Volvo | V40 | Ägarmanual | Volvo V40 2014 Ägarmanual

Volvo V40 2014 Ägarmanual
WEB EDITION
ÄGARMANUAL
BÄSTE VOLVOÄGARE
TACK FΚR ATT DU VALDE VOLVO
Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många
års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för
Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.
Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din
Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar
vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar
och underhållsinformation i denna ägarmanual.
Innehållsförteckning
01 Introduktion
Att läsa ägarmanualen..............................
Inspelning av data.....................................
Tillbehör och extrautrustning....................
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*..........
Information på Internet..............................
Volvo Personvagnars miljöfilosofi.............
Ägarmanualen och miljön.........................
Laminerat glas...........................................
02 Säkerhet
15
17
18
18
19
20
22
22
Allmänt om säkerhetsbälte.......................
Säkerhetsbälte – ta på..............................
Säkerhetsbälte – lossa..............................
Säkerhetsbälte – graviditet.......................
Bältespåminnare.......................................
Bältesförsträckare.....................................
Säkerhet – varningssymbol.......................
Krockkuddesystem...................................
Krockkuddar på förarsida.........................
Passagerarkrockkudde.............................
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*.............................................
Sidokrockkudde (SIPS).............................
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde........................................................
Krockgardin (IC)........................................
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd).......
WHIPS – barnskydd..................................
WHIPS – sittställning.................................
När systemen löser ut...............................
Allmänt om säkerhetsläge.........................
Säkerhetsläge – startförsök......................
Säkerhetsläge – förflyttning......................
Krockkudde för fotgängare.......................
24
25
26
26
27
27
28
29
30
30
Krockkudde för fotgängare – förflyttning..
Krockkudde för fotgängare – ihopvikning.
Allmänt om barnsäkerhet..........................
Barnskydd.................................................
Barnskydd – placering..............................
Barnskydd – ISOFIX..................................
ISOFIX – storleksklasser...........................
ISOFIX – typer av barnskydd....................
Barnskydd – övre fästpunkter...................
01 02 02
2
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
31
33
34
34
35
36
36
37
38
39
40
40
41
41
42
43
47
47
48
49
51
Innehållsförteckning
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd bil –
översikt......................................................
Instrument och reglage, högerstyrd bil –
översikt......................................................
Kombiinstrument.......................................
Kombiinstrument, analogt – översikt........
Kombiinstrument, digitalt – översikt.........
Eco guide & Power guide*........................
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd....................................................
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd....................................................
Yttertemperaturmätare..............................
Trippmätare...............................................
Klocka.......................................................
Volvo Sensus............................................
Nyckellägen..............................................
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer..
Säten fram.................................................
Säten fram – elmanövrerade.....................
Nyckelminne i fjärrnyckel..........................
Säten bak..................................................
Ratt...........................................................
Ljusreglage................................................
Positions-/parkeringsljus..........................
53
Varselljus...................................................
Tunneldetektering*....................................
Hel-/halvljus..............................................
Aktivt helljus*.............................................
Aktiva xenon-strålkastare*........................
Dimljus bak...............................................
Bromsljus..................................................
Varningsblinkers........................................
Blinkers.....................................................
Kupébelysning..........................................
Ledbelysning.............................................
Trygghetsbelysning...................................
Strålkastare – anpassning av ljusbild........
Torkare och spolning................................
Fönsterhissar............................................
Backspeglar – yttre...................................
Rutor och backspeglar – eluppvärmning..
Backspegel – inre......................................
Glastak*.....................................................
Kompass...................................................
Menyhantering – kombiinstrument...........
Menyöversikt – analogt kombiinstrument.
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument..
79
80
80
81
82
83
84
84
85
85
87
87
88
91
93
94
95
96
97
97
98
99
99
Meddelanden..........................................
Meddelanden – hantering.......................
MY CAR..................................................
MY CAR – handhavande.........................
MY CAR – sökvägar................................
MY CAR – menyalternativ.......................
MY CAR – bilinställningar.......................
MY CAR – förarstödsystem....................
MY CAR – systeminställningar................
MY CAR – röstinställningar.....................
MY CAR – klimatinställningar..................
MY CAR – information............................
Färddator................................................
Färddator – analogt kombiinstrument.....
Färddator – digitalt kombiinstrument......
Färddator – funktioner............................
Färddator – färdstatistik*.........................
03 03 03
56
59
59
60
63
64
65
67
67
67
68
69
70
71
72
73
74
76
77
79
100
101
101
101
102
103
105
106
108
109
110
111
111
112
116
119
120
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3
Innehållsförteckning
04 Klimat
Allmänt om klimat...................................
Faktisk temperatur..................................
Sensorer – klimat....................................
Luftrening................................................
Luftrening – kupéfilter.............................
Luftrening – Clean Zone Interior Package
(CZIP)*.....................................................
Luftrening – IAQS*...................................
Luftrening – material...............................
Menyinställningar – klimat.......................
Luftdistribution i kupé.............................
Elektronisk klimatanläggning – ECC*......
Elektronisk temperaturkontroll – ETC.....
Eluppvärmda framsäten*........................
Eluppvärmt baksäte*...............................
Fläkt........................................................
Autoreglering...........................................
Temperaturreglering i kupé.....................
Luftkonditionering...................................
Avfuktning och avfrostning av vindruta..
Luftdistribution – återcirkulation.............
Luftdistribution – tabell...........................
Motor- och kupévärmare*.......................
05 Lastning och förvaring
122
122
123
123
123
Motor- och kupévärmare* – direktstart/avstängning.............................................
Motor- och kupévärmare* – tidur............
Motor- och kupévärmare* – meddelanden..........................................................
Extravärmare*.........................................
Bränsledriven extravärmare*...................
Elektrisk extravärmare*...........................
137
137
Förvaringsplatser....................................
Förvaringsfack förarsida.........................
Kavajhållare.............................................
Tunnelkonsol...........................................
Tunnelkonsol – armstöd..........................
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp*.......................................................
Handskfack.............................................
Handskfack – kylning..............................
Iläggsmattor*...........................................
Make up-spegel......................................
Tunnelkonsol – 12 V-uttag......................
Lastning..................................................
Lastning – lång last.................................
Taklast.....................................................
Lastsäkringsöglor....................................
Lastning – bärkassehållare ....................
Lastning – uppfällbar bärkassehållare*...
12 V-uttag – lastutrymme........................
Lastnät....................................................
Hatthylla..................................................
04 04 05
4
124
124
124
125
125
127
128
129
129
130
130
131
131
132
133
134
136
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
138
139
139
140
142
144
144
144
145
145
145
146
146
146
147
147
148
149
149
149
150
150
151
153
Innehållsförteckning
06 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad.................... 155
Fjärrnyckel/PCC – förlust ....................... 155
Fjärrnyckel/PCC – nyckelminne*............. 156
Indikering låsning/upplåsning – inställning......................................................... 156
Låsindikator............................................ 157
Fjärrnyckel/PCC – Elektronisk startspärr 157
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem.......................................................... 158
Fjärrnyckel – funktion.............................. 158
Fjärrnyckel – räckvidd............................. 159
PCC* – unika funktioner.......................... 160
PCC* – räckvidd...................................... 161
Löstagbart nyckelblad............................ 161
Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning................................................... 162
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr 162
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri........... 163
Keyless*.................................................. 164
Keyless* – fjärrnyckelns räckvidd........... 165
Keyless* – Säker hantering av fjärrnyckel 165
Keyless* – störningar i fjärrnyckelns funktion.......................................................... 166
Keyless* – låsning................................... 166
Keyless* – upplåsning............................. 167
07 Förarstöd
Keyless* – upplåsning med nyckelblad .
Keyless* – nyckelminne..........................
Keyless* – låsinställningar.......................
Keyless* – antennplacering.....................
Låsning/upplåsning – utifrån ..................
Manuell låsning av dörr...........................
Låsning/upplåsning – inifrån...................
Genomvädringsfunktion..........................
Låsning/upplåsning – handskfack..........
Låsning/upplåsning – baklucka..............
Låsning/upplåsning – tanklucka.............
Blockerat låsläge*...................................
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*..........................................................
Larm........................................................
Larmindikator..........................................
Larm – automatisk återaktivering............
Larm – automatisk aktivering..................
Larm – fjärrnyckeln ur funktion...............
Larmsignaler...........................................
Reducerad larmnivå................................
167
168
168
169
169
170
171
172
172
172
174
174
175
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– handhavande........................................
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden.................
Trafikskyltsinformation (RSI)...................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande......................................................
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar......................................................
Fartbegränsare*......................................
Fartbegränsare* – komma igång.............
Fartbegränsare* – ändra hastighet..........
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge*..............................
Fartbegränsare* – larm överskriden
hastighet.................................................
Fartbegränsare* – avstängning...............
Farthållare*..............................................
Farthållare* – hantera hastighet..............
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge.......................................
Farthållare* – återuppta inställd hastighet...........................................................
Farthållare* – stänga av...........................
Adaptiv farthållare (ACC)*.......................
06 06 07
176
177
177
178
178
178
179
179
181
182
183
184
184
186
187
187
188
189
190
190
190
191
193
194
195
195
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
5
Innehållsförteckning
Adaptiv farthållare* – funktion................. 196
Adaptiv farthållare* – översikt................. 198
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet.. 199
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd....................................................... 200
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge................................ 201
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon.......................................................... 202
Adaptiv farthållare* – stänga av.............. 202
Adaptiv farthållare* – köassistent............ 202
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet.................................................. 204
Radarsensor............................................ 205
Radarsensor – begränsningar................. 205
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd...................................................... 207
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden................................................. 208
Avståndsvarning*.................................... 210
Avståndsvarning* – begränsningar......... 211
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden................................................. 212
City Safety™........................................... 213
City Safety™ – funktion.......................... 213
City Safety™ – handhavande.................
City Safety™ – begränsningar................
City Safety™ – lasersensorn...................
City Safety™ – symboler och meddelanden..........................................................
Kollisionsvarnare*....................................
Kollisionsvarnare* – funktion...................
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist............................................................
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare...................................................
Kollisionsvarnare* – handhavande..........
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar......................................................
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar.........................................
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelande...................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande......................................................
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden...................................
Körfältsassistent*....................................
Körfältsassistent – funktion.....................
214
215
216
Körfältsassistent – handhavande............
Körfältsassistent – begränsningar...........
Körfältsassistent – symboler och meddelanden.....................................................
Parkeringshjälp*......................................
Parkeringshjälp* – funktion.....................
Parkeringshjälp* – bakåt.........................
Parkeringshjälp* – framåt........................
Parkeringshjälp* – felindikering...............
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
Parkeringshjälpkamera...........................
Parkeringshjälpkamera – inställningar....
Parkeringshjälpkamera – begränsningar.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)*...................
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion...
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande......................................................
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar......................................................
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler
och meddelanden...................................
BLIS (Blind Spot Information System)....
BLIS – handhavande...............................
CTA (Cross Traffic Alert)*........................
07 07 07
6
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
218
219
220
221
223
224
225
227
229
231
231
232
233
235
235
237
237
239
241
241
242
243
244
244
245
247
248
248
249
250
251
253
253
254
255
Innehållsförteckning
08 Start och körning
BLIS och CTA – symboler och meddelanden.......................................................... 257
Hastighetsberoende styrservo................ 258
Alkolås*................................................... 260
Alkolås* – funktioner och handhavande.. 260
Alkolås* – förvaring................................. 261
Alkolås* – inför motorstart....................... 261
Alkolås* – att tänka på............................ 262
Alkolås* – symboler och meddelanden... 264
Start av motor......................................... 264
Avstängning av motor............................. 266
Rattlås..................................................... 266
Starthjälp................................................. 266
Växellådor............................................... 267
Manuell växellåda................................... 268
Växlingsindikator*................................... 268
Automatisk växellåda – Geartronic*........ 269
Automatisk växellåda – Powershift*........ 272
Växelväljarspärr....................................... 274
Starthjälp i backe (HSA)*......................... 275
Start/Stop*.............................................. 275
Start/Stop* – funktion och handhavande 276
Start/Stop* – motorn stoppar inte........... 277
Start/Stop* – motorn auto-startar........... 278
Start/Stop* – motorn auto-startar inte.... 279
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda............................................ 280
Start/Stop* – inställningar.......................
Start/Stop* – symboler och meddelanden..........................................................
Färdbroms...............................................
Färdbroms – låsningsfria bromsar..........
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers...............................
Färdbroms – nödbromsförstärkning.......
Parkeringsbroms.....................................
Vadning...................................................
Κverhettning...........................................
Körning med öppen baklucka.................
Κverbelastning – startbatteri...................
Inför en lång resa....................................
Vinterkörning...........................................
Tanklucka – öppna/stänga......................
Tanklucka – manuell öppning.................
Påfyllning av bränsle...............................
Bränsle – hantering.................................
Bränsle – bensin......................................
Bränsle – diesel.......................................
Påfyllning av bränsle – med reservdunk.
Dieselpartikelfilter (DPF)..........................
Bränsleekonomisk körning......................
280
07 08 08
282
284
285
285
286
286
287
288
288
289
289
289
290
290
291
291
292
292
293
294
294
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
7
Innehållsförteckning
09 Hjul och däck
Körning med släpvagn............................
Körning med släpvagn – manuell växellåda.........................................................
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda.................................................
Draganordning........................................
Löstagbar dragkrok – förvaring...............
Löstagbar dragkrok – specifikationer.....
Löstagbar dragkrok - fastsättning/borttagning....................................................
Släpfordonsstabilisator – TSA.................
Bogsering................................................
Bogserögla..............................................
Bärgning..................................................
295
Däck – rotationsriktning..........................
Däck – skötsel.........................................
Däck – slitagevarnare..............................
Hjulskruvar..............................................
Domkraft.................................................
Vinterdäck...............................................
Hjul- och fälgdimensioner.......................
Däck – dimensioner................................
Däck – lastindex......................................
Däck – hastighetsklasser........................
Reservhjul*..............................................
Byte av hjul – framtagning reservhjul*.....
Byte av hjul – losstagning hjul.................
Byte av hjul – montering av reservhjul*...
Däck - lufttryck........................................
Varningstriangel......................................
Förbandslåda*.........................................
Provisorisk däcktätning*.........................
Provisorisk däcktätningssats* – placering...........................................................
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
Provisorisk däcktätning* – handhavande
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll..
306
306
307
308
308
309
309
310
310
310
311
312
312
314
316
317
318
318
Pumpning av däck med Provisorisk
däcktätningssats*................................... 323
Provisorisk däcktätning* – återplacering
av komponenter...................................... 324
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska...................................................... 324
08 09 09
8
296
296
297
298
298
299
301
302
303
304
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
319
320
320
322
Innehållsförteckning
10 Underhåll och service
Volvos serviceprogram...........................
Lyftning av bilen......................................
Motorhuv – öppna och stänga................
Motorrum – översikt................................
Motorrum – kontroll.................................
Motorolja – allmänt.................................
Motorolja – kontroll och påfyllning..........
Kylvätska – nivå......................................
Broms- och kopplingsvätska – nivå........
Klimatanläggning – felsökning och reparation.......................................................
Lampbyte................................................
Lampbyte – placering av lampor fram....
Lampbyte – strålkastare..........................
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor...........................................................
Lampbyte – halvljus................................
Lampbyte – helljus..................................
Lampbyte – extra helljus.........................
Lampbyte – blinkers fram.......................
Lampbyte – positions-/parkeringsljus
fram.........................................................
Lampbyte – varselljus.............................
Lampbyte – placering av lampor bak......
11 Ljud och media
326
327
329
329
330
330
331
334
335
Lampbyte – blinkers bak, broms- och
backljus...................................................
Lampbyte – dimljus bak..........................
Lampbyte – belysning i make up-spegel
Lampor – specifikationer ........................
Torkarblad...............................................
Spolarvätska – påfyllning........................
Startbatteri..............................................
Batteri – symboler...................................
Startbatteri – byte...................................
Batteri – Start/Stop.................................
Säkringar – allmänt.................................
Säkringar – i motorrum...........................
Säkringar – under handskfack................
Säkringar – under höger framstol...........
Biltvätt.....................................................
Polering och vaxning..............................
Vatten- och smutsavvisande ytskikt.......
Rostskydd...............................................
Rengöring av interiör...............................
Lackskador.............................................
340
341
341
342
342
345
345
346
347
347
349
350
353
356
358
359
360
360
361
362
Ljud och media.......................................
Ljud och media – översikt.......................
Ljud och media – hantera systemet........
Ljud och media – menyhantering............
Favoriter..................................................
Ljud och media – ljudinställningar...........
Ljud och media – generella ljudinställningar......................................................
Ljud och media – avancerade ljudinställningar......................................................
Inställning av equalizer............................
Inställning av ljudprofil............................
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering.........................................
Radio.......................................................
Radiostationssökning.............................
Automatisk radiostationssökning............
Radiostationslista....................................
Manuell radiostationssökning.................
Radiostationer som förval.......................
RDS-funktioner.......................................
Larm vid olyckor och katastrofer............
Trafikinformation (TP)..............................
Enhanced Other Networks (EON)...........
10 10 11
335
336
337
337
338
338
338
339
339
339
340
340
365
366
366
368
370
370
371
371
372
372
372
373
373
374
374
375
375
376
377
377
378
9
Innehållsförteckning
Nyhetssändningar...................................
Radioprogramtyper (PTY).......................
Söka radioprogramtyper (PTY)...............
Visa radioprogramtyper (PTY).................
Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY)......................................
Radiotext.................................................
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF)..........................................................
Regionala radioprogram (REG)...............
Skanna radiofrekvensband.....................
Återställning av RDS-funktioner..............
Digitalradio* (DAB)..................................
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning)........................................................
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
DAB till DAB-länk....................................
Digitalradio* (DAB) – frekvensband.........
Digitalradio* (DAB) – underkanal.............
Digitalradio* (DAB) – återställning...........
Mediaspelare..........................................
CD/DVD*.................................................
Snabbspolning........................................
Slumpval av skivspår eller ljudfil.............
378
378
379
379
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor............................................. 385
Kameravinkel vid uppspelning av DVDVideoskivor............................................. 386
Samtalshantering.................................... 397
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar...................................................... 398
11 11 11
10
380
380
380
381
381
381
382
382
382
383
383
383
384
384
384
385
385
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
DivX® Video On Demand........................
Bildinställningar.......................................
Mediaspelaren – kompatibla filformat.....
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång...
Anslutning av extern ljudkälla via AUX-/
USB*-ingång...........................................
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla...................................................
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla.........................................................
387
387
387
388
389
390
391
Media Bluetooth®* ................................. 391
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet................................... 392
Registrering av Bluetooth®*-enhet.......... 393
Bluetooth®*-
Automatisk anslutning av
enhet....................................................... 394
Byta till annan
Bluetooth®*-enhet...........
394
Koppla ifrån Bluetooth®*-enhet............... 395
Ta bort Bluetooth®*-enhet...................... 395
Bluetooth® handsfree telefon.................. 396
Bluetooth®* handsfree telefon – översikt 396
Bluetooth® versionsinformation..............
Telefonbok..............................................
Telefonbok – snabbsökning kontakter....
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol...............................................
Telefonbok – söka kontakter...................
Telefonbok – ny kontakt..........................
Telefonbok – kortnummer.......................
Telefonbok – ta emot vCard...................
Telefonbok – minnesstatus.....................
Telefonbok – rensa..................................
Röststyrning* av mobiltelefon.................
Språkval för röststyrning* av mobiltelefon...........................................................
Hjälpfunktioner för röststyrning* av
mobiltelefon............................................
Röststyrning* av mobiltelefon – användarinställning och röstvolym.......................
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon...................................................
Röststyrning* av mobiltelefon – snabbkommandon............................................
398
399
399
400
401
402
403
404
404
404
405
406
406
407
407
408
Innehållsförteckning
12 Specifikationer
Röststyrning* av mobiltelefon – slå ett
nummer...................................................
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa från
samtalslista.............................................
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa en
kontakt....................................................
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa
röstbrevlåda............................................
Spara som favorit....................................
Uppspelning och navigering av CD-/
DVD* skiva..............................................
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler.......................
Skanna skivspår eller ljudfil.....................
TV*...........................................................
Söka TV*-kanaler/Förvalslista.................
TV* – kanalhantering...............................
Information om aktuellt TV*-program......
Text-TV*..................................................
Mottagning av TV*-kanal förloras...........
Fjärrkontroll*............................................
Fjärrkontroll* – funktioner........................
Fjärrkontroll* – batteribyte.......................
Ljud och media – menyöversikt..............
Menyöversikt – AM.................................
408
Menyöversikt – FM..................................
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*.........
Menyöversikt – CD/DVD Data.................
Menyöversikt – CD Audio.......................
Menyöversikt – DVD Video.....................
Menyöversikt – iPod................................
Menyöversikt – USB...............................
Menyöversikt – Media Bluetooth............
Menyöversikt – AUX................................
Menyöversikt – Bluetooth handsfree......
Menyöversikt – TV...................................
419
420
420
421
421
422
422
423
424
424
425
Typbeteckningar.....................................
Mått.........................................................
Vikter.......................................................
Dragvikt och kultryck..............................
Motorspecifikationer...............................
Motorolja - ogynnsamma körförhållanden......................................................
Motorolja - kvalitet och volym.................
Kylvätska - kvalitet och volym................
Transmissionsolja – kvalitet och volym...
Bromsvätska - kvalitet och volym...........
Spolarvätska - kvalitet och volym...........
Bränsletank - volym................................
Luftkonditionering, vätska - volym och
kvalitet.....................................................
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.....
Hjul och däck - godkända dimensioner..
Lastindex och hastighetsklass................
Däck - godkända däcktryck....................
Elsystem..................................................
Startbatteri - specifikation......................
Typgodkännande - fjärrnyckelsystem.....
Typgodkännande - radarsystem.............
11 11 12
409
409
410
410
410
411
412
412
413
414
415
415
415
416
417
417
418
418
427
429
430
431
433
434
435
437
438
439
439
440
441
442
446
448
450
452
453
454
454
Typgodkännande - Bluetooth®............... 456
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11
Innehållsförteckning
13 Index
Licenser................................................... 464
Symboler i display................................... 466
Index....................................................... 470
12 13
12
Innehållsförteckning
13
INTRODUKTION
01 Introduktion
Att läsa ägarmanualen
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa
ägarmanualen, helst före den första åkturen.
Då får du möjlighet att bekanta dig med nya
funktioner, får råd om hur bilen bäst ska hanteras i olika situationer och lär dig utnyttja
bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som
finns i boken.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i ägarmanualen är
inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
©
Volvo Personvagnar AB
Tillval/tillbehör
Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en
asterisk*.
I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).
Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen
finns inte i alla bilar – de är olika utrustade
beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar
och bestämmelser.
Vid osäkerhet om vad som är standard eller
tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.
Särskilda texter
VARNING
Varningstexter upplyser om risk för
personskada.
01
Dekaler
I bilen finns olika typer av dekaler som är till
för att förmedla viktig information på ett
enkelt och tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i
följande fallande grad av varning/information.
Varning för personskada
VIKTIGT
Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.
OBS
OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och
funktioner.
Fotnot
I ägarmanualen finns det information som ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna
information är ett tillägg till den text som den
via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till
text i en tabell används bokstäver istället för
siffror som hänvisning.
Meddelandetexter
Textmeddelanden kan visas i kombiinstrumentet och bildskärmen. Dessa textmeddelanden markeras i ägarmanualen med att texten är lite större och gråfärgad. Exempel på
detta finns i meny- och meddelandetexter i
bildskärmen (t.ex. Ljudinställningar).
G031590
Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit
text/bild på svart meddelandefält. Används
för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig
personskada eller dödsfall.
Risk för egendomsskada
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
15
01 Introduktion
01
||
När det till en steg-för-steg instruktion
finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande bild.
Numrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
eller blått varningsfält och meddelandefält.
Används för att påvisa förekomst av fara som,
om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.
Information
16
G031593
G031592
Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra
en rörelse.
Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart
meddelandefält.
Pilar med bokstäver används för att
åskådliggöra en rörelse där den inbördes
ordningen inte är relevant.
Om det inte finns någon bildserie till en stegför-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.
Positionslistor
I översiktbilder där olika delar pekas ut
används röda cirklar med en siffra i. Siffran återkommer i den positionslista som
finns i anslutning till bilden, som beskriver
objektet.
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
din bil.
Punktlistor
När en uppräkning förkommer i ägarmanualen
används en punktlista.
Procedurlistor
Exempel:
Procedurer, där åtgärder måste göras i en
viss ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.
•
•
Kylvätska
Motorolja
01 Introduktion
Bilder
Inspelning av data
Bokens bilder är ibland schematiska och kan
avvika från bilens utseende beroende på
utrustningsnivå och marknad.
Viss information om fordonets drift och funktionalitet samt eventuellt tillbud registreras i
bilen.
Relaterad information
Ditt fordon innehåller en rad datorer som har
till uppgift att kontinuerligt kontrollera och
övervaka fordonets drift och funktionalitet.
Vissa av datorerna kan registrera information
under normal körning om dessa upptäcker ett
fel. Dessutom registreras information vid
krock eller tillbud. Delar av den registrerade
informationen behövs för att tekniker vid service och underhåll skall kunna diagnostisera
och åtgärda uppkomna fel i fordonet samt för
att Volvo skall kunna uppfylla lagkrav och
andra regelverk. Härutöver används informationen i forskningssyfte av Volvo i syfte att
kontinuerligt vidareutveckla kvaliteten och
säkerheten, då informationen kan bidra till en
bättre förståelse för de omständigheter som
orsakar att olyckor och personskador uppkommer. Informationen innehåller uppgifter
om status och funktionalitet i olika system
och moduler i fordonet beträffande bl.a.
motor-, gasregleringsspjäll-, styrning- och
bromssystem. Denna information kan innehålla uppgifter beträffande förarens sätt att
framföra fordonet, såsom exempelvis fordonets hastighet, användning av bromsrespektive gaspedal, rattutslag och om förare
respektive passagerare använt säkerhetsbälte
eller ej. Den här informationen kan av angivna
skäl komma att lagras i fordonets datorer
Relaterad information hänvisar till andra
avsnitt med närliggande information.
Fortsättning följer
}} Denna symbol är placerad längst ned till
höger när ett avsnitt fortsätter på nästa uppslag.
Relaterad information
•
•
Ägarmanualen och miljön (s. 22)
Information på Internet (s. 19)
under viss tid, men också som följd av en
kollision eller tillbud. Informationen kan lagras
av Volvo så länge som den kan bidra till att
vidareutveckla och ytterligare höja säkerheten
och kvaliteten samt så länge det finns lagkrav
och andra regelverk som Volvo behöver ta
hänsyn till.
01
Volvo kommer inte att medverka till att ovan
beskriven information lämnas ut till tredje part
utan fordonsägarens samtycke. Dock kan
Volvo på grund av nationella lagkrav och regler tvingas att lämna ut sådan information till
myndigheter, såsom polismyndighet, eller
andra som kan hävda laglig rätt att få tillgång
till denna.
För att kunna läsa ut och tolka information
som registrerats av datorerna i fordonet krävs
speciell teknisk utrustning som Volvo, och
verkstäder som ingått avtal med Volvo, har
tillgång till. Volvo ansvarar för att information,
som förs över till Volvo i samband med service och underhåll, lagras och hanteras på ett
säkert sätt och att hanteringen uppfyller tillämpliga lagkrav. För ytterligare information –
kontakta en Volvoåterförsäljare.
17
01 Introduktion
01
Tillbehör och extrautrustning
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande
programvara finns i bilens datorsystem. Volvo
rekommenderar därför att du alltid kontaktar
en auktoriserad Volvoverkstad innan du
installerar tillbehör eller extrautrustning som
ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.
Värmereflekterande vindruta*
Mått
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
18
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VOC är en tilläggstjänst som består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster. Vid
ägarbyte är det viktigt att byta ägare till tjänsten.
Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.
Avsluta VOC-tjänst
Placering av elektronisk utrustning, t.ex. en
transponder, bakom en glasyta med värmereflekterande film kan påverka dess funktion
och prestanda negativt.
Starta VOC-tjänst
Om funktionen för elektronisk utrustning ska
bli optimal bör denna placeras på den del av
vindrutan som saknar värmereflekterande film
(se markerat fält i ovanstående bild).
Fält där IR-film inte är applicerad.
Ägarbyte av bil med Volvo On Call*
Om bilen är utrustad med Volvo On Call (VOC)
är det viktigt att byta ägare till tjänsten.
Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för
att avsluta VOC-tjänsten.
Det är mycket viktigt att VOC-tjänsten byter
ägare så att den tidigare ägarens möjlighet att
utföra tjänster i bilen avbryts. Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte.
Relaterad information
•
Information på Internet (s. 19)
01 Introduktion
Information på Internet
01
På www.volvocars.com finns ytterligare information som rör din bil.
Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att
logga in på Min Volvo vilket är en personlig
webbsida för dig och din bil.
För att kunna läsa QR-koden krävs en QRkodläsare, vilket finns som tilläggsprogram till
flera mobiltelefoner. QR-kodläsare kan laddas
ner från t.ex. App Store, Windows Phone eller
Google Play.
QR-kod
19
01 Introduktion
01
Volvo Personvagnars miljöfilosofi
G000000
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi
tror också att våra kunder delar vår omtanke
om miljön.
Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden
ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och
flera av våra andra enheter. Vi ställer även
krav på våra samarbetspartners att arbeta
systematiskt med miljörelaterade frågor.
20
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Bränsleförbrukning
Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre
bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp
av växthusgasen koldioxid.
Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under
rubriken Spara miljön.
ger avgasutsläppen långt under gällande normer.
Ren luft i kupén
Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen
kommer in i kupén via luftintaget.
Effektiv avgasrening
Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS*
(Interior Air Quality System) säkerställer att
den inkommande luften är renare än luften
utanför i trafikerad miljö.
Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och
ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö
och högeffektiv avgasrening. I många fall lig-
Systemet består av en elektronisk sensor och
ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas kontinuerligt och om halten av vissa
01 Introduktion
ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir
för hög, stängs luftintaget. En sådan situation
kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.
•
Om bilen är utrustad med motorvärmare*,
använd den före kallstart – det förbättrar
startförmågan och minskar slitage vid kall
väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
•
Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en
fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
•
Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt.
Rådgör med en verkstad vid osäkerhet
om hur denna typ av avfall ska deponeras
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och
kolväten hindras av kolfiltret.
Interiör
Interiören i en Volvo är utformad för att vara
trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra
stor vikt vid att välja miljöanpassade material.
Volvos verkstäder och miljön
Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till
en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil
blir den en del i vårt system. Volvo ställer krav
på hur våra verkstadslokaler ska utformas för
att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår
verkstadspersonal har det kunnande och de
verktyg som behövs för att garantera god
miljöomsorg.
Spara miljön
Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön
– här följer några råd:
•
•
•
Undvik tomgångskörning – stäng av
motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn
till lokala bestämmelser.
Kör ekonomiskt – var förutseende.
Gör service och underhåll enligt ägarmanualens anvisningar – följ Service- och
01
garantibokens rekommenderade intervaller.
Genom att följa dessa råd kan pengar och
jordens resurser sparas och bilens hållbarhet
förlängas. För mer information och fler råd, se
Bränsleekonomisk körning (s. 294) och
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp (s. 442).
Återvinning
Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt
att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar.
Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta
en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.
Relaterad information
•
Ägarmanualen och miljön (s. 22)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
21
01 Introduktion
01
Ägarmanualen och miljön
Laminerat glas
Pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
Laminerat glas
Forest Stewardship Council®-symbolen visar
att pappersmassan i en tryckt publikation av
ägarmanualen kommer från FSC®-certifierade
skogar eller andra kontrollerade källor.
Relaterad information
•
22
Volvo Personvagnars miljöfilosofi (s. 20)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Glaset är förstärkt vilket ger ett
bättre inbrottsskydd och förbättrad
ljudisolering i kupén. Vindrutan och
övriga rutor* har laminerat glas.
SÄKERHET
02 Säkerhet
Allmänt om säkerhetsbälte
02
En inbromsning kan få svåra följder om inte
säkerhetsbältet används. Se därför till att
samtliga passagerare har på sig säkerhetsbältet under färd.
•
Höftbandet ska sitta lågt (inte över
buken).
•
Sträck höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet uppåt mot axeln.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om säkerhetsbältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en kollision.
VARNING
Varje säkerhetsbälte är avsett för endast
en person.
För att säkerhetsbältet ska ge maximalt
skydd är det viktigt att det ligger väl an mot
kroppen. Luta inte ryggstödet för långt bakåt,
säkerhetsbältet är avsett att skydda vid normal sittställning.
Obältade blir påminda om att ta på sig (s.
25) säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse (s. 27).
Tänk på
24
•
Använd inte clips eller annat som hindrar
säkerhetsbältet att sitta åt ordentligt.
•
Säkerhetsbältet får inte vara snott eller
vridet.
VARNING
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av säkerhetsbältet på egen hand.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Om säkerhetsbältet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela säkerhetsbältet bytas ut.
En del av säkerhetsbältets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om det
verkar oskadat. Byt också säkerhetsbältet
om det är slitet eller skadat. Det nya säkerhetsbältet ska vara typgodkänt och avsett
för samma plats som det utbytta säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 26)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 26)
Bältesförsträckare (s. 27)
02 Säkerhet
Säkerhetsbälte – ta på
Tänk på
Ta på säkerhetsbältet (s. 24) innan körningen
påbörjas.
Säkerhetsbältet spärras och kan inte dras ut:
•
•
•
Dra ut bältet långsamt och lås fast det genom
att skjuta ner dess låstunga i bälteslåset. Ett
kraftigt "klick" indikerar att bältet är låst.
om det dras ut för snabbt
vid bromsning och acceleration
om bilen lutar kraftigt.
02
Relaterad information
Felplacerat säkerhetsbälte. Bältet måste ligga in
på axeln.
•
•
•
•
Säkerhetsbälte – graviditet (s. 26)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 26)
Bältesförsträckare (s. 27)
Bältespåminnare (s. 27)
Korrekt placerat säkerhetsbälte.
Höjdjustering av säkerhetsbältet. Tryck in
knappen och flytta bältet i höjdled. Positionera
bältet så högt som möjligt utan att det skaver
mot halsen.
I baksätet passar mittplatsens låstunga
endast i avsett lås.
25
02 Säkerhet
02
Säkerhetsbälte – lossa
Säkerhetsbälte – graviditet
Lossa säkerhetsbältet (s. 24) när bilen står
still.
Säkerhetsbälte (s. 24) ska alltid användas
under graviditeten, men det är viktigt att det
används på rätt sätt.
Tryck på den röda knappen på bälteslåset
och låt sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in det för hand så att det
inte hänger löst.
Relaterad information
•
•
Relaterad information
Säkerhetsbälte – ta på (s. 25)
Bältespåminnare (s. 27)
G020998
•
•
Säkerhetsbältet ska ligga tätt an mot axeln,
med den diagonala delen av säkerhetsbältet
mellan brösten och på sidan av magen.
Höftdelen av säkerhetsbältet ska ligga platt
mot sidan av låren och så lågt som möjligt
under magen – det får aldrig tillåtas att glida
upp. Säkerhetsbältet ska sitta så nära kroppen som möjligt utan onödigt slack. Kontrollera också att säkerhetsbältet inte har vridit
sig.
Allt eftersom graviditeten framskrider ska gravida förare justera stolen (s. 71) och
ratten (s. 76), så att de har full kontroll över
bilen (vilket innebär att man lätt måste kunna
nå ratten och fotpedalerna). Eftersträva ett
maximalt avstånd mellan magen och ratten.
26
Säkerhetsbälte – ta på (s. 25)
Säkerhetsbälte – lossa (s. 26)
02 Säkerhet
Bältespåminnare
30 sekunders körning eller efter en tryckning på blinkerspakens (s. 98) OKknapp. Om någon är obältad kan meddelandet endast kvitteras manuellt med en
tryckning på blinkersspakens OK-knapp.
Obältade blir påminda om att ta på sig (s. 25)
säkerhetsbältet genom ljud- och ljuspåminnelse.
•
Påminna om att något säkerhetsbälte i
baksätet tagits av under färd. Påminnelse
sker genom meddelande i kombiinstrumentet kombinerat med ljud- och ljussignal. Påminnelsen upphör då säkerhetsbältet åter tagits på, men kan också kvitteras manuellt med en tryckning på OKknappen.
Bältesförsträckare
Säkerhetsbältena (s. 24) på förarsidan, passagerarsidan och ytterplatserna bak är utrustade
med bältesförsträckare. En mekanism i bältesförsträckaren sträcker säkerhetsbältet vid en
tillräckligt kraftig kollision. Säkerhetsbältet
fångar då mer effektivt upp den åkande.
VARNING
Sätt aldrig in låstungan från passagerarens
säkerhetsbälte i bälteslåset på förarsidan.
Sätt alltid in låstungan från säkerhetsbältet
i bälteslåset på rätt sida. Skada aldrig
säkerhetsbältena och sätt inte in några
främmande föremål i bälteslåset. Säkerhetsbältena och bälteslåset fungerar då
kanske inte som avsett vid en kollision. Det
finns risk för allvarliga skador.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas vilka bälten som används. Denna information är alltid tillgänglig.
Ljudpåminnelsen är hastighetsberoende och i
vissa fall tidsberoende. Ljuspåminnelse finns i
takkonsolen och i kombiinstrumentet (s.
59).
02
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 24)
Barnstolar omfattas inte av bältespåminnarsystemet.
Baksäte
Bältespåminnaren i baksätet har två delfunktioner:
•
Informera om vilka säkerhetsbälten (s. 24)
som används i baksätet. Ett meddelande
visas i kombiinstrumentet vid användning
av säkerhetsbältena eller om en av bakdörrarna har öppnats. Meddelandet kvitteras automatiskt efter ungefär
27
02 Säkerhet
Säkerhet – varningssymbol
02
VARNING
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i
felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de fall det krävs visas varningssymbolen
tillsammans med ett meddelande i kombiinstrumentets (s. 59) informationsdisplay.
Om varningssymbolen för krockkuddesystemet förblir tänd eller tänds under körning, är det ett tecken på att krockkuddesystemet inte har fullgod funktion. Symbolen indikerar fel på krockkuddesystemet,
bältessystemet, SIPS, IC-systemet eller
annat fel i systemet. Volvo rekommenderar
att du snarast kontaktar en auktoriserad
Volvoverkstad.
Relaterad information
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet i digitalt kombiinstrument.
Varningstriangel samt varningssymbol för krockkuddesystemet (s. 29) i analogt kombiinstrument.
28
Varningssymbolen i kombiinstrumentet tänds
med fjärrnyckeln i nyckelläge II (s. 70), en
felsökning görs varje gång tändningen slås
på. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om
krockkuddesystemet är felfritt.
Varningssymbolen visas om ett fel upptäcks i
felsökningen eller om ett system har aktiverats. I de fall det krävs visas varningssymbolen tillsammans med ett meddelande i displayen. Om varningssymbolen är trasig, tänds
varningstriangeln och SRS airbag Service
erfordras eller SRS airbag Service snarast
visas i displayen. Volvo rekommenderar att
du snarast kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 38)
02 Säkerhet
Krockkuddesystem
Vid en frontalkrock hjälper krockkuddesystemet till att skydda förarens och passagerarens
huvud, ansikte och bröst.
Systemet består av krockkuddar och sensorer. Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer och krockkudden/krockkuddarna
blåses upp och blir varma. Krockkudden
dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop
under krocken töms den. I samband med
detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt
normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och
tömning av kudden, sker på några tiondels
sekunder.
Relaterad information
•
•
•
Krockkuddar på förarsida (s. 30)
Passagerarkrockkudde (s. 30)
Säkerhet – varningssymbol (s. 28)
02
G018665
VARNING
Krockkuddesystemet sett från ovan, vänsterstyrd
bil.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för reparation.
Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet
kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.
OBS
G018666
Sensorerna reagerar olika beroende på
krockförlopp och om säkerhetsbältet
används eller inte. Gäller alla bältespositioner utom mittplats bak.
Olyckssituationer kan därför uppstå då
endast en (eller ingen) av krockkuddarna
aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och
åtgärd anpassas efter detta så att en eller
flera krockkuddar utlöses.
Krockkuddesystemet sett från ovan, högerstyrd
bil.
29
02 Säkerhet
Krockkuddar på förarsida
02
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 24)
på förarsidan är bilen utrustad med två krockkuddar (s. 29).
•
Passagerarkrockkudde (s. 30)
Passagerarkrockkudde
Som ett komplement till säkerhetsbältet (s. 24)
på passagerarsidan är bilen utrustad med en
krockkudde (s. 29).
En av krockkuddarna är monterad hopvikt i
rattens centrum. Ratten är märkt med
AIRBAG.
Krockkudden är monterad hopvikt i ett
utrymme ovanför handskfacket. Panelen är
märkt med AIRBAG.
Knäkrockkudde på förarsidan i vänsterstyrd bil.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
vänsterstyrd bil.
Den andra krockkudden (i knähöjd) är monterad i undre delen av instrumentpanelen på
förarsidan, panelen är märkt med AIRBAG.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkuddarna samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt, kan detta
påverka krockkuddarnas effekt vid en kollision.
30
Relaterad information
02 Säkerhet
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad.
Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarstolen.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Placering av krockkudde på passagerarsidan i
högerstyrd bil.
VARNING
Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används
på ett felaktigt sätt, kan detta påverka
krockkuddens effekt vid en kollision.
Omkopplare – PACOS*
Krockkudden på passagerarsidan i framsätet
kan deaktiveras (s. 31) om bilen är utrustad
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
Placera inga föremål framför eller ovanpå
instrumentpanelen där krockkudden för
passagerarplatsen är placerad.
Krockkudden på passagerarsidan (s. 30) i
framsätet kan deaktiveras om bilen är utrustad
med en omkopplare, PACOS (Passenger
Airbag Cut Off Switch).
02
Omkopplare – PACOS
Omkopplaren för krockkudden på passagerarplatsen (PACOS) är placerad på gaveln av
instrumentpanelen på passagerarsidan och
blir åtkomlig när dörren öppnas.
Kontrollera att omkopplaren står i önskat
läge. Fjärrnyckelns nyckelblad (s. 162) ska
användas för att ändra läge.
VARNING
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
VARNING
Passagerarkrockkudde – aktivering/
deaktivering*
Om bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen fram, men saknar
omkopplare PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch), är krockkudden alltid aktiverad.
Relaterad information
•
•
Krockkuddar på förarsida (s. 30)
Barnskydd (s. 43)
Placering av krockkuddens dekal samt omkopplare.
Krockkudden är aktiverad. Med omkopplaren i detta läge kan passagerare över
140 cm sitta på passagerarplatsen i fram-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
31
02 Säkerhet
||
sätet, aldrig barn i barnstol eller på
kudde.
02
Krockkudden är deaktiverad. Med
omkopplaren i detta läge kan barn i barnstol eller på kudde sitta på passagerarplatsen i framsätet, aldrig personer över
140 cm.
VARNING
Aktiverad krockkudde (passagerarplats):
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde på passagerarplatsen fram när
krockkudden är aktiverad. Detta gäller alla
personer som är kortare än 140 cm.
Deaktiverad krockkudde (passagerarplats):
Personer som är längre än 140 cm ska aldrig sitta på passagerarplatsen när krockkudden är deaktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
OBS
När fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 70)
visas varningssymbolen (s. 28) för krockkudden i kombiinstrumentet under
ca 6 sekunder.
Därefter tänds indikeringen i takkonsolen
som visar korrekt status för passagerarplatsens krockkudde.
32
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är aktiverad.
Indikering som visar att passagerarplatsens
krockkudde är deaktiverad.
Ett textmeddelande och en varningssymbol i
takkonsolen indikerar att krockkudden på
passagerarplatsen fram är aktiverad (se föregående bild).
Ett textmeddelande och en symbol i takkonsolen indikerar att krockkudden på passagerarplatsen fram är deaktiverad (se föregående
bild).
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden är aktiverad och symbolen
i takkonsolen är
tänd. Om denna uppmaning inte följs kan
det leda till livsfara för barnet.
VARNING
Låt ingen passagerare sitta på passagerarplatsen om meddelandet i takkonsolen
indikerar att krockkudden är deaktiverad,
samtidigt som varningssymbolen (s. 28) för
krockkuddesystemet visas i kombiinstrumentet. Detta tyder på att allvarligt fel uppstått. Uppsök snarast en verkstad. Volvo
rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
02 Säkerhet
VARNING
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara för bilens passagerare.
Relaterad information
•
Barnskydd (s. 43)
Sidokrockkudde (SIPS)
Vid en sidokollision fördelas en stor del av
kollisionskraften av SIPS (Side Impact
Protection System) till balkar, stolpar, golv, tak
och andra delar av karossen. Sidokrockkuddarna, på förar- och passagerarplats, skyddar
bröstet och höften och är en viktig del av
SIPS.
02
Förarplats, vänsterstyrd bil.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar,
sidokrockkudde och sensorer. Sidokrockkudden är placerad i framstolens ryggram.
Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och sidokrockkudden blåses upp.
Krockkudden blåses upp mellan den åkande
och dörrpanelen och dämpar stöten för den
åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms
den. Sidokrockkudden blåses normalt endast
upp på krocksidan.
Passagerarplats, vänsterstyrd bil.
33
02 Säkerhet
||
VARNING
•
02
Volvo rekommenderar att reparation
endast utförs av en auktoriserad
Volvoverkstad. Felaktigt ingrepp i
SIPS-bag-systemet kan orsaka felaktig
funktion och få allvarliga personskador
som följd.
•
Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen
eftersom detta område kan påverkas
av sidokrockkudden.
•
Volvo rekommenderar att endast överdragsklädslar som godkänts av Volvo
används. Andra klädslar kan hindra
sidokrockkuddarnas funktion.
•
Sidokrockkudden är ett komplement
till säkerhetsbältet. Använd alltid
säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
•
34
Krockkuddar på förarsida (s. 30)
Passagerarkrockkudde (s. 30)
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/barnkudde (s. 34)
Krockgardin (IC) (s. 34)
Sidokrockkudde (SIPS) – barnstol/
barnkudde
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av sidokrockkudden (s. 33).
Krockgardin (IC)
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens
och passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
Barnstol/barnkudde (s. 43) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 31) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
•
Passagerarkrockkudde (s. 30)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 42)
Krockgardinen IC (Inflatable Curtain) är en del
av SIPS-systemet (s. 33). Den är monterad
längs med innertakets båda sidor och skyddar bilens åkande på ytterplatserna. Vid en
tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer
och krockgardinen blåses upp.
02 Säkerhet
VARNING
Häng eller fäst aldrig tyngre föremål i
handtagen i taket. Kroken är endast
avsedd för lättare ytterplagg (inte för hårda
föremål som t.ex. paraplyer).
Allmänt om WHIPS (whiplash-skydd)
WHIPS (Whiplash Protection System) är ett
skydd mot pisksnärtsskador. Systemet består
av ett energiupptagande ryggstöd samt ett för
systemet anpassat nackskydd i framsätena.
02
Skruva inte fast eller montera någonting i
bilens innertak, dörrstolpar eller sidopaneler. Den avsedda skyddseffekten kan då
utebli. Volvo rekommenderar att du endast
använder Volvos originaldelar som är godkända för placering inom dessa områden.
VARNING
Bilen får inte lastas högre än 50 mm under
ovankanten av dörrarnas fönster. Annars
kan skyddseffekten av krockgardinen som
finns dold innanför bilens innertak utebli.
VARNING
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 24)
Krockkuddesystem (s. 29)
Sidokrockkudde (SIPS) (s. 33)
WHIPS-systemet aktiveras vid en krock bakifrån där krockvinkel, hastighet och det krockande fordonets egenskaper inverkar.
35
02 Säkerhet
||
VARNING
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
02
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls framstolarnas ryggstöd bakåt så att sittställningen för
föraren och passageraren i framsätet förändras. På detta sätt minskas risken för pisksnärtsskador, s.k. whiplash-skador.
VARNING
WHIPS – barnskydd
WHIPS – sittställning
Barnstolens eller barnkuddens skyddsegenskaper påverkas inte negativt av WHIPSsystemet (s. 35).
För att få bästa möjliga skydd av WHIPSsystemet (s. 35) måste förare och passagerare
ha rätt sittställning och se till att systemets
funktion inte hindras.
Barnstol/barnkudde (s. 43) kan placeras i
framsätet såvida bilen inte är utrustad med en
aktiverad krockkudde (s. 31) på passagerarsidan.
Relaterad information
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 42)
Sittställning
Ställ in rätt sittställning på framsätet (s. 71)
innan körningen påbörjas.
Förare och passagerare i framsätet bör sitta
mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt
mellan nackskydd och huvud.
Funktion
Gör aldrig några ändringar eller reparationer av stolen eller WHIPS-systemet själv.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
•
•
WHIPS – barnskydd (s. 36)
WHIPS – sittställning (s. 36)
Allmänt om säkerhetsbälte (s. 24)
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/
passagerarstol som kan hindra WHIPS-systemets
funktion.
36
02 Säkerhet
VARNING
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om stolen har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras.
Volvo rekommenderar att det kontrolleras
av en auktoriserad Volvoverkstad.
När systemen löser ut
Vid en kollision samverkar Volvos olika personsäkerhetssystem för att minska skadorna.
Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om
stolen verkar vara oskadd.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av
systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.
System
Aktiveras
Bältesförsträckare (s. 27) framsäte
Vid frontal- och/eller
sido- och/eller bakkollision och/eller
rundslagning
Bältesförsträckare (s. 27) baksäteA
Vid frontal- och/eller
sidokollision och/
eller rundslagning
Krockkuddar
Vid frontalkollisionB
02
(Ratt-, knä- (s. 30),
passagerarkrockkudde (s. 30))
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra
WHIPS-systemets funktion.
VARNING
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framstol flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.
A
B
Sidokrockkuddar
SIPS (s. 33)
Vid sidokollisionB
Krockgardin IC (s.
34)
Vid sidokollision
och/eller rundslagning och/eller vid
vissa frontalkollisionerB
Pisksnärtskydd
WHIPS (s. 35)
Vid påkörning bakifrån
Bältesförsträckare finns inte på mittplats bak.
Bilen kan bli kraftigt deformerad i en kollision utan att
krockkuddarna löser ut. Ett antal faktorer såsom kollisionsföremålets styvhet och vikt, bilens hastighet, kollisionsvin-
37
02 Säkerhet
keln m.m. påverkar hur bilens olika säkerhetssystem ska
aktiveras.
Om krockkuddarna (s. 29) har löst ut rekommenderas följande:
02
•
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
•
Volvo rekommenderar att du låter en
auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
•
Kontakta alltid läkare.
VARNING
Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det
kan försvåra styrningen av bilen. Även
andra säkerhetssystem kan vara skadade.
Den rök och det damm som bildas vid
utlösning av kuddarna kan vid intensiv
exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan
också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på
huden.
Allmänt om säkerhetsläge
Säkerhetsläge är ett skydd som träder i kraft
när kollisionen kan ha skadat någon viktig
funktion i bilen som t.ex. bränsleledningar,
sensorer för något av skyddssystemen eller
bromssystemet.
OBS
Aktivering av krockkuddarna och bältessystemet sker endast en gång vid en kollision.
VARNING
Varningstriangel i analogt kombiinstrument.
Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit
dränkt med vatten eller annan vätska,
lossa batterikablarna. Försök inte starta
bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas.
Bärga bilen. Volvo rekommenderar att du
bärgar den till en auktoriserad Volvoverkstad.
Varningstriangel i digitalt kombiinstrument.
38
02 Säkerhet
Om bilen varit utsatt för en kollision, kan texten Säkerhetsläge Se handbok visas i
kombiinstrumentets (s. 59) informationsdisplay. Det betyder att bilens funktionalitet är
nedsatt.
VARNING
Försök aldrig själv reparera bilen eller återställa elektroniken efter att den varit i
säkerhetsläge. Det kan resultera i personskador eller att bilen inte fungerar som
normalt. Volvo rekommenderar att du låter
en auktoriserad Volvoverkstad sköta kontrollen och återställandet av bilen till normal status efter att Säkerhetsläge Se
handbok visats.
Relaterad information
•
•
Säkerhetsläge – startförsök (s. 39)
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 40)
Säkerhetsläge – startförsök
VARNING
Om bilen är satt i säkerhetsläge (s. 38) kan
startförsök göras om allt verkar normalt och
frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat.
Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
Om allt verkar vara normalt och frånvaro av
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den
inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas
till en auktoriserad Volvoverkstad.
02
Relaterad information
•
Säkerhetsläge – förflyttning (s. 40)
Ta ur fjärrnyckeln och öppna förardörren. Om
det nu visas ett meddelande om att tändningen är på ska du trycka på startknappen.
Stäng sedan dörren och sätt tillbaka fjärrnyckeln. Bilens elektronik försöker nu återställa sig till normal status. Försök därefter
starta bilen.
Om meddelandet Säkerhetsläge Se
handbok fortfarande visas i displayen ska
bilen inte köras eller bogseras, utan måste då
bärgas (s. 304). Dolda skador kan under färd
göra bilen omöjlig att manövrera, även om
bilen verkar körbar.
VARNING
Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se handbok
visas. Lämna bilen snarast.
39
02 Säkerhet
02
Säkerhetsläge – förflyttning
Krockkudde för fotgängare
Om Normal mode visas efter att
Säkerhetsläge Se handbok återställts efter
startförsök (s. 39), kan bilen försiktigt flyttas ur
sitt trafikfarliga läge.
Krockkudden för fotgängare (Pedestrian
Airbag) bidrar i vissa frontala kollisioner till att
lindra fotgängarens sammanstötning med
bilen.
OBS
Det kan finnas objekt i trafikmiljön som ger
en signal till sensorerna som liknar en kollision med en fotgängare. Vid kollision med
ett sådant objekt är det möjligt att systemet aktiveras.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.
Vid aktivering av krockkudden (Pedestrian
Airbag)
Relaterad information
•
Allmänt om säkerhetsläge (s. 38)
•
lyfts den bakre delen av motorhuven och
låses i det läget
•
•
varningsblinkers aktiveras
bromssystemet förbereds för kommande
nödinbromsning.
VARNING
Krockkudden för fotgängare (Pedestrian
Airbag) är monterad under motorhuven närmast vindrutan. Vid vissa frontalkollisioner
med en fotgängare reagerar sensorer i främre
stötfångaren och krockkudden blåses upp
om krockvåldet bedöms vara tillräckligt högt.
Sensorerna är aktiva vid en hastighet av ca
20–50 km/h och en omgivningstemperatur
mellan -20 och +70 °C.
Sensorerna är konstruerade att känna av en
kollision med ett objekt som har liknande
egenskaper som en människas ben.
40
Montera inte på några tillbehör eller ändra
på någonting i fronten. Felaktigt ingrepp i
fronten kan orsaka fel funktion i systemet
och leda till allvarlig personskada och
materiella skador på bilen.
Volvo rekommenderar att torkararmarna
ska vara original och att du endast
använder originaldelar till dem.
VARNING
Volvo rekommenderar att en auktoriserad
Volvoverkstad kontaktas vid skador på
stötfångaren för att säkerställa att systemet är intakt.
02 Säkerhet
Relaterad information
•
Krockkudde för fotgängare – förflyttning
(s. 41)
•
Krockkudde för fotgängare – ihopvikning
(s. 41)
Krockkudde för fotgängare –
förflyttning
Krockkudde för fotgängare –
ihopvikning
Bilen får flyttas ifall den inte är satt i säkerhetsläge (s. 38).
Bilen får flyttas ifall den inte är satt i säkerhetsläge (s. 38).
Om någon av de andra krockkuddarna i
kupén har aktiverats försätts bilen i sitt säkerhetsläge.
Krockkudden för fotgängare (s. 40)
(Pedestrain Airbag) ska vikas ihop innan bilen
flyttas.
02
Om endast krockkudden för fotgängare (s.
40) (Pedestrian Airbag) har aktiverats:
1. Flytta bilen till den närmaste säkra platsen.
2. Vik ihop krockkudden enligt
instruktioner (s. 41).
3. Uppsök närmaste verkstad.
VARNING
Volvo rekommenderar att du snarast, efter
aktivering av krockkudden, kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Krockkudde för fotgängare (s. 40)
Krockkudde (Pedestrian Airbag)
Krockkuddehus
Kardborreband, passagerarsidan
Kardborreband, förarsidan
Det kan ryka lite från krockkudden och den
kan kännas varm, men detta är normalt. Vik
ihop den enligt följande:
1. Leta fram kardborrebandet på
förarsidan (4).
41
02 Säkerhet
02
||
2. Samla först ihop krockkuddens tyg längdledes på förarsidan och vik sedan det
insamlade tyget mot mitten. Vira kardborrebandet (dubbelsidigt) runt så mycket
tyg som möjligt och fäst bandet.
3. Tryck ned den invirade delen av krockkudden i krockkuddehuset (2).
4. Upprepa punkterna 1–3 för passagerarsidan. Det insamlade tyget kan på denna
sida behöva vikas två gånger innan kardborrebandet viras runt det.
5. Krockkuddehusets lock kommer att glipa,
vilket är helt normalt.
Relaterad information
•
Krockkudde för fotgängare – förflyttning
(s. 41)
Allmänt om barnsäkerhet
Barnsäkerhetsspärr
Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid sitta
korrekt fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Reglagen för manövrering av bakdörrarnas
fönsterhissar och bakdörrarnas öppningshandtag kan spärras (s. 175) för öppning
inifrån.
Volvo rekommenderar att barn åker i bakåtvänd barnstol så länge som möjligt, minst till
3–4 års ålder och därefter framåtvänd barnkudde/ barnstol upp till 10 års ålder.
Hur barnet placeras i bilen och vilken utrustning som ska användas väljs med hänsyn till
barnets vikt och storlek, se Barnskydd (s.
43).
OBS
Lagbestämmelser om hur barn får placeras
i bilen varierar från land till land. Ta reda på
vad som gäller.
Volvo har barnsäkerhetsutrustning (barnstolar, barnkuddar & fästanordningar) som är
utvecklade för just din bil. Använder du Volvos barnsäkerhetsutrustning får du bästa förutsättningar för att ditt barn åker säkert i bilen
men också att barnsäkerhetsutrustningen
passar och är enkel att använda.
OBS
Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsprodukter, kontakta tillverkaren för
tydligare anvisningar.
42
Relaterad information
•
•
•
•
Barnskydd (s. 43)
Barnskydd – placering (s. 47)
Barnskydd – ISOFIX (s. 47)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 51)
02 Säkerhet
Barnskydd
Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet används på rätt sätt.
OBS
Vid användande av barnsäkerhetsprodukter är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.
02
VARNING
G020739
Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor och balkar under stolen. Vassa kanter
kan skada fästbanden.
Titta i barnstolens monteringsanvisning för
rätt montering.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop.
}}
43
02 Säkerhet
||
Rekommenderade barnskydd1
Vikt
02
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Grupp 0
Typgodkännande: E1 04301146
Grupp 0+
(L)
max 13 kg
max 10 kg
Grupp 0+
max 13 kg
Baksäte mittplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med ISOFIX fästsystem.
max 10 kg
Grupp 0
Baksäte ytterplats
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1 04301146
Typgodkännande: E1 04301146
(U)
(U)
Volvo babystol
(Volvo Infant
Seat) – bakåtvänt barnskydd
som fästs med
bilens säkerhetsbälte.
Typgodkännande: E1
04301146
(U)
Grupp 0
Barnstolar som är universellt godkända.A
Barnstolar som är universellt godkända.
max 10 kg
(U)
(U)
Grupp 0+
max 13 kg
1
44
Beträffande andra barnskydd ska din bil finnas i tillverkarens bifogade fordonslista eller vara universellt godkänt enligt lagkravet ECE R44.
02 Säkerhet
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 1
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
9–18 kg
(L)
Barnstolar som är universellt
9–18 kg
(U)
(U)
Grupp 2
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som
fästs med bilens säkerhetsbälte och fästband.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – bakåtvänt barnskydd som fästs med bilens
säkerhetsbälte och fästband.
Typgodkännande: E5 04192
Typgodkännande: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo
Convertible Child Seat) – framåtvänt barnskydd som
fästs med bilens bälte.
Volvo bakåtvänd/vändbar barnstol (Volvo Convertible
Child Seat) – framåtvänt barnskydd som fästs med bilens
bälte.
Typgodkännande: E5 04191
Typgodkännande: E5 04191
(U)
(U)
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster
Seat with backrest).
Volvo bälteskudde med ryggstöd (Volvo Booster Seat
with backrest).
Typgodkännande: E1 04301169
Typgodkännande: E1 04301169
(UF)
(UF)
Grupp 2
15–25 kg
Grupp 2/3
15–36 kg
02
(L)
Grupp 1
15–25 kg
Baksäte mittplats
godkända.A
Barnstolar som är universellt godkända.
}}
45
02 Säkerhet
||
02
Vikt
Framsäte (med deaktiverad krockkudde)
Baksäte ytterplats
Grupp 2/3
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion
with and without backrest).
Barnkudde med och utan rygg (Booster Cushion with
and without backrest).
Typgodkännande: E5 04216
Typgodkännande: E5 04216
(UF)
(UF)
15–36 kg
Baksäte mittplats
L: Lämplig för specifika barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
U: Lämplig för universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
UF: Lämpliga för framåtvänt universellt godkända barnskydd i denna viktklass.
B: Inbyggda barnskydd godkända för denna viktklass.
A
Endast för bakåtvänd barnstol. Ställ in sätets ryggstöd till upprätt läge.
Relaterad information
•
•
•
•
46
Barnskydd – placering (s. 47)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 51)
Barnskydd – ISOFIX (s. 47)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 42)
02 Säkerhet
Barnskydd – placering
VARNING
Placera alltid barnstolar/barnkuddar (s. 43) i
baksätet om krockkudden på passagerarplatsen är aktiverad (s. 31). Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden blåses upp om det
sitter på passagerarplatsen.
Barnkuddar/barnstolar med stålbyglar eller
annan konstruktion som kan ligga mot bälteslåsets öppningsknapp ska inte
användas, eftersom de oavsiktligt kan
orsaka öppning av bälteslåset.
Barnskydd – ISOFIX
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd (s.
43) som bygger på en internationell standard.
02
Låt inte barnstolens ovandel ligga mot
vindrutan.
Relaterad information
Dekalen för krockkudde blir synlig när passagerardörren öppnas, se bild (s. 31).
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 42)
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 51)
Barnskydd – ISOFIX (s. 47)
Det går bra att placera:
•
en barnstol/barnkudde i passagerarstolen
så länge det inte finns någon aktiverad
krockkudde på passagerarsidan.
•
Fästpunkter för ISOFIX fästsystem finns vid
den nedre delen av baksätets ryggstöd, i de
yttre sittplatserna.
en eller flera barnstolar/barnkuddar i baksätet.
Fästpunkternas placering indikeras av symboler i ryggstödets klädsel (se föregående
bild).
VARNING
Placera aldrig barn i barnstol eller på barnkudde i framsätet om krockkudden (SRS)
är aktiverad.
Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta på passagerarplatsen fram om
krockkudden (SRS) är aktiverad.
Om ovanstående uppmaningar inte följs
kan det leda till livsfara.
Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar
när ett barnskydd ska kopplas till ISOFIXfästpunkterna.
Relaterad information
•
•
•
•
ISOFIX – storleksklasser (s. 48)
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 49)
Allmänt om barnsäkerhet (s. 42)
Barnskydd (s. 43)
47
02 Säkerhet
•
•
02
Barnskydd – placering (s. 47)
ISOFIX – storleksklasser
Barnskydd – övre fästpunkter (s. 51)
För barnskydd med ISOFIX (s. 47) fästsystem
finns en storleksklassificering för att hjälpa
användare att välja rätt typ av barnsskydd (s.
49).
Storleksklass
OBS
Beskrivning
A
Full storlek, framåtvänt barnskydd
B
Reducerad storlek (alt. 1),
framåtvänt barnskydd
B1
Reducerad storlek (alt. 2),
framåtvänt barnskydd
C
Full storlek, bakåtvänt barnskydd
D
Reducerad storlek, bakåtvänt barnskydd
E
Bakåtvänt babyskydd
F
Tvärställt babyskydd, vänster
G
Tvärställt babyskydd, höger
VARNING
Placera aldrig barnet på passagerarplatsen
om bilen är utrustad med en aktiverad
krockkudde.
48
OBS
Om ett ISOFIX barnskydd saknar storleksklassificering måste bilmodellen finnas
med på barnskyddets fordonslista.
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få
rekommendation om vilka ISOFIX barnskydd Volvo rekommenderar.
Relaterad information
•
ISOFIX – typer av barnskydd (s. 49)
02 Säkerhet
ISOFIX – typer av barnskydd
Barnskydd är olika stora – bilar är olika stora.
Det gör att alla barnskydd inte passar på alla
platser i alla bilmodeller.
Typ av barnskydd
Babyskydd tvärställt
Babyskydd bakåtvänt
Vikt
max 10 kg
max 10 kg
02
Storleksklass
Passagerarplatser för ISOFIXA-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babyskydd bakåtvänt
max 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnskydd bakåtvänt
9–18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
49
02 Säkerhet
||
Typ av barnskydd
Barnskydd framåtvänd
02
Vikt
9–18 kg
Storleksklass
B
Passagerarplatser för ISOFIXA-montering av barnskydd
Framsäte
Baksäte ytterplats
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX barnskydd i denna viktklass och/eller storleksklass.
IL: Lämplig för specifika ISOFIX barnskydd. Dessa barnskydd kan vara för en speciell bilmodell, begränsade eller semiuniversella kategorier.
IUF: Lämplig för framåtvänt ISOFIX barnskydd som är universellt godkända i denna viktklass.
A
B
ISOFIX är ett fästsystem för bilbarnskydd som bygger på en internationell standard.
Volvo rekommenderar bakåtvänt barnskydd för denna grupp.
Se till att välja rätt storleksklass (s. 48) för
barnskydd med ISOFIX fästsystem.
Relaterad information
•
50
Barnskydd – ISOFIX (s. 47)
02 Säkerhet
Barnskydd – övre fästpunkter
OBS
Bilen är utrustad med övre fästpunkter för
vissa framåtvända barnstolar (s. 43). Dessa
fästpunkter är placerade på baksidan av sätet.
Övre fästpunkter
I bilar med insynsskydd över lastutrymmet
måste detta tas bort innan barnskydd kan
monteras i fästpunkterna.
02
För detaljerad information om hur barnstolen
ska spännas fast i de övre fästpunkterna, se
stolstillverkarens anvisningar.
VARNING
Barnstolens fästband ska alltid dras
genom hålet i nackskyddsbenet innan de
spänns fast vid fästpunkten.
Relaterad information
De övre fästpunkterna är huvudsakligen
avsedda att användas tillsammans med framåtvända barnstolar. Volvo rekommenderar att
små barn sitter i bakåtvända barnstolar så
långt upp i åldern som möjligt.
•
•
•
Allmänt om barnsäkerhet (s. 42)
Barnskydd – placering (s. 47)
Barnskydd – ISOFIX (s. 47)
OBS
Fäll nackskydden för att underlätta montering av denna typ av barnskydd i bilar
med fällbara nackskydd på ytterplatserna.
51
INSTRUMENT OCH REGLAGE
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, vänsterstyrd
bil – översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
}}
53
03 Instrument och reglage
||
Översikt vänsterstyrd bil
03
54
03 Instrument och reglage
Funktion
Se
Funktion
Se
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
(s. 98), (s.
101), (s.
85), (s. 80)
och (s. 119).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
(s. 103), (s.
366) och (s.
368).
Farthållare
(s. 190) och
(s. 195).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 127) eller
(s. 128).
Signalhorn, krockkudde
(s. 76) och
(s. 29).
Växelväljare
(s. 268), (s.
269) eller (s.
272).
Kombiinstrument
(s. 59).
Parkeringsbroms
(s. 286).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 103), (s.
366), (s. 368)
och (s. 396).
Torkare och spolning
(s. 91).
Rattinställning
(s. 76).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 264).
Motorhuvsöppnare
(s. 329).
Startlås
(s. 69).
Ljusreglage, öppnare
för baklucka
(s. 77) och
(s. 172).
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
(s. 103), (s.
365), (s. 366)
och (s. 366).
Stolsinställning*
(s. 72).
Dörröppningshandtag
–
Reglagepanel
(s. 171), (s.
176), (s. 93)
och (s. 94).
Varningsblinkers
(s. 84).
03
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 67)
Trippmätare (s. 67)
Klocka (s. 67)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
55
03 Instrument och reglage
Instrument och reglage, högerstyrd bil
– översikt
I översikten visas var bilens displayer och reglage är placerade.
03
56
03 Instrument och reglage
Översikt högerstyrd bil
03
}}
57
03 Instrument och reglage
||
03
Funktion
Se
Funktion
Se
Torkare och spolning
(s. 91).
Menyhantering, ljudstyrning, telefonstyrning*
(s. 103), (s.
366), (s. 368)
och (s. 396).
Kontrollpanel för
infotainment och
menyhantering
(s. 103), (s.
366) och (s.
368).
Signalhorn, krockkudde
(s. 76) och
(s. 29).
Kontrollpanel för klimatanläggning
(s. 127) eller
(s. 128).
Växelväljare
Kombiinstrument
(s. 59).
(s. 268), (s.
269) eller (s.
272).
Farthållare
(s. 190) och
(s. 195).
Parkeringsbroms
(s. 286).
START/STOP
ENGINE-knapp
(s. 264).
Startlås
(s. 69).
Meny- och meddelandehantering,
blinkers, hel-/halvljus, färddator
(s. 98), (s.
101), (s.
85), (s. 80)
och (s. 119).
Bildskärm för infotainment och visning
av menyer
(s. 103), (s.
365), (s. 366)
och (s. 366).
Rattinställning
(s. 76).
Motorhuvsöppnare
(s. 329).
Dörröppningshandtag
–
Ljusreglage, öppnare
för baklucka
(s. 77) och
(s. 172).
Reglagepanel
(s. 171), (s.
176), (s. 93)
och (s. 94).
Stolsinställning*
(s. 72).
Varningsblinkers
58
(s. 84).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
Yttertemperaturmätare (s. 67)
Trippmätare (s. 67)
Klocka (s. 67)
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument
Kombiinstrument, analogt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden.
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text.
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s.
60)
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s.
59)
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 64)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 65)
Mätare och indikatorer
Informationsdisplay
03
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering1, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – funktioner (s.
119) och Påfyllning av bränsle (s. 291).
Informationsdisplay, analogt instrument.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder displayen.
Eco meter. Mätaren ger en indikation om
hur ekonomiskt bilen körs. Ju högre
utslag på skalan, desto mer ekonomiskt.
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator2 / Växellägesindikator3.
Se även Växlingsindikator* (s. 268), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 269)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 272).
1
2
3
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
59
03 Instrument och reglage
||
Kontroll- och varningssymboler
len för fel i bilens avgasreningssystem och
symbolen för lågt oljetryck.
Relaterad information
•
•
03
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 64)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 65)
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s.
60)
Kombiinstrument, digitalt – översikt
I kombiinstrumentets informationsdisplay
visas information om vissa av bilens funktioner, t.ex. farthållare och färddator, samt
meddelanden. Informationen visas med symboler och text.
Informationsdisplay
Kontroll- och varningssymboler, analogt instrument.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler4
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
symboler inom några sekunder utom symbo-
4
60
Informationsdisplay, digitalt instrument*.
Ytterligare beskrivning finns under de funktioner som använder displayen.
Mätare och indikatorer
För digitalt kombiinstrument kan olika teman
väljas. Möjliga teman är "Elegance", "Eco"
och "Performance". Inställningen av temat
kan sparas i fjärrnyckelns minne vid låsning
av bilen, se Fjärrnyckel med nyckelblad (s.
155) och MY CAR – bilinställningar (s. 105).
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 331).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Tema kan väljas endast när motorn är igång.
Hastighetsmätare
För att välja tema – tryck på vänster rattspaks
OK-knapp och välj menyalternativ Teman
genom att vrida spakens tumhjul. Tryck på
OK-knappen. Vrid tumhjulet för att välja tema
och bekräfta valet genom att trycka på OKknappen. För mer information om menyhantering, se MY CAR – menyalternativ (s. 103).
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Mätare och indikatorer, tema "Elegance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering5, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – funktioner (s.
119) och Påfyllning av bränsle (s. 291).
Växlingsindikator6
/
Se även Växlingsindikator* (s. 268), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 269)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 272).
5
9
Eco guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 63).
Hastighetsmätare
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Växlingsindikator6 / Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 268), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 269)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 272).
03
Mätare och indikatorer, tema "Eco".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering8, tänds den
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bräns-
Temperaturmätare för motorns kylvätska
6
7
8
Växellägesindikator7.
letank. Se även Färddator – funktioner (s.
119) och Påfyllning av bränsle (s. 291).
Mätare och indikatorer, tema "Performance".
Bränslemätare. När indikeringen minskar
till endast en vit markering9, tänds den
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
När displayens meddelande Körsträcka till tom tank: börjar visa ----, blir markeringen röd.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
61
03 Instrument och reglage
||
gula kontrollsymbolen för låg nivå i bränsletank. Se även Färddator – funktioner (s.
119) och Påfyllning av bränsle (s. 291).
Kontroll- och varningssymboler
Relaterad information
Temperaturmätare för motorns kylvätska
03
len för fel i bilens avgasreningssystem och
symbolen för lågt oljetryck.
Hastighetsmätare
•
•
Varvtalsmätare. Mätaren anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
•
Power guide. Se även Eco guide & Power
guide* (s. 63).
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 65)
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s.
59)
Växlingsindikator6 / Växellägesindikator7.
Se även Växlingsindikator* (s. 268), Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 269)
eller Automatisk växellåda – Powershift*
(s. 272).
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 64)
Kontroll- och varningssymboler, digitalt instrument.
Kontrollsymboler
Kontroll- och varningssymboler
Varningssymboler10
Funktionskontroll
Samtliga kontroll- och varningssymboler
utom symboler i informationsdisplayens mitt,
tänds i nyckelläge II eller vid start av motorn.
När motorn startat ska samtliga symboler
slockna, utom den för parkeringsbromsen
som släcks först när denna frigörs.
Om motorn inte startar eller om funktionskontrollen utförs i nyckelläge II, slocknar samtliga
symboler inom några sekunder utom symbo6
7
10
62
Manuell växellåda
Automatisk växellåda
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning sker via displaytext, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 331).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Eco guide & Power guide*
Momentanvärde
Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets (s. 59) instrument vilka hjälper
föraren att framföra bilen med bästa möjliga
körekonomi.
Här visas momentanvärde – ju högre utslag
på skalan, desto bättre.
Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram,
se Färddator – färdstatistik* (s. 120).
Eco guide
Detta instrument ger en indikation om hur
ekonomiskt bilen körs.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Eco", se Kombiinstrument, digitalt – översikt
(s. 60).
Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet,
motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt
användning av färdbroms.
Optimal hastighet (50–80 km/h) och låga
varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag och
bromsning sjunker visarna.
Mycket låga momentanvärden tänder mätarens röda område (med kort tidsfördröjning)
vilket innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.
Medelvärde
Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet
och beskriver hur bilen körts den senaste
tiden. Ju högre visarna ligger på skalan, desto
bättre körekonomi har föraren presterat.
Power guide
Detta instrument visar relationen mellan hur
mycket effekt (Power) som tas ur motorn och
hur mycket effekt som finns att tillgå.
För att kunna se denna funktion väljs tema
"Performance", se Kombiinstrument, digitalt –
översikt (s. 60).
03
Tillgänglig motoreffekt
Uttagen motoreffekt
Tillgänglig motoreffekt
Den mindre övre visaren anger tillgänglig
motoreffekt11. Ju högre utslag på skalan,
desto mer effekt finns tillgänglig på aktuell
växel.
Uttagen motoreffekt
Den större undre visaren anger uttagen
motoreffekt11. Ju högre utslag på skalan,
desto mer effekt tas ut från motorn.
Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar
en stor effektreserv.
Momentanvärde
Medelvärde
11
Effekt är beroende av motorns varvtal.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
63
03 Instrument och reglage
Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd
Kontrollsymbolerna uppmärksammar föraren
på att en funktion är aktiverad, att ett system
arbetar, eller att ett fel eller en brist uppstått.
Kontrollsymboler
Symbol
03
Innebörd
Fel i ABL-systemet
Avgasreningssystem
Fel i ABS-systemet
Dimljus bak på
Stabilitetssystem
Stabilitetssystem, sportläge
Motorförvärmare (diesel)
Låg nivå i bränsletank
Innebörd
Höger blinker
Start/Stop, motorn auto-stoppad, se Start/Stop* – funktion
och handhavande (s. 276)
Fel i ABL-systemet
Symbolen lyser om ett fel har uppstått i ABLfunktionen (Active Bending Lights).
Avgasreningssystem
Om symbolen tänds efter motorstart kan det
bero på fel i bilens avgasreningssystem. Kör
till en verkstad för kontroll. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet ur funktion.
Bilens ordinarie bromssystem fungerar fortfarande, men utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
Helljus på
3. Om symbolen förblir tänd, kör till en verkstad för kontroll av ABS-systemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vänster blinker
Dimljus bak på
Information, läs displaytext
64
Symbol
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symbolen lyser när dimljuset bak är på.
Stabilitetssystem
Blinkande symbol indikerar att stabilitetssystemet arbetar. Om symbolen lyser med fast
sken har ett fel uppstått i systemet.
Stabilitetssystem, sportläge
Sportläget ger möjlighet till en mer aktiv
körupplevelse. Systemet känner då av om
gaspedal, rattrörelser och kurvtagning är mer
aktiv än vid normal körning och tillåter då
kontrollerad sladd med bakvagnen upp till en
viss nivå innan det ingriper och stabiliserar
bilen.
Motorförvärmare (diesel)
Symbolen tänds då förvärmning av motorn
pågår. Förvärmning sker för det mesta på
grund av låg temperatur.
Låg nivå i bränsletank
När symbolen tänds är nivån i bränsletanken
låg, fyll på bränsle snarast.
Information, läs displaytext
Informationssymbolen tänds i kombination
med text i informationsdisplayen då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Meddelandetexten släcks med OK-knappen, se
Menyhantering – kombiinstrument (s. 98),
eller försvinner automatiskt efter en tid (tiden
varierar beroende på vilken funktion som indikeras). Informationssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.
03 Instrument och reglage
OBS
När servicemeddelande visas släcks symbolen och meddelandet med hjälp av OKknappen, eller slocknar automatiskt efter
en stund.
Helljus på
Kombiinstrument –
varningssymbolernas innebörd
Varningssymbolerna uppmärksammar föraren
på att en viktig funktion är aktiverad, eller att
ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.
omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn,
fyll på vid behov. Om symbolen tänds och
oljenivån är normal, kontakta en verkstad.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoverkstad.
Varningssymboler
Parkeringsbroms åtdragen
Symbol
Symbolen lyser när helljuset är på samt vid
helljusblink.
Innebörd
Lågt oljetryckA
Vänster/höger blinkers
Båda blinkersymbolerna blinkar när varningsblinkers används.
Parkeringsbroms åtdragen,
digitalt instrument
Start/Stop
Symbolen lyser när motorn är auto-stoppad.
Parkeringsbroms åtdragen,
analogt instrument
Relaterad information
Krockkuddar – SRS
•
•
Kombiinstrument (s. 59)
Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen tänds under
ansättning. För mer information, se Parkeringsbroms (s. 286).
Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds under
körning har ett fel upptäckts i bälteslåset,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till
en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad
Volvoverkstad.
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 65)
Bältespåminnare
Bältespåminnare
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s.
59)
Generatorn laddar inte
Symbolen blinkar om någon i framsätet inte
tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i
baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 60)
Fel i bromssystemet
Generatorn laddar inte
Varning
Symbolen tänds under körning om ett fel i det
elektriska systemet har uppstått. Uppsök en
verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder
dig till en auktoriserad Volvoverkstad.
A
För vissa motorvarianter används inte symbolen för lågt
oljetryck. Varning sker via displaytext, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 331).
Lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning är
motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn
03
Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån
vara för låg. Stanna bilen på en säker plats
och kontrollera nivån i bromsvätskebehålla-
65
03 Instrument och reglage
||
ren, se Broms- och kopplingsvätska – nivå (s.
335).
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
03
2. Starta motorn på nytt.
•
Om båda symbolerna slocknar, kör
vidare.
•
Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se
Broms- och kopplingsvätska – nivå (s.
335). Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor
försiktighet köras till en verkstad för
kontroll av bromssystemet. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras
av en verkstad, Volvo rekommenderar att
du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
12
66
Endast bilar med larm*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Om broms- och ABS-symbolerna är tända
samtidigt finns det risk att bakvagnen
sladdar vid kraftig inbromsning.
säker plats snarast och stäng den dörr som
är öppen.
len.
Varning
Den röda varningssymbolen tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är
åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas
bort med OK-knappen, se Menyhantering –
kombiinstrument (s. 98). Varningssymbolen
kan även tändas i kombination med andra
symboler.
Åtgärd:
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen. Utför åtgärd enligt meddelandet i
displayen. Radera meddelandet med OKknappen.
Påminnelse – ej stängda dörrar
Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd
tänds informations- eller varningssymbolen
tillsammans med en förklarande bild i
informationsdisplayen. Stanna bilen på en
Om bilen körs i lägre hastighet än
ca 7 km/h tänds informationssymboOm bilen körs i högre hastighet än
ca 7 km/h tänds varningssymbolen.
Om motorhuven12 inte är riktigt stängd tänds
varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna
bilen på en säker plats snarast och stäng
motorhuven.
Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds
informationssymbolen tillsammans med en
förklarande bild i informationsdisplayen.
Stanna bilen på en säker plats snarast och
stäng bakluckan.
Relaterad information
•
•
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 64)
•
Kombiinstrument, analogt – översikt (s.
59)
•
Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 60)
03 Instrument och reglage
Yttertemperaturmätare
Trippmätare
Klocka
Yttertemperaturmätarens display syns i
kombiinstrumentet.
Trippmätarens display syns i kombiinstrumentet.
Klockans display syns i kombiinstrumentet.
03
Klocka, digitalt instrument.
Display för yttertemperaturmätare, digitalt
instrument
Display för yttertemperaturmätare, analogt instrument
När temperaturen ligger inom området +2 °C
till –5 °C lyser en snöflingesymbol i displayen.
Den varnar för halkrisk. Om bilen stått stilla
kan mätaren visa för högt värde.
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 59)
Trippmätare, digitalt instrument.
Display för trippmätare13
De båda trippmätarna T1 och T2 används för
att mäta korta sträckor. Sträckans längd visas
i displayen.
Display för visning av tid14
Ställa klockan
Klockan kan justeras i menygruppen MY
CAR, för mer information se MY CAR –
menyalternativ (s. 103).
Vrid vänster rattspaks tumhjul för att visa
önskad mätare.
Ett långt tryck (tills ändring sker) på vänster
rattspaks RESET-knapp nollställer visad
trippmätare. För mer information, se Färddator – funktioner (s. 119).
Relaterad information
•
13
14
Kombiinstrument (s. 59)
Displayens utseende kan skilja beroende på instrumentvariant.
I analogt instrument visas tiden mitt i instrumentet.
67
03 Instrument och reglage
||
Relaterad information
•
Kombiinstrument (s. 59)
Volvo Sensus
Volvo Sensus är bilens operativsystem, hjärtat
i Din personliga Volvo-upplevelse. Det är Sensus som ger information, underhållning och
funktioner som förenklar Ditt ägande.
03
1. Sök fram Inställningar
Systeminställningar Tid.
2. Markören ställer sig på första rutan för
Timma: Tryck OK/MENU – rutan aktiveras.
3. Vrid TUNE för att ställa in rätt timma och
tryck OK/MENU – rutan deaktiveras.
4. Vrid TUNE för att markera rutan för Minut
(A) och tryck OK/MENU – rutan aktiveras
(B).
5. Vrid TUNE för att ställa in rätt minut och
tryck OK/MENU – rutan deaktiveras.
6. Vrid TUNE för att markera rutan för OK
och tryck OK/MENU – inställningen är
klar.
Med menyalternativet Inställningar
Systeminställningar Tidsformat väljs
24h- eller 12h-system (AM/PM).
68
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Volvo Sensus sammanför och presenterar
många funktioner i flera av bilens system på
bildskärmen. Med Volvo Sensus kan bilen
göras personlig med hjälp av ett lättanvänt
användargränssnitt. Inställningar kan göras i
bilinställningar, ljud och media, klimat etc.
Med mittkonsolens knappar och reglage eller
rattens högra knappsats* kan funktioner aktiveras eller deaktiveras och många varierande
inställningar kan göras.
Med ett tryck på MY CAR presenteras alla
inställningar relaterat till körning och kontroll
av bilen, t.ex. City Safety, lås och larm, ställa
klockan etc.
Med ett tryck på respektive RADIO, MEDIA,
TEL*, NAV* och CAM* kan andra källor,
system och funktioner aktiveras t.ex. AM,
03 Instrument och reglage
FM1, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation*
och parkeringshjälpkamera*.
För mer information om alla funktioner/
system, se ägarmanualens respektive avsnitt.
Översikt
Nyckellägen
Med fjärrnyckeln kan bilens elsystem försättas
i olika lägen/nivåer och på så sätt göra olika
funktioner tillgängliga, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 70).
VIKTIGT
Främmande föremål i startlåset kan äventyra funktionen eller förstöra låset.
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 162).
Ta ur nyckeln
03
Ta tag i fjärrnyckeln och dra ut den ur startlåset.
Kontrollpanel i mittkonsol.
Navigation* – NAV, se separat supplement.
Ljud och media (s. 365) (RADIO, MEDIA,
TEL*).
Bilinställningar (s. 105) – MY CAR.
Klimatanläggning (s. 122).
Parkeringshjälpkamera (s. 245) - CAM*.
Relaterad information
•
Licenser (s. 464)
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt.
OBS
För bilar med Keyless*-funktion behöver
nyckeln inte sättas i startlåset utan kan förvaras i t.ex. en ficka. För mer information
om Keyless-funktioner, se Keyless* (s.
164).
Sätta i nyckeln
1. Håll i fjärrnyckelns ände med det löstagbara nyckelbladet och placera nyckeln i
startlåset.
2. Tryck sedan in nyckeln i låset till dess
ändläge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
69
03 Instrument och reglage
Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer
För att möjliggöra användning av ett begränsat antal funktioner med avstängd motor, kan
bilens elsystem försättas i 3 olika nivåer (nyckellägen) – 0, I och II – med fjärrnyckeln. Denna
ägarmanual beskriver genomgående dessa
nivåer med benämningen "nyckellägen".
03
Följande tabell visar vilka funktioner som är
tillgängliga i respektive nyckelläge/nivå.
Nivå
0
Funktioner
Att välja nyckelläge/nivå
Kilometerräknare, klocka och
temperaturmätare tänds.
•
Nyckelläge 0 - Lås upp bilen – därmed är
bilens elsystem på nivå 0.
•
Nyckelläge I - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset15 – Tryck kort på
START/STOP ENGINE.
Elektriskt manövrerade stolar kan
justeras.
Ljudanläggningen kan användas
under begränsad tid, se Ljud och
media (s. 365).
I
II
Solskydd till glastak, fönsterhissar,
12 V-uttag i kupé, RTI, telefon,
kupéfläkt och vindrutetorkare kan
användas.
Strålkastarna tänds.
Varnings-/kontrollampor lyser i
5 sekunder.
Flera övriga system aktiveras.
Eluppvärmning i sittdynor och bakruta kan dock aktiveras först efter
motorstart.
Detta nyckelläge förbrukar
mycket ström från startbatteriet
och bör därför undvikas!
OBS
För att nå nivå I eller II utan motorstart –
tryck inte ned broms-/kopplingspedalen
när dessa nyckellägen ska väljas.
•
Nyckelläge II - Med fjärrnyckeln helt
intryckt i startlåset15 – Gör ett långt16
tryck på START/STOP ENGINE.
•
Tillbaka till nyckelläge 0 - För att återgå
till nyckelläge 0 från läge II och I – Tryck
kort på START/STOP ENGINE.
Ljudanläggning
För information om ljudanläggningens funktion med urtagen fjärrnyckel, se Ljud och
media (s. 365).
Start och Stopp av motor
För information om att starta/stänga av
motorn, se Start av motor (s. 264).
Bogsering
För viktig information om fjärrnyckeln vid
bogsering, se Bogsering (s. 302).
15
16
70
Inte nödvändigt för bil med Keyless*-funktion.
Ca 2 sekunder.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 69)
Säten fram
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort.
VARNING
Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under färd.
Förvissa dig om att stolen är i låst läge för
att undvika personskada vid en eventuell
hård inbromsning eller olycka.
Justering av nackskydd i framstolarna
03
Ändra svankstödet*, vrid ratten17.
Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler. Kontrollera att stolen är spärrad då inställningen ändrats.
Höj/sänk sittdynans framkant*, pumpa
upp/ner.
Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten.
Höj/sänk stolen*, pumpa upp/ner.
Manöverpanel för elmanövrerad stol*.
17
Höjden på framstolarnas nackskydd går att
justera.
Reglera nackskyddet efter personens längd
så det om möjligt täcker hela bakhuvudet.
För att justera höjden måste knappen (se bild)
tryckas in samtidigt som skyddet justeras upp
eller ner.
Nackskyddet kan justeras i tre olika lägen.
Gäller även elmanövrerad stol.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
71
03 Instrument och reglage
||
Fällning av ryggstöd i framsäte*
VARNING
Ta tag i ryggstödet och förvissa dig om att
det är ordentligt låst efter uppfällning för
att undvika personskada vid en eventuell
hård inbromsning eller olycka.
Relaterad information
•
•
03
Säten fram – elmanövrerade (s. 72)
Säten fram – elmanövrerade
Bilens framsäten har olika inställningsmöjligheter för bästa möjliga sittkomfort. Elmanövrerat säte kan flyttas framåt/bakåt och upp/
ner. Sittdynans framkant kan höjas/sänkas.
Ryggstödets lutning kan ändras.
Elmanövrerat säte*
Säten bak (s. 74)
Passagerarstolens ryggstöd kan fällas framåt
för att ge plats för lång last.
Skjut stolen så långt bakåt/neråt som
möjligt.
Ställ in ryggstödet till upprätt läge.
Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
och fäll det framåt.
4. Skjut fram stolen så att nackskyddet
"låses" fast under handskfacket.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
VARNING
Använd inte platsen bakom framstolen,
eller baksätets mittplats när framstolens
ryggstöd är fällt.
72
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Sittdynans framkant upp/ner
Stol framåt/bakåt och upp/ner
Ryggstödslutning
De elmanövrerade framstolarna har ett överbelastningsskydd som utlöses om någon stol
blockeras av något föremål. Om det händer,
gå till nyckelläge I eller 0 och vänta en kort
stund innan stolen manövreras igen.
Endast en rörelse (fram/bak/upp/ned) kan
göras åt gången.
03 Instrument och reglage
Förberedelser
Inställning av stolen kan göras en viss tid
efter att dörren låsts upp med fjärrnyckeln
utan nyckel i startlåset. Inställning av stolen
görs normalt i nyckelläge I och kan alltid
göras när motorn är igång.
Säte med minnesfunktion*
2. Håll knappen för lagring av inställning
intryckt, samtidigt som en av minnesknapparna trycks in.
Använda lagrad inställning
Nyckelminne i fjärrnyckel
Samtliga fjärrnycklar kan användas av olika
förare för att lagra förarstolens och de yttre
backspeglarnas inställningar18.
Håll in en av minnesknapparna tills stolen och
de yttre backspeglarna stannar. Om knappen
släpps kommer stolens rörelse att avbrytas.
Nödstopp
03
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av stolens inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar stolen.
VARNING
Minnesfunktionen lagrar inställningar för
stolen och de yttre backspeglarna.
Lagra inställning
Minnesknapp
Minnesknapp
Minnesknapp
Knapp för lagring av inställning
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid
inställning. Försäkra dig om att ingen av
passagerarna i baksätet kan komma i
kläm.
Eluppvärmda säten
För eluppvärmda säten, se Eluppvärmda
framsäten* (s. 129) och Eluppvärmt baksäte*
(s. 129).
Gör så här för att lagra inställningarna och
använda nyckelminnet*:
•
•
Ställ in stolen som du vill ha den.
Lås bilen genom att trycka på låsknappen
på fjärrnyckeln som du brukar använda.
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 71)
Säten bak (s. 74)
1. Ställ in stolen och de yttre backspeglarna.
18
Endast om bilen är utrustad med elmanövrerad stol med minne och elektriskt infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
73
03 Instrument och reglage
||
Detta lagrar stolens och backspeglarnas
positioner i fjärrnyckelns minne19.
•
03
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktion (s. 158)
Lås upp bilen (genom att trycka på upplåsningsknappen på samma fjärrnyckel)
och öppna förardörren. Förarstolen och
backspeglarna kommer att automatiskt
inta positionerna som är lagrade i fjärrnyckelns minne (om stolen har rörts
sedan du låste bilen).
Säten bak
Baksätets ryggstöd och de yttre nackskydden
kan fällas. Mittplatsens nackskydd kan regleras efter passagerarens längd.
Nackskydd mittplats bak
Nyckelminnet kan aktiveras/deaktiveras i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR –
menyalternativ (s. 103).
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av stolens inställningsknappar eller
minnesknappar så stannar stolen.
Återstart för att nå stolsposition som lagrats i
nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren
måste då vara öppen.
VARNING
Klämrisk! Se till att barn inte leker med
reglagen. Kontrollera att inga föremål finns
framför, bakom eller under stolen vid
inställning. Försäkra dig om att ingen av
passagerarna i baksätet kan komma i
kläm.
19
74
Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med den elmanövrerade stolens minnesfunktion.
Reglera skyddet efter passagerarens längd så
det om möjligt täcker hela bakhuvudet. Skjut
det uppåt efter behov.
För att få ner skyddet igen måste knappen (se
bild) tryckas in samtidigt som nackskyddet
trycks ner försiktigt.
Nackskyddet kan justeras i fem olika lägen.
OBS
Sitt inte på mittplatsen med nackskyddet i
helt nedfällt läge.
03 Instrument och reglage
Manuell nedfällning av yttre nackskydd
baksäte
OBS
Framstolarna kan behöva skjutas fram
och/eller ryggstöden justeras upp för att
de bakre ryggstöden ska kunna fällas fram
helt.
•
•
Dra i spärrhandtaget närmast nackskyddet för
att fälla nackskyddet framåt.
Nackskyddet förs tillbaka manuellt.
VARNING
Nackskydden ska vara i låst läge efter
uppfällning.
Fällning av ryggstöd i baksäte
VIKTIGT
När ryggstödet ska fällas får baksätets
mugghållare inte vara öppen och det får
inte finnas något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara kopplade.
Risk finns annars att det uppstår skada på
baksätets klädsel.
Båda delarna kan fällas separat.
Om hela ryggstödet ska fällas ska de
olika delarna fällas var för sig.
03
Om högra delen ska fällas – frigör och
justera ner nackskyddet för mittplatsen,
se tidigare avsnitt "Nackskydd mittplats
bak".
De yttre nackskydden fälls automatiskt
när ryggstöden fälls. Dra upp ryggstödets
spärrhandtag
och fäll samtidigt fram
ryggstödet. En röd indikering vid låsspärvisar att ryggstödet inte längre är
ren
spärrat.
OBS
När ryggstöden har fällts ska nackskydden
föras framåt något för att inte ta i sittdynan.
Uppfällning sker i omvänd ordning.
}}
75
03 Instrument och reglage
||
OBS
När ryggstödet har fällts tillbaka ska den
röda indikeringen inte visas längre. Om
den fortfarande visas är ryggstödet inte
spärrat.
Ratt
Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage för signalhorn, farthållare samt meny-,
ljud- och telefonstyrning.
Inställning
VARNING
Vid hastighetsberoende servostyrning* kan
rattmotståndet regleras, se Hastighetsberoende styrservo (s. 258).
Knappsatser*
Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter
uppfällning.
03
VARNING
Ställ in ratten och fixera den innan avfärd.
Relaterad information
•
•
Säten fram (s. 71)
Säten fram – elmanövrerade (s. 72)
Inställning av ratt.
Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen
Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Farthållare* (s. 190)
1. Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
2. Ställ in ratten i det läge som passar.
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
3. Dra tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.
76
Knappsatser i ratten.
Bluetooth®* handsfree telefon – översikt (s. 396)
03 Instrument och reglage
Signalhorn
Ljusreglage
Med ljusreglaget aktiveras och justeras yttre
belysning. Det används också för att justera
display- och instrumentbelysning samt stämningsljus.
Översikt ljusreglage
Vredets lägen
Läge
Innebörd
VarselljusA när bilens elsystem
är i nyckelläge II eller motorn är
igång.
Helljusblink kan användas.
Varselljus och positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus när
bilens elsystem är i nyckelläge II
eller motorn är igång.
03
Automatisk växling till positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus när bilen parkeras.
Signalhorn.
Tryck på rattens centrum för att signalera.
Helljusblink kan användas.
Översikt ljusreglage.
Tumhjul för justering av display- och
instrumentbelysning samt stämningsljus*
Knapp för dimbakljus
Vred för färdbelysning och parkeringsljus
Tumhjul20 för ljushöjdsreglering
20
Finns inte för bilar utrustade med aktiva xenon-strålkastare*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
77
03 Instrument och reglage
||
Läge
Innebörd
Varselljus och positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus
under dagtid när bilens elsystem
är i nyckelläge II eller motorn är
igång.
Automatisk växling till halvljus
och positions-/parkeringsljus/
sidomarkeringsljus vid dåliga
ljusförhållanden eller när vindrutetorkare eller dimbakljus är
aktiverade.
03
Funktionen Tunneldetektering (s.
80)* är aktiverad.
Funktionen Aktivt helljus (s.
81)* kan användas.
Helljus kan aktiveras när halvljuset är tänt.
Helljusblink kan användas.
Halvljus och positions-/parkeringsljus/sidomarkeringsljus.
Helljus kan aktiveras.
Helljusblink kan användas.
A
Placerade i eller under stötfångaren fram.
Volvo rekommenderar att läge
används
när bilen körs, så länge trafiksituationer eller
väderförhållanden inte är ogynnsamma för
funktionen Aktivt helljus*.
78
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Instrumentbelysning
Olika display- och instrumentbelysning tänds
beroende på nyckelläge, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 70).
Displaybelysningen dämpas automatiskt vid
mörker – känsligheten ställs in med tumhjulet.
Instrumentbelysningens styrka regleras med
tumhjulet.
Ljushöjdsreglering strålkastare
Bilens last ändrar strålkastarljusets riktning i
höjdled, vilket kan leda till att mötande fordon
bländas. Undvik detta genom att justera ljushöjden. Sänk ljuset om bilen lastats tungt.
Lägen på tumhjulet för olika lastfall.
Endast förare
1. Låt motorn vara igång eller ha bilens
elsystem i nyckelläge I.
Förare samt passagerare i passagerarsätet fram
2. Rulla uppåt/neråt med tumhjulet för att
höja/sänka ljushöjden.
Personer i alla säten
Personer i alla säten samt maximal last i
lastutrymmet
Förare samt maximal last i lastutrymmet
Bilar med aktiva xenon-strålkastare* har automatisk ljushöjdsreglering och är därför inte
utrustade med tumhjulet.
03 Instrument och reglage
Positions-/parkeringsljus
Positions-/parkeringsljus tänds med ljusreglagets vred.
Varselljus
VARNING
Systemet är ett hjälpmedel för att spara
energi – det kan inte i alla situationer
avgöra när dagsljuset är för svagt eller tillräckligt starkt, t.ex. vid dimma och regn.
Varselljus under dagtid – DRL
Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs med en trafiksäkert korrekt ljussättning och enligt gällande trafikbestämmelser.
03
Relaterad information
•
Ljusreglagets vred i läget för positions-/parkeringsljus.
(nummerskyltsbelysStäll vredet i läge
ningen tänds samtidigt).
Är bilens elsystem i nyckelläge II eller motorn
igång lyser också varselljusen.
När det är mörkt ute och bakluckan öppnas
tänds de bakre positions-/parkeringsljusen för
att uppmärksamma bakomvarande. Detta
sker oavsett vilket läge vredet står i eller vilket
nyckelläge bilens elsystem är i.
Lampbyte – placering av lampor fram (s.
337)
Ljusreglagets vred i läge AUTO.
aktiveras
Med ljusreglagets vred i läge
varselljusen (Daytime Running Lights – DRL)
automatiskt när bilen körs under dagtid. En
ljussensor på instrumentpanelens ovansida
växlar från varselljus till halvljus vid skymning
eller när dagsljuset blir för svagt. Växling till
halvljus sker också i de fall vindrutetorkare
eller dimbakljus är aktiverade.
Relaterad information
•
•
Ljusreglage (s. 77)
Lampbyte – placering av lampor fram (s.
337)
79
03 Instrument och reglage
Tunneldetektering*
Hel-/halvljus
03
Funktionen Tunneldetektering finns i bil med
regnsensor*. Sensorn känner av ingången till
en tunnel och ställer om belysningen från varselljus till halvljus. Ca 20 sekunder efter att
bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till
varselljus. Körs bilen in i ännu en tunnel inom
denna tid, behålls halvljuset på. På så sätt
undviks täta förändringar av bilens ljussättning.
Observera att ljusreglagets vred måste stå i
för att tunneldetekteringen ska
läge
fungera.
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 80)
Ljusreglage (s. 77)
När helljuset är aktiverat lyser symbolen
i kombiinstrumentet.
Relaterad information
Rattspak och ljusreglagets vred.
Läge för helljusblink
Läge för helljus
Halvljus
Med vredet i läge
aktiveras halvljuset
automatiskt vid skymning eller när dagsljuset
blir för svagt. Halvljuset aktiveras också automatiskt i de fall vindrutetorkare eller dimbakljus är aktiverade.
Med vredet i läge
lyser alltid halvljuset
när motorn är igång eller när nyckelläge II är
aktivt.
Helljusblink
För rattspaken lätt mot ratten till läget för helljusblink. Helljuset lyser tills spaken släpps.
21
80
När halvljuset är tänt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Helljus
Helljuset kan aktiveras när vredet står i läge
21 eller
. Aktivera/deaktivera helljuset genom att föra rattspaken mot ratten till
ändläget och släppa. Alternativt kan helljuset
deaktiveras genom en lätt tryckning av rattspaken mot ratten.
Tunneldetekteringen växlar belysningen från
varselljus till halvljus när bilen körs in i en tunnel. Ca 20 sekunder efter att bilen lämnat tunneln, återgår belysningen till varselljus.
•
•
•
Aktiva xenon-strålkastare* (s. 82)
Aktivt helljus* (s. 81)
Lampbyte – placering av lampor fram (s.
337)
•
•
Ljusreglage (s. 77)
•
Tunneldetektering* (s. 80)
Strålkastare – anpassning av ljusbild (s.
88)
03 Instrument och reglage
Aktivt helljus*
Manuell manövrering
Funktionen Aktivt helljus upptäcker mötande
trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus, och växlar belysningen från helljus till halvljus. Belysningen återgår till helljus
när det infallande ljuset upphört.
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Aktivt helljus – AHB
Aktivt helljus (Active High Beam – AHB) är en
funktion som med en kamerasensor i vindrutans överkant upptäcker mötande trafiks
strålkastarljus eller framförvarande fordons
bakljus, och då växlar från helljus till halvljus.
Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning.
Belysningen återgår till helljus någon sekund
efter det att kamerasensorn inte längre känner av mötande trafiks strålkastarljus eller
framförvarande fordons bakljus.
Aktivering/deaktivering
AHB kan aktiveras då ljusreglagets vred står i
läge
(förutsatt att funktionen inte har
deaktiverats i menysystemet MY CAR, se MY
CAR – menyalternativ (s. 103)).
Rattspak och ljusreglagets vred i läge AUTO.
Funktionen kan träda in vid mörkerkörning
när bilens hastighet är 20 km/h eller högre.
Aktivera/deaktivera AHB genom att föra vänster rattspak mot ratten till ändläget och
släppa. Deaktivering vid helljus medför att
belysningen direkt ställs om till halvljus.
Bil med analogt kombiinstrument
När AHB är aktiverat lyser symbolen
instrumentets informationsdisplay.
i
När helljuset är tänt lyser också symbolen
i kombiinstrumentet.
Bil med digitalt kombiinstrument
03
Om meddelandet Active high beam
Tillfälligt otillgängligt Manövrera manuellt
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay måste växling mellan hel- och halvljus
göras manuellt. Dock kan ljusreglagets vred
ändå stå i läge
. Detsamma gäller om
meddelandet Vindrutesensorer blockerade
Se handbok och symbolen
visas.
Symbolen
slocknar när dessa meddelanden visas.
AHB kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i
situationer med tät dimma eller kraftigt regn.
När AHB åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks
tänds.
meddelandet och symbolen
När AHB är aktiverat lyser symbolen
med vitt sken i instrumentets informationsdisplay.
När helljuset är tänt lyser symbolen med blått
sken.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
81
03 Instrument och reglage
||
VARNING
AHB är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga ljus.
Föraren är alltid ansvarig för att manuellt
växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.
03
För mer information om kamerasensorns
begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 227).
Relaterad information
•
•
Hel-/halvljus (s. 80)
Aktiva xenon-strålkastare*
Aktiva xenon-strålkastare är konstruerade för
att ge maximal belysning i kurvor och korsningar och därmed ge ökad säkerhet.
Aktiva xenon-strålkastare – ABL
Ljusreglage (s. 77)
VIKTIGT
Exempel på när manuell växling mellan
hel- och halvljus kan krävas:
•
•
•
•
•
•
vid snörök eller snömodd
vid månsken
vid körning i svagt upplysta samhällen
när framförvarande trafik har svag
belysning
•
om det finns fotgängare på eller vid
vägen
•
om det finns starkt reflekterande föremål såsom skyltar i närheten av vägen
•
när mötande trafiks belysning skyms
av t.ex. vägräcken
•
•
•
82
vid kraftigt regn eller tät dimma
vid underkylt regn
när det finns trafik på anslutande vägar
vid backkrön eller svackor
i tvära kurvor.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljusbild med funktionen deaktiverad (vänster)
respektive aktiverad (höger).
Om bilen är utrustad med aktiva xenon-strålkastare (Active Bending Lights – ABL) följer
ljuset från strålkastarna rattrörelsen för att ge
maximal belysning i kurvor och korsningar
och därmed ge ökad säkerhet.
Funktionen aktiveras automatiskt vid start av
bilen (förutsatt att den inte har deaktiverats i
menysystemet MY CAR, se MY CAR –
menyalternativ (s. 103)). Vid fel i funktionen
lyser symbolen
i kombiinstrumentet
samtidigt som informationsdisplayen visar en
03 Instrument och reglage
förklarande text och ytterligare en tänd symbol.
Symbol
Display
Innebörd
Strålkastarsystem
funktionsfel
Service
erfordras
Systemet är ur
funktion. Uppsök
en verkstad om
meddelandet
kvarstår. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar
en auktoriserad
Volvoverkstad.
Funktionen är endast aktiv i skymning eller
mörker och endast när bilen är i rörelse.
Funktionen22 kan deaktiveras/aktiveras i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Aktiva kurvljus. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR – menyalternativ (s. 103).
Relaterad information
•
•
•
•
22
Hel-/halvljus (s. 80)
Aktivt helljus* (s. 81)
Ljusreglage (s. 77)
Strålkastare – anpassning av ljusbild (s.
88)
Dimljus bak
Då sikten är nedsatt på grund av dimma kan
dimbakljuset användas för att andra trafikanter
i ett tidigt skede ska observera framförvarande
fordon.
OBS
Bestämmelser för användning av dimbakljus varierar mellan olika länder.
Relaterad information
•
•
Ljusreglage (s. 77)
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
340)
03
Knapp för dimljus bak.
Dimbakljuset kan endast tändas när nyckelläge II är aktivt eller motorn är igång samt
eller
.
ljusreglagets vred står i läge
Tryck på knappen för till/från. Dimbakljusets
kontrollsymbol
i kombiinstrumentet och
lampan i knappen lyser när dimbakljuset är
tänt.
Dimbakljuset släcks automatiskt när motorn
stängs av eller när ljusreglagets vred ställs i
läge
eller
.
Aktiverad vid leverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
83
03 Instrument och reglage
03
Bromsljus
Varningsblinkers
Bromsljuset tänds automatiskt vid inbromsning.
Varningsblinkers varnar andra trafikanter
genom att bilens samtliga blinkerlampor
blinkar samtidigt när denna funktion är aktiverad.
Bromsljuset tänds när bromspedalen trycks
ner. Dessutom tänds det när något av förarstödssystemen Adaptiv farthållare (s. 195),
City Safety (s. 213) eller Kollisionsvarnare (s.
219) bromsar bilen.
När varningsblinkers är aktiverade blinkar
båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet.
För information om nödbromsljus och automatisk varningsblinkers, se Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s.
285).
Relaterad information
•
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
340)
Knapp för varningsblinkers.
Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers. Båda blinkersymbolerna i kombiinstrumentet blinkar när varningsblinkers används.
Varningsblinkers aktiveras automatiskt när
bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen
aktiverats och hastigheten understiger
10 km/h. Varningsblinkers förblir aktiva när
man stannat och deaktiveras automatiskt när
man kör iväg igen eller om knappen trycks in.
För mer information om nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers, se Färdbroms –
84
nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 285).
Relaterad information
•
Blinkers (s. 85)
03 Instrument och reglage
Blinkers
Bilens blinkers manövreras med vänster rattspak. Blinkerlamporna blinkar tre gånger eller
kontinuerligt, beroende på hur långt uppåt
eller neråt spaken förs.
Spaken stannar i sitt läge och förs tillbaka för
hand eller automatiskt av rattrörelsen.
Blinkersymboler
För blinkersymboler, se Kombiinstrument –
kontrollsymbolernas innebörd (s. 64).
Kupébelysning
Kupébelysningen aktiveras/deaktiveras med
knappar i reglagen ovanför framsätena och
baksätet.
Relaterad information
•
•
•
Blinkers.
Varningsblinkers (s. 84)
03
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
340)
Lampbyte – placering av lampor fram (s.
337)
Reglage i takkonsolen för främre läslampor och
kupébelysning.
Läslampa vänster sida
Kort blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till första
läget och släpp. Blinkerlamporna blinkar
tre gånger. Funktionen kan aktiveras/
deaktiveras i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Trippel blinkers
indikering. För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR – menyalternativ (s. 103).
Kontinuerlig blinksekvens
För rattspaken uppåt eller neråt till
yttersta läget.
Kupébelysning (golvbelysning* och takbelysning) – På/Av
Automatik för kupébelysning
Läslampa höger sida
All belysning i kupén kan tändas och släckas
manuellt inom 30 minuter från det att:
•
motorn har stängts av och bilens elsystem är i nyckelläge 0
•
bilen har låsts upp men motorn har inte
startats.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
85
03 Instrument och reglage
||
Främre läsbelysning*
Läslamporna tänds eller släcks med ett kort
tryck på respektive knapp i takkonsolen.
Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls
inne.
Bakre läsbelysning*
03
Interiörljus Golvbelysning. Välj mellan Av,
Låg och Hög. För mer information om menysystemet, se MY CAR – menyalternativ (s.
103).
Belysning i framdörrarnas
förvaringsfack*
Belysningen i förvaringsfacken tänds när
motorn startar.
Handskfacksbelysning
Handskfacksbelysningen tänds respektive
släcks när luckan öppnas eller stängs.
Make up-spegelbelysning
Belysningen till make up-spegeln (s. 146)
tänds respektive släcks då locket öppnas
eller stängs.
Bakre läsbelysning.
Lamporna tänds eller släcks med ett kort
tryck på respektive knapp.
Ljusstyrkan justeras genom att knappen hålls
inne.
Golvbelysning som omgivande ljus*
För att göra interiören ljusare under färd kan
golvbelysningen vara aktiverad i dämpat tillstånd.
Golvbelysningens intensitet kan ändras i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
86
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För byte av lampan, se Lampbyte – belysning
i make up-spegel (s. 341).
Belysning i lastutrymme
Belysningen i lastutrymmet tänds respektive
släcks då bakluckan öppnas eller stängs.
Automatik för kupébelysning
Automatiken är aktiverad när lampan i AUTOknappen lyser.
Kupébelysningen tänds och släcks då enligt
nedanstående.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i
30 sekunder om:
•
bilen låses upp med fjärrnyckel eller
nyckelblad, se Fjärrnyckel – funktion (s.
158) eller Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr (s. 162)
•
motorn stängts av och bilens elsystem är
i nyckelläge 0.
Kupébelysningen släcks när:
•
•
motorn startar
bilen låses.
Kupébelysningen tänds respektive släcks när
en sidodörr öppnas eller stängs.
Den förblir tänd i två minuter om någon av
dörrarna är öppen.
Om någon belysning tänds manuellt och bilen
låses kommer den att släckas automatiskt
efter två minuter.
Stämningsljus*
När den vanliga kupébelysningen har slocknat och motorn går lyser en lysdiod i den
främre respektive bakre takkonsolen för att
ge ett svagt ljus och förhöja stämningen
under färd. Ljuset gör det också lättare att
under den mörka tiden på dygnet se föremål i
förvaringsfack etc. Ljusets intensitet kan ändras i menysystemet MY CAR under
Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Interiörljus
Stämningsljus. Välj mellan Av, Låg och Hög.
Denna belysning slocknar när motorn stängs
av.
03 Instrument och reglage
Även ljusets färg kan ställas in i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Interiörljus Färger för stämningsljus. Välj
Temperatur så varierar färgen mellan varmt
vit och kallt vit beroende på temperaturen i
bilen, eller välj mellan olika färgteman. Tillgängliga färgteman är Frosty White,
Toscana White, Ember Gold, Red Sunset,
Rainforest, Glacier Blue och Violet Purple.
För mer information om menysystemet, se
MY CAR – menyalternativ (s. 103).
Ledbelysning
Trygghetsbelysning
Ledbelysning omfattas av halvljus, parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.
Trygghetsbelysning omfattas av parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning samt golvbelysning.
En del av exteriörbelysningen kan hållas tänd
och fungera som ledbelysning efter att bilen
låsts.
Trygghetsbelysningen tänds med fjärrnyckeln, se Fjärrnyckel – funktion (s. 158),
och används för att tända bilens belysning på
avstånd.
1. Ta fjärrnyckeln ur startlåset.
2. För vänster rattspak mot ratten till ändläget och släpp. Funktionen aktiveras på
samma sätt som vid helljusblink, se Hel-/
halvljus (s. 80).
3. Stig ur bilen och lås dörren.
När funktionen aktiverats lyser halvljus,
parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar,
nummerskyltsbelysning, inre takbelysning
samt golvbelysning.
Tiden för hur länge ledbelysningen ska hållas
tänd kan ställas in i menysystemet MY CAR
under Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar Ledbelysning. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR –
menyalternativ (s. 103).
03
När funktionen aktiverats med fjärrkontrollen
lyser parkeringsljus, lampor i yttre backspeglar, nummerskyltsbelysning, inre takbelysning
samt golvbelysning.
Tiden för hur länge trygghetsbelysningen ska
hållas tänd kan ställas in i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Ljusinställningar
Trygghetsbelysning. För beskrivning av
menysystemet, se MY CAR – menyalternativ
(s. 103).
Relaterad information
•
Ledbelysning (s. 87)
Relaterad information
•
Trygghetsbelysning (s. 87)
87
03 Instrument och reglage
Strålkastare – anpassning av ljusbild
Aktiva xenon-strålkastare*
För att inte blända mötande trafik kan strålkastarnas ljusbild ställas om för höger- eller
vänstertrafik.
Ingen anpassning av ljusbilden behöver
göras. Ljusbilden är utformad på ett sådant
sätt att mötande trafik inte bländas.
Halogenstrålkastare
Anpassning av ljusbild
För halogenstrålkastare ställs ljusbilden om
genom maskering av strålkastarglaset. Ljusbilden blir något sämre.
03
Maskering av strålkastare
G021151
1. Avbilda mallarna A och B för vänsterstyrd
bil eller C och D för högerstyrd bil, se
senare avsnitt "Mallar för halogenstrålkastare":
Ljusbild vänstertrafik.
•
A = LHD Right (vänsterstyrd, höger
glas)
•
B = LHD Left (vänsterstyrd, vänster
glas)
•
•
C = RHD Right (högerstyrd, höger glas)
D = RHD Left (högerstyrd, vänster glas)
2. För över mallen till ett självhäftande
vattenfast material och klipp ut.
G021152
3. Utgå från designlinjerna på strålkastarglasen, se linjer i följande bild. Placera de
självhäftande mallarna intill designlinjerna
med hjälp av bilden.
Ljusbild högertrafik.
88
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
03
Övre raden: vänsterstyrd bil, mallar A och B. Nedre raden: högerstyrd bil, mallar C och D.
}}
89
03 Instrument och reglage
||
Mallar för halogenstrålkastare
03
90
03 Instrument och reglage
Torkare och spolning
Torkare och spolare rengör vindrutan och
bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.
Vindrutetorkare23
Intervalltorkning
Ställ in antalet svep per tidsenhet
med tumhjulet när intervalltorkning
är vald.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet.
VIKTIGT
Innan aktivering av torkare under vintertid
– säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på
vindrutan (och bakrutan) är bortskrapad.
Vindrutetorkare och vindrutespolare.
Regnsensor, till/från
Tumhjul, känslighet/frekvens
Vindrutetorkare av
För spaken till läge 0 för att stänga
av vindrutetorkarna.
Enkelsvep
För spaken uppåt och släpp för att
göra ett svep.
23
VIKTIGT
Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara
blöt när vindrutetorkarna arbetar.
Serviceläge torkarblad
För rengöring av vindruta/torkarblad och byte
av torkarblad, se Torkarblad (s. 342) och Biltvätt (s. 358).
matiskt. Regnsensorns känslighet justeras
med tumhjulet.
När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa
i knappen och regnsensorsymbolen
visas i kombiinstrumentet.
Aktivera och ställ in känslighet
När regnsensorn ska aktiveras måste bilen
vara igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II
samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska
vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.
03
Aktivera regnsensorn genom att trycka på
. Torkarna gör ett svep.
knappen
Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.
Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och
nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep
görs när tumhjulet vrids uppåt.)
Deaktivera
Deaktivera regnsensorn genom att trycka på
eller för spaken nedåt till ett
knappen
annat torkarprogram.
Regnsensorn deaktiveras automatiskt när
fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter
efter att motorn stängts av.
Regnsensor*
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och startar vindrutetorkarna auto-
För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad (s. 342). För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning (s. 345).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
}}
91
03 Instrument och reglage
||
VIKTIGT
Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid
automattvätt. Stäng av regnsensorn
medan bilen är igång eller fjärrnyckeln är i
läge I eller II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan i knappen slocknar.
03
Spolning av strålkastare och rutor
vätska spolas strålkastarna automatiskt vid
var femte spolning av vindrutan.
OBS
Bakrutetorkaren är utrustad med ett överhettningsskydd som gör att motorn stängs
av om den blir överhettad. Bakrutetorkaren
fungerar igen efter en nedkylningsperiod
(30 sekunder eller längre, beroende på värmen i motorn och yttertemperaturen).
Reducerad spolning
Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla
på spolarvätska visas i kombiinstrumentet,
stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av
vindrutan och sikten genom den.
Torkning och spolning av bakruta
Torkare – backning
Om backväxeln läggs in när de främre vindrutetorkarna är aktiverade, kommer bakrutetorkaren starta intervalltorkningsläge24. Funktionen upphör när backväxel läggs ur.
Om bakrutetorkaren redan går med kontinuerlig hastighet, sker ingen förändring.
OBS
På bilar med regnsensor aktiveras bakrutetorkaren vid backning, om sensorn är aktiverad och det regnar.
Spolningsfunktion.
Spolning av vindruta
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna
några extra svep och strålkastarna spolas.
Högtrycksspolning av strålkastare*
Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara
24
92
Relaterad information
Bakrutetorkare – intervalltorkning
Bakrutetorkare – kontinuerlig hastighet
•
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 345)
Spolarvätska - kvalitet och volym (s. 439)
Genom att föra spaken framåt (se pil i bild
ovan) startas spolning och torkning av bakrutan.
Denna funktion (intervalltorkning vid backning) kan stängas av. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
03 Instrument och reglage
Fönsterhissar
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – med övriga dörrars
reglagepaneler manövreras respektive
fönsterhiss.
VARNING
Kontrollera att barn eller andra passagerare inte kommer i kläm om fönstren
stängs, även när fjärrnyckeln används.
VARNING
Om det finns barn i bilen – tänk på att alltid
bryta strömmen till fönsterhissarna genom
att välja nyckelläge 0 och ta sedan med
fjärrnyckeln då bilen lämnas. För information om nyckellägen – se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 70).
Manövrering
Reglagepanel i förardörr.
Elektrisk spärr för öppning av dörrar* och
fönster bak, se Barnsäkerhetsspärr –
elektrisk aktivering* (s. 176).
03
Stängning av fönstren avbryts och fönstret
öppnas om något hindrar dess rörelse. Det
finns möjlighet att forcera klämskyddet när
stängning avbrutits t.ex. vid isbildning. Efter
två på varandra avbrutna stängningar kommer klämskyddet att forceras och automatisk
funktion deaktiveras under en kort stund, nu
går det att stänga genom att kontinuerligt
hålla knappen uppdragen.
OBS
Reglage främre fönster
VARNING
För att fönsterhissarna ska kunna användas
måste nyckelläget vara lägst I – se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 70). Efter
motoravstängning kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att fjärrnyckeln
tagits ur – dock inte efter att en dörr har öppnats.
Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna,
är att öppna även de främre fönsterrutorna
lite grann.
Reglage bakre fönster
Kontrollera att ingen baksätespassagerare
kommer i kläm när fönstren stängs från
förardörren.
gepaneler kan bara manövrera respektive
fönsterhiss. Endast en reglagepanel i taget
kan manövreras.
Manövrering av fönsterhissar.
Manövrering utan automatik
Manövrering med automatik
Manövrering utan automatik
För något av reglagen lätt uppåt/nedåt.
Fönsterhissarna går upp/ner så länge reglaget hålls i position.
Med förardörrens reglagepanel kan alla fönsterhissar manövreras – övriga dörrars regla}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
93
03 Instrument och reglage
||
Manövrering med automatik
Backspeglar – yttre
För något av reglagen uppåt/nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.
De yttre backspeglarnas lägen justeras med
inställningsspaken i förardörrens reglage.
Manövrering med fjärrnyckel och
centrallås
03
Yttre backspeglar
Lagring av position25
För att fjärrmanövrera de elektriska fönsterhissarna från utsidan med fjärrnyckeln eller
från insidan med centrallåset, se Fjärrnyckel
med nyckelblad (s. 155) och Låsning/upplåsning – inifrån (s. 171).
Backspeglarnas positioner lagras i nyckelminnet när bilen låses med fjärrnyckeln. När bilen
låses upp med samma fjärrnyckel intar backspeglarna och förarstolen de lagrade positionerna när förardörren öppnas.
Återställning
Ifall batteriet kopplats bort måste funktionen
för automatisk öppning återställas för att fungera korrekt.
1. Dra upp knappens främre del lätt för att
hissa upp rutan till sitt ändläge och håll
kvar i en sekund.
2. Släpp knappen kort.
3. Dra upp knappens främre del igen i en
sekund.
VARNING
Återställning måste ske för att klämskyddet ska fungera.
25
94
VARNING
Spegeln på förarsidan är av vidvinkeltyp
för att ge god överblick. Föremål kan
synas vara längre bort än vad de i verkligheten är.
Reglage yttre backspeglar.
Inställning
1. Tryck på knappen L för vänster backspegel eller R för höger backspegel. Lampan
i knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Lampan ska inte längre lysa.
Endast i kombination med elmanövrerad stol med minne, se Säten fram – elmanövrerade (s. 72).
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne
Personliga inställningar i nyckelminne. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR –
menyalternativ (s. 103).
Vinkling av backspegel vid parkering25
Backspegeln kan vinklas ner för att exempelvis föraren ska kunna se vägkanten vid parkering.
–
Lägg i backväxeln och tryck in knappen L
eller R.
När backväxeln läggs ur återgår backspegeln
automatiskt till dess ursprungliga position
efter ca 10 sekunder, eller tidigare genom att
trycka in knappen L respektive R.
03 Instrument och reglage
Automatisk vinkling av backspegel vid
parkering25
för att den elektriska in-/utfällningen ska fungera korrekt:
Rutor och backspeglar –
eluppvärmning
När backväxeln läggs i vinklas backspegeln
automatiskt ner för att föraren exempelvis ska
kunna se vägkanten vid parkering. När backväxeln läggs ur återgår backspegeln automatiskt till sin ursprungliga position efter en
stund.
1. Fäll in speglarna med knapparna L och R.
Eluppvärmningen används för att få bort is
och imma från vindrutan, bakrutan och de
yttre backspeglarna.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Backspegelsinställningar
Vinkla vänster backspegel respektive
Vinkla höger backspegel. För beskrivning
av menysystemet, se MY CAR – menyalternativ (s. 103).
Automatisk infällning vid låsning25
När bilen låses/låses upp med fjärrnyckeln
fälls backspeglarna in/ut automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Backspegelsinställningar
Fäll in speglar. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR – menyalternativ (s.
103).
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste elektriskt återställas till neutralläge
25
2. Fäll ut dem igen med knapparna L och R.
3. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
Eluppvärmd vindruta*, bakruta och yttre
backspeglar
03
Elektriskt infällbara backspeglar*
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in:
1. Tryck ner knapparna L och R samtidigt
(nyckelläge måste vara lägst I).
2. Släpp dem efter ca 1 sekund. Speglarna
stannar automatiskt i maximalt infällt läge.
Fäll ut speglarna genom att trycka ner L och
R samtidigt. Speglarna stannar automatiskt i
utfällt läge.
Trygghetsbelysning och ledbelysning
Lampan på backspeglarna tänds då trygghetsbelysning (s. 87) eller ledbelysning (s. 87)
valts.
Relaterad information
•
•
Backspegel – inre (s. 96)
Rutor och backspeglar – eluppvärmning
(s. 95)
Eluppvärmning vindruta
Eluppvärmning bakruta och yttre backspeglar
Funktionen används för att få bort is och
imma från vindruta, bakruta och yttre backspeglar.
Ett tryck på respektive knapp startar uppvärmningen. Lampan i knappen visar att funktionen är aktiv. Stäng av uppvärmningen så
snart isen/imman är borta för att inte belasta
Endast i kombination med elmanövrerad stol med minne, se Säten fram – elmanövrerade (s. 72).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
95
03 Instrument och reglage
batteriet onödigt mycket. Funktionen stängs
dock av automatiskt efter en viss tid.
Se även Avfuktning och avfrostning av vindruta (s. 132).
03
De yttre backspeglarna och bakrutan avimmas/avisas automatiskt om bilen startas i
yttertemperatur lägre än +7 °C. Autoavfrostning kan väljas i menysystemet MY CAR
under Inställningar Klimatinställningar
Automatisk start av avfrostning bak. Välj
mellan På eller Av. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR – menyalternativ (s.
103).
Kompassen (s. 97) deaktiveras när den
eluppvärmda vindrutan aktiveras. När den
eluppvärmda vindrutan deaktiveras, så aktiveras kompassen igen.
Backspegel – inre
Den inre backspegeln kan bländas av med ett
reglage i spegelns underkant. Alternativt bländar backspegeln av automatiskt.
Inre backspegel
OBS
Reglage för avbländning
Om starkt ljus kommer in bakifrån kan det
reflekteras i backspegeln och blända föraren.
Blända av med reglaget för avbländning när
bakomvarande ljus stör:
1. Blända av genom att föra reglaget in mot
kupén.
2. Återgå till normalt läge genom att föra
reglaget mot vindrutan.
Automatisk avbländning*
Om starkt ljus kommer bakifrån bländar backspegeln av automatiskt. Reglage för manuell
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I backspegeln finns två sensorer – en framåtriktad och en bakåtriktad – som arbetar tillsammans för att identifiera och eliminera
bländande ljus. Den framåtriktade sensorn
känner av omgivande ljus, medan den bakåtriktade sensorn känner av ljus från bakomvarande fordons strålkastare.
Skyms sensorerna av t.ex. parkeringstillstånd, transpondrar, solskydd eller objekt i
säten eller i lastutrymmet på ett sådant
sätt att ljus förhindras att nå sensorerna,
reduceras backspegelns avbländningsfunktion.
Manuell avbländning
96
avbländning finns inte på spegel med automatisk avbländning.
Kompass (s. 97) kan enbart väljas till backspegel med automatisk avbländning.
Relaterad information
•
Backspeglar – yttre (s. 94)
03 Instrument och reglage
Glastak*
VIKTIGT
Glastakets rullgardin kan manövreras med
reglaget i takkonsolen.
•
Undvik att vidröra rullgardinen eftersom den då kan skadas.
Glastaket* är fast men rullgardinen kan manövreras i nyckelläge I eller II med reglaget i takkonsolen. För information om nyckellägen –
se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s.
70).
•
Använd endast reglaget i takkonsolen
för att manövrera rullgardinen.
Kompass
I backspegeln finns en display som visar i
vilken kompassriktning bilens front pekar.
Handhavande
03
Backspegel med kompass.
Automatisk öppning till ändläge
Manuell öppning tills knappen släpps
Manuell stängning tills knappen släpps
Automatisk stängning till ändläge
I backspegelns övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens
front pekar. Åtta olika riktningar visas med
engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E
(öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst),
W (väster) och NW (nordväst).
Kompassen* aktiveras automatiskt när bilen
startas eller när nyckelläge II är aktivt, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s.
70). För att deaktivera/aktivera kompassen –
tryck in knappen på backspegelns baksida
med hjälp av t.ex. ett gem.
Kompassen deaktiveras när den eluppvärmda
vindrutan aktiveras. När den eluppvärmda
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
97
03 Instrument och reglage
||
vindrutan deaktiveras, så aktiveras kompassen igen.
Menyhantering – kombiinstrument
Med vänster rattspak styrs de menyer som
visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet (s. 59). Vilka menyer som visas är
beroende av nyckelläget (s. 70).
Kalibrering
1. Stanna bilen på en stor öppen yta som är
fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.
2. Starta bilen.
OBS
För bäst kalibrering – slå av all elektrisk
utrustning (klimatanläggning, torkare etc.)
och se till att alla dörrar är stängda.
3. Håll knappen på backspegelns undersida
intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell
magnetisk zon visas.
G030295
03
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera
magnetiska zoner. Gör så här:
Magnetiska zoner.
4. Tryck upprepade gånger på knappen tills
önskad magnetisk zon (1–15) visas, se
kartan över magnetiska zoner för kompass.
5. Vänta tills displayen återgår till att visa
tecknet C, alternativt håll knappen på
backspegelns undersida intryckt
ca 6 sekunder (använd t.ex. ett gem) tills
det att tecknet C visas.
6. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare
2 varv för att finjustera kalibreringen.
7. Upprepa ovanstående procedur vid
behov.
98
Informationsdisplay (analogt kombiinstrument)
och reglage för menyhantering.
03 Instrument och reglage
Informationsdisplayer (digitalt kombiinstrument)
och reglage för menyhantering.
OK – åtkomst av meny samt bekräftar
meddelanden och menyval.
Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
RESET – nollställer data i valt färddatorsteg samt "backar" i menystrukturen.
Om meddelande (s. 100) finns måste det
bekräftas med OK för att menyerna ska visas.
Relaterad information
•
•
•
26
27
28
29
Meddelanden – hantering (s. 101)
Menyöversikt – analogt kombiinstrument
(s. 99)
Menyöversikt – analogt
kombiinstrument
Menyöversikt – digitalt
kombiinstrument
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 70).
Vilka menyer som visas i kombiinstrumentets
informationsdisplay är beroende av nyckelläget (s. 70).
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
Vissa av nedanstående menyalternativ förutsätter att funktion och hårdvara är installerad i
bil.
Digital hastighet
Inställningar*
Parkeringsvärmare*
Teman
Extravärmare*
Kontrastläge/Färgläge
Färddatoralternativ
Servicestatus
Servicestatus
Meddelanden28
Oljenivå26
Oljenivå29
Meddelanden (##)27
Parkeringsvärmare*
Relaterad information
•
•
•
Menyhantering – kombiinstrument (s. 98)
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
(s. 99)
Kombiinstrument (s. 59)
03
Nollställning färddator
Relaterad information
•
•
•
Menyhantering – kombiinstrument (s. 98)
Menyöversikt – analogt kombiinstrument
(s. 99)
Kombiinstrument (s. 59)
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
(s. 99)
Vissa motorer.
Antal meddelande anges inom parentes.
Antal meddelande anges inom parentes.
Vissa motorer.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
99
03 Instrument och reglage
Meddelanden
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.
03
Meddelande
Innebörd
Stanna snarastA
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Stanna
motornA
100
Stanna och stäng av
motorn. Allvarlig skaderisk – kontakta en verkstadB.
Service snarastA
Kontakta en verkstadB
för omgående kontroll av
bilen.
Service
erfordrasA
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Se handbokA
Läs ägarmanualen.
Boka tid för
service
Dags att boka service –
kontakta en verkstadB.
Meddelande
Innebörd
Meddelande
Innebörd
Tid för service
Dags för service – kontakta en verkstadB. Tidpunkten påverkas av
antal körda mil, antal
månader sedan senaste
service, motorns gångtid
och oljekvalitet.
Växellådan
varm Stanna
snarast Låt
svalna
Kritiskt fel. Stanna
genast bilen på ett
säkert sätt och kontakta
en verkstadB.
Tillfälligt
avstängdA
En funktion har tillfälligt
stängts av och återställs
automatiskt under körning eller efter omstart.
Låg batterispänning
Strömsparläge
Ljudsystemet avstängt
för att spara energi.
Ladda batteri.
Tid för service överskriden
Följs inte serviceintervall
täcker inte garantin
eventuellt skadade delar
– kontakta en verkstadB.
Växellåda
Oljebyte
erfordras
Kontakta en verkstadB
för kontroll av bilen så
snart som möjligt.
Växellåda
Minskad prestanda
Växellådan klarar inte full
kapacitet. Kör försiktigt
tills meddelandet slocknarC.
Vid upprepad visning –
kontakta en verkstadB.
Växellådan
varm Sänk
hastigheten
Kör lugnare eller stanna
bilen på ett säkert sätt.
Lägg ur växeln och låt
motorn gå på tomgång
tills meddelandet slocknarC.
A
B
C
Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var
problem har uppstått.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För fler meddelanden rörande automatisk växellåda.
Relaterad information
•
•
Meddelanden – hantering (s. 101)
Menyhantering – kombiinstrument (s. 98)
03 Instrument och reglage
Meddelanden – hantering
MY CAR
MY CAR – handhavande
Med vänster rattspak kan man bekräfta och
bläddra bland meddelanden (s. 100) som
visas i kombiinstrumentets informationsdisplay.
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. inställning av klocka,
ytterbackspeglar och lås.
MY CAR är en menykälla där många av bilens
funktioner kan hanteras, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Samtidigt som en varnings-, informationseller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i displayen. Felmeddelande lagras i en minneslista tills felet åtgärdats.
Tryck in OK på vänster rattspak för att
bekräfta30 ett meddelande. Bläddra bland
meddelanden med tumhjulet (s. 98).
OBS
Om ett varningsmeddelande visas när
färddatorn används, måste meddelandet
läsas (tryck på OK) innan den tidigare aktiviteten kan återupptas.
I denna menykälla hanteras många av
bilens funktioner, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Navigering bland menyerna sker med
knappar på mittkonsolen eller med rattens
högra knappsats.
Menyöversikt – analogt kombiinstrument
(s. 99)
•
Menyöversikt – digitalt kombiinstrument
(s. 99)
03
Vissa funktioner är standard, andra är tillval –
utbudet varierar även beroende av marknad.
Relaterad information
•
•
•
MY CAR – handhavande (s. 101)
MY CAR – sökvägar (s. 102)
MY CAR – menyalternativ (s. 103)
Relaterad information
•
Reglage i mittkonsol
Mittkonsolens reglage för menyhantering.
Tryck på MY CAR för att öppna menyerna under MY CAR.
Tryck på OK/MENU för att välja/bocka i
markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
Vrid TUNE-ratten för att stega upp/ner
bland menyalternativ.
EXIT
30
Ett meddelande kan bekräftas även med tumhjulet eller RESET-knappen.
101
03 Instrument och reglage
||
EXIT-funktioner
Knappsats* i ratt
Beroende av i vilken funktion markören befinner sig vid EXIT-tryck och på vilken menynivå, kan något av följande ske:
03
•
•
•
•
•
telefonsamtal avvisas
Högst upp till höger på mittkonsolens bildskärm visas aktuell menynivå. Sökvägarna till
menysystemets funktioner anges t.ex. så här:
aktuell funktion avbryts
inmatade tecken raderas
senast gjorda val ångras
Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar Upplåsning
Förardörr, sedan alla.
leder uppåt i menysystemet.
Kort respektive långt tryck kan ge varierande
resultat.
Ett långt tryck leder till högsta menynivån (s.
368) (Modervyn), varifrån bilens samtliga
funktioner/menykällor kan nås.
Knappsatsen kan variera beroende av audionivå,
se Ljud och media – hantera systemet (s. 366).
Vrid tumhjulet för att stega upp/ner bland
menyalternativ.
Tryck på tumhjulet för att välja/bocka i
markerat menyalternativ eller lagra vald
funktion i minnet.
EXIT (se föregående rubrik "EXIT-funktioner").
Relaterad information
•
•
•
•
102
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
MY CAR – sökvägar
MY CAR är en menykälla som hanterar många
av bilens funktioner, t.ex. inställning av klocka,
ytterbackspeglar och lås.
MY CAR (s. 101)
MY CAR – sökvägar (s. 102)
MY CAR – sökvägar (s. 102)
MY CAR – menyalternativ (s. 103)
Här följer ett exempel på hur en funktion kan
sökas fram och justeras med rattens knappsats:
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR.
2. Stega till önskad meny, t.ex.
Inställningar, med tumhjulet och tryck
därefter på tumhjulet – en undermeny
öppnas.
3. Stega till önskad meny, t.ex.
Bilinställningar och tryck på tumhjulet –
en undermeny öppnas.
4. Stega till Låsinställningar för dörrar
och tryck på tumhjulet – en ny undermeny
öppnas.
5. Stega till Upplåsning och tryck på tumhjulet – en undermeny med valbara funktioner öppnas.
03 Instrument och reglage
6. Välj mellan alternativen Alla dörrar och
Förardörr, sedan alla och tryck på tumhjulet – ett kryss markeras i alternativets
tomma ruta.
7. Avsluta programmeringen genom att
backa ut ur menyerna stegvis med korta
tryck på EXIT eller med ett enda långt
tryck.
MY CAR – menyalternativ
Min V40
MY CAR är en menykälla där många av bilens
funktioner kan hanteras, t.ex. inställning av
klocka, ytterbackspeglar och lås.
Först/överst i MY CAR finns följande alternativ:
03
Proceduren är samma för mittkonsolens reglage (s. 101): OK/MENU, EXIT samt TUNEratten.
Relaterad information
•
•
•
•
MY CAR (s. 101)
MY CAR
MY CAR – handhavande (s. 101)
Min V40
Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras
eller deaktiveras.
MY CAR – sökvägar (s. 102)
MY CAR – menyalternativ (s. 103)
•
•
•
•
•
Min V40
Färdstatistik (Trip statistics)
DRIVe
Förarstödsystem (Support systems)
Inställningar (Settings)
Färdstatistik
MY CAR
Färdstatistik
Bildskärmen visar historia med stapeldiagram
över genomsnittlig bränsleförbrukning och
medelhastighet, se Färddator – funktioner (s.
119).
DRIVe
MY CAR
DRIVe
Här finns en introduktion av Volvos StartStop-system samt rekommendationer för
energibesparande körteknik.
103
03 Instrument och reglage
||
• Start/Stop
• Eco-körguide
Menynivå 1
För mer information – se Start/Stop* (s. 275).
Menynivå 2
Menynivå 3
Förarstödsystem
Menynivå 4
Här visas de 4 första menynivåerna under MY
CAR Inställningar. Några menyer har
ytterligare undermenyer – dessa beskrivs då
utförligt i respektive avsnitt.
03
Vid val om en funktion önskas aktiverad/På
eller deaktiverad/Av visas en kvadrat:
På: Markerad kvadrat.
Av: Tom kvadrat.
MY CAR
Förarstödsystem
(MY CAR > Support systems)
Bildskärmen visar summerad aktuell status
för bilens förarstödsystem.
Inställningar
Så här är menyerna uppbyggda:
•
Menyer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
104
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Välj På/Av med OK – backa sedan ur
menyn med EXIT.
Bilinställningar (s. 105)
Förarstödsystem (s. 106)
Systeminställningar (s. 108)
Röstinställningar (s. 109)
Ljudinställningar, se Ljud och media –
generella ljudinställningar (s. 371)
Klimatinställningar (s. 110)
Favoriter (s. 370)
Volvo On Call, beskrivs i separat bok.
Information (s. 111)
Relaterad information
•
•
•
•
MY CAR (s. 101)
MY CAR – handhavande (s. 101)
MY CAR – sökvägar (s. 102)
MY CAR – sökvägar (s. 102)
03 Instrument och reglage
MY CAR – bilinställningar
Menyalternativ bilinställningar i menykälla MY
CAR hanterar många av bilens funktioner,
t.ex. bilnyckelminne och låsinställningar för
dörrar.
Bilinställningar
Se
Bilnyckelminne
(s. 72)
och (s.
94)
På
Av
Nyckelfri upplåsning
Alla dörrar
Valfri dörr
Dörrar samma sida
Låsljud
På
Automatisk låsning
På
Av
Upplåsning
Alla dörrar
Förardörr, sedan alla
(s. 158),
(s. 164)
och (s.
171)
(s. 158),
(s. 164)
och (s.
171)
(s. 158),
(s. 164)
och (s.
171)
Reducerad larmnivå
Aktivera en gång
Fråga vid urstigning
Backspegelsinställningar
Interiörljus
Golvbelysning
Stämningsljus
(s. 158),
(s. 164)
och (s.
171)
Indikeringsljus låsning
(s. 174)
och (s.
179)
Indikeringsljus upplåsning
(s. 94)
(s. 156)
03
På
Av
(s. 156)
På
Av
Trygghetsbelysning
Fäll in speglar
Av
Vinkla vänster backspegel
30 sek
Vinkla höger backspegel
60 sek
Ljusinställningar
(s. 85)
Färger för
stämningsljus
Framdörrar
Av
Låsinställningar för dörrar
(s. 158),
(s. 164)
och (s.
171)
(s. 158)
och (s.
87)
90 sek
Ledbelysning
(s. 87)
30 sek
60 sek
90 sek
}}
105
03 Instrument och reglage
||
Trippel blinkers indikering
(s. 85)
Hastighet i infotainm.displ.
På
På
Av
Av
Temporär vänstertrafik
(s. 88)
På
03
Av
eller
Återställ bilinställningar
Alla menyer i Bilinställningar
får ursprunglig fabriksinställning.
Relaterad information
Temporär högertrafik
På
Av
Aktiva kurvljus
(s. 82)
Av
Rattmotstånd
Låg
Medium
Hög
•
•
•
•
•
•
•
På
106
(s. 116)
MY CAR (s. 101)
MY CAR – förarstödsystem (s. 106)
MY CAR – förarstödsystem
Menyalternativ förarstödsystem i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. Kollisionsvarning och Körfältsassistent.
Förarstödsystem
Se
Kollisionsvarning
(s. 224)
På
Av
Varningsavstånd
MY CAR – systeminställningar (s. 108)
Långt
MY CAR – röstinställningar (s. 109)
Normalt
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 371)
Kort
MY CAR – klimatinställningar (s. 110)
MY CAR – information (s. 111)
Varningsljud
(s. 224)
(s. 224)
På
Av
(s. 76)
Körfältsassistans
På
Av
(s. 237)
03 Instrument och reglage
På vid start
(s. 237)
City Safety
På
På
(s. 237)
BLIS
(s. 237)
Cross Traffic Alert
Avståndsvarning
(s. 210)
Av
(s. 184)
Driver Alert
På
(s. 232)
På
Av
Av
(s. 184)
På
Relaterad information
Av
Av
(s. 254)
På
Full funktionalitet
På
03
Av
Enbart manövreringshjälp
DSTC
(s. 254)
På
Enbart vibration
Hastighetsvarning
MY CAR – information (s. 111)
Av
Av
Trafikskyltsinformation
MY CAR – klimatinställningar (s. 110)
På
På
Assistansalternativ
•
•
Av
Av
Κkad känslighet*
(s. 214)
(s. 182)
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 101)
MY CAR – bilinställningar (s. 105)
MY CAR – systeminställningar (s. 108)
MY CAR – röstinställningar (s. 109)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 371)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
107
03 Instrument och reglage
MY CAR – systeminställningar
Menyalternativ systeminställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. tid och
språk.
03
Systeminställningar
Se
Tid
(s. 67)
Här justeras kombiinstrumentets
klocka.
Tidsformat
Röstvolym
Av
Volym för främre
parkeringshjälp
Förklarande text till skärmens
aktuella innehåll visas, med detta
alternativ markerat.
Avstånds- och bränsleenhet
MPG (UK)
24h
l/100km
Temperaturenhet
På
Celsius
Av
Fahrenheit
Aktuellt skärminnehåll återkommer om någon av bildskärmens
knappar eller reglage påverkas.
Språk
Väljer språk för menytexter.
Volym för bakre
parkeringshjälp
(s.
119)
MPG (US)
km/l
Skärmens aktuella innehåll slocknar efter en stunds inaktivitet och
ersätts av en tom bildskärm om
detta alternativ markeras.
Volymer
På
12h
Skärmsläckare
108
Visa hjälptext
Väljer enhet för visning av yttertemperatur och inställning av klimatanläggning.
(s.
407),
(s.
241)
och (s.
391)
Telefonens ringvolym
Återställ systeminställningar
Alla menyer i Systeminställningar får ursprunglig fabriksinställning.
(s.
131)
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 101)
MY CAR – bilinställningar (s. 105)
MY CAR – förarstödsystem (s. 106)
MY CAR – systeminställningar (s. 108)
MY CAR – röstinställningar (s. 109)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 371)
MY CAR – klimatinställningar (s. 110)
MY CAR – information (s. 111)
03 Instrument och reglage
MY CAR – röstinställningar
Menyalternativ röstinställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. röstinstruktioner och kommandolista för röstinställning.
Röstinställningar
Endast i bil med Volvo GPS-navigator RTI*
– se separat bok.
Röstinstruktioner
Detta menyalternativ + OK ger talad information om hur systemet fungerar.
Kommandolista för röststyrning
Telefonkommandon
Telefon
Telefon ring kontakt
Telefon ring nummer
Användarinställning för röststyrning
Grundinställning
Användare 1
Användare 2
Navigation upprepa instruktion
Här finns möjlighet att skapa en andra
användarprofil – en fördel om fler än en
person ska använda bilen/systemet regelbundet. Grundinställning återställer till
fabriksinställning.
Navigation kör till adress
Röstträning
Navigationskommandon
Navigation
Generella kommandon
Hjälp
Avbryt
Röstinstruktioner
Menyalternativen under Telefonkommandon visar några exempel på tillgängliga
röstkommandon – endast med en
Bluetooth®-ansluten mobiltelefon installerad. För mer och utförlig information – se
Bluetooth®* handsfree telefon – översikt (s.
396).
03
Användare 1
Användare 2
Med Röstträning lärs Röststyrsystemet
att känna igen förarens röst och uttal. Ett
antal fraser presenteras på skärmen som
föraren ska läsa upp. Då systemet lärt in
hur föraren talar, upphör presentationen av
fraser. Därefter kan t.ex. Användare 1 väljas i Användarinställning för röststyrning för att systemet skall lyssna på rätt
användare.
Menyalternativen under Navigationskommandon visar några exempel på tillgängliga röstkommandon i Navigationssystemet.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
109
03 Instrument och reglage
||
Röstvolym
En volymkontroll visas på skärmen – gör
då följande:
1. Justera volymen med tumhjulet.
2. Provlyssna med OK.
03
3. Med EXIT lagras inställningen och
menyn släcks.
Inrättningslista för röststyrning
Redigera lista
Antalet inrättningar är omfattande och varierar beroende av marknad. Maximalt
30 stycken favoritinrättningar kan lagras i
denna lista.
För mer information om Inrättningar och
Röststyrning – se Navigationssystemets
instruktionsbok.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
110
MY CAR (s. 101)
MY CAR – bilinställningar (s. 105)
MY CAR – förarstödsystem (s. 106)
MY CAR – systeminställningar (s. 108)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 371)
MY CAR – klimatinställningar (s. 110)
MY CAR – information (s. 111)
MY CAR – klimatinställningar
Menyalternativ klimatinställningar i menykälla
MY CAR hanterar funktioner som t.ex. fläktjustering och återcirkulation.
Luftkvalitetssystem
På
Av
Klimatinställningar
Se
Återställ klimatinställningar
Automatisk
fläktjustering
(s. 130), (s.
133), (s. 95) och
(s. 124)
Alla menyer i Klimatinställningar får
ursprunglig fabriksinställning.
Normal
Hög
Låg
Återcirkulationstimer
På
Av
Automatisk
avfrostning bak
På
Av
(s. 130), (s.
133), (s. 95) och
(s. 124)
(s. 130), (s.
133), (s. 95) och
(s. 124)
Relaterad information
(s. 130), (s.
133), (s. 95) och
(s. 124)
(s. 130), (s.
133), (s. 95) och
(s. 124)
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 101)
MY CAR – bilinställningar (s. 105)
MY CAR – förarstödsystem (s. 106)
MY CAR – systeminställningar (s. 108)
MY CAR – röstinställningar (s. 109)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 371)
MY CAR – information (s. 111)
03 Instrument och reglage
MY CAR – information
Färddator
Menyalternativ information i menykälla MY
CAR hanterar funktioner som t.ex. antal nycklar och VIN-nummer.
Bilens färddator registrerar, beräknar och visar
information.
Information
Se
Antal nycklar
(s. 155)
VIN-nummer
(s. 427)
DivX® VOD kod
(s. 387)
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
(s. 398)
Allmänt
Kontroll och inställningar kan göras direkt
efter att kombiinstrumentet automatiskt tänds
upp i samband med upplåsning. Om inget av
färddatorns reglage påverkas inom
ca 30 sekunder efter öppnad förardörr, släcks
instrumentet varefter antingen nyckelläge
II (s. 70) eller motorstart krävs för att kunna
manövrera Färddatorn.
•
MY CAR (s. 101)
MY CAR – bilinställningar (s. 105)
MY CAR – förarstödsystem (s. 106)
MY CAR – systeminställningar (s. 108)
MY CAR – röstinställningar (s. 109)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 371)
Färddator – analogt kombiinstrument (s.
112)
•
Färddator – digitalt kombiinstrument (s.
116)
•
•
Färddator – funktioner (s. 119)
Färddator – färdstatistik* (s. 120)
03
Om ett varningsmeddelande visas när
Färddatorn används måste meddelandet
först kvitteras innan färddatorn kan aktiveras igen.
Endast i bil med Volvos navigationssystem* – se separat supplement.
•
•
•
•
•
•
•
OBS
Kart- och mjukvaruversion*
Relaterad information
Relaterad information
•
Kvittera meddelandet med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
Gruppmenyer
Färddatorn har två olika gruppmenyer:
•
•
Funktioner
Rubrik i kombiinstrumentet
Färddatorns Funktioner respektive alternativa Rubriker ligger vardera listade i en ändlös slinga (loop).
MY CAR – klimatinställningar (s. 110)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
111
03 Instrument och reglage
Färddator – analogt kombiinstrument
Funktioner
Bilens färddator registrerar, beräknar och visar
information.
Gör så här för att öppna och kontrollera/
justera funktioner:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med 2 tryck på RESET.
2. Tryck på OK – loopen med alla funktioner
öppnas.
03
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
4. Avsluta med 2 tryck på RESET efter
utförd kontroll/justering.
Färddatorns olika funktioner listas i följande
tabell:
Informationsdisplay och reglage.
OK – Κppnar loopen med Färddatorns
funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
Tumhjul – Κppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur
en funktion efter utfört val.
112
03 Instrument och reglage
Funktioner
Information
Digital hastighet
Visar bilens hastighet digitalt i kombiinstrumentets centrum:
– km/h
•
Κppna med OK, välj med tumhjulet, bekräfta med OK och backa ut med ENTER.
– mph
– Ingen visning
Parkeringsvärmare*
För beskrivning av programmering tidur, seMotor- och kupévärmare* – tidur (s. 137).
03
– Direktstart
– Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
– Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
Extravärmare*
För mer information, se Extravärmare* (s. 139).
– Auto På
– Av
Färddatoralternativ
– Körsträcka till tom tank
– Bränsleförbrukning
– Medelhastighet
– Trippmätare T1 och miltal
– Trippmätare T2 och miltal
Servicestatus
Här väljs/aktiveras de alternativ som ska finnas som valbara rubriker i Färddatorn. Symbolerna för redan valda är VITA och försedda med en "bock" – övriga är GRÅ och saknar
"bock":
1. Κppna funktionen med OK, bläddra mellan alternativens symboler med tumhjulet och
markera/stanna på önskad symbol.
2. Bekräfta med OK – symbolen skiftar färg från GRÅ till VIT och markeras med en
"bock".
3. Fortsätt att välja funktionssymboler med tumhjulet eller avsluta med RESET.
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
113
03 Instrument och reglage
||
Funktioner
Information
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 331).
Meddelanden (##)
För mer information, se Meddelanden (s. 100).
Vissa motorer.
A
03
114
Rubriker
En av rubrikerna i följande tabell kan väljas för
konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så
här för att bestämma vilken:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med 2 tryck på RESET.
3. Stanna på önskad rubrik.
2. Vrid på tumhjulet – valbara rubriker för
färddatorn visas i en loop.
Färddatorrubrik i kombiinstrumentet
Information
Trippmätare T1 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Trippmätare T2 och miltal
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Räckvidd
För mer information, se Färddator (s. 111), "Körsträcka till tom tank".
Bränsleförbrukning
Aktuell förbrukning.
Medelhastighet
•
Ingen färddatorinformation.
Detta alternativ visar en tom display – det markerar även början/slutet på loopen.
Långt tryck på RESET nollställer Medelhastighet.
Kombiinstrumentets färddatorrubrik kan när
som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:
Nollställning av färddator – analogt
kombiinstrument
•
Trippmätare och Medelhastighet
Varje rubrik måste nollas individuellt.
•
Med aktuell färddatorrubrik – Trippmätare T1,
Trippmätare T2 eller Medelhastighet – visad i
kombiinstrumentet:
Ändra enhet
Vrid på tumhjulet – stanna på önskad
rubrik.
Gör ett långt tryck på RESET – vald
rubrik nollas.
För att växla enhet (km/miles) för sträcka och
hastighet – gå till MY CAR Inställningar
03 Instrument och reglage
Systeminställningar Avstånds- och
bränsleenhet, se Färddator – färdstatistik* (s.
120).
Relaterad information
•
Färddator – digitalt kombiinstrument (s.
116)
•
•
Färddator – funktioner (s. 119)
Färddator – färdstatistik* (s. 120)
03
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
115
03 Instrument och reglage
Färddator – digitalt kombiinstrument
Funktioner
Bilens färddator registrerar, beräknar och visar
information.
Gör så här för att öppna och kontrollera/
justera funktioner:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med 2 tryck på RESET.
2. Tryck på OK – loop med alla funktioner
öppnas.
03
3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
4. Avsluta med 2 tryck på RESET efter
utförd kontroll/justering.
Färddatorns olika funktioner listas i följande
tabell:
Informationsdisplayer och reglage.
OK – Κppnar loopen med Färddatorns
funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
Tumhjul – Κppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur
en funktion efter utfört val.
Funktioner
Information
Nollställning färddator
Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2 – se
tabell under avsnitt "Rubriker" nedan.
– Medelförbrukning
– Medelhastighet
Meddelanden
116
För mer information, se Meddelanden (s. 100).
03 Instrument och reglage
Funktioner
Information
Teman
Här väljs kombiinstrumentets utseende, se Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 60).
Inställningar*
Välj Auto På eller Av.
För mer information, se Extravärmare* (s. 139).
Kontrastläge/Färgläge
Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.
Parkeringsvärmare*
För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 137).
03
– Direktstart
– Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
– Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.
A
Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
OljenivåA
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 331).
Vissa motorer.
Rubriker
Tre färddatorrubriker kan visas samtidigt – en
i vardera ”fönster” (se bild ovan).
En av rubrikkombinationerna i följande tabell
kan väljas för konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så här för att bestämma vilken:
1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem
först med 2 tryck på RESET.
2. Vrid på tumhjulet – valbara rubrikkombinationerer visas i en loop.
3. Stanna på önskad rubrikkombination.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
117
03 Instrument och reglage
||
Rubrikkombinationer
Information
Medelförbrukning
Trippmätare T1 + Mätarställning
Medelhastighet
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Nuvarande förbrukning
Trippmätare T2 + Mätarställning
Körsträcka till tom
tank
•
Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Nuvarande förbrukning
Mätarställning
kmh<>mph
03
Ingen färddatorinformation.
Kombiinstrumentets rubrikkombination för
Färddatorn kan när som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:
•
Vrid på tumhjulet – stanna på önskad
rubrik.
Nollställning av färddator – digitalt
kombiinstrument
Trippmätare
Vrid med tumhjulet fram den rubrikkombination innehållande trippmätaren som ska nollställas:
•
Gör ett långt tryck på RESET – vald trippmätare nollas.
Medelhastighet & Medelförbrukning
1. Välj funktion Nollställning
färddator och aktivera med OK.
2. Välj något av följande alternativ med
Tumhjulet och aktivera med OK:
118
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
kmh<>mph – "Digital hastighetsvisning", se Färddator – funktioner
(s. 119).
Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer – det
markerar även början/slutet på loopen.
– l/100 km
Trippmätare
– km/h
– Nollställ båda
Vrid med tumhjulet fram den rubrikkombination innehållande trippmätaren som ska nollställas:
3. Avsluta med RESET.
•
Ändra enhet
För att växla enhet (km/miles) för sträcka och
hastighet – gå till MY CAR Inställningar
Systeminställningar Avstånds- och
bränsleenhet, se Färddator – färdstatistik* (s.
120).
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa
enheter samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
Gör ett långt tryck på RESET – vald trippmätare nollas.
Relaterad information
•
Färddator – analogt kombiinstrument (s.
112)
•
•
Färddator – funktioner (s. 119)
Färddator – färdstatistik* (s. 120)
03 Instrument och reglage
Färddator – funktioner
Bilens färddator kan registrera, beräkna och
visa information. Här beskrivs bland annat
Medelförbrukning och Medelhastighet.
Medelförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas
från senaste nollställning.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.
När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen
garanterad körsträcka kvar.
•
Fyll då på bränsle snarast möjligt.
Beräkningen baseras på medelförbrukningen
under senast körda 30 km och återstående
körbar bränslemängd.
OBS
Viss felvisning kan uppstå om körsättet
ändras.
Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad körsträcka sedan senaste nollställning.
Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en
längre körsträcka. För mer information om hur
bränsleförbrukningen kan påverkas, se Volvo
Personvagnars miljöfilosofi (s. 20).
Nuvarande förbr.
Digital hastighetsvisning31
Medelhastighet
Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund.
När bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen per tidsenhet – i högre hastighet
visas den relaterad till körsträcka.
Hastigheten visas i motsatt enhet (kmh/mph)
relaterat huvudinstrumentet. Är det t.ex. graderat i mph, visar Färddatorn motsvarande
hastighet i km/h och omvänt.
Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning
– se rubrik "Ändra enhet" längre ned.
För att växla enhet (metrisk/imperial) för
sträcka och hastighet – gå till MY CAR
Inställningar Systeminställningar
Avstånds- och bränsleenhet, se MY CAR –
systeminställningar (s. 108).
Räckvidd – körsträcka till tom tank
Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan
köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.
31
OBS
Förutom i Färddatorn, ändras dessa
enheter samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
Relaterad information
•
Färddator – analogt kombiinstrument (s.
112)
•
Färddator – digitalt kombiinstrument (s.
116)
•
Färddator – färdstatistik* (s. 120)
03
Ändra enhet
Enbart för kombiinstrument "Digital".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
119
03 Instrument och reglage
Färddator – färdstatistik*
Handhavande
Information lagras om gjorda färder innehållande genomsnittlig bränsleförbrukning och
medelhastighet, vilket kan ses på mittkonsolens bildskärm som ett stapeldiagram.
I menysystemet MY CAR kan en inställning
göras:
Funktion
MY CAR
Min V40
Färdstatistik:
• Påbörja ny resa – med ENTER raderas
all tidigare statistik, backa ut ur menyn
med EXIT.
• Nollställ vid varje körcykel – markera i
03
rutan med ENTER och backa ut ur menyn
med EXIT.
Med alternativet "Nollställ vid varje
körcykel" markerat raderas all statistik automatiskt efter avslutad körning och 4 timmars
stillestånd. Vid påföljande motorstart börjar
Färdstatistiken om från noll.
Färdstatistik32.
Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km
körd sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst till höger visar värdet för aktuell
pågående kilometer eller 10 km.
Med TUNE-ratten kan skalan för varje stapel
skiftas mellan 1 km och 10 km – markören
längst till höger skiftar läge mellan uppe och
nere relaterat vald skala.
32
120
Ska en ny körcykel påbörjas innan 4 timmar
förflutit måste aktuell period först raderas
manuellt med alternativet "Påbörja ny resa".
Se även information om Eco guide (s. 63).
Relaterad information
•
Färddator – analogt kombiinstrument (s.
112)
•
Färddator – digitalt kombiinstrument (s.
116)
•
Färddator – funktioner (s. 119)
Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av uppdaterad mjukvara och marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
KLIMAT
04 Klimat
Allmänt om klimat
Bilen är utrustad med elektronisk klimatreglering. Klimatanläggningen kyler eller värmer samt avfuktar luften i kupén.
Det finns två olika klimatanläggningar:
•
Elektronisk temperaturkontroll (ETC) (s.
128)
•
Elektronisk klimatanläggning (ECC) (s.
127)
OBS
04
hållas rena och putsas med vanligt fönsterputsmedel.
•
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
•
När motorn behöver maximal kraft, dvs.
vid fullgasacceleration eller körning i uppförsbacke med släpvagn, kan luftkonditioneringen tillfälligt stängas av. Det kan
då uppstå en tillfällig temperaturökning i
kupén.
•
Vid auto-stoppad motor (s. 275) (bilar
med Start/Stop*) kan viss utrustning få
sin funktion tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens luftkonditionering och
fläkthastighet.
Luftkonditioneringen (AC) kan stängas av,
men för bästa möjliga klimatkomfort i
kupén och undvikande av imma på rutorna
bör den alltid vara påslagen.
Relaterad information
Att tänka på:
•
För att luftkonditioneringen ska fungera
optimalt bör sidofönster vara stängda.
•
Genomvädringsfunktionen (s. 172) öppnar/stänger alla sidofönster samtidigt och
kan användas exempelvis för att snabbt
vädra ur bilen vid varmt väder.
•
Sopa bort is och snö från luftintaget till
klimatanläggningen (spalten mellan huv
och vindruta).
•
För att ta bort imma på fönstrens insida
ska defrosterfunktionen (s. 132)
användas i första hand. För att minska
risken för uppkomst av imma ska fönstren
1
122
Gäller endast ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
•
•
•
•
•
•
Faktisk temperatur (s. 122)
Sensorer – klimat (s. 123)
Menyinställningar – klimat (s. 125)
Luftkonditionering (s. 131)
Luftdistribution i kupé (s. 125)
Luftrening (s. 123)
Eluppvärmda framsäten* (s. 129)
Eluppvärmt baksäte* (s. 129)
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs i kupén motsvarar
den fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring bilen.
I systemet finns en solsensor (s. 123) som
känner av på vilken sida solen skiner in i
kupén. Detta medför1 att temperaturen kan
skilja mellan höger och vänster luftmunstycken trots att regleringen är inställd på
samma temperatur på båda sidor.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Temperaturreglering i kupé (s. 131)
04 Klimat
Sensorer – klimat
Luftrening
Luftrening – kupéfilter
Klimatanläggningen har ett antal sensorer till
hjälp för att reglera temperaturen (s. 122) i
bilen.
Interiören i kupén är utformad för att vara trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker
och astmatiker.
All luft som kommer in i bilens kupé renas
med ett filter.
•
Solsensorn sitter på instrumentpanelens
ovansida.
Kupéfilter (s. 123)
•
Temperatursensorn för kupén sitter
nedanför klimatpanelen.
•
•
•
•
Yttertemperatursensorn sitter i yttre backspegeln.
•
Interior Air Quality System (IAQS) (s.
124)*
OBS
Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller andra föremål.
Material i kupén (s. 124)
Clean Zone Interior Package (CZIP) (s.
124)*
Filtret måste bytas med jämna mellanrum.
Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.
OBS
Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att
rätt filter monteras.
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Relaterad information
•
04
Luftrening (s. 123)
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 122)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
123
04 Klimat
Luftrening – Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP omfattar en serie modifieringar som håller kupén ännu renare från allergi- och astmaframkallande substanser.
Följande ingår:
•
04
•
En utbyggd fläktfunktion som innebär att
fläkten startar när bilen öppnas med fjärrnyckeln. Fläkten fyller då kupén med
friskluft. Funktionen startar vid behov och
stängs av automatiskt efter en stund eller
då en av dörrarna till kupén öppnas.
Luftrening – IAQS*
Luftrening – material
Luftkvalitetssystemet IAQS avskiljer gaser och
partiklar så att halten av lukter och föroreningar i kupén reduceras.
Utprovade material har utvecklats för att minimera dammängden i kupén och bidra till att
kupén blir lättare att hålla ren.
Om utomhusluften är förorenad stängs luftintaget för att stänga ute kolväten, kväveoxider
och marknära ozon. Luften återcirkuleras i
kupén.
Mattorna i både kupén och lastutrymmet är
löstagbara och lätta att ta ur och göra rena.
Använd rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo för att rengöra interiören (s. 361).
Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet MY CAR under Inställningar
Klimatinställningar Luftkvalitetssystem.
Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 124) är ett
helautomatiskt system som renar luften i
kupén från luftföroreningar som partiklar,
kolväten, kväveoxider och marknära
ozon.
OBS
För bästa luft i kupén bör luftkvalitetssensorn alltid vara inkopplad.
I kallt klimat är den automatiska återcirkulationen begränsad för att undvika imbildning.
OBS
För att behålla CZIP-standard i bilar med
CZIP ska IAQS-filtret bytas efter
15 000 km eller en gång per år beroende
på vilket som inträffar först. Dock max
75 000 km över 5 år. I bilar utan CZIP och
då kunden inte vill behålla CZIP-standard
ska IAQS-filtret bytas vid ordinarie service.
För mer information om CZIP, se broschyren
som medföljer bilen vid köpet.
Relaterad information
•
•
124
Allmänt om klimat (s. 122)
Luftrening (s. 123)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Luftrening (s. 123)
Luftrening – Clean Zone Interior Package
(CZIP)* (s. 124)
Relaterad information
•
Luftrening (s. 123)
04 Klimat
Menyinställningar – klimat
Luftdistribution i kupé
Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller
ändra grundinställning för fyra av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen.
Den inkommande luften fördelas genom ett
antal olika munstycken i kupén.
•
•
•
•
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanel
Fläktnivå vid automatisk klimatreglering (s. 130)*.
Återcirkulationstimer (s. 133).
Automatisk start av bakrutedefroster (s.
95).
Luftkvalitetssystem (s. 124)*.
Mer information finns i beskrivningen av
menysystemet (s. 101).
Klimatanläggningens funktioner kan via
menysystemet i MY CAR återställas till
grundinställningen, detta görs under:
Inställningar Klimatinställningar
Återställ klimatinställningar.
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 122)
04
Κppet
I AUTO-läget* sker luftdistributionen helt
automatiskt.
Vid behov går den att styra manuellt, se luftfördelningstabellen (s. 134).
Stängt
Riktning av luftströmmen i sidled
Riktning av luftströmmen i höjdled
Om munstyckena riktas mot sidofönstren kan
imma elimineras.
OBS
Tänk på att små barn kan vara känsliga för
luftströmmar och drag.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
125
04 Klimat
||
Luftfördelning
04
Luftfördelning – defroster vindruta
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – ventilation golv
Figuren utgörs av tre knappar. Vid tryck på
knapparna tänds i bildskärmen (se bilden
nedan) motsvarande figur och en pil framför
respektive del av figuren som visar vilken luftfördelning som är vald. För mer information,
se luftfördelningstabellen (s. 134).
126
Vald luftfördelning visas i mittkonsolens bildskärm.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Autoreglering (s. 130)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 133)
04 Klimat
Elektronisk klimatanläggning – ECC*
ECC (Electronic Climate Control) håller den
temperatur som väljs i kupén och kan ställas
in separat för förar- och passagerarsidan.
Med autofunktionen regleras temperatur, luftkonditionering, fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning automatiskt.
04
Fläkt (s. 130)
AUTO – Automatisk klimatreglering (s.
130)
Eluppvärmt framsäte (s. 129), vänster
sida
Eluppvärmd vindruta och max. defroster (s. 132)*
Luftfördelning (s. 125) – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 95)
Inställning vänster/höger sida för temperaturreglering (s. 131)
Eluppvärmt framsäte (s. 129), höger sida
Temperaturreglering (s. 131)
Återcirkulation (s. 133)
AC – Luftkonditionering på/av (s. 131)
Luftfördelning – defroster vindruta
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
127
04 Klimat
Elektronisk temperaturkontroll – ETC
Med ETC (Electronic Temperature Control)
regleras kupéns klimatkomfort manuellt.
04
Fläkt (s. 130)
Återcirkulation (s. 133)
Eluppvärmt framsäte (s. 129), vänster
sida
Eluppvärmt framsäte (s. 129), höger sida
AC – Luftkonditionering på/av (s. 131)
Eluppvärmd vindruta och max. defroster*
Luftfördelning (s. 125) – ventilation golv
Luftfördelning – ventilationsmunstycke
instrumentpanel
Luftfördelning – defroster vindruta
Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar (s. 95)
128
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Temperaturreglering (s. 131)
04 Klimat
Eluppvärmda framsäten*
•
Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att
öka komforten för förare och passagerare när
det är kallt.
Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i
bildskärmen.
•
Stäng av värmen – inget fält lyser.
VARNING
Eluppvärmt baksäte*
Uppvärmningen av baksätets ytterpositioner
har tre lägen för att öka komforten för passagerare när det är kallt.
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
Relaterad information
•
•
Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.
04
Allmänt om klimat (s. 122)
Eluppvärmt baksäte* (s. 129)
Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor:
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
•
•
•
•
Tryck upprepade gånger på knappen för att
aktivera funktionen:
•
Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i
mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
•
Lägre värmenivån – två orange fält lyser i
bildskärmen.
Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
Lägre värmenivån – två lampor lyser.
Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
Stäng av värmen – ingen lampa lyser.
VARNING
Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller
av någon anledning har svårigheter att
hantera reglaget för det eluppvärmda
sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
129
04 Klimat
||
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Eluppvärmda framsäten* (s. 129)
Fläkt
Autoreglering
Fläkten bör alltid vara aktiverad, detta för att
undvika imma på rutorna.
Autoreglering är endast möjlig i en elektronisk
klimatanläggning (ECC) (s. 127).
Autofunktionen reglerar automatiskt temperatur (s. 131),
luftkonditionering (s. 131),
fläkthastighet (s. 130), återcirkulation (s. 133) och luftfördelning (s. 125).
OBS
Om fläkten är helt avstängd kopplas luftkonditioneringen inte in – vilket kan ge risk
för imma på rutorna.
ECC*
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten,
AUTO kopplas ur. Om AUTO
väljs regleras fläkthastigheten automatiskt (s. 130) –
tidigare inställd fläkthastighet
kopplas ur.
04
ETC
Vrid vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten.
Vid val av en eller flera manuella funktioner
fortsätter övriga funktioner att styras automatiskt. Vid tryck på AUTO kopplas alla
manuella inställningar bort. Bildskärmen visar
AUTOKLIMAT.
Fläkthastigheten i automatläget kan ställas in
i menysystemet MY CAR under:
Inställningar Klimatinställningar
Automatisk fläktjustering. Välj mellan Låg,
Normal eller Hög:
• Låg – Automatisk reglering av fläkt. Lågt
luftflöde prioriteras.
• Normal – Automatisk reglering av fläkt.
• Hög – Automatisk reglering av fläkt.
Relaterad information
•
•
•
130
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Allmänt om klimat (s. 122)
Elektronisk klimatanläggning – ECC* (s.
127)
Elektronisk temperaturkontroll – ETC (s.
128)
Intensivare luftflöde prioriteras.
Mer information finns i beskrivningen av
menysystemet (s. 101).
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 122)
04 Klimat
Temperaturreglering i kupé
Luftkonditionering
ETC
Med vredet kan temperaturen i kupén ställas in.
När bilen startas är den senast gjorda temperaturinställningen kvar.
När lampan i AC-knappen
lyser styrs luftkonditioneringen av systemets automatik.
OBS
Det går inte att påskynda uppvärmningen/
nedkylningen genom att välja högre/lägre
temperatur än den som egentligen önskas.
ECC*
Luftkonditioneringen kyler ned och avfuktar
inkommande luft vid behov.
Relaterad information
•
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Faktisk temperatur (s. 122)
Elektronisk temperaturkontroll – ETC (s.
128)
Elektronisk klimatanläggning – ECC* (s.
127)
När lampan i AC-knappen är
släckt är luftkonditioneringen
urkopplad. Κvriga funktioner styrs fortfarande
automatiskt. När max. defrosterfunktionen (s.
132) aktiveras slås luftkonditioneringen på
automatiskt, så att luften avfuktas maximalt.
04
Aktuell temperatur för vardera sida visas i mittkonsolens bildskärm.
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat. Tryck på
L/R i knappen upprepade
gånger för att välja inställning
för vänster, höger eller båda
sidorna. Ställ in temperaturen med vredet – vald temperatur för vardera
sida visas i mittkonsolens bildskärm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
131
04 Klimat
Avfuktning och avfrostning av
vindruta
Eluppvärmd vindruta* och max. defroster
används för att snabbt få bort imma och is
från vindruta och sidorutor.
För bilar utan eluppvärmd vindruta:
•
Luft strömmar till rutorna – symbol (2)
lyser i bildskärmen.
•
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
För bilar med eluppvärmd vindruta:
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan2 –
symbol (1) lyser i bildskärmen.
•
Starta eluppvärmningen av vindrutan2
och luftström till rutorna – symbolerna (1)
och (2) lyser i bildskärmen.
•
04
Eluppvärmd vindruta och IR-ruta (s. 18)
kan ha inverkan på prestandan hos transpondrar och annan kommunikationsutrustning.
Elektrisk uppvärmning*
Max. defroster
Lampan i defrosterknappen
lyser när funktionen är
inkopplad.
Tryck upprepade gånger på
knappen för att aktivera
funktionen.
2
132
Kompassen är släckt när den eluppvärmda vindrutan är aktiv.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
luftkonditioneringen kopplas automatiskt
in
•
återcirkulationen och luftkvalitetssystemet
kopplas automatiskt ur.
OBS
Ljudnivån ökar i och med att fläkten går på
max.
Stäng av funktionen – ingen symbol lyser.
OBS
Vald inställning visas i mittkonsolens bildskärm.
När funktionen är aktiv sker dessutom följande för att ge maximal avfuktning av luften i
kupén:
OBS
En triangulär yta längst ut på vardera sida
av vindrutan är inte eluppvärmd, där kan
avisningen ta längre tid.
OBS
Eluppvärmd vindruta är inte tillgänglig när
motorn är auto-stoppad (s. 275).
När defrosterfunktionen stängs av återgår
klimatanläggningen till de föregående inställningarna.
Relaterad information
•
Allmänt om klimat (s. 122)
04 Klimat
Luftdistribution – återcirkulation
Återcirkulation väljs för att utestänga dålig luft,
avgaser etc. från kupén, dvs. ingen luft från
utsidan sugs in i bilen när funktionen är aktiverad.
Relaterad information
•
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Luftdistribution i kupé (s. 125)
Luftdistribution – tabell (s. 134)
När återcirkulation är inkopplad, lyser den orangefärgade
lampan i knappen.
VIKTIGT
04
Om luften i bilen återcirkuleras för länge
finns det risk för imbildning på rutornas
insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad kommer
anläggningen att lämna manuellt aktiverat
återcirkulationsläge efter en tid som beror på
yttertemperaturen. Det minskar risken för is,
imma och dålig luft. Aktivera/deaktivera funktionen i menysystemet (s. 101) MY CAR
under Inställningar Klimatinställningar
Återcirkulationstimer.
OBS
Vid val av max. defroster kopplas alltid
återcirkulationen ur.
133
04 Klimat
Luftdistribution – tabell
Med tre knappar väljs fördelningen (s. 125) av
luften.
04
134
Luftdistribution
Används
Stor mängd varm luft strömmar till rutorna.
för att snabbt bli av med is och imma.
Luft till vindruta, via defrostermunstycke, och sidorutor. Visst
luftflöde från ventilationsmunstycken.
för att undvika im- och isbildning (inte för låg fläkthastighet
för att detta ska uppnås) i kallt och fuktigt klimat.
Luftström till rutorna och från instrumentpanelens ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i varmt och torrt klimat.
Luftström i huvud- och brösthöjd från ventilationsmunstyckena i
instrumentpanelen.
för att få god nedkylning i varmt klimat.
04 Klimat
Luftdistribution
Används
Luft till golv och rutor. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken
i instrumentpanelen.
för att få en behaglig komfort och bra avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
Luft till golv och från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen.
i soligt väder vid svala utomhustemperaturer.
04
Luft till golvet. Visst luftflöde från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till rutor.
för att få värme eller kyla till golvet.
Luftström till rutor, från ventilationsmunstycken i instrumentpanelen och till golv.
för att få svalare längs golvet eller varmare upptill i kallt klimat eller varmt, torrt klimat.
Relaterad information
•
•
Allmänt om klimat (s. 122)
Luftdistribution – återcirkulation (s. 133)
135
04 Klimat
Motor- och kupévärmare*
Tankning
Genom förkonditionering förbereder värmaren
motor och kupé innan avfärd så att både slitage och energibehov under färd minskas. Då
du värmer upp din bil förlängs även körsträckan.
meddelande. Bekräfta meddelandet med ett
tryck på blinkerspakens (s. 98) OK-knapp.
VIKTIGT
Upprepad användning av värmaren i kombination med korta körsträckor kan orsaka
låg laddningsnivå i startbatteriet, detta kan
leda till att värmaren stoppas eller aldrig
startas. I värsta fall kommer motorstart inte
att vara möjlig.
Värmaren kan startas direkt (s. 137) eller med
tidur (s. 137).
Om yttertemperaturen överstiger 15 °C kan
värmaren inte startas. Vid –5 °C eller lägre är
värmarens maximala gångtid 50 minuter.
04
VARNING
Använd inte den bränsledrivna värmaren
inomhus. Avgaser utsöndras.
OBS
När den bränsledrivna värmaren är aktiv
kan rök komma från underdelen av bilen,
vilket är helt normalt.
Varningsdekal på tankluckan.
VARNING
Bränsle som spillts ut kan antändas. Stäng
av den bränsledrivna värmaren innan tankning påbörjas.
Kontrollera i kombiinstrumentet att värmaren är avstängd, när den arbetar visas
värmesymbolen.
Parkering i backe
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning bör
den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till den bränsledrivna värmaren.
Batteri och bränsle
Om batteriet inte har fullgod laddning eller om
nivån i bränsletanken är för låg, stängs värmaren av automatiskt och displayen visar ett
136
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att säkerställa att startbatteriet återladdas med lika mycket energi som värmaren
förbrukar, bör man vid regelbunden
användning av värmaren köra bilen lika
lång tid som värmaren används. Värmaren
används maximalt 50 minuter vid varje tillfälle.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 138)
•
Extravärmare* (s. 139)
04 Klimat
Motor- och kupévärmare* –
direktstart/-avstängning
Vid direktstart av motor- och kupévärmaren (s. 136) kommer den att vara aktiverad i 50
minuter.
Uppvärmningen av kupén startar så fort
motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.
OBS
Bilen kan startas och köras medan värmaren är igång.
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
Motor- och kupévärmare* – tidur
9. "Backa" i menystrukturen med RESET.
Motor- och kupévärmarens (s. 136) tidur är
kopplade till bilens klocka.
10. Välj det andra tiduret (fortsätt från punkt
2) eller gå ur menyn med RESET.
Två olika tidpunkter kan väljas med tidur.
Med tidpunkt avses här det klockslag då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens elektronik
väljer tidpunkt när uppvärmningen ska börja
utifrån rådande yttertemperatur.
Starta
OBS
Om bilens klocka ställs om, raderas eventuellt gjord programmering av tiduren.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
Inställning
3. Stega vidare i nästa meny till Direktstart/
Avbryt för att aktivera/deaktivera värmaren och välj med OK.
2. Stega med tumhjulet (s. 98) till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
Relaterad information
•
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 137)
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 138)
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
4. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta timinställningen.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och aktivera med OK.
4. Gå ur menyn med RESET.
Avstängning
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
2. Stega med tumhjulet till
Parkeringsvärmare och välj med OK.
> Om ett tidur är satt men inte aktiverat
syns en klock-ikon bredvid den
inställda tiden.
3. Välj ett av de båda tiduren med hjälp av
tumhjulet och bekräfta med OK.
6. Tryck kort på OK för att komma till den
upplysta minutinställningen.
4. Stäng av tiduret genom att trycka:
8. Tryck på OK3 för att bekräfta inställningen.
04
En tidurstartad värmare kan stängas av
manuellt, innan tiduret gör det. Gör så här:
5. Välj önskad timme med tumhjulet.
7. Välj önskad minut med tumhjulet.
3
1. Tryck på OK för att komma till menyn.
•
•
länge på OK eller
kort på OK för att komma vidare i
menyn. Välj sedan att stoppa tiduret
och bekräfta valet med OK.
Ytterligare ett tryck på OK aktiverar tiduret.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
137
04 Klimat
||
5. Gå ur menyn med RESET.
En tidurstartad värmare kan även stängas av
direkt (s. 137).
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – meddelanden
(s. 138)
Motor- och kupévärmare* –
meddelanden
Symboler och meddelanden gällande motoroch kupévärmaren (s. 136) skiljer sig
beroende på om kombiinstrumentet är analogt (s. 59) eller digitalt (s. 60).
Display
Värmarens tidur
aktiverat efter att
fjärrnyckeln tagits
ur startlåset och
bilen lämnats –
motor och kupé
är uppvärmda vid
inställd tid.
När värmaren är aktiverad lyser värmesymbolen i informationsdisplayen.
Symbol för aktiverat tidur i analogt
kombiinstrument.
Symbol för aktiverat tidur i digitalt
kombiinstrument.
Tabellen visar förekommande symboler och
displaytexter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Innebörd
Värmaren är
påslagen och
arbetar.
När någon av tiduren är aktiverad, lyser symbolen för aktiverat tidur i informationsdisplayen samtidigt som inställd tid visas intill
symbolen.
04
138
Symbol
Bränsledriven
värmare
stoppad
Batteri i
sparläge
Värmaren stoppad av bilens
elektronik för att
möjliggöra motorstart.
04 Klimat
Symbol
Display
Innebörd
Bränsledriven
värmare
stoppad
Låg
bränslenivå
Inställning av
värmaren inte
möjlig p.g.a. för
låg bränslenivå –
detta för att
möjliggöra motorstart samt
ca 50 km körning.
Bränsledriven
värmare
Service
erfordras
Värmaren ur funktion. Kontakta en
verkstad för reparation. Volvo
rekommenderar
att du kontaktar
en auktoriserad
Volvoverkstad.
Extravärmare*
Bränsledriven extravärmare*
För bilar med dieselmotorer som säljs i kalla
klimatzoner4 kan en extravärmare behövas för
att uppnå rätt arbetstemperatur i motorn och
få tillräcklig värme i kupén.
Bilen är utrustad antingen med en elektrisk (s.
140) eller bränsledriven extravärmare (s. 139).
Bilen är i sådana fall utrustad antingen med
en
Värmaren stängs av automatiskt när rätt temperatur uppnåtts eller när motorn stängs av.
•
•
elektrisk extravärmare (s. 140) eller
bränsledriven extravärmare (s. 139)5.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 136)
En displaytext slocknar automatiskt efter en
stund eller efter ett tryck på blinkerspakens (s. 98) OK-knapp.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* – direktstart/avstängning (s. 137)
•
Motor- och kupévärmare* – tidur (s. 137)
4
5
Värmaren startar automatiskt när extra värme
behövs då motorn är igång.
OBS
När extravärmaren är aktiv kan rök komma
från underdelen av bilen, vilket är helt normalt.
04
Autoläge eller avstängning
Extravärmarens automatiska startsekvens
kan stängas av om så önskas.
OBS
Volvo rekommenderar att den bränsledrivna extravärmaren stängs av vid korta
körsträckor.
1. Före motorstart: Välj nyckelläge I (s. 70).
2. Tryck på OK för att komma till menyn.
En auktoriserad Volvohandlare har information om vilka geografiska områden som berörs.
För bilar utrustade med parkeringsvärmare (s. 136).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
139
04 Klimat
||
3. Stega med tumhjulet till Extravärmare6
alternativt Inställningar7 och välj med
OK.
4. Välj ett av alternativen PÅ eller AV med
hjälp av tumhjulet och bekräfta med OK.
5. Gå ur menyn med RESET.
OBS
Menyalternativen är bara synliga i nyckelläge I – eventuell justering måste därför
göras före motorstart.
04
Relaterad information
•
6
7
140
Motor- och kupévärmare* (s. 136)
Analogt kombiinstrument.
Digitalt kombiinstrument.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Elektrisk extravärmare*
Bilen är utrustad antingen med en bränsledriven (s. 139) eller elektrisk extravärmare (s.
139).
Värmaren kan inte regleras manuellt utan aktiveras automatiskt efter motorstart vid yttertemperaturer under 9 °C och stängs av efter
att inställd kupétemperatur är uppnådd.
Relaterad information
•
Motor- och kupévärmare* (s. 136)
LASTNING OCH FΚRVARING
05 Lastning och förvaring
Förvaringsplatser
Översikt av förvaringsplatser i kupén.
05
142
05 Lastning och förvaring
Förvaringsfack1 i dörrpanel
Förvaringsfack, förarsida (s. 144)
Biljettklämma
Förvaringsfack
Handskfack (s. 145)
Förvaringsfack, mugghållare (s. 144)
Kavajhållare (s. 144)
Mugghållare* i baksäte
Förvaringsficka2
Förvaringsfack, baksäte
05
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning
etc., i handskfacket eller andra fack. Vid
hård inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
1
2
Med isskrapehållare på förarsidan.
Gäller inte textilklädsel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
143
05 Lastning och förvaring
Förvaringsfack förarsida
Kavajhållare
Tunnelkonsol
Detta förvaringsfack (s. 142) är placerat på
förarsidan, till vänster under belysningspanelen.
Kavajhållaren är placerad på vänster sida av
passagerarstolens nackskydd.
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
VARNING
Förvara inga vassa föremål i facket eller
föremål som sticker ut.
Kavajhållaren är endast avsedd för lättare
plagg.
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 142)
Förvaringsfack (t.ex. för cd-skivor) och
USB*/AUX-ingång under armstödet.
05
Innehåller mugghållare för förare och
passagerare. (Om askkopp och cigarettändare (s. 145) är valt finns en cigarettändare i 12 V-uttaget (s. 147) för framsätet och en löstagbar askkopp i mugghållaren.)
Relaterad information
•
•
144
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förvaringsplatser (s. 142)
Tunnelkonsol – armstöd (s. 145)
05 Lastning och förvaring
Tunnelkonsol – armstöd
Tunnelkonsolen är placerad mellan framsätena.
I stängt läge är tunnelkonsolens armstöd
justerbart* i längsled.
Relaterad information
•
•
Tunnelkonsol – 12 V-uttag (s. 147)
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp* (s. 145)
Tunnelkonsol – cigarettändare och
askkopp*
En löstagbar askkopp är placerad i mugghållaren under armstödet. Cigarettändaren är
placerad i 12 V-uttaget (s. 147) för framsätet.
Askkoppen i tunnelkonsolen (s. 144) lossas
genom att koppen lyfts rakt upp.
Tändaren aktiveras genom att knappen trycks
in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
Handskfack
Handskfacket är placerat på passagerarsidan.
Här kan t.ex. bilens ägarmanual och kartor
förvaras. Hållare för pennor finns på luckans
insida. Handskfacket kan låsas (s. 172)*, med
hjälp av nyckelbladet (s. 162).
Relaterad information
•
•
Förvaringsplatser (s. 142)
Handskfack – kylning (s. 146)
Relaterad information
•
Förvaringsplatser (s. 142)
05
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
145
05 Lastning och förvaring
Handskfack – kylning
Iläggsmattor*
Make up-spegel
Handskfacket (s. 145) kan även användas som
ett kylt utrymme3.
Iläggsmattor samlar upp t.ex. skräp och snöslask. Volvo tillhandahåller speciellt tillverkade
iläggsmattor.
Make up-spegeln är placerad på solskyddets
baksida.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Relaterad information
•
Starta kylningen genom att föra reglaget
in mot kupén till ändläget.
05
Stäng av kylningen genom att föra reglaget framåt till ändläget.
Kylningen fungerar när klimatanläggningen är
aktiv (dvs. i nyckelläge (s. 70) II) eller då
motorn är igång.
3
146
Gäller endast bilar med ECC.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Rengöring av interiör (s. 361)
Make up-spegel med belysning.
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts
upp.
Relaterad information
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 341)
05 Lastning och förvaring
Tunnelkonsol – 12 V-uttag
OBS
Eluttagen (12 V) är placerade i tunnelkonsolens förvaringsfack samt bredvid mugghållaren4.
Extrautrustning och tillbehör – t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner
– som är anslutna till något av kupéns 12 V
eluttag, kan aktiveras av klimatsystemet
även då fjärrnyckeln är urtagen eller när
bilen är låst, exempelvis då motor- och
kupévärmaren* aktiveras vid en förinställd
tidpunkt.
Dra därför ut kontakterna ur eluttagen till
extrautrustningen eller tillbehören då de
inte används eftersom startbatteriet kan
tömmas vid ett sådant tillfälle!
Lastning
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt. För utförlig information om vikter, se Vikter (s. 430).
(s. 172).
VARNING
VIKTIGT
Att tänka på vid lastning
Eluttagen kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 V, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner. För att uttagen
ska leverera ström måste fjärrnyckeln vara
lägst i nyckelläge I (s. 70).
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning (s. 318) är provad och godkänd av
Volvo. För information om användning av
Volvos rekommenderade provisoriska
däcktätning (TMK).
VARNING
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det inte
används.
4
Bilens köregenskaper förändras beroende
på lastens vikt och placering.
Max. strömuttag är 10 A (120 W) i vardera
uttag.
12 V-uttag i tunnelkonsol, framsäte.
Bakluckan öppnas via en knapp på
belysningspanelen eller fjärrnyckeln,
se Låsning/upplåsning – baklucka
Relaterad information
•
Tunnelkonsol – cigarettändare och askkopp* (s. 145)
•
12 V-uttag – lastutrymme (s. 150)
•
05
Placera lasten tryckt mot baksätets ryggstöd.
Observera att inga föremål får hindra funktionen för framstolarnas WHIPS-system om
något av baksätets ryggstöd är nedfällt, se
WHIPS – sittställning (s. 36).
•
•
Centrera lasten.
Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på
nedfällda ryggstöd.
Ifall askkopp och cigarettändare är valt utgår mugghållare och intilliggande 12 V-uttag.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
147
05 Lastning och förvaring
||
•
Täck skarpa kanter med något mjukt för
att inte skada klädseln.
•
Förankra all last med remmar eller spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING
Ett löst föremål som väger 20 kg kan vid
en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en rörelsevikt
som motsvarar 1000 kg.
VARNING
Skyddseffekten från krockgardinen i innertaket kan utebli eller reduceras om lasten
når för högt.
05
•
Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
VARNING
Förankra alltid lasten. Vid en hård inbromsning kan den annars förskjutas och skada
personer i bilen.
Täck skarpa kanter och vassa hörn med
något mjukt.
Stäng av motorn och ansätt parkeringsbromsen vid lastning/lossning av långa
föremål. I ogynnsamma fall kan annars lasten komma åt växelspaken eller växelväljaren och därigenom föra den till ett körläge
– bilen kan då rulla iväg.
148
Relaterad information
•
•
•
•
Lastsäkringsöglor (s. 149)
Lastnät (s. 151)
Lastning – lång last (s. 148)
Taklast (s. 149)
Lastning – lång last
För att förenkla lastning i lastutrymmet kan
baksätets ryggstöd fällas ned. För extra lång
last kan även passagerarstolens ryggstöd
fällas.
Fällning av av passagerarstolen
Se (s. 72).
Fällning av ryggstöd i baksäte
Se (s. 75).
Relaterad information
•
Lastning (s. 147)
05 Lastning och förvaring
Taklast
Lastsäkringsöglor
Lastning – bärkassehållare
Vid taklast rekommenderas de lasthållare som
Volvo har utvecklat. Detta för att undvika skador på bilen och för att uppnå största möjliga
säkerhet vid färd.
Lastsäkringsöglorna används till att fästa
spännband för att förankra gods i lastutrymmet.
Bärkassehållarna håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll
i lastutrymmet. Belastning på hållaren är
max 3 kg.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
bifogas lasthållaren.
•
Kontrollera regelbundet att lasthållarna
och lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl med lastband.
•
Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lägg den tyngsta lasten underst.
•
Bilens vindfång och därmed bränsleförbrukningen ökar med lastens storlek.
•
Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
VARNING
Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som
ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.
VARNING
Bilens tyngdpunkt och köregenskaper förändras vid lastning på taket. För information om maximalt tillåten last på taket,
inklusive lasthållare och eventuell takbox,
se Vikter (s. 430).
Relaterad information
•
Lastning (s. 147)
Spänn alltid fast stora och tunga saker
med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.
Bärkassehållare
05
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 147)
Lastning – uppfällbar bärkassehållare* (s.
150)
Relaterad information
•
Lastning (s. 147)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
149
05 Lastning och förvaring
Lastning – uppfällbar bärkassehållare*
Uppfällning
Uppfällbar bärkassehållare i golv håller kassar
på plats och förhindrar att de välter och sprider sitt innehåll i lastutrymmet och kan öppnas upp i tre lägen.
12 V-uttag – lastutrymme
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12 Volt, t.ex. bildskärmar, musikspelare och mobiltelefoner.
Lyft i handtaget* på övre golv och vik upp
golvet.
05
Uppfällbar bärkassehållare
Den kan sättas i två justeringslägen och ett så
kallat serviceläge då den är helt uppfälld. Den
finns med två varianter av golvkombination,
ett med justeringlägen i balja under golv och
ett med justeringslägen i plast-skenor. Uppfällning nedan visar justeringsläge i balja
under golv.
Belastning på den mittre hållaren är max 3 kg
och på de yttre max 10 kg.
150
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För fram golvet till ett passande läge och
placera det i justeringsspåret.
3. I serviceläget förs golvet längst fram mot
bakre sätesrygg och placeras i plaststödet i mitten.
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 147)
Fäll ner locket för att komma åt eluttaget.
•
Uttaget lämnar spänning även när fjärrnyckeln inte är i startlåset.
VIKTIGT
Max. strömuttag är 10 A (120 W).
Lastning – bärkassehållare (s. 149)
OBS
Tänk på att användning av eluttaget med
motorn avslagen medför risk för urladdning av bilens startbatteri.
05 Lastning och förvaring
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo. För information om användning av Volvos rekommenderade provisoriska däcktätning
(TMK), se Provisorisk däcktätning* (s.
318).
Lastnät
Ett lastnät hindrar last från att åka fram i
kupén vid häftiga inbromsningar.
1. Veckla ut lastnätet och se till att den
delade övre stången spärras i utfällt läge.
Relaterad information
•
VARNING
Det är nödvändigt att försäkra sig om att
lastnätets övre infästningar är rätt monterade och att dragbanden är säkert fastsatta. Skadade nät får inte användas.
2. Haka fast stångens ena ände i takfästet
med dragbandens lås vända mot dig.
Tunnelkonsol – 12 V-uttag (s. 147)
Lastnätet monteras i fyra fästpunkter.
Lastnätet måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas och förankras på rätt sätt. Nätet är tillverkat av stark nylonväv och fästs bakom framstolarnas ryggstöd.
3. Haka fast stångens andra ände i takfästet
på motsatt sida – de teleskopiskt fjädrande fästhakarna underlättar inpassningen. Var noga med att trycka fram
stångens fästhakar till respektive takfästes främre ändläge.
05
VARNING
Last i lastutrymmet måste förankras väl,
även med ett korrekt monterat lastnät.
Fastsättning
OBS
Lastnätet monteras enklast via ena bakdörren.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
151
05 Lastning och förvaring
||
4. Kroka fast lastnätets dragband i öglorna
bak på stolarnas glidskenor – det underlättar om ryggstöden rätas upp och stolarna skjuts fram ett stycke.
Var observant på att inte pressa stol/
ryggstöd hårt mot nätet när stol/ryggstöd
skjuts bakåt igen – justera bara tills stol/
ryggstöd vidrör nätet.
VIKTIGT
Om stol/ryggstöd pressas hårt bakåt mot
lastnätet kan nätet och/eller dess takfästen
skadas.
5. Spänn åt lastnätet med dragbanden.
05
Demontering och förvaring
Lossa spänningen i nätet genom att
trycka in knappen på dragbandets lås
och mata ut ett stycke av bandet.
Tryck in spärrhaken och ta loss dragbandets båda krokar.
Haka loss stången från dess takinfästningar genom att dra bak stången i takinfästningarnas bakre ändläge, trycka
stången åt valfritt håll så att kroken fjädrar
in i stången vilket samtidigt frigör andra
sidans krok.
Sist tas den kvarvarande takinfästningskroken ur takinfästningen.
4. Knäck stången på mitten, vik ihop den
och rulla ihop nätet.
Lägg in nätet i förvaringspåsen.
Det hopvikta lastnätet förvaras i sin påse i
lastutrymmet.
Lastnätet kan enkelt tas loss och fällas ihop.
152
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 147)
Lastsäkringsöglor (s. 149)
05 Lastning och förvaring
Hatthylla
Hatthyllan kan tas bort för ökat lastutrymme.
Borttagning av hatthylla
Lossa hatthyllans lyftöglor på båda sidor.
05
Haka ur hatthyllan i framkant och ta ut
den.
Relaterad information
•
•
Lastning (s. 147)
Lastning – lång last (s. 148)
153
LÅS OCH LARM
06 Lås och larm
Fjärrnyckel med nyckelblad
VARNING
Fjärrnyckeln används för att starta bilen samt
för låsning och upplåsning. Den innehåller ett
löstagbart nyckelblad (s. 161) av metall. Den
synliga delen finns i två utföranden för att
kunna skilja fjärrnycklarna åt.
Bilen levereras med två fjärrnycklar – standard alternativt medkeyless-funktion (s. 164).
De används för att starta/stänga av motorn
samt för låsning/upplåsning.
Fler fjärrnycklar kan efterbeställas – upp till
sex stycken kan programmeras och
användas till en och samma bil.
Varianter
Det finns fyra varianter av fjärrnycklar:
•
•
•
•
Om det finns barn i bilen:
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna genom att ta ur fjärrnyckeln om föraren lämnar bilen.
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktion (s. 158)
Fjärrnyckel/PCC – förlust
Vid förlust av en fjärrnyckel (s. 155) kan en ny
beställas hos en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
De återstående fjärrnycklarna ska tas med till
Volvoverkstaden. I stöldförebyggande syfte
raderas den förlorade fjärrnyckelns kod ur
systemet. Det aktuella antalet nycklar som
finns registrerade för bilen kan kontrolleras i
MY CAR (s. 101) under Information Antal
nycklar.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel – funktion (s. 158)
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 159)
Fjärrnyckel standard1
Fjärrnyckel med Keyless start1
Fjärrnyckel med Keyless drive1
PCC med Keyless drive 2
06
PCC samt fjärrnyckel med keyless-funktion
har utökad funktionalitet jämfört med fjärrnyckel standard.
1
2
5-knappars nyckel
6-knappars nyckel
155
06 Lås och larm
Fjärrnyckel/PCC – nyckelminne*
Nyckelminnet i fjärrnyckeln/PCC:n (s. 155) gör
att vissa inställningar i bilen kan anpassas
efter person.
Nyckelminnefunktionen finns i kombination
med el-manövrerad förarstol, el-backspeglar.
Inställningar för yttre backspeglar, förarstol
och rattmotstånd kan sparas i nyckelminnet.
Nyckelminne - yttre backspeglar,
förarstol och rattmotstånd
Inställningarna kopplas automatiskt till
respektive fjärrnyckel, se Nyckelminne i fjärrnyckel (s. 73) och Hastighetsberoende styrservo (s. 258).
Vid låsning med fjärrnyckeln kan inställningen
av kombiinstrumentets tema sparas i nyckeln,
se Kombiinstrument, digitalt – översikt (s. 60)
och MY CAR – bilinställningar (s. 105).
06
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Bilnyckelminne.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 101).
För fjärrnycklar med Keyless-funktion, se
Keyless* (s. 164).
3
156
Endast bilar med el-infällbara backspeglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Indikering låsning/upplåsning –
inställning
När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln (s. 155) indikerar bilens blinkers att
låsningen/upplåsningen utförts korrekt.
•
Låsning – en blinkning och backspeglarna
fälls3 in.
•
Upplåsning – två blinkningar och backspeglarna fälls3 ut.
OBS
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Vid låsning sker indikeringen endast om alla
lås har låsts och samtliga dörrar är stängda.
Indikering ges när sista dörren stängs.
Att välja funktion
Olika alternativ för indikering av låsning/
upplåsning med ljus kan ställas in i bilens
menysystem, se MY CAR (s. 101).
Sök i menysystemet MY CAR upp
Inställningar Bilinställningar
Ljusinställningar och markera
Indikeringsljus låsning och/eller
Indikeringsljus upplåsning.
Relaterad information
•
•
•
Keyless* (s. 164)
Låsindikator (s. 157)
Larmindikator (s. 177)
06 Lås och larm
Låsindikator
En blinkande diod vid vindrutan verifierar att
bilen är låst.
Fjärrnyckel/PCC – Elektronisk
startspärr
Den elektroniska startspärren är ett stöldskydd som förhindrar att fordonet startas (s.
264) av obehörig person.
Varje fjärrnyckel/PCC (s. 155) har en unik kod.
Bilen kan endast startas med rätt fjärrnyckel
med korrekt kod.
Följande felmeddelanden i kombiinstrumentets informationsdisplay är relaterade till
den elektroniska startspärren:
Samma diod som larmindikatorn (s. 177).
OBS
Meddelande
Innebörd
Sätt i bilnyckel
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – Dra
nyckeln ur startlåset, tryck
in den igen och gör ett nytt
startförsök.
Bilnyckel ej
hittad
Fel vid läsning av fjärrnyckeln under start – Gör
ett nytt startförsök.
(Gäller enbart
bilar med
Keyless.)
Startspärr
Gör nytt
startförsök
Även bilar som inte är utrustade med larm
har denna indikator.
Relaterad information
•
Indikering låsning/upplåsning – inställning
(s. 156)
Om felet kvarstår: Tryck in
fjärrnyckeln i startlåset och
gör ett nytt startförsök.
Fel på startspärrsystemet
under starten. Om felet
kvarstår: Kontakta en verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
06
Relaterad information
•
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem (s. 158)
•
Keyless* (s. 164)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
157
06 Lås och larm
Fjärrmanövrerad startspärr med
spårsystem
Fjärrmanövrerad startspärr med spårsystem
gör det möjligt att spåra och lokalisera bilen
samt att på avstånd aktivera startspärren vilket
stänger av motorn.
Fjärrnyckel – funktion
Fjärrnyckeln har funktioner som t.ex. låsning
och upplåsning av dörrarna.
Kontakta närmaste Volvohandlare för mer
information och hjälp med att aktivera systemet.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 155)
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Fjärrnyckel/PCC – Elektronisk startspärr
(s. 157)
Information
5-knappars fjärrnyckel
Låsning
Upplåsning
Trygghetsbelysning
06
Baklucka
Panikfunktion
Funktionsknappar
Låsning – Låser dörrarna och bakluckan
samtidigt som larmet aktiveras, se Låsning/
upplåsning – utifrån (s. 169).
Ett långt tryck stänger alla rutor samtidigt (se
även Genomvädringsfunktion (s. 172)).
VARNING
Om rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i kläm.
Upplåsning (s. 169) – Låser upp dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet
deaktiveras.
158
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt (se
även Genomvädringsfunktion (s. 172)).
Funktionen kan ändras från att låsa upp alla
dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och
efter ytterligare en knapptryckning – inom
10 sekunder – låsa upp återstående dörrar.
Funktionen kan ändras i menysystemet MY
CAR under Inställningar Bilinställningar
Låsinställningar för dörrar
Upplåsning med de båda alternativen Alla
dörrar och Förardörr, sedan alla. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s.
101).
Trygghetsbelysning (s. 87) – Används
för att tända bilens belysning på avstånd.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 155)
PCC* – unika funktioner (s. 160)
Fjärrnyckel – räckvidd
Fjärrnyckelns (s. 155) funktioner har en räckvidd på ca 20 meter från bilen.
Om bilen inte verifierar en knapptryckning –
gå närmare och gör ett nytt försök.
OBS
Fjärrnyckelfunktionerna kan störas av
omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid
låsas/låsas upp med nyckelbladet, se Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr (s.
162).
Relaterad information
•
Fjärrnyckel – funktion (s. 158)
Baklucka (s. 172) – Låser upp och
avlarmar enbart bakluckan.
Panikfunktion – Används för att i nödfall
påkalla omgivningens uppmärksamhet.
06
Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder
eller trycks in 2 gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.
Funktionen kan stängas av med samma
knapp efter att den varit aktiverad i minst
5 sekunder. I annat fall stängs den av efter
ca 3 minuter.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
159
06 Lås och larm
PCC* – unika funktioner
Användning av informationsknappen
Fjärrnyckel med PCC har utökad funktionalitet
jämfört med fjärrnyckel utan PCC (s. 155) i
form av en informationsknapp samt indikeringslampor.
–
Tryck på informationsknappen
.
> Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar
runt på PCC:n. Det indikerar att information från bilen avläses.
Om någon av de andra knapparna
trycks in under denna tid avbryts
avläsningen.
OBS
Fjärrnyckel med PCC* – Personal Car
Communicator.
Informationsknapp
06
Indikeringslampor
Med informationsknappen kan viss information från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.
160
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Indikeringslamporna ger information enligt
följande bild:
Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut
sedan bilen låstes.
Rött ljus blinkar omväxlande i de båda
röda indikeringslamporna – Larmet har
löst ut för mindre än 5 minuter sedan.
Relaterad information
•
PCC* – räckvidd (s. 161)
06 Lås och larm
PCC* – räckvidd
PCC:ns räckvidd för upplåsning och baklucka
är ca 20 m från bilen – övriga funktioner upp
till ca 100 m. Om bilen inte verifierar en
knapptryckning – gå närmare och gör ett nytt
försök.
OBS
Informationsknappens funktion kan störas
av omgivande radiovågor, byggnader,
topografiska förhållanden etc.
Relaterad information
•
•
Keyless* – fjärrnyckelns räckvidd (s. 165)
Fjärrnyckel – räckvidd (s. 159)
Löstagbart nyckelblad
En fjärrnyckel (s. 155) innehåller ett löstagbart
nyckelblad av metall med vilket några funktioner kan aktiveras och vissa moment utföras.
Nyckelbladens unika kod finns hos auktoriserade Volvoverkstäder, vilka rekommenderas
vid beställning av nya nyckelblad.
Nyckelbladets funktioner
Med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad kan:
•
vänster framdörr öppnas manuellt (s.
162) om centrallåset inte kan aktiveras
med fjärrnyckeln.
•
bakdörrarnas mekaniska barnsäkerhetsspärr aktiveras (s. 175)/deaktiveras.
•
höger framdörr och bakdörrarna låsas
manuellt (s. 170) vid t.ex. strömbortfall.
•
handskfackets lås* öppnas, se Låsning/
upplåsning – handskfack (s. 172).
•
krockkudde för passagerare fram
(PACOS*) aktiveras/deaktiveras (s. 31).
Utanför PCC:ns räckvidd
Befinner sig PCC:n för långt bort från bilen för
att information ska kunna avläsas visas den
senaste statusen bilen lämnades i, utan att
ljuset vandrar runt på PCC:n.
Om fler PCC:er används till bilen, är det
enbart den PCC som senast användes för
låsning/upplåsning som visar korrekt status.
OBS
06
Om ingen indikeringslampa lyser vid
användning av informationsknappen vid
upprepade tillfällen och på olika platser
(samt efter 7 sekunder och efter att ljuset
vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
161
06 Lås och larm
Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning
Losstagning/fastsättning av löstagbart nyckelblad (s. 161) görs enligt nedan:
Losstagning nyckelblad
Relaterad information
•
Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr
(s. 162)
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 175)
•
Passagerarkrockkudde – aktivering/deaktivering* (s. 31)
Löstagbart nyckelblad – upplåsning
dörr
Det löstagbara nyckelbladet (s. 161) kan
användas om centrallåset inte kan aktiveras
med fjärrnyckeln (s. 155) – t.ex. om fjärrnyckelns batteri tagit slut – se Fjärrnyckel/PCC –
byte av batteri (s. 163).
Vänster framdörr kan öppnas på följande sätt:
1. Lås upp vänster framdörr med nyckelbladet i dörrhandtagets låscylinder. För bild
och mer information, se Keyless* – upplåsning med nyckelblad (s. 167).
OBS
När dörren låsts upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
06
Fastsättning nyckelblad
Sätt försiktigt tillbaka nyckelbladet på dess
plats i fjärrnyckeln (s. 155).
1. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
2. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
162
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Stäng av larmet (s. 177) genom att sätta
fjärrnyckeln i startlåset.
För bil med Keyless-system, se Keyless* –
upplåsning med nyckelblad (s. 167).
06 Lås och larm
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri
Batteribyte
Batterierna till fjärrnyckel/PCC kan bytas.
OBS
Batterierna till fjärrnyckel/PCC bör bytas om:
•
informationssymbolen tänds och displayen i kombiinstrumentet visar Svagt
batteri i fjärrkontrollen. Var god byt
batterier.
och/eller
•
låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar
på signal från fjärrnyckeln inom 20 meter
från bilen.
Öppning
Dra den fjäderbelastade spärren åt
sidan.
Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt
bakåt.
Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i
hålet bakom den fjäderbelastade spärren
och bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.
OBS
Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt,
för att undvika att batterierna faller ut när
den öppnas.
VIKTIGT
Undvik att vidröra nya batterier och deras
kontaktytor med fingrarna, eftersom det
kan försämra deras funktion.
Volvo rekommenderar att batterier som
ska användas i fjärrnyckel/PCC uppfyller
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Batterier som monterats
i fabrik eller som byts av en auktoriserad
Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.
Studera noga hur batteriet/batterierna
sitter fast på lockets insida, med avseende på deras (+)- och (–)-sida.
Fjärrnyckel med 1 batteri
1. Bänd försiktigt loss batteriet.
2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.
Fjärrnyckel och PCC* med 2 batterier
1. Bänd försiktigt loss batterierna.
2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt
sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)sidan nedåt.
06
Batterityp
Använd batterier med beteckning CR2430,
3 V.
Hopsättning
1. Tryck ihop fjärrnyckeln.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
163
06 Lås och larm
||
2. Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och
släpp ner nyckelbladet i springan.
3. Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud
hörs när nyckelbladet låses fast.
Keyless*
Nyckellöst lås- och startsystem finns i två
funktionsnivåer, Keyless drive och Keyless
start.
VIKTIGT
Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
Relaterad information
•
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 155)
Fjärrnyckel – funktion (s. 158)
För bilar med Keyless start-funktion kan bilen
startas (s. 264) utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset.
För bilar med Keyless drive-funktion kan bilen
låsas upp och låsas (s. 167) utan knapptryckning på fjärrnyckeln, samt startas utan att
nyckeln sitter i startlåset. Systemet gör det
bekvämare att öppna bilen, t.ex. när händerna är upptagna.
06
Båda bilens fjärrnycklar har Keyless-funktion.
Det går att beställa fler fjärrnycklar, se Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 155).
Bilens elsystem kan försättas i tre olika nivåer
– nyckelläge (s. 70) 0, I och II – med fjärrnyckeln.
164
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Keyless* – Säker hantering av fjärrnyckel
(s. 165)
•
Keyless* – störningar i fjärrnyckelns funktion (s. 166)
06 Lås och larm
Keyless* – fjärrnyckelns räckvidd5
För att en dörr eller bakluckan ska kunna öppnas utan knapptryckning på fjärrnyckeln
måste en fjärrnyckel finnas inom ca 1,5 m
avstånd från bilens dörrhandtag eller baklucka.
Den som ska låsa eller låsa upp en dörr
måste bära fjärrnyckeln med sig. Det går inte
att låsa eller låsa upp en dörr om fjärrnyckeln
befinner sig på bilens motsatta sida.
kombiintrumentet ett varningsmeddelande
samtidigt som en ljudpåminnelse hörs.
Keyless* – Säker hantering av
fjärrnyckel
När fjärrnyckeln återförts till bilen slocknar
varningsmeddelandet och ljudpåminnelsen
upphör efter att antingen/eller:
Hantera alla fjärrnycklar med stor varsamhet.
•
•
•
en dörr har öppnats och stängts
fjärrnyckeln har satts in i startlåset
OK-knappen på blinkerspaken har tryckts
in.
Relaterad information
•
•
Om en fjärrnyckel med keyless-funktion
glömts kvar i bilen deaktiveras den tillfälligt
när bilen låses. Ingen obehörig kan då öppna
dörrarna.
Om någon däremot bryter sig in bilen och hittar fjärrnyckeln, aktiveras den igen. Hantera
därför alla fjärrnycklar med stor varsamhet.
Keyless* (s. 164)
VIKTIGT
Keyless* – antennplacering (s. 169)
När dörren låsts upp med nyckelbladet
och öppnas, utlöses larmet.
Relaterad information
•
Keyless* (s. 164)
06
De röda ringarna i ovanstående bild illustrerar
det område som täcks in av systemets antenner.
Om alla fjärrnycklar avlägsnas från bilen då
motorn går eller nyckelläge (s. 70) I eller II är
aktivt och någon dörr har öppnats och därefter stängs, visar informationsdisplayen i
5
Gäller ej bilar med keyless start
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
165
06 Lås och larm
Keyless* – störningar i fjärrnyckelns
funktion
Keyless-funktionen kan störas av elektromagnetiska fält och avskärmning.
OBS
Keyless* – låsning
Bilar med Keyless-drive-system har ett beröringskänsligt område på dörrarnas ytterhandtag samt en gummerad knapp bredvid bakluckans gummerade tryckplatta.
Placera/förvara inte fjärrnyckeln med
keyless-funktion nära en mobiltelefon eller
metallföremål – inte närmare än 10–15 cm.
Om störningar ändå uppstår, använd fjärrnyckeln (s. 155) och nyckelbladet som en traditionell fjärrnyckel.
Relaterad information
•
Keyless* (s. 164)
Lås dörrarna och bakluckan genom att
greppa någon av dörrhandtagen eller på bakluckans mindre av de båda gummerade
knapparna – låsindikatorn (s. 157) i vindrutan
bekräftar att låsningen är utförd genom att
börja blinka.
06
Alla dörrar och bakluckan måste vara stängda
innan bilen kan låsas – i annat fall låses inte
bilen.
OBS
På bil med automatisk växellåda måste
växelväljaren ställas i P-läge – i annat fall
kan bilen varken låsas eller larmas.
166
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
Keyless* (s. 164)
Larmindikator (s. 177)
06 Lås och larm
Keyless* – upplåsning6
Upplåsning med Keyless-drive sker när en
hand greppar ett dörrhandtag eller bakluckans
gummerade tryckplatta påverkas – öppna dörr
eller baklucka som normalt.
OBS
Keyless* – upplåsning med nyckelblad
2. Stick sedan in nyckelbladet i låscylindern
och lås upp dörren.
Om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om batterierna är slut, kan vänster framdörr öppnas med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 162).
3. Sätt tillbaka plastkåpan efter upplåsningen.
OBS
När vänster framdörr låses upp med nyckelbladet och öppnas, utlöses larmet (s.
177). Det stängs av genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset, se Larm – fjärrnyckeln
ur funktion (s. 178).
Dörrhandtagen registrerar normalt en hand
som fattar tag om handtaget men med
tjocka handskar eller efter en mycket
snabb handrörelse kan det krävas ett
andra försök eller att handsken tas av.
Relaterad information
Relaterad information
•
•
•
Keyless* (s. 164)
Keyless* (s. 164)
Keyless* – låsning (s. 166)
Hål för nyckelbladet – för att lossa kåpan.
För att komma åt låscylindern måste dörrhandtagets plastkåpa tas loss – även detta
görs med nyckelbladet:
06
1. Tryck nyckelbladet ca 1 cm rakt upp i
hålet på dörrhandtagets/kåpans undersida – bänd inte.
> Plastkåpan lossar automatiskt av
momentet när bladet trycks rakt upp
och in i öppningen.
6
Gäller ej fjärrnyckel med keyless start.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
167
06 Lås och larm
Keyless* – nyckelminne
Nyckelminnet7
i fjärrnyckeln/PCC:n gör att
vissa inställningar i bilen kan anpassas efter
person.
Nyckelminnefunktionen finns i kombination
med el-manövrerad* förarstol, el-backspeglar.
Inställningar för yttre backspeglar, förarstol
och rattmotstånd kan sparas i nyckelminnet.
Minnesfunktion i fjärrnyckel med
Keyless-funktion
Om flera personer med var sin fjärrnyckel (s.
155) närmar sig bilen, görs inställningarna för
stol och backspeglar efter den som öppnar
förardörren.
Efter att förardörren t.ex. öppnats av
person-A med fjärrnyckel-A men person-B
med fjärrnyckel-B ska köra, kan inställningarna ändras på följande sätt:
•
Stående vid förardörren eller sittande
bakom ratten trycker person-B på sin
fjärrnyckels knapp för upplåsning, se
Fjärrnyckel – funktion (s. 158).
•
Välj ett av tre möjliga minnen för inställning av el-manövrerad stol (s. 72) med
stolknapp 1 – 3.
•
•
Justera stol och speglar (s. 94) manuellt.
06
7
168
Justera rattmotstånd i menysystemet MY
CAR (s. 105).
Endast i kombination med el-manövrerad förarstol och el-speglar.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Keyless* (s. 164)
Keyless* – låsinställningar
Låsinställningar för Keyless-drive-funktionen
kan anpassas i menysystemet MY CAR
Låsinställningar för Keyless-drive-funktionen
kan anpassas genom att i menysystemet MY
CAR ange vilka dörrar som ska låsas upp,
under Bilinställningar Låsinställningar
för dörrar Nyckelfri upplåsning – välj där
mellan Alla dörrar, Valfri dörr, Dörrar
samma sida och Framdörrar.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 101).
Relaterad information
•
Keyless* (s. 164)
06 Lås och larm
Keyless* – antennplacering
Keyless-systemet har ett antal inbyggda
antenner utplacerade i bilen.
Relaterad information
•
Keyless* (s. 164)
Låsning/upplåsning – utifrån
Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln (s. 158). Fjärrnyckeln kan låsa/låsa
upp samtliga dörrar, bakluckan och tankluckan. Olika sekvenser för upplåsning kan
väljas, .
För att låssekvensen ska kunna aktiveras
måste förardörren vara stängd – om någon av
de övriga dörrarna eller bakluckan är öppen,
låses den/dessa och larmet aktiveras först
när den/de stängs. Med Keyless*-system
måste samtliga dörrar och baklucka vara
stängda.
OBS
Stötfångare bak, mitten
Dörrhandtag, vänster bak
Lastutrymme, mitten längst in under golv
Dörrhandtag, höger bak
Mittkonsol, under bakre del
Mittkonsol, under främre del.
VARNING
Personer med inopererad pacemaker bör
inte komma närmare Keyless-systemets
antenner än 22 cm med pacemakern.
Detta för att omöjliggöra störningar mellan
pacemakern och Keyless-systemet.
Var medveten om risken att låsa in fjärrnyckeln i bilen.
Skulle låsning/upplåsning med fjärrnyckeln
inte fungera kan dess batteri vara förbrukat –
lås eller lås då upp vänster framdörr med det
löstagbara nyckelbladet (s. 162).
06
OBS
Tänk på att larmet löser ut när dörren öppnas efter att ha låsts upp med nyckelbladet – larmet stängs av då fjärrnyckeln
trycks in i startlåset.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
169
06 Lås och larm
||
VARNING
Var uppmärksam på risken för att bli inlåst
i bilen då den låses utifrån med fjärrnyckeln – det går därefter inte att öppna
några dörrar inifrån med dörreglagen. För
mer information, se Blockerat låsläge* (s.
174).
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning, låses
alla lås igen automatiskt. Denna funktion
minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas
olåst. (För bilar med Larm, se Larm (s. 177).)
Manuell låsning av dörr
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
I vissa situationer måste bilen kunna låsas
manuellt, t.ex. vid strömbortfall.
Vänster framdörr kan låsas med dess låscylinder och fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 167).
Κvriga dörrar saknar låscylindrar och har
istället en låsomställning på respektive dörrs
gavel som måste tryckas in med hjälp av
nyckelbladet – därefter är de mekaniskt låsta/
spärrade mot öppning utifrån. Dörrarna kan
fortfarande öppnas inifrån.
Dörren är spärrad mot öppning utifrån.
För att återgå till läge A måste dörrens
innerhandtag öppnas.
Dörrarna kan även låsas upp med fjärrnyckelns (s. 155) upplåsningsknapp eller med förardörrens centrallåsknapp.
OBS
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 171)
Fjärrnyckel – funktion (s. 158)
•
En dörrs låsomställning låser enbart
aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
•
En manuellt låst bakdörr med aktiverad manuell barnsäkerhetsspärr (s.
175) kan inte öppnas från vare sig
utsida eller insida. En bakdörr låst på
det viset kan bara låsas upp med fjärrnyckel eller centrallåsknapp.
Relaterad information
•
06
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxlas med
Barnsäkerhetsspärren (s. 175).
–
170
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ta ur det löstagbara nyckelbladet (s. 162)
ur fjärrnyckeln. För in nyckelbladet i hålet
för låsomställningen och tryck in nyckeln
tills nyckeln bottnar, cirka 12 mm.
Fjärrnyckel/PCC – byte av batteri (s. 163)
06 Lås och larm
Låsning/upplåsning – inifrån
Låsning/upplåsning kan göras med förardörrens knapp för centrallåsning. Samtliga dörrar
och baklucka (s. 172) kan låsas eller låsas
upp samtidigt.
•
Tänd lampa betyder att enbart aktuell
dörr är låst. När samtliga knappar lyser är
alla dörrar låsta.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 169)
Larm (s. 177)
Upplåsning
Från insidan kan en dörr låsas upp på två
olika sätt:
•
Tryck på centrallåsknappen
.
Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor*
samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s.
172)).
•
Dra i öppningshandtaget och öppna dörren – dörren låses upp och öppnas i ett
moment.
Låsning
•
Centrallås
•
Tryck in knappens ena sida
för att
låser upp.
låsa – den andra sidan
Lampa i låsknapp
När lampan i förardörrens centrallåsknapp är
tänd betyder det att alla dörrar är låsta.
Med centrallåsknapp i enbart förardörr, övriga
dörrar saknar knapp:
•
Tänd lampa betyder att alla dörrar är
låsta.
Med centrallåsknapp i båda framdörrar och
elektrisk låsknapp i vardera bakdörr:
Båda framdörrarna måste vara stängda
för att centrallåsa. Tryck på centrallåsknappen
– alla dörrar låses. Om
någon av bakdörrarna är öppen, låses
den när den stängs.
06
Ett långt tryck stänger även alla sidorutor
samtidigt (se även Genomvädringsfunktion (s.
172)).
Automatisk låsning
Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka
automatiskt.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Låsinställningar för
dörrar Automatisk låsning. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 101).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
171
06 Lås och larm
Genomvädringsfunktion
Låsning/upplåsning – handskfack
Låsning/upplåsning – baklucka
Genomvädringsfunktionen öppnar eller
stänger alla sidofönster samtidigt och kan
användas exempelvis för att snabbt vädra ur
bilen vid varmt väder.
Handskfacket (s. 145) kan endast låsas/låsas
upp med fjärrnyckelns (s. 155) löstagbara
nyckelblad.
Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp
på ett antal olika sätt.
För information om nyckelblad, se Löstagbart
nyckelblad – losstagning/fastsättning (s. 162).
Gummiplatta med elektrisk kontakt.
Centrallåsknapp
06
Ett långt tryck på
-symbolen i centrallåsknappen öppnar alla sidorutor samtidigt.
-knappen stänger
Samma förfarande på
alla sidorutor samtidigt.
För att låsa handskfacket:
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 171)
1. Tryck lätt på den breda av de två gummerade tryckplattorna under ytterhandtaget
– låset frikopplas.
Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.
Nyckelhålet är horisontellt i låst läge.
2. Lyft i ytterhandtaget för att öppna luckan
helt.
Upplåsning sker i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.
För att öppna:
Skjut in nyckelbladet i handskfackets
låscylinder.
Dra ut nyckelbladet.
Fönsterhissar (s. 93)
•
172
Manuell öppning
Fjärrnyckel – funktion (s. 158)
06 Lås och larm
VIKTIGT
•
Minimal kraft behövs för att frigöra
bakluckans lås – Tryck bara lätt på den
gummerade plattan.
•
Lägg inte lyftkraften på gummiplattan
vid öppning av bakluckan – lyft i handtaget. För stor kraft kan skada gummiplattans elektriska kontakt.
Upplåsning med fjärrnyckel
Bakluckan kan öppnas på två olika sätt med
fjärrnyckeln:
Öppning från bilens insida
Ett tryck – Luckan låses upp men förblir
stängd – tryck lätt på den gummerade tryckplattan under ytterhandtaget och lyft luckan.
Κppnas inte luckan inom 2 minuter låses den
igen och larmet återaktiveras.
Två tryck – Luckan låses upp och låset frikopplas varvid luckan öppnas någon centimeter – lyft i ytterhandtaget för att öppna.
Regn, kyla, frost eller snö kan dock hindra
luckan att släppa från låset.
Upplåsning baklucka
OBS
•
•
För att öppna bakluckan:
När luckan låsts upp med 2 tryck eller
från bilens insida kan automatisk återlåsning inte ske eftersom luckan är
öppen – den måste stängas manuellt.
–
Efter att luckan stängts är den olåst
och olarmad – lås och larma den igen
med fjärrnyckelns låsknapp
.
Låsning med fjärrnyckel
–
Med fjärrnyckelns (s. 155)
-knapp kan
bakluckan ensam avlarmas* och låsas upp.
Låsindikatorn (s. 157) på instrumentpanelen
slutar blinka för att visa att inte hela bilen är
låst och larmets* nivå- och rörelsesensorer
samt sensorerna för öppning av bakluckan
kopplas bort.
Tryck på belysningspanelens knapp (1).
> Låset släpper och luckan öppnas
några centimeter.
Tryck på fjärrnyckelns (s. 158) knapp för
.
låsning
06
> Låsindikatorn på instrumentpanelen
börjar blinka vilket innebär att bilen är
låst och larmet* har aktiverats.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 171)
Låsning/upplåsning – utifrån (s. 169)
Dörrarna förblir låsta och larmade.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
173
06 Lås och larm
Låsning/upplåsning – tanklucka
Tankluckan låses upp med fjärrnyckelns (s.
-knapp.
155)
Tankluckan förblir olåst tills bilen låses med
-knapp. Om bilen låses
fjärrnyckelns
under färd eller med de interiöra knapparna
så förblir tankluckan olåst.
Tankluckans låslogik följer även keyless-drive
och centrallåsets låsning respektive upplåsning.
Relaterad information
•
•
Tanklucka – öppna/stänga (s. 290)
Tanklucka – manuell öppning (s. 290)
Blockerat låsläge*
Blockerat
innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör dörröppning från insidan.
Blockerat låsläge aktiveras med fjärrnyckeln (s. 155) och inträder med ca
10 sekunders fördröjning efter att dörrarna har
låsts.
OBS
Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden
avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.
Aktiva menyval indikeras med ett kryss.
Bilen kan endast låsas upp med fjärrnyckeln
vid Blockerat låsläge. Vänster framdörr kan
även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet (s. 161).
VARNING
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
deaktivera funktionen Blockerat låsläge för
att inte riskera att någon blir inlåst.
06
Tillfällig deaktivering
låsläge8
MY CAR
OK MENU
TUNE vridreglage
EXIT
Om någon vill stanna kvar i bilen och dörrarna
måste låsas från utsidan, kan funktionen
Blockerat låsläge tillfälligt stängas av. Det
görs på följande sätt:
1. Gå in i menysystemet MY CAR under
Inställningar Bilinställningar
Reducerad larmnivå (för utförlig beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s.
101)).
8
174
Endast i kombination med Larm.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06 Lås och larm
2. Välj Aktivera en gång.
> Kombiinstrumentet visar meddelandet
Lås och larm Reducerat skydd och
Blockerat låsläge stängs av när bilen
låses.
OBS
eller
–
Välj Fråga vid urstigning.
> Varje gång motorn stängs av visar
mittkonsolens bildskärm meddelandet
Aktivera reducerad larmnivå till
nästa gång motorn startar? åtföljt av
alternativen Bekräfta med OK och
Ångra med EXIT.
•
Tänk på att larmet aktiveras när bilen
låses.
•
Om någon av dörrarna öppnas inifrån,
utlöses larmet.
Relaterad information
•
Keyless* – upplåsning med nyckelblad (s.
167)
Barnsäkerhetsspärr – manuell
aktivering
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i
bakkanten på bakdörrarna och är endast
åtkomligt när dörren är öppen.
Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr
Om Blockerat låsläge ska stängas av
–
Tryck OK/MENU och lås bilen. (Observera att larmets rörelse- och lutningssensorer* stängs av samtidigt.)
> Nästa gång motorn startas, nollställs
systemet och kombiinstrumentet visar
meddelandet Lås och larm
Fullständigt skydd och därmed är
Blockerat låsläge samt larmets
Rörelse- och lutningssensorer åter
inkopplade.
Om låssystemet inte ska förändras
–
Tryck EXIT och lås bilen.
Manuell Barnsäkerhetsspärr. Ej att förväxlas med
Manuellt dörrlås (s. 170).
–
06
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad (s. 162) för att vrida vredet.
Dörren är spärrad mot öppning inifrån.
Dörren kan öppnas både ut- och inifrån.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
175
06 Lås och larm
||
OBS
•
En dörrs vridreglage spärrar enbart
aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
•
Det finns ingen manuell spärr på bilar
utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.
Relaterad information
•
•
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*
(s. 176)
Barnsäkerhetsspärr – elektrisk
aktivering*
När den elektriska barnsäkerhetsspärren är
aktiv kan de bakre:
Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan
öppna en bakdörr inifrån.
•
fönstren öppnas endast med förardörrens
reglagepanel
Aktivering
•
dörrarna inte öppnas inifrån.
Den elektriska barnsäkerhetsspärren kan aktiveras/deaktiveras vid alla nyckellägen (s. 69)
högre än 0. Aktivering/deaktivering kan göras
upp till 2 minuter efter att motorn stängts av,
förutsatt att ingen dörr öppnas.
Relaterad information
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 171)
06
Reglagepanel förardörr.
1. Starta motorn eller välj ett nyckelläge
högre än 0.
2. Tryck på knappen i förardörrens reglagepanel.
> Informationsdisplayen visar meddelande Bakre barnlås aktiverat och
knappens lampa lyser – spärren är
aktiv.
176
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vid motoravstängning lagras aktuell inställning – är barnsäkerhetsspärren aktiverad vid
motoravstängning, kommer funktionen att
vara fortsatt aktiverad vid påföljande motorstart.
•
Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering
(s. 175)
•
Låsning/upplåsning – inifrån (s. 171)
06 Lås och larm
Larm
OBS
Larmet är en anordning som varnar vid exempelvis ett inbrott i bilen.
Försök inte själv reparera eller förändra
komponenter som ingår i larmsystemet.
Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
Aktiverat larm löser ut om:
•
•
dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
–
Tryck på fjärrnyckelns låsknapp.
bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor*)
Deaktivera larm
•
•
startbatteriets kabel kopplas ifrån
Stänga av utlöst larm
sirenen kopplas bort.
–
OBS
Rörelsesensorerna utlöser larmet vid rörelser i kupén – även luftströmmar registreras. Därför kan larmet utlösas om bilen
lämnas med fönster öppet eller om kupévärmare används.
För att undvika detta: Stäng fönster när
bilen lämnas. Om bilens integrerade kupévärmare (eller en portabel elektrisk) ska
användas – rikta luftström från ventilationsmunstycken så att de inte pekar
uppåt i kupén. Alternativt kan reducerad
larmnivå användas, Reducerad larmnivå (s.
179).
Larmindikatorn visar larmsystemets (s. 177)
status.
Aktivera larm
•
Om ett fel uppstått i larmsystemet visar
informationsdisplayen i kombiinstrumentet ett
meddelande. Kontakta då en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Larmindikator
–
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.
Tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp
eller genom att sätt in fjärrnyckeln i startlåset.
Relaterad information
•
•
Larm – automatisk återaktivering (s. 178)
Larm – fjärrnyckeln ur funktion (s. 178)
Samma diod som låsindikatorn (s. 157).
En röd lysdiod på instrumentpanelen visar
larmsystemets status:
•
•
Dioden släckt – larmet är frånkopplat
•
Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet (och fram till dess att fjärrnyckeln satts i startlåset och nyckelläge I
nås) – larmet har varit utlöst.
Dioden blinkar en gång varannan sekund
– larmet är inkopplat
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
06
177
06 Lås och larm
Larm – automatisk återaktivering
Larm – automatisk aktivering
Larm – fjärrnyckeln ur funktion
Automatisk återaktivering av larmet (s. 177)
förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med
larmet deaktiverat.
I vissa länder kopplas larmet (s. 177) in efter
viss fördröjning efter att förardörren öppnats
och stängts utan att låsning skett.
Om larmet (s. 177) inte kan stängas av med
fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri (s. 163)
är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och
motorn startas på följande sätt:
Relaterad information
1. Κppna vänster framdörr med det löstagbara nyckelbladet (s. 167).
> Larmet löser ut, körriktningsvisarna
blinkar och sirenen ljuder.
Om bilen låsts upp med fjärrnyckeln (s. 155)
(och larmet deaktiverats) men ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom 2 minuter,
återaktiveras larmet automatiskt. Samtidigt
låses bilen igen.
•
Larmsignaler (s. 179)
Relaterad information
•
Larm – automatisk aktivering (s. 178)
06
2. Sätt fjärrnyckeln i startlåset.
> Larmet deaktiveras.
178
06 Lås och larm
Larmsignaler
Reducerad larmnivå
Vid utlöst larm (s. 177) ljuder en siren och
samtliga körriktningsvisare blinkar.
Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och
lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.
•
En siren ljuder under 30 sekunder eller
tills larmet stängs av. Sirenen har eget
batteri och fungerar oberoende av bilens
startbatteri.
•
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
– om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid
färd med biltåg eller bilfärja – stäng tillfälligt
av Rörelse- och lutningssensorerna.
Samtliga körriktningsvisare blinkar i
5 minuter eller tills larmet stängs av.
Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av blockerat låsläge, se
Blockerat låsläge* (s. 174).
Relaterad information
•
•
Larm (s. 177)
Larmindikator (s. 177)
06
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
179
FΚRARSTΚD
07 Förarstöd
Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC)
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control), hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Vid inbromsning kan systemets ingrepp upplevas som ett pulserande ljud. Vid gaspådrag
kan bilen accelerera långsammare än förväntat.
VARNING
Stabilitets- och dragkraftssystemet är ett
kompletterande hjälpmedel – det kan inte
hantera alla situationer i alla väglag.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Systemet består av följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
1
Antisladdfunktion
Antislirfunktion
Dragkraftsfunktion
Motorbromskontroll – EDC
Corner Traction Control – CTC
Styrrekommendation – DSR
Släpfordonsstabilisator* – TSA
Antisladdfunktion
Funktionen kontrollerar hjulens driv- och
bromskraft individuellt för att stabilisera bilen.
Antislirfunktion
Funktionen reducerar motoreffekten om drivhjulen slirar mot underlaget för att bibehålla
stabilitet och dragkraft.
Dragkraftsfunktion
Funktionen är aktiv i låg fart och överför kraft
från det drivhjul som slirar till det drivhjul som
inte slirar.
Motorbromskontroll – EDC
EDC (Engine Drag Control) förhindrar ofrivillig
hjullåsning, t.ex. efter nedväxling eller motorbromsning vid körning på låga växlar på halt
underlag.
reducerat väggrepp eller vid en ABSinbromsning.
Funktionen DSR:s huvudsakliga uppgift är att
hjälpa föraren styra åt rätt håll när en sladd
har uppkommit.
DSR ingriper genom att lägga ett svagt vridmoment på ratten åt det håll som bilen bör
styras för att bibehålla/uppnå maximalt möjligt väggrepp och stabilisera bilen.
Släpfordonsstabilisator* – TSA1
Släpfordonsstabilisatorns (s. 301) funktion är
att stabilisera bil med tillkopplat släpfordon i
situationer där ekipaget kommit i självsvängning. För mer information, se Körning med
släpvagn (s. 295).
OBS
Ofrivillig hjullåsning under körning kan bl.a.
försvåra förarens möjlighet att styra bilen.
Corner Traction Control – CTC
CTC kompenserar för understyrning och tillåter högre acceleration i en kurva än normalt
utan hjulspinn på innerhjulet, t.ex. vid en
svängande motorvägspåfart för att snabbt
komma upp i rådande trafiktempo.
Funktionen deaktiveras om föraren väljer
Sport-läge.
Relaterad information
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– handhavande (s. 182)
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden (s. 183)
07
Styrrekommendation – DSR
DSR (Driver Steering Recommendation) hjälper föraren att styra bilen i rätt riktning vid
Trailer Stability Assist
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
181
07 Förarstöd
Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC) – handhavande
Stabilitets- och dragkraftssystemet, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control), hjälper
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Val av nivå – Sport-läge
Stabilitets- och dragkraftssystemet (DSTC) är
alltid aktiverat – det kan inte stängas av.
Föraren kan dock välja Sport-läge vilket ger
möjlighet till en mer aktiv körupplevelse. Vid
Sport-läge känner systemet av om gaspedal,
rattrörelser och kurvtagning är mer aktiv än
vid normal körning och tillåter då kontrollerad
sladd med bakvagnen upp till en viss nivå
innan det ingriper och stabiliserar bilen.
Om föraren avbryter en kontrollerad sladd
genom att släppa gaspedalen ingriper DSTCsystemet och stabiliserar bilen.
Med Sport-läge erhålls maximal dragkraft om
bilen kört fast eller vid körning i löst underlag
– t.ex. sand eller djup snö.
Gör så här för att välja Sport-läge:
07
1. Tryck på mittkonsolens knapp MY CAR
och sök i bildskärmens menysystem fram
My V40 DSTC.
2. Avmarkera rutan och backa ur menysystemet med EXIT.
> Systemet tillåter därefter en mer sportig körstil.
182
Sport-läget är aktivt tills föraren väljer bort
det eller tills motorn stängs av – efter nästa
motorstart är DSTC-systemet tillbaka i dess
normalläge igen.
Relaterad information
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
(s. 181)
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden (s. 183)
•
MY CAR (s. 101)
07 Förarstöd
Stabilitets- och dragkraftssystem
(DSTC) – symboler och meddelanden
föraren att undvika sladd och förbättrar bilens
framkomlighet.
Stabilitets- och dragkraftssystemet DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control), hjälper
Tabell
SymbolA
Meddelande
Innebörd
DSTC Tillfälligt AV
DSTC-systemet har temporärt reducerats p.g.a. för hög temperatur på bromskivorna – funktionen återaktiveras automatiskt när bromsarna har svalnat.
DSTC Serv. erfordras
DSTC-systemet är ur funktion.
•
•
Stanna bilen på en säker plats, stäng av motorn och starta den igen.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
"Meddelande"
Ett meddelande finns i kombiinstrumentet – läs det!
Fast sken i 2 sek.
Systemkontroll vid motorstart.
Blinkande sken.
DSTC-systemet ingriper.
och
Sport-läge är aktiverat.
A
Symbolerna är schematiska.
07
Relaterad information
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
(s. 181)
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– handhavande (s. 182)
183
07 Förarstöd
Trafikskyltsinformation (RSI)
VARNING
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka trafikskyltar bilen passerat.
RSI fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt och
enligt gällande trafikregler och bestämmelser.
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
handhavande
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka trafikskyltar bilen passerat.
Nedan beskrivs hur funktionen hanteras.
Relaterad information
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 184)
•
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 186)
Exempel på läsbara hastighetsrelaterade2 skyltar.
07
Funktionen Trafikskyltsinformation ger information om bl.a. aktuell hastighet, att en
motorväg eller motortrafikled börjar/upphör
samt när det råder omkörningsförbud. I det
fall både en skylt med motorväg/motortrafikled och skylt med högsta tillåtna hastighet
passeras, väljer RSI att visa skyltsymbol för
högsta tillåtna hastighet.
2
3
184
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel.
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Registrerad hastighetsinformation3.
När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet, visar kombiinstrumentet den
skylten som en symbol.
Tillsammans med symbolen
för gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall även skylt med
omkörningsförbud visas.
07 Förarstöd
Begränsning eller motorväg upphör
Tilläggstavlor
I situationer då RSI detekterar en skylt som
innebär att hastighetsbegränsning upphör –
eller annan hastighetsrelaterad information,
t.ex. motorväg upphör – visar kombiinstrumentet motsvarande trafikskylt i
ca 10 sekunder.
med hastighet.
Exempel på sådana skyltar är:
Visning av tilläggsinformation
Samtliga begränsningar upphör.
Exempel på tilläggstavlor3.
Motorväg upphör.
Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar
för samma väg – en tilläggstavla anger då
under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.
Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om
vindrutetorkarna används.
Därefter döljs skyltinformationen tills nästa
hastighetsrelaterad skylt detekteras.
Hastighet som gäller på en
avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla
innehållande en pil.
Hastighetsskylt kopplad till
denna typ av tilläggstavla
visas endast om föraren använder körriktningsvisaren.
3
Vissa hastigheter gäller först
efter t.ex. en viss sträcka
eller under en viss tid på
dygnet. Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tillläggsskylt under symbolen
Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel.
begränsning.
En symbol för tilläggsskylt i
form av en tom ram under
kombiinstrumentets hastighetssymbol, betyder att RSI
detekterat en tilläggstavla
med kompletterande information för aktuell hastighets-
Inställning i MY CAR
Det finns valmöjligheter för RSI i menysystemet MY CAR, se MY CAR – förarstödsystem
(s. 106).
07
}}
185
07 Förarstöd
||
Trafikskyltsinformation På/Av
Föraren kan välja att få en varning då gällande hastighetsbegränsning överträds med
5 km/h eller mer. Varningen ges i form av att
symbolen med gällande högsta hastighet
temporärt blinkar då hastigheten överskrids.
För att aktivera hastighetsvarning:
•
Kombiinstrumentets visning av hastighetssymboler kan stängas av. För att deaktivera
RSI-funktionen:
•
Bocka av alternativet
Trafikskyltsinformation (Road Sign
Information On) vid Inställningar
Bilinställningar
Trafikskyltsinformation och backa ut
med EXIT.
Hastighetsvarning
Relaterad information
•
•
Trafikskyltsinformation (RSI) (s. 184)
•
MY CAR (s. 101)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – begränsningar (s. 186)
Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI –
Road Sign Information) hjälper föraren att
komma ihåg vilka trafikskyltar bilen passerat.
Funktionen har nedanstående begränsningar.
RSI-funktionens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats – läs mer
om det i avsnittet om kamerasensorns
begränsningar (s. 227).
Skyltar som indirekt informerar om att hastighetsbegränsning råder, t.ex. namnskylt på
stad/samhälle, registreras inte av RSI-funktionen.
Här följer andra exempel på vad som kan
störa funktionen:
•
•
•
•
•
Blekta skyltar
Skyltar placerade i kurva
Vridna eller skadade skyltar
Skymda eller dåligt placerade skyltar
Skyltar delvis eller helt täckta med frost,
snö och/eller smuts.
Relaterad information
07
186
Bocka för Hastighetsvarning (Speed
Alert) vid Inställningar Bilinställningar
Hastighetsvarning och backa ut med
EXIT.
Trafikskyltsinformation (RSI)* –
begränsningar
•
•
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Trafikskyltsinformation (RSI) (s. 184)
Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande (s. 184)
07 Förarstöd
Fartbegränsare*
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp. Analog.
Relaterad information
•
•
Fartbegränsare* – komma igång (s. 187)
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge* (s. 189)
•
Fartbegränsare* – larm överskriden
hastighet (s. 190)
•
Fartbegränsare* – avstängning (s. 190)
Fartbegränsare* – komma igång
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Rattens knappsats och kombiinstrumenten Digital resp. Analog.
Fartbegränsare – På/Av.
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Beredskapsläge
Beredskapsläge
Aktivera och justera maxhastighet.
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv
Fartbegränsare aktiv
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
187
07 Förarstöd
||
Sätta på och aktivera
Relaterad information
När Fartbegränsaren är aktiv visas
dess symbol (6) i kombination med en
markering (5) vid inställd högsta hastighet i
kombiinstrumentet.
Val och lagring av högsta möjliga hastighet i
minnet kan göras både vid färd och stillastående.
Under färd
1. Tryck på rattknapp
för att sätta på
Fartbegränsaren.
> Symbolen (6) för Fartbegränsare tänds
i kombiinstrumentet.
2. När bilen rullar i önskad högsta möjliga
hastighet: Tryck på någon av rattknapparna
eller
tills kombiinstrumentet
visar en markering (5) vid önskad maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
vald maxhastighet är lagrad i minnet.
Vid stillastående
07
188
1. Tryck på rattknapp
Fartbegränsaren.
för att sätta på
2. Stega med
-knappen tills kombiinstrumentet visar en markering (5) vid önskad
maxhastighet.
> Fartbegränsaren är därefter aktiv och
vald maxhastighet är lagrad i minnet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Fartbegränsare* (s. 187)
Fartbegränsare* – ändra hastighet
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
För att ändra lagrad hastighet:
•
eller
i
Justera med korta tryck på
rattknappens knappsats – varje tryck ger
+/– 5 km/h. Senast gjorda tryck lagras i
minnet.
För att justera +/– 1 km/h:
•
Håll knappen intryckt och släpp när
kombiinstrumentet visar en markering vid
önskad maxhastighet.
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 187)
07 Förarstöd
Fartbegränsare – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge*
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
–
För att deaktivera Fartbegränsaren tillfälligt
och sätta den i beredskapsläge:
–
Tryck på
.
> Kombiinstrumentets markering (5) skiftar färg från GRΚN till VIT (Digital) eller
VIT till GRÅ (Analog) och föraren kan
temporärt överskrida den inställda
maxhastigheten.
Fartbegränsaren återaktiveras automatiskt efter att gaspedalen släppts
och bilens hastighet bromsats ner
under den valda/lagrade maxhastigheten – markeringen (5) skiftar färg från
VIT till GRΚN (Digital) eller GRÅ till VIT
(Analog) och bilens maxhastighet är
åter begränsad.
Fartbegränsaren återaktiveras med ett
varvid markeringen (5) skiftryck på
tar färg från VIT till GRΚN (Digital) eller
GRÅ till VIT (Analog) och bilens maxhastighet är åter begränsad.
Tillfällig deaktivering med gaspedal
Rattens knappsats och instrumentpanel Digital
resp. Analog.
Fartbegränsaren kan även sättas i beredskapsläge med gaspedalen, t.ex. för att
snabbt kunna accelerera bilen ur en situation:
Tryck ner gaspedalen helt.
> Kombiinstrumentet visar lagrad maxhastighet med en färgad markering (5)
och föraren kan temporärt överskrida
den inställda maxhastigheten –
markeringen (5) skiftar under tiden färg
från GRΚN till VIT (Digital) eller VIT till
GRÅ (Analog).
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 187)
Fartbegränsare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Beredskapsläge
07
Aktivera och justera maxhastighet.
Vald hastighet
Fartbegränsare aktiv
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
189
07 Förarstöd
Fartbegränsare* – larm överskriden
hastighet
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
På branta vägar kan Fartbegränsarens motorbromseffekt vara otillräcklig och den valda
maxhastigheten överskridas. Föraren uppmärksammas på detta med en akustisk signal. Signalen är aktiv tills föraren bromsat ner
farten under den valda maxhastigheten.
Fartbegränsare* – avstängning
Farthållare*
En Fartbegränsare (Speed Limiter) kan betraktas som en omvänd farthållare – föraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av Fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd hastighet.
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en
mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar med jämna trafikflöden.
För att stänga av Fartbegränsaren:
Översikt
–
Föraren kan därefter med gaspedalen
åter välja hastighet utan begränsning.
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 187)
Relaterad information
•
Fartbegränsare* (s. 187)
07
4
190
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
.
> Kombiinstrumentets (s. 187) symbol för
Fartbegränsare och markering för
inställd hastighet slocknar. Den valda
och lagrade hastigheten är därmed
raderad ur minnet och kan inte åter-knappen.
upptas med
OBS
Larmet aktiveras först efter 5 sekunder om
hastigheten överskridits med minst 3 km/h
eller
förutsatt att ingen av knapparna
har tryckts under senaste halvminuten.
Tryck på rattknapp
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil
utan Fartbegränsare4.
07 Förarstöd
VARNING
Farthållare* – hantera hastighet
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren
inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Det är möjligt
att aktivera, ställa in respektive ändra hastigheten.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.
Aktivera och ställa in hastighet
Relaterad information
Rattens knappsats och kombiinstrument i bil
med Fartbegränsare4.
Farthållare – På/Av.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 191)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 193)
•
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 194)
•
Farthållare* – stänga av (s. 195)
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare5.
Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ =
Beredskapsläge).
07
4
5
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
191
07 Förarstöd
||
OBS
Farthållaren kan inte kopplas in vid hastigheter under 30 km/h.
Ändra hastighet
•
eller
–
Justera med korta tryck på
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
För att justera +/– 1 km/h:
•
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare5.
För att sätta på Farthållaren:
•
Tryck på rattknapp
>
Farthållarens symbol (6) i kombiinstrumentet för farthållare aktiv skiftar från
GRÅ till VIT och visar att Farthållaren är i
beredskapsläge.
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till inställd hastighet
när gaspedalen släpps.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
För att aktivera Farthållaren:
07
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet och
kombiinstrumentets markering (5) tänds
vid den valda hastigheten.
Relaterad information
•
•
•
5
192
Håll knappen intryckt och släpp vid
önskad hastighet.
Farthållare* (s. 190)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 193)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 194)
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Farthållare* – stänga av (s. 195)
07 Förarstöd
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Funktionen
kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
•
växelväljaren/-spaken förs till neutralläge N (automatisk växellåda)
•
föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
Relaterad information
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare6.
•
•
•
Farthållare* – hantera hastighet (s. 191)
•
Farthållare* – stänga av (s. 195)
Farthållare* (s. 190)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 194)
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och
ställa den i beredskapsläge:
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare6.
•
Tryck på
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från VIT till GRÅ.
Automatiskt beredskapskapsläge
Farthållaren kopplas tillfälligt ur och ställs i
beredskapsläge om:
•
•
•
•
6
7
.
hjulen tappar väggreppet
färdbromsen används
07
hastigheten sjunker under ca 30 km/h
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut7
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
193
07 Förarstöd
•
Farthållare* – återuppta inställd
hastighet
Farthållaren (s. 190) (CC – Cruise Control)
hjälper föraren att hålla en jämn hastighet.
Efter tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s. 193) är det möjligt att återuppta
inställd hastighet.
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare8.
För att återaktivera farthållaren ur beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
>
Kombiinstrumentets markering (5) och
symbol (6) skiftar färg från GRÅ till VIT
och hastigheten sätts då till den senast
lagrade.
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare8.
.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
07
Relaterad information
•
•
8
194
Farthållare* – hantera hastighet (s. 191)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 193)
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
.
Farthållare* – stänga av (s. 195)
07 Förarstöd
Farthållare* – stänga av
Adaptiv farthållare (ACC)*
Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet. Här beskrivs
hur den stängs av.
Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive
Cruise Control) hjälper föraren att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon.
Den adaptiva farthållaren ger en mer avkopplande körupplevelse på långa resor på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.
Rattens knappsats och display i bil med Fartbegränsare9.
Rattens knappsats och display i bil utan Fartbegränsare9.
Farthållaren stängs av med en rattknapp (1)
eller genom att stänga av motorn – den
inställda hastigheten raderas ur minnet och
kan inte återupptas med
-knappen.
Relaterad information
•
•
•
•
9
Farthållare* (s. 190)
Föraren ställer in önskad hastighet (s. 199)
och tidsintervall till bilen framför. När radardetektorn upptäcker ett långsammare fordon
framför bilen, anpassas hastigheten automatiskt till detta. Då vägen är fri återgår bilen till
vald hastighet.
Om den Adaptiva farthållaren är avstängd
eller ställd i beredskapsläge och bilen kommer för nära ett framförvarande fordon, varnas föraren istället av en Avståndsvarning (s.
210) för det korta avståndet.
Farthållare* – hantera hastighet (s. 191)
Farthållare* – tillfällig deaktivering och
beredskapsläge (s. 193)
Farthållare* – återuppta inställd hastighet
(s. 194)
07
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
195
07 Förarstöd
||
VARNING
•
•
Adaptiv farthållare* – stänga av (s. 202)
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
•
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet (s. 204)
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
•
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd (s. 207)
•
Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden (s. 208)
VIKTIGT
Underhåll av den Adaptiva farthållarens
komponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Automatisk växellåda
Bilar med automatisk växellåda har utökade
funktioner med den Adaptiva farthållarens
Köassistent (s. 202).
Relaterad information
•
•
•
196
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 201)
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
07
•
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Adaptiv farthållare* – funktion (s. 196)
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
(s. 200)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon (s. 202)
Adaptiv farthållare* – funktion
Den Adaptiva farthållaren (s. 195) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
07 Förarstöd
VARNING
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Funktionsöversikt10.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Rattens (s. 76) knappsats
Radarsensor (s. 205)
Den Adaptiva farthållaren består av en farthållare och en samverkande avståndshållare.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Avståndet till framförvarande fordon mäts
huvudsakligen med en radarsensor. Farthållaren reglerar hastigheten med gaspådrag och
inbromsningar. Det är normalt att bromsarna
ger ifrån sig svaga ljud när den Adaptiva farthållaren använder dem.
VARNING
Bromspedalen rör sig när farthållaren
bromsar. Vila inte foten under bromspedalen för då kan den bli klämd.
Den Adaptiva farthållaren eftersträvar att följa
framförvarande fordon i den egna filen på ett
10
11
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.
Köassistenten (s. 202)(i bilar med automatisk växellåda) kan hantera intervallet 0–200 km/h.
av föraren inställt tidsavstånd (s. 200). Om
radarsensorn inte ser något framförvarande
fordon kommer bilen att istället hålla farthållarens inställda hastighet. Så sker även om
framförvarande fordons hastighet överskrider
farthållarens inställda hastighet.
Den Adaptiva farthållaren strävar efter att reglera hastigheten på ett mjukt sätt. I situationer
som kräver snabba inbromsningar måste föraren bromsa själv. Detta gäller vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt. På grund av begränsningar
hos radarsensorn (s. 205) kan en inbromsning komma oväntat eller utebli.
Den Adaptiva farthållaren kan aktiveras att
följa ett annat fordon i hastigheter från
30 km/h11 upp till 200 km/h. Sjunker hastigheten under 30 km/h eller om motorvarvtalet
blir för lågt, ställs farthållaren i beredskapsläge varvid automatisk bromsning upphör –
föraren måste då ta över själv för att hålla ett
säkert avstånd till framförvarande fordon.
Varningslampa – inbromsning av förare
nödvändig
Den Adaptiva farthållaren har en bromsförmåga som motsvarar mer än 40 % av bilens
bromskapacitet.
07
Om bilen behöver bromsas kraftigare än farthållaren klarar och föraren inte bromsar,
}}
197
07 Förarstöd
||
använder farthållaren Kollisionsvarnarens (s.
219) varningslampa och varningsljud för att
göra föraren uppmärksam på att ett omedelbart ingipande är nödvändigt.
OBS
Varningslampan kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus eller vid användning
av solglasögon.
Adaptiv farthållare* – översikt
Handhavande av den Adaptiva farthållaren (s.
195) och rattens knappsats varierar beroende
på om bilen är utrustad med Fartbegränsare (s. 187)12 eller inte.
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRΚN symbol (VIT =
beredskapsläge).
Adaptiv farthållare utan Fartbegränsare
Adaptiv farthållare med Fartbegränsare
VARNING
Farthållaren varnar endast för fordon som
radarsensorn har upptäckt. Därför kan varningen utebli eller ske med viss fördröjning. Invänta inte en varning utan bromsa
när det behövs.
Branta vägar och/eller tung last
07
Tänk på att den Adaptiva farthållaren i första
hand är avsedd att användas vid körning på
plana vägbanor. Den kan ha svårigheter att
hålla korrekt avstånd till framförvarande fordon vid körning i branta utförslut, med tung
last eller med släpfordon – var då extra uppmärksam och beredd att bromsa.
Farthållare – På/Av.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Farthållare – På/Av eller Beredskapsläge.
Beredskapsläge upphör och lagrad
hastighet återupptas.
Tidsavstånd – Κka/minska.
Beredskapsläge
Aktivera och justera hastighet.
Tidsavstånd – Κka/minska.
(Används ej)
Aktivera och justera hastighet.
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT
= beredskapsläge).
Grön markering vid lagrad hastighet (VIT
= beredskapsläge).
Tidsavstånd
ACC är aktiv vid GRΚN symbol (VIT =
beredskapsläge).
12
198
En Volvoåterförsäljare har uppdaterad information om vad som gäller respektive marknad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare* – hantera hastighet (s.
199)
•
Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd
(s. 200)
•
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 201)
Adaptiv farthållare* – hantera
hastighet
Samtidigt markeras ett hastighetsintervall:
Den Adaptiva farthållaren (s. 195) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
• den högre hastigheten med
GRΚN markering är den förprogrammerade hastigheten
För att sätta på Farthållaren:
• den lägre hastigheten är
den framförvarande bilens hastighet.
•
Ändra hastighet
– en liknande VIT
Tryck på rattknapp
symbol tänds i kombiinstrumentet (s.
208) vilket visar att Farthållaren är i
beredskapsläge (s. 201).
För att ändra lagrad hastighet:
•
För att aktivera Farthållaren:
•
Vid önskad hastighet – tryck på rattknapp
eller
.
>
Aktuell hastighet lagras i minnet, kombiinstrumentet visar ett "förstoringsglas" runt
den valda hastigheten någon sekund och
dess markering skiftar från VIT till GRΚN.
Då denna symbol skiftar färg från
VIT till GRΚN är Farthållaren aktiv
och bilen håller lagrad hastighet.
Endast då symbolen visar
bild av ett annat fordon, regleras avståndet till framförvarande fordon av Farthållaren.
eller
–
Justera med korta tryck på
varje tryck ger +/– 5 km/h. Senast gjorda
tryck lagras i minnet.
Om farten ökas med gaspedalen innan
tryck på
/ -knapp, är det bilens aktuella hastighet vid knapptrycket som lagras i farthållaren.
För att justera +/– 1 km/h:
•
Håll knappen intryckt och släpp vid
önskad hastighet.
OBS
Om någon av Farthållarens knappar hålls
intryckt flera minuter, blockeras den och
stängs av. För att kunna återaktivera Farthållaren, måste bilen stannas och motorn
återstartas.
07
I vissa situationer går det inte att aktivera
Farthållaren. Då visar kombiinstrumentet (s. 208) Farthållare Ej
tillgänglig .
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
199
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
Adaptiv farthållare* – översikt (s. 198)
Adaptiv farthållare* – ställa in
tidsavstånd
Den Adaptiva farthållaren (s. 195) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
För att ställa in/ändra tidsavståndet:
•
Vrid rattknappsatsens tumhjul (eller
använd knapparna
/
för bil utan Fartbegränsare).
I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den
Adaptiva farthållaren tidsluckan något.
För att kunna följa framförvarande bil på ett
mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den
Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera
påtagligt i vissa lägen.
07
Observera att små tidsavstånd ger föraren
kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa i trafiken.
Samma symbol visas även när Avståndsvarning (s. 210) är aktiverad.
200
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Om Farthållaren inte verkar reagera vid
aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till framförvarande bil förhindrar en
hastighetsökning.
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Läs mer om hur du hanterar hastigheten (s.
199).
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – tillfällig
deaktivering och beredskapsläge
Den Adaptiva farthållaren (s. 195) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla en jämn hastighet och ett säkert avstånd
till framförvarande fordon. Farthållaren kan tillfälligt deaktiveras och försättas i beredskapsläge.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
med Fartbegränsare
För att tillfälligt koppla ur den Adaptiva farthållaren och ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Denna symbol och lagrad hastighets
markering skiftar då färg från GRΚN
till VIT.
Tillfällig deaktivering – beredskapsläge
utan Fartbegränsare
För att tillfälligt koppla ur Farthållaren och
ställa den i beredskapsläge:
•
Tryck på rattknapp
Beredskapsläge p.g.a. föraringrepp
Den Adaptiva farthållaren kopplas tillfälligt ur
och ställs automatiskt i beredskapsläge om:
•
•
färdbromsen används
kopplingspedalen är nertryckt längre än
1 minut13
•
växelväljaren/-spaken förs till neutralläge N (automatisk växellåda)
•
föraren håller en högre hastighet än den
inställda längre än 1 minut.
Föraren måste därefter själv reglera hastigheten.
•
•
•
•
•
•
•
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig bältet
motorvarvtalet är för lågt/högt
hastigheten sjunkit under 30 km/h14
hjulen tappar väggreppet
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är täckt av t.ex. blöt snö
eller kraftigt regn (radarvågorna blockeras).
En tillfällig fartökning med gaspedalen, t.ex.
vid en omkörning, påverkar inte farthållarens
inställning – bilen återgår till senast lagrad
hastighet när gaspedalen släpps.
För mer information om symboler, meddelanden och dess innebörd, se avsnitt Symboler
och meddeanden i display (s. 208).
För mer information, se avsnitten Hantera
hastighet (s. 199) och Köra om annat fordon (s. 202).
Återuppta inställd hastighet
Automatiskt beredskapsläge
Adaptiv farthållare i beredskapsläge återaktiv– hastigeras med ett tryck på rattknapp
heten sätts då till den senast lagrade.
Den Adaptiva farthållaren är beroende av
andra system, t.ex. Stabilitets- och dragkraftssystemet (DSTC) (s. 181). Om något av
dessa system slutar fungera stängs Farthållaren av automatiskt.
Vid automatisk deaktivering ljuder en signal
och meddelandet Farthållare Urkopplad
visas i kombiinstrumentet. Föraren måste då
ingripa och själv anpassa hastighet och
avstånd till framförvarande fordon.
OBS
En markant hastighetsökning kan följa
efter att hastigheten återupptagits med
.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd (s. 207)
07
En automatisk deaktivering kan bero på att:
13
14
Att frikoppla och välja högre eller lägre växel medför inget beredskapsläge.
Gäller inte bil med Köassistent – den klarar ända ner till stillastående.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
201
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – köra om annat
fordon
Den Adaptiva farthållaren (s. 195) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon och kan även hjälpa till vid omkörning.
Läs mer om olika tidsavstånd (s. 200) till framförvarande fordon.
Då bilen följer ett annat fordon och föraren
markerar en förestående omkörning med körriktningsvisaren15, hjälper den Adaptiva farthållaren till genom att kortvarigt accelerera
bilen mot framförvarande fordon.
Funktionen är aktiv i hastigheter
över 70 km/h.
Läs mer om hur du hanterar hastigheten (s.
199).
VARNING
Adaptiv farthållare* – stänga av
Adaptiv farthållare* – köassistent
Den Adaptiva farthållaren (s. 195) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren (s. 195) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon. Köassistenten ger den Adaptiva farthållaren utökad funktionalitet även i hastigheter
lägre än 30 km/h.
Knappsats med Fartbegränsare
Den Adaptiva farthållaren stängs av med ett
. Den inställda haskort tryck på rattknapp
tigheten raderas och kan inte återupptas med
-knappen.
Knappsats utan Fartbegränsare
Med ett kort tryck på rattknapp
ställs den
Adaptiva farthållaren i beredskapsläge. Med
ytterligare ett kort trycks stängs farthållaren
av. Den inställda hastigheten raderas och kan
-knappen.
inte återupptas med
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
Var uppmärksam på att denna funktion
kan aktiveras vid fler situationer förutom
vid omkörning, t.ex. då körriktningsvisare
används för att markera filbyte eller avfart
till annan väg – bilen kommer då att kortvarigt accelerera.
07
Relaterad information
•
15
202
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
Endast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
I bil med automatisk växellåda är den Adaptiva farthållaren kompletterad med funktionen
Köassistent (även kallad "Queue Assist").
Köassistenten har följande funktioner:
•
•
•
Utökat hastighetsintervall – även vid lägre
än 30 km/h och stillastående
Målbyte
Automatisk bromsning upphör vid stillastående
Observera att minsta programmerbara hastighet för den Adaptiva farthållaren är 30 km/h –
även om farthållaren klarar att följa ett annat
fordon ner till stillastående, kan en lägre
hastighet inte väljas.
Läs mer om hur du hanterar hastigheten (s.
195) och olika tidsavstånd till framförvarande
fordon (s. 200).
07 Förarstöd
Utökat hastighetsintervall
OBS
För att kunna aktivera Farthållaren måste
förardörren vara stängd och föraren ha
säkerhetsbältet påtaget.
Med automatisk växellåda kan den Adaptiva
farthållaren följa ett annat fordon inom intervallet 0–200 km/h.
OBS
Tryck på rattknapp
.
eller
•
Tryck ner gaspedalen.
>
Därefter kommer Farthållaren att återuppta följandet av framförvarande fordon.
•
Målbyte
Föraren måste själv ingripa och
bromsa.
Automatiskt beredskapsläge vid
målbyte
OBS
•
När den Adaptiva farthållaren följer ett
framförvarande fordon i hastigheter över
30 km/h och byter mål från framförvarande
fordon till ett stillastående fordon, kommer
Farthållaren att ignorera det stillastående
fordonet och istället välja den lagrade hastigheten.
Se mer information under kommande
rubrik "Upphörande av automatisk bromsning vid stillastående".
För att kunna aktivera Farthållaren under
30 km/h krävs ett framförvarande fordon
inom rimligt avstånd.
Vid korta stopp i samband med krypkörning i
långsam trafik eller vid trafikljus återupptas
körningen automatiskt om stoppen inte överstiger ca 3 sekunder – tar det längre tid innan
framförvarande bil börjar rulla igen, ställs
Farthållaren i beredskapsläge (s. 201) med
automatisk bromsning. Föraren måste sedan
återaktivera den på ett av följande sätt:
VARNING
Köassistenten kan hålla bilen stillastående
i högst 4 minuter – därefter släpper bromsarna.
Den Adaptiva farthållaren kopplas ur och
ställs i beredskapsläge:
Om framförvarande målfordon hastigt viker av
kan stillastående trafik finnas framför.
När den Adaptiva farthållaren följer ett annat
fordon i hastigheter lägre än 30 km/h och
byter mål från ett rörligt till ett stillastående
fordon, kommer Farthållaren att bromsa för
det stillastående fordonet.
•
då hastigheten understiger 5 km/h och
farthållaren är osäker på om målobjektet
är ett stillastående fordon eller något
annat objekt, t.ex. ett farthinder.
•
då hastigheten understiger 5 km/h och
framförvarande fordon viker av så farthållaren inte längre har ett fordon att följa.
Upphörande av automatisk bromsning
vid stillastående
I följande situationer avbryter Köassistenten
automatisk bromsning vid stillastående:
•
•
07
föraren öppnar dörren
föraren tar av sig bältet.
}}
203
07 Förarstöd
||
Det innebär att bromsarna släpper och bilen
kommer att börja rulla – föraren måste därför
ingripa och själv bromsa för att hålla bilen.
VIKTIGT
Köassistenten kan hålla bilen stillastående
i högst 4 minuter – därefter släpper bromsarna.
Föraren uppmärksammas om detta i flera
steg med ökande intensitet:
1. Akustiskt larm (plingande) samt textmeddelande.
Med en knapptryckning kan den Adaptiva
delen (avståndshållaren) i den Adaptiva farthållaren (s. 195) deaktiveras varvid bilen
endast följer den satta hastigheten.
3. "Huggande" bromsningar tillkommer.
För mer information om symboler, meddelanden och dess innebörd, se avsnittet
Symboler och meddelanden i display (s.
208).
–
Gör ett långt tryck på rattknapp
kombiinstrumentets symbol skiftar från
till
.
>
Därmed är farthållaren aktiverad.
föraren sätter foten på bromspedalen
•
parkeringsbromsen ansätts.
växelväljaren förs till P-, N- eller R-läge
föraren ställer farthållaren i beredskapsläge
Relaterad information
204
Skifta från Adaptiv farthållare till
Farthållare
•
•
•
•
•
•
Den Adaptiva farthållaren (s. 195) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
2. Blinkande varningslampa i vindrutan
tillkommer.
Köassistenten släpper färdbromsen och ställs
i beredskapsläge även i dessa situationer:
07
Adaptiv farthållare* – skifta
farthållarfunktionalitet
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet (s. 204)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
VARNING
Bilen bromsar inte längre automatiskt efter
skifte från ACC till CC – den följer endast
satt hastighet.
Skifta tillbaka från Farthållare till
Adaptiv farthållare
Stäng av farthållaren med 1–2 tryck på
.
Nästa gång systemet sätts på, är det den
Adaptiva farthållaren som aktiveras.
Relaterad information
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering
och beredskapsläge (s. 201)
07 Förarstöd
Radarsensor
Radarsensor – begränsningar
Radarsensorns uppgift är att upptäcka bilar
eller större fordon i samma körriktning, i
samma körfält.
Radarsensorn (s. 205) har vissa begränsningar
bland annat på grund av sitt begränsade synfält.
Radarsensorn används av följande funktioner:
Radarsensorns förmåga att upptäcka ett
framförvarande fordon minskas kraftigt:
•
•
Adaptiv farthållare*
•
Avståndsvarning*
Kollisionsvarnare med auto-broms och
fotgängarskydd*
•
Modifiering av radarsensorn kan göra den
olaglig att använda.
OBS
Håll ren ytan framför radarsensorn.
VIKTIGT
Vid synlig skada på bilens grill eller vid
misstanke om att radarsensorn kan vara
skadad:
•
•
Synfält
Kontakta en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Funktionen kan helt eller delvis utebli –
alternativt fungera felaktigt – om grillen,
radarsensorn eller dess konsol är skadad
eller har lossnat.
Relaterad information
•
•
•
•
om radarsensorn blir blockerad och inte
kan upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask eller andra
föremål har samlats framför radarsensorn.
Radarsensor – begränsningar (s. 205)
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
Kollisionsvarnare* (s. 219)
Avståndsvarning* (s. 210)
om framförvarande fordons hastighet skiljer sig mycket från den egna hastigheten.
Radarsensorn har ett begränsat synfält. I
vissa situationer upptäcks inte ett annat fordon eller upptäckten sker senare än förväntat.
ACC:ns synfält.
Radarsensorn kan ibland upptäcka fordon sent på korta avstånd, t.ex. ett fordon som kör in mellan eget och framförvarande fordon.
Små fordon, exempelvis motorcyklar,
eller fordon som inte kör mitt i filen kan
förbli oupptäckta.
07
I kurvor kan radarsensorn upptäcka fel
fordon eller tappa ett upptäckt fordon ur
sikte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
205
07 Förarstöd
||
VARNING
VARNING
Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandena och ingripa när den Adaptiva farthållaren inte håller lämplig hastighet eller lämpligt avstånd.
Den Adaptiva farthållaren är inte ett kollisionsundvikande system. Föraren måste
ingripa om systemet inte upptäcker ett
framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren kan inte hantera
alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
Den Adaptiva farthållaren bromsar inte för
människor eller djur och inte för små fordon, t.ex. cyklar och motorcyklar. Inte heller för mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon och föremål.
Läs alla avsnitt om den Adaptiva farthållaren i ägarmanualen för att ta del av dess
begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan den används.
Använd inte den Adaptiva farthållaren vid
exempelvis stadstrafik, tät trafik, korsningar, halka, mycket vatten eller slask på
vägbanan, kraftigt regn/snöfall, dålig sikt,
kurviga vägar eller av- och påfarter.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls, även när den
Adaptiva farthållaren används.
VARNING
Tillbehör eller andra föremål som t.ex.
extraljus får inte monteras framför grillen.
07
206
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
Kollisionsvarnare* (s. 219)
Avståndsvarning* (s. 210)
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – felsökning och
åtgärd
Den Adaptiva farthållaren (s. 195) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Om kombiinstrumentet visar meddelandet
Radarn blockerad Se handbok innebär det
att radarsignalerna från radarsensorn (s. 205)
blockeras och att fordon framför bilen inte
kan upptäckas.
I följande tabell visas exempel på möjliga
orsaker till att meddelandet visas och lämplig
åtgärd:
Det innebär att – förutom Adaptiv farthållare –
Avståndsvarning (s. 210) och Kollisionsvarnare (s. 219) med auto-broms inte heller fungerar.
Orsak
Åtgärd
Radarytan i grillen är smutsig eller belagd med is eller snö.
Gör ren radarytan i grillen från smuts, is och snö.
Kraftigt regn eller snö blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid kraftig nederbörd.
Vatten eller snö från vägbanan virvlar upp och blockerar radarsignalerna.
Ingen åtgärd. Ibland fungerar inte radarn vid mycket blöt eller snöig vägbana.
Radarytan är rengjord men meddelandet kvarstår.
Avvakta. Det kan ta några minuter för radarn att upptäcka att den inte
längre är blockerad.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
207
07 Förarstöd
Adaptiv farthållare* – symboler och
meddelanden
hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon.
Den Adaptiva farthållaren (s. 195) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Symbolen är VIT
Den Adaptiva farthållaren är satt i Adaptiv farthållare* – tillfällig deaktivering och beredskapsläge (s.
201).
Symbolen är GRΚN
Bilen håller lagrad hastighet.
Standardfarthållare är manuellt vald.
DSTC Normal för ink. av
farthåll
Adaptiva farthållaren går inte att aktivera förrän DSTC har satts i Normalläge – Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC) (s. 181).
Farthållare Urkopplad
Adaptiva farthållaren har stängts av – föraren måste själv reglera hastigheten.
Farthållare Ej tillgänglig
Adaptiva farthållaren kan inte aktiveras.
Detta kan bland annat bero på att:
•
•
bromstemperaturen är hög
radarsensorn är blockerad av t.ex. blöt snö eller regn.
För mer information om felsökning, se avsnittet Adaptiv farthållare* – felsökning och åtgärd (s. 207)
07
Radarn blockerad Se
handbok
Adaptiva farthållaren är tillfälligt ur funktion.
•
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om
snöslask har samlats framför radarsensorn.
Föraren kan då välja att skifta till ordinarie Farthållare Farthållare* (s. 190) (CC) – ett textmeddelande
informerar om lämpliga alternativ.
Läs mer om radarsensorns begränsningar (s. 205).
208
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Farthållare Serv. erfordras
Adaptiva farthållaren är ur funktion.
•
Bromsa för att hålla +
akustiskt larm + varningsljus i
vindrutan + "huggande"
bromsningar
Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Bilen står stilla och den Adaptiva farthållaren kommer att släppa färdbromsen varför bilen strax
kommer att börja rulla.
•
Föraren måste bromsa själv. Meddelandet kvarstår och larmet ljuder tills föraren trampar på
bromspedalen eller använder gaspedalen.
(Endast med Köassistent)
Under 30 km/h Endast följande
Visas vid försök att aktivera Adaptiva farthållaren vid hastighet under 30 km/h utan ett framförvarande fordon inom aktiveringsavstånd (ca 30 meter).
(Endast med Köassistent)
A
Symbolerna är schematiska.
Relaterad information
•
Adaptiv farthållare (ACC)* (s. 195)
07
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
209
07 Förarstöd
Avståndsvarning*
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet
till framförvarande fordon.
Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över
30 km/h och reagerar endast för fordon som
kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller
stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.
OBS
Avståndsvarning är deaktiverad under
tiden Adaptiv farthållare är aktiv.
VARNING
system MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Avståndsvarning. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s.
101).
Ställa in tidsavstånd
Avståndsvarningen reagerar endast om
avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna
fordonets hastighet påverkas inte.
Handhavande
Reglage och symbol för tidsavstånd.
Tidsavstånd – Κka/minska.
Tidsavstånd – På.
Orange varningsljus16.
07
En orange varningslampa i vindrutan lyser
med fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.
Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta
på eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är
påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens meny-
16
210
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas
och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken
horisontella streck – ju fler
streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar
ca 1 sekund till framförvarande fordon,
5 streck ca 3 sekunder.
07 Förarstöd
Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare (s. 195) är aktiverad.
OBS
Ju högre hastighet desto längre blir
avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.
Det inställda tidsavståndet används även
av funktionen Adaptiv farthållare (s. 196).
Använd endast tidsavstånd som är tillåtna
enligt lokala trafikbestämmelser.
Relaterad information
•
Avståndsvarning* – begränsningar (s.
211)
•
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 212)
Avståndsvarning* – begränsningar
Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om avståndet till
framförvarande fordon. Funktionen, som
använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren (s. 195) och Kollisionsvarnare
med auto-broms (s. 219), har vissa begränsningar.
Relaterad information
•
•
Avståndsvarning* (s. 210)
Avståndsvarning* – symboler och meddelanden (s. 212)
OBS
Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon
kan göra att varningsljuset i vindrutan inte
syns.
Dåligt väder eller kurviga vägar kan
påverka radarsensorns möjligheter att
upptäcka framförvarande fordon.
Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar.
Detta kan innebära att varningslampan
tänds på kortare avstånd än det inställda
eller att varningen tillfälligt uteblir.
Mycket höga hastigheter kan också orsaka
att lampan tänds på kortare avstånd än
det inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.
07
För ytterligare information om radarsensorns
begränsningar, se Radarsensor – begränsningar (s. 205) och Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 224).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
211
07 Förarstöd
Avståndsvarning* – symboler och
meddelanden
ståndet till framförvarande fordon. Funktionen
har vissa symboler och meddelanden som
kan visas i kombiinstrumentet om funktionen
Avståndsvarning (s. 210) (Distance Alert) är en
funktion som informerar föraren om tidsav-
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Radarn blockerad
Se handbok
Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.
är nedsatt på grund av dess begränsningar (s.
211).
Radarsensorn (s. 205) är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller
om snöslask har samlats framför radarsensorn.
För information, se Radarsensor – begränsningar (s. 205).
Krockvarning Serv.
erfordras
A
Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms (s. 225) är helt eller delvis ur funktion.
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolerna är schematiska.
07
212
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
City Safety™
VIKTIGT
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
Underhåll och byte av komponenter i City
Safety™ får endast utföras på verkstad –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
VARNING
Funktionen City Safety™ är aktiv i hastigheter
under 50 km/h och hjälper föraren genom att
bromsa bilen automatiskt vid överhängande
risk för kollision med framförvarande fordon,
om föraren inte själv reagerar i tid genom att
bromsa och/eller styra undan.
City Safety™ reagerar inte på fordon som
kör i en annan riktning än det egna fordonet, för små fordon och motorcyklar eller
för människor och djur.
City Safety™ kan förhindra kollision vid en
hastighetsskillnad lägre än 15 km/h – vid
högre hastighetsskillnad kan kollisionshastigheten endast reduceras. För full bromsverkan måste föraren trampa på bromspedalen.
City Safety™ är konstruerat för att aktiveras
så sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
Förare eller passagerare märker normalt av
City Safety™ bara om en situation uppkommer som är mycket nära en kollision.
Är bilen även utrustad med Kollisionsvarnare
med auto-broms (s. 219)* kompletterar dessa
båda system varandra.
City Safety™ läser av trafiken framför bilen
med en lasersensor (s. 216) monterad i vindrutans överkant. Vid överhängande risk för
kollision kommer City Safety™ att automatiskt
bromsa bilen, vilket kan upplevas som en kraftig inbromsning.
City Safety™ fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden.
City Safety™ aktiveras i situationer där föraren egentligen borde ha börjat bromsa
betydligt tidigare varför funktionen inte kommer att kunna hjälpa föraren i alla lägen.
City Safety™ ska inte användas för att ändra
förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på och låter City Safety™
bromsa, kommer en kollision att ske förr eller
senare.
City Safety™ – funktion
Invänta aldrig att City Safety™ ska ingripa.
Föraren är alltid ansvarig för att rätt
avstånd och hastighet hålls.
Relaterad information
•
•
•
•
•
City Safety™ – begränsningar (s. 215)
07
City Safety™ – funktion (s. 213)
City Safety™ – handhavande (s. 214)
City Safety™ – lasersensorn (s. 216)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 218)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
213
07 Förarstöd
||
När funktionen aktiveras och bromsar, visar
kombiinstrumentet ett meddelande (s. 218)
om att funktionen är/har varit aktiv.
OBS
När City Safety™ bromsar, tänds bromsljusen.
City Safety™ – handhavande
City Safety™ är en funktion för att stödja föraren att undvika en kollision vid bl.a. körning i
köer, där förändringar i framförvarande trafik
tillsammans med ouppmärksamhet kan leda
till en incident.
På och Av
Relaterad information
Lasersensorns sändar- och mottagarfönster17.
•
•
•
City Safety™ aktiverar en kort, kraftig bromsning och stannar bilen i normalfallet precis
bakom framförvarande fordon. För de flesta
förare ligger detta långt utanför ett normalt
körsätt och kan upplevas som obehagligt.
Är hastighetsskillnaden mellan fordonen mer
än 15 km/h kan City Safety™ inte på egen
hand undvika kollisionen – för full bromskraft
måste föraren trampa på bromspedalen och
det kan då vara möjligt att undvika en kollision, även vid hastighetsskillnader över
15 km/h.
17
214
Funktionen City Safety™ är alltid påslagen
efter att motorn startats via nyckelläge I
ochII (s. 70).
City Safety™ – begränsningar (s. 215)
Om hastighetsskillnaden är 4–15 km/h relaterat den framförvarande bilen kan City
Safety™ helt undvika en kollision.
07
OBS
City Safety™ (s. 213)
City Safety™ – handhavande (s. 214)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
I vissa situationer kan det vara önskvärt att
stänga av City Safety™, t.ex. där lövade grenar kan svepa över motorhuv och/eller vindruta.
Efter motorstart kan City Safety™ stängas av
på följande sätt:
•
Sök med MY CAR på mittkonsolens bildskärm med dess menysystem fram
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem City Safety. Välj
alternativ Av. Se MY CAR (s. 101) för mer
information.
Vid nästa motorstart kommer dock
funktionen (s. 213) att vara påslagen igen,
även om systemet var avstängt när
motorn stängdes av.
07 Förarstöd
VARNING
Lasersensorn (s. 216) sänder ut laserljus
även när City Safety™ är manuellt
avstängd.
För att koppla in City Safety™ igen:
•
Följ samma procedur som vid avstängning, men välj alternativet På.
Relaterad information
•
•
•
City Safety™ (s. 213)
City Safety™ – begränsningar (s. 215)
City Safety™ – symboler och meddelanden (s. 218)
City Safety™ – begränsningar
Sensorn i City Safety™ är konstruerad för att
upptäcka bilar och andra större motorfordon
framför bilen och är oberoende av om det är
dag eller natt. Funktionen har emellertid ett
antal begränsningar.
Sensorn fungerar sämre – eller inte alls – i
t.ex. kraftigt snöfall eller regn, i tät dimma
eller i kraftig damm- eller snörök. Även imma,
smuts, is eller snö på vindrutan kan störa
funktionen.
Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel
för utskjutande last eller tillbehör som t.ex.
extraljus och frontbågar vilka överstiger
motorhuvens höjd begränsar funktionen.
Laserljuset från sensorn i City Safety™ mäter
hur ljuset reflekteras. Sensorn kan inte se
föremål med låg reflektionsförmåga. Fordons
bakdelar reflekterar i allmänhet ljuset tillräcklig tack vare registreringsskylt och bakljusreflektorer.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan för City Safety™ att
undvika kollision. I sådana situationer kommer ABS- och DSTC-systemen att ge bästa
möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.
När den egna bilen backar är City Safety™
temporärt deaktiverad.
City Safety™ aktiveras inte i låga farter –
under 4 km/h – varför systemet inte ingriper i
situationer där man närmar sig framförva-
rande bil mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
Förarens kommandon prioriteras alltid, varför
City Safety™ inte ingriper i situationer där föraren på ett tydligt sätt styr eller gasar även
om en kollision är oundviklig.
När City Safety™ har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när City Safety™ stoppat bilen om inte föraren hinner trycka ner kopplingspedalen
dessförinnan.
OBS
•
Håll vindrutans yta framför lasersensorn (s. 216) ren avseende is, snö, och
smuts. För bild på sensorns placering,
se City Safety™ – funktion (s. 213).
•
Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför lasersensorn
•
Avlägsna is och snö från motorhuven –
snö- och istäcke får ej överstiga 5 cm
höjd.
07
Felsökning och åtgärd
Om kombiinstrumentet visar meddelandet (s.
218) Vindrutesensorer blockerade Se
215
07 Förarstöd
||
handbok innebär det att lasersensorn är
blockerad och inte kan upptäcka fordon framför bilen, vilket i sin tur innebär att City
Safety™ inte fungerar.
VIKTIGT
Om spricka, repa eller stenskott uppstår
på vindrutan framför något av lasersensorns båda "fönster" och täcker en yta på
ca 0,5 × 3,0 mm (eller större), ska en verkstad kontaktas för byte av vindrutan – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. För bild på sensorns placering, se City
Safety™ – funktion (s. 213).
Dock kommer inte meddelandet
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
att visas för alla situationer där lasersensorn
är blockerad – föraren måste därför vara noggrann med att hålla ren vindrutan och området framför lasersensorn.
Utebliven åtgärd kan medföra reducerad
prestanda för City Safety™.
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och förslag till lämplig
åtgärd.
07
Rengör vindrutans
yta framför sensorn
från smuts, is och
snö.
Volvo rekommenderar att inte reparera
sprickor, repor eller stenskott i området framför lasersensorn – istället bör
hela vindrutan bytas.
•
Avlägsna det
blockerande föremålet.
Innan utbyte av vindruta, kontakta en
auktoriserad Volvoverkstad för verifiering av att rätt vindruta beställs och
monteras.
•
Samma typ eller av Volvo godkända
vindrutetorkare ska monteras vid
utbyte.
Åtgärd
Vindrutans yta framför lasersensorn är
smutsig eller belagd
med is eller snö.
Lasersensorns synfält är blockerat.
Följande två dekaler relaterar till lasersensorn:
Bildens övre dekal beskriver laserljusets klassificering:
•
Relaterad information
•
•
•
216
Funktionen City Safety™ innehåller en sensor
vilken sänder ut laserljus. Kontakta en kvalificerad verkstad vid fel eller behov av service
på lasersensorn – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Det är absolut nödvändigt att följa föreskrivna instruktioner vid hantering av lasersensorn.
För att inte riskera utebliven, felaktig eller
reducerad funktion för City Safety™, gäller
även följande:
•
Orsak
City Safety™ – lasersensorn
City Safety™ (s. 213)
City Safety™ – funktion (s. 213)
City Safety™ – handhavande (s. 214)
Laserstrålning – Titta inte i laserstrålen
med optiska instrument – Klass 1M laserprodukt.
Bildens undre dekal beskriver laserljusets
fysikaliska data:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Κverensstämmer med FDA:s (amerikanska livsmedelsverket) standarder för laserpro-
07 Förarstöd
dukters utförande med undantag för avvikelser i enlighet med "Laser Notice No.
50" från den 26 juli 2001.
Strålningsdata för lasersensor
Följande tabell preciserar lasersensorns fysikaliska data.
Maximal pulsenergi
2,64 µJ
Maximal medeluteffekt
45 mW
Pulslängd
Divergens (horisontell × vertikal)
•
VARNING
Om någon av instruktionerna häri inte
efterföljs finns risk för ögonskador!
•
Titta aldrig in i lasersensorn (vilken
avger spridande osynlig laserstrålning)
på ett avstånd om 100 mm eller närmare med förstorande optik av typ förstoringsglas, mikroskop, objektiv eller
liknande optiska instrument.
•
Test, reparation, demontering, justering och/eller byte av reservdelar på
lasersensorn får enbart utföras av en
kvalificerad verkstad – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
•
För att undvika exponering av skadlig
strålning, utför ingen omjustering eller
underhåll annat än specificerat häri.
•
Reparatör måste följa särskilt framtagen verkstadsinformation för lasersensor.
•
Demontera inte lasersensorn (inkl. ta
bort linserna). En demonterad lasersensor uppfyller laser klass 3B enligt
standard IEC 60825-1. Laser klass 3B
är inte ögonsäker och utgör därför en
risk för skador.
•
Lasersensorns kontakt måste vara
urkopplad innan demontering från
vindrutan.
•
Lasersensorn måste vara monterad på
vindrutan innan sensorns kontakt
ansluts.
33 ns
28° × 12°
Lasersensorn sänder laserljus när fjärrnyckeln är i nyckelläge II (s. 70) även
vid avstängd motor.
Relaterad information
•
City Safety™ (s. 213)
07
217
07 Förarstöd
City Safety™ – symboler och
meddelanden
strumentets symboler (s. 218) tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett
textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
I samband med att City Safety (s. 213)™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiin-
SymbolA
Meddelande
Innebörd/Åtgärd
Bromshjälp av City Safety
City Safety™ bromsar eller har gjort en automatisk inbromsning.
Vindrutesensorer blockerade
Se handbok
Lasersensorn är tillfälligt ur funktion på grund av att något blockerar den.
•
Ta bort föremålet som blockerar sensorn och/eller rengör vindrutan framför den.
Läs om lasersensorns begränsningar.
City Safety Service erfordras
City Safety™ är ur funktion.
•
A
Symbolerna är schematiska.
Relaterad information
•
•
07
218
City Safety™ (s. 213)
City Safety™ – funktion (s. 213)
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare*
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd aktiveras i situationer där föraren
egentligen borde ha börjat bromsa betydligt
tidigare varför funktionen inte kommer att
kunna hjälpa föraren i alla lägen.
varnas18
Föraren enbart
för uppdykande hinder med visuella och akustiska signaler –
ingen automatisk bromsning ingriper, föraren
måste själv bromsa.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd ska inte användas för att ändra förarens sätt att framföra bilen – om föraren
enbart förlitar sig på Kollisionsvarnare med
auto-broms och låter den bromsa, kommer
en kollision att ske förr eller senare.
Två systemnivåer
Beroende av hur bilen är utrustad, kan funktionen Kollisionsvarnare med auto-broms &
fotgängarskydd förekomma i två varianter:
18
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelande (s. 229)
Nivå 2
Föraren varnas för uppdykande hinder med
visuella och akustiska signaler – bilen bromsas automatiskt om föraren inte själv agerar
inom rimlig tid.
VIKTIGT
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd är konstruerad för att aktiveras så
sent som möjligt för att undvika onödiga
ingrepp.
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd kan förhindra en kollision eller sänka
kollisionshastigheten.
•
Nivå 1
Underhåll av i Kollisionsvarnare med autobroms & fotgängarskydd ingående komponenter får endast utföras på verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 220)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 223)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 221)
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
224)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 225)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 227)
07
Ingen varning för cyklister med "Nivå 1".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
219
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – funktion
3. Auto-broms20
3 – Auto-broms
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Kollisionsvarnaren och City Safety™ (s. 213)
kompletterar varandra.
I sista momentet aktiveras den automatiska
bromsfunktionen.
1 – Kollisionsvarning
Först varnas föraren för en nära förestående
kollision.
Kollisionsvarnaren upptäcker fotgängare,
stillastående fordon samt fordon som kör i
samma riktning framför det egna fordonet.
Vid risk för kollision med en fotgängare eller
ett fordon påkallas förarens uppmärksamhet
med en rödblinkande varningssignal och en
akustisk signal.
2 – Bromsunderstöd
Om risken för kollision ökat ytterligare efter
kollisionsvarningen, aktiveras bromsunderstödet.
Funktionsöversikt19.
Audio-visuell varningssignal vid kollisionsrisk.
Radarsensor20
07
Kamerasensor
Kollisionsvarnare med auto-broms utför tre
moment i följande ordning:
1. Kollisionsvarning
2. Bromsunderstöd20
19
20
220
Det innebär att bromssystemet förbereds för
en snabb inbromsning genom att bromsarna
ansätts svagt, vilket kan kännas som ett lättare ryck.
Om bromspedalen trycks ner tillräckligt fort
sker inbromsningen med full bromsverkan.
Bromsunderstödet förstärker även förarens
inbromsning om systemet bedömer att
bromsningen inte är tillräcklig för att undvika
en kollision.
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
Endast med system Nivå 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om föraren i detta läge ännu inte har påbörjat
en undanmanöver och kollisionsrisken är
överhängande, träder den automatiska
bromsfunktionen in – detta sker oavsett om
föraren bromsar eller inte. Bromsning sker då
med full bromskraft för att sänka kollisionshastigheten eller med begränsad bromskraft
om det är tillräckligt för att undvika en kollision. För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
07 Förarstöd
•
Kollisionsvarnaren fungerar inte i alla körsituationer, trafik-, väder- och vägförhållanden. Kollisionsvarnaren reagerar inte på
fordon eller cyklister som kör i en annan
riktning än det egna fordonet eller för djur.
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 221)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av
cyklist
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
224)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 225)
Varning aktiveras endast vid hög risk för
kollision. Detta avsnitt "Funktion" samt
avsnitt "Begränsningar" informerar om
begränsningar vilka föraren ska vara medveten om innan Kollisionsvarnare med
auto-broms används.
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 227)
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelande (s. 229)
VARNING
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda i fordonshastighet över 80 km/h.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister fungerar inte i mörker och
tunnlar – inte heller vid tänd gatubelysning.
Auto-bromsfunktionen kan förhindra en
kollision eller reducera kollisionshastigheten. För att säkerställa full bromsverkan
bör föraren alltid trampa på bromsen –
även när bilen auto-bromsar.
Invänta aldrig en kollisionsvarning. Föraren
ansvarar alltid för att rätt avstånd och
hastighet hålls – även när Kollisionsvarnare
med auto-broms används.
Relaterad information
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 219)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 223)
Optimalt exempel på vad systemet tolkar som
cyklist – med tydlig kropps- och cykelkontur, rakt
bakifrån och i bilens centrumlinje.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar en cyklist, får så entydig information om kroppsoch cykelkontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet att urskilja cykel, huvud, armar,
axlar, ben, över- och underkropp i kombination med ett mänskligt normalt rörelsemönster.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
221
07 Förarstöd
||
Om stora delar av cyklistens kropp eller cykel
ej är synliga för funktionens kamera, kan
systemet inte upptäcka en cyklist.
sidolinjer kan detekteras sent eller inte
alls.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister i skymning och gryning är begränsad –
precis som för det mänskliga ögat.
•
Funktionens förmåga att upptäcka cyklister är avstängd vid körning i mörker och
tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
För optimal cykeldetektering ska funktionen City Safety™ vara aktiverad, se
City Safety™ (s. 213).
VARNING
Funktionen "ser" endast cyklister bakifrån, som
har samma färdriktning.
07
•
För att funktionen ska kunna upptäcka en
cyklist måste denne vara vuxen och sitta
på en "senior-cykel".
•
Cykeln måste vara utrustad med en väl
synlig och godkänd21 bakåtriktad röd
reflex, monterad minst 70 cm ovanför
vägbanan.
•
Funktionen kan bara upptäcka cyklister
rakt bakifrån och som har samma färdriktning – inte snett bakifrån, inte från
sidan.
•
Cyklister som färdas vid vänster eller
höger kant av bilens tänkta/förlängda
21
222
Kollisionsvarnare med auto-broms &
detektering av cyklister är ett hjälpmedel.
Funktionen kan inte upptäcka:
•
alla cyklister i alla situationer och ser
t.ex. inte delvis skymda cyklister.
•
cyklister i klädsel som döljer kroppskonturen eller som kommer från sidan.
•
cyklar som saknar bakåtriktad röd
reflex.
• cyklar lastade med större föremål.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på korrekt sätt och med säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
Reflexen ska uppfylla rekommendation och villkor från aktuell marknads trafikmyndighet.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 219)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 220)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 223)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 225)
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
224)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 227)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelande (s. 229)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – detektering av
fotgängare
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
•
För att en fotgängare ska kunna upptäckas måste denne synas i helfigur och
ha en längd av minst 80 cm.
•
Systemet kan inte upptäcka en fotgängare som bär på större föremål.
•
Kamerasensorns förmåga att se fotgängare i skymning och gryning är begränsad
– precis som för det mänskliga ögat.
•
Kamerasensorns förmåga att upptäcka
fotgängare är avstängd vid körning i mörker och tunnlar – även vid tänd gatubelysning.
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 221)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 225)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 227)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelande (s. 229)
VARNING
Kollisionsvarnare med auto-broms & fotgängarskydd är ett hjälpmedel.
Funktionen kan inte upptäcka alla fotgängare i alla situationer och ser t.ex. inte delvis
skymda fotgängare, personer i klädsel som
döljer kroppskonturen eller fotgängare kortare än 80 cm.
Optimala exempel på vad systemet betraktar
som fotgängare med tydlig kroppskontur.
För optimal prestanda av systemet krävs att
den systemfunktion som identifierar fotgängare, får så entydig information om kroppskontur som möjligt – detta förutsätter möjlighet
att urskilja huvud, armar, axlar, ben, över- och
underkropp i kombination med ett mänskligt
normalt rörelsemönster.
Om stora delar av kroppen ej är synliga för
kameran kan systemet inte upptäcka en fotgängare.
•
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på korrekt sätt och med
säkerhetsavstånd anpassad till hastigheten.
07
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 219)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 220)
Kollisionsvarnare* – handhavande (s.
224)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
223
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – handhavande
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Inställningar för Kollisionsvarnaren görs från
MY CAR via mittkonsolens bildskärm och
menysystem.
Varningssignaler På och Av
Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska och visuella varningssignaler ska vara
påslagna eller avstängda.
Vid motorstart fås automatiskt den inställning
som var vald då motorn stängdes av.
OBS
Funktionerna Bromsunderstöd och Autobroms är alltid aktiverade – de kan inte
stängas av.
Ljus- och ljudsignal
07
För att stänga av både ljus- och ljudsignal:
•
Sök fram Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem
Kollisionsvarning – välj där att bocka ur
rutan.
Varningslampan, se Kollisionsvarnare – funktion (s. 220), testas vid varje motorstart
224
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
genom att kort tända varningslampans separata ljuspunkter om Kollisionsvarnarens ljusoch ljudvarning är aktiverade.
Ljudsignal
Varningsljudet kan aktiveras/deaktiveras
separat:
•
Välj På eller Av i menysystemet under
Inställningar Bilinställningar
Förarstödsystem Kollisionsvarning
Varningsljud.
Ställa in varningsavstånd
Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd
den visuella och akustiska varningen utlöses.
•
Välj Långt, Normalt eller Kort i menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem
Kollisionsvarning
Varningsavstånd
Varningsavståndet bestämmer känsligheten
för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om
denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.
Använd varningsavstånd Kort endast i
undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.
OBS
När den Adaptiva farthållaren används
kommer varningslampan och varningsljudet att användas av Farthållaren även om
Kollisionsvarnaren är avstängd.
Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk
för kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.
För att Kollisionsvarnaren ska vara effektiv
– kör alltid med Avståndsvarning (s. 210)
inställd på tidsavstånd 4–5.
OBS
Även om varningsavståndet har satts till
Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil
bromsar kraftigt.
VARNING
Inget automatiskt system kan garantera
100 % korrekt funktion i alla situationer.
Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med
auto-broms mot människor eller fordon –
det kan medföra svåra skador och livsfara.
Kontrollera inställningar
De aktuella inställningarna kan kontrolleras på
mittkonsolens bildskärm. Sök med menysystemet MY CAR under Inställningar
Bilinställningar Förarstödsystem
Kollisionsvarning, MY CAR (s. 101).
07 Förarstöd
Underhåll
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 221)
•
Kollisionsvarnare* – allmäna
begränsningar
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 225)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 227)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelande (s. 229)
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Funktionen har vissa begränsningar – den är
t.ex. aktiv först från och med ca 4 km/h.
Kamera- och radarsensor22.
För att sensorerna ska fungera korrekt måste
de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Kollisionsvarnarens visuella varningssignal
kan vara svår att upptäcka vid starkt solljus,
reflexer, vid användning av solglasögon eller
om föraren inte har blicken riktad rakt fram.
Varningsljudet bör därför alltid vara aktiverat.
Vid halt väglag förlängs bromssträckan, vilket
kan reducera förmågan att undvika kollision. I
sådana situationer kommer ABS- och
DSTC (s. 181)-systemen att ge bästa möjliga
bromskraft med bibehållen stabilitet.
Relaterad information
•
•
•
22
Kollisionsvarnare* (s. 219)
07
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 220)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 223)
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
225
07 Förarstöd
||
OBS
Den visuella varningssignalen kan tillfälligt
sättas ur funktion vid hög kupétemperatur
som orsakats av t.ex. starkt solljus. Om
detta sker, aktiveras varningsljudet även
om det är deaktiverat i menysystemet.
•
Varningar kan utebli om avståndet till
framförvarande är kort eller ratt- och
pedalrörelser är stora, t.ex. vid aktiv
körstil.
VARNING
Varningar och bromsingrepp kan utlösas
sent eller utebli om trafiksituationen eller
yttre påverkan gör att radar- eller kamerasensorn inte kan upptäcka en fotgängare
eller ett framförvarande fordon eller cyklist
på korrekt sätt.
Sensorsystemet har en begränsad räckvidd för fotgängare och cyklister23 – systemet kan för dessa ge effektiva varningar
och bromsingrepp i fordonshastigheter
upp till 50 km/h. För stillastående eller
långsamgående fordon är varningar och
bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h.
Varningar för stillastånde eller långsamgående fordon kan sättas ur funktion
p.g.a. mörker eller dålig sikt.
Varning och bromsingrepp för fotgängare
och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h.
Kollisionsvarnaren använder samma radarsensor som Adaptiva farthållaren (s. 195).
Om varningar upplevs som för frekventa och
störande kan varningsavståndet minskas.
Detta leder då till att systemet varnar i ett
senare skede vilket minskar det totala antalet
varningar, se Kollisionsvarnare – handhavande (s. 224).
07
23
226
För cyklister kan varning och fullt bromsingrepp komma mycket sent eller samtidigt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Med ilagd backväxel är Kollisionsvarnare med
auto-broms temporärt deaktiverad.
Kollisionsvarnare med auto-broms aktiveras
inte i låga farter – under 4 km/h – varför
systemet inte ingriper i situationer där det
egna fordonet närmar sig framförvarande bil
mycket långsamt, t.ex. vid parkering.
I situationer där föraren visar ett aktivt och
medvetet körbeteende kan en kollisionsvarning senareläggas något för att minimera
onödiga varningar.
När Auto-broms har förhindrat en kollision
med ett stillastående föremål förblir bilen
stillastående i högst 1,5 sekund. Om bilen
bromsats för ett rullande framförvarande fordon, reduceras farten till samma hastighet
som det framförvarande fordonet håller.
På bil med manuell växellåda stannar motorn
när Auto-broms stoppat bilen om inte föraren
hinner trycka ner kopplingspedalen dessförinnan.
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 219)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 220)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 223)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 221)
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 224)
07 Förarstöd
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 227)
kameraberoende funktioner reduceras kraftigt
eller tillfälligt deaktiveras.
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelande (s. 229)
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snöeller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller
otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera funktionen när kamerasensorn
används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.
Funktionen använder bilens kamerasensor
vilken har vissa begränsningar.
Kamerasensorns synfält är begränsat varför
fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer inte kan upptäckas eller upptäckten
sker senare än förväntat.
Bilens kamerasensor används – förutom av
Kollisionsvarnare med auto-broms – även av
funktionerna:
•
•
•
•
Aktivt helljus (s. 81)
Trafikskyltsinformation (s. 184)
Driver Alert Control – DAC (s. 231)
Körfältsassistent (s. 235).
OBS
Håll vindrutans yta framför kamerasensorn
ren avseende is, snö, imma och smuts.
Klistra eller montera ingenting på vindrutan
framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran
beroende system att sluta fungera.
Kamerasensorn har begränsningar liknande
det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i
t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät
dimma. Under sådana förhållanden kan
Vid mycket höga temperaturer stängs kameran tillfälligt av under ca 15 minuter efter
motorstart för att skydda kamerafunktionen.
Felsökning och åtgärd
Om displayen visar meddelandet
Vindrutesensorer täckta innebär det att
kamerasensorn är blockerad och inte kan
upptäcka fotgängare, cyklister, fordon eller
väglinjer framför bilen.
Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller funktionerna Automatisk hel-/halvljusavbländning,
Trafikskyltsinformation, Driver Alert Control
och Körfältsassistent kommer att ha full funktionalitet.
07
I följande tabell framgår möjliga orsaker till att
meddelandet visas och lämplig åtgärd.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
227
07 Förarstöd
||
07
Orsak
Åtgärd
Vindrutans yta
framför kameran
är smutsig eller
belagd med is
eller snö.
Gör ren vindrutans yta
framför kameran från
smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö
gör att kameran
inte ser tillräckligt
bra.
Ingen åtgärd. Kameran
fungerar inte ibland vid
kraftig nederbörd.
Vindrutans yta
framför kameran
är rengjord men
meddelandet
kvarstår.
Avvakta. Det kan ta
några minuter för
kameran att mäta synbarheten.
Det har kommit
smuts mellan
vindrutans insida
och kameran.
Uppsök verkstad för
rengöring av vindrutan
innanför kamerakåpan
– en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
•
•
228
Kollisionsvarnare* (s. 219)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 220)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 223)
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 221)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 224)
•
Kollisionsvarnare* – symboler och meddelande (s. 229)
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 225)
07 Förarstöd
Kollisionsvarnare* – symboler och
meddelande
ett hjälpmedel för att assistera en förare som
riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående
eller kör i samma riktning.
"Kollisionsvarnare med auto-broms och
detektering av cyklister samt fotgängare" är
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Krockvarning AV
Kollisionsvarnaren avstängd.
Visas när motorn startas.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Krockvarning Ej tillgänglig
Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.
Visas när föraren försöker aktivera funktionen.
Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.
Bromshjälpen har aktiverats
Auto-broms har varit aktiv.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
A
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Radarn blockerad Se
handbok
Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.
Krockvarning Serv.
erfordras
Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.
Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.
•
07
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
229
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
•
Kollisionsvarnare* (s. 219)
Kollisionsvarnare* – funktion (s. 220)
Kollisionsvarnare* – detektering av fotgängare (s. 223)
•
Kollisionsvarnare* – detektering av cyklist
(s. 221)
•
•
Kollisionsvarnare* – handhavande (s. 224)
•
Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 227)
Kollisionsvarnare* – allmäna begränsningar (s. 225)
07
230
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Driver Alert System*
Förarhjälpmedel status
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System är avsett att hjälpa förare
som är på väg att få ett försämrat körbeteende eller är på väg att omedvetet lämna sitt
körfält.
DAC är avsedd att fånga förarens uppmärksamhet då denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller
håller på att somna.
Driver Alert System består av olika funktioner,
vilka kan vara påslagna samtidigt eller var för
sig:
DAC har som mål att upptäcka ett långsamt
försämrat körbeteende och är i första hand
ämnad att användas på större vägar.
•
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 232).
•
Körfältsassistent – handhavande (s. 237).
En påslagen funktion är satt i beredskapsläge
och aktiveras automatiskt först då hastigheten går över 65 km/h.
Funktionen deaktiveras igen när hastigheten
sjunker under 60 km/h.
Funktionerna använder en kamera vilken är
beroende av att körfältet har målade sidomarkeringar på var sida.
VARNING
Driver Alert System fungerar inte i alla
situationer utan är endast avsett att vara
ett kompletterande hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt.
Aktuell status för samtliga förarhjälpmedel
kan kontrolleras i MY CAR (s. 103).
Relaterad information
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 231)
•
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 232)
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 233)
En kamera läser av körbanans målade sidomarkeringar och jämför vägens sträckning
med förarens rattrörelser. Föraren larmas när
fordonet inte följer körbanan på ett jämnt sätt.
I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas
trots trötthet. Då kan det hända att föraren
inte får någon varning. Därför är det alltid viktigt att stanna och ta en paus vid känsla av
trötthet, oavsett om DAC varnat eller inte.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07
231
07 Förarstöd
||
OBS
Funktionen ska inte användas för att förlänga ett körpass. Planera alltid in pauser
med jämna mellanrum och se till att vara
utvilad.
Driver Alert Control (DAC)* –
handhavande
Inställningar för Driver Alert Control – DAC (s.
231) görs från mittkonsolens bildskärm och
dess menysystem (s. 101).
Begränsning
Varningssymbolen kan släckas:
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:
•
•
Framförs fordonet vingligt larmas
föraren med en ljudsignal samt textmeddelandet (s. 233) Driver Alert
Dags för en paus – vidstående
symbol tänds samtidigt i kombiinstrumentet.
Varningen upprepas efter en stund om inte
körbeteendet förbättras.
•
vid starka sidovindar
VARNING
på spårig vägbeläggning.
Ett larm bör tas på största allvar eftersom
en sömnig förare ofta inte själv observerar
sitt tillstånd.
DAC är inte avsedd för stadstrafik.
OBS
Kamerasensorn har vissa begränsningar,
se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns
begränsningar (s. 227).
Relaterad information
•
•
07
232
Driver Alert System* (s. 231)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 232)
•
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden (s. 233)
•
Körfältsassistent* (s. 235)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
Vid larm eller känsla av trötthet; stanna
bilen på ett säkert sätt snarast och vila.
Studier har visat att det är lika farligt att
köra vid trötthet som under påverkan av
alkohol.
För att sätta Driver Alert i beredskapsläge:
•
Sök i MY CAR fram Bilinställningar
Förarstödsystem Driver Alert och
bocka i rutan – Ingen bock i rutan: Funktionen avstängd.
Driver Alert aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h.
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 231)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 231)
Körfältsassistent* (s. 235)
07 Förarstöd
Driver Alert Control (DAC)* – symboler
och meddelanden
den i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.
Driver Alert Control – DAC (s. 231) kan i olika
situationer visa symboler och textmeddelan-
Kombiinstrument
SymbolA
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Dags för en
paus
Fordonet har framförts på ett vingligt sätt – föraren larmas med en akustisk varningssignal + text.
Vindrutesensorer blockerade Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s.
227).
Driver Alert Service erfordras
A
Systemet är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Symbolerna är schematiska.
Bildskärm
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert AV
Funktionen är avstängd.
Driver Alert Tillgänglig
Funktionen är aktiverad.
07
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
233
07 Förarstöd
||
Symbol
Meddelande
Innebörd
Driver Alert Standby <65 km/h
Funktionen är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Driver Alert Ej tillgänglig
Körbanan saknar tydliga sidomarkeringar eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om
kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 227).
Relaterad information
•
•
•
Driver Alert System* (s. 231)
Driver Alert Control (DAC)* – handhavande (s. 232)
Körfältsassistent* (s. 235)
07
234
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Körfältsassistent*
VARNING
Körfältsassistenten är en av funktionerna i
Driver Alert System – omnämns ibland även
som LKA (Lane Keeping Aid). Körfältsassistenten är tänkt att användas på motorvägar
och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt
lämnar det egna körfältet.
LKA är endast ett förarhjälpmedel och fungerar inte i alla körsituationer, trafik-,
väder- och vägförhållanden.
Föraren är alltid ansvarig för att fordonet
framförs på ett säkert sätt samt att gällande lagar och trafikbestämmelser följs.
Körfältsassistent – funktion
Av & På
Körfältsassistenten är aktiv i hastighetsintervallet 65–200 km/h på vägar med väl synliga
sidolinjer. På smala vägar, där körfälten är
mindre än 2,6 meter mellan sidolinjerna,
stängs funktionen temporärt av.
Relaterad information
•
•
•
•
•
En kamera läser av vägens/körfältets målade
sidolinjer. Om bilen är på väg att korsa en
sidolinje kommer Körfältsassistenten att aktivt
styra bilen tillbaka in i körfältet med ett svagt
styrmoment i ratten.
Om bilen når fram till eller passerar en sidolinje, kommer Körfältsassistenten dessutom
att varna föraren med pulserande vibrationer i
ratten.
Driver Alert System* (s. 231)
Körfältsassistent – begränsningar (s. 237)
Körfältsassistent – funktion (s. 235)
Körfältsassistent – handhavande (s. 237)
Körfältsassistent – symboler och meddelanden (s. 239)
Tryck på knappen i mittkonsolen för att aktivera eller stänga av funktionen. En lysande
lampa i knappen visar att funktionen är
påslagen.
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en Av-/På-knapp i
mittkonsolen – då hanteras istället funktionen
i bilens menysystem MY CAR. Gör där följande:
•
07
Välj På eller Av under Inställningar
Bilinställningar Körfältsassistans.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
235
07 Förarstöd
||
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR – menyalternativ (s. 103).
Varning med vibration i ratt
Dynamisk kurvtagning
LKA styr och varnar med pulserande rattvibrationer24.
LKA ingriper inte i skarp innerkurva.
I MY CAR kan dessutom bl.a. följande väljas:
•
Varning med vibration i ratten: Enbart
vibration – På eller Av.
•
Aktiv styrning: Enbart
manövreringshjälp – På eller Av.
•
Både Varning med vibration i ratten och
Aktiv styrning: Full funktionalitet – På
eller Av.
Aktiv styrning
Körfältsassistenten eftersträvar att hålla bilen
inom körfältets sidolinjer.
Om fordonet passerar en sidolinje varnar Körfältsassistenten om detta med pulserande
vibrationer i ratten. Detta sker oavsett om
bilen aktivt styrs tillbaka av ett pålagt styrmoment eller ej.
I vissa fall tillåter Körfältsassistenten att sidolinjer korsas utan att ingripa med vare sig
aktiv styrning eller varna med pulserande vibrationer i ratten. Att vid fri sikt utnyttja intilliggande körfält för dynamisk kurvtagning, är
exempel på ett sådant fall.
Relaterad information
•
•
•
•
07
LKA ingriper och styr undan.
Om fordonet närmar sig körfältets vänstra
eller högra sidolinje utan att körriktningsvisaren är aktiverad, styrs bilen tillbaka.
24
236
Bilden visar 3 st pulserande vibrationer då sidolinjen passeras.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Körfältsassistent* (s. 235)
Körfältsassistent – begränsningar (s. 237)
Körfältsassistent – handhavande (s. 237)
Körfältsassistent – symboler och meddelanden (s. 239)
07 Förarstöd
Körfältsassistent – handhavande
Körfältsassistent – begränsningar
Körfältsassistenten kompletteras med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer
några exempel:
•
Körfältsassistentens kamerasensor har
begränsningar liknande det mänskliga
ögats. För mer information, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 227) och (s. 225).
OBS
LKA är temporärt deaktiverad så länge
körriktningsvisaren är påslagen.
OBS
I vissa krävande situationer kan LKA ha
svårt att hjälpa föraren på rätt sätt – då
rekommenderas att LKA stängs av.
LKA ingriper på höger sida (rödmarkerad i bilden).
Körfältsassistenten ingriper och styr undan
sidolinjen – det indikeras med:
•
RΚD linje för aktuell sida.
Relaterad information
LKA "ser" och följer sidolinjerna (rödmarkerade i
bilden).
Då Körfältsassistenten är aktiv och detekterar/"ser" sidolinjerna indikeras det med att
LKA-symbolen har VITA linjer.
•
GRÅ sidolinje – Körfältsassistenten ser
ingen linje på den sidan av bilen.
•
•
•
•
•
Körfältsassistent* (s. 235)
Driver Alert System* (s. 231)
Körfältsassistent – begränsningar (s. 237)
Körfältsassistent – funktion (s. 235)
Körfältsassistent – symboler och meddelanden (s. 239)
Exempel på sådan situation kan vara:
•
•
•
•
•
vägarbeten
vinterväglag
dålig vägbeläggning
mycket sportigt körsätt
dåligt väder med reducerad sikt.
Händerna på ratten
En förutsättning för att Körfältsassistenten
ska fungera är att föraren håller händerna på
ratten, vilket LKA fortlöpande kontrollerar –
om så inte sker, uppmanas föraren med ett
textmeddelande att aktivt styra bilen.
07
Följer då föraren inte uppmaningen att börja
styra, försätts Körfältsassistenten i beredskapsläge – funktionen kommer sedan att
vara avbruten tills föraren börjar styra bilen
igen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
237
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
•
•
Körfältsassistent* (s. 235)
Körfältsassistent – funktion (s. 235)
Körfältsassistent – handhavande (s. 237)
Körfältsassistent – symboler och meddelanden (s. 239)
07
238
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Körfältsassistent – symboler och
meddelanden
I situationer där LKA-funktionen uteblir eller
avbryts kan kombiinstrumentet visa en sym-
SymbolA
bol i kombination med ett förklarande meddelande – Följ i förekommande fall given
rekommendation.
Exempel på meddelanden:
Meddelande
Innebörd
Körfältsassistans Otillgänglig
vid nuvarande hastighet
Körfältsassistenten är satt i beredskapsläge p.g.a. att hastigheten är lägre än 65 km/h.
Körfältsassistans Otillgänglig
för nuvarande filmarkeringar
Körfältet saknar tydliga sidolinjer eller kamerasensorn är tillfälligt ur funktion. Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 227) och
(s. 225).
Körfältsassistans Tillgänglig
Funktionen läser körfältets sidolinjer.
Vindrutesensorer blockerade
Se handbok
Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.
Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.
•
Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.
Läs om kamerasensorns begränsningar, se Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar (s. 227) och (s. 225).
A
Lane Keeping Aid Service
erfordras
Systemet är ur funktion.
Lane Keeping Aid Avbruten
LKA har avbrutits och är satt i beredskapsläge. LKA-symbolens linjer indikerar när funktionen
är aktiv igen.
•
Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07
Tabellens symboler är schematiska – de som visas i kombiinstrumentet kan utseendemässigt avvika något.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
239
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
•
•
•
Körfältsassistent* (s. 235)
Körfältsassistent – begränsningar (s. 237)
Körfältsassistent – funktion (s. 235)
Körfältsassistent – handhavande (s. 237)
07
240
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
07 Förarstöd
Parkeringshjälp*
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras
under pågående ljudsignal med mittkonsolens VOL-vred eller i bilens menysystem MY
CAR, se MY CAR (s. 101).
Parkeringshjälp finns i två varianter:
•
•
Relaterad information
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 244)
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – funktion (s. 241)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 243)
Parkeringshjälp* – funktion
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 244)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 242)
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
Enbart bak
Både fram och bak.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
25
•
Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta
det ansvar som föraren själv har vid
parkering.
•
Sensorerna har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på t.ex. människor
och djur som befinner sig nära bilen.
På-/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och
CTA25.
Mittkonsolens bildskärm visar en översiktsbild med förhållandet mellan bilen och ett
upptäckt hinder.
07
Sidovarning, CTA (Cross Traffic Alert) (s. 255)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
241
07 Förarstöd
||
VIKTIGT
Föremål som t.ex. kedjor, tunna blanka
stolpar eller låga hinder kan hamna i ”signalskugga” och då tillfälligt inte uppfattas
av sensorerna – den pulserande tonen kan
då oväntat upphöra istället för att övergå
till förväntad konstantton.
Parkeringshjälp* – bakåt
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Sensorerna kan inte upptäcka höga objekt,
t.ex. utstickande lastbryggor.
•
Bildskärmsvy – visar hinder vänster fram och
höger bak.
Markerad sektor visar vilken/vilka av de fyra
sensorerna som upptäckt ett hinder. Ju närmare bilsymbolen en markerad sektorruta är,
desto kortare är avståndet mellan bilen och
ett upptäckt hinder.
Ju kortare avstånd till det bakom- eller framförvarande hindret, desto tätare ljuder signalen. Annat ljud från ljudanläggningen dämpas
automatiskt.
07
242
Vid avstånd inom 30 cm är tonen konstant
och aktiv sensors fält närmast bilen är fylld.
Om upptäckt hinder finns inom avstånd för
konstantton både bakom och framför bilen,
ljuder tonen växelvis från högtalarna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Var i sådana här situationer extra uppmärksam och manövrera/förflytta bilen
särskilt långsamt eller avbryt pågående
parkeringsmanöver – hög risk för
skada på fordon eller andra föremål
kan föreligga eftersom sensorerna för
tillfället inte har optimal funktion.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 241)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 244)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 243)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 244)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 242)
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
Mätområdet rakt bakom bilen är ca 1,5 m.
Ljudsignal för hinder bakåt kommer från en av
de bakre högtalarna.
Parkeringshjälpen bakåt aktiveras när backväxeln läggs i.
Vid backning med t.ex. en släpvagn på dragkroken, stängs parkeringshjälpen bak automatiskt av – i annat fall skulle sensorerna reagera på släpvagnen.
07 Förarstöd
OBS
Vid backning med t.ex. släpvagn eller
cykelhållare på dragkroken – utan Volvo
original släpvagnskablage – kan parkeringshjälpen behöva stängas av manuellt
för att sensorerna inte ska reagera på
dessa.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 241)
Parkeringshjälp* – framåt
VIKTIGT
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid
motorstart – strömbrytarens lampa för Av/På
lyser. Stängs parkeringshjälpen av med
knappen, slocknar lampan.
Vid montering av extraljus: Tänk på att
dessa inte får skymma sensorerna – extraljusen kan då uppfattas som hinder.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 244)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 241)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 243)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 244)
Parkeringshjälp* (s. 241)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 244)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 241)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 244)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 242)
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
Mätområdet rakt framför bilen är ca 0,8 m.
Ljudsignal för hinder framåt kommer från en
av de främre högtalarna.
07
Parkeringshjälpen framåt är aktiv upp till
ca 10 km/h. Lampan i knappen är tänd för att
indikera att systemet är påslaget. När hastigheten understiger 10 km/h aktiveras systemet
igen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
243
07 Förarstöd
Parkeringshjälp* – felindikering
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och
textmeddelande visar
Parkeringshjälp Serv. erfordras visas är
parkeringshjälpen ur funktion.
Parkeringshjälp* – rengöring av
sensorer
Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler
på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.
För att parkeringshjälp sensorerna ska fungera
korrekt måste de rengöras regelbundet med
vatten och bilschampo.
VIKTIGT
Sensorernas placering bak.
Under vissa omständigheter kan parkeringssensorerna ge falska varningssignaler
p.g.a. externa ljudkällor vilka avger samma
ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.
OBS
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
Relaterad information
•
•
07
244
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 241)
Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer
(s. 244)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 241)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 243)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 242)
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
Sensorernas placering fram.
•
•
•
•
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 241)
Parkeringshjälp* – funktion (s. 241)
Parkeringshjälp* – framåt (s. 243)
Parkeringshjälp* – felindikering (s. 244)
Parkeringshjälp* – bakåt (s. 242)
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
07 Förarstöd
Parkeringshjälpkamera
Funktion och handhavande
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och
aktiveras när backväxeln läggs i (kan ändras i
inställningsmenyn, se MY CAR – menyalternativ (s. 103)).
Kamerabilden visas på mittkonsolens bildskärm.
Är bilen även utrustad med Parkeringshjälpsensorer* visas dess information grafiskt som
färgade fält för att illustrera avståndet till upptäckta hinder, se Parkeringshjälp* – funktion
(s. 241).
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
VARNING
•
Parkeringskameran är ett hjälpmedel
och kan aldrig ersätta förarens ansvar
vid backning.
•
Kameran har döda vinklar där hinder
inte kan upptäckas.
•
Var uppmärksam på människor och
djur som befinner sig nära bilen.
kommer att rulla med aktuellt rattutslag –
detta underlättar vid fickparkering, backning i
trånga utrymmen och vid påkoppling av släpvagn. Även bilens ungefärliga yttermått illustreras med två streckade linjer. Hjälplinjerna
kan stängas av i inställningsmenyn.
CAM-knappens placering.
Kameran visar vad som finns bakom bilen
och om något dyker upp från sidorna.
Kameran är aktiv ca 5 sekunder efter att
backväxeln lagts ur eller tills bilens hastighet
överstiger 10 km/h framåt eller 35 km/h
bakåt.
Kameran visar ett brett område bakom bilen
samt del av stötfångaren och eventuell dragkrok.
Föremål på bildskärmen kan upplevas luta
något – detta är normalt.
OBS
Föremål på bildskärmen kan vara närmare
bilen än de upplevs vara på skärmen.
Är någon annan vy aktiv tar parkeringskamerasystemet automatiskt över och kamerabilden visas på skärmen.
När backväxeln läggs i visas grafiskt två heldragna linjer som illustrerar var bilens bakhjul
07
Kamerans placering intill öppningshandtaget.
Ljusförhållanden
Kamerabilden justeras automatiskt efter
rådande ljusförhållande. Det gör att bilden
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
245
07 Förarstöd
||
kan variera något i ljusstyrka och kvalitet.
Dåliga ljusförhållanden kan resultera i en
något reducerad bildkvalitet.
OBS
•
Vid backning med släpvagn som inte
är elektriskt kopplad till bilen visar
skärmens linjer den väg bilen kommer
att ta – inte släpvagnens.
•
Skärmen visar inga linjer när en släpvagn är elektriskt kopplad till bilens
elsystem.
•
Parkeringskameran stängs av automatiskt vid körning med släpvagn om
Volvo original släpvagnskablage
används.
OBS
Håll kameralinsen ren från smuts, snö och
is för bästa funktion. Detta är speciellt viktigt vid dåliga ljusförhållanden.
Hjälplinjer
Gränslinjer
Systemets olika linjer.
VIKTIGT
Tänk på att skärmbilden bara visar området bakom bilen – så var uppmärksam på
bilens sidor och framvagn när ratten vrids
vid backning.
Exempel på hur hjälplinjer kan visas för föraren.
07
246
Linjerna på skärmen projiceras som om de
befann sig i markplan bakom bilen och är
direkt beroende av rattutslaget, vilket gör att
föraren ser den väg bilen kommer att ta även
då bilen svänger.
Gränslinje fri backnings-zon
"Hjulspår"
Den streckade linjen (1) ramar in en zon upp
till ca 1,5 m bakåt från stötfångaren. Det är
samtidigt gränsen för bilens mest utstickande
detaljer, t.ex. ytterbackspeglar och hörn –
även när det svänger.
De breda "hjulspåren" (2) mellan sidolinjerna
anger var hjulen kommer att rulla och kan
sträcka sig ca 3,2 m bakåt från stötfångaren
om inget hinder finns i vägen.
07 Förarstöd
Bilar med backsensorer*
Relaterad information
•
Parkeringshjälpkamera – inställningar (s.
247)
•
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 248)
•
•
Parkeringshjälp* (s. 241)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
Parkeringshjälpkamera – inställningar
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och
aktiveras när backväxeln läggs i.
Tryck på OK/MENU när en kameravy visas.
Gör de inställningar som önskas.
Övrigt
•
Standardinställning är att kameran aktiveras när backväxeln läggs i.
•
Ett tryck på CAM aktiverar kameran även
om inte backväxeln läggs i.
•
Växla mellan normal och zoomad bild
genom att vrida TUNE eller trycka på
CAM.
Färgade fält (4 st – en per sensor) visar avstånd.
Är bilen även utrustad med parkeringshjälpsensorer (se Parkeringshjälp* – funktion (s.
241)) blir avståndsvisningen mer precis och
färgade fält visar vilken/vilka av de 4 sensorerna som registrerar ett hinder.
Färg
Avstånd (meter)
Ljusgul
0,7–1,5
Gul
0,5–0,7
Orange
0,3–0,5
Röd
0–0,3
Dragkrok
Kameran kan med fördel användas vid tillkoppling av ett släpfordon. En hjälplinje för
dragkrokens tänkta "bana" mot släpfordonet
kan visas på bildskärmen – precis som för
"hjulspåren".
•
Vid behov av precis manövrering kan
dragkroken zoomas in med ett tryck på
CAM. Nytt tryck ger normalvy.
Dragkrokens hjälplinje aktiveras i menysystemet MY CAR där val kan göras mellan visning av "hjulspår" eller dragkrokens bana –
båda alternativ kan inte visas samtidigt.
07
Relaterad information
•
•
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
Parkeringshjälpkamera – begränsningar
(s. 248)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
247
07 Förarstöd
•
•
•
Parkeringshjälp* (s. 241)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
MY CAR (s. 101)
Parkeringshjälpkamera –
begränsningar
Parkeringskameran är ett hjälpsystem och
aktiveras när backväxeln läggs i.
OBS
Cykelhållare eller andra tillbehör monterade bak på bilen kan skymma kamerans
sikt.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)*
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park
Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom
att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in
bilen i utrymmet. Kombiinstrumentet visar
med symboler, grafik och text när olika
moment ska utföras.
Att tänka på
Var uppmärksam på att även om det ser ut
som att en förhållandevis liten del av bilden är
skymd kan det medföra att en relativt stor
sektor är dold och hinder kan därigenom förbli oupptäckta tills de är alldeles inpå bilen.
•
Håll kameralinsen ren från smuts, is och
snö.
•
Rengör kameralinsen regelbundet med
ljummet vatten och bilschampo – försiktigt så inte linsen repas.
Relaterad information
•
•
07
•
•
248
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
Parkeringshjälpkamera – inställningar (s.
247)
Parkeringshjälp* (s. 241)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
På-/Av-knappen finns på mittkonsolen.
OBS
Då en dragkrok är konfigurerad med bilens
elsystem, inkluderas dragkrokens utstick
när funktionen mäter parkeringsutrymmet.
07 Förarstöd
VARNING
PAP fungerar inte i alla situationer utan är
endast avsett att vara ett kompletterande
hjälpmedel.
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet förs fram på ett säkert sätt samt har
uppsikt över omgivning och andra trafikanter som närmar sig eller passerar vid parkering.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
funktion
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park
Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom
att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in
bilen i utrymmet. Kombiinstrumentet visar
med symboler, grafik och text när olika
moment ska utföras.
OBS
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar (s. 251)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion (s.
249)
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande (s. 250)
•
•
Funktionen PAP mäter utrymme och vrider
ratten – förarens uppgift är att följa kombiinstrumentets instruktioner och välja växel
(bakåt/framåt), reglera hastigheten,
bromsa och stanna.
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler
och meddelanden (s. 253)
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
PAP kan aktiveras om följande kriterier är
uppfyllda efter motorstart:
•
•
•
Funktionerna DSTC eller ABS får inte
ingripa under pågående PAP-funktion –
dessa kan aktiveras p.g.a. t.ex. brant och
halt underlag, se avsnitten om Färdbroms (s. 284) samt Stabilitets- och
dragkraftssystem (s. 181) för mer information.
Släpfordon får inte vara kopplad till bilen.
Princip för PAP.
PAP-funktionen parkerar bilen med följande
delmoment:
1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts (A & B (s. 250)) – vid mätning får
hastigheten inte överstiga 30 km/h.
2. Bilen styrs in i utrymmet under backning
(C & D (s. 250)).
3. Bilen fixeras i utrymmet med körning
framåt och bakåt (E & F (s. 251)).
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
07
Hastigheten måste vara lägre än 50 km/h.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
249
07 Förarstöd
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
handhavande
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park
Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom
att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in
bilen i utrymmet.
Föraren instrueras om hur PAP fungerar med
enkla och klara instruktioner i kombiinstrumentet – med både grafik och text grafik och
textmeddelande (s. 253).
OBS
Tänk på att ratten i vissa lägen kan
skymma kombiinstrumentets anvisningar
då den vrids under parkeringsmanövern.
1 – Sökning och kontrollmätning
PAP-funktionen söker upp och kontrollerar
om en parkeringsyta är tillräckligt stor. Gör så
här:
1. Aktivera PAP med ett tryck
på denna knapp och kör inte
fortare än 30 km/h.
2. Ge akt på kombiinstrumentet och var
beredd att stanna bilen då grafik och
textmeddelande anmodar det.
3. Stanna bilen då grafik och text anmodar
så.
OBS
PAP söker utrymme för parkeringsplats,
visar instruktioner och styr in bilen på
bilens passagerarsida. Men om så önskas
kan bilen parkeras även på förarsidan av
gatan:
•
07
250
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2 – Inbackning
Aktivera körriktningsvisaren åt förarsidan – då parkeras bilen på den sidan
gatan istället.
Vid moment Backning kommer PAP att styra
in bilen i parkeringsutrymmet. Gör enligt följande:
1. Kontrollera att det är fritt bakåt och lägg i
backväxeln.
2. Backa långsamt och försiktigt utan att
röra ratten – och inte fortare än
ca 7 km/h.
3. Ge akt på kombiinstrumentet och var
beredd att stanna bilen då grafik och
textmeddelande anmodar det.
07 Förarstöd
OBS
•
Håll händerna borta från ratten då
PAP-funktionen är aktiverad.
•
Se till att ratten inte hindras på något
sätt och kan rotera fritt.
•
För att uppnå bästa resultat – vänta
tills ratten vridits färdigt innan körning
bakåt/framåt påbörjas.
Funktionen stängs av automatiskt efter avslutad parkering i kombination med att grafik
och textmeddelande visar att parkeringen är
avslutad. Föraren kan dock behöva göra en
extra korrigering efteråt – endast föraren kan
bedöma när bilen är ordentligt parkerad.
VIKTIGT
Varningsavståndet är kortare när sensorerna används av Aktiv parkeringshjälp
jämfört med när Parkeringshjälp använder
sensorerna.
3 – Fixering
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
begränsningar
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park
Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom
att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in
bilen i utrymmet. Kombiinstrumentet visar
med symboler, grafik och text när olika
moment ska utföras.
PAP-sekvensen avbryts:
•
•
•
om bilen framförs för fort – över 7 km/h
om föraren rör ratten
vid ingrepp av ABS- eller DSTC-funktionen – t.ex. ett hjul tappar fästet vid halt
väglag.
Ett textmeddelande informerar om varför
PAP-sekvensen avbröts.
OBS
Efter att bilen backat in på parkeringsutrymmet ska den rätas upp och fixeras.
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
reducerar funktionen och kan omöjliggöra
mätning.
07
1. Lägg i 1:ans växel eller D-läge, vänta tills
ratten vridits och kör sakta framåt.
2. Stanna bilen då grafik och textmeddelande anmodar det.
3. Lägg i backväxeln och kör sakta bakåt
tills grafik och textmeddelande anmodar
att stanna.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
251
07 Förarstöd
||
VIKTIGT
Under vissa omständigheter kan PAP inte
hitta parkeringsfickor – en anledning kan
vara att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka avger samma ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.
Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska
bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.
•
Tänk på att bilens front kan svänga ut
mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
•
Objekt belägna högre än sensorernas
detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda
till att PAP kan svänga in i parkeringsfickan för tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor undvikas.
•
Föraren är ansvarig för bedömning av att
den ficka PAP erbjuder är lämpad för parkering.
•
Använd godkända däck26 med korrekt
däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga
att parkera.
•
Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att
parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt
sätt.
•
Använd inte PAP om snökedjor eller
reservhjul är monterade.
•
Använd inte PAP om lastade föremål
sticker utanför bilen.
Att tänka på
Föraren bör ha i minnet att den Aktiva parkeringshjälpen är ett hjälpmedel – inte en ofelbar
helautomatisk funktion. Därför måste föraren
vara beredd att avbryta parkeringen. Det finns
även några detaljer att tänka på i samband
med parkering, t.ex:
07
•
PAP utgår från på aktuell plats parkerade
fordons placering – är dessa olämpligt
uppställda kan t.ex. den egna bilens däck
och fälgar skadas mot trottoarkanter.
•
PAP är konstruerad för parkering på raka
gator – inte i kraftiga böjar eller svängar.
Se därför till att bilen är parallell med parkeringsfickan då PAP mäter utrymmet.
•
26
252
Parkeringsfickor på smala gator kan inte
alltid erbjudas eftersom nödvändigt
utrymme för manövrering inte är tillräcklig
– det kan underlätta att då köra så nära
den sida av gatan som möjligt, där den
tänkta parkeringsfickan finns.
VIKTIGT
Vid byte till annan godkänd fälgdimension
vilken medför förändrad däckomkrets kan
PAP-systemets parametrar behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Med ”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Underhåll
PAP sensorerna är placerade i stötfångarna –
6 st fram och 4 st bak.
För att PAP-funktionen ska fungera korrekt
måste dess sensorer rengöras (s. 244) regelbundet med vatten och bilschampo – det är
samma sensorer som Parkeringshjälp (s. 241)
använder.
Relaterad information
•
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
Parkeringshjälpkamera (s. 245)
07 Förarstöd
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* –
symboler och meddelanden
Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park
Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom
att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in
bilen i utrymmet. Kombiinstrumentet visar
med symboler, grafik och text när olika
moment ska utföras.
Kombiinstrumentet kan visa olika kombinationer av symboler och text med varierande
innebörd – ibland med ett självförklarande råd
om lämplig åtgärd.
Om ett meddelande säger att den aktiva parkeringshjälpen är ur funktion rekommenderas
kontakt med en auktoriserad Volvoverkstad.
Relaterad information
•
Aktiv parkeringshjälp (PAP)* (s. 248)
BLIS (Blind Spot Information System)
Översikt
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i
körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
BLIS är en förarhjälp avsedd att varna för:
•
•
fordon i den döda vinkeln
snabbt upphinnande fordon i vänster och
höger körfält närmast eget fordon.
VARNING
BLIS är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
BLIS är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
BLIS kan aldrig ersätta förarens ansvar
och uppmärksamhet – det åligger alltid
föraren att utföra filbyten på ett trafiksäkert
sätt.
BLIS-lampans placering27.
Indikeringslampa
BLIS-symbol
OBS
Lampan tänds på den sida av bilen där
systemet har upptäckt fordonet. Om bilen
skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt,
tänds båda lamporna.
07
27
OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
253
07 Förarstöd
||
Underhåll
BLIS – handhavande
BLIS (Blind Spot Information System) är en
funktion konstruerad för att ge föraren stöd i
körning i tät trafik på vägar med flera körfält i
samma riktning.
Aktivera/deaktivera BLIS
BLIS aktiveras vid motorstart vilket bekräftas
av att dörrpanelernas indikeringslampor
blinkar en gång.
•
Välj På eller Av vid Inställningar
Bilinställningar BLIS.
När BLIS deaktiveras/aktiveras slocknar/
tänds lampan i knappen och kombiinstrumentet bekräftar ändringen med ett textmeddelande – vid aktivering blinkar dörrpanelernas indikeringslampor en gång.
För att släcka meddelandet:
•
Tryck på vänster rattspaks OK-knapp.
eller
•
Placering av sensor.
BLIS-funktionernas sensorer är placerade
innanför vardera sidas bakskärm/stötfångare.
•
Vänta ca 5 sekunder – meddelandet
slocknar.
När fungerar BLIS
För optimal funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
•
BLIS – handhavande (s. 254)
CTA (Cross Traffic Alert)* (s. 255)
Knapp för aktivering/deaktivering.
BLIS-funktionen kan deaktiveras/aktiveras
med ett tryck på mittkonsolens BLIS-knapp.
07
Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR28:
28
254
För information om menysystemet – My car - menyalternativ (s. 103).
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Princip för BLIS: 1. Zon i död vinkel. 2. Zon för
snabbt upphinnande fordon.
BLIS-funktionen är aktiv i hastigheter över
ca 10 km/h.
07 Förarstöd
Systemet är konstruerat för att reagera då:
•
•
VIKTIGT
eget fordon blir omkört av andra fordon
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av
stötfångare får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
eget fordon blir snabbt upphunnet av
annat fordon.
När BLIS upptäcker ett fordon inom zon 1,
eller ett snabbt upphinnande fordon i zon 2,
lyser dörrpanelens BLIS-lampa med fast
sken. Om föraren i det läget aktiverar körriktningsvisaren åt den sida som varningen ges,
kommer BLIS-lampan att övergå från fast
sken till att blinka med ett mer intensivt ljus.
VARNING
Relaterad information
•
BLIS (Blind Spot Information System) (s.
253)
•
BLIS och CTA – symboler och meddelanden (s. 257)
CTA (Cross Traffic Alert)*
CTA (Cross Traffic Alert) är en förarhjälp
avsedd att varna för korsande trafik då bilen
backas. CTA är ett komplement till BLIS (s.
253).
Aktivera/deaktivera CTA
CTA aktiveras vid motorstart vilket bekräftas
av att dörrpanelernas indikeringslampor
blinkar en gång.
I bil utrustad med Parkeringshjälp (s. 241) kan
CTA-funktionen stängas av/sättas på med
Parkeringshjälpens På-/Av-knapp.
BLIS fungerar inte i skarpa kurvor.
BLIS fungerar inte när bilen backas.
Begränsningar
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. BLIS kan inte detektera
detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
BLIS deaktiveras då ett släpfordon
ansluts till bilens elsystem.
På-/Av för sensorerna till Parkeringshjälp och
CTA.
07
CTA kan ensamt stängas av i menysystemet
MY CAR så här:
•
Gå till Inställningar Bilinställningar
BLIS Cross Traffic Alert och avmar-
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
255
07 Förarstöd
||
kera – därefter är CTA-funktionen deaktiverad. BLIS är dock fortsatt aktiverad.
VARNING
CTA är ett kompletterande hjälpmedel och
fungerar inte i alla situationer.
CTA är ingen ersättning för ett säkert körsätt och användande av backspeglar.
CTA kan aldrig ersätta förarens ansvar och
uppmärksamhet – det åligger alltid föraren
att backa på ett trafiksäkert sätt.
När fungerar CTA
mindre föremål som cyklar samt fotgängare
upptäckas.
CTA är endast aktiv under backning och aktiveras automatiskt då växellådans backläge
väljs.
•
En akustisk signal varnar då CTA upptäckt att något närmar sig från sidan – ljudet hörs i vänster eller höger högtalare
beroende av från vilket håll objektet närmar sig.
•
CTA varnar också genom att BLIS-lamporna tänds.
•
En varning visas även med en tänd ikon i
bildskärmens PAS-grafik (s. 241).
Begränsningar
Bilen står långt in i en parkeringsficka.
Blind CTA-sektor.
Sektor där CTA kan detektera/"se".
CTA fungerar inte optimalt i alla situationer
utan har en viss begränsning – CTA-sensorerna kan t.ex. inte "se" igenom andra parkerade fordon eller skymmande föremål.
Här följer några exempel på när CTA:s "synfält" från början kan vara begränsad och
annalkande fordon därför inte kan upptäckas
förrän de är mycket nära:
07
Princip för CTA.
CTA kompletterar BLIS-funktionen genom att
under backning kunna se korsande trafik från
sidan, t.ex. då bilen backas ut från en parkering.
CTA är konstruerat för att i första hand upptäcka fordon – i gynnsamma fall kan även
256
I en vinklad parkeringsficka kan CTA vara helt
"blind" åt ena sidan.
Då det egna fordonet långsamt backas, ändras dock vinkeln i förhållande till bilen/föremå-
07 Förarstöd
let som skymmer varvid den blinda sektorn
snabbt minskar.
Underhåll
I situationer där BLIS (s. 253)- och CTA (s.
255)-funktionen uteblir eller avbryts kan
kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande – följ
eventuellt given rekommendation.
Exempel på ytterligare begränsningar:
•
Smuts, is och snö som täcker sensorerna
kan reducera funktionerna och omöjliggöra varningar. CTA kan inte detektera
detta tillstånd.
•
Fäst inga föremål, tejp eller dekaler inom
sensorernas yta.
•
CTA deaktiveras då ett släpfordon ansluts
till bilens elsystem.
VIKTIGT
Reparation av BLIS- och CTA-funktionernas komponenter eller omlackering av
stötfångare får endast utföras på verkstad
– en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
BLIS och CTA – symboler och
meddelanden
Exempel på meddelanden:
Placering av sensor.
CTA-funktionernas sensorer är placerade
innanför vardera sidas bakskärm/stötfångare.
•
För optimal funktion är det viktigt att
ytorna framför sensorerna hålls rena.
Relaterad information
•
BLIS (Blind Spot Information System) (s.
253)
•
BLIS och CTA – symboler och meddelanden (s. 257)
Meddelande
Innebörd
CTA AV
CTA är manuellt avstängt –
BLIS är aktivt.
BLIS och
CTA AV
Släp kopplat
BLIS och CTA är tillfälligt ur
funktion p.g.a. att ett släpfordon är anslutet till bilens
elsystem.
BLIS och
CTA Service erfordras
BLIS och CTA är ur funktion.
•
Uppsök verkstad om
meddelandet kvarstår –
en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
07
Ett textmeddelande kan släckas med ett kort
tryck på blinkerspakens OK-knapp.
257
07 Förarstöd
||
Relaterad information
•
BLIS (Blind Spot Information System) (s.
253)
•
CTA (Cross Traffic Alert)* (s. 255)
Hastighetsberoende styrservo
Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att
ge föraren ökad vägkänsla.
På motorvägar är styrningen fastare och mera
direkt. Vid parkering och i låg hastighet är
styrningen lätt och kräver ingen ansträngning.
Föraren kan välja mellan tre olika nivåer av
rattmotstånd för vägkänsla eller styrsensitivitet. Gå till menysystemet MY CAR och sök
fram Inställningar Bilinställningar
Rattmotstånd och välj Låg, Medium eller
Hög.
Denna meny är inte åtkomlig när bilen är i
rörelse.
Relaterad information
•
07
258
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
MY CAR (s. 101)
START OCH KΚRNING
08 Start och körning
Alkolås*
Alkolåsets1
funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är
påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till
respektive marknads gällande gränsvärde för
laglig bilkörning.
Alkolås* – funktioner och
handhavande
Alkolåsets2 funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare.
Funktioner
VARNING
Alkolåset är ett hjälpmedel och fritar inte
föraren från ansvar. Det är alltid förarens
ansvar att vara nykter och att framföra
bilen på ett säkert sätt.
Alkolåsets kontrollampa (4) visar batteriets
status:
Kontrollampa (4)
Batteristatus
Grönt blinkande
Laddning pågår
Grön
Fulladdat
Gul
Halvladdat
Röd
Urladdat – placera laddaren i hållaren eller anslut
strömförsörjningskabeln
från handskfacket.
Relaterad information
•
Alkolås* – funktioner och handhavande (s.
260)
•
•
•
•
Alkolås* – att tänka på (s. 262)
Munstycke för utandningsprov.
Alkolås* – förvaring (s. 261)
Strömbrytare.
Alkolås* – inför motorstart (s. 261)
Alkolås* – symboler och meddelanden (s.
264)
OBS
Sändarknapp.
Lampa för batteristatus.
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Handhavande
Batteri
08
1
2
260
Benämns även Alcoguard.
Benämns även Alcoguard.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Förvara Alkolåset i dess hållare. Då hålls
det inbyggda batteriet fulladdat och Alkolåset aktiveras automatiskt när bilen öppnas.
Relaterad information
•
Alkolås* (s. 260)
08 Start och körning
Alkolås* – förvaring
Alkolås* – inför motorstart
Alkolåsets3
funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare.
Alkolåsets4
Förvara Alkolåset i dess hållare. Lossa handenhet genom att trycka in den lätt i dess hållare och släppa – den fjädrar då ut och kan
sedan tas ur hållaren.
Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar
för användning när bilen öppnas.
funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare.
1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är Alkolåset klart att användas.
2. Ta loss Alkolåset från dess hållare. Är
Alkolåset utanför bilen vid upplåsning
måste det först aktiveras med strömbrytaren (2).
3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett
"klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder.
Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
4. Visas inget meddelande kan överföringen
till bilen ha misslyckats – tryck då på
knappen (3) för att att manuellt sända
resultatet till bilen.
5. Fäll ner munstycket och sätt fast Alkolåset i dess hållare.
Munstycke för utandningsprov.
Handenhetens förvaring och laddstation.
Strömbrytare.
•
Återplacera handenheten i hållaren
genom att skjuta in den tills det "klickar"
till.
Sändarknapp.
•
Förvara handenheten i hållaren – då är
den bäst skyddad och dess batterier hålls
fulladdade.
6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste
det göras om.
Lampa för batteristatus.
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
Relaterad information
•
Alkolås* (s. 260)
3
4
Benämns även Alcoguard.
Benämns även Alcoguard.
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
261
08 Start och körning
||
Resultat efter utfört utandningsprov
Kontrollampa
(5) + Displaytext
Innebörd
Grön lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Starta motorn – ingen
alkoholhalt uppmätt.
Gul lampa +
Alcoguard
Godkänt test
Motorstart möjlig – uppmätt alkoholhalt är över
0,1 promille men under
gällande gränsvärdeA.
Röd lampa +
Underkänt test
Vänta 1 minut
A
Alkolås* – att tänka på
Lampa för batteristatus.
Alkolåsets5
funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare.
Lampa för resultat av utandningsprov.
För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:
Lampa indikerar klart för utandningsprov.
•
Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter
innan utandningsprovet.
•
Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt
mätresultat.
Byte av förare
Motorstart ej möjlig –
uppmätt alkoholhalt är
över gällande gränsvärdeA.
OBS
Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt
utandningsprov behöver göras.
•
Alkolås* (s. 260)
Munstycke för utandningsprov.
Strömbrytare.
Sändarknapp.
08
5
6
262
Benämns även Alcoguard.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kalibrering och Service
Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på
en verkstad6 var 12:e månad.
30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar
kombiinstrumentet meddelandet Alcoguard
Kalib. erfordras. Om kalibrering inte utförs
inom dessa 30 dagar kommer normal motorstart att spärras – endast start med Bypassfunktion blir då möjlig, se följande rubrik
"Nödsituation".
Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som
gäller. Se även Alkolås* – att tänka på (s. 262)
Relaterad information
För att säkerställa att ett nytt utandningsprov
görs vid förarbyte – håll in strömbrytaren (2)
och sändningsknappen (3) samtidigt i
ca 3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov krävs innan motorstart.
Meddelandet kan släckas med ett tryck på
sändningsknappen (3). Det slocknar annars
av sig själv efter ca 2 minuter men återkommer sedan vid varje motorstart – enbart
omkalibrering på en verkstad6 kan släcka
meddelandet permanent.
08 Start och körning
Kall eller varm väderlek
OBS
Ju kallare väderlek desto längre tid innan
Alkolåset är klart för användning:
Temperatur (ºC)
Maximal uppvärmningstid
(sekunder)
+10 till +85
10
–5 till +10
60
–40 till –5
180
Vid temperaturer under –20 ºC eller över
+60 ºC behöver Alkolåset extra strömförsörjning. Kombiinstrumentet visar Alcoguard
sätt i strömkabel. Anslut då strömförsörjningskabeln från handskfacket till Alkolåset
och vänta tills kontrollampa (6) lyser grön.
Vid extremt kall väderlek kan uppvärmningstiden minskas genom att Alkolåset tas med
inomhus.
Nödsituation
I händelse av en nödsituation eller att Alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla
förbi Alkolåset för att kunna köra bilen.
•
All aktivering med förbikoppling (Bypass)
loggas och sparas i ett minne, se Inspelning av data (s. 17).
Efter aktiverad Bypass-funktion visar kombiinstrumentet Alcoguard Bypass aktiverad
hela tiden under körning och kan endast återställas på en verkstad6.
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar Alcoguard Bypass
aktiverad och motorn kan startas.
Denna funktion kan användas en gång, sedan
måste återställning göras på verkstad6.
Relaterad information
•
Alkolås* (s. 260)
Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan
att starta bilen. Felmeddelandet raderas när
bilen låses.
Vid installationen av Alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras
på en verkstad6.
Aktivera Bypassfunktion
•
Tryck och håll in vänster rattspaks OKknapp och knappen för Varningsblinkers
samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar först Bypass aktiverad
Vänta 1 minut och sedan Alcoguard
Bypass aktiverad – därefter kan motorn
startas.
Denna funktion kan aktiveras flera gånger.
Felmeddelandet som visas under körning kan
endast släckas hos en verkstad6.
08
Aktivera Nödfunktion
6
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
263
08 Start och körning
Alkolås* – symboler och meddelanden
Alkolåsets7
funktion är att förhindra att bilen
framförs av en berusad förare.
Förutom redan beskrivna meddelanden relatertade till hur alkolåset fungerar inför motorstart (s. 261) kan även följande visas:
08
7
264
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Återstart
möjlig
Motorn har varit avstängd
kortare tid än 30 minuter
– motorstart möjlig utan
nytt prov.
Alcoguard
Serv. erfordras
Kontakta en verkstadA.
Alcoguard
Ingen signal
Sändning misslyckades –
sänd manuellt med
knapp (3) eller gör ett nytt
utandningsprov.
Alcoguard
Ogiltigt test
Testet misslyckades –
gör ett nytt utandningsprov.
Alcoguard
Blås längre
Blåsningen för kort – blås
längre.
Alcoguard
Blås svagare
Blåsningen för hård –
blås svagare.
Benämns även Alcoguard.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Displaytext
Innebörd/åtgärd
Alcoguard
Blås hårdare
Blåsningen för svag –
blås hårdare.
Alcoguard
Förvärmning
Uppvärmning ej klar –
vänta på text Alcoguard
Blås 5 sekunder.
A
Start av motor
Motorn startas respektive stängs av med hjälp
av fjärrnyckeln och START/STOP ENGINEknappen.
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
Alkolås* (s. 260)
Startlås med fjärrnyckel utdragen/intryckt och
START/STOP ENGINE-knapp.
08 Start och körning
VIKTIGT
Tryck inte in fjärrnyckeln felvänd – Håll i
änden med det löstagbara nyckelbladet,
se Löstagbart nyckelblad – losstagning/
fastsättning (s. 162)
1. Placera fjärrnyckeln i startlåset och tryck
in den till dess ändläge. Observera att om
bilen är utrustad med Alkolås* måste ett
utandningsprov först godkännas innan
motorn kan startas. För mer information
om Alkolås, se Alkolås* (s. 260).
2. Håll kopplingspedalen nedtryckt helt8.
(För bilar med automatisk växellåda –
Tryck på bromspedalen.)
3. Tryck på START/STOP ENGINEknappen och släpp den sedan.
Startmotorn arbetar till motorn startar eller till
dess överhettningsskydd bryter.
VIKTIGT
Om motorn inte startat efter 3 försök –
vänta 3 minuter innan ett nytt försök
påbörjas. Startförmågan ökar om startbatteriet får återhämta sig.
VARNING
Ta alltid fjärrnyckeln ur startlåset när bilen
lämnas och se då till att nyckelläget är 0 –
särskilt om det finns barn i bilen. För information om hur det går till, se Nyckellägen
(s. 69).
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 69)
OBS
Vid kallstart kan tomgångsvarvtalet vara
märkbart högre än normalt för vissa motortyper. Detta görs för att så snabbt som
möjligt få upp avgasreningssystemet till
normal driftstemperatur, vilket minimerar
avgasemissioner och skonar miljön.
Keyless drive*
Följ steg 2–3 för nyckelfri (s. 164) start av
bensin- och dieselmotor.
OBS
En förutsättning för att motorn ska starta
är att en av bilens fjärrnycklar med Keyless
drive-funktion finns i kupén eller lastutrymmet.
VARNING
Ta aldrig ut fjärrnyckeln från bilen under
körning eller vid bogsering.
08
8
Om bilen rullar räcker det med att trycka på START/STOP ENGINE-knappen för att starta bilen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
265
08 Start och körning
Avstängning av motor
Rattlås
Starthjälp
Motorn stängs av med hjälp av START/STOP
ENGINE-knappen.
Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips olovligen.
Om startbatteriet (s. 345) är urladdat kan
bilen startas med ström från ett annat batteri.
För att stänga av motorn:
Funktion
•
Tryck på START/STOP ENGINEknappen – motorn stannar.
•
Om bilen har automatisk växellåda och
växelväljaren inte är i läge P eller om bilen
rullar – Tryck 2 gånger eller håll START/
STOP ENGINE-knappen intryckt tills
motorn stannar.
Relaterad information
•
Nyckellägen (s. 69)
•
Rattlåset låser när förardörren öppnas
efter att motorn stängts av.
•
Rattlåset låser upp när fjärrnyckeln sitter i
startlåset9 och START/STOP ENGINEknappen trycks in.
Ett mekaniskt ljud kan förnimmas när rattlåset
låser upp eller låser.
Relaterad information
•
•
•
Start av motor (s. 264)
Nyckellägen (s. 69)
Ratt (s. 76)
Vid starthjälp med annat batteri rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning eller andra skador:
1. Sätt fjärrnyckeln i nyckelläge (s. 69) 0.
2. Kontrollera att hjälpstartbatteriet har
spänningen 12 V.
3. Om hjälpstartbatteriet är monterat i en
annan bil – stäng av den hjälpande bilens
motor och se till att de båda bilarna inte
vidrör varandra.
08
9
266
Bil med Keyless måste ha en fjärrnyckel inne i kupén.
08 Start och körning
4. Sätt fast den röda startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets pluspol (1).
11. Starta motorn i bilen med det urladdade
batteriet.
VIKTIGT
VIKTIGT
Koppla startkabeln försiktigt för att undvika kortslutningar med andra komponenter i motorrummet.
5. Κppna clipsen på det egna batteriets
främre täcklock och ta loss locket.
6. Sätt den röda startkabelns andra klamma
på bilens pluspol (2).
7. Sätt fast den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3).
Rör inte anslutningarna under startförsöket
– då finns risk för gnistbildning.
12. Ta bort startkablarna i omvänd ordning –
först den svarta och sedan den röda.
> Se till att ingen av den svarta startkabelns klammor kommer i kontakt
med batteriets pluspol eller ansluten
klamma på den röda startkabeln!
VARNING
8. Sätt den andra klamman på en jordpunkt,
t.ex. höger motorfäste i ovankant, den
yttre skruvskallen (4).
9. Kontrollera att startkablarnas klammor
sitter fast ordentligt så att det inte uppstår
gnistor under startförsöket.
10. Starta motorn på "hjälpbilen" och låt den
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, ca 1500 varv/minut.
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
Växellådor
Det finns två huvudtyper av växellådor –
Manuell respektive Automatisk.
•
•
Manuell växellåda (s. 268)
Automatisk växellåda – Geartronic (s.
269) och Powershift (s. 272)
VIKTIGT
I avsikt att förhindra skada på någon av
drivsystemets komponenter kontrolleras
växellådans arbetstemperatur. Vid risk för
överhettning tänds en varningssymbol i
kombiinstrumentet kombinerat med ett
textmeddelande – följ där given rekommendation.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 264)
08
267
08 Start och körning
Manuell växellåda
Backväxelspärr
Växlingsindikator*
Växellådans funktion är att ändra utväxling
beroende på fart och kraftbehov.
Backväxelspärren försvårar möjligheten att av
misstag lägga i backväxeln vid normal färd
framåt.
Växlingsindikatorn meddelar föraren när det är
lämpligt att lägga i nästa högre eller lägre
växel för att erhålla lägsta tänkbara bränsleförbrukning.
•
•
Följ växelmönster präglat på växelspaken
och utgå från neutralläge N och tryck
sedan ner växelspaken innan den förs till
R-läget.
Lägg i backväxeln endast då bilen står
still.
Relaterad information
•
•
Växelmönster.
Se aktuellt växelmönster präglat på växelspaken.
•
Trampa ned kopplingspedalen helt vid
varje växling.
•
Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna.
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla
situationer.
08
268
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Växellådor (s. 267)
Transmissionsolja – kvalitet och volym (s.
438)
En väsentlig detalj i samband med miljöanpassad körning är att köra på rätt växel och
att växla i god tid.
Som hjälpmedel finns på vissa varianter en
indikator – GSI (Gear Shift Indicator) – vilken
meddelar föraren när det är lämpligt att lägga
i nästa högre eller lägre växel för att erhålla
lägsta tänkbara bränsleförbrukning. Vid hänsyn tagen till egenskaper såsom prestanda
och vibrationsfri gång kan det dock vara
lämpligt att växla vid högre varvtal. Inramad
siffra anger aktuell växel.
Manuell växellåda
Växlingsindikator för manuell
låda. Endast en markör är
tänd åt gången – vid normal
körning lyser endast den i
mitten.
Vid rekommenderad upp-/
nerväxling tänds den övre vid "+" eller den
nedre vid "–", rödmarkerade i bilden.
08 Start och körning
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda – Geartronic*
En automatisk växellåda med Geartronic har,
till skillnad mot en Automatisk växellåda Powershift (s. 272), en hydraulisk momentomvandlare som överför kraften från motor
till växellåda. Den har två olika växellägen –
Automatisk och Manuell.
Växellägen
Automatiska växellägen indikeras till höger på kombiinstrumentet. (Endast en markör är tänd åt gången – den
för aktuellt växelväljarläge.)
Symbol "S" för Sportläge är
ORANGE i aktivt läge.
P – Parkeringsläge
Välj P när motorn ska startas eller när bilen
parkeras.
•
Kombiinstrument "Digital" med växlingsindikator.
Med kombiinstrument "Analog" visas växellägen och
indikatorpilar i dess centrum.
Relaterad information
•
Manuell växellåda (s. 268)
För att kunna föra växelväljaren ur P-läge
måste bromspedalen först tryckas ner
ordentligt.
I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Ansätt även parkeringsbromsen, för säkerhets skull, se Parkeringsbroms (s. 286).
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S: Sportläge*.10
Kombiinstrumentet visar växelväljarens läge
med följande tecken: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3
osv.
OBS
Växelväljaren måste stå i P-läge för att
bilen ska kunna låsas och larmas.
VIKTIGT
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
08
10
Växelspakens växelmönster varierar beroende på motorval.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
269
08 Start och körning
||
ken återgår till dess neutralläge mellan
"+" och "–".
VARNING
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla
bilen i alla situationer.
R – Backläge
Bilen måste stå stilla när läge R väljs.
N – Neutralläge
Ingen växel är ilagd och motorn kan startas.
Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla
med växelväljaren i läge N.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag
och hastighet. Bilen ska stå stilla när läge D
väljs från läge R.
Geartronic – Manuella växellägen (+/–)
Med Geartronic automatiska växellåda kan
föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.
Manuellt växelläge nås genom att föra spaken
åt sidan från läge D till ändläget vid "+/–".
Kombiinstrumentets symbol "+/–" skiftar färg
från VIT till ORANGE och siffrorna 1, 2, 3 osv,
visas i en ruta vilket motsvarar den växel som
just då är ilagd.
08
•
11
270
Tryck spaken framåt mot + (plus) för att
växla upp ett steg och släpp den – spaOm bilen har Sportläge*, visas först "S".
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
eller
•
Dra spaken bakåt mot "–" (minus) för att
växla ner ett steg och släpp den.
Manuellt växelläge "+/–" kan väljas när som
helst under färd.
För att undvika ryck och motorstopp växlar
Geartronic automatiskt ner om föraren låter
farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för
den valda växeln.
För att återgå till automatiskt körläge:
•
För spaken åt sidan till ändläget vid D.
OBS
Om växellådan har ett Sportprogram, blir
lådan manuell först efter att spaken förts
framåt eller bakåt i sitt "+/–"-läge. Kombiinstrumentets tecken skiftar då från S till
att visa vilken av växlarna 1, 2, 3 osv, som
är ilagd.
Geartronic – Sportläge (S)
Sportprogrammet ger ett sportigare
beteende och tillåter högre varvtal
på växlarna. Samtidigt fås snabbare
respons vid gaspådrag. Vid aktiv
körning prioriteras även körning på en lägre
växel, innebärande fördröjd uppväxling.
För att aktivera Sportläge:
•
För växelväljaren åt sidan, från D-läge till
ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet
skiftar tecken från D till S.
Sportläget kan väljas när som helst under
färd.
Geartronic – Vinterläge
Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag om 3:ans växel läggs i manuellt.
1. Tryck ner bromspedalen och för växelväljaren från D-läge till ändläget vid "+/–" –
kombiinstrumentet skiftar tecken från D
till siffran 111.
2. Stega upp till växel 3 genom att trycka
fram spaken mot "+" (plus) 2 gånger –
kombiinstrumentet skiftar tecken från 1 till
3.
3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.
Växellådans "Vinterläge" gör att bilen rullar
iväg med ett lägre motorvarv och reducerad
motorstyrka på drivhjulen.
Kickdown
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det
normala fullgasläget) sker automatiskt en
omedelbar nerväxling, s.k. kickdown.
Om gaspedalen släpps ur kickdown-läget,
sker uppväxling automatiskt.
08 Start och körning
Kickdown används när maximal acceleration
behövs, t.ex. vid en omkörning.
Säkerhetsfunktion
För att förhindra övervarvning av motorn är
växellådans styrprogram försett med ett nerväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.
Geartronic tillåter inte nedväxling/kickdown
som leder till så högt motorvarv att motorn
kan skadas. Om föraren ändå försöker göra
en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga växeln förblir
ilagd.
Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera
steg åt gången beroende på motorns varvtal.
Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Powershift* (s.
272)
•
Transmissionsolja – kvalitet och volym (s.
438)
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
271
08 Start och körning
Automatisk växellåda – Powershift*
En automatisk växellåda med Powershift är en
växellåda som, till skillnad mot en automatisk
växellåda med Geartronic (s. 269), har dubbla
mekaniska kopplingslameller.
Geartronics Vinterläge, se Automatisk växellåda – Geartronic* (s. 269). Med Powershift
underlättas att komma iväg i halt väglag om
2:ans växel läggs i manuellt istället för 3:ans
växel (Geartronic).
Powershift eller Geartronic
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av
motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om
bogsering ändå måste ske, ska sträckan
göras så kort som möjligt och då med mycket
låg hastighet.
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S: Sportläge*.12
Den automatiska växellådan Powershift överför drivkraften från motor till drivhjul med
dubbla mekaniska kopplingslameller, till skillnad mot Geartronic vilken istället gör det med
en konventionell hydraulisk momentomvandlare.
Powershift växellåda fungerar på samma sätt
och har likadana reglage och funktioner som
automatlådan Geartronic. Ett undantag är
08
12
272
Växelspakens växelmönster varierar beroende på motorval.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera beteckningen på växellådans dekal under motorhuven – se Typbeteckningar (s. 427). Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershift – i annat fall är
det automatlådan Geartronic.
Att tänka på
Växellådans dubbelkoppling har ett överlastskydd som aktiveras om den skulle bli för
varm, t.ex. om bilen hålls stilla med gaspedalen i en uppförsbacke för länge.
En växellåda som blivit för varm märks
genom att bilen upplevs skaka och vibrera,
varningssymbolen tänds och kombiinstrumentet visar ett meddelande. Även vid långsam kökörning (10 km/h eller lägre) i uppförsbacke eller med påkopplat släpfordon kan
växellådan bli för varm. Växellådan svalnar vid
stillastående, med nertryckt färdbroms och
motorn på tomgång.
Κverhettning vid körning i långsam kö kan
undvikas genom att köra etappvis:
•
Stå stilla och vänta med foten på färdbromsen tills en lagom sträcka byggts
upp i framförvarande trafik, kör fram ett
stycke, stanna och vänta en stund igen
med foten på bromsen.
VIKTIGT
Använd färdbromsen för att hålla bilen still
i ett uppförslut – håll inte bilen still med
gaspedalen. Växellådan kan då överhettas.
För viktig information angående växellådan
Powershift, se Bogsering (s. 302).
Textmeddelande och åtgärd
I vissa situationer kan kombiinstrumentet visa
ett textmeddelande samtidigt med att en
symbol tänds.
08 Start och körning
Symbol
A
Meddelande
Köregenskaper
Åtgärd
Växellåda överh. bromsa
f.a hålla
Svårighet att hålla jämn hastighet med
konstant motorvarv.
Växellådan överhettad. Håll bilen stilla med färdbromsen.A
Växellåda överh. parkera
snarast
Kraftigt huggande framdrivning av
bilen.
Växellådan överhettad. Parkera genast bilen på ett säkert
sätt.A
Växellådan kyls låt motorn
gå
Ingen drivning på grund av överhettad
växellåda.
Växellådan överhettad. För snabbast kylning: Låt motorn gå
på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
För snabbast kylning: Låt motorn gå på tomgång med växelspaken i N- eller P-läge tills meddelandet slocknar.
Tabellen visar tre steg med ökad allvarlighetsgrad om växellådan skulle bli för varm. Parallellt med textmeddelandet, uppmärksammas
föraren även genom att bilens elektronik tillfälligt förändrar köregenskaperna. Följ textmeddelandets anvisning i förekommande fall.
OBS
Tabellens exempel är ingen indikation på
att bilen är defekt, utan visar att en säkerhetsfunktion aktiverats i avsikt att förhindra
skada på någon av bilens komponenter.
VARNING
Om varningssymbol kombinerad med texten Växellåda överh. parkera snarast
ignoreras kan värmen i växellådan bli så
hög att kraftflödet mellan motor och växellåda tillfälligt bryts för att hindra kopplingen från att haverera – bilen förlorar då
drivningen och blir stillastående tills växellådans temperatur kylts till acceptabel
nivå.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic* (s.
269)
•
Transmissionsolja – kvalitet och volym (s.
438)
För fler möjliga textmeddelanden med dess
respektive förslag till lösning, rörande automatisk växellåda, se Meddelanden (s. 100).
Ett textmeddelande slocknar automatiskt
efter utförd åtgärd eller efter ett tryck på
blinkerspakens OK-knapp.
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
273
08 Start och körning
Växelväljarspärr
Det finns två olika typer av växelväljarspärr –
mekanisk och automatisk.
Mekanisk växelväljarspärr
Elektrisk växlingsspärr – Shiftlock
Parkeringsläge (P)
Lyft ur den skålade insatsen i facket
bakom mittkonsolen och lokalisera en
återfjädrande knapp i fackets botten.
För att kunna föra växelväljaren från P till
övriga växellägen måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i läge II.
Tryck ner knappen och håll.
För växelväljaren ur P-läget och släpp
knappen.
Växlingsspärr – Neutral (N)
G021351
Om växelväljaren är i läge N och bilen har
stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om
motorn är igång eller inte) är växelväljaren
spärrad.
För att kunna föra växelväljaren från N till ett
annat växelläge måste bromspedalen vara
nedtryckt och fjärrnyckeln i nyckelläge II (s.
69).
Deaktivera automatisk växelväljarspärr
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Κvriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrknappen på växelväljarspaken.
Med spärrknappen intryckt kan spaken föras
framåt eller bakåt mellan P, R, N och D.
Automatisk växelväljarspärr
Automatväxellådan har särskilda säkerhetssystem:
Parkeringsläge (P)
08
274
Stillastående bil med motorn igång:
•
Håll foten på bromspedalen när växelväljaren förs till annat läge.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Om bilen inte är körbar, t.ex. vid urladdat
startbatteri, måste växelväljaren föras ur Pläget för att bilen ska kunna flyttas.
4. Sätt tillbaka förvaringsfackets insats.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Geartronic* (s.
269)
•
Automatisk växellåda – Powershift* (s.
272)
08 Start och körning
Starthjälp i backe (HSA)*
Start/Stop*
Färdbromsen kan släppas inför igångkörning
eller backning i en backe – funktionen HSA
(Hill Start Assist) gör att bilen inte rullar iväg.
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus – motorn stängs
då temporärt av och startar automatiskt igen
då färden ska fortsätta.
Funktionen innebär att pedaltrycket i bromssystemet finns kvar några sekunder under
tiden foten flyttas från bromspedal till gaspedal.
Den tillfälliga bromseffekten släpper efter
några sekunder eller när föraren ger gas.
Relaterad information
•
Start av motor (s. 264)
Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars
kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet.
Denna målinriktning har resulterat i flera
separata energisparande funktioner varav
Start/Stop är en av dem, samtliga med den
gemensamma uppgiften att minska bränsleförbrukningen, vilken i sin tur bidrar till reducerat avgasutsläpp.
Allmänt om Start/Stop
köra bil genom att låta motorn "auto-stoppa",
när så är lämpligt.
Manuell eller Automatisk
Observera att det finns skillnader i Start/Stopfunktion beroende av om växellådan är manuell eller automatisk.
Relaterad information
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 276)
•
•
•
Start av motor (s. 264)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 278)
Start/Stop* – inställningar (s. 280)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
279)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 277)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 280)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 282)
•
Batteri – Start/Stop (s. 347)
Motorn stängs av – det blir tystare och renare....
08
Med Start/Stop-funktionen ges föraren möjlighet till ett mer aktivt miljömedvetet sätt att
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
275
08 Start och körning
Start/Stop* – funktion och
handhavande
Villkor
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus. Start/Stopfunktionen aktiveras automatiskt när motorn
nyckelstartas.
Frikoppla, ställ växelspaken i
neutralläge och släpp upp kopplingspedalen – motorn auto-stoppar.
M
Stanna bilen med färdbromsen
och håll sedan kvar foten på
pedalen – motorn auto-stoppar.
A
Start/Stop-funktionen aktiveras automatiskt när motorn
nyckelstartas. Föraren uppmärksammas på funktionen
genom att På-/Av-knappens
symbol tänds upp i kombiinstrumentet och att
På-/Av-knappens lampa
lyser.
Samtliga bilens ordinarie
system såsom belysning, radio etc. fungerar
som normalt även vid auto-stoppad motor
förutom att viss utrustning kan få funktionen
tillfälligt reducerad, t.ex. klimatanläggningens
fläkthastighet eller extremt hög volym på ljudanläggningen.
Auto-stoppa motorn
För att motorn ska auto-stoppa gäller följande:
08
276
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
A
M/A
Auto-starta motorn
A
Villkor
M/
AA
Med växelspaken i neutralläge:
M
1. Tryck ner kopplingspedalen
eller tryck på gaspedalen –
motorn startar.
2. Lägg i lämplig växel och kör.
I ett utförslut finns även denna möjlighet:
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
M
Släpp färdbromsen och låt bilen
rulla iväg – motorn auto-startar då
hastigheten överskrider normal promenadtakt.
I vissa fall auto-stoppar motorn innan bilen
står helt still.
Som verifikation och påminnelse om
att motorn är auto-stoppad tänds
kombiinstrumentets symboler för
Start/Stop-funktionen.
Släpp fottrycket på färdbromsen –
motorn auto-startar och färden kan
fortsätta.
A
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Deaktivera Start/Stop-funktionen
I vissa situationer kan det
vara önskvärt att tillfälligt
stänga av den automatiska
Start/Stop-funktionen – det
görs med ett tryck på denna
knapp.
08 Start och körning
Avstängd funktion indikeras med att
kombiinstrumentets Start/Stopsymboler och knappens lampa
slocknar.
Start/Stop-funktionen är avstängd tills den
återaktiveras med knappen eller tills nästa
gång motorn nyckelstartas.
•
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 280)
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 282)
•
Batteri – Start/Stop (s. 347)
Start/Stop* – motorn stoppar inte
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus. Även om
Start/Stop-funktionen är aktiverad, auto-stoppar motorn inte alltid.
Motorn auto-stoppar inte om:
Villkor
M/AA
Färdbromsen kan släppas även i ett uppförslut för att auto-starta motorn – funktionen
HSA (s. 275) (Hill Start Assist) gör att bilen
inte rullar bakåt.
bilen inte först uppnått ca 5 km/h
(= snabb promenadtakt) efter
nyckelstart eller senaste autostopp.
M+A
HSA innebär att trycket i bromssystemet temporärt finns kvar under tiden foten flyttas från
bromspedalen till gaspedalen inför igångkörning med auto-stoppad motor. Den tillfälliga
bromseffekten släpper efter ett par sekunder
eller när föraren ger gas.
föraren öppnat säkerhetsbältets
lås.
M+A
startbatteriets kapacitet är under
lägsta tillåtna nivå.
M+A
motorn inte har normal driftstemperatur.
M+A
yttertemperaturen är under fryspunkten eller över ca 30 °C.
M+A
vindrutans elektriska uppvärmning
aktiveras.
M+A
miljön i kupén avviker från förvalda värdenB – indikeras av att
kupéfläkten har ett högt varvtal.
M+A
Starthjälp HSA
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (s. 275)
Start av motor (s. 264)
Start/Stop* – inställningar (s. 280)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
279)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 278)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 277)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
277
08 Start och körning
||
Villkor
M/AA
Villkor
bilen backas.
M+A
A
startbatteriets temperatur är under
fryspunkten eller för hög.
M+A
förardörren öppnats med växelväljaren i D-läge.
A
föraren gör större rattrörelser.
M+A
växelväljaren förs ur D-läget till SlägeC eller "+/–".
avgassystemets partikelfilter är
fullt – först efter att en automatisk
reningscykel utförts (se Dieselpartikelfilter (s. 294)), återaktiveras
den tillfälligt avstängda
Start/Stop-funktionen.
M+A
vägbanan är mycket brant.
M+A
ett släpfordon är elektriskt anslutet till bilens elsystem.
M+A
det atmosfäriska lufttrycket understiger motsvarande
1500–2400 m.ö.h. – aktuellt lufttryck varierar med rådande väderlek.
M+A
den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Bil med ECC.
Sportläge.
Relaterad information
A
Start/Stop* – motorn auto-startar
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus. En auto-stoppad motor kan i vissa fall åter-starta utan att
föraren bestämt att färden ska fortsätta.
I följande fall auto-startar motorn även om
föraren inte tryckt ner kopplingspedalen
(manuell låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):
•
•
Start/Stop* (s. 275)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 276)
Villkor
M/AA
•
•
•
Start av motor (s. 264)
Imma bildas på rutorna.
M+A
Start/Stop* – inställningar (s. 280)
Miljön i kupén avviker från förvalda värdenB.
M+A
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 278)
Yttertemperaturen faller under
fryspunkten eller överstiger
ca 30 °C.
M+A
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 282)
M+A
•
Batteri – Start/Stop (s. 347)
Ett temporärt högt strömuttag
råder eller startbatteriets kapacitet
sjunker under lägsta tillåtna nivå.
Upprepade pumpningar med
bromspedalen.
M+A
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
279)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 280)
Bilen börjar rulla – fortare än motsvarande normal promenadtakt.
08
278
A
B
C
M/AA
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
M
08 Start och körning
Villkor
M/AA
Förarens bälteslås öppnas med
växelväljaren i D- eller N-läge.
A
Rattrörelser.
A
Växelväljaren förs ur D-läget till
"+/–" eller R.
A
Förardörren öppnas med växelväljaren i D-läge.
A
A
B
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 282)
•
•
Batteri – Start/Stop (s. 347)
Start/Stop* (s. 275)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus. Motorn autostartar inte alltid efter att ha auto-stoppat.
I följande fall auto-startar inte motorn efter att
ha auto-stoppat:
Villkor
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Bil med ECC.
VARNING
Κppna inte motorhuven när motorn autostoppat – motorn kan plötsligt auto-starta.
Gör först en normal motoravstängning
med START/STOP ENGINE-knappen
innan huven fälls upp.
Relaterad information
•
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 276)
•
•
•
Start av motor (s. 264)
•
•
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 277)
Start/Stop* – inställningar (s. 280)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
279)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 280)
M/A
A
En växel är ilagd utan frikoppling –
en displaytext uppmanar föraren
att ställa växelspaken i neutralläge
för att auto-start ska kunna ske.
M
Föraren är obältad, växelväljaren är
i P-läge och förardörren är öppen –
en normal motorstart måste göras.
A
A
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 275)
•
•
•
•
•
Start av motor (s. 264)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 276)
Start/Stop* – inställningar (s. 280)
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 278)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 277)
08
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 280)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
279
08 Start och körning
•
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 282)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp
manuell växellåda
Batteri – Start/Stop (s. 347)
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus. I det fall en
igångkörning misslyckas och motorn stannar,
gör enligt nedan:
Start/Stop* – inställningar
Vissa kombinationer av motor och växellåda
är försedda med en Start- och Stoppfunktion
vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående
bilkö eller väntan vid trafikljus. I bilens menysystem MY CAR (s. 101) finns en introduktion
av Volvos Start-Stop-system samt rekommendationer för energibesparande körteknik.
1. Tryck ner kopplingspedalen igen –
motorn auto-startar.
2. I vissa fall måste växelspaken ställas i
neutralläge. Kombiinstrumentet visar då
texten Lägg växel i neutralläge.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 275)
•
•
•
Start av motor (s. 264)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 278)
•
08
280
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 276)
Start/Stop* – inställningar (s. 280)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
279)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 277)
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 282)
Batteri – Start/Stop (s. 347)
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 275)
•
•
Start av motor (s. 264)
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 278)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 276)
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
279)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 277)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 280)
08 Start och körning
•
Start/Stop* – symboler och meddelanden
(s. 282)
•
Batteri – Start/Stop (s. 347)
08
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
281
08 Start och körning
Start/Stop* – symboler och
meddelanden
Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden på informationsdisplayen.
Symbol
08
282
Textmeddelande
Kombinerat med denna kontrollampa kan Start/Stop-funktionen
visa textmeddelanden på kombiin-
strumentet för vissa situationer. För några av
dem finns en rekommenderad åtgärd som bör
utföras. Följande tabell visar några exempel.
Meddelande
Info/åtgärd
M/AA
Motorn i Auto Start
Lyser några sekunder efter att Start/Stop aktiverats.
M+A
Eco DRIVe AV
Lyser några sekunder efter att Start/Stop stängts av.
M+A
Auto Start/Stop Service erfordras
Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
M+A
Motorstyrsystem
En automatisk funktionskontroll utförs.
M+A
Autostart Motorn igång + akustisk signal
Aktiveras om förardörren öppnas med auto-stoppad motor.
M+A
Motorn i Auto Start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller kopplingspedal ska tryckas
ner.
M
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen.
M
Trampa ned koppl för att starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner.
M
Trampa ned broms för att
starta
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att bromspedalen ska tryckas ner.
M
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08 Start och körning
Symbol
A
Meddelande
Info/åtgärd
Tryck broms och koppl. för
start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller kopplingspedalen ska
tryckas ner.
M
Växel i neutral för att starta
Växel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.
M
Motorn i Auto Start
Motorn beredd att auto-starta – väntar på att bromspedalen ska släppas.
A
Välj P eller N för att starta
Start/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N- eller P-läge och gör en normal
motorstart med START/STOP ENGINE-knappen.
A
Tryck på Startknappen
Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen och växelväljaren på P eller N.
A
M/AA
M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.
Om ett meddelande inte släcks efter utförd
åtgärd bör en verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
Relaterad information
•
•
Start/Stop* (s. 275)
•
•
•
Start av motor (s. 264)
•
•
•
•
Start/Stop* – motorn auto-startar (s. 278)
Start/Stop* – motorn stoppar inte (s. 277)
Start/Stop* – ofrivilligt motorstopp manuell växellåda (s. 280)
Batteri – Start/Stop (s. 347)
Start/Stop* – funktion och handhavande
(s. 276)
Start/Stop* – inställningar (s. 280)
08
Start/Stop* – motorn auto-startar inte (s.
279)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
283
08 Start och körning
Färdbroms
Färdbromsen används till att sänka bilens
hastighet vid färd.
Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om
en bromskrets skadas kommer det att innebära att bromsarna tar djupare och att det
behövs ett större pedaltryck för att få normal
bromseffekt.
Förarens tryck på bromspedalen förstärks av
en bromsservo.
VARNING
Bromsservon fungerar endast vid motorgång.
Om bromsen används när motorn är
avstängd känns pedalen stum och mer kraft
måste användas för att bromsa bilen.
I mycket kuperade landskap eller vid körning
med tung last kan bromsarna avlastas genom
motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas
effektivast om samma växel används nedför
som uppför.
För mer generell information om hård belastning av bilen, se Motorolja - ogynnsamma
körförhållanden (s. 434).
08
284
Rengöring av bromsskivor
Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs.
Rengöring av bromsbeläggen minimerar
denna fördröjning.
Vid blött väglag, inför långtidsparkering och
efter att bilen har tvättats är det lämpligt att
utföra rengöringen manuellt. Gör detta genom
att under färd bromsa svagt under en kort
period.
Symboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Fast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg,
fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Underhåll
Fast sken i 2 sekunder vid start
av motor – automatisk funktionskontroll.
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns
specificerade i Service- och Garantiboken.
VARNING
VIKTIGT
Om
och
är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Kontroll av slitage på bromssystemets
komponenter bör göras regelbundet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör då försiktigt till
närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas.
Kontakta en verkstad för information om
tillvägagångssätt eller låt en verkstad
utföra inspektionen – en auktoriserad
Volvoverkstad rekommenderas.
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på.
Anledningen till bromsvätskeförlusten
måste kontrolleras.
Relaterad information
•
•
Parkeringsbroms (s. 286)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 285)
08 Start och körning
•
•
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s.
286)
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s.
285)
Färdbroms – låsningsfria bromsar
Låsningsfria bromsar, ABS (Anti-lock Braking
System), hindrar hjulen från att låsa sig vid
inbromsning.
Funktionen medför styrförmågan behålls och
det blir lättare att t.ex. väja för ett hinder. Vid
ingrepp kan vibrationer kännas i bromspedalen, vilket är normalt.
Efter att motorn startats görs automatiskt ett
kort test av ABS-systemet då föraren släpper
bromspedalen. Ytterligare ett automatiskt test
av ABS-systemet kan komma att göras då
bilen når 10 km/h. Testet kan uppfattas som
pulseringar i bromspedalen.
Relaterad information
•
•
•
•
Färdbroms (s. 284)
Parkeringsbroms (s. 286)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 285)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s.
286)
Färdbroms – nödbromsljus och
automatisk varningsblinkers
Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande om en kraftig inbromsning. Funktionen innebär att bromsljuset
blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.
Nödbromsljus aktiveras i hastigheter över
50 km/h om ABS-systemet arbetar och/eller
vid kraftig inbromsning. Efter att bilens
hastighet bromsats ner under 10 km/h återgår
bromsljuset från att blinka till normalt fast
sken – samtidigt aktiveras Varningsblinkers,
vilka blinkar tills föraren accelerar upp bilen till
minst 20 km/h eller de stängs av med dess
knapp.
Relaterad information
•
•
•
Parkeringsbroms (s. 286)
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 285)
Färdbroms (s. 284)
Färdbroms – nödbromsförstärkning (s.
286)
08
285
08 Start och körning
Färdbroms – nödbromsförstärkning
Parkeringsbroms
Nödbromsförstärkning EBA (Emergency
Brake Assist) hjälper till att öka bromskraften
och därmed förkorta bromssträckan.
Parkeringsbromsen håller bilen stilla, då förarplatsen är tom, genom att mekaniskt låsa/
spärra två hjul.
EBA känner av förarens sätt att bromsa och
ökar bromskraften när det behövs. Bromskraften kan förstärkas upp till nivån då ABSsystemet ingriper. EBA-funktionen avbryts när
trycket på bromspedalen minskas.
Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel
eller automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.
När EBA aktiveras sjunker bromspedalen
ner lite längre än vanligt, tryck (håll) ner
bromspedalen så länge det behövs.
Släpps bromspedalen upphör all inbromsning.
•
Färdbroms – låsningsfria bromsar (s. 285)
Om bilen parkeras i uppförsbacke:
•
Vrid hjulen i riktning från trottoarkanten.
Om bilen parkeras i nedförsbacke:
Kombiinstrumentets varningssymbol.
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
286
När bilen parkeras ska 1:ans växel läggas
i (manuell växellåda) eller växelväljaren
vara i läge P (automatisk växellåda).
Parkering i backe
Att ansätta parkeringsbromsen
08
3. Släpp färdbromspedalen och säkerställ
att bilen står still.
•
Färdbroms (s. 284)
Färdbroms – nödbromsljus och automatisk varningsblinkers (s. 285)
– Kombiinstrumentets varningssymbol lyser oavsett parkeringsbromsen är lätt
eller hårt åtdragen.
4. Om bilen rör sig måste spaken dras upp
ytterligare minst ett snäpp.
Relaterad information
Parkeringsbroms (s. 286)
OBS
VARNING
OBS
•
•
•
2. Dra upp spaken bestämt.
> Kombiinstrumentets varningssymbol
tänds.
•
Vrid hjulen i riktning mot trottoarkanten.
Att lossa parkeringsbromsen
1. Tryck ner färdbromspedalen bestämt.
2. Dra spaken något uppåt, tryck in
knappen, fäll ner spaken och släpp
knappen.
> Kombiinstrumentets varningssymbol
släcks.
08 Start och körning
Om föraren glömmer lossa parkeringsbromsen varnas denne av – förutom den
redan tända varningslampan – ett plingande
ljud kombinerat med ett meddelande i kombiinstrumentet, då bilens hastighet överstiger
10 km/h.
Relaterad information
•
Färdbroms (s. 284)
Vadning
Vadning innebär att bilen framförs genom vattenbelagd vägbana. Vadning ska göras med
stor försiktighet.
Relaterad information
•
•
Bärgning (s. 304)
Bogsering (s. 302)
Bilen kan köras genom ett vattendjup på
högst 25 cm med en hastighet av högst
10 km/h. Extra försiktighet ska iakttas vid
passage av strömmande vatten.
Vid vadning, håll låg hastighet och stanna inte
bilen. När vattnet passerats, tryck lätt på
bromspedalen och kontrollera att full bromsverkan uppnås. Vatten och t.ex. gyttja kan
göra bromsbeläggen våta med fördröjd
bromsverkan som resultat.
•
Rengör de elektriska kontakterna för elektrisk motorvärmare och släpvagnskoppling efter körning i vatten och lera.
•
Låt inte bilen stå med vatten över trösklarna någon längre stund – det kan orsaka
elfel i bilen.
VIKTIGT
Motorskada kan uppstå om vatten kommer in i luftfiltret.
Vid djup större än 25 cm kan vatten
komma in i transmissionen. Då minskar
oljornas smörjande förmåga vilket förkortar
livslängden på dessa system.
Vid motorstopp i vatten, prova inte omstart
– bogsera bilen ur vattnet till verkstad – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Risk för motorhaveri.
08
287
08 Start och körning
Överhettning
Under speciella förhållanden, vid hård körning
i t.ex. brant terräng och varmt klimat, finns risk
för att motor och drivsystem kan överhettas –
särskilt vid tung last.
•
Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
•
Stäng inte av motorn omedelbart vid
stopp efter en hård körning.
•
08
288
Ta bort extraljus som sitter framför grillen
vid körning i varmt klimat.
Om temperaturen i motorns kylsystem blir
för hög tänds en varningssymbol och i
kombiinstrumentets informationsdisplay
visas textmeddelandet Hög motortemp
Stanna snarast – stanna då bilen på ett
säkert sätt och låt motorn gå på tomgång
under några minuter för att svalna.
•
Visas textmeddelandet Hög motortemp
Stanna motorn eller Låg kylvätskeniv
Stanna motorn ska motorn stängas av
efter att bilen stannats.
•
Vid överhettning i växellådan aktiveras en
inbyggd skyddsfunktion vilket visas i
kombiinstrumentet med en varningssymbol och textmeddelandet Växellåda
varm Sänk hastigheten eller Växellåda
varm Stanna snarast – följ given rekommendation och sänk hastigheten
respektive stanna bilen på ett säkert sätt
och låt motorn gå på tomgång under
några minuter för att låta växellådan
svalna.
Vid körning med öppen baklucka kan giftiga
avgaser sugas in i bilen via lastutrymmet.
VARNING
OBS
För information om överhettning vid körning
med släpfordon, se Körning med släpvagn (s.
295).
•
Körning med öppen baklucka
Kör inte med öppen baklucka. Giftiga
avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar
en stund efter att motorn stängts av.
Relaterad information
•
Körning med släpvagn – manuell växellåda (s. 296)
•
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda (s. 296)
Relaterad information
•
Lastning (s. 147)
08 Start och körning
Överbelastning – startbatteri
Inför en lång resa
Vinterkörning
De elektriska funktionerna i bilen belastar
startbatteriet olika mycket. Undvik att använda
nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd
istället läge I – då förbrukas mindre ström, se
Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s.
70).
Inför en lång resa är det en fördel att gå igenom följande punkter:
Vid vinterkörning är det viktigt att utföra vissa
kontroller för att säkerställa att bilen kommer
kunna framföras på ett säkert sätt.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd. Exempel på sådana funktioner
är:
•
•
•
•
kupéfläkt
strålkastare
vindrutetorkare
ljudanläggning (hög volym).
Om batterispänningen är låg visar informationsdisplayen texten Låg batterinivå
Energisparläge. Energisparfunktionen
stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.
–
Ladda då startbatteriet genom att starta
motorn och låt den sedan gå i minst 15
minuter – batteriet laddas bättre under
körning än med motorn på tomgång vid
stillastående.
Relaterad information
•
Startbatteri (s. 345)
•
Kontrollera att motorn fungerar som den
ska och att bränsleförbrukningen (s. 442)
är normal.
•
Se till att inget läckage (bränsle, olja, eller
annan vätska) förekommer.
•
Kontrollera samtliga glödlampor och
däckens mönsterdjup.
•
Att medföra varningstriangel (s. 317) är
ett lagkrav i vissa länder.
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s.
331)
•
•
Reservhjul* (s. 311)
Att tänka på:
Kontrollera speciellt inför den kalla årstiden:
•
Motorns kylvätska (s. 437) ska innehålla
minst 50 % glykol. Denna blandning
skyddar motorn mot frostsprängning ner
till ca –35 °C. För bästa frostskydd ska
olika typer av glykol inte blandas.
•
Bränsletanken ska vara välfylld för att förhindra kondensbildning.
•
Motoroljans viskositet är viktig. Oljor med
lägre viskositet (tunnare oljor) underlättar
start i kallt väder och minskar dessutom
bränsleförbrukningen medan motorn är
kall. För mer information om lämpliga
oljor, se Motorolja - ogynnsamma körförhållanden (s. 434).
Lampbyte (s. 336)
VIKTIGT
Lågviskositetsolja ska inte användas vid
hård körning eller i varmt väder.
•
Batteriets kondition och laddningsnivå
ska ses över. Kallt väder ställer större
krav på batteriet samtidigt som dess
kapacitet minskas av kyla.
•
Använd spolarvätska (s. 345) för att undvika isbildning i spolarvätskebehållaren.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
289
08 Start och körning
||
För bästa möjliga väggrepp rekommenderar
Volvo vinterdäck på samtliga hjul om risk för
snö eller is föreligger.
OBS
Tanklucka – öppna/stänga
Tanklucka – manuell öppning
Tankluckan kan öppnas/stängas på följande
sätt:
Tankluckan kan öppnas för hand när öppning
inte är möjlig från utsidan.
Öppna/stänga tanklucka
I vissa länder måste vinterdäck användas
enligt lag. Dubbdäck är inte tillåtet i alla
länder.
Halt väglag
Κva halkkörning under kontrollerade former
för att lära känna bilens reaktioner.
Κppna/avlägsna sidoluckan i lastutrymmet (samma sida som tankluckan).
Κppna tankluckan genom att trycka in
den bakre delen av luckan något.
Dra linan försiktigt rakt bakåt. Luckan kan
nu öppnas utifrån.
Dra ut luckan.
Efter tankning stäng till luckan.
För beskrivning av låsning samt upplåsning
av tanklucka, se Låsning/upplåsning – tanklucka (s. 174). Tankluckans låslogik följer
även Keyless drive och centrallåsets låsning
respektive upplåsning.
Relaterad information
08
290
•
Påfyllning av bränsle (s. 291)
VIKTIGT
Dra försiktigt i linan – minimal kraft behövs
för att frigöra luckans lås.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – tanklucka (s. 174)
Påfyllning av bränsle (s. 291)
08 Start och körning
Påfyllning av bränsle
OBS
Bränsletanken är utrustad med ett locklöst
bränslepåfyllningssystem. Påfyllning görs på
följande sätt:
Undvik spill genom att avvakta cirka
5-8 sekunder efter genomförd tankning
innan munstycket försiktigt tas ur.
Relaterad information
•
Påfyllning av bränsle – med reservdunk
(s. 293)
Bränsle – hantering
Bränsle med sämre kvalitet än Volvos rekommendationer ska inte användas eftersom
motoreffekten och bränsleförbrukningen
påverkas negativt.
VARNING
Undvik alltid att andas in bränsleångor och
att få bränslestänk i ögonen.
Vid bränsle i ögonen, ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen i rikligt med
vatten under minst 15 minuter och sök
läkarvård.
•
Κppna tankluckan (s. 290). Se även Tanklucka – manuell öppning (s. 290).
•
För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Var noga med att föra in
munstycket ordentligt i påfyllningsröret.
Påfyllningsröret består av två öppningsbara lock och munstycket måste föras
förbi båda locken innan tankningen
påbörjas.
•
Κverfyll inte tanken utan avbryt när
pumpmunstycket slår ifrån.
OBS
En överfull tank kan vid varmt väder rinna
över.
Svälj aldrig bränsle. Bränslen som bensin
och diesel är mycket giftiga och kan
orsaka permanenta skador eller dödsfall
om de sväljs. Sök läkarvård omedelbart
om bränsle har svalts.
VARNING
Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas.
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas.
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i samband med tankning. Ringsignalen kan
åstadkomma gnistbildning och antända
bensinångorna, vilket i sin tur kan medföra
brand och personskada.
08
291
08 Start och körning
||
VIKTIGT
Blandning av olika bränsletyper eller
användning av bränsle som inte rekommenderas upphäver Volvos garantier samt
eventuella kompletterande serviceavtal,
detta gäller samtliga motorer.
OBS
Extrema väderförhållanden, körning med
släpvagn eller körning på höga höjder i
kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
Relaterad information
•
•
Bränsle – bensin
Bränsle – diesel
Bensin används som motorbränsle.
Diesel används som motorbränsle.
Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta
motorer kan köras på oktantalen 95 och
98 RON. Endast i undantagsfall bör 91 RON
användas.
Använd endast dieselbränslen från välkända
tillverkare. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. Diesel bör uppfylla normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer är
känsliga för föroreningar i bränslet, som t.ex.
för hög mängd svavelpartiklar.
•
95 RON kan användas vid normal körning.
•
98 RON rekommenderas för maximal
effekt och lägsta bränsleförbrukning.
Vid körning i varmare klimat än +38 °C
rekommenderas högsta möjliga oktantal för
bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
VIKTIGT
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
•
Använd endast blyfri bensin för att inte
skada katalysatorn.
•
Använd inga tillsatser som inte har
rekommenderats av Volvo.
Relaterad information
•
•
•
08
292
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
Dieselbränsle kan vid låga temperaturer
(–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större
oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle
som är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta är mer lättflytande vid låga
temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill
på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten
vid spill.
VIKTIGT
Bränsle – hantering (s. 291)
Endast bränsle som uppfyller europeisk
dieselstandard får användas.
Påfyllning av bränsle (s. 291)
Svavelhalten får vara maximalt 50 ppm.
08 Start och körning
VIKTIGT
Dieselliknande bränslen som inte ska
användas:
•
•
•
•
OBS
Specialtillsatser
Marine Diesel Fuel
Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:
Eldningsolja
•
FAME13
(Fatty Acid Methyl Ester) och
vegetabilisk olja.
Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt
Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av
Volvos garantier.
Bränslestopp
Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter
tankning.
Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist
behöver bränslesystemet en kort stund för att
utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn
startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in
den till ändläget, se Nyckellägen (s. 69).
2. Tryck på START-knappen utan att trycka
ner broms- och/eller kopplingspedal.
3. Vänta ca 1 minut.
13
4. För att starta motorn: Tryck ner bromsoch/eller kopplingspedal och tryck på
START-knappen en gång till.
Stanna bilen på så plan/vågrät mark
som möjligt – lutar bilen finns risk för
luftfickor i bränsletillförseln.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Påfyllning av bränsle – med
reservdunk
Vid påfyllning av bränsle (s. 291) med reservdunk använd tratten som ligger under golvluckan i lastutrymmet.
Var noga med att föra in tratten ordentligt i
påfyllningsröret. Påfyllningsröret består av två
öppningsbara lock och tratten måste föras
förbi båda locken innan påfyllningen påbörjas.
Relaterad information
•
•
Låsning/upplåsning – tanklucka (s. 174)
Tanklucka – manuell öppning (s. 290)
Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt
serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat
bränsle använts, se Volvos serviceprogram (s.
326).
VIKTIGT
Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
Relaterad information
•
•
•
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 294)
Bränsle – hantering (s. 291)
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
08
Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.
293
08 Start och körning
Dieselpartikelfilter (DPF)
OBS
Dieselbilar är utrustade med ett partikelfilter,
vilket medför effektivare avgasrening.
Under regenereringen kan följande uppstå:
Partiklarna i avgaserna samlas i filtret under
normal körning. För att bränna bort partiklarna och tömma filtret startas en s.k. regenerering. För detta krävs att motorn har nått
normal arbetstemperatur.
Regenereringen av filtret sker automatiskt och
tar normalt 10–20 minuter. Vid låg medelhastighet kan det ta lite längre tid. Under regenereringen ökar bränsleförbrukningen något.
Regenerering vid kallt väder
Om bilen ofta körs korta sträckor i kallt väder
når inte motorn normal arbetstemperatur.
Detta innebär att regenerering av dieselpartikelfiltret inte sker och att filtret inte töms.
När filtret har fyllts med partiklar till ca 80 %
visas en gul varningstriangel i kombiinstrumentet samt meddelandet Sotfilter fullt Se
handbok visas i informationsdisplayen.
Starta regenerering av filtret genom att köra
bilen, helst på landsväg eller motorväg, tills
motorn uppnår normal arbetstemperatur.
Bilen bör sedan köras i ytterligare 20 minuter.
08
14
294
Manuell växellåda
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
en smärre reducering av motoreffekt
kan temporärt förnimmas
•
bränsleförbrukningen kan temporärt
öka
•
en bränd lukt kan förekomma.
Bränsleekonomisk körning
Att köra ekonomiskt och spara miljön är att
köra förutseende och mjukt samt att anpassa
körsätt och hastighet till den rådande situationen.
•
•
Undvik att köra med öppna fönster.
När regenerering är avslutad raderas varningsmeddelandet automatiskt.
•
Undvik snabba onödiga accelerationer
och häftiga inbromsningar.
Använd parkeringsvärmare* i kallt väder så
når motorn normal arbetstemperatur snabbare.
•
Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera det regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se Däck - godkända däcktryck (s. 450).
•
Kör på högsta möjliga växel, anpassad
efter aktuell trafiksituation och väg – lägre
varvtal ger lägre förbrukning. Ta hjälp av
växlingsindikatorn (s. 268)14.
•
Töm bilen på onödiga saker – ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
•
Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där
så kan ske utan risk för andra trafikanter.
•
Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med
en återförsäljare.
•
Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer bränsleförbrukningen – ta
bort lasthållare som inte används.
VIKTIGT
Om filtret fylls helt med partiklar kan det
vara svårt att starta motorn och filtret blir
funktionsodugligt. Då finns risk att filtret
måste bytas ut.
Relaterad information
•
•
Bränsle – diesel (s. 292)
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
Använd inte vinterdäck då vintersäsongen
är över.
08 Start och körning
•
•
Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så
snart det är möjligt – en kall motor drar
mer bränsle än en varm.
Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning – luftmotståndet ökar med hastigheten.
För mer information, se Volvo Personvagnars
miljöfilosofi (s. 20) och Bränsleförbrukning
och CO2-utsläpp (s. 442).
VARNING
Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i nedförslut, detta inaktiverar viktiga
system såsom styr- och bromsservo.
Körning med släpvagn
•
Vid körning med släpvagn finns det ett antal
viktiga saker att tänka på när det gäller exempelvis draganordningen, släpvagnen samt hur
lasten placeras i släpvagnen.
Av säkerhetsskäl bör maximalt tillåten
hastighet, för bil med tillkopplat släp, inte
överskridas. Följ gällande bestämmelser
för tillåtna hastigheter och vikter.
•
Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt.
Summan av passagerares vikt och samtliga
tillval, t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikter (s. 430).
Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn uppför en lång brant stigning.
•
Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
Om draganordningen monterats av Volvo,
levereras bilen med nödvändig utrustning för
körning med släpvagn.
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
•
Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
•
Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med din Volvoåterförsäljare att
bilen är fullt utrustad för släpvagnskörning.
•
Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på
bilens draganordning följer angivet maximalt kultryck.
•
Κka däcktrycket till rekommenderat lufttryck (s. 316) för full last.
•
Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
•
Kör inte med tungt släp när bilen är helt
ny. Vänta tills den körts minst 1000 km.
•
I långa och branta nedförsbackar belastas bilens bromsar mycket mer än normalt. Växla ner till en lägre växel och
anpassa hastigheten.
Släpvagnskabel
Blinkers och bromsljus på släp
Om någon av släpets lampor för körriktningsvisarna är trasig, blinkar symbolen för körriktningsvisarna i kombiinstrumentet snabbare
än normalt och informationsdisplayen visar
texten Glödlampsfel Släpets blinker.
Är någon av släpets lampor för bromsljuset
trasig visas texten Glödlampsfel Släp
stoppljus.
Nivåreglering*
De bakre stötdämparna bibehåller en konstant höjd oavsett bilens last (upp till den tilllåtna maxvikten). När bilen står still sjunker
bakvagnen något, vilket är normalt.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
08
295
08 Start och körning
||
Släpvagnsvikter
För information om Volvos tilllåtna släpvagnsvikter, se Dragvikt och kultryck (s. 431).
OBS
Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är
de som Volvo tillåter. Maximalt tillåten
hastighet för bil med tillkopplat släp är 100
km/h. Nationella fordonsbestämmelser kan
begränsa släpvagnsvikt och hastighet
ytterligare. Dragkrokarna kan vara certifierade för högre dragvikter än vad bilen får
dra.
Körning med släpvagn – manuell
växellåda
Körning med släpvagn – automatisk
växellåda
Vid körning med släpvagn (s. 295) i kuperad
terräng i varmt klimat kan det finnas risk för
överhettning.
Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i
varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.
•
•
En automatisk växellåda väljer optimal
växel relaterat belastning och motorvarv.
•
Vid överhettning tänds en varningssymbol
i kombiinstrumentet och ett ett textmeddelande visas i informationsdisplayen –
följ given rekommendation.
Dieselmotor 5 cyl
•
VARNING
Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli
svårkontrollerbart vid undanmanövrar och
inbromsningar.
Kör inte motorn på högre varv än
4500 varv/minut (dieselmotorer:
3500 varv/minut) – i annat fall kan oljetemperaturen bli för hög.
Vid risk för överhettning är det optimala
varvtalet för motorn
2300–3000 varv/minut för optimal cirkulation av kylvätskan.
Branta stigningar
•
Relaterad information
•
Manuell växellåda (s. 268)
VIKTIGT
Se även särskild information om långsam
körning med släpvagn för bilar med automatisk växellåda – Powershift (s. 272).
Relaterad information
•
•
Spärra inte automatväxellådan med en
högre växel än vad motorn "orkar med" –
det är inte alltid fördelaktigt att köra på
hög växel och lågt motorvarv.
Draganordning (s. 297)
Lampbyte (s. 336)
Parkering i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
2. Aktivera parkeringsbromsen.
3. För växelväljaren till läge P.
08
296
4. Släpp färdbromsen.
•
Växelväljaren ska vara i parkeringsläge P
när bil med automatväxellåda och
08 Start och körning
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen.
•
Använd stoppklossar för att blockera
hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.
Start i backe
1. Tryck ner färdbromsen.
Draganordning
En draganordning gör att det t.ex. går att dra
en släpkärra efter bilen.
Om bilen utrustats med löstagbar dragkrok
ska monteringsanvisningen för fastsättning av
den lösa delen följas noggrant, se Löstagbar
dragkrok - fastsättning/borttagning (s. 299).
2. För växelväljaren till körläge D.
Relaterad information
•
Automatisk växellåda – Powershift* (s.
272)
•
Körning med släpvagn (s. 295)
Löstagbar dragkrok – specifikationer (s.
298)
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 298)
Om bilen är försedd med Volvos löstagbara dragkrok:
4. Släpp färdbromsen och kör iväg.
Automatisk växellåda – Geartronic* (s.
269)
•
•
VARNING
3. Frigör parkeringsbromsen.
•
Relaterad information
•
•
Följ monteringsanvisningen noggrant.
•
Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Den löstagbara delen måste vara låst
med nyckel innan körning påbörjas.
Viktigt att kontrollera
•
Dragkrokens kula behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet.
VARNING
Den löstagbara dragkrokens rörliga delar
får inte smörjas/oljas in. Det kan sänka
säkerhetsnivån.
OBS
08
När kulhandske med svängningsdämpare
används skall dragkulan inte smörjas in.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
297
08 Start och körning
Löstagbar dragkrok – specifikationer
Specifikationer för löstagbar dragkrok.
G021485
Löstagbar dragkrok – förvaring
Förvara den löstagbara dragkroken i lastutrymmet.
Mått, fästpunkter (mm)
Den löstagbara dragkrokens förvaringsplats.
VIKTIGT
Ta alltid loss den löstagbara dragkroken
efter användning och förvara den på dess
bestämda plats i bilen.
Relaterad information
08
887
B
79
C
881
D
441
E
109
•
F
306
Löstagbar dragkrok – specifikationer (s.
298)
G
Sidobalk
•
Löstagbar dragkrok - fastsättning/borttagning (s. 299)
H
Kulans centrum
•
Körning med släpvagn (s. 295)
Relaterad information
•
•
•
298
A
Löstagbar dragkrok - fastsättning/borttagning (s. 299)
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 298)
Körning med släpvagn (s. 295)
08 Start och körning
Löstagbar dragkrok - fastsättning/
borttagning
Fastsättning/borttagning av den löstagbara
dragkroken görs på följande sätt:
G021489
Ta bort skyddskåpan genom att först
trycka in spärren
och sedan dra kåpan
rakt bakåt
.
Indikatorfönstret ska visa grönt.
Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.
G021487
Sätt i och skjut in kuldelen tills ett klick
hörs.
G000000
Indikatorfönstret ska visa rött.
G021490
G021488
Fastsättning
Kontrollera att mekanismen är i upplåst
läge genom att vrida nyckeln medurs.
08
}}
299
08 Start och körning
Kontrollera att kuldelen sitter fast genom
att rycka uppåt, nedåt och bakåt.
VARNING
Om kuldelen inte sitter korrekt ska den tas
loss och sättas fast igen enligt tidigare
steg.
VIKTIGT
G021495
G021494
||
Säkerhetsvajer.
Tryck in låsratten
och vrid den moturs
tills ett klick hörs.
VARNING
Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.
Borttagning av löstagbar dragkrok
Smörj bara in kulan för kulhandsken,
resten av dragkroken ska vara ren och torr.
Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp
och håll ned samtidigt som kuldelen dras
ut bakåt och uppåt.
VARNING
Sätt i nyckeln och vrid den medurs till
upplåst läge.
08
300
Förankra den löstagbara dragkroken på ett
säkert sätt om den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 298).
08 Start och körning
Släpfordonsstabilisator – TSA
Släpfordonsstabilisatorns, TSA (Trailer
Stability Assist), uppgift är att stabilisera bil
med tillkopplat släpfordon i situationer där
ekipaget kommit i självsvängning.
TSA-funktionen ingår i DSTC-systemet
(Dynamic Stability and Traction Control), se
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC) (s.
181).
Skjut på skyddskåpan tills den snäpper
fast.
Relaterad information
•
•
•
Löstagbar dragkrok – förvaring (s. 298)
Löstagbar dragkrok – specifikationer (s.
298)
Körning med släpvagn (s. 295)
Funktion
Fenomenet att bil med släp hamnar i självsvängning, kan uppstå för alla kombinationer
av bilar och släp. I vanliga fall krävs höga hastigheter för att det ska uppstå. Men om släpfordonet är överlastat eller har lasten felaktigt
fördelad, t.ex. för långt bak, finns risk för
självsvängning även i lägre hastigheter,
70–90 km/h.
För att självsvängning sedan ska börja,
behövs en utlösande faktor, t.ex:
•
Bil med släp utsätts för en plötslig kraftig
sidovind.
•
Bil med släp kör på ojämn vägbana eller i
ett gupp.
•
Yviga rattrörelser.
Handhavande
Då självsvängning väl har börjat kan den bli
svår eller omöjlig att dämpa, vilket gör ekipaget svårkontrollerat med risk för att hamna i
t.ex. fel körfält eller utanför vägbanan.
TSA-systemet övervakar kontinuerligt bilens
rörelser, speciellt i sidled. Om självsvängning
upptäcks, sker individuell bromsreglering på
framhjulen vilket ger en stabiliserande effekt
på ekipaget. Oftast räcker detta för att föraren
ska återfå kontroll över bilen.
Om självsvängningen inte dämpas ut trots
TSA-systemets första ingrepp, bromsas ekipaget med alla hjul kombinerat med att
motorns drivkraft reduceras. När självsvängningen successivt dämpats och ekipaget åter
är stabilt avbryter TSA-systemet regleringen
och föraren återfår full kontroll över bilen.
Övrigt
Ingrepp av TSA-systemet kan ske i hastighetsintervallet 65–160 km/h.
OBS
TSA-funktionen stängs av om föraren väljer Sport-läge, se Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC) (s. 181).
Ingrepp av TSA kan utebli om föraren med
kraftiga rattrörelser försöker häva självsvängningen, eftersom TSA-systemet då inte kan
avgöra om det är släpet eller föraren som
orsakar självsvängningen.
Då TSA-systemet arbetar, blinkar
DSTC-symbolen i kombiinstrumentet.
08
301
08 Start och körning
||
Relaterad information
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– symboler och meddelanden (s. 183)
•
Stabilitets- och dragkraftssystem (DSTC)
– handhavande (s. 182)
Bogsering
VARNING
Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat
fordon med hjälp av en bogserlina.
Broms- och styrservo fungerar inte när
motorn är avstängd – det behövs
ca 5 gånger hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än
normalt.
Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogsering
påbörjas.
1. Lås upp rattlåset (s. 266) genom att sätta
fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt
tryck på START/STOP ENGINE-knappen
– nyckelläge (s. 70) II aktiveras.
2. Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset
under hela bogseringen.
Manuell växellåda
Inför bogsering:
–
Automatisk växellåda Geartronic
3. Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen
sänker farten, genom att hålla foten lätt
på bromspedalen – då undviks hårda
ryck.
Observera att bilen alltid måste bogseras
så att hjulen rullar framåt.
4. Var beredd att bromsa för att stanna.
•
VIKTIGT
VARNING
08
302
För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.
•
Kontrollera att rattlåset är upplåst
innan bogsering.
•
Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i
läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
•
Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när
bilen bogseras.
Bogsera inte bil med automatisk växellåda i högre hastighet än 80 km/h och
inte längre sträcka än 80 km. Följ de
hastigheter som är tillåtna enligt lokala
trafikbestämmelser.
Inför bogsering:
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Automatisk växellåda Powershift
Modell med växellådan Powershift bör inte
bogseras eftersom den är beroende av
motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om
bogsering ändå måste ske, ska sträckan
08 Start och körning
göras så kort som möjligt och då med mycket
låg hastighet.
Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras
genom att kontrollera typbeteckningen (s.
427) på växellådans dekal under motorhuven.
Beteckning ”MPS6” betyder att det är en
Powershift – i annat fall är det automatlådan
Geartronic.
VIKTIGT
Katalysatorn kan skadas vid försök att
bogsera igång motorn.
Relaterad information
•
Bogserögla
Bogseröglan skruvas fast i ett gängat uttag
bakom ett täcklock på stötfångarens högra
sida, fram eller bak.
Fastsättning av bogserögla
Bogserögla (s. 303)
VIKTIGT
Undvik bogsering.
•
För att flytta bilen från en trafikfarlig
plats kan den dock bogseras undan en
kort sträcka i låg hastighet – inte
längre än 10 km och inte högre hastighet än 10 km/h. Observera att bilen alltid måste bogseras så att hjulen rullar
framåt.
•
Vid förflyttning längre sträcka än
10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell
bärgning rekommenderas.
Inför bogsering:
–
För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.
Starthjälp
Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att
motorn inte kan startas, se Starthjälp (s. 266).
08
303
08 Start och körning
||
Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i lastutrymmet.
Täcklock för bogseröglans fästpunkt öppnas på följande sätt:
•
OBS
För att komma åt bogseröglan/hjulskruvsnyckeln i skumblocket:
•
•
Version 1: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt hjulskruvsnyckeln. Lyft ur
flaskan med tätningsvätska (punkt 6) för
att komma åt bogseröglan.
Täcklocket har en markering utmed
dess ena sida eller i ett hörn: Tryck på
markeringen med ett finger och vik
samtidigt ut motstående sida/hörn –
locket svänger kring dess centrumlinje
och kan sedan tas loss.
Skruva bogseröglan ända in till dess
fläns. Vrid fast öglan ordentligt med t.ex.
hjulmutternyckeln.
Version 2: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt bogseröglan. Hjulskruvsnyckeln ligger under domkraften.
Efter användning skruvas bogseröglan
loss. Lägg tillbaka bogseröglan på dess
plats.
Avsluta med att sätta tillbaka täcklocket
på stötfångaren.
VIKTIGT
Bogseröglan är endast avsedd för bogsering på väg – inte för bärgning efter dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
Relaterad information
•
•
08
304
Bogsering (s. 302)
Bärgning (s. 304)
Bärgning
Bärgning innebär att bilen forslas bort med
hjälp av annat fordon.
Tillkalla professionell hjälp för bärgning.
VIKTIGT
Observera att bilen alltid måste bärgas så
att hjulen rullar framåt.
Relaterad information
•
Bogsering (s. 302)
HJUL OCH DÄCK
09 Hjul och däck
09
Däck – rotationsriktning
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket.
Följ rekommenderat däcktryck (s. 316) som
finns angivet i däcktryckstabellen.
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck – skötsel (s. 306)
Däck – slitagevarnare (s. 307)
Däck – skötsel
Däckens funktion är bland annat att ge grepp
mot underlaget, dämpa vibrationer och
skydda hjulet mot slitage.
Köregenskaper
Däck betyder mycket för bilens köregenskaper. Däcktyp, dimension, däcktryck och
hastighetsklass är viktiga för hur bilen uppträder.
G021778
Däckens ålder
Pilen visar däckets rotationsriktning.
Däcket ska ha samma rotationsriktning under
hela sin livslängd. De bör endast skiftas
mellan fram och bak, aldrig från vänster till
höger sida eller omvänt. Om däcken monteras inkorrekt försämras bilens bromsegenskaper och förmåga att pressa undan regn och
snömodd. Däck med störst mönsterdjup ska
alltid monteras bak (för att minska risken för
sladd).
OBS
Se till att ha samma typ och dimension
och även samma fabrikat på båda hjulparen.
306
Alla däck som är äldre än 6 år bör kontrolleras av fackman även om de verkar oskadade. Däck åldras och bryts ner även om de
sällan eller aldrig används. Funktionen kan då
påverkas. Det gäller alla däck som sparas för
framtida bruk. Exempel på yttre tecken som
indikerar att däcket är olämpligt för användning är sprickor eller missfärgningar.
Nya däck
09 Hjul och däck
och leder till att bilen fortsätter rakt fram istället för att bakänden sladdar ut åt sidan och
man kanske helt förlorar kontrollen över bilen.
Därför är det viktigt att bakhjulen aldrig förlorar fästet före framhjulen.
Slitage och underhåll
Rätt däcktryck (s. 316) ger jämnare slitage.
Körsätt, däcktryck, klimat och vägarnas skick
har en inverkan på hur snabbt dina däck åldras och slits. För att undvika skillnader i
mönsterdjup samt förhindra att slitagemönster (s. 307) uppstår kan fram- och bakhjulen
skiftas med varandra. Lämplig körsträcka vid
första skiftet är ca 5000 km och därefter med
10000 km intervall. Volvo rekommenderar dig
att kontakta en auktoriserad Volvoverkstad
för kontroll vid osäkerhet om mönsterdjupet.
Om det redan har uppstått betydande skillnad i slitage (>1mm skillnad i mönsterdjup)
mellan däcken, så skall de minst slitna
däcken alltid sitta bak. En framhjulssladd är
vanligen lättare att häva än en bakhjulssladd,
En slitagevarnare visar status på däckets slitbana.
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda –
inte stående.
VARNING
Ett skadat däck kan leda till förlorad kontroll av bilen.
Sommar- och vinterdäck
När sommar- och vinterhjulen skiftas, ska de
märkas upp med vilken sida de har suttit på,
t.ex. V för vänster och H för höger.
09
Däck – slitagevarnare
Relaterad information
•
•
•
G021829
Däck är färskvara. Efter några år börjar de
hårdna samtidigt som friktionsegenskaperna
försämras undan för undan. Eftersträva därför
att få så färska däck som möjligt vid utbyte.
Det är särskilt viktigt när det gäller vinterdäck.
De sista siffrorna i sifferföljden betyder tillverkningsvecka och -år. Detta är däckets
DOT-märkning (Department of
Transportation) och anges med fyra siffror,
exempelvis 1510. Däcket på bilden är tillverkat vecka 15, år 2010.
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck – rotationsriktning (s. 306)
Slitagevarnare.
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns bokstäverna TWI (Tread Wear Indicator). När
däckets mönsterdjup är reducerat till 1,6 mm,
kommer det i jämnhöjd med slitagevarnarna.
Byt då snarast till nya däck. Tänk på att däck
med litet mönsterdjup har mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
Relaterad information
•
•
•
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck - lufttryck (s. 316)
Däck – rotationsriktning (s. 306)
307
09 Hjul och däck
09
Hjulskruvar
Låsbar hjulskruv*
Domkraft
Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid
naven och finns i olika utföranden.
Låsbar hjulskruv kan användas på både aluminiumfälg och stålfälg. Under lastgolvet
finns plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.
En domkraft används för att höja upp bilen,
t.ex. vid byte av däck.
Relaterad information
•
Hjul- och fälgdimensioner (s. 309)
Använd originaldomkraften endast vid reservhjulsbyte. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Relaterad information
•
•
Låg hjulskruv
Hög hjulskruv
Låsbar hjulskruv
Åtdragningsmoment
•
•
•
Typ 1 hjulskruv (stålfälg): 110 Nm
Typ 2 hjulskruv (aluminiumfälg):
130 Nm
Typ 3 Låsbar hjulskruv (stål-/aluminiumfälg): 110 Nm
Använd endast fälgar som är testade och
godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
308
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Varningstriangel (s. 317)
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
09 Hjul och däck
Vinterdäck
Använda snökedjor
Hjul- och fälgdimensioner
Vinterdäck är däck som är anpassade för vinterväglag.
Snökedjor får endast användas på framhjulen
(gäller även fyrhjulsdrivna bilar). Kör aldrig fortare än 50 km/h med snökedjor. Undvik att
köra på barmark eftersom detta sliter mycket
hårt på både snökedjor och däck.
Hjul- och fälgdimensioner betecknas enligt
exempel i nedanstående tabell.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med vissa
dimensioner. Däckdimensionerna är
beroende av motorvariant. Vid körning med
vinterdäck måste rätt typ av däck monteras
på alla fyra hjulen.
VARNING
Använd Volvo originalsnökedjor eller likvärdiga som är anpassade till rätt bilmodell, däck- och fälgdimensioner. Vid osäkerhet rekommenderar Volvo att du rådgör
med en auktoriserad Volvoverkstad. Fel
snökedja kan orsaka allvarlig skada på din
bil och leda till en olycka.
OBS
Volvo rekommenderar att du rådgör med
en Volvoåterförsäljare om vilken fälg och
däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500–
1000 km, mjukt och lugnt så att dubbarna
sätter sig riktigt i däcken. Det ger däcken och
speciellt dubbarna längre livslängd.
Relaterad information
•
09
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att det
finns vissa kombinationer av hjul (fälg) och
däck (s. 310) som är godkända (s. 446).
Hjul (fälgar) har en dimensionsbeteckning, till
exempel: 7Jx16x50.
7
Fälgbredd i tum
J
Fälghornets profil
16
Fälgdiameter i tum
50
Off-set i mm (avstånd från hjulcentrum till hjulets kontaktyta mot navet)
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 312)
Relaterad information
•
Hjulskruvar (s. 308)
OBS
Lagbestämmelser för användning av dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga temperaturer ställer betydligt högre krav på däck än vid
sommarförhållanden. Därför rekommenderar
Volvo att inte köra med vinterdäck som har
mindre mönsterdjup än 4 mm.
309
09 Hjul och däck
09
Däck – dimensioner
Däck – lastindex
Däck – hastighetsklasser
Bilens hjul, däck och fälgar har en viss dimension, se exempel i tabellen nedan.
Lastindex indikerar ett däcks förmåga att bära
en viss last.
Bilen är helbilsgodkänd. Detta innebär att
vissa kombinationer av hjul och däck är godkända, se Hjul och däck - godkända dimensioner (s. 446).
Varje däck har en viss förmåga att bära last,
ett lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken.
Varje däck tål en viss maxhastighet och tillhör
därmed en särskild hastighetsklass (SS –
Speed Symbol).
På alla bildäck finns en beteckning för dimension. Exempel på beteckning:
215/55R16 97W.
205
Däckets bredd (mm)
50
Förhållande mellan däcksidans höjd
och däckets bredd (%)
R
Radialdäck
17
Fälgdiameter i tum (")
93
Kodsiffror för max tillåten däckbelastning, lastindex (s. 310) (LI)
W
Kodbeteckning för maximal tillåten
hastighet, hastighetsklass (s. 310)
(SS). (I detta fall 270 km/h).
Relaterad information
•
•
•
310
Däck - lufttryck (s. 316)
Däck – rotationsriktning (s. 306)
Däck – slitagevarnare (s. 307)
Lägsta tillåtna index anges i lastindextabellen (s. 446).
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck - lufttryck (s. 316)
Däck – slitagevarnare (s. 307)
Däckens hastighetsklass ska minst motsvara
bilens toppfart. Lägsta tillåtna hastighetsklass
anges i hastighetsklasstabellen nedan. Enda
undantaget från dessa bestämmelser är vinterdäck (s. 309) (både dubbade och dubbfria
däck), där lägre hastighetsklass får användas.
Om ett sådant däck väljs får bilen inte köras
fortare än däcket är klassificerat för. (T.ex. får
klass Q köras i maximalt 160 km/h). Väglaget
avgör hur fort bilen kan köras, inte däckens
hastighetsklass.
OBS
Det är maximal tillåten hastighet som
anges i tabellen.
Q
160 km/h (används endast på vinterdäck)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
09 Hjul och däck
VARNING
Bilen måste utrustas med däck som har
samma eller högre lastindex (s. 310) (LI)
och hastighetsklass (SS) än specificerat.
Om ett däck med för lågt lastindex eller
hastighetsklass används kan det bli överhettat.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck - lufttryck (s. 316)
Däck – rotationsriktning (s. 306)
Reservhjul*
Ett reservhjul (Temporary spare) används för
att tillfälligt ersätta ett punkterat ordinarie hjul.
•
•
•
Domkraft (s. 308)
09
Varningstriangel (s. 317)
Hjulskruvar (s. 308)
Ett reservhjul är endast avsett att användas
tillfälligt och ska snarast ersättas med ett
ordinarie hjul. Under körning med reservhjul
kan bilen få annorlunda köregenskaper.
Reservhjulet är mindre än det vanliga hjulet.
Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp
med höga trottoarkanter och maskintvätta
inte bilen. Om reservhjulet sitter på framaxeln
kan du heller inte samtidigt använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan drivningen på
bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet ska inte
repareras. Rätt däcktryck på reservhjulet
anges i däcktryckstabellen, Däck - lufttryck
(s. 316).
VIKTIGT
•
Kör aldrig fortare än 80 km/h med ett
reservhjul på bilen.
•
Bilen får aldrig köras utrustad med fler
än ett reservhjul av typen "Temporary
spare" samtidigt.
Relaterad information
•
•
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 312)
Byte av hjul – montering av reservhjul* (s.
314)
Byte av hjul – framtagning reservhjul* (s.
312)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
311
09 Hjul och däck
09
Byte av hjul – framtagning reservhjul*
OBS
Reservhjul* med domkraft* och hjulskruvsnyckel* finns under golvet i lastutrymmet.
Domkraften måste lyftas ut för att komma
åt bogseröglan.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
1. Lyft bakre kanten av lastgolvet (eller på
modeller med ledat lastgolv, ta tag i lastgolvets handtag, lyft och för bakre delen
av golvet framåt).
2. Lyft ur förvaringsfacket* (endast modeller
med ledat lastgolv).
3. Lyft ur undergolvet (endast modeller med
ledat lastgolv).
4. Skruva loss fästskruven och lyft ur skumblocket med domkraften och verktygen.
5. Ta tag i bortre delen av reservhjulet och
lyft. Skjut reservhjulet något framåt och
lyft ur det ur förvaringsutrymmet.
6. Ta ur hjulskruvsnyckeln, domkraften och
bogseröglan ur skumblocket.
312
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 312)
Byte av hjul – montering av reservhjul* (s.
314)
Domkraft (s. 308)
Reservhjul* (s. 311)
Varningstriangel (s. 317)
Hjulskruvar (s. 308)
Byte av hjul – losstagning hjul
Bilens hjul går att byta ut mot t.ex. vinterhjul/
vinterdäck.
Sätt ut varningstriangel om ett hjul byts på en
trafikerad plats. Bilen och domkraften* ska
stå på ett fast horisontellt underlag.
1. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i
backväxeln eller läge P om bilen har automatisk växellåda.
09 Hjul och däck
VARNING
Kontrollera att domkraften inte är skadad,
gängorna är ordentligt smorda samt att
den är fri från smuts.
4. Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Använd demonteringsverktyget för
att kroka i och dra bort eventuell heltäckande hjulsida. Alternativt kan hjulsidorna
ryckas bort för hand.
5. Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvsnyckeln* till stopp enligt följande bild.
09
OBS
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft* som hör till respektive
bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.
På dekalen anges också domkraftens
maximala lyftförmåga vid en angiven lyfthöjd.
2. Ta fram hjulet som ska monteras (sommardäck, vinterdäck eller reservhjul) samt
verktygen. Om det gäller montering av ett
reservhjul finns vid dess placering också
en förpackning som innehåller handskar
och en plastpåse för det punkterade hjulet.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.
Hjulskruvsnyckeln och bogseröglan.
VIKTIGT
Bogseröglan måste skruvas in samtliga
gängvarv i hjulskruvsnyckeln.
6. Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs
med hjulskruvsnyckeln.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
313
09 Hjul och däck
09
||
VARNING
VARNING
Placera aldrig något mellan marken och
domkraften, inte heller mellan domkraften
och bilens domkraftsfäste.
Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.
7. På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen.
Parkera bilen på ett sådant sätt att passagerare har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen
då den lyfts upp med domkraft.
OBS
8. Veva upp domkraften så att flänsen i
karossen hamnar i skåran i domkraftshuvudet.
9. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta
bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.
314
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Det är viktigt att monteringen av reservhjulet
utförs på ett korrekt sätt.
Montering
1. Rengör anliggningsytorna mellan hjul och
nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva åt hjulskruvarna
ordentligt.
3. Sänk ner bilen så att hjulet inte kan rotera.
Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd
för att användas vid enstaka tillfällen och
under kort tid såsom byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, mm.
Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta
bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller
under längre tid än för ett hjulskifte,
rekommenderas att en garagedomkraft
används. I så fall följ de bruksanvisningar
som följer med utrustningen.
VIKTIGT
Marken under domkraften ska vara fast,
slät och ska inte luta.
Byte av hjul – montering av reservhjul*
Relaterad information
•
Byte av hjul – montering av reservhjul* (s.
314)
•
Byte av hjul – framtagning reservhjul* (s.
312)
•
•
•
•
Domkraft (s. 308)
Reservhjul* (s. 311)
Varningstriangel (s. 317)
Hjulskruvar (s. 308)
4. Dra fast hjulskruvarna korsvis. Det är viktigt att hjulskruvarna blir ordentligt
åtdragna med korrekt åtdragningsmomenten. Kontrollera åtdragningsmomentet med momentnyckel.
09 Hjul och däck
Återplacering av domkraft* och verktyg
5.
3. Om reservhjulet har använts, kan det
punkterade hjulet läggas i plastpåsen
som finns i förpackningen med handskarna. Lägg tillbaka skumblocket i förvaringsuttrymmet och skruva fast fästskruven i förvaringsuttrymmets golv.
09
Om reservhjulet inte har använts, lägg
skumblocket i reservhjulet, lägg tillbaka
reservhjulet i förvaringsutrymmet. Skruva
fast fästskruven i förvaringsuttrymmets
golv.
4. Lägg tillbaka den löstagbara dragkroken.
Sätt tillbaka eventuell heltäckande hjulsida.
OBS
Hjulsidans uttag för ventilen ska vara över
ventilen på fälgen vid montering.
Efter användning av verktyg och domkraft ska
de placeras tillbaka i skumblocket på rätt
sätt.
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
1. Skruva ur bogseröglan ur hjulskruvsnyckeln.
2. Sätt tillbaka verktygen som ev. har
använts i sina respektive fack i skumblocket i följande ordning:
•
bogseröglan/tratten/torxnyckeln/hylsa
för låsbar hjulskruv/verktyget för hjulsidan
•
domkraft (måste vevas till rätt höjd så
att den passar in i skumblockets fack,
handtaget över foten och ner i spåret i
skumblocket)
•
hylsnyckeln (ovanför domkraften).
VIKTIGT
Verktyg och domkraft* ska förvaras på
avsedd plats i bilens lastutrymme när de
inte används.
Relaterad information
•
Byte av hjul – framtagning reservhjul* (s.
312)
•
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 312)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
315
09 Hjul och däck
•
•
•
•
Domkraft (s. 308)
Däck - lufttryck
Reservhjul* (s. 311)
Däck kan ha olika lufttryck vilket mäts i
enheten bar.
Varningstriangel (s. 317)
Hjulskruvar (s. 308)
Däcktrycksdekal
Kontrollera däckens lufttryck
Däckens lufttryck (s. 450) ska kontrolleras
varje månad. Lufttryck kontrolleras på kalla
däck. Med kalla däck avses att däcken har
samma temperatur som yttertemperaturen.
Efter några kilometers körning blir däcken
varma och trycket högre. För lågt däcktryck
ökar bränsleåtgången, förkortar däckens livslängd och försämrar bilens vägegenskaper.
Körning med för lågt däcktryck innebär att
däcken kan bli överhettade och skadas.
Däcktrycket påverkar åkkomfort, vägljud och
styregenskaper.
OBS
Däcktrycket sjunker med tiden, det är ett
naturligt fenomen. Däcktrycket varierar
också beroende på omgivningens temperatur.
G021830
09
Däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe
(mellan fram- och bakdörr) visar vilket tryck
däcken ska ha vid olika last och hastighetsförhållanden. Det finns också angivet i däcktryckstabellen.
•
Däcktryck för bilens rekommenderade
däckdimension (s. 310)
•
ECO-tryck, ger förbättrad bränsleekonomi (s. 294)
OBS
Temperaturskillnader förändrar
däcktrycket.
Bränsleekonomi, ECO-tryck
För att få bäst bränsleekonomi vid hastigheter
under 160 km/h rekommenderas ECO-trycket
(gäller både för full och lätt last – se däcktryckstabellen (s. 450)).
316
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
09 Hjul och däck
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Varningstriangel
Däck – rotationsriktning (s. 306)
Varningstriangeln används för att varna andra
trafikanter för stillastående fordon.
Däck – skötsel (s. 306)
Förvaring och uppfällning
Däck – slitagevarnare (s. 307)
Lyft golvluckan (eller skjut bakre delen av
lastglovet framåt på modeller med ledat
golv och lyft sedan undergolvet) och ta ut
varningstriangeln.
09
Ta varningstriangeln ur fodralet, vik ut och
sätt ihop de två lösa sidorna.
Fäll ut varningstriangelns stödben.
Följ de bestämmelser som gäller för användning av varningstriangel. Placera varningstriangeln på ett lämpligt ställe med tanke på
trafiksituationen.
Se till att varningstriangeln med fodral sitter
ordentligt fast i lastutrymmet efter användning.
Relaterad information
•
Reservhjul* (s. 311)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
317
09 Hjul och däck
09
Förbandslåda*
Provisorisk däcktätning*
Förbandslådan innehåller första hjälpenutrustning.
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats* (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera lufttrycket.
Den provisoriska däcktätningssatsen består
av en kompressor och en flaska med tätningsvätska. Tätningen fungerar som en provisorisk reparation. Flaskan med tätningsvätskan ska bytas ut innan bäst före-datumet
passerats och efter användning. Tätningsvätskan tätar effektivt däck som punkterats i
slitbanan.
OBS
En väska med första hjälpen-utrustning finns
placerad på vänstra sidan av lastutrymmet.
Däcktätningssatsen är endast avsedd för
tätning av däck med punktering i slitbanan.
Däcktätningssatsen har begränsad förmåga
att täta däck som har punktering i däcksidan.
Täta inte däck med den provisoriska däcktätningen om de uppvisar större skåror, sprickor
eller liknande skador. Anslut kompressorn till
ett av bilens 12 V-uttag. Välj det uttag som är
närmast det punkterade däcket.
OBS
Kompressorn för provisorisk däcktätning
är provad och godkänd av Volvo.
318
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 320)
•
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll (s.
322)
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 320)
09 Hjul och däck
Provisorisk däcktätningssats* –
placering
Provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit) används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket.
Placering av däcktätningssatsen
Sätt ut en varningstriangel om ett däck ska
tätas vid en trafikerad plats. Varningstriangeln
och däcktätningssatsen finns under golvet i
lastutrymmet.
OBS
För att komma åt bogseröglan/hjulskruvsnyckeln i skumblocket:
1. Lyft bakre kanten av lastgolvet (eller på
modeller med ledat lastgolv, ta tag i lastgolvets handtag, lyft och för bakre delen
av golvet framåt).
2. Lyft ur förvaringsfacket (tillbehör) - endast
modeller med ledat lastgolv.
3. Lyft ur undergolvet (endast modeller med
ledat lastgolv).
4. Kroka loss den elastiska delen av remmen över TMK-kompressorenheten på
vänster sida.
5. Lyft TMK-kompressorenheten rakt upp.
Version 1.
6. För att komma åt flaskan med tätningsvätska måste den skjutas till vänster tills
den går att lyfta ur skumblocket.
09
•
Version 1: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt hjulskruvsnyckeln. Lyft ur
flaskan med tätningsvätska (punkt 6)
för att komma åt bogseröglan.
•
Version 2: Lyft däcktätningssatsens
kompressorenhet (punkt 5) för att
komma åt bogseröglan. Hjulskruvsnyckeln ligger under domkraften.
Efter användning, haka på remmen igen på
vänster sida.
Version 1: Remmen måste dras bakom
skumblocket (inte ovanpå).
Version 2: Remmen måste vara i klykan på
bakre delen av skumblocket.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 320)
•
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska (s. 324)
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Version 2.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
319
09 Hjul och däck
09
Provisorisk däcktätningssats* –
översikt
Provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit) används till att täta en punktering samt kontrollera och justera lufttrycket.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätningssats* – placering
(s. 319)
•
Provisorisk däcktätningssats* – tätningsvätska (s. 324)
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Provisorisk däcktätning* – återplacering
av komponenter (s. 324)
Provisorisk däcktätning* –
handhavande
Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats* (TMK – Temporary
Mobility Kit), används till att täta en punktering
samt kontrollera och justera lufttrycket.
Provisorisk däcktätning
Dekal, högsta tillåtna hastighet
Strömbrytare
Kabel
Flaskhållare (orangefärgade locket)
Skyddslock
Tryckreduceringsventil
Luftslang
Flaskhållare med tätningsvätska
Tryckmätare
320
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk däcktätningssats.
09 Hjul och däck
1. Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet (som sitter på kompressorns ena sida)
och sätt fast den på ratten.
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Volvo rekommenderar dig att
uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan
avgöra om däcket kan lagas eller behöver
bytas.
VARNING
Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid
hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.
2. Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.
OBS
Bryt inte flaskans plombering innan
användning. När flaskan skruvas fast bryts
plomberingen automatiskt.
3. Skruva av det orange locket och skruva
loss flaskans kork.
4. Skruva fast flaskan i flaskhållaren.
8. Fyll däcket i 7 minuter.
VARNING
VIKTIGT
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
5. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
fast luftslangens ventilanslutning till
botten på däckventilens gänga.
6. Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta
bilen.
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
9. Stäng av kompressorn för att kontrollera
trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är
1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft
med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)
VARNING
VARNING
Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i
däcket för stort. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
7. Sätt strömbrytaren i position I.
VARNING
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar. Om det uppstår sprickbildningar
eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta.
Att kontakta en auktoriserad däckverkstad
rekommenderas.
OBS
När kompressorn startar kan trycket öka
upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca
30 sekunder.
09
10. Stäng av kompressorn och dra ur kabeln
ur 12 V-uttaget.
11. Ta loss slangen från däckventilen och sätt
på ventilhatten.
12. Kör snarast ca 3 km med en maximal
hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan
kan täta däcket.
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll (s.
322)
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
321
09 Hjul och däck
09
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 320)
•
Provisorisk däcktätning* –
efterkontroll
Provisorisk däcktätning* – återplacering
av komponenter (s. 324)
Provisorisk däcktätning (s. 318), med hjälp av
provisorisk däcktätningssats (s. 320)* (TMK –
Temporary Mobility Kit), används till att täta
en punktering samt kontrollera och justera
lufttrycket.
Kontrollera däckdryck
OBS
•
Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid
tillbaka ventilhatten för att undvika
ventilskador orsakade av grus, smuts,
mm.
•
Använd enbart ventilhattar av plast.
Ventilhattar av metall kan rosta och bli
svåra att skruva loss.
1. Anslut däcktätningsutrustningen igen.
2. Läs av däcktrycket på tryckmätaren.
•
Ligger det under 1,3 bar har däcket
inte tätats tillräckligt. Färden bör inte
fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
•
Är däcktrycket högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen (s. 450)
(1 bar = 100 kPa). Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
VARNING
Skruva inte av flaskan, den är försedd med
backspärr för att förhindra läckage.
3. Se till att kompressorn är avstängd.
Lossa luftslangen och kabeln. Sätt tillbaka ventilhatten.
4. Vik in slangen i lådan och låt flaskan vara
kvar. Lägg TMK i lastutrymmet.
322
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
OBS
Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo
rekommenderar att dessa byten utförs av
en auktoriserad Volvoverkstad.
VARNING
Kontrollera däcktrycket regelbundet.
Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att
byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller
däcktätningsvätska.
09 Hjul och däck
VARNING
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Volvo rekommenderar dig att
uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för
inspektion av det tätade däcket (maximal
körsträcka 200 km). Personalen kan
avgöra om däcket kan lagas eller behöver
bytas.
Relaterad information
•
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 320)
•
Provisorisk däcktätning* – återplacering
av komponenter (s. 324)
Pumpning av däck med Provisorisk
däcktätningssats*
Bilens originaldäck kan pumpas upp med
hjälp av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen.
1. Kompressorn ska vara avstängd. Se till
att strömbrytaren står i position 0 och ta
fram kabel och luftslang.
2. Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva
dit luftslangens ventilanslutning till botten
på däckventilens gänga.
VARNING
Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som
är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.
VIKTIGT
09
Risk för överhettning. Kompressorn ska
inte arbeta längre än 10 minuter.
5. Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt
däcktryckstabellen. (Släpp ut luft med
tryckreduceringsventilen om däcktrycket
är för högt.)
6. Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen
och kabeln.
7. Sätt tillbaka ventilhatten.
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 320)
VARNING
Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då
motorn är igång.
3. Anslut kabeln till något av bilens
12 V-uttag och starta bilen.
4. Starta kompressorn genom att ställa
strömbrytaren i position I.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
323
09 Hjul och däck
09
Provisorisk däcktätning* –
återplacering av komponenter
Provisorisk däcktätningssats* –
tätningsvätska
Efter användning av däcktätningssatsen ska
komponenterna läggas tillbaka i skumblocket.
Behållaren (flaskan) med den provisoriska
däcktätningssatsen (s. 320) innehåller tätningsvätska och den går att byta ut.
Byt flaska när bäst före-datum passerats.
Hantera den gamla flaskan som miljöfarligt
avfall.
VARNING
Komponenterna läggs i skumblocket i följande ordning:
Farligt vid förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.
1. Hylsnyckeln
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Version 1.
2. Bogseröglan
Förvaras oåtkomligt för barn.
Komponenterna läggs i skumblocket i följande ordning:
3. Flaskan
1. Bogseröglan/hylsnyckeln
5. Domkraften
2. Flaskan (trycks in från sidan)
3. TMK-kit
4. Tratten
5. Domkraften
6. Torxnyckeln
7. Dragkroken
324
Version 2.
Flaskan innehåller 1,2-Etanol och naturrågummi-latex.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
4. TMK-kit
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Provisorisk däcktätning* – handhavande
(s. 320)
•
Provisorisk däcktätning* – efterkontroll (s.
322)
•
Provisorisk däcktätningssats* – översikt
(s. 320)
Relaterad information
•
•
Provisorisk däcktätning* (s. 318)
Provisorisk däcktätningssats* – placering
(s. 319)
UNDERHÅLL OCH SERVICE
10 Underhåll och service
Volvos serviceprogram
10
För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller
trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet
bör Volvos serviceprogram följas, vilket finns
specificerat i Service- och garantiboken.
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad utföra service- och underhållsarbeten. Volvos verkstäder har den personal,
servicelitteratur och de specialverktyg som
garanterar högsta servicekvalitet.
VIKTIGT
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Relaterad information
•
326
Klimatanläggning – felsökning och reparation (s. 335)
10 Underhåll och service
Lyftning av bilen
Vid lyftning av bilen är det viktigt att domkraften eller lyftarmarna sätts på avsedda ställen
av bilens underrede.
OBS
10
Volvo rekommenderar endast användning
av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den
av Volvo rekommenderade, följ de instruktioner som följer med utrustningen.
}}
327
10 Underhåll och service
||
10
Domkraftsfästen (pilarna) för domkraft som hör till bilen samt lyftpunkter (rödmarkerade).
Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft fram
ska den sättas under någon av de två lyftpunkterna längst in under bilen. Om bilen lyfts
med verkstadsdomkraft bak ska den sättas
under någon av lyftpunkterna. Var noga med
att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte
kan glida av domkraften. Använd alltid pallbockar eller liknande.
Om bilen lyfts med en verkstadslyft av tvåpelartyp, kan de främre och bakre lyftarmarna
sättas under de yttre lyftpunkterna (domkraftsfästena). Fram kan alternativt de inre
lyftpunkterna användas.
Relaterad information
•
328
Byte av hjul – losstagning hjul (s. 312)
10 Underhåll och service
Motorhuv – öppna och stänga
VARNING
Motorhuven kan öppnas när handtaget i
kupén vridits medurs och spärren vid grillen
förts åt vänster.
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Motorrum – översikt
Översikten visar vanliga kontrollpunkter.
10
Relaterad information
•
•
Handtaget för huvöppning är alltid på vänster
sida.
Motorrum – kontroll (s. 330)
Motorrum – översikt (s. 329)
Motorrummets utseende kan skilja beroende av
motorvariant.
Expansionskärl för kylsystem
Påfyllning av spolarvätska
Kylare
Mätsticka för motorolja1
Påfyllning av motorolja
Vrid handtaget ungefär 20-25 grader
medurs. Det hörs när spärren släpper.
För spärren åt vänster och öppna huven.
(Spärrhaken sitter mellan strålkastare och
grill, se bild.)
1
Behållare för broms- och kopplingsvätska (placerad på förarsidan)
Startbatteri
Relä- och säkringscentral
Luftfilter
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
329
10 Underhåll och service
||
VARNING
Tändsystemet har mycket hög spänning
och effekt. Livsfarlig spänning råder i tändsystemet. Bilens elsystem ska alltid vara i
nyckelläge 0 när arbete utförs i motorrummet, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 70).
10
Vidrör inte tändstift eller tändspole när
bilens elsystem är i nyckelläge II eller när
motorn är varm.
Motorrum – kontroll
Motorolja – allmänt
Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med
jämna mellanrum.
För att rekommenderade serviceintervall ska
kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja
används.
Regelbunden kontroll
Kontrollera följande oljor och vätskor med
jämna mellanrum, t.ex. vid tankning:
•
•
•
Relaterad information
•
•
Kylvätska
Motorolja
Spolarvätska
VARNING
Motorhuv – öppna och stänga (s. 329)
Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i
motorrummet, bakom kylaren) kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
Motorrum – kontroll (s. 330)
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
Relaterad information
•
•
•
•
•
330
Motorhuv – öppna och stänga (s. 329)
Motorrum – översikt (s. 329)
Kylvätska – nivå (s. 334)
Motorolja – kontroll och påfyllning (s.
331)
Spolarvätska – påfyllning (s. 345)
Volvo rekommenderar:
10 Underhåll och service
Vid körning under ogynnsamma förhållanden,
se Motorolja - ogynnsamma körförhållanden
(s. 434).
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Byt motorolja och oljefilter enligt de bytesintervaller som finns angivna i Service- och
garantiboken.
Att använda olja av högre kvalitet än den
angivna är tillåtet. Vid körning under ogynnsamma förhållanden rekommenderar Volvo
en olja med högre kvalitet, se Motorolja ogynnsamma körförhållanden (s. 434).
Motorolja – kontroll och påfyllning
Beroende på motorvariant kontrolleras oljenivån med oljemätsticka eller elektronisk oljenivågivare.
10
För påfyllningsbar volym, se Motorolja - kvalitet och volym (s. 435).
Relaterad information
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s.
331)
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
Volvo använder olika system för varning för
låg/hög oljenivå eller lågt/högt oljetryck. Vissa
motorvarianter har oljetryckgivare, då
används kombiinstrumentets varningssymbol
för lågt oljetryck. Andra varianter har oljenivågivare, då informeras föraren via instrumentets varningssymbol
samt displaytexter.
Vissa varianter har båda systemen. Kontakta
en Volvoåterförsäljare för mer information.
331
10 Underhåll och service
||
6. Om nivån åter önskas kontrolleras, gör
det efter en kortare körning. Därefter upprepa steg 1–4.
Motor med oljemätsticka2
VARNING
10
G021737
Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån
får aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
Mätsticka och påfyllningsrör.
Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan
innan första ordinarie oljebyte äger rum på
den nya bilen.
Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet
fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts
av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all
olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.
Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna.
Mätning och eventuell påfyllning
1. Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt att vänta cirka 5 minuter efter det att
motorn stängts av så att oljan hinner rinna
tillbaka ner i oljetråget.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Motor med elektronisk oljenivågivare3
2. Dra upp och torka av mätstickan.
3. Stick ner mätstickan igen.
4. Dra upp och kontrollera nivån.
5. Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas
på. Skulle nivån vara kraftigt under, kan
ytterligare mängd erfordras.
Påfyllningsrör4.
2
3
4
332
Gäller enbart bensin samt 4-cyl. diesel.
Gäller enbart 5-cyl. diesel.
Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka (5-cyl. diesel).
10 Underhåll och service
Du behöver inte vidta åtgärder med avseende
på motoroljenivån innan ett meddelande visas
i kombiinstrumentets informationsdisplay, se
följande bild.
VIKTIGT
Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5
liter motorolja, fyll endast på med
0,5 liter.
2. Vrid tumhjulet på vänster rattspak till
position Oljenivå.
> Därefter visas information om motorns
oljenivå.
10
OBS
Oljenivån detekteras endast av systemet
under körning. Systemet kan inte direkt
känna av förändringar då olja fylls på eller
tappas av. Bilen måste köras ca 30 km
innan visning av oljenivån blir korrekt.
VARNING
Meddelande och graf i display. Vänster display
visar digitalt kombiinstrument och höger analogt.
Meddelande
Motoroljenivå
Oljenivån kan på vissa bilar kontrolleras med
hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren
med tumhjulet då motorn är avstängd.
VARNING
Visas meddelande Oljeservice erfordras
åk till verkstad. Oljenivån kan vara för hög.
Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3)
eller (4) visas enligt bilden nedan. Nivån får
aldrig ligga över MAX eller under MIN,
detta kan leda till motorskada.
VARNING
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte
på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas.
Rekommenderad fyllnadsnivå är 4. Meddelande
och graf i display. Vänster display visar digitalt
kombiinstrument och höger analogt.
Relaterad information
•
Motorolja – allmänt (s. 330)
Mätning av oljenivå
Om kontroll av oljenivå önskas görs det enligt
sekvens nedan.
1. Aktivera nyckelläge II, se Nyckellägen –
funktioner vid olika nivåer (s. 70).
333
10 Underhåll och service
Kylvätska – nivå
10
Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt
arbetstemperatur. Den värme som överförs
från motorn till kylvätskan kan användas till att
värma kupén.
Kylvätskans nivå ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionskärlet.
Nivåkontroll och påfyllning
VARNING
Höga halter av klor, klorider och andra
salter kan orsaka korrosion i kylsystemet.
•
För volymuppgifter samt standard med avseende på vattenkvalitet, se Kylvätska - kvalitet
och volym (s. 437).
Använd alltid kylvätska med korrosionsskydd enligt Volvos rekommendation.
•
Tillse att blandningen av kylvätska är
50 % vatten och 50 % kylvätska.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
•
Blanda kylvätskan med kranvatten av
godkänd kvalitet. Vid tveksamhet gällande vattnets kvalitet använd färdigblandad kylvätska enligt Volvos
rekommendationer.
•
Vid byte av kylvätska/kylsystemskomponent ska kylsystemet spolas rent
med kranvatten av godkänd kvalitet
alternativt spolas med färdigblandad
kylvätska.
•
Motorn får endast köras med välfyllt
kylsystem. I annat fall kan för höga
temperaturer uppstå med risk för skador (sprickor) i cylinderhuvudet.
Nivån ska ligga mellan MIN- och MAXmarkeringarna på expansionskärlet. Om
systemet inte är välfyllt, kan höga temperaturer uppstå med risk för skador på motorn.
Vid påfyllning ska instruktionerna på förpackningen följas. Det är viktigt att balansera
mängden kylvätska och vatten för rådande
väderlek. Komplettera aldrig med endast rent
vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
334
VIKTIGT
•
Kylvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm, skruva av expansionskärlets lock
sakta så att övertrycket försvinner.
10 Underhåll och service
Broms- och kopplingsvätska – nivå
Påfyllning
Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga
mellan behållarens MIN- och MAX-märken.
Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av
auktoriserad verkstad.
Nivåkontroll
Broms- och kopplingsvätskan har gemensam
behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.
VARNING
Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo
rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en
auktoriserad Volvoverkstad.
10
Felsökning och reparation
Luftkonditioneringsanläggningen innehåller
fluorescerande spårmedel. Använd ultraviolett
ljus vid läckagesökning.
Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.
För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se Bromsvätska - kvalitet och volym (s. 439). På bilar som körs så
att bromsarna används ofta och hårt, t.ex. vid
bergskörning eller körning i tropiskt klimat
med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje
år.
Klimatanläggning – felsökning och
reparation
Volvo rekommenderar att du kontaktar en
auktoriserad Volvoverkstad.
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.
VARNING
Skruva av locket på behållaren och fyll på
vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena, vilka är placerade på insidan
av behållaren.
VIKTIGT
Glöm inte sätta på locket.
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service
och reparation av systemet får endast
utföras av auktoriserad verkstad.
Relaterad information
•
Volvos serviceprogram (s. 326)
335
10 Underhåll och service
Lampbyte
10
Lampbyte kan utföras på glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
Glödlamporna finns specificerade (s. 342).
Glödlampor och andra ljuskällor som är av
särskild typ, såsom LED5-lampor, eller som
av annan orsak inte lämpar sig för byte annat
än av verkstad är de som finns i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
6
336
aktiva xenon-strålkastare – ABL (xenonlampor)
positions-/parkeringsljus fram6
VARNING
VARNING
Bilens elsystem ska vara i nyckelläge 0 när
lampbyte utförs, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer (s. 70).
varselljus6
sidoblinkers, yttre backspeglar6
trygghetsbelysning, yttre backspeglar
interiör- och lastutrymmesbelysning
handskfacksbelysning
positions-/parkeringsljus bak
sidomarkeringsljus bak
bromsljus ovanför bakrutan
nummerskyltsbelysning.
Lysdiod (Light Emitting Diode)
Vissa varianter
OBS
På bilar utrustade med xenon-strålkastare
ska byte av xenon-lampor utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad
rekommenderas. Arbete med xenon-lamporna kräver särskild försiktighet eftersom
strålkastaren är utrustad med ett högspänningsaggregat.
VIKTIGT
Vidrör aldrig glaset på glödlamporna direkt
med fingrarna. Fett från fingrarna förångas
av värmen och ger en beläggning på
reflektorn som då kan förstöras.
OBS
Om ett felmeddelande kvarstår efter den
trasiga glödlampan ersatts, rekommenderas att en auktoriserad Volvoverkstad uppsöks.
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all
ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt
ut ur lamphuset då lampan varit tänd en
stund.
Relaterad information
•
•
Lampor – specifikationer (s. 342)
Lampbyte – placering av lampor fram (s.
337)
•
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
340)
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 341)
10 Underhåll och service
Lampbyte – placering av lampor fram
Lampbyte – strålkastare
Översikten visar lampornas placering fram.
Samtliga av strålkastarens glödlampor byts
genom att först via motorrummet lossa och ta
ut hela strålkastaren.
5.
Pressa ner spärrhaken.
Lossa kontaktstycket.
Lägg strålkastaren på ett mjukt underlag
så att inte linsen repas.
10
VIKTIGT
Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
6. Byt den aktuella glödlampan enligt anvisning.
Strålkastaren måste vara monterad och kontakten korrekt ditsatt innan belysningen slås
på eller byte av nyckelläge.
Positions-/parkeringsljus (s. 339) (LED i
xenon-strålkastare)
Helljus i halogen-strålkastare (s. 338) /
Extra helljus i xenon-strålkastare (s. 339)
Halvljus i halogen-strålkastare (s. 338) /
Xenon-ljus i xenon-strålkastare (s. 336)
Blinker (s. 339)
Varselljus (s. 340) (LED* eller glödlampa
beroende på variant)
Relaterad information
•
•
Lampbyte (s. 336)
Lampor – specifikationer (s. 342)
Relaterad information
1.
2.
3.
Lyft bort huvstoppet.
Lossa skruven med ett verktyg för
Torx, dimension T30.
Vrid låssprinten moturs.
Dra ut låssprinten.
4.
•
•
Lampbyte (s. 336)
Lampbyte – placering av lampor fram (s.
337)
•
Lampbyte – täcklock till hel-/halvljuslampor (s. 338)
•
Lampor – specifikationer (s. 342)
Frigör strålkastaren genom att växelvis
vinkla och dra ut den.
VIKTIGT
Var försiktig när strålkastaren lyfts ut så att
inga detaljer skadas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
337
10 Underhåll och service
Lampbyte – täcklock till hel-/
halvljuslampor
10
Hel-/halvljuslampor nås genom att lossa strålkastarens större täcklock.
Lampbyte – halvljus
Lampbyte – helljus
Halvljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
Helljuslampan är placerad innanför strålkastarens större täcklock.
OBS
OBS
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
1.
Gäller bilar med halogen-strålkastare.
Pressa samman hakarna.
Vinkla ut täcklocket.
2. Byt den aktuella glödlampan enligt anvisning.
1. Lossa strålkastaren (s. 337).
1. Lossa strålkastaren (s. 337).
2. Lossa täcklocket (s. 338).
2. Lossa täcklocket (s. 338).
Relaterad information
3.
3.
•
•
•
•
Lampbyte – strålkastare (s. 337)
Lampbyte – halvljus (s. 338)
Lampbyte – helljus (s. 338)
Lampbyte – extra helljus (s. 339)
Pressa lamphållaren uppåt tills den
lossar.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
338
Lampor – specifikationer (s. 342)
Vrid lamphållaren moturs.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 342)
10 Underhåll och service
Lampbyte – extra helljus
Lampbyte – blinkers fram
Den extra helljuslampan är placerad innanför
strålkastarens större täcklock.
Blinkerlampan är placerad innanför strålkastarens mindre täcklock.
OBS
Lampbyte – positions-/parkeringsljus
fram
Positions-/parkeringsljuslampans hållare är
placerad på sidan av strålkastaren.
OBS
Gäller bilar med xenon-strålkastare*.
10
Gäller ej bilar med xenon-strålkastare* då
dessa är utrustade med LED-lampor.
1. Lossa strålkastaren (s. 337).
1. Lossa strålkastaren (s. 337).
2. Lossa täcklocket (s. 338).
3.
Pressa lamphållaren uppåt tills den
lossnar.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 342)
2.
Lossa täcklocket.
3.
Tryck in spärrhaken.
Dra ut lamphållaren.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
1. Lossa strålkastaren (s. 337).
2.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 342)
Vrid lamphållaren moturs.
Dra ut lamphållaren.
3. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 342)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
339
10 Underhåll och service
Lampbyte – varselljus
Lampbyte – placering av lampor bak
Varselljuslampan är placerad innanför stötfångarens täcklock.
Översikten visar lampornas placering bak.
Blinkers bak, broms- och backljus byts inifrån
lastutrymmet.
OBS
10
Lampbyte – blinkers bak, broms- och
backljus
Gäller endast varselljus med glödlampor.
Bromsljus (LED)
Positions-/parkeringsljus (LED)
1. Ta bort luckan i klädseln (1) på den sidan
den trasiga glödlampan finns.
2.
1.
Lossa täcklocket.
Sidomarkeringsljus (LED)
2.
Vrid lamphållaren moturs.
Blinker (s. 340)
Dra ut lamphållaren.
Backljus (s. 340)
3. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
340
Bromsljus (s. 340)
Lampor – specifikationer (s. 342)
Dimljus (s. 341)
Relaterad information
•
•
Lampbyte (s. 336)
Lampor – specifikationer (s. 342)
Tryck spärrhaken i sidled.
Dra ut lamphållaren.
3. Lossa den trasiga glödlampan genom att
trycka in den och vrida moturs.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
340)
•
Lampor – specifikationer (s. 342)
10 Underhåll och service
Lampbyte – dimljus bak
Vrid lamphållaren moturs.
Dimljuslampan är placerad i stötfångarens
lamphållare.
Dra ut lamphållaren.
3. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Lampbyte – belysning i make upspegel
Make up-spegelns lampor är placerade innanför lamplinserna.
10
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 342)
1. Stick in en skruvmejsel under lamplinsen
och bänd försiktigt upp låsklacken på
kanten.
2. Lossa försiktigt och lyft bort lamplinsen.
Stick in (ca 20 mm) ett trubbigt knivliknande föremål, t.ex. bordskniv, vid triangeln.
Bänd försiktigt tills låsklacken släpper.
VIKTIGT
Var försiktig så att inga detaljer skadas.
3. Dra med en näbbtång glödlampan rakt ut
åt sidan. Kläm inte hårt med tången, lampans glas kan i så fall krossas.
4. Byt glödlampa och sätt tillbaka detaljerna
i omvänd ordning.
Relaterad information
•
Lampor – specifikationer (s. 342)
341
10 Underhåll och service
Lampor – specifikationer
10
Belysning
A
B
C
D
342
Relaterad information
Specifikationerna gäller glödlampor. Vid byte
av LED- och xenon-lampor hänvisas till verkstad.
[W]A
Typ
HalvljusB
55
H7 LL
HelljusB
65
H9
Extra helljusC
55
H7 LL
Blinkers fram
21
HY21W
Positions-/parkeringsljus framB
5
W5W LL
VarselljusD
19
PW19W
Sidoblinkers, yttre
backspeglarD
5
WY5W LL
Blinkers bak
21
PY21W LL
Bromsljus
21
P21W LL
Backljus
21
P21W LL
Dimbakljus
21
H21W LL
Make up-spegelbelysning
1,2
T5 Sockel
W2x4,6d
Watt
Bilar med halogen-strålkastare
Bilar med xenon-strålkastare
Vissa varianter
•
•
Lampbyte (s. 336)
Lampbyte – placering av lampor fram (s.
337)
•
Lampbyte – placering av lampor bak (s.
340)
•
Lampbyte – belysning i make up-spegel
(s. 341)
Torkarblad
Torkarblad sveper bort vatten från vind- och
bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de rutorna och säkerställer sikten vid körning.
Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge
när de ska bytas.
Serviceläge
Torkarblad i serviceläge.
För att det ska vara möjligt att byta, tvätta
eller lyfta torkarbladen (till exempel vid
avskrapning av is från vindrutan) måste de
vara i serviceläge.
VIKTIGT
Innan torkarbladen sätts i serviceläge –
säkerställ att de inte är fastfrusna.
10 Underhåll och service
1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset7 och tryck
kort på START/STOP ENGINE-knappen
för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I.
För detaljerad information om nyckellägen, se Nyckellägen – funktioner vid olika
nivåer (s. 70).
Byte av torkarblad
10
2. Tryck kort på START/STOP ENGINEknappen igen för att sätta bilens elsystem
i nyckelläge 0.
3. För inom 3 sekunder höger rattspak
uppåt och håll den kvar i ca 1 sekund.
> Torkarna går då och ställer sig rakt
upp.
Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort
tryck på START/STOP ENGINE-knappen för
att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller
vid start av bilen).
VIKTIGT
Om torkararmarna i serviceläge har fällts
upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka
mot vindrutan innan torkarna tillåts att
återgå till utgångsläge. Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.
7
Inte nödvändigt i bil med Keyless-funktion.
Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut
parallellt med torkararmen.
Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.
Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.
4. Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.
Torkarna återgår från serviceläge till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP
ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I (eller vid start av bilen).
}}
343
10 Underhåll och service
||
Byte av torkarblad bakruta
G021763
10
OBS
Torkarbladen har olika längd. Bladet på
förarsidan är längre än det på passagerarsidan.
VARNING
Eftersom bilen är utrustad med krockkudde Pedestrian Airbag rekommenderar
Volvo att torkararmarna ska vara original
och att du endast använder originaldelar
till dem.
1. Fäll torkararmen utåt.
2. Ta tag i den inre delen av bladet (vid
pilen).
3. Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång
för att lättare få loss bladet.
4. Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
5. Fäll tillbaka torkararmen.
Rengöring
För rengöring av torkarblad och vindruta, se
Biltvätt (s. 358).
VIKTIGT
Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt
underhåll förkortar bladens livslängd.
344
Relaterad information
•
Spolarvätska – påfyllning (s. 345)
10 Underhåll och service
Spolarvätska – påfyllning
Startbatteri
Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Under vintern ska spolarvätska med frostskydd användas.
Startbatteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt, körförhållanden, klimatförhållanden etc.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
•
Koppla aldrig ifrån startbatteriet då
motorn går.
•
Kontrollera att kablar till startbatteriet är
rätt anslutna och väl åtdragna.
VARNING
Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.
VIKTIGT
Använd spolarvätska med frostskydd
under vintern så att det inte fryser i pump,
behållare och slangar.
För volymuppgifter, se Spolarvätska - kvalitet
och volym (s. 439).
Relaterad information
•
Torkarblad (s. 342)
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan energisparfunktionen för infotainment tillfälligt upphöra att fungera och/eller meddelande i
kombiinstrumentets informationsdisplay
om startbatteriets laddningsgrad tillfälligt
vara inaktuellt efter inkoppling av externt
startbatteri eller batteriladdare:
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp (s. 266) – där beskrivs var
och hur kabelklammorna ska placeras.
•
Startbatteriet kan bilda knallgas vilken
är mycket explosiv. En gnista, som kan
bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska
explodera.
•
Startbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka allvarliga frätskador.
Om startbatteriet laddas ur många gånger
påverkas dess livslängd negativt.
•
Skölj med stora mängder vatten om
svavelsyra kommer i kontakt med
ögon, hud eller kläder. Vid stänk i
ögonen – kontakta omedelbart läkare.
Startbatteriets livslängd påverkas av flera
faktorer, bl.a. av körförhållande och klimat.
Batteriets startkapacitet sjunker gradvis
med tiden och behöver därför laddas om
bilen inte används under en längre tid eller
om den bara körs korta sträckor. Stark
kyla begränsar startkapaciteten ytterligare.
VIKTIGT
Vid laddning av startbatteriet ska endast
traditionell batteriladdare användas.
10
OBS
För att startbatteriet ska hållas i bra kondition rekommenderas minst 15 minuters
körning/vecka eller att batteriet ansluts till
en batteriladdare med automatisk underhållsladdning.
Ett startbatteri som hålls ständigt fulladdat
har maximal livslängd.
345
10 Underhåll och service
||
Relaterad information
10
•
•
•
Batteri – symboler (s. 346)
Batteri – symboler
Startbatteri – byte (s. 347)
På batteriet finns symboler som informerar
och varnar.
Batteri – Start/Stop (s. 347)
Symboler på batteriet
Undvik gnistor eller
öppen eld.
Använd skyddsglasögon.
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens ägarmanual.
Ska lämnas till återvinning.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
OBS
Förbrukat startbatteri ska återvinnas på ett
miljöanpassat sätt – det innehåller bly.
Batteriet innehåller frätande syra.
346
Relaterad information
•
•
Startbatteri (s. 345)
Batteri – Start/Stop (s. 347)
10 Underhåll och service
Startbatteri – byte
Batteri – Start/Stop
Startbatteriet bör bytas av en auktoriserad
verkstad.
Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.
Startbatteriet är ett traditionellt 12 V-batteri.
Start/Stop
Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad
verkstad utföra byte av batterier – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
För mer information om bilens startbatteri - se
Starthjälp (s. 266).
Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt
startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper
till vid Start/Stop-funktionens startsekvens.
Batteri
Start
Stöd
KöldstartförmågaA,
CCA (A)
Startbatteri specifikation (s.
453)
120C
278×175×190C
150×90×106C
315×175×190D
150×90×130D
70C
8C
80D
10D
StorlekB,
L×B×H
(mm)
För mer information om Start/Stop-funktionen, se Start/Stop* (s. 275).
För mer information om bilens startbatteri, se
Starthjälp (s. 266) och Startbatteri - specifikation (s. 453).
Kapacitet (Ah)
A
B
C
D
180D
10
Enligt EN-standard.
Största möjliga storlek.
Manuell växellåda.
Automatisk växellåda.
VIKTIGT
Vid startbatteribyte, i bil med Start/Stopfunktion, måste batterier av rätt typ monteras, EFB8 vid manuell växellåda och AGM9
vid automatväxellåda.
8
9
Enhanced Flooded Battery
Absorbed Glass Mat
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
347
10 Underhåll och service
||
OBS
•
Ju högre strömuttag i bilen (extra kyla/
värme, etc.) desto mer måste batterierna laddas = Κkad bränsleförbrukning.
•
När startbatteriets kapacitet sjunkit
under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/
Stop-funktionen ur.
10
Batteriernas placering
•
Den negativa batteripolen på bilens
startbatteri får aldrig användas för
anslutning av externt startbatteri eller
batteriladdare – enbart bilens chassi
ska användas som jordpunkt.
Se Starthjälp (s. 266) – där beskrivs var
och hur kabelklammorna ska placeras.
Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a.
högt strömuttag innebär:
•
Motorn auto-startar10 utan att föraren
trycker ner kopplingspedalen (manuell
växellåda).
•
Motorn auto-startar utan att föraren lyfter
foten från färdbromspedalen (automatisk
växellåda).
10
11
348
Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.
Se Startbatteri (s. 345) för utförlig beskrivning av startbatteriet.
VIKTIGT
Om följande inte beaktas kan Start/Stopfunktionen tillfälligt upphöra att fungera
efter inkoppling av externt startbatteri eller
batteriladdare:
(1) Startbatteri11 (2) Stödbatteri
Stödbatteriet behöver normalt inte mer service än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor
eller problem bör verkstad kontaktas – en
auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
10 Underhåll och service
OBS
Om startbatteriet har blivit så urladdat att
allt är “svart” och bilen i princip saknar
samtliga normala elektriska funktioner och
motorn därefter startas med hjälp av ett
externt batteri eller batteriladdare, kommer
Start/Stop-funktionen att vara aktiverad.
Motorn kommer då att kunna auto-stoppas men Start/Stop-funktionen kan vid ett
auto-stopp misslyckas med att auto-starta
motorn p.g.a. otillräcklig kapacitet i startbatteriet.
För att säkerställa en lyckad auto-start
efter ett auto-stopp måste batteriet först
laddas upp. Vid en yttertemperatur av
+15 °C behöver batteriet laddas minst
1 timma. Vid lägre yttertemperatur rekommenderas en laddningstid på 3–4 timmar.
Rekommendationen är att batteriet laddas
upp med en extern batteriladdare.
Om den möjligheten saknas rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills startbatteriet återladdats tillräckligt.
För mer information om laddning av startbatteri, se Startbatteri (s. 345).
Relaterad information
•
Batteri – symboler (s. 346)
Säkringar – allmänt
Placering elcentraler
För att förhindra att bilens elektriska system
skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna
och komponenterna skyddade genom ett
antal säkringar.
Om någon elektrisk komponent eller funktion
inte fungerar, kan det bero på att komponentens säkring tillfälligt överbelastats och
bränts. Om samma säkring bränns upprepade gånger föreligger något fel på en komponent. Volvo rekommenderar då att du uppsöker en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll.
Byte
1. Titta i säkringsförteckningen för att lokalisera säkringen.
10
Placering av elcentraler vänsterstyrd bil, om
bilen är högerstyrd byter centralen under
handskfacket sida.
Motorrum
Under handskfack
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperetal.
VARNING
Använd aldrig ett främmande föremål eller
en säkring med högre amperetal än specificerat för att ersätta en säkring. Detta kan
förorsaka betydande skador på elsystemet
och möjligtvis leda till brand.
Under höger framstol
Relaterad information
•
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 350)
Säkringar – under handskfack (s. 353)
Säkringar – under höger framstol (s. 356)
349
10 Underhåll och service
Säkringar – i motorrum
Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och
bromsfunktioner.
10
På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller
sättas på plats.
Demontering av lock
I elcentralen finns även plats för ett antal
reservsäkringar.
Byte av säkringar
Säkringarna blir åtkomliga när locket som är
placerat på startbatteriet och elcentralens
lock har lossats.
Vik ut låsningarna som är placerade
på sidorna av locket på startbatteriet.
Lyft locket rakt uppåt.
350
Vik ut låsningen som är placerad på
elcentralens sida.
Vrid locket uppåt tills låsklackarna (1)
frigörs.
10 Underhåll och service
Funktion
A
Funktion
A
–
–
Transmissionsstyrenhet
15
30
Magnetkoppling A/C (bensin,
4-cyl. diesel)
15
–
12 V-uttag tunnelkonsol bak
15
40
Klimatsensor*; Spjällmotorer
luftintag
10
Motorstyrenhet (5-cyl.)
5
Elmanövrerad stol höger*
20
Reläspole i relä för kylfläkt
(4-cyl., 5-cyl. diesel); Lambdasonder (4-cyl. bensin); Luftmassemätare (diesel); Bypassventil
EGR-kylning (diesel); Reglerventil bränsleflöde (5-cyl. diesel);
Reglerventil bränsletryck (5-cyl.
diesel)
10
Reläspole i relä för kylfläkt
(5-cyl. bensin); Lambdasonder
(5-cyl. bensin)
20
Primärsäkring för säkringar
32–36
–
Eluppvärmd vindruta höger sida*
Fäll locket mot motorn för att komma åt
säkringarna.
–
–
40
Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordning.
Eluppvärmd vindruta vänster
sida*
Positioner
Parkeringsvärmare*
20
Dekalen på insidan av locket visar säkringarnas placering.
Vindrutetorkare
20
Återmontering av lock
•
Säkringar 7–18 är av typ "JCASE" och
bör bytas av en verkstad12.
Central elektronikstyrenhet, referensspänning stödbatteri
5
•
Säkringar 19–45 och 47–48 är av typ
"Mini Fuse".
Signalhorn
15
12
Funktion
A
Bromsljus
5
ABS-pump
40
–
–
ABS-ventiler
30
Ljusreglage
5
Strålkastarspolare*
20
Interna reläspolar
5
Kupéfläkt
40
12 V-uttag tunnelkonsol fram
15
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
10
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
351
10 Underhåll och service
||
10
352
Funktion
A
Funktion
A
Oljepump automatväxellåda
(5-cyl.); Luftmassemätare (bensin); EVAP-ventil (4-cyl. bensin);
Ventiler (5-cyl. bensin); Solenoider (5-cyl. bensin); Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. bensin);
Reglermotor turbo (4-cyl. diesel);
Reglerventil bränsleflöde (4-cyl.
diesel); Styrenhet kylarjalusi (4cyl. diesel); Solenoid kolvkylning
(5-cyl. diesel); Turboreglerventil
(5-cyl. diesel); Oljenivågivare (5cyl. diesel); Magnetkoppling A/C
(5-cyl.)
10
Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar
10
Ljushöjdsreglering*
10
Elstyrservo
5
Central elektronikstyrenhet
15
Ventiler (4-cyl. bensin); Solenoider (4-cyl. bensin); Insprutningsventiler (5-cyl. bensin); Lambdasond (5-cyl. diesel); Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. diesel)
10
Tändspolar (bensin)
10
Dieselfiltervärmare; Glödstiftsstyrenhet (5-cyl. diesel)
15
Motorstyrenhet (4-cyl.)
10
Motorstyrenhet (5-cyl.); Gasspjällenhet (5-cyl. bensin)
15
ABS
5
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
–
–
–
–
Kollisionsvarning
5
Gaspedalgivare
5
Laddningspunkt stödbatteri
–
–
–
Kylvätskepump (när inte parkeringsvärmare finns)
10
Relaterad information
•
•
Säkringar – under handskfack (s. 353)
Säkringar – under höger framstol (s. 356)
10 Underhåll och service
Säkringar – under handskfack
Säkringar under handskfack skyddar bl. a.
krockkudde- och kupébelysningsfunktioner.
10
På insidan av locket till elcentralen i motorrummet finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas
på plats.
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
Byte av säkringar
Säkringarna blir åtkomliga när en skyddskåpa
har lossats från elcentralen.
Demontering av kåpa
Ta tag i urtaget och dra tills låsklackarna i
kåpans underkant frigörs från elcentralen.
Ta bort kåpan.
OBS
En relativt stor dragkraft krävs för att
låsklackarna i kåpans överkant först ska
frigöras från elcentralen.
}}
353
10 Underhåll och service
||
Återmontering av kåpa
10
Passa in de undre låsklackarna.
Vrid kåpan uppåt tills de övre klackarna
snäpper fast.
OBS
Se till att de övre låsklackarna styrs in
ordentligt i elcentralens spår.
Positioner
Säkringarna är av typ "Mini Fuse".
Funktion
A
Bränslepump
20
–
Bakrutetorkare
354
–
15
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
A
Funktion
A
Innerbelysning; Takkonsol för
främre läslampor och kupébelysning
5
Helljus
15
Innerbelysning; Elmanövrerade
stolar*
10
Backljus
10
Rullgardin glastak*
10
VindrutespolareC; BakrutespolareC
20
Regnsensor*; Avbländning inre
backspegel*; Fuktsensor*
5
Startspärr
5
Kollisionsvarning*
5
Reservposition 1, kontinuerlig
spänning
15
–
–
Reservposition 2, kontinuerlig
spänning
20
Rörelsesensor, larm*; Fjärrmottagare
5
Upplåsning
bakluckaA
–
10
–
–
–
Reservpositon 3, kontinuerlig
spänning
5
VindrutespolareD; BakrutespolareD
20
Rattlås
15
Centrallås tankluckaE
10
Kombiinstrument
5
Upplåsning bakluckaF
10
Centrallås tankluckaB
10
7,5
Klimatpanel
10
Elektrisk extravärmare*; Knapp
sätesvärme bak*
Rattmodul
7,5
Krockkuddar; Krockkudde fotgängare
10
Larmsiren*; Diagnosuttag OBDII
5
10 Underhåll och service
Funktion
Reservposition 4, kontinuerlig
spänning
A
B
C
D
E
F
A
7,5
–
–
–
–
10
Se även säkring 84.
Se även säkring 83.
Se även säkring 82.
Se även säkring 77.
Se även säkring 70.
Se även säkring 65.
Relaterad information
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 350)
Säkringar – under höger framstol (s. 356)
355
10 Underhåll och service
Säkringar – under höger framstol
Säkringar under höger framstol skyddar bl.a.
infotainment- och släpvagnsfunktioner.
10
På insidan av locket till elcentralen i motorrummet finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas
på plats.
I elcentralen i motorrummet finns även plats
för ett antal reservsäkringar.
Positioner
•
Säkringar 24–28 är av typ "JCASE" och
bör bytas av en verkstad13.
•
Säkringar 1–23 och 29–46 är av typ "Mini
Fuse".
13
356
En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Funktion
A
Funktion
A
–
–
Kontrollpanel höger bakdörr
25
Keyless*
10
–
–
Dörrhandtag (Keyless*)
5
Elmanövrerad stol vänster*
Kontrollpanel vänster framdörr
25
–
–
Kontrollpanel höger framdörr
25
Intern reläspole
5
Kontrollpanel vänster bakdörr
25
Audiostyrenhet (förstärkare)*
5
20
10 Underhåll och service
Funktion
A
Funktion
A
–
–
Parkeringsassistans*
5
Telematik*; Bluetooth*
5
Parkeringskamera*
5
Audio; Infotainmentstyrenhet
15
–
–
Digitalradio*; TV*
10
–
–
12 V-uttag lastutrymme
15
Stolsvärme förarsida
15
15
–
–
Stolsvärme passagerarsida
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sätesvärme bak höger*
15
15
Släpvagnsuttag 2*
20
Sätesvärme bak vänster*
Primärsäkring för säkringar
12–16: Infotainment
40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Släpvagnsuttag 1*
40
Eluppvärmd bakruta
30
–
–
BLIS*
5
Relaterad information
•
•
Säkringar – i motorrum (s. 350)
Säkringar – under handskfack (s. 353)
10
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
357
10 Underhåll och service
Biltvätt
10
Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad.
Om motorn är varm finns risk för brand.
•
•
•
VIKTIGT
Avlägsna fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Den innehåller kemikalier som påverkar och missfärgar lacken
mycket snabbt. Det rekommenderas att
eventuella missfärgningar avlägsnas av
en auktoriserad Volvoverkstad.
Smutsiga strålkastare har försämrad funktionalitet. Rengör dem regelbundet, till
exempel vid bränslepåfyllning.
Använd inga frätande rengöringsmedel
utan använd vatten och en icke repande
svamp.
Spola underredet.
Spola hela bilen tills den lösa smutsen
avlägsnats för att minska risken för tvättrepor. Spruta inte direkt på låsen.
OBS
Yttre belysning såsom strålkastare, dimljus
och baklampor kan tillfälligt få kondens på
insidan av glaset. Detta är normalt, all
ytterbelysning är konstruerad för att
motstå detta. Kondens ventileras normalt
ut ur lamphuset då lampan varit tänd en
stund.
Vid behov använd kallavfettningsmedel
på hårt nedsmutsade ytor. Observera att
ytorna då inte får vara solvarma!
•
Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten.
•
Tvätta torkarbladen med ljummen tvållösning eller bilschampo.
•
Torka bilen torr med ett rent, mjukt
sämskskinn eller en vattenskrapa. Om
man undviker att låta vattendroppar självtorka i starkt solljus minskar risken för
vattentorkfläckar som kan behöva poleras
bort.
OBS
Tvätta regelbundet torkarblad och vindruta
med ljummen tvållösning eller bilschampo.
Använd inga starka lösningsmedel.
Tvätta för hand
•
358
VARNING
Bilen bör tvättas så snart den blivit smutsig.
Håll till på en spolplatta med oljeavskiljare.
Använd bilschampo.
Torkarblad
Asfalts-, damm- och saltrester på torkarbladet samt insekter, is m.m. på vindrutan försämrar bladets livslängd.
Vid rengöring:
–
Ställ torkarbladen i serviceläge, se Torkarblad (s. 342).
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kommer inte åt på
alla ställen. För att uppnå bra resultat rekommenderas att tvätta bilen för hand.
OBS
Under de första månaderna ska bilen
endast handtvättas. Detta eftersom lacken
är känsligare när den är ny.
Högtryckstvätt
Vid högtryckstvätt, använd svepande rörelser
och se till att munstycket inte kommer närmare bilens ytor än 30 cm (avståndet gäller
alla exteriöra detaljer). Spruta inte direkt på
låsen.
Prova bromsarna
VARNING
Provbromsa alltid efter tvättning, även parkeringsbromsen, så att fukt och korrosion
inte angriper bromsbeläggen och försämrar bromsarna.
10 Underhåll och service
Tryck lätt på bromspedalen då och då vid
körning av längre sträckor i regn eller snöslask. Friktionsvärmen gör att bromsbeläggen
värms upp och torkar. Gör samma sak efter
start i mycket fuktig eller kall väderlek.
Exteriöra plast-, gummi- och
prydnadsdetaljer
För rengöring och vård av infärgade plastartiklar, gummi- och prydnadsdetaljer, till exempel blanklister, rekommenderas speciellt rengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare. Vid användning av sådant rengöringsmedel ska instruktionerna följas noggrant.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Fälgar
Använd endast fälgrengöringsmedel som
rekommenderas av Volvo.
Relaterad information
•
•
•
Polering och vaxning (s. 359)
Rengöring av interiör (s. 361)
Vatten- och smutsavvisande ytskikt (s.
360)
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxning kan göras tidigare.
Polera och vaxa inte bilen i direkt solljus.
10
Tvätta och torka bilen mycket noga före
polering eller vaxning. Tvätta bort asfalt eller
tjärstänk med asfaltsborttagare eller lacknafta. Svårare fläckar kan tas bort med fin
slippasta (rubbing) avsedd för billack.
Polera först med polish och vaxa sedan med
flytande eller fast vax. Följ noga instruktionerna på förpackningarna. Många preparat
innehåller både polish och vax.
VIKTIGT
Undvik vaxning samt polering på plast och
gummi.
Vid användning av avfettningsmedel på
plast och gummi, om nödvändigt gnugga
endast med lätt tryck. Använd mjuk tvättsvamp.
Polering av blanklister kan nöta bort eller
skada det blanka ytskiktet.
Polermedel som innehåller slipmedel ska
inte användas.
Starka fälgrengöringsmedel kan skada ytan
och orsaka fläckar på förkromade aluminiumfälgar.
359
10 Underhåll och service
||
VIKTIGT
Enbart lackbehandlingar rekommenderade
av Volvo ska användas. Andra behandlingar; såsom konservering, försegling,
skydd, glansförsegling eller liknande kan
skada lacken. Lackskada orsakad av
sådana behandlingar täcks inte av Volvos
garanti.
10
Relaterad information
•
Vatten- och smutsavvisande ytskikt
Rostskydd
Rutorna är behandlade med ett ytskikt som
förbättrar sikten vid svåra väderförhållanden.
Skötsel:
Bilen fick ett mycket noggrant och komplett
rostskydd redan i fabriken. Delar av karossen
består av galvaniserad plåt. Underredet är
skyddat av ett nötningsbeständigt rostskyddsmedel. En tunn, penetrerande rostskyddsvätska sprutades in i utsatta balkar, hålrum,
slutna sektioner och sidodörrar.
•
Använd aldrig produkter som bilvax,
avfettningsmedel eller liknande på glasytan då detta kan förstöra dess vattenavvisande egenskaper.
Kontroll och underhåll
•
Var försiktig vid rengöring så att inte glasytan repas.
•
För att undvika skador på glasytan vid
isborttagning – använd endast isskrapa
av plast.
•
För att de vattenavvisande egenskaperna
ska bestå rekommenderas en behandling
med ett speciellt efterbehandlingsmedel
som finns hos Volvoåterförsäljare. Det bör
användas första gången efter tre år och
därefter varje år.
Vatten- och smutsavvisande ytskikt*
Det sker ett naturligt slitage på de
vattenavvisande ytskikten.
Biltvätt (s. 358)
VIKTIGT
Använd inte isskrapa av metall för att ta
bort is från rutorna. Använd eluppvärmningen för att ta bort is från speglarna, se
Rutor och backspeglar – eluppvärmning (s.
95).
Relaterad information
•
360
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Biltvätt (s. 358)
Smuts och vägsalt leder lätt till korrosion,
därför är det viktigt att hålla bilen ren. För att
upprätthålla bilens rostskydd behöver det
regelbundet kontrolleras och eventuellt förbättras.
Under normala förhållanden kräver rostskyddet ingen efterbehandling förrän efter
ca 12 år. Efter denna tid bör efterbehandling
göras med tre års intervall. Volvo
rekommenderar att låta en auktoriserad
Volvoverkstad hjälpa dig om bilen behöver
efterbehandlas.
Relaterad information
•
Lackskador (s. 362)
10 Underhåll och service
Rengöring av interiör
Fläckar på textilklädsel och takklädsel
Använd endast rengöringsmedel och bilvårdsprodukter som rekommenderas av Volvo.
Rengör regelbundet och följ instruktionerna
som medföljer bilvårdsprodukten.
För att inte försämra klädselns brandhärdighetsegenskaper rekommenderas speciellt
textilrengöringsmedel som finns hos Volvoåterförsäljare.
Det är viktigt med dammsugning innan rengöring med rengöringsmedel.
Mattor och lastutrymme
Ta ut iläggsmattorna för separat rengöring av
golvmattan och iläggsmattorna. Använd
dammsugare för att suga bort damm och
smuts.
VIKTIGT
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Ta tag i iläggsmattan vid vardera pigg och
lyft mattan rakt upp.
Sätt iläggsmattan på plats genom att
trycka fast den vid vardera pigg.
VARNING
Kontrollera innan färd att iläggsmattan vid
förarplatsen är ordentligt nedstucken och
förankrad i piggarna för att inte komma i
kläm vid och under pedalerna.
Till fläckar på golvmattan rekommenderas,
efter dammsugning, speciellt textilrengöringsmedel. Golvmattor ska rengöras med medel
som rekommenderas av din Volvoåterförsäljare!
VIKTIGT
•
En del färgade klädesplagg (till exempel jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln.
•
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
En del färgade klädesplagg (till exempel jeans och mockaplagg) kan missfärga klädseln.
•
Använd aldrig starka lösningsmedel.
Det kan skada såväl textil-, vinyl- som
läderklädsel.
Fläckar på läderklädsel
Volvos läderklädsel är behandlad för att
bevara sitt ursprungliga utseende.
Läderklädsel åldras och får en vacker patina
med tiden. Läder förädlas och bearbetas för
att det ska bibehålla sina naturliga egenskaper. Det blir försett med ett skyddande
ytskikt, men för att bibehålla både egenskaper och utseende krävs regelbunden rengöring. Volvo erbjuder en heltäckande produkt
för rengöring och efterbehandling av läderklädsel som, då den används enligt instruktionerna, bevarar lädrets skyddande ytskikt.
10
Volvo rekommenderar att för att uppnå bästa
resultat rengöra och applicera skyddskräm en
till fyra gånger per år (eller fler vid behov).
Volvo Leather Care kit finns att köpa hos din
Volvoåterförsäljare.
VIKTIGT
Vardera iläggsmatta sitter fast med piggar.
–
Efter en tids användning kommer lädrets
naturliga utseende ändå att framträda mer
eller mindre beroende på lädrets ytstruktur.
Detta är en naturlig mognad av lädret och
visar att det är en naturprodukt.
Tvättråd för läderklädsel
1. Häll läderrengöring på den förfuktade
svampen och krama fram ett kraftigt
skum.
2. Arbeta bort smutsen med lätta cirkulerande rörelser.
3. Badda noga med svampen på fläckarna.
Låt svampen suga upp fläcken. Gnugga
inte.
4. Torka av med ett mjukt papper eller en
duk och låt lädret torka helt.
}}
361
10 Underhåll och service
||
10
Skyddsbehandling av läderklädsel
Grupp 3 (torr smuts, damm)
Lackskador
1. Häll lite av skyddskrämen på filtduken
och massera in ett tunt skikt av kräm med
lätta cirkulerande rörelser på lädret.
1. Använd mjuk borste för att ta bort smutsen.
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
De vanligaste lackskadorna är mindre stenskott, repor och skador på t.ex. skärmkanter,
dörrar och stötfångare.
2. Låt lädret torka i 20 minuter före användning.
Lädret har nu fått ett förbättrat fläckskydd
och UV-skydd.
Tvättråd för läderratt
•
Ta bort smuts och damm med en mjuk
förfuktad svamp och neutral tvål.
•
Läder behöver andas. Täck aldrig över
läderratten med skydd av plast.
•
Använd naturliga oljor. För bästa resultat
rekommendas Volvos lädervårdsmedel.
Om ratten får fläckar:
Grupp 1 (bläck, vin, kaffe, mjölk, svett och
blod)
–
Använd mjuk trasa eller svamp. Blanda en
5 %- ammoniumlösning. (För blodfläckar,
använd en lösning av 2 dl vatten och 25 g
salt.)
2. Samma procedur som för grupp 1.
Fläckar på interiöra plast-, metall- och
trädetaljer
För rengöring av interiöra detaljer och ytor
rekommenderas lätt vattenfuktad splittfiberduk eller microfiberduk som finns hos Volvoåterförsäljare.
Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. Använd
aldrig starka fläckborttagningsmedel. I svårare fall kan speciellt rengöringsmedel som
finns hos Volvoåterförsäljare användas.
Säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel, särskilt textilrengöringsmedel finns hos din
Volvoåterförsäljare. Tillse att bältet är torrt
innan det rullas tillbaka in igen.
Relaterad information
•
Biltvätt (s. 358)
Grupp 2 (fett, olja, såser och choklad)
1. Samma procedur som för grupp 1.
2. Polera med ett absorberande papper eller
duk.
14
15
362
Eventuellt.
Följ instruktionerna som följer med förpackningen för färgpennan/stiftet.
Bättring av mindre lackskador
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas omgående.
Materiel
•
grundfärg (primer)14 – för t.ex. plastklädda
stötfångare finns särskild vidhäftningsprimer på sprayburk
•
baslack och klarlack – finns på sprayburkar eller som färgpennor/stift15
•
•
maskeringstejp
fin slipduk14.
10 Underhåll och service
Kulörkod
Innan arbetet påbörjas måste bilen vara rentvättad och torr samt ha en temperatur över
15 °C.
1. Fäst en bit maskeringstejp över den skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så att
eventuella lackrester följer med.
Relaterad information
•
Rostskydd (s. 360)
10
Om skadan nått ner till en metallyta (plåt)
är det lämpligt att använda en grundfärg
(primer). Vid skada i en plastyta bör en
vidhäftningsprimer användas för bättre
resultat – spruta i sprayburkens lock och
pensla tunt.
Kod för bilens kulör
Det är viktigt att använda rätt kulör. För produktdekalens placering, se Typbeteckningar
(s. 427).
Reparera mindre lackskador såsom
stenskott och repor
2. Före målning kan vid behov (t.ex. om det
finns ojämna kanter) en lätt slipning med
mycket fint slipmaterial göras lokalt. Ytan
rengörs noggrant och får torka.
3. Rör om grundfärgen (primer) väl och
applicera med hjälp av en fin pensel,
tändsticka eller dylikt. Avsluta med baslack och klarlack när grundfärgen torkat.
4. Vid repor, gör som tidigare, men maskera
runt skadan för att skydda den oskadade
lacken.
G021832
OBS
Om stenskottet inte nått ner till metallytan
(plåten) och ett oskadat färgskikt fortfarande finns kvar – fyll i baslack och klarlack direkt efter att ytan gjorts ren.
363
LJUD OCH MEDIA
11 Ljud och media
Ljud och media
Dolby Digital, Dolby Pro Logic1
Ljud- och mediasystemet består av radio (s.
373), mediaspelare (s. 384), TV (s. 412)*
samt möjlighet att kommunicera med mobiltelefon (s. 396) *. Information presenteras på en
5- eller 7-tums* skärm i mittkonsolens överdel. Funktioner kan styras via knappar i ratten,
i mittkonsolen under skärmen eller via en fjärrkontroll (s. 416) *.
Om ljud- och mediasystemet är aktivt när
motorn stängs av aktiveras det automatiskt
nästa gång nyckeln sätts i nyckelläge I (s. 70)
eller högre och fortsätter med samma källa
(ex. radio) som innan motorn stängdes av
(förardörren måste vara stängd på bilar med
Keyless-system*).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – översikt (s. 366)
•
•
•
•
•
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – ljudinställningar (s. 370)
Bildinställningar (s. 387)
11
Favoriter (s. 370)
Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic och symbolen
dubbel-D är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Audyssey MultEQ1
Ljud- och mediasystemet kan användas
15 minuter i taget utan att fjärrnyckeln sitter i
startlåset genom att trycka på På/Avknappen.
När bilen startas stängs ljud- och mediasystemet av tillfälligt och fortsätter när motorn startat.
OBS
Ta ut fjärrnyckeln ur startlåset om ljud- och
mediasystemet används när motorn är
avstängd. Detta för att undvika onödig
urladdning av batteriet.
1
Audyssey MultEQ-systemet har utnyttjats i
utvecklingen och trimningen av ljudet för att
säkerställa en ljudupplevelse av världsklass.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
365
11 Ljud och media
Ljud och media – översikt
Ljud och media – hantera systemet
Översikt av ljud- och mediasystemets tillhörande delar.
Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen och delvis från rattknapparna. Informationen presenteras på skärmen i mittkonsolens överdel.
11
AUX2- och USB3-ingångar för externa
ljudkällor (t.ex. iPod®)
Knappsats i ratt (med*/utan tumhjul).
Bildskärm. Bildskärmen finns i två storlekar: 5- och 7-tum. I boken visas 7-tums
bildskärmen.
Kontrollpanel i mittkonsol
Relaterad information
•
•
2
3
366
Ljud och media (s. 365)
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
Gäller endast Performance
Gäller ej Performance
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Ljud och media
Stega/spola/sök – Kort tryck stegar
bland skivspår, förvalslagrade radiostationer4
eller kapitel5. Långt tryck snabbspolar skivspår eller söker nästa tillgängliga radiostation.
SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information, se generella ljudinställningar (s. 371).
VOL – höj eller sänk ljudnivån.
ON/OFF/MUTE – kort tryck startar
anläggningen och långt tryck (tills skärmen
släcks) stänger av. Observera att hela
Sensussystemet (inkl. navigation-* och telefonfunktioner*) startar/stängs av samtidigt.
Tryck kort för att stänga av ljudet (MUTE) eller
återfå ljudet om det varit avstängt.
In- och utmatningsöppning för skiva.
Utmatning av skiva.
Huvudkällor – tryck för att välja av huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA). Senast aktiva
källa visas (t.ex. FM1). Befinner man sig i
RADIO eller MEDIA och trycker på huvudkällknappen visas en källvy. Befinner man sig i
TEL* eller NAV* och trycker på huvudkällknappen visas en genvägsmeny med vanligt
förekommande menyval.
4
5
6
7
OK/MENU – tryck på tumhjulet i ratten
eller knappen i mittkonsolen för att acceptera
val i menyer. Står man i normalvyn och
trycker på OK/MENU visas en meny för vald
källa (t.ex. RADIO eller MEDIA). Pil till höger i
skärmen visas då det finns underliggande
menyer.
TUNE – vrid på tumhjulet i ratten eller vredet i mittkonsolen för att stega bland skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter* eller navigera bland valen på
bildskärmen.
EXIT – kort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion, avbryter/
avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade
tecken. Långt tryck leder till normalvyn eller
om man befinner sig i normalvyn till högsta
menynivån (huvudkällvyn) varifrån man når
samma huvudkällknappar som finns i mittkonsolen (7).
FAV – snabbval till en favoritinställning.
Knappen kan programmeras för en vanligt
använd funktion i AM, FM etc. För mer information, se favoriter (s. 370)).
MUTE6 – tryck för att stänga av radio-/
media-ljudet eller återfå ljudet om det varit
avstängt.
Röststyrning7 – tryck för aktivera röststyrning (för Bluetooth®-ansluten mobiltelefon
och navigationssystem*).
11
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Ljud och media (s. 365)
INFO – Om mer information än vad som
kan visas på skärmen finns tillgänglig, tryck
på INFO-knappen för att se resterande information.
Förvalsknappar, inmatning av siffror och
bokstäver.
Gäller inte DAB.
Gäller endast DVD-skivor.
Bilar utan navigation.
Bilar med navigation*.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
367
11 Ljud och media
Ljud och media – menyhantering
Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen och delvis från rattknapparna. Informa-
tionen presenteras på skärmen i mittkonsolens överdel.
11
Exemplet visar navigering till olika funktioner då en skiva spelas. (1) Huvudkällknapp, (2) Normalvy, (3) Genvägs-/Källmeny, (4) Snabbmeny, (5) Källmeny
368
11 Ljud och media
Välj huvudkälla genom att trycka på en
huvudkällknapp (1) (RADIO, MEDIA, TEL).
För att navigera i källans menyer använd reglagen TUNE, OK/MENU, EXIT eller huvudkällknappen (1).
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
För att se tillgängliga funktioner, se Ljud och
media – menyöversikt (s. 418).
OBS
11
Om bilen är utrustad med knappsats i
ratten med tumhjul* kan dessa användas
som alternativ till reglagen i mittkonsolen
(TUNE, OK/MENU, EXIT), Ljud och media
– hantera systemet (s. 366).
Menyer och vyer i bildskärm
Utseende är beroende på källa, utrustning i
bil, inställningar m.m.
Huvudkällknapp – tryck för byta huvudkälla eller visa Genvägs-/Källmeny i aktiv
källa.
Normalvy – normalläge för källan.
Genvägs-/Källmeny – visar vanligt förekommande menyval i huvudkällorna t.ex. TEL
och MEDIA (nås via tryck på den aktiva källans huvudkällknapp (1)).
Snabbmeny – snabbläge när TUNE vrids,
t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
Källmeny – vid menyhantering (nås via
tryck på OK/MENU).
369
11 Ljud och media
Favoriter
Spara vanligt använda funktioner som favorit.
Möjliga funktioner som kan sparas är inom
radio, media, backkamera och menykällan MY
CAR där många av bilens funktioner hanteras,
t.ex. inställning av klocka, ytterbackspeglar
och lås. Funktionen nås sedan enkelt genom
att trycka på FAV-knappen.
11
•
•
•
•
•
•
SKIVA
Ljud och media – ljudinställningar
USB*
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal
ljudåtergivning, men kan anpassas enligt dina
behov.
iPod*
Bluetooth*
AUX
TV*
Det går även att välja och lagra en favorit för
MY CAR, CAM* och NAV*. Favoriter kan
också väljas och lagras under MY CAR. För
mer information om menysystemet, se MY
CAR (s. 101).
Relaterad information
•
FAV-knappen kan användas för att lagra
funktioner som används ofta så att funktionen
kan startas enkelt genom att trycka på FAV.
Det går att välja en favorit (t.ex. Equalizer) till
varje funktion enligt nedan:
I RADIO-läge:
•
•
•
AM
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
I MEDIA-läge:
370
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Spara som favorit (s. 410)
Inställning för optimal ljudåtergivning
Audiosystemet är förkalibrerat för optimal
ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.
Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare,
förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m.
för varje kombination av bilmodell och audiosystem.
Det finns även en dynamisk kalibrering som
tar hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.
De kontroller som förklaras i denna bruksanvisning, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är
endast avsedda för att användaren ska kunna
anpassa ljudåtergivningen till sin personliga
smak.
Relaterad information
•
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 371)
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 371)
•
Inställning av ljudprofil (s. 372)
11 Ljud och media
Ljud och media – generella
ljudinställningar
• DPL II centernivå/3-kanal centernivå8
Ljud och media – avancerade
ljudinställningar
Generella ljudinställningar för ljud- och mediasystemet.
• DPL II surroundnivå8, 9 – Nivå för sur-
Anpassa ljudinställningar för radio och media
enligt dina behov.
Relaterad information
Följande funktioner kan anpassas:
Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn (Bas, Diskant, etc.). Stega
vidare med SOUND eller OK/MENU till ditt
val (ex. Diskant).
Justera inställning genom att vrida TUNE och
spara inställningen med OK/MENU.
Fortsätt trycka på SOUND eller OK/MENU
för att komma åt övriga alternativ:
• Surround8 – Kan sättas i läge På/Av. När
På är vald väljer systemet inställning för
bästa möjliga ljudåtergivning. Normalt är
detta DPLII och
visas då i bildskärmen. Om inspelningen är gjord med
Dolby Digital-teknik kommer uppspelningen att ske med denna inställning,
visas då i bildskärmen. När Av är
vald fås 3-kanalsstereo.
– Volym för centerhögtalare.
round.
•
•
•
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Ljud och media – ljudinställningar (s. 370)
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 371)
•
•
•
•
Inställning av equalizer (s. 372)
Inställning av ljudprofil (s. 372)
Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering (s. 372)
11
Inställning av ljudvolym för extern ljudkälla (s. 391)
Relaterad information
•
•
Ljud och media – ljudinställningar (s. 370)
Ljud och media – generella ljudinställningar (s. 371)
• Bas – Basens nivå.
• Diskant – Diskantens nivå.
• Fader – Balans mellan främre och bakre
högtalare.
• Balans – Balans mellan höger och vänster högtalare.
• Subwoofer*8 – Nivå för bashögtalare.
8
9
Endast Premium Sound Multimedia.
Endast då Surround är aktiverad.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
371
11 Ljud och media
Inställning av equalizer
Ställ in
och anpassa ljudnivån
separat för olika radiofrekvensband eller tv.
1. Tryck på OK/MENU för att komma åt
Ljudinställningar och välj Equalizer.
Ljudupplevelsen kan optimeras för förarsätet,
båda framsätena eller baksätet. Om det finns
passagerare i både fram- och baksäte rekommenderas valet; båda framsätena. Alternativen kan väljas under Ljudinställningar
Ljudprofil.
2. Välj frekvensband genom att vrida på
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
11
3. Justera ljudinställningen genom att vrida
på TUNE och bekräfta med OK/MENU.
Fortsätt på samma sätt med övriga frekvensband du vill ändra.
4. När du är klar med ljudinställningen, tryck
EXIT för att bekräfta och ta dig tillbaka till
normalvyn.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 371)
•
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
10
372
Inställning av ljudprofil
Ställ in ljudprofil och optimera ljudupplevelsen
enligt dina behov.
equalizer10
Gäller ej Performance
Relaterad information
•
•
Ljud och media – ljudinställningar (s. 370)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Inställning av ljudvolym och
hastighetskompensering
Ställ in ljudkompensering för störande buller i
kupén.
Ljudanläggningen kompenserar för störande
buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens nivå kan ställas till låg, medel, hög eller
av. Välj nivå under Ljudinställningar
Volymkompensation.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 371)
•
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
11 Ljud och media
Radio
Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden AM och FM. I vissa fall även digitalradio
(DAB) (s. 382)*.
•
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 382)
•
•
•
•
•
•
Radiostationer som förval (s. 375)
•
•
Skanna radiofrekvensband (s. 381)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 378)
Radiotext (s. 380)
Radiostationssökning
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista11 med de starkaste FM-stationerna vilkas signaler den för närvarande mottar. Det är möjligt att aktivera en automatiskeller manuell radiostationssökning.
OBS
DAB till DAB-länk (s. 383)
Digitalradio* (DAB) – frekvensband (s.
383)
Mottagningen är beroende av både hur
god signalstyrkan och signalkvaliteten är.
Sändningen kan bli störd av olika faktorer
som t.ex. höga byggnader eller att sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan
också skifta beroende på var i landet du
befinner dig.
Digitalradio* (DAB) – underkanal (s. 383)
Digitalradio* (DAB) – återställning (s. 384)
Relaterad information
Reglage för radiofunktioner.
För hantering av radion, se Hantera systemet
(s. 366) och Menyhantering (s. 368).
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
11
Relaterad information
•
•
•
Automatisk radiostationssökning (s. 374)
Manuell radiostationssökning (s. 375)
Radiostationslista (s. 374)
AM/FM radio
•
•
•
•
•
•
Radiostationssökning (s. 373)
Radiostationer som förval (s. 375)
Skanna radiofrekvensband (s. 381)
RDS-funktioner (s. 376)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 378)
Radiotext (s. 380)
Digitalradio* (DAB)
•
•
Digitalradio* (DAB) (s. 382)
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning) (s. 382)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
373
11 Ljud och media
Automatisk radiostationssökning
Radiostationslista
Söker nästa/föregående tillgängliga station.
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista12 med de starkaste FM-stationerna vilkas signaler den för närvarande mottar. Detta gör det möjligt för dig att finna en
station när du kör i ett område där du inte
känner till radiostationerna och deras frekvenser.
1. Tryck på RADIO, vrid TUNE tills önskat
frekvensband (AM, FM1 etc.) visas, tryck
OK/MENU.
11
2. Håll inne
/
på mittkonsolen (eller
på knappsatsen* i ratten). Radion söker
efter nästa/föregående tillgängliga station.
Relaterad information
•
Radiostationssökning (s. 373)
OBS
För att gå till listan och välja en station:
1. Välj önskat frekvensband (FM1 eller
FM2).
2. Vrid TUNE ett steg i endera riktning. Då
visas listan över alla stationer i området.
Den nuvarande inställda stationen markeras med förstorad text i listan.
3. Vrid TUNE igen i endera riktning för att
välja en station i listan.
4. Bekräfta ditt val med OK/MENU.
•
Listan visar endast de frekvenser för
stationer som för närvarande mottages, inte en komplett lista över alla
radiofrekvenser på det valda frekvensbandet.
•
Om signalen från den för närvarande
mottagna stationen är svag, så kan
detta förhindra radion från att uppdatera stationslistan. Om detta inträffar,
tryck på knappen INFO (medan stationslistan visas i bildskärmen) för att
växla till manuell stationssökning och
ställa in en frekvens. Om stationslistan
inte längre visas, vrid på TUNE ett
steg i endera riktning för att visa listan
igen, och tryck på INFO för att växla.
Listan försvinner från bildskärmen efter ett
antal sekunder.
Om stationslistan inte längre visas, vrid TUNE
ett steg i endera riktning och tryck på
knappen INFO i mittkonsolen för att växla till
manuell stationssökning (eller för att gå tillbaka från manuell stationssökning till funktionen för "Stationslista").
Relaterad information
•
11
12
374
Gäller inte Performance.
Gäller inte Performance.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Radiostationssökning (s. 373)
11 Ljud och media
Manuell radiostationssökning
OBS
Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista13, men det är möjligt att manuellt
utföra en radiostationssökning.
Förinställt från fabrik är att radion automatiskt söker efter stationer i det område du
kör i (se avsnitt "Radiostationslista" ).
Observera att om du trycker på INFO när
stationslistan inte visas, så aktiveras INFO.
För mer information om denna funktion, se
Ljud och media – hantera systemet (s.
366).
För att manuellt välja en station:
2. Vrid på TUNE för att välja en frekvens.
Frekvent använda radiostationer sparas lämpligen som förval för att enkelt kunna aktiveras.
Men om du har växlat över till manuell stationssökning (genom att trycka på
knappen INFO i mittkonsolen när stationslistan visades), så är radion kvar i funktionen för manuell stationssökning nästa
gång du sätter på radion. För att växla tillbaka till funktionen för "Radiostationslista",
vrid TUNE ett steg (för att visa den kompletta listan över stationer) och tryck på
knappen INFO.
Förinställt från fabrik är att radion visar stationslistan över de starkaste stationerna i
området när du vrider på TUNE (se avsnitt
Radiostationslista (s. 374)). När radiostationslistan visas, tryck på knappen INFO i mittkonsolen för att växla till manuell stationssökning.
Detta ger dig möjlighet att välja en frekvens
från listan över alla tillgängliga radiofrekvenser på det valda frekvensbandet. Med andra
ord, om du i manuell sökning vrider TUNE ett
steg ändras frekvensen från ex. 93.3 till 93.4
MHz etc.
1. Tryck på RADIO-knappen, vrid TUNE tills
önskat frekvensband (AM, FM1 etc.)
visas, tryck OK/MENU.
Radiostationer som förval
Relaterad information
•
Radiostationssökning (s. 373)
11
Förvalsknappar.
AM/FM radio
10 förval kan sparas per frekvensband (AM,
FM1 etc.).
De lagrade förvalen väljs med förvalsknapparna.
1. Ställ in en station, se Radiostationssökning (s. 373).
2. Håll in en av förvalsknapparna under
några sekunder, ljudet försvinner under
tiden och återkommer när stationen är
lagrad. Förvalsknappen kan nu användas.
13
Gäller inte Performance.
375
11 Ljud och media
||
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen14. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
FM-/AM-läge under FM-meny Visa förval
alternativt AM-meny Visa förval.
Relaterad information
•
•
Radiostationssökning (s. 373)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Digitalradio (DAB)
11
10 förval kan sparas per band. DAB har 2
minnesbanker för förval: DAB1 och DAB2.
Lagring av förval görs genom långt tryck på
önskad förvalsknapp, för mer information se
AM/FM radio ovan. De lagrade förvalen väljs
med förvalsknapparna.
RDS (Radio Data System) länkar samman
FM-sändare i nätverk. En FM-sändare i ett
sådant nätverk sänder information som ger
en RDS-radio bl.a. följande funktioner:
•
Automatiskt byte till en starkare sändare
om mottagningen i området är dålig.
Ett förval innehåller en kanal men ingen
underkanal. Om en underkanal spelas och ett
förval sparas registreras endast huvudkanalen. Det beror på att underkanaler är flyktiga.
Vid nästa försök att återkalla förvalet kommer
den kanal som innehöll underkanalen att spelas. Förvalet är inte beroende av kanallistan.
•
Sökning av programinriktning, t.ex. trafikinformation eller nyheter.
•
Mottagning av textinformation om
pågående radioprogram.
En lista på förvalda kanaler kan visas i bildskärmen14. Funktionen aktiveras/deaktiveras i
DAB-läge under DAB-meny Visa förval.
OBS
Ljudanläggningens DAB-system stödjer
inte alla funktioner som finns i DAB-standarden.
14
376
RDS-funktioner
Med RDS kan radion automatiskt byta till starkaste sändaren. RDS ger möjlighet att få t.ex.
trafikinformation (TP) och att söka efter vissa
programtyper (PTY).
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
OBS
Vissa radiostationer använder inte RDS
eller endast valda delar av dess funktionalitet.
Om en önskad programinriktning hittas, kan
radion byta station och pågående ljudkälla
avbrytas. Om t.ex. cd-spelaren är aktiv försätts den i pausläge. Den avbrytande sändningen spelas med en förinställd volym, se
Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY) (s. 380). Radion återgår till föregående ljudkälla och volym när den inställda
programinriktningen slutar sändas.
11 Ljud och media
Programfunktionerna larm (LARM!), trafikinformation (TP), nyheter (NEWS), och programtyper (PTY) avbryter varandra i prioritetsordning där larm har högst prioritet och
programtyper lägst. För ytterligare inställningar av programavbrott (EON Avlägsna
och EON Närliggande), se Enhanced Other
Networks (EON) (s. 378). Tryck EXIT för att
återgå till den avbrutna ljudkällan, tryck OK/
MENU för att ta bort meddelandet.
Relaterad information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Larm vid olyckor och katastrofer
Trafikinformation (TP)
Funktionen används för att varna allmänheten
om allvarliga olyckor och katastrofer. Meddelandet LARM! visas i bildskärmen när ett
larmmeddelande sänds ut.
Funktionen bryter för trafikinformation som
sänds inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
Larm kan inte avbrytas tillfälligt eller deaktiveras.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 376)
Symbolen TP visar att funktionen är aktiverad. Om den inställda stationen kan sända
trafikinformation visas detta genom att TP
lyser starkt i bildskärmen, i annat fall kommer
TP att vara gråfärgad.
–
Larm vid olyckor och katastrofer (s. 377)
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny TP.
Trafikinformation (TP) (s. 377)
TP från vald station/alla stationer
Enhanced Other Networks (EON) (s. 378)
Radion kan avbryta för trafikinformation från
endast den valda stationen eller alla stationer
inom RDS-nätverket.
Trafikinformation (TP) (s. 377)
Nyhetssändningar (s. 378)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 378)
–
Radiotext (s. 380)
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF) (s. 380)
Regionala radioprogram (REG) (s. 381)
11
Gå i FM-läge till FM-meny
Avancerade inställningar
favorit för att ändra.
Ange TP-
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 376)
Återställning av RDS-funktioner (s. 381)
377
11 Ljud och media
Enhanced Other Networks (EON)
Nyhetssändningar
Radioprogramtyper (PTY)
EON är användbar i storstadsområden med
många regionala radiostationer. Den låter
avståndet mellan bilen och radiostationens
sändare styra när programfunktionerna ska
avbryta pågående ljudkälla.
Funktionen bryter för nyhetssändningar som
sker inom en inställd radiostations RDS-nätverk.
Med PTY-funktionen kan en eller flera radioprogramtyper, t.ex. pop och klassisk musik
väljas. Efter val av en programtyp sker navigering endast inom de kanaler som sänder
den typen.
–
11
Aktivera/deaktivera genom att i FM-läge
välja ett av alternativen under FM-meny
Avancerade inställningar EON:
• Närliggande – avbryter endast om radiostationens sändare är nära.
• Avlägsna15 – avbryter om stationens
sändare är långt bort, även om signalen
är brusig.
Symbolen NEWS visar att funktionen är aktiv.
–
Nyheter från vald station/alla stationer
Radion kan avbryta för nyheter från endast
den valda stationen eller alla stationer i RDSnätverket.
–
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 376)
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Nyhetsinställningar Nyheter.
Gå i FM-läge till FM-meny
Nyhetsinställningar Ange
favoritstation för nyheter för att ändra.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 376)
PTY kan väljas för FM- och DAB radio. PTYsymbolen visas i bildskärmen när funktionen
är aktiv. Funktionen bryter för programtyper
som sänds inom en inställd stations RDS-nätverk.
PTY för FM radio
1. Aktivera genom att i FM-läge först välja
programtyper under FM-meny
Avancerade inställningar PTYinställningar Välj PTY.
2. Därefter måste PTY-funktionen aktiveras
under FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar Ta
emot avbrott när vald programtyp blir
aktiv.
Deaktivering av PTY-funktionen görs i FMläge under FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar Ta
emot avbrott när vald programtyp blir
aktiv. Valda programtyper (PTY) nollställs
inte.
15
378
Fabriksinställning.
11 Ljud och media
Nollställning och borttagning av PTY görs
under FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar Välj
PTY Avmarkera alla.
PTY för DAB radio
Programtyp väljs i DAB-läge under DABmeny PTY-filtrering. Gå ur detta läge
genom att:
–
Trycka EXIT.
> En indikering visas i bildskärmen när
PTY är aktiverat.
I vissa fall kommer DAB-radio gå ur PTY-läge,
se DAB till DAB-länk (s. 383).
Relaterad information
•
•
•
Visa radioprogramtyper (PTY) (s. 379)
•
RDS-funktioner (s. 376)
Söka radioprogramtyper (PTY) (s. 379)
Volymkontroll för avbrytande radioprogramtyper (PTY) (s. 380)
Söka radioprogramtyper (PTY)
Visa radioprogramtyper (PTY)
Funktionen söker igenom hela frekvensbandet
efter vald radioprogramtyp.
Vissa radiostationer sänder information om
programtyp och kategori av program. Den
nuvarande stationens radioprogramtyp, t.ex.
pop och klassisk musik kan visas i bildskärmen. PTY kan väljas för FM- och DAB
radio.
1. Välj i FM-läge en eller flera PTY under
FM-meny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Välj PTY.
2. Gå till FM-meny Avancerade
inställningar PTY-inställningar
Sök PTY.
Visa radioprogramtyp för FM radio
–
För att avsluta sökning, tryck EXIT.
–
För att söka vidare efter en annan sändning av de valda programtyperna, tryck
på
eller
.
Relaterad information
•
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 378)
Visa radioprogramtyper (PTY) (s. 379)
RDS-funktioner (s. 376)
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
PTY-inställningar Visa PTY-text.
11
Visa radioprogramtyp för DAB radio
Aktivera/deaktivera i DAB-läge under DABmeny Avancerade inställningar Visa
PTY-text.
Relaterad information
•
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 378)
Söka radioprogramtyper (PTY) (s. 379)
RDS-funktioner (s. 376)
379
11 Ljud och media
Volymkontroll för avbrytande
radioprogramtyper (PTY)
11
De avbrytande programinriktningarna, t.ex.
NEWS eller TP, hörs med den volym som
valts för respektive programinriktning. Om
ljudnivån justeras under programavbrottet,
sparas den nya nivån till nästa programavbrott.
Relaterad information
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 378)
Radiotext
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen16. Radiotext kan
visas för FM- och DAB radio.
Radiotext för FM radio
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Visa radiotext.
Aktivera/deaktivera i DAB-läge under DABmeny Visa radiotext.
Endast en av funktionerna "Visa
radiotext" och "Visa förval" kan vara
aktiverad åt gången. Aktiveras en av dem,
när den andra redan är aktiverad, så deaktiveras den tidigare aktiverade funktionen
automatiskt. Båda funktionerna kan vara
deaktiverade.
Relaterad information
•
•
380
Endast bilar med 7-tumsskärm
Funktionen väljer den starkaste sändaren för
den inställda radiostationen.
För att finna en stark sändare kan funktionen i
undantagsfall behöva söka igenom hela FMbandet.
–
Radiotext för DAB radio
OBS
16
Automatisk radiofrekvensuppdatering
(AF)
RDS-funktioner (s. 376)
Radiostationer som förval (s. 375)
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Automatisk frekvensuppdatering.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 376)
11 Ljud och media
Regionala radioprogram (REG)
Skanna radiofrekvensband
Återställning av RDS-funktioner
Funktionen gör att radion fortsätter att lyssna
till en regional radiosändare fastän dess signalstyrka är låg.
Funktionen söker automatiskt igenom tillgängliga radiokanaler och tar hänsyn till eventuell
radioprogramtypsfiltrering (PTY).
Samtliga radioinställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Symbolen REG visar att funktionen är aktiv.
När en station hittats spelas den i ca 10
sekunder, därefter fortsätter sökningen. När
en station spelas kan den sparas som förval
på vanligt sätt, se Radiostationer som förval
(s. 375).
–
Aktivera/deaktivera i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
REG.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 376)
–
–
Återställningen görs i FM-läge under FMmeny Avancerade inställningar
Återställ alla FM-inställningar.
Relaterad information
•
RDS-funktioner (s. 376)
11
För att starta skanningen gå i
FM-/AM-/DAB*-läge till FM-meny
Skanna, AM-meny Skanna alternativt
DAB-meny Skanna.
OBS
Skanningen avbryts om en station sparas.
Skanning går också att välja i DAB-PTY-läge.
Då spelas endast kanaler av förvald programtyp.
Relaterad information
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 378)
Radiostationer som förval (s. 375)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
381
11 Ljud och media
Digitalradio* (DAB)
DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett digitalt
sändningssystem för radio. Bilen stödjer DAB,
DAB+ och DMB.
OBS
Täckning för DAB finns inte på alla ställen.
Om täckning saknas visas meddelandet
Ingen mottagning i bildskärmen.
Navigering i kanalgruppslista
(Ensemble)
Largring av kanalgrupper (Ensembleinlärning)
för digitalradio (DAB).
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble) för
digitalradio (DAB).
När fordonet förflyttas till ett nytt sändningsområde kan det behöva göras en inlärning av
i området befintliga kanalgrupper.
Kanalgruppslistan går att navigera i och
komma åt genom att vrida TUNE. I bildskärmens övre del står namnet på Ensemble. Vid
byte till ny Ensemble ändras namnet till den
nya.
Service och Ensemble
En inlärning av kanalgrupper skapar en uppdaterad lista på alla tillgängliga kanalgrupper.
Listan uppdateras inte automatiskt.
•
Service – Kanal, radiokanal (enbart ljudtjänster stöds av systemet).
•
Ensemble – En samling radiokanaler som
sänds på samma frekvens.
Inlärningen görs i menysystemet i DAB-läge
under DAB-meny Ensembleinlärning.
Inlärning kan också göras så här:
11
Relaterad information
382
Lagring av kanalgrupper
(Ensembleinlärning)
1. Vrid TUNE ett steg åt endera hållet.
> Ensembleinlärning visas överst i
listan över tillgängliga kanalgrupper.
•
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning) (s. 382)
•
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 382)
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 373)
Inlärningen kan avbrytas med EXIT.
Radiostationer som förval (s. 375)
Relaterad information
•
•
Digitalradio* (DAB) – underkanal (s. 383)
Skanna radiofrekvensband (s. 381)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 378)
Radiotext (s. 380)
DAB till DAB-länk (s. 383)
Digitalradio* (DAB) – frekvensband (s.
383)
Digitalradio* (DAB) – återställning (s. 384)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
2. Tryck OK/MENU.
> En ny inlärning startas.
•
•
Digitalradio* (DAB) (s. 382)
Navigering i kanalgruppslista (Ensemble)
(s. 382)
•
Service – Visar kanaler oavsett vilken
kanalgrupp de ligger inom. Listan kan
också filtreras med hjälp av val av programtyp (PTY-filtrering), se Radioprogramtyper (PTY) (s. 378).
Relaterad information
•
Lagring av kanalgrupper (Ensembleinlärning) (s. 382)
•
•
Digitalradio* (DAB) (s. 382)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 378)
11 Ljud och media
DAB till DAB-länk
DAB till DAB-länkning innebär att DAB-radion
kan gå från en kanal med dålig eller ingen
mottagning till samma kanal i en annan kanalgrupp med bättre mottagning.
Viss fördröjning kan uppstå vid byte av kanalgrupp. Det kan bli tyst en tid mellan det att
den aktuella kanalen slutar vara tillgänglig till
dess den nya kanalen blir tillgänglig.
Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i DABläge under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-länkning.
Relaterad information
•
Digitalradio* (DAB) (s. 382)
Digitalradio* (DAB) – frekvensband
DAB kan sändas på två
frekvensband17.
• Band III – täcker de flesta områden.
• LBand – endast tillgänglig på ett fåtal
områden.
Genom att välja t.ex. enbart Band III går
inlärning av kanaler snabbare än om både
Band III och LBand är valt. Det är inte säkert
att alla kanalgrupper hittas. Valet av frekvensband påverkar inte sparade minnen.
Frekvensband kan i DAB-läge deaktiveras/
aktiveras under DAB-meny Avancerade
inställningar DAB-band.
Relaterad information
•
Digitalradio* (DAB) (s. 382)
Digitalradio* (DAB) – underkanal
Sekundära komponenter benämns oftast som
underkanaler. Dessa är tillfälliga och kan innehålla t.ex. översättningar av huvudprogrammet till andra språk.
Om en eller flera underkanaler sänds visas
till vänster om kanalnamnet i
symbolen
bildskärmen. En underkanal indikeras genom
att symbolen - syns till vänster om kanalnamnet i bildskärmen.
Tryck på
11
för att komma åt underkanaler.
Underkanaler går endast att komma åt på
den valda huvudkanalen och inte på någon
annan kanal utan att välja denna.
Visning av underkanaler kan i DAB-läge deaktiveras/aktiveras under DAB-meny
Avancerade inställningar Underkanaler
Relaterad information
•
17
Digitalradio* (DAB) (s. 382)
Alla områden/länder använder inte båda banden.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
383
11 Ljud och media
Digitalradio* (DAB) – återställning
Mediaspelare
CD/DVD*
Samtliga DAB-inställningar kan återställas till
den ursprungliga fabriksinställningen.
Medispelaren kan spela upp ljud och film från
CD/DVD* (s. 384) skivor och externt anslutna
ljudkällor via AUX-/USB* (s. 388)-ingång eller
trådlöst strömma (s. 391) ljudfiler från externa
enheter med Bluetooth®. Vissa mediaspelare
kan visa TV (s. 412)* samt har möjlighet att
kommunicera med mobiltelefon (s. 396)* via
Bluetooth®.
Mediaspelaren kan spela förinspelade och
brända CD-/DVD18-skivor.
–
11
Återställningen görs i DAB-läge under
DAB-meny Avancerade inställningar
Återställ alla DAB-inställningar.
Relaterad information
•
Digitalradio* (DAB) (s. 382)
Mediaspelaren stödjer och kan spela följande
huvudtyper av skivor och filer:
•
•
•
•
Förinspelade CD-skivor (CD Audio).
Brända CD-skivor med ljud- och/eller
videofiler18.
Förinspelade DVD-Videoskivor18.
Brända DVD-skivor18 med ljud- och/eller
videofiler.
För mer information om vilka format som
stöds, se Mediaspelaren – kompatibla filformat (s. 387).
Relaterad information
Reglage för mediaspelaren.
För hantering av mediaspelaren, se Ljud och
media – hantera systemet (s. 366) och Ljud
och media – menyhantering (s. 368).
Relaterad information
•
•
•
•
384
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Ljud och media (s. 365)
Röststyrning* av mobiltelefon (s. 405)
Fjärrkontroll* (s. 416)
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s.
387)
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 410)
•
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 385)
11 Ljud och media
Snabbspolning
Slumpval av skivspår eller ljudfil
Det är möjligt att snabbspola ljud- och videofiler.19
Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning20.
/
för att snabbsHåll inne knappen
pola ljud- eller videofiler framåt/bakåt.
För att lyssna på spåren/ljudfilerna i slumpvis
ordning för den valda källan:
Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan
videofiler kan snabbspolas i flera hastigheter.
Tryck upprepade gånger på knapparna
/
för att öka spolningshastigheten för
videofiler. Släpp knappen för att återgå till
filmvisning i normal hastighet.
1. Tryck OK/MENU
Relaterad information
2. Vrid TUNE till Slumpval
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 410)
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 410)
•
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 390)
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 390)
•
Media Bluetooth®* (s. 391)
18
19
20
21
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor
Vid uppspelning av en DVD-Videoskiva21 kan
en skivmeny dyka upp på bildskärmen. Skivmenyn ger dig möjlighet till extra funktioner
och inställningar, så som val av textning,
språk och scenval.
För grundläggande uppspelning och navigering, se Hantera systemet sidan (s. 366).
Nedan finns en utförligare beskrivning.
11
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller endast CD-/DVD* skivor , USB och iPod®.
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
385
11 Ljud och media
||
Navigering i DVD-Videoskivans egna
meny
Byte av kapitel kan även göras genom tryck
/
på mittkonsolen eller knapppå
satsen* i ratten.
Relaterad information
11
Navigering i DVD-Videoskivans egna meny
görs med sifferknapparna i mittkonsol enligt
bilden ovan.
Byta kapitel eller titel
Vrid TUNE för att komma till listan över kapitel och navigera bland dessa (om film spelas
pausas filmen). Tryck på OK/MENU för att
välja kapitel, detta leder även tillbaka till
ursprungsläget (om film spelades startar
filmen igen). Tryck på EXIT för att komma till
titellistan.
I titellistan väljs titel genom att vrida TUNE
och val bekräftas med OK/MENU, detta leder
även tillbaka till kapitellistan. Tryck OK/
MENU för att aktivera valet och gå tillbaka till
ursprungsläget. Med EXIT avbryts valet och
det leder tillbaka till ursprungsläget (utan att
något är valt).
386
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Kameravinkel vid uppspelning av
DVD-Videoskivor
Med funktionen går det att, om DVD-Videoskivan stödjer detta, välja från vilken kameraposition en viss scen visas22.
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 410)
•
Kameravinkel vid uppspelning av DVDVideoskivor (s. 386)
•
•
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler (s. 411)
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 385)
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 385)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 412)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 385)
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s.
387)
Gå i skivläge till Skivmeny
inställningar Vinkel.
Avancerade
Relaterad information
11 Ljud och media
DivX® Video On Demand
Bildinställningar
Mediaspelaren – kompatibla filformat
Mediaspelaren kan registreras för att spela
filer av typen DivX VOD23 från brända skivor
eller USB.
Det går att justera bildinställningarna (när
bilen står stilla) för ljusstyrka och kontrast24.
Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabeller.
Koden för registrering kan hittas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Information DivX® VOD kod. För allmän
information om menyhantering under
MY CAR, se MY CAR – handhavande (s.
101).
För mer information besök www.divx.com/
vod.
Relaterad information
1. Tryck på OK/MENU och välj
Bildinställningar, bekräfta med OK/
MENU.
Kompatibla filformat för CD-/DVD*
skivor
2. Vrid TUNE till det som ska justeras och
bekräfta med OK/MENU.
OBS
11
Dual format, dubbelsidiga skivor (DVD
Plus, CD-DVD-format) är tjockare än vanliga CD-skivor och uppspelning kan därför
inte garanteras och störning kan förekomma.
3. Justera inställningen genom att vrida
TUNE och bekräfta med OK/MENU.
För att återgå till inställningslistan, tryck OK/
MENU eller EXIT.
Om en CD innehåller en blandning av mp3
och CDDA-spår, kommer alla mp3-låtar att
ignoreras.
Bildinställningarna går att återställa till fabriksinställning med valet Återställ.
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 385)
•
•
Audio-formatA
CD-Audio, mp3, wma
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler (s. 411)
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Ljud och media (s. 365)
Audio-formatB
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 390)
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
Video-formatC
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
Relaterad information
A
B
C
22
23
24
Gäller Performance.
Gäller inte Performance.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
387
11 Ljud och media
||
Kompatibla filformat via USB-anslutning
Ljud- respektive videofilerna i nedanstående
tabell stödjs av systemet vid uppspelning via
USB-anslutningen.
11
Audio-format
mp3, wma, aac, m4a
Video-formatA
divx, avi, asf
A
Extern ljudkälla via AUX-/USB*ingång
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen.
OBS
Relaterad information
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 410)
•
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 385)
•
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler (s. 411)
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 390)
För att underlätta användandet av USBminne, undvik då att lagra annat än musikfiler
på minnet. Det tar betydligt längre tid för
systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.
Systemet stöder flyttbara media som följer
USB 2.0 och filsystemet FAT32 och kan
hantera 1000 mappar med maximalt 254
undermappar/filer i varje mapp. Ett undantag är den översta nivån, vilken hanterar
upp till 1000 undermappar/filer.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
•
USB-minne
OBS
En ljudkälla ansluten till USB-ingången kan
hanteras25 med bilens ljudkontroller. En enhet
ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.
Ett urtag finns i höger bakkant av tunnelkonsolen där kablar kan dras så att luckan kan
stängas utan att kablarna kläms.
En iPod® eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är
på eller motorn igång) om apparaten är
ansluten till USB-anslutningen.
Vid användande av USB-minne av längre
modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika
mekaniskt slitage på USB-ingång och
inkopplat USB-minne.
USB-hub
Det går att ansluta en USB-hub till USBanslutningen och därigenom ansluta flera
USB-enheter samtidigt. Val av USB-enhet
görs i USB-läge under USB-meny Välj
USB-enhet.
Mp3-spelare
Många mp3-spelare har ett eget filsystem
som inte stöds av systemet. För att kunna
25
388
Gäller endast mediakälla ansluten via USB-anslutningen.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Ljud och media
använda en mp3-spelare i systemet måste
den vara inställd på läge USB Removable
device/Mass Storage Device.
iPod®
En iPod® laddas och strömförsörjs av USBanslutningen* via spelarens anslutningskabel.
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB*-ingång
bli en viss fördröjning innan inläsningen är
klar.
En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3spelare, kan anslutas till ljudanläggningen via
någon av anslutningarna i mittkonsolen.
OBS
Systemet stöder flertalet iPod®-modeller
tillverkade 2005 eller senare.
OBS
OBS
Systemet stöder endast uppspelning av
ljudfiler från iPod®.
OBS
När iPod® används som ljudkälla har bilens
infotainmentsystem en menystruktur som
liknar iPod®-spelarens egen menystruktur.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB*-ingång (s. 389)
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 390)
11
För att undvika skador på USB-anslutningen stängs denna av om USB-anslutningen kortsluts eller om en ansluten USBenhet drar för hög ström (detta kan förekomma om den anslutna enheten inte
uppfyller USB-standard). USB-anslutningen återaktiveras automatiskt nästa
gång tändningen slås på om felet inte
kvarstår.
Anslutningspunkter för externa ljudkällor.
För att ansluta ljudkälla:
1. Tryck på MEDIA, vrid TUNE till önskad
ljudkälla USB, iPod eller AUX, tryck OK/
MENU.
> Om USB väljs visas Anslut USB i bildskärmen.
Relaterad information
•
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång (s.
388)
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 390)
2. Anslut din ljudkälla till en av anslutningarna i mittkonsolens förvaringsfack (se
föregående bild).
Texten Läser USB visas i bildskärmen när
systemet läser in lagringsmediets filstruktur.
Beroende på filstruktur och antal filer kan det
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
389
11 Ljud och media
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla
Uppspelning och navigering av extern ljudkälla26
För grundläggande uppspelning och navigering, se Ljud och media – hantera systemet (s.
366). Nedan finns en utförligare beskrivning.
11
, videofiler27 har
Ljudfiler har symbolen
och mappar har symbolen
symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte28 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har
spelats upp. Systemet känner automatiskt av
och byter inställning då en enhet innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler ansluts
till USB-ingången och spelar då upp dessa
filer. Dock byter inte systemet inställning om
en enhet innehållande en blandning av ljudoch videofiler ansluts till USB-ingången, utan
då fortsätter spelaren att spela föregående
filtyp.
Sökfunktion26
Med knappsatsen på kontrollpanelen i mittkonsolen går det att söka efter ett filnamn i
den aktuella mappen.
Sökfunktionen nås antingen genom att vrida
TUNE (för att komma åt mappstrukturen) eller
genom att trycka in en av bokstavsknapparna. Allt eftersom en bokstav eller tecken i
en söksträng knappas in kommer du närmare
ditt sökmål.
Starta uppspelning av en fil med tryck på OK/
MENU.
Upprepa mapp29
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i
en mapp om och om igen. När sista filen har
spelats klart börjar den första filen att spelas
igen.
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Upprepa mapp
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Paus
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren.
26
27
28
29
30
390
Gäller endast USB och iPod®.
Gäller High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
Gäller endast USB.
Gäller ej iPod®
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Det är även möjligt att pausa via menysystemet30, tryck OK/MENU, välj Spela/pausa.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Anslutning av extern ljudkälla via
AUX-/USB*-ingång (s. 389)
•
Extern ljudkälla via AUX-/USB*-ingång (s.
388)
•
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 385)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 412)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 385)
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s.
387)
DivX® Video On Demand (s. 387)
11 Ljud och media
Inställning av ljudvolym för extern
ljudkälla
Ställ in volym för extern ljudspelare. Om volymen är för hög eller för låg kan kvaliteten på
ljudet försämras.
Relaterad information
•
Ljud och media – avancerade ljudinställningar (s. 371)
•
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Om en extern ljudkälla (t.ex. en mp3-spelare
eller iPod®) är ansluten till AUX-ingången kan
ljudkällan som ansluts ha en annan volym än
ljudanläggningens interna volym (ex. radion).
Korrigera detta genom att justera ingångens
volym:
Media Bluetooth®*
Bilens mediaspelare (s. 384) är utrustad med
Bluetooth®31 och kan trådlöst spela upp
strömmande ljudfiler från externa enheter med
Bluetooth®, såsom mobiltelefoner och handdatorer.
11
1. Tryck på MEDIA-knappen och vrid TUNE
till AUX och vänta ett par sekunder eller
tryck på OK/MENU.
2. Tryck på OK/MENU och vrid därefter
TUNE till Volym, AUX-ingång. Bekräfta
med OK/MENU.
3. Vrid på TUNE för att justera volymen för
AUX-ingången.
OBS
Om den externa ljudkällans volym är för
hög eller för låg kan kvaliteten på ljudet
försämras. Ljudkvaliteten kan även försämras om spelaren laddas när
infotainmentsystemet är i AUX-läge. Undvik i så fall att ladda spelaren via 12 V-uttaget.
31
Media Bluetooth®-funktioner, reglageöversikt.
Enheten måste först registreras och anslutas
till bilen (s. 393).
Navigering och styrning av ljudet kan göras
via mittkonsolens knappar eller via knappsatsen* i ratten. I vissa externa enheter går
det även att byta spår från enheten.
För att kunna spela upp ljudet måste först
bilens mediaspelare sättas i Bluetooth-läge.
När en mobiltelefon är ansluten till bilen är det
även möjligt att fjärrstyra ett urval av mobil-
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
391
11 Ljud och media
||
telefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 396). Skifta mellan huvudkällorna TEL och MEDIA för att hantera respektives funktioner.
OBS
Bluetooth®-mediaspelare måste stödja
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) och Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Spelaren bör använda
AVRCP version 1.3 och A2DP 1.2. I annat
fall kan vissa funktioner utebli.
11
Inte alla på marknaden förekommande
mobiltelefoner och externa mediaspelare
är helt kompatibla med Bluetooth®-funktionen i bilens mediaspelare. Volvo
rekommenderar att du vänder dig till en
auktoriserad Volvoåterförsäljare eller går in
på www.volvocars.com för att få information om kompatibla telefoner och externa
mediaspelare.
OBS
Bilens mediaspelare kan endast spela upp
ljudfiler via Bluetooth®-funktionen.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 392)
•
•
392
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 412)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 385)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet
Bilen är utrustad med Bluetooth®32 och kan
trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®enheter efter registrering och anslutning (s.
393).
Maximalt tio Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet.
Efter registreringen behöver enheten inte
längre vara aktiverad som synlig/sökbar.
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll
ansluts den automatiskt till bilen. När bilen
söker efter den senast anslutna enheten visas
dess namn i bildskärmen. För att ansluta till
en annan enhet, tryck EXIT och välj byt
enhet (s. 394).
När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. Det är
även möjligt att manuellt koppla ifrån (s. 395)
en enhet. Vill du avregistrera en Bluetooth®enhet från bilen, välj Ta bort Bluetooth®*enhet (s. 395). Bilen kommer därefter inte
söka efter enheten automatiskt.
Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan (s.
394). Det är även möjligt att ringa med telefonen och samtidigt strömma ljudfiler.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
Media Bluetooth®* (s. 391)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
11 Ljud och media
Registrering av Bluetooth®*-enhet
Bluetooth®-enheter
Det är möjligt att ha två
anslutna samtidigt. En telefon och en mediaenhet, vilket det är möjligt att växla mellan.
Det är även möjligt att ringa med telefonen
och samtidigt strömma ljudfiler.
eller söka bilen från den externa enheten.
Fungerar inte det ena alternativet pröva med
det andra.
Om du inte redan befinner dig i normalvyn för
telefon, tryck på TEL i mittkonsolen.
3. Skriv in en valfri PIN-kod i den externa
enheten, välj sedan att ansluta.
11
4. Tryck OK/MENU och skriv sedan in
samma PIN-kod via bilens knappsats i
mittkonsolen.
OBS
Exempel på normalvy för telefon.
När den externa enheten är ansluten visas
den externa enhetens Bluetooth®-namn i
bilens bildskärm och enheten kan styras från
bilen.
Alternativ 1 – sök extern enhet via
bilens menysystem
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 392)
Anslutning av extern enhet sker på olika sätt
beroende på om enheten har varit ansluten
tidigare eller inte. Anslutningsalternativen
nedan utgår ifrån att det är första gången
enheten ska anslutas (registreras) och att
ingen annan enhet är ansluten. Anslutningsalternativen visar anslutning av telefon. Anslutning av media-enhet (s. 391) görs på samma
sätt fast man utgår från huvudkällan MEDIA.
2. Tryck på OK/MENU och följ anvisningarna på bilens bildskärm.
> Den externa enheten är nu ansluten
och kan styras från bilen.
Det finns två möjligheter att ansluta enheter,
antingen söka den externa enheten från bilen
Misslyckades anslutningen, tryck EXIT två
gånger och anslut enligt Alternativ 2.
32
1. Gör bilen sökbar/synlig via Bluetooth®.
Vrid TUNE till Telefoninställningar,
bekräfta med OK/MENU, välj Synlig och
bekräfta med OK/MENU.
2. Välj My Volvo Car på den externa enhetens skärm och följ instruktionerna.
Maximalt tio Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet.
Efter registreringen behöver enheten inte
längre vara aktiverad som synlig/sökbar.
Om telefonens operativsystem uppdateras
är det möjligt att registreringen av telefon
bryts. Ta då bort telefonen, se Ta bort
Bluetooth®*-enhet (s. 395) och anslut den
sedan på nytt, se Registrering av
Bluetooth®*-enhet (s. 393).
Alternativ 2 – Sök bilen med den externa
enhetens Bluetooth®-funktion
1. Gör den externa enheten sökbar/synlig
via Bluetooth®, se den externa enhetens
manual eller www.volvocars.com.
Relaterad information
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
393
11 Ljud och media
Automatisk anslutning av
Bluetooth®*-enhet
När en Bluetooth®-enhet finns registrerad (s.
393) i bilen ansluts automatiskt den senast
anslutna när den är inom räckhåll.
11
När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den
senast anslutna enheten är inom räckhåll
ansluts den automatiskt. När bilen söker efter
den senast anslutna enheten visas dess
namn i bildskärmen. Är inte den senast
anslutna enheten tillgänglig försöker systemet
ansluta en tidigare ansluten.
För att ansluta till en annan enhet, tryck EXIT,
välj att ansluta en ny enhet (s. 393) eller byta
till annan redan registrerad enhet (s. 394).
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 392)
Byta till annan Bluetooth®*-enhet
Det går att byta en ansluten enhet mot en
annan om det finns flera enheter i bilen.
Enheten måste först ha registrerats (s. 394))
till bilen.
Byta media-enhet
1. Kontrollera att den externa enheten är
sökbar/synlig via Bluetooth®, se den
externa enhetens manual.
2. Tryck på MEDIA, välj Bluetooth och
sedan Byt enhet.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
3. Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten
sker.
Byta telefon
1. Kontrollera att den externa enheten är
sökbar/synlig via Bluetooth®, se den
externa enhetens manual.
2. Tryck på TEL och välj sedan Byt telefon.
> Bilen söker efter tidigare anslutna
enheter. De externa enheter som hittas
anges med sina respektive Bluetooth®namn i bildskärmen.
394
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Välj den enhet som ska anslutas.
> Anslutning av den externa enheten
sker.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 392)
11 Ljud och media
Koppla ifrån Bluetooth®*-enhet
Bluetooth®-enheten
När
är utom räckhåll från
bilen kopplas den automatiskt ifrån. Det är
även möjligt att koppla ifrån en telefon manuellt.
När mobiltelefonen kopplats ifrån kan ett
pågående samtal fortsättas med hjälp av
mobiltelefonens inbyggda mikrofon och högtalare.
Handsfree-funktionen deaktiveras när motorn
stängts av och dörren öppnas33.
Vill du avregistrera en Bluetooth®-enhet från
bilen, välj Ta bort Bluetooth®-enhet (s. 395).
Bilen kommer därefter inte söka efter enheten
automatiskt.
Manuell frånkoppling av telefon
Telefonen kan manuellt brytas i telefonläge
under Telefonmeny Koppla från telefon.
OBS
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 392)
•
•
Media Bluetooth®* (s. 391)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
Ta bort Bluetooth®*-enhet
Om man inte vill ha en Bluetooth®*-enhet
registrerad till bilen längre är det möjligt att ta
bort (avregistrera) den från bilen. Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.
Ta bort media-enhet
Tryck på MEDIA, välj Bluetooth
Bluetooth-enhet.
Ta bort
11
Ta bort telefon
Tryck på TEL, välj Telefonmeny
Bluetooth-enhet.
Ta bort
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 392)
•
•
Media Bluetooth®* (s. 391)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
Även då mobiltelefonen manuellt kopplats
från kan vissa mobiltelefoner automatiskt
koppla upp senast anslutna handsfreeenhet, till exempel när ett nytt samtal
påbörjas.
33
Endast Keyless Drive.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
395
11 Ljud och media
Bluetooth® handsfree telefon
En mobiltelefon som är utrustad med
Bluetooth® kan anslutas trådlöst till bilen34.
Enheten måste först registreras och anslutas
till bilen (s. 393).
11
Ljud- och media-systemet fungerar som
handsfree, med möjlighet att fjärrstyra ett
urval av mobiltelefonens funktioner via mittkonsolens knappar eller knappsatsen* i
ratten. Mobiltelefonen kan hanteras från sina
knappar oavsett om den är ansluten eller inte.
När en annan Bluetooth®-enhet är ansluten till
bilen är det även möjligt att använda den
mediaenheten, se Media Bluetooth®* (s. 391).
Skifta mellan huvudkällorna TEL och MEDIA
för att hantera respektives funktioner.
OBS
Endast ett urval av mobiltelefoner är helt
kompatibla med handsfree-funktionen.
Volvo rekommenderar att du vänder dig till
en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att
få information om kompatibla telefoner.
Aktivera
Ett kort tryck på TEL aktiverar/söker senast
anslutna telefon. Är en telefon redan ansluten
och man trycker på TEL visas en genvägsmeny med vanligt förekommande menyval för
34
396
telefon. Symbolen
ansluten.
Ringa upp
1. Säkerställ att symbolen
visas högst
upp i bildskärmen och att handsfreefunktionen är i telefonläge.
Bluetooth®* handsfree telefon –
översikt
Systemöversikt för Bluetooth®* handsfree
telefon.
2. Slå antingen önskat nummer eller kortnummer (s. 403). Eller vrid i normalvyn
TUNE åt höger för att komma åt telefonboken och åt vänster för samtalslistan för
alla samtal. För information om telefonboken, se Telefonbok (s. 399).
3. Tryck OK/MENU.
Samtalet avbryts med EXIT.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Bluetooth®* handsfree telefon – översikt
(s. 396)
•
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 392)
•
•
Samtalshantering (s. 397)
•
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar (s. 398)
Bluetooth® versionsinformation (s. 398)
Gäller High Performance, High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
visar att en telefon är
Systemöversikt
Mobiltelefon
Mikrofon
Knappsats i ratt
Kontrollpanel i mittkonsol
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 392)
11 Ljud och media
Samtalshantering
Samtalslistor
Samtalshantering och funktioner för samtalshantering.
Samtalslistorna kopieras till handsfree-funktionen vid varje ny anslutning och uppdateras
sedan under anslutningen. Vrid i normalvyn åt
vänster med TUNE för att se samtalslistan för
Alla samtal.
Inkommande samtal
–
Tryck OK/MENU för att besvara samtal,
även om ljudanläggningen är i t.ex.
RADIO- eller MEDIA-läge.
Avvisa eller avsluta med EXIT.
Autosvar
Funktionen autosvar gör att inkommande
samtal tas emot automatiskt.
–
Aktivera/deaktivera i telefonläge under
Telefonmeny Samtalsalternativ
Automatiskt svar.
Samtalsmeny
Tryck OK/MENU under pågående samtal för
att få tillgång till följande funktioner:
• Ljud av – ljudanläggningens mikrofon
•
I telefonläge går det att under Telefonmeny
Samtalslista se alla samtalslistor:
•
•
•
•
•
Alla samtal
Missade samtal
Besvarade samtal
Uppringda nummer
Samtalstid
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa en
kontakt (s. 409)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa från
samtalslista (s. 409)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa röstbrevlåda (s. 410)
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
•
11
Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar (s. 398)
Telefonbok (s. 399)
OBS
tystas.
Röstbrevlåda
Ett kortnummer för röstbrevlåda kan i normalvyn programmeras och senare nås via ett
långt tryck på 1.
tredje part med hjälp av sifferknapparna
(pågående samtal sätts i standby).
•
Vissa mobiltelefoner visar listan över de
senast uppringda numren i omvänd ordning.
Mobiltelefon – samtalet flyttas från
handsfree till mobiltelefonen. För vissa
mobiltelefoner bryts anslutningen. Detta
är normalt. Handsfree-funktionen frågar
om du vill ansluta igen.
• Slå nummer – möjlighet att ringa upp en
Relaterad information
Numret till röstbrevlådan ändras i telefonläge
under Telefonmeny Samtalsalternativ
Röstmeddelandenummer Byt nummer.
Om inget nummer finns lagrat kan denna
meny nås med ett långt tryck på 1.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
397
11 Ljud och media
Bluetooth® handsfree telefon –
ljudinställningar
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal 1 osv.
Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym, ringvolym och ändra
ringsignal.
OBS
För vissa mobiltelefoner gäller att den
anslutna mobiltelefonens ringsignal inte
stängs av när en av handsfree-systemets
inbyggda signaler används.
Samtalsvolym
11
Samtalsvolymen kan endast ändras under
pågående samtal. Använd knappsatsen* i
ratten eller vrid på VOL-reglaget.
Ljudanläggningens volym
Så länge inget samtal pågår regleras ljudanläggningens volym som vanligt genom att
vrida VOL.
Om en ljudkälla är aktiv vid inkommande
samtal kan denna tystas automatiskt. Aktivera/deaktivera i telefonläge under
Telefonmeny Telefoninställningar
Ljud och volym Ljud av radio/media.
Ringvolym
Gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringvolym och justera genom att vrida VOL.
Tryck OK/MENU för att höra ljudvolymen.
Tryck EXIT för att spara.
Ringsignaler
Handsfree-funktionens inbyggda ringsignaler
kan i telefonläge väljas under Telefonmeny
35
398
Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
För att välja den anslutna telefonens ringsignal35, gå i telefonläge till Telefonmeny
Telefoninställningar Ljud och volym
Ringsignaler Ringsignal mobiltelefon .
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
Bluetooth® versionsinformation
Visa bilens aktuella Bluetooth®-version.
Bilens aktuella Bluetooth®-version kan ses i
Bluetooth-läge under Bluetooth-meny
Bluetooth mjukvaruversion i bilen.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
Media Bluetooth®* (s. 391)
11 Ljud och media
Telefonbok
Det finns två telefonböcker. Dessa slås i bilen
ihop till en och visas som en gemensam telefonbok i bilen.
•
•
Bilen laddar ner den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen som
denna telefonbok laddats ner från är
ansluten.
Bilen har också en inbyggd telefonbok. I
denna läggs alla kontakter som sparas i
bilen oavsett vilken telefon som är kopplad när sparandet sker. Dessa kontakter
är synliga för alla användare, oavsett
vilken mobiltelefon som är kopplad till
bilen. Om en kontakt är sparad i bilen
framför kontakten i
visas symbolen
telefonboken.
OBS
Ändringar som görs från bilen av en post i
mobiltelefonens telefonbok kommer att
resultera i en ny post i bilens telefonbok,
dvs. ändringen sparas inte ner till mobiltelefonen. Från bilen kommer det nu att se ut
som dubbla poster, med olika ikoner.
Observera också att när ett kortnummer
sparas eller en ändring av en kontakt görs,
så kommer detta att resultera i en ny post i
bilens telefonbok.
All hantering av telefonboken förutsätter att
symbolen
visas högst upp i bild-
skärmen och att handsfree-funktionen är i
telefonläge.
Ljud- och mediasystemet lagrar en kopia av
varje registrerad mobiltelefons telefonbok.
Telefonboken kan kopieras automatiskt till
ljud- och mediasystemet vid varje anslutning.
–
Aktivera/deaktivera funktionen i telefonläge under Telefonmeny
Telefoninställningar Nedladdning av
telefonbok.
Om telefonboken innehåller en uppringande
samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i
bildskärmen.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
•
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 400)
•
•
•
•
•
•
Telefonbok – söka kontakter (s. 401)
Telefonbok – snabbsökning kontakter (s.
399)
Telefonbok – ny kontakt (s. 402)
Telefonbok – kortnummer (s. 403)
Telefonbok – ta emot vCard (s. 404)
Telefonbok – minnesstatus (s. 404)
Telefonbok – rensa (s. 404)
Telefonbok – snabbsökning kontakter
Vrid i normalvyn TUNE åt höger så visas en
lista över kontakter.
Vrid TUNE för att välja och tryck OK/MENU
för att ringa upp.
Under namnet på kontakten står det telefonnummer som är valt som standard. Om symbolen > finns till höger om kontakten finns
flera telefonnummer lagrade till kontakten.
Tryck OK/MENU för att visa numren. Byt och
ring upp ett annat nummer än det som är valt
som standard genom att vrida TUNE. Tryck
OK/MENU för att ringa upp.
11
Sök i listan av kontakter genom att via mittkonsolens knappsats knappa in början på
kontaktens namn, se Teckentabell knappsats
i mittkonsol (s. 400) för knapparnas funktion.
Ifrån normalvyn kan listan av kontakter också
nås genom att trycka och hålla inne den
knapp på mittkonsolens knappsats vars bokstav kontakten som söks börjar på. Till exempel ger ett långt tryck på knappen 6 direkt
åtkomst till den del av listan där kontakter på
bokstaven M finns.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
Telefonbok (s. 399)
399
11 Ljud och media
11
•
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 400)
•
•
•
•
•
•
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol
Telefonbok – söka kontakter (s. 401)
Teckentabell över möjliga tecken att använda i
telefonboken.
Telefonbok – ny kontakt (s. 402)
Telefonbok – kortnummer (s. 403)
Telefonbok – ta emot vCard (s. 404)
Telefonbok – minnesstatus (s. 404)
Telefonbok – rensa (s. 404)
Knapp
Blanksteg . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
GHIÌ4
JKL5
MNOΚØÑÒ6
PQRSΤ7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Skifta mellan stor och liten bokstav.
Funktion
+0pw
#*
Funktion
DEFÈΔ3
400
Knapp
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
•
•
•
•
•
•
•
Telefonbok – snabbsökning kontakter (s.
399)
Telefonbok (s. 399)
Telefonbok – söka kontakter (s. 401)
Telefonbok – ny kontakt (s. 402)
Telefonbok – kortnummer (s. 403)
Telefonbok – ta emot vCard (s. 404)
Telefonbok – minnesstatus (s. 404)
Telefonbok – rensa (s. 404)
11 Ljud och media
Telefonbok – söka kontakter
Söka kontakter i telefonboken.
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
123/ABC
Skifta mellan bokstäver och
siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med
OK/MENU.
Leder till telefonboken (3). Vrid
TUNE för att välja en kontakt,
tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
1. Vrid36 TUNE till önskad bokstav, tryck
OK/MENU för att bekräfta. Siffer- och
bokstavsknapparna på kontrollpanelen i
mittkonsolen kan även användas.
2. Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
Söka kontakter med hjälp av texthjulet.
Teckenlista
Växling av inmatningsläge (se tabell
nedan)
Telefonbok
3. För att växla inmatningsläget till siffror
eller specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se
förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/
MENU.
För att söka efter eller redigera en kontakt gå
i telefonläge till Telefonmeny Telefonbok
Sök.
11
Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat
tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla
inmatade tecken.
Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när
texthjulet visas (se bilden ovan), visas i bildskärmen en teckenlista (1). Fortsätt trycka
upprepade gånger på sifferknappen till
önskad bokstav och släpp. Fortsätt med
nästa bokstav osv. När en knapp tryckts in
bekräftas inmatning av denna vid tryck på en
annan knapp.
För att skriva en siffra, håll inne motsvarande
sifferknapp.
Relaterad information
36
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
Telefonbok (s. 399)
}}
401
11 Ljud och media
•
11
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 400)
•
Telefonbok – snabbsökning kontakter (s.
399)
•
•
•
•
•
Telefonbok – ny kontakt (s. 402)
Telefonbok – ny kontakt
Skapa ny kontakt i telefonboken.
2. Vrid37 TUNE till önskad bokstav, tryck
OK/MENU för att bekräfta. Siffer- och
bokstavsknapparna på kontrollpanelen i
mittkonsolen kan även användas.
Telefonbok – kortnummer (s. 403)
Telefonbok – ta emot vCard (s. 404)
3. Fortsätt med nästa bokstav osv. I inmatningsfältet (2) i bildskärmen visas det
inmatade namnet.
Telefonbok – minnesstatus (s. 404)
Telefonbok – rensa (s. 404)
Inmatning av bokstäver till Ny kontakt.
Växling av inmatningsläge (se tabell
nedan)
Inmatningsfält
Ny kontakt kan i telefonläge läggas till under
Telefonmeny Telefonbok Ny kontakt.
OBS
För High Performance finns inget texthjul,
där kan inte TUNE användas för inmatning
av tecken utan endast siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen.
37
402
1. När raden Namn är markerad, tryck OK/
MENU för att komma till inmatningsläget
(bilden ovan).
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
4. För att växla inmatningsläget till siffror,
specialtecken, växla mellan stora/små
bokstäver mm, vrid TUNE till ett av valen
(se förklaring i tabellen nedan) i listan (1)
och tryck sedan OK/MENU.
När namn är färdigskrivet, välj OK i listan på
bildskärmen (1) och tryck OK/MENU. Fortsätt
nu med telefonnummer på motsvarande sätt
som ovan.
När telefonnummer är inskrivet, tryck OK/
MENU och välj en telefonnummertyp (Mobil,
Hem, Arbete eller Generell). Tryck OK/
MENU för att bekräfta.
När alla uppgifter är ifyllda, välj Spara
kontakt i menyn för att spara kontakten.
11 Ljud och media
123/ABC
Skifta mellan bokstäver och
siffror med OK/MENU.
Mer
Skifta till specialtecken med
OK/MENU.
OK
Spara och gå tillbaka till Lägg
till kontakt med OK/MENU.
Skifta mellan stora och små
bokstäver med OK/MENU.
Tryck OK/MENU, markören
ställer sig vid inmatningsfältet
(2) överst i bildskärmen. Markören kan nu flyttas, med
TUNE, till lämpligt ställe för att
ex. inflika nya bokstäver eller
radera med EXIT. För att
kunna inflika nya bokstäver gå
först tillbaka till inmatningsläget, genom att trycka OK/
MENU.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
•
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 400)
Telefonbok (s. 399)
Telefonbok – snabbsökning kontakter (s.
399)
•
•
•
•
•
Telefonbok – söka kontakter (s. 401)
Telefonbok – kortnummer
Telefonbok – kortnummer (s. 403)
Lagra som kortnummer för att enkelt ringa ett
nummer eller en kontakt.
Telefonbok – ta emot vCard (s. 404)
Telefonbok – minnesstatus (s. 404)
Telefonbok – rensa (s. 404)
Kortnummer kan i telefonläge läggas in under
Telefonmeny Telefonbok
Kortnummer.
Uppringning med kortnummer kan i telefonläge göras med sifferknapparna på knappsatsen i mittkonsolen, genom att trycka på en
sifferknapp och därefter på OK/MENU. Finns
ingen kontakt lagrad på kortnumret fås en
möjlighet att spara en kontakt till det valda
kortnumret.
11
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
•
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 400)
•
•
•
•
•
Telefonbok (s. 399)
Telefonbok – snabbsökning kontakter (s.
399)
Telefonbok – söka kontakter (s. 401)
Telefonbok – ny kontakt (s. 402)
Telefonbok – ta emot vCard (s. 404)
Telefonbok – minnesstatus (s. 404)
Telefonbok – rensa (s. 404)
403
11 Ljud och media
11
Telefonbok – ta emot vCard
Telefonbok – minnesstatus
Telefonbok – rensa
Ta emot elektroniska visitkort (vCard) till bilens
telefonbok.
Se telefonboks minnesstatus.
Rensa bilens inbyggda telefonbok (s. 399).
Minnesstatusen på bilens telefonbok
respektive den anslutna mobiltelefonens telefonbok kan i telefonläge ses under
Telefonmeny Telefonbok
Minnesstatus.
Bilens telefonbok kan raderas, detta görs i
telefonläge under Telefonmeny
Telefonbok Rensa telefonbok.
Det är möjligt att från andra mobiltelefoner (än
den som för tillfället är ansluten till bilen) ta
emot vCard till bilens telefonbok. För att
möjliggöra det sätts bilen i synligt läge för
Bluetooth®. Funktionen aktiveras i telefonläge
under Telefonmeny Telefonbok Ta
emot vCard.
Relaterad information
404
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
•
Bluetooth®
•
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 400)
•
•
•
•
•
Telefonbok – söka kontakter (s. 401)
handsfree telefon (s. 396)
Telefonbok (s. 399)
Telefonbok – snabbsökning kontakter (s.
399)
Telefonbok – ny kontakt (s. 402)
Telefonbok – kortnummer (s. 403)
Telefonbok – minnesstatus (s. 404)
Telefonbok – rensa (s. 404)
OBS
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
•
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 400)
•
•
•
•
•
Telefonbok – söka kontakter (s. 401)
Telefonbok (s. 399)
Telefonbok – snabbsökning kontakter (s.
399)
Telefonbok – ny kontakt (s. 402)
Telefonbok – kortnummer (s. 403)
Telefonbok – ta emot vCard (s. 404)
Telefonbok – rensa (s. 404)
Radering av bilens telefonbok tar endast
bort kontakter i bilens telefonbok. Kontakter i mobiltelefonens telefonbok tas inte
bort.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
•
Telefonbok – teckentabell knappsats i
mittkonsol (s. 400)
•
•
•
•
•
Telefonbok (s. 399)
Telefonbok – snabbsökning kontakter (s.
399)
Telefonbok – söka kontakter (s. 401)
Telefonbok – ny kontakt (s. 402)
Telefonbok – kortnummer (s. 403)
Telefonbok – ta emot vCard (s. 404)
Telefonbok – minnesstatus (s. 404)
11 Ljud och media
Röststyrning* av mobiltelefon
Röststyrning38
ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner i en Bluetooth®ansluten mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem.
OBS
•
•
Informationen i denna sektion beskriver användandet av röstkommandon
för att styra en Bluetooth®-ansluten
mobiltelefon. För detaljerad information om användandet av en
Bluetooth®-ansluten mobiltelefon, se
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396).
•
Kom igång med röststyrning
•
Vid kommandon – tala efter tonen, med
normal röst i vanligt tempo.
•
Tala inte när systemet svarar (systemet
uppfattar inte kommandon under denna
tid).
•
Bilens dörrar och fönster ska vara
stängda.
•
Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.
Volvos navigationssystem har ett
separat supplement innehållande mer
information om röststyrning och röstkommandon för att styra det systemet.
Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och
hjälper föraren att inte distraheras och istället
koncentrera sig på körningen och fokusera
sin uppmärksamhet på väg och trafiksituation.
VARNING
Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att
alla tillämpliga trafikregler efterföljs.
38
ett telefonkommando ges och ingen mobiltelefon är parad kommer systemet att informera
om detta. För information om parning och
anslutning av mobiltelefon, se Registrering av
Bluetooth®*-enhet (s. 393).
Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet
att röstaktivera vissa funktioner i en
Bluetooth®-ansluten mobiltelefon och i Volvos
navigationssystem, samtidigt som föraren kan
hålla händerna på ratten. Indatan sker i dialogform med talade kommandon från användaren och verbala svar från systemet. Röststyrningssystemet använder samma mikrofon
som Bluetooth® handsfree systemet (se
Bluetooth®* handsfree telefon – översikt (s.
396)) och röststyrningssystemets svar sker
genom bilens högtalare.
Tryck på knappen för röststyrning (1) för
att aktivera systemet och initiera en dialog med röstkommandon. Systemet kommer då att visa vanligt förekommande
kommandon i bildskärmen i mittkonsolen.
11
Tänk på följande saker då du använder röststyrningssystemet:
Knappsats i ratt.
Knapp för röststyrning
Innan röstkommandon till mobiltelefonen kan
användas måste en mobiltelefon vara parad
och ansluten via Bluetooth® handsfree. Om
Gäller endast fordon utrustade med Volvos navigationssystem.
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
405
11 Ljud och media
||
OBS
Vid osäkerhet om vilket kommando som
ska användas kan föraren säga "Hjälp" –
systemet svarar då med några olika kommandon som kan användas i aktuell situation.
Språkval för röststyrning* av
mobiltelefon
Hjälpfunktioner för röststyrning* av
mobiltelefon
Möjliga språkval för röststyrning* av mobiltelefon väljs i menysystemet MY CAR, se MY
CAR – röstinställningar (s. 109).
Hjälpfunktioner finns för att bekanta sig med
systemet och möjlighet att lära röststyrningssystemet din röst och ditt uttal.
Röstkommandon kan avbrytas genom att:
11
•
•
•
säga "Avbryt"
•
trycka på EXIT eller annan huvudkällknapp (ex. MEDIA).
inte tala
406
Instruktion: En funktion som hjälper dig
att bekanta dig med systemet och förfaringssättet för att ge kommandon.
•
Röstträning: En funktion som gör det
möjligt för röststyrningssystemet att lära
känna din röst och ditt uttal. Funktionen
ger en möjlighet att röstträna två användarprofiler.
ett långt tryck på rattknappen för Röststyrning
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Bluetooth®* handsfree telefon – översikt
(s. 396)
•
Anslutning och frånkoppling av
Bluetooth®*-enhet (s. 392)
•
Språkval för röststyrning* av mobiltelefon
(s. 406)
•
Hjälpfunktioner för röststyrning* av mobiltelefon (s. 406)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – användarinställning och röstvolym (s. 407)
•
•
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 407)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Språklista.
Röststyrning är inte möjlig för alla språk. Tillgängliga språk för röststyrning är markerade
. Byte av språk
med en ikon i språklistan –
görs i menysystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 101).
Hjälpfunktionerna kan nås genom att trycka
på knappen MY CAR på kontrollpanelen i
mittkonsolen och därefter vrida TUNE till det
önskade menyvalet.
Instruktion
Instruktionen kan startas på två sätt:
OBS
Instruktionen och röstträningen kan endast
startas då bilen är parkerad.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
•
Röststyrning* av mobiltelefon (s. 405)
Tryck på knappen för röststyrning (s.
366) och säg "Röstinstruktioner".
•
Aktivera instruktionen i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstinstruktioner.
För beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 101).
MY CAR – röstinställningar (s. 109)
11 Ljud och media
Instruktionen är uppdelad i 3 lektioner, vilka
tar totalt cirka 5 minuter att genomföra.
Systemet börjar med den första lektionen. För
att hoppa över en lektion och gå till nästa,
tryck på knappen för röststyrning och säg
"Nästa". Gå tillbaka till föregående lektion
genom att säga "Föregående".
Röststyrning* av mobiltelefon –
användarinställning och röstvolym
Röststyrning* av mobiltelefon –
röstkommandon
Användarprofil och röstvolym kan ställas in i
menysystemet MY CAR.
Det är möjligt att röststyra mobiltelefonen
med fördefinierade röstkommandon.
•
Föraren initierar en dialog med röstkommandon genom att trycka på knappen för röststyrning (s. 405).
Avsluta instruktionen genom ett långt tryck på
knappen för röststyrning.
Röstträning
Systemet visar upp till femton fraser för dig
att säga. Röstträningen kan startas i menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstträning. Välj mellan
Användare 1 eller Användare 2. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 101).
Efter att röstträningen avslutats kom ihåg att
ställa in din användarprofil under
Användarinställning för röststyrning.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Röststyrning* av mobiltelefon (s. 405)
•
Användarinställning – Två användarprofiler kan ställas in, funktionen aktiveras i
menysystemet MY CAR under
Inställningar Röstinställningar
Användarinställning för röststyrning.
Välj mellan Användare 1 eller
Användare 2. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s. 101).
Röstvolym – Kan ändras i menysystemet
MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Röstvolym. För
beskrivning av menysystemet, se MY
CAR (s. 101).
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Röststyrning* av mobiltelefon (s. 405)
När en dialog har inletts kommer vanligt förekommande kommandon att visas i bildskärmen. Utgråade texter eller texter inom
parentes ingår inte i det talade kommandot.
11
När föraren blir van vid systemet kan han
påskynda kommandodialogen och hoppa
över uppmaningar från systemet, genom att
kort trycka på knappen för röststyrning.
Kommandon kan ges på flera sätt
Kommandot "Telefon ring kontakt" kan uttalas som t.ex.:
•
"Telefon > Ring kontakt" — Säg "Telefon", vänta på systemets svar, och fortsätt sedan med att säga "Ring kontakt."
eller
•
"Telefon ring kontakt" — Säg hela kommandot i en följd.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Röststyrning* av mobiltelefon (s. 405)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
407
11 Ljud och media
11
•
Röststyrning* av mobiltelefon – snabbkommandon (s. 408)
•
Röststyrning* av mobiltelefon –
snabbkommandon
Röststyrning* av mobiltelefon – slå ett
nummer
Röststyrning* av mobiltelefon – slå ett
nummer (s. 408)
•
Röststyrning* av mobiltelefon kan utföras med
ett antal fördefinierade snabbkommandon.
Hur man beskriver ett nummer för att röststyra
mobiltelefon.
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa från
samtalslista (s. 409)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa en
kontakt (s. 409)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa röstbrevlåda (s. 410)
Snabbkommandon för telefonen går att hitta i
menysystemet MY CAR under Inställningar
Röstinställningar Kommandolista för
röststyrning Telefonkommandon
respektive Generella kommandon. För
beskrivning av menysystemet, se MY CAR (s.
101).
Systemet förstår siffrorna 0 (noll) till 9 (nio).
Dessa siffror kan uttalas individuellt, i grupper
om flera siffror i taget eller hela numret på en
gång. Tal högre än 9 (nio) kan inte systemet
hantera, t.ex. 10 (tio) eller 11 (elva) går inte.
Relaterad information
Följande är ett exempel på en dialog med
röstkommandon. Systemets svar varierar
beroende på situationen.
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
Användaren startar dialogen genom att
säga:
•
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 407)
Telefon > ring nummer
eller
Telefon ring nummer
Systemsvar
Nummer?
Användaråtgärd
Börja säga siffrorna (som ental, dvs. sex-åttasju osv.) i telefonnumret. Om du säger flera
siffror och pausar, kommer systemet att upprepa dem och sedan säga "Fortsätt".
Fortsätt säga siffrorna. När du är klar, avsluta
kommandot med att säga "Ring".
•
408
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Du kan också ändra numret genom att
säga kommandona "Korrigera" (som tar
bort den sista intalade gruppen siffror)
11 Ljud och media
eller "Radera" (som raderar hela det intalade telefonnumret).
Relaterad information
•
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 407)
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa
från samtalslista
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa
en kontakt
Röststyr mobiltelefon till att ringa från samtalslista.
Röststyr mobiltelefon till att ringa en kontakt.
Med nedanstående dialog kan du ringa ett
samtal från en av din mobiltelefons samtalslistor.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring från samtalslista
eller
Telefon ring från samtalslista
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 407)
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa dina fördefinierade kontakter i mobiltelefonen.
Användaren startar dialogen genom att
säga:
11
Telefon > ring kontakt
eller
Telefon ring kontakt
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Tänk på följande när du ringer en kontakt:
•
Om det finns flera kontakter med liknande
namn, kommer de att presenteras i bildskärmen i numrerade rader och systemet
uppmanar dig att välja ett radnummer.
•
Om det finns fler rader i listan än vad som
kan visas samtidigt, får du genom att
säga "Ner" möjlighet att bläddra neråt i
listan (och genom att säga "Upp" får du
möjlighet att bläddra uppåt i listan).
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 407)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
409
11 Ljud och media
Röststyrning* av mobiltelefon – ringa
röstbrevlåda
Röststyr mobiltelefon till att ringa röstbrevlåda.
11
Nedanstående dialog ger dig möjlighet att
ringa din röstbrevlåda för att kontrollera om
du fått några meddelanden. Telefonnumret till
din röstbrevlåda måste vara registrerat i
Bluetooth®-funktionen, se Samtalshantering
(s. 397).
Användaren startar dialogen genom att
säga:
Telefon > ring röstbrevlåda
eller
Telefon ring röstbrevlåda
Fortsätt med att svara på systemets uppmaningar.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Röststyrning* av mobiltelefon – röstkommandon (s. 407)
Spara som favorit
Spara vanligt använda funktioner som favoriter. Funktionen kan sedan startas enkelt
genom att trycka på FAV-knappen.
För att spara en funktion som favorit:
Uppspelning och navigering av
CD-/DVD* skiva
För grundläggande uppspelning och navigering, se Ljud och media – hantera systemet (s.
366). Nedan finns en utförligare beskrivning.
1. Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).
Starta uppspelning av skiva
2. Välj ett frekvensband eller källa (AM,
Skiva, etc.).
Tryck på MEDIA-knappen, vrid TUNE tills
Skiva visas, tryck OK/MENU. Om en skiva
finns i mediaspelaren börjar skivan spelas
automatiskt, annars visas Sätt i skiva i bildskärmen. Mata då in en skiva, med textsidan
uppåt. Skivan börjar spela automatiskt.
3. Tryck och håll inne FAV-knappen tills
"favorit-menyn" visas.
4. Vrid TUNE för att välja ett alternativ från
listan och tryck på OK/MENU för att
spara.
> När huvudkällan (ex. RADIO, MEDIA)
är aktiv är den lagrade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.
Relaterad information
•
Favoriter (s. 370)
Om en skiva med ljud-/videofiler matas in i
spelaren behöver skivans mappstruktur läsas
in. Beroende på skivans kvalitet och storlek
på informationsmängden kan det bli en viss
fördröjning innan uppspelningen startar.
Utmatning av skiva
Tryck på utmatningsknappen (s. 366) för få ut
skivan.
En skiva stannar i utmatat läge i
ca 12 sekunder, därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
Uppehåll i uppspelning (paus)
När volymen sänks helt eller MUTE trycks in
pausas mediaspelaren. När volymen höjs eller
MUTE trycks in igen startar mediaspelaren.
410
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Ljud och media
Det är även möjligt att pausa via menysystemet39, tryck OK/MENU, välj Spela/pausa.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Uppspelning och navigering av brända
skivor med ljud-/videofiler (s. 411)
•
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 385)
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 385)
39
40
41
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 412)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 385)
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s.
387)
Uppspelning och navigering av
brända skivor med ljud-/videofiler
Uppspelning och navigering av brända skivor
med ljud-/videofiler40.
OBS
Videofilm visas endast när bilen är stillastående. När bilen rullar i en hastighet över
ca 8 km/h visas ingen bild och Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, dock hörs ljudet under tiden. Bilden visas igen så snart bilens hastighet
understiger ca 6 km/h.
OBS
Vissa av skivbolagen kopieringsskyddade
ljudfiler eller privatkopierade ljudfiler kan
inte läsas av spelaren.
Ljudfiler har symbolen
, videofiler40 har
och mappar har symbolen
symbolen
.
När uppspelningen av en fil är klar fortsätter
uppspelningen av de andra filerna (av samma
typ) i just den mappen. Byte41 av mapp sker
automatiskt när alla filer i aktuell mapp har
spelats upp. Systemet känner automatiskt av
och byter inställning då en skiva innehållande
enbart ljudfiler eller enbart videofiler sätts i
mediaspelaren och spelar då upp dessa filer.
Dock byter inte systemet inställning om en
skiva innehållande en blandning av ljud- och
videofiler sätts i mediaspelaren, utan då fortsätter spelaren att spela föregående filtyp.
Upprepa mapp
Funktionen gör det möjligt att spela filerna i
en mapp om och om igen. När sista filen har
spelats klart börjar den första filen att spelas
igen.
11
1. Tryck OK/MENU
2. Vrid TUNE till Upprepa mapp
3. Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 410)
•
Uppspelning och navigering av DVDVideoskivor (s. 385)
•
•
•
•
Snabbspolning (s. 385)
•
DivX® Video On Demand (s. 387)
Skanna skivspår eller ljudfil (s. 412)
Slumpval av skivspår eller ljudfil (s. 385)
Mediaspelaren – kompatibla filformat (s.
387)
Gäller ej CD Audio
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
Om Upprepa mapp är aktiverat sker inte detta.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
411
11 Ljud och media
Skanna skivspår eller ljudfil
TV*
Funktionen spelar de första tio sekunderna av
varje skivspår/ljudfil42.
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock
under tiden. Bilden återkommer igen när bilen
stannat.
För att skanna vald källa:
1. Tryck OK/MENU
11
OBS
TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca
6 km/h försvinner bilden, Ingen
bildvisning under körning visas på bildskärmen, ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer igen när bilen stannat.
2. Vrid TUNE till Skanna
> De första 10 sekunderna av varje skivspår eller ljudfil spelas.
OBS
Mottagningen är beroende av både hur
god signalstyrkan och signalkvaliteten är.
Sändningen kan bli störd av olika faktorer
som t.ex. höga byggnader eller att TV-sändaren är långt borta. Täckningsgraden kan
också skifta beroende på var i landet du
befinner dig.
3. Avbryt skanningen med EXIT, pågående
skivspår eller ljudfil fortsätter spelas.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Uppspelning och navigering av CD-/DVD*
skiva (s. 410)
•
Uppspelning och navigering av extern
ljudkälla (s. 390)
•
Media Bluetooth®* (s. 391)
VIKTIGT
TV-funktioner, reglageöversikt.
I vissa länder krävs TV-licens för denna
produkt.
OBS
Detta system stödjer endast TV-utsändningar i de länder som sänder i mpeg-2eller mpeg-4 format och följer DVB-Tstandarden. Systemet stödjer inte analoga
sändningar.
Se på TV
–
Tryck på MEDIA, vrid TUNE tills TV visas
i bildskärmen, tryck OK/MENU.
> En sökning startar och efter en kort
stund visas senast använda kanal.
Byta kanal
Det går att byta kanal på följande sätt:
42
412
Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
11 Ljud och media
•
•
•
Vrid TUNE, en lista med alla tillgängliga
kanaler i området visas. Om någon av
dessa kanaler sedan tidigare är sparad
som förval visas dess förvalsnummer till
höger om kanalnamnet. Fortsätt vrida
TUNE till önskad kanal och tryck OK/
MENU.
Genom tryck på förvalsknapparna (0-9).
Via kort tryck på knapparna
/
,
nästa tillgängliga kanal i området visas.
OBS
Om bilen förflyttas inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte
säkert att förvalen är tillgängliga på den
nya platsen då frekvensområdet kan ha
ändrats. Gör då en ny sökning och spara
en ny förvalslista, se Spara tillgängliga TVkanaler som förval (s. 414).
OBS
Om ingen mottagning finns på förvalsknapparna kan det bero på att bilen befinner sig på annan plats än där sökningen av
TV-kanaler gjordes, t.ex. om bilen körts
från Tyskland till Frankrike. Ett nytt val av
land och en ny sökning kan då behöva
göras.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Söka TV*-kanaler/Förvalslista (s. 413)
•
•
•
•
•
TV* – kanalhantering (s. 414)
Söka TV*-kanaler/Förvalslista
Information om aktuellt TV*-program (s.
415)
Efter sökning av TV-kanaler sparas tillgängliga
kanaler i en förvalslista.
Text-TV* (s. 415)
Bildinställningar (s. 387)
Mottagning av TV*-kanal förloras (s. 415)
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
3. Vrid TUNE till Välj land och tryck OK/
MENU.
> Om ett eller flera länder tidigare har
valts visas dessa i en lista.
11
4. Vrid TUNE till antingen Övriga länder
eller ett av tidigare valda länder. Tryck
OK/MENU.
> En lista över alla tillgängliga länder
visas.
5. Vrid TUNE till önskat land (t.ex. Sverige)
och tryck OK/MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar
en liten stund. Under tiden visas bilden
för respektive kanal som hittas och
läggs upp som förval. När sökningen
är klar visas ett meddelande och bilden
visas. En förvalslista (max. 30 förval) är
nu skapad och tillgänglig. För att byta
kanal, se TV* (s. 412).
Sökningen och förvalslagringen kan avbrytas
med EXIT.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
413
11 Ljud och media
||
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
TV* (s. 412)
TV* – kanalhantering (s. 414)
TV* – kanalhantering
Förvalslistan kan redigeras. Det går att ändra
ordningen på kanalerna som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha mer än en plats i
förvalslistan. TV-kanalernas position kan även
variera i förvalslistan.
För att ändra ordning i förvalslistan, gå i TVläge till TV-meny Sortera förval.
11
1. Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i
listan och bekräfta med OK/MENU.
> Den valda kanalen markeras.
2. Vrid TUNE till den nya platsen i listan och
bekräfta med OK/MENU.
> Kanalerna byter plats med varandra.
Efter de förvalslagrade kanalerna (max.
30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler i området. Det går att flytta upp en kanal
till en plats i förvalslistan.
Spara tillgängliga TV-kanaler som förval
Om bilen förflyttats inom landet, från exempelvis en stad till en annan, är det inte säkert
att förvalen är tillgängliga på den nya platsen
då frekvensområdet kan ha ändrats. Gör då
en ny sökning och spara en ny förvalslista.
1. Tryck i TV-läge på OK/MENU.
2. Vrid TUNE till TV-meny och tryck OK/
MENU.
414
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
3. Vrid TUNE till Autolagring och tryck OK/
MENU.
> En automatisk sökning efter tillgängliga
TV-kanaler startar, denna sökning tar
en liten stund. Under tiden visas bilden
för respektive kanal som hittas och
läggs upp som förval. När sökningen
är klar visas ett meddelande och bilden
visas. En förvalslista (max. 30 förval) är
nu skapad och tillgänglig. För att byta
kanal, se TV* (s. 412).
Skanning av TV-kanaler
Funktionen söker automatiskt igenom frekvensområdet efter alla tillgängliga kanaler i
området där du befinner dig. När en kanal
hittats visas den i ca 10 sekunder, därefter
fortsätter sökningen. Sökningen stoppas med
EXIT, då fortsätter den kanal att visas som du
precis tittade på. Sökningen påverkar inte förvalslistan.
Aktivera skanningen i TV-läge under TVmeny Skanna.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
TV* (s. 412)
Söka TV*-kanaler/Förvalslista (s. 413)
11 Ljud och media
Information om aktuellt TV*-program
Text-TV*
Mottagning av TV*-kanal förloras
Tryck på INFO-knappen (s. 366) för att få upp
information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid.
Det är möjligt att titta på text-TV.
Försvinner mottagningen för den TV-kanal
som visas kommer bilden att frysas. När mottagningen återkommer startar visningen igen.
Trycks det ännu en gång på INFO-knappen
kan i vissa fall ytterligare information fås om
aktuellt program så som start- och sluttid och
en kort beskrivning av det aktuella programmet.
För att återgå till TV-bilden, vänta några
sekunder eller tryck EXIT.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
TV* (s. 412)
Gör så här:
1. Tryck på
len.
-knappen på fjärrkontrol-
2. Skriv in sidnummer (3 siffror) med sifferknapparna (0-9) för att välja sida.
> Sidan visas automatiskt.
Skriv in nytt sidnummer eller tryck på fjärr/
för att gå till
kontrollens knappar
nästa sida.
Återgå till TV-bilden med EXIT eller genom att
trycka på
-knappen på fjärrkontrollen.
Det går även att styra text-TV med de färgade
knapparna på fjärrkontrollen.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
TV* (s. 412)
Fjärrkontroll* (s. 416)
Försvinner mottagningen för den TV-kanal
som visas kommer bilden att frysas. Kort efter
detta kommer ett meddelande som informerar om att mottagningen försvunnit för den
aktuella TV-kanalen och att en ny sökning
efter kanalen pågår. När mottagningen återkommer startar visningen av TV-kanalen
direkt. Det är möjligt att byta kanal när som
helst då meddelandet visas.
11
Om meddelandet Ingen mottagning, söker
visas beror detta på att systemet har upptäckt att mottagning saknas för alla TV-kanaler. En möjlig orsak kan vara att en landsgräns passerats och att systemet är inställt
på fel land. Byt i så fall till rätt land enligt
Söka TV*-kanaler/Förvalslista (s. (s. 413)).
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
TV* (s. 412)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
415
11 Ljud och media
Fjärrkontroll*
Vid användning av fjärrkontrollen, tryck först
till läge F.
på fjärrkontrollens knapp
Rikta därefter fjärrkontrollen mot IR-mottagaren, som är placerad till höger om INFOknappen (s. 366) i mittkonsolen.
Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner
i ljud- och media-systemet. Fjärrkontrollens
knappar har motsvarande funktioner som
knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i
ratten.
VARNING
Förvara lösa föremål, såsom mobiltelefon,
kamera, fjärrkontroll till extrautrustning etc.
i handskfacket eller andra fack. Vid hård
inbromsning eller kollision kan dessa
annars skada personer i bilen.
11
OBS
Utsätt inte fjärrkontrollen för starkt solljus
(t.ex. på instrumentpanelen) – då kan problem med batterierna uppstå.
Relaterad information
Motsvarar TUNE i mittkonsolen.
416
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
•
Fjärrkontroll* – funktioner (s. 417)
Fjärrkontroll* – batteribyte (s. 417)
11 Ljud och media
Fjärrkontroll* – funktioner
Möjliga funktioner att styra med fjärrkontroll*.
Knapp
Knapp
Funktion
Navigera höger/vänster
Funktion
Fjärrkontroll* – batteribyte
Hur man byter batterier i fjärrkontrollen till
ljud- och media-systemet
OBS
F = Bildskärm fram
Bekräfta val eller gå till menysystem för vald källa
Växla till navigation*
Volym, minska
Växla till radio-källa (AM, FM1
etc.)
Volym, öka
Fjärrkontrollen drivs med fyra stycken batterier av typen AA/LR6.
Förval av kanaler, siffer- och
bokstavsinmatning
Ta med extra batterier vid lång färd.
0-9
Växla till media-källa (Skiva, TV*
etc.)
Information om aktuellt program, låt etc. Används även då
det finns mer information tillgänglig än vad som kan visas i
bildskärmen
Stega/spola bakåt, byta spår/låt.
Spela/pausa
Stoppa
Val av språk på ljudspår
Stega/spola framåt, byta
spår/låt
Undertexter, val av språk på text
Meny
Text-TV*, på/av
Navigera upp/ner
11
Snabbval till favoritinställning
Växla till Bluetooth® handsfree*
Till föregående, avbryter funktion, raderar inmatade tecken
Batteriernas livslängd är normalt 1–4 år
och är beroende av hur mycket fjärrkontrollen används.
Relaterad information
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Fjärrkontroll* (s. 416)
1. Tryck ner låsningen på batteriluckan och
skjut batteriluckan i riktning mot IR-linsen.
2. Ta bort de förbrukade batterierna, vänd
de nya batterierna enligt symbolerna i
batterifacket och sätt dit dem.
3. Sätt tillbaka luckan.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
417
11 Ljud och media
||
OBS
Förbrukade batterier ska tas om hand på
ett miljöanpassat sätt.
Relaterad information
•
Fjärrkontroll* (s. 416)
11
Ljud och media – menyöversikt
Menyöversikt – AM
Översikt för möjliga val och inställningar i ljudoch mediasystemet.
Översikt av möjliga val och inställningar för
AM-radio.
RADIO
•
•
•
Huvudmeny AM
Se sidan
Menyöversikt – FM (s. 419)
Visa förval
(s. 375)
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)* (s.
420)
Se fotnot A
Menyöversikt – AM (s. 418)
Skanna
(s. 381)
Menyöversikt – CD Audio (s. 421)
Ljudinställningar
(s. 371)
Menyöversikt – CD/DVD Data (s. 420)
Se fotnot B
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
Menyöversikt – DVD Video (s. 421)
Ljudprofil
Menyöversikt – iPod (s. 422)
Menyöversikt – USB (s. 422)
Se fotnot C
Menyöversikt – Media Bluetooth (s. 423)
Equalizer
Menyöversikt – AUX (s. 424)
Menyöversikt – TV (s. 425)
Volymkompensation
Menyöversikt – Bluetooth handsfree (s.
424)
Återställ alla ljudinställningar
Relaterad information
418
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
•
Ljud och media – hantera systemet (s.
366)
•
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
(s. 372)
Se fotnot D
TEL
•
(s. 372)
A
B
C
D
(s. 372)
(s. 371)
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Menyvalen för ljudinställningar är samma för alla ljudkällor.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
11 Ljud och media
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Menyöversikt – FM
Återställ alla FMinställningar
Översikt av möjliga val och inställningar för
FM-radio.
Huvudmeny FM1/FM2
Se sidan
TP
(s. 377)
Visa radiotext
(s. 380)
Visa förval
Se fotnot
Ljudinställningar
Ljudprofil
Equalizer
(s. 375)
(s. 381)
Nyhetsinställningar
(s. 378)
Volymkompensation
Återställ alla ljudinställningar
Avancerade inställningar
EON
Ange TP-favorit
PTY-inställningar
(s. 372)
11
(s. 372)
Se fotnot C
Skanna
Automatisk frekvensuppdatering
(s. 371)
Se fotnot B
A
REG
(s. 381)
(s. 381)
(s. 380)
(s. 378)
A
B
C
(s. 372)
(s. 371)
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
(s. 377)
(s. 378)
419
11 Ljud och media
Menyöversikt – Digitalradio (DAB)*
Återställ alla DABinställningar
Översikt av möjliga val och inställningar för
DAB-radio*.
11
Huvudmeny DAB1*/DAB2*
Se sidan
Ensembleinlärning
(s. 382)
PTY-filtrering
(s. 378)
Stäng av PTY-filtrering
Visa radiotext
Visa förval
Se fotnot
Ljudinställningar
Ljudprofil
Equalizer
(s. 378)
(s. 379)
Volymkompensation
(s. 375)
Återställ alla ljudinställningar
(s. 381)
A
DAB-band
Underkanaler
Visa PTY-text
43
420
(s. 372)
B
C
(s. 383)
(s. 383)
(s. 371)
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
(s. 383)
(s. 378)
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
(s. 372)
Relaterad information
•
•
Menyöversikt – CD/DVD Data
Översikt av möjliga val och inställningar för
CD/DVD43 Data.
Huvudmeny CD/DVDA Data
(Skivmeny)
Se sidan
Spela
(s. 410)
Pausa
(s. 372)
Se fotnot C
Avancerade inställningar
DAB-länkning
(s. 371)
Se fotnot B
A
Skanna
(s. 384)
Stoppa
(s. 410)
Slumpval
(s. 385)
Upprepa mapp
(s. 411)
Ändra undertext
(s. 410)
Ändra ljudspår
(s. 410)
Skanna
(s. 412)
Ljudinställningar
(s. 371)
Ljudprofil
(s. 372)
Se fotnot B
Equalizer
Se fotnot C
(s. 372)
11 Ljud och media
Volymkompensation
Återställ alla ljudinställningar
A
B
C
(s. 372)
(s. 371)
Menyöversikt – CD Audio
Menyöversikt – DVD Video
Översikt av möjliga val och inställningar för
CD Audio.
Översikt av möjliga val och inställningar för
DVD44 Video.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Huvudmeny CD Audio (Skivmeny)
Se sidan
Huvudmeny DVDA Video
(Skivmeny)
Se sidan
Slumpval
(s. 385)
DVD-skivans meny
(s. 385)
Skanna
(s. 412)
Spela/pausa/fortsätt
(s. 385)
Ljudinställningar
(s. 371)
Stoppa
(s. 385)
(s. 372)
Undertexter
(s. 385)
Ljudspår
(s. 385)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Ljudprofil
Se fotnot A
Equalizer
(s. 372)
Avancerade inställningar
Se fotnot B
Volymkompensation
Återställ alla ljudinställningar
A
B
(s. 372)
Vinkel
(s. 371)
DivX® VOD kod
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Ljudinställningar
Ljudprofil
Relaterad information
•
•
44
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
11
Equalizer
(s. 386)
(s. 387)
(s. 371)
(s. 372)
(s. 372)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium Sound Multimedia.
421
11 Ljud och media
||
Volymkompensation
Återställ alla ljudinställningar
(s. 371)
Menyöversikt – iPod
Menyöversikt – USB
Översikt av möjliga val och inställningar för
iPod®45.
Översikt av möjliga val och inställningar för
USB46.
Gäller endast High Performance Multimedia och Premium
Sound Multimedia.
A
11
(s. 372)
Pop-up-menyA*video och TV*
Se sidan
Tryck på OK/MENU då en
videofil spelas eller TV* visas
för att komma åt pop-upmenyn.
Se sidan
Huvudmeny USBA
Se sidan
Slumpval
(s. 385)
Spela
(s. 390)
Skanna
(s. 412)
Ljudinställningar
(s. 371)
Ljudprofil
Bildinställningar
(s. 387)
Källans meny
(s. 368)
Equalizer
DVD
A
B
(s. 385)
Volymkompensation
(s. 385)
Återställ alla ljudinställningar
C
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på
vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller
USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
Relaterad information
•
•
422
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
(s. 372)
Se fotnot C
Se fotnot C
toppmenyC
(s. 372)
Se fotnot B
Se fotnot B
DVD-skivans rotmeny
Huvudmeny iPodA
A
B
C
(s. 372)
(s. 371)
Gäller inte Performance.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Pausa
Stoppa
(s. 390)
Slumpval
(s. 385)
Upprepa mapp
(s. 390)
Välj USB-enhet
(s. 388)
Ändra undertext
(s. 390)
Ändra ljudspår
(s. 390)
Skanna
(s. 412)
Ljudinställningar
(s. 371)
Ljudprofil
(s. 372)
Se fotnot B
Equalizer
Se fotnot C
(s. 372)
11 Ljud och media
Volymkompensation
Återställ alla ljudinställningar
A
B
C
(s. 372)
(s. 371)
Gäller inte Performance.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Menyöversikt – Media Bluetooth
Volymkompensation
Översikt av möjliga val och inställningar för
Media Bluetooth®47.
Återställ alla ljudinställningar
Huvudmeny Media BluetoothA
Se sidan
Slumpval
(s. 385)
A
B
C
Byt enhet
(s. 394)
Relaterad information
Ta bort Bluetooth-enhet
(s. 395)
Skanna
(s. 412)
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
(s. 398)
Ljudinställningar
(s. 371)
Ljudprofil
•
•
(s. 372)
(s. 371)
Gäller inte Performance.
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
11
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
(s. 372)
Se fotnot B
Equalizer
(s. 372)
Se fotnot C
45
46
47
Gäller inte Performance.
Gäller inte Performance.
Gäller inte Performance.
423
11 Ljud och media
Menyöversikt – AUX
Menyöversikt – Bluetooth handsfree
Översikt av möjliga val och inställningar för
AUX.
Översikt av möjliga val och inställningar för
Bluetooth® handsfree48.
11
Huvudmeny AUX
Se sidan
Volym, AUX-ingång
(s. 391)
Ljudinställningar
(s. 371)
Ljudprofil
(s. 372)
Se fotnot A
Equalizer
Återställ alla ljudinställningar
A
B
Huvudmeny
handsfreeA (Telefonmeny)
Se sidan
Samtalslista
(s. 397)
Alla samtal
Missade samtal
(s. 372)
Besvarade samtal
Se fotnot B
Volymkompensation
Bluetooth®
(s. 372)
Uppringda nummer
(s. 371)
Samtalstid
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
Telefonbok
Sök
Relaterad information
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Ny kontakt
Kortnummer
48
424
Gäller inte Performance.
Ta emot vCard
Minnesstatus
Rensa telefonbok
(s. 397)
(s. 397)
(s. 397)
(s. 397)
(s. 397)
(s. 402)
(s. 403)
(s. 404)
(s. 404)
Byt telefon
(s. 394)
Ta bort Bluetooth-enhet
(s. 395)
Telefoninställningar
Synlig
Ljud och volym
Nedladdning av
telefonbok
(s. 399)
(s. 401)
(s. 404)
Bluetooth mjukvaruversion i bilen
(s. 393)
(s. 398)
(s. 399)
(s. 398)
Samtalsalternativ
Automatiskt svar
(s. 397)
11 Ljud och media
Röstmeddelandenummer
Koppla från telefon
A
(s. 397)
Menyöversikt – TV
(s. 395)
Gäller inte Performance.
Relaterad information
•
•
Pop-up-menyA*video och TV*
Översikt av möjliga val och inställningar för
TV*.
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
Huvudmeny TV*
Se sidan
Välj land
(s. 413)
Sortera förval
(s. 414)
Autolagring
(s. 414)
Skanna
(s. 414)
Tryck på OK/MENU då en
videofil spelas eller TV* visas
för att komma åt pop-upmenyn.
Bildinställningar
(s. 387)
Källans meny
(s. 368)
Se fotnot
Ljudprofil
Se fotnot
(s. 371)
(s. 372)
A
Equalizer
(s. 372)
Återställ alla ljudinställningar
A
B
(s. 385)
Gäller endast vid spelning av videofiler eller visning av TV.
Vad som visas i pop-up-menyn för Källans meny beror på
vad som spelas eller visas, det kan vara ex. Skivmeny eller
USB-meny.
Gäller endast DVD-Videoskivor.
Relaterad information
Se fotnot B
Volymkompensation
C
(s. 385)
C
DVD toppmenyC
A
B
11
B
DVD-skivans rotmeny
Se fotnot
Ljudinställningar
Se sidan
(s. 372)
•
•
Ljud och media – menyöversikt (s. 418)
Ljud och media – menyhantering (s. 368)
(s. 371)
Gäller endast Premium Sound Multimedia.
Gäller inte Performance.
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
425
SPECIFIKATIONER
12 Specifikationer
Typbeteckningar
Typbeteckning, chassinummer etc., dvs. bilunik information kan utläsas på en dekal i
bilen.
Placering av dekaler
12
}}
427
12 Specifikationer
||
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren
om bilen och vid beställning av reservdelar
och tillbehör kan det underlätta om man vet
bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.
Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer.
Dekalen blir synlig när höger bakdörr
öppnas.
Dekal för A/C-systemet.
12
Dekal för parkeringsvärmare.
Motorkod och motorns tillverkningsnummer.
Dekal för motorolja.
Växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.
Manuell växellåda
Automatväxellåda
Bilens identifikationsnummer. (VIN
Vehicle Identification Number)
I bilens registreringsbevis finns ytterligare
information om bilen.
428
OBS
De dekaler som visas i ägarmanualen gör
inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att
visa ungefär hur de ser ut och ungefär var
på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på
din bil.
Relaterad information
•
•
Vikter (s. 430)
Motorspecifikationer (s. 433)
12 Specifikationer
Mått
Mått på bilens längd, höjd etc. kan utläsas i
tabellen.
12
Mått
mm
A
Hjulbas
2647
B
Längd
C
D
Lastlängd, golv, fällt baksäte
Lastlängd, golv
E
Höjd
F
Lasthöjd
Mått
mm
Spårvidd fram
1546A
4369
1508
684
G
H
Spårvidd bak
Mått
mm
J
Bredd
1802
1551B
K
Bredd inkl. backspeglar
2041
1559C
L
Bredd inkl. infällda backspeglar
1857
1533A
1538B
1420
1546C
532
I
Lastbredd, golv
A
B
C
Offset 52,5 mm.
Offset 50 mm.
Offset 46 mm.
960
429
12 Specifikationer
Vikter
VARNING
Max. totalvikt etc. kan utläsas på en dekal i
bilen.
Bilens köregenskaper förändras beroende
på hur tungt lastad bilen är och hur lasten
är placerad.
Tjänstevikten inkluderar föraren, bränsletankens vikt då den är fylld till 90 %, alla oljor
och vätskor.
Passagerarnas vikt och monterade tillval samt
kultryck (s. 431) (vid påkopplad släpvagn)
påverkar lastförmågan och räknas inte in i
tjänstevikten.
Tillåten Max. last = Totalvikt – Tjänstevikt.
12
OBS
Dokumenterad tjänstevikt gäller bil i basutförande – alltså en bil utan extra utrustning
eller tillval. Det innebär att för varje tillval
som adderas, minskar bilens lastkapacitet
motsvarande tillvalets vikt.
För information om dekalens placering, se Typbeteckningar (s. 427).
Max. totalvikt
Exempel på tillval som reducerar lastkapaciteten är utrustningsnivåerna Kinetic/
Momentum/Summum samt andra tillval
såsom Dragkrok, Lasthållare, Takbox,
Ljudanläggning, Extraljus, GPS, Bränsledriven värmare, Skyddsgaller, Mattor,
Insynsskydd, Elmanövrerade stolar, etc.
Att väga bilen är ett säkert sätt att få reda
på tjänstevikten för just Din bil.
Max. tågvikt (bil+släp)
Max. framaxeltryck
Max. bakaxeltryck
Utrustningsnivå
Max. last: Se registreringsbevis.
Max. taklast: 75 kg.
Relaterad information
•
430
Dragvikt och kultryck (s. 431)
12 Specifikationer
Dragvikt och kultryck
Dragvikt och kultryck för körning med släpvagn kan utläsas i tabellerna.
Maxvikt bromsad släpvagn
A
Motor
MotorkodA
Växellåda
Maxvikt bromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
T2
B4164T4
Manuell, B6
1300
75
T3
B4164T3
Manuell, B6
1300
75
T4
B4164T
Manuell, B6
1300
75
T4
B4164T
Automat, MPS6
1500
75
T4
B5204T8
Automat, TF-80SD
1500
75
T5
B5204T9
Automat, TF-80SD
1500
75
T5
B5254T12
Automat, TF-80SD
1500
75
T5
B5254T14
Automat, TF-80SD
1500
75
D2
D4162T
Manuell, B6
1300
75
D2
D4162T
Automat, MPS6
1300
75
D3
D5204T6
Manuell, M66
1500
75
D3
D5204T6
Automat, TF-80SD
1500
75
D4
D5204T4
Manuell, M66
1500
75
D4
D5204T4
Automat, TF-80SD
1500
75
12
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 427).
}}
431
12 Specifikationer
||
Maxvikt obromsad släpvagn
12
Motor
MotorkodA
Växellåda
Maxvikt obromsad släpvagn (kg)
Max. kultryck (kg)
T2
B4164T4
Manuell, B6
650
50
T3
B4164T3
Manuell, B6
650
50
T4
B4164T
Manuell, B6
650
50
T4
B4164T
Automat, MPS6
700
50
T4
B5204T8
Automat, TF-80SD
700
50
T5
B5204T9
Automat, TF-80SD
700
50
T5
B5254T12
Automat, TF-80SD
700
50
T5
B5254T14
Automat, TF-80SD
700
50
D2
D4162T
Manuell, B6
650
50
D2
D4162T
Automat, MPS6
700
50
D3
D5204T6
Manuell, M66
700
50
D3
D5204T6
Automat, TF-80SD
750
50
D4
D5204T4
Manuell, M66
700
50
D4
D5204T4
Automat, TF-80SD
750
50
A
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 427).
Relaterad information
•
•
•
432
Vikter (s. 430)
Körning med släpvagn (s. 295)
Släpfordonsstabilisator – TSA (s. 301)
12 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt etc. ) för
respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
OBS
Alla motorer finns inte på alla marknader.
MotorkodA
Effekt
(kW/rpm)
Effekt (hk/
rpm)
Vridmoment
(Nm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglängd
(mm)
Slagvolym
(liter)
Kompressionsförhållande
T2
B4164T4
88/4500
120/4500
240/1600–3000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T3
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600–5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B5204T8
132/5000
180/5000
300/2700–4000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5
B5204T9
157/6000
213/6000
300/2700–5000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800-4200
5
83
92,3
2,497
9,5:1
T5
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800-4200
5
83
92,3
2,497
9,5:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T6
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T4
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
A
12
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 427).
Relaterad information
•
•
Kylvätska - kvalitet och volym (s. 437)
Motorolja - kvalitet och volym (s. 435)
433
12 Specifikationer
Motorolja - ogynnsamma
körförhållanden
Relaterad information
•
•
Ogynnsamma körförhållanden kan ge onormalt hög oljetemperatur eller oljeförbrukning.
Nedan följer några exempel på ogynnsamma
körförhållanden.
Kontrollera oljenivån (s. 331), oftare vid långvarig körning:
12
•
•
•
•
med husvagn eller släpvagn
i bergslandskap
i hög hastighet
i temperaturer kallare än –30 °C eller varmare än +40 °C
Ovanstående gäller även vid kortare körsträckor vid låga temperaturer.
Välj en helsyntetisk motorolja vid ogynnsamma körförhållanden. Det ger ett extra
skydd för motorn.
Volvo rekommenderar:
VIKTIGT
För att uppfylla kraven för motorns serviceintervall fabriksfylls alla motorer med en
speciellt anpassad syntetisk motorolja.
Valet av olja har gjorts med stor omsorg
och med hänsyn tagen till livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning och miljöbelastning.
För att rekommenderade serviceintervall
ska kunna tillämpas, krävs att godkänd
motorolja används. Använd enbart föreskriven oljekvalitet, både vid påfyllning och
vid oljebyte, annars riskerar du att påverka
livslängd, startbarhet, bränsleförbrukning
och miljöbelastning.
Volvo Personvagnar frånsäger sig allt
garantiansvar om inte motorolja med föreskriven kvalitet och viskositet används.
Volvo rekommenderar att oljebyte utförs
på en auktoriserad Volvoverkstad.
434
Motorolja - kvalitet och volym (s. 435)
Motorolja – allmänt (s. 330)
12 Specifikationer
Motorolja - kvalitet och volym
Rekommenderad motoroljekvalitet och volym
för respektive motoralternativ kan utläsas i
tabellen.
Volvo rekommenderar:
12
Motor
MotorkodA
Oljekvalitet
Volym, inkl.
oljefilter
(liter)
T2
B4164T4
Certifierad och fabriksfylld olja: Oljekvalitet WSS-M2C925-A
ca 4,1
T3
B4164T3
alternativ vid service:
ca 4,1
T4
B4164T
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 5W-30
ca 4,1
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 5W–30
D2
D4162T
För variant lågemission (max däckbredd 205) rekommenderas för bäst bränsleekonomi
ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
ca 3,8
Vid körning under ogynnsamma förhållanden, använd ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
}}
435
12 Specifikationer
||
Motor
MotorkodA
Oljekvalitet
Volym, inkl.
oljefilter
(liter)
12
A
D3
D5204T6
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,9
D4
D5204T4
Viskositet: SAE 0W–30
ca 5,9
T4
B5204T8
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,5
T5
B5204T9
Viskositet: SAE 0W–30
ca 5,5
T5
B5254T12
ca 5,5
T5
B5254T14
ca 5,5
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar (s. 427).
Relaterad information
436
•
Motorolja - ogynnsamma körförhållanden
(s. 434)
•
Motorolja – kontroll och påfyllning (s. 331)
12 Specifikationer
Kylvätska - kvalitet och volym
Kylvätskevolym för respektive motoralternativ
kan utläsas i tabellen.
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten1,
se förpackning.
Volym
MotorA
(liter)
T2
B4164T4
T3
B4164T3
T4
B4164T
D2
D4162T
D3
D5204T6
D4
D5204T4
T4
B5204T8
T5
B5204T9
T5
B5254T12
T5
B5254T14
7,0
12
10,0
8,0
8,0
Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på
motorn, se Typbeteckningar (s. 427).
A
Relaterad information
•
1
Kylvätska – nivå (s. 334)
Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
437
12 Specifikationer
Transmissionsolja – kvalitet och
volym
Föreskriven transmissionsolja och volym för
respektive växellådsalternativ kan utläsas i
tabellen.
Manuell växellåda
Manuell växellåda
12
B6
1,6
M66
1,9
Föreskriven transmissionsolja
BOT 350 M3
Automatisk växellåda
Automatisk växellåda
Volym (liter)
Föreskriven transmissionsolja
TF-80SD
7,0
AW1
MPS6
7,3
BOT 341
OBS
Under normala körförhållanden behöver
växellådsoljan inte bytas under dess livslängd. Vid ogynnsamma körförhållanden
kan det dock vara nödvändigt.
Relaterad information
438
Volym (liter)
•
Motorolja - ogynnsamma körförhållanden
(s. 434)
•
Typbeteckningar (s. 427)
12 Specifikationer
Bromsvätska - kvalitet och volym
Spolarvätska - kvalitet och volym
Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt
bromssystem som används för att överföra
kraft från exempelvis en bromspedal via en
huvudbromscylinder till en eller flera slavcylindrar som i sin tur påverkar en mekanisk
broms.
Spolarvätska används för att tillsammans med
vind- och bakrutetorkare (s. 91) hålla bilens
rutor och strålkastare rena och säkerställa sikten vid körning.
Föreskriven kvalitet: DOT 4
Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad spolarvätska – med frostskydd vid kall
väderlek och under fryspunkten.
Volym: 0,6 liter
Volym:
Relaterad information
•
•
•
Broms- och kopplingsvätska – nivå (s.
335)
Bilar med strålkastarrengöring: 5,5 liter.
Bilar utan strålkastarrengöring: 3,2 liter.
Relaterad information
•
•
12
Spolarvätska – påfyllning (s. 345)
Torkarblad (s. 342)
439
12 Specifikationer
Bränsletank - volym
Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
4-cylindrig bensin
Volym (liter)
Föreskriven kvalitet
ca 62
Bensin: Bränsle – bensin (s. 292)
4-cylindrig diesel
ca 52
Diesel: Bränsle – diesel (s. 292)
5-cylindrig diesel
ca 60
5-cylindrig bensin
12
440
Relaterad information
•
•
Påfyllning av bränsle (s. 291)
Motorspecifikationer (s. 433)
12 Specifikationer
Luftkonditionering, vätska - volym
och kvalitet
Föreskriven kvalitet och volym på vätskor i
luftkonditioneringsanläggningen kan utläsas i
tabellen.
Vätska
Kompressorolja
Köldmedie
VARNING
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a under tryck. Service
och reparation av systemet får endast
utföras av auktoriserad verkstad.
Volym (liter)
0,11
0,65 kg
Föreskriven kvalitet
PAG olja
R134a
12
Relaterad information
•
Klimatanläggning – felsökning och reparation (s. 335)
441
12 Specifikationer
Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp
Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter
per 100 km och CO2-utsläppet i gram per km.
T2 (B4164T4)
158
6,8
105
4,5
124
5,3
T3 (B4164T3)
158
6,8
105
4,5
124
5,3
T4 (B4164T)
164
7,0
109
4,7
129
5,5
T4A (B4164T)
191
8,2
117
5,0
144
6,2
T4 (B4164T)
184
7,9
120
5,1
143
6,1
T4A (B4164T)
192
8,3
125
5,4
149
6,4
T4 (B5204T8)
243
10,4
135
5,8
174
7,5
T5 (B5204T9)
243
10,4
135
5,8
174
7,5
T5 (B5254T12)
263
11,3
140
6,0
185
7,9
12
442
12 Specifikationer
T5A (B5254T12)
268
11,5
144
6,2
189
8,1
D2B (D4162T)
100
3,8
82
3,1
88
3,4
D2C (D4162T)
107
4,1
90
3,4
96
3,7
D2B (D4162T)
115
4,4
95
3,6
102
3,9
D2C (D4162T)
116
4,4
99
3,8
105
4,0
D3 (D5204T6)
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D3A (D5204T6)
165
6,3
108
4,1
129
4,9
D3 (D5204T6)
179
6,9
112
4,3
136
5,2
D3A (D5204T6)
179
6,8
122
4,6
143
5,4
D4 (D5204T4)
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D4A (D5204T4)
165
6,3
108
4,1
129
4,9
12
}}
443
12 Specifikationer
||
A
B
C
12
D4 (D5204T4)
179
6,9
112
4,3
136
5,2
D4A (D5204T4)
179
6,8
122
4,6
143
5,4
Gäller endast bil utrustad med 19-tumshjul.
Gäller endast variant lågemission.
Gäller inte variant lågemission.
Förklaring
gram/km
liter/100 km
stadskörning
landsvägskörning
blandad körning
Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i
tabellen ovan baseras på särskilda EU-kör2
444
cykler2, som gäller för bil med tjänstevikt i
basutförande och utan extrautrustning.
Beroende på utrustning kan bilens vikt öka.
Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar
bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.
Se information om Vikter (s. 430).
•
Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel
på detta är:
Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan
uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna2 som används vid certifiering av bilen
och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen
baseras.
•
•
Förarens körsätt.
•
Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar motståndet.
Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.
Redan en kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För
ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken2.
Vid körning med bränsle med oktantal
91 RON blir förbrukningen högre och effekten
lägre.
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 /
Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad.
– Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – Bilar med manuell växellåda startas på 2:ans växel (gäller bilar med upp till 18tums hjul). Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO2-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de
två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO2-utsläpp.
12 Specifikationer
OBS
Extrema väderförhållanden, dra en släpvagn eller körning på höga altituder i kombination med bränslekvalitet är faktorer
som kan inverka på bilens prestanda.
Relaterad information
•
•
•
Bränsleekonomisk körning (s. 294)
Bränsle – bensin (s. 292)
Bränsle – diesel (s. 292)
12
445
12 Specifikationer
Hjul och däck - godkända
dimensioner
Godkända kombinationer av fälgar och däck
för respektive motoralternativ kan utläsas i
tabellen.
I vissa länder framgår inte alla godkända
dimensioner av registreringsbevis eller annan
Motor
man/
aut
12
446
handling. Nedanstående tabell visar samtliga
godkända kombinationer av fälgar och däck.
Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller
fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda
behövs för att läsa tabellen. För information
med avseende på dessa uppgifter, se Typbeteckningar (s. 427).
205/55R16
✓ = Godkänd
225/45R17
195/65R15
195/60R16
7x16x50
205/50R17
7,5x17x52,5
225/40R18
235/35R19A
6x15x46
7x16x50
6,5x16x52,5
7x17x50
7x17x50
7,5x18x52,5
8x19x50
T2
B4164T4
man
–
–
✓
✓
✓
✓
–
T3
B4164T3
man
–
–
✓
✓
✓
✓
–
T4
B4164T
man
–
–
✓
✓
✓
✓
✓
aut
–
–
✓
✓
✓
✓
✓
T4
B5204T8
aut
–
–
✓
✓
✓
✓
–
T5
B5204T9
aut
–
–
✓
✓
✓
✓
–
T5
B5254T12
aut
–
–
✓
✓
✓
✓
✓
T5
B5254T14
aut
–
–
✓
✓
✓
✓
–
D2B
D4162T
man
✓
✓
✓
✓
–
–
–
D2C
D4162T
man
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–
D2
D4162T
aut
–
✓
✓
✓
✓
✓
–
12 Specifikationer
Motor
man/
A
B
C
D5204T6
D4
D5204T4
225/45R17
195/65R15
195/60R16
7x16x50
205/50R17
7,5x17x52,5
225/40R18
235/35R19A
6x15x46
7x16x50
6,5x16x52,5
7x17x50
7x17x50
7,5x18x52,5
8x19x50
man
–
–
✓
✓
✓
✓
✓
aut
–
–
✓
✓
✓
✓
✓
man
–
–
✓
✓
✓
✓
✓
aut
–
–
✓
✓
✓
✓
✓
aut
D3
205/55R16
Endast godkänt för bilar som var utrustade med 19"-däck från fabrik.
Gäller endast variant lågemisson, max däckbredd 205.
Gäller inte variant lågemisson.
12
Relaterad information
•
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck – hastighetsklasser (s. 310)
Däck – lastindex (s. 310)
Hjul- och fälgdimensioner (s. 309)
447
12 Specifikationer
Lastindex och hastighetsklass
Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna
lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift
Motor
ende på dessa uppgifter, se Typbeteckningar
(s. 427).
man/
aut
Lägst tillåtna lastindex (LI)A
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)B
T2
B4164T4
man
88
H
T3
B4164T3
man
88
H
T4
B4164T
man
91
V
aut
91
V
T4
B5204T8
aut
91
V
T5
B5204T9
aut
91
V
T5
B5254T12
aut
91
W
T5
B5254T14
aut
91
W
D2C
D4162T
man
88
H
D2D
D4162T
man
88
H
D2
D4162T
aut
89
H
D3
D5204T6
man
91
H
aut
91
H
12
448
om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för
att läsa tabellen. För information med avse-
12 Specifikationer
Motor
D4
A
B
C
D
D5204T4
man/
aut
Lägst tillåtna lastindex (LI)A
Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)B
man
91
V
aut
91
V
Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se Däck – lastindex (s. 310).
Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen. För mer information, se Däck – hastighetsklasser (s. 310).
Gäller endast variant lågemisson, max däckbredd 205.
Gäller inte variant lågemisson.
Relaterad information
•
Hjul och däck - godkända dimensioner (s.
446)
•
Däck - godkända däcktryck (s. 450)
12
449
12 Specifikationer
Däck - godkända däcktryck
Godkända däcktryck för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
Motor
Däckstorlek
Hastighet
(km/h)
195/65 R15
12
T2 (B4164T4)
205/55 R16
T3 (B4164T3)
205/50 R17
T4 (B4164T)
225/45 R17
D2 (D4162T)
225/40 R18
Last, 1 – 3 personer
Max. last
ECO-tryckA
Fram
Bak
Fram
Bak
Fram/bak
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160
230
230
260
260
260 (270C, 280D)
160 +
230
230
270
270
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
290
240
310
270
–
0 – 160
240
240
260
260
260
160 +
290
240
310
280
–
max 80
420
420
420
420
–
235/35 R19
T4 (B5204T8)
205/55 R16
T5 (B5204T9)
205/50 R17
T5 (B5254T12)
225/45 R17
T5 (B5254T14)
D3 (D5204T6)
D4 (D5204T4)
225/40 R18
235/35 R19
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
450
Bränsleekonomisk körning.
I vissa länder förekommer enheten bar vid sidan av SI-enheten pascal:1 bar = 100 kPa.
Gäller endast 16"-hjul för D2 automat, variant lågemisson.
Gäller endast 15"-hjul för D2, variant lågemisson.
12 Specifikationer
OBS
Alla motorer, däck eller kombinationer av
dessa förekommer inte alltid på alla marknader.
Relaterad information
•
•
•
Däck – dimensioner (s. 310)
Däck - lufttryck (s. 316)
Typbeteckningar (s. 427)
12
451
12 Specifikationer
Elsystem
Elsystemet är enpoligt och använder chassi
och motorstomme som ledare.
Bilen har en spänningsreglerad växelströmsgenerator.
Startbatteriets storlek, typ och prestanda
beror på bilens utrustning och funktion.
VIKTIGT
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga, reservkapacitet och typ som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
12
Relaterad information
•
•
•
452
Startbatteri - specifikation (s. 453)
Startbatteri – byte (s. 347)
Startbatteri (s. 345)
12 Specifikationer
Startbatteri - specifikation
Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.
Motor
Spänning (V)
Köldstartförmåga,
Reservkapacitet
CCA – Cold Cranking Amperes (A)
(minuter)
Bensin
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
Bensin/Diesel, manuell växellåda med Start/Stop-funktion
12
720A
130
Bensin/Diesel, automatväxellåda med Start/Stop-funktion
12
800B
140
A
B
12
Batteri av typ EFB (Enhanced Flooded Battery) måste användas i bilar med manuell växellåda och Start/Stop-funktion.
Batteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat) måste användas i bilar med automatväxellåda och Start/Stop-funktion.
VIKTIGT
•
Batteri – Start/Stop (s. 347)
Om startbatteriet byts ut, var noga med att
byta till ett batteri med samma köldstartförmåga, reservkapacitet och typ som originalbatteriet (se dekal på batteriet).
OBS
•
Batteriets kärlstorlek skall överensstämma med originalbatteriets mått.
•
Batteriets höjd är olika beroende på
storlek.
Relaterad information
•
•
Startbatteri – byte (s. 347)
Startbatteri (s. 345)
453
12 Specifikationer
Typgodkännande - fjärrnyckelsystem
Typgodkännande för fjärrnyckelsystem kan
utläsas i tabellen.
Land/Område
Kina
Låssystem standard
Land/Område
EU, Kina
Hong Kong
12
Nyckellöst låssystem (Keyless drive)
Land/Område
EU
Korea
454
Relaterad information
•
Fjärrnyckel med nyckelblad (s. 155)
Typgodkännande - radarsystem
Typgodkännande för radarsystem kan utläsas
i tabellen.
12 Specifikationer
Land/
Område
Singapore
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilien
12
Europa
Härmed intygar Delphi
Electronics & Safety att
L2C0038TR och L2C0049TR
är i överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG. Försäkran
om överensstämmelse kan
vid behov konsulteras med
Delphi Electronics & Safety /
One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA.
Relaterad information
•
Radarsensor (s. 205)
455
12 Specifikationer
Typgodkännande - Bluetooth®
Typgodkännande för Bluetooth® kan utläsas i
tabellen.
12
456
12 Specifikationer
Överensstämmelsedeklaration (Declaration of Conformity)
Land/
Område
Länder
inom EU:
Exportland: Japan
Tillverkare: Alpine Electronics Inc.
Typ av utrustning: Bluetooth®-enhet
För ytterligare information besök http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
12
}}
457
12 Specifikationer
||
Land/
Område
Tjeckien:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grekland:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Frankrike:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lettland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
12
458
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
12 Specifikationer
Land/
Område
Nederländerna:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungern:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Bluetooth®
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakien:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
12
Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
}}
459
12 Specifikationer
||
Land/
Område
Kina:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
•
•
•
•
•
天线增益
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
460
10dBi 时
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
12
调整及开关等使用方法
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可
12 Specifikationer
Land/
Område
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
12
}}
461
12 Specifikationer
||
Land/
Område
Sydkorea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
12
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
462
12 Specifikationer
Land/
Område
Förenade
Arabemiraten:
Sydafrika:
12
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
Relaterad information
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 396)
Media Bluetooth®* (s. 391)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
463
12 Specifikationer
Licenser
Sensus software
12
464
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
12 Specifikationer
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
12
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
DivX®
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
}}
465
12 Specifikationer
||
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
12
Det förekommer en mängd olika symboler i
displayerna i bilen. Symbolerna är indelade i
varnings-, kontroll- och informationssymboler.
Nedan visas de vanligast förekommande symbolerna med dess innebörd och en hänvisning
till var i manualen man kan hitta mer information.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
– Röd varningssymbol, tänds då ett fel
har indikerats som kan påverka säkerheten
och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett
förklarande textmeddelande i kombiinstrumentet.
Relaterad information
Varningssymboler i kombiinstrumentet
•
466
Symboler i display
Volvo Sensus (s. 68)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
– Informationssymbol, tänds, i kombination med text i kombiinstrumentet, då en avvikelse i något av bilens system inträffat. Den
gula informationssymbolen kan även tändas i
kombination med andra symboler.
Symbol
Symbol
Innebörd
Se
Krockkuddar –
SRS
(s. 28), (s.
65)
Bältespåminnare
(s. 24), (s.
65)
Generatorn laddar
inte
(s. 65)
Fel i bromssystemet
(s. 65), (s.
284)
Varning, Säkerhetsläge
(s. 28), (s.
38), (s.
65)
Kontrollsymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Fel i ABL-systemet*
(s. 64), (s.
82)
Innebörd
Se
Lågt oljetryck
(s. 65)
Avgasreningssystem
(s. 64)
Parkeringsbroms
åtdragen, digitalt
instrument
(s. 65), (s.
286)
Fel i ABS-systemet
(s. 64), (s.
284)
Dimljus bak på
Parkeringsbroms
åtdragen, analogt
instrument
(s. 65)
(s. 64), (s.
83)
Stabilitetssystem,
DSTC, Släpfordonsstabilisator*
(s. 64), (s.
183), (s.
301)
12 Specifikationer
Symbol
Innebörd
Se
Stabilitetssystem,
sportläge
Motorförvärmare
(diesel)
Innebörd
Se
(s. 64), (s.
183)
Adaptiv farthållare*
(s. 208)
(s. 64)
Adaptiv farthållare*
(s. 199),
(s. 208)
Låg nivå i bränsletank
(s. 64), (s.
138)
(s. 208),
(s. 210)
Information, läs
displaytext
(s. 64)
Adaptiv farthållare*, Avståndsvarning* (Distance
Alert)
Adaptiv farthållare*
(s. 198)
Helljus på
(s. 64), (s.
80)
Adaptiv farthållare*
(s. 199)
Farthållare*
(s. 190)
Fartbegränsare
(s. 187)
Radarsensor*
(s. 208),
(s. 212),
(s. 229)
Start/Stop*
(s. 282)
Start/Stop*
(s. 282)
Vänster blinkers
(s. 64)
Höger blinkers
(s. 64)
Start/Stop*,
motorn autostoppad
(s. 64), (s.
276)
Informationssymboler i
kombiinstrumentet
Symbol
Innebörd
Se
Helljus med automatisk avbländning – AHB*
(s. 81)
Kamerasensor*
(s. 81)
Symbol
Symbol
Innebörd
Se
Start/Stop*
(s. 282)
Start/Stop*
(s. 282)
Kamerasensor*,
Lasersensor*
(s. 218),
(s. 229),
(s. 233),
(s. 239)
Avståndsvarning*
(Distance Alert),
City SafetyTM, Kollisionsvarnare*,
Auto-broms*
(s. 212),
(s. 218),
(s. 229)
Motor- och kupévärmare*
(s. 138)
Aktiverat tidur*
(s. 138)
Aktiverat tidur*
(s. 138)
12
}}
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
467
12 Specifikationer
||
Symbol
12
468
Innebörd
Se
ABL-systemet*
Symbol
Innebörd
Se
(s. 82)
Registrerad hastighetsinformation*
(s. 184)
Låg batterinivå
(s. 138)
Mätning av oljenivå
(s. 331)
Aktiv parkeringshjälp – PAP*
(s. 248)
Regnsensor*
(s. 91)
Körfältsassistent*
Informationssymboler i takkonsolens
display
Innebörd
Se
(s. 237)
Bältespåminnare
(s. 27)
Driver Alert
System*, Körfältsassistent*
(s. 233),
(s. 239)
Krockkudde passagerarplats, aktiverad
(s. 31)
Driver Alert
System*, Dags för
paus
(s. 232),
(s. 233)
Krockkudde passagerarplats, deaktiverad
(s. 31)
Växelindikator,
manuell växellåda
(s. 268)
Automatiska växellägen
(s. 269)
* Tillval/tillbehör, för mer information se Introduktion.
Symbol
Relaterad information
•
Kombiinstrument – kontrollsymbolernas
innebörd (s. 64)
•
Kombiinstrument – varningssymbolernas
innebörd (s. 65)
•
Meddelanden – hantering (s. 101)
12 Specifikationer
12
469
13 Index
ACC – Adaptiv farthållare........................ 195
Anpassning av ljusbild............................... 88
Active Bending Lights........................... 88
halogenstrålkastare.............................. 88
Active Bending Lights (ABL)...................... 82
Antisladdfunktion..................................... 181
Adaptiv farthållare....................................
beredskapsläge..................................
felsökning...........................................
funktion...............................................
hantera hastighet................................
köra om...............................................
radarsensor.........................................
skifta farthållarfunktionalitet................
ställa in tidsintervall............................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
översikt...............................................
Antislir...................................................... 181
A
13
195
201
207
196
199
202
205
204
200
202
201
198
AIRBAG...................................................... 30
248
251
249
250
253
Aktivt helljus............................................... 81
Alkolås..................................................... 260
Allergi- och astmaframkallande substanser............................................................ 124
Anpassning av köregenskaper................ 258
470
Baklampor
placering............................................. 340
Automatisk återlåsning............................ 170
Baklucka
låsning/upplåsning.............................. 172
Automattvätt............................................ 358
Bakruta, eluppvärmning............................ 95
Automatväxellåda............................ 269, 272
bogsering och bärgning...................... 302
manuella växellägen (Geartronic)....... 270
släpvagn............................................. 296
Baksäte
eluppvärmning.................................... 129
AUX-ingång..................................... 366, 388
Avståndsvarning...................................... 210
begränsningar..................................... 211
symboler och meddelanden............... 212
Avstängning av motor.............................. 266
Aktiva xenon-strålkastare.......................... 82
Aktiv parkeringshjälp...............................
begränsningar.....................................
funktion...............................................
handhavande......................................
symboler och meddelanden...............
Bagageutrymme
lastning............................................... 147
B
Backspeglar
elektriskt infällbara................................
eluppvärmning......................................
inre........................................................
kompass...............................................
yttre.......................................................
95
95
96
97
94
Backväxelspärr........................................ 268
Barn
barnstol och krockkudde...................... 47
barnstol och sidokrockkudde............... 34
barnsäkerhetsspärr............................... 42
placering i bilen..................................... 47
säkerhet.......................................... 34, 42
Barnskydd..................................................
ISOFIX fästsystem för barnsstolar........
rekommenderade.................................
storleksklasser för barnskydd med
ISOFIX fästsystem................................
typer......................................................
övre fästpunkter för barnstolar.............
42
47
43
48
49
51
Barnsäkerhetsspärr......................... 175, 176
Batteri......................................................
fjärrkontroll..........................................
fjärrnyckel/PCC...................................
starthjälp.............................................
symboler på batteriet..........................
345
417
163
266
346
13 Index
underhåll............................................. 345
varningssymboler............................... 346
positions-/parkeringsljus.................... 339
varselljus............................................. 340
Belysning................................................. 336
aktiva xenon-strålkastare..................... 82
belysningsautomatik, kupé................... 86
dimljus bak........................................... 83
displaybelysning................................... 78
glödlampor, specifikationer................ 342
hel-/halvljus........................................... 80
i kupé.................................................... 85
instrumentbelysning............................. 78
ledbelysning.......................................... 87
ljushöjdsreglering.................................. 78
positions-/parkeringsljus...................... 79
reglage.................................................. 85
trygghetsbelysning....................... 87, 158
tunneldetektering.................................. 80
varselljus............................................... 79
Bensinkvalitet.......................................... 292
Belysning, lampbyte................................
blinkers, fram......................................
dimbakljus..........................................
halvljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
helljus (bilar med aktiva xenon-strålkastare)...............................................
helljus (bilar med halogen-strålkastare).....................................................
lamphållare bak: blinkers, broms- och
backljus...............................................
make-up spegel..................................
337
339
341
Bildinställningar....................................... 387
Bilklädsel.................................................. 361
Biltvätt...................................................... 358
Bilvård...................................................... 358
Bilvård, läderklädsel................................. 361
Blinkers...................................................... 85
BLIS................................................. 253, 254
Blockerat låsläge..................................... 174
deaktivering........................................ 174
tillfällig deaktivering............................ 174
Bluetooth®
handsfree............................................
koppla samtal till mobil.......................
media..................................................
mikrofon av.........................................
strömmande ljud.................................
396
397
391
397
391
338
Bogsering................................................ 302
bogseringsögla................................... 303
339
Bogserögla.............................................. 303
338
340
341
Bromsar........................................... 284, 285
bromsljus.............................................. 84
bromssystem.............................. 284, 285
handbroms......................................... 286
låsningsfria bromsar, ABS.................. 285
nödbromsförstärkning, EBA............... 286
nödbromsljus........................................ 84
påfyllning av bromsvätska.................. 335
symboler i kombiinstrument............... 284
Bromsljus................................................... 84
Broms- och kopplingsvätska................... 335
Bromsvätska
kvalitet och volym............................... 439
Bränsle............................................. 291, 292
bränsleekonomi.................................. 316
bränslefilter......................................... 293
bränsleförbrukning.............................. 442
Bränsledriven värmare
direktstart/-avstängning..................... 137
tidur..................................................... 137
13
Bränsletank
volym.................................................. 440
Byte av hjul.............................................. 312
Bältesförsträckare................................ 27, 37
Bältespåminnare........................................ 27
Bärgning.................................................. 304
Bärkassehållare....................................... 149
uppfällbar............................................ 150
471
13 Index
C
Draganordning................................. 297, 298
specifikationer.................................... 298
E
CD............................................................ 384
ECC, elektronisk klimatanläggning.......... 127
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 124
Dragkrok
avtagbar, borttagning......................... 300
avtagbar, fastsättning......................... 299
CO2-utsläpp............................................. 442
Dragkrok, se Draganordning.................... 297
Effekt........................................................ 433
Corner Traction Control........................... 181
Dragkrok - löstagbar
fastsättning/borttagning............. 299, 300
Ekonomisk körning.................................. 294
City Safety™............................................ 213
CTA.......................................................... 255
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 124
13
Driver Alert Control.................................. 231
handhavande...................................... 232
D
Driver Alert System.................................. 231
DAB Radio....................................... 373, 382
Däck
dimensioner................................ 446, 448
däcktätning......................................... 318
mönsterdjup........................................ 309
rotationsriktning.................................. 306
skötsel................................................ 306
slitagevarnare..................................... 307
specifikationer.................... 446, 448, 450
tryck............................................ 316, 450
vinterdäck........................................... 309
Defroster.................................................. 132
Dekaler..................................................... 427
Detektering av cyklist.............................. 221
Diesel....................................................... 292
bränslestopp....................................... 293
Dieselpartikelfilter.................................... 294
Digitalradio (DAB)..................................... 382
Dimljus
bak........................................................ 83
Displaybelysning........................................ 78
Domkraft.................................................. 308
472
Dragvikt och kultryck............................... 431
DVD.......................................................... 384
Däckdimension........................................ 310
Däcktrycksdekal...................................... 316
Eco guide................................................... 63
ECO-tryck........................................ 316, 450
Elektriskt infällbara backspeglar................ 95
Elektronisk klimatanläggning – ECC........ 127
Elektronisk startspärr............................... 157
Elektronisk temperaturkontroll – ETC...... 128
Elmanövrerad stol...................................... 72
Elsystem.................................................. 452
Eluppvärmning
backspeglar.......................................... 95
bakruta.................................................. 95
säten................................................... 129
Eluttag...................................................... 147
lastutrymme........................................ 150
Equalizer.................................................. 372
ETC, elektronisk temperaturkontroll........ 128
Etiketter.................................................... 427
Extravärmare
bränsledriven...................................... 139
elektrisk...................................... 139, 140
13 Index
F
Fartbegränsare........................................
avstängning........................................
larm överskriden hastighet.................
tilfällig deaktivering.............................
187
190
190
189
Fartbegräsnare
komma igång.............................. 187, 188
Farthållare................................................
hantera hastighet................................
stänga av............................................
tillfällig deaktivering............................
återuppta inställd hastighet................
Felmeddelanden
Adaptiv farthållare...............................
Driver Alert Control.............................
LKA.....................................................
se Meddelanden och symboler..........
190
191
195
193
194
208
233
239
208
Felmeddelanden i BLIS............................ 257
Felsökning
Adaptiv farthållare............................... 207
Felsökning för kamerasensor.................. 215
Fickparkeringshjälp – PAP....................... 248
Fjärrkontroll.............................................. 416
batteribyte........................................... 417
Fjärrmanövrerad startspärr...................... 158
Fjärrnyckel....................................... 155, 156
batteribyte........................................... 163
Fjärrnyckelsystem, typgodkännande....... 454
Förvaringsplats
förarsida..............................................
handskfack.........................................
Kavajhållare........................................
tunnelkonsol.......................................
Fläckar..................................................... 361
Förvaringsplatser i kupén........................ 142
Fläkt
ECC.................................................... 130
ETC..................................................... 130
G
Fotgängarskydd....................................... 219
Geartronic................................................ 270
Framstol
nackskydd............................................ 71
Genomvädringsfunktion.................. 122, 172
funktioner............................................ 158
förlust.................................................. 155
löstagbart nyckelblad................. 161, 162
räckvidd...................................... 159, 165
144
145
144
144
FSC, miljömärkning................................... 22
Glas
laminerat/förstärkt................................ 22
Fälg, dimensioner.................................... 309
Glastak, rullgardin...................................... 97
Fälgar
rengöring............................................ 359
Glödlampor, se Belysning........................ 337
Färdbroms....................................... 284, 285
Färddator......................... 111, 116, 119, 120
analog instrumentpanel...................... 112
Färdstatistik............................................. 120
Färgkod, lack........................................... 363
Fönsterhissar............................................. 93
Fönster och backspeglar................... 22, 360
Förbandslåda........................................... 318
Första hjälpen.......................................... 318
13
GSI – Växelväljarhjälp.............................. 268
H
Halka................................................ 289, 290
Halt väglag............................................... 290
Handbroms.............................................. 286
Handskfack.............................................. 145
kylning................................................ 146
låsning................................................ 172
Hastighetsklasser, däck........................... 310
473
13 Index
Hatthylla................................................... 153
Hel-/halvljus, se Belysning......................... 80
Helljus, automatisk aktivering.................... 81
Hill Start Assist........................................ 275
Hjul
losstagning......................................... 312
reservhjul............................................ 311
snökedjor............................................ 309
13
Infotainment
källknappar......................................... 366
röststyrning......................................... 405
Infotainment (Ljud och media)................. 365
Inre backspegel......................................... 96
automatisk avbländning....................... 96
Instrumentbelysning, se Belysning............ 78
Instrument och reglage........................ 53, 56
Hjul och däck........................................... 311
godkända dimensioner....................... 446
lastindex och hastighetsklass............. 448
Instrumentöversikt
högerstyrd bil........................................ 56
vänsterstyrd bil..................................... 53
Hjulskruvar............................................... 308
låsbara................................................ 308
Inställning av ratt....................................... 76
Hög motortemperatur.............................. 295
Interior Air Quality System (IAQS)
luftrening............................................. 124
Högtrycksspolning av strålkastare............ 92
Intervalltorkning......................................... 91
474
122
130
122
125
123
131
Klimatanläggning
reparation........................................... 335
Klocka, inställning...................................... 67
Knappsats i ratten............................. 76, 366
Kollision..................................................... 38
iPod®, anslutning.................................... 389
K
Kollisionsvarnare med Auto-broms......... 219
Iläggsmattor............................................. 146
Kamerasensor.................................. 215, 227
Imma
behandling av rutorna......................... 122
kondens i strålkastare......................... 358
Katalysator
bärgning.............................................. 303
Informationsdisplay............................. 59, 60
Keyless drive 164, 165, 166, 167, 168,
169,
Informationsknapp, PCC......................... 160
Klimat
allmänt................................................
autoreglering.......................................
faktisk temperatur...............................
personliga inställningar.......................
sensorer..............................................
temperaturreglering............................
Kollisionsvarnare
allmäna begränsningar....................... 225
detektering av fotgängare................... 223
funktion............................................... 220
handhavande...................................... 224
radarsensor................................. 205, 213
I
IAQS – Interior Air Quality System........... 124
Keyless - upplåsning............................... 167
Kavajhållare............................................. 144
Kollisionsvarning.............................. 219, 220
Kombiinstrument................................. 59, 60
Kompass.................................................... 97
kalibrering............................................. 98
Kondens i strålkastare............................. 358
265
Kontroll av motoroljenivå......................... 330
Keyless - låsning...................................... 166
Kontrollsymboler............................ 60, 62, 64
13 Index
Krock, se Kollision..................................... 38
Körfältsassistent – LKA............................ 235
Lastindex................................................. 310
Krockgardin......................................... 34, 37
Körning....................................................
kylsystem............................................
med släpvagn.....................................
med öppen baklucka..........................
Lastning
allmänt........................................ 147, 149
fästpunkter.......................................... 149
lastutrymme................................ 147, 149
lång last.............................................. 148
taklast................................................. 149
Krockkudde
aktivering/deaktivering, PACOS........... 31
förarsida.......................................... 30, 37
passagerarsida......................... 30, 31, 37
Krockkudde för fotgängare........................ 40
förflyttning............................................. 41
ihopvikning........................................... 41
Krockkuddesystem.................................... 29
varningssymbol..................................... 28
Kulörkod, lack.......................................... 363
Kupébelysning
automatik.............................................. 86
289
288
295
288
Körning med släpvagn
dragvikt............................................... 431
kultryck............................................... 431
Körriktningsvisare...................................... 85
L
Kupébelysning, se Belysning..................... 85
Lack
kulörkod.............................................. 363
lackskador och bättring...................... 362
Kupéfilter................................................. 123
Laminerat glas........................................... 22
Kupévärmare........................................... 136
Lampor, se Belysning.............................. 336
Kylsystem................................................ 288
överhettning........................................ 288
Larm......................................... 177, 178, 179
automatisk aktivering.......................... 178
automatisk återaktivering................... 178
fjärrnyckel ur funktion......................... 178
kontroll av larm................................... 160
larmindikator....................................... 177
larmsignaler........................................ 179
reducerad larmnivå............................. 179
Kylvätska
volym och kvalitet............................... 437
Kylvätska, kontroll och påfyllning............ 334
Köassistent.............................................. 202
Köldmedium............................................ 335
Körfältsassistent
handhavande...................................... 237
Larm vid olyckor och katastrofer............. 377
Lastsäkring (Lastning).............................. 149
Lastutrymme
belysning..............................................
fästpunkter..........................................
hatthylla..............................................
lastnät.................................................
86
149
153
151
Ledbelysning............................................. 87
Ljud
inställningar......................................... 370
surround..................................... 365, 371
13
Ljudanläggning........................................ 365
funktioner............................................ 370
översikt............................................... 366
Ljud och media
hantera systemet................................
introduktion.........................................
menyhantering....................................
menyöversikt......................................
översikt...............................................
366
365
368
418
366
Ljudprofil.................................................. 372
Lasersensor............................................. 216
475
13 Index
Ljudvolym................................................
extern ljudkälla....................................
hastighets-/bullerkompensering.........
ringsignal, telefon...............................
telefon.................................................
telefon/mediaspelare..........................
366
391
372
398
398
398
Ljusbild, anpassning.................................. 88
Ljushöjdsreglering strålkastare.................. 78
Ljusindikeringar, PCC.............................. 160
Låsindikator............................................. 157
Låsindikering............................................ 156
Låsning/upplåsning
baklucka............................................. 172
insidan................................................ 171
Läderklädsel, tvättråd.............................. 361
Löstagbar dragkrok
förvaring.............................................. 298
Ljusreglage................................................ 77
LKA – Körfältsassistent............................ 235
13
Luftdistribution......................................... 125
tabell................................................... 134
återcirkulation..................................... 133
Luftkonditionering.................................... 131
Luftkonditionering, vätska
volym och kvalitet............................... 441
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 124
Luftrening
kupé............................................ 123, 124
material............................................... 124
Låg oljenivå.............................................. 330
Lås
låsning................................................ 169
manuell låsning................................... 170
upplåsning.................................. 169, 171
Låsbara hjulskruvar.................................. 308
476
M
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 218, 229
LKA..................................................... 239
Motor- och kupévärmare.................... 138
Media Bluetooth®..................................... 391
Mediaspelare................................... 373, 384
kompatibla filformat............................ 387
Menyhantering
kombiinstrument................................... 98
menyöversikt, analogt.......................... 99
menyöversikt, digitalt............................ 99
Menyhantering ljud och media................ 368
Make up-spegel................................. 86, 146
Mikrofon................................................... 396
Manuella växellägen (Geartronic)............. 270
Miljömärkning, FSC, ägarmanual............... 22
Manuell växellåda....................................
bogsering och bärgning......................
GSI – Växelväljarhjälp.........................
släpvagn.............................................
Minnesfunktion i stol.................................. 73
268
302
268
296
Max taklast.............................................. 430
Meddelandehantering.............................. 101
Meddelanden
informationsdisplay............................ 100
Meddelanden i BLIS................................ 257
Meddelanden och symboler
Adaptiv farthållare............................... 208
Driver Alert Control............................. 233
Mobiltelefon
ansluta................................................
handsfree............................................
registrera telefon.................................
röststyrning.........................................
393
396
393
405
Motor
start/stop............................................
starta...................................................
stänga av............................................
överhettning........................................
275
264
266
295
Motorbromskontroll................................. 181
Motorhuv, öppning.................................. 329
13 Index
Motor- och kupévärmare
direktstart/-avstängning..................... 137
meddelanden...................................... 138
tidur..................................................... 137
Motorolja.......................................... 330, 434
filter..................................................... 330
kvalitet och volym............................... 435
ogynnsamma körförhållanden............ 434
Motorrum
kylvätska............................................. 334
olja...................................................... 330
översikt............................................... 329
Motorspecifikationer................................ 433
Motorvärmare.......................................... 136
MY CAR 101, 102, 103, 105, 106, 108,
109,
110,
111
Mått.......................................................... 429
Mätare
bränslemätare................................. 59, 60
hastighetsmätare............................ 59, 60
varvtalsmätare................................ 59, 60
PAP – Aktiv parkeringshjälp..................... 248
N
Nackskydd
framstol................................................. 71
mittplats bak......................................... 74
nedfällning............................................ 75
Nollställning trippmätare.......... 114, 117, 118
Nyckel...................................... 155, 156, 168
Nyckelblad....................................... 161, 162
Parkeringshjälp........................................
bakåt...................................................
felindikering........................................
funktion...............................................
sensorer för parkeringshjälp...............
241
242
244
241
244
Parkeringshjälpkamera............................ 245
inställningar......................................... 247
Nyckellägen............................................... 69
PCC – Personal Car Communicator
funktioner............................................ 158
räckvidd...................................... 161, 165
Nyhetssändningar.................................... 378
Pisksnärtsskador, WHIPS.......................... 35
Nödutrustning
förbandslåda....................................... 318
varningstriangel.................................. 317
Polering.................................................... 359
Nyckelfri start (keyless drive) 164, 165,
166,
167,
168,
169,
265
Positions-/parkeringsljus........................... 79
13
Power guide............................................... 63
Powershift växellåda........................ 272, 302
O
Olja, se även Motorolja.................... 434, 435
Mätsticka, elektronisk.............................. 332
Mönsterdjup............................................. 309
Parkeringsbroms..................................... 286
P
PACOS....................................................... 31
Panelbelysning........................................... 78
Provisorisk däcktätning................... 318, 319
efterkontroll......................................... 322
pumpning av däck.............................. 323
utförande............................................ 320
återplacering av komponenter............ 324
Provisorisk däcktätningssats
placering............................................. 319
tätningsvätska.................................... 324
översikt............................................... 320
Panikfunktion........................................... 158
477
13 Index
Q
Sidokrockkudde, SIPS......................... 33, 37
358
358
359
361
362
Signalhorn.................................................. 77
Radarsensor............................................ 196
begränsningar..................................... 205
Reservhjul........................................ 311, 312
framtagning......................................... 312
montering............................................ 314
Släpfordon
självsvängning.................................... 301
Radio....................................................... 373
DAB............................................ 373, 382
Ringa samtal............................................ 396
Rotationsriktning...................................... 306
Släpvagn.................................................. 295
kabel................................................... 295
körning med släpvagn........................ 295
Rullgardin till glastak.................................. 97
Sotfilter.................................................... 294
Ryggstöd................................................... 72
framsäte, fällning.................................. 72
SOTFILTER FULLT.................................. 294
Ryggstöd baksäte, fällning........................ 75
Röststyrning mobiltelefon........................ 405
Spolare
bakruta.................................................. 92
spolarvätska, påfyllning...................... 345
vindruta................................................. 92
Reglage
mittkonsol........................................... 366
S
Spolarvätska
volym.................................................. 439
Reglage, ljus.............................................. 77
Samtal
hantering............................................. 396
inkommande....................................... 396
Spolarvätska, påfyllning........................... 345
Queue Assist............................................ 202
R
Radioprogramtyper (PTY)........................ 378
13
Rengöring
automattvätt.......................................
biltvätt.................................................
fälgar...................................................
klädsel.................................................
säkerhetsbälten..................................
Ratt............................................................ 76
knappsats..................................... 76, 366
rattinställning........................................ 76
Rattlås...................................................... 266
Rattmotstånd, hastighetsberoende......... 258
RDS.......................................................... 376
Rostskydd................................................ 360
Regenerering........................................... 294
Regnsensor................................................ 91
Rekommendationer vid körning............... 289
Rekommenderade barnskydd
tabell..................................................... 43
Relä-/säkringsbox, se Säkringar.............. 349
478
Sensus....................................................... 68
Serviceläge.............................................. 342
Serviceprogram....................................... 326
Signalingång, extern........................ 366, 388
SIPS-bag................................................... 33
Slitagevarnare.......................................... 307
Släpfordonsstabilisator.................... 181, 301
Spin control............................................. 181
Stabilitet- och dragkraftssystem
handhavande...................................... 182
Stabilitets- och dragkraftssystem.... 181, 183
Stabilitetssystem..................................... 181
13 Index
Start/Stop................................................ 275
funktion och handhavande................. 276
motorn stoppar inte............................ 277
Startbatteri....................................... 289, 453
specifikation........................................ 453
överbelastning.................................... 289
Starthjälp................................................. 266
Startspärr................................................. 157
Stenskott och repor................................. 362
Stol, se Säten............................................ 71
Strålkastare.............................................. 337
Styrkraftsnivå, se Rattmotstånd.............. 258
Ställa in tidsavstånd................................. 210
Stämningsljus............................................ 86
Surround.......................................... 365, 371
Svängningsdämpare................................ 297
Symboler
kontrollsymboler....................... 60, 62, 64
varningssymboler........................... 60, 62
Symboler och meddelanden
Adaptiv farthållare............................... 208
Driver Alert Control............................. 233
Kollisionsvarnare med autobroms.......................................... 218, 229
LKA..................................................... 239
System
löser ut.................................................. 37
Säkerhetsbälte...........................................
baksäte.................................................
bältesförsträckare.................................
bältespåminnare...................................
graviditet...............................................
lossa.....................................................
ta på......................................................
24
27
27
27
26
26
25
Säkerhetsläge............................................ 38
förflyttning............................................. 40
startförsök............................................. 39
Säkerhetsspärr
barn....................................................... 42
Säkringar..................................................
allmänt................................................
byte.....................................................
motorrum............................................
under handskfack...............................
under höger framstol..........................
349
349
349
350
353
356
Säkringscentral........................................ 349
Säten.......................................................... 71
elmanövrerade...................................... 72
eluppvärmning.................................... 129
fällning av ryggstöd bak....................... 75
fällning av ryggstöd fram...................... 72
nackskydd bak..................................... 74
T
Taklast, max vikt...................................... 430
Tankning.......................................... 174, 293
påfyllning............................................ 291
påfyllning med reservdunk................. 293
tanklucka............................................ 290
tanklucka, låsning............................... 174
tanklucka, manuell öppning................ 290
Telefon
ansluta................................................
handsfree............................................
inkommande samtal...........................
registrera telefon.................................
ringa samtal........................................
röststyrning.........................................
ta emot samtal....................................
telefonbok...........................................
telefonbok, genväg.............................
393
396
396
393
396
405
397
399
399
13
Temperatur
faktisk temperatur............................... 122
Temperaturreglering................................ 131
Tjänstevikt................................................ 430
Torkarblad................................................
byte.....................................................
byte bakruta........................................
rengöring............................................
serviceläge..........................................
342
343
344
344
342
Torkare och spolning................................. 91
479
13 Index
Totalvikt................................................... 430
Tätningsvätska......................................... 324
Traction control........................................ 181
Trafikinformation (TP) .............................. 377
Trafikskyltsinformation............................. 184
begränsningar..................................... 186
handhavande...................................... 184
Transmission............................................ 268
13
Vadning.................................................... 287
U
Underhåll
rostskydd............................................ 360
Transmissionsolja
volym och kvalitet............................... 438
Upplåsning
från insidan......................................... 171
från utsidan......................................... 169
Transponder.............................................. 18
Upplåsning med nyckelblad.................... 167
Trippmätare............................................... 67
Urkoppling av växelväljarspärr................ 274
Trippmätare nollställning......... 114, 117, 118
USB, anslutning....................................... 389
Trygghetsbelysning........................... 87, 158
USB-ingång............................................. 388
TSA – släpfordonsstabilisator.......... 181, 301
Utsläpp av koldioxid................................ 442
Tunneldetektering...................................... 80
Tunnelkonsol...........................................
12 V-uttag...........................................
armstöd..............................................
cigarettändare och askkopp...............
144
147
145
145
Tuta............................................................ 77
TV............................................................. 412
Typbeteckningar...................................... 427
Typgodkännande
Bluetooth®.......................................... 456
fjärrnyckelsystem................................ 454
radarsystem........................................ 454
480
V
W
WHIPS
barnstol/barnkudde.............................. 36
pisksnärtskydd............................... 35, 37
sittställning............................................ 36
Varningsblinkers........................................ 84
Varningslampa
adaptiv farthållare............................... 196
kollisionsvarnare................................. 224
stabilitets- och dragkraftssystem....... 181
Varningslampor
bältespåminnare............................. 27, 65
fel i bromssystemet.............................. 65
generatorn laddar inte.......................... 65
krockkuddar-SRS................................. 65
lågt oljetryck......................................... 65
parkeringsbroms åtdragen................... 65
varning.................................................. 65
Varningsljud
kollisionsvarnare................................. 224
Varningssymboler.......................... 60, 62, 65
Varningstriangel....................................... 317
Varselljus.................................................... 79
Vattenavvisande ytskikt, rengöring.......... 360
Vatten- och smutsavvisande ytskikt........ 360
Vaxning.................................................... 359
Ventilation................................................ 125
Vikter
tjänstevikt........................................... 430
13 Index
Vindruta
eluppvärmning.................................... 132
Å
Vindruta, eluppvärmning............................ 95
Återställning av fönsterhissar..................... 94
Vindrutespolning........................................ 92
Återställning av yttre backspeglar............. 95
Vindrutetorkare.......................................... 91
regnsensor............................................ 91
Vinterdäck................................................ 309
Vinterkörning............................................ 289
Ä
Ägarmanual, miljömärkning....................... 22
Volvo Sensus............................................. 68
Värmereflekterande vindruta...................... 18
Vätskor, volymuppgifter 437, 438, 439,
440,
441
Ö
Κverhettning............................................ 295
Vätskor och oljor.............. 437, 438, 439, 441
Växellåda......................................... 267, 268
automat....................................... 269, 272
manuell............................................... 268
13
Växelväljarspärr....................................... 274
Växelväljarspärr, mekanisk urkoppling.... 274
Växlingsindikator..................................... 268
Y
Yttermått.................................................. 429
Yttertemperaturmätare.............................. 67
Yttre backspeglar...................................... 94
481
13 Index
13
482
Volvo Car Corporation 16793 (Swedish), AT 1348, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising