Volvo | V40 Cross Country | Ägarmanual | Volvo V40 Cross Country 2018 Ägarmanual

Volvo V40 Cross Country 2018 Ägarmanual
ÄGARMANUAL
VÄLKOMMEN!
Vi hoppas att du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo.
Bilen är konstruerad för din och dina passagerares säkerhet och komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också
konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka din trivsel med din Volvo rekommenderar vi att du läser anvisningar och underhållsinformation i denna ägarmanual. Ägarmanualen
finns även tillgänglig som mobilapp (Volvo Manual) och på Volvo Cars
supportsida (support.volvocars.com).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INTRODUKTION
2
SÄKERHET
Så här hittar du ägarinformation
12
Allmänt om säkerhetsbälte
26
Barnskydd – placering
49
Digital ägarmanual i bil
13
Säkerhetsbälte – ta på
27
Barnskydd – ISOFIX
50
Volvo Cars supportsida
15
Säkerhetsbälte – lossa
28
ISOFIX – storleksklasser
50
Att läsa ägarmanualen
16
Säkerhetsbälte – graviditet
28
ISOFIX – typer av barnskydd
52
Inspelning av data
19
Bältespåminnare
29
Barnskydd – övre fästpunkter
54
Tillbehör och extrautrustning
20
Bältesförsträckare
29
Volvo ID
20
Säkerhet – varningssymbol
30
Miljöfilosofi
22
Krockkuddesystem
31
Ägarmanualen och miljön
24
Krockkuddar på förarsida
32
Laminerat glas
24
Passagerarkrockkudde
32
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
34
Sidokrockkudde (SIPS)
36
Krockgardin (IC)
37
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd)
37
WHIPS – sittställning
38
Allmänt om säkerhetsläge
39
Säkerhetsläge – startförsök
40
Säkerhetsläge – förflyttning
41
Krockkudde för fotgängare*
41
Krockkudde för fotgängare* – förflyttning
42
Krockkudde för fotgängare* – ihopvikning
42
Allmänt om barnsäkerhet
43
Barnskydd
44
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage, vänsterstyrd
bil – översikt
56
Varselljus
85
Meddelanden – hantering
107
Tunneldetektering*
86
MY CAR
Instrument och reglage, högerstyrd
bil – översikt
59
108
Hel-/halvljus
86
Färddator
109
62
Automatiskt helljus*
87
Färddator – analogt kombiinstrument
111
62
Aktiva kurvljus*
89
Färddator – digitalt kombiinstrument
114
Kombiinstrument, digitalt – översikt
63
Strålkastare – anpassning av ljusbild
90
Färddator – färdstatistik*
117
Eco guide & Power guide*
Kombiinstrument
Kombiinstrument, analogt – översikt
66
Dimljus bak
93
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd
67
Bromsljus
93
Varningsblinkers
94
Kombiinstrument – varningssymbolernas innebörd
69
Blinkers
94
Yttertemperaturmätare
70
Kupébelysning
95
Trippmätare
71
Ledbelysning
96
Klocka
71
Trygghetsbelysning
97
Kombiinstrument – licensavtal
71
Torkare och spolare
97
Symboler i display
72
Volvo Sensus
75
Nyckellägen
76
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
77
Säten fram
78
Säten fram – elmanövrerade
79
Säten bak
80
Ratt
82
Ljusreglage
83
Positionsljus
85
Fönsterhissar
99
Backspeglar – yttre
101
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
102
Backspegel – inre
103
Glastak*
103
Kompass*
104
Menyhantering – kombiinstrument
105
Menyöversikt – analogt kombiinstrument
106
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
106
Meddelanden
106
3
KLIMAT
4
LASTNING OCH FÖRVARING
Allmänt om klimat
120
Faktisk temperatur
121
Motor- och kupévärmare* – direktavstängning
136
Motor- och kupévärmare* – tidur
136
Förvaringsplatser
142
Förvaringsfack förarsida
144
Tunnelkonsol
144
Tunnelkonsol – armstöd
144
Sensorer – klimat
121
Luftkvalitet
121
Luftkvalitet – kupéfilter
122
Luftkvalitet – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
122
Luftkvalitet – IAQS*
122
Luftkvalitet – material
123
Menyinställningar – klimat
123
Luftdistribution i kupé
123
Elektronisk klimatanläggning – ECC*
125
Elektronisk temperaturkontroll – ETC
126
Eluppvärmda framsäten*
Lastning – bärkassehållare
127
148
Eluppvärmt baksäte*
Lastning – uppfällbar bärkassehållare*
127
149
Fläkt
12 V-uttag – lastutrymme
128
149
Autoreglering
Lastnät*
128
150
Temperaturreglering i kupé
Hatthylla
129
151
Luftkonditionering
129
Avfuktning och avfrostning av vindruta
130
Luftdistribution – återcirkulation
131
Luftdistribution – tabell
132
Motor- och kupévärmare*
134
Motor- och kupévärmare* – direktstart
135
Motor- och kupévärmare* – meddelanden 137
Extravärmare*
138
Handskfack
Bränsledriven extravärmare*
138
145
Iläggsmattor*
Elektrisk extravärmare*
145
139
Makeup-spegel
145
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
146
Lastning
146
Lastning – lång last
147
Taklast
148
Lastsäkringsöglor
148
LÅS OCH LARM
FÖRARSTÖD
Fjärrnyckel
154
Keyless Drive* – låsinställningar
166
Justerbart rattmotstånd*
180
Fjärrnyckel – förlust
154
Keyless Drive* – antennplacering
167
180
Fjärrnyckel – personalisering*
155
Låsning/upplåsning – utifrån
167
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
allmänt
Låsning/upplåsning – indikering
156
Manuell låsning av dörr
168
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
handhavande
181
Fjärrnyckel – elektronisk startspärr
156
Låsning/upplåsning – inifrån
169
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem*
Genomvädringsfunktion
169
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) –
symboler och meddelanden
182
157
170
184
157
Låsning/upplåsning – handskfack
Fartbegränsare*
Fjärrnyckel – funktioner
Fjärrnyckel – räckvidd
184
158
170
Fartbegränsare* – komma igång
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
159
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd
160
Löstagbart nyckelblad
160
Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning
161
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
161
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri
162
Keyless Drive*
163
Keyless Drive* – räckvidd
163
Keyless Drive* – säker hantering av
fjärrnyckel
164
Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns funktion
164
Låsning/upplåsning – baklucka
Låsning/upplåsning – tanklucka
171
Fartbegränsare* – ändra hastighet
185
Blockerat låsläge*
172
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och beredskapsläge*
185
Fartbegränsare* – larm överskriden
hastighet
186
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
173
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
174
Larm*
174
Larmindikator*
175
Larm* – automatisk återaktivering
176
Larm* – automatisk aktivering
176
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion
176
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
191
Larmsignaler*
177
Farthållare* – stänga av
192
Reducerad larmnivå*
177
Avståndsvarning*
192
Typgodkännande - fjärrnyckelsystem
177
Avståndsvarning* – begränsningar
194
Fartbegränsare* – avstängning
187
Farthållare*
187
Farthållare* – hantera hastighet
188
Farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge
189
Keyless Drive* – låsning
165
Keyless Drive* – upplåsning
165
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
195
Keyless Drive* – upplåsning med
nyckelblad
166
Adaptiv farthållare (ACC)*
196
5
6
Adaptiv farthållare* – funktion
197
Kollisionsvarnare*
221
Körfältsassistans*
243
Adaptiv farthållare* – översikt
198
Kollisionsvarnare* – funktion
222
Körfältsassistans – funktion
243
245
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
199
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
223
Körfältsassistans – handhavande
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
200
224
Körfältsassistans – begränsningar
245
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge
201
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
Kollisionsvarnare* – handhavande
225
Körfältsassistans – symboler och
meddelanden
247
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
202
Kollisionsvarnare* – begränsningar
227
Parkeringshjälp*
248
Adaptiv farthållare* – stänga av
202
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar
228
Adaptiv farthållare* – köassistans
203
229
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet
204
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
BLIS
231
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
206
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
207
Radarsensor
209
Radarsensor – begränsningar
209
Typgodkännande – radarsystem
211
City Safety™
214
City Safety™ – funktion
214
City Safety™ – handhavande
215
City Safety™ – begränsningar
216
City Safety™ – lasersensorn
218
City Safety™ – symboler och meddelanden
220
BLIS – handhavande
232
CTA*
233
BLIS och CTA – symboler och meddelanden
235
Trafikskyltsinformation* (RSI)
236
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
Parkeringshjälp* – funktion
248
Parkeringshjälp* – bakåt
249
Parkeringshjälp* – framåt
250
Parkeringshjälp* – felindikering
251
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
251
Parkeringshjälpkamera
252
Parkeringshjälpkamera – inställningar
254
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
255
Aktiv parkeringshjälp (PAP)*
256
237
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion
256
Trafikskyltsinformation* (RSI) –
begränsningar
239
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande
257
Driver Alert System*
239
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
begränsningar
259
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler och meddelanden
260
Driver Alert Control (DAC)*
240
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande
241
Driver Alert Control (DAC)* – symboler och meddelanden
242
START OCH KÖRNING
Start av motor
262
Avstängning av motor
263
Rattlås
263
Starthjälp
263
Växellådor
264
Manuell växellåda
265
Växlingsindikator*
265
Automatisk växellåda – Geartronic*
266
Växelväljarspärr
269
Starthjälp i backe (HSA)*
270
Start/Stop*
270
Start/Stop* – funktion och handhavande
271
Start/Stop* – motorn stoppar inte
272
Start/Stop* – motorn auto-startar
273
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
274
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp
manuell växellåda
275
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers
283
Draganordning
296
Löstagbar dragkrok* – förvaring
Färdbroms – nödbromsförstärkning
283
297
Parkeringsbroms
284
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
297
285
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/
borttagning
Vadning
298
Överhettning
285
Släpfordonsstabilisator – TSA
300
Körning med öppen baklucka
286
Bogsering
302
Överbelastning – startbatteri
286
Bogserögla
303
Inför en lång resa
287
Bärgning
304
Vinterkörning
287
Tanklucka – öppna/stänga
288
Tanklucka – manuell öppning
288
Påfyllning av bränsle
288
Bränsle – hantering
289
Bränsle – bensin
290
Bränsle – diesel
291
Katalysatorer
292
292
Start/Stop* – symboler och meddelanden
276
Påfyllning av bränsle – med reservdunk
Dieselpartikelfilter (DPF)
293
Körläge ECO*
278
Ekonomisk körning
293
Fyrhjulsdrift (AWD)*
280
Körning med släpvagn
294
Hill Descent Control (HDC)
280
295
Färdbroms
281
Körning med släpvagn – manuell
växellåda
Färdbroms – låsningsfria bromsar
283
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda
295
7
HJUL OCH DÄCK
306
Volvos serviceprogram
328
Lampbyte – dimljus bak
344
Däck – rotationsriktning
307
Boka service och reparation*
328
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
344
Däck – slitagevarnare
307
Lyftning av bilen
330
Lampor – specifikationer
345
Däck - lufttryck
308
Motorhuv – öppna och stänga
332
Torkarblad
345
Hjul- och fälgdimensioner
309
Motorrum – översikt
332
Spolarvätska – påfyllning
348
Däck – dimensioner
309
Motorrum – kontroll
333
Startbatteri – allmänt
348
Däck – lastindex
309
Motorolja – allmänt
333
Batteri – symboler
350
Däck – hastighetsklasser
310
Motorolja – kontroll och påfyllning
334
Startbatteri – byte
351
Hjulmuttrar
310
Kylvätska – nivå
336
Batteri – Start/Stop
351
Vinterdäck
311
Broms- och kopplingsvätska – nivå
337
Elsystem
353
Reservhjul*
312
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
338
Säkringar – allmänt
353
Lampbyte – allmänt
338
Säkringar – i motorrum
354
Lampbyte – placering av lampor fram
339
Säkringar – under handskfack
357
Lampbyte – strålkastare
340
Säkringar – under höger framsäte
360
341
Biltvätt
362
Polering och vaxning
364
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
364
Rostskydd
365
Rengöring av interiör
365
Lackskador
366
Byte av hjul – framtagning reservhjul*
312
Byte av hjul – losstagning hjul
313
Byte av hjul – montering
315
Varningstriangel
316
Domkraft*
317
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor
Förbandslåda*
317
Lampbyte – halvljus
Däckövervakning (TM)*
318
Provisorisk däcktätning*
8
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Däck – skötsel
320
Lampbyte – helljus
Lampbyte – blinkers fram
341
342
342
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
321
Lampbyte – positionsljus fram
342
Provisorisk däcktätning* – handhavande
322
Lampbyte – varselljus
343
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll
324
Lampbyte – placering av lampor bak
343
Pumpning av däck med kompressor
från provisorisk däcktätningssats*
325
Lampbyte – blinkers bak, broms- och
backljus
343
SPECIFIKATIONER
INDEX
Typbeteckningar
370
Mått
372
Vikter
373
Dragvikt och kultryck
374
Motorspecifikationer
376
Index
393
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden 377
Motorolja – kvalitet och volym
378
Kylvätska – kvalitet och volym
380
Transmissionsolja – kvalitet och volym
381
Bromsvätska – kvalitet och volym
382
Bränsletank – volym
383
Luftkonditionering, vätska – volym
och kvalitet
384
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
386
Hjul och däck – godkända dimensioner
389
Lastindex och hastighetsklass
390
Däck – godkända däcktryck
391
9
INTRODUKTION
INTRODUKTION
Så här hittar du ägarinformation
Ägarinformation finns tillgänglig i flera olika produktformat, både digitalt och tryckt. Ägarmanualen finns i bilens bildskärm, som mobilapp och
på Volvo Cars supportsida. I handskfacket finns
en Quick Guide och ett supplement till ägarmanualen med bl.a. information om säkringar och
specifikationer. En tryckt ägarmanual är möjlig att
efterbeställa.
Bilens bildskärm1
I bilens bildskärm finns ägarmanualen tillgänglig digitalt. Tryck
på MY CAR-knappen i mittkonsolen, tryck OK/MENU och välj
Ägarmanual. Informationen är
sökbar och finns också indelad
i kategorier.
Läs mer i Digital ägarmanual i bil.
Mobilapp
I App Store eller Google Play,
sök efter ”Volvo Manual”, ladda
ner appen till din smartphone
eller surfplatta och välj bil.
I appen finns instruktionsvideor
samt möjlighet till visuell navigering med exteriöra och interiöra bilder av bilen.
Det går enkelt att navigera mellan de olika avsnitten i ägarmanualen och innehållet är sökbart. Läs
mer om Ägarmanual i mobila enheter.
Volvo Cars supportsida
Gå in på support.volvocars.com
och välj ditt land. Här hittar du
ägarmanualer dels online och
dels i PDF-format. På Volvo
Cars supportsida finns även
instruktionsvideor och ytterligare information och hjälp
rörande din Volvo och ditt bilägande. Sidan är tillgänglig för de flesta marknader. Läs mer i Volvo
Cars supportsida.
Tryckt information
I handskfacket finns ett supplement till ägarmanualen2 som
innehåller information om säkringar och specifikationer, samt
en sammanfattning av viktig
och praktisk information.
I tryckt format finns även en Quick Guide som
hjälper till att komma igång med de vanligast
använda funktionerna i bilen.
Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc.
kan även ytterligare ägarinformation finnas i
tryckt format i bilen.
En tryckt ägarmanual och tillhörande supplement
är möjliga att efterbeställa. Kontakta en Volvoåterförsäljare för beställning. Se hur ägarmanualen är uppbyggd i Att läsa ägarmanualen.
1 För
2 För
12
marknader utan ägarmanual i bildskärmen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
marknader utan ägarmanual i bildskärmen följer istället en tryckt fullständig manual med bilen.
INTRODUKTION
Byta språk i bilens bildskärm
Att byta språk i bilens bildskärm kan innebära att
viss information inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte
till ett språk som är svårt att förstå, det kan då blir
svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är
också viktigt att bilen sköts och hanteras
enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.
Digital ägarmanual i bil
• Favoriter – Snabbåtkomst för favoritmärkta
Ägarmanualen kan läsas på bildskärmen i bilen3.
Innehållet är sökbart och det är enkelt att navigera mellan olika avsnitt.
• Quick Guide – Ett urval av artiklar för van-
Öppna den digitala ägarmanualen – tryck på MY
CAR–knappen i mittkonsolen, tryck OK/MENU
och välj Ägarmanual.
För grundläggande navigering, se Hantera systemet. Nedan finns en utförligare beskrivning.
artiklar.
liga funktioner.
Välj informationssymbolen nere i höger hörn för
att få information om den digitala ägarmanualen.
OBS
Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig
under körning.
Sök
Om det skulle skilja mellan informationen i
bildskärmen och den tryckta informationen, är
det alltid den tryckta informationen som gäller.
Relaterad information
•
•
•
Digital ägarmanual i bil (s. 13)
Volvo Cars supportsida (s. 15)
Ägarmanualens startsida.
Att läsa ägarmanualen (s. 16)
Det finns fyra alternativ för att hitta information i
den digitala ägarmanualen:
• Sök – Sökfunktion för att hitta en artikel.
• Kategorier – Alla artiklar sorterade i kategorier.
3
Gäller vissa bilmodeller.
Söka med hjälp av teckenhjul.
Teckenlista.
Växling av inmatningsläge (se efterföljande
tabell).
}}
13
INTRODUKTION
||
Använd teckenhjulet för att skriva in ett sökord,
t.ex. "säkerhetsbälte".
1.
Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/
MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen
kan även användas.
2.
Fortsätt med nästa bokstav osv.
3.
För att växla inmatningsläget till siffror eller
specialtecken eller för att utföra sökningen,
vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i
efterföljande tabell) i listan för växling av
inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
123/A
BC
Skifta mellan bokstäver och siffror
med OK/MENU.
MER
Skifta till specialtecken med OK/
MENU.
OK
Utför sökningen. Vrid TUNE för att
välja en träff, tryck OK/MENU för
att gå till artikeln.
a|A
||}
Växlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.
Växlar från teckenhjulet till sökfältet.
Flytta markören med TUNE. Radera
eventuell felstavning med EXIT. För
att återgå till teckenhjulet, tryck OK/
MENU.
Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan
användas vid editering i sökfältet.
Skriva med numeriska tangentbordet
Stanna med markören på önskat tecken för
att välja – tecknet visas på skrivraden.
•
Radera/ångra med EXIT.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Kategorier
Artiklarna i ägarmanualen är strukturerade i
huvudkategorier och underkategorier. Samma
artikel kan ligga i flera passande kategorier för att
enklare hittas.
Favoriter
Här finns de artiklar som är sparade som favoriter. För att markera en artikel som favorit, se
rubriken "Navigera i artikel" nedan.
Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 0–9, * och #.
14
•
Vrid TUNE för att navigera i kategoriträdet och
tryck OK/MENU för att öppna en kategori – mar– eller artikel – markerad
. Tryck
kerad
EXIT för att backa till föregående vy.
Numeriskt tangentbord.
4
Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla
tecken4 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9.
Snabba tryck på knappen flyttar markören genom
dessa tecken.
Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.
Vrid TUNE för att navigera i favoritlistan och tryck
OK/MENU för att öppna en artikel. Tryck EXIT
för att backa till föregående vy.
INTRODUKTION
Quick Guide
Här finns ett urval av artiklar för att lära känna
bilens vanligaste funktioner. Artiklarna kan även
nås via kategorier, men finns här samlade för
snabb åtkomst.
Vrid TUNE för att navigera i Quick Guide och
tryck OK/MENU för att öppna en artikel. Tryck
EXIT för att backa till föregående vy.
Navigera i artikel
tillhörande symbol och antalet sådana texter i
artikeln.
Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller
skrolla i en artikel. När bildskärmen skrollat till
början/slutet av en artikel nås alternativen hem
och favorit genom att skrolla ytterligare steg upp/
ned. Tryck OK/MENU för att aktivera val/markerad länk. Tryck EXIT för att backa till föregående
vy.
Relaterad information
•
Volvo Cars supportsida
På Volvo Cars hem- och supportsida finns ytterligare information rörande din bil. Där kan du navigera vidare till Min Volvo, en personlig webbsida
för dig och din bil.
Support på internet
Gå in på support.volvocars.com eller använd QRkoden nedan för att besöka sidan. Supportsidan
är tillgänglig för de flesta marknader.
Volvo Cars supportsida (s. 15)
QR-kod som leder till supportsidan.
Hem – leder till startsidan för ägarmanualen.
Favorit – lägger till/tar bort artikeln som
favorit. Det går även att trycka på FAVknappen i mittkonsolen för att lägga till/ta
bort en artikel som favorit.
Markerad länk – leder till länkad artikel.
Särskilda texter – om artikeln innehåller
varnings-, viktigt- eller obs-texter visas här
Informationen på supportsidan är sökbar och
finns även indelad i olika kategorier. Här finns
support för sådant som rör t.ex. internetuppkopplade tjänster och funktioner, Volvo On Call*, navigationssystemet* och appar. Video och stegvisa
instruktioner förklarar olika procedurer, t.ex. hur
bilen ansluts till internet via en mobiltelefon.
Nedladdningsbar information från
supportsidan
Kartor
För bilar utrustade med Sensus Navigation*, finns
möjlighet att ladda ner kartor från supportsidan.
}}
* Tillval/tillbehör.
15
INTRODUKTION
||
Appar
För utvalda Volvomodeller från årsmodell 2014
och 2015 finns ägarmanualen tillgänglig i form
av en app. Även Volvo On Call*-appen är möjlig
att nå härifrån.
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller
Ägarmanualer från tidigare årsmodeller finns här
tillgänliga i pdf-format. Även Quick Guide och
supplement går att nå från supportsidan. Välj bilmodell och modellår för att ladda ner den publikation som önskas.
Kontakt
På supportsidan finns kontaktuppgifter till kundsupport och närmaste Volvoåterförsäljare.
Min Volvo på internet
Från www.volvocars.com är det möjligt att navigera sig vidare till Min Volvo som är en personlig
webbsida för dig och din bil.
Skapa ett personligt Volvo ID, logga in på Min
Volvo och få en översikt av bl.a. service, avtal och
garantier. På Min Volvo finns även information om
modellanpassade tillbehör och mjukvaror till bilen.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 20)
Att läsa ägarmanualen
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Att läsa ägarmanualen är ett bra sätt att bekanta
sig med nya funktioner, få råd om hur bilen bäst
hanteras i olika situationer och lära sig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i ägarmanualen.
Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete för att
förbättra vår produkt. Modifieringar kan medföra
att information, beskrivningar och illustrationer i
ägarmanualen skiljer sig från utrustningen i bilen.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan
föregående meddelande.
© Volvo Car Corporation
Ägarmanual i mobila enheter
OBS
Ägarmanualen finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och
mobila enheter), se www.volvocars.com.
Mobilapplikationen innehåller även video samt
sökbart innehåll och enkel navigering mellan
olika avsnitt.
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders
behov och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för personskada.
16
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
VIKTIGT
Varning för personskada
Risk för egendomsskada
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella
skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar
vid användande av t.ex. finesser och funktioner.
I ägarmanualen finns det information som ligger
som en fotnot längst ner på sidan. Denna information är ett tillägg till den text som den via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till text i en
tabell används bokstäver istället för siffror som
hänvisning.
Meddelandetexter
I bilen finns det displayer som visar meny- och
meddelandetexter. I ägarmanualen skiljer sig
utseendet på dessa texter från den vanliga texten. Exempel på meny- och meddelandetexter:
Media, Skickar position.
G031592
Fotnot
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/
bild på svart meddelandefält. Används för att
påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada eller
dödsfall.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller
blått varningsfält och meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till för
att förmedla viktig information på ett enkelt och
tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.
}}
17
INTRODUKTION
||
Information
När det till en steg-för-steg-instruktion finns
en bildserie är varje moment numrerat på
samma sätt som motsvarande bild.
Listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en
rörelse.
G031593
Pilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen
inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.
Procedurlistor
Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss
ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.
18
Relaterad information hänvisar till andra artiklar
med närliggande information.
Bilder
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när en artikel fortsätter på nästa uppslag.
Fortsättning från föregående sida
Om det inte finns någon bildserie till en steg-försteg-instruktion är de olika stegen numrerade
med vanliga siffror.
|| Denna symbol är placerad längst upp till vänster när en artikel fortsätter från föregående uppslag.
Positionslistor
Relaterad information
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran
återkommer i den positionslista som finns i
anslutning till bilden, som beskriver objektet.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de är placerade. Den information som gäller just din bil
finns på respektive dekal på bilen.
Relaterad information
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Exempel:
•
•
Kylvätska
Motorolja
•
•
Ägarmanualen och miljön (s. 24)
Volvo Cars supportsida (s. 15)
INTRODUKTION
Inspelning av data
Som en del av Volvos säkerhets- och kvalitetsarbete registreras viss information om drift, funktionalitet och tillbud i bilen.
Detta fordon är utrustat med en ”Event Data
Recorder” (EDR). Dess huvudsakliga syfte är att
registrera och spela in data i samband med trafikolyckor eller krockliknande situationer, såsom
tillfällen då krockkudden löses ut eller då fordonet slår i ett väghinder. Datan registreras i syfte
att öka förståelsen för hur fordonets system fungerar i dessa typer av situationer. EDR:en är
utformad för att spela in data relaterade till fordonsdynamik och säkerhetssystem under en kort
tid, vanligen 30 sekunder eller mindre.
EDR:en i detta fordon är konstruerat för att vid
trafikolyckor eller krockliknande situationer spela
in data relaterad till:
•
•
Hur de olika systemen i bilen fungerade;
Huruvida förar- och passagerarsäkerhetsbälten var spända/fästa;
•
Förarens användning av gas- eller bromspedalen;
•
Vilken hastighet fordonet framfördes i.
Dessa kan bidra till att ge en bättre förståelse för
de omständigheter under vilka trafikolyckor och
skador uppstår. Data spelas in av EDR:en endast
om en icke-trivial krocksituation uppstår – inga
data registreras av EDR:en under normala körförhållanden. Systemet registrerar heller aldrig vem
som kör fordonet eller den geografiska positionen för den uppkomna krock- eller tillbudssituationen. Andra parter, såsom polismyndigheter,
kan däremot använda sig av den inspelade datan
i kombination med den typ av personligt identifierbar information som rutinmässigt samlas in vid
en trafikolycka. För att kunna tolka den registrerade datan krävs specialutrustning och tillgång till
antingen fordonet eller EDR:en.
Bilen är utöver EDR:en utrustad med ett antal
datorer som har till uppgift att kontinuerligt kontrollera och övervaka bilens funktion. De kan
spela in data under normala körförhållanden, men
framförallt om de registrerar ett fel som rör fordonets drift och funktionalitet eller vid aktivering av
fordonets aktiva förarstödfunktion (t.ex. City
Safety och autobromsfunktionen).
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. På grund av
nationella lagkrav och föreskrifter kan Volvo däremot tvingas att lämna ut information av den här
typen till polismyndigheter eller andra myndigheter som kan hävda laglig rätt att få tillgång till
denna. För att kunna läsa ut och tolka den inspelade datan krävs speciell teknisk utrustning, som
Volvo och verkstäder som ingått avtal med Volvo
har tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service
och underhåll, lagras och hanteras på ett säkert
sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information – kontakta en
Volvoåterförsäljare.
En del av den inspelade datan krävs för att tekniker ska kunna utföra service och underhåll i syfte
att diagnostisera och åtgärda eventuella fel som
har inträffat i fordonet. Den registrerade informationen behövs även för att Volvo ska kunna uppfylla juridiska krav enligt lag och myndighet. Information som är registrerad i fordonet ligger lagrad
i dess datorer tills dess att fordonet servas eller
repareras.
Utöver ovanstående kan den registrerade
informationen användas i aggregerad form i
forsknings- och produktutvecklingssyfte för att
kontinuerligt förbättra säkerheten och kvaliteten
på Volvos bilar.
19
INTRODUKTION
Tillbehör och extrautrustning
Volvo ID
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Volvo ID ger tillgång till ett brett urval av personliga Volvo-tjänster5 online.
Exempel på tjänster:
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför att du alltid kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad innan du installerar
tillbehör eller extrautrustning som ansluts till eller
påverkar det elektriska systemet.
Värmereflekterande vindruta*
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande
film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i
kupén.
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion och prestanda negativt.
Fält där IR-film inte är applicerad.
•
Min Volvo – Din personliga webbsida för dig
och din bil.
•
Vid internetansluten bil* – Vissa funktioner
och tjänster kräver att du har registrerat din
bil till ett personligt Volvo ID, t.ex. för att
kunna skicka en adress från en karttjänst på
internet direkt till bilen.
•
Volvo On Call* – Volvo ID används vid inloggning i Volvo On Call-app.
Mått
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Om funktionen för elektronisk utrustning ska bli
optimal bör denna placeras på den del av vindrutan som saknar värmereflekterande film (se markerat fält i bilden).
Fördelar med Volvo ID
•
Ett användarnamn och ett lösenord för att
komma åt online-tjänster, dvs. endast ett
användarnamn och ett lösenord att komma
ihåg.
•
Vid ändring av användarnamn/lösenord för
en tjänst (t.ex. Volvo On Call) kommer det
också att ändras automatiskt för andra tjänster.
Skapa Volvo ID
För att skapa ett Volvo ID behöver du ange en
personlig e-postadress. Följ sedan instruktionerna i e-postmeddelandet, som automatiskt
skickas till den angivna adressen, för att slutföra
5
20
Vilka tjänster som finns tillgängliga kan variera över tid och varierar beroende på utrustningsnivå och marknad.
* Tillval/tillbehör.
INTRODUKTION
registreringen. Det är möjligt att skapa Volvo ID
via någon av följande tjänster:
•
Min Volvo – Ange e-postadress och följ
instruktionerna.
•
Vid internetansluten bil* – Ange e-postadress i appen som kräver Volvo ID och följ
instruktionerna. Alternativt tryck två gånger
på anslutningsknappen
i mittkonsolen
och välj Appar Inställningar och följ
instruktionerna.
•
Volvo On Call* – Ladda ner senaste versionen av Volvo On Call-appen. Välj att skapa
Volvo ID från startsidan, ange e-postadress
och följ instruktionerna.
Relaterad information
•
Volvo Cars supportsida (s. 15)
* Tillval/tillbehör.
21
INTRODUKTION
Miljöfilosofi
Volvo Car Corporation arbetar ständigt med
utveckling av säkrare och mer effektiva produkter
Miljöomsorg är ett av Volvo Cars kärnvärden och
vägleder all verksamhet. Miljöarbetet utgår från
bilens hela livscykel och tar hänsyn till den miljöpåverkan den har, från design till skrotning och
återvinning. Volvo Cars har som grundprincip att
varje ny produkt som tas fram ska påverka miljön
mindre än den produkt den ersätter.
Ett resultat av Volvos miljöarbete är utvecklingen
av de mer effektiva och mindre förorenande drivlinorna Drive-E. Den personliga miljön är också
något Volvo värnar om – luften inne i en Volvo är
t.ex. renare än luften utanför tack vare klimatanläggningen.
22
och lösningar för att minska den negativa påverkan på miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav. Alla Volvos tillverkningsenheter ska vara
ISO 14001-certifierade, vilket stödjer ett systematiskt arbete med verksamhetens miljöfrågor
som leder till ständiga förbättringar med minskad
miljöpåverkan. Innehav av ISO-certifikatet innebär
även att gällande miljölagar och föreskrifter följs.
Volvo ställer dessutom krav på att samarbetspartners också ska uppfylla dessa krav.
Bränsleförbrukning
Eftersom en stor del av den totala miljöpåverkan
från en bil uppstår när den används ligger tyngd-
punkten i Volvo Cars miljöarbete på att minska
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra
luftföroreningar. Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser.
Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre
utsläpp av växthusgasen koldioxid.
INTRODUKTION
Bidra till en bättre miljö
En energieffektiv och bränslesnål bil bidrar inte
bara till en minskad påverkan på miljön utan innebär även en minskad kostnad för ägaren av bilen.
Som förare är det lätt att själv minska bränsleförbrukningen och därigenom både spara pengar
och bidra till en bättre miljö – här följer några råd:
Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. För mer information och fler råd se Eco
guide (s. 66), Bränsleekonomisk körning (s. 293) och Bränsleförbrukning (s. 386).
Effektiv avgasrening
Volvos verkstäder och miljön
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut"
– ett koncept som innefattar ren kupémiljö och
högeffektiv avgasrening. I många fall ligger
avgasutsläppen långt under gällande normer.
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du även till en
renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en
del i Volvos system. Volvo ställer krav på hur verkstadslokalerna ska vara utformade för att förhindra spill och utsläpp i miljön. Verkstadspersonalen har det kunnande och de verktyg som
behövs för att garantera god miljöomsorg.
•
Planera för en effektiv medelhastighet. Hastigheter över ca 80 km/h (50 mph) samt
under 50 km/h (30 mph) medför förhöjd
energiförbrukning.
•
Följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller gällande service och
underhåll av bilen.
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
•
Undvik tomgångskörning – stäng av motorn
vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala
bestämmelser.
Luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System
(IAQS)* säkerställer att den inkommande luften
är renare än luften utanför i trafikerad miljö.
•
Planera färdvägen – många onödiga stopp
och ojämn hastighet bidrar till ökad bränsleförbrukning.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning
och minskar utsläpp.
Systemet renar luften i kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och
marknära ozon. Om utomhusluften är förorenad
stängs luftintaget och luften återcirkuleras. En
sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer
eller tunnlar.
Tänk även på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur
denna typ av avfall ska deponeras – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
och behagligt. Några av detaljerna är handgjorda,
exempelvis sys sömmarna till ratten för hand.
Interiören är kontrollerad för att inte avge stark
lukt eller ämnen som orsakar besvär vid t.ex. stark
värme och starkt ljus.
Ren luft i kupén
IAQS är en del av Clean Zone Interior Package
(CZIP)*, som även omfattar en funktion som gör
att fläkten startar när bilen låses upp med fjärrnyckeln.
Återvinning
Eftersom Volvo arbetar utifrån ett livscykelperspektiv är det även viktigt att bilen återvinns på ett
miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att
kontakta en återförsäljare för hänvisning till en
certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
Ägarmanualen och miljön (s. 24)
Interiör
Materialet som används i interiören i en Volvo är
noga utvalt och har testats för att vara trivsamt
* Tillval/tillbehör.
23
INTRODUKTION
Ägarmanualen och miljön
Pappersmassan i en tryckt publikation av ägarmanualen kommer från Forest Stewardship
Council®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Laminerat glas
Glaset är förstärkt vilket ger ett bättre
inbrottsskydd och förbättrad ljudisolering i kupén. Vindrutan och övriga rutor*
har laminerat glas.
FSC®-symbolen visar att pappersmassan i en
tryckt publikation av ägarmanualen kommer från
FSC®-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.
Relaterad information
•
24
Miljöfilosofi (s. 22)
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
SÄKERHET
Allmänt om säkerhetsbälte
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet
under färd.
Tänk på
•
Använd inte clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.
•
Säkerhetsbältet får inte vara snott eller vridet.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast en
person.
VARNING
Sträck höftbandet över höften genom att dra i diagonalbandet uppåt mot axeln. Höftbandet ska sitta lågt (inte
över buken).
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt skydd är
det viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt, säkerhetsbältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 27)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse (s. 29).
26
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av säkerhetsbältet på egen hand. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en kollision,
ska hela säkerhetsbältet bytas ut. En del av
säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha
gått förlorade även om det verkar oskadat. Byt
också säkerhetsbältet om det är slitet eller
skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett för samma plats som det
utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 28)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 28)
Bältesförsträckare (s. 29)
SÄKERHET
Säkerhetsbälte – ta på
Tänk på
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
Ta på säkerhetsbältet (s. 26) innan körningen
påbörjas.
•
•
•
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom att
skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett kraftigt
"klick" indikerar att bältet är låst.
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
Relaterad information
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in på
axeln.
•
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 28)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 28)
Bältesförsträckare (s. 29)
Bältespåminnare (s. 29)
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
Höjdjustering av säkerhetsbältet. Tryck in knappen och
flytta bältet i höjdled. Positionera bältet så högt som
möjligt utan att det skaver mot halsen.
I baksätet passar mittplatsens låstunga endast i
avsett lås.
27
SÄKERHET
Säkerhetsbälte – lossa
Säkerhetsbälte – graviditet
Lossa säkerhetsbältet (s. 26) när bilen står still.
Säkerhetsbälte (s. 26) ska alltid användas under
graviditeten, men det är viktigt att det används
på rätt sätt.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte rullats in
helt, mata in det för hand så att det inte hänger
löst.
Relaterad information
Relaterad information
Säkerhetsbälte – ta på (s. 27)
Bältespåminnare (s. 29)
G020998
•
•
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln, med
den diagonala delen av säkerhetsbältet mellan
brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt mot
sidan av låren och så lågt som möjligt under
magen – det får aldrig tillåtas att glida upp.
Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som
möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att
säkerhetsbältet inte har vridit sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida
förare justera sätet (s. 78) och ratten (s. 82),
så att de har full kontroll över bilen (vilket innebär
att man lätt måste kunna nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett maximalt avstånd mellan
magen och ratten.
28
•
•
Säkerhetsbälte – ta på (s. 27)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 28)
SÄKERHET
Bältespåminnare
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 27)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
knapp (s. 105). Om någon är obältad kan
meddelandet endast kvitteras manuellt med
en tryckning på blinkersspakens OK-knapp.
•
Påminna om att något säkerhetsbälte i baksätet tagits av under färd. Påminnelse sker
genom meddelande i kombiinstrumentet
kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits
på, men kan också kvitteras manuellt med en
tryckning på OK-knappen.
Bältesförsträckare
Säkerhetsbältena (s. 26) på förarsidan, passagerarsidan och ytterplatserna bak är utrustade
med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet fångar
då mer effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan. Sätt
alltid in låstungan från säkerhetsbältet i
bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig säkerhetsbältena och sätt inte in några främmande
föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och
bälteslåset fungerar då kanske inte som
avsett vid en kollision. Det finns risk för allvarliga skador.
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
vilka bälten som används. Denna information är
alltid tillgänglig.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombiinstrumentet (s. 62).
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 26)
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
Informera om vilka säkerhetsbälten (s. 26)
som används i baksätet. Ett meddelande
visas i kombiinstrumentet vid användning av
säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna
har öppnats. Meddelandet kvitteras automatiskt efter ungefär 30 sekunders körning eller
efter en tryckning på blinkerspakens OK-
29
SÄKERHET
Säkerhet – varningssymbol
VARNING
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de
fall det krävs visas varningssymbolen tillsammans med ett meddelande i kombiinstrumentets (s. 62) informationsdisplay.
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning, är
det ett tecken på att krockkuddesystemet inte
har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på
krockkuddesystemet, bältessystemet, SIPS,
IC-systemet eller annat fel i systemet. Volvo
rekommenderar att du snarast kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet i digitalt kombiinstrument.
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet (s. 31) i analogt kombiinstrument.
30
Varningssymbolen i kombiinstrumentet tänds
med fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 77), en felsökning görs varje gång tändningen slås på.
Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om krockkuddesystemet är felfritt.
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de
fall det krävs visas varningssymbolen tillsammans
med ett meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds varningstriangeln och
SRS airbag Service erfordras eller SRS
airbag Service snarast visas i displayen. Volvo
rekommenderar att du snarast kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 39)
SÄKERHET
Krockkuddesystem
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddesystemet
till att skydda förarens och passagerarens
huvud, ansikte och bröst.
Systemet består av krockkuddar och sensorer.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden/krockkuddarna blåses upp
och blir varma. Krockkudden dämpar stöten för
den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. I
samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.
G018665
Om krockkuddarna har löst ut rekommenderas
följande:
Krockkuddesystemet sett från ovan, vänsterstyrd bil.
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad.
Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
G018666
VARNING
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i
mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa batterikablarna. Försök inte starta bilen eftersom
krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen. Volvo
rekommenderar att du bärgar den till en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan
försvåra styrningen av bilen. Även andra
säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök
och det damm som bildas vid utlösning av
kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid
besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba
utlösningsförloppet kan också, i kombination
med kuddens material, ge friktions- och
brännskador på huden.
VARNING
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan
orsaka felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
OBS
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet används
eller inte. Gäller alla bältespositioner utom
mittplats bak.
Olyckssituationer kan därför uppstå då endast
en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras.
Sensorerna känner av det kollisionsvåld som
fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter
detta så att en eller flera krockkuddar utlöses.
Krockkuddesystemet sett från ovan, högerstyrd bil.
}}
31
SÄKERHET
||
Relaterad information
•
•
•
Krockkuddar på förarsida (s. 32)
Passagerarkrockkudde (s. 32)
Säkerhet – varningssymbol (s. 30)
Krockkuddar på förarsida
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 26)
på förarsidan är bilen utrustad med två krockkuddar (s. 31).
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 26)
på passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde (s. 31).
En av krockkuddarna är monterad hopvikt i rattens centrum. Ratten är märkt med AIRBAG.
Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme
ovanför handskfacket. Panelen är märkt med
AIRBAG.
Knäkrockkudde på förarsidan i vänsterstyrd bil.
Den andra krockkudden (i knähöjd) är monterad i
undre delen av instrumentpanelen på förarsidan,
panelen är märkt med AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkuddarna samverkar. Om bältet inte används eller används på
ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddarnas effekt vid en kollision.
Relaterad information
•
32
Passagerarkrockkudde (s. 32)
Placering av krockkudde på passagerarsidan i vänsterstyrd bil.
SÄKERHET
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar.
Om bältet inte används eller används på ett
felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens
effekt vid en kollision.
För att inte skadas om krockkudden löses ut,
måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot
ryggstödet. Säkerhetsbältet ska vara fastspänt.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i högerstyrd bil.
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Dekal för passagerarkrockkudde
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på ett
säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om
denna uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara eller allvarlig skada för barnet.
VARNING
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.
VARNING
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
}}
33
SÄKERHET
||
Omkopplare – PACOS*
Krockkudden på passagerarsidan i framsätet kan
deaktiveras (s. 34) om bilen är utrustad med en
omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplatsen fram, men saknar omkopplare
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), är
krockkudden alltid aktiverad.
Relaterad information
•
•
Krockkuddar på förarsida (s. 32)
Barnskydd (s. 44)
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
vända passagerare (barn och vuxna) sitta
säkert på passagerarplatsen.
Krockkudden på passagerarsidan (s. 32) i framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad med
en omkopplare, PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch).
OFF – Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i bakåtvända barnskydd sitta säkert på passagerarplatsen i framsätet.
Omkopplare – PACOS
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av instrumentpanelen på passagerarsidan och blir åtkomlig när dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat läge.
Fjärrnyckelns nyckelblad (s. 161) ska användas
för att ändra läge.
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram när passagerarkrockkudden är aktiverad.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram när
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
OBS
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 77)
visas varningssymbolen (s. 30) för krockkudden i kombiinstrumentet under
ca 6 sekunder.
Placering av krockkuddens omkopplare.
ON – Krockkudden är aktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan alla framåt-
34
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde.
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
Relaterad information
•
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde
är aktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens krockkudde
är deaktiverad.
Ett textmeddelande och en varningssymbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är aktiverad (se föregående bild).
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen
indikerar att krockkudden på passagerarplatsen
fram är deaktiverad (se föregående bild).
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd i framsätet om passagerarkrockkudden är aktiverad
i takkonsolen är tänd för
och symbolen
att indikera detta. Om denna uppmaning inte
följs kan det leda till livsfara för barnet.
Barnskydd (s. 44)
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen indikerar att krockkudden är deaktiverad, samtidigt
som varningssymbolen (s. 30) för krockkuddesystemet visas i kombiinstrumentet. Detta
tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo rekommenderar att du
kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara för bilens passagerare.
35
SÄKERHET
Sidokrockkudde (SIPS)
VARNING
Vid en sidokollision fördelas en stor del av kollisionskraften av SIPS (Side Impact Protection
System) till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på föraroch passagerarplats, skyddar bröstet och höften
och är en viktig del av SIPS.
Förarplats, vänsterstyrd bil.
36
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i SIPS-bagsystemet kan orsaka felaktig funktion och
få allvarliga personskador som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
sätets yttre sida och dörrpanelen eftersom detta område kan påverkas av sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
SIPS och barnskydd
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden
är placerad i framsätets ryggram.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp. Krockkudden blåses upp mellan den åkande och dörrpanelen och dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. Sidokrockkudden blåses normalt endast upp på krocksidan.
•
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden.
Relaterad information
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
•
•
•
Krockkuddar på förarsida (s. 32)
Passagerarkrockkudde (s. 32)
Krockgardin (IC) (s. 37)
SÄKERHET
Krockgardin (IC)
VARNING
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens och
passagerarnas huvuden från att slå emot bilens
insida vid en kollision.
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i handtagen i taket. Kroken är endast avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda föremål som
t.ex. paraplyer).
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler.
Den avsedda skyddseffekten kan då utebli.
Volvo rekommenderar att du endast använder
Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
Allmänt om WHIPS (whiplashskydd)
WHIPS (Whiplash Protection System) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består av
ett energiupptagande ryggstöd samt ett för
systemet anpassat nackskydd i framsätena.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars kan
skyddseffekten av krockgardinen som finns
dold innanför bilens innertak utebli.
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del av
SIPS-systemet (s. 36). Den är monterad längs
med innertakets båda sidor och hjälper till att
skydda förare och passagerare på bilens yttersäten. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockgardinen blåses upp.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 26)
Krockkuddesystem (s. 31)
Sidokrockkudde (SIPS) (s. 36)
}}
37
SÄKERHET
||
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
Sätets egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framsätenas
ryggstöd bakåt så att sittställningen för föraren
och passageraren i framsätet förändras. På detta
sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer
av sätet eller WHIPS-systemet själv. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
WHIPS – sittställning
För att få bästa möjliga skydd av WHIPS-systemet (s. 37) måste förare och passagerare ha rätt
sittställning och se till att systemets funktion inte
hindras.
Sittställning
Ställ in rätt sittställning på framsätet (s. 78)
innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i
sätet med så litet avstånd som möjligt mellan
nackskydd och huvud.
Funktion
WHIPS och barnskydd
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPS-systemet.
Relaterad information
•
•
WHIPS – sittställning (s. 38)
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 26)
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarsäte som kan hindra WHIPS-systemets funktion.
WHIPS-systemet aktiveras vid en krock bakifrån
där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
38
SÄKERHET
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framsätets ryggstöd. Tänk på att inte hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om sätet har utsatts för en kraftig belastning,
t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska
WHIPS-systemet kontrolleras. Volvo
rekommenderar att det kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
Allmänt om säkerhetsläge
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft när
en kollision kan ha skadat någon viktig funktion i
bilen som t.ex. bränsleledningar, sensorer för
något av skyddssystemen eller bromssystemet.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om sätet verkar
vara oskadat.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra WHIPSsystemets funktion.
Varningstriangel i analogt kombiinstrument.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt eller ett
bakåtvänt barnskydd används i baksätet
måste motsvarande framsäte flyttas framåt så
att det inte har kontakt med det nedfällda
ryggstödet eller barnskyddet.
Varningstriangel i digitalt kombiinstrument.
}}
39
SÄKERHET
||
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten
Säkerhetsläge Se handbok visas i kombiinstrumentets (s. 62) informationsdisplay. Det
betyder att bilens funktionalitet är nedsatt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador
eller att bilen inte fungerar som normalt. Volvo
rekommenderar att du låter en auktoriserad
Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att
Säkerhetsläge Se handbok visats.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsläge – startförsök (s. 40)
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 41)
Säkerhetsläge – startförsök
Undersök först att inget bränsle runnit från bilen.
Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök göras.
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om det
nu visas ett meddelande om att tändningen är på
ska du trycka på startknappen. Stäng sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln. Bilens elektronik
försöker nu återställa sig till normal status. Försök därefter starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras
eller bogseras, utan måste då bärgas (s. 304).
Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig
att manövrera, även om bilen verkar körbar.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta
bilen om det luktar bränsle när meddelandet
Säkerhetsläge Se handbok visas. Lämna
bilen snarast.
40
VARNING
Om bilen är satt i säkerhetsläge (s. 39) kan
startförsök göras om allt verkar normalt och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte
bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo
rekommenderar att den bärgas till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 41)
SÄKERHET
Säkerhetsläge – förflyttning
Krockkudde för fotgängare*
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts efter
startförsök (s. 40), kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge.
Krockkudden för fotgängare (Pedestrian Airbag)
bidrar i vissa frontala kollisioner till att lindra fotgängarens sammanstötning med bilen.
OBS
Det kan finnas objekt i trafikmiljön som ger en
signal till sensorerna som liknar en kollision
med en fotgängare. Vid kollision med ett
sådant objekt är det möjligt att systemet aktiveras.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
Relaterad information
•
Vid aktivering av krockkudden (Pedestrian
Airbag)
Allmänt om säkerhetsläge (s. 39)
•
•
•
Krockkudden för fotgängare (Pedestrian Airbag)
är monterad under motorhuven närmast vindrutan. Vid vissa frontalkollisioner med en fotgängare reagerar sensorer i främre stötfångaren och
krockkudden blåses upp om krockvåldet bedöms
vara tillräckligt högt. Sensorerna är aktiva vid en
hastighet av ca 20–50 km/h (12–30 mph) och
en omgivningstemperatur mellan
-20 och +70 °C.
Sensorerna är konstruerade att känna av en kollision med ett objekt som har liknande egenskaper
som en människas ben.
lyfts den bakre delen av motorhuven och
låses i det läget
varningsblinkers aktiveras
bromssystemet förbereds för kommande
nödinbromsning.
VARNING
Montera inte på några tillbehör eller ändra på
någonting i fronten om bilen är utrustad med
krockkudde (Pedestrian Airbag). Felaktigt
ingrepp i fronten kan orsaka fel funktion i
systemet och leda till allvarlig personskada
och materiella skador på bilen.
Volvo rekommenderar att torkararmarna ska
vara original och att du endast använder originaldelar till dem.
}}
* Tillval/tillbehör.
41
SÄKERHET
||
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas vid skador på stötfångaren för att säkerställa att systemet är
intakt.
Relaterad information
Krockkudde för fotgängare* –
förflyttning
Krockkudde för fotgängare* –
ihopvikning
Bilen får flyttas ifall den inte är satt i säkerhetsläge (s. 39).
Krockkudden för fotgängare (s. 41) (Pedestrian
Airbag) ska vikas ihop innan bilen flyttas.
Om någon av de andra krockkuddarna i kupén
har aktiverats försätts bilen i sitt säkerhetsläge.
•
Krockkudde för fotgängare* – förflyttning
(s. 42)
Om endast krockkudden för fotgängare (s. 41)
(Pedestrian Airbag) har aktiverats:
•
Krockkudde för fotgängare* – ihopvikning
(s. 42)
1.
Flytta bilen till den närmaste säkra platsen.
2.
Vik ihop krockkudden enligt instruktioner (s. 42).
3.
Uppsök närmaste verkstad.
VARNING
Volvo rekommenderar att du snarast, efter
aktivering av krockkudden, kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Krockkudde
Krockkuddehus
Kardborreband, höger sida
Relaterad information
•
Krockkudde för fotgängare* (s. 41)
Kardborreband, vänster sida
Det kan ryka lite från krockkudden och den kan
kännas varm, men detta är normalt. Vik ihop den
enligt följande:
1.
42
Leta fram kardborrebandet på
vänster sida (4).
* Tillval/tillbehör.
SÄKERHET
2.
3.
4.
5.
Samla först ihop krockkuddens tyg längdledes på vänster sida och vik sedan det
insamlade tyget mot mitten. Vira kardborrebandet (dubbelsidigt) runt så mycket tyg som
möjligt och fäst bandet.
Tryck ned den invirade delen av krockkudden
i krockkuddehuset (2).
Upprepa punkterna 1–3 för höger sida. Det
insamlade tyget kan på denna sida behöva
vikas två gånger innan kardborrebandet viras
runt det.
Krockkuddehusets lock kommer att glipa, vilket är helt normalt.
Relaterad information
•
Krockkudde för fotgängare* – förflyttning
(s. 42)
Allmänt om barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar,
barnkuddar & fästanordningar) som är utvecklad
för att passa just den här bilen.
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag
kan spärras (s. 173) för öppning inifrån.
Med Volvos barnsäkerhetsutrustning erhålls de
bästa förutsättningarna för att barnet åker säkert
i bilen. Dessutom passar barnsäkerhetsutrustningen väl och är enkel att använda.
Relaterad information
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta i
knät på en passagerare.
•
•
•
•
Barnskydd (s. 44)
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 54)
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd
barnstol så länge som möjligt, minst till 3–4 års
ålder och därefter framåtvänd barnkudde/barnstol till dess att barnet är 140 cm långt.
OBS
Lagbestämmelser om vilken typ av barnskydd
som ska användas för barn i olika åldrar och
längder varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.
* Tillval/tillbehör.
43
SÄKERHET
Barnskydd
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är
det viktigt att läsa den monteringsanvisning
som medföljer.
44
OBS
Lämna aldrig en barnstol lös i bilen. Sätt alltid
fast den enligt barnstolens anvisning även när
den inte används.
VARNING
Sätt inte fast barnstolens fästband i sätets
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och
balkar under sätet. Vassa kanter kan skada
fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för rätt
montering.
SÄKERHET
Rekommenderade barnskydd1
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 0
Baksäte ytterplats
Typgodkännande: E1 04301146
Grupp 0+
(L)
max 13 kg
Volvo babystol (Volvo Infant Seat)
– bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Grupp 0+
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
max 13 kg
(U)
(U)
max 10 kg
Baksäte mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt
barnskydd som fästs med ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Volvo babystol (Volvo
Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens
säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1
04301146
(U)
Grupp 0
max 10 kg
Grupp 0+
Barnstolar som är universellt godkända.A
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
(U)
max 13 kg
1 Beträffande
andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
}}
45
SÄKERHET
||
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 1
Volvo vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
9–18 kg
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte ytterplats
Volvo vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Grupp 1
Volvo bakåtvänd barnstol
Volvo bakåtvänd barnstol
9–18 kg
Typgodkännande: E5 04212
Typgodkännande: E5 04212
(L)
(L)
Grupp 1
Framåtvända barnstolar som
är universellt godkända.A, B
9–18 kg
Barnstolar som är universellt godkända.
(U)
(UF)
Grupp 2
15–25 kg
Volvo vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med
bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
(L)
46
Volvo vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs
med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
(L)
Baksäte mittplats
SÄKERHET
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 2
Volvo bakåtvänd barnstol
Volvo bakåtvänd barnstol
15–25 kg
Typgodkännande: E5 04212
Typgodkännande: E5 04212
(L)
(L)
Grupp 2
15–25 kg
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Volvo vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) –
framåtvänt barnskydd som
fästs med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Baksäte ytterplats
Baksäte mittplats
Volvo vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs
med bilens bälte.
Typgodkännande: E5 04191
(U)
(U)
Grupp 2/3
15–36 kg
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typgodkännande: E1
04301169
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
Grupp 2/3
Volvo bältesstol
Volvo bältesstol
15–36 kg
Typgodkännande: E1
04301312
Typgodkännande: E1 04301312
(UF, L)
(UF)
}}
47
SÄKERHET
||
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde, endast bakåtvända barnskydd)
Grupp 2/3
15–36 kg
Framsäte (med aktiverad
krockkudde, endast framåtvända barnskydd)
Baksäte ytterplats
Barnkudde med och utan rygg
(Booster Cushion with and
without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
(UF)
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
A
B
Endast för bakåtvänd barnstol. Ställ in sätets ryggstöd till upprätt läge.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för barn i denna viktgrupp.
Relaterad information
•
•
•
•
48
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 54)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
Baksäte mittplats
SÄKERHET
Barnskydd – placering
Dekal för passagerarkrockkudde
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning
som ska användas väljs med hänsyn till barnets
vikt och storlek.
Det går bra att placera:
•
ett bakåtvänt barnskydd på passagerarsätet
fram när passagerarkrockkudden är deaktiverad.
•
en framåtvänd barnstol/barnkudde på passagerarsätet fram när passagerarkrockkudden
är aktiverad.
•
en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
VARNING
G020739
Dekal på passagerarsidans solskydd.
Bakåtvänt barnskydd och krockkudde hör inte ihop.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på ett
säte skyddat av en aktiverad krockkudde. Om
denna uppmaning inte följs kan det leda till
livsfara eller allvarlig skada för barnet.
VARNING
Placera alltid bakåtvända barnskydd (s. 44) i baksätet om passagerarkrockkudden är aktiverad (s. 34). Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om barnet sitter på passagerarplatsen.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför
passagerarsätet.
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är aktiverad.
Om passagerarkrockkudden är deaktiverad kan
bakåtvända barnskydd placeras på passagerarplatsen fram.
Dekal på passagerarsidans dörrstolpe. Dekalen blir synlig när passagerardörren öppnas.
Varningsdekal för passagerarkrockkudden är
placerad enligt ovan.
Framåtvända passagerare (barn och vuxna)
ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
passagerarkrockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs kan
det leda till livsfara eller allvarlig personskada.
}}
49
SÄKERHET
||
VARNING
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte användas,
eftersom de oavsiktligt kan orsaka öppning av
bälteslåset.
Barnskydd – ISOFIX
ISOFIX – storleksklasser
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd (s. 44)
som bygger på en internationell standard.
För barnskydd med ISOFIX (s. 50) fästsystem
finns en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt typ av barnsskydd (s. 52).
Storleksklass
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot vindrutan.
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras i
bilen varierar från land till land. Ta reda på vad
som gäller.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 54)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns vid den
nedre delen av baksätets ryggstöd, i de yttre sittplatserna.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i
ryggstödets klädsel (se föregående bild).
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar när
ett barnskydd ska kopplas till ISOFIX-fästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
50
ISOFIX – storleksklasser (s. 50)
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 52)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1), framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2), framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt
barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på
passagerarplatsen om passagerarkrockkudden är aktiverad.
SÄKERHET
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas med på
barnskyddets fordonslista.
OBS
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd
Volvo rekommenderar.
Relaterad information
•
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 52)
51
SÄKERHET
ISOFIX – typer av barnskydd
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIXA-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
D
X
OK
(IL)
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
C
X
OK
(IL)
OK
(IL)
52
SÄKERHET
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänt
Vikt
Storleksklass
9–18 kg
Passagerarplatser för ISOFIXA-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKB
B
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX-barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX-barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvända ISOFIX-barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
B
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd som bygger på en internationell standard.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Se till att välja rätt storleksklass (s. 50) för barnskydd med ISOFIX fästsystem.
Relaterad information
•
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
53
SÄKERHET
Barnskydd – övre fästpunkter
OBS
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för vissa
framåtvända barnstolar (s. 44). Dessa fästpunkter är placerade på baksidan av sätet.
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
Övre fästpunkter
För detaljerad information om hur barnstolen ska
spännas fast i de övre fästpunkterna, se stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras genom
hålet i nackskyddsbenet innan de spänns fast
vid fästpunkten.
Relaterad information
De övre fästpunkterna är huvudsakligen avsedda
att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att små barn sitter i
bakåtvända barnstolar så långt upp i åldern som
möjligt.
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering
av denna typ av barnskydd i bilar med fällbara
nackskydd på ytterplatserna.
54
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 43)
Barnskydd – placering (s. 49)
Barnskydd – ISOFIX (s. 50)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage,
vänsterstyrd bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
56
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Översikt vänsterstyrd bil
}}
57
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
58
Funktion
Se
Funktion
Se
Meny- och meddelandehantering, blinkers,
hel-/halvljus, färddator
(s. 105),
(s. 107),
(s. 94),
(s. 86) och
(s. 109).
Reglagepanel
(s. 169),
(s. 174),
(s. 99) och
(s. 101).
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 266).
Farthållare*
(s. 187) och
(s. 196).
Signalhorn, krockkudde
Varningsblinkers
(s. 94).
Kontrollpanel för infotainment och menyhantering
(s. 108) och
supplement
Sensus Infotainment.
(s. 82) och
(s. 31).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 125) eller
(s. 126).
Kombiinstrument
(s. 62).
Växelväljare
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 108) och
supplement
Sensus Infotainment.
(s. 265) eller
(s. 266).
Parkeringsbroms
(s. 284).
Torkare och spolning
(s. 97).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 262).
Rattinställning
(s. 82).
Startlås
(s. 76).
Motorhuvsöppnare
(s. 332).
Bildskärm för infotainment och visning av
menyer
(s. 108) och
supplement
Sensus Infotainment.
Ljusreglage, öppnare
för baklucka
(s. 83) och
(s. 170).
Sätesinställning*
(s. 79).
Dörröppningshandtag
–
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 70)
Trippmätare (s. 71)
Klocka (s. 71)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Instrument och reglage, högerstyrd
bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
}}
59
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
60
Översikt högerstyrd bil
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Funktion
Se
Funktion
Se
Torkare och spolning
(s. 97).
Motorhuvsöppnare
(s. 332).
Manuell växling av
automatväxellåda*
(s. 266).
Varningsblinkers
(s. 94).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 108) och
supplement
Sensus Infotainment.
Kontrollpanel för infotainment och menyhantering
(s. 108) och
supplement
Sensus Infotainment.
Signalhorn, krockkudde
(s. 82) och
(s. 31).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 125) eller
(s. 126).
Kombiinstrument
(s. 62).
Växelväljare
(s. 265) eller
(s. 266).
Farthållare*
(s. 187) och
(s. 196).
Parkeringsbroms
(s. 284).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 262).
Meny- och meddelandehantering, blinkers,
hel-/halvljus, färddator
Startlås
(s. 76).
(s. 105),
(s. 107),
(s. 94),
(s. 86) och
(s. 109).
Bildskärm för infotainment och visning av
menyer
(s. 108) och
supplement
Sensus Infotainment.
Rattinställning
(s. 82).
Ljusreglage, öppnare
för baklucka
(s. 83) och
(s. 170).
Dörröppningshandtag
–
Sätesinställning*
(s. 79).
Reglagepanel
(s. 169),
(s. 174),
(s. 99) och
(s. 101).
•
Klocka (s. 71)
Relaterad information
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 70)
Trippmätare (s. 71)
* Tillval/tillbehör.
61
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kombiinstrument
Kombiinstrument, analogt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner samt
meddelanden.
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner samt
meddelanden.
•
•
•
Informationsdisplay
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s. 62)
Mätare och indikatorer
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 63)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 67)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 69)
Informationsdisplay, analogt instrument.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner
som använder displayen.
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering1, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 109) och Påfyllning av
bränsle (s. 288).
Eco meter. Mätaren ger en indikation om hur
ekonomiskt bilen körs. Ju högre utslag på
skalan, desto mer ekonomiskt körs bilen.
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Växlingsindikator2 / Växellägesindikator3. Se
även Växlingsindikator* (s. 265) eller Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 266).
1
2
3
62
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kontroll- och varningssymboler
i bilens avgasreningssystem och symbolen för
lågt oljetryck.
Relaterad information
•
•
Kombiinstrument (s. 62)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 69)
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 63)
Kombiinstrument, digitalt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay visas
information om vissa av bilens funktioner samt
meddelanden.
Informationsdisplay
Kontroll- och varningssymboler, analogt instrument.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler4
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler utom
symboler i informationsdisplayens mitt, tänds i
nyckelläge II eller vid start av motorn. När motorn
startat ska samtliga symboler slockna, utom den
för parkeringsbromsen som släcks först när
denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga symboler inom några sekunder utom symbolen för fel
4
Informationsdisplay, digitalt instrument*.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner
som använder displayen.
Mätare och indikatorer
För digitalt kombiinstrument kan olika teman väljas. Möjliga teman är "Elegance", "Eco" och
"Performance".
Tema kan väljas endast när motorn är igång.
För att välja tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj menyalternativ Teman genom
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer information, se
Motorolja – allmänt (s. 333).
* Tillval/tillbehör.
}}
63
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
att vrida spakens tumhjul. Tryck på OK-knappen.
Vrid tumhjulet för att välja tema och bekräfta valet
genom att trycka på OK-knappen.
Tema "Elegance"
Tema "Eco"
Mätare och indikatorer, tema "Elegance".
Mätare och indikatorer, tema "Eco".
Utseendet i mittkonsolens bildskärm följer på
vissa modellvarianter valet av kombiinstrumentets
tema.
Med vänster rattspak kan även instrumentets
kontrastläge och färgläge ställas in.
För mer information om menyhantering, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 105).
Valet av tema samt inställningarna av kontrastläge och färgläge kan för varje fjärrnyckel lagras i
bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 155).
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering5, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 109) och Påfyllning av
bränsle (s. 288).
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering5, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 109) och Påfyllning av
bränsle (s. 288).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Eco guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 66).
Hastighetsmätare
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Växlingsindikator6
Växellägesindikator7.
/
Se
även Växlingsindikator* (s. 265) eller Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 266).
5
6
7
64
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
Växlingsindikator6 / Växellägesindikator7. Se
även Växlingsindikator* (s. 265) eller Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 266).
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Tema "Performance"
Power guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 66).
Växlingsindikator6 / Växellägesindikator7. Se
även Växlingsindikator* (s. 265) eller Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 266).
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler utom
symboler i informationsdisplayens mitt, tänds i
nyckelläge II eller vid start av motorn. När motorn
startat ska samtliga symboler slockna, utom den
för parkeringsbromsen som släcks först när
denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga symboler inom några sekunder utom symbolen för fel
i bilens avgasreningssystem och symbolen för
lågt oljetryck.
Relaterad information
Mätare och indikatorer, tema "Performance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar till
endast en vit markering5, tänds den gula
kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank.
Se även Färddator (s. 109) och Påfyllning av
bränsle (s. 288).
Temperaturmätare för motorns kylvätska
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i
tusental varv/minut.
5
6
7
8
•
•
Kontroll- och varningssymboler, digitalt instrument.
Kontrollsymboler
Kombiinstrument (s. 62)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 69)
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s. 62)
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler8
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer information, se
Motorolja – allmänt (s. 333).
* Tillval/tillbehör.
65
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Eco guide & Power guide*
Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets (s. 62) instrument vilka hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar
vilka kan ses i form av stapeldiagram, se Färddator – färdstatistik* (s. 117).
Eco guide
Detta instrument ger en indikation om hur ekonomiskt bilen körs.
För att kunna se denna funktion väljs tema "Eco",
se Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 63).
Momentanvärde
Här visas momentanvärde – ju högre utslag på
skalan, desto bättre.
Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet,
motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt användning av färdbroms.
Optimal hastighet (50–80 km/h (30–50 mph))
och låga varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag och
bromsning sjunker visarna.
Mycket låga momentanvärden tänder mätarens
röda område (med kort tidsfördröjning) vilket
innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.
Medelvärde
Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet och
beskriver hur bilen körts den senaste tiden. Ju
högre visarna ligger på skalan, desto bättre körekonomi har föraren presterat.
Power guide
Tillgänglig motoreffekt
Uttagen motoreffekt
Tillgänglig motoreffekt
Den mindre övre visaren anger tillgänglig motoreffekt9. Ju högre utslag på skalan, desto mer
effekt finns tillgänglig på aktuell växel.
Detta instrument visar relationen mellan hur
mycket effekt (Power) som tas ur motorn och hur
mycket effekt som finns att tillgå.
Uttagen motoreffekt
Den större undre visaren anger uttagen motoreffekt9. Ju högre utslag på skalan, desto mer
effekt tas ut från motorn.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Performance", se Kombiinstrument, digitalt –
översikt (s. 63).
Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar en
stor effektreserv.
Momentanvärde
Medelvärde
9
66
Effekt är beroende av motorns varvtal.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren på
att en funktion är aktiverad, att ett system arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Kontrollsymboler
Symbol
Innebörd
Symbol
Innebörd
Helljus på
Vänster blinker
Höger blinker
Fel i ABL-systemet
Eco-funktion på, se Körläge ECO*
(s. 278)
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Start/Stop, motorn auto-stoppad,
se Start/Stop* – funktion och
handhavande (s. 271)
Dimljus bak på
Däcktryckssystem, se Däckövervakning (TM)* (s. 318)
Stabilitetssystem, se Elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 180)
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Stabilitetssystem, sportläge, se
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– handhavande (s. 181)
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds efter motorstart kan det bero
på fel i bilens avgasreningssystem. Kör till en
verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du
vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
Information, läs displaytext
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
1.
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
2.
Starta motorn på nytt.
3.
Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad
för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Dimljus bak på
Symbolen lyser när dimljuset bak är på. Det finns
endast ett dimljus bak – detta är placerat på
förarsidan.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet
arbetar. Om symbolen lyser med fast sken har ett
fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, sportläge
Symbolen lyser när sportläget är aktiverat. Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv körupplevelse.
Systemet känner då av om gaspedal, rattrörelser
och kurvtagning är mer aktiv än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss nivå innan det ingriper och
stabiliserar bilen.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn pågår.
Förvärmning sker för det mesta på grund av låg
temperatur.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken låg,
fyll på bränsle snarast.
* Tillval/tillbehör.
}}
67
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination med
text i informationsdisplayen då en avvikelse i
något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se Menyhantering – kombiinstrument (s. 105), eller försvinner
automatiskt efter en tid (tiden varierar beroende
på vilken funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med
andra symboler.
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter en
stund.
Helljus på
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid helljusblink.
Vänster/höger blinker
Båda blinkersymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Eco-funktion på
Symbolen lyser när Eco-funktionen är aktiverad.
Start/Stop
Symbolen lyser när motorn är auto-stoppad.
10
68
Däcktryckssystem
Symbolen lyser vid för lågt däcktryck, eller om ett
fel uppstår i däcktryckssystemet.
•
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s. 62)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 63)
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd tänds
informations- eller varningssymbolen tillsammans
med en förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng
den dörr som är öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h (ca 4 mph) tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h (ca 4 mph) tänds varningssymbolen.
Om motorhuven10 inte är riktigt stängd tänds varningssymbolen tillsammans med en förklarande
bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng motorhuven.
Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen
på en säker plats snarast och stäng bakluckan.
Relaterad information
•
•
Kombiinstrument (s. 62)
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 69)
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Kombiinstrument –
varningssymbolernas innebörd
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på
att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
Varningssymboler
Symbol
Innebörd
Lågt
oljetryckA
Parkeringsbroms åtdragen, digitalt
instrument
Parkeringsbroms åtdragen, analogt
instrument
Krockkuddar – SRS
Bältespåminnare
Generatorn laddar inte
Fel i bromssystemet
Varning
A
Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för
lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För
mer information, se Motorolja – allmänt (s. 333).
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är motorns
oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart och
kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid behov.
Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att du
vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen
är ansatt. Symbolen tänds under ansättning. För
mer information, se Parkeringsbroms (s. 284).
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i något av bilens säkerhetssystem. Kör snarast till en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
Bältespåminnare
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte tagit
på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet
tagit av sig säkerhetsbältet.
Generatorn laddar inte
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara
för låg. Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se Bromsoch kopplingsvätska – nivå (s. 337).
Om broms- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1.
Stanna bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
2.
Starta motorn på nytt.
•
•
Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren, se Bromsoch kopplingsvätska – nivå (s. 337). Om
nivån i bromsvätskebehållaren är normal
och symbolerna fortfarande är tända, kan
bilen under stor försiktighet köras till en
verkstad för kontroll av bromssystemet.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras av
en verkstad, Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar
vid kraftig inbromsning.
}}
69
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande
textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas bort med OK-knappen,
se Menyhantering – kombiinstrument (s. 105).
Varningssymbolen kan även tändas i kombination
med andra symboler.
Åtgärd:
1.
Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2.
Läs informationen i informationsdisplayen.
Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen.
Radera meddelandet med OK-knappen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd tänds
informations- eller varningssymbolen tillsammans
med en förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng
den dörr som är öppen.
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h (ca 4 mph) tänds informationssymbolen.
Om bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h (ca 4 mph) tänds varningssymbolen.
11
70
Om motorhuven11 inte är riktigt stängd tänds varningssymbolen tillsammans med en förklarande
bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en
säker plats snarast och stäng motorhuven.
Yttertemperaturmätare
Yttertemperaturmätarens display syns i kombiinstrumentet.
Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen
på en säker plats snarast och stäng bakluckan.
Relaterad information
•
•
•
•
Kombiinstrument (s. 62)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 67)
Kombiinstrument, analogt – översikt (s. 62)
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 63)
Display för yttertemperaturmätare, digitalt
instrument
Display för yttertemperaturmätare, analogt
instrument
När temperaturen ligger inom området +2 °C till
–5 °C lyser en snöflingesymbol i displayen. Den
varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla kan mätaren visa för högt värde.
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 62)
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Trippmätare
Klocka
Kombiinstrument – licensavtal
Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.
Klockans display syns i kombiinstrumentet.
En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i
avtalet angivna villkor. Följande text är Volvos
överenskommelse med tillverkare/utvecklare och
är på engelska.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Trippmätare, digitalt instrument.
Klocka, digitalt instrument.
Display för visning av tid13
Display för trippmätare12
De båda trippmätarna T1 och T2 används för att
mäta korta sträckor. Sträckans längd visas i displayen.
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa önskad
mätare.
Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster rattspaks RESET-knapp nollställer visad trippmätare.
För mer information, se Färddator (s. 109).
Relaterad information
•
12
13
Ställa klockan
Klockan kan justeras i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 108).
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 62)
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
Kombiinstrument (s. 62)
Displayens utseende kan skilja beroende på instrumentvariant.
I analogt instrument visas tiden mitt i instrumentet.
}}
71
INSTRUMENT OCH REGLAGE
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
72
FreeType 2
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
Symboler i display
Det förekommer en mängd olika symboler i displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med deras innebörd och en hänvisning till
var i manualen man kan hitta mer information.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel har
indikerats som kan påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande
textmeddelande i informationsdisplayen i kombiinstrumentet.
– Informationssymbol, tänds, i kombination
med text i informationsdisplayen i kombiinstrumentet, då en avvikelse i något av bilens system
inträffat. Den gula informationssymbolen kan
även tändas i kombination med andra symboler.
Varningssymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Lågt oljetryck
(s. 69)
Parkeringsbroms
åtdragen, digitalt
instrument
(s. 69),
(s. 284)
Parkeringsbroms
åtdragen, analogt
instrument
(s. 69)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Symbol
Innebörd
Se
Krockkuddar – SRS
(s. 30),
(s. 69)
Bältespåminnare
(s. 26),
(s. 69)
Generatorn laddar
inte
(s. 69)
Fel i bromssystemet
(s. 69),
(s. 281)
Varning, Säkerhetsläge
(s. 30),
(s. 39),
(s. 69)
Kontrollsymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Symbol
Innebörd
Se
Stabilitetssystem,
ESC (Electronic
Stability Control),
Släpfordonsstabilisator*
(s. 67),
(s. 182),
(s. 300)
Stabilitetssystem,
sportläge
(s. 67),
(s. 182)
Motorförvärmare
(diesel)
(s. 67)
Låg nivå i bränsletank
(s. 67),
(s. 137)
Information, läs displaytext
Symbol
Innebörd
Se
ECO-funktion* på
(s. 67),
(s. 278)
Däcktryckssystem*
(s. 67),
Däckövervakning
(TM)*
(s. 318)
Informationssymboler i
kombiinstrumentet
Innebörd
Se
(s. 67)
Helljus med automatisk avbländning –
AHB*
(s. 87)
Kamerasensor*,
Lasersensor*
(s. 87),
(s. 220),
(s. 229),
(s. 242),
(s. 247)
Adaptiv farthållare*
(s. 207)
Adaptiv farthållare*
(s. 199),
(s. 207)
Adaptiv farthållare*,
Avståndsvarning*
(Distance Alert)
(s. 207),
(s. 192)
Innebörd
Se
Helljus på
Fel i ABL-systemet*
(s. 67),
(s. 89)
(s. 67),
(s. 86)
Vänster blinkers
(s. 67)
Avgasreningssystem
(s. 67)
Höger blinkers
(s. 67)
Fel i ABS-systemet
(s. 67),
(s. 281)
Start/Stop*, motorn
auto-stoppad
(s. 67),
(s. 271)
Dimljus bak på
(s. 67),
(s. 93)
Symbol
}}
* Tillval/tillbehör.
73
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
74
Symbol
Innebörd
Se
Adaptiv farthållare*
(s. 198)
Farthållare*
(s. 187)
Fartbegränsare
(s. 184)
Radarsensor*
(s. 207),
(s. 195),
(s. 229)
Start/Stop*
(s. 276)
Start/Stop*
(s. 276)
Start/Stop*
(s. 276)
Avståndsvarning*
(Distance Alert), City
SafetyTM, Kollisionsvarnare*, Autobroms*
(s. 195),
(s. 220),
(s. 229)
Motor- och kupévärmare*
(s. 137)
Symbol
Innebörd
Se
Motor- och kupévärmare* Service erfordras
Symbol
Innebörd
Se
(s. 137)
Driver Alert System*,
Körfältsassistans*
(s. 242),
(s. 247)
Aktiverat tidur*
(s. 137)
Driver Alert System*,
Dags för paus
(s. 241)
Aktiverat tidur*
(s. 137)
Driver Alert System*,
Dags för paus
(s. 242)
ABL-systemet*
(s. 89)
Växlingsindikator
(s. 265)
Låg batterinivå
(s. 137)
Växellägen
(s. 266)
Aktiv parkeringshjälp
– PAP*
(s. 256)
Registrerad hastighetsinformation*
(s. 237)
Regnsensor*
(s. 97)
Körfältsassistans*
(s. 245)
Mätning av oljenivå
(s. 334)
Driver Alert System*,
Körfältsassistans*
(s. 247)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Informationssymboler i takkonsolens
display
Symbol
Innebörd
Se
Bältespåminnare
(s. 29)
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
(s. 34)
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
(s. 34)
Volvo Sensus
Volvo Sensus är hjärtat i den personliga Volvoupplevelsen och kopplar samman dig med bilen
och omvärlden. Det är Sensus som ger information, underhållning och hjälp när det behövs.
Sensus innefattar de intuitiva funktioner som
både förhöjer bilresan och förenklar ägandet av
bilen.
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 67)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 69)
•
Meddelanden – hantering (s. 107)
Med mittkonsolens knappar och reglage eller rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras
eller deaktiveras och många varierande inställningar kan göras.
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla inställningar relaterat till körning och kontroll av bilen,
t.ex. City Safety, lås och larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
*, NAV* och CAM14 kan andra källor,
TEL*,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM, FM, CD,
DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation* och parkeringshjälpkamera*.
Relaterad information
•
gränssnitt. Inställningar kan göras i bilinställningar, ljud och media, klimat etc.
En intuitiv navigationsstruktur gör det möjligt att
få relevant stöd, information och underhållning
när det är nödvändigt, utan att distrahera föraren.
För mer information om alla funktioner/system,
se respektive avsnitt i ägarmanualen eller dess
supplement.
Sensus omfattar alla bilens lösningar som möjliggör uppkoppling* mot omvärlden och ger intuitiv
kontroll över bilens alla möjligheter.
Volvo Sensus sammanför och presenterar många
funktioner i flera av bilens system på mittkonsolens bildskärm. Med Volvo Sensus kan bilen göras
personlig med hjälp av ett lättanvänt användar-
14
}}
Gäller vissa bilmodeller.
* Tillval/tillbehör.
75
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Översikt
Nyckellägen
Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas i
olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner
vid olika nivåer (s. 77).
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra
funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 161).
Ta ur nyckeln
Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.
Kontrollpanel i mittkonsol. Bilden är schematisk – antal
funktioner och knapparnas placering varierar beroende
på vald utrustning och marknad.
Navigation* – NAV, se separat supplement
(Sensus Navigation).
Ljud och media – RADIO, MEDIA, TEL*, se
separat supplement (Sensus Infotainment).
Internetansluten bil –
*, se separat supplement (Sensus Infotainment).
Klimatanläggning (s. 120).
Funktionsinställningar – MY CAR, se MY
CAR (s. 108).
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med nyckelfritt start- och låssystem*funktion behöver nyckeln inte sättas i startlåset utan kan förvaras i t.ex. en ficka. För mer
information om nyckelfritt start- och låssystem, se Keyless Drive* (s. 163).
Sätta i nyckeln
76
1.
Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara
nyckelbladet och placera nyckeln i startlåset.
2.
Tryck sedan in nyckeln i låset till dess ändläge.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer
För att möjliggöra användning av ett begränsat
antal funktioner med avstängd motor, kan bilens
elsystem försättas i 3 olika nivåer – 0, I och II –
med fjärrnyckeln. Denna ägarmanual beskriver
genomgående dessa nivåer med benämningen
"nyckellägen".
Följande tabell visar vilka funktioner som är tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
Nivå
•
Kilometerräknare, klocka och temperaturmätare tänds.
•
Elektriskt manövrerade säten kan
justeras.
•
Ljudanläggningen kan användas
under begränsad tid – se supplement Sensus Infotainment.
I
•
Taklucka, fönsterhissar, 12 V-uttag
i kupé, navigation, telefon, kupéfläkt
och vindrutetorkare kan användas.
II
•
•
Strålkastarna tänds.
•
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
motorstart.
0
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Detta nyckelläge förbrukar mycket
ström från startbatteriet och bör
därför undvikas!
Att välja nyckelläge/nivå
•
OBS
Funktioner
Nyckelläge 0 - Lås upp bilen – därmed är
bilens elsystem på nivå 0.
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ner broms-/kopplingspedalen när
dessa nyckellägen ska väljas.
•
Nyckelläge I - Med fjärrnyckeln helt intryckt i
startlåset15 – Tryck kort på START/STOP
ENGINE.
•
Nyckelläge II - Med fjärrnyckeln helt intryckt
i startlåset15 – Gör ett långt16 tryck på
START/STOP ENGINE.
•
Tillbaka till nyckelläge 0 - För att återgå till
nyckelläge 0 från läge II och I – Tryck kort på
START/STOP ENGINE.
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion
med urtagen fjärrnyckel, se supplement Sensus
Infotainment.
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stänga av motorn,
se Start av motor (s. 262).
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid bogsering, se Bogsering (s. 302).
Relaterad information
•
15
16
Nyckellägen (s. 76)
Inte nödvändigt för bil med nyckelfritt start- och låssystem*.
Ca 2 sekunder.
* Tillval/tillbehör.
77
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Säten fram
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort.
VARNING
Fällning av passagerarsätets ryggstöd*
Ställ in rätt körställning på förarsätet innan
körning påbörjas, aldrig under färd. Var förvissad om att sätet är i låst läge för att undvika
personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.
Justering av nackskydd i framsätet
Passagerarsätets ryggstöd kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
Ändra svankstödet*, vrid ratten17.
Skjut sätet så långt bakåt/nedåt som möjligt.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa in
rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera
att sätet är spärrad då inställningen ändrats.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Höj/sänk sittdynans framkant*, pumpa upp/
ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk sätet*, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerat säte*, se
Säten fram – elmanövrerade (s. 79).
17
78
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida och
fäll det framåt.
Höjden på nackskydden går att justera.
Reglera nackskyddet efter personens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
För att justera höjden måste knappen (se bild)
tryckas in samtidigt som skyddet justeras upp
eller ner.
4.
Skjut fram sätet så att nackskyddet "låses"
fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
Nackskyddet kan justeras i tre olika lägen.
Gäller även elmanövrerat säte.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
VARNING
Använd inte platsen bakom passagerarsätet,
eller baksätets mittplats när passagerarsätets
ryggstöd är fällt.
VARNING
Ta tag i ryggstödet och var förvissad om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för att
undvika personskada vid en eventuell hård
inbromsning eller olycka.
Säten fram – elmanövrerade
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter
för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte
kan flyttas framåt/bakåt och upp/ner. Sittdynans
framkant kan höjas/sänkas. Ryggstödets lutning
kan ändras.
Elmanövrerat säte*
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras
åt gången.
Förberedelser
Inställning av sätet kan göras en viss tid efter att
dörren låsts upp med fjärrnyckeln utan nyckel i
startlåset. Inställning av sätet görs normalt i nyckelläge I och kan alltid göras när motorn är igång.
Säte med minnesfunktion*
Relaterad information
•
•
Säten fram – elmanövrerade (s. 79)
Säten bak (s. 80)
Sittdynans framkant upp/ner
Höj/sänk säte
Säte framåt/bakåt
Ryggstödslutning
De elmanövrerade sätena har ett överbelastningsskydd som utlöses om något säte blockeras
av något föremål. Om det händer, sätt bilens
elsystem i nyckelläge I eller 0 och vänta en kort
stund innan sätet manövreras igen.
Minnesfunktionen lagrar inställningar för sätet
och de yttre backspeglarna.
Lagra inställning
Minnesknapp
Minnesknapp
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
}}
* Tillval/tillbehör.
79
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
1.
2.
Ställ in sätet och de yttre backspeglarna.
VARNING
Håll knapp M intryckt, samtidigt som knapp
1, 2 eller 3 trycks in. Håll knapparna intryckta
tills akustisk signal hörs och text visas i
kombiinstrumentet.
Sätet måste justeras igen innan det går att sätta
ett nytt minne.
Använda lagrad inställning
Tryck in en av minnesknapparna 1–3 tills sätet
och de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer sätets och de yttre backspeglarnas rörelse att avbrytas.
Nyckelminne* i fjärrnyckel
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under sätet vid inställning. Se till
att ingen av passagerarna i baksätet kan
komma i kläm.
Säten bak
Baksätets ryggstöd och de yttre nackskydden
kan fällas. Mittplatsens nackskydd kan regleras
efter passagerarens längd.
Nackskydd mittplats bak
Eluppvärmda säten
För eluppvärmda säten, se Eluppvärmda framsäten* (s. 127) och Eluppvärmt baksäte* (s. 127).
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 78)
Säten bak (s. 80)
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika förare
för att lagra förarsätets och de yttre backspeglarnas inställningar18, se Fjärrnyckel – personalisering* (s. 155).
Nödstopp
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut det
uppåt efter behov.
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck på
någon av sätets inställningsknappar eller minnesknappar så stannar sätet.
För att få ner skyddet igen måste knappen (se
bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet trycks
ner försiktigt.
Nackskyddet kan justeras i fem olika lägen.
18
80
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerat säte med minne och elektriskt infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
VARNING
Fällning av ryggstöd i baksäte
Mittplatsens nackskydd skall vara i sitt nedersta läge när mittplatsen inte används. När
mittplatsen används skall nackskyddet vara
korrekt justerad till passagerarens längd så
att det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får baksätets mugghållare inte vara öppen och det får inte finnas
något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena
får inte heller vara kopplade. Risk finns annars
att det uppstår skada på baksätets klädsel.
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
OBS
Framsätena kan behöva skjutas fram och/
eller ryggstöden justeras upp för att de bakre
ryggstöden ska kunna fällas fram helt.
•
•
Båda delarna kan fällas separat.
Om hela ryggstödet ska fällas ska de olika
delarna fällas var för sig.
Om högra delen ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittplatsen, se
tidigare avsnitt "Nackskydd mittplats bak".
De yttre nackskydden fälls automatiskt när
ryggstöden fälls. Dra upp ryggstödets spärroch fäll samtidigt fram ryggstöhandtag
visar
det. En röd indikering vid låsspärren
att ryggstödet inte längre är spärrat.
OBS
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för att
fälla nackskyddet framåt.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter uppfällning.
När ryggstöden har fällts ska nackskydden
föras framåt något för att inte ta i sittdynan.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den röda
indikeringen inte visas längre. Om den fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.
}}
81
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
VARNING
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i
baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 78)
Ratt
Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage
för signalhorn, farthållare samt meny-, ljud- och
telefonstyrning.
Inställning
Säten fram – elmanövrerade (s. 79)
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Ratten får aldrig ställas in under färd.
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan rattmotståndet regleras, se Justerbart rattmotstånd*
(s. 180).
Knappsatser* och paddlar*
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
82
1.
Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
2.
Ställ in ratten i det läge som passar.
3.
Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om
det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt
som spaken förs tillbaka.
Knappsatser och paddlar i ratten.
Farthållare* (s. 187)* och Adaptiv farthållare
(ACC)* (s. 196)*.
Paddel för manuell växling av automatisk
växellåda, se Automatisk växellåda –
Geartronic* (s. 266).
Ljud- och telefonstyrning, se supplement
Sensus Infotainment.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Signalhorn
Ljusreglage
Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre
belysning. Det används också för att justera display- och instrumentbelysning samt stämningsljus (s. 95).
Vredets lägen
Läge
Innebörd
VarselljusA när bilens elsystem är i
nyckelläge II eller motorn är igång.
Helljusblink kan användas.
Varselljus, sidomarkeringsljus bak
och positionsljus när bilens elsystem är i nyckelläge II eller motorn
är igång.
Sidomarkeringsljus bak och positionsljus när bilen är parkeradB.
Signalhorn.
Helljusblink kan användas.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och instrumentbelysning samt stämningsljus*
Knapp för dimljus bak
Vred för belysning vid färd och parkering
Tumhjul för ljushöjdsreglering
Bil med LED19-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte utrustad med
tumhjulet för ljushöjdsreglering.
19
Varselljus, sidomarkeringsljus bak
och positionsljus i dagsljus när
bilens elsystem är i nyckelläge II
eller motorn är igång.
Halvljus, sidomarkeringsljus bak
och positionsljus i svagt dagsljus
eller mörker eller när dimljus bak är
aktiverat.
Funktionen Tunneldetektering (s. 86)* är aktiverad.
Funktionen Automatiskt helljus (s. 87)* kan användas.
}}
Lysdiod (Light Emitting Diode)
* Tillval/tillbehör.
83
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Läge
Instrumentbelysningens styrka regleras med tumhjulet.
Personer i alla säten samt maximal last i lastutrymmet
Förare samt maximal last i lastutrymmet
Halvljus, sidomarkeringsljus bak
och positionsljus.
Ljushöjdsreglering av strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
Helljus kan aktiveras.
1.
Låt motorn vara igång eller ha bilens elsystem i nyckelläge I.
2.
Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att höja/
sänka ljushöjden.
Innebörd
Helljus kan aktiveras när halvljuset
är tänt.
Helljusblink kan användas.
Helljusblink kan användas.
A
B
Placerade i eller under stötfångaren fram.
Även vid stillastående när motorn är igång, förutsatt att vredets
läge skiftas till detta läge från annat läge.
Volvo rekommenderar att läge
bilen körs.
används när
VARNING
Bilens ljussystem kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert ljus och enligt gällande
trafikbestämmelser.
Lägen på tumhjulet för olika lastfall.
Display- och instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77).
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
84
Endast förare
Förare samt passagerare i passagerarsätet
fram
Personer i alla säten
Relaterad information
•
•
•
Positionsljus (s. 85)
Varselljus (s. 85)
Hel-/halvljus (s. 86)
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Positionsljus
Positionsljus tänds med ljusreglagets vred.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 83)
Varselljus
samt bilens
Med ljusreglagets vred i läge
elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras varselljuset automatiskt i dagsljus.
Varselljus under dagtid – DRL
Ljusreglagets vred i läget för positionsljus.
Ställ vredet i läge
(nummerskyltsbelysningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång lyser också varselljusen.
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas tänds
de bakre positionsljusen för att uppmärksamma
bakomvarande. Detta sker oavsett vilket läge vredet står i eller vilket nyckelläge bilens elsystem är
i.
Vid körning i mer än 30 sekunder i max 10 km/h
(ca 6 mph) eller om hastigheten överstiger
10 km/h (ca 6 mph) tänds varselljus och
Återställ ljusreglage visas i kombiinstrumentet
vilket uppmanar att vrida till annat läge än
.
Ljusreglagets vred i läge AUTO.
Med ljusreglagets vred i läge
aktiveras varselljuset (Daytime Running Lights – DRL) automatiskt när bilen körs i dagsljus. En ljussensor på
instrumentpanelens ovansida växlar från varselljus till halvljus vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt. Växling till halvljus sker också i det
fall dimljus bak aktiveras.
}}
85
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
VARNING
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer avgöra
när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt
starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs
med ett trafiksäkert korrekt ljus och enligt gällande trafikbestämmelser.
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 86)
Ljusreglage (s. 83)
Tunneldetektering*
Hel-/halvljus
Tunneldetekteringen växlar belysningen från varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel.
samt bilens
Med ljusreglagets vred i läge
elsystem i nyckelläge II eller motorn igång, aktiveras halvljuset automatiskt vid dåliga ljusförhållanden.
Funktionen Tunneldetektering finns i bil med
regnsensor*. Sensorn känner av ingången till en
tunnel och ställer om belysningen från varselljus
till halvljus. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat
tunneln, återgår belysningen till varselljus. Körs
bilen in i ännu en tunnel inom denna tid, behålls
halvljuset på. På så sätt undviks täta förändringar
av bilens ljus.
Observera att ljusreglagets vred måste stå i läge
för att tunneldetekteringen ska fungera.
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 86)
Ljusreglage (s. 83)
Rattspak och ljusreglagets vred.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Halvljus
Med vredet i läge
aktiveras halvljuset automatiskt vid skymning eller när dagsljuset blir för
svagt. Halvljuset aktiveras också automatiskt i det
fall dimljus bak är aktiverat.
lyser alltid halvljuset när
Med vredet i läge
motorn är igång eller när nyckelläge II är aktivt.
86
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
Helljus
Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge
20 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset
genom att föra rattspaken mot ratten till ändläget
och släppa. Alternativt kan helljuset deaktiveras
genom en lätt tryckning av rattspaken mot ratten.
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
kombiinstrumentet.
i
Relaterad information
•
•
•
•
•
Aktiva kurvljus* (s. 89)
Automatiskt helljus* (s. 87)
Ljusreglage (s. 83)
Strålkastare – anpassning av ljusbild (s. 90)
Tunneldetektering* (s. 86)
Automatiskt helljus*
Funktionen Automatiskt helljus upptäcker
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen
från helljus till halvljus. Belysningen återgår till
helljus när det infallande ljuset upphört.
Automatiskt helljus – AHB
Automatiskt helljus (Active High Beam – AHB) är
en funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och
då växlar från helljus till halvljus. Funktionen kan
också ta hänsyn till gatubelysning.
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av
mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus.
Aktivering/deaktivering
AHB kan aktiveras då ljusreglagets vred står i
läge
(förutsatt att funktionen inte har
deaktiverats i menysystemet MY CAR, se MY
CAR (s. 108)).
Rattspak och ljusreglagets vred i läge AUTO.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när
bilens hastighet är ca 20 km/h (12 mph) eller
högre.
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster
rattspak mot ratten till ändläget och släppa.
Deaktivering vid helljus medför att belysningen
direkt ställs om till halvljus.
Bil med analogt kombiinstrument
När AHB är aktiverat lyser symbolen
instrumentets informationsdisplay.
i
När helljuset är tänt lyser också symbolen
kombiinstrumentet.
i
Bil med digitalt kombiinstrument
20
}}
När halvljuset är tänt.
* Tillval/tillbehör.
87
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
När AHB är aktiverat lyser symbolen
med
vitt sken i instrumentets informationsdisplay.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken.
Manuell manövrering
VARNING
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma
förhållanden använda bästa möjliga ljus.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla
mellan hel- och halvljus när trafiksituationer
eller väderförhållanden kräver det.
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera
eller få ett eller flera av kameran beroende
system att sluta fungera.
Om meddelandet Aktivt helljus Tillfälligt
otillgängligt Manövrera manuellt visas i
kombiinstrumentets informationsdisplay måste
växling mellan hel- och halvljus göras manuellt.
Dock kan ljusreglagets vred ändå stå i läge
. Detsamma gäller om meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
och symbolen
visas. Symbolen
slocknar när dessa meddelanden visas.
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt regn. När AHB
åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte
längre är blockerade, släcks meddelandet och
tänds.
symbolen
88
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 228).
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 86)
Ljusreglage (s. 83)
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan heloch halvljus kan krävas:
•
•
•
•
•
•
vid kraftigt regn eller tät dimma
•
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål
såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms av
t.ex. vägräcken
•
•
•
när det finns trafik på anslutande vägar
vid underkylt regn
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag belysning
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Aktiva kurvljus*
Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge maximal
belysning i kurvor och korsningar.
Bil med LED21-strålkastare* kan beroende på
bilens utrustningsnivå ha aktiva kurvljus.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster) respektive
aktiverad (höger).
LED-strålkastarna kan beroende på bilens utrustningsnivå inkludera funktionen Aktiva kurvljus. De
aktiva kurvljusen följer rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar och
därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 108)).
21
22
Vid fel i funktionen lyser symbolen
i kombiinstrumentet samtidigt som informationsdisplayen
visar en förklarande text och ytterligare en tänd
symbol.
Symbol
Meddelande
Innebörd
Strålkastarsystem
funktionsfel
Service
erfordras
Systemet är ur funktion. Uppsök en verkstad om meddelandet kvarstår. Volvo
rekommenderar att
du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen22 kan deaktiveras/aktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 108).
Relaterad information
•
•
•
Hel-/halvljus (s. 86)
Automatiskt helljus* (s. 87)
Ljusreglage (s. 83)
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör.
89
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Strålkastare – anpassning av
ljusbild
För att inte blända mötande trafik kan halogenstrålkastares ljusbild ställas om för höger- eller
vänstertrafik.
3.
Utgå från designlinjerna på strålkastarglasen,
se linjer i följande bild. Placera de självhäftande mallarna intill designlinjerna med hjälp
av bilden.
LED-strålkastare*
Ingen anpassning av ljusbilden behöver göras.
Ljusbilden är utformad på ett sådant sätt att
mötande trafik inte bländas.
Halogenstrålkastare
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden
blir något sämre.
Maskering av strålkastare
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd bil
eller C och D för högerstyrd bil, se senare
avsnitt "Mallar för halogenstrålkastare". Mallarna är i skala 1:2. Använd t.ex. en kopieringsmaskin med förstoringsfunktion och
kopiera mallarna till 200 %:
•
•
•
•
2.
90
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger glas)
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster glas)
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
För över mallen till ett självhäftande vattenfast material och klipp ut.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Övre raden: vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: högerstyrd bil, mallar C och D.
}}
91
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
92
Mallar för halogenstrålkastare
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Dimljus bak
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimljus bak användas för att andra trafikanter i
ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
OBS
Bestämmelser för användning av dimljus bak
varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
Ljusreglage (s. 83)
Bromsljus
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks ner.
Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare (s. 196), City
Safety (s. 214) eller Kollisionsvarnare (s. 221)
bromsar bilen.
Relaterad information
•
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 283)
Knapp för dimljus bak.
Dimljus bak består av en lampa på vänster sida i
vänsterstyrd bil, på höger sida i högerstyrd bil.
Dimljus bak kan endast tändas när nyckelläge II
är aktivt eller motorn är igång samt ljusreglagets
eller
.
vred står i läge
Tryck på knappen för till/från. Kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet och lampan i knappen
lyser när dimljus bak är tänt.
Dimljus bak släcks automatiskt vid tryck på
START/STOP ENGINE-knappen eller när ljusreglagets vred ställs i läge
eller
.
93
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Varningsblinkers
Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom
att bilens samtliga blinkerlampor blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
Relaterad information
•
•
Blinkers (s. 94)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 283)
Blinkers
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak.
Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt eller nedåt
spaken förs.
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.
Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet
blinkar när varningsblinkers används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen
bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten understiger ca 10 km/h
(6 mph). Varningsblinkers förblir aktiva när man
stannat och deaktiveras då automatiskt när man
kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks
in.
Blinkers.
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar tre
gånger. Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 108).
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller nedåt till yttersta
läget.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
94
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Blinkersymboler
För blinkersymboler, se Kombiinstrument – kontrollsymbolernas innebörd (s. 67).
Relaterad information
•
Kupébelysning
Främre läsbelysning*
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen ovanför framsätena och baksätet.
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort tryck
på respektive knapp i takkonsolen.
Varningsblinkers (s. 94)
Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls
inne.
Bakre läsbelysning*
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Bakre läsbelysning.
Kupébelysning (golvbelysning* och takbelysning) – På/Av
Lamporna tänds eller släcks med ett kort tryck på
respektive knapp.
Automatik för kupébelysning
Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls
inne.
Läslampa höger sida
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
motorn har stängts av och bilens elsystem är
i nyckelläge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte startats.
Golvbelysning som omgivande ljus*
För att göra interiören ljusare under färd kan
golvbelysningen vara aktiverad i dämpat tillstånd.
Golvbelysningens intensitet kan ändras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 108).
}}
* Tillval/tillbehör.
95
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Belysning i framdörrarnas
förvaringsfack*
Belysningen i förvaringsfacken tänds när motorn
startar.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive släcks
när luckan öppnas eller stängs.
Makeup-spegelbelysning
Belysningen till makeup-spegeln (s. 145) tänds
respektive släcks då locket öppnas eller stängs.
Belysning i lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Automatik för kupébelysning
Automatiken är aktiverad när lampan i AUTOknappen lyser.
Kupébelysningen tänds och släcks då enligt nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller nyckelblad, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 157)
eller Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 161)
•
motorn stängts av och bilens elsystem är i
nyckelläge 0.
motorn startar
Ledbelysning
bilen låses.
Kupébelysningen tänds respektive släcks när en
sidodörr öppnas eller stängs.
Ledbelysning omfattas av halvljus, positionsljus,
lampor i yttre handtag och nummerskyltsbelysning.
Den förblir tänd i två minuter om någon av dörrarna är öppen.
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd och
fungera som ledbelysning efter att bilen låsts.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt efter
två minuter.
1.
Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2.
För vänster rattspak mot ratten till ändläget
och släpp. Funktionen aktiveras på samma
sätt som vid helljusblink, se Hel-/halvljus
(s. 86).
3.
Stig ur bilen och lås dörren.
•
•
Stämningsljus*
När den vanliga kupébelysningen har slocknat
och motorn går lyser en lysdiod i den främre
respektive bakre takkonsolen för att ge ett svagt
ljus och förhöja stämningen under färd. Ljuset
gör det också lättare att under den mörka tiden
på dygnet se föremål i förvaringsfack etc. Denna
belysning slocknar när motorn stängs av. Ljusets
intensitet och färg kan ändras i menysystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 108).
När funktionen aktiverats lyser halvljus, positionsljus, lampor i yttre handtag och nummerskyltsbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR, se
MY CAR (s. 108).
Relaterad information
•
Trygghetsbelysning (s. 97)
Kupébelysningen släcks när:
96
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Trygghetsbelysning
Torkare och spolare
Trygghetsbelysning omfattas av positionsljus,
lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.
Torkare och spolare rengör vindrutan och bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se
Fjärrnyckel – funktioner (s. 157), och används för
att tända bilens belysning på avstånd.
Vindrutetorkare23
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare – säkerställ att
torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan (och bakrutan) är
bortskrapad.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska hållas tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 108).
Relaterad information
Ledbelysning (s. 96)
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet när intervalltorkning är vald.
Torkarna sveper med hög hastighet.
När funktionen aktiverats med fjärrnyckeln lyser
positionsljus, lampor i yttre handtagen, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.
•
Intervalltorkning
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, på/av
Tumhjul, känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga av
vindrutetorkarna.
Enkelsvep
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna
rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när
vindrutetorkarna arbetar.
Serviceläge torkarblad
För rengöring av vindruta/torkarblad och byte av
torkarblad, se Biltvätt (s. 362) och Torkarblad
(s. 345).
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
23
För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad (s. 345). För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning (s. 348).
}}
97
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt.
Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i
knappen och regnsensorsymbolen
visas i
kombiinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn medan
bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller
II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan
i knappen slocknar.
Spolning av strålkastare och rutor
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara
igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt
som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge 0
alternativt i läge för enkelsvep.
spolas strålkastarna automatiskt vid var femte
spolning av vindrutan.
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla på
spolarvätska visas i kombiinstrumentet, stängs
tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av.
Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och
sikten genom den.
Torkning och spolning av bakruta
Aktivera regnsensorn genom att trycka på regn. Torkarna gör ett svep.
sensorknappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs
när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Spolningsfunktion.
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt
regnsensorknappen
till ett annat torkarprogram.
Spolning av vindruta
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter
att motorn stängts av.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
För spaken mot ratten för att starta vindrute- och
strålkastarspolarna.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Bakrutetorkare – intervalltorkning
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild ovan)
startas spolning och torkning av bakrutan.
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar
stora mängder spolarvätska. För att spara vätska
98
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs av om
den blir överhettad. Bakrutetorkaren fungerar
igen efter en nedkylningsperiod (30 sekunder
eller längre, beroende på värmen i motorn och
yttertemperaturen).
Fönsterhissar
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars reglagepaneler manövreras respektive fönsterhiss.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare
inte kommer i kläm om/när fönstren stängs
med hjälp av fjärrnyckeln.
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren
starta intervalltorkningsläge24. Funktionen upphör
när backväxel läggs ur.
VARNING
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig
hastighet, sker ingen förändring.
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
Relaterad information
•
24
Spolarvätska – påfyllning (s. 348)
VARNING
Kontrollera att inget barn eller andra passagerare kommer i kläm när fönstren stängs
från förardörren.
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk barnsäkerhetsspärr som förhindrar
att barn kan öppna dörrar bak inifrån* och
öppna/stänga fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering* (s. 174).
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom att
välja nyckelläge 0 och ta sedan med fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om
nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid
olika nivåer (s. 77).
Reglage för bakre fönster
Reglage för främre fönster
}}
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör.
99
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Manövrering
avbrutna stängningar kommer klämskyddet att
forceras och automatisk funktion deaktiveras
under en kort stund, nu går det att stänga genom
att kontinuerligt hålla knappen uppdragen.
OBS
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet
då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att
öppna även de främre fönsterrutorna lite
grann.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars reglagepaneler kan endast manövrera respektive fönsterhiss.
Endast en reglagepanel i taget kan manövreras.
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 77). Efter motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i
några minuter efter att fjärrnyckeln tagits ur –
dock inte efter att en dörr har öppnats.
Stängning av fönstren avbryts och fönstret öppnas om något hindrar dess rörelse. Det finns möjlighet att forcera klämskyddet när stängning
avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter två på varandra
100
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt. Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i
position.
Manövrering med automatik
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget
och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt
ändläge.
Manövrering med fjärrnyckel eller
centrallåsknapp
För att manövrera de elektriska fönsterhissarna
från utsidan med fjärrnyckeln eller från insidan
med centrallåsknappen, se Fjärrnyckel – funktioner (s. 157) eller Låsning/upplåsning – inifrån
(s. 169).
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen för
automatisk öppning återställas för att fungera
korrekt.
1.
Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll kvar i
en sekund.
2.
Släpp knappen kort.
3.
Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet
ska fungera.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Backspeglar – yttre
VARNING
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglage.
Båda speglarna är krökta för att ge god överblick. Föremål kan synas vara längre bort än
vad de i verkligheten är.
Lagring av inställningar25
Inställningarna av backspeglarnas och förarsätets
lägen kan för varje fjärrnyckel lagras i bilnyckelminnet*, se Fjärrnyckel – personalisering*
(s. 155).
Vinkling av backspegel vid parkering25
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis
föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
Reglage för yttre backspeglar.
Inställning
1.
Tryck på knappen L för vänster backspegel
eller R för höger backspegel. Lampan i
knappen lyser.
2.
Justera läget med inställningsspaken i mitten.
3.
Tryck en gång till på knappen L eller R. Lampan ska inte längre lysa.
25
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 108).
Automatisk infällning vid låsning*
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln fälls
backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 108).
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt läge
måste elektriskt återställas till neutralläge för att
den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
1.
Fäll in speglarna med knapparna L och R.
2.
Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till sitt ursprungliga läge efter
ca 10 sekunder, eller tidigare genom att trycka in
knappen L respektive R.
Elektriskt infällbara backspeglar*
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering25
1.
Tryck ner knapparna L och R samtidigt (nyckelläge måste vara lägst I).
2.
Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln automatiskt ner för att föraren exempelvis ska kunna
se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs
ur återgår backspegeln automatiskt till sitt
ursprungliga läge efter en stund.
Endast i kombination med elmanövrerat säte med minne, se Säten fram – elmanövrerade (s. 79).
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och R
samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i utfällt
läge.
}}
* Tillval/tillbehör. 101
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning (s. 97) eller ledbelysning (s. 96) valts.
Relaterad information
•
•
Backspegel – inre (s. 103)
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 102)
Rutor och backspeglar –
eluppvärmning
Se även Avfuktning och avfrostning av vindruta
(s. 130).
Eluppvärmningen används för att få bort is och
imma från vindrutan, bakrutan och de yttre backspeglarna.
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/
avisas automatiskt om bilen startas i yttertemperatur lägre än +7 °C. Autoavfrostning kan väljas i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 108).
Eluppvärmd vindruta*, bakruta och yttre
backspeglar
Kompassen (s. 104) deaktiveras när den eluppvärmda vindrutan aktiveras. När den eluppvärmda
vindrutan deaktiveras, så aktiveras kompassen
igen.
Eluppvärmning vindruta
Eluppvärmning bakruta och yttre backspeglar
Funktionen används för att få bort is och imma
från vindruta, bakruta och yttre backspeglar.
Ett tryck på respektive knapp startar uppvärmningen. Lampan i knappen visar att funktionen är
aktiv. Stäng av uppvärmningen så snart isen/
imman är borta för att inte belasta batteriet onödigt mycket. Funktionen stängs dock av automatiskt efter en viss tid.
102
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Backspegel – inre
Automatisk avbländning*
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar
backspegeln av automatiskt.
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
avbländning finns inte på spegel med automatisk
avbländning.
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans
för att identifiera och eliminera bländande ljus.
Den framåtriktade sensorn känner av omgivande
ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av
ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
Glastak*
Glastakets rullgardin kan manövreras med reglaget i takkonsolen.
Glastaket är fast men den elmanövrerade rullgardinen kan manövreras i nyckelläge I eller II med
reglaget i takkonsolen. För information om nyckellägen – se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 77).
OBS
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd,
transpondrar, solskydd eller objekt i säten
eller i lastutrymmet på ett sådant sätt att ljus
förhindras att nå sensorerna, reduceras backspegelns avbländningsfunktion.
Reglage för avbländning
Manuell avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det reflekteras i backspegeln och blända föraren. Blända
av med reglaget för avbländning när bakomvarande ljus stör:
1.
Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2.
Återgå till normalt läge genom att föra reglaget mot vindrutan.
Endast backspegel med automatisk avbländning
kan vara utrustad med kompass (s. 104).
Automatisk öppning till ändläge
Relaterad information
Manuell öppning tills knappen släpps
•
Backspeglar – yttre (s. 101)
Manuell stängning tills knappen släpps
Automatisk stängning till ändläge
}}
* Tillval/tillbehör. 103
INSTRUMENT OCH REGLAGE
VIKTIGT
•
Undvik att vidröra rullgardinen eftersom
den då kan skadas.
•
Använd endast reglaget i takkonsolen för
att manövrera rullgardinen.
Kompass*
I backspegeln övre högra hörn finns en display
som visar i vilken kompassriktning bilens front
pekar.
Handhavande
Kalibrering
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen är inställd för det geografiska område
bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör
kalibreras om bilen förflyttas flera magnetiska
zoner. Gör så här:
1.
Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri
från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2.
Starta bilen.
OBS
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) och
se till att alla dörrar är stängda.
Backspegel med kompass.
Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och NW
(nordväst).
3.
Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell
magnetisk zon visas.
Kompassen aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77). För att
deaktivera/aktivera kompassen – tryck in
knappen på backspegelns baksida med hjälp av
t.ex. ett gem.
Kompassen deaktiveras när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras. När den eluppvärmda vindrutan deaktiveras, så aktiveras kompassen igen.
104
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Menyhantering – kombiinstrument
Med vänster rattspak styrs de menyer som visas
i informationsdisplayen i kombiinstrumentet (s. 62). Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget (s. 77).
Magnetiska zoner.
4.
Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.
5.
Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder
(använd t.ex. ett gem) tills det att tecknet C
visas.
6.
7.
Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av
högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv
för att finjustera kalibreringen.
Upprepa ovanstående procedur vid behov.
Informationsdisplayer (digitalt kombiinstrument) och reglage för menyhantering.
OK – åtkomst av meny samt bekräftar meddelanden och menyval.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
Informationsdisplay (analogt kombiinstrument) och reglage för menyhantering.
RESET – nollställer data i valt färddatorsteg
samt "backar" i menystrukturen.
Om meddelande (s. 106) finns måste det bekräftas med OK för att menyerna ska visas.
Relaterad information
•
•
•
Meddelanden – hantering (s. 107)
Menyöversikt – analogt kombiinstrument
(s. 106)
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
(s. 106)
105
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Menyöversikt – analogt
kombiinstrument
Menyöversikt – digitalt
kombiinstrument
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 77).
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 77).
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter
att funktion och hårdvara är installerad i bil.
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter
att funktion och hårdvara är installerad i bil.
Digital hastighet
Inställningar*
Parkeringsvärmare*
Teman
Extravärmare*
Kontrastläge/Färgläge
Färddatoralternativ
Servicestatus
Servicestatus
Meddelanden28
Oljenivå26
Meddelanden
Oljenivå29
(##)27
Relaterad information
•
•
•
Menyhantering – kombiinstrument (s. 105)
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
(s. 106)
Kombiinstrument (s. 62)
Parkeringsvärmare*
Nollställning färddator
Relaterad information
•
•
•
26
27
28
29
106
Menyhantering – kombiinstrument (s. 105)
Menyöversikt – analogt kombiinstrument
(s. 106)
Meddelanden
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen.
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk –
kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk –
kontakta en verkstadB.
Service snarastA
Kontakta en verkstadB för
omgående kontroll av bilen.
Service
erfordrasA
Kontakta en verkstadB för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Se handbokA
Läs ägarmanualen.
Boka tid för
service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Kombiinstrument (s. 62)
Vissa motorer.
Antal meddelanden anges inom parentes.
Antal meddelanden anges inom parentes.
Vissa motorer.
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service – kontakta
en verkstadB. Tidpunkten
påverkas av antal körda mil,
antal månader sedan
senaste service, motorns
gångtid och oljekvalitet.
Växellådan
varm Stanna
snarast Låt
svalna
Kritiskt fel. Stanna genast
bilen på ett säkert sätt och
kontakta en verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning
eller efter omstart.
Tid för service
överskriden
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin eventuellt skadade delar – kontakta en verkstadB.
Växellåda
Oljebyte
erfordras
Kontakta en verkstadB för
kontroll av bilen så snart
som möjligt.
Växellåda
Minskad prestanda
Växellådan klarar inte full
kapacitet. Kör försiktigt tills
meddelandet slocknarC.
Låg batterispänning
Strömsparläge
A
B
C
30
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång tills
meddelandet slocknarC.
Med vänster rattspak kan man bekräfta och
bläddra bland meddelanden (s. 106) som visas i
kombiinstrumentets informationsdisplay.
Samtidigt som en varnings-, informations- eller
kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande
meddelande i displayen. Felmeddelande lagras i
en minneslista tills felet åtgärdats.
Tryck in OK på vänster rattspak för att bekräfta30
ett meddelande. Bläddra bland meddelanden
med tumhjulet (s. 105).
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när färddatorn används, måste meddelandet läsas
(tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten
kan återupptas.
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda.
VIKTIGT
Vid upprepad visning – kontakta en verkstadB.
Växellådan
varm Sänk
hastigheten
Ljudsystemet avstängt för
att spara energi. Ladda batteri.
Meddelanden – hantering
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Relaterad information
•
•
Relaterad information
•
Menyöversikt – analogt kombiinstrument
(s. 106)
•
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
(s. 106)
Meddelanden – hantering (s. 107)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 105)
Ett meddelande kan bekräftas även med tumhjulet eller RESET-knappen.
107
INSTRUMENT OCH REGLAGE
MY CAR
TUNE – vrid på vredet i mittkonsolen eller
tumhjulet i ratten för att stega upp/ner bland
menyalternativ.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. City Safety™, lås och
larm, automatisk fläkthastighet, ställa klockan
etc.
OK/MENU – tryck på knappen i mittkonsolen eller tumhjulet i ratten för att välja/bocka
i markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
EXIT
Handhavande
EXIT-funktioner
Navigering bland menyerna sker med knappar på
mittkonsolen eller med rattens högra knappsats*.
Beroende av i vilken funktion markören befinner
sig vid ett kort tryck på EXIT och på vilken menynivå, kan något av följande ske:
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
leder uppåt i menysystemet.
Ett långt tryck på EXIT leder till normalvyn för MY
CAR eller om man befinner sig i normalvyn till
högsta menynivån (huvudkällmenyn).
Menyalternativ och sökvägar
För beskrivning av menyalternativ och sökvägar i
MY CAR, se supplement Sensus Infotainment.
Kontrollpanel i mittkonsol och knappsats i ratt. Bilden är
schematisk – antal funktioner och knapparnas placering
varierar beroende på vald utrustning och marknad.
MY CAR – öppnar menysystemet MY CAR.
108
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Färddator
Bilens färddator registrerar och beräknar värden
som t.ex. körsträcka, bränsleförbrukning och
medelhastighet vid körning.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas från
senaste nollställning.
OBS
Färddatorns innehåll och utseende varierar
beroende av om kombiinstrumentet är analogt
eller digitalt:
•
•
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 111)
Färddator – digitalt kombiinstrument (s. 114)
Viss avvikelse kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.
Medelhastighet
Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad
körsträcka sedan senaste nollställning.
Nuvarande förbrukning
Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund. När
bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen
per tidsenhet – i högre hastighet visas den relaterad till körsträcka.
Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning –
se avsnitt ned."Ändra enhet" (s. 109)
Räckvidd – körsträcka till tom tank
Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentets informationsdisplay31.
Trippmätare
Färddatorn har två trippmätare och en vägmätare
för total körsträcka.
31
32
Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan
köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.
När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen
garanterad körsträcka kvar.
•
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående körbar bränslemängd.
OBS
Viss avvikelse kan uppstå om körsättet ändras.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se Miljöfilosofi (s. 22).
Digital hastighetsvisning i annan
enhet32
Om huvudinstrumentet är graderat i mph visas
den motsvarande digitala hastigheten som km/h.
Ändra enhet
Det går att växla avstånds- och bränsleenhet i
menysystemet MY CAR, se MY CAR (s. 108).
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa enheter
samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
Fyll då på bränsle snarast möjligt.
Displayens utseende och visning kan variera beroende av instrumentvariant.
Endast digitalt kombiinstrument och vissa marknader.
}}
* Tillval/tillbehör. 109
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
110
Relaterad information
•
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 111)
•
•
Färddator – digitalt kombiinstrument (s. 114)
Färddator – färdstatistik* (s. 117)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Färddator – analogt
kombiinstrument
Reglage
Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentet och manövreras med reglagen på
vänster rattspak och med kombiinstrumentets
meny.
Kontroll och inställningar kan göras direkt efter
att kombiinstrumentet automatiskt tänds upp i
samband med upplåsning. Om inget av färddatorns reglage påverkas inom ca 30 sekunder
efter öppnad förardörr, släcks instrumentet varefter antingen nyckelläge II eller motorstart krävs
för att kunna manövrera färddatorn.
Välj vilken färddata som ska visas:
1.
För att säkerställa att inget reglage befinner
sig mitt i en sekvens – nollställ dem först
med två tryck på RESET.
2.
Vrid på tumhjulet för att bläddra mellan alternativen och stanna på önskad rubrik.
Färddatorns visning i kombiinstrumentet kan skiftas till ett annat alternativ när som helst under
färden. Ett av alternativen innebär att ingen färddata visas.
Informationsdisplay och reglage.
OK – öppnar kombiinstrumentets meny,
bekräftar meddelanden eller menyval.
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när Färddatorn används måste meddelandet först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
•
Färddatoralternativ
Tumhjul – bläddrar mellan menyval eller färddatoralternativ.
RESET – nollställer aktuell trippmätare eller
backar ut ur menystrukturen.
Kvittera meddelandet med ett kort tryck
på blinkerspakens OK-knapp.
Färddatorrubrik i kombiinstrumentet
Information
Trippmätare T1 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Trippmätare T2 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Räckvidd
För mer information – se avsnittet"Räckvidd – körsträcka till tom tank" (s. 109).
Bränsleförbrukning
Aktuell förbrukning.
}}
111
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Färddatorrubrik i kombiinstrumentet
Information
Medelhastighet
•
Ingen färddatorinformation.
Detta alternativ visar en tom display och markerar även början/slutet på loopen.
Nollställa färddata
1.
Vrid på tumhjulet och stanna på färddatorrubriken som ska nollställas: T1 och miltal, T2
och miltal eller Medelhastighet.
2.
Ett långt tryck på RESET nollställer värdet för
vald rubrik.
Varje rubrik måste nollas individuellt.
Funktioner i kombiinstrumentets meny
I kombiinstrumentets meny finns inställningsmöjligheter för bl.a. färddator. Öppna menyn för att
kontrollera/justera funktionerna i tabellen nedan.
1.
För att säkerställa att inget reglage befinner
sig mitt i en sekvens – nollställ dem först
med två tryck på RESET.
2.
Tryck på OK.
3.
Bläddra bland funktionerna med tumhjulet
och välj/bekräfta med OK.
4.
Avsluta med två tryck på RESET efter utförd
kontroll/justering.
Funktioner
Information
Digital hastighet
Visar bilens hastighet digitalt i kombiinstrumentets centrum.
•
•
•
km/h
mph
Ingen visning
Parkeringsvärmare*
•
•
•
112
Långt tryck på RESET nollställer Medelhastighet.
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 136).
Direktstart
Tidur 1
Tidur 2
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Funktioner
Information
Extravärmare*
För mer information, se Extravärmare* (s. 138).
• Auto På
• Av
Färddatoralternativ
•
•
•
•
•
Körsträcka till tom tank
Här aktiveras de alternativ som ska finnas som valbara rubriker i färddatorn. Symbolerna för
redan valda alternativ är vita och försedda med en "bock" – övriga är grå och saknar "bock".
Bränsleförbrukning
Medelhastighet
Trippmätare T1 och miltal
Trippmätare T2 och miltal
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 334).
Meddelanden (##)
För mer information, se Meddelanden (s. 106).
A
Vissa motorer.
Relaterad information
•
•
Färddator (s. 109)
Färddator – färdstatistik* (s. 117)
* Tillval/tillbehör. 113
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Färddator – digitalt
kombiinstrument
Färddatoralternativ
Reglage
Välj vilken färddata som ska visas:
Informationen från färddatorn kan visas i kombiinstrumentet och manövreras med reglagen på
vänster rattspak och med kombiinstrumentets
meny.
Kontroll och inställningar kan göras direkt efter
att kombiinstrumentet automatiskt tänds upp i
samband med upplåsning. Om inget av färddatorns reglage påverkas inom ca 30 sekunder
efter öppnad förardörr, släcks instrumentet varefter antingen nyckelläge II eller motorstart krävs
för att kunna manövrera färddatorn.
OBS
Tre färddatoralternativ kan visas samtidigt – en i vardera
”fönster”.
Om ett varningsmeddelande visas när Färddatorn används måste meddelandet först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
•
Kvittera meddelandet med ett kort tryck
på blinkerspakens OK-knapp.
För att säkerställa att inget reglage befinner
sig mitt i en sekvens – nollställ dem först
med två tryck på RESET.
2.
Vrid på tumhjulet för att bläddra mellan
rubrikkombinationerna.
3.
Stanna på önskad kombination för konstant
visning av denna färddata i kombiinstrumentet.
Färddatorns visning i kombiinstrumentet kan skiftas till ett annat alternativ när som helst under
färden. Ett av alternativen innebär att ingen färddata visas.
OK – öppnar kombiinstrumentets meny,
bekräftar meddelanden eller menyval.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval eller färddatoralternativ.
RESET – nollställer aktuell trippmätare eller
backar ut ur menystrukturen.
Rubrikkombinationer
114
1.
Information
Medelförbrukning
Trippmätare T1 + Mätarställning
Medelhastighet
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Nuvarande förbrukning
Trippmätare T2 + Mätarställning
Körsträcka till tom tank
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Rubrikkombinationer
Nuvarande förbrukning
Information
Mätarställning
km/h<>mphA
Ingen färddatorinformation.
A
km/h<>mph – "Omvänd digital hastighetsvisning", se Färddator
(s. 109).
Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer och markerar även början/slutet på loopen.
Endast vissa marknader.
Nollställa färddata
Trippmätare
1. Vrid på tumhjulet och stanna på rubrikkombinationen med trippmätaren som ska nollställas.
2.
Ett långt tryck på RESET nollställer värdet för
vald rubrik.
Medelhastighet och medelförbrukning
1. Tryck på OK för att öppna kombiinstrumentets meny.
2.
Bläddra till menyvalet Nollställning
färddator med tumhjulet och bekräfta med
OK.
1.
För att säkerställa att inget reglage befinner
sig mitt i en sekvens – nollställ dem först
med två tryck på RESET.
3.
Välj att nollställa medelförbrukning, medelhastighet eller att nollställa båda och
bekräfta valet med OK.
2.
Tryck på OK.
3.
Bläddra bland funktionerna med tumhjulet
och välj/bekräfta med OK.
4.
Avsluta med två tryck på RESET efter utförd
kontroll/justering.
4.
Avsluta med ett tryck på RESET.
Funktioner i kombiinstrumentets meny
I kombiinstrumentets meny finns inställningsmöjligheter för bl.a. färddator. Öppna menyn för att
kontrollera/justera funktionerna i tabellen nedan.
Funktioner
Information
Nollställning färddator
Nollställ värdet på medelförbrukningen av bränsle och medelhastighet.
•
•
Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2.
Medelförbrukning
Medelhastighet
Meddelanden
För mer information, se Meddelanden (s. 106).
}}
115
INSTRUMENT OCH REGLAGE
||
Funktioner
Information
Teman
Välj tema för kombiinstrumentets utseende, se Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 63).
Inställningar*
Välj Auto På eller Av.
Kontrastläge/Färgläge
Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.
Parkeringsvärmare*
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 136).
För mer information, se Extravärmare* (s. 138).
• Direktstart
• Tidur 1
• Tidur 2
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 334).
A
Vissa motorer.
Relaterad information
•
•
116
Färddator (s. 109)
Färddator – färdstatistik* (s. 117)
* Tillval/tillbehör.
INSTRUMENT OCH REGLAGE
Färddator – färdstatistik*
Färdstatistik från färddatorn kan visas i mittkonsolens bildskärm och ger en grafisk översikt över
bränsleförbrukningen.
Funktion
–
Inställningar
Olika inställningar kan göras i menysystemet MY
CAR – Färdstatistik.
• Nollställ då bilen har varit avstängd i
minst 4h – markera i rutan med ENTER och
backa ut ur menyn med EXIT. Med detta
alternativ markerat raderas all statistik automatiskt efter avslutad körning och bilen har
stått stilla mer än 4 timmar. Vid påföljande
motorstart börjar färdstatistiken om från noll.
Öppna menysystemet MY CAR (s. 108) och
välj Färdstatistik för att se stapeldiagram.
• Påbörja ny resa – med ENTER raderas all
tidigare statistik, backa ut ur menyn med
EXIT. Om en ny körcykel ska påbörjas innan
4 timmar förflutit måste aktuell period först
raderas manuellt med detta alternativ.
Se även information om Eco guide (s. 66).
Relaterad information
Färdstatistik33.
Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km körd
sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst
till höger visar värdet för aktuell pågående kilometer eller 10 km.
•
•
•
Färddator (s. 109)
Färddator – analogt kombiinstrument
(s. 111)
Färddator – digitalt kombiinstrument (s. 114)
Med TUNE-ratten kan skalan för varje stapel skiftas mellan 1 km och 10 km – markören längst till
höger skiftar läge mellan uppe och nere relaterat
vald skala.
33
Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av uppdaterad mjukvara och marknad.
* Tillval/tillbehör. 117
KLIMAT
KLIMAT
Allmänt om klimat
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering.
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén.
Det finns två olika klimatanläggningar:
•
Elektronisk temperaturkontroll
(ETC) (s. 126)
•
Elektronisk klimatanläggning (ECC) (s. 125)
OBS
Luftkonditioneringen (AC) (s. 129) kan
stängas av, men för bästa möjliga klimatkomfort i kupén och undvikande av imma på
rutorna bör den alltid vara påslagen.
Att tänka på
120
•
För att luftkonditioneringen ska fungera optimalt bör sidofönster vara stängda.
•
Genomvädringsfunktionen (s. 169) öppnar/
stänger alla sidofönster samtidigt och kan
användas exempelvis för att snabbt vädra ur
bilen vid varmt väder.
•
Sopa bort is och snö från luftintaget till
klimatanläggningen (spalten mellan huv och
vindruta).
•
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
•
•
När motorn behöver maximal kraft, t.ex. vid
fullgasacceleration, kan luftkonditioneringen
tillfälligt stängas av. Det kan då uppstå en tillfällig temperaturökning i kupén.
För att ta bort imma på fönstrens insida ska
defrosterfunktionen (s. 130) användas i första hand. För att minska risken för uppkomst
av imma ska fönstren hållas rena och putsas
med vanligt fönsterputsmedel.
•
•
•
•
•
Menyinställningar – klimat (s. 123)
Luftdistribution i kupé (s. 123)
Luftkvalitet (s. 121)
Eluppvärmda framsäten* (s. 127)
Eluppvärmt baksäte* (s. 127)
Bilar med Start/Stop*
Vid auto-stoppad (s. 270) motor kan viss utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet (s. 128).
Bilar med ECO*
När funktionen ECO (s. 278) aktiveras kan viss
utrustning få sin funktion tillfälligt reducerad eller
avstängd, t.ex. luftkonditioneringen (s. 129).
OBS
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några el-förbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas
manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att avaktivera ECO-funktionen.
Relaterad information
•
•
Faktisk temperatur (s. 121)
Sensorer – klimat (s. 121)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Faktisk temperatur
Sensorer – klimat
Luftkvalitet
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till yttertemperatur, lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc. som för tillfället råder i och kring bilen.
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera temperaturen (s. 121) i bilen.
•
Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam
och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker.
I systemet finns en solsensor (s. 121) som känner av på vilken sida solen skiner in i kupén.
Detta medför1 att temperaturen kan skilja mellan
höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på samma temperatur på båda
sidor.
•
Temperatursensorn för kupén sitter nedanför
klimatpanelen.
•
Yttertemperatursensorn sitter i yttre backspegeln.
OBS
Relaterad information
•
•
Täck inte över eller blockera sensorerna med
klädesplagg eller andra föremål.
Allmänt om klimat (s. 120)
Temperaturreglering i kupé (s. 129)
•
•
•
Kupéfilter (s. 122)
•
Interior Air Quality System (IAQS) (s. 122)*
Material i kupén (s. 123)
Clean Zone Interior Package
(CZIP) (s. 122)*
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Relaterad information
•
1
Allmänt om klimat (s. 120)
Gäller endast ECC.
* Tillval/tillbehör. 121
KLIMAT
Luftkvalitet – kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas med
ett filter.
Filtret måste bytas med jämna mellanrum. Följ
Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan
filtret behöva bytas oftare.
Luftkvalitet – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP omfattar en serie modifieringar som håller
kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
•
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Relaterad information
•
Luftkvalitet (s. 121)
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med friskluft.
Funktionen startar vid behov och stängs av
automatiskt efter en stund eller då en av
dörrarna till kupén öppnas. Tidsintervallet
under vilket fläkten går minskar successivt på
grund av minskat behov fram tills bilen är 4
år.
Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 122) är ett
helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar, kolväten, kväveoxider och marknära ozon.
Relaterad information
•
•
122
Allmänt om klimat (s. 120)
Luftkvalitet (s. 121)
Luftkvalitet – IAQS*
Luftkvalitetssystemet IAQS avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter och föroreningar i
kupén reduceras.
Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget
för att stänga ute kolväten, kväveoxider och marknära ozon. Luften återcirkuleras i kupén.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 108).
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn
alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är den automatiska återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Luftkvalitet (s. 121)
Luftkvalitet – Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 122)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Luftkvalitet – material
Menyinställningar – klimat
Luftdistribution i kupé
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller ändra
grundinställning för fyra av klimatanläggningens
funktioner via mittkonsolen.
Den inkommande luften fördelas genom ett antal
olika munstycken i kupén.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är löstagbara och lätta att ta ur och göra rena. Använd
rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som
rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören (s. 365).
•
Relaterad information
•
Luftkvalitet (s. 121)
•
•
•
Fläktnivå vid automatisk klimatreglering* (s. 128).
Återcirkulationstimer (s. 131).
Automatisk start av bakrutedefroster (s. 102).
Luftkvalitetssystem* (s. 122).
Klimatanläggningens funktioner kan via menysystemet i MY CAR återställas till grundinställningen.
För beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 108).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 120)
I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen (s. 132).
}}
* Tillval/tillbehör. 123
KLIMAT
||
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Luftfördelning
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
Luftfördelning – defroster vindruta
Öppet
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot sidofönstren kan
imma elimineras.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
124
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se bilden nedan)
motsvarande figur och en pil framför respektive
del av figuren som visar vilken luftfördelning som
är vald. För mer information, se luftfördelningstabellen (s. 132).
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Autoreglering (s. 128)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 131)
KLIMAT
Elektronisk klimatanläggning –
ECC*
ECC (Electronic Climate Control) håller den
temperatur som väljs i kupén och kan ställas in
separat för förar- och passagerarsidan.
Med autofunktionen regleras temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation och
luftfördelning automatiskt.
Fläkt (s. 128)
Luftfördelning – defroster vindruta
ECO* (s. 278)
AUTO – Automatisk klimatreglering (s. 128)
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 102)
AC – Luftkonditionering på/av (s. 129)
Eluppvärmt framsäte (s. 127), vänster sida
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster (s. 130)
Luftfördelning (s. 123) – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Inställning vänster/höger sida för temperaturreglering (s. 129)
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Eluppvärmt framsäte (s. 127), höger sida
Temperaturreglering (s. 129)
Återcirkulation (s. 131)
* Tillval/tillbehör. 125
KLIMAT
Elektronisk temperaturkontroll –
ETC
Med ETC (Electronic Temperature Control) regleras temperaturen automatiskt medan luftdistribution och fläktreglering sköts manuellt.
Fläkt (s. 128)
Luftfördelning – defroster vindruta
Eluppvärmt framsäte (s. 127), vänster sida
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 102)
AC – Luftkonditionering på/av (s. 129)
Eluppvärmd vindruta och max. defroster*
Luftfördelning (s. 123) – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
126
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Återcirkulation (s. 131)
Eluppvärmt framsäte (s. 127), höger sida
Temperaturreglering (s. 129)
ECO* (s. 278)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Eluppvärmda framsäten*
•
Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att
öka komforten för förare och passagerare när
det är kallt.
Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i
bildskärmen.
•
Stäng av värmen – inget fält lyser.
Eluppvärmt baksäte*
Uppvärmningen av baksätets ytterpositioner har
tre lägen för att öka komforten för passagerare
när det är kallt.
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Relaterad information
•
•
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att skifta mellan de
olika nivåerna eller stänga av
funktionen.
Tre värmenivåer som ger olika uppvärmningseffekt finns:
•
Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i
mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
•
Lägre värmenivån – två orange fält lyser i
bildskärmen.
Allmänt om klimat (s. 120)
Eluppvärmt baksäte* (s. 127)
Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor:
Tryck upprepade gånger på knappen för att skifta
mellan de olika nivåerna eller stänga av funktionen.
Tre värmenivåer som ger olika uppvärmningseffekt finns:
•
•
•
•
Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Lägre värmenivån – två lampor lyser.
Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Stäng av värmen – ingen lampa lyser.
}}
* Tillval/tillbehör. 127
KLIMAT
||
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon
anledning har svårigheter att hantera reglaget
för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan
brännskada uppstå.
Fläkt
Autoreglering
Fläkten bör alltid vara aktiverad, detta för att undvika imma på rutorna.
Autoreglering är endast möjlig i en elektronisk
klimatanläggning (ECC) (s. 125).
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk för
imma på rutorna.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Eluppvärmda framsäten* (s. 127)
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur (s. 129),
luftkonditionering (s. 129),
fläkthastighet (s. 128), återcirkulation (s. 131) och luftfördelning (s. 123).
OBS
Med ECC*
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten, AUTO
kopplas ur. Om AUTO väljs
regleras fläkthastigheten automatiskt (s. 128) – tidigare
inställd fläkthastighet kopplas
ur.
Vid val av en eller flera manuella funktioner fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt. Vid
tryck på AUTO kopplas alla manuella inställningar bort. Bildskärmen visar AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 108).
Relaterad information
Med ETC
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten.
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Relaterad information
•
•
•
128
Allmänt om klimat (s. 120)
Elektronisk klimatanläggning – ECC* (s. 125)
Elektronisk temperaturkontroll – ETC (s. 126)
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Temperaturreglering i kupé
När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
Med ECC*
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat. Tryck på L/R
i knappen upprepade gånger
för att välja inställning för vänster, höger eller båda sidorna.
Ställ in temperaturen med vredet – vald temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.
Med ETC
Med vredet kan temperaturen i
kupén ställas in.
Luftkonditionering
Luftkonditioneringen kyler ned och avfuktar
inkommande luft vid behov.
När lampan i AC-knappen lyser
styrs luftkonditioneringen av
systemets automatik.
När lampan i AC-knappen är
släckt är luftkonditioneringen
urkopplad. Övriga funktioner
styrs fortfarande automatiskt. När max. defrosterfunktionen (s. 130) aktiveras slås luftkonditioneringen på automatiskt, så att luften avfuktas maximalt.
Relaterad information
Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens
bildskärm.
•
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Faktisk temperatur (s. 121)
Elektronisk temperaturkontroll – ETC (s. 126)
Elektronisk klimatanläggning – ECC* (s. 125)
* Tillval/tillbehör. 129
KLIMAT
Avfuktning och avfrostning av
vindruta
För bilar utan eluppvärmd vindruta finns en
avfrostningsnivå:
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster
används för att snabbt få bort imma och is från
vindruta och sidorutor.
•
Luft strömmar till rutorna – symbol (2) lyser i
bildskärmen.
•
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
För bilar med eluppvärmd vindruta finns två olika
avfrostningsnivåer:
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan2 – symbol (1) lyser i bildskärmen.
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan2 och
luftström till rutorna – symbolerna (1) och (2)
lyser i bildskärmen.
•
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
OBS
Vald inställning visas i mittkonsolens bildskärm.
Eluppvärmd vindruta*
Eluppvärmd vindruta och IR-ruta (s. 20) kan
ha inverkan på prestandan hos transpondrar
och annan kommunikationsutrustning.
Max. defroster
Lampan i defrosterknappen
lyser när funktionen är inkopplad.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att skifta mellan de
olika nivåerna eller stänga av
OBS
Eluppvärmd vindruta är inte tillgänglig när
motorn är auto-stoppad (s. 270).
När funktionen är aktiv sker dessutom följande
för att ge maximal avfuktning av luften i kupén:
•
•
luftkonditioneringen kopplas automatiskt in
återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
När defrosterfunktionen stängs av återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 120)
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida av
vindrutan är inte eluppvärmd, där kan avisningen ta längre tid.
funktionen.
2
130
Kompassen är släckt när den eluppvärmda vindrutan är aktiv.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Luftdistribution – återcirkulation
Återcirkulation väljs för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén, dvs. ingen luft från utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Luftdistribution i kupé (s. 123)
Luftdistribution – tabell (s. 132)
När återcirkulation är inkopplad,
lyser den orangefärgade lampan i knappen.
VIKTIGT
Om luften i bilen återcirkuleras för länge finns
det risk för imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer anläggningen att lämna manuellt aktiverat återcirkulationsläge efter en tid som beror på yttertemperaturen. Det minskar risken för is, imma och dålig
luft.
Det är möjligt att aktivera/deaktivera funktionen i
menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 108).
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid återcirkulationen ur.
131
KLIMAT
Luftdistribution – tabell
Med tre knappar väljs fördelningen (s. 123) av
luften.
132
Luftdistribution
Används
Stor mängd varm luft strömmar till rutorna.
för att snabbt bli av med is och imma.
Luft till vindruta, via defrostermunstycke, och sidorutor. Visst luftflöde
från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och isbildning i kallt och fuktigt klimat (för
att uppnå detta får inte fläktnivån vara för låg).
Luftström till rutorna och från instrumentpanelens ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i varmt och torrt klimat.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstyckena i instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
KLIMAT
Luftdistribution
Används
Luft till golv och rutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i kallt eller fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla till golvet.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och
till golv.
för att få svalare längs golvet i varmt, torrt klimat eller varmare
upptill i kallt klimat.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 131)
133
KLIMAT
Motor- och kupévärmare*
Tankning
Genom förkonditionering förbereder värmaren
motor och kupé innan avfärd så att både slitage
och energibehov under färd minskas. Då du värmer upp din bil förlängs även körsträckan.
av automatiskt och displayen visar ett meddelande. Bekräfta meddelandet med ett tryck på
blinkerspakens (s. 105) OK-knapp.
VIKTIGT
Upprepad användning av värmaren i kombination med korta körsträckor kan orsaka låg
laddningsnivå i startbatteriet, detta kan leda
till att värmaren stoppas eller aldrig startas. I
värsta fall kommer motorstart inte att vara
möjlig.
Värmaren kan startas direkt (s. 135) eller med
tidur (s. 136).
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan värmaren inte startas. Värmarens maximala gångtid är
50 minuter.
VARNING
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus. Avgaser utsöndras.
OBS
När den bränsledrivna värmaren är aktiv kan
rök komma från underdelen av bilen, vilket är
helt normalt.
För att säkerställa att startbatteriet återladdas
med lika mycket energi som värmaren förbrukar, bör man vid regelbunden användning
av värmaren köra bilen lika lång tid som värmaren används. Värmaren används maximalt 50
minuter vid varje tillfälle.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng av
den bränsledrivna värmaren innan tankning
påbörjas.
Kontrollera i kombiinstrumentet att värmaren
är avstängd, när den arbetar visas värmesymbolen.
Parkering i backe
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 137)
•
Extravärmare* (s. 138)
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör den
stå med fronten nedåt för att säkra bränsletillförseln till den bränsledrivna värmaren.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren
134
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
Motor- och kupévärmare* –
direktstart
Direktstart via fjärrnyckel*
Motor- och kupévärmaren går att starta direkt.
Direktstart går att göra via:
•
•
•
Status visas även i färddatorn under pågående
uppvärmning.
informationsdisplay
fjärrnyckel*
Direktstart via mobil*
mobil*.
Aktivering och information om valda inställningar
finns tillgängligt via Volvo On Call* app.
Vid direktstart av motor- och kupévärmaren (s. 134) kommer den att vara aktiverad i 50
minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort motorns
kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan värmaren
är igång.
Direktstart via informationsdisplay
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3.
Stega vidare i nästa meny till Direktstart för
att aktivera värmaren och välj med OK.
4.
Gå ur menyn med RESET.
att visa status för detta – samtidigt visas bilens
låsstatus (s. 159). Under tiden status undersöks
avger indikeringslampan ett par korta blink som
följs av ett fast sken om värmaren är aktiv.
Relaterad information
Indikeringslampa på fjärrnyckel med PCC*.
•
•
Motor- och kupévärmaren kan aktiveras via fjärrnyckeln:
•
–
Håll inne knappen för trygghetsbelysning
i 2 sekunder.
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 136)
Motor- och kupévärmare* – direktavstängning (s. 136)
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 137)
Varningsblinkers ger information enligt följande:
•
5 korta blink följt av ett fast sken i
ca 3 sekunder – signalen har nått bilen
och värmaren har aktiverats.
•
5 korta blink – signalen har nått bilen men
värmaren har inte aktiverats.
•
Varningsblinkers förblir släckta – signalen
har inte nått bilen.
trycks in när
Om knappen för information
värmaren är aktiv så kommer indikeringslampan
* Tillval/tillbehör. 135
KLIMAT
Motor- och kupévärmare* –
direktavstängning
Motor- och kupévärmaren går att stänga av
direkt via informationsdisplayen.
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3.
Stega vidare i nästa meny till Avbryt för att
deaktivera värmaren och välj med OK.
4.
Gå ur menyn med RESET.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – direktstart
(s. 135)
•
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 136)
3
136
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 137)
Motor- och kupévärmare* – tidur
9.
Motor- och kupévärmarens (s. 134) tidur är
kopplade till bilens klocka.
10. Välj det andra tiduret (fortsätt från punkt 2)
eller gå ur menyn med RESET.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur. Med tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen
av bilen är klar. Bilens elektronik väljer tidpunkt
när uppvärmningen ska börja utifrån rådande
yttertemperatur.
Starta
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt
gjord programmering av tiduren.
Inställning
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet (s. 105) till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
4.
Tryck kort på OK för att komma till den upplysta timinställningen.
5.
Välj önskad timme med tumhjulet.
6.
Tryck kort på OK för att komma till den upplysta minutinställningen.
7.
Välj önskad minut med tumhjulet.
8.
Tryck på OK3 för att bekräfta inställningen.
"Backa" i menystrukturen med RESET.
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och aktivera med OK.
4.
Gå ur menyn med RESET.
Avstängning
En tidurstartad värmare kan stängas av manuellt,
innan tiduret gör det. Gör så här:
1.
Tryck på OK för att komma till menyn.
2.
Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
> Om ett tidur är satt men inte aktiverat
syns en klock-ikon bredvid den inställda
tiden.
3.
Välj ett av de båda tiduren med hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
4.
Stäng av tiduret genom att trycka:
•
•
5.
länge på OK eller
kort på OK för att komma vidare i menyn.
Välj sedan att stoppa tiduret och bekräfta
valet med OK.
Gå ur menyn med RESET.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
direkt (s. 135).
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 137)
Motor- och kupévärmare* –
meddelanden
Symboler och meddelanden gällande motoroch kupévärmaren (s. 134) skiljer sig beroende
på om kombiinstrumentet är analogt (s. 62) eller
digitalt (s. 63).
Symbol
Meddelande
Värmaren är
påslagen och arbetar.
Värmarens tidur aktiverat efter att fjärrnyckeln tagits ur
startlåset och bilen
lämnats – motor och
kupé är uppvärmda
vid inställd tid.
När värmaren är aktiverad lyser värmesymbolen i informationsdisplayen.
När någon av tiduren är aktiverad, lyser symbolen
för aktiverat tidur i informationsdisplayen samtidigt som inställd tid visas intill symbolen.
Symbol för aktiverat tidur i analogt
kombiinstrument.
Symbol för aktiverat tidur i digitalt
kombiinstrument.
Innebörd
Bränsledriven
värmare
stoppad
Batteri i
sparläge
Värmaren stoppad
av bilens elektronik
för att möjliggöra
motorstart.
Tabellen visar förekommande symboler och displaytexter.
}}
* Tillval/tillbehör. 137
KLIMAT
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Bränsledriven
värmare
stoppad
Låg bränslenivå
Inställning av värmaren inte möjlig p.g.a.
för låg bränslenivå –
detta för att möjliggöra motorstart samt
ca 50 km körning.
Bränsledriven
värmare
Service
erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en
verkstad för reparation. Volvo
rekommenderar att
du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Extravärmare*
Bränsledriven extravärmare*
För bilar med dieselmotorer som säljs i kalla klimatzoner4 kan en extravärmare behövas för att
uppnå rätt arbetstemperatur i motorn och få tillräcklig värme i kupén.
Bilen är utrustad antingen med en elektrisk (s. 139) eller bränsledriven extravärmare (s. 138).
Bilen är i sådana fall utrustad antingen med en
•
•
elektrisk extravärmare (s. 139) eller
bränsledriven extravärmare (s.
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 134)
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens (s. 105) OK-knapp.
Relaterad information
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från underdelen av bilen, vilket är helt normalt.
Autoläge eller avstängning
Den automatiska starten av extravärmaren kan
stängas av om så önskas.
OBS
Volvo rekommenderar att den bränsledrivna
extravärmaren stängs av vid korta körsträckor.
•
Motor- och kupévärmare* – direktstart
(s. 135)
1.
Före motorstart: Välj nyckelläge I (s. 77).
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 136)
2.
Tryck på OK för att komma till menyn.
4
5
138
138)5.
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
För bilar utrustade med parkeringsvärmare (s. 134).
* Tillval/tillbehör.
KLIMAT
3.
Stega med tumhjulet till Extravärmare6
alternativt Inställningar7 och välj med OK.
4.
Välj ett av alternativen PÅ eller AV med hjälp
av tumhjulet och bekräfta med OK.
5.
Gå ur menyn med RESET.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I
– eventuell justering måste därför göras före
motorstart.
Elektrisk extravärmare*
Bilen är utrustad antingen med en bränsledriven (s. 138) eller elektrisk extravärmare (s. 138).
Värmaren kan inte regleras manuellt utan aktiveras automatiskt efter motorstart vid yttertemperaturer under 9 °C och stängs av efter att inställd
kupétemperatur är uppnådd.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 134)
Relaterad information
•
6
7
Motor- och kupévärmare* (s. 134)
Analogt kombiinstrument.
Digitalt kombiinstrument.
* Tillval/tillbehör. 139
LASTNING OCH FÖRVARING
LASTNING OCH FÖRVARING
Förvaringsplatser
Översikt av förvaringsplatser i kupén.
142
LASTNING OCH FÖRVARING
Förvaringsfack1 i dörrpanel
Förvaringsfack, förarsida (s. 144)
Biljettklämma
Förvaringsfack
Handskfack (s. 145)
Förvaringsfack, mugghållare (s. 144)
Mugghållare* i baksäte
Förvaringsficka2
Förvaringsfack, baksäte
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc., i
handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa annars
skada personer i bilen.
1
2
Med isskrapehållare på förarsidan.
Gäller inte textilklädsel.
* Tillval/tillbehör. 143
LASTNING OCH FÖRVARING
Förvaringsfack förarsida
Tunnelkonsol
Tunnelkonsol – armstöd
Detta förvaringsfack (s. 142) är placerat på
förarsidan, till vänster under belysningspanelen.
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
I stängt läge är tunnelkonsolens armstöd justerbart* i längsled.
VARNING
Relaterad information
Förvara inga vassa föremål i facket eller föremål som sticker ut.
•
Tunnelkonsol – 12 V-uttag (s. 146)
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och USB*/
AUX-ingång under armstödet.
Innehåller mugghållare för förare och passagerare.
Relaterad information
•
•
144
Förvaringsplatser (s. 142)
Tunnelkonsol – armstöd (s. 144)
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Handskfack
Iläggsmattor*
Makeup-spegel
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
Iläggsmattor samlar upp t.ex. skräp och snöslask. Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
Makeup-spegeln är placerad på solskyddets
baksida.
Här kan t.ex. bilens ägarmanual och kartor förvaras. Hållare för pennor finns på luckans insida.
Handskfacket kan låsas* (s. 170), med hjälp av
nyckelbladet (s. 161).
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje plats
och kontrollera innan färd att mattan vid förarplatsen är ordentligt nedstucken och förankrad i piggarna för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 142)
Relaterad information
•
Rengöring av interiör (s. 365)
Makeup-spegel med belysning.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
Relaterad information
•
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
(s. 344)
* Tillval/tillbehör. 145
LASTNING OCH FÖRVARING
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
OBS
Eluttagen (12 V) är placerade i tunnelkonsolens
förvaringsfack samt bredvid mugghållaren.
Extrautrustning och tillbehör – t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner – som
är anslutna till något av kupéns 12 V eluttag,
kan aktiveras av klimatsystemet även då fjärrnyckeln är urtagen eller när bilen är låst,
exempelvis då motor- och kupévärmaren*
aktiveras vid en förinställd tidpunkt.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de inte
används eftersom startbatteriet kan tömmas
vid ett sådant tillfälle!
Lastning
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval
reducerar bilens lastförmåga med motsvarande
vikt.
För utförlig information om vikter, se Vikter
(s. 373).
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln, se
Låsning/upplåsning – baklucka
(s. 170).
VIKTIGT
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera
uttag.
Eluttagen kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare
och mobiltelefoner. För att uttagen ska leverera
ström måste fjärrnyckeln vara lägst i nyckelläge I (s. 77).
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning (s. 320) är provad och godkänd av
Volvo.
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
146
VARNING
Relaterad information
•
12 V-uttag – lastutrymme (s. 149)
Bilens köregenskaper förändras beroende på
lastens vikt och placering.
Att tänka på vid lastning
•
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
Observera att inga föremål får hindra funktionen
för framstolarnas WHIPS-system om något av
baksätets ryggstöd är nedfällt, se WHIPS – sittställning (s. 38).
•
•
Centrera lasten.
Tunga föremål ska placeras så lågt som möjligt. Undvik att placera tung last på nedfällda
ryggstöd.
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för att
inte skada klädseln.
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg (44 pund)
kan vid en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h (30 mph) komma att uppnå en rörelsevikt som motsvarar 1000 kg (2200 pund).
VARNING
Relaterad information
•
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 148)
Lastnät* (s. 150)
Lastning – lång last (s. 147)
Taklast (s. 148)
Lastning – lång last
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan baksätets ryggstöd fällas ned. För extra lång last kan
även passagerarstolens ryggstöd fällas.
Fällning av av passagerarstolen
Se Säten fram (s. 78).
Fällning av ryggstöd i baksäte
Se (s. 81).
Relaterad information
•
Lastning (s. 146)
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten når
för högt.
•
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med något
mjukt.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten
komma åt växelspaken eller växelväljaren och
därigenom föra den till ett körläge – bilen kan
då rulla iväg.
* Tillval/tillbehör. 147
LASTNING OCH FÖRVARING
Taklast
Lastsäkringsöglor
Lastning – bärkassehållare
Vid taklast rekommenderas de lasthållare som
Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador
på bilen och för att uppnå största möjliga säkerhet vid färd.
Lastsäkringsöglorna används till att fästa spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
Bärkassehållarna håller kassar på plats och förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll i
lastutrymmet. Belastning på hållaren är
max 3 kg.
Följ noggrant den monteringsanvisning som bifogas lasthållaren.
•
Lasthållare ska alltid monteras på aluminiumskenan.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna och
lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl
med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna. Lägg
den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador
vid en kraftig inbromsning.
VARNING
Spänn alltid fast stora och tunga saker med
säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket.
För information om maximalt tillåten last på
taket, inklusive lasthållare och eventuell takbox, se Vikter (s. 373).
Bärkassehållare
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 146)
Lastning – uppfällbar bärkassehållare*
(s. 149)
Relaterad information
•
Lastning (s. 146)
Relaterad information
•
148
Lastning (s. 146)
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
Lastning – uppfällbar
bärkassehållare*
Uppfällning
12 V-uttag – lastutrymme
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 Volt, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner.
Uppfällbar bärkassehållare i golv håller kassar på
plats och förhindrar att de välter och sprider sitt
innehåll i lastutrymmet och kan öppnas upp i tre
lägen.
Lyft i handtaget* på övre golv och vik upp
golvet.
För fram golvet till ett passande läge och placera det i justeringsspåret.
Uppfällbar bärkassehållare
Den kan sättas i två justeringslägen och ett så
kallat serviceläge då den är helt uppfälld. Den
finns med två varianter av golvkombination, ett
med justeringlägen i balja under golv och ett med
justeringslägen i plast-skenor. Uppfällning nedan
visar justeringsläge i balja under golv.
Belastning på den mittre hållaren är max 3 kg
och på de yttre max 10 kg.
3.
I serviceläget förs golvet längst fram mot
bakre sätesrygg och placeras i plaststödet i
mitten.
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 146)
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.
•
Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
Lastning – bärkassehållare (s. 148)
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning av
bilens startbatteri.
}}
* Tillval/tillbehör. 149
LASTNING OCH FÖRVARING
||
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning (s. 320) är provad och godkänd av
Volvo.
Lastnät*
Ett lastnät hindrar last från att åka fram i kupén
vid häftiga inbromsningar.
Fastsättning
OBS
Lastnätet monteras enklast via ena bakdörren.
Relaterad information
•
Tunnelkonsol – 12 V-uttag (s. 146)
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att lastnätets övre infästningar är rätt monterade och
att dragbanden är säkert fastsatta. Skadade
nät får inte användas.
Lastnätet monteras i fyra fästpunkter.
Lastnätet måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas
och förankras på rätt sätt. Nätet är tillverkat av
stark nylonväv och fästs bakom framstolarnas
ryggstöd.
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl, även
med ett korrekt monterat lastnät.
150
* Tillval/tillbehör.
LASTNING OCH FÖRVARING
2.
Tryck in knappen på dragbandets lås och för
dragbandet underifrån genom låset.
Spänn åt lastnätet med dragbanden.
1.
Hatthylla
Hatthyllan kan tas bort för ökat lastutrymme.
Borttagning av hatthylla
Haka fast krokarna i takfästet med dragbandens lås vända mot dig.
Trä lastnätets dragband genom öglorna bak
på stolarnas glidskenor – det underlättar om
ryggstöden rätas upp och stolarna skjuts
fram ett stycke.
Demontering och förvaring
1.
Var observant på att inte pressa stol/ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd skjuts
bakåt igen – justera bara tills stol/ryggstöd
vidrör nätet.
Lossa spänningen i lastnätet genom att
trycka in knappen på dragbandets lås och
mata ut bandet.
2.
Haka av krokarna ifrån takfästena.
3.
Vik ihop lastnätet och lägg det i förvaringspåsen i lastutrymmet.
VIKTIGT
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
lastnätet kan nätet och/eller dess takfästen
skadas.
Lossa hatthyllans lyftöglor på båda sidor.
Haka ur hatthyllan i framkant och ta ut den.
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 146)
Lastning – lång last (s. 147)
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 146)
Lastsäkringsöglor (s. 148)
151
LÅS OCH LARM
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel
•
Fjärrnyckel Bas – är en nyckel i basutförande,
se Fjärrnyckel – funktioner (s. 157) för
beskrivning av dess funktioner.
Det finns tre varianter av nycklar – Fjärrnyckel i
basutförande, Fjärrnyckel utan PCC* samt Fjärrnyckel med PCC*.
•
Fjärrnyckel utan PCC – med Keyless
Drive* (s. 163) samt nyckelfri låsning (s. 165) och upplåsning (s. 165).
•
Fjärrnyckel med PCC – har dessutom en
informationsknapp och indikeringslampor.
Läs mer om dessa unika funktioner (s. 159).
Funktionalitet
Låsning/upplåsning samt löstagbart nyckelblad
A
B
BasA
x
utan
PCCA
x
med
PCCB
x
Nyckelfri låsning/
upplåsning
x
x
Nyckelfri motorstart
x
x
Informationsknapp och indikeringslampor
154
Mer information
Fjärrnyckeln används bl.a. för låsning/upplåsning
samt motorstart.
5-knappars nyckel
6-knappars nyckel
Alla fjärrnycklar har ett löstagbart nyckelblad (s. 160) av metall. Den synliga delen finns i
två utföranden för att kunna skilja fjärrnycklarna
åt.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – dock inte
andra varianter än den som levererades med
bilen. Upp till sex stycken nycklar kan programmeras och användas till en och samma bil.
Fjärrnyckel – förlust
Vid förlust av en fjärrnyckel (s. 154) kan en ny
beställas hos en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
De återstående fjärrnycklarna ska tas med till
Volvoverkstaden. I stöldförebyggande syfte raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur systemet.
Det aktuella antalet nycklar som finns registrerade för bilen kan kontrolleras i menysystemet
MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se
MY CAR (s. 108).
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 157)
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 158)
Bilen levereras med två fjärrnycklar.
x
VARNING
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel – personalisering*
Nyckelminnet i fjärrnyckeln gör att vissa inställningar i bilen kan anpassas efter person.
Nyckelminnesfunktionen finns i kombination med
till exempel el-manövrerat* förarsäte (s. 79).
Inställningar för yttre backspeglar (s. 101), förarsäte, rattmotstånd (s. 180) samt kombiinstrumentets tema, kontrast- och färgläge (s. 63) kan
lagras i nyckelminnet beroende på bilens utrustningsnivå.
Funktionen1 kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet,
se MY CAR (s. 108).
När funktionen är aktiverad kopplas inställningarna automatiskt till nyckelminnet. Det innebär att
en ändring av en inställning automatiskt kommer
att sparas i den specifika fjärrnyckelns minne.
Lagring av inställningar
Gör så här för att lagra inställningarna och
använda nyckelminnet i fjärrnyckeln:
1.
Lås upp bilen med den fjärrnyckel i vars
minne inställningen2 ska lagras.
2.
Se till att nyckelminnesfunktionen är aktiverad i menysystemet MY CAR.
3.
Gör önskade inställningar för t.ex. sätet och
de yttre backspeglarna.
1
2
4.
Inställningarna lagras i den aktuella fjärrnyckelns minne.
Nästa gång bilen låses upp med samma fjärrnyckel kommer positionerna som finns lagrade i
nyckelminnet att ställas in automatiskt – förutsatt
att de har ändrats sedan förra gången den aktuella fjärrnyckeln användes.
Nödstopp
Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck på
någon av sätets inställningsknappar eller minnesknappar så stannar sätet.
Återstart för att nå den sätesposition som lagrats
i nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste
då vara öppen.
Om förardörren öppnats av person A med
fjärrnyckel A – men person B med fjärrnyckel B
ska köra, kan inställningarna ändras på följande
sätt:
•
Stående vid förardörren eller sittande bakom
ratten trycker person B på knappen för upplåsning på sin fjärrnyckel.
•
Välj ett av tre möjliga minnen för sätesinställning med sätesknapp 1–3.
•
Justera säte och ytterbackspeglar manuellt.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktioner (s. 157)
Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner
(s. 159)
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns framför,
bakom eller under sätet vid inställning. Se till
att ingen av passagerarna i baksätet kan
komma i kläm.
Ändring av inställningar
Om flera personer med var sin fjärrnyckel närmar
sig bilen, görs inställningarna för t.ex. säte och
ytterbackspeglar efter den person vars fjärrnyckel
låser upp förardörren.
Kallas Bilnyckelminne i MY CAR.
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med det elmanövrerade sätets minnesfunktion.
* Tillval/tillbehör. 155
LÅS OCH LARM
Låsning/upplåsning – indikering
Fjärrnyckel – elektronisk startspärr
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln (s. 154) indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd
som förhindrar att fordonet startas (s. 262) av
obehörig person.
•
Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls3 in.
•
Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls3 ut.
Varje fjärrnyckel (s. 154) har en unik kod. Bilen
kan endast startas med rätt fjärrnyckel med korrekt kod.
Följande felmeddelanden i kombiinstrumentets
informationsdisplay är relaterade till den elektroniska startspärren:
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Samma diod som larmindikatorn (s. 175).
OBS
Vid låsning sker indikeringen endast om alla lås
har låsts och samtliga dörrar är stängda. Indikering ges när sista dörren stängs.
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/upplåsning med ljus kan ställas in i menysystemet MY
CAR. För beskrivning av menyssystemet, se MY
CAR (s. 108).
Även bilar som inte är utrustade med larm har
denna indikator.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 163)
Larmindikator* (s. 175)
Låsindikator
En blinkande diod vid vindrutan verifierar att bilen
är låst.
3
156
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av fjärrnyckeln
under start – Dra nyckeln ur
startlåset, tryck in den igen och
gör ett nytt startförsök.
Bilnyckel
ej hittadA
Fel vid läsning av fjärrnyckeln
under start – Gör ett nytt startförsök.
Om felet kvarstår: Tryck in fjärrnyckeln i startlåset och gör ett
nytt startförsök.
Startspärr
Gör nytt
startförsök
Fel på startspärrsystemet under
starten. Om felet kvarstår: Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Gäller enbart bilar med nyckelfritt start- och låssystem.
A
Relaterad information
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem*
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem4 gör
det möjligt att spåra och lokalisera bilen samt att
på avstånd aktivera startspärren.
Fjärrnyckel – funktioner
Fjärrnyckeln har funktioner som t.ex. låsning och
upplåsning av dörrarna.
Funktioner
Kontakta närmaste Volvohandlare för mer information och hjälp med att aktivera systemet.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 154)
Fjärrnyckel – elektronisk startspärr (s. 156)
Färrnyckel i basutförande.
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
•
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem*
(s. 157)
Baklucka
•
Keyless Drive* (s. 163)
Panikfunktion
4
Endast vissa marknader och tillsammans med Volvo On Call*.
}}
* Tillval/tillbehör. 157
LÅS OCH LARM
||
Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt. För mer
information, se Genomvädringsfunktion (s. 169).
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning
först låsa upp enbart förardörren och efter ytterligare en knapptryckning – inom tio sekunder –
låsa upp återstående dörrar.
Fjärrnyckel – räckvidd
Fjärrnyckelns (i basutförande) funktioner har en
räckvidd på ca 20 meter från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå
närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Funktionen kan ändras i menysystemet MY CAR.
För beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 108).
Fjärrnyckel med PCC* (Personal Car Communicator).
Informations-knapp – se Fjärrnyckel med
PCC* – unika funktioner (s. 159) för beskrivning av dess funktionalitet.
Funktionsknappar
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras, se Låsning/
upplåsning – utifrån (s. 167).
Ett långt tryck stänger alla rutor samtidigt. För
mer information, se Genomvädringsfunktion
(s. 169).
VARNING
Om rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera
att ingen får händerna i kläm.
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska
förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas
upp med nyckelbladet (s. 161).
Trygghetsbelysning (s. 97) – Används för
att tända bilens belysning på avstånd.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
Om fjärrnyckeln avlägsnas från bilen då motorn är
igång eller nyckelläge I eller II (s. 76) är aktivt,
och alla dörrar stängs, visar informationsdisplayen
i kombiinstrumentet ett varningsmeddelande
samtidigt som en kort ljudpåminnelse hörs.
Om knappen hålls intryckt i minst tre sekunder
eller trycks in två gånger inom tre sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Meddelandet slocknar när fjärrnyckeln återförs till
bilen följt av ett tryck på OK-knappen eller när
alla dörrar stängs igen.
Baklucka (s. 170) – Låser upp och avlarmar enbart bakluckan.
Funktionen kan stängas av med samma knapp
efter att den varit aktiverad i minst fem sekunder.
I annat fall stängs den av efter ca tre minuter.
Relaterad information
•
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel (s. 154)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 157)
Fjärrnyckel (s. 154)
Upplåsning (s. 167) – Låser upp dörrarna
och bakluckan samtidigt som larmet deaktiveras.
158
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel med PCC* – unika
funktioner
En fjärrnyckel med PCC* har utökad funktionalitet jämfört med en fjärrnyckel i basutförande (s. 154) i form av en informationsknapp
och indikeringslampor.
Användning av informationsknappen
–
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt på
PCC:n. Det indikerar att information från
bilen avläses.
Om någon av de andra knapparna trycks
in under denna tid avbryts avläsningen.
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid upprepade tillfällen och på olika platser (samt
efter 7 sekunder och efter att ljuset vandrat
runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Fjärrnyckel med PCC.
Informationsknapp
Indikeringslampor
Med informationsknappen kan viss information
från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut sedan
bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda röda
indikeringslamporna – Larmet har löst ut för
mindre än 5 minuter sedan.
Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:
Relaterad information
•
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd (s. 160)
* Tillval/tillbehör. 159
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel med PCC* – räckvidd
Räckvidden för en fjärrnyckel med PCC
(Personal Car Communicator) för upplåsning av
dörrar och baklucka är ca 20 meter från bilen –
övriga funktioner upp till ca 100 meter. Om bilen
inte verifierar en knapptryckning – gå närmare
och gör ett nytt försök.
OBS
Informationsknappens funktion kan störas av
omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc.
•
•
Keyless Drive* – räckvidd (s. 163)
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 158)
Löstagbart nyckelblad
Fjärrnyckeln innehåller ett löstagbart nyckelblad
av metall med vilket några funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade
Volvoverkstäder, vilka rekommenderas vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
vänster framdörr låsas upp manuellt (s. 161)
om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln.
Befinner sig fjärrnyckeln för långt bort från bilen
för att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att ljuset
vandrar runt på fjärrnyckeln.
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr
aktiveras/deaktiveras (s. 173).
•
höger framdörr och bakdörrarna låsas manuellt vid t.ex. strömbortfall.
Om fler fjärrnycklar används till bilen, är det
enbart den fjärrnyckel som senast användes för
låsning/upplåsning som visar korrekt status.
•
•
Utanför räckvidden
OBS
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid upprepade tillfällen och på olika platser (samt
efter 7 sekunder och efter att ljuset vandrat
runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
160
Relaterad information
handskfackets lås* låsas upp.
krockkudde för passagerare fram (PACOS*)
aktiveras/deaktiveras.
Relaterad information
•
•
•
Manuell låsning av dörr (s. 168)
Låsning/upplåsning – handskfack (s. 170)
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 34)
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Löstagbart nyckelblad –
losstagning/fastsättning
Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad (s. 160) görs enligt nedan:
Losstagning nyckelblad
Relaterad information
•
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 161)
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 173)
•
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 34)
Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr
Det löstagbara nyckelbladet kan användas om
centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln –
t.ex. om fjärrnyckelns batteri (s. 162) tagit slut.
Vänster framdörr kan öppnas på följande sätt:
1.
Lås upp vänster framdörr med nyckelbladet i
dörrhandtagets låscylinder. För mer information, se Keyless Drive* – upplåsning med
nyckelblad (s. 166).
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet och
öppnas, utlöses larmet.
2.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess plats i
fjärrnyckeln (s. 154).
1.
Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2.
Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud hörs
när nyckelbladet låses fast.
Stäng av larmet genom att sätta fjärrnyckeln i
startlåset.
För bil med nyckelfritt start- och låssystem, se
Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad
(s. 166).
Relaterad information
•
•
Löstagbart nyckelblad (s. 160)
Fjärrnyckel (s. 154)
* Tillval/tillbehör. 161
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri
OBS
Batteriet5 i fjärrnyckeln kan behöva bytas.
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för
att undvika att batterierna faller ut när den
öppnas.
Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:
•
informationssymbolen tänds och displayen i
kombiinstrumentet visar Bilnyckel låg
batterispänning Se handbok
VIKTIGT
och/eller
•
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på
signal från fjärrnyckeln inom 20 meter från
bilen.
Batteribyte
OBS
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Volvo rekommenderar att batterier som ska
användas i fjärrnyckel/PCC uppfyller UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Batterier som monterats i fabrik
eller som byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet
bakom den fjäderbelastade spärren och bänd
försiktigt upp fjärrnyckeln.
5
162
Fjärrnyckel med PCC har två batterier.
Studera noga hur batteriet/batterierna sitter
fast på lockets insida, med avseende på
deras (+)- och (–)-sida.
Fjärrnyckel med ett batteri
1.
Bänd försiktigt loss batteriet.
2.
Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
LÅS OCH LARM
Fjärrnyckel med PCC* med två batterier
1.
Bänd försiktigt loss batterierna.
2.
Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3.
Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)-sidan
nedåt.
Batterityp
Använd batterier med beteckning CR2430, 3 V.
Hopsättning
1.
Tryck ihop fjärrnyckeln.
2.
Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3.
Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud hörs
när nyckelbladet låses fast.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
•
6
7
Fjärrnyckel (s. 154)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 157)
Gäller inte Fjärrnyckel Bas.
Gäller ej bilar med nyckelfri start
Keyless Drive*
Keyless Drive* – räckvidd7
Bilar utrustade med Keyless Drive har ett startoch låssystem som kan hanteras nyckelfritt.
För att dörrar eller baklucka ska kunna låsas upp
automatiskt utan knapptryckning på fjärrnyckeln
måste en fjärrnyckel finnas inom ca 1,5 meters
avstånd från bilens dörrhandtag eller baklucka.
Med det nyckelfria start- och låssystemet kan
bilen startas, låsas och låsas upp utan att fjärrnyckeln (s. 154) sitter i startlåset6. Det räcker att
ha fjärrnyckeln med sig i en ficka. Systemet gör
det t.ex. bekvämare att öppna bilen när händerna
är upptagna.
Den som ska låsa eller låsa upp en dörr måste
bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte att låsa
eller låsa upp en dörr om fjärrnyckeln befinner sig
på bilens motsatta sida.
Båda bilens medföljande fjärrnycklar har nyckelfri
funktionalitet. Det går att beställa extra fjärrnycklar.
Bilens elsystem kan försättas i tre olika nivåer –
nyckelläge 0, I och II (s. 77) – med fjärrnyckeln.
Relaterad information
•
•
•
Keyless Drive* – räckvidd (s. 163)
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckel (s. 164)
Keyless Drive* – störningar i fjärrnyckelns
funktion (s. 164)
De röda ringarna i ovanstående bild illustrerar det
område som täcks in av systemets antenner.
Om alla fjärrnycklar avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge I eller II (s. 77) är
aktivt och någon dörr har öppnats och därefter
stängs, visar informationsdisplayen i kombiintru-
}}
* Tillval/tillbehör. 163
LÅS OCH LARM
||
mentet ett varningsmeddelande samtidigt som en
ljudpåminnelse hörs.
Keyless Drive* – säker hantering av
fjärrnyckel
Keyless Drive* – störningar i
fjärrnyckelns funktion
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen upphör
efter att antingen/eller:
Hantera alla fjärrnycklar med stor varsamhet.
Fjärrnyckelns nyckelfria funktioner (s. 163) kan
störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
fjärrnyckeln har satts in i startlåset
OK-knappen på blinkerspaken har tryckts in.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 163)
fjärrnycklarna8
Om en av
glömts kvar i bilen avaktiveras de nyckelfria funktionerna i fall bilen t.ex.
låses med den andra fjärrnyckeln som tillhör
bilen. Ingen obehörig kan då öppna dörrarna.
Nästa gång bilen låses upp med den andra fjärrnyckeln återaktiveras den kvarglömda fjärrnyckeln
igen.
Keyless Drive* – antennplacering (s. 167)
VIKTIGT
Undvik att lämna fjärrnyckeln med PCC kvar i
bilen. Om någon bryter sig in i bilen och får
tag i fjärrnyckeln kommer det t.ex. vara möjligt
att starta bilen genom att trycka in fjärrnyckeln i startlåset och sedan trycka på
START/STOP ENGINE-knappen.
Relaterad information
•
8
164
OBS
Placera/förvara inte fjärrnyckeln med nyckelfri
funktion nära en mobiltelefon eller metallföremål – inte närmare än 10–15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln
och nyckelbladet som en fjärrnyckel i basutförande (s. 154).
Relaterad information
•
•
•
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri (s. 162)
Keyless Drive* – säker hantering av fjärrnyckel (s. 164)
Keyless Drive* – räckvidd (s. 163)
Keyless Drive* (s. 163)
Gäller fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator).
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Keyless Drive* – låsning
OBS
Bilar utrustade med nyckelfritt start- och låssystem har ett beröringskänsligt område på dörrarnas ytterhandtag samt en gummerad knapp
bredvid bakluckans gummerade tryckplatta.
På bil med automatisk växellåda måste växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall kan bilen
varken låsas eller larmas.
Keyless Drive* – upplåsning9
Upplåsning sker när en hand greppar ett dörrhandtag eller bakluckans gummerade tryckplatta
påverkas – öppna dörr eller baklucka som normalt.
OBS
OBS
Dörrhandtagen registrerar normalt en hand
som fattar tag om handtaget men med tjocka
handskar eller efter en mycket snabb handrörelse kan det krävas ett andra försök eller att
handsken tas av.
Var uppmärksam på att systemet kan aktiveras i samband med tvättning av bilen om fjärrnyckeln är inom räckvidd.
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 163)
Larmindikator* (s. 175)
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 163)
Keyless Drive* – låsning (s. 165)
Lås dörrarna och bakluckan genom att greppa
någon av dörrhandtagen eller på bakluckans
mindre av de båda gummerade knapparna –
låsindikatorn (s. 156) i vindrutan bekräftar att låsningen är utförd genom att börja blinka.
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
9
Gäller ej fjärrnyckel med nyckelfri start.
* Tillval/tillbehör. 165
LÅS OCH LARM
Keyless Drive* – upplåsning med
nyckelblad
2.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster
framdörr låsas upp med fjärrnyckelns löstagbara
nyckelblad (s. 160).
3.
Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern och
lås upp dörren.
Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
OBS
När vänster framdörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet (s. 174).
Det stängs av genom att sätta fjärrnyckeln i
startlåset, se Larm* – fjärrnyckeln ur funktion
(s. 176).
Keyless Drive* – låsinställningar
Låsinställningar för bilar utrustade med nyckelfritt
start- och låssystem kan anpassas genom att i
menysystemet MY CAR ange vilka dörrar som
ska låsas upp.
För beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 108).
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 163)
Relaterad information
•
•
Keyless Drive* (s. 163)
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 161)
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även detta görs med
nyckelbladet:
1.
166
Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i hålet
på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd
inte.
> Plastkåpan lossnar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp och
in i öppningen.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Keyless Drive* – antennplacering
VARNING
Bilar utustade med nyckelfritt start- och låssystem har ett antal inbyggda antenner placerade
på olika platser i bilen.
Personer med inopererad pacemaker bör inte
komma närmare Keyless-systemets antenner
än 22 cm med pacemakern. Detta för att
omöjliggöra störningar mellan pacemakern
och Keyless-systemet.
Relaterad information
•
Keyless Drive* (s. 163)
Låsning/upplåsning – utifrån
Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln (s. 157). Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp
samtliga dörrar, bakluckan och tankluckan. Olika
sekvenser för upplåsning kan väljas.
För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste
förardörren vara stängd – om någon av de övriga
dörrarna eller bakluckan är öppen, låses den/
dessa och larmet aktiveras först när den/de
stängs. För bilar utrustade med nyckelfritt låssystem* måste samtliga dörrar och baklucka vara
stängda, se Keyless Drive* – låsning (s. 165)
samt Keyless Drive* – upplåsning (s. 165).
OBS
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln inte
fungera kan dess batteri vara förbrukat – lås eller
lås då upp vänster framdörr med det löstagbara
nyckelbladet (s. 161).
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas
efter att ha låsts upp med nyckelbladet –
larmet stängs av då fjärrnyckeln trycks in i
startlåset.
}}
* Tillval/tillbehör. 167
LÅS OCH LARM
||
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst i
bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln –
det går därefter inte att öppna några dörrar
inifrån med dörreglagen. För mer information,
se Blockerat låsläge* (s. 172).
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats
inom två minuter efter upplåsning, låses alla lås
igen automatiskt. Denna funktion minskar risken
att bilen oavsiktligt lämnas olåst. För bilar med
Larm, se Larm* (s. 174).
Manuell låsning av dörr
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
I vissa situationer måste bilen kunna låsas manuellt, t.ex. vid strömbortfall.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder
och fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 166).
Övriga dörrar saknar låscylindrar och har istället
en låsomställning på respektive dörrs gavel som
måste tryckas in med hjälp av nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån. Dörrarna kan fortfarande öppnas
inifrån.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån. För
att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.
Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns (s. 154) upplåsningsknapp eller med förardörrens centrallåsknapp.
OBS
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 169)
Fjärrnyckel – funktioner (s. 157)
•
En dörrs låsomställning låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad
manuell barnsäkerhetsspärr (s. 173) kan
inte öppnas från vare sig utsida eller
insida. En bakdörr låst på det viset kan
bara låsas upp med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri (s. 162)
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med Barnsäkerhetsspärren (s. 173).
–
168
Ta ur det löstagbara nyckelbladet (s. 161) ur
fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet för
låsomställningen och tryck in nyckeln tills
nyckeln bottnar, cirka 12 mm.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Låsning/upplåsning – inifrån
Låsning/upplåsning kan göras med förardörrens
knapp för centrallåsning. Samtliga dörrar och
baklucka (s. 170) kan låsas eller låsas upp
samtidigt.
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor* samtidigt (se även avsnittet Genomvädringsfunktion (s. 169)).
•
Dra i öppningshandtaget och öppna dörren –
dörren låses upp och öppnas i ett moment.
Genomvädringsfunktion
Genomvädringsfunktionen öppnar eller stänger
alla sidofönster samtidigt och kan användas
exempelvis för att snabbt vädra ur bilen vid varmt
väder.
Låsning
•
Båda framdörrarna måste vara stängda för
att centrallåsa. Tryck på centrallåsknappen
– alla dörrar låses. Om någon av bakdörrarna är öppen, låses den när den stängs.
Ett långt tryck stänger även alla sidorutor samtidigt (se även avsnittet Genomvädringsfunktion (s. 169)).
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Centrallås
•
Tryck in knappens ena sida
för att låsa –
låser upp.
den andra sidan
Lampa i låsknapp
När lampan i förardörrens centrallåsknapp är
tänd betyder det att alla dörrar är låsta.
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika
sätt:
•
Tryck på centrallåsknappen
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet,
se MY CAR (s. 108).
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 167)
Larm* (s. 174)
Centrallåsknapp
Ett långt tryck på
-symbolen i centrallåsknappen eller på fjärrnyckeln öppnar alla sidoru-knappen
tor samtidigt. Samma förfarande på
stänger alla sidorutor samtidigt.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 169)
Fönsterhissar (s. 99)
.
* Tillval/tillbehör. 169
LÅS OCH LARM
Låsning/upplåsning – handskfack
Låsning/upplåsning – baklucka
Handskfacket (s. 145) kan endast låsas/låsas
upp med fjärrnyckelns (s. 154) löstagbara
nyckelblad.
Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp på
ett antal olika sätt.
För information om nyckelblad, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 161).
Manuell öppning
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra bakluckans lås – Tryck bara lätt på den gummerade plattan.
•
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid
öppning av bakluckan – lyft i handtaget.
För stor kraft kan skada gummiplattans
elektriska kontakt.
Upplåsning med fjärrnyckel
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
För att låsa handskfacket:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs. Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
Dra ut nyckelbladet.
•
Upplåsning sker i omvänd ordning.
Relaterad information
•
170
Fjärrnyckel – funktioner (s. 157)
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås. För
att öppna:
1.
Tryck lätt på den breda av de två gummerade
tryckplattorna under ytterhandtaget – låset
frikopplas.
2.
Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
Med fjärrnyckelns (s. 154)
-knapp kan bakluckan ensam avlarmas* och låsas upp.
Låsindikatorn (s. 156) på instrumentpanelen slutar blinka för att visa att inte hela bilen är låst och
larmets* nivå- och rörelsesensorer samt sensorerna för öppning av bakluckan kopplas bort.
Dörrarna förblir låsta och larmade.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Bakluckan kan öppnas på två olika sätt med fjärrnyckeln:
Öppning från bilens insida
Tankluckan låses upp med fjärrnyckelns (s. 154)
knapp för upplåsning (
).
Ett tryck – Luckan låses upp men förblir stängd
– tryck lätt på den gummerade tryckplattan under
ytterhandtaget och lyft luckan. Öppnas inte
luckan inom 2 minuter låses den igen och larmet
återaktiveras.
Tankluckan förblir olåst tills bilen låses med fjärr). Om bilen låses
nyckelns knapp för låsning (
under färd eller med de interiöra knapparna så
förblir tankluckan olåst.
Två tryck (inom 3 sekunder) – Luckan låses upp
och låset frikopplas varvid luckan öppnas någon
centimeter – lyft i ytterhandtaget för att öppna.
Regn, kyla, frost eller snö kan dock hindra luckan
att släppa från låset.
Tankluckans låslogik följer även det nyckelfria
systemets och centrallåsets låsning respektive
upplåsning.
Relaterad information
Upplåsning baklucka
OBS
•
•
Låsning/upplåsning – tanklucka
När luckan låsts upp med 2 tryck från
fjärrnyckeln eller från bilens insida kan
automatisk återlåsning inte ske eftersom
luckan är öppen – den måste stängas
manuellt.
För att öppna bakluckan:
Efter att luckan stängts är den olåst och
olarmad – lås och larma den igen med
fjärrnyckelns låsknapp
.
Låsning med fjärrnyckel
–
–
•
•
Tanklucka – öppna/stänga (s. 288)
Tanklucka – manuell öppning (s. 288)
Tryck på knappen (1) på ljusreglagets panel.
> Låset släpper och luckan öppnas några
centimeter.
Tryck på fjärrnyckelns (s. 157) knapp för lås.
ning
> Låsindikatorn på instrumentpanelen börjar
blinka vilket innebär att bilen är låst och
larmet* har aktiverats.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 169)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 167)
* Tillval/tillbehör. 171
LÅS OCH LARM
Blockerat låsläge*
Tillfällig deaktivering
bilen låses, vid endast detta tillfälle. (Observera att larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av samtidigt.)
låsläge10
Blockerat
innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör
dörröppning från insidan.
Vid påföljande motorstart nollställs systemet och
kombiinstrumentet visar meddelandet Lås och
larm Fullständigt skydd och därmed är Blockerat låsläge samt larmets Rörelse- och lutningssensorer åter inkopplade.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln (s. 154) och inträder med ca tio sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts.
• Fråga vid urstigning: – Vid varje motorav-
OBS
stängning måste föraren besvara frågan
Aktivera reducerad larmnivå till nästa
gång motorn startar?.
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln när
funktionen Blockerat låsläge är aktiverad. Vänster
framdörr kan även låsas upp med det löstagbara
nyckelbladet (s. 160).
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för att
inte riskera att någon blir inlåst.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
MY CAR
Om Blockerat låsläge ska stängas av
–
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen Blockerat låsläge tillfälligt stängas av vilket görs i menysystmet MY CAR. För utförlig beskrivning av
menysystemet, se MY CAR (s. 108).
I MY CAR kan ett av följande alternativ väljas:
Tryck OK/MENU och lås bilen. (Observera
att larmets rörelse- och lutningssensorer*
stängs av samtidigt.)
> Nästa gång motorn startas, nollställs
systemet och kombiinstrumentet visar
meddelandet Lås och larm Fullständigt
skydd och därmed är Blockerat låsläge
samt larmets rörelse- och lutningssensorer åter inkopplade.
Om låssystemet inte ska förändras
–
Tryck EXIT och lås bilen.
• Aktivera en gång: – Kombiinstrumentet
visar därefter Lås och larm Reducerat
skydd och Blockerat låsläge stängs av när
10
172
Endast i kombination med larm.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
OBS
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Ovan gäller om det blockerade låsläget inte
tillfälligt har deaktiverats.
Barnsäkerhetsspärr – manuell
aktivering
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt
när dörren är öppen.
Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr
Relaterad information
•
OBS
Keyless Drive* – upplåsning med nyckelblad
(s. 166)
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Relaterad information
•
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
(s. 174)
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 169)
Manuell Barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med Manuellt dörrlås (s. 168).
–
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 161) för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
* Tillval/tillbehör. 173
LÅS OCH LARM
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk
aktivering*
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiv
kan de bakre:
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
Aktivering
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen (s. 76) högre
än 0. Aktivering/deaktivering kan göras upp till
2 minuter efter att motorn stängts av, förutsatt att
ingen dörr öppnas.
Larm*
Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.
Aktiverat larm löser ut om:
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning –
är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid motoravstängning, kommer funktionen att vara fortsatt
aktiverad vid påföljande motorstart.
Relaterad information
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 173)
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 169)
Reglagepanel förardörr.
174
1.
Starta motorn eller välj ett nyckelläge högre
än 0.
2.
Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar meddelande
Bakre barnlås aktiverat och knappens
lampa lyser – spärren är aktiv.
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas11
•
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån
sirenen kopplas bort.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett meddelande. Kontakta då en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
OBS
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i
kupén – även luftströmmar registreras. Därför
kan larmet utlösas om bilen lämnas med
fönster öppet eller om kupévärmare används.
För att undvika detta: Stäng fönster när bilen
lämnas. Om bilens integrerade kupévärmare
(eller en portabel elektrisk) ska användas –
rikta luftström från ventilationsmunstycken så
att de inte pekar uppåt i kupén. Alternativt kan
reducerad larmnivå användas, Reducerad
larmnivå* (s. 177).
11
OBS
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
(om det är utrustat med rörelsesensor*)
Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla
sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Larmindikator*
Larmindikatorn visar larmsystemets (s. 174) status.
Aktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
Deaktivera larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Stänga av utlöst larm
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp eller
genom att sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Relaterad information
•
•
Larm* – automatisk återaktivering (s. 176)
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion (s. 176)
Samma diod som låsindikatorn (s. 156).
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av
larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln
satts i startlåset och nyckelläge I nås) –
larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund –
larmet är inkopplat
Gäller vissa marknader.
* Tillval/tillbehör. 175
LÅS OCH LARM
Larm* – automatisk återaktivering
Larm* – automatisk aktivering
Larm* – fjärrnyckeln ur funktion
Automatisk återaktivering av larmet (s. 174) förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet
deaktiverat.
I vissa länder kopplas larmet (s. 174) in efter
viss fördröjning efter att förardörren öppnats och
stängts utan att låsning skett.
Om larmet (s. 174) inte kan stängas av med
fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri (s. 162)
är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och
motorn startas på följande sätt:
Relaterad information
1.
Öppna vänster framdörr med det löstagbara
nyckelbladet (s. 166).
> Larmet löser ut, körriktningsvisarna blinkar
och sirenen ljuder.
2.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (s. 154)(och
larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna eller
bakluckan öppnats inom 2 minuter, återaktiveras
larmet automatiskt. Samtidigt låses bilen igen.
•
Larmsignaler* (s. 177)
Relaterad information
•
176
Larm* – automatisk aktivering (s. 176)
* Tillval/tillbehör.
LÅS OCH LARM
Larmsignaler*
Reducerad larmnivå*
Vid utlöst larm (s. 174) ljuder en siren och samtliga körriktningsvisare blinkar.
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller tills
larmet stängs av. Sirenen har eget batteri
och fungerar oberoende av bilens startbatteri.
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet –
om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid färd
med biltåg eller bilfärja – stäng tillfälligt av
Rörelse- och lutningssensorerna.
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig
urkoppling av blockerat låsläge, se Blockerat låsläge* (s. 172).
•
Typgodkännande fjärrnyckelsystem
Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan
utläsas i tabellen.
Låssystem standard
Land/Område
EU, Kina
Relaterad information
•
•
Larm* (s. 174)
Larmindikator* (s. 175)
Nyckelfritt låssystem (Keyless Drive)
Land/Område
EU
Korea
}}
* Tillval/tillbehör. 177
LÅS OCH LARM
||
Land/Område
Kina
Hong Kong
Relaterad information
•
178
Fjärrnyckel (s. 154)
FÖRARSTÖD
FÖRARSTÖD
Justerbart rattmotstånd*
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att ge
föraren ökad vägkänsla.
På motorvägar känns styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och
kräver ingen ansträngning.
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– allmänt
Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability
Control) hjälper föraren att undvika sladd och
förbättrar bilens framkomlighet.
Vid inbromsning kan ESC-systemets
ingrepp upplevas som ett pulserande
ljud. Vid gaspådrag kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet i
menysystemet MY CAR (s. 108):
•
VARNING
Sök där fram Rattmotstånd och välj Låg,
Medium eller Hög.
•
Denna meny är inte åtkomlig när bilen är i
rörelse.
OBS
•
I vissa situationer kan styrservon bli för varm
och behöver då temporärt kylas – under den
tiden arbetar styrservon med reducerad effekt
och att vrida ratten kan då upplevas som
något tyngre.
Parallellt med den temporärt reducerade styrhjälpen visar kombiinstrumentet ett meddelande.
Relaterad information
•
180
MY CAR (s. 108)
Stabilitetssystemet ESC är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta
körningen och göra den säkrare – det kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
ESC kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
•
•
•
•
Motorbromskontroll – EDC
Corner Traction Control – CTC
Styrrekommendation – DSR
Släpfordonsstabilisator* – TSA
Antisladdfunktion
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen reducerar motoreffekten om drivhjulen slirar mot underlaget för att bibehålla stabilitet
och dragkraft.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft från
det drivhjul som slirar till det drivhjul som inte slirar.
Motorbromskontroll – EDC
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a. försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
ESC-systemet består av följande funktioner:
Corner Traction Control – CTC
•
•
•
CTC (Corner Traction Control) kompenserar för
understyrning och tillåter högre acceleration i en
kurva än normalt utan hjulspinn på innerhjulet,
t.ex. vid en svängande motorvägspåfart för att
snabbt komma upp i rådande trafiktempo.
Antisladdfunktion
Antislirfunktion
Dragkraftsfunktion
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Styrrekommendation – DSR
DSR (Driver Steering Recommendation) hjälper
föraren att styra bilen i rätt riktning vid reducerat
väggrepp eller vid en ABS-inbromsning.
Funktionen DSR:s huvudsakliga uppgift är att
hjälpa föraren styra åt rätt håll när en sladd har
uppkommit.
DSR ingriper genom att lägga ett svagt vridmoment på ratten åt det håll som bilen bör styras för
att bibehålla/uppnå maximalt möjligt väggrepp
och stabilisera bilen.
Släpfordonsstabilisator* – TSA1
Släpfordonsstabilisatorns (s. 300) funktion är att
stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning. För
mer information, se Körning med släpvagn
(s. 294).
OBS
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – handhavande (s. 181)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – symboler och meddelanden (s. 182)
1 Trailer
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– handhavande
Val av nivå – Sport-läge
ESC-systemet är alltid aktiverat – det kan inte
stängas av.
Föraren kan dock välja Sportläge vilket ger möjlighet till en
mer aktiv körupplevelse.
Vid Sport-läge känner systemet av om gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer
aktiva än vid normal körning och tillåter då kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en viss
nivå innan det ingriper och stabiliserar bilen.
Sport-läget indikeras i kombiinstrumentet med att denna symbol lyser
med fast sken tills föraren väljer bort
funktionen eller tills motorn stängs av –
efter nästa motorstart är ESC-systemet tillbaka i
dess normalläge igen.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 180)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – symboler och meddelanden (s. 182)
•
MY CAR (s. 108)
Om föraren t.ex. avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen, ingriper ESCsystemet och stabiliserar bilen.
Med Sport-läge erhålls även maximal dragkraft
om bilen kört fast eller vid körning i löst underlag
– t.ex. sand eller djup snö.
Gör så här för att välja Sport-läge:
Sport-läge väljs i menysystemet MY CAR. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR
(s. 108).
Stability Assist ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör. 181
FÖRARSTÖD
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
– symboler och meddelanden
Tabell
Symbol
Meddelande
Innebörd
ESC Tillfälligt avstängd
ESC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
ESC Service erfordras
ESC-systemet är ur funktion.
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett meddelande finns i kombiinstrumentet – läs det!
Fast sken i 2 sek.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
ESC-systemet ingriper.
Fast sken.
Sport-läge är aktiverat.
och
OBS! ESC-systemet är inte avstängt i detta läge – det är delvis reducerat.
182
FÖRARSTÖD
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 180)
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – handhavande (s. 181)
183
FÖRARSTÖD
Fartbegränsare*
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp.
Analog.
184
Relaterad information
•
•
Fartbegränsare* – komma igång (s. 184)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge* (s. 185)
•
Fartbegränsare* – larm överskriden hastighet
(s. 186)
•
Fartbegränsare* – avstängning (s. 187)
Fartbegränsare* – komma igång
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp.
Analog.
Fartbegränsare – På/Av.
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Beredskapsläge
Beredskapsläge
Aktivera och justera maxhastighet.
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv
Fartbegränsare aktiv
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Sätta på och aktivera
När Fartbegränsaren är aktiv visas dess
symbol (6) i kombination med en markering (5)
vid inställd högsta hastighet i kombiinstrumentet.
Val och lagring av högsta möjliga hastighet i
minnet kan göras både vid färd och stillastående.
2.
för att sätta på FartTryck på rattknapp
begränsaren.
> Symbolen (6) för Fartbegränsare tänds i
kombiinstrumentet.
När bilen rullar i önskad högsta möjliga
hastighet: Tryck på någon av rattknapparna
eller
tills kombiinstrumentet visar en
markering (5) vid önskad maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och vald
maxhastighet är lagrad i minnet.
Vid stillastående
1.
Tryck på rattknapp
begränsaren.
2.
-knappen tills kombiinstruStega med
mentet visar en markering (5) vid önskad
maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och vald
maxhastighet är lagrad i minnet.
för att sätta på Fart-
Relaterad information
•
Ändra lagrad hastighet
Lagrad maxhastighet ändras med korta eller
långa tryck på rattknapp
eller
.
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
•
Under färd
1.
Fartbegränsare* – ändra hastighet
Fartbegränsare* (s. 184)
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
Fartbegränsare – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge*
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
•
Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
maxhastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 184)
Rattens knappsats och instrumentpanel Digital resp.
Analog.
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Beredskapsläge
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv
}}
* Tillval/tillbehör. 185
FÖRARSTÖD
||
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
–
För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt och
sätta den i beredskapsläge:
–
Tryck på
.
> Kombiinstrumentets markering (5) skiftar
färg från GRÖN till VIT (Digital) eller VIT
till GRÅ (Analog) och föraren kan temporärt överskrida den inställda maxhastigheten.
Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt
efter att gaspedalen släppts och bilens
hastighet bromsats ner under den valda/
lagrade maxhastigheten –
markeringen (5) skiftar färg från VIT till
GRÖN (Digital) eller GRÅ till VIT (Analog)
och bilens maxhastighet är åter begränsad.
Fartbegränsaren återaktiveras med ett
varvid markeringen (5) skiftar
tryck på
färg från VIT till GRÖN (Digital) eller GRÅ
till VIT (Analog) och bilens maxhastighet
är åter begränsad.
Tillfällig deaktivering med gaspedal
Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att snabbt kunna
accelerera bilen ur en situation:
Tryck ner gaspedalen helt.
> Kombiinstrumentet visar lagrad maxhastighet med en färgad markering (5) och
föraren kan temporärt överskrida den
inställda maxhastigheten –
markeringen (5) skiftar under tiden färg
från GRÖN till VIT (Digital) eller VIT till
GRÅ (Analog).
Fartbegränsare* – larm överskriden
hastighet
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
På branta vägar kan Fartbegränsarens motorbromseffekt vara otillräcklig och den valda maxhastigheten överskridas. Föraren uppmärksammas på detta med en akustisk signal. Signalen är
aktiv tills föraren bromsat ner farten under den
valda maxhastigheten.
OBS
Larmet aktiveras först efter 5 sekunder om
hastigheten överskridits med minst 3 km/h
(ca 2 mph) förutsatt att ingen av knapparna
eller
har tryckts under senaste halvminuten.
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 184)
Relaterad information
•
186
Fartbegränsare* (s. 184)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Fartbegränsare* – avstängning
Farthållare*
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas
som en omvänd farthållare – föraren reglerar
hastigheten med gaspedalen men förhindras av
Fartbegränsaren att av misstag överträda en i
förväg vald/inställd hastighet.
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en mer
avkopplande körupplevelse på motorvägar och
långa raka landsvägar med jämna trafikflöden.
För att stänga av Fartbegränsaren:
–
Översikt
Tryck på rattknapp
.
> Kombiinstrumentets (s. 184) symbol för
Fartbegränsare och markering för inställd
hastighet slocknar. Den valda och lagrade
hastigheten är därmed raderad ur minnet
-knappen.
och kan inte återupptas med
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil med Fartbegränsare2.
Farthållare – På/Av.
Föraren kan därefter med gaspedalen åter
välja hastighet utan begränsning.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 184)
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil utan Fartbegränsare2.
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ = Beredskapsläge).
2
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
}}
* Tillval/tillbehör. 187
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren inte
håller lämplig hastighet och/eller lämpligt
avstånd.
Farthållare* – hantera hastighet
Det är möjligt att aktivera, ställa in samt ändra
lagrad hastighet.
Aktivera och ställa in hastighet
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Relaterad information
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 188)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 189)
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 191)
•
•
Farthållare* – stänga av (s. 192)
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare3.
För att starta Farthållaren:
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare3.
•
Tryck på rattknapp CRUISE (utan Fartbegränsare) eller
(med Fartbegränsare).
>
Farthållarens symbol (6) i kombiinstrumentet
tänds – Farthållaren är i beredskapsläge.
För att aktivera Farthållaren:
3
188
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet och kombiinstrumentets markering (5) tänds vid den
valda hastigheten och symbol (6) skiftar från
GRÅ till VIT – bilen följer därefter den lagrade hastigheten.
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h (20 mph).
Relaterad information
•
Farthållare* (s. 187)
Farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge
Funktionen kan tillfälligt deaktiveras och försättas
i beredskapsläge.
Ändra lagrad hastighet
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
eller
.
tryck på rattknapp
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
•
Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
hastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
/ -knapp, är det bilens aktuella hastighet vid
knapptrycket som lagras.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte farthållarens inställning
– bilen återgår till senast lagrad hastighet när
gaspedalen släpps.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn återstartas.
}}
* Tillval/tillbehör. 189
FÖRARSTÖD
||
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och ställa
den i beredskapsläge:
•
•
Tryck på
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från VIT till GRÅ –
Farthållaren är temporärt urkopplad.
.
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs automatiskt i beredskapsläge om:
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare4.
•
•
•
•
färdbromsen används
hastigheten sjunker under 30 km/h
(20 mph).
Relaterad information
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 188)
•
Farthållare* – stänga av (s. 192)
Farthållare* (s. 187)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 191)
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut5
växelspaken/-väljaren förs till N-läge
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare4.
4
5
190
•
•
hjulen tappar väggreppet
motorvarvtalet är för lågt/högt
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Farthållare* – återuppta inställd
hastighet
•
Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 189)
Farthållaren (s. 187) (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.
•
Farthållare* – stänga av (s. 192)
Efter tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 189) är det möjligt att återuppta inställd
hastighet.
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare6.
För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT –
bilen följer därefter den senast lagrade hastigheten.
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare6.
.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
att hastigheten återupptagits med
.
Relaterad information
•
•
6
Farthållare* (s. 187)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 188)
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör. 191
FÖRARSTÖD
Farthållare* – stänga av
Avståndsvarning*
Här beskrivs hur den stängs av.
Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) varnar föraren om tidsavståndet till framförvarande
fordon blir för kort.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h (20 mph) och reagerar endast för fordon som kör framför det egna fordonet, i samma
riktning. För mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare7.
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare7.
Farthållaren stängs av med rattknapp (1) eller
genom att stänga av motorn – den lagrade hastigheten raderas ur minnet och kan inte återupptas med
-knappen.
Relaterad information
•
•
•
•
7
8
192
Farthållare* (s. 187)
Farthållare* – hantera hastighet (s. 188)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 189)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 191)
Orange varningsljus8.
En orange varningslampa i vindrutan lyser med
fast sken om avståndet till framförvarande fordon
är kortare än det inställda tidsavståndet.
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under tiden
Adaptiv farthållare är aktiv.
CAR (s. 108) – sök där fram funktionen
Avståndsvarning.
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet
i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Ställa in tidsavstånd
Det inställda tidsavståndet används även av
funktionen Adaptiv farthållare (s. 197).
VARNING
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare
än det förinställda värdet – det egna fordonets hastighet påverkas inte.
Relaterad information
•
•
Handhavande
Avståndsvarning* – begränsningar (s. 194)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 195)
Reglage och symbol för tidsavstånd.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Tidsavstånd – På.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta på
eller stänga av funktionen. En lysande lampa i
knappen visar att funktionen är påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar
ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då
hanteras funktionen i bilens menysystem MY
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i kombiinstrumentet som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck ca 3 sekunder.
Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare (s. 196) är aktiverad.
* Tillval/tillbehör. 193
FÖRARSTÖD
Avståndsvarning* – begränsningar
Denna funktion, vilken använder samma radarsensor som Adaptiv farthållare (s. 196) och Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 221), har vissa
begränsningar.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 192)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 195)
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon kan
göra att varningsljuset i vindrutan inte syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka
radarsensorns möjligheter att upptäcka framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan
att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta kan innebära att varningslampan tänds på kortare
avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka att
lampan tänds på kortare avstånd än det
inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
För ytterligare information om radarsensorns
begränsningar, se Radarsensor – begränsningar
(s. 209) och Kollisionsvarnare* – handhavande
(s. 225).
194
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
är nedsatt på grund av dess begränsningar (s. 194).
Funktionen har vissa symboler och meddelanden
vilka kan visas i kombiinstrumentet om funktionen
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad Se
handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
Radarsensorn (s. 209) är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.
För information, se Radarsensor – begränsningar (s. 209).
Kollisionsvarning
Service erfordras
A
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 226) är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolerna är schematiska.
* Tillval/tillbehör. 195
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare (ACC)*
VARNING
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn
hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall
till framförvarande fordon.
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva
farthållaren inte håller lämplig hastighet eller
lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Den adaptiva farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i
ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om
innan den används.
Föraren ställer in önskad hastighet (s. 199) och
tidsintervall till bilen framför. När radardetektorn
upptäcker ett långsammare fordon framför bilen,
anpassas hastigheten automatiskt till detta. Då
vägen är fri återgår bilen till vald hastighet.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd eller
ställd i beredskapsläge och bilen kommer för
nära ett framförvarande fordon, varnas föraren
istället av en Avståndsvarning (s. 192) för det
korta avståndet.
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
•
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
(s. 200)
•
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 201)
•
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon
(s. 202)
•
•
•
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 202)
•
•
•
Radarsensor (s. 209)
•
Adaptiv farthållare* – köassistans (s. 203)
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet (s. 204)
Radarsensor – begränsningar (s. 209)
Adaptiv farthållare* – felsökning och åtgärd
(s. 206)
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 207)
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade funktioner med den Adaptiva farthållarens funktion
Köassistans (s. 203).
Relaterad information
•
•
•
196
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 197)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
(s. 199)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – funktion
Den Adaptiva farthållaren består av en farthållare
och en samverkande avståndshållare.
Funktionsöversikt
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående
fordon och föremål.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar,
halka, mycket vatten eller slask på vägbanan,
kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar
eller av- och påfarter.
Funktionsöversikt9.
Varningslampa – inbromsning av förare nödvändig
Rattens (s. 82) knappsats
Radarsensor (s. 209)
Den Adaptiva farthållaren består av en farthållare
och en samverkande avståndshållare.
Avståndet till framförvarande fordon mäts huvudsakligen med en radarsensor. Farthållarfunktionen reglerar hastigheten med gaspådrag och
inbromsningar. Det är normalt att bromsarna ger
ifrån sig svaga ljud när den Adaptiva farthållaren
använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när den Adaptiva farthållaren bromsar. Vila inte foten under bromspedalen – den kan då bli klämd.
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett av
föraren inställt tidsavstånd (s. 200). Om radarsensorn inte ser något framförvarande fordon
kommer bilen att istället hålla den av föraren
inställda och lagrade hastigheten. Så sker även
om framförvarande fordons hastighet överskrider
den lagrade hastigheten.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera
hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer som
kräver snabba inbromsningar måste föraren
bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar
kraftigt. På grund av begränsningar hos radarsensorn (s. 209) kan en inbromsning komma oväntat
eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att följa
ett annat fordon i hastigheter från 30 km/h10
(20 mph) upp till 200 km/h (125 mph). Sjunker
hastigheten under 30 km/h (20 mph) eller om
motorvarvtalet blir för lågt, ställs farthållaren i
beredskapsläge varvid automatisk bromsning
upphör – föraren måste då ta över själv för att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga
som motsvarar ca 40 % av bilens bromskapacitet.
9 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av
10 Köassistans (s. 203) i bilar med automatisk växellåda kan
bilmodell.
hantera intervallet 0–200 km/h (0–125 mph).
}}
* Tillval/tillbehör. 197
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Den Adaptiva farthållaren varnar endast för
fordon som radarsensorn har upptäckt. Därför
kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta inte en varning utan bromsa
när det behövs.
Adaptiv farthållare* – översikt
Handhavande av den Adaptiva farthållaren (s. 196) och rattens knappsats varierar
beroende på om bilen är utrustad med Fartbegränsare (s. 184)12 eller inte.
Adaptiv farthållare med Fartbegränsare
Branta vägar och/eller tung last
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk11.
Om bilen behöver bromsas kraftigare än den
Adaptiva farthållaren klarar och föraren inte
bromsar, används Kollisionsvarnarens (s. 221)
varningslampa och varningsljud för att göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
OBS
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på plana
vägbanor. Den kan ha svårigheter att hålla korrekt
avstånd till framförvarande fordon vid körning i
branta utförslut, med tung last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att
bromsa.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Farthållare* (s. 187)
Varningslampan kan vara svår att upptäcka
vid starkt solljus eller vid användning av solglasögon.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Beredskapsläge
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT =
beredskapsläge).
11
12
198
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).
Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare
Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet
återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Tidsavstånd – Öka/minska.
Aktivera och justera hastighet.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
•
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
(s. 200)
•
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 201)
•
Farthållare* (s. 187)
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet
(s. 199)
Adaptiv farthållare* – hantera
hastighet
För att starta ACC:
•
– en liknande VIT
Tryck på rattknapp
symbol tänds i kombiinstrumentet (8) vilket
visar att den Adaptiva farthållaren är i beredskapsläge (s. 201).
För att aktivera ACC:
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet, kombiinstrumentet visar ett "förstoringsglas" (6) runt
den lagrade hastigheten någon sekund och
dess markering skiftar från VIT till GRÖN.
Då denna symbol skiftar färg från VIT
till GRÖN är ACC aktiv och bilen håller
lagrad hastighet.
Endast då symbolen visar bild
av ett annat fordon, regleras
avståndet till framförvarande
fordon av ACC.
(Används ej)
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT =
beredskapsläge).
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRÖN symbol (VIT = beredskapsläge).
}}
* Tillval/tillbehör. 199
FÖRARSTÖD
||
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:
•
den högre hastigheten med GRÖN markering är den förprogrammerade hastigheten
•
den lägre hastigheten är det framförvarande
fordonets hastighet.
Ändra lagrad hastighet
Lagrad hastighet ändras med korta eller långa
eller
.
tryck på rattknapp
För att justera +/– 5 km/h (+/– 5 mph):
•
Använd korta tryck – varje tryck ger
+/– 5 km/h (+/– 5 mph).
För att justera +/– 1 km/h (+/– 1 mph):
•
Håll knappen intryckt och släpp vid önskad
hastighet.
Senast gjorda tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan tryck på
/ -knapp, är det bilens aktuella hastighet vid
knapptrycket som lagras.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
200
OBS
Om någon av den Adaptiva farthållarens
knappar hålls intryckt flera minuter, blockeras
funktionen och stängs av. För att kunna återaktivera den igen, måste bilen stannas och
motorn återstartas.
I vissa situationer kan den inte återaktiveras –
då visar kombiinstrumentet (s. 207) Adaptiv
farthållare ej tillgänglig.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Farthållare* (s. 187)
Adaptiv farthållare* – ställa in
tidsavstånd
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och
visas i kombiinstrumentet som
1–5 stycken horisontella streck
– ju fler streck desto längre
tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck ca 3 sekunder.
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
•
Vrid rattknappsatsens tumhjul (eller använd
knapparna
/
för bil utan Fartbegränsare).
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt
och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa
lägen.
Observera att små tidsavstånd ger föraren kort tid
att reagera och agera om något oförutsett skulle
inträffa i trafiken.
Samma symbol visas även när Avståndsvarning (s. 192) är aktiverad.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Om den Adaptiva farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till framförvarande fordon förhindrar
en hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir avståndet
i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Adaptiv farthållare* – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
•
Den Adaptiva farthållaren kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –
med Fartbegränsare
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Denna symbol och lagrad hastighets
markering skiftar då färg från GRÖN till
VIT.
Läs mer om hur hastigheten hanteras (s. 199).
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Farthållare* (s. 187)
Tryck på rattknapp
Tillfällig deaktivering/beredskapsläge –
utan Fartbegränsare
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren kopplas tillfälligt ur och
ställs automatiskt i beredskapsläge om:
13
14
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex. vid en
omkörning, påverkar inte inställningen – bilen
återgår till senast lagrad hastighet när gaspedalen släpps.
För mer information, se avsnitten Hantera hastighet (s. 199) och Köra om annat fordon (s. 202).
Automatiskt beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren är beroende av andra
system, t.ex. Stabilitetssystemet ESC (s. 180).
Om något av dessa system upphör att fungera,
stängs den Adaptiva farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal och
meddelandet Adaptiv farthållare urkopplad
visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då
ingripa och själv anpassa hastighet och avstånd
till framförvarande fordon.
En automatisk deaktivering kan bero på att:
•
•
färdbromsen används
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut13
•
•
•
•
•
växelväljaren förs till N-läge (automatisk
växellåda)
•
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.
föraren håller högre hastighet än den lagrade, längre än 1 minut.
föraren öppnar dörren
hjulen tappar väggreppet
föraren tar av sig bältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunkit under 30 km/h14
(20 mph)
}}
* Tillval/tillbehör. 201
FÖRARSTÖD
||
•
•
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö eller
kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
För mer information om symboler, meddelanden
och dess innebörd, se avsnitt Symboler och meddeanden i display (s. 207).
Återuppta inställd hastighet
Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiveras
– hastigheten
med ett tryck på rattknapp
sätts då till den senast lagrade.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa efter
.
att hastigheten återupptagits med
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
ACC kan även hjälpa till vid omkörning.
Då bilen följer ett annat fordon och föraren markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren15, hjälper den Adaptiva farthållaren
till genom att kortvarigt accelerera bilen mot
framförvarande fordon.
Funktionen är aktiv i hastigheter över 70 km/h
(43 mph).
Läs mer om olika tidsavstånd (s. 200) till framförvarande fordon.
Läs mer om hur du hanterar hastigheten (s. 199).
VARNING
Relaterad information
•
•
•
Var uppmärksam på att denna funktion kan
aktiveras vid fler situationer förutom vid
omkörning, t.ex. då körriktningsvisare används
för att markera filbyte eller avfart till annan väg
– bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Farthållare* (s. 187)
Adaptiv farthållare* – stänga av
Knappsats med Fartbegränsare
Den Adaptiva farthållaren stängs av med ett kort
. Den inställda hastigheten
tryck på rattknapp
raderas och kan inte återupptas med
knappen.
Knappsats utan Fartbegränsare
Med ett kort tryck på rattknapp
ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge. Med ytterligare ett kort tryck stängs den av. Den inställda
hastigheten raderas och kan inte återupptas med
-knappen.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Farthållare* (s. 187)
Relaterad information
•
•
•
15
202
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Farthållare* (s. 187)
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – köassistans
Köassistans ger den Adaptiva farthållaren utökad
funktionalitet även i hastigheter lägre än 30 km/h
(20 mph).
Med automatisk växellåda kan den Adaptiva farthållaren följa ett annat fordon inom intervallet
0–200 km/h (0–125 mph).
OBS
I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva
farthållaren kompletterad med funktionen Köassistans (även kallad "Queue Assist").
För att kunna aktivera Farthållaren under
30 km/h (20 mph) krävs ett framförvarande
fordon inom rimligt avstånd.
Köassistans har följande funktioner:
•
Utökat hastighetsintervall – även vid lägre än
30 km/h (20 mph) och vid stillastående
•
•
Målbyte
Automatisk bromsning upphör vid stillastående
Observera att minsta programmerbara hastighet
för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h
(20 mph) – även om farthållaren klarar att följa
ett annat fordon ner till stillastående, kan en lägre
hastighet inte väljas.
Läs mer om hur du hanterar hastigheten (s. 196)
och olika tidsavstånd till framförvarande fordon (s. 200).
Utökat hastighetsintervall
OBS
För att kunna aktivera Farthållaren måste
förardörren vara stängd och föraren ha säkerhetsbältet påtaget.
Målbyte
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas körningen automatiskt om stoppen inte överstiger
ca 3 sekunder – tar det längre tid innan framförvarande bil börjar rulla igen, ställs Farthållaren i
beredskapsläge (s. 201) med automatisk bromsning. Föraren måste sedan återaktivera den på
ett av följande sätt:
•
Om framförvarande målfordon hastigt viker av kan stillastående trafik finnas framför.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat fordon i hastigheter lägre än 30 km/h (20 mph)
och byter mål från ett rörligt till ett stillastående
fordon, kommer Farthållaren att bromsa för det
stillastående fordonet.
VARNING
Tryck på rattknapp
...eller...
•
Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer Farthållaren att återuppta
följandet av framförvarande fordon.
OBS
Funktionen Köassistans kan hålla bilen stillastående i högst 4 minuter – därefter släpper
bromsarna.
Se mer information under rubrik "Upphörande
av automatisk bromsning vid stillastående".
När den Adaptiva farthållaren följer ett framförvarande fordon i hastigheter över 30 km/h
(20 mph) och byter mål från framförvarande
fordon till ett stillastående fordon, kommer
den Adaptiva farthållaren att ignorera det
stillastående fordonet och istället välja den
lagrade hastigheten.
•
Föraren måste själv ingripa och bromsa.
}}
* Tillval/tillbehör. 203
FÖRARSTÖD
||
Automatiskt beredskapsläge vid
målbyte
VIKTIGT
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och ställs i
beredskapsläge:
Köassistenten kan hålla bilen stillastående i
högst 4 minuter – därefter släpper bromsarna.
•
Föraren uppmärksammas om detta i flera
steg med ökande intensitet:
•
då hastigheten understiger 5 km/h (5 mph)
och farthållaren är osäker på om målobjektet
är ett stillastående fordon eller något annat
objekt, t.ex. ett farthinder.
1.
då hastigheten understiger 5 km/h (5 mph)
och framförvarande fordon viker av så farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
•
•
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig bältet.
Det innebär att bromsarna släpper och bilen
kommer att börja rulla – föraren måste därför
ingripa och själv bromsa för att hålla bilen.
2.
Blinkande varningslampa i vindrutan tillkommer.
3.
"Huggande" bromsningar tillkommer.
Köassistans släpper färdbromsen och ställs i
beredskapsläge även i dessa situationer:
•
•
•
•
föraren sätter foten på bromspedalen
204
I kombiinstrumentet visas en symbol för aktiv farthållare:
föraren ställer farthållaren i beredskapsläge
parkeringsbromsen ansätts.
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Farthållare
Adaptiv farthållare
Med en knapptryckning kan den Adaptiva delen
(avståndshållaren) i den Adaptiva farthållaren (s. 196) deaktiveras varvid bilen endast följer den satta/lagrade hastigheten.
•
Gör ett långt tryck på rattknapp
instrumentets symbol skiftar från
>
Därmed är Farthållare CC aktiverad.
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
Relaterad information
•
•
•
Skifta från ACC till CC
Akustiskt larm (plingande) samt textmeddelande.
För mer information om symboler, meddelanden och dess innebörd, se avsnittet Symboler
och meddelanden i display (s. 207).
I följande situationer avbryter Köassistans automatisk bromsning vid stillastående:
Adaptiv farthållare* – skifta
farthållarfunktionalitet
– kombitill
.
VARNING
Bilen bromsar inte längre automatiskt efter
skifte från ACC till CC – den följer endast satt
hastighet.
Farthållare* (s. 187)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Skifta tillbaka från CC till ACC
Stäng av Farthållaren (CC) med 1–2 tryck på
knappen. Nästa gång systemet sätts på, är det
den Adaptiva farthållaren (ACC) som aktiveras.
Relaterad information
•
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 201)
Farthållare* (s. 187)
* Tillval/tillbehör. 205
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
den Adaptiva farthållarens radarsensor (s. 209)
inte kan upptäcka andra fordon framför bilen.
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Radarn blockerad Se handbok innebär det att
Detta meddelande indikerar att inte heller funktionerna Avståndsvarning (s. 192)) eller Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 221) fungerar.
I följande tabell visas exempel på möjliga orsaker
till att meddelandet visas och lämplig åtgärd:
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte längre är
blockerad.
Relaterad information
•
•
•
206
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Farthållare* (s. 187)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
exempel – följ i förekommande fall given rekommendation:
Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en symbol och/eller ett textmeddelande. Här är några
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT
Den Adaptiva farthållaren är satt i beredskapsläge (s. 201).
Symbolen är GRÖN
Bilen håller lagrad hastighet.
Standardfarthållare är manuellt vald.
Ställ ESC på Normal för att
aktivera farthållare
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän ESC har satts i Normalläge – Stabilitetssystem (s. 180).
Adaptiv farthållare urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Adaptiv farthållare ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
För mer information om felsökning, se avsnitt Felsökning och åtgärd (s. 206)
Radarn blockerad Se handbok
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
•
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
Föraren kan då välja att skifta till ordinarie Farthållare (s. 187) (CC) – ett textmeddelande informerar om
lämpliga alternativ.
Läs mer om radarsensorns begränsningar (s. 209).
}}
* Tillval/tillbehör. 207
FÖRARSTÖD
||
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Adaptiv farthållare Service
erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
Bromsa för att hålla bilen +
akustiskt larm + varningsljus i
vindrutan + "huggande" bromsningarB
Bilen står stilla och den Adaptiva farthållaren kommer att släppa färdbromsen varför bilen strax kommer att
börja rulla.
Under 30 km/h Framförvarande fordon erfordrasB
A
B
•
•
Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på bromspedalen eller använder gaspedalen.
Visas vid försök att aktivera Adaptiva farthållaren vid hastighet under 30 km/h (20 mph) utan ett framförvarande fordon inom aktiveringsavstånd.
Symbolerna är schematiska.
Endast med Köassistans.
Relaterad information
•
•
•
208
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Farthållare* (s. 187)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Radarsensor
Radarsensor – begränsningar
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar eller
större fordon i samma körriktning, i samma körfält.
En radarsensor (s. 209) har vissa begränsningar
– bland annat på grund av dess begränsade
synfält.
Radarsensorn används av följande funktioner:
Den Adaptiva farthållarens förmåga att upptäcka
ett framförvarande fordon minskar kraftigt om:
•
•
•
Avståndsvarning*
Adaptiv farthållare*
•
Kollisionsvarnare med auto-broms och fotgängarskydd*
framförvarande fordons hastighet skiljer
mycket från det egna fordonets
•
dess radarsensor blir blockerad – t.ex. vid
kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
VIKTIGT
Vid synlig skada på bilens grill eller vid misstanke om att radarsensorn kan vara skadad:
•
Kontakta en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen kan helt eller delvis utebli – alternativt fungera felaktigt – om grillen, radarsensorn eller dess konsol är skadad eller har
lossnat.
Modifiering av radarsensorn kan göra den olaglig
att använda.
Relaterad information
•
•
•
•
Radarsensor – begränsningar (s. 209)
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Kollisionsvarnare* (s. 221)
Avståndsvarning* (s. 192)
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn.
Synfält
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I vissa
situationer upptäcks inte ett annat fordon eller
upptäckten sker senare än förväntat.
ACC:ns synfält.
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon
sent på korta avstånd – t.ex. ett fordon som
kör in mellan eget och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar, eller
fordon som inte kör mitt i filen kan förbli
oupptäckta.
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur sikte.
}}
* Tillval/tillbehör. 209
FÖRARSTÖD
||
VARNING
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva
farthållaren inte håller lämplig hastighet eller
lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon,
t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för
mötande, långsamtgående eller stillastående
fordon och föremål.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i
ägarmanualen för att ta del av dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om
innan den används.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar,
halka, mycket vatten eller slask på vägbanan,
kraftigt regn/snöfall, dålig sikt, kurviga vägar
eller av- och påfarter.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls, även när den Adaptiva
farthållaren används.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex. extraljus
får inte monteras framför grillen.
210
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 196)
Kollisionsvarnare* (s. 221)
Avståndsvarning* (s. 192)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Typgodkännande – radarsystem
Typgodkännande för bilens radarenheter kan
utläsas i följande tabell.
Marknad
ACCA
BLISB
Symbol
Typgodkännande
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brasilien
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Europa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Förenade Arabemiraten
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
211
FÖRARSTÖD
||
Marknad
Indonesien
ACCA
BLISB
✓
Symbol
Typgodkännande
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordanien
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
DPH-L2C0038TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Marocko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Singapore
212
✓
✓
Complies with IDA Standards DA105753
FÖRARSTÖD
Marknad
ACCA
BLISB
APPROVED
Sydafrika
✓
✓
A
B
Typgodkännande
TA-2009/163
✓
Taiwan
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Relaterad information
•
Radarsensor (s. 209)
213
FÖRARSTÖD
City Safety™
VIKTIGT
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren
att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer,
där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Funktionen City Safety™ är aktiv i hastigheter
under 50 km/h (30 mph) och hjälper föraren
genom att bromsa bilen automatiskt vid överhängande risk för kollision med framförvarande
fordon, om föraren inte själv reagerar i tid genom
att bromsa och/eller styra undan.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ reagerar inte på fordon som kör
i en annan riktning än det egna fordonet, för
små fordon och motorcyklar eller för människor och djur.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna
hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h (9 mph)
– vid högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
City Safety™ ska inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren enbart
förlitar sig på och låter City Safety™ bromsa,
kommer en kollision att ske förr eller senare.
Förare eller passagerare märker normalt av City
Safety™ bara om en situation uppkommer som
är mycket nära en kollision.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare med
auto-broms* (s. 221) kompletterar dessa båda
system varandra.
214
City Safety™ – funktion
City Safety™ läser av trafiken framför bilen med
en lasersensor (s. 218) monterad i vindrutans
överkant. Vid överhängande risk för kollision
kommer City Safety™ att automatiskt bromsa
bilen, vilket kan upplevas som en kraftig
inbromsning.
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt avstånd
och hastighet hålls.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 216)
City Safety™ – funktion (s. 214)
City Safety™ – handhavande (s. 215)
City Safety™ – lasersensorn (s. 218)
City Safety™ – symboler och meddelanden
(s. 220)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
kombiinstrumentet ett meddelande (s. 220) om
att funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
Relaterad information
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster16.
•
•
•
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h
(3–9 mph) relaterat den framförvarande bilen kan
City Safety™ helt undvika en kollision.
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning
och stannar bilen i normalfallet precis bakom
framförvarande fordon. För de flesta förare ligger
detta långt utanför ett normalt körsätt och kan
upplevas som obehagligt.
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer än
15 km/h (9 mph) kan City Safety™ inte på egen
hand undvika kollisionen – för full bromskraft
måste föraren trampa på bromspedalen och det
kan då vara möjligt att undvika en kollision, även
vid hastighetsskillnader över 15 km/h (9 mph).
16
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
City Safety™ – handhavande
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren
att undvika en kollision vid bl.a. körning i köer,
där förändringar i framförvarande trafik tillsammans med ouppmärksamhet kan leda till en incident.
På och Av
City Safety™ (s. 214)
OBS
City Safety™ – handhavande (s. 215)
Funktionen City Safety™ aktiveras automatiskt vid motornstart.
City Safety™ – begränsningar (s. 216)
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar
kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
City Safety™ hanteras i menysystemet MY CAR
(s. 108) och efter motorstart kan funktionen
stängas av på följande sätt:
•
Sök i MY CAR fram Förarstödsystem och
välj alternativ Av vid City Safety.
Vid nästa motorstart kommer dock funktionen att vara påslagen igen, även om systemet var avstängt när motorn stängdes av.
}}
215
FÖRARSTÖD
||
VARNING
Lasersensorn (s. 218) sänder ut laserljus
även när City Safety™ är manuellt avstängd.
För att koppla in City Safety™ igen:
•
Följ samma procedur som vid avstängning,
men välj alternativet På.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 214)
City Safety™ – begränsningar (s. 216)
City Safety™ – symboler och meddelanden
(s. 220)
City Safety™ – begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är dag
eller natt.
Funktionen har emellertid några begränsningar.
Sensorns begränsningar innebär att City Safety™
fungerar sämre – eller inte alls – i t.ex. kraftigt
snöfall eller regn, i tät dimma eller i kraftig dammeller snörök. Även imma, smuts, is eller snö på
vindrutan kan störa funktionen.
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för
utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus
och frontbågar vilka överstiger motorhuvens höjd
begränsar funktionen.
Laserljuset från sensorn i City Safety™ mäter hur
ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se föremål
med låg reflektionsförmåga. Fordons bakdelar
reflekterar i allmänhet ljuset tillräckligt tack vare
registreringsskylt och bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket kan
reducera förmågan för City Safety™ att undvika
kollision. I sådana situationer kommer ABS17 och
ESC18-systemen att ge bästa möjliga bromskraft
med bibehållen stabilitet.
När den egna bilen backar är City Safety™ temporärt deaktiverad.
17
18
216
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.
City Safety™ aktiveras inte i låga farter – under
4 km/h (3 mph) – varför systemet inte ingriper i
situationer där man närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför City
Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på
ett tydligt sätt styr eller gasar även om en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision med
ett stillastående föremål förblir bilen stillastående
i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till
samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn när
City Safety™ stoppat bilen om inte föraren hinner
trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
FÖRARSTÖD
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn (s. 218) ren avseende is, snö, och
smuts. För bild på sensorns placering, se
City Safety™ – funktion (s. 214).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
Orsak
VIKTIGT
Åtgärd
Vindrutans yta framför
lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Lasersensorns synfält
är blockerat.
Avlägsna det blockerande föremålet.
Om spricka, repa eller stenskott uppstår på
vindrutan framför något av lasersensorns
båda "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För bild på sensorns placering, se City
Safety™ – funktion (s. 214).
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad prestanda för City Safety™.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för City Safety™, gäller
även följande:
Felsökning och åtgärd
Om kombiinstrumentet visar meddelandet (s. 220) Vindrutesensorer blockerade Se
handbok innebär det att lasersensorn är blockerad och inte kan upptäcka fordon framför bilen,
vilket i sin tur innebär att City Safety™ inte fungerar.
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
att visas för alla situationer där lasersensorn är
blockerad – föraren måste därför vara noggrann
med att hålla ren vindrutan och området framför
lasersensorn.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig åtgärd.
•
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området
framför lasersensorn – istället bör hela
vindrutan bytas.
•
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering
av att rätt vindruta beställs och monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända vindrutetorkare ska monteras vid utbyte.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 214)
City Safety™ – funktion (s. 214)
City Safety™ – handhavande (s. 215)
217
FÖRARSTÖD
City Safety™ – lasersensorn
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus. Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service på
lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Det är absolut nödvändigt att
följa föreskrivna instruktioner vid hantering av
lasersensorn.
Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:
delsverket) standarder för laserprodukters
utförande med undantag för avvikelser i
enlighet med "Laser Notice No. 50" från den
26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken avger
spridande osynlig laserstrålning) på ett
avstånd om 100 mm eller närmare med
förstorande optik av typ förstoringsglas,
mikroskop, objektiv eller liknande optiska
instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering
och/eller byte av reservdelar på lasersensorn får enbart utföras av en kvalificerad
verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen
verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta bort
linserna). En demonterad lasersensor
uppfyller laser klass 3B enligt standard
IEC 60825-1. Laser klass 3B är inte
ögonsäker och utgör därför en risk för
skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från vindrutan.
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Maximal pulsenergi
2,64 µJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
Divergens (horisontell × vertikal)
33 ns
28° × 12°
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
•
Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen med
optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets fysikaliska data:
•
218
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Överensstämmer med FDA:s (amerikanska livsme-
FÖRARSTÖD
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt ansluts.
•
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 77) även vid
avstängd motor.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 214)
219
FÖRARSTÖD
City Safety™ – symboler och
meddelanden
I samband med att City Safety (s. 214)™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinSymbolA
strumentets symboler (s. 220) tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på
blinkerspakens OK-knapp.
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Automatisk inbromsning av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
•
Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns (s. 216) begränsningar.
City Safety Service erfordras
City Safety™ är ur funktion.
•
A
Symbolerna är schematiska.
Relaterad information
•
•
220
City Safety™ (s. 214)
City Safety™ – funktion (s. 214)
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare*
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att
köra på en fotgängare, framförvarande cyklist
eller fordon vilka är stillastående eller kör i
samma riktning.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat
bromsa betydligt tidigare varför funktionen inte
kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är konstruerad
för att aktiveras så sent som möjligt för att undvika onödiga ingrepp.
Två systemnivåer
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" förekomma i två
varianter:
Nivå 1
Föraren enbart varnas19 för uppdykande hinder
med visuella och akustiska signaler – ingen automatisk bromsning ingriper, föraren måste själv
bromsa.
19
•
•
•
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 223)
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 225)
Kollisionsvarnare* – begränsningar (s. 227)
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 228)
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden (s. 229)
Nivå 2
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas
automatiskt om föraren inte själv agerar inom
rimlig tid.
VIKTIGT
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" kan förhindra
en kollision eller sänka kollisionshastigheten.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" ska inte
användas för att ändra förarens sätt att framföra
bilen – om föraren enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare med auto-broms och låter den
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
•
Underhåll av i "Kollisionsvarnare med autobroms och detektering av cyklister samt fotgängare" ingående komponenter får endast
utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 222)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 224)
Ingen varning för cyklister med "Nivå 1".
* Tillval/tillbehör. 221
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* – funktion
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren kan upptäcka fotgängare, cyklister eller fordon vilka är stillastående eller rör sig
i samma riktning som den egna bilen och befinner sig framför.
Vid risk för kollision med en fotgängare, cyklist
eller ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet
med en rödblinkande varningssignal (1) och en
akustisk signal.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat en
undanmanöver och kollisionsrisken är överhängande, träder den automatiska bromsfunktionen in
– detta sker oavsett om föraren bromsar eller
inte. Bromsning sker då med full bromskraft för
att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft om det är tillräckligt för att undvika en kollision. För cyklister kan varning och fullt
bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
2 – Bromsunderstöd
Funktionsöversikt20.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor21
Kamerasensor
Kollisionsvarnare med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1.
Kollisionsvarning
2.
Bromsunderstöd21
3.
Auto-broms21
Kollisionsvarnaren och City Safety™ (s. 214)
kompletterar varandra.
20
21
222
Om risken för kollision ökat ytterligare efter kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Det innebär att bromssystemet förbereds för en
snabb inbromsning genom att bromsarna ansätts
svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort sker
inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att bromsningen inte är tillräcklig för att undvika en kollision.
3 – Auto-broms
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VARNING
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
Kollisionsvarnaren reagerar inte på fordon
eller cyklister som kör i en annan riktning än
det egna fordonet eller för djur.
Kollisionsvarnare* – detektering av
cyklist
Varning aktiveras endast vid hög risk för kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt avsnitt
"Begränsningar" informerar om begränsningar vilka föraren ska vara medveten om
innan Kollisionsvarnare med auto-broms
används.
Optimalt exempel på vad systemet tolkar som cyklist –
med tydlig kropps- och cykelkontur, rakt bakifrån och i
bilens centrumlinje.
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister är avstängda i fordonshastighet över
80 km/h (50 mph).
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister fungerar inte i mörker och tunnlar –
inte heller vid tänd gatubelysning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten. För
att säkerställa full bromsverkan bör föraren
alltid trampa på bromsen – även när bilen
auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare med
auto-broms används.
Funktionen "ser" endast cyklister bakifrån, som har
samma färdriktning.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar en cyklist, får så
entydig information om kropps- och cykelkontur
som möjligt – detta förutsätter möjlighet att
urskilja cykel, huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel ej
är synliga för funktionens kamera, kan systemet
inte upptäcka en cyklist.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 221)
}}
* Tillval/tillbehör. 223
FÖRARSTÖD
||
•
För att funktionen ska kunna upptäcka en
cyklist måste denne vara vuxen och sitta på
en "senior-cykel".
•
Funktionen kan bara upptäcka cyklister rakt
bakifrån och som har samma färdriktning –
inte snett bakifrån, inte från sidan.
•
Cykeln måste vara utrustad med en väl synlig
och godkänd22 bakåtriktad röd reflex, monterad minst 70 cm ovanför vägbanan.
•
Cyklister som färdas vid vänster eller höger
kant av bilens tänkta/förlängda sidolinjer kan
detekteras sent eller inte alls.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister i
skymning och gryning är begränsad – precis
som för det mänskliga ögat.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister
är avstängd vid körning i mörker och tunnlar
– även vid tänd gatubelysning.
•
För optimal cykeldetektering ska funktionen
City Safety™ vara aktiverad, se City Safety™
(s. 214).
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms & detektering av cyklister är ett hjälpmedel.
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
Funktionen kan inte upptäcka:
•
alla cyklister i alla situationer och ser t.ex.
inte delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan.
•
•
cyklar som saknar bakåtriktad röd reflex.
cyklar lastade med större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 221)
Optimala exempel på vad systemet betraktar som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att den
systemfunktion som identifierar fotgängare, får så
entydig information om kroppskontur som möjligt
– detta förutsätter möjlighet att urskilja huvud,
armar, axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för funktionens kamera, kan systemet inte upptäcka en
fotgängare.
22
224
Reflexen ska uppfylla rekommendation och villkor från aktuell marknads trafikmyndighet.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
•
För att en fotgängare ska kunna upptäckas
måste denne synas i helfigur och ha en
längd av minst 80 cm.
•
Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i
skymning och gryning är begränsad – precis
som för det mänskliga ögat.
•
Kamerasensorns förmåga att upptäcka fotgängare är avstängd vid körning i mörker och
tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
Kollisionsvarnare* – handhavande
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs från MY
CAR via mittkonsolens bildskärm och menysystem, se MY CAR (s. 108).
Varningssignaler På och Av
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs via mittkonsolens bildskärm och menysystemet MY CAR,
se (s. 108).
Ljus- och ljudsignal
När Kollisionsvarnarens ljus- och ljudvarning är
aktiverade, testas varningslampan (nr [1] i föregående bild) vid varje motorstart genom att kort
tända upp varningslampans separata ljuspunkter.
VARNING
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel. Funktionen kan inte upptäcka
alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex.
inte:
•
•
delvis skymda fotgängare, personer i
klädsel som döljer kroppskonturen eller
fotgängare kortare än 80 cm.
fotgängare som bär på större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Relaterad information
•
23
Kollisionsvarnare* (s. 221)
Bilden är schematisk – bilmodell och detaljer kan avvika.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid aktiverade – de kan inte
stängas av.
Efter motorstart kan både ljus- och ljudsignal
stängas av:
•
1. Akustisk och visuell varningssignal vid
kollisionsrisk23.
Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska
och visuella varningssignaler ska vara påslagna
eller avstängda.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
Sök fram Kollisionsvarning i
Förarstödsystem i menysystemet MY CAR
(s. 108) – välj där att avmarkera funktionen.
Ljudsignal
Efter motorstart kan varningsljudet aktiveras/
deaktiveras separat:
•
Sök fram Varningsljud i Kollisionsvarning
i menysystemet MY CAR (s. 108) – välj där
På eller Av.
Därefter indikeras kollisionsvarning enbart med
ljussignal.
}}
* Tillval/tillbehör. 225
FÖRARSTÖD
||
Ställa in varningsavstånd
OBS
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd den
visuella och akustiska varningen utlöses.
•
Även om varningsavståndet har satts till Lång
kan varningar i vissa lägen uppfattas som
sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller
om framförvarande bil bromsar kraftigt.
Sök fram Varningsavstånd i
Kollisionsvarning i menysystemet MY CAR
(s. 108) – välj där Lång, Normal eller Kort.
Varningsavståndet bestämmer känsligheten för
systemet. Varningsavstånd Lång ger tidigare varning. Prova först med Lång och om denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till
varningsavstånd Normal.
Använd varningsavstånd Kort endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den Adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att
användas av Farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med
auto-broms mot människor eller fordon – det
kan medföra svåra skador och livsfara.
Kamera- och radarsensor24.
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens bildskärm.
•
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för
kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
För att Kollisionsvarnaren ska vara effektiv –
kör alltid med Avståndsvarning (s. 192)
inställd på tidsavstånd 4–5.
24
226
Underhåll
För att sensorerna ska fungera korrekt måste de
hållas rena från smuts, is och snö och rengöras
regelbundet med vatten och bilschampo.
Sök i menysystemet MY CAR (s. 108) fram
Kollisionsvarning i Förarstödsystem.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 221)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* – begränsningar
Funktionen har vissa begränsningar – den är t.ex.
aktiv först från och med 4 km/h (3 mph).
Kollisionsvarnarens visuella varningssignal kan
vara svår att upptäcka vid starkt solljus, reflexer,
vid användning av solglasögon eller om föraren
inte har blicken riktad rakt fram. Varningsljudet
bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket kan
reducera förmågan att undvika kollision. I sådana
situationer kommer ABS- och ESC (s. 180)systemen att ge bästa möjliga bromskraft med
bibehållen stabilitet.
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om detta
sker, aktiveras varningsljudet även om det är
deaktiverat i menysystemet.
•
25
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv körstil.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas sent
eller utebli om trafiksituationen eller yttre
påverkan gör att radar- eller kamerasensorn
inte kan upptäcka en fotgängare eller ett
framförvarande fordon eller cyklist på korrekt
sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd
för fotgängare och cyklister25 – systemet kan
för dessa ge effektiva varningar och bromsingrepp i fordonshastigheter upp till 50 km/h
(30 mph). För stillastående eller långsamgående fordon är varningar och bromsingrepp
effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h
(43 mph).
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion p.g.a.
mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare och
cyklister är avstängda vid fordonshastighet
över 80 km/h (50 mph).
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor
som Adaptiva farthållaren (s. 196).
Om varningar upplevs som för frekventa och störande kan varningsavståndet minskas. Detta leder
då till att systemet varnar i ett senare skede vilket
minskar det totala antalet varningar, se Kollisionsvarnare – handhavande (s. 225).
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras inte i
låga farter – under 4 km/h (3 mph) – varför
systemet inte ingriper i situationer där det egna
fordonet närmar sig framförvarande bil mycket
långsamt, t.ex. vid parkering.
I situationer där föraren visar ett aktivt och medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera onödiga varningar.
När Auto-broms har förhindrat en kollision med
ett stillastående föremål förblir bilen stillastående
i högst 1,5 sekund. Om bilen bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till
samma hastighet som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn när
Auto-broms stoppat bilen om inte föraren hinner
trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 221)
För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
* Tillval/tillbehör. 227
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* –
kamerasensorns begränsningar
Funktionen använder bilens kamerasensor vilken
har vissa begränsningar.
Bilens kamerasensor används – förutom av Kollisionsvarnare med auto-broms – även av funktionerna:
•
•
•
•
Automatiskt helljus (s. 87)
sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera
funktionen när kamerasensorn används för att
läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och
andra fordon.
Kamerasensorns synfält är begränsat varför fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer
inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare
än förväntat.
Driver Alert Control – DAC (s. 240)
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran
tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart
för att skydda kamerafunktionen.
Körfältsassistans (s. 243).
Felsökning och åtgärd
Trafikskyltsinformation (s. 236)
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera
eller få ett eller flera av kameran beroende
system att sluta fungera.
Kamerasensorn har begränsningar liknande det
mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät dimma.
Under sådana förhållanden kan kameraberoende
funktioner reduceras kraftigt eller tillfälligt deaktiveras.
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
innebär det att kamerasensorn är blockerad och
inte kan upptäcka fotgängare, cyklister, fordon
eller väglinjer framför bilen.
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller följande funktioner kommer att ha full funktionalitet:
•
•
•
•
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta
framför kameran är
smutsig eller
belagd med is eller
snö.
Gör ren vindrutans yta
framför kameran från
smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt
regn eller snö gör
att kameran inte
ser tillräckligt bra.
Ingen åtgärd. Kameran
fungerar inte ibland vid
kraftig nederbörd.
Vindrutans yta
framför kameran är
rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för kameran att mäta synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan vindrutans insida och
kameran.
Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Automatiskt helljus
Driver Alert Control
Körfältsassistans
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 221)
Trafikskyltsinformation
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller
isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga
228
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelanden
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Kollisionsvarning system
AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Kollisionsvarning ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Automatisk bromsning har
aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn (s. 228) är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
A
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Radarn blockerad Se handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Kollisionsvarning Service
erfordras
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Radarsensorn (s. 209) är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask
har samlats framför radarsensorn.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör. 229
FÖRARSTÖD
||
230
Relaterad information
•
Kollisionsvarnare* (s. 221)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
BLIS
Översikt
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast eget fordon.
VARNING
BLIS är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
BLIS-lampans placering26.
Indikeringslampa
BLIS är ingen ersättning för ett säkert körsätt
och användande av backspeglar.
BLIS-symbol
BLIS kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att
utföra filbyten på ett trafiksäkert sätt.
OBS
Lampan tänds på den sida av bilen där systemet har upptäckt fordonet. Om bilen skulle bli
omkörd på båda sidor samtidigt, tänds båda
lamporna.
•
För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
•
•
BLIS – handhavande (s. 232)
BLIS och CTA – symboler och meddelanden
(s. 235)
CTA* (s. 233)
Underhåll
BLIS-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.
26
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör. 231
FÖRARSTÖD
BLIS – handhavande
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
Aktivera/deaktivera BLIS
BLIS aktiveras vid motorstart vilket bekräftas av
att dörrpanelernas indikeringslampor blinkar en
gång.
•
Välj På eller Av vid Inställningar
Bilinställningar BLIS.
När BLIS deaktiveras/aktiveras slocknar/tänds
lampan i knappen och kombiinstrumentet bekräftar ändringen med ett textmeddelande – vid aktivering blinkar dörrpanelernas indikeringslampor
en gång.
För att släcka meddelandet:
•
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
eller
•
Vänta ca 5 sekunder – meddelandet slocknar.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över
10 km/h (6 mph).
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
eget fordon blir omkört av andra fordon
eget fordon blir snabbt upphunnet av annat
fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1, eller
ett snabbt upphinnande fordon i zon 2, lyser dörrpanelens BLIS-lampa med fast sken. Om föraren
i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den
sida som varningen ges, kommer BLIS-lampan
att övergå från fast sken till att blinka med ett
mer intensivt ljus.
När fungerar BLIS
VARNING
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
Begränsningar
Knapp för aktivering/deaktivering.
BLIS-funktionen kan deaktiveras/aktiveras med
ett tryck på mittkonsolens BLIS-knapp.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar
ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då
hanteras funktionen i bilens menysystem MY
CAR27:
27
232
För information om menysystemet – MY CAR (s. 108).
Princip för BLIS: 1. Zon i död vinkel. 2. Zon för snabbt
upphinnande fordon.
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar. BLIS kan inte detektera detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
BLIS deaktiveras då ett släpfordon ansluts till
bilens elsystem.
FÖRARSTÖD
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
CTA*
•
BLIS-funktionen CTA (Cross Traffic Alert) en förarhjälp avsedd att varna för korsande trafik då
bilen backas. CTA är ett komplement till
BLIS (s. 231).
BLIS-funktionen är dock fortsatt aktiverad efter
att CTA stängts av.
Aktivera/deaktivera CTA
Relaterad information
•
•
BLIS (s. 231)
BLIS och CTA – symboler och meddelanden
(s. 235)
CTA aktiveras vid motorstart vilket bekräftas av
att dörrpanelernas indikeringslampor blinkar en
gång.
Sök fram Cross Traffic Alert under BLIS
och avmarkera – därefter är CTA-funktionen
avstängd.
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt
och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren att
backa på ett trafiksäkert sätt.
När fungerar CTA
På/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och CTA.
I bil utrustad med Parkeringshjälp (s. 248) kan
CTA-funktionen separat stängas av/aktiveras
med Parkeringshjälpens På-/Av-knapp.
I bil utan knapp för Parkeringshjälp kan CTAfunktionen hanteras i menysystemet MY CAR
(s. 108), så här:
Princip för CTA.
}}
* Tillval/tillbehör. 233
FÖRARSTÖD
||
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
skymmer varvid den blinda sektorn snabbt minskar.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka
fordon – i gynnsamma fall kan även mindre föremål som cyklar samt fotgängare upptäckas.
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra
varningar. CTA kan inte detektera detta tillstånd.
•
CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts till
bilens elsystem.
Exempel på ytterligare begränsningar:
CTA är endast aktiv under backning och aktiveras
automatiskt då växellådans backläge väljs.
•
En akustisk signal varnar då CTA upptäckt
att något närmar sig från sidan – ljudet hörs i
vänster eller höger högtalare beroende av
från vilket håll objektet närmar sig.
•
CTA varnar också genom att BLIS-lamporna
tänds.
•
En varning visas även med en tänd ikon i
bildskärmens PAS-grafik (s. 248).
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
Underhåll
Begränsningar
BLIS-och CTA-funktionernas sensorer är placerade innanför vardera hörn bakskärm/stötfångare.
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer utan
har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan
t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon
eller skymmande föremål.
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält"
från början kan vara begränsad och annalkande
fordon därför inte kan upptäckas förrän de är
mycket nära:
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt "blind" åt
ena sidan.
Då det egna fordonet långsamt backas, ändras
dock vinkeln i förhållande till bilen/föremålet som
234
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas
komponenter eller omlackering av stötfångare
får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
FÖRARSTÖD
BLIS och CTA – symboler och
meddelanden
I situationer där BLIS (Blind Spot Information
System) (s. 231)- och CTA (s. 233)-funktionen
uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet visa
en symbol kompletterad med ett förklarande
meddelande – följ eventuellt given rekommendation.
Relaterad information
•
•
BLIS (s. 231)
CTA* (s. 233)
Exempel på meddelanden:
Meddelande
Innebörd
Håll denna yta ren – även på vänster sida.
•
För optimal funktion är det viktigt att ytorna
framför sensorerna hålls rena.
CTA AV
•
CTA är manuellt avstängt –
BLIS är aktivt.
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
BLIS och
CTA AV
Släp kopplat
BLIS och CTA är tillfälligt ur
funktion p.g.a. att ett släpfordon
är anslutet till bilens elsystem.
BLIS och
CTA
Service
erfordras
BLIS och CTA är ur funktion.
Relaterad information
•
•
BLIS (s. 231)
BLIS och CTA – symboler och meddelanden
(s. 235)
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en
auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
* Tillval/tillbehör. 235
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation* (RSI)
(RSI28)
Funktionen Trafikskyltsinformation
hjälper föraren att observera vilka hastighetsrelaterade trafikskyltar och vissa förbudsskyltar bilen
passerar.
•
•
VARNING
Aktivera RSI så här:
Funktionen Trafikskyltsinformation är ett
kompletterande förarstöd med avsikt att
underlätta körningen och göra den
säkrare – den kan emellertid inte hantera
samtliga situationer vid alla trafik-, väderoch vägförhållanden.
1.
Sök fram funktionen i menysystemet MY
CAR, se MY CAR (s. 108).
2.
Markera Trafikskyltsinformation med ett
tryck på knapp OK/MENU och backa ut med
EXIT.
Trafikskyltsinformation kan inte ersätta
förarens uppmärksamhet och omdöme
utan denne är alltid ansvarig för att bilen
framförs på ett säkert sätt, med lämplig
hastighet och med lämpligt avstånd till
andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande
(s. 237)
•
Trafikskyltsinformation* (RSI) – begränsningar (s. 239)
RSI På/Av
Exempel på läsbara skyltar29.
Funktionen Trafikskyltsinformation är valbar – föraren kan välja På eller Av.
RSI ger information om bl.a. aktuell hastighet, att
en motorväg eller motortrafikled börjar/upphör,
när det råder omkörningsförbud och förbjuden
färdriktning.
I det fall både en skylt för motorväg/motortrafikled och en skylt med högsta tillåtna hastighet
passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol för
motorväg/motortrafikled.
28
29
236
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
Hastighetsbegränsning eller motorväg
upphör
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI30) registrerar och visar trafikskyltar på olika sätt
beroende på skylt och situation.
När RSI detekterar en "indirekt hastighetsskylt"
med innebörden att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av motorväg –
visas en symbol med motsvarande trafikskylt i
kombiinstrumentet.
symbol med motsvarande trafikskylt i kombiinstrumentet.
Exempel på en direktvisande
hastighetsskylt31.
Exempel på indirekt hastighetsskylt31 är:
Samtliga begränsningar upphör.
Kombiinstrumentets symbol släcks efter
ca 5 minuter och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Sensus Navigation
Motorväg upphör.
Exempel31 på registrerad hastighetsinformation.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden
hastighet, visar kombiinstrumentet den skylten
som en symbol.
Tillsammans med symbolen för
gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt31 visas, t.ex. omkörningsförbud.
30
31
Kombiinstrumentets symbol släcks efter
10–30 sekunder och förblir så tills nästa hastighetsrelaterad skylt passeras.
Är bilen utrustad med Sensus Navigation hämtas
hastighetsrelaterad information från navigationsenheten i följande fall:
•
Vid indirekt hastighetsskyltning som t.ex.
skyltar för motorväg och motortrafikled samt
ortsskyltar.
•
Om tidigare detekterad hastighetsskylt inte
bedöms vara giltig längre och ingen ny skylt
passerats.
Ändrad hastighetsbegränsning
Vid passage av en direktvisande hastighetsskylt
när en hastighetsbegränsning ändras, visas en
Road Sign Information
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
}}
* Tillval/tillbehör. 237
FÖRARSTÖD
||
Tilläggstavlor
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka eller
under en viss tid på dygnet.
Föraren uppmärksammas på
den omständigheten med en
symbol för tilläggsskylt under
symbolen med hastighet.
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
kombiinstrumentets hastighetssymbol31, betyder att RSI
detekterat en tilläggstavla med
kompletterande information för
aktuell hastighetsbegränsning.
Exempel på tilläggstavlor31.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för
samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka
omständigheter hastigheterna gäller. Det kan
vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex.
regn och/eller dimma.
Hastighetsvarning På/Av
Delfunktionen Hastighetsvarning för RSI är valbar – föraren kan välja På eller Av .
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.
Hastighet som gäller på en
avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla innehållande en pil.
Hastighetsvarning ges i form av
att kombiinstrumentets symbol31 för gällande högsta tillåtna hastighet temporärt
blinkar då hastigheten överskrids med 5 km/h (5 mph)
eller mer.
Aktivera Hastighetsvarning så här:
1.
Sök fram funktionen i menysystemet MY
CAR, se MY CAR (s. 108).
2.
Markera Hastighetsvarning med ett tryck
på knapp OK/MENU och backa ut med
EXIT.
Relaterad information
•
•
•
Trafikskyltsinformation* (RSI) (s. 236)
Trafikskyltsinformation* (RSI) – begränsningar (s. 239)
MY CAR (s. 108)
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla visas
endast om föraren använder körriktningsvisaren.
31
238
Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Trafikskyltsinformation* (RSI) –
begränsningar
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI32) kan ha
begränsad funktionalitet i vissa situationer.
Kamerasensorn för RSI har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer om det i
avsnittet om kamerasensorns begränsningar (s. 228).
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på stad/
samhälle, registreras inte av RSI.
Exempel på vad som kan reducera RSI är:
•
•
•
•
•
blekta skyltar
skyltar placerade i kurva
vridna eller skadade skyltar
skyltar placerade högt över vägbanan
helt/delvis skymda eller dåligt placerade
skyltar
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation* (RSI) (s. 236)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande
(s. 237)
Driver Alert System*
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende
eller är på väg att omedvetet lämna sitt körfält.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för sig:
•
•
Driver Alert Control – DAC (s. 241).
Körfältsassistans (s. 245).
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten
går över 65 km/h (40 mph).
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h (37 mph).
Funktionerna använder en kamera vilken är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
•
skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö
och/eller smuts
•
Driver Alert System fungerar inte i alla situationer utan är endast avsett att vara ett kompletterande hjälpmedel.
digitala vägkartor33 är inaktuella, felaktiga
eller saknar hastighetsinformation34.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
32
33
34
Road Sign Information
I bil utrustad med Sensus Navigation.
Kartdata med hastighetsinformation finns inte för alla områden.
}}
* Tillval/tillbehör. 239
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 240)
Körfältsassistans* (s. 243)
Driver Alert Control (DAC)*
OBS
DAC är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende,
t.ex. om föraren är distraherad eller håller på att
somna.
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad
att användas på större vägar.
Funktionen ska inte användas för att förlänga
ett körpass. Planera alltid in pauser med
jämna mellanrum och se till att vara utvilad.
Begränsning
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens
körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
vid starka sidovindar
på spårig vägbeläggning.
DAC är inte avsedd för stadstrafik.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar, se
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 228).
Relaterad information
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser. Föraren larmas när fordonet
inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren inte
får någon varning. Därför är det alltid viktigt att
stanna och ta en paus vid känsla av trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.
240
•
•
Driver Alert System* (s. 239)
•
Driver Alert Control (DAC)* – symboler och
meddelanden (s. 242)
•
Körfältsassistans* (s. 243)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande
(s. 241)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Driver Alert Control (DAC)* –
handhavande
VARNING
Ett larm bör tas på största allvar eftersom en
sömnig förare ofta inte själv observerar sitt tillstånd.
Inställningar görs från mittkonsolens bildskärm
och dess menysystem.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna bilen
på ett säkert sätt snarast och vila.
På/Av
Funktionen Driver Alert kan sättas i beredskapsläge via menysystemet MY CAR (s. 108):
•
•
Studier har visat att det är lika farligt att köra
vid trötthet som under påverkan av alkohol.
Markerad ruta – funktionen aktiverad.
Ingen markering i rutan – funktionen är
avstängd.
Funktion
Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger
65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).
Relaterad information
•
•
Driver Alert System* (s. 239)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 240)
Framförs fordonet vingligt larmas föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet (s. 242) Driver Alert Dags
för en paus – vidstående symbol
tänds samtidigt i kombiinstrumentet. Varningen
upprepas efter en stund om inte körbeteendet
förbättras.
Varningssymbolen kan släckas:
•
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
* Tillval/tillbehör. 241
FÖRARSTÖD
Driver Alert Control (DAC)* –
symboler och meddelanden
kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.
Driver Alert Control – DAC (s. 240) kan i olika
situationer visa symboler och textmeddelanden i
Här följer några exempel:
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Dags för en paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer blockerade Se
handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 228).
Driver Alert Service erfordras
Systemet är ur funktion.
•
A
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolerna är schematiska.
Relaterad information
242
•
•
Driver Alert System* (s. 239)
•
Körfältsassistans* (s. 243)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande
(s. 241)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans*
VARNING
Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver
Alert System – omnämns ibland även som LKA
(Lane Keeping Aid).
LKA är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och
vägförhållanden.
Funktionen är tänkt att användas på motorvägar
och liknande större leder för att reducera risken
att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar
det egna körfältet.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande
lagar och trafikbestämmelser följs.
Relaterad information
•
•
•
•
•
En kamera läser av vägens/körfältets målade
sidolinjer. Om bilen är på väg att korsa en sidolinje kommer Körfältsassistans att aktivt styra
bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt styrmoment i ratten.
Om bilen når fram till eller passerar en sidolinje,
kommer Körfältsassistans dessutom att varna
föraren med vibrationer i ratten.
Körfältsassistans – funktion (s. 243)
Körfältsassistans – funktion
Vissa inställningar kan göras för funktionen
Körfältsassistans (Lane Keeping Aid).
Av & På
Körfältsassistans är aktiv i hastighetsintervallet
65–200 km/h (40–125 mph) på vägar med väl
synliga sidolinjer. På smala vägar, där körfälten är
mindre än 2,6 meter mellan sidolinjerna, stängs
funktionen temporärt av.
Körfältsassistans – handhavande (s. 245)
Körfältsassistans – begränsningar (s. 245)
Körfältsassistans – symboler och meddelanden (s. 247)
Driver Alert System* (s. 239)
Tryck på mittkonsolens knapp för att aktivera eller
stänga av funktionen. Knappens lampa lyser när
funktionen är påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar
ingen ledig plats för en Av-/På-knapp i mittkonsolen – då hanteras istället funktionen i bilens
menysystem MY CAR (s. 108). Gör där följande:
•
Sök fram Körfältsassistans och välj där På
eller Av.
}}
* Tillval/tillbehör. 243
FÖRARSTÖD
||
I MY CAR kan dessutom bl.a. följande väljas:
•
Varning med vibration i ratten: Enbart
vibration – På eller Av.
•
Aktiv styrning: Enbart manövreringshjälp –
På eller Av.
•
Både Varning med vibration i ratten och Aktiv
styrning: Full funktionalitet – På eller Av.
Varning med vibration i ratt
Dynamisk kurvtagning
LKA styr och varnar med rattvibrationer35.
LKA ingriper inte i skarp innerkurva.
Om bilen passerar en sidolinje varnar Körfältsassistans med vibrationer i ratten36. Detta sker
oavsett om bilen aktivt styrs tillbaka av ett pålagt
styrmoment eller ej.
I vissa fall tillåter Körfältsassistans att sidolinjer
korsas utan att ingripa med vare sig aktiv styrning
eller varning. Att vid fri sikt utnyttja intilliggande
körfält för att gena i kurvor är exempel på det.
Aktiv styrning
Körfältsassistans eftersträvar att hålla bilen inom
körfältets sidolinjer.
Relaterad information
•
Körfältsassistans* (s. 243)
LKA ingriper och styr undan.
Om bilen närmar sig körfältets vänstra eller högra
sidolinje utan att körriktningsvisaren är aktiverad,
styrs bilen tillbaka.
35
36
244
Bilden visar 3 st vibrationer då sidolinjen passeras.
Rattvibrationerna varierar – ju längre tid bilen går över sidolinjen, desto fler pulser.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans – handhavande
Körfältsassistans – begränsningar
Körfältsassistans kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer några exempel:
Körfältsassistans kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats.
För mer information, se Kollisionsvarnare* –
kamerasensorns begränsningar (s. 228) och
(s. 226).
OBS
LKA är temporärt deaktiverad så länge körriktningsvisaren är påslagen.
OBS
LKA ingriper på höger sida.
Körfältsassistans ingriper och styr undan sidolinjen – det indikeras med:
•
RÖD linje för aktuell sida.
Relaterad information
•
LKA "ser" och följer sidolinjerna.
Då Körfältsassistans är aktiv och detekterar/"ser" sidolinjerna indikeras det med att LKAsymbolen har VITA linjer.
•
GRÅ sidolinje – Körfältsassistans ser ingen
linje på den sidan av bilen.
Körfältsassistans* (s. 243)
I vissa krävande situationer kan Körfältsassistans ha svårt att hjälpa föraren på rätt
sätt – då rekommenderas att funktionen
stängs av.
Exempel på sådan situation kan vara:
•
•
•
•
•
vägarbete
vinterväglag
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
Händerna på ratten
En förutsättning för att Körfältsassistans ska fungera är att föraren håller händerna på ratten, vilket LKA fortlöpande kontrollerar – om så inte
sker, uppmanas föraren med ett textmeddelande
att aktivt styra bilen.
Följer då föraren inte uppmaningen att börja
styra, försätts Körfältsassistans i beredskapsläge
– funktionen kommer sedan att vara avbruten tills
föraren börjar styra bilen igen.
}}
* Tillval/tillbehör. 245
FÖRARSTÖD
||
246
Relaterad information
•
Körfältsassistans* (s. 243)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Körfältsassistans – symboler och
meddelanden
med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.
I situationer där Körfältsassistans uteblir kan
kombiinstrumentet visa en symbol i kombination
Exempel på meddelanden:
Symbol
Meddelande
Innebörd
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Rengör vindrutan framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 228) och
(s. 226).
Körfältsassistans Service
erfordras
Körfältsassistans Avbruten
Systemet är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
LKA har avbrutits och är satt i beredskapsläge. LKA-symbolens linjer indikerar när funktionen är aktiv igen.
Relaterad information
•
Körfältsassistans* (s. 243)
* Tillval/tillbehör. 247
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under
pågående ljudsignal med mittkonsolens VOLvred eller i bilens menysystem MY CAR, se MY
CAR (s. 108).
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – funktion (s. 248)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 250)
Parkeringshjälp* – funktion
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 251)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 249)
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Enbart bak
Både fram och bak.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter avstånd till objekt bakom
bilen.
VARNING
37
248
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det
ansvar som föraren själv har vid parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor och
djur som befinner sig nära bilen.
På-/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och CTA37.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild
med förhållandet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Sidovarning, CTA (Cross Traffic Alert) (s. 233)
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka stolpar
eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga”
och då tillfälligt inte uppfattas av sensorerna –
den pulserande tonen kan då oväntat upphöra
istället för att övergå till förväntad konstantton.
Parkeringshjälp* – bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och höger bak.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är, desto kortare är avståndet mellan bilen och ett upptäckt
hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat
ljud från ljudanläggningen dämpas automatiskt.
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant och
aktiv sensors fält närmast bilen är fylld. Om upptäckt hinder finns inom avstånd för konstantton
både bakom och framför bilen, ljuder tonen växelvis från högtalarna.
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för skada
på fordon eller andra föremål kan föreligga eftersom information från sensorerna inte alltid är tillförlitlig vid sådana
situationer.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m. Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av de
bakre högtalarna.
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln
läggs i.
Parkeringshjälp* – framåt (s. 250)
Vid backning med t.ex. en släpvagn på dragkroken, stängs parkeringshjälpen bak automatiskt av
– i annat fall skulle sensorerna reagera på släpvagnen.
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 251)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 249)
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
}}
* Tillval/tillbehör. 249
FÖRARSTÖD
||
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller cykelhållare på dragkroken – utan Volvo original
släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen
behöva stängas av manuellt för att sensorerna inte ska reagera på dessa.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälp* – framåt
VIKTIGT
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avstånd till
upptäckta hinder.
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med knappen,
slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
Vid montering av extraljus: Tänk på att dessa
inte får skymma sensorerna – extraljusen kan
då uppfattas som hinder.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – funktion (s. 248)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 250)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 251)
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 248)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 251)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 249)
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m. Ljudsignal för hinder framåt kommer från en av de
främre högtalarna.
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
10 km/h (6 mph). Om Parkeringshjälpen deaktiveras p.g.a. för hög hastighet – 11 km/h (7 mph)
eller högre – återaktiveras funktionen när hastigheten understiger 10 km/h (6 mph).
250
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälp* – felindikering
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och textmeddelande Parkeringshjälp Service
erfordras visas är parkeringshjälpen ur funktion.
Parkeringshjälp* – rengöring av
sensorer
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel
vid parkering. En ljudsignal samt symboler på
mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till
det upptäckta hindret.
För att parkeringshjälp sensorerna ska fungera
korrekt måste de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
VIKTIGT
Sensorernas placering bak.
Under vissa omständigheter kan parkeringssensorerna ge falska varningssignaler p.g.a.
externa ljudkällor vilka avger samma ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn,
våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasljud från motorcyklar, m.m.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 248)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 250)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 249)
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Sensorernas placering fram.
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 248)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 250)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 251)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 249)
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
* Tillval/tillbehör. 251
FÖRARSTÖD
Parkeringshjälpkamera
Funktion och handhavande
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och aktiveras när backväxeln väljs.
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
OBS
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälpsensorer * (s. 248) visas dess information grafiskt
som färgade fält för att illustrera avståndet till
upptäckta hinder, se rubrik "Bilar med backsensorer" längre fram i texten.
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter avstånd till objekt bakom
bilen.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel och
kan aldrig ersätta förarens ansvar vid
backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder inte
kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och djur
som befinner sig nära bilen.
rulla med aktuellt rattutslag – detta underlättar
vid fickparkering, backning i trånga utrymmen och
vid påkoppling av släpvagn. Bilens ungefärliga
yttermått illustreras med streckade linjer. Hjälplinjerna kan stängas av – se avsnitt Inställningar
(s. 254).
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Kameran visar vad som finns bakom bilen och om
något dyker upp från sidorna.
Kameran visar ett brett område bakom bilen samt
del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta något
– detta är normalt.
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet överstiger 10 km/h (6 mph) framåt eller 35 km/h
(22 mph) bakåt.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter rådande
ljusförhållande. Det gör att bilden kan variera
något i ljusstyrka och kvalitet. Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en något reducerad bildkvalitet.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och dess kamerabild
visas på skärmen.
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och is
för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid
dåliga ljusförhållanden.
När backväxeln väljs visas grafiskt två heldragna
linjer som illustrerar var bilens bakhjul kommer att
252
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Hjälplinjer
VIKTIGT
Tänk på att skärmbilden bara visar området
bakom bilen – så var uppmärksam på bilens
sidor och framvagn när ratten vrids vid backning.
sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren om inget
hinder finns i vägen.
Bilar med backsensorer*
Gränslinjer
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är direkt
beroende av rattutslaget, vilket gör att föraren ser
den väg bilen kommer att ta – även då bilen
svänger.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte är
elektriskt kopplad till bilen visar skärmens
linjer den väg bilen kommer att ta – inte
släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn
är elektriskt kopplad till bilens elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om Volvo
original släpvagnskablage används.
Färgade fält (4 st – en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälp
(s. 248) visas avståndet med färgade fält för varje
sensor som registrerar ett hinder.
Systemets olika linjer.
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den streckade linjen (1) ramar in en zon upp till
ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är samtidigt gränsen för bilens mest utstickande detaljer,
t.ex. ytterbackspeglar och hörn – även då bilen
svänger.
De breda "hjulspåren" (2) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan sträcka
Fältens färg ändras med minskande avstånd till
hindret – från ljusgult till gult, via orange mot rött.
Färg
Avstånd (meter)
Ljusgul
0,7–1,5
Gul
0,5–0,7
Orange
0,3–0,5
Röd
0–0,3
}}
* Tillval/tillbehör. 253
FÖRARSTÖD
||
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 254)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 255)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 248)
Parkeringshjälpkamera –
inställningar
Aktivera avstängd kamera
Om kamerafunktionen är avstängd då backväxeln
väljs, aktiveras den på följande vis:
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Knappens placering kan variera beroende på tillval av
övrig utrustning.
•
Tryck på CAM för att aktivera kameran
– bildskärmen visar aktuell kameravy.
För att växla vy mellan Back- och Frontkamera:
Huvudkällmeny38.
1.
Gör ett eller två långa tryck på EXIT för att
komma till huvudkällmenyn.
2.
Vrid fram alternativ "Kamera" med TUNE och
tryck OK/MENU.
3.
I påföljande meny: – Vrid fram önskad kameravy med TUNE och tryck OK/MENU
– bildskärmen visar aktuell kameravy.
•
Tryck på CAM eller vrid TUNE.
Ändra inställning
Standardinställning är att kameran aktiveras när
backväxeln väljs.
Parkeringskamerans inställningar kan ändras då
bildskärmen visar en kameravy:
Alternativ*
Bil med tillvalet Frontkamera har en CAM-knapp
på klimatpanelen.
38
254
Se supplement Sensus Infotainment för mer information om menysystemet.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
1.
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas
– bildskärmen växlar till en meny med olika
alternativ.
2.
Vrid fram önskat alternativ med TUNE.
3.
Markera alternativet med ett tryck på OK/
MENU och backa ut med EXIT.
Dragkrok
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling
av ett släpfordon. En hjälplinje för dragkrokens
tänkta "bana" mot släpfordonet kan visas på bildskärmen – precis som för "hjulspåren".
Ett val kan göras mellan visning av "hjulspår" eller
dragkrokens bana – båda alternativ kan inte visas
samtidigt.
1.
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas.
2.
Vrid fram alternativ Hjälplinje vid dragkrok
med TUNE.
3.
Markera alternativet med ett tryck på OK/
MENU och backa ut med EXIT.
Zoom
Vid behov av noggrann manövrering kan kameravyn zoomas in:
•
Tryck på CAM eller vrid TUNE – upprepat
tryck/vrid skiftar till normalvy igen.
Relaterad information
•
•
•
•
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Parkeringshjälpkamera –
begränsningar
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 255)
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade
bak på bilen kan skymma kamerans sikt.
Parkeringshjälp* (s. 248)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Att tänka på
Var uppmärksam på att även om det ser ut som
att en förhållandevis liten del av bilden är skymd
kan det medföra att en relativt stor sektor är dold
och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills
de är alldeles inpå bilen.
•
•
Håll kameralinsen ren från smuts, is och snö.
Rengör kameralinsen regelbundet med ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så
inte linsen repas.
Relaterad information
•
•
•
•
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
(s. 254)
Parkeringshjälp* (s. 248)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Om fler alternativ finns, ligger de i en loop
– tryck/vrid tills önskad kameravy visas.
* Tillval/tillbehör. 255
FÖRARSTÖD
Aktiv parkeringshjälp (PAP)*
VARNING
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist
Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först
kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och
därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.
•
Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik
och text när olika moment ska utföras.
Funktionen PAP är ett kompletterande
förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan
emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Var särskilt uppmärksam på människor
och djur som befinner sig nära bilen.
•
PAP kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid
ansvarig för att bilen framförs på ett
säkert sätt, med lämplig hastighet och
med lämpligt avstånd till andra fordon
samt i enlighet med gällande trafikregler
och bestämmelser.
Relaterad information
På-/Av-knappen finns på mittkonsolen.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när
funktionen mäter avstånd till objekt bakom
bilen.
39
40
256
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion
(s. 256)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande
(s. 257)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar
(s. 259)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler och
meddelanden (s. 260)
•
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
funktion
Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik
och text när olika moment ska utföras.
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa kombiinstrumentets instruktioner
välja växel (bakåt/framåt)
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
PAP kan aktiveras om följande kriterier är uppfyllda efter motorstart:
•
•
•
Funktionerna ABS39 eller ESC40 får inte
ingripa när PAP-funktionen är aktiverad –
dessa kan aktiveras vid t.ex. brant och halt
underlag, se avsnitten om Färdbroms (s. 281) samt Stabilitetssystem
ESC (s. 180) för mer information.
Släpfordon får inte vara kopplad till bilen.
Hastigheten måste vara lägre än 50 km/h
(30 mph).
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
handhavande
Föraren instrueras om hur PAP fungerar med
enkla och klara instruktioner i kombiinstrumentet
– med både grafik och text grafik och textmeddelande (s. 260).
OBS
Princip för PAP.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:
1.
Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts –
vid mätning får hastigheten inte överstiga
30 km/h (20 mph).
2.
Bilen styrs in i utrymmet under backning.
3.
Bilen positioneras i utrymmet med hjälp av
körning framåt/bakåt.
Tänk på att ratten i vissa lägen kan skymma
kombiinstrumentets anvisningar då den vrids
under parkeringsmanövern.
1 – Sökning och kontrollmätning
OBS
Funktionen PAP mäter utrymme och styr
bilen – förarens uppgift är att:
•
•
•
•
•
välja växel (bakåt/framåt)
reglera och hålla säker hastighet
bromsa och stanna.
OBS
Avståndet mellan bilen och parkeringsfickor
ska vara 0,5–1,5 meter (1,6–5,0 ft) då PAP
söker parkeringsutrymme.
PAP-funktionen söker upp och kontrollerar om
en parkeringsyta är tillräckligt stor. Gör så här:
1. Aktivera PAP med ett tryck
på denna knapp och kör inte
fortare än 30 km/h (20 mph).
Relaterad information
•
•
hålla noggrann uppsikt runt bilen
följa kombiinstrumentets instruktioner
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
2.
Ge akt på kombiinstrumentet och var beredd
att stanna bilen då grafik och textmeddelande anmodar det.
3.
Stanna bilen då grafik och text anmodar så.
}}
* Tillval/tillbehör. 257
FÖRARSTÖD
||
OBS
PAP söker utrymme för parkering, visar
instruktioner och styr in bilen på bilens passagerarsida. Men om så önskas kan bilen parkeras även på förarsidan av gatan:
•
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan
– då söker systemet parkeringsutrymme
på den sidan av bilen istället.
2 – Inbackning
3.
Ge akt på kombiinstrumentet och var beredd
att stanna bilen då grafik och textmeddelande anmodar det.
OBS
•
Håll händerna borta från ratten då PAPfunktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något sätt
och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta tills
ratten vridits färdigt innan körning bakåt/
framåt påbörjas.
1.
Lägg i 1:ans växel eller D-läge, vänta tills
ratten vridits och kör sakta framåt.
2.
Stanna bilen då grafik och textmeddelande
anmodar det.
3.
Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt tills
grafik och textmeddelande anmodar att
stanna.
Funktionen stängs av automatiskt i kombination
med att grafik och meddelande visar att parkeringen är avslutad. Föraren kan dock behöva göra
en extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
VIKTIGT
3 – Positionering
Varningsavståndet är kortare när sensorerna
används av PAP jämfört med när Parkeringshjälp använder sensorerna.
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Vid moment Backning kommer PAP att styra in
bilen i parkeringsutrymmet. Gör enligt följande:
258
1.
Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
2.
Backa långsamt och försiktigt utan att röra
ratten – och inte fortare än 7 km/h (4 mph).
Efter att bilen backat in på parkeringsutrymmet
ska den rätas upp och fixeras.
* Tillval/tillbehör.
FÖRARSTÖD
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
begränsningar
PAP-sekvensen avbryts:
•
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
(4 mph)
•
•
om föraren rör ratten
vid ingrepp av ABS41 eller ESC42-funktionen
– t.ex. ett hjul tappar fästet vid halt väglag.
Ett textmeddelande informerar om varför PAPsekvensen avbröts.
Att tänka på
Föraren bör ha i minnet att den Aktiva parkeringshjälpen är ett hjälpmedel – inte en ofelbar
helautomatisk funktion. Därför måste föraren vara
beredd att avbryta parkeringen. Det finns även
några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:
•
•
PAP är konstruerad för parkering på raka
gator – inte i kraftiga böjar eller svängar. Se
därför till att bilen är parallell med parkeringsfickan då PAP mäter utrymmet.
•
Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme
för manövrering inte är tillräcklig – det kan
underlätta att då köra så nära den sida av
gatan som möjligt, där den tänkta parkeringsfickan finns.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan PAP inte
hitta parkeringsfickor – en anledning kan vara
att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka
avger samma ultraljudfrekvenser systemet
arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn,
våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar,
avgasljud från motorcyklar, m.m.
41
42
43
PAP utgår från på aktuell plats parkerade
fordons placering – är dessa olämpligt uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och
fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut mot
mötande trafik under parkeringsmanövern.
•
Objekt belägna högre än sensorernas detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda till att
PAP kan svänga in i parkeringsfickan för
(Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.
(Electronic Stability Control) – Stabilitets- och dragkraftssystem.
Med ”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor
undvikas.
•
Föraren är ansvarig för bedömning av att den
ficka PAP erbjuder är lämpad för parkering.
•
Använd godkända däck43 med korrekt däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga att parkera.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.
•
Använd inte PAP om snökedjor eller reservhjul är monterade.
•
Använd inte PAP om lastade föremål sticker
utanför bilen.
VIKTIGT
Byte till annan godkänd fälg- och/eller däckdimension kan medföra en förändrad däckomkrets vilket innebär att PAP-systemets
parametrar då kan behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
}}
* Tillval/tillbehör. 259
FÖRARSTÖD
||
Underhåll
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
symboler och meddelanden
Kombiinstrumentet kan visa olika kombinationer
av symboler och text med varierande innebörd –
ibland med ett självförklarande råd om lämplig
åtgärd.
Om ett meddelande säger att den aktiva parkeringshjälpen är ur funktion rekommenderas kontakt med en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
PAP-sensorerna är placerade i stötfångarna44 – 6 st
fram och 4 st bak.
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
För att PAP-funktionen ska fungera korrekt
måste dess sensorer rengöras (s. 251) regelbundet med vatten och bilschampo.
Relaterad information
•
•
•
44
260
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 256)
Parkeringshjälpkamera (s. 252)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 251)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
START OCH KÖRNING
Start av motor
Motorn startas respektive stängs av med hjälp av
fjärrnyckeln och START/STOP ENGINEknappen.
2.
3.
Håll kopplingspedalen nedtryckt helt1. (För
bilar med automatisk växellåda – Tryck på
bromspedalen.)
Nyckelfri start (Keyless Drive)*
Följ steg 2–3 för nyckelfri (s. 163) start av bensin- och dieselmotor.
Tryck på START/STOP ENGINE-knappen
och släpp den sedan.
OBS
En förutsättning för att motorn ska starta är
att en av bilens fjärrnycklar med nyckelfri
start- och låsfunktion finns i kupén eller lastutrymmet.
Startmotorn arbetar till motorn startar eller till
dess överhettningsskydd bryter.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök – vänta
3 minuter innan ett nytt försök påbörjas.
Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och START/
STOP ENGINE-knapp.
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet, se
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 161)
1.
1
262
Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till dess ändläge.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till, se Nyckellägen (s. 76).
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under körning eller vid bogsering.
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 76)
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara märkbart högre än normalt för vissa motortyper.
Detta görs för att så snabbt som möjligt få
upp avgasreningssystemet till normal driftstemperatur, vilket minimerar avgasemissioner
och skonar miljön.
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Avstängning av motor
Rattlås
Starthjälp
Motorn stängs av med hjälp av START/STOP
ENGINE-knappen.
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips
olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när
rattlåset låser upp eller låser.
Om startbatteriet (s. 348) är urladdat kan bilen
startas med ström från ett annat batteri.
För att stänga av motorn:
•
Tryck på START/STOP ENGINE-knappen –
motorn stannar.
•
Om bilen har automatisk växellåda och växelväljaren inte är i läge P eller om bilen rullar –
Tryck 2 gånger eller håll START/STOP
ENGINE-knappen intryckt tills motorn stannar.
Relaterad information
•
2
Nyckellägen (s. 76)
Funktion
•
Rattlåset aktiveras när förardörren öppnas
efter att motorn stängts av.
•
Rattlåset deaktiveras när fjärrnyckeln sitter i
startlåset2 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
Relaterad information
•
•
•
Start av motor (s. 262)
Nyckellägen (s. 76)
Ratt (s. 82)
I bil med nyckelfritt start- och låssystem räcker det att ha en fjärrnyckel inne i kupén.
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas
följande steg för att undvika kortslutning eller
andra skador:
1.
Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen (s. 76).
2.
Kontrollera att hjälpstartbatteriet har spänningen 12 V.
3.
Om hjälpstartbatteriet är monterat i en annan
bil – stäng av den hjälpande bilens motor och
se till att de båda bilarna inte vidrör varandra.
}}
263
START OCH KÖRNING
||
4.
Sätt fast den röda startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets pluspol (1).
11. Starta motorn i bilen med det urladdade batteriet.
VIKTIGT
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika
kortslutningar med andra komponenter i
motorrummet.
5.
Öppna clipsen på det egna batteriets främre
täcklock och ta loss locket.
6.
Sätt den röda startkabelns andra klämma på
bilens pluspol (2).
7.
Sätt fast den svarta startkabelns ena klämma
på hjälpstartbatteriets minuspol (3).
8.
Sätt den andra klämman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den yttre
skruvskallen (4).
9.
Rör inte anslutningarna mellan kabel och bil
under startförsöket – då finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns
klämmor kommer i kontakt med batteriets
pluspol eller ansluten klämma på den röda
startkabeln.
VARNING
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter
fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den gå
någon minut med högre tomgång än normalt,
ca 1500 varv/minut.
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
Relaterad information
•
264
Start av motor (s. 262)
Växellådor
Det finns två huvudtyper av växellådor – Manuell
respektive Automatisk.
•
•
Manuell växellåda (s. 265)
Automatisk växellåda – Geartronic (s. 266)
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av drivsystemets komponenter kontrolleras växellådans arbetstemperatur. Vid risk för överhettning tänds en varningssymbol i kombiinstrumentet kombinerat med ett textmeddelande –
följ där given rekommendation.
START OCH KÖRNING
Manuell växellåda
Växellådans funktion är att ändra utväxling
beroende på fart och kraftbehov.
Backväxelspärr
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd framåt.
•
•
Följ växelmönster präglat på växelspaken och
utgå från neutralläge N innan den förs till Rläget.
Lägg i backväxeln endast då bilen står still.
Relaterad information
Växelmönster.
Den manuella växellådan har 6 växlar, växelmönstret är präglat på växelspaken.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen mellan
växlingarna.
VARNING
•
Transmissionsolja – kvalitet och volym
(s. 381)
•
Växellådor (s. 264)
Växlingsindikator*
Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är
lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre växel
för att erhålla lägsta tänkbara bränsleförbrukning.
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad
körning är att köra på rätt växel och att växla i
god tid.
Som hjälpmedel finns på vissa varianter en indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken meddelar föraren när det är lämpligt att lägga i nästa
högre eller lägre växel för att erhålla lägsta tänkbara bränsleförbrukning. Vid hänsyn tagen till
egenskaper såsom prestanda och vibrationsfri
gång kan det dock vara lämpligt att växla vid
högre varvtal.
Manuell växellåda
Växlingsindikator för manuell
låda. Endast en markör är tänd
åt gången – vid normal körning
lyser endast den i mitten.
Vid rekommenderad uppväxling
tänds markören vid "+", och vid
rekommenderad nedväxling tänds markören vid
"–" (rödmarkerade i bilden).
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – en ilagd växel är inte
tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
}}
* Tillval/tillbehör. 265
START OCH KÖRNING
||
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda – Geartronic*
Den automatisk växellådan Geartronic har en
hydraulisk momentomvandlare som överför kraften från motor till växellåda. Den har två olika
växellägen – Automatisk och Manuell.
P – Parkeringsläge
Välj P när motorn ska startas eller när bilen står
parkerad.
För att kunna föra växelväljaren ur P-läget måste
bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget (s. 77) vara II.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Ansätt
även parkeringsbromsen när bilen är parkerad, se
Parkeringsbroms (s. 284).
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen
ska kunna låsas och larmas.
Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.
Inramad siffra anger aktuell växel.
Med kombiinstrument "Analog"
visas växellägen och indikatorpilar i dess centrum.
VIKTIGT
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S:
Sportläge*.3
Kombiinstrumentet visar växelväljarens läge med
följande tecken: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 osv.
Relaterad information
•
•
Manuell växellåda (s. 265)
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 266)
Växellägen
Automatiska växellägen indikeras till höger på kombiinstrumentet. (Endast en markör är
tänd åt gången – den för aktuellt växelväljarläge.)
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – automatlådans P-läge
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
Symbol "S" för Sportläge är
ORANGE i aktivt läge.
3
266
Växelspakens växelmönster varierar beroende på motorval.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
N – Neutralläge
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget (s. 77) vara II.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den
valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
•
OBS
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling
sker automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D väljs från
läge R.
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt "+/–"-läge. Kombiinstrumentets tecken skiftar då från S till att
visa vilken av växlarna 1, 2, 3 osv, som är
ilagd.
Geartronic – Manuella växellägen (+/–)
Med Geartronic automatiska växellåda kan föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när
gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken åt
sidan från läge D till ändläget vid "+/–". Kombiinstrumentets symbol "+/–" skiftar färg från VIT till
ORANGE och siffrorna 1, 2, 3 osv, visas i en ruta
vilket motsvarar den växel som just då är ilagd.
•
Tryck spaken framåt mot + (plus) för att växla
upp ett steg och släpp den – spaken återgår
till dess neutralläge mellan "+" och "–".
eller
•
Dra spaken bakåt mot "–" (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge "+/–" kan väljas när som helst
under färd.
För spaken åt sidan till ändläget vid D.
Paddlar*
Som komplement till att växla manuellt med växelväljaren finns även reglage placerade på ratten,
s.k. "paddlar".
Rattens båda "paddlar".
"–": Väljer nästa lägre växel.
"+": Väljer nästa högre växel.
En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt att
motorns varvtal inte går utanför tillåtet område.
Efter varje växling skiftar kombiinstrumentet siffra
för att visa aktuell växel.
För att kunna växla med rattpaddlarna måste de
först aktiveras. Det görs genom att dra en av
paddlarna mot ratten – kombiinstrumentet skiftar
då tecken från "D" till en siffra vilket indikerar
aktuell växel.
För att sedan växla ett steg:
•
Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten – och
släpp.
}}
* Tillval/tillbehör. 267
START OCH KÖRNING
||
OBS
•
Automatisk deaktivering
Om rattpaddlarna inte används, deaktiveras
de efter en kort stund – det indikeras med att
kombiinstrumentet skiftar tecken; från siffra
för aktuell växel tillbaka till "D".
Undantag är vid motorbroms – då är paddlarna aktiverade så länge motorbromsning
pågår.
Manuell deaktivering
Rattpaddlarna kan även deaktiveras manuellt:
•
Dra båda paddlarna mot ratten och håll
tills kombiinstrumentet skiftar tecken från
siffra för aktuell växel till "D".
Paddlarna kan även användas med växelväljaren i
Sportläge* – då är paddlarna ständigt aktiverade
utan att deaktiveras.
Geartronic – Sportläge (S)
Sportprogrammet ger ett sportigare
beteende och tillåter högre varvtal på
växlarna. Samtidigt fås snabbare
respons vid gaspådrag. Vid aktiv körning prioriteras även körning på en lägre växel,
innebärande fördröjd uppväxling.
För att aktivera Sportläge:
4
268
För växelväljaren åt sidan, från D-läge till
ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under färd.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag
om 3:ans växel läggs i manuellt.
1.
Tryck ner bromspedalen och för växelväljaren
från D-läge till ändläget vid "+/–" – kombiinstrumentet skiftar tecken från D till siffran 14.
2.
Stega upp till växel 3 genom att trycka fram
spaken mot "+" (plus) 2 gånger – kombiinstrumentet skiftar tecken från 1 till 3.
3.
Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "Vinterläge" gör att bilen rullar iväg
med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxling/kickdown som
leder till så högt motorvarv att motorn kan skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan
nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting –
den ursprungliga växeln förblir ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i
syfte att förhindra motorskador.
Bogsering
Om bilen måste bogseras – se viktig information i
avsnitt Bogsering (s. 302).
Relaterad information
•
Transmissionsolja – kvalitet och volym
(s. 381)
•
Växellådor (s. 264)
Om gaspedalen släpps ur kickdown-läget, sker
uppväxling automatiskt.
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
Om bilen har Sportläge*, visas först "S".
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Växelväljarspärr
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
Det finns två olika typer av växelväljarspärr –
mekanisk och automatisk.
Lyft ur den skålade insatsen i facket bakom
mittkonsolen och lokalisera en återfjädrande
knapp i fackets botten.
För att kunna föra växelväljaren från P till övriga
växellägen måste bromspedalen vara nedtryckt
och nyckelläget (s. 77) vara II.
Mekanisk växelväljarspärr
Tryck ner knappen och håll.
För växelväljaren ur P-läget och släpp
knappen.
Växlingsspärr – Neutral (N)
Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått
stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är
igång eller inte) är växelväljaren spärrad.
G021351
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget (s. 77) vara II.
4.
Sätt tillbaka förvaringsfackets insats.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 266)
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt mellan N
och D. Övriga lägen har en spärr som manövreras
med spärrknappen på växelväljarspaken.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Parkeringsläge (P)
Stillastående bil med motorn igång:
•
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren
förs till annat läge.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri, måste växelväljaren föras ur P-läget för att
bilen ska kunna flyttas.
* Tillval/tillbehör. 269
START OCH KÖRNING
Starthjälp i backe (HSA)*
Start/Stop*
Färdbromsen kan släppas inför igångkörning
eller backning i en backe – funktionen HSA (Hill
Start Assist) gör att bilen inte rullar iväg.
Vissa kombinationer av motor och växellåda är
försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller
väntan vid trafikljus – motorn stängs då temporärt av och startar automatiskt igen då färden ska
fortsätta.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under tiden foten
flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter några
sekunder eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 262)
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet. Denna
målinriktning har resulterat i flera separata energisparande funktioner varav Start/Stop är en av
dem, samtliga med den gemensamma uppgiften
att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur
bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Allmänt om Start/Stop
genom att låta motorn "auto-stoppa", när så är
lämpligt.
I bilens menysystem MY CAR (s. 108) under
rubrik Drive-E finns information om Volvos Start/
Stop-system samt rekommendationer för energibesparande körteknik.
Manuell eller automatisk växellåda
Observera att det finns skillnader i Start/Stopfunktionen beroende av om växellådan är manuell
eller automatisk.
Relaterad information
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
•
•
Start av motor (s. 262)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 275)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 276)
•
Batteri – Start/Stop (s. 351)
Motorn stängs av – det blir tystare och renare....
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet
till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra bil
270
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Start/Stop* – funktion och
handhavande
Villkor
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när
motorn nyckelstartas.
Start/Stop-funktionen aktiveras
automatiskt när motorn nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på funktionen genom att
På-/Av-knappens symbol tänds
upp i kombiinstrumentet och
att På-/Av-knappens lampa
lyser.
Samtliga bilens ordinarie
system såsom belysning, radio
etc. fungerar som normalt även vid auto-stoppad
motor förutom att viss utrustning kan få funktionen tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens fläkthastighet eller extremt hög volym på
ljudanläggningen.
Auto-stoppa motorn
För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:
A
M/AA
Frikoppla, ställ växelspaken i neutralläge och släpp upp kopplingspedalen
– motorn auto-stoppar.
M
Stanna bilen med färdbromsen och
håll sedan kvar foten på pedalen –
motorn auto-stoppar.
A
Auto-starta motorn
Villkor
M/A
A
Med växelspaken i neutralläge:
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Är ECO-funktionen aktiverad
kan motorn auto-stoppa innan
bilen står helt still.
För vissa motorvarianter kan motorn auto-stoppa
innan bilen står stilla oberoende om ECO-funktionen är aktiverad eller inte.
1.
Tryck ner kopplingspedalen eller
tryck på gaspedalen – motorn startar.
2.
Lägg i lämplig växel och kör.
Släpp fottrycket på färdbromsen –
motorn auto-startar och färden kan
fortsätta.
A
Behåll fottrycket på färdbromsen och
tryck på gaspedalen – motorn autostartar.
A
I ett utförslut finns även denna möjlighet:
M+
A
•
När motorn är auto-stoppad tänds
kombiinstrumentets symbol för
Start/Stop-funktionen.
A
M
Släpp färdbromsen och låt bilen
rulla iväg – motorn auto-startar då
hastigheten överskrider normal
promenadtakt.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
}}
* Tillval/tillbehör. 271
START OCH KÖRNING
||
Deaktivera Start/Stop-funktionen
I vissa situationer kan det vara
önskvärt att tillfälligt stänga av
den automatiska Start/Stopfunktionen – det görs med ett
tryck på denna knapp.
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 270)
Start av motor (s. 262)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
Start/Stop* – motorn stoppar inte
Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad,
auto-stoppar motorn inte alltid.
Motorn auto-stoppar inte om:
Villkor
M/AA
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 275)
bilen inte först uppnått ca 10 km/h
(6 mph) efter nyckelstart eller senaste
auto-stopp.
M+A
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 276)
föraren öppnat säkerhetsbältets lås.
M+A
•
Batteri – Start/Stop (s. 351)
startbatteriets kapacitet är under
lägsta tillåtna nivå.
M+A
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den återaktiveras med knappen eller tills nästa gång
motorn nyckelstartas.
motorn inte har normal driftstemperatur.
M+A
Starthjälp HSA
yttertemperaturen är omkring fryspunkten eller över ca 30 °C.
M+A
vindrutans elektriska uppvärmning
aktiveras.
M+A
miljön i kupén avviker från förvalda
värdenB – indikeras av att kupéfläkten
har ett högt varvtal.
M+A
bilen backas.
M+A
startbatteriets temperatur är under
fryspunkten eller för hög.
M+A
föraren gör större rattrörelser.
M+A
Avstängd funktion indikeras med att
kombiinstrumentets Start/Stop-symboler och knappens lampa slocknar.
Färdbromsen kan släppas även i ett uppförslut för
att auto-starta motorn – funktionen HSA (s. 270)
(Hill Start Assist) gör att bilen inte rullar bakåt.
HSA innebär att trycket i bromssystemet temporärt finns kvar under tiden foten flyttas från
bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning
med auto-stoppad motor. Den tillfälliga bromseffekten släpper efter ett par sekunder eller när
föraren ger gas.
272
Relaterad information
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
A
B
C
D
Villkor
M/AA
avgassystemets partikelfilter är fullt –
först efter att en automatisk reningscykel utförts (se Dieselpartikelfilter
(DPF) (s. 293)), återaktiveras den tillfälligt avstängda Start/Stop-funktionen.
M+A
vägbanan är mycket brant.
M+A
ett släpfordon är elektriskt anslutet till
bilens elsystem.
M+A
motorhuven öppnatsC.
M+A
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 270)
•
•
Start av motor (s. 262)
•
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 275)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 276)
•
Batteri – Start/Stop (s. 351)
Start/Stop* – motorn auto-startar
En auto-stoppad motor kan i vissa fall åter-starta
utan att föraren bestämt att färden ska fortsätta.
I följande fall auto-startar motorn även om föraren inte tryckt ner kopplingspedalen (manuell
låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):
Villkor
M/AA
Imma bildas på rutorna.
M+A
Miljön i kupén avviker från förvalda
värdenB.
M+A
Ett temporärt högt strömuttag råder
eller startbatteriets kapacitet sjunker
under lägsta tillåtna nivå.
M+A
Upprepade pumpningar med bromspedalen.
M+A
växellådan inte har normal driftstemperatur.
A
det atmosfäriska lufttrycket understiger motsvarande 1500–2500 m.ö.h. –
aktuellt lufttryck varierar med rådande
väderlek.
A
den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.
A
Motorhuven öppnasC.
M+A
A
Bilen börjar rulla, eller gör en liten
hastighetsökning om bilen auto-stoppat utan att stå helt stilla.
M+A
växelväljaren förs ur D-läget till R, SlägeD eller "+/–".
Förarens bälteslås öppnas med växelväljaren i D- eller N-läge.
A
RattrörelserC.
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Bil med ECC.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
}}
* Tillval/tillbehör. 273
START OCH KÖRNING
||
Villkor
M/AA
Växelväljaren förs ur D-läget till SlägeD, R eller "+/–".
A
Förardörren öppnas med växelväljaren
i D-läge – "pling"-ljud och textmeddelande informerar om att Start/Stopfunktionen är aktiv.
A
A
B
C
D
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 276)
Start/Stop* – motorn auto-startar
inte
•
•
Batteri – Start/Stop (s. 351)
Motorn auto-startar inte alltid efter att ha autostoppat.
Start/Stop* (s. 270)
I följande fall auto-startar inte motorn efter att ha
auto-stoppat:
Villkor
VARNING
Öppna inte motorhuven när motorn auto-stoppat – motorn kan plötsligt auto-starta. Gör
först en normal motoravstängning med
START/STOP ENGINE-knappen innan
huven fälls upp.
Relaterad information
•
274
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
•
•
Start av motor (s. 262)
•
•
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 275)
M/A
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Bil med ECC.
Endast med vissa motorer.
Sportläge.
En växel är ilagd utan frikoppling – en
displaytext uppmanar föraren att ställa
växelspaken i neutralläge för att autostart ska kunna ske.
M
Föraren är obältad.
M
Föraren är obältad, växelväljaren är i Pläge och förardörren är öppen – en
normal motorstart måste göras.
A
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 270)
•
•
•
•
Start av motor (s. 262)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 275)
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 276)
•
Batteri – Start/Stop (s. 351)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp
manuell växellåda
Om en igångkörning misslyckas och motorn stannar, gör enligt nedan:
1.
Kontrollera att förarsidans säkerhetsbälte är
fastlåst i bälteslåset.
2.
Tryck ner kopplingspedalen igen – motorn
auto-startar.
3.
I vissa fall måste växelspaken ställas i
neutralläge. Kombiinstrumentet visar då texten Lägg växel i neutralläge.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 270)
•
•
Start av motor (s. 262)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
•
•
•
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
•
Batteri – Start/Stop (s. 351)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 276)
* Tillval/tillbehör. 275
START OCH KÖRNING
Start/Stop* – symboler och
meddelanden
Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden
i kombiinstrumentet.
Symbol
276
Textmeddelande
Kombinerat med denna kontrollampa
kan Start/Stop-funktionen visa textmeddelanden på kombiinstrumentet för
vissa situationer. För några av dem finns en
rekommenderad åtgärd som bör utföras. Följande
tabell visar några exempel.
Meddelande
Info/åtgärd
M/AA
Auto Start/Stop Service erfordras
Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
M+A
Autostart Motorn igång + akustisk
signal
Aktiveras om förardörren öppnas med auto-stoppad motor och växelväljaren i D-läge.
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP ENGINEknappen.
Trampa ner kopplingspedal för att
starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Trampa ned broms- och kopplingspedalerna för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Växel i neutral för att starta
Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.
M
A
M+A
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Symbol
A
Meddelande
Info/åtgärd
Välj P eller N för att starta
Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N- eller P-läge och gör en normal motorstart
med START/STOP ENGINE-knappen.
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP ENGINEknappen och växelväljaren på P eller N.
A
M/AA
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 270)
•
•
Start av motor (s. 262)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 271)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
(s. 274)
•
•
•
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 272)
•
Batteri – Start/Stop (s. 351)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 273)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell
växellåda (s. 275)
* Tillval/tillbehör. 277
START OCH KÖRNING
Körläge ECO*
ECO5
är en innovativ Volvo-funktion för automatväxlade bilar, vilken kan reducera bränsleförbrukning med upp till 5 %, beroende på förarens körbeteende. Funktionen ger föraren möjlighet till
ett mer aktivt miljömedvetet sätt att köra bil.
Allmänt
Vid aktivering av ECO-funktionen förändras följande:
OBS
Vid aktivering av ECO-funktionen ändras
några parametrar i klimatsystemets inställningar och några elförbrukares funktioner
reduceras. Vissa inställningar kan återställas
manuellt, men full funktionalitet återfås
endast genom att stänga av ECO-funktionen.
ECO – Handhavande
strumentets ECO-symbol och ECO-knappens
lampa lyser vid aktiverad funktion.
ECO-funktion På eller Av
Avstängd ECO-funktion indikeras med att kombiinstrumentets
ECO-symbol och ECO-knappens lampa slocknar. Funktionen
är sedan avstängd tills den
återaktiveras med ECOknappen.
Eco Coast – Funktion
•
•
•
Delfunktionen Eco Coast innebär i praktiken att
motorbromsen deaktiveras vilket medför att
bilens rörelseenergi används till att rulla längre
sträckor. Då föraren släpper gaspedalen frikopplas växellådan automatiskt från motorn vars varvtal sänks till tomgång med minimal förbrukning.
Växellådans växlingspunkter.
Motorstyrning och respons från gaspedal.
Start/Stop-funktionen – motorn kan autostoppa även innan bilen stannat och står helt
still.
•
Funktionen Eco Coast aktiveras – motorbroms upphör.
•
Klimatsystemets inställningar – vissa el-förbrukare deaktiveras eller fungerar med reducerad effekt.
ECO På/Av
ECO-symbol
Vid motoravstängning deaktiveras ECO-funktionen och måste därför aktiveras efter varje
motorstart. Undantag finns för vissa motorer –
det verifieras dock enkelt med att både kombiin-
5
278
Funktionen är tänkt att användas vid en förutsedd
hastighetssänkning, t.ex. för att rulla in i en zon
med en lägre hastighetsbegränsning.
Eco Coast möjliggör en proaktiv körning där föraren kan använda så kallad "Pulse & Glide"-teknik och ett minimum av inbromsningar.
Även en kombination av Eco Coast och temporärt
avstängd ECO-funktion kan sammantaget bidra
till sänkt förbrukning. Alltså:
Ej möjlig på V40 CROSS COUNTRY med AWD.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
•
Aktiv Eco Coast: Lång rullning utan motorbroms = Låg förbrukning
Att deaktivera Eco Coast och återgå till motorbroms kan göras på följande sätt:
Avstängd ECO-funktion: Kort rullning med
motorbroms = Minimal förbrukning.
•
•
•
•
och
•
OBS
För att få optimalt låg bränsleförbrukning bör
dock Eco Coast kombinerat med korta frirullningar i regel undvikas.
Aktivera Eco Coast
Funktionen aktiveras när gaspedalen släpps upp
helt, i kombination med följande parametrar:
•
•
•
ECO-knappen aktiverad
•
Vägens utförslut ej brantare än ca 6 %.
Växelväljaren i D-läge
Hastighet inom intervallet ca 65–140 km/h
(40–87 mph)
Mer information och inställningar
Tryck på ECO-knappen.
För växelspaken till manuellt "S+/–"-läge.
Växla med med rattpaddlarna.
Påverka gas- eller bromspedal.
Eco Coast – Begränsningar
Funktionen är inte tillgänglig om:
•
•
•
•
•
•
farthållaren aktiveras
vägens utförslut är brantare än ca 6 %
manuella växlingar görs med rattpaddlarna*
motor och/eller växellåda ej har normal
arbetstemperatur
växelväljaren förs från D- till "S+/–"-läge
hastigheten är utanför intervallet
ca 65–140 km/h (40–87 mph).
I bilens menysystem MY CAR finns ytterligare
information om ECO-konceptet – se avsnitt My
CAR (s. 108).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 120)
Deaktivera Eco Coast
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av Eco Coast-funktionen. Exempel på
sådana tillfällen kan vara:
•
vid branta utförslut – för att kunna använda
motorbroms.
•
inför en förestående omkörning – för att
kunna göra den på säkrast möjliga sätt.
279
START OCH KÖRNING
Fyrhjulsdrift6 (AWD)*
Hill Descent Control (HDC)8
Fyrhjulsdrift (AWD – All Wheel Drive) innebär att
bilen drivs av alla fyra hjulen. Fyrhjulsdriften är
alltid inkopplad.
HDC kan liknas vid en automatisk motorbroms.
När gaspedalen släpps i utförsbackar bromsas
bilen i normala fall av att motorn eftersträvar låga
varv på tomgång, s.k. motorbroms. Men ju brantare vägbana och ju mer last som finns i bilen
desto fortare rullar bilen trots motorbroms –
funktionen HDC kompenserar detta med automatiskt bromsingrepp.
VARNING
HDC fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Funktion
Allmänt om HDC
AWD-princip7.
Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och
bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem
fördelar kraften till de hjul som i det aktuella väglaget har det bästa fästet. Detta för att uppnå
bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn. Vid
normal körning fördelas en större del av kraften
till framhjulen.
Funktionen gör det möjligt att i branta utförslut
öka/minska hastigheten, med foten på enbart
gaspedalen, utan att använda fotbromsen. Gaspedalens känslighet blir mindre och mer exakt
genom att pedalens fulla utslag bara kan reglera
motorns varvtal inom ett begränsat varvtalsområde. Bromssystemet bromsar självt och ger bilen
en låg och jämn hastighet, varvid föraren helt kan
fokusera på styrningen.
HDC är till särskilt stor hjälp i branta backar med
ojämnt underlag och hala partier. T.ex. vid sjösättning av båt på trailer från en ramp.
Fyrhjulsdrift ökar körsäkerheten i regn, snö och
frosthalka.
Relaterad information
•
6
7
280
HDC På/Av.
HDC aktiveras eller stängs av med en av mittkonsolens strömbrytare. Lampan i den lyser då funktionen är aktiverad.
När HDC arbetar lyser kombiinstrumentets symbol kombinerat med textmeddelandet Utförskörningshjälp PÅ.
Hill Descent Control (HDC) (s. 280)
V40 CROSS COUNTRY
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av marknad och modell.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Med manuell växellåda fungerar funktionen bara
på ettans växel och backväxeln.
•
Med automatisk växellåda gäller att växel 1 är
vald i manuellt växelläge (+S-), eller att R är valt.
Det visas med siffran 1 respektive R i kombiinstrumentet, se Automatisk växellåda –
Geartronic* (s. 266).
Funktionen kan kopplas ur när som helst. Om det
sker i ett brant utförslut kommer inte bromseffekten att släppa direkt, utan långsamt.
OBS
Med HDC aktiverad kan en fördröjning mellan
gaspådrag och motorrespons ibland upplevas.
OBS
HDC kan inte aktiveras på en automatisk
växellåda med växelväljaren i läge D.
Handhavande
HDC tillåter bilen rulla i högst 10 km/h (6 mph)
framåt med motorbroms och 7 km/h (4 mph)
bakåt. Med gaspedalen kan dock valfri hastighet
väljas inom växelns fartregister. När gaspedalen
släpps, bromsas bilen snabbt ner igen till 10
respektive 7 km/h (6 respektive 4 mph), oavsett
backens lutning och utan att fotbromsen behöver
användas.
När funktionen arbetar tänds bromsljusen automatiskt. Föraren kan när som helst bromsa eller
stanna bilen genom att använda fotbromsen.
HDC deaktiveras:
•
•
8
med mittkonsolens på-/av-knapp
om annan växel än 1 eller R väljs på en
manuell växellåda
HDC endast möjlig på V40 CROSS COUNTRY AWD.
om annan växel än 1 eller R väljs i manuellt
växelläge på en automatisk växellåda.
Relaterad information
•
•
•
Fyrhjulsdrift (AWD)* (s. 280)
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 266)
Manuell växellåda (s. 265)
Färdbroms
Färdbromsen är en del av bromssystemet.
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en
bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta
djupare och ett högre pedaltryck behövs för att få
normal bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av en
bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast vid motorgång.
Om bromsen används när motorn är avstängd
känns pedalen stum och mer kraft måste
användas för att bromsa bilen.
För bilar med funktionen Starthjälp i backe
(HSA)* (s. 270)* återgår pedalen långsammare
än vanligt till normalläge om bilen är parkerad i
en backe eller på ojämnt underlag.
I mycket kuperade landskap eller vid körning med
tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas effektivast
om samma växel används nedför som uppför.
För mer generell information om hård belastning
av bilen, Motorolja – ogynnsamma körförhållanden (s. 377).
}}
* Tillval/tillbehör. 281
START OCH KÖRNING
||
Bromsa på våta vägar
Vid körning en längre tid i kraftigt regn utan att
bromsa, kan bromseffekten vid den första
inbromsningen fördröjas något. Detta kan även
vara fallet efter en biltvätt. Det är då nödvändigt
att trampa kraftigare på bromsen. Håll därför ett
större avstånd till framförvarande trafik.
Bromsa bilen ordentligt efter körning på våta
vägar och efter en biltvätt. Bromsskivorna värms
då upp, torkar snabbare och skyddas mot korrosion. Ta hänsyn till rådande trafiksituation vid
inbromsning.
Bromsa på saltade vägar
Vid körning på saltade vägar kan det bildas ett
saltskikt på bromsskivor och bromsbelägg. Detta
kan förlänga bromssträckan. Håll därför ett extra
stort säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Se också till att:
•
•
Bromsa då och då för att avlägsna ett eventuellt saltskikt. Se till att andra trafikanter inte
utsätts för fara vid inbromsningen.
Trampa försiktigt på bromspedalen när körningen har avslutats och innan nästa färd
startar.
Underhåll
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken.
282
Nya och utbytta bromsbelägg och bromsskivor
ger optimal bromsverkan först efter några hundra
kilometer efter ”inslitning”. Kompensera den
minskade bromsverkan genom att trampa ned
bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att
endast bromsbelägg som är godkända för din
Volvo monteras.
VARNING
Om
och
är tända samtidigt, kan
fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta
tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste
verkstad för kontroll av bromssystemet – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
VIKTIGT
Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.
Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra
inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Symboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg, fyll på
bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Fast sken i 2 sekunder vid start av
motor – automatisk funktionskontroll.
Anledningen till bromsvätskeförlusten måste
kontrolleras.
Relaterad information
•
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 284)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 283)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s. 283)
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 283)
START OCH KÖRNING
Färdbroms – låsningsfria bromsar
Låsningsfria bromsar, ABS (Anti-lock Braking
System), hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning.
Funktionen medför att styrförmågan behålls och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder. Vid
ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen,
vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett kort
test av ABS-systemet då föraren släpper bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test av ABSsystemet kan komma att göras vid låg hastighet.
Testet kan uppfattas som pulseringar i bromspedalen.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 284)
•
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s. 283)
Färdbroms (s. 281)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 283)
Färdbroms – nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma
bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället för
att – som vid normal bromsning – lysa med fast
sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h (31 mph) om ABS-systemet arbetar
och/eller vid kraftig inbromsning. Efter att bilens
hastighet bromsats ner under 10 km/h (6 mph)
återgår bromsljuset från att blinka till normalt fast
sken – samtidigt aktiveras varningsblinkers(s. 94),
vilka blinkar tills föraren accelererar upp bilen till
minst 20 km/h (12 mph) eller de stängs av med
dess knapp.
Relaterad information
•
•
•
•
Färdbroms (s. 281)
Parkeringsbroms (s. 284)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s. 283)
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 283)
Färdbroms – nödbromsförstärkning
Nödbromsförstärkning EBA (Emergency Brake
Assist) hjälper till att öka bromskraften och därmed förkorta bromssträckan.
EBA känner av förarens sätt att bromsa och ökar
bromskraften när det behövs. Bromskraften kan
förstärkas upp till nivån då ABS-systemet ingriper. EBA-funktionen avbryts när trycket på
bromspedalen minskas.
OBS
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen ner
lite längre än vanligt, tryck (håll) ner bromspedalen så länge det behövs. Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 284)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 283)
Färdbroms (s. 281)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk
varningsblinkers (s. 283)
283
START OCH KÖRNING
Parkeringsbroms
2.
Dra upp spaken bestämt.
>
Kombiinstrumentets varningssymbol tänds. Varningssymbolen lyser oavsett
om parkeringsbromsen är lätt eller hårt
åtdragen.
3.
Släpp färdbromspedalen och säkerställ att
bilen står still.
4.
Om bilen rör sig måste spaken dras upp
ytterligare minst ett snäpp.
Parkeringsbromsen förhindrar att bilen rullar iväg
från stillastående genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering
på lutande underlag – en ilagd växel eller
automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att
hålla bilen i alla situationer.
När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas i
(manuell växellåda) eller växelväljaren vara i
läge P (automatisk växellåda).
Parkering i backe
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i nedförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Att lossa parkeringsbromsen
Kombiinstrumentets varningssymbol.
Att ansätta parkeringsbromsen
1.
Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
1.
Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2.
Dra spaken något uppåt, tryck in knappen,
fäll ner spaken och släpp knappen.
> Kombiinstrumentets varningssymbol
släcks.
Om föraren glömmer lossa parkeringsbromsen
varnas denne av – förutom den redan tända varningslampan – ett plingande ljud kombinerat med
ett meddelande i kombiinstrumentet, då bilens
hastighet överstiger 10 km/h (6 mph).
284
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 281)
START OCH KÖRNING
Vadning
VIKTIGT
Vadning innebär att bilen framförs genom en djupare mängd vatten på en vattenbelagd vägbana.
Vadning ska göras med stor försiktighet.
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in
i luftfiltret.
Vid djup större än 30 cm kan vatten komma
in i transmissionen. Då minskar oljornas smörjande förmåga vilket förkortar livslängden på
dessa system.
Bilen kan köras genom ett vattendjup på högst
30 cm i max promenadhastighet. Extra försiktighet ska iakttas vid passage av strömmande vatten.
Skador på någon komponent, motor, transmission, turboladdare, differential eller dess
interna komponenter orsakade av översvämning, hydrostatisk låsning eller oljebrist täcks
inte av garantin.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan göra bromsbeläggen våta med fördröjd bromsverkan som resultat.
•
Rengör eventuella kontakter för elektrisk
värmare och släpvagnskoppling efter körning
i vatten och lera.
•
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna
någon längre stund – det kan orsaka elfel i
bilen.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart –
bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Risk för motorhaveri.
Överhettning
Under speciella förhållanden, vid hård körning i
t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk för
att motor och drivsystem kan överhettas – särskilt vid tung last.
För information om överhettning vid körning med
släpfordon, se Körning med släpvagn (s. 294).
•
Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid
körning i varmt klimat.
•
Om temperaturen i motorns kylsystem blir för
hög tänds en varningssymbol och i kombiinstrumentets informationsdisplay visas textmeddelandet Hög motortemperatur
Stanna snarast – stanna då bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att svalna.
•
Visas textmeddelandet Hög
motortemperatur Stäng av motorn eller
Kylvätskenivån låg Stanna snarast ska
motorn stängas av efter att bilen stannats.
•
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion vilket visas i kombiinstrumentet med en varningssymbol och textmeddelandet Växellådan varm Sänk
hastigheten eller Växellådan varm
Stanna snarast Låt svalna – följ given
rekommendation och sänk hastigheten
respektive stanna bilen på ett säkert sätt och
låt motorn gå på tomgång under några
minuter för att låta växellådan svalna.
Relaterad information
•
•
Bärgning (s. 304)
Bogsering (s. 302)
}}
285
START OCH KÖRNING
||
•
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering
komma att stängas av temporärt.
Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
Körning med öppen baklucka
Överbelastning – startbatteri
Vid körning med öppen baklucka kan giftiga
avgaser sugas in i bilen via lastutrymmet.
De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd istället
läge I – då förbrukas mindre ström, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77).
VARNING
OBS
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en
stund efter att motorn stängts av.
Relaterad information
•
•
Körning med släpvagn – manuell växellåda
(s. 295)
Körning med släpvagn – automatisk växellåda (s. 295)
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser
kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Relaterad information
•
Lastning (s. 146)
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn är
avstängd. Exempel på sådana funktioner är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten Låg batterispänning
Strömsparläge. Energisparfunktionen stänger
sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex.
kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.
Relaterad information
•
286
Startbatteri – allmänt (s. 348)
START OCH KÖRNING
Inför en lång resa
Vinterkörning
Inför en lång resa är det en fördel att gå igenom
följande punkter:
Vid vinterkörning är det viktigt att utföra vissa
kontroller för att säkerställa att bilen kommer
kunna framföras på ett säkert sätt.
•
Kontrollera att motorn fungerar som den ska
och att bränsleförbrukningen (s. 386) är normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och däckens
mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel (s. 316) är ett
lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
•
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 334)
Att tänka på:
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska (s. 380) ska innehålla
50 % glykol. Denna blandning skyddar
motorn mot frostsprängning ner till
ca –35 °C. För att undvika hälsorisker ska
olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är kall.
För mer information om lämpliga oljor, se
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 377).
Reservhjul* (s. 312)
Lampbyte – allmänt (s. 338)
batteriet samtidigt som dess kapacitet minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska (s. 348) för att undvika
isbildning i spolarvätskebehållaren.
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar Volvo
vinterdäck på samtliga hjul om risk för snö eller is
föreligger.
OBS
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla länder.
Halt väglag
Öva halkkörning under kontrollerade former för
att lära känna bilens reaktioner.
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid hård
körning eller i varmt väder.
•
Batteriets kondition och laddningsnivå ska
ses över. Kallt väder ställer större krav på
* Tillval/tillbehör. 287
START OCH KÖRNING
Tanklucka – öppna/stänga
Tanklucka – manuell öppning
Påfyllning av bränsle
Tankluckan kan öppnas/stängas på följande
sätt:
Tankluckan kan öppnas för hand när öppning
inte är möjlig från utsidan.
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem. Påfyllning görs på följande sätt:
Öppna/stänga tanklucka
Öppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet
(samma sida som tankluckan).
Öppna tankluckan genom att trycka in den
bakre delen av luckan något.
Dra linan försiktigt rakt bakåt. Luckan kan nu
öppnas utifrån.
Dra ut luckan.
Efter tankning stäng till luckan.
För beskrivning av låsning samt upplåsning av
tanklucka, se Låsning/upplåsning – tanklucka
(s. 171). Tankluckans låslogik följer även det
nyckelfria systemets och centrallåsets låsning
respektive upplåsning.
Relaterad information
•
9
288
Påfyllning av bränsle (s. 288)
VIKTIGT
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs för
att frigöra luckans lås.
1.
Öppna tankluckan.
2.
Välj bränsle som är godkänd att använda för
bilen enligt identifierare9 på insidan av tankluckan.
Se information om godkända bränslen i
avsnitt om bensin (s. 290) respektive diesel
(s. 291).
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – tanklucka (s. 171)
Påfyllning av bränsle (s. 288)
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet 2018 på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.
START OCH KÖRNING
3.
4.
För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Var noga med att föra in munstycket ordentligt i påfyllningsröret. Påfyllningsröret består av två öppningsbara luckor
och munstycket måste föras förbi båda luckorna innan tankningen påbörjas.
Överfyll inte tanken utan avbryt tankningen
när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
OBS
Undvik spill genom att avvakta cirka
5-8 sekunder efter genomförd tankning innan
munstycket försiktigt tas ur.
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle – med reservdunk
(s. 292)
•
Tanklucka – öppna/stänga (s. 288)
Bränsle – hantering
VIKTIGT
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom motoreffekten och bränsleförbrukningen påverkas
negativt.
Blandning av olika bränsletyper eller användning av bränsle som inte rekommenderas
upphäver Volvos garantier samt eventuella
kompletterande serviceavtal, detta gäller
samtliga motorer.
VARNING
Undvik alltid att andas in bränsleångor och att
få bränslestänk i ögonen.
OBS
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med vatten
under minst 15 minuter och sök läkarvård.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin och
diesel är mycket giftiga och kan orsaka permanenta skador eller dödsfall om de sväljs.
Sök läkarvård omedelbart om bränsle har
svalts.
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan
inverka på bilens prestationsförmåga.
Relaterad information
•
Ekonomisk körning (s. 293)
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan åstadkomma gnistbildning och antända bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra brand och
personskada.
289
START OCH KÖRNING
Bränsle – bensin
VIKTIGT
Bensin är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med bensinmotor.
•
Bränsle som innehåller upp till 10
volymprocent etanol är tillåtet.
Använd endast bensin från välkända tillverkare.
Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Bensinen ska uppfylla normen EN 228.
•
EN 228 E10 bensin (max
10 volymprocent etanol) är godkänt att
användas.
Identifierare för bensin
•
Högre etanol än E10 (max
10 volymprocent etanol) är inte tillåtet.
T.ex. E85 är inte tillåtet.
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet
2018 på motsvarande bränslepumpar och deras
munstycken, vid tankställen runt om i Europa.
Detta är identifierarna som gäller för nuvarande
standardbränslen i Europa. Bensin med följande
identifierare får användas i bil med bensinmotor:
E5 är en bensin med max
2.7 % syre och max 5 vol %
etanol.
Oktantal
•
•
95 RON kan användas vid normal körning.
98 RON rekommenderas för maximal effekt
och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
VIKTIGT
E10 är en bensin med max
3.7 % syre och max 10 vol %
etanol.
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Bränsle som innehåller metalltillsatser får
inte användas.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Relaterad information
•
•
290
Ekonomisk körning (s. 293)
Bränsle – hantering (s. 289)
•
Påfyllning av bränsle (s. 288)
START OCH KÖRNING
Bränsle – diesel
Diesel är en form av motorbränsle som är
avsedd för bil med dieselmotor.
Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Dieselbränslet ska uppfylla normen EN 590
eller SS 155435. Dieselmotorer är känsliga för
föroreningar i bränslet som t.ex. för hög mängd
svavel och metaller.
ska vara anpassade för årstid och klimatzon, men
vid extrema väderförhållanden, gammalt bränsle
eller vid förflyttning mellan klimatzoner, kan paraffinutfällning förekomma.
Risken för kondensvatten i tanken minskar om
tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt
påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid spill.
VIKTIGT
Identifierare
Dieselbränslet ska:
Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast slutet
2018 på motsvarande bränslepumpar och deras
munstycken, vid tankställen runt om i Europa.
•
uppfylla normen EN 590 och/eller
SS 155435
•
ha en svavelhalt som inte överstiger
10 mg/kg
•
maximalt ha 7 vol % FAME10 (B7).
Detta är identifieraren som gäller för nuvarande
standardbränsle i Europa. Diesel med följande
identifierare får användas i bil med dieselmotor:
B7 är diesel med max 7 vol %
fettsyrametylester (FAME).
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer (lägre än
0 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till
startsvårigheter. De bränslekvaliteter som säljs
10
11
Fatty Acid Methyl Ester
Dieselbränsle med max 7 vol % FAME (B7) är tillåtet.
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte får
användas:
•
•
•
•
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Eldningsolja
FAME11 och vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage
och motorskador som inte täcks av Volvos
garantier.
Bränslestopp
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Innan motorn startas efter att
bränsletanken fyllts med diesel – gör så här:
1.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in den
till ändläget, se Nyckellägen (s. 76).
2.
Tryck på START-knappen utan att trycka ner
broms- och/eller kopplingspedal.
3.
Vänta ca en minut.
4.
För att starta motorn: Tryck ner broms- och/
eller kopplingspedal och tryck på STARTknappen en gång till.
}}
291
START OCH KÖRNING
||
OBS
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
•
Stanna bilen på så plan/vågrät mark som
möjligt – lutar bilen finns risk för luftfickor
i bränsletillförseln.
Serviceintervall för bränslefilter
För bästa prestanda är det viktigt att följa serviceintervall för bränslefilterbyte samt använda originalartiklar som utvecklats specifikt för detta
ändamål.
Relaterad information
•
•
•
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 293)
Bränsle – hantering (s. 289)
Ekonomisk körning (s. 293)
Katalysatorer
Katalysatorerna har till uppgift att rena avgaserna. De är placerade nära motorn för att
snabbt nå arbetstemperatur.
Katalysatorerna består av en monolit (keramsten
eller metall) med kanaler. Kanalväggarna är
belagda med platina/rodium/palladium. Metallerna svarar för katalysatorfunktionen, dvs. de
påskyndar den kemiska processen utan att förbrukas.
LambdasondTM syremätgivare
Lambdasonden är en del i ett reglersystem, som
har till uppgift att minska utsläppen och att förbättra utnyttjandet av bränslet. För mer information, se Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
(s. 386) .
En syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem, som
kontinuerligt styr insprutningsventilerna. Förhållandet mellan det bränsle och den luft som förs
till motorn regleras hela tiden. Regleringen skapar optimala förhållanden för en effektiv förbränning för att reducera de skadliga ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider) med hjälp av en trevägskatalysator.
Relaterad information
•
•
•
292
Ekonomisk körning (s. 293)
Bränsle – bensin (s. 290)
Bränsle – diesel (s. 291)
Påfyllning av bränsle – med
reservdunk
Vid påfyllning av bränsle (s. 288) med reservdunk använd tratten som ligger under golvluckan
i lastutrymmet.
VIKTIGT
Lagbestämmelser gällande förvaring av
reservdunk i bilen varierar från land till land.
Ta reda på vad som gäller.
Var noga med att föra in tratten ordentligt i
påfyllningsröret. Påfyllningsröret består av två
öppningsbara luckor och tratten måste föras förbi
båda luckorna innan påfyllningen påbörjas.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – tanklucka (s. 171)
Tanklucka – manuell öppning (s. 288)
START OCH KÖRNING
Dieselpartikelfilter (DPF)
OBS
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter, vilket medför effektivare avgasrening.
Under regenereringen kan följande uppstå:
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under normal körning. För att bränna bort partiklarna och
tömma filtret startas en s.k. regenerering. För
detta krävs att motorn har nått normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt och tar
normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet
kan det ta lite längre tid. Under regenereringen
ökar bränsleförbrukningen något.
12
13
14
Gäller automatisk växellåda.
Se "Körläge ECO".
Gäller manuell växellåda.
•
•
bränsleförbrukningen kan temporärt öka
en bränd lukt kan förekomma.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så når
motorn normal arbetstemperatur snabbare.
Regenerering vid kallt väder
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur. Bilen
bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
en smärre reducering av motoreffekt kan
temporärt förnimmas
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
•
Ta hjälp av ECO Guide* (s. 66) som indikerar
hur bränsleekonomiskt bilen körs.
•
För lägre bränsleförbrukning, aktivera Körläge ECO12 som kan reducera bränsleförbrukningen ytterligare.
•
Använd frihjulsfunktionen Eco Coast13 –
motorbromsen upphör vilket medför att
bilens rörelseenergi används till att rulla
längre sträckor.
•
Kör på högsta möjliga växel, anpassad efter
aktuell trafiksituation och väg – lägre varvtal
ger lägre förbrukning. Ta hjälp av växlingsindikatorn (s. 265)14.
•
Kör i jämn hastighet och med god framförhållning för att minimera inbromsningar.
•
Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning –
luftmotståndet ökar med hastigheten.
•
Varmkör inte motorn med tomgångskörning
utan kör hellre iväg med normal belastning
direkt efter start – en kall motor drar mer
bränsle än en varm.
VIKTIGT
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder når
inte motorn normal arbetstemperatur. Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte
sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
visas en gul varningstriangel i kombiinstrumentet
samt meddelandet Sotfilter fullt Se handbok
visas i informationsdisplayen.
•
Ekonomisk körning
Kör ekonomiskt och spara samtidigt miljön
genom att köra mjukt och förutseende, samt
anpassa körsätt och hastighet till den rådande
situationen.
Om filtret fylls helt med partiklar kan det vara
svårt att starta motorn och filtret blir funktionsodugligt. Då finns risk att filtret måste
bytas ut.
Relaterad information
•
•
Bränsle – diesel (s. 291)
Ekonomisk körning (s. 293)
}}
* Tillval/tillbehör. 293
START OCH KÖRNING
•
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera det regelbundet – välj ECO-däcktryck för
bästa resultat, se Däck – godkända däcktryck
(s. 391).
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en
återförsäljare.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där så
kan ske utan risk för andra trafikanter.
•
•
Taklast och takbox ger högre luftmotstånd
och höjer bränsleförbrukningen – ta bort lasthållare som inte används.
Undvik att köra med öppna fönster.
För mer information, se Miljöfilosofi (s. 22) och
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s. 386).
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i
nedförslut, detta inaktiverar viktiga system
såsom styr- och bromsservo.
294
Körning med släpvagn
•
Vid körning med släpvagn finns det ett antal viktiga saker att tänka på när det gäller exempelvis
draganordningen, släpvagnen samt hur lasten
placeras i släpvagnen.
I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla
ner till en lägre växel och anpassa hastigheten.
•
Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte överskridas. Följ gällande bestämmelser för tillåtna
hastigheter och vikter.
•
Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar
över 12 %.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval, t.ex.
dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikter. För utförlig information, se Vikter
(s. 373).
Om draganordningen monterats av Volvo, levereras bilen med nödvändig utrustning för körning
med släpvagn.
Släpvagnskabel
•
Draganordningen på bilen ska vara av godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand, kontrollera med din Volvoåterförsäljare att bilen
är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt
kultryck.
•
Öka däcktrycket till rekommenderat lufttryck
för full last. För information om däcktryck, se
Däck – godkända däcktryck (s. 391).
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar symbolen för körriktningsvisarna i kombiinstrumentet snabbare än normalt
och informationsdisplayen visar texten
Släpvagnsblinker funktionsfel.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset trasig
visas texten Släpvagnsbromsljus funktionsfel.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
Om bilens draganordning har en 13-polig kontakt
och släpet har en 7-polig kontakt behövs en
adapter. Använd en adapterkabel som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln inte släpar i marken.
Blinkers och bromsljus på släp
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant
höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna max-
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
vikten). När bilen står still sjunker bakvagnen
något, vilket är normalt.
Körning med släpvagn – manuell
växellåda
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda
Släpvagnsvikter
Vid körning med släpvagn (s. 294) i kuperad
terräng i varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se Dragvikt och kultryck (s. 374).
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de
som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och
hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara
certifierade för högre dragvikter än vad bilen
får dra.
•
Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut (dieselmotorer:
3500 varv/minut) – i annat fall kan oljetemperaturen bli för hög.
•
En automatisk växellåda väljer optimal växel
relaterat belastning och motorvarv.
•
Vid överhettning tänds en varningssymbol i
kombiinstrumentet och ett ett textmeddelande visas i informationsdisplayen – följ
given rekommendation.
Relaterad information
•
Manuell växellåda (s. 265)
Branta stigningar
•
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.
Relaterad information
•
•
Draganordning (s. 296)
Lampbyte – allmänt (s. 338)
Spärra inte automatväxellådan med en högre
växel än vad motorn "orkar med" – det är inte
alltid fördelaktigt att köra på hög växel och
lågt motorvarv.
Parkering i backe
1.
Tryck ner färdbromsen.
2.
Aktivera parkeringsbromsen.
3.
För växelväljaren till läge P.
4.
Släpp färdbromsen.
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P när
bil med automatväxellåda och påkopplat släp
parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
•
Använd stoppklossar för att blockera hjulen
när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Start i backe
1.
Tryck ner färdbromsen.
}}
295
START OCH KÖRNING
||
För växelväljaren till körläge D.
Draganordning
3.
Frigör parkeringsbromsen.
4.
Släpp färdbromsen och kör iväg.
En draganordning gör att det t.ex. går att dra en
släpkärra efter bilen.
2.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 266)
Om bilen utrustats med löstagbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för fastsättning av den
lösa delen följas noggrant, se Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 298).
VARNING
Om bilen är försedd med Volvos löstagbara
dragkrok:
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används ska dragkulan inte smörjas in.
Detta gäller även vid montering av cykelhållare som kläms fast runt dragkulan.
Relaterad information
•
•
Körning med släpvagn (s. 294)
•
Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 297)
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
(s. 297)
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Viktigt att kontrollera
•
Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
VARNING
Den löstagbara dragkrokens rörliga delar får
inte smörjas/oljas in. Det kan sänka säkerhetsnivån.
296
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
Löstagbar dragkrok* – förvaring
Löstagbar dragkrok* –
specifikationer
Specifikationer för löstagbar dragkrok.
G021485
Förvara den löstagbara dragkroken i lastutrymmet.
Den löstagbara dragkroken ska förvaras i skumblocket15
under lastgolvet när den inte används.
VIKTIGT
Ta alltid loss den löstagbara dragkroken efter
användning och förvara den på dess
bestämda plats i bilen.
Relaterad information
•
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
(s. 297)
•
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 298)
•
Körning med släpvagn (s. 294)
15
Bilden är schematisk, skumblocket kan ha olika utseende beroende av bilens utrustning.
Mått, fästpunkter (mm)
A
887
B
73
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Sidobalk
H
Kulans centrum
}}
* Tillval/tillbehör. 297
START OCH KÖRNING
Relaterad information
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/
borttagning
•
Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning (s. 298)
•
•
Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 297)
Fastsättning/borttagning av den löstagbara dragkroken görs på följande sätt:
Körning med släpvagn (s. 294)
Fastsättning
G021488
||
Ta bort skyddskåpan genom att först trycka
och sedan dra kåpan rakt
in spärren
.
bakåt
G021489
Indikatorfönstret ska visa rött.
G021487
Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick hörs.
Kontrollera att mekanismen är i upplåst läge
genom att vrida nyckeln medurs.
298
* Tillval/tillbehör.
Indikatorfönstret ska visa grönt.
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom att
rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
G000000
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
loss och sättas fast igen enligt tidigare steg.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln
ur låset.
VIKTIGT
G021495
G021494
G021490
START OCH KÖRNING
Säkerhetsvajer.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer
i avsett fäste.
Borttagning av löstagbar dragkrok
Smörj bara in kulan för kulhandsken, resten
av dragkroken ska vara ren och torr.
OBS
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst
läge.
}}
299
START OCH KÖRNING
||
Släpfordonsstabilisator – TSA16
Funktionen Släpfordonsstabilisator TSA (Trailer
Stability Assist) har till uppgift att stabilisera bil
med tillkopplat släpfordon i situationer där ekipaget kommit i självsvängning.
Tryck in låsratten
tills ett klick hörs.
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper fast.
och vrid den moturs
Relaterad information
•
•
Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 297)
•
Körning med släpvagn (s. 294)
Löstagbar dragkrok* – specifikationer
(s. 297)
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och
håll ned samtidigt som kuldelen dras ut
bakåt och uppåt.
VARNING
Förankra den löstagbara dragkroken på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok* – förvaring (s. 297).
16
300
Ingår vid installation av Volvo original dragkrok.
* Tillval/tillbehör.
START OCH KÖRNING
TSA-funktionen ingår i stabilitetssystemet (s. 180) ESC17.
ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren ska
återfå kontroll över bilen.
Funktion
Om självsvängningen inte dämpas ut trots TSAsystemets första ingrepp, bromsas ekipaget med
alla hjul kombinerat med att motorns drivkraft
reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter är stabilt avbryter TSAsystemet regleringen och föraren återfår full kontroll över bilen. För mer information, se Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt (s. 180).
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer av bilar
och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för
att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt fördelad, t.ex. för
långt bak, finns risk för självsvängning även i
lägre hastigheter.
För att självsvängning sedan ska börja, behövs en
utlösande faktor, t.ex:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i ett
gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Relaterad information
•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – allmänt
(s. 180)
Övrigt
Ingrepp av TSA-systemet kan ske vid högre hastigheter.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer
Sport-läge, se Elektronisk stabilitetskontroll
(ESC) – allmänt (s. 180).
Handhavande
Då självsvängning väl har börjat kan den bli svår
eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
Släpfordonsstabilisatorn övervakar kontinuerligt
bilens rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt på
17
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen,
eftersom TSA-systemet då inte kan avgöra om
det är släpet eller föraren som orsakar självsvängningen.
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
ESC17-symbolen i kombiinstrumentet.
(Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.
301
START OCH KÖRNING
Bogsering
VARNING
Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat fordon med hjälp av en bogserlina.
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs ca 5 gånger
hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än normalt.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.
1.
Aktivera bilens varningsblinkers.
Manuell växellåda
2.
Fäst bogserlinan i bogseröglan.
Inför bogsering:
3.
Lås upp rattlåset (s. 263) genom att sätta
fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt tryck
på START/STOP ENGINE-knappen – nyckelläge II (s. 77) aktiveras.
–
4.
Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
5.
Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker
farten, genom att hålla foten lätt på bromspedalen – då undviks hårda ryck.
6.
Var beredd att bromsa för att stanna.
Automatisk växellåda Geartronic
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bogseras så
att hjulen rullar framåt.
•
VARNING
302
•
Kontrollera att rattlåset är upplåst innan
bogsering.
•
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när
bilen bogseras.
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h
(50 mph) och inte längre sträcka än
80 km.
Inför bogsering:
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn
inte kan startas, se Starthjälp (s. 263).
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång motorn.
Relaterad information
•
•
Varningsblinkers (s. 94)
Bogserögla (s. 303)
START OCH KÖRNING
Bogserögla
2.
Använd bogseröglan vid bogsering av ett fordon.
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra sida,
fram eller bak.
Täcklocket för bogseröglans fästpunkt förekommer i två varianter vilka måste öppnas på
följande sätt:
•
Bakre stötfångarens urtag öppnas genom
att, med ett mynt eller liknande instucket i
urtaget, försiktigt bända det utåt. Vik
sedan ut locket helt och ta loss det.
•
Främre stötfångarens urtag har en
markering utmed dess ena sida eller i ett
hörn: Tryck på markeringen med ett finger
och vik samtidigt ut motstående sida/hörn
– locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Fastsättning av bogserögla
3.
Relaterad information
•
•
Bogsering (s. 302)
Bärgning (s. 304)
Skruva bogseröglan ända in till dess fläns.
Vrid fast öglan ordentligt med t.ex. hjulmutternyckeln*.
VIKTIGT
1.
Ta fram bogseröglan som förvaras i skumblocket under lastgolvet.
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering
på väg – inte för bärgning efter dikeskörning
eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp
för bärgning.
Borttagning
1.
Skruva loss bogseröglan efter användning.
Lägg tillbaka bogseröglan på dess plats i
skumblocket.
2.
Sätt tillbaka täcklocket på stötfångaren.
* Tillval/tillbehör. 303
START OCH KÖRNING
Bärgning
Bärgning innebär att bilen forslas bort med hjälp
av annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Bogseröglan får användas för att dra bilen upp på
en bärgningsbil med flak. Bilens läge och markfrigång bestämmer om det är möjligt. Om lutningen
på bärgningsbilens ramp är för brant eller om
markfrigången under bilen är otillräcklig kan bilen
skadas om man försöker dra upp den genom att
använda bogseröglan. Lyft bilen genom att
använda bärgningsbilens lyftanordning om nödvändigt.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så att
hjulen rullar framåt.
Relaterad information
•
304
Bogsering (s. 302)
HJUL OCH DÄCK
HJUL OCH DÄCK
Däck – skötsel
Däckens funktion är bland annat att bära last, ge
grepp mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper.
Däcktyp, dimension, däcktryck och hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
Däckens ålder
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av
fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de sällan eller aldrig
används. Funktionen kan då påverkas. Det gäller
alla däck som sparas för framtida bruk. Exempel
på yttre tecken som indikerar att däcket är
olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
306
Däck är färskvara. Efter några år börjar de hårdna
samtidigt som friktionsegenskaperna försämras
undan för undan. Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid utbyte. Det är särskilt
viktigt när det gäller vinterdäck. De sista siffrorna
i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år.
Detta är däckets DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror, exempelvis 1510. Däcket på bilden är tillverkat vecka
15, år 2010.
att bakänden sladdar ut åt sidan och man kanske
helt förlorar kontrollen över bilen. Därför är det
viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före
framhjulen.
Hjul med monterade däck ska förvaras liggande
eller upphängda – inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll
av bilen.
Sommar- och vinterhjul
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på, t.ex.
V för vänster och H för höger.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck (s. 308) ger jämnare slitage. Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick har en
inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits.
För att undvika skillnader i mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster (s. 307) uppstår kan
fram- och bakhjulen skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid första skiftet är ca 5000 km
och därefter med 10000 km intervall. Volvo
rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för kontroll vid osäkerhet om
mönsterdjupet. Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup) mellan däcken, så ska de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd, och
leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 309)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck – rotationsriktning (s. 307)
HJUL OCH DÄCK
Följ rekommenderat däcktryck (s. 308) som finns
angivet i däcktryckstabellen.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Relaterad information
G021778
•
•
•
•
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
fram och bak, aldrig från vänster till höger sida
eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att
pressa undan regn och snömodd. Däck med
störst mönsterdjup ska alltid monteras bak (för
att minska risken för sladd).
OBS
Se till att ha samma typ och dimension och
även samma fabrikat på båda hjulparen.
Däck – slitagevarnare
En slitagevarnare visar status på däckets mönsterdjup.
Däck – dimensioner (s. 309)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck – skötsel (s. 306)
Däck – slitagevarnare (s. 307)
G021829
Däck – rotationsriktning
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs över
däckets längsgående mönsterspår. På sidan av
däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear
Indicator). När däckets mönsterdjup är reducerat
till 1,6 mm, kommer slitbanan i jämnhöjd med slitagevarnarna. Byt då snarast till nya däck. Tänk
på att däck med litet mönsterdjup har mycket
dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
•
•
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck - lufttryck (s. 308)
Däck – rotationsriktning (s. 307)
307
HJUL OCH DÄCK
Däck - lufttryck
Däcktrycksdekal
liga ljud- och åkkomfort eftersträvas rekommenderas istället de lägre komforttrycken.
Däck kan ha olika lufttryck vilket mäts i enheten
bar.
(Se godkända däcktryck (s. 391).)
Kontrollera däckens lufttryck
Relaterad information
För lågt däcktryck ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens köregenskaper. Körning med för lågt däcktryck innebär att däcken kan bli överhettade och skadas.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och köregenskaper.
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar också
beroende på omgivningens temperatur.
G021830
Däckens lufttryck ska kontrolleras varje månad
och ska kontrolleras på kalla däck. Med kalla
däck avses att däcken har samma temperatur
som yttertemperaturen. Efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilket tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen.
Däcktryck för bilens rekommenderade däckdimension och information om ECO-tryck, som ger
förbättrad bränsleekonomi hittas i den tryckta
Ägarmanualen.
OBS
Temperaturskillnader förändrar däcktrycket.
Bränsleekonomi, ECO-tryck
Vid lätt last (max 3 personer) och hastigheter upp
till 160 km/h (100 mph), kan ECO-trycken väljas
för bästa möjliga bränsleekonomi. Om bästa möj-
308
•
•
•
•
•
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck – rotationsriktning (s. 307)
Däck – skötsel (s. 306)
Däck – slitagevarnare (s. 307)
Däck – godkända däcktryck (s. 391)
HJUL OCH DÄCK
Hjul- och fälgdimensioner
Däck – dimensioner
Däck – lastindex
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Bilens däck har en viss dimension, se exempel i
tabellen nedan.
Lastindex indikerar ett däcks förmåga att bära en
viss last.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att det
finns vissa kombinationer av hjul och däck som är
godkända.
På alla bildäck finns en beteckning för dimension.
Exempel på beteckning:215/55R16 97W.
Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett
lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga
som krävs av däcken.
För information om godkända dimensioner, se
Hjul och däck – godkända dimensioner (s. 389).
205
Däckets bredd (mm)
50
Förhållande mellan däcksidans höjd och
däckets bredd (%)
R
Radialdäck
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
7
Fälgbredd i tum
17
Fälgdiameter i tum (")
J
Fälghornets profil
93
16
Fälgdiameter i tum
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (s. 309) (LI)
50
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till
hjulets kontaktyta mot navet)
W
Kodbeteckning för max tillåten hastighet, hastighetsklass (s. 310) (SS). (I
detta fall 270 km/h (168 mph)).
Relaterad information
•
Hjulmuttrar (s. 310)
Lägsta tillåtna index anges i lastindextabellen, se
Lastindex och hastighetsklass (s. 390).
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 309)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck - lufttryck (s. 308)
Däck – slitagevarnare (s. 307)
Bilen är helbilsgodkänd med vissa kombinationer
av fälgar och däck.
För information om godkända dimensioner, se
Hjul och däck – godkända dimensioner (s. 389).
Relaterad information
•
•
•
•
Däck - lufttryck (s. 308)
Däck – rotationsriktning (s. 307)
Däck – slitagevarnare (s. 307)
Lastindex och hastighetsklass (s. 390)
309
HJUL OCH DÄCK
Däck – hastighetsklasser
Hjulmuttrar
VARNING
Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör
därmed en särskild hastighetsklass (SS – Speed
Symbol).
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. I tabellen nedan anges vilken
maximalt tillåten hastighet som gäller för
respektive hastighetsklass (SS). Enda undantaget
från dessa bestämmelser är vinterdäck (s. 311)
(både dubbade och dubbfria däck), där lägre hastighetsklass får användas. Om ett sådant däck
väljs får bilen inte köras fortare än däcket är klassificerat för. (T.ex. får klass Q köras i maximalt
160 km/h (100 mph)). Väglaget avgör hur fort
bilen kan köras, inte däckens hastighetsklass.
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (s. 309) (LI) och
hastighetsklass (SS) än specificerat. Om ett
däck med för lågt lastindex eller hastighetsklass används kan det bli överhettat.
Hjulmuttrar används för att fästa hjulen vid naven
och finns i olika utföranden.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 309)
Däck - lufttryck (s. 308)
Däck – rotationsriktning (s. 307)
Låg hjulmutter
OBS
Hög hjulmutter
Det är maximal tillåten hastighet som anges i
tabellen.
Q
310
160 km/h (100 mph) (används endast på
vinterdäck)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
Låsbar hjulmutter
Åtdragningsmoment
•
•
•
Typ 1 hjulmutter (stålfälg): 110 Nm
Typ 2 hjulmutter (aluminiumfälg): 130 Nm
Typ 3 Låsbar hjulmutter (stål-/aluminiumfälg): 110 Nm
Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
HJUL OCH DÄCK
Låsbar hjulmutter*
Vinterdäck
Låsbar hjulmutter kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet finns plats
för hylsan till de låsbara hjulmuttrarna.
Vinterdäck är däck som är anpassade för vinterväglag.
Relaterad information
•
Hjul- och fälgdimensioner (s. 309)
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är beroende av
motorvariant. Vid körning med vinterdäck måste
rätt typ av däck monteras på alla fyra hjulen.
Använda snökedjor
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare
än 50 km/h (30 mph) med snökedjor. Undvik att
köra på barmark eftersom detta sliter mycket hårt
på både snökedjor och däck.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga
som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och
fälgdimensioner. Vid osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör med en auktoriserad
Volvoverkstad. Fel snökedja kan orsaka allvarlig skada på din bil och leda till en olycka.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med en
Volvoåterförsäljare om vilken fälg och däcktyp
som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–1000 km,
mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig riktigt i
däcken. Det ger däcken och speciellt dubbarna
längre livslängd.
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 313)
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer
ställer betydligt högre krav på däck än vid sommarförhållanden. Därför rekommenderar Volvo att
inte köra med vinterdäck som har mindre mönsterdjup än 4 mm.
* Tillval/tillbehör. 311
HJUL OCH DÄCK
Reservhjul*
Ett reservhjul (Temporary spare) används för att
tillfälligt ersätta ett punkterat ordinarie hjul.
Ett reservhjul är endast avsett att användas tillfälligt och ska snarast ersättas med ett ordinarie
hjul. Under körning med reservhjul kan bilen få
annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är
mindre än det vanliga hjulet. Därmed påverkas
bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter på framaxeln kan du heller inte samtidigt
använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan
drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet
ska inte repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet
anges i däcktryckstabellen, Däck - lufttryck
(s. 308).
VIKTIGT
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph)
med ett reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler än
ett reservhjul av typen "Temporary spare"
samtidigt.
•
•
Varningstriangel (s. 316)
Hjulmuttrar (s. 310)
Byte av hjul – framtagning
reservhjul*
Reservhjul* med domkraft* och hjulmutternyckel*
är placerade under golvet i lastutrymmet.
1.
Lyft bakre kanten av lastgolvet (eller på
modeller med ledat lastgolv, ta tag i lastgolvets handtag, lyft och för bakre delen av golvet framåt).
2.
Lyft ur förvaringsfacket* (endast modeller
med ledat lastgolv).
3.
Lyft ur undergolvet (endast modeller med
ledat lastgolv).
4.
Skruva loss fästskruven och lyft ur skumblocket med domkraften och verktygen.
5.
Ta tag i bortre delen av reservhjulet och lyft.
Skjut reservhjulet något framåt och lyft ur det
ur förvaringsutrymmet.
Relaterad information
312
•
•
•
Byte av hjul – montering (s. 315)
•
Domkraft* (s. 317)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 313)
Byte av hjul – framtagning reservhjul*
(s. 312)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 313)
Byte av hjul – montering (s. 315)
Domkraft* (s. 317)
Reservhjul* (s. 312)
Varningstriangel (s. 316)
Hjulmuttrar (s. 310)
Byte av hjul – losstagning hjul
3.
Blockera framför och bakom de hjul som ska
stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
4.
Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor.
Använd demonteringsverktyget för att kroka i
och dra bort eventuell heltäckande hjulsida.
Alternativt kan hjulsidorna ryckas bort för
hand.
Bilens hjul går att byta ut, t.ex. mot vinterhjul eller
reservhjul.
Sätt ut varningstriangel(s. 316) om ett hjul byts
på en trafikerad plats. Bilen och domkraften(s. 317)* ska stå på ett fast horisontellt
underlag.
1.
Dra åt parkeringsbromsen(s. 284) och lägg i
backväxeln eller läge P om bilen har automatisk växellåda.
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att den är
fri från smuts.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning av
den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lyfthöjd.
2.
Ta fram hjulet som ska monteras samt verktygen. Om det gäller montering av ett reservhjul finns vid dess placering också en förpackning som innehåller handskar och en
plastpåse för det punkterade hjulet.
}}
* Tillval/tillbehör. 313
HJUL OCH DÄCK
||
5.
Skruva ihop bogseröglan med hjulmutternyckeln* till stopp.
6.
Ta bort plasthattarna från hjulmuttrarna med
avsett verktyg.
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften och
bilens domkraftsfäste.
8.
Hjulmutternyckel och bogserögla.
VIKTIGT
7.
På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva upp domkraften* så att flänsen i
karossen hamnar i skåran i domkraftshuvudet.
Lossa hjulmuttrarna ½–1 varv moturs med
hjulmutternyckeln*.
Bogseröglan måste skruvas in samtliga gängvarv i hjulmutternyckeln*.
VIKTIGT
Marken under domkraften ska vara fast, slät
och ska inte luta.
9.
314
Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort
hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då
den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet
måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
Relaterad information
•
•
•
•
•
Byte av hjul – montering (s. 315)
Byte av hjul – framtagning reservhjul*
(s. 312)
Reservhjul* (s. 312)
Varningstriangel (s. 316)
Byte av hjul – montering
3.
Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
4.
Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är viktigt
att hjulmuttrarna blir ordentligt åtdragna med
korrekt åtdragningsmomenten. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
5.
Sätt tillbaka plasthattarna på hjulmuttrarna.
Det är viktigt att monteringen av hjulet utförs på
ett korrekt sätt.
Ditsättning
VARNING
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad
på domkraft.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då
den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet
måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
1.
Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2.
Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulmuttrarna
ordentligt.
Hjulmuttrar (s. 310)
}}
* Tillval/tillbehör. 315
HJUL OCH DÄCK
||
6.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på avsedd
plats i bilens lastutrymme när de inte används.
Varningstriangel
Varningstriangeln används för att varna andra
trafikanter för stillastående fordon.
Förvaring och uppfällning
OBS
Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
OBS
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
Återplacering av verktyg
316
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Vid byte till annan däckdimension
Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för uppdatering av mjukvara vid varje byte av däckdimension. En mjukvarunedladdning kan vara nödvändig
både vid byte till större och mindre dimensioner,
och även vid skifte mellan sommar- och vinterhjul.
Relaterad information
Efter användning av verktygen ska de läggas tillbaka på rätt plats i skumblocket.
•
Byte av hjul – framtagning reservhjul*
(s. 312)
Om reservhjulet har använts kan det punkterade
hjulet läggas i plastpåsen som finns i förpackningen med handskarna. Lägg tillbaka skumblocket och tryck ned fästskruven i förvaringsutrymmets golv.
•
•
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 313)
Reservhjul* (s. 312)
Varningstriangel (s. 316)
Hjulmuttrar (s. 310)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Domkraft*
Förbandslåda*
Använd domkraften för att höja upp bilen vid ett
hjulbyte.
Förbandslådan innehåller första hjälpen-utrustning.
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte eller vid skifte av sommar- och vinterhjul. Domkraftens skruv ska alltid vara välsmord.
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på avsedd
plats i bilens lastutrymme när de inte används.
Lyft golvluckan (eller skjut bakre delen av
lastglovet framåt på modeller med ledat golv
och lyft sedan undergolvet) och ta ut varningstriangeln.
OBS
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
att användas vid enstaka tillfällen och under
kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering,
byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast
domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen
ska lyftas oftare, eller under längre tid än för
ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning
av varningstriangel. Placera varningstriangeln på
ett lämpligt ställe med tanke på trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
Relaterad information
•
Reservhjul* (s. 312)
En väska med första hjälpen-utrustning finns
placerad på vänstra sidan av lastutrymmet.
Relaterad information
•
•
Varningstriangel (s. 316)
Provisorisk däcktätning* (s. 320)
* Tillval/tillbehör. 317
HJUL OCH DÄCK
Däckövervakning (TM)*1
Systemet TM (Tyre Monitor) känner av däckens
rotationshastiget för att kunna avgöra om de har
korrekt däcktryck.
Systembeskrivning
VIKTIGT
Om ett fel uppstår i TM-systemet kommer
kontrollsymbolen
i kombiinstrumentet att
blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast
sken. Ett meddelande visas också i kombiinstrumentet.
Om däcktrycket är för lågt, förändras däckets diameter och följaktligen dess rotationshastighet.
Genom att jämföra däcken med varandra kan
systemet avgöra om ett eller fler däck har för lågt
tryck.
Ta bort meddelanden
1. Kontrollera däcktrycket i samtliga däck med
en däcktrycksmätare.
Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.
2.
Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
3.
Kalibrera om TM-systemet i MY CAR.
Meddelanden
Om däcktrycket är för lågt tänds kontrollsymbolen ( ) i kombiinstrumentet och ett av följande
meddelanden visas:
• Lågt däcktryck Kontrollera, justera och
kalibrera
• Däcktryckssystem Service erfordras
• Däcktryckssystem för närvarande inte
aktivt
1
318
OBS
För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses
att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har
körts). Efter några kilometers körning blir
däcken varma och trycket högre.
VARNING
•
Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar
kontroll över bilen.
•
Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
TM-kalibrering
För att TM-systemet ska fungera korrekt måste
ett referensvärde för däcktrycket fastställas.
Detta måste göras varje gång däcken byts eller
däcktrycket justeras genom att omkalibrera
systemet i MY CAR.
Exempelvis bör däcktrycket justeras vid körning
med tung last eller vid höghastighetskörning
(över 160 km/h (100 mph)). Därefter ska systemet omkalibreras.
Standard på vissa marknader.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Omkalibrering
Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se
MY CAR (s. 108).
1.
Stäng av motorn.
2.
Pumpa samtliga däck till önskat tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr).
OBS
Kom ihåg att TM-systemet måste kalibreras
om vid varje däckbyte eller om däcktrycket
justeras. Om nya referensvärden inte lagras
kan inte systemet fungera korrekt.
Starta motorn och låt bilen stå still.
4.
Öppna menysystemet MY CAR och välj
menyn Däckövervakning.
5.
Välj Starta kalibrering och tryck OK.
6.
Tryck OK efter att samtliga däck har kontrollerats och justerats för att starta kalibreringen.
7.
Kör bilen.
> Kalibreringen utförs när bilen kör i en
hastighet över 35 km/h (22 mph). Om
motorn stängs av avbryts kalibreringen tillfälligt men återupptas automatiskt i bakgrunden när bilen körs igen. Systemet ger
ingen bekräftelse när kalibreringen är
utförd.
Det nya referensvärdet gäller tills steg 1-7 görs
om.
Samtliga hjul gula: två eller fler däck har för
lågt tryck.
•
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem för närvarande inte
aktivt: däcktryckssystemet är temporärt inaktiverat. Det kan vara nödvändigt att köra bilen
en kort stund över 35 km/h (22 mph) innan
systemet åter blir aktivt.
•
Samtliga hjul gråa och meddelandet
Däcktryckssystem Service erfordras: ett
fel har uppstått i systemet. Kontakta en
Volvoåterförsäljare eller verkstad.
OBS
Eller se däcktryckstabellen.
3.
•
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra
att skruva loss.
Relaterad information
•
Däck - lufttryck (s. 308)
System- och däckstatus
Systemets och däckens aktuella status kan kontrolleras i mittkonsolens bildskärm.
1.
Öppna menysystemet MY CAR.
2.
Välj menyn Däckövervakning.
> Status för däcktrycken visas med en färgkod.
Statusen är färgkodad för varje däck enligt följande:
•
Helgrönt: systemet fungerar normalt och
däcktrycket i samtliga däck ligger något över
rekommenderad nivå.
•
Gult hjul: motsvarande däck har för lågt tryck.
319
HJUL OCH DÄCK
Provisorisk däcktätning*
Relaterad information
Den provisoriska däcktätningssatsen Temporary
Mobility Kit (TMK), används till att täta en punktering samt till att kontrollera och justera lufttrycket.
•
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 322)
•
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll
(s. 324)
Den provisoriska däcktätningsatsen består av en
kompressor och en flaska med tätningsvätska.
Tätningen fungerar som en provisorisk reparation.
Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i slitbanan.
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 321)
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga att
täta däck som har punktering i däcksidan. Använd
inte däcktätningssatsen på däck som uppvisar
större skåror, sprickor eller liknande skador.
Version 1.
OBS
Däcktätningssatsen är endast avsedd för tätning av däck med punktering i slitbanan.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning är
provad och godkänd av Volvo.
Placering
Version 2.
Däcktätningssatsen är placerad i skumblocket2
under golvet i lastutrymmet.
2
320
Skumblocket kan ha olika utseende beroende av bilens utrustning.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Provisorisk däcktätningssats* –
översikt
Översikt av den provisoriska däcktätningssatsens, Temporary Mobility Kit (TMK), ingående
delar.
Delarna förvaras under golvet i lastutrymmet.
Flaska med tätningsvätska
Tryckmätare
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning* (s. 320)
Flaska med tätningsvätska
Byt ut flaskan med tätningsvätska innan bäst
före-datumet passerat. Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt avfall.
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska
bytas ut. Volvo rekommenderar att bytet utförs av
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Flaskan med tätningsvätska innehåller 1,2Etanol och naturrågummi-latex.
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Förvaras oåtkomligt för barn.
Strömbrytare
Elkabel
VARNING
•
Vid hudkontakt med tätningsvätskan ska
denna omedelbart tvättas bort med tvål
och rikligt med vatten.
•
Tätningsvätska som hamnar i ögat ska
omedelbart sköljas bort med ögonsköljningsvätska eller rikligt med vatten. Vid
fortsatt besvär bör ögat undersökas av en
läkare.
Flaskhållare (orange lock)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
* Tillval/tillbehör. 321
HJUL OCH DÄCK
Provisorisk däcktätning* –
handhavande
1.
Täta en punktering med den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit (TMK).
Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om ett däck ska tätas vid en
trafikerad plats.
5.
Om punkteringen orsakats av en spik eller
liknande, låt denna sitta kvar i däcket. Den
hjälper till att täta hålet.
Provisorisk däcktätning
2.
Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet
(som sitter på kompressorns ena sida) och
sätt fast den på ratten. Hastigheten får inte
överstiga 80 km/h (50 mph) efter att den
provisoriska däcktätningen använts.
3.
Kontrollera att strömbrytaren är i position 0
(Av), och ta fram elkabeln och luftslangen.
4.
Skruva av det orange locket på kompressorn,
och skruva loss korken på flaskan med tätningsvätska.
Skruva fast flaskan till botten i flaskhållaren.
> Flaskan och flaskhållaren är försedda med
backspärr för att förhindra läckage av tätningsmedel. När flaskan är fastskruvad
kan den inte skruvas loss ur flaskhållaren
igen. Borttagning av flaskan måste göras
på en verkstad, Volvo rekommenderar en
auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
•
Vid hudkontakt med tätningsvätskan ska
denna omedelbart tvättas bort med tvål
och rikligt med vatten.
•
Tätningsvätska som hamnar i ögat ska
omedelbart sköljas bort med ögonsköljningsvätska eller rikligt med vatten. Vid
fortsatt besvär bör ögat undersökas av en
läkare.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
6.
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk
däcktätningssats* – översikt (s. 321).
322
Skruva loss däckets ventilhatt.
Kontrollera att tryckreduceringsventilen på
luftslangen är helt åtskruvad, och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
7.
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och
starta bilen.
OBS
Se till att inget av de andra 12 V-uttagen
används när kompressorn är i drift.
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
8.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I (På).
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller
ojämnheter ska kompressorn omedelbart
stängas av. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla
vägassistans för bärgning till en däckverkstad.
Volvo rekommenderar en auktoriserad däckverkstad.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka upp
till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
9.
Fyll däcket i 7 minuter.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter – risk för överhettning.
14. Kör snarast minst 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h (50 mph) så att tätningsvätskan kan täta däcket och gör därefter en efterkontroll.
OBS
De första varven som däcket roterar kommer
det att spruta ut tätningsvätska ur punkteringshålet.
10. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket är
för högt.)
VARNING
Se till att ingen person står i närheten av bilen
och får tätningsvätskan på sig när bilen kör
iväg. Avståndet bör vara minst 2 meter (7 fot).
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar (22 psi) är
hålet i däcket för stort. Färden bör inte fortsätta. Tillkalla vägassistans för bärgning till en
däckverkstad. Volvo rekommenderar en
auktoriserad däckverkstad.
15. Efterkontroll:
Koppla på luftslangen på däckventilen igen
och kontrollera däcktrycket med tryckmätaren, se Provisorisk däcktätning* – efterkontroll (s. 324).
11. Stäng av kompressorn och lossa elkabeln.
12. Skruva loss luftslangen från däckventilen och
sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
13. Sätt på skyddslocket på luftslangen för att
undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska.
Relaterad information
•
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 320)
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll
(s. 324)
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 321)
* Tillval/tillbehör. 323
HJUL OCH DÄCK
Provisorisk däcktätning* –
efterkontroll
3.
3. Stäng av kompressorn.
4.
Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
•
•
324
Är däcktrycket under 1,3 bar har däcket
inte tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Tillkalla vägassistans för bärgning.
Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck
enligt däcktrycksdekalen på förarsidans
dörrstolpe (1 bar = 100 kPa).
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen
om däcktrycket är för högt.
VARNING
Ta loss däcktätningsutrustningen.
Sätt på skyddslocket på luftslangen för att
undvika läckage av kvarvarande tätningsvätska.
Skruva loss däckets ventilhatt.
Ta fram luftslangen och skruva dit
ventilanslutningen till botten på däckventilens
gänga.
2.
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av en
auktoriserad Volvoverkstad.
2. Starta kompressorn och pumpa upp
däcket till angivet tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
Kontrollera däcktryck
1.
OBS
1. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag
och starta bilen.
När ett däck har tätats med den provisoriska
däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit
(TMK), ska en efterkontroll göras efter
ca 3 kilometers körning.
Ta fram däcktätningsutrustningen. Kompressorn
ska vara avstängd.
Om däcket behöver pumpas:
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar att bilen körs till närmaste
auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden
om att däcket innehåller däcktätningsvätska.
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
(50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts. Volvo rekommenderar ett
besök på en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra om
däcket kan lagas eller behöver bytas.
Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
•
Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att
skruva loss.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 322)
* Tillval/tillbehör.
HJUL OCH DÄCK
Pumpning av däck med kompressor
från provisorisk däcktätningssats*
Bilens originaldäck kan pumpas upp med hjälp
av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen(s. 321).
1.
Kompressorn ska vara avstängd. Se till att
strömbrytaren står i position 0 (Av) och ta
fram elkabel och luftslang.
2.
Skruva loss däckets ventilhatt och skruva dit
luftslangens ventilanslutning till botten på
däckventilens gänga.
3.
Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och
starta bilen.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara.
Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VIKTIGT
Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter – risk för överhettning.
5.
Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe.
Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen
om däcktrycket är för högt.
6.
Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och elkabeln.
7.
Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 320)
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 321)
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
4.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I (På).
* Tillval/tillbehör. 325
UNDERHÅLL OCH SERVICE
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Volvos serviceprogram
Boka service och reparation*
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns specificerat i Service- och garantiboken.
Hantera service-, reparations- och bokningsinformation direkt i din internetanslutna bil.
•
Genom denna tjänst tillhandahålls ett bekvämt
sätt att boka service och verkstadsbesök direkt i
bilen. Bilinformation skickas till din återförsäljare
som kan förbereda verkstadsbesöket. Återförsäljaren återkommer med ett digitalt bokningsförslag.
Eftersom bokningsinformation skickas över
ditt privata telefon- eller P-SIM-kort-abonnemang kommer du att få en fråga om du vill
skicka information. Frågan ställs en gång och
gäller sedan för den valda uppkopplingen för
en begränsad tid.
•
För att tjänsten ska fungera och systemet
ska kommunicera via bilens bildskärm måste
notiser/pop-up-meddelanden vara godkända.
Tryck i MY CAR-källans normalvy på OK/
MENU och därefter Service och reparation
Tillåt notiser.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal, servicelitteratur och de specialverktyg som garanterar
högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation
(s. 338)
Innan tjänsten kan användas
Volvo ID och min profil
• Registrera ett Volvo ID. För mer information
och hur man skapar ett Volvo ID, se Volvo ID
(s. 20).
•
Gå till www.volvocars.com, logga in och utför
följande:
1.
Kontrollera att bilen är kopplad till din profil.
2.
Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.
3.
Välj Volvoåterförsäljare och den personliga
servicetekniker du önskar kontakt med för
service och reparation.
supplement Sensus Infotainmen för information om hur man ansluter bilen till internet.
Använda tjänsten
Samtliga menyer och inställningar nås från normalvyn i MY CAR genom tryck på OK/MENU
och därefter Service och reparation.
När det är dags för service och i vissa fall när
bilen är i behov av reparation meddelas detta i
kombiinstrumentet (s. 62) och via en pop-upmeny i bildskärmen.
Förutsättning för bokning från bil
• För att skicka bokningsinformation från bilen
måste bilen vara ansluten till internet, se
328
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
•
•
•
•
•
•
servicebehov
funktionsstatus
vätskenivåer
mätarställning
bilens identifikationsnummer (VIN1)
bilens mjukvaruversion.
Relaterad information
•
Volvo ID (s. 20)
Servicemeddelande i bildskärm.
Innebörd av svarsalternativen i bildskärmens popup-meny:
• Ja – En bokningsförfrågan skickas till din
återförsäljare vilken sedan återkommer med
ett digitalt bokningsförslag. Servicemeddelandet i kombiinstrumentet släcks.
• Nej – Inga fler pop-up-meddelanden kommer att visas i bildskärmen. Meddelande i
kombiinstrumentet kvarstår.
• Senare – Pop-up-menyn visas nästa gång
bilen startas.
Bokningsinformation och bildata
När du väljer att boka service från din bil kommer
bokningsinformation och bildata att skickas. Bildatainformationen består av information inom
följande områden:
1
Vehicle Identification Number
329
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lyftning av bilen
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften
eller lyftarmarna sätts på avsedda ställen av
bilens underrede.
OBS
Volvo rekommenderar endast användning av
den domkraft som hör till respektive bilmodell.
Om annan domkraft väljs än den av Volvo
rekommenderade, följ de instruktioner som
följer med utrustningen.
330
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Domkraftsfästen (pilarna) för domkraft som hör till bilen samt lyftpunkter (rödmarkerade).
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft fram ska
den sättas under någon av de två lyftpunkterna
längst in under bilen. Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft bak ska den sättas under någon
av lyftpunkterna. Var noga med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av
domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om bilen lyfts med en verkstadslyft av tvåpelartyp,
kan de främre och bakre lyftarmarna sättas under
de yttre lyftpunkterna (domkraftsfästena). Fram
kan alternativt de inre lyftpunkterna användas.
Relaterad information
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 313)
331
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Motorhuv – öppna och stänga
VARNING
Motorhuven kan öppnas när handtaget i kupén
vridits medurs och spärren vid kylargrillen förts åt
vänster.
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Relaterad information
•
•
Motorrum – översikt
Översikten visar några servicerelaterade komponenter.
Motorrum
Motorrum – kontroll (s. 333)
Motorrum – översikt (s. 332)
Handtaget för huvöppning är alltid på vänster sida.
Motorrummets utseende kan skilja beroende av modelloch motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Påfyllningsrör för spolarvätska
Kylare
Vrid handtaget ungefär 20-25 grader
medurs. Det hörs när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
kylargrill, se bild.)
Påfyllningsrör för motorolja
Behållare för broms- och kopplingsvätska
(placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Luftfilter
332
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning och
effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 77).
Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens
elsystem är i nyckelläge II eller när motorn är
varm.
Motorrum – kontroll
Motorolja – allmänt
Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med
jämna mellanrum.
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
Regelbunden kontroll
Kontrollera följande oljor och vätskor med jämna
mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
Relaterad information
•
•
Kylvätska
Motorolja
Spolarvätska
VARNING
Motorhuv – öppna och stänga (s. 332)
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn stängts
av.
Motorrum – kontroll (s. 333)
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk för brand.
Volvo rekommenderar:
Relaterad information
•
•
•
•
•
Motorhuv – öppna och stänga (s. 332)
Motorrum – översikt (s. 332)
Kylvätska – nivå (s. 336)
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 334)
Spolarvätska – påfyllning (s. 348)
}}
333
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, se
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 377).
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja
har gjorts med stor omsorg och med hänsyn
tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt oljetryck. Vissa motorvarianter har oljetryckgivare, då används kombiinstrumentets varningssymbol för lågt oljetryck
. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via instrumentets varningssymbol
334
samt displaytexter. Vissa varianter har båda
systemen. Kontakta en Volvoåterförsäljare för
mer information.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den angivna
är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo en olja med högre
kvalitet än den angivna, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden (s. 377).
För påfyllningsbar volym, se Motorolja – kvalitet
och volym (s. 378).
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 334)
Motorolja – kontroll och påfyllning
Oljenivån detekteras med elektronisk oljenivågivare.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VIKTIGT
Vid meddelande om låg oljenivå, fyll endast på
med den volym som anges, exempelvis
0,5 liter.
OBS
Påfyllningsrör2.
I vissa fall kan olja behöva fyllas på mellan serviceintervallen.
Åtgärder med avseende på motoroljenivån behöver inte vidtas förrän ett meddelande visas i
kombiinstrumentets display, se följande bild.
Meddelande och grafik i display. Vänster display visas i
digitalt kombiinstrument och höger i analogt.
Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen
måste ha körts ca 30 km (ca 20 miles) och
stått stilla 5 minuter med avstängd motor och
på plan mark innan visning av oljenivån blir
korrekt.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då motorn är
avstängd, se Menyhantering – kombiinstrument
(s. 105).
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då
det finns risk för brand.
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras åk
till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Oljenivån kan vara för hög.
2
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.
}}
335
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Mätning av oljenivå
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
följande sekvens.
1.
Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 77).
2.
Vrid tumhjulet på vänster rattspak till position
Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
För mer information om menyhantering,
se Menyhantering – kombiinstrument
(s. 105).
OBS
Om inte rätt förutsättningar för mätning av
oljenivå (tid efter motoravstängning, bilens
lutning, yttertemperatur etc.) är uppfyllda,
kommer meddelande Ej tillgänglig att visas.
Detta innebär inte att det är något fel i bilens
system.
Kylvätska – nivå
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs från
motorn till kylvätskan kan användas till att värma
kupén.
Nivåkontroll
Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionskärlet. Om kylsystemet inte är välfyllt, kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador på motorn.
OBS
Kontrollera kylvätskenivån regelbundet då
motorn är kall.
Påfyllning
Relaterad information
•
•
Motorolja – allmänt (s. 333)
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 77)
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Komplettera aldrig med endast rent
336
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten som för
stor andel kylvätska.
Om det är kylvätska under bilen, det ryker kylvätska eller om det fyllts på mer än 2 liter, ring
alltid efter bärgning för att inte riskera motorskador vid startförsök p.g.a. trasigt kylsystem.
VARNING
Kylvätskan kan vara mycket het. Om påfyllning
behöver göras då motorn är varm, skruva av
expansionskärlets lock sakta så att övertrycket försvinner.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VIKTIGT
•
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande
vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent med
kranvatten av godkänd kvalitet alternativt
spolas med färdigblandad kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt kylsystem. I annat fall kan för höga temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet.
För volymuppgifter samt standard med avseende
på vattenkvalitet, se Kylvätska – kvalitet och volym
(s. 380).
Broms- och kopplingsvätska – nivå
Påfyllning
Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga
mellan behållarens MIN- och MAX-märken.
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmärkena som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat
ordinarie servicetillfälle.
På bilar som körs så att bromsarna används ofta
och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan
bytas varje år.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet
för bromsvätska, se Bromsvätska – kvalitet och
volym (s. 382).
VARNING
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
Skruva av locket på behållaren och fyll på vätska.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-märkena,
vilka är placerade på insidan av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
337
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad
verkstad.
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller fluorescerande spårmedel. Ultraviolett ljus ska
användas vid läckagesökning.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Bilar med köldmedium R134a
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Bilar med köldmedium R1234yf
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med
SAE J2845 (Technician Training for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Mobile A/C System) får service och
reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att
säkerställa systemets säkerhet.
338
Relaterad information
•
Volvos serviceprogram (s. 328)
Lampbyte – allmänt
Flera av bilens glödlampor kan bytas av föraren.
För byte av LED-lampor hänvisas till verkstad.
Glödlamporna finns specificerade (s. 345). Glödlampor och andra ljuskällor som är av särskild typ,
UNDERHÅLL OCH SERVICE
såsom LED3-lampor, eller som av annan orsak
inte lämpar sig för byte annat än av verkstad4 är
de som finns i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas av
värmen och ger en beläggning på reflektorn
som då kan förstöras.
LED-strålkastare
positionsljus fram5
varselljus, stötfångare fram5
Om ett felmeddelande kvarstår efter att den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas
att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
trygghetsbelysning, yttre backspeglar
interiör- och lastutrymmesbelysning
handskfacksbelysning
positionsljus bak
OBS
sidomarkeringsljus bak
Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av
glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är
konstruerad för att motstå detta. Kondens
ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan
varit tänd en stund.
bromsljus ovanför bakrutan
nummerskyltsbelysning.
VARNING
Relaterad information
•
•
•
•
3
4
5
Lysdiod (Light Emitting Diode)
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Vissa varianter
Översikten visar lampornas placering fram i bil
med halogenstrålkastare.
OBS
sidoblinkers, yttre backspeglar5
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte utförs, se Nyckellägen – funktioner
vid olika nivåer (s. 77).
Lampbyte – placering av lampor
fram
Lampor – specifikationer (s. 345)
Lampbyte – placering av lampor fram
(s. 339)
Positionsljus (s. 342)
Helljus (s. 342)
Halvljus (s. 341)
Blinker (s. 342)
Varselljus (s. 343) (LED* eller glödlampa
beroende på variant)
Lampbyte – placering av lampor bak (s. 343)
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
(s. 344)
}}
* Tillval/tillbehör. 339
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Relaterad information
•
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 338)
Lampbyte – strålkastare (s. 340)
Lampor – specifikationer (s. 345)
Lampbyte – strålkastare
4.
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att först via motorrummet lossa och ta ut
hela strålkastaren.
Frigör strålkastaren genom att växelvis
vinkla och dra ut den.
VIKTIGT
Var försiktig när strålkastaren lyfts ut så att
inga detaljer skadas.
OBS
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
5.
Pressa ner spärrhaken.
Lossa kontaktstycket.
Lägg strålkastaren på ett mjukt underlag så
att inte linsen repas.
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
6.
1.
2.
3.
Lyft bort huvstoppet.
Lossa skruven med ett verktyg för Torx,
dimension T30.
Vrid låssprinten moturs.
Dra ut låssprinten.
340
Byt den aktuella glödlampan enligt anvisning.
Strålkastaren måste vara monterad och kontakten korrekt ditsatt innan belysningen slås på eller
byte av nyckelläge görs.
Relaterad information
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 338)
Lampbyte – placering av lampor fram
(s. 339)
•
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor
(s. 341)
•
Lampbyte – blinkers fram (s. 342)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
•
•
Lampbyte – positionsljus fram (s. 342)
Lampor – specifikationer (s. 345)
Lampbyte – täcklock till hel-/
halvljuslampor
Hel-/halvljuslampor nås genom att lossa strålkastarens större täcklock.
Lampbyte – halvljus
Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
OBS
OBS
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
Innan det större täcklocket kan lossas behöver
först strålkastaren lossas och tas ut, se Lampbyte
– strålkastare (s. 340).
1.
Lossa strålkastaren (s. 340).
2.
Lossa täcklocket (s. 341).
3.
1.
Vinkla ut täcklocket.
2.
Byt den aktuella glödlampan enligt anvisning.
Relaterad information
•
•
Lampbyte – halvljus (s. 341)
Lampbyte – helljus (s. 342)
Pressa lamphållaren uppåt tills den lossar.
Pressa samman hakarna.
Dra ut lamphållaren.
4.
Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 345)
341
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – helljus
Lampbyte – blinkers fram
Lampbyte – positionsljus fram
Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.
Positionsljuslampans hållare är placerad på
sidan av strålkastaren.
OBS
OBS
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
1.
Lossa strålkastaren (s. 340).
1.
2.
Lossa täcklocket (s. 341).
2.
Lossa täcklocket.
3.
Tryck in spärrhaken.
3.
Vrid lamphållaren moturs.
Dra ut lamphållaren.
4.
Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Relaterad information
•
342
Lampor – specifikationer (s. 345)
OBS
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
Lossa strålkastaren (s. 340).
Dra ut lamphållaren.
4.
Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 345)
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
1.
Lossa strålkastaren (s. 340).
2.
Vrid lamphållaren moturs.
Dra ut lamphållaren.
3.
Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 345)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – varselljus
Lampbyte – placering av lampor bak
Varselljuslampan är placerad innanför stötfångarens täcklock.
Översikten visar lampornas placering bak.
Lampor för blinkers bak, broms- och backljus
byts inifrån lastutrymmet.
OBS
•
•
Lampbyte – blinkers bak, bromsoch backljus
Gäller bilar med halogenstrålkastare.
Gäller endast varselljus med glödlampor.
Bromsljus (LED)
Positionsljus (LED)
1.
Bromsljus (s. 343)
Sidomarkeringsljus (LED)
1.
Lossa täcklocket.
Blinker (s. 343)
2.
Vrid lamphållaren moturs.
Backljus (s. 343)
Dra ut lamphållaren.
Dimljus (förarsidan) (s. 344)
3.
Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 345)
Relaterad information
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 338)
Lampor – specifikationer (s. 345)
2.
Ta bort luckan i klädseln (1) på den sidan
den trasiga glödlampan finns.
Tryck spärrhaken i sidled.
Dra ut lamphållaren.
3.
Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
4.
Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Relaterad information
•
•
Lampbyte – placering av lampor bak (s. 343)
Lampor – specifikationer (s. 345)
343
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampbyte – dimljus bak
Lampbyte – belysning i makeupspegel
Lampa för dimljus bak är placerad i stötfångarens lamphållare.
Makeup-spegelns lampor är placerade innanför
lamplinserna.
Vänsterstyrd bil har dimljuslampan på vänster
sida, högerstyrd på höger sida.
Stick in (ca 20 mm) ett trubbigt knivliknande
föremål, t.ex. bordskniv, vid triangeln.
Bänd försiktigt tills låsklacken släpper.
VIKTIGT
Lamphus på vänster sida.
Var försiktig så att inga detaljer skadas.
Vrid lamphållaren moturs.
Dra ut lamphållaren.
3.
Tryck in lampan och vrid moturs.
4.
Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 345)
1.
Stick in en skruvmejsel under lamplinsen och
bänd försiktigt upp låsklacken på kanten.
2.
Lossa försiktigt och lyft bort lamplinsen.
3.
Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut åt
sidan. Kläm inte lampan hårt med tången,
lampans glas kan i så fall krossas.
4.
Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna i
omvänd ordning.
Relaterad information
•
344
Lampor – specifikationer (s. 345)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Lampor – specifikationer
Relaterad information
Specifikationerna gäller glödlampor. För byte av
LED-lampor hänvisas till verkstad.
Belysning
WA
Typ
HalvljusB
55
H7 LL
HelljusB
65
H9
21
HY21W
5
W5W LL
Varselljus, stötfångare
framC
19
PW19W
Sidoblinkers, yttre
backspeglarC
5
WY5W LL
Blinkers bak
21
PY21W LL
Bromsljus
21
P21W LL
Backljus
21
P21W LL
Dimljus bak
21
H21W LL
Make up-spegelbelysning
1,2
T5 Sockel
W2x4,6d
Blinkers fram
Positionsljus
A
B
C
framB
Watt
Bilar med halogenstrålkastare
Vissa varianter
•
•
•
•
Lampbyte – allmänt (s. 338)
Lampbyte – placering av lampor fram
(s. 339)
Lampbyte – placering av lampor bak (s. 343)
Lampbyte – belysning i makeup-spegel
(s. 344)
Torkarblad
Torkarblad sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de
rutorna och säkerställer sikten vid körning.
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de ska bytas.
Serviceläge
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta eller
lyfta torkarbladen (till exempel vid avskrapning av
is från vindrutan) måste de vara i serviceläge.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna.
}}
345
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
1.
Sätt fjärrnyckeln i startlåset6 och tryck kort
på START/STOP ENGINE-knappen för att
sätta bilens elsystem i nyckelläge I. För
detaljerad information om nyckellägen, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer
(s. 77).
2.
Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem i
nyckelläge 0.
3.
För inom 3 sekunder höger rattspak uppåt
och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt upp.
Byte av torkarblad
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge.
Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med
torkararmen.
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort tryck
på START/STOP ENGINE-knappen för att sätta
bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av
bilen).
VIKTIGT
Om torkararmarna i serviceläge har fällts upp
från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot
vindrutan innan torkarna aktiveras. Detta för
att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
6
346
Inte nödvändigt i bil med nyckelfritt start- och låssystem.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud
hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4.
Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge
vid ett kort tryck på START/STOP ENGINEknappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge
I (eller vid start av bilen).
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Relaterad information
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 348)
G021763
Byte av torkarblad bakruta
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
1.
Fäll torkararmen utåt.
2.
Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).
3.
Vrid moturs för att använda bladets ändläge
mot torkararmen som en hävstång för att lättare få loss bladet.
4.
Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera
att det sitter fast ordentligt.
5.
Fäll tillbaka torkararmen.
VARNING
Om bilen är utrustad med krockkudde
Pedestrian Airbag rekommenderar Volvo att
torkararmarna ska vara original och att endast
originaldelar används till dem.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se Biltvätt (s. 362).
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
347
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Spolarvätska – påfyllning
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
spolarvätska – med frostskydd vid kall väderlek
och under fryspunkten.
VIKTIGT
Använd Volvos original spolarvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6
och 8, i brukslösning (t.ex. 1:1 med neutralt
vatten).
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd när temperaturen är under fryspunkten så att det inte
fryser i pump, behållare och slangar.
Påfyllnad av spolarvätska sker genom öppning av
blått lock.
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam
vätskebehållare.
OBS
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i
behållaren kommer ett meddelande om att
man ska fylla på spolarvätska tillsammans
med symbol
visas i kombiinstrumentet.
348
Startbatteri – allmänt
Startbatteriet används för att driva startmotorn
och annan elektrisk utrustning i bilen.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas av
antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då motorn
går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är rätt
anslutna och väl åtdragna.
Följande tabell visar specifikationer för startbatteriet.
Volym:
•
•
Bilar med strålkastarrengöring: 5,5 liter.
Bilar utan strålkastarrengöring: 3,2 liter.
Motorhuv – öppna och stänga (s. 332)
KöldstartförmågaA – CCAB
(A)
720
Kapacitet (Ah)
Torkarblad (s. 345)
Torkare och spolare (s. 97)
12
Storlek, L×B×H (mm)
Relaterad information
•
•
•
Spänning (V)
A
B
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
278×175×190
70
UNDERHÅLL OCH SERVICE
VIKTIGT
Vid byte av startbatteri, i bil med Start/Stopfunktion, måste batteri av EFB7-typ eller
starkare installeras.
Vid byte av stödbatteri måste batteri av
AGM8-typ monteras.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal
på batteriet).
OBS
•
7
8
Vid byte av batteri ska det nya batteriets
storlek överensstämma med originalbatteriets mått.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
VARNING
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är
mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt,
kan räcka för att batteriet ska explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud
eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta
omedelbart läkare.
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet eller stödbatteriet (s. 351) ska endast modern batteriladdare med kontrollerad laddspänning
användas. Snabbladdningsfunktion ska inte
användas då det kan skada batteriet.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att
fungera och/eller meddelande i kombiinstrumentets informationsdisplay om startbatteriets laddningsgrad tillfälligt vara inaktuellt
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning
av externt startbatteri eller batteriladdare
– enbart bilens chassi ska användas
som jordpunkt.
Se Starthjälp (s. 263) – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
}}
349
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
OBS
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat. Batteriets startkapacitet sjunker gradvis med tiden
och behöver därför laddas om bilen inte
används under en längre tid eller om den bara
körs korta sträckor. Stark kyla begränsar
startkapaciteten ytterligare.
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition
rekommenderas minst 15 minuters
körning/vecka eller att batteriet ansluts till en
batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
Batteri – symboler
Undvik gnistor eller öppen
eld.
På batterier finns symboler som informerar och
varnar.
Symboler på batterier
Använd skyddsglasögon.
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Ska lämnas till återvinning.
Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
OBS
Relaterad information
•
•
Batteri – symboler (s. 350)
Förbrukat startbatteri eller stödbatteri ska
återvinnas på ett miljöanpassat sätt – det
innehåller bly.
Startbatteri – byte (s. 351)
Batteriet innehåller frätande
syra.
Relaterad information
•
•
350
Startbatteri – allmänt (s. 348)
Batteri – Start/Stop (s. 351)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Startbatteri – byte
Batteri – Start/Stop
Startbatteriet bör bytas av en auktoriserad verkstad.
Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
verkstad utföra byte av batterier – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad
med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till vid
Start/Stop-funktionens startsekvens.
För mer information om bilens startbatteri, se
Startbatteri – allmänt (s. 348) och Starthjälp
(s. 263).
För mer information om Start/Stop-funktionen,
se Start/Stop* (s. 270).
Storlek, L×B×H (mm)
Kapacitet (Ah)
A
B
C
D
Spänning (V)
KöldstartförmågaA – CCAB
(A)
9 Enhanced Flooded Battery.
10 Absorbed Glass Mat.
12
120C
150×90×130D
8C
10D
Enligt EN-standard.
Cold Cranking Amperes.
Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion som
auto-stoppar endast när bilen står helt still.
Övriga.
För mer information om bilens startbatteri, se
Starthjälp (s. 263).
Följande tabell visar specifikationer för stödbatteriet.
150×90×106C
VIKTIGT
Vid byte av startbatteri, i bil med Start/Stopfunktion, måste batteri av EFB9-typ eller
starkare installeras.
Vid byte av stödbatteri måste batteri av
AGM10-typ monteras.
170D
OBS
•
Ju högre strömuttag det är i bilen, desto
mer måste generatorn arbeta och batterierna laddas = Ökad bränsleförbrukning.
•
När startbatteriets kapacitet sjunkit under
lägsta tillåtna nivå kopplas Start/Stopfunktionen ur.
}}
* Tillval/tillbehör. 351
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
•
Motorn auto-startar11 utan att föraren trycker
ner kopplingspedalen (manuell växellåda).
•
Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen (automatisk
växellåda).
VIKTIGT
OBS
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera efter
inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:
•
Batteriernas placering
Om startbatteriet urladdats så mycket att
bilen saknar normala elektriska funktioner och
motorn därefter hjälpstartas med ett externt
batteri eller en batteriladdare, kommer
Start/Stop-funktionen att vara fortsatt aktiverad. Om Start/Stop-funktionen kort därefter
auto-stoppar motorn är risken stor att autostart av motorn kommer att misslyckas p.g.a.
otillräcklig batterikapacitet eftersom batteriet
inte hunnit återuppladdas.
Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning
av externt startbatteri eller batteriladdare
– enbart bilens chassi ska användas
som jordpunkt.
Se Starthjälp (s. 263) – där beskrivs var och
hur kabelklammorna ska placeras.
Om bilen har hjälpstartats eller om tillräcklig
tid saknas för att ladda batteriet med en batteriladdare rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills batteriet
återuppladdats av bilen. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst
1 timma av bilen. Vid lägre yttertemperatur
kan laddningstiden öka till 3–4 timmar.
Rekommendationen är att ladda upp batteriet
med en extern batteriladdare.
Startbatteri12
För mer information om laddning av startbatteri, se Startbatteri – allmänt (s. 348).
Stödbatteri
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service än
det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller problem bör verkstad kontaktas – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
11
12
352
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Se Startbatteri – allmänt (s. 348) för utförlig beskrivning av startbatteriet.
Relaterad information
•
Batteri – symboler (s. 350)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Elsystem
Säkringar – allmänt
Elsystemet är enpoligt och använder chassi och
motorstomme som ledare.
För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är
alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator.
Startbatteriets storlek, typ och prestanda beror på
bilens utrustning och funktion.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga och typ som originalbatteriet (se dekal
på batteriet).
Relaterad information
•
•
Startbatteri – byte (s. 351)
Startbatteri – allmänt (s. 348)
Placering av elcentraler
Om någon elektrisk komponent eller funktion inte
fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och bränts. Om
samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo
rekommenderar då att du uppsöker en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1.
Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera
säkringen.
2.
Dra ut säkringen och titta från sidan om den
böjda tråden är avbränd.
3.
Byt i så fall till en ny säkring med samma färg
och samma amperetal.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller en
säkring med högre amperetal än specificerat
för att ersätta en säkring. Detta kan förorsaka
betydande skador på elsystemet och möjligtvis leda till brand.
Placering av elcentraler vänsterstyrd bil, om bilen
är högerstyrd byter centralen under handskfacket
sida.
Motorrum
Under handskfack
Under höger framsäte
Relaterad information
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 354)
Säkringar – under handskfack (s. 357)
Säkringar – under höger framsäte (s. 360)
353
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
I elcentralen finns även plats för ett antal reservsäkringar.
Byte av säkringar
Säkringarna blir åtkomliga när locket som är placerat på startbatteriet och elcentralens lock har
lossats.
354
Demontering av lock
Vik ut låsningarna som är placerade på
sidorna av locket på startbatteriet.
Lyft locket rakt uppåt.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Positioner
Dekalen på insidan av locket visar säkringarnas
placering.
Vik ut låsningen som är placerad på
elcentralens sida.
Vrid locket uppåt tills låsklackarna (1) frigörs.
5
•
Säkringar 19–45 och 47–48 är av typ "Mini
Fuse".
Signalhorn
15
Funktion
AA
Bromsljus
5
ABS-pump
40
–
–
ABS-ventiler
30
Ljusreglage
5
Strålkastarspolare*
20
Interna reläspolar
5
Kupéfläkt
40
12 V-uttag tunnelkonsol fram
15
Transmissionsstyrenhet
15
Eluppvärmd vindruta höger sida*
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
20
Central elektronikstyrenhet, referensspänning stödbatteri
–
13
Vindrutetorkare
Säkringar 7–18 och 46 är av typ "JCASE"
och bör bytas av en verkstad13.
Primärsäkring för säkringar 32–36
Återmontering av lock
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
AA
•
–
Fäll locket mot motorn för att komma åt säkringarna.
Funktion
–
–
30
–
40
–
–
–
12 V-uttag tunnelkonsol bak
15
–
–
Motorstyrenhet
5
Eluppvärmd vindruta vänster sida*
40
Elmanövrerat säte höger*
20
Parkeringsvärmare*
20
Lambdasonder; Reläspole i relä för
kylfläkt
15
}}
* Tillval/tillbehör. 355
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
356
Funktion
AA
Funktion
AA
Vakuumregulatorer; Ventiler; Styrenhet kylarjalusi; Styrenhet spoilerjalusi (diesel); Kompressor A/C;
Solenoid för motoroljepump; Kylventil för klimatanläggning (diesel);
Glödstyrenhet (diesel); Reläspolar i
reläer för Start/Stop-funktioner
10
Kollisionsvarning
5
Gaspedalgivare
5
–
–
–
–
EGR-ventil (diesel); EVAP-ventil
(bensin); Motorstyrenhet; Termostat för motorkylsystem (bensin);
Kylpump för EGR (diesel)
15
Tändspolar (bensin)
15
Dieselfiltervärmare (diesel)
25
Motorstyrenhet
15
ABS
5
Kylvätskepump (när inte parkeringsvärmare finns)
A
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
7,5
Ljushöjdsreglering*
10
Elstyrservo
5
Central elektronikstyrenhet
15
–
–
–
–
10
Ampere
Relaterad information
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 357)
Säkringar – under höger framsäte (s. 360)
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl.a. krockkudde- och kupébelysningsfunktioner.
På insidan av locket till elcentralen i motorrummet finns en tång som underlättar hantering då
en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
Byte av säkringar
Säkringarna blir åtkomliga när en skyddskåpa har
lossats från elcentralen.
}}
357
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Demontering av kåpa
Ta tag i urtaget och dra tills låsklackarna i
kåpans underkant frigörs från elcentralen.
Ta bort kåpan.
OBS
En relativt stor dragkraft krävs för att låsklackarna i kåpans överkant först ska frigöras från
elcentralen.
Återmontering av kåpa
Passa in de undre låsklackarna.
Vrid kåpan uppåt tills de övre klackarna
snäpper fast.
OBS
Se till att de övre låsklackarna styrs in ordentligt i elcentralens spår.
Positioner
Säkringarna är av typ "Mini Fuse".
AA
Bakrutetorkare
15
Display i takkonsolen (Bältespåminnare/Indikering för krockkudde
på passagerarplatsen fram)
5
Innerbelysning; Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning; Elmanövrerade
säten*
7,5
Elmanövrerad rullgardin för glastak*
10
Regnsensor*; Avbländning inre
backspegel*; Fuktsensor*
5
Kollisionsvarning*
5
–
–
10
Upplåsning bakluckaB
–
–
Reservpositon 3, kontinuerlig spänning
5
Funktion
AA
Rattlås
15
Bränslepump
20
Kombiinstrument
5
Centrallås tankluckaC
10
–
358
Funktion
–
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Funktion
AA
Funktion
AA
Klimatpanel
7,5
7,5
Rattmodul
7,5
Krockkuddar; Krockkudde fotgängare*
7,5
Larmsiren*; Diagnosuttag OBDII
5
Reservposition 4, kontinuerlig
spänning
Helljus
15
–
–
–
–
–
–
Backljus
7,5
VindrutespolareD; BakrutespolareD
20
Startspärr
5
Reservposition 1, kontinuerlig
spänning
15
Reservposition 2, kontinuerlig
spänning
20
Rörelsesensor för larm*; Fjärrmottagare
5
VindrutespolareE; BakrutespolareE
20
Centrallås tankluckaF
10
Upplåsning bakluckaG
10
Elektrisk extravärmare*; Knapp
sätesvärme bak*
7,5
A
B
C
D
E
F
G
Ampere
Se även säkring 84.
Se även säkring 83.
Se även säkring 82.
Se även säkring 77.
Se även säkring 70.
Se även säkring 65.
Relaterad information
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 354)
Säkringar – under höger framsäte (s. 360)
* Tillval/tillbehör. 359
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Säkringar – under höger framsäte
Säkringar under höger framsäte skyddar bl.a.
infotainmentfunktioner och sätesvärme.
På insidan av locket till elcentralen i motorrummet finns en tång som underlättar hantering då
en säkring ska dras ut eller sättas på plats.
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
Positioner
AA
Funktion
AA
–
–
Kontrollpanel vänster bakdörr
25
Nyckelfritt system*
10
Kontrollpanel höger bakdörr
25
Dörrhandtag, nyckelfritt system*
5
Primärsäkring för säkringar 12–16:
Infotainment
25
Elmanövrerat säte vänster*
20
•
Säkringar 24–28 är av typ "JCASE" och bör
bytas av en verkstad14.
Kontrollpanel vänster framdörr
25
•
Säkringar 1–23 och 29–46 är av typ "Mini
Fuse".
Kontrollpanel höger framdörr
25
14
360
Funktion
–
–
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Funktion
AA
Funktion
AA
Funktion
AA
Intern reläspole
5
–
–
15
–
–
BLIS*
5
–
–
Parkeringsassistans*
5
Audiostyrenhet (förstärkare)*, signal
för diagnos; Audiostyrenhet eller
Styrenhet SensusB; Infotainmentstyrenhet eller BildskärmB; Digitalradio*; TV*
–
–
Parkeringskamera*
5
Telematik*; Bluetooth*
5
–
–
–
–
–
–
–
–
12 V-uttag lastutrymme
15
Sätesvärme fram förarsida
15
–
–
Sätesvärme fram passagerarsida
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sätesvärme bak höger*
15
Släpvagnsuttag 2*
20
Sätesvärme bak vänster*
15
Audiostyrenhet (förstärkare)*
30
AWD-styrenhet*
15
–
15
–
–
–
Släpvagnsuttag 1*
40
–
–
Eluppvärmd bakruta
30
–
–
A
B
Ampere
Vissa modellvarianter.
Relaterad information
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 354)
Säkringar – under handskfack (s. 357)
* Tillval/tillbehör. 361
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Biltvätt
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig. Håll
till på en spolplatta med oljeavskiljare. Använd
bilschampo.
Handtvätt
•
362
Avlägsna fågelspillning från lacken så snart
som möjligt. Den innehåller kemikalier som
påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Det rekommenderas att eventuella
missfärgningar avlägsnas av en auktoriserad
Volvoverkstad.
•
•
Spola underredet.
•
Vid behov använd kallavfettningsmedel på
hårt nedsmutsade ytor. Observera att ytorna
då inte får vara solvarma!
•
Tvätta med svamp och bilschampo och rikligt
med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning
eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt sämskskinn eller en vattenskrapa. Om man undviker
att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för vattentorkfläckar som
kan behöva poleras bort.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
VARNING
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
VIKTIGT
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till exempel
vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel eller
rengöringsmedel med pH-värde lägre än 3,5
eller högre än 11,5. Använd vatten och en
icke repande svamp.
OBS
Under de första månaderna ska bilen endast
handtvättas. Detta eftersom lacken är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser och
se till att munstycket inte kommer närmare bilens
ytor än 30 cm (avståndet gäller alla exteriöra
detaljer). Spruta inte direkt på låsen.
Prova bromsarna
VARNING
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare och baklampor kan tillfälligt få kondens på insidan av
glaset. Detta är normalt, all ytterbelysning är
konstruerad för att motstå detta. Kondens
ventileras normalt ut ur lamphuset då lampan
varit tänd en stund.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt att
få bilen ren, men den kommer inte åt på alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att
tvätta bilen för hand.
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion inte
angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid körning
av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen värms upp och
torkar. Gör samma sak efter start i mycket fuktig
eller kall väderlek.
Torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet
samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Vid rengöring:
–
VIKTIGT
Ställ torkarbladen i serviceläge, se Torkarblad
(s. 345).
Undvik att tvätta bilen med rengöringsmedel
med pH-värde under 3,5 eller över 11,5.
Detta kan ge missfärgningar på anodiserade
aluminiumdetaljer såsom takräcken och runt
sidofönstrena.
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd aldrig metallpoleringsmedel på anodiserade aluminiumdetaljer, det kan ge missfärgningar och förstöra ytbehandlingen.
Använd inga starka lösningsmedel.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar,
gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning
av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna
följas noggrant.
Ramarna runt sidorutorna, bilens takrails samt
dörrkarmarna vid rutorna* är gjorda av anodiserad
aluminium, det innebär att de endast bör tvättas
med rengöringsmedel med ett pH-värde mellan
3,5 och 11,5. Detta för att undvika missfärgningar.
Detaljer som bör tvättas med rengöringsmedel med pHvärde mellan 3,5 till 11,5.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på plast
och gummi, om nödvändigt gnugga endast
med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska inte
användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som rekommenderas av Volvo.
Efter tvättning kan det finnas kvar en missfärgning vid ekerroten på grund av att metalldamm
från bromsskivorna kan fastna i fälgens lack. I
många fall fungerar det med en lackrengörare
med väldigt fin polish och en mjuk trasa.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan och
orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
Relaterad information
•
•
•
Polering och vaxning (s. 364)
Rengöring av interiör (s. 365)
Vatten- och smutsavvisande ytskikt (s. 364)
* Tillval/tillbehör. 363
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Polering och vaxning
VIKTIGT
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller för
att ge den ett extra skydd.
Enbart lackbehandlingar rekommenderade av
Volvo ska användas. Andra behandlingar;
såsom konservering, försegling, skydd, glansförsegling eller liknande kan skada lacken.
Lackskada orsakad av sådana behandlingar
täcks inte av Volvos garanti.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst ett
år gammal, vaxning kan göras tidigare. Polera
och vaxa inte bilen i direkt solljus.
Tvätta och torka bilen mycket noga före polering
eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller tjärstänk med
asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar
kan tas bort med fin slippasta (rubbing) avsedd
för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på
förpackningarna. Många preparat innehåller både
polish och vax.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på plast
och gummi, om nödvändigt gnugga endast
med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska inte
användas.
364
Relaterad information
•
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
Rutorna är behandlade med ett ytskikt som förbättrar sikten vid svåra väderförhållanden.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Det sker ett naturligt slitage på de
vattenavvisande ytskikten.
Skötsel:
•
Använd aldrig produkter som bilvax, avfettningsmedel eller liknande på glasytan då
detta kan förstöra dess vattenavvisande
egenskaper.
•
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan
repas.
•
För att undvika skador på glasytan vid isborttagning – använd endast isskrapa av plast.
•
För att de vattenavvisande egenskaperna ska
bestå på sidorutorna rekommenderas en
behandling med ett speciellt efterbehandlingsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Det bör användas första gången efter tre år
och därefter varje år.
Biltvätt (s. 362)
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta bort
is från rutorna. Använd eluppvärmningen för
att ta bort is från speglarna, se Rutor och
backspeglar – eluppvärmning (s. 102).
* Tillval/tillbehör.
UNDERHÅLL OCH SERVICE
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 362)
Rostskydd
Rengöring av interiör
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen består
av galvaniserad plåt. Underredet är skyddat av
ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En
tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades
in i utsatta balkar, hålrum, slutna sektioner och
sidodörrar.
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo. Rengör
regelbundet och för bästa resultat behandla
fläckar med en gång. Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Kontroll och underhåll
Bilens korrosionsskydd behöver normalt inte
underhållas, men att hålla bilen ren bidrar alltid till
att ytterligare minska risken för korrosion. Starkt
alkaliska eller sura rengöringsvätskor skall alltid
undvikas på blanka prydnadsdetaljer. Eventuella
stenskott bör åtgärdas så snart de upptäcks.
VIKTIGT
•
En del färgade klädesplagg (t.ex. mörka
jeans och mockaplagg) kan missfärga
klädseln. Om detta sker, är det viktigt att
så fort som möjligt rengöra och efterbehandla dessa delar av klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel t.ex.
spolarvätska, fläckbensin, lacknafta för att
rengöra interiören då detta kan skada
såväl klädsel som övriga interiöra material.
•
Spraya aldrig rengöringsmedel direkt på
komponenter som har elektriska knappar
och reglage. Torka dessa istället med en
fuktad trasa med rengöringsmedlet.
•
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Relaterad information
•
Lackskador (s. 366)
Textilklädsel och takklädsel
Volvo erbjuder en heltäckande textilvårdsprodukt
för textil- och takklädsel som, då den används
enligt instruktionerna, bevarar klädselns egenskaper. Textilvårdsprodukten finns att köpa hos en
Volvoåterförsäljare.
}}
365
UNDERHÅLL OCH SERVICE
||
Läderklädsel
Säkerhetsbälten
Volvos läderklädsel är behandlad för att bevara
sitt ursprungliga utseende.
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt
textilrengöringsmedel finns hos en Volvoåterförsäljare. Se till att bältet är torrt innan det rullas
tillbaka in igen.
Läderklädsel är en naturprodukt som förändras
och får en vacker patina med tiden. För att lädrets egenskaper och kulör skall bevaras, krävs
regelbunden rengöring och efterbehandling.
Volvo erbjuder en heltäckande produkt, Volvo
Leather Care Kit/Wipes, för rengöring och efterbehandling av läderklädsel som, då den används
enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande
ytskikt.
För att uppnå bästa resultat, rekommenderar
Volvo att rengöra samt applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov). Volvo
Leather Care Kit/Wipes finns att köpa hos en
Volvoåterförsäljare.
Iläggsmattor och golvmatta
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd dammsugare för att suga bort damm och smuts. Vardera
iläggsmatta sitter fast med piggar.
Ta ut iläggsmattan genom att ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att trycka fast
den vid vardera pigg.
VARNING
Använd endast en iläggsmatta vid varje plats
och kontrollera innan färd att mattan vid förarplatsen är ordentligt nedstucken och förankrad i piggarna för att inte komma i kläm vid
och under pedalerna.
Läderratt
Läder behöver andas. Täck aldrig över läderratten
med skydd av plast. För rengöring av läderratt
rekommenderas Volvo Leather Care Kit/Wipes.
Interiöra plast-, metall- och trädetaljer
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk
eller microfiberduk som finns hos en Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd aldrig
starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan
speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare användas.
366
Till fläckar på golvmattan rekommenderas, efter
dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel.
Golvmattor ska rengöras med medel som rekommenderas av en Volvoåterförsäljare.
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 362)
Lackskador
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet. De
vanligaste lackskadorna är mindre stenskott,
repor och skador på t.ex. skärmkanter, dörrar
och stötfångare.
Bättring av mindre lackskador
För att undvika rostangrepp bör lackskador åtgärdas omgående.
Materiel som kan behövas
UNDERHÅLL OCH SERVICE
•
Grundfärg (primer)15 – för t.ex. plastklädda
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer
på sprayburk.
•
Baslack och klarlack – finns på sprayburkar
eller som färgpennor/stift16.
•
•
Maskeringstejp.
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
2.
Före målning kan vid behov (t.ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
3.
Rör om grundfärgen (primer) väl och applicera med hjälp av en fin pensel, tändsticka
eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack
när grundfärgen torkat.
4.
Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
Fin slipduk15.
Kulörkod
G021832
Dekal för kulörkod är placerad på bilens dörrstolpe och blir synlig när höger bakdörr öppnas.
OBS
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande
finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt
efter att ytan gjorts ren.
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1.
Exteriör kulörkod
Eventuell sekundär exteriör kulörkod
Fäst en bit maskeringstejp över den skadade
ytan. Dra sedan av tejpbiten så att eventuella
lackrester följer med.
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt) är
det lämpligt att använda en grundfärg (primer). Vid skada i en plastyta bör en vidhäftningsprimer användas för bättre resultat –
spruta i sprayburkens lock och pensla tunt.
Relaterad information
•
Rostskydd (s. 365)
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se Typbeteckningar (s. 370).
15
16
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
367
SPECIFIKATIONER
SPECIFIKATIONER
Typbeteckningar
Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik
information kan utläsas på en dekal i bilen.
Placering av dekaler
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende av marknad och modell.
370
SPECIFIKATIONER
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
Dekal för typbeteckning, chassinummer, tillåtna maxvikter och kodbeteckning för exteriör kulör samt typgodkännandenummer.
Dekalen är placerad på dörrstolpen och blir
synlig när höger bakdörr öppnas.
Dekal för A/C-systemet.
Dekal för parkeringsvärmare.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte
anspråk på att vara exakta avbildningar av de
som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur
de ser ut och ungefär var på bilen de är placerade. Den information som gäller just din bil
finns på respektive dekal på bilen.
Relaterad information
•
•
Vikter (s. 373)
Motorspecifikationer (s. 376)
Dekal för motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Dekal för växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Dekal för bilens identifikationsnummer – VIN
(Vehicle Identification Number).
I bilens registreringsbevis finns ytterligare information om bilen.
371
SPECIFIKATIONER
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i
tabellen.
V40 CROSS COUNTRY.
A
372
Mått
mm
Hjulbas
2647
B
Längd
4370
C
Lastlängd, golv, fällt baksäte
1508
D
Lastlängd, golv
E
Höjd
F
Lasthöjd
Mått
G
Spårvidd fram
mm
1552A
1547B
H
Spårvidd bak
1540A
1535B
684
1458
I
Lastbredd, golv
532
J
Bredd
960
1802
A
B
Mått
mm
K
Bredd inkl. backspeglar
2041
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
1857
Offset 50 mm.
Offset 52,5 mm.
SPECIFIKATIONER
Vikter
Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i bilen.
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens
vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor och vätskor.
VARNING
Bilens köregenskaper förändras beroende på
hur tungt lastad bilen är och hur lasten är
placerad.
Relaterad information
•
Dragvikt och kultryck (s. 374)
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (s. 374) (vid påkopplad släpvagn) påverkar lastförmågan och räknas inte in i tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning eller
tillval. Det innebär att för varje tillval som
adderas, minskar bilens lastkapacitet motsvarande tillvalets vikt.
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är olika utrustningsnivåer (ex. Kinetic,
Momentum, Summum) samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox, Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven värmare, Skyddsgaller, Mattor, Insynsskydd, Elmanövrerade säten, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda på
tjänstevikten för just din bil.
För information om dekalens placering, se Typbeteckningar (s. 370).
Max. totalvikt
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 75 kg.
373
SPECIFIKATIONER
Dragvikt och kultryck
Maxvikt bromsad släpvagn
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn
kan utläsas i tabellerna.
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
MotorkodB
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
T3
B4204T37
Manuell, M76
1500
75
T3
B4154T4
Automat, TF-71SC
1500
75
T4
B4204T19
Manuell, M76
1500
75
T4
B4204T19
Automat, TF-71SC
1500
75
T4 AWD
B4204T21
Automat, TG-81SC
1500
75
T5
B4204T15
Automat, TG-81SC
1500
75
T5
B4204T41
Automat, TG-81SC
1500
75
T5 AWD
B4204T41
Automat, TG-81SC
1500
75
T5 AWD
B4204T11
Automat, TG-81SC
1500
75
D2
D4204T8
Manuell, M76
1500
75
D2
D4204T8
Automat, TF-71SC
1500
75
D3
D4204T9
Manuell, M76
1500
75
D3
D4204T9
Automat, TF-71SC
1500
75
V40CCA
Motor
374
SPECIFIKATIONER
MotorkodB
Växellåda
D4
D4204T14
D4
D4204T14
V40CCA
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
Manuell, M66
1500
75
Automat, TG-81SC
1500
75
Motor
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 370).
A
B
Maxvikt obromsad släpvagn
V40CCA
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
750
50
700
50
Motor
T4 AWD
T5 AWD
Övriga
A
V40 CROSS COUNTRY
Relaterad information
•
•
•
Vikter (s. 373)
Körning med släpvagn (s. 294)
Släpfordonsstabilisator – TSA (s. 300)
375
SPECIFIKATIONER
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt etc.) för respektive
motoralternativ kan utläsas i tabellen.
MotorkodB
Effekt (kW/
rpm)
Effekt (hk/rpm)
Vridmoment (Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
T3
B4154T4
112/5000
152/5000
250/1700–4000
4
82,0
70,9
1,498
10,5:1
T3
B4204T37
112/5000
152/5000
250/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T4
B4204T19
140/4700
190/4700
300/1300–4000
4
82,0
93,2
1,969
11,3:1
T4 AWD
B4204T21
140/5000
190/5000
320/1500–4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5 / T5 AWD
B4204T41
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
T5 AWD
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
D2
D4204T8
88/3750
120/3750
280/1500-2250
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
V40CCA
Motor
D3
D4204T9
110/3750
150/3750
320/1750-3000
4
82,0
93,2
1,969
16,0:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
A
B
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 370).
Relaterad information
•
•
376
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
Kylvätska – kvalitet och volym (s. 380)
Motorolja – kvalitet och volym (s. 378)
SPECIFIKATIONER
Motorolja – ogynnsamma
körförhållanden
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en speciellt anpassad syntetisk motorolja. Valet av olja
har gjorts med stor omsorg och med hänsyn
tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt
hög oljetemperatur eller oljeförbrukning. Nedan
följer några exempel på ogynnsamma körförhållanden.
Kontrollera oljenivån (s. 334), oftare vid långvarig
körning:
•
•
•
•
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och vid oljebyte,
annars riskerar du att påverka livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor
vid låga temperaturer.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma
körförhållanden. Det ger ett extra skydd för
motorn.
Volvo rekommenderar:
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs på
en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
Motorolja – kvalitet och volym (s. 378)
Motorolja – allmänt (s. 333)
377
SPECIFIKATIONER
Motorolja – kvalitet och volym
Rekommenderad motoroljekvalitet och volym för
respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Volvo rekommenderar:
378
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
SPECIFIKATIONER
V40CCA
MotorkodB
Oljekvalitet
(liter)
Motor
A
B
Volym, inkl. oljefilter
T3
B4154T4
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0W-20
ca 5,6
T3
B4204T37
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0W-20
ca 5,6
T4
B4204T19
ca 5,6
T4 AWD
B4204T21
ca 5,6
T5
B4204T15
ca 5,6
T5 / T5 AWD
B4204T41
ca 5,6
T5 AWD
B4204T11
ca 5,6
D2
D4204T8
D3
D4204T9
ca 5,2
D4
D4204T14
ca 5,2
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller VCC RBS0-2AE 0W-20
ca 5,2
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 370).
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 377)
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 334)
379
SPECIFIKATIONER
Kylvätska – kvalitet och volym
Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan
utläsas i tabellen.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad
kylvätska utblandad med 50 % vatten1, se förpackning.
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
1
380
V40CCA
Volym
MotorB
(liter)
T3
B4154T4
T3
B4204T37
T4
B4204T19
T5 / T5 AWD
B4204T41
T4 AWD
B4204T21
T5
B4204T15
T5 AWD
B4204T11
7,5 (7,8C)
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
V40CCA
Volym
MotorB
(liter)
D2
D4204T8
D3
D4204T9
D4
D4204T14
A
B
C
V40 CROSS COUNTRY
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på
motorn, se Typbeteckningar (s. 370).
Gäller bil med bränsledriven värmare.
Relaterad information
•
8,0 (8,4C)
Kylvätska – nivå (s. 336)
SPECIFIKATIONER
Transmissionsolja – kvalitet och
volym
Föreskriven transmissionsolja och volym för
respektive växellådsalternativ kan utläsas i tabellen.
Manuell växellåda
Manuell växellåda
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
M66
ca 1,45
BOT 350 M3
M76
ca 1,6
BOT 352 B1
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda
Volym (liter)
TF-71SC
ca 6,8
ca 6,6A
TG-81SC
A
B
ca 7,5B
Föreskriven transmissionsolja
AW1
AW1
Bensinmotorer
Dieselmotorer
OBS
Transmissionsoljan behöver inte bytas under
normala körförhållanden. Vid ogynnsamma
körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.
Relaterad information
•
Motorolja – ogynnsamma körförhållanden
(s. 377)
•
Typbeteckningar (s. 370)
381
SPECIFIKATIONER
Bromsvätska – kvalitet och volym
Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt
bromssystem som används för att överföra tryck
från huvudbromscylindern till de mekaniska
bromsarna.
Föreskriven kvalitet: Volvo Original Dot 4
klass 6 eller motsvarande.
Volym: 0,6 liter
Relaterad information
•
382
Broms- och kopplingsvätska – nivå (s. 337)
SPECIFIKATIONER
Bränsletank – volym
Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
V40CCA
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
ca 57
Bränsle – bensin (s. 290)
Motor
T4 AWD
T5 AWD
Övriga bensinmotorer
ca 62
Dieselmotorer
ca 62
A
Bränsle – diesel (s. 291)
V40 CROSS COUNTRY
Relaterad information
•
•
Påfyllning av bränsle (s. 288)
Motorspecifikationer (s. 376)
383
SPECIFIKATIONER
Luftkonditionering, vätska – volym
och kvalitet
Dekal för R1234yf
Symbol
För att serva det mobila luftkonditioneringssystemet (MAC) krävs en
utbildad och certifierad tekniker
Klimatanläggningen i bilen använder ett köldmedium och beroende av marknad används
antingen R1234yf eller R134a. Information om
vilket köldmedium bilens klimatanläggning
använder finns på en dekal, som är placerad på
motorhuvens insida.
Föreskrivna kvaliteter och volymer på vätskor och
smörjmedel i luftkonditioneringsanläggningen
kan utläsas i tabellerna nedan.
A/C-Dekal
Dekal för R134a
Betydelse
Brandfarligt köldmedium
Dekalen är placerad på motorhuvens insida.
Köldmedium
Symbolförklaring R1234yf
Bilar med köldmedium R134a
Symbol
Betydelse
Försiktighet
Vikt
625 g
Föreskriven kvalitet
R134a
VARNING
Mobilt luftkonditioneringssystem
(MAC)
Smörjmedelstyp
Dekalen är placerad på motorhuvens insida.
384
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
SPECIFIKATIONER
Bilar med köldmedium R1234yf
Vikt
575 g
Föreskriven kvalitet
R1234yf
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med
SAE J2845 (Technician Training for Safe
Service and Containment of Refrigerants
Used in Mobile A/C System) får service och
reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att
säkerställa systemets säkerhet.
Kompressorolja
Volym
Föreskriven kvalitet
60 ml
PAG olja
Evaporator
VIKTIGT
A/C-systemets evaporator får aldrig repareras
eller bytas ut mot en tidigare använd evaporator. Ny evaporator skall vara certifierad och
märkt enligt SAE J2842.
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation
(s. 338)
385
SPECIFIKATIONER
Bränsleförbrukning och CO2utsläpp
OBS
stadskörning
Om förbruknings- och emissionsdata saknas
finns detta i ett bipackat supplement.
landsvägskörning
Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter
per 100 km och CO2-utsläppet i gram CO2 per
km.
blandad körning
Förklaring
OBS
manuell växellåda
gram CO2/km
Alla motorer finns inte på alla marknader.
automatisk växellåda
liter/100 km
V40CCA
386
T3 (B4204T37)
168
7,3
105
4,6
128
5,6
T3 (B4154T4)
171
7,4
108
4,6
131
5,6
T4 (B4204T19)
168
7,3
105
4,6
128
5,6
T4 (B4204T19)
167
7,2
108
4,7
129
5,6
T4 AWD (B4204T21)
197
8,5
122
5,2
149
6,4
T5 AWD (B4204T11)
197
8,5
122
5,2
149
6,4
SPECIFIKATIONER
V40CCA
A
D2 (D4204T8)
109
4,2
93
3,6
99
3,8
D2 (D4204T8)
118
4,5
96
3,6
104
3,9
D3 (D4204T9)
113
4,3
96
3,6
102
3,9
D3 (D4204T9)
125
4,7
100
3,8
109
4,1
D4 (D4204T14)
114
4,4
99
3,8
104
4,0
D4 (D4204T14)
132
5,0
101
3,9
112
4,3
V40 CROSS COUNTRY
Bränsleförbrukning
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler
(se nedan), som gäller för bil med tjänstevikt i
basutförande och utan extrautrustning. Beroende
på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom
hur tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen
och koldioxidutsläppen.
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta
är:
•
Om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt.
•
•
Förarens körsätt.
•
•
Om kunden väljer andra hjul än de standardmonterade på modellens grundversion så
kan rullmotståndet öka.
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden,
väder och bilens skick.
En kombination av här nämnda exempel kan ge
avsevärt högre förbrukning.
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå
vid en jämförelse med EU-körcyklerna (se nedan)
som används vid certifiering av bilen och på vilka
förbrukningssiffrorna i tabellen baseras. För ytterligare information hänvisas till de refererade
regelverken.
Vid körning med bränsle med oktantal 91 RON
blir förbrukningen högre och effekten lägre.
}}
387
SPECIFIKATIONER
||
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som
väsentligt ökar bilens bränsleförbrukning.
EU-körcykler
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt
EU Regulation no 692/2008 och 715/2007
(Euro 5 / Euro 6) och UN ECE Regulation no
101. Då körcyklerna även används för kvalitetskontroll ställs det stora krav på repeterbarhet av
proven. Därför genomförs proven noga kontrollerade och enbart med bilens grundläggande funktioner (t.ex. avstängd luftkonditionering, radio
etc.). Som en konsekvens av detta är resultaten
från officiella siffror inte självklart representativa
för vad kunden ser i verklig användning.
Regelverken omfattar körcyklerna "Stadskörning"
och "Landsvägskörning":
•
Stadskörning – mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
•
Landsvägskörning – bilen accelereras och
bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h
(0-75 mph). Körningen är simulerad.
Bilar med manuell växellåda startas på 2:ans
växel.
388
Det officiella värdet för blandad körning, som
redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av resultaten från körcyklerna "Stadskörning"
och "Landsvägskörning".
För att få fram koldioxidutsläppen (CO2-utsläppen) under de två körcyklerna samlas avgaserna
upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för
CO2-utsläpp.
Relaterad information
•
•
•
•
Ekonomisk körning (s. 293)
Bränsle – bensin (s. 290)
Bränsle – diesel (s. 291)
Vikter (s. 373)
SPECIFIKATIONER
Hjul och däck – godkända
dimensioner
I vissa länder framgår inte alla godkända dimensioner av registreringsbevis eller annan handling.
Nedanstående tabell visar samtliga godkända
För information om lägst tillåtna lastindex (LI)
och lägst tillåtna hastighetsklass (SS), se Lastindex och hastighetsklass (s. 390).
✓ = Godkänd
V40CCA
205/60R16
Motor
7x16x50
225/50R17
225/45R18
225/40R19
6,5x16x52,5
7x17x50
7,5x18x50
7,5x19x50
✓
✓
✓
✓
Alla motorer
A
kombinationer av fälgar och däck. Uppgift om
motor och typ av växellåda behövs för att läsa
tabellen. För information med avseende på
dessa uppgifter, se Typbeteckningar (s. 370).
V40 CROSS COUNTRY
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 309)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck – lastindex (s. 309)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 309)
389
SPECIFIKATIONER
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om
motor och typ av växellåda behövs för att läsa
tabellen. För information med avseende på
dessa uppgifter, se Typbeteckningar (s. 370).
V40CCA
A
B
C
Motor
Lägst tillåtna lastindex (LI)B
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)C
Alla motorer
92
H
V40 CROSS COUNTRY
Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
Relaterad information
•
•
•
•
390
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 389)
Däck – godkända däcktryck (s. 391)
Däck – lastindex (s. 309)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
SPECIFIKATIONER
Däck – godkända däcktryck
Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
V40CCA
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
Motor
205/60 R16
Alla motorer
Last, 1-3 personer
Max. last
ECO-tryckB
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)C
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160D
240
230
260
260
260
160+E
260
240
280
280
–
max 80F
420
420
420
420
–
225/50 R17
225/45 R18
225/40 R19
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
E
F
V40 CROSS COUNTRY
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
0 – 100 mph
100+ mph
max 50 mph
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
•
•
Däck - lufttryck (s. 308)
Typbeteckningar (s. 370)
Relaterad information
•
Hjul och däck – godkända dimensioner
(s. 389)
•
Däck – dimensioner (s. 309)
391
INDEX
INDEX
A
ACC – Adaptiv farthållare
196
Adaptiv farthållare
beredskapsläge
felsökning
funktion
hantera hastighet
köra om
radarsensor
skifta farthållarfunktionalitet
ställa in tidsintervall
stänga av
tillfällig deaktivering
översikt
196
201
206
197
199
202
209
204
200
202
201
198
AIRBAG
32
Aktiva kurvljus
89
Aktiv parkeringshjälp
begränsningar
funktion
handhavande
symboler och meddelanden
256
259
256
257
260
Allergi- och astmaframkallande substanser
122
All Wheel Drive (fyrhjulsdrift)
280
Anpassning av köregenskaper
180
Anpassning av ljusbild
90
Anpassning av strålkastarljus
90
Antisladdfunktion
180
Antislir
180
Automatiskt helljus
87
Automatisk återlåsning
168
Automattvätt
362
Automatväxellåda
bogsering och bärgning
manuella växellägen (Geartronic)
släpvagn
266
302
267
295
AWD, fyrhjulsdrift
280
Avståndsvarning
begränsningar
symboler och meddelanden
192
194
195
Avstängning av motor
263
B
Backspeglar
elektriskt infällbara
eluppvärmning
inre
kompass
yttre
101
102
103
104
101
Backväxelspärr
265
Bagageutrymme
lastning
146
Baklampor
placering
343
Baklucka
låsning/upplåsning
170
Bakruta
eluppvärmning
102
Baksäte
eluppvärmning
127
Barn
barnstol och krockkudde
barnstol och sidokrockkudde
barnsäkerhetsspärr
placering i bilen
säkerhet
49
36
43
49
43
Barnskydd
ISOFIX fästsystem för barnstolar
rekommenderade
storleksklasser för barnskydd med ISOFIX fästsystem
typer
övre fästpunkter för barnstolar
Barnsäkerhetsspärr
Batteri
fjärrnyckel/PCC
start
starthjälp
stöd
symboler på batteriet
43
50
44
50
52
54
173, 174
162
348
263
351
350
393
INDEX
underhåll
varningssymboler
Belysning
aktiva kurvljus
automatiskt helljus
belysningsautomatik, kupé
dimljus bak
displaybelysning
glödlampor, specifikationer
hel-/halvljus
i kupé
instrumentbelysning
ledbelysning
ljushöjdsreglering
positionsljus
reglage
reglagebelysning
trygghetsbelysning
tunneldetektering
varselljus
348
350
positionsljus fram
varselljus
Bensinkvalitet
89
87
96
93
84
345
86
95
84
96
84
85
83, 95
84
97, 158
86
85
Belysning, lampbyte
blinkers, fram
dimljus bak
halvljus (bilar med halogenstrålkastare)
helljus (bilar med halogenstrålkastare)
lamphållare bak: blinkers, broms- och
backljus
makeup-spegel
338
342
344
341
342
343
344
Bromsvätska
kvalitet och volym
290
289, 290, 291
308
292
386
290, 291
382
Bilklädsel
365
Bilnyckelminne
155
Biltvätt
362
Bränsle
bränsleekonomi
bränslefilter
bränsleförbrukning
identifierare
Bilvård
läderklädsel
362
366
Bränsledriven värmare
tidur
136
Bränsletank
volym
383
Byte av hjul
312
Blinkers
BLIS
94
231, 232
Blockerat låsläge
deaktivering
tillfällig deaktivering
172
172
172
Bogsering
bogseringsögla
302
303
Bogserögla
303
Boka service och reparation
328
Bromsar
bromsljus
bromssystem
handbroms
låsningsfria bromsar, ABS
nödbromsförstärkning, EBA
påfyllning av bromsvätska
symboler i kombiinstrument
Bromsljus
Broms- och kopplingsvätska
394
342
343
281, 283
93
281, 283
284
283
283
337
282
93
337
Bältesförsträckare
29
Bältespåminnare
29
Bärgning
304
Bärkassehållare
uppfällbar
148
149
C
City Safety
214
Clean Zone Interior Package (CZIP)
122
CO2-utsläpp
386
Corner Traction Control
180
CTA – Cross Traffic Alert
233
CZIP (Clear Zone Interior Package)
122
INDEX
D
Defroster
130
Dekaler
placering av
370
Detektering av cyklist
223
Diesel
bränslestopp
291
291
Dieselpartikelfilter
293
Dimljus
bak
Displaybelysning
Domkraft
Draganordning
specifikationer
Däck
dimensioner
däcktrycksövervakning
däcktätning
mönsterdjup
rotationsriktning
skötsel
slitagevarnare
specifikationer
tryck
vinterdäck
389, 390
318
320
311
307
306
307
389, 390, 391
308, 391
311
93
Däckdimension
84
Däcktrycksdekal
308
Däcktrycksövervakning
318
Däckövervakning
318
317
296, 297
297
Dragkrok
avtagbar, borttagning
avtagbar, fastsättning
299
298
Dragkrok, se Draganordning
296
Dragkrok - löstagbar
fastsättning/borttagning
309
E
ECC, elektronisk klimatanläggning
125
Eco Cruise
278
298, 299
Eco guide
66
374
ECO-läge
278
Driver Alert Control
handhavande
240
241
ECO-tryck
308, 391
Effekt
376
Driver Alert System
239
Ekonomisk körning
293
Elektriskt infällbara backspeglar
101
Dragvikt och kultryck
Elektronisk klimatanläggning – ECC
125
Elektronisk startspärr
156
Elektronisk temperaturkontroll – ETC
126
Elmanövrerad rullgardin till glastak
103
Elmanövrerad stol
79
Elsystem
353
Eluppvärmning
backspeglar
bakruta
säten
vindruta
102
102
127
102
Eluttag
lastutrymme
146
149
Etanolhalt
max 10 volymprocent
290
ETC, elektronisk temperaturkontroll
126
Etiketter
placering av
370
Extravärmare
bränsledriven
elektrisk
138
138, 139
F
Fartbegränsare
avstängning
184
187
395
INDEX
komma igång
larm överskriden hastighet
tillfällig deaktivering
184, 185
186
185
Farthållare
hantera hastighet
stänga av
tillfällig deaktivering
återuppta inställd hastighet
187
188
192
189
191
365
Fläkt
ECC
ETC
128
128
Förvaringsplats
förarsida
handskfack
tunnelkonsol
144
145
144
Fotgängarskydd
221
Förvaringsplatser i kupén
142
Framlampor
placering
339
Framstol
nackskydd
78
Geartronic
FSC, miljömärkning
24
Genomvädringsfunktion
Fyrhjulsdrift, AWD
280
Fälg, dimensioner
309
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare
Driver Alert Control
LKA
se Meddelanden och symboler
207
242
247
207
Felmeddelanden i BLIS
235
Felsökning
Adaptiv farthållare
Fälgar
rengöring
206
Färdbroms
Felsökning för kamerasensor
217
Fickparkeringshjälp – PAP
256
Färddator
analog instrumentpanel
157
Färdstatistik
117
Färgkod, lack
367
Fönsterhissar
återställning
99
100
Fönster och backspeglar
364
Fjärrmanövrerad startspärr
Fjärrnyckel
batteribyte
funktioner
förlust
löstagbart nyckelblad
räckvidd
396
Fläckar
154, 155, 156
162
157
154
160, 161
158, 163
Fjärrnyckel med PCC
räckvidd
160
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande
177
363
281, 283
G
Glas
laminerat/förstärkt
267
120, 169
24
Glastak, elmanövrerad rullgardin
103
Glödlampor, specifikationer
345
GSI – Växelväljarhjälp
265
109, 114, 117
111
Förbandslåda
317
Första hjälpen
317
H
Halka
287
Halt väglag
287
Handbroms
284
Handskfack
låsning
145
170
Hastighetsklasser, däck
310
Hatthylla
151
INDEX
HDC
Hel-/halvljus
Helljus, automatisk aktivering
Hill Descent Control
Hill Start Assist
280
86
87
159
Inre backspegel
automatisk avbländning
103
103
280
Instrumentbelysning
270
Instrument och reglage
Hjul
losstagning
reservhjul
snökedjor
313
312
311
Hjulbyte
313
Hjul och däck
godkända dimensioner
lastindex och hastighetsklass
312
389
390
Hjulskruvar
låsbara
310
310
Hög motortemperatur
285
Högtrycksspolning av strålkastare
Informationsknapp, PCC
98
Instrumentöversikt
högerstyrd bil
vänsterstyrd bil
Inställning av ratt
59
56
82
Interior Air Quality System (IAQS)
luftrening
122
Internetansluten bil
boka service och reparation
328
Intervalltorkning
97
K
216, 228
Katalysator
bärgning
292
302
338
Klocka, inställning
71
Knappsats i ratten
82
Kollision
39
Kollisionsvarnare
allmäna begränsningar
detektering av fotgängare
funktion
handhavande
radarsensor
227
224
222
225
209, 214
221
Kollisionsvarning
221, 222
Kombiinstrument
62, 63
Kompass
kalibrering
104
104
Kondens i strålkastare
362
IAQS – Interior Air Quality System
122
Keyless Drive
Iläggsmattor
145
Keyless - låsning
165
Kontrollsymboler
Imma
behandling av rutorna
kondens i strålkastare
Keyless - upplåsning
165
120
362
Krock, se Kollision
39
Klimat
allmänt
autoreglering
120
128
Krockgardin
37
Informationsdisplay
62, 63
163, 164, 165, 166, 167, 262
121
123
121
129
Klimatanläggning
reparation
Kollisionsvarnare med Auto-broms
Kamerasensor
I
84
56, 59
faktisk temperatur
personliga inställningar
sensorer
temperaturreglering
Kontroll av motoroljenivå
334
63, 65, 67
397
INDEX
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS
förarsida
passagerarsida
398
34
32
32, 34
Krockkudde för fotgängare
förflyttning
ihopvikning
41
42
42
Krockkuddesystem
varningssymbol
31
30
Kulörkod, lack
367
Kupébelysning
automatik
95
96
Kupéfilter
122
Kupévärmare
134
Kylsystem
överhettning
285
285
Kylvätska
volym och kvalitet
380
Kylvätska, kontroll och påfyllning
336
Köassistans
203
Köldmedium
338
Körfältsassistans
handhavande
245
Körfältsassistans – LKA
243
Körläge ECO
278
Körning
kylsystem
med öppen baklucka
287
285
286
Körning med släpvagn
dragvikt
kultryck
294
374
374
Körriktningsvisare
Körsträcka
94
109
L
Lack
kulörkod
lackskador och bättring
Laminerat glas
Lampor
Larm
automatisk aktivering
automatisk återaktivering
fjärrnyckel ur funktion
kontroll av larm
larmindikator
larmsignaler
reducerad larmnivå
367
366
24
338
174, 176, 177
176
176
176
159
175
177
177
Lasersensor
218
Lastindex
309
Lastning
allmänt
fästpunkter
lastutrymme
lång last
taklast
146, 148
148
146, 148
147
148
Lastsäkring (Lastning)
148
Lastutrymme
belysning
fästpunkter
hatthylla
lastnät
96
148
151
150
Ledbelysning
96
Ljusbild, anpassning
90
Ljushöjdsreglering av strålkastare
84
Ljusindikeringar, PCC
Ljusreglage
159
83
LKA – Körfältsassistans
243
Luftdistribution
tabell
återcirkulation
123
132
131
Luftkonditionering
129
Luftkonditionering, vätska
volym och kvalitet
384
Luftkvalitetssystem IAQS
122
INDEX
Luftrening
kupé
material
Lyftning av bilen
330
Manuell växellåda
bogsering och bärgning
GSI – Växelväljarhjälp
släpvagn
Lyftverktyg
317
Max taklast
373
Låg oljenivå
334
Meddelandehantering
107
Meddelanden i BLIS
235
Meddelanden i informationsdisplay
106
121, 122, 123
123
Lås
låsning
manuell låsning
upplåsning
167
168
167, 169
Låsbara hjulskruvar
310
Låsindikator
156, 175
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare
Driver Alert Control
Kollisionsvarnare med autobroms
LKA
Motor- och kupévärmare
265
302
265
295
207
242
220, 229
247
137
Motorbromskontroll
180
Motorhuv, öppning
332
Motor- och kupévärmare
direktavstängning
direktstart
meddelanden
tidur
136
135
137
136
Motorolja
filter
kvalitet och volym
ogynnsamma körförhållanden
333, 377
333
378
377
Motorolja, påfyllning
334
Motorrum
broms- och kopplingsvätska
kontroll
kylvätska
motorolja
översikt
337
333
336
333
332
Låsindikering
156
Låsning/upplåsning
baklucka
insidan
170
169
Läderklädsel, tvättråd
366
Löstagbar dragkrok
förvaring
Menyhantering
kombiinstrument
menyöversikt, analogt
menyöversikt, digitalt
Motorspecifikationer
376
297
Miljömärkning, FSC, ägarmanual
24
Motorvärmare
134
Minnesfunktion i stol
79
MY CAR
108
Mått
372
M
Makeup-spegel
belysning
145
96
Manuella växellägen (Geartronic)
267
105
106
106
Motor
Start/Stop
starta
stänga av
överhettning
270
262
263
285
Mätare
bränslemätare
hastighetsmätare
varvtalsmätare
Motorbroms, automatisk
280
Mätsticka, elektronisk
62, 63
62, 63
62, 63
335
399
INDEX
Mönsterdjup
311
Panikfunktion
158
Provisorisk däcktätningssats
placering
tätningsvätska
översikt
PAP – Aktiv parkeringshjälp
256
Punktering
Parkeringsbroms
284
Parkeringshjälp
bakåt
felindikering
funktion
sensorer för parkeringshjälp
248
249
251
248
251
Q
Parkeringshjälpkamera
inställningar
252
254
R
PCC – Personal Car Communicator
funktioner
räckvidd
157
160
Personal Car Communicator
160
P
PACOS
N
Nackskydd
framstol
mittplats bak
nedfällning
78
80
81
Nollställning trippmätare
112, 115
Nyckel
154, 156
Nyckelblad
160, 161
Nyckelfri start (Keyless Drive)
163, 164,
165, 166, 167, 262
Nyckellägen
Nödutrustning
förbandslåda
varningstriangel
76
317
316
Pisksnärtsskador, WHIPS
Polering
O
Oktantal
Olja, se även Motorolja
400
290
377, 378
34
37
364
Positionsljus
85
Power guide
66
Provisorisk däcktätning
efterkontroll
pumpning av däck
utförande
320
324
325
322
Queue Assist
320
321
321
320
203
Radarsensor
begränsningar
197
209
Ratt
knappsats
rattinställning
82
82
82
Rattlås
263
Rattmotstånd, hastighetsberoende
180
Regenerering
293
Reglagebelysning
Regnsensor
Rekommendationer vid körning
Rekommenderade barnskydd
tabell
84
98
287
44
INDEX
Rengöring
automattvätt
biltvätt
fälgar
klädsel
säkerhetsbälten
362
362
363
365
366
Släpfordonsstabilisator
Reservhjul
framtagning
montering
312
312
315
Rostskydd
365
Rotationsriktning
307
Ryggstöd
baksäte, fällning
framsäte, fällning
78
81
78
S
Sensus
75
Serviceläge
345
Serviceprogram
328
181, 300
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd
180
Sotfilter
293
Ställa in tidsavstånd
193
SOTFILTER FULLT
293
Stämningsljus
Spin control
180
Stödbatteri
Spolare
bakruta
spolarvätska, påfyllning
vindruta
98
348
98
Spolarvätska
348
Stabilitets- och dragkraftssystem
180
Stabilitetssystem
180
Start/Stop
funktion och handhavande
motorn stoppar inte
270
271
272
Startbatteri
byte
överbelastning
Support
263, 286, 348
351
286
36
Starthjälp
263
Signalhorn
83
Startspärr
156
36
Stenskott och repor
366
Slitagevarnare
307
Släpfordon
självsvängning
300
90
84
294
294
294
Sidokrockkudde, SIPS
SIPS-bag
Strålkastarljus
anpassning
höjdreglering
Släpvagn
kabel
körning med släpvagn
Stol, se Säten
Strålkastare
78
340
96
351
15
Svängningsdämpare
296
Symboler
kontrollsymboler
varningssymboler
63, 65, 67
63, 65
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare
Driver Alert Control
Kollisionsvarnare med autobroms
LKA
207
242
220, 229
247
Säkerhetsbälte
baksäte
bältesförsträckare
bältespåminnare
graviditet
lossa
ta på
26
29
29
29
28
28
27
Säkerhetsläge
förflyttning
startförsök
39
41
40
401
INDEX
Säkerhetsspärr
barn
Tillval/tillbehör
43
Säkringar
allmänt
byte
i motorrum
under handskfack
under höger framsäte
353
353
354
357
360
Säkringscentral
353
Säten
elmanövrerade
eluppvärmning
fällning av ryggstöd bak
fällning av ryggstöd fram
nackskydd bak
78
79
127
81
78
80
Taklast, max vikt
Tankning
påfyllning
påfyllning med reservdunk
tanklucka
tanklucka, låsning
tanklucka, manuell öppning
402
373
Torkarblad
byte
byte bakruta
rengöring
serviceläge
345
346
347
347
345
Torkare och spolning
373
171, 292
288
292
288
171
288
Temperatur
faktisk temperatur
121
Temperaturreglering
129
97
Typbeteckningar
370
Typgodkännande
fjärrnyckelsystem
radarsystem
177
211
Tätningsvätska
321
U
Totalvikt
373
Traction control
180
Underhåll
rostskydd
365
Trafikskyltsinformation
begränsningar
handhavande
236
239
237
Upplåsning
från insidan
från utsidan
169
167
Transmission
265
Upplåsning med nyckelblad
166
Urkoppling av växelväljarspärr
269
Utsläpp av koldioxid
386
Transmissionsolja
volym och kvalitet
T
16
Tjänstevikt
381
Transponder
20
Trippmätare
71, 109
Trippmätare nollställning
Trygghetsbelysning
TSA – släpfordonsstabilisator
Tunneldetektering
Tunnelkonsol
12 V-uttag
armstöd
Tuta
112, 115
97, 158
181, 300
86
144
146
144
83
W
WHIPS
barnstol/barnkudde
pisksnärtskydd
sittställning
37
37
38
INDEX
Vindruta
eluppvärmning
V
Vadning
Varningsblinkers
Varningslampa
adaptiv farthållare
kollisionsvarnare
stabilitets- och dragkraftssystem
Varningslampor
bältespåminnare
fel i bromssystemet
generatorn laddar inte
krockkuddar-SRS
lågt oljetryck
parkeringsbroms åtdragen
varning
Varningsljud
kollisionsvarnare
Varningssymboler
Varningstriangel
Varselljus
Vattenavvisande ytskikt, rengöring
285
Vindrutespolning
98
94
Vindrutetorkare
regnsensor
97
98
197
225
180
29, 69
69
69
69
69
69
69
225
63, 65, 69
316
85
364
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
364
Vaxning
364
Ventilation
123
Vikter
tjänstevikt
102, 130
101
101
Å
Vinterdäck
311
Återställning av fönsterhissar
100
Vinterhjul
311
Återställning av yttre backspeglar
101
Vinterkörning
287
Volvo ID
20
Volvo Sensus
75
Ä
20
Ägarmanual, miljömärkning
Värmereflekterande vindruta
Vätskor, volymuppgifter
348, 380, 381,
382, 383, 384
Vätskor och oljor
380, 381, 382, 384
Växellåda
automat
manuell
264, 265
266
265
Växelväljarspärr
269
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling
269
Växlingsindikator
265
24
Ö
Överhettning
285, 294
Y
Yttermått
373
Yttre backspeglar
återställning
Yttertemperaturmätare
372
70
403
INDEX
404
TP 23330 (Swedish), AT 1717, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising