Volvo S80 2008 Quick Guide

Volvo S80 2008 Quick Guide
vOLVO S80
quick Guide
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din
nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i instruktionsboken,
inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den mest aktuella
informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
Nyckel & fjärrkontroll
Låser dörrar och bagagelucka samt
aktiverar larmet1.
Låser upp dörrar och bagagelucka
samt avaktiverar larmet1.
Låser upp bagagelucka.
Belysning tänds. Sidospeglarnas
belysning, innerbelysning, fotbelysning,
nummerplåtsbelysning, blinkers (lyser)
och parkeringsljus aktiveras.
“Panik”-knapp. Håll knappen intryckt i
ca 3 sekunder vid en nödsituation för att
utlösa larmet.
1
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
start
1
Sätt i fjärrkontrollen i startlåset.
3
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
2
2
Tryck lätt på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen
dras då in till rätt läge.
4
Tryck på START/STOP-knappen för att starta
motorn2.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara något högre.
stänga av motorn och ta ur fjärrkontrollen
1
Parkera bilen och tryck på START/STOPknappen för att stänga av motorn.
2
Tryck på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen
matas då ut. Automatväxel måste vara i läge P.
PERSONAL CAR COMMUNICATOR, PCC* MED KEYLESS DRIVE
1
2
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Blinkande växlande rött ljus: En person
kan befinna sig inne i bilen.
3
4 Rött ljus: Larmet har aktiverats.
Information hämtas från bilen när den
är inom räckvidd. Tryck in knappen och
vänta 5 sekunder. Om knappen trycks in
när bilen är utom räckvidd visar PCC:n
om bilen är låst eller olåst med hjälp av en
minnesfunktion.
4
starta med keyless drive
1
Stig in i bilen med PCC:n t ex i fickan.
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
1
2
Tryck på START/STOP-knappen för att starta
motorn1.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara något högre.
stänga av motorn
viktigt
Med keyless drive behöver PCC:n endast
vara i bilen. Förvara den t ex i fickan när du
går till och från bilen och under körning.
Bilen låses upp automatiskt när dörren
öppnas.
Efter avslutad körning, när bilen parkerats
behöver du bara trycka in knappen på dörrens utsida för att låsa bilen.
Parkera bilen och tryck på START/STOP-knappen för att stänga av motorn.
Lädervård
För att bevara lädrets egenskaper och utseende krävs regelbunden rengöring. Behandla
läderklädseln med Volvos lädervårdskit, en till
fyra gånger per år. Detta lädervårdskit finns
hos Din Volvo återförsäljare.
BLIS – Blind Spot Information
System*
Om BLIS’ indikeringslampa lyser trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana eller
lågt stående sol i kameran. Vid direkt fel på
systemet visar displayen texten BLIS Serv.
erfordras.
LJUDANLÄGGNING
6
2
2
1
5
7
4
1 POWER/VOLUME
Tryck för PÅ/AV
Vrid för att justera ljudvolym
Radio-, TP-, Handsfree-* och RTI-volymen lagras individuellt till nästa gång de
används.
2 Välj AM, FM1, FM2, CD eller MODE.
Använd MODE för att aktivera AUX1 och
för att justera AUX ljudkällans volym.
RADIO
3 Vrid för att välja radiostation
4 Sök station med vänster-/högerpil. Lagra
upp till 20 stationer genom att hålla inne
0–9 på FM1 och 0–9 på FM2, när en station lagrats bekräftas det i displayen.
5 Autolagra de 10 starkaste stationerna
Tryck in AUTO i ca 2 sekunder. Autolagring visas i displayen så länge sökning
pågår.
Välj sedan 0–9 för att spela en av de lagrade radiostationerna.
3
3 Ställ in ljudbilden
Tryck på knappen för att välja BAS,
DISKANT, FADER, BALANS och Dolby Pro
Logic II*.
Vrid på ratten för att justera.
1
AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir bäst
med volymen ställd på medium).
CD
4 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
vrid på (3).
Välj CD-skiva* med pil upp/ner.
6 Utmatning av CD-skiva
Tryck för att mata ut aktuell CD-skiva.
Håll knappen intryckt för att mata ut alla
CD-skivor i CD-växlaren*.
7 CD-växlare*. Välj CD-skiva 1–6.
1
FÄLLNING AV ryggstöden i baksätet
Dra i handtagen separat för att fälla vänster
och/eller höger ryggstöd.
Se till att de bakre nackskydden är uppfällda.
Fäll ner ryggstöden.
ELEKTRONISK KLIMATANLÄGGNING, ECC
2
1
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
1 Temperatur
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
Vrid reglagen för att välja önskad temperatur. Inställd temperatur visas i displayen.
Luftkvalitetssystem. AV/AUT/Recirkulation.
2 Tryck på AUTO för automatisk reglering
av temperatur och övriga funktioner.
Luftkonditionering PÅ/AV
förvaringsutrymmen, 12 v-uttag och aux
12 V-uttagen i mittkonsolen fram/bak fungerar
i tändningsläge I eller högre. 12 V-uttaget på
höger sida i bagageutrymmet är alltid aktiverat.
viktigt
Användning av 12 V-uttaget i bagageutrymmet kan ladda ur batteriet.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
123456
12:34
T2 12.3
0
3
1
1
2
1000km
to empty tank
P _3 oC
4
5
6
1 Trippmätare
Bilen är utrustad med två oberoende trippmätare, T1 och T2, som alltid är på.
Tryck på (6) i 2 sekunder för att nollställa
den trippmätare som visas i displayen.
Tryck snabbt på (6) för att skifta mellan
T1 och T2.
2 Bränslemätare
Pilen visar på vilken sida tanklocket är
placerat.
3 Låg bränslenivå
Symbolen lyser när 8 liter bränsle återstår i
tanken (dieselbilar: 7 liter).
4 Körsträcka till tom tank
Ställ in färddatorns tumhjul (8) för att visa
beräknad körsträcka till tom tank.
viktigt
Kilometer till tom tank visar en beräknad
möjlig körsträcka till tom tank. Beräkningen
baseras på tidigare körsätt, backar, trafiktyp
etc.
ställa in ratten
VARNING! Justera ratten innan körning
påbörjas, aldrig under körning.
7
8
9
5 Klocka
Vrid reglaget (6) medurs eller moturs för att
ställa klockan.
6 Flerfunktionsreglage
Tryck för att nollställa eller skifta mellan
trippmätare T1 och T2.
Vrid för att justera klockan.
7 READ
Tryck för att läsa meddelanden i displayen.
Tryck igen för att kvittera meddelandet.
8 Färddator
Ställ in önskad funktion genom att stega
med tumhjulet.
9 Nollställer all funktion
tankning
Tryck på knappen för att öppna tankluckan.
Ljusreglage
Display- och instrumentpanelsbelysning
Dimstrålkastare fram
Dimljus bak
Automatiskt halvljus. Helljusblink
fungerar men inte fast helljus.
Parkeringsljus
Halvljus. Halvljuset släcks när bilen
stängs av. Helljuset kan aktiveras med
spaken.
Ljushöjdsreglering, halvljus. Automatiskt för Bi-Xenonljus*.
Helljusblink.
Växla mellan hel-/halvljus.
reglagepanel i förardörr
Låsning/upplåsning av alla dörrar.
L R
Infällning av yttre speglar* sker
genom att trycka på L och R samtidigt.
Reglage yttre speglar
Fönsterhiss manuell
Fönsterhiss automatisk
2
2
1
1
2
2
Låsning av bakre fönster och dörrar* (Barnsäkerhetsspärr)
regnsensor* och vindrutetorkare
C
0
D
G
A
B
E
F
REGNSENSOR
A Tryck för att aktivera regnsensorn när
spaken är i läge 0.
B Reglera regnsensorns känslighet genom
att vrida på tumhjulet.
Symbolen visar att regnsensorn är PÅ.
#
Enkelsvep vindrutetorkare
$
Intervalltorkare. Vrid tumhjulet (B) för
att justera torkarnas intervall.
%
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
tändningslägen (mode 0, i)
inställning av framstol
Kopplings-/bromspedal får inte vara nertryckt.
1
Fjärrkontroll
2
+
-
Mode 0
3
Mode I
5
PCC & KEYLESS DRIVE
4
4
3 5
2
Mode I
0
Instrument-/klockbelysning, rattlåset
låses upp.
I
Elektrisk taklucka, elektriska fönsterhissar, fläkt, ECC, vindrutetorkare, 12 Vuttag i mittkonsolen, RTI.
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
ELEKTRISK PARKERINGSBROMS, PPB (V8, AWD & RHD)
Ansätta
Tryck på knappen.
Lampan blinkar tills parkeringsbromsen
är fullt åtdragen, därefter lyser lampan.
Lossa
Tändningsläge 0 eller högre.
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Dra ut knappen.
Lossa automatiskt
Lägg i en växel och kör iväg.
(För bilar med automatisk växellåda krävs att
föraren har säkerhetsbältet på.)
1
2
Lägg i en växel och kör iväg. Parkeringsbromsen lossar automatiskt.
TP 9627 (Swedish). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007. Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
Ljudanläggning/interiörbelysning fungerar
oberoende av tändningsläge.
1
2
3
4
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement