
Bilens elektronik räknar själv ut starttid utifrån
rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen
överstiger 25 °C, sker ingen uppvärmning.
Vid temperaturer från –10 °C och neråt är par-
När inställningarna i TIDUR 1, TIDUR 2 och
DIREKTSTART aktiveras, lyser den gula
varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
och en förklarande text visas i displayen.
När du lämnar bilen, kommer du att få ett
meddelande om vilket status din anläggning
har.
60
VARNING!
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten uppåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Bilens klocka/tidur
Om bilens klocka ställs om efter att
tidurinställningar gjorts, kommer dessa av
säkerhetsskäl att annulleras.
Bränsledriven parkeringsvärmare (tillval)
Efter inställning av TIDUR 1 kan du stega till
TIDUR 2. Inställningarna görs på samma sätt
som för TIDUR 1.
A
B
C
3602296d
Avstängning av tidursstartad värmare
För att manuellt stänga av värmaren innan tidursfunktionen gör det, görs följande:
1. Tryck in READ-knappen (A)
2. Stega med ringen (B) fram till text PARKVÄRM TIDUR 1 (alt. 2). Texten PÅ blinkar.
3. Tryck på RESET-knappen (C). Texten AV
visas med fast sken och värmaren stängs
av.
Direktstart av värmare
Inställning av TIDUR 1 alt. 2
Av säkerhetsskäl går det bara att programmera
in tider för det närmaste dygnet, inte för flera
dagar i rad.
1. Stega med hjälp av tumhjulet (B) till
TIDUR 1.
2. Tryck lätt på RESET-knappen (C), för att
komma till den blinkande timinställningen.
3. Stega med tumhjulet till önskat timtal.
4. Tryck lätt på RESET-knappen för att
komma till den blinkande
minutinställningen.
5. Stega med ringen (B) till önskat minuttal.
6. Tryck lätt på RESET-knappen för att bekräfta din inställning.
7. Tryck på RESET-knappen för att aktivera
tiduret.
1. Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET-knappen (C) för att komma till alternativen PÅ eller AV. Välj PÅ.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad i 60
minuter. Uppvärmningen av kupén startar så
fort kylvattnet i motorn uppnått tillräcklig
temperatur.
Avstängning direktstartad värmare
1. Stega med ringen (B) till DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET-knappen (C) för att komma till alternativen PÅ eller AV. Välj AV.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, kommer din
parkeringsvärmare att stängas av.
Du får i så fall ett meddelande i displayen.
Kvittera meddelandet genom READ-knappen
(A).
.
Viktigt!
Upprepad användning av
parkeringsvärmaren i kombination med
korta körsträckor kan leda till att batteriet
laddas ur och kan ge startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som värmaren
förbrukar ur batteriet, bör man vid
regelbunden användning av värmaren köra
bilen lika lång tid som värmaren används
Tillsatsvärmare (diesel)
(vissa länder)
I kallt väder kan extra värme från tillsatsvärmaren behövas för att uppnå rätt temperatur i
kupén.
Tillsatsvärmaren startar automatiskt när extra
värme behövs om motorn är igång. Den stängs
av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts
eller när motorn stängs av.
61
62
Interiör
Framstolar
64
Innerbelysning
67
Förvaringsplatser
68
Förvaringsplatser i mittkonsolen, Lastgardin
69
Reservhjul, Varningstriangel
Kavajhållare, Mugghållare i armstöd
70
71
Lång last
72
63
Framstolar
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1. Framåt/bakåt, lyft handtaget för att
ställa in rätt avstånd till ratt och
pedaler. Kontrollera att stolen är
spärrad då inställningen ändrats.
2. Höja/sänka sittdynans framkant,
pumpa upp/ned*.
3. Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned.
4. Ändra svankstödet, vrid ratten.
5. Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
6. Manöverpanel för eldriven stol.
*
Manöverreglage (2) är inte tillgängligt för
vissa klädselalternativ.
8504932m
VARNING!
• Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under
färd.
• Kontrollera att stolen är i låst läge.
64
Fällning av stol fram, Nackskydd i baksätet
8502027e
8501727A
Reglera nackskyddet i höjdled
Fällning av passagerarstol i framsätet
Nackskydd i baksätet
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt till horisontellt läge för att
kunna få plats med lång last. Gör så här för att fälla fram ryggstödet:
• Skjut stolen så långt bak som möjligt.
• Justera ryggstödet till främre läge.
• Lyft spärrarna på ryggstödets baksida.
• Fäll samtidigt ryggstödet framåt.
• Skjut fram stolen så att nackskyddet ”låses” fast under handskfacket.
Nackskyddet på mittplatsen regleras i höjdled
efter passagerarens längd. Tryck nackskyddet
uppåt efter behov. Om du vill trycka nackskyddet nedåt, måste du även trycka på lösgöringsknappen bakom det vänstra röret. Se bild.
Använder du integrerad bälteskudde för barn,
ska nackskyddet noggrant justeras efter barnets
huvud.
65
Framstolar
Minnesfunktion i fjärrkontrollen (tillval)
Fjärrkontrollen som används vid upplåsning av
bilen, lagrar information om stolens inställningar som ändras. Då bilen nästa gång låses
upp med samma fjärrkontroll och dörren
öppnas inom fem minuter, intar förarstolen
och de yttre backspeglarna de sparade
positionerna.
M
E
M
3
8505020m
Inställning av stolen
Med strömställarna kan följande ställas in:
1. Sittdynans framkant upp/ner
2. Stol framåt/bakåt
3. Stol upp/ner
4. Ryggstödslutning
Stolen kan flyttas i en riktning åt gången.
De elmanövrerade framstolarna har ett
överbelastningsskydd, som utlöses om någon
stol blockeras av något föremål. Om det händer,
slå av tändningen, (läge 0) och vänta ca 20
sekunder innan stolen manövreras igen.
VARNING!
• Se till att inte något föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid
inställning.
• Försäkra dig om att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
• Se till att barn inte leker med strömställarna, för att undvika klämrisk.
66
2
Förberedelser
Inställning av stolen görs normalt när startnyckeln är i läge I eller II. Den kan även ställas
in inom 4,5 minuter efter man har låst upp
dörren med nyckel eller fjärrkontroll. Om
dörren är stängd och startnyckeln ännu inte är
insatt i tändningslåset eller är i läge 0 i tändningslåset, kan inställningar göras inom 40
sekunder efter det att dörren har stängts.
1
Elmanövrerad stol (tillval)
Stol med minnesfunktion (tillval)
5. Inställning av stol och yttre speglar,
program 1
6. Inställning av stol och yttre speglar,
program 2
7. Inställning av stol och yttre speglar,
program 3
8. Lagring av inställning
Tre lägen kan lagras. Efter inställning av
stolen hålls knappen MEM (8) intryckt,
samtidigt som knappen (5) trycks in. Med
minnesknapparna (6) och (7) kan ytterligare
inställningar av stol och speglar lagras i
minnet.
Inställning av redan lagrat läge
Håll någon av minnesknapparna (5), (6) eller
(7) intryckt tills stolen stannar. Om intryckt
knapp släpps kommer inställningen av säkerhetsskäl genast att avbrytas.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna, så stannar stolen.
Innerbelysning
3500887e
3501410r
Allmänbelysning och läslampor fram
Allmänbelysning
Allmänbelysningen tänder och släcker du
genom att trycka på knappen. Allmänbelysningen tänds automatiskt* och förblir tänd i 30
sekunder när du:
• Låser upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll.
• När du stannat motorn och vridit
tändningsnyckeln till 0-läge.
Allmänbelysningen tänds* och förblir tänd i
10 minuter:
• När någon av dörrarna är öppen.
* Funktionen är ljusberoende och aktiveras
enbart när det är mörkt.
Läslampor bak
Allmänbelysningen släcks när:
• Motorn startar.
• När du låser utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll.
Med en kort tryckning på knappen kan du i alla
lägen tända eller släcka allmänbelysningen.
När du tänder förblir lampan tänd i 10 minuter.
Du kan koppla bort automatiken genom att
trycka på knappen i mer än 3 sekunder. När du
sedan kort trycker på knappen igen kopplas
automatiken åter in.
De från fabriken inprogrammerade tiderna 30
respektive 10 minuter kan ändras. Kontakta en
Volvoverkstad.
8504139m
Make up-spegel i solskyddet
Läslampor fram och bak
Du tänder eller släcker läslamporna i framsätet
eller baksätet genom att trycka på respektive
knapp. Läsbelysningen släcks automatiskt
efter 10 minuter, om du inte dessförinnan
släckt den.
Make up-spegel
Vrid upp locket så tänds de båda lamporna.
67
Förvaringsplatser
VARNING!
8504930d
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger på (eller
sticker ut från) hatthyllan, kart- och tidningsfacket eller andra
platser där de kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning. Spänn alltid fast stora, tunga saker med något av
bilbältena.
68
Förvaringsplatser i mittkonsolen, Lastgardin
8501983E
Mugghållare
(tillval)
8502003d
Askkopp (tillval)
Gör så här om du vill tömma dina askkoppar:
Framsätet: Dra askkoppen rakt uppåt.
Baksätet: Tryck den nedåt och ta ut.
Vissa modeller är
utrustade med mugghållare för de åkande i fram- och baksätet. Om
du vill använda mugghållarna i framsätet,
tryck då på den vänstra knappen i mittkonsolen för att fälla ut förarens mugghållare och på
locket nedanför för att fälla ut passagerarens
mugghållare. När du skall fälla tillbaka
mugghållaren för passageraren, måste du
trycka på mugghållarens sidor, enligt pilarna
på mugghållaren. Du kan dessutom använda
mittkonsolens förvaringsplats för musikkassetter o.dyl.
Lastband i bagageutrymmet
(tillval)
Om du vill förankra lättare föremål, t.ex.
bärkassar och väskor, kan du använda
lastbandet. Dra ut det. Det har en spärrfunktion
och fungerar som ett säkerhetsbälte.
Dra i lösgöringsstroppen när du vill lösgöra
lastbandet från spärrat läge och kunna dra ut
lastbandet ytterligare.
Du kan fästa det utdragna lastbandet i två
lägen. När du fäster bandet i ett av lägena skall
du trycka tills ett klickljud hörs.
OBS! Om du har en extra plastmatta, vars
kanter går upp längs bagageutrymmets sidor,
måste du själv skära upp ett spår i mattan så att
lastbandet kan löpa fritt.
69
Reservhjul, Varningstriangel
Golvstöd
Domkraft
Varningstriangel
Verktygspåse
med
bogserögla
A
Fästanordning
Reservhjul
7700231d
Golvstöd
8901312d
Reservhjul, verktyg, domkraft
Varningstriangel (vissa länder)
Reservhjulet med domkraft och verktygspåse finner du under golvet i
bagageutrymmet. Gör så här om du vill ta ut reservhjulet.
• Vik golvet inåt.
• Lyft bort golvstödet som är placerat i fästanordningen för reservhjulet. I bilar utrustade med ”Temporary Spare” reservhjul finns ett
golvstöd även i bagageutrymmets bakre vänstra hörn. Dra detta rakt
uppåt för att lättare kunna lyfta upp reservhjulet.
• Lyft bort domkraft och verktygspåse.
• Skruva loss fästanordningen och lyft upp reservhjulet.
• Skruva tillbaka och fäst allting på omvänt sätt. Se till att reservhjulet
ligger stadigt och att domkraft och verktygspåse är ordentligt
fastspända med de fästband som hör till fästanordningen.
Följ de bestämmelser betr. varningstriangel som gäller i det land du
befinner dig i. Gör så här när du måste använda varningstriangeln:
• Vrid de båda fästskruvarna till lodrätt läge.
• Lossa försiktigt fodralet med varningstriangeln.
• Lossa varningstriangeln från fodralet (A).
• Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
• Fäll ut de båda röda triangelsidorna.
• Placera varningstriangeln på ett med tanke på trafiksituationen
lämpligt ställe.
Efter användning:
• Plocka ihop allt i omvänd ordning.
• Se till att varningstriangeln med fodral sitter ordentligt fast i
bagageluckan.
70
Kavajhållare, Mugghållare i armstöd
8503126m
8504929m
Kavajhållare
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
Mugghållare i armstödet,
baksätet
71
Lång last
8501909d
8501931e
8502002d
Förankra alltid lång last!
Fällning av bakryggarna
Skidlucka
Om du vill transportera långa föremål, har du
möjlighet att från bagageutrymmet fälla ett
eller båda baksätesryggarna framåt. Dra i så
fall i handtaget(n) i bagageutrymmet. Om
nackstödet i ryggen(arna) är nedfällt, måste du
fälla upp det igen. Fäll sedan ryggen eller
ryggarna framåt. Du kan behöva justera det
mittersta nackstödet.
När du fällt tillbaka baksätesryggen(arna),
kontrollera att de är ordentligt förankrade och
låsta.
I den högra bakryggen finns en lucka som du
kan använda när du vill transportera långa
föremål (skidor, bräder etc.). Om du vill öppna
denna lucka, bör du först fälla den högra
bakryggen framåt. Frigör därefter luckan i
bakryggen genom att skjuta luckans regel
uppåt och samtidigt fälla luckan framåt. Fäll
därefter bakryggen med den öppnade luckan
tillbaka igen.
72
OBS! Om din bil är utrustad med integrerad
barnkudde, fäll då ut den först.
VARNING!
Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas och
skada personer i bilen. Skydda skarpa
kanter med något mjukt. Stanna motorn
och dra åt parkeringsbromsen då du lastar
eller lossar långa föremål! I ogynnsamma
fall kan du annars med lasten komma åt
växelspaken eller växelväljaren och
därigenom föra den till något körläge och
då kan bilen rulla iväg.
Lås och Larm
Dörrar och lås
74
Låsning och upplåsning
75
Byte av batteri
76
När det är mörkt ute, Blockerat låsläge
77
Barnsäkerhetsspärr, Servicelåsning
78
Larm
79
73
Dörrar och lås
Nycklar – Elektronisk
startspärr
Din bil levereras med två huvudnycklar och en
servicenyckel*. En huvudnyckel är hopfällbar
och försedd med inbyggd fjärrkontroll.
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina nycklar skall du
ta med alla bilens övriga nycklar till en
auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte måste den förlorade nyckelns kod
raderas ur systemet. De andra nycklarna måste
vid samma tillfälle på nytt kodas in i systemet.
En separat etikett med nycklarnas mekaniska
nyckelkod följer med nycklarna. Förvara
etiketten på en säker plats. Ta med etiketten till
din Volvo-återförsäljare om du vill beställa nya
nycklar. Maximalt sex fjärrkontroller/nycklar
kan programmeras och användas.
Huvudnyckel
Nyckeln går till alla lås
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chip. Den
koden måste stämma överens med läsaren i
tändningslåset. Bilen kan endast startas om rätt
nyckel med korrekt kod används.
Servicenyckel*
Nyckeln går enbart till förardörr, startoch rattlås.
8302189d
*: endast vissa marknader
74
Startnycklar och elektronisk startspärr
Startnyckeln ska inte hänga ihop med andra
nycklar eller metallföremål på samma
nyckelknippa. Den elektroniska startspärren
kan då aktiveras av misstag och bilen går inte
att starta.
1
6
2
5
4
3
8302187m
1. Lås upp 2. Öppna bagagelucka
3. Panikfunktion 4. Trygghetsbelysning
5. Lås 6. Hopfällning/öppning av nyckel
Fjärrkontrollfunktioner
1. Upplåsning
Tryck en gång på knapp (1) för att låsa upp
samtliga dörrar, bagagelucka och luckan vid
tanklocket.
2. Bagagelucka
Tryck två gånger på knapp (2) för att låsa upp
enbart bagageluckan.
3. Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om den
röda knappen (3) hålls intryckt i minst 3
Låsning och upplåsning
sekunder eller trycks in två gånger under
samma tidsrymd, aktiveras blinkers och
signalhorn. Paniklarmet stängs av med vilken
som helst av knapparna på fjärrkontrollen eller
automatiskt efter 25 sekunder.
4. Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
Tryck på den gula knappen (4) på din
fjärrkontroll.
Nu tänds innerbelysningen, positions-/
parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen
och lamporna i de yttre backspeglarna (tillval).
Är släpvagn kopplad till bilen tänds även
belysning på denna. Dessa lampor förblir
tända i 30, 60 eller 90 sekunder. Lämplig
tidsinställning för din bil kan göras av
auktoriserad Volvoverkstad.
För att släcka trygghetsbelysningen:
Tryck på den gula knappen en gång till.
5. Låsning
Med knapp (5) låser man samtliga dörrar,
bagagelucka och tanklock.
För tanklocket finns en fördröjning om ca 10
minuter.
6. Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka
på knapp (6) samtidigt med att vika in
nyckeldelen i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen
8302186m
8301290d
Låsning och upplåsning av
bilen från utsidan
Låsning och upplåsning från
bilens insida
Med hjälp av huvudnyckeln eller dess
fjärrkontroll låser man från utsidan samtliga
sidodörrar och bakluckan samtidigt. I detta
läge är sidodörrarnas låsknappar och
dörrhandtag på insidan frikopplade.
Med hjälp av huvudnyckeln eller dess
fjärrkontroll låser man från utsidan upp
samtliga sidodörrar och bakluckan samtidigt.
Med hjälp av strömställaren i dörrpanelen kan
du låsa eller låsa upp samtliga sidodörrar och
bagageluckan samtidigt(gäller om bilen
öppnats med huvudnyckel).
Dessutom kan varje dörr låsas med låsknappen
och låsas upp genom att öppna den med
handtaget.
Ovanstående gäller så länge du inte låst bilen
från utsidan.
Vid låsning från utsidan låses tankluckan med
10 minuters fördröjning.
75
Låsning och upplåsning, Byte av batteri
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning
med fjärrkontrollen från utsidan låses
automatiskt alla lås igen. Denna funktion
skyddar dig från att oavsiktligen lämna bilen
olåst.
För bilar med larm se sidan 79.
OBS! Om bagageluckan har öppnats med
knappen på fjärrkontrollen kan automatisk
återlåsning inte ske.
8302194m
Automatisk låsning (tillval)
Dörrarna låses automatiskt när bilens hastighet
överstiger 7 km/h och förblir låsta till någon
dörr öppnas från insidan eller låses upp med
någon av centrallåsknapparna.
Upplåsning/låsning av
bagagelucka med
fjärrkontroll
Gör så här för låsa upp enbart bagageluckan:
• Tryck två gånger på fjärrkontrollens knapp
för bagageluckan. Bagageluckan låses upp
och öppnas samtidigt lite.
Om alla dörrar är låsta när du sedan stänger
bagageluckan, låses denna automatiskt.
76
Upplåsning av bagagelucka
med huvudnyckeln
Normalt låser du upp och låser bagageluckan,
när du låser upp eller låser bilen med huvudnyckeln i förardörren eller med fjärrkontrollen.
Du öppnar bagageluckan när du trycker på
fjärrkontrollens knapp för bagageluckan i
lugn takt två gånger inom 3 sekunder eller om
du trycker på bagageluckans öppningsanordning. Endast i nödfall skall du använda
huvudnyckeln för att låsa upp bagageluckan
(om fjärrkontrollen gått sönder eller bilen
blivit strömlös). Gör i så fall så här: Tryck in
huvudnyckeln i överdelen eller underdelen av
det täcklock som sitter i låset. Vrid uppåt eller
nedåt och lossa täcklocket. Lås därefter upp
bagageluckan.
8302195m
Byte av batteri
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas vid nästa servicetillfälle eller inom loppet av ett par veckor.
• Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
• Byt batteriet (typ CR 2032, 3 volt) - lägg
plussidan uppåt. Undvik att vidröra batteriet
och dess kontaktytor med fingrarna.
• Sätt tillbaka locket. Se till att gummipackningen ligger rätt och inte skadas, så att inte
vatten kan tränga in.
• Lämna batteriet till din Volvoverkstad så att
det blir omhändertaget på ett miljövänligt
sätt.
När det är mörkt ute, Blockerat låsläge
När det är mörkt ute
Blockerat låsläge*
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
• Tryck på den gula knappen i din fjärrkontroll.
Nu tänds innerbelysningen, positionsljus/
parkeringsljus, nummerskyltbelysningen och
lamporna i de yttre backspeglarna (vissa
modeller).
Din bil har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från
insidan, om de är låsta. Blockerat låsläge kan
endast aktiveras från utsidan genom att
förardörren låses med nyckel eller med
fjärrkontrollen. Alla dörrar måste vara stängda
innan blockerat låsläge aktiveras. Dörrarna
kan nu inte öppnas från insidan. Bilen kan
endast låsas upp från utsidan via förardörren
eller genom fjärrkontrollen (detta gäller endast
om bilen är utrustad med blockerat låsläge).
Bilen kan inte öppnas genom manipulation av
dörrknappar från utsidan.
Blockerat låsläge sker med 25 sekunders
fördröjning från det att dörrarna har stängts.
VARNING!
Lämna inte någon kvar i bilen utan att
koppla bort blockerat låsläge.
3602415d
Bortkoppling av blockerat
låsläge
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan, kan du koppla
bort blockerat låsläge. Då nyckeln vrids från
läge II fram tills att du låser bilen eller så
länge spänningen i mittkonsolen är påslagen,
kan du trycka på knappen. Dioden i knappen
lyser tills du låser bilen med nyckeln eller med
fjärrkontrollen. I displayen lämnas ett
meddelande så länge nyckeln sitter kvar i
tändningslåset. Blockerat låsläge är nu
urkopplat. När du nästa gång slår på bilens
tändning, kopplas blockerat låsläge in igen.
* Vissa länder
77
Barnsäkerhetsspärr, Servicelåsning
A
A
B
8301235d
Reglage för barnsäkerhetsspärr vänster bakdörr
Mekanisk barnsäkerhetsspärr
– bakre sidodörrar
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på de bakre sidodörrarna och är
endast åtkomligt när dörren är öppen. Använd
bilens tändningsnyckel för att vrida reglaget
och därigenom aktivera eller avaktivera
barnsäkerhetsspärren.
A Dörrarna kan inte öppnas från insidan
(vrid utåt).
B Dörrarna kan öppnas från insidan
(vrid inåt).
B
8301289d
Reglage för barnsäkerhetsspärr höger bakdörr
VARNING!
Kom ihåg att vid en olycka kan baksätespassagerarna inte öppna de bakre
sidodörrarna från insidan, om barnsäkerhetsspärren är aktiverad. Ha därför
låsknapparna uppdragna - under
körning! Vid eventuell olycka kan då
räddningspersonal snabbt komma in i
bilen från utsidan.
Servicelåsning*, bagagelucka
Funktionen är tänkt att användas när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande.
Servicenyckeln lämnas till personalen som kan
öppna och köra bilen men inte har åtkomst till
bagageutrymme (eller handskfack om det är
låst med huvudnyckeln).
Aktivera servicelåsning:
• Vrid huvudnyckeln till läge II.
• Tryck in knappen. En diod i knappen lyser
när funktionen är aktiverad och ett
meddelande visas i displayen.
Stäng av servicelåsning:
• Vrid huvudnyckeln till läge II och tryck in
knappen igen.
* Vissa länder
78
Larm
Larmsystemet (tillval)
Frånkoppling av utlöst larm
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Larmet löser ut om:
• motorhuven öppnas
• bakdörren öppnas
• en sidodörr öppnas
• tändningslåset vrids om med icke godkänd nyckel eller utsätts för
åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med
rörelsedetektor - extrautrustning)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är utrustad med lutningsdetektor – extrautrustning)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Om larmet ljuder och du vill koppla ifrån det trycker du på UNLOCKknappen på fjärrkontrollen. En bekräftande signal ges genom att
körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Inkoppling av larm
Tryck på LOCK-knappen på fjärrkontrollen. En lång blinksignal från
bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att alla
dörrar är stängda. På vissa marknader kan nyckeln eller strömställaren i
förardörren användas för att larma bilen.
Larmsignaler
Ljudsignalen ges från en siren med reservbatteri. Varje larmsignal varar i
25 sekunder.
Vid larm blinkar samtliga körriktningsvisare i 5 minuter eller tills du
kopplar ifrån larmet enligt beskrivning ovan.
Automatisk återställning av larm
Om ingen av sidodörrarna eller bakdörren öppnats inom två minuter
efter frånkoppling av larmet, och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen,
kopplar bilen automatiskt in det igen. Bilen låses samtidigt. Denna
funktion skyddar dig från att oavsiktligen lämna bilen med larmet
frånkopplat.
Automatisk aktivering av larm
I vissa länder (Belgien, Israel etc.) kopplas larmet in efter viss
fördröjning efter att förardörren öppnats och stängts utan att låsning
skett.
Frånkoppling av larm
Tryck på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Två korta blinksignaler
från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat. På
vissa marknader kan nyckeln användas för att koppla från larmet.
79
Larm
Statusbeskrivning med hjälp av
indikeringslampan
En indikeringslampa (diod) överst på instrumentpanelen ger en beskrivning av larmsystemets status:
•
•
•
•
3602415d
Lampan släckt: Larmet är frånkopplat.
Lampan blinkar en gång varannan sekund: Larmet är inkopplat.
Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling av larmet och fram till
dess att tändningen slås på: Larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i ditt larmsystem, får du ett meddelande i
displayen med anvisning om lämplig åtgärd.
VIKTIGT!
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i
larmsystemet. Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Tillfällig frånkoppling av sensorer
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet om man lämnar t.ex. en
hund i bilen eller vid en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligtvis kopplas ifrån. Då nyckeln vrids från läge II fram tills att du
låser bilen eller så länge spänningen i mittkonsolen är påslagen, kan du
trycka på knappen. Dioden i knappen lyser tills du låser bilen med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen lämnas ett meddelande så
länge nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När du därefter nästa gång
slår på bilens tändning, kopplas sensorerna in igen.
Om din bil har blockerat låsläge kopplas detta in igen på samma gång.
Se sidan 77.
80
Larm
Test av larmsystemet
Test av rörelsesensor för kupé:
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
2. Aktivera larmet. Aktivering av larmet kvitteras med långsam
blinkning av lysdioden.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn i kupé genom att lyfta ut en väska eller dylikt
från stolsdynan. Larmet skall nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Test av dörrar:
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp med nyckel på förarsidan.
4. Öppna en av dörrarna. Larmsystemet skall nu aktiveras.
5. Repetera testet för den andra dörren.
6. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Test av motorhuv:
1. Sätt dig i bilen och avaktivera rörelsesensorn enligt sidan 80.
2. Aktivera larmet (sitt kvar i bilen och lås dörrarna med ”lock”knappen på fjärrkontrollen.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under instrument panelen. Larmet
skall nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Test av bagagelucka:
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp med nyckeln från förarsidan.
4. Öppna bagageluckan. Larmet skall nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Om alarmsystemet inte fungerar korrekt så låt din auktoriserade
Volvoverkstad undersöka bilen.
81
82
Start och körning
Start av motor
84
Ekonomisk körning
85
Manuell växellåda
87
Automatväxellåda
88
Fyrhjulsdrift (AWD)
90
Aktivt chassi FOUR-C
91
Parkeringshjälp
92
Bogsering
94
Hjälpstart
95
Körning med släpvagn
96
Draganordning
98
Anpassning av ljusbild
103
BLIS (Blind Spot Information System)
106
83
Start av motor
OBS! Vid låsning av bilen från utsidan låses
tankluckan med 10 minuters fördröjning.
Så här startar du motorn
(Diesel)
Så här startar du motorn
(Bensin)
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. Automatväxellåda: Växelväljaren i läge P
eller N.
Manuell växellåda: Växelspaken i friläge
och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta
är särskilt viktigt vid sträng kyla.
3. Vrid tändningsnyckeln till körläge. En
kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet
tänds för att upplysa om att förvärmning av
motorn pågår. Vrid nyckeln till startläge
när kontrollsymbolen släcks.
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. Automatväxellåda: Växelväljaren i läge P
eller N.
Manuell växellåda: Växelspaken i friläge
och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta
är särskilt viktigt vid sträng kyla.
3. Vrid tändningsnyckeln till startläge. Om
motorn inte startar inom 5-10 sekunder,
släpp nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Dieselpåfyllning
2302129d
Bränslepåfyllning
Tanklocket finns innanför luckan på höger
bakskärm.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst
övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket
långsamt.
Överfyll inte tanken med bränsle. Högst ett
frånslag av bränslepåfyllningspistolen. För
mycket bränsle i tanken kan vid höga temperaturer rinna över.
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
Öppning av tankluckan
Tankluckan är olåst och går att öppna, när
bilen är i olåst läge.
84
Bensinpåfyllning
OBS! Tillsätt inte renhållande tillsatser själv,
utan att du blivit uttryckligen rekommenderad
att göra så av en Volvoverkstad.
Dieseloljan kan vid låga temperaturer ge en
paraffinutfällning (–5 - –40 C°), vilket leder
till startsvårigheter. Se till att speciellt
vinterbränsle används under den kalla
perioden.
Viktigt!
Bensindrivna bilar måste alltid tankas med
blyfri bensin så att inte katalysatorn skadas.
VARNING!
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning – ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
OBS! Beroende på motorns temperatur vid
starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
– för en kort stund – högre än normalt för
vissa motortyper.
Anledningen är Volvos strävan att minimera
avgasemissioner genom att så snabbt som
möjligt få upp motorns avgasreningssystem till
rätt driftstemperatur.
Ekonomisk körning
Kör förutseende
Den nya bilen – halt väglag
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende,
mjukt och att anpassa körsättet och hastigheten
till den rådande situationen.
Körning i halt väglag kan upplevas olika
beroende på om du valt en bil med manuell
växellåda eller automatväxellåda. Öva därför
gärna halkkörning under kontrollerade former,
så att du vet hur din nya bil reagerar.
Tänk på följande:
• Kör motorn varm så snart som möjligt. Det
vill säga: låt inte motorn gå på tomgång
utan kör med lätt belastning så snart du
kan.
• En kall motor drar mycket mer bränsle än
en varm.
• Undvik att köra korta sträckor där motorn
aldrig hinner bli varm.
• Kör mjukt. Undvik snabba onödiga
accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör inte omkring med onödig, tung last i
bilen.
• Använd inte vinterdäck när det blivit bart
och torrt på vägarna.
• Ta bort lasthållaren när du inte använder den.
• Öppna inte sidofönstren i onödan.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha tändningsnyckeln i läge II när motorn är avstängd.
Använd istället läge I, då mindre ström
förbrukas. 12 V-uttaget i bagageutrymmet
lämnar ström även när startnyckeln är uttagen.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Om batterispänningen är låg visas
en text i displayen i kombinationsinstrumentet.
Meddelandet i kombinationsinstrumentets
display kommer att visas tills motorn har
startat. Energisparfunktionen stänger ner vissa
funktioner eller reducerar belastningen på
batteriet t.ex. genom att minska kupéfläkten
och stänga av ljudanläggningen.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Överhetta inte motorn och
kylsystemet
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant
terräng och med tung last, finns det risk för att
motor och kylsystem överhettas. Särskilt om
det är varmt väder.
För att undvika överhettning i kylsystemet:
• Håll en låg hastighet om du kör med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng av luftkonditioneringen emellanåt.
• Undvik att låta motorn gå på tomgång.
• Stäng inte av motorn omedelbart när du
stannar efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen om
du kör i extremt varmt väder.
För att undvika överhettning i motorn:
Kör inte motorn på högre än 4500 varv per minut
om du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad
terräng. Då kan oljetemperaturen bli för hög.
85
Ekonomisk körning
Automatväxellådan
till övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge I eller II och bromspedalen nedtryckt.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt system
som kontinuerligt registrerar hur växellådan
beter sig. Systemet känner av varje växling för
optimal växlingskvalitet.
Lock-up-funktion
Växlarna har Lock-up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre
bränsleförbrukning.
Säkerhetssystem
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste växelväljaren vara i P-läge. I alla andra lägen är
nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
Håll foten på bromspedalen när växel-väljaren
förs till annat läge.
Elektrisk växlingsspärr –
Shiftlock
Parkeringsläge (P-läge)
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i I
eller II och bromspedalen vara nedtryckt.
Neutralläge (N-läge)
För att kunna föra växelväljaren från N-läge
86
Kallstart
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på växellådsoljans tröghet vid låga temperaturer.
För att minska motorns avgasutsläpp växlar
växellådan upp senare än normalt, om motorn
startats vid låga temperaturer.
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn
snabbare ska nå rätt arbetstemperatur.
”Kick-down”
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nedväxling till lägre växel, s.k.
kick-down-nedväxling.
Vid uppnådd max-hastighet för den växeln
eller om gaspedalen släpps ur kick-down-läget,
sker uppväxling automatiskt.
Kick-down används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
För att förhindra övervarvning är växellådans
styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd.
Kick-down-funktionen kan inte användas i de
manuella* lägena. Återgå till automatläge D.
* Gäller Geartronic
Manuell växellåda
M 56
68
64
72
76
68
80
64
72
M 56
68
76
64
80
72
76
68
80
64
72
76
80
4302395n
4301589e
Växellägen 5-växlad
Backväxelspärr
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Växlingsmönstret bör
följas.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi
använd så höga växlar som möjligt så ofta som
möjligt.
Lägg in backväxeln när bilen står helt stilla.
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken
först föras till neutralläget (mellan 3:e och 4:e
växeln). Backväxeln kan alltså inte läggas in
direkt från 5:e växeln p.g.a. backväxelspärren.
87
Automatväxellåda
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling mellan växellådans alla växlar sker
automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då du väljer läge
D från läge R.
4 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an, 3:an
och 4:an sker automatiskt.
Uppväxling till 5:an sker inte.
Läge 4 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms.
Växelväljarens lägen
P – Parkering
Välj detta läge då du startar motorn eller
parkerar bilen.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P!
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Dra
alltid åt parkeringsbromsen vid parkering!
R – Backläge
Bilen ska stå stilla då du väljer läge R!
N – Neutralläge
ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Dra åt parkeringsbromsen då bilen står stilla
med väljarspaken i läge N.
88
3 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an 2:an och
3:an sker automatiskt.
Uppväxling till 4:an sker inte.
Läge 3 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms.
L – Lågväxelläge
Välj läge L om du vill köra på 1:an eller 2:an.
Läge L ger bästa motorbroms vid t.ex.
bergskörning.
W – Vinter
Med W-knappen intill
växelspaken kopplas
vinterprogrammet W in
och ur. I kombinationsinstrumentet visas
symbolen W då vinterprogrammet är aktiverat.
Vinterprogrammet startar växellådan på 3:ans
växel underlättar för att komma iväg i halt
väglag. De lägre växlarna aktiveras endast vid
kick-down när vinterprogrammet är aktiverat.
Programmet W kan endast väljas i läge D.
Automatväxellåda
68
64
72
76
68
80
64
72
76
80
4302476e
4302106d
Växelväljare automatväxellåda
Mekanisk växelväljarspärr
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan
N och D. Övriga lägen har en spärr som
manövreras med spärrtangenten på växelväljarspaken.
Med en tryckning på spärrtangenten kan
spaken föras framåt eller bakåt mellan de olika
växellägena.
Geartronic
4301647d
Växelväljare Geartronic
Manuella lägen, Geartronic
Under färd
För att komma från automatiskt körläge D till
manuellt läge, för spaken åt höger. För att
komma från läge MAN till automatiskt körläge
D, för spaken åt vänster till läge D.
3:ans växel är den högsta växel som kan
användas vid start.
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel. Endast
om man saktar ner till mycket låg hastighet
växlar bilen automatiskt ner.
Om man för växelväljaren till – (minus) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på samma
gång. Om man för växelväljaren till + (plus)
växlar bilen upp ett steg.
Kick-downfunktionen kan inte användas i
manuellt läge.
89
Fyrhjulsdrift - All Wheel Drive
Fyrhjulsdrift-AWD (tillval)
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver
samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas
automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett
elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar
kraften till det hjulpar som i det aktuella
väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn.
Vid normal körning fördelas en större del av
kraften till framhjulen.
Den förbättrade framdrivningen ökar körsäkerheten i regn, snö och frosthalka.
90
Hastighetsberoende
servostyrning (tillval)
Om bilen är utrustastad med hastighetsberoende servostyrning innebär det att den är mera
lättstyrd i låga hastigheter, vilket i sin tur
underlättar vid parkering etc.
Då hastigheten ökar kommer styrkrafterna att
anpassas för att ge föraren ökad vägkänsla.
Kör inte med öppen
baklucka!
Vid körning med öppen baklucka kan nämligen en del avgaser och därmed giftig koloxid
sugas in i bilen via bagageutrymmet. Är du
ändå tvungen att köra med öppen lucka en
kortare sträcka, gör så här:
• Stäng alla fönster.
• Fördela luften mot rutan och golvet och
fläkten på högsta hastighet.
Aktivt chassi FOUR-C
Aktivt chassi – FOUR-C
(tillval)
Bilen är utrustad med ett mycket avancerat aktivt
chassisystem – Continuously Controlled Chassis
Concept – som regleras elektroniskt. Systemets
funktioner baseras på ett antal sensorer som
kontinuerligt kontrollerar bilens rörelser och
reaktioner; t.ex. vertikal- och sidoacceleration,
fordonshastighet och hjulrörelser.
Kontrollenheten i FOUR-C analyserar data från
sensorerna och justerar vid behov stötdämparinställningarna upp till 500 gånger per sekund.
Det ger en extremt snabb och exakt reglering av
varje stötdämpare individuellt. Detta är en av
förklaringarna till att chassikaraktären kan
varieras.
Chassiets karaktär kan ställas om när som helst
under körning, när vägens karaktär växlar eller
när man vill ändra körstil. Omställningen sker på
några millisekunder.
Effekten av att trycka på gaspedalen är kopplad
till valet av chassikaraktär.
Comfort
I läge Comfort är
chassisättningen anpassad så
att karossen isoleras från
vägens ojämnheter och
”flyter” över dem.
Stötdämpningen är mjukare
och karossens rörelser små. Läget
rekommenderas vid långfärdskörning och vid
körning i halt väglag.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Comfort, kommer chassiet att återta detta
läge när bilen startas på nytt.
Sport
I läge Sport är styrresponsen snabbare än i läge
Comfort. Dämpningen är hårdare och karossen
följer vägbanan för att minska krängning vid
snabb kurvtagning. Bilen upplevs sportigare.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Sport, kommer chassiet att återta detta
läge när bilen startas på nytt.
3603554m
91
Parkeringshjälp
VARNING!
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål
inte kan upptäckas. Var uppmärksam på
barn eller djur som befinner sig nära bilen.
3603495m
Parkeringsassistans fram och bak
Allmänt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En signal indikerar avståndet till
det avkända föremålet. Ju närmare bakomeller framförvarande föremålet bilen kommer,
desto tätare ljuder signalen.
Vid ett avstånd på ca 30 cm är tonen konstant.
Om hinder finns inom avstånd för konstantton
både bakom och framför* bilen, ljuder tonen
växelvis från högtalarna.
Annat ljud från audiosystemet dämpas
automatiskt vid hög volym.
Systemet är alltid aktivt när bilen startas.
*Under förutsättning att parkeringshjälp är
monterad både bak och fram.
92
Parkeringshjälp fram
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Textmeddelandet PARK ASSIST ACTIVE
visas i audiodisplayen då sensorerna reagerar
på hinder framför bilen.
Det går inte att kombinera parkeringshjälp
fram med extraljus eftersom sensorerna
reagerar på extraljusen.
Parkeringshjälp bak
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Textmeddelandet PARK ASSIST ACTIVE
visas i audiodisplayen då backväxeln läggs i.
Vid körning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken måste systemet stängas av.
Annars reagerar sensorerna på dessa.
Parkeringshjälpen bak stängs av automatiskt
vid körning med släpvagn om Volvo originalsläpvagnskabel används.
3602947r
Avstängning och återaktivering av
parkeringshjälpen
Parkeringshjälpen kan stängas av med
knappen i strömbrytarpanelen, dioden i
strömbrytaren slocknar. Parkeringshjälpen
aktiveras igen då strömbrytaren slås till och
dioden lyser
Parkeringshjälp fram
Parkeringshjälpen framåt är aktiv vid farter
under 15 km/tim, även vid backning. Ljudsignalen kommer från den främre högtalaren.
Parkeringshjälp
Parkeringshjälp bak
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i. Ljudsignalen kommer från den
bakre högtalaren.
Indikering av fel på systemet
Informationssymbolen lyser
med fast sken
PARK. ASSIST SERV. ERFORDRAS visas i informationsdisplayen mitt i kombinationsinstrumentet tillsammans med symbolen.
3603503m
Sensorer för parkeringshjälp
Rengöring av sensorer
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet. Rengör dem med
vatten och bilschampo.
Is och snö som täcker sensorerna kan få dessa
att reagera.
93
Bogsering
Att bogsera igång motorn
A
Om du bogserar (drar) igång bil med manuell
växellåda, skadas katalysatorerna. Bil med
automatväxellåda går inte att bogsera (dra)
igång. Om batteriet är urladdat bör du i stället
använda ett hjälpstartbatteri.
Bogseröglan
B
8600307e
Bogserögla, fram
Om du behöver bogseras
• Lås upp rattlåset så att bilen går att styra.
• Tänk på den enligt lag högsta tillåtna
hastigheten vid bogsering.
• Tänk på att fotbromsens och styrningens
servohjälp inte fungerar då motorn står
still. Du måste trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen och styrningen
går betydligt tyngre än normalt.
• Kör mjukt. Håll bogserlinan sträckt så
undviker du onödiga ryck.
94
Bogserögla, bak
Speciellt för automatväxellåda
• Växelväljaren ska vara i läge N.
• Högsta tillåtna hastighet för bilar med
automatväxellåda: 80 km/tim. Längsta
tillåtna sträcka: 80 km.
• Bilar utrustade med automatväxellåda får
endast bogseras i färdriktning framåt.
• Motorn kan inte bogseras igång! ”Hjälpstart”, se nästa sida.
Bogseröglan finner du bagageutrymmet i
verktygspåsen. Vid bogsering måste du själv
skruva fast bogseröglan. Uttag och täcklock
för bogseröglan finner du på respektive
stötfångares högra sida.
Gör så här när du vill frilägga täcklocket:
A. Lossa underkanten på täcklocket med ett
mynt.
B. Skruva fast bogseröglan ordentligt ända till
flänsen (C). Använd gärna fälgskruvnyckeln.
Efter användning; skruva loss bogseröglan och
sätt tillbaka täcklocket.
Bärgning
OBS! Bogseröglan får endast användas vid
bogsering på väg, inte vid bärgning efter
dikeskörning eller dyl. Vid bärgning ska
professionell hjälp tillkallas.
Hjälpstart
VARNING!
Tänk på att batterierna, speciellt hjälpstartbatteriet, innehåller knallgas, som är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om du sätter
dit hjälpstartkablarna felaktigt, räcker för att batteriet skall explodera
och förorsaka skador både på dig själv och bilen. Batteriet innehåller
svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Om syran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder - skölj med stora mängder vatten.
Vid stänk i ögonen kontakta omedelbart därefter läkare.
3100088m
Start med hjälpstartbatteri går till så här:
Om batteriet i din bil av någon anledning laddats ur kan du för att få
igång motorn ”låna” ström från antingen ett löst batteri eller från en
annan bils batteri. Kontrollera alltid att klammorna sitter väl fast, så att
det inte uppstår gnistor under startförsöket.
För att undvika explosionsrisk rekommenderar vi att du gör precis så
här.
• Vrid tändningsnyckeln till 0-läge.
• Se till att hjälpstartbatteriet har 12-volts spänning.
• Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil; stanna motorn på den och se
till att bilarna inte kommer i kontakt med varandra.
• Sätt dit den röda kabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1 på bilden)
och anslutningen i din bils motorrum, (2 på bilden).
Klamman ska fästas i kontaktpunkten som är placerad under en svart
liten lucka med ett plustecken på. Luckan sitter ihop med säkringsboxens lock.
• Sätt dit den svarta kabelns ena klamma på hjälpbatteriets minuspol,
(3 på bilden).
• Sätt dit den andra klamman på den svarta kabeln på din bil på ett
ställe som jordpunkt (4 på bilden).
• Starta motorn på ”hjälpbilen”. Låt motorn gå någon minut med högre
tomgång än normalt, 1500 varv/minut.
• Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.
• OBS! Rubba inte anslutningarna under startförsöket (risk för
gnistbildning).
• Ta bort kablarna i omvänd ordning mot ditsättningen.
OBS! Om du i stället behöver hjälpa en annan bil med ström, koppla då
den röda kabeln som bilden visar ovan. Den svarta kabeln kopplar du
emellertid från jordpunkt till annan jordpunkt. Se bild. Inte till ett annat
batteris minuspol!
95
Körning med släpvagn
Körning med släpvagn
Körning med släpvagn – automatväxellåda
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ. Hos din Volvoåterförsäljare kan du få reda på vilka draganordningar du kan
använda.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på bilens draganordning är ca
50 kg för släpvagnsvikter under 1200 kg och ca 75 kg för släpvagnsvikter över 1200 kg.
• Öka däcktrycket till motsvarande trycket vid full last. Se däcktrycktabellen!
• Gör ren draganordningen regelbundet och fetta in kulan* och alla
rörliga delar så undviker du onödigt slitage.
• Kör inte med tyngre släpvagn då bilen är helt ny. Vänta tills den gått
minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer
än normalt. Växla ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.
• Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn och
växellådan överhettas. Vid överhettning går temperaturvisaren i
kombinationsinstrumentet in i det röda fältet. Stanna och låt motorn
gå på tomgång under några minuter.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
• Vid överhettning reagerar växellådan genom en inbyggd skyddsfunktion. Se meddelande i displayen!
• Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
• Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare än 80 km/tim, även om
vissa länders lagar tillåter högre hastigheter.
• Den högsta tillåtna släpvagnsvikten för obromsad släpvagn är 750
kg.
• Om du parkerar med släp, lägg alltid växelväljaren i läge P (automatväxellåda), eller lägg i en växel (manuell växellåda). Parkerar du i
branta backar, använd stoppklossar under hjulen.
• Undvik att köra med släpvagnsvikter över 1200 kg vid stigningar
över 12 %. Vid stigningar över 15 % bör du inte köra med släpvagn.
• När du parkerar i backar bör du dra åt parkeringsbromsen innan du
lägger växelväljaren i P läge. När du startar i en backe bör du först
lägga växelväljaren i körläge och sedan lossa parkeringsbromsen.
• Välj lämpligt lågväxelläge i växellådan då du kör i branta stigningar
eller om du kör sakta. På det viset förhindrar du att växellådan växlar
upp om du har automatväxellåda. Växellådsoljan blir svalare.
• Om du har en Geartronic växellåda, använd inte en högre manuell
växel än vad motorn ”orkar med”. Det är inte alltid ekonomiskt att
köra på höga växlar.
* Gäller inte kulhandske med svängningsdämpare.
96
OBS! En del modeller måste ha en oljekylare för automatväxellådan vid
körning med släpfordon. Kontrollera därför med närmaste Volvo återförsäljare vad som gäller just din bil om dragkrok monteras i efterhand.
Körning med släpvagn
OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de som Volvo
Personvagnar AB tillåter. Tänk på att nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och hastighet ytterligare.
Dragkrokarna kan vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
0300171d
Högsta tillåtna släpvagnsvikt
för bromsad släpvagn
Rekommenderat
kultryck
0-1200 kg....................................................
50 kg
1201-1600 kg..............................................
75 kg
1601-1800 kg..............................................
75 kg
Nivåreglering
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen
under körning alltid rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla sjunker
bakvagnen, vilket är helt normalt. Vid start med last pumpas nivån upp
efter en viss körsträcka.
VARNING!
Följer du inte angivna rekommendationer kan hela ekipaget bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar, vilket medför
fara för dig och dina medtrafikanter.
97
Draganordning
A
Fast dragkrok (A)
Tänk på att alltid fästa släpets säkerhetsvajer i
härför avsett fäste. Se bild.
Delbar dragkrok (B)
Följ alltid monteringsanvisningarna noggrant.
Tänk på att alltid fästa släpets säkerhetsvajer i
härför avsett fäste. Se bild.
Tänk också på att göra rent och smörja
kopplingstappen regelbundet. Använd
rekommenderat fett 8624203.
B
8901313d
OBS! Din bil kan ha en draganordning med en
13-polig elkontakt, vilken du måste koppla till
ett släp med en 7-polig elkontakt. Använd i så
fall endast Volvo original adapter kabel. Se till
att kabeln inte släpar i marken.
3701780d
VARNING!
Om din bil är försedd med Volvos löstagbara dragkrok: Se till att kroken är låst innan
du börjar köra.
• Det röda signalstiftet (se pilen i bilden
till vänster) skall inte vara synlig!
• Låset ska vara låst med nyckeln.
Se beskrivningen på sidan 100.
98
Draganordning
B
A
8902082d
8902083d
Avstånd B:
Avstånd A:
Fast:
Delbart:
1152 mm
1152 mm
Max. kultryck:
75kg
Fast:
Delbart:
65 mm
65 mm
99
Delbar dragkrok – montering av kuldel
1
2
3
OPEN
OPEN
B
8902079M
Ta bort skyddskåpan.
4
8902078M
Sätt i nyckeln och vrid denna medurs till
upplåst läge.
5
8902074M
Ta kuldelen och vrid spaken medurs till spärrat
läge. Släpp spaken.
6
LOCKED
PUSH
TO
LOCK
8902075M
Ta tag i själva dragkroken. Skjut på kuldelen
till låst läge.
OBS! Spaken ändrar läge snabbt.
100
RED PIN (B)
NOT VISIBLE!
8902076M
Kontrollera att signalstiftet (B) är i innerläge.
8902076M
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta ur
nyckeln ur låset.
Delbar dragkrok – demontering av kuldel
1
2
OPEN
3
OPEN
8902078M
Sätt i nyckeln i den avtagbara delen och vrid
denna medurs till upplåst läge.
8902074M
Vrid spaken medurs till spärrat läge och ta tag i
kuldelen.
8902081M
Ta tag i själva dragkroken. Dra av kuldelen
från kopplingstappen. Håll inte i spaken.
VIKTIGT!
Det går endast att låsa låset på kuldelen när
det röda plaststiftet inte är synligt
4
5
LOCKED
8902077M
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta ur
nyckeln ur låset.
8902080M
Skjut på skyddskåpan enligt bilden.
101
Några viktiga tips!
1
8902060m
1
Lasthållarens infästningspunkter
Lastning
Allmänt
Lastförmågan påverkas av extra tillbehör som
finns monterade på bilen dvs. dragkrok,
kultryck (75 kg vid påkopplad släpvagn),
lasthållare, takbox m.m. och passagerarnas
sammanlagda vikt. Bilens lastförmåga
reduceras av antal passagerare och deras vikt.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras beroende på
hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
102
Ditsättning av lasthållare
1. Se till så att lasthållaren placeras i rätt
riktning (se markering på dekalen under
täckkåpan).
2. Passa in styrhålen (1) på styrtapparna.
3. Sänk försiktigt ned den andra sidans fäste
mot taket.
4. Skruva upp ratten en bit.
Tryck ratten mot takfästet, och haka fast
kroken i takfästet under taklisten.
5. Skruva fast lasthållaren.
6. Passa in de andra fästenas styrhål på
tapparna.
7. Skruva fast lasthållaren.
8. Kontrollera att kroken sitter ordentligt fast
i takfästet.
9. Dra åt rattarna växelvis tills det tar
ordentligt emot.
10. Fäll ned täckkåpan.
11. Kontrollera regelbundet att rattarna är
ordentligt åtdragna.
Du som använder lasthållare
• För att undvika skador på din bil och för att
uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar vi, att du endast använder de
lasthållare som Volvo har utvecklat just för
din bil.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra
lasten väl med lastband!
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett! Lägg den tyngsta lasten
underst.
• Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING!
Lasta högst 100 kg på taket inklusive lasthållare och eventuell takbox. Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
Golvmattor
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt
tillverkade för din bil. De skall vara ordentligt
nedstuckna och förankrade i fasthållningsclipsen för mattor och på så sätt inte kunna
komma i kläm vid och under pedalerna på
förarplatsen och andra platser.
Anpassning av ljusbild
X
X
X
X
Y
3501842m
X
3501716j
X
X
X
A. Ljusbild för vänstertrafik B. Högertrafik
Y
Rätt ljusbild vid körning i högereller vänstertrafik
För att inte blända mötande trafik kan
strålkastarens ljusbild ändras genom att
maskera strålkastarna. Ljusbilden blir något
sämre.
Maskering av strålkastarna
Rita av mallarna som spegelvänds för högerstyrd variant och för över mönstret till något
självhäftande vattenfast material, t.ex.
ogenomskinlig tejp eller liknande. Maskeringen placeras med utgångspunkt från rektangeln
i strålkastarglaset. Referensmåtten (X, Y) finns
för att härleda avståndet från rektangeln till
hörnet av maskeringen. Mallarna kontrollmäts
efter avbildning så att referensmåtten stämmer
för att täcka tillräckligt mycket av ljusbilden.
Y
3501841m
Placering av maskering på strålkastarna. Den övre bilden visar på halogenstrålkastare och den
nedre bilden visar på Bi-Xenonstrålkastare.
Referensmått för halogenstrålkastare:
Referensmått för Bi-Xenonstrålkastare:
Mall 1. (1) = 21 mm, (2) = 46 mm
Referensmåtten till rektangeln i strålkastarglaset: (3)= 158 mm, (4)= 39 mm.
Mall 3. (1) = 93 mm, (2) = 37 mm
Referensmåtten till rektangeln i strålkastarglaset: (3)= 84 mm, (4)= 47 mm.
Mall 2. (5) = 70 mm, (6) = 27 mm
Referensmåtten till rektangeln i strålkastarglaset: (7)= 22 mm, (8)= 39 mm.
Mall 4. (5) = 101 mm, (6) = 37 mm
Referensmåtten till rektangeln i strålkastarglaset: (7)= 2 mm, (8)= 2 mm.
103
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för halogenstrålkastare
Mallarna visar vänsterstyrd variant, spegelvänds för att gälla för högerstyrd variant.
Mall 1 placeras på vänster strålkastare för vänsterstyrd variant och på höger
strålkastare för högerstyrd variant.
Mall 2 placeras på höger strålkastare för vänsterstyrd variant och på vänster
strålkastare för högerstyrd variant.
3501843m
Avbilda mall 1 och 2, kontrollmät så att måtten stämmer. Spegelvänd mallarna för
högerstyrd variant. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp
ut.
104
Anpassning av ljusbild
Maskeringsmallar för Bi-Xenonstrålkastare
Mallarna visar vänsterstyrd variant, spegelvänds för att gälla för högerstyrd variant.
Mall 3 placeras på vänster strålkastare för vänsterstyrd variant och på höger strålkastare för högerstyrd variant.
Mall 4 placeras på höger strålkastare för vänsterstyrd variant och på vänster strålkastare för högerstyrd variant.
3501844m
Avbilda mall 3 och 4, kontrollmät så att måtten stämmer. Spegelvänd mallarna för högerstyrd variant. För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
105
BLIS (Blind Spot Information System)
VARNING!
- BLIS är ett informationssystem, INTE ett
varnings- eller säkerhetssystem.
- Systemet är ett komplement till, inte en
ersättning för, de befintliga backspeglarna.
Det kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar.
- Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert
sätt ligger på föraren.
3603683r
1 - BLIS-kamera, 2 - Indikeringslampa,
3 - BLIS-symbol
OBS! Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
BLIS
När fungerar BLIS
BLIS är ett informationssystem som indikerar
om det finns ett fordon som rör sig i samma
riktning som det egna fordonet i den s.k. döda
vinkeln.
Systemet är baserat på digitalkamerateknik.
Kamerorna (1) är placerade under de yttre
backspeglarna.
När en kamera har upptäckt ett fordon inom
zonen för den döda vinkeln (upp till ca tre
meter från sidan av bilen och upp till ca 9,5
meter bakom backspegeln, se bilden i högerspalten) tänds en indikeringslampa i panelen i
dörren (2). Lampan lyser med fast sken för att
uppmärksamma föraren om att det finns ett
fordon i den döda vinkeln.
Systemet fungerar när det egna fordonet körs i
hastigheter mellan 10 km/h och 250 km/h.
106
När du kör om ett annat fordon:
• Systemet reagerar om du kör om ett annat
fordon i en hastighet upp till 20 km/h
fortare än det andra fordonet.
• Systemet reagerar inte om du kör om i en
hastighet mer än 20 km/h fortare än det
andra fordonet.
B
A
3603686j
“Döda vinklar” som BLIS informerar om
Avstånd A = ca 9,5 m Avstånd B = ca 3 m
När du blir omkörd av ett annat fordon:
• Systemet reagerar om du blir omkörd av
ett fordon som åker upp till 70 km/h
fortare än du gör.
• Systemet reagerar inte om du blir omkörd
av ett fordon som åker mer än 70 km/h
fortare än du gör.
BLIS - Blind Spot Information System
VARNING!
- BLIS-systemet fungerar inte i skarpa kurvor.
- Systemet fungerar inte om kameralinserna
är täckta. Då blinkar BLIS-indikeringslamporna och ett textmeddelande visas i
displayen (se tabellen på sidan 108).
- BLIS fungerar inte när bilen backar.
Systemfunktion i dagsljus
och mörker
• Dagsljus: I dagsljus reagerar systemet på
omgivande bilars form. Systemet är konstruerat att upptäcka motorfordon såsom
bilar, lastbilar, motorcyklar, mm.
VARNING!
- Systemet reagerar inte för cyklister och
mopedister.
- BLIS reagerar inte för stillastående fordon.
• Mörker: I mörker reagerar systemet på
omgivande bilars strålkastare. Ett fordon i
döda vinkeln måste ha minst varselljusen på
för att upptäckas av systemet. Detta innebär
t. ex. att systemet inte reagerar för en släpvagn utan strålkastare/varselljus som dras
bakom en personbil eller lastbil.
3603682r
Avstängning och
återaktivering av BLIS
BLIS är alltid aktivt när tändningen slås på.
• Systemet kan stängas av genom att trycka
på BLIS-knappen i strömbrytarpanelen i
mittkonsolen (se bilden ovan). Dioden i
knappen slocknar när systemet är avstängt
och ett textmeddelande visas i displayen i
instrumentpanelen.
• BLIS kan återaktiveras genom att trycka
på knappen. Då lyser dioden i knappen
och ett nytt textmeddelande visas i
displayen. Tryck på READ-knappen (se
sidan 35) för att få bort textmeddelandet.
107
BLIS - Blind Spot Information System
Systemstatus
Text i displayen
BLIS-system ur funktion
BLIS SERV. ERFORDRAS
Höger kamera skymd
BLIS HÖ KAMERA SKYMD
Vänster kamera skymd
BLIS VÄ KAMERA SKYMD
Båda kameror skymda
BLIS KAMEROR SKYMDA
BLIS-system av
BLIS AV
BLIS-system på
BLIS PÅ
VARNING!
BLIS-kamerorna har samma begränsningar som det mänskliga ögat,
dvs. de ”ser” sämre i t.ex. kraftigt snöfall eller tät dimma.
OBS! Meddelandena ovan visas enbart om tändningsnyckeln är i läge
II och BLIS är aktivt (dvs. om föraren inte har stängt av systemet).
108
Hjul och däck
Allmänt om hjul och däck
110
Däcktryck
112
Slitage, Byte av hjul, Reservhjul
113
Byte av hjul
114
Provisorisk däcktätning och verktyg
116
109
Allmänt
Allmänt om hjul och däck
Nya däck
På alla bildäck finns en dimensionsbeteckning.
Exempel på beteckning: 215/55R16 93W.
Tänk på att däck är en färskvara – efter några år
börjar de hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna minskar undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck vid byte.
Detta är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
Tillverkningsvecka- och år anges med 4 siffror (t ex
1502 innebär att däcket är tillverkat vecka 15, år 2002).
Denna beteckning används av alla däcktillverkare och tolkas så här:
215
sektionsbredden (mm)
55
förhållandet mellan sektionshöjd och bredd (%)
R
betyder radialdäck
16
fälgdiameter i tum (")
93
kod för max tillåten däckbelastning, i detta fall
650 kg
W
talar om att däcket är gjort för hastigheter upp till
270 km/tim
Din bil är helbilsgodkänd vilket innebär att du inte får avvika från den/de
dimensioner och prestandaklasser som finns angivna i fordonets
registreringsbevis. Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck
och dubbdäck som får avvika på dimension om dessa, samt hastighetsklass,
finns angivna i registreringsbeviset. Om du väljer ett sådant däck får bilen inte
köras fortare än däcket tål. De vanligaste hastighetsklasserna anges i följande
tabell.
Observera att det är maximal tillåten hastighet som anges.
Q
T
H
V
W
160 km/tim, används oftast på dubbade däck
190 km/tim
210 km/tim
240 km/tim
270 km/tim
Då du byter däck: var noga med att du får samma typ, dvs. radial,
dimension och beteckning och helst också av samma fabrikat på alla
fyra hjulen, då det annars finns risk att bilens köregenskaper kan
förändras. Kontrollera med din återförsäljare vilka dimensioner som är
tillgängliga för din bil. Tänk på att det är väglaget som avgör hur fort du
kan köra, inte hastighetsklassen på däcket.
110
7700444
Allmänt
Vinterdäck
Låsbar hjulskruv
Volvo rekommenderar vinterdäck med dimension 195/65 R15 förutom till bilar
med turbomotorer. Till dessa rekommenderas 205/55 R16.
Använd alltid vinterdäck på alla fyra hjulen!
OBS! Rådgör med din Volvoåterförsäljare vilken fälg och däcktyp som passar just
din bil.
Låsbar hjulskruv kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg.
Om stålfälg med låsbar hjulskruv används i kombination med hjulsida,
ska den låsbara hjulskruven monteras längst ifrån luftventilen. Hjulsidan
kan annars inte sättas dit på fälgen.
Dubbade vinterdäck
Dubbade vinterdäck ska ”köras in” 500-1000 km, mjukt och lugnt så att
dubbarna sätter sig riktigt i däcken. Detta ger däcken och dubbarna längre
livslängd samt en mer tystgående bil. Låt dubbdäcken få ha samma
rotationsriktning under hela sin livslängd. Om du vill skifta hjulen ska du
låta hjulen sitta på samma sida som tidigare.
Kom ihåg: Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från
land till land.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen, gäller även fyrhjulsdrivna
bilar.
Kör inte på barmark i onödan eftersom detta sliter mycket hårt på både
snökedjor och däck.
111
Däcktryck
Viktigt!
Det är endast tillåtet att använda Volvos snökedjor. Användning av
andra snökedjor kan försorsaka skador på din bil.
Du ska aldrig köra fortare än 50 km/tim med snökedjor!
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom utrymmet mellan
skivbromsarna och hjulen är för litet.
Köregenskaper och däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Både däcktyp,
dimension och lufttryck är viktiga för för hur bilen uppträder. När du
byter däck, se till att du får samma typ och dimension och helst också
samma fabrikat på alla fyra hjulen. Följ också rekommendationerna
beträffande lufttryck.
7700242d
Däcktrycktabell
Däcktrycksdekalen på tankluckans insida visar
vilka tryck däcken ska ha vid olika last och
hastighetsförhållanden.
Lufttrycket i däcken är viktigt!
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet! Det rätta trycket ser du i
dekalen på tankluckans insida.
Kör du med fel lufttryck försämras bilens köregenskaper och
dessutom ökar däckslitaget.
Tänk på att värdena i tabellen avser kalla däck (aktuell yttertemperatur).
Redan efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket
högre. Detta är normalt och du ska alltså inte släppa ur luft om du skulle
kontrollera trycket när däcken är varma. Däremot ska du öka trycket om
det är för lågt.
Tänk på att däcktrycket kan variera beroende på yttertemperaturen.
Kontrollera därför däcktrycket utomhus när däcken är kalla.
VARNING!
De enda godkända ”specialfälgarna” till Volvo är de fälgar som har
testats av Volvo och som ingår i ”Volvo original tillbehör” sortiment.
112
Hjul och Däck
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan som har ca 1,6 mm mindre
mönsterdjup än däcket i övrigt (på däcksidan
ser du bokstäverna TWI). Då däcket är så
nedslitet att bara 1,6 mm återstår syns dessa
band tydligt och du ska då omedelbart byta
till nya däck. Tänk på att redan vid 3-4 mm
resterande mönsterdjup påverkas väggreppoch
vattenundanträngningsförmåga markant.
Reservhjulet ”Temporary Spare” (vissa
marknader)
Reservhjulet ”Temporary Spare” skall endast användas under den korta tid
det tar att få det ordinarie däcket reparerat eller utbytt.
Enligt gällande lag är det bara tillåtet att använda reservhjulet/
däcket tillfälligt i samband med inträffad skada på något däck. Ett
hjul/däck av denna typ ska därför snarast ersättas med ett normalt
hjul/däck.
7700312m
Byte av hjul – sommar/vinter
När du skiftar mellan sommar- och vinterhjul; märk hjulen med vilken
sida de har suttit på: T.ex. V = vänster, H = höger.
OBS! Däck ska ha samma rotationsriktning under hela sin livslängd.
Däck med mönster som är gjort för att rulla åt endast ett håll, har
rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
Monteras däcken fel försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn, snö och slask.
Tänk också på att detta däck i kombination med de andra normala
däcken kan ge annorlunda köregenskaper.
Högsta hastighet med ”Temporary Spare”-reservhjul är därför 80
km/tim.
OBS! Använd endast bilens eget original reservhjul. Däck med andra
dimensioner kan förorsaka skador på din bil. Endast ett reservhjul får
användas vid ett och samma tillfälle.
VIKTIGT!
Däck med störst mönsterdjup ska alltid – oavsett bak- eller
framhjulsdrift – monteras bak.
Kontakta närmaste Volvohandel för kontroll om du är osäker.
Förvaring
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda, inte stående.
113
Byte av hjul
7700
7700
7700401r
Lossa hjulskruvarna
Reservhjulet ligger under mattan i bagagerummet.
Kom ihåg att sätta ut varningstriangeln.
•
Dra åt parkeringsbromsen och lägg in 1:ans växel på bilar med
manuell växellåda – läge P på bilar med automatväxellåda. Blockera
framför och bakom de hjul som ska stå kvar på marken.
•
Bilar med stålfälg har en löstagbar hjulsida. Bänd bort hjulsidan
med hjälp av en kraftig mejsel eller liknande. Om inte sådan finns
kan hjulsidan ryckas bort med händerna. Använd helst
skyddshanskar. När du sätter dit hjulsidan igen; var noga med att
hjulsidans ventilhål hamnar mitt för hjulets luftventil.
114
• Bilar med aluminiumfälg med en täckkåpa; ta bort täckkåpan med hjälp
av hylsnyckeln.
• Lossa hjulskruvarna 1/2-1 varv med hylsnyckeln. Skruvarna lossas
genom att vridas moturs.
På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Domkraftsfästenas
placering är markerad på bottensvällarlisten.
Byte av hjul
VARNING!
• Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraften!
• Bilen och domkraften ska stå på ett fast horisontellt underlag.
• Bilens originaldomkraft ska användas vid hjulbyte. Vid allt
annat arbete på bilen ska verkstadsdomkraft användas och
pallbockar ställas under den del av bilen som är upplyft.
• Dra åt parkeringsbromsen, lägg in 1:an eller backen på
manuell växellåda respektive läge P på automatväxellåda.
• Blockera framför och bakom de hjul som står kvar på marken.
• Använd kraftiga träklossar eller större stenar.
• Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
7700245d
7700244d
Så ska domkraften sitta
• Håll domkraften mot pinnen i domkraftsfästet så som teckningen
visar och veva ned domkraftens fot så att den pressas plant an mot
marken.
• Kontrollera igen att domkraften sitter i fästet enligt teckningen
och att foten är placerad lodrätt under fästet.
• Lyft bilen så högt att hjulet går fritt.
• Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Ditsättning
• Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
• Sätt dit hjulet och skruva fast hjulskruvarna.
• Sänk ned bilen så att hjulen inte kan rotera. Dra fast hjulskruvarna
korsvis och i momentsteg. Åtdragningsmoment: ca 140 Nm (14,0
kpm). Det är viktigt att det blir rätt moment. Åtdragningen bör
kontrolleras med en momentnyckel.
• Sätt på hjulkapseln.
• Skruva ihop domkraften helt innan du lägger tillbaka den i bagageutrymmet.
• Se till att domkraften och verktygspåsen är ordentligt fastspända och
inte kan förorsaka skrammel.
115
Provisorisk däcktätning och verktyg
Allmänt
De bilar som inte är utrustade med reservhjul
har istället försetts med en däcktätningssats.
Däcktätningssatsen kan användas till att både
täta en punktering eller kontrollera och justera
däckstrycket. Däcktätningssatsen består av en
elektrisk luftkompressor samt en integrerad
behållare med tätningsvätska.
Provisorisk däcktätningssats1
Däcktätningssatsen är endast tänkt att fungera
som provisorisk nödfallsreparation för att bilen
ska kunna köras ytterligare högst 200 km eller
till närmaste däckverkstad. Tätningsvätskan
har förmågan att effektivt täta däck som
punkterats i slitbanan.
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
1
116
Vissa varianter och marknader
innan bäst före-datumet passerats eller efter
användning av däcktätningssatsen. Se sidan
120 för information om byte av behållare.
Framtagning av däcktätningssatsen
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Lyft upp däcktätningssatsen.
Obs! Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga att
täta däck som har punktering i däcksidan. Täta
inte däck med den provisoriska däcktätningen
om de uppvisar större skåror, sprickor, ojämnheter eller liknande skador.
Däcktätningssats med kompressor och verktyg
finns under golvet i bagageutrymmet.
12 V-uttag för anslutning av kompressorn finns
fram vid mittkonsolen, vid baksätet och i last-/
bagageutrymmet1. Välj det eluttag som är
närmast det punkterade däcket.
VARNING!
Tätningsvätskan kan vid direkt hudkontakt
orsaka hudirritation. Vid hudkontakt, tvätta
omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.
Provisorisk däcktätning och verktyg
Pumpning av luft
Sätt ut minst en varningstriangel om ett hjul
måste fyllas på vid en trafikerad plats.
• Se till att den orangefärgade strömbrytaren
(2) står i läge 0 och ta fram kabel (5) och
luftslang (4) ur sidofacket (3).
• Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
• Anslut kabeln (5) till något av bilens 12 Vuttag.
• Starta motorn. Bilen ska stå på en
välventilerad plats.
• Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I.
• Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen.
• Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är
tillstängda eller saknar tillräcklig
ventilation.
• Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4) i
sidofacket (3).
• Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
Kompressorn ska inte arbeta längre än 10
minuter. Låt den därefter svalna då risk finns
för överhettning.
Föremål med en volym upp till 50 liter kan
pumpas upp med kompressorn.
117
Provisorisk däcktätning och verktyg
VARNING!
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Var särskilt vaksam vad det gäller däcksidorna. Om det uppstår sprickbildningar,
ojämnheter eller liknande skador ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör
under dessa omständigheter inte fortsätta.
Kontakta en auktoriserad däckverkstad.
Tätning av punkterat däck
Sätt ut en varningstriangel om ett hjul måste
repareras provisoriskt på en trafikerad plats.
• Lossa dekalen (1) om högsta tillåtna
hastighet från däcktätningssatsen och sätt
fast den på ratten där föraren kan se den
tydligt.
• Se till att den orangefärgade strömbrytaren
(2) står i läge 0 och ta fram kabel (5) och
luftslang (4) ur sidofacket (3).
• Skruva luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
• Anslut kabeln (5) till bilens 12 V-uttag.
• Frigör säkerhetsspärren (6) och vrid den
orangefärgade delen (7) 90 grader till
lodrätt läge, tills ett klickljud hörs.
• Starta motorn. Bilen ska stå på en
välventilerad plats.
118
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är
tillstängda eller saknar tillräcklig
ventilation.
• Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren (2) i position I. En tillfällig
tryckökning på maximalt 4 bar
förekommer under tiden som
tätningsvätskan pumpas in. Efter ca 1
minut sjunker trycket och manometern
visar ett mer korrekt däcktryck.
• Pumpa däcket till ett tryck mellan 1,8 bar
och 3,5 bar. Om trycket efter 10 minuters
pumpning inte kommit upp i 1,8 bar ska
kompressorn stängas av, för att den inte ska
överhettas.
• Lossa luftslangen (4) från däckventilen och
sätt tillbaka ventilhatten. Ta ut kabeln (5)
ur eluttaget. Fäll tillbaka den orangefärgade
delen (7) till dess utgångsposition och
säkra spärren (6). Förvara
däcktätningssatsen på en säker plats i bilen.
• Kör snarast ca 3 km, med en maximal
hastighet på 80 km/tim, för att
tätningsvätskan ska kunna täta däcket med
gott resultat.
VARNING!
Hastigheten får inte överstiga 80 km/tim
efter att den provisoriska
däcktätningenanvänts. Det provisoriskt
tätade däcketmåste bytas ut så snart som
möjligt (maximal körsträcka 200 km).
Provisorisk däcktätning och verktyg
• Kontrollera däcktrycket igen:
OBS! Fäll inte upp den oragefärgade delen
(7) när endast kompressorn ska användas
för påfyllning av luft.
1) Anslut luftslangen (4) till däckventilen.
2) Anslut kabeln (5) till 12 V-uttaget.
3) Läs av trycket på kompressorn.
Om däcktrycket ligger under 1,3 bar har
däcket inte tätats tillräckligt effektivt.
Färden bör under dessa omständigheter inte
fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
• Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen, se placering
sidan 112. Släpp ut luft med reduceringsventilen (8) om däcktrycket är för högt.
• Stäng av kompressorn, strömbrytaren (2)
ska stå i position 0. Lossa luftslangen och
kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
• Sätt tillbaka kabeln (5) och luftslangen (4) i
sidofacket (3).
• Lägg tillbaka däcktätningssatsen under
golvet i bagageutrymmet.
Kompressorn ska inte arbeta längre än 10
minuter. Låt den därefter svalna då risk finns
för överhettning.
Efter användning ska behållare med
tätningsvätska och slang bytas ut.
119
Provisorisk däcktätning och verktyg
Byte av behållare med
tätningsvätska
Behållaren med tätningsvätskan ska bytas ut
innan bäst före datumet passerats eller efter
däcktätning, se datumdekal (1). Efter
användning ska behållare (6) med hållare (8)
och luftslang (10) bytas ut.
Byte kan utföras av en auktoriserad
Volvoverkstad eller enligt instruktionerna.
VARNING!
Läs säkerhetsföreskriftens på behållarens
botten.
VARNING!
Se till så inte kompressorn är ansluten till
12 V-uttaget vid utbyte av behållare.
120
Byte av behållare innan bäst före
datum passerats
• Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
• Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna säkerhetsspärren
(5). Lossa höljet (3) och ta bort det.
• Skruva loss och ta bort behållaren (6).
• Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
skadad på den nya behållaren. Skruva fast
behållaren.
• Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så höljet
är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
• Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Hantera den utbytta behållaren som
miljöfarligt avfall.
Byte av behållare och slang efter
användning
• Skruva upp de två skruvarna (2) på det
orangefärgade höljet (3).
• Avlägsna hastighetsdekalen (4) och
datumdekalen (1), öppna säkerhetsspärren
(5). Lossa höljet (3) och ta bort det.
• Tryck ner knappen (8) medan behållaren
(6) med hållare (9) vrids medsols, ta bort
dem.
• Dra ur luftslangen (10).
• Torka av kvarbliven tätningsvätska med
trasa eller skrapa bort det om den redan har
hunnit torka.
• Sätt dit en ny luftslang (10), kontrollera att
den är riktigt placerad.
Provisorisk däcktätning och verktyg
• Kontrollera förseglingen (7) så den inte är
skadad på den nya behållaren. Skruva fast
hållaren (9) på behållaren (6) och vrid fast
den motsols tills ett klickljud hörs.
• Sätt tillbaka höljet (3). Kontrollera så höljet
är korrekt ditsatt, skruva fast med
skruvarna (2).
• Sätt tillbaka hastighetsdekalen (4) och ny
datumdekal (1) på däcktätningssatsen.
Den tomma behållaren och luftslangen kan
hanteras som vanliga sopor.
121
122
Säkringar, glödlampsbyte
Säkringar
124
Relä-/Säkringscentral i motorrummet
125
Säkringar i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan
126
Säkringar i kupén innanför ljudvallen på förarsidan
127
Säkringar i bagageutrymmet
128
Glödlampsbyte
129
123
Säkringar
3703474d
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller
överbelastning, är alla de olika elektriska
funktionerna och komponenterna skyddade
genom ett antal säkringar.
Säkringarna är placerade på fyra olika ställen i
bilen:
1. Relä-/säkringscentralen i motorrummet.
2. Säkringscentralen i kupén innanför ljudvallen på förarsidan.
3. Säkringscentralen i kupén vid
instrumentbrädans gavel på förarsidan.
4. Säkringscentralen i bagageutrymmet.
124
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts av. Titta i säkringsförteckningen för att
lokalisera berörd säkring. Dra ut säkringen och
titta från sidan om den böjda tråden är
avbränd. Byt i så fall till en ny säkring med
samma färg och samma amperebeteckning.
I locket på instrumentbrädans gavel finns ett
antal reservsäkringar. Där finns även en tång
som underlättar för dig att dra ut och sätta
tillbaka en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger, föreligger något fel på komponenten,
och du bör då uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Relä-/Säkringscentral i motorrummet
Säkringar i motorrummet
Här finns 24 säkringspositioner. Var noga med
att ersätta avbränd säkring med ny säkring
med samma färg och amperebeteckning. Där
finns också ett antal reservsäkringar.
Säkringstång
A
Hel säkring
Trasig säkring
8
16
24
7
15
23
6
14
22
5
13
21
4
12
20
3
11
19
2
10
18
1
9
17
X
X
X
X
X
X
3702167m
A. Tryck in plastspärrarna på boxens baksida och dra locket uppåt.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ampere
Parkeringsvärmare (tillval) .................. 25
Extraljus (tillval) .................................. 20
Gasspjäll (5-cyl. utan turbo/Bi-fuel) ... 10
Lambdasond (bensin), motorstyrenhet
(ECM) (diesel),
högtrycksventil (diesel) ....................... 20
Vevhusventilationsvärmare, magnetventiler, bränslefördelare (Bi-Fuel) ..... 10
Luftmassemätare, motorstyrenhet,
insprutningsventiler (bensin) ............... 15
luftmassemätare (diesel) ...................... 10
– ............................................................. –
Gaspedalsgivare (APM), A/C-kompressor, fläkt elektronikbox ........................ 10
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Gastanksventil (Bi-fuel LPG) .............. 10
– .............................................................. –
Tändspolar (bensin), reläspolar ........... 20
– .............................................................. –
Vindrutetorkare .................................... 25
ABS ...................................................... 30
– .............................................................. –
– .............................................................. –
Halvljus (vänster) ................................. 20
Positionsljus fram ................................ 15
ABS ...................................................... 30
Halvljus (höger) ................................... 20
Bränslepump ........................................ 15
Startmotor ............................................. 35
23. Motorstyrenhet (ECM) matning,
motorrelä (ECR) spole ......................... 10
24. – .............................................................. –
125
Säkringar i kupén vid instrumentbrädans gavel på förarsidan
Här finns 38 säkringspositioner. Säkringarna är
placerade innanför luckan på instrumentpanelens gavel. Där finns också ett antal reservsäkringar.
1
10
20
30
2
11
21
31
3
12
22
32
4
13
23
33
5
14
24
34
6
15
25
35
7
16
26
36
8
17
27
37
9
18
28
38
19
29
3701482D
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
126
Ampere
Förarstol elmanövrerad ........................ 25
Passagerarstol elmanövrerad ............... 25
Fläkt klimatanläggning ........................ 30
Styrenhet höger framdörr .................... 25
Styrenhet vänster ger framdörr ............ 25
Allmänbelysning tak (RCM), övre
elektronikstyrenhet (UEM) .................. 10
Taklucka ............................................... 15
Tändningslås, SRS-system, motorstyrenhet (ECM), avstängning SRS ..................
passagerarsida (PACOS), startspärr
elektronisk (IMMO) ........................... 7,5
OBDII, ljusomkopplare (LSM),
rattvinkelgivare (SAS), rattstyrenhet
(SWM) .................................................... 5
Audio .................................................... 20
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Audioförstärkare .................................. 30
RTI display ........................................... 10
Telefon .................................................... 5
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
– ..............................................................
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Säkringar i kupén innanför ljudvallen på förarsidan
Här finns 36 säkringspositioner. Säkringarna är
placerade innanför ljudvallen på vänster sida.
Var noga med att ersätta avbränd säkring med
ny säkringmed samma färg och
amperebeteckning. Där finns också ett antal
reservsäkringar.
31 32 33
1
3
34 35 36
4
5 6
7
8
2
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3703457r
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ampere
Stolsvärme höger sida .......................... 15
Stolsvärme vänster sida ....................... 15
Signalhorn ............................................ 15
– .............................................................. –
– .............................................................. –
Reservplats ............................................. –
Reservplats ............................................. –
Larmsirén ............................................... 5
Bromsljuskontakt matning .................... 5
Kombinationsinstrument (DIM),
klimatanläggning (CCM), parkeringsvärmare, förarstol elmanövrerad .............. 10
Eluttag framsäte och baksäte ............... 15
– .............................................................. –
Reservplats ............................................. –
Strålkastartorkare ................................. 15
ABS, STC/DSTC ................................... 5
16. Bi-fuel, Servostyrning elektronisk
(ECPS), Bi-Xenon, ljushöjdsreglering 10
17. Dimljus fram vänster .......................... 7,5
18. Dimljus fram höger ............................. 7,5
19. Reservplats ............................................. –
20. Reservplats ............................................. –
21. Transmission styrenhet (TCM),
backväxelspärr (M66) .......................... 10
22. Helljus vänster ..................................... 10
23. Helljus höger ........................................ 10
24. – .............................................................. –
25. – .............................................................. –
26. Reservplats ............................................. –
27. Reservplats ............................................. –
28. Passagerarstol elmanövrerad, audio ...... 5
29. Reservplats ............................................. –
30. BLIS ....................................................... 5
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Reservplats ............................................. –
Reservplats ............................................. –
Vacuumpump ....................................... 20
Spolarpump, strålkastartorkare ............ 15
– .............................................................. –
– .............................................................. –
127
Säkringar i bagageutrymmet
Säkringarna är placerade bakom klädseln på
vänstra sidan. Var noga med att ersätta avbränd
säkring med ny säkring med samma färg och
amperebeteckning.
Nr
Ampere
1. Backljus ................................................ 10
2. Positionsljus, dimljus, bagagerumsbelysning, nummerskyltbelysning, dioder i bromsbelysning .... 20
3. Tillbehör (AEM) .................................. 15
4. Reservplats ............................................. –
5. REM elektronik .................................... 10
6. Cd-växlare, TV, RTI ............................ 7,5
7. Dragkablage (30-matning) .................. 15
8. Eluttag bagageutrymme ....................... 15
9. Bakdörr höger: Fönsterhiss, spärr
fönsterhiss ............................................ 20
10. Bakdörr vänster: Fönsterhiss, spärr
fönsterhiss ............................................ 20
11. Reservplats ............................................. –
12. Reservplats ............................................. –
13. Värmare dieselfilter ............................. 15
14. - ................................................................ 15. Reservplats ............................................. –
16. Reservplats ............................................. –
17. Tillbehör audio ....................................... 5
18. Reservplats ............................................. –
128
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Nedfällningsbart nackstöd ................... 15
Dragkablage (15-matning) .................. 20
Reservplats ............................................. –
– .............................................................. –
AWD .................................................... 7,5
Four-C SUM ........................................ 15
– .............................................................. –
Parkeringshjälp ...................................... 5
Huvudsäkring: Dragkablage, Four-C,
parkeringshjälp ..................................... 30
Centrallås (PCL) .................................. 15
Släpvagnsbelysning vänster: Positionsljus, körriktningsvisare ........................ 25
Släpvagnsbelysning höger: Bromsljus,
dimljus, körriktningsvisare .................. 25
Huvudsäkring: Säkring 37, 38 ............. 40
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
– .............................................................. –
Eluppvärmd bakruta ............................ 20
Eluppvärmd bakruta ............................ 20
1 2 3 4 5
6 7 8 9 101112
13141516171819
202122
27 28 29 30
23242526
31
32 33 34 35 36
37
38
3703477d
Glödlampsbyte
Allmänt
Alla glödlampor finns specificerade på sidan
164.
Glödlampor och punktljus som är av särskild
typ eller som inte lämpar sig för byte annat än
av verkstad är:
• Allmänbelysning i taket
• Takbelysning
• Läslampor
• Handskfacksbelysning
• Blinker, yttre backspegel
• Trygghetsbelysning, yttre backspegel
• Högt placerat bromsljus
• Bi-Xenon lampor
3500534d
Viktigt!
Vidrör aldrig glaset på lamporna direkt med
fingrarna. Fett och olja från fingrarna
förångas av värmen och ger en beläggning
på
reflektorn som då kan förstöras.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska alla arbeten med strålkastaren
utföras av auktoriserad Volvoverkstad.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild försiktighet eftersom den är utrustad med ett
högspänningsaggregat.
129
Glödlampsbyte
1
1
2
2
3
4
3
TOP
4
3500903d
3500535d
3500536d
Halvljus- och helljus-lampa
Båda strålkastarnas glödlampor byts från
motorrummet.
• Släck belysningen och vrid
tändningsnyckeln till läge 0.
• Öppna motorhuven
• Lossa täcklocket genom att vrida det moturs
(1).
• Dra loss kontakten (2).
• Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt (3).
• Dra ut lampan och byt till ny (4). Notera hur
den sitter!
• Sätt tillbaka lampan (1). Den kan bara sitta
på ett sätt.
130
• Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning åt
vänster så att den fastnar i sitt fäste (2).
• Tryck tillbaka kontakten (3).
• Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
”TOP” skall vara uppåt (4).
Positionsljus/parkeringsljus
fram*
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Lossa täcklocket för helljuset genom att
vrida det moturs.
• Dra ut lampan tillsammans med dess
sockel. Byt till ny glödlampa.
• Tryck tillbaka lampan tillsammans med
dess sockel.
• Kontrollera att den nya lampan lyser.
• Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
”TOP” skall vara uppåt.
Glödlampsbyte
3500893d
3501688d
Byte av glödlampa i främre
hörn
Byte av glödlampor i
baklykta
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Tryck med hjälp av en skruvmejsel på
styrklacken och dra ut hela lamphuset
• Tryck låsfjädern nedåt och lossa lamphuset
från kontaktstycket.
• Vrid lamphållaren moturs och ta ut den.
• Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom
att trycka inåt och vrida moturs.
• Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
• Tryck tillbaka kontaktstycket i lamphållaren.
• Slå på tändningen och kontrollera att den
nya lampan lyser.
• Tryck in lamphuset igen och kontrollera att
det sitter fast.
Alla glödlampor i baklyktan byts inifrån
bagageutrymmet.
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Lås upp och fäll panelsidan inåt för att
komma åt glödlamporna. På höger sida blir
lamporna lättare åtkomliga om du, innan
du fäller panelsidan inåt, först drar ut
lastgardinen så mycket du kan.
Glödlamporna är placerade i en löstagbar
lamphållare som sitter fast med två spärrtappar.
Gör så här för att byta glödlampa:
• Tryck de båda spärrtapparna mot varandra
för att lossa lamphållaren från lamphuset.
• Byt till ny glödlampa.
• Tryck tillbaka lamphållaren.
• Fäll tillbaka och lås fast panelsidan.
Bilens ytterkant, vänster sida
Placering av glödlampor i baklykta
1. Positionsljus
2. Positions-/dimljus
3. Blinkers
4. Backljus
5. Sidopositionsljus
OBS! Om felmeddelande ”Lampfel” / ”Kontrollera bromsljus” kvarstår efter att felaktig
glödlampa ersatts behöver en auktoriserad
Volvoverkstad uppsökas för att få felet avhjälpt.
OBS! Bromsljuslamporna är av LED-typ som
vid fel skall bytas av en Volvoverkstad.
131
Glödlampsbyte
3500894d
3500903d
3500889d
Byte av dimstrålkastare - fram
OBS! Vidrör aldrig strålkastarglaset direkt
med fingrarna.
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Vrid lamphållaren något moturs.
• Ta ur lampan och byt till ny glödlampa.
• Sätt tillbaka lampan. (Profilen på
lamphållaren sammanfaller med profilen
på lampans fot).
• Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
något medurs. Markeringen ”TOP” på
lamphållaren skall vara uppåt!
132
Byte av sidoblinklykta
• Öppna framdörren till hälften.
• Stoppa in handen bakom framskärmen och
tryck ut lampan. Låt kablarna sitta kvar i
lamphållaren.
• Vrid lamphållaren 1/4 varv moturs och dra
rakt ut.
• Dra ut den trasiga glödlampan rakt ut.
• Byt till ny glödlampa och tryck tillbaka
lampan rakt inåt.
Byte av glödlampa för
positionsljus/parkeringsljus
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Lossa täcklocket för helljuset genom att
vrida det moturs.
• Dra ut lampan tillsammans med dess
sockel. Byt till ny glödlampa.
• Tryck tillbaka lampan tillsammans med
dess sockel.
• Kontrollera att den nya lampan lyser.
• Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
”TOP” skall vara uppåt!
Glödlampsbyte
3500888D
3500871d
3500916d
Byte av
nummerskyltbelysning
Byte av instegsbelysning framdörrar
Byte av instegsbelysning bakdörrar
•
Instegsbelysning har du under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan. När du
skall byta gör så här:
•
•
•
•
•
•
•
Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
Lossa skruven med en skruvmejsel.
Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
Vrid kontakten moturs och dra ut glödlampan.
Byt till ny glödlampa.
Sätt tillbaka kontakten och vrid medurs.
Sätt tillbaka och skruva fast hela
lamphuset.
•
•
•
Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
Ta bort den trasiga glödlampan och sätt dit
en ny glödlampa.
Kontrollera att lampan lyser och sätt tillbaka lamphuset.
•
•
•
Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
Lossa lamphuset från kabeln och lossa
sedan lampglaset i lamphuset genom att
trycka de två sidospärrarna utåt.
Dra ut den trasiga glödlampan och sätt dit
en ny.
Sätt sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
133
Glödlampsbyte
3500891d
3500918d
3501378m
Stick in skruvmejseln och bänd försiktigt
Byte av sidomarkeringslampa
•
•
•
•
•
•
134
Tryck hela lampan bakåt och ta ut den.
Försök lossa lampinsatsen med fingrarna,
om det går. I annat fall använd en plasteller träbit eller liknande, så att du skonar
lacken.
Vrid lamphållaren moturs och dra ut den.
Byt till ny glödlampa.
Tryck in lamphållaren och vrid medurs.
Sätt tillbaka lampan genom att trycka in
den i karossen.
Byte av lampa till make upspegel
Byte av lampa bagageutrymme
•
Belysningen finner du till höger och till
vänster om bagageluckan. När du skall byta
gör så här:
•
•
Stick in en skruvmejsel och bänd
försiktigt, tills glaset lossnar.
Peta ut och byt lampan.
Tryck fast lampglaset igen och kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
•
•
•
Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
Ta bort den trasiga glödlampan och sätt dit
en ny glödlampa.
Kontrollera att lampan lyser och tryck
tillbaka lamphuset.
Skötsel och Service
Rostskydd
136
Bättring av lackskador
137
Tvättning
138
Volvo Service
141
Motorhuv, Motorrummet
143
Diesel
145
Motorolja
146
Kylvätska
147
Bromsvätska, Servostyrning, Spolarvätska
148
Batteriskötsel
149
Byte av torkarblad
151
135
Rostskydd
Rostskyddsbehandling – kontroll och bättring
Bättring
Din Volvo fick ett mycket noggrant och komplett rostskydd redan på
fabriken. Utvändigt, på utsatta områden som t.ex. underredet, sprutades
ett tjockt, nötningsbeständigt rostskyddsmedel och invändigt i balkar,
hålrum och slutna sektioner en tunnare, penetrerande rostskyddsvätska.
Vill du själv förbättra ditt rostskydd ska du se till att det är rent och torrt
där du bättrar. Spola, tvätta och torka bilen noggrant. Använd rostskyddsmedel i sprayburk eller avsett för penselbättring.
Bilens rostskydd upprätthåller du genom att bl a göra följande:
• Håll bilen ren. Spola chassikomponenter*, underrede, hjulhus och
skärmkanter med högtryck. Vid högtryckstvätt - håll sprutan på ett
avstånd av minst 30 cm från lackerade ytor.
• Låt kontrollera och ev. förbättra rostskyddet regelbundet.
* Bärarmar, länkstag, fjäderfästen samt fjäderbenstallrikar.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling
under normala förhållanden förrän efter ca 8 år. Efter denna tid bör
efterbehandling göras med tre års intervall. Behöver din bil efterbehandlas, låt din Volvoverkstad hjälpa dig.
Två olika typer av rostskyddsmedel finns:
a) tunn (ofärgad), för synliga ställen
b) tjock, för slitytor på underrede
Tänkbara bättringsställen med dessa hjälpmedel är t.ex:
• Synliga svetsar och plåtskarvar – tunn vätska
• Underrede – tjock vätska
• Dörrgångjärn – tunn vätska
• Motorhuvens gångjärn och lås – tunn vätska
När du är klar med behandlingen kan överflödigt rostskyddsmedel
tvättar bort med en trasa fuktad med rekommenderat rengöringsmedel.
Delar av motorn och fjäderbensinfästningarna i motorrummet är på
fabriken behandlade med ett vaxbaserat ofärgat rostskyddsmedel. Detta
medel tål normala tvättmedel utan att lösas upp och förstöras. Om du
däremot gör en motortvätt med s.k. aromatiska lösningsmedel, t.ex.
lacknafta, kristallolja (speciellt sådana som inte innehåller emulgatorer),
bör vaxskyddet förnyas efter tvätten. Din Volvo-återförsäljare tillhandahåller sådana vaxer.
136
Bättring av lackskador
Lacken
Mindre stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och den ska du därför kontrollera regelbundet.
Lackskador måste du åtgärda genast för att det
inte ska börja rosta. De vanligaste lackskadorna du själv kan åtgärda är:
• mindre stenskott och repor.
• skador på t.ex. skärmkanter och trösklar.
Materiel:
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller s.k. färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp
• Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
kan du fylla i färg direkt efter det att du
tagit bort smutsen.
Vid bättring ska bilen vara rentvättad och
torr och ha en temperatur över +15 °C.
Färgkod
Se till att du får rätt färg. Färgkodnumret finns
på produktskylten i motorrummet.
VOLVO CAR CORP.
MADE IN
SWEDEN
KG
KG
1.
KG
2.
KG
0300048A
Färgkod
Har stenskottet gått ner till plåten gör du så
här:
• Fäst en bit maskeringstejp över den
skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten, så att
lackresterna följer med (bild 1).
• Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller
tändsticka (bild 2).
• När grundfärgen torkat lägger du på ytlack
med pensel.
• Se till att färgen är väl omrörd och lägg
därefter på färg tunt i flera omgångar och
låt den torka mellan varje målning.
• Vid repor gör du som tidigare, men för att
skydda den oskadade lacken kan det vara
lämpligt att maskera (bild 3).
• Vänta någon dag, och efterbehandla sedan
d.v.s. polera bättringarna. Använd mjuk
trasa och sparsamt med slippasta.
Ta bort lackrester med hjälp av tejp
8100503A
Maskera eventuellt
137
Tvättning
Tvätta bilen ofta
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig, speciellt vintertid då vägsalt
och fukt lätt kan ge upphov till korrosion.
Så här kan du tvätta bilen:
• Spola noggrant av smutsen på bilens undersida (hjulhus, skärmkanter m.m.).
• Spola hela bilen tills den lösa smutsen avlägsnats.
• Vid användning av högtryckstvätt:
Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare
karossen än 30 cm. Spruta inte heller direkt på låsen.
• Tvätta med svamp med eller utan tvättmedel och mycket vatten.
• Använd gärna ljummet (högst 35 °C) men inte hett vatten.
• Om smutsen sitter hårt fast, kan du tvätta bilen med kallavfettningsmedel, men då måste du hålla till på en spolplatta med avloppsseparator. När du använder kallavfettningsmedel, skall du se till att
inte stå i direkt solljus eller att lacken är varm på grund av att den
har utsatts för solljus eller genom att motorn fortfarande är varm.
Solljus och värme kan ge bestående skador. Rådgör med din
Volvoverkstad.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning.
Lämpliga tvättmedel:
Biltvättmedel (bilschampo).
Tänk på att:
Tvätta alltid bort fågelspillning från lacken så snart som möjligt.
Fågelspillningen innehåller nämligen kemikalier som påverkar och
missfärgar lacken mycket snabbt. Missfärgningen går inte att polera
bort.
138
VARNING!
Efter tvättning: Provbromsa alltid så att fukt och korrosion inte
angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna! Tryck lätt på
bromspedalen då och då om du kör längre sträckor i regn eller
snöslask så att bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar. Det ska
du också göra då du börjar köra efter start i mycket fuktig eller kall
väderlek.
VARNING!
Gör ingen motortvätt när motorn är varm. Brandrisk!
Tvättning
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att få bilen ren. Tänk dock på
att en automattvätt aldrig kan ersätta en riktig handtvätt.
Tvättautomatens borstar kommer inte åt perfekt på alla ställen.
Under bilens första månader rekommenderar vi att du handtvättar din bil.
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen om du tycker att lacken är matt och då du vill ge
lacken ett extra skydd, t.ex. inför vinterperioden.
Polera bilen behöver du normalt inte göra förrän tidigast efter ett år. Vaxa
den kan du göra tidigare.
Tvätta och torka bilen mycket noga innan du börjar polera och/eller vaxa.
Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med Volvos asfaltsborttagare eller lacknafta.
Svårare fläckar kan du ta bort med fin slippasta (rubbing) avsedd för
billack. Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast
vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
Polera och vaxa inte i direkt solljus.
Behandling av fläckar på plastdetaljer och vinyl
För rengöring av interiöra vinyl och plastdetaljer rekommenderas speciellt
rengöringsmedel som finns hos din Volvo-återförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel. Torka med svag tvållösning och ljummet vatten.
Behandling av fläckar på skinn
För smutsiga läderklädslar rekommenderas speciella rengöringsmedel,
som finns hos din Volvo-återförsäljare.
En till två gånger per år rekommenderas en behandling med Volvos
lädervårdssats, för att bevara lädrets smidighet och komfort.
Använd aldrig starka lösningsmedel, bensin, alkohol, lacknafta, etc. då
sådana starka medel kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
Rengöring av bilbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särkilt textilrengöringsmedel
finns hos din Volvo-återförsäljare. Tillse att bältet är torrt innan det rullas
tillbaka in igen.
Rengöring av klädsel
Behandling av fläckar på textil
För smutsiga textilklädslar rekommenderas speciellt rengöringsmedel som
finns hos din Volvo-återförsäljare. Andra kemikalier kan äventyra
klädselns brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT!
Vassa föremål och kardborreförslutningar kan skada bilens textilklädsel.
139
Tvättning
Rengöring av yttre backspeglar och främre
sidorutor med vattenavvisande ytskikt (tillval)
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på
spegel-/glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan repas.
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning - använd endast
isskrapa av plast.
Det sker ett naturligt slitage på de vattenavvisande ytskikten.
OBS! För att de vattenavvisande egenskaperna ska bestå rekommenderas
en behandling med ett speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos
Volvoåterförsäljare. Det bör användas första gången efter tre år och
därefter varje år.
140
Volvo Service
Volvo Service
Inspelning av fordonsdata
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den omsorgsfullt. Ytterligare en
kontroll enligt AB Volvo Personvagnars föreskrifter gjordes strax innan
den överlämnades till dig.
En eller flera datorer i din Volvo personbil har möjlighet att spela in
detaljerad information. Denna information, som är avsedd att användas i
forskningsyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i
vissa av bilens system, kan innehålla uppgifter såsom; exempelvis
användandet av säkerhetsbälten av förare och passagerare, information
om funktion av olika system och moduler i bilen och information
beträffande statusen av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och
andra system.
Denna information kan innefatta uppgifter beträffande förarens sätt att
köra bilen. Sådan information kan innehålla uppgifter såsom, men inte
uteslutande, bilens hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen
och rattutslag. Sistnämnda data kan lagras under ett begränsat
tidsintervall medan bilens körs och därefter under förloppet av en
kollision eller i ett nära tillbud.
Volvo Personvagnar AB kommer inte att medverka till att denna lagrade
information lämnas ut utan samtycke. Dock kan Volvo Personvagnar AB
tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning.
I övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade verkstäder
komma att läsa och använda informationen.
Volvo Serviceprogram
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör du följa Volvos
Serviceprogram, som finns specificerat i Service- och garantiboken. Vi
råder dig att alltid låta en Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Din Volvoverkstad har den personal, de specialverktyg och den
servicelitteratur som garanterar dig högsta servicekvalitet. Din
Volvoverkstad använder alltid Volvo original reservdelar. Volvos
serviceprogram är utarbetat för normalbilisten.
Viktigt!
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera och följ Service- och
garantiboken.
Service eller installation av tillbehör
Service eller installation av tillbehör som berör bilens elektriska system,
kan endast utföras med hjälp av för bilen speciellt utvecklad
elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid din Volvoverkstad, innan
du låter påbörja eller utföra servicearbeten som påverkar det elektriska
systemet.
Ogynnsamma körförhållanden
Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderas att byte av
motorolja, olje- och luftfilter görs oftare än rekommendationerna i
Service- och garantiboken.
Till ogynnsamma körförhållanden räknas:
• Långvarig körning i dammig/sandig omgivning
• Långvarig körning med husvagn och/eller släpvagn
• Långvarig körning i bergslandskap
• Långvarig körning i hög hastighet
• Långvarig tomgångs- och/eller lågfartskörning
• Körning vid låga temperaturer – under 0 °C – med huvudsakligen
korta körsträckor; under 10 km.
141
Volvo Service
VARNING!
Bilens tändsystem har mycket hög effekt.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Vidrör inte tändstift, tändkablar eller tändspole då motorn går eller tändningen är tillkopplad.
Tändningen ska vara avstängd vid:
• Anslutning av motortester.
• Byte av delar i tändsystemet som tändstift, tändspole,
tändfördelare, tändledningar o.s.v.
Observera följande innan du börjar arbeta
med din bil:
Batteriet
• Förvissa dig om att batterikablarna är riktigt kopplade och väl åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn går (ex. vid batteribyte).
• Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batterikablarna ska vara frånkopplade vid omladdning.
Miljöomsorg
Batteriet innehåller syra som är frätande och giftig. Det är därför viktigt
att batteriet hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
142
7700243d
Lyftning av bilen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den sättas mot framkanten på
motorns bärarm. Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga med att
sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av domkraften.
Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre
och bakre lyftarmarna sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren. Se
bild.
Motorhuv, motorrum - vänsterstyrd
8
10
1
5
2b
2
Dra i handtaget...
4
3
1112
7
8200092d
6
9
2000305d
...tryck upp och öppna
Motorhuven öppnas
Motorrum
Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. Du hör när låset släpper.
För in handen mitt på huvens framkant och
tryck upp säkerhetsspärrens handtag. Öppna
huven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt när
du stänger den.
Expansionstank, kylsystem
Oljepåfyllning, motor
Oljemätsticka, motor
Kopplings-/bromsvätskebehållare
Batteri (i bagageutrymmet)
Dataskylt
Kylare
Servostyrningens oljebehållare
Luftfilter
Spolarvätskebehållare
Huvudsäkringscentral
Relä/säkringscentral
VARNING!
Elektrisk kylfläkt:
Kylfläkten kan gå igång själv någon tid efter
det att motorn stängts av.
143
Motorhuv, motorrum - högerstyrd
8
5
1
4
10
2b
2
Dra i handtaget...
3
1112
7
6
9
8200095d
2000306d
...tryck upp och öppna
Motorhuven öppnas
Motorrum
Dra i låshandtaget längst till höger under
instrumentpanelen. Du hör när låset släpper.
För in handen mitt på huvens framkant och
tryck upp säkerhetsspärrens handtag. Öppna
huven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt när du
stänger den.
144
Expansionstank, kylsystem
Oljepåfyllning, motor
Oljemätsticka, motor
Kopplings-/bromsvätskebehållare
Batteri (i bagageutrymmet)
Dataskylt
Kylare
Servostyrningens oljebehållare
Luftfilter
Spolarvätskebehållare
Huvudsäkringscentral
Relä/säkringscentral
VARNING!
Elektrisk kylfläkt:
Kylfläkten kan gå igång själv någon tid efter
det att motorn stängts av.
Diesel
Bränslesystem
Avtappning av kondensvatten i bränslefilter
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar. Använd endast dieselbränslen
från välkända oljebolag som uppfyller kraven på rekommenderad
bränslekvalitet enligt sidan 162. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. De större oljebolagen har även ett speciellt dieselbränsle avsett
för vinterbruk. Detta är mera lättflytande vid låga temperaturer och
reducerar risken för vaxbildning i bränslesystemet.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om tanken hålls välfylld.
I bränslefiltret separeras kondensvatten från bränslet, som i annat fall
kan orsaka motorstörningar. Avtappning av bränslefiltret bör ske enligt
gällande serviceintervaller i din Service- och garantibok samt vid
misstanke om att förorenat bränsle använts.
Vid tankning, se till att det är rent runt påfyllningsröret. Fyller du från
egen tank bör du filtrera bränslet.
Undvik spill på lackerade ytor. Vid spill tvätta med tvål och vatten.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett bränslestopp. Bränslesystemet
avluftas automatiskt om man låter tändningen stå i läge II under ca 60
sekunder innan startförsök påbörjas.
Viktigt!
Dieselbränslen som inte ska användas:
specialtillsatser, Marine Diesel Fuel,
eldningsolja, RME (vegetabilisk oljemetylester), vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat
slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
145
Motorolja
•
•
Kontroll och byte av
motorolja och oljefilter
Vissa motorer har en oljekvalitetsdekal på
motorhuven, se sidan 154 för dekalens
placering. Specifikationen på dekalen anger
vilken oljekvalitet och viskositet motorn ska
fyllas med. Specifikationer för alla motorvarianter finns på sidan 160.
I Service- och garantiboken finns anvisningar
om lämpliga bytesintervaller för olja och
oljefilter. Vid körning i ogynnsamma förhållanden rekommenderas kortare intervaller, se
sidan 141.
Nivån för motorolja ska kontrolleras och oljan
ska bytas ut regelbundet.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på den
nya bilen. Service- och garantiboken anger vid
vilken mätarställning det ska ske.
Volvo rekommenderar att oljenivån
kontrolleras var 2500:e km. Det säkraste
mätvärdet fås på kall motor före start.
Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att
motorn stängts av. Mätstickan visar för låg
nivå eftersom all olja inte hunnit rinna ner i
oljetråget.
OBS! Se rekommenderad oljekvalitet,
viskositet och volymuppgifter på sidan 160.
146
•
Torka av mätstickan före kontrollen.
Kontrollera oljenivån med mätstickan. Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se sidan 160 för påfyllningsbar volym.
IMG-203460
Oljenivån ska ligga inom det markerade
området på mätstickan.
Oljekontroll på kall bil:
• Torka av mätstickan före kontrollen.
• Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
• Ligger nivån nära MIN-markeringen kan
0,5 liter fyllas på till en början. Fyll på tills
oljenivån är närmare markeringen MAX än
MIN på mätstickan. Se sidan 160 för påfyllningsbar volym.
Oljekontroll på varmkörd bil:
• Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
Viktigt!
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Oljeförbrukningen kan öka om för mycket olja
fylls på i motorn.
VARNING!
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
Viktigt!
Använd alltid rekommenderad oljekvalitet
och rätt viskositet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan skada motorn.
Om annan olja fyllts på, kontakta närmaste
Volvoverkstad för service.
Kylvätska
Kylvätska, nivåkontroll och påfyllning
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt
att balansera mängden kylvätska och vatten för rådande väderlek.
Komplettera aldrig med endast rent vatten. Frysrisken ökar med såväl för
liten som för stor andel kylvätskan.
Se volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för vätskor och oljor på
sidan 158.
Viktigt!
Det är mycket viktigt att kylvätska med korrosionsskydd enligt
Volvos rekommendation används. Då bilen är ny är den fylld med
kylvätska som klarar ca -35 °C.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Fyll på vätska då nivån sjunkit till MIN-markeringen.
Viktigt!
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. Höga temperaturer
kan uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
VARNING!
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning behöver göras då
motorn är varm skruvas expansionskärlets lock sakta av så att övertrycket försvinner.
147
Bromsvätska, Servostyrning, Spolarvätska
Behållare för bromsoch kopplingsvätska
VARNING!
FULL
Om bromsoljan ligger under MIN-nivå
i bromsvätskebehållaren bör inte bilen
köras vidare utan att bromsolja fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
ADD
3601948d
5200678d
Spolarvätskebehållare
Behållare för styrservoolja
Behållare för styrservoolja
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av olja
behövs inte. Nivån ska ligga mellan ADD- och
FULL-märkena.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för vätskor och oljor på sidan 158.
OBS! Om ett fel uppstår i styrservosystemet
(eller om bilen är strömlös och ska bogseras)
kan bilen fortfarande styras. Tänk på att
styrningen blir mycket tyngre än normalt och
att mer kraft behövs för att vrida ratten.
Behållare för broms- och
kopplingsvätska
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare1. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena. Kontrollera nivån
regelbundet. Byt bromsvätska vartannat år
eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
Se volymuppgifter och rekommenderad
kvalitet för vätskor och oljor på sidan 158.
OBS! På bilar som körs så att bromsarna
används ofta och hårt, t ex bergskörning eller
körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år.
1
Placering beroende på vänster- eller
högerstyrd variant.
148
Spolarvätskebehållare
Vindrute-, bakrute- och strålkastarspolarna har
samma vätskebehållare. Se volymuppgifter
och rekommenderad kvalitet för vätskor och
oljor på sidan 158.
Använd frostskydd under vintern så att det inte
fryser i pump, behållare och slangar.
Tips: Gör samtidigt rent torkarbladen vid
påfyllning av spolarvätska.
Batteriskötsel
A
• Kontrollera alla cellerna där. Använd en
skruvmejsel för att lossa täcklocken. Varje
cell har en egen maxinivåmarkering.
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maxnivåmarkering.
• Fyll aldrig över nivåmarkeringen (A).
Symboler:
Använd skyddsglasögon.
Viktigt!
Använd alltid destillerat eller avjoniserat
vatten (batterivatten).
• Dra åt täcklocken ordentligt.
OBS! Om batteriet laddas ur många gånger
påverkas batteriets livslängd negativt.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
3100063d
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt,
körförhållanden och klimatförhållanden etc.
Upprepad användning av parkeringsvärmaren
och liknande stora strömförbrukare i
kombination med korta körsträckor kan leda
till att batteriet laddas ur vilket kan ge
startproblem.
För att batteriet ska fungera tillfredställande,
tänk på följande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A).
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet
innehåller svavelsyra som kan orsaka
allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
Batteriet innehåller frätande
syra.
Undvik gnistor eller öppen
låga.
Explosionsfara.
149
Batteriskötsel
Byte av batteri
A
B
3100181m
A. Batteri utan täckkåpa
B. Batteri med täckkåpa
Borttagning av batteri:
• Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
• Vänta i minst 5 minuter innan några
elektriska anslutningar rörs. Detta för att all
information i bilens elektriska system ska
kunna lagras i de olika styrenheterna.
• Lossa skruvarna från låsbygeln över
batteriet och ta bort bygeln.
• Vik upp plastlocket över batteriets
minuspol alt. skruva bort täckkåpan över
batteriet.
• Lossa minuskabeln.
• Lossa den nedre konsolen som håller
batteriet.
• Lossa pluskabeln efter att ev. plastlock
vikits undan.
• Lyft bort batteriet.
Ditsättning av batteri:
• Sätt dit batteriet på plats.
• Sätt dit den nedre konsolen, skruva fast.
• Anslut pluskabeln, tryck fast och vik ner
ev. plastlock.
• Anslut minuskabeln, vik ner ev. plastlock.
• Sätt dit plastlocket alt. täckkåpan över
batteriet.
• Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet i
karossen.
• Sätt dit låsbygeln över batteriet och dra fast
skruvarna.
150
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit startkablarna felaktigt, räcker för
att batteriet skall explodera. Batteriet
innehåller svavelsyra som kan orsaka
allvarliga frätskador. Skölj med stora
mängder vatten om svavelsyran kommer i
kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid
stänk i ögonen, kontakta omedelbart läkare.
Byte av torkarblad
3603056d
Byte av vindrutetorkarblad
•
•
•
Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
Tryck in de räfflade låsfjädrarna på torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i armens
förlängning.
Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning och
kontrollera att det sitter riktigt fast.
OBS! Tänk på att torkarbladet på förarsidan är
längre än det på passagerarsidan.
151
152
Specifikationer
Typbeteckningar
154
Mått och vikter
155
Motorspecifikationer
156
Volymuppgifter
158
Bränsle
161
Katalysator och hjulupphängning
163
Elsystem
164
153
Specifikationer
Typbeteckningar
3
Vid alla kontakter om din bil med återförsäljaren och vid beställning av reservdelar och
tillbehör kan det underlätta om du vet bilens
typbeteckning, chassinummer och motornummer.
B5254S
1234567
1 Typ- och modellårsbeteckning samt
chassinummer
Instansade i motorrummet nedanför
vindrutan.
2 Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer
Skylt på innerskärmen bakom vänster
strålkastare.
YV1LS5502N2000327
0300169d
1
3 Motorns typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer
På motorblockets ovansida.
2
VOLVOCARCORP.
M56L
P1208632
4 Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer
a: Manuell växellåda: På framsidan
b: Automatväxellåda (AW55-50): På
ovansidan
c: Automatväxellåda (GM4T65EV): På
baksidan
5 Motordekalen* anger oljekvalitet och
viskositet (placerad på motorhuvens nedre
kant).
* Vissa motorvarianter
154
AISIN AW
MADE
CO
LTD
INJAPAN
50-42LE
KG
SERIALNO
T100001
KG
3,77
4a
4b
4c
1.
KG
2.
KG
MADEIN
SWEDEN
Mått och vikter
Mått
Vikter
Längd ................................................................................................ 482 cm
Bredd ................................................................................................ 183 cm
Höjd .................................................................................................. 145 cm
Hjulbas ............................................................................................. 279 cm
Spårvidd, fram ................................................................................. 158 cm
Spårvidd, bak ................................................................................... 156 cm
Tjänstevikten omfattar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till
90 % och övriga spolar-/kylvätskor m.m.
Passagerarnas vikt och tillbehör som är monterade dvs. dragkrok,
kultryck (vid påkopplad släpvagn, se tabell), lasthållare, takbox m.m.
påverkar lastförmågan och räknas inte i tjänstevikten.
Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt – Tjänstevikt.
Se dekalens placering på sidan 154.
1.
2.
3.
4.
Max
Max
Max
Max
totalvikt
tågvikt (bil+släp)
framaxeltryck
bakaxeltryck
VOLVO CAR CORP.
KG
KG
1.
KG
2.
KG
MADE IN
SWEDEN
1
2
3
4
0300047A
Max last:
se registreringsbeviset
Max taklast:
100 kg
Max släpvagnsvikt: 1 800 kg
Varning!
Bilens köregenskaper förändras beroende på hur tungt lastad bilen är
och hur lasten är placerad.
155
Motorspecifikationer
2.0T
BIFUEL
CNG
BIFUEL
LPG
2.4
2.4
2.5T
2.4T
B5204T5
B5244SG
B5244SG2
B5244S
B5244S2
B5254T2
B5244T4a
(kW/rps)
AWD
132/92
-
103/97
-
103/85
-
125/98
-
103/75
-
154/83
-
162/83
-
(hk/rpm)
AWD
180/5500
-
140/5800
-
140/5100
-
170/6000
-
140/4500
-
210/5000
-
220/5000
-
(Nm/rps)
AWD
240/30-83
-
192/75
-
214/75
-
225/75
-
220/55
-
320/25-75
-
285/33-83
-
21,8/4500
-
23,0/4500
-
22,5/3300
-
32,6/1500-4500 35,7/2100-4000
-
Motorvariant
Effekt*
Vridmoment*
(kpm/rpm) 24,5/1850-5000 19,6/4500
AWD
Cylinderantal
5
5
5
5
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
81
83
83
83
83
83
83
Slaglängd (mm)
77
90
90
90
90
93,2
90
Slagvolym (dm eller liter)
1,98
2,44
2,44
2,44
2,44
2,52
2,44
Kompressionsförhållande
9,5:1
10,3:1
10,3:1
10,3:1
10,3:1
9,0:1
8,5:1
Elektrodavstånd (mm)
0,7
1,2
1,2
1,2
1,2
0,7
0,7
Åtdragningsmoment (Nm)
28
30
30
30
30
30
28
3
Tändstift:
För verifikation av vilken motor som sitter i bilen – se den instansade typbeteckningen i motorrummet (Typbeteckningar sidan 154, punkt 3).
a
Thailand, Malaysia
* Effekt och vridmoment enligt provningsnorm EU 80/1269. För bensinmotorer används vid dessa prov 98 oktan.
156
Motorspecifikationer
T6
Motorvariant
2,9
D5
2.4D
B6294T
B6294S2
D5244T
D5244T2
(kW/rps)
AWD
200/87
-
144/87
-
120/67
-
96/67
-
(hk/rpm)
AWD
272/5200
-
196/5200
-
163/4000
-
130/4000
-
(Nm/rps)
AWD
380/30-83
-
280/65
-
340/29-50
-
280/29-50
-
(kpm/rpm)
AWD
38,8/1800-5000 28,6/3900
-
34,7/1750-3000 28,6/1750-3000
-
Cylinderantal
6
6
5
5
Cylinderdiameter (mm)
83
83
81
81
Slaglängd (mm)
90
90
93,2
93,2
Slagvolym (dm eller liter)
2,92
2,92
2,40
2,40
Kompressionsförhållande
8,5:1
10,3:1
18,0:1
18,0:1
Elektrodavstånd (mm)
0,7
3x1,2
-
-
Åtdragningsmoment (Nm)
30
25
-
-
Effekt*
Vridmoment
3
Tändstift:
För verifikation av vilken motor som sitter i bilen – se den instansade typbeteckningen i motorrummet (Typbeteckningar sidan 154, punkt 3).
* Effekt och vridmoment enligt provningsnorm EU 80/1269. För bensinmotorer används vid dessa prov 98 oktan.
157
Volymuppgifter
Övriga vätskor och smörjmedel
Växellådsolja
Kylvätska
Luftkonditionering
Bromsvätska
Servostyrning
Manuell 5-växlad (M56/M58)
Manuell 6 växlad (M66)
Automatväxellåda (AW55-51)
Bensinmotorer utan turbo
Bensinmotorer med turbo
Dieselmotorer
Kompressionsolja
Köldmedium
Systemet:
varav behållare
Spolarvätskebehållare Variant med strålkastartorkare
högtrycksspolning
Bränsletank
1
2
158
Volym
2,1 liter
2,0 liter
7,2 liter
8,0 liter
9,0 liter
12,5 liter
180-200 gram2
500-600 gram2
0,6 liter
0,9 liter
0,2 liter
4,5 liter
6,4 liter
Rekommenderad kvalitet
Transmissionsolja1: MTF 97309
Transmissionsolja1: JWS 3309
Kylvätska med korrosionsskydd utblandad med vatten, se förpackning.
Termostaten öppnar vid: bensinmotorer, 90ºC, dieselmotorer 82ºC.
PAG
R134a (HFC134a)
DOT 4+
Styrservoolja: WSS M2C204-A eller likvärdig produkt med samma
specifikation.
Av Volvo rekommenderad frostskyddsmedel utblandat med vatten
rekommenderas vid minusgrader.
För tankvolym se avsnittet bränsle på sidan 161.
Rekommenderad transmissionsolja ska användas för att inte skada växellådan och får inte blandas med någon annan
transmissionsolja. Om annan olja fyllts på kontakta närmaste Volvoverkstad för service.
Vikten varierar beroende på motorvariant. Kontakta en Volvoverkstad för rätt information.
Volymuppgifter
Motorolja
Motorvariant
2.0T
2.4
2.4
2.4T
2.5T
1
2
B5204T5
B5244S
B5244S2
B5244T4
B5254T2
Påfyllningsbar volym
mellan MIN-MAX
0-1,2
0-1,2
0-1,2
0-1,2
0-1,2
Volym1/ liter
5,5
Om en motordekal finns
placerad på motorhuven gäller
volym och kvalitetsangivelser i
denna tabell. Se placering på
sidan 154.
Rekommenderad
oljekvalitet:
Viskositet2
ACEA A5/B5
SAE 0W-30
Inkluderar filterbyte
Kravet på oljekvalitet måste uppfyllas även om annan viskositet väljs enligt diagrammet.
Viktigt!
Motordekal
På motordekalen visas:
1. oljekvalitet
2. viskositet
2200293v
Kravet på rekommenderad oljekvalitet måste
uppfyllas om annan viskositet väljs.
Använd alltid rekommenderad oljekvalitet
och rätt viskositet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn.
Om annan olja fyllts på, kontakta närmaste
Volvoverkstad för service.
Om annan oljekvalitet än den av Volvo
rekommenderade används kan ökat slitage
och motorskador uppkomma som inte täcks
av Volvos garantier.
159
Volymuppgifter
Motorolja
Motorvariant
1
2
Påfyllningsbar volym
mellan MIN-MAX
2.0T
B5204T5
0-1,2
2.4
B5244S
0-1,2
2.4
B5244S2
0-1,2
2.4T
B5244T4
0-1,2
2.5T
B5254T2
0-1,2
T6
B6294T
0-1,5
2,9
B6294S2
0-1,5
BIFUEL B5244SG
0-1,2
BIFUEL B5244SG2
0-1,2
D5
D5244T
0-2,0
2.4D
D5244T2
0-2,0
Volym1/ liter
5,8
6,6
Rekommenderad
oljekvalitet:
För att följa oljekvalitet,
viskositet och volym enligt
denna tabell måste en kontroll
först göras så att inte bilen har
någon motoroljedekal placerad
på motorhuven, se placering på
sidan 154.
Bensinmotorer: Välj under extrema körförhållande en helsyntetisk motorolja som ger
extra skydd för motorn.
Volvo rekommenderar Castrol® oljeprodukter.
160
ACEA A1/B1
SAE 5W-30
ACEA A3/B3/B4
SAE 0W-30
5,8
6,5
Inkluderar filterbyte.
Om annan viskositet väljs enligt diagrammet än den i tabellen måste kravet på oljekvalitet uppfyllas.
Extrema körförhållande
Kontrollera oljan oftare under extrema
körförhållanden, t.ex. vid bergskörning med
mycket motorbromsning samt vid körning på
motorväg i hög fart. Det kan ge onormalt hög
oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Viskositet2
Bränsle
Bränsleförbrukning, utsläpp och volym
Motorvariant
2.4
B5244S2
Växellåda
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
2.4 B5244S
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
2.0T B5204T5
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
2.5T B5254T2
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-51)
AWD Automatväxellåda (AW55-51)
2.4 B5244SG Bi-Fuel Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
2.4 B5244SG2 Bi-Fuel Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
D5 D5244T
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
2.4D D5244T2
Manuell 5-växlad (M56)
Automatväxellåda (AW55-50)
T6 B6294T
Geartronic 4-växlad (GM4T65)
2.9 B6294S2
Geartronic 4-växlad (GM4T65)
2.4T B5244T42
Automatväxellåda (AW55-51)
Förbrukning i Utsläpp av koldioxid
liter/100 km1 (CO2) g/km
8,9
212
9,6
229
9,0
214
9,7
232
9,0
214
9,8
234
9,2
219
10,0
239
10,5
252
9,2
220
9,9
242
8,8
211
10,0
240
6,5
172
7,7
204
6,5
171
7,7
204
11,1
268
10,6
255
-
Tankvolym
liter
70
70
80
80
72
303
303
70
70
70
80
80
70
1
Emissionsvärdena påverkas av bränslekvalitén och kan därför skilja sig från de angivna värdena om bränsle med annan norm än den
av Volvo rekommenderade används.
2
Vissa länder.
3
Bensintank.
161
Bränsle
Angiven bränsleförbrukning
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en standardiserad
körcykel enligt EU direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om
bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt och
andra icke tekniska faktorer påverka bilens
bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal 91
RON blir förbrukningen högre och effekten
lägre.
Rekommenderad
bränslekvalitet
Bensin
Motorn kan köras på oktantalen 91, 95 och 98
RON.
Vid körning i varmare klimat än +38ºC
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och
bränsleförbrukning.
• 98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 91 RON ska inte användas till 4-cylindriga
motorer och bör endast tankas i
undantagsfall. Motorn skadas emellertid
inte av denna bränslekvalitet.
Bensin: Norm EN 228
Viktigt!
Tanka rätt bensin!
Din bil har katalysator och får endast köras
på blyfri bensin, eftersom katalysatorn
annars förstörs.
162
Diesel
Diesel: Norm EN 590
JIS K2204 eller motsvarande
Viktigt!
Dieselbränslen som inte ska användas:
specialtillsatser, Marine Diesel Fuel,
eldningsolja, RME (vegetabilisk oljemetylester), vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
EN 590 och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av Volvos garantier.
Katalysator och hjulupphänging
TM
2501523d
Lambda-sond syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och att
förbättra utnyttjandet av bränslet.
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden.
Regleringen skapar optimala förhållanden för
en effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
Hjulupphängning, fjädring
Framvagn
Fjäderben av Mc Pherson-typ. Stötdämpare
inbyggda i fjäderbenen. Kuggstångsstyrning.
Rattaxel av säkerhetstyp. Inställningsvärdena
gäller för obelastad bil inkl. bränsle, kylvätska
och reservhjul.
Bakvagn
Separat hjulupphängning med individuellt
fjädrande hjul och stötdämpare. Upphängningen består av bakåtriktade bärarmar, övre
och undre länkarmar, spårstag samt krängnings-hämmare.
Katalysator
Katalysatorn har till uppgift att rena avgaserna.
Den är placerad i avgasströmmen nära motorn
för att snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorn består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med ett tunt skikt av platina/rodium/
palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de påskyndar den kemiska
processen utan att förbrukas.
163
Elsystem
Allmänt
12-voltsystem med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt system där chassi
och motorstomme används som ledare.
Minuspolen är ansluten till chassit. För att
reducera de magnetiska fälten är bilen utrustad
med en extra jordledning.
1
2
3
4
5
Batteri
Spänning
12 V 12 V
Köldstartförmåga
520 A 600 A
(CCA)
Reservkapacitet (RC) 100
120
min
min
* Bilar utrustade med diesel och
parkeringsvärmare.
12V
800 A*
170
min
Om startbatteriet byts ut, var noga med att byta
till ett batteri med samma köldstartförmåga
och reservkapacitet som originalbatteriet
(se dekal på batteriet).
Generator max strömstyrka 140 A
Startmotor, effekt
1,4/1,7/2,2 kW
164
6
7
8
9
10 11
3501808d
Glödlampor
Glödlampor
Typ (LL)
1. Helljus/halvljus
2. Bi-Xenon
3. Dimljus främre
4. Positions-/
park.ljus främre,
sidomarkeringsljus bakre
4. Sidomarkeringsljus främre
5. Blinkers främre
6. Blinkers sida
7. Backljus,
blinkers bakre
8. Dimbakljus,
positionsljus bakre
H7 55W
D2R 35W
H1 55W
Sockel
W5W
W2,1x9,5d
W3W
PY21W
WY5W
W2,1x9,5d
BAU 15s
W2,1x9,5d
P21W
BA15s
P21/4W
BAZ15d
Glödlampor
Typ (LL)
9. Positionsljus
bakre
R5W
10. Nummerskyltbelysning, instegsbelysning främre,
bagagerumsbelysning
C5W
11. Make up-spegel 1,2W
4. Instegsbelysning
bakre
W5W
Sockel
BA15s
SV8,5
SV5,5
W2,1x9,5d
Audio
Översikt Stereo HU- 450
166
Översikt Stereo HU- 650
167
Översikt Stereo HU- 850
168
Audiofunktioner
169
Radiofunktioner
171
Kassettspelare
178
Cd-spelare
179
Dolby Surround Pro Logic II
182
Tekniska data – Audio
184
165
Stereo HU-450
HU-450
3905005d
1. POWER (av/på) – Tryck
Volym - vrid
2. PRESET/ CD PUSH MENY–
Lagrade radiostationer
Cd-växlare (tillval)
3. SOURCE PUSH MENY–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Kassett
Cd-växlare (tillval)
4. FADER – Tryck ut och vrid
BALANS – Tryck ut, dra och vrid
5. SCAN – Automatisk stationsavsökning
6. EXIT – Stegar tillbaka i menyn,
166
7. Navigeringsknappar –
Cd/radio - söker/byter station eller spår
Kassett - Snabbspolning framåt/bakåt,
val av nästa/föregående spår
8. Display
9. FM – Snabbval
10. AM – Snabbval
11. TAPE – Snabbval
12. AUTO – Automatisk förinställning av
radiostationer
13. BAS – Tryck ut och vrid
DISKANT – Tryck ut, dra och vrid
14. Kassett - Bandriktningsväljare
Cd-växlare (tillval) - Slumpval
15. Kassettlucka
16. Kassettutkast
Audio system HU-650
COMPACT
DIGITALAUDIO
HU-650
3905004d
1. POWER (av/på) – Tryck
Volym - vrid
2. PRESET/ CD PUSH MENY–
Lagrade radiostationer
Cd-växlare (tillval)
3. SOURCE PUSH MENY–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Kassett
Cd
Cd-växlare (tillval)
4. FADER – Tryck ut och vrid
BALANS – Tryck ut, dra och vrid
5. EXIT – Stegar tillbaka i menyn,
6. SCAN – Automatisk stationsavsökning
7. Navigeringsknappar –
söker/byter station eller spår
8. Cd-utkast
9. Cd-lucka
10. Cd-slumpval
11. FM – Snabbval
12. AM – Snabbval
13. CD – Snabbval
14. AUTO – Automatisk förinställning av
radiostationer
15. BAS - Tryck ut och vrid
DISKANT - Tryck ut, dra och vrid
16. Kassett - Bandriktningsväljare
Cd-växlare (tillval) - Slumpval
17. Kassettlucka
18. Kassettutkast
167
Stereo HU-850
COMPACT
DIGITALAUDIO
HU-850
3905006d
1. POWER (av/på) – Tryck
Volym – Vrid
2. BAS – Tryck ut och vrid
DISKANT– Tryck ut, dra och vrid
3. FADER - Tryck ut och vrid
BALANS - Tryck, dra och vrid
4. Centervolym – Tryck ut och vrid
Rymdeffekt nivå – Tryck ut, dra och vrid
5. PRESET/ CD PUSH MENY–
Lagrade radiostationer
Cd-växlare (tillval)
6. SOURCE PUSH MENY–
Öppnar huvudmenyn – Tryck
Vrid för att välja:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-växlare (tillval)
7. EXIT – Stegar tillbaka i menyn,
8. SCAN – Automatisk stationsavsökning
9. Navigeringsknappar
söker/byter station eller spår
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
168
Cd-utkast
Dolby Pro Logic II
2-kanals stereo
3-kanals stereo
Cd-lucka
Cd-slumpval
AM – Snabbval
FM – Snabbval
CD – Snabbval
AUTO – Automatisk förinställning
av radiostationer
Display
Audiofunktioner HU-450/650/850
3901856d
3902418d
Strömbrytare till/från
Volymkontroll TP/PTY/NEWS
Bass – Bas
Tryck på ratten för att sätta radion av/på.
Om ett kassettband eller en cd-skiva spelas när
radion tar emot ett trafikmeddelande, nyheter
eller någon programtyp, bryts respektive
funktion och meddelandet hörs med den volym
som valts för trafikinformation, nyheter eller
programtyp. Volymen justeras med volymkontrollen.
Apparaten återgår därefter till den tidigare
inställda volymen och återtar spelningen av
kassetten eller cd:n.
Ställ in basen genom att trycka ut ratten och
vrid den åt vänster respektive höger. I mittläget
är basen ”normaliserad”. Tryck tillbaka ratten
till utgångsläget efter inställningen.
Volymkontroll
Vrid ratten medurs för att höja volymen.
Volymkontrollen är elektronisk och saknar
ändlägen. Om du har knappsats i ratten, öka
eller minska volymen med + respektive knapparna.
Treble – Diskant
Ställ in diskanten genom att trycka på ratten,
dra ut den ytterligare och vrid den åt vänster
respektive åt höger. I mittläget är diskanten
”normaliserad”. Tryck tillbaka ratten till
utgångsläget efter inställningen.
169
Audiofunktioner HU-450/650/850
3901858d
Fader – Balans fram/bak
Ställ in lämplig balans mellan de främre och
bakre högtalarna genom att trycka på ratten
och vrid den åt höger (mer ljud från främre
paret) respektive åt vänster (mer ljud från
bakre paret). Mittläget betyder att balansen är
”normaliserad”. Tryck tillbaka ratten till
utgångsläget efter inställning.
170
3905008m
Balance – Balans höger/
vänster
Ställ in balansen genom att trycka på ratten, dra
ut den och vrid den åt vänster respektive åt
höger. I mittläget är balansen ”normaliserad”.
Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter
inställning.
3905009m
3905063m
Val av ljudkälla
Ljudkällorna kan väljas på två sätt:
Antingen med snabbvalsknapparna AM, FM
CD (HU-650/850), TAPE (HU-450) eller med
SOURCE-ratten.
Vrid SOURCE-ratten för att välja FM, AM.
Med denna ratt kan du också välja
kassett (HU-450/650), cd (HU-650/850) eller
cd-växlare (tillval) om en sådan är ansluten.
Den valda ljudkällan visas i displayen.
Radiofunktioner HU-450/650/850
3905010m
3901873d
Scanning
Stationssökning
Knappsats i ratten
Tryck på SCAN-knappen för att starta
sökning. När radion hittat en station, stannar
den vid denna station ca 10 sekunder. Därefter
fortsätter den sökningen. För att lyssna på
stationen, tryck då på SCAN- eller EXITknappen.
Tryck på eller för att söka efter lägre
eller högre frekvenser. Radion söker efter
nästa hörbara station och ställer in den. Tryck
på knappen igen om du vill fortsätta
sökningen.
Om du har knappsats i ratten, tryck på höger
respektive vänster pil för att välja förprogrammerade stationer.
OBS! Om bilen är utrustad med integrerad
telefon kan knappsatsen i ratten endast
användas till telefonfunktioner när telefonen är
aktiverad. I aktivt läge syns alltid telefoninformation i displayen. För att avaktivera
.
telefonen tryck
Om du inte har något SIM-kort i telefonen –
stäng av den, se sidan 184.
Manuell stationssökning
Tryck på eller och håll den inne. MAN
visas i displayen. Radion stegar då långsamt åt
det valda hållet och ökar tempot efter några
sekunder. Släpp knappen när den önskade
frekvensen visas i displayen. Om frekvensen
behöver justeras, görs detta med korta tryck på
någon av pilknapparna,
eller .
Det manuella justeringsläget är kvar fem
sekunder efter den sista tryckningen.
171
Radiofunktioner HU-450/650/850
3905007d
3905009m
3901873d
Programmering av stationer
Automatisk lagring av
stationer
1. Ställ in önskad frekvens.
Denna funktion söker och lagrar automatiskt
upp till 10 starka AM- eller FM-stationer i ett
separat minne. Funktionen är särskilt användbar i områden där du inte är bekant med
radiostationerna eller dess frekvenser.
2. Tryck med ett kort tryck på PRESET/CDratten. Välj nummer genom att vrida fram
eller tillbaka. Tryck igen för att lagra
önskad frekvens och station.
Förval
För att välja ett förprogrammerat radioprogram
vrider du på PRESET/CD-ratten till lagrat
nummer. Det inställda programmet visas i
displayen.
172
1. Välj radioläge med AM- eller FMknappen.
2. Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
AUTO startar sökningen.
3 Auto visas i displayen och ett antal
signalstarka stationer (max. 10) från det
inställda frekvensbandet lagras nu i
autolagringsminnet. Om ingen station med
tillräcklig stark signalstyrka finns, visas
NO STATION.
4. Tryck kort på AUTO- knappen eller på
pilarna på rattens knappsats om du vill
stega till en annan av de automatiskt
förinställda stationerna.
När radion är i Autolagringsläge visas Auto i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge genom att trycka
på FM, AM eller EXIT eller att vrida på
PRESET/CD-ratten.
Återgå till Autolagringsläge:
Tryck kort på AUTO.
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radio Data System - RDS
Trafikinformation - TP Station
RDS är ett system som länkar samman sändare
inom ett nätverk. Det används bla. till att ha
rätt frekvens inställd oavsett vilken sändare
man lyssnar på eller vilken ljudkälla som är
aktiv (t.ex. cd). Det används också till att
kunna ta emot trafikinformation och att hitta
program av en viss typ eller inriktning.
Radiotext är också en del av RDS. En
radiostation kan t.ex. skicka information om
ett pågående radioprogram.
Vissa radiostationer använder inte RDS eller
använder endast valda delar av dess
möjligheter.
Trafikinformation från RDS-stationer bryter
andra ljudkällor och meddelandet hörs med
den volym som ställts in för detta ändamål. Så
fort meddelandet är över återgår radion till
tidigare ljudkälla och volym.
PI-sökning (automatisk
sökning av station)
Vid lyssning på en RDS-sändare lagras diverse
information i radion, t.ex. trafikinformation.
Då en förvald RDS-sändare väljs vid ett senare
tillfälle, uppdaterar radion sändarens RDSinformation. Om radion befinner sig i
gränsområdet eller strax utanför sändarens
räckvidd så söker radion automatiskt efter den
starkaste möjliga sändaren av denna kanal.
Finns ingen sändare inom ”hörhåll” tystnar
radion och displayen visar PI SEEK till dess
att stationen hittats.
Inställning av trafikinformation:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Välj TP och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj TP ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
Avaktivera TP:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Välj TP och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj TP OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
TP visas i displayen när funktionen är
aktiverad. Tryck EXIT för att inte lyssna på ett
pågående trafikmeddelande.
TP-funktionen är dock fortfarande inkopplad
och radion inväntar nästa trafikmeddelande.
Välj att ställa in trafikinformation från en
speciell kanal:
1. Välj radioläge med FM-knappen.
2. Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
3. Tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
6. Vrid SOURCE, välj TP STATION och
tryck SOURCE.
7. Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
8. Tryck EXIT.
Avaktivera TP Station:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj TP STATION och
tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj TP STATION OFF
och tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
173
Radiofunktioner HU-450/650/850
TP-sökning
Man kan lyssna på trafikinformation då man
reser mellan olika områden och länder utan att
själv behöva välja station.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj TP SEARCH och
tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj TP SEARCH ON eller
TP SEARCH OFF (blinkande text) och
tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
Nyheter
Programkodade meddelanden (som nyheter
från RDS-stationer) bryter andra ljudkällor och
sänds med den volym som ställts in för detta
ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över återgår
radion till tidigare ljudkälla och volym.
174
Inställning av Nyheter:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj NEWS och tryck
SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj NEWS ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
NEWS visas i displayen.
Avaktivera Nyheter:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj NEWS och tryck
SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj NEWS OFF
(blinkande text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT.
NEWS försvinner i displayen
Tryck på EXIT för att inte lyssna på ett
pågående nyhetsinslag. Funktionen Nyheter är
dock fortfarande inkopplad och radion
inväntar nästa nyhetsprogram.
Välj Avbrott för nyheter från nuvarande
station:
1. Välj radioläge med FM-knappen.
2. Aktivera den station som trafikinformationen ska komma ifrån.
3. Tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
6. Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
7. Vrid SOURCE, välj SET CURRENT och
tryck SOURCE.
8. Tryck EXIT.
Avaktivera Nyheter station:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2 Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj NEWS STATION och
tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj NEWS STN OFF och
tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
Radiofunktioner HU-450/650/850
Programtyper
OFF
Nyheter
Aktualiteter
Information
Sport
Utbildning
Teater
Kultur och Konst
Vetenskap
Underhållning
Popmusik
Rockmusik
Lättlyssnat
Lätt klassiskt
Klassisk musik
Övrig musik
Väder
Ekonomi
För barn
Sociala frågor
Andliga frågor
Telefonväkteri
Resor och semester
Fritid och hobby
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
Gamla godingar
Folkmusik
Dokumentär
Visas
Programtyp - PTY
PTY - language
PTY OFF
Nyheter
Aktuellt
Info
Sport
Utbildn
Teater
Kultur
Vetenskp
Underh
Pop
Rock
Lättlyss
L Klass
Klassisk
Övrig M
Väder
Ekonomi
För barn
Socialt
Andligt
Telefon
Resor
Fritid
Jazz
Country
Nation M
"Oldies"
Folkm
Dokument
Med PTY-funktionen kan man välja mellan
olika programtyper.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj PTY och tryck
SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj PTY i menyn och
tryck SOURCE.
4. Radion börjar söka efter vald programtyp.
5. Om radion hittar en station som inte passar
kan du söka vidare med vänster eller höger
pilknapp.
6. Om ingen station med den valda programtypen hittas, återgår radion till sin tidigare
frekvens.
Alla radiostationer har inte PTY-benämning.
Med PTY-funktionen kan man välja språk som
använs i radions display (engelska, tyska,
franska eller svenska).
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj PTY LANGUAGE
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj språk och tryck
SOURCE.
6. Tryck EXIT.
PTY standby
PTY ligger sedan i standby tills vald
programtyp börjar sändas. När så sker byter
radion automatiskt till den station som sänder
vald programtyp.
Avaktivera:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj PTY tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj PTY OFF tryck
SOURCE.
4. Tryck EXIT.
Symbolen PTY släcks i displayen och radion
återgår till normalläge.
175
Radiofunktioner HU-450/650/850
Automatisk frekvensuppdatering
AF-funktionen är normalt aktiverad och ser till
att en av de starkaste tillgängliga sändarna för
en radiostation väljs.
Aktivera AF:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj AF ON (blinkande
text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT
Avaktivera AF:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj AF OFF (blinkande
text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT
176
Regionala radioprogram
Regional-funktionen är normalt avaktiverad.
Med funktionen aktiverad kan man fortsätta
lyssna till en regional sändare trots att signalstyrkan är låg.
Aktivera REG:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj REG LOCK
(blinkande text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT.
REG visas i displayen.
Avaktivera REG:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj REG SWITCH
(blinkande text) och tryck SOURCE.
5. Tryck EXIT.
EON - Lokal/Avlägsen
(Enhanced Other Networks)
Med EON aktiverad avbryts t.ex. radioprogram för trafikmeddelande och nyhetssändningar ifrån andra kanaler.
Funktionen har två nivåer:
Local- Avbryter endast om signalen är
stark.
Distant- Avbryter även vid svagare
signaler.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RADIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj EON (blinkande text)
och tryck SOURCE.
5. Vrid SOURCE ,välj Local eller Distant och
tryck SOURCE.
6. Tryck EXIT.
Radiofunktioner HU-450/650/850
Återställning av RDSfunktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj RESET TO DEFAULT
och tryck SOURCE.
4. Tryck EXIT.
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc.
Tryck ett par sekunder på FM-knappen för att
få tillgång till eventuell utsänd Radiotext som
då visas i displayen. Efter att ha visat texten
två gånger återgår radion till stations-/
frekvensvisning. Ett kort tryck på FM-knappen
avslutar visningen av Radiotexten.
ASC (Active Sound Control)
ASC-funktionen anpassar automatiskt radions
volym efter bilens hastighet.
Aktivera ASC:
1. Välj radioläge med FM-knappen och tryck
SOURCE.
2. Vrid SOURCE, välj ADVANCED MENU
och tryck SOURCE.
3. Vrid SOURCE, välj AUDIO SETTINGS
MENU och tryck SOURCE.
4. Vrid SOURCE, välj ASC LEVEL och tryck
SOURCE.
5. Vrid SOURCE, välj LOW, MEDIUM,
HIGH eller Off och tryck SOURCE.
177
Kassettspelare HU-450/650
DOLBYBNR
3905010m
3901857d
3901876d
3901873d
Kassettlucka
Kassettutkast
Snabbspolning
Skjut in kassetten i kassettluckan med bandet
vänt åt höger. I displayen visas TAPE Side A.
När den ena sidan är färdigspelad kommer
apparaten automatiskt att spela den andra sidan
(auto-reverse). Om du redan har en kassett i
kassettspelaren väljer du kassettspelning
genom att vrida på SOURCE-ratten eller
trycka på snabbvalsknappen TAPE (HU-450).
Om du trycker på knappen stannar bandet och
kassetten matas ut. För att välja ny programkälla, vrid på SOURCE-ratten. Kassetten kan
skjutas in eller matas ut även när apparaten är
frånslagen.
Bandet snabbspolas framåt om du trycker och
håller nere knappen med
och bakåt med .
I displayen visas “FF“ (framåt) respektive
“REW“ (bakåt) under snabbspolning.
Snabbspolningen avbryts om du åter trycker
på knappen.
Byte av bandriktning
Tryck på REV-knappen om du vill spela andra
sidan av bandet. Displayen visar vilken sida
som spelas.
Dolby B Brusreducering
Funktionen är förinställd. Om du vill stänga av
den, gör så här: håll REV-knappen intryckt
tills Dolbysymbolen
i displayen slocknar.
Tryck på samma knapp igen för att aktivera
Dolbyfunktionen.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN- eller EXIT-knappen när du
hittat en låt eller ett spår du vill lyssna på.
178
Nästa spår, Föregående spår
Om du trycker på knappen
kommer
kassettbandet automatiskt att spolas framåt till
nästa spår. Om du trycker på knappen
kommer kassettbandet automatiskt att spolas
bakåt till föregående spår. För att funktionen
skall fungera krävs en paus på ca fem
sekunder mellan spåren. Om du har knappsats
i ratten, kan du även använda pilarna.
Cd-spelare HU-650
3901862d
3905010m
3901873d
Cd-spelare
Snabbspolning
Slumpval
Skjut in en cd-skiva. Om du redan gjort detta,
välj cd genom att vrida på SOURCE-ratten
eller snabbvalsknappen CD.
Tryck och håll nere eller för att söka
inom ett spår eller hela skivan. Sökning pågår
så länge knapparna hålls nere.
Tryck på RND för att koppla in slumpvalsfunktionen. Apparaten spelar skivans spår i slumpvis ordning. ”RND” (random) visas så länge
funktionen är aktiverad.
Cd-utkast
Byte av spår
Om du trycker på den här knappen stannar cdspelaren och skivan matas ut.
Tryck på eller för att komma till
föregående eller nästa spår. Spårnummer visas
i displayen.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål.
OBS! Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv
sekunder på dig att ta hand om den utmatade
skivan. Därefter drar cd-spelaren in den igen
och fortsätter med senast spelade spår.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN eller EXIT-knappen när du
hittat en låt eller ett spår du vill lyssna på.
OBS! Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det medföra
dåligt eller uteblivet ljud.
VIKTIGT!
Använd endast standard-skivor (12 cm).
inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad
skivetikett. Värmen som uppkommer i cdspelaren kan göra så att etiketten släpper
från skivan. Det finns risk för att cdspelaren kan skadas.
179
Extern cd-växlare
3905010m
3901873d
3903125m
Cd-växlare
Snabbspolning
Slumpval
Den externa cd-växlare (tillval) är monterad
bakom panelen på vänstra sidan av bakre
lastutrymmet.
Vrid SOURCE-ratten för att aktivera cdväxlarläget. Cd-växlaren återupptar spelningen
av den skiva och det spår som senast spelades.
Om cd-växlarens magasin är tomt visas
”LOAD CARTRIDGE” i displayen.
Tryck och håll nere eller för att söka
inom ett spår eller hela skivan. Sökning pågår
så länge knapparna hålls nere.
Tryck på RND (för HU-650 och 850) för att
koppla in slumpvalsfunktionen. Om du har
radio HU-450 väljer du REV-knappen. Från en
slumpvis vald skiva spelas ett slump-vis valt
spår. Därefter väljs nytt spår eller ny skiva på
samma sätt. ”RND” visas så länge funktionen
är aktiverad.
För att ladda skivor i växlaren:
1. Skjut undan locket på cd-växlaren.
2. Tryck på växlarens kassettutkastknapp.
3. Dra ut cd-kassetten och tryck in
skivorna.
4. Tryck tillbaka kassetten i cd-växlaren.
Val av skivnummer
Vrid på PRESET/CD-ratten. Nummer på skiva
och spår visas i displayen.
180
Byte av spår
Tryck på eller
för att komma till
föregående eller nästa spår. Spårnummer visas
i displayen.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN-eller EXIT-knappen när du
hittat en låt eller ett spår du vill lyssna på.
OBS! Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det medföra
dåligt eller uteblivet ljud.
VIKTIGT!
Använd endast standard-skivor (12 cm).
inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad
skivetikett. Värmen som uppkommer i cdspelaren kan göra så att etiketten släpper
från skivan. Det finns risk för att cdspelaren kan skadas.
Intern cd-växlare HU-850
3905010m
3901862d
3901873d
Intern Cd-växlare
Val av skivnummer
Slumpval
HU-850 innehåller en intern 6-skivors cdväxlare.
Tryck på snabbvalsknappen CD eller vrid
SOURCE-ratten för att aktivera cd-spelaren.
Cd-spelaren återupptar spelningen av den
skiva och det spår som senast spelades. Du kan
skjuta in 6 skivor i cd-spelaren. För att skjuta
in en ny skiva måste du välja en ledig position
i spelaren. Vrid på PRESET/CD-ratten för att
hitta en ledig position. Se till att ”LOAD DISC”
visas innan du skjuter in en ny skiva.
Vrid på PRESET/CD-ratten. Nummer på skiva
och spår visas i displayen
Tryck på RND för att koppla in slumpvalsfunktionen. Från en slumpvis vald skiva spelas ett
slumpvis valt spår. Därefter väljs nytt spår eller
ny skiva på samma sätt. ”RND” visas så länge
funktionen är aktiverad.
Cd-utkast
Om du trycker på den här knappen stannar cdspelaren och den skiva som spelas matas ut.
OBS: Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv
sekunder på dig att ta hand om den utmatade
skivan. Därefter drar cd-spelaren in den igen
och fortsätter med senast spelade spår.
Snabbspolning
Tryck och håll nere eller för att söka
inom ett spår eller hela skivan. Sökning pågår
så länge knapparna hålls nere.
Byte av spår
Tryck på eller för att komma till
föregående eller nästa spår. Spårnummer visas
i displayen.
Knappsatsen i ratten kan även användas för
detta ändamål.
Scanning
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
Tryck på SCAN-eller EXIT-knappen när du
hittat en låt eller ett spår du vill lyssna på.
OBS! Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det medföra
dåligt eller uteblivet ljud.
VIKTIGT!
Använd endast standard-skivor (12 cm).
inte skivor med mindre dimension.
Använd inte cd-skivor med påklistrad
skivetikett. Värmen som uppkommer i cdspelaren kan göra så att etiketten släpper
från skivan. Det finns risk för att cdspelaren kan skadas.
181
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
3901877d
3905088d
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II är en
vidareutveckling av det tidigare systemet och
levererar en väsentligt bättre ljudbild.
Förbättringen märks särskilt mycket för
passagerarna i baksätet.
Dolby Surround Pro Logic II med
centerhögtalare mitt på instrumentpanelen ger
en ljudupplevelse mycket nära verkligheten.
De normala stereokanalerna vänster-höger
fördelas till vänster-mitten-höger. Dessutom
kommer omgivningsljud (surround sound)
från bilens bakre högtalarkanaler. Dolby
Surround Pro Logic II fungerar i cd-läge.
För AM och FM radioutsändningar
rekommenderas 3-kanalsstereo (3-CH).
182
Dolby Surround Pro Logic II
Läge
För att välja Dolby Surround Pro Logic II Läge
tryck på ”
PL II”. I displayen visas
” PL II”. Tryck på OFF för att återgå till 2kanals stereo.
3-kanals stereo
För att välja 3-kanals stereo tryck på 3-CH. I
displayen visas ”3 ch”. Tryck på OFF för att
återgå till 2-kanals stereo.
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
3902419d
Centerkanalens volym
Ställ in centerkanalens volym genom att trycka
ut ratten och vrid den åt höger eller vänster. I
mittenläget är volymen ”normaliserad”. Tryck
tillbaka ratten efter inställning.
3902419d
Bakhögtalarnas effektnivå
(Omgivningsljud)
Ställ in effektnivån i de bakre kanalerna genom
att trycka ut ratten, dra ut den ytterligare och
vrid den åt höger eller vänster. I mittenläget är
effektnivån ”normaliserad”. Tryck tillbaka
ratten efter inställning. Kontrollen reglerar
surroundkanalens nivå vid lyssning i läge
Dolby Surround Pro Logic II.
183
Tekniska data - Audio
HU-450
Uteffekt:
Utgångsimpedans:
Driftspänning:
Alarm
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
”Alarm!” visas i radions display när ett larmmeddelande sänds ut.
Funktionen används för att varsko bilister om allvarliga olyckor och
katastrofer, t.ex. broras eller kärnkraftsolyckor.
Radiodelen
Frekvensomfång:
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Dolby brusreducering tillverkas under licens av Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby och dubbel-D kännetecknet
är Dolby Laboratories Licensing Corporations varumärken.
HU-650
Uteffekt:
Utgångsimpedans:
Driftspänning:
Externförstärkare
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt. 4 x 75 W (tillval)
Radiodelen
Frekvensomfång:
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Bashögtalare
Inbyggd förstärkare
150 W
Dolby Surround Pro Logic II är varumärke som tillhör Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II Sorround
System är tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
HU-850
Uteffekt:
Utgångsimpedans:
Driftspänning:
Externförstärkare
HU-850 måste anslutas till en extern förstärkare.
Låg batterispänning
Radiodelen
Om batterispänningen är låg visas en text i kombinationsinstrumentets
display. Bilens energisparfunktion kan stänga ner radion.
Ladda batteriet genom att starta motorn.
Frekvensomfång:
184
1 x 25 W (centerhögtalare)
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt. 4 x 75 W
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Telefon (tillval)
Telefonsystemet
186
Komma igång
188
Samtalsfunktioner
189
Funktioner i minnet
192
Menyfunktioner
193
Övrig information
197
185
Telefon
Telefonsystemet
Allmänna regler
• Sätt trafiksäkerheten främst. Om
du som förare måste använda
telefonluren i armstödet, parkera
först på en säker plats.
• Stäng av telefonen när du tankar din
bil.
• Stäng av telefonen i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast auktoriserad personal
utföra service på din telefon.
1. Knappsats i mittkonsolen
6. Mikrofon
Med knappsatsen i mittkonsolen kan du styra
alla telefonens funktioner.
Mikrofonen är inbyggd i den inre backspegeln.
2. Knappsats i ratten
Med rattens knappsats kan du använda de
flesta av telefonens funktioner.
När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i
ratten endast användas till telefonfunktionerna.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen. För att kunna använda knapparna
till radioinställningar måste telefonen
avaktiveras, se sidan 188.
3. Display
I displayen visas menyfunktioner, meddelanden, telefonnummer etc.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan du
genomföra utan tändningsnyckel och
utan SIM-kort.
• Tryck in På/Av knappen.
• Slå det larmnummer som gäller för
den aktuella regionen (inom EU:
112).
.
• Tryck in den gröna knappen
186
4. Telefonlur
Telefonluren kan du använda för privata
samtal när du vill kommunicera mer ostört.
5. SIM-kortet
SIM-kortet sätts in på under knappsatsen i
mittkonsolen.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den annars kan meddelanden från andra
funktioner inte visas i displayen.
7. Högtalare
Högtalaren är inbyggd i nackskyddet i förarstolen.
8. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan framför
den inre backspegeln.
Telefon
2
8
3
1
6
5
7
4
3903012m
187
Telefon
Komma igång
3903022m
3902219d
3903019m
SIM-kort
Slå på och av telefonen
Aktivt läge
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltligt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
För att slå på telefonen: vrid bilens tändningsnyckel till läge I. Tryck på knappen som är
markerad på bilden.
En förutsättning för att kunna använda
telefonens funktioner är att telefonen är i aktivt
läge (gäller inte för att ta emot samtal).
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda
telefonen. Då visas din nätoperatörs namn i
displayen.
För att stänga av telefonen: tryck ca 3
sekunder på samma knapp. Om du stänger av
bilens tändning med telefonen påslagen,
kommer telefonen att vara påslagen när du slår
på tändningen nästa gång.
i
Aktivera telefonen genom att trycka på
knappsatsen i mittkonsolen eller i rattens
knappsats.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen.
Tryck på
om du vill avaktivera telefonen.
Stäng av telefonen om du inte har något SIMkort i den, annars kan meddelanden från andra
funktioner inte visas i displayen och
knappsatsen fungerar inte för radion.
188
Då telefonen är avstängt kan du inte ta emot
några samtal.
Telefon
Samtalsfunktioner
3800670d
3902219d
3902220d
Display
Ring upp och ta emot samtal
Avsluta ett samtal
I displayen visas den aktuella funktionen,
exempelvis menyalternativ, meddelanden,
telefonnummer eller inställningar.
För att ringa upp: slå numret och tryck på
i knappsatsen i ratten eller mittkonsolen (eller
lyft luren).
För att avsluta ett samtal, tryck på
i rattens
eller mittkonsolens knappsats eller lägg på
luren. Audioanläggningen återgår till tidigare
aktivitet.
För att ta emot ett inkommande samtal: tryck
(eller lyft luren). Du kan även använda
på
Autosvar, se menyalternativ 4.3.
Ljudet från audioanläggningen kopplas
automatiskt ifrån när ett telefonsamtal pågår.
Betr. audioanläggningens ljudnivå, se även
menyalternativ 5.6.5.
189
Telefon
Samtalsfunktioner (forts)
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en snabbuppringningsknapp (0-9).
Gör så här:
1. Gå till aktivitetsläge. Bläddra med
Redigera minne (Meny 3) och tryck
till
.
2. Bläddra till Snabbuppringning (Meny 3.4)
.
och tryck
3902219d
Senast uppringda
telefonnummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast
uppringda telefonnumren/namnen.
1. Tryck på
knappsats.
i rattens eller mittkonsolens
eller bakåt
2. Bläddra med pilarna framåt
bland de senast slagna numren.
3. Tryck på
ringa.
190
(eller lyft telefonluren) för att
3902215d
Telefonlur
Om du vill kommunicera mer ostört, kan du
prata i telefonluren.
1. Lyft luren. Slå önskat nummer på knappför att
satsen i mittkonsolen. Tryck
ringa upp. Volymen regleras med ratten på
sidan av luren.
2. Samtalet avbryts när du lägger tillbaka
luren i hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att
avsluta samtalet: tryck
och välj
Handsfree. Tryck
och lägg på luren, se
nästa sida.
3. Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck
för att bekräfta.
4. Sök efter önskat namn eller
telefonnummer i minnet, tryck
välja det.
för att
Använd snabbuppringning
Håll in önskad snabbuppringningsknapp i ca 2
sekunder för att ringa.
OBS! När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste Meny
4.5 vara aktiverad, se sidan 196.
Telefon
Funktioner under pågående
samtal
Under ett pågående samtal är följande
funktioner tillgängliga (bläddra med pilarna):
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Håll/Håll ej
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller inte
Lur/Handsfree
Använd luren eller
handsfree
Minne
Visa sparade nummer
Då du har ett pågående samtal samt ett
parkerat samtal är följande funktioner
tillgängliga (bläddra med pilarna):
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Lur/Hands free
Använd luren eller
handsfree
Minne
Visa sparade nummer
Sammankoppla
Prata med båda
samtidigt
(konferenssamtal)
Växla
Växla mellan de två
samtalen
Då du har valt Sammankoppla och har två
pågående samtal är följande funktioner
tillgängliga (bläddra med pilarna):
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Lur/Handsfree
Använd luren eller
handsfree
Minne
Visa sparade nummer
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
Om du under pågående samtal hör en tonstöt i
högtalaren omedelbart åtföljd av två tonstötar
(dubbeltonstöt), har du blivit uppringd.
Därefter repeteras en dubbeltonstöt tills du
antingen svarar eller påringningen upphör.
I detta läge kan du välja att ta emot samtalet,
eller neka att ta emot det.
Om du inte vill ta emot samtalet, tryck på
eller gör ingenting.
Om du vill ta emot samtalet, tryck på
. Det
pågående samtalet hamnar då i så kallat
, avslutas
parkeringsläge. Trycker du på
båda samtalen samtidigt.
3902223d
Ljudnivån
Öka ljudnivån genom att trycka på (+)-knappen
i rattens knappsats. Minska den genom att
trycka på (–)-knappen.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
Om du vill göra inställningar i radion med
dessa knappar måste telefonen avaktiveras, se
sidan 188.
SMS
En dubbeltonstöt talar om att ett SMSmeddelande tagits emot.
191
Telefon
Funktioner i minnet
Skriva namn (eller meddelande)
Telefonnummer och namn kan lagras i
telefonens eget minne eller i SIM-kortets
minne.
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: en gång för knappens första tecken, två
gånger för det andra osv. För att ange mellanrum tryck på 1.
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i minnet, visas namnet på
den uppringande i displayen.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
Lagra telefonnummer med
namn
1. Tryck
och bläddra till Redigera minne
.
(Meny 3). Tryck
2. Bläddra till Lägg till (Meny 3.1) och tryck
.
3. Skriv ett nummer och tryck
.
4. Skriv ett namn och tryck
.
5. Välj vilket minne du vill spara till med
och tryck
.
192
space 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äå àáâ æç
def 3èéëê
gh i 4 ì í î ï
jkl5
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
tuv8üùúû
wxyz9
om man skriver två bokstäver i rad
från samma knapp, tryck * emellan
eller vänta några sekunder
+0@* #& $ £ / %
byt mellan versaler och gemener
radera den senast slagna bokstaven
eller siffran. Med ett långt tryck
raderar du hela numret eller hela
texten.
3902221d
Ring upp från minnet
1. Tryck
.
2. Välj mellan följande alternativ:
• Tryck
och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
• Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck
.
3. Tryck
för att ringa upp det nummer du
har valt.
Telefon
Menyfunktioner
Trafiksäkerhet
Med menyfunktionen kan du kontrollera,
ändra inställningar och programmera in nya
funktioner i ditt system. De olika
menyalternativen visas i displayen.
Menysystemet är av säkerhetsskäl inte
tillgängligt i hastigheter över 8 km/tim. Du
kan endast avsluta påbörjad aktivitet i
menysystemet.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.7.
Menyfunktionen
Gå till aktivitetsläge. Tryck på
komma till menyfunktionen.
för att
I menyfunktionen gäller följande:
3902222d
• Ett långt tryck på
innebär att du går ur
menyfunktionen.
• Ett kort tryck på
innebär att du ångrar,
återtar eller säger nej till ett alternativ.
innebär att du bekräftar
• Ett tryck på
eller väljer, eller att du stegar från en
undermeny till nästa undermeny.
• Den högra pilen
leder till nästa
sidomeny. Den vänstra pilen
leder till
föregående sidomeny.
Genvägar
När du med hjälp av den högra pilen
kommit till menysystemet kan du använda
siffror i stället för pilarna och den gröna
knappen
för att välja rätt meny på huvudmenynivån ( 1, 2, 3, etc), första undermenynivån (1.1, 2.1, 3.1, etc.) och andra undermenynivån (1.1.1, 2.1.1, etc.). Sifforna visas i
displayen tillsammans med menyalternativet.
193
Telefon
Huvudmenyer/undermenyer
1. Samtalsreg.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Miss. samtal
Mott. samtal
Ringda samtal
Radera lista
1.4.1 Alla
1.4.2 Missade
1.4.3 Mottagna
1.4.4 Ringda
Samtalslängd
1.5.1 Sista samtal
1.5.2 Antal samtal
1.5.3 Total tid
1.5.4 Nollställ
2. Meddelanden
2.1
2.2
2.3
2.4
194
Läs
Skriv
Talmeddelande
Inställn.
2.4.1 SMSC-nummer
2.4.2 Giltighet
2.4.3 Typ
3. Redig. minne
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Lägg till
Sök
3.2.1 Redigera
3.2.2 Radera
3.2.3 Kopiera
3.2.4 Flytta
Kopiera alla
3.3.1 SIM till telefon
3.3.2 Telefon till SIM
Snabbuppringning
Töm SIM
Töm minne
Status
5. Inställningar
5.1
5.2
5.3
4. Samtalsfunkt.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Sänd nummer
Samtal vänt.
Autosvar
Autouppr.
Snabbuppr.
Vidarekoppl.
4.6.1 Alla samtal
4.6.2 Vid upptaget
4.6.3 Inget svar
4.6.4 Ej nåbar
4.6.5 Faxanrop
4.6.6 Dataanrop
4.6.7 Upphäv alla
5.4
5.5
5.6
5.7
Fabriksinst.
Operatör
Språk
5.3.1 English UK
5.3.2 English US
5.3.3 Svenska
5.3.4 Dansk
5.3.5 Suomi
5.3.6 Deutsch
5.3.7 Nederlands
5.3.8 Français FR
5.3.9 Français CAN
5.3.10 Italiano
5.3.11 Español
5.3.12 Portuguës P
5.3.13 Portuguës BR
SIM-säkerhet
5.4.1 På
5.4.2 Av
5.4.3 Auto
Ändra koder
5.5.1 PIN-kod
5.5.2 Telefonkod
Ljud
5.6.1 Ringvolym
5.6.2 Ringsignal
5.6.3 Knappklick
5.6.4 Hast. volym
5.6.5 RadioAutDämp
Trafiksäkert
Telefon
Meny 1. Samtalsregister
1.1 Missade samtal
Här visas en lista med missade samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne
för senare åtgärd.
1.2 Mottagna samtal
Här visas en lista med mottagna samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne
för senare åtgärd.
1.3 Ringda samtal:
Här visas en lista med tidigare slagna
nummer. Du kan välja att ringa upp, radera
eller lägga numret i telefonens eller SIMkortets minne för senare åtgärd.
1.4 Radera lista: Med denna funktion kan du
radera de listor som finns i menyerna 1.1, 1.2
och 1.3 enligt nedan.
1.4.1 Alla
1.4.2 Missade
1.4.3 Mottagna
1.4.4 Ringda
1.5 Samtalslängd: Här har du möjlighet att
se samtalstiden för alla dina samtal eller för
det senaste samtalet. Du kan också välja att se
antalet samtal och nollställa samtalsmätaren.
1.5.1 Sista samtal
1.5.2 Antal samtal
1.5.3 Total tid
1.5.4 Nollställ samtalsmätaren
För att kunna nollställa samtalsmätaren
behöver du telefonkoden (se Meny 5.5).
Meny 2. Meddelanden
2.1 Läs: Här kan du läsa inkomna textmeddelanden. Du kan sedan välja att radera läst
meddelande, skicka det vidare, ändra, spara
hela eller delar av meddelandet.
2.2 Skriv: Med hjälp av knappsatsen kan du
skriva ett textmeddelande. Välj sedan att
spara eller skicka det.
2.3 Talmeddelande: Lyssna på inkomna
meddelanden.
2.4 Inställning: Ange numret (SMSCnummer) till den meddelandecentral du vill
skall överföra dina meddelanden. Ange också
hur du vill att ditt meddelande skall nå
adressaten och hur länge det skall lagras i
meddelandecentralen.
2.4.1 SMSC-nummer
2.4.2 Giltighet
2.4.3 Typ
Kontakta din operatör för information om
dessa inställningar samt för SMSC-numret.
Meny 3. Redigera minne
3.1 Lägg till: Du har här möjlighet att lagra
namn och telefonnummer i telefonens eller
SIM-kortets minne. Se avsnittet om funktioner
i minnet för mer information.
3.2 Sök: Här kan du göra ändringar i minnet
3.2.1 Redigera: Ändra uppgifter i de olika
minnena.
3.2.2 Radera: Ta bort ett sparat namn.
3.2.3 Kopiera: Kopiera ett sparat namn.
3.2.4 Flytta: Flytta information mellan
telefonens och SIM-kortets minne.
3.3 Kopiera alla: Kopierar SIM-kortets
telefonnummer och namn till telefonens
minne.
3.3.1 Från SIM- till telefonminne
3.3.2 Från Telefon- till SIM-minne
3.4 Snabbuppringning: Ett nummer som är
lagrat i telefonboken kan lagras som ett
kortnummer.
3.5 Töm SIM: Du kan välja att radera hela
minnet i SIM-kortet.
3.6 Töm minne: Du kan välja att radera hela
minnet i telefonen.
3.7 Status: Se hur många platser som är
upptagna med namn och nummer i SIM-kortet
och telefonen.
195
Telefon
Meny 4. Samtalsfunktioner
Meny 5. Inställningar
4.1 Sänd nummer: Välj om ditt eget nummer
ska visas eller ej för den du ringer upp.
Kontakta din nätoperatör för permanent dolt
nummer.
5.1 Fabriksinställning: Funktion för att
återgå till systemets fabriksinställningar.
4.2 Samtal väntar: Välj om du vill få ett
meddelande om att samtal väntar under
pågående samtal.
4.3 Autosvar: Välj att svara utan att använda
knappsatsen.
4.4 Autouppringning: Välj att ringa upp ett
tidigare upptaget och slaget nummer.
4.5 Snabbuppringning: Här ställer du in om
snabbuppringningen ska vara aktiverad eller
inte. Funktionen måste vara aktiverad för att
du ska kunna slå ett kortnummer.
4.6 Vidarekoppla: Här kan du välja när och
vilka typer av samtal som ska vidarekopplas
till ett angivet telefonnummer.
4.6.1 Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal).
4.6.2 Vid upptaget
4.6.3 Inget svar
4.6.4 Inte nåbar
4.6.5 Faxanrop
4.6.6 Dataanrop
4.6.7 Upphäv alla
196
5.2 Operatör: Välj operatör automatiskt eller
manuellt.
5.2.1 Auto
5.2.2 Manuell
5.3 Språk: Här kan du välja vilket språk
telefonen ska visa.
5.3.1 English UK
5.3.2 English US
5.3.3 Svenska
5.3.4 Dansk
5.3.5 Suomi
5.3.6 Deutsch
5.3.7 Nederlands
5.3.8 Français FR
5.3.9 Français CAN
5.3.10Italiano
5.3.11 Español
5.3.12Portuguës P
5.3.13Portuguës BR
5.4 SIM-säkerhet: Välj om PIN-koden ska
vara på, av eller automatisk.
5.4.1 På
5.4.2 Av
5.4.3 Auto
5.5 Ändra koder: Ändra PIN-koden eller
telefonkoden.
5.5.1 PIN-kod
5.5.2 Telefonkod (använd 1234 innan
du byter till egen kod).
Telefonkoden används för att
nollställa samtalsmätaren.
OBS! Skriv upp och spara koden på ett säkert
ställe.
5.6 Ljud
5.6.1 Ringvolym: Här kan du välja
volym på inkommande ringsignal.
5.6.2 Ringsignal: Du har åtta olika
ringsignaltyper att välja mellan.
5.6.3 Knappklick: På eller av
5.6.4 Hast. volym: Välj om volymen
ska vara fartberoende eller ej.
5.6.5 RadioAutDämp: Här kan du
välja om du vill låta radions
ljudnivå kvarstå under telefonsamtal eller inte.
5.6.6 Nytt SMS: Välj om du vill att
telefonen ska ge ifrån sig en
ljudsignal för inkommande
SMS eller inte.
5.7 Trafiksäkert: Här kan du välja att koppla
bort hastighetsbegränsningen för menysystemet, dvs välja att använda menysystemet även
under färd.
Telefon
Övrig information
Specifikationer
Uteffekt
SIM-kort
Minnesplatser
SMS (Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
2W
litet
255*
Ja
Nej
Ja (900/1800)
* 255 minnesplatser i telefonens minne. Antal
minnesplatser på SIM-kort varierar beroende
på abonnemang.
3902239d
3903022m
Radio - Telefon
Dubbla SIM-kort
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats
är gemensamma för radio och telefon.
Många teleoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater. Fråga din teleoperatör
om vilka möjligheter som erbjuds och om
hanteringen av dubbla SIM-kort.
För att styra telefonfunktionerna med dessa
knappar måste telefonen vara aktiverad, se
sidan 188. Om du vill göra inställningar i
radion med dessa knappar måste telefonen
avaktiveras. Tryck på
.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns
inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att
få fram numret i displayen. Skriv upp det och
spara på ett säkert ställe.
197
198
Register
Alfabetiskt register
A
ABS ....................................................... 22
AC .......................................................... 58
Aktivitetsläge ...................................... 188
Aktuell bränsleförbrukning .................. 38
Alarm ...................................................184
Allmänbelysningen .............................. 67
Audiosystem .......................................165
AUTO ..................................................... 56
AUTO DOWN ........................................ 46
AUTO-UP ............................................... 46
Autodim ................................................ 47
Automatisk återlåsning ......................... 76
Automatisk klimatanläggning ECC .... 54
Automattvätt .......................................139
Automatväxellåda AW5 ................ 88, 89
Automatväxellåda med
man. lägen ..................................... 90, 91
AW5 (automatväxellåda) ...................... 88
Axeltryck ............................................. 155
B
Backning ............................................... 88
Backspeglar ........................................... 47
Bagageutrymmet ................................... 69
Barn i bilen - placering ......................... 28
Barnstol och krockkudde ............. 16, 17
Batteri (starthjälp) ................................. 95
Batteriet ............................................... 142
Batteriskötsel ............................ 149, 150
Bensin ................................................. 162
Bilbälten ............................................... 10
Bilbälten och bältessträckare ............... 12
Blockerat låsläge .................................. 77
Bogsering .............................................. 94
Bogseröglan .......................................... 94
Bortkoppling av blockerat låsläge ...... 77
Bromssystemet .............................. 22, 23
Bromsvätska ........................................ 148
Bränslefilter-Diesel ............................. 145
Bränslemätare ........................................ 30
Bränslepåfyllning ................................. 84
Byte av batteri - fjärrkontroll ............... 76
Byte av hjul .........................................114
Bälteskudde .......................................... 26
Bärgning ............................................... 94
C
CD-spelare ................................. 179, 181
CD-växlare .......................................... 180
Chassinummer ..................................... 154
D
D Körläge .............................................. 88
Defroster ........................................ 56, 59
Diesel .................................... 43, 84, 145
Dimbakljus ............................................ 40
Dimljus bak ........................................... 34
Dimstrålkastare ..................................... 40
Din klimatanläggning - goda råd ......... 53
Direktstart värmare ................................ 61
Dolby Pro Logic Surround Sound ......182
Domkraft ..................................... 70, 115
Draganordning .............................. 98, 99
Dragkrok ............................................... 98
Dragkrok - delbar (demontering) ........101
Dragkrok - delbar (montering) ...........100
DSTC ..................................................... 33
Dubbla SIM-kort .................................197
Däck .....................................................110
Däck, ditsättning .................................115
Däck, köregenskaper ..........................112
Däck, losstagning ...............................114
Däck, lufttryck ....................................112
Däck, rotationsriktning .......................113
Däck, slitagevarnare ...........................113
Däckdimensioner ................................110
Däcktryck ............................................112
E
ECC ....................................................... 54
Elektrisk kylfläkt ...................... 143, 144
Elektriska fönsterhissar ......................... 46
Elektronisk startspärr ............................ 74
199
Register
Elmanövrerad stol ................................. 66
Elmanövrerad taklucka ......................... 48
Eluppvärmd bakruta ............................. 44
Eluppvärmda backspeglar .................... 44
Eluppvärmda framstolar ....................... 44
Eluttag ................................................... 45
Exteriör .................................................... 6
F
Faktisk temperatur ................................ 53
Faktisk temperatur - ECC ..................... 53
Fel i bilens avgasreningssystem ........... 34
Fel i SRS ................................................ 34
Fjärrkontroll .......................................... 66
Fläkt ....................................................... 58
Framstolar .............................................. 64
Frånkoppling av larm ........................... 79
Frekvens uppdatering .........................176
Funktionsväljare ................................... 59
Fågelspillning .....................................138
Fällning av bakryggarna ...................... 72
Fällning passagerarstol fram ................. 65
Färddator ............................................... 38
Färgkod ............................................... 137
Fästanordning ....................................... 70
Fästsystem för barnstolar (Isofix) ......... 27
Förvaringsplatser .................................. 68
Förvaringsplatser i mittkonsolen ......... 69
200
G
Geartronic .............................................. 89
Generatorn laddar inte .......................... 34
Glödlampor .........................................164
Glödlampsbyte .................................... 129
Golvstöd ................................................ 70
H
Halt väglag ............................................ 85
Halvljuset .............................................. 40
Handbroms ............................................ 45
Hel/halvljusomkoppling ...................... 41
Helljus "blink" ...................................... 41
Hjälpstart ............................................... 95
Hjälpstartbatteri .................................... 95
Hjul ...................................................... 110
Hjul och däck ...................................... 109
HU-403 ...................................... 165, 166
HU-603 ................................................167
HU-803 ................................................168
Huvudnyckel ........................................ 74
I
IC-systemet (krockgardinen) ................ 19
Imma på rutornas insida ........................ 53
Inkoppling av larm ............................... 79
Innerbelysning ...................................... 67
Inre backspege ...................................... 47
Instrumentbelysning ............................. 40
Instrumentbrädan - högerstyrd ............... 3
Instrumentbrädan - vänsterstyrd ............. 2
Interiör - högerstyrd ................................ 5
Interiör - vänsterstyrd .............................. 4
Isofix fästsystem för barnstolar ............. 27
K
Kassettdäck .........................................178
Kavajhållare .......................................... 71
Kick-down ............................................. 86
Klimatstyrning med
luftkonditionering AC .......................... 58
Kombinationsinstrumentet ................... 30
Konstantfarthållare ............................... 39
Kontroll- och varningslampor .............. 31
Kontroll- och varningssymboler .. 32, 34
Kontrollampa för släp ........................... 34
Krockkudde - passagerarsidan ............. 15
Körläge ............................................ 43, 88
Körning med släpvagn ......................... 96
Körriktningsvisare ................................ 41
Körsträcka till tom tank ........................ 38
L
L Lågväxelläge ..................................... 88
Lacken .................................................137
Lackskador ..........................................137
Luftsensor .............................................. 55
Larm ....................................................... 79
Register
Lastgardin i bagageutrymmet .............. 69
Lasthållare ........................................... 102
Ledbelysning ........................................ 77
Ljushöjdsreglering ................................ 40
Luftdistribution .................................... 52
Luftfördelning ....................................... 59
Luftkvalitetsensor ................................. 55
Lyftning av bilen ................................142
Lång last ................................................ 72
Låsning och upplåsing ......................... 75
Låsningsfria bromsar (ABS) ................. 22
Lämpliga tvättmedel .......................... 138
Läslampor fram och bak ....................... 67
M
Make up spegel ..................................... 67
Manuell barnsäkerhetsspärr ................. 78
Manuell klimatanläggning med
luftkonditionering ........................ 51, 58
Manuell växellåda ................................ 87
Medelbränsleförbrukning ..................... 38
Miljöomsorg ............................... 53, 142
Mindre stenskott och repor ................137
Motor - Specifikationer ............ 156, 157
Motorhuv .................................. 143, 144
Motorns typbeteckning ...................... 154
Motorolja ............................................146
Motorrum .................................. 143, 144
Multifilter .............................................. 55
Mått och vikter ................................... 155
N
N Neutralläge ........................................ 88
Nackskydd, bak .................................... 65
Nackskydd i baksätet ............................ 65
Nycklar .................................................. 74
Nödsamtal ........................................... 186
Nödstopp ............................................... 66
O
Oljetryck ............................................... 34
P
P Parkering ............................................ 88
Parkeringsbroms .................................... 45
Parkeringsbroms åtdragen .................... 34
Parkeringsljus/positionsljus ................. 40
Placering av barn i bilen ....................... 28
Polering och vaxning .........................139
Pollenfilter ............................................ 53
Positionsljus/parkeringsljus ................. 40
Provisorisk däcktätningssats .............. 116
Punktering, provisorisk tätning ......... 116
R
R Backning ........................................... 88
Radio ................................................... 165
Rattinställning ...................................... 41
Rengöring av bilbälten ....................... 139
Rengöring av klädsel .......................... 139
Reostat för instrumentbelysning .......... 40
Reservhjul ................................... 70, 113
Reservhjulet ”Temporary Spare” ........113
Rostskydd ...........................................136
Ryggstöd fällning, bak ......................... 72
Ryggstöd fällning, fram ........................ 65
S
Samtalsfunktioner ...............................189
SE MANUAL ........................................ 35
SERV.. ERFODRAS ............................... 35
SERV.. OMGÅENDE ............................. 35
SERVICE ERFORDR ............................ 35
Servicenyckel ........................................ 74
Servostyrning ......................................148
SIM-kort ..............................................188
SIPS-bag ................................................ 11
SIPS-bagsystemet .................................. 13
Skidlucka .............................................. 72
Släpvagn ............................................... 97
Släpvagnsvikt .....................................155
Solgardin ............................................... 49
Speglar ................................................... 47
Spolarvätska ........................................148
SRS (krockkudde) ................................. 11
STANNA OMGÅENDE ......................... 35
Start av motor ................................ 84, 86
Start- och rattlås .................................... 43
Starthjälp ............................................... 95
201
Register
Startläge ................................................ 43
Stol elmanövrerad ................................. 66
Stolar, inställning .................................. 64
Strålkastarspolare .................................. 42
Strålkastare ............................................ 40
Strömställare i mittkonsolen ........ 36, 37
Symboler ............................................. 149
T
Taklast ................................................. 155
Taklucka ................................................ 48
Tankluckan ........................................... 84
Telefonsystemet ..................................186
Temperatur ............................................ 56
Temperaturväljare ......................... 56, 58
”Temporary Spare” ..............................113
Torkarblad, byte ..................................151
Totalvikt ..............................................155
Trafiksäkerhet .....................................193
Trygghetsbelysning .............................. 77
Tvättning ............................................. 138
Typbeteckningar ................................. 154
Tågvikt ................................................155
U
Uppfällning av bälteskudden ............... 26
Upplåsning av bagagelucka med
huvudnyckeln ....................................... 76
Uttag för cigarettändare ........................ 45
202
V
Varning - fel i ABS-systemet ................. 32
Varning - fel i bromssystemet ............... 32
Varningsblinkers ................................... 44
Varningssymbolen mitt i
instrumentet .......................................... 31
Varningstriangel .......................... 70, 114
Ventilation ............................................ 51
Ventilationsmunstycken ....................... 52
Verktyg .................................................. 70
Verktygspåse med bogserögla .............. 70
Viktiga tips - Barn i bilen ..................... 25
Vindrutespolare ..................................... 42
Vindrutetorkare ..................................... 42
Vinterdäck ........................................... 111
Volvo Serviceprogram ........................ 141
Volvos integrerade bälteskudde ........... 26
Värme/Kyla ........................................... 58
Växellådans typbeteckning ............... 154
W
WHIPS ................................................... 20
Å
Återcirkulation .............................. 57, 58
ÅTG NÄSTA SERV ............................... 35
Ö
Öppen baklucka .................................... 90
Öppning av tankluckan ........................ 84
2005
VOLVO
S80
TP 7456 (Swedish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
INSTRUKTIONSBOK VOLVO S80
TP 7456
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising