Volvo | V40 | Volvo On Call | Volvo V40 2019 Volvo On Call

Volvo V40 2019 Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Detta dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att förbättra vår produkt.
Modifieringar kan medföra att information, beskrivningar och illustratio-
ner i detta supplement skiljer sig från utrustningen i bilen. Vi förbehåller
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Volvo On Call* utomlands
15
Översikt av Volvo On Call*
4
16
Komma igång med Volvo On Call*
5
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
Komfort och kontroll med Volvo On
Call-app
5
PIN-kod till Volvo On Call*
19
Köpa eller sälja bil med Volvo On Call*
19
Hjälp med Volvo On Call*
6
Reservbatteri för Volvo On Call*
20
Automatiskt krocklarm med Volvo On
Call*
6
Personuppgifter och Volvo On Call*
20
Akut hjälp med Volvo On Call*
7
Vägassistans med Volvo On Call*
8
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med
Volvo On Call*
8
Stöldvarning med Volvo On Call*
10
Spårning av stulet fordon med Volvo
On Call*
10
Fjärrmanövrerad startspärr med
Volvo On Call*
10
Kundtjänst via Volvo On Call*
11
Skicka destinationer till bilens navigationssystem via Volvo On Call* servicecenter
11
Volvo On Call*-marknader
12
Volvo On Call*-tjänster per marknad
13
Menyalternativ med Volvo On Call*
14
Volvo On Call*-meddelande i display
14
Volvo On Call*-tillgänglighet
14
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call-systemet
Översikt av Volvo On Call*
Volvo On Call ger direktkontakt till bilen, extra
komfort och hjälp dygnet runt.
Volvo On Call är kopplat till bilens säkerhets- och
larmsystem samt bilens övriga system, som lås
och klimat. Bilen har ett inbyggt modem för kommunikation med Volvo On Call servicecenter och
Volvo On Call-app. GNSS (Global Navigation
Satellite System) används för att lokalisera bilen.
Översikt av knappar och displayer. Utseende
och placering kan variera mellan bilmodeller.
Det går t.ex. att låsa eller låsa upp bilen eller kontrollera bränslenivån direkt på en telefon via Volvo
On Call-app. Om en olycka är framme kan akut
hjälp, i form av t.ex. ambulans och polis, skickas
till bilen, och vid mindre akuta problem, som
punktering, kan vägassistans tillkallas.
Funktionerna finns tillgängliga via Volvo On Callappen1, ON CALL- och SOS-knappen i bilens
tak.
Det går även att i menykällan MY CAR trycka på
OK/MENU och välja Inställningar Volvo On
Call SOS eller On Call.
Påbörjad tjänst kan avbrytas inom 10 sekunder
med hjälp av ett tryck på EXIT-knappen.
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen
är endast avsedd för nödsituationer.
Kontakta servicecenter
För att kontakta Volvo On Call servicecenter
används bilens ON CALL-knapp eller Volvo On
Call-app. Det går även att ringa via telefon till
Volvo On Call servicecenter.
Relaterad information
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 4)
Komma igång med Volvo On Call* (s. 5)
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
Hjälp med Volvo On Call* (s. 6)
•
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
•
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 14)
Relaterad information
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 14)
Volvo On Call*-meddelande i display (s. 14)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
Volvo On Call-appen och ON CALL-knappen
kan användas för samtliga andra tjänster2,
inklusive vägassistans.
1
2
4
Appfunktioner varierar mellan marknader.
Tjänsterna varierar mellan marknader.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Komma igång med Volvo On Call*
Köp av begagnad bil med Volvo On Call
Följande krävs för att komma igång med Volvo
On Call.
Vid köp av en begagnad Volvo med Volvo On Call
är det viktigt att radera data från den tidigare
ägaren och lägga till sina egna uppgifter för att
tjänsten ska fungera. Besök en Volvoåterförsäljare för hjälp.
Aktivering av Volvo On Call
När bilen hämtas aktiverar återförsäljaren Volvo
On Call-systemet och ägaren får en automatiskt
genererad PIN-kod för Volvo On Call. PIN-koden
används av säkerhetsskäl för att identifiera ägaren till bilen (eller annan godkänd person såsom
en familjemedlem) och fungerar som en bilnyckel.
Volvo On Call-abonnemang
Bilen måste ha ett giltigt Volvo On Call-abonnemang.
Abonnemanget initieras i samband med bilköpet
då systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas, och giltigheten är
marknadsberoende. Kontakta en Volvoåterförsäljare för hjälp.
OBS
Automatiskt krocklarm och SOS-knappen
fungerar även utan abonnemang.
Volvo ID och anslutning av Volvo On
Call-app till bil
Relaterad information
•
•
•
Översikt av Volvo On Call* (s. 4)
Köpa eller sälja bil med Volvo On Call*
(s. 19)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 19)
Komfort och kontroll med Volvo On
Call-app
Volvo On Call-användare har alltid direktkontakt
med sin bil via Volvo On Call-app.
Det går t.ex. att se om lampor behöver bytas och
om spolarvätska behöver fyllas på. Det går att
låsa och låsa upp bilen, kontrollera bränslenivån
och visa närmaste bensinstation. Uppvärmning
med parkeringsvärmaren kan ställas in och
startas, och med funktionen fjärrstart av bil
(ERS3) kan förkonditionering startas.
Volvo On Call-appen uppdateras kontinuerligt.
Aktuell information om tillgängliga funktioner för
olika bilmodeller finns på support.volvocars.com.
Volvo On Call-appen finns för iOS, Android och
Windows Mobile. Ladda ner den gratis från Apple
Appstore, Google Play eller Windows Phone
Store.
Relaterad information
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 8)
Hjälp med Volvo On Call* (s. 6)
För att använda Volvo On Call behövs ett Volvo
ID. Efter att ha skapat ett Volvo ID behöver Volvo
On Call-appen anslutas till bilen.
3
Engine Remote Start är tillgängligt på vissa marknader och modeller.
* Tillval/tillbehör.
5
VOLVO ON CALL
Hjälp med Volvo On Call*
Volvo On Call kan ge extra trygghet och hjälp vid
t.ex. punktering, motorstopp eller olycka.
Volvo On Call erbjuder inte bara extra komfort
och kontroll via appen utan även en mängd hjälptjänster via SOS- och ON CALL-knappen i taket,
såsom akut hjälp vid en olycka, stöldvarning, assistans vid vägkanten och fjärrupplåsning.
Relaterad information
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
•
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
Automatiskt krocklarm med Volvo
On Call*
eller krockkudde nås, skickas automatiskt en signal direkt till närmaste larmcentral. Följande sker:
Om en kollision inträffar kan bilen meddela det
automatiskt till Volvo On Call servicecenter, eller
närmaste larmcentral, som kan skicka ut akut
hjälp.
1.
Larmcentralen etablerar muntlig kontakt med
bilens förare och försöker ta reda på krockens omfattning och behovet av hjälp.
2.
Larmcentralen skickar nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
Volvo On Call servicecenter4
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en
olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare
eller krockkudde nås, skickas en signal automatiskt till Volvo On Call servicecenter. Följande sker:
1.
Ett meddelande, inklusive bilens position,
skickas automatiskt från bilen till Volvo On
Call servicecenter.
2.
Volvo On Call servicecenter etablerar därefter muntlig kontakt med bilens förare och
försöker ta reda på krockens omfattning och
behovet av hjälp.
Vägassistans med Volvo On Call* (s. 8)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 8)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 10)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 10)
•
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
3.
Volvo On Call servicecenter kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).
6
Relaterad information
•
•
•
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 13)
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
Vägassistans med Volvo On Call* (s. 8)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 8)
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
Volvo On Call servicecenter berörda myndigheter,
som bistår med lämplig åtgärd.
•
•
Närmaste larmcentral5
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 10)
•
Volvo On Call* utomlands (s. 15)
När bilens säkerhetssystem triggas, t.ex. vid en
olycka där aktiveringsnivå för bältesförsträckare
4 Gäller
5 Gäller
Larmnummer
Då krocklarmet aktiveras försöker systemet etablera kontakt med landets Volvo On Call servicecenter. Om detta inte är möjligt går samtalet
direkt till det utsedda larmnumret för området där
bilen befinner sig.
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 10)
Volvo On Call-marknader av typ A.
Volvo On Call-marknader av typ B.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Akut hjälp med Volvo On Call*
Tryck på SOS-knappen för att kontakta Volvo On
Call servicecenter, eller närmaste larmcentral, i
en nödsituation.
direkt till det utsedda larmnumret för området där
bilen befinner sig.
OBS
För att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot
bilen eller passagerare kan Volvo On Call servicecenter larmas manuellt genom att SOS-knappen
trycks in i minst 2 sekunder. Volvo On Call servicecenter meddelas, får reda på bilens position
och försöker etablera muntlig kontakt med föraren för att komma överens om hjälpbehov.
Närmaste larmcentral7
För att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot
bilen eller passagerare kan närmaste larmcentral
larmas manuellt genom att SOS-knappen trycks
in i minst 2 sekunder. Via muntlig kontakt fastställs hjälpbehov (polis, ambulans, bärgning etc.)
och hjälpinsatser skickas till bilen.
Volvo On Call-appen och ON CALL-knappen
kan användas för samtliga andra tjänster8,
inklusive vägassistans.
Relaterad information
•
•
•
6 Gäller Volvo On Call-marknader av typ
7 Gäller Volvo On Call-marknader av typ
8 Tjänsterna varierar mellan marknader.
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 13)
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
•
•
Vägassistans med Volvo On Call* (s. 8)
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 10)
Larmnummer
Då krocklarmet aktiveras försöker systemet etablera kontakt med landets Volvo On Call servicecenter. Om detta inte är möjligt går samtalet
Volvo On Call* utomlands (s. 15)
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen
är endast avsedd för nödsituationer.
Volvo On Call servicecenter6
Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar
Volvo On Call servicecenter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.), som bistår
med lämplig åtgärd.
•
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 8)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 10)
A.
B.
* Tillval/tillbehör.
7
VOLVO ON CALL
Vägassistans med Volvo On Call*
Vid t.ex. punktering, bränslebrist eller urladdat
batteri går det att tillkalla hjälp med ON CALLknappen eller Volvo On Call-appen.
Om ON CALL-knappen i taket hålls in i minst
2 sekunder etableras muntlig kontakt mellan
Volvo On Call servicecenter och föraren. Detta för
att komma överens om vilken hjälpinsats som
krävs.
•
•
•
•
•
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 10)
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 10)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning
med Volvo On Call*
Bilen kan fjärrupplåsas via Volvo On Call servicecenter. Den kan också låsas och låsas upp via
Volvo On Call-app.
Volvo On Call* utomlands (s. 15)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
OBS
SOS-knappen ska enbart användas vid
olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot
bilen och dess passagerare. SOS-funktionen
är endast avsedd för nödsituationer.
Volvo On Call-appen och ON CALL-knappen
kan användas för samtliga andra tjänster9,
inklusive vägassistans.
Vägassistanstjänsten kan behöva tecknas separat.
Relaterad information
•
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
9
8
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 8)
Tjänsterna varierar mellan marknader.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Fjärrupplåsning via Volvo On Call
servicecenter10
Om bilens fjärrnyckel har kommit bort eller blivit
inlåst i bilen, är det möjligt att fjärrupplåsa bilen
inom de närmaste fem dygnen med hjälp av
Volvo On Call servicecenter efter att erfordrad
verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter fjärrupplåser Volvo On Call servicecenter bilen efter
överenskommelse.
1.
Kontakta Volvo On Call servicecenter via
Volvo On Call-appen (alternativt ring med en
telefon).
2.
När Volvo On Call servicecenter verifierat
bilens ägare eller annan auktoriserad person
med PIN-kod, skickas efter överenskommelse en signal till bilen om upplåsning.
3.
Tryck lätt en gång på den gummerade tryckplattan undertill på bagageluckans/bakluckans handtag för att låsa upp bilen.
> Nu kan samtliga dörrar öppnas normalt.
OBS
Om den gummerade tryckplattan på bagageluckan/bakluckan inte trycks in inom en, av
Volvo On Call servicecenter, förutbestämd tid
kommer bilen att låsas igen.
10
OBS
Om bilen står i t.ex. ett parkeringsgarage kan
fjärrupplåsningsfunktionen eventuellt vara
begränsad p.g.a. dålig mottagning.
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 13)
Låsning/upplåsning via appen
Status för samtliga dörrar och fönster visas. Föraren kan låsa och låsa upp bilen på håll i fem
dygn efter att bilen har låsts. Av säkerhetsskäl
krävs lösenordet för ditt Volvo ID när bilen låses
upp via Volvo On Call-appen.
Relaterad information
•
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
•
•
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 19)
Automatiskt krocklarm med Volvo On Call*
(s. 6)
•
•
•
•
Akut hjälp med Volvo On Call* (s. 7)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 10)
Vägassistans med Volvo On Call* (s. 8)
Stöldvarning med Volvo On Call* (s. 10)
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 10)
Gäller Volvo On Call-marknader av typ A.
* Tillval/tillbehör.
9
VOLVO ON CALL
Stöldvarning med Volvo On Call*
När bilens larm aktiveras får bilägaren ett meddelande till det telefonnummer som är registrerat
hos återförsäljaren och sedan en push-notis till
Volvo On Call-appen.
Om larmet inte stängs av inom en kortare period
larmas11 en operatör vid Volvo On Call servicecenter automatiskt. Operatören försöker kontakta
bilägaren via telefon. Om det visar sig att bilen
används av någon obehörig person kan en spårning startas.
Om larmet stängs av med hjälp av fjärrnyckeln
avbryts tjänsten.
Spårning av stulet fordon med Volvo
On Call*12
Fjärrmanövrerad startspärr13 med
Volvo On Call*
Vid misstänkt bilstöld kan Volvo On Call servicecenter kontaktas via Volvo On Call-app eller telefonsamtal för att försöka hitta bilen.
Vid en eventuell bilstöld kan en startspärr aktiveras på distans.
Om stöld eller annat olovligt bruk av bilen har
konstaterats kan bilens ägare tillsammans med
polisen och Volvo On Call servicecenter komma
överens om att bilen skall spåras. Volvo On Call
servicecenter skickar ett meddelande till bilen för
att fastställa bilens position. Därefter kontaktas
polis eller annan myndighet.
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
•
Spårning av stulet fordon med Volvo On Call*
(s. 10)
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
11
12
13
10
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 13)
OBS
Detta gäller även om bilen har öppnats och
stulits med hjälp av tillhörande nyckel.
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
Efter att ha varit i kontakt med myndigheterna
deaktiverar Volvo On Call servicecenter fjärrnycklarna för att förhindra start av bilen. En deaktiverad bil kan endast startas igen genom kontakt
med Volvo On Call servicecenter och efter det att
erfordrad verifiering med PIN-kod godkänts. Därefter utför Volvo On Call servicecenter aktivering
av bilen.
•
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
Relaterad information
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 13)
•
Fjärrmanövrerad startspärr med Volvo On
Call* (s. 10)
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
•
Volvo On Call* utomlands (s. 15)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
•
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
OBS
Relaterad information
•
Om bilen är stulen kan ägaren kontakta Volvo On
Call servicecenter (via telefon eller Volvo On
Call-appen) eller myndigheterna.
Detta gäller även om bilen har öppnats och
stulits med hjälp av tillhörande nyckel.
Relaterad information
Gäller ej Volvo On Call-marknader av typ B.
Gäller ej Volvo On Call-marknader av typ B.
Gäller vissa Volvo On Call-marknader av typ A.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
•
•
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 13)
Kundtjänst via Volvo On Call*14
Hjälp med Volvo On Call* (s. 6)
Tryck på ON CALL-knappen för att få svar på allmänna kundfrågor.
Vid frågor om användning av bilen kan ON CALLknappen användas för att komma i kontakt med
Volvo On Call servicecenter. En operatör svarar
dygnet runt.
•
•
Kontakta Volvo On Call servicecenter för att få
destinationer skickade direkt till bilens navigationssystem15.
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
Tryck på ON CALL-knappen i bilens tak för att få
hjälp att hitta t.ex. en restaurang, ett hotell, en
verkstad, en sevärdhet eller annan destination. En
operatör skickar destinationen till bilen, och destinationen kan läggas till som delmål eller resmål
på centerdisplayen.
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
Relaterad information
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 13)
•
•
Relaterad information
•
•
Skicka destinationer till bilens
navigationssystem via Volvo On
Call* servicecenter
Volvo On Call* (s. 4)
•
•
14
15
Volvo On Call* (s. 4)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 13)
Gäller ej vissa Volvo On Call-marknader av typ B.
Gäller vissa marknader och bilar med Sensus Navigation*.
* Tillval/tillbehör.
11
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-marknader
Marknad
Här presenteras en lista med vilka marknader
som har Volvo On Call. Beroende på marknadstyp är inte alla tjänster tillgängliga. Vilka tjänster
som är tillgängliga per marknad redogörs separat och framgår i beskrivningen av varje tjänst.
Marknad
Marknadstyp
A
Albanien
Belgien
X
X
Bosnien–Hercegovina
Brasilien
X
X
Bulgarien
X
Cypern
X
Danmark
X
Estland
X
Finland
X
Frankrike
X
Grekland
Irland (från 2018)
Island
Israel
12
B
X
X
X
X
Marknadstyp
A
Marknad
B
Marknadstyp
A
Italien
X
Ryssland
Kanada
X
Tjeckien
Kazakstan (från 2018)
X
Tyskland
X
Kina
X
Schweiz
X
B
X
X
Kosovo
X
Serbien
X
Kroatien
X
Slovakien
X
Lettland
X
Slovenien
X
Litauen
X
Spanien
X
Storbritannien
X
X
Luxemburg
X
Makedonien
X
Sverige
Malta
X
Turkiet
Moldavien
X
Vitryssland
Montenegro
X
Ukraina
X
X
X
X
Nederländerna
X
Ungern
Norge
X
USA
X
Polen
X
Österrike
X
Portugal
X
Rumänien
Senaste information
X
Volvo On Call blir tillgängligt på allt fler platser.
För senaste information om var Volvo On Call
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
finns, se support.volvocars.com eller kontakta en
Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
•
Volvo On Call*-tjänster per marknad
Relaterad information
Här presenteras för vilken marknadstyp som
Volvo On Call-tjänsterna är tillgängliga.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Tjänster
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 13)
A
B
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
Marknadstyp
A
B
Volvo On Call-app
X
X
Automatiskt krocklarm
X
X
Akut hjälp i nödsituationer
X
X
Vägassistans
X
X
Fjärrupplåsning via servicecenter
X
Stöldvarning via servicecenter
X
Spårning av stulet fordon
X
Fjärrmanövrerad startspärr
XA
Kundtjänst
X
Skicka destinationer till navigationssystemet via servicecenter
XA
XB
Endast vissa Volvo On Call-marknader av typ A
Endast vissa Volvo On Call-marknader av typ B
Mer information på Volvo Cars
supportsida
Besök support.volvocars.com för mer information
om Volvo On Call-tjänster och appfunktioner.
* Tillval/tillbehör.
13
VOLVO ON CALL
Menyalternativ med Volvo On Call*
Översikt av möjliga val och inställningar i Volvo
On Call-systemets meny.
Tryck på MY CAR-knappen, tryck på MY CAR
igen, gå till inställningar och Volvo On Callmenyn:
• SOS
• On Call
• Knapplås: Bestäm när SOS- och ON
CALL-knappen ska vara aktiverade. Funktionen gör att knapparna enbart är aktiverade
om fjärrnyckeln är i läge I, II eller om bilen är
igång.
Relaterad information
•
•
•
16
14
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-meddelande i display (s. 14)
Översikt av Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-meddelande i
display
Volvo On Call visar automatiskt informationsmeddelanden vid behov.
• Tjänsten är tillfälligt ej tillgänglig. Meddelandet visas i bildskärmen.
• Volvo On Call Service erfordras – Volvo
On Call-systemet ur funktion. Kontakta en
Volvoåterförsäljare för hjälp. Meddelandet
visas i kombiinstrumentet.
Volvo On Call*-tillgänglighet
Volvo On Call-systemets funktioner är tillgängliga en viss tid efter att fjärrnyckeln avlägsnats.
Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under
5 dygn och därefter en gång per timme under de
kommande 17 dygnen. Efter totalt 22 dygn kommer systemet vara avstängt tills dess bilen startats16.
VARNING
• Volvo On Call-abonnemang snart slut –
Systemet fungerar enbart i områden där Volvo
On Call:s samarbetspartner har mobiltäckning
och på de marknader där tjänsten är tillgänglig.
Volvo On Call-abonnemanget kommer snart
gå ut. Kontakta en Volvoåterförsäljare. Meddelandet visas i kombiinstrumentet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning
leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest
befolkade områden.
Volvo On Call* (s. 4)
Översikt av Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-tillgänglighet (s. 14)
Menyalternativ med Volvo On Call* (s. 14)
Relaterad information
Reservbatteri för Volvo On Call* (s. 20)
•
•
•
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
Volvo On Call*-tjänster per marknad (s. 13)
Volvo On Call* utomlands (s. 15)
Funktionernas tillgänglighet kan variera.
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* utomlands
Volvo On Call-tjänsterna kan variera vid körning
mellan länder.
När du trycker på SOS-knappen kopplas du alltid
till det Volvo On Call servicecenter som finns på
den marknad där bilen befinner sig. Finns det
inget Volvo On Call servicecenter, kontaktas närmaste larmcentral.
När du trycker på ON CALL-knappen kopplas du
alltid till ditt hemlands Volvo On Call servicecenter.
I länder utan roamingavtal är dock inga Volvo On
Call-tjänster tillgängliga.
För mer information, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-marknader (s. 12)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
* Tillval/tillbehör.
15
VOLVO ON CALL
Telefonnummer till Volvo On Call*
servicecenter
16
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Albanien
+385 16269840
+385 16269840
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnien–Hercegovina
+385 16269840
+385 16269840
Brasilien
0800 70 775 90
Ej tillämpligt
Bulgarien
+359 291146
+359 291146
Cypern
+35777772433
+35777772433
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Estland
8007777
+372 6022365
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrike
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grekland
+ 30 210 9988 199
+ 30 210 9988 199
Irland
+44 20 860 39 848
+44 20 860 39 848
Island
+3545157000
+3545157000
Israel
+972773601417
+972773601417
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Kanada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kazakstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Kina
400 606 1635
+86 40 606 1635
Kosovo
+385 16269840
+385 16269840
Kroatien
+385 16269840
+385 16269840
Lettland
800 07077
+371 66100821
Litauen
8 800 10018
+370 52165010
Luxemburg (kundcentret finns i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonien
+385 16269840
+385 16269840
Malta
+35625592564
+35625592564
Moldavien
+373 22578913
+373 22578913
Montenegro
+38516269840
+38516269840
Nederländerna
020 851 2278
+31 20 851 2278
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Rumänien
313200200
+36 14584447
Ryssland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbien
+385 16269840
+385 16269840
Slovakien
+42 1258252186
+42 1258252186
}}
17
VOLVO ON CALL
||
Land
Uppringning i hemlandet
Uppringning utomlands
Slovenien
+385 16269840
+385 16269840
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Tjeckien
+420800050296
+420296787297
Turkiet
444 4 858
+90 212 356 13 17
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Vitryssland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraina
0800 303555
+380 444950078
Ungern
06-80-200-269
+36-1-345-1775
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Österrike
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Relaterad information
•
•
18
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* utomlands (s. 15)
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
PIN-kod till Volvo On Call*
Relaterad information
PIN-kod används av säkerhetsskäl för att identifiera att en person är behörig att utföra Volvo On
Call-tjänster i en viss bil.
•
•
•
Den fyrsiffriga PIN-koden, vilken skickas till bilägaren då återförsäljaren aktiverar abonnemanget, används för att identifiera personer som
är behöriga att utföra vissa Volvo On Call-tjänster,
t.ex. låsa upp bilen via Volvo On Call servicecenter17 eller skapa ett konto till Volvo On Call-app.
Glömt eller vill byta PIN-kod
Om PIN-koden har glömts eller behöver bytas
(t.ex. vid köp av en begagnad bil med Volvo On
Call) kontaktas
•
•
en återförsäljare eller
Volvo On Call servicecenter17 via ON CALLknappen, Volvo On Call-appen eller ett vanligt telefonsamtal.
Den nya koden skickas till bilägaren.
Fel PIN-kod har skrivits in i appen
upprepade gånger
Om en felaktig PIN-kod anges tio gånger i rad
kommer kontot att låsas. För att kunna använda
appen igen måste en ny PIN-kod väljas och ett
nytt appkonto skapas genom att följa samma process som när tidigare appkonto skapades.
17
18
Volvo On Call* (s. 4)
Komma igång med Volvo On Call* (s. 5)
Fjärrupplåsning och fjärrlåsning med Volvo
On Call* (s. 8)
•
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Köpa eller sälja bil med Volvo On Call*
(s. 19)
•
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
Köpa eller sälja bil med Volvo On
Call*
Vid ägarbyte av bil är det viktigt att byta ägare till
Volvo On Call-tjänsten.
Avsluta Volvo On Call-tjänsten
Kontakta en Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för
att avsluta tjänsten. Återförsäljaren avskriver
abonnemanget och raderar tjänstehistoria. Tjänsten kan också avslutas med Volvo On Call-appen.
Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga
inställningar i bilen till ursprunglig fabriksinställning18, se ägarbyte i ägarmanualen.
Starta Volvo On Call-tjänsten
Vid köp av en begagnad bil med Volvo On Call:
Nya ägaren kontaktar sin återförsäljare som skriver över återstående tid av abonnemanget på den
nya ägaren. Det är viktigt att kontaktuppgifterna
är uppdaterade för att Volvo On Call ska fungera
samt att den tidigare ägaren inte ska ha tillgång
att utföra tjänster i bilen. Den nya ägaren erhåller
en personlig fyrsiffrig PIN-kod som krävs för att
identifiera sig som ägare (eller annan behörig
person) för att få tillgång till vissa tjänster.
Gäller ej Volvo On Call-marknader av typ B.
Gäller endast bilar som är möjliga att ansluta till internet.
}}
* Tillval/tillbehör.
19
VOLVO ON CALL
||
Relaterad information
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Komfort och kontroll med Volvo On Call-app
(s. 5)
PIN-kod till Volvo On Call* (s. 19)
Telefonnummer till Volvo On Call* servicecenter (s. 16)
Reservbatteri för Volvo On Call*
Personuppgifter och Volvo On Call*
Om bilen blir strömlös ersätts huvudbatteriet
med Volvo On Calls reservbatteri.
Personuppgifter som behandlas i anslutning till
Volvo On Call-tjänsten.
Reservbatteriet har en begränsad livslängd. När
batteriet behöver service eller bytas ut kommer
det upp ett meddelande, Volvo On Call Service
erfordras, i förardisplayen.
Volvos säljbolag, se tabellen nedan, och Volvo
Personvagnar AB, ansvarar för de personuppgifter som behandlas i anslutning till tjänsten. All
behandling sker i enlighet med god sed och gällande lagstiftning rörande behandling av personuppgifter.
Om meddelandet kvarstår, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
20
Volvo On Call*-meddelande i display (s. 14)
Land
Säljbolag
Belgien
Volvo Car Belux
Danmark
Volvo Car Denmark A/S
England
Volvo Car UK Ltd
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Frankrike
Volvo Car France
Grekland
Volvo Car Hellas
Italien
Volvo Car Italia S.p.A.
Nederländerna
Volvo Cars Nederland B.V.
Norge
Volvo Car Norway AS
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Ryssland
Volvo Car Russia
* Tillval/tillbehör.
VOLVO ON CALL
Land
Säljbolag
Schweiz
Volvo Car Switzerland AG
Spanien
Volvo Car España S.L.U.
Sverige
Volvo Car Sweden AB
Tjeckien
Volvo Car Czech Republic
s.r.o.
Turkiet
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Vitryssland
Volvo Car Russia
Ungern
Volvo Autó Hungária Kft.
Österrike
Volvo Car Austria GmbH
Behandlingens syfte
Personuppgifterna används av Volvo med samarbetspartners både inom och utom EU/EES för att
leverera och utveckla tjänsten.
Vilka personuppgifter behandlas
Personuppgifterna som behandlas tillhör i huvudsak följande tre kategorier.
•
Personuppgifter som kunden själv lämnar i
samband med aktivering av tjänsten och vid
andra kontakter med Volvo såsom namn,
adress, telefonnummer, typ av tjänst och
tjänstens varaktighet.
•
•
När en viss händelse som omfattas av tjänsten inträffar skickas automatiskt information
från fordonet. Ett sådant meddelande innehåller fordons-ID (VIN), klockslag då tjänsten
nyttjas, typ av tjänst, om krockkuddar har
utlösts, om bältesförsträckare har utlösts,
aktuell bränslemängd, aktuell temperatur
inne i och utanför fordonet, om dörrar och
fönster är låsta eller öppnade samt fordonets
sex senaste positioner med hastighet och
riktning.
Övrig information som kan kopplas till kunden är telefonsamtal med personer i fordonet, det servicecenter som levererade tjänsten och noteringar skapade av servicecenteroperatören.
Vem får ta del av personuppgifterna
För att tillhandahålla tjänsten anlitar Volvo underleverantörer. Dessa underleverantörer arbetar på
uppdrag av Volvo och får endast behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att
leverera tjänsten. Samtliga underleverantörer är
bundna av avtal som ålägger dem att iaktta sekretess samt att behandla personuppgifter i enlighet med gällande lag.
skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag
och annan författning. Uppgifter som genereras
vid händelser som omfattas av Volvo On Call gallras tre månader efter det att händelsen inträffat.
Rättelse och registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära att felaktiga
uppgifter rättas och att få ett registerutdrag som
visar vilka personuppgifter som behandlas. För att
rätta personuppgifter kontakta Volvos kundtjänst.
Begäran om registerutdrag ska göras skriftligt
och vara egenhändigt undertecknat av den
sökande samt innehålla uppgift om namn, adress
och kundnummer. Begäran ska sändas till Volvo
Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd.
50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtycke till behandling av
personuppgifter
Genom att aktivera abonnemanget i enlighet med
vad som framgår av instruktionen i detta dokument, samtycker användaren till den behandling
av personuppgifter som sker i anslutning till Volvo
On Call-tjänsten.
Relaterad information
•
Volvo On Call* (s. 4)
Gallringsrutiner
De personuppgifter som krävs för att leverera
Volvo On Call-tjänsten lagras under avtalstiden
och därefter så länge som erfordras för att Volvo
* Tillval/tillbehör.
21
TP 26664 (Swedish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising