Volvo | S80 | Ägarmanual | Volvo S80 2004 Ägarmanual

Volvo S80 2004 Ägarmanual
VOLVO
S80
WEB EDITION
2004
8000358e
S80w346-IB-6701(6392)-Omslag-TRYCK.p65 2
9/8/2003, 12:51 PM
Innehåll
Ett omfattande alfabetiskt register finns sist i boken.
I instruktionsboken beskrivs förutom standardutrustning även
utrustning som är extra eller tillval. Utrustning kan dessutom vara
alternativ, t ex manuell- eller automatväxellåda. I vissa länder finns
också lagkrav som påverkar bilens utrustningsnivå. Allt detta gör att
du ibland måste bläddra förbi avsnitt i boken som beskriver
utrustning som inte finns på din bil.
Säkerhet
7
Instrument, strömställare, reglage
25
Klimatstyrning
45
Interiör
57
Lås och larm
67
Start, körning, växling
77
Hjul och däck
97
Säkringar, glödlampsbyte
103
Skötsel och service
115
Specifikationer
133
Audio
141
Telefon
159
Register
173
De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i
instruktionsboken är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra
ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
1
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
1
9/10/2003, 8:42 AM
Instrumentpanel - vänsterstyrd
Temperaturmätare .................. 26
Hastighetsmätare .................... 26
Vägmätare .............................. 26
Trippmätare ............................ 26
Varningssymboler .................. 27
Display ................................... 30
Varvtalsmätare ....................... 26
Automatisk växellåda ............ 26
Klocka .................................... 26
Yttertemperaturmätare ........... 26
Bränslemätare ........................ 26
Varningsblinkers ........ 38
Automatisk klimatanläggning ECC .................. 48
Manuell klimatanläggning AC .......................... 52
Eluppvärmning - stolar ...................................... 38
Eluppvärmning - bakruta, sidospeglar .............. 38
Hel/Halvljus ............................ 35
Positionsljus/parkeringsljus .... 35
Dimljus .................................... 35
Instrumentbelysning ............... 35
Ljushöjdsreglering .................. 35
Rattinställning ......................
Krockkudde ..........................
Konstantfarthållare ..............
Knappsats för radio ..............
Vindrutespolare ....................
Körriktningsvisarspak ..........
Färddator ..............................
36
9
34
147
37
36
33
8501984d
2
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
2
Radio ..... 141
9/10/2003, 8:42 AM
Instrumentpanel - högerstyrd
Varningsblinkers ........ 38
Temperaturmätare .................. 26
Hastighetsmätare .................... 26
Vägmätare .............................. 26
Trippmätare ............................ 26
Varningssymboler .................. 27
Display ................................... 30
Varvtalsmätare ....................... 26
Automatisk växellåda ............ 26
Klocka .................................... 26
Yttertemperaturmätare ........... 26
Bränslemätare ........................ 26
Hel/Halvljus ............................ 35
Positionljus/parkeringsljus ..... 35
Dimljus .................................... 35
Instrumentbelysning ............... 35
Ljushöjdsreglering .................. 35
Radio ..... 141
Rattinställning ......................
Krockkudde ..........................
Konstantfarthållare ..............
Knappsats för radio ..............
Vindrutespolare ....................
Körriktningsvisarspak ..........
Färddator ..............................
Automatisk klimatanläggning ECC .................. 48
Manuell klimatanläggning AC .......................... 52
Eluppvärmning - stolar ...................................... 38
Eluppvärmning - bakruta, sidospeglar .............. 38
8502061d
36
9
34
147
37
36
33
3
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
3
9/10/2003, 8:42 AM
Interiör - vänsterstyrd
Dörrar och Lås ........................
Larm ........................................
Fönsterhissar ...........................
Reglage yttre backspeglar .......
68
73
40
41
Handskfack ............ 62
Manuell växellåda ................
Automatisk växellåda ..........
Geartronic .............................
Handbroms ...........................
Strömställare i mittkonsol ....
8502000d
Fällning av bakryggarna .......... 65
Lucka för lång last ................... 65
Fällning av nackskydd ............. 31
Inställning av nackskydd ......... 59
Barnsäkerhetsspärr ................... 72
Integrerad barnkudde ............... 22
Manuell inställning av framstolar .......... 58
Elektrisk inställning av framstolar ......... 60
Stoluppvärmning ..................................... 38
Rengöring av klädsel .............................. 119
4
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
4
9/10/2003, 8:42 AM
82
83
85
39
31
Interiör - högerstyrd
Dörrar och Lås ........................
Larm ........................................
Fönsterhissar ...........................
Reglage yttre backspeglar .......
68
73
40
41
Handskfack ............ 62
Manuell växellåda ................
Automatisk växellåda ..........
Geartronic .............................
Handbroms ...........................
Strömställare i mittkonsol ....
82
83
85
39
31
8502062d
Manuell inställning av framstolar .......... 58
Elektrisk inställning av framstolar ......... 60
Stoluppvärmning ..................................... 38
Rengöring av klädsel .............................. 119
Fällning av bakryggarna .......... 65
Lucka för lång last ................... 65
Fällning av nackskydd ............. 31
Inställning av nackskydd ......... 59
Barnsäkerhetsspärr ................... 72
Integrerad barnkudde ............... 22
5
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
5
9/10/2003, 8:42 AM
Exteriör
Taklucka ...................... 42
Tanklock ................................... 78
Tankning ................................... 78
Ekonomisk körning .................. 80
Tvättning av kaross ................. 118
Rostskydd ................................ 116
Lackbättring ............................ 117
8000233d
Byte av helljuslampa ................. 108
Byte av halvljuslampa ............... 108
Byte av positionsljuslampa ........ 109
Byte av blinkerslampa ............... 109
Byte av dimljuslampa ................ 111
Byte av stråkastartorkarblad ...... 132
Däck ........................ 97
Hjul .......................... 97
Bromsar ................... 18
Reservhjul ............... 100
Hjulbyte ................... 102
Bagagelucka ................................................ 70
Byte av backljuslampa ................................ 110
Byte av bromsljuslampa ............................. 110
Byte av bakljuslampa .................................. 110
Byte av blinkerslampa ................................ 110
Byte av dimljuslampa ................................. 110
Byte av nummerskyltbelysningslampa ...... 112
6
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
6
9/10/2003, 8:42 AM
Säkerhet
Bilbälten
8
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
9
SIPS-bag
11
(IC) Krockgardinen
15
WHIPS
16
Bromssystemet
18
Stabilitetssystemet
20
Barn i bilen
21
7
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
7
9/10/2003, 8:42 AM
Bilbälten
Använd alltid bilbältet vid all
slags körning
VARNING!
Om bältet har varit utsatt för en kraftig
belastning t ex. i samband med en
kollision, ska hela bältet inkl. rulle,
fästen, skruvar och lås bytas ut. Även om
bältet verkar vara oskadat kan en del av
dess skyddsegenskaper ha gått förlorade.
Byt också bältet om det är slitet eller
skadat. Gör aldrig några ändringar eller
reparationer av bältet själv utan låt en
Volvo-verkstad utföra detta arbete.
Till och med en häftig inbromsning kan få
svåra följder om du inte använder bilbältet! Be
därför alla dina passagerare att använda
bilbältena! Vid en olycka kommer annars de
som sitter i baksätet att slungas fram mot
framstolarnas ryggstöd. Alla personer i bilen
kan då skadas.
Så här gör du när du ska använda bilbältet: dra
ut bältet långsamt och lås fast det genom att
skjuta ner dess låstunga i låset. Ett kraftigt
"klick" indikerar att bältet är låst.
Bältet är normalt inte spärrat och du kan röra
dig obehindrat.
8801947d
Bältet spärras och kan alltså inte dras ut:
• om du drar ut det för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är avsett
att skydda vid normal sittställning.
Sträckning av höftband.
Höftbandet ska sitta lågt.
Tänk på att:
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt.
• bältet inte är snott eller vridet.
• höftbandet ska sitta lågt - alltså inte över
buken.
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden ovan.
Varje bälte är avsett för bara en person!
Då bältet ska lossas: tryck på den röda
knappen i låset. Låt sedan rullen dra in bältet
helt.
8
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
8
9/10/2003, 8:42 AM
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
8802099m
8802092M
8801919d
8801907e
Krockkudden sitter i rattens centrum märkt
med SRS
Krockkudden ligger ovanför handskfacket
märkt med SRS
SRS (krockkudde) och SIPS-bag
(sidokrockkudde)
För att ytterligare öka den inre säkerheten är din bil utrustad med
krockkudde (SRS) som ett komplement till det ordinarie trepunktsbältet.
Bilen är märkt med SRS på ratten och även på instrumentpanelen
framför passageraren, om bilen har krockkudde på passagerarsidan.
Krock-kudden, som är uppblåsbar, är monterad ihopvikt i rattens
centrum. På passagerarsidan ligger den ihopvikt i ett fack ovanför
handskfacket.
SIPS-bag (sidokrockkuddarna) ökar den inre säkerheten ytterligare.
Sidokrockkuddarna är monterade i båda framstolarnas ryggramar.
Sidokrockkuddarna är monterade i
framstolarnas ryggramar
VARNING!
Krockkudde (SRS) är avsedd att vara ett tillägg till - inte ersättning för - det ordinarie bilbältet.
Sidokrockkuddarna (SIPS-bag) är avsedda att vara ett tillägg till
det befintliga SIPS*-systemet. För maximalt skydd: Använd alltid
bilbältet.
*Side Impact Protection System
9
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
9
9/10/2003, 8:42 AM
SRS (krockkudde)
SRS-systemet (krockkuddarna i ratten och
instrumentpanelen)
Systemet består av en gasgenerator (1) omgiven av den uppblåsbara
krockkudden (2). Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar en sensor
(3) som aktiverar gasgeneratorns tändare och kudden blåses upp,
samtidigt som den blir varm. För att dämpa stöten mot kudden töms den
igen när den pressas samman. I samband med detta bildas också en hel
del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning
och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
OBS! Sensorn (3) reagerar olika beroende på om säkerhetsbältet på
förarsidan respektive passagerarsidan i framsätet används eller inte.
Krocksituationer kan därför uppstå, då endast en av krockkuddarna
utlöses.
Volvo Dual-Stage Airbag
(Tvåstegs-krockkuddar)
Om en kollision är mindre kraftig men ändå så kraftig att det finns risk
för personskador, utlöses krockkuddarna till drygt hälften av sin totala
kapacitet. Om kollisionen är av större omfattning utlöses krockuddarna
med full kapacitet.
SRS-systemet vänsterstyrd
1
1
2
2
3
4
4
8801896d
1. Gasgenerator
2. Krockkudde
3. Sensor
4. Bältessträckare
SRS-systemet högerstyrd
1
1
Bilbälten och bältessträckare
Alla bilbälten är utrustade med en pyroteknisk bältessträckare (4). En
liten drivsats, som sitter inbyggd vid bältesrullen, tänds i kollisionsögonblicket och sträcker åt bältet runt kroppen så att slacket från mjuka
kläder etc minskas. Bältet fångar därvid snabbare upp den åkande.
Bältessträckarna i framsätet utlöses endast om bilbältet är inkopplat.
2
2
3
4
4
8801923d
1. Gasgenerator
2. Krockkudde
10
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
10
9/10/2003, 8:42 AM
3. Sensor
4. Bältessträckare
SIPS-bag (sidokrockkudde)
SIPS-bagsystemet - vänsterstyrd
SIPS-bagsystemet (sidokrockkuddarna)
1
3
Detta system består av gasgenerator (3), sensorer av elektrisk typ,
ledning (2) och sidokrockkudde (1). Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorerna, som i sin tur aktiverar gasgeneratorn med följd att
sidokrockkudden blåses upp. Kudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar på så sätt stöten i kollisionsögonblicket
samtidigt som kudden töms. Sidokrockkudden blåses endast upp på
krocksidan.
2
8801920d
1. Krockkudde
2. Ledning
3. Gasgenerator
SIPS-bagsystemet - högerstyrd
1
3
2
8801922d
1. Krockkudde
2. Ledning
3. Gasgenerator
11
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
11
9/10/2003, 8:42 AM
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
3800639d
Varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
SRS-systemet övervakas kontinuerligt av sensorn/styrenheten och i
kombinationsinstrumentet finns en varningslampa. Denna lampa tänds
då tändningsnyckeln vrids till läge I, II eller III. Lampan släcks då
sensorn/styrenheten har kontrollerat att SRS-systemet är felfritt. Detta
tar normalt ca 7 sekunder.
Om varningssymbolen (SRS) förblir tänd eller tänds under
körning, är det ett tecken på att SRS-systemet inte har fullgod
funktion. Uppsök auktoriserad Volvo-verkstad.
Det årtal och den månad, som anges på dekalen i dörrstolpen/arna, är
den tidpunkt då du ska kontakta din Volvo-verkstad för särskild inspektion och för ev. byte av krockkuddar och bältessträckare. Har du några
frågor om de båda systemen, kontakta en auktoriserad Volvo-verkstad.
Försök aldrig reparera någon del av SRS-systemet eller SIPS-bagsystemet själv. Alla ingrepp i systemet kan orsaka felaktig funktion
och allvarliga personskador och bör endast utföras av auktoriserad
Volvo-verkstad.
12
12
9/10/2003, 8:42 AM
8801995d
9430422
Denna dekal är placerad i bakre vänstra dörröppning
VARNING!
VARNING!
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
TM
TM
TM
SRS
VEHICLE
THISCARISEQUIPPEDWITH
ASUPPLEMENTALRESTRAINT
SYSTEM,SIPSBAGAND
INFLATABLECURTAIN,
TOPROVIDECONTINUED
RELIABILITY,CERTAIN
ELEMENTSOFTHESUPPLEMENTALRESTRAINTSYSTEM
SHALLBESERVICEDORREPLACEDACCORDINGTO
SPECIFIEDDATEBELOW.
SEEOWNERSMANUALFOR
FURTHERINFORMATION.
Märkning på säkerhetsbälten med bältessträckare
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
VARNING!
8801889e
Uppblåsning krockkudde passagerarsidan
Krockkudde passagerarsidan (tillval)
När krockkudden är uppblåst är volymen ca
150 liter på passagerarsidan, medan den på
förarsidan, på grund av rattens placering, är
ca 65 liter. Krockskyddet är detsamma på båda
platserna.
VARNING!
Krockkudde - passagerarsidan
• Passageraren i framsätet ska aldrig
sitta framåtböjd över
instrumentpanelen, långt fram på
stolen, eller i annan onaturlig
sittställning. Passageraren ska sitta så
upprätt som möjligt med hänsyn till
sittkomfort och med ryggen mot
ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara
fastspänt.
• Se till att passageraren håller fötterna
på golvet (inte uppe på
instrumentpanelen, på stolen, i kartoch tidningsfacket eller i sidorutan).
• Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen.
• Placera aldrig barn i barnstolen eller
på barnkudden i framsätet om bilen är
utrustad med krockkudde (SRS) på
passagerarsidan.
• Personer kortare än 140 cm ska aldrig
sitta i framsätet.
• Inga föremål eller tillbehör får
placeras eller klistras på eller i
närheten av SRS-panelen (ovanför
handskfacket) samt i området som
påverkas av krockkudden.
• Ha inga lösa föremål på golvet, på
stolen eller på instrumentpanelen.
• Gör aldrig några ingrepp i
SRS-delarna i rattnavet eller på
panelen ovanför handskfacket.
Klistra eller fäst inga egna emblem eller
dekaler på ratten eller instrumentpanelen!
VARNING!
SIPS-bag
• Extra klädslar får aldrig användas på
framstolarna om de inte är Volvo
originalklädslar eller av Volvo godkända klädslar för SIPS-bag.
• Inga föremål eller tillbehör får placeras
i området mellan stolens yttre sida och
dörrpanelen eftersom detta område kan
påverkas av SIPS-bagen.
• Gör aldrig några ingrepp i SIPS-bagsystemet.
13
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
13
9/10/2003, 8:42 AM
SRS (krockkudde) och SIPS-bag (sidokrockkudde)
8801909e
8801908e
Krockkudde och barnstol hör inte ihop!
Uppblåst SIPS-bag
SIPS-bag
Barnstol och krockkudde
Allvarliga personskador kan uppstå på barnet
om barnstolen eller barnkudden placeras i
framsätet om passagerarsidan är utrustad med
krockkudde.
Den säkraste platsen för barn i barnstol/
barnkudde är baksätet, om bilen är utrustad med krockkudde på passagerasidan.
Om bilen enbart är utrustad med SIPS-bag, kan
barn i barnstol/barnkudde placeras i framsätet.
Placera aldrig ett barn i framsätet, om din bil
är utrustad med krockkudde på
passagerarsidan (med barn menas person där
kroppslängden är 140 cm eller kortare).
Placera i stället barn i barnstol eller barnkudde
i baksätet.
VARNING!
SIPS-bag-systemet är ett elektriskt system,
som består av två huvuddelar: sidokrockkudden och sensorerna. Sidokrockkuddarna är
monterade i framstolarnas ryggram och
sensorerna i den mittersta och bakre stolpens
insidor. När sido-krockkudden är uppblåst är
volymen ca 12 liter.
Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på
krocksidan.
Placera aldrig barn i barnstolen eller på
barnkudden i framsätet om bilen är
utrustad med krockkudde (SRS) på
passagerarsidan.
14
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
14
9/10/2003, 8:42 AM
IC (krockgardinen)
8801999d
8801966e
IC-systemet (krockgardinen)
IC-systemet (Inflatable Curtain) (krockgardinen) skyddar huvudet mot
islag i bilens insida. Krockgardinen skyddar också mot föremål som bilen
krockat med. IC-systemet skyddar både de åkande i framsätet och
passagerarna i baksätets ytterplatser. Krockgardinen ligger dold innanför
bilens innertak. IC-systemet - den uppblåsbara krockgardinen - täcker in
den övre delen av bilens insida.
IC-systemet aktiveras av SIPS-systemets krocksensorer, när bilen blir
påkörd från sidan. När IC-systemet aktiveras, gasfylls krockgardinen av
dess gasgenerator, vilken är placerad i gardinens bakre ände.
VARNING!
Skruva inte fast eller montera någonting i bilens innertak, dörrstolpar
eller i sidopanelerna. Den avsedda skyddseffekten kan utebli.
Använd alltid säkerhetsbälte!
Om du har passagerare i baksätet, måste du se till att de yttre nackstöden
i baksätet är uppfällda, samt att det mittre nackskyddet är rätt inställt för
eventuell passagerare där.
15
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
15
9/10/2003, 8:42 AM
WHIPS (Whiplash Protection System)
VARNING!
8502213e
WHIPS
Systemet består av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för systemet
anpassat nackskydd i framsätets stolar.
WHIPS-stolen
WHIPS aktiveras vid en krock bakifrån, där krockvinkel, hastighet och
det krockande fordonets beskaffenhet inverkar. Vid aktivering kommer
framstolarnas ryggstöd, om någon sitter där, att flyttas bakåt och
sittställningen för föraren och passageraren i framsätet att förändras. På
detta sätt minskas riskerna för s. k. whiplashskador.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör du och din passagerare i framsätet sitta mitt
i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.
Tänk på att inte hindra WHIPSsystemets funktion!
• Om ett ryggstöd i baksätet är
nedfällt måste motsvarande
framstol justeras framåt så att
den inte har kontakt med det
nedfällda ryggstödet.
• Undvik att placera
boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets
sittdyna och framstolens
ryggstöd.
WHIPS och barnstol
WHIPS-systemet inverkar inte negativt på bilens skyddsegenskaper
beträffande barnstol. Så länge du inte har krockkudde (SRS) på passagerarplatsen, kan du placera en barnstol i passagerarstolen i framsätet.
WHIPS-systemet fungerar även om du har placerat en bakåtvänd
barnstol i baksätet med stöd mot framstolens ryggstöd.
VARNING!
Om stolen har varit utsatt för kraftig belastning, t.ex. i samband med
en kollision bakifrån, skall WHIPS-systemet kontrolleras av
auktoriserad verkstad. Även om stolen verkar vara oskadad kan
WHIPS-systemet ha löst ut utan några synliga skador på stolen.
Delar av WHIPS-systemet skyddsegenskaper kan ha gått förlorade.
Låt en auktoriserad Volvo-verkstad kontrollera systemet även efter
mindre påkörningsolyckor bakifrån. Gör aldrig några ändringar eller
reparationer av stolen eller WHIPS-systemet själv!
16
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
16
8502379e
9/10/2003, 8:42 AM
SRS (krockkudde), SIPS-bag (sidokrockkudde) och IC-krockgardin
När blåses krockkuddarna och krockgardinen
upp?
SRS-systemets sensor känner vid en kollision av nivån på uppbromsningen och den hastighetsreducering som orsakas av kollisionen.
Sensorn avgör alltså om kollisionen är av sådan karaktär och omfattning
att krockkuddarna bör utlösas eller ej.
Det bör påpekas att det inte bara är deformationen av karossen som
påverkar bilens sensor utan även hur stor hastighetsreduktionen är vid
kollisionsögonblicket. Det betyder att SRS sensorn känner av de
tillfällen då det finns en risk för de åkande i framsätet att skadas genom
islag mot bilens instrumentpanel eller ratt.
Ovanstående gäller även SIPS-bagsystemet (sidokrockkuddarna), och
krockgardinen frånsett att sidokrockkuddarna och krockgardinen endast
utlöses vid sidokollisioner, när bilen träffas av ett föremål med tillräcklig energi.
OBS! Aktivering av SRS-systemet, SIPS-bagsystemet och IC-systemet
sker endast en gång vid en kollision i respektive kollisionsriktning.
VARNING!
SRS-systemets sensor är placerad i mittkonsolen. Om kupégolvet
blivit dränkt med vatten, lossa batterikablarna i bagageutrymmet.
Försök inte starta; krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen till
auktoriserad Volvo-verkstad.
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar! De kan försvåra styrningen av
din bil. Även andra säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök och
det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär
tvätta med kallt vatten och/eller kontakta läkare. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens
material, ge friktionsskador på huden.
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderar vi följande:
• Bärga bilen till en Volvo-verkstad. Även om bilen är körbar efter en
olycka skall du inte köra med utlösta krockkuddar.
• Låt en auktoriserad Volvo-verkstad sköta byte av komponenter i
SRS-systemet, SIPS-systemet och IC-systemet.
17
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
17
9/10/2003, 8:42 AM
Bromssystemet/ABS/EBD
Om en bromskrets går
sönder
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna är det
fortfarande möjligt att bromsa bilen. Tryck en
gång och hårt på pedalen – inte upprepade
gånger. Bromspedalen tar djupare och kan
kännas lite mjukare än normalt. Dessutom
behövs ett högre pedaltryck för att få normal
bromseffekt.
Bromsservon fungerar bara då motorn är
igång.
Om du rullar eller bogseras med avstängd
motor måste du trampa ca 5 gånger hårdare på
bromspedalen jämfört med då motorn är igång.
Bromspedalen känns stum och hård.
Fukt på bromsskivor och bromsbelägg
ändrar bromsegenskaperna.
Då du kör bilen i kraftigt regn eller genom
vattensamlingar och när du tvättar bilen blir
bromsdetaljerna blöta. Det ändrar bromsbeläggens friktionsegenskaper så att en viss
fördröjning av bromseffekten kan märkas.
Tryck lätt på bromspedalen då och då om du
kör längre sträckor i regn eller snöslask eller
innan du under dessa väderleksförhållanden
långtidsparkerar din bil, så att bromsbeläggen
värms upp och vattnet torkar. Det ska du också
göra då du börjar köra efter tvättning och efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Om bromsarna belastas mycket hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar med
motsvarande nivåskillnader belastas bilens
bromsar mycket hårt även om du inte trampar
särskilt hårt på bromspedalen. Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg kyls bromsarna inte
så effektivt som vid körning på slät väg.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, ska du i stället för att bara
använda fotbromsen, växla ned och använda
samma växel nedför som du använder uppför
(manuell växellåda). På detta sätt utnyttjas
motorbromsen effektivare och du behöver
använda fotbromsen bara korta stunder.
Tänk på att när du kör med släpvagn belastar
du bilens bromsar hårdare.
Låsningsfria bromsar
(ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking System) är
konstruerat så att hjullåsning förhindras under
bromsning. Detta för att bibehålla bästa
möjliga styrförmåga under ett bromsförlopp.
Detta förbättrar din förmåga att t.ex. väja för
ett hinder. ABS-systemet ökar inte den totala
bromskapaciteten. Däremot har du som förare
ökad möjlighet att styra bilen och får därmed
bättre kontroll över bilen vilket ökar säkerheten.
Efter att motorn startats sker vid en hastighet
av ca 20 km/h en kort självtest som kan kännas
och höras. När ABS-systemet arbetar kan du
höra och känna pulseringar i bromspedalen.
Detta är helt normalt.
OBS! Du måste trampa på bromspedalen med
full kraft för att maximalt utnyttja ABSsystemet. Släpp inte bromspedaltrycket då
ABS-pulseringarna hörs och känns. Öva gärna
att bromsa med ABS-systemet på lämplig
plats, t.ex. en halkövningsbana.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
• I ca två sekunder när du startar bilen för
kontroll av systemet.
• Om ABS-systemet stängts av på grund av
ett fel.
Elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
EBD-systemet (Electronic Brakeforce
Distribution) är en integrerad del i ABSsystemet. EBD-systemet reglerar bromskraften
till bakhjulen så att det alltid finns bästa
möjliga bromskraft tillgänglig. Pulseringar
hörs och känns i bromspedalen när systemet
reglerar bromskraften.
VARNING!
Om BROMS och ABS varningssymbolerna samtidigt är tända finns risk för
att bakvagnen uppvisar sladdtendens vid
kraftig inbromsning. Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal,
kan du under stor försiktighet köra bilen till
närmaste auktoriserade Volvo-verkstad för
kontroll av bromssystemet.
18
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
18
9/10/2003, 8:42 AM
Stabilitetssystemet
Stabilitets- och
dragkraftssystem
STC/DSTC*
STC-systemet (Stability and Traction Control)
innehåller funktionerna TC och SC.
DSTC-systemet (Dynamic Stability and
Traction Control) Innehåller funktionerna TC,
SC, AYC och EBA
Dragkraftsfunktion – TC
(Traction Control, TC)
Dragkraftsfunktionen överför drivkraft från det
drivhjul som slirar mot vägbanan till det
drivhjul som inte slirar genom att bromsa
hjulet som börjar slira. För att öka
framkomligheten kan du i denna situation
behöva trampa ner gaspedalen mer än normalt.
När dragkraftssystement arbetar kan det höras
ett pulserande ljud. Det är helt normalt för
systemet. TC-funktionen är mest aktiv i låga
hastigheter. Den går inte att stänga av.
Antispinnfunktion – SC
(Stability Control, SC).
Stabilitetsfunktionen är konstruerad för att
förhindra att drivhjulen slirar mot vägbanan under acceleration, genom att sänka
motorns vridmoment på drivhjulen. Detta
förbättrar framkomligheten och körsäkerheten
i halt väglag. Under särskilda omständigheter,
t.ex. vid körning med snökejor, i djup snö eller
sand, kan det vara en fördel att stänga av SCfunktionen för att öka dragkraften. Det görs då
med DSTC-knappen.
Antisladdfunktion – AYC
(Active Yaw Control, AYC)
Antisladdfunktionen åstadkommer automatisk
bromsning på ett eller flera av bilens hjul.
Detta för att stabilisera bilen om en sladd
uppstår. Om du i den situationen också
bromsar själv kommer bromspedalen att
kännas stummare än normalt och ett
pulserande ljud kommer att höras. AYCfunktionen är hela tiden aktiv och går ej, av
säkerhetsskäl, att stänga av.
STC/DSTC-knappen
STC/DSTC-knappen i mittkonsolen används
för att reducera eller återaktivera STC/DSTCsystemet.
Bromskraftsförstärkning – EBA
(Emergency Brake Assistance)
EBA-funktionen är en integrerad del av
DSTC-systemet. Systemet är konstruerat för
att du vid behov av en snabb inbromsning skall
få full bromseffekt omedelbart. Systemet
känner av när du vill uppnå en kraftig
inbromsning genom att registrera hur snabbt
du trampar på bromspedalen.
OBS! För att reducera STC/DSTC-systemets
funktion måste knappen, av säkerhetsskäl,
hållas intryckt i minst en halv sekund.
Lysdioden i knappen slocknar och i teckenfönstret visas: “STC SPINNREGL. AV”/
DSTC SPINNREGL. AV”.
.
Varje gång motorn startas är STC/DSTCsystemet automatiskt aktiverat
EBA-funktionen är aktiv i alla hastigheter och
går – av säkerhetsskäl – inte att stänga av.
blinkar när...
Varningssymbolen
• ...SC-funktionen arbetar för att förhindra att
bilens drivhjul spinner.
• ...TC-funktionen arbetar för att förbättra
bilens dragkraft.
• ...AYC-funktionen arbetar för att förhindra
att bilen sladdar.
OBS! När EBA-funktionen aktiveras sjunker
bromspedalen samtidigt som bilen har
maximal bromsverkan. Fullfölj inbromsningen
utan att lätta på bromspedalen. EBAfunktionen avbryts när trycket på
bromspedalen lättas.
* STC och DSTC-systemet är tillval på vissa
marknader
När lysdioden i knappen lyser är STC/DSTCsystemet aktiverat (om inget fel föreligger).
Vid reducering stängs stabilitetsfunktionen
(SC) av och antisladdfunktionen (AYC)
reduceras. Övriga funktioner påverkas ej.
Varningssymbolen
tänds och släcks igen
efter ca 2 sekunder när...
• ...bilen startas. (Lampan tänds för systemkontroll.)
19
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
19
9/10/2003, 8:42 AM
Stabilitetssystemet
Lysdioden i knappen slocknar och texten
“STCSPINNREGL. AV/DSTC
SPINNREGL. AV” visas i displayen när...
• ...STC/DSTC-systemets SC-funktion har
reducerats med DSTC-knappen.
Varningssymbolen
lyser med gult fast
sken och texten “TRACTION CONTROL
TILLF. AVSTÄNGD” visas i displayen när...
• ...bromssystemets TC-funktion temporärt
har reducerats på grund av för hög
bromstemperatur. Automatisk återaktivering
av TC-funktionen sker när bromstemperaturen åter blivit normal.
lyser med gult fast
Varningssymbolen
sken och texten “ANTI_SLADD
SERV.ERFORDRAS” i displayen när...
• ...DSTC-systemet stängts av på grund av ett
fel.
Vägfriktionssystem RFD(tillval)
RFD-systemet – Road Friction Detection – är
ett avancerat system för uppskattning av
friktionen mellan däck och vägbana.
Systemet är konstruerat för att ge föraren en så
tidig varning vid hal vägbeläggning som
möjligt.
RFD-systemet är aktivt från låg hastighet och
uppåt samt av säkerhetsskäl ej avstängbart.
Varningssymbolen
fast sken när:
•
tänds och lyser med
RFD-systemet uppskattar vägfriktionen
som låg.
Varningssymbolen
tänds och lyser med
gult fast sken med tilläggstexten ”RFD
SERV. ERFORDRAS” när:
•
RFD-systemet stängts av på grund av ett
fel.
VARNING!
Vid normalt körsätt förbättrar STC/DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte
skall uppfattas som en möjlighet att öka
hastigheten. Iakttag alltid de normala
försiktighetsåtgärderna för säker kurvtag. ning och körning på halt underlag.
Tänk på att bilens köregenskaper förändras
om du stänger av STC/DSTC-systemet.
20
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
20
9/10/2003, 8:42 AM
Barn i bilen
Barn ska sitta bra och säkert
Viktiga tips - Barn i bilen!
Kom ihåg att barn, oavsett ålder och storlek,
alltid ska sitta fastspända i bilen. Och sätt
aldrig barn i knät på en passagerare!
När man använder andra barnsäkerhetsprodukter som finns på marknaden är det
viktigt att man läser den monteringsanvisning
som medföljer produkten och följer den noga.
Här är ändå några saker som du bör tänka på:
• Barnstolen skall alltid placeras på det sätt
som tillverkaren har föreskrivit.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar och diverse
skenor och balkar under stolen med vassa
kanter.
• Låt barnstolens rygg vila mot instrumentpanelen, under förutsättning att din bil inte
är utrustad med SRS (krockkudde) på
passagerarsidan.
• Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
Placering och utrustning väljer du med hänsyn
till barnets vikt.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning är avsedd
för just din bil. Väljer du Volvos utrustning kan
du vara säker på att fästpunkter och fästanordningar sitter rätt och är tillräckligt starka.
De minsta barnen bör sitta i bakåtvända stolar.
Dessa ger barn upp till 3-4 år ett fullgott skydd.
OBS! I många länder finns lagbestämmelser
om hur barn får placeras i bilen. Ta reda på vad
som gäller i det land dit du ska åka.
VARNING!
Placera aldrig barnstolen/barnkudden i
framsätet om bilen är utrustad med SRS
(krockkudde) på passagerarsidan.
OBS! Om det uppstår problem med montering
av barnsäkerhetsprodukten, kontakta tillverkaren för klarare monteringsanvisningar.
8801888e
Höftbandet ska sitta lågt
Gravida kvinnor
Kvinnor som är gravida ska vara speciellt
noga med att använda bilbälte! Men kom ihåg
att alltid lägga bältet så att det inte blir onödigt
tryck på livmodern. Höftbandsdelen på
trepunktsbältet ska sitta lågt.
21
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
21
9/10/2003, 8:42 AM
Volvos integrerade bälteskudde
VARNING!
8801954d
8503186m
Integrerad bälteskudde för barn 15-36 kg
Bälteskudde
Uppfällning av bälteskudden
Volvos egen integrerade bälteskudde för
mittplatsen är speciellt konstruerad för att ge
god säkerhet. I kombination med 3-punktsbältet är den godkänd för barn mellan 15-36 kg.
Höftdelen av 3-punktsbältet måste, när ett barn
sitter fastspänt, löpa över bäckenet - inte över
barnets buk.
Justera också noggrant nackstödets läge i
förhållande till barnets huvud.
Fäll upp sätesdelen. Sätesdelen låses automatiskt vid ryggstödet.
OBS! Se också anvisningarna på bälteskudden.
Om den integrerade bälteskudden varit
utsatt för en kraftig belastning, t.ex. i
samband med en kollision, ska hela bälteskudden inklusive bilbältet d.v.s. komplett
med skruvar, bytas mot en ny. Även om
den integrerade bälteskudden verkar vara
oskadad kan nämligen en del av dess
skyddsegenskaper ha gått förlorade.
Bälteskudden skall också bytas om den är
mycket sliten eller skadad. Observera dock
att byte av kudden måste utföras på ett
fackmannamässigt sätt, eftersom det är
väsentligt för de åkandes säkerhet att
kudden sitter ordentligt fast. Överlåt därför
bytet, och eventuella reparationer av
kudden till din Volvo-verkstad. Om kudden
blir nersmutsad, så bör den i första hand
tvättas på platsen. Om klädseln är så
smutsig att den behöver tvättas separat, så
gäller ovanstående instruktioner beträffande byte och montering av kudden.
VARNING!
Det ordinarie mittarmstödet i baksätet får
inte användas som bälteskudde för barn.
Endast Volvos integrerade bälteskudde får
användas härför.
22
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
22
9/10/2003, 8:42 AM
Isofix fästsystem för barnstolar (tillval)
8802408m
8802355m
Isofix fästpunkter
Skena
Isofix fästsystem för
barnstolar
OBS! Isofix fästpunkter finns på baksätets
båda ytterplatser. Skenan kan flyttas från ena
sidan till den andra vid behov.
Bilen kan utrustas med Isofix fästsystem för
barnstolar på baksätets ytterplatser. Kontakta
din Volvoåterförsäljare för ytterligare information om barnsäkerhetsutrustning.
23
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
23
9/10/2003, 8:42 AM
Placering av barn i bilen
Vikt / Ålder
Framsäte, alternativ*
<10 kg
(0-9 månader)
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte.
säkerhetsbälte och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03160
L: Typgodkännande nr E5 03160
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
ISOFIX-fäste.
ISOFIX-fäste och stödben
L: Typgodkännande nr E5 03162
L: Typgodkännande nr E5 03162
3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säker- 3. Bakåtvänd barnstol, fästes med
hetsbälte och fästband.
säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
L: Typgodkännande nr E5 03135
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
9-18 kg
(9-36 månader)
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte.
säkerhetsbälte och stödben
L: Typgodkännande nr E5 03161
L: Typgodkännande nr E5 03161
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
2. Bakåtvänd barnstol, fästes med
ISOFIX-fäste.
ISOFIX-fäste och stödben.
L: Typgodkännande nr E5 03163
L: Typgodkännande nr E5 03163
3. Bakåtvänd barnstol, fästes med säker- 3. Bakåtvänd barnstol, fästes med
hetsbälte och fästband.
säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
L: Typgodkännande nr E5 03135
1. Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
15-36 kg
(3-12 år)
Ej lämplig placering för denna åldersgrupp. 1. Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
1. Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
2. Integrerad bälteskudde.
B: Typgodkännande nr E5 03140
*)
VARNING!
Placera ALDRIG en barnstol eller barnkudde i framsätet
om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarsidan.
Baksäte ytterplatser, alternativ
Baksäte mittplats, alternativ
L: Lämplig för särskild barnstol enligt lista. Barnstolarna kan vara av typen fordonsspecifik, begränsad, halvuniversal eller universal.
B: Inbyggd och godkänd för denna åldersgrupp.
24
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
24
9/10/2003, 8:42 AM
Instrument, strömställare och reglage
Kombinationsinstrumentet
26
Kontroll- och varningssymboler
27
Meddelande i displayen
30
Strömställare i mittkonsolen
31
Färddator
33
Konstantfarthållare
34
Strålkastare, Dimljus
35
Ljushöjdsreglering, instrumentbelysning
35
Körriktningsvisare, Ledbelysning, Rattinställning
36
Start- och rattlås, Vindrutespolare/torkare
37
Varningsblinkers, Eluppvärmd bakruta, Eluppvärmda framstolar
38
Parkeringsbroms, Eluttag
39
Elektriska fönsterhissar
40
Backspeglar
41
Elmanövrerad taklucka
42
Solgardiner, Laminerade sidorutor
43
25
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
25
9/10/2003, 8:42 AM
Kombinationsinstrumentet
15
3800838m
1
2
3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
1. Temperaturmätare
Visar temperaturen i motorns kylsystem. Om
temperaturen blir onormalt hög och visaren går
in i det röda fältet, visas ett meddelande i
displayen. Tänk på att extrastrålkastare
framför luftintaget försämrar kylningen vid
höga yttertemperaturer och hård motorbelastning.
5. Indikering för konstantfarthållare
Se sidan 34.
2. Display
I displayen visas informations- eller
varningsmeddelanden.
8. Varningssymbol
Om ett fel uppstår tänds symbolen och ett
meddelande visas i displayen.
3. Hastighetsmätare
Visar bilens hastighet.
9. Varvtalsmätare
Anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Nålen i varvtalsmätaren får inte gå in i det
röda fältet.
4. Trippmätare
Trippmätarna använder du för att mäta korta
sträckor. Högra siffran anger 100-tals meter.
Tryck in knappen i mer än 2 sekunder för att
nollställa. Du växlar mellan trippmätarna
genom ett kort tryck på knappen.
14
11. Yttertemperaturmätare
Visar yttertemperaturen. När temperaturen
ligger inom området +2°C till -5°C lyser en
snöflingesymbol i displayen. Symbolen varnar
för halkrisk.
När bilen står eller stått stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett för högt värde.
6. Vägmätare
Vägmätaren anger den totala sträckan som
bilen har gått.
7. Helljus på/av
12. Klocka
Vrid knappen för att ställa in klockan.
13. Bränslemätare
Bränsletanken rymmer 70/80 liter*. Det är ca 8
liter körbart bränsle kvar när lampan i
instrumentet tänds.
14. Kontroll- och varningssymboler
10. Indikering för automatisk växellåda
Det ilagda växlingsprogrammet visas här. Om
du har Geartronic automatväxellåda och kör i
manuellt läge visas aktuell manuell växel.
15. Körriktningsvisare – höger/vänster
*Bilar med 6-cylindriga motorer och samtliga
turbomodeller har en 80-liters tank.
26
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
26
9/10/2003, 8:42 AM
Kontroll- och varningssymboler
Varnings- och kontrollsymbolerna tänds då du vrider tändningsnyckeln till körläge (läge II) före start. Då ser du att symbolerna
fungerar. När motorn startats ska samtliga symboler slockna. Om
motorn ej startats inom 5 sekunder slocknar samtliga symboler
förutom
och
symbolerna. Vissa symboler kan sakna
bakomliggande funktion, beroende på din bils utrustning.
Symbolen för parkeringsbroms släcks när du frigör parkeringsbromsen.
Varning - fel i bromssystemet
Om BROMS-symbolen tänds kan
bromsvätskenivån vara för låg.
• Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån är under MIN i behållaren, bör
du inte köra bilen vidare, utan låta bärga
den till en auktoriserad Volvo-verkstad för
kontroll av bromssystemet.
3800839m
Varningssymbolen
instrumentet
mitt i
Denna symbol lyser med rött eller gult sken
beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad. Se nästa sida för mer information!
VARNING!
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna samtidigt är tända, finns risk för att bakvagnen vid kraftig inbromsning uppvisar
sladdtendens.
Varning - fel i ABS-systemet
Om ABS-varningssymbolen tänds är
ABS-systemet ur funktion. Bilens
ordinarie bromssystem fungerar fortfarande
men utan ABS-funktion.
• Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
• Starta motorn på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var felet av
övergående natur och verkstadsbesök
behöver ej göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en auktoriserad Volvo-verkstad för kontroll
av ABS-systemet.
Om BROMS- och ABS-varningssymbolerna samtidigt är tända, kan fel ha
uppstått i bromskraftsfördelningen.
• Stanna bilen på en säker plats och stäng av motorn.
• Starta bilen på nytt.
• Om båda varningssymbolerna slocknar var felet av övergående natur och verkstadsbesök
behöver ej göras.
• Om varningssymbolerna förblir tända, kontrollera först nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån ligger under MIN i bromsvätskebehållaren bör du inte köra vidare utan låta bärga
bilen till en auktoriserad Volvo-verkstad för kontroll av bromssystemet.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och lamporna forfarande är tända, kan du under
stor försiktighet köra bilen vidare till närmaste auktoriserade Volvo-verkstad för kontroll av
bromssystemet.
27
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
27
9/10/2003, 8:42 AM
Kontroll- och varningssymboler
Varnings- och kontrollsymbolerna tänds då du vrider tändningsnyckeln till körläge (läge II) före start. Då ser du att symbolerna
fungerar. När motorn startats ska samtliga symboler slockna. Om
motorn ej startats inom 5 sekunder slocknar samtliga symboler
och
symbolerna. Vissa symboler kan sakna
förutom
bakomliggande funktion, beroende på din bils utrustning.
Symbolen för parkeringsbroms släcks när du frigör parkeringsbromsen.
Stabilitetssystem STC*
och DSTC*
3800839m
Varningssymbolen
instrumentet
mitt i
Denna symbol lyser med rött eller gult sken
beroende på det upptäckta felets allvarlighetsgrad.
Röd symbol - Stanna bilen. Läs meddelande i
displayen.
Gul symbol - Läs meddelande i displayen.
Åtgärda!
STC/DSTC-systemet beskrivs utförligare på
sidorna 19, 20 och 31. Systemet innehåller
flera olika funktioner
Fel i STC- eller DSTC- systemet
Om symbolen tänds och lyser med fast sken
och tilläggstexten “ANTI-SLADD SERV.
ERFORDRAS” utan att du stängt av något av
systemen, indikerar detta ett fel i något av
systemen.
Risk för förlorat väggrepp
Om varningssymbolen blinkar indikerar detta
att STC/DSTC-systemet arbetar. Samtidigt kan
det verka som om motorn inte svarar normalt
på gaspådraget. Denna situation kan uppstå om
du försöker accelerera mer än vad vägbanans
friktion tillåter.
- Kör försiktigt!
• Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn. Starta bilen på nytt.
• Om varningssymbolen slocknar var det ett
tillfälligt indikationsfel och verkstadsbesök
behöver ej göras.
• Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en autoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet.
Reducerad dragkraftsfunktion
Symbolen tänds och lyser med fast sken då
STC/DSTC-systemet har reducerad funktion
på grund av för hög bromstemperatur. Texten
“TRACTION CONTROL TILLF.
AVSTÄNGD" visas i displayen.
Reducerad antispinnfunktion
Lysdioden i knappen slocknar då STC/DSTC systemets funktion har reducerats med STC/
DSTC-knappen i mittkonsolen. Texten ”STC
SPINNREGL. AV" / "DSTC SPINNREGL.
AV" visas i displayen.
* STC och DSTC-systemet är tillval på vissa
marknader
VARNING!
Vid normalt körsätt förbättrar STC/DSTCsystemet bilens körsäkerhet, vilket inte skall
uppfattas som en möjlighet att öka
hastigheten. Iakttag alltid de normala
försiktighetsåtgärd-erna för säker kurvtagning
och körning på halt underlag.
28
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
28
9/10/2003, 8:42 AM
Kontroll- och varningssymboler
Varnings- och kontrollsymbolerna tänds då du vrider tändningsnyckeln till körläge (läge II) före start. Då ser du att symbolerna
fungerar. När motorn startats ska samtliga symboler slockna. Om
motorn ej startats inom 5 sekunder slocknar samtliga symboler
Fel i bilens avgasreningssystem
Kör till en Volvo-verkstad för
kontroll.
och
symbolerna. Vissa symboler kan sakna
förutom
bakomliggande funktion, beroende på din bils utrustning.
Symbolen för parkeringsbroms släcks när du frigör
parkeringsbromsen.
Dimljus bak
Lampan lyser när dimljuset är
inkopplat.
Kontrollampa för släp
Blinkar, när du använder bilens och
släpets körriktningsvisare. Om
lampan inte blinkar, är någon av blinkerlamporna på släpet eller bilen defekt.
Fel i SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds
under körning, har ett fel upptäckts i
SRS-systemet. Kör till en Volvo-verkstad för
kontroll.
Parkeringsbroms åtdragen
Tänk på att lampan endast indikerar
att parkeringsbromsen är åtdragen,
inte hur hårt. Kontrollera genom att dra i
spaken! Du måste alltid dra så hårt att
bromsen fastnar i ett "hack".
För lågt oljetryck
Om lampan tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera oljenivån i
motorn.
Bältespåminnare
Lampan lyser så länge föraren inte
kopplat in sitt säkerhetsbälte.
Generatorn laddar inte
Om lampan tänds under körning är
det antagligen ett fel i det elektriska
systemet. Uppsök en Volvo-verkstad.
Motorförvärmare (diesel)
Lampan tänds för att upplysa om att
förvärmning av motorn pågår. När
lampan släcks kan bilen startas. Gäller endast
dieseldrivan bilar.
29
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
29
9/10/2003, 8:42 AM
Meddelande i displayen
Meddelande
A
3800648d
Innebörd/åtgärd
STANNA SNARAST
-
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig
skaderisk.
STANNA MOTORN
-
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig
skaderisk.
SERV. SNARAST
-
Lämna in din bil för kontroll omedelbart.
SE MANUAL
-
Konsultera din instruktionsbok.
SERV. ERFODRAS
-
Låt kontrollera din bil så snart du kan.
ÅTG NÄSTA SERV
-
Låt kontrollera din bil vid nästa
servicetillfälle.
DAGS FÖR SERVICE
-
När meddelandet visas är det dags för
service. Meddelandet påverkas av antal
körda mil, antal månader sedan senaste
service och motorns körtid.
Meddelande i displayen
När en varnings- eller kontrollsymbol tänds, får du samtidigt också ett
meddelande i displayen. När du läst och förstått meddelandet, kan du
trycka på READ-knappen (A). Läst meddelande raderas då från
displayen och läggs i bilens minneslista. Meddelanden om fel ligger
kvar i minneslistan tills du åtgärdat berörda fel.
Meddelanden du lagrat i minneslistan kan du läsa igen. Tryck på READknappen (A), om du vill få fram lagrade meddelanden. Du bläddrar
bland lagrade meddelanden i minneslistan genom att trycka på READknappen (A). Tryck på READ-knappen (A) för att lägga lästa meddelanden tillbaka i minneslistan.
Mycket allvarliga felmeddelanden kan du inte radera från
displayen. De ligger kvar i displayen tills berörda fel är åtgärdade.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter igenom, när du t ex är inne i
färddatorns menyer eller vill använda telefonen, måste du först kvittera
varningsmeddelandet. Tryck alltså på READ-knappen (A).
30
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
30
9/10/2003, 8:42 AM
Strömställare i mittkonsolen
7200246d
1. Nedfällning av yttre nackstöd i
baksätet (tillval)
Fäll inte ner nackstöden om det finns passagerare på någon av ytterplasterna.
- Vrid tändningsnyckeln till läge I eller II.
- Tryck in knapp 1 för att fälla ner de
bakre nackstöden för bättre sikt bakåt.
Nackstöden förs tillbaka manuellt.
Om de bakre ryggstöden skall fällas fram,
måste nackstöden vara uppfällda.
2. Infällbara yttre backspeglar (tillval)
Denna knapp använder du för att fälla de yttre
backspeglarna inåt från utfällt läge och utåt
från infällt läge.
Gör så här, om en backspegel genom yttre
åverkan oavsiktligt fällts in eller ut:
- Fäll manuellt berörd backspegel framåt så
långt det går.
- Vrid tändningsnyckeln till läge II.
- Fäll backspegeln inåt med hjälp av knappen
och sedan utåt, också med hjälp av knappen.
Backspeglarna har nu återgått till sitt ursprungliga fasta läge.
3. Extraljus (tillval)
Använd denna knapp, när du vill tända eller
släcka bilens extraljus. När lamporna är tända,
lyser lysdioden i knappen.
4. STC/DSTC-systemet*
Denna knapp används för att reducera eller
återaktivera funktioner i STC/DSTC-systemet.
När lysdioden i knappen lyser, är STC/DSTCsystemet aktiverat (om inget fel föreligger).
För att reducera STC/DSTC-systemets
funktion måste knappen, av säkerhetsskäl,
hållas intryckt i minst en halv sekund.
Texten “STC SPINNREGL. AV” / “DSTC
SPINNREGL. AV” visas i displayen
Reducera systemet om du måste använda ett
hjul av annan dimension än de övriga hjulen.
När motorn startas om, är STC/DSTCsystemet åter aktiverat.
VARNING!
Tänk på att bilens köregenskaper förändras
om du stänger av STC/DSTC-systemet.
* Tillval på vissa marknader
31
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
31
9/10/2003, 8:42 AM
Strömställare i mittkonsolen
5. Aktivt chassi FOUR-C (tillval)
FOUR-C – Continuously Controlled Chassis
Concept – är ett mycket avancerat aktivt
chassisystem, som regleras elektroniskt.
Chassits karraktär kan ställas om under
körning vid ändrad körstil eller om vägen
ändrar karraktär. Knappen på instrumentpanelen kan när som helst användas till att
växla mellan två olika lägen: Comfort och
Sport.
Comfort
I läge Comfort är chassisättningen anpassad så
att karossen isoleras från vägens ojämnheter
och flyter över dem. Stötdämpningen är
mjukare och karosens rörelser små. Läget
rekommenderas vid långfärdskörning och vid
körning i halt väglag.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Comfort kommer chassit att återta detta
läge när bilen startas på nytt.
Sport
I läge Sport är styrresponsen snabbare än i läge
Comfort. Fjädringen är hårdare och karossen
följer vägbanan för att minska krängning vid
snabb kurvtagning.
När tändningen stängs av efter att bilen körts i
läge Sport kommer chassit att återta detta läge
när bilen startas på nytt. När Sportläget är
aktiverat, lyser dioden i knappen.
6. Avstängning av blockerat låsläge och
larmsensorer
Använd denna knapp när du av någon
anledning vill stänga av funktionen blockerat
låsläge (blockerat låsläge innebär att dörrarna
inte kan öppnas från insidan när de är låsta).
Använd också denna knapp när du vill koppla
bort rörelse- och lutningsdetektorer i ditt
larmsystem. Dioden lyser när funktionerna är
avstängda/bortkopplade.
7. Barnsäkerhetsspärr i bakdörrarna
(tillval)
Denna knapp använder du när du vill aktivera
eller avaktivera den elektriska barnsäkerhetsspärren för bakdörrarna. Tändningsnyckeln
måste vara i läge I eller II. När barnsäkerhetsspärren är aktiverad, lyser dioden i knappen.
Du får ett meddelande i displayen, när
duaktiverar eller avaktiverar barnsäkerhetsspärren.
8. Eluttag/Cigarettändare (tillval)
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12V, t ex mobiltelefon eller
kylbox. Cigarettändaren aktiveras genom att
knappen trycks in. När tändfunktionen är klar
hoppar knappen ut igen. Dra ut tändaren och
använd glöden att tända med. Av säkerhetsskäl, låt alltid locket sitta i uttaget när det inte
används. Max strömstyrka är 10A.
OBS! Den inbördes placeringen av knapparna
kan variera.
32
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
32
9/10/2003, 8:42 AM
Färddator (tillval)
Aktuell bränsleförbrukning
Fortlöpande information om den aktuella
bränsleförbrukningen. Beräkningen av
bränsleförbrukningen sker varje sekund.
Siffran i displayen uppdateras med ett par
sekunders mellanrum. När bilen står still visar
displayen ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
A
B
Medelbränsleförbrukning
C
3601859d
Färddator
Reglage
Färddatorn tar emot en mängd information som
kontinuerligt utvärderas med hjälp av en
mikroprocessor. Systemet har fyra funktioner
som visas i displayen:
· Körsträcka till tom tank
· Medelbränsleförbrukning
· Aktuell bränsleförbrukning
· Medelhastighet
För att få tillgång till färddatorns information
måste du vrida på ratten (B) stegvis, antingen
framåt eller bakåt. Genom en ytterligare
vridning kommer du tillbaka till utgångsläget
igen.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom då du använder färddatorn måste du
först bekräfta varningsmeddelandet. Tryck på
READ-knappen (A) för att komma tillbaka till
färddatorn.
Medelhastighet
Medelhastigheten sedan senaste nollställning
(RESET). När tändningen slås av lagras
medelhastigheten och ligger till grund för det
nya värdet när man kör vidare. Kan nollställas
med RESET-knappen (C) på spaken.
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställning (RESET). När tändningen slås av lagras genomsnittsförbrukningen
och ligger kvar tills den nollställs med
RESET-knappen (C) på spaken.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Körsträcka till tom tank
Visar den sträcka som kan köras med den
bränslemängd som finns kvar i tanken,
beräknat på medelförbrukningen under de
senast körda 30 km och den resterande
bränslevolymen. När körsträckan till tom tank
är mindre än 20 km visar displayen ”----”.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
33
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
33
9/10/2003, 8:42 AM
Konstantfarthållare (tillval)
Tillfällig urkoppling
Urkoppling
Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur
konstantfarthållaren.
Tryck på CRUISE för att stänga av konstantfarthållaren. “CRUISE” slocknar i kombinationsinstrumentet.
Tidigare inställd hastighet kopplas ur när
bromspedalen eller kopplingspedalen trampas
ned. Den tidigare inställda hastigheten behålls
i minnet.
Konstantfarthållaren kopplas ur automatiskt då
tändningen stängs av.
OBS! Om någon av konstantfarthållarens
knappar hålls inne längre än en minut kopplas
systemet ur. För att återställa konstantfarthållaren måste bilens tändning slås av.
Konstantfarthållaren kopplas dessutom ur
tillfälligt om:
· hastigheten sjunker under inkopplings
gränsen
· växelväljaren ställs i läge N
· vid hjulspinn och hjullåsning.
2700412d
Återgå till hastighet
Då du trycker på
återtar bilen den tidigare
inställda hastigheten.
Inkoppling
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
· Tryck på knappen CRUISE. “CRUISE”
visas i kombinationsinstrumentet.
· Öka eller minska till önskad hastighet
genom att trycka in + respektive -.
OBS! Konstantfarthållaren kan inte
kopplas in vid hastigheter under 35 km/h.
· Tryck lätt på + eller - för att låsa önskad
hastighet.
Acceleration
En tillfällig fartökning, som t ex vid omkörning, påverkar inte konstantfarthållarens
inställning. Bilen återgår till tidigare inställd
hastighet. Då konstantfarthållaren redan är
inkopplad kan hastigheten ökas eller minskas
genom att knappen hålls intryckt på + eller -.
En kort tryckning motsvarar 1 km/h. Den
hastighet bilen har när knappen släpps igen,
blir i stället inprogrammerad.
34
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
34
9/10/2003, 8:42 AM
Strålkastare, Dimljus, Ljushöjdsreglering, Instrumentbelysning
A - Strålkastare och
positionsljus/parkeringsljus
A
B
D - Dimstrålkastare
C
Tändningsnyckeln i läge II. Tryck på
knappen. Dimstrålkastaren lyser i kombination
med positionsljus/parkeringsljus- och hel-/
halvljuset. Lysdioden i knappen lyser när
dimstrålkastaren lyser.
All belysning släckt.
Bilar med automatiskt halvljus:
Tändningsnyckeln i läge II:
Halvljuset tänt (samt positionsljus/parkeringsljus fram och bak, nummerskyltsbelysning och
instrumentbelysningen).
Halvljuset tänds alltså automatiskt då
tändningsnyckeln vrids till "körläge" och
kan inte släckas.
Positionsljus/parkeringsljus fram och
bak.
Tändningsnyckeln i läge 0:
All belysning släckt.
Tändningsnyckeln i läge II: Strålkastarna
(samt positionsljus/parkeringsljus fram och
bak, nummerskyltbelysning och instrumentbelysning) tända.
OBS! Du måste alltid vrida ljusomkopplaren
för att kunna tända helljuset.
till läge
OBS! I vissa länder får halvljusen inte
användas i kombination med dimstrålkastare.
E - Dimbakljus
D
E
3500824d
B - Ljushöjdsreglering
För att kunna reglera strålkastarljusens
ljushöjd vid olika laster i bilen är vissa bilar
försedda med en ställmotor vid vardera
strålkastare. Ljushöjden reglerar du genom
ljushöjdsreglaget i instrumentpanelen.
Bilar med Bi-Xenon belysning (tillval) har
automatisk ljushöjdsreglering.
C - Instrumentbelysning
För reglaget uppåt - starkare belysning
För reglaget nedåt - svagare belysning
Tändningsnyckeln i läge II. Tryck på
knappen. Dimbakljuset lyser i kombination
med hel-/halvljuset. Lysdioden i knappen och
symbolen i kombinationsinstrumentet lyser på
samma gång.
Kom ihåg: Bestämmelserna för användning
av dimbakljus och dimstrålkastare varierar
från land till land.
Bilar med automatiskt
halvljus
Inför färd till vissa länder kan din Volvoverkstad hjälpa dig att koppla bort det
automatiska halvljuset.
En skymningsgivare (se sidan 48) reglerar
automatiskt all instrumentbelysning.
35
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
35
9/10/2003, 8:42 AM
Körriktningsvisare, Ledbelysning, Rattinställning
2
1
3. Hel/halvljusomkoppling
(tända strålkastare)
Tryck spaken mot ratten förbi "blinkläget"
och släpp den igen. Strålkastarna växlar
mellan hel- och halvljus.
3
Ledbelysning
1
2
Körriktningsvisare, hel-/
halvljusomkoppling och
helljus "blink"
1. "Tryckpunktläge"
Vid svängar med litet rattutslag (körfältsbyte, omkörning) för du spaken lätt uppåt
eller nedåt och håller den kvar med fingret.
Spaken går omedelbart tillbaks till
neutralläget då du släpper den.
Gör så här när du lämnar din bil, när det är
mörkt ute:
· Ta ur nyckeln ur tändningslåset.
· Dra den vänstra spaken rakt bakåt (som
vid helljus-blink).
· Lås dörren.
Nu tänds halvljuset, positionsljus/parkeringsljus, nummerskyltbelysningen, sidomarkeringslamporna och lamporna i de yttre
backspeglarna. Dessa lampor förblir tända i
30, 60, eller 90 sekunder. Önskad tidsinställning för din bil kan göras av auktoriserad
Volvo-verkstad.
6400296A
Rattinställning
Ratten kan ställas in i höjdled och längsled
Tryck ner reglaget på rattstångens vänstra sida.
Ställ sedan in ratten i det läge som passar dig
bäst. Se till att ratten fastnar i ett bestämt läge
(hack). Tryck tillbaka reglaget för att spärra
ratten.
VARNING!
2. Normalsvängar
3. Helljus "blink"
Tryck spaken lätt mot ratten tills du känner
ett lätt motstånd. Helljuset lyser tills du
släpper spaken igen.
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning. Kontrollera att ratten är
spärrad.
36
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
36
9/10/2003, 8:42 AM
Start- och rattlås, vindrutetorkare/-spolare
Start- och rattlås
Regnsensorn avaktiveras när tändningen
stängs av helt.
För att återaktivera regnsensorfunktionen:
· Slå på tändningen
· För spaken till läge 0 och sedan till läge
för intervalltorkning
0
3
A
3602446m
Vindrutetorkare
0 - Vindrutetorkarna avstängda. Om spaken är
i 0-läge och du för den uppåt, gör torkarna ett
slag i taget så länge du håller spaken uppåt.
- Intervalltorkning. Du kan själv
ändra och ställa in lämplig hastighet för
intervalltorkningen. Att vrida ringen (se A i
bilden) uppåt innebär att torkarna gör fler slag
per tidsenhet. Att vrida ringen nedåt innebär att
torkarna gör färre slag per tidsenhet.
Regnsensor (tillval)
Regnsensorn ersätter intervallfunktionen.
Vindrutetorkarna ökar eller minskar hastighet
automatiskt genom att sensorn känner av
mängden vatten på vindrutan. Känsligheten
kan ställas in med ringen (se bild).
För att aktivera regnsensorfunktionen:
· Slå på tändningen
· För spaken från läge 0 till läge för intervalltorkning
0 Låsläge
Rattlåset låser ratten om du tar ur
nyckeln.
I Mellanläge - "radioläge"
Vissa elkomponenter kan kopplas
in. Motorns elsystem är inte
inkopplat.
OBS!
Vid automattvätt: Koppla ur regnsensorn (för
spaken till läge 0) eller stäng av tändningen
helt. Vindrutetorkarna startas annars
oavsiktligt och torkarna kan skadas.
II Körläge
Nyckelns läge under körning.
Bilens hela elsystem är inkopplat.
Diesel: vänta tills förvärmning är
klar. Se sidan 78.
- Torkarna rör sig med normal
hastighet
III Startläge
Startmotorn kopplas in. Släpp nyckeln då
motorn startat. Nyckeln fjädrar automatiskt
tillbaka till körläge.
Om nyckeln går trögt att vrida beror det på att
framhjulen står så att det är spänningar i
rattlåset. Vrid då ratten fram och tillbaka då du
vrider nyckeln så går det lättare.
- Torkarna rör sig med hög hastighet
3 – Vindrute-/strålkastarspolare
Genom att dra spaken bakåt startar du
vindrute- och strålkastarspolarna.
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Låt inte flera startnycklar som innehåller chip
hänga på samma nyckelknippa när nyckeln
sätts i startlåset. Då kan den elektroniska
startspärren aktiveras. Om så sker, ta bort den
andra nyckeln och starta bilen på nytt.
Se till att rattlåset är spärrat när du lämnar
bilen, så minskar du risken för stöld.
VARNING!
Stäng aldrig av tändningen (nyckeln i position
0) eller dra ur startnyckeln medan bilen rör sig.
Då kan rattlåset aktiveras, vilket gör bilen
omöjlig att styra.
37
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
37
9/10/2003, 8:42 AM
Varningsblinkers, Eluppvärmd bakruta, Eluppvärmda framstolar
8702787d
8702784d
Framstolarnas värmeströmställare
8702783d
3601944d
Varningsblinkers
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då du är tvungen att
stanna eller parkera bilen så att den innebär
fara eller hinder i trafiken.
Kom ihåg: Lagbestämmelserna för användning av varningsblinkers varierar från land till
land.
Eluppvärmda backspeglar
Eluppvärmd bakruta
Eluppvärmda framstolar
Använd eluppvärmningen för att få bort is och
imma från bakruta och backspeglar. En
tryckning på strömställaren startar uppvärmningen av bakrutan och backspeglarna
samtidigt. Det ser du genom att lysdioden i
strömställaren tänds. En inbyggd timer gör att
uppvärmningen av backspeglarna automatiskt
kopplas från efter ca 6 minuter och bakrutan
efter ca 12 minuter.
Om du vill ha värme i framstolen(arna), gör du
så här:
· Tryck en gång: Hög värme – båda dioderna
i strömställaren lyser.
· Tryck en gång till: Lägre värme – en diod
i strömställaren lyser.
· Tryck en gång till: Värmen avstängd –
ingen diod i strömställaren lyser.
Din Volvoverkstad kan justera temperaturen.
38
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
38
9/10/2003, 8:42 AM
Parkeringsbroms, eluttag/uttag för cigarettändare
68
64
72
76
68
80
64
72
76
80
3601943e
5500045e
Parkeringsbromsspak
Eluttag i framsätet
3601974d
Eluttag i baksätet
Parkeringsbroms
(handbroms)
Eluttag/uttag för
cigarettändare
Spaken är placerad mellan framstolarna.
Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen. Då
bromsen är åtdragen lyser varningssymbolen i
kombinationsinstrumentet. Då bromsen ska
lossas, dra upp spaken något och tryck in
knappen.
Tänk på att varningssymbolen i kombinationsinstrumentet lyser även om parkeringsbromsen
endast är "en aning" åtdragen. Kontrollera att
spaken är ordentligt åtdragen. Du måste alltid
dra så hårt att bromsen fastnar i ett
"hack".
Locket skall alltid sitta i uttaget, om inte
uttaget används som strömkälla eller som
cigarettändareuttag. Max strömstyrka är 10A.
39
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
39
9/10/2003, 8:42 AM
Elektriska fönsterhissar
Du kan öppna och stänga fönstren i framsätet
på två sätt.
1. Tryck strömställaren lätt neråt eller dra den
lätt uppåt. Fönsterhissarna går upp eller ned så
länge du vidrör strömställarna.
2. Tryck strömställaren helt nedåt eller dra den
helt uppåt, och släpp sedan. I detta läge
(AUTO-DOWN - AUTO-UP*) öppnas eller
stängs fönsterhissarna helt av sig själva.
Om du stänger rutorna i framsätet med hjälp av
AUTO-funktionen, aktiveras ett inbyggt
klämskydd, om rutan blockeras av något
föremål.
3601867d
OBS! Funktionen AUTO-UP på passagerarsidan finns endast på vissa marknader.
8301395M
Strömställare för avstängning av bakre
fönsterhissar
De elektriska fönsterhissarna manövrerar du
med strömställarna i dörrarnas armstöd. För att
fönsterhissarna ska fungera måste tändningsnyckeln vridas till radioläge eller körläge*.
Fönstren öppnas om du trycker ned strömställarens främre del och stängs om du drar upp
strömställarens främre del.
*Efter avslutad körning och efter att du tagit ur
tändningsnyckeln, kan du fortfarande stänga
eller öppna fönstren, så länge du inte öppnat
någon av framdörrarna.
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömställaren på förardörrens
strömställarepanel. Tänk på att alltid bryta
strömmen till fönsterhissarna (dvs ta ur
tändningsnyckeln och öppna någon av framdörrarna*) om du lämnar barn ensamma i
bilen.
VARNING!
Om du har barn i bilen, se till att ingen kan
få händerna i kläm då fönstret stängs i
baksätet.
Dioden i strömställaren släckt:
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
både strömställaren på respektive dörr och med
strömställaren på förardörren.
Dioden i strömställaren tänd:
Bakdörrarnas fönster kan manövreras bara
från förardörren.
40
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
40
9/10/2003, 8:42 AM
Backspeglar
Lagring av speglarnas
inställning i fjärrkontrollen
När du öppnar bilen med en av fjärrkontrollerna och ändrar speglarnas inställning sparas de
nya positionerna i fjärrkontrollen. Nästa gång
du låser upp bilen med samma fjärrkontroll
och öppnar förardörren inom två minuter intar
speglarna de sparade positionerna.
OBS! Ovanstående gäller under förutsättning
att din bil är utrustad med en elmanövrerad
motorstol på förarplatsen.
A
B
8301236d
8802799r
Inre backspegel
Använd inte isskrapa med stålblad då du tar
bort is från speglarna, eftersom glasen kan
repas!
Strömställare, elbackspeglar
A. Normalt läge.
B. Avbländat läge. Använd det om strålkastarna från bilen bakom irriterar dig.
Vissa modeller har en s.k. autodim funktion,
vilket innebär att avbländning sker automatiskt
utifrån rådande ljusförhållanden.
Bältespåminnare
I backspegelns ovankant blinkar en bältesvarningssymbol så länge föraren inte kopplat in
sitt säkerhetsbälte.
På vissa modeller stängs bältespåminnaren av
efter 6 sekunder. Om föraren inte har kopplat
säkerhetsbältet sätts påminnaren på igen när
hastigheten går över 10 km/h och stängs av om
hastigheten går under 5 km/h. Om man tar av
sig bältet, aktiveras funktionen igen när
hastigheten går över 10 km/h.
Yttre backspeglar
Strömställarna för inställning av de två yttre
backspeglarna sitter längst fram på förardörrens armstöd.
Tryck på strömställaren. L = vänster yttre
backspegel. R = höger yttre backspegel.
Dioden i strömställaren lyser. Justera läget
genom att vrida på inställningsspaken. När du
har gjort din inställning, tryck en gång till på
strömställaren. Dioden skall inte längre lysa.
VARNING!
Ställ in speglarna innan du börjar köra!
Bilen har på förarsidan en yttre
backspegel där yttre halvan av
spegelglaset är en vidvinkelspegel som
eliminerar den "döda zonen".
Tänk på att spegeln förändrar vinklar
och avstånd!
41
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
41
9/10/2003, 8:42 AM
Elmanövrerad taklucka (tillval)
3
Manuell manövrering
Öppna: Dra reglaget bakåt till tryckpunkten
(3). Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge reglaget hålls i denna position.
Stänga: Tryck reglaget framåt till tryckpunkten
(2). Luckan rör sig mot stängt läge så länge
reglaget hålls i denna position.
4
2
1
5
Klämskydd
OBS! Takluckan har ett klämskydd som
utlöses om luckan blockeras av något föremål.
Vid blockering stannar takluckan och öppnas
därefter automatiskt till det senast öppna läget.
Denna funktion gäller bara i öppningsläge.
6
8302234r
8301747m
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Takluckans reglage är placerat i taket. Luckan
kan manövreras på två olika sätt:
• Uppåt/nedåt i bakkant (ventilationsläge)
• Bakåt/framåt (öppningsläge/komfortläge*)
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
Ventilationsläge
Öppna: Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stänga: Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Man kan gå från ventilationsläge direkt till
komfortläge*; dra reglaget bakåt till ändläge
(4) och släpp.
* I komfortläge är luckan inte maximalt öppen
för att hålla vindbrus på en lägre nivå.
VARNING!
1. Stängning automatisk
2. Stängning manuell
3. Öppning manuell
4. Öppning automatisk
5. Öppning ventilationsläge
6. Stängning ventilationsläge
Klämskyddet fungerar bara i öppningsläge
– ej i ventilationsläge.
Se till att takluckan är ordentligt stängd
innan du lämnar bilen.
Öppningsläge/komfortläge*
Automatisk manövrering
För reglaget över tryckpunktsläge (3) till bakre
ändläge (4) eller över tryckpunktsläge (2) till
främre ändläge (1) och släpp. Takluckan
öppnas då till komfortläge* resp. stängs helt.
För att från komfortläge* öppna luckan
maximalt: dra reglaget bakåt till ändläge (4) en
gång till och släpp.
VARNING!
Se till att ingen får händerna i kläm, när du
stänger takluckan.
42
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
42
9/10/2003, 8:42 AM
Solskärm, Solgardiner (tillval), Laminerade sidorutor i fram- och baksätet (tillval)
A
8301256d
Solskärm
Solgardin - bakruta
Solgardiner - bakre sidorutor
Till takluckan hör också en inre, manuellt
skjutbar solskärm. När du öppnar takluckan,
förs solskärmen automatiskt bakåt.
Dra upp solgardinen från hatthyllan och fäst
krokarna i hålen ovanför bakrutan, enligt
bilden ovan.
Hissa ner rutan något. Fäst solgardinens krok
(A) på rutans ovankant. Rutan kan sedan
hissas upp och ner fritt.
Laminerade sidorutor i framoch baksätet (tillval)
Upplys dina passagerare i baksätet om
följande:
På grund av ljusets brytning i sidorutorna kan
passagerarna i baksätet, när de tittar ut genom
sidofönstret i framsätet på samma sida som
de sitter, få en förändrad bild vad gäller
vinklar och avstånd.
Laminerade sidorutor ger dig bl.a. ett extra
skydd mot inbrottsförsök.
43
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
43
9/10/2003, 8:42 AM
44
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
44
9/10/2003, 8:42 AM
Klimatstyrning
Luftdistribution
46
Goda råd
47
Automatisk klimatanläggning ECC
48
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering AC
52
Manuell klimatanläggning utan luftkonditionering
54
Parkeringsvärmare
56
45
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
45
9/10/2003, 8:42 AM
Luftdistribution
D
A
C
D
C
C
A
B
D
8702818d
8702826d
Ventilationsmunstyckei instrumentpanelen
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
A
B
C
D
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
· Rikta de yttersta munstyckena mot
sidorutorna för att få bort imma från de
främre sidorutorna.
· I kallt klimat: Stäng de mittersta munstyckena för bästa klimatkomfort och bästa
avimning.
46
B
Ventilationsmunstycke i dörrstolpe
Luftdistribution
Den inkommande luften fördelas genom 14
olika munstycken placerade på olika ställen i
din bil.
Ventilationsmunstycken i
dörrstolparna
A
B
C
D
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
· Rikta munstyckena mot rutan när du vill få
bort imma från de bakre sidorutorna.
· Rikta munstyckena inåt mot bilen när du
vill få ett behagligt klimat i baksätet.
· Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
46
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
8702835d
9/10/2003, 8:42 AM
Din klimatanläggning - goda råd
Imma på rutornas insida
Ett bra sätt att reducera problemet med imma
på framrutans insida och de andra rutorna är att
putsa rutorna. Använd ett vanligt fönsterputsmedel. Tänk på att du måste putsa oftare, om
någon röker inne i bilen.
Is och snö
Sopa bort snö och is från luftintaget till
klimatsystemet (spalten mellan huv och
vindruta).
Partikelfilter
Du bör se till att partikelfiltret byts med jämna
mellanrum. Rådgör med din Volvo-verkstad
Faktisk temperatur - ECC
Temperaturen du väljer motsvarar den fysiska
upplevelsen med hänsyn tagen till lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för
tillfället råder i och kring din bil.
Sensorer - ECC
Solsensorn är belägen på instrumentpanelens
ovansida. Tänk på att inte täcka över solsensorn. Täck inte heller över kupétemperatursensorn i klimatpanelen.
När det är varmt ute soluppvärmd bil
Felsökning
För att snabbare kunna få ett behagligt klimat i
din bil, när det är mycket varmt ute, kan du
med fördel i början på din färd "vädra" din bil
genom att en stund öppna fönster och taklucka.
Därigenom påskyndar du nedkylningen av din
bil.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen skall fungera
tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda. Tänk också på att ej
blockera evakueringskanalerna på hatthyllan.
Din Volvo-verkstad har de instrument och de
verktyg som behövs för eventuell felsökning
eller reparation av din klimatanläggning.
Anlita endast utbildad personal för kontroll
och reparation.
Miljöomsorg
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a. Detta innehåller inget klor,
vilket innebär att det är helt ofarligt för
ozonlagret.
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Detta arbete ska utföras av
härför ackrediterad verkstad.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs luftkonditionering tillfälligt av. Du kan då under en kort
stund känna av en tillfällig temperaturökning.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta
är normalt. Vid behov startar kupéfläkten 50
minuter efter att tändningsnyckeln förts till
läge 0 och torrblåser därefter under 7 minuter
klimatsystemet. Fläkten stängs därefter av
automatiskt.
47
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
47
9/10/2003, 8:42 AM
Automatisk klimatanläggning ECC
Återcirkulation/Interiört luftkvalitetsystem
(Interior Air Quality System)
Återcirkulation AUTO
Defroster framruta och
sidorutor
Kupétemperatursensor
AUT
MAN
20
18
22
24
20
26
22
18
Defroster bakruta och
sidospeglar
24
26
AC av/på
Stolvärme
höger sida
8703249d
Fläkt
Temperatur vänster sida
Skymningsgivare*
Temperatur höger sida
Luftfördelning
* Reglerar automatiskt all instrumentbelysning.
48
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
48
9/10/2003, 8:42 AM
Stolvärme vänster sida
Automatisk klimatanläggning ECC med Interiört luftkvalitetsystem (tillval)
Multifilter med
Luftkvalitetsensor (tillval)
Vissa bilar är utrustade med ett s.k. Multifilter
och luftkvalitetsensor. Multifiltret avskiljer
gaser och partiklar och reducerar således
halten av lukter och föroreningar. Luftkvalitetsensorn registrerar förhöjda halter av
förorenad utomhusluft. Då förorenad utomhusluft registreras av luftkvalitetsensorn, stängs
luftintaget och luften återcirkuleras i kupén.
Luften i kupén renas genom multifiltret även
vid återcirkulation.
Tänk på att:
AUT
MAN
8703250d
Handhavande:
Tryck på
ensorn
för att aktivera luftkvalitets(normal inställning).
8702780d
När luftkvalitetsensorn är inkopplad, lyser den
Eller välj mellan tre olika funktioner genom
gröna dioden AUT i
att trycka på knappen
MAN
AUT
.
.
AUT
MAN
· Som regel alltid ha luftkvalitetsensorn
inkopplad.
· I kallt klimat är återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
· Vid imbildning bör du koppla ur
luftkvalitetsensorn.
· Vid imbildning kan du med fördel även
använda defrosterfunktionerna för framruta
och sidorutor samt bakruta. Se nästa sida.
· Rekommenderad bytesintervall för
Multifiltret är vid varannat servicetillfälle.
Vid körning i starkt förorenad miljö kan
Multifiltret behöva bytas oftare.
8703250d
8703250d
1. Tryck på
MAN
AUT
: Dioden AUT lyser.
8703250d
Luftkvalitetsensorn är nu inkopplad.
2. Tryck på
MAN
AUT
: Ingen diod lyser. Ingen
8703250d
återcirkulation inkopplad, såvida det inte
behövs för nedkylning i varmt klimat.
3. Tryck på
MAN
AUT
: Dioden MAN lyser.
8703250d
Återcirkulation är nu inkopplad.
Du växlar mellan dessa tre funktioner genom
upprepade tryckningar på
MAN
AUT
.
8703250d
49
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
49
9/10/2003, 8:42 AM
Automatisk klimatanläggning ECC
AUTO
AUTO-funktionen reglerar automatiskt klimatanläggningen så att vald temperatur uppnås.
Automatiken styr värme, luftkonditionering,
8702780d
fläkthastighet, återcirkulation och luftfördelning.
Om du själv väljer en eller flera funktioner
manuellt, fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt.
När du trycker på AUTO stängs alla manuella inställningar av.
Defroster - framrutor och
sidorutor
Använd denna knapp för att snabbt få bort imma
och is från framrutan och sidorutorna. Luft
8702782d
strömmar till rutorna med hög fläkthastighet.
Dioden i defrosterknappen lyser när denna
funktion är inkopplad. Luftkonditioneringen styrs nu så att luften
avfuktas maximalt. Luften återcirkulerar ej.
Bränslebesparing - Automatisk
klimatanläggning ECC
Med ECC styrs även luftkonditioneringen automatiskt och används bara
så mycket den behövs för att kyla ned kupén och ge tillräcklig avfuktning av inkommande luft. Detta medför bränslebesparing jämfört med
konventionella system, där luftkonditioneringen alltid kyler ned luften
till precis över frysgränsen.
20
18
22
Temperatur
24
26
8702779d
Du kan med de två vreden ställa in temperaturen för
förarsidan och passagerarsidan i din bil. Tänk på att
du inte får snabbare uppvärmning eller nedkylning
även om du väljer en högre eller lägre temperatur än
den du vill få i kupén.
Defroster - bakruta och yttre
backspeglar
8702783d
Använd denna knapp när du snabbt vill få bort
imma eller is från bakrutan och de yttre backspeglarna. Se sidan 38 för ytterligare information om
denna funktion.
50
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
50
9/10/2003, 8:42 AM
Automatisk klimatanläggning ECC - manuella inställningar
Återcirkulation
(se även sidan 49)
AC - ON/OFF
MAN
AUT
Bästa nedkylning i varmt
klimat får du genom att välja
AUTO-funktionen. Återcirkulationen styrs då automatiskt. Manuell återcirkulation väljer du om
du vill utestänga dålig luft, avgaser etc. Kupéluften återcirkuleras, dvs.
är aktiverad. Dioden i
ingen luft från utsidan sugs in i bilen, när
knappen lyser.
Om du låter luften i bilen återcirkulera finns risk för is- och imbildning i
bilen, särskilt under vintern.
Med timerfunktionen (bilar med multifilter och luftkvalitetsensor
har ingen timerfunktion) minskar du risken för is, imma och dålig luft.
i mer än 3 sekunder. Dioden
Gör så här för att aktivera den: tryck på
blinkar i 5 sekunder. Nu återcirkulerar luften i bilen under 3-12 minuter
beroende på yttertemperaturen. Varje gång du nu trycker på
aktiveras timerfunktionen. Om du vill stänga av timerfunktionen, tryck
på
igen i mer än 3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder för att
bekräfta ditt val.
8702776d
8703250d
Defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
Om du väljer
Luftfördelning
När ON-dioden lyser, styrs luftkonditioneringen av
systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas lagom. När AC OFF valts
8702777d
och OFF-dioden lyser, är luftkonditioneringen
alltid urkopplad; övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. Luftkonditioneringen fungerar ner till ca 0°C.
När du väljer
Defroster styrs luftkonditioneringen så att luften
avfuktas maximalt.
Fläkt
8702778d
Genom att vrida på vredet ökar eller minskar du
fläkthastigheten. Om du väljer AUTO, regleras
fläkthastigheten automatiskt. Tidigare inställd
fläkthastighet kopplas ur.
OBS! Om du vridit vredet för fläkten moturs så långt att endast den
vänstra dioden ovanför vredet lyser med orange sken, är fläkt och
luftkonditionering avstängda.
Luft till rutorna.
Luft i huvud- och kroppshöjd.
Uppvärmning av framstolar
Luft mot ben och fötter.
Se sidan 38 för ytterligare information
8702781d
Tryck på AUTO när du åter vill ha automatisk luftfördelning.
8702784d
51
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
51
9/10/2003, 8:42 AM
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering AC
Återcirkulation
Återcirkulation tillsammans med din luftkonditioneringsanläggning ger snabbare nedkylning i
kupén i varmt klimat. Återcirkulation väljer du
8702776d
också om du vill utestänga dålig lukt, avgaser etc.
Kupéluften återcirkuleras, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen,
är aktiverad. Dioden i knappen lyser. Om du låter
när knappen
luften i bilen återcirkulera finns risk för is- och imbildning i bilen,
särskilt under vintern.
Med timerfunktionen minskar du risken för is, imma och dålig luft.
Gör så här för att aktivera den: tryck på
i mer än 3 sekunder. Dioden
blinkar i 5 sekunder. Nu återcirkulerar luften i bilen under 3-12 minuter
beroende på yttertemperaturen. Varje gång du nu trycker på
aktiveras timerfunktionen. Om du vill stänga av timerfunktionen, tryck
igen i mer än 3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder för att
på
bekräfta ditt val.
Om du väljer
Defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
AC - ON/OFF
Luftkonditioneringen är
inkopplad med kylningsoch avfuktningsfunk8702777d
tion, när ON lysdioden
lyser. Luftkonditioneringen är urkopplad när OFF lysdioden lyser.
När du har valt Defroster
, är luftkonditioneringen alltid inkopplad, om fläkten ej står i
läge 0.
8702611d
Fläkt
Genom att vrida vredet
ökar eller minskar du
fläkthastigheten. Om
8702831d
vredet står på 0 är inte
luftkonditioneringen inkopplad.
8702834d
Värme/Kyla vänster sida
Värme/Kyla höger sida
Vrid och ställ in hur varm
eller kall du vill att den
inkommande luften skall
vara. För att få nedkyld luft
måste luftkonditioneringen
vara inkopplad.
Vrid och ställ in hur varm
eller kall du vill att den
inkommande luften skall
vara. För att få nedkyld luft
måste luftkonditioneringen
vara inkopplad.
8702834d
52
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
52
9/10/2003, 8:42 AM
Manuell klimatanläggning med luftkonditionering AC
Använd de prickmarkerade luftfördelningslägena mellan de olika symbolerna
för att ytterligare finjustera luftfördelningen för bättre komfort
8702833d
Luftfördelning
Luft genom ventilationsmunstycken
fram och bak.
Använd...
Här är några kompletterande
råd och upplysningar:
· Du måste vrida på fläktvredet (från 0-läge)
om du vill koppla in luftkonditioneringen.
· Använd luftkonditioneringen även vid låga
temperaturer (0 - 15 °C), så får du avfuktning av inkommande luft.
När du vill få god nedkylning i
varmt klimat.
Luft till rutorna. I detta läge återcirkulerar ej luften. Luftkonditioneringen är alltid inkopplad. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken.
När du vill bli av med is och
imma. Bra med hög fläkthastighet!
Luft både till golv och rutor. Visst
luftflöde till ventilationsmunstycken.
När du vill få en behaglig komfort
och bra avimning i kallt utomhusklimat. Inte för låg fläkthastighet!
Luft till golvet. Visst luftflöde till
ventilationsmunstycken samt till
defrostermunstycken för
framruta och sidorutor.
När du vill värma dina fötter.
Defroster bakruta och yttre
backspeglar
Använd denna knapp när
du snabbt vill få bort imma
eller is från bakrutan och de yttre backspeglarna. Se sidan 38 för ytterligare information
om denna funktion.
8702787d
Uppvärmning
av framstolar
Se sidan 38 för
ytterligare information.
Luft till golv och ventilationsmunstycken.
8702784d
I soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
53
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
53
9/10/2003, 8:42 AM
Parkeringsvärmare (tillval)
Kort tryck på RESET (C)
Långt tryck på RESET
Långt tryck på RESET
PÅ-lampan lyser med fast sken
PÅ-lampan blinkar
A
B
Timmar och minuter anges
Timern aktiveras (PÅ)
Timern stängs av (AV)
Timern aktiverad
Parkeringsvärmaren aktiverad
C
3602296d
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIMER 1
och TIMER 2.
Med starttid avses här den tid då uppvärmningen av bilen är klar.
Bilens elektronik räknar själv ut starttid utifrån
rådande yttertemperatur. Om yttertemperaturen
överstiger 25°C, sker ingen uppvärmning.
Vid temperaturer från –7°C och neråt är parkeringsvärmarens maximala gångtid 60 minuter.
Vid upprepade startförsök av
parkeringsvärmaren utan att den startar, visas
ett felmeddelande i displayen – kontakta en
Volvoverkstad.
Bilen måste stå utomhus
Direktstart av värmare
Tänk på att bilen måste stå utomhus när du
använder bensin- och dieselvärmare.
1. Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
3. Välj PÅ. Värmaren kommer nu att vara
aktiverad i 60 minuter. Uppvärmningen av
kupén startar så fort kylvattnet i motorn
uppnått en temperatur av 20°C.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning, bör
den stå med fronten uppåt för att säkra bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Avstängning direktstartad värmare
1. Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET-knappen (C) för att
komma till alternativen PÅ eller AV.
3. Välj AV.
54
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
54
9/10/2003, 8:42 AM
Parkeringsvärmare (tillval)
Inställning av TIMER 1 alt. 2
Meddelande i teckenfönstret
Batteri och bränsle
Av säkerhetsskäl går det bara att programmera
in tider för det närmaste dygnet, inte för flera
dagar i rad.
1. Stega med hjälp av tumhjulet (B) till
TIMER 1.
2. Tryck lätt på RESET-knappen (C), för att
komma till den blinkande timinställningen.
3. Stega med tumhjulet till önskat timtal.
4. Tryck lätt på RESET-knappen för att
komma till den blinkande
minutinställningen.
5. Stega med tumhjulet till önskat minuttal.
6. Tryck lätt på RESET-knappen för att
bekräfta din inställning.
7. Tryck på RESET-knappen för att aktivera
timern.
Efter inställning av TIMER 1 kan du stega till
TIMER 2. Inställningarna görs på samma sätt
som för TIMER 1.
När inställningarna i TIMER 1, TIMER 2 och
DIREKTSTART aktiveras, lyser den gula
varningssymbolen i kombinationsinstrumentet
och en förklarande text visas i teckenfönstret.
När du lämnar bilen, kommer du att få ett
meddelande om vilket status din anläggning
har.
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, kommer din
parkeringsvärmare att stängas av.
Du får i så fall ett meddelande i teckenfönstret.
Kvittera meddelandet genom READ-knappen
(A).
.
Bilens klocka/timer
Om bilens klocka ställs om efter att
timerinställningar gjorts, kommer dessa av
säkerhetsskäl att annulleras.
Viktigt!
Upprepad användning av
parkeringsvärmaren i kombination med
korta körsträckor kan leda till att batteriet
laddas ur och kan ge startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som värmaren
förbrukar ur batteriet, bör man vid
regelbunden användning av värmaren köra
bilen lika lång tid som värmaren används
Avstängning timerstartad värmare
För att manuellt stänga av värmaren innan
timerfunktionen gör det, görs följande:
1. Tryck in READ-knappen (A)
2. Stega fram till text PARKVÄRM TIDUR 1
alt. 2 med tumhjulet (B). Texten PÅ
blinkar.
3. Tryck på RESET-knappen (C). Texten AV
visas med fast sken och värmaren stängs av
55
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
55
9/10/2003, 8:42 AM
56
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
56
9/10/2003, 8:42 AM
Interiör
Framstolar
58
Innerbelysning
60
Förvaringsplatser
62
Förvaringsplatser i mittkonsolen, Lastgardin
63
Reservhjul, Varningstriangel
64
Lång last
65
Kavajhållare
66
57
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
57
9/10/2003, 8:42 AM
Framstolar
Höjdinställning - framstol
Förar- och passagerarstolens framkant kan
ställas in i sju olika höjdlägen och bakkanten i
nio lägen.
Den främre spaken (A) - inställning av stolens
framkant.
Den bakre spaken (B) - inställning av stolens
bakkant.
Svankstödet
Mjukare
Hårdare
För att lättare kunna manövrera
ratten för svankstödet, kan du
med fördel skjuta stolen bakåt.
Längdinställning
A
B
Ryggstödets lutning
När bygeln lyfts kan stolen föras
framåt eller bakåt.
Kontrollera att stolen är spärrad då du
ändrat inställningen.
Medurs - bakåt
Moturs - framåt
VARNING!
8502149d
Ställ in stolen innan du börjar köra.
Central för elmanövrering
58
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
58
9/10/2003, 8:42 AM
Fällning av stol fram, Nackskydd i baksätet
8502027e
8501727A
Reglera nackskyddet i höjdled
Fällning av passagerarstol i framsätet
Nackskydd i baksätet
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt till horisontellt läge för att
kunna få plats med lång last. Gör så här för att fälla fram ryggstödet:
• Skjut stolen så långt bak som möjligt.
• Justera ryggstödet till främre läge.
• Lyft spärrarna på ryggstödets baksida.
• Fäll samtidigt ryggstödet framåt.
Nackskyddet på mittplatsen regleras i höjdled
efter passagerarens längd. Tryck nackskyddet
uppåt efter behov. Om du vill trycka nackskyddet nedåt, måste du även trycka på lösgöringsknappen bakom det vänstra röret. Se bild!
Använder du integrerad bälteskudde för barn,
ska nackskyddet noggrant justeras efter barnets
huvud.
59
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
59
9/10/2003, 8:42 AM
Framstolar
A
F
G
H
M
E
M
C
1
3
B
E
M
E
M
2
1
A - Höjden på stolens framkant
B - Framåt - bakåt
C - Höjden på stolens bakkant
D - Ryggstödslutningen
3
Är din Volvo försedd med elektriskt
manövrerade stolar kan du med de två strömställarna vid sidan av stolen ställa in:
Stol med minnesfunktion (tillval)
Tre lägen kan lagras. Efter inställning av
stolen hålls knappen MEM(H) intryckt,
samtidigt som knappen E trycks in. Med
minnesknapparna F och G kan ytterligare
stolsinställningar och inställningar för de yttre
backspeglarna lagras i minnet.
2
Elmanövrerad stol (tillval)
D
OBS! De elmanövrerade framstolarna har ett
överbelastningsskydd som utlöses om någon
stol blockeras av något föremål. Om detta sker,
slå av tändningen (tändningsnyckeln i läge 0)
och vänta ca 20 sekunder innan du använder
stolen igen.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna, så stannar stolen.
2. Efter att du öppnat förardörren med nyckel
eller med fjärrkontrollen kan du, så länge
dörren är öppen, inom ca. 10 minuter göra
inställningar på förarstolen. Med stängd dörr
har du endast 40 sekunder för att göra
motsvarande inställningar. Tändningsnyckeln
kan vara i läge 0 eller ännu inte insatt i
tändninglåset.
Lagring av stolsinställning i
fjärrkontrollen
Då du öppnar bilen med en av
fjärrkontrollerna och ändrar förarstolens
inställning sparas den nya positionen i
fjärrkontrollen. Nästa gång du låser upp bilen
med samma fjärrkontroll och öppnar
förardörren inom två minuter intar förarstolen
den sparade positionen.
Inställning av redan lagrat läge
Håll någon av minnesknapparna E, F eller G
intryckt tills stolen och de yttre backspeglarna
stannar.
Om någon av inställningsknapparna släpps
kommer inställningen genast att avbrytas
av säkerhetsskäl.
Tändningsnyckeln
Passagerarstolen: Inställning kan endast ske,
om tändningsnyckeln är i läge I eller läge II.
Förarstolen: Inställning kan ske, om tändningsnyckeln är i läge I eller läge II.
Förarstolen kan också ställas in i följande fall:
1. Inom högst 40 sekunder efter det att du
vridit tändningsnyckeln till läge 0 eller tagit ut
tändningsnyckeln ur tändningslåset.
VARNING!
Vid inställning, se till att inte något
föremål finns framför eller bakom stolen.
Förvissa dig också om att ingen av
passagerarna i baksätet kan komma i kläm.
För att undvika klämrisk, se till att barn ej
leker med strömställarna.
60
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
60
9/10/2003, 8:42 AM
Innerbelysning
3500887e
3501410r
Allmänbelysning och läslampor fram
Allmänbelysning
Allmänbelysningen tänder och släcker du
genom att trycka på knappen. Allmänbelysningen har en inbyggd automatik vilket
innebär att allmänbelysningen tänds och
förblir tänd i 30 sekunder när du:
• Låser upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll.
• När du stannat motorn och vridit
tändningsnyckeln till 0-läge.
Allmänbelysningen tänds och förblir tänd i 10
minuter:
• När någon av dörrarna är öppen.
8504139m
Läslampor bak
Make up-spegel i solskyddet
Läslampor fram och bak
Allmänbelysningen släcks när:
• Motorn startar.
• När du låser utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll.
Med en kort tryckning på knappen kan du i alla
lägen tända eller släcka allmänbelysningen.
När du tänder förblir lampan tänd i 10 minuter.
Du kan koppla bort automatiken genom att
trycka på knappen i mer än 3 sekunder. När du
sedan kort trycker på knappen igen kopplas
automatiken åter in.
De från fabriken inprogrammerade tiderna 30
respektive 10 minuter kan ändras. Kontakta en
Volvoverkstad.
Du tänder eller släcker läslamporna i framsätet
eller baksätet genom att trycka på respektive
knapp. Läsbelysningen släcks automatiskt
efter 10 minuter, om du inte dessförinnan
släckt den.
Make up-spegel
Vrid upp locket så tänds de båda lamporna.
61
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
61
9/10/2003, 8:42 AM
Förvaringsplatser
VARNING!
Se till att inga hårda, skarpa eller tunga föremål ligger på (eller
sticker ut från) hatthyllan, kart- och tidningsfacket eller andra
platser där de kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning. Spänn alltid fast stora, tunga saker med något av
bilbältena.
8502037e
62
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
62
9/10/2003, 8:42 AM
Förvaringsplatser i mittkonsolen, Lastgardin
8501983E
Mugghållare
(tillval)
8502003d
Askkopp (tillval)
Gör så här om du vill tömma dina askkoppar:
Framsätet: Dra askkoppen rakt uppåt.
Baksätet: Tryck den nedåt och ta ut.
Lastgardin i bagageutrymmet
(tillval)
Vissa modeller är
utrustade med mugghållare för de åkande i fram- och baksätet. Om
du vill använda mugghållarna i framsätet,
tryck då på den vänstra knappen i mittkonsolen för att fälla ut förarens mugghållare och på
locket nedanför för att fälla ut passagerarens
mugghållare. När du skall fälla tillbaka
mugghållaren för passageraren, måste du
trycka på mugghållarens sidor, enligt pilarna
på mugghållaren. Du kan dessutom använda
mittkonsolens förvaringsplats för musikkassetter o. dyl.
Om du vill förankra lättare föremål, ex.
bärkassar, väskor etc., kan du använda
lastgardinen. Dra ut den. Den har en spärrfunktion och fungerar som ett säkerhetsbälte.
Dra i lösgöringsstroppen när du vill lösgöra
lastgardinen från spärrat läge och kunna dra ut
lastgardinen ytterligare.
Du kan fästa den utdragna lastgardinen i två
lägen. När du fäster gardinen i ett av lägena
skall du trycka tills ett klickljud hörs.
OBS! Om du har en extra plastmatta, vars
kanter går upp längs bagageutrymmets sidor,
måste du själv skära upp ett spår i mattan så att
lastgardinen kan löpa fritt.
63
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
63
9/10/2003, 8:42 AM
Reservhjul, Varningstriangel
Golvstöd
Domkraft
Varningstriangel
Verktygspåse
med
bogserögla
A
Fästanordning
Reservhjul
Golvstöd
7700231d
8901312d
Reservhjul, verktyg, domkraft
Varningstriangel (vissa länder)
Reservhjulet med domkraft och verktygspåse finner du under golvet i
bagageutrymmet. Gör så här om du vill ta ut reservhjulet.
• Vik golvet inåt.
• Lyft bort golvstödet som är placerat i fästanordningen för reservhjulet. I bilar utrustade med "Temporary Spare" reservhjul finns ett
golvstöd även i bagageutrymmets bakre vänstra hörn. Dra detta rakt
uppåt för att lättare kunna lyfta upp reservhjulet.
• Lyft bort domkraft och verktygspåse.
• Skruva loss fästanordningen och lyft upp reservhjulet.
• Skruva tillbaka och fäst allting på omvänt sätt. Se till att reservhjulet
ligger stadigt och att domkraft och verktygspåse är ordentligt
fastspända med de fästband som hör till fästanordningen.
Följ de bestämmelser betr. varningstriangel som gäller i det land du
befinner dig i. Gör så här när du måste använda varningstriangeln:
• Vrid de båda fästskruvarna till lodrätt läge.
• Lossa försiktigt fodralet med varningstriangeln.
• Lossa varningstriangeln från fodralet (A).
• Fäll ut de fyra stödbenen på varningstriangeln.
• Fäll ut de båda röda triangelsidorna.
• Placera varningstriangeln på ett med tanke på trafiksituationen
lämpligt ställe.
Efter användning:
• Plocka ihop allt i omvänd ordning.
• Se till att varningstriangeln med fodral sitter ordentligt fast i
bagageluckan.
64
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
64
9/10/2003, 8:42 AM
Lång last
8501909d
8501931e
8502002d
Förankra alltid lång last!
Fällning av bakryggarna
Skidlucka
Om du vill transportera långa föremål, har du
möjlighet att från bagageutrymmet fälla ett
eller båda baksätesryggarna framåt. Dra i så
fall i handtaget(n) i bagageutrymmet. Om
nackstödet i ryggen(arna) är nedfällt, måste du
fälla upp det igen. Fäll sedan ryggen eller
ryggarna framåt. Du kan behöva justera det
mittersta nackstödet.
När du fällt tillbaka baksätesryggen(arna),
kontrollera att de är ordentligt förankrade och
låsta.
I den högra bakryggen finns en lucka som du
kan använda när du vill transportera långa
föremål (skidor, bräder etc.). Om du vill öppna
denna lucka, bör du först fälla den högra
bakryggen framåt. Frigör därefter luckan i
bakryggen genom att skjuta luckans regel
uppåt och samtidigt fälla luckan framåt. Fäll
därefter bakryggen med den öppnade luckan
tillbaka igen.
OBS! Om din bil är utrustad med integrerad
barnkudde, fäll då ut den först!
VARNING!
Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas och
skada personer i bilen. Skydda skarpa
kanter med något mjukt. Stanna motorn
och dra åt parkeringsbromsen då du lastar
eller lossar långa föremål! I ogynnsamma
fall kan du annars med lasten komma åt
växelspaken eller växelväljaren och
därigenom föra den till något körläge och
då kan bilen rulla iväg.
65
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
65
9/10/2003, 8:42 AM
Kavajhållare
8503126m
Kavajhållare
Använd kavajhållaren för normalt tunga kläder.
66
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
66
9/10/2003, 8:42 AM
Lås och Larm
Elektronisk startspärr, Fjärrkontrollen
68
Låsning och upplåsning
69
Byte av batteri
70
När det är mörkt ute, Blockerat låsläge
71
Barnsäkerhetsspärr
72
Larm
73
67
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
67
9/10/2003, 8:42 AM
Dörrar och lås
Nycklar – Elektronisk
startspärr
Huvudnyckel
Nyckeln går till alla lås
Din bil levereras med två huvudnycklar och en
servicenyckel*. En huvudnyckel är hopfällbar
och försedd med inbyggd fjärrkontroll.
6
Förlust av nyckel
Om du förlorar någon av dina nycklar skall du
ta med alla bilens övriga nycklar till en
auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte måste den förlorade nyckelns kod
raderas ur systemet. De andra nycklarna måste
vid samma tillfälle på nytt kodas in i systemet.
En separat etikett med nycklarnas mekaniska
nyckelkod följer med nycklarna. Förvara
etiketten på en säker plats. Ta med etiketten till
din Volvo-återförsäljare om du vill beställa nya
nycklar. Maximalt sex fjärrkontroller/nycklar
kan programmeras och användas.
5
Elektronisk startspärr
Nycklarna är försedda med kodade chip. Den
koden måste stämma överens med läsaren i
tändningslåset. Bilen kan endast startas om rätt
nyckel med korrekt kod används.
Servicenyckel*
Nyckeln går enbart till förardörr, startoch rattlås.
Fjärrkontrollfunktioner
1. Upplåsning
Med knapp (1) låser man upp samtliga dörrar,
bagagelucka och luckan för tanklocket.
2
4
1. Lås upp 2. Öppna bagagelucka
3. Panikfunktion 4. Trygghetsbelysning
5. Lås 6. Hopfällning/öppning av nyckel
2. Bagagelucka
Ett tryck på knapp (2) låser enbart upp
bagageluckan.
3. Panikfunktion
Panikfunktionen kan användas för att i nödfall
söka omgivningens uppmärksamhet. Om den
röda knappen (3) hålls intryckt i minst 3
sekunder eller trycks in två gånger under
samma tidsrymd, aktiveras blinkers och
signalhorn. Larmet stängs av med vilken som
helst av knapparna på fjärrkontrollen eller
automatiskt efter 25 sekunder.
8302189d
68
68
3
8302187m
*: endast vissa marknader
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
1
9/10/2003, 8:42 AM
Låsning och upplåsning
4. Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
Tryck på den gula knappen (4) på din
fjärrkontroll.
Nu tänds innerbelysningen, positions-/
parkeringsljuset, nummerskyltsbelysningen
och lamporna i de yttre backspeglarna (tillval).
Är släpvagn kopplad till bilen tänds även
belysning på denna. Dessa lampor förblir
tända i 30, 60 eller 90 sekunder. Lämplig
tidsinställning för din bil kan göras av
auktoriserad Volvoverkstad.
För att släcka trygghetsbelysningen:
Tryck på den gula knappen en gång till.
5. Låsning
Med knapp (5) låser man samtliga dörrar,
bagagelucka och tanklock.
För tanklocket finns en fördröjning om ca 10
minuter.
6. Hopfällning/öppning nyckel
Man kan fälla ihop nyckeln genom att trycka
på knapp (6) samtidigt med att vika in
nyckeldelen i knappsatsen.
Den hopfällda nyckeln fälls ut automatiskt vid
ett tryck på knappen
8301290d
8302186m
Låsning och upplåsning av
bilen från utsidan
Låsning och upplåsning från
bilens insida
Med hjälp av huvudnyckeln eller dess
fjärrkontroll låser man från utsidan samtliga
sidodörrar och bakluckan samtidigt. I detta
läge är sidodörrarnas låsknappar och
dörrhandtag på insidan frikopplade.
Med hjälp av huvudnyckeln eller dess
fjärrkontroll låser man från utsidan upp
samtliga sidodörrar och bakluckan samtidigt.
Med hjälp av strömställaren i dörrpanelen kan
du låsa eller låsa upp samtliga sidodörrar och
bagageluckan samtidigt(gäller om bilen
öppnats med huvudnyckel).
Dessutom kan samtliga dörrar låsas och låsas
upp med hjälp av låsknapparna
Ovanstående gäller så länge du inte låst bilen
från utsidan.
Vid låsning från insidan med strömställaren i
dörrpanelen förblir tankluckan olåst.
Vid låsning från utsidan låses tankluckan med
10 minuters fördröjning.
69
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
69
9/10/2003, 8:42 AM
Låsning och upplåsning, Byte av batteri
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bagageluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning
med fjärrkontrollen från utsidan låses
automatiskt alla lås igen. Denna funktion
skyddar dig från att oavsiktligen lämna bilen
olåst.
För bilar med larm se sidan 73.
OBS! Om bagageluckan har öppnats med
knappen på fjärrkontrollen kan automatisk
återlåsning inte ske.
8302195m
8302194m
Låsning/upplåsning/öppning
av bagagelucka med
fjärrkontroll
Normalt låser du upp och låser bagageluckan,
när du låser upp eller låser bilen med huvudnyckeln i förardörren eller med fjärrkontrollen.
Om du enbart vill låsa upp eller enbart öppna
bagageluckan, kan du trycka på knappen i
fjärrkontrollen. För att du inte oavsiktligt skall
kunna öppna bagageluckan måste du göra så
här; tryck på knappen i lugn takt två gånger
inom 3 sekunder. Då öppnas bagageluckan.
Om alla dörrar är låsta när du sedan stänger
bagageluckan, låses denna automatiskt.
Upplåsning av bagagelucka
med huvudnyckeln
Normalt låser du upp och låser bagageluckan,
när du låser upp eller låser bilen med huvudnyckeln i förardörren eller med fjärrkontrollen.
Du öppnar bagageluckan när du trycker på
fjärrkontrollens knapp för bagageluckan i
lugn takt två gånger inom 3 sekunder eller om
du trycker på bagageluckans öppningsanordning. Endast i nödfall skall du använda
huvudnyckeln för att låsa upp bagageluckan
(om fjärrkontrollen gått sönder eller bilen
blivit strömlös). Gör i så fall så här: Tryck in
huvudnyckeln i överdelen eller underdelen av
det täcklock som sitter i låset. Vrid uppåt eller
nedåt och lossa täcklocket. Lås därefter upp
bagageluckan.
Byte av batteri
Om låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrkontrollen vid normalt
avstånd, bör batteriet bytas vid nästa servicetillfälle eller inom loppet av ett par veckor.
• Ta loss locket genom att försiktigt bända
upp det i bakkant med en liten mejsel.
• Byt batteriet (typ CR 2032, 3 volt) - lägg
plussidan uppåt. Undvik att vidröra
batteriet och dess kontaktytor med
fingrarna.
• Sätt tillbaka locket. Se till att
gummipackningen ligger rätt och inte
skadas, så att inte vatten kan tränga in.
• Lämna batteriet till din Volvo-verkstad så
att det blir omhändertaget på ett
miljövänligt sätt.
70
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
70
9/10/2003, 8:42 AM
När det är mörkt ute, Blockerat låsläge
När det är mörkt ute
Blockerat låsläge
Trygghetsbelysning
Gör så här när du närmar dig din bil:
• Tryck på den gula knappen i din fjärrkontroll.
Nu tänds innerbelysningen, positionsljus/
parkeringsljus, nummerskyltbelysningen och
lamporna i de yttre backspeglarna (vissa
modeller).
Din bil har ett särskilt blockerat låsläge, vilket
betyder att dörrarna inte kan öppnas från
insidan, om de är låsta. Blockerat låsläge kan
endast aktiveras från utsidan genom att
förardörren låses med nyckel eller med
fjärrkontrollen. Alla dörrar måste vara stängda
innan blockerat låsläge kan aktiveras. Dörrarna kan nu inte öppnas från insidan. Bilen kan
endast låsas upp från utsidan via förardörren
eller genom fjärrkontrollen (detta gäller endast
om bilen är utrustad med blockerat låsläge).
Bilen kan inte öppnas genom manipulation av
dörrknappar från utsidan.
VARNING!
Lämna inte någon kvar i bilen utan att
koppla bort blockerat låsläge.
3602415d
Bortkoppling av blockerat
låsläge
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan, kan du koppla
bort blockerat låsläge. Då nyckeln vrids från
läge II fram tills att du låser bilen eller så
länge spänningen i mittkonsolen är påslagen,
kan du trycka på knappen. Dioden i knappen
lyser tills du låser bilen med nyckeln eller med
fjärrkontrollen. I displayen lämnas ett
meddelande så länge nyckeln sitter kvar i
tändningslåset. Blockerat låsläge är nu
urkopplat. När du nästa gång slår på bilens
tändning, kopplas blockerat låsläge in igen.
71
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
71
9/10/2003, 8:42 AM
Barnsäkerhetsspärr
A
A
B
8301235d
Reglage för barnsäkerhetsspärr vänster bakdörr
Manuell barnsäkerhetsspärr –
bakre sidodörrar
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på de bakre sidodörrarna och är
endast åtkomligt när dörren är öppen. Använd
bilens tändningsnyckel för att vrida reglaget
och därigenom aktivera eller avaktivera
barnsäkerhetsspärren.
A Dörrarna kan inte öppnas från insidan
(vrid utåt).
B Dörrarna kan öppnas från insidan
(vrid inåt).
B
8301289d
Reglage för barnsäkerhetsspärr höger bakdörr
VARNING!
Kom ihåg att vid en olycka kan baksätespassagerarna inte öppna de bakre
sidodörrarna från insidan, om barnsäkerhetsspärren är aktiverad. Ha därför
låsknapparna uppdragna - under
körning! Vid eventuell olycka kan då
räddningspersonal snabbt komma in i
bilen från utsidan.
72
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
72
9/10/2003, 8:42 AM
Larm
Larmsystemet (tillval)
Frånkoppling av utlöst larm
När larmet är inkopplat övervakar det kontinuerligt alla larmingångar.
Larmet löser ut om:
• motorhuven öppnas
• bakdörren öppnas
• en sidodörr öppnas
• tändningslåset vrids om med icke godkänd nyckel eller utsätts för
åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med
rörelsedetektor - extrautrustning)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är utrustad med lutningsdetektor – extrautrustning)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Om larmet ljuder och du vill koppla ifrån det trycker du på UNLOCKknappen på fjärrkontrollen. En bekräftande signal ges genom att
körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Inkoppling av larm
Tryck på LOCK-knappen på fjärrkontrollen. En lång blinksignal från
bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är inkopplat och att alla
dörrar är stängda. På vissa marknader kan nyckeln eller strömställaren i
förardörren användas för att larma bilen.
Frånkoppling av larm
Tryck på UNLOCK-knappen på fjärrkontrollen. Två korta blinksignaler
från bilens körriktningsvisare bekräftar att larmet är frånkopplat. På
vissa marknader kan nyckeln användas för att koppla från larmet.
Ljudsignal - Larm
Ljudsignalen ges från en siren med reservbatteri. Varje larmsignal varar i
25 sekunder.
Ljussignal - Larm
Vid larm blinkar samtliga körriktningsvisare i 5 minuter och bilens
innerbelysning tänds under 5 minuter eller fram tills du kopplar ifrån
larmet enligt beskrivning ovan.
OBS!
Om din fjärrkontroll av någon anledning inte fungerar eller om du har
förlorat den, kan du trots det starta bilen genom att göra så här: öppna
förardörren med nyckeln. Larmet löser ut och sirenen ljuder. Starta bilen
på vanligt sätt. Larmet kommer då att avaktiveras.
Automatisk återställning av larm
Om ingen av sidodörrarna eller bakdörren öppnats inom två minuter
efter frånkoppling av larmet, och bilen har låsts upp med fjärrkontrollen,
kopplar bilen automatiskt in det igen. Bilen låses samtidigt. Denna
funktion skyddar dig från att oavsiktligen lämna bilen med larmet
frånkopplat.
73
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
73
9/10/2003, 8:42 AM
Larm
Statusbeskrivning med hjälp av
indikeringslampan
En indikeringslampa (diod) överst på instrumentpanelen ger en beskrivning av larmsystemets status:
3602415d
• Lampan släckt: Larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar en gång per sekund: Larmet är inkopplat.
• Lampan blinkar snabbt, efter frånkoppling av larmet och fram till
dess att tändningen slås på: Larmet har varit utlöst.
• Om ett fel uppstått i ditt larmsystem, får du ett meddelande i
displayen med anvisning om lämplig åtgärd.
VIKTIGT!
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i
larmsystemet. Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Tillfällig frånkoppling av sensorer
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet om man lämnar t.ex. en
hund i bilen eller vid en färjeresa, kan rörelse- och lutningssensorerna
tillfälligtvis kopplas ifrån. Då nyckeln vrids från läge II fram tills att du
låser bilen eller så länge spänningen i mittkonsolen är påslagen, kan du
trycka på knappen. Dioden i knappen lyser tills du låser bilen med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen lämnas ett meddelande så
länge nyckeln sitter kvar i tändningslåset. När du därefter nästa gång
slår på bilens tändning, kopplas sensorerna in igen.
Om din bil har blockerat låsläge kopplas detta in igen på samma gång.
Se sidan 71.
74
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
74
9/10/2003, 8:42 AM
Larm
Test av larmsystemet
Test av rörelsesensor för kupé:
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
2. Aktivera larmet. Aktivering av larmet kvitteras med långsam
blinkning av lysdioden.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn i kupé genom att lyfta ut en väska eller dyl. från
stolsdynan. Larmet skall nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Test av motorhuv:
1. Sätt dig i bilen och avaktivera rörelsesensorn enligt sidan 74.
2. Aktivera larmet (sitt kvar i bilen och lås dörrarna med "lock"knappen på fjärrkontrollen.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Öppna motorhuven med handtaget under instrument panelen. Larmet
skall nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Test av dörrar:
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp med nyckel på förarsidan.
4. Öppna en av dörrarna. Larmsystemet skall nu aktiveras.
5. Repetera testet för den andra dörren.
6. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Test av bagagelucka:
1. Aktivera larmet.
2. Vänta 30 sekunder.
3. Lås upp med nyckeln från förarsidan.
4. Öppna bagageluckan. Larmet skall nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med fjärrkontrollen.
Om alarmsystemet inte fungerar korrekt så låt din auktoriserade
Volvoverkstad undersöka bilen.
75
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
75
9/10/2003, 8:42 AM
76
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
76
9/10/2003, 8:42 AM
Start, Körning, Växling
Bränsletanklucka, Start av motor
78
Ekonomisk körning
80
Manuell växellåda
82
Automatväxellåda
83
All Wheel Drive
87
Aktivt chassi FOUR-C
87
Backvarningssystem
88
Bogsering
89
Hjälpstart
90
Körning med släpvagn
91
Draganordning
93
Delbar dragkrok
95
77
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
77
9/10/2003, 8:42 AM
Bränsletanklucka, Start av motor
OBS! Vid låsning av bilen från utsidan låses
tankluckan med 10 minuters fördröjning.
Så här startar du motorn
(Diesel)
Så här startar du motorn
(Bensin)
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. Automatväxellåda: Växelväljaren i läge P
eller N.
Manuell växellåda: Växelspaken i friläge
och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta
är särskilt viktigt vid sträng kyla.
3. Vrid tändningsnyckeln till körläge. En
kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet
tänds för att upplysa om att förvärmning av
motorn pågår. Vrid nyckeln till startläge
när kontrollsymbolen släcks.
1. Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
2. Automatväxellåda: Växelväljaren i läge P
eller N.
Manuell växellåda: Växelspaken i friläge
och kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta
är särskilt viktigt vid sträng kyla.
3. Vrid tändningsnyckeln till startläge. Om
motorn ej startar inom 5-10 sekunder, släpp
nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Bensinpåfyllning
2302129d
Bränslepåfyllning
Tanklocket finns innanför luckan på höger
bakskärm.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst
övertryck uppstå i tanken. Öppna då locket
långsamt.
Överfyll inte tanken med bränsle. Högst ett
frånslag av bränslepåfyllningspistolen. För
mycket bränsle i tanken kan vid höga temperaturer rinna över!
Efter tankning, sätt tillbaka locket och vrid tills
ett eller flera knäppljud hörs.
Öppning av tankluckan
Tankluckan är olåst och går att öppna, när
bilen är i olåst läge.
OBS! Tillsätt ej renhållande tillsatser själv,
utan att du blivit uttryckligen rekommenderad
att göra så av en Volvoverkstad.
Dieselpåfyllning
Dieseloljan kan vid låga temperaturer ge en
paraffinutfällning (–5 - –40 C°), vilket leder
till startsvårigheter. Se till att speciellt
vinterbränsle används under den kalla
perioden.
Viktigt!
Bensindrivna bilar måste alltid tankas med
blyfri bensin så att inte katalysatorn skadas.
VARNING!
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i
samband med tankning – ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
OBS! Beroende på motorns temperatur vid
starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
– för en kort stund – högre än normalt för vissa
motortyper.
Anledningen är Volvos strävan att minimera
avgasemissioner genom att så snabbt som
möjligt få upp motorns avgasreningssystem till
rätt driftstemperatur.
78
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
78
9/10/2003, 8:42 AM
Start av motor
Elektronisk startspärr
Automatväxellådans adaptiva system
Använd bilens nyckel. Låt inte flera tändningsnyckelhuvuden hänga
vid sidan om varandra på samma nyckelknippa vid start.
Växellådan styrs med s.k. adaptiva system. Styrenheten "lär sig"
kontinuerligt hur växellådan beter sig. Den känner av hur växellådan
växlar och åstadkommer optimala växlingar vid varje tillfälle. Styrenheten känner också av ditt körbeteende, hur snabbt du t.ex. trycker ner
gaspedalen, och justerar känsligheten i växlingsschemat efter ditt
specifika körsätt.
Den nya bilen - halt väglag
Körning i halt väglag kan upplevas olika beroende på om du valt en bil
med manuell växellåda eller automatväxellåda. Öva därför gärna
halkkörning under kontrollerade former, så att du vet hur din nya bil
reagerar.
Rusa aldrig motorn i höga varvtal genast efter en kallstart!
Om motorn inte startar eller misständer ska närmaste
Volvo-verkstad kontaktas!
Automatväxellådornas säkerhetssystem
Automatväxellåda - kallstarter
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna ibland kännas hårda. Detta
beror på växellådsoljans tröghet vid låga temperaturer.
För att minska motorns avgasutsläpp växlar växellådan upp senare än
normalt, om motorn startats vid låga temperaturer.
Vid körning med kall motor växlar växellådan vid ett högre varvtal.
Detta för att katalysatorn snabbare ska nå rätt arbetstemperatur.
Bilar med automatväxellåda har särskilda säkerhetssystem:
Överhetta inte motorn och kylsystemet
Keylock - Nyckelspärr
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant terräng och med tung last,
finns det risk för att motor och kylsystem överhettas. Särskilt om det är
varmt väder.
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till övriga växellägen
måste tändningsnyckeln minst befinna sig i läge I. För att kunna ta ut
tändningsnyckeln efter avslutad körning måste växelväljaren befinna
sig i P-läge.
Shiftlock - Växlingsspärr
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till övriga växellägen när
nyckeln befinner sig i läge I eller II, måste bromspedalen vara nedtryckt.
Har du startat motorn och bilen fortfarande står stilla: håll foten
på bromspedalen när du för växelväljaren till annat läge.
För att undvika överhettning i kylsystemet:
• Håll en låg hastighet om du kör med släpvagn upp för en lång brant
stigning.
• Stäng av luftkonditioneringen emellanåt.
• Undvik att låta motorn gå på tomgång.
• Stäng inte av motorn omedelbart när du stannar efter en hård
körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen om du kör i extremt varmt
väder.
För att undvika överhettning i motorn:Kör inte motorn på högre än 4500
varv per minut om du kör med släpvagn eller husvagn i kuperad terräng.
Då kan oljetemperaturen bli för hög.
79
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
79
9/10/2003, 8:42 AM
Ekonomisk körning
Kör förutseende
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende,
mjukt och att anpassa körsättet och hastigheten
till den rådande situationen.
Tänk på följande:
• Kör motorn varm så snart som möjligt! Det
vill säga: låt inte motorn gå på tomgång
utan kör med lätt belastning så snart du
kan.
• En kall motor drar mycket mer bränsle än
en varm.
• Undvik att köra korta sträckor där motorn
aldrig hinner bli varm.
• Kör mjukt! Undvik snabba onödiga
accelerationer och häftiga inbromsningar.
• Kör inte omkring med onödig, tung last i
bilen.
• Kör inte på vinterdäck när det blivit bart
och torrt på vägarna.
• Ta bort lasthållaren när du inte använder
den.
• Öppna inte sidofönstren i onödan.
Växla rätt
En viktig del av ekonomikörningen är att
utnyttja växellådan på rätt sätt. Välj rätt växel!
Segdra inte!
Hastighetsberoende
servostyrning
hastighetsberoende servostyrning. Detta
innebär att bilen är mera lättstyrd i låga
hastigheter, vilket i sin tur underlättar vid
parkering etc. Då hastigheten ökar kommer
styrkrafterna att anpassas för att ge föraren
ökad vägkänsla.
Du som kör med släpvagn här är några "specialtips"
• När du parkerar i backar bör du dra åt
parkeringsbromsen innan du lägger
växelväljaren i P läge. När du startar i en
backe bör du först lägga växelväljaren i
körläge och sedan lossa parkeringsbromsen.
• Välj lämpligt lågväxelläge i växellådan då
du kör i branta stigningar eller om du kör
sakta. På det viset förhindrar du att
växellådan växlar upp om du har automatväxellåda. Växellådsoljan blir svalare.
• Om du har en Geartronic växellåda, använd
inte en högre manuell växel än vad motorn
"orkar med". Det är inte alltid ekonomiskt
att köra på höga växlar.
hjulen. Följ också våra rekommendationer
beträffande lufttryck.
Kör inte med öppen
bagagelucka
Vid körning med öppen bagagelucka kan
nämligen en del avgaser och därmed giftig
koloxid sugas in i bilen via bagageutrymmet.
Är du ändå tvungen att köra med öppen lucka
en kortare sträcka, gör så här:
• Stäng alla fönster.
• Fördela luften mot rutan och golvet och
fläkten på högsta hastighet.
Vårda bilen
Dessutom ska du naturligtvis hålla hela bilen
och då speciellt motorn i gott skick. Faktorer
som kan hjälpa dig att hålla ned bränsleförbrukningen är t ex:
Köregenskaper och däck
•
•
•
•
•
•
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Både däcktyp, dimension och lufttryck
är viktiga för hur bilen uppträder. När du byter
däck, se till att du får samma typ och dimension och helst också samma fabrikat på alla fyra
Kom ihåg att den allra viktigaste faktorn då det
gäller bränsleåtgången är du själv och ditt sätt
att hantera gaspedal, bromspedal och växelspak.
Bra tändstift
Rent luftfilter
Rätt motorolja
Bromsar som inte "ligger på"
Riktig hjulsinställning
Rätt däcktryck
Som tillval kan din bil vara utrustad med
80
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
80
9/10/2003, 8:42 AM
Några viktiga tips!
7. Skruva fast lasthållaren.
8. Kontrollera att kroken sitter ordentligt fast
i takfästet.
9. Dra åt rattarna växelvis tills det tar
ordentligt emot.
10. Fäll ned täckkåpan.
11. Kontrollera regelbundet att rattarna är
ordentligt åtdragna.
1
8902060m
1
Lasthållarens infästningspunkter
Ditsättning av lasthållare
1. Se till så att lasthållaren placeras i rätt
riktning (se markering på dekalen under
täckkåpan).
2. Passa in styrhålen (1) på styrtapparna.
3. Sänk försiktigt ned den andra sidans fäste
mot taket.
4. Skruva upp ratten en bit.
Tryck ratten mot takfästet, och haka fast
kroken i takfästet under taklisten.
5. Skruva fast lasthållaren.
6. Passa in de andra fästenas styrhål på
tapparna.
Du som använder lasthållare
• För att undvika skador på din bil och för att
uppnå största säkerhet vid färd rekommenderar vi, att du endast använder de
lasthållare som Volvo har utvecklat just för
din bil.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra
lasten väl med lastband!
• Du får lasta högst 100 kg på taket (inkl.
lasthållare).
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett! Lägg den tyngsta lasten
underst.
• Kom ihåg att bilens tyngdpunkt och
köregenskaper förändras om du har last på
taket.
• Tänk på att bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
Lasten och dess placering
påverkar köregenskaperna
Din bil har vid tjänstevikt en tendens till
understyrning. Det innebär att du i en och
samma kurva får styra mer och mer om du
ökar farten. Detta gör bilen stabil och risken
för bakhjulssladd är liten. Kom ihåg att dessa
egenskaper kan ändras beroende på hur bilen
lastas. Ju tyngre du lastar längst bak i bagageutrymmet desto mindre understyrd blir bilen.
OBS! Bilens last ska anpassas så att bilens
totalvikt eller axeltryck inte överskrides.
Golvmattor
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt
tillverkade för din bil. De skall vara ordentligt
nedstuckna och förankrade i fasthållningsclipsen för mattor och på så sätt inte kunna
komma i kläm vid och under pedalerna på
förarplatsen och andra platser.
81
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
81
9/10/2003, 8:42 AM
Manuell växellåda/Automatväxellåda
M 56
M 56
68
64
72
76
68
80
64
72
68
76
64
80
72
68
76
80
64
72
76
80
4301589e
4302395n
4302107e
Växelväljarens lägen
Backväxelspärr
Växellägen
Växellägen, manuell
växellåda
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Växlingsmönstret bör
följas.
För att få bästa bränsleekonomi ska du
använda 5:e växeln så ofta som möjligt vid
normal landsvägskörning över ca 70 km/h.
Backväxelspärr
P – Parkering
Lägg in backväxeln, när bilen står stilla eller
vid mycket låg fart!
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken
först föras till neutralläget (mellan 3:e och 4:e
växeln). Backväxeln kan alltså inte läggas in
direkt från 5:e växeln p.g.a. backväxelspärren.
Välj detta läge då du startar motorn eller
parkerar bilen.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Dra
alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R – Backläge
Bilen ska stå stilla då du väljer läge.
82
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
82
9/10/2003, 8:42 AM
Automatväxellåda
N – Neutralläge
L – Lågväxelläge
N-läget är neutralläge, motorn kan startas,
ingen växel är ilagd. Dra åt parkeringsbromsen
då bilen står stilla med väljarspaken i läge N.
Välj läge L om du vill köra på 1:an eller 2:an.
Läge L ger bästa motorbroms vid t.ex.
bergskörning.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling mellan växellådans alla växlar sker
automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då du väljer läge
D från läge R.
80
Nedväxlingsskydd
I växellådan finns ett inbyggt skydd som
förhindrar övervarv i motorn, när du väljer ett
av lågväxellägena.
4 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an, 2:an, 3:an
och 4:an sker automatiskt.
Uppväxling till 5:an sker inte.
Läge 4 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms
3 – Lågväxelläge
Upp- och nedväxling mellan 1:an 2:an och
3:an sker automatiskt.
Uppväxling till 4:an sker inte.
Läge 3 kan du använda:
• vid bergskörning
• vid körning med släpvagn
• för att få ökad motorbroms
4301790e
W – Vinter
Med tryckknappen kopplas vinterprogrammet
W in och ur.
Vinterprogrammet gör det lättare att komma
igång och ta sig fram i låg hastighet när
väglaget är halt. Med programmet inkopplat
ges de drivande hjulen lägre effekt än normalt
och alla uppväxlingar sker vid ett lägre
motorvarvtal.
I kombinationsinstrumentet visas W
OBS! Programmet W kan inte kopplas in om
du valt de manuella lägena. Programmet W
kan endast väljas i läge D
83
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
83
9/10/2003, 8:42 AM
Automatväxellåda/Geartronic
68
72
64
76
68
80
72
64
76
80
4302476e
4302106d
Växellägen Geartronic
Växelväljarspärr
"Kick-down"
P – Parkering
Du kan alltid föra väljarspaken fritt framåt
eller bakåt mellan N och D. Övriga lägen har
en spärr som du manövrerar med spärrtangenten på växelväljarspaken.
Med en tryckning på spärrtangenten kan du
föra spaken framåt eller bakåt mellan läge R
och N, samt mellan läge D, 4, 3 och L.
Då du trampar gaspedalen helt i botten - förbi
det normala fullgasläget - sker automatiskt en
omedelbar nedväxling till lägre växel s. k.
"kick-down"-nedväxling. När du når maxhastigheten för den växeln eller om du släpper
gaspedalen ur "kick-down"-läget, sker
uppväxling automatiskt. "Kick-down" ska du
använda då du vill ha maximal acceleration, t.
ex. vid en omkörning.
Växellådan är utrustad med en nedväxlingsspärr på samtliga växlar.
Välj detta läge då du startar motorn eller
parkerar bilen.
Bilen ska stå stilla då du väljer läge P.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Dra
alltid åt parkeringsbromsen vid parkering!
84
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
84
9/10/2003, 8:42 AM
Geartronic (tillval)
R – Backläge
Bilen ska stå stilla då du väljer läge R.
N – Neutralläge
N-läget är neutralläge, motorn kan startas,
ingen växel är ilagd. Dra åt parkeringsbromsen
då bilen står stilla med väljarspaken i läge N.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nedväxling mellan växellådans alla växlar sker
automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då du väljer läge
D från läge R.
Växelväljarens manuella
lägen
Om du vill komma från automatläge D till
manuellt läge, trycker du spaken till vänster.
Om du vill komma från läge MAN till läge D,
trycker du spaken åt höger och för den sedan
uppåt till D, 3:an, 4:an och 5:an har Lock-up
funktion (låsta växlar), vilket ger bättre
motorbroms och lägre bränsleförbrukning.
Under färd
De manuella växellägena kan du när som helst
välja under färd. Den ilagda växeln är låst så
länge du inte väljer en annan växel. Endast om
du saktar ner till mycket låg hastighet växlar
bilen ner.
Om du för växelväljaren mot minus (-) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på samma
gång. Om du för växelväljaren mot (+) växlar
bilen upp ett steg.
3:an är den högsta växel du kan använda, när
du startar.
Kick-down funktionen kan du inte använda så
länge du befinner dig i de manuella lägena. Du
måste återgå till automatläge D.
4301647d
Växelväljarspärr – Geartronic
Du kan alltid föra väljarspaken fritt framåt
eller bakåt mellan D, N, och det manuella
läget. Övriga lägen har en spärr som du
manövrerar med spärrtangenten på växelväljarspaken.
Med en tryckning på spärrtangenten kan du
föra spaken framåt eller bakåt mellan läge P,
R, N och D.
85
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
85
9/10/2003, 8:42 AM
Geartronic (tillval)
64
80
4301618e
W – Vinter
"Kick-down" – Automatväxling
Med tryckknappen kopplas vinterprogrammet
W in och ur.
Vinterprogrammet gör det lättare att komma
igång och ta sig fram i låg hastighet när
väglaget är halt. Med programmet inkopplat
ges de drivande hjulen lägre effekt än normalt
och alla uppväxlingar sker vid ett lägre
motorvarvtal.
I kombinationsinstrumentet visas W.
Då du trampar gaspedalen helt i botten - förbi
det normala fullgasläget - sker automatiskt en
omedelbar nedväxling till lägre växel s.k.
"kick-down"-nedväxling. När du når maxhastigheten för den växeln eller om du släpper
gaspedalen ur "kick-down"-läget, sker
uppväxling automatiskt. "Kick-down" ska du
använda då du vill ha maximal acceleration, t.
ex. vid en omkörning.
Växellådan är utrustad med en nedväxlingsspärr på samtliga växlar.
OBS! Programmet W kan inte kopplas in om
du valt de manuella lägena. Programmet W
kan endast väljas i läge D.
86
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
86
9/10/2003, 8:42 AM
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift)/Aktivt chassi FOUR-C
AWD – All Wheel Drive (tillval)
Snökedjor
Aktivt chassi FOUR-C (tillval)
Fyrhjulsdriften i din Volvo är alltid inkopplad
och motsvarar mycket högt ställda krav på
tekniska lösningar. Rätt använd ger
fyrhjulsdrift föraren större möjligheter att lösa
situationer i olika sorters väglag jämfört med
konventionell fram eller bakhjulsdrift.
Fyrhjulsdrift innebär att fordonet driver
samtidigt på alla fyra hjulen. Kraften fördelas
automatiskt mellan fram och bakhjulen. Ett
elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar
kraften till det hjulpar som i det aktuella väglaget har det bästa fästet. Detta för att uppnå
bästa möjliga väggrepp och undvika
hjulspinn.Vid normal körning fördelas en
större del av kraften till framhjulen.
Den förbättrade framdrivningen ökar körsäkerheten i regn, snö och frosthalka.
På fyrhjulsdrivna bilar får snökedjor bara
monteras på framhjulen.
Endast kedjor anpassade för AWD-modeller
skall användas.
FOUR-C – Continuously Controlled Chassis
Concept – är ett mycket avancerat aktivt
chassisystem som regleras elektroniskt.
Systemets funktion baseras på ett antal
sensorer som kontinuerligt kontrollerar bilens
rörelser och reaktioner.
Knappen i mittkonsolen (se bild sidan 31) kan
när som helst användas till att växla mellan två
lägen: Comfort och Sport. Föraren kan ställa
om chassiets karaktär under körningen – när
vägens karaktär växlar eller när man vill ändra
körstil. Omställningen sker på några
millisekunder.
Viktigt!
Det är endast tillåtet att använda Volvos
godkända snökedjor. Användning av andra
snökedjor kan förorsaka skador på din bil.
Kör aldrig fortare än 50 km/h med
snökedjor!
Använd aldrig s.k. snabblänkar, eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och hjulen
är för litet.
Däckdimension och lufttryck
Volvo rekommenderar att du enbart kör med
däck av samma märke, dimensioner;
specifikationer och med samma belastningsoch hastighetsbeteckning. Lufttryck ser du i
tabellen på tankluckans insida. Se sidan 99.
87
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
87
9/10/2003, 8:42 AM
Backvarningssystem (tillval)
3603107d
3602947r
Funktion
Aktivering/avstängning
Rengöring av sensorer
Backvarningssystemet används som ett
hjälpmedel vid parkering. En signal från
högtalarsystemet indikerar avståndet till det
avkända föremålet. Annat ljud från
audiosystemet dämpas då. Ju närmare det
bakomvarande föremålet du kommer, desto
oftare ljuder signalerna. Vid ett avstånd på ca
30 cm är tonen konstant. Avståndet mäts med
ultraljudsteknik via sensorerna i stötfångaren.
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Backvarningssystemet aktiveras när
backväxeln läggs i, om det inte har stängts av
med knappen i strömbrytarpanelen.
Dioden i knappen lyser när systemet är aktivt.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de rengöras regelbundet. Rengör dem med
vatten och bilschampo.
Backvarningssystemet är en hjälp vid
parkering men kan aldrig ersätta det ansvar
som föraren själv har vid parkering.
Sensorerna har döda vinklar där föremål inte
kan upptäckas. Var uppmärksam på barn eller
djur som befinner sig nära bilen.
Indikering av fel
Om något fel skulle uppstå i systemet släcks
dioden i knappen. I kombinationsinstrumentets display visas ett textmeddelande.
OBS! Vid körning med släpvagn eller med
cykelhållare på dragkroken måste systemet
stängas av. Annars reagerar sensorerna på dessa.
88
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
88
9/10/2003, 8:42 AM
Bogsering
Att bogsera igång motorn
A
Om du bogserar (drar) igång bil med manuell
växellåda, skadas katalysatorerna. Bil med
automatväxellåda går inte att bogsera (dra)
igång. Om batteriet är urladdat bör du i stället
använda ett hjälpstartbatteri.
Bogseröglan
B
8600307e
Bogserögla, fram
Om du behöver bogseras
• Lås upp rattlåset så att bilen går att styra.
• Tänk på den enligt lag högsta tillåtna
hastigheten vid bogsering.
• Tänk på att fotbromsens och styrningens
servohjälp inte fungerar då motorn står
still. Du måste trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen och styrningen
går betydligt tyngre än normalt.
• Kör mjukt. Håll bogserlinan sträckt så
undviker du onödiga ryck.
Bogserögla, bak
Speciellt för automatväxellåda
• Växelväljaren ska vara i läge N.
• Högsta tillåtna hastighet för bilar med
automatväxellåda: 80 km/h. Längsta
tillåtna sträcka: 80 km.
• Bilar utrustade med automatväxellåda får
endast bogseras i färdriktning framåt.
• Motorn kan inte bogseras igång! "Hjälpstart", se nästa sida.
Bogseröglan finner du bagageutrymmet i
verktygspåsen. Vid bogsering måste du själv
skruva fast bogseröglan. Uttag och täcklock
för bogseröglan finner du på respektive
stötfångares högra sida.
Gör så här när du vill frilägga täcklocket:
A. Lossa underkanten på täcklocket med ett
mynt.
B. Skruva fast bogseröglan ordentligt ända till
flänsen (C). Använd gärna fälgskruvnyckeln.
Efter användning; skruva loss bogseröglan och
sätt tillbaka täcklocket.
Bärgning
OBS! Bogseröglan får endast användas vid
bogsering på väg, inte vid bärgning efter
dikeskörning eller dyl. Vid bärgning ska
professionell hjälp tillkallas.
89
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
89
9/10/2003, 8:42 AM
Hjälpstart
VARNING!
Tänk på att batterierna, speciellt hjälpstartbatteriet, innehåller
knallgas, som är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om du
sätter dit hjälpstartkablarna felaktigt, räcker för att batteriet skall
explodera och förorsaka skador både på dig själv och bilen. Batteriet
innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador. Om syran
kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder - skölj med stora
mängder vatten. Vid stänk i ögonen kontakta omedelbart därefter
läkare.
3100088m
Start med hjälpstartbatteri går till så här:
Om batteriet i din bil av någon anledning laddats ur kan du för att få
igång motorn "låna" ström från antingen ett löst batteri eller från en
annan bils batteri. Kontrollera alltid att klammorna sitter väl fast, så att
det inte uppstår gnistor under startförsöket.
För att undvika explosionsrisk rekommenderar vi att du gör precis så
här.
• Vrid tändningsnyckeln till 0-läge.
• Se till att hjälpstartbatteriet har 12-volts spänning.
• Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil; stanna motorn på den och se
till att bilarna inte kommer i kontakt med varandra.
• Sätt dit den röda kabeln mellan hjälpbatteriets pluspol (1 på bilden)
och anslutningen i din bils motorrum, (2 på bilden).
Klamman ska fästas i kontaktpunkten som är placerad under en svart
liten lucka med ett plustecken på. Luckan sitter ihop med säkringsboxens lock.
• Sätt dit den svarta kabelns ena klamma på hjälpbatteriets minuspol,
(3 på bilden).
• Sätt dit den andra klamman på den svarta kabeln på din bil på ett
ställe som jordpunkt (4 på bilden).
• Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn gå någon minut med högre
tomgång än normalt, 1500 varv/minut.
• Starta motorn på den bil som har det urladdade batteriet.
• OBS! Rubba inte anslutningarna under startförsöket (risk för
gnistbildning).
• Ta bort kablarna i omvänd ordning mot ditsättningen.
OBS! Om du i stället behöver hjälpa en annan bil med ström, koppla då
den röda kabeln som bilden visar ovan. Den svarta kabeln kopplar du
emellertid från jordpunkt till annan jordpunkt. Se bild. Inte till ett annat
batteris minuspol!
90
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
90
9/10/2003, 8:42 AM
Körning med släpvagn
Körning med släpvagn
Körning med släpvagn – automatväxellåda
• Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ. Hos din Volvoåterförsäljare kan du få reda på vilka draganordningar du kan
använda.
• Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på bilens draganordning är ca
50 kg för släpvagnsvikter under 1200 kg och ca 75 kg för släpvagnsvikter över 1200 kg.
• Öka däcktrycket till motsvarande trycket vid full last. Se däcktrycktabellen!
• Gör ren draganordningen regelbundet och fetta in kulan* och alla
rörliga delar så undviker du onödigt slitage.
• Kör inte med tyngre släpvagn då bilen är helt ny. Vänta tills den gått
minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer
än normalt. Växla ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.
• Körs bilen med hård belastning i varmt klimat kan motorn och
växellådan överhettas. Vid överhettning går temperaturvisaren i
kombinationsinstrumentet in i det röda fältet. Stanna och låt motorn
gå på tomgång under några minuter.
• Vid överhettning kan bilens luftkonditionering temporärt stängas av.
• Vid överhettning reagerar växellådan genom en inbyggd skyddsfunktion. Se meddelande i displayen!
• Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
• Av säkerhetsskäl bör du inte köra fortare än 80 km/h, även om vissa
länders lagar tillåter högre hastigheter.
• Den högsta tillåtna släpvagnsvikten för obromsad släpvagn är 750
kg.
• Om du parkerar med släp, lägg alltid växelväljaren i läge P
(automatväxellåda), eller lägg i en växel (manuell växellåda).
Parkerar du i branta backar, använd stoppklossar under hjulen.
• Undvik att köra med släpvagnsvikter över 1200 kg vid stigningar
över 12%. Vid stigningar över 15% bör du inte köra med släpvagn
• När du parkerar i backar bör du dra åt parkeringsbromsen innan du
lägger växelväljaren i P läge. När du startar i en backe bör du först
lägga växelväljaren i körläge och sedan lossa parkeringsbromsen.
• Välj lämpligt lågväxelläge i växellådan då du kör i branta stigningar
eller om du kör sakta. På det viset förhindrar du att växellådan
växlar upp om du har automatväxellåda. Växellådsoljan blir svalare.
• Om du har en Geartronic växellåda, använd inte en högre manuell
växel än vad motorn ”orkar med”. Det är inte alltid ekonomiskt att
köra på höga växlar.
OBS! En del modeller måste ha en oljekylare för automatväxellådan vid
körning med släpfordon. Kontrollera därför med närmaste Volvo återförsäljare vad som gäller just din bil om dragkrok monteras i efterhand.
* Gäller ej kulhandske med svängningsdämpare.
91
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
91
9/10/2003, 8:42 AM
Körning med släpvagn
OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de som Volvo
Personvagnar AB tillåter. Tänk på att nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och hastighet ytterligare.
Dragkrokarna kan vara certifierade för högre dragvikter än vad
bilen får dra.
0300171d
Högsta tillåtna släpvagnsvikt
för bromsad släpvagn
Rekommenderat
kultryck
0-1200 kg.................................................... 50 kg
1201-1600 kg.............................................. 75 kg
Nivåreglering
Om din bil är utrustad med automatisk nivåreglering, har bakvagnen
under körning alltid rätt höjd oavsett last. När bilen står stilla sjunker
bakvagnen, vilket är helt normalt.
1601-1800 kg.............................................. 75 kg
VARNING!
Följer du inte angivna rekommendationer kan hela ekipaget bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar, vilket medför
fara för dig och dina medtrafikanter.
92
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
92
9/10/2003, 8:42 AM
Draganordning
Fast dragkrok (A)
A
Tänk på att alltid fästa släpets säkerhetsvajer i
härför avsett fäste. Se bild.
Delbar dragkrok (B)
Följ alltid monteringsanvisningarna noggrant.
Tänk på att alltid fästa släpets säkerhetsvajer i
härför avsett fäste. Se bild.
Tänk också på att göra rent och smörja
kopplingstappen regelbundet. Använd
rekommenderat fett 8624203.
B
8901313d
OBS! Din bil kan ha en draganordning med en
13-polig elkontakt, vilken du måste koppla till
ett släp med en 7-polig elkontakt. Använd i så
fall endast Volvo original adapter kabel. Se till
att kabeln inte släpar i marken.
3701780d
VARNING!
Om din bil är försedd med Volvos
löstagbara dragkrok: Se till att kroken är
låst innan du börjar köra.
• Det röda signalstiftet (se pilen i bilden
till vänster) skall inte vara synlig!
• Låset ska vara låst med nyckeln.
Se beskrivningen på sidan 95.
93
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
93
9/10/2003, 8:42 AM
Draganordning
Infästningspunkter
under bilen
A
8902083d
8902082d
Avstånd A ovan:
S80:
Max. kultryck:
1152 mm
75kg
94
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
94
9/10/2003, 8:42 AM
Delbar dragkrok – montering av kuldel
1
2
3
OPEN
OPEN
B
8902079M
Ta bort skyddskåpan.
4
8902078M
8902074M
Sätt i nyckeln och vrid denna medsols till
upplåst läge.
Ta kuldel och vrid handtaget medurs till spärrat
läge.
5
PUSH
TO
LOCK
8902075M
Skjut på kuldelen till låst läge.
6
LOCKED
RED PIN (B)
NOT VISIBLE!
8902076M
8902076M
Kontrollera att signalstiftet (B) är i innerläge.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta ur
nyckeln ur låset.
95
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
95
9/10/2003, 8:42 AM
Delbar dragkrok – demontering av kuldel
1
2
OPEN
OPEN
8902078M
Sätt i nyckeln och vrid denna medsols till
upplåst läge.
4
3
8902074M
Vrid handtaget medurs till spärrat läge.
8902081M
Dra av kuldelen från kopplingstappen.
5
LOCKED
8902077M
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta ur
nyckeln ur låset.
8902080M
Skjut på skyddskåpan enligt bilden.
96
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
96
9/10/2003, 8:42 AM
Hjul och däck
Allmänt om hjul och däck
98
Däcktryck
99
Slitage, Byte av hjul, Reservhjul
100
Byte av hjul
101
97
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
97
9/10/2003, 8:42 AM
Allmänt
Allmänt om hjul och däck
Nya däck
På alla bildäck finns en dimensionsbeteckning.
Exempel på beteckning: 215/55R16 93W.
Tänk på att däck är en färskvara – efter några år
börjar de hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna minskar undan för undan.
Eftersträva därför att få så färska däck vid byte.
Detta är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
Tillverkningsvecka- och år anges med 4 siffror (t ex
1502 innebär att däcket är tillverkat vecka 15, år 2002)
Denna beteckning används av alla däcktillverkare och tolkas så här:
215
sektionsbredden (mm)
55
förhållandet mellan sektionshöjd och bredd (%)
R
betyder radialdäck
16
fälgdiameter i tum (")
93
kod för max tillåten däckbelastning, i detta fall
650 kg
W
talar om att däcket är gjort för hastigheter upp till
270 km/h
Din bil är helbilsgodkänd vilket innebär att du inte får avvika från den/de
dimensioner och prestandaklasser som finns angivna i fordonets
registreringsbevis. Enda undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck
och dubbdäck som får avvika på dimension om dessa, samt hastighetsklass,
finns angivna i registreringsbeviset. Om du väljer ett sådant däck får bilen inte
köras fortare än däcket tål. De vanligaste hastighetsklasserna anges i följande
tabell.
Observera att det är maximal tillåten hastighet som anges.
Q
T
H
V
W
160 km/h, används oftast på dubbade däck
190 km/h
210 km/h
240 km/h
270 km/h
Då du byter däck: var noga med att du får samma typ, dvs. radial, dimension
och beteckning och helst också av samma fabrikat på alla fyra hjulen, då det
annars finns risk att bilens köregenskaper kan förändras. Kontrollera med din
återförsäljare vilka dimensioner som är tillgängliga för din bil. Tänk på att det
är väglaget som avgör hur fort du kan köra, inte hastighetsklassen på däcket.
7700444
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med dimension 195/65 R15 förutom till bilar
med turbomotorer. Till dessa rekommenderas 205/55 R16.
Använd alltid vinterdäck på alla fyra hjulen!
OBS! Rådgör med din Volvoåterförsäljare vilken fälg och däcktyp som passar
just din bil.
Dubbade vinterdäck
Dubbade vinterdäck ska "köras in" 500-1000 km, mjukt och lugnt så att
dubbarna sätter sig riktigt i däcken. Detta ger däcken och dubbarna längre
livslängd samt en mer tystgående bil. Låt dubbdäcken få ha samma
rotationsriktning under hela sin livslängd. Om du vill skifta hjulen ska du låta
hjulen sitta på samma sida som tidigare.
Kom ihåg: Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till
land.
Snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen.
P.g.a. begränsat utrymme i hjulhusen rekommenderar vi att du ej använder
konventionella snökedjor. (På däck av dimension 195/65R15 kan konventionella
snökedjor användas). Volvo har godkända egna snökedjor för alla
rekommenderade standard fälg/däckkombinationer. Rådgör med din Volvoåterförsäljare.
98
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
98
9/10/2003, 8:42 AM
Däcktryck
Snökedjor fyrhjulsdrift – AWD
På bilar utrustade med fyrhjulsdrift - AWD, får snökedjor bara monteras
på framhjulen. Endast kedjor anpassade för AWD-modeller skall
användas.
OBS! Du ska aldrig köra fortare än 50 km/h med snökedjor! Kör inte på
barmark i onödan eftersom detta sliter mycket hårt både på snökedjor och däck.
Köregenskaper och däck
Däcken betyder mycket för bilens köregenskaper. Både däcktyp,
dimension och lufttryck är viktiga för för hur bilen uppträder. När du
byter däck, se till att du får samma typ och dimension och helst också
samma fabrikat på alla fyra hjulen. Följ också rekommendationerna
beträffande lufttryck.
Lufttrycket i däcken är viktigt!
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet! Det rätta trycket ser du i
dekalen på tankluckans insida..
Kör du med fel lufttryck försämras bilens köregenskaper och
dessutom ökar däckslitaget.
Tänk på att värdena i tabellen avser kalla däck (aktuell yttertemperatur).
Redan efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket
högre. Detta är normalt och du ska alltså inte släppa ur luft om du skulle
kontrollera trycket när däcken är varma. Däremot ska du öka trycket om
det är för lågt.
Tänk på att däcktrycket kan variera beroende på yttertemperaturen.
Kontrollera därför däcktrycket utomhus när däcken är kalla.
7700242d
Däcktrycktabell
På däcktrycksdekalen, på tankluckans insida, kan du se vilket däcktryck din bil
skall ha.
VARNING!
De enda godkända "specialfälgarna" till Volvo är de fälgar som har
testats av Volvo och som ingår i "Volvo original tillbehör" sortiment.
99
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
99
9/10/2003, 8:42 AM
Hjul och Däck
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan som har ca 1,6 mm mindre
mönsterdjup än däcket i övrigt (på däcksidan
ser du bokstäverna TWI). Då däcket är så
nedslitet att bara 1,6 mm återstår syns dessa
band tydligt och du ska då omedelbart byta
till nya däck. Tänk på att redan vid 3-4 mm
resterande mönsterdjup påverkas väggreppoch
vattenundanträngningsförmåga markant.
Reservhjulet "Temporary Spare" (vissa
marknader)
Reservhjulet "Temporary Spare" skall endast användas under den korta
tid det tar att få det ordinarie däcket reparerat eller utbytt.
Enligt gällande lag är det bara tillåtet att använda reservhjulet/
däcket tillfälligt i samband med inträffad skada på något däck. Ett
hjul/däck av denna typ ska därför snarast ersättas med ett normalt
hjul/däck.
7700312m
Byte av hjul – sommar/vinter
När du skiftar mellan sommar- och vinterhjul; märk hjulen med vilken
sida de har suttit på: T.ex. V = vänster, H = höger.
OBS! Däck ska ha samma rotationsriktning under hela sin livslängd.
Däck med mönster som är gjort för att rulla åt endast ett håll, har
rotationsriktningen markerad med en pil på däcket.
Monteras däcken fel försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn, snö och slask.
Tänk också på att detta däck i kombination med de andra normala
däcken kan ge annorlunda köregenskaper.
Högsta hastighet med "Temporary Spare"-reservhjul är därför 80
km/h.
OBS! Använd endast bilens eget original reservhjul! Däck med andra
dimensioner kan förorsaka skador på din bil. Endast ett reservhjul får
användas vid ett och samma tillfälle.
VIKTIGT!
Däck med störst mönsterdjup ska alltid – oavsett bak- eller
framhjulsdrift – monteras bak.
Kontakta närmaste Volvohandel för kontroll om du är osäker.
Förvaring
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda, ej stående.
100
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
100
9/10/2003, 8:42 AM
Byte av hjul
7700333m
7700318m
Lossa hjulskruvarna
Reservhjulet ligger under mattan i bagagerummet.
Kom ihåg att sätta ut varningstriangeln.
•
Dra åt parkeringsbromsen och lägg in 1:ans växel på bilar med
manuell växellåda – läge P på bilar med automatväxellåda. Blockera
framför och bakom de hjul som ska stå kvar på marken.
•
Bilar med stålfälg har en löstagbar hjulsida. Bänd bort hjulsidan
med hjälp av en kraftig mejsel eller liknande. Om inte sådan finns
kan hjulsidan ryckas bort med händerna. Använd helst
skyddshanskar. När du sätter dit hjulsidan igen; var noga med att
hjulsidans ventilhål hamnar mitt för hjulets luftventil.
• Bilar med aluminiumfälg med en täckkåpa; ta bort täckkåpan med
hjälp av hylsnyckeln.
• Lossa hjulskruvarna 1/2-1 varv med hylsnyckeln. Skruvarna lossas
genom att vridas moturs.
På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Domkraftsfästenas
placering är markerad på bottensvällarlisten.
101
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
101
9/10/2003, 8:42 AM
Byte av hjul
VARNING!
• Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraften!
• Bilen och domkraften ska stå på ett fast horisontellt underlag.
• Bilens originaldomkraft ska användas vid hjulbyte. Vid allt
annat arbete på bilen ska verkstadsdomkraft användas och
pallbockar ställas under den del av bilen som är upplyft.
• Dra åt parkeringsbromsen, lägg in 1:an eller backen på
manuell växellåda respektive läge P på automatväxellåda.
• Blockera framför och bakom de hjul som står kvar på marken.
• Använd kraftiga träklossar eller större stenar.
• Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
7700245d
7700244d
Så ska domkraften sitta
• Håll domkraften mot pinnen i domkraftsfästet så som teckningen
visar och veva ned domkraftens fot så att den pressas plant an mot
marken.
• Kontrollera igen att domkraften sitter i fästet enligt teckningen
och att foten är placerad lodrätt under fästet.
• Lyft bilen så högt att hjulet går fritt.
• Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
Ditsättning
• Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
• Sätt dit hjulet och skruva fast hjulskruvarna.
• Sänk ned bilen så att hjulen ej kan rotera. Dra fast hjulskruvarna
korsvis och i momentsteg. Åtdragningsmoment: ca 140 Nm (14,0
kpm). Det är viktigt att det blir rätt moment. Åtdragningen bör
kontrolleras med en momentnyckel.
• Sätt på hjulkapseln.
• Skruva ihop domkraften helt innan du lägger tillbaka den i bagageutrymmet.
• Se till att domkraften och verktygspåsen är ordentligt fastspända och
ej kan förorsaka skrammel.
102
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
102
9/10/2003, 8:42 AM
Säkringar, glödlampsbyte
Säkringar
104
Glödlampsbyte
108
103
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
103
9/10/2003, 8:42 AM
Säkringar
För att förhindra att din bils elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett antal
säkringar.
Säkringarna är placerade på tre olika ställen i
bilen:
A - Relä – /säkringsboxen i motorrummet.
B - Säkringscentralen i kupén.
C - Relä – /säkringscentralen i bagageutrymmet.
3701480d
A
C
B
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan detta bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts
av. Titta i säkringsförteckningen för att
lokalise-ra berörd säkring. Dra ut säkringen
och titta från sidan om den böjda tråden är
avbränd. Byt i så fall till en ny säkring med
samma färg och samma amperebeteckning.
I säkringscentralen i kupén finns ett antal
reservsäkringar. Där finns även en tång som
underlättar för dig att dra ut och sätta tillbaka
en säkring.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger, föreligger något fel på komponenten,
och du bör då uppsöka din Volvo-verkstad för
kontroll.
Huvudsäkringarna i motorrummet och i
bagageutrymmet skall du aldrig själv byta.
104
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
104
9/10/2003, 8:42 AM
Säkringar i motorrummet
Säkringstång
I säkringsboxen i motorrummet finner du dels
8 olika huvudsäkringsplatser, dels platser för
21 vanliga säkringar. Huvudsäkringarna skall
du aldrig själv byta. Överlåt detta till auktoriserad verkstad. De andra säkringarna kan du
vid behov själv byta. Var noga med att ersätta
avbränd säkring med ny säkring med samma
färg och amperebeteckning.
Hel säkring
Trasig säkring
Nr
Ampere
1. Parkeringsvärmare (tillval) ................................................................. 25
2. Extraljus (tillval) ................................................................................. 20
3. .............................................................................................................. -4. Lambdasonder, motorstyrenhet (diesel), högtrycksventil (diesel) .... 20
5. Vevhusventilationsvärmare, magnetventiler, Bränslefördelare (Bi-Fuel) . 10
6. Luftmassemätare, motorstyrenhet, insprutningsventiler ................... 15
Luftmassemätare (diesel) ...................................................................... 5
7. Trottelmodul ........................................................................................ 10
8. AC-kompressor, gaspedalgivare, fläkt elektronikbox ....................... 10
9. Signalhorn ........................................................................................... 15
10. .............................................................................................................. -11. AC-kompressor, tändspolar, magnetventiler (diesel) ........................ 20
12. Bromsljuskontakt .................................................................................. 5
A
8
16
24
7
15
23
6
14
22
5
13
21
4
12
20
3
11
19
2
10
18
1
9
17
X
X
X
X
X
X
3702167m
A. Tryck in plastspärrarna på boxens baksida och dra locket uppåt.
13. Vindrutetorkare
25
14.ABS/STC/DSTC ........................................................................... 30
15. Gastanksventil (bifuel) ................................................................. 15
16. Spolare (framruta), strålkastarrengörare ..................................... 15
17. Halvljus (höger) ........................................................................... 10
18. Halvljus (vänster) ......................................................................... 10
19. ABS/STC/DSTC .......................................................................... 30
20. Helljus (vänster) ........................................................................... 15
21. Helljus (höger) ............................................................................. 15
22. Startmotor ..................................................................................... 40
23. Motorstyrenhet ............................................................................... 5
24. ....................................................................................................... --
105
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
105
9/10/2003, 8:42 AM
Säkringar i kupén
Säkringarna är placerade innanför luckan på instrumentpanelens gavel.
Där finns också ett antal reservsäkringar.
Nr
Ampere
1. Huvudljus (halvljus), Bi-Xenon (tillval) .......................................... 15
2. Huvudljus (helljus) ............................................................................ 20
3. Motorstyrd stol (förare) .................................................................... 30
4. Motorstyrd stol (passagerare) ........................................................... 30
5. Hastighetsreglerad styrservo, Vacuumpump .................................... 15
6. Gastanksventil (Bi-Fuel) ..................................................................... 5
7. Eluppvärmd stol (vänster fram) ........................................................ 15
8. Eluppvärmd stol (höger fram) .......................................................... 15
9. ABS/STC/DSTC ................................................................................. 5
10. ............................................................................................................. -11. ............................................................................................................. -12. Ljushöjdsreglering, strålkastartorkare .............................................. 15
13. Eluttag 12 V ...................................................................................... 15
14. Motorstyrd stol (passagerare), bälteslås (fram), CEM ....................... 5
15. Audio, RTI (tillval) ............................................................................. 5
16. Audio ................................................................................................. 20
17. Audioförstärkare ............................................................................... 30
18. Dimljus (fram) ................................................................................... 15
19. RTI-display (tillval) .......................................................................... 10
20. ............................................................................................................. -21. Transmissionsenhet 6-cyl, växlingsspärr, utökad D2-matning ........ 10
22. Körriktningsvisare ............................................................................. 20
23. Manöverenhet ljus, manöverenhet klimatanläggning, diagnosuttag,
manöverenhet rattspakar ..................................................................... 5
24. Utökad D1-matning, klimatanläggning, motorstyrd stol (förare),
kombinationsinstrument, parkeringsvärmare (tillval) ..................... 10
25. Tändningslås (30-matning), central elektronikmodul,
relä startmotor, motorstyrenhet ......................................................... 10
106
10
20
30
2
11
21
31
3
12
22
32
4
13
23
33
5
14
24
34
6
15
25
35
7
16
26
36
8
17
27
37
9
18
28
38
19
29
3701482D
26.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Fläkt klimatanläggning ..................................................................... 30
Aktivt chassi FOUR-C ..................................................................... 15
Elektronikmodul (tak), interiörbelysning (tak) ............................... 10
Telefon (tillval) ................................................................................. 10
Positions/parkeringsljus (vänster fram och bak) ............................ 7,5
Positions/parkeringsljus (höger fram och bak), nummerskyltsbelysning .......................................................................................... 7,5
Central elektronikmodul, make up-belysning, servostyrning,
allmänbelysning, handskfacksbelysning ......................................... 10
Bränslepump ..................................................................................... 15
Taklucka ............................................................................................ 15
Centrallås, elektrisk fönsterhiss (vänster fram) ............................... 25
Centrallås, elektrisk fönsterhiss (höger fram) ................................. 25
Elektriska fönsterhissar (bak) .......................................................... 30
Larmsiren ............................................................................................ 5
106
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
1
9/10/2003, 8:42 AM
Säkringar i bagageutrymmet
1
Säkringarna är placerade bakom klädseln på vänstra sidan. De är
svåråtkomliga. Huvudsäkringarna ligger dessutom under ett
fastskruvat lock. De skall endast bytas av auktoriserad personal.
2
Säkringstång
Hel säkring
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
11
Trasig säkring
3701478d
Nr
Ampere
1. Bakre elektronikmodul (REM), belysning (bagageutrymme) ......... 10
2. Dimbakljus ........................................................................................ 10
3. Bromsljus (endast bilar med dragkrok) ............................................ 15
4. Backljus ............................................................................................. 10
5. Eluppvärmd bakruta, relä 15I-matning (bak) ..................................... 5
6. Öppning bagagelucka ....................................................................... 10
7. Nedfällning av nackskydd ................................................................ 10
8. Låsning bakdörrar, tanklucka ........................................................... 15
9. Dragkrok (30-matning) ..................................................................... 15
10. Cd-växlare (tillval), RTI (tillval) ...................................................... 10
11. Elektronikmodul – AEM (tillval) ...................................................... 15
12. ............................................................................................................. -13. ............................................................................................................. -14. ............................................................................................................. -15. Dragkrok (15I-matning), Parkeringshjälp ......................................... 20
16. Eluttag bagageuttymmet (tillval) ....................................................... 15
17. Eluppvärmt bränslefilter (diesel), Styrenhet fyrhjulsdrift(AWD) ... 7,5
18. Eluppvärmt bränslefilter (diesel) ....................................................... 15
107
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
107
9/10/2003, 8:42 AM
Glödlampsbyte
1
1
2
2
3
3500534d
4
3
3500535d
Byte av halvljus- och helljuslampa (gäller ej Bi-Xenon)
Båda strålkastarnas glödlampor byts från
motorrummet.
OBS! Vidrör aldrig lampans glas direkt med
fingrarna. Fett och olja från fingrarna förångas
nämligen av värmen och ger en beläggning på
reflektorn som snabbt blir förstörd.
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0!
• Öppna motorhuven
• Lossa täcklocket genom att vrida det
moturs (1).
• Dra loss kontakten (2).
• Lossa klämfjädern. Tryck först åt höger så
att klämfjädern lossnar och för den sedan
utåt/nedåt (3).
• Dra ut lampan och byt till ny (4). Notera
hur den sitter!
• Sätt tillbaka lampan (1). Den kan bara sitta
på ett sätt.
• Tryck klämfjädern uppåt och sist en aning
åt vänster så att den fastnar i sitt fäste (2).
• Tryck tillbaka kontakten (3).
• Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
"TOP" skall vara uppåt (4)!
108
4
3500536d
VARNING!
Om din bil är utrustad med Bi-Xenonstrålkastare (tillval) måste lampan på grund
av den höga spänningen bytas ut av en
auktoriserad Volvo-verkstad.
OBS! Bi-Xenon-lampor innehåller till viss
del kvicksilver och måste därför tas om hand
på rätt sätt. Rådfråga din Volvo-återförsäljare
eller Volvoverkstad.
108
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
TOP
9/10/2003, 8:42 AM
Glödlampsbyte
Lamphus
5 W W2,1x9,5d
PY 21 W
Lamphållare
3500892d
3500903d
Byte av glödlampa för
positionsljus/parkeringsljus
fram*
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Lossa täcklocket för helljuset genom att
vrida det moturs.
• Dra ut lampan tillsammans med dess
sockel. Byt till ny glödlampa.
• Tryck tillbaka lampan tillsammans med
dess sockel.
• Kontrollera att den nya lampan lyser.
• Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
"TOP" skall vara uppåt!
3500893d
Byte av glödlampa i främre
hörn
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Tryck med hjälp av en skruvmejsel på
styrklacken och dra ut hela lamphuset
• Tryck låsfjädern nedåt och lossa lamphuset
från kontaktstycket.
• Vrid lamphållaren moturs och ta ut den.
• Ta bort glödlampan ur lamphållaren genom
att trycka inåt och vrida moturs.
• Sätt dit en ny glödlampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
• Tryck tillbaka kontaktstycket i lamphållaren.
• Slå på tändningen och kontrollera att den
nya lampan lyser.
• Tryck in lamphuset igen och kontrollera att
det sitter fast.
För bästa tillförlitlighet: Använd Volvo
original glödlampor när du byter!
*På bilar med Bi-Xenon strålkastare sitter även denna
glödlampa i blinkerlamphuset. Se nästa spalt.
109
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
109
9/10/2003, 8:42 AM
Glödlampsbyte
1. Positionsljus
5W BA15
4. Backljus
21W BA15
3. Blinkers
21W PY
2. Positions-/
dimljus
21/4W BA15d
5. Sidopositionsljus
5W5 W2,1x9,5d
3501688d
3501690d
Bilens ytterkant, vänster sida
Byte av glödlampor i baklykta
Alla glödlampor i baklyktan byts inifrån bagageutrymmet.
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Lås upp och fäll panelsidan inåt för att komma åt glödlamporna. På
höger sida blir lamporna lättare åtkomliga om du, innan du fäller
panelsidan inåt, först drar ut lastgardinen så mycket du kan.
Glödlamporna är placerade i en löstagbar lamphållare som sitter fast
med två spärrtappar.
Gör så här för att byta glödlampa:
• Tryck de båda spärrtapparna mot varandra för att lossa
lamphållaren från lamphuset.
• Byt till ny glödlampa.
• Tryck tillbaka lamphållaren.
• Fäll tillbaka och lås fast panelsidan.
OBS! Bromsljuslamporna är av LED-typ som vid fel skall bytas av en
Volvoverkstad.
För bästa tillförlitlighet: Använd Volvo original glödlampor när du
byter.
110
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
110
9/10/2003, 8:42 AM
Glödlampsbyte
55W H 1
5Wlamphållaren
W2,1x9,5d
skall vara uppåt!
3500889d
Byte av dimstrålkastare fram
OBS! Vidrör aldrig strålkastarglaset direkt
med fingrarna.
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Vrid lamphållaren något moturs.
• Ta ur lampan och byt till ny glödlampa.
• Sätt tillbaka lampan. (Profilen på
lamphållaren sammanfaller med profilen
på lampans fot).
• Sätt tillbaka lamphållaren genom att vrida
något medurs. Markeringen "TOP" på
3500894d
Byte av sidoblinklykta
• Öppna framdörren till hälften.
• Stoppa in handen bakom framskärmen och
tryck ut lampan. Låt kablarna sitta kvar i
lamphållaren.
• Vrid lamphållaren 1/4 varv moturs och dra
rakt ut.
• Dra ut den trasiga glödlampan rakt ut.
• Byt till ny glödlampa och tryck tillbaka
lampan rakt inåt.
För bästa tillförlitlighet: Använd Volvo
original glödlampor när du byter.
3500903d
Byte av glödlampa för
positionsljus/parkeringsljus
• Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0.
• Lossa täcklocket för helljuset genom att
vrida det moturs.
• Dra ut lampan tillsammans med dess
sockel. Byt till ny glödlampa.
• Tryck tillbaka lampan tillsammans med
dess sockel.
• Kontrollera att den nya lampan lyser.
• Skruva tillbaka täcklocket; markeringen
"TOP" skall vara uppåt!
111
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
111
9/10/2003, 8:42 AM
Glödlampsbyte
5W W2,1x9,5d
3500888D
3500871d
5 W SV 8,5
5W W2,1x9,5d
3500916d
Byte av
nummerskyltbelysning
Byte av instegsbelysning framdörrar
Byte av instegsbelysning bakdörrar
•
Instegsbelysning har du under instrumentpanelen på förar- och passagerarsidan. När du
skall byta gör så här:
•
•
•
•
•
•
•
Släck belysningen och vrid tändningsnyckeln till läge 0!
Lossa skruven med en skruvmejsel.
Lossa hela lamphuset försiktigt och dra ut
det.
Vrid kontakten moturs och dra ut glödlampan.
Byt till ny glödlampa.
Sätt tillbaka kontakten och vrid medurs.
Sätt tillbaka och skruva fast hela
lamphuset.
•
•
•
Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
Ta bort den trasiga glödlampan och sätt dit
en ny glödlampa.
Kontrollera att lampan lyser och sätt tillbaka lamphuset.
•
•
•
Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
Lossa lamphuset från kabeln och lossa
sedan lampglaset i lamphuset genom att
trycka de två sidospärrarna utåt.
Dra ut den trasiga glödlampan och sätt dit
en ny.
Sätt sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
För bästa tillförlitlighet: Använd Volvo
original glödlampor när du byter.
112
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
112
9/10/2003, 8:42 AM
Glödlampsbyte
3W W2,1x9,5d
12V 1,2W
3500891d
3501378m
Stick in skruvmejseln och bänd försiktigt
Byte av sidomarkeringslampa
•
•
•
•
•
•
Tryck hela lampan bakåt och ta ut den.
Försök lossa lampinsatsen med fingrarna,
om det går. I annat fall använd en plasteller träbit eller liknande, så att du skonar
lacken.
Vrid lamphållaren moturs och dra ut den.
Byt till ny glödlampa.
Tryck in lamphållaren och vrid medurs.
Sätt tillbaka lampan genom att trycka in
den i karossen.
Byte av lampa till make upspegel
•
•
•
Stick in en skruvmejsel och bänd
försiktigt, tills glaset lossnar
Peta ut och byt lampan.
Tryck fast lampglaset igen och kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
För bästa tillförlitlighet: Använd Volvo
original glödlampor när du byter.
113
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
113
9/10/2003, 8:42 AM
Glödlampsbyte
5W SV 8,5
3500887e
3501410r
Byte av takbelysning med
läslampor fram
Lamporna är av en särskild typ. Vi rekommenderar att du anlitar din Volvo-verkstad för byte.
Byte av läslampor bak
Lamporna är av en särskild typ. Vi rekommenderar att du anlitar din Volvo-verkstad för byte.
3500918d
Byte av lampa bagageutrymme
Belysningen finner du till höger och till
vänster om bagageluckan. När du skall byta
gör så här:
Byte av högt placerat
bromsljus
•
Lamporna är av en särskild typ. Vi rekommenderar att du anlitar din Volvo-verkstad för byte.
•
•
Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
Ta bort den trasiga glödlampanoch sätt dit
en ny glödlampa.
Kontrollera att lampan lyser och tryck
tillbaka lamphuset.
114
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
114
9/10/2003, 8:42 AM
Skötsel och Service
Rostskydd
116
Kontroll och bättring av lackskador
117
Tvättning
118
Service
120
Katalytisk avgasrening
122
Miljöomsorg
123
Motorhuv, Motorrummet
124
Diesel
126
Motorolja
127
Kylvätska
128
Bromsvätska, Servostyrning, Spolarvätska
129
Batteriskötsel
130
Byte av torkarblad
132
115
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
115
9/10/2003, 8:42 AM
Rostskydd
Rostskyddsbehandling - kontroll och bättring
Det synliga rostskyddet
Din Volvo fick ett mycket noggrant och komplett rostskydd redan på
fabriken. Utvändigt, på utsatta områden som t.ex. underredet, sprutades
ett tjockt, nötningsbeständigt rostskyddsmedel och invändigt i balkar,
hålrum och slutna sektioner en tunnare, penetrerande rostskyddsvätska.
Kontroll och bättring av det ”synliga” rostskyddet bör du göra regelbundet. Behöver rostskyddet bättras på något stället, ska du göra det
omedelbart så att fukt inte tränger in under rostskyddet - låt din Volvoverkstad hjälpa dig.
Bilens rostskydd upprätthåller du genom att bl a göra följande:
Vill du själv förbättra ditt rostskydd ska du se till att det är rent och torrt
där du bättrar. Spola, tvätta och torka bilen noggrant. Använd rostskyddsmedel i sprayburk eller avsett för penselbättring.
• Håll bilen ren. Spola chassikomponenter*, underrede, hjulhus och
skärmkanter med högtryck. Vid högtryckstvätt - håll sprutan på ett
avstånd av minst 30 cm från lackerade ytor
• Låt kontrollera och ev. förbättra rostskyddet regelbundet.
Två olika typer av rostskyddsmedel finns:
* Bärarmar, länkstag, fjäderfästen samt fjäderbenstallrikar.
a) tunn (ofärgad), för synliga ställen
b) tjock, för slitytor på underrede och hjulhus.
Bilen är byggd med ett rostskydd som inte kräver någon efterbehandling under normala förhållanden förrän efter ca 8 år. Efter denna tid bör
efterbehandling göras med tre års intervall. Behöver din bil efterbehandlas, låt din Volvo-verkstad hjälpa dig.
Tänkbara bättringsställen med dessa hjälpmedel är t ex:
• Synliga svetsar och plåtskarvar - tunn vätska
• Underrede och hjulhus - tjock vätska
• Dörrgångjärn - tunn vätska
• Motorhuvens gångjärn och lås - tunn vätska.
När du är klar med behandlingen kan överflödigt rostskyddsmedel
tvättar bort med en trasa fuktad med kristallolja.
Delar av motorn och fjäderbensinfästningarna i motorrummet är på
fabriken behandlade med ett vaxbaserat ofärgat rostskyddsmedel. Detta
medel tål normala tvättmedel utan att lösas upp och förstöras. Om du
däremot gör en motortvätt med s.k. aromatiska lösningsmedel, t.ex.
lacknafta, kristallolja (speciellt sådana som inte innehåller emulgatorer),
bör vaxskyddet förnyas efter tvätten. Din Volvo-återförsäljare tillhandahåller sådana vaxer.
116
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
116
9/10/2003, 8:42 AM
Bättring av lackskador
Ta bort lackrester med hjälp av tejp
Lacken
Mindre stenskott och repor
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och den ska du därför kontrollera regelbundet.
Lackskador måste du åtgärda genast för att det
inte ska börja rosta. De vanligaste lackskadorna du själv kan åtgärda är:
• mindre stenskott och repor
• skador på t ex skärmkanter och trösklar.
Materiel:
• Grundfärg (primer) på burk
• Lack på burk eller s.k. färgpenna
• Pensel
• Maskeringstejp
• Om stenskottet inte gått ner till plåten och
ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar,
kan du fylla i färg direkt efter det att du
tagit bort smutsen.
Har stenskottet gått ner till plåten gör du så
här:
• Fäst en bit maskeringstejp över den
skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten, så att
lackresterna följer med (bild 1).
• Rör om grundfärgen (primer) väl och lägg
på med hjälp av en fin pensel eller
tändsticka (bild 2).
• När grundfärgen torkat lägger du på ytlack
med pensel.
• Se till att färgen är väl omrörd och lägg
därefter på färg tunt i flera omgångar och
låt den torka mellan varje målning.
• Vid repor gör du som tidigare, men för att
skydda den oskadade lacken kan det vara
lämpligt att maskera (bild 3).
• Vänta någon dag, och efterbehandla sedan
d.v.s. polera bättringarna. Använd mjuk
trasa och sparsamt med slippasta.
Vid bättring ska bilen vara rentvättad och
torr och ha en temperatur över +15°C.
Färgkod
Se till att du får rätt färg. Färgkodnumret finns
på produktskylten i motorrummet.
VOLVO CAR CORP.
MADE IN
SWEDEN
KG
KG
1.
KG
2.
KG
0300048A
Färgkod
8100503A
Maskera eventuellt
117
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
117
9/10/2003, 8:42 AM
Tvättning
Tvätta bilen ofta
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig, speciellt vintertid då vägsalt
och fukt lätt kan ge upphov till korrosion.
Så här kan du tvätta bilen:
• Spola noggrant av smutsen på bilens undersida (hjulhus, skärmkanter m.m.).
• Spola hela bilen tills smutsen mjuknat.
• Vid användning av högtryckstvätt:
Se till att högtryckssprutans munstycke inte kommer närmare
karossen än 30 cm. Spruta inte heller direkt på låsen.
• Tvätta med svamp med eller utan tvättmedel och mycket vatten.
• Använd gärna ljummet (högst 35 C°) men inte hett vatten.
• Om smutsen sitter hårt fast, kan du tvätta bilen med kallavfettningsmedel, men då måste du hålla till på en spolplatta med avloppsseparator. När du använder kallavfettningsmedel, skall du se till att
inte stå i direkt solljus eller att lacken är varm på grund av att den
har utsatts för solljus eller genom att motorn fortfarande är varm.
Solljus och värme kan ge bestående skador. Rådgör med din Volvoverkstad.
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn.
• Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning.
VARNING!
Efter tvättning: Provbromsa alltid så att fukt och korrosion inte
angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna! Tryck lätt på
bromspedalen då och då om du kör längre sträckor i regn eller
snöslask så att bromsbeläggen värms upp och vattnet torkar. Det
ska du också göra då du börjar köra efter start i mycket fuktig eller
kall väderlek.
VARNING!
Gör ingen motortvätt när motorn är varm. Brandrisk!
Lämpliga tvättmedel:
Biltvättmedel (bilschampo).
Tänk på att:
Tvätta alltid bort fågelspillning från lacken så snart som möjligt.
Fågelspillningen innehåller nämligen kemikalier som påverkar och
missfärgar lacken mycket snabbt. Missfärgningen går inte att polera
bort.
118
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
118
9/10/2003, 8:42 AM
Tvättning
Automattvätt
Rengöring av klädsel
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att få bilen ren. Tänk dock
på att en automattvätt aldrig kan ersätta en riktig handtvätt.
Tvättautomatens borstar kommer inte åt perfekt på alla ställen.
Under bilens första månader rekommenderar vi att du handtvättar din
bil.
Behandling av fläckar på textil
För smutsiga textilklädslar rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos din Volvo-återförsäljare. Andra kemikalier kan äventyra
klädselns brandhärdighetsegenskaper.
Polering och vaxning
Behandling av fläckar på vinyl
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel. Torka med svag tvållösning och ljummet vatten.
Polera och vaxa bilen om du tycker att lacken är matt och då du vill ge
lacken ett extra skydd, t.ex. inför vinterperioden.
Polera bilen behöver du normalt inte göra förrän tidigast efter ett år.
Vaxa den kan du göra tidigare.
Tvätta och torka bilen mycket noga innan du börjar polera och/eller
vaxa. Tvätta bort asfalt- eller tjärstänk med lacknafta. Svårare fläckar
kan du ta bort med fin slippasta (rubbning) avsedd för billack. Polera
först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ noga
instruktionerna på förpackningarna. Många preparat innehåller både
polish och vax.
Polera och vaxa inte på ytor som är varmare än 45 °C.
Behandling av fläckar på skinn
För smutsiga läderklädslar rekommenderas speciella rengöringsmedel,
som finns hos din Volvo-återförsäljare.
En till två gånger per år rekommenderas en behandling med Volvos
lädervårdssats, för att bevara lädrets smidighet och komfort.
Använd aldrig starka lösningsmedel, bensin, alkohol, lacknafta, etc. då
sådana starka medel kan skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
Rengöring av bilbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel.
119
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
119
9/10/2003, 8:42 AM
Volvo Service
Volvo Service
Ogynnsamma körförhållanden
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den omsorgsfullt. Ytterligare
en kontroll enligt AB Volvo Personvagnars föreskrifter gjordes strax
innan den överlämnades till dig.
Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderas att byte av
motorolja, olje- och luftfilter görs oftare än rekommendationerna i
Service- & Garantiboken.
Till ogynnsamma körförhållanden räknas:
Volvo Serviceprogram
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör du följa Volvos
Serviceprogram, som finns specificerat i Garanti- och Serviceboken. Vi
råder dig att alltid låta en Volvo-verkstad utföra service- och underhållsarbeten. Din Volvo-verkstad har den personal, de specialverktyg och
den servicelitteratur som garanterar dig högsta servicekvalitet. Din
Volvo-verkstad använder alltid Volvo original reservdelar. Volvos
serviceprogram är utarbetat för normalbilisten.
• Långvarig körning i dammig/sandig omgivning
•
•
•
•
•
Långvarig körning med husvagn och/eller släpvagn
Långvarig körning i bergslandskap
Långvarig körning i hög hastighet
Långvarig tomgångs- och/eller lågfartskörning
Körning vid låga temperaturer – under 0°C – med huvudsakligen
korta körsträckor; under 10 km.
Viktigt!
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera och följ Service- och
Garantiboken.
120
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
120
9/10/2003, 8:42 AM
Volvo Service
VARNING!
Bilens tändsystem har mycket hög effekt.
Livsfarlig spänning råder i tändsystemet.
Vidrör inte tändstift, tändkablar eller tändspole då motorn går eller
tändningen är tillkopplad.
Tändningen ska vara avstängd vid:
• Anslutning av motortester.
• Byte av delar i tändsystemet som tändstift, tändspole, tändfördelare, tändledningar o.s.v.
Observera följande innan du börjar arbeta
med din bil:
Batteriet
• Förvissa dig om att batterikablarna är riktigt kopplade och
välåtdragna.
• Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn går (ex. vid batteribyte).
• Vid laddning av batteriet får aldrig snabbladdare användas. Batterikablarna ska vara frånkopplade vid omladdning.
Miljöomsorg
Batteriet innehåller syra som är frätande och giftig. Det är därför viktigt
att batteriet hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt din Volvohandlare
hjälpa dig.
7700243d
Lyftning av bilen
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den sättas mot framkanten på
motorns bärarm. Skada inte stänkplåten under motorn. Var noga med att
sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av domkraften.
Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om du lyfter bilen med en verkstadslyft av tvåpelartyp, ska de främre
och bakre lyftarmarna sättas under lyftpunkterna på bottensvällaren. Se
bild.
121
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
121
9/10/2003, 8:42 AM
Katalytisk avgasrening
Katalysator
Katalysatorn utgör en tillsats till avgassystemet, och den har till uppgift att rena avgaserna.
Den består i huvudsak av ett hus med två
monoliter, som utformats så att avgaserna leds
genom kanaler i dessa. Kanalväggarna är
belagda med ett tunt skikt av platina/rodium/
palladium. Dessa metaller svarar för en
katalysatorfunktion, d.v.s. de deltar i och
påskyndar en kemisk reaktion utan att själva
förbrukas i den.
Lambda-sond TM
(syremätgivare, endast
bensinmotorer)
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen och
att förbättra utnyttjandet av bränslet. En
syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den luft
som förs till motorn regleras hela tiden.
Regleringen skapar optimala förhållanden för
en effektiv förbränning, av de skadliga ämnena
(kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp
av en trevägskatalysator.
2501092e
OBS!
Bensindrivna bilar utrustade med katalysator får endast köras på blyfri bensin,
eftersom katalysatorn annars förstörs.
122
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
122
9/10/2003, 8:42 AM
Miljöomsorg, Bränsleförbrukning och utsläpp
Miljöomsorg
När det gäller miljöomsorg finns det många exempel inom Volvos
arbetsfält. Vi använder ett klorfritt köldmedium i våra klimatanläggningar som är helt ofarligt för ozonskiktet och som i mycket
begränsad omfattning bidrar till växthuseffekten. Asbestfria
bromsar, katalysatormotorer och biogasdrift är andra exempel på
vad vi inom Volvo Personvagnar gör för miljön.
Även våra specifika tjänster har betydelse för miljön, exempelvis
genom att använda Volvos originaldelar samt att underhålla tändoch bränslesystem och andra åtgärder som direkt minskar avgasutsläppen. Vidare vill vi också betona Volvo-verkstadens
miljövänlighet när det gäller hantering av miljöfarliga ämnen etc.
Förbrukning i
liter/100 km
Utsläpp av
koldioxid
(CO²) g/km
Motor
Växellåda
B5204T5
Manuell
Automat
9,4
10,4
223
246
B5244S
Manuell
Automat
9,0 - 9,1
9,7 - 9,8
214 - 217
232 - 235
B5244S2
(170 hk)
Manuell
Automat
8,9 - 9,0
9,6 - 9,7
212 - 215
229 - 232
B5254T2 FWD Manuell
(2,5T)
Automat
AWD Automat
9,3
10,0
10,5 - 10,7
222
239
252 - 256
B6294S2
Automat
10,6 - 10,9
255 - 259
B6294T
(T)
D5244T
(D5)
Automat
11,1 - 11,3
268 - 272
Manuell
Automat
6,5
7,7 - 7,8
172
204 - 207
D5244T2
(2.4D)
Manuell
Automat
6,5
7,7 - 7,8
171
204 - 207
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en
standardiserad körcykel; EU direktiv 80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas om bilen utrustas med extra
tillbehör vilket påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt och andra icke
tekniska faktorer påverka bilens bränsleförbrukning.
123
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
123
9/10/2003, 8:42 AM
Motorhuv, motorrum - vänsterstyrd
8
1
5
2b
2
10
Dra i handtaget...
4
3
1112
7
6
8200092d
9
2000305d
...tryck upp och öppna
Motorhuven öppnas
Motorrum
Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. Du hör när låset släpper.
För in handen mitt på huvens framkant och
tryck upp säkerhetsspärrens handtag. Öppna
huven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Expansionstank, kylsystem
Oljepåfyllning, motor
Oljemätsticka, motor
Kopplings-/bromsvätskebehållare
Batteri (i bagageutrymmet)
Dataskylt
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kylare
Servostyrningens oljebehållare
Luftfilter
Spolarvätskebehållare
Huvudsäkringscentral
Relä/säkringscentral
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt när
du stänger den.
VARNING!
Elektrisk kylfläkt:
Kylfläkten kan gå igång själv någon tid
efter det att motorn stängts av.
124
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
124
9/10/2003, 8:42 AM
Motorhuv, motorrum - högerstyrd
8
5
1
4
2b
10
2
Dra i handtaget...
3
1112
7
6
9
8200095d
2000306d
...tryck upp och öppna
Motorhuven öppnas
Motorrum
Dra i låshandtaget längst till höger under
instrumentpanelen. Du hör när låset släpper.
För in handen mitt på huvens framkant och
tryck upp säkerhetsspärrens handtag. Öppna
huven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Expansionstank, kylsystem
Oljepåfyllning, motor
Oljemätsticka, motor
Kopplings-/bromsvätskebehållare
Batteri (i bagageutrymmet)
Dataskylt
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kylare
Servostyrningens oljebehållare
Luftfilter
Spolarvätskebehållare
Huvudsäkringscentral
Relä/säkringscentral
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt när
du stänger den.
VARNING!
Elektrisk kylfläkt:
Kylfläkten kan gå igång själv någon tid
efter det att motorn stängts av.
125
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
125
9/10/2003, 8:42 AM
Diesel
Bränslesystem
Avtappning av kondensvatten i bränslefilter
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar. Använd endast dieselbränslen från välkända oljebolag. Fyll aldrig på diesel med tveksam kvalitet.
De större oljebolagen har även ett speciellt dieselbränsle avsett för
vinterbruk. Detta är mera lättflytande vid låga temperaturer och
reducerar risken för vaxbildning i bränslesystemet.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om tanken hålls välfylld.
I bränslefiltret separeras kondensvatten från bränslet, som i annat fall
kan orsaka motorstörningar. Avtappning av bränslefiltret bör ske enligt
gällande serviceintervaller i din Service- och Garantibok samt vid
misstanke om att förorenat bränsle använts.
Vid tankning, se till att det är rent runt påfyllningsröret. Fyller du från
egen tank bör du filtrera bränslet.
Undvik spill på lackerade ytor. Vid spill tvätta med tvål och vatten.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett bränslestopp. Bränslesystemet
avluftas automatiskt.
RME (Raps Metyl Ester)
• Diesel får blandas med 5% RME.
126
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
126
9/10/2003, 8:42 AM
Motorolja
Oljekvalitet:
Bensinmotorer: ACEA A1
Olja med kvalitetsbeteckningen ACEA A3 kan också användas.
Observera att samma olja kan uppfylla både ACEA A1 och ACEA B1.
Detta gäller oavsett om oljan är av typ mineral, delsyntet eller helsyntet
Dieselmotorer: ACEA B4
Observera att samma olja kan uppfylla ACEA A3, ACEA B3 och ACEA B4.
Detta gäller oavsett om oljan är av typ mineral, delsyntet eller helsyntet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan skada motorn.
Till bensinturbo-/dieselmotorer rekommenderas Castrols® helsyntetiska
motorolja.
Volvo rekommenderar Castrols® oljeprodukter.
Byte av olja och oljefilter
I din Service- och Garantibok finner du anvisningar om för din bil
lämpliga bytesintervaller för olja och oljefilter.
Viskositet (avser stadigvarande lufttemperatur)
Vid körning under ogynnsamma förhållanden* rekommenderas kortare
intervaller.
Under extrema körförhållanden som ger onormalt hög oljetemperatur
eller oljeförbrukning, t.ex. vid bergskörning med mycket motorbromsning samt vid körning på motorväg i hög fart, rekommenderas oljor av
kvalitet ACEA A3 (bensinmotorer).
*: se sidan 120
* Oljor med viskositet 0W-30 och 0W-40 måste uppfylla ACEA A3
(bensinmotorer).
127
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
127
9/10/2003, 8:42 AM
Motorolja, Kylvätska
Kontrollera motoroljan regelbundet vid
tankning
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2500:e km. Speciellt
viktigt är det att du kontrollerar motoroljenivån innan det första ordinarie
oljebytet ägt rum. Ställ bilen plant och vänta minst 5 minuter efter det att
motorn stoppats så att oljan hinner rinna tillbaka i oljetråget.
Det säkraste mätvärdet får du på kall motor före start.
Torka av mätstickan före kontrollen.
Nivån ska ligga inom det markerade området på mätstickan.
Avståndet mellan MAX och MIN på stickan motsvarar ca. 1,5 liter för
bensinmotorer och 2 liter för dieselmotorer.
Ligger nivån på MIN: Fyll på vid...
...kall motor:
1,0 liter
...varm motor:
0,5 liter
MIN
Kylvätskan
Komplettera aldrig med rent vatten! Använd hela året en blandning av
hälften Volvos kylvätska och hälften vatten.
OBS! Vissa av motorns komponenter är tillverkade av en aluminiumlegering och därför är det mycket viktigt att Volvos kylvätska alltid
används. Den har speciellt bra korrosionsskydd! Då bilen är ny är den
fylld med kylvätska som klarar ca -35°C.
Kontrollera kylvätskan regelbundet!
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna på expansionstanken. Fyll på vätska då nivån sjunkit till MIN-markeringen.
Om du behöver fylla på vätska då motorn är varm, ska du skruva av
expansionstankens lock sakta, så att övertrycket försvinner.
OBS! Motorn får bara köras med välfyllt kylsystem. Om systemet inte
är välfyllt, kan höga lokala temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
Låt din Volvo-återförsäljare hjälpa dig.
MAX
Ca. 1,5 liter för bensinmotorer
Ca. 2,0 liter för dieselmotorer
VARNING!
Om du behöver fylla på vätska då motorn är varm, ska du skruva
av expansionstankens lock sakta, så att övertrycket försvinner.
VARNING!
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören. Brandrisk!
128
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
128
9/10/2003, 8:42 AM
Bromsvätska, Servostyrning, Spolarvätska
MAX
MIN
5200380d
Servostyrning
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmärkena.
Oljekvalitet: Styrservoolja av typ Pentosin
CHF 11S eller motsvarande.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte.
Placering: I motorrummet, se sidan 124-125.
OBS! Om ett fel uppstår i styrservosystemet
(eller om bilen är strömlös och ska bogseras)
kan bilen fortfarande styras. Tänk på att
styrningen blir mycket tyngre än normalt och
att mer kraft behövs för att vrida ratten.
Vätskebehållare för broms
och koppling
3601948d
Spolarvätskebehållare
Broms och koppling har samma behållare.
Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena.
Vätsketyp: Bromsvätska DOT 4+.
Kontrollera nivån regelbundet
Byt vätska vartannat år.
Placering: I motorrummet, se sidan 124-125.
Spolarvätskebehållare
Vindrute- och strålkastarspolarna har samma
vätskebehållare. Den finns under huven och
rymmer ca 4,5 liter.
Använd frostskydd under vintern så att det inte
fryser i pump, behållare och slangar.
OBS! På bilar som körs så att bromsarna
används ofta och hårt, t ex bergskörning eller
körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år. Bytet ingår inte
i någon service men du bör lämpligen göra det
i samband med en service på din
Volvo-verkstad.
129
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
129
9/10/2003, 8:42 AM
Batteriskötsel
A
• Vid behov: Fyll på vatten i batteriet till
maxnivåmarkeringen i batteriet. OBS! Fyll
aldrig över nivåmarkeringen (A)!
• Använd inte vanligt kranvatten. Använd
destillerat eller avjoniserat vatten (batterivatten).
• Om du av någon anledning laddat ditt
batteri, måste du efter laddningen kontrollera vätskenivån och vid behov fylla på
vatten.
• Se till att propparna dras åt ordentligt.
Symboler:
OBS! Antalet urladdningar påverkar
batteriets livslängd negativt.
Batteriet
Körförhållanden, körsätt, antal starter,
klimatförhållanden etc. påverkar batteriets
livslängd och funktion. För att batteriet ska
fungera tillfredsställande, bör du tänka på
följande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A).
• Kontrollera batteriets alla celler. Använd
en skruvmejsel för att lossa locken. En
ficklampa är bra att ha när du ska kontrollera vätskenivån. Varje cell har egen maxnivåmarkering (A).
• Tänk på att batteriet innehåller knallgas,
som är mycket explosiv. Öppen eld eller
rökning i närheten av batteriet är
tillräckligt för att batteriet ska explodera
och förorsaka skador på både dig själv
och/eller bilen.
• Batteriet innehåller också svavelsyra,
som kan orsaka allvarliga frätskador.
Om syran kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder - skölj med stora
mängder vatten. Vid stänk i ögonen
kontakta därefter omedelbart läkare.
130
Batteriet innehåller frätande
syra.
Undvik gnistor eller öppen
låga.
Explosionsfara.
130
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
VARNING!
3100063d
Använd skyddsglasögon.
9/10/2003, 8:42 AM
Batteriskötsel
från batteriet.
• Lossa muttern från den nedre konsolen och
•
•
•
A
•
•
•
B
•
Byte av batteri
A. Batteri utan täckkåpa (se bild)
· Se till att tändningen är avstängd.
· Vänta nu i minst 10 minuter innan du rör
några elektriska anslutningar (detta för att
all information i din bils elektriska system
skall kunna lagras i de olika
styrenheterna).
• Lossa bultarna från låsbygeln över
batteriet och ta bort bygeln.
· Lossa minuskabeln först.
• Vik upp plastlocket över batteriets pluspol.
• Lossa pluskabeln och lyft bort plastlocket
från pluspolen.
• Lossa evakueringsslangen för knallgas
ta bort konsolen.
Luft ur det gamla batteriet.
Sätt dit det nya batteriet.
Sätt dit den nedre konsolen och dra år
muttern.
Tryck fast plastlocket på batteriets pluspol
och anslut pluskabeln.
Vik ner plastlocket över pluspolen och
anslut därefter minuskabeln.
Se till att evakueringsslangen är korrekt
ansluten både till batteriet och till utloppet
i karossen.
Sätt dit lågbygeln över batteriet och dra
fast bultarna.
Viktigt!
Upprepad användning av
parkeringsvärmaren och liknande stora
strömförbrukare i kombination med korta
körsträckor kan leda till att batteriet laddas
ur vilket kan ge startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som stora
strömförbrukare tar ur batteriet, bör man vid
regelbunden användning av stora
strömförbrukare köra bilen lika lång tid som
dessa varit inkopplade.
B. Batteri med täckkåpa (se bild)
När du skruvat loss konsolen och täckkåpan
över batteriet och vill ta bort batteriet gör du
på samma sätt som vid version A.
VARNING!
Evakuering av knallgas
Batteriet kan utveckla knallgas, som är
mycket explosiv. För att förhindra att
knallgasen stannar kvar i bagageutrymmet
finns en evakueringsslang som leder
eventuell knallgas från batteriet ut i friska
luften. Om du av någon anledning måste
byta batteri, måste du ovillkorligen se till att
evakueringsslangen ansluts till det nya
batteriet och att den leds nedåt till avsett
utlopp i karossen.
131
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
131
9/10/2003, 8:42 AM
Byte av torkarblad
Lång
Kort
3602076D
3603056d
3602075D
Byte av vindrutetorkarblad av
"flatblade –"typ.
Byte av vindrutetorkarblad av
traditionell typ.
•
•
•
•
Fäll ut torkararmen och håll i torkarbladet.
Tryck in de räfflade låsfjädrarna på
torkarbladet, samtidigt som det lyfts av i
armens förlängning.
Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning och
kontrollera att det sitter riktigt fast.
OBS! Tänk på att torkarbladet på förarsidan är
längre än det på passagerarsidan.
•
•
•
Fäll ut torkararmen och håll torkarbladet
45° mot torkararmen. Tryck in låsfjädern
på torkarbladet.
Tryck hela torkarbladet nedåt så att armens
ögla helt passerar genom hålet i torkarbladfästet.
Dra sedan upp torkarbladet så att torkararmens ögla passerar vid sidan om
torkarbladfästet.
Sätt dit det nya bladet i motsatt ordning
och kontrollera att det sitter riktigt fast.
Byte av strålkastartorkarblad
•
•
•
•
Fäll torkararmen framåt.
Dra loss torkarbladet utåt.
Tryck fast det nya torkarbladet.
Kontrollera att bladet sitter fast.
132
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
132
9/10/2003, 8:42 AM
Specifikationer
Typbeteckningar
134
Mått och vikter, Volymuppgifter
135
Smörjmedel, Vätskor, Oljor
136
Kraftöverföring
137
Elsystem
138
Motor
139
133
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
133
9/10/2003, 8:42 AM
Specifikationer
Typbeteckningar
3
Vid alla kontakter om din bil med återförsäljaren och vid beställning av reservdelar och
tillbehör kan det underlätta om du vet bilens
typbeteckning, chassinummer och motornummer.
B5254S
1234567
1 Typ- och modellårsbeteckning samt
chassinummer
Instansade i motorrummet nedanför
vindrutan.
2 Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Skylt på innerskärmen bakom vänster
strålkastare.
YV1LS5502N2000327
0300169d
1
3 Motorns typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer
På motorblockets ovansida.
2
VOLVOCARCORP.
M56L
P1208632
4 Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer
a: Manuell växellåda: På framsidan
b: Automatväxellåda (AW55-50): På
ovansidan
c: Automatväxellåda (GM4T65EV): På
baksidan
AISIN AW
MADE
CO
LTD
INJAPAN
50-42LE
KG
SERIALNO
T100001
KG
3,77
4a
4b
4c
134
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
134
9/10/2003, 8:42 AM
1.
KG
2.
KG
MADEIN
SWEDEN
Mått och vikter, volymuppgifter
Mått och vikter
Volymuppgifter
Längd .................................................................
Bredd .................................................................
Höjd ...................................................................
Hjulbas ..............................................................
Spårvidd, fram ..................................................
Spårvidd, bak ....................................................
482 cm
183 cm
145 cm
279 cm
158 cm
156 cm
Bränsletank ........................................................................... 70/80 liter*
Motorolja (inkl byte filter)**
B5204T5 ....................................................................... ca 5,5 liter
B5234T7 ....................................................................... ca 5,5 liter
B5244S
(170 hk) ......................................................... ca 5,5 liter
B5244S2 (140 hk) ......................................................... ca 5,5 liter
B5254T2 2.5T ................................................................ ca 5,5 liter
B6294S2 ....................................................................... ca 6,5 liter
B6294T T ..................................................................... ca 6,5 liter
D5244T D5 .................................................................. ca 7,0 liter
D5244T2 2.4D ............................................................... ca 7,0 liter
Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt – tjänstevikt
Dataskylt med viktangivelser på plåten i motorrummet
1. Max totalvikt
2. Max tågvikt (bil+släp)
3. Max framaxeltryck
1
2
4. Max bakaxeltryck
3
VOLVO CAR CORP.
Växellådsolja
Manuell ................................................................................. 2,1 liter
Automat ................................................................................ 7,2 liter
Geartronic ............................................................................. 7,5 liter
MADE IN
SWEDEN
KG
KG
Max last, se registreringsbeviset
1.
KG
2.
KG
4
0300047A
Max taklast .................................................................................... 100 kg
Max släpvagnsvikt ..................................................................... 1 800 kg
Servostyrning .............................................................................. 0,9 liter
Vindrutespolarbehållare .............................................................. 4,5 liter
Broms- och kopplingsvätska ...................................................... 0,6 liter
Luftkonditioneringsanläggning ............................................ 1 000 gram
*Bilar med 6-cylindriga motorer och samtliga bensinturbomodeller har
en 80-liters tank.
**: För verifikation av vilken motor som sitter i bilen – se den
instansade typbeteckningen i motorrummet (föregående sida, punkt 3).
Viktigt!
Kontrollera efter oljebyte med oljemätstickan att rätt mängd olja finns
i motorn. Kontrollen ska ske vid varmkörd motor några minuter efter
att den stängts av.
135
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
135
9/10/2003, 8:42 AM
Smörjmedel, Vätskor, Oljor
Motor
Servostyrning
Bensinmotorer: ACEA A1
Olja med kvalitetsbeteckningen ACEA A3 kan också användas.
Observera att samma olja kan uppfylla både ACEA A1 och ACEA B1.
Detta gäller oavsett om oljan är av typ mineral, delsyntet eller helsyntet.
Oljekvalitet: Styrservoolja av typ Pentosin CHF 11S eller
motsvarande.
Volym:
ca 0,9 liter
Dieselmotorer: ACEA B4
Observera att samma olja kan uppfylla ACEA A3, ACEA B3 och ACEA B4.
Detta gäller oavsett om oljan är av typ mineral, delsyntet eller helsyntet.
Använd inte extra oljetillsatser. De kan skada motorn.
Till bensinturbo-/dieselmotorer rekommenderas Volvos helsyntetiska
motorolja.
Viskositet (avser stadigvarande lufttemperatur)
Under extrema körförhållanden som ger onormalt hög oljetemperatur
eller oljeförbrukning, t.ex. vid bergskörning med mycket motorbromsning samt vid körning på motorväg i hög fart, rekommenderas oljor av
kvalitet ACEA A3 (bensinmotorer)
OBS! Oljor med viskositet 0W-30 och 0W-40 måste uppfylla kvalitet
ACEA A3 (bensinmotorer).
Växellåda
Oljekvalitet
Manuell:
Använd endast Volvos syntetisk växellådsolja.
Automat:
Endast Volvos växellådsolja
det.nr. 1161540-8. Blanda inte med någon annan olja
Geartronic:
Volvos syntetiska växellådsolja. (Olja som uppfyller
kravspecifikation för Dexron®-IIIG).
Bromsvätska
Vätsketyp:
Bromsvätska DOT 4+
Volym: ca 0,6 liter
Viktigt!
Vid tveksamhet rörande korrekt oljekvalitet – kontakta en
Volvoverkstad.
Kylsystem
Typ:
Volym:
Slutet övertryck
Bensin 5 cyl utan turbo
Bensin 5 cyl med turbo
Bensin 6 cyl utan turbo
Bensin 6 cyl med turbo
Diesel
Termostaten börjar öppna vid 90ºC
Köldmedium
Typ:
Olja:
R 134a
PAG P/N=1161627-3
136
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
136
9/10/2003, 8:42 AM
ca 8,0 liter
ca 9,0 liter
ca 9,0 liter
ca 9,5 liter
ca 12,5 liter
Kraftöverföring
Bensin
Kraftöverföring – Automatväxellåda
Norm:
DIN 51600
Motorn kan köras på oktantalen 91, 95 och 98 RON.
• 98 RON rekommenderas för maximal effekt och lägsta bränsleförbrukning.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 91 RON bör endast tankas i undantagsfall. Motorn skadas emellertid
inte av denna bränslekvalitet.
5-stegad elektroniskt styrda automatväxellådor, bestående av hydraulisk
momentomvandlare med planetväxellåda.
Diesel
Norm:
SS-EN 590
Bakvagn
Separat hjulupphängning med individuellt fjädrande hjul och stötdämpare. Upphängningen består av bakåtriktade bärarmar, övre och
undre länkarmar, spårstag samt krängningshämmare.
Framvagn
Fjäderben av Mc Pherson-typ. Stötdämpare inbyggda i fjäderbenen.
Kuggstångsstyrning. Rattaxel av säkerhetstyp. Inställningsvärdena gäller
för obelastad bil inkl. bränsle, kylvätska och reservhjul.
137
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
137
9/10/2003, 8:42 AM
Elsystem
Elsystem
12-volt system med spänningsreglerad växelströmsgenerator. Enpoligt
system där chassi och motorstomme används som ledare. Minuspol
ansluten till chassit.
Batteri
Spänning
12 V
Köldstartförmåga (CCA) 520 A/30 s
Reservkapacitet (RC)
90 min/25A
12 V
12 V (Diesel)
600 A/30 s
800 A*
115 min/25A 115 min/25A
Om du måste byta ut ditt batteri, var noga med att byta till ett batteri med
samma köldstartförmåga och reservkapacitet som originalbatteriet.
(Se dekal på batteriet.)
Generator max strömstyrka
Startmotor, effekt
140 A
1,4 kW
1,7 kW
2,2 kW
Glödlampor
Effekt
Strålkastare
55 W
Strålkastare Bi-Xenon (tillval) 35 W
Dimstrålkastare
55 W
Positionsljus, fram
5W
Körriktningsvisare, fram (gul) 21 W
bak (gul)
21 W
sida (gul)
5W
Positionsljus bak
5W
Backljus
21 W
Dimbakljus
21 W
Nummerskyltbelysning
5W
Instegsbelysning bak
5W
Instegsbelysning fram
5W
Bagagerumsbelysning
5W
Handskfacksbelysning
3W
Make up-spegel
1,2 W
Askkopp, bak
1,2 W
Sidomarkeringslykta
3W
Sidopositionsljus
5W
* Bilar med parkeringsvärmare har också 800 A batteri.
138
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
138
9/10/2003, 8:42 AM
Sockel
H7
D2R
H1
W 2.1x9.5 d
PY
PY
W 2,1x9,5 d
BA 15
BA 15
BA 15
W 2,1x9,5 d
W 2,1x9,5 d
SV 8,5
SV 8,5
BA 9
SV 5,5
W 2x4,6 d
W 2,1x9,5 d
W 2,1x9,5 d
Motorspecifikationer
Motor
B5204T5*
B5234T7*
B5244S*
(170hk)
B5244S2*
(140hk)
B5254T2*
B6294S2*
2.5T FWD/AWD
Effekt** [kW/rps]
[hk/rpm]
Vridmoment** [Nm/rps]
[kpm/rpm]
Cylinderantal
Cylinderdiameter [mm]
Slaglängd [mm]
Slagvolym [dm³ (l)]
Kompressionsförhållande
Tändstift
Elektrodavstånd [mm]
Åtdragningsmoment [Nm]
132/88
180/5300
240/37-88
24,5/2200-5300
5
81
77
1,98
9,5:1
147/83
200/5000
285/33-83
29,1/2000-5000
5
81
90
2,32
8,5:1
125/100
170/6000
225/75
23,0/4500
5
83
90
2,44
10,3:1
103/75
140/4500
220/55
22,5/3300
5
83
90
2,44
10,3:1
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/1500-4500
5
83
93,2
2,52
9,0:1
144/87
196/5200
280/65
28,6/3900
6
83
90
2,92
10,5:1
0,7-0,8
30
0,7-0,8
30
1,2
30
1,2
30
0,7-0,8
30
1,2
30
För verifikation av vilken motor som sitter i bilen – se den instansade typbeteckningen i motorrummet
(Typbeteckningar sidan 134, punkt 3).
* Motorn kan köras på oktantalen 91, 95 och 98 RON.
• 98 RON rekommenderas för maximal effekt och lägsta bränsleförbrukning.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 91 RON bör endast tankas i undantagsfall. Motorn skadas emellertid inte av denna bränslekvalitet.
**: Effekt och vridmoment enligt provningsnorm EU 80/1269. För bensinmotorer används vid dessa
prov 98 oktan.
Tanka rätt bensin
Din bil har katalysator och får endast köras på blyfri bensin, eftersom
katalysatorn annars förstörs.
139
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
139
9/10/2003, 8:42 AM
Motorspecifikationer
Motor
B6294T*
T6
D5244T
D5
D5244T2
2.4D
B5244SG
CNG (gas)
B5244SG2
LPG (gas)
Effekt** [kW/rps]
[hk/rpm]
Vridmoment** [Nm/rps]
[kpm/rpm]
Cylinderantal
Cylinderdiameter [mm]
Slaglängd [mm]
Slagvolym [dm³ (l)]
Kompressionsförhållande
Tändstift
Elektrodavstånd [mm]
Åtdragningsmoment [Nm]
200/87
272/5200
380/30-83
38,8/1800-5000
6
83
90
2,92
8,5:1
120/67
163/4000
340/29-50
34,7/1750-3000
5
81
93,2
2,40
18,0:1
96/67
130/4000
280/29-50
28,6/1750-3000
5
81
93,2
2,40
18,0:1
103/97
140/5800
192/75
19,6/4500
5
83
90
2,44
10,3:1
103/85
140/5100
214/75
21,8/4500
5
83
90
2,44
10,3:1
0,7-0,8
30
-
-
1,2
30
1,2
30
*: Motorn kan köras på oktantalen 91, 95 och 98 RON.
• 98 RON rekommenderas för maximal effekt och lägsta bränsleförbrukning.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 91 RON bör endast tankas i undantagsfall. Motorn skadas emellertid inte av denna bränslekvalitet.
**: Effekt och vridmoment enligt provningsnorm EU 80/1269. För bensinmotorer används vid dessa
prov 98 oktan.
Tanka rätt bensin
Din bil har katalysator och får endast köras på blyfri bensin, eftersom
katalysatorn annars förstörs.
140
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
140
9/10/2003, 8:42 AM
Audio
Översikt HU-401
142
Översikt HU-601
143
Översikt HU-801
144
Radiofunktioner
145
Kassettdäck
152
Cd-spelare
153
Dolby Surround Pro Logic
156
Tekniska data – Audio
158
141
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
141
9/10/2003, 8:42 AM
Audio system HU-401
7
9
8
6
10
11
5
DOLBYBNR
4
12
HU-403
1
1.
2.
3.
4.
Till/från - tryck
Volym - vrid
Ratt för att välja:
Lagrade radiostationer
Cd-växlare (tillval)
Ratt för att välja:
Radio - FM, AM
Kassett
Cd-växlare (tillval)
Tv (tillval)
Fader - tryck och vrid
Balans - tryck, dra och vrid
13
5.
14
2
15
3
3903063m
Radio - Stationssökning upp/ned
Kassett - val av nästa/föregående spår
6. Radio - Manuell stationsinställning
Kassett - Snabbspolning framåt/bakåt
7. Display
8. Programtyp
9. Nyheter/Radiotext
10. Trafikinformation
11. Automatisk förinställning av stationer
12. Bas - tryck och vrid
Diskant - tryck, dra och vrid
13. Bandriktningsväljare
14. Kassettlucka
15. Kassettutkast
142
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
142
9/10/2003, 8:42 AM
Audio system HU-601
18
9
8
7
COMPACT
DIGITALAUDIO
11
10
6
12
13
5
DOLBYBNR
4
14
HU-603
1
1.
2.
3.
15
4.
Till/från (tryck)
Volym (vrid)
Ratt för att välja:
Lagrade radiostationer
Cd-växlare (tillval)
Ratt för att välja:
Radio
Kassett
Cd
Cd-växlare (tillval)
Tv (tillval)
5.
6.
7.
8.
9.
16
2
17
3
3903064m
Fader - tryck och vrid
Balans - tryck, dra och vrid
Radio - Stationssökning upp/ned
Kassett - Val av nästa/föregående spår
Cd - Val av nästa/föregående spår
Radio - Manuell stationsinställning
Kassett - Snabbspolning framåt/bakåt
Cd - Snabbspolning framåt/bakåt
Cd-utkast
Cd-lucka
Cd-slumpval
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Programtyp
Nyheter/Radiotext
Trafikinformation
Automatisk förinställning av stationer
Bas - tryck och vrid
Diskant - tryck, dra och vrid
Bandriktningsväljare
Kassettlucka
Kassettutkast
Display
143
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
143
9/10/2003, 8:42 AM
Audio system HU-801
13
14
12 11 10
19
COMPACT
DOLBYSURROUND
9
DIGITALAUDIO
16
15
8
17
18
7
HU-803
1
1.
2.
3.
4.
5.
Till/från (tryck)
Volym (vrid)
Bas - tryck och vrid
Diskant - tryck, dra och vrid
Fader - tryck och vrid
Balans - tryck, dra och vrid
Centervolym - tryck och vrid
Rymdeffekt nivå - tryck, dra och vrid
Ratt för att välja:
Lagrade radiostationer
Intern cd-växlare - val av skiva
Extern cd-växlare (tillval)
2
6.
3
4
5
6
Ratt för att välja:
Radio
Cd
Cd-växlare (tillval)
Tv (tillval)
7. Radio - Stationssökning upp/ned
Cd - Val av nästa/föregående spår
8. Radio - Manuell stationsinställning
Cd - Snabbspolning framåt/bakåt
9. Cd-utkast
10. Dolby Pro Logic
11. 2-kanals stereo
3903065m
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
3-kanals stereo
Cd-lucka
Cd-slumpval
Programtyp
Nyheter/Radiotext
Trafikinformation
Automatisk förinställning av stationer
Display
144
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
144
9/10/2003, 8:42 AM
Radiofunktioner
Volymkontroll TP/PTY/NEWS
Om ett kassettband eller en cd-skiva spelas när
radion tar emot ett trafikmeddelande, nyheter
eller någon programtyp, bryts respektive
funktion och meddelandet hörs med den volym
som valts för trafikinformation, nyheter eller
programtyp. Volymen justeras med volymkontrollen.
Apparaten återgår därefter till den tidigare
inställda volymen och återtar spelningen av
kassetten eller cd:n.
3902418d
Strömbrytare till/från
Tryck på ratten för att sätta radion av/på.
Volymkontroll
Vrid ratten medurs för att höja volymen.
Volymkontrollen är elektronisk och saknar
ändlägen. Om du har knappsats i ratten, öka
eller minska volymen med + respektive knapparna.
Volymkontroll för integrerad
telefon (tillval)
Om telefonen ringer när radion spelar, sänks
volymen när samtalet besvaras. Då samtalet
avbryts återgår volymen till den tidigare
inställda ljudnivån. Volymen kan även regleras
under samtalets gång och behåller då den nya
ljudnivån när samtalet avbryts. I aktivt läge
syns alltid telefoninformation i displayen.
Funktionen gäller endast för Volvos integrerade telefonsystem.
3901856d
Bas
Ställ in basen genom att trycka ut ratten och
vrid den åt vänster respektive höger. I mittläget
är basen “normaliserad“. Tryck tillbaka ratten
till utgångsläget efter inställningen.
Diskant
Ställ in diskanten genom att trycka på ratten,
dra ut den ytterligare och vrid den åt vänster
respektive åt höger. I mittläget är diskanten
“normaliserad“. Tryck tillbaka ratten till
utgångsläget efter inställningen.
145
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
145
9/10/2003, 8:42 AM
Radio HU-401/601/801
3901858d
3901855d
3901855d
Fader - Balans fram/bak
Frekvensbandsväljare
Scanning
Ställ in lämplig balans mellan de främre och
bakre högtalarna genom att trycka på ratten
och vrid den åt höger (mer ljud från främre
paret) respektive åt vänster (mer ljud från
bakre paret). Mittläget betyder att balansen är
"normaliserad". Tryck tillbaka ratten till
utgångsläget efter inställning.
Vrid SOURCE-ratten för att ställa in FM eller
AM. Stationen och frekvensbandet visas i
displayen. Med denna ratt kan du också välja
kassettdäck, cd eller cd-växlare, om en sådan
är ansluten.
Tryck på SOURCE-ratten för att starta
sökning. När radion hittat en station, stannar
den vid denna station ett antal sekunder.
Därefter fortsätter den sökningen. När den
hittat en station som du vill lyssna på, tryck då
på SOURCE-ratten.
Om anläggningen är i kassettläge (HU-401/
601) spelas varje låt ett antal sekunder.
Om anläggningen är i cd-läge (HU-601/801)
spelas varje spår ett antal sekunder.
När du hittat en låt eller ett spår som du vill
lyssna på, tryck då på SOURCE-ratten.
Balans höger/vänster
Ställ in balansen genom att trycka på ratten,
dra ut den och vrid den åt vänster respektive åt
höger. I mittläget är balansen "normaliserad".
Tryck tillbaka ratten till utgångsläget efter
inställning.
146
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
146
9/10/2003, 8:42 AM
Radio HU-401/601/801
A
B
3901859d
3901873d
A - Stationsinställning
Knappsats i ratten
Tryck på vänstra knappen för att välja lägre
frekvenser och på högra knappen för högre
frekvenser. Inställd frekvens visas i displayen.
Om du har knappsats i ratten, tryck på höger
respektive vänster pil för att välja förprogrammerade stationer.
OBS! Om bilen är utrustad med integrerad
telefon kan knappsatsen i ratten endast
användas till telefonfunktioner när telefonen är
aktiverad. I aktivt läge syns alltid telefoninformation i displayen. För att avaktivera
.
telefonen tryck
Om du inte har något SIM-kort i telefonen –
stäng av den, se sidan 162.
B - Stationssökning upp/ner
Tryck på knappens vänstra eller högra sida för
att söka efter lägre eller högre frekvenser.
Radion söker efter nästa hörbara station och
ställer in den. Tryck på knappen igen om du
vill fortsätta sökningen.
147
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
147
9/10/2003, 8:42 AM
Radio HU-401/601/801
3901854d
Programmering av stationer
1. Ställ in önskad frekvens.
2. Tryck med ett kort tryck på 1-20/DISCratten. Välj nummer genom att vrida fram
eller tillbaka. Tryck igen för att lagra
önskad frekvens och station.
Förval
För att välja ett förprogrammerat radioprogram
vrider du på 1-20/DISC-ratten till lagrat
nummer. Det inställda programmet visas i
displayen.
3901860d
AUTO – Automatisk
förinställning av stationer
Denna funktion söker och lagrar automatiskt
upp till 10 starka AM- eller FM-stationer i ett
separat minne. Funktionen är särskilt användbar i områden där du inte är bekant med
radiostationerna.
1. Tryck och håll in AUTO-knappen i minst 2
sekunder. Ett antal signalstarka stationer
(max. 10) från det inställda frekvensbandet
lagras nu automatiskt i minnet. "AUTO"
visas i displayen. Om ingen station med
tillräcklig signalstyrka finns visas “NO
STATION“.
2. Vrid 1-20/DISC-ratten om du vill byta till
en annan av de automatiskt förinställda
stationerna.
Vid varje vridning ställs en ny station in
(A0 - A9).
3. För att återgå till att välja mellan de
programmerade förvalen, tryck på AUTO
en gång till. AUTO försvinner från
displayen.
148
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
148
9/10/2003, 8:42 AM
Trafikinformation/Nyheter HU-401/601/801
3901860d
3901860d
Trafikinformation (TP)
En kort tryckning på TP-knappen (mindre än 2
sekunder) gör att man får höra trafikinformation från RDS-stationer. “TP“ visas när
funktionen är inkopplad. När apparaten är i
kassett- eller cd-läge söker radion i bakgrunden automatiskt efter en FM-station med stark
signal som sänder trafikinformation. Om
kassett eller cd spelas när radion tar emot ett
trafikmeddelande, bryts respektive funktion
och meddelandet hörs med den volym som
valts för trafikinformation.
Så fort meddelandet är över återgår apparaten
till den tidigare inställda volymen och
återupptar spelningen av kassetten eller cd:n.
• Trafikinformation kan endast höras när
TP och
visas samtidigt.
• Om endast TP visas betyder det att ingen
trafikinformation sänds från den aktuella
sändaren.
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
149
3901860d
• Om du inte vill lyssna på ett pågående
trafikmeddelande, tryck på TP-knappen.
TP-funktionen är dock fortfarande
inkopplad och radion väntar på nästa
trafikmeddelande.
• Om du vill stänga av TP-funktionen, tryck
då på TP-knappen. TP visas inte längre i
displayen.
Om du inte vill lyssna på nyhetsprogrammet
när det sänds skall du trycka på NEWSknappen. Då avbryts mottagningen av det
aktuella programmet. Nyhetsfunktionen är
dock fortfarande inkopplad och radion väntar
på nästa nyhetsutsändning. Tryck på NEWS
igen för att stänga av funktionen. NEWS
försvinner från displayen.
Nyheter till/från
Radiotext
Tryck på NEWS-knappen med ett kort tryck
för att aktivera nyhetsfunktionen. Texten
NEWS visas med små bokstäver i displayen.
Tryck på NEWS-knappen igen om du vill
stänga av funktionen.
Så fort en nyhetsutsändning startar avbryts
avspelning av kassett, cd eller cd-växlare och
man kan höra nyheterna.
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister, etc. Denna
information visas då i textform i displayen.
Tryck under ett par sekunder på NEWS
knappen för att få tillgång till eventuell utsänd
Radiotext som då visas i displayen. Ett kort
tryck på NEWS knappen avslutar visningen av
Radiotexten.
149
9/10/2003, 8:42 AM
Programtyper HU-401 601 801
Programtyper
Visas
Nyheter
Aktualiteter
Information
Sport
Utbildning
Teater
Kultur och Konst
Vetenskap
Underhållning
Popmusik
Rockmusik
Lättlyssnat
Lätt klassiskt
Klassisk musik
Övrig musik
Väder
Ekonomi
För barn
Sociala frågor
Andliga frågor
Telefonväkteri
Resor och semester
Fritid och hobby
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
Gamla godingar
Folkmusik
Dokumentär
Larmprov
!!LARM!!
PTY saknas
Nyheter
Aktuellt
Info
Sport
Utbildn
Teater
Kultur
Vetenskp
Underh
Pop
Rock
Lättlyss
L Klass
Klassisk
Övrig M
Väder
Ekonomi
För barn
Socialt
Andligt
Telefon
Resor
Fritid
Jazz
Country
Nation M
"Oldies"
Folkm
Dokument
Larmprov
!!Larm!!
Pty Sakn
3901860d
Programtyp
Funktionen PTY gör att du direkt kan välja
program med olika inriktningar. Gör så här om
du vill söka efter en viss programtyp:
1. Tryck på PTY-knappen. Den inställda
stationens programtyp visas i displayen.
2. Genom att vrida på 1-20/DISC-ratten kan
du bläddra igenom listan av programtyper.
3. När du funnit önskad programtyp trycker
du in 1-20/DISC-ratten för att bekräfta ditt
val. Sökningen startar.
4. Om radion hittar en station med den valda
programtypen ställs denna in. Om ingen
station med den valda programtypen hittas
återgår radion till sin tidigare funktion.
PTY ligger sedan i standby. PTY funktionen ligger i Standby tills att vald programtyp börjar sändas. När så sker byter radion
automatiskt till den station som sänder vald
programtyp.
5. Finns mer än en station med vald programtyp kan du välja med ,
eller SCANratten. Tills radion hittat den sökta
programtypen, och även så länge den
station som valts sänder vald programtyp
är PTY funktionen i aktivt läge.
6. För att återgå till standby läge, tryck PTY
en gång till. Eventuell cd- eller kasettspelning återuptas och pågår tills vald
programtyp åter sänds.
7. För att avaktivera PTY standby, tryck PTY
ytterligare en gång. PTY symbolen släcks.
150
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
150
9/10/2003, 8:42 AM
Avancerad Användarfunktion (Advanced User Mode)
Avancerad Användarfunktion
Funktionslista över AUM
•
(Utgångsläget är understruket)
•
•
•
Med radion avstängd, tryck och håll
Volym-ratten nedtryckt i minst 5 sekunder
för att starta AUM-funktionen.
Vrid på 1-20/DISC-ratten för att välja en
AUM-funktion (se funktionslistan till
höger).
När funktionen har valts, blinkar funktionens utgångsläge (default). Tryck på 1-20/
DISC-ratten för att välja ett av funktionens
andra alternativ (t ex ON/OFF, LOW/MID/
HIGH, mm, beroende på funktionen).
Fortsätt välja funktion/alternativ.
För att återställa samtliga AUM-funktioner till
fabriksinställningarna, vrid 1-20/DISC-ratten
tills ”SET TO DEFAULT” visas i radions
display och tryck sedan på samma knapp. Då
återställs samtliga AUM-inställningar till
utgångslägen och radion återgår till normalläge
(musik, nyheter, mm).
−
−
−
−
−
För att spara eventuella ändringar och återgå
till normalläge, vrid 1-20/DISC-ratten tills
”BACK and SAVE” visas i radions display
och tryck på samma ratt. Bekräfta med ännu
en tryckning på 1-20/DISC-ratten.
För att återgå till normalläge utan att spara
eventuella ändringar, vrid 1-20/DISC-ratten
tills ”BACK without SAVE” visas i radions
display och tryck på samma ratt. Bekräfta med
Bekräfta med ännu en tryckning på 1-20/
DISC-ratten.
−
−
SET TO DEFAULT (Se vänsterspalten).
AF SWITCHING ON/OFF (automatisk
frekvensuppdatering) – AF-funtionen ser
till att den starkaste tillgängliga sändaren
för valt program väljs.
REGIONAL ON/OFF (regionala radioprogram) – Denna funktion ger dig möjlighet
att fortsätta lyssna till en regional sändare
trots att signalstyrkan är låg.
EON (Enhanced Other Networks)
LOCAL/DISTANT – Denna funktion
bestämmer om radioprogrammet du
lyssnar på ska avbrytas för t ex trafikmeddelanden eller nyhetssändningar (om dessa
funktioner är valda) enbart om signalen är
stark (LOCAL) eller om radion också ska
försöka få in svagare signaler (DISTANT).
NETWORK ALL/TUNED – med denna
funktion kan du bestämma om radioprogrammet du lyssnar på ska avbrytas för t
ex trafikmeddelanden eller nyhetssändningar (om dessa funktioner är valda)
enbart om meddelandet kommer från den
kanal du lyssnar på, t ex P1 (TUNED),
eller om programmet ska avbrytas oavsett
vilken radiokanal meddelendet/sändningen
kommer ifrån (ALL).
LANGUAGE – välj språk som används i
radions display (engelska, tyska, franska
eller svenska). Fungerar enbart för PTY
information.
−
−
−
−
−
−
ASC (Active Sound Control) ON/OFF
(aktiv volymkontroll) – ASC-funktionen
anpassar automatiskt radions volym efter
bilens hasighet.
ASC TABLE – Välj nivå för ASCfunktionen (LOW/MID/HIGH).
SRC ON/OFF – Detta används för att
aktivera/avaktivera funktionen som sänker
diskant återgivning vid dåliga mottagningsförhållanden. Detta kan uppfattas
som mottagningsförbättande.
SRC TABLE - Välj nivå för SRCfunktionen (LOW/MID/HIGH).
TAPE DOLBY ON/OFF – Aktivera/
avaktivera Dolby brusreducering när du
lyssnar på ett kassettband (HU 401/601).
BACK and SAVE (Se vänsterspalten).
BACK without SAVE (Se vänsterspalten).
151
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
151
9/10/2003, 8:42 AM
Kassettdäck HU-401/601
DOLBYBNR
A
B
3901859d
3901857d
3901873d
3901876d
Kassettlucka
Kassettutkast
A - Snabbspolning
Skjut in kassetten i kassettluckan med bandet
vänt åt höger. I displayen visas TAPE Side A.
När den ena sidan är färdigspelad kommer
apparaten automatiskt att spela den andra sidan
(auto-reverse). Om du redan har en kassett i
bandspelaren väljer du kassettspelning genom
att vrida på SOURCE-ratten.
Om du trycker på knappen stannar bandet och
kassetten matas ut. För att välja ny programkälla, vrid på SOURCE-ratten. Kassetten kan
skjutas in eller matas ut även när apparaten är
frånslagen.
Bandet snabbspolas framåt med
och bakåt
med . I displayen visas “FF“ (framåt)
respektive “REW“ (bakåt) under snabbspolning. Snabbspolningen avbryts om du åter
trycker på knappen.
Dolby B Brusreducering
Byte av bandriktning
Funktionen är förinställd. Om du vill stänga av
den, gör så här: håll REV-knappen intryckt
tills Dolbysymbolen
i displayen slocknar.
Tryck på samma knapp igen för att aktivera
Dolbyfunktionen.
B - Nästa spår, Föregående
spår
Tryck på REV-knappen om du vill spela andra
sidan av bandet. Displayen visar vilken sida
som spelas.
Scanning
(HU-601)
Se sidan 144 för mer information.
Om du trycker in knappen
kommer kassettbandet automatiskt att spolas framåt till nästa
spår. Om du trycker in knappen
kommer
kassettbandet automatiskt att spolas bakåt till
föregående spår. För att funktionen skall
fungera krävs en paus på ca fem sekunder
mellan spåren. Om du har knappsats i ratten,
kan du även använda pilarna.
152
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
152
9/10/2003, 8:42 AM
Cd-spelare HU-601
A
B
3901859d
3901862d
3901873d
Cd-spelare
A - Snabbspolning
Slumpval
Skjut in en cd-skiva. Om du redan gjort detta,
välj cd genom att vrida på SOURCE-ratten.
Tryck på
Tryck på RND för att koppla in slumpvalsfunktionen. Apparaten spelar skivans spår i
slumpvis ordning. “RND“ (random) visas så
länge funktionen är aktiverad.
eller
för att söka inom ett spår.
B - Byte av spår
Cd-utkast
Om du trycker på den här knappen stannar cdspelaren och skivan matas ut.
OBS! Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv
sekunder på dig att ta hand om den utmatade
skivan. Därefter drar cd-spelaren in den igen
och fortsätter spelningen.
Tryck på
för att hoppa till nästa spår eller
för att hoppa till föregående spår. Spårnummer visas i displayen. Om du har knappsats i
ratten, kan du också använda motsvarande
knappar där.
Scanning
Se sidan 146 för mer information.
Viktigt!
Använd ej cd-skivor som har försetts med
en skivetikett. Värmen som uppkommer i
cd-spelaren kan göra så att etiketten släpper
från skivan. Därmed finns en risk för att cdspelaren kan skadas.
153
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
153
9/10/2003, 8:42 AM
Extern cd-växlare
A
B
3901859d
3901873d
3901875d
Cd-växlare
A - Snabbspolning
Slumpval
Vrid SOURCE-ratten för att aktivera cdväxlarläget. Cd-växlaren återupptar spelningen
av den skiva och det spår som senast spelades.
Om cd-växlarens magasin* är tomt visas
“LOAD CARTRIDGE“ i displayen.
Tryck på
Tryck på RND (för HU-601 och 801) för att
koppla in slumpvalsfunktionen. Om du har
radio HU-401 trycker du på SOURCE- ratten.
Från en slumpvis vald skiva spelas ett slumpvis valt spår. Därefter väljs nytt spår eller ny
skiva på samma sätt. “RND“ visas så länge
funktionen är aktiverad.
Val av skivnummer
Vrid på 1-20 DISC-ratten. Nummer på skiva
och spår visas i displayen.
eller
B - Byte av spår
Tryck på
för att hoppa till nästa spår eller
för att hoppa till föregående spår. Skiv- och
spårnummer visas i displayen. Om du har
knappsats i ratten, kan du också använda
motsvarande knappar där.
Scanning
*Cd-växlarfunktionerna kan bara användas om
apparaten är ansluten till Volvos cd-växlare,
som är standard på vissa modeller och finns
som extra tillbehör till övriga.
för att söka inom ett spår.
OBS! Använd endast cd-skivor med Ø 12 cm.
Använd inte cd-skivor av mindre dimension!
(HU-601/801)
Se sidan 146 för mer information.
154
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
154
9/10/2003, 8:42 AM
Intern cd-växlare HU-801
A
B
3901859d
3901854d
3901873d
Intern Cd-växlare
Val av skivnummer
Slumpval
HU-801 innehåller en intern 4-skivors cdväxlare.
Vrid SOURCE-ratten för att aktivera cdspelaren. Cd-spelaren återupptar spelningen av
den skiva och det spår som senast spelades. Du
kan skjuta in 4 skivor i cd-spelaren. För att
skjuta in en ny skiva måste du välja en ledig
position i spelaren. Vrid på 1-20/DISC-ratten
för att hitta en ledig position. Se till att "LOAD
DISC" visas innan du skjuter in en ny skiva.
Vrid på 1-20/DISC-ratten. Nummer på skiva
och spår visas i displayen.
Tryck på RND för att koppla in slumpvalsfunktionen. Från en slumpvis vald skiva spelas
ett slumpvis valt spår. Därefter väljs nytt spår
eller ny skiva på samma sätt. “RND“ visas så
länge funktionen är aktiverad.
Cd-utkast
Om du trycker på den här knappen stannar cdspelaren och den skiva som spelas matas ut.
OBS: Av trafiksäkerhetsskäl har du tolv
sekunder på dig att ta hand om den utmatade
skivan. Därefter drar cd-spelaren in den igen
och fortsätter spelningen.
A - Snabbspolning
Tryck på
eller
för att söka inom ett spår.
B - Byte av spår
Tryck på
för att hoppa till nästa spår eller
för att hoppa till föregående spår. Skiv- och
spårnummer visas i displayen. Om du har
knappsats i ratten, kan du också använda
motsvarande knappar där.
Scanning
(HU-801)
Se sidan 146 för mer information.
OBS! Om cd-skivans kvalitet ej uppfyller
kraven för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det medföra
dåligt eller uteblivet ljud.
Viktigt!
Använd ej cd-skivor som har försetts med
en skivetikett. Värmen som uppkommer i
cd-spelaren kan göra så att etiketten släpper
från skivan. Därmed finns en risk för att cdspelaren kan skadas.
155
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
155
9/10/2003, 8:42 AM
Dolby Surround Pro Logic HU-801
3901878d
3901877d
Dolby Surround Pro Logic
Dolby Surround Pro Logic tillsammans med
en centerhögtalare mitt på instrumentpanelen
erbjuder dig en ljudupplevelse mycket nära
verkligheten.
De normala stereokanalerna vänster-höger
fördelas till vänster-mitt-höger. Dessutom kan
du få "omgivningsljud" (ambient surround
sound) från bilens bakre högtalarkanaler. Detta
omgivningsljud återspeglar efterklangen i
inspelningslokalen.
De flesta skivor är i dag inspelade så att
vokalisten/solisten kommer att höras rakt
framifrån och orkestern kommer att höras över
hela panoramat vänster-höger och också
bakifrån. Resultatet med Dolby Surround Pro
Logic blir en ljudupplevelse nära den verkliga
inspelningssituationen.
Tänk på att ljudupplevelsen med Dolby
Surround Pro Logic för baksätespassagerare är
annorlunda än för förare och passagerare i
framsätet.
Dolby Surround Pro Logic
Mode*
För att välja Dolby Surround Pro Logic Mode
PL". I displayenvisas "Dolby
tryck på "
Pro Logic". Tryck på OFF för att återgå till 2kanals stereo.
* Dolby Surround Pro Logic Mode fungerar i
cd-läge, kassettläge eller i FM-läge. Om du
lyssnar på en radioutsändning bör du i stället
välja 3-kanals stereo (3-CH).
156
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
156
9/10/2003, 8:42 AM
Dolby Surround Pro Logic HU-801
3901877d
3902419d
3902419d
3-kanals stereo
Centerkanalens volym
För att välja 3-kanals stereo tryck på 3-CH. I
displayen visas "3 ch". Tryck på OFF för att
återgå till 2-kanals stereo.
Ställ in centerkanalens volym genom att trycka
ut ratten och vrid den åt höger eller vänster. I
mittenläget är volymen "normaliserad". Tryck
tillbaka ratten efter inställning.
Bakhögtalarnas effektnivå
(Omgivningsljud)
Ställ in effektnivån i de bakre kanalerna
genom att trycka ut ratten, dra ut den ytterligare och vrid den åt höger eller vänster. I
mittenläget är effektnivån "normaliserad".
Tryck tillbaka ratten efter inställning. Kontrollen reglerar surroundkanalens nivå vid
lyssning i läge Dolby Surround Pro Logic.
157
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
157
9/10/2003, 8:42 AM
Tekniska data - Audio
HU-401
Uteffekt:
Utgångsimpedans:
Driftspänning:
Alarm
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
“Alarm!“ visas i radions display när ett larmmeddelande sänds ut.
Funktionen används för att varsko bilister om allvarliga olyckor och
katastrofer, t.ex. broras eller kärnkraftsolyckor.
Radio
Frekvensomfång:
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Dolby brusreducering tillverkas under licens av Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby och dubbel-D kännetecknet
är Dolby Laboratories Licensing Corporations varumärken.
HU-601
Uteffekt:
Utgångsimpedans:
Driftspänning:
Externförstärkare
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt. 4 x 75 W (tillval)
Radio
Frekvensomfång:
U (FM)
M (AM)
L (AM)
Bashögtalare
Inbyggd förstärkare
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Dolby Surround Pro Logic är varumärke som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Pro Logic Sorround System är
tillverkat på licens från Dolby Laboratories Licensing Corporation.
HU-801
Uteffekt:
Utgångsimpedans:
Driftspänning:
Externförstärkare
1 x 25 W (centerhögtalare)
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt. 4 x 75 W
HU-801 måste anslutas till en extern förstärkare.
150 W
Radio
Frekvensomfång:
U (FM)
M (AM)
L (AM)
158
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
158
9/10/2003, 8:42 AM
87,5 - 108 MHz
522 - 1611 kHz
153 - 279 kHz
Telefon (tillval)
Telefonsystemet
160
Komma igång
162
Samtalsfunktioner
163
Funktioner i minnet
166
Menyfunktioner
167
Övrig information
171
159
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
159
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
Telefonsystemet
Allmänna regler
• Sätt trafiksäkerheten främst. Om
du som förare måste använda
telefonluren i armstödet, parkera
först på en säker plats.
• Stäng av telefonsystemet när du
tankar din bil.
• Stäng av telefonsystemet i närheten
av sprängningsarbete.
• Låt endast auktoriserad personal
utföra service på ditt telefonsystem.
1. Knappsats i mittkonsolen
6. Mikrofon
Med knappsatsen i mittkonsolen kan du styra
alla telefonsystemets funktioner.
Mikrofonen är inbyggd i den inre backspegeln.
7. Högtalare
2. Knappsats i ratten
Med rattens knappsats kan du använda de
flesta av telefonsystemets funktioner.
När telefonen är aktiverad kan knappsatsen i
ratten endast användas till telefonfunktionerna.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen. För att kunna använda knapparna
till radioinställningar måste telefonen
avaktiveras, se sidan 162.
Högtalaren är inbyggd i nackstödet i förarstolen.
8. Antenn
Antennen är monterad mot vindrutan framför
den inre backspegeln.
3. Display
I displayen visas menyfunktioner, meddelanden, telefonnummer etc.
4. Telefonlur
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan du
genomföra utan tändningsnyckel och
utan SIM-kort.
• Tryck in På/Av knappen.
• Slå det larmnummer som gäller för
den aktuella regionen (inom EU:
112).
.
• Tryck in den gröna knappen
Telefonluren kan du använda för privata
samtal när du vill kommunicera mer ostört.
5. SIM-kortet
SIM-kortet sätts in på framsidan av knappsatsen i mittkonsolen.
Stäng av och avaktivera telefonen om du inte
har något SIM-kort i den, annars kan meddelanden från andra funktioner inte visas i
displayen.
160
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
160
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
2
8
3
1
6
5
7
4
3903012m
161
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
161
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
Komma igång
3903022m
3902219d
3903019m
SIM-kort
Slå på och av systemet
Aktivt läge
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltligt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet från din nätoperatör.
För att slå på systemet: vrid bilens tändningsnyckel till läge I. Tryck på knappen som är
markerad på bilden.
En förutsättning för att kunna använda
telefonsystemets funktioner är att telefonen är i
aktivt läge (gäller ej för att ta emot samtal).
Sätt alltid in SIM-kortet när du vill använda
telefonen. Då visas din nätoperatörs namn i
displayen.
För att stänga av systemet: tryck ca 3 sekunder
på samma knapp. Om du stänger av bilens
tändning med telefonsystemet påslaget,
kommer telefonsystemet att vara påslaget när
du slår på tändningen nästa gång.
i
Aktivera telefonen genom att trycka på
knappsatsen i mittkonsolen eller i rattens
knappsats.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation i
displayen.
Tryck på
om du vill avaktivera telefonen.
Stäng av och avaktivera telefonen om du inte
har något SIM-kort i den, annars kan meddelanden från andra funktioner inte visas i
displayen och knappsatsen fungerar inte för
radion.
Då telefonsystemet är avstängt kan du inte ta
emot några samtal.
162
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
162
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
Samtalsfunktioner
3902219d
3800670d
3902220d
Display
Ring upp och ta emot samtal
Avsluta ett samtal
I displayen visas den aktuella funktionen,
exempelvis menyalternativ, meddelanden,
telefonnummer eller inställningar.
För att ringa upp: slå numret och tryck på
i knappsatsen i ratten eller mittkonsolen (eller
lyft luren).
För att avsluta ett samtal, tryck på
i rattens
eller mittkonsolens knappsats eller lägg på
luren. Audioanläggningen återgår till tidigare
aktivitet.
För att ta emot ett inkommande samtal: tryck
(eller lyft luren). Du kan även använda
på
Autosvar, se menyalternativ 4.3.
Ljudet från audioanläggningen kopplas
automatiskt ifrån när ett telefonsamtal pågår.
Betr. audioanläggningens ljudnivå, se även
menyalternativ 5.6.5.
163
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
163
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
Samtalsfunktioner (forts)
Snabbuppringning
Lagra kortnummer
Ett nummer som är lagrat i telefonboken kan
kopplas till en snabbuppringningsknapp (0-9).
Gör så här:
1. Gå till aktivitetsläge. Bläddra med
Redigera minne (Meny 3) och tryck
till
.
2. Bläddra till Snabbuppringning (Meny 3.4)
.
och tryck
3902219d
Senast uppringda
telefonnummer
Telefonlur
Telefonen lagrar automatiskt de senast
uppringda telefonnumren/namnen.
1. Tryck på
knappsats.
i rattens eller mittkonsolens
eller bakåt
2. Bläddra med pilarna framåt
bland de senast slagna numren.
3. Tryck på
ringa.
3. Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck
för att bekräfta.
3902215d
(eller lyft telefonluren) för att
Om du vill kommunicera mer ostört, kan du
prata i telefonluren.
1. Lyft luren. Slå önskat nummer på knappför att
satsen i mittkonsolen. Tryck
ringa upp. Volymen regleras med ratten på
sidan av luren.
2. Samtalet avbryts när du lägger tillbaka
luren i hållaren.
Om du vill växla till handsfree utan att
avsluta samtalet: tryck
och välj
Handsfree. Tryck
och lägg på luren, se
nästa sida.
4. Sök efter önskat namn eller
telefonnummer i minnet, tryck
välja det.
Använd snabbuppringning
Håll in önskad snabbuppringningsknapp i ca 2
sekunder för att ringa.
OBS! När du har slagit på telefonen, vänta en
stund innan snabbuppringningen kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste Meny
4.5 vara aktiverad, se sidan 168.
164
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
164
för att
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
Funktioner under pågående
samtal
Under ett pågående samtal är följande
funktioner tillgängliga (bläddra med pilarna):
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Håll/Håll ej
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller ej
Lur/Handsfree
Använd luren eller
handsfree
Minne
Visa sparade nummer
Då du har ett pågående samtal samt ett
parkerat samtal är följande funktioner
tillgängliga (bläddra med pilarna):
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Lur/Hands free
Använd luren eller
hands free
Minne
Visa sparade nummer
Sammankoppla
Prata med båda
samtidigt
(konferenssamtal)
Växla
Växla mellan de två
samtalen
Då du har valt Sammankoppla och har två
pågående samtal är följande funktioner
tillgängliga (bläddra med pilarna):
Sekretess/
Sekretess av
Sekretessläge
Lur/Handsfree
Använd luren eller
hands free
Minne
Visa sparade nummer
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
3902223d
Om du under pågående samtal hör en tonstöt i
högtalaren omedelbart åtföljd av två tonstötar
(dubbeltonstöt), har du blivit uppringd.
Därefter repeteras en dubbeltonstöt tills du
antingen svarar eller påringningen upphör.
I detta läge kan du välja att ta emot samtalet,
eller neka att ta emot det.
Ljudnivån
Öka ljudnivån genom att trycka på (+)knappen i rattens knappsats. Minska den
genom att trycka på (–)-knappen.
När telefonen är aktiverad styr knappsatsen i
ratten endast telefonfunktionerna.
Om du inte vill ta emot samtalet, tryck på
eller gör ingenting.
Om du vill ta emot samtalet, tryck på
. Det
pågående samtalet hamnar då i så kallat
, avslutas
parkeringsläge. Trycker du på
båda samtalen samtidigt.
Om du vill göra inställningar i radion med
dessa knappar måste telefonen avaktiveras, se
sidan 160.
SMS
En dubbeltonstöt talar om att ett SMSmeddelande tagits emot.
165
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
165
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
Funktioner i minnet
Skriva namn (eller meddelande)
Telefonnummer och namn kan lagras i
telefonens eget minne eller i SIM-kortets
minne.
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken: en gång för knappens första tecken, två
gånger för det andra osv. För att ange mellanrum tryck på 1.
När du tar emot ett samtal och den uppringandes nummer finns i minnet, visas namnet på
den uppringande i displayen.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
Lagra telefonnummer med
namn
1. Tryck
och bläddra till Redigera minne
.
(Meny 3). Tryck
2. Bläddra till Lägg till (Meny 3.1) och tryck
.
3. Skriv ett nummer och tryck
.
4. Skriv ett namn och tryck
.
5. Välj vilket minne du vill spara till med
och tryck
.
space 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äå àáâ æç
def 3èéëê
gh i 4 ì í î ï
jkl5
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
3902221d
tuv8üùúû
wxyz9
om man skriver två bokstäver i rad
från samma knapp, tryck * emellan
eller vänta några sekunder
+0@* #& $ £ / %
byt mellan versaler och gemener
radera den senast slagna bokstaven
eller siffran. Med ett långt tryck
raderar du hela numret eller hela
texten.
Ring upp från minnet
1. Tryck
.
2. Välj mellan följande alternativ:
• Tryck
och bläddra med pilarna tills
du hittar önskat namn.
• Tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck
.
3. Tryck
för att ringa upp det nummer du
har valt.
166
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
166
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
Menyfunktioner
Trafiksäkerhet
Med menyfunktionen kan du kontrollera,
ändra inställningar och programmera in nya
funktioner i ditt system. De olika
menyalternativen visas i displayen.
Menysystemet är av säkerhetsskäl inte
tillgängligt i hastigheter över 8 km/h. Du kan
endast avsluta påbörjad aktivitet i menysystemet.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.7.
Menyfunktionen
Gå till aktivitetsläge. Tryck på
komma till menyfunktionen.
för att
I menyfunktionen gäller följande:
3902222d
• Ett långt tryck på
innebär att du går ur
menyfunktionen.
• Ett kort tryck på
innebär att du ångrar,
återtar eller säger nej till ett alternativ.
innebär att du bekräftar
• Ett tryck på
eller väljer, eller att du stegar från en
undermeny till nästa undermeny.
• Den högra pilen
leder till nästa
sidomeny. Den vänstra pilen
leder till
föregående sidomeny.
Genvägar
När du med hjälp av den högra pilen
kommit till menysystemet kan du använda
siffror i stället för pilarna och den gröna
för att välja rätt meny på huvudknappen
menynivån ( 1, 2, 3, etc), första undermenynivån (1.1, 2.1, 3.1, etc.) och andra undermenynivån (1.1.1, 2.1.1, etc.). Sifforna visas i
displayen tillsammans med menyalternativet.
167
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
167
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
Huvudmenyer/undermenyer
1. Samtalsreg.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
3. Redig. minne
Miss. samtal
Mott. samtal
Ringda samtal
Radera lista
1.4.1 Alla
1.4.2 Missade
1.4.3 Mottagna
1.4.4 Ringda
Samtalslängd
1.5.1 Sista samtal
1.5.2 Antal samtal
1.5.3 Total tid
1.5.4 Nollställ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
2. Meddelanden
2.1
2.2
2.3
2.4
Lägg till
Sök
3.2.1 Redigera
3.2.2 Radera
3.2.3 Kopiera
3.2.4 Flytta
Kopiera alla
3.3.1 SIM till telefon
3.3.2 Telefon till SIM
Snabbuppringning
Töm SIM
Töm minne
Status
5. Inställningar
5.1
5.2
5.3
4. Samtalsfunkt.
Läs
Skriv
Talmeddelande
Inställn.
2.4.1 SMSC-nummer
2.4.2 Giltighet
2.4.3 Typ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Sänd nummer
Samtal vänt.
Autosvar
Autouppr.
Snabbuppr.
Vidarekoppl.
4.6.1 Alla samtal
4.6.2 Vid upptaget
4.6.3 Inget svar
4.6.4 Ej nåbar
4.6.5 Faxanrop
4.6.6 Dataanrop
4.6.7 Upphäv alla
5.4
5.5
5.6
5.7
168
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
168
9/10/2003, 8:42 AM
Fabriksinst.
Operatör
Språk
5.3.1 English UK
5.3.2 English US
5.3.3 Svenska
5.3.4 Dansk
5.3.5 Suomi
5.3.6 Deutsch
5.3.7 Nederlands
5.3.8 Français FR
5.3.9 Français CAN
5.3.10 Italiano
5.3.11 Español
5.3.12 Portuguës P
5.3.13 Portuguës BR
SIM-säkerhet
5.4.1 På
5.4.2 Av
5.4.3 Auto
Ändra koder
5.5.1 PIN-kod
5.5.2 Telefonkod
Ljud
5.6.1 Ringvolym
5.6.2 Ringsignal
5.6.3 Knappklick
5.6.4 Hast. volym
5.6.5 RadioAutDämp
Trafiksäkert
Telefon
Meny 1. Samtalsregister
1.1 Missade samtal
Här visas en lista med missade samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne
för senare åtgärd.
1.2 Mottagna samtal
Här visas en lista med mottagna samtal. Du
kan välja att ringa upp, radera eller lägga
numret i telefonens eller SIM-kortets minne
för senare åtgärd.
1.3 Ringda samtal:
Här visas en lista med tidigare slagna
nummer. Du kan välja att ringa upp, radera
eller lägga numret i telefonens eller SIMkortets minne för senare åtgärd.
1.4 Radera lista: Med denna funktion kan du
radera de listor som finns i menyerna 1.1, 1.2
och 1.3 enligt nedan.
1.4.1 Alla
1.4.2 Missade
1.4.3 Mottagna
1.4.4 Ringda
1.5 Samtalslängd: Här har du möjlighet att
se samtalstiden för alla dina samtal eller för
det senaste samtalet. Du kan också välja att se
antalet samtal och nollställa samtalsmätaren.
1.5.1 Sista samtal
1.5.2 Antal samtal
1.5.3 Total tid
1.5.4 Nollställ samtalsmätaren
För att kunna nollställa samtalsmätaren
behöver du telefonkoden (se Meny 5.5).
Meny 3. Redigera minne
3.1 Lägg till: Du har här möjlighet att lagra
namn och telefonnummer i telefonens eller
SIM-kortets minne. Se avsnittet om funktioner
i minnet för mer information.
Meny 2. Meddelanden
2.1 Läs: Här kan du läsa inkomna textmeddelanden. Du kan sedan välja att radera läst
meddelande, skicka det vidare, ändra, spara
hela eller delar av meddelandet.
2.2 Skriv: Med hjälp av knappsatsen kan du
skriva ett textmeddelande. Välj sedan att
spara eller skicka det.
2.3 Talmeddelande: Lyssna på inkomna
meddelanden.
2.4 Inställning: Ange numret (SMSCnummer) till den meddelandecentral du vill
skall överföra dina meddelanden. Ange också
hur du vill att ditt meddelande skall nå
adressaten och hur länge det skall lagras i
meddelandecentralen.
2.4.1 SMSC-nummer
2.4.2 Giltighet
2.4.3 Typ
Kontakta din operatör för information om
dessa inställningar samt för SMSC-numret.
3.2 Sök: Här kan du göra ändringar i minnet
3.2.1 Redigera: Ändra uppgifter i de olika
minnena.
3.2.2 Radera: Ta bort ett sparat namn.
3.2.3 Kopiera: Kopiera ett sparat namn.
3.2.4 Flytta: Flytta information mellan
telefonens och SIM-kortets minne.
3.3 Kopiera alla: Kopierar SIM-kortets
telefonnummer och namn till telefonens
minne.
3.3.1 Från SIM- till telefonminne
3.3.2 Från Telefon- till SIM-minne
3.4 Snabbuppringning: Ett nummer som är
lagrat i telefonboken kan lagras som ett
kortnummer.
3.5 Töm SIM: Du kan välja att radera hela
minnet i SIM-kortet.
3.6 Töm minne: Du kan välja att radera hela
minnet i telefonen.
3.7 Status: Se hur många platser som är
upptagna med namn och nummer i SIM-kortet
och telefonen.
169
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
169
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
Meny 4. Samtalsfunktioner
Meny 5. Inställningar
4.1 Sänd nummer: Välj om ditt eget nummer
ska visas eller ej för den du ringer upp.
Kontakta din nätoperatör för permanent dolt
nummer.
5.1 Fabriksinställning: Funktion för att
återgå till systemets fabriksinställningar.
4.2 Samtal väntar: Välj om du vill få ett
meddelande om att samtal väntar under
pågående samtal.
4.3 Autosvar: Välj att svara utan att använda
knappsatsen.
4.4 Autouppringning: Välj att ringa upp ett
tidigare upptaget och slaget nummer.
4.5 Snabbuppringning: Här ställer du in om
snabbuppringningen ska vara aktiverad eller
ej. Funktionen måste vara aktiverad för att du
ska kunna slå ett kort-nummer.
4.6 Vidarekoppla: Här kan du välja när och
vilka typer av samtal som ska vidarekopplas
till ett angivet telefonnummer.
4.6.1 Alla samtal (inställningen gäller
endast under aktuellt samtal).
4.6.2 Vid upptaget
4.6.3 Inget svar
4.6.4 Ej nåbar
4.6.5 Faxanrop
4.6.6 Dataanrop
4.6.7 Upphäv alla
5.5 Ändra koder: Ändra PIN-koden eller
telefonkoden.
5.2 Operatör: Välj operatör automatiskt eller
manuellt.
5.2.1 Auto
5.2.2 Manuell
OBS! Skriv upp och spara koden på ett säkert
ställe.
5.3 Språk: Här kan du välja vilket språk
telefonen ska visa.
5.6 Ljud
5.3.1 English UK
5.3.2 English US
5.3.3 Svenska
5.3.4 Dansk
5.3.5 Suomi
5.3.6 Deutsch
5.3.7 Nederlands
5.3.8 Français FR
5.3.9 Français CAN
5.3.10Italiano
5.3.11 Español
5.3.12Portuguës P
5.3.13Portuguës BR
5.4 SIM-säkerhet: Välj om PIN-koden ska
vara på, av eller automatisk.
5.4.1 På
5.4.2 Av
5.4.3 Auto
5.5.1 PIN-kod
5.5.2 Telefonkod (använd 1234 innan
du byter till egen kod).
Telefonkoden används för att
nollställa samtalsmätaren.
5.6.1 Ringvolym: Här kan du välja
volym på inkommande ringsignal.
5.6.2 Ringsignal: Du har åtta olika
ringsignaltyper att välja mellan.
5.6.3 Knappklick: På eller av
5.6.4 Hast. volym: Välj om volymen
ska vara fartberoende eller ej.
5.6.5 RadioAutDämp: Här kan du
välja om du vill låta radions
ljudnivå kvarstå under telefonsamtal eller ej.
5.6.6 Nytt SMS: Välj om du vill att
telefonen ska ge ifrån sig en
ljudsignal för inkommande
SMS eller ej.
5.7 Trafiksäkert: Här kan du välja att koppla
bort hastighetsbegränsningen för menysystemet, dvs välja att använda menysystemet även
under färd.
170
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
170
9/10/2003, 8:42 AM
Telefon
Övrig information
Specifikationer
Uteffekt
SIM-kort
Minnesplatser
SMS (Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
2W
litet
255*
Ja
Nej
Ja (900/1800)
* 255 minnesplatser i telefonens minne. Antal
minnesplatser på SIM-kort varierar beroende
på abonnemang.
3902239d
3903022m
Radio - Telefon
Dubbla SIM-kort
De fyra nedersta knapparna i rattens knappsats
är gemensamma för radio och telefon.
Många teleoperatörer erbjuder dubbla SIMkort, ett för din bil och ett för en annan telefon.
Med dubbla SIM-kort har du samma nummer
till två olika apparater. Fråga din teleoperatör
om vilka möjligheter som erbjuds och om
hanteringen av dubbla SIM-kort.
För att styra telefonfunktionerna med dessa
knappar måste systemet vara aktiverat, se
sidan 162. Om du vill göra inställningar i
radion med dessa knappar måste telefonen
avaktiveras. Tryck på
.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer. Det
är ett 15-siffrigt serienummer som finns
inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att
få fram numret i displayen. Skriv upp det och
spara på ett säkert ställe.
171
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
171
9/10/2003, 8:42 AM
172
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
172
9/10/2003, 8:42 AM
Register
A
ABS ................................................ 18, 27
AC ......................................................... 52
Aktivitetsläge ...................................... 162
Aktivt chassi, FOUR-C ................... 32, 87
Aktuell bränsleförbrukning ................... 33
Alarm ................................................... 158
Allmänbelysningen ............................... 61
Audiosystem ........................................ 141
AUM (Avancerad användarfunktion) radio ..................................................... 151
AUTO .................................................... 50
AUTO DOWN ...................................... 40
AUTO-UP ............................................. 40
Autodim ................................................. 41
Automatisk klimatanläggning ECC ..... 48
Automatisk återlåsning ......................... 69
Automatiskt halvljus ............................. 35
Automattvätt ....................................... 119
Automatväxellåda ................................. 82
Automatväxellåda med man. lägen ...... 84
Avancerad användarfunktion- radio ... 151
Avgaskontroll-service ......................... 123
AWD ...................................................... 86
Axeltryck ............................................. 137
B
Backspeglar ........................................... 41
Backväxelspärr ...................................... 82
Backvarnare .......................................... 88
Bagagelucka .......................................... 70
Bagageutrymmet ................................... 63
Bakvagn ............................................... 137
Barn i bilen - placering ......................... 24
Barnstol och krockkudde ...................... 14
Batteri .................................................. 141
Batteri (starthjälp) ................................. 90
Batteriet ................................. 55, 121, 130
Batteriskötsel ............................... 130, 131
Bensinförbrukning .............................. 123
Bilar utrustade med STC ...................... 28
Bilbälten .................................................. 8
Bilbälten och bältessträckare ................ 10
Blockerat låsläge ................................... 71
Bogsering .............................................. 89
Bogseröglan .......................................... 89
Bortkoppling av blockerat låsläge ........ 71
Broms- och kopplingsvätska .............. 135
Bromskraftsförstärkning (EBA) ........... 20
Bromssystemet ...................................... 18
Bromsvätska ................................ 129, 136
Bränslefilter-Diesel ............................. 126
Bränsleförbrukning ............................. 123
Bränslemätare ........................................ 26
Bränslepåfyllning .................................. 78
Bränsletank .......................................... 135
Byte av batteri - fjärrkontroll ................ 70
Byte av batteriet .................................. 131
Byte av hjul ......................................... 101
Byte av olja och oljefilter ................... 127
Bälteskudde ........................................... 22
Bärgning ................................................ 89
C
Cd-spelare ................................... 153, 155
Cd-växlare ........................................... 154
Chassinummer ..................................... 134
D
D - Körläge ...................................... 83, 85
Defroster ......................................... 50, 53
Diesel ....................................... 37, 78, 126
Dimbakljus ............................................ 35
Dimljus bak ........................................... 29
Dimstrålkastare ..................................... 35
Din klimatanläggning - goda råd .......... 47
Direktstart värmare ............................... 55
Dolby Pro Logic Surround Sound ...... 156
Domkraft ....................................... 64, 102
Draganordning ...................................... 93
Dragkrok - delbar (demontering) .......... 96
DSTC .............................................. 20, 28
Dubbdäck .............................................. 98
Dubbla SIM-kort ................................. 171
Däck ...................................................... 98
Däcktryck .............................................. 99
173
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
173
9/10/2003, 8:42 AM
Register
E
EBA ....................................................... 20
ECC ....................................................... 48
Effekt ........................................... 139, 140
Ekonomisk körning ............................... 80
Elektrisk kylfläkt ......................... 124, 125
Elektriska fönsterhissar ......................... 40
Elektronisk bromskraftsfördelning
(EBD) .................................................... 19
Elektronisk startspärr ...................... 68, 79
Elmanövrerad stol ................................. 60
Elmanövrerad taklucka ......................... 42
Elsystem .............................................. 138
Eluppvärmd bakruta .............................. 38
Eluppvärmda backspeglar ..................... 38
Eluppvärmda framstolar ....................... 38
Eluttag ................................................... 39
Exteriör .................................................... 6
F
Faktisk temperatur ................................ 47
Faktisk temperatur - ECC ..................... 47
Fel i bilens avgasreningssystem ........... 29
Fel i SRS ............................................... 29
Fjärrkontroll .......................................... 60
Fläkt ....................................................... 52
FOUR-C, Aktivt chassi ................... 32, 86
Framstolar ............................................. 58
Framvagn ............................................. 137
Frånkoppling av larm ............................ 73
Funktionsväljare .................................... 53
Fågelspillning ...................................... 118
Fällning av bakryggarna ....................... 65
Fällning passagerarstol fram ................. 59
Färddator ............................................... 33
Färgkod ................................................ 117
Fästanordning ........................................ 64
Fästsystem för barnstolar (ISOFIX) ..... 23
Förvaringsplatser ................................... 62
Förvaringsplatser i mittkonsolen .......... 63
Helljus "blink" ...................................... 36
Hjul ........................................................ 98
Hjälpstart ............................................... 90
Hjälpstartbatteri .................................... 90
HU-401 ................................................ 142
HU-601 ................................................ 143
HU-801 ................................................ 144
Huvudnyckel ......................................... 68
Högt placerat bromsljus ...................... 114
Höjdinställning - framstol ..................... 58
G
IC-systemet (krockgardinen) ................ 15
Imma på rutornas insida ........................ 47
Inkoppling av larm ................................ 73
Innerbelysning ....................................... 61
Inre backspegel ..................................... 41
Instrumentbelysning .............................. 35
Instrumentpanel - högerstyrd .................. 3
Instrumentpanel - vänsterstyrd ............... 2
Interiör - högerstyrd ................................ 5
Interiör - vänsterstyrd .............................. 4
Isofix fästsystem för barnstolar ............ 23
Gassensor .............................................. 49
Geartronic .............................................. 84
Generator ............................................. 138
Generatorn laddar inte .......................... 29
Glödlampor ......................................... 138
Glödlampsbyte .................................... 108
Golvmattor ............................................ 81
Golvstöd ................................................ 64
H
Halt väglag ............................................ 79
Halvljuset .............................................. 35
Handbroms ............................................ 39
Hastighetsreglerad servostyrn. (ECPS) 80
Hel/halvljusomkoppling ....................... 36
I
K
Kassettdäck ......................................... 152
Katalysator .......................................... 122
Katalytisk avgasrening ....................... 122
Kavajhållare .......................................... 66
174
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
174
9/10/2003, 8:42 AM
Register
Keylock ................................................. 79
Kick-down ............................................. 85
Klimatstyrning med
luftkonditionering AC ........................... 52
Knallgas ............................................... 131
Kombinationsinstrumentet ................... 26
Konstantfarthållare ................................ 34
Kontroll- och varningslampor .............. 27
Kontroll- och varningssymboler ........... 29
Kontrollampa för släp ........................... 29
Kraftöverföring ................................... 137
Krockkudde - passagerarsidan .............. 13
Kylsystem ............................................ 135
Köldmedium ........................................ 136
Köregenskaper och däck ....................... 80
Körläge .................................................. 37
Körning med släpvagn .............. 91, 92, 93
Körriktningsvisare ................................ 36
Körsträcka till tom tank ........................ 33
L
L Lågväxelläge ...................................... 83
Lacken ................................................. 117
Lackskador .......................................... 117
Laminerade sidorutor ............................ 43
Larm ...................................................... 73
Lastgardin i bagageutrymmet ............... 63
Lasthållare ............................................. 81
Ledbelysning ......................................... 71
Ljushöjdsreglering ................................ 35
Luftdistribution ..................................... 46
Luftfördelning ....................................... 53
Luftkonditioneringsanläggning .......... 135
Luftkvalitetsensor ................................. 49
Lufttrycket ............................................. 99
Lyftning av bilen ................................. 121
Lågväxelläge ......................................... 83
Lång last ................................................ 65
Låsning och upplåsing .......................... 69
Låsningsfria bromsar (ABS) ................. 18
Lämpliga tvättmedel ........................... 118
Längdinställning ................................... 58
Läslampor fram och bak ....................... 61
M
Make up spegel ..................................... 61
Manuell barnsäkerhetsspärr .................. 72
Manuell klimatanläggning med
luftkonditionering ................................. 52
Manuell växellåda ................................. 82
Medelbränsleförbrukning ..................... 33
Miljöklass .................................... 139, 140
Miljöomsorg .................................. 47, 121
Mindre stenskott och repor ................. 117
Minuskabeln ........................................ 131
Motor - Specifikationer ............... 139, 140
Motorhuv ..................................... 124, 125
Motorns typbeteckning ....................... 134
Motorolja ............................................. 127
Motorrum .................................... 124, 125
Multifilter .............................................. 49
Mått och vikter .................................... 135
N
N Neutralläge .................................. 83, 85
Nackskydd i baksätet ............................ 59
Nedväxlingsskydd ................................. 83
Nyckelspärr ........................................... 79
Nycklar .................................................. 68
Nödsamtal ........................................... 160
Nödstopp ............................................... 60
O
Oktantal ....................................... 139, 140
Oljekvalitet .......................................... 127
Oljetryck ................................................ 29
P
P Parkering ...................................... 83, 85
Parkeringsbroms ................................... 39
Parkeringsbroms åtdragen .................... 29
Parkeringsljus/positionsljus .................. 35
Parkeringsvärmare ................................ 54
Placering av barn i bilen ....................... 24
Pluskabeln ........................................... 131
Polering och vaxning .......................... 119
175
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
175
9/10/2003, 8:42 AM
Register
Pollenfilter ............................................. 47
Positionsljus/parkeringsljus .................. 35
R
R Backning ...................................... 83, 85
Radio ................................................... 141
Radioläge ............................................... 37
Rattinställning ....................................... 36
Regnsensor ............................................ 37
Relä/Säkringsboxen i motorrummet ... 104
Relä/Säkringscentral i
bagageutrymme ................................... 104
Rengöring av bilbälten ........................ 119
Rengöring av klädsel .......................... 119
Reostat för instrumentbelysning ........... 35
Reservhjul ..................................... 64, 100
RFD (Road Friction Detection) ............ 20
Rostskydd ............................................ 116
Ryggstödets lutning .............................. 58
Röd symbol ........................................... 28
S
Samtalsfunktioner ............................... 163
SE MANUAL ...................................... 30
SERV. ERFODRAS .............................. 30
SERV. SNARAST ................................. 30
Servicenyckel ........................................ 68
Servostyrning .............................. 129, 135
SIM-kort .............................................. 162
SIPS-bag .................................................. 9
SIPS-bagsystemet ................................. 11
Skidlucka ............................................... 65
Slitagevarnare ..................................... 100
Släpvagn ................................................ 92
Släpvagnsvikt ...................................... 135
Smörjmedel ......................................... 136
Snökedjor .............................................. 98
Solgardin ............................................... 43
Solskärm ................................................ 43
Specialfälgar .......................................... 98
Speglar ................................................... 41
Spolarvätska ........................................ 129
Spolarvätskebehållare ......................... 129
SRS (krockkudde) ................................... 9
STANNA OMGÅENDE ....................... 30
Start av motor .................................. 78, 79
Starthjälp ............................................... 90
Startläge ................................................. 37
Startmotor ............................................ 138
STC .................................................. 19, 28
Strålkastare ............................................ 35
Strömställare i mittkonsolen ........... 31, 32
Styrservoolja ....................................... 129
Svankstödet ........................................... 58
Symboler ............................................. 130
Säkringar ............................................. 104
Säkringar i bagageutrymmet ............... 107
Säkringar i kupén ................................ 106
Säkringar i motorrummet .................... 105
Säkringscentralen i kupén ................... 104
T
Taklast ................................................. 135
Taklucka ................................................ 42
Tankluckan ............................................ 78
Telefonsystemet .................................. 160
Temperatur ............................................ 50
Temperaturväljare .......................... 50, 52
"Temporary Spare" .............................. 100
TIMER I ............................................... 54
TIMER II ............................................... 54
TIMER II .............................................. 54
Torkarblad, byte .................................. 132
Totalvikt .............................................. 135
Trafikinformation ................................ 149
Trafiksäkerhet ..................................... 167
Trygghetsbelysning ............................... 71
Tvättning ............................................. 118
Typbeteckningar .................................. 134
Tågvikt ................................................ 135
Tändnings- och rattlås ........................... 37
Tändstift ...................................... 139, 140
U
Uppfällning av bälteskudden ................ 22
Upplåsning av bagagelucka med
huvudnyckeln ........................................ 70
Uttag för cigarettändare ........................ 39
176
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
176
9/10/2003, 8:42 AM
Register
V
W
Varning - fel i ABS-systemet ................ 27
Varning - fel i bromssystemet ............... 27
Varning - risk för förlorat väggrepp ..... 28
Varningsblinkers ................................... 38
Varningstriangel .................................... 64
Ventilation ............................................. 45
Ventilationsmunstycken ........................ 46
Verktyg .................................................. 64
Verktygspåse med bogserögla .............. 64
Vindrutespolare/strålkastarspolare ....... 37
Vindrutetorkare ..................................... 37
Viktiga tips - Barn i bilen ..................... 21
Vindrutespolarbehållare ...................... 135
Vinterdäck ............................................. 98
Volvo Serviceprogram ........................ 120
Volvos integrerade bälteskudde ............ 22
Volymuppgifter ................................... 135
Vridmoment ................................ 139, 140
Vårda bilen ............................................ 81
Värme/Kyla ........................................... 52
Vätskebehållare - broms/koppling ..... 129
Växellådans typbeteckning ................. 134
Växellådsolja ....................................... 135
Växellägen, manuell växellåda ............. 82
Växelväljarspärr .................................... 84
Växla rätt ............................................... 80
Växlingsspärr ........................................ 79
W - Vinter .............................................. 86
WHIPS .................................................. 16
Y
Yttre backspeglar .................................. 41
Å
Återcirkulation ............................... 51, 52
ÅTG NÄSTA SERV ............................. 30
Ö
Öppen bagagelucka ............................... 80
Öppning av tankluckan ......................... 78
177
S80w346-IB-6701(6392)-Inlaga-TRYCK.P65
177
9/10/2003, 8:42 AM
Volvo Service
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens elektriska system, kan endast utföras med hjälp av för bilen speciellt
utvecklad elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid din Volvo-verkstad, innan du låter påbörja eller utföra
servicearbeten som påverkar det elektriska systemet.
Installation av tillbehör
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör kan påverka bilens elektroniksystem negativt. Vissa tillbehör
fungerar endast när därtill hörande mjukvara programmeras in i din bils elektroniska system. Kontakta därför
alltid din Volvo-verkstad innan du installerar tillbehör, som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil har möjlighet att spela in detaljerad information. Denna information,
som är avsedd att användas i forskningsyfte för att vidareutveckla säkerheten och för diagnos av fel i vissa av
bilens system, kan innehålla uppgifter såsom; exempelvis användandet av säkerhetsbälten av förare och
passagerare, information om funktion av olika system och moduler i bilen och information beträffande statusen
av motor-, gasregleringspjäll-, styrning-, broms- och andra system.
Denna information kan innefatta uppgifter beträffande förarens sätt att köra bilen. Sådan information kan
innehålla uppgifter såsom, men inte uteslutande, bilens hastighet, användandet av broms- eller gaspedalen och
rattutslag. Sistnämnda data kan lagras under ett begränsat tidsintervall medan bilens körs och därefter under
förloppet av en kollision eller i ett nära tillbud.
Volvo Personvagnar AB kommer inte att medverka till att denna lagrade information lämnas ut utan samtycke.
Dock kan Volvo Personvagnar AB tvingas lämna ut informationen p.g.a. nationell lagstiftning.
I övrigt kan Volvo Personvagnar AB och auktoriserade verkstäder komma att läsa och använda informationen.
S80w346-IB-6701(6392)-Omslag-TRYCK.p65 3
9/8/2003, 12:51 PM
Det här bör du kontrollera regelbundet:
Däcktryck
1. Spolarvätska: Se till att behållaren alltid är
välfylld. På vintern med frostskydd! Se sidan
129.
2. Servostyrning: nivån skall ligga mellan
MIN- och MAX markeringarna. Se sidan 129.
7700242d
3. Kylvätskan: nivån skall ligga mellan MINoch MAX markeringarna på expansionstanken.
Se sidan 128.
Glödlampor
2
1
3
4. Oljenivån: nivån skall ligga mellan
markeringarna på mätstickan. Se sidan 128.
5. Bromsvätskenivån: nivån skall ligga
mellan MIN- och MAX markeringarna. Se
sidan 129.
3501577F
1700225F
4
1. 55 W
2. 21 W
3. 21/4 W
4. 5 W
5. 55 W
6. 5 W
7. 21 W
TP 6701 (Swedish) AT0347 Printed in Sweden
S80w346-IB-6701(6392)-Omslag-TRYCK.p65 4
9/8/2003, 12:51 PM
5
6
7
H7
PY
BAY 15d
W2,1x9, 5d
H1
BA 15
BAY 15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising