Volvo | V50 | Ägarmanual | Volvo V50 2004 Ägarmanual

Volvo V50 2004 Ägarmanual
2004
VOLVO
V50
TP 7020 (Swedish). Printed in Sweden, Göteborg 2003
INSTRUKTIONSBOK V50
TP 7020
WEB EDITION
2004
Bäste Volvoägare
Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och
komfort. Volvo är en av världens säkraste personbilar. Din Volvo är också konstruerad för att uppfylla gällande säkerhets- och miljökrav.
För att öka Din trivsel med bilen rekommenderar vi att Du bekantar Dig med utrustning, anvisningar och underhållsinformation i denna
instruktionsbok.
Tack för att Du valde Volvo!
Instruktionsboken
Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att
läsa instruktionsboken, helst före den första
åkturen. Då får du möjlighet att bekanta dig
med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst
ska hanteras i olika situationer och lär dig
utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt.
Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar
som finns i boken:
VARNING!
Varningstexter visar på risk för att
personskada kan uppstå om inte
instruktionerna följs.
VIKTIGT!
Viktigttexter visar på en risk för att bilen
kan skadas om inte instruktionerna följs.
Den utrustning som beskrivs i
instruktionsboken finns inte i alla bilmodeller.
I boken beskrivs, förutom standardutrustning,
även tillval (fabriksmonterad utrustning) och
vissa tillbehör (extrautrustning).
OBS! Volvos bilar är olika utrustade beroende
på anpassningar för olika marknaders behov
och nationella eller lokala lagar och
bestämmelser.
De specifikationer, konstruktionsuppgifter
och illustrationer som finns i instruktionsboken
är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
© Volvo Personvagnar AB
Volvos miljöfilosofi
Avgasrening
Volvos verkstäder och miljön
Miljö, säkerhet och kvalitet är Volvo
Personvagnars tre kärnvärden, vilka vägleder
all verksamhet. En Volvo uppfyller stränga
internationella miljökrav och är dessutom
tillverkad i resurseffektiva fabriker med
låga utsläpp. De flesta enheter inom
Volvo Personvagnar är certifierade enligt
miljöstandard ISO 14001 eller EMAS,
vilket leder till ständiga förbättringar inom
miljöområdet. Volvo har som första bilmärke
en tredjeparts certifierad miljövarudeklaration
där kunden kan jämföra miljöpåverkan från
olika modeller och motorer. Läs mer på
www.epd.volvocars.se
Din Volvo är tillverkad enligt konceptet ”Ren
inifrån och ut”, ett koncept som innefattar ren
kupémiljö samt högeffektiv avgasrening. Din
bil sparar bränsle och släpper ut minimala
mängder skadliga ämnen. Den ser dessutom
till att du och dina passagerare slipper
andas in utsläpp från andra bilar genom
att rena luften som kommer in i kupén. Ett
sofistikerat luftreningssystem säkerställer att
luften i kupén är renare än luften utanför.
Interiören är fri från allergiframkallande
ämnen och på kylaren finns en särskild
beläggning, Premair®1 , som omvandlar
skadligt marknära ozon till rent syre.
Genom att underhålla bilen regelbundet hos
en Volvoverkstad kan du skapa förutsättning
för låg bränsleförbrukning och på så vis
bidra till en renare miljö. Personalen har det
kunnande och de verktyg som garanterar
högsta möjliga miljöomsorg.
Spara miljön
Vi tror att våra kunder delar vår omtanke om
miljön. Du kan själv bidra till att spara miljön
genom att köpa miljömärkta bilvårdsprodukter
samt göra service och underhålla bilen enligt
anvisningarna i instruktionsboken.
*¦OOHU ELODU PHG IHPF\OLQGULJD PRWRUHU
,QWURGXNWLRQ
Här följer några råd om hur du kan spara på
miljön:
• Ha alltid rätt däcktryck. För lågt tryck i
däcken ger högre bränsleförbrukning.
• Takräcken och skidboxar ger
högre luftmotstånd och höjer
bränsleförbrukningen avsevärt. Demontera
dem direkt efter användning.
• Töm bilen på onödiga saker. Ju mer last
desto högre bränsleförbrukning.
• Om bilen är utrustad med motorvärmare,
använd alltid den före kallstart. Det sänker
förbrukningen och minskar utsläppen.
• Kör mjukt, undvik snabba och onödiga
accelerationer samt häftiga inbromsningar.
• Kör på högsta möjliga växel. Lägre varvtal
ger lägre förbrukning.
• Lätta på gaspedalen vid medlut.
• Använd motorbromsen, släpp gasen och
växla ner.
• Undvik tomgångskörning. Stäng av motorn
vid väntetider i trafiken.
• Tänk på att hantera miljöfarligt avfall som
t.ex. batterier och olja på ett miljövänligt
sätt. Rådgör med din Volvoverkstad om du
är osäker på hur de ska deponeras.
• Underhåll tänd- och bränslesystem som
direkt minskar avgasutsläppen.
Genom att följa dessa råd kan du sänka
bränsleförbrukningen utan att varken restiden
ökar eller nöjet med bilkörningen minskar. Du
sparar bilen, pengar och jordens resurser.
,QQHK§OOVI¸UWHFNQLQJ
Instrumentöversikt
8
Säkerhet
13
Instrument och reglage
33
Klimat
61
Interiör
73
Lås och larm
87
Start och körning
97
Hjul och däck
123
Bilvård
137
Underhåll och service
143
Infotainment
168
Tekniska data
195
,QQHK§OOVI¸UWHFNQLQJ
Instrumentöversikt
Översikt vänsterstyrd bil
8
Översikt högerstyrd bil
10
Reglagepanel i förardörr
12
Instrumentöversikt
Översikt vänsterstyrd bil
Vänsterstyrd bil
Instrumentöversikt
1. Rattinställning
2. Motorhuvöppnare
23. Display för klimatanläggning och
infotainment
3. Reglagepanel
24. Infotainment
4. Körriktningsvisare, helljus, färddator
25. Inställningar för klimatanläggning,
5. Belysning, öppnare för tanklucka
6. Dörröppningshandtag, centrallås
7. Ventilationsmunstycken instrumentpanel
8. Ventilationsmunstycke sidoruta
9. Konstantfarthållare
10. Signalhorn, krockkudde
11. Kombinationsinstrument
12. Knappsats Infotainment
13. Vindrutetorkare och spolare,
strålkastarspolare
14. Tändningslås
infotainment och personliga inställningar
26. Klimatanläggning
27. Växelspak
28. Ventilationsmunstycke, sidoruta
29. Dörröppningshandtag
30. Handskfack
31. Reglagepanel
32. Parkeringsbroms
33. Eluttag/cigarettändare
34. Stabilitetssystem STC eller DSTC
35. Strömställare, valfri utrustning
15. Inre backspegel, kompass
16. Bältespåminnare
17. Innerbelysning vänster sida
18. Rörelsedetektor, larm
19. Innerbelysning funktionsströmställare
20. Plats för strömställare tillbehör
21. Innerbelysning höger sida
22. Manövrering, taklucka
Instrumentöversikt
Översikt högerstyrd bil
Högerstyrd bil
Instrumentöversikt
1. Strömställare, eftermonterat tillbehör
22. Inre backspeglar, kompass
2. Stabilitetssystem STC eller DSTC
23. Tändningslås
3. Eluttag
24. Körriktningsvisare, helljus, färddator
4. Parkeringsbroms
25. Konstantfarthållare
5. Reglagepanel
26. Kombinationsinstrumentet
6. Handskfack
27. Signalhorn, krockkudde
7. Centrallås
28. Infotainment
8. Ventilationsmunstycke, sidoruta
29. Ventilationsmunstycke, sidoruta
9. Ventilationsmunstycken,
30. Centrallås
instrumentpanel
10. Växelspak
11. Klimatanläggning
12. Inställningar, klimatanläggning och
infotainment
13. Infotainment
31. Belysning, öppnare för tanklucka
32. Vindrutetorkare och spolare,
strålkastarspolare
33. Reglagepanel
34. Motorhuvöppnare
35. Rattinställning
14. Display, klimatanläggning och
infotainment
15. Manövrering taklucka
16. Innerbelysning, vänster sida
17. Centrallås
18. Innerbelysning, strömställare
19. Strömställare, eftermonterat tillbehör
20. Innerbelysning, höger sida
21. Bältespåminnare
Instrumentöversikt
Reglagepanel i förardörr
1. Elektrisk barnsäkerhetsspärr (tillval).
2. Fönsterhissar
3. Yttre backspegel, vänster sida
4. Yttre backspeglar, inställning
5. Yttre backspegel, höger sida
6¦NHUKHW
Säkerhetsbälten
14
Krockkuddar
17
Sidokrockkuddar
20
Krockgardin
22
WHIPS
23
När aktiveras säkerhetssystemen
25
Krockstatus
26
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
27
Barnsäkerhet
28
Säkerhetsbälten
Lossa bältet:
• Tryck på den röda knappen i låset och låt
sedan rullen dra in bältet. Om det inte
rullats in helt, mata in bältet för hand så att
det inte hänger löst.
Sträckning av höftband. Bandet ska sitta lågt.
Använd alltid säkerhetsbältet
En inbromsning kan få svåra följder om
inte säkerhetsbältet används. Se därför
till att samtliga passagerare tagit på sig
säkerhetsbältet. Vid en olycka kan annars
de som sitter i baksätet slungas fram mot
framstolarnas ryggstöd.
Ta på säkerhetsbältet:
• Dra långsamt ut bältet och lås fast det
genom att skjuta ner dess låstunga i låset.
Ett kraftigt ”klick” indikerar att bältet är låst.
Bältet spärras och kan inte dras ut:
• om det dras ut för snabbt
• vid bromsning och acceleration
• om bilen lutar kraftigt.
För att bältet ska ge maximalt skydd, är det
viktigt att det ligger väl an mot kroppen. Luta
inte ryggstödet för långt bakåt. Bältet är
avsett att skydda vid normal sittställning.
Tänk på att:
• inte använda clips eller annat som hindrar
bältet att sitta åt ordentligt
• bältet inte får vara snott eller vridet
• höftbandet ska sitta lågt (inte över buken)
• sträcka höftbandet över höften genom att
dra i diagonalbandet enligt bilden.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
VARNING!
Varje bälte är avsett för endast en person.
VARNING!
• Om bältet har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision, ska hela bältet bytas ut. Detta
inkluderar rulle, fästen, skruvar och lås.
En del av bältets skyddsegenskaper
kan ha gått förlorade även om det verkar
oskadat. Byt också bältet om det är
slitet eller skadat. Det nya bältet ska
vara typgodkänt och avsett för samma
plats som det utbytta bältet.
• Gör aldrig några ändringar eller
reparationer av bältet på egen hand.
Kontakta en Volvoverkstad.
ges ingen signal.) Förutom de båda tända
symbolerna hörs en ljudsignal som ändrar
frekvens beroende på bilens hastighet.
Bältespåminnare2
I takkonsolen (ovanför backspegeln) lyser en
symbol som påminnelse att säkerhetsbältet
inte används. Det visas även en symbol
som lyser på instrumentpanelen. Om bilen
står stilla upphör påminnelsen efter ca 6
sekunder.
Baksäte
Bältespåminnaren aktiveras om en
passagerare i baksätet tar av sig
säkerhetsbältet under färd.
Om någon av bakdörrarna öppnas och
stängs känner systemet under tio sekunder
av hur många bälten som används och visar
antalet i informationsdisplayen med t.ex. 2-3
BÄLTEN ANVÄNDS BAK. Ingen ljus- eller
ljudpåminnelse ges. Det sker först när ett
bälte tas av.
Bältespåminnaren för baksätet kan stängas
av:
• Håll in READ-knappen på vänster rattspak
tills ett meddelande verifierar att funktionen
är avstängd.
Gravida kvinnor
Kvinnor som är gravida ska vara speciellt
noga med hur man sätter fast säkerhetsbältet.
Lägg bältet så att det inte blir onödigt
tryck på livmodern. Höftbandsdelen på
trepunktsbältet ska sitta lågt.
Framsäte
Symbolerna lyser så länge förare eller
passagerare fram inte har säkerhetsbältet på
sig. (Om barnstol är inkopplat i framsätet
%HURHQGH S§ PDUNQDG NDQ IXQNWLRQHUQD YDULHUD Q§JRW
Bältesförsträckare
Alla säkerhetsbälten (utom mittplatsen bak)
är utrustade med bältesförsträckare. En
mekanism i bältesförsträckaren sträcker åt
bältet runt kroppen i kollisionsögonblicket.
Bältet fångar då snabbare upp den åkande.
Märkning på säkerhetsbälten med
bältesförsträckare
Krockkuddar
VARNING!
• Inga föremål eller tillbehör får placeras
eller klistras på eller i närheten av
SRS AIRBAG-panelen (ovanför
handskfacket) samt i området som
påverkas av krockkudden.
• Gör aldrig några ingrepp i SRS-delarna
i ratten eller på panelen ovanför
handskfacket.
Krockudde på förarsidan
Krockkudde på passagerarsidan3
Som ett komplement till säkerhetsbältet,
är bilen utrustad med en krockkudde SRS
(Supplemental Restraint System) i ratten.
Krockkudden är monterad hopvikt i rattens
centrum. Ratten är märkt med SRS AIRBAG.
Krockkudden på passagerarsidan ligger
hopvikt i ett fack ovanför handskfacket.
Panelen är märkt med SRS AIRBAG.
VARNING!
Säkerhetsbältet och krockkudden
samverkar. Om bältet inte används eller
används på ett felaktigt sätt kan detta
påverka krockkuddens effekt vid en
kollision.
VARNING!
• Placera aldrig barn i barnstol eller
barnkudde om det finns krockkudde på
passagerarsidan.
• Låt aldrig barn stå eller sitta framför
passagerarstolen.
• Personer som är kortare än 140 cm ska
aldrig sitta i passagerarsätet fram.
VARNING!
För att inte skadas om krockkudden löses
ut, måste passageraren sitta så upprätt
som möjligt med fötterna på golvet och
ryggen mot ryggstödet. Säkerhetsbältet
ska vara fastspänt.
$OOD ELODU KDU LQWH NURFNNXGGH S§ SDVVDJHUDUVLGDQ 'HQ NDQ YDUD ERUWYDOG YLG LQN¸SHW
VARNING!
Om varningssymbolen för SRS förblir
tänd eller tänds under körning, är det
ett tecken på att SRS-systemet inte
har fullgod funktion. Symbolen kan
även indikera fel på bälteslås, SIPSeller IC-systemet. Kontakta snarast en
Volvoverkstad.
Placering av krockkudde på passagerarsida,
vänsterstyrd respektive högerstyrd bil
Varningssymbol i kombinationsinstrumentet
SRS-systemet övervakas kontinuerligt av
bilens elektroniska system. Varningssymbolen
i kombinationsinstrumentet tänds när
startnyckeln vrids till läge I, II eller III.
Symbolen släcks efter ca sex sekunder om
SRS-systemet är felfritt.
Tillsammans med varningssymbolen
visas ett meddelande i
informationsdisplayen.
Om varningssymbolen är trasig,
tänds varningstriangeln och
meddelandet SRS-AIRBAG/SERV.
SNARAST visas i
informationsdisplayen.
OBS! I vissa kollisionssituationer aktiveras
endast en (eller ingen) krockkudde.
VARNING!
Ingrepp i SRS-systemet kan orsaka
felaktig funktion och få allvarliga
personskador till följd.
Reparation får endast utföras av en
Volvoverkstad.
Tvåstegs krockkuddar
SRS-systemet, vänsterstyrd bil.
SRS-systemet, högerstyrd bil.
SRS-systemet
OBS! Sensorerna (3) reagerar olika
beroende på krockförlopp och om
säkerhetsbältet på förarsidan respektive
passagerarsidan i framsätet används eller
inte. Olyckssituationer kan därför uppstå, då
endast en av krockkuddarna aktiveras.
SRS-systemets sensorer känner vid en
kollision av den hastighetsreducering som
orsakas av kollisionen. Systemet beräknar om
kollisionen har sådan karaktär att en eller flera
krockkuddar behöver utlösas för att skydda
de åkande.
Systemet består av en gasgenerator (1)
omgiven av den uppblåsbara krockkudden
(2). Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar
sensorer (3) som aktiverar gasgeneratorns
tändare och kudden blåses upp, samtidigt
som den blir varm. För att dämpa islaget
mot kudden töms den igen när den pressas
samman. I samband med detta bildas en
del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela
förloppet, med uppblåsning och tömning av
kudden, sker på några tiondels sekunder.
(Volvo Dual-Stage Airbag)
Om en kollision är mindre våldsam men
ändå så våldsam att det finns risk för
personskador, utlöses krockkuddarna med
reducerad kapacitet. Om kollisionen är av
större omfattning utlöses krockuddarna med
full kapacitet.
Sidokrockkuddar
Barnstol och sidokrockkudde
Barnstol/barnkudde kan placeras i framsätet
såvida inte bilen är utrustad med krockkudde
på passagerarsidan.
Sidokrockuddar - SIPS-bag
En stor del av kollisionskraften fördelas av
SIPS till balkar, stolpar, golv, tak och andra
delar av karossen. Sidokrockkuddarna
skyddar bröstet och är en viktig del av SIPS.
SIPS-bag-systemet består av två huvuddelar:
Sidokrockkudde och sensorer.
Sidokrockkudden är placerad i framstolens
ryggram, och sensorer i den mittersta och
bakre stolpens insida.
VARNING!
Sidokrockkuddarna är ett komplement
till SIPS-systemet. Använd alltid
säkerhetsbältet.
VARNING!
• Ingrepp i SIPS-bag-systemet kan
orsaka felaktig funktion och allvarliga
personskador. Kontakta istället en
Volvoverkstad.
• Placera inga föremål i området mellan
stolens yttre sida och dörrpanelen
eftersom detta område kan påverkas av
sidokrockkudden.
VARNING!
Använd endast överdragsklädslar som
godkänts av Volvo. Andra klädslar kan
hindra sidokrockkuddarnas funktion.
Vänsterstyrd bil
Högerstyrd bil
SIPS-bag-systemet
SIPS-bag-systemet består av gasgenerator
(1), sidokrockkudde (2) och sensorer
(3). Vid en tillräckligt kraftig kollision
reagerar sensorerna, som i sin tur aktiverar
gasgeneratorn med följd att sidokrockkudden
blåses upp. Kudden blåses upp mellan den
åkande och dörrpanelen och dämpar på så
sätt stöten i kollisionsögonblicket samtidigt
som kudden töms. Sidokrockkudden blåses
normalt endast upp på krocksidan.
Krockgardin
Egenskaper
Krockgardinen är ett komplement till SIPS.
Den sitter osynligt monterad längs med
innertakets båda sidor. Den skyddar både
i fram- och baksätet. Om bilen blir påkörd
från sidan blåses krockgardinen upp inom
några tusendelar av en sekund. Den är
sedan upplåst under ca tre sekunder för
att ge maximalt skydd vid komplicerade
kollisionsförlopp.
Krockgardinen aktiveras av SIPS-systemets
krocksensorer om bilen blir påkörd från sidan.
Vid aktivering gasfylls krockgardinen.
Krockgardinen hjälper till att skydda förarens
och passagerarnas huvuden från att slå emot
bilens insida vid en kollision.
VARNING!
• Häng eller fäst aldrig något i handtagen
i taket. Kroken är endast avsedd för
lättare ytterplagg (inte för hårda föremål
som t.ex. paraplyer).
• Skruva inte fast eller montera
någonting i bilens innertak, dörrstolpar
eller sidopaneler. Den avsedda
skyddseffekten kan då utebli. Endast
Volvos originaldelar som är godkända
för placering inom dessa områden kan
användas.
VARNING!
Krockgardinen är ett komplement till
säkerhetsbältet.
Använd alltid säkerhetsbältet.
WHIPS
VARNING!
• Om stolen har utsatts för en kraftig
belastning, t.ex. i samband med en
kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet
kontrolleras av en Volvoverkstad.
• Delar av WHIPS-systemets
skyddsegenskaper kan ha gått
förlorade även om stolen verkar vara
oskadad. Kontakta en Volvoverkstad för
kontroll av systemet även efter mindre
påkörningsolyckor bakifrån.
Skydd mot pisksnärtsskador WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består av ett energiupptagande
ryggstöd samt ett för systemet anpassat
nackskydd i framsätets stolar.
Systemet aktiveras vid en krock bakifrån där
krockvinkel, hastighet och det krockande
fordonets egenskaper inverkar.
VARNING!
WHIPS-systemet är ett komplement
till säkerhetsbältet. Använd alltid
säkerhetsbältet.
Stolens egenskaper
När WHIPS-systemet aktiveras fälls
framstolarnas ryggstöd bakåt så att
sittställningen för föraren och passageraren
i framsätet förändras. På detta sätt
minskas risken för pisksnärtsskador, s.k.
Whiplash-skador.
VARNING!
Gör aldrig några ändringar eller
reparationer av stolen eller
WHIPS-systemet själv. Kontakta
en Volvoverkstad.
Rätt sittställning
För bästa möjliga skydd bör förare och
passagerare i framsätet sitta mitt i sätet med
så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd
och huvud.
WHIPS-systemet och barnstol
WHIPS-systemet inverkar inte negativt
på bilens skyddsegenskaper beträffande
barnstol.
Det går bra att placera:
• en barnstol i passagerarstolen i framsätet,
så länge det inte finns någon krockkudde
på passagerarsidan som är aktiverad.
• en bakåtvänd barnstol i baksätet som har
stöd mot framstolens ryggstöd.
Hindra inte WHIPS-systemets
funktion
VARNING!
Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt
måste motsvarande framstol flyttas framåt
så att den inte har kontakt med det
nedfällda ryggstödet.
VARNING!
Placera inte boxliknande last så att denna
kläms fast mellan baksätets sittdyna och
framstolens ryggstöd. Tänk på att inte
hindra WHIPS-systemets funktion.
När aktiveras säkerhetssystemen
System
Aktiveras
Bältesförsträckare
Vid frontalkollision. Säkerhetsbältet sträcks runt kroppen så att det snabbare fångar upp den åkande.
Krockkuddar SRS
Vid kollision där det finns risk för att de åkande i framsätet skadas genom islag mot bilens instrumentpanel eller ratt.
Sidokrockkuddar SIPS
Vid sidokollision, när bilen träffas med tillräcklig kraft.
Krockgardin IC
Vid sidokollisioner. Gardinen minskar risken för huvudskador.
Pisksnärtsskydd WHIPS
Vid påkörning bakifrån. Minskar risken för att pisksnärtskada (whiplash) ska uppstå.
Om krockkuddarna har löst ut
rekommenderas följande:
• Bärga bilen till en Volvoverkstad. Kör inte
med utlösta krockkuddar.
• Låt en Volvoverkstad sköta byte av
komponenter i bilens säkerhetssystem.
Krockkuddarna löser inte alltid ut vid en
kollision. Det beror på att funktionen
inte behövdes vid just det tillfället och att
passagerarna skyddas av bilens övriga
säkerhetssystem.
OBS! Aktivering av SRS-, SIPS- och
IC-systemet sker endast en gång vid en
kollision.
VARNING!
SRS-systemets sensor är placerad i
mittkonsolen. Om kupégolvet blivit dränkt
med vatten eller annan vätska, lossa
batterikablarna. Försök inte starta bilen
eftersom krockkuddarna kan utlösas.
Bärga bilen till Volvoverkstad.
VARNING!
Kör aldrig med utlösta krockkuddar.
De kan försvåra styrningen av bilen.
Även andra säkerhetssystem kan vara
skadade. Den rök och det damm som
bildas vid utlösning av kuddarna kan vid
intensiv exponering förorsaka hud- och
ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta
med kallt vatten och kontakta läkare. Det
snabba utlösningsförloppet kan också, i
kombination med kuddens material, ge
friktions- och brännskador på huden.
Krockstatus
VARNING!
Försök aldrig själv reparera bilen eller
återställa elektroniken efter att den varit
i KROCKSTATUS. Det kan resultera i
personskador eller att bilen inte fungerar
som normalt.
Låt alltid en Volvoverkstad sköta kontroll
och återställandet av bilen till normal
status efter att KROCKSTATUS visats.
Förflyttning
Om normal status visas efter att
KROCKSTATUS återställts, kan bilen
försiktigt flyttas ur sitt trafikfarliga läge. Flytta
inte bilen längre än nödvändigt
Bärgning
Även om bilen verkar körbar efter att ha
försatts i KROCKSTATUS ska den inte köras
eller bogseras. Dolda skador kan under färd
göra bilen omöjlig att manövrera.
Startförsök
Körning efter kollision
Om bilen varit utsatt för en kollision,
kan texten KROCKSTATUS visas i
informationsdisplayen. Det reducerar bilens
funktionalitet.
KROCKSTATUS är ett skydd som träder i
kraft när kollisionen kan ha skadat någon viktig
funktion i bilen som t.ex bränsleledningar,
sensorer för något av skyddssystemen eller
bromssystemet.
Innan nytt startförsök görs:
• Undersök först att inget bränsle runnit från
bilen. Det får inte heller lukta bränsle.
VARNING!
Försök under inga omständigheter
återstarta bilen om det luktar bränsle
när meddelandet KROCKSTATUS visas.
Lämna bilen snarast.
Om allt verkar vara normalt och
bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök
göras.
• Ta först ur startnyckeln och sätt tillbaka
den. Bilens elektronik försöker då återställa
sig till normal status. Försök därefter starta
bilen.
VARNING!
Då bilen är försatt i KROCKSTATUS får
den inte bogseras. Den ska bärgas från
platsen till en Volvoverkstad.
Inspektion av krockkuddar och krockgardiner
Tidpunkt för inspektion
Det årtal och den månad, som anges
på dekalen på dörrstolpen/stolparna, är
den tidpunkt då man ska kontakta sin
Volvoverkstad för särskild inspektion och
ev. byte av krockkuddar, bältesförsträckare
och krockgardiner. Vid frågor om systemen,
kontakta en Volvoverkstad.
Denna dekal är placerad i bakre vänster
dörröppning.
1. Krockkudde på förarsidan
2. Krockkudde på passagerarsidan
3. Sidokrockkudde på förarsidan
4. Sidokrockkudde på passagerarsidan
5. Krockgardin på förarsidan
6. Krockgardin på passagerarsidan
Barnsäkerhet
OBS! Lagbestämmelser om hur barn får
placeras i bilen varierar från land till land. Ta
reda på vad som gäller.
Barnstol och krockkudde hör inte ihop
Barn ska sitta bra och säkert
Hur barnet placeras i bilen och vilken
utrustning som ska användas väljs med
hänsyn till barnets vikt och längd. I tabellen
"Placering av barn i bilen" s.30 finns de
uppgifter som behövs.
• Barn, oavsett ålder och storlek, ska alltid
sitta fastspända i bilen. Låt aldrig barn sitta
i knät på en passagerare.
Volvos egen barnsäkerhetsutrustning
är avsedd för just din bil. Använd
originalutrustning för att vara säker på att
fästpunkter och fästanordningar sitter rätt
och är tillräckligt starka.
Barnstol och krockkudde
Placera alltid barn i baksätet om krockkudden
på passagerarplatsen är aktiverad.
Barnet kan skadas allvarligt om krockkudden
blåses upp när det sitter i en barnstol
placerad på passagerarplatsen.
VARNING!
Passagerare kortare än 140 cm ska aldrig
sitta i framsätet.
Dekaler på instrumentpanelens sida
VARNING!
Placera aldrig barnstolen/barnkudden i
framsätet om det finns krockkudde på
passagerarsidan.
Placering av barn i bilen
Vikt/ålder
Framsäte
Baksätets ytterplatser
Baksätets mittplats
<10 kg
(0–9 månader)
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
9–18 kg
(9–36 månader)
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
Bakåtvänd barnstol, fästes med
säkerhetsbälte, stödben och fästband.
L: Typgodkännande nr E5 03135
15–36 kg
(3–12 år)
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
Alternativ:
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
Integrerad bälteskudde.
L: Typgodkännande nr E5 03168
Bälteskudde med eller utan ryggstöd.
L: Typgodkännande nr E5 03139
L: Passande för särskild barnstol enligt lista
i nämnt typgodkännande. Barnstolarna kan
vara av typen fordonsspecifik, begränsad,
halvuniversal eller universal.
VARNING!
• Placera aldrig barn i barnstol eller
på barnkudde i framsätet om
passagerarplatsens är försedd med
aktiverad krockkudde.
• Lämna aldrig barn utan uppsikt.
ISOFIX fästsystem för barnstolar
(tillval)
För ytterligare information om Volvos
barnsäkerhetsutrustning, kontakta Volvos
återförsäljare.
Integrerade bälteskuddar (tillval)
Uppfällning av bälteskudden
Volvos integrerade bälteskuddar för
ytterplatserna bak är speciellt konstruerade
för att ge en god säkerhet för barn.
I kombination med ordinarie bilbälten är
bälteskuddarna godkända för barn som väger
mellan 15 och 36 kg.
1. Dra i handtaget så att bälteskudden höjer
sig.
2. Fatta kudden med båda händerna och
för den bakåt.
3. Tryck tills den går i lås.
VARNING!
Bälteskudden måste vara i låst läge innan
barnet placeras där.
Kontrollera att:
• säkerhetsbältet ligger i kontakt med barnets
kropp och inte slackar eller är vridet
• bältet ligger rätt över axelpartiet
VARNING!
Om en integrerad bälteskudde varit utsatt
för en kraftig belastning, t.ex. i samband
med en kollision, ska hela bälteskudden
bytas ut. Det inkluderar säkerhetsbälte,
komplett med skruvar. Även om
bälteskudden verkar vara oskadad kan en
del av dess skyddsegenskaper ha gått
förlorade. Bälteskudden ska bytas om
den är mycket sliten.
• höftbandet är lågt placerat, över bäckenet,
för att ge bästa skydd
• bältet inte vidrör barnets hals eller ligger
nedanför axeln.
Justera noggrant nackstödets läge till barnets
huvud.
Se även s. 81.
Nedfällning
1. Dra i handtaget
2. För sätet nedåt och tryck tills det går i lås
OBS! Tänk på att först fälla ned bälteskudden
om sätets ryggstöd ska fällas framåt.
Byte av bälteskudde
Det är viktigt att den integrerade bälteskudden
sitter fast ordentligt. Överlåt därför bytet,
och eventuella reparationer av kudden, till en
Volvoverkstad. Gör inga ändringar på eller
tillägg till bälteskudden.
Montering av barnstol
Volvo har barnsäkerhetsprodukter som är
konstruerade för och utprovade av Volvo.
När man använder andra produkter som
finns på marknaden är det viktigt att man
läser den monteringsanvisning som medföljer
produkten.
• Sätt inte fast barnstolens fästband i stolens
längdjusteringsstång, fjädrar eller skenor
och balkar under stolen. Vassa kanter kan
skada fästbanden.
• Låt barnstolens ryggstöd vila mot
instrumentpanelen. Detta gäller bilar som
inte är utrustade med krockkudde på
passagerarplatsen eller om krockkudden
är avstängd.
• Placera aldrig barnstolen i framsätet om
bilen är utrustad med krockkudde på
passagerarplatsen som inte är avstängd.
Om det uppstår problem med montering
av barnsäkerhetsprodukten, kontakta
tillverkaren för tydligare anvisningar.
,QVWUXPHQW RFK UHJODJH
Kombinationsinstrumentet
34
Kontroll- och varningssymboler
36
Informationsdisplay
40
Eluttag och strömbrytare mittkonsolen
41
Belysningspanel
42
Vänster rattspak
44
Konstantfarthållare (tillval)
46
Höger rattspak
47
Rattinställning, varningsblinkers
49
Parkeringsbroms, eluttag
50
Elektriska fönsterhissar
51
Backspeglar
54
Elmanövrerad taklucka (tillval)
57
Personliga inställningar
59
Kombinationsinstrumentet
1. Hastighetsmätare
2. Körriktningsvisare, vänster
3. Varningssymbol
4. Informationsdisplay
Displayen visar information- eller
varningsmeddelanden, yttertemperatur
och klocka. När yttertemperaturen ligger
inom området +2 °C till –5 °C lyser
symbolen av en snöflinga i displayen.
Den varnar för halkrisk. När bilen stått
stilla kan yttertemperaturmätaren visa ett
för högt värde.
5. Informationssymbol
6. Körriktningsvisare, höger
7. Varvtalsmätare
Anger motorvarvtal i tusental varv/minut.
Nålen i varvtalsmätaren bör inte gå in i
det röda fältet.
11. Display
Visar växellägen i automatväxellåda,
regnsensor, vägmätare, trippmätare och
konstantfarthållare.
8. Kontroll- och varningssymboler
12. Helljusindikering
9. Bränslemätare
13. Knapp för klocka
10. Knapp för trippmätare
Används för att mäta korta sträckor.
Korta tryck på knappen växlar mellan de
båda trippmätarna T1 och T2. Ett långt
tryck (mer än 2 sekunder) nollställer
aktiverad trippmätare.
Vrid knappen för att ställa tiden.
14. Temperaturmätare
Temperaturmätare för motorns
kylsystem. Om temperaturen blir
onormalt hög och visaren går in i
det röda fältet visas ett meddelande
i displayen. Tänk på att t.ex. extra
strålkastare framför luftintaget försämrar
kylningen vid höga yttertemperaturer
och hård motorbelastning.
,QVWUXPHQW RFK UHJODJH
15. Kontroll- och varningssymboler
Kontroll- och varningssymboler
Funktionskontroll, symboler
Den gula informationssymbolen
tänds i kombination med text
i informationsdisplayen då en
avvikelse i något av bilens system
inträffat. Den kan även tändas i
kombination med andra symboler.
Samtliga kontroll- och varningssymboler
tänds då startnyckeln vrids till läge II före
start. Då verifieras att symbolerna fungerar.
När motorn startas ska samtliga symboler
slockna, utom den för handbromsen som
släcks först när den frigörs.
Om motorn inte startas inom fem sekunder
och
slocknar samtliga symboler utom
.
Vissa symboler kan sakna bakomliggande
funktion, beroende på bilens utrustning.
OBS! Efter ett servicerelaterat meddelande
kan bilen köras i ytterligare en tid. Rådgör
med din Volvoverkstad.
Symboler mitt i instrumentet
Den röda varningstriangeln tänds
då ett fel har indikerats som kan
påverka säkerheten och/eller
bilens körbarhet. Samtidigt
visas en förklarande text i
informationsdisplayen.
Varningssymbolen kan även tändas i
kombination med andra symboler.
1. Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte
köras vidare.
2. Läs informationen i informationsdisplayen.
3. Åtgärda enligt instruktion eller kontakta
en Volvoverkstad.
3. Dimljus bak
Symbolen lyser när dimljuset är
inkopplat.
4. Stabilitetssystem STC eller DSTC
Blinkande symbol indikerar att
stabilitetssystemet arbetar.
5. Ingen funktion
6. Motorförvärmare (diesel)
Kontrollsymboler - vänster sida
1. Fel i bilens avgasreningsystem
Kör till en Volvoverkstad för kontroll.
2. Fel i ABS-systemet
Om symbolen tänds är systemet
ur funktion. Bilens ordinarie
bromssystem fungerar fortfarande,
men utan ABS-funktionen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Kör till en Volvoverkstad för kontroll av
ABS-systemet om symbolen förblir tänd.
Symbolen tänds då förvärmning av
motorn pågår. Förvärmning sker då
temperaturen understiger -2 °C. När
symbolen släckts kan bilen startas.
7. Låg nivå i bränsletank
Det finns ca 8 liter kvar när symbolen
tänds.
Kontrollsymboler - höger sida
1. Kontrollsymbol för släp
Symbolen blinkar när man använder
bilens och släpets körriktningsvisare.
Om symbolen inte blinkar är någon
av lamporna på släpet eller bilen
defekt.
2. Parkeringsbroms åtdragen
Symbolen lyser även om
parkeringsbromsen endast är
åtdragen ett "snäpp". Kontrollera att
spaken är ordentligt åtdragen.
3. Krockkuddar – SRS
Om symbolen förblir tänd eller tänds
under körning har ett fel upptäckts
i bälteslåset, SRS- SIPS- eller
IC-systemet. Kör snarast till en
Volvoverkstad för kontroll.
4. För lågt oljetryck
Om symbolen tänds under körning
är motorns oljetryck för lågt. Stanna
motorn omedelbart och kontrollera
oljenivån i motorn, fyll på vid behov.
Om symbolen tänds och oljenivån är
normal, kontakta en Volvoverkstad.
5. Bältespåminnare
Symbolen lyser så länge någon
i framsätet inte tagit på sig
säkerhetsbältet.
6. Generatorn laddar inte
Om symbolen tänds under körning
finns ett fel i det elektriska systemet.
Uppsök en Volvoverkstad.
7. Fel i bromssystemet
Om symbolen tänds kan
bromsvätskenivån vara för låg.
1. Stanna bilen på en säker plats och
kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren.
2. Om nivån är under MIN i behållaren
bör bilen inte köras vidare, utan bärgas
till en Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
Om BROMS- och ABS-symbolerna
är tända samtidigt kan fel ha uppstått
i bromskraftsfördelningen.
VARNING!
Om BROMS- och ABS-symbolerna
är tända samtidigt finns det risk
att bakvagnen sladdar vid kraftig
inbromsning.
Påminnelse - ej stängda dörrar
Om en av dörrarna, motorhuven eller
bakluckan inte är riktigt stängd, kommer
föraren att göras uppmärksam på detta.
Låg fart
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
• Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
• Om symbolerna förblir tända, kontrollera
nivån i bromsvätskebehållaren.
• Om nivån i bromsvätskebehållaren är
normal och symbolerna fortfarande är
tända, kan bilen under stor försiktighet
köras till en Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
• Om nivån ligger under MIN i
bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras
vidare utan bärgas till en Volvoverkstad för
kontroll av bromssystemet.
Då bilen rullar i högst 7 km/h
tänds symbolen samtidigt
som FÖRARDÖRR ÖPPEN,
PASSAGERARDÖRR ÖPPEN,
VÄNSTER BAKDÖRR ÖPPEN, eller
HÖGER BAKDÖRR ÖPPEN, visas
i displayen.
Stanna bilen på första bästa säkra
plats och stäng den dörr eller lucka
som är öppen.
Hög fart
Då bilen körs i minst 7 km/h tänds
symbolen samtidigt som displayen
visar någon av de texter som visas i
föregående stycke.
Motorhuv4 och baklucka
Oavsett hastighet tänds symbolen
och MOTORHUV ÖPPEN alternativt
BAKLUCKA ÖPPEN visas i
displayen.
(QGDVW ELODU PHG ODUP
Informationsdisplay
Meddelanden
Samtidigt som en varnings- eller
kontrollsymbol tänds visas ett kompletterande
meddelande i informationsdisplayen.
• Tryck in READ-knappen (A).
Bläddra mellan meddelanden med
READ-knappen.
Meddelanden om fel bevaras i en minneslista
tills dess att felet åtgärdats.
OBS! Om ett varningsmeddelande visas
när färddatorn används, måste meddelandet
läsas (tryck på READ-knappen) innan den
tidigare aktiviteten kan återupptas.
Meddelande
Innebörd
STANNA SNARAST
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
STANNA MOTORN
Stanna och stäng av motorn. Allvarlig skaderisk.
SERV. SNARAST
Lämna in din bil för kontroll omgående.
SE MANUAL
Läs instruktionsboken.
SERV. ERFORDRAS
Låt kontrollera din bil så snart som möjligt.
DAGS FÖR SERVICE
Dags för service. Tidpunkten påverkas av antal körda mil, antal månader sedan senaste
service och motorns körtid.
Eluttag och strömbrytare mittkonsolen
Cigarettändare (tillval)
Tändaren aktiveras genom att knappen
trycks in. När tändfunktionen är klar hoppar
knappen ut igen. Dra ut tändaren och använd
glöden att tända med.
Stabilitetssystem STC eller
DSTC5
Stabilitetssystemet aktiveras automatiskt när
bilen startas.
Eluttag, DSTC-system, extra utrustning
12V eluttag
Eluttaget kan användas för olika tillbehör
avsedda för 12V, t.ex. mobiltelefon eller
kylbox. Max strömuttag är 10A.
För att uttaget ska leverera ström måste
startnyckeln vara i minst läge I.
För att reducera stabilitetssystemets funktion:
• Håll knappen intryckt minst en halv sekund.
För ytterligare information, se s.110.
VARNING!
Bilens köregenskaper förändras om
stabilitetssystemets funktion reduceras.
Extrautrustning
Plats för extra strömbrytare till eftermonterad
utrustning.
VARNING!
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det
inte används.
7LOOYDO YLVVD PDUNQDGHU
Belysningspanel
Bilar med automatiskt halvljus (vissa
länder)
Halvljuset tänds automatiskt då startnyckeln
vrids till körläge (II) och kan inte släckas. Det
automatiska halvljuset kan kopplas bort inför
resor till länder där automatiskt halvljus inte är
lämpligt. Kontakta en Volvoverkstad.
Samtidigt som halvljuset tänds, tänds
också positions-/parkeringljus (fram
och bak), nummerskyltsbelysning och
instrumentbelysning.
Positions-/parkeringsljus
1. Ljushöjdsreglering
Strålkastarljusens höjd justeras med detta
reglage. Det används t.ex. när bilen är så
tungt lastad att det påverkar ljushöjden.
• Normal ljushöjd - för reglaget uppåt (0).
• Sänkt ljushöjd - för reglaget nedåt.
Bilar med Bi-Xenon-belysning (tillval) har
automatisk ljushöjdsreglering.
2. Strålkastare och positions-/
parkeringsljus
All belysning släckt.
Positions-/parkeringsljus fram
och bak samt nummerskylts- och
instrumentbelysning.
Hel- och halvljus
Startnyckeln i läge II: Strålkastarna
(samt positions-/parkeringsljus fram
och bak, nummerskylts- och
instrumentbelysning) är tända.
OBS! För att helljuset ska kunna tändas
måste ljusomkopplaren vridas till detta läge.
Det går dock att blinka med helljuset i alla
lägen även utan att nyckeln sitter i låset. Se
även s.44.
3. Instrumentbelysning
Manuell reglering:
• Starkare belysning - för reglaget uppåt.
• Svagare belysning - för reglaget nedåt.
Automatisk reglering:
En skymningsgivare reglerar automatiskt all
instrumentbelysning.
4. Dimstrålkastare (tillval)
Startnyckeln i läge II:
• Tryck på knappen.
Dimstrålkastaren lyser i kombination med
positions-/parkeringsljus och hel-/halvljus.
Dioden i knappen lyser när dimstrålkastaren
lyser.
OBS! I vissa länder får halvljus eller
helljus inte användas i kombination med
dimstrålkastare.
5. Tanklucka
• Tryck på knappen för att öppna luckan som
täcker tanklocket.
,QVWUXPHQW RFK UHJODJH
6. Dimbakljus
Startnyckeln i läge II:
• Tryck på knappen för att tända dimbakljuset.
Det lyser i kombination med dimstrålkastare
eller hel-/halvljus. Lysdioden i knappen
och symbolen i kombinationsinstrumentet
tänds.
Om dimstrålkastaren och hel- eller
halvljuset stängs av och sätts på igen,
slocknar dimbakljuset. Tryck på knappen
för att sätta på det igen.
Bländning
Tänk på att stänga av dimbakljuset när det
syns en bil i backspegeln. Det är endast den
sista bilen i en kö som ska ha dimbakljuset
tänt.
OBS! Bestämmelser för användning av
dimbakljus och dimstrålkastare varierar från
land till land.
Vänster rattspak
Omkoppling, hel- och halvljus (3)
För spaken mot dig förbi blinkläget och släpp
den för att ställa in strålkastarna på helrespektive halvljus.
Ledbelysning (3)
Körriktningsvisare, ljusomkopplare och helljusblink
Tryckpunktsläge (1)
Vid filbyte eller omkörning, för spaken till
kännbart motstånd. Den återgår när den
släpps. Manövern ger tre blinkningar.
Normalsväng (2)
Körriktningsvisarna tänds när spaken förs i
rattens riktning. När ratten vrids tillbaka efter
en sväng slås visarna automatiskt av.
Helljusblink (3)
För spaken mot dig (tills du känner ett lätt
motstånd). Helljuset lyser tills du släpper
spaken igen.
Gör så här om du lämnar bilen när det är
mörkt ute eller vid svag belysning:
1. Ta nyckeln ur tändningslåset.
2. För rattspaken mot dig.
3. Stig ur bilen.
4. Lås dörren.
Nu tänds halvljus, positions-/ parkeringsljus,
nummerskyltsbelysning och lamporna i de
yttre backspeglarna (tillval). Belysningen
förblir tänd i 30, 60 eller 90 sekunder.
Önskad tidsinställning kan göras i menyn Car
settings i mittkonsolens display. Se vidare i
avsnittet Personliga inställningar.
Färddator
Reglage
För att få tillgång till färddatorns information
måste tumhjulet INFO (B) vridas stegvis,
antingen uppåt eller nedåt. Genom ytterligare
en vridning kommer utgångsläget tillbaka
igen.
OBS! Om ett varningsmeddelande bryter
igenom när färddatorn används, måste
varningsmeddelandet kvitteras. Kvittera
genom att trycka på READ-knappen (A) och
för att återgå till färddatorfunktionen.
,QVWUXPHQW RFK UHJODJH
Funktioner
Färddatorn tar emot en mängd information
som kontinuerligt utvärderas med hjälp av en
mikroprocessor.
Systemet har fyra funktioner som visas i
displayen:
• Medelhastighet
• Aktuell bränsleförbrukning
• Medelbränsleförbrukning
• Körsträcka till tom tank
Medelhastighet
När tändningen slås av lagras
medelhastigheten och ligger till grund
för det nya värdet när man kör vidare.
Nollställning görs med RESET-knappen (C).
Aktuell bränsleförbrukning
Beräkning av den aktuella bränsleförbrukningen sker varje sekund. Uppgiften i
displayen uppdateras med ett par sekunders
mellanrum. När bilen står stilla visas "----" i
displayen.
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Körsträcka till tom tank
Beräkningen grundas på medelförbrukningen
under de senast körda 30 km och den
resterande bränslevolymen. Den visar
ungefärlig sträcka som kan köras med den
bränslemängd som finns kvar i tanken. När
körsträckan till tom tank är mindre än 20 km
visas "----" i displayen .
OBS! Viss felvisning kan uppstå om en
bränsledriven värmare använts.
Nollställning
Håll RESET-knappen (C) intryckt minst fem
sekunder för att nollställa medelhastighet och
medelbränsleförbrukning samtidigt.
Medelbränsleförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning sedan
senaste nollställningen (RESET).
När tändningen slås av lagras
genomsnittsförbrukningen och finns
kvar tills funktionen nollställs. Nollställning
görs med RESET-knappen (C).
Konstantfarthållare (tillval)
Tillfällig urkoppling
Urkoppling
• Tryck på 0 för att tillfälligt koppla ur
konstantfarthållaren.
• Tryck på CRUISE för att stänga av
konstantfarthållaren. CRUISE ON slocknar
i displayen.
Konstantfarthållaren kopplas automatiskt
ur när tändningen stängs av.
Konstantfarthållaren kopplas automatiskt ur
tillfälligt:
• om hastigheten sjunker under
inkopplingsgränsen
• när bromspedalen eller kopplingspedalen
trampas ned.
• om växelväljaren ställs i läge N
• vid hjulspinn eller hjullåsning.
Den senast inställda hastigheten behålls i
minnet.
Handhavande
Inkoppling
Konstantfarthållarens reglage sitter till vänster
i ratten.
Inställning av önskad hastighet:
• Tryck på CRUISE-knappen. I displayen
visas CRUISE.
• Öka eller minska hastigheten genom att
trycka in + respektive –.
OBS! Konstantfarthållaren kan inte kopplas
in vid hastigheter under 35 km/h.
• Tryck lätt på + eller – för att låsa hastigheten.
När konstantfarthållaren är inkopplad visar
displayen CRUISE ON.
Återgå till hastighet
Tryck på knappen för att återgå till
den tidigare inställda hastigheten.
Acceleration
En tillfällig fartökning, som t.ex. vid omkörning,
påverkar inte konstantfarthållarens inställning.
Bilen återgår till tidigare inställd hastighet
efteråt. Då konstantfarthållaren redan är
inkopplad kan hastigheten ökas eller minskas
genom att knappen hålls intryckt på + eller –.
En kort tryckning motsvarar ca 1 km/h. Den
hastighet bilen har när knappen släpps igen,
blir istället inprogrammerad.
Höger rattspak
Intervalltorkning
Antalet svep per tidsenhet kan
justeras. Vrid tumhjulet (C) uppåt
för att få kortare tid mellan svepen.
Vridning nedåt ökar tiden.
Kontinuerlig torkning
Torkarna sveper med normal
hastighet.
Torkarna sveper med hög hastighet
Vindrutetorkare
A. Vindrute- och strålkastarspolare
B. Regnsensor - på/av
C. Tumhjul
D. Torkare och spolare bakruta
Vindrutetorkare av
Vindrutetorkarna är avstängda med
spaken i läge 0.
Enkelsvep
För spaken uppåt för att göra endast
ett svep.
A – Vindrute-/strålkastarspolare
För spaken mot ratten för att starta vindruteoch strålkastarspolarna. Efter att spaken
släppts gör torkarna tre extra svep.
Strålkastarspolning
(tillval vissa marknader)
Högtrycksspolning av strålkastarna
konsumerar stora mängder spolarvätska.
För att spara vätska, spolas strålkastarna
endast var femte spolning (inom en
tiominutersperiod). Då tio minuter
förflutit efter senaste vindrutespolningen,
högtryckspolas strålkastarna åter vid första
spolningen av vindrutan.
B – Regnsensor (tillval)
Regnsensorn känner av mängden vatten på
vindrutan och gör så att vindrutetorkarna
automatiskt ökar eller minskar hastighet.
Regnsensorns känslighet justeras med
tumhjulet (C).
På/Av
När regnsensorns ska aktiveras måste
spaken till vindrutetorkarna vara i läge 0.
Regnsensorn aktiveras med ett:
• tryck på knappen (B). I den nedre displayen
visas regnsensorsymbolen.
Stäng av regnsensorn genom att välja något
av nedanstående:
• tryck på knappen (B)
,QVWUXPHQW RFK UHJODJH
• byt torkarprogram genom att föra spaken
till ett annat läge.
Regnsensorn stängs automatiskt av när
tändningen slås av.
VIKTIGT!
Koppla ur regnsensorn vid
automattvätt eller stäng av tändningen.
Vindrutetorkarna startas och kan skadas.
C – Tumhjul
Ställ in antalet svep per tidsenhet med
tumhjulet då intervalltorkning är vald, eller
känslighet för regnmängd då regnsensorn är
vald.
D - Torkare och spolare bakruta
Genom att föra spaken framåt startas
spolning och torkning av bakluckans ruta.
Torkarbladet gör några extra svep efter
avslutat spolning.
Knappen längst ut på spaken är en
strömställare med tre lägen:
Intervalltorkning:
• Tryck in strömställarens ovandel.
Normal hastighet:
• Tryck in strömställarens nederdel.
Neutralläge:
• Funktionen är avstängd.
Rattinställning, varningsblinkers
Rattinställning
Varningsblinkers
Ratten kan ställas in i höjd- och längsled.
1. Fäll ner spaken vid rattstången för att
lösgöra ratten.
2. Ställ in ratten i det läge som passar bäst.
3. Fäll tillbaka spaken för att fixera ratten.
Om det går trögt, tryck lite på ratten
samtidigt som spaken trycks tillbaka.
Varningsblinkers (alla körriktningsvisarna
blinkar) ska användas då bilen står så att den
kan innebära en fara eller ett hinder i trafiken.
Tryck in knappen för att aktivera funktionen.
OBS! Lagbestämmelser för användning av
varningsblinkers varierar från land till land.
VARNING!
Ställ in ratten innan du börjar köra, aldrig
under körning.
Kontrollera före färd att ratten är fixerad i
sitt läge.
Parkeringsbroms, eluttag
Cigarettändare (tillval)
Tryck in tändaren för att aktivera den. När den
är klar hoppar tändaren ut igen. Dra ut den
och använd glöden att tända med.
Parkeringsbroms (handbroms)
Eluttag i baksätet
Spaken är placerad mellan framstolarna.
Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen. Då
bromsen är åtdragen lyser varningssymbolen
i kombinationsinstrumentet.
Varningssymbolen lyser även om
parkeringsbromsen endast är åtdragen
"ett snäpp". Kontrollera att spaken är
ordentligt åtdragen.
Eluttaget kan användas för olika tillbehör som
t.ex. mobiltelefon eller kylbox. Det är avsett
för 12V. Max strömuttag är 10A.
Startnyckeln måste vara i minst läge I för att
uttaget ska kunna leverera ström.
För att lossa parkeringsbromsen:
• Dra upp spaken något och tryck in
knappen. För ner spaken och släpp
knappen.
VARNING!
Låt alltid pluggen sitta i uttaget när det
inte används.
Elektriska fönsterhissar
Manövrering
De elektriska fönsterhissarna manövreras
med reglagen i dörrarnas armstöd. För
att fönsterhissarna ska fungera måste
startnyckeln vridas till läge I eller läge II.
Efter avslutad körning och efter startnyckeln
tagits ur, kan fönstren fortfarande öppnas
eller stängas, så länge ingen av framdörrarna
är öppnad.
Öppna fönster:
• Tryck ned reglagets främre del.
Stänga fönster:
• Dra upp reglagets främre del.
VARNING!
Kontrollera att barn eller andra
passagerare inte får händerna i kläm när
fönstren stängs.
Fjärrkontroll och centrallåsknappar
Samtliga sidorutor kan automatiskt
öppnas/stängas med fjärrkontrollen eller
centrallåsknapparna:
• Håll låsknappen intryckt i två sekunder fönstren öppnas eller stängs.
Om öppning eller stängning behöver
avbrytas:
• Tryck på låsknappen igen.
A. Framdörrars fönster B. Bakdörrars fönster
Förardörr
Föraren kan reglera samtliga fönsterhissar
från sin plats.
Fönstren i framdörrarna kan öppnas och
stängas på två sätt:
1. Tryck något av reglagen (A) eller (B)
lätt nedåt eller dra det lätt uppåt.
Fönsterhissarna går upp eller ned så
länge man rör reglagen.
2. Tryck något av reglagen (A) eller (B) helt
nedåt eller dra det helt uppåt, och släpp
sedan. Sidorutorna öppnas eller stängs
då automatiskt. Om rutan blockeras av
något föremål avbryts rörelsen.
VARNING!
Om bakdörrarnas fönster manövreras
från förardörren, kontrollera att inte någon
baksätespassagerare får händerna i kläm
när de stängs.
Spärr av fönsterhissar i bakdörren
Dioden i strömbrytaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
både reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
Dioden i strömbrytaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
OBS! Om bilen är försedd med elektriska
barnsäkerhetsspärrar6 indikerar dioden att
dessa är aktiverade. Dörrarna kan då inte
öppnas inifrån.
VARNING!
Tänk på att alltid bryta strömmen till
fönsterhissarna (ta ur startnyckeln) om
barn lämnas ensamma i bilen.
7LOOYDO
Passagerarplats, fram
Fönsterhissar i bakdörrarna
Reglagen för fönsterhissen vid
passagerarplatsen manövrerar endast
det fönstret.
Bakdörrarnas fönster kan manövreras
med reglage på respektive dörr eller med
strömbrytaren på förardörren.
Om dioden i strömbrytaren för spärr av
fönsterhissar i bakdörren (placerad på
förardörrens reglagepanel) är tänd, kan
bakdörrarnas fönster endast manövreras från
förardörren.
Fönstren i bakdörrarna manövreras på samma
sätt som i framdörrarna.
,QVWUXPHQW RFK UHJODJH
Spärr av fönsterhissar i
bakdörren
De elektriska fönsterhissarna i baksätet kan
spärras med strömbrytaren på förardörrens
reglagepanel. Tänk på att alltid bryta
strömmen till fönsterhissarna (dvs. ta ur
startnyckeln) om barn lämnas på egen hand
i bilen.
Dioden i strömställaren släckt
Bakdörrarnas fönster kan manövreras med
både reglagen på respektive dörr och med
reglagen på förardörren.
Dioden i strömställaren tänd
Bakdörrarnas fönster kan endast manövreras
från förardörren.
Samtidigt spärras bakdörrarna för öppning
inifrån (tillval).
Backspeglar
Inre backspegel
Avbländning
Avbländning görs med spaken (1).
2. Normalt läge
3. Avbländat läge. Används när ljuset från
bilen bakom stör.
Avbländning, autodimfunktion (tillval)
En sensor (4) i spegelns nederkant läser av
ljus som kommer bakifrån, och bländar av
vid starkt ljus. En Volvoverkstad kan justera
känsligheten.
OBS! Bilden är ett montage. Antingen
har spegeln manuell eller automatisk
avbländning, aldrig båda samtidigt.
Inre backspegel med kompass
(tillval)
I backspegelns övre högra hörn finns en
display som visar i vilken kompassriktning
bilens front pekar. Åtta olika riktningar
visas med engelsk förkortning: N (norr), NE
(nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder),
SW (sydväst), W (väster) och NW (nordväst).
Kalibrering av kompass
Kompassen kan behöva kalibreras i speciella
fall. (inställning av väderstreck). Om
kalibrering behövs visas tecknet C i spegelns
display.
1. Stanna bilen på en stor öppen yta.
2. Starta bilen.
3. Håll knappen (1) intryckt (använd t.ex.
en penna) minst sex sekunder. Därefter
visas tecknet C igen.
4. Kör långsamt i en cirkel med en hastighet
av högst 10 km/h tills en kompassriktning
visas i displayen.
5. Kalibreringen är klar.
VARNING!
Spegeln vid förarsidan är
vidvinkelutformad för att ge god
överblick. Föremål kan synas vara längre
bort än vad de i verkligheten är.
Elektriskt infällbara backspeglar (tillval)
Magnetiska zoner
Justering av zon
Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner.
Kompassen är inställd för det geografiska
område bilen befann sig i vid leverans.
Välj annat kompassområde genom att göra
så här:
1. Slå på tändningen.
2. Håll knappen (1) intryckt minst 3
sekunder (använd t.ex en penna). Numret
för aktuellt område visas.
3. Tryck upprepade gånger på knappen tills
numret för önskat geografiskt område
(1-15) visas.
4. Några sekunder efter att bläddrandet
upphört återgår displayen till att visa
kompassriktningen.
Yttre backspeglar
Reglagen för inställning av de två yttre
backspeglarna sitter längst fram på
förardörrens armstöd.
1. Tryck på knappen L för vänster
backspegel eller R för höger backspegel.
Dioden på knappen lyser.
2. Justera läget med inställningsspaken i
mitten.
3. Tryck en gång till på knappen L eller R.
Dioden ska inte längre lysa.
VIKTIGT!
Använd inte isskrapa med stålblad för att
ta bort is från speglarna eftersom glasen
kan repas. Använd defrosterfunktionen
istället. Se mer i avsnittet Klimat.
För parkering/körning i trånga utrymmen kan
speglarna fällas in.
• Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
Släpp dem efter ca en sekund.
Speglarna stannar automatiskt i maximalt
infällt läge.
Fälla ut speglarna
• Tryck ner knapparna L och R samtidigt.
Speglarna stannar automatiskt i utfällt läge.
Återställning till neutralläge
Spegel som p.g.a. yttre våld ändrats ur sitt
läge måste återställas till neutralläge för
att den elektriska in- eller utfällningen ska
fungera.
Gör så här:
• Fäll in speglarna med L och R knapparna.
• Fäll ut dem igen med L och R knapparna
Speglarna är nu återställda i neutralläge.
,QVWUXPHQW RFK UHJODJH
Trygghetsbelysning
Lampan på backspeglarnas tänds då
trygghetsbelysning eller ledbelysning väljs.
Elmanövrerad taklucka (tillval)
Från ventilationsläge till maximalt öppen
taklucka:
• Dra reglaget bakåt till ändläge (1) och
släpp.
Skjutläge
Automatisk manövrering
Dra reglaget över tryckpunktsläget (2) till
bakre ändläge (1) eller över tryckpunktsläge
(3) till främre ändläge (4) och släpp.
Takluckan öppnas/stängs helt.
Manuell manövrering
Öppningslägen
1. Öppning, automatisk
Takluckans manöverreglage är placerat i
taket. Luckan kan öppnas i två lägen:
• Ventilationsläge, uppåt i bakkant (A)
• Skjutläge, bakåt/framåt (B)
Startnyckeln måste vara i läge I eller II.
2. Öppning, manuell
3. Stängning, manuell
4. Stängning, automatisk
5. Öppning, ventilationsläge
6. Stängning, ventilationsläge
VARNING!
Tänk på att bryta strömmen till takluckan
(ta ur startnyckeln) om barn lämnas
ensamma i bilen.
Ventilationsläge
Öppna:
• Tryck reglagets bakre kant (5) uppåt.
Stäng:
• Dra reglagets bakre kant (6) nedåt.
Öppna:
• Dra reglaget bakåt till tryckpunkten (2).
Luckan rör sig mot maximalt öppet läge så
länge knappen hålls intryckt.
Stäng:
• Tryck reglaget framåt till tryckpunkten (3).
Luckan rör sig mot stängt läge så länge
knappen hålls intryckt.
VARNING!
Takluckans klämskydd verkar endast vid
automatisk stängning, inte vid manuell.
Klämskydd
Takluckan har ett klämskydd som löser ut
om luckan blockeras av något föremål. Vid
blockering stannar takluckan och öppnas
därefter automatiskt till det senast öppna
läget.
VARNING!
Takluckans klämskydd fungerar endast
vid automatisk stängning, ej vid manuell.
Se till att inte barn får händerna i kläm då
takluckan stängs.
Stängning med fjärrkontroll eller
centrallåsknapp
Stängning med fjärrkontroll eller
centrallåsknapp:
• Håll låsknappen intryckt i två sekunder,
taklucka och fönster stängs. Dörrarna
låses.
Om stängningen behöver avbrytas:
• Tryck på låsknappen igen.
Solskärm
Till takluckan hör en inre manuellt skjutbar
solskärm. När takluckan öppnas förs
solskärmen automatiskt bakåt.
Ta tag i handtaget och skjut skärmen framåt
för att stänga skärmen.
Personliga inställningar
Allmänt
För vissa av bilens funktioner kan personliga
inställningar göras. Det gäller lås-, klimat
och audiofunktioner . För audiofunktioner, se
s.172.
Låsfunktioner
Lock Feedback Light (Bekräftande
blinkning)
Då bilen låses/låses upp med fjärrkontrollen
kan en ljusblinkning med bilens blinkers
väljas. Alternativen På/Av finns för både
låsning och upplåsning.
Kontrollpanel
•
•
•
•
•
A. Display
B. MENU
C. EXIT
D. ENTER
E. Navigering
Autolock (Automatisk låsning)
Då bilen börjar rulla kan dörrar och baklucka
låsas automatiskt. Alternativen På/Av finns.
Unlock (Upplåsning)
Användning
Inställningarna visas i displayen (A).
Det finns två alternativ för upplåsning:
1. Global (alla dörrar).
Låser upp alla dörrar vid en tryckning på
fjärrkontrollen.
2. Two Step (tvåstegsupplåsning).
Låser upp förardörren vid en tryckning på
fjärrkontrollen. Ytterligare ett tryck låser
upp alla dörrar.
Öppna menyn för att göra inställningar:
1. Tryck MENU (B).
2. Stega fram till t.ex."Car Settings" med
navigeringsknappen (E).
3. Tryck ENTER (D).
4. Välj alternativ med navigeringsknappen
(E).
5. Bekräfta valet med ENTER.
Approach light (Trygghetsbelysning)
Välj den tid bilens ljus ska vara tända
vid tryck på fjärrkontrollens knapp för
trygghetsbelysning.
Följande alternativ kan väljas: 30/60/90
sekunder.
Stänga menyn:
• Tryck EXIT (C).
Möjliga inställningar
Personliga inställningar kan göras för klimat-,
lås- och audiofunktioner. För audiofunktioner
se s. 172.
Kontrollpanel
,QVWUXPHQW RFK UHJODJH
Home safe light (Ledbelysning)
Välj den tid bilens ljus ska vara tända
då vänster rattspak dras bakåt efter att
startnyckeln tagits ur.
Följande alternativ kan väljas: 30/60/90
sekunder.
Information
• VIN number (Bilens identitetsnummer)
VIN (Vehicle Identification Number) är
bilens unika identitetsnummer.
• Number of Keys (Antal nycklar)
Här visas hur många nycklar som finns
registrerade för bilen.
Klimatfunktioner
Auto blower adjust (Autofläktjustering)
I bilar som är utrustade med ECC kan
fläktens hastighet i AUTO-läge ställas in:
• Välj mellan Low (Låg), Normal (Normal)
och High (Hög).
Recirculation timer (Återcirkulationstimer)
När timern är aktiv återcirkuleras luften i 3 12 minuter beroende på yttertemperaturen.
• Välj On/Off (På/Av) om återcirkulationens
timer ska vara aktiv eller ej.
Reset to factory settings (Återställ till
fabriksinställning)
Återställer de valbara klimatfunktionerna till
de fabriksinställda.
.OLPDW
Allmänt om klimat
62
Manuell klimatanläggning, AC
64
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
66
Luftdistribution
69
Bränsledriven värmare (tillval)
70
Tillsatsvärmare (diesel)
72
Allmänt om klimat
Luftkonditionering - AC
Köldmedium
Klimatanläggningen kyler eller värmer samt
avfuktar luften i kupén. Bilen är utrustad
med antingen manuell eller automatisk
klimatreglering (ECC).
I luftkonditioneringsanläggningen finns
köldmediet R134a. Detta innehåller inget
klor, vilket innebär att det är ofarligt för
ozonlagret.
Vid påfyllning/byte av köldmedium får endast
R134a användas. Låt en Volvoverkstad utföra
detta arbete.
OBS! Luftkonditioneringen kan stängas
av, men för bästa möjliga luft i kupén och
undvikande av imma på rutorna bör den alltid
vara påslagen (även vid så låga temperaturer
som 0-15°C.)
Imma på rutornas insida
Reducera problemet med imma på rutornas
insida genom att putsa rutorna. Använd ett
vanligt fönsterputsmedel.
Is och snö
Sopa bort snö och is från luftintaget till
klimatsystemet (spalten mellan huv och
vindruta).
Felsökning
Din Volvoverkstad har de instrument och de
verktyg som behövs för eventuell felsökning
eller reparation av din klimatanläggning.
Anlita endast utbildad personal för kontroll
och reparation.
Kupéfilter
All luft som kommer in i bilens kupé renas
först med ett filter. Det måste bytas med
jämna mellanrum.
Följ Volvos serviceprogram för
rekommenderat bytesintervall. Vid
körning i starkt förorenad miljö kan filtret
behöva bytas oftare.
OBS! Det finns olika typer av kupéfilter. Se
till att rätt filter monteras.
Display
Ovanför klimatpanelen finns en display. Där
visualiseras de gjorda klimatinställningarna.
Personliga inställningar
Klimatanläggningen kan ställas in med två
funktioner:
• Fläkthastighet i AUTO-läge (gäller endast
bilar med ECC).
• Timerstyrd återcirkulation av kupéluft.
För information om hur inställningarna görs,
se s. 59.
Ventilationsmunstycken i
instrumentpanelen
A. Öppet
B. Stängt
C. Riktning av luftströmmen i sidled
D. Riktning av luftströmmen i höjdled.
Rikta de yttersta munstyckena mot
sidorutorna för att få bort imma från de främre
sidorutorna.
Kallt klimat: Stäng de mittersta munstyckena
för bästa klimatkomfort och avimning.
.OLPDW
ECC (tillval)
Faktisk temperatur
Temperaturen som väljs motsvarar den
fysiska upplevelsen med hänsyn tagen till
lufthastighet, luftfuktighet, solinstrålning etc.
som för tillfället råder i och kring bilen.
Kondensvatten
Vid varm väderlek kan kondensvatten från
luftkonditioneringen droppa under bilen.
Detta är normalt.
Sensorernas placering:
• Solsensorn finns på instrumentpanelens
ovansida.
• Temperatursensorn för kupén sitter bakom
klimatpanelen.
OBS! Täck inte över eller blockera sensorerna
med klädesplagg eller föremål.
Sidorutor och taklucka
För att luftkonditioneringen ska fungera
tillfredsställande bör sidorutor och eventuell
taklucka vara stängda.
OBS! Blockera inte bagageutrymmets
ventilationshål i hatthyllan med klädesplagg
eller föremål.
Acceleration
Vid fullgasacceleration stängs
luftkonditioneringen tillfälligt av. Du
kan då under en kort stund känna av en
tillfällig temperaturökning.
Manuell klimatanläggning, AC
Kontrollpanel
1. Fläkt
2. Återcirkulation
3. Defroster
4. AC - På/Av
5. Luftström till golv
11. Temperaturväljare
Funktioner
1. Fläkt
Minska på fläkthastigheten
genom att vrida på vredet.
6. Luftström till huvud- och kroppshöjd
7. Luftström till framrutan
8. Eluppvärmd vänster framstol
9. Eluppvärmd höger framstol
10. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
Om vredet vridits moturs och fläktindikeringen
i displayen slocknat, är fläkt och
luftkonditionering avstängd. Displayen
visar symbol för fläkt och OFF.
2. Återcirkulation
Återcirkulation utestänger
dålig luft, avgaser etc.
från kupén. Kupéluften
återcirkuleras. Ingen luft från
utsidan sugs in i bilen när
funktionen är aktiverad.
Med återcirkulation (tillsammans med
luftkonditioneringsanläggningen) kyls kupén
ned snabbare i varmt klimat
Om luften i bilen återcirkuleras för länge, finns
det risk för imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald (minskas risken för is,
imma och dålig luft. Se avsnitt "Personliga
inställningar" s.60 för att aktivera/deaktivera
funktionen. Vid val av program Defroster (3)
kopplas återcirkulationen ur.
3. Defroster
Defroster används för
att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna.
• Luft strömmar till rutorna med hög
hastighet.
• Dioden i defrosterknappen lyser
när funktionen är inkopplad.
Luftkonditioneringen styrs så att
luften avfuktas maximalt.
• Luften återcirkulerar ej.
4. AC - På/Av
ON: Luftkonditioneringen
inkopplad.
OFF: Luftkonditioneringen
urkopplad.
Om Defroster (3) är aktiverad
är luftkonditioneringen alltid
inkopplad.
Manuellt vald luftström
Tryck på någon av de tre knapparna (5), (6)
eller (7). Vald luftström öppnas för fullt. En
symbol i displayen ovanför klimatpanelen och
en tänd diod i respektive knapp indikerar att
manuell funktion är vald.
5. Luftström till golv
Luft mot ben och fötter.
6. Luftström i huvud- och
brösthöjd
7. Luftström till framruta
och sidoruta
8 och 9. Eluppvärmda
framstolar
(tillval vissa marknader)
Högre
värmenivå
Lägre
värmenivå
Värmen
avstängd
Ett tryck på knappen, båda
dioderna lyser.
Två tryck på knappen, en
diod lyser.
Tre tryck på knappen, ingen
diod lyser.
10. Eluppvärmd bakruta
och yttre backspeglar
Uppvärmningen används
för att få bort imma eller is
från bakrutan och de yttre
backspeglarna.
11. Temperaturväljare
Välj kyla eller värme för både
förar- och passagerarsidan.
Elektronisk klimatanläggning, ECC (tillval)
Vid val av en eller flera manuella funktioner
fortsätter övriga funktioner att styras
automatiskt. Vid tryck på AUTO stängs alla
manuella inställningar av.
Displayen visar AUTO CLIMATE.
2. Fläkt
Vrid på vredet för att öka eller
minska fläkthastigheten. Om
AUTO väljs, regleras
fläkthastigheten
automatiskt. Tidigare
inställd fläkthastighet
kopplas ur.
1. Auto - På/Av
2. Fläkt
3. Återcirkulation
4. Defroster
5. Luftström till golv
6. Luftström till huvud- och kroppshöjd
7. Luftström till framrutan
8. ECC - På/Av (ON/OFF)
9. Eluppvärmd framstol, vänster
10. Eluppvärmd framstol, höger
11. Eluppvärmd bakruta och yttre
backspeglar
12. Temperaturväljare
Funktioner
1. Auto - På/Av
AUTO-funktionen
reglerar automatiskt
klimatanläggningen
så att vald temperatur
uppnås. Automatiken styr
värme, luftkonditionering,
fläkthastighet, återcirkulation
och luftfördelning.
OBS! Om vredet vridits moturs och
fläktindikeringen i displayen slocknat, är fläkt
och luftkonditionering avstängda. Displayen
visar symbol för fläkt och OFF.
3. Återcirkulation
Funktionen väljs för att
utestänga dålig luft, avgaser
etc. från kupén. Kupéluften
återcirkuleras, dvs. ingen luft
från utsidan sugs in i bilen
när funktionen är aktiverad.
Om luften i bilen återcirkuleras för länge, finns
det risk för imbildning på rutornas insidor.
Timer
Med timerfunktionen aktiverad (då funktionen
återcirkulation är vald) minskas risken för is,
imma och dålig luft.
Se vidare i avsnitt “Personliga inställningar”
s.60för att aktivera/deaktivera funktionen.
OBS! Vid val av defroster (4) kopplas alltid
återcirkulationen ur.
3. Luftkvalitetssystem (tillval)
(samma knapp som återcirkulation)
Luftkvalitetssystemet består
av ett multifilter och en
sensor. Filtret avskiljer gaser
och partiklar så att halten
av lukter och föroreningar
i kupén reduceras. Då
sensorn känner av förorenad
utomhusluft stängs
luftintaget och luften
återcirkuleras i kupén.
När luftkvalitetssensorn är inkopplad, lyser
den gröna dioden (A) i knappen.
Aktivera luftkvalitetssensorn:
• Tryck på knappen AUTO (1) för att aktivera
luftkvalitetssensorn (normal inställning).
Eller:
Växla mellan tre funktioner genom
att trycka upprepade gånger på
återcirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensorn är inkopplad - dioden
(A) lyser.
• Ingen återcirkulation inkopplad, såvida det
inte behövs för nedkylning i varmt klimat ingen diod lyser.
• Återcirkulation är inkopplad - dioden (M)
lyser.
Tips!
• Ha luftkvalitetssensorn inkopplad.
• I kallt klimat är återcirkulationen begränsad
för att undvika imbildning.
• Vid imbildning bör luftkvalitetssensorn
kopplas ur.
• Vid imbildning kan med fördel även
defrosterfunktionerna för framruta och
sidorutor samt bakruta användas.
5. Luftström till golv
Luft mot ben och fötter.
6. Luftström i huvud- och brösthöjd
7. Luftström till framruta och sidorutor
4. Defroster
Defroster används för
att snabbt få bort imma
och is från framrutan och
sidorutorna.
Luft strömmar till rutorna med hög hastighet.
Dioden i defrosterknappen lyser när
funktionen är inkopplad. Luftkonditioneringen
styrs så att luften avfuktas maximalt. Luften
återcirkulerar ej.
8. ECC På/Av (ON/OFF)
När ON-dioden lyser, styrs
luftkonditioneringen av
systemets automatik. På
detta sätt kyls inkommande
luft ner och avfuktas
tillräckligt.
När OFF-dioden lyser, är luftkonditioneringen
alltid urkopplad. Övriga funktioner styrs
fortfarande automatiskt.
Vid val av Defroster (4) styrs
luftkonditioneringen så att luften avfuktas
maximalt.
9 och 10. Eluppvärmda framstolar
(tillval vissa marknader)
Gör så här för att få värme i
en framstol:
Högre
värmenivå
Lägre
värmenivå
Värmen
avstängd
Ett tryck på knappen - båda
dioderna lyser.
Två tryck på knappen - en
diod lyser.
Tre tryck på knappen - ingen
diod lyser.
11. Eluppvärmd bakruta och yttre
speglar
Använd eluppvärmningen för
att få bort is och imma från
bakruta och backspeglar.
Ett tryck på strömbrytaren startar
uppvärmningen av bakrutan och
backspeglarna samtidigt.
En tänd lysdiod i strömbrytaren visar att
funktionen är aktiv.
Backspeglarna kopplas automatiskt ifrån
efter ca 6 minuter och bakrutan efter ca 12
minuter.
12. Temperaturväljare
Temperaturen för förarsidan
och passagerarsidan kan
ställas in separat.
Vid start av bilen är båda sidor aktiverade.
En tryckning på knappen aktiverar enbart
en sida. Ytterligare ett tryck aktiverar bara
den andra sidan. Ett tredje tryck aktiverar
båda sidor igen. Aktiv sida indikeras av både
lysdiod i knappen samt visning i displayen
ovanför klimatpanelen.
OBS! Det går inte att påskynda
uppvärmning/nedkylning genom att
välja högre/lägre temperatur än den som
egentligen önskas.
Luftdistribution
Luftfördelning
Luftfördelning
Används:
Luftfördelning
Används:
Luft till rutorna. Visst luftflöde
till ventilationsmunstycken.
Luften återcirkuleras inte.
Luftkonditioneringen är alltid
inkopplad.
för att snabbt bli av
med is och imma.
Luft till golv och
rutor. Visst luftflöde till
ventilationsmunstycken.
för att få en behaglig
komfort och bra
avimning i kallt eller
fuktigt klimat.
Luft till rutorna.
för att få god
nedkylning i varmt
klimat. Vid kallt
klimat undviks imoch isbildning.
Luft till golv och
ventilationsmunstycken.
i soligt väder vid svala
utomhustemperaturer.
Luft till rutorna och
instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god komfort i
varmt och torrt klimat.
Luft till golvet.
Visst luftflöde till
ventilationsmunstycken
och rutor.
för att värma fötterna.
Luft till instrumentpanelens
ventilationsmunstycken.
för att få god
nedkylning i varmt
klimat.
Bränsledriven värmare (tillval)
Aktivering av värmare
3. Välj Av.
1. Ange tidpunkt då bilen ska användas.
Tryck på RESET (C) för att ställa in timmar
och minuter då bilen ska användas.
2. Tryck på RESET igen. Timern aktiveras.
Tryck på RESET för att stänga av Timern.
Batteri och bränsle
• Timern aktiverad: PÅ-lampan lyser med
fast sken.
• Värmaren arbetar: PÅ-lampan blinkar.
Parkering i backe
Allmänt om värmare
Parkeringsvärmaren kan startas direkt eller
ställas in på två olika starttider med TIMER
1 och TIMER 2. Med starttid avses här den
tid då uppvärmningen av bilen är klar. Bilens
elektronik väljer tidpunkt när uppvärmningen
ska börja utifrån rådande yttertemperatur.
Om yttertemperaturen överstiger 25° C sker
ingen uppvärmning. Vid temperaturer från
–7° C och neråt är parkeringsvärmarens
maximala gångtid 60 minuter.
I de fall då bilen parkeras i kraftig lutning,
bör den stå med fronten nedåt för att säkra
bränsletillförseln till parkeringsvärmaren.
Direktstart av värmare
1. Stega med tumhjulet (B) till
DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativen På eller Av.
3. Välj På.
Värmaren kommer nu att vara aktiverad
i 60 minuter. Uppvärmningen av kupén
startar så fort kylvattnet i motorn uppnått
en temperatur av 38 ºC.
Direktavstängning av värmare
VARNING!
Bilen måste stå utomhus när bensin- och
dieselvärmare används.
1. Stega med tumhjulet till DIREKTSTART.
2. Tryck på RESET (C) för att komma till
alternativ På eller Av.
Om batteriet inte har fullgod laddning eller
om nivån i bränsletanken är för låg, stängs
parkeringsvärmaren av automatiskt. Ett
meddelande visas i informationsdisplayen.
Bekräfta meddelandet med ett tryck på
READ-knappen (A).
VIKTIGT!
Upprepad användning av
parkeringsvärmaren i kombination
med korta körsträckor leder till att
batteriet laddas ur med påföljande
startproblem.
För att säkerställa att generatorn hinner
producera lika mycket energi som
värmaren förbrukar ur batteriet, bör man
vid regelbunden användning av värmaren
köra bilen lika lång tid som värmaren
används.
Inställning av Timer 1 och 2
Av säkerhetsskäl går det endast att
programmera in tider för det närmaste
dygnet, inte för flera dagar i rad.
1. Stega med hjälp av tumhjulet till TIMER 1.
2. Tryck lätt på RESET för att komma till den
blinkande timinställningen.
3. Stega med tumhjulet till önskat timtal.
.OLPDW
4. Tryck lätt på RESET för att komma till
minutinställningen.
5. Stega med tumhjulet för att komma till
önskat minuttal.
6. Tryck lätt på RESET för att bekräfta
inställningen.
7. Tryck på RESET för att aktivera timern.
Efter inställning av TIMER 1 kan en andra
starttid programmeras i TIMER 2 genom att
stega dit med tumhjulet. Inställning av den
alternativa starttiden görs på samma sätt som
för TIMER 1.
Meddelande i displayen
När inställningarna i TIMER 1, TIMER 2 och
Direktstart aktiveras, lyser informationssymbolen i kombinationsinstrumentet och en
förklarande text visas i informationsdisplayen.
I displayen visas också vilken timer som är
aktiv när föraren tar startnyckeln ur låset och
ska lämna bilen.
Klocka/timer
Om klockan ställs om efter att värmarens
klockor programmerats, kommer valda
timer-tider att annulleras.
Tillsatsvärmare (diesel)
VARNING!
• Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas.
• Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas av avgaserna.
• Kontrollera i informationsdisplayen att
värmaren är avstängd.
Tillsatsvärmare
Manuell avstängning
(vissa marknader)
För dieseldrivna bilar kan under vissa
omständigheter extra värmning behövas
för att uppnå tillräcklig värme inne i kupén.
Tillsatsvärmaren är helt automatisk och startar
bara om det är tillräckligt kallt.
I vissa situationer är det önskvärt att manuellt
kunna stänga av tillsatsvärmaren, t.ex. vid
tankning.
• Tryck på READ (A) en gång.
Värmaren stängs av och displayen visar
BRÄNSLEVÄRMARE AV.
När tillsatsvärmaren arbetar,
indikeras det genom att
informationssymbolen tänds
på instrumentpanelen, kombinerat
med texten BRÄNSLEVÄRMARE PÅ
blinkande i displayen ovanför.
,QWHUL¸U
Framstolar
74
Kupébelysning
77
Förvaringsplatser i kupén
79
Baksäte
81
Bagageutrymme
83
Varningstriangel
85
Framstolar
VARNING!
• Ställ in rätt körställning på förarstolen
innan körning påbörjas, aldrig under
färd.
• Kontrollera att stolen är i låst läge.
Sittställning
Förar- och passagerarstolen kan ställas in för
optimal sitt- och körställning.
1. Framåt/bakåt, lyft handtaget för att ställa
in rätt avstånd till ratt och pedaler
Kontrollera att stolen är spärrad då
inställningen ändrats.
2. Höja/sänka sittdynans framkant, pumpa
upp/ned (tillval)
3. Höja/sänka stolen, pumpa upp/ned
(tillval)
4. Ändra svankstödet, vrid ratten
5. Ändra ryggstödets lutning, vrid ratten
6. Manöverpanel för eldriven stol.
Manöverreglage (2) och (3) finns inte på alla
stolsmodeller.
Fällning av ryggstöd i framsäte
Elmanövrerad stol (tillval)
Passagerarstolens rygg kan fällas framåt för
att ge plats för lång last.
1. Skjut stolen så långt bak som möjligt.
2. Ställ in ryggstödet till upprätt läge 90°.
3. Lyft spärrarna på ryggstödets baksida
samtidigt som det fälls framåt.
Förberedelser
Inställning av stolen görs normalt när
startnyckeln är i läge I eller II. Den kan även
ställas in inom 10 minuter efter man har låst
upp dörren.
Om dörren är stängd och startnyckeln ännu
inte är insatt i tändningslåset eller är i läge
0, kan inställningar göras inom 40 sekunder
efter det att dörren har stängts.
Minnesfunktion i fjärrkontrollen (tillval)
Fjärrkontrollen som används vid upplåsning
av bilen, lagrar information om stolens
inställningar som ändras. Då bilen nästa
gång låses upp med samma fjärrkontroll
och dörren öppnas inom två minuter, intar
förarstolen den sparade positionen.
Stol med minnesfunktion (tillval)
1. Stolinställning, program 1
2. Stolinställning, program 2
3. Stolinställning, program 3
4. Lagring av stolinställning
Tre lägen kan lagras. Efter inställning
av stolen hålls knappen M (4) intryckt,
samtidigt som knappen (1) trycks in. Med
minnesknapparna (2) och (3) kan ytterligare
inställningar av stolen lagras i minnet.
Inställning av redan lagrat läge
Håll någon av minnesknapparna (1), (2) eller
(3) intryckt tills stolen stannar.
Om intryckt knapp släpps kommer
inställningen av säkerhetsskäl genast att
avbrytas.
Inställning av stolen
Med de två strömställarna (5), (6) och (7) kan
följande ställas in:
5. Ryggstödslutning
6. Stol framåt/bakåt och upp/ner
7. Sittdynans framkant upp/ner
Endast en av elmotorerna kan köras åt
gången.
De elmanövrerade framstolarna har ett
överbelastningsskydd, som utlöses om
någon stol blockeras av något föremål.
Om det händer, slå av tändningen, (läge
0) och vänta ca 20 sekunder innan stolen
manövreras igen.
Nödstopp
Om stolen oavsiktligt kommer i rörelse, tryck
på någon av knapparna så stannar stolen.
VARNING!
• Se till att inte något föremål finns framför,
bakom eller under stolen vid inställning.
• Försäkra dig om att ingen av
passagerarna i baksätet kan komma i
kläm.
• Se till att barn inte leker med
strömställarna, för att undvika klämrisk.
Kupébelysning
Belysningsautomatik
Kupébelysningen tänds och släcks
automatiskt när strömställaren (B), se bild,
är i neutralläge.
Belysningen tänds och förblir tänd i 30
sekunder om:
• bilen låses upp utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll
• motorn stannats och startnyckeln vridits till
läge 0.
A. Belysning vänster sida. B. Strömställare.
C. Belysning höger sida
Belysning framsäte
Belysningen i främre delen av kupén regleras
med knapparna i takkonsolen.
Med strömställaren (B) kan tre lägen väljas
för belysningen i hela kupén:
1. Av - vänster sida nedtryckt, kupébelysning
är släckt.
2. Neutralläge - kupébelysning tänds när
en dörr öppnas och släcks när dörren
stängs. Dimmerfunktionen är aktiv.
3. På - höger sida nedtryckt, kupébelysning
är tänd.
Kupébelysningen tänds och förblir tänd i fem
minuter om:
• någon av dörrarna är öppen
• belysningen ej stängts av.
Kupébelysningen släcks när:
• motorn startar
• bilen låses utifrån med nyckel eller
fjärrkontroll.
Kupébelysningen släckts automatiskt fem
minuter efter att motorn stängts av.
Kupébelysningen kan tändas eller släckas
inom 30 minuter från det nyckeln vridits till
läge 0 med en kort tryckning på knapp B.
Tiderna som är inprogrammerade
kan ändras enligt instruktionerna i
avsnittet om "Personliga inställningar" se
s. 59s. 59s. 59s. 59s. 59s. 59.
Belysning baksäte
Lamporna tänds eller släcks med ett tryck
på respektive knapp. Belysningen släcks
automatiskt tio minuter efter det att motorn
stängts av.
Make up-spegel
Lampan tänds automatiskt då locket lyfts upp.
Förvaringsplatser i kupén
1. Förvaringsficka (även i framkant på
framstolarnas sittdynor.)
2. Fack i dörrpanel.
3. Biljettklämma.
4. Handskfack.
5. Papperskorg (tillbehör).
6. Förvaringsfack och mugghållare.
7. Förvaringsfack och mugghållare.
VARNING!
Papperskorg (5) får inte monteras om
telefonlur är monterad på mittkonsolens
högra sida.
VARNING!
• Se till att inga hårda, skarpa eller tunga
föremål ligger eller sticker ut så att de
kan orsaka personskador vid en kraftig
inbromsning.
• Spänn alltid fast stora och tunga
saker med säkerhetsbältet eller
lastsäkringsband.
Handskfack
Här kan bilens instruktionsbok och kartor
förvaras. Även hållare för mynt, pennor och
bensinkort finns. Handskfacket kan låsas
manuellt med det löstagbara nyckelbladet
som sitter i fjärrkontrollen. Mer information
om nyckeln finns i avsnittet Lås och larm, se
s. 89.
Golvmattor (tillval)
Volvo tillhandahåller golvmattor speciellt
tillverkade för din bil. De ska vara ordentligt
förankrade i clipsen på golvet för att inte glida
och komma i kläm vid och under pedalerna
på förarplatsen.
Baksäte
VIKTIGT!
Nackskydden kan skadas om de inte
avlägsnas helt vid lastning. Även det
mittre nackskyddet måste avlägsnas vid
tung last.
Reglera nackskyddet i höjdled
Upphängning av bältesband
Nackskydd på mittplats bak
Fällning av ryggstöd i baksätet
Alla nackskydd regleras i höjdled efter
passagerarens längd. Nackskyddets
överkant regleras till mitten av bakhuvud.
Skjut nackskyddet uppåt efter behov. För
att få ner nackskyddet igen måste knappen
vid det högra röret tryckas in samtidigt som
nackskyddet trycks ner.
För att ta loss nackskyddet helt ska knappen
vid det högra röret tryckas in samtidigt som
nackskyddet dras loss.
Ryggstöden i baksätet kan fällas framåt,
tillsammans, eller var för sig, för att underlätta
frakt av långa föremål.
För att inte bältesbandet ska skadas eller
klämmas fast när ryggstöden fälls upp eller
ner bör de hängas upp i instegshandtagets
krok.
• Häng upp bältesbandet innan ryggstöden
fälls ned eller upp.
1. Dra i stropparna för att fälla fram
sittdynorna.
VARNING!
Glöm inte att ta ner bältesbandet igen när
ryggstöden har fällts upp.
Fällning av ryggstöd
2. Dra upp och fram låsspärren för att
lösgöra ryggstödet. En röd indikering vid
låsspärren visar att ryggstödet inte längre
är spärrat.
3. Fäll ryggstöden halvvägs framåt och
ta bort nackskydden på ytterplatserna.
Mittplatsens nackskydd trycks ner helt
eller tas bort.
4. Placera nackskydden i plasthylsorna på
de uppfällda sittdynornas undersidor.
OBS! När ryggstödet har fällts tillbaka ska
den röda indikeringen inte visas längre. Om
den fortfarande visas är ryggstödet inte
spärrat.
Bagageutrymme
Borttagning
Skyddsgaller (tillval)
Skyddsgallret hindrar last eller husdjur från
att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.
Gallret måste alltid, av säkerhetsskäl, fästas
och förankras på rätt sätt.
Uppfällning
Då skyddgallret är i vägen kan det enkelt
vikas upp mot taket:
1. Fatta tag längst ned i skyddsgallrets
båge.
2. Dra rakt bakåt och uppåt. Släpp sedan.
Gasdämparna gör att gallret inte faller
ned.
För nedfällning, följ omvänd ordning.
Gör så här för att ta bort skyddsgallret:
1. Fäll fram baksätets ryggstöd något (för
att avlasta gasdämparna).
2. Ta bort skyddshattarna över muttrarna
som håller skyddgallret på båda sidorna.
3. Skruva ur muttrarna tills gängorna är
jämns med mutterns kant.
4. Vrid gallret bakåt i bilen en aning så går
det fritt från klädseln. Vinkla inte gallret
för mycket eftersom det då kilar fast och
kan bli svårt att dra ur.
5. Gör samma sak med det andra fästet och
lyft sedan försiktigt ut gallret.
Ditsättning
För att sätta dit skyddsgallret:
• Följ anvisningen i omvänd ordning.
• Dra de båda muttrarna med 24 Nm.
Vid osäkerhet om borttagning eller ditsättning
av skyddsgallret, rådfråga en Volvoverkstad.
Insynsskydd (tillval)
Dra insynsskyddet över bagaget och haka
fast det i hålen på de bakre stolparna i
bagageutrymmet.
Ditsättning av insynsskydd:
• Tryck ned insynsskyddets ändstycken i
hållarna.
Borttagning av insynsskydd:
• Tryck insynsskyddets ändstycken inåt, dra
uppåt och lossa.
Lastsäkringsöglor7
Eluttag i bagageutrymme
Bärkassehållare
Lastsäkringsöglorna används till att fästa
spännband eller nät som ska förankra gods i
bagageutrymmet.
Fäll ned locket för att komma åt eluttaget. Det
fungerar oavsett om tändningen är påslagen
eller inte.
Om tändningen slås av och last med högre
strömförbrukning än 0,1A är ansluten till
eluttaget visas ett varningsmeddelande i
informationsdisplayen.
Max strömstyrka för eluttaget är 15A.
Tänk på att inte använda eluttaget med
tändningen avslagen. Det finns risk för
urladdning av batteriet.
Bärkassehållaren håller kassar på plats och
förhindrar att de välter och sprider innehållet i
bagageutrymmet.
7LOOYDO YLVVD PDUNQDGHU
• Fäll upp luckan i bagageutrymmet.
• Häng eller spänn fast bärkassarna med
hjälp av spännband eller hållare.
Bagageutrymme (forts)
•
Kontrollera att skyddsnätets fästen sitter
ordentligt fast i takpanelens fästen.
Användning vid nedfällda
ryggstöd
•
Skyddsnätet kan också användas vid
nedfällda ryggstöd. Använd då takpanelens främre fästen.
Borttagning av skyddsnät
Skyddsnät (tillval)
Det utdragbara skyddsnätet förvaringskassett monteras på ryggstödets baksida.
Användning av skyddsnät vid
uppfällda ryggstöd.
•
Dra ut skyddsnätet rakt bakåt.
•
Dra ut det högra fästet och håll det
utdraget, för in fästet i den bakre stora
delen av hålet i takpanelens bakre fäste.
•
För sedan fram fästet till den främre
delen av hålet.
•
Gör motsvarande på andra sidan.
Nätets fästen fjädrar in, så dra nätet
över mot det vänstra fästet för att få det
på plats.
•
Dra tillbaka nätets ena fäste till det
större hålet och dra ut det.
•
Ta loss det andra fästet på samma sätt.
Borttagning av lastnätets förvaringskassett.
Användning av skyddsnät i
kombination med insynsskydd.
•
Fäll hela ryggstödet.
•
•
Skjut kassetten utåt tills den är frigjord
från fästkonsolerna.
Fäll fram ryggstöden en aning för att
komma åt skyddsnätskasetten. Börja
med 40%-delen.
•
Dra ut skyddsnätet snett bakåt.
•
Fäll tillbaka ryggstöden.
•
Kroka i nätet i takpanelens fästen enligt
samma beskrivning som vid uppfällda
ryggstöd.
VARNING!
Last i bagageutrymmet måste förankras
väl även om skyddsnätet är korrekt
monterat.
OBS! När ryggstödet har fällts tillbaka ska
den röda indikeringen inte visas längre. Om
den fortfarande visas är ryggstödet inte
spärrat
Varningstriangel8
2. Se till att varningstriangeln med fodral
sitter ordentligt fast i bagageutrymmet.
Uppsättning av varningstriangel
Följ de bestämmelser som gäller för
användning av varningstriangel.
1. Lossa fodralet med varningstriangeln,
den är fäst med kardborreband.
2. Ta ut varningstriangeln ur fodralet (A).
3. Fäll ut de fyra stödbenen på
varningstriangeln.
4. Fäll ut de båda röda triangelsidorna.
Placera varningstriangeln på ett lämpligt
ställe med tanke på trafiksituationen.
Efter användning:
1. Sätt tillbaka allt i omvänd ordning.
9LVVD PDUNQDGHU
/§V RFK ODUP
Fjärrkontroll med nyckelblad
88
Låsning och upplåsning
91
Barnsäkerhetsspärr
93
Larm (tillval)
94
Fjärrkontroll med nyckelblad
Fjärrkontroll
3. Trygghetsbelysning - Gör så här när
Bilen levereras med två fjärrkontroller. De
fungerar även som startnycklar.
Fjärrkontrollerna innehåller löstagbara
nyckelblad för mekanisk låsning/upplåsning
av förardörr och handskfack.
En separat etikett med nyckelbladens kod
medföljer bilen. Förvara etiketten på en säker
plats eftersom den behövs vid beställning av
nya nycklar. Maximalt sex fjärrkontroller till
en och samma bil kan programmeras och
användas.
du närmar dig bilen:
Tryck på fjärrkontrollens gula
knapp så tänds innerbelysning,
positions-/parkeringsljus,
nummerskyltsbelysning och lampor i de
yttre backspeglarna (tillval). Belysningen
släcks automatiskt efter 30, 60 eller 90
sekunder. Hur önskad tidsinställning
görs, se s. 60.
4. Bagagelucka - Ett tryck på knappen
låser upp enbart bagageluckan.
Förlust av fjärrkontroll
Om någon av fjärrkontrollerna förloras ska
den andra fjärrkontrollen tas med till en
Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte
måste den förlorade fjärrkontrollens kod
raderas ur systemet.
Elektronisk startspärr
Fjärrkontrollerna är försedda med kodade
chips. Koden måste stämma överens med
läsaren (mottagaren) i tändningslåset. Bilen
kan endast startas om rätt fjärrkontroll
används.
VIKTIGT!
Fjärrkontrollens smala del är extra känslig
eftersom chipset sitter där. Bilen kan inte
startas om chipset förstörts.
5. Panikfunktion - Används för att i nödfall
Fjärrkontrollfunktioner
1. Låsning - Låser samtliga dörrar och
bagagelucka. Ett långt tryck stänger
även sidorutor och ev. taklucka.
2. Upplåsning - Låser upp samtliga dörrar
och bagagelucka. Ett långt tryck öppnar
även sidorutor.
söka omgivningens uppmärksamhet.
Om den röda knappen hålls intryckt i
minst tre sekunder eller trycks in två
gånger inom tre sekunder, aktiveras
blinkers och signalhorn. Funktionen kan
stängas av med samma knapp, efter
att det varit aktivt minst fem sekunder.
I annat fall stängs det av efter 30
sekunder.
Nyckelblad
Funktionen är tänkt att användas när bilen
lämnas till service, hotell eller liknande.
Fjärrkontrollen överlämnas utan det lösa
nyckelbladet, som ägaren behåller.
Lås och larm
Losstagning av nyckelblad
Ta fram nyckelbladet ur fjärrkontrollen:
•
Skjut den fjäderbelastade spärren (1) åt
sidan samtidigt som nyckelbladet (2)
dras ut bakåt.
Ditsättning av nyckelblad
Var försiktig när nyckelbladet sätts tillbaka på
sin plats i fjärrkontrollen.
•
1. Låspunkter, normalt läge 2. Låspunkter,
serviceläge
•
Tryck lätt på nyckelbladet för att låsa det
i spärrat läge. Ett "klick" hörs.
Låsning av handskfack
Nyckelbladet används till att låsa eller låsa
upp handsfacket. Det går även att låsa eller
låsa upp förardörren med nyckelbladet.
Svagt batteri i fjärrkontroll
När batteriet börjar närma sig punkten där
fullgod funktion inte kan garanteras, tänds
Informationssymbolen och FJÄRRKONTROLL BYT BATTERI visas i displayen.
Håll fjärrkontrollen med den spetsiga
änden ner och släpp ner nyckelbladet i
sitt spår.
89
Se till att det uttjänta batteriet blir
omhändertaget på ett miljövänligt sätt.
Byte av batteri i fjärrkontroll
Om låsen vid upprepade tillfällen inte
reagerar på signal från fjärrkontrollen vid
normalt avstånd, bör batteriet bytas (typ CR
2032, 3V).
1. Dra ut nyckelbladet.
2. Lägg fjärrkontrollen med knappsatsen
nedåt och ta bort skruven (1) med en
liten mejsel.
3. Lyft av locket.
4. Titta noga hur batteriets + och –sida är
monterat på lockets insida.
5. Bänd bort (2) och byt batteriet. Undvik
att vidröra batteriet och dess kontaktytor
med fingrarna.
6. Sätt tillbaka locket och skruva fast det.
7. Tryck tillbaka nyckelbladet på sin plats.
Låsning och upplåsning
Låsning/upplåsning från bilens
utsida
även låsas manuellt med respektive låsknapp.
Detta gäller så länge bilen inte är låst från
utsidan. Dörrarna kan även låsas upp (och
dörren öppnas) med handtaget.
Genom att använda fjärrkontrollen kan man
låsa/låsa upp alla bilens dörrar och bakluckan
samtidigt. Dörrarna kan låsas upp med det
lösa nyckelbladet.
VARNING!
Var uppmärksam på att man kan bli inlåst
i bilen om den låses utifrån.
Automatisk återlåsning
Om ingen av dörrarna eller bakluckan
öppnats inom två minuter efter upplåsning,
låses alla lås igen automatiskt. Denna
funktion skyddar från att oavsiktligt lämna
bilen olåst.
För bilar med larm, se avsnittet Larmsystem.
Öppning av baklucka
Gör så här för att låsa upp enbart bakluckan:
• Tryck på fjärrkontrollens knapp för
bakluckan.
Om alla dörrar är låsta när man sedan stänger
bakluckan låses den automatiskt.
Låsning/upplåsning från bilens
insida
Med hjälp av strömbrytaren vid
dörröppningshandtaget kan samtliga
sidodörrar och bagagelucka låsas eller låsas
upp samtidigt.
• Upplåsning:
Tryck in den övre delen i låsknappen. Ett
långt tryck öppnar även alla sidorutor.
• Låsning:
Tryck in den nedre delen i låsknappen. Ett
långt tryck stänger även alla rutor och ev.
taklucka.
Det går inte att låsa upp dörren genom att
dra upp låsknappen. Samtliga dörrar kan
Dioden i knappen lyser tills bilen låses med
nyckeln eller med fjärrkontrollen. I displayen
lämnas ett meddelande så länge nyckeln
sitter kvar i tändningslåset. Nästa gång bilens
tändning slås på, kopplas sensorerna in igen.
VARNING!
Lämna inte kvar någon i bilen utan att först
koppla bort funktionen blockerat låsläge.
Låsning av handskfack
Handskfacket kan endast låsas/låsas upp
med fjärrkontrollens löstagbara nyckelblad.
1. Lås upp handskfacket genom att vrida
nyckeln ett kvarts varv (90°) motsols.
Nyckelhålet är vertikalt i upplåst läge.
2. Lås handskfacket genom att vrida nyckeln
ett kvarts varv (90°) medsols. Nyckelhålet
är horisontellt i låst läge.
Blockerat låsläge
Blockerat låsläge betyder att dörrarna
inte kan öppnas från insidan om de är
låsta. Det aktiveras med fjärrkontrollen.
Blockerat låsläge inträder med 25 sekunders
fördröjning från att dörrarna har låsts.
Bilen kan endast låsas med fjärrkontrollen vid
blockerat låsläge.
1. Bortkoppling av sensorer. 2. Ingen
funktion.
Dörrarna kan även öppnas med nyckeln från
utsidan.
Tillfällig bortkoppling av
blockerat låsläge och ev.
larmsensorer
Om någon vill stanna kvar i bilen och du ändå
vill låsa dörrarna från utsidan kan du koppla
bort blockerat låsläge.
1. Sätt nyckeln i tändningslåset, vrid den till
läge II och sedan tillbaka till läge I eller 0.
2. Tryck på knapp 1.
Om bilen är utrustad med larm, kopplas
samtidigt rörelse- och lutningssensorerna
bort, se s. 95s.95s.95.
Barnsäkerhetsspärr
Aktivera barnsäkerhetsspärren:
1. Vrid startnyckeln till läge I eller II.
2. Tryck på knappen. När dioden i knappen
lyser är de bakre fönsterhissarna
spärrade.
Ett meddelande visas i informationsdisplayen,
när barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
OBS! När den elektriska barnsäkerhetsspärren är aktiverad, ersätts de inställningar som
gjorts i det manuella barnsäkerhetssystemet.
Manuell spärr i vänster bakdörr
Elektrisk spärr för öppning av bakdörr och
fönster bak
Spärr i dörrar, bak
Spärra manuellt: Reglaget för
barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på
bakdörrarna och är endast åtkomligt när
dörren är öppen. Använd nyckelbladet för att
vrida reglaget och därigenom aktivera eller
avaktivera barnsäkerhetsspärren.
A: Dörrarna kan inte öppnas från insidan.
B: Dörrarna kan öppnas från insidan.
Spärra elektriskt: Tryck på reglaget i
förardörren. Ett meddelande visas i
informationsdisplayen.
VARNING!
Barnsäkerhetsspärren aktiverad
Att spärren är aktiverad indikeras med
att dioden är tänd samtidigt som ett
textmeddelande visas i displayen. Dörrarna
kan inte öppnas inifrån. Fönsterhissarna
kan endast manövreras med reglagen på
förardörren.
Ha alltid låsknapparna uppdragna under
färd. Vid en eventuell olycka kan då
räddningspersonal snabbt komma in
i bilen. Passagerarna i baksätet kan
inte öppna dörrarna från insidan om
barnsäkerhetsspärren är aktiverad.
Spärr i fönster, bak (tillval)
När den elektriska barnsäkerhetsspärren
är aktiv kan inte de bakre fönsterhissarna
användas.
Larm (tillval)
Larmsystemet
OBS! Försök inte själv reparera eller
förändra komponenter som ingår i
larmsystemet. Alla sådana försök kan påverka
försäkringsvillkoren.
När larmet är inkopplat övervakar det
kontinuerligt alla larmingångar.
Larmet löser ut om:
• dörr, motorhuv eller baklucka öppnas
• bagageluckan öppnas
• en icke godkänd nyckel används i startlåset
eller om låset utsätts för åverkan
• en rörelse detekteras i passagerarutrymmet
(om det är utrustat med rörelsesensor)
• bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är
utrustad med lutningssensor)
• batterikabeln kopplas ifrån
• någon försöker koppla bort sirenen.
Inkoppling av larmfunktion
• Tryck på fjärrkontrollens LOCK-knapp.
En lång blinksignal från bilens
körriktningsvisare bekräftar att larmet
är inkopplat och att alla dörrar är låsta.
Frånkoppling av larmfunktion
Larmdiod på instrumentpanelen
En larmdiod på instrumentpanelen (se bild)
visar larmsystemets status:
• Lampan släckt - larmet är frånkopplat.
• Lampan blinkar en gång per sekund larmet är inkopplat.
• Lampan blinkar snabbt efter frånkoppling
av larmet och fram till dess att tändningen
slås på - larmet har varit utlöst.
Om ett fel uppstått i larmsystemet visas
ett meddelande i informationsdisplayen.
Kontakta då en Volvoverkstad.
Om larmsystemet inte fungerar korrekt, låt en
Volvoverkstad undersöka bilen.
• Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp.
Två korta blinksignaler från bilens
körriktningsvisare bekräftar att larmet är
frånkopplat och alla dörrar upplåsta.
Automatisk återställning av larm
Funktionen skyddar dig från att oavsiktligt
lämna bilen med larmet frånkopplat.
Om ingen av sidodörrarna eller bakluckan
öppnats inom två minuter efter frånkoppling
av larmet (och bilen har låsts upp med
fjärrkontrollen) kopplas larmet automatiskt in
igen. Bilen låses samtidigt.
Stänga av utlöst larm
• Tryck på fjärrkontrollens UNLOCK-knapp.
En bekräftande signal ges genom att
körriktningsvisarna avger två korta blinkningar.
Om bilen är försedd med blockerat låsläge
kopplas detta in samtidigt.
Larmsignaler
Test av larmsystem
Vid larm sker följande:
• En siren ljuder under 30 sekunder. Den
har ett eget batteri som träder in om inte
bilens batteri har tillräcklig laddning eller
kopplas ifrån.
• Samtliga körriktningsvisare blinkar i fem
minuter eller tills larmet kopplas ifrån.
Test av rörelsesensor i kupé
Fjärrkontroll ur funktion
Om fjärrkontrollen av någon anledning inte
fungerar, kan larmet ändå stängas av och
bilen startas på följande sätt:
1. Öppna förardörren med nyckelbladet.
Larmet löser ut och sirenen ljuder.
2. Sätt fjärrkontrollen i tändningslåset.
Larmet avaktiveras. Larmdioden blinkar
snabbt tills startnyckeln vridits till läge II.
1. Frånkoppling av sensorer. 2. Ingen
funktion
Frånkoppling av larmsensorer
och blockerat låsläge
För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet
vid t.ex. en färjeresa, kan rörelse- och
nivåsensorerna tillfälligt kopplas ifrån.
1. Vrid startnyckeln till läge II och sedan
tillbaka till läge 0 och ta ur nyckeln.
2. Tryck på knappen (1).
Dioden i knappen lyser tills bilen låses.
I displayen lämnas ett meddelande så länge
nyckeln sitter kvar i tändningslåset (eller en
minut efter att nyckeln tagits ut.)
Nästa gång tändningen slås på kopplas
sensorerna in igen.
1. Öppna samtliga fönsterrutor.
2. Aktivera larmet. Aktivering av larmet
bekräftas med en långsam blinkning av
lysdioden.
3. Vänta 30 sekunder.
4. Testa rörelsesensorn i kupén genom att
lyfta ut t.ex. en väska från stolsdynan.
Larmsystemet ska nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av dörrar
1.
2.
3.
4.
Aktivera larmet.
Vänta 30 sekunder.
Lås upp med nyckel på förarsidan.
Öppna en av dörrarna. Larmsystemet ska
nu ljuda och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
Test av motorhuv
1. Sitt i bilen och avaktivera rörelsesensorn.
2. Aktivera larmet. Sitt kvar i bilen och lås
dörrarna med knappen på fjärrkontrollen.
3. Vänta 30 sekunder.
/§V RFK ODUP
4. Öppna motorhuven med handtaget under
instrumentpanelen. Larmet ska nu ljuda
och blinka.
5. Avaktivera larmet genom att låsa upp med
fjärrkontrollen.
6WDUW RFK N¸UQLQJ
Allmänt
98
Bränslepåfyllning
99
Starta bilen
100
Manuell växellåda
102
Automatisk växellåda (tillval)
104
Bromssystemet
107
Stabilitetssystemet
109
Bogsering och bärgning
111
Starthjälp
113
Körning med släpvagn
114
Draganordning
116
Lastning
121
Anpassning av ljusbild, höger- eller vänstertrafik
122
Allmänt
Ekonomisk körning
Att köra ekonomiskt är att köra förutseende,
mjukt och att anpassa körsätt och hastighet
till den rådande situationen.
• Kör motorn varm så snart som möjligt.
• Låt inte motorn gå på tomgång utan kör
med lätt belastning så snart det är möjligt.
• En kall motor drar mer bränsle än en varm.
• Undvik snabba onödiga accelerationer och
häftiga inbromsningar.
• Kör inte med onödig last i bilen.
• Använd inte vinterdäck när vägarna är torra.
• Ta bort lasthållaren när den inte används.
• Undvik att köra med öppna fönster.
Halt väglag
Körning i halt väglag kan upplevas olika. Öva
därför halkkörning under kontrollerade former,
för att lära känna hur den nya bilen reagerar.
Motor och kylsystem
Under speciella förhållanden, t.ex. i brant
terräng, extrem hetta eller med tung last, finns
det risk att motor och kylsystem överhettas.
Undvik överhettning i kylsystemet
• Håll en låg hastighet vid körning med
släpvagn upp för en lång brant stigning.
• Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp
efter en hård körning.
• Ta bort extraljus som sitter framför grillen
om du kör i extremt varmt väder.
Undvik överhettning i motorn
• Kör inte motorn på högre än 4 500 varv per
minut vid körning med släp- eller husvagn i
kuperad terräng, då kan oljetemperaturen
bli för hög.
Öppen bagagelucka
Undvik att köra med öppen bagagelucka.
Om det ändå är nödvändigt att köra med
öppen lucka en kortare sträcka, gör så här:
• Stäng alla fönster.
• Fördela luften mot rutan och golvet och kör
fläkten på högsta hastighet.
VARNING!
Kör inte med öppen bagagelucka.
Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via
bagageutrymmet.
Överbelasta inte batteriet
De elektriska funktionerna i bilen belastar
batteriet olika mycket. Undvik att ha
tändningsnyckeln i läge II när motorn är
avstängd. Använd istället läge I. Då förbrukas
mindre ström. Ta helst ur nyckeln om inga
funktioner önskas. Då förbrukas minst ström.
OBS! 12 V-uttaget i bagageutrymmet lämnar
spänning även när startnyckeln är urtagen.
Exempel på funktioner som drar mycket ström
är:
• kupéfläkt
• vindrutetorkare
• audioanläggning (hög volym)
• parkeringsljus.
Var även uppmärksam på olika tillbehör som
belastar det elektriska systemet. Använd inte
funktioner som drar mycket ström när motorn
är avstängd.
Om batterispänningen är låg visas en text i
displayen. Ladda batteriet genom att starta
motorn.
Bränslepåfyllning
Efter att innerklädseln vikts åt sidan syns ett
handtag vid luckans låsmekanism. Dra det
rakt bakåt.
Tanklock
Tanklocket sitter placerat innanför luckan på
höger bakskärm.
Vid höga yttertemperaturer kan ett visst
övertryck uppstå i tanken. Överfyll inte tanken
med bränsle.
Sätt tillbaka locket efter tankning. Vrid tills ett
knäppljud hörs.
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning.
Bränsledriven värmare (tillval)
Tankluckan låses upp och öppnas med
mittenknappen under ljusomkopplaren på
instrumentpanelen. Luckan fälls ut.
Stängning
Tryck in luckan tills ett klickande ljud hörs.
Nödöppning
Om luckan inte fällts ut kan den öppnas
manuellt inifrån bagageutrymmet.
VARNING!
Bär aldrig en påslagen mobiltelefon i
samband med tankning. Ringsignalen
kan åstadkomma gnistbildning och
antända bensinångorna, vilket i sin tur
kan medföra brand och personskada.
Påfyllning av diesel
VARNING!
Öppning av tanklucka
VIKTIGT!
Tillsätt inga renhållande tillsatser
i bensinen, om det inte har
rekommenderats av Volvo.
Stäng av bränsledriven värmare innan
tankning påbörjas.
Bränsle som spillts ut på marken kan
antändas av avgaserna.
Dieselolja kan vid låga temperaturer (–5 °C
- –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan
leda till startsvårigheter.
VIKTIGT!
Använd särskilt vinterbränsle under den
kalla årstiden.
Påfyllning av bensin
VIKTIGT!
Bensindrivna bilar måste alltid tankas
med blyfri bensin så att inte katalysatorn
skadas.
Starta bilen
Beroende på motorns temperatur vid
starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper. Volvos
strävan är att minimera avgasemissioner
genom att så snabbt som möjligt få
upp motorns avgasreningssystem till rätt
driftstemperatur.
OBS! Rusa aldrig motorn i höga varvtal
genast efter kallstart.
Kontakta en Volvoverkstad om motorn inte
startar eller om den misständer.
VARNING!
Ta aldrig ur startnyckeln från rattlåset
under körning eller när bilen bogseras.
Stäng aldrig av tändningen eller ta ur
startnyckeln medan bilen rör sig. Rattlåset
kan aktiveras, vilket gör bilen omöjlig att
styra.
Så här startas bensinmotorn
1. Dra åt parkeringsbromsen
(handbromsen).
2. Automatisk växellåda:
Lägg växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda:
Lägg växelspaken i friläge och håll
kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är
särskilt viktigt vid sträng kyla.
3. Vrid startnyckeln till startläge. Om motorn
inte startar inom 5-10 sekunder, släpp
nyckeln och gör ett nytt startförsök.
Så här startas dieselmotorn
1. Dra åt parkeringsbromsen
(handbromsen).
2. Automatisk växellåda:
Lägg växelväljaren i läge P eller N.
Manuell växellåda:
Lägg växelspaken i friläge och
kopplingspedalen nedtryckt helt. Detta är
särskilt viktigt vid sträng kyla.
3. Vrid startnyckeln till körläge. En
kontrollsymbol i kombinationsinstrumentet
tänds för att upplysa om att förvärmning
av motorn pågår. Vrid nyckeln till startläge
när kontrollsymbolen släcks.
Startnycklar och elektronisk
startspärr
Startnyckeln ska inte hänga tillsammans med
andra nycklar eller metallföremål på samma
nyckelknippa. Den elektroniska startspärren
kan då aktiveras av misstag.
Start- och rattlås
0 – Låsläge
Rattlåset låser ratten när
nyckeln tas ur låset.
I – Radioläge
Vissa elkomponenter
kan kopplas in. Motorns
elsystem är inte inkopplat.
II – Körläge
Nyckelns läge under körning.
Bilens elsystem är inkopplat.
III – Startläge
Startmotorn kopplas in.
Nyckeln släpps och fjädrar
automatiskt tillbaka till
körläge då motorn startat.
Om framhjulen står så att det blir spänningar
i rattlåset kan ett varningsmeddelande i
informationsdisplayen visas och bilen går
inte att starta. Ta ur nyckeln, vrid ratten så att
rattlåset släpper. Sätt i nyckeln igen och gör
ett nytt startförsök.
Se till att rattlåset är spärrat när bilen lämnas,
så minskar risken för stöld.
VARNING!
• Ta aldrig startnyckeln ur tändningslåset
under körning eller när bilen bogseras.
Rattlåset aktiveras och bilen går inte att
styra.
• Ta alltid startnyckeln ur tändningslåset
när bilen lämnas, särskilt om det finns
barn i bilen.
Manuell växellåda
Växellägen, fem växlar
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade
växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska
de högsta växlarna användas så ofta som
möjligt.
Backväxelspärr
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken
först föras till läge N. Backväxeln kan alltså
inte läggas in direkt från femte växeln p.g.a.
backväxelspärren.
Växellägen, sex växlar (bensin)
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade
växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska
de högsta växlarna användas så ofta som
möjligt.
Backväxelspärr
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken
först föras till läge N. Backväxeln kan alltså
inte läggas in direkt från femte växeln p.g.a.
backväxelspärren.
Växellägen, sex växlar (diesel)
Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje
växling. Ta bort foten från kopplingspedalen
mellan växlingarna. Följ det anvisade
växlingsmönstret.
För att få bästa möjliga bränsleekonomi ska
de högsta växlarna användas så ofta som
möjligt.
Backväxelspärr
Lägg endast in backväxeln när bilen står stilla.
För att lägga i backväxeln, måste växelspaken
först föras till läge N. Backväxeln kan alltså
inte läggas in direkt från växelläge två p.g.a.
backväxelspärren.
Automatisk växellåda (tillval)
Kallstart
Säkerhetssystem
Vid start i låga temperaturer kan växlingarna
ibland kännas hårda. Detta beror på
växellådoljans tröghet vid låga temperaturer.
För att minska motorns avgasutsläpp växlar
växellådan upp senare än normalt, om motorn
startats vid låga temperaturer.
Bilar med automatväxellåda har särskilda
säkerhetssystem:
OBS! Beroende på motorns temperatur vid
starttillfället är tomgångsvarvtalet vid kallstart
högre än normalt för vissa motortyper.
Turbomotor
Vid körning med kall motor växlar växellådan
vid ett högre varvtal. Detta för att katalysatorn
snabbare ska nå rätt arbetstemperatur med
mindre avgasutsläpp som följd.
Adaptivt system
Växellådan styrs med ett s.k. adaptivt
system. Styrenheten "lär sig" kontinuerligt
hur växellådan beter sig. Den känner av hur
växellådan växlar och åstadkommer optimala
växlingar vid varje tillfälle. Styrenheten känner
också av körbeteendet, hur snabbt föraren
t.ex. trycker ner gaspedalen, och justerar
känsligheten i växlingsschemat efter ett
specifikt körsätt.
Växlarna har Lock-up-funktion (låsta växlar),
vilket ger bättre motorbroms och lägre
bränsleförbrukning.
Nyckelspärr – Keylock
För att kunna ta ut startnyckeln måste
växelväljaren vara i P-läge. I alla andra lägen
är nyckeln spärrad.
Parkeringsläge (P-läge)
Stillastående bil med motorn igång:
• Håll foten på bromspedalen när
växelväljaren förs till annat läge.
Växlingsspärr – Shiftlock
För att kunna föra växelväljaren från P-läge till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge II och bromspedalen nedtryckt.
Urkoppling av shiftlock
I vissa fall måste bilen kunna flyttas utan att
den är körbar, t.ex. vid urladdat startbatteri.
Gör så här för att kunna flytta bilen:
1. Nedanför texten P-R-N-D på
växelväljarens panel finns en liten
lucka. Öppna den i bakkant.
2. Stick in en skruvmejsel till botten och
tryck den nedåt samtidigt som spaken
förs ur P-läget.
Neutralläge (N-läge)
För att kunna föra växelväljaren från N till
övriga växellägen måste startnyckeln vara i
läge II och bromspedalen nedtryckt om bilen
stått still i mer än 5 sekunder.
N - Neutralläge
N- läget är neutralläge, motorn kan
startas, ingen växel är ilagd. Dra åt
parkeringsbromsen då bilen står stilla med
väljarspaken i läge N.
D – Körläge
D är det normala körläget. Upp- och
nedväxling mellan växellådans alla växlar sker
automatiskt beroende på gaspådrag och
hastighet. Bilen ska stå stilla då läge D väljs
från läge R.
Manuella lägen
Växelväljarspärr
Spaken kan föras fritt framåt eller bakåt
mellan N och D. Övriga lägen har en spärr
som manövreras med spärrtangenten på
växelväljarspaken. Spaken kan bara flyttas då
motorn är igång.
Med en tryckning på spärrtangenten kan
spaken föras framåt eller bakåt mellan R, N
och D.
Automatiska växellägen
P - Parkeringsläge
Läge P väljs då motorn ska startas eller då
bilen står parkerad.
VIKTIGT!
Bilen måste stå stilla då läge P väljs.
Med P-läge är växellådan mekaniskt spärrad.
Dra alltid åt parkeringsbromsen vid parkering.
R - Backläge
Bilen måste stå stilla då läge R väljs.
För att komma från automatläge D till ett
manuellt läge, för spaken åt höger. För att
komma från läge MAN till automatläge D, för
spaken åt vänster, till D.
Under färd
Manuellt växelläge kan väljas när som helst
under färden. Den ilagda växeln är låst så
länge man inte väljer en annan växel. Endast
om man saktar ner till mycket låg hastighet
växlar bilen automatiskt ner.
Om man för växelväljaren till – (minus ) växlar
bilen ner ett steg och motorbromsar på
samma gång. Om man för växelväljaren till +
(plus) växlar bilen upp ett steg.
6WDUW RFK N¸UQLQJ
W - Vinter
Med tryckknappen kopplas vinterprogrammet
W in och ur. En tänd lysdiod i knappen visar
att programmet är aktiverat.
Vinterprogrammet gör det lättare att komma
igång och ta sig fram i låg hastighet när
väglaget är halt. Med programmet inkopplat
ges de drivande hjulen lägre effekt än normalt
och alla uppväxlingar sker vid ett lägre
motorvarvtal.
OBS! Programmet W kan inte kopplas in
om ett manuellt läge är valt, som endast kan
väljas i läge D.
Kick-down
Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi
det normala fullgasläget) sker automatiskt
en omedelbar nedväxling till lägre växel s.k.
Kick-down-nedväxling.
Vid uppnådd max-hastighet för den
växeln eller om gaspedalen släpps ur
kick-down-läget, sker uppväxling automatiskt.
Kick-down ska användas när maximal
acceleration behövs, t.ex. vid en omkörning.
Funktionen kan endast användas med
växelväljaren i läge D.
Bromssystemet
Om bromsservon inte fungerar
Om bilen rullar eller bogseras med avstängd
motor måste man trampa ca fem gånger
hårdare på bromspedalen jämfört med när
motorn är igång. Bromspedalen känns stum
och hård när inte bromsservon är aktiv.
VARNING!
Bromsservon fungerar endast då motorn
är igång.
Bromskretsar
Symbolen lyser om en bromskrets
gått sönder
Om ett fel skulle uppstå i en av kretsarna
är det fortfarande möjligt att bromsa
bilen. Trampa en gång, hårt, på pedalen.
Bromspedalen tar längre ner och kan kännas
mjukare än normalt. Ett hårdare pedaltryck
krävs för att få normal bromseffekt.
OBS! Trampa endast en gång hårt och
distinkt vid bromsning med avstängd motor,
inte upprepade gånger.
Fukt kan ändra bromsegenskaperna
Bromsdetaljerna blir blöta om man kör i
kraftigt regn, genom vattensamlingar eller
när man tvättar bilen. Bromsbeläggens
friktionsegenskaper kan då ändras så att
bromseffekten fördröjs.
• Trampa lätt på bromspedalen då och då
om du kör längre sträckor i regn eller
snöslask, samt efter start i mycket fuktigt
eller kallt väder. Bromsbeläggen värms upp
och vattnet torkar. Denna åtgärd är också
bra att göra innan du långtidsparkerar bilen
under dessa väderleksförhållanden.
Om bromsarna belastas hårt
Vid körning i alperna eller på andra vägar
med motsvarande nivåskillnader belastas
bilens bromsar mycket hårt även om man
inte trampar särskilt hårt på bromspedalen.
Eftersom hastigheten dessutom ofta är låg
kyls bromsarna inte så effektivt som vid
körning på slät väg.
För att inte belasta bromsarna hårdare än
nödvändigt, växla ned i nedförsbacke istället
för att använda fotbromsen. Använd samma
växel nedför som du använder uppför. På
detta sätt utnyttjas motorbromsen effektivare
och fotbromsen behövs bara korta stunder.
Tänk på att körning med släpvagn belastar
bilens bromsar ytterligare.
Låsningsfria bromsar (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) hindrar hjulen från att låsa
sig under inbromsning. På så sätt
behålls styrförmågan och det blir
lättare att t.ex. väja för ett hinder.
• Efter att motorn startats sker, vid en
hastighet av ca 20 km/h, en kort självtest
av ABS-systemet som kan kännas och
höras som pulseringar i bromspedalen.
För att maximalt utnyttja ABS-systemet:
• Trampa ned bromspedalen med full kraft.
Pulseringar känns.
• Styr bilen i färdriktningen. Släpp inte
pedaltrycket.
Öva att bromsa med ABS-systemet på
en otrafikerad plats och under olika
väderförhållanden.
ABS-symbolen tänds och lyser med fast
sken:
• i ca två sekunder då bilen startas
• om ABS-systemet stängts av p.g.a. fel.
VARNING!
Om BROMS- och ABSvarningssymbolerna är tända samtidigt,
kan fel ha uppstått i bromssystemet.
Om nivån i bromsvätskebehållaren vid
detta tillfälle är normal, kör försiktigt till
närmaste Volvoverkstad för kontroll av
bromssystemet.
6WDUW RFK N¸UQLQJ
Stabilitetssystemet
När stabilitetssystemet arbetar kan det
verka som om bilen inte svarar normalt på
gaspådrag. Det beror på att systemet känner
av friktionen mot vägbanan och låter då de
olika funktionerna i stabilitetssystemet träda i
kraft.
Bilen är antingen utrustad med STC (Stability
and Traction Control) - Stabilitets- och
dragkraftsfunktion eller DSTC (Dynamic
Stability and Traction Control) - Dynamisk
stabilitets- och dragkraftsfunktion.
Funktion/system
STC
DSTC9
TC
X
X
SC
X
X
AYC
X
EBA
X
• Dragkraftsfunktion - TC (Traction
Control)
Dragkraftsfunktionen överför kraft från
det drivhjul som slirar mot vägbanan till
det drivhjul som inte slirar. För att öka
framkomligheten kan gaspedalen behöva
trampas ner mer än normalt.
När dragkraftsfunktionen arbetar kan det
höras ett pulserande ljud. Det är helt
normalt. Dragkraftsfunktionen är mest aktiv
i låga hastigheter. Funktionen går inte att
stänga av.
• Antislirfunktion - SC (Spin Control)
Stabilitetsfunktionen förhindrar att
drivhjulen slirar mot vägbanan under
acceleration. Den förbättrar körsäkerheten
i halt väglag. Vid körning med t.ex.
snökedjor, i djup snö eller i sand
kan det vara en fördel att stänga av
antislirfunktionen för att öka dragkraften.
Det görs då med STC/DSTC-knappen.
• Antisladdfunktion - AYC (Active Yaw
Control)
Antisladdfunktionen bromsar automatisk
ett eller flera hjul för att stabilisera bilen vid
sladd. Bromspedalen känns stummare än
normalt och ett pulserande ljud hörs om
man samtidigt bromsar.
Antisladdfunktionen är hela tiden aktiv. Den
går inte att stänga av.
• Bromskretsförstärkning - EBA
(Emergency Brake Assistance)
Vid behov av en snabb inbromsning fås
full bromseffekt omedelbart. Funktionen
känner av när en kraftig inbromsning
görs genom att registrera hur snabbt
bromspedalen trampas ner.
Bromspedalen sjunker ner när systemet
arbetar. Fullfölj inbromsningen utan att lätta
på bromspedalen. Funktionen avbryts när
trycket på bromspedalen lättar.
Bromskretsförstärkningen är hela tiden
aktiv. Den går inte att stänga av.
7LOOYDO YLVVD PDUNQDGHU
Symboler mitt i instrumentet
Symbolen tänds och släcks igen
efter ca 2 sekunder
Symbolen tänds för systemkontroll
när bilen startas.
STC eller DSTC-knappen
STC/DSTC-knappen i mittkonsolen används
för att reducera eller återaktivera systemet.
När lysdioden i knappen lyser är systemet
aktiverat. Lysdioden i knappen slocknar då
stabilitetssystemets funktion har reducerats.
Övriga funktioner påverkas inte.
OBS! För att reducera STC eller
DSTC-systemets funktion måste knappen
hållas intryckt i minst en halv sekund.
Lysdioden i knappen slocknar och
STC/DSTC SPINNKONTROLL AV visas i
informationsdisplayen.
Varje gång motorn startas är systemet
automatiskt aktiverat.
• TC-funktionen har temporärt reducerats
p.g.a. för hög bromstemperatur.
Automatisk återaktivering av funktionen
sker när bromstemperaturen åter blivit
normal.
Informationssymbolen lyser med
fast sken
ANTI_SLADD SERV.ERFODRAS
visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen.
Blinkande varningssymbol
SC-funktionen arbetar för att
förhindra att bilens drivhjul spinner.
TC-funktionen arbetar för att
förbättra bilens dragkraft.
AYC-funktionen arbetar för att
förhindra sladd.
• STC eller DSTC-systemet har stängts av
p.g.a. fel.
Informationssymbolen lyser med
fast sken
STC/DSTC SPINNKONTROLL
AV visas i informationsdisplayen
tillsammans med symbolen.
1. Stanna bilen på en säker plats och stäng
av motorn.
2. Starta motorn på nytt.
3. Om varningssymbolen förblir tänd, kör till
en verkstad för kontroll av systemet.
• SC-funktionen har reducerats med
STC/DSTC-knappen.
Informationssymbolen lyser med
fast sken
TRACTION TILLF. AVSTÄNGD visas
i informationsdisplayen tillsammans
med symbolen.
VARNING!
Bilens köregenskaper kan förändras om
man reducerar STC eller DSTC-systemet.
Iakttag alltid normala försiktighetsåtgärder
för säker kurvtagning och körning i halt
väglag.
Bogsering och bärgning
1. Sätt startnyckeln i tändningslåset i läge I
och lås upp rattlåset så att bilen går att
styra. Se s.101.
Bogsera aldrig igång bilen
Använd ett hjälpstartbatteri om batteriet är
urladdat och motorn inte går igång. Bogsera
inte igång bilen.
VIKTIGT!
Katalysatorn kan skadas om man
bogserar bilen.
Bogsering
Ta reda på den högsta tillåtna hastigheten för
bogsering enligt lag, innan bilen bogseras.
OBS! Startnyckeln måste sitta kvar i
tändningslåset under hela bogseringen.
2. Automatisk växellåda: För växelväljaren
till läge N.
Manuell växellåda: För växelspaken till
friläge.
3. Se till att bogserlinan hela tiden är sträckt
så undviks hårda ryck. Håll foten på
bromspedalen.
Bilar med automatisk växellåda ska inte
bogseras i högre hastighet än 80 km/h. Den
bör inte bogseras längre sträckor än 80 km.
VARNING!
Rattlåset i en strömlös bil är alltid
aktiverat och bilen kan därmed inte
styras. Rattlåset måste vara upplåst innan
bogsering.
Ta aldrig startnyckeln ur tändningslåset
under körning eller när bilen bogseras.
VARNING!
Broms- och styrservon fungerar inte när
motorn är avstängd. Man måste trampa
ca fem gånger hårdare på bromspedalen
och styrningen går betydligt tyngre än
normalt.
Bogsera inte bilar med automatväxellåda
längre än 80 km.
Bärgning
Bilar med automatisk växellåda ska inte, om
den är delvis upplyft, bärgas i högre hastighet
än 80 km/h. Den bör inte bärgas längre
sträckor än 80 km.
Bogserögla
Använd bogseröglan om bilen behöver
bogseras på vägen.
Bogseröglan fästs i uttaget på höger sida av
stötfångaren fram eller bak.
Montering av bogserögla:
1. Ta fram bogseröglan som ligger under
golvluckan i bagageutrymmet.
2. Lossa i underkanten på täcklocket i
stötfångaren med en spårskruvmejsel
eller ett mynt.
3. Skruva fast bogseröglan ordentligt, ända
in till flänsen. Använd hjulmutternyckeln
att vrida fast öglan med.
6WDUW RFK N¸UQLQJ
4. Efter användning skruvas bogseröglan
loss och placeras i bagageutrymmet.
Sätt tillbaka täcklocket på stötfångaren.
VIKTIGT!
Bogseröglan är endast avsedd för
bogsering på väg, inte för bärgning efter
dikeskörning eller fastkörning. Tillkalla
professionell hjälp för bärgning.
Starthjälp
Start med annat batteri
Om batteriet i bilen har laddats ur kan man
"låna" ström från antingen ett löst batteri
eller från en annan bils batteri. Kontrollera
alltid att klammorna på startkablarna sitter
fast ordentligt, så att det inte uppstår gnistor
under startförsöket.
4. Sätt dit den röda startkabeln mellan
hjälpbatteriets pluspol (1+) och det egna
batteriets pluspol (2+).
5. Sätt dit den svarta startkabelns ena
klamma på hjälpbatteriets minuspol (3–).
6. Sätt den andra klamman på
jordningspunkt (4–) som finns på
det övre fästet på vänster fjäderben.
7. Starta motorn på "hjälpbilen". Låt motorn
gå någon minut med högre tomgång än
normalt, 1500 varv/minut.
8. Starta motorn på den bil som har det
urladdade batteriet.
9. Ta bort startkablarna, först den svarta och
sedan den röda.
Se till så inte någon av klammorna på den
svarta startkabeln kommer mot batteriets
pluspol eller ansluten klamma på den
röda startkabeln.
VARNING!
Batteriet kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om
du sätter dit startkablarna felaktigt, räcker
för att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med
stora mängder vatten om svavelsyran
kommer i kontakt med ögon, hud eller
kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta
omedelbart läkare.
OBS! Rör inte anslutningarna under
startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.
Vid starthjälp med annat batteri
rekommenderas följande steg för att
undvika explosionsrisk:
1. Vrid startnyckeln till 0-läge.
2. Se till att hjälpstartbatteriet har 12 V
spänning.
3. Sitter hjälpstartbatteriet i en annan bil,
stanna motorn och se till att bilarna inte
vidrör varandra.
Körning med släpvagn
Allmänt
Om draganordningen monterats i fabrik
av Volvo, levereras bilen med nödvändig
utrustning för körning med släpvagn.
• Draganordningen på bilen ska vara av
godkänd typ.
• Om dragkroken monteras i efterhand,
kontrollera med en Volvoverkstad att bilen
är fullt utrustad för släpvagnskörning.
• Öka däcktrycket till rekommenderat
lufttryck för full last. Se däcktryckstabellen
på insidan av tankluckan.
• Gör ren draganordningen regelbundet och
smörj in kopplingstappen10 med fett.
• Kör inte med tungt släp då bilen är helt ny.
Vänta tills den körts minst 1000 km.
• I långa och branta nedförsbackar belastas
bilens bromsar mycket mer än normalt.
Växla ner till en lägre växel och anpassa
hastigheten.
• Motorn belastas hårdare än normalt vid
körning med släpvagn.
• Körs bilen med hård belastning i varmt
klimat kan motorn och växellådan
överhettas. Om temperaturvisaren för
motorns kylsystem går in i det röda fältet,
stanna och låt motorn gå på tomgång
under några minuter.
Vid överhettning kan bilens
luftkonditionering komma att stängas
av temporärt. Växellådan reagerar
genom en inbyggd skyddsfunktion. Se
meddelande i informationsdisplayen.
• Av säkerhetsskäl bör man inte köra fortare
än 80 km/h, även om vissa länders lagar
tillåter högre hastigheter.
• Den högsta tillåtna vikten för obromsad
släpvagn är 750 kg.
• Växelväljaren ska vara i läge P då bil med
automatisk växellåda och påkopplat släp
parkeras. Använd alltid parkeringsbromsen.
• Använd stoppklossar för att blockera
hjulen, då bil med påkopplat släp parkeras
i backe. Växelväljaren ska vara i läge
P då bil med automatisk växellåda och
påkopplat släp parkeras. Använd alltid
parkeringsbromsen
*¦OOHU LQWH NRSSOLQJVWDSSHQ YLG DQY¦QGQLQJ DY NXOKDQGVNH PHG VY¦QJQLQJVG¦PSDUH
Släpvagnsvikter
Högsta tillåtna
släpvagnsvikt för
bromsad släpvagn
Maximalt kultryck
0 – 1200 kg
50 kg
1201 – 1500 kg
75 kg
OBS! Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter
är de som Volvo tillåter. Nationella
fordonsbestämmelser kan begränsa
släpvagnsvikt och hastighet ytterligare.
Dragkrokarna kan vara certifierade för högre
dragvikter än vad bilen får dra.
VARNING!
Följ angivna rekommendationer för
släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars
bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar
och inbromsningar.
6WDUW RFK N¸UQLQJ
Automatisk växellåda
Parkering i backe:
• Dra åt parkeringsbromsen (handbromsen).
• För växelväljaren till parkeringsläge P.
Start i backe:
• För växelväljaren till körläge D.
• Frigör parkeringsbromsen (handbromsen).
Branta stigningar:
• Välj lämpligt lågväxelläge vid körning
i branta stigningar eller i låg fart. Då
hindras växellådan från att växla upp och
växellådsoljan förblir svalare.
• Använd inte en högre manuell växel än
motorn "orkar med". Det är inte alltid
ekonomiskt att köra på höga växlar.
• Undvik att köra med släpvagn vid stigningar
över 15%.
Draganordning
Dragkrokar
Kopplingstappen behöver rengöras och
smörjas med fett regelbundet. När
kulhandske med svängningsdämpare
används behöver inte kopplingstappen
smörjas in.
Om bilen utrustats med delbar dragkrok ska
monteringsanvisningen för ditsättning av
kopplingstapp följas noggrant. Se s.118.
VARNING!
Var noga med att fästa släpets
säkerhetsvajer i avsett fäste.
VARNING!
Om bilen är försedd med Volvos delbara
dragkrok:
• Följ monteringsanvisningen för
kopplingstappen noggrant.
• Kopplingstappen måste vara låst med
nyckel före körning påbörjas.
• Kontrollera att indikatorfönstret visar
grönt.
Släpvagnskabel
Om bilens draganordning har en 13-polig
kontakt och släpet har en 7-polig kontakt
behövs en adapter. Använd en adapterkabel
som är godkänd av Volvo. Se till att kabeln
inte släpar i marken.
Specifikationer
Avstånd A
Fast drag:
1100 mm
Delbart drag:
1100 mm
Maximalt kultryck:
75 kg
Avstånd B
Fast drag:
72 mm
Delbart drag:
72 mm
Delbar dragkrok
Montering av kopplingstapp
1. Ta bort skyddspluggen.
2. Kontrollera att mekanismen är i upplåst läge
genom att vrida nyckeln medurs.
3. Kontrollera att indikatorfönstret visar rött.
4. Sätt i och skjut in kopplingstappen tills ett klick
hörs.
5. Kontrollera att indikatorfönstret visar grönt.
6. Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur
låset.
OBS! Släpets säkerhetsvajer måste fästas i
fästet i draganordningen.
Borttagning av kopplingstapp
1. Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst
läge.
4. Skjut in skyddspluggen.
2. Tryck in låsratten och vrid den moturs tills ett
klick hörs.
3. Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och håll
ned samtidigt som kopplingstappen dras ut.
Lastning
Lastning i bagageutrymmet
Stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen
då långa föremål lastas eller lossas.
Växelspaken eller växelväljaren kan stötas ur
sitt läge av lång last och få bilen i rullning.
För att förlänga lastutrymmet kan
nackskydden tas bort och sätena fällas. Se
s.82.
• Placera all last tryckt mot ryggstödet
framför.
• Skada inte nackskyddet då baksätet fällts.
Nackskydden kan avlägsnas vid behov.
• Centrera bred last.
• Tunga föremål ska placeras så lågt som
möjligt. Undvik att placera tung last på det
nedfällda ryggstödet.
• Skydda skarpa kanter med något mjukt.
• Förankra all last med remmar eller
spännband i lastsäkringsöglorna.
VARNING!
• Lasta aldrig ovanför ryggstöden.
• Skyddseffekten från krockgardinen i
innertaket kan utebli eller reduceras om
lasten når för högt.
• Förankra alltid lasten. Vid en hård
inbromsning kan den annars förskjutas
och skada personer i bilen.
VARNING!
• Kör mjukt. Undvik häftiga accelerationer,
hårda inbromsningar och hård kurvtagning.
Ett löst föremål som väger 20 kg kan
vid en frontalkollision i en hastighet av
50 km/h komma att uppnå en vikt som
motsvarar 1000 kg.
Användning av lasthållare
För att undvika skador på bilen och för att
uppnå största möjliga säkerhet vid färd,
rekommenderas de lasthållare som Volvo har
utvecklat just för din bil.
Följ noggrant den monteringsanvisning som
levereras med lasthållaren.
• Kontrollera regelbundet att lasthållarna och
lasten sitter ordentligt fast. Surra lasten väl
med lastband.
• Lasta högst 75 kg på taket (inkl.
lasthållare).
• Fördela lasten jämnt över lasthållarna.
Lasta inte snett. Lägg den tyngsta lasten
underst.
• Bilens tyngdpunkt och köregenskaper
förändras om man har last på taket.
• Bilens vindfång och därmed
bränsleförbrukningen ökar med lastens
storlek.
Anpassning av ljusbild, höger- eller vänstertrafik
A. Ljusbild för vänstertrafik B. Högertrafik
Halogenljus
Bi-Xenonljus
Rätt ljusbild
Strålkastare med halogenljus
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
Strålkastare med Bi-Xenonljus
Reglaget på strålkastaren ska vara i läge (A)
vid vänstertrafik eller läge (B) vid högertrafik.
För att inte blända mötande trafik då man kör
med fel ljusbild kan strålkastarens ljusbild
ställas om. Rätt ljusbild ger även effektivare
ljus ut på väggrenen.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska alla arbeten med strålkastaren
utföras av Volvoverkstad.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild
försiktighet eftersom den är utrustad med
ett högspänningsaggregat.
+MXO RFK G¦FN
Allmänt
124
Lufttryck i däck
127
Byte av hjul
128
Reservhjul och verktyg
131
Provisorisk däcktätning (vissa marknader)
132
Allmänt
Köregenskaper och däck
Däcken betyder mycket för bilens
köregenskaper. Däcktyp, dimension och
däcktryck är viktiga för hur bilen uppträder.
Vid däckbyte, se till att ha samma typ och
dimension och helst också samma fabrikat
på alla fyra hjulen. Det finns annars risk för
att bilens köregenskaper förändras. Följ
rekommenderat däcktryck som är angiven på
dekalen som sitter på tanklocket.
Dimensionsbeteckning
På alla bildäck finns en beteckning för
dimension. Exempel på beteckning:
205/55R16 91 W.
205
Sektionsbredd (mm)
55
Förhållande mellan sektionshöjd och
bredd (%)
R
Radialdäck
16
Fälgdiameter i tum (")
91
Kodsiffror för max tillåten
däckbelastning (i detta fall 615 kg)
W
Däcket är gjort för hastigheter upp
till 240 eller 270 km/h.
Nya däck
Däck är färskvara. Efter
några år börjar de
hårdna samtidigt som
friktionsegenskaperna
minskar undan för undan.
Eftersträva därför att få så
färska däck som möjligt vid
utbyte. Det är särskilt viktigt
när det gäller vinterdäck.
Tillverkningsvecka och
-år anges med fyra siffror,
exempelvis 1502. Däcket
på bilden är tillverkat vecka
15 år 2002.
Däckens ålder
Även om däck har en teoretisk livslängd upp
till tio år, är rekommendationen att inte köra
på däck som är äldre än sex år.
Däck med slitagevarnare
Slitagevarnare är en smal upphöjning tvärs
över slitbanan. På sidan av däcket syns
bokstäverna TWI.
Då däcket är så nedslitet att bara 1,6 mm
återstår, syns dessa band tydligt. Byt då
snarast till nya däck.
Tänk på att däck med litet mönsterdjup har
mycket dåligt väggrepp i regn eller snö.
Vinterdäck
Volvo rekommenderar vinterdäck med
en bestämd dimension. Den finns
angiven på dekalen på tankluckans
insida. Däckdimensionen är beroende av
motorvariant.
Använd alltid vinterdäck på alla fyra hjulen.
OBS! Rådgör med en Volvoverkstad om
vilken fälg och däcktyp som passar bäst.
Dubbdäck
Dubbade vinterdäck ska köras in 500-1000
km, mjukt och lugnt så att dubbarna sätter sig
riktigt i däcken. Det ger däcken och speciellt
dubbarna längre livslängd.
VIKTIGT!
Använd Volvo original snökedjor eller
likvärdiga som är anpassade till rätt
bilmodell, däck- och fälgdimensioner.
Rådgör med en Volvoverkstad.
Använd aldrig s.k. snabblänkar eftersom
utrymmet mellan skivbromsarna och
hjulen är för litet.
OBS! Bestämmelserna för användning av
dubbdäck varierar från land till land.
Mönsterdjup
Väglag med is, snömodd och låga
temperaturer ställer betydligt högre krav
på däck än vid sommarförhållanden Därför
rekommenderas att inte köra på vinterdäck
som har mindre mönsterdjup än 4 mm.
Snökedjor
Snökedjor ska endast användas på
framhjulen.
OBS! Kör aldrig fortare än 50 km/h med
snökedjor. Undvik att köra på barmark
eftersom detta sliter mycket hårt på både
snökedjor och däck.
Låg och hög hjulmutter
Fälgar och hjulmuttrar
Använd endast fälgar som är godkända av
Volvo.
Det finns två olika modeller av hjulmuttrar
beroende på om fälgarna är tillverkade av stål
eller aluminium.
Stålfälg – låg mutter
Normalt sitter stålfälgar monterade med den
låga varianten av mutter, men stålfälgar får
även använda den höga typen.
Dra åt med 140 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
Reservhjulet Temporary spare
VARNING!
Använd aldrig den låga typen av mutter till
en aluminiumfälg. Hjulet kan lossna.
Aluminiumfälg – hög mutter
Endast den höga modellen av mutter får
användas till aluminiumfälgar. Den skiljer sig
markant från övriga muttertyper eftersom den
har en roterande konisk tryckbricka.
Dra åt med 85 Nm. Kontrollera
åtdragningsmomentet med momentnyckel.
VARNING!
De höga hjulmuttrarna ska dras åt med
max. 85 Nm. Vid en hårdare åtdragning
kan brickan skadas.
OBS! Denna mutter får även användas till
stålfälgar.
Låsbar hjulmutter
Om stålfälg med låsbar hjulmutter används i
kombination med hjulsida, ska den låsbara
hjulmuttern monteras på pinnbulten närmast
luftventilen. Hjulsidan kan annars inte sättas
dit på fälgen.
9LVVD PDUNQDGHU
Reservhjulet "Temporary spare"11 är endast
avsett att användas under den korta tid det tar
att få det ordinarie hjulet utbytt eller reparerat.
Ersätt reservhjulet snarast med ett vanligt hjul.
Under körning med reservhjulet
"Temporary spare" kan bilen få annorlunda
köregenskaper.
Kör aldrig fortare än 80 km/h med reservhjulet
"Temporary spare" på bilen.
VIKTIGT!
Bilen ska aldrig köras utrustad med fler
än ett reservhjul samtidigt.
Lufttryck i däck
däcktryckstabellen. De angivna däcktrycken
avser kalla däck (varierar med aktuell
yttertemperatur).
Körning med fel däcktryck försämrar
bilens köregenskaper och ökar dessutom
däckslitaget. Redan efter några kilometers
körning blir däcken varma och trycket högre.
Därför ska alltså inte luft släppas ur om
trycket kontrolleras när däcken är varma.
Däremot ska trycket ökas om det är för lågt.
Rekommenderat däcktryck
Dekalen på tankluckans insida visar vilket
däcktryck däcken ska ha.
Bilen är helbilsgodkänd, vilket innebär att
dimensioner eller hastighetsklasser inte
får avvika från de som anges i fordonets
registreringsbevis. Enda undantaget från
dessa bestämmelser är vinterdäck och
dubbdäck. Om ett sådant däck väljs får
bilen inte köras fortare än däcket är klassat
för, vanligtvis klass Q som får köras i max
160km/h.
Kontrollera däcktrycket
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
Det rätta däcktrycket finns angivet i
Byte av hjul
Hjul ska förvaras liggande eller upphängda,
inte stående.
Kontakta en Volvoverkstad för kontroll vid
osäkerhet om mönsterdjupet.
Pilen visar däckets rotationsriktning
Sommar- och vinterhjul
När sommar- och vinterhjulen skiftas ska
hjulen märkas upp med vilken sida de har
suttit på, t.ex. V för vänster och H för höger.
Däck med mönster som är tillverkat för att
endast rulla åt ett håll, har rotationsriktningen
markerad med en pil på däcket. Däcket
ska ha samma rotationsriktning under hela
sin livslängd. De bör endast skiftas mellan
fram och bak, aldrig från vänster till höger
sida eller omvänt. Om däcken monteras
felaktigt försämras bilens bromsegenskaper
och förmåga att pressa undan regn, snö och
slask. Däck med störst mönsterdjup ska alltid
monteras bak (för att minska sladdrisk).
Losstagning av hjul
Sätt ut minst en varningstriangel om ett hjul
måste bytas på en trafikerad plats. Se till
att bilen och domkraften står på ett fast
horisontellt underlag.
1. Ta fram reservhjul, domkraft och
hjulmutternyckel som ligger under mattan
i bagageutrymmet.
2. Dra åt parkeringsbromsen och lägg i
ettans växel, eller läge P om bilen har
automatisk växellåda.
3. Blockera framför och bakom de hjul som
ska stå kvar på marken. Använd kraftiga
träklossar eller större stenar.
4. Bilar med stålfälg har en löstagbar
hjulsida. Bänd bort hjulsidan med
hjulmutternyckelns ände, den kan också
ryckas loss för hand.
När hjulsidan sätts tillbaka, var noga med
att hjulsidans ventilhål hamnar mitt för
hjulets luftventil.
5. Lossa hjulmuttrarna ½-1 varv moturs med
hjulmutternyckeln.
6. På varje sida av bilen finns två
domkraftsfästen. Tryck domkraften mot
pinnen i domkraftsfästet som bilden visar
och veva ned domkraftens fot så att den
pressas plant an mot marken.
Kontrollera att domkraften sitter i fästet
enligt bilden och att foten är placerad
lodrätt under fästet.
7. Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta
bort hjulmuttrarna och lyft av hjulet.
VARNING!
• Kryp aldrig under bilen då den är
upphissad på domkraften.
• Låt aldrig passagerare uppehålla sig i
bilen då den lyfts upp med domkraft.
• Se till att passagerare uppehåller sig så
att de har bilen eller helst ett vägräcke
mellan sig och vägbanan.
Bilens originaldomkraft
Använd originaldomkraften endast vid
hjulbyte. Vid allt annat arbete på bilen ska
verkstadsdomkraft användas och pallbockar
ställas upp under den del av bilen som är
upplyft. Domkraftens skruv ska alltid vara
välsmord.
Ditsättning av hjul
1. Rengör anliggningsytorna på hjul och nav.
2. Sätt dit hjulet. Skruva fast hjulmuttrarna.
3. Sänk ned bilen så att hjulen inte kan
rotera.
4. Dra fast hjulmuttrarna korsvis. Det är
viktigt att hjulmuttrarna blir ordentligt
åtdragna.
Låg hjulmutter dras åt med 140 Nm.
Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
Hög hjulmutter med en roterande
konisk tryckbricka dras åt med 85 Nm.
Kontrollera åtdragningsmomentet med
momentnyckel.
VARNING!
De höga hjulmuttrarna ska dras åt med
max. 85 Nm. Vid en hårdare åtdragning
kan brickan skadas.
5. Sätt på hjulsidan.
6. Skruva ihop domkraften helt innan den
läggs tillbaka i bagageutrymmet. Se till
att domkraft och hjulmutterdragare är
ordentligt fastspända.
Reservhjul och verktyg
Reservhjul/däcktätningssats,
domkraft och hjulmutternyckel
Reservhjul eller däcktätningssats med
kompressor, domkraft och hjulmutternyckel
finns under golvet i bagageutrymmet.
Framtagning av däcktätningssatsen:
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Lyft upp däcktätningssatsen.
Framtagning av reservhjulet:
1. Vik upp golvmattan, bakifrån och framåt.
2. Lyft bort domkraften och
hjulmutternyckeln.
3. Skruva loss reservhjulet och lyft ut det.
Provisorisk däcktätning (vissa marknader)
Allmänt
De bilar som inte är utrustade med reservhjul
har istället försetts med en däcktätningssats.
Däcktätningssatsen består av en elektrisk
luftkompressor samt en behållare med
tätningsmassa.
Däcktätningssatsen är endast tänkt att
fungera som provisorisk nödfallsreparation
för att bilen ska kunna köras ytterligare högst
200 km eller till närmaste däckverkstad.
Tätningsmassan har förmågan att effektivt
täta däck som punkterats av föremål med en
diameter på upp till 6 mm. Risken finns att
däck som punkteras med större skador som
följd inte kan tätas.
Behållaren med tätningsmassan ska inte
användas om utgångsdatumet nåtts, den bör
bytas ut innan.
OBS!
• Läs instruktioner och
varningsinformation noga innan
däcktätningssatsen tas i bruk.
• Om andra föremål, t.ex. bollar eller
cykeldäck, ska blåsas upp måste en för
ändamålet speciellt avsett munstycke
användas.
• Föremål med en volym överstigande
50 liter (luftmadrasser, gummibåtar,
mm) ska inte blåsas upp med
luftkompressorn.
VARNING!
• Däcktätningssatsen är endast avsett
för tätning av däck med punktering på
slitytan.
• Använd inte däcktätningssatsen för att
täta däck som har punkteringskada på
däcksidan eller som uppvisar skåror,
sprickor, ojämnheter eller liknande
skador.
Arbetsgång
1. Se till att bilen inte hindrar annan trafik
eller utgör fara.
2. Placera ut varningstriangel för att varna
andra trafikanter.
3. Läs bruksanvisning och
varningsinformation om sådan
finns. I annat fall gäller denna instruktion
samt dekalerna på luftkompressorn och
behållaren med tätningsmassa.
4. Avlägsna inte föremål som sitter kvar i
däcket efter att det punkterats.
5. Kompressorn ska inte arbeta längre än
10 minuter. Låt den svalna då risk finns
för överhettning.
Kör aldrig fortare än 80 km/h när
däcktätningssatsen använts för
nödfallsreparation.
9. Starta kompressorn genom att ställa
På/Av-knappen (2) i position I.
En tillfällig tryckökning på 4-6
bar förekommer under tiden som
tätningsmassan pumpas. Efter ca 30
sekunder sjunker trycket och manometern
visar ett mer korrekt däcktryck.
VARNING!
Stå aldrig intill däcket då kompressorn
pumpar.
Tätning av punkterat däck
1. Lossa etiketten om högsta tillåtna
hastighet (1) från däcktätningssatsen och
sätt fast den på ett ställe där föraren kan
se den tydligt.
2. Se till att den orangefärgade
På/Av-knappen står i position 0.
3. Ta fram ledningen och slangen från
sidofacket (3).
4. Skruva bort ventilhatten på det
punkterade däcket.
5. Skruva på slangen (4) på däckventilen.
6. Anslut kontakten (5) till bilens 12V-uttag.
7. Frigör säkerhetsspärren (6) och vrid den
orangefärgade delen (7) 90 grader, till
lodrätt läge.
8. Om bilen står på en välventilerad plats
kan motorn startas för att förhindra att
startbatteriet töms på ström.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra
livsfara. Låt aldrig motorn vara igång i
utrymmen som är tillstängda eller saknar
tillräcklig ventilation.
Var särskilt vaksam vad det gäller
däcksidorna. Om det uppstår
sprickbildningar, ojämnheter eller
liknande skador ska kompressorn
omedelbart stängas av.
Färden bör under dessa omständigheter
inte fortsätta. Kontakta en auktoriserad
däckverkstad.
10. Fyll däcket till ett minimitryck på 1,8 bar.
Trycket ska inte överstiga 3,5 bar.
Pumpa i ca 7 minuter, stäng av
kompressorn för att kontrollera däckets
verkliga tryck. Om trycket efter 10
minuters pumpning inte kommit upp i 1,8
bar ska kompressorn kopplas loss.
OBS! Kompressorn ska inte arbeta
längre än 10 minuter. Låt den därefter
svalna då risk finns för överhettning.
11. Kör bilen försiktigt ca 10 meter fram och
tillbaka för att fördela tätningsmassan i
däcket.
Upprepa steg 10.
VARNING!
Om trycket efter 10 minuter fortfarande
inte kommit upp i 1,8 bar kan däcket inte
tätas. Gör inga försök att pumpa upp
däcket igen. Kontakta en däckverkstad.
12. Lossa slangen från däckventilen och
skruva tillbaka ventilhatten.
Ta ur kontakten ur eluttaget. Fäll tillbaka
den orangefärgade delen till dess
utgångsposition och säkra spärren.
Förvara däcktätningssatsen på en säker
plats i bilen.
13. För att tätningsmassan ska kunna täta
däcket med gott resultat kör ca 3 km
snarast, med en maximal hastighet på 80
km/h.
VARNING!
Hastigheten får inte överstiga 80 km/h
efter att den provisoriska däcktätningen
använts. Det provisoriskt tätade däcket
måste bytas ut så snart som möjligt
(rekommenderad maximal körsträcka 200
km).
14. Däcktrycket kontrolleras igen:
1.) Anslut slangen till däckventilen.
2.) Sätt kontakten i eluttaget.
3.) Läs av trycket på kompressorns
manometer.
VARNING!
Om däcktrycket ligger under 1,3 bar
har däcket inte tätats tillräckligt effektivt.
Färden bör under dessa omständigheter
inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
15. Om däcktrycket är högre än 1,3 bar ska
däcket pumpas upp till angivet däcktryck i
däcktryckstabellen som sitter i tanklocket.
Släpp ut luft med reduceringsventilen (8)
om däcktrycket är för högt.
16. Stäng av kompressorn, På/Av-knappen
ska stå i position 0.
Lossa slangen från däckventilen. Lägg
tillbaka däcktätningssatsen under golvet
i bagageutrymmet.
OBS! Efter en längre tids rast ska
däcktrycket åter kontrolleras.
Pumpning av enbart luft
(gäller endast om specialmunstycke finns)
OBS! Föremål med en volym överstigande
50 liter (luftmadrasser, gummibåtar, mm) bör
inte blåsas upp med luftkompressorn.
1. Se till att På/Av-knappen står i position 0.
2. Ta fram ledningen och slangen från
sidofacket (3).
3. Skruva fast specialmunstycke (finns att
köpa hos återförsäljare) på slangen (4).
Anslut slangen med munstycket till det
föremål som ska blåsas upp.
VIKTIGT!
Säkerhetsspärren (6) ska inte frigöras
då den orangefärgade delen inte ska
användas. Den orangefärgade delen
ska vara i vågrätt läge.
4. Anslut kontakten (5) till bilens 12V-uttag.
5. Starta motorn. Bilen ska stå på en
välventilerad plats.
VARNING!
Att inandas bilavgaser kan medföra
livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen
som är tillstängda eller saknar tillräcklig
ventilation.
6. Starta kompressorn genom att ställa
På/Av-knappen (2) i position I.
7. Pumpa upp föremålet till önskat tryck.
Pumpa inte upp föremål som kräver högre
tryck än 4 bar.
+MXO RFK G¦FN
8. Stäng av kompressorn genom att ställa
På/Av-knappen i position 0 när rätt tryck
uppnåtts.
OBS! Kompressorn ska inte arbeta
längre än 10 minuter. Låt den därefter
svalna då risk finns för överhettning.
+MXO RFK G¦FN
%LOY§UG
Rengöring
138
Bättring av lackskador
140
Rostskydd
141
Rengöring
Tvätta bilen
Tvätta bilen så snart den blivit smutsig.
Använd bilschampo. Vägsalt och fukt kan lätt
leda till korrosion.
• Spola noggrant av smutsen på bilens
undersida.
• Spola hela bilen tills smutsen mjuknat. Vid
användning av högtryckstvätt: Se till att
högtryckssprutans munstycke inte kommer
närmare karossen än 30 cm. Spruta inte
direkt på låsen.
• Tvätta med svamp och bilschampo och
rikligt med ljummet vatten (högst 35 °C).
• Om smutsen sitter fast hårt, tvätta bilen
med kallavfettningsmedel. Stå inte i direkt
solljus så lacken är varm, det kan ge
bestående skador på lacken. Håll till på en
spolplatta med avloppsseparator
• Torka bilen torr med ett rent, mjukt
sämskskinn.
• Tvätta torkarbladen med ljummen
tvållösning.
Ta bort fågelspillning
Tvätta bort fågelspillning från lacken så
snart som möjligt. Det innehåller kemikalier
som påverkar och missfärgar lacken mycket
snabbt. Missfärgningen går inte att polera
bort.
Rengöring av klädsel
VARNING!
Låt alltid motortvätt utfärdas av en
verkstad. Om motorn är varm finns risk
för brand.
Automattvätt
En automattvätt är ett enkelt och snabbt sätt
att få bilen ren, men den kan aldrig ersätta
en riktig handtvätt. Automatens borstar
kommer inte åt på alla ställen. Under bilens
första månader rekommenderas att bilen
handtvättas.
VARNING!
Provbromsa alltid efter tvättning, så
att fukt och korrosion inte angriper
bromsbeläggen och försämrar
bromsarna.
Tryck lätt på bromspedalen då och då
vid körning av längre sträckor i regn eller
snöslask. Då värms bromsbeläggen upp och
torkar. Gör samma sak efter start i mycket
fuktig eller kall väderlek.
Behandling av fläckar på textil
För smutsiga textilklädslar rekommenderas
speciellt rengöringsmedel som finns
hos din Volvoåterförsäljare. Andra
kemikalier kan äventyra klädselns
brandhärdighetsegenskaper.
VIKTIGT!
Vassa föremål och kardborreförslutningar
kan skada bilens textilklädsel.
Behandling av fläckar på vinyl
Torka av vinylen med svag tvållösning
och ljummet vatten. Skrapa eller gnid
aldrig på en fläck. Använd aldrig starka
fläckborttagningsmedel.
Behandling av fläckar på skinn
För smutsiga läderklädslar rekommenderas
speciella rengöringsmedel som finns hos din
Volvoåterförsäljare.
Behandla skinnklädseln en till två gånger per
år med Volvos lädervårdssats eller likvärdig
kvalitetsprodukt.
Använd aldrig starka lösningsmedel. Det kan
skada såväl textil-, vinyl- som läderklädsel.
Rengöring av säkerhetsbälten
Använd vatten och syntetiskt tvättmedel.
%LOY§UG
Polering och vaxning
Polera och vaxa bilen när lacken är matt eller
för att ge den ett extra skydd.
Bilen behöver inte poleras förrän den är minst
ett år gammal, vaxa kan man göra tidigare.
Polera och vaxa inte på ytor som är varmare
än 45 °C.
• Tvätta och torka bilen mycket noga före
polering eller vaxning. Tvätta bort asfalteller tjärstänk med lacknafta. Svårare
fläckar kan tas bort med fin slippasta
(rubbning) avsedd för billack.
• Polera först med polish och vaxa sedan
med flytande eller fast vax. Följ noga
instruktionerna på förpackningarna. Många
preparat innehåller både polish och vax.
Bättring av lackskador
2. Rör om grundfärgen (primer) väl och
lägg på med hjälp av en fin pensel eller
tändsticka. Lägg på lack med pensel
när grundfärgen torkat.
3. Vid repor, gör som tidigare, men
maskera runt skadan för att skydda den
oskadade lacken.
4. Vänta någon dag och polera sedan
bättringarna. Använd en mjuk trasa och
sparsamt med slippasta.
Lacken
Materiel
Lacken utgör en viktig del av bilens rostskydd
och behöver därför kontrolleras regelbundet.
För att undvika rostangrepp bör lackskador
åtgärdas genast. De vanligaste lackskadorna
är mindre stenskott, repor och skador på t.ex.
skärmkanter och dörrar.
•
•
•
•
Färgkod
Det är viktigt att använda rätt färg. På
produktskylten som sitter på B-stolpen finns
koden för bilens färg. Se s.196.
Stenskott och repor
Innan arbetet med bättring av lacken påbörjas
måste bilen vara rentvättad och torr och ha
en temperatur över 15°C.
Grundfärg (primer) på burk
Lack på burk eller färgpenna
Pensel
Maskeringstejp.
Mindre stenskott och repor
Om stenskottet inte gått ner till plåten och ett
oskadat färgskikt fortfarande finns kvar, fyll i
färg direkt efter att smutsen tagits bort.
Om stenskottet gått ner till plåten
1. Fäst en bit maskeringstejp över den
skadade ytan. Dra sedan av tejpbiten så
att lackresterna följer med.
%LOY§UG
Rostskydd
Kontroll och underhåll
Din bil fick ett mycket noggrant och
komplett rostskydd redan på fabriken.
Delar av karossen består av galvaniserad
plåt. Underredet är skyddat av ett
nötningsbeständigt rostskyddsmedel.
En tunn, penetrerande rostskyddsvätska
sprutades in i balkar, hålrum och slutna
sektioner.
Upprätthåll bilens rostskydd.
• Håll bilen ren. Spola underredet. Vid
högtryckstvätt, håll sprutan minst 30 cm
från lackerade ytor.
• Kontrollera regelbundet och förbättra
rostskyddet vid behov.
Bilen är byggd med ett rostskydd som
inte kräver någon efterbehandling under
normala förhållanden förrän efter ca åtta år.
Efter denna tid bör efterbehandling göras
med tre års intervall. Om bilen behöver
efterbehandlas, låt en Volvoverkstad hjälpa
dig.
%LOY§UG
8QGHUK§OO RFK VHUYLFH
Volvo service
144
Eget underhåll
145
Motorhuv och motorrum
146
Diesel
148
Oljor och vätskor
149
Torkarblad
152
Batteri
153
Lamptyper
155
Byte av främre lampor
156
Byte av bakre lampor
159
Byte av inre lampor
161
Säkringar
163
8QGHUK§OO RFK VHUYLFH
Volvo service
Volvos serviceprogram
Installation av tillbehör
Innan bilen lämnade fabriken provkördes den
omsorgsfullt. Ytterligare en kontroll enligt
Volvo Personvagnar AB:s föreskrifter gjordes
strax innan den överlämnades till dig.
För att även fortsättningsvis hålla din Volvo
på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet,
driftsäkerhet och tillförlitlighet bör
Volvos serviceprogram följas, som finns
specificerat i Service- och garantiboken.
Låt en Volvoverkstad utföra service- och
underhållsarbeten. Volvos verkstäder
har den personal, servicelitteratur och
de specialverktyg som garanterar högsta
servicekvalitet.
Felaktig inkoppling och installation av tillbehör
kan påverka bilens elektroniksystem negativt.
Vissa tillbehör fungerar endast när därtill
hörande mjukvara programmeras in i din bils
elektroniska system. Kontakta därför alltid din
Volvoverkstad innan du installerar tillbehör,
som ansluts till eller påverkar det elektriska
systemet.
VIKTIGT!
För att Volvos garanti ska gälla, kontrollera
och följ Service- och garantiboken.
Särskilda serviceåtgärder
Vissa serviceåtgärder, som berör bilens
elektriska system, kan endast utföras
med hjälp av för bilen speciellt utvecklad
elektronisk utrustning. Kontakta därför alltid
din Volvoverkstad, innan du låter påbörja
eller utföra servicearbeten som påverkar det
elektriska systemet.
Inspelning av fordonsdata
En eller flera datorer i din Volvo personbil
har möjlighet att spela in detaljerad
information. Denna information, som är
avsedd att användas i forskningssyfte för att
vidarutveckla säkerheten och för diagnos
av fel i vissa av bilens system, kan innehålla
uppgifter såsom; exempelvis användandet av
säkerhetsbälten av förare och passagerare,
information om funktion av olika system och
moduler i bilen och information beträffande
statusen av motor-, gasregleringspjäll-,
styrning-, broms- och andra system.
Denna information kan innefatta uppgifter
beträffande förarens sätt att köra bilen. Sådan
information kan innehålla uppgifter såsom,
men inte uteslutande, bilens hastighet,
användandet av broms- eller gaspedalen och
rattutslag. Sistnämnda data kan lagras under
ett begränsat tidsintervall medan bilen körs
och därefter under förloppet av en kollision
eller i ett nära tillbud.
Volvo Personvagnar AB kommer inte att
medverka till att denna lagrade information
lämnas ut utan samtycke. Dock kan
Volvo Personvagnar AB tvingas lämna ut
informationen p.g.a. nationell lagstiftning.
I övrigt kan Volvo Personvagnar AB och
auktoriserade verkstäder komma att läsa och
använda informationen.
Ogynnsamma körförhållanden
Vid körning under ogynnsamma förhållanden
rekommenderas att byte av motorolja,
olje- och luftfilter görs oftare än
rekommendationerna i Service- och
garantiboken.
Till ogynnsamma körförhållanden räknas
långvarig körning:
• i dammig eller sandig omgivning
• med husvagn eller släpvagn
• i bergslandskap
• i hög hastighet
• på tomgång eller i låg fart
• korta körsträckor (kortare än 10 km) vid
låga temperaturer (under 5 ºC).
Eget underhåll
Innan du börjar arbeta med bilen
Batteriet
• Kontrollera att batteriledningarna är rätt
anslutna och väl åtdragna.
• Koppla aldrig ifrån batteriet då motorn är
igång (ex. vid batteribyte).
• Vid laddning av batteriet får
aldrig snabbladdare användas.
Batteriledningarna ska vara frånkopplade
vid laddning av batteriet.
• Batteriet innehåller syra som är frätande
och giftig. Det är därför viktigt att batteriet
hanteras på ett miljövänligt sätt. Låt en
Volvoverkstad hjälpa dig.
VARNING!
• Tändsystemet har mycket hög
effekt. Livsfarlig spänning råder i
tändsystemet. Tändningen ska därför
alltid vara avstängd när arbete utförs i
motorrummet.
• Vidrör inte tändstift eller tändspole när
tändningen är tillslagen eller motorn är
varm.
Motorhuv och motorrum
Öppning av motorhuv
Öppna motorhuven:
• Dra i låshandtaget längst till vänster under
instrumentpanelen. Det hörs när spärren
släpper
• För in handen mitt på huvens framkant och
tryck upp säkerhetsspärrens handtag
• Öppna huven.
VARNING!
Kontrollera att huven låser ordentligt vid
stängning.
Motorrum
1. Behållare för spolarvätska, 4 l (4-cyl.)
2. Expansionskärl för kylsystem
9. Påfyllning, motorolja*
10. Behållare för kopplings- och
bromsvätska (vänsterstyrd)
3. Behållare för styrservoolja
11. Batteri
4. Mätsticka för motorolja12 *
12. Relä- och säkringscentral
5. Kylare
13. Luftfilter*
6. Kylarfläkt
7. Behållare för spolarvätska, 6,5 l (5-cyl.)
8. Behållare för kopplings- och
3ODFHULQJHQ NDQ YDULHUD EHURHQGH S§ PRWRUDOWHUQDWLY
bromsvätska (högerstyrd)
Kontrollera regelbundet
Kontrollera följande vid jämna mellanrum, t.ex.
vid tankning:
• Kylvätska - Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionstanken.
• Motorolja - Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Styrservoolja - Nivån ska ligga mellan MINoch MAX-markeringarna.
• Spolarvätska - Behållaren ska vara
välfylld. Fyll på med frostskyddsmedel vid
temperaturer kring fryspunkten.
• Broms- och kopplingsvätska - Nivån ska
ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.
VARNING!
• Tänk på att kylarfläkten kan starta
automatiskt någon tid efter att motorn
stängts av.
• Låt alltid motortvätt utfärdas av en
verkstad. Om motorn är varm finns risk
för brand.
8QGHUK§OO RFK VHUYLFH
Diesel
Bränslesystem
Dieselmotorer är känsliga för föroreningar.
Använd endast dieselbränslen från välkända
oljebolag. Fyll aldrig på diesel med tveksam
kvalitet. De större oljebolagen har även ett
speciellt dieselbränsle som är avsedda för
yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta
är mer lättflytande vid låga temperaturer
och reducerar risken för vaxbildning i
bränslesystemet.
Risken för kondensvatten i tanken minskar
om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent
runt påfyllningsröret vid tankning.
Undvik spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål
och vatten vid spill.
Bränslestopp
Inga speciella åtgärder behövs efter ett
bränslestopp.
RME (Raps Metyl Ester)
Max 5% RME får blandas i dieseln.
VIKTIGT!
Vid högre koncentration än 5% RME
finns risk för motorskador.
Avtappning av kondensvatten i
bränslefilter
I bränslefiltret separeras kondensvatten från
bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall
orsaka motorstörningar.
Avtappning av bränslefiltret ska göras
enligt serviceintervallerna i Service- och
garantiboken eller vid misstanke om att
förorenat bränsle använts.
Oljor och vätskor
Mätsticka, bensinmotorer
Mätsticka, dieselmotorer
Byte av olja och oljefilter
Volvo rekommenderar att oljenivån
kontrolleras var 2500:e km.
Det säkraste mätvärdet fås på kall motor före
start. Mätvärdet är felvisande omedelbart
efter att motorn stängts av. Mätstickan visar
för låg nivå eftersom all olja inte hunnit rinna
ner i oljetråget.
I Service- och garantiboken finns anvisningar
om lämpliga bytesintervaller för olja och
oljefilter.
Vid körning i ogynnsamma förhållanden
rekommenderas kortare intervaller se s. 144.
Kontrollera oljenivån
Nivån för motorolja ska kontrolleras och
oljan ska bytas ut regelbundet. Det är viktigt
att oljenivån kontrolleras redan innan första
ordinarie oljebyte äger rum på den nya bilen.
Service- och garantiboken anger vid vilken
mätarställning det ska ske.
Oljekontroll på kall bil:
• Torka av mätstickan före kontrollen.
• Kontrollera oljenivån med mätstickan.
Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna.
Ligger nivån nära MIN-markeringen ska
1,0 liter fyllas på. Fyll på tills oljenivån är
närmare markeringen MAX än MIN.
Oljenivån ska ligga inom det markerade
området på mätstickan.
Oljekontroll på varmkörd bil:
• Ställ bilen plant och vänta 10-15 minuter
efter det att motorn stängts av så att oljan
hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
• Torka av mätstickan före kontrollen.
• Kontrollera oljenivån med mätstickan. Nivån
ska ligga mellan MIN- MAX-markeringarna.
• Fyll på motorolja vid behov.
Ligger nivån nära MIN-markeringen ska 1,0
liter fyllas på. Varmkör och stäng av motorn,
vänta 10-15 minuter och kontrollera nivån
igen. Fyll på tills oljenivån är närmare
markeringen MAX än MIN.
VIKTIGT!
Fyll aldrig över MAX-markeringen.
Oljeförbrukningen kan öka om för
mycket olja fylls på i motorn.
VARNING!
Spill inte olja på de heta avgasgrenrören
då det finns risk för brand.
Påfyllning spolarvätska, beroende på
motorvariant
Kylvätskebehållare
Spolarvätskebehållare
Använd en blandning av hälften kylvätska
och hälften vatten. Följ instruktionerna på
förpackningen. Det är viktigt att balansera
mängden. Komplettera aldrig med endast
rent vatten. Frysrisken ökar med såväl för liten
som för stor andel kylvätska.
Vindrute- och strålkastarspolarna har
gemensam vätskebehållare.
1. Påfyllning 4-cylindriga modeller samt
diesel. Behållaren rymmer ca 4 liter.
2. Påfyllning 5-cylindriga modeller.
Behållaren rymmer ca 6,5 liter.
VIKTIGT!
Spolarpump och slangar kan annars
frysa sönder vid minusgrader. Blanda
frostskyddsmedel med vattnet före
påfyllning.
Kylvätska
VIKTIGT!
Vissa av motorns komponenter är
tillverkade av aluminiumlegering. Det
är därför mycket viktigt att kylvätska
med korrosionsskydd enligt Volvos
rekommendation används. Då bilen är
ny är den fylld med kylvätska som klarar
ca -35 °C.
Kontrollera kylvätskan regelbundet
Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-markeringarna på expansionstanken.
Om systemet inte är välfyllt, kan höga lokala
temperaturer uppstå med risk för skador
(sprickor) i cylinderhuvudet. Fyll på vätska då
nivån sjunkit till MIN-markeringen.
OBS! Motorn får endast köras med
välfyllt kylsystem. Höga temperaturer kan
uppstå med risk för skador (sprickor) i
cylinderhuvudet.
VARNING!
Kylarvätskan kan vara mycket het. Om
påfyllning behöver göras då motorn är
varm, skruvas expansionskärlets lock
sakta av så att övertrycket försvinner.
Behållare för broms- och
kopplingsvätska
Broms- och kopplingsvätska har gemensam
behållare. Placeringen av behållaren skiljer
sig mellan höger- och vänsterstyrd bil.
Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena.
Rekommendation för bromsvätska: DOT 4+.
Kontrollera nivån regelbundet. Byt
bromsvätska vartannat år eller vid vartannat
ordinarie servicetillfälle.
VIKTIGT!
På bilar som körs så att bromsarna
används ofta och hårt, t.ex. bergskörning
eller körning i tropiskt klimat med hög
luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år.
Behållare för styrservoolja
Nivån ska ligga mellan MIN- och
MAX-märkena.
Oljekvalitet: Volvo Styrservoolja eller
likvärdig kvalitetsprodukt.
Kontrollera nivån vid varje service. Byte av
olja behövs inte.
OBS! Om ett fel uppstår i styrservosystemet
eller om bilen blir strömlös och måste
bogseras, kan bilen fortfarande styras.
Styrningen blir då mycket tyngre än normalt
och mer kraft behövs för att vrida ratten.
Torkarblad
Byte av torkarblad
2. Dra loss torkarbladet mot bakluckan.
3. Tryck fast det nya torkarbladet.
Kontrollera så det sitter fast ordentligt.
4. Fäll tillbaka torkararmen.
1. Fäll ut torkararmen och fäll ut torkarbladet
90º i förhållande till torkararmen.
2. Dra av torkarbladet från axeln, rakt åt
sidan.
3. Skjut in det nya torkarbladet, 90º i
förhållande till torkararmen.
4. Fäll in torkarbladet under det böjda
metallblecket och fäll ner torkararmen.
OBS! Torkarbladen har olika längd. Bladet
på förarsidan är längre än det andra.
Byte av torkarblad, bakruta
1. Fäll torkararmen utåt.
Batteri
• Fyll vid behov på destillerat vatten till
batteriets maximinivåmarkering.
Förvara batteriet utom
räckhåll för barn.
OBS! Fyll aldrig över nivåmarkeringen (A).
VIKTIGT!
Använd alltid destillerat eller avjoniserat
vatten (batterivatten).
Batteriet innehåller frätande
syra.
• Dra åt täcklocken ordentligt.
OBS! Om batteriet laddas ur många påverkar
batteriets livslängd negativt.
Symboler på batteriet
Symbolerna sitter placerade på batteriet.
Batteriskötsel
Batteriets livslängd och funktion påverkas
av antal starter, urladdningar, körsätt,
körförhållanden och klimatförhållanden etc.
För att batteriet ska fungera tillfredställande,
tänk på följande:
• Kontrollera regelbundet att vätskenivån i
batteriet ligger rätt (A).
• Kontrollera alla cellerna där. Använd en
skruvmejsel för att lossa täcklocken. Varje
cell har en egen maxinivåmarkering.
Undvik gnistor eller öppen
eld.
Använd skyddsglasögon.
Explosionsfara.
Ytterligare information i
bilens instruktionsbok.
Byte av batteri
1. Stäng av tändningen och ta ur nyckeln.
2. Skruva bort täckkåpan över batteriet.
3. Vänta i minst 5 minuter innan du rör några
elektriska anslutningar (detta för att all
information i bilens elektriska system ska
kunna lagras i de olika styrenheterna).
4. Ta loss locket och skruva loss
batteriboxens främre vägg med en
skruvmejsel.
5. Lossa minuskabeln.
6. Lossa klamman som håller batteriet.
7. Lossa pluskabeln.
Installation av batteri görs i omvänd ordning.
VARNING!
Batterier kan bilda knallgas som är mycket
explosivt. En gnista, som kan bildas om
du sätter dit startkablarna felaktigt, räcker
för att batteriet skall explodera.
Batteriet innehåller svavelsyra som kan
orsaka allvarliga frätskador. Skölj med
stora mängder vatten om svavelsyran
kommer i kontakt med ögon, hud eller
kläder. Vid stänk i ögonen, kontakta
omedelbart läkare.
Lamptyper
7.
Instegsbelysning,
Bagageutrymmesbelysning
W5W
8.
Make up-spegel
1,2W
9.
Nummerskyltsbelysning,
Positions-/parkeringsljus i
strålkastare
Sidoblinklykta (gul)
W5W
10.
Dimstrålkastare
55W H11
Miljö
Bi-Xenon-lampor innehåller en liten del
kvicksilver. Utbrända lampor måste därför
tas om hand på rätt sätt. Rådfråga en
Volvoverkstad.
Lampor i bilen
1.
Halvljus
55W
H7LL
2.
Bi-Xenon (tillval)
gasurladdningslampa
35W D2S
3.
Helljus
55W HB3
4.
Bromsljus, Dimljus bak
P21W
5.
Blinker, bak + fram (gul)
PY21W
6.
Bakljus, Positions/parkeringsljus,
Sidomarkeringsljus
W5WLL
VIKTIGT!
Vidrör aldrig glaset på lamporna direkt
med fingrarna. Fett och olja från
fingrarna förångas av värmen och ger
en beläggning på reflektorn som då kan
förstöras.
OBS! Lampor och punktljus som inte
redovisas här bör bytas av en Volvoverkstad.
Byte av främre lampor
2. Dra upp lamphusets låssprint (1)
3. Dra lamphuset åt sidan och sedan framåt
(2)
4. Lossa kontakten
5. Lyft ut lamphuset och lägg det på ett
mjukt underlag så att inte linsen repas.
Ditsättning av lamphus:
1. Sätt dit lamphuset i omvänd ordning.
Kontrollera att låssprinten är korrekt
nerstucken.
2. Kontrollera belysningen.
Losstagning av lamphus
Samtliga glödlampor fram (utom för dimljus)
byts genom att via motorrummet lossa och
ta ut hela lamphuset.
VARNING!
På bilar utrustade med Bi-Xenonstrålkastare ska alla arbeten med strålkastaren
utföras av Volvoverkstad.
Bi-Xenonstrålkastare kräver särskild
försiktighet eftersom den är utrustad med
ett högspänningsaggregat.
1. Ta ur startnyckeln och vrid strömställaren
för belysningen till läge 0
OBS! Lamphuset måste vara inkopplat
och sitta fast på sin plats innan
belysningen slås på eller startnyckeln
sätts in i startlåset.
Lock med låsbyglar
Halvljus
1. Ta loss hela lamphuset.
2. Vik undan låsbyglarna och ta loss locket.
3. Lossa klämfjädern som håller lampan.
Tryck först åt höger för att lossa den; för
den sedan utåt, nedåt.
4. Dra ut lampan.
5. Lossa kontaktstycket från lampan.
Ditsättning av lampa
1. Sätt dit den nya lampan. Den kan bara
sitta på ett sätt.
2. Tryck klämfjädern uppåt och sedan en
aning åt vänster för att snäppa fast den i
sitt läge.
Halvljus
3. Tryck tillbaka kontaktstycket.
4. Sätt tillbaka plastlocket.
5. Sätt tillbaka lamphuset.
Helljus
Positions-/parkeringsljus
1. Ta loss hela lamphuset.
2. Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt glödlampa. (Notera hur lamphållaren
sitter.)
3. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt
1. Dra ut lamphållaren med en tång. Dra inte
ut lamphållaren genom att dra i ledningen.
2. Byt lampa.
3. Tryck tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sättas tillbaka på ett sätt.
Blinkers
Sidomarkeringsljus
Dimstrålkastare
1. Vrid lamphållaren moturs och tag ut den.
2. Ta bort lampan ur lamphållaren genom att
trycka in den och vrida moturs.
3. Sätt dit en ny lampa och sätt tillbaka
lamphållaren i lamphuset.
1. Vrid lamphållaren moturs, dra ut den och
byt lampa.
2. Sätt tillbaka lamphållaren. Den kan bara
sitta på ett sätt.
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
2. Ta bort panelen runt lamphuset.
3. Skruva bort lamphusets båda torx-skruvar
och ta fram lamphuset.
4. Lossa elkontakten från lampan.
5. Vrid lampan moturs och dra ut den.
6. Passa in den nya lampan i sitt säte och
vrid medurs.
7. Koppla elkontakten till lampan.
8. Fäst lamphuset med skruvarna och tryck
tillbaka panelen.
Byte av bakre lampor
Losstagning av lamphållare
Alla lampor i baklyktan byts inifrån
bagageutrymmet
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
2. Ta bort luckorna i vänster/höger panel för
att komma åt lamporna.
Lamporna är placerade i en gemensam
lamphållare.
1. Ta loss kontaktstycket från lamphållaren.
2. Tryck samman spärrhakarna och dra ut
lamphållaren.
3. Byt lampa.
4. Tryck tillbaka kontaktstycket.
5. Tryck lamphållaren på plats och sätt
tillbaka luckan.
Placering av lampor i baklykta
1.
Bromsljus
P21W LL
BA15s
2.
Positions-/parkeringsljus
P5W LL
BAY15d
3.
Blinker
PY21W LL
4.
Dimbakljus (en sida)
P21W LL
BA15s
5.
Backljus
P21W LL
BA15s
Högt placerat bromsljus
Lamporna är av en särskild typ. Det
rekommenderas att en Volvoverkstad anlitas
för byte.
Nummerskyltsbelysning
Byte av glödlampa
1. Släck belysningen och vrid startnyckeln
till läge 0.
2. Lossa skruven med en skruvmejsel.
3. Lossa hela lamphuset försiktigt och dra
ut det. Vrid kontakten moturs och dra ut
lampan.
4. Byt till ny lampa.
5. Sätt tillbaka kontakten och vrid medurs.
8QGHUK§OO RFK VHUYLFH
6. Sätt tillbaka och skruva fast hela
lamphuset.
Byte av inre lampor
Instegsbelysning
Instegsbelysning finns under
instrumentpanelen på förar- och
passagerarsidan.
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
linsen lossnar.
2. Ta bort den trasiga lampan.
3. Sätt dit en ny lampa.
4. Sätt tillbaka linsen.
Bagageutrymme
1. Stick in en skruvmejsel och vrid lätt så att
lamphuset lossnar.
2. Ta bort den trasiga lampan.
3. Sätt dit en ny lampa.
4. Sätt tillbaka lamphuset.
Belysning i make up-spegel
Borttagning spegelglas:
1. Stick in en skruvmejsel under den
nedre kanten i mitten och vrid och bänd
försiktigt upp låsklacken på kanten.
2. För mejseln under kanten åt både
vänster och höger sida (vid de svarta
gummipunkterna), och bänd försiktigt så
lossnar glasets underkant.
3. Lossa försiktigt och lyft bort hela
spegelglaset med lock
4. Ta ut den trasiga lampan och byt till en ny.
Ditsättning spegelglas:
1. Tryck först tillbaka spegelglasets tre
låsklackar i ovankanten.
8QGHUK§OO RFK VHUYLFH
2. Tryck sedan fast de tre nedre.
Säkringar
För att förhindra att bilens elektriska
system skadas genom kortslutning eller
överbelastning, är alla de olika elektriska
funktionerna och komponenterna skyddade
med ett antal säkringar.
Säkringarna är placerade på två olika ställen
i bilen:
• Relä-/säkringscentral i motorrummet.
• Relä-/säkringscentral i kupén.
Byte
Om någon elektrisk komponent eller
funktion inte fungerar, kan det bero på att
komponentens säkring tillfälligt överbelastats
och bränts av.
1. Titta i säkringsförteckningen för att
lokalisera säkringen.
2. Dra ut säkringen och titta från sidan om
den böjda tråden är avbränd.
3. Byt i så fall till en ny säkring med samma
färg och samma amperebeteckning.
Om samma säkring bränns av upprepade
gånger föreligger något fel på komponenten.
Uppsök då en Volvoverkstad för kontroll.
Relä-/säkringscentral i motorrum
Det finns 36 säkringspositioner. Var noga
med att ersätta avbränd säkring med en ny
som har samma färg och amperebeteckning.
• 1-6 är av typ "Midi Fuse"och får enbart
bytas av en Volvoverkstad.
• 7-18 är av typ "JCASE" och bör bytas av
en Volvoverkstad.
• 19-36 är av typ "Mini Fuse".
På insidan av locket finns reservsäkringar
och en tång som underlättar för att dra ut och
sätta tillbaka en säkring.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Säkringspositioner i
relä/säkringscentral i motorrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kylarfläkt, 50A
Styrservo, 80A
Matning till säkringscentral i kupé,
60A
Matning till säkringscentral i kupé,
60A
Element klimatenhet, 80A
Glödstift (diesel), 60A
ABS-pump, 30A
ABS-ventiler, 20A
Motorstyrenhet, 30A
Fläkt klimatenhet, 40A
Strålkastarrengörare, 20A
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Eluppvärmd bakruta, 30A
Startmotorrelä, 30A
Eluttag för släp, parkeringsassistans,
tillbehörsmodul, 40A
Reservplats
Matning till säkringscentral i kupé,
30A
Vindrutetorkare, 30A
Matning till säkringscentral i kupé,
40A
Reservplats
Signalhorn, 15A
Tillskottsvärmare, kupévärmare
(bränsledriven), 20A
Reservplats
34.
35.
36.
Motorstyrenhet (ECM)/styrenhet för
transmission (TCM), 10A
Värmare dieselfilter, 20A
Reservplats
Tändlås, 15A
Kompressor för luftkonditionering,
10A
Reservplats
Dimljus fram, 15A
Motorstyrenhet, 3A
Spänningsregulator generator, 10A
Insprutare (5 -cyl.), 10A
Värmeelement lambdasond (5 -cyl),
luftförvärmningsventil (diesel), 20A
Tändspolar, bränslepump (diesel),
10A
Motorgivare ventiler, relä
luftkonditionering, 15A
Motorstyrenhet (ECM), 10A
Relä-/säkringscentral i kupé
Det finns 56 säkringspositioner. Säkringarna
är placerade under handskfacket.
Reservsäkringar och tång finns i
relä/säkringscentralen i motorrummet.
Byte av säkring:
1. Ta bort innerklädseln som täcker
säkringscentralen genom att först trycka
in centrumstiftet ca 1 cm i fästclipsen (1)
och sedan dra ut dessa
2. Vrid de båda vingförsedda skruvarna
(som håller säkringscentralen på plats)
(2) motsols så de lossar
3. Fäll ner säkringscentralen (3) halvvägs.
Dra den mot stolen, till stopp. Fäll ner
den helt.
Säkringscentralen kan hakas loss helt.
4. Stäng igen säkringscentralen i omvänd
ordningsföljd.
5. Dra loss centrumstiftet ur fästclipsen
helt, fäst klädseln med fästclipsen och
tryck in det lösa stiftet i fästclipsen igen.
Då expanderar fästclipsen vilket håller
klädseln på plats.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Säkringspositioner i
relä/säkringscentral i kupé
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Reservplats
Reservplats
Reservplats
Reservplats
Reservplats
Reservplats
Telefon, audio, 15A
SRS-system, 10A
Eluttag baksäte, 15A
Belysning i kupé, handskfack och
insteg, 5A
Belysning i tak, yttre backspeglar, 5A
Vindrutespolare, torkare bakruta,
15A
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
SRS-system, 10A
Reservplats
Tillsatsvärmare (PTC), belysning
fram, 10A
ABS-system, 5A
Styrservo, 10A
Styrenhet för transmission (TCM),
differentialväxel, 10A
Fjärrkontroll mottagare, 20A
Batteriladdning, 10A
Datorsystem, bromsljuskontakt, 15A
Helljus höger, extraljus, 7,5A
Helljus vänster, extraljus, 7,5A
Stolsvärme förarsida, 15A
Stolsvärme passagerarsida, 15A
Taklucka, 20A
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Fönsterhiss bak, höger sida, 20A
Audio, 5A
Infotainment, 5A
Styrenhet för klimatanläggning
(CCM)/styrenhet för infotainment
(ICM), 10A
Sub-bas, 15A
Konstantfarthållare, 5A
Klimatanläggning, regnsensor, 5A
Reservplats
Reservplats
Reservplats
Taklucka, konsol för innerbelysning
(OHC), bältespåminnare bak, 5A
Relä bränslepump, 15A
Reservplats
Reservplats
Eluttag bagagerum, 15A
Reservplats
Backljus, 5A
Reservplats
Fönsterhiss bak, vänster sida, 20A
Fönsterhiss fram, passagerarsida,
25A
Fönsterhiss fram, förarsida, 25A
Passagerarstol elmanövrerad, 25A
Förarstol elmanövrerad, 25A
Innerbelysning relä, elmanövrerade
stolar, 5A
Infotainment
Infotainment
168
Kontrollpanel
169
Audiofunktioner
171
Radiofunktioner
173
Cd/md (tillval)
178
Cd-växlare (tillval)
180
Menyinställningar och menyval - Audio
182
Telefon (tillval)
184
Telefonfunktioner
186
Menyinställningar och menyval - Telefon
192
Infotainment
Infotainment
Audio och telefonsystemet
(tillval)
Infotainment är ett system där audio och
telefonfunktioner integrerats.
Infotainment-systemet kan enkelt och
behändigt användas med en gemensam
kontrollpanel och knappsats i ratten.
Kontrollpanelens display visar den aktuella
funktionen.
Systemet kan utrustas med Dolby Surround
Pro Logic II (tillval). Detta ger en naturligare
återgivning av ljudet.
Det finns tre audiosystemnivåer:
• Performance:
AM/FM radio, cd-spelare, 4x25W,
fyra bredbandshögtalare (eller fyra
bredbandshögtalare och två diskanter på
vissa marknader).
• High Performance:
AM/FM radio, cd-spelare, 4x40W, åtta
högtalare (bas och diskant i varje dörr).
• Premium Sound:
AM/FM radio, cd-växlare (sex skivor),
4x70W + 25W, Dolby Pro Logic II, 12
högtalare (bas, mellanregister och diskant
i framdörr, bas och diskant i bakdörr,
bas och diskant i instrumentbrädans
centerhögtalare).
Den exakta specifikationen för dessa nivåer
kan skilja sig mellan olika marknader. Vissa
nivåer erbjuds inte på alla marknader.
Tillvalslistan (sub-bas, cd/md-spelare,
cd-växlare, telefon, navigation m.m.) skiljer
sig också mellan olika marknader. Alla tillval
finns inte tillgängliga till alla nivåer.
Infotainment
Kontrollpanel
1. POWER – Audio till/från
15. In-/utmatningsöppning
2. PHONE – Telefon till/från/beredskap-
16. Utmatning – Cd/md
släge (standby)
3. VOLUME – Reglerar volymen
4. CD/MD – Växlar mellan cd eller md
5. AM/FM – Snabbval mellan FM1, FM2
17. Stationslagringsknappar/val av
position i cd-växlare (1-6), nummeroch teckenknappar för telefon samt
snabbval i menyer
och AM
6. MENU – Öppnar huvudmenyn
7. ENTER – Väljer i menyn, aktiverar
ett val eller aktiverar telefon från
beredskapsläge (standby)
8. EXIT – Stegar tillbaka i menyn, avbryter
ett val, sätter telefon i beredskapsläge
(standby) och raderar föregående
tecken vid text- och sifferinmatning
9. Navigeringsknapp – bläddrar
uppåt/neråt i menyer, söker/byter spår,
station eller stegar framåt och bakåt vid
text- och sifferinmatning
10. TUNING – Sök/byt spår, station
11. SOUND – Ljudinställning
12. SCAN – Automatisk stationsavsökning
13. AUTO – Söker upp och lagrar de
starkaste stationerna
14. Display – Visar val, menyer och
Kontrollpanel mittkonsol
information
Infotainment
Display
Den aktuella funktionen, t.ex. menyalternativ,
meddelanden, telefonnummer eller
inställningar visas i displayen.
I dagsljus visas informationen mot ljus
bakgrund och i mörker mot mörk bakgrund.
Rengör displayen med en torr, mjuk trasa.
Använd inte rengöringsmedel.
Displayen används även av klimatanläggningen.
Menyhantering
Knappsats i ratten
Knappsats i ratten (tillval)
De fyra nedersta knapparna i rattens
knappsats är gemensamma för radio och
telefon. Knappfunktionen är beroende
av vilket system som är aktiverat. Med
knappsatsen i ratten kan man skifta mellan
förinställda stationer, reglera volym och byta
spår på cd eller md.
Telefonen måste vara aktiverad för att kunna
styra telefonfunktionerna med pilknapparna.
För att kunna gör inställningar i audiosystemet
måste telefonen vara i beredskapsläge.
Håll ner en av pilknapparna för att snabbspola
eller söka efter en station.
Tryck på MENU för att komma till huvudmenyn.
I huvudmenyn väljs inställningarna för den
källa i audiosystemet (t.ex. radio) som är
aktiverad för tillfället. Om audiosystemet inte
är påslaget kan inga inställningar utföras.
Menyhantering:
• Stega uppåt/nedåt i menyn med
navigeringsknappen.
• Tryck på EXIT för att ångra, neka till
ett alternativ eller gå tillbaka ett steg i
menystrukturen.
• Tryck på ENTER för att bekräfta, välja
eller stega från en undermeny till nästa
undermeny.
Infotainment
Audiofunktioner
Volymkontroll
Vrid volymvredet med- eller moturs för att
höja eller sänka volymen. Volymkontrollen är
steglös. Den kan även höjas eller sänkas
med knappsatsen i ratten.
Pausläge
När volymen står i läge noll försätts
cd/md-spelaren i pausläge. Aktivera spelaren
igen genom att vrida upp volymen.
Volymkontroll för TP, PTY,
nyheter och larm
Tryck på POWER för att starta eller stänga
av audiosystemet.
Om bilen stängs av med audiosystemet aktivt
kommer det att automatiskt vara aktivt när
bilen startas på nytt.
Om t.ex. en cd spelas när radion tar emot
ett trafikmeddelande, försätts cd-spelaren
i pausläge. Meddelandet hörs med den
volym som valts för respektive meddelande.
Därefter återgår den till cd-spelaren. Om
volymen justeras under meddelandet sparas
den nya volymen och används vid nästa
meddelande.
Val av ljudkälla
Ljudinställning
Val av ljudkälla görs med snabbvalsknapparna
CD/MD och AM/FM.
• Upprepade tryck på AM/FM-knappen
stegar mellan FM1, FM2 och AM.
Den valda ljudkällan visas i displayen.
• Tryck på SOUND.
• Tryck fram den funktion som ska
ställas in genom upprepande tryck på
SOUND-knappen. Välj mellan SUB-BAS
(tillval), DISKANT, FADER, BALANS,
CENTER (tillval) eller SURROUND (tillval).
Audio till/från
• Ställ in ljudnivån med TUNING-vredet. I
displayen visas en skala från min. till max.
läge. I mitten visas normalläget.
Ljudinställning
Visas i display
Bas
BAS
Diskant
DISKANT
Balans mellan höger och
vänster högtalare
FADER
Balans mellan främre och
bakre högtalare
BALANS
Nivå för bashögtalare
(tillbehör)
SUB-BAS
Nivå för centerhögtalare
(tillbehör)
CENTER
Nivå för surround,
omgivningsljud (tillbehör)
SURROUND
Nivån för centerhögtalare kan endast ställas
in om Dolby Pro Logic II (DPL II) eller
trekanalsstereo (3CH) är vald i menyn.
Nivån för Sub-basen kan endast ställas in om
den är aktiverad.
Dolby Surround Pro Logic II
(tillval)
Dolby Surround Pro Logic II med
centerhögtalare mitt på instrumentpanelen,
ger en ljudupplevelse närmare verkligheten.
Infotainment
De normala stereokanalerna vänster och
höger fördelas till vänster-mitten-höger.
Dessutom kommer omgivningsljud från bilens
bakre högtalarkanaler. Dolby Surround Pro
Logic II fungerar i cd- och md-läge. För AMoch FM radioutsändningar rekommenderas
3-kanalsstereo. Dolby Surround Pro Logic
II finns endast på den högsta audionivån,
Premium Sound.
Inställning av surround-ljud:
1. Tryck på MENU.
2. Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
3. Välj Ljudinställningar i menyn och tryck
ENTER.
4. Välj Surround AM/FM eller Surround
CD/MD och tryck ENTER.
5. Välj Pro Logic II, 3-kanalsstereo eller Av
och tryck ENTER.
Symbolen för Dolby Pro Logic II visas i
displayen om det är valt.
3-kanalsstereo visas i displayen om 3
kanalsstereo är valt.
Av innebär vanligt stereoläge.
Dolby Surround Pro Logic
II och Dolbyikonen är
varumärken som tillhör Dolby
Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Pro
Logic II Surround System är
tillverkat på licens från Dolby
Laboratories Licensing
Corporation.
Bashögtalare - Sub-bas
(tillbehör)
Ge ett fylligare ljud och djupare basljud åt
anläggningen:
1. Tryck på MENU.
2. Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
3. Välj Sub-bas och tryck ENTER.
Ett kryss i rutan (i displayen) visar att den
är aktiverad.
Equalizer, fram
(vissa modeller)
Finjustera ljudet i de främre högtalarna:
1. Tryck MENU.
2. Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
3. Välj Ljudinställningar i menyn och tryck
ENTER.
4. Välj Equalizer Fram och tryck ENTER.
5. Ställ in nivå med navigeringsknappen
eller TUNING-vredet.
6. Använd navigeringsknappen för att välja
nästa frekvens. Fem frekvenser kan
justeras.
7. Tryck ENTER för att spara gjorda
ändringar och avsluta.
8. Tryck EXIT för att avsluta utan att spara
gjorda ändringar.
Equalizer, bak
(vissa modeller)
Finjustera ljudet i de bakre högtalarna:
1. Tryck på MENU.
2. Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
3. Välj Ljudinställningar i menyn och tryck
ENTER.
4. Välj Equalizer bak och tryck ENTER.
5. Ställ in nivå med navigeringsknappen
eller TUNING-vredet.
6. Använd navigerings-knappen för att välja
nästa frekvens. Fem frekvenser kan
justeras.
7. Tryck ENTER för att spara gjorda
ändringar och avsluta.
8. Tryck EXIT för att avsluta utan att spara
gjorda ändringar.
Infotainment
Radiofunktioner
• Tryck in vänster- eller högerpilen på
navigeringsknappen och håll den inne.
Radion stegar då långsamt åt det valda
hållet och ökar tempot efter några
sekunder. Släpp knappen när den önskade
frekvensen visas i displayen.
Om frekvensen behöver justeras, görs detta
med korta tryck på någon av pilarna.
Stationslagring
Spara en station på någon av
stationslagringsknapparna 0-9:
Stationssökning
1. Välj radioläge AM, FM1 eller FM2 med
AM/FM-knappen.
2. Gör ett kort tryck på vänster- eller
högerpilen på navigeringsknappen för att
söka nästa starka station.
3. Tryck på någon av pilarna igen för att
söka på nytt.
Manuell stationssökning
Det finns två sätt att manuellt söka en station.
• Vrid TUNING-vredet för att komma till
önskad frekvens.
1. Ställ in önskad station.
2. Tryck på den stationslagringsknapp där
stationen ska lagras och håll den intryckt.
Ljudet försvinner ett par sekunder och
Stationen sparad visas i displayen.
Man kan lagra upp till 10 stationer på
respektive AM, FM1 och FM2, totalt 30
stationer.
2. Ett långt tryck (längre än 2 sekunder) på
Auto startar sökningen.
3. Autolagring visas i displayen och ett antal
signalstarka stationer (max. 10) från
det inställda frekvensbandet lagras nu i
autolagringsminnet. Om ingen station
med tillräcklig stark signalstyrka finns,
visas Ingen stn. hittad.
De lagrade stationerna hittas under
knapparna 0-9.
När radion är i Autolagringsläge visas Auto i
displayen. Texten försvinner vid återgång till
vanligt radioläge.
Återgå till vanligt radioläge genom att trycka
på AM/FM knappen, EXIT eller ett kort tryck
(mindre än 0.7 sekunder) på Auto.
Återgå till Autolagringsläge:
• Tryck kort på Auto och välj sedan kanal
med knapparna 0-9 för att komma åt de
senast sparade stationerna.
Automatisk lagring av stationer
Scanning
Auto söker och lagrar automatiskt upp till tio
starka AM- eller FM-stationer i ett separat
minne. Om fler än tio stationer hittas väljs
de tio starkaste. Funktionen är särskilt
användbar i områden där man inte är bekant
med radiostationerna eller dess frekvenser.
1. Välj radioläge med AM/FM-knappen.
Scanna efter station:
1. Välj radioläge med AM/FM-knappen
2. Tryck SCAN. Scan visas i displayen
3. Tryck på SCAN eller EXIT för att avsluta.
Funktionen söker automatiskt efter nästa
starka AM- eller FM-station. När den hittat
en station, stannar den där i ca 8 sekunder.
Därefter fortsätter sökningen.
Infotainment
PI-sökning (automatisk sökning
av sändare)
PI-sökning visas i displayen när det är dålig
mottagning. Radion söker automatiskt efter
den starkaste sändaren för inställd radiokanal.
PI-sökning Exit avbryter visas i displayen till
dess att en station hittats eller att PI-sökning
stängts av.
Radio Data System - RDS
RDS är ett system som länkar samman
sändare inom ett nätverk. Det används bl.a
till att ha rätt frekvens inställd oavsett vilken
sändare man lyssnar på eller vilken ljudkälla
som är aktiv (t.ex. cd). Det används också
till att kunna ta emot trafikinformation och att
hitta program av en viss typ eller inriktning.
Radiotext är också en del av RDS. En
radiostation kan t.ex. skicka information om
ett pågående radioprogram.
2. Tryck MENU.
3. Välj meny för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
4. Välj Nyheter i menyn och tryck ENTER.
5. Välj Nyhetsstation.
6. Väl Nyheter fr. nuvarande stn.
Nyheter visas i displayen.
Tryck på EXIT för att inte lyssna på ett
pågående nyhetsinslag. Funktionen Nyheter
är dock fortfarande inkopplad och radion
inväntar nästa nyhetsprogram.
Avaktivera funktionen: Välj Nyheter igen och
tryck ENTER.
OBS! Vissa radiostationer använder inte
RDS eller använder endast valda delar av
dess möjligheter.
Välj Avbrott för nyheter från nuvarande stn.
1. Välj radioläge med AM/FM-knappen
2. Aktivera den station som nyheterna ska
komma ifrån.
3. Tryck MENU.
4. Välj Avancerade ljudinställningar och tyck
ENTER.
5. Välj Nyhetsstation och tryck ENTER.
6. Välj Nyheter fr. nuvarande stn. och tryck
ENTER.
Nyheter
Trafikinformation - TP Station
Programkodade meddelanden (som nyheter
från RDS-stationer) bryter andra ljudkällor
och sänds med den volym som ställts in för
detta ändamål. Så fort nyhetsinslaget är över
återgår radion till tidigare ljudkälla och volym.
Inställning av Nyheter:
1. Välj radioläge med AM/FM-knappen.
Trafikinformation från RDS-stationer bryter
andra ljudkällor och meddelandet hörs med
den volym som ställts in för detta ändamål.
Så fort meddelandet är över återgår radion till
tidigare ljudkälla och volym.
Inställning av trafikinformation:
1. Tryck MENU.
2. Välj meny för aktuell ljudkälla.
3. Välj TP och tryck ENTER.
TP visas i displayen när funktionen är
aktiverad. Om den inställda stationen kan
sända trafikinformation visas TP))) i displayen.
Tryck på EXIT för att inte lyssna på ett
pågående trafikmeddelande. TP-funktionen
är dock fortfarande inkopplad och radion
inväntar nästa trafikmeddelande.
Ställ in trafikinformation från en speciell kanal:
1. Välj radioläge med AM/FM-knappen.
2. Aktivera den station som
trafikinformationen ska komma ifrån.
3. Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
4. Välj Avancerade radioinställningar i menyn
och tryck ENTER.
5. Väl TP och tryck ENTER.
6. Välj TP Station och tryck ENTER.
7. Välj TP från nuvarande station.
Avaktivera TP Station:
1. Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
2. Välj Avancerade radioinställningar i menyn
och tryck ENTER.
3. Väl TP och tryck ENTER.
4. Välj TP Station och tryck ENTER.
5. Välj TP från alla stationer och tryck
ENTER.
Infotainment
TP-sökning
Programtyp - PTY
Man kan lyssna på trafikinformation då man
reser mellan olika områden och länder utan
att själv behöva välja station.
Med PTY-funktionen kan man välja mellan
olika programtyper.
1. Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
2. Välj PTY i menyn och tryck ENTER.
3. Välj Visa PTY och tryck ENTER. Den
inställda stationens PTY visas i displayen.
1. Tryck MENU.
2. Välj aktuell källa.
3. Välj Avancerade radioinställningar i menyn
och tryck ENTER.
4. Välj TP och tryck ENTER.
5. Välj TP-sökning och tryck ENTER.
Avaktivera funktionen: Välj TP-sökning igen
och tryck ENTER.
OBS! Alla radiostationer har inte
PTY-benämning.
Programtyp
Visas i display
Aktualiteter
Aktualiteter
Information
Information
Sport
Sport
Utbildning
Utbildning
Teater
Teater
Kultur och konst
Kultur
Radiotext
Vetenskap
Vetenskap
Vissa RDS-stationer sänder information om
programmens innehåll, artister etc.
Blandad diskussion
Underhållning
Popmusik
Popmusik
Rockmusik
Rockmusik
Visa information med text i displayen.
1. Tryck på MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER (aktuell
ljudkälla är alltid markerad då du kommer
in i menyn om audiosystemet är på).
2. Välj Radiotext i menyn och tryck ENTER.
Avaktivera: Välj Radiotext igen och tryck
ENTER.
Lättlyssnat
Lättlyssnat
Lätt klassiskt
Lätt klassiskt
Klassisk musik
Klassisk musik
Övrig musik
Övrig musik
Alarm
Alarm sänds ut automatiskt. Funktionen kan
inte avaktiveras.
LARM! visas i radions display när ett
larmmeddelande sänds ut. Funktionen
används för att varna bilister om allvarliga
olyckor och katastrofer.
Infotainment
Väder
Väder
Ekonomi
Ekonomi
För barn
För barn
Sociala frågor
Sociala frågor
Religion
Andliga frågor
Telefonväkteri
Telefonväkteri
Resor och semester
Resor & semester
Fritid och hobby
Fritid & hobby
Jazzmusik
Jazzmusik
Countrymusik
Countrymusik
Nationell musik
Nationell musik
Gamla godingar
Gamla godingar
Folkmusik
Folkmusik
Dokumentär
Dokumentärer
Söka efter en viss programtyp
Söka genom hela frekvensbandet:
1. Välj FM 1 eller FM 2 och tryck MENU.
2. Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
3. Välj PTY och tryck ENTER.
4. Stega till Välj PTY och tryck ENTER.
5. Tryck ENTER för en eller flera av de
listade programtyperna. PTY-symbolen i
displayen tänds vid det första valet och
radion försätts i standby för PTY.
6. Tryck EXIT för att backa.
7. Välj Sök PTY och tryck ENTER. Om
radion hittar en station med den valda
programtypen hörs denna i högtalaren.
8. Om radion hittar en station som ej passar
kan du söka vidare med vänster- eller
högerpilen på navigeringsknappen.
9. Om ingen station med den valda
programtypen hittas, återgår radion till sin
tidigare frekvens.
PTY ligger sedan i standby tills vald
programtyp börjar sändas. När så sker byter
radion automatiskt till den station som sänder
vald programtyp.
För att avaktivera PTY standby, välj Nollställ
alla PTY:er. Symbolen PTY släcks i displayen
och radion återgår till normalläge.
PTY standby
För att bara försätta radion i PTY standby,
upprepa steg 1-6.
Automatisk frekvensuppdatering
AF-funktionen är normalt aktiverad och ser
till att den starkaste tillgängliga sändaren för
en radiostation väljs.
1. Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
2. Välj Avancerade radioinställningar i menyn
och tryck ENTER.
3. Välj AF och tryck ENTER.
Återaktivera: Välj AF och tryck ENTER.
Regionala radioprogram
Regional-funktionen är normalt avaktiverad.
Med funktionen aktiverad kan man fortsätta
lyssna till en regional sändare trots att
signalstyrkan är låg.
Aktivera regionala radioprogram:
1. Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
2. Välj Avancerade radioinställningar i menyn
och tryck ENTER.
3. Välj Regional och tryck ENTER.
4. REG visas i displayen.
Avaktivera: Välj REG igen och tryck ENTER.
EON - Lokal/Avlägsen (Enhanced
Other Networks)
Med EON aktiverad avbryts t.ex.
radioprogram för trafikmeddelande
och nyhetssändningar.
EON är normalt i distantläge. Funktionen har
tre nivåer:
• Lokal - Avbryter endast om signalen är
stark.
• Avlägsen - Avbryter även vid svagare
signaler.
• Av - Ej aktiverat.
Aktivera EON:
1. Tryck MENU.
2. Välj menyn för aktuell ljudkälla och tryck
ENTER.
Infotainment
3. Välj Avancerade radioinställningar i menyn
och tryck ENTER.
4. Välj EON och tryck ENTER.
5. Välj Lokal, Avlägsen eller Av och tryck
ENTER.
Återställning av RDS-funktioner
Återställ samtliga radioinställningar till den
ursprungliga fabriksinställningen.
1. Tryck MENU. Välj i menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
2. Välj Avancerade radioinställningar i menyn
och tryck ENTER.
3. Välj Återställ allt i menyn och tryck ENTER.
4. Tryck ENTER igen för att bekräfta.
Infotainment
Cd/md (tillval)
VIKTIGT!
• Använd endast standard-skivor (12 cm),
inte skivor med mindre dimension.
• Använd inte cd-skivor med påklistrad
skivetikett. Värmen som uppkommer
i cd-spelaren kan göra att etiketten
släpper från skivan. Det finns risk för att
cd-spelaren kan skadas.
Byte av spår
Starta cd/md-spelare (tillval)
Starta cd/md-spelaren med ett tryck på
CD/MD-knappen. Mata in en skiva i spelaren.
Cd-skivor
Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller kraven
för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Tryck på vänster- eller högerpilen på
navigeringsknappen för att komma till
föregående eller nästa spår. Spårnummer
visas i displayen.
TUNING-vredet (eller knappsatsen i ratten)
kan även användas för detta ändamål.
Snabbspolning
Tryck och håll nere vänster- eller högerpilen
på navigeringsknappen för att söka inom ett
spår eller hela skivan. Sökning pågår så
länge knapparna hålls nere.
Slumpval
Funktionen innebär att cd-skivans spår spelas
i slumpvis ordning.
1. Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
2. Välj Random i menyn och tryck ENTER.
3. RND visas i displayen så länge funktionen
är aktiverad.
Välj Random igen och tryck ENTER eller tryck
EXIT för att avaktivera.
Scan
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
1. Tryck på SCAN.
2. Tryck på EXIT för att spela upp aktuellt
spår.
Skivtext
På vissa cd-skivor finns information om titlar.
Informationen visas som text i displayen.
Aktivera Skivtext:
1. Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
2. Välj Skivtext i menyn och tryck ENTER.
3. Om information finns lagrad på skivan
visas den nu i displayen.
Avaktivera:
• Välj Skivtext och tryck ENTER.
Cd/md-utmatning
Tryck på på utmatningsknappen för att mata
ut skivan.
Infotainment
Av trafiksäkerhetsskäl stannar en utmatad
cd-skiva ute i 12 sekunder. Därefter matar
spelaren åter in den och spelaren lägger sig i
pausläge (gäller inte md).
Tryck CD/MD för att återaktivera spelaren.
Infotainment
Cd-växlare (tillval)
Cd-skivor
Snabbspolning
Om cd-skivans kvalitet inte uppfyller kraven
för standard EN60908 eller om den är
inspelad med dålig utrustning kan det
medföra dåligt eller uteblivet ljud.
Tryck och håll nere vänster- eller högerpilen
på navigeringsknappen för att söka inom ett
spår eller hela skivan. Sökning pågår så
länge knapparna hålls nere.
VIKTIGT!
• Använd endast standard-skivor (12 cm),
inte skivor med mindre dimension.
• Använd inte cd-skivor med påklistrad
skivetikett. Värmen som uppkommer
i cd-spelaren kan göra att etiketten
släpper från skivan. Det finns risk för att
cd-spelaren kan skadas.
Starta cd-växlare
Cd-växlaren kan innehålla upp till sex
cd-skivor samtidigt.
Starta cd-växlaren:
1. Tryck på CD/MD-knappen.
2. Välj en tom position med
sifferknapparna 1-6 (eller upp/ner
med navigeringsknappen). Den position
som är tom visas i displayen.
3. Mata in en cd-skiva i cd-växlaren.
Se till att Sätt i skiva visas innan inmatning
av ny skiva.
Val av position
Välj den skiva som ska spelas via
sifferknapparna 1-6, eller genom att trycka på
upp- eller nerpilen på navigeringsknappen.
Nummer på skiva och spår visas i displayen.
Byte av spår
Tryck på vänster- eller högerpilen på
navigeringsknappen för att komma till
föregående eller nästa spår. Spårnummer
visas i displayen.
TUNING-vredet (eller knappsatsen i ratten)
kan även användas för detta ändamål.
Scan
Scan spelar de första tio sekunderna på varje
spår.
1. Tryck på SCAN.
2. Tryck på EXIT för att spela upp aktuellt
spår.
Slumpval
Spela cd-skivan spår i slumpvis ordning.
1. Tryck på MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
2. Välj Random i menyn och tryck ENTER.
3. Välj En skiva eller Alla skivor för att
spelaren ska välja slumpvis från en eller
alla skivor som finns i cd-växlaren.
4. RND eller RND ALL visas i displayen så
länge funktionen är aktiverad.
Tryck på högerpilen på navigeringsknappen
för att välja nästa slumpvalda spår.
Avaktivera: Tryck på EXIT.
Infotainment
OBS! Att välja nästa slumpvalda spår
fungerar endast på aktuell skiva.
Skivtext
Av trafiksäkerhetsskäl stannar den utmatade
skivan ute i 12 sekunder. Den måste då tas
hand om, annars avbryts funktionen.
På vissa cd-skivor finns information om titlar.
Informationen visas som text i displayen.
Aktivera Skivtext:
1. Tryck MENU. Välj menyn för aktuell
ljudkälla och tryck ENTER.
2. Välj Skivtext i menyn och tryck ENTER.
3. Om information finns lagrad på skivan
visas den nu i displayen.
Avaktivera:
• Välj Skivtext och tryck ENTER.
Cd-utmatning, 1 skiva
Tryck på utmatningsknappen för att mata ut
skivan.
Av trafiksäkerhetsskäl stannar cd-skivan ute i
12 sekunder. Därefter matar spelaren åter in
den och lägger sig i pausläge. Tryck CD/MD
för att återaktivera spelaren.
Cd-utmatning, alla skivor
Vid ett långt tryck (mer än 2 sek) på
utmatningsknappen startas utmatningen.
Hela magasinet töms, skiva för skiva. Mata ut
alla visas i displayen.
Funktionen kan endast aktiveras då bilen
står stilla och avbryts om bilen börjar rulla.
Infotainment
Menyinställningar och menyval - Audio
FM1/FM2 meny
1. Nyheter Av/På*
2. TP Av/På*
3. PTY
3.1. Välj PTY
3.1.1. Nollställ alla PTY:er
3.1.2. AktualiteterPå*/Av
3.1.3. Information På/Av*
3.1.4. Sport På/Av*
3.1.5. Utbildning På/Av*
3.1.6. Teater På/Av*
3.1.7. Dokumentärer På/Av*
3.2. Sök PTY
3.3. Visa PTY På/Av
4. Radiotext På/Av*
5. Avancerade radioinställningar
5.1. TP
5.1.1. TP-station
5.1.2. TP-sökning Av/På*
5.2. Nyhetsstation
5.3. AF På*/Av
5.4. Regional På/Av*
5.5. EON
5.5.1. Av
5.5.2. Lokal
5.5.3. Avlägsen*
5.6. Återställ allt
6. Ljudinställningar
6.1. Surround AM/FM (tillbehör)
6.1.1. Dolby Pro Logic II
6.1.2. 3-kanalsstereo
6.1.3. Av*
6.2. Surround CD/MD (tillbehör*)
6.2.1. Dolby Pro Logic II
6.2.2. 3-kanalsstereo
6.2.3. Av
6.3. Sub-bas På*/Av (tillbehör)
6.4. Equalizer fram (vissa modeller)
6.5. Equalizer bak (vissa modeller)
6.6. Hastighetskompensering
6.6.1. Låg
6.6.2. Medium
6.6.3. Hög
6.7. Återställ allt
* Default/Fabriksinställningar
AM meny
7. Ljudinställningar
7.1. Surround AM/FM (tillbehör)
7.1.1. Dolby Pro Logic II
7.1.2. 3-kanalsstereo Av*
7.2. Surround CD/MD (tillbehör)
7.2.1. Dolby Pro Logic II
7.2.2. 3-kanalsstereo
7.2.3. Av
7.3. Sub-bas På*/Av (tillbehör)
7.4. Equalizer fram (vissa modeller)
7.5. Equalizer bak (vissa modeller)
7.6. Hastighetskompensering
7.6.1. Låg
7.6.2. Medium
7.6.3. Hög
7.7. Återställ allt
* Default/Fabriksinställningar
Cd meny
1. Random
2. Nyheter (Av*)
3.TP (Av*)
4. Ljudinställningar
4.1. Surround AM/FM (tillbehör)
4.1.1. Dolby Pro Logic II
4.1.2. 3-kanalsstereo
4.1.3. Av*
4.2. Surround CD/MD (tillbehör)
4.2.1. Dolby Pro Logic II
4.2.2. 3-kanalsstereo
4.2.3. Av
4.3. Sub-bas (På*) (tillbehör)
4.4. Equalizer fram (vissa modeller)
4.5. Equalizer bak (vissa modeller)
4.6. Hastighetskompensering
4.6.1. Låg
4.6.2. Medium
4.6.3. Hög
4.7. Återställ allt
* Default/Fabriksinställningar
Cd-växlarmeny
1. Random
Infotainment
1.1. Av*
1.2. En skiva
1.3. Alla skivor
2. Nyheter (Av*)
3. TP (Av*)
4. Skivtext (Av*)
5. Ljudinställningar
5.1. Surround AM/FM (tillbehör)
5.1.1. Dolby Pro Logic II
5.1.2. 3-kanalsstereo
5.1.3. Av*
5.2. Surround CD/MD (tillbehör)
5.2.1. Dolby Pro Logic II*
5.2.2. 3-kanalsstereo
5.2.3. Av
5.3. Sub-bas (På*) (tillbehör)
5.4. Equalizer fram (vissa modeller)
5.5. Equalizer bak (vissa modeller)
5.6. Hastighetskompensering
5.6.1. Låg
5.6.2. Medium
5.6.3. Hög
5.7. Återställ allt
* Default/Fabriksinställningar
5.1.1. Dolby Pro Logic II
5.1.2. 3-kanalsstereo
5.1.3. Av*
5.2. Surround CD/MD (tillbehör)
5.2.1. Dolby Pro Logic II*
5.2.2. 3-kanalsstereo
5.2.3. Av
5.3. Sub-bas (På*) (tillbehör)
5.4. Equalizer fram (tillval)
5.5. Equalizer bak (tillval)
5.6. Hastighetskompensering
5.6.1. Låg
5.6.2. Medium
5.6.3. Hög
5.7. Återställ allt
* Default/Fabriksinställningar
Cd/md meny
1. Random
2. Nyheter (Av*)
3. TP (Av*)
4. Skivtext (Av*)
5. Ljudinställningar
5.1. Surround AM/FM (tillbehör)
Infotainment
Telefon (tillval)
Telefonsystemets delar
Infotainment
1. Antenn
Antennen är monterad på taket.
2. Knappsats i ratten
Med knappsatsen kan de flesta av
telefonsystemets funktioner användas.
När telefonen är aktiverad kan den
endast användas till telefonfunktionerna.
I aktivt läge syns alltid telefoninformation
i kontrollpanelens display.
3. Mikrofon
Mikrofonen för handsfree är inbyggd i
takkonsolen vid den inre backspegeln.
4. Kontrollpanel
Samtliga funktioner (utom
samtalsvolymen) kan styras från
knappsatsen i kontrollpanelen. I
displayen visas menyfunktioner,
meddelanden, telefonnummer etc.
• Stäng av telefonsystemet i närheten av
sprängningsarbete.
• Låt endast auktoriserad personal utföra
service på telefonsystemet.
Nödsamtal
Nödsamtal till larmnummer kan även
genomföras utan SIM-kort förutsatt att det
finns täckning hos någon GSM-operatör.
Ringa nödsamtal:
1. Aktivera telefonen.
2. Slå det larmnummer som gäller för den
aktuella regionen (inom EU: 112).
3. Tryck på ENTER.
Högtalare
Telefonen använder högtalaren i förardörren
(eller audiosystemets centerhögtalare, om
sådan finns).
5. Telefonlur (tillval)
6. SIM-kort
SIM-kortet placeras i en hållare i
handskfacket.
Allmänt
Sätt alltid trafiksäkerheten främst.
• Om bilens förare måste använda
telefonluren, parkera först på en säker
plats.
• Stäng av telefonsystemet när bilen tankas.
Infotainment
Telefonfunktioner
Dubbla SIM-kort
Många nätoperatörer erbjuder dubbla
SIM-kort, ett för din bil och ett för en annan
telefon. Med dubbla SIM-kort har du samma
nummer till två olika apparater. Fråga din
nätoperatör om vilka möjligheter som erbjuds
och om hanteringen av dubbla SIM-kort.
Specifikation
SIM-kort
Telefonen kan endast användas tillsammans
med ett giltigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort tillhandahålles av olika
nätoperatörer. Vid problem med kortet,
kontakta nätoperatör.
Sätt in SIM-kortet när telefonen ska tas i bruk.
1. Stäng av telefonen.
2. Öppna handskfacket och luckan till
SIM-kortshållaren.
3. Dra ut simkortshållaren.
4. Placera kortet med metallytan synlig. Se
till att det fasade hörnet på SIM-kortet
matchar fasningen på hållaren.
5. Tryck försiktigt in hållaren igen.
Uteffekt
2W
SIM-kort
Litet
Minnesplatser
255
SMS (Short Message
Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband
Ja (900/1800)
Antal minnesplatser på SIM-kort varierar
beroende på abonnemang.
IMEI-nummer
För att spärra telefonen måste nätoperatören
underrättas om telefonens IMEI-nummer.
Det är ett 15-siffrigt serienummer som finns
inprogrammerat i telefonen. Slå *#06# för att
få fram numret i displayen. Skriv upp det och
spara det på ett säkert ställe.
Infotainment
1. PHONE – Till/från/beredskapsläge
(standby).
2. MENU – Öppnar huvudmenyn.
3. ENTER – Accepterar samtal, väljer i
menyn eller aktiverar telefonen från
beredskapsläge (standby). Ett kort tryck
på ENTER visar även senast slagna
numret.
4. EXIT – Avbryter/avvisar samtal, stegar
tillbaka i menyn eller avbryter ett val
samt raderar inmatade siffror/tecken.
5. Navigeringsknapp – Bläddrar
uppåt/neråt i menyer, stegar framåt och
bakåt vid text- och sifferinmatning.
6. Display
7. Nummer- och teckenknappar samt
snabbval av menyalternativ.
8. VOLUME – Reglerar bakgrundsvolym
från radio etc. under samtal.
Knappsats i ratten
1. ENTER – Accepterar samtal, stegar
i menyn eller aktiverar telefonen från
beredskapsläge (standby). Ett tryck på
ENTER visar även senast slagna numret.
2. EXIT – Avbryter/avvisar samtal, stegar
tillbaka i menyn eller avbryter ett val
samt raderar inmatade siffror/tecken.
3. Volym – Höjer/sänker samtalsvolym
under samtal.
4. Navigeringsknapp – Bläddrar
uppåt/nedåt i menyer, stegar framåt
/bakåt vid text- och sifferinmatning.
Kontrollpanel mittkonsol
Infotainment
Strömbrytare
När telefonsystemet är aktiverat eller i
beredskapsläge (standby) visas en telefonlur
i displayen.
Om man stänger av bilens tändning med
telefonsystemet påslaget, är det påslaget
när tändningen slås på nästa gång. Då
telefonsystemet är avstängt går det inte att
ta emot några samtal.
Aktivera:
1. Tryck på PHONE för att starta
telefonsystemet.
2. Ange PIN-kod och tryck ENTER.
Stäng av:
• Håll PHONE intryckt för att stänga av
telefonsystemet.
Beredskapsläge (standby):
• Tryck på PHONE eller EXIT för att
försätta telefonsystemet i beredskapsläge
(standby).
• Återaktivera systemet med ett kort tryck på
PHONE.
OBS! Med audiomodell Performance går
det inte att lyssna på radio, cd, md eller ta
emot trafikmeddelanden samtidigt som ett
telefonsamtal är uppkopplat.
Volymsänkning vid telefonsamtal
Om telefonen ringer när t.ex. radion är
på, sänks volymen när samtalet besvaras.
Då samtalet avslutas återgår den till den
tidigare inställd ljudnivån. Volymen kan också
regleras under samtalets gång och behåller
då den nya ljudnivån när samtalet avbryts.
Audiovolymen kan även stängas av helt vid
telefonsamtal. Se meny 5.5.3.
Funktionen gäller endast för Volvos
integrerade telefonsystem.
Med IDIS-systemet kan inkommande
telefonsamtal och SMS fördröjas så att
koncentrationen kan fokuseras på körningen.
Inkommande telefonsamtal och SMS kan
fördröjas 5 sekunder innan de kopplas upp.
Missade samtal visas i displayen.
IDIS kan kopplas bort i menyfunktion 5.6.2
Beredskapsläge (standby)
Ringa upp och ta emot samtal
Det är möjligt att ta emot samtal samtidigt
som audiosystemet är aktivt och information
från audiosystemets ljudkällor visas i
displayen.
För att kunna använda telefonsystemets andra
funktioner måste telefonen vara i aktivt läge.
Ringa upp:
• Slå numret och tryck ENTER i knappsatsen
i ratten, kontrollpanelen eller lyft luren.
Snabbval i menyn
I menysystemet kan man använda siffror i
stället för pilar och ENTER för att välja meny i
huvudmenynivån. Varje menyval är numrerat.
Siffrorna visas i displayen tillsammans med
menyalternativet.
Trafiksäkerhet
Delar av menysystemet för telefon är av
säkerhetsskäl inte tillgängliga i hastigheter
över 8 km/h. Det går att avsluta påbörjad
aktivitet i menysystemet.
Hastighetsbegränsningen kan kopplas bort i
menyfunktion 5.6.1 Menylås.
IDIS
(Intelligent Driver Information System)
Ta emot samtal:
• Tryck ENTER eller lyft luren. Autosvar kan
även användas, se menyalternativ 4.3.
Ljudet från audioanläggningen kan kopplas
ifrån automatiskt när ett telefonsamtal pågår,
se Menyalternativ 5.5.3.
Avsluta ett samtal
Tryck på EXIT i rattens eller kontrollpanelens
knappsats eller lägg på luren.
Audioanläggningen återgår till tidigare
aktivitet.
Avvisa inkommande samtal genom att trycka
EXIT.
Infotainment
Växla till handsfree utan att avsluta samtalet:
• Tryck på högerpilen i ratten (alt.
menyknappen i kontrollpanelen) och
välj Handsfree. Tryck ENTER och lägg
på luren. Om luren redan är lyft när
ett telefonsamtal påbörjas, kommer
ljudet ut i handsfreesystemet. Tryck på
MENU-knappen, stega till Handset och
tryck ENTER för att överföra ljudet till luren.
Senast uppringda nummer
Telefonen lagrar automatiskt de senast
uppringda telefonnumren/namnen.
Telefonlur (tillval)
Ringa med telefonlur:
1. Slå önskat nummer på knappsatsen i
mittkonsolen och lyft luren för att ringa
upp. Tryck luren nedåt innan den lyfts.
2. Samtalet avbryts när luren läggs tillbaka i
hållaren.
Volymen regleras med ratten på sidan av
luren.
Ringa upp senast uppringda nummer:
1. Tryck ENTER i rattens eller kontrollpanelen
knappsats (vid aktivt läge).
2. Stega framåt eller bakåt med
navigeringsknappen bland de senast
slagna numren. De visas i displayen.
3. Tryck ENTER.
Snabbuppringning
Ett nummer som är lagrat i telefonboken
kan kopplas till en snabbuppringningsknapp
(1-9).
1. Välj Telefonbok i menyn och tryck ENTER
2. Bläddra till snabbuppringning, meny 3.4,
och tryck ENTER.
3. Välj den siffra som ska vara kortnumret.
Tryck ENTER för att bekräfta.
4. Sök efter önskat namn eller
telefonnummer i telefonboken. Tryck
ENTER för att välja.
Håll in önskad snabbuppringningsknapp i ca
två sekunder för att ringa eller tryck kort på
knappen följt av ENTER.
OBS! När telefonen slagits på tar det en
stund innan snabbuppringning kan ske.
För att kunna slå ett kortnummer måste meny
3.4.1 vara aktiverad.
Ta emot ett nytt samtal under
pågående samtal
Två tonstötar under pågående samtal talar
om att du blivit uppringd. I displayen visas:
Svara?
Ta emot samtal:
1. Tryck ENTER. Det pågående samtalet
hamnar då i parkeringsläge.
2. Välj Parkera/Återta för att avsluta samtalet
och återgå till parkerat samtal.
Avvisa påkallande samtal: Tryck EXIT.
Avsluta aktivt samtal: Tryck EXIT.
Funktionen går att välja bort i menyn.
Funktioner under pågående
samtal
Under ett pågående samtal är flera funktioner
tillgängliga.
Infotainment
Bläddra med navigeringsknappen och tryck
ENTER för att göra ett val.
Sekretess/Sekretess
av
Sekretessläge
Parkera/Återta
Välj om pågående
samtal ska parkeras
eller återtas
Handsfree/Lur
Använd handsfree eller
lur
Telefonbok
Visa telefonboken
Under ett pågående samtal vid parkerat
samtal, är flera funktioner tillgängliga.
Bläddra med navigeringsknappen och tryck
ENTER för att göra ett val.
När telefonen är aktiverad styr rattens
knappsats endast telefonfunktionerna.
För att styra audiosystemet med knappsatsen
i ratten måste telefonen vara i beredskapsläge
(standby).
Telefonboken
Telefonnummer och namn kan lagras i
telefonens eget minne eller i SIM-kortets
minne.
När ett samtal tas emot och numret finns
lagrat i telefonboken, visas namnet i
displayen.
Upp till 255 namn kan lagras i telefonens
minne.
Lagra telefonnummer med namn:
1. Tryck MENU.
2. Välj Telefonbok och tryck ENTER.
3. Stega till Lägg till och tryck ENTER.
4. Mata in ett namn och tryck ENTER.
5. Mata in ett nummer och tryck ENTER.
6. Välj i vilket minne det skall sparas och
tryck ENTER.
Sekretess/Sekretess av
Sekretessläge
Handsfree/Lur
Använd handsfree eller
lur
Sammankoppla
Konferenessamtal (ger
ytterligare val)
Växla
Växla mellan två samtal
Kopiera mellan SIM-kort och telefonbok
Telefonbok
Visa telefonboken
Kopiera från SIM-kort till telefonkort:
• Välj MENU.
• Välj Telefonbok.
• Välj Kopiera alla.
Samtalsvolym
Reglera samtalsvolymen genom att under
samtalet trycka på knapparna med stor eller
liten högtalare i rattens knappsats.
• Välj Från SIM-kort till telefonbok och tryck
ENTER.
Det går även att kopiera från telefonkort till
SIM-kort.
Radera namn
Radera ur telefonboken:
• Välj MENY.
• Välj Telefonbok.
• Välj Sök.
• Ange första bokstaven i namnet (eller ange
hela namnet) och tryck ENTER
• Stega till det namn som ska raderas och
tryck ENTER.
• Välj Radera för att ta bort.
Infotainment
Skriva namn/meddelande
Tryck på den knapp som är märkt med önskat
tecken, en gång för knappens första tecken,
två gånger för det andra o.s.v. Tryck 1 för
mellanrum.
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
om man skriver två bokstäver i rad från
samma knapp, tryck * mellan eller vänta
några sekunder
0
+0@*#&$£/%
#
byt mellan versaler och gemener
EXIT
radera den senast slagna tecknet. Med
ett långt tryck raderas hela numret eller
hela texten.
2. Återgå till menyn genom ytterligare ett
långt tryck på EXIT.
Uppringning från minnet
1. Tryck på MENU
2. Bläddra nedåt med navigeringsknappen
(eller vänster pilknapp i ratten för att söka
i telefonboken)
3. Tryck ENTER och bläddra med
navigeringsknappen till önskat namn eller
tryck på tangenten för första bokstaven i
namnet (eller skriv in hela namnet) och
tryck ENTER
4. Tryck ENTER för att ringa upp valt
nummer.
Avbryta textinmatning:
1. Radera alla inmatade tecken genom ett
långt tryck på EXIT
Infotainment
Menyinställningar och menyval - Telefon
Telefonmeny
1. Samtalslogg. - CALL
1.1. Miss. samtal
1.2. Mottagna samtal
1.3. Utgående samt.
1.4. Radera lista
1.4.1. Alla samtal
1.4.2. Missade samtal
1.4.3. Mottagna samt.
1.4.4. Utgående samt.
1.5. Samtalslängd
1.5.1. Senaste samtal
1.5.2. Antal samtal
1.5.3. Sammanlagd tid
1.5.4. Nollställ tid
2. Meddelanden
2.1. Läs
2.2. Skriv
2.3. Medd.inställn.
2.3.1. SMSC-nummer
2.3.2. Giltighetstid
2.3.3. Meddelan.typ
3. Telefonbok
3.1. Lägg till
3.2. Sök
3.3. Kopiera alla
3.3.1. SIM till telefon
3.3.2. Telefon till SIM
3.4. Snabbuppring
3.4.1. Aktiv
3.4.2. Välj nummer
3.5. Töm SIM
3.6. Töm telefon
3.7. Minnesstatus
4. Samtalsalt.
4.1. Sänd nummer
4.2. Samtal väntar
4.3. Autosvar
4.4. Autouppringning
4.5. Vidarekoppling
4.5.1. Alla samtal
4.5.2. Vid upptaget
4.5.3. Inget svar
4.5.4. Ej nåbar
4.5.5. Faxanrop
4.5.6. Dataanrop
4.5.7. Upphäv alla
5. Tlf.Inställn.
5.1. Operatör
5.1.1. Automatisk
5.1.2. Manuell
5.2. Språk
5.2.1. English UK
5.2.2. English US
5.2.3. Español
5.2.4. Français CAN
5.2.5. Français FR
5.2.6. Italiano
5.2.7. Nederlands
5.2.8. Portuguës BR
5.2.9. Portuguës P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-säkerhet
5.3.1. På
5.3.2. Av
5.3.3. Automatisk
5.4. Ändra koder
5.4.1. PIN-kod
5.4.2. Telefonkod
5.5. Ljud
5.5.1. Ringvolym
5.5.2. Ringsignal
5.5.3. Dämpa radio
5.5.4. Meddel.pip
5.6. Trafiksäkerh.
5.6.1. Menu lock
5.6.2. IDIS
5.7. Fabrikinst.
Menyalternativ, beskrivning
Meny 1. Samtalslogg
1.1.
Lista med missade samtal.
Missade
Välj att ringa upp, radera
samtal
eller spara i telefonboken.
1.2.
Lista med mottagna samtal.
Mottagna
Välj att ringa upp, radera
samtal
eller spara i telefonboken.
Infotainment
1.3.
Utgående
samtal
1.4. Radera
lista
1.5. Samtalslängd
Lista med tidigare slagna
nummer. Välj att ringa
upp, radera eller spara i
telefonboken.
Radera de listor som finns i
menyerna 1.1, 1.2 och 1.3
enligt nedan.
1.4.1. Alla
1.4.2. Missade
1.4.3. Mottagna
1.4.4. Utgående
Samtalslängd för samtliga
samtal eller för det senaste
samtalet.
1.5.1. Senaste samtal
1.5.2. Antal samtal
1.5.3. Sammanlagd tid
1.5.4. Nollställ tid
För nollställning av
samtalsmätare behövs
telefonkoden (se Meny 5.4)
Meny 2. Meddelanden
2.1. Läs
Inkomna textmeddelande.
Välj att radera läst
meddelande, skicka vidare,
ändra, spara hela eller delar
av meddelandet.
2.2. Skriv
Skriv meddelande med hjälp
av knappsatsen. Välj att
spara eller skicka det.
2.3. Meddelandeinställning
Ange numret
(SMSC-nummer) till
den meddelandecentral
som skall överföra dina
meddelanden samt hur
länge det ska lagras i
meddelandecentralen
2.3.1. SMSC-nummer
2.3.2. Giltighetstid
2.3.3. Meddelandetyp
Kontakta nätoperatören
för information om
dessa inställningar samt
för SMSC-nummer.
Inställningarna bör normalt
inte ändras.
Meny 3. Telefonbok
3.1. Lägg till
Lagra namn och
telefonnummer i
telefonboken. Se avsnittet
om funktioner i telefonboken
för mer information.
3.2. Sök
Sök efter namn i
telefonboken
3.3. Kopiera
Kopiera SIM-kortets
alla
telefonnummer och namn till
telefonens minne
3.3.1. Från SIM- till
telefonminne
3.3.2. Från telefon- till
SIM-minne.
3.4.
Snabbuppringning
3.5. Töm
SIM
3.6. Töm
minne
3.7. Minnesstatus
Nummer som är lagrat i
telefonboken kan lagras som
kortnummer.
Välj att radera hela minnet
i SIM-kortet.
Radera hela minnet i
telefonen.
Visa hur många platser som
är upptagna med namn
och nummer i SIM-kortet
resp. telefonen. I tabellen
visas hur många som är
upptagna av totalt möjliga,
t.ex. 100(250).
Meny 4. Samtalsalternativ
Välj om eget nummer ska
4.1. Sänd
visas eller inte för den du
nummer
ringer upp. Kontakta din
nätoperatör för permanent
dolt nummer.
Välj att ta emot ett
4.2. Samtal
meddelande om att samtal
väntar
väntar under pågående
samtal.
4.3.
Ta emot inkommande samtal
Autosvar
automatiskt.
Ring upp ett tidigare
4.4. Återupupptaget nummer.
pringning
Infotainment
4.5. Vidarekoppla
Välj när och vilka typer
av samtal som ska
vidarekopplas till ett angivet
telefonnummer.
4.5.1. Alla samtal
(inställningen gäller endast
under aktuellt samtal)
4.5.2. Vid upptaget
4.5.3. Inget svar
4.5.4. Ej nåbar
4.5.5. Faxanrop
4.5.6. Dataanrop
4.5.7. Upphäv alla
Meny 5. Telefoninställningar
5.1.
Välj operatör automatiskt
Operatör
eller manuellt. Vald operatör
visas i displayen i telefonens
grundläge.
5.1.1. Auto
5.1.2. Manuell
5.2. Språk
5.3.
SIM-säkerhet
5.4. Ändra
koder
Välj språk för telefonen.
5.2.1. English UK
5.2.2. English US
5.2.3. Español
5.2.4. Français CAN
5.2.5. Français FR
5.2.6. Italiano
5.2.7. Nederlands
5.2.8. Portuguës BR
5.2.9. Portuguës P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
Välj om PIN-koden ska vara
på, av eller om telefonen
automatiskt ska ange
PIN-kod.
5.3.1. På
5.3.2. Av
5.3.3. Automatisk
Ändra PIN-koden eller
telefonkoden
5.4.1. PIN-kod
5.4.2. Telefonkod (använd
1234 innan du byter till
egen kod). Telefonkoden
används för att nollställa
samtalsmätaren. Skriv upp
och spara koden på ett
säkert ställe.
5.5. Ljud
5.6. Trafiksäkerhet
5.7.
Fabriksinställning
5.5.1. Volym. Reglera
volymen på ringsignalen.
5.5.2. Ringsignal. Det finns
sju olika ringsignaler.
5.5.3. Dämpa radio. On/off
5.5.4. Meddelande-pip
Bortkoppling av
hastighetsfunktionen,
d.v.s. ha tillgång till hela
menysystemet även under
färd
5.6.1. Menu lock
5.6.2. IDIS
IDIS-funktionen kan kopplas
bort. Inkommande samtal
kommer inte att fördröjas
oavsett körsituation.
Återgår till systemets
fabriksinställningar.
7HNQLVND GDWD
Typbeteckningar
196
Mått, vikter, volym
197
Smörjmedel
199
Katalysator
201
Bränsle
202
Elsystem
203
Motorspecifikationer
204
Typbeteckningar
Vid alla kontakter med Volvoåterförsäljaren om
bilen och vid beställning av reservdelar och
tillbehör kan det underlätta om man vet bilens
typbeteckning, chassi- och motornummer.
1. VIN-nummer (typ- och
modellårsbeteckning samt
chassinummer) finns instansade i
motorrummet nedanför vindrutan
2. Typbeteckning, chassinummer, tillåtna
maxvikter och kodnummer för färg och
klädsel samt typgodkännandenummer
(på höger B-stolpe)
3. Motorns typbeteckning, detalj- och
tillverkningsnummer (på motorns högra
sida)
4. Växellådans typbeteckning och
tillverkningsnummer,
(a) manuell växellåda (på framsidan)
(b) automatväxellåda (på ovansidan).
Mått, vikter, volym
Mått
Volymuppgifter
Längd:
451 cm
Bränsletank
liter
Bredd:
177 cm
Bensin
62
Hjulbas:
264 cm
Diesel
52
Spårvidd fram:
154-155 cm
Spårvidd bak:
153-154 cm
Motorolja (med
filterbyte)
liter
2.4 + 2.4i
ca 5,8
T5
ca 5,8
2.0D
ca 5,5
Växellådsolja
liter
1. Max totalvikt
Manuell 5-växlad
ca 2,1
2. Max tågvikt (bil+släp)
Manuell 6-växlad
ca 2,0
3. Max framaxeltryck
Manuell 6-växlad
diesel
ca 1,7
Automat
ca 7,0
Vikter
4. Max bakaxeltryck
Tillåten belastning (utöver förare) = Totalvikt
– Tjänstevikt
Viktangivelser finns på höger B-stolpe.
Max last; se registreringsbevis
Max taklast:
75 kg
Max släpvagnsvikt:
1500 kg
7HNQLVND GDWD
Övrigt
liter
Vindrutespolarbehållare, 4-cyl. + diesel
5-cyl.
4
6,5
Luftkonditionering
Kompressorolja
Köldmedel
gram
180-200
500-600
Kylsystem
Motor
liter
5 cyl, manuell
växellåda
ca 8,0
5 cyl, auttomatisk
växellåda
ca 8,5
4 cyl diesel
ca 9,5
Samtliga kylsystem är slutna övertryckssystem.
Termostaten börjar öppna vid 90 ºC för
bensinmotorer och vid 82 ºC för dieselmotorer.
Smörjmedel
Oljekvalitet
Motorolja med kvalitetsbeteckningen ACEA
A3/B3/B4 kan också användas. Oljor med
viskositeten 0W-30 och 0W-40 ska uppfylla
dessa oljekvalitetskrav.
Välj under extrema körförhållande en
helsyntetisk motorolja som ger extra skydd
för motorn.
Bensinmotorer
Rekommenderad oljekvalitet: ACEA A1/B1
Motorolja med kvalitetsbeteckningen ACEA
A3/B3/B4 eller ACEA A5/B5 kan också
användas.
Dieselmotorer
Rekommenderad oljekvalitet:
WSS-M2C913B
VIKTIGT!
Använd inte extra oljetillsatser. De kan
skada motorn.
Volvo rekommenderar Castrol® oljeprodukter.
Dieselmotorer
Rekommenderad oljekvalitet:
WSS-M2C913B
Viskositet (tabellen avser stadigvarande
lufttemperatur)
Viskositet
* Motoroljor med viskositeten 0W-30 och
0W-40 måste uppfylla oljekvalitet ACEA
A3/B3/B4 eller ACEA A5/B5.
Extrema körförhållanden
Under extrema körförhållanden som
ger onormalt hög oljetemperatur eller
oljeförbrukning, t.ex. vid bergskörning med
mycket motorbromsning samt vid körning på
motorväg i hög fart.
Bensinmotorer
Rekommenderad oljekvalitet: ACEA A5/B5
7HNQLVND GDWD
Växellåda
Bromsvätska
Manuell växellåda (bensinmotorer)
Använd endast Volvos syntetiska växellådsolja
eller likvärdig produkt med samma
specifikation.
Manuell växellåda (dieselmotorer)
Använd endast
transmissonsolja WSD-M2C200-C.
VIKTIGT!
Castrols® växellådsolja får inte blandas
med någon annan växellådsolja.
Automatisk växellåda
Använd endast av Volvo rekommenderad
växellådsolja. Blanda inte med någon annan
olja.
VIKTIGT!
Vid tveksamhet rörande korrekt oljekvalitet
kontakta en Volvoverkstad.
Servostyrning
Oljekvalitet:
Volvos styrservoolja
eller likvärdig
produkt med samma
specifikation.
Volym:
systemet:
behållaren:
ca 1,2 liter
ca 0,2 liter
Vätsketyp:
Bromsvätska DOT 4+
Volym:
ca 0,6 liter
Luftkonditionering
Köldmedel
R134a
Mängd
500-600 g*
Kompressorolja
PAG
Mängd
180-200 g*
* Vikten varierar beroende på motorvariant.
Kontakta en Volvoverkstad för rätt information.
Katalysator
och att förbättra utnyttjandet av bränslet. En
syremätgivare övervakar syreinnehållet i de
avgaser som lämnar motorn. Mätvärdet från
avgasanalysen matas in i ett elektroniksystem,
som kontinuerligt styr insprutningsventilerna.
Förhållandet mellan det bränsle och den
luft som förs till motorn regleras hela tiden.
Regleringen skapar optimala förhållanden
för en effektiv förbränning, av de skadliga
ämnena (kolväten, koloxid och kväveoxider)
med hjälp av en trevägskatalysator.
Katalysator
Katalysatorn utgör en tillsats till
avgassystemet. Den har till uppgift att
rena avgaserna.
Katalysatorn består i huvudsak av ett hus
med två monoliter, som utformats så att
avgaserna leds genom kanaler i dessa.
Kanalväggarna är belagda med ett tunt skikt
av platina/rodium/palladium. Dessa metaller
svarar för en katalysatorfunktion, d.v.s. de
deltar i och påskyndar en kemisk reaktion
utan att själva förbrukas i den.
Lambda-sondTM syremätgivare
Lambda-sonden är en del i ett reglersystem,
som har till uppgift att minska utsläppen
7HNQLVND GDWD
Bränsle
Bränsleförbrukning och utsläpp
av koldioxid
Motor
Växellåda
Förbrukning i liter/100 km
Utsläpp av koldioxid (CO2) g/km
2.4i
Manuell 5
8,6
204
Automat
9,2
220
Manuell 5
8,5
203
Automat
9,2
220
Manuell 6
8,8
209
Automat
9,5
227
Manuell 6
5,6
2.4
T5
2.0D
De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på en
standardiserad körcykel enligt EU direktiv
80/1268 comb.
Bränsleförbrukningssiffrorna kan påverkas
om bilen utrustas med extra tillbehör vilket
påverkar bilens vikt. Dessutom kan körsätt
och andra icke tekniska faktorer påverka
bilens bränsleförbrukning.
Vid körning med bränsle med oktantal 91
RON blir förbrukningen högre och effekten
lägre.
148
Bensin
Motorn kan köras på oktantalen 91, 95 och
98 RON.
• 98 RON rekommenderas för maximal effekt
och lägsta bränsleförbrukning.
• 95 RON kan användas vid normal körning.
• 91 RON bör endast tankas i undantagsfall.
Motorn skadas emellertid inte av denna
bränslekvalitet.
Norm DIN 51600. Min 91 Oktan RON Blyfri.
Diesel
Norm SS-EN 590.
7HNQLVND GDWD
Elsystem
Allmänt
Glödlampor
12 V system med spänningsreglerad
växelströmsgenerator.
Enpoligt system där chassi och motorstomme
används som ledare. Minuspol ansluten till
chassit.
Batteri
Spänning
12 V
12 V
12 V
Köldstartförmåga
(CCA)
520 A
600 A*
700
A**
Reservkapacitet
(RC)
100
min
120
min
150
min
* Bilar utrustade med audionivå High
Performance.
** Bilar utrustade med diesel, audionivå
Premium Sound, bränsledriven värmare,
Telematic, RTI eller Mobile Office.
Om startbatteriet byts ut, var noga
med att byta till ett batteri med samma
köldstartförmåga och reservkapacitet som
originalbatteriet (se dekal på batteriet).
Generator13 max
strömstyrka
120/150 A
Startmotor14 effekt
1,4/1,9 kW
%HURHQGH DY PRWRUYHUVLRQ
%HURHQGH DY PRWRUYHUVLRQ
Nummerskyltsbelysning
5W
W 2,1 x
9,5d
5W
SV 8,5
Glödlampor
Effekt
Sockel
Instegsbelysning
Halvljus
55 W
H7 LL
Bagagerum
5W
SV 8,5
Helljus
55 W
HB3
3W
BA 9
1,2 W
SV 5,5
Bi-Xenon (tillval)
35 W
DS
Handskfacksbelysning
Dimstrålkastare
55 W
H11
Make up-spegel
Positions/parkeringsljus,
fram
5 W LL
BAY15d
Sidoblinklykta
5W
W 2,1 x
9,5d
Körriktningsvisare,
fram (gul)
21 W
BAU 15s
Körriktningsvisare,
bak (gul)
21 W
BAU 15s
Positions/parkeringsljus,
bak
5 W LL
BA 15
Bromsljus
21 W LL
BA 15
Backljus
21 W LL
BA 15s
Dimbakljus
21 W LL
BA 15s
7HNQLVND GDWD
Motorspecifikationer
2.4i
2.4
T5
2.0D
B5244S4
B5244S5
B5254T3
D4204T
Effekt (kW/rps)
125/100
103/83
162/83
100/67
(hk/rpm)
170/6000
140/5000
220/5000
136/4000
Vridmoment (Nm/rps)
230/73
220/67
320/25-80
340/33
(kpm/rpm)
23,4/4400
22,4/4000
32,6/1500-4800
34,7/2000
Cylinderantal
5
5
5
4
Cylinderdiameter (mm)
83
83
83
85
Slaglängd (mm)
90
90
93,2
88
2,44
2,44
2,52
2,00
10,3:1
10,3:1
9,0:1
18,5:1
Elektrodavstånd (mm)
1,2
1,2
0,7-0,8
Åtdragningsmoment (Nm)
30
30
30
Slagvolym
(dm3
eller liter)
Kompressionsförhållande
Tändstift:
$OIDEHWLVNW UHJLVWHU
A
ABS, kontrollsymbol .................................
ABS-system .............................................
Aluminiumfälg ..........................................
Antenn ......................................................
Antisladdfunktion ....................................
Antislirfunktion .........................................
Audio .........................................................
Audio, display ..........................................
Audio, kontrollpanel ...............................
Audio, menyhantering ............................
Auto, ECC ..................................................
Automatisk växellåda .............................
Automatisk återlåsning .............................
Automattvätt .............................................
Avfettning .................................................
Avgasemissioner ....................................
Avgasreningsystem, kontrollsymbol .......
37
107
126
185
109
109
168
170
169
170
66
104
91
138
138
104
37
B
Backspegel, inre ........................................ 54
Backspeglar, yttre ...................................... 55
Backväxelspärr, femväxlad .................... 102
Baklucka ...................................................... 91
Barn i bilen, placering .............................. 30
Barnstol ........................................ 20, 30, 31
Barnstol och krockkudde ........................ 28
Barnstol och WHIPS ............................... 23
Barnsäkerhet .............................................. 28
Barnsäkerhetspärr, elektrisk .................... 93
Barnsäkerhetsspärr, manuell .................. 93
Batteri, byte ............................................. 154
Batteri, överbelastning ............................. 98
Batteriskötsel .......................................... 153
Bensinpåfyllning ........................................ 99
Biltvätt ....................................................... 138
Bogsering ................................................ 111
Bogserögla .............................................. 111
Bromskretsar ........................................... 107
Bromsservo ............................................. 107
Bromssystemet ................................ 38, 107
Bromsvätska, behållare ............... 146, 151
Bränslestopp ........................................... 148
Bränslesystem ......................................... 148
Bränslevärmare .......................................... 72
Bälteskudde, integrerad ........................... 31
Bältespåminnare, kontrollsymbol ........... 38
Bärgning ................................................... 111
C
Cd-, md-funktioner ................................. 178
Cd-växlarfunktioner ................................ 180
Cigarettändare ........................................... 41
D
Defroster, AC ............................................. 64
Defroster, ECC .......................................... 67
Delbar dragkrok ...................................... 118
Dieselolja ..................................................... 99
Dimbakljus .................................................. 43
Dimensionsbeteckning ......................... 124
Dimljus, kontrollsymbol ............................ 37
Dimstrålkastare ................................ 42, 158
Dolby Surround Pro Logic II ................ 171
Draganordning ........................................ 114
Dragkraftsfunktiom ................................. 109
Dragkrok ......................................... 114, 116
DSTC ........................................................ 109
Dubbdäck ................................................ 125
Däck och köregenskaper ..................... 124
Däck, nya ................................................. 124
Däcktryck ................................................. 127
Däcktätning ............................................. 132
E
Ekonomisk körning .................................... 98
Elektronisk startspärr ............................. 100
Elmanövrerad stol ...................................... 75
Eluppvärmd bakruta .................................. 68
Eluppvärmd framstol ................................. 68
Eluppvärmda speglar ................................ 68
Eluttag .......................................................... 41
Equalizer ................................................... 172
F
Filter, kupé ..................................................
Fläckar ......................................................
Fläkt, ECC ..................................................
Frekvensuppdatering .............................
Fågelspillning ..........................................
Färgkod ....................................................
Fönsterhissar ..............................................
62
138
66
176
138
140
51
$OIDEHWLVNW UHJLVWHU
G
Generator, kontrollsymbol ........................
Golvmattor ..................................................
Gravida kvinnor ..........................................
38
80
15
H
Halt väglag .................................................. 98
Handbroms .......................................... 37, 50
Hjul, byte ........................................ 128, 129
Hjulmuttrar ............................................... 125
Hjälpstart .................................................. 113
I
Informationsdisplay ................................... 40
Infotainment ............................................. 168
Instrumentbelysning .................................. 42
ISOFIX ......................................................... 31
K
Kalibrering kompass ................................. 54
Kallstart ..................................................... 104
Kick-down ................................................ 106
Klämskydd .................................................. 58
Knappsats ...................................... 170, 185
Kondensvatten i bränslefilter ................ 148
Konstantfarthållare .................................... 46
Kopplingsvätska, behållare ......... 146, 151
Krockgardin ................................................ 22
Krockgardin, inspektion ........................... 27
Krockkudde ......................................... 17, 19
Krockkudde, inspektion ........................... 27
Krockkudde, kontrollsymbol .................... 38
Kupéfilter ..................................................... 62
Kylare ........................................................ 146
Kylarfläkt ................................................... 146
Kylsystem .................................................... 98
Kylvätskebehållare .................................. 150
Körriktningsvisare ...................................... 44
L
Lack, rostangrepp .................................. 140
Lampor, byte, främre .............................. 156
Larm ............................................................. 94
Larmdiod ..................................................... 94
Larmsignaler ............................................... 95
Larmtest ....................................................... 95
Lasthållare ................................................ 121
Lastsäkringsöglor ...................................... 84
Ledbelysning .............................................. 44
Ljudinställning ......................................... 171
Ljushöjdsreglering ..................................... 42
Ljusomkoppling ......................................... 44
Luftkonditionering, ECC .......................... 67
Luftkvalitetssystem .................................... 67
Lufttryck .................................................... 127
Låsning, upplåsning .................................. 91
Låsning av handskfack ........................ 89, 92
Låsningsfria bromsar ............................. 107
M
Magnetiska zoner ...................................... 55
Make up-spegel ......................................... 78
Menyval audio ......................................... 182
Menyval telefon ....................................... 192
Mikrofon .................................................... 185
Minnesfunktion i fjärrkontrollen ............... 75
Monteringsanvisningar, barnstol ............ 32
Motorförvärmare, diesel ........................... 37
Mätsticka för motorolja .......................... 146
N
Nackskydd, WHIPS .................................. 23
Nyckel .......................................................... 89
Nyheter ..................................................... 174
Nödsamtal ................................................ 185
O
Olja och oljefilter ....................................
Oljekvalitet, viskositet ............................
Oljekyl .......................................................
149
199
115
P
Parkeringsbroms .......................................
PI-sökning ................................................
Pisksnärtsskador (whiplash) ...................
Polera och vaxa .......................................
Positionsljus ...............................................
Programtyp ..............................................
Punktering ................................................
50
174
23
139
42
175
132
R
Radiotext .................................................. 175
Raps Metyl Ester .................................... 148
Regnsensor ................................................ 47
$OIDEHWLVNW UHJLVWHU
Rengöring av bilen .................................
Rengöring av klädsel .............................
Reservhjul ................................................
RME ..........................................................
Ryggstöd, fällning .....................................
Rörelsesensorer ........................................
138
138
126
148
75
95
S
Servicenyckel ............................................. 89
Serviceprogram ...................................... 144
Sidokrockkuddar ....................................... 20
SIM-kort .................................................... 186
SIPS-bag .................................................... 20
SIPS-systemet ........................................... 21
Sittställning ................................................. 23
Skyddsgaller ............................................... 83
Skyddsnät ............................................... 85
Slitagevarnare ......................................... 124
Släpvagn, kontrollsymbol ......................... 37
Släpvagnsvikt .......................................... 114
Snökedjor ................................................. 125
Solskärm ..................................................... 58
Spolarvätska, påfyllning ........................ 150
SRS, symbol .............................................. 38
SRS-systemet ............................................ 19
Stabilitetssystemet ................................. 109
Stability Control ...................................... 109
Startnyckel ............................................... 100
Startspärr .......................................... 88, 100
Stationssökning ...................................... 173
STC ........................................................... 109
STC/DSTC, kontrollsymbol .....................
Stenskott och repor ...............................
Stolinställning .............................................
Strålkastare .................................................
Strålkastarspolare .....................................
Strömförbrukning .......................................
Styrservoolja ............................................
Stålfälg ......................................................
Symboler ..................................................
Säkerhetsbälte ...........................................
Säkringar ..................................................
37
140
74
42
47
98
151
125
153
14
163
T
Taklucka .......................................................
Tanklock .......................................................
Telefon, kontrollpanel .............................
Telefonsystemet ......................................
Temperatur, ECC .......................................
Temporary spare .....................................
Test av larm .................................................
Tillskottsvärmare, diesel ...........................
Torkarblad, byte ......................................
TP-sökning ...............................................
Traction Control ......................................
Trafikinformation ......................................
Tvätt ...........................................................
57
42
187
185
68
126
95
72
152
175
109
174
138
U
Underhåll, rostskydd ..............................
Underhållning ..........................................
141
168
V
W - Winter ...............................................
Varningsblinkers ........................................
Varningssymbol ..........................................
Varningssymbol, SRS ...............................
Varningstriangel .........................................
Vaxa och polera ......................................
WHIPS, Whiplash Protection System ..
WHIPS-stolen ............................................
Vindrutespolare ..........................................
Vinterdäck ................................................
Volvos serviceprogram ..........................
Växellägen, 5-växlad ...............................
Växellägen, 6-växlad ...............................
Växelväljarspärr .......................................
106
49
36
18
86
139
23
23
47
124
144
102
102
105
Å
Återcirkulation ............................................
66
Ö
Överhettning ...............................................
98
2004
VOLVO
V50
TP 7020 (Swedish). Printed in Sweden, Göteborg 2003
INSTRUKTIONSBOK V50
TP 7020
2004
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising