Volvo | S80 | Quick Guide | Volvo S80 2007 Early Quick Guide

Volvo S80 2007 Early Quick Guide
VOLVO S80
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre
om din nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i instruktionsboken, inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den
mest aktuella informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
NYCKEL & FJÄRRKONTROLL
Låser dörrar och bagagelucka samt aktiverar larmet.
Låser upp dörrar och bagagelucka samt avaktiverar larmet.
Låser upp bagagelucka.
Belysning tänds. Sidospeglarnas belysning, innerbelysning, fotbelysning, nummerplåtsbelysning, blinkers (lyser) och parkeringsljus aktiveras.
“Panik”-knapp. Håll knappen intryckt i ca 3 sekunder vid
en nödsituation.
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
START
1
2
Sätt i fjärrkontrollen i startlåset.
Tryck lätt på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen
dras då in till rätt läge.
4
3
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Tryck på START/STOP-knappen för att starta
motorn.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara något högre.
STÄNGA AV MOTORN OCH TA UR FJÄRRKONTROLLEN
1
Parkera bilen och tryck på START/STOPknappen för att stänga av motorn.
2
Tryck på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen matas
då ut. Automatväxel måste vara i läge P.
PERSONAL CAR COMMUNICATOR, PCC* MED KEYLESS DRIVE
Information hämtas från bilen när den är inom
räckvidd. Tryck in knappen och vänta endast 5 sekunder. Om knappen trycks in när bilen är utom räckvidd visar PCC:n om bilen är låst eller olåst med
hjälp av en minnesfunktion.
Grönt ljus: Bilen är låst.
Gult ljus: Bilen är olåst.
Rött ljus: Larmet har aktiverats.
Blinkande växlande rött ljus: En person kan befinna sig inne i bilen.
STARTA MED KEYLESS DRIVE
2
1
Stig in i bilen med PCC:n t ex i fickan.
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Tryck på START/STOP-knappen för att starta
motorn.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara något högre.
STÄNGA AV MOTORN
VIKTIGT
Med keyless drive behöver PCC:n endast
vara i bilen. Förvara den t ex i fickan när du
går till och från bilen och under körning.
Bilen låses upp automatiskt när dörren öppnas.
Parkera bilen och tryck på START/STOPknappen för att stänga av motorn.
STÄLLA IN RATTEN
Efter avslutad körning, när bilen parkerats
behöver du bara trycka in knappen på dörrens utsida för att låsa bilen.
TANKNING
2
2
1
VARNING! Justera ratten innan körning påbörjas, aldrig under körning.
Tryck på knappen för att öppna tankluckan.
LJUDANLÄGGNING
6
2
2
1
5
7
1 POWER/VOLUME
4
3
3 Ställ in ljudbilden
Tryck för PÅ/AV
Vrid för att justera ljudvolym
Radio-, TP-, handsfree-* och RTI-volymen
lagras individuellt till nästa gång de används.
Tryck på knappen för att välja BAS, DISKANT, FADER, BALANS och Dolby Pro Logic II*.
Vrid på ratten för att justera.
2 Välj AM, FM1, FM2, CD eller MODE.
Använd MODE för att aktivera AUX och för
att justera AUX ljudkällans volym.
RADIO
3 Vrid för att välja radiostation
4 Sök station med vänster-/högerpil. Lagra
upp till 20 stationer genom att hålla inne 0–9
på FM1 och 0–9 in FM2, när en station lagrats bekräftas det i displayen.
5 Autolagra de 10 starkaste stationerna.
Tryck in AUTO i ca 2 sekunder. Autolagring
visas i displayen så länge sökning pågår.
Välj sedan 0–9 för att spela en av de lagrade
radiostationerna.
CD
4 Byt CD-spår med vänster-/högerpil.
Välj CD-skiva* med pil upp/ner.
6 Utmatning av CD-skiva
Tryck för att mata ut aktuell CD-skiva.
Håll knappen intryckt för att mata ut alla
CD-skivor i CD-växlaren*.
7 CD-växlare.* Välj CD-skiva 1–6.
1
FÄLLNING AV RYGGSTÖDEN I BAKSÄTET
Dra i handtagen separat för att fälla vänster
och/eller höger ryggstöd.
Se till att de bakre nackskydden är uppfällda.
Fäll ner ryggstöden.
ELEKTRONISK KLIMATANLÄGGNING, ECC*
2
1
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
1 Temperatur
Vrid reglagen för att välja önska temperatur.
Inställd temperatur visas i displayen.
2 Tryck på AUTO för automatisk reglering av
temperatur och övriga funktioner.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
Defroster för att snabbt ta bort imma på
framruta och sidofönster.
Luftkvalitetssystem. AV/AUT/Recirculation.
Luftkonditionering PÅ/AV
FÖRVARINGSUTRYMMEN, 12 V-UTTAG & AUX
12 V-uttagen i mittkonsollen fram/bak fungerar i
tändningsläge I eller högre. 12 V-uttaget på
höger sida i bagageutrymmet är alltid aktiverat.
VIKTIGT
Användning av 12 V-uttaget i bagageutrymmet kan ladda ur batteriet.
TRIPPMÄTARE OCH FÄRDDATOR
123456
12:34
T2 12.3
0
3
1
1
2
1 Trippmätare
Bilen är utrustad med två oberoende trippmätare, T1 & T2 som alltid är på.
Tryck på (A) i 2 sekunder för att nollställa
den trippmätare som visas i displayen.
Tryck snabbt på (A) för att skifta mellan
T1 och T2.
1000km
to empty tank
P _3 oC
4
5
5 Klocka
Vrid knappen (A) medurs eller moturs för att
ställa klockan.
6
2 Bränslemätare
Pilen visar på vilken sida tanklocket är placerat.
3 Låg bränslenivå
Symbolen lyser när 8 liter bränsle återstår i
tanken (dieselbilar: 7 liter).
A
7
8
6 READ
Tryck för att läsa meddelanden i displayen.
Tryck igen för att kvittera meddelandet.
7 Färddator
4 Körsträcka till tom tank
Ställ in färddatorns tumhjul (7) för att visa beräknad körsträcka till tom tank.
VIKTIGT
Körsträcka till tom tank visar en beräknad
möjlig körsträcka till tom tank. Beräkningen
baseras på tidigare körsätt, backar, trafiktyp
etc.
Ställ in önskad funktion genom att stega
med tumhjulet.
8 Nollställer aktuell funktion
A Flerfunktionsknapp
Tryck för att nollställa eller skifta mellan
trippmätare T1 och T2.
Vrid för att justera klockan.
ELEKTRISK PARKERINGSBROMS, PPB (V8, AWD & RHD)
Ansätta
Tryck på knappen.
Lampan blinkar tills parkeringsbromsen är
fullt åtdragen, därefter lyser lampan.
Lossa
Tändningsläge 0 eller högre.
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Dra ut knappen.
Lossa automatiskt
Lägg i en växel och kör iväg.
(För bilar med automatisk växellåda krävs att föraren har bilbältet på).
1
2
Lägg i en växel och kör iväg. Parkeringsbromsen
lossar automatiskt.
LJUSREGLAGE
Display & instrumentpanelsbelysning
Dimstrålkastare fram
Dimljus bak
Automatiskt halvljus. Helljusblink fungerar men inte vanligt
helljus.
Parkeringsljus
Halvljus. Halvljuset släcks när
bilen stängs av. Helljuset kan
aktiveras med spaken.
Ljushöjdsreglering
Helljusblink.
Växla mellan hel-/halvljus.
ACTIVE BI-XENON LIGHTS, ABL*
Med Active Bi-Xenon Lights följer ljusbilden rattens rörelser.
Avaktivera/aktivera ABL genom att trycka på
knappen.
REGNSENSOR* OCH VINDRUTETORKARE
REGNSENSOR
C
0
A Tryck för att aktivera regnsensorn när spaken är i läge 0.
B Reglera regnsensorns känslighet genom
att vrida på tumhjulet.
D
G
A
B
E
F
Symbolen visar att regnsensorn är PÅ.
#
$
%
Enkelsvep vindrutetorkare
Intervalltorkare. Vrid tumhjulet (B) för att
justera torkarnas intervall.
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
TÄNDNINGSLÄGEN (MODE 0, I)
INSTÄLLNING AV FRAMSTOL
Kopplings-/bromspedal får inte vara nertryckt
2
1
FJÄRRKONTROLL
MODE I MODE 0
+
-
3
5
Ljudanläggning/interiörbelysning fungerar oberoende av tändningsläge.
0
I
Instrument-/klockbelysning, rattlåset
låses upp.
Elektrisk taklucka, elektriska fönsterhissar, fläkt, ECC, vindrutetorkare,
12 V-uttag i mittkonsollen, RTI.
4
4
3 5
2
1 Svankstöd
2 Ryggstödets lutning
3 Höj/sänk stolen
4 Sittdynans framkant höj/sänk
5 Framåt/bakåt
REGLAGEPANEL I FÖRARDÖRR
Låsning/upplåsning av alla dörrar.
Infällning av yttre speglar* sker genom att trycka på L & R samtidigt.
2
1
2
2
1
L R
2
2
Reglage yttre speglar
Fönsterhiss manuell
Fönsterhiss automatisk
Låsning av bakre fönster och dörrar* (Barnsäkerhetsspärr)
ROAD TRAFFIC INFORMATION, RTI*
Reglagen för Road Traffic Information är lätta
att nå bakom ratten under körning. RTI kan även
styras med fjärrkontrollen som ingår vid leverans.
Tryck på ENTER för att starta systemet.
TP 8418 (Swedish). AT 0616. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2006. Copyright © Volvo Car Corporation.
MODE I
PCC & KEYLESS DRIVE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising