Volvo | S80 | Quick Guide | Volvo S80 2009 Quick Guide

Volvo S80 2009 Quick Guide
vOLVO S80
quick Guide
Web Edition
VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!
Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse.
Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din
nya Volvo. Detaljerad information hittar du i instruktionsboken.
Varningstexter och annan viktig information finns endast i instruktionsboken,
inte i denna folder. Instruktionsboken innehåller den mest aktuella
informationen.
Tillval är markerade med en asterisk (*).
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil
fjärrnyckel
Låser dörrar och bagagelucka samt
aktiverar larmet*A.
Låser upp dörrarna och bagagelucka
samt avaktiverar larmetA.
Låser upp bagagelucka – den öppnas
inte.
Trygghetsbelysning i sidospeglar*, i
kupén, vid golvet och på nummerplåten.
Blinkers och parkeringsljus lyser.
“Panik”-knapp. Hålls intryckt ca 3
sekunder vid nödsituation för att utlösa
larmet.
A
Automatisk återlåsning sker om inte dörr/bagagelucka öppnats inom 2 minuter efter upplåsning.
start
1
Sätt i fjärrnyckeln i startlåset.
3
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
B
2
Tryck lätt på fjärrnyckeln, som då dras in.
4
Tryck på START/STOP/ENGINE-knappen för
att starta motornB.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara något högre.
stänga av motorn och ta ur fjärrnyckeln
1
Parkera bilen och tryck på START/STOP/
ENGINE-knappen för att stänga av motorn.
2
Tryck lätt på fjärrnyckeln, som då matas ut.
Automatväxel måste vara i läge P.
PERSONAL CAR COMMUNICATOR, PCC* MED KEYLESS DRIVE
1
2
3
Information om bilen kan fås inom 20 m
räckvidd.
• Tryck på knappen och vänta 7 sekunder.
Knapptryck utom räckvidd visar senast lagrade status ur minnet.
1 Grönt ljus: Bilen är låst.
2 Gult ljus: Bilen är olåst.
3 Blinkande växlande rött ljus: En person
4
kan befinna sig inne i bilen.
4 Rött ljus: Larmet har varit utlöst.
starta med keyless drive
1
Stig in i bilen med PCC:n t ex i fickan.
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
A
Tryck på START/STOP/ENGINE-knappen för
att starta motornA.
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet under en kort tid vara något högre.
stänga av motorn
viktigt
Med Keyless drive behöver PCC:n endast
vara i bilen. Förvara den t.ex. i fickan när du
går till och från bilen och under körning.
Bilen låses upp då en dörrs ytterhandtag
greppas.
Efter avslutad körning, när bilen parkerats,
behöver du bara trycka in knappen på
dörrens utsida för att låsa bilen.
Parkera bilen och tryck på START/STOP/
ENGINE-knappen för att stänga av motorn
Lädervård
Läderklädsel kräver regelbunden rengöring.
Behandla med lädervårdsprodukter, 1–4 gånger
per år eller vid behov. Lädervårds­produkter
finns hos Din Volvoåterförsäljare.
BLIS – Blind Spot Information
System*
Om BLIS’ indikeringslampa lyser trots att
inget fordon finns i den döda vinkeln, kan
orsaken vara t.ex. reflex från våt vägbana eller
lågt stående sol i kameran. Vid direkt fel på
systemet visar displayen texten BLIS Serv.
erfordras.
LJUDANLÄGGNING
6
2
2
1
5
7
1 Tryck för PÅ/AV
Vrid för att justera ljudvolym
Radio-, TP-, Handsfree-* och RTI-volymen lagras individuellt till nästa gång de
används.
2 Välj AM, FM1, FM2, CD eller MODE.
Använd MODE för att aktivera AUXA och
för att justera AUX ljudkällans volym.
RADIO
3 Vrid för att välja radiostation
4 Sök station med vänster-/högerpil. Lagra
upp till 20 stationer genom att hålla inne
0–9 på FM1 och 0–9 på FM2, när en station lagrats bekräftas det i displayen.
5 Autolagra de 10 starkaste stationerna
Tryck in AUTO i ca 2 sekunder. Autolagring visas i displayen så länge sökning
pågår.
Välj sedan 0–9 för att spela en av de lagrade radiostationerna.
4
3
3 Ställ in ljudbilden
Tryck på knappen för att välja BAS,
DISKANT, FADER, BALANS och Dolby Pro
Logic II*.
Vrid på ratten för att justera.
A
AUX-ingång för t.ex. MP3-spelaren (vars ljud blir
bäst med volymen ställd på medium).
CD
4 Byt CD-spår med vänster-/högerpil eller
vrid på (3).
Välj CD-skiva* med pil upp/ner.
6 Utmatning av CD-skiva
Tryck för att mata ut aktuell CD-skiva.
Håll knappen intryckt för att mata ut alla
CD-skivor i CD-växlaren*.
7 CD-växlare*. Välj CD-skiva 1–6.
1
FÄLLNING AV ryggstöden i baksätet
Dra i handtagen separat för att fälla vänster
och/eller höger ryggstöd.
Se till att de bakre nackskydden är uppfällda.
Fäll ner ryggstöden.
ELEKTRONISK KLIMATANLÄGGNING, ECC*
2
1
AUTOMATISK REGLERING
I AUTO-läge hanterar ECC-systemet alla funktioner automatiskt och gör därmed bilkörningen
enklare med optimal luftkvalitet.
MANUELL REGLERING
Fläkthastighet
Luftdistribution
1 Temperatur
Vrid reglagen för att välja önskad temperatur. Inställd temperatur visas i displayen.
Defroster för att snabbt ta bort imma
på framruta och sidofönster.
2 Tryck på AUTO för automatisk reglering
Luftkvalitetssystem. AV/AUT/Recirkulation.
av temperatur och övriga funktioner.
Luftkonditionering PÅ/AV
Eluppvärmd bakruta och yttre speglar. Automatisk avstängning.
förvaringsutrymmen, 12 v-uttag och aux
12 V-uttagen i mittkonsolen fram/bak fungerar
i tändningsläge I eller högre. 12 V-uttaget på
höger sida i bagageutrymmet är alltid aktiverat.
viktigt
Användning av 12 V-uttaget i bagageutrymmet kan ladda ur batteriet.
färddator OCH TRIPPMÄTARE
123456
12:34
T2 12.3
0
3
1
1
2
1000km
to empty tank
P _3 oC
4
5
6
1 Trippmätare
Bilen är utrustad med två oberoende trippmätare, T1 och T2, som alltid är på.
För växling T1/T2 och nollställning, se
knapp (6).
2 Bränslemätare
Pilen visar på vilken sida tanklocket är
placerat.
3 Låg bränslenivå
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken låg, fyll på bränsle snarast
4 Körsträcka till tom tank
Vrid färddatorns tumhjul (8) för att se ungefärlig körsträcka till tom tank.
viktigt
“Kilometer till tom tank” är en uppskattning
av möjlig körsträcka baserad på tidigare
körförhållanden.
ställa in ratten
VARNING! Ställ in ratten innan körning
på­börjas – aldrig under körning.
7
8
9
5 Klocka
Vrid reglaget (6) medurs eller moturs för att
ställa klockan.
6 Vrid för att visa t.ex. KILOMETER TILL
TOM TANK i displayen (4).
Vrid för att justera klockan.
7 Tryck för att läsa meddelanden i display-
en. Tryck igen för att släcka meddelandet.
8 Färddator
Välj önskad funktion med tumhjulet.
9 Nollställer aktuell funktion i färddatorn.
tankning
Tryck på knappen för att öppna tankluckan.
Ljusreglage
Display- och instrumentbelysning
Dimstrålkastare (fram)
Dimljus (bak, enbart förarsida)
Automatiskt halvljus. Helljusblink
fungerar men inte fast helljus.
Parkeringsljus
Halvljus. Halvljuset släcks när bilen
stängs av. Helljuset kan aktiveras med
spaken.
Ljushöjdsreglering, halvljus. Automatiskt för Bi-Xenon®-ljus*.
Helljusblink.
Växla mellan hel-/halvljus.
Förarstödsystem*
bluetooth*
För att hjälpa föraren att t.ex. bromsa i tid,
hålla säkert avstånd till andra fordon eller ha
bra placering på vägbanan, kan bilen vara
utrustad med ett flertal system:
•
Adaptiv farthållare*
•
Avståndskontroll*
•
Kollisionsvarnare med auto-broms*
•
Driver Alert System*.
1. Gör mobiltelefonen sökbar/synbar
2. Håll inne PHONE-knappen på ljudanläggningen
3. Välj Lägg till telefon i ljudanläggningens
display
4. Välj den telefon du vill ansluta
5. Mata in siffrorna som visas i ljudanläggningens display via mobiltelefonens
knappats
regnsensor* och vindrutetorkare
C
0
D
G
A
B
E
F
REGNSENSOR
A Tryck för att aktivera regnsensorn när
spaken är i läge 0.
B Reglera regnsensorns känslighet genom
att vrida på tumhjulet.
C
Enkelsvep vindrutetorkare
D
Intervalltorkare. Vrid tumhjulet (B) för
att justera torkarnas intervall.
E
Normal hastighet
F
Hög hastighet
G
Vindrute- och strålkastarspolning
Displaysymbol vid regnsensor på.
nyckellägen (0 & i)
inställning av framstol
Kopplings-/bromspedal får inte vara nertryckt.
1
Fjärrnyckel
2
+
-
Läge 0
3
Läge I
KEYLESS DRIVE
5
Ljudanläggning och kupébelysning fungerar
oberoende av nyckelläge.
0
Instrument-/klockbelysning, rattlåset
låses upp.
I
Taklucka, fönsterhissar, fläkt, ECC,
vindrutetorkare, 12 V-uttag i mittkonsolen, RTI
1
2
3
4
5
4
4
3 5
2
Svankstöd
Ryggstödets lutning
Höj/sänk stolen
Sittdynans framkant höj/sänk
Framåt/bakåt
PARKERINGSBROMS
Lossa
Nyckelläge 0 eller I.
Tryck ner kopplings- eller bromspedalen.
Dra ut knappen.
2
Lossa automatiskt
•
Lägg i en växel och kör iväg.
(För bilar med automatisk växellåda krävs
att föraren har säkerhetsbältet på.)
1
2
Ansätta
Tryck på knappen.
Lampan blinkar tills parkeringsbromsen
är fullt åtdragen, därefter fast sken.
TP 10043 (Swedish). AT 0820. Printed in Sweden, Göteborg 2008. Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation.
Läge I
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising