Volvo | S90 | Volvo On Call | Volvo S90 2019 Early Volvo On Call

Volvo S90 2019 Early Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.
Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustratio-
ner i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Komma igång med Volvo On Call*
5
Komfort och kontroll med Volvo On
Call-app
5
Hjälp med Volvo On Call*
6
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call*
6
Akut hjälp med Volvo On Call*
7
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
9
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call*
9
Stöldvarning med Volvo On Call*
11
Spårning av stulet fordon med Volvo
On Call*
11
Fjärrmanövrerad startspärr med
Volvo On Call*
12
Kundtjänst via Volvo On Call*
13
Skicka destinationer till bilens navigationssystem via Volvo On Call* servicecenter
13
Volvo On Call*-marknader
14
Volvo On Call*-tjänster per marknad
15
Volvo On Call* tillgänglighet
16
Volvo On Call* utomlands
16
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
17
Prioritera mellan Volvo On Call* servicecenter och larmcentral
20
PIN-kod till Volvo On Call*
20
Köpa eller sälja bil med Volvo On Call*
21
Reservbatteri för Volvo On Call*
22
Personuppgifter och Volvo On Call*
22
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
OBS
Volvo On Call ger direktkontakt till bilen samt
extra komfort och hjälp dygnet runt.
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen
är endast avsedd för nödsituationer.
Funktionerna finns tillgängliga via Volvo On Callappen1 samt ON CALL- och SOS-knappen i
bilens tak:
•
•
•
Personuppgifter och Volvo On Call* (s. 22)
Volvo On Call* tillgänglighet (s. 16)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
Volvo On Call-appen och ON CALL-knappen
kan användas för samtliga andra tjänster2,
inklusive vägassistans.
Volvo On Call-systemet
Volvo On Call är kopplat till bilens säkerhets- och
larmsystem samt bilens övriga system, som lås
och klimat. Bilen har ett inbyggt modem för kommunikation med Volvo On Call servicecenter och
Volvo On Call-app. GNSS (Global Navigation
Satellite System) används för att lokalisera bilen.
Kontakta servicecenter
Det går t.ex. att låsa eller låsa upp bilen eller kontrollera bränslenivån direkt på en telefon via Volvo
On Call-appen. Om en olycka är framme kan akut
hjälp, i form av t.ex. ambulans och polis, skickas
till bilen, och vid mindre akuta problem, som
punktering, kan vägassistans tillkallas.
För att kontakta Volvo On Call servicecenter
används bilens ON CALL-knapp eller Volvo On
Call-app. Det går även att ringa via telefon till
Volvo On Call servicecenter.
Relaterad information
•
•
•
1
2
4
Komma igång med Volvo On Call* (s. 5)
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
Hjälp med Volvo On Call* (s. 6)
Appfunktioner varierar mellan marknader.
Tjänsterna varierar mellan marknader.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Komma igång med Volvo On Call*
Köp av begagnad bil med Volvo On Call
Den här artikeln beskriver vad som krävs för att
komma igång med Volvo On Call.
Vid köp av en begagnad Volvo med Volvo On Call
är det viktigt att radera data från den tidigare
ägaren och lägga till sina egna uppgifter för att
tjänsten ska fungera. Besök en Volvoåterförsäljare för hjälp.
Aktivering av Volvo On Call
När bilen hämtas aktiverar återförsäljaren Volvo
On Call-systemet och ägaren får en automatiskt
genererad PIN-kod för Volvo On Call. PIN-koden
används av säkerhetsskäl för att identifiera ägaren till bilen (eller annan godkänd person såsom
en familjemedlem) och fungerar som en bilnyckel.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call-abonnemang
•
Bilen måste ha ett giltigt Volvo On Call-abonnemang.
•
Abonnemanget initieras i samband med bilköpet
då systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas, och giltigheten är
marknadsberoende. Kontakta en Volvoåterförsäljare för hjälp.
OBS
Automatiskt krocklarm, SOS-knappen och
vägassistans via On Call-knappen fungerar
även utan abonnemang.
Volvo ID och anslutning av Volvo On
Call-app till bil
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 20)
Köpa eller sälja bil med Volvo On Call*
(s. 21)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
Komfort och kontroll med Volvo On
Call-app
Volvo On Call-användare har alltid direktkontakt
med sin bil via Volvo On Call-app.
Det går t.ex. att se om lampor behöver bytas och
om spolarvätska behöver fyllas på. Det går att
låsa och låsa upp bilen, kontrollera bränslenivån
och visa närmaste bensinstation. Även förkonditionering kan ställas in och startas via bilens parkeringsklimat eller funktionen fjärrstart av bil
(ERS3).
Volvo On Call-appen uppdateras kontinuerligt.
Aktuell information om tillgängliga funktioner för
olika bilmodeller finns på support.volvocars.com.
Volvo On Call-appen finns för iOS, Android och
Windows Mobile. Ladda ner den gratis från Apple
Appstore, Google Play eller Windows Phone
Store.
Relaterad information
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
Komma igång med Volvo On Call* (s. 5)
Hjälp med Volvo On Call* (s. 6)
För att använda Volvo On Call behövs ett Volvo
ID. Efter att ha skapat ett Volvo ID behöver Volvo
On Call-appen anslutas till bilen.
* Tillval/tillbehör.
5
VOLVO ON CALL
Hjälp med Volvo On Call*
Volvo On Call kan ge extra trygghet och hjälp vid
t.ex. punktering, motorstopp eller en olycka.
Volvo On Call erbjuder inte bara extra komfort
och kontroll via appen utan även en mängd hjälptjänster via SOS- och ON CALL-knappen i taket,
såsom akut hjälp vid en olycka, stöldvarning, assistans vid vägkanten och fjärrupplåsning.
Relaterad information
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 11)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 11)
3 Engine Remote Start är tillgängligt
4 Gäller Volvo On Call-marknader av
6
•
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
Automatiskt krocklarm med Volvo
On Call*
Om en kollision inträffar kan bilen meddela det
automatiskt till Volvo On Call servicecenter, eller
närmaste larmcentral, som kan skicka ut akut
hjälp.
Volvo On Call servicecenter4
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en
olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare
eller krockkudde uppnås, skickas en signal automatiskt till Volvo On Call servicecenter. Följande
sker:
1.
Ett meddelande, innehållande bl.a. bilens
position, skickas automatiskt från bilen till
Volvo On Call servicecenter.
2.
Volvo On Call servicecenter etablerar därefter muntlig kontakt med bilens förare och
försöker ta reda på krockens omfattning och
behovet av hjälp.
3.
Volvo On Call servicecenter kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
Volvo On Call servicecenter berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
på vissa marknader och modeller.
typ A.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Prioritera offentligt nödnummer4
Det går att ställa in så att bilen ringer upp offentlig larmcentral istället för Volvo On Call servicecenter. Läs separata instruktioner.
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
Akut hjälp med Volvo On Call*
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
Tryck på SOS-knappen för att kontakta Volvo On
Call servicecenter, eller närmaste larmcentral, i
en nödsituation.
Närmaste larmcentral5
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en
olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare
eller krockkudde nås, skickas automatiskt en signal direkt till närmaste larmcentral. Följande sker:
1.
2.
Larmcentralen etablerar muntlig kontakt med
bilens förare och försöker ta reda på krockens omfattning och behovet av hjälp.
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 11)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Volvo On Call* utomlands (s. 16)
Larmcentralen skickar nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Larmnummer
Då krocklarmet aktiveras försöker systemet etablera kontakt med landets Volvo On Call servicecenter. Om detta inte är möjligt går samtalet
direkt till det utsedda larmnumret för området där
bilen befinner sig.
Relaterad information
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Prioritera mellan Volvo On Call* servicecenter
och larmcentral (s. 20)
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
4 Gäller
5 Gäller
Volvo On Call-marknader av typ A.
Volvo On Call-marknader av typ B.
}}
* Tillval/tillbehör.
7
VOLVO ON CALL
||
Volvo On Call servicecenter6
OBS
För att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot
bilen eller passagerare kan Volvo On Call servicecenter larmas manuellt genom att SOS-knappen
trycks in i minst 2 sekunder. Volvo On Call servicecenter meddelas, får reda på bilens position
och försöker etablera muntlig kontakt med föraren för att komma överens om hjälpbehov.
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
Volvo On Call servicecenter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.), som bistår
med lämplig åtgärd.
nödnummer6
Prioritera offentligt
Det går att ställa in så att bilen ringer upp offentlig larmcentral istället för Volvo On Call servicecenter. Läs separata instruktioner.
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen
är endast avsedd för nödsituationer.
Volvo On Call-appen och ON CALL-knappen
kan användas för samtliga andra tjänster8,
inklusive vägassistans.
För att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot
bilen eller passagerare kan närmaste larmcentral
larmas manuellt genom att SOS-knappen trycks
in i minst 2 sekunder. Via muntlig kontakt fastställs hjälpbehov (polis, ambulans, bärgning etc.)
och hjälpinsatser skickas till bilen.
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 11)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Volvo On Call* utomlands (s. 16)
Larmnummer
Då krocklarmet aktiveras försöker systemet etablera kontakt med landets Volvo On Call servicecenter. Om detta inte är möjligt går samtalet
direkt till det utsedda larmnumret för området där
bilen befinner sig.
•
•
•
•
•
•
8
•
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
Relaterad information
Närmaste larmcentral7
6 Gäller Volvo On Call-marknader av typ
7 Gäller Volvo On Call-marknader av typ
8 Tjänsterna varierar mellan marknader.
•
Volvo On Call* (s. 4)
Prioritera mellan Volvo On Call* servicecenter
och larmcentral (s. 20)
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
A.
B.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Assistans vid vägkant med Volvo On
Call*
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning
med Volvo On Call*
Vid t.ex. punktering, bränslebrist eller urladdat
batteri går det att tillkalla hjälp med ON CALLknappen eller Volvo On Call-appen.
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 11)
Bilen kan fjärrupplåsas via Volvo On Call servicecenter. Den kan också låsas och låsas upp via
Volvo On Call-app.
Om ON CALL-knappen i taket hålls in i minst
2 sekunder etableras muntlig kontakt mellan
Volvo On Call servicecenter och föraren. Detta för
att komma överens om vilken hjälpinsats som
krävs.
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* utomlands (s. 16)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 11)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen
är endast avsedd för nödsituationer.
Volvo On Call-appen och ON CALL-knappen
kan användas för samtliga andra tjänster9,
inklusive vägassistans.
Vägassistanstjänsten kan behöva tecknas separat.
Relaterad information
•
•
•
9
Volvo On Call* (s. 4)
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
Tjänsterna varierar mellan marknader.
}}
* Tillval/tillbehör.
9
VOLVO ON CALL
||
Fjärrupplåsning via Volvo On Call
servicecenter10
Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller blivit
inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen
inom de närmaste 5 dygnen med hjälp av Volvo
On Call servicecenter efter att erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter fjärrupplåser
Volvo On Call servicecenter bilen efter överenskommelse.
1.
Kontakta Volvo On Call servicecenter via
Volvo On Call-appen (alternativt ring med en
telefon).
2.
När Volvo On Call servicecenter verifierat
bilens ägare eller annan auktoriserad person
med PIN-kod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.
3.
Tryck lätt en gång på den gummerade tryckplattan undertill på bagageluckans/bakluckans handtag för att låsa upp bilen.
> Nu kan samtliga dörrar öppnas normalt.
OBS
Om den gummerade tryckplattan på bagageluckan/bakluckan inte trycks in inom en, av
Volvo On Call servicecenter, förutbestämd tid
kommer bilen att låsas igen.
10
10
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage kan
fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt vara
begränsad p.g.a. dålig mottagning.
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
Låsning/upplåsning via appen
Status för samtliga dörrar och fönster visas. Föraren kan låsa och låsa upp bilen på håll i fem
dygn efter att bilen har låsts. Av säkerhetsskäl
krävs lösenordet för ditt Volvo ID när bilen låses
upp via Volvo On Call-appen.
Relaterad information
•
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 11)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 11)
Gäller Volvo On Call-marknader av typ A.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Stöldvarning med Volvo On Call*
•
När bilens larm aktiveras får bilägaren ett meddelande till det telefonnummer som är registrerat
hos återförsäljaren och sedan en push-notis till
Volvo On Call-appen.
•
•
Om larmet inte stängs av inom en kortare period
larmas11 en operatör vid Volvo On Call servicecenter automatiskt. Operatören försöker kontakta
bilägaren via telefon. Om det visar sig att bilen
används av någon obehörig person kan en spårning startas.
Om larmet stängs av med hjälp av fjärrnyckeln
avbryts tjänsten.
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
Spårning av stulet fordon med Volvo
On Call*12
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Vid misstänkt bilstöld kan Volvo On Call servicecenter kontaktas via Volvo On Call-app eller telefonsamtal för att försöka hitta bilen.
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har
konstaterats kan bilens ägare tillsammans med
polisen och Volvo On Call servicecenter komma
överens om att bilen skall spåras. Volvo On Call
servicecenter skickar ett meddelande till bilen för
att fastställa bilens position. Därefter kontaktas
polis eller annan myndighet.
OBS
Relaterad information
•
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
Detta gäller även om bilen har öppnats och
stulits med hjälp av tillhörande nyckel.
Relaterad information
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
•
•
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
11
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Gäller ej Volvo On Call-marknader av typ B.
}}
* Tillval/tillbehör.
11
VOLVO ON CALL
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 11)
•
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
Volvo On Call* utomlands (s. 16)
Fjärrmanövrerad startspärr13 med
Volvo On Call*
•
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Vid en eventuell bilstöld kan en startspärr aktiveras på distans.
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
Om bilen är stulen kan ägaren kontakta Volvo On
Call servicecenter (via telefon eller Volvo On Callappen) eller myndigheterna.
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 11)
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
OBS
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 11)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
Detta gäller även om bilen har öppnats och
stulits med hjälp av tillhörande nyckel.
Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna
deaktiverar Volvo On Call servicecenter fjärrnycklarna för att förhindra start av bilen. En deaktiverad bil kan endast startas igen genom kontakt
med Volvo On Call servicecenter och efter det att
erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter utför Volvo On Call servicecenter aktivering
av bilen.
Relaterad information
12
13
12
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
Gäller ej Volvo On Call-marknader av typ B.
Gäller vissa Volvo On Call-marknader av typ A.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Kundtjänst via Volvo On Call*14
Tryck på ON CALL-knappen för att få svar på allmänna kundfrågor.
Vid frågor om användning av bilen kan ON CALLknappen användas för att komma i kontakt med
Volvo On Call servicecenter. En operatör svarar
dygnet runt.
Relaterad information
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
•
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
14
15
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Skicka destinationer till bilens
navigationssystem via Volvo On
Call* servicecenter
Kontakta Volvo On Call servicecenter för att få
destinationer skickade direkt till bilens navigationssystem15.
•
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
Tryck på ON CALL-knappen i bilens tak för att få
hjälp att hitta t.ex. en restaurang, ett hotell, en
verkstad, en sevärdhet eller annan destination. En
operatör skickar destinationen till bilen, och destinationen kan läggas till som delmål eller resmål
på centerdisplayen.
Relaterad information
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 11)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
•
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
Assistans vid vägkant med Volvo On Call*
(s. 9)
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 11)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Kundtjänst via Volvo On Call* (s. 13)
Gäller ej vissa Volvo On Call-marknader av typ B.
Gäller vissa marknader och bilar med Sensus Navigation*.
* Tillval/tillbehör.
13
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-marknader
Marknad
Här presenteras en lista med vilka marknader
som har Volvo On Call. Beroende på marknadstyp är inte alla tjänster tillgängliga. Vilka tjänster
som är tillgängliga per marknad redogörs separat och framgår i beskrivningen av varje tjänst.
Marknad
Marknadstyp
A
Albanien
Belgien
X
X
Bosnien–Hercegovina
Brasilien
X
X
Bulgarien
X
Cypern
X
Danmark
X
Estland
X
Finland
X
Frankrike
X
Grekland
Irland
Island
Israel
14
B
X
X
X
X
Marknadstyp
A
Marknad
B
Marknadstyp
A
Italien
X
Ryssland
Kanada
X
Tjeckien
Kazakstan
X
Tyskland
X
Kina
X
Schweiz
X
B
X
X
Kosovo
X
Serbien
X
Kroatien
X
Slovakien
X
Lettland
X
Slovenien
X
Litauen
X
Spanien
X
Storbritannien
X
X
Luxemburg
X
Makedonien
X
Sverige
Malta
X
Turkiet
Moldavien
X
Vitryssland
Montenegro
X
Ukraina
X
X
X
X
Nederländerna
X
Ungern
Norge
X
USA
X
Polen
X
Österrike
X
Portugal
X
Rumänien
Senaste information
X
Volvo On Call blir tillgängligt på allt fler platser.
För senaste information om var Volvo On Call
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
finns, se support.volvocars.com eller kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call*-tjänster per marknad
Relaterad information
Här presenteras för vilken marknadstyp som
Volvo On Call-tjänsterna är tillgängliga.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Tjänster
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
A
B
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Marknadstyp
A
B
Volvo On Call-app
X
X
Automatiskt krocklarm
X
X
Akut hjälp i nödsituationer
X
X
Vägassistans
X
X
Fjärrupplåsning via servicecenter
X
Stöldvarning via servicecenter
X
Spårning av stulet fordon
X
Fjärrmanövrerad startspärr
XA
Kundtjänst
X
Skicka destinationer till navigationssystemet via servicecenter
XA
XB
Endast vissa Volvo On Call-marknader av typ A
Endast vissa Volvo On Call-marknader av typ B
Mer information på Volvo Cars
supportsida
Besök support.volvocars.com för mer information
om Volvo On Call-tjänster och appfunktioner.
* Tillval/tillbehör.
15
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* tillgänglighet
Volvo On Call* utomlands
Volvo On Call-systemets funktioner är tillgängliga en viss tid efter att fjärrnyckeln avlägsnats.
Volvo On Call-tjänsterna kan variera vid körning
mellan länder.
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är funktionerna tillgängliga kontinuerligt under 5 dygn
och därefter en gång per timma under de kommande 17 dygnen. Efter totalt 22 dygn kommer
systemet vara avstängt tills dess bilen startats16.
När du trycker på SOS-knappen kopplas du alltid
till det Volvo On Call servicecenter som finns på
den marknad där bilen befinner sig. Finns det
inget Volvo On Call servicecenter, kontaktas närmaste larmcentral.
VARNING
Tjänsterna fungerar enbart i områden där
bilen har mobiltäckning och på de marknader
där tjänsten är tillgänglig.
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning
leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest
befolkade områden.
Relaterad information
•
•
•
•
•
16
16
Volvo On Call* (s. 4)
När du trycker på ON CALL-knappen kopplas du
alltid till ditt hemlands Volvo On Call servicecenter.
I länder utan roamingavtal är dock inga Volvo On
Call-tjänster tillgängliga.
För mer information, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Reservbatteri för Volvo On Call* (s. 22)
Volvo On Call*-marknader (s. 14)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 15)
Volvo On Call* utomlands (s. 16)
Funktionernas tillgänglighet kan variera.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Albanien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnien–Hercegovina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brasilien
0800 70 775 90
Ej tillämpligt
Bulgarien
+359 291 146
+359 291 146
Cypern
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Danmark
070 21 50 53
+45 702 150 53
Estland
80 07 777
+372 602 23 65
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grekland
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Irland
+44 20 860 39 848
+44 20 860 39 848
Island
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Israel
+972 773 601 417
+972 773 601 417
Italien
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazakstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
}}
* Tillval/tillbehör.
17
VOLVO ON CALL
||
18
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Kina
400 606 1635
+86 40 606 1635
Kosovo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Kroatien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Lettland
800 070 77
+371 661 008 21
Litauen
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luxemburg (Kundcentret finns i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Moldavien
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Montenegro
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Nederländerna
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+351 219 429 107
Rumänien
313 200 200
+36 145 844 47
Ryssland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Slovakien
+421 258 252 186
+421 258 252 186
VOLVO ON CALL
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Slovenien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Spanien
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Sverige
020 55 55 66
+46 31 518 335
Tjeckien
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Turkiet
444 4 858
+90 212 356 13 17
Tyskland
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Vitryssland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303 555
+380 444 950 078
Ungern
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Relaterad information
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* tillgänglighet (s. 16)
* Tillval/tillbehör.
19
VOLVO ON CALL
Prioritera mellan Volvo On Call*
servicecenter och larmcentral
OBS
Då Volvo On Call servicecenter kontaktas
överförs olika typer av information som underlättar för larmcentralens operatör att skicka
korrekt insats så snabbt som möjligt. Om inte
kontakt med servicecentret kan etableras
kontaktar bilen den offentliga larmcentralen
direkt.
Välj om bilen ska ringa upp Volvo On Call servicecenter eller larmcentralen i en nödsituation.
I bilar med Volvo On Call17 är det möjligt att ställa
in om bilen ska kontakta Volvo On Call servicecenter eller den offentliga larmcentralen när det
automatiska krocklarmet utlöses eller vid användning av SOS-knappen.
Vid inställning att den offentliga larmcentralen
kontaktas förmedlas inte samma mängd information. Om kontakt inte kan etableras sker
ingen uppringning till Volvo On Call servicecenter.
Bilens fabriksinställning är att primärt kontakta
Volvo On Call servicecenter.
För att ändra detta:
1.
Tryck på Inställningar i toppvyn i centerdisplayen.
2.
Tryck på Kommunikation
3.
Välj Prioritera offentligt call center över
Volvo call center om offentlig larmcentral
ska kontaktas direkt.
Volvo On Call.
Relaterad information
•
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
PIN-kod till Volvo On Call*
PIN-kod används av säkerhetsskäl för att identifiera att en person är behörig att utföra Volvo On
Call-tjänster i en viss bil.
Den fyrsiffriga PIN-koden, vilken skickas till bilägaren då återförsäljaren aktiverar abonnemanget, används för att identifiera personer som
är behöriga att utföra vissa Volvo On Call-tjänster,
t.ex. låsa upp bilen via Volvo On Call servicecenter18 eller skapa ett konto till Volvo On Call-app.
Glömt eller vill byta PIN-kod
Om PIN-koden har glömts eller behöver bytas
(t.ex. vid köp av en begagnad bil med Volvo On
Call) kontaktas
•
•
en återförsäljare eller
Volvo On Call servicecenter18 via ON CALLknappen, Volvo On Call-appen eller ett vanligt telefonsamtal.
Den nya koden skickas till bilägaren.
Fel PIN-kod har skrivits in i appen
upprepade gånger
Om en felaktig PIN-kod anges tio gånger i rad
kommer kontot att låsas. För att kunna använda
appen igen måste en ny PIN-kod väljas och ett
nytt appkonto skapas genom att följa samma process som när tidigare appkonto skapades.
17
18
20
Gäller Volvo On Call-marknader av typ A.
Gäller ej Volvo On Call-marknader av typ B.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Relaterad information
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Komma igång med Volvo On Call* (s. 5)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Köpa eller sälja bil med Volvo On Call*
(s. 21)
Köpa eller sälja bil med Volvo On
Call*
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 17)
Vid ägarbyte är det viktigt att avsluta Volvo On
Call-tjänsten.
Avsluta Volvo On Call-tjänst
Kontakta en Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för
att avsluta tjänsten. Återförsäljaren avskriver
abonnemanget och raderar tjänstehistoria. Tjänsten kan också avslutas med Volvo On Call-appen.
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga
inställningar och användardata i bilen till
ursprunglig fabriksinställning. Detta görs via
inställningsmenyn i centerdisplayen.
Starta Volvo On Call-tjänst
Vid köp av en begagnad bil med Volvo On Call:
Nya ägaren kontaktar Volvoåterförsäljaren som
skriver över återstående tid av abonnemanget på
den nya ägaren. Det är viktigt att kontaktuppgifterna är uppdaterade för att Volvo On Call ska
fungera samt att den tidigare ägaren inte ska ha
tillgång till att utföra Volvo On Call-tjänster i bilen.
Den nya ägaren erhåller en personlig fyrsiffrig
PIN-kod som krävs för att identifiera sig som
ägare (eller annan behörig person) och få tillgång
till vissa tjänster.
Relaterad information
•
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 20)
* Tillval/tillbehör.
21
VOLVO ON CALL
Reservbatteri för Volvo On Call*
Personuppgifter och Volvo On Call*
Land
Säljbolag
Om bilen blir strömlös ersätts huvudbatteriet
med Volvo On Calls reservbatteri.
Personuppgifter som behandlas i anslutning till
Volvo On Call-tjänsten.
Spanien
Volvo Car España S.L.U.
Reservbatteriet har en begränsad livslängd. När
batteriet behöver service eller bytas ut kommer
det upp ett meddelande, Volvo On Call Service
erfordras, i förardisplayen.
Volvos säljbolag, se tabellen nedan, och Volvo
Car Corporation, ansvarar för de personuppgifter
som behandlas i anslutning till tjänsten. All
behandling sker i enlighet med god sed och gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.
Sverige
Volvo Car Sweden AB
Tjeckien
Volvo Car Czech Republic
s.r.o.
Turkiet
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Vitryssland
Volvo Car Russia
Ungern
Volvo Autó Hungária Kft.
Österrike
Volvo Car Austria GmbH
Om meddelandet kvarstår, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
22
Volvo On Call* (s. 4)
Land
Säljbolag
Belgien
Volvo Car Belux
Danmark
Volvo Car Denmark A/S
England
Volvo Car UK Ltd
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Frankrike
Volvo Car France
Grekland
Volvo Car Hellas
Italien
Volvo Car Italia S.p.A.
Nederländerna
Volvo Cars Nederland B.V.
Norge
Volvo Car Norway AS
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Ryssland
Volvo Car Russia
Schweiz
Volvo Car Switzerland AG
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo med samarbetspartners både inom och utom EU/EES för att
leverera och utveckla tjänsten.
Vilka personuppgifter behandlas
Personuppgifterna som behandlas när det gäller
Volvo On Call består i huvudsak av följande tre
kategorier.
•
Personuppgifter som kunden själv lämnar i
samband med aktivering av Volvo On Call
och vid andra kontakter med Volvo, såsom
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
namn, adress, telefonnummer, typ av tjänst
och tjänstens varaktighet.
•
•
När en viss händelse som omfattas av Volvo
On Call inträffar skickas automatiskt information från fordonet. Ett sådant meddelande
innehåller fordons-ID (VIN), klockslag då
tjänsten nyttjas, typ av tjänst, om krockkuddar
har utlösts, om bältesförsträckare har utlösts,
aktuell bränslemängd, aktuell temperatur
inne i och utanför fordonet, om dörrar och
fönster är låsta eller öppnade samt fordonets
sex senaste positioner.
Övrig information som kan kopplas till kunden är telefonsamtal med personer i fordonet, det servicecenter som levererade tjänsten och noteringar skapade av servicecenteroperatören.
Vem får ta del av personuppgifterna
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo underleverantörer. Dessa underleverantörer arbetar på
uppdrag av Volvo och får endast behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att
leverera tjänsten. Samtliga underleverantörer är
bundna av avtal som ålägger dem att iaktta sekretess samt att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.
och annan författning. Uppgifter som genereras
vid händelser som omfattas av Volvo On Call gallras tre månader efter det att händelsen inträffat.
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag som
visar vilka personuppgifter som behandlas. För att
rätta personuppgifter kontakta Volvos kundtjänst.
Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt
och vara egenhändigt undertecknat av den
sökande samt innehålla uppgift om namn, adress
och kundnummer. Begäran ska sändas till Volvo
Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd.
50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet med
vad som framgår av instruktionen i detta dokument, samtycker användaren till den behandling
av personuppgifter som sker i anslutning till Volvo
On Call-tjänsten.
Relaterad information
•
Volvo On Call* (s. 4)
Gallringsrutiner
De personuppgifter som krävs för att leverera
Volvo On Call-tjänsten lagras under avtalstiden
och därefter så länge som erfordras för att Volvo
skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag
* Tillval/tillbehör.
23
TP 26647 (Swedish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising