Volvo S60 Cross Country, 2017 Early User manual

Volvo S60 Cross Country, 2017 Early User manual
WEB EDITION
ÄGARMANUAL
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många
års körning i din Volvo. Bilen är konstruerad för
din och dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka din trivsel med bilen rekommenderar vi
att du bekantar dig med utrustning, anvisningar
och underhållsinformation i denna ägarmanual.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
Här finns ägarinformation.........................
Digital ägarmanual i bil..............................
Support och information om bilen på
internet......................................................
Att läsa ägarmanualen..............................
Inspelning av data.....................................
Tillbehör och extrautrustning....................
Volvo ID.....................................................
Miljöfilosofi................................................
Ägarmanualen och miljön.........................
Laminerat glas...........................................
02 Säkerhet
13
14
Allmänt om säkerhetsbälte.......................
Säkerhetsbälte – ta på..............................
Säkerhetsbälte – lossa..............................
Säkerhetsbälte – graviditet.......................
Bältespåminnare.......................................
Bältesförsträckare.....................................
Säkerhet – varningssymbol.......................
Krockkuddesystem...................................
Krockkudde på förarsida..........................
Passagerarkrockkudde.............................
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*.............................................
Sidokrockkudde (SIPS).............................
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde........................................................
Krockgardin (IC)........................................
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd).......
WHIPS – barnskydd..................................
WHIPS – sittställning.................................
När systemen löser ut...............................
Allmänt om säkerhetsläge.........................
Säkerhetsläge – startförsök......................
Säkerhetsläge – förflyttning......................
Allmänt om barnsäkerhet..........................
27
28
29
29
30
30
31
32
33
33
Barnskydd.................................................
Barnskydd – placering..............................
Barnskydd – ISOFIX..................................
ISOFIX – storleksklasser...........................
ISOFIX – typer av barnskydd....................
Barnskydd – övre fästpunkter...................
01 02 02
2
16
17
20
21
21
23
25
25
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
35
36
37
38
38
39
40
41
42
42
43
43
45
49
50
50
52
54
Innehållsförteckning
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd bil –
översikt......................................................
Instrument och reglage, högerstyrd bil –
översikt......................................................
Kombiinstrument.......................................
Kombiinstrument, analogt – översikt........
Kombiinstrument, digitalt – översikt.........
Eco guide & Power guide*........................
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd....................................................
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd....................................................
Yttertemperaturmätare..............................
Trippmätare...............................................
Klocka.......................................................
Kombiinstrument – licensavtal..................
Symboler i display.....................................
Volvo Sensus............................................
Nyckellägen..............................................
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer..
Säten fram.................................................
Säten fram – elmanövrerade*....................
Säten bak..................................................
Ratt...........................................................
Eluppvärmning* av ratten..........................
56
Ljusreglage................................................ 83
Positionsljus.............................................. 85
Varselljus................................................... 86
Tunneldetektering*.................................... 86
Hel-/halvljus.............................................. 87
Automatiskt helljus*.................................. 87
Aktiva xenon-strålkastare*........................ 90
Dimljus bak............................................... 91
Bromsljus.................................................. 91
Varningsblinkers........................................ 92
Blinkers..................................................... 92
Kupébelysning.......................................... 93
Ledbelysning............................................. 94
Trygghetsbelysning................................... 95
Strålkastare – anpassning av ljusbild........ 95
Torkare och spolare.................................. 95
Fönsterhissar............................................ 97
Solgardin*.................................................. 98
Backspeglar – yttre................................... 99
Rutor och backspeglar – eluppvärmning 100
Backspegel – inre.................................... 101
Kompass*................................................ 101
Taklucka*................................................ 103
Menyhantering – kombiinstrument.........
Menyöversikt – kombiinstrument............
Meddelanden..........................................
Meddelanden – hantering.......................
MY CAR..................................................
Färddator................................................
Färddator – analogt kombiinstrument.....
Färddator – digitalt kombiinstrument......
Färddator – färdstatistik*.........................
03 03 03
59
62
62
63
66
67
69
71
71
72
72
73
75
76
77
78
79
80
82
83
105
105
106
107
107
108
110
113
116
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
04 Klimat
Allmänt om klimat...................................
Faktisk temperatur..................................
Sensorer – klimat....................................
Luftkvalitet...............................................
Luftkvalitet – kupéfilter............................
Luftkvalitet – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*......................................
Luftkvalitet – IAQS*.................................
Luftkvalitet – material..............................
Menyinställningar – klimat.......................
Luftdistribution i kupé.............................
Elektronisk klimatanläggning – ECC.......
Eluppvärmda framsäten*........................
Eluppvärmt baksäte*...............................
Fläkt........................................................
Autoreglering...........................................
Temperaturreglering i kupé.....................
Luftkonditionering...................................
Avfuktning och avfrostning av vindruta..
Luftdistribution – återcirkulation.............
Luftdistribution – tabell...........................
Motor- och kupévärmare*.......................
Motor- och kupévärmare* – direktstart...
05 Lastning och förvaring
118
119
119
119
120
Motor- och kupévärmare* – direktavstängning................................................
Motor- och kupévärmare* – tidur............
Motor- och kupévärmare* – meddelanden..........................................................
Extravärmare*.........................................
Bränsledriven extravärmare*...................
Elektrisk extravärmare*...........................
134
134
Förvaringsplatser....................................
Tunnelkonsol...........................................
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp*.......................................................
Handskfack.............................................
Iläggsmattor*...........................................
Makeup-spegel.......................................
Tunnelkonsol – 12 V-uttag......................
Lastning..................................................
Lastning – lång last.................................
Lastning – skidlucka...............................
Taklast.....................................................
Lastsäkringsöglor....................................
Lastning – bärkassehållare*....................
12 V eluttag – bagageutrymme*..............
04 04 05
4
120
120
121
121
121
124
125
125
126
126
127
127
128
129
130
132
133
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
136
138
138
139
141
143
143
143
144
144
144
145
146
147
147
148
148
149
Innehållsförteckning
06 Lås och larm
Fjärrnyckel............................................... 151
Fjärrnyckel – förlust ................................ 151
Fjärrnyckel – personalisering*................. 152
Låsning/upplåsning – indikering............. 153
Låsindikator............................................ 153
Elektronisk startspärr.............................. 154
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem*......................................................... 154
Fjärrnyckel – funktioner........................... 155
Fjärrnyckel – räckvidd............................. 156
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner 156
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd........... 157
Löstagbart nyckelblad............................ 158
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning................................................... 158
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr 159
Sekretesslåsning*.................................... 159
Fjärrnyckel – byte av batteri.................... 161
Keyless Drive*......................................... 162
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd.. 162
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckeln.................................................... 163
Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns
funktion................................................... 163
Keyless Drive* – låsning.......................... 164
07 Förarstöd
Keyless Drive* – upplåsning....................
Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad ........................................................
Keyless Drive* – låsinställningar..............
Keyless Drive* – antennplacering............
Låsning/upplåsning – utifrån...................
Manuell låsning av dörr...........................
Låsning/upplåsning – inifrån...................
Genomvädringsfunktion..........................
Låsning/upplåsning – handskfack..........
Låsning/upplåsning – bagagelucka........
Blockerat låsläge*...................................
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*..........................................................
Larm........................................................
Larmindikator..........................................
Larm – automatisk återaktivering............
Larm – fjärrnyckeln ur funktion...............
Larmsignaler...........................................
Reducerad larmnivå................................
Typgodkännande – fjärrnyckelsystem....
164
Aktivt chassi – Four C*............................
Justerbart rattmotstånd*.........................
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt........................................................
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande..........................................
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden...................
Trafikskyltsinformation (RSI)*..................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande......................................................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar......................................................
Fartbegränsare........................................
Fartbegränsare – komma igång..............
Fartbegränsare – ändra hastighet...........
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge................................
Fartbegränsare – larm överskriden
hastighet.................................................
Fartbegränsare – avstängning................
Farthållare*..............................................
Farthållare* – hantera hastighet..............
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge.......................................
06 06 07
165
165
166
166
167
168
169
169
169
171
172
172
173
174
174
174
175
175
175
178
178
179
180
181
183
183
185
186
186
187
187
188
188
189
190
190
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
Farthållare* – återuppta inställd hastighet........................................................... 191
Farthållare* – stänga av........................... 192
Adaptiv farthållare – ACC*...................... 192
Adaptiv farthållare* – funktion................. 193
Adaptiv farthållare* – översikt................. 195
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet.. 196
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd....................................................... 197
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge................................ 197
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon.......................................................... 198
Adaptiv farthållare* – stänga av.............. 199
Adaptiv farthållare* – köassistans........... 199
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet.................................................. 201
Radarsensor............................................ 201
Radarsensor – begränsningar................. 202
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd...................................................... 204
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden................................................. 205
Avståndsvarning*.................................... 207
Avståndsvarning* – begränsningar......... 208
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden.................................................
City Safety™...........................................
City Safety™ – funktion..........................
City Safety™ – handhavande.................
City Safety™ – begränsningar................
City Safety™ – lasersensorn...................
City Safety™ – symboler och meddelanden..........................................................
Kollisionsvarnare*....................................
Kollisionsvarnare* – funktion...................
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist............................................................
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare...................................................
Kollisionsvarnare* – handhavande..........
Kollisionsvarnare* – begränsningar.........
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar.........................................
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden.................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande......................................................
209
210
210
211
212
214
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden...................................
Körfältsassistans (LDW)*.........................
Körfältsassistans (LDW) – funktion.........
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden..........................................
Körfältsassistans (LKA)*..........................
Körfältsassistans (LKA) – funktion..........
Körfältsassistans (LKA) – handhavande..
Körfältsassistans (LKA) – begränsningar
Körfältsassistans (LKA) – symboler och
meddelanden..........................................
Parkeringshjälp*......................................
Parkeringshjälp* – funktion.....................
Parkeringshjälp* – bakåt.........................
Parkeringshjälp* – framåt........................
Parkeringshjälp* – felindikering...............
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
Parkeringshjälpkamera*..........................
Parkeringshjälpkamera – inställningar....
Parkeringshjälpkamera – begränsningar.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)*...................
07 07 07
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
216
217
218
219
220
221
222
223
225
227
227
228
229
230
231
231
232
233
234
235
236
237
238
239
239
240
241
242
242
243
245
246
246
Innehållsförteckning
08 Start och körning
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion...
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande......................................................
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar......................................................
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler
och meddelanden...................................
BLIS*.......................................................
BLIS* – handhavande..............................
CTA* .......................................................
BLIS – symboler och meddelanden........
Typgodkännande – radarsystem............
247
Alkolås*...................................................
Alkolås* – funktioner...............................
Alkolås* – förvaring.................................
Alkolås* – inför motorstart.......................
Alkolås* – att tänka på............................
Alkolås* – textmeddelanden...................
Start av motor.........................................
Avstängning av motor.............................
Rattlås.....................................................
Fjärrstart (ERS)*.......................................
Fjärrstart (ERS) – handhavande..............
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden.....................................................
Starthjälp med batteri.............................
Växellådor...............................................
Manuell växellåda...................................
Växlingsindikator*...................................
Automatisk växellåda – Geartronic*........
Växelväljarspärr.......................................
Starthjälp i backe (HSA)*.........................
Fyrhjulsdrift – AWD*................................
Hill Descent Control (HDC)*....................
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* – funktion och handhavande
261
261
262
262
263
265
265
267
267
267
268
Start/Stop* – motorn stoppar inte........... 281
Start/Stop* – motorn auto-startar........... 282
Start/Stop* – motorn auto-startar inte.... 283
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda............................................ 284
Start/Stop* – inställningar....................... 284
Start/Stop* – symboler och meddelanden.......................................................... 285
Körläge ECO*.......................................... 287
Färdbroms............................................... 288
Färdbroms – låsningsfria bromsar.......... 290
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers............................... 290
Färdbroms – nödbromsförstärkning....... 291
Parkeringsbroms..................................... 292
Vadning................................................... 296
Överhettning........................................... 296
Körning med öppen bak-/bagagelucka.. 297
Överbelastning – startbatteri................... 297
Inför en lång resa.................................... 298
Vinterkörning........................................... 298
Tanklucka – Öppna/stänga..................... 299
Tanklucka – manuell öppning................. 299
Påfyllning av bränsle............................... 299
07 08 08
248
249
251
251
252
254
256
257
269
271
272
272
273
273
276
277
277
278
279
280
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
09 Hjul och däck
Bränsle – hantering.................................
Bränsle – bensin......................................
Bränsle – diesel.......................................
Dieselpartikelfilter (DPF)..........................
Katalysatorer...........................................
Bränsleekonomisk körning......................
Körning med släpvagn*...........................
Körning med släpvagn* – manuell växellåda.........................................................
Körning med släpvagn* – automatisk
växellåda.................................................
Draganordning/Dragkrok*.......................
Löstagbar dragkrok* – förvaring.............
Löstagbar dragkrok* – specifikationer....
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning....................................................
Släpfordonsstabilisator – TSA.................
Bogsering................................................
Bogserögla..............................................
Bärgning..................................................
300
301
301
303
303
304
305
Däck – skötsel.........................................
Däck – rotationsriktning..........................
Däck – slitagevarnare..............................
Däck - lufttryck........................................
Hjul- och fälgdimensioner.......................
Däck – dimensioner................................
Däck – lastindex......................................
Däck – hastighetsklasser........................
Hjulskruvar..............................................
Vinterdäck...............................................
Byte av hjul – losstagning hjul.................
Byte av hjul – montering.........................
Varningstriangel......................................
Verktyg....................................................
Domkraft*................................................
Förbandslåda*.........................................
Däcktrycksövervakning*.........................
Däckövervakning (TM)*...........................
Provisorisk däcktätning..........................
Provisorisk däcktätningssats – placering
Provisorisk däcktätningssats – översikt..
Provisorisk däcktätning – handhavande.
Provisorisk däcktätning – efterkontroll...
316
317
317
318
319
319
320
320
321
321
322
325
325
326
326
327
327
328
330
330
331
331
333
Provisorisk däcktätningssats – pumpning
av däck................................................... 334
08 09 09
8
306
306
307
307
307
308
310
311
312
313
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innehållsförteckning
10 Underhåll och service
Volvos serviceprogram...........................
Boka service och reparation*..................
Lyftning av bilen......................................
Motorhuv – öppna och stänga................
Motorrum – översikt................................
Motorrum – kontroll.................................
Motorolja – allmänt.................................
Motorolja – kontroll och påfyllning..........
Kylvätska – nivå......................................
Broms- och kopplingsvätska – nivå........
Styrservoolja – nivå.................................
Klimatanläggning – felsökning och reparation.......................................................
Lampbyte – allmänt.................................
Lampbyte – strålkastare..........................
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor...........................................................
Lampbyte – halvljus................................
Lampbyte – helljus..................................
Lampbyte – extra helljus.........................
Lampbyte – blinkers fram.......................
Lampbyte – ljus bak................................
Lampbyte – placering av lampor bak......
Lampbyte – nummerskyltsbelysning......
11 Specifikationer
337
337
339
341
341
342
343
344
347
348
348
Lampbyte – belysning i bagageutrymme
Lampbyte – belysning i makeup-spegel.
Lampor – specifikationer ........................
Torkarblad...............................................
Spolarvätska – påfyllning........................
Startbatteri – allmänt...............................
Batteri – symboler...................................
Startbatteri – byte...................................
Batteri – Start/Stop.................................
Elsystem..................................................
Säkringar – allmänt.................................
Säkringar – i motorrum...........................
Säkringar – under handskfack................
Säkringar – i styrenhet under handskfack.........................................................
Säkringar – i bagageutrymme.................
Säkringar – i motorrummets kallzon.......
Biltvätt.....................................................
Polering och vaxning..............................
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......
Rostskydd...............................................
Rengöring av interiör...............................
Lackskador.............................................
355
356
356
357
358
359
360
361
363
365
366
367
371
Typbeteckningar.....................................
Mått.........................................................
Vikter.......................................................
Dragvikt och kultryck..............................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden......................................................
Motorolja – kvalitet och volym................
Kylvätska – kvalitet och volym................
Transmissionsolja – kvalitet och volym...
Bromsvätska – kvalitet och volym..........
Styrservoolja – kvalitet............................
Bränsletank – volym................................
Specifikationer för luftkonditionering......
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.....
Hjul och däck – godkända dimensioner.
Lastindex och hastighetsklass................
Däck – godkända däcktryck...................
10 10 11
349
349
350
351
352
352
353
354
354
355
355
373
375
377
379
380
381
381
382
383
386
389
390
391
392
393
394
396
397
399
399
400
401
402
404
405
406
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
9
Innehållsförteckning
12 Index
Index....................................................... 408
12
10
Innehållsförteckning
11
INTRODUKTION
01 Introduktion
Här finns ägarinformation
Ägarmanualen finns i bilens bildskärm, som
mobilapp och på Volvos supportsida. I
handskfacket finns en Quick Guide och ett
komplement till ägarmanualen med bl.a. specifikationer och säkringsinformation. En tryckt
fullständig ägarmanual är möjlig att efterbeställa.
Digital ägarinformation
I bilens bildskärm
I bilens bildskärm finns ägarmanualen tillgänglig digitalt1. Informationen är sökbar och
finns också indelad i olika kategorier.
Läs mer i Digital ägarmanual i bil.
Som mobilapp
En digital ägarmanual finns också som mobilapp och är möjlig att ladda ner från t.ex. App
Store. I appen finns video samt möjlighet till
visuell navigering med exteriöra och interiöra
bilder av bilen. Det går enkelt att navigera
mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och
innehållet är sökbart. Läs mer om Ägarmanual
i mobila enheter .
På webben
Ägarmanualen finns även att nå från Volvos
supportsida, support.volvocars.com, dels
online och dels i PDF-format. På supportsidan finns även video och stegvisa instruktioner för sådant som rör t.ex. internetupp1
2
kopplade tjänster och funktioner. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader. Läs mer i
Support och information om bilen på internet.
Tryckt ägarinformation
Tryckt komplement
Byta språk i bilens bildskärm
VIKTIGT
Den tryckta ägarmanualen i bilen är ett komplement till den digitala ägarmanualen1 och
innehåller viktig text, information om säkringar samt specifikationer. Den innehåller
också instruktioner som kan vara bra att ha
när det av praktiska skäl inte är möjligt att
läsa informationen i centerdisplayen. Se hur
ägarmanualen är uppbyggd i Att läsa ägarmanualen .
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att
aktuella lagar och bestämmelser följs. Det
är också viktigt att bilen sköts och hanteras enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Om det skulle skilja mellan informationen
på bildskärmen och i den tryckta boken, är
det alltid den tryckta informationen som
gäller.
Quick Guide
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Mer ägarinformation i tryckt format
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad,
etc. kan även ytterligare ägarinformation finnas i tryckt format i bilen. En tryckt fullständig
ägarmanual är möjlig att efterbeställa2. Kontakta en Volvoåterförsäljare för att beställa
den tryckta ägarmanualen eller komplement
till den.
01
Att byta språk i bilens bilskärm kan innebära
att viss information inte överensstämmer med
nationella eller lokala lagar och bestämmelser.
Relaterad information
•
•
•
Digital ägarmanual i bil (s. 14)
Support och information om bilen på
internet (s. 16)
Att läsa ägarmanualen (s. 17)
För marknader utan ägarmanual i bildskärmen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
För marknader utan ägarmanual i bildskärmen ligger denna manual med i bilen från början.
13
01 Introduktion
01
Digital ägarmanual i bil
• Favoriter – Snabbåtkomst för favorit-
Ägarmanualen kan läsas på bildskärmen i
bilen3. Innehållet är sökbart och det är enkelt
att navigera mellan olika avsnitt.
Använd teckenhjulet för att skriva in ett
sökord, t.ex. "säkerhetsbälte".
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för
1. Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Öppna den digitala ägarmanualen – tryck på
MY CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/
MENU och välj Ägarmanual.
För grundläggande navigering, se Hantera
systemet. Nedan finns en utförligare beskrivning.
märkta artiklar.
vanliga funktioner.
Välj informationssymbolen nere i höger hörn
för att få information om den digitala ägarmanualen.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.
Sök
Ägarmanualens startsida.
Det finns fyra alternativ för att hitta information i den digitala ägarmanualen:
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kategorier.
3
14
Gäller vissa bilmodeller.
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
2. Fortsätt med nästa bokstav osv.
3. För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att utföra sökningen, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan för
växling av inmatningsläge (2), tryck OK/
MENU.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Utför sökningen. Vrid TUNE för
att välja en träff, tryck OK/MENU
för att gå till artikeln.
01 Introduktion
a|A
||}
Växlar mellan små och stora
bokstäver med OK/MENU.
Växlar från teckenhjulet till sökfältet. Flytta markören med
TUNE. Radera eventuell felstavning med EXIT. För att återgå till
teckenhjulet, tryck OK/MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i sökfältet.
Skriva med numeriska tangentbordet
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken4 under den knappen, t.ex. w, x, y, z
och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.
•
Stanna med markören på önskat tecken
för att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Quick Guide
01
Här finns ett urval av artiklar för att lära känna
bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan
även nås via kategorier, men finns här samlade för snabb åtkomst.
Vrid TUNE för att navigera i Quick Guide och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel.
Tryck EXIT för att backa till föregående vy.
Navigera i artikel
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i
huvudkategorier och underkategorier. Samma
artikel kan ligga i flera passande kategorier
för att enklare hittas.
Vrid TUNE för att navigera i kategoriträdet
och tryck OK/MENU för att öppna en kate– eller artikel – markerad
gori – markerad
. Tryck EXIT för att backa till föregående
vy.
Favoriter
Här finns de artiklar som är sparade som
favoriter. För att markera en artikel som favorit, se rubriken "Navigera i artikel" nedan.
Numeriskt tangentbord.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
4
Vrid TUNE för att navigera i favoritlistan och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel.
Tryck EXIT för att backa till föregående vy.
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
Hem – leder till startsidan för ägarmanualen.
Favorit – lägger till/tar bort artikeln som
favorit. Det går även att trycka på FAVknappen i mittkonsolen för att lägga till/ta
bort en artikel som favorit.
}}
15
01 Introduktion
01
Markerad länk – leder till länkad artikel.
Särskilda texter – om artikeln innehåller
varnings-, viktigt- eller obs-texter visas
här tillhörande symbol och antalet sådana
texter i artikeln.
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla i en artikel. När bildskärmen skrollat till
början/slutet av en artikel nås alternativen
hem och favorit genom att skrolla ytterligare
steg upp/ned. Tryck OK/MENU för att aktivera val/markerad länk. Tryck EXIT för att
backa till föregående vy.
Support och information om bilen på
internet
Nedladdningsbar information från
supportsidan
På Volvo Cars hemsida och supportsida finns
ytterligare information rörande din bil. Från
hemsidan är det även möjligt att navigera
vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Kartor
Support på internet
För utvalda Volvomodeller från årsmodell
2014 och 2015 finns ägarmanualen tillgänglig
i form av en app. Även VOC*-appen är möjlig
att nå härifrån.
Gå in på support.volvocars.com eller använd
QR-koden nedan för att besöka sidan. Supportsidan är tillgänglig för de flesta marknader.
QR-kod som leder till supportsidan.
Informationen på supportsidan är sökbar och
finns även indelad i olika kategorier. Här finns
support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On
Call (VOC)*, navigationssystemet* och appar.
Video och stegvisa instruktioner förklarar
olika procedurer, t.ex. hur bilen ansluts till
internet via en mobiltelefon.
5
16
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För bilar utrustade med Sensus Navigation*,
finns möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
Mobilappar
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller finns
här tillgänliga i pdf-format. Även Quick Guide
och supplement går att nå från supportsidan.
Välj bilmodell och modellår för att ladda ner
den publikation som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till
kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
Min Volvo på internet5
Från www.volvocars.com är det möjligt att
navigera sig vidare till Min Volvo som är en
personlig webbsida för dig och din bil.
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal
och garantier. På Min Volvo finns även infor-
01 Introduktion
mation om modellanpassade tillbehör och
mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 21)
Att läsa ägarmanualen
Ägarmanual i mobila enheter
01
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att
bekanta sig med nya funktioner, få råd om
hur bilen bäst hanteras i olika situationer och
lära sig utnyttja bilens alla finesser på bästa
sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för
att förbättra vår produkt. Modifieringar kan
medföra att information, beskrivningar och
illustrationer i ägarmanualen skiljer sig från
utrustningen i bilen. Vi förbehåller oss rätten
att göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
VIKTIGT
Avlägsna inte den här manualen ur bilen –
om problem skulle uppstå saknas då nödvändig information om var och hur professionell hjälp kan sökas.
OBS
Ägarmanualen finns att ladda ner som
mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller
och mobila enheter), se
www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video
samt sökbart innehåll och enkel navigering
mellan olika avsnitt.
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
17
01 Introduktion
||
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för
personskada.
Meddelandetexter
Risk för egendomsskada
I bilen finns det displayer som visar menyoch meddelandetexter. I ägarmanualen skiljer
sig utseendet på dessa texter från den vanliga texten. Exempel på meny- och meddelandetexter: Media, Skickar position.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till
för att förmedla viktig information på ett
enkelt och tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i
följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
G031592
01
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
OBS
Obs-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Fotnot
I ägarmanualen finns det information som ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
18
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
01 Introduktion
Information
När det till en steg-för-steg-instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande bild.
Listor med bokstäver förekommer vid
bildserier där den inbördes ordningen av
instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra
en rörelse.
G031593
Pilar med bokstäver används för att
åskådliggöra en rörelse där den inbördes
ordningen inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg-instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran återkommer i den positionslista som
finns i anslutning till bilden, som beskriver
objektet.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
bilen.
Bilder
01
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på
utrustningsnivå och marknad.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
|| Denna symbol är placerad längst upp till
vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Relaterad information
•
•
Ägarmanualen och miljön (s. 25)
Support och information om bilen på
internet (s. 16)
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en
viss ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.
•
•
Kylvätska
Motorolja
Relaterad information
Relaterad information hänvisar till andra artiklar med närliggande information.
19
01 Introduktion
01
Inspelning av data
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om
drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är
att registrera och spela in data i samband
med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom tillfällen då krockkudden löses
ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan
registreras i syfte att öka förståelsen för hur
fordonets system fungerar i dessa typer av
situationer. EDR:en är utformad för att spela
in data relaterade till fordonsdynamik och
säkerhetssystem under en kort tid, vanligen
30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerat för att
vid trafikolyckor eller krockliknande situationer spela in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse
för de omständigheter under vilka trafikolyckor och skador uppstår. Data spelas in av
EDR:en endast om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga data registreras av EDR:en
under normala körförhållanden. Systemet
20
registrerar heller aldrig vem som kör fordonet
eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra
parter, såsom polismyndigheter, kan däremot
använda sig av den inspelade datan i kombination med den typ av personligt identifierbar
information som rutinmässigt samlas in vid en
trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till antingen fordonet eller EDR:en.
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt
kontrollera och övervaka bilens funktion. De
kan spela in data under normala körförhållanden, men framförallt om de registrerar ett
fel som rör fordonets drift och funktionalitet
eller vid aktivering av fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City Safety och autobromsfunktionen).
En del av den inspelade datan krävs för att
tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte att diagnostisera och åtgärda
eventuella fel som har inträffat i fordonet. Den
registrerade informationen behövs även för
att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav
enligt lag och myndighet. Information som är
registrerad i fordonet ligger lagrad i dess
datorer tills dess att fordonet servas eller
repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för
att kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten på Volvos bilar.
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo
däremot tvingas att lämna ut information av
den här typen till polismyndigheter eller andra
myndigheter som kan hävda laglig rätt att få
tillgång till denna. För att kunna läsa ut och
tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som Volvo och verkstäder
som ingått avtal med Volvo har tillgång till.
Volvo ansvarar för att information, som förs
över till Volvo i samband med service och
underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga
lagkrav. För ytterligare information – kontakta
en Volvoåterförsäljare.
01 Introduktion
Tillbehör och extrautrustning
Volvo ID
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Volvo ID är ditt personliga ID som ger tillgång
till diverse tjänster6.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför att du alltid kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör eller extrautrustning som
ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
•
Min Volvo – Din personliga webbsida för
dig och din bil.
•
Vid internetansluten bil* – Vissa funktioner
och tjänster kräver att du har registrerat
din bil till ett personligt Volvo ID, t.ex. för
att kunna skicka en adress från en karttjänst på internet direkt till bilen.
•
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID används
vid inloggning i Volvo On Call mobil-app.
Värmereflekterande vindruta*
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion
och prestanda negativt.
Om funktionen för elektronisk utrustning ska
bli optimal bör denna placeras på den del av
vindrutan som saknar värmereflekterande film
(se markerat fält i bilden).
01
Exempel på tjänster:
Fält där IR-film inte är applicerad.
A är avståndet från vindrutans övre kant ned
till fältets början. B är avståndet från vindrutans övre kant ned till fältets slut.
Fördelar med Volvo ID
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att
komma ihåg.
•
Vid ändring av användarnamn/lösenord
för en tjänst (t.ex. VOC) kommer det
också att ändras automatiskt för andra
tjänster (t.ex. Min Volvo)
Mått
A
40 mm
B
80 mm
Skapa Volvo ID
För att skapa ett Volvo ID behöver du ange en
personlig e-postadress. Följ sedan instruktionerna i e-postmeddelandet, som automatiskt skickas till den angivna adressen, för att
slutföra registreringen. Det är möjligt att
skapa Volvo ID via någon av följande tjänster:
6
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
21
01 Introduktion
01
||
•
Min Volvo – Ange e-postadress och följ
instruktionerna.
•
Vid internetansluten bil* – Ange e-postadress i appen som kräver Volvo ID och
följ instruktionerna. Alternativt tryck två
gånger på anslutningsknappen
i mittkonsolen och välj Appar Inställningar
och följ instruktionerna.
•
Volvo On Call, VOC* – Ladda ner senaste
versionen av VOC-appen. Välj att skapa
Volvo ID från startsidan, ange e-postadress och följ instruktionerna.
Relaterad information
•
22
Support och information om bilen på
internet (s. 16)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
01 Introduktion
Miljöfilosofi
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva pro-
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden
och vägleder all verksamhet. Miljöarbetet
utgår från bilens hela livscykel och tar hänsyn
till den miljöpåverkan den har, från design till
skrotning och återvinning. Volvo Cars har
som grundprincip att varje ny produkt som
tas fram ska påverka miljön mindre än den
produkt den ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också något Volvo värnar om – luften
inne i en Volvo är t.ex. renare än luften utanför
tack vare klimatanläggningen.
01
dukter och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska
vara ISO 14001-certifierade, vilket stödjer ett
systematiskt arbete med verksamhetens miljöfrågor som leder till ständiga förbättringar
med minskad miljöpåverkan. Innehav av ISOcertifikatet innebär även att gällande miljölagar och föreskrifter följs. Volvo ställer dessutom krav på att samarbetspartners också
ska uppfylla dessa krav.
minska bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp
och andra luftföroreningar. Volvos bilar har
konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina
respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning
ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen
koldioxid.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan från en bil uppstår när den används ligger
tyngdpunkten i Volvo Cars miljöarbete på att
}}
23
01 Introduktion
01
||
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar
inte bara till en minskad påverkan på miljön
utan innebär även en minskad kostnad för
ägaren av bilen. Som förare är det lätt att
själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar och bidra till en
bättre miljö – här följer några råd:
•
Planera för en effektiv medelhastighet.
Hastigheter över ca 80 km/h (50 mph)
samt under 50 km/h (30 mph) medför förhöjd energiförbrukning.
•
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service
och underhåll av bilen.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn
till lokala bestämmelser.
•
Planera färdvägen – många onödiga
stopp och ojämn hastighet bidrar till ökad
bränsleförbrukning.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall
som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid
osäkerhet om hur denna typ av avfall ska
deponeras – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
24
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Genom att följa dessa råd kan pengar och
jordens resurser sparas och bilens hållbarhet
förlängas. För mer information och fler råd se
Eco guide (s. 66), Bränsleekonomisk körning (s. 304) och Bränsleförbrukning (s. 402).
Effektiv avgasrening
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality
System (IAQS)* säkerställer att den inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider
och marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät
trafik, köer eller tunnlar.
IAQS är en del av Clean Zone Interior
Package (CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör att fläkten startar när bilen låses
upp med fjärrnyckeln.
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo
är noga utvalt och har testats för att vara triv-
samt och behagligt. Några av detaljerna är
handgjorda, exempelvis sys sömmarna till
ratten för hand. Interiören är kontrollerad för
att inte avge stark lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark värme och starkt
ljus.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du
även till en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll
av din bil blir den en del i Volvos system.
Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna
ska vara utformade för att förhindra spill och
utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det
kunnande och de verktyg som behövs för att
garantera god miljöomsorg.
Återvinning
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. Nästan
hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste
ägare ombeds därför att kontakta en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/
godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
Ägarmanualen och miljön (s. 25)
01 Introduktion
Ägarmanualen och miljön
Pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från Forest Stewardship Council®-certifierade skogar eller andra
kontrollerade källor.
01
Laminerat glas
Glaset är förstärkt vilket ger ett
bättre inbrottsskydd och förbättrad
ljudisolering i kupén. Vindrutan och
sidorutorna* har laminerat glas.
FSC®-symbolen visar att pappersmassan i en
tryckt publikation av ägarmanualen kommer
från FSC®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Relaterad information
•
Miljöfilosofi (s. 23)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
25
SÄKERHET
02 Säkerhet
Allmänt om säkerhetsbälte
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.
Tänk på
•
•
Använd inte clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.
Säkerhetsbältet får inte vara snott eller
vridet.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 29)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 29)
Bältesförsträckare (s. 30)
02
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast
en person.
Sträck höftbandet över höften genom att dra i
diagonalbandet uppåt mot axeln. Höftbandet ska
sitta lågt (inte över buken).
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt,
säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Obältade blir påminda om att ta på
sig (s. 28) säkerhetsbältet genom ljud- och
ljuspåminnelse (s. 30).
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut.
En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det
verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet
om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett
för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.
27
02 Säkerhet
02
Säkerhetsbälte – ta på
Tänk på
Ta på säkerhetsbältet (s. 27) innan körningen
påbörjas.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
•
•
•
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
Höjdjustering av säkerhetsbältet. Tryck in
knappen och flytta bältet i höjdled. Positionera
bältet så högt som möjligt utan att det skaver
mot halsen.
I baksätet passar låstunga endast i avsett
lås1.
28
Vissa marknader.
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Relaterad information
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in
på axeln.
1
om det dras ut för snabbt
•
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 29)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 29)
Bältesförsträckare (s. 30)
Bältespåminnare (s. 30)
02 Säkerhet
Säkerhetsbälte – lossa
Säkerhetsbälte – graviditet
Lossa säkerhetsbältet (s. 27) när bilen står
still.
Säkerhetsbälte (s. 27) ska alltid användas
under graviditeten, men det är viktigt att det
används på rätt sätt.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in det för hand så att det
inte hänger löst.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsbälte – ta på (s. 28)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 29)
02
Relaterad information
Säkerhetsbälte – ta på (s. 28)
Bältespåminnare (s. 30)
G020998
•
•
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln,
med den diagonala delen av säkerhetsbältet
mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har vridit
sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera sätet (s. 78) och
ratten (s. 82), så att de har full kontroll över
bilen (vilket innebär att man lätt måste kunna
nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett
maximalt avstånd mellan magen och ratten.
29
02 Säkerhet
Bältespåminnare
02
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 28)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
ders körning eller efter en tryckning på
blinkerspakens OK-knapp (s. 105).
•
Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i kombiinstrumentet kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på OKknappen.
G017726
Meddelandet i kombiinstrumentet, som visar
vilka säkerhetsbälten som används, finns alltid tillgängligt. För att se lagrade meddelanden, tryck på OK-knappen.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombiinstrumentet (s. 62).
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
30
Informera om vilka säkerhetsbälten (s. 27)
som används i baksätet. Ett meddelande
visas i kombiinstrumentet vid användning
av säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet raderas automatiskt efter ungefär 30 sekun-
Vissa marknader
Obältad förare och främre passagerare blir
påmind om att ta på sig säkerhetsbältet
genom ljud- och ljuspåminnelse. Vid låg fart
ges ljudpåminnelse de första 6 sekunderna.
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (s. 27) är utrustade med
bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet
fångar då mer effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig
säkerhetsbältena och sätt inte in några
främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då
kanske inte som avsett vid en kollision. Det
finns risk för allvarliga skador.
02 Säkerhet
Säkerhet – varningssymbol
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i
felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de fall det krävs visas varningssymbolen
tillsammans med ett meddelande i kombiinstrumentets (s. 62) informationsdisplay.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 42)
02
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet i digitalt kombiinstrument.
Varningssymbolen i kombiinstrumentet tänds
med fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 77). Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet (s. 32) i analogt kombiinstrument.
VARNING
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning, är det ett tecken på att krockkuddesystemet inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på bältessystemet, SIPS,
IC-systemet eller annat fel i systemet.
Volvo rekommenderar att du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och SRS airbag Service
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att
31
02 Säkerhet
Krockkuddesystem
02
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddesystemet till att skydda förarens och passagerarens
huvud, ansikte och bröst.
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp och blir varma. Krockkudden
dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt
normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
G018665
VARNING
Krockkuddesystemet sett från ovan, vänsterstyrd
bil.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet
kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
OBS
G018666
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbälte
används eller inte. Gäller alla bältespositioner.
Krockkuddesystemet sett från ovan, högerstyrd
bil.
32
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
åtgärd anpassas efter detta så att en eller
flera krockkuddar utlöses.
Relaterad information
•
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 33)
Passagerarkrockkudde (s. 33)
Säkerhet – varningssymbol (s. 31)
02 Säkerhet
Krockkudde på förarsida
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 27)
på förarsidan är bilen utrustad med en krockkudde (s. 32).
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 27)
på passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde (s. 32).
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Krockkudden är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
02
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
Relaterad information
•
Dekal för passagerarkrockkudde
Passagerarkrockkudde (s. 33)
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
vänsterstyrd bil.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
}}
33
02 Säkerhet
||
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
02
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen
blir synlig när passagerardörren öppnas.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
ett säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig skada för
barnet.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Omkopplare – PACOS*
Krockkudden på passagerarsidan i framsätet
kan deaktiveras (s. 35) om bilen är utrustad
34
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
Relaterad information
•
•
Krockkudde på förarsida (s. 33)
Barnskydd (s. 45)
02 Säkerhet
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
sätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
Krockkudden på passagerarsidan (s. 33) i
framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat
läge. Fjärrnyckelns nyckelblad (s. 158) ska
användas för att ändra läge.
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
OBS
Placering av krockkuddens omkopplare.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i fram-
G017800
Omkopplare – PACOS
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas.
02
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är aktiverad.
En varningssymbol i takkonsolen indikerar att
krockkudden på passagerarplatsen fram är
aktiverad (se föregående bild).
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 77)
visas varningssymbolen (s. 31) för krockkudden i kombiinstrumentet under
ca 6 sekunder.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
35
02 Säkerhet
||
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för bilens passagerare.
2
02
Relaterad information
2
Barnskydd (s. 45)
Vid en sidokollision fördelas en stor del av
kollisionskraften av SIPS (Side Impact
Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak
och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar
bröstet och höften och är en viktig del av
SIPS.
G017724
•
Sidokrockkudde (SIPS)
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är deaktiverad.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen
indikerar att krockkudden är deaktiverad,
samtidigt som varningssymbolen (s. 31) för
krockkuddesystemet visas i kombiinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
36
G032949
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framsätets ryggram.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp.
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms
den. Sidokrockkudden blåses normalt endast
upp på krocksidan.
02 Säkerhet
VARNING
•
Förarplats, vänsterstyrd bil.
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad
Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i
SIPS-bag-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador
som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement
till säkerhetsbältet. Använd alltid
säkerhetsbältet.
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden (s. 36).
02
Barnstol/barnkudde (s. 45) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 35) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
Passagerarkrockkudde (s. 33)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
Relaterad information
•
•
•
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
•
Krockkudde på förarsida (s. 33)
Passagerarkrockkudde (s. 33)
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde (s. 37)
Krockgardin (IC) (s. 38)
37
02 Säkerhet
Krockgardin (IC)
02
VARNING
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens
och passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i
handtagen i taket. Kroken är endast
avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda
föremål som t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS-systemet (s. 36) och krockkuddesystemet (s. 32). Den är monterad längs med
innertakets båda sidor och hjälper till att
skydda förare och passagerare på bilens
yttersäten. Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorer och krockgardinen blåses
upp.
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
38
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 27)
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd)
WHIPS (Whiplash Protection System) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består
av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för
systemet anpassat nackskydd i framsätena.
02 Säkerhet
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sätets egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framsätenas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
WHIPS – barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPSsystemet (s. 38).
Barnstol/barnkudde (s. 45) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 35) på passagerarsidan.
02
Relaterad information
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av sätet eller WHIPS-systemet själv.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
•
WHIPS – barnskydd (s. 39)
WHIPS – sittställning (s. 40)
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 27)
WHIPS-systemet aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
39
02 Säkerhet
WHIPS – sittställning
02
För bästa möjliga skydd av WHIPS-systemet (s. 38) måste förare och passagerare ha
rätt sittställning och se till att systemets funktion inte hindras.
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
Sittställning
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om sätet
verkar vara oskadd.
Ställ in rätt sittställning på framsätet (s. 78)
innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta
mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt
mellan nackskydd och huvud.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Funktion
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/
passagerarsäte som kan hindra WHIPS-systemets funktion.
40
VARNING
Om sätet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framsäte flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
02 Säkerhet
När systemen löser ut
System
Vid en kollision samverkar Volvos olika personsäkerhetssystem för att minska skadorna.
System
Aktiveras
Bältesförsträckare (s. 30) framsäte
Vid frontal- och/
eller sido- och/
eller bakkollision
och/eller rundslagning
Bältesförsträckare
baksäte
Vid frontal- och/
eller sidokollision
och/eller rundslagning
Krockkuddar
(Ratt- (s. 33) och
passagerarkrockkudde (s. 33))
Sidokrockkuddar
SIPS (s. 36)
Vid frontalkollisionA
Krockgardin IC (s. 38)
Pisksnärtskydd
WHIPS (s. 38)
A
Aktiveras
Vid sidokollision
och/eller rundslagning och/eller vid
vissa frontalkollisionerA
Vid påkörning
bakifrån
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att
krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvinkeln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska
aktiveras.
Om krockkuddarna (s. 32) har löst ut rekommenderas följande:
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
Vid sidokollisionA
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska,
lossa batterikablarna. Försök inte starta
bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas.
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad.
02
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan
också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på
huden.
OBS
Aktivering av krockkuddarna och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
41
02 Säkerhet
Allmänt om säkerhetsläge
02
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft
när en kollision kan ha skadat någon viktig
funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar,
sensorer för något av skyddssystemen eller
bromssystemet.
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge Se handbok visas i
kombiinstrumentets (s. 62) informationsdisplay. Det betyder att bilens funktionalitet är
nedsatt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i
säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som
normalt. Volvo rekommenderar att du låter
en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
Relaterad information
Varningstriangel i analogt kombiinstrument.
•
•
Säkerhetsläge – startförsök (s. 42)
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 43)
Säkerhetsläge – startförsök
Om bilen är satt i säkerhetsläge (s. 42) kan
startförsök göras om allt verkar normalt och
frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat.
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen är på ska du trycka på startknappen.
Stäng sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln. Bilens elektronik försöker nu återställa sig till normal status. Försök därefter
starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras utan måste då
bärgas (s. 313). Dolda skador kan under färd
göra bilen omöjlig att manövrera, även om
bilen verkar körbar.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
visas. Lämna bilen snarast.
Varningstriangel i digitalt kombiinstrument.
42
02 Säkerhet
VARNING
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas
till en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 43)
Säkerhetsläge – förflyttning
Allmänt om barnsäkerhet
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts efter
startförsök (s. 42), kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge.
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 42)
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/barnstol upp till 10 års ålder.
02
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, se Barnskydd
(s. 45).
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar, barnkuddar & fästanordningar) som är
utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen
men också att barnsäkerhetsutrustningen
passar och är enkel att använda.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren
för tydligare anvisningar.
}}
43
02 Säkerhet
||
Barnsäkerhetsspärr
Bakdörrarna och bakdörrarnas fönster* kan
spärras manuellt (s. 172) eller elektroniskt (s. 172)* för öppning inifrån.
02
Relaterad information
•
•
•
44
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 54)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
02 Säkerhet
Barnskydd
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
02
VARNING
G020739
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor
och balkar under sätet. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för
rätt montering.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
}}
45
02 Säkerhet
||
Rekommenderade barnskydd2
Vikt
02
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 0
Typgodkännande: E1 04301146
Grupp 0+
(L)
max 13 kg
max 10 kg
Baksäte mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0
Baksäte ytterplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Grupp 0+
Typgodkännande: E1 04301146
max 13 kg
(U)
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
Volvo babystol (Volvo Infant
Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1
04301146
(U)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
max 10 kg
(U)
(U)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Grupp 0+
max 13 kg
Grupp 1
9–18 kg
2
46
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
Barnstolar som är universellt
godkända.
(U)
02 Säkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 1
Barnstolar som är universellt godkända.
Barnstolar som är universellt godkända.
9–18 kg
(U)
(U)
Barnstolar som är universellt
godkända.
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte
och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd
som fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(U)
(U)
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
15–25 kg
Grupp 2
15–25 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
02
(U)
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typgodkännande: E1
04301169
(UF)
}}
47
02 Säkerhet
||
02
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Grupp 2/3
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion
with and without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
Typgodkännande: E5 04216
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and
without backrest).
(UF)
(UF)
15–36 kg
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
Relaterad information
•
•
•
•
48
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 54)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
02 Säkerhet
Barnskydd – placering
VARNING
Placera alltid barnstolar/barnkuddar (s. 45) i
baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad (s. 35). Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det
sitter på passagerarplatsen.
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.
Dekal för passagerarkrockkudde
02
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen
blir synlig när passagerardörren öppnas.
VARNING
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Det går bra att placera:
•
Dekal på passagerarsidans solskydd.
•
en barnstol/barnkudde i passagerarsätet
så länge det inte finns någon aktiverad
krockkudde på passagerarsidan.
en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
ett säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig skada för
barnet.
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 54)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
49
02 Säkerhet
Barnskydd – ISOFIX
02
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd (s. 45) som bygger på en internationell
standard.
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
ISOFIX – storleksklasser
För barnskydd med ISOFIX (s. 50) fästsystem
finns en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt typ av barnsskydd (s. 52).
Storleksklass
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns dolda
bakom den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående
bild).
För att komma åt fästpunkterna, tryck ner
sittplatsens sittdyna.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIXfästpunkterna.
Relaterad information
•
•
50
ISOFIX – storleksklasser (s. 50)
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 52)
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
02 Säkerhet
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
02
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
51
02 Säkerhet
ISOFIX – typer av barnskydd
02
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
52
02 Säkerhet
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänt
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
B
Passagerarplatser för ISOFIX-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKB
02
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX-barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
B
För att baby-/ barnskyddet ska få plats i baksätet måste sätet framför justeras i längsled till en position framför mittpositionen.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Se till att välja rätt storleksklass (s. 50) för
barnskydd med ISOFIX (s. 50) fästsystem.
53
02 Säkerhet
Barnskydd – övre fästpunkter
02
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
barnstolar (s. 45). Dessa fästpunkter är placerade på hatthyllan och döljs av plastlock. Vik
undan plastlocken för att komma åt respektive
fästpunkt.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras
genom hålet i nackskyddsbenet innan de
spänns fast vid fästpunkten.
Relaterad information
•
•
•
För bilar med fällbara nackskydd på ytterplatserna bör nackskydden fällas för att
underlätta montering.
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
länge som möjligt.
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stoltillverkarens anvisningar.
54
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd
bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
56
03 Instrument och reglage
Översikt vänsterstyrd bil
03
}}
57
03 Instrument och reglage
||
03
58
Funktion
Se
Funktion
Se
Funktion
Se
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
(s. 105),
(s. 107),
(s. 92),
(s. 87) och
(s. 108).
Reglagepanel
(s. 168),
(s. 172),
(s. 97) och
(s. 99).
Sätesinställning*
(s. 79).
Ljusreglage, öppnare för tank- och
bagagelucka
(s. 83),
(s. 299) och
(s. 169).
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 273).
Farthållare*
(s. 189) och
(s. 192).
Varningsblinkers
(s. 92).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
(s. 107) och
supplement
Sensus Infotainment.
Signalhorn, krockkudde
(s. 82) och
(s. 32).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 124).
Kombiinstrument
(s. 62).
Växelväljare
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 107) och
supplement
Sensus Infotainment.
(s. 272) eller
(s. 273).
Reglage för aktivt
chassi (Four-C)*
(s. 178).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 265).
Torkare och spolning
(s. 95).
Startlås
(s. 76).
Rattinställning
(s. 82).
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
(s. 107) och
supplement
Sensus Infotainment.
Motorhuvsöppnare
(s. 341).
Parkeringsbroms
(s. 292).
Dörröppningshandtag
–
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 71)
Trippmätare (s. 71)
Klocka (s. 72)
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, högerstyrd bil
– översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
}}
59
03 Instrument och reglage
||
Översikt högerstyrd bil
03
60
03 Instrument och reglage
Funktion
Se
Funktion
Se
Funktion
Se
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
(s. 107) och
supplement
Sensus Infotainment.
Reglagepanel
(s. 168),
(s. 172),
(s. 97) och
(s. 99).
Varningsblinkers
(s. 92).
Motorhuvsöppnare
(s. 341).
Startlås
(s. 76).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 265).
Ljusreglage, öppnare för tank- och
bagagelucka
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 273).
Farthållare*
(s. 189) och
(s. 192).
Kombiinstrument
(s. 62).
Signalhorn, krockkudde
(s. 82) och
(s. 32).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 107) och
supplement
Sensus Infotainment.
Torkare och spolning
(s. 95).
Dörröppningshandtag
–
(s. 83),
(s. 299) och
(s. 169).
Sätesinställning*
(s. 79).
Parkeringsbroms
(s. 292).
Rattinställning
(s. 82).
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
(s. 105),
(s. 107),
(s. 92),
(s. 87) och
(s. 108).
Växelväljare
(s. 272) eller
(s. 273).
Reglage för aktivt
chassi (Four-C)*
(s. 178).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 124).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
(s. 107) och
supplement
Sensus Infotainment.
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 71)
Trippmätare (s. 71)
03
Klocka (s. 72)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
03 Instrument och reglage
03
Kombiinstrument
Kombiinstrument, analogt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner
samt meddelanden.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner
samt meddelanden.
•
Kombiinstrument, analogt – översikt
(s. 62)
Informationsdisplay
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 63)
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 69)
Informationsdisplay, analogt instrument.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns
under de funktioner som använder displayen.
Mätare och indikatorer
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering1, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator (s. 108) och
Påfyllning av bränsle (s. 299).
Eco meter. Mätaren ger en indikation om
hur ekonomiskt bilen körs. Ju högre
utslag på skalan, desto mer ekonomiskt
körs bilen.
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator2/Växellägesindikator3.
Se även Växlingsindikator* (s. 273) eller
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 273).
1
2
3
62
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Kontroll- och varningssymboler
len för fel i bilens avgasreningssystem och
symbolen för lågt oljetryck.
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrument (s. 62)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 67)
Kombiinstrument, digitalt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner
samt meddelanden.
Informationsdisplay
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 69)
03
Kontroll- och varningssymboler, analogt instrument.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler4
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
symboler inom några sekunder utom symbo-
4
Informationsdisplay, digitalt instrument*.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text. Ytterligare beskrivning finns
under de funktioner som använder displayen.
Mätare och indikatorer
För digitalt kombiinstrument kan olika teman
väljas. Möjliga teman är "Elegance", "Eco"
och "Performance".
Tema kan väljas endast när motorn är igång.
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer
information, se Motorolja – allmänt (s. 343).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
}}
63
03 Instrument och reglage
||
För att välja tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj menyalternativ Teman
genom att vrida spakens tumhjul. Tryck på
OK-knappen. Vrid tumhjulet för att välja tema
och bekräfta valet genom att trycka på OKknappen.
03
Tema "Elegance"
Tema "Eco"
Mätare och indikatorer, tema "Elegance".
Mätare och indikatorer, tema "Eco".
Utseendet i mittkonsolens bildskärm följer på
vissa modellvarianter valet av kombiinstrumentets tema.
Med vänster rattspak kan även instrumentets
kontrastläge och färgläge ställas in.
För mer information om menyhantering, se
Menyhantering – kombiinstrument (s. 105).
Valet av tema samt inställningarna av kontrastläge och färgläge kan för varje fjärrnyckel
lagras i bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 152).
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator (s. 108) och
Påfyllning av bränsle (s. 299).
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator (s. 108) och
Påfyllning av bränsle (s. 299).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Eco guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 66).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 273) eller
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 273).
5
6
7
64
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 273) eller
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 273).
03 Instrument och reglage
Tema "Performance"
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 273).
Kontroll- och varningssymboler
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
symboler inom några sekunder utom symbolen för fel i bilens avgasreningssystem och
symbolen för lågt oljetryck.
Relaterad information
•
•
•
Mätare och indikatorer, tema "Performance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator (s. 108) och
Påfyllning av bränsle (s. 299).
Hastighetsmätare
Varningssymboler8
Växlingsindikator6/Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 273) eller
5
6
7
8
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 67)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 69)
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Power guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 66).
03
Kontroll- och varningssymboler, digitalt instrument.
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Kombiinstrument (s. 62)
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
När displayens meddelande "Körsträcka till tom tank:" börjar visa "----", blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer
information, se Motorolja – allmänt (s. 343).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
65
03 Instrument och reglage
03
Eco guide & Power guide*
Momentanvärde
Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets (s. 62) instrument vilka hjälper
föraren att framföra bilen med bästa möjliga
körekonomi.
Här visas momentanvärde – ju högre utslag
på skalan, desto bättre.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram,
se Färddator – färdstatistik* (s. 116).
Eco guide
Detta instrument ger en indikation om hur
ekonomiskt bilen körs.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Eco", se Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 63).
Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet,
motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt
användning av färdbroms.
Optimal hastighet (50–80 km/h (30–50 mph))
och låga varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag
och bromsning sjunker visarna.
Mycket låga momentanvärden tänder mätarens röda område (med kort tidsfördröjning)
vilket innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.
Medelvärde
Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet
och beskriver hur bilen körts den senaste
tiden. Ju högre visarna ligger på skalan, desto
bättre körekonomi har föraren presterat.
Power guide
Detta instrument visar relationen mellan hur
mycket effekt (Power) som tas ur motorn och
hur mycket effekt som finns att tillgå.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Performance", se Kombiinstrument, digitalt –
översikt (s. 63).
Momentanvärde
Medelvärde
9
66
Effekt är beroende av motorns varvtal.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tillgänglig motoreffekt
Uttagen motoreffekt
Tillgänglig motoreffekt
Den mindre övre visaren anger tillgänglig
motoreffekt9. Ju högre utslag på skalan,
desto mer effekt finns tillgänglig på aktuell
växel.
Uttagen motoreffekt
Den större undre visaren anger uttagen
motoreffekt9. Ju högre utslag på skalan,
desto mer effekt tas ut från motorn.
Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar
en stor effektreserv.
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren
på att en funktion är aktiverad, att ett system
arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Kontrollsymboler
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
Helljus på
2. Starta motorn på nytt.
Vänster blinker
Höger blinker
Fel i ABL-systemet
Eco-funktion på, se Körläge
ECO* (s. 287)
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Start/Stop, motorn auto-stoppad, se Start/Stop* – funktion
och handhavande (s. 280)
Dimljus bak på
Däcktryckssystem, se Däcktrycksövervakning* (s. 327)
Stabilitetssystem, se Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
allmänt (s. 179)
Fel i ABL-systemet
Stabilitetssystem, sportläge, se
Elektronisk stabilitetskontroll
(ESC) – handhavande (s. 180)
Avgasreningssystem
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Om symbolen tänds efter motorstart kan det
bero på fel i bilens avgasreningssystem. Kör
till en verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Låg nivå i bränsletank
Fel i ABS-systemet
Information, läs displaytext
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Dimljus bak på
Symbolen lyser när dimljuset bak är på.
03
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, sportläge
Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse. Systemet känner då av om
gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer
aktiv än vid normal körning och tillåter då
kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en
viss nivå innan det ingriper och stabiliserar
bilen. Symbolen lyser när sportläget är aktiverat.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker för det mesta på
grund av låg temperatur.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
67
03 Instrument och reglage
||
03
Information, läs displaytext
Däcktryckssystem
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se
Menyhantering – kombiinstrument (s. 105),
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck, eller
om ett fel uppstår i däcktryckssystemet.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter
en stund.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd
tänds informations- eller varningssymbolen
tillsammans med en förklarande bild i
informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng den dörr som
är öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds informationssymbolen.
bolen.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid
helljusblink.
Vänster/höger blinker
Båda blinkersymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Eco-funktion på
Symbolen lyser när Eco-funktionen är aktiverad.
Start/Stop
Symbolen lyser när motorn är auto-stoppad.
10
68
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om bilen körs i högre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds varningssym-
Om motorhuven10 inte är riktigt stängd tänds
varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna
bilen på en säker plats snarast och stäng
motorhuven.
Om bagageluckan inte är riktigt stängd tänds
informationssymbolen tillsammans med en
förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och
stäng bagageluckan.
Relaterad information
•
•
Kombiinstrument (s. 62)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 69)
•
Kombiinstrument, analogt – översikt
(s. 62)
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 63)
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument –
varningssymbolernas innebörd
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren
på att en viktig funktion är aktiverad, eller att
ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
Varningssymboler
Symbol
Innebörd
Lågt oljetryckA
Parkeringsbroms åtdragen
(digitalt instrument)
Parkeringsbroms åtdragen
(analogt instrument)
Krockkuddar – SRS
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
Fel i bromssystemet
Varning
A
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte
symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då
via displaytext. För mer information, se Motorolja – allmänt
(s. 343).
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn
omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn,
fyll på vid behov. Om symbolen tänds och
oljenivån är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen blinkar under
ansättning och övergår sedan till fast sken.
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
03
Blinkande symbol i någon annan situation
innebär att ett fel uppstått. Läs meddelande i
informationsdisplayen.
För mer information, se Parkeringsbroms
(s. 292).
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under
körning har ett fel upptäckts i bälteslåset,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till
en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte
tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
}}
69
03 Instrument och reglage
||
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats
och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se Broms- och kopplingsvätska – nivå
(s. 348).
03
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
•
Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
•
Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
Broms- och kopplingsvätska – nivå
(s. 348). Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna
fortfarande är tända, kan bilen under
stor försiktighet köras till en verkstad
för kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att
du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med OK-knappen, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 105). Varningssymbolen
kan även tändas i kombination med andra
symboler.
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
70
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd
tänds informations- eller varningssymbolen
tillsammans med en förklarande bild i
informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng den dörr som
är öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds informationssymbolen.
Varning
Åtgärd:
11
2. Läs informationen i informationsdisplayen. Utför åtgärd enligt meddelandet i
displayen. Radera meddelandet med OKknappen.
bolen.
Om bilen körs i högre hastighet än ca
7 km/h (ca 4 mph) tänds varningssym-
Om motorhuven11 inte är riktigt stängd tänds
varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna
bilen på en säker plats snarast och stäng
motorhuven.
Om bagageluckan inte är riktigt stängd tänds
informationssymbolen tillsammans med en
förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och
stäng bagageluckan.
03 Instrument och reglage
Relaterad information
•
•
Kombiinstrument (s. 62)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument, analogt – översikt
(s. 62)
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 63)
Yttertemperaturmätare
Trippmätare
Yttertemperaturmätarens display syns i
kombiinstrumentet.
Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.
03
Display för yttertemperaturmätare, digitalt
instrument
Display för yttertemperaturmätare, analogt instrument
När temperaturen ligger inom området +2 °C
till –5 °C lyser en snöflingesymbol i displayen.
Den varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla
kan mätaren visa för högt värde.
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 62)
Trippmätare, digitalt instrument.
Display för trippmätare12
De båda trippmätarna T1 och T2 används för
att mäta korta sträckor. Sträckans längd visas
i displayen.
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa
önskad mätare.
Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster
rattspaks RESET-knapp nollställer visad
trippmätare. För mer information, se Färddator (s. 108).
Relaterad information
•
12
Kombiinstrument (s. 62)
Displayens utseende kan skilja beroende på instrumentvariant.
71
03 Instrument och reglage
Klocka
Kombiinstrument – licensavtal
Klockans display syns i kombiinstrumentet.
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss
verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. Följande text
är Volvos överenskommelse med tillverkare/
utvecklare och är på engelska.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
03
Klocka, digitalt instrument.
Display för visning av tid13
Ställa klockan
Klockan kan justeras i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 107).
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 62)
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
13
72
I analogt instrument visas tiden mitt i instrumentet.
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
03 Instrument och reglage
Symboler i display
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Symbol
Nedan visas de vanligast förekommande
symbolerna med deras innebörd och en hänvisning till var i manualen man kan hitta mer
information.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen i kombiinstrumentet.
– Informationssymbol, tänds, i kombination med text i informationsdisplayen i
kombiinstrumentet, då en avvikelse i något av
bilens system inträffat. Informationssymbolen
kan även tändas i kombination med andra
symboler.
Varningssymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Lågt oljetryck
(s. 69)
Parkeringsbroms
åtdragen
(s. 69),
(s. 292)
Parkeringsbroms
åtdragen, alternativ symbol
(s. 69)
Innebörd
Se
Krockkuddar –
SRS
(s. 31),
(s. 69)
Bältespåminnare
(s. 27),
(s. 69)
Generatorn laddar
inte
(s. 69)
Fel i bromssystemet
Varning, Säkerhetsläge
Innebörd
Se
Stabilitetssystem, ESC (Electronic Stability
Control), Släpvagnsstabilisator
(s. 67),
(s. 181),
(s. 310)
Stabilitetssystem, sportläge
(s. 67),
(s. 181)
(s. 69),
(s. 288)
Motorförvärmare
(diesel)
(s. 67)
(s. 31),
(s. 42),
(s. 69)
Låg nivå i bränsletank
(s. 67),
(s. 136)
Information, läs
displaytext
(s. 67)
Kontrollsymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Symbol
Innebörd
Se
Helljus på
Fel i ABL-systemet*
(s. 67),
(s. 90)
(s. 67),
(s. 87)
Vänster blinkers
(s. 67)
Avgasreningssystem
(s. 67)
Höger blinkers
(s. 67)
Fel i ABS-systemet
(s. 67),
(s. 288)
(s. 67),
(s. 285)
Dimljus bak på
(s. 67),
(s. 91)
Start/Stop*,
motorn autostoppad
ECO-funktion* på
(s. 67),
(s. 287)
Däcktryckssystem*
(s. 67),
(s. 327)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03
}}
73
03 Instrument och reglage
||
Informationssymboler i
kombiinstrumentet
Symbol
03
74
Symbol
Innebörd
Se
Farthållare*
(s. 189)
Adaptiv farthållare*
(s. 205)
Adaptiv farthållare*, tidsavstånd
(s. 192),
(s. 195)
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
(s. 197),
(s. 207)
Radarsensor*
(s. 205),
(s. 209),
(s. 225)
Innebörd
Se
Auto-broms*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert),
City SafetyTM, Kollisionsvarnare*
(s. 209),
(s. 216),
(s. 225)
ABL-systemet*
(s. 90)
Driver Alert
System*, Dags för
paus
(s. 228)
Driver Alert
System*, Dags för
paus
(s. 229)
Parkeringsbroms
(s. 292)
Fartbegränsare
(s. 186)
Regnsensor*
(s. 95)
Vindrutesensor*,
Kamerasensor*,
Lasersensor*
(s. 87),
(s. 216),
(s. 225),
(s. 229),
(s. 233),
(s. 238)
Automatiskt helljus, AHB (Active
High Beam)*
(s. 87)
Start/Stop*
(s. 285)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symbol
Innebörd
Se
Start/Stop*
(s. 285)
Driver Alert
System*, Körfältsassistans (LDW),
Körfältsassistans
(LKA)
(s. 229),
(s. 233),
(s. 238)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning*
(s. 231)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning*
(s. 233),
(s. 238)
Registrerad hastighetsinformation*
(s. 183)
Motor- och kupévärmare*
(s. 136)
Motor- och kupévärmare* Service
erfordras
(s. 136)
03 Instrument och reglage
Symbol
Innebörd
Se
Aktiverat tidur*
(s. 136)
Aktiverat tidur*
(s. 136)
Låg batterinivå
(s. 136)
Tanklucka höger
sida
(s. 299)
Växlingsindikator
(s. 273)
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Se
Bältespåminnare
(s. 30)
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
(s. 35)
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
(s. 35)
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i den personliga
Volvo-upplevelsen och kopplar samman dig
med bilen och omvärlden. Det är Sensus som
ger information, underhållning och hjälp när
det behövs. Sensus innefattar de intuitiva
funktioner som både förhöjer bilresan och förenklar ägandet av bilen.
03
Relaterad information
Växellägen
(s. 273)
Mätning av oljenivå
(s. 344)
Aktiv parkeringshjälp – PAP*
(s. 246)
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 69)
•
Meddelanden – hantering (s. 107)
En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt
att få relevant stöd, information och underhållning när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.
Sensus omfattar alla bilens lösningar som
möjliggör uppkoppling* mot omvärlden och
ger intuitiv kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar
många funktioner i flera av bilens system på
mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus
kan bilen göras personlig med hjälp av ett lättanvänt användargränssnitt. Inställningar kan
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
75
03 Instrument och reglage
||
göras i bilinställningar, ljud och media, klimat
etc.
Översikt
Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas
i olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika
funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77).
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
03
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll
av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM14 kan andra källor,
TEL*,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation* och
parkeringshjälpkamera*.
För mer information om alla funktioner/
system, se respektive avsnitt i ägarmanualen
eller dess supplement.
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk –
antal funktioner och knapparnas placering varierar beroende på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement (Sensus Navigation).
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*,
se separat supplement (Sensus Infotainment).
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 107).
Internetansluten bil –
*, se separat
supplement (Sensus Infotainment).
Klimatanläggning (s. 118).
Parkeringshjälpkamera* (s. 243) – CAM*.
14
76
Nyckellägen
Gäller vissa bilmodeller.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med nyckelfritt start- och låssystem* behöver fjärrnyckeln inte sättas i
startlåset utan kan förvaras i t.ex. en ficka.
För mer information om nyckelfritt startoch låssystem, se Keyless Drive* (s. 162).
03 Instrument och reglage
Sätta i fjärrnyckeln
1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera fjärrnyckeln i startlåset.
2. Tryck sedan in fjärrnyckeln i låset till dess
ändläge.
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer
Nivå
0
För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan
bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer – 0, I
och II – med fjärrnyckeln. Denna ägarmanual
beskriver genomgående dessa nivåer med
benämningen "nyckellägen".
Följande tabell visar vilka funktioner som är
tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 158).
Ta ur fjärrnyckeln
Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.
Funktioner
•
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds.
•
Elektriskt manövrerade säten
kan justeras.
•
Ljudanläggningen kan
användas under begränsad tid
– se supplement Sensus Infotainment.
I
•
II
•
•
•
03
Taklucka, fönsterhissar, 12 Vuttag i kupé, navigation, telefon, kupéfläkt och vindrutetorkare kan användas.
Strålkastarna tänds.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och
bakruta kan dock aktiveras
först efter motorstart.
Detta nyckelläge förbrukar
mycket ström från startbatteriet
och bör därför undvikas!
Att välja nyckelläge/nivå
•
Nyckelläge 0 - Lås upp bilen – därmed är
bilens elsystem på nivå 0.
}}
77
03 Instrument och reglage
||
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner broms-/kopplingspedalen
när dessa nyckellägen ska väljas.
03
•
Nyckelläge I - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset15 – Tryck kort på
START/STOP ENGINE.
•
Nyckelläge II - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset15 – Gör ett långt16
tryck på START/STOP ENGINE.
•
Tillbaka till nyckelläge 0 - För att återgå
till nyckelläge 0 från läge II och I – Tryck
kort på START/STOP ENGINE.
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion med urtagen fjärrnyckel, se supplement
Sensus Infotainment.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stanna motorn,
se Start av motor (s. 265).
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid
bogsering, se Bogsering (s. 311).
Relaterad information
•
15
16
17
78
Nyckellägen (s. 76)
Inte nödvändigt för bil med nyckelfritt start- och låssystem*.
Ca 2 sekunder.
Gäller endast komfortsäten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Säten fram
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var
förvissad om att sätet är i låst läge för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Fällning av passagerarsätets
ryggstöd*17
Höj/sänk sätet, pumpa upp/ner.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att sätet är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk* sittdynans framkant, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Ändra svankstödet*, tryck på knappen.
Manöverpanel för elmanövrerat säte*, se
Säten fram – elmanövrerade* (s. 79).
Passagerarsätets ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Skjut sätet så långt bakåt/neråt som möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
03 Instrument och reglage
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
och fäll det framåt.
4. Skjut fram sätet så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
VARNING
Ta tag i ryggstödet och var förvissad om
att det är ordentligt låst efter uppfällning
för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Säten fram – elmanövrerade*
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte kan flyttas framåt/bakåt och upp/
ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas.
Ryggstödets lutning och svankstödet* kan
ändras.
Elmanövrerat säte
vänta en kort stund innan sätet manövreras
igen.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner/inåt/utåt)
kan göras åt gången.
Förberedelser
Inställning av sätet kan göras en viss tid efter
att dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan
nyckel i startlåset. Inställning av sätet görs
normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när
motorn är igång.
03
Säte med minnesfunktion*
Relaterad information
•
•
Säten fram – elmanövrerade* (s. 79)
Säten bak (s. 80)
Sittdynans framkant upp/ner
Höj/sänk säte
Säte framåt/bakåt
Ryggstödslutning
Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet
och de yttre backspeglarna.
Svankstöd* justeras inåt och utåt
Lagra inställning
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte
blockeras av något föremål. Om det händer,
sätt bilens elsystem i nyckelläge I eller 0 och
Minnesknapp
Minnesknapp
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
79
03 Instrument och reglage
||
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
låsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
VARNING
1. Ställ in sätet och de yttre backspeglarna.
03
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under sätet vid inställning. Se till att ingen av passagerarna i
baksätet kan komma i kläm.
2. Håll knapp M intryckt, samtidigt som
knapp 1, 2 eller 3 trycks in. Håll knapparna intryckta tills akustisk signal hörs
och text visas i kombiinstrumentet.
Sätet måste justeras igen innan det går att
sätta ett nytt minne.
Svankstödets inställning lagras inte.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills
sätet och de yttre backspeglarna stannar. Om
knappen släpps kommer sätets och de yttre
backspeglarnas rörelse att avbrytas.
Nyckelminne* i fjärrnyckel
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarsätets och de yttre
backspeglarnas inställningar18, se Fjärrnyckel
– personalisering* (s. 152).
Säten bak
Baksätets ryggstöd och de yttre nackskydden
kan fällas. Mittplatsens nackskydd kan regleras efter passagerarens längd.
Nackskydd mittplats bak
Eluppvärmda säten
För eluppvärmda säten, se Eluppvärmda
framsäten* (s. 125) och Eluppvärmt baksäte*
(s. 125).
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 78)
Säten bak (s. 80)
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut
det uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen vid
det vänstra röret tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner försiktigt.
Nödstopp
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av sätets inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar sätet.
Återstart för att nå sätesposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upp18
80
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerat säte med minne och elektriskt infällbara backspeglar. Svankstödets inställning lagras inte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
VARNING
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt
nedersta läge när mittplatsen inte används.
När mittplatsen används skall nackskyddet
vara korrekt justerad till passagerarens
längd så att det om möjligt täcker hela
bakhuvudet.
Fällning av ryggstöd i baksäte
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får det inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns
annars att det uppstår skada på baksätets
klädsel.
Ryggstödet är tvådelat. Delarna kan fällas
framåt, tillsammans eller var för sig.
Elektrisk fällning av yttre nackskydd
baksäte*
1. Dra i önskat handtag. De sitter strax
innanför lucköppningen.
2. Fäll ryggstödet framåt.
Sänk det mittersta nackskyddet helt om ryggstödets breda del ska fällas.
03
OBS
När ryggstöden har fällts ska nackskydden
föras framåt något för att inte ta i sittdynan.
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden är ordentiligt låsta efter uppfällning för att undvika personskada vid en
eventuell hård inbromsning eller olycka.
1. Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II.
2. Tryck in knappen för att fälla de bakre
yttre nackskydden så att bakåtsikten förbättras.
VARNING
Fäll inte ner de yttre nackskydden om det
finns passagerare på någon av ytterplatserna.
För tillbaka nackskyddet manuellt tills ett
klickljud hörs.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter
uppfällning.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
03 Instrument och reglage
||
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 78)
Säten fram – elmanövrerade* (s. 79)
Ratt
Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage för signalhorn, farthållare samt meny-,
ljud- och telefonstyrning.
Inställning
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se Justerbart rattmotstånd* (s. 178).
Knappsatser* och paddlar*
03
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
1. Dra spaken mot föraren för att lösgöra
ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
3. Tryck tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
82
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Knappsatser och paddlar i ratten.
Farthållare* (s. 189)* och Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)*.
Paddel för manuell växling av automatisk
växellåda, se Automatisk växellåda –
Geartronic* (s. 273).
Ljud- och telefonstyrning, se supplement
Sensus Infotainment.
03 Instrument och reglage
Signalhorn
Eluppvärmning* av ratten
Ljusreglage
Ratten kan värmas upp med elvärme.
Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre
belysning. Det används också för att justera
display- och instrumentbelysning samt stämningsljus (s. 93).
Funktion
03
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Relaterad information
•
Eluppvärmning* av ratten (s. 83)
Knappens position kan variera beroende på val
av övrig utrustning samt marknad.
Upprepade knapptryck skiftar mellan följande funktioner:
Funktion
Indikering
Avstängd
Knapplampa släckt
Uppvärmning
Knapplampa tänd
Automatisk rattvärme
Med automatisk start av rattvärme aktiverad
kommer uppvärmning av ratten starta vid
motorstart. Automatisk start sker när bilen är
kall och omgivningstemperaturen är under ca
10 °C. Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR (s. 107).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
03 Instrument och reglage
||
Läge
Innebörd
Läge
Varselljus, positionsljus bak och
sidomarkeringsljus i dagsljus när
bilens elsystem är i nyckelläge II
eller motorn är igång.
VarselljusA när bilens elsystem
är i nyckelläge II eller motorn är
igång.
Helljusblink kan användas.
03
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och
instrumentbelysning samt stämningsljus*
Innebörd
Varselljus, positionsljus bak och
sidomarkeringsljus när bilens
elsystem är i nyckelläge II eller
motorn är igång.
Halvljus och positionsljus/sidomarkeringsljus i svagt dagsljus
eller mörker eller när dimljus bak
eller vindrutetorkare med kontinuerlig torkning är aktiverade.
Positionsljus/sidomarkeringsljus
när bilen är parkeradB.
Funktionen Tunneldetektering (s. 86)* är aktiverad.
Helljusblink kan användas.
Funktionen Automatiskt helljus (s. 87)* kan användas.
Knapp för dimljus bak
Vred för belysning vid färd och parkering
Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
Tumhjul19 för ljushöjdsreglering
Helljusblink kan användas.
Vredets lägen
Halvljus och positionsljus/sidomarkeringsljus.
OBS
Samma lampor används som varselljus
och positionsljus fram. Ljusstyrkan är
högre när lamporna används som varselljus.
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink kan användas.
A
B
Placerade i eller under stötfångaren fram.
Även vid stillastående när motorn är igång, förutsatt att
vredets läge skiftas till detta läge från annat läge.
Volvo rekommenderar att läge
när bilen körs.
19
84
Finns inte för bilar utrustade med aktiva xenon-strålkastare*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
används
03 Instrument och reglage
Positionsljus
VARNING
Positionsljus tänds med ljusreglagets vred.
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
03
Display- och instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 77).
Lägen på tumhjulet för olika lastfall.
Endast förare
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Personer i alla säten
Ljushöjdsreglering av strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
1. Låt motorn vara igång eller ha bilens
elsystem i nyckelläge I.
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Personer i alla säten samt maximal last i
bagageutrymmet
Förare samt maximal last i bagageutrymmet
Bilar med aktiva xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte
utrustade med tumhjulet.
Relaterad information
•
•
•
Positionsljus (s. 85)
Varselljus (s. 86)
Ljusreglagets vred i läget för positionsljus.
(nummerskyltsbelysStäll vredet i läge
ningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång lyser varselljusen i stället för positionsljus fram.
När det är mörkt ute och bagageluckan öppnas tänds de bakre positionsljusen för att
uppmärksamma bakomvarande. Detta sker
oavsett vilket läge vredet står i eller vilket
nyckelläge bilens elsystem är i.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 83)
Hel-/halvljus (s. 87)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Instrument och reglage
Varselljus
VARNING
Med ljusreglagets vred i läge
samt
bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång, aktiveras varselljuset automatiskt i
dagsljus.
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Varselljus under dagtid – DRL
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med ett trafiksäkert korrekt ljus och
enligt gällande trafikbestämmelser.
03
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 87)
Ljusreglage (s. 83)
Tunneldetektering*
Tunneldetekteringen växlar belysningen från
varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel.
Funktionen Tunneldetektering finns i bil med
regnsensor*. Sensorn känner av ingången till
en tunnel och ställer om belysningen från varselljus till halvljus. Ca 20 sekunder efter att
bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till
varselljus. Körs bilen in i ännu en tunnel inom
denna tid, behålls halvljuset på. På så sätt
undviks täta förändringar av bilens ljus.
Observera att ljusreglagets vred måste stå i
för att tunneldetekteringen ska
läge
fungera.
Relaterad information
Ljusreglagets vred i läge AUTO.
Med ljusreglagets vred i läge
aktiveras
varselljuset (Daytime Running Lights – DRL)
automatiskt när bilen körs i dagsljus. En ljussensor på instrumentpanelens ovansida växlar från varselljus till halvljus vid skymning
eller när dagsljuset blir för svagt. Växling till
halvljus sker också i de fall vindrutetorkare
eller dimljus bak aktiveras.
86
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Hel-/halvljus (s. 87)
Ljusreglage (s. 83)
03 Instrument och reglage
Hel-/halvljus
Med ljusreglagets vred i läge
samt
bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid
dåliga ljusförhållanden.
lyser alltid halvljuset
Med vredet i läge
när motorn är igång eller när nyckelläge II är
aktivt.
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljus
Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge
20 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till
ändläget och släppa. Alternativt kan helljuset
deaktiveras genom en lätt tryckning av rattspaken mot ratten.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombiinstrumentet.
Rattspak och ljusreglagets vred.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Halvljus
Med vredet i läge
aktiveras halvljuset
automatiskt vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt. Halvljuset aktiveras också automatiskt i de fall vindrutetorkare eller dimljus
bak är aktiverade.
Extraljus*
Om bilen har extraljus kan föraren i menysystemet MY CAR välja om de ska vara deaktiverade eller tändas/släckas samtidigt med helljuset21, se MY CAR (s. 107).
•
20
21
Funktionen Automatiskt helljus finns med
på/av-funktionalitet eller adaptiv funktionalitet
beroende på strålkastarvariant. Funktionen
upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus, och växlar
belysningen från helljus till halvljus. Automatiskt helljus med adaptiv funktionalitet bländar
av enbart den del av ljuskäglan som pekar
direkt på fordonet. Belysningen återgår till helljus när det infallande ljuset upphört.
Automatiskt helljus – AHB
Bil med halogen-strålkastare
Aktiva xenon-strålkastare* (s. 90)
Automatiskt helljus* (s. 87)
Bil med aktiva xenon-strålkastare
Ljusreglage (s. 83)
Har det automatiska helljuset på/av-funktionalitet återgår belysningen till helljus någon
sekund efter det att kamerasensorn inte
Strålkastare – anpassning av ljusbild
(s. 95)
03
Automatiskt helljus (Active High Beam – AHB)
är en funktion som med en kamerasensor i
vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och då växlar från helljus till
halvljus. Funktionen kan också ta hänsyn till
gatubelysning.
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus.
Relaterad information
•
•
•
•
Automatiskt helljus*
Tunneldetektering* (s. 86)
När halvljuset är tänt.
Extraljus måste anslutas till elsystemet av verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
87
03 Instrument och reglage
||
längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
03
deaktiverats i menysystemet MY CAR, se MY
CAR (s. 107)).
Har det automatiska helljuset adaptiv funktionalitet fortsätter ljuskäglan, till skillnad från
vad som sker vid konventionell avbländning,
att lysa med helljus på båda sidor om
mötande eller framförvarande fordon – enbart
den del av ljuskäglan som pekar direkt på fordonet bländas av.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning
när bilens hastighet är ca 20 km/h (12 mph)
eller högre.
Belysningen återgår till fullt helljus någon
sekund efter det att kamerasensorn inte
längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Aktivering/deaktivering
AHB kan aktiveras då ljusreglagets vred står i
läge
(förutsatt att funktionen inte har
88
När AHB är aktiverat lyser symbolen
med vitt sken i instrumentets informationsdisplay.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken. För aktiva xenon-strålkastare gäller
detta även om helljuset är delvis avbländat,
dvs. så snart ljuskäglan lyser med något mer
än halvljus.
Rattspak och ljusreglagets vred i läge AUTO.
Adaptiv funktionalitet: Halvljus direkt mot
mötande fordon, men fortsatt helljus på båda
sidor om fordonet.
Bil med digitalt kombiinstrument
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster rattspak mot ratten till ändläget och
släppa. Deaktivering vid helljus medför att
belysningen direkt ställs om till halvljus.
Bil med analogt kombiinstrument
När AHB är aktiverat lyser symbolen
instrumentets informationsdisplay.
i
När helljuset är tänt lyser också symbolen
i kombiinstrumentet. För aktiva xenonstrålkastare gäller detta även om helljuset är
delvis avbländat, dvs. så snart ljuskäglan
lyser med något mer än halvljus.
03 Instrument och reglage
Manuell manövrering
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Om meddelandet Aktivt helljus Tillfälligt
otillgängligt Manövrera manuellt visas i
kombiinstrumentets informationsdisplay
måste växling mellan hel- och halvljus göras
manuellt. Dock kan ljusreglagets vred ändå
stå i läge
. Detsamma gäller om meddelandet Vindrutesensorer blockerade Se
handbok och symbolen
visas. Symbolen
slocknar när dessa meddelanden
visas.
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i
situationer med tät dimma eller kraftigt regn.
När AHB åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks
tänds.
meddelandet och symbolen
VARNING
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga ljus.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt
växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 223).
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 87)
Ljusreglage (s. 83)
03
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan
hel- och halvljus kan krävas:
•
•
•
•
•
•
vid kraftigt regn eller tät dimma
vid underkylt regn
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag
belysning
•
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms
av t.ex. vägräcken
•
•
•
när det finns trafik på anslutande vägar
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
89
03 Instrument och reglage
Aktiva xenon-strålkastare*
Aktiva xenonstrålkastare är konstruerade för
att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Aktiva xenon-strålkastare – ABL
03
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer
ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar
och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i
menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 107)). Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombiinstrumentet samtidigt som
22
90
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
informationsdisplayen visar en förklarande
text och ytterligare en tänd symbol.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Strålkastarsystem
funktionsfel Service
erfordras
Systemet är ur
funktion. Uppsök
en verkstad om
meddelandet
kvarstår. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar
en auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen22 kan deaktiveras/aktiveras i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 107).
Kurvtagningsljus*
Aktiva xenon-strålkastare med funktionen
Automatiskt helljus som har adaptiv funktionalitet är utrustade med kurvtagningsljus som
temporärt lyser upp området snett framför
bilen åt det håll ratten vrids i tvär kurva, eller
åt det håll blinkers används.
Funktionen aktiveras när hel- eller halvljus
används samt bilens hastighet är lägre än ca
30 km/h (20 mph).
Dessutom tänds båda kurvtagningsljusen
som ett komplement till backljuset vid backning.
Relaterad information
•
•
•
Hel-/halvljus (s. 87)
Automatiskt helljus* (s. 87)
Ljusreglage (s. 83)
03 Instrument och reglage
Dimljus bak
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimljus bak användas för att andra trafikanter i
ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus
bak varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 83)
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks
ner. Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare (s. 192),
City Safety (s. 210) eller Kollisionsvarnare (s. 217) bromsar bilen.
03
Relaterad information
•
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 290)
Knapp för dimljus bak.
Dimljus bak kan endast tändas när nyckelläge
II är aktivt eller motorn är igång samt ljusregeller
.
lagets vred står i läge
Tryck på knappen för till/från. Kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet och lampan i
knappen lyser när dimljus bak är tänt.
Dimljus bak släcks automatiskt vid tryck på
START/STOP ENGINE-knappen eller när
ljusreglagets vred ställs i läge
eller
.
91
03 Instrument och reglage
Varningsblinkers
Varningsblinkers varnar andra trafikanter
genom att bilens samtliga blinkerlampor
blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
Relaterad information
•
•
Blinkers (s. 92)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 290)
Blinkers
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller
kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt
eller neråt spaken förs.
03
Knapp för varningsblinkers.
Blinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet blinkar när varningsblinkers används.
Kort blinksekvens
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen
aktiverats och hastigheten understiger ca
10 km/h (6 mph). Varningsblinkers förblir
aktiva när man stannat och deaktiveras då
automatiskt när man kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks in.
92
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar
tre gånger. Funktionen kan aktiveras/
deaktiveras i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 107).
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till
yttersta läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
03 Instrument och reglage
Blinkersymboler
Kupébelysning
För blinkersymboler, se Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd (s. 67).
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen ovanför framsätena och
baksätet.
Relaterad information
Varningsblinkers (s. 92)
G021150
03
Bakre takbelysning.
G021149
•
Bakre takbelysning
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Läslampa höger sida
Kupébelysning
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
motorn har stängts av och bilens elsystem är i nyckelläge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
Främre takbelysning
Läslamporna fram tänds eller släcks med ett
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck på
respektive knapp.
Instegsbelysning
Instegsbelysningen (och kupébelysningen)
tänds respektive släcks när en sidodörr öppnas eller stängs.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Makeup-spegelbelysning
Belysningen till makeup-spegeln (s. 144)
tänds respektive släcks då locket öppnas
eller stängs.
Belysningsautomatik
Med knappen för kupébelysning kan tre lägen
väljas för belysningen i kupén:
}}
93
03 Instrument och reglage
||
•
Av – höger sida intryckt, belysningsautomatiken är deaktiverad.
•
Neutralläge – belysningsautomatiken är
aktiverad.
•
På – vänster sida intryckt, kupébelysningen är tänd.
Neutralläge
03
När knappen är i neutralläge, tänds och
släcks kupébelysningen automatiskt enligt
nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
•
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad, se Fjärrnyckel – funktioner
(s. 155) eller Löstagbart nyckelblad –
upplåsning dörr (s. 159)
motorn stängts av och bilens elsystem är
i nyckelläge 0.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
motorn startar
bilen låses.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i två
minuter om någon av dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt
efter två minuter.
Stämningsljus*
När den vanliga kupébelysningen har slocknat och motorn går lyser några lysdioder,
bl.a. en i takbelysningen för att ge ett svagt
94
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
ljus och förhöja stämningen under färd. Ljuset
gör det också lättare att under den mörka
tiden på dygnet se föremål i förvaringsfack
etc. Denna belysning slocknar en liten stund
efter den vanliga kupébelysningen när bilen
låses. Ljusstyrkan regleras med tumhjulet på
ljusreglaget (s. 83).
Ledbelysning
Ledbelysning omfattas av halvljus, positionsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt
instegsbelysning.
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp. Funktionen aktiveras på
samma sätt som vid helljusblink, se Hel-/
halvljus (s. 87).
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus, positionsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt instegsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 107).
Relaterad information
•
Trygghetsbelysning (s. 95)
03 Instrument och reglage
Trygghetsbelysning
Strålkastare – anpassning av ljusbild
Torkare och spolare
Trygghetsbelysning omfattas av positionsljus,
lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt instegsbelysning.
Är bilen utrustad med aktiva xenon-strålkastare och har funktionen Automatiskt helljus
krävs att ljusbilden ställs om vid skifte från
höger- till vänstertrafik, och omvänt.
Torkare och spolare rengör vindrutan och
bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155),
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
Aktiva xenon-strålkastare*
När funktionen aktiverats med fjärrnyckeln
lyser positionsljus, lampor i yttre backspeglar,
nummerskyltsbelysning, inre taklampor samt
instegsbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 107).
Relaterad information
•
Ledbelysning (s. 94)
Vindrutetorkare23
För bil utan funktionen Automatiskt helljus*
behöver ingen anpassning av ljusbilden
göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant
sätt att mötande trafik inte bländas.
03
För bil med Automatiskt helljus krävs anpassning av ljusbilden. Bilen måste stå stilla och
motorn vara igång när ljusbilden skiftas
mellan höger- och vänstertrafik.
Ljusbilden skiftas i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 107).
Halogen-strålkastare
Ingen anpassning av ljusbilden behöver
göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant
sätt att mötande trafik inte bländas.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, på/av
Tumhjul, känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga
av vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
23
För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad (s. 357). För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning (s. 358).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
}}
95
03 Instrument och reglage
||
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning
är vald.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
03
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att
eventuell snö eller is på vindrutan (och
bakrutan) är bortskrapad.
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Serviceläge torkarblad
För rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad, se Biltvätt (s. 379) och Torkarblad (s. 357).
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
96
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa
i knappen och regnsensorsymbolen
visas i kombiinstrumentet.
Spolning av strålkastare och rutor
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II
samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett
regnsensorknappen
svep.
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Spolningsfunktion.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep
görs när tumhjulet vrids uppåt.)
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Deaktivera
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken
regnsensorknappen
nedåt till ett annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när
fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter
efter att motorn stängts av.
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn
medan bilen är igång eller fjärrnyckeln är i
läge I eller II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan i knappen slocknar.
Spolning av vindruta
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Uppvärmda spolmunstycken*
Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla
för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid
var femte spolning av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla
på spolarvätska visas i kombiinstrumentet,
03 Instrument och reglage
stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av
vindrutan och sikten genom den.
Relaterad information
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 358)
Fönsterhissar
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars
reglagepaneler manövreras respektive
fönsterhiss.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om/när fönstren
stängs med hjälp av fjärrnyckeln.
VARNING
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att välja nyckelläge 0 och ta sedan med
fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 77).
03
Manövrering
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr –
elektrisk aktivering* (s. 172).
Reglage bakre fönster
Reglage främre fönster
VARNING
Kontrollera att inget barn eller andra
passagerare kommer i kläm när fönstren
stängs från förardörren.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars regla}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Instrument och reglage
||
gepaneler kan bara manövrera respektive
fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget
kan manövreras.
03
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77). Efter
motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln
tagits ur – dock inte efter att en dörr har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter
två på varandra avbrutna stängningar kommer klämskyddet att forceras och automatisk
funktion deaktiveras under en kort stund, nu
går det att stänga genom att kontinuerligt
hålla knappen uppdragen.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna,
är att öppna även de främre fönsterrutorna
lite grann.
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.
98
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Manövrering med automatik
Solgardin*
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.
En solgardin finns inbyggd i bakrutans hylla.
Manövrering med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
För att manövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln, eller från
insidan med centrallåsknappen, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155) eller Låsning/
upplåsning – inifrån (s. 168).
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll
kvar i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
–
Dra upp solgardinen och haka fast den i
takclipsen med hjälp av gardinens två
krokar.
> Fjäderkraften i gardinen gör att krokarna hänger kvar.
Då solgardinen inte ska användas – haka loss
den, håll kvar taget och låt gardinen långsamt
rulla in.
03 Instrument och reglage
Backspeglar – yttre
Lagring av inställningar24
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglage.
Inställningarna av backspeglarnas och förarsätets lägen kan för varje fjärrnyckel lagras i
bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 152).
Vinkling av backspegel vid parkering24
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
i knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
VARNING
Båda speglarna är av vidvinkeltyp för att
ge god överblick. Föremål kan synas vara
längre bort än vad de i verkligheten är.
24
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sitt ursprungliga läge efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att
trycka in knappen L respektive R.
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering24
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sitt ursprungliga läge efter en stund.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 107).
Automatisk infällning vid låsning24
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln
fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 107).
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste elektriskt återställas till neutralläge
för att den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
03
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Automatisk avbländning*
För att backspeglarna ska kunna vara utrustade med denna funktion krävs att också den
inre backspegeln har automatisk avbländning,
se Backspegel – inre (s. 101).
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(nyckelläge måste vara lägst I).
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne, se Säten fram – elmanövrerade* (s. 79).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
03 Instrument och reglage
||
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning (s. 95) eller ledbelysning (s. 94)
valts.
Relaterad information
•
•
03
Backspegel – inre (s. 101)
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 100)
Rutor och backspeglar –
eluppvärmning
Eluppvärmningen används för att få bort is
och imma från vindrutan, bakrutan och de
yttre backspeglarna.
Eluppvärmd vindruta*, bakruta och yttre
backspeglar
dock av automatiskt efter en viss tid. Därefter
slås uppvärmningen av bakrutan på och av
automatiskt så länge yttertemperaturen är
lägre än +7 °C.
OBS
Uppvärmningen av bakrutan slås inte på
och av automatiskt om Eco-funktionen är
aktiverad, utan förblir då avstängd även
vid yttertemperaturer lägre än +7 °C. För
information om Eco-funktionen, se Körläge
ECO* (s. 287).
Se även Avfuktning och avfrostning av vindruta (s. 128).
Eluppvärmning vindruta
Eluppvärmning bakruta och yttre backspeglar
Funktionen används för att få bort is och
imma från vindruta, bakruta och yttre backspeglar.
Ett tryck på respektive knapp startar uppvärmningen. Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv. Stäng av uppvärmningen så
snart isen/imman är borta för att inte belasta
batteriet onödigt mycket. Funktionen stängs
100
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/avisas automatiskt om bilen startas i
yttertemperatur lägre än +7 °C. Autoavfrostning kan väljas i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 107).
03 Instrument och reglage
Backspegel – inre
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar backspegeln av automatiskt.
avbländning finns inte på spegel med automatisk avbländning.
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera
bländande ljus. Den framåtriktade sensorn
känner av omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
Kompass*
I backspegeln övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar.
Handhavande
03
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd, transpondrar, solskydd eller objekt i
säten eller på hatthyllan på ett sådant sätt
att ljus förhindras att nå sensorerna, reduceras den inre och de yttre backspeglarnas avbländningsfunktion.
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra
reglaget mot vindrutan.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
Endast backspegel med automatisk avbländning kan vara utrustad med kompass (s. 101).
Relaterad information
•
Backspeglar – yttre (s. 99)
Backspegel med kompass.
Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE
(sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster)
och NW (nordväst).
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 77). För att deaktivera/aktivera kompassen
– tryck in knappen på backspegelns undersida med hjälp av t.ex. ett gem.
Kalibrering
Kompassen kan behöva kalibreras för att visa
rätt kompassriktning.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
101
03 Instrument och reglage
||
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas
flera magnetiska zoner.
7. Bilar med eluppvärmd vindruta*: Om
tecknet C visas i displayen när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, genomför då
kalibrering enligt punkt 6 ovan med den
eluppvärmda vindrutan aktiverad, se
Avfuktning och avfrostning av vindruta
(s. 128).
Gör så här för att kalibrera:
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
03
8. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
2. Starta bilen och stäng av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
samt se till att alla dörrar är stängda.
OBS
Kalibreringen kan misslyckas eller helt utebli om elektrisk utrustning inte stängs av.
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder (använd t.ex. ett
gem). Numret för aktuell magnetisk zon
visas.
Magnetiska zoner.
4. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se
kartan över magnetiska zoner för kompass.
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C, alternativt håll knappen på
backspegelns undersida intryckt
ca 6 sekunder tills det att tecknet C visas.
6. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar
att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv för att finjustera kalibreringen.
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Taklucka*
Öppning
Takluckan kan manövreras med reglaget i
taket.
För att öppna takluckan till komfortläge25, dra
reglaget bakåt till läget för automatisk öppning och släpp. För att öppna luckan maximalt, dra reglaget bakåt till läget för automatisk öppning igen och släpp.
Takluckans inre solskärm stängs manuellt.
Till takluckan hör en vindavvisare.
Takluckans manöverreglage är placerat i
taket. Takluckan kan öppnas vertikalt i bakkant eller horisontellt. Nyckelläge I eller II
behövs för att takluckan ska kunna öppnas.
Horisontell öppning
Öppna manuellt genom att dra reglaget bakåt
till tryckpunkten för manuell öppning. Luckan
rör sig mot komfortläget så länge knappen
hålls intryckt. För att öppna luckan maximalt,
dra reglaget bakåt igen.
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till takluckan genom att välja nyckelläge 0 och ta
sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas.
För information om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77).
03
Vertikal öppning
Stängning
Stäng manuellt genom att trycka reglaget
framåt till tryckpunkten för manuell stängning.
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
G021343
Horisontell öppning, bakåt/framåt.
Öppning, automatisk
Öppning, manuell
Stäng automatiskt genom att trycka reglaget
till läget för automatisk stängning och släpp.
Strömtillförseln till takluckan bryts genom att
välja nyckelläge 0 och ta fjärrnyckeln ur startlåset.
G028899
VARNING
Klämrisk då takluckan stängs. Takluckans
klämskydd fungerar endast vid automatisk
stängning, inte vid manuell.
Vertikal öppning, uppåt i bakkant.
Öppna genom att trycka reglagets bakkant uppåt.
Stäng genom att dra reglagets bakkant
nedåt.
Stängning, manuell
Stängning, automatisk
25
Komfortläge är en öppen position för takluckan, där vindbrus och resonansljud under körning är på en behagligt låg nivå.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
103
03 Instrument och reglage
||
Stängning med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
Om stängningen behöver avbrytas, tryck på
centrallåsknappen igen.
Vindavvisare
VARNING
Om takluckan stängs med fjärrnyckeln
eller centrallåsknappen, kontrollera att
ingen kommer i kläm.
03
G021345
Solskärm
Fjärrnyckel
–
Gör ett långt tryck på fjärrnyckelns låsknapp
till dess att takluckan och alla
fönstren stängs samt dörrarna och
bagageluckan låses.
Om stängningen behöver avbrytas, tryck på
fjärrnyckelns låsknapp igen.
Centrallåsknapp
Centrallåsknappen i förardörr eller passagerardörr* kan användas för stängning av takluckan.
–
104
Gör ett långt tryck på centrallåsknappen
till dess att takluckan och alla fönstren stängs samt dörrarna och bagageluckan låses.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Till takluckan hör en inre manuellt förskjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs solskärmen automatiskt bakåt. Ta tag i handtaget och skjut skärmen framåt för att stänga
den.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut vid
automatisk stängning om luckan blockeras av
något föremål. Vid blockering stannar takluckan och öppnas därefter automatiskt till
det senast öppnade läget.
Till takluckan hör en vindavvisare som fälls
upp när takluckan är i öppet läge.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 168)
03 Instrument och reglage
Menyhantering – kombiinstrument
Menyöversikt – kombiinstrument
Med vänster rattspak styrs de menyer (s. 105)
som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet (s. 62). Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget (s. 77).
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 77).
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
Analogt kombiinstrument
03
Digital hastighet
Parkeringsvärmare*
Display (digitalt kombiinstrument) och reglage för
menyhantering.
OK – åtkomst av meddelandelista samt
bekräftar meddelanden.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
Display (analogt kombiinstrument) och reglage
för menyhantering.
RESET – nollställer aktiv funktion.
Används i vissa fall till att välja/aktivera en
funktion, se förklaring under respektive
funktion.
Om meddelande (s. 106) finns måste det
bekräftas med OK för att menyerna ska visas.
Relaterad information
•
Meddelanden – hantering (s. 107)
Extravärmare*
Färddatoralternativ
Servicestatus
Oljenivå26
Meddelanden (##)27
Digitalt kombiinstrument
Inställningar*
Teman
Kontrastläge/Färgläge
Servicestatus
Meddelanden27
Oljenivå26
Parkeringsvärmare*
26
27
Vissa motorer.
Antal meddelanden anges inom parentes.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
105
03 Instrument och reglage
||
Nollställning färddator
Relaterad information
03
Meddelanden
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
•
Kombiinstrument, analogt – översikt
(s. 62)
•
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 63)
Meddelande
Innebörd
Menyhantering – kombiinstrument (s. 105)
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
106
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Service snarastA
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll av
bilen.
Service
erfordrasA
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs ägarmanualen.
Boka tid för
service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Meddelande
Innebörd
Tid för
service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan senaste
service, motorns gångtid
och oljekvalitet.
Tid för
service överskriden
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin
eventuellt skadade delar
– kontakta en verkstadB.
Växellåda
Oljebyte
erfordras
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Växellåda
Minskad prestanda
Växellådan klarar inte full
kapacitet. Kör försiktigt
tills meddelandet slocknarC.
Vid upprepad visning –
kontakta en verkstadB.
Växellådan
varm Sänk
hastigheten
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarC.
03 Instrument och reglage
Meddelanden – hantering
MY CAR
Med vänster rattspak kan man bekräfta och
bläddra bland meddelanden (s. 106) som
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås
och larm, automatisk fläkthastighet, ställa
klockan etc.
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning eller efter omstart.
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i displayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
Tryck in OK på vänster rattspak för att
bekräfta ett meddelande. Bläddra bland meddelanden med tumhjulet (s. 105).
Meddelande
Innebörd
Växellådan
varm Stanna
snarast Låt
svalna
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett säkert
sätt och kontakta en
verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
Låg batterispänning
Strömsparläge
A
B
C
Meddelanden – hantering (s. 107)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 105)
03
OBS
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För mer information rörande automatisk växellåda, se
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 273).
Om ett varningsmeddelande visas när
färddatorn används, måste meddelandet
läsas (tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
Relaterad information
•
•
Handhavande
Navigering bland menyerna sker med
knappar på mittkonsolen eller med rattens
högra knappsats*.
Relaterad information
•
Menyöversikt – kombiinstrument (s. 105)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
03 Instrument och reglage
||
parnas placering varierar beroende på vald
utrustning och marknad.
MY CAR – öppnar menysystemet MY
CAR.
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/
bocka i markerat menyalternativ eller
lagra vald funktion i minnet.
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
03
EXIT
Färddator
Bilens färddator registrerar och beräknar värden som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning
och medelhastighet vid körning.
Färddatorns innehåll och utseende varierar
beroende av om kombiinstrumentet är analogt eller digitalt:
•
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 110)
•
Färddator – digitalt kombiinstrument
(s. 113)
EXIT-funktioner
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid ett kort tryck på EXIT och på
vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för
MY CAR eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn).
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt.
Bilden är schematisk – antal funktioner och knap-
28
108
Menyalternativ och sökvägar
För beskrivning av menyalternativ och sökvägar i MY CAR, se supplement Sensus Infotainment.
Displayens utseende och visning kan variera beroende av instrumentvariant.
Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentets informationsdisplay28.
Trippmätare
Färddatorn har två trippmätare och en vägmätare för total körsträcka.
03 Instrument och reglage
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.
Medelhastighet
Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad körsträcka sedan senaste nollställning.
Nuvarande förbrukning
Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund.
När bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen per tidsenhet – i högre hastighet
visas den relaterad till körsträcka.
Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning
– se avsnitt "Ändra enhet" (s. 108).
Räckvidd – körsträcka till tom tank
Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan
köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.
När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen
garanterad körsträcka kvar.
•
29
Fyll då på bränsle snarast möjligt.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet
ändras.
Relaterad information
•
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 110)
•
Färddator – digitalt kombiinstrument
(s. 113)
•
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
03
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se Volvo
Personvagnars miljöfilosofi (s. 23).
Digital hastighetsvisning
Hastigheten visas i motsatt enhet29 (kmh/
mph) relaterat huvudinstrumentet. Är det t.ex.
graderat i mph, visar färddatorn motsvarande
hastighet i km/h och omvänt.
Ändra enhet
Det går att växla enhet (km/miles) för sträcka
och hastighet i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 107).
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa
enheter samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
Enbart med kombiinstrument "Digital".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
03 Instrument och reglage
Färddator – analogt kombiinstrument
Informationen från färddatorn kan visas i
kombiinstrumentet och manövreras med reglagen på vänster rattspak och med kombiinstrumentets meny.
03
Kontroll och inställningar kan göras direkt
efter att kombiinstrumentet automatiskt tänds
upp i samband med upplåsning. Om inget av
färddatorns reglage påverkas inom
ca 30 sekunder efter öppnad förardörr, släcks
instrumentet varefter antingen nyckelläge II
eller motorstart krävs för att kunna manövrera
färddatorn.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när
Färddatorn används måste meddelandet
först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
•
110
Kvittera meddelandet med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Reglage
Färddatoralternativ
Välj vilken färddata som ska visas:
1. För att säkerställa att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – nollställ dem
först med två tryck på RESET.
2. Vrid på tumhjulet för att bläddra mellan
alternativen och stanna på önskad rubrik.
Färddatorns visning i kombiinstrumentet kan
skiftas till ett annat alternativ när som helst
under färden. Ett av alternativen innebär att
ingen färddata visas.
Informationsdisplay och reglage.
OK – öppnar kombiinstrumentets meny,
bekräftar meddelanden eller menyval.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval eller
färddatoralternativ.
RESET – nollställer aktuell trippmätare
eller backar ut ur menystrukturen.
Färddatorrubrik i kombiinstrumentet
Information
Trippmätare T1 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Trippmätare T2 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Räckvidd
För mer information – se avsnittet "Räckvidd – körsträcka till tom tank" (s. 108).
Bränsleförbrukning
Aktuell förbrukning.
03 Instrument och reglage
Färddatorrubrik i kombiinstrumentet
Information
Medelhastighet
•
Ingen färddatorinformation.
Detta alternativ visar en tom display och markerar även början/slutet på loopen.
Långt tryck på RESET nollställer Medelhastighet.
Nollställa färddata
Funktioner i kombiinstrumentets meny
2. Tryck på OK.
1. Vrid på tumhjulet och stanna på färddatorrubriken som ska nollställas: T1 och
miltal, T2 och miltal eller
Medelhastighet.
I kombiinstrumentets meny finns inställningsmöjligheter för bl.a. färddator. Öppna menyn
för att kontrollera/justera funktionerna i tabellen nedan.
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
2. Ett långt tryck på RESET nollställer värdet för vald rubrik.
1. För att säkerställa att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – nollställ dem
först med två tryck på RESET.
Varje rubrik måste nollas individuellt.
Funktioner
Information
Digital hastighet
Visar bilens hastighet digitalt i kombiinstrumentets centrum.
•
•
•
km/h
mph
Ingen visning
Parkeringsvärmare*
•
•
•
03
4. Avsluta med två tryck på RESET efter
utförd kontroll/justering.
Direktstart
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur
(s. 134).
Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
Extravärmare*
För mer information, se Extravärmare* (s. 138).
• Auto På
• Av
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
03 Instrument och reglage
||
Funktioner
Information
Färddatoralternativ
Här aktiveras de alternativ som ska finnas som valbara rubriker i färddatorn.
Symbolerna för redan valda alternativ är vita och försedda med en "bock" –
övriga är grå och saknar "bock".
•
•
•
•
•
03
Körsträcka till tom tank
Bränsleförbrukning
Medelhastighet
Trippmätare T1 och miltal
Trippmätare T2 och miltal
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 344).
Meddelanden (##)
För mer information, se Meddelanden – hantering (s. 107).
A
Vissa motorer.
Relaterad information
•
•
112
Färddator (s. 108)
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Färddator – digitalt kombiinstrument
Informationen från färddatorn kan visas i
kombiinstrumentet och manövreras med reglagen på vänster rattspak och med kombiinstrumentets meny.
Kontroll och inställningar kan göras direkt
efter att kombiinstrumentet automatiskt tänds
upp i samband med upplåsning. Om inget av
färddatorns reglage påverkas inom
ca 30 sekunder efter öppnad förardörr, släcks
instrumentet varefter antingen nyckelläge II
eller motorstart krävs för att kunna manövrera
färddatorn.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när
Färddatorn används måste meddelandet
först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
•
Kvittera meddelandet med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Färddatoralternativ
Reglage
Välj vilken färddata som ska visas:
1. För att säkerställa att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – nollställ dem
först med två tryck på RESET.
2. Vrid på tumhjulet för att bläddra mellan
rubrikkombinationerna.
3. Stanna på önskad kombination för konstant visning av denna färddata i kombiinstrumentet.
Tre färddatoralternativ kan visas samtidigt – en i
vardera ”fönster”.
03
Färddatorns visning i kombiinstrumentet kan
skiftas till ett annat alternativ när som helst
under färden. Ett av alternativen innebär att
ingen färddata visas.
OK – öppnar kombiinstrumentets meny,
bekräftar meddelanden eller menyval.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval eller
färddatoralternativ.
RESET – nollställer aktuell trippmätare
eller backar ut ur menystrukturen.
Rubrikkombinationer
Information
Medelförbrukning
Trippmätare T1 + Mätarställning
Medelhastighet
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Nuvarande förbrukning
Trippmätare T2 + Mätarställning
Körsträcka till tom tank
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
}}
113
03 Instrument och reglage
||
Rubrikkombinationer
Nuvarande förbrukning
Mätarställning
Information
kmh<>mph
Ingen färddatorinformation.
03
Nollställa färddata
Trippmätare
1. Vrid på tumhjulet och stanna på rubrikkombinationen med trippmätaren som
ska nollställas.
2. Ett långt tryck på RESET nollställer värdet för vald rubrik.
Medelhastighet och medelförbrukning
1. Tryck på OK för att öppna kombiinstrumentets meny.
114
kmh<>mph – se avsnittet "Digital hastighetsvisning" (s. 108).
Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer
och markerar även början/slutet på loopen.
2. Bläddra till menyvalet Nollställning
färddator med tumhjulet och bekräfta
med OK.
3. Välj att nollställa medelförbrukning,
medelhastighet eller att nollställa båda.
Bekräfta valet med OK.
4. Avsluta med ett tryck på RESET.
Funktioner i kombiinstrumentets meny
I kombiinstrumentets meny finns inställningsmöjligheter för bl.a. färddator. Öppna menyn
för att kontrollera/justera funktionerna i tabellen nedan.
1. För att säkerställa att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – nollställ dem
först med två tryck på RESET.
2. Tryck på OK.
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
4. Avsluta med två tryck på RESET efter
utförd kontroll/justering.
Funktioner
Information
Nollställning färddator
Nollställ värdet på medelförbrukningen av bränsle och medelhastighet.
•
•
Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2.
Medelförbrukning
Medelhastighet
Meddelanden
För mer information, se Meddelanden – hantering (s. 107).
Teman
Välj tema för kombiinstrumentets (s. 62) utseende.
03 Instrument och reglage
Funktioner
Information
Inställningar*
Välj Auto På eller Av.
För mer information, se Extravärmare* (s. 138).
Kontrastläge/Färgläge
Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.
Parkeringsvärmare*
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 134).
03
• Direktstart
• Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
• Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 344).
A
Vissa motorer.
Relaterad information
•
•
Färddator (s. 108)
Färddator – färdstatistik* (s. 116)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
115
03 Instrument och reglage
Färddator – färdstatistik*
Inställningar
Färdstatistik från färddatorn kan visas i mittkonsolens bildskärm och ger en grafisk översikt över bränsleförbrukningen.
Olika inställningar kan göras för färdstatistik i
menysystemet MY CAR – Färdstatistik.
• Nollställ då bilen har varit avstängd i
minst 4h – markera i rutan med ENTER
och backa ut ur menyn med EXIT. Med
detta alternativ markerat raderas all statistik automatiskt efter avslutad körning
och bilen har stått stilla mer än 4 timmar.
Vid påföljande motorstart börjar färdstatistiken om från noll.
Funktion
–
03
Öppna menysystemet MY CAR (s. 107)
och välj Färdstatistik för att se stapeldiagram.
• Påbörja ny resa – med ENTER raderas
all tidigare statistik, backa ut ur menyn
med EXIT. Om en ny körcykel ska påbörjas innan 4 timmar förflutit måste aktuell
period först raderas manuellt med detta
alternativ.
Se även information om Eco guide (s. 66) .
Relaterad information
•
Färddator (s. 108)
Färdstatistik30
Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km
körd sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst till höger visar värdet för aktuell
pågående kilometer eller 10 km.
Med TUNE-ratten kan skalan för staplarna
skiftas mellan 1 km och 10 km – markören
längst till höger skiftar läge mellan uppe och
nere relaterat vald skala.
30
116
Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
04 Klimat
Allmänt om klimat
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering (s. 124). Klimatanläggningen kyler
eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
OBS
Luftkonditioneringen (AC) (s. 127) kan
stängas av, men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och undvikande av imma
på rutorna bör den alltid vara påslagen.
risken för uppkomst av imma ska fönstren
hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
OBS
För att undvika imbildning på bakrutan,
blockera inte ventilationshålen längst bak
på hatthyllan med klädesplagg eller andra
föremål.
Bilar med Start/Stop*
Att tänka på
04
118
•
För att luftkonditioneringen ska fungera
optimalt bör sidofönster och taklucka*
vara stängda.
•
Genomvädringsfunktionen (s. 169) öppnar/stänger alla sidofönster samtidigt och
kan användas exempelvis för att snabbt
vädra ur bilen vid varmt väder.
•
Sopa bort is och snö från luftintaget till
klimatanläggningen (spalten mellan huv
och vindruta).
•
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
•
När motorn behöver maximal kraft, t.ex.
vid fullgasacceleration, kan luftkonditioneringen tillfälligt stängas av. Det kan då
uppstå en tillfällig temperaturökning i
kupén.
•
För att ta bort imma på fönstrens insida
ska defrosterfunktionen (s. 128)
användas i första hand. För att minska
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vid auto-stoppad (s. 279) motor kan viss
utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad,
t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet (s. 126).
Bilar med ECO*
När funktionen ECO (s. 287) aktiveras kan
viss utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad eller avstängd, t.ex. luftkonditioneringen (s. 127).
OBS
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några el-förbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att avaktivera ECO-funktionen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Faktisk temperatur (s. 119)
Menyinställningar – klimat (s. 121)
Elektronisk klimatanläggning – ECC
(s. 124)
Luftdistribution i kupé (s. 121)
Luftkvalitet (s. 119)
04 Klimat
Faktisk temperatur
Sensorer – klimat
Luftkvalitet
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar
den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet,
solinstrålning etc. som för tillfället råder i och
kring bilen.
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera temperaturen (s. 119) i
bilen.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker
och astmatiker.
•
Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
Kupéfilter (s. 120)
I systemet finns en solsensor (s. 119) som
känner av på vilken sida solen skiner in i
kupén. Detta medför att temperaturen kan
skilja mellan höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på
samma temperatur på båda sidor.
•
Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
•
•
•
•
Yttertemperatursensorn sitter i yttre backspegeln.
•
•
Fuktsensorn* sitter vid inre backspegeln.
Interior Air Quality System
(IAQS) (s. 120)*
OBS
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Material i kupén (s. 121)
Clean Zone Interior Package
(CZIP) (s. 120)*
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
04
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Temperaturreglering i kupé (s. 127)
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
04 Klimat
Luftkvalitet – kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
med ett filter.
Filtret måste bytas med jämna mellanrum.
Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
Luftkvalitet – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP omfattar en serie modifieringar som håller kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
•
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
04
Relaterad information
•
Luftkvalitet (s. 119)
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med
friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet under vilket fläkten går minskar
successivt på grund av minskat behov
fram tills bilen är 4 år.
OBS
Relaterad information
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Luftkvalitetssystemet IAQS avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget och luften återcirkuleras.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 107).
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 120) är ett
helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära
ozon.
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende
på vilket som inträffar först. Dock max
75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och
då kunden inte vill behålla CZIP-standard
ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
•
•
Luftkvalitet – IAQS*
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftkvalitet (s. 119)
Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur och defrosterfunktionerna för
vindruta och sidorutor samt bakruta
användas.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftkvalitet (s. 119)
Luftkvalitet – Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 120)
04 Klimat
Luftkvalitet – material
Menyinställningar – klimat
Luftdistribution i kupé
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller
ändra grundinställning för sex av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen.
Den inkommande luften fördelas genom ett
antal olika munstycken i kupén.
Mattorna i både kupén och bagageutrymmet
är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören (s. 382).
•
Fläktnivå vid automatisk klimatreglering (s. 126).
•
•
Återcirkulationstimer (s. 129).
Relaterad information
•
Luftkvalitet (s. 119)
•
•
•
Automatisk start av bakrutedefroster (s. 100).
Luftkvalitetssystem* (s. 120).
Automatisk start av sätesvärme förare (s. 125).
04
Automatisk start av rattvärme (s. 83).
Mer information finns i beskrivningen av
menysystemet (s. 107).
Klimatanläggningens funktioner kan i menysystemet MY CAR återställas till grundinställningen. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 107).
I AUTO-läget sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen (s. 130).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
121
04 Klimat
||
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
04
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om de yttersta munstyckena riktas mot sidofönstren kan imma elimineras.
Ventilationsmunstycken i dörrstolpar
Stängt
Luftfördelning – defroster vindruta
Öppet
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot fönstren kan
imma elimineras i kallt klimat.
Om munstyckena riktas in mot kupén erhålls,
i varmt klimat, en behaglig miljö i baksätet.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
122
Luftfördelning
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se följande
bild) motsvarande figur och en pil framför
respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information,
se luftfördelningstabellen (s. 130).
04 Klimat
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
04
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Autoreglering (s. 126)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 129)
123
04 Klimat
Elektronisk klimatanläggning – ECC
ECC (Electronic Climate Control) håller den
temperatur som väljs i kupén och kan ställas
in separat för förar- och passagerarsidan.
Med autofunktionen regleras temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning automatiskt.
04
Temperaturreglering (s. 127), vänster
sida
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 100)
Eluppvärmt framsäte (s. 125), vänster
sida
Eluppvärmt framsäte (s. 125), höger sida
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster (s. 128)
Fläkt (s. 126)
Luftfördelning (s. 121) – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
124
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Temperaturreglering (s. 127), höger sida
Återcirkulation (s. 129)
ECO* (s. 287)
AUTO – Automatisk klimatreglering (s. 126)
AC – Luftkonditionering på/av (s. 127)
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
04 Klimat
Eluppvärmda framsäten*
•
Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att
öka komforten för förare och passagerare när
det är kallt.
Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i
bildskärmen.
•
Stäng av värmen – inget fält lyser.
VARNING
Eluppvärmt baksäte*
Uppvärmningen av baksätets ytterpositioner
har tre lägen för att öka komforten för passagerare när det är kallt.
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Automatisk start av förarsätesvärme
04
Med automatisk start av förarsätesvärme
aktiverad kommer förarsätet att ha högsta
värmenivån vid motorstart.
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Automatisk start sker när bilen är kall och
omgivningstemperaturen är lägre än
ca +10 °C.
Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 107).
•
•
•
•
Relaterad information
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
•
Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i
mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
•
Lägre värmenivån – två orange fält lyser i
bildskärmen.
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Eluppvärmt baksäte* (s. 125)
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Lägre värmenivån – två lampor lyser.
Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Stäng av värmen – ingen lampa lyser.
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
04 Klimat
||
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Eluppvärmda framsäten* (s. 125)
Fläkt
Autoreglering
Fläkten bör alltid vara aktiverad, detta för att
undvika imma på rutorna.
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur (s. 127), luftkonditionering (s. 127), fläkthastighet (s. 126), återcirkulation (s. 129) och
luftfördelning (s. 121).
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk
för imma på rutorna.
Fläktvred
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras fläkthastigheten automatiskt (s. 126) – tidigare
inställd fläkthastighet kopplas ur.
04
Relaterad information
•
•
126
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt om klimat (s. 118)
Elektronisk klimatanläggning – ECC
(s. 124)
AUTOKLIMAT.
Vid val av en eller flera
manuella funktioner fortsätter
övriga funktioner att styras
automatiskt. Vid tryck på
AUTO kopplas alla manuella
inställningar bort. Bildskärmen visar
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in
i menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 107).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
04 Klimat
Temperaturreglering i kupé
När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
•
Elektronisk klimatanläggning – ECC
(s. 124)
Luftkonditionering
Luftkonditioneringen kyler ned och avfuktar
inkommande luft vid behov.
När lampan i AC-knappen
lyser styrs luftkonditioneringen av systemets automatik.
När lampan i AC-knappen är
släckt är luftkonditioneringen
urkopplad. Övriga funktioner styrs fortfarande
automatiskt. När max. defrosterfunktionen (s. 128) aktiveras slås luftkonditioneringen på automatiskt, så att luften avfuktas
maximalt.
04
Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.
Med vredet kan temperaturen ställas in – separat för
förarsidan och passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Faktisk temperatur (s. 119)
127
04 Klimat
Avfuktning och avfrostning av
vindruta
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster
används för att snabbt få bort imma och is
från vindruta och sidorutor.
För bilar utan eluppvärmd vindruta:
•
Luft strömmar till rutorna – symbol (2)
lyser i bildskärmen.
•
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
För bilar med eluppvärmd vindruta:
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan1 –
symbol (1) lyser i bildskärmen.
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan1
och luftström till rutorna – symbolerna (1)
och (2) lyser i bildskärmen.
•
04
Eluppvärmd vindruta och IR-ruta (s. 21)
kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
Eluppvärmd vindruta*
Max. defroster
Lampan i defrosterknappen
lyser när funktionen är
inkopplad.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att aktivera
funktionen.
1
128
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida
av vindrutan är inte eluppvärmd, där kan
avisningen ta längre tid.
OBS
Eluppvärmd vindruta är inte tillgänglig när
motorn är auto-stoppad (s. 279).
Ifall tecknet C visas i backspegeln när den eluppvärmda vindrutan aktiveras, så måste kompassen (s. 101)* kalibreras om.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
•
återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
OBS
Vald inställning visas i mittkonsolens bildskärm.
När funktionen valts sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i
kupén:
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 118)
04 Klimat
Luftdistribution – återcirkulation
Återcirkulation väljs för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén, dvs. ingen luft från
utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftdistribution i kupé (s. 121)
Luftdistribution – tabell (s. 130)
När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade
lampan i knappen.
VIKTIGT
04
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns risk för imbildning på rutornas
insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat
återcirkulationsläge efter en tid som beror på
yttertemperaturen. Det minskar risken för is,
imma och dålig luft.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 107).
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid
återcirkulationen ur.
129
04 Klimat
Luftdistribution – tabell
Med tre knappar väljs fördelningen (s. 121) av
luften.
04
130
Luftdistribution
Används
Luft till rutorna. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken. Luften
återcirkuleras inte. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad.
för att snabbt bli av med is och imma.
Luft till vindruta, via defrostermunstycke, och sidorutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och isbildning i kallt och fuktigt klimat (för att uppnå detta får inte fläktnivån vara för låg).
Luftström till rutorna och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
för att få god komfort i varmt och torrt klimat.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
04 Klimat
Luftdistribution
Används
Luft till golv och rutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i kallt
eller fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
04
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla till golvet.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen
och till golv.
för att få svalare längs golvet i varmt, torrt klimat eller
varmare upptill i kallt klimat.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 118)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 129)
131
04 Klimat
Motor- och kupévärmare*
Tankning
Genom förkonditionering förbereder värmaren
motor och kupé innan avfärd så att både slitage och energibehov under färd minskas.
playen visar ett meddelande. Bekräfta meddelandet med ett tryck på blinkerspakens (s. 105) OK-knapp.
VIKTIGT
Värmaren kan startas direkt (s. 133) eller med
tidur (s. 134).
Upprepad användning av värmaren i kombination med korta körsträckor leder till att
batteriet laddas ur med påföljande startproblem.
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är
värmarens maximala gångtid 50 minuter.
För att säkerställa att bilbatteriet återladdas med lika mycket energi som värmaren
förbrukar, bör man vid regelbunden
användning av värmaren köra bilen lika
lång tid som värmaren används. Värmaren
används maximalt 50 minuter vid varje tillfälle.
VARNING
04
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus. Avgaser utsöndras.
OBS
När den bränsledrivna värmaren är aktiv
kan rök komma från höger hjulhus, vilket är
helt normalt.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av den bränsledrivna värmaren innan tankning påbörjas.
Kontrollera i kombiinstrumentet att värmaren är avstängd, när den arbetar visas
värmesymbolen.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till den bränsledrivna värmaren.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och informationsdis-
132
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 136)
•
Extravärmare* (s. 138)
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
direktstart
Direktstart via fjärrnyckel*
Motor- och kupévärmaren går att starta direkt.
Status visas även i färddatorn under
pågående uppvärmning.
Direktstart går att göra via:
•
•
•
informationsdisplay
Direktstart via mobil*
fjärrnyckel*
Aktivering och information om valda inställningar som kan skötas från mobiltelefon kommer att finnas tillgänglig via Volvo On Call*
mobilapp.
mobil*.
Vid direktstart av motor- och kupévärmaren (s. 132) kommer den att vara aktiverad i
50 minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan värmaren är igång.
Direktstart via informationsdisplay
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Stega vidare i nästa meny till Direktstart
för att aktivera värmaren och välj med
OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
status undersöks avger indikeringslampan ett
par korta blink som följs av ett fast sken om
värmaren är aktiv.
Relaterad information
Indikeringslampa på fjärrnyckel med PCC*.
Motor- och kupévärmaren kan aktiveras via
fjärrnyckeln:
–
Håll inne knappen för trygghetsbelysning
i 2 sekunder.
•
•
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 134)
04
Motor- och kupévärmare* – direktavstängning (s. 134)
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 136)
Varningsblinkers ger information enligt
följande:
•
5 korta blink följt av ett fast sken i
ca 3 sekunder – signalen har nått bilen
och värmaren har aktiverats.
•
5 korta blink – signalen har nått bilen
men värmaren har inte aktiverats.
•
Varningsblinkers förblir släckta – signalen har inte nått bilen.
trycks in när
Om knappen för information
värmaren är aktiv så kommer indikeringslampan att visa status för detta – samtidigt
visas bilens låsstatus (s. 156). Under tiden
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
133
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
direktavstängning
Motor- och kupévärmaren går att stänga av
direkt via informationsdisplayen.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Stega vidare i nästa meny till Avbryt för
att deaktivera värmaren och välj med OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
04
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – direktstart
(s. 133)
•
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 134)
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 136)
Motor- och kupévärmare* – tidur
Motor- och kupévärmarens (s. 132) tidur är
kopplade till bilens klocka.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur.
Med tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik
väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja
utifrån rådande yttertemperatur.
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
Inställning2
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och aktivera med OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
6. Tryck kort på OK för att komma till minutinställningen.
7. Välj önskad minut med tumhjulet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Starta
2. Stega med tumhjulet (s. 105) till ett av
tiduren Parkeringsvärmare och välj med
OK.
5. Välj önskad timme med tumhjulet.
134
10. Välj det andra tiduret (fortsätt från punkt
2) eller gå ur menyn med RESET.
Avstängning
4. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta timinställningen.
Inställning av tidur är endast möjlig med avstängd motor.
Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.
9. "Backa" i menystrukturen med RESET.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
2
3
8. Tryck på OK3 för att bekräfta inställningen.
En tidurstartad värmare kan stängas av
manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
> Om ett tidur är satt men inte aktiverat
syns en klock-ikon bredvid den
inställda tiden.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
04 Klimat
4. Stäng av tiduret genom att trycka:
•
•
länge på OK eller
kort på OK för att komma vidare i
menyn. Välj sedan att stoppa tiduret
och bekräfta valet med OK.
5. Gå ur menyn med RESET.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
direkt (s. 134).
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 136)
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
135
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
meddelanden
Symboler och displaymeddelanden gällande
motor- och kupévärmaren (s. 132) skiljer sig
beroende på om kombiinstrumentet (s. 62) är
analogt eller digitalt.
När något av tiduren är aktiverat, lyser symbolen för aktiverat tidur i displayen samtidigt
som inställd tid visas intill symbolen.
Symbol för aktiverat tidur i analogt
kombiinstrument.
Symbol för aktiverat tidur i digitalt
kombiinstrument.
Tabellen visar förekommande symboler och
displaytexter.
När värmaren är aktiverad lyser värmesymbolen i informationsdisplayen.
04
136
Symbol
Meddelande
Innebörd
Värmaren är påslagen och arbetar.
Bränsledriven värmare stoppad Batteri
i sparläge
Värmaren stoppad av bilens elektronik för att möjliggöra motorstart.
Bränsledriven värmare stoppad Låg
bränslenivå
Start av värmaren är inte möjlig p.g.a. för låg bränslenivå – detta för att möjliggöra
motorstart samt ca 50 km körning.
Bränsledriven värmare Service erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en verkstad för reparation. Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
04 Klimat
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens (s. 105) OK-knapp.
04
137
04 Klimat
Extravärmare*
04
Bränsledriven extravärmare*
I kalla
kan en extravärmare behövas för att uppnå rätt arbetstemperatur i
motorn och få tillräcklig värme i kupén.
Bilen är utrustad antingen med en elektrisk (s. 139) eller bränsledriven extravärmare (s. 138).
I bilar med dieselmotorer är en bränsledriven
extravärmare (s. 138) monterad.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
I en semi-kall4 klimatzon får dieseldrivna bilar
en elektrisk extravärmare (s. 139) istället för
en bränsledriven.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
klimatzoner4
Bilar med vissa bensinmotorer5 har en elektrisk extravärmare integrerad i bilens klimatsystem.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 132)
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från höger hjulhus vilket är helt normalt.
Autoläge eller avstängning
Extravärmarens automatiska startsekvens
kan stängas av om så önskas.
OBS
Volvo rekommenderar att den bränsledrivna extravärmaren stängs av vid korta
körsträckor.
1. Före motorstart: Välj nyckelläge I (s. 77).
2. Tryck på OK för att komma till menyn.
4
5
6
7
138
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka motorer som berörs.
Analogt kombiinstrument.
Digitalt kombiinstrument.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Stega med tumhjulet till Extravärmare6
alternativt Inställningar7 och välj med
OK.
4. Välj ett av alternativen PÅ eller AV med
hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
5. Gå ur menyn med RESET.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför
göras före motorstart.
Kupévärmare*
Om extravärmaren är kompletterad med
tidursfunktion kan den användas som en
kupévärmare (s. 132).
04 Klimat
Elektrisk extravärmare*
Bilen är utrustad antingen med en bränsledriven (s. 138) eller elektrisk extravärmare (s. 138).
Värmaren kan inte regleras manuellt, utan
aktiveras automatiskt efter motorstart vid
yttertemperaturer under 14 °C och stängs av
efter att inställd kupétemperatur är uppnådd.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 132)
04
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
LASTNING OCH FÖRVARING
05 Lastning och förvaring
Förvaringsplatser
Översikt av förvaringsplatser i kupén.
05
}}
141
05 Lastning och förvaring
||
Förvaringsfack i dörrpanel
Förvaringsficka* framkant på framsätenas
sittdynor
Biljettklämma
Handskfack (s. 143)
Förvaringsfack
Förvaringsfack, mugghållare (s. 143)
Mugghållare* i armstöd, baksäte
Förvaringsficka
VARNING
05
142
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lastning och förvaring
Tunnelkonsol
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
Tunnelkonsol – cigarettändare och
askkopp*
Handskfack
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
En löstagbar askkopp är placerad i mugghållaren under armstödet. Cigarettändaren är
placerad i 12 V-uttaget (s. 144) för framsätet.
Askkoppen i tunnelkonsolen (s. 143) lossas
genom att koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
Relaterad information
•
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. Om askkopp och cigarettändare (s. 143) är valt finns en cigarettändare i 12 V-uttaget (s. 144) för framsätet, och en löstagbar askkopp i mugghållaren.
Förvaringsplatser (s. 141)
Här kan t.ex. bilens ägarmanual och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas* (s. 169) med
hjälp av nyckelbladet (s. 158).
05
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 141)
Relaterad information
•
•
Förvaringsplatser (s. 141)
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp* (s. 143)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
05 Lastning och förvaring
Iläggsmattor*
Makeup-spegel
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
Iläggsmattor samlar upp t.ex. skräp och snöslask. Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
Makeup-spegeln är placerad på solskyddets
baksida.
Eluttagen (12 V) är placerade bredvid mugghållaren1 samt bak på tunnelkonsolen.
Makeup-spegel med belysning.
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje
plats och kontrollera innan färd att mattan
vid förarplatsen är ordentligt nedstucken
och förankrad i piggarna för att inte
komma i kläm vid och under pedalerna.
Relaterad information
•
Rengöring av interiör (s. 382)
05
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
Relaterad information
•
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
(s. 356)
12 V-uttag i tunnelkonsol, baksäte.
1
144
Ifall askkopp och cigarettändare är valt utgår mugghållare och intilliggande 12 V-uttag.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
05 Lastning och förvaring
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttaget
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
lägst i nyckelläge I (s. 77).
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W) om ett
uttag används åt gången. Om båda uttagen i tunnelkonsolen används samtidigt
gäller 7,5 A (90 W) per uttag.
Ifall kompressorn för däcktätning är
ansluten till ett av de båda uttagen, ska
ingen annan strömförbrukare vara ansluten
till det andra.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
OBS
OBS
Extrautrustning och tillbehör – t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner
– som är anslutna till något av kupéns 12 V
eluttag, kan aktiveras av klimatsystemet
även då fjärrnyckeln är urtagen eller när
bilen är låst, exempelvis då parkeringsvärmaren aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de
inte används eftersom startbatteriet kan
tömmas vid ett sådant tillfälle!
Kompressorn för provisorisk däcktätning (s. 330) är provad och godkänd av
Volvo.
Lastning
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.
För utförlig information om vikter, se Vikter
(s. 390).
Bagageluckan öppnas via en knapp
på belysningspanelen eller fjärrnyckeln, se Låsning/upplåsning –
bagagelucka (s. 169).
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
Relaterad information
•
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp* (s. 143)
•
12 V eluttag – bagageutrymme* (s. 149)
05
Att tänka på vid lastning
•
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om
något av baksätets ryggstöd är nedfällt, se
WHIPS – sittställning (s. 40).
•
•
Centrera lasten.
Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
05 Lastning och förvaring
||
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid
en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h (30 mph) komma att uppnå en
rörelsevikt som motsvarar 1000 kg.
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
•
05
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge
– bilen kan då rulla iväg.
2
146
Gäller endast komfortsäten.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 148)
Lastning – lång last (s. 146)
Taklast (s. 147)
Lastning – lång last
För att förenkla lastning (s. 145) i lastutrymmet
kan baksätets ryggstöd fällas ned. För extra
lång last kan även passagerarsätet2 ryggstöd
fällas*.
Fällning av ryggstöd i baksäte
Om baksätets ryggstöd behöver fällas, se
Säten bak (s. 80).
05 Lastning och förvaring
Lastning – skidlucka
Luckan i ryggstödet kan öppnas för transport
av långa smala föremål.
Fäll det högra ryggstödet framåt.
Taklast
Frigör luckan i baksätesryggen genom att
skjuta luckans regel uppåt och samtidigt
trycka luckan nedåt/framåt.
Vid taklast rekommenderas de lasthållare som
Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador på bilen och för att uppnå största möjliga
säkerhet vid färd.
Fäll tillbaka ryggstödet med luckan
öppen.
Använd säkerhetsbältet för att hindra lasten
från att röra sig.
VARNING
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen vid lastning och lossning. I
ogynnsamma fall kan man komma åt
växelspaken/-väljaren och därigenom föra
den till ett körläge.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
Borttagning lucka
Efter att luckan är frigjord och ryggstödet
bakåtfällt, öppna luckan ca 30 grader och dra
den rakt upp.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
Fastsättning lucka
För information om maximalt tillåten last
på taket, inklusive lasthållare och eventuell
takbox, se Vikter (s. 390).
Sätt tillbaka luckan i spåren bakom klädseln
och stäng luckan.
Relaterad information
•
Lastning (s. 145)
05
Relaterad information
•
Lastning (s. 145)
147
05 Lastning och förvaring
Lastsäkringsöglor
VARNING
lastsäkringsöglorna3
De fällbara
används till
att fästa spännband för att förankra gods i
bagageutrymmet.
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
Lastning – bärkassehållare*
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i bagageutrymmet.
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Relaterad information
•
Lastning (s. 145)
Bärkassehållare under uppfällbar lucka i golvet.
05
1. Fäll upp hållaren, som är en del av golvluckan.
2. Spänn fast bärkassarna med spännbandet och fäst bärhandtagen i krokarna.
Relaterad information
•
3
148
Antal öglor och deras placering varierar beroende av marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Lastning (s. 145)
05 Lastning och förvaring
12 V eluttag – bagageutrymme*
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning
(TMK), se Provisorisk däcktätning (s. 330).
05
Fäll upp locket för att komma åt eluttaget.
•
Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning av bilens startbatteri.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
LÅS OCH LARM
06 Lås och larm
Fjärrnyckel
Fjärrnyckeln används bl.a. för låsning/upplåsning samt motorstart.
Det finns två varianter av fjärrnycklar – Fjärrnyckel i basutförande samt Fjärrnyckel med
PCC (Personal Car Communicator)*.
Funktionalitet
Låsning/upplåsning
samt löstagbart
nyckelblad
A
B
BasA
x
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – dock inte
andra varianter än den som levererades med
bilen. Upp till sex stycken nycklar kan programmeras och användas till en och samma
bil.
Bilen levereras med två fjärrnycklar.
VARNING
med
PCCB
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna och taklucka genom att ta
ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
x
Nyckelfri låsning/
upplåsning
x
Nyckelfri motorstart
x
Informationsknapp
och indikeringslampor
x
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Fjärrnyckel – förlust
Vid förlust av en fjärrnyckel kan en ny beställas hos en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
De återstående fjärrnycklarna ska tas med till
Volvoverkstaden. I stöldförebyggande syfte
raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur
systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 107).
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
5-knappars nyckel
6-knappars nyckel
06
Fjärrnyckel med PCC har utökad funktionalitet jämfört med fjärrnyckel i basutförande –
bl.a. stöd för nyckelfri start och låsning/
upplåsning (Keyless Drive (s. 162)) samt
vissa unika funktioner (s. 156).
Alla fjärrnycklar har ett löstagbart nyckelblad (s. 158) av metall. Den synliga delen
finns i två utföranden för att kunna skilja fjärrnycklarna åt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
06 Lås och larm
Fjärrnyckel – personalisering*
Nyckelminnet i fjärrnyckeln (s. 151) gör att
vissa inställningar i bilen kan anpassas efter
person.
Nyckelminnesfunktionen finns i kombination
med till exempel elmanövrerat* förarsäte.
Inställningar för yttre backspeglar (s. 99), förarsäte, rattmotstånd (s. 178) samt kombiintrumentets tema, kontrast- och färgläge (s. 63) kan lagras i minnet beroende på
bilens utrustningsnivå.
Funktionen1 kan aktiveras/deaktiveras i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 107).
När funktionen är aktiverad kopplas inställningarna automatiskt till nyckelminnet. Det
innebär att en ändring av en inställning automatiskt kommer att sparas till den specifika
fjärrnyckelns minne.
06
Lagring av inställningar
Gör så här för att lagra inställningarna och
använda nyckelminnet i fjärrnyckeln:
1. Lås upp bilen med den fjärrnyckel i vars
minne inställningen2 ska lagras.
2. Se till att nyckelminnesfunktionen är aktiverad i menysystemet MY CAR.
4. Inställningarna lagras i den aktuella fjärrnyckelns minne.
Nästa gång bilen låses upp med samma fjärrnyckel kommer positionerna som finns lagrade i nyckelminnet att ställas in automatiskt
– förutsatt att de har ändrats sedan förra
gången den aktuella fjärrnyckeln användes.
Nödstopp
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av sätets inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar sätet.
Återstart för att nå den sätesposition som lagrats i nyckelminnet görs genom att trycka på
upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under sätet vid inställning. Se till att ingen av passagerarna i
baksätet kan komma i kläm.
Ändring av inställningar
Om flera personer med var sin fjärrnyckel närmar sig bilen, görs inställningarna för t.ex.
säte och ytterbackspeglar efter den person
vars fjärrnyckel låser upp förardörren.
3. Gör önskade inställningar för t.ex. sätet
och de yttre backspeglarna.
1
2
152
Kallas Bilnyckelminne i MY CAR.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med det elmanövrerade sätets minnesfunktion.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om förardörren öppnats av person A med
fjärrnyckel A – men person B med
fjärrnyckel B ska köra, kan inställningarna
ändras på följande sätt:
•
Stående vid förardörren eller sittande
bakom ratten trycker person B på
knappen för upplåsning på sin fjärrnyckel,
se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155).
•
Välj ett av tre möjliga minnen för sätesinställning med sätesknapp 1–3, se Säten
fram – elmanövrerade* (s. 79).
•
Justera säte och ytterbackspeglar manuellt, se Säten fram – elmanövrerade*
(s. 79) och Backspeglar – yttre (s. 99).
Återaktivering av inställningar
När bilen låses alternativt efter 30 minuter om
bilen lämnas olåst, kommer nyckelminnet att
deaktiveras och en standardförarprofil att
ställas in. För att återaktivera nyckelminnet för
den aktuella fjärrnyckeln krävs följande.
För bilar utan nyckelfritt start- och
låssystem
Inställningarna lagrade i nyckelminnet aktiveras om bilen låses upp genom att trycka på
fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
06 Lås och larm
För bilar med nyckelfritt start- och
låssystem
Nyckelminnet aktiveras om:
1. Bilen låses upp antingen genom ett tryck
på fjärrnyckelns upplåsningsknapp alternativt via nyckelfri upplåsning.
Låsning/upplåsning – indikering
Låsindikator
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln (s. 151) indikerar bilens blinkers att
låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
En blinkande diod vid vindrutan verifierar att
bilen är låst.
•
2. Om bilen är olåst görs en nyckelscanning
när förardörren öppnas. Hittas en unik
fjärrnyckel kommer dess lagrade inställningar att aktiveras. Om bilen är låst, se
föregående punkt.
Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls3 in.
•
Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls3 ut.
Relaterad information
Att välja funktion
•
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
(s. 156)
Vid låsning sker indikeringen endast om alla
lås har låsts, efter att dörrarna stängts.
Olika alternativ för indikering av låsning/
upplåsning med ljus kan ställas in i bilens
menysystem MY CAR. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 107).
Samma diod som larmindikatorn (s. 174).
Relaterad information
•
•
•
OBS
Keyless Drive* (s. 162)
Även bilar som inte är utrustade med larm
har denna indikator.
Låsindikator (s. 153)
Larmindikator (s. 174)
Relaterad information
•
3
06
Låsning/upplåsning – indikering (s. 153)
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
153
06 Lås och larm
Elektronisk startspärr
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet startas av
obehörig person.
Varje fjärrnyckel (s. 151) har en unik kod.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel
med korrekt kod.
Följande felmeddelanden i kombiinstrumentets informationsdisplay är relaterade till
den elektroniska startspärren:
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – dra
nyckeln ur startlåset, tryck
in den igen och gör ett nytt
startförsök.
Bilnyckel ej
hittad
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – gör
ett nytt startförsök.
Om felet kvarstår: Tryck in
fjärrnyckeln i startlåset och
gör ett nytt startförsök.
Startspärr
Gör nytt
startförsök
06
Fel på startspärrsystemet
under starten. Om felet
kvarstår: Kontakta en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
För start av bilen, se Start av motor (s. 265).
Relaterad information
•
4
154
Endast vissa marknader och tillsammans med Volvo On Call*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem* (s. 154)
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem*
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem4
gör det möjligt att spåra och lokalisera bilen
samt att på avstånd aktivera startspärren vilket
stänger av motorn.
Kontakta närmaste Volvohandlare för mer
information och hjälp med att aktivera systemet.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 151)
Elektronisk startspärr (s. 154)
06 Lås och larm
Fjärrnyckel – funktioner
Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt. För
mer information, se Genomvädringsfunktion
(s. 169).
Fjärrnyckel i basutförande har funktioner som
t.ex. låsning och upplåsning av dörrarna.
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och
efter ytterligare en knapptryckning – inom tio
sekunder – låsa upp återstående dörrar.
Funktioner
Funktionen kan ändras i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 107).
Fjärrnyckel med PCC*( Personal Car
Communicator).
Information
Fjärrnyckel i basutförande.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
Bagagelucka
Panikfunktion
Funktionsknappar
Låsning – Låser dörrarna och bagageluckan samtidigt som larmet aktiveras.
Ett långt tryck stänger alla rutor och taklucka*
samtidigt. För mer information, se Genomvädringsfunktion (s. 169).
VARNING
Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna
i kläm.
Trygghetsbelysning – Används för att
tända bilens belysning på avstånd. För mer
information, se Trygghetsbelysning (s. 95).
Bagagelucka (s. 169) – Låser upp och
avlarmar enbart bagageluckan.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in två gånger inom 3 sekunder,
aktiveras blinkers och signalhorn.
06
Funktionen kan stängas av med samma
knapp efter att den varit aktiverad i minst
5 sekunder. I annat fall stängs den av efter ca
3 minuter.
Upplåsning – Låser upp dörrarna och
bagageluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
155
06 Lås och larm
||
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel (s. 151)
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
(s. 156)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 166)
Fjärrnyckel – räckvidd
Fjärrnyckelns (i basutförande) funktioner har
en räckvidd på ca 20 meter från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Fjärrnyckel med PCC* – unika
funktioner
En fjärrnyckel med PCC (Personal Car
Communicator) har utökad funktionalitet jämfört med en fjärrnyckel i basutförande (s. 151)
i form av en informationsknapp och indikeringslampor.
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av
omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid
låsas/låsas upp med nyckelbladet (s. 159).
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 76) är
aktivt och om alla dörrar stängs, visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar
meddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att antingen/eller:
06
•
•
Fjärrnyckeln har satts in i startlåset.
•
OK-knappen har tryckts in.
Hastigheten överstiger 30 km/h (ca
20 mph).
Relaterad information
•
•
156
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fjärrnyckel (s. 151)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Fjärrnyckel med PCC.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Med informationsknappen kan viss information från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
06 Lås och larm
Användning av informationsknappen
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd
–
Räckvidden för en fjärrnyckel med PCC
(Personal Car Communicator) för låsning,
upplåsning av dörrar och bagagelucka är ca
20 meter från bilen – övriga funktioner upp till
ca 100 meter.
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar
runt på fjärrnyckeln. Det indikerar att
information från bilen avläses.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts
avläsningen.
OBS
OBS
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Indikeringslamporna ger information enligt
följande bild:
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda
röda indikeringslamporna – Larmet har
löst ut för mindre än 5 minuter sedan.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd (s. 157)
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Utanför fjärrnyckelns räckvidd
Befinner sig fjärrnyckeln för långt bort från
bilen för att information ska kunna avläsas
visas den senaste statusen bilen lämnades i,
utan att ljuset i indikeringslamporna vandrar
runt på fjärrnyckeln.
Om fler fjärrnycklar används till bilen, är det
enbart den som senast användes för låsning/
upplåsning som visar korrekt status.
06
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen inom
räckvidden, kan det bero på att den sista
kommunikationen mellan fjärrnyckeln och
bilen störts av omgivande radiovågor,
byggnader, topografiska förhållanden etc.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Lås och larm
||
Relaterad information
•
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 162)
•
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 156)
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel innehåller ett löstagbart nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan
aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning
Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad (s. 158) görs enligt nedan:
Losstagning nyckelblad
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
06
•
vänster framdörr låsas upp manuellt om
centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, se Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr (s. 159).
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras/deaktiveras (s. 172).
•
höger framdörr och bakdörrarna låsas
manuellt (s. 167) vid t.ex. strömbortfall.
•
åtkomst till handskfack och bagageutrymme (sekretesslåsning* (s. 159)) spärras.
•
krockkudde för passagerare fram
(PACOS*) aktiveras/deaktiveras (s. 35).
Relaterad information
•
•
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Fjärrnyckel (s. 151)
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln (s. 151).
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
06 Lås och larm
Relaterad information
•
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 159)
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 172)
•
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 35)
Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr
Det löstagbara nyckelbladet (s. 158) kan
användas om centrallåset inte kan aktiveras
med fjärrnyckeln (s. 151), t.ex. om nyckelns
batteri tagit slut.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln – t.ex. om batterierna är slut – kan
vänster framdörr låsas upp på följande sätt:
Sekretesslåsning*
Sekretesslåsning är tänkt att användas när
bilen lämnas till service, hotell eller liknande.
Handskfacket är då låst och bagageluckans
lås är bortkopplat från centrallåset – bagageluckan kan inte öppnas med vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna eller fjärrnyckeln (s. 151).
1. Lås upp vänster framdörr med nyckelbladet i dörrhandtagets låscylinder. För bild
och mer information, se Keyless Drive* –
upplåsning med nyckelblad (s. 165).
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
2. Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset.
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
För bil med nyckelfritt start- och låssystem,
se Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 165).
06
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 151)
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 161)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Lås och larm
||
G021084
Aktivera/deaktivera
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och
aktiverad sekretesslåsning.
Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad
endast kan användas för att aktivera/deaktivera larmet (s. 173), låsa upp dörrarna och
att starta bilen.
Aktivering av sekretesslås.
För att aktivera sekretesslåsningen:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
Vrid nyckelbladet 180 grader medurs.
Fjärrnyckeln utan nyckelblad kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det
lösa nyckelbladet behålls av bilägaren.
Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar
kombiinstrumentets informationsdisplay
ett meddelande.
06
Därefter är handskfacket låst och bagageluckan kan inte längre låsas upp med fjärrnyckeln eller centrallåsknappen.
OBS
Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln utan förvara det på en säker plats.
•
160
Deaktivering sker i omvänd ordning.
För information om låsning av enbart handskfacket, se Låsning/upplåsning – handskfack
(s. 169).
06 Lås och larm
Fjärrnyckel – byte av batteri
Batteriet5
Batteribyte
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende på deras (+)- och (–)-sida.
till fjärrnyckeln kan behöva bytas.
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:
•
informationssymbolen i kombiinstrumentet tänds och displayen visar
Bilnyckel låg batterispänning Se
handbok
Fjärrnyckel (ett batteri)
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 meter
från bilen.
Fjärrnyckel med PCC* (två batterier)
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i
hålet bakom den fjäderbelastade spärren
och bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt,
för att undvika att batterierna faller ut när
den öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det
försämrar deras funktion.
5
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
Batterityp
Använd batterier med beteckning
CR2430, 3 V – ett i fjärrnyckel, två i fjärrnyckel
med PCC.
OBS
Volvo rekommenderar att batterier som
ska användas i fjärrnyckel/PCC uppfyller
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Batterier som monterats
i fabrik eller som byts av en auktoriserad
Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Fjärrnyckel med PCC har två batterier.
06
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
06 Lås och larm
||
Hopsättning
Keyless Drive*
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
Bilar utrustade med Keyless Drive har ett
start- och låssystem som kan hanteras nyckelfritt.
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 151)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
Med det nyckelfria start- och låssystemet kan
bilen startas, låsas och låsas upp utan att
fjärrnyckeln (s. 151)6 sitter i startlåset. Det
räcker att ha fjärrnyckeln med sig i en ficka.
Systemet gör det t.ex. bekvämare att öppna
bilen när händerna är upptagna.
Båda bilens medföljande fjärrnycklar har
nyckelfri-funktionalitet. Det går att beställa
extra fjärrnycklar.
Keyless Drive* – fjärrnyckelns
räckvidd
För att dörrar eller bagagelucka ska kunna
låsas upp automatiskt utan knapptryckning på
fjärrnyckeln7 måste en fjärrnyckel finnas inom
ca 1,5 meters avstånd från bilens dörrhandtag
eller bagagelucka.
Den som ska låsa eller låsa upp en dörr
måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte
att låsa eller låsa upp en dörr om fjärrnyckeln
befinner sig på bilens motsatta sida.
Bilens elsystem kan försättas i tre olika nivåer
– nyckelläge 0, I och II (s. 77) – med fjärrnyckeln.
06
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 162)
•
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckeln (s. 163)
•
Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns
funktion (s. 163)
G020577
Relaterad information
•
De röda ringarna i ovanstående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Om alla fjärrnycklar avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 77) är
aktivt och om alla dörrar stängs, visar
6
7
162
Gäller bara Fjärrnyckel med PCC.
Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
varningsmeddelande samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
upphör efter att antingen/eller:
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
fjärrnyckeln har satts in i startlåset
OK-knappen har tryckts in.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 162)
Keyless Drive* – antennplacering (s. 166)
Keyless Drive* – säker hantering av
fjärrnyckeln
Keyless Drive* – störningar i
fjärrnyckelns funktion
Hantera bilens fjärrnycklar med stor varsamhet.
Fjärrnyckelns nyckelfria funktioner (s. 162) kan
störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
Om en av fjärrnycklarna8 glömts kvar i bilen
avaktiveras de nyckelfria funktionerna i fall
bilen t.ex. låses med den andra fjärrnyckeln
som tillhör bilen. Ingen obehörig kan då
öppna dörrarna.
Nästa gång bilen låses upp med den andra
fjärrnyckeln återaktiveras den kvarglömda
fjärrnyckeln igen.
VIKTIGT
Undvik att lämna fjärrnyckeln med PCC
kvar i bilen. Om någon bryter sig in i bilen
och får tag i fjärrnyckeln kommer det t.ex.
vara möjligt att starta bilen genom att
trycka in fjärrnyckeln i startlåset och sedan
trycka på START/STOP ENGINEknappen.
OBS
Placera/förvara inte PCC:n nära en mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare
än 10–15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln och nyckelbladet som en fjärrnyckel i
basutförande, se Fjärrnyckel – funktioner
(s. 155).
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 161)
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckeln (s. 163)
Keyless Drive* – fjärrnyckelns räckvidd
(s. 162)
06
Relaterad information
•
8
Keyless Drive* (s. 162)
Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
06 Lås och larm
Keyless Drive* – låsning
Bilar utrustade med nyckelfritt start- och låssystem har ett beröringskänsligt område på
dörrarnas ytterhandtag samt en gummerad
knapp bredvid bagageluckans gummerade
tryckplatta för låsning/upplåsning.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste
växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall
kan bilen varken låsas eller larmas.
Keyless Drive* – upplåsning
Upplåsning sker när en hand fattar ett dörrhandtag eller bagageluckans gummerade
tryckplatta påverkas – öppna dörr eller
bagagelucka som normalt.
Relaterad information
•
•
OBS
Keyless Drive* (s. 162)
Dörrhandtagen registrerar normalt en hand
som fattar tag om handtaget men med
tjocka handskar eller efter en mycket
snabb handrörelse kan det krävas ett
andra försök eller att handsken tas av.
Larmindikator (s. 174)
Relaterad information
•
•
Det beröringskänsliga området på dörrarnas
ytterhandtag samt en gummerad knapp bredvid
bagageluckans gummerade tryckplatta.
06
Lås dörrarna och bagageluckan med ett långt
tryck på någon av dörrhandtagens beröringskänsliga område eller tryck den mindre av
bagageluckans båda gummerade knapparna
– låsindikatorn (s. 153) i vindrutan bekräftar
att låsningen är utförd genom att börja blinka.
Alla dörrar och bagageluckan måste vara
stängda innan bilen kan låsas – i annat fall
låses inte bilen.
164
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Keyless Drive* (s. 162)
Keyless Drive* – låsning (s. 164)
06 Lås och larm
Keyless Drive* – upplåsning med
nyckelblad
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
Om centrallåset inte kan låsas upp med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster framdörr öppnas med det löstagbara nyckelbladet.
OBS
När vänster förardörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet. Det
stängs av genom att sätta PCC:n i startlåset, se Larm – fjärrnyckeln ur funktion
(s. 174).
Relaterad information
•
•
•
Keyless Drive* – låsinställningar
Låsinställningar för bilar utrustade med nyckelfritt start- och låssystem kan anpassas
genom att i menysystemet MY CAR ange vilka
dörrar som ska låsas upp.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 107).
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 162)
Keyless Drive* (s. 162)
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 158)
Larm (s. 173)
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även det görs
med nyckelbladet:
06
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i
hålet på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd inte.
> Plastkåpan lossnar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
2. Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern
och lås upp dörren.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
06 Lås och larm
Keyless Drive* – antennplacering
VARNING
Bilar utustade med nyckelfritt start- och låssystem har ett antal inbyggda antenner placerade på olika platser i bilen.
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern.
Detta för att omöjliggöra störningar mellan
pacemakern och Keyless-systemet.
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 162)
Låsning/upplåsning – utifrån
Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln (s. 151). Fjärrnyckeln kan låsa/låsa
upp samtliga dörrar och bagageluckan samtidigt. Olika sekvenser för upplåsning kan väljas, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155).
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd – om någon av
de övriga dörrarna eller bagageluckan är
öppen, låses den/dessa och larmet aktiveras
först när den/de stängs. För bilar utrustade
med nyckelfritt låssystem* måste samtliga
dörrar och bagagelucka vara stängda.
OBS
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
06
Hatthylla, mitten undersida
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp vänster framdörr med det
löstagbara nyckelbladet, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 158).
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet – larmet stängs av då fjärrnyckeln
trycks in i startlåset.
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst
i bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln – det går därefter inte att öppna
några dörrar inifrån med dörreglagen.
För mer information, se Blockerat låsläge*
(s. 171).
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas
olåst. (För bilar med larm, se Larm (s. 173).)
Manuell låsning av dörr
Dörren är spärrad mot öppning utifrån.
I vissa situationer måste bilen kunna låsas
manuellt, t.ex. vid strömbortfall.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder och fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad, se Keyless Drive* – upplåsning med
nyckelblad (s. 165).
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har
istället låsvred på respektive dörrs gavel som
måste vridas om – därefter är de mekaniskt
låsta/spärrade mot öppning utifrån. Dörrarna
kan fortfarande öppnas inifrån.
Relaterad information
•
•
OBS
•
En dörrs vridreglage låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad manuell Barnsäkerhetsspärr kan
inte öppnas från vare sig utsida eller
insida, se Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering (s. 172). En bakdörr låst
på det viset kan bara låsas upp med
fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Relaterad information
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 168)
•
Keyless Drive* (s. 162)
Fjärrnyckel – byte av batteri (s. 161)
06
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med
Barnsäkerhetsspärr (s. 172).
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning
(s. 158).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
06 Lås och larm
•
Låsning/upplåsning – inifrån
Samtliga dörrar och bagagelucka kan låsas
eller låsas upp samtidigt med förardörrens
och passagerardörrens* knapp för centrallåsning.
Centrallås
Dra i öppningshandtaget och öppna dörren – dörren låses upp och öppnas i ett
moment.
Låsknapp* bakdörrar
Lampa i låsknapp
Centrallås finns i två varianter – lampan i förardörrens centrallåsknapp har olika betydelse
beroende av variant.
Med centrallåsknapp i enbart förardörr, övriga
dörrar saknar knapp:
•
Tänd lampa betyder att alla dörrar är
låsta.
Med centrallåsknapp i båda framdörrar och
elektrisk låsknapp i vardera bakdörr:
•
•
Tryck in knappens ena sida
för att
låser upp.
låsa – den andra sidan
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor
samtidigt.*
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två
olika sätt:
•
Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor*
samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s. 169)).
168
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Tryck på centrallåsknappen
stängda dörrar låses.
Bakdörrarnas låsknapp låser enbart
respektive bakdörr.
För att låsa upp dörren:
•
Låsning
Centrallås.
06
Tänd lampa betyder att enbart aktuell
dörr är låst. När samtliga knappar lyser är
alla dörrar låsta.
Knappens lampa lyser när dörren är låst.
– alla
Ett långt tryck stänger även alla sidorutor och
taklucka samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s. 169)).
Dra i öppningshandtaget – dörren är upplåst och öppnad.
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och bagagelucka automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 107).
Relaterad information
•
•
•
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 166)
Larm (s. 173)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 155)
06 Lås och larm
Genomvädringsfunktion
Låsning/upplåsning – handskfack
Låsning/upplåsning – bagagelucka
Genomvädringsfunktionen öppnar eller
stänger alla sidofönster samtidigt och kan
användas exempelvis för att snabbt vädra ur
bilen vid varmt väder.
Handskfacket (s. 143) kan endast låsas/låsas
upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.
Bagageluckan kan öppnas, låsas och låsas
upp på flera sätt.
För information om nyckelblad, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 158).
Manuell öppning
Centrallåsknapp
Ett långt tryck på
-symbolen i centrallåsknappen eller på fjärrnyckeln öppnar alla
sidorutor samtidigt. Samma förfarande på
-symbolen stänger alla sidorutor samtidigt.
Relaterad information
•
•
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder enligt bild ovan.
Bagageluckan hålls stängd av ett elektriskt
lås. För att öppna:
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
1. Tryck lätt på den breda gummerade
tryckplattan under ytterhandtaget – låset
frikopplas.
Dra ut nyckelbladet.
2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 168)
•
Fönsterhissar (s. 97)
För information om sekretesslåsning, se Sekretesslåsning* (s. 159).
06
Upplåsning sker i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel (s. 151)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
06 Lås och larm
||
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra
bagageluckans lås – tryck bara lätt på
den gummerade plattan.
•
Lägg ej lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bagageluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.
Upplåsning med fjärrnyckel
•
Bagageluckan låses upp men förblir
stängd – tryck lätt på den gummerade
tryckplattan under ytterhandtaget och lyft
luckan.
Öppnas inte luckan inom två minuter låses
den igen och larmet återaktiveras.
Låsindikatorn på instrumentpanelen börjar
blinka vilket innebär att bilen är låst och
larmet* har aktiverats.
Upplåsning från bilens insida
Bagageluckan kan öppnas på två olika
sätt
Ett tryck – Luckan låses upp men förblir
stängd – tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget och lyft luckan.
Öppnas inte luckan inom två minuter låses
den igen och larmet återaktiveras.
Två tryck – Luckan låses upp och låset frikopplas varvid luckan öppnas någon centimeter – lyft i ytterhandtaget för att öppna.
Regn, kyla, frost eller snö kan dock hindra
luckan att släppa från låset.
–
OBS
06
•
Med fjärrnyckelns
-knapp kan bagageluckan ensam avlarmas* och låsas upp.
Låsindikatorn på instrumentpanelen slutar
blinka vilket visar att inte hela bilen är låst och
larmets* nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bagageluckan kopplas
bort.
Dörrarna förblir låsta och larmade.
170
För att låsa upp bagageluckan:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
När luckan låsts upp med 2 tryck kan
automatisk återlåsning inte ske eftersom luckan är öppen – den måste
stängas manuellt.
Efter att luckan stängts är den olåst
och olarmad – lås och larma den igen
med fjärrnyckelns låsknapp
.
Låsning med fjärrnyckel
•
Tryck på fjärrnyckelns (s. 155) knapp för
.
låsning
Tryck på belysningspanelens knapp. (1)
> Låset släpper och luckan öppnas
några centimeter.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 168)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 166)
06 Lås och larm
Blockerat låsläge*
Tillfällig deaktivering
OBS
låsläge9
Blockerat
innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör dörröppning från både in- och utsidan.
•
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Ovan gäller om det blockerade låsläget
inte tillfälligt har deaktiverats.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln (s. 151) och inträder med ca tio
sekunders fördröjning efter att dörrarna har
låsts.
Relaterad information
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
när funktionen Blockerat låsläge är aktiverad.
Vänster framdörr kan även låsas upp med det
löstagbara nyckelbladet (s. 158). Dessutom är
det möjligt att låsa upp respektive öppna dörrar och bagagelucka på bilar utrustade med
nyckelfritt start- och låssystem* genom att ta i
dörrhandtag eller bagageluckans handtag.
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
9
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
•
Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad (s. 165)
•
Fjärrnyckel (s. 151)
MY CAR
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det
görs i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 107).
06
Endast i kombination med larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
06 Lås och larm
Barnsäkerhetsspärr – manuell
aktivering
VARNING
Varje bakdörr har två vridreglage – förväxla
inte Barnsäkerhetsspärren med Manuellt
dörrlås.
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk
aktivering*
Barnsäkerhetsspärr med elektrisk aktivering
förhindrar att barn kan öppna bakdörrar eller
fönster inifrån.
Aktivering
Barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen (s. 76) högre än 0.
Aktivering/deaktivering kan göras upp till
2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt att ingen dörr öppnas.
För att aktivera Barnsäkerhetsspärren:
Relaterad information
Manuell barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med
Manuellt dörrlås (s. 167).
06
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på bakdörrarna och är endast
åtkomligt när dörren är öppen.
•
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
(s. 172)
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 168)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 166)
För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 158) för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
172
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Reglagepanel förardörr.
1. Starta motorn eller välj ett nyckelläge
högre än 0.
06 Lås och larm
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Kombiinstrumentets informationsdisplay visar meddelande Bakre barnlås
aktiverat och knappens lampa lyser –
spärren är aktiv.
När Barnsäkerhetsspärren är aktiv kan de
bakre:
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning – är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid
motoravstängning, kommer funktionen att
vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
Relaterad information
•
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 172)
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 168)
Larm
OBS
Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet.
Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Aktiverat larm löser ut om:
•
•
dörr, motorhuv eller bagagelucka öppnas
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
Aktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
Deaktivera larm
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån
Stänga av utlöst larm
sirenen kopplas bort.
–
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
meddelande. Kontakta då en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan larmet utlösas om bilen
lämnas med öppet fönster eller öppen taklucka eller om kupévärmare används.
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller genom att sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Relaterad information
•
•
•
Larmindikator (s. 174)
Larm – automatisk återaktivering (s. 174)
Larm – fjärrnyckeln ur funktion (s. 174)
06
För att undvika detta: Stäng fönster/
taklucka när bilen lämnas. Om bilens
integrerade kupévärmare (eller en portabel
elektrisk) ska användas – rikta luftström
från ventilationsmunstycken så att de inte
pekar uppåt i kupén. Alternativt kan reducerad larmnivå användas, se Reducerad
larmnivå (s. 175).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
06 Lås och larm
Larmindikator
Larm – automatisk återaktivering
Larm – fjärrnyckeln ur funktion
Larmindikatorn visar larmsystemets (s. 173)
status.
Automatisk återaktivering av larmet (s. 173)
förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med
larmet deaktiverat.
Om larmet (s. 173) inte kan stängas av med
fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri (s. 161)
är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och
motorn startas på följande sätt:
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna
eller bagageluckan öppnats inom 2 minuter,
återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt
låses bilen igen.
1. Öppna förardörren med det löstagbara
nyckelbladet (s. 165).
> Larmet löser ut, larmindikatorn (s. 174)
blinkar snabbt och sirenen ljuder.
Relaterad information
•
Reducerad larmnivå (s. 175)
Samma diod som låsindikatorn (s. 153).
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
06
174
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln satts i startlåset och nyckelläge I
nås) – larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund
– larmet är inkopplat
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras och larmindikatorn
slocknar.
3. Starta motorn.
06 Lås och larm
Larmsignaler
Reducerad larmnivå
Typgodkännande – fjärrnyckelsystem
Vid utlöst larm (s. 173) ljuder en siren och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och
lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan
utläsas i tabellen.
•
För att undvika oavsiktlig aktivering av
larmet (s. 173) – om t.ex. en hund lämnas i
låst bil eller vid färd med biltåg eller bilfärja –
stäng tillfälligt av Rörelse- och lutningssensorer.
Låssystem standard
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller
tills larmet stängs av. Sirenen har eget
batteri och fungerar oberoende av bilens
startbatteri.
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Land/Område
EU, Kina
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låsläge (s. 171)10.
Relaterad information
•
Larmindikator (s. 174)
Nyckelfritt låssystem (Keyless Drive)
Land/Område
EU
06
Korea
10
Endast i kombination med larm.
}}
175
06 Lås och larm
||
Land/Område
Kina
Hong Kong
Relaterad information
•
06
176
Fjärrnyckel (s. 151)
FÖRARSTÖD
07 Förarstöd
Aktivt chassi – Four C*
Handhavande
Aktivt chassi "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept), reglerar stötdämparnas egenskaper så att bilens köregenskaper kan justeras. Tre inställningar finns:
Comfort, Sport och Advanced.
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid
parkering och i låg hastighet är styrningen lätt
och kräver ingen ansträngning.
Comfort
Inställningen gör att bilen upplevs bekvämare
på grov och ojämn vägbeläggning. Stötdämpningen är mjuk och karossens rörelse är
följsam och behaglig.
Sport
Inställningen gör att bilen upplevs sportigare
och rekommenderas vid mer aktiv körning.
Styrresponsen är snabbare än i läge Comfort.
Dämpningen är hårdare och karossen följer
vägbanan för att minska krängning vid kurvtagning.
Justerbart rattmotstånd*
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att
ge föraren ökad vägkänsla.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av
rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet i menysystemet MY CAR (s. 107):
•
Manöverknappar.
Med mittkonsolens knappar väljs önskad
chassieinställning. Den inställning som användes när motorn stängdes av, återaktiveras vid
nästa motorstart. Undantaget är Advanced –
den återstartas som Sport.
Denna inställning är inte åtkomlig när bilen är
i rörelse.
OBS
I vissa situationer kan styrservon bli för
varm och behöver då temporärt kylas –
under den tiden arbetar styrservon med
reducerad effekt och att vrida ratten kan
då upplevas som något tyngre.
Advanced
Denna inställning rekommenderas endast på
riktigt jämn och slät vägbeläggning.
07
Sök där fram Rattmotstånd och välj
Låg, Medium eller Hög.
Parallellt med den temporärt reducerade
styrhjälpen visar kombiinstrumentet ett
meddelande.
Stötdämparna är optimerade för maximalt
väggrepp och krängning i kurvor är ytterligare
minimerad.
Relaterad information
•
178
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
MY CAR (s. 107)
07 Förarstöd
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
allmänt
Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability
Control) hjälper föraren att undvika sladd och
förbättrar bilens framkomlighet.
Vid inbromsning kan ESC-systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag kan
bilen accelerera långsammare än
förväntat.
VARNING
Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande hjälpmedel – det kan inte hantera
alla situationer i alla väglag.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
ESC-systemet består av följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
1
Antisladdfunktion
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Motorbromskontroll – EDC
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande (s. 180)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden (s. 181)
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a.
försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Corner Traction Control – CTC*
Corner Traction Control – CTC
Släpfordonsstabilisator* – TSA1
Släpfordonsstabilisator – TSA
Släpfordonsstabilisatorns (s. 310) funktion är
att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i
situationer där ekipaget kommit i självsväng-
Dragkraftsfunktion
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
Funktionen förhindrar att drivhjulen slirar mot
vägbanan under acceleration.
Motorbromskontroll – EDC
Antislirfunktion
OBS
Antislirfunktion
CTC kompenserar för understyrning och tillåter högre acceleration i en kurva än normalt
utan hjulspinn på innerhjulet, t.ex. vid en
svängande motorvägspåfart för att snabbt
komma upp i rådande trafiktempo.
Antisladdfunktion
ning. För mer information, se Körning med
släpvagn* (s. 305).
07
Trailer Stability Assist ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
07 Förarstöd
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande
Relaterad information
•
Val av nivå – Sport-läge
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 179)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden (s. 181)
ESC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av.
Föraren kan dock välja
Sport-läge vilket ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.
Sport-läge väljs i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 107).
Vid Sport-läge känner systemet av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer
aktiv än vid normal körning och tillåter då
kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en
viss nivå innan det ingriper och stabiliserar
bilen.
Om föraren t.ex. avbryter en kontrollerad
sladd genom att släppa gaspedalen, ingriper
ESC-systemet och stabiliserar bilen.
07
Med Sport-läge erhålls även maximal dragkraft om bilen kört fast eller vid körning i löst
underlag – t.ex. sand eller djup snö.
Sport-läget indikeras i kombiinstrumentet med att denna symbol lyser
med fast sken tills föraren väljer bort
funktionen eller tills motorn stängs
av – efter nästa motorstart är ESC-systemet
tillbaka i dess normalläge igen.
180
07 Förarstöd
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden
Tabell
Symbol
Meddelande
Innebörd
ESC Tillfälligt avstängd
ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
ESC Service erfordras
ESC-systemet är ur funktion.
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett textmeddelande finns i kombiinstrumentet (s. 62) – Läs det!
Fast sken i 2 sekunder.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
ESC-systemet ingriper.
Fast sken.
Sport-läge är aktiverat.
och
07
OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
}}
181
07 Förarstöd
||
Relaterad information
07
182
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 179)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande (s. 180)
07 Förarstöd
Trafikskyltsinformation (RSI)*
VARNING
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
RSI fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och
enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat.
Så här hanteras funktionen:
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 183)
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 185)
Exempel på läsbara hastighetsrelaterade skyltar2.
Funktionen RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör samt när det råder
omkörningsförbud.
I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol
för högsta tillåtna hastighet.
2
3
Registrerad hastighetsinformation3.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet, visar kombiinstrumentet den
skylten som en symbol.
Tillsammans med symbolen
för gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall även skylt med
omkörningsförbud visas.
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
183
07 Förarstöd
||
Begränsning eller motorväg upphör
Tilläggstavlor
I situationer då RSI detekterar en skylt som
innebär att hastighetsbegränsning upphör –
eller annan hastighetsrelaterad information,
t.ex. motorväg upphör – visar kombiinstrumentet motsvarande trafikskylt i
ca 10 sekunder:
Vissa hastigheter gäller först efter t.ex. en viss
sträcka eller under en viss tid på dygnet. Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet.
Exempel på sådana skyltar är:
Exempel på tilläggstavlor3.
Samtliga begränsningar upphör.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar
för samma väg – en tilläggstavla anger då
under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om
vindrutetorkarna används.
Motorväg upphör.
07
Därefter döljs skyltinformationen tills nästa
hastighetsrelaterad skylt detekteras.
184
Hastighet som gäller på en
avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla
innehållande en pil.
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla
visas endast om föraren använder körriktningsvisaren.
3
Visning av tilläggsinformation
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – denna instruktions bilder visar endast några exempel.
En symbol för tilläggsskylt i form av en tom
ram under kombiinstrumentets hastighetssymbol, betyder att RSI detekterat en tilläggstavla med kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
Inställning i MY CAR
Det finns valmöjligheter för RSI i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 107).
07 Förarstöd
Trafikskyltsinformation På/Av
överskrids. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 107).
Relaterad information
•
•
•
Kombiinstrumentets visning av hastighetssymboler kan stängas av. Funktionen kan
aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 107).
Hastighetsvarning
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 183)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 185)
MY CAR (s. 107)
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
begränsningar
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar bilen passerat. Funktionen har följande
begränsningar.
RSI-funktionens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer
om kamerasensorns begränsningar (s. 223)).
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på
stad/samhälle, registreras inte av RSI-funktionen.
Här följer några exempel på vad som kan
störa funktionen:
•
•
•
•
•
Blekta skyltar
Skyltar placerade i kurva
Vridna eller skadade skyltar
Skymda eller dåligt placerade skyltar
Skyltar delvis eller helt täckta med frost,
snö och/eller smuts.
Relaterad information
Föraren kan välja att få en varning då gällande hastighetsbegränsning överträds med
5 km/h (5 mph) eller mer. Varningen ges i
form av att symbolen med gällande högsta
hastighet temporärt blinkar då hastigheten
•
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* (s. 183)
07
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 183)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
185
07 Förarstöd
Fartbegränsare
Relaterad information
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
•
•
•
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet (s. 188)
Översikt
•
Fartbegränsare – avstängning (s. 188)
Fartbegränsare – komma igång (s. 186)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 187)
Fartbegränsare – komma igång
Sätta på och aktivera
När Fartbegränsaren är aktiv visas dess symbol (6) i kombination med en markering (5) vid
inställd högsta hastighet i kombiinstrumentet.
Val och lagring av högsta möjliga hastighet i
minnet kan göras både vid färd och stillastående.
Under färd
1. Tryck på rattknapp
för att sätta på
Fartbegränsaren.
> Symbolen (6) för Fartbegränsare tänds
på kombiinstrumentet.
Rattens knappsats och kombiinstrument.
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
07
Beredskapsläge.
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet.
Fartbegränsare aktiv.
186
2. När bilen rullar i önskad högsta möjliga
hastighet: Tryck på någon av rattknapeller
tills kombiinstrumentet
parna
visar en markering (5) vid önskad maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
vald maxhastighet är lagrad i minnet.
Vid stillastående
1. Tryck på rattknapp
Fartbegränsaren.
för att sätta på
2. Stega med
-knappen tills kombiinstrumentet visar en markering (5) vid önskad
maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
vald maxhastighet är lagrad i minnet.
07 Förarstöd
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 186)
Fartbegränsare – ändra hastighet
Ändra lagrad hastighet
Lagrad maxhastighet ändras med korta eller
långa tryck på rattknapp
eller
.
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
•
Håll knappen intryckt och släpp vid
önskad maxhastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Relaterad information
•
Fartbegränsare (s. 186)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt
och sätta den i beredskapsläge:
–
Tryck på
.
> Kombiinstrumentets markering (5) skiftar färg från GRÖN till VIT och föraren
kan temporärt överskrida den inställda
maxhastigheten.
Fartbegränsaren återaktiveras med ett
varvid markeringen (5) skiftryck på
tar färg från VIT till GRÖN och bilens
maxhastighet är åter begränsad.
Tillfällig deaktivering med gaspedal
Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att
snabbt kunna accelerera bilen ur en situation:
07
}}
187
07 Förarstöd
||
– Tryck ner gaspedalen helt.
> Kombiinstrumentet visar lagrad maxhastighet med en färgad markering (5)
och föraren kan temporärt överskrida
den inställda maxhastigheten –
markeringen (5) skiftar under tiden färg
från GRÖN till VIT.
Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt efter att gaspedalen släppts
och bilens hastighet bromsats ner
under den valda/lagrade maxhastigheten – displayens markering (5) skiftar
färg från VIT till GRÖN och bilens maxhastighet är åter begränsad.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Fartbegränsare – larm överskriden
hastighet
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Vid brant utför kan Fartbegränsarens motorbromseffekt vara otillräcklig och den valda
maxhastigheten överskridas. Föraren uppmärksammas på detta med en akustisk signal.
–
Larmet aktiveras först efter 5 sekunder om
hastigheten överskridits med minst 3 km/h
(ca 2 mph) förutsatt att ingen av knapparna
eller
har tryckts under den senaste
halvminuten.
Fartbegränsare – komma igång (s. 186)
Fartbegränsare – ändra hastighet (s. 187)
Fartbegränsare – avstängning (s. 188)
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet (s. 188)
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 186)
Fartbegränsare – ändra hastighet (s. 187)
Fartbegränsare – komma igång (s. 186)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 187)
Fartbegränsare – avstängning (s. 188)
Tryck på rattknapp
.
> Kombiinstrumentets symbol för Fartbegränsare (6) och markering för
inställd hastighet (5) slocknar – därmed
raderas den inställda/lagrade hastigheten och kan sedan inte återupptas med
-knappen.
OBS
Fartbegränsare (s. 186)
•
188
För att stänga av Fartbegränsaren:
Signalen är aktiv tills föraren bromsat ner farten under den valda maxhastigheten.
Relaterad information
07
Fartbegränsare – avstängning
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Föraren kan därefter med gaspedalen
åter välja hastighet utan begränsning.
Relaterad information
•
•
•
•
Fartbegränsare (s. 186)
Fartbegränsare – komma igång (s. 186)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 187)
Fartbegränsare – larm överskriden hastighet (s. 188)
07 Förarstöd
Farthållare*
VARNING
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en
mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren
inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Översikt
Relaterad information
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil
med Fartbegränsare4.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
•
•
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 190)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 190)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 191)
Farthållare* – stänga av (s. 192)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Beredskapsläge
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil
utan Fartbegränsare4.
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ =
Beredskapsläge).
07
4
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
07 Förarstöd
Farthållare* – hantera hastighet
För att justera 1 km/h (1 mph):
Det är möjligt att aktivera, ställa in samt ändra
lagrad hastighet.
•
Aktivera och ställa in hastighet
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
För att starta Farthållaren:
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck
på
/ -knapp, är det bilens aktuella
hastighet vid knapptrycket som lagras.
•
Tryck på rattknapp CRUISE (utan Fartbegränsare) eller
(med Fartbegränsare).
>
Farthållarens symbol (6) i kombiinstrumentet tänds – Farthållaren är i beredskapsläge.
För att aktivera Farthållaren:
•
>
Ändra lagrad hastighet
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
tryck på rattknapp
eller
.
För att justera 5 km/h (5 mph):
•
190
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
Aktuell hastighet lagras i minnet och
kombiinstrumentets markering (5) tänds
vid den valda hastigheten och symbol (6)
skiftar från GRÅ till VIT – bilen följer därefter den lagrade hastigheten.
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).
07
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till senast lagrad
hastighet när gaspedalen släpps.
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
OBS
Använd korta tryck – varje tryck ger
5 km/h (5 mph).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Håll knappen intryckt och släpp vid
önskad hastighet.
Relaterad information
•
Farthållare* (s. 189)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge
Funktionen kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och
ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från VIT till GRÅ –
Farthållaren är temporärt urkopplad.
.
07 Förarstöd
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs
automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
•
•
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 191)
•
Farthållare* – återuppta inställd
hastighet
Farthållare* – stänga av (s. 192)
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.
färdbromsen används
växelspaken/-väljaren förs till N-läge
Efter tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 190) är det möjligt att återuppta
inställd hastighet.
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut5
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
•
Tryck på rattknapp
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter den senast lagrade
hastigheten.
OBS
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Relaterad information
•
•
5
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
-knappen.
hjulen tappar väggreppet
motorvarvtalet är för lågt/högt
Farthållare* (s. 189)
.
Relaterad information
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 190)
•
Farthållare* – stänga av (s. 192)
Farthållare* (s. 189)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 190)
07
Farthållare* – hantera hastighet (s. 190)
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
07 Förarstöd
Farthållare* – stänga av
Här beskrivs hur den stängs av.
Farthållaren stängs av med rattknapp (1) eller
genom att stänga av motorn – därmed raderas den inställda/lagrade hastigheten och kan
-knappen.
sedan inte återupptas med
Relaterad information
•
•
•
•
Farthållare* (s. 189)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 190)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 190)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 191)
Adaptiv farthållare – ACC*
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en
jämn hastighet kombinerat med ett förvalt
tidsintervall till framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Föraren ställer in önskad hastighet (s. 196)
och tidsintervall (s. 197) till bilen framför. När
radardetektorn upptäcker ett långsammare
fordon framför bilen, anpassas hastigheten
automatiskt till detta. Då vägen är fri återgår
bilen till vald hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd
eller ställd i beredskapsläge (s. 197) och
bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av funktionen
Avståndsvarning (s. 207) för det korta
avståndet.
07
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Under en begränsad tid efter service kan
ACC-funktionen ha en något begränsad
räckvidd. Systemet kalibreras under körning och full funktion återfås automatiskt.
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade
funktioner med den Adaptiva farthållarens
funktion Köassistans (s. 199).
192
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 193)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
(s. 196)
•
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
(s. 197)
•
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 197)
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon (s. 198)
•
•
•
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 199)
•
•
•
Radarsensor (s. 201)
•
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 205)
Adaptiv farthållare* – funktion
Den består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
Funktionsöversikt
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för låga släpfordon/trailers, mötande,
långsamtgående eller stillastående fordon
och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Adaptiv farthållare* – köassistans (s. 199)
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet (s. 201)
Funktionsöversikt6.
Radarsensor – begränsningar (s. 202)
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd (s. 204)
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Rattens knappsats (s. 195)
Radarsensor (s. 201)
Avståndet till framförvarande fordon (s. 197)
mäts huvudsakligen med en radarsensor (s. 201). Farthållarfunktionen reglerar
hastigheten med gaspådrag och inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger ifrån
sig svaga ljud när den Adaptiva farthållaren
använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när den Adaptiva
farthållaren bromsar. Vila inte foten under
bromspedalen – den kan då bli klämd.
07
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
6
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
07 Förarstöd
||
av föraren inställt tidsavstånd (s. 197). Om
radarsensorn inte ser något framförvarande
fordon kommer bilen att istället hålla den av
föraren inställda och lagrade hastigheten. Så
sker även om framförvarande fordons hastighet överskrider den lagrade hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt. På grund av begränsningar
hos radarsensorn (s. 202) kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att
följa ett annat fordon i hastigheter från
30 km/h7 (20 mph) upp till 200 km/h
(125 mph). Sjunker hastigheten under
30 km/h (20 mph) eller om motorvarvtalet blir
för lågt, ställs farthållaren i beredskapsläge (s. 197) varvid automatisk bromsning
upphör – föraren måste då ta över själv för att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande
fordon.
07
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
VARNING
Den Adaptiva farthållaren varnar endast för
fordon som dess radarenhet har upptäckt
– därför kan en varning utebli eller ske med
viss fördröjning. Invänta inte en varning
utan bromsa när det behövs.
Branta vägar och/eller tung last
1. Kollisionsvarnarens varningslampa och varningsljud8.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än den
Adaptiva farthållaren klarar och föraren inte
bromsar, används Kollisionsvarnarens (s. 217) varningslampa och varningsljud
för att göra föraren uppmärksam på att ett
omedelbart ingipande är nödvändigt.
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid användning
av solglasögon.
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar ca 40 % av bilens
bromskapacitet.
7
8
194
Köassistans (s. 199) (i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h (0–125 mph).
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Den kan ha svårigheter att
hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut, med tung
last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 199)
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon (s. 198)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – översikt
Handhavande av den Adaptiva farthållaren
och rattens knappsats varierar beroende på
om bilen är utrustad med fartbegränsare9 eller
inte.
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT =
beredskapsläge).
Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 193)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 205)
Adaptiv farthållare med Fartbegränsare
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Tidsavstånd – Öka/minska.
(Används ej)
Aktivera och justera hastighet.
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT
= beredskapsläge).
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT
= beredskapsläge).
07
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT =
beredskapsläge).
9
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – hantera
hastighet
•
För att starta ACC:
•
•
Tryck på rattknapp
– en liknande VIT
symbol tänds i kombiinstrumentet (8) vilket visar att den Adaptiva farthållaren är i
beredskapsläge (s. 197).
För att aktivera ACC:
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet, kombiinstrumentet visar ett "förstoringsglas" (6)
runt den lagrade hastigheten någon
sekund och dess markering skiftar från
VIT till GRÖN.
Då denna symbol skiftar färg från
VIT till GRÖN är ACC aktiv och bilen
håller lagrad hastighet.
Endast då symbolen visar
bild av ett annat fordon, regleras avståndet till framförvarande fordon av ACC.
07
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:
196
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
den högre hastigheten med GRÖN
markering är den förprogrammerade hastigheten
OBS
Om någon av den Adaptiva farthållarens
knappar hålls intryckt flera minuter, blockeras funktionen och stängs av. För att
kunna återaktivera den igen, måste bilen
stannas och motorn återstartas.
den lägre hastigheten är det framförvarande fordonets hastighet.
Ändra lagrad hastighet
I vissa situationer kan den inte återaktiveras – då visar kombiinstrumentet (s. 205)
Adaptiv farthållare ej tillgänglig.
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
tryck på rattknapp
eller
.
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
•
Håll knappen intryckt och släpp vid
önskad hastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck
/ -knapp, är det bilens aktuella
på
hastighet vid knapptrycket som lagras.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 193)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – ställa in
tidsavstånd
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
Om den Adaptiva farthållaren inte verkar
reagera vid aktivering kan orsaken vara att
tidavståndet till framförvarande fordon förhindrar en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
Läs mer om hur hastigheten hanteras (s. 196).
•
Relaterad information
Vrid rattknappsatsens (s. 195) tumhjul
(eller använd knapparna
/
för bil
utan Fartbegränsare).
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den
Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera
påtagligt i vissa lägen.
•
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 193)
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 199)
Observera att små tidsavstånd ger föraren
kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa i trafiken.
Samma symbol visas även när funktionen
Avståndsvarning (s. 207) är aktiverad.
10
Adaptiv farthållare* – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –
med Fartbegränsare
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Denna symbol och lagrad hastighets
markering skiftar då färg från GRÖN
till VIT.
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –
utan Fartbegränsare
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren kopplas tillfälligt ur
och ställs automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
färdbromsen används
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut10
•
växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
•
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
197
07 Förarstöd
||
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte inställningen
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
Återuppta inställd hastighet
Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiv– hastigeras med ett tryck på rattknapp
heten sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa när
farthållaren återaktiveras med
knappen.
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av
andra system, t.ex. Stabilitetssystemet ESC
(s. 179). Om något av dessa system upphör
att fungera, stängs den Adaptiva farthållaren
av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal
och meddelandet Adaptiv farthållare
urkopplad visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då ingripa och själv anpassa
hastighet och avstånd till framförvarande fordon.
07
•
•
•
11
198
•
•
•
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig bältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunkit under 30 km/h11
(20 mph)
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö
eller kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
Gäller inte bil med Köassistans– den klarar ända ner till stillastående.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Då bilen följer ett annat fordon och föraren
markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren12, hjälper den Adaptiva farthållaren till genom att kortvarigt accelerera
bilen mot framförvarande fordon.
Funktionen är aktiv i hastigheter över 70 km/h
(43 mph).
VARNING
Relaterad information
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
•
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Var uppmärksam på att denna funktion
kan aktiveras vid fler situationer förutom
vid omkörning, t.ex. då körriktningsvisare
används för att markera filbyte eller avfart
till annan väg – bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Farthållare* (s. 189)
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 193)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – stänga av
Adaptiv farthållare* – köassistans
Knappsats med Fartbegränsare
Köassistans ger den Adaptiva farthållaren utökad funktionalitet även i hastigheter under
30 km/h (20 mph).
Den Adaptiva farthållaren stängs av med ratti rattens knappsats (s. 195) – därknapp
med raderas den inställda/lagrade hastigheten och kan sedan inte återupptas med
knappen.
Knappsats utan Fartbegränsare
Med ett kort tryck på rattknapp
ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge (s. 197). Med ytterligare ett kort tryck
stängs den av – därmed raderas den
inställda/lagrade hastigheten och kan sedan
-knappen.
inte återupptas med
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 193)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 205)
Med automatisk växellåda kan den Adaptiva
farthållaren följa ett annat fordon inom intervallet 0–200 km/h (0–125 mph).
OBS
I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva farthållaren kompletterad med funktionen
Köassistans (även kallad "Queue Assist").
För att kunna aktivera den Adaptiva farthållaren vid hastighet lägre än 30 km/h
(20 mph) krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
Köassistans har följande funktioner:
•
Utökat hastighetsintervall – även under
30 km/h (20 mph) och stillastående
•
•
Målbyte
•
Automatisk aktivering parkeringsbroms.
Automatisk bromsning upphör vid stillastående
Observera att minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h
(20 mph) – även om den klarar att följa ett
annat fordon ner till stillastående, kan en
lägre hastighet än 30 km/h (20 mph) inte väljas/lagras.
Utökat hastighetsintervall
OBS
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande bil börjar rulla igen, ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge med
automatisk bromsning. Föraren måste sedan
återaktivera den på ett av följande sätt:
•
Tryck på rattknapp
.
eller
•
Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer den Adaptiva farthållaren att återuppta följandet av framförvarande fordon.
07
För att kunna aktivera den Adaptiva farthållaren måste förardörren vara stängd
och föraren ha säkerhetsbältet påtaget.
12
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
07 Förarstöd
||
OBS
VARNING
Funktionen Köassistans kan hålla bilen
stillastående i högst 4 minuter – därefter
ansätts parkeringsbromsen och den Adaptiva farthållaren kopplas ur.
•
När den Adaptiva farthållaren följer ett
annat fordon i hastigheter över 30 km/h
(20 mph) och byter mål från ett rörligt till
ett stillastående fordon, kommer den
Adaptiva farthållaren att ignorera det stillastående fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
Innan den Adaptiva farthållaren kan
återaktiveras måste parkeringsbromsen lossas.
•
Målbyte
Föraren måste själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid
målbyte
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och
ställs i beredskapsläge:
•
Om framförvarande målfordon hastigt viker av
kan stillastående trafik finnas framför.
07
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat
fordon i hastigheter under 30 km/h (20 mph)
och byter mål från ett rörligt till ett stillastående fordon, kommer den Adaptiva farthållaren att bromsa för det stillastående fordonet.
•
då hastigheten understiger 5 km/h
(5 mph) och den Adaptiva farthållaren är
osäker på om målobjektet är ett stillastående fordon eller något annat objekt, t.ex.
ett farthinder.
då hastigheten understiger 5 km/h
(5 mph) och framförvarande fordon viker
av så den Adaptiva farthållaren inte längre
har ett fordon att följa.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
I vissa situationer avbryter Köassistans automatisk bromsning vid stillastående. Det innebär att bromsarna släpper och bilen kan börja
rulla – föraren måste därför ingripa och själv
bromsa för att hålla bilen.
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Köassistans släpper färdbromsen och ställer
den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge i
följande situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
parkeringsbromsen ansätts
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren ställer den Adaptiva farthållaren i
beredskapsläge.
Automatisk aktivering parkeringsbroms
I vissa situationer ansätter Köassistans parkeringsbromsen för att hålla bilen fortsatt stilla.
Det sker om:
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren eller tar av sig
säkerhetsbältet
ESC ändras från Normal- till Sport-läge
Köassistans hållit bilen stilla längre än
4 minuter
motorn stängs av
bromsarna överhettats.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 193)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – skifta
farthållarfunktionalitet
Skifta från ACC till CC
I kombiinstrumentet visas en symbol för aktiv
farthållare:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Skifta tillbaka från CC till ACC
Radarsensor
Stäng av farthållaren med 1–2 tryck på
knappen enligt avstängningsinstruktionen (s. 199). Nästa gång systemet sätts på, är
det den Adaptiva farthållaren som aktiveras.
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar
eller större fordon i samma körriktning, i
samma körfält.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 193)
Radarsensorn används av följande funktioner:
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare*
VIKTIGT
Farthållare
Vid synlig skada på bilens grill eller vid
misstanke om att radarsensorn kan vara
skadad:
Adaptiv farthållare
Med en knapptryckning kan den Adaptiva
delen (avståndshållaren) i Farthållaren deaktiveras varvid bilen endast följer den satta/
lagrade hastigheten.
•
Gör ett långt tryck på rattknapp
–
kombiinstrumentets symbol skiftar från
till
.
>
Därmed är standardfarthållaren (s. 189)
CC (Cruise Control) aktiverad.
VARNING
Bilen bromsar inte längre automatiskt efter
skifte från ACC till CC – den följer endast
satt hastighet.
•
Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen kan helt eller delvis utebli –
alternativt fungera felaktigt – om grillen,
radarsensorn eller dess konsol är skadad
eller har lossnat.
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
07
Relaterad information
•
•
•
•
Radarsensor – begränsningar (s. 202)
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Kollisionsvarnare* (s. 217)
Avståndsvarning* (s. 207)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
201
07 Förarstöd
Radarsensor – begränsningar
VARNING
En radarsensor (s. 201) har vissa begränsningar – bland annat på grund av dess
begränsade synfält.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållarens förmåga att upptäcka ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:
•
framförvarande fordons hastighet skiljer
mycket från det egna fordonets
•
dess radarsensor blir blockerad – t.ex. vid
kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn – se
underrubriken "Underhåll" (s. 221).
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex.
extraljus får inte monteras framför grillen.
Synfält
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I
vissa situationer upptäcks inte ett annat fordon eller upptäckten sker senare än förväntat.
07
ACC:ns synfält.
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som kör in mellan eget och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar,
eller fordon som inte kör mitt i filen kan
förbli oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel
fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur
sikte.
202
07 Förarstöd
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Kollisionsvarnare* (s. 217)
Avståndsvarning* (s. 207)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
203
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Radarn blockerad Se handbok innebär det
att den Adaptiva farthållarens radarsen-
Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 217)
fungerar.
Detta meddelande indikerar att inte heller
funktionerna Avståndsvarning (s. 207) eller
I följande tabell visas exempel på möjliga
orsaker till att meddelandet visas och lämplig
åtgärd:
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 193)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 205)
07
204
sor (s. 201) inte kan upptäcka andra fordon
framför bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
några exempel – följ i förekommande fall
given rekommendation:
Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en
symbol och/eller ett textmeddelande. Här är
Symbol
Meddelande
Innebörd
Symbolen är GRÖN
Bilen håller lagrad hastighet.
Symbolen är VIT
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge.
Standardfarthållare är manuellt vald.
Ställ ESC på Normal för att
aktivera farthållare
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän Stabilitetssystemet (ESC) (s. 179) har satts i Normalläge.
Adaptiv farthållare urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Adaptiv farthållare ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
Radarn blockerad Se handbok
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
•
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om
snöslask har samlats framför radarsensorn.
07
Föraren kan då välja att skifta till (s. 201) ordinarie Farthållare (CC) – ett textmeddelande informerar
om lämpliga alternativ.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 202).
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
205
07 Förarstöd
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Adaptiv farthållare Service
erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
Bromsa för att hålla bilen +
akustiskt larmA
Bilen står stilla och Farthållaren kommer att släppa färdbromsen för att låta parkeringsbromsen ta
över och hålla bilen, men ett fel på parkeringsbromsen gör att bilen strax kommer att börja rulla.
•
•
Under 30 km/h Framförvarande fordon erfordrasA
A
Endast med Köassistans.
Adaptiv farthållare – ACC* (s. 192)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 195)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 193)
07
206
Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på
bromspedalen eller använder gaspedalen.
Visas vid försök att aktivera Adaptiva farthållaren vid hastighet under 30 km/h (20 mph) utan ett
framförvarande fordon inom aktiveringsavstånd.
Relaterad information
•
•
•
Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Avståndsvarning*
Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert)
varnar föraren om tidsavståndet till framförvarande fordon blir för kort.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h (20 mph) och reagerar endast för fordon som kör framför det egna fordonet, i
samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen
avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under
tiden Adaptiv farthållare är aktiv.
system MY CAR (s. 107) – sök där fram funktionen Avståndsvarning.
Ställa in tidsavstånd
VARNING
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
Handhavande
Reglage och symbol för tidsavstånd.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Tidsavstånd – På.
Orange varningsljus13.
En orange varningslampa i vindrutan lyser
med fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är
påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens meny-
13
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
07
Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare (s. 193) är aktiverad.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
07 Förarstöd
||
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även
av funktionen Adaptiv farthållare (s. 193).
Avståndsvarning* – begränsningar
Denna funktion, vilken använder samma
radarsensor som Adaptiv farthållare (s. 192)
och Kollisionsvarnare med autobroms (s. 217), har vissa begränsningar.
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Relaterad information
•
Avståndsvarning* – begränsningar
(s. 208)
•
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 209)
Dåligt väder eller kurviga vägar kan
påverka radarsensorns möjligheter att
upptäcka framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar.
Detta kan innebära att varningslampan
tänds på kortare avstånd än det inställda
eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än
det inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
För ytterligare information om radarsensorns
begränsningar, se Radarsensor – begränsningar (s. 202) och (s. 222).
07
Relaterad information
•
•
208
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Avståndsvarning* (s. 207)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 209)
07 Förarstöd
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
funktionen är nedsatt på grund av dess
begränsningar.
Funktionen har vissa symboler och meddelanden vilka kan visas i kombiinstrumentet om
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 202).
Kollisionsvarning
Service erfordras
A
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 207)
Avståndsvarning* – begränsningar (s. 208)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
209
07 Förarstöd
City Safety™
VIKTIGT
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Funktionen City Safety™ är aktiv i hastigheter
under 50 km/h (30 mph) och hjälper föraren
genom att bromsa bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision med framförvarande fordon, om föraren inte själv reagerar i
tid genom att bromsa och/eller styra undan.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet, för små fordon och motorcyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat bromsa
betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h
(9 mph) – vid högre hastighetsskillnad kan
kollisionshastigheten endast reduceras.
För full bromsverkan måste föraren trampa
på bromspedalen.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras
så sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
07
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms (s. 217)* kompletterar dessa
båda system varandra.
210
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 212)
City Safety™ – funktion (s. 210)
City Safety™ – handhavande (s. 211)
City Safety™ – lasersensorn (s. 214)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 216)
City Safety™ – funktion
City Safety läser av trafiken framför bilen med
en lasersensor monterad i vindrutans överkant. Vid överhängande risk för kollision kommer City Safety att automatiskt bromsa bilen,
vilket kan upplevas som en kraftig inbromsning.
07 Förarstöd
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
kombiinstrumentet ett textmeddelande om att
funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
City Safety™ – handhavande
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
På och Av
Relaterad information
Lasersensorns sändar- och
mottagarfönster14.
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h
(3–9 mph) relaterat den framförvarande bilen
kan City Safety helt undvika en kollision.
•
•
•
•
•
OBS
City Safety™ – begränsningar (s. 212)
Funktionen City Safety™ aktiveras automatiskt vid motorstart.
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ – handhavande (s. 211)
City Safety™ – lasersensorn (s. 214)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 216)
City Safety aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt
körsätt och kan upplevas som obehagligt.
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer
än 15 km/h (9 mph) kan City Safety inte på
egen hand undvika kollisionen – för full
bromskraft måste föraren trampa på bromspedalen och det kan då vara möjligt att undvika en kollision, även vid hastighetsskillnader
över 15 km/h (9 mph).
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
City Safety™ hanteras i menysystemet MY
CAR (s. 107) och efter motorstart kan funktionen stängas av på följande sätt:
•
Sök i MY CAR fram Förarstödsystem
och välj alternativ Av vid City Safety.
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen att vara påslagen igen, även om
systemet var avstängt när motorn stängdes av.
07
VARNING
Lasersensorn sänder ut laserljus även när
City Safety™ är manuellt avstängd.
14
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
}}
211
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ – begränsningar (s. 212)
City Safety™ – funktion (s. 210)
City Safety™ – lasersensorn (s. 214)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 216)
MY CAR (s. 107)
City Safety™ – begränsningar
Sensorn i City Safety är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt.
Funktionen har emellertid några begränsningar.
Sensorns begränsningar innebär att City
Safety fungerar sämre – eller inte alls – i t.ex.
kraftigt snöfall eller regn, i tät dimma eller i
kraftig damm- eller snörök. Även imma,
smuts, is eller snö på vindrutan kan störa
funktionen.
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t.ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger
motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Laserljuset från sensorn i City Safety mäter
hur ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se
föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons
bakdelar reflekterar i allmänhet ljuset tillräckligt tack vare registreringsskylt och bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety att
undvika kollision. I sådana situationer kommer ABS15 och ESC16-systemen att ge bästa
möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.
07
15
16
212
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.
När den egna bilen backar är City Safety temporärt deaktiverad.
City Safety aktiveras inte i låga farter – under
4 km/h (3 mph) – varför systemet inte ingriper
i situationer där man närmar sig framförvarande bil mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr eller gasar även
om en kollision är oundviklig.
När City Safety har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
07 Förarstöd
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn ren avseende is, snö, och smuts
(se bild på sensorns placering (s. 210)).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn.
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
Orsak
VIKTIGT
Åtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Avlägsna det
blockerande föremålet.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår
på vindrutan framför något av lasersensorns båda "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan (se
bild på sensorns placering (s. 210)) – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
Felsökning och åtgärd
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för City Safety™, gäller
även följande:
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
innebär det att lasersensorn är blockerad och
inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i
sin tur innebär att City Safety inte fungerar.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
att visas för alla situationer där lasersensorn
är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla ren vindrutan och området framför lasersensorn.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området framför lasersensorn – istället bör
hela vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och
monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Relaterad information
•
•
•
07
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ – funktion (s. 210)
City Safety™ – handhavande (s. 211)
213
07 Förarstöd
City Safety™ – lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus (se bild (s. 210) för
sensorns placering). Kontakta en kvalificerad
verkstad vid fel eller behov av service på
lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Det är absolut nödvändigt
att följa föreskrivna instruktioner vid hantering
av lasersensorn.
Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:
medelsverket) standarder för laserprodukters utförande med undantag för avvikelser i enlighet med "Laser Notice No.
50" från den 26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
Maximal pulsenergi
2,64 µJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Divergens (horisontell × vertikal)
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller
liknande optiska instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering och/eller byte av reservdelar på
lasersensorn får enbart utföras av en
kvalificerad verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt
standard IEC 60825-1. Laser klass 3B
är inte ögonsäker och utgör därför en
risk för skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från
vindrutan.
33 ns
28° × 12°
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
•
Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen
med optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets
fysikaliska data:
•
214
•
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Pulslängd
07
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte
efterföljs finns risk för ögonskador!
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Överensstämmer med FDA:s (amerikanska livs-
07 Förarstöd
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 77) även
vid avstängd motor.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ – begränsningar (s. 212)
City Safety™ – funktion (s. 210)
City Safety™ – handhavande (s. 211)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 216)
07
215
07 Förarstöd
City Safety™ – symboler och
meddelanden
strumentets symboler tändas kombinerat med
att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på
blinkerspakens OK-knapp.
I samband med att City Safety™ (s. 210) automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiin-
Symbol
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Automatisk inbromsning av
City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer blockerade
Se handbok
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
•
Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar (s. 212).
City Safety Service erfordras
City Safety™ är ur funktion.
•
Relaterad information
07
216
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 210)
City Safety™ – begränsningar (s. 212)
City Safety™ – funktion (s. 210)
City Safety™ – handhavande (s. 211)
City Safety™ – lasersensorn (s. 214)
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare*
Två systemnivåer
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cyklist eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen "Kollisionsvarnare med auto-broms
och detektering av cyklister samt fotgängare"
förekomma i två varianter:
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare"
aktiveras i situationer där föraren egentligen
borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa
föraren i alla lägen.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
konstruerad för att aktiveras så sent som
möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Nivå 1
Föraren enbart varnas17 för uppdykande hinder med visuella och akustiska signaler –
ingen automatisk bromsning ingriper, föraren
måste själv bromsa.
17
Kollisionsvarnare* – handhavande
(s. 221)
•
Kollisionsvarnare* – begränsningar
(s. 222)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 223)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 225)
Nivå 2
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar
inom rimlig tid.
VIKTIGT
Underhåll av i "Kollisionsvarnare med
auto-broms och detektering av cyklister
samt fotgängare" ingående komponenter
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" kan
förhindra en kollision eller sänka kollisionshastigheten.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" ska
inte användas för att ändra förarens sätt att
framföra bilen – om föraren enbart förlitar sig
på Kollisionsvarnare med auto-broms och
låter den bromsa, kommer en kollision att ske
förr eller senare.
•
Relaterad information
•
•
•
07
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 218)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 220)
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 219)
Ingen varning för cyklister med "Nivå 1".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
217
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – funktion
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren kan upptäcka fotgängare,
cyklist eller fordon vilka är stillastående eller
kör i samma riktning framför det egna fordonet.
Vid risk för kollision med en fotgängare, cyklist eller ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet med en rödblinkande varningssignal (1) och en akustisk signal.
2 – Bromsunderstöd19
Funktionsöversikt18.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor19
Kamerasensor
Kollisionsvarnaren med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1. Kollisionsvarning
2. Bromsunderstöd19
07
3. Auto-broms19
Kollisionsvarnaren och City Safety™ (s. 210)
kompletterar varandra.
18
19
218
Om risken för kollision ökat ytterligare efter
kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Det innebär att bromssystemet förbereds för
en snabb inbromsning genom att bromsarna
ansätts svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att
bromsningen inte är tillräcklig för att undvika
en kollision.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3 – Auto-broms19
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat
en undanmanöver och kollisionsrisken är
överhängande, träder den automatiska
bromsfunktionen in – detta sker oavsett om
föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då
med full bromskraft för att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft
om det är tillräckligt för att undvika en kollision. För cyklister kan varning och fullt
bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
07 Förarstöd
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon eller cyklister som kör i en annan
riktning än det egna fordonet eller för djur.
Kollisionsvarnare* – detektering av
cyklist
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt
avsnitt "Begränsningar" informerar om
begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med
auto-broms används.
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel
ej är synliga för funktionens kamera, kan
systemet inte upptäcka en cyklist.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda i fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister fungerar inte i mörker och
tunnlar – inte heller vid tänd gatubelysning.
Funktionen "ser" endast cyklister bakifrån, som
har samma färdriktning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en
kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan
bör föraren alltid trampa på bromsen –
även när bilen auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare
med auto-broms används.
Relaterad information
•
20
Kollisionsvarnare* (s. 217)
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar en cyklist, får så entydig information om kroppsoch cykelkontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar,
axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Optimalt exempel på vad systemet tolkar som
cyklist – med tydlig kropps- och cykelkontur, rakt
bakifrån och i bilens centrumlinje.
•
För att funktionen ska kunna upptäcka en
cyklist måste denne vara vuxen och sitta
på en "senior-cykel".
•
Cykeln måste vara utrustad med en väl
synlig och godkänd20 bakåtriktad röd
reflex, monterad minst 70 cm ovanför
vägbanan.
•
Funktionen kan bara upptäcka cyklister
rakt bakifrån och som har samma färdriktning – inte snett bakifrån, inte från
sidan.
•
Cyklister som färdas vid vänster eller
höger kant av bilens tänkta/förlängda
sidolinjer kan detekteras sent eller inte
alls.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister i skymning och gryning är begränsad –
precis som för det mänskliga ögat.
Reflexen ska uppfylla rekommendation och villkor från aktuell marknads trafikmyndighet.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
07 Förarstöd
||
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister är avstängd vid körning i mörker och
tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
För optimal cykeldetektering ska funktionen City Safety™ vara aktiverad, se
City Safety™ (s. 210).
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
•
VARNING
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare"
är ett hjälpmedel. Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och
ser t.ex. inte:
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms &
detektering av cyklister är ett hjälpmedel.
Funktionen kan inte upptäcka:
•
alla cyklister i alla situationer och ser
t.ex. inte delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan.
•
cyklar som saknar bakåtriktad röd
reflex.
• cyklar lastade med större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Relaterad information
07
220
•
Kollisionsvarnare* (s. 217)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kamerasensorns förmåga att upptäcka
fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
•
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Optimala exempel på vad systemet betraktar
som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet
att urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för
funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en fotgängare.
•
För att en fotgängare ska kunna upptäckas måste denne synas i helfigur och
ha en längd av minst 80 cm.
•
Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad
– precis som för det mänskliga ögat.
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen
eller fotgängare kortare än 80 cm.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 217)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – handhavande
Varningssignaler På och Av
Ljus- och ljudsignal
När Kollisionsvarnarens ljus- och ljudvarning
är aktiverade, testas varningslampan (nr [1] i
föregående bild) vid varje motorstart genom
att kort tända upp varningslampans separata
ljuspunkter.
Efter motorstart kan både ljus- och ljudsignal
stängas av:
•
Sök fram Kollisionsvarning i
Förarstödsystem i menysystemet MY
CAR (s. 107) – välj där att avmarkera
funktionen.
Ljudsignal
1. Akustisk och visuell varningssignal vid kollisionsrisk21.
Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska och visuella varningssignaler ska vara
påslagna eller avstängda.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid påslagna – de kan inte
stängas av.
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs via
mittkonsolens bildskärm och menysystemet
MY CAR, se (s. 107).
21
Efter motorstart kan varningsljudet aktiveras/
deaktiveras separat:
•
Sök fram Varningsljud i
Kollisionsvarning i menysystemet MY
CAR (s. 107) – välj där På eller Av.
Därefter indikeras kollisionsvarning enbart
med ljussignal.
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och akustiska varningen utlöses.
•
Sök fram Varningsavstånd i
Kollisionsvarning i menysystemet MY
CAR (s. 107) – välj där Lång, Normal
eller Kort.
gare varning. Prova först med Lång och om
denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normal.
Använd varningsavstånd Kort endast i
undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den Adaptiva farthållaren används
kommer varningslampan och varningsljudet att användas av Farthållaren även om
Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk
för kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
För att Kollisionsvarnaren ska vara effektiv
– kör alltid med Avståndsvarning (s. 207)
inställd på tidsavstånd 4–5.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Lång kan varningar i vissa lägen uppfattas
som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt.
07
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Lång ger tidi-
Bilden är schematisk – bilmodell och detaljer kan avvika.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
221
07 Förarstöd
||
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med
auto-broms mot människor eller fordon –
det kan medföra svåra skador och livsfara.
Kontrollera inställningar
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 217)
De aktuella inställningarna kan kontrolleras
via mittkonsolens bildskärm och menysystemet (s. 107) MY CAR.
Underhåll
Kollisionsvarnare* – begränsningar
Funktionen har vissa begränsningar – den är
t.ex. aktiv först från och med 4 km/h (3 mph).
Kollisionsvarnarens visuella varningssignal (se
(1) i bild (s. 218)) kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus, reflexer, vid användning av
solglasögon eller om föraren inte har blicken
riktad rakt fram. Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och ESC
(s. 179)-systemen att ge bästa möjliga
bromskraft med bibehållen stabilitet.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker aktiveras varningsljudet även
om det är deaktiverat i menysystemet.
•
07
Kamera- och radarsensor22.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
22
222
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
07 Förarstöd
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare
eller ett framförvarande fordon eller cyklist
på korrekt sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd för fotgängare och cyklister23 – systemet kan för dessa ge effektiva varningar
och bromsingrepp i fordonshastigheter
upp till 50 km/h (30 mph). För stillastående
eller långsamgående fordon är varningar
och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h (43 mph).
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion
p.g.a. mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren (s. 192).
Läs mer om radarsensorns begränsningar (s. 202).
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte ingriper i situationer där det
egna fordonet närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
I situationer där föraren visar ett aktivt och
medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera
onödiga varningar.
När Auto-broms har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 217)
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas (s. 221). Detta leder då till att systemet
varnar i ett senare skede vilket minskar det
totala antalet varningar.
23
Funktionen använder bilens kamerasensor
vilken har vissa begränsningar.
Bilens kamerasensor används – förutom av
Kollisionsvarnare med auto-broms – även av
funktionerna:
•
•
•
•
Automatiskt helljus (s. 87)
Trafikskyltsinformation (s. 183)
Driver Alert Control – DAC (s. 227)
Körfältsassistans (s. 230)
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
07
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i
t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
07 Förarstöd
||
dimma. Under sådana förhållanden kan
kameraberoende funktioner reduceras kraftigt
eller tillfälligt deaktiveras.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera funktionen när kamerasensorn
används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.
Kamerasensorns synfält är begränsat varför
fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer inte kan upptäckas eller upptäckten
sker senare än förväntat.
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran tillfälligt av under ca 15 minuter efter
motorstart för att skydda kamerafunktionen.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
innebär det att kamerasensorn är blockerad
och inte kan upptäcka fotgängare, cyklister,
fordon eller väglinjer framför bilen.
07
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller följande
funktioner kommer att ha full funktionalitet:
•
•
•
•
224
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta
framför kameran
är smutsig eller
belagd med is
eller snö.
Gör ren vindrutans yta
framför kameran från
smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö
gör att kameran
inte ser tillräckligt
bra.
Ingen åtgärd. Kameran
fungerar inte ibland vid
kraftig nederbörd.
Vindrutans yta
framför kameran
är rengjord men
meddelandet
kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan
vindrutans insida
och kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan
– en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Automatiskt helljus
Driver Alert Control
Körfältsassistans
Trafikskyltsinformation
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 217)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Kollisionsvarning system
AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Kollisionsvarning ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Automatisk bromsning
har aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 223).
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
07 Förarstöd
||
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.
Läs om radarsensorns begränsningar (s. 202).
Kollisionsvarning Service
erfordras
A
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
•
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
07
226
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Kollisionsvarnare* (s. 217)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 218)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 220)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 219)
•
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 221)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 223)
Kollisionsvarnare* – begränsningar
(s. 222)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Driver Alert System*
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende eller är på väg att omedvetet lämna sitt
körfält.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för
sig:
•
•
Driver Alert Control – DAC (s. 228).
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 227)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 230)
Körfältsassistans (LKA)* (s. 234)
Driver Alert Control (DAC)*
Funktionen DAC är avsedd att fånga förarens
uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt
körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad
eller håller på att somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.
Körfältsassistent – LDW (s. 230).
eller
•
Körfältsassistent – LKA (s. 234)
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten går över 65 km/h (40 mph).
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h (37 mph).
Båda funktionerna använder en kamera som
är beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla
situationer utan är endast avsett att vara
ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning
med förarens rattrörelser. Föraren larmas när
fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
07
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren
inte får någon varning. Därför är det alltid viktigt att stanna och ta en paus vid känsla av
trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
07 Förarstöd
||
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
Begränsning
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
vid starka sidovindar
på spårig vägbeläggning.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar (s. 223).
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 227)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 228)
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 229)
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm och dess menysystem.
På/Av
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna
bilen på ett säkert sätt snarast och vila.
Funktionen Driver Alert kan sättas i beredskapsläge via menysystemet MY CAR
(s. 107):
•
•
Studier har visat att det är lika farligt att
köra vid trötthet som under påverkan av
alkohol.
Markerad ruta – funktionen aktiverad.
Ingen markering i rutan – funktionen är
avstängd.
Funktion
Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så
länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
Framförs fordonet vingligt larmas
föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet Driver Alert Dags för
en paus – vidstående symbol tänds
samtidigt i kombiinstrumentet. Varningen
upprepas efter en stund om inte körbeteendet
förbättras.
•
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom
en sömnig förare ofta inte själv observerar
sitt tillstånd.
Varningssymbolen kan släckas:
07
228
Driver Alert Control (DAC)* –
handhavande
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
Relaterad information
•
•
Driver Alert System* (s. 227)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 227)
07 Förarstöd
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden
Här följer några exempel:
DAC (s. 227) kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer blockerade
Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 223).
Driver Alert Service erfordras
Systemet är ur funktion.
•
A
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 227)
07
Driver Alert Control (DAC)* (s. 227)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 228)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW)*
Princip för LDW
Uppgiften för Körfältsassistans (Lane
Departure Warning) är att på motorvägar och
liknande större leder, hjälpa föraren reducera
risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar eget körfält.
Om bilen korsar en av sidolinjerna varnas föraren med en ljudsignal eller med vibrationer i
ratten. Rattvibrationerna varierar – ju längre
tid bilen går över sidolinjen, desto längre vibration.
OBS
Körfältassistans LDW eller LKA
Föraren varnas bara en gång vid varje tillfälle hjulen korsar en linje. Inget larm hörs
alltså när bilen har en linje mellan hjulen.
Körfältsassistans finns i två versioner:
•
LDW – Lane Departure Warning – varnar föraren med ljud eller med vibrationer
i ratten.
•
LKA – Körfältsassistans
(Lane Keeping Aid) – styr bilen tillbaka in i
körfältet och/eller varnar föraren med ljud
eller med vibrationer i ratten.
VARNING
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)
Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.
Bilen levereras med ett av dessa två system –
marknad och motoralternativ avgör vilket av
systemen bilen är utrustad med.
Vid osäkerhet huruvida bilen har LDW eller
LKA:
•
07
Relaterad information
Öppna menysystemet MY CAR och sök
fram Förarstödsystem – där står angivet
Lane Departure Warning om bilen har
LDW eller Körfältsassistans för LKA.
Varning med rattvibrationer24.
•
Körfältsassistans (LDW) – funktion
(s. 231)
•
Körfältsassistans (LDW) – handhavande
(s. 231)
•
Körfältsassistans (LDW) – begränsningar
(s. 232)
•
Körfältsassistans (LDW) – symboler och
meddelanden (s. 233)
•
•
24
230
Bilden visar 3 st vibrationer då sidolinjen passeras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Körfältsassistans (LKA)* (s. 234)
Driver Alert System* (s. 227)
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW) – funktion
Vissa inställningar kan göras för funktionen
Körfältsassistans (Lane Departure Warning).
annat fall fås samma värde som fanns när
motorn stängdes av.
• Ökad känslighet – Känsligheten ökar, ett
larm kommer tidigare och färre begränsningar gäller.
Av & På
Relaterad information
•
•
Tryck på mittkonsolens knapp för att aktivera
eller stänga av funktionen. Knappens lampa
lyser när funktionen är påslagen.
Funktionen kompletteras i kombiinstrumentet
med självförklarande grafik i olika situationer.
Personliga inställningar
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm via menysystemet i MY CAR. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 107).
Välj bland alternativen:
Körfältsassistans (LDW) –
handhavande
Körfältsassistans (Lane Departure Warning)
kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer
några exempel:
Körfältsassistans (LDW)* (s. 230)
Körfältsassistans (LKA)* (s. 234)
LDW-funktionens sidolinjer.
•
LDW-symbolen har VITA sidolinjer – funktionen är aktiv och detekterar/"ser" den
ena sidolinjen eller båda.
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är aktiv men ser varken vänster
eller höger sidolinje.
eller
•
LDW-symbolen har GRÅ sidolinjer – funktionen är i beredskapsläge på grund av
att hastigheten är under 65 km/h
(40 mph).
•
LDW-symbolen saknar sidolinjer – funktionen är deaktiverad.
• På vid start – Funktionen försätts i
beredskapsläge vid varje motorstart. I
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
}}
231
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 230)
Körfältsassistans (LKA)* (s. 234)
Körfältsassistans (LDW) –
begränsningar
Körfältsassistans (Lane Departure Warning)
kamerasensor har begränsningar liknande det
mänskliga ögats.
För mer information, läs om kamerasensorns
begränsningar (s. 223).
OBS
Det finns några situationer då LDW inte ger
någon varning, t.ex.:
•
•
•
•
•
Körriktningsvisare är påslagen
Föraren har foten på bromspedalen25
Vid snabb nedtryckning av gaspedalen25
Vid snabba rattrörelser25
Vid så kraftig sväng att bilen kränger.
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 230)
Körfältsassistans (LKA)* (s. 234)
07
25
232
När "Ökad känslighet" är valt ges ändå en varning, se Körfältsassistans (LDW) – funktion (s. 231).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LDW) – symboler
och meddelanden
tion med ett förklarande meddelande – följ i
förekommande fall given rekommendation.
I situationer där Körfältsassistans uteblir kan
kombiinstrumentet visa en symbol i kombina-
Exempel på meddelanden:
Symbol
Meddelande
Innebörd
Lane Departure Warning PÅ/Lane
Departure Warning AV
Funktionen är påslagen/avslagen.
Visas vid påslag/avslag.
Texten försvinner efter ca 5 sekunder.
Vindrutesensorer blockerade Se
handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Rengör vindrutan framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar (s. 223).
Driver Alert Service erfordras
Systemet är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (LDW)* (s. 230)
Körfältsassistans (LKA)* (s. 234)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LKA)*
Princip för LKA
Uppgiften för Körfältsassistans är att på
motorvägar och liknande större leder, hjälpa
föraren reducera risken att fordonet i vissa
situationer oavsiktligt lämnar eget körfält.
Körfältassistans LDW eller LKA
Körfältsassistans finns i två versioner:
•
•
LDW – Lane Departure Warning – varnar föraren med ljud eller med vibrationer
i ratten.
LKA – Körfältsassistans
(Lane Keeping Aid) – styr bilen tillbaka in i
körfältet och/eller varnar föraren med ljud
eller med vibrationer i ratten.
Bilen levereras med ett av dessa två system –
marknad och motoralternativ avgör vilket av
systemen bilen är utrustad med..
Vid osäkerhet huruvida bilen har LDW eller
LKA:
•
Öppna menysystemet MY CAR och sök
fram Förarstödsystem – där står angivet
Lane Departure Warning om bilen har
LDW eller Körfältsassistans för LKA.
07
(Bilden är schematisk – ej modellspecifik.)
En kamera läser av vägens/körfältets sidolinjer.
Om bilen är på väg att korsa en sidolinje
kommer Körfältsassistans att aktivt styra
bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.
Om bilen når fram till eller passerar en sidolinje, kommer Körfältsassistans dessutom att
varna föraren med vibrationer i ratten.
VARNING
Körfältsassistans är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Körfältsassistans (LKA) – funktion (s. 235)
•
Körfältsassistans (LKA) – begränsningar
(s. 237)
•
Körfältsassistans (LKA) – symboler och
meddelanden (s. 238)
•
•
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.
234
Relaterad information
Körfältsassistans (LKA) – handhavande
(s. 236)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 230)
Driver Alert System* (s. 227)
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LKA) – funktion
I MY CAR kan dessutom bl.a. följande väljas:
Vissa inställningar kan göras för funktionen
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid).
•
Varning med vibration i ratten: Enbart
vibration – På eller Av.
Av & På
•
Aktiv styrning: Enbart
manövreringshjälp – På eller Av.
•
Både Varning med vibration i ratten och
Aktiv styrning: Full funktionalitet – På
eller Av.
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med
väl synliga sidolinjer. På smala vägar, där körfälten är mindre än 2,6 meter mellan sidolinjerna, stängs funktionen temporärt av.
Varning med vibration i ratt
Aktiv styrning
Körfältsassistans eftersträvar att hålla bilen
inom körfältets sidolinjer.
LKA styr och varnar med rattvibrationer26.
Om bilen passerar en sidolinje varnar Körfältsassistans med vibrationer i ratten27. Detta
sker oavsett om bilen aktivt styrs tillbaka av
ett pålagt styrmoment eller ej.
Tryck på mittkonsolens knapp för att aktivera
eller stänga av funktionen. Knappens lampa
lyser när funktionen är påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en Av-/På-knapp i
mittkonsolen – då hanteras istället funktionen
i bilens menysystem MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 107).
26
27
LKA ingriper och styr undan.
Om bilen närmar sig körfältets vänstra eller
högra sidolinje utan att körriktningsvisaren är
aktiverad, styrs bilen tillbaka.
Bilden visar 3 st vibrationer då sidolinjen passeras.
Rattvibrationerna varierar – ju längre tid bilen går över sidolinjen, desto fler pulser.
07
}}
235
07 Förarstöd
||
Dynamisk kurvtagning
Körfältsassistans (LKA) –
handhavande
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer några
exempel:
OBS
LKA är temporärt deaktiverad så länge
körriktningsvisaren är påslagen.
LKA ingriper på höger sida.
LKA ingriper inte i skarp innerkurva.
Körfältsassistans ingriper och styr undan
sidolinjen – det indikeras med:
I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer korsas utan att ingripa med vare sig aktiv
styrning eller varning. Att vid fri sikt utnyttja
intilliggande körfält för att gena i kurvor är
exempel på det.
•
Relaterad information
•
•
Relaterad information
•
•
Körfältsassistans (LKA)* (s. 234)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 230)
LKA "ser" och följer sidolinjerna.
Då Körfältsassistans är aktiv och detekterar/"ser" sidolinjerna indikeras det med att
LKA-symbolen har VITA linjer.
07
•
236
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
RÖD linje för aktuell sida.
GRÅ sidolinje – Körfältsassistans ser
ingen linje på den sidan av bilen.
Körfältsassistans (LKA)* (s. 234)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 230)
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LKA) –
begränsningar
läge – funktionen kommer sedan att vara
avbruten tills föraren börjar styra bilen igen.
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats.
Relaterad information
För mer information, läs om kamerasensorns
begränsningar (s. 223) och se Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 221).
•
•
Körfältsassistans (LKA)* (s. 234)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 230)
OBS
I vissa krävande situationer kan Körfältsassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt
sätt – då rekommenderas att funktionen
stängs av.
Exempel på sådan situation kan vara:
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
Händerna på ratten
En förutsättning för att Körfältsassistans ska
fungera är att föraren håller händerna på
ratten, vilket LKA fortlöpande kontrollerar –
om så inte sker, uppmanas föraren med ett
textmeddelande att aktivt styra bilen.
07
Följer då föraren inte uppmaningen att börja
styra, försätts Körfältsassistans i beredskaps-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
07 Förarstöd
Körfältsassistans (LKA) – symboler
och meddelanden
tion med ett förklarande meddelande – följ i
förekommande fall given rekommendation.
I situationer där Körfältsassistans uteblir kan
kombiinstrumentet visa en symbol i kombina-
Exempel på meddelanden:
Symbol
Meddelande
Innebörd
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Rengör vindrutan framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar
(s. 223) och Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 221).
Körfältsassistans Service
erfordras
Systemet är ur funktion.
Körfältsassistans Avbruten
LKA har avbrutits och är satt i beredskapsläge. LKA-symbolens linjer indikerar när funktionen är aktiv
igen.
•
Relaterad information
07
238
•
•
Körfältsassistans (LKA)* (s. 234)
Körfältsassistans (LDW)* (s. 230)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07 Förarstöd
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras
under pågående ljudsignal med mittkonsolens VOL-vred. Ljudnivån kan även justeras i
ljudinställningsmenyn som nås med ett tryck
på SOUND eller i bilens menysystem (s. 107)
MY CAR28.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – funktion (s. 239)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 241)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 240)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 242)
Parkeringshjälp* – funktion
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa lyser.
Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 242)
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Enbart bak
Både fram och bak.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
28
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta
det ansvar som föraren själv har vid
parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
eller djur som befinner sig nära bilen.
På/Av för Parkeringshjälp och CTA*.
Om bilen är utrustad med CTA (s. 254)
blinkar indikeringslamporna för BLIS (s. 251)
en gång, då Parkeringshjälpen aktiveras med
knappen.
07
Beroende av ljud- och mediasystem.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
07 Förarstöd
||
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas
av sensorerna – den pulserande tonen kan
då oväntat upphöra istället för att övergå
till förväntad konstantton.
Parkeringshjälp* – bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och
höger bak.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och
ett upptäckt hinder.
07
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant
och aktiv sensors fält närmast bilen är fylld.
Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
240
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för
skada på fordon eller andra föremål
kan föreligga eftersom sensorerna för
tillfället inte har optimal funktion.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 239)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 241)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 240)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 242)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 242)
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Vid backning med t.ex. en släpvagn på dragkroken, stängs parkeringshjälpen bak automatiskt av – i annat fall skulle sensorerna reagera på släpvagnen.
07 Förarstöd
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller
cykelhållare på dragkroken – utan Volvo
original släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen behöva stängas av manuellt
för att sensorerna inte ska reagera på
dessa.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 239)
Parkeringshjälp* – framåt
OBS
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avstånd
till upptäckta hinder.
Parkeringshjälpen deaktiveras när parkeringsbromsen ansätts eller P-läge väljs i bil
med automatisk växellåda.
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – funktion (s. 239)
VIKTIGT
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Relaterad information
Parkeringshjälp* – framåt (s. 241)
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 242)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 242)
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 239)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 239)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 240)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 242)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 242)
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en
av de främre högtalarna.
07
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
10 km/h (6 mph). Lampan i knappen är tänd
för att indikera att systemet är påslaget. När
hastigheten understiger 10 km/h (6 mph) aktiveras systemet igen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
07 Förarstöd
Parkeringshjälp* – felindikering
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och
textmeddelande Parkeringshjälp
Service erfordras visas, är parkeringshjälpen ur funktion.
Parkeringshjälp* – rengöring av
sensorer
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
VIKTIGT
Sensorernas placering bak.
Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor
som avger samma ultraljudfrekvenser som
systemet arbetar med.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan ge upphov till falska varningssignaler.
Exempel på sådana källor är bland annat
signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar,
m.m.
Relaterad information
07
•
•
•
•
•
•
242
Parkeringshjälp* (s. 239)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 242)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 239)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 241)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 240)
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
Sensorernas placering fram.
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 239)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 239)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 241)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 240)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 242)
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
07 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera*
Funktion och handhavande
Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket
aktiveras när backväxeln väljs.
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälpsensorer (s. 239)* visas dess information grafiskt som färgade fält för att illustrera avstånd
till upptäckta hinder, se rubrik "Bilar med
backsensorer" längre fram i texten.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och
djur som befinner sig nära bilen.
kommer att rulla med aktuellt rattutslag –
detta underlättar vid fickparkering, backning i
trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Bilens ungefärliga yttermått illustreras
med streckade linjer. Hjälplinjerna kan
stängas av – se avsnitt Inställningar (s. 245).
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Kameran visar vad som finns bakom bilen
och om något dyker upp från sidorna.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att
backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet
överstiger 10 km/h (6 mph) framåt eller
35 km/h (22 mph) bakåt.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden
kan variera något i ljusstyrka och kvalitet.
Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en
något reducerad bildkvalitet.
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och
is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.
07
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och dess kamerabild visas på skärmen.
När backväxeln väljs, visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
07 Förarstöd
||
Hjälplinjer
VIKTIGT
Tänk på, att med kameravy bakåt vald,
visar bildskärmen endast området bakom
bilen – var då uppmärksam på bilens sidor
och framvagn när ratten vrids vid backning.
sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren
om inget hinder finns i vägen.
Bilar med backsensorer*
Gränslinjer
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är
direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att
föraren ser den väg bilen kommer att ta –
även då bilen svänger.
OBS
•
07
244
Vid backning med släpvagn som inte
är elektriskt kopplad till bilen visar
skärmens linjer den väg bilen kommer
att ta – inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om
Volvo original släpvagnskablage
används.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Färgade fält (en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp
(s. 239) visas avståndet med färgade fält för
varje sensor som registrerar ett hinder.
Systemets olika linjer.
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den streckade linjen (1) ramar in en zon upp
till ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är
samtidigt gränsen för bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn –
även då bilen svänger.
De breda "hjulspåren" (2) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan
Fältens färg ändras med minskande avstånd
till hindret – från ljusgult till gult, via orange
mot rött.
Färg
Avstånd (meter)
Ljusgul
0,7–1,5
Gul
0,5–0,7
Orange
0,3–0,5
Röd
0–0,3
07 Förarstöd
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 245)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 246)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 239)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
Aktivera avstängd kamera
Om kamerafunktionen är avstängd då backväxeln väljs, aktiveras den på följande vis:
Dragkrok
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling av ett släpfordon. En hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet
kan visas på bildskärmen – precis som för
"hjulspåren".
Ett val kan göras mellan visning av "hjulspår"
eller dragkrokens bana – båda alternativ kan
inte visas samtidigt.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 246)
1. Tryck på OK/MENU när en kameravy
visas.
2. Vrid fram alternativ Hjälplinje vid
dragkrok med TUNE.
3. Markera alternativet med ett tryck på
OK/MENU och backa ut med EXIT.
Zoom
•
Tryck på CAM – bildskärmen visar aktuell
kameravy.
Ändra inställning
Standardinställning är att kameran aktiveras
när backväxeln väljs.
Parkeringskamerans inställningar kan ändras
då bildskärmen visar en kameravy:
1. Tryck på OK/MENU när en kameravy
visas – bildskärmen växlar till en meny
med olika alternativ.
2. Vrid fram önskat alternativ med TUNE.
3. Markera alternativet med ett tryck på
OK/MENU och backa ut med EXIT.
Vid behov av noggrann manövrering kan
kameravyn zoomas in:
•
Tryck på CAM eller vrid TUNE – upprepat
tryck/vrid skiftar till normalvy igen.
Om fler alternativ finns, ligger de i en loop
– tryck/vrid tills önskad kameravy visas.
Automatisk zoom
I bil med Parkeringshjälp (s. 239) och dragkrok finns även Automatisk zoom som alternativ i kameramenyn. Med det alternativet
markerat, zoomar kameran in dragkroken
automatiskt då bilen närmar sig ett objekt/
släpfordon.
Se tidigare rubrik "Ändra inställning" för hur
ett menyval aktiveras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
}}
245
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
•
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
Parkeringshjälpkamera –
begränsningar
Parkeringshjälp* (s. 239)
OBS
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 246)
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade bak på bilen kan skymma kamerans
sikt.
Att tänka på
Aktiv parkeringshjälp (PAP)*
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park
Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom
att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in
bilen i utrymmet.
Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik och text när olika moment ska utföras.
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor
sektor är dold och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills de är alldeles inpå bilen.
•
Håll kameralinsen ren från smuts, is och
snö.
•
Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen repas.
Relaterad information
•
•
•
07
246
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 245)
Parkeringshjälp* (s. 239)
På-/Av-knappen finns på mittkonsolen.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
07 Förarstöd
VARNING
PAP fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
funktion
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och vrider
ratten – förarens uppgift är att:
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har
uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.
•
•
•
•
•
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler
och meddelanden (s. 251)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande (s. 248)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion
(s. 247)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar (s. 249)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 239)
29
30
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa kombiinstrumentets instruktioner
välja växel (bakåt/framåt)
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
PAP kan aktiveras om följande kriterier är
uppfyllda efter motorstart:
•
•
•
Funktionerna ABS29 eller ESC30 får inte
ingripa när PAP-funktionen är aktiverad –
dessa kan aktiveras vid t.ex. brant och
halt underlag, se avsnitten om Färdbroms
samt Stabilitetssystem ESC (s. 179) för
mer information.
Släpfordon får inte vara kopplad till bilen.
Hastigheten måste vara lägre än 50 km/h
(30 mph).
Princip för PAP.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande
delmoment:
1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts – vid mätning får hastigheten inte
överstiga 30 km/h (20 mph).
2. Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3. Bilen fixeras i utrymmet med körning
framåt och bakåt.
Relaterad information
•
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 246)
Parkeringshjälp* (s. 239)
07
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
07 Förarstöd
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
handhavande
PAP-funktionen söker upp och kontrollerar
om en parkeringsyta är tillräckligt stor. Gör så
här:
OBS
2 – Inbackning
1. Aktivera PAP med ett tryck
på denna knapp och kör inte
fortare än 30 km/h (20 mph).
Tänk på att ratten i vissa lägen kan
skymma kombiinstrumentets anvisningar
då den vrids under parkeringsmanövern.
1 – Sökning och kontrollmätning
2. Ge akt på kombiinstrumentet och var
beredd att stanna bilen då grafik och text
anmodar det.
3. Stanna bilen då grafik och text anmodar
så.
OBS
PAP söker utrymme för parkeringsplats,
visar instruktioner och styr in bilen på
bilens passagerarsida. Men om så önskas
kan bilen parkeras även på förarsidan av
gatan:
OBS
07
248
Funktionen PAP mäter utrymme och vrider
ratten – förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa kombiinstrumentets instruktioner
välja växel (bakåt/framåt)
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan – då parkeras bilen på den sidan
gatan istället.
Vid moment Backning kommer PAP att styra
in bilen i parkeringsutrymmet. Gör enligt följande:
1. Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
2. Backa långsamt och försiktigt utan att
röra ratten – och inte fortare än 7 km/h
(4 mph).
3. Ge akt på kombiinstrumentet och var
beredd att stanna bilen då grafik och text
anmodar det.
07 Förarstöd
OBS
•
Håll händerna borta från ratten då
PAP-funktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något
sätt och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta
tills ratten vridits färdigt innan körning
bakåt/framåt påbörjas.
Funktionen stängs av automatiskt efter avslutad parkering i kombination med att grafik
och textmeddelande visar att parkeringen är
avslutad. Föraren kan dock behöva göra en
extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
begränsningar
PAP-sekvensen avbryts:
VIKTIGT
Varningsavståndet är kortare när sensorerna används av PAP jämfört med när
Parkeringshjälp använder sensorerna.
3 – Fixering
Relaterad information
Efter att bilen backat in på parkeringsutrymmet ska den rätas upp och fixeras.
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler
och meddelanden (s. 251)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion
(s. 247)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar (s. 249)
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 239)
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 246)
07
1. Lägg i 1:ans växel eller D-läge, vänta tills
ratten vridits och kör sakta framåt.
2. Stanna bilen då grafik och textmeddelande anmodar det.
3. Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt
tills grafik och textmeddelande anmodar
att stanna.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
07 Förarstöd
||
•
•
•
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
(4 mph)
även några detaljer att tänka på i samband
med parkering, t.ex:
om föraren rör ratten
•
PAP utgår från på aktuell plats parkerade
fordons placering – är dessa olämpligt
uppställda kan t.ex. den egna bilens däck
och fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
PAP är konstruerad för parkering på raka
gator – inte i kraftiga böjar eller svängar.
Se därför till att bilen är parallell med parkeringsfickan då PAP mäter utrymmet.
vid ingrepp av ABS31 eller ESC32-funktionen – t.ex. ett hjul tappar fästet vid halt
väglag.
Ett textmeddelande informerar om varför
PAP-sekvensen avbröts.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan PAP inte
hitta parkeringsfickor – en anledning kan
vara att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka avger samma ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.
•
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
•
Objekt belägna högre än sensorernas
detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda
till att PAP kan svänga in i parkeringsfickan för tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor undvikas.
•
Föraren är ansvarig för bedömning av att
den ficka PAP erbjuder är lämpad för parkering.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
07
Att tänka på
Föraren bör ha i minnet att den Aktiva parkeringshjälpen är ett hjälpmedel – inte en ofelbar
helautomatisk funktion. Därför måste föraren
vara beredd att avbryta parkeringen. Det finns
31
32
33
250
Parkeringsfickor på smala gator kan inte
alltid erbjudas eftersom nödvändigt
utrymme för manövrering inte är tillräcklig
– det kan underlätta att då köra så nära
den sida av gatan som möjligt, där den
tänkta parkeringsfickan finns.
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.
Med ”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
•
Använd godkända däck33 med korrekt
däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga
att parkera.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt
sätt.
•
Använd inte PAP om snökedjor eller
reservhjul är monterade.
•
Använd inte PAP om lastade föremål
sticker utanför bilen.
VIKTIGT
Vid byte till annan godkänd fälgdimension
vilken medför förändrad däckomkrets kan
PAP-systemets parametrar behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07 Förarstöd
Underhåll
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
symboler och meddelanden
Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik och text när olika moment ska utföras.
Kombiinstrumentet kan visa olika kombinationer av symboler och text med varierande
innebörd – ibland med ett självförklarande råd
om lämplig åtgärd.
Om ett meddelande säger att PAP är ur funktion rekommenderas kontakt med en
auktoriserad Volvoverkstad.
PAP sensorerna är placerade i stötfångarna34 –
6 st fram och 4 st bak.
För att PAP-funktionen ska fungera korrekt
måste dess sensorer rengöras regelbundet
med vatten och bilschampo – det är samma
sensorer som Parkeringshjälp använder, se
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 242).
Relaterad information
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 239)
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande (s. 248)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion
(s. 247)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar (s. 249)
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 239)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 246)
Parkeringshjälpkamera* (s. 243)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 246)
BLIS*
BLIS (Blind Spot Information) är en funktion
konstruerad för att ge föraren stöd i körning i
tät trafik på vägar med flera körfält i samma
riktning.
BLIS (Blind Spot Information) är ett kamerabaserat informationssystem vilket under vissa
förutsättningar hjälper föraren att uppmärksamma fordon som rör sig i samma riktning
som det egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast eget fordon.
BLIS-funktionen CTA (s. 254) (Cross Traffic
Alert) är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
korsande trafik då bilen backas.
VARNING
BLIS är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
BLIS är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
07
BLIS kan aldrig ersätta förarens ansvar
och uppmärksamhet – det åligger alltid
föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert
sätt.
34
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
07 Förarstöd
||
BLIS* – handhavande
Översikt
BLIS (Blind Spot Information) är en funktion
konstruerad för att ge föraren stöd i körning i
tät trafik på vägar med flera körfält i samma
riktning.
Aktivera/deaktivera BLIS
BLIS aktiveras vid motorstart vilket bekräftas
av att dörrpanelernas indikeringslampor
blinkar en gång.
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
BLIS-lampans placering35.
Indikeringslampa
BLIS-symbol
OBS
Lampan tänds på den sidan av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
•
För optimal funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
•
•
BLIS* – handhavande (s. 252)
BLIS – symboler och meddelanden
(s. 256)
CTA* (s. 254)
Underhåll
07
BLIS-funktionernas sensorer är placerade
innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.
35
252
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Knapp för aktivering/deaktivering.
BLIS-funktionen kan deaktiveras/aktiveras
med ett tryck på mittkonsolens BLIS-knapp.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR (s. 107).
07 Förarstöd
När BLIS deaktiveras/aktiveras slocknar/
tänds lampan i knappen och kombiinstrumentet bekräftar ändringen med ett textmeddelande – vid aktivering blinkar dörrpanelernas indikeringslampor en gång.
För att släcka meddelandet:
•
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1,
eller ett snabbt upphinnande fordon i zon 2,
lyser dörrpanelens BLIS-lampa med fast
sken. Om föraren i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den sida som varningen ges,
kommer BLIS-lampan att övergå från fast
sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
Vänta ca 5 sekunder – meddelandet
slocknar.
När fungerar BLIS
•
•
BLIS* (s. 251)
BLIS – symboler och meddelanden
(s. 256)
VARNING
eller
•
Relaterad information
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
Begränsningar
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. BLIS kan inte detektera
detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
BLIS deaktiveras då ett släpfordon
ansluts till bilens elsystem.
VIKTIGT
Princip för BLIS: 1. Zon i död vinkel. 2. Zon för
snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över
10 km/h (6 mph).
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av
stötfångare får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
eget fordon blir omkört av andra fordon
eget fordon blir snabbt upphunnet av
annat fordon.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
07 Förarstöd
CTA*
BLIS-funktionen CTA (Cross Traffic Alert) är
en förarhjälp avsedd att varna för korsande
trafik då bilen backas. CTA är ett komplement
till BLIS (s. 251).
Aktivera/deaktivera CTA
CTA aktiveras vid motorstart vilket bekräftas
av att dörrpanelernas indikeringslampor för
BLIS blinkar en gång.
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren
att backa på ett trafiksäkert sätt.
När fungerar CTA
CTA är endast aktiv under backning och aktiveras automatiskt då växellådans backläge
väljs.
•
En akustisk signal varnar då CTA upptäckt att något närmar sig från sidan – ljudet hörs i vänster eller höger högtalare
beroende av från vilket håll objektet närmar sig.
•
CTA varnar också genom att BLIS-lamporna tänds.
•
En varning visas även med en tänd ikon i
bildskärmens PAS-grafik (s. 239).
Begränsningar
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer
utan har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon eller skymmande föremål.
07
254
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält" från början kan vara begränsad och
annalkande fordon därför inte kan upptäckas
förrän de är mycket nära:
På/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och
CTA.
Princip för CTA.
CTA-funktionen kan separat stängas av/aktiveras med Parkeringshjälpens (s. 239) På/Avknapp. BLIS-lamporna blinkar till en gång vid
återaktivering.
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
BLIS-funktionen är dock fortsatt aktiverad
efter att CTA stängts av.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även
mindre föremål som cyklar samt fotgängare
upptäckas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
let som skymmer varvid den blinda sektorn
snabbt minskar.
Exempel på ytterligare begränsningar:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. CTA kan inte detektera
detta tillstånd.
•
CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts
till bilens elsystem.
VIKTIGT
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av
stötfångare får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Underhåll
BLIS-och CTA-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
•
För optimal funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
Relaterad information
•
•
BLIS* (s. 251)
BLIS – symboler och meddelanden
(s. 256)
07
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt
"blind" åt ena sidan.
Då det egna fordonet långsamt backas, ändras dock vinkeln i förhållande till bilen/föremå-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
07 Förarstöd
BLIS – symboler och meddelanden
I situationer där BLIS (Blind Spot
Information) (s. 251)- och CTA (Cross Traffic
Alert) (s. 254)-funktionen uteblir eller avbryts
kan kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande –
Följ eventuellt given rekommendation.
Exempel på meddelanden:
Meddelande
Innebörd
CTA AV
CTA är manuellt avstängt –
BLIS är aktivt.
BLIS och
CTA AV
Släp kopplat
BLIS och CTA är tillfälligt ur
funktion p.g.a. att ett släpfordon är anslutet till bilens
elsystem.
BLIS och
CTA
Service
erfordras
BLIS och CTA är ur funktion.
•
07
Uppsök verkstad om
meddelandet kvarstår –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Relaterad information
•
256
BLIS* (s. 251)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Typgodkännande – radarsystem
Typgodkännande för bilens radarenheter kan
utläsas i följande tabell.
Marknad
Brasilien
Europa
ACCA
BLISB
Typgodkännande
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
✓
Symbol
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety /
2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Förenade Arabemiraten
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
07
DEALER No: DA37380/15
Indonesien
✓
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
}}
257
07 Förarstöd
||
Marknad
ACCA
BLISB
Symbol
Typgodkännande
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordanien
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marocko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Singapore
✓
✓
TA-2009/163
✓
APPROVED
Sydafrika
✓
07
✓
Taiwan
A
B
258
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
07 Förarstöd
Relaterad information
•
Radarsensor (s. 201)
07
259
START OCH KÖRNING
08 Start och körning
Alkolås*
Alkolås* – funktioner
Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
•
•
•
Alkolås* – inför motorstart (s. 262)
Alkolås* – att tänka på (s. 263)
Alkolås* – textmeddelanden (s. 265)
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fråntar inte
föraren ansvar. Det är alltid förarens ansvar
att vara nykter och att framföra bilen på ett
säkert sätt.
Munstycke för utandningsprov.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Knapp för förarbyte.
Alkolås* – funktioner (s. 261)
Alkolås* – förvaring (s. 262)
Sändarknapp.
Alkolås* – inför motorstart (s. 262)
Spänningsindikator.
Alkolås* – att tänka på (s. 263)
Lampa för resultat av utandningsprov.
Alkolås* – textmeddelanden (s. 265)
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
OBS
Förvara alkolåset i dess hållare. Alkolåset
aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
Relaterad information
•
•
08
Alkolås* (s. 261)
Alkolås* – förvaring (s. 262)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
261
08 Start och körning
Alkolås* – förvaring
Alkolås* – inför motorstart
Förvara alkolåset i dess hållare.
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
jande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast alkolåset i dess hållare.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste
det göras om.
Handenhetens förvaringsplats.
•
•
Lossa handenheten genom att trycka isär
överkanten på hållaren och alkolåset.
Hållaren är flexibel och släpper då sitt
grepp om alkolåset.
Förvara handenheten i hållaren när den
inte används – då är den bäst skyddad.
Återplacera handenheten i hållaren
genom att skjuta in den i hållaren.
Relaterad information
08
262
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 261)
Alkolås* – funktioner (s. 261)
Alkolås* – inför motorstart (s. 262)
Alkolås* – att tänka på (s. 263)
Alkolås* – textmeddelanden (s. 265)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Munstycke för utandningsprov.
Knapp för förarbyte.
Sändarknapp.
Spänningsindikator.
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är alkolåset klart att användas.
2. Ta loss alkolåset från dess hållare.
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföl-
08 Start och körning
Resultat efter utfört utandningsprov
Kontrollampa
(5) + Displaytext
Innebörd
Grön lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Starta motorn – ingen
alkoholhalt uppmätt.
Gul lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Motorstart möjlig –
uppmätt alkoholhalt är
över 0,1 promille men
under gällande gränsvärdeA.
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 min
och försök
igen
Motorstart ej möjlig –
uppmätt alkoholhalt är
över gällande gränsvärdeA.
A
•
Alkolås* – textmeddelanden (s. 265)
Alkolås* – att tänka på
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Byte av förare
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in knappen för förarbyte (2) och sändarknappen (3) samtidigt i ca
3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov krävs innan motorstart.
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även Alkolås* (s. 261).
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
Relaterad information
•
•
•
•
Alkolås* (s. 261)
Alkolås* – funktioner (s. 261)
08
Alkolås* – förvaring (s. 262)
Alkolås* – att tänka på (s. 263)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
08 Start och körning
||
Kalibrering och Service
Nödsituation
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på
en verkstad1 var 12:e månad.
I händelse av en nödsituation eller att alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla
förbi alkolåset för att kunna köra bilen.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
kombiinstrumentet meddelandet Alcoguard
Kalibrering erfordras Se handbok. Om
kalibrering inte utförs inom dessa 30 dagar
kommer normal motorstart att spärras –
endast start med Bypass-funktion blir då möjlig, se följande rubrik "Nödsituation".
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars
av sig självt efter ca 2 minuter men återkommer sedan vid varje motorstart – enbart
omkalibrering på en verkstad1 kan släcka
meddelandet permanent.
Kall eller varm väderlek
Ju kallare väderlek desto längre tid innan
alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 till +85
10
–5 till +10
60
–40 till –5
180
08
1
264
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Denna funktion kan aktiveras flera gånger.
Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad1.
Aktivera Nödfunktion
•
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se Inspelning av data (s. 20).
Efter aktiverad Bypass-funktion visar kombiinstrumentet Alcoguard Förbikoppling
aktiverad hela tiden under körning och kan
endast återställas på en verkstad1.
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan
att starta bilen. Felmeddelandet raderas när
bilen låses.
Vid installationen av alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad1.
Aktivera Bypassfunktion
•
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar först Förbikoppling
aktiverad Var god vänta 1 minut och
sedan Alcoguard Förbikoppling
aktiverad – därefter kan motorn startas.
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar Alcoguard Förbikoppling
aktiverad och motorn kan startas.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad1.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Alkolås* – funktioner (s. 261)
Alkolås* – förvaring (s. 262)
Alkolås* – inför motorstart (s. 262)
Alkolås* (s. 261)
Alkolås* – textmeddelanden (s. 265)
08 Start och körning
Alkolås* – textmeddelanden
Förutom redan beskrivna meddelanden relaterade till hur alkolåset fungerar inför motorstart (s. 262) kan kombiinstrumentets display
även visa följande:
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Återstart möjlig
Motorn har varit
avstängd kortare tid än
30 minuter – motorstart
möjlig utan nytt prov.
Alcoguard
Service
erfordras
Kontakta en
Alcoguard
Ingen signal
mottagen
Sändning misslyckades
– sänd manuellt med
knapp (3) eller gör ett
nytt utandningsprov.
Alcoguard
Försök igen
Testet misslyckades –
gör ett nytt utandningsprov.
Alcoguard
Blås längre
Blåsningen för kort –
blås längre.
Alcoguard
Blås svagare
Blåsningen för hård –
blås svagare.
verkstadA.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Blås hårdare
Blåsningen för svag –
blås hårdare.
Alcoguard
förvärmer Var
god vänta
Uppvärmning ej klar –
vänta på text Alcoguard
Blås i 5 sekunder.
A
Start av motor
Motorn startas respektive stängs av med hjälp
av fjärrnyckeln och START/STOP ENGINEknappen.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 261)
Alkolås* – funktioner (s. 261)
Alkolås* – förvaring (s. 262)
Alkolås* – inför motorstart (s. 262)
Alkolås* – att tänka på (s. 263)
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och
START/STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 158).
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
08 Start och körning
||
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck
in den till dess ändläge. Observera att om
bilen är utrustad med alkolås* måste ett
utandningsprov först godkännas innan
motorn kan startas. För mer information
om alkolås, se Alkolås* (s. 261).
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt2.
(För bilar med automatisk växellåda –
tryck på bromspedalen.)
3. Tryck på START/STOP ENGINEknappen och släpp den sedan.
Vid motorstart arbetar startmotorn tills motorn
startar eller till dess överhettningsskyddet
bryter.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök –
vänta 3 minuter innan ett nytt försök
påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln ur startlåset efter
motorstart eller då bilen bogseras.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till – se Nyckellägen
(s. 76).
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som
möjligt få upp avgasreningssystemet till
normal driftstemperatur, vilket minimerar
avgasemissioner och skonar miljön.
Nyckelfri start (Keyless Drive)*
Följ steg 2–3 för nyckelfri (s. 162) start av
motor.
OBS
En förutsättning för att motorn ska starta
är att en av bilens fjärrnycklar med nyckelfri start- och låsfunktion finns i kupén eller
bagageutrymmet.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under
körning eller vid bogsering.
08
2
266
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta motorn.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Avstängning av motor (s. 267)
08 Start och körning
Avstängning av motor
Rattlås
Fjärrstart (ERS)*
Motorn stängs av med hjälp av START/STOP
ENGINE-knappen.
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när rattlåset låser upp eller låser.
Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för
att kunna värma upp/kyla ner kupén innan
avfärd. Fjärrstart aktiveras via nyckel och/eller
via Volvo On Call*.
För att stanna motorn:
•
Tryck på START/STOP ENGINE –
motorn stannar.
Om växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar:
•
Tryck 2 gånger på START/STOP
ENGINE eller håll knappen intryckt tills
motorn stannar.
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 76)
Funktion
•
Rattlåset aktiveras när förardörren öppnas efter att motorn stängts av.
•
Rattlåset deaktiveras när fjärrnyckeln
sitter i startlåset3 och START/STOP
ENGINE-knappen trycks in.
Relaterad information
•
•
•
Start av motor (s. 265)
Nyckellägen (s. 76)
Ratt (s. 82)
Klimatanläggningen startar med automatiska
inställningar. En fjärrstartad startad motor är
aktiverad i maximalt 15 minuter, därefter
stängs den av. Efter 2 st aktiveringar av fjärrstart krävs att motorn startas på ordinare vis
innan fjärrstart åter kan användas.
Fjärrstart av motor kan endast fås på bilar
med automatisk växellåda och bilar som har
en huvswitch4 installerad.
OBS
Livslängden på fjärrnyckelns batteri påverkas av fjärrstart funktionen. Vid frekvent
användning av fjärrstart bör batteriet därför
bytas 1 gång per år, se Fjärrnyckel – byte
av batteri (s. 161).
08
3
4
I bil med nyckelfritt start- och låssystem räcker det att ha en fjärrnyckel inne i kupén.
Finns i XC60, bilar med larm, flertalet bilar med 4-cylindriga motorer eller om ERS är valt vid nybyggnad.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
267
08 Start och körning
||
OBS
Fjärrstart (ERS) – handhavande
2. Gör direkt därefter ett långt tryck – minst
2 sekunder – på knapp (3).
Ta hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser för tomgångskörning. Ta
också hänsyn till lokala/nationella regler/
bestämmelser kring ljudnivån när motorn
är igång.
Om förutsättningarna för fjärrstart är uppfyllda
sker följande:
1. Körriktningsvisarna blinkar snabbt några
gånger.
VARNING
2. Motorn startar.
För att fjärrstarta motorn måste följande
kriterier vara uppfyllda:
•
•
Bilen ska vara under uppsikt.
•
Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat
utrymme – avgaserna kan allvarligt
skada människor och djur.
Person eller djur får inte befinna sig i
eller kring bilen.
Relaterad information
•
•
3. Att motorn startat verifieras därefter med
att körriktningsvisarna lyser med fast
sken i 3 sekunder.
Nyckelns knappar för fjärrstart.
Upplåsning
Trygghetsbelysning
Fjärrstart (ERS) – handhavande (s. 268)
Upplåsning bagagelucka
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden (s. 269)
Information5
För att kunna fjärrstarta motorn måste bilen
vara låst och motorhuven stängd.
Gör så här:
08
268
Endast på PCC-nyckel, se Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner (s. 156).
För mer information om PCC-nyckeln, se Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner (s. 156).
För mer information om Trygghetsbelysning, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 155) och Trygghetsbelysning (s. 95).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Efter fjärrstart är bilen fortsatt låst, dock
med deaktiverad rörelsesensor*.
Låsning
Fjärrstarta motorn
5
6
7
1. Gör ett kort tryck på nyckelns knapp (2).
Med PCC6-nyckel
Ljusindikeringen för Trygghetsbelysning7 blinkar några gånger vid
knapptryckning och övergår sedan
till fast sken om alla kriterier för fjärrstart är uppfyllda. Detta innebär dock inte att
fjärrstart har startat motorn.
För kontroll om fjärrstart har startat motorn,
kan användaren trycka på knapp (5) – om
motorn har startat sker en ljusindikering vid
knapparna (2) och (3).
08 Start och körning
Aktiva funktioner
Med fjärrstartad motor är följande funktioner
aktiverade:
•
•
•
Klimatsystem
Audio-/videosystem
Trygghetsbelysning.
Deaktiverade funktioner
Med fjärrstartad motor är följande funktioner
deaktiverade:
•
•
•
•
Strålkastare
Positionsljus
Nummerplåtsbelysning
Vindrutetorkare.
Fjärrstart avbryts
Följande moment stänger av en fjärrstartad
motor:
•
Fjärrnyckelns knapp (1), (2) eller (4) trycks
in
•
•
•
•
•
Bilen låses upp
En dörr öppnas
Gas- eller bromspedal trycks ner
Växelväljaren förs ur P-läge
Aktiv fjärrstart-tid överskrider 15 minuter.
När en fjärrtartad motor stängs av, lyser körriktningsvisarna med fast sken i 3 sekunder.
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS)* (s. 267)
Fjärrstart (ERS) – symboler och meddelanden (s. 269)
Fjärrstart (ERS) – symboler och
meddelanden
I situationer där ERS-funktionen uteblir eller
avbryts, visar kombiinstrumentet en symbol
kompletterad med ett förklarande textmeddelande.
Utebliven ERS-funktion
Meddelande
Innebörd
Ingen fjärrstart.
För många försök
ERS uteblev då högst
2 st ERS-aktiveringar i
följd är tillåtna.
Ingen fjärrstart
Låg bränslenivå
ERS uteblev p.g.a. för
låg bränslenivå.
Ingen fjärrstart
Växeln ej i läge
P
ERS uteblev då växelväljaren inte är i Pläge.
Ingen fjärrstart
Föraren är i
bilen
ERS uteblev p.g.a. att
en person finns i
kupén.
Ingen fjärrstart
Låg batterispänning
ERS uteblev p.g.a. låg
batterispänning.
Ladda batteriet
genom att starta
motorn.
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
269
08 Start och körning
||
A
Meddelande
Innebörd
Ingen fjärrstart
Motorvarning
ERS uteblev p.g.a.
varningsmeddelande
från motor. Kontakta
en verkstadA.
Fjärrstart
avstängd Låg
kylarvätskenivå
ERS uteblev p.g.a.
felmeddelande från
kylsystemet, se Kylvätska – nivå (s. 347).
Ingen fjärrstart
Dörr öppen
ERS uteblev då en
dörr/bagageluckan
inte var stängd.
Ingen fjärrstart
Motorhuv öppen
Meddelande
Innebörd
Fjärrstart
avstängd Växeln
ej i läge P
ERS avbruten då
växelväljaren inte är i
P-läge.
Fjärrstart
avstängd Föraren är i bilen
ERS avbruten p.g.a.
att en person finns i
kupén.
Fjärrstart
avstängd Motorvarning
ERS avbruten p.g.a.
felmeddelande från
motor. Kontakta en
verkstadA.
ERS uteblev då
motorhuven inte var
stängd.
Fjärrstart
avstängd Låg
kylarvätskenivå
ERS avbruten p.g.a.
felmeddelande från
kylsystemet.
Ingen fjärrstart
Bilen är inte låst
ERS uteblev då bilen
inte var låst.
ERS avbruten då
motorhuv är öppen.
Ingen fjärrstart
Nyckeln är i
bilen
ERS uteblev då nyckeln fanns inne i bilen.
Fjärrstart
avstängd Motorhuv öppen
Fjärrstart
avstängd Låg
batterispänning
ERS avbruten då batterispänningen är för
låg.
Fjärrstart
avstängd Låg
bränslenivå
ERS avbruten då
bränslenivån är för
låg.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
A
08
270
Avbruten ERS-funktion
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Fjärrstart (ERS)* (s. 267)
Fjärrstart (ERS) – handhavande (s. 268)
08 Start och körning
Starthjälp med batteri
Om startbatteriet (s. 359) är urladdat kan
bilen startas med ström från ett annat batteri.
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klämma på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
11. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
VIKTIGT
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika kortslutningar med andra komponenter i motorrummet.
5. Öppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket, se
Startbatteri – byte (s. 361).
6. Sätt den röda startkabelns andra klämma
på bilens pluspol (2).
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning eller andra skador:
1. Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 77).
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har
spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
Rör inte anslutningarna under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klämmor kommer i kontakt
med batteriets pluspol eller ansluten
klämma på den röda startkabeln.
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klämma på hjälpstartbatteriets minuspol
(3).
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
8. Sätt den andra klämman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den
yttre skruvskallen (4).
9. Kontrollera att startkablarnas klämmor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 265)
08
271
08 Start och körning
Växellådor
Manuell växellåda
Backväxelspärr
Det finns två huvudtyper av växellådor. Manuell- respektive automatisk växellåda.
Växellådans funktion är att ändra utväxling
beroende på fart och kraftbehov.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
•
•
Manuell växellåda (s. 272)
Automatisk växellåda – Geartronic (s. 273)
VIKTIGT
•
Följ växelmönster präglat på växelspaken
och utgå från neutralläge N innan den
förs till R-läget.
•
Lägg i backväxeln endast då bilen står
still.
I avsikt att förhindra skada på någon av
drivsystemets komponenter kontrolleras
växellådans arbetstemperatur. Vid risk för
överhettning tänds en varningssymbol i
kombiinstrumentet kombinerat med ett
textmeddelande – Följ då där given rekommendation.
OBS
Med den övre varianten av växelmönster
för 6-växlad låda (se föregående bild) –
tryck först ner växelspaken i N-läget för
att lägga i backen.
Växelmönster 6-växlad låda.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 273)
Den 6-växlade lådan finns i två olika versioner
– backväxelns läge skiljer dem åt. Se aktuellt
växelmönster präglat på växelspaken.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla
situationer.
08
272
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Växellådor (s. 272)
Transmissionsolja – kvalitet och volym
(s. 397)
08 Start och körning
Växlingsindikator*
Automatisk växellåda
Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är
lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre
växel.
Automatisk växellåda – Geartronic*
Växellådan Geartronic har två olika växellägen
– Automatisk och Manuell.
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och
att växla i god tid.
Som hjälpmedel finns på vissa varianter en
indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken
meddelar föraren när det är lämpligt att lägga
i nästa högre eller lägre växel för att erhålla
lägsta tänkbara bränsleförbrukning.
Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda och vibrationsfri gång kan det dock
vara lämpligt att växla vid högre varvtal. Inramad siffra anger aktuell växel.
Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.
Inramad siffra anger aktuell växel.
Med kombiinstrument "Analog" visas växellägen och
indikatorpilar i dess centrum.
Manuell växellåda
Växlingsindikator för manuell
låda. Endast en markör är
tänd åt gången – vid normal
körning lyser endast den i
mitten.
Vid rekommenderad uppväxling tänds markören vid "+", och vid rekommenderad nedväxling tänds markören vid "–"
(rödmarkerade i bilden).
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S: Sportläge*.
Kombiinstrumentet (s. 62) visar växelväljarens
läge med följande tecken: P, R, N, D, S*, 1, 2,
3 o.s.v.
Växellägen
Relaterad information
•
•
Manuell växellåda (s. 272)
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 273)
Automatiska växellägen indikeras till höger på kombiinstrumentet. (Endast en markör är tänd åt gången – den
för aktuellt växelväljarläge.)
Symbol "S" för Sportläge är
ORANGE i aktivt läge.
Parkeringsläge – P
Välj läge P när motorn ska startas eller när
bilen står parkerad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
}}
273
08 Start och körning
||
För att kunna föra växelväljaren ur P-läget
måste bromspedalen vara nedtryckt och
nyckelläget vara II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77).
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Ansätt även parkeringsbromsen (s. 292) när
bilen är parkerad.
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att
bilen ska kunna låsas och larmas.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla
bilen i alla situationer.
Backläge – R
Bilen måste stå stilla när R-läge väljs.
Neutralläge – N
08
274
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i N-läge.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
nedtryckt och nyckelläget vara II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77).
För att återgå till automatiskt körläge:
•
Körläge – D
OBS
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag
och hastighet. Bilen ska stå stilla när D-läge
väljs från R-läge.
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att växelväljaren
förts framåt eller bakåt i dess "+S–"-läge.
Kombiinstrumentet skiftar då tecken från S
till att visa vilken av växlarna 1, 2, 3 osv.,
som är ilagd.
Geartronic – Manuella växellägen (+S–)
Med Geartronic automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att
föra spaken åt sidan från läge D till
ändläget vid "+S–". Kombiinstrumentets symbol "+S–" skiftar färg
från VIT till ORANGE och siffrorna 1, 2, 3
o.s.v. visas i en ruta vilket motsvarar den
växel som just då är ilagd.
•
Tryck spaken framåt mot "+" (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaken återgår till sitt viloläge mellan + och –.
eller
•
Dra spaken bakåt mot "–" (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge "+S–" kan väljas när som
helst under färden.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter
farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för
den valda växeln.
För spaken åt sidan till ändläget vid D.
Paddlar*
Som komplement till att växla manuellt med
växelväljaren finns även reglage placerade på
ratten, s.k. "paddlar".
För att kunna växla med rattpaddlarna måste
de först aktiveras. Det görs genom att dra en
av paddlarna mot ratten – kombiinstrumentet
skiftar då tecken från "D" till en siffra vilket
indikerar aktuell växel.
För att sedan växla ett steg:
•
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten –
och släpp.
08 Start och körning
OBS
Automatisk deaktivering
Om rattpaddlarna inte används, deaktiveras de efter en kort stund – det indikeras
med att kombiinstrumentet skiftar tecken;
från siffra för aktuell växel tillbaka till "D".
Undantag är vid motorbroms – då är paddlarna aktiverade så länge motorbromsning
pågår.
Manuell deaktivering
Rattens båda "paddlar".
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt
att motorns varvtal inte går utanför tillåtet
område.
Efter varje växling skiftar kombiinstrumentet
siffra för att visa aktuell växel.
Rattpaddlarna kan även deaktiveras manuellt:
•
Dra båda paddlarna mot ratten och
håll tills kombiinstrumentet skiftar
tecken från siffra för aktuell växel till
"D".
Paddlarna kan även användas med växelväljaren i Sportläge* – då är paddlarna ständigt
aktiverade utan att deaktiveras.
Geartronic – Sportläge* (S)8
Sportprogrammet ger ett sportigare
beteende och tillåter högre varvtal
på växlarna. Samtidigt fås snabbare
respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
För att aktivera Sportläge:
8
9
•
För växelväljaren åt sidan, från D-läge till
ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet
skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färden.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelväljaren från D-läge till ändläget vid "+S–" –
kombiinstrumentet skiftar tecken från D
till siffran 19.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka
fram spaken mot "+" (plus) 2 gånger –
displayen skiftar tecken från 1 till 3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar
iväg med ett lägre motorvarv och reducerad
motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdownläget,
sker uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Endast med vissa motorer.
Om bilen har Sportläge*, visas först "S".
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
275
08 Start och körning
||
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
•
Växelväljarspärr
Det finns två olika typer av växelväljarspärr –
mekanisk och automatisk.
Mekanisk växelväljarspärr
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i N-läge och bilen har
stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad.
G021351
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.
Bogsering
M: Manuell växling10 – "+/–" eller "Sportläge".
Om bilen måste bogseras – se viktig information i avsnitt Bogsering (s. 311).
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Övriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
Relaterad information
Transmissionsolja – kvalitet och volym
(s. 397)
•
Växellådor (s. 272)
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
08
10
276
Bilden är schematisk.
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
För att kunna föra växelväljaren från P till
övriga växellägen måste bromspedalen vara
nedtryckt och nyckelläget (s. 77) vara II.
Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn
kan skadas. Om föraren ändå försöker göra
en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
•
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och nyckelläget (s. 77) vara II.
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
08 Start och körning
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat
startbatteri, måste växelväljaren föras ur Pläget för att bilen ska kunna flyttas.
Lyft gummimattan i facket bakom mittkonsolen och lokalisera ett hål11 för nyckelbladet (s. 158) i fackets botten.
Sök fram en återfjädrande knapp nere i
hålet med nyckelbladet, tryck ner
knappen med bladet och håll.
För växelväljaren ur P-läget och dra upp
nyckelbladet.
4. Lägg tillbaka gummimattan.
Starthjälp i backe (HSA)*12
Fyrhjulsdrift – AWD*
Färdbromsen kan släppas inför igångkörning
eller backning i en backe – funktionen HSA
(Hill Start Assist) gör att bilen inte rullar iväg.
Med fyrhjulsdrift uppnås optimalt väggrepp.
Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under
tiden foten flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 265)
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 273)
Fyrhjulsdrift (All Wheel Drive) innebär att bilen
driver samtidigt på alla fyra hjulen.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella väglaget har det bästa fästet. Detta för att
uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn. Vid normal körning fördelas en
större del av kraften till framhjulen.
Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö
och frosthalka.
08
11
12
Det kan finnas 2 st hål – ett för nyckelbladet och ett som fixerar gummimattan.
Beror på kombination motor och växellåda. HSA ej möjlig med vissa kombinationer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
277
08 Start och körning
Hill Descent Control (HDC)*13
Funktion
HDC tillåter bilen rulla i högst 10 km/h (6 mph)
framåt med motorbroms och 7 km/h (4 mph)
bakåt. Med gaspedalen kan dock valfri
hastighet väljas inom växelns fartregister. När
gaspedalen släpps, bromsas bilen snabbt ner
igen till 10 respektive 7 km/h
(6 respektive 4 mph), oavsett backens lutning
och utan att färdbromsen behöver användas.
HDC kan liknas vid en automatisk motorbroms. När gaspedalen släpps i utförsbackar
bromsas bilen i normala fall av att motorn
eftersträvar låga varv på tomgång, s.k. motorbroms. Men ju brantare vägbana och ju mer
last som finns i bilen desto fortare rullar bilen
trots motorbroms – funktionen HDC kompenserar detta med automatiskt bromsingrepp.
Allmänt om HDC
HDC gör det möjligt att i branta utförslut öka/
minska hastigheten, med foten på enbart
gaspedalen, utan att använda färdbromsen.
Gaspedalens känslighet blir mindre och mer
exakt genom att pedalens fulla utslag bara
kan reglera motorns varvtal inom ett begränsat varvtalsområde. Bromssystemet bromsar
självt och ger bilen en låg och jämn hastighet,
varvid föraren helt kan fokusera på styrningen.
HDC är till särskilt stor hjälp i branta backar
med ojämnt underlag och hala partier. T.ex.
vid sjösättning av båt på trailer från en ramp.
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
08
13
278
Endast möjlig på S60 Cross Country med AWD.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Handhavande
HDC På/Av.
HDC aktiveras eller stängs av med en av mittkonsolens strömbrytare. Lampan i den lyser
då funktionen är aktiverad.
När funktionen arbetar tänds bromsljusen
automatiskt. Föraren kan när som helst
bromsa eller stanna bilen genom att använda
färdbromsen.
HDC deaktiveras:
•
•
med mittkonsolens på-/av-knapp
När HDC arbetar lyser kombiinstrumentets symbol kombinerat med textmeddelandet Utförskörningshjälp PÅ.
•
Funktionen fungerar bara på ettans växel och
backväxeln. För automatisk växellåda gäller
att växelläge 1 är valt, vilket visas med siffran 1 i kombiinstrumentet, se Automatisk
växellåda – Geartronic* (s. 273).
om högre växel än 1 väljs på en automatisk växellåda eller om växelväljaren förs
till läge D.
Funktionen kan kopplas ur när som helst. Om
det sker i ett brant utförslut kommer inte
bromseffekten att släppa direkt, utan långsamt.
OBS
HDC kan inte aktiveras på en automatisk
växellåda med växelväljaren i läge D.
om en högre växel än 1 väljs på en manuell växellåda
OBS
Med HDC aktiverad kan en fördröjning
mellan gaspådrag och motorrespons
ibland upplevas.
08 Start och körning
Relaterad information
•
Fyrhjulsdrift – AWD* (s. 277)
Start/Stop*
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start/Stop-funktion vilken
träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö
eller väntan vid trafikljus – motorn stängs då
temporärt av och startar automatiskt igen då
färden ska fortsätta.
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i flera
separata energisparande funktioner varav
Start/Stop är en av dem, samtliga med den
gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Allmänt om Start/Stop
köra bil genom att låta motorn "auto-stoppa",
när så är lämpligt.
Manuell eller Automatisk
Observera att det finns skillnader i Start/Stopfunktion beroende av om växellådan är manuell eller automatisk.
Relaterad information
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 280)
•
•
•
Start av motor (s. 265)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 282)
Start/Stop* – inställningar (s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 283)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 281)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 284)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 285)
•
Batteri – Start/Stop (s. 363)
Motorn stängs av – det blir tystare och renare.
08
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
279
08 Start och körning
Start/Stop* – funktion och
handhavande
Villkor
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt
när motorn nyckelstartas.
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när motorn
nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på det genom
att funktionens symbol tänds
upp i kombiinstrumentet och
att På-/Av-knappens lampa
lyser.
Samtliga bilens ordinarie
system såsom belysning,
radio etc. fungerar som normalt även vid
auto-stoppad motor förutom att viss utrustning kan få funktionen tillfälligt reducerad,
t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller
extremt hög volym på ljudanläggningen.
Auto-stoppa motorn
För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:
A
M/A
Auto-starta motorn
Villkor
A
Frikoppla, ställ växelspaken i
neutralläge och släpp upp kopplingspedalen – motorn auto-stoppar.
M
Stanna bilen med färdbromsen
och håll sedan kvar foten på
pedalen – motorn auto-stoppar.
A
M/A
A
Med växelspaken i neutralläge:
2. Lägg i lämplig växel och kör.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Är ECO-funktionen aktiverad
kan motorn auto-stoppa
innan bilen står helt still.
För vissa motorvarianter kan motorn autostoppa innan bilen står stilla oberoende om
ECO-funktionen är aktiverad eller inte.
När motorn är auto-stoppad tänds
kombiinstrumentets symbol för
Start/Stop-funktionen.
M
1. Tryck ner kopplingspedalen
eller tryck på gaspedalen –
motorn startar.
Släpp fottrycket på färdbromsen –
motorn auto-startar och färden kan
fortsätta.
A
Behåll fottrycket på färdbromsen
och tryck på gaspedalen – motorn
auto-startar.
A
I ett utförslut finns även denna möjlighet:
M+
A
Släpp färdbromsen och låt bilen
rulla iväg – motorn auto-startar då
hastigheten överskrider normal
promenadtakt.
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Deaktivera Start/Stop-funktionen
I vissa situationer kan det
vara önskvärt att tillfälligt
stänga av den automatiska
Start/Stop-funktionen – det
görs med ett tryck på denna
knapp.
08
280
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
Avstängd funktion indikeras med att
kombiinstrumentets Start/Stopsymbol och På-/Av-knappens lampa
slocknar.
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
Relaterad information
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 279)
Start av motor (s. 265)
Start/Stop* – inställningar (s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 283)
Start/Stop* – motorn stoppar inte
Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad,
auto-stoppar motorn inte alltid.
Motorn auto-stoppar inte om:
föraren gör större rattrörelser.
M+A
avgassystemets partikelfilter är
fullt – först efter att en automatisk
reningscykel utförts (se Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 303)), återaktiveras den tillfälligt avstängda
Start/Stop-funktionen.
M+A
vägbanan är mycket brant.
M+A
ett släpfordon är elektriskt anslutet till bilens elsystem.
M+A
motorhuven öppnatsB.
M+A
M/AA
bilen inte först uppnått ca 8 km/h
(5 mph) efter nyckelstart eller
senaste auto-stopp.
M+A
föraren öppnat säkerhetsbältets
lås.
M+A
startbatteriets kapacitet är under
lägsta tillåtna nivå.
M+A
motorn inte har normal driftstemperatur.
M+A
växellådan inte har normal driftstemperatur.
A
det atmosfäriska lufttrycket understiger motsvarande
1500–2500 m.ö.h. – aktuellt lufttryck varierar med rådande väderlek.
A
den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.
A
växelväljaren är i S-lägeC eller
"+/–".
A
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 282)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 285)
yttertemperaturen är omkring fryspunkten eller över ca 30 °C.
M+A
•
Batteri – Start/Stop (s. 363)
vindrutans elektriska uppvärmning
aktiveras.
M+A
miljön i kupén avviker från förvalda värden – indikeras av att
kupéfläkten har ett högt varvtal.
M+A
bilen backas.
M+A
startbatteriets temperatur är under
fryspunkten eller för hög.
M+A
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 281)
M/AA
Villkor
•
•
•
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 284)
Villkor
A
B
C
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
281
08 Start och körning
||
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 279)
•
•
•
Start av motor (s. 265)
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 282)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 285)
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 280)
Start/Stop* – inställningar (s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 283)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 284)
Batteri – Start/Stop (s. 363)
08
282
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Start/Stop* – motorn auto-startar
Villkor
En auto-stoppad motor kan i vissa fall återstarta utan att föraren bestämt att färden ska
fortsätta.
I följande fall auto-startar motorn även om
föraren inte tryckt ner kopplingspedalen
(manuell låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):
Villkor
M/AA
Imma bildas på rutorna.
M+A
Miljön i kupén avviker från förvalda värden.
M+A
Ett temporärt högt strömuttag
råder eller startbatteriets kapacitet
sjunker under lägsta tillåtna nivå.
M+A
Upprepade pumpningar med
bromspedalen.
M+A
Motorhuven öppnasB.
M+A
Bilen börjar rulla, eller gör en liten
hastighetsökning om bilen autostoppat utan att stå helt stilla.
M+A
Förarens bälteslås öppnas med
växelväljaren i D- eller N-läge.
A
RattrörelserB.
A
M/AA
Växelväljaren förs ur D-läget till SlägeC, R eller "+/–".
A
Förardörren öppnas med växelväljaren i D-läge – "pling"-ljud och
textmeddelande informerar om att
Start/Stop-funktionen är aktiv.
A
A
B
C
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
VARNING
Öppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
Gör först en normal motoravstängning
med START/STOP ENGINE-knappen
innan huven fälls upp.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 279)
•
•
•
Start av motor (s. 265)
•
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 280)
Start/Stop* – inställningar (s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 283)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 281)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 284)
08 Start och körning
•
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 285)
Batteri – Start/Stop (s. 363)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
•
Motorn auto-startar inte alltid efter att ha
auto-stoppat.
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 285)
•
Batteri – Start/Stop (s. 363)
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
Villkor
M/A
A
En växel är ilagd utan frikoppling –
en displaytext uppmanar föraren
att ställa växelspaken i neutralläge
för att auto-start ska kunna ske.
M
Föraren är obältad.
M
Föraren är obältad, växelväljaren är
i P-läge och förardörren är öppen –
en normal motorstart måste göras.
A
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 279)
•
•
•
•
•
Start av motor (s. 265)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 280)
Start/Stop* – inställningar (s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 282)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 281)
08
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 284)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
283
08 Start och körning
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp
manuell växellåda
Om en igångkörning misslyckas och motorn
stannar, gör enligt nedan:
Start/Stop* – inställningar
I bilens menysystem MY CAR under rubrik
DRIVe finns information om Volvos Start/
Stop-system samt rekommendationer för
energibesparande körteknik.
1. Kontrollera att förarsidans säkerhetsbälte
är fastlåst i bälteslåset.
2. Tryck ner kopplingspedalen igen –
motorn auto-startar.
3. I vissa fall måste växelspaken ställas i
neutralläge. Kombiinstrumentet visar då
texten Lägg växel i neutralläge.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 279)
•
•
•
Start av motor (s. 265)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 282)
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 280)
Start/Stop* – inställningar (s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 283)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 281)
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 285)
Batteri – Start/Stop (s. 363)
08
284
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 279)
•
•
Start av motor (s. 265)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 282)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 285)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 280)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 283)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 281)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 284)
•
Batteri – Start/Stop (s. 363)
08 Start och körning
Start/Stop* – symboler och
meddelanden
Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden i kombiinstrumentet.
Symbol
Textmeddelande
Kombinerat med denna kontrollampa kan Start/Stop-funktionen
visa textmeddelanden i kombiinstru-
mentet för vissa situationer. För några av dem
finns en rekommenderad åtgärd som bör
utföras. Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Info/åtgärd
M/AA
Auto Start/Stop Service erfordras
Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
M+A
Autostart Motorn igång + akustisk
signal
Aktiveras om förardörren öppnas med auto-stoppad motor och växelväljaren i Dläge.
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen.
M+A
Trampa ned kopplingspedalen
för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Trampa ned broms- och kopplingspedalerna för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller kopplingspedalen ska
tryckas ner.
M
Växel i neutral för att starta
Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.
M
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
285
08 Start och körning
||
Symbol
A
Meddelande
Info/åtgärd
Välj P eller N för att starta
Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N- eller P-läge och gör en normal
motorstart med START/STOP ENGINE-knappen .
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen och växelväljaren på P eller N.
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 279)
•
•
•
Start av motor (s. 265)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 282)
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 280)
Start/Stop* – inställningar (s. 284)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 283)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 281)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 284)
Batteri – Start/Stop (s. 363)
08
286
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
M/AA
08 Start och körning
Körläge ECO*
ECO är en innovativ Volvo-funktion för automatväxlade bilar, vilken kan reducera bränsleförbrukning med upp till 5 %, beroende på
förarens körbeteende. Funktionen ger föraren
möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt
att köra bil.
Allmänt
Vid aktivering av ECO-funktionen förändras följande:
•
•
•
•
•
OBS
ECO – Handhavande
Eco Coast – Funktion
Delfunktionen Eco Coast innebär i praktiken
att motorbromsen deaktiveras vilket medför
att bilens rörelseenergi används till att rulla
längre sträckor. Då föraren släpper gaspedalen frikopplas växellådan automatiskt från
motorn vars varvtal sänks till tomgång med
minimal förbrukning.
Växellådans växlingspunkter.
Start/Stop-funktionen – motorn kan autostoppa även innan bilen stannat och står
helt still.
Klimatsystemets inställningar – vissa elförbrukare deaktiveras eller fungerar med
reducerad effekt.
Avstängd ECO-funktion indikeras med att kombiinstrumentets ECO-symbol och
ECO -knappens lampa
slocknar. Funktionen är
sedan avstängd tills den
återaktiveras med
ECO -knappen.
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några elförbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att stänga av ECO-funktionen.
Motorstyrning och respons från gaspedal.
Funktionen Eco Coast aktiveras – motorbroms upphör.
ECO-funktion På eller Av
Funktionen är tänkt att användas vid en förutsedd hastighetssänkning, t.ex. för att rulla in i
en zon med en lägre hastighetsbegränsning.
ECO På/Av
ECO-symbol
Vid motoravstängning deaktiveras ECO-funktionen och måste därför aktiveras efter varje
motorstart. Undantag finns för vissa motorer
– det verifieras dock enkelt med att både
kombiinstrumentets ECO-symbol och
ECO -knappens lampa lyser vid aktiverad
funktion.
Eco Coast möjliggör en proaktiv körning där
föraren kan använda så kallad "Pulse &
Glide"-teknik och ett minimum av inbromsningar.
Även en kombination av Eco Coast och temporärt avstängd ECO-funktion kan sammantaget bidra till sänkt förbrukning. Alltså:
•
Aktiv Eco Coast: Lång rullning utan
motorbroms = Låg förbrukning
08
och
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
287
08 Start och körning
||
•
Avstängd ECO-funktion: Kort rullning
med motorbroms = Minimal förbrukning.
OBS
För att få optimalt låg bränsleförbrukning
bör dock Eco Coast kombinerat med korta
frirullningar i regel undvikas.
Aktivera Eco Coast
Funktionen aktiveras när gaspedalen släpps
upp helt, i kombination med följande parametrar:
•
•
•
ECO-knappen aktiverad
•
Vägens utförslut ej brantare än ca 6 %.
Växelväljaren i D-läge
Hastighet inom intervallet
ca 65–140 km/h (40-87 mph)
•
Påverka gas- eller bromspedal.
Eco Coast – Begränsningar
Funktionen är inte tillgänglig om:
•
•
•
farthållaren aktiveras
•
motor och/eller växellåda ej har normal
arbetstemperatur.
•
•
vägens utförslut är brantare än ca 6 %
manuella växlingar görs med rattpaddlarna*
växelväljaren förs från D- till "S+/–"-läge
hastigheten är utanför intervallet
ca 65–140 km/h (40-87 mph)
Mer information och inställningar
Deaktivera Eco Coast
vid branta utförslut – för att kunna
använda motorbroms.
•
inför en förestående omkörning – för att
kunna göra den på säkrast möjliga sätt.
Att deaktivera Eco Coast och återgå till
motorbroms kan göras på följande sätt:
08
288
•
•
•
Tryck på ECO-knappen.
För växelspaken till manuellt "S+/–"-läge.
Relaterad information
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast då motorn
är igång.
För bilar med funktionen Starthjälp i backe
(HSA)* (s. 277)* återgår pedalen långsammare
än vanligt till normalläge om bilen är parkerad
i en backe eller på ojämnt underlag.
I bilens menysystem MY CAR finns ytterligare
information om ECO-konceptet – se avsnitt
MY CAR (s. 107).
Växla med med rattpaddlarna.
Bilen är av säkerhetsskäl utrustad med två
bromskretsar. Om en bromskrets skadas
kommer bromspedalen att ta djupare och ett
högre pedaltryck behövs för att få normal
bromseffekt.
Om färdbromsen används vid avstängd
motor känns pedalen stum och ett högre
pedaltryck måste användas för att bromsa
bilen.
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av Eco Coast-funktionen. Exempel på
sådana tillfällen kan vara:
•
Färdbroms
Färdbromsen används till att sänka bilens
hastighet vid färd.
•
Allmänt om klimat (s. 118)
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
08 Start och körning
För mer generell information om hård belastning av bilen, se Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden (s. 393).
Underhåll
Bromsa på våta vägar
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns
specificerade i Service- och Garantiboken.
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan
att bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något. Detta kan
även vara fallet efter en biltvätt. Det är då
nödvändigt att trampa kraftigare på bromsen.
Håll därför ett större avstånd till framförvarande trafik.
Nya och utbytta bromsbelägg och bromsskivor ger optimal bromsverkan först efter några
hundra kilometer efter ”inslitning”. Kompensera den minskade bromsverkan genom att
trampa ned bromspedalen hårdare. Volvo
rekommenderar att endast bromsbelägg som
är godkända för din Volvo monteras.
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna
värms då upp, torkar snabbare och skyddas
mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid inbromsning.
Bromsa på saltade vägar
Vid körning på saltade vägar kan det bildas
ett saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg. Detta kan förlänga bromssträckan. Håll
därför ett extra stort säkerhetsavstånd till
framförvarande fordon. Se också till att:
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett
eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte utsätts för fara vid inbromsningen.
•
Trampa försiktigt på bromspedalen när
körningen har avslutats och innan nästa
färd startar.
Symboler och meddelanden
Symbol
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid
motorstart – automatisk funktionskontroll.
VARNING
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets
komponenter bör göras regelbundet.
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Kontakta en verkstad för information om
tillvägagångssätt eller låt en verkstad
utföra inspektionen – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör då försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Relaterad information
•
•
Parkeringsbroms (s. 292)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 290)
08
}}
289
08 Start och körning
•
•
Färdbroms – nödbromsförstärkning
(s. 291)
Färdbroms – låsningsfria bromsar
(s. 290)
Färdbroms – låsningsfria bromsar
Låsningsfria bromsar, ABS (Anti-lock Braking
System), hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning.
Funktionen medför att styrförmågan behålls
och det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder.
Vid ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras vid
låg hastighet. Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
Relaterad information
•
•
•
•
08
290
Färdbroms (s. 288)
Parkeringsbroms (s. 292)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 290)
Färdbroms – nödbromsförstärkning
(s. 291)
Färdbroms – nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h (31 mph) vid kraftig inbromsning.
Efter att bilens hastighet bromsats ner under
10 km/h (6 mph) återgår bromsljuset från att
blinka till normalt fast sken – samtidigt aktiveras varningsblinkers (s. 92). Dessa blinkar tills
föraren accelerar upp bilen till en högre
hastighet igen eller stänger av varningsblinkersen.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 292)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 290)
Färdbroms (s. 288)
Färdbroms – nödbromsförstärkning
(s. 291)
08 Start och körning
Färdbroms – nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkning EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan.
EBA känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då ABSsystemet ingriper. EBA-funktionen avbryts när
trycket på bromspedalen minskas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs.
Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 292)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 290)
Färdbroms (s. 288)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 290)
08
291
08 Start och körning
Parkeringsbroms
Att ansätta parkeringsbromsen
OBS
Parkeringsbromsen håller bilen stilla, då förarplatsen är tom, genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
Vid nödbromsning i högre hastigheter
ljuder en signal under bromsförloppet.
Funktion
Parkering i backe
När den elektriskt styrda parkeringsbromsen
arbetar hörs ett svagt elmotorljud. Ljudet
uppkommer även vid automatiska funktionskontroller av parkeringsbromsen.
•
Om bilen står stilla när parkeringsbromsen
ansätts verkar den endast på bakhjulen. Om
ansättningen sker när bilen rör sig används
ordinarie färdbroms, dvs. bromsen verkar på
alla fyra hjulen. Bromsverkan övergår till bakhjulen när bilen nästan står stilla.
Låg batterispänning
Om batterispänningen är för låg kan parkeringsbromsen varken lossas eller ansättas.
Anslut ett starthjälpsbatteri om batterispänningen är för låg, se Starthjälp med batteri
(s. 271).
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i utförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
VARNING
Parkeringsbromsreglage – ansätt.
1. Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
2. Tryck på parkeringsbromsreglaget.
>
Kombiinstrumentets symbol börjar blinka – vid fast sken är parkeringsbromsen ansatt.
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
Att lossa parkeringsbromsen
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ
att bilen står still.
När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i
(manuell växellåda), eller växelväljaren vara i
läge P (automatisk växellåda).
Nödbroms
08
292
I nödfall kan parkeringsbromsen ansättas när
fordonet är i rörelse genom att trycka och
hålla på parkeringsbromsreglaget. Bromsförloppet avbryts när reglaget släpps.
Parkeringsbromsreglage – lossa.
08 Start och körning
Bil med manuell växellåda
Bil med automatisk växellåda
Lossa manuellt
Lossa manuellt
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset14.
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset14.
2. Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
2. Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
3. Dra i parkeringsbromsreglaget.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
3. Dra i reglaget.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
OBS
Parkeringsbromsen kan även lossas
manuellt genom att kopplingspedalen
trycks ner istället för bromspedalen. Volvo
rekommenderar att bromspedalen
används.
Lossa automatiskt
1. Starta motorn.
2. Lägg i 1:ans växel eller backväxeln.
3. Släpp upp kopplingen och ge gas.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
Lossa automatiskt
1. Ta på säkerhetsbältet.
2. Starta motorn.
3. Tryck ned färdbromspedalen bestämt.
4. För växelväljaren till läge D eller R och ge
gas.
>
Parkeringsbromsen släpper och
kombiinstrumentets symbol slocknar.
Tung last i motlut
Tung last, t.ex. ett släp, kan göra att bilen
rullar bakåt när parkeringsbromsen lossas
automatiskt i kraftigt motlut. Undvik detta
genom att trycka in reglaget samtidigt som
du kör iväg. Släpp reglaget när motorn uppnår dragläge.
Byte av bromsbelägg
Bromsbeläggen bak måste bytas på verkstad
p.g.a. den elektriska parkeringsbromsens
konstruktion – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler och meddelanden
För information om hur kombiinstrumentets
textmeddelanden kan visas och raderas, se
Meddelanden – hantering (s. 107).
OBS
Av säkerhetsskäl lossas parkeringsbromsen bara automatiskt om motorn är
igång och föraren har bilbältet på sig. Parkeringsbromsen lossas omedelbart på
bilar med automatväxellåda när gaspedalen trycks ner och växelväljaren står i läge
D eller R.
08
14
För bil med nyckelfritt start- och låssystem: Tryck på START/STOP ENGINE.
}}
293
08 Start och körning
||
Symbol
Meddelande
Innebörd/åtgärd
"Meddelande"
•
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Blinkande symbol innebär att parkeringsbromsen ansätts.
Blinkar symbolen i någon annan situation innebär det att ett fel uppstått.
•
Parkeringsbroms
ej helt släppt
Läs kombiinstrumentets meddelande.
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan lossas:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
OBS! En varningssignal ljuder vid fortsatt färd med detta felmeddelande.
Parkeringsbroms
ej ansatt
Ett fel gör att parkeringsbromsen inte kan ansättas:
•
Försök att lossa och ansätta bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Meddelandet tänds även på bilar med manuell växellåda när bilen körs i låg hastighet med dörren öppen för
att göra föraren uppmärksam på att parkeringsbromsen kan ha lossats oavsiktligt.
Parkeringsbroms
Service erfordras
Ett fel har uppstått:
•
Försök att ansätta och lossa bromsen.
Om felet kvarstår efter några försök:
•
08
294
Uppsök verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bilen måste parkeras innan ett eventuellt
fel är åtgärdat, ska hjulen vridas som vid parkering i backe och 1:ans växel läggas i
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara i
läge P (automatisk växellåda).
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
08 Start och körning
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 288)
08
295
08 Start och körning
Vadning
VIKTIGT
Vadning innebär att bilen körs genom en djupare mängd vatten på en vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med stor försiktighet.
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm (30 cm med S60
Cross Country) kan vatten komma in i
transmissionen. Då minskar oljornas smörjande förmåga vilket förkortar livslängden
på dessa system.
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm (30 cm med S60 Cross Country)
i max promenadhastighet. Extra försiktighet
ska iakttas vid passage av strömmande vatten.
Skador på någon komponent, motor, transmission, turboladdare, differential eller
dess interna komponenter orsakade av
översvämning, hydrostatisk låsning eller
oljebrist täcks inte av garantin.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
•
•
Rengör eventuella kontakter för elektrisk
värmare och släpvagnskoppling efter körning i vatten och lera.
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
08
296
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Överhettning
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se Körning med släpvagn*
(s. 305).
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds en varningssymbol i kombiinstrumentets informationsdisplay och
visar där textmeddelandet Hög
motortemperatur Stanna snarast –
stanna då bilen på ett säkert sätt och låt
motorn gå på tomgång under några
minuter för att svalna.
•
Visas textmeddelandet Hög
motortemperatur Stäng av motorn
eller Kylvätskenivån låg Stanna
snarast ska motorn stängas av efter att
bilen stannats.
•
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder
en varningssymbol i kombiinstrumentet
och dess display visar textmeddelandet
Växellådan varm Sänk hastigheten
eller Växellådan varm Stanna snarast
Låt svalna – följ given rekommendation
och sänk hastigheten respektive stanna
bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
Relaterad information
•
•
Bärgning (s. 313)
Bogsering (s. 311)
08 Start och körning
på tomgång under några minuter för att
låta växellådan svalna.
•
Körning med öppen bak-/
bagagelucka
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
Vid körning med öppen bagagelucka kan giftiga avgaser sugas in i bilen via bagageutrymmet.
VARNING
OBS
Kör inte med öppen bagagelucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Relaterad information
•
Lastning (s. 145)
Överbelastning – startbatteri
De elektriska funktionerna i bilen belastar
startbatteriet (s. 359) olika mycket. Undvik att
använda nyckelläge II (s. 77) när motorn är
avstängd. Använd istället läge I – då förbrukas
mindre ström.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner
är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om startbatterispänningen är låg visar kombiinstrumentets informationsdisplay texten Låg
batterispänning Strömsparläge. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller
ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst
15 minuter – startbatteriet laddas bättre
under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
08
297
08 Start och körning
Inför en lång resa
Vinterkörning
Inför en lång resa är det en fördel att gå igenom följande punkter:
Vid vinterkörning är det viktigt att utföra vissa
kontroller för att säkerställa att bilen kommer
kunna framföras på ett säkert sätt.
•
Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukning (s. 402) är
normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och
däckens mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel (s. 325) är
ett lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning
(s. 344)
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 322)
•
Motorns kylvätska (s. 347) ska innehålla
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn mot frostsprängning ner till
ca –35 °C. För att undvika hälsorisker ska
olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga
oljor, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden (s. 393).
Lampbyte – allmänt (s. 349)
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
298
OBS
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
VIKTIGT
08
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för
snö eller is föreligger.
•
Startbatteriets kondition och laddningsnivå ska ses över. Kallt väder ställer
större krav på startbatteriet samtidigt som
dess kapacitet minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska (s. 358) för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla
länder.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former
för att lära känna bilens reaktioner.
Relaterad information
•
Vinterkörning (s. 298)
08 Start och körning
Tanklucka – Öppna/stänga
Tanklucka – manuell öppning
Påfyllning av bränsle
Tankluckan kan öppnas/stängas på följande
sätt:
Tankluckan kan öppnas för hand när elektrisk
öppning från kupén inte är möjlig.
Viktiga saker att tänka på vid tankning.
Öppna/stänga tanklock
Öppna/stänga tanklucka
Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen
släpps.
I kombiinstrumentets display indikerar
pilen på symbolen vilken sida av bilen
tanklocket är placerat.
•
1. Öppna/avlägsna sidoluckan i bagageutrymmet (samma sida som tankluckan)
och sök fram en grönfärgad lina med
handtag.
2. Dra linan försiktigt rakt bakåt tills tankluckan fälls ut med ett klickljud.
VIKTIGT
Stäng genom att trycka in luckan tills ett
klick bekräftar att den är stängd.
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle (s. 299)
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle (s. 299)
Tanklocket kan parkeras på luckan.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket långsamt.
•
Efter tankning – sätt tillbaka locket och
vrid tills ett eller flera knäppljud hörs.
Påfyllning av bränsle
•
Överfyll inte tanken utan avbryt tankningen när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
08
}}
299
08 Start och körning
||
Påfyllning med reservdunk15
Bränsle – hantering
Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten
som ligger under golvluckan i bagageutrymmet.
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
Var noga med att föra in trattens rör ordentligt
i påfyllningsröret. Påfyllningsröret har en öppningsbar lucka och trattens rör måste föras
förbi luckan innan påfyllning kan påbörjas.
Relaterad information
•
•
Tanklucka – manuell öppning (s. 299)
Bränsle – hantering (s. 300)
VARNING
Undvik alltid att inandas bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
15
300
Gäller endast bilar med dieselmotor.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin,
bioetanol och blandningar av dessa och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka
permanenta skador eller dödsfall om de
sväljs. Sök läkarvård omedelbart om
bränsle har svalts.
08
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt
eventuella kompletterande serviceavtal,
detta gäller samtliga motorer.
Relaterad information
•
•
•
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 303)
•
Bränsletank – volym (s. 400)
Bränsle – diesel (s. 301)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 402)
08 Start och körning
Bränsle – bensin
Alkoholer – etanol
Bensin används som motorbränsle.
VIKTIGT
Använd endast bensin från välkända tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.
•
95 RON kan användas vid normal körning.
•
98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser
får inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
•
Bränsle som innehåller upp till
10 volymprocent etanol är tillåtet.
•
EN 228 E10 bensin (max
10 volymprocent etanol) är godkänt att
användas.
•
Högre etanol än E10 (max
10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.
T.ex. E85 är inte tillåtet.
Relaterad information
•
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 304)
•
Bränsletank – volym (s. 400)
Bränsle – hantering (s. 300)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 402)
Bränsle – diesel
Diesel används som motorbränsle.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam
kvalitet. Dieselbränslet ska uppfylla normen
EN 590, SS 155435 eller JIS K 2204. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar i bränslet
som t.ex. metaller och hög svavelmängd.
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer (lägre
än 0 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan
leda till startsvårigheter. De bränslekvaliteter
som säljs ska vara anpassade för årstid och
klimatzon, men vid extrema väderförhållanden, gammalt bränsle eller vid förflyttning
mellan klimatzoner, kan paraffinutfällning
förekomma.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill
på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten
vid spill.
VIKTIGT
Dieselbränslet ska:
•
uppfylla normen EN 590, SS 155435,
eller JIS K 2204
•
ha en svavelhalt som inte överstiger
10 mg/kg
•
maximalt ha 7 vol % FAME (Fatty Acid
Methyl Ester).
08
}}
301
08 Start och körning
||
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte får
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
FAME16
•
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter
tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till ändläget. För mer information, se
Nyckellägen (s. 76).
Stanna bilen på så plan/vågrät mark
som möjligt – lutar bilen finns risk för
luftfickor i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter17
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
För bästa prestanda är det viktigt att följa serviceintervall för bränslefilterbyte samt
använda originalartiklar som utvecklats specifikt för detta ändamål.
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts. För mer information, se Volvos serviceprogram (s. 337).
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
16
17
302
OBS
Eldningsolja
Bränslestopp
VIKTIGT
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
Marine Diesel Fuel
(Fatty Acid Methyl Ester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
08
3. Vänta ca en minut.
Dieselbränsle kan innehålla max 7 vol % FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
Gäller ej fyrcylindriga motorer.
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – hantering (s. 300)
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 303)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 402)
08 Start och körning
Dieselpartikelfilter (DPF)
OBS
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening.
Under regenereringen kan följande uppstå:
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas en s.k. regenerering. För detta krävs att motorn har nått
normal arbetstemperatur.
Regenereringen av partikelfiltret sker automatiskt och tar normalt 10–20 minuter. Vid
låg medelhastighet kan det ta lite längre tid.
Under regenerering ökar bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur.
Bilen bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
en smärre reducering av motoreffekt
kan temporärt förnimmas
•
bränsleförbrukningen kan temporärt
öka
•
en bränd lukt kan förekomma.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder – då
når motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
tänds en gul varningstriangel i kombiinstrumentet och meddelandet Sotfilter fullt Se
handbok visas i dess informationsdisplay.
•
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då finns risk att filtret
måste bytas ut.
Relaterad information
•
•
•
Bränsle – diesel (s. 301)
•
Bränsletank – volym (s. 400)
Bränsle – hantering (s. 300)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 402)
Katalysatorer
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten eller metall) med kanaler. Kanalväggarna
är belagda med platina/rodium/palladium.
Metallerna svarar för katalysatorfunktionen,
dvs. de påskyndar den kemiska processen
utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet. För mer
information, se Bränsleförbrukning och CO2utsläpp (s. 402).
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i
de avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet
från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle
och den luft som förs till motorn regleras hela
tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid
och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Relaterad information
•
•
Bränsle – bensin (s. 301)
08
Bränsle – diesel (s. 301)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
303
08 Start och körning
Bränsleekonomisk körning
Kör ekonomiskt och spara samtidigt miljön
genom att köra mjukt och förutseende, samt
anpassa körsätt och hastighet till den rådande
situationen.
•
Ta hjälp av ECO Guide* som indikerar hur
bränsleekonomiskt bilen körs, se Eco
guide & Power guide* (s. 66).
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj
ECO-däcktryck för bästa resultat, se
Däck – godkända däcktryck (s. 406).
Relaterad information
•
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med
en återförsäljare.
•
•
Använd inte vinterdäck då vintersäsongen
är över.
•
För lägsta bränsleförbrukning, aktivera
Körläge ECO18.
•
•
Använd frihjulsfunktionen Eco Coast19 –
motorbromsen upphör vilket medför att
bilens rörelseenergi används till att rulla
längre sträckor.
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer förbrukningen – ta bort
lasthållare som inte används.
•
Undvik att köra med öppna fönster.
•
Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning. Ta hjälp av
växelindikatorn (s. 273)20.
•
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
•
Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning – luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre iväg med normal
belastning direkt efter start – en kall
motor drar mer bränsle än en varm.
08
18
19
20
304
•
Gäller automatisk växellåda.
Se "Körläge ECO".
Gäller manuell växellåda.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För information om Volvo Personvagnars miljöfilosofi, se Miljöfilosofi (s. 23).
För mer information om bränsleförbrukning,
se Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 402).
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i nedförslut, detta inaktiverar viktiga
system såsom styr- och bromsservo.
•
•
Bränsle – hantering (s. 300)
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 402)
Bränsletank – volym (s. 400)
08 Start och körning
Körning med släpvagn*
•
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
viktiga saker att tänka på när det gäller exempelvis draganordningen, släpvagnen samt hur
lasten placeras i släpvagnen.
I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla ner till en lägre växel och
anpassa hastigheten.
•
Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval, t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig
information, se Vikter (s. 390).
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
•
Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck för full last. För information om
däcktryck, se Däck – godkända däcktryck
(s. 406).
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt
ny. Vänta tills den körts minst 1000 km.
låtna maxvikten). När bilen står still sjunker
bakvagnen något, vilket är normalt
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se Dragvikt och kultryck (s. 391).
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt
och hastighet ytterligare. Dragkrokarna
kan vara certifierade för högre eller lägre
dragvikter än vad bilen får dra.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Blinkers och bromsljus på släp
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar kombiinstrumentets
symbol för körriktningsvisarna snabbare än
normalt och informationsdisplayen visar texten Släpvagnsblinker funktionsfel.
•
Körning med släpvagn* – manuell växellåda (s. 306)
•
Är någon av släpets lampor för bromsljuset
trasig visas texten Släpvagnsbromsljus
funktionsfel.
Körning med släpvagn* – automatisk
växellåda (s. 306)
•
•
Draganordning/Dragkrok* (s. 307)
Relaterad information
Lampbyte – allmänt (s. 349)
Nivåreglering*
08
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant höjd oavsett bilens last (upp till den til-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
305
08 Start och körning
Körning med släpvagn* – manuell
växellåda
Körning med släpvagn* – automatisk
växellåda
Start i backe
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
2. För växelväljaren till körläge D.
Överhettning
•
En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
•
Vid överhettning tänds en varningssymbol
i kombiinstrumentet tillsammans med ett
meddelande som visas i informationsdisplayen – följ given rekommendation.
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
•
Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut
(dieselmotorer: 3500 varv/minut) – i annat
fall kan oljetemperaturen bli för hög.
Branta stigningar
•
Dieselmotor 5 cyl
•
Vid risk för överhettning är det optimala
varvtalet för motorn 2300–3000 varv/
minut för optimal cirkulation av kylvätskan.
Relaterad information
•
Körning med släpvagn* (s. 305)
Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på
hög växel och lågt motorvarv.
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till läge P.
4. Släpp färdbromsen.
08
306
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen.
•
Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
1. Tryck ner färdbromsen.
3. Frigör parkeringsbromsen.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic*
(s. 273)
08 Start och körning
Draganordning/Dragkrok*
Löstagbar dragkrok* – förvaring
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
En draganordning gör att det t.ex. går att dra
en släpkärra efter bilen.
Förvara den löstagbara dragkroken i bagageutrymmet.
Specifikationer för löstagbar dragkrok.
Om bilen utrustats med delbar/löstagbar
dragkrok ska monteringsanvisningen för fastsättning av den lösa delen följas noggrant, se
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 308).
Specifikationer
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
G021485
•
•
Dragkrokens förvaringsplats.
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
VIKTIGT
Ta alltid loss dragkroken efter användning
och förvara den på dess bestämda plats i
bilen.
Viktigt att kontrollera
•
Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
Relaterad information
•
Relaterad information
•
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
(s. 307)
•
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 308)
•
Körning med släpvagn* (s. 305)
Körning med släpvagn* (s. 305)
08
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
307
08 Start och körning
||
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/
borttagning
Fastsättning/borttagning av den löstagbara
dragkroken görs på följande sätt:
G021488
Fastsättning
Mått, fästpunkter (mm)
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
Relaterad information
08
308
•
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 308)
•
•
Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 307)
Körning med släpvagn* (s. 305)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ta bort skyddskåpan genom att först
och sedan dra kåpan
trycka in spärren
.
rakt bakåt
Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick
hörs.
G021487
A
G021489
G018928
Indikatorfönstret ska visa rött.
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
Indikatorfönstret ska visa grönt.
Kontrollera att dragkroken sitter fast
genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
G000000
Om dragkroken inte sitter korrekt ska den
tas loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
VIKTIGT
G021495
G021494
G021490
08 Start och körning
Säkerhetsvajer.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av dragkrok
Smörj bara in kulan för draghandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
08
}}
309
08 Start och körning
||
Släpfordonsstabilisator – TSA21
G018929
Funktionen Släpfordonsstabilisator TSA
(Trailer Stability Assist) har till uppgift att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
TSA-funktionen ingår i stabilitetssystemet (s. 179) ESC22.
Funktion
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
Relaterad information
•
•
•
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som dragkroken
dras ut bakåt och uppåt.
VARNING
Förankra dragkroken på ett säkert sätt om
den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 307).
08
21
22
310
Ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
(Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 307)
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
(s. 307)
Körning med släpvagn* (s. 305)
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer
av bilar och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt
fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk för
självsvängning även i lägre hastigheter.
För att självsvängning sedan ska börja,
behövs en utlösande faktor, t.ex.:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
ett gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Handhavande
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i
t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
08 Start och körning
Släpfordonsstabilisatorn övervakar kontinuerligt bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på ekipaget. Oftast räcker detta
för att föraren ska återfå kontroll över bilen.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
TSA-systemets första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att
motorns drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter
är stabilt avbryter systemet regleringen och
föraren återfår full kontroll över bilen. För mer
information, se Elektronisk stabilitetskontroll
(ESC) – handhavande (s. 180).
Övrigt
Ingrepp av TSA kan ske vid högre hastigheter.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer Sport-läge, se Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 179).
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med
kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen, eftersom systemet då inte kan avgöra
om det är släpet eller föraren som orsakar
självsvängningen.
22
(Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
ESC22-symbolen i kombiinstrumentet.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 179)
Bogsering
Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat
fordon med hjälp av en bogserlina.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen
påbörjas.
1. Aktivera bilens varningsblinkers.
2. Fäst bogserlinan i bogseröglan.
3. Lås upp rattlåset genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt tryck
på START/STOP ENGINE-knappen –
nyckelläge II aktiveras, se Nyckellägen
(s. 76) för mer information om nyckellägen.
4. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
5. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen
sänker farten, genom att hålla foten lätt
på bromspedalen – då undviks hårda
ryck.
6. Var beredd att bromsa för att stanna.
08
}}
311
08 Start och körning
||
VARNING
VIKTIGT
•
Kontrollera att rattlåset är upplåst
innan bogsering.
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
•
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
•
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när
bilen bogseras.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h
(50 mph) och inte längre sträcka än
80 km.
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Fastsättning av bogserögla
Starthjälp
VARNING
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs
ca 5 gånger hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än
normalt.
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas, se Starthjälp med
batteri (s. 271).
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas vid försök att
bogsera igång motorn.
Manuell växellåda
Inför bogsering:
–
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Geartronic
Inför bogsering:
–
Relaterad information
•
•
•
Varningsblinkers (s. 92)
Bogserögla (s. 312)
Bärgning (s. 313)
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Borttagning täcklock fram och bak.
08
312
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i bagageutrymmet.
08 Start och körning
Täcklock för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas på olika sätt:
•
•
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
Varianten med ett urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande
instucket i urtaget, bända det utåt. Vik
sedan ut locket helt och ta loss det.
Den andra varianten har en markering
utmed dess ena sida eller i ett hörn:
Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/
hörn med hjälp av ett mynt eller liknande – locket svänger kring dess
centrumlinje och kan sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess
fläns. Vrid fast öglan ordentligt med t.ex.
hjulmutternyckeln.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss och läggs tillbaka på dess plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket
på stötfångaren.
Bogseröglan får användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge
och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är
för brant eller om markfrigången under bilen
är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
Bärgning
Bärgning innebär att bilen forslas bort med
hjälp av annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 311)
Bärgning (s. 313)
Bogseröglan får användas för att dra bilen
upp på en bärgningsbil med flak. Bilens läge
och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen på bärgningsbilens ramp är
för brant eller om markfrigången under bilen
är otillräcklig kan bilen skadas om man försöker dra upp den genom att använda bogseröglan. Lyft bilen genom att använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
VARNING
Ingen/inget får stå bakom bärgningsbilen
medan bilen dras upp på flaket.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
08
}}
313
08 Start och körning
||
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
•
Fyrhjulsdriven bil (AWD) med upplyft
framvagn ska inte bärgas i högre
hastighet än 70 km/h (40 mph). Den
bör inte bärgas längre sträckor än 50
km.
Relaterad information
•
08
314
Bogsering (s. 311)
HJUL OCH DÄCK
09 Hjul och däck
09
Däck – skötsel
Däckens funktion är bland annat att bära last,
ge grepp mot underlaget, dämpa vibrationer
och skydda hjulet mot slitage.
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de
sällan eller aldrig används. Funktionen kan då
påverkas. Det gäller alla däck som sparas för
framtida bruk. Exempel på yttre tecken som
indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte.
Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
De sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror,
exempelvis 1510. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll av bilen.
Sommar- och vinterhjul
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck (s. 318) ger jämnare slitage.
Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick
har en inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits.
För att undvika skillnader i mönsterdjup samt
förhindra att slitagemönster uppstår kan
fram- och bakhjulen skiftas med varandra.
Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca
5000 km och därefter med 10000 km intervall.
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet. Om det redan har
uppstått betydande skillnad i slitage (> 1 mm
skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska
de minst slitna däcken alltid sitta bak. En
316
framhjulssladd är vanligen lättare att häva än
en bakhjulssladd, och leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske helt förlorar
kontrollen över bilen. Därför är det viktigt att
bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Förvaring
Hjul med monterade däck ska förvaras liggande eller upphängda – inte stående.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 319)
Däck – hastighetsklasser (s. 320)
Däck – lastindex (s. 320)
Däck – rotationsriktning (s. 317)
Däck – slitagevarnare (s. 317)
09 Hjul och däck
G021778
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas
mellan fram och bak, aldrig från vänster till
höger sida eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn och
snömodd. Däck med störst mönsterdjup ska
alltid monteras bak (för att minska risken för
sladd).
OBS
Se till att ha samma typ och dimension
och även samma fabrikat på båda hjulparen.
Följ rekommenderat däcktryck som finns
angivet i däcktryckstabellen (s. 406).
Relaterad information
•
•
•
•
•
09
Däck – slitagevarnare
En slitagevarnare visar status på däckets
mönsterdjup.
Däck – dimensioner (s. 319)
Däck – hastighetsklasser (s. 320)
Däck – lastindex (s. 320)
Däck – skötsel (s. 316)
Däck – slitagevarnare (s. 317)
G021829
Däck – rotationsriktning
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över däckets längsgående mönsterspår. På
sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread
Wear Indicator). När däckets mönsterdjup är
reducerat till 1,6 mm, kommer slitbanan i
jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast
till nya däck. Tänk på att däck med litet
mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i
regn eller snö.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 319)
Däck – hastighetsklasser (s. 320)
Däck – lastindex (s. 320)
Däck – rotationsriktning (s. 317)
Däck – skötsel (s. 316)
317
09 Hjul och däck
09
Däck - lufttryck
•
Däcktrycksdekal
Däck kan ha olika lufttryck vilket mäts i
enheten bar.
Kontrollera däckens lufttryck
•
Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension.
•
ECO-tryck1.
Däcktrycket ska kontrolleras på kalla däck.
Med kalla däck avses att däcken har samma
temperatur som yttertemperaturen. Efter
några kilometers körning blir däcken varma
och trycket högre.
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens
köregenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade
och skadas. Däcktrycket påverkar åkkomfort,
vägljud och köregenskaper.
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
1
318
ECO-trycket ger förbättrad bränsleekonomi.
G021830
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje
månad.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilka tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck (s. 406).
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För att få bäst bränsleekonomi vid hastigheter
under 160 km/h (100 mph) rekommenderas
ECO-trycket (gäller både för full och lätt last),
se Däck – godkända däcktryck (s. 406).
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 319)
Däck – hastighetsklasser (s. 320)
Däck – lastindex (s. 320)
Däck – skötsel (s. 316)
Däck – slitagevarnare (s. 317)
09 Hjul och däck
Hjul- och fälgdimensioner
Däck – dimensioner
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Bilens däck har en viss dimension, se exempel i tabellen nedan.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att
vissa kombinationer av hjul (fälg) och däck är
godkända.
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
215/55R16 97W.
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
215
Däckets bredd (mm)
55
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
R
Radialdäck
16
Fälgdiameter i tum
16
Fälgdiameter i tum (")
50
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till hjulets kontaktyta mot navet)
97
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (SS). (I
detta fall 270 km/h (168 mph).)
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 319)
Däck – godkända däcktryck (s. 406)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 404)
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
09
Däck – hastighetsklasser (s. 320)
Däck – lastindex (s. 320)
Däck – rotationsriktning (s. 317)
Däck – skötsel (s. 316)
Däck – godkända däcktryck (s. 406)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 319)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 404)
VARNING
19-tums hjul får aldrig användas på bilar
som inte är utrustade med tillvalen Rdesign eller Sportchassi. Användandet av
19-tums hjul på bilar med standardchassi
medför en säkerhetsrisk, risk för vagnskador och försämrar bilens köregenskaper.
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer av fälgar och däck.
319
09 Hjul och däck
09
Däck – lastindex
Däck – hastighetsklasser
Lastindex indikerar ett däcks förmåga att bära
en viss last.
Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör
därmed en särskild hastighetsklass (SS –
Speed Symbol).
Varje däck har en viss förmåga att bära last,
ett lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna
index anges i lastindextabellen, se avsnitt
"Specifikationer" i den tryckta ägarmanualen.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 319)
Däck – godkända däcktryck (s. 406)
Däck – hastighetsklasser (s. 320)
Däck – skötsel (s. 316)
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 404)
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. I tabellen nedan anges vilken
maximalt tillåten hastighet som gäller för
respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (s. 321)2, där lägre hastighetsklass får
användas. Om ett sådant däck väljs får bilen
inte köras fortare än däcket är klassificerat
för. (T.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h (100 mph).) Väglaget avgör hur fort
bilen kan köras, inte däckens hastighetsklass.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som
anges i tabellen.
2
320
Både dubbade och dubbfria däck.
Q
160 km/h (100 mph) (används endast
på vinterdäck)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (s. 320) (LI)
och hastighetsklass (SS) än specificerat.
Om ett däck med för lågt lastindex eller
hastighetsklass används kan det bli överhettat.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 319)
Däck – lastindex (s. 320)
Däck – rotationsriktning (s. 317)
09 Hjul och däck
Hjulskruvar
Vinterdäck
Använda snökedjor
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid
naven och finns i olika utföranden.
Vinterdäck är däck som är anpassade för vinterväglag.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare än 50 km/h (31 mph) med snökedjor.
Undvik att köra på barmark eftersom detta
sliter mycket hårt på både snökedjor och
däck.
VIKTIGT
Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm.
Vid alltför hård åtdragning kan skruvförbandet skadas.
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Låsbar hjulskruv*
Låsbar hjulskruv* kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet
finns plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
Relaterad information
•
Hjul- och fälgdimensioner (s. 319)
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
vinterdäck måste rätt typ av däck monteras
på alla fyra hjulen.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör
med en auktoriserad Volvoverkstad. Fel
snökedja kan orsaka allvarlig skada på din
bil och leda till en olycka.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med
en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och
däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in
500–1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i däcken. Det ger
däcken och speciellt dubbarna längre livslängd.
09
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 322)
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
321
09 Hjul och däck
09
Byte av hjul – losstagning hjul
Bilens hjul går att byta ut mot t.ex. vinterhjul.
Reservhjul*
Tillbehörsreservhjulet kan levereras i två olika
utförande, i påse eller för placering under
lastgolv.
Följande instruktioner gäller enbart om ett
reservhjul har köpts som tillbehör till bilen.
Om bilen inte är utrustad med reservhjul – se
information om provisorisk däcktätning
(TMK) (s. 330).
Reservhjulet (Temporary spare) är endast
avsett att användas tillfälligt och ska snarast
ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning
med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det
vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och
maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter
på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet ska inte repareras.
VIKTIGT
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph)
med ett reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler
än ett reservhjul av typen "Temporary
spare" samtidigt.
Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan
med utsidan nedåt. Reservhjulet och skumblocket hålls fast med samma genomgående
skruv. Skumblocket innehåller alla verktyg.
Reservhjul levererat i en påse ska vara placerad på lastgolvet i bagageutrymmet och
fastspänd med remmar.
1. Fäll upp lastgolvet.
2. Skruva upp fästskruven.
3. Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
4. Lyft ur reservhjulet.
Framtagning av reservhjul i påse
1. Lossa spännbanden, lyft ur reservhjulet ur
bagageutrymmet och ta ut det ur reservhjulspåsen.
3. Lyft verktyg och domkraft ur skumblocket.
Losstagning
Sätt ut varningstriangel (s. 325) om ett hjul
byts på trafikerad plats. Bilen och domkraften* ska stå på ett fast horisontellt underlag.
1. Dra åt parkeringsbromsen, (s. 292) och
lägg i backväxeln eller läge P om bilen
har automatisk växellåda.
Bil med två lastsäkringsöglor.
Vänd handtaget på reservhjulspåsen in mot
baksätet. Fäst de fastsydda spännremmarnas
krokar i lastsäkringsöglorna. Fäst den långa
remmen i en av lastsäkringsöglorna, för remmen runt reservhjulet och genom det undre
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Framtagning av reservhjul under
lastgolv
2. Fäll upp lastgolvet.
Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen (s. 406).
322
handtaget. Spänn fast den korta spännremmen på den långa. Fäst i den andra lastsäkringsöglan och dra åt.
09 Hjul och däck
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Använd demonteringsverktyget för
att kroka i och dra bort eventuell heltäckande hjulsida. Alternativt kan hjulsidorna
ryckas bort för hand.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att
den är fri från smuts.
09
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive
bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens
maximala lyftförmåga vid en angiven
lägsta lyfthöjd.
2. Ta fram domkraften*, hjulskruvnyckeln*,
demonteringsverktyg för hjulsida* och för
hjulskruvarnas plasthattar som ligger i
skumblocket. Om annan domkraft väljes,
se Lyftning av bilen (s. 339).
Verktyg för borttagning av plasthattar på hjulskruvarna.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
323
09 Hjul och däck
09
||
5. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp.
VARNING
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet måste utföras i trafikerad miljö ska
passagerare ställa sig på en säker plats.
8. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva upp domkraften så att flänsen i karossen hamnar i skåran i
domkraftshuvudet.
OBS
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom vid byte av hjul vid
punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul,
m.m. Endast domkraften som tillhör den
specifika modellen får användas för att
lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller
under längre tid än för ett hjulskifte,
rekommenderas att en garagedomkraft
används. I så fall, följ de bruksanvisningar
som följer med utrustningen.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga
gängvarv i hjulskruvnyckeln.
6. Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna
med avsett verktyg.
7. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs
med hjulskruvnyckeln.
Relaterad information
VIKTIGT
Marken ska vara fast, slät och ska inte
luta.
9. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta
bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
324
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
•
Byte av hjul – montering (s. 325)
Domkraft* (s. 326)
Varningstriangel (s. 325)
Hjulskruvar (s. 321)
09 Hjul och däck
Byte av hjul – montering
Det är viktigt att monteringen av hjulet utförs
på ett korrekt sätt.
Ditsättning
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet måste utföras i trafikerad miljö ska
passagerare ställa sig på en säker plats.
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt
åtdragna. Dra åt med 140 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Varningstriangel
09
Varningstriangeln används för att varna andra
trafikanter för stillastående fordon.
Förvaring och uppfällning
5. Sätt tillbaka plasthattarna på hjulskruvarna.
6. Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
OBS
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
OBS
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
Relaterad information
•
•
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 322)
Domkraft* (s. 326)
Varningstriangel (s. 325)
Hjulskruvar (s. 321)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
325
09 Hjul och däck
09
Varningstriangeln sitter monterad på insidan
av bagageluckan med hjälp av två clips.
Lossa varningstriangelns fodral genom att
dra de båda snäpplåsen utåt.
Verktyg
Domkraft*
I bilen finns bl.a. bogserögla, domkraft* och
hjulskruvnyckel*.
En domkraft används för att höja upp bilen,
t.ex. vid byte av däck.
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
OBS
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i bagageutrymmet efter
användning.
Under lastgolvet ligger bilens bogserögla,
domkraft* och hjulskruvnyckel*. Här finns
även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna och verktyg för hjulskruvarnas plasthattar.
Relaterad information
•
•
•
•
•
326
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Provisorisk däcktätning (s. 330)
Bogserögla (s. 312)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 322)
Hjulskruvar (s. 321)
Domkraft* (s. 326)
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom vid byte av hjul vid
punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul,
m.m. Endast domkraften som tillhör den
specifika modellen får användas för att
lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller
under längre tid än för ett hjulskifte,
rekommenderas att en garagedomkraft
används. I så fall, följ de bruksanvisningar
som följer med utrustningen.
Verktyg – återplacering
09 Hjul och däck
Efter användning av verktyg och domkraft*
ska de placeras tillbaka på rätt sätt. Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.
Förbandslåda*
Däcktrycksövervakning*3
Förbandslådan innehåller första hjälpenutrustning.
Däcktrycksövervakningen varnar med en kontrollsymbol i kombiinstrumentet när trycket är
för lågt i ett eller flera av bilens däck.
VIKTIGT
För vissa marknader är däcktrycksövervakningen standard enligt lagkrav. Systemet
ersätter inte vanligt underhåll av däck.
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens bagage-/lastutrymme
när de inte används.
Relaterad information
•
•
09
Kontrollsymbol för däcktrycksövervakning.
Varningstriangel (s. 325)
Relaterad information
Provisorisk däcktätning (s. 330)
•
Däckövervakning (TM)* (s. 328)
En väska med första hjälpen-utrustning finns
placerad i bagageutrymmet.
3
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
327
09 Hjul och däck
09
Däckövervakning (TM)*5
Systemet TM (Tyre Monitor) känner av däckens rotationshastighet för att kunna avgöra
om de har korrekt däcktryck.
Systembeskrivning
Om däcktrycket är för lågt, förändras däckets
diameter och följaktligen dess rotationshastighet. Genom att jämföra däcken med varandra kan systemet avgöra om ett eller fler
däck har för lågt tryck.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av
däck.
Meddelanden
Om däcktrycket är för lågt tänds kontrollsymbolen ( ) i kombiinstrumentet och ett av följande meddelanden visas:
• Lågt däcktryck Kontrollera, justera
och kalibrera
• Däcktryckssystem Service erfordras
• Däcktryckssystem för närvarande inte
aktivt
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i TM-systemet kommer
kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet
att blinka i ca 1 minut och sedan lysa med
fast sken. Ett meddelande visas också i
kombiinstrumentet.
5
328
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ta bort meddelanden
1. Kontrollera däcktrycket i samtliga däck
med en däcktrycksmätare.
2. Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
3. Kalibrera om TM-systemet i MY CAR.
OBS
För att undvika fel däcktryck bör trycket
kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck
avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter
att bilen har körts). Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket
högre.
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren
tappar kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga
däckskador i förväg.
TM-kalibrering
För att TM-systemet ska fungera korrekt
måste ett referensvärde för däcktrycket fastställas. Detta måste göras varje gång däcken
byts eller däcktrycket ändras genom att
omkalibrera systemet i MY CAR.
Exempelvis bör däcktrycket justeras vid körning med tung last eller vid höghastighetskörning (över 160 km/h (100 mph)). Därefter ska
systemet omkalibreras.
09 Hjul och däck
Omkalibrering
OBS
Inställningar görs med mittkonsolens reglage,
se MY CAR (s. 107).
Kom ihåg att TM-systemet måste kalibreras om vid varje däckbyte eller om däcktrycket ändras. Om nya referensvärden
inte lagras kan inte systemet fungera korrekt.
1. Stäng av tändningen.
2. Pumpa samtliga däck till önskat tryck
enligt däcktrycksdekalen på förarsidans
dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) och
välj nyckelläge II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77).
OBS
3. Öppna menysystemet MY CAR.
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
4. Välj menyn Däckövervakning.
5. Välj Kalibrera däcktryck. Tryck OK för
att bekräfta att däcktrycket i samtliga
däck har kontrollerats och justerats.
Kalibrering kommer sedan att starta.
6. Starta och kör bilen.
> Omkalibrering görs medan bilen körs
och kan avbrytas när som helst. Om
motorn stängs av medan omkalibrering
pågår återupptas detta när bilen körs
igen. Systemet ger ingen bekräftelse
när kalibreringen är utförd.
Det nya referensvärdet gäller tills steg 1-5
görs om.
•
Samtliga hjul gula: två eller fler däck har
för lågt tryck.
•
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem för närvarande inte
aktivt: däcktryckssystemet är temporärt
inaktiverat. Det kan vara nödvändigt att
köra bilen en kort stund över 30 km/h
(20 mph) innan systemet åter blir aktivt.
•
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras:
ett fel har uppstått i systemet. Kontakta
en Volvoåterförsäljare eller verkstad.
09
Relaterad information
•
Däck - lufttryck (s. 318)
System- och däckstatus
Systemets och däckens aktuella status kan
kontrolleras i mittkonsolens bildskärm.
1. Öppna menysystemet MY CAR.
2. Välj menyn Däckövervakning.
> Status för däcktrycken visas med en
färgkod.
Statusen är färgkodad för varje däck enligt
följande:
•
Helgrönt: systemet fungerar normalt och
däcktrycket i samtliga däck ligger något
över rekommenderad nivå.
•
Gult hjul: motsvarande däck har för lågt
tryck.
329
09 Hjul och däck
09
Provisorisk däcktätning
Den provisoriska däcktätningssatsen,
Temporary Mobility Kit (TMK), används till att
täta en punktering samt till att kontrollera och
justera däcktrycket (s. 406).
Den provisoriska däcktätningssatsen (s. 331)
består av en kompressor och en flaska med
tätningsvätska. Tätningen fungerar som en
provisorisk reparation. Tätningsvätskan tätar
effektivt däck som punkterats i slitbanan.
•
Provisorisk däcktätning – handhavande
(s. 331)
•
Provisorisk däcktätningssats –
placering
Verktyg (s. 326)
Den provisoriska däcktätningssatsen,
Temporary Mobility Kit (TMK), används till att
täta en punktering samt till att kontrollera och
justera däcktrycket.
Placering av däcktätningssatsen
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo.
Relaterad information
330
•
Provisorisk däcktätningssats – placering
(s. 330)
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 331)
Däcktätningssatsen finns under golvet i
bagageutrymmet.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 331)
•
Provisorisk däcktätning (s. 330)
09 Hjul och däck
Provisorisk däcktätningssats –
översikt
Översikt av den provisoriska däcktätningssatsens, Temporary Mobility Kit (TMK), ingående
delar.
Delarna förvaras under golvet i last-/bagageutrymmet.
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
Flaska med tätningsvätska
Byt ut flaskan med tätningsvätska innan bäst
före-datumet passerat och efter användning.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
Provisorisk däcktätning –
handhavande
09
Täta en punktering med den provisoriska
däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit
(TMK).
Provisorisk däcktätning
VARNING
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VARNING
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Vid hudkontakt med vätskan ska denna
omedelbart tvättas bort med tvål och rikligt
med vatten.
Strömbrytare
Elkabel
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats – placering
(s. 330)
•
Provisorisk däcktätning (s. 330)
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk däcktätningssats – översikt (s. 331).
Luftslang
}}
331
09 Hjul och däck
09
||
1. Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid
en trafikerad plats.
Om punkteringen orsakats av en spik eller
liknande, låt denna sitta kvar i däcket.
Den hjälper till att täta hålet.
2. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet (som sitter på kompressorns ena sida)
och sätt fast den på ratten. Hastigheten
får inte överstiga 80 km/h (50 mph) efter
att den provisoriska däcktätningen
använts.
3. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0, och ta fram elkabeln och luftslangen.
4. Skruva av det orange locket på kompressorn, och skruva loss korken på flaskan.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan
användning. När flaskan skruvas fast bryts
plomberingen automatiskt.
332
5. Skruva fast flaskan till botten i flaskhållaren.
> Flaskan och flaskhållaren är försedda
med backspärr för att förhindra
läckage av tätningsmedel. När flaskan
är fastskruvad kan den inte skruvas
loss ur flaskhållaren igen. Borttagning
av flaskan måste göras på en verkstad,
Volvo rekommenderar en auktoriserad
Volvoverkstad.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.
7. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag
och starta bilen.
OBS
Se till att ingen av de andra 12 V-uttagen
används när kompressorn är i drift.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
8. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
VARNING
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6. Skruva loss däckets ventilhatt.
Kontrollera att tryckreduceringsventilen
på luftslangen är helt åtskruvad, och
skruva dit luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
09 Hjul och däck
9. Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
14. Kör snarast minst 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h (50 mph) så att tätningsvätskan kan täta däcket.
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
OBS
De första varven som däcket roterar kommer det att spruta ut tätningsvätska ur
punkteringshålet.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)
VARNING
Se till att ingen person står i närheten av
bilen och får tätningsvätskan på sig när
bilen kör iväg. Avståndet bör vara minst
två meter.
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
15. Efterkontroll:
Koppla på luftslangen på däckventilen
igen och kontrollera däcktrycket med
tryckmätaren, se Provisorisk däcktätning
– efterkontroll (s. 333).
11. Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.
12. Skruva loss luftslangen från däckventilen
och sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
13. Sätt på skyddslocket på luftslangen för
att undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska.
6
1 bar = 100 kPa.
Provisorisk däcktätning – efterkontroll
Kontrollera däckdryck
Ta fram däcktätningsutrustningen. Kompressorn ska vara avstängd.
1. Skruva loss däckets ventilhatt.
Ta fram luftslangen och skruva dit ventilanslutningen till botten på däckventilens
gänga.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
Är däcktrycket under 1,3 bar6 har
däcket inte tätats tillräckligt. Färden
bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
•
Är däcktrycket högre än 1,3 bar6 ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se
Däck – godkända däcktryck (s. 406).
•
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning (s. 330)
Provisorisk däcktätning – efterkontroll
(s. 333)
09
När ett däck har tätats med den provisoriska
däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit
(TMK), ska en efterkontroll göras efter
ca 3 kilometers körning.
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 331)
}}
333
09 Hjul och däck
09
||
3. Om däcket behöver pumpas:
OBS
1. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag
och starta bilen.
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av
en auktoriserad Volvoverkstad.
2. Starta kompressorn och pumpa upp
däcket till angivet tryck enligt däcktryckstabellen.
VARNING
3. Stäng av kompressorn.
4. Ta loss däcktätningsutrustningen, sätt på
skyddslocket på luftslangen och vik in
slangen i lådan.
Lägg TMK i lastutrymmet.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar att bilen körs till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
(50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts. Volvo rekommenderar
ett besök på en auktoriserad Volvoverkstad för inspektion av det tätade däcket
(maximal körsträcka 200 km). Personalen
kan avgöra om däcket kan lagas eller
behöver bytas.
5. Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
OBS
•
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
Relaterad information
•
•
•
334
Provisorisk däcktätning (s. 330)
Provisorisk däcktätning – handhavande
(s. 331)
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 331)
Provisorisk däcktätningssats –
pumpning av däck
Bilens originaldäck kan pumpas upp med
hjälp av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen (s. 331).
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram elkabel och luftslang.
2. Skruva loss däckets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
3. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag
och starta bilen.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
09 Hjul och däck
VIKTIGT
09
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen, se Däck – godkända
däcktryck (s. 406). Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och elkabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning (s. 330)
Provisorisk däcktätningssats – översikt
(s. 331)
Provisorisk däcktätning – efterkontroll
(s. 333)
335
UNDERHÅLL OCH SERVICE
10 Underhåll och service
Volvos serviceprogram
Boka service och reparation*
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken.
Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i din internetanslutna bil.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal,
servicelitteratur och de specialverktyg som
garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation (s. 349)
Genom denna tjänst tillhandahålls ett
bekvämt sätt att boka service och verkstadsbesök direkt i bilen. Bilinformation skickas till
din återförsäljare som kan förbereda verkstadsbesöket. Återförsäljaren återkommer
med ett digitalt bokningsförslag.
Innan tjänsten kan användas
Volvo ID och min profil
•
Registrera ett Volvo ID. För mer information och hur man skapar ett Volvo ID, se
Volvo ID (s. 21).
•
Logga in på ägarportalen Min Volvo, gå
till din profil och utför följande:
1. Kontrollera att bilen är kopplad till din
profil.
2. Kontrollera att dina kontaktuppgifter
stämmer.
3. Välj Volvoåterförsäljare och den personliga servicetekniker du önskar kontakt
med för service och reparation.
för information om hur man ansluter bilen
till internet.
•
•
Eftersom bokningsinformation skickas
över ditt privata telefon- eller P-SIM-kortabonnemang kommer du att få en fråga
om du vill skicka information. Frågan
ställs en gång och gäller sedan för den
valda uppkopplingen för en begränsad
tid.
10
För att tjänsten ska fungera och systemet
ska kommunicera via bilens bildskärm
måste notiser/pop-up-meddelanden vara
godkända. Tryck i MY CAR-källans normalvy på OK/MENU och därefter Service
och reparation Tillåt notiser.
Använda tjänsten
Samtliga menyer och inställningar nås från
normalvyn i MY CAR genom tryck på OK/
MENU och därefter Service och reparation.
När det är dags för service och i vissa fall när
bilen är i behov av reparation meddelas detta
i kombiinstrumentet (s. 62) och via en popup-meny i bildskärmen.
Förutsättning för bokning från bil
•
För att skicka bokningsinformation från
bilen måste bilen vara ansluten till internet, se supplement Sensus Infotainmen
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
337
10 Underhåll och service
||
•
•
•
•
•
•
10
servicebehov
funktionsstatus
vätskenivåer
mätarställning
bilens identifikationsnummer (VIN1)
bilens mjukvaruversion.
Relaterad information
•
Servicemeddelande i bildskärm.
Innebörd av svarsalternativen i bildskärmens
pop-up-meny:
• Ja – En bokningsförfrågan skickas till din
återförsäljare vilken sedan återkommer
med ett digitalt bokningsförslag. Servicemeddelandet i kombiinstrumentet släcks.
• Nej – Inga fler pop-up-meddelanden
kommer att visas i bildskärmen. Meddelande i kombiinstrumentet kvarstår.
• Senare – Pop-up-menyn visas nästa
gång bilen startas.
Bokningsinformation och bildata
När du väljer att boka service från din bil
kommer bokningsinformation och bildata att
skickas. Bildatainformationen består av information inom följande områden:
1
338
Vehicle Identification Number
Volvo ID (s. 21)
10 Underhåll och service
Lyftning av bilen
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna sätts på avsedda ställen
av bilens underrede.
OBS
10
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktioner som följer med utrustningen.
}}
339
10 Underhåll och service
||
10
Domkraftsfästen (pilarna) för domkraft som hör till bilen samt lyftpunkter (rödmarkerade).
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft fram
ska den sättas under någon av de fyra lyftpunkterna längst in under bilen. Om bilen lyfts
med verkstadsdomkraft bak ska den sättas
under någon av lyftpunkterna. Var noga med
att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte
kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om bilen lyfts med en verkstadslyft av tvåpelartyp, kan de främre och bakre lyftarmarna
sättas under de yttre lyftpunkterna (domkraftsfästena). Fram kan alternativt de inre
lyftpunkterna användas.
Relaterad information
•
340
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 322)
10 Underhåll och service
Motorhuv – öppna och stänga
VARNING
Motorhuven kan öppnas när handtaget i
kupén vridits medurs och spärren vid kylargrillen förts åt vänster.
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Relaterad information
•
•
Motorrum – översikt
Översikten visar några servicerelaterade komponenter.
Motorrum 4-cyl.
10
Motorrum – kontroll (s. 342)
Motorrum – översikt (s. 341)
Handtaget för huvöppning är alltid på vänster
sida.
Motorrummets utseende kan skilja beroende av
motorvariant.
Påfyllning av motorolja
Expansionskärl för kylsystem
Kylare
Vrid handtaget ungefär 20-25 grader
medurs. Det hörs när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
kylargrill, se bild.)
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter
}}
341
10 Underhåll och service
||
Kylare
Motorrum – kontroll
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i
nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 77).
Påfyllning av motorolja
Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med
jämna mellanrum.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
bilens elsystem är i nyckelläge II eller när
motorn är varm.
Relä- och säkringscentral
VARNING
10
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Påfyllning av spolarvätska
Luftfilter
Motorrum förutom 4-cyl.
Regelbunden kontroll
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
•
VARNING
Expansionskärl för kylsystem
•
•
Behållare för styrservoolja
Mätsticka för motorolja2
2
342
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
Motorhuv – öppna och stänga (s. 341)
Motorrum – kontroll (s. 342)
Styrservoolja (ej bil med 4-cyl. motor)
Spolarvätska
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk
för brand.
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
bilens elsystem är i nyckelläge II eller när
motorn är varm.
Relaterad information
Motorolja
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i
nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 77).
Motorrummets utseende kan skilja beroende av
motorvariant.
Kylvätska
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Motorhuv – öppna och stänga (s. 341)
Motorrum – översikt (s. 341)
Kylvätska – nivå (s. 347)
Motorolja – kontroll och påfyllning
(s. 344)
Styrservoolja – nivå (s. 348)
Spolarvätska – påfyllning (s. 358)
10 Underhåll och service
Motorolja – allmänt
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
Volvo rekommenderar:
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 393).
VIKTIGT
men. Kontakta en Volvoåterförsäljare för mer
information.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och
garantiboken.
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
en olja med högre kvalitet, se Motorolja –
ogynnsamma körförhållanden (s. 393).
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
•
10
För påfyllningsbar volym, se Motorolja – kvalitet och volym (s. 394).
Relaterad information
Motorolja – kontroll och påfyllning
(s. 344)
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa
motorvarianter har oljetryckgivare, då
används kombiinstrumentets varningssymbol
för lågt oljetryck
. Andra varianter har
oljenivågivare, då informeras föraren via
samt
instrumentets varningssymbol
displaytexter. Vissa varianter har båda syste-
343
10 Underhåll och service
Motorolja – kontroll och påfyllning
10
VARNING
Oljenivån detekteras på vissa motorvarianter
med elektronisk oljenivågivare, på andra
motorvarianter kontrolleras den med oljemätsticka.
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån
får aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
VARNING
Motor med oljemätsticka3
G021737
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Motor med elektronisk oljenivågivare,
4-cyl.
G021734
Mätning och eventuell påfyllning
Mätsticka och påfyllningsrör.
2. Dra upp och torka av mätstickan.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen.
3. Stick ner mätstickan igen.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
3
4
344
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
4. Dra upp och kontrollera nivån.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas
på. Skulle nivån vara kraftigt under, kan
ytterligare mängd erfordras.
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör
det efter en kortare körning. Därefter upprepa steg 1–4.
Gäller ej 4-cyl. motor eller 5-cyl. dieselmotor vilka har elektronisk oljenivågivare.
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
Påfyllningsrör4.
I vissa fall kan olja behöva fyllas på mellan
serviceintervallen.
Åtgärder med avseende på motoroljenivån
behöver inte vidtas förrän ett meddelande
10 Underhåll och service
visas i kombiinstrumentets display, se följande bild.
VIKTIGT
Vid meddelande om låg oljenivå, fyll
endast på med den volym som anges,
exempelvis 0,5 liter.
OBS
Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen
måste ha körts ca 30 km och stått stilla 5
minuter med avstängd motor och på plan
mark innan visning av oljenivån blir korrekt.
Meddelande och grafik i display. Vänster display
visas i digitalt kombiinstrument och höger i analogt.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 105).
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Oljenivån kan
vara för hög.
5
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
OBS
Om inte rätt förutsättningar för mätning av
oljenivå är uppfyllda (tid efter motoravstängning, bilens lutning, yttertemperatur
etc.) är uppfyllda, kommer meddelande Ej
tillgänglig att visas. Detta innebär inte att
det är något fel i bilens system.
10
Motor med elektronisk oljenivågivare,
5-cyl. diesel
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå, 4-cyl.
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
följande sekvens.
1. Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 77).
Påfyllningsrör5.
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till
position Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
Åtgärder med avseende på motoroljenivån
behöver inte vidtas förrän ett meddelande
visas i kombiinstrumentets display, se följande bild.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 105).
}}
345
10 Underhåll och service
||
VIKTIGT
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5
liter motorolja, fyll endast på med
0,5 liter.
10
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till
position Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 105).
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km
innan visning av oljenivån blir korrekt.
Meddelande och grafik i display. Vänster display
visas i digitalt kombiinstrument och höger i analogt.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då
motorn är avstängd, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 105).
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Oljenivån kan
vara för hög.
VARNING
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3)
eller (4) visas enligt bilden nedan. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Mätning av oljenivå, 5-cyl. diesel
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
följande sekvens.
1. Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 77).
346
Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4. Meddelande
och grafik i display. Vänster display visas i digitalt
kombiinstrument och höger i analogt.
Relaterad information
•
Motorolja – allmänt (s. 343)
10 Underhåll och service
Kylvätska – nivå
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs
från motorn till kylvätskan kan användas till att
värma kupén.
Nivåkontroll
Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionskärlet. Om
kylsystemet inte är välfyllt, kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador på
motorn.
rent vatten. Frysrisken ökar med såväl för
liten som för stor andel kylvätska.
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos
rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. I annat fall kan för höga
temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm, skruva av expansionskärlets lock
sakta så att övertrycket försvinner.
OBS
Kontrollera kylvätskenivån regelbundet då
motorn är kall.
Påfyllning
10
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se Kylvätska – kvalitet
och volym (s. 396).
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Komplettera aldrig med endast
347
10 Underhåll och service
Broms- och kopplingsvätska – nivå
Påfyllning
Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga
mellan behållarens MIN- och MAX-märken.
10
Styrservoolja – nivå
Bil med 4-cyl. motor har ingen styrservoolja.
För bil med annan motor gäller att styrservooljans nivå ska ligga mellan behållarens
MIN- och MAX-märken. Oljan behöver inte
bytas.
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
På bilar som körs så att bromsarna används
ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet,
ska vätskan bytas varje år.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se Bromsvätska – kvalitet och volym (s. 399).
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet. Det runda locket måste först tas bort
innan behållarens lock kan nås.
Öppna locket som sitter placerat på
avtäckningen genom att vrida det.
Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
348
VIKTIGT
Håll rent runt styrservobehållaren vid kontroll. Locket ska inte öppnas.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte. Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-märkena.
För rekommenderad oljekvalitet, se Styrservoolja – kvalitet (s. 399).
10 Underhåll och service
VARNING
Om ett fel uppstår i styrservosystemet eller
motorn är avstängd och bilen måste bogseras, går styrningen betydligt tyngre än
normalt. Läs om vad som gäller vid bogsering (s. 311).
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller
fluorescerande spårmedel. Ultraviolett ljus
ska användas vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service
och reparation av systemet får endast
utföras av auktoriserad verkstad.
Relaterad information
•
6
7
Lysdiod (Light Emitting Diode)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Volvos serviceprogram (s. 337)
Lampbyte – allmänt
Lampbyte kan utföras på glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Glödlamporna finns specificerade (s. 356).
Glödlampor och andra ljuskällor som är av
särskild typ, såsom LED6-lampor, eller som
av annan orsak inte lämpar sig för byte annat
än av verkstad7 är de som finns i:
•
•
•
•
•
•
•
•
10
aktiva xenon-strålkastare – ABL (xenonlampor)
varselljus/positionsljus fram
kurvtagningsljus
sidoblinkers, yttre backspeglar
trygghetsbelysning, yttre backspeglar
interiörbelysning förutom instegsbelysning fram
positionsljus bak
sidomarkeringsljus.
}}
349
10 Underhåll och service
||
VARNING
10
På bilar utrustade med xenon-strålkastare
ska byte av xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VARNING
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte görs, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77).
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på
reflektorn som då kan förstöras.
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter att
den trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
350
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare och
baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå detta.
Kondens ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.
Lampbyte – strålkastare
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att först via motorrummet lossa och ta
ut hela strålkastaren.
Borttagning av strålkastare
Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77).
Relaterad information
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 350)
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 355)
•
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
(s. 356)
•
Lampbyte – belysning i bagageutrymme
(s. 355)
•
Lampbyte – nummerskyltsbelysning
(s. 355)
Dra ur strålkastarens låssprintar.
Frigör strålkastaren genom att växelvis
vinkla och dra ut den.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
10 Underhåll och service
1. Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska
höras.
Lampbyte – täcklock till hel-/
halvljuslampor
2. Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna. Den korta sprinten sätts närmast
kylargrillen. Kontrollera att de är ordentligt
nedstuckna.
Hel-/halvljuslampor nås genom att lossa strålkastarens större täcklock.
10
3. Kontrollera belysningen.
Lossa strålkastarens kontaktstycke
genom att pressa ner clipset med tummen.
För samtidigt ut kontaktstycket med
andra handen.
5. Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
6. Byt den aktuella glödlampan.
Fastsättning av strålkastare
Strålkastaren måste vara monterad och kontaktstycket ordentligt anslutet innan belysningen slås på eller fjärrnyckeln sätts in i
startlåset.
Relaterad information
•
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 349)
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor (s. 351)
Lampor – specifikationer (s. 356)
Innan ett glödlampsbyte påbörjas, se Lampbyte – strålkastare (s. 350).
1. Skruva loss täcklockets fyra skruvar med
ett verktyg för Torx, dimension T20 (1). De
ska inte lossas helt. (3–4 varv är tillräckligt.)
2. Skjut täcklocket åt sidan.
3. Ta loss täcklocket.
Sätt tillbaka täcklocket i omvänd ordning.
Relaterad information
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 350)
Lampbyte – halvljus (s. 352)
}}
351
10 Underhåll och service
•
•
Lampbyte – helljus (s. 352)
Lampbyte – halvljus
Lampbyte – helljus
Lampbyte – extra helljus (s. 353)
Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
OBS
10
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
1. Lossa strålkastaren (s. 350).
1. Lossa strålkastaren (s. 350).
2. Ta loss täcklocket (s. 351).
2. Ta loss täcklocket (s. 351).
3. Lossa kontaktstycket från lampan.
3. Lossa lampan genom att vrida moturs
och sedan dra rakt ut.
4. Lossa lampan genom att dra den rakt ut.
5. Styrpinnen på lampan ska vara rakt uppåt
när den sätts dit och ett klickljud ska
höras då den snäpps fast.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
•
352
OBS
Lampor – specifikationer (s. 356)
4. Lossa kontaktstycket från lampan.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i
sockeln och vrid medurs för att sätta fast
lampan. Den kan bara sättas fast på ett
sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
10 Underhåll och service
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 356)
Lampbyte – extra helljus
Den extra helljuslampan är placerad innanför
strålkastarens större täcklock.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 356)
OBS
10
Gäller bilar med xenon-strålkastare*.
1. Lossa strålkastaren (s. 350).
2. Ta loss täcklocket (s. 351).
3. Lossa lampan genom att vrida moturs
och sedan dra rakt ut.
4. Lossa kontaktstycket från glödlampan.
5. Byt ut glödlampan och passa in den i
sockeln och vrid medurs för att sätta fast
lampan. Den kan bara sättas fast på ett
sätt.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
353
10 Underhåll och service
Lampbyte – blinkers fram
Lampbyte – ljus bak
Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.
Lampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet.
Lampa för backljus finns bakom panelen i
bagageluckan.
10
5. Tryck glödlampshållaren på plats och sätt
tillbaka luckan.
Backljus
Lamphållare bak
1. Lossa strålkastaren (s. 350).
1. Öppna panelen i bagageluckan.
2. Lossa locket genom att dra rakt ut.
2. Lossa glödlampshållaren genom att vrida
den moturs.
3. Dra i lamphållaren för att få ut glödlampan.
4. Tryck och samtidigt vrid glödlampan
moturs för att få loss den.
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 356)
Lamporna i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet (inte LED-lampor).
3. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
1. Ta bort luckorna i vänster/höger panel för
att komma åt lamporna. Glödlamporna är
placerade i en lamphållare.
4. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
2. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
glödlampshållaren.
3. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
4. Sätt i en ny glödlampa, pressa nedåt och
vrid medurs.
354
5. Sätt fast glödlampshållaren genom att
vrida den medurs.
Relaterad information
•
Lampbyte – placering av lampor bak
(s. 355)
•
Lampor – specifikationer (s. 356)
10 Underhåll och service
Lampbyte – nummerskyltsbelysning
Översikten visar lampornas placering bak.
Nummerskyltsbelysningen är placerad under
bagageluckans handtag.
Lampbyte – belysning i
bagageutrymme
Bagageutrymmesbelysningen är placerad på
båda sidor om bagageluckans öppning.
Bromsljus (LED)
Sidomarkeringsljus (LED)
1. Lossa skruvarna med en skruvmejsel.
Bromsljus (s. 354)
2. Lossa hela glödlamphuset försiktigt och
dra ut det.
1. Stick in en skruvmejsel och bänd lätt så
lamphuset lossnar.
Positionsljus (LED)
3. Byt till ny glödlampa.
2. Byt till ny glödlampa.
Backljus (s. 354)
4. Sätt tillbaka och skruva fast hela glödlamphuset.
3. Kontrollera att lampan lyser och tryck tillbaka lamphuset.
Relaterad information
Relaterad information
Blinker (s. 354)
Dimljus (s. 354)
10
G021758
Lampbyte – placering av lampor bak
•
Lampor – specifikationer (s. 356)
•
Lampor – specifikationer (s. 356)
Relaterad information
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 349)
Lampor – specifikationer (s. 356)
355
10 Underhåll och service
Lampbyte – belysning i makeupspegel
10
Makeup-spegelns lampor är placerade innanför lamplinserna.
Borttagning av lamplins
Specifikationerna gäller glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Belysning
WA
Typ
Halvljus, halogen
55
H7 LL
Helljus, halogen
65
H9
Extra helljus, ABL
65
H9
Blinkers fram
24
PY24W
Instegsbelysning
fram
3
T10 Sockel
W2,1x9,5d
Handskfacksbelysning
5
Sockel SV8.5
Längd 43 mm
1. Stick in en skruvmejsel under lamplinsen
och bänd försiktigt upp låsklacken på
kanten.
Make up-spegelbelysning
1,2
T5 Sockel
W2x4,6d
2. Lossa försiktigt och lyft bort lamplinsen.
Bagageutrymmesbelysning
10
Sockel SV8.5
Längd 38 mm
Nummerskyltsbelysning
5
C5W LL
Blinkers bak
21
PY21W LL
Bromsljus
21
P21W LL
3. Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut
åt sidan och byt till en ny. Observera! –
kläm inte hårt med tången. Lampans glas
kan i så fall krossas.
Fastsättning av lamplins
1. Sätt tillbaka lamplinsen.
2. Tryck fast den.
Relaterad information
•
356
Lampor – specifikationer
Lampor – specifikationer (s. 356)
Belysning
WA
Typ
Backljus
21
H21W LL
Dimljus bak
21
H21W LL
A
Watt
Relaterad information
•
Lampbyte – allmänt (s. 349)
10 Underhåll och service
Torkarblad
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de ska bytas.
Serviceläge
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset8 och tryck
kort på START/STOP ENGINE-knappen
för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I.
För detaljerad information om nyckellägen, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 77).
Byte av torkarblad
10
2. Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem
i nyckelläge 0.
3. För inom 3 sekunder höger rattspak
uppåt och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt
upp.
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta
eller lyfta torkarbladen (till exempel vid
avskrapning av is från vindrutan) måste de
vara i serviceläge.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge –
säkerställ att de inte är fastfrusna.
8
Inte nödvändigt i bil med nyckelfritt start- och låssystem.
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort
tryck på START/STOP ENGINE-knappen för
att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller
vid start av bilen).
VIKTIGT
Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka
mot vindrutan innan torkarna aktiveras.
Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
}}
357
10 Underhåll och service
||
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut
parallellt med torkararmen.
10
Rengöring
Spolarvätska – påfyllning
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
Biltvätt (s. 379).
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Vid temperaturer under
fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd
användas.
VIKTIGT
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4. Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP
ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av bilen).
Relaterad information
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 358)
Påfyllnad av spolarvätska sker genom öppning av blått lock.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
OBS
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
358
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i
behållaren kommer ett meddelandet om
att man ska fylla på spolarvätska tillsamvisas i kombiinstrumans med symbol
mentet.
10 Underhåll och service
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall
väderlek och under fryspunkten.
VIKTIGT
Använd Volvos original spolarvätska eller
motsvarande med rekommenderad pH
mellan 6 och 8, i brukslösning (t.ex. 1:1
med neutralt vatten).
VIKTIGT
Startbatteri – allmänt
Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas av antal starter, urladdningar, körsätt,
körförhållanden, klimatförhållanden etc.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då
motorn går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
Använd spolarvätska med frostskydd när
temperaturen är under fryspunkten så att
det inte fryser i pump, behållare och
slangar.
Bensin
Spänning (V)
•
•
KöldstartförmågaA –
CCAB (A)
•
•
Bilar med strålkastarrengöring: 5,4 liter.
Bilar utan strålkastarrengöring: 4,0 liter.
Torkarblad (s. 357)
Torkare och spolare (s. 95)
A
B
12
520–800
700–800
Enligt SAE- eller EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
VIKTIGT
Vid byte av startbatteri, i bil med
Start/Stop-funktion, måste batteri av rätt
typ monteras, EFB9 i bil med manuell
växellåda och AGM10 i bil med automatisk
växellåda.
9 Enhanced Flooded Battery.
10 Absorbed Glass Mat.
•
Startbatteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets
mått.
•
Startbatteriets höjd är olika beroende
på storlek.
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
VARNING
Diesel
12
10
OBS
Motor
Volym:
Relaterad information
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
}}
359
10 Underhåll och service
||
VIKTIGT
10
OBS
Vid laddning av startbatteriet eller stödbatteriet (s. 363) ska endast modern batteriladdare med kontrollerad laddspänning
användas. Snabbladdningsfunktion ska
inte användas då det kan skada batteriet.
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark
kyla begränsar startkapaciteten ytterligare.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i
kombiinstrumentets informationsdisplay
om startbatteriets laddningsgrad tillfälligt
vara inaktuellt efter inkoppling av externt
startbatteri eller batteriladdare:
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters
körning/vecka eller att batteriet ansluts till
en batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
På batterier finns symboler som informerar
och varnar.
Symboler på batterier
Använd skyddsglasögon.
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp med batteri (s. 271) – där
beskrivs var och hur kabelklammorna ska
placeras.
Batteri – symboler
Relaterad information
•
•
Batteri – symboler (s. 360)
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
Startbatteri – byte (s. 361)
Batteriet innehåller frätande syra.
360
10 Underhåll och service
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Startbatteri – byte
Startbatteriet i bilen kan bytas utan hjälp av
verkstad.
Demontering
Explosionsfara.
10
Allra först: Ta fjärrnyckeln ur startlåset och
vänta minst 5 minuter innan några elektriska
anslutningar rörs – detta för att bilens elsystem behöver lagra nödvändig information till
styrenheterna.
Ska lämnas till återvinning.
OBS
Förbrukat startbatteri eller stödbatteri ska
återvinnas på ett miljöanpassat sätt – det
innehåller bly.
Relaterad information
•
•
Startbatteri – allmänt (s. 359)
Batteri – Start/Stop (s. 363)
Öppna clipsen på främre täcklocket och
ta loss locket.
Lösgör gummilisten så att bakre täcklocket går fritt.
}}
361
10 Underhåll och service
||
Ta loss bakre täcklocket genom att
skruva ett kvarts varv och lyfta loss det.
Tvärstag på R-Design*
VARNING
10
OBS
Dra åt skruvarna med 30 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Anslut och ta bort plus- respektive minuskabel i rätt ordningsföljd.
Montering
Lossa den svarta minuskabeln.
Lossa den röda pluskabeln.
Lossa avluftningsslangen från batteriet.
Tvärstag och plenumlucka.
Skruva loss skruven som håller batteriklamman.
Bilar med R-Design har ett tvärstag som
måste demonteras innan startbatteriet kan
bytas.
För batteriet åt sidan.
1. Ta bort plenumluckorna på höger och
vänster sida. Bänd försiktigt med en
plastkniv eller liknande.
Lyft upp det.
2. Lossa och ta bort skruvarna (en på höger
och en på vänster sida) som håller tvärstaget.
3. Ta bort tvärstaget.
> Nu kan startbatteriet demonteras enligt
föregående avsnitt.
•
Montering av tvärstaget sker i omvänd
ordning.
1. Ställ ner batteriet i batterilådan.
2. För batteriet inåt samt åt sidan tills det
når bakkant av lådan.
3. Skruva fast klamman som håller batteriet.
4. Anslut avluftningsslangen.
> Kontrollera att den är korrekt ansluten
till både batteriet och utloppet i
karossen.
5. Anslut den röda pluskabeln.
6. Anslut den svarta minuskabeln.
7. Tryck fast det bakre täcklocket. (Se tidigare avsnitt "Demontering".)
8. Montera gummilisten. (Se "Demontering".)
362
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Underhåll och service
9. Passa in det främre täcklocket och fäst
det med clipsen. (Se "Demontering".)
För mer information om bilens startbatteri, se
Startbatteri – allmänt (s. 359) och Starthjälp
med batteri (s. 271).
Batteri – Start/Stop
Batteri
Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt
startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper
till vid Start/Stop-funktionens startsekvens.
För mer information om Start/Stop-funktionen, se Start/Stop* (s. 279).
Start, 12 V
KöldstartförmågaA
– CCAB
(A)
Vänsterstyrd
bil:
720C
120E
760D
170F
10
Högerstyrd bil:
120
För mer information om bilens startbatteri, se
Starthjälp med batteri (s. 271).
Följande tabell visar specifikationer för startrespektive stödbatteri i bil med Start/Stopfunktion.
Stöd, 12 V
Vänsterstyrd
bil:
Storlek,
L×B×H
(mm)
278×175×190
150×90×106E
150×90×130F
Högerstyrd bil:
150×90×106
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
363
10 Underhåll och service
||
OBS
Batteri
Start, 12 V
Stöd, 12 V
Vänsterstyrd
bil:
10
Kapacitet (Ah)
70
8E
8
F
Ju högre strömuttag det är i bilen,
desto mer måste generatorn arbeta
och batterierna laddas = Ökad bränsleförbrukning.
•
När startbatteriets kapacitet sjunkit
under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/
Stop-funktionen ur.
10F
Högerstyrd bil:
A
B
C
D
E
•
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion
som auto-stoppar endast när bilen står helt still.
Övriga.
VIKTIGT
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
•
Motorn auto-startar13 utan att föraren
trycker ner kopplingspedalen (manuell
växellåda).
•
Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen (automatisk
växellåda).
Vid byte av startbatteri, i bil med
Start/Stop-funktion, måste batteri av rätt
typ monteras, EFB11 i bil med manuell
växellåda och AGM12 i bil med automatisk
växellåda.
Vid byte av stödbatteri måste batteri av
AGM-typ monteras.
11
12
13
14
364
Batteriernas placering
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Se Startbatteri – allmänt (s. 359) för utförlig beskrivning av startbatteriet.
A: Vänsterstyrd bil. B: Högerstyrd bil.
Startbatteri14
Stödbatteri
Stödbatteriet behöver normalt inte mer
service än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller problem bör verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
10 Underhåll och service
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp med batteri (s. 271) – där
beskrivs var och hur kabelklammorna ska
placeras.
OBS
Om startbatteriet har blivit så urladdat att
allt är “svart” och bilen i princip saknar
samtliga normala elektriska funktioner och
motorn därefter startas med hjälp av ett
externt batteri eller batteriladdare, kommer
Start/Stop-funktionen att vara aktiverad.
Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men Start/Stop-funktionen kan vid ett
auto-stopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
För att säkerställa en lyckad auto-start
efter ett auto-stopp måste batteriet först
laddas upp. Vid en yttertemperatur av
+15 °C behöver batteriet laddas minst
1 timma. Vid lägre yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar.
Rekommendationen är att batteriet laddas
upp med en extern batteriladdare.
Elsystem
Elsystemet är enpoligt och använder chassi
och motorstomme som ledare.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator.
10
Startbatteriets storlek, typ och prestanda
beror på bilens utrustning och funktion.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se
dekal på batteriet).
Relaterad information
•
•
Startbatteri – byte (s. 361)
Startbatteri – allmänt (s. 359)
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri, se Startbatteri – allmänt (s. 359).
Relaterad information
•
Batteri – symboler (s. 360)
365
10 Underhåll och service
Säkringar – allmänt
10
Placering av elcentraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett
antal säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts. Om samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo rekommenderar då att du uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
Placering av elcentraler i vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralerna under
handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
Under handskfack
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
Bagageutrymme
Motorrum kallzon (endast Start/Stop)
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
366
Relaterad information
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 371)
•
Säkringar – i bagageutrymme (s. 375)
Säkringar – i motorrum (s. 367)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 373)
•
Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 377)
10 Underhåll och service
Säkringar – i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
10
}}
367
10 Underhåll och service
||
Allmänt säkringar motorrum
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
10
Positioner (se föregående bild)
Motorrum övre
Motorrum främre
Motorrum undre
Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade
under (A).
På insidan av locket finns en dekal som visar
säkringarnas placering.
•
Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad15.
•
Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE"
och bör bytas av en verkstad15.
•
15
368
Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ
"Mini Fuse".
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
[A]A
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfackB
50
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
50
Primärsäkring för elcentral i
bagageutrymmeB
60
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfack
60
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfackB
60
–
–
Funktion
[A]A
Eluppvärmd vindruta*B, höger
sida
40
ABS-pump
40
ABS-ventiler
20
Strålkastarspolare*
20
Ljushöjdsreglering*; Aktiva
xenon-strålkastare – ABL*
10
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
20
ABS
5
Justerbart rattmotstånd*
5
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
10
10
Elektrisk extravärmare*B
100
Eluppvärmd vindruta*B, vänster sida
40
Eluppvärmda spolarmunstycken*
Vindrutetorkare
30
–
–
Parkeringsvärmare*
25
Ljusreglage
5
KupéfläktC
40
–
–
10 Underhåll och service
Funktion
[A]A
Funktion
[A]A
–
–
Glödstyrenhet (5-cyl. diesel)
10
–
–
20
Reläspolar
5
Motorstyrenhet (4-cyl.); Tändspolar (5-, 6-cyl. bensin); Kondensator (6-cyl.)
Extraljus*
20
Motorstyrenhet (5-, 6-cyl.
bensin)
10
Signalhorn
15
Motorstyrenhet (5-cyl. diesel)
15
Reläspole i huvudrelä för
motorstyrsystem (4-cyl.);
Motorstyrenhet (4-cyl.)
5
Motorstyrenhet (4-cyl.)
20
10
Reläspole i huvudrelä för
motorstyrsystem (5-, 6-cyl.);
Motorstyrenhet (5-, 6-cyl.)
10
Luftmassemätare (4-cyl.); Termostat (4-cyl. bensin); EVAPventil (4-cyl. bensin); Kylpump
för EGR (4-cyl. diesel)
Transmissionsstyrenhet
15
15
Magnetkoppling A/C (5-, 6cyl. bensin); Stödjande kylvätskepump (4-cyl. diesel)
15
Luftmassemätare (5-cyl. diesel, 6-cyl.); Reglerventiler (5cyl. diesel); Insprutningsventiler (5-, 6-cyl. bensin); Motorstyrenhet (5-, 6-cyl. bensin)
Reläspole i relä för magnetkoppling A/C (5-, 6-cyl. bensin); Reläspolar i elcentral i
motorrum kallzon (Start/Stop)
5
Magnetkoppling A/C (5-, 6cyl.); Ventiler (5-, 6-cyl.);
Motorstyrenhet (6-cyl.); Luftmassemätare (5-cyl. bensin);
Oljenivågivare
10
Startrelä (5-, 6-cyl. bensin)C
30
Ventiler (4-cyl.; Oljepump (4cyl. bensin); Lambdasond,
mittre (4-cyl. bensin); Lambdasond, bakre (4-cyl. diesel)
15
Funktion
Lambdasond, främre (4-cyl.);
Lambdasond, bakre (4-cyl.
bensin)
[A]A
15
10
EVAP-ventil (5-, 6-cyl. bensin);
Lambdasonder (5-, 6-cyl.);
Styrenhet kylarjalusi (5-cyl.
diesel)
Kylvätskepump (5-cyl. bensin); Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. bensin); Oljepump
automatväxellåda (5-cyl. bensin Start/Stop)
10
Tändspolar (4-cyl. bensin)
15
Dieselfiltervärmare (diesel)
20
Styrenhet kylarjalusi (5-cyl.
bensin)
5
Magnetkoppling A/C (4-cyl.);
Glödstyrenhet (4-cyl. diesel);
Oljepump (4-cyl. diesel)
7,5
Vevhusventilationsvärmare
(5-cyl. diesel); Oljepump
automatväxellåda (5-cyl. diesel Start/Stop)
10
Kylvätskepump (4-cyl. bensin)
50
Glödstift (diesel)
70
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
369
10 Underhåll och service
||
Funktion
10
A
B
C
[A]A
Kylfläkt (4-, 5-cyl. bensin)
60
Kylfläkt (6-cyl., 4-, 5-cyl. diesel)
80
Styrservo
100
Ampere
För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats
tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 377).
För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats
tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 377).
Relaterad information
370
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 371)
•
Säkringar – i bagageutrymme (s. 375)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 373)
10 Underhåll och service
Säkringar – under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl.a.
infotainment- och sätesfunktioner.
10
Positioner
Funktion
Funktion
[A]A
Primärsäkring för audiostyrenhet*; Primärsäkring för säkringar 16–20: Infotainment
40
Vindrutespolare
25
–
–
–
–
–
–
[A]A
Funktion
[A]A
Dörrhandtag, nyckelfritt
system*
5
Kontrollpanel bakre passagerardörr vänster
20
–
–
Nyckelfritt system*
7,5
Kontrollpanel förardörr
20
Elmanövrerat säte förarsida*
20
Kontrollpanel främre passagerardörr
20
Elmanövrerat säte passagerarsida*
20
Kontrollpanel bakre passagerardörr höger
20
–
–
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
371
10 Underhåll och service
||
Funktion
10
372
Funktion
[A]A
Infotainmentstyrenhet eller
BildskärmB
5
Audiostyrenhet (förstärkare)*;
TV*; Digitalradio*
10
Audiostyrenhet eller Styrenhet
SensusB
15
Telematik*; Bluetooth*
5
–
–
Taklucka*; Innerbelysning tak;
Klimatsensor*
5
12 V-uttag tunnelkonsol
15
Sätesvärme bak höger*
15
Sätesvärme bak vänster*
15
Elektrisk extravärmare*
5
Sätesvärme fram passagerarsida
15
Sätesvärme fram förarsida
15
Parkeringsassistans*; Parkeringskamera*; BLIS*
5
A
B
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
[A]A
AWD-styrenhet*
15
Aktivt chassi Four-C*
10
Ampere
Vissa modellvarianter.
Relaterad information
•
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 367)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 373)
Säkringar – i bagageutrymme (s. 375)
Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 377)
10 Underhåll och service
Säkringar – i styrenhet under
handskfack
Säkringar i styrenhet under handskfack skyddar bl.a. krockkudde- och kollisionsvarningsfunktioner.
Positioner
Funktion
10
Funktion
[A]A
[A]A
–
Adaptiv farthållare ACC*; Kollisionsvarning*
10
–
–
–
Innerbelysning; Regnsensor*
7,5
Rattmodul
7,5
Centrallås tanklucka
10
Eluppvärmd ratt*
15
Innerbelysning; Förardörrens
reglagepanel fönsterhissar;
Elmanövrerade säten*
Kombiinstrument
7,5
5
Funktion
[A]A
Eluppvärmd vindruta*
15
Upplåsning bagagelucka
10
Fällbart nackskydd*
10
Bränslepump
20
Rörelsesensor för larm*; Klimatpanel
5
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
373
10 Underhåll och service
||
Funktion
10
A
[A]A
Rattlås
15
Larmsiren*; Diagnosuttag
OBDII
5
–
–
Krockkuddar
10
Kollisionsvarning*
5
Gaspedalgivare; Avbländning
inre backspegel*; Sätesvärme
bak*
7,5
Infotainmentstyrenhet (Performance); Audio (Performance)
15
Bromsljus
5
Taklucka*
20
Startspärr
5
Ampere
Relaterad information
•
•
•
•
374
Säkringar – i motorrum (s. 367)
Säkringar – under handskfack (s. 371)
Säkringar – i bagageutrymme (s. 375)
Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 377)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
10 Underhåll och service
Säkringar – i bagageutrymme
Säkringar i bagageutrymme skyddar bl.a.
elektrisk parkeringsbroms.
10
Positioner
Funktion
Funktion
[A]A
Elektrisk parkeringsbroms
vänster
30
Elektrisk parkeringsbroms
höger
30
Eluppvärmd bakruta
30
Släpvagnsuttag 2*
–
15
12 V-uttag bagageutrymme
Funktion
[A]A
15
–
–
–
–
–
–
–
–
Släpvagnsuttag 1*
[A]A
40
–
A
–
Ampere
Relaterad information
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 367)
Säkringar – under handskfack (s. 371)
–
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
375
10 Underhåll och service
||
10
376
•
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 373)
•
Säkringar – i motorrummets kallzon
(s. 377)
10 Underhåll och service
Säkringar – i motorrummets kallzon
Säkringar i motorrummets kallzon finns i bil
med Start/Stop-funktion.
10
•
Säkringar A1 och A2 är av typ "MEGA
Fuse" och får enbart bytas av en verkstad16.
Positioner
Funktion
[A]A
•
Säkringar 1–11 är av typ "Midi Fuse" och
får enbart bytas av en verkstad16.
Huvudsäkring för elcentral i
motorrum
175
•
Säkring 12 är av typ "Mini Fuse".
Huvudsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack, relä-/säkringscentral under handskfack,
elcentral i bagageutrymme
175
För mer information om Start/Stop – se Start/
Stop* (s. 279).
16
Funktion
[A]A
Elektrisk extravärmare*
100
Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under
handskfack
50
Primärsäkring för relä-/
säkringscentral under handskfack
60
Eluppvärmd vindruta*
60
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
377
10 Underhåll och service
||
Funktion
10
[A]A
Primärsäkring för elcentral i
bagageutrymme
60
Kupéfläkt
40
–
–
–
–
Startrelä
30
–
A
–
Stödbatteri
70
Central elektronikstyrenhet
(CEM) – referensspänning
stödbatteri
5
Ampere
Relaterad information
378
•
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 371)
•
Säkringar – i bagageutrymme (s. 375)
Säkringar – i motorrum (s. 367)
Säkringar – i styrenhet under handskfack
(s. 373)
10 Underhåll och service
Biltvätt
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig.
Håll till på en spolplatta med oljeavskiljare.
Använd bilschampo.
Handtvätt
•
•
•
Avlägsna fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken
mycket snabbt. Det rekommenderas att
eventuella missfärgningar avlägsnas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Spola underredet.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
•
Vid behov använd kallavfettningsmedel
på hårt nedsmutsade ytor. Observera att
ytorna då inte får vara solvarma!
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt
sämskskinn eller en vattenskrapa. Om
man undviker att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för
vattentorkfläckar som kan behöva poleras
bort.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel
utan använd vatten och en icke repande
svamp.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare och
baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är konstruerad för att motstå detta.
Kondens ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan varit tänd en stund.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller
alla exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på
låsen.
10
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen
värms upp och torkar. Gör samma sak efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Torkarblad
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på
alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
Vid rengöring:
– Ställ torkarbladen i serviceläge, se Torkarblad (s. 357).
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
}}
379
10 Underhåll och service
||
OBS
10
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
380
Relaterad information
•
•
•
Polering och vaxning (s. 380)
Rengöring av interiör (s. 382)
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
(s. 381)
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före
polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller
tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
10 Underhåll och service
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
Relaterad information
•
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
Rostskydd
Rutorna är behandlade med ett ytskikt som
förbättrar sikten vid svåra väderförhållanden.
Skötsel:
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
•
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Kontroll och underhåll
•
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan repas.
•
För att undvika skador på glasytan vid
isborttagning – använd endast isskrapa
av plast.
•
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå på sidorutorna rekommenderas
en behandling med ett speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör användas första
gången efter tre år och därefter varje år.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Det sker ett naturligt slitage på de
vattenavvisande ytskikten.
Biltvätt (s. 379)
10
Bilens korrosionsskydd behöver normalt inte
underhållas, men att hålla bilen ren bidrar alltid till att ytterligare minska risken för korrosion. Starkt alkaliska eller sura rengöringsvätskor skall alltid undvikas på blanka prydnadsdetaljer. Eventuella stenskott bör åtgärdas så snart de upptäcks.
Relaterad information
•
Lackskador (s. 383)
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Använd eluppvärmningen för att ta bort is från speglarna, se
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 100).
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 379)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
381
10 Underhåll och service
Rengöring av interiör
10
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo.
Rengör regelbundet och för bästa resultat
behandla fläckar med en gång. Det är viktigt
med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
rare fall kan speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare användas.
Läderklädsel
Säkerhetsbälten
Volvos läderklädsel är behandlad för att
bevara sitt ursprungliga utseende.
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos en Volvoåterförsäljare. Se till att bältet är torrt innan
det rullas tillbaka in igen.
•
En del färgade klädesplagg (t.ex.
mörka jeans och mockaplagg) kan
missfärga klädseln. Om detta sker, är
det viktigt att så fort som möjligt rengöra och efterbehandla dessa delar av
klädseln.
Läderklädsel är en naturprodukt som förändras och får en vacker patina med tiden. För
att lädrets egenskaper och kulör skall bevaras, krävs regelbunden rengöring och efterbehandling. Volvo erbjuder en heltäckande produkt, Volvo Leather Care Kit/Wipes, för rengöring och efterbehandling av läderklädsel
som, då den används enligt instruktionerna,
bevarar lädrets skyddande ytskikt.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel
t.ex. spolarvätska, fläckbensin, lacknafta för att rengöra interiören då detta
kan skada såväl klädsel som övriga
interiöra material.
För att uppnå bästa resultat, rekommenderar
Volvo att rengöra samt applicera skyddskräm
en till fyra gånger per år (eller fler vid behov).
Volvo Leather Care Kit/Wipes finns att köpa
hos en Volvoåterförsäljare.
VIKTIGT
•
•
Spraya aldrig rengöringsmedel direkt
på komponenter som har elektriska
knappar och reglage. Torka dessa
istället med en fuktad trasa med rengöringsmedlet.
Vassa föremål och kardborreförslutningar kan skada bilens textilklädsel.
Textilklädsel och takklädsel
Volvo erbjuder en heltäckande textilvårdsprodukt för textil- och takklädsel som, då den
används enligt instruktionerna, bevarar kläd-
382
selns egenskaper. Textilvårdsprodukten finns
att köpa hos en Volvoåterförsäljare.
Läderratt
Läder behöver andas. Täck aldrig över läderratten med skydd av plast. För rengöring av
läderratt rekommenderas Volvo Leather Care
Kit/Wipes.
Interiöra plast-, metall- och trädetaljer
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svå-
Iläggsmattor och golvmatta
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts. Vardera iläggsmatta sitter fast med
piggar.
Ta ut iläggsmattan genom att ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och lyft mattan rakt
upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka
fast den vid vardera pigg.
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje
plats och kontrollera innan färd att mattan
vid förarplatsen är ordentligt nedstucken
och förankrad i piggarna för att inte
komma i kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av en Volvoåterförsäljare.
10 Underhåll och service
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 379)
Lackskador
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på t.ex. skärmkanter,
dörrar och stötfångare.
10
Bättring av mindre lackskador
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående.
Materiel som kan behövas
•
Grundfärg (primer)17 – för t.ex. plastklädda stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk.
•
Baslack och klarlack – finns på sprayburkar eller som färgpennor/stift18.
•
•
Maskeringstejp.
Exteriör kulörkod
Eventuell sekundär exteriör kulörkod
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se Typbeteckningar
(s. 386).
Fin slipduk17.
Kulörkod
Dekal för kulörkod är placerad på bilens dörrstolpe och blir synlig när höger bakdörr öppnas.
17
18
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
}}
383
10 Underhåll och service
||
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
3. Rör om grundfärgen (primer) väl och
applicera med hjälp av en fin pensel,
tändsticka eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
10
4. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
OBS
G021832
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
eventuella lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt)
är det lämpligt att använda en grundfärg
(primer). Vid skada i en plastyta bör en
vidhäftningsprimer användas för bättre
resultat – spruta i sprayburkens lock och
pensla tunt.
2. Före målning kan vid behov (t.ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
384
Relaterad information
•
Rostskydd (s. 381)
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typbeteckningar
Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik information kan utläsas på en dekal i
bilen.
11
386
11 Specifikationer
Placering av dekaler
11
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av marknad och modell.
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodbeteckning för exteriör
kulör samt typgodkännandenummer.
}}
387
11 Specifikationer
||
Dekalen är placerad på dörrstolpen och
blir synlig när höger bakdörr öppnas.
Dekal för A/C-systemet.
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
11
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer (VIN Vehicle
Identification Number).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
bilen.
Relaterad information
•
•
388
Vikter (s. 390)
Motorspecifikationer (s. 392)
11 Specifikationer
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i
tabellen.
11
S60CCA
A
Mått
Hjulbas
B
Längd
C
Lastlängd, golv, fällt
baksäte
D
Lastlängd, golv
E
Höjd
F
Lasthöjd
mm
2774
S60CCA
G
Mått
Spårvidd fram
H
Spårvidd bak
1749
1539
S60CCA
1619B/
K
Bredd inkl. backspeglar
2097
L
Bredd inkl. infällda
backspeglar
1899
1609C
4638
965
mm
1577B
1567C
I
Lastbredd, golv
J
Bredd
919
A
B
C
Mått
mm
S60 Cross Country
Däckbredd 215 mm.
Däckbredd 235 mm.
1865
492
389
11 Specifikationer
Vikter
VARNING
Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i
bilen.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor
och vätskor.
11
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (s. 391) (vid påkopplad släpvagn)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
För information om dekalens placering, se Typbeteckningar (s. 386).
Max. totalvikt
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox,
Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven värmare, Skyddsgaller, Mattor,
Insynsskydd, Elmanövrerade säten, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda
på tjänstevikten för just din bil.
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 75 kg.
Relaterad information
•
390
Dragvikt och kultryck (s. 391)
11 Specifikationer
Dragvikt och kultryck
Maxvikt bromsad släpvagn
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn kan utläsas i tabellerna.
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
MotorkodB
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
T5 AWD
B5254T12
Automat, TF-80SC / TF-80SD
1800
90
T5 AWD
B5254T14
Automat, TF-80SC
1800
90
D4
D4204T14
Manuell, M66
1800
90
D4
D4204T14
Automat, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T21
Automat, TF-80SD
1900
90
S60CCA
Motor
11
S60 Cross Country
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 386).
A
B
Maxvikt obromsad släpvagn
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
750
50
Relaterad information
•
•
Vikter (s. 390)
Körning med släpvagn* (s. 305)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
391
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt etc.) för
respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
S60CCA
MotorkodB
Motor
11
Effekt
Effekt
Vridmoment
(kW/rpm)
(hk/rpm)
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
Slaglängd
Slagvolym
(mm)
(mm)
(liter)
Kompressionsförhållande
T5 AWD
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
T5 AWD
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800-4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750–2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T21
140/4000
190/4000
420/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
B
S60 Cross Country
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 386).
Relaterad information
•
•
392
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
Kylvätska – kvalitet och volym (s. 396)
Motorolja – kvalitet och volym (s. 394)
11 Specifikationer
Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden
Relaterad information
•
•
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Kontrollera oljenivån (s. 344) oftare vid långvarig körning:
•
•
•
•
Motorolja – kvalitet och volym (s. 394)
Motorolja – allmänt (s. 343)
11
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C.
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar:
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
393
11 Specifikationer
Motorolja – kvalitet och volym
Motoroljekvalitet och volym för respektive
motoralternativ kan utläsas i tabellen.
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
Volvo rekommenderar:
11
S60CCA
MotorkodB
Oljekvalitet
(liter)
Motor
D4
D4204T14
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0w20
ca 5,2
T5 AWD
B5254T12
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,5
T5 AWD
B5254T14
Viskositet: SAE 0W–30
ca 5,5
D4 AWD
D5244T21
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,9
Viskositet: SAE 0W–30
A
B
394
Volym, inkl. oljefilter
S60 Cross Country
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 386).
11 Specifikationer
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 393)
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 344)
11
395
11 Specifikationer
Kylvätska – kvalitet och volym
Kylvätskevolym för respektive motoralternativ
kan utläsas i tabellen.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten1,
se förpackning.
OBS
11
Alla motorer finns inte på alla marknader.
S60CCA
Volym
MotorB
(liter)
D4
D4204T14
8,9 (9,2C)
T5 AWD
B5254T12
8,9
T5 AWD
B5254T14
D4 AWD
D5244T21
S60 Cross Country
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på
motorn, se Typbeteckningar (s. 386).
Gäller bil med bränsledriven värmare.
A
B
C
Relaterad information
•
1
396
Kylvätska – nivå (s. 347)
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
11 Specifikationer
Transmissionsolja – kvalitet och
volym
Föreskriven transmissionsolja och volym för
respektive växellådsalternativ kan utläsas i
tabellen.
Manuell växellåda
Manuell växellåda
M66
Volym (liter)
ca 1,45
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
11
OBS
Växellådsoljan behöver inte bytas under
normala körförhållanden. Vid ogynnsamma
körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda
Föreskriven transmissionsolja
TF-80SC
ca 7,0
AW1
TF-80SD
ca 7,0
AW1
TG-81SC
A
B
Volym (liter)
ca
6,6A
ca 7,5B
AW1
Bensinmotorer
Dieselmotorer
}}
397
11 Specifikationer
||
OBS
Växellådsoljan behöver inte bytas under
normala körförhållanden. Vid ogynnsamma
körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.
Relaterad information
11
398
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 393)
•
Typbeteckningar (s. 386)
11 Specifikationer
Bromsvätska – kvalitet och volym
Styrservoolja – kvalitet
Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt
bromssystem som används för att överföra
tryck från exempelvis en bromspedal via en
huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk
broms.
Styrservoolja kallas mediet som används i
bilens styrservosystem.
Föreskriven kvalitet: DOT 4
•
Volym: 0,6 liter
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad styrservoolja.
Relaterad information
Styrservoolja – nivå (s. 348)
11
Relaterad information
•
Broms- och kopplingsvätska – nivå
(s. 348)
399
11 Specifikationer
Bränsletank – volym
Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
11
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
Bensinmotor
ca 67
Bränsle – bensin (s. 301)
Dieselmotor
ca 67
Bränsle – diesel (s. 301)
Relaterad information
•
•
400
Påfyllning av bränsle (s. 299)
Motorspecifikationer (s. 392)
11 Specifikationer
Specifikationer för luftkonditionering
Föreskrivna kvaliteter och volymer på vätskor
och smörjmedel i luftkonditioneringsanläggningen kan utläsas i tabellerna nedan.
A/C-Dekal
Kompressorolja
Motor
Volym
Föreskriven kvalitet
4-cylindrig
60 ml
PAG SP-A2
5-cylindrig
110 ml
PAG SP-10
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation (s. 349)
•
Typbeteckningar (s. 386)
11
Dekalen är placerad på motorhuvens insida.
Köldmedium
Motor
Vikt
Föreskriven
kvalitet
5-cylindrig diesel
720 g
R134a
Övriga
800 g
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service
och reparation av systemet får endast
utföras av auktoriserad verkstad.
401
11 Specifikationer
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
stadskörning
manuell växellåda
Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter
per 100 km och CO2-utsläppet i gram CO2
per km.
landsvägskörning
automatisk växellåda
Förklaring
blandad körning
OBS
gram CO2/km
11
Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.
liter/100 km
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
S60CCA
A
T5 AWD (B5254T12)
267
11,5
158
6,8
198
8,5
D4 (D4204T14)
120
4,6
106
4,0
111
4,2
D4 (D4204T14)
137
5,3
110
4,2
120
4,6
D4 AWD (D5244T21)
178
6,8
132
5,1
149
5,7
S60 Cross Country
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-kör-
402
cykler2, som gäller för bil med tjänstevikt i
basutförande och utan extrautrustning.
Beroende på utrustning kan bilens vikt öka.
Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar
bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
11 Specifikationer
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
•
•
Förarens körsätt.
•
•
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
Relaterad information
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 304)
Vikter (s. 390)
Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar rullmotståndet.
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
11
En kombination av här nämnda exempel kan
ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare
information hänvisas till de refererade regelverken2.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan
uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna2 som används vid certifiering av bilen
och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen
baseras.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
2
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 /
Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
– Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h (0-75 mph). Körningen är simulerad. – Bilar med manuell växellåda startas på 2:ans växel (gäller bilar med
upp till 18-tums hjul). Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
403
11 Specifikationer
Hjul och däck – godkända
dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
11
A
404
För information om lägst tillåtna lastindex (LI)
och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se Lastindex och hastighetsklass (s. 405).
✓ = Godkänd
S60CCA
man/
215/65R16
235/55R17
235/50R18
235/45R19
Motor
aut
7Jx16x50
7,5Jx17x55
7,5Jx18x55
8Jx19x55
T5 AWD (B5254T12)
aut
✓
✓
✓
✓
T5 AWD (B5254T14)
aut
✓
✓
✓
✓
D4 (D4204T14)
man/aut
✓
✓
✓
✓
D4 AWD (D5244T21)
aut
✓
✓
✓
✓
S60 Cross Country
Relaterad information
•
•
godkända kombinationer av fälgar och däck.
Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller
fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda
behövs för att läsa tabellen. För information
med avseende på dessa uppgifter, se Typbeteckningar (s. 386).
Däck – dimensioner (s. 319)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 319)
11 Specifikationer
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna
lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift
A
B
C
om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för
att läsa tabellen. För information med avse-
ende på dessa uppgifter, se Typbeteckningar
(s. 386).
S60CCA
man/
Motor
aut
Lägst tillåtna lastindex (LI)B
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)C
T5 AWD
B5254T12
aut
95
H
T5 AWD
B5254T14
aut
95
H
D4
D4204T14
man/aut
95
H
D4 AWD
D5244T21
aut
95
H
11
S60 Cross Country
Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Relaterad information
•
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 404)
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 319)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 319)
Däck – lastindex (s. 320)
Däck – hastighetsklasser (s. 320)
405
11 Specifikationer
Däck – godkända däcktryck
Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
S60CCA
Däckstorlek
Alla motorer
Hastighet
(km/h)
Motor
11
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
Last, 1-3 personer
Max. last
ECO-tryckB
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)C
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
215/65 R 16
0 – 160D
230
230
260
260
260
235/55 R 17
160+E
240
240
280
280
–
max 80F
420
420
420
420
420
235/50 R 18
235/45 R 19
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
E
F
S60 Cross Country
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
0 – 100 mph
100+ mph
max 50 mph
Relaterad information
•
•
•
406
Däck – dimensioner (s. 319)
Däck - lufttryck (s. 318)
Typbeteckningar (s. 386)
11 Specifikationer
11
407
12 Index
ACC – Adaptiv farthållare........................ 192
12
Adaptiv farthållare....................................
beredskapsläge..................................
felsökning...........................................
funktion...............................................
hantera hastighet................................
köra om...............................................
radarsensor.........................................
skifta farthållarfunktionalitet................
ställa in tidsintervall............................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
översikt...............................................
192
197
204
193
196
198
201
201
197
199
197
195
AIRBAG...................................................... 33
Aktiva xenon-strålkastare.......................... 90
Aktiv parkeringshjälp...............................
begränsningar.....................................
funktion...............................................
handhavande......................................
symboler och meddelanden...............
246
249
247
248
251
Aktivt chassi – FOUR-C........................... 178
Alkolås..................................................... 261
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 120
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift).................... 277
Anpassning av köregenskaper................ 178
408
Anpassning av strålkastarljus.................... 95
kompass............................................. 101
yttre....................................................... 99
Antisladdfunktion..................................... 179
Backväxelspärr........................................ 272
Antislir...................................................... 179
Bagagelucka............................................ 169
låsning/upplåsning.............................. 169
Anpassning av ljusbild............................... 95
A
Automatiskt helljus.................................... 87
Automatisk återlåsning............................ 167
Automattvätt............................................ 379
Automatväxellåda....................................
bogsering och bärgning......................
manuella växellägen (Geartronic).......
släpvagn.............................................
273
312
274
306
AWD, fyrhjulsdrift..................................... 277
avgaser, giftiga, sugas in......................... 297
Avståndsvarning...................................... 207
begränsningar..................................... 208
symboler och meddelanden............... 209
Avstängning av motor.............................. 267
B
Backspeglar
elektriskt infällbara................................ 99
eluppvärmning.................................... 100
inre...................................................... 101
Bagageutrymme
lastning............................................... 145
lastsäkringsöglor................................ 148
Baklampor
placering............................................. 355
Bakruta
eluppvärmning.................................... 100
solgardin............................................... 98
Baksäte
eluppvärmning.................................... 125
Barn
barnstol och krockkudde...................... 49
barnstol och sidokrockkudde............... 37
barnsäkerhetsspärr............................... 43
placering i bilen..................................... 49
säkerhet.......................................... 37, 43
Barnskydd..................................................
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med
ISOFIX fästsystem................................
typer......................................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
43
50
45
50
52
54
12 Index
Barnsäkerhetsspärr................................. 172
Batteri
fjärrnyckel/PCC...................................
start.....................................................
starthjälp.............................................
stöd.....................................................
symboler på batteriet..........................
underhåll.............................................
varningssymboler...............................
161
359
271
363
360
359
360
Belysning
aktiva xenon-strålkastare..................... 90
automatiskt helljus................................ 87
belysningsautomatik, kupé................... 93
dimljus bak........................................... 91
displaybelysning................................... 85
glödlampor, specifikationer................ 356
hel-/halvljus........................................... 87
i kupé.................................................... 93
instrumentbelysning............................. 85
kurvtagningsljus.................................... 90
ledbelysning.......................................... 94
ljushöjdsreglering.................................. 85
positionsljus.......................................... 85
reglage............................................ 83, 93
reglagebelysning................................... 85
trygghetsbelysning....................... 95, 155
tunneldetektering.................................. 86
varselljus............................................... 86
Belysning, lampbyte................................ 349
bagageutrymme.................................. 355
blinkers, fram......................................
halvljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
helljus (bilar med aktiva xenon-strålkastare)...............................................
helljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
lamphållare bak..................................
makeup-spegel...................................
nummerskyltsbelysning......................
354
352
353
352
354
356
355
Bensinkvalitet.......................................... 301
bromssystem.............................. 288, 290
handbroms......................................... 292
låsningsfria bromsar, ABS.................. 290
nödbromsförstärkning, EBA............... 291
påfyllning av bromsvätska.................. 348
symboler i kombiinstrument............... 289
Bromsljus................................................... 91
Broms- och kopplingsvätska................... 348
Bromsvätska
kvalitet och volym............................... 399
Biltvätt...................................................... 379
Bränsle............................................. 300, 301
bränsleekonomi.................................. 318
bränslefilter......................................... 302
bränsleförbrukning.............................. 402
Bilvård...................................................... 379
läderklädsel......................................... 382
Bränsledriven värmare
tidur..................................................... 134
Blinkers...................................................... 92
Bränsletank
volym.................................................. 400
Bilklädsel.................................................. 382
Bilnyckelminne......................................... 152
BLIS................................................. 251, 252
Blockerat låsläge..................................... 171
deaktivering........................................ 171
tillfällig deaktivering............................ 171
Bältesförsträckare................................ 30, 41
Bogsering................................................ 311
bogseringsögla................................... 312
Bärkassehållare....................................... 148
12
Bältespåminnare........................................ 30
Bärgning.................................................. 313
Bogserögla.............................................. 312
Boka service och reparation.................... 337
Bromsar........................................... 288, 290
bromsljus.............................................. 91
409
12 Index
Chassiinställningar................................... 178
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 309
avtagbar, fastsättning......................... 308
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 124
City Safety™............................................ 210
Dragkrok, se Draganordning.................... 307
Eco Cruise............................................... 287
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 120
Dragkrok - löstagbar
fastsättning/borttagning............. 308, 309
Eco guide................................................... 66
CO2-utsläpp............................................. 402
Corner Traction Control........................... 179
Dragvikt och kultryck............................... 391
ECO-tryck................................................ 406
Driver Alert Control.................................. 227
handhavande...................................... 228
Effekt........................................................ 392
C
CTA.......................................................... 254
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 120
12
D
Defroster.................................................. 128
Dekaler..................................................... 386
Detektering av cyklist.............................. 219
Diesel....................................................... 301
bränslestopp....................................... 302
Dieselpartikelfilter.................................... 303
Dimljus
bak........................................................ 91
Driver Alert System.................................. 227
Däck
dimensioner........................................ 404
däcktrycksövervakning............... 327, 328
däcktätning......................................... 330
mönsterdjup........................................ 321
rotationsriktning.................................. 317
skötsel................................................ 316
slitagevarnare..................................... 317
specifikationer.................... 404, 405, 406
tryck............................................ 318, 406
vinterdäck........................................... 321
Däckdimension........................................ 319
Displaybelysning........................................ 85
Däcktrycksdekal...................................... 318
Domkraft.................................................. 326
Däcktrycksövervakning................... 327, 328
Draganordning......................................... 307
specifikationer.................................... 307
Däckövervakning..................................... 328
E
ECO-läge................................................. 287
Ekonomisk körning.................................. 304
Elektrisk parkeringsbroms
låg batterispänning............................. 292
Elektriskt infällbara backspeglar................ 99
Elektronisk klimatanläggning – ECC........ 124
Elektronisk startspärr............................... 154
Elmanövrerad stol...................................... 79
Elmanövrerad taklucka............................ 103
Elsystem.................................................. 365
Eluppvärmning
backspeglar........................................
bakruta................................................
ratt........................................................
säten...................................................
vindruta...............................................
100
100
83
125
100
Eluttag...................................................... 144
bagageutrymme.................................. 149
ERS – Fjärrstart........................................ 267
410
12 Index
Etiketter.................................................... 386
Fickparkeringshjälp – PAP....................... 246
Extravärmare
bränsledriven...................................... 138
elektrisk...................................... 138, 139
Fjärrmanövrerad startspärr...................... 154
F
Fartbegränsare........................................ 186
avstängning........................................ 188
komma igång.............................. 186, 187
larm överskriden hastighet................. 188
tillfällig deaktivering............................ 187
Farthållare................................................
hantera hastighet................................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
återuppta inställd hastighet................
189
190
192
190
191
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare............................... 205
Driver Alert Control............................. 229
Lane Departure Warning..................... 233
LKA..................................................... 238
se Meddelanden och symboler.. 205, 293
Felmeddelanden i BLIS............................ 256
Felsökning
Adaptiv farthållare............................... 204
Felsökning för kamerasensor.................. 213
Fjärrnyckel............................... 151, 152, 153
batteribyte........................................... 161
funktioner............................................ 155
förlust.................................................. 151
löstagbart nyckelblad................. 158, 159
räckvidd...................................... 156, 162
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 175
Fjärrstart – ERS........................................ 267
Fönsterhissar............................................. 97
återställning.......................................... 98
Fönster och backspeglar......................... 381
Förbandslåda........................................... 327
Första hjälpen.......................................... 327
Förvaringsplats
handskfack......................................... 143
tunnelkonsol....................................... 143
Förvaringsplatser i kupén........................ 141
Fläckar..................................................... 382
Fläkt
ECC.................................................... 126
Fotgängarskydd....................................... 217
FOUR-C – Aktivt chassi........................... 178
FSC, miljömärkning................................... 25
Fyrhjulsdrift, AWD.................................... 277
Fälg, dimensioner.................................... 319
Fälgar
rengöring............................................ 380
Färdbroms....................................... 288, 290
Färddator......................... 108, 110, 113, 116
Färdstatistik............................................. 116
Färgkod, lack........................................... 383
Fönster
solgardin............................................... 98
12
G
Geartronic................................................ 274
Genomvädringsfunktion.................. 118, 169
Glas
laminerat/förstärkt................................ 25
Glödlampor, specifikationer..................... 356
GSI – Växelväljarhjälp.............................. 273
H
Halka........................................................ 298
Halt väglag............................................... 298
Handbroms.............................................. 292
411
12 Index
Hastighetsklasser, däck........................... 320
Imma
behandling av rutorna......................... 118
kondens i strålkastare......................... 379
HDC......................................................... 278
Informationsdisplay............................. 62, 63
Hel-/halvljus............................................... 87
Informationsknapp, PCC................. 156, 157
Helljus, automatisk aktivering.................... 87
Inre backspegel....................................... 101
automatisk avbländning..................... 101
Handskfack.............................................. 143
låsning................................................ 169
Hill Descent Control................................. 278
Hill Start Assist........................................ 277
12
Hjul
ditsättning........................................... 325
losstagning......................................... 322
snökedjor............................................ 321
Instrumentbelysning.................................. 85
Instrument och reglage........................ 56, 59
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 59
vänsterstyrd bil..................................... 56
Hjulbyte.................................................... 322
Inställning av ratt....................................... 82
Hjul och däck
godkända dimensioner....................... 404
lastindex och hastighetsklass............. 405
Interior Air Quality System (IAQS)
luftrening............................................. 120
Hjulskruvar............................................... 321
låsbara................................................ 321
Internetansluten bil
boka service och reparation............... 337
Intervalltorkning......................................... 96
Hög motortemperatur.............................. 296
Högtrycksspolning av strålkastare............ 96
Klimat
allmänt................................................
autoreglering.......................................
faktisk temperatur...............................
personliga inställningar.......................
sensorer..............................................
temperaturreglering............................
118
126
119
121
119
127
Klimatanläggning
reparation........................................... 349
Klocka, inställning...................................... 72
Klämskydd, taklucka............................... 104
Knappsats i ratten..................................... 82
Kollision..................................................... 42
Kollisionsvarnare
allmäna begränsningar....................... 222
detektering av fotgängare................... 220
funktion............................................... 218
handhavande...................................... 221
radarsensor................................. 201, 210
Kollisionsvarnare med Auto-broms......... 217
Kollisionsvarning.............................. 217, 218
Kamerasensor.................................. 212, 223
Kombiinstrument................................. 62, 63
IAQS – Interior Air Quality System........... 120
Katalysator............................................... 303
bärgning.............................................. 312
Kompass.................................................. 101
kalibrering........................................... 101
Iläggsmattor............................................. 144
Keyless Drive... 162, 163, 164, 165, 166, 266
Kondens i strålkastare............................. 379
Keyless - låsning...................................... 164
Kontroll av motoroljenivå......................... 344
I
412
K
Keyless - upplåsning............................... 164
12 Index
Lasersensor............................................. 214
Krock, se Kollision..................................... 42
Körfältsassistent
handhavande...................................... 237
Krockgardin......................................... 38, 41
Körläge ECO............................................ 287
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 35
förarsida.......................................... 33, 41
passagerarsida......................... 33, 35, 41
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen bagagelucka....................
Lastning
allmänt................................................
lastsäkringsöglor................................
lång last..............................................
taklast.................................................
Krockkuddesystem.................................... 32
varningssymbol..................................... 31
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 391
kultryck............................................... 391
Kontrollsymboler............................ 63, 65, 67
Kulörkod, lack.......................................... 383
Kupébelysning........................................... 93
automatik.............................................. 93
Kupéfilter................................................. 120
Kupévärmare........................................... 132
Kurvtagningsljus........................................ 90
Kylsystem................................................ 296
överhettning........................................ 296
298
296
305
297
Körriktningsvisare...................................... 92
Lastindex................................................. 320
145
148
146
147
Ledbelysning............................................. 94
Ljusbild, anpassning.................................. 95
Ljushöjdsreglering av strålkastare............. 85
Ljusindikeringar, PCC.............................. 157
Ljusreglage................................................ 83
L
Lack
kulörkod.............................................. 383
lackskador och bättring...................... 383
Laminerat glas........................................... 25
LKA – Körfältsassistans................... 234, 235
Luftdistribution......................................... 121
tabell................................................... 130
återcirkulation..................................... 129
Luftkonditionering.................................... 127
Lampor.................................................... 349
Luftkonditionering, vätska
volym och kvalitet............................... 401
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 347
Lane Departure Warning (LDW)....... 230, 231
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 120
Köassistans............................................. 199
Larm......................................... 173, 174, 175
automatisk återaktivering................... 174
fjärrnyckel ur funktion......................... 174
kontroll av larm................................... 157
larmindikator....................................... 174
larmsignaler........................................ 175
reducerad larmnivå............................. 175
Luftrening
kupé.................................... 119, 120, 121
material............................................... 121
Kylvätska
volym och kvalitet............................... 396
Köldmedium............................................ 349
Körfältsassistans
handhavande...................... 231, 232, 236
Körfältsassistans – LKA................... 234, 235
12
Lyftning av bilen....................................... 339
Låg oljenivå.............................................. 344
413
12 Index
Lås
låsning................................................ 166
manuell låsning................................... 167
upplåsning.................................. 166, 168
Låsbara hjulskruvar.................................. 321
Låsindikator............................................. 153
Motorolja, påfyllning................................ 344
Menyhantering
kombiinstrument................................. 105
menyöversikt...................................... 105
Miljömärkning, FSC, ägarmanual............... 25
Motorspecifikationer................................ 392
Minnesfunktion i stol.................................. 79
Motorvärmare.......................................... 132
MY CAR................................................... 107
Makeup-spegel........................................ 144
belysning.............................................. 93
Motor
Start/Stop...........................................
starta...................................................
stänga av............................................
överhettning........................................
Manuella växellägen (Geartronic)............. 274
Motorbroms, automatisk......................... 278
Mätare
bränslemätare................................. 62, 63
hastighetsmätare............................ 62, 63
varvtalsmätare................................ 62, 63
Manuell växellåda....................................
bogsering och bärgning......................
GSI – Växelväljarhjälp.........................
släpvagn.............................................
Motorbromskontroll................................. 179
Mätsticka, elektronisk...................... 344, 345
Motorhuv, öppning.................................. 341
Mönsterdjup............................................. 321
Låsning/upplåsning
handskfack......................................... 169
insidan................................................ 168
Läderklädsel, tvättråd.............................. 382
Löstagbar dragkrok
förvaring.............................................. 307
M
272
312
273
306
Max taklast.............................................. 390
Meddelandehantering.............................. 107
Meddelanden i BLIS................................ 256
414
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare............................... 205
Driver Alert Control............................. 229
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 216, 225
Lane Departure Warning..................... 233
LKA..................................................... 238
Motor- och kupévärmare.................... 136
Motorolja.......................................... 343, 393
filter..................................................... 343
kvalitet och volym............................... 394
ogynnsamma körförhållanden............ 393
Motorrum
broms- och kopplingsvätska..............
kontroll................................................
kylvätska.............................................
motorolja.............................................
styrservoolja.......................................
översikt...............................................
Låsindikering............................................ 153
12
Meddelanden i informationsdisplay......... 106
Motor- och kupévärmare
direktavstängning...............................
direktstart............................................
meddelanden......................................
tidur.....................................................
279
265
267
296
134
133
136
134
348
342
347
343
348
341
Mått.......................................................... 389
12 Index
N
Nackskydd
mittplats bak......................................... 80
nedfällning............................................ 81
Nollställning trippmätare.................. 111, 114
Nyckel.............................................. 151, 153
Nyckelblad....................................... 158, 159
Nyckelfri start (Keyless Drive)... 162, 163,
164, 165, 166, 266
Nyckellägen............................................... 76
Nödutrustning
förbandslåda....................................... 327
varningstriangel.................................. 325
O
Olja, se även Motorolja.................... 393, 394
Parkeringshjälp................................ 239, 241
bakåt................................................... 240
felindikering........................................ 242
funktion............................................... 239
sensorer för parkeringshjälp............... 242
Parkeringshjälpkamera............................ 243
inställningar......................................... 245
PCC – Personal Car Communicator
funktioner............................................ 155
räckvidd...................................... 157, 162
82
83
82
82
82
Rattlås...................................................... 267
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 178
Regenerering........................................... 303
Polering.................................................... 380
Reglagebelysning...................................... 85
Positionsljus............................................... 85
Regnsensor................................................ 96
Power guide............................................... 66
Rekommendationer vid körning............... 298
Provisorisk däcktätning...........................
efterkontroll.........................................
pumpning av däck..............................
utförande............................................
Rekommenderade barnskydd
tabell..................................................... 45
330
333
334
331
PACOS....................................................... 35
Punktering................................................ 330
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
12
379
379
380
382
382
Reservhjul................................................ 322
montering............................................ 325
Paddel på ratten........................................ 82
Parkeringsbroms..................................... 292
Ratt............................................................
eluppvärmning......................................
knappsats.............................................
paddel...................................................
rattinställning........................................
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 38
P
PAP – Aktiv parkeringshjälp..................... 246
Radarsensor............................................ 193
begränsningar............................. 201, 202
Personal Car Communicator................... 157
Provisorisk däcktätningssats
placering............................................. 330
översikt............................................... 331
Panikfunktion........................................... 155
R
Q
Queue Assist............................................ 199
Rostskydd................................................ 381
Rotationsriktning...................................... 317
415
12 Index
Ryggstöd................................................... 78
baksäte, fällning.................................... 81
framsäte, fällning.................................. 78
S
12
Spin control............................................. 179
Spolare
spolarvätska, påfyllning...................... 358
vindruta................................................. 96
Styrservoolja
kvalitet................................................ 399
nivåkontroll......................................... 348
Ställa in tidsavstånd................................. 207
Stämningsljus............................................ 94
Spolarvätska............................................ 358
Stödbatteri............................................... 363
Sekretesslåsning...................................... 159
Spolmunstycken, uppvärmda.................... 96
Svängningsdämpare................................ 307
Sensus....................................................... 75
Serviceläge.............................................. 357
Stabilitet- och dragkraftssystem
handhavande...................................... 180
Serviceprogram....................................... 337
Stabilitets- och dragkraftssystem.... 179, 181
Symboler
kontrollsymboler....................... 63, 65, 67
varningssymboler........................... 63, 65
Sidokrockkudde, SIPS......................... 36, 41
Stabilitetssystem..................................... 179
Signalhorn.................................................. 83
Start/Stop................................................ 279
funktion och handhavande................. 280
motorn stoppar inte............................ 281
SIPS-bag................................................... 36
Skidlucka................................................. 147
Slitagevarnare.......................................... 317
Släpfordon
självsvängning.................................... 310
Startbatteri....................................... 297, 359
byte..................................................... 361
överbelastning.................................... 297
Starthjälp................................................. 271
Släpfordonsstabilisator.................... 179, 310
Startspärr................................................. 154
Släpvagn.................................................. 305
kabel................................................... 305
körning med släpvagn........................ 305
Stenskott och repor................................. 383
Solgardin
bakruta.................................................. 98
Solskärm, taklucka.................................. 104
Sotfilter.................................................... 303
416
SOTFILTER FULLT.................................. 303
Stol, se Säten............................................ 78
Strålkastare.............................................. 350
Strålkastarljus
anpassning........................................... 95
höjdreglering......................................... 85
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 178
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare............................... 205
Driver Alert Control............................. 229
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 216, 225
Lane Departure Warning..................... 233
LKA..................................................... 238
System
löser ut.................................................. 41
Säkerhetsbälte...........................................
baksäte.................................................
bältesförsträckare.................................
bältespåminnare...................................
graviditet...............................................
lossa.....................................................
ta på......................................................
27
30
30
30
29
29
28
12 Index
Säkerhetsläge............................................ 42
förflyttning............................................. 43
startförsök............................................. 42
Säkerhetsspärr
barn....................................................... 43
Säkringar
allmänt................................................
byte.....................................................
i bagageutrymme................................
i motorrum..........................................
i motorrummets kallzon......................
i styrenhet under handskfack.............
under handskfack...............................
366
366
375
367
377
373
371
Säkringscentral........................................ 366
Säten.......................................................... 78
elmanövrerade...................................... 79
eluppvärmning.................................... 125
fällning av ryggstöd bak....................... 81
fällning av ryggstöd fram...................... 78
nackskydd bak..................................... 80
ventilationsläge................................... 103
öppning och stängning....................... 103
Tankning
påfyllning............................................
tanklock..............................................
tanklucka............................................
tanklucka, manuell öppning................
299
299
299
299
Taklast, max vikt...................................... 390
Taklucka
klämskydd.......................................... 104
solskärm............................................. 104
Trippmätare nollställning................. 111, 114
Trygghetsbelysning........................... 95, 155
TSA – släpfordonsstabilisator.......... 179, 310
Tunneldetektering...................................... 86
Temperatur
faktisk temperatur............................... 119
Tunnelkonsol........................................... 143
12 V-uttag........................................... 144
cigarettändare och askkopp............... 143
Temperaturreglering................................ 127
Tuta............................................................ 83
Tjänstevikt................................................ 390
Typbeteckningar...................................... 386
TM – Tyre Monitor................................... 328
Typgodkännande
fjärrnyckelsystem................................ 175
radarsystem........................................ 257
Torkarblad................................................
byte.....................................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
357
357
358
357
Torkare och spolning................................. 95
Totalvikt................................................... 390
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 327
Traction control........................................ 179
T
Trippmätare............................................... 71
Trafikskyltsinformation............................. 183
begränsningar..................................... 185
handhavande...................................... 183
12
U
Underhåll
rostskydd............................................ 381
Upplåsning
från insidan......................................... 168
från utsidan......................................... 166
Upplåsning med nyckelblad.................... 165
Transmission............................................ 272
Uppvärmda spolmunstycken..................... 96
Transmissionsolja
volym och kvalitet............................... 397
Urkoppling av växelväljarspärr................ 276
Utsläpp av koldioxid................................ 402
Transponder.............................................. 21
417
12 Index
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 39
pisksnärtskydd............................... 38, 41
sittställning............................................ 40
12
Växelväljarspärr....................................... 276
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 381
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 276
Vatten- och smutsavvisande ytskikt........ 381
Vaxning.................................................... 380
Ventilation................................................ 121
Y
Verktyg..................................................... 326
Yttermått.................................................. 389
V
Vikter
tjänstevikt........................................... 390
Yttertemperaturmätare.............................. 71
Vadning.................................................... 296
Vindruta
eluppvärmning............................ 100, 128
Varningsblinkers........................................ 92
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 193
kollisionsvarnare................................. 221
stabilitets- och dragkraftssystem....... 179
Varningslampor
bältespåminnare............................. 30, 69
fel i bromssystemet.............................. 69
generatorn laddar inte.......................... 69
krockkuddar-SRS................................. 69
lågt oljetryck......................................... 69
parkeringsbroms åtdragen................... 69
varning.................................................. 69
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 221
Varningssymboler.......................... 63, 65, 69
Varningstriangel....................................... 325
418
Varselljus.................................................... 86
Yttre backspeglar...................................... 99
automatisk avbländning....................... 99
återställning.......................................... 99
Vindrutespolning........................................ 96
Vindrutetorkare.......................................... 95
regnsensor............................................ 96
Å
Vinterdäck................................................ 321
Återställning av fönsterhissar..................... 98
Vinterkörning............................................ 298
Återställning av yttre backspeglar............. 99
Volvo ID..................................................... 21
Volvo Sensus............................................. 75
Värmereflekterande vindruta...................... 21
Ä
Vätskor, volymuppgifter... 358, 396, 397,
399, 400, 401
Ägarmanual, miljömärkning....................... 25
Vätskor och oljor.............. 396, 397, 399, 401
Växelindikator.......................................... 273
Ö
Växellåda................................................. 272
automat............................................... 273
manuell............................................... 272
Överhettning.................................... 296, 305
TP 20207 (Swedish), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement